PENDEKATAN DI DALAM KAUNSELING KELOMPOK BAGI MENANGANI MASALAH PERGAULAN BEBAS PELAJAR

Kaunseling

Kaunseling bukan beerti nasihat, walaupun terdapat nasihat yang diberikan. Malah kaunselor tidak memberi jawapan secara langsung kepada semua persoalan klien, kerana apa yang baik untuk kaunselor tidak semestinya baik untuk baik juga untuk klien. Keistimewaan khidmat kaunseling ialah membimbing klien mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dihadapi (Adiliah & Halilah, 2006). Penerimaan dan perakuan sumber diri adalah penting dalam menghasilkan perubahan diri. Nasihat juga tidak diberi kerana ingin memberi ruang kepada klien untuk bertanggungjawab terhadap keputusan dan tindakan yang dipilihnya sendiri. Oleh kerana kaunseling bukan nasihat, hubungan kaunseling adalah berbentuk dua hala. Kaunselor cuba mendengar dan memahami serta menolong dengan memberikan layanan serta interaksi yang baik, manakala klien memperihalkan masalah mereka dan cuba memahami serta mengambil tindakan menguruskan masalah tersebut. Proses aksi dan reaksi di antara kaunselor dan klien turut membantu klien mengenali diri dan persoalan yang dihadapi. Kaunseling bukanlah untuk mereka yang mempunyai masalah sakit mental. Kaunseling adalah untuk mereka yang normal dan boleh mengurus diri serta kehidupan sendiri, tetapi pada satu-satu masa berasa tertekan, bercelaru atau buntu dan perlu berbincang dengan mereka yang profesional.

1

Perhubungan ini kadangkala melibatkan lebih daripada individu. mendefinisikan kaunseling sebagai suatu proses interaksi yang menggerakkan pemahaman yang bermakna terhadap diri dan persekitaran serta menghasilkan pembentukan. pula mendefinisikan kaunseling sebagai suatu perhubungan yang profesional di antara seorang kaunselor terlatih dengan seorang klien. 1990). Krumboltz (George & Cristiani. Ressberg dan Cramer (1994) mendifinisikan kaunseling sebagai suatu proses menolong manusia belajar mengenali diri. Ivey dan Downing (1987) pula menyatakan kaunseling sebagai suatu proses yang berhubung rapat dalam membantu manusia normal mencapai matlamat atau fungsi mereka dengan berkesan. Setiap definisi bergantung pula kepada teori yang digunakan. persekitaran dan cara-cara mengendali tugasan dan perhubungan denagn orang lain. namun ia dapat dirumuskan sebagai suatu proses pertolongan profesional yang bertujuan membantu individu memahami dirinya dan alam 2 . Burks dab Stefflre (George & Cristiani. penjelasan matlamat dan nilai untuk tingkatkan tingkah laku masa depan. pula menyatakan bahawa kaunseling merangkumi aktiviti-aktiviti beretika yang dilakukan oleh kaunselor dalam usaha membantu klien melibatkan diri dengan jenis-jenis tingkah laku yang akan menghasilkan penyelesaian kepada masalah klien. Walaupun terdapat pelbagai definisi. Blocher (Shertzer & Stone.Terdapat beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh pakar-pakar kaunseling mengenai perkhidmatan ini. Ianya bertujuan membantu klien memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap ruang kehidupan dan belajar mencapai matlamat yang mereka tentukan sendiri melalui pemilihan-pemilihan yang bermakna serta melalui penyelesaian masalah yang berbentuk emosional antara individu. 1990). 1974). Manakala Hansen.

Individu perlu melihat peranan dan sumbangannya kepada alam sekeliling. perasaan. Pendekatan Kaunseling Dalam Menangani Masalah Pergaulan Bebas Pelajar Perkhidmatan kaunseling disediakan di semua sekolah rendah. Australia dan Turki. matlamat kaunseling ialah membantu atau memberi jalan agar manusia dapat mengurus dirinya sendiri sama ada dari segi mental. dan Steel (2003) melaporkan pusat kaunseling kolej di Amerika. Tujuan perkhidmatan ini ialah untuk membantu pelajar menangani isu-isu penyesuaian seperti akademik. Namun. kerana dia memperolehi kekuatan dalaman. kerohanian dan tingkah lakunya. Manusia ini sudah tidak akan menyalahkan orang lain. individu perlu memahami pengaruh alam sekeliling ke atas dirinya. universiti serta tempat-tempat lain yang menempatkan golongan remaja. Hurley. sekolah menengah. Dia redha dengan apa yang berlaku ke atas dirinya dan mencari iktibar ataupun pengajaran di sebalik peristiwa tersebut. persekitaran ataupun takdir.sekeliling. Masalah yang telah melandanya tidak merugikan hidupnya. peribadi dan sosial serta masalah psikososial yang memerlukan intervensi kaunseling klinikal. Brandel. Manusia seperti ini akan berdikari dan tidak akan menyusahkan orang lain dengan permasalahannya. Piorkowsk. Dengan kata lain. Erskine. dia dapat mencari ruang-ruangpernafasan dalam kesempitan hidup. perkhidmatan ini juga menyediakan maklumat dan aktivitiaktiviti perkembangan kerjaya. politeknik. Secara ringkasnya. Malah. Simono. Selain dari itu. Locher. Dia sudah menerima hakikat bahawa hidup tidak lekang dengan masalah. Perkhidmatan yang sama dilaporkan terdapat di pusat-pusat kaunseling di tempat lain di dunia contohnya seperti Amerika. Davidshofer. Deakin. Kanada. dia bersyukur bahawa dia berhadapan dengan masalah kerana dia memperolehi kekuatan berhadapan dengan masalah. Buckles. Boyd. Dalam masa yang sama. Hattauet. masalah telah dapat µmenguatkan¶ dirinya. Kanada dan Australia 3 . kolej komuniti.

diikuti oleh kemahiran belajar dan kerisauan peperiksaan. antara aktiviti pusat kaunseling universiti ialah kaunseling individu. Program pencegahan yang ditawarkan ialah berkenaan komunikasi berkesan. membentuk identiti. Schwartz. memberi sokongan kepada rakan-rakan dan melatih pelajar dengan strategi resolusi konflik. pelajar Institut Pengajian Tinggi dan Kolej berada di tahap µmelepaskan anak awal dewasa¶. ceramah pendek dan pembentangan kes-kes telah membolehkan pelajar berbincang tentang hubungan di kolej. Program ini juga membincangkan tentang estim kendiri dan mengenalpasti tanda-tanda hubungan ganas dan cara mencegahnya. Tugas utama diperingkat ini ialah membezakan diri dari keluarga asal. kerjaya. (c) menyokong dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pelajar melalui konsultasi dan komuniti kampus. penyesuaian dan hubungan romantik. dan program outreach ( Oya Yerin Guneri. berkongsi pengalaman peribadi tentang isu-isu perhubungan. Kajian yang dijalankan untuk menilai keberkesanan intervensi tersebut mendapati pelajar dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan dapat berbincang tentang pengalaman mereka.memainkan tiga peranan utama: (a) memberi kaunseling atau terapi kepada pelajar yang mengalami masalah penyesuaian. Griffin. Di Turki pula. 4 . 2006). Program yang melibatkan forum interaktif. ujian psikologi. kelompok dan psikoterapi. (b) mencegah dan membantu pelajar mencapai matlamat pendidikan dan kehidupan. Menurut perspektif systemic yang mengutarakan konsep putaran kehidupan keluarga. khidmat kecemasan. perkembangan yang memerlukan perhatian professional. Khidmat ini ialah untuk membantu menangani masalah utama yang dibawa oleh pelajar iaitu masalah komunikasi. konsultasi. Russels dan Frontaura-Duck (2006) melaporkan satu program inovatif bertujuan menjelaskan kepada pelajar kolej tentang keganasan dalam hubungan dan mencari strategi mengelak keganasan dalam hubungan.

Terry (1989) pula menggunakan sistem sokongan yang ada di sekeliling pelajar dalam membantu pelajar tersebut mengendalikan masalahnya. Pengetahuan ini membolehkan klien mengubah corak perhubungan mereka. serta guruguru. iaitu satu teknik menggunakan rajah keluarga untuk menjelaskan corak hubungan yang berlaku dalam keluarga. Antara intervensi melibatkan keluarga telah dilaporkan oleh Terry (1989) dan Charlotte (2001).membina hubungan yang intim dan matang serta memilih kerjaya. Cadangan ini dipersetujui oleh Zuria 5 . dan mempamerkan keinginan membunuh diri. pelajar bermasalah emosi menunjukkan ciri-ciri seperti masalah pencapaian akademik yang makin menurun. Jika tidak dibantu. Setiap ahli dalam sistem ini mengambil bahagian mendampingi pelajar bermasalah itu sehingga dia membentuk tingkah laku baru yang lebih berkesan. ponteng yang terlalu ketara. pentadbir serta rakan-rakan pelajar untuk membantu pelajar bermasalah. Seterusnya pelajar bermasalah akan memohon pertimbangan-pertimbangan khas serperti lebih masa untuk hantar tugasan. Charlotte telah membincangkan penggunaan genogram. perubahan dalam cara berinteraksi dengan orang sekeliling dan bermasalah menangani tekanan. Pusat-pusat kaunseling di seluruh sekolah dan IPT telah menyarankan penglibatan semua komuniti di sekolah dan IPT iaitu kaunselor. Antara langkah-langkah penting yang perlu diberi perhatian oleh komuniti di sekolah dan IPT ialah mengenalpasti pelajar bermasalah. rakan-rakan. Jadi tidak hairanlah pusatpusat kaunseling sering menerima kes-kes yang bersangkutan dengan hubungan sama ada intim mahupun kekeluargaan. Sistem sokongan ini boleh terdiri daripada ahli keluarga. Genogram mampu memberi celik akal kepada klien bagaimana corak hubungan dengan ibu bapa sebelum ini telah mempengaruhi tingkah laku seseorang anak. Pada tahap pertama. tidak dapat berkomunikasi dengan jelas. dan kurang selesa menyatakan sebab perlukan pertimbangan tersebut. pelajar ini akan memasuki tahap yang lebih kritikal apabila dia bertindak ganas. guru dan pensyarah.

(c) cerita kembali dan (d) tindakan. Model 6 D (Zuria.Dengar perasaan dan pemikiran pelajar dengan sikap yang terbuka. Pendekatan kaunseling menggunakan tiga elemen asas iaitu komunikasi berkesan. 6 . Model Ivey dan Lucy (2003) menggunakan empat langkah utama iaitu. (c) dasari. Contohnya ³Nampaknya awak tidak tahu cara belajar yang betul dan ini membuatkan awak rasa keliru?´ 4. (a) cerita. (b) eset positif.Nyatakan keperihatinan anda dengan ikhlas tanpa membuat penilaian. bincang kebaikan dan keburukan setiap pilihan. (e) damping dan (f) dokumenkan. (b) dengari. pentadbir dan rakan rakan pelajar boleh membantu pelajar ini dengan melakukan langkah-langkah berikut: 1. pengetahuan psikologi remaja dan pelbagai strategi penyelesaian masalah bergantung kepada teori yang dipilih. mengajak klien mencari penyelesaian dan menyokong klien dalam mencuba tindakan baru. 2005) pula menyarankan enam langkah iaitu (a) dekati. saya prihatin. ³Saya Nampak anda telah beberapa kali ponteng. boleh ceritakan apa yang sdang berlaku?´ Sebaliknya elakkan berkata ³Ke mana anda menghilang diri? Malas datang kelas ye?´ 3. dan nyatakan kefahaman anda tentang apa yang telah disebut oleh pelajar itu. (d) daya baiki. Manakala langkah asas pula ialah mendengar masalah klien tanpa menghakimi.Ambil masa untuk bercakap secara sendirian dengan pelajar ini dan beri perhatian sepenuhnya sepanjang sesi tersebut. membimbing klien memahami punca masalahnya.Tanya pelajar apa yang boleh dilakukannya. katakan. Guru dan pensyarah.et all (2004) yang menyarankan kerjasama komuniti untuk mendidik pelajar tentang tingkah laku abnormal serta kemahiran-kemahiran menangani dan membantu. 2. Contohnya.

pasangan seksual yang bersilih ganti. kerana ini membuatkan pelajar tersebut tidak mahu bekerjasama. tetapi anda perlu hargai pandangannya. 6. Walaupun anda kurang bersetuju dengan pandangan pelajar tersebut. Mac Green dan Navaro (1998) menyatakan bahawa individu yang kurang tegas menjadi mangsa seksual dalam hubungan. Elis percaya bahawa 7 . Ciri-ciri personaliti yang menyumbang kepada keadaan ini ialah pengalaman menjadi mangsa dalam hubungan tidak sihat. (b) latihan tegas diri yang memfokuskan terus kepada hubungan dengan jantina yang berbeza dan (c) pemeriksaan kesihatan dan kaunseling berterusan dicadangkan kepada wanita yang sering menjadi mangsa seksual dalam hubungan. buatlah rujukan kepada kaunselor professional. rasa bersalah.Jika anda rasa kurang berkemampuan untuk membantu. (c) bila terasa dia berada dalam hubungan tersebut kerana sebab-sebab yang salah seperti kesian. Mac Grenn dan Navaro mencadangkan pencegahan yang berkesan perlu melibatkan: (a) latihan tingkah laku tegas diri selain daripada pemberian maklumat perubahan sikap. (b) bila dia merumuskan untuk keluar. REBT (Rasional Emotive Behavioral Teraphy) menekankan bahawa emosi dan perasaan yang terganggu adalah hasil dari pada pemikiran dan idea manusia. tetapi masih tersangkut dalam hubungan tersebut.Elak menghakimi tindakan atau perasaan pelajar tersebut. Wanita muda yang sering manjadi mangsa dalam hubungan juga perlu dibimbing ntuk menilai kembali masalah pergantungan dalam hubungan.5. takut keseorangan dan (d) merasa bahawa tidak dapat menukar corak hubungan tersebut. Antara ciri-ciri hubungan yang bermasalah ialah: (a) apabila seseorang ini tidak bahagia dalam hubungan tetapi tidak pasti dia patut teruska atau keluar dari hubungan tersebut. kurang keupayaan penyesuaian. dan perasaan tidak selamat (takut ditinggalkan) dalam hubungan dengan jantina berlainan.

murung. sayang. 1.gangguan emosi yang dihadapi manusia adalah disebabkan idea yang tersilap atau tidak logik tentang sesuatu situasi. kecewa dan tidak gembira. menyesal.Idea bahawa seseorang itu sepatutnya betul-betul cekap. sedih. 25 feb 2008). menyatakan sebelas pemikiran yang tidak rasional menyebabkan individu melakukan tindakakan diluar kewajaran. 8 . 2. rasa ingin tahu. Emosi seperti marah. serba boleh. senang hati. dan berjaya di dalam semua lapangan jika seseorang itu mahu dirinya dianggap sebagai berguna. nekat melakukan tindakan bunuh diri untuk menamatkan nyawanya kerana tidak dapat memenuhi permintaan ibu bapa untuk mendapat nilai 5A dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Oleh itu kaunselor REBT cuba membantu keliennya mendiskriminasi antara perasaan yang sesuai dan tidak sesuai serta meningkatkan emosi yang sesuai dan mengurangkan atau menghilangkan emosi yang tidak sesuai. Oleh kerana dikatakan semua individu ingin bergembira sama ada didalam kehidupan peribadinya atau kerjayanya. maka emosi yang menggangu kebahagiaan individu ini biasanya dianggap sebagai tidak sesuai atau merosakkan diri.( Berita Harian. bimbang. Terdapat emosi yang sesuai kerana ia menolong manusia mendapat apa yang dimahukan dan mengelak apa yang tidak diperlukan.Kisah yang terjadi diatas berpunca dari ppemikiran yang tidak rasional. Elis (1962). Seperti kisah yang terjadi kepada pelajar berumur 12 tahun. menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak berguna adalah tidak rasional kerana bukan saja ia menyebabkan individu merasa tidak gembira dengan diri sendiri tetapi juga menyebabkan ia terasing dari pada orang lain.Idea bahawa semestinya seseorang itu dikasihi dan diterima oleh setiap orang lain yang penting baginya di dalam masyarakat. merasa tidak berguna sehingga terfikir untuk apa mempertahankan hidup. Contoh emosi yang sesuai ialah gembira.

Idea yang seseorang itu sepatutnya merasa terharu dan terganggu oleh masalah-masalah dan gangguan yang menimpa orang lain.Idea bahawa lebih mudah untuk mengelak daripada menghadapi sesetengah kesulitan hidup dan tanggungjawab bagi diri sendiri daripada menghadapinya.3. 7. untuk mengawal dirinya daripada merasa dukacita dan terganggu.Idea bahawa sesetengah orang itu jahat.Idea yang seseorang itu harus bergantung kepada orang lain dan patut mempunyai seorang yang lebih kuat untuk dijadikan tempat pergantungannya. dan ianya mestilah diperolehi.Idea bahawa seseorang sepatutnya mereka dasyat dan katastrofik jika urusan-urusan yang dikendalikannya tidak berlaku mengikut apa yang sangat diingini. busuk hati dan kejam dan mereka ini patut sekali disalahkan dan dihukum kerana perbuatan mereka yang kejam itu. ia menimbulkan masalah dikalangan remaja serta 9 . 10.Idea bahawa selalunya ada satu penyelesaian yang betul dan tepat bagi setiap masalah. jika tidak hasilnya adalah katastrofik. 11. 9. Sebelas pemikiran yang tidak rasional disebutkan itu merupakan punca yang mengganggu keluasan berpikir dan kebenaran persepsi. 6. 4. dan jika berupaya pun hanya sedikit sahaja. Pengaruh masa lampau tidak boleh dihapuskan.Idea bahawa perkara-perkara yang merbahaya dan menakutkan merupakan perkaraperkara yang harus diambil berat dan justeru kerana itu.Idea bahawa segala peristiwa masa lampaulah yang menjadi penentu yang terpenting sekali bagi tingkah laku individu masa kini. 8. dan manusia memang tidak berupaya langsung. kita haruslah sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga daripada kemungkinan ianya berlaku. 5.Idea bahawa kemelaratan manusia itu disebabkan oleh faktor-faktor luar.

orang ramai perlu jelas tentang perbezaan kaunseling untuk pembawa HIV dan penghidap AIDS. perkongsian jarum dan pemindahan darah. seseorang pesakit akan melalui saat sukar bermula daripada ujian HIV dan persediaan psikologinya dalam menerima keputusan ujian tersebut. Haslee Sharil Lim Abdullah. penyakit-penyakit berkaitan Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit (AIDS) masih tidak ditemui penawar sebenarnya sehingga kini dan individu yang disahkan menghidap penyakit tersebut akan pasti melalui saat yang paling sukar dalam hidupnya. Virus ini boleh menular melalui hubungan seks. serta mati dalam keadaan yang menyakitkan. Perkhidmatan kaunseling jelas memainkan peranan penting dalam membantu pesakit menerima hakikat dan merancang semula kehidupan mereka. Universiti Malaya. Fakulti Pendidikan. HIV atau singkatan kepada Human Immunodeficiency Virus. adalah virus daripada kumpulan Retrovirus yang menghasilkan jangkitan sepanjang hayat pesakitnya. Secara logiknya pesakit tidak akan mampu berdepan dengan 10 . perkara utama yang paling ditakuti ialah menghadapi kematian.mengancam daya tahan dan semangat juang untuk terus bertahan hidup menjadi generasi sebagai mana yang diharapkan. Sebaik sahaja sah dijangkiti virus ini. Antara kesan psikologi yang akan dialami oleh pesakit ialah ketakutan tentang pelbagai perkara terutamanya penerimaan keluarga dan masyarakat. takut mati dalam keadaan berseorangan dan tidak dipedulikan. Dr. Menurut kaunselor dan pensyarah Jabatan Kaunseling. Namun. HIV menyerang dan melemahkan sistem pertahanan semula jadi badan terhadap semua jenis jangkitan yang membawa kepada penyakit AIDS. Bagi seseorang yang menghidap AIDS. Ia mempunyai tempoh pengeraman yang panjang antara lima hingga 10 tahun sebelum menunjukkan tanda-tanda penyakit. pelbagai persoalan serta kebuntuan akan melanda diri pesakit. Seperti mana yang diketahui umum.

Di samping itu. pandangan masyarakat dan perancangan kehidupan. status dalam masyarakat. pesakit juga akan mengalami perasaan seperti kehilangan daya tarikan fizikal. perhubungan seksual. ada juga pesakit yang menafikan hakikat dia telah dijangkiti virus HIV. mereka adakalanya akan bertindak di luar batasan. Selain itu. kehilangan cita-cita. Kesan psikologi lain adalah seperti berasa tertekan. Pesakit juga akan berhadapan dengan kebuntuan dan pelbagai persoalan seperti kerjaya. Ada juga yang akan cuba membunuh diri atau terfikir untuk membunuh diri kerana tidak mahu menanggung malu jika orang lain tahu mengenainya. Selain itu. timbul perasaan insaf terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan. mereka juga hilang kawalan dalam kehidupan peribadi. Penghargaan kendiri atau keyakinan diri pesakit juga rendah apabila mengenangkan penyisihan oleh keluarga dan masyarakat. Sehingga satu tahap. Akibat daripada pemikiran dan perasaan pesakit. pesakit akan mengalami situasi 11 . Ia adalah sebagai helah bela diri pesakit daripada menyalahkan diri sendiri dan melepaskan kemarahan kepada orang lain. Mereka juga akan meratapi segala kehilangan tersebut. kestabilan kewangan dan kehilangan kasih sayang orangorang yang disayangi. Pada peringkat awal diagnosis. Ini seterusnya akan menyebabkan pesakit berasa bersalah kerana menyebabkan orang lain bersedih atas apa yang berlaku ahli keluarga. hilang keyakinan diri dan terpaksa bergantung kepada orang lain. Selain itu. Kemarahan juga akan wujud dan ia merupakan salah satu kesan psikologi yang dialami oleh pesakit sebaik sahaja dijangkiti HIV/AIDS. kegelisahan juga akan melanda diri pesakit kerana pelbagai perkara perlu difikirkan dan banyak perubahan juga perlu dilakukan. Akan wujud juga perasaan bersalah kerana ada kemungkinan mereka telah menjangkiti orang lain.kejutan berita yang diterima daripada doktor jika tidak membuat persediaan psikologi yang sebaiknya.

Dalam manual yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan berkaitan kaunseling HIV/AIDS. pemindahan virus dan langkahlangkah pencegahan yang perlu diambil untuk mengelakkan jangkitan. Melihat kepada praktik kaunselor terlatih di Barat. Disinilah perkhidmatan kaunseling memainkan peranan yang penting dalam membantu klien HIV/ AIDS agar tabah mengharungi kehidupan setelah disahkan positif. kaedah mengendalikan kesan psikologi yang dialami oleh pesakit dan juga mampu membantu pesakit dengan seikhlas hati. Ia juga satu proses membantu klien mengadaptasikan diri dengan masalah tersebut.dinamakan hypocondria. kaunselor yang berhadapan dengan pesakit yang mempunyai penyakit serius perlu mempunyai pengetahuan yang luas tentang penyakit tersebut. 12 . Seringkali pesakit ini memikirkan mengenai kehilangan. kesepian dan perasaan berdosa di atas segala apa yang telah dilakukan menyebabkan mereka kurang menitik beratkan langkah-langkah penjagaan kesihatan dan kerohanian mereka. kaunselor memberi maklumat tentang kesan HIV/AIDS. maka langkah ini agak sukar untuk dijalankan. Dalam perhubungan suami isteri. dinyatakan bahawa kaunseling tersebut adalah satu proses komunikasi dan dialog antara kaunselor terlatih dan klien yang menghadapi masalah berkaitan dengannya. memandangkan di dalam masyarakat negara ini di mana perkara yang berkaitan dengan perhubungan suami isteri tidak dibincangkan secara terbuka. Namun begitu. prosedur merawat. kaunselor tidak boleh segan silu dan hanya bercakap secara teori sahaja. Dalam program ini. Mereka juga diberi panduan yang jelas tentang cara-cara penggunaan kondom yang betul serta diadakan sesi main peranan untuk menerangkan langkah-langkah pencegahan. kaunseling keluarga akan disarankan kepada pasangan tersebut. Selain itu.

Dalam sesi ini. reda atas apa yang ditakdirkan. mereka dibantu mendekati Tuhan. penafian. Terapi kaunseling penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan aktiviti seperti orang lain kerana ada jangka hayat hidup pembawa HIV mungkin akan panjang. Ini bermakna pesakit akan dibimbing dan digalakkan untuk menyelesaikan kes-kes yang belum selesai semasa hayatnya. Tahap kedua bagi pesakit HIV ialah menjalankan sesi µselepas ujian kaunseling¶ yang dijalankan oleh kaunselor yang sama menjalankan µpraujian kaunseling¶.Tahap pertama praujian kaunseling yang selalu dijalankan ialah ujian HIV/AIDS. Dalam urusan pengujian dan makluman keputusan kepada pesakit. kaunselor juga berperanan penting. 13 . Begitu juga mereka yang menghidap AIDS dan bakal melalui saat-saat akhir hidupnya. kebisuan dan sebagainya. ruang untuk meluahkan perasaan seperti marah. Ini kerana HIV dan AIDS akan memberikan satu kesan psikologi sosial kepada pesakit. Dalam erti kata lain. klien akan diberi kefahaman tentang keputusan ujian. Kaunseling untuk pesakit AIDS agak berbeza dengan pesakit HIV. keluarganya dan masyarakat. putus asa. memastikan keluarga menerima pesakit dan pesakit dapat meninggal dunia dalam keadaan yang tenang. kaunseling dapat membawa pesakit makna kehidupan dan tujuan hidup dapat dibincang untuk membantu meningkatkan harga diri serta meredakan tekanan pesakit. Dalam beberapa kes juga memerlukan kaunselor berjumpa dengan penjaga kepada pesakit AIDS dalam usaha membantu mereka menghadapi sisa-sisa kehidupan dengan lebih berkualiti. Kaunseling untuk klien AIDS lebih kepada membuat persiapan diri klien dalam proses menghadapi kematian serta beberapa unfinished business antara pesakit dan keluarganya.

Kaunselor boleh mewujudkan satu sistem rakan sebaya yang dapat memberi sokongan dan mendengar permasalahan remaja tersebut. 14 . rasa tidak diterima atau tidak diperlukan tetapi sebaliknya. Perkhidmatan kaunseling ini perlu dikembangkan dengan pelbagai pendekatan bagi membantu remaja yang memerlukan sokongan emosi yang berterusan dalam menghadapi cabaran.Rumusan Perkhidmatan kaunseling secara professional didapati meninggalkan kesan positif terhadap perubahan jangka pendek dan jangka panjang. mempunyai ruang dan tempat untuk bercerita dan mendapat maklumat bagaimana untuk mendapat pertolongan lanjut. Melalui sokongan ini remaja yang kurang bijak menangani kebebasan tidak akan merasa terasing. Ini membuktikan bahawa para kaunselor mempunyai peranan yang penting dalam usaha mengurangkan punca gejala sosial.

Kaunseling Individu: Apa Dan Bagaimana. L. M. 589-604. & Steel. S. Mac Green. Adiliah.. M. 15 ... V. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall. & Ivey. Ressberg. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Hansen. Spivack. M. (1998). G. (2001). C. Erskine. Piorkowsk. New Jersey: Prentice Hall. Using genogram as a tool for insight in college counseling. D. Counseling: Theory and Practice. R.. 22. Bostom: Allyn and Bacon. Deakin.. CA. & Downing. R. G. C. (2006). & Cramer. I.E.. 81(2). (2003). (2006). E.. E. 35(1). International Journal of Mental Health. Counseling services in Turkish university. Davidshofer.Hattauet. Brandel. Counseling: Theory and Process. D. Charlotte. Couseling Psyhoteraphy. 4 (1).. B. T. S. C.. 26-38. 168-178.. Journal of College Counseling. Journal of Counseling and Development. (1994). & Halilah. (1987). Hurley. H. 73-76. Oya Yerin Guneri.. Situation specific assertiveness in the epidemiology of sexual victimization among university women.. George. (2003). J.. W. Buckles. I. R. Ivey. Accreditation Standards for University and College Counseling Centers. Intentional interviewing and counseling. Locher. (1990). & Cristiani. Bhd. N.L..Rujukan A. B. Simono. Boyd. Thompson.. A. & Navarro. Psychology of Women Quarterly.

S. Penyesuaian akademik. L. Zuria Mahmud. & Stone. Boston: Houghton Mifflin. Russel. 9.. Noriah Mohd Ishak & Syafrimen Syafril. Shertzer. 67. Journal of College Counseling. 30 Mei. L. P. Zuria Mahmud. 2005. J. M. Prevention of dating violence on college campus: An innovative program. 8. L... Journal of Counseling and Development. Fundamental of Counseling. dan Frontaura-Duck.. M. Griffin. 352-355. Assessing and constructing a meaningful system: Systemic perspective in a College Counseling Center. sosial. Perlunya kaunselor sekolah menjalankan sesi kaunseling. 16 . 90-96. Terry. S. B. (1989). dan emosi pelajar-pelajar di kampus.2 Jun. Kementerian Pelajaran kali ke 2. D. (2006). 1-16. Hotel City Bay view Langkawi. Jurnal Personalia Pelajar.Schwartz. (1974). Prosiding Seminar Kaunseling Kebangsaan. 2004.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful