Reka cipta adalah penghasilan sesuatu barangan baru atau pengubahsuaian barangan tertentu dari aspek teknologi untuk memenuhi kehendak pengguna masa kini dan masa akan datang. .

. tekstil. bangunan dan landskap serta abstrak.‡ Reka cipta tidak hanya terhad kepada bidang kayu. ‡ Projek adalah hasil tersendiri atau ubah suai. perindustrian. seramik. fesyen. logam dan elektronik ‡ Merangkumi bidang-bidang seperti grafik.

PENGENALPASTIAN MASALAH ‡ Barangan yang hendak direkacipta bermula dengan satu masalah. ‡ Jalan penyelesaian dibuat melalui rekaan baru ataupun ubahsuai barang. ‡ Setelah kenalpasti masalah. ‡ Masalah menjadi tema rekaan projek. jalan penyelesaian diolah untuk memenuhi kehendak masalah. .

.PENGENALPASTIAN MASALAH ‡ Barangan yang hendak direkacipta bermula dengan satu masalah. ‡ Setelah kenalpasti masalah. jalan penyelesaian diolah untuk memenuhi kehendak masalah. ‡ Masalah menjadi tema rekaan projek. ‡ Jalan penyelesaian dibuat melalui rekaan baru ataupun ubahsuai barang.

‡ Antara cara-cara untuk mengumpul maklumat dan data: . ‡ Data adalah maklumat yang berkaitan dengan spesifikasi terperinci tentang sesuatu produk.PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT ‡ Langkah kedua pembinaan projek.

PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT a) b) c) d) e) f) Pemerhatian Membuat lawatan Berdasarkan pengalaman Soal Selidik Bahan bacaan Penyelidikan .

‡ Semua maklumat yang dikumpul mesti dianalisis dari semua segi. ‡ Maklumat dianalisa dengan mencari kelemahan dan kekuatan maklumat tersebut serta memadankannya dengan kehendak dan keperluan masalah tadi. persepsi dan aspek. .

‡ Sewaktu membuat analisis. menilai apa yang penting dan kurang penting. berfikir secara projektif iaitu menokoktambah maklumat yang dikumpulkan. . menjana idea alternatif. membuat pelbagai andaian dan ramalan serta merancang pelbagai strategi.

‡ Idea boleh mengubah suai projek yang sedia ada atau pun mencipta suatu barangan yang baru.PENCETUSAN IDEA ‡ Setelah menganalisis maklumat dan data yang dicari. idea untuk pembinaan projek dicetuskan. ‡ Antara cara yang terbaik untuk menjana idea ialah perbincangan dan sumbang saran kerana ahli-ahli kumpulan dapat memberikan pelbagai idea. .

PENCETUSAN IDEA ‡ Senaraikan idea-idea tersebut dalam bentuk lukisan ataupun secara bertulis. hanya satu idea yang akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. ‡ Antara idea-idea yang telah disenaraikan. ‡ Idea-idea tersebut boleh dipersembahkan dalam bentuk peta minda dan lakaran bebas. .

hanya satu yang akan dipilih.PEMILIHAN IDEA ‡ Dari idea-idea yang disenaraikan. ‡ Pemilihan idea adalah berdasarkan kriteria berikut: a) b) c) d) e) f) Keupayaan kendiri Pengetahuan dan kemahiran Bahan dan Komponen Cara pembuatan Kepentingan produk Mesra Alam .

‡ Pemilihan idea adalah berdasarkan kriteria berikut: a) b) c) d) e) f) Keupayaan kendiri Pengetahuan dan kemahiran Bahan dan Komponen Cara pembuatan Kepentingan produk Mesra Alam . hanya satu yang akan dipilih.PEMILIHAN IDEA ‡ Dari idea-idea yang disenaraikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful