Reka cipta adalah penghasilan sesuatu barangan baru atau pengubahsuaian barangan tertentu dari aspek teknologi untuk memenuhi kehendak pengguna masa kini dan masa akan datang. .

tekstil. bangunan dan landskap serta abstrak. seramik. . ‡ Projek adalah hasil tersendiri atau ubah suai.‡ Reka cipta tidak hanya terhad kepada bidang kayu. perindustrian. fesyen. logam dan elektronik ‡ Merangkumi bidang-bidang seperti grafik.

PENGENALPASTIAN MASALAH ‡ Barangan yang hendak direkacipta bermula dengan satu masalah. jalan penyelesaian diolah untuk memenuhi kehendak masalah. ‡ Masalah menjadi tema rekaan projek. ‡ Jalan penyelesaian dibuat melalui rekaan baru ataupun ubahsuai barang. ‡ Setelah kenalpasti masalah. .

‡ Masalah menjadi tema rekaan projek. .PENGENALPASTIAN MASALAH ‡ Barangan yang hendak direkacipta bermula dengan satu masalah. jalan penyelesaian diolah untuk memenuhi kehendak masalah. ‡ Setelah kenalpasti masalah. ‡ Jalan penyelesaian dibuat melalui rekaan baru ataupun ubahsuai barang.

PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT ‡ Langkah kedua pembinaan projek. ‡ Antara cara-cara untuk mengumpul maklumat dan data: . ‡ Data adalah maklumat yang berkaitan dengan spesifikasi terperinci tentang sesuatu produk.

PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT a) b) c) d) e) f) Pemerhatian Membuat lawatan Berdasarkan pengalaman Soal Selidik Bahan bacaan Penyelidikan .

persepsi dan aspek.‡ Semua maklumat yang dikumpul mesti dianalisis dari semua segi. ‡ Maklumat dianalisa dengan mencari kelemahan dan kekuatan maklumat tersebut serta memadankannya dengan kehendak dan keperluan masalah tadi. .

menilai apa yang penting dan kurang penting. . berfikir secara projektif iaitu menokoktambah maklumat yang dikumpulkan. membuat pelbagai andaian dan ramalan serta merancang pelbagai strategi. menjana idea alternatif.‡ Sewaktu membuat analisis.

idea untuk pembinaan projek dicetuskan. . ‡ Antara cara yang terbaik untuk menjana idea ialah perbincangan dan sumbang saran kerana ahli-ahli kumpulan dapat memberikan pelbagai idea.PENCETUSAN IDEA ‡ Setelah menganalisis maklumat dan data yang dicari. ‡ Idea boleh mengubah suai projek yang sedia ada atau pun mencipta suatu barangan yang baru.

‡ Antara idea-idea yang telah disenaraikan. hanya satu idea yang akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. ‡ Idea-idea tersebut boleh dipersembahkan dalam bentuk peta minda dan lakaran bebas. .PENCETUSAN IDEA ‡ Senaraikan idea-idea tersebut dalam bentuk lukisan ataupun secara bertulis.

‡ Pemilihan idea adalah berdasarkan kriteria berikut: a) b) c) d) e) f) Keupayaan kendiri Pengetahuan dan kemahiran Bahan dan Komponen Cara pembuatan Kepentingan produk Mesra Alam .PEMILIHAN IDEA ‡ Dari idea-idea yang disenaraikan. hanya satu yang akan dipilih.

‡ Pemilihan idea adalah berdasarkan kriteria berikut: a) b) c) d) e) f) Keupayaan kendiri Pengetahuan dan kemahiran Bahan dan Komponen Cara pembuatan Kepentingan produk Mesra Alam . hanya satu yang akan dipilih.PEMILIHAN IDEA ‡ Dari idea-idea yang disenaraikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful