PENDEKATAN DI DALAM KAUNSELING KELOMPOK BAGI MENANGANI MASALAH PERGAULAN BEBAS PELAJAR

Kaunseling

Kaunseling bukan beerti nasihat, walaupun terdapat nasihat yang diberikan. Malah kaunselor tidak memberi jawapan secara langsung kepada semua persoalan klien, kerana apa yang baik untuk kaunselor tidak semestinya baik untuk baik juga untuk klien. Keistimewaan khidmat kaunseling ialah membimbing klien mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dihadapi (Adiliah & Halilah, 2006). Penerimaan dan perakuan sumber diri adalah penting dalam menghasilkan perubahan diri. Nasihat juga tidak diberi kerana ingin memberi ruang kepada klien untuk bertanggungjawab terhadap keputusan dan tindakan yang dipilihnya sendiri. Oleh kerana kaunseling bukan nasihat, hubungan kaunseling adalah berbentuk dua hala. Kaunselor cuba mendengar dan memahami serta menolong dengan memberikan layanan serta interaksi yang baik, manakala klien memperihalkan masalah mereka dan cuba memahami serta mengambil tindakan menguruskan masalah tersebut. Proses aksi dan reaksi di antara kaunselor dan klien turut membantu klien mengenali diri dan persoalan yang dihadapi. Kaunseling bukanlah untuk mereka yang mempunyai masalah sakit mental. Kaunseling adalah untuk mereka yang normal dan boleh mengurus diri serta kehidupan sendiri, tetapi pada satu-satu masa berasa tertekan, bercelaru atau buntu dan perlu berbincang dengan mereka yang profesional.

1

1990). Setiap definisi bergantung pula kepada teori yang digunakan. Burks dab Stefflre (George & Cristiani. Walaupun terdapat pelbagai definisi. pula mendefinisikan kaunseling sebagai suatu perhubungan yang profesional di antara seorang kaunselor terlatih dengan seorang klien. penjelasan matlamat dan nilai untuk tingkatkan tingkah laku masa depan. pula menyatakan bahawa kaunseling merangkumi aktiviti-aktiviti beretika yang dilakukan oleh kaunselor dalam usaha membantu klien melibatkan diri dengan jenis-jenis tingkah laku yang akan menghasilkan penyelesaian kepada masalah klien. 1974). mendefinisikan kaunseling sebagai suatu proses interaksi yang menggerakkan pemahaman yang bermakna terhadap diri dan persekitaran serta menghasilkan pembentukan. namun ia dapat dirumuskan sebagai suatu proses pertolongan profesional yang bertujuan membantu individu memahami dirinya dan alam 2 . Ressberg dan Cramer (1994) mendifinisikan kaunseling sebagai suatu proses menolong manusia belajar mengenali diri. Blocher (Shertzer & Stone.Terdapat beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh pakar-pakar kaunseling mengenai perkhidmatan ini. Krumboltz (George & Cristiani. persekitaran dan cara-cara mengendali tugasan dan perhubungan denagn orang lain. 1990). Ivey dan Downing (1987) pula menyatakan kaunseling sebagai suatu proses yang berhubung rapat dalam membantu manusia normal mencapai matlamat atau fungsi mereka dengan berkesan. Manakala Hansen. Perhubungan ini kadangkala melibatkan lebih daripada individu. Ianya bertujuan membantu klien memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap ruang kehidupan dan belajar mencapai matlamat yang mereka tentukan sendiri melalui pemilihan-pemilihan yang bermakna serta melalui penyelesaian masalah yang berbentuk emosional antara individu.

Boyd. Masalah yang telah melandanya tidak merugikan hidupnya. Namun. Tujuan perkhidmatan ini ialah untuk membantu pelajar menangani isu-isu penyesuaian seperti akademik. Australia dan Turki. Dalam masa yang sama. Hattauet. Perkhidmatan yang sama dilaporkan terdapat di pusat-pusat kaunseling di tempat lain di dunia contohnya seperti Amerika. Individu perlu melihat peranan dan sumbangannya kepada alam sekeliling. masalah telah dapat µmenguatkan¶ dirinya. Locher. Piorkowsk. Brandel. kerana dia memperolehi kekuatan dalaman. Kanada dan Australia 3 . universiti serta tempat-tempat lain yang menempatkan golongan remaja. Manusia seperti ini akan berdikari dan tidak akan menyusahkan orang lain dengan permasalahannya. Erskine. Manusia ini sudah tidak akan menyalahkan orang lain. matlamat kaunseling ialah membantu atau memberi jalan agar manusia dapat mengurus dirinya sendiri sama ada dari segi mental. kolej komuniti. peribadi dan sosial serta masalah psikososial yang memerlukan intervensi kaunseling klinikal. Malah. perkhidmatan ini juga menyediakan maklumat dan aktivitiaktiviti perkembangan kerjaya. Dengan kata lain. politeknik. Kanada. dan Steel (2003) melaporkan pusat kaunseling kolej di Amerika. individu perlu memahami pengaruh alam sekeliling ke atas dirinya. Dia redha dengan apa yang berlaku ke atas dirinya dan mencari iktibar ataupun pengajaran di sebalik peristiwa tersebut. Deakin. dia dapat mencari ruang-ruangpernafasan dalam kesempitan hidup. Davidshofer.sekeliling. Pendekatan Kaunseling Dalam Menangani Masalah Pergaulan Bebas Pelajar Perkhidmatan kaunseling disediakan di semua sekolah rendah. Simono. dia bersyukur bahawa dia berhadapan dengan masalah kerana dia memperolehi kekuatan berhadapan dengan masalah. Hurley. persekitaran ataupun takdir. sekolah menengah. Selain dari itu. kerohanian dan tingkah lakunya. Buckles. Secara ringkasnya. Dia sudah menerima hakikat bahawa hidup tidak lekang dengan masalah. perasaan.

ceramah pendek dan pembentangan kes-kes telah membolehkan pelajar berbincang tentang hubungan di kolej. kelompok dan psikoterapi. Tugas utama diperingkat ini ialah membezakan diri dari keluarga asal. Menurut perspektif systemic yang mengutarakan konsep putaran kehidupan keluarga. (c) menyokong dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pelajar melalui konsultasi dan komuniti kampus. khidmat kecemasan. konsultasi. ujian psikologi. antara aktiviti pusat kaunseling universiti ialah kaunseling individu. pelajar Institut Pengajian Tinggi dan Kolej berada di tahap µmelepaskan anak awal dewasa¶. Schwartz. membentuk identiti. 2006). kerjaya. Program ini juga membincangkan tentang estim kendiri dan mengenalpasti tanda-tanda hubungan ganas dan cara mencegahnya. Russels dan Frontaura-Duck (2006) melaporkan satu program inovatif bertujuan menjelaskan kepada pelajar kolej tentang keganasan dalam hubungan dan mencari strategi mengelak keganasan dalam hubungan. 4 . diikuti oleh kemahiran belajar dan kerisauan peperiksaan. memberi sokongan kepada rakan-rakan dan melatih pelajar dengan strategi resolusi konflik. Khidmat ini ialah untuk membantu menangani masalah utama yang dibawa oleh pelajar iaitu masalah komunikasi. Program yang melibatkan forum interaktif. Griffin. penyesuaian dan hubungan romantik. Kajian yang dijalankan untuk menilai keberkesanan intervensi tersebut mendapati pelajar dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan dapat berbincang tentang pengalaman mereka.memainkan tiga peranan utama: (a) memberi kaunseling atau terapi kepada pelajar yang mengalami masalah penyesuaian. Program pencegahan yang ditawarkan ialah berkenaan komunikasi berkesan. dan program outreach ( Oya Yerin Guneri. (b) mencegah dan membantu pelajar mencapai matlamat pendidikan dan kehidupan. berkongsi pengalaman peribadi tentang isu-isu perhubungan. Di Turki pula. perkembangan yang memerlukan perhatian professional.

Setiap ahli dalam sistem ini mengambil bahagian mendampingi pelajar bermasalah itu sehingga dia membentuk tingkah laku baru yang lebih berkesan. rakan-rakan. Pengetahuan ini membolehkan klien mengubah corak perhubungan mereka. Antara langkah-langkah penting yang perlu diberi perhatian oleh komuniti di sekolah dan IPT ialah mengenalpasti pelajar bermasalah. pelajar bermasalah emosi menunjukkan ciri-ciri seperti masalah pencapaian akademik yang makin menurun. iaitu satu teknik menggunakan rajah keluarga untuk menjelaskan corak hubungan yang berlaku dalam keluarga. guru dan pensyarah. serta guruguru. Charlotte telah membincangkan penggunaan genogram. Pada tahap pertama.membina hubungan yang intim dan matang serta memilih kerjaya. tidak dapat berkomunikasi dengan jelas. Jika tidak dibantu. Terry (1989) pula menggunakan sistem sokongan yang ada di sekeliling pelajar dalam membantu pelajar tersebut mengendalikan masalahnya. Genogram mampu memberi celik akal kepada klien bagaimana corak hubungan dengan ibu bapa sebelum ini telah mempengaruhi tingkah laku seseorang anak. dan mempamerkan keinginan membunuh diri. dan kurang selesa menyatakan sebab perlukan pertimbangan tersebut. pelajar ini akan memasuki tahap yang lebih kritikal apabila dia bertindak ganas. ponteng yang terlalu ketara. Jadi tidak hairanlah pusatpusat kaunseling sering menerima kes-kes yang bersangkutan dengan hubungan sama ada intim mahupun kekeluargaan. Cadangan ini dipersetujui oleh Zuria 5 . Sistem sokongan ini boleh terdiri daripada ahli keluarga. Seterusnya pelajar bermasalah akan memohon pertimbangan-pertimbangan khas serperti lebih masa untuk hantar tugasan. perubahan dalam cara berinteraksi dengan orang sekeliling dan bermasalah menangani tekanan. pentadbir serta rakan-rakan pelajar untuk membantu pelajar bermasalah. Pusat-pusat kaunseling di seluruh sekolah dan IPT telah menyarankan penglibatan semua komuniti di sekolah dan IPT iaitu kaunselor. Antara intervensi melibatkan keluarga telah dilaporkan oleh Terry (1989) dan Charlotte (2001).

Tanya pelajar apa yang boleh dilakukannya. katakan. membimbing klien memahami punca masalahnya.Nyatakan keperihatinan anda dengan ikhlas tanpa membuat penilaian. (a) cerita. Contohnya. (e) damping dan (f) dokumenkan. Pendekatan kaunseling menggunakan tiga elemen asas iaitu komunikasi berkesan. mengajak klien mencari penyelesaian dan menyokong klien dalam mencuba tindakan baru. (d) daya baiki. Model Ivey dan Lucy (2003) menggunakan empat langkah utama iaitu. (b) dengari. 6 .et all (2004) yang menyarankan kerjasama komuniti untuk mendidik pelajar tentang tingkah laku abnormal serta kemahiran-kemahiran menangani dan membantu. bincang kebaikan dan keburukan setiap pilihan. pentadbir dan rakan rakan pelajar boleh membantu pelajar ini dengan melakukan langkah-langkah berikut: 1. Manakala langkah asas pula ialah mendengar masalah klien tanpa menghakimi. dan nyatakan kefahaman anda tentang apa yang telah disebut oleh pelajar itu. Model 6 D (Zuria. (c) cerita kembali dan (d) tindakan. ³Saya Nampak anda telah beberapa kali ponteng. pengetahuan psikologi remaja dan pelbagai strategi penyelesaian masalah bergantung kepada teori yang dipilih. saya prihatin. 2. Contohnya ³Nampaknya awak tidak tahu cara belajar yang betul dan ini membuatkan awak rasa keliru?´ 4. boleh ceritakan apa yang sdang berlaku?´ Sebaliknya elakkan berkata ³Ke mana anda menghilang diri? Malas datang kelas ye?´ 3. (b) eset positif.Dengar perasaan dan pemikiran pelajar dengan sikap yang terbuka. Guru dan pensyarah.Ambil masa untuk bercakap secara sendirian dengan pelajar ini dan beri perhatian sepenuhnya sepanjang sesi tersebut. 2005) pula menyarankan enam langkah iaitu (a) dekati. (c) dasari.

(c) bila terasa dia berada dalam hubungan tersebut kerana sebab-sebab yang salah seperti kesian. (b) latihan tegas diri yang memfokuskan terus kepada hubungan dengan jantina yang berbeza dan (c) pemeriksaan kesihatan dan kaunseling berterusan dicadangkan kepada wanita yang sering menjadi mangsa seksual dalam hubungan. Elis percaya bahawa 7 . Mac Grenn dan Navaro mencadangkan pencegahan yang berkesan perlu melibatkan: (a) latihan tingkah laku tegas diri selain daripada pemberian maklumat perubahan sikap. Mac Green dan Navaro (1998) menyatakan bahawa individu yang kurang tegas menjadi mangsa seksual dalam hubungan. 6. tetapi masih tersangkut dalam hubungan tersebut. takut keseorangan dan (d) merasa bahawa tidak dapat menukar corak hubungan tersebut. buatlah rujukan kepada kaunselor professional. tetapi anda perlu hargai pandangannya. rasa bersalah. Walaupun anda kurang bersetuju dengan pandangan pelajar tersebut. (b) bila dia merumuskan untuk keluar. Wanita muda yang sering manjadi mangsa dalam hubungan juga perlu dibimbing ntuk menilai kembali masalah pergantungan dalam hubungan. dan perasaan tidak selamat (takut ditinggalkan) dalam hubungan dengan jantina berlainan. kurang keupayaan penyesuaian. Antara ciri-ciri hubungan yang bermasalah ialah: (a) apabila seseorang ini tidak bahagia dalam hubungan tetapi tidak pasti dia patut teruska atau keluar dari hubungan tersebut. pasangan seksual yang bersilih ganti. kerana ini membuatkan pelajar tersebut tidak mahu bekerjasama.Jika anda rasa kurang berkemampuan untuk membantu.5. REBT (Rasional Emotive Behavioral Teraphy) menekankan bahawa emosi dan perasaan yang terganggu adalah hasil dari pada pemikiran dan idea manusia. Ciri-ciri personaliti yang menyumbang kepada keadaan ini ialah pengalaman menjadi mangsa dalam hubungan tidak sihat.Elak menghakimi tindakan atau perasaan pelajar tersebut.

( Berita Harian. Terdapat emosi yang sesuai kerana ia menolong manusia mendapat apa yang dimahukan dan mengelak apa yang tidak diperlukan. kecewa dan tidak gembira. 8 . bimbang. Seperti kisah yang terjadi kepada pelajar berumur 12 tahun. sedih.gangguan emosi yang dihadapi manusia adalah disebabkan idea yang tersilap atau tidak logik tentang sesuatu situasi. Contoh emosi yang sesuai ialah gembira.Idea bahawa semestinya seseorang itu dikasihi dan diterima oleh setiap orang lain yang penting baginya di dalam masyarakat. maka emosi yang menggangu kebahagiaan individu ini biasanya dianggap sebagai tidak sesuai atau merosakkan diri. Emosi seperti marah. rasa ingin tahu. sayang. senang hati. Oleh kerana dikatakan semua individu ingin bergembira sama ada didalam kehidupan peribadinya atau kerjayanya. menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak berguna adalah tidak rasional kerana bukan saja ia menyebabkan individu merasa tidak gembira dengan diri sendiri tetapi juga menyebabkan ia terasing dari pada orang lain.Kisah yang terjadi diatas berpunca dari ppemikiran yang tidak rasional. menyatakan sebelas pemikiran yang tidak rasional menyebabkan individu melakukan tindakakan diluar kewajaran. merasa tidak berguna sehingga terfikir untuk apa mempertahankan hidup. Oleh itu kaunselor REBT cuba membantu keliennya mendiskriminasi antara perasaan yang sesuai dan tidak sesuai serta meningkatkan emosi yang sesuai dan mengurangkan atau menghilangkan emosi yang tidak sesuai. dan berjaya di dalam semua lapangan jika seseorang itu mahu dirinya dianggap sebagai berguna. 25 feb 2008). murung. 1. 2. Elis (1962). nekat melakukan tindakan bunuh diri untuk menamatkan nyawanya kerana tidak dapat memenuhi permintaan ibu bapa untuk mendapat nilai 5A dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). menyesal.Idea bahawa seseorang itu sepatutnya betul-betul cekap. serba boleh.

kita haruslah sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga daripada kemungkinan ianya berlaku. untuk mengawal dirinya daripada merasa dukacita dan terganggu.Idea bahawa kemelaratan manusia itu disebabkan oleh faktor-faktor luar. Sebelas pemikiran yang tidak rasional disebutkan itu merupakan punca yang mengganggu keluasan berpikir dan kebenaran persepsi.3. 11. busuk hati dan kejam dan mereka ini patut sekali disalahkan dan dihukum kerana perbuatan mereka yang kejam itu. 8. 9. dan jika berupaya pun hanya sedikit sahaja.Idea bahawa seseorang sepatutnya mereka dasyat dan katastrofik jika urusan-urusan yang dikendalikannya tidak berlaku mengikut apa yang sangat diingini. jika tidak hasilnya adalah katastrofik. Pengaruh masa lampau tidak boleh dihapuskan.Idea bahawa perkara-perkara yang merbahaya dan menakutkan merupakan perkaraperkara yang harus diambil berat dan justeru kerana itu. dan ianya mestilah diperolehi. 7. 6.Idea bahawa sesetengah orang itu jahat.Idea yang seseorang itu harus bergantung kepada orang lain dan patut mempunyai seorang yang lebih kuat untuk dijadikan tempat pergantungannya. ia menimbulkan masalah dikalangan remaja serta 9 . 10.Idea bahawa segala peristiwa masa lampaulah yang menjadi penentu yang terpenting sekali bagi tingkah laku individu masa kini. 4.Idea bahawa selalunya ada satu penyelesaian yang betul dan tepat bagi setiap masalah.Idea yang seseorang itu sepatutnya merasa terharu dan terganggu oleh masalah-masalah dan gangguan yang menimpa orang lain.Idea bahawa lebih mudah untuk mengelak daripada menghadapi sesetengah kesulitan hidup dan tanggungjawab bagi diri sendiri daripada menghadapinya. 5. dan manusia memang tidak berupaya langsung.

perkongsian jarum dan pemindahan darah. Ia mempunyai tempoh pengeraman yang panjang antara lima hingga 10 tahun sebelum menunjukkan tanda-tanda penyakit. Universiti Malaya. adalah virus daripada kumpulan Retrovirus yang menghasilkan jangkitan sepanjang hayat pesakitnya. pelbagai persoalan serta kebuntuan akan melanda diri pesakit. serta mati dalam keadaan yang menyakitkan. seseorang pesakit akan melalui saat sukar bermula daripada ujian HIV dan persediaan psikologinya dalam menerima keputusan ujian tersebut. Haslee Sharil Lim Abdullah. takut mati dalam keadaan berseorangan dan tidak dipedulikan. penyakit-penyakit berkaitan Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit (AIDS) masih tidak ditemui penawar sebenarnya sehingga kini dan individu yang disahkan menghidap penyakit tersebut akan pasti melalui saat yang paling sukar dalam hidupnya. Perkhidmatan kaunseling jelas memainkan peranan penting dalam membantu pesakit menerima hakikat dan merancang semula kehidupan mereka. Antara kesan psikologi yang akan dialami oleh pesakit ialah ketakutan tentang pelbagai perkara terutamanya penerimaan keluarga dan masyarakat. Dr. Namun. perkara utama yang paling ditakuti ialah menghadapi kematian. Menurut kaunselor dan pensyarah Jabatan Kaunseling. Secara logiknya pesakit tidak akan mampu berdepan dengan 10 . Sebaik sahaja sah dijangkiti virus ini. Fakulti Pendidikan. Bagi seseorang yang menghidap AIDS. HIV menyerang dan melemahkan sistem pertahanan semula jadi badan terhadap semua jenis jangkitan yang membawa kepada penyakit AIDS. Seperti mana yang diketahui umum. orang ramai perlu jelas tentang perbezaan kaunseling untuk pembawa HIV dan penghidap AIDS.mengancam daya tahan dan semangat juang untuk terus bertahan hidup menjadi generasi sebagai mana yang diharapkan. HIV atau singkatan kepada Human Immunodeficiency Virus. Virus ini boleh menular melalui hubungan seks.

mereka adakalanya akan bertindak di luar batasan. Akibat daripada pemikiran dan perasaan pesakit. Penghargaan kendiri atau keyakinan diri pesakit juga rendah apabila mengenangkan penyisihan oleh keluarga dan masyarakat. kestabilan kewangan dan kehilangan kasih sayang orangorang yang disayangi. Pesakit juga akan berhadapan dengan kebuntuan dan pelbagai persoalan seperti kerjaya. Ia adalah sebagai helah bela diri pesakit daripada menyalahkan diri sendiri dan melepaskan kemarahan kepada orang lain. timbul perasaan insaf terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan. pesakit akan mengalami situasi 11 . Di samping itu. Ada juga yang akan cuba membunuh diri atau terfikir untuk membunuh diri kerana tidak mahu menanggung malu jika orang lain tahu mengenainya. Selain itu. mereka juga hilang kawalan dalam kehidupan peribadi. Akan wujud juga perasaan bersalah kerana ada kemungkinan mereka telah menjangkiti orang lain. pesakit juga akan mengalami perasaan seperti kehilangan daya tarikan fizikal. pandangan masyarakat dan perancangan kehidupan. kehilangan cita-cita. ada juga pesakit yang menafikan hakikat dia telah dijangkiti virus HIV. Kemarahan juga akan wujud dan ia merupakan salah satu kesan psikologi yang dialami oleh pesakit sebaik sahaja dijangkiti HIV/AIDS. hilang keyakinan diri dan terpaksa bergantung kepada orang lain. Kesan psikologi lain adalah seperti berasa tertekan. Mereka juga akan meratapi segala kehilangan tersebut. kegelisahan juga akan melanda diri pesakit kerana pelbagai perkara perlu difikirkan dan banyak perubahan juga perlu dilakukan.kejutan berita yang diterima daripada doktor jika tidak membuat persediaan psikologi yang sebaiknya. Pada peringkat awal diagnosis. Selain itu. Ini seterusnya akan menyebabkan pesakit berasa bersalah kerana menyebabkan orang lain bersedih atas apa yang berlaku ahli keluarga. perhubungan seksual. Selain itu. Sehingga satu tahap. status dalam masyarakat.

12 .dinamakan hypocondria. maka langkah ini agak sukar untuk dijalankan. Selain itu. prosedur merawat. dinyatakan bahawa kaunseling tersebut adalah satu proses komunikasi dan dialog antara kaunselor terlatih dan klien yang menghadapi masalah berkaitan dengannya. memandangkan di dalam masyarakat negara ini di mana perkara yang berkaitan dengan perhubungan suami isteri tidak dibincangkan secara terbuka. Namun begitu. kaunselor yang berhadapan dengan pesakit yang mempunyai penyakit serius perlu mempunyai pengetahuan yang luas tentang penyakit tersebut. Melihat kepada praktik kaunselor terlatih di Barat. kaunselor tidak boleh segan silu dan hanya bercakap secara teori sahaja. Disinilah perkhidmatan kaunseling memainkan peranan yang penting dalam membantu klien HIV/ AIDS agar tabah mengharungi kehidupan setelah disahkan positif. kesepian dan perasaan berdosa di atas segala apa yang telah dilakukan menyebabkan mereka kurang menitik beratkan langkah-langkah penjagaan kesihatan dan kerohanian mereka. Mereka juga diberi panduan yang jelas tentang cara-cara penggunaan kondom yang betul serta diadakan sesi main peranan untuk menerangkan langkah-langkah pencegahan. Dalam perhubungan suami isteri. Dalam manual yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan berkaitan kaunseling HIV/AIDS. kaunselor memberi maklumat tentang kesan HIV/AIDS. Seringkali pesakit ini memikirkan mengenai kehilangan. kaedah mengendalikan kesan psikologi yang dialami oleh pesakit dan juga mampu membantu pesakit dengan seikhlas hati. Dalam program ini. Ia juga satu proses membantu klien mengadaptasikan diri dengan masalah tersebut. pemindahan virus dan langkahlangkah pencegahan yang perlu diambil untuk mengelakkan jangkitan. kaunseling keluarga akan disarankan kepada pasangan tersebut.

Kaunseling untuk pesakit AIDS agak berbeza dengan pesakit HIV. Kaunseling untuk klien AIDS lebih kepada membuat persiapan diri klien dalam proses menghadapi kematian serta beberapa unfinished business antara pesakit dan keluarganya. Dalam erti kata lain. kaunselor juga berperanan penting. Begitu juga mereka yang menghidap AIDS dan bakal melalui saat-saat akhir hidupnya. kaunseling dapat membawa pesakit makna kehidupan dan tujuan hidup dapat dibincang untuk membantu meningkatkan harga diri serta meredakan tekanan pesakit. klien akan diberi kefahaman tentang keputusan ujian. reda atas apa yang ditakdirkan. mereka dibantu mendekati Tuhan. putus asa. kebisuan dan sebagainya. Dalam urusan pengujian dan makluman keputusan kepada pesakit. Terapi kaunseling penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan aktiviti seperti orang lain kerana ada jangka hayat hidup pembawa HIV mungkin akan panjang. Ini bermakna pesakit akan dibimbing dan digalakkan untuk menyelesaikan kes-kes yang belum selesai semasa hayatnya. Dalam beberapa kes juga memerlukan kaunselor berjumpa dengan penjaga kepada pesakit AIDS dalam usaha membantu mereka menghadapi sisa-sisa kehidupan dengan lebih berkualiti. ruang untuk meluahkan perasaan seperti marah. penafian.Tahap pertama praujian kaunseling yang selalu dijalankan ialah ujian HIV/AIDS. 13 . keluarganya dan masyarakat. Dalam sesi ini. Tahap kedua bagi pesakit HIV ialah menjalankan sesi µselepas ujian kaunseling¶ yang dijalankan oleh kaunselor yang sama menjalankan µpraujian kaunseling¶. Ini kerana HIV dan AIDS akan memberikan satu kesan psikologi sosial kepada pesakit. memastikan keluarga menerima pesakit dan pesakit dapat meninggal dunia dalam keadaan yang tenang.

Kaunselor boleh mewujudkan satu sistem rakan sebaya yang dapat memberi sokongan dan mendengar permasalahan remaja tersebut. Ini membuktikan bahawa para kaunselor mempunyai peranan yang penting dalam usaha mengurangkan punca gejala sosial. rasa tidak diterima atau tidak diperlukan tetapi sebaliknya.Rumusan Perkhidmatan kaunseling secara professional didapati meninggalkan kesan positif terhadap perubahan jangka pendek dan jangka panjang. mempunyai ruang dan tempat untuk bercerita dan mendapat maklumat bagaimana untuk mendapat pertolongan lanjut. Perkhidmatan kaunseling ini perlu dikembangkan dengan pelbagai pendekatan bagi membantu remaja yang memerlukan sokongan emosi yang berterusan dalam menghadapi cabaran. Melalui sokongan ini remaja yang kurang bijak menangani kebebasan tidak akan merasa terasing. 14 .

81(2). N.. 589-604. 15 . L. 35(1)... Situation specific assertiveness in the epidemiology of sexual victimization among university women. E. (1998).. C. Boyd. (2003). 22. New Jersey: Prentice Hall. I. B. Adiliah... Hurley. Counseling: Theory and Process.E. M. (1990). Intentional interviewing and counseling. Couseling Psyhoteraphy.. Using genogram as a tool for insight in college counseling. Ressberg.. R. Counseling: Theory and Practice. W. A.. Journal of College Counseling. Selangor: Fajar Bakti Sdn. (2001). & Navarro. G. & Ivey. Charlotte.. (2003). M. (1987). & Steel. Kaunseling Individu: Apa Dan Bagaimana. Englewood Cliffs. T. H.L. S. I. Thompson. & Downing.Hattauet.Rujukan A. Spivack. Mac Green. & Halilah.. Accreditation Standards for University and College Counseling Centers. V. & Cramer. Hansen. Piorkowsk. (1994). Simono.. Deakin. Davidshofer. J. Erskine. C. Psychology of Women Quarterly. & Cristiani. M. S. George. Oya Yerin Guneri. E. CA. G. Buckles. Bostom: Allyn and Bacon.. C. Ivey. (2006). Counseling services in Turkish university. R. International Journal of Mental Health.. 26-38. 4 (1). Journal of Counseling and Development. Locher. R. B. D. Bhd. Brandel. D. New Jersey: Prentice Hall. (2006). 168-178. 73-76..

Jurnal Personalia Pelajar. Perlunya kaunselor sekolah menjalankan sesi kaunseling. (1989). & Stone. Penyesuaian akademik. Kementerian Pelajaran kali ke 2. Shertzer. Prevention of dating violence on college campus: An innovative program. L. 67. L.Schwartz. Boston: Houghton Mifflin.2 Jun. M. S. J. Russel... M. Assessing and constructing a meaningful system: Systemic perspective in a College Counseling Center. (2006). Zuria Mahmud. L. Hotel City Bay view Langkawi. 30 Mei. 352-355.. B. Fundamental of Counseling. dan emosi pelajar-pelajar di kampus. 90-96. 9. S. 1-16. D. Zuria Mahmud. Terry. Prosiding Seminar Kaunseling Kebangsaan. 2005. Noriah Mohd Ishak & Syafrimen Syafril. Journal of Counseling and Development.. dan Frontaura-Duck. 2004. P. 8. Journal of College Counseling. Griffin. 16 . sosial. (1974).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful