Reka cipta adalah penghasilan sesuatu barangan baru atau pengubahsuaian barangan tertentu dari aspek teknologi untuk memenuhi kehendak pengguna masa kini dan masa akan datang. .

perindustrian. . ‡ Projek adalah hasil tersendiri atau ubah suai. fesyen. tekstil. bangunan dan landskap serta abstrak.‡ Reka cipta tidak hanya terhad kepada bidang kayu. logam dan elektronik ‡ Merangkumi bidang-bidang seperti grafik. seramik.

‡ Jalan penyelesaian dibuat melalui rekaan baru ataupun ubahsuai barang.PENGENALPASTIAN MASALAH ‡ Barangan yang hendak direkacipta bermula dengan satu masalah. ‡ Setelah kenalpasti masalah. ‡ Masalah menjadi tema rekaan projek. jalan penyelesaian diolah untuk memenuhi kehendak masalah. .

. ‡ Jalan penyelesaian dibuat melalui rekaan baru ataupun ubahsuai barang. jalan penyelesaian diolah untuk memenuhi kehendak masalah. ‡ Setelah kenalpasti masalah.PENGENALPASTIAN MASALAH ‡ Barangan yang hendak direkacipta bermula dengan satu masalah. ‡ Masalah menjadi tema rekaan projek.

‡ Data adalah maklumat yang berkaitan dengan spesifikasi terperinci tentang sesuatu produk. ‡ Antara cara-cara untuk mengumpul maklumat dan data: .PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT ‡ Langkah kedua pembinaan projek.

PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT a) b) c) d) e) f) Pemerhatian Membuat lawatan Berdasarkan pengalaman Soal Selidik Bahan bacaan Penyelidikan .

‡ Maklumat dianalisa dengan mencari kelemahan dan kekuatan maklumat tersebut serta memadankannya dengan kehendak dan keperluan masalah tadi. . persepsi dan aspek.‡ Semua maklumat yang dikumpul mesti dianalisis dari semua segi.

menilai apa yang penting dan kurang penting. membuat pelbagai andaian dan ramalan serta merancang pelbagai strategi. berfikir secara projektif iaitu menokoktambah maklumat yang dikumpulkan. menjana idea alternatif.‡ Sewaktu membuat analisis. .

‡ Idea boleh mengubah suai projek yang sedia ada atau pun mencipta suatu barangan yang baru. ‡ Antara cara yang terbaik untuk menjana idea ialah perbincangan dan sumbang saran kerana ahli-ahli kumpulan dapat memberikan pelbagai idea.PENCETUSAN IDEA ‡ Setelah menganalisis maklumat dan data yang dicari. idea untuk pembinaan projek dicetuskan. .

‡ Idea-idea tersebut boleh dipersembahkan dalam bentuk peta minda dan lakaran bebas. hanya satu idea yang akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. .PENCETUSAN IDEA ‡ Senaraikan idea-idea tersebut dalam bentuk lukisan ataupun secara bertulis. ‡ Antara idea-idea yang telah disenaraikan.

hanya satu yang akan dipilih.PEMILIHAN IDEA ‡ Dari idea-idea yang disenaraikan. ‡ Pemilihan idea adalah berdasarkan kriteria berikut: a) b) c) d) e) f) Keupayaan kendiri Pengetahuan dan kemahiran Bahan dan Komponen Cara pembuatan Kepentingan produk Mesra Alam .

PEMILIHAN IDEA ‡ Dari idea-idea yang disenaraikan. ‡ Pemilihan idea adalah berdasarkan kriteria berikut: a) b) c) d) e) f) Keupayaan kendiri Pengetahuan dan kemahiran Bahan dan Komponen Cara pembuatan Kepentingan produk Mesra Alam . hanya satu yang akan dipilih.