PENDEKATAN DI DALAM KAUNSELING KELOMPOK BAGI MENANGANI MASALAH PERGAULAN BEBAS PELAJAR

Kaunseling

Kaunseling bukan beerti nasihat, walaupun terdapat nasihat yang diberikan. Malah kaunselor tidak memberi jawapan secara langsung kepada semua persoalan klien, kerana apa yang baik untuk kaunselor tidak semestinya baik untuk baik juga untuk klien. Keistimewaan khidmat kaunseling ialah membimbing klien mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dihadapi (Adiliah & Halilah, 2006). Penerimaan dan perakuan sumber diri adalah penting dalam menghasilkan perubahan diri. Nasihat juga tidak diberi kerana ingin memberi ruang kepada klien untuk bertanggungjawab terhadap keputusan dan tindakan yang dipilihnya sendiri. Oleh kerana kaunseling bukan nasihat, hubungan kaunseling adalah berbentuk dua hala. Kaunselor cuba mendengar dan memahami serta menolong dengan memberikan layanan serta interaksi yang baik, manakala klien memperihalkan masalah mereka dan cuba memahami serta mengambil tindakan menguruskan masalah tersebut. Proses aksi dan reaksi di antara kaunselor dan klien turut membantu klien mengenali diri dan persoalan yang dihadapi. Kaunseling bukanlah untuk mereka yang mempunyai masalah sakit mental. Kaunseling adalah untuk mereka yang normal dan boleh mengurus diri serta kehidupan sendiri, tetapi pada satu-satu masa berasa tertekan, bercelaru atau buntu dan perlu berbincang dengan mereka yang profesional.

1

Blocher (Shertzer & Stone. Ivey dan Downing (1987) pula menyatakan kaunseling sebagai suatu proses yang berhubung rapat dalam membantu manusia normal mencapai matlamat atau fungsi mereka dengan berkesan. 1974). persekitaran dan cara-cara mengendali tugasan dan perhubungan denagn orang lain. namun ia dapat dirumuskan sebagai suatu proses pertolongan profesional yang bertujuan membantu individu memahami dirinya dan alam 2 . Ianya bertujuan membantu klien memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap ruang kehidupan dan belajar mencapai matlamat yang mereka tentukan sendiri melalui pemilihan-pemilihan yang bermakna serta melalui penyelesaian masalah yang berbentuk emosional antara individu. pula mendefinisikan kaunseling sebagai suatu perhubungan yang profesional di antara seorang kaunselor terlatih dengan seorang klien. Manakala Hansen. 1990). Walaupun terdapat pelbagai definisi. pula menyatakan bahawa kaunseling merangkumi aktiviti-aktiviti beretika yang dilakukan oleh kaunselor dalam usaha membantu klien melibatkan diri dengan jenis-jenis tingkah laku yang akan menghasilkan penyelesaian kepada masalah klien. mendefinisikan kaunseling sebagai suatu proses interaksi yang menggerakkan pemahaman yang bermakna terhadap diri dan persekitaran serta menghasilkan pembentukan. penjelasan matlamat dan nilai untuk tingkatkan tingkah laku masa depan.Terdapat beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh pakar-pakar kaunseling mengenai perkhidmatan ini. Burks dab Stefflre (George & Cristiani. Ressberg dan Cramer (1994) mendifinisikan kaunseling sebagai suatu proses menolong manusia belajar mengenali diri. Setiap definisi bergantung pula kepada teori yang digunakan. Krumboltz (George & Cristiani. 1990). Perhubungan ini kadangkala melibatkan lebih daripada individu.

dia bersyukur bahawa dia berhadapan dengan masalah kerana dia memperolehi kekuatan berhadapan dengan masalah. Piorkowsk. Hurley. Brandel. perkhidmatan ini juga menyediakan maklumat dan aktivitiaktiviti perkembangan kerjaya. Individu perlu melihat peranan dan sumbangannya kepada alam sekeliling. Perkhidmatan yang sama dilaporkan terdapat di pusat-pusat kaunseling di tempat lain di dunia contohnya seperti Amerika. politeknik. Hattauet.sekeliling. Manusia ini sudah tidak akan menyalahkan orang lain. Simono. matlamat kaunseling ialah membantu atau memberi jalan agar manusia dapat mengurus dirinya sendiri sama ada dari segi mental. Australia dan Turki. Masalah yang telah melandanya tidak merugikan hidupnya. masalah telah dapat µmenguatkan¶ dirinya. Dia redha dengan apa yang berlaku ke atas dirinya dan mencari iktibar ataupun pengajaran di sebalik peristiwa tersebut. Deakin. Dia sudah menerima hakikat bahawa hidup tidak lekang dengan masalah. Malah. Tujuan perkhidmatan ini ialah untuk membantu pelajar menangani isu-isu penyesuaian seperti akademik. Locher. perasaan. peribadi dan sosial serta masalah psikososial yang memerlukan intervensi kaunseling klinikal. kolej komuniti. kerohanian dan tingkah lakunya. Namun. Secara ringkasnya. Selain dari itu. Pendekatan Kaunseling Dalam Menangani Masalah Pergaulan Bebas Pelajar Perkhidmatan kaunseling disediakan di semua sekolah rendah. sekolah menengah. Boyd. Kanada. Manusia seperti ini akan berdikari dan tidak akan menyusahkan orang lain dengan permasalahannya. Erskine. universiti serta tempat-tempat lain yang menempatkan golongan remaja. Dalam masa yang sama. dan Steel (2003) melaporkan pusat kaunseling kolej di Amerika. persekitaran ataupun takdir. Kanada dan Australia 3 . individu perlu memahami pengaruh alam sekeliling ke atas dirinya. kerana dia memperolehi kekuatan dalaman. Davidshofer. dia dapat mencari ruang-ruangpernafasan dalam kesempitan hidup. Buckles. Dengan kata lain.

Griffin. ceramah pendek dan pembentangan kes-kes telah membolehkan pelajar berbincang tentang hubungan di kolej. Program pencegahan yang ditawarkan ialah berkenaan komunikasi berkesan. Kajian yang dijalankan untuk menilai keberkesanan intervensi tersebut mendapati pelajar dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan dapat berbincang tentang pengalaman mereka. konsultasi. berkongsi pengalaman peribadi tentang isu-isu perhubungan. diikuti oleh kemahiran belajar dan kerisauan peperiksaan. Program ini juga membincangkan tentang estim kendiri dan mengenalpasti tanda-tanda hubungan ganas dan cara mencegahnya. dan program outreach ( Oya Yerin Guneri.memainkan tiga peranan utama: (a) memberi kaunseling atau terapi kepada pelajar yang mengalami masalah penyesuaian. perkembangan yang memerlukan perhatian professional. Schwartz. Khidmat ini ialah untuk membantu menangani masalah utama yang dibawa oleh pelajar iaitu masalah komunikasi. membentuk identiti. (c) menyokong dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pelajar melalui konsultasi dan komuniti kampus. antara aktiviti pusat kaunseling universiti ialah kaunseling individu. (b) mencegah dan membantu pelajar mencapai matlamat pendidikan dan kehidupan. memberi sokongan kepada rakan-rakan dan melatih pelajar dengan strategi resolusi konflik. Di Turki pula. ujian psikologi. penyesuaian dan hubungan romantik. Program yang melibatkan forum interaktif. 4 . kerjaya. 2006). khidmat kecemasan. Russels dan Frontaura-Duck (2006) melaporkan satu program inovatif bertujuan menjelaskan kepada pelajar kolej tentang keganasan dalam hubungan dan mencari strategi mengelak keganasan dalam hubungan. pelajar Institut Pengajian Tinggi dan Kolej berada di tahap µmelepaskan anak awal dewasa¶. Tugas utama diperingkat ini ialah membezakan diri dari keluarga asal. Menurut perspektif systemic yang mengutarakan konsep putaran kehidupan keluarga. kelompok dan psikoterapi.

Jika tidak dibantu. Pengetahuan ini membolehkan klien mengubah corak perhubungan mereka. Cadangan ini dipersetujui oleh Zuria 5 . ponteng yang terlalu ketara. pelajar bermasalah emosi menunjukkan ciri-ciri seperti masalah pencapaian akademik yang makin menurun. Charlotte telah membincangkan penggunaan genogram. serta guruguru. dan mempamerkan keinginan membunuh diri. Sistem sokongan ini boleh terdiri daripada ahli keluarga.membina hubungan yang intim dan matang serta memilih kerjaya. Pada tahap pertama. tidak dapat berkomunikasi dengan jelas. Pusat-pusat kaunseling di seluruh sekolah dan IPT telah menyarankan penglibatan semua komuniti di sekolah dan IPT iaitu kaunselor. Terry (1989) pula menggunakan sistem sokongan yang ada di sekeliling pelajar dalam membantu pelajar tersebut mengendalikan masalahnya. dan kurang selesa menyatakan sebab perlukan pertimbangan tersebut. Jadi tidak hairanlah pusatpusat kaunseling sering menerima kes-kes yang bersangkutan dengan hubungan sama ada intim mahupun kekeluargaan. Setiap ahli dalam sistem ini mengambil bahagian mendampingi pelajar bermasalah itu sehingga dia membentuk tingkah laku baru yang lebih berkesan. iaitu satu teknik menggunakan rajah keluarga untuk menjelaskan corak hubungan yang berlaku dalam keluarga. guru dan pensyarah. Seterusnya pelajar bermasalah akan memohon pertimbangan-pertimbangan khas serperti lebih masa untuk hantar tugasan. Genogram mampu memberi celik akal kepada klien bagaimana corak hubungan dengan ibu bapa sebelum ini telah mempengaruhi tingkah laku seseorang anak. Antara intervensi melibatkan keluarga telah dilaporkan oleh Terry (1989) dan Charlotte (2001). rakan-rakan. perubahan dalam cara berinteraksi dengan orang sekeliling dan bermasalah menangani tekanan. pentadbir serta rakan-rakan pelajar untuk membantu pelajar bermasalah. Antara langkah-langkah penting yang perlu diberi perhatian oleh komuniti di sekolah dan IPT ialah mengenalpasti pelajar bermasalah. pelajar ini akan memasuki tahap yang lebih kritikal apabila dia bertindak ganas.

Manakala langkah asas pula ialah mendengar masalah klien tanpa menghakimi.Ambil masa untuk bercakap secara sendirian dengan pelajar ini dan beri perhatian sepenuhnya sepanjang sesi tersebut. Contohnya ³Nampaknya awak tidak tahu cara belajar yang betul dan ini membuatkan awak rasa keliru?´ 4. ³Saya Nampak anda telah beberapa kali ponteng. dan nyatakan kefahaman anda tentang apa yang telah disebut oleh pelajar itu. (b) dengari. katakan. Pendekatan kaunseling menggunakan tiga elemen asas iaitu komunikasi berkesan. (d) daya baiki. 6 . 2. pentadbir dan rakan rakan pelajar boleh membantu pelajar ini dengan melakukan langkah-langkah berikut: 1. pengetahuan psikologi remaja dan pelbagai strategi penyelesaian masalah bergantung kepada teori yang dipilih.Dengar perasaan dan pemikiran pelajar dengan sikap yang terbuka. Contohnya. (c) dasari. membimbing klien memahami punca masalahnya. saya prihatin. (e) damping dan (f) dokumenkan.Tanya pelajar apa yang boleh dilakukannya. mengajak klien mencari penyelesaian dan menyokong klien dalam mencuba tindakan baru. 2005) pula menyarankan enam langkah iaitu (a) dekati. Model Ivey dan Lucy (2003) menggunakan empat langkah utama iaitu.Nyatakan keperihatinan anda dengan ikhlas tanpa membuat penilaian. Guru dan pensyarah. (a) cerita. (c) cerita kembali dan (d) tindakan. boleh ceritakan apa yang sdang berlaku?´ Sebaliknya elakkan berkata ³Ke mana anda menghilang diri? Malas datang kelas ye?´ 3.et all (2004) yang menyarankan kerjasama komuniti untuk mendidik pelajar tentang tingkah laku abnormal serta kemahiran-kemahiran menangani dan membantu. Model 6 D (Zuria. (b) eset positif. bincang kebaikan dan keburukan setiap pilihan.

kurang keupayaan penyesuaian. pasangan seksual yang bersilih ganti. rasa bersalah.Elak menghakimi tindakan atau perasaan pelajar tersebut.Jika anda rasa kurang berkemampuan untuk membantu. dan perasaan tidak selamat (takut ditinggalkan) dalam hubungan dengan jantina berlainan. Antara ciri-ciri hubungan yang bermasalah ialah: (a) apabila seseorang ini tidak bahagia dalam hubungan tetapi tidak pasti dia patut teruska atau keluar dari hubungan tersebut. 6. tetapi masih tersangkut dalam hubungan tersebut.5. kerana ini membuatkan pelajar tersebut tidak mahu bekerjasama. (b) bila dia merumuskan untuk keluar. buatlah rujukan kepada kaunselor professional. takut keseorangan dan (d) merasa bahawa tidak dapat menukar corak hubungan tersebut. Mac Green dan Navaro (1998) menyatakan bahawa individu yang kurang tegas menjadi mangsa seksual dalam hubungan. (b) latihan tegas diri yang memfokuskan terus kepada hubungan dengan jantina yang berbeza dan (c) pemeriksaan kesihatan dan kaunseling berterusan dicadangkan kepada wanita yang sering menjadi mangsa seksual dalam hubungan. Walaupun anda kurang bersetuju dengan pandangan pelajar tersebut. Ciri-ciri personaliti yang menyumbang kepada keadaan ini ialah pengalaman menjadi mangsa dalam hubungan tidak sihat. REBT (Rasional Emotive Behavioral Teraphy) menekankan bahawa emosi dan perasaan yang terganggu adalah hasil dari pada pemikiran dan idea manusia. Mac Grenn dan Navaro mencadangkan pencegahan yang berkesan perlu melibatkan: (a) latihan tingkah laku tegas diri selain daripada pemberian maklumat perubahan sikap. (c) bila terasa dia berada dalam hubungan tersebut kerana sebab-sebab yang salah seperti kesian. Wanita muda yang sering manjadi mangsa dalam hubungan juga perlu dibimbing ntuk menilai kembali masalah pergantungan dalam hubungan. Elis percaya bahawa 7 . tetapi anda perlu hargai pandangannya.

Oleh kerana dikatakan semua individu ingin bergembira sama ada didalam kehidupan peribadinya atau kerjayanya. serba boleh. bimbang. dan berjaya di dalam semua lapangan jika seseorang itu mahu dirinya dianggap sebagai berguna. sayang. menyesal.Kisah yang terjadi diatas berpunca dari ppemikiran yang tidak rasional. Terdapat emosi yang sesuai kerana ia menolong manusia mendapat apa yang dimahukan dan mengelak apa yang tidak diperlukan. kecewa dan tidak gembira. sedih. 8 . merasa tidak berguna sehingga terfikir untuk apa mempertahankan hidup. nekat melakukan tindakan bunuh diri untuk menamatkan nyawanya kerana tidak dapat memenuhi permintaan ibu bapa untuk mendapat nilai 5A dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR).gangguan emosi yang dihadapi manusia adalah disebabkan idea yang tersilap atau tidak logik tentang sesuatu situasi. Elis (1962). Contoh emosi yang sesuai ialah gembira. menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak berguna adalah tidak rasional kerana bukan saja ia menyebabkan individu merasa tidak gembira dengan diri sendiri tetapi juga menyebabkan ia terasing dari pada orang lain.( Berita Harian. 2. Oleh itu kaunselor REBT cuba membantu keliennya mendiskriminasi antara perasaan yang sesuai dan tidak sesuai serta meningkatkan emosi yang sesuai dan mengurangkan atau menghilangkan emosi yang tidak sesuai.Idea bahawa semestinya seseorang itu dikasihi dan diterima oleh setiap orang lain yang penting baginya di dalam masyarakat. Seperti kisah yang terjadi kepada pelajar berumur 12 tahun. Emosi seperti marah. menyatakan sebelas pemikiran yang tidak rasional menyebabkan individu melakukan tindakakan diluar kewajaran. senang hati. murung. maka emosi yang menggangu kebahagiaan individu ini biasanya dianggap sebagai tidak sesuai atau merosakkan diri. 1. rasa ingin tahu. 25 feb 2008).Idea bahawa seseorang itu sepatutnya betul-betul cekap.

7. 8. dan jika berupaya pun hanya sedikit sahaja. 6.Idea bahawa seseorang sepatutnya mereka dasyat dan katastrofik jika urusan-urusan yang dikendalikannya tidak berlaku mengikut apa yang sangat diingini. jika tidak hasilnya adalah katastrofik.3. 11.Idea bahawa sesetengah orang itu jahat. untuk mengawal dirinya daripada merasa dukacita dan terganggu. 10. 4. busuk hati dan kejam dan mereka ini patut sekali disalahkan dan dihukum kerana perbuatan mereka yang kejam itu.Idea bahawa segala peristiwa masa lampaulah yang menjadi penentu yang terpenting sekali bagi tingkah laku individu masa kini.Idea bahawa perkara-perkara yang merbahaya dan menakutkan merupakan perkaraperkara yang harus diambil berat dan justeru kerana itu.Idea bahawa kemelaratan manusia itu disebabkan oleh faktor-faktor luar. Sebelas pemikiran yang tidak rasional disebutkan itu merupakan punca yang mengganggu keluasan berpikir dan kebenaran persepsi. 9. dan ianya mestilah diperolehi. 5. kita haruslah sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga daripada kemungkinan ianya berlaku. dan manusia memang tidak berupaya langsung.Idea yang seseorang itu harus bergantung kepada orang lain dan patut mempunyai seorang yang lebih kuat untuk dijadikan tempat pergantungannya.Idea bahawa lebih mudah untuk mengelak daripada menghadapi sesetengah kesulitan hidup dan tanggungjawab bagi diri sendiri daripada menghadapinya.Idea bahawa selalunya ada satu penyelesaian yang betul dan tepat bagi setiap masalah.Idea yang seseorang itu sepatutnya merasa terharu dan terganggu oleh masalah-masalah dan gangguan yang menimpa orang lain. ia menimbulkan masalah dikalangan remaja serta 9 . Pengaruh masa lampau tidak boleh dihapuskan.

serta mati dalam keadaan yang menyakitkan. Secara logiknya pesakit tidak akan mampu berdepan dengan 10 . Universiti Malaya. Bagi seseorang yang menghidap AIDS. Perkhidmatan kaunseling jelas memainkan peranan penting dalam membantu pesakit menerima hakikat dan merancang semula kehidupan mereka. seseorang pesakit akan melalui saat sukar bermula daripada ujian HIV dan persediaan psikologinya dalam menerima keputusan ujian tersebut. penyakit-penyakit berkaitan Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit (AIDS) masih tidak ditemui penawar sebenarnya sehingga kini dan individu yang disahkan menghidap penyakit tersebut akan pasti melalui saat yang paling sukar dalam hidupnya. HIV menyerang dan melemahkan sistem pertahanan semula jadi badan terhadap semua jenis jangkitan yang membawa kepada penyakit AIDS. Namun. Sebaik sahaja sah dijangkiti virus ini. perkongsian jarum dan pemindahan darah. Menurut kaunselor dan pensyarah Jabatan Kaunseling.mengancam daya tahan dan semangat juang untuk terus bertahan hidup menjadi generasi sebagai mana yang diharapkan. Antara kesan psikologi yang akan dialami oleh pesakit ialah ketakutan tentang pelbagai perkara terutamanya penerimaan keluarga dan masyarakat. pelbagai persoalan serta kebuntuan akan melanda diri pesakit. HIV atau singkatan kepada Human Immunodeficiency Virus. orang ramai perlu jelas tentang perbezaan kaunseling untuk pembawa HIV dan penghidap AIDS. Seperti mana yang diketahui umum. Virus ini boleh menular melalui hubungan seks. adalah virus daripada kumpulan Retrovirus yang menghasilkan jangkitan sepanjang hayat pesakitnya. Fakulti Pendidikan. takut mati dalam keadaan berseorangan dan tidak dipedulikan. Dr. perkara utama yang paling ditakuti ialah menghadapi kematian. Haslee Sharil Lim Abdullah. Ia mempunyai tempoh pengeraman yang panjang antara lima hingga 10 tahun sebelum menunjukkan tanda-tanda penyakit.

Ada juga yang akan cuba membunuh diri atau terfikir untuk membunuh diri kerana tidak mahu menanggung malu jika orang lain tahu mengenainya. pesakit juga akan mengalami perasaan seperti kehilangan daya tarikan fizikal. hilang keyakinan diri dan terpaksa bergantung kepada orang lain. status dalam masyarakat. kehilangan cita-cita. kestabilan kewangan dan kehilangan kasih sayang orangorang yang disayangi. pesakit akan mengalami situasi 11 . perhubungan seksual. Mereka juga akan meratapi segala kehilangan tersebut. Akibat daripada pemikiran dan perasaan pesakit. Kesan psikologi lain adalah seperti berasa tertekan. Akan wujud juga perasaan bersalah kerana ada kemungkinan mereka telah menjangkiti orang lain. Kemarahan juga akan wujud dan ia merupakan salah satu kesan psikologi yang dialami oleh pesakit sebaik sahaja dijangkiti HIV/AIDS. mereka adakalanya akan bertindak di luar batasan.kejutan berita yang diterima daripada doktor jika tidak membuat persediaan psikologi yang sebaiknya. pandangan masyarakat dan perancangan kehidupan. timbul perasaan insaf terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan. kegelisahan juga akan melanda diri pesakit kerana pelbagai perkara perlu difikirkan dan banyak perubahan juga perlu dilakukan. mereka juga hilang kawalan dalam kehidupan peribadi. Selain itu. Penghargaan kendiri atau keyakinan diri pesakit juga rendah apabila mengenangkan penyisihan oleh keluarga dan masyarakat. Selain itu. Pada peringkat awal diagnosis. Ia adalah sebagai helah bela diri pesakit daripada menyalahkan diri sendiri dan melepaskan kemarahan kepada orang lain. Selain itu. Ini seterusnya akan menyebabkan pesakit berasa bersalah kerana menyebabkan orang lain bersedih atas apa yang berlaku ahli keluarga. Sehingga satu tahap. ada juga pesakit yang menafikan hakikat dia telah dijangkiti virus HIV. Pesakit juga akan berhadapan dengan kebuntuan dan pelbagai persoalan seperti kerjaya. Di samping itu.

Dalam manual yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan berkaitan kaunseling HIV/AIDS. 12 . Dalam program ini. Dalam perhubungan suami isteri. kesepian dan perasaan berdosa di atas segala apa yang telah dilakukan menyebabkan mereka kurang menitik beratkan langkah-langkah penjagaan kesihatan dan kerohanian mereka. Melihat kepada praktik kaunselor terlatih di Barat. pemindahan virus dan langkahlangkah pencegahan yang perlu diambil untuk mengelakkan jangkitan. Mereka juga diberi panduan yang jelas tentang cara-cara penggunaan kondom yang betul serta diadakan sesi main peranan untuk menerangkan langkah-langkah pencegahan. Disinilah perkhidmatan kaunseling memainkan peranan yang penting dalam membantu klien HIV/ AIDS agar tabah mengharungi kehidupan setelah disahkan positif. Namun begitu. kaunselor yang berhadapan dengan pesakit yang mempunyai penyakit serius perlu mempunyai pengetahuan yang luas tentang penyakit tersebut. kaunselor tidak boleh segan silu dan hanya bercakap secara teori sahaja. Ia juga satu proses membantu klien mengadaptasikan diri dengan masalah tersebut.dinamakan hypocondria. maka langkah ini agak sukar untuk dijalankan. prosedur merawat. memandangkan di dalam masyarakat negara ini di mana perkara yang berkaitan dengan perhubungan suami isteri tidak dibincangkan secara terbuka. Selain itu. kaedah mengendalikan kesan psikologi yang dialami oleh pesakit dan juga mampu membantu pesakit dengan seikhlas hati. kaunselor memberi maklumat tentang kesan HIV/AIDS. dinyatakan bahawa kaunseling tersebut adalah satu proses komunikasi dan dialog antara kaunselor terlatih dan klien yang menghadapi masalah berkaitan dengannya. kaunseling keluarga akan disarankan kepada pasangan tersebut. Seringkali pesakit ini memikirkan mengenai kehilangan.

keluarganya dan masyarakat. putus asa. 13 . Dalam urusan pengujian dan makluman keputusan kepada pesakit. memastikan keluarga menerima pesakit dan pesakit dapat meninggal dunia dalam keadaan yang tenang. penafian. Dalam beberapa kes juga memerlukan kaunselor berjumpa dengan penjaga kepada pesakit AIDS dalam usaha membantu mereka menghadapi sisa-sisa kehidupan dengan lebih berkualiti. kebisuan dan sebagainya. Ini bermakna pesakit akan dibimbing dan digalakkan untuk menyelesaikan kes-kes yang belum selesai semasa hayatnya. reda atas apa yang ditakdirkan. Terapi kaunseling penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan aktiviti seperti orang lain kerana ada jangka hayat hidup pembawa HIV mungkin akan panjang. Tahap kedua bagi pesakit HIV ialah menjalankan sesi µselepas ujian kaunseling¶ yang dijalankan oleh kaunselor yang sama menjalankan µpraujian kaunseling¶. kaunseling dapat membawa pesakit makna kehidupan dan tujuan hidup dapat dibincang untuk membantu meningkatkan harga diri serta meredakan tekanan pesakit. klien akan diberi kefahaman tentang keputusan ujian. Ini kerana HIV dan AIDS akan memberikan satu kesan psikologi sosial kepada pesakit.Tahap pertama praujian kaunseling yang selalu dijalankan ialah ujian HIV/AIDS. ruang untuk meluahkan perasaan seperti marah. Dalam erti kata lain. Kaunseling untuk pesakit AIDS agak berbeza dengan pesakit HIV. Begitu juga mereka yang menghidap AIDS dan bakal melalui saat-saat akhir hidupnya. Kaunseling untuk klien AIDS lebih kepada membuat persiapan diri klien dalam proses menghadapi kematian serta beberapa unfinished business antara pesakit dan keluarganya. Dalam sesi ini. mereka dibantu mendekati Tuhan. kaunselor juga berperanan penting.

14 . Ini membuktikan bahawa para kaunselor mempunyai peranan yang penting dalam usaha mengurangkan punca gejala sosial. Melalui sokongan ini remaja yang kurang bijak menangani kebebasan tidak akan merasa terasing.Rumusan Perkhidmatan kaunseling secara professional didapati meninggalkan kesan positif terhadap perubahan jangka pendek dan jangka panjang. mempunyai ruang dan tempat untuk bercerita dan mendapat maklumat bagaimana untuk mendapat pertolongan lanjut. Perkhidmatan kaunseling ini perlu dikembangkan dengan pelbagai pendekatan bagi membantu remaja yang memerlukan sokongan emosi yang berterusan dalam menghadapi cabaran. Kaunselor boleh mewujudkan satu sistem rakan sebaya yang dapat memberi sokongan dan mendengar permasalahan remaja tersebut. rasa tidak diterima atau tidak diperlukan tetapi sebaliknya.

Spivack. Davidshofer.. Oya Yerin Guneri. Counseling: Theory and Process. R.. Bostom: Allyn and Bacon. Selangor: Fajar Bakti Sdn. 26-38. Adiliah. (2006). Hansen. Locher. L.. S.. E. T.. R. & Steel. Journal of College Counseling. Ivey. 73-76. Kaunseling Individu: Apa Dan Bagaimana.. E. 4 (1). 168-178. M. Brandel. B.. C.. New Jersey: Prentice Hall. Mac Green. & Halilah. C. Charlotte. Accreditation Standards for University and College Counseling Centers. Englewood Cliffs. V. & Cristiani. New Jersey: Prentice Hall. CA. (1990). & Cramer.. M. & Downing. (2001). Using genogram as a tool for insight in college counseling.Hattauet. (2003). Psychology of Women Quarterly. J.Rujukan A.. W. Situation specific assertiveness in the epidemiology of sexual victimization among university women. Piorkowsk. (2006). Counseling services in Turkish university. I. Ressberg.L. S. Journal of Counseling and Development. International Journal of Mental Health.. Bhd. R. G. N. & Ivey.E. Deakin. G. & Navarro.. D. Erskine. C. H. M. 15 . Counseling: Theory and Practice. Buckles.. Simono. (1994).. Hurley. B.. 35(1). Intentional interviewing and counseling. (2003). 81(2). Couseling Psyhoteraphy. 22. D. 589-604. (1987). (1998). Boyd. George. Thompson. A. I.

L. (2006). & Stone. L. S. Prosiding Seminar Kaunseling Kebangsaan.Schwartz. Kementerian Pelajaran kali ke 2. dan emosi pelajar-pelajar di kampus. M. Boston: Houghton Mifflin.. 2004. Prevention of dating violence on college campus: An innovative program.. 9. Perlunya kaunselor sekolah menjalankan sesi kaunseling. 8. S. L. dan Frontaura-Duck. Noriah Mohd Ishak & Syafrimen Syafril. Jurnal Personalia Pelajar. Griffin. Terry. Journal of College Counseling. Russel. 1-16.. P. Assessing and constructing a meaningful system: Systemic perspective in a College Counseling Center. Penyesuaian akademik.. D. (1974). 30 Mei. Shertzer. Zuria Mahmud. (1989). 16 . M. 352-355. Fundamental of Counseling. Zuria Mahmud. 90-96. 67. sosial. B.2 Jun. Journal of Counseling and Development. J. Hotel City Bay view Langkawi. 2005.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful