PENDEKATAN DI DALAM KAUNSELING KELOMPOK BAGI MENANGANI MASALAH PERGAULAN BEBAS PELAJAR

Kaunseling

Kaunseling bukan beerti nasihat, walaupun terdapat nasihat yang diberikan. Malah kaunselor tidak memberi jawapan secara langsung kepada semua persoalan klien, kerana apa yang baik untuk kaunselor tidak semestinya baik untuk baik juga untuk klien. Keistimewaan khidmat kaunseling ialah membimbing klien mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dihadapi (Adiliah & Halilah, 2006). Penerimaan dan perakuan sumber diri adalah penting dalam menghasilkan perubahan diri. Nasihat juga tidak diberi kerana ingin memberi ruang kepada klien untuk bertanggungjawab terhadap keputusan dan tindakan yang dipilihnya sendiri. Oleh kerana kaunseling bukan nasihat, hubungan kaunseling adalah berbentuk dua hala. Kaunselor cuba mendengar dan memahami serta menolong dengan memberikan layanan serta interaksi yang baik, manakala klien memperihalkan masalah mereka dan cuba memahami serta mengambil tindakan menguruskan masalah tersebut. Proses aksi dan reaksi di antara kaunselor dan klien turut membantu klien mengenali diri dan persoalan yang dihadapi. Kaunseling bukanlah untuk mereka yang mempunyai masalah sakit mental. Kaunseling adalah untuk mereka yang normal dan boleh mengurus diri serta kehidupan sendiri, tetapi pada satu-satu masa berasa tertekan, bercelaru atau buntu dan perlu berbincang dengan mereka yang profesional.

1

1990). mendefinisikan kaunseling sebagai suatu proses interaksi yang menggerakkan pemahaman yang bermakna terhadap diri dan persekitaran serta menghasilkan pembentukan. Manakala Hansen. namun ia dapat dirumuskan sebagai suatu proses pertolongan profesional yang bertujuan membantu individu memahami dirinya dan alam 2 . Ressberg dan Cramer (1994) mendifinisikan kaunseling sebagai suatu proses menolong manusia belajar mengenali diri. Ivey dan Downing (1987) pula menyatakan kaunseling sebagai suatu proses yang berhubung rapat dalam membantu manusia normal mencapai matlamat atau fungsi mereka dengan berkesan.Terdapat beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh pakar-pakar kaunseling mengenai perkhidmatan ini. pula menyatakan bahawa kaunseling merangkumi aktiviti-aktiviti beretika yang dilakukan oleh kaunselor dalam usaha membantu klien melibatkan diri dengan jenis-jenis tingkah laku yang akan menghasilkan penyelesaian kepada masalah klien. Blocher (Shertzer & Stone. persekitaran dan cara-cara mengendali tugasan dan perhubungan denagn orang lain. pula mendefinisikan kaunseling sebagai suatu perhubungan yang profesional di antara seorang kaunselor terlatih dengan seorang klien. penjelasan matlamat dan nilai untuk tingkatkan tingkah laku masa depan. 1990). Burks dab Stefflre (George & Cristiani. Krumboltz (George & Cristiani. Ianya bertujuan membantu klien memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap ruang kehidupan dan belajar mencapai matlamat yang mereka tentukan sendiri melalui pemilihan-pemilihan yang bermakna serta melalui penyelesaian masalah yang berbentuk emosional antara individu. Walaupun terdapat pelbagai definisi. Setiap definisi bergantung pula kepada teori yang digunakan. Perhubungan ini kadangkala melibatkan lebih daripada individu. 1974).

Secara ringkasnya. Hattauet. dia dapat mencari ruang-ruangpernafasan dalam kesempitan hidup. kerana dia memperolehi kekuatan dalaman. Selain dari itu. Pendekatan Kaunseling Dalam Menangani Masalah Pergaulan Bebas Pelajar Perkhidmatan kaunseling disediakan di semua sekolah rendah. dia bersyukur bahawa dia berhadapan dengan masalah kerana dia memperolehi kekuatan berhadapan dengan masalah. Buckles. Deakin. kerohanian dan tingkah lakunya. Erskine. persekitaran ataupun takdir. Namun. Boyd. individu perlu memahami pengaruh alam sekeliling ke atas dirinya. perkhidmatan ini juga menyediakan maklumat dan aktivitiaktiviti perkembangan kerjaya. universiti serta tempat-tempat lain yang menempatkan golongan remaja. dan Steel (2003) melaporkan pusat kaunseling kolej di Amerika. perasaan. Simono. Individu perlu melihat peranan dan sumbangannya kepada alam sekeliling. peribadi dan sosial serta masalah psikososial yang memerlukan intervensi kaunseling klinikal. Kanada dan Australia 3 . Dia redha dengan apa yang berlaku ke atas dirinya dan mencari iktibar ataupun pengajaran di sebalik peristiwa tersebut. Kanada. Dalam masa yang sama. kolej komuniti. Masalah yang telah melandanya tidak merugikan hidupnya. Davidshofer. Hurley. Australia dan Turki. Malah. Piorkowsk. Dengan kata lain. Brandel. Dia sudah menerima hakikat bahawa hidup tidak lekang dengan masalah. sekolah menengah. Manusia ini sudah tidak akan menyalahkan orang lain. matlamat kaunseling ialah membantu atau memberi jalan agar manusia dapat mengurus dirinya sendiri sama ada dari segi mental. Perkhidmatan yang sama dilaporkan terdapat di pusat-pusat kaunseling di tempat lain di dunia contohnya seperti Amerika. Locher. Manusia seperti ini akan berdikari dan tidak akan menyusahkan orang lain dengan permasalahannya. Tujuan perkhidmatan ini ialah untuk membantu pelajar menangani isu-isu penyesuaian seperti akademik.sekeliling. masalah telah dapat µmenguatkan¶ dirinya. politeknik.

antara aktiviti pusat kaunseling universiti ialah kaunseling individu.memainkan tiga peranan utama: (a) memberi kaunseling atau terapi kepada pelajar yang mengalami masalah penyesuaian. diikuti oleh kemahiran belajar dan kerisauan peperiksaan. Russels dan Frontaura-Duck (2006) melaporkan satu program inovatif bertujuan menjelaskan kepada pelajar kolej tentang keganasan dalam hubungan dan mencari strategi mengelak keganasan dalam hubungan. ujian psikologi. 2006). Schwartz. Program ini juga membincangkan tentang estim kendiri dan mengenalpasti tanda-tanda hubungan ganas dan cara mencegahnya. Kajian yang dijalankan untuk menilai keberkesanan intervensi tersebut mendapati pelajar dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan dapat berbincang tentang pengalaman mereka. Program pencegahan yang ditawarkan ialah berkenaan komunikasi berkesan. Di Turki pula. berkongsi pengalaman peribadi tentang isu-isu perhubungan. perkembangan yang memerlukan perhatian professional. (c) menyokong dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pelajar melalui konsultasi dan komuniti kampus. Tugas utama diperingkat ini ialah membezakan diri dari keluarga asal. dan program outreach ( Oya Yerin Guneri. (b) mencegah dan membantu pelajar mencapai matlamat pendidikan dan kehidupan. kelompok dan psikoterapi. Menurut perspektif systemic yang mengutarakan konsep putaran kehidupan keluarga. memberi sokongan kepada rakan-rakan dan melatih pelajar dengan strategi resolusi konflik. kerjaya. khidmat kecemasan. Khidmat ini ialah untuk membantu menangani masalah utama yang dibawa oleh pelajar iaitu masalah komunikasi. Program yang melibatkan forum interaktif. konsultasi. membentuk identiti. ceramah pendek dan pembentangan kes-kes telah membolehkan pelajar berbincang tentang hubungan di kolej. penyesuaian dan hubungan romantik. Griffin. pelajar Institut Pengajian Tinggi dan Kolej berada di tahap µmelepaskan anak awal dewasa¶. 4 .

Pusat-pusat kaunseling di seluruh sekolah dan IPT telah menyarankan penglibatan semua komuniti di sekolah dan IPT iaitu kaunselor. dan mempamerkan keinginan membunuh diri. Antara intervensi melibatkan keluarga telah dilaporkan oleh Terry (1989) dan Charlotte (2001). pelajar ini akan memasuki tahap yang lebih kritikal apabila dia bertindak ganas. Jadi tidak hairanlah pusatpusat kaunseling sering menerima kes-kes yang bersangkutan dengan hubungan sama ada intim mahupun kekeluargaan. Pada tahap pertama. Setiap ahli dalam sistem ini mengambil bahagian mendampingi pelajar bermasalah itu sehingga dia membentuk tingkah laku baru yang lebih berkesan. Cadangan ini dipersetujui oleh Zuria 5 . guru dan pensyarah. perubahan dalam cara berinteraksi dengan orang sekeliling dan bermasalah menangani tekanan. Genogram mampu memberi celik akal kepada klien bagaimana corak hubungan dengan ibu bapa sebelum ini telah mempengaruhi tingkah laku seseorang anak. serta guruguru. ponteng yang terlalu ketara. pelajar bermasalah emosi menunjukkan ciri-ciri seperti masalah pencapaian akademik yang makin menurun. Jika tidak dibantu. rakan-rakan.membina hubungan yang intim dan matang serta memilih kerjaya. Sistem sokongan ini boleh terdiri daripada ahli keluarga. pentadbir serta rakan-rakan pelajar untuk membantu pelajar bermasalah. Antara langkah-langkah penting yang perlu diberi perhatian oleh komuniti di sekolah dan IPT ialah mengenalpasti pelajar bermasalah. iaitu satu teknik menggunakan rajah keluarga untuk menjelaskan corak hubungan yang berlaku dalam keluarga. Terry (1989) pula menggunakan sistem sokongan yang ada di sekeliling pelajar dalam membantu pelajar tersebut mengendalikan masalahnya. dan kurang selesa menyatakan sebab perlukan pertimbangan tersebut. Pengetahuan ini membolehkan klien mengubah corak perhubungan mereka. Seterusnya pelajar bermasalah akan memohon pertimbangan-pertimbangan khas serperti lebih masa untuk hantar tugasan. Charlotte telah membincangkan penggunaan genogram. tidak dapat berkomunikasi dengan jelas.

³Saya Nampak anda telah beberapa kali ponteng. pentadbir dan rakan rakan pelajar boleh membantu pelajar ini dengan melakukan langkah-langkah berikut: 1. (b) eset positif. Pendekatan kaunseling menggunakan tiga elemen asas iaitu komunikasi berkesan. mengajak klien mencari penyelesaian dan menyokong klien dalam mencuba tindakan baru. (c) dasari.Tanya pelajar apa yang boleh dilakukannya. saya prihatin. 2. boleh ceritakan apa yang sdang berlaku?´ Sebaliknya elakkan berkata ³Ke mana anda menghilang diri? Malas datang kelas ye?´ 3. Manakala langkah asas pula ialah mendengar masalah klien tanpa menghakimi. bincang kebaikan dan keburukan setiap pilihan.Dengar perasaan dan pemikiran pelajar dengan sikap yang terbuka. (e) damping dan (f) dokumenkan.et all (2004) yang menyarankan kerjasama komuniti untuk mendidik pelajar tentang tingkah laku abnormal serta kemahiran-kemahiran menangani dan membantu. Guru dan pensyarah. 6 . 2005) pula menyarankan enam langkah iaitu (a) dekati. (b) dengari. dan nyatakan kefahaman anda tentang apa yang telah disebut oleh pelajar itu. (c) cerita kembali dan (d) tindakan. pengetahuan psikologi remaja dan pelbagai strategi penyelesaian masalah bergantung kepada teori yang dipilih. membimbing klien memahami punca masalahnya. (d) daya baiki. Contohnya. Contohnya ³Nampaknya awak tidak tahu cara belajar yang betul dan ini membuatkan awak rasa keliru?´ 4. Model 6 D (Zuria.Ambil masa untuk bercakap secara sendirian dengan pelajar ini dan beri perhatian sepenuhnya sepanjang sesi tersebut. Model Ivey dan Lucy (2003) menggunakan empat langkah utama iaitu. katakan. (a) cerita.Nyatakan keperihatinan anda dengan ikhlas tanpa membuat penilaian.

kerana ini membuatkan pelajar tersebut tidak mahu bekerjasama. REBT (Rasional Emotive Behavioral Teraphy) menekankan bahawa emosi dan perasaan yang terganggu adalah hasil dari pada pemikiran dan idea manusia. kurang keupayaan penyesuaian. Antara ciri-ciri hubungan yang bermasalah ialah: (a) apabila seseorang ini tidak bahagia dalam hubungan tetapi tidak pasti dia patut teruska atau keluar dari hubungan tersebut.5. (c) bila terasa dia berada dalam hubungan tersebut kerana sebab-sebab yang salah seperti kesian. (b) latihan tegas diri yang memfokuskan terus kepada hubungan dengan jantina yang berbeza dan (c) pemeriksaan kesihatan dan kaunseling berterusan dicadangkan kepada wanita yang sering menjadi mangsa seksual dalam hubungan. 6. tetapi anda perlu hargai pandangannya. Ciri-ciri personaliti yang menyumbang kepada keadaan ini ialah pengalaman menjadi mangsa dalam hubungan tidak sihat. Walaupun anda kurang bersetuju dengan pandangan pelajar tersebut. pasangan seksual yang bersilih ganti. Elis percaya bahawa 7 .Jika anda rasa kurang berkemampuan untuk membantu. Mac Green dan Navaro (1998) menyatakan bahawa individu yang kurang tegas menjadi mangsa seksual dalam hubungan. (b) bila dia merumuskan untuk keluar. rasa bersalah. Mac Grenn dan Navaro mencadangkan pencegahan yang berkesan perlu melibatkan: (a) latihan tingkah laku tegas diri selain daripada pemberian maklumat perubahan sikap. tetapi masih tersangkut dalam hubungan tersebut. Wanita muda yang sering manjadi mangsa dalam hubungan juga perlu dibimbing ntuk menilai kembali masalah pergantungan dalam hubungan. buatlah rujukan kepada kaunselor professional. takut keseorangan dan (d) merasa bahawa tidak dapat menukar corak hubungan tersebut. dan perasaan tidak selamat (takut ditinggalkan) dalam hubungan dengan jantina berlainan.Elak menghakimi tindakan atau perasaan pelajar tersebut.

Kisah yang terjadi diatas berpunca dari ppemikiran yang tidak rasional. 2.Idea bahawa seseorang itu sepatutnya betul-betul cekap. nekat melakukan tindakan bunuh diri untuk menamatkan nyawanya kerana tidak dapat memenuhi permintaan ibu bapa untuk mendapat nilai 5A dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Contoh emosi yang sesuai ialah gembira. Seperti kisah yang terjadi kepada pelajar berumur 12 tahun. murung. menyatakan sebelas pemikiran yang tidak rasional menyebabkan individu melakukan tindakakan diluar kewajaran. Oleh kerana dikatakan semua individu ingin bergembira sama ada didalam kehidupan peribadinya atau kerjayanya. Emosi seperti marah. bimbang. 25 feb 2008).( Berita Harian.Idea bahawa semestinya seseorang itu dikasihi dan diterima oleh setiap orang lain yang penting baginya di dalam masyarakat. menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak berguna adalah tidak rasional kerana bukan saja ia menyebabkan individu merasa tidak gembira dengan diri sendiri tetapi juga menyebabkan ia terasing dari pada orang lain. sedih. maka emosi yang menggangu kebahagiaan individu ini biasanya dianggap sebagai tidak sesuai atau merosakkan diri. serba boleh. 1. sayang. Oleh itu kaunselor REBT cuba membantu keliennya mendiskriminasi antara perasaan yang sesuai dan tidak sesuai serta meningkatkan emosi yang sesuai dan mengurangkan atau menghilangkan emosi yang tidak sesuai. Terdapat emosi yang sesuai kerana ia menolong manusia mendapat apa yang dimahukan dan mengelak apa yang tidak diperlukan. senang hati. merasa tidak berguna sehingga terfikir untuk apa mempertahankan hidup. 8 . dan berjaya di dalam semua lapangan jika seseorang itu mahu dirinya dianggap sebagai berguna. Elis (1962). rasa ingin tahu.gangguan emosi yang dihadapi manusia adalah disebabkan idea yang tersilap atau tidak logik tentang sesuatu situasi. menyesal. kecewa dan tidak gembira.

10. 4.Idea yang seseorang itu sepatutnya merasa terharu dan terganggu oleh masalah-masalah dan gangguan yang menimpa orang lain. Pengaruh masa lampau tidak boleh dihapuskan. untuk mengawal dirinya daripada merasa dukacita dan terganggu.Idea bahawa perkara-perkara yang merbahaya dan menakutkan merupakan perkaraperkara yang harus diambil berat dan justeru kerana itu. 8. 5. 11.Idea bahawa seseorang sepatutnya mereka dasyat dan katastrofik jika urusan-urusan yang dikendalikannya tidak berlaku mengikut apa yang sangat diingini. dan manusia memang tidak berupaya langsung. kita haruslah sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga daripada kemungkinan ianya berlaku. dan jika berupaya pun hanya sedikit sahaja. dan ianya mestilah diperolehi. Sebelas pemikiran yang tidak rasional disebutkan itu merupakan punca yang mengganggu keluasan berpikir dan kebenaran persepsi. jika tidak hasilnya adalah katastrofik. 9.Idea bahawa selalunya ada satu penyelesaian yang betul dan tepat bagi setiap masalah.3. ia menimbulkan masalah dikalangan remaja serta 9 .Idea bahawa lebih mudah untuk mengelak daripada menghadapi sesetengah kesulitan hidup dan tanggungjawab bagi diri sendiri daripada menghadapinya. 7.Idea bahawa segala peristiwa masa lampaulah yang menjadi penentu yang terpenting sekali bagi tingkah laku individu masa kini.Idea bahawa kemelaratan manusia itu disebabkan oleh faktor-faktor luar. 6.Idea bahawa sesetengah orang itu jahat.Idea yang seseorang itu harus bergantung kepada orang lain dan patut mempunyai seorang yang lebih kuat untuk dijadikan tempat pergantungannya. busuk hati dan kejam dan mereka ini patut sekali disalahkan dan dihukum kerana perbuatan mereka yang kejam itu.

orang ramai perlu jelas tentang perbezaan kaunseling untuk pembawa HIV dan penghidap AIDS. HIV menyerang dan melemahkan sistem pertahanan semula jadi badan terhadap semua jenis jangkitan yang membawa kepada penyakit AIDS. Seperti mana yang diketahui umum. Namun. serta mati dalam keadaan yang menyakitkan. Fakulti Pendidikan. Virus ini boleh menular melalui hubungan seks. Menurut kaunselor dan pensyarah Jabatan Kaunseling. perkongsian jarum dan pemindahan darah. perkara utama yang paling ditakuti ialah menghadapi kematian. Dr. HIV atau singkatan kepada Human Immunodeficiency Virus. pelbagai persoalan serta kebuntuan akan melanda diri pesakit. adalah virus daripada kumpulan Retrovirus yang menghasilkan jangkitan sepanjang hayat pesakitnya. Sebaik sahaja sah dijangkiti virus ini. Perkhidmatan kaunseling jelas memainkan peranan penting dalam membantu pesakit menerima hakikat dan merancang semula kehidupan mereka. Universiti Malaya. Ia mempunyai tempoh pengeraman yang panjang antara lima hingga 10 tahun sebelum menunjukkan tanda-tanda penyakit.mengancam daya tahan dan semangat juang untuk terus bertahan hidup menjadi generasi sebagai mana yang diharapkan. Haslee Sharil Lim Abdullah. seseorang pesakit akan melalui saat sukar bermula daripada ujian HIV dan persediaan psikologinya dalam menerima keputusan ujian tersebut. Antara kesan psikologi yang akan dialami oleh pesakit ialah ketakutan tentang pelbagai perkara terutamanya penerimaan keluarga dan masyarakat. Secara logiknya pesakit tidak akan mampu berdepan dengan 10 . penyakit-penyakit berkaitan Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit (AIDS) masih tidak ditemui penawar sebenarnya sehingga kini dan individu yang disahkan menghidap penyakit tersebut akan pasti melalui saat yang paling sukar dalam hidupnya. takut mati dalam keadaan berseorangan dan tidak dipedulikan. Bagi seseorang yang menghidap AIDS.

Sehingga satu tahap. Selain itu. Pesakit juga akan berhadapan dengan kebuntuan dan pelbagai persoalan seperti kerjaya.kejutan berita yang diterima daripada doktor jika tidak membuat persediaan psikologi yang sebaiknya. Selain itu. pesakit juga akan mengalami perasaan seperti kehilangan daya tarikan fizikal. Mereka juga akan meratapi segala kehilangan tersebut. status dalam masyarakat. hilang keyakinan diri dan terpaksa bergantung kepada orang lain. mereka juga hilang kawalan dalam kehidupan peribadi. perhubungan seksual. Kesan psikologi lain adalah seperti berasa tertekan. Akan wujud juga perasaan bersalah kerana ada kemungkinan mereka telah menjangkiti orang lain. pandangan masyarakat dan perancangan kehidupan. Kemarahan juga akan wujud dan ia merupakan salah satu kesan psikologi yang dialami oleh pesakit sebaik sahaja dijangkiti HIV/AIDS. pesakit akan mengalami situasi 11 . mereka adakalanya akan bertindak di luar batasan. Ini seterusnya akan menyebabkan pesakit berasa bersalah kerana menyebabkan orang lain bersedih atas apa yang berlaku ahli keluarga. Pada peringkat awal diagnosis. Selain itu. kestabilan kewangan dan kehilangan kasih sayang orangorang yang disayangi. kehilangan cita-cita. timbul perasaan insaf terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan. Akibat daripada pemikiran dan perasaan pesakit. kegelisahan juga akan melanda diri pesakit kerana pelbagai perkara perlu difikirkan dan banyak perubahan juga perlu dilakukan. Ada juga yang akan cuba membunuh diri atau terfikir untuk membunuh diri kerana tidak mahu menanggung malu jika orang lain tahu mengenainya. ada juga pesakit yang menafikan hakikat dia telah dijangkiti virus HIV. Penghargaan kendiri atau keyakinan diri pesakit juga rendah apabila mengenangkan penyisihan oleh keluarga dan masyarakat. Ia adalah sebagai helah bela diri pesakit daripada menyalahkan diri sendiri dan melepaskan kemarahan kepada orang lain. Di samping itu.

12 .dinamakan hypocondria. dinyatakan bahawa kaunseling tersebut adalah satu proses komunikasi dan dialog antara kaunselor terlatih dan klien yang menghadapi masalah berkaitan dengannya. kesepian dan perasaan berdosa di atas segala apa yang telah dilakukan menyebabkan mereka kurang menitik beratkan langkah-langkah penjagaan kesihatan dan kerohanian mereka. Selain itu. Melihat kepada praktik kaunselor terlatih di Barat. kaunselor memberi maklumat tentang kesan HIV/AIDS. prosedur merawat. maka langkah ini agak sukar untuk dijalankan. Ia juga satu proses membantu klien mengadaptasikan diri dengan masalah tersebut. Disinilah perkhidmatan kaunseling memainkan peranan yang penting dalam membantu klien HIV/ AIDS agar tabah mengharungi kehidupan setelah disahkan positif. Dalam manual yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan berkaitan kaunseling HIV/AIDS. Seringkali pesakit ini memikirkan mengenai kehilangan. Namun begitu. kaunseling keluarga akan disarankan kepada pasangan tersebut. pemindahan virus dan langkahlangkah pencegahan yang perlu diambil untuk mengelakkan jangkitan. Dalam perhubungan suami isteri. kaedah mengendalikan kesan psikologi yang dialami oleh pesakit dan juga mampu membantu pesakit dengan seikhlas hati. memandangkan di dalam masyarakat negara ini di mana perkara yang berkaitan dengan perhubungan suami isteri tidak dibincangkan secara terbuka. kaunselor yang berhadapan dengan pesakit yang mempunyai penyakit serius perlu mempunyai pengetahuan yang luas tentang penyakit tersebut. kaunselor tidak boleh segan silu dan hanya bercakap secara teori sahaja. Dalam program ini. Mereka juga diberi panduan yang jelas tentang cara-cara penggunaan kondom yang betul serta diadakan sesi main peranan untuk menerangkan langkah-langkah pencegahan.

putus asa. Dalam urusan pengujian dan makluman keputusan kepada pesakit. kaunselor juga berperanan penting. Terapi kaunseling penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan aktiviti seperti orang lain kerana ada jangka hayat hidup pembawa HIV mungkin akan panjang. kaunseling dapat membawa pesakit makna kehidupan dan tujuan hidup dapat dibincang untuk membantu meningkatkan harga diri serta meredakan tekanan pesakit. mereka dibantu mendekati Tuhan. Begitu juga mereka yang menghidap AIDS dan bakal melalui saat-saat akhir hidupnya. keluarganya dan masyarakat. penafian. reda atas apa yang ditakdirkan. memastikan keluarga menerima pesakit dan pesakit dapat meninggal dunia dalam keadaan yang tenang.Tahap pertama praujian kaunseling yang selalu dijalankan ialah ujian HIV/AIDS. Ini kerana HIV dan AIDS akan memberikan satu kesan psikologi sosial kepada pesakit. kebisuan dan sebagainya. 13 . Kaunseling untuk pesakit AIDS agak berbeza dengan pesakit HIV. Dalam sesi ini. Ini bermakna pesakit akan dibimbing dan digalakkan untuk menyelesaikan kes-kes yang belum selesai semasa hayatnya. klien akan diberi kefahaman tentang keputusan ujian. Dalam erti kata lain. Kaunseling untuk klien AIDS lebih kepada membuat persiapan diri klien dalam proses menghadapi kematian serta beberapa unfinished business antara pesakit dan keluarganya. ruang untuk meluahkan perasaan seperti marah. Tahap kedua bagi pesakit HIV ialah menjalankan sesi µselepas ujian kaunseling¶ yang dijalankan oleh kaunselor yang sama menjalankan µpraujian kaunseling¶. Dalam beberapa kes juga memerlukan kaunselor berjumpa dengan penjaga kepada pesakit AIDS dalam usaha membantu mereka menghadapi sisa-sisa kehidupan dengan lebih berkualiti.

Melalui sokongan ini remaja yang kurang bijak menangani kebebasan tidak akan merasa terasing. mempunyai ruang dan tempat untuk bercerita dan mendapat maklumat bagaimana untuk mendapat pertolongan lanjut. rasa tidak diterima atau tidak diperlukan tetapi sebaliknya. Kaunselor boleh mewujudkan satu sistem rakan sebaya yang dapat memberi sokongan dan mendengar permasalahan remaja tersebut.Rumusan Perkhidmatan kaunseling secara professional didapati meninggalkan kesan positif terhadap perubahan jangka pendek dan jangka panjang. Ini membuktikan bahawa para kaunselor mempunyai peranan yang penting dalam usaha mengurangkan punca gejala sosial. 14 . Perkhidmatan kaunseling ini perlu dikembangkan dengan pelbagai pendekatan bagi membantu remaja yang memerlukan sokongan emosi yang berterusan dalam menghadapi cabaran.

& Steel. C. 589-604. Psychology of Women Quarterly.. (1987). Englewood Cliffs. Bhd.. R. Hansen. Ivey. R.. New Jersey: Prentice Hall. V. Charlotte. M. Boyd. Hurley. & Halilah. S. 35(1).. Selangor: Fajar Bakti Sdn. & Ivey. Deakin. Intentional interviewing and counseling. Davidshofer. 15 . (2006). Adiliah.L. G. (2006). (1998). G. Brandel. Ressberg. Oya Yerin Guneri. N. E.. Using genogram as a tool for insight in college counseling.. International Journal of Mental Health. D. T. Counseling services in Turkish university. C. Situation specific assertiveness in the epidemiology of sexual victimization among university women. 73-76.. H. Erskine.. 81(2). & Cramer. 168-178. R. M. & Navarro. 4 (1). Journal of College Counseling. B. Simono. (2001). E. 22. 26-38.. I. & Cristiani.. Counseling: Theory and Process. George. New Jersey: Prentice Hall. & Downing. J. Bostom: Allyn and Bacon. M.Rujukan A. (2003). Counseling: Theory and Practice.. Piorkowsk. L. A. Accreditation Standards for University and College Counseling Centers. I. Locher.E. Journal of Counseling and Development.. (1994). W.Hattauet. Kaunseling Individu: Apa Dan Bagaimana. Couseling Psyhoteraphy.. Buckles.. CA. (1990). Mac Green. (2003). D. Thompson. C.. Spivack. S. B.

9. Griffin. L. (1974). Perlunya kaunselor sekolah menjalankan sesi kaunseling. 352-355.. Zuria Mahmud. Boston: Houghton Mifflin. M. Jurnal Personalia Pelajar. Fundamental of Counseling. Russel. S. Assessing and constructing a meaningful system: Systemic perspective in a College Counseling Center. Kementerian Pelajaran kali ke 2. Terry. M. (2006). 16 .. 90-96. Noriah Mohd Ishak & Syafrimen Syafril.. dan emosi pelajar-pelajar di kampus. Journal of College Counseling. L. & Stone. 1-16.. Zuria Mahmud. 2005. Prevention of dating violence on college campus: An innovative program. dan Frontaura-Duck. (1989). P. L. D. 2004. Journal of Counseling and Development. Shertzer. B. S. 30 Mei. 67. Penyesuaian akademik. sosial.2 Jun. 8.Schwartz. Prosiding Seminar Kaunseling Kebangsaan. Hotel City Bay view Langkawi. J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful