Reka cipta adalah penghasilan sesuatu barangan baru atau pengubahsuaian barangan tertentu dari aspek teknologi untuk memenuhi kehendak pengguna masa kini dan masa akan datang. .

‡ Projek adalah hasil tersendiri atau ubah suai. logam dan elektronik ‡ Merangkumi bidang-bidang seperti grafik. perindustrian.‡ Reka cipta tidak hanya terhad kepada bidang kayu. seramik. . bangunan dan landskap serta abstrak. fesyen. tekstil.

jalan penyelesaian diolah untuk memenuhi kehendak masalah.PENGENALPASTIAN MASALAH ‡ Barangan yang hendak direkacipta bermula dengan satu masalah. ‡ Jalan penyelesaian dibuat melalui rekaan baru ataupun ubahsuai barang. ‡ Masalah menjadi tema rekaan projek. ‡ Setelah kenalpasti masalah. .

‡ Jalan penyelesaian dibuat melalui rekaan baru ataupun ubahsuai barang. . ‡ Setelah kenalpasti masalah. jalan penyelesaian diolah untuk memenuhi kehendak masalah. ‡ Masalah menjadi tema rekaan projek.PENGENALPASTIAN MASALAH ‡ Barangan yang hendak direkacipta bermula dengan satu masalah.

‡ Data adalah maklumat yang berkaitan dengan spesifikasi terperinci tentang sesuatu produk. ‡ Antara cara-cara untuk mengumpul maklumat dan data: .PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT ‡ Langkah kedua pembinaan projek.

PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT a) b) c) d) e) f) Pemerhatian Membuat lawatan Berdasarkan pengalaman Soal Selidik Bahan bacaan Penyelidikan .

persepsi dan aspek. .‡ Semua maklumat yang dikumpul mesti dianalisis dari semua segi. ‡ Maklumat dianalisa dengan mencari kelemahan dan kekuatan maklumat tersebut serta memadankannya dengan kehendak dan keperluan masalah tadi.

menjana idea alternatif. menilai apa yang penting dan kurang penting. . membuat pelbagai andaian dan ramalan serta merancang pelbagai strategi.‡ Sewaktu membuat analisis. berfikir secara projektif iaitu menokoktambah maklumat yang dikumpulkan.

PENCETUSAN IDEA ‡ Setelah menganalisis maklumat dan data yang dicari. . idea untuk pembinaan projek dicetuskan. ‡ Idea boleh mengubah suai projek yang sedia ada atau pun mencipta suatu barangan yang baru. ‡ Antara cara yang terbaik untuk menjana idea ialah perbincangan dan sumbang saran kerana ahli-ahli kumpulan dapat memberikan pelbagai idea.

‡ Idea-idea tersebut boleh dipersembahkan dalam bentuk peta minda dan lakaran bebas. hanya satu idea yang akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. .PENCETUSAN IDEA ‡ Senaraikan idea-idea tersebut dalam bentuk lukisan ataupun secara bertulis. ‡ Antara idea-idea yang telah disenaraikan.

hanya satu yang akan dipilih.PEMILIHAN IDEA ‡ Dari idea-idea yang disenaraikan. ‡ Pemilihan idea adalah berdasarkan kriteria berikut: a) b) c) d) e) f) Keupayaan kendiri Pengetahuan dan kemahiran Bahan dan Komponen Cara pembuatan Kepentingan produk Mesra Alam .

PEMILIHAN IDEA ‡ Dari idea-idea yang disenaraikan. hanya satu yang akan dipilih. ‡ Pemilihan idea adalah berdasarkan kriteria berikut: a) b) c) d) e) f) Keupayaan kendiri Pengetahuan dan kemahiran Bahan dan Komponen Cara pembuatan Kepentingan produk Mesra Alam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful