P. 1
Pendekatan Kaunseling Untuk Remaja

Pendekatan Kaunseling Untuk Remaja

|Views: 1,654|Likes:
Published by mrringgo

More info:

Published by: mrringgo on Oct 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

PENDEKATAN DI DALAM KAUNSELING KELOMPOK BAGI MENANGANI MASALAH PERGAULAN BEBAS PELAJAR

Kaunseling

Kaunseling bukan beerti nasihat, walaupun terdapat nasihat yang diberikan. Malah kaunselor tidak memberi jawapan secara langsung kepada semua persoalan klien, kerana apa yang baik untuk kaunselor tidak semestinya baik untuk baik juga untuk klien. Keistimewaan khidmat kaunseling ialah membimbing klien mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dihadapi (Adiliah & Halilah, 2006). Penerimaan dan perakuan sumber diri adalah penting dalam menghasilkan perubahan diri. Nasihat juga tidak diberi kerana ingin memberi ruang kepada klien untuk bertanggungjawab terhadap keputusan dan tindakan yang dipilihnya sendiri. Oleh kerana kaunseling bukan nasihat, hubungan kaunseling adalah berbentuk dua hala. Kaunselor cuba mendengar dan memahami serta menolong dengan memberikan layanan serta interaksi yang baik, manakala klien memperihalkan masalah mereka dan cuba memahami serta mengambil tindakan menguruskan masalah tersebut. Proses aksi dan reaksi di antara kaunselor dan klien turut membantu klien mengenali diri dan persoalan yang dihadapi. Kaunseling bukanlah untuk mereka yang mempunyai masalah sakit mental. Kaunseling adalah untuk mereka yang normal dan boleh mengurus diri serta kehidupan sendiri, tetapi pada satu-satu masa berasa tertekan, bercelaru atau buntu dan perlu berbincang dengan mereka yang profesional.

1

persekitaran dan cara-cara mengendali tugasan dan perhubungan denagn orang lain. Setiap definisi bergantung pula kepada teori yang digunakan.Terdapat beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh pakar-pakar kaunseling mengenai perkhidmatan ini. Krumboltz (George & Cristiani. Blocher (Shertzer & Stone. Walaupun terdapat pelbagai definisi. penjelasan matlamat dan nilai untuk tingkatkan tingkah laku masa depan. 1990). Ressberg dan Cramer (1994) mendifinisikan kaunseling sebagai suatu proses menolong manusia belajar mengenali diri. pula menyatakan bahawa kaunseling merangkumi aktiviti-aktiviti beretika yang dilakukan oleh kaunselor dalam usaha membantu klien melibatkan diri dengan jenis-jenis tingkah laku yang akan menghasilkan penyelesaian kepada masalah klien. Ianya bertujuan membantu klien memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap ruang kehidupan dan belajar mencapai matlamat yang mereka tentukan sendiri melalui pemilihan-pemilihan yang bermakna serta melalui penyelesaian masalah yang berbentuk emosional antara individu. Burks dab Stefflre (George & Cristiani. Manakala Hansen. Perhubungan ini kadangkala melibatkan lebih daripada individu. 1990). pula mendefinisikan kaunseling sebagai suatu perhubungan yang profesional di antara seorang kaunselor terlatih dengan seorang klien. Ivey dan Downing (1987) pula menyatakan kaunseling sebagai suatu proses yang berhubung rapat dalam membantu manusia normal mencapai matlamat atau fungsi mereka dengan berkesan. mendefinisikan kaunseling sebagai suatu proses interaksi yang menggerakkan pemahaman yang bermakna terhadap diri dan persekitaran serta menghasilkan pembentukan. namun ia dapat dirumuskan sebagai suatu proses pertolongan profesional yang bertujuan membantu individu memahami dirinya dan alam 2 . 1974).

Namun. Hurley. kolej komuniti. dia bersyukur bahawa dia berhadapan dengan masalah kerana dia memperolehi kekuatan berhadapan dengan masalah. Masalah yang telah melandanya tidak merugikan hidupnya. Tujuan perkhidmatan ini ialah untuk membantu pelajar menangani isu-isu penyesuaian seperti akademik. dan Steel (2003) melaporkan pusat kaunseling kolej di Amerika. Kanada. Dia sudah menerima hakikat bahawa hidup tidak lekang dengan masalah. individu perlu memahami pengaruh alam sekeliling ke atas dirinya. matlamat kaunseling ialah membantu atau memberi jalan agar manusia dapat mengurus dirinya sendiri sama ada dari segi mental. dia dapat mencari ruang-ruangpernafasan dalam kesempitan hidup. Dalam masa yang sama. Malah. politeknik. Simono. Australia dan Turki. Secara ringkasnya. kerohanian dan tingkah lakunya. Pendekatan Kaunseling Dalam Menangani Masalah Pergaulan Bebas Pelajar Perkhidmatan kaunseling disediakan di semua sekolah rendah. Piorkowsk. perkhidmatan ini juga menyediakan maklumat dan aktivitiaktiviti perkembangan kerjaya. Erskine. Kanada dan Australia 3 . Individu perlu melihat peranan dan sumbangannya kepada alam sekeliling. Selain dari itu. Dengan kata lain. Davidshofer. Boyd. universiti serta tempat-tempat lain yang menempatkan golongan remaja.sekeliling. Perkhidmatan yang sama dilaporkan terdapat di pusat-pusat kaunseling di tempat lain di dunia contohnya seperti Amerika. Manusia ini sudah tidak akan menyalahkan orang lain. persekitaran ataupun takdir. Hattauet. Deakin. Locher. perasaan. Buckles. Manusia seperti ini akan berdikari dan tidak akan menyusahkan orang lain dengan permasalahannya. Dia redha dengan apa yang berlaku ke atas dirinya dan mencari iktibar ataupun pengajaran di sebalik peristiwa tersebut. masalah telah dapat µmenguatkan¶ dirinya. kerana dia memperolehi kekuatan dalaman. sekolah menengah. peribadi dan sosial serta masalah psikososial yang memerlukan intervensi kaunseling klinikal. Brandel.

konsultasi. Kajian yang dijalankan untuk menilai keberkesanan intervensi tersebut mendapati pelajar dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan dapat berbincang tentang pengalaman mereka. dan program outreach ( Oya Yerin Guneri. 2006). penyesuaian dan hubungan romantik. 4 . Program yang melibatkan forum interaktif. Russels dan Frontaura-Duck (2006) melaporkan satu program inovatif bertujuan menjelaskan kepada pelajar kolej tentang keganasan dalam hubungan dan mencari strategi mengelak keganasan dalam hubungan. antara aktiviti pusat kaunseling universiti ialah kaunseling individu. membentuk identiti. (c) menyokong dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pelajar melalui konsultasi dan komuniti kampus. memberi sokongan kepada rakan-rakan dan melatih pelajar dengan strategi resolusi konflik. diikuti oleh kemahiran belajar dan kerisauan peperiksaan. perkembangan yang memerlukan perhatian professional. ceramah pendek dan pembentangan kes-kes telah membolehkan pelajar berbincang tentang hubungan di kolej. kelompok dan psikoterapi. berkongsi pengalaman peribadi tentang isu-isu perhubungan. ujian psikologi. Schwartz. Di Turki pula. Griffin. Khidmat ini ialah untuk membantu menangani masalah utama yang dibawa oleh pelajar iaitu masalah komunikasi. Menurut perspektif systemic yang mengutarakan konsep putaran kehidupan keluarga. Program ini juga membincangkan tentang estim kendiri dan mengenalpasti tanda-tanda hubungan ganas dan cara mencegahnya. pelajar Institut Pengajian Tinggi dan Kolej berada di tahap µmelepaskan anak awal dewasa¶. Tugas utama diperingkat ini ialah membezakan diri dari keluarga asal. kerjaya. Program pencegahan yang ditawarkan ialah berkenaan komunikasi berkesan. (b) mencegah dan membantu pelajar mencapai matlamat pendidikan dan kehidupan.memainkan tiga peranan utama: (a) memberi kaunseling atau terapi kepada pelajar yang mengalami masalah penyesuaian. khidmat kecemasan.

ponteng yang terlalu ketara. Jika tidak dibantu. Jadi tidak hairanlah pusatpusat kaunseling sering menerima kes-kes yang bersangkutan dengan hubungan sama ada intim mahupun kekeluargaan. dan kurang selesa menyatakan sebab perlukan pertimbangan tersebut. Antara intervensi melibatkan keluarga telah dilaporkan oleh Terry (1989) dan Charlotte (2001). Setiap ahli dalam sistem ini mengambil bahagian mendampingi pelajar bermasalah itu sehingga dia membentuk tingkah laku baru yang lebih berkesan. guru dan pensyarah. Pada tahap pertama. Antara langkah-langkah penting yang perlu diberi perhatian oleh komuniti di sekolah dan IPT ialah mengenalpasti pelajar bermasalah. Genogram mampu memberi celik akal kepada klien bagaimana corak hubungan dengan ibu bapa sebelum ini telah mempengaruhi tingkah laku seseorang anak. dan mempamerkan keinginan membunuh diri. perubahan dalam cara berinteraksi dengan orang sekeliling dan bermasalah menangani tekanan. Terry (1989) pula menggunakan sistem sokongan yang ada di sekeliling pelajar dalam membantu pelajar tersebut mengendalikan masalahnya. Cadangan ini dipersetujui oleh Zuria 5 . Sistem sokongan ini boleh terdiri daripada ahli keluarga. iaitu satu teknik menggunakan rajah keluarga untuk menjelaskan corak hubungan yang berlaku dalam keluarga. pentadbir serta rakan-rakan pelajar untuk membantu pelajar bermasalah. tidak dapat berkomunikasi dengan jelas. Charlotte telah membincangkan penggunaan genogram. pelajar ini akan memasuki tahap yang lebih kritikal apabila dia bertindak ganas. pelajar bermasalah emosi menunjukkan ciri-ciri seperti masalah pencapaian akademik yang makin menurun. Seterusnya pelajar bermasalah akan memohon pertimbangan-pertimbangan khas serperti lebih masa untuk hantar tugasan. rakan-rakan. Pengetahuan ini membolehkan klien mengubah corak perhubungan mereka. Pusat-pusat kaunseling di seluruh sekolah dan IPT telah menyarankan penglibatan semua komuniti di sekolah dan IPT iaitu kaunselor.membina hubungan yang intim dan matang serta memilih kerjaya. serta guruguru.

katakan. 2005) pula menyarankan enam langkah iaitu (a) dekati.Nyatakan keperihatinan anda dengan ikhlas tanpa membuat penilaian. (c) cerita kembali dan (d) tindakan. Guru dan pensyarah. ³Saya Nampak anda telah beberapa kali ponteng. boleh ceritakan apa yang sdang berlaku?´ Sebaliknya elakkan berkata ³Ke mana anda menghilang diri? Malas datang kelas ye?´ 3. (a) cerita. pentadbir dan rakan rakan pelajar boleh membantu pelajar ini dengan melakukan langkah-langkah berikut: 1. (e) damping dan (f) dokumenkan. Model 6 D (Zuria. 6 . Contohnya. membimbing klien memahami punca masalahnya. bincang kebaikan dan keburukan setiap pilihan. Contohnya ³Nampaknya awak tidak tahu cara belajar yang betul dan ini membuatkan awak rasa keliru?´ 4. (b) eset positif. (d) daya baiki. (b) dengari. pengetahuan psikologi remaja dan pelbagai strategi penyelesaian masalah bergantung kepada teori yang dipilih. Manakala langkah asas pula ialah mendengar masalah klien tanpa menghakimi. saya prihatin. (c) dasari.Ambil masa untuk bercakap secara sendirian dengan pelajar ini dan beri perhatian sepenuhnya sepanjang sesi tersebut. dan nyatakan kefahaman anda tentang apa yang telah disebut oleh pelajar itu. 2.Tanya pelajar apa yang boleh dilakukannya. mengajak klien mencari penyelesaian dan menyokong klien dalam mencuba tindakan baru. Pendekatan kaunseling menggunakan tiga elemen asas iaitu komunikasi berkesan.Dengar perasaan dan pemikiran pelajar dengan sikap yang terbuka. Model Ivey dan Lucy (2003) menggunakan empat langkah utama iaitu.et all (2004) yang menyarankan kerjasama komuniti untuk mendidik pelajar tentang tingkah laku abnormal serta kemahiran-kemahiran menangani dan membantu.

5. Walaupun anda kurang bersetuju dengan pandangan pelajar tersebut. (b) bila dia merumuskan untuk keluar. 6. Mac Grenn dan Navaro mencadangkan pencegahan yang berkesan perlu melibatkan: (a) latihan tingkah laku tegas diri selain daripada pemberian maklumat perubahan sikap. Antara ciri-ciri hubungan yang bermasalah ialah: (a) apabila seseorang ini tidak bahagia dalam hubungan tetapi tidak pasti dia patut teruska atau keluar dari hubungan tersebut. Elis percaya bahawa 7 . kerana ini membuatkan pelajar tersebut tidak mahu bekerjasama. pasangan seksual yang bersilih ganti. REBT (Rasional Emotive Behavioral Teraphy) menekankan bahawa emosi dan perasaan yang terganggu adalah hasil dari pada pemikiran dan idea manusia.Elak menghakimi tindakan atau perasaan pelajar tersebut. (b) latihan tegas diri yang memfokuskan terus kepada hubungan dengan jantina yang berbeza dan (c) pemeriksaan kesihatan dan kaunseling berterusan dicadangkan kepada wanita yang sering menjadi mangsa seksual dalam hubungan. tetapi masih tersangkut dalam hubungan tersebut. Ciri-ciri personaliti yang menyumbang kepada keadaan ini ialah pengalaman menjadi mangsa dalam hubungan tidak sihat. Wanita muda yang sering manjadi mangsa dalam hubungan juga perlu dibimbing ntuk menilai kembali masalah pergantungan dalam hubungan. Mac Green dan Navaro (1998) menyatakan bahawa individu yang kurang tegas menjadi mangsa seksual dalam hubungan.Jika anda rasa kurang berkemampuan untuk membantu. (c) bila terasa dia berada dalam hubungan tersebut kerana sebab-sebab yang salah seperti kesian. buatlah rujukan kepada kaunselor professional. kurang keupayaan penyesuaian. dan perasaan tidak selamat (takut ditinggalkan) dalam hubungan dengan jantina berlainan. tetapi anda perlu hargai pandangannya. takut keseorangan dan (d) merasa bahawa tidak dapat menukar corak hubungan tersebut. rasa bersalah.

sedih. rasa ingin tahu. 2. menyesal. kecewa dan tidak gembira.Idea bahawa semestinya seseorang itu dikasihi dan diterima oleh setiap orang lain yang penting baginya di dalam masyarakat. nekat melakukan tindakan bunuh diri untuk menamatkan nyawanya kerana tidak dapat memenuhi permintaan ibu bapa untuk mendapat nilai 5A dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). menyatakan sebelas pemikiran yang tidak rasional menyebabkan individu melakukan tindakakan diluar kewajaran.( Berita Harian. bimbang. menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak berguna adalah tidak rasional kerana bukan saja ia menyebabkan individu merasa tidak gembira dengan diri sendiri tetapi juga menyebabkan ia terasing dari pada orang lain. Oleh kerana dikatakan semua individu ingin bergembira sama ada didalam kehidupan peribadinya atau kerjayanya. Elis (1962). Contoh emosi yang sesuai ialah gembira. maka emosi yang menggangu kebahagiaan individu ini biasanya dianggap sebagai tidak sesuai atau merosakkan diri. senang hati. Oleh itu kaunselor REBT cuba membantu keliennya mendiskriminasi antara perasaan yang sesuai dan tidak sesuai serta meningkatkan emosi yang sesuai dan mengurangkan atau menghilangkan emosi yang tidak sesuai.Idea bahawa seseorang itu sepatutnya betul-betul cekap. Emosi seperti marah. murung. dan berjaya di dalam semua lapangan jika seseorang itu mahu dirinya dianggap sebagai berguna. Terdapat emosi yang sesuai kerana ia menolong manusia mendapat apa yang dimahukan dan mengelak apa yang tidak diperlukan. 8 . serba boleh.gangguan emosi yang dihadapi manusia adalah disebabkan idea yang tersilap atau tidak logik tentang sesuatu situasi. merasa tidak berguna sehingga terfikir untuk apa mempertahankan hidup.Kisah yang terjadi diatas berpunca dari ppemikiran yang tidak rasional. Seperti kisah yang terjadi kepada pelajar berumur 12 tahun. 1. 25 feb 2008). sayang.

8. 4. busuk hati dan kejam dan mereka ini patut sekali disalahkan dan dihukum kerana perbuatan mereka yang kejam itu. Sebelas pemikiran yang tidak rasional disebutkan itu merupakan punca yang mengganggu keluasan berpikir dan kebenaran persepsi.Idea bahawa perkara-perkara yang merbahaya dan menakutkan merupakan perkaraperkara yang harus diambil berat dan justeru kerana itu. dan jika berupaya pun hanya sedikit sahaja.Idea bahawa sesetengah orang itu jahat. kita haruslah sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga daripada kemungkinan ianya berlaku. 5. 11. 6. ia menimbulkan masalah dikalangan remaja serta 9 .Idea bahawa kemelaratan manusia itu disebabkan oleh faktor-faktor luar. dan ianya mestilah diperolehi.Idea yang seseorang itu sepatutnya merasa terharu dan terganggu oleh masalah-masalah dan gangguan yang menimpa orang lain. untuk mengawal dirinya daripada merasa dukacita dan terganggu. Pengaruh masa lampau tidak boleh dihapuskan. dan manusia memang tidak berupaya langsung.Idea bahawa segala peristiwa masa lampaulah yang menjadi penentu yang terpenting sekali bagi tingkah laku individu masa kini.Idea bahawa lebih mudah untuk mengelak daripada menghadapi sesetengah kesulitan hidup dan tanggungjawab bagi diri sendiri daripada menghadapinya. 9.Idea yang seseorang itu harus bergantung kepada orang lain dan patut mempunyai seorang yang lebih kuat untuk dijadikan tempat pergantungannya. jika tidak hasilnya adalah katastrofik. 7. 10.Idea bahawa seseorang sepatutnya mereka dasyat dan katastrofik jika urusan-urusan yang dikendalikannya tidak berlaku mengikut apa yang sangat diingini.Idea bahawa selalunya ada satu penyelesaian yang betul dan tepat bagi setiap masalah.3.

Ia mempunyai tempoh pengeraman yang panjang antara lima hingga 10 tahun sebelum menunjukkan tanda-tanda penyakit. adalah virus daripada kumpulan Retrovirus yang menghasilkan jangkitan sepanjang hayat pesakitnya. HIV menyerang dan melemahkan sistem pertahanan semula jadi badan terhadap semua jenis jangkitan yang membawa kepada penyakit AIDS. penyakit-penyakit berkaitan Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit (AIDS) masih tidak ditemui penawar sebenarnya sehingga kini dan individu yang disahkan menghidap penyakit tersebut akan pasti melalui saat yang paling sukar dalam hidupnya. Virus ini boleh menular melalui hubungan seks. takut mati dalam keadaan berseorangan dan tidak dipedulikan. Antara kesan psikologi yang akan dialami oleh pesakit ialah ketakutan tentang pelbagai perkara terutamanya penerimaan keluarga dan masyarakat. Fakulti Pendidikan. Dr. perkara utama yang paling ditakuti ialah menghadapi kematian. perkongsian jarum dan pemindahan darah. Secara logiknya pesakit tidak akan mampu berdepan dengan 10 .mengancam daya tahan dan semangat juang untuk terus bertahan hidup menjadi generasi sebagai mana yang diharapkan. HIV atau singkatan kepada Human Immunodeficiency Virus. Haslee Sharil Lim Abdullah. Namun. Seperti mana yang diketahui umum. Perkhidmatan kaunseling jelas memainkan peranan penting dalam membantu pesakit menerima hakikat dan merancang semula kehidupan mereka. Menurut kaunselor dan pensyarah Jabatan Kaunseling. Sebaik sahaja sah dijangkiti virus ini. Universiti Malaya. seseorang pesakit akan melalui saat sukar bermula daripada ujian HIV dan persediaan psikologinya dalam menerima keputusan ujian tersebut. Bagi seseorang yang menghidap AIDS. serta mati dalam keadaan yang menyakitkan. pelbagai persoalan serta kebuntuan akan melanda diri pesakit. orang ramai perlu jelas tentang perbezaan kaunseling untuk pembawa HIV dan penghidap AIDS.

perhubungan seksual. Di samping itu. Akan wujud juga perasaan bersalah kerana ada kemungkinan mereka telah menjangkiti orang lain. ada juga pesakit yang menafikan hakikat dia telah dijangkiti virus HIV. status dalam masyarakat. Kesan psikologi lain adalah seperti berasa tertekan. hilang keyakinan diri dan terpaksa bergantung kepada orang lain. Penghargaan kendiri atau keyakinan diri pesakit juga rendah apabila mengenangkan penyisihan oleh keluarga dan masyarakat. pesakit akan mengalami situasi 11 . pandangan masyarakat dan perancangan kehidupan. Selain itu. Selain itu. kestabilan kewangan dan kehilangan kasih sayang orangorang yang disayangi. Pesakit juga akan berhadapan dengan kebuntuan dan pelbagai persoalan seperti kerjaya. mereka juga hilang kawalan dalam kehidupan peribadi. Ini seterusnya akan menyebabkan pesakit berasa bersalah kerana menyebabkan orang lain bersedih atas apa yang berlaku ahli keluarga. timbul perasaan insaf terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan. Mereka juga akan meratapi segala kehilangan tersebut. kegelisahan juga akan melanda diri pesakit kerana pelbagai perkara perlu difikirkan dan banyak perubahan juga perlu dilakukan. Ada juga yang akan cuba membunuh diri atau terfikir untuk membunuh diri kerana tidak mahu menanggung malu jika orang lain tahu mengenainya. Kemarahan juga akan wujud dan ia merupakan salah satu kesan psikologi yang dialami oleh pesakit sebaik sahaja dijangkiti HIV/AIDS. Akibat daripada pemikiran dan perasaan pesakit. Pada peringkat awal diagnosis. Ia adalah sebagai helah bela diri pesakit daripada menyalahkan diri sendiri dan melepaskan kemarahan kepada orang lain. Selain itu.kejutan berita yang diterima daripada doktor jika tidak membuat persediaan psikologi yang sebaiknya. Sehingga satu tahap. pesakit juga akan mengalami perasaan seperti kehilangan daya tarikan fizikal. kehilangan cita-cita. mereka adakalanya akan bertindak di luar batasan.

kaedah mengendalikan kesan psikologi yang dialami oleh pesakit dan juga mampu membantu pesakit dengan seikhlas hati. Seringkali pesakit ini memikirkan mengenai kehilangan. kaunselor memberi maklumat tentang kesan HIV/AIDS. Dalam manual yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan berkaitan kaunseling HIV/AIDS. 12 . kaunseling keluarga akan disarankan kepada pasangan tersebut. Selain itu. Namun begitu.dinamakan hypocondria. prosedur merawat. Mereka juga diberi panduan yang jelas tentang cara-cara penggunaan kondom yang betul serta diadakan sesi main peranan untuk menerangkan langkah-langkah pencegahan. Dalam program ini. kaunselor yang berhadapan dengan pesakit yang mempunyai penyakit serius perlu mempunyai pengetahuan yang luas tentang penyakit tersebut. kesepian dan perasaan berdosa di atas segala apa yang telah dilakukan menyebabkan mereka kurang menitik beratkan langkah-langkah penjagaan kesihatan dan kerohanian mereka. Melihat kepada praktik kaunselor terlatih di Barat. maka langkah ini agak sukar untuk dijalankan. kaunselor tidak boleh segan silu dan hanya bercakap secara teori sahaja. memandangkan di dalam masyarakat negara ini di mana perkara yang berkaitan dengan perhubungan suami isteri tidak dibincangkan secara terbuka. pemindahan virus dan langkahlangkah pencegahan yang perlu diambil untuk mengelakkan jangkitan. dinyatakan bahawa kaunseling tersebut adalah satu proses komunikasi dan dialog antara kaunselor terlatih dan klien yang menghadapi masalah berkaitan dengannya. Ia juga satu proses membantu klien mengadaptasikan diri dengan masalah tersebut. Disinilah perkhidmatan kaunseling memainkan peranan yang penting dalam membantu klien HIV/ AIDS agar tabah mengharungi kehidupan setelah disahkan positif. Dalam perhubungan suami isteri.

Kaunseling untuk pesakit AIDS agak berbeza dengan pesakit HIV.Tahap pertama praujian kaunseling yang selalu dijalankan ialah ujian HIV/AIDS. kaunseling dapat membawa pesakit makna kehidupan dan tujuan hidup dapat dibincang untuk membantu meningkatkan harga diri serta meredakan tekanan pesakit. Dalam erti kata lain. Terapi kaunseling penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan aktiviti seperti orang lain kerana ada jangka hayat hidup pembawa HIV mungkin akan panjang. kaunselor juga berperanan penting. reda atas apa yang ditakdirkan. Tahap kedua bagi pesakit HIV ialah menjalankan sesi µselepas ujian kaunseling¶ yang dijalankan oleh kaunselor yang sama menjalankan µpraujian kaunseling¶. penafian. memastikan keluarga menerima pesakit dan pesakit dapat meninggal dunia dalam keadaan yang tenang. putus asa. keluarganya dan masyarakat. Ini kerana HIV dan AIDS akan memberikan satu kesan psikologi sosial kepada pesakit. Begitu juga mereka yang menghidap AIDS dan bakal melalui saat-saat akhir hidupnya. Kaunseling untuk klien AIDS lebih kepada membuat persiapan diri klien dalam proses menghadapi kematian serta beberapa unfinished business antara pesakit dan keluarganya. kebisuan dan sebagainya. mereka dibantu mendekati Tuhan. ruang untuk meluahkan perasaan seperti marah. 13 . Dalam sesi ini. Dalam beberapa kes juga memerlukan kaunselor berjumpa dengan penjaga kepada pesakit AIDS dalam usaha membantu mereka menghadapi sisa-sisa kehidupan dengan lebih berkualiti. Ini bermakna pesakit akan dibimbing dan digalakkan untuk menyelesaikan kes-kes yang belum selesai semasa hayatnya. Dalam urusan pengujian dan makluman keputusan kepada pesakit. klien akan diberi kefahaman tentang keputusan ujian.

Ini membuktikan bahawa para kaunselor mempunyai peranan yang penting dalam usaha mengurangkan punca gejala sosial. Melalui sokongan ini remaja yang kurang bijak menangani kebebasan tidak akan merasa terasing. Perkhidmatan kaunseling ini perlu dikembangkan dengan pelbagai pendekatan bagi membantu remaja yang memerlukan sokongan emosi yang berterusan dalam menghadapi cabaran. 14 . mempunyai ruang dan tempat untuk bercerita dan mendapat maklumat bagaimana untuk mendapat pertolongan lanjut. rasa tidak diterima atau tidak diperlukan tetapi sebaliknya. Kaunselor boleh mewujudkan satu sistem rakan sebaya yang dapat memberi sokongan dan mendengar permasalahan remaja tersebut.Rumusan Perkhidmatan kaunseling secara professional didapati meninggalkan kesan positif terhadap perubahan jangka pendek dan jangka panjang.

New Jersey: Prentice Hall. Locher.L. 35(1). I.. E. Adiliah. & Steel. New Jersey: Prentice Hall. Englewood Cliffs. M. B. A. D. B.E. Kaunseling Individu: Apa Dan Bagaimana. Buckles. J.. Using genogram as a tool for insight in college counseling. (1998). 73-76. 26-38. Simono. Counseling: Theory and Process. Brandel. Spivack. M. Deakin.. Bhd. 15 . Psychology of Women Quarterly. 589-604. N. Ressberg. G. Counseling: Theory and Practice. (1990). R. Thompson. H. Hurley. & Cristiani. & Ivey.. C. Piorkowsk. (1987). George. Situation specific assertiveness in the epidemiology of sexual victimization among university women. S. (2003). Hansen. & Cramer.. & Navarro. (2001). R... W. Intentional interviewing and counseling.. Erskine. L. T. Davidshofer. Accreditation Standards for University and College Counseling Centers. Boyd. (2006). Oya Yerin Guneri.. 168-178.. Ivey... V. E. (2003). (2006). G. Charlotte. M. Bostom: Allyn and Bacon. & Halilah.. Journal of Counseling and Development.Rujukan A.. Selangor: Fajar Bakti Sdn. D. Mac Green. S. C. (1994). C. CA. 81(2). 4 (1). I. International Journal of Mental Health. Couseling Psyhoteraphy. 22. & Downing.. Counseling services in Turkish university. Journal of College Counseling.Hattauet. R.

Griffin. Prevention of dating violence on college campus: An innovative program. 8. 67.. 90-96. Perlunya kaunselor sekolah menjalankan sesi kaunseling. (1974). Russel. Journal of Counseling and Development.. 1-16. Zuria Mahmud. L. P. S. J. dan Frontaura-Duck. Prosiding Seminar Kaunseling Kebangsaan. 16 . L. 30 Mei. (2006). Hotel City Bay view Langkawi.2 Jun. Jurnal Personalia Pelajar. Assessing and constructing a meaningful system: Systemic perspective in a College Counseling Center. Boston: Houghton Mifflin. sosial. Shertzer. S. Penyesuaian akademik. (1989). dan emosi pelajar-pelajar di kampus. 2005. L. Zuria Mahmud. Kementerian Pelajaran kali ke 2.. B. Terry. D. Fundamental of Counseling. 352-355. & Stone. 9. M. M. Noriah Mohd Ishak & Syafrimen Syafril. 2004.. Journal of College Counseling.Schwartz.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->