P. 1
Pendekatan Kaunseling Untuk Remaja

Pendekatan Kaunseling Untuk Remaja

|Views: 1,744|Likes:
Published by mrringgo

More info:

Published by: mrringgo on Oct 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

PENDEKATAN DI DALAM KAUNSELING KELOMPOK BAGI MENANGANI MASALAH PERGAULAN BEBAS PELAJAR

Kaunseling

Kaunseling bukan beerti nasihat, walaupun terdapat nasihat yang diberikan. Malah kaunselor tidak memberi jawapan secara langsung kepada semua persoalan klien, kerana apa yang baik untuk kaunselor tidak semestinya baik untuk baik juga untuk klien. Keistimewaan khidmat kaunseling ialah membimbing klien mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dihadapi (Adiliah & Halilah, 2006). Penerimaan dan perakuan sumber diri adalah penting dalam menghasilkan perubahan diri. Nasihat juga tidak diberi kerana ingin memberi ruang kepada klien untuk bertanggungjawab terhadap keputusan dan tindakan yang dipilihnya sendiri. Oleh kerana kaunseling bukan nasihat, hubungan kaunseling adalah berbentuk dua hala. Kaunselor cuba mendengar dan memahami serta menolong dengan memberikan layanan serta interaksi yang baik, manakala klien memperihalkan masalah mereka dan cuba memahami serta mengambil tindakan menguruskan masalah tersebut. Proses aksi dan reaksi di antara kaunselor dan klien turut membantu klien mengenali diri dan persoalan yang dihadapi. Kaunseling bukanlah untuk mereka yang mempunyai masalah sakit mental. Kaunseling adalah untuk mereka yang normal dan boleh mengurus diri serta kehidupan sendiri, tetapi pada satu-satu masa berasa tertekan, bercelaru atau buntu dan perlu berbincang dengan mereka yang profesional.

1

Ianya bertujuan membantu klien memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap ruang kehidupan dan belajar mencapai matlamat yang mereka tentukan sendiri melalui pemilihan-pemilihan yang bermakna serta melalui penyelesaian masalah yang berbentuk emosional antara individu. Perhubungan ini kadangkala melibatkan lebih daripada individu. 1974). persekitaran dan cara-cara mengendali tugasan dan perhubungan denagn orang lain. mendefinisikan kaunseling sebagai suatu proses interaksi yang menggerakkan pemahaman yang bermakna terhadap diri dan persekitaran serta menghasilkan pembentukan. Setiap definisi bergantung pula kepada teori yang digunakan. 1990). Walaupun terdapat pelbagai definisi.Terdapat beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh pakar-pakar kaunseling mengenai perkhidmatan ini. 1990). penjelasan matlamat dan nilai untuk tingkatkan tingkah laku masa depan. Blocher (Shertzer & Stone. pula menyatakan bahawa kaunseling merangkumi aktiviti-aktiviti beretika yang dilakukan oleh kaunselor dalam usaha membantu klien melibatkan diri dengan jenis-jenis tingkah laku yang akan menghasilkan penyelesaian kepada masalah klien. namun ia dapat dirumuskan sebagai suatu proses pertolongan profesional yang bertujuan membantu individu memahami dirinya dan alam 2 . Krumboltz (George & Cristiani. Ivey dan Downing (1987) pula menyatakan kaunseling sebagai suatu proses yang berhubung rapat dalam membantu manusia normal mencapai matlamat atau fungsi mereka dengan berkesan. Burks dab Stefflre (George & Cristiani. pula mendefinisikan kaunseling sebagai suatu perhubungan yang profesional di antara seorang kaunselor terlatih dengan seorang klien. Ressberg dan Cramer (1994) mendifinisikan kaunseling sebagai suatu proses menolong manusia belajar mengenali diri. Manakala Hansen.

Manusia seperti ini akan berdikari dan tidak akan menyusahkan orang lain dengan permasalahannya. Dalam masa yang sama. Masalah yang telah melandanya tidak merugikan hidupnya. Simono. individu perlu memahami pengaruh alam sekeliling ke atas dirinya. persekitaran ataupun takdir. Tujuan perkhidmatan ini ialah untuk membantu pelajar menangani isu-isu penyesuaian seperti akademik. Locher. Malah. Dia sudah menerima hakikat bahawa hidup tidak lekang dengan masalah. Selain dari itu. Namun. perasaan. Piorkowsk. kerohanian dan tingkah lakunya. Manusia ini sudah tidak akan menyalahkan orang lain. Deakin. Hurley. Dia redha dengan apa yang berlaku ke atas dirinya dan mencari iktibar ataupun pengajaran di sebalik peristiwa tersebut. Kanada dan Australia 3 . perkhidmatan ini juga menyediakan maklumat dan aktivitiaktiviti perkembangan kerjaya. Individu perlu melihat peranan dan sumbangannya kepada alam sekeliling.sekeliling. Dengan kata lain. dan Steel (2003) melaporkan pusat kaunseling kolej di Amerika. dia bersyukur bahawa dia berhadapan dengan masalah kerana dia memperolehi kekuatan berhadapan dengan masalah. Perkhidmatan yang sama dilaporkan terdapat di pusat-pusat kaunseling di tempat lain di dunia contohnya seperti Amerika. politeknik. matlamat kaunseling ialah membantu atau memberi jalan agar manusia dapat mengurus dirinya sendiri sama ada dari segi mental. Boyd. Davidshofer. Australia dan Turki. Brandel. kerana dia memperolehi kekuatan dalaman. kolej komuniti. Erskine. dia dapat mencari ruang-ruangpernafasan dalam kesempitan hidup. Hattauet. masalah telah dapat µmenguatkan¶ dirinya. peribadi dan sosial serta masalah psikososial yang memerlukan intervensi kaunseling klinikal. universiti serta tempat-tempat lain yang menempatkan golongan remaja. sekolah menengah. Pendekatan Kaunseling Dalam Menangani Masalah Pergaulan Bebas Pelajar Perkhidmatan kaunseling disediakan di semua sekolah rendah. Secara ringkasnya. Kanada. Buckles.

(c) menyokong dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pelajar melalui konsultasi dan komuniti kampus. berkongsi pengalaman peribadi tentang isu-isu perhubungan. Russels dan Frontaura-Duck (2006) melaporkan satu program inovatif bertujuan menjelaskan kepada pelajar kolej tentang keganasan dalam hubungan dan mencari strategi mengelak keganasan dalam hubungan. antara aktiviti pusat kaunseling universiti ialah kaunseling individu. dan program outreach ( Oya Yerin Guneri. diikuti oleh kemahiran belajar dan kerisauan peperiksaan. Program yang melibatkan forum interaktif. Di Turki pula. perkembangan yang memerlukan perhatian professional. pelajar Institut Pengajian Tinggi dan Kolej berada di tahap µmelepaskan anak awal dewasa¶. Program pencegahan yang ditawarkan ialah berkenaan komunikasi berkesan. penyesuaian dan hubungan romantik. Griffin. memberi sokongan kepada rakan-rakan dan melatih pelajar dengan strategi resolusi konflik. ujian psikologi. ceramah pendek dan pembentangan kes-kes telah membolehkan pelajar berbincang tentang hubungan di kolej. Menurut perspektif systemic yang mengutarakan konsep putaran kehidupan keluarga. Program ini juga membincangkan tentang estim kendiri dan mengenalpasti tanda-tanda hubungan ganas dan cara mencegahnya. (b) mencegah dan membantu pelajar mencapai matlamat pendidikan dan kehidupan. Khidmat ini ialah untuk membantu menangani masalah utama yang dibawa oleh pelajar iaitu masalah komunikasi. konsultasi. Kajian yang dijalankan untuk menilai keberkesanan intervensi tersebut mendapati pelajar dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan dapat berbincang tentang pengalaman mereka. khidmat kecemasan.memainkan tiga peranan utama: (a) memberi kaunseling atau terapi kepada pelajar yang mengalami masalah penyesuaian. kelompok dan psikoterapi. kerjaya. Schwartz. 4 . membentuk identiti. 2006). Tugas utama diperingkat ini ialah membezakan diri dari keluarga asal.

Pusat-pusat kaunseling di seluruh sekolah dan IPT telah menyarankan penglibatan semua komuniti di sekolah dan IPT iaitu kaunselor. serta guruguru. pelajar bermasalah emosi menunjukkan ciri-ciri seperti masalah pencapaian akademik yang makin menurun. iaitu satu teknik menggunakan rajah keluarga untuk menjelaskan corak hubungan yang berlaku dalam keluarga. Sistem sokongan ini boleh terdiri daripada ahli keluarga. Pengetahuan ini membolehkan klien mengubah corak perhubungan mereka. Antara langkah-langkah penting yang perlu diberi perhatian oleh komuniti di sekolah dan IPT ialah mengenalpasti pelajar bermasalah. dan kurang selesa menyatakan sebab perlukan pertimbangan tersebut. pelajar ini akan memasuki tahap yang lebih kritikal apabila dia bertindak ganas. rakan-rakan. Seterusnya pelajar bermasalah akan memohon pertimbangan-pertimbangan khas serperti lebih masa untuk hantar tugasan. Genogram mampu memberi celik akal kepada klien bagaimana corak hubungan dengan ibu bapa sebelum ini telah mempengaruhi tingkah laku seseorang anak. pentadbir serta rakan-rakan pelajar untuk membantu pelajar bermasalah. ponteng yang terlalu ketara. Pada tahap pertama. guru dan pensyarah. dan mempamerkan keinginan membunuh diri. Setiap ahli dalam sistem ini mengambil bahagian mendampingi pelajar bermasalah itu sehingga dia membentuk tingkah laku baru yang lebih berkesan. Terry (1989) pula menggunakan sistem sokongan yang ada di sekeliling pelajar dalam membantu pelajar tersebut mengendalikan masalahnya. perubahan dalam cara berinteraksi dengan orang sekeliling dan bermasalah menangani tekanan. tidak dapat berkomunikasi dengan jelas.membina hubungan yang intim dan matang serta memilih kerjaya. Charlotte telah membincangkan penggunaan genogram. Antara intervensi melibatkan keluarga telah dilaporkan oleh Terry (1989) dan Charlotte (2001). Cadangan ini dipersetujui oleh Zuria 5 . Jadi tidak hairanlah pusatpusat kaunseling sering menerima kes-kes yang bersangkutan dengan hubungan sama ada intim mahupun kekeluargaan. Jika tidak dibantu.

(b) dengari. bincang kebaikan dan keburukan setiap pilihan. Pendekatan kaunseling menggunakan tiga elemen asas iaitu komunikasi berkesan.Nyatakan keperihatinan anda dengan ikhlas tanpa membuat penilaian.et all (2004) yang menyarankan kerjasama komuniti untuk mendidik pelajar tentang tingkah laku abnormal serta kemahiran-kemahiran menangani dan membantu. (d) daya baiki. 6 . Model 6 D (Zuria. (c) dasari. 2. (b) eset positif. ³Saya Nampak anda telah beberapa kali ponteng.Dengar perasaan dan pemikiran pelajar dengan sikap yang terbuka. 2005) pula menyarankan enam langkah iaitu (a) dekati. katakan. mengajak klien mencari penyelesaian dan menyokong klien dalam mencuba tindakan baru. (a) cerita. pengetahuan psikologi remaja dan pelbagai strategi penyelesaian masalah bergantung kepada teori yang dipilih. pentadbir dan rakan rakan pelajar boleh membantu pelajar ini dengan melakukan langkah-langkah berikut: 1. boleh ceritakan apa yang sdang berlaku?´ Sebaliknya elakkan berkata ³Ke mana anda menghilang diri? Malas datang kelas ye?´ 3. saya prihatin.Ambil masa untuk bercakap secara sendirian dengan pelajar ini dan beri perhatian sepenuhnya sepanjang sesi tersebut. Contohnya ³Nampaknya awak tidak tahu cara belajar yang betul dan ini membuatkan awak rasa keliru?´ 4. Manakala langkah asas pula ialah mendengar masalah klien tanpa menghakimi. (c) cerita kembali dan (d) tindakan. Guru dan pensyarah. membimbing klien memahami punca masalahnya. Contohnya. Model Ivey dan Lucy (2003) menggunakan empat langkah utama iaitu. (e) damping dan (f) dokumenkan.Tanya pelajar apa yang boleh dilakukannya. dan nyatakan kefahaman anda tentang apa yang telah disebut oleh pelajar itu.

Mac Grenn dan Navaro mencadangkan pencegahan yang berkesan perlu melibatkan: (a) latihan tingkah laku tegas diri selain daripada pemberian maklumat perubahan sikap. Walaupun anda kurang bersetuju dengan pandangan pelajar tersebut. Elis percaya bahawa 7 . dan perasaan tidak selamat (takut ditinggalkan) dalam hubungan dengan jantina berlainan. takut keseorangan dan (d) merasa bahawa tidak dapat menukar corak hubungan tersebut. (c) bila terasa dia berada dalam hubungan tersebut kerana sebab-sebab yang salah seperti kesian. rasa bersalah. buatlah rujukan kepada kaunselor professional. Mac Green dan Navaro (1998) menyatakan bahawa individu yang kurang tegas menjadi mangsa seksual dalam hubungan. REBT (Rasional Emotive Behavioral Teraphy) menekankan bahawa emosi dan perasaan yang terganggu adalah hasil dari pada pemikiran dan idea manusia. pasangan seksual yang bersilih ganti. tetapi anda perlu hargai pandangannya. Ciri-ciri personaliti yang menyumbang kepada keadaan ini ialah pengalaman menjadi mangsa dalam hubungan tidak sihat.5. kerana ini membuatkan pelajar tersebut tidak mahu bekerjasama. Wanita muda yang sering manjadi mangsa dalam hubungan juga perlu dibimbing ntuk menilai kembali masalah pergantungan dalam hubungan. (b) latihan tegas diri yang memfokuskan terus kepada hubungan dengan jantina yang berbeza dan (c) pemeriksaan kesihatan dan kaunseling berterusan dicadangkan kepada wanita yang sering menjadi mangsa seksual dalam hubungan.Elak menghakimi tindakan atau perasaan pelajar tersebut. (b) bila dia merumuskan untuk keluar. tetapi masih tersangkut dalam hubungan tersebut.Jika anda rasa kurang berkemampuan untuk membantu. kurang keupayaan penyesuaian. 6. Antara ciri-ciri hubungan yang bermasalah ialah: (a) apabila seseorang ini tidak bahagia dalam hubungan tetapi tidak pasti dia patut teruska atau keluar dari hubungan tersebut.

sedih.( Berita Harian. Terdapat emosi yang sesuai kerana ia menolong manusia mendapat apa yang dimahukan dan mengelak apa yang tidak diperlukan. rasa ingin tahu. Emosi seperti marah. menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak berguna adalah tidak rasional kerana bukan saja ia menyebabkan individu merasa tidak gembira dengan diri sendiri tetapi juga menyebabkan ia terasing dari pada orang lain. murung. Oleh kerana dikatakan semua individu ingin bergembira sama ada didalam kehidupan peribadinya atau kerjayanya. serba boleh. kecewa dan tidak gembira. maka emosi yang menggangu kebahagiaan individu ini biasanya dianggap sebagai tidak sesuai atau merosakkan diri. 8 . menyesal. menyatakan sebelas pemikiran yang tidak rasional menyebabkan individu melakukan tindakakan diluar kewajaran.Kisah yang terjadi diatas berpunca dari ppemikiran yang tidak rasional. Elis (1962). bimbang. nekat melakukan tindakan bunuh diri untuk menamatkan nyawanya kerana tidak dapat memenuhi permintaan ibu bapa untuk mendapat nilai 5A dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR).gangguan emosi yang dihadapi manusia adalah disebabkan idea yang tersilap atau tidak logik tentang sesuatu situasi. sayang. 25 feb 2008). merasa tidak berguna sehingga terfikir untuk apa mempertahankan hidup. senang hati. Contoh emosi yang sesuai ialah gembira. 1.Idea bahawa semestinya seseorang itu dikasihi dan diterima oleh setiap orang lain yang penting baginya di dalam masyarakat. dan berjaya di dalam semua lapangan jika seseorang itu mahu dirinya dianggap sebagai berguna.Idea bahawa seseorang itu sepatutnya betul-betul cekap. 2. Seperti kisah yang terjadi kepada pelajar berumur 12 tahun. Oleh itu kaunselor REBT cuba membantu keliennya mendiskriminasi antara perasaan yang sesuai dan tidak sesuai serta meningkatkan emosi yang sesuai dan mengurangkan atau menghilangkan emosi yang tidak sesuai.

kita haruslah sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga daripada kemungkinan ianya berlaku.Idea bahawa seseorang sepatutnya mereka dasyat dan katastrofik jika urusan-urusan yang dikendalikannya tidak berlaku mengikut apa yang sangat diingini. 7. ia menimbulkan masalah dikalangan remaja serta 9 . 10.Idea yang seseorang itu sepatutnya merasa terharu dan terganggu oleh masalah-masalah dan gangguan yang menimpa orang lain. 4.Idea bahawa perkara-perkara yang merbahaya dan menakutkan merupakan perkaraperkara yang harus diambil berat dan justeru kerana itu. jika tidak hasilnya adalah katastrofik.Idea bahawa lebih mudah untuk mengelak daripada menghadapi sesetengah kesulitan hidup dan tanggungjawab bagi diri sendiri daripada menghadapinya. 9. dan ianya mestilah diperolehi.Idea bahawa selalunya ada satu penyelesaian yang betul dan tepat bagi setiap masalah.Idea bahawa segala peristiwa masa lampaulah yang menjadi penentu yang terpenting sekali bagi tingkah laku individu masa kini.3. untuk mengawal dirinya daripada merasa dukacita dan terganggu.Idea bahawa sesetengah orang itu jahat. dan jika berupaya pun hanya sedikit sahaja. 5. Pengaruh masa lampau tidak boleh dihapuskan.Idea bahawa kemelaratan manusia itu disebabkan oleh faktor-faktor luar.Idea yang seseorang itu harus bergantung kepada orang lain dan patut mempunyai seorang yang lebih kuat untuk dijadikan tempat pergantungannya. 6. busuk hati dan kejam dan mereka ini patut sekali disalahkan dan dihukum kerana perbuatan mereka yang kejam itu. Sebelas pemikiran yang tidak rasional disebutkan itu merupakan punca yang mengganggu keluasan berpikir dan kebenaran persepsi. dan manusia memang tidak berupaya langsung. 8. 11.

Perkhidmatan kaunseling jelas memainkan peranan penting dalam membantu pesakit menerima hakikat dan merancang semula kehidupan mereka. perkara utama yang paling ditakuti ialah menghadapi kematian. Haslee Sharil Lim Abdullah. serta mati dalam keadaan yang menyakitkan. Dr. seseorang pesakit akan melalui saat sukar bermula daripada ujian HIV dan persediaan psikologinya dalam menerima keputusan ujian tersebut. Seperti mana yang diketahui umum. Menurut kaunselor dan pensyarah Jabatan Kaunseling. Antara kesan psikologi yang akan dialami oleh pesakit ialah ketakutan tentang pelbagai perkara terutamanya penerimaan keluarga dan masyarakat. perkongsian jarum dan pemindahan darah. penyakit-penyakit berkaitan Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit (AIDS) masih tidak ditemui penawar sebenarnya sehingga kini dan individu yang disahkan menghidap penyakit tersebut akan pasti melalui saat yang paling sukar dalam hidupnya. Bagi seseorang yang menghidap AIDS. Ia mempunyai tempoh pengeraman yang panjang antara lima hingga 10 tahun sebelum menunjukkan tanda-tanda penyakit. orang ramai perlu jelas tentang perbezaan kaunseling untuk pembawa HIV dan penghidap AIDS. HIV menyerang dan melemahkan sistem pertahanan semula jadi badan terhadap semua jenis jangkitan yang membawa kepada penyakit AIDS. pelbagai persoalan serta kebuntuan akan melanda diri pesakit. Universiti Malaya. HIV atau singkatan kepada Human Immunodeficiency Virus. Virus ini boleh menular melalui hubungan seks. takut mati dalam keadaan berseorangan dan tidak dipedulikan.mengancam daya tahan dan semangat juang untuk terus bertahan hidup menjadi generasi sebagai mana yang diharapkan. Namun. adalah virus daripada kumpulan Retrovirus yang menghasilkan jangkitan sepanjang hayat pesakitnya. Sebaik sahaja sah dijangkiti virus ini. Fakulti Pendidikan. Secara logiknya pesakit tidak akan mampu berdepan dengan 10 .

Pesakit juga akan berhadapan dengan kebuntuan dan pelbagai persoalan seperti kerjaya. Penghargaan kendiri atau keyakinan diri pesakit juga rendah apabila mengenangkan penyisihan oleh keluarga dan masyarakat. Akan wujud juga perasaan bersalah kerana ada kemungkinan mereka telah menjangkiti orang lain. Kemarahan juga akan wujud dan ia merupakan salah satu kesan psikologi yang dialami oleh pesakit sebaik sahaja dijangkiti HIV/AIDS. Kesan psikologi lain adalah seperti berasa tertekan. timbul perasaan insaf terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan. Sehingga satu tahap. status dalam masyarakat. Selain itu. hilang keyakinan diri dan terpaksa bergantung kepada orang lain. pesakit akan mengalami situasi 11 . mereka adakalanya akan bertindak di luar batasan. Di samping itu. kehilangan cita-cita. Akibat daripada pemikiran dan perasaan pesakit. Mereka juga akan meratapi segala kehilangan tersebut. kestabilan kewangan dan kehilangan kasih sayang orangorang yang disayangi. pandangan masyarakat dan perancangan kehidupan. kegelisahan juga akan melanda diri pesakit kerana pelbagai perkara perlu difikirkan dan banyak perubahan juga perlu dilakukan. Pada peringkat awal diagnosis. pesakit juga akan mengalami perasaan seperti kehilangan daya tarikan fizikal. ada juga pesakit yang menafikan hakikat dia telah dijangkiti virus HIV. mereka juga hilang kawalan dalam kehidupan peribadi. Selain itu. Ada juga yang akan cuba membunuh diri atau terfikir untuk membunuh diri kerana tidak mahu menanggung malu jika orang lain tahu mengenainya. perhubungan seksual. Ini seterusnya akan menyebabkan pesakit berasa bersalah kerana menyebabkan orang lain bersedih atas apa yang berlaku ahli keluarga. Ia adalah sebagai helah bela diri pesakit daripada menyalahkan diri sendiri dan melepaskan kemarahan kepada orang lain.kejutan berita yang diterima daripada doktor jika tidak membuat persediaan psikologi yang sebaiknya. Selain itu.

Ia juga satu proses membantu klien mengadaptasikan diri dengan masalah tersebut. Dalam perhubungan suami isteri. kaedah mengendalikan kesan psikologi yang dialami oleh pesakit dan juga mampu membantu pesakit dengan seikhlas hati. 12 . Dalam manual yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan berkaitan kaunseling HIV/AIDS. dinyatakan bahawa kaunseling tersebut adalah satu proses komunikasi dan dialog antara kaunselor terlatih dan klien yang menghadapi masalah berkaitan dengannya. kaunselor yang berhadapan dengan pesakit yang mempunyai penyakit serius perlu mempunyai pengetahuan yang luas tentang penyakit tersebut. Disinilah perkhidmatan kaunseling memainkan peranan yang penting dalam membantu klien HIV/ AIDS agar tabah mengharungi kehidupan setelah disahkan positif. Dalam program ini. Selain itu. kaunselor tidak boleh segan silu dan hanya bercakap secara teori sahaja. Namun begitu. kaunseling keluarga akan disarankan kepada pasangan tersebut. kesepian dan perasaan berdosa di atas segala apa yang telah dilakukan menyebabkan mereka kurang menitik beratkan langkah-langkah penjagaan kesihatan dan kerohanian mereka. Mereka juga diberi panduan yang jelas tentang cara-cara penggunaan kondom yang betul serta diadakan sesi main peranan untuk menerangkan langkah-langkah pencegahan. Seringkali pesakit ini memikirkan mengenai kehilangan. maka langkah ini agak sukar untuk dijalankan. kaunselor memberi maklumat tentang kesan HIV/AIDS. prosedur merawat. pemindahan virus dan langkahlangkah pencegahan yang perlu diambil untuk mengelakkan jangkitan. memandangkan di dalam masyarakat negara ini di mana perkara yang berkaitan dengan perhubungan suami isteri tidak dibincangkan secara terbuka. Melihat kepada praktik kaunselor terlatih di Barat.dinamakan hypocondria.

Ini bermakna pesakit akan dibimbing dan digalakkan untuk menyelesaikan kes-kes yang belum selesai semasa hayatnya. Dalam sesi ini. Dalam beberapa kes juga memerlukan kaunselor berjumpa dengan penjaga kepada pesakit AIDS dalam usaha membantu mereka menghadapi sisa-sisa kehidupan dengan lebih berkualiti. kebisuan dan sebagainya. Dalam erti kata lain. mereka dibantu mendekati Tuhan. klien akan diberi kefahaman tentang keputusan ujian. Begitu juga mereka yang menghidap AIDS dan bakal melalui saat-saat akhir hidupnya. 13 . Terapi kaunseling penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan aktiviti seperti orang lain kerana ada jangka hayat hidup pembawa HIV mungkin akan panjang. Ini kerana HIV dan AIDS akan memberikan satu kesan psikologi sosial kepada pesakit. memastikan keluarga menerima pesakit dan pesakit dapat meninggal dunia dalam keadaan yang tenang. putus asa. reda atas apa yang ditakdirkan.Tahap pertama praujian kaunseling yang selalu dijalankan ialah ujian HIV/AIDS. keluarganya dan masyarakat. ruang untuk meluahkan perasaan seperti marah. penafian. kaunselor juga berperanan penting. Kaunseling untuk pesakit AIDS agak berbeza dengan pesakit HIV. Tahap kedua bagi pesakit HIV ialah menjalankan sesi µselepas ujian kaunseling¶ yang dijalankan oleh kaunselor yang sama menjalankan µpraujian kaunseling¶. Dalam urusan pengujian dan makluman keputusan kepada pesakit. Kaunseling untuk klien AIDS lebih kepada membuat persiapan diri klien dalam proses menghadapi kematian serta beberapa unfinished business antara pesakit dan keluarganya. kaunseling dapat membawa pesakit makna kehidupan dan tujuan hidup dapat dibincang untuk membantu meningkatkan harga diri serta meredakan tekanan pesakit.

rasa tidak diterima atau tidak diperlukan tetapi sebaliknya. Ini membuktikan bahawa para kaunselor mempunyai peranan yang penting dalam usaha mengurangkan punca gejala sosial. Perkhidmatan kaunseling ini perlu dikembangkan dengan pelbagai pendekatan bagi membantu remaja yang memerlukan sokongan emosi yang berterusan dalam menghadapi cabaran. mempunyai ruang dan tempat untuk bercerita dan mendapat maklumat bagaimana untuk mendapat pertolongan lanjut. Melalui sokongan ini remaja yang kurang bijak menangani kebebasan tidak akan merasa terasing. 14 .Rumusan Perkhidmatan kaunseling secara professional didapati meninggalkan kesan positif terhadap perubahan jangka pendek dan jangka panjang. Kaunselor boleh mewujudkan satu sistem rakan sebaya yang dapat memberi sokongan dan mendengar permasalahan remaja tersebut.

Journal of College Counseling. Accreditation Standards for University and College Counseling Centers. Couseling Psyhoteraphy. Brandel. G. Simono. S.. D. & Ivey. Hansen. 15 . Ressberg. Counseling services in Turkish university. (2001). 4 (1).. Bhd. M. (1998).. M. E.. B. N. & Downing. Using genogram as a tool for insight in college counseling.. R. Hurley.E. Selangor: Fajar Bakti Sdn.. M. Mac Green. Kaunseling Individu: Apa Dan Bagaimana. George. Ivey. Davidshofer. Locher. (2006). Thompson. S. G. (2003). I. B. Intentional interviewing and counseling. Adiliah. W. C.. R.. Piorkowsk. (1987).. (1994). 22.. Oya Yerin Guneri. & Halilah. New Jersey: Prentice Hall.Rujukan A. (2003). E. 168-178. D. Charlotte.Hattauet.. Boyd. 35(1). (1990)... & Cristiani. CA.. & Navarro. Buckles. Erskine. Psychology of Women Quarterly.. L. Deakin. I. H. Counseling: Theory and Practice. (2006). Situation specific assertiveness in the epidemiology of sexual victimization among university women. Journal of Counseling and Development. A. T. Bostom: Allyn and Bacon. 589-604. 26-38. V. J. R. Spivack. C. & Cramer. International Journal of Mental Health. 73-76. C. 81(2). New Jersey: Prentice Hall.L. Englewood Cliffs. & Steel. Counseling: Theory and Process.

S. Fundamental of Counseling. dan Frontaura-Duck. B. Griffin. 90-96. J.. Shertzer. 2005. (2006). Jurnal Personalia Pelajar. dan emosi pelajar-pelajar di kampus. Terry. 352-355. Penyesuaian akademik. Zuria Mahmud. P. 1-16. 2004. 16 . L. 30 Mei. Kementerian Pelajaran kali ke 2.. D. Assessing and constructing a meaningful system: Systemic perspective in a College Counseling Center. Journal of Counseling and Development. Prosiding Seminar Kaunseling Kebangsaan. Hotel City Bay view Langkawi.. Prevention of dating violence on college campus: An innovative program. L. Boston: Houghton Mifflin.. 8. Journal of College Counseling.2 Jun. 9. M. sosial. (1989). Noriah Mohd Ishak & Syafrimen Syafril.Schwartz. 67. S. L. Russel. & Stone. (1974). Zuria Mahmud. Perlunya kaunselor sekolah menjalankan sesi kaunseling. M.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->