.Reka cipta adalah penghasilan sesuatu barangan baru atau pengubahsuaian barangan tertentu dari aspek teknologi untuk memenuhi kehendak pengguna masa kini dan masa akan datang.

. fesyen. logam dan elektronik ‡ Merangkumi bidang-bidang seperti grafik. seramik. bangunan dan landskap serta abstrak.‡ Reka cipta tidak hanya terhad kepada bidang kayu. tekstil. perindustrian. ‡ Projek adalah hasil tersendiri atau ubah suai.

‡ Jalan penyelesaian dibuat melalui rekaan baru ataupun ubahsuai barang.PENGENALPASTIAN MASALAH ‡ Barangan yang hendak direkacipta bermula dengan satu masalah. jalan penyelesaian diolah untuk memenuhi kehendak masalah. ‡ Masalah menjadi tema rekaan projek. ‡ Setelah kenalpasti masalah. .

‡ Jalan penyelesaian dibuat melalui rekaan baru ataupun ubahsuai barang. ‡ Setelah kenalpasti masalah.PENGENALPASTIAN MASALAH ‡ Barangan yang hendak direkacipta bermula dengan satu masalah. jalan penyelesaian diolah untuk memenuhi kehendak masalah. . ‡ Masalah menjadi tema rekaan projek.

PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT ‡ Langkah kedua pembinaan projek. ‡ Antara cara-cara untuk mengumpul maklumat dan data: . ‡ Data adalah maklumat yang berkaitan dengan spesifikasi terperinci tentang sesuatu produk.

PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT a) b) c) d) e) f) Pemerhatian Membuat lawatan Berdasarkan pengalaman Soal Selidik Bahan bacaan Penyelidikan .

‡ Maklumat dianalisa dengan mencari kelemahan dan kekuatan maklumat tersebut serta memadankannya dengan kehendak dan keperluan masalah tadi.‡ Semua maklumat yang dikumpul mesti dianalisis dari semua segi. . persepsi dan aspek.

berfikir secara projektif iaitu menokoktambah maklumat yang dikumpulkan.‡ Sewaktu membuat analisis. menjana idea alternatif. . menilai apa yang penting dan kurang penting. membuat pelbagai andaian dan ramalan serta merancang pelbagai strategi.

.PENCETUSAN IDEA ‡ Setelah menganalisis maklumat dan data yang dicari. ‡ Antara cara yang terbaik untuk menjana idea ialah perbincangan dan sumbang saran kerana ahli-ahli kumpulan dapat memberikan pelbagai idea. ‡ Idea boleh mengubah suai projek yang sedia ada atau pun mencipta suatu barangan yang baru. idea untuk pembinaan projek dicetuskan.

‡ Antara idea-idea yang telah disenaraikan. ‡ Idea-idea tersebut boleh dipersembahkan dalam bentuk peta minda dan lakaran bebas.PENCETUSAN IDEA ‡ Senaraikan idea-idea tersebut dalam bentuk lukisan ataupun secara bertulis. hanya satu idea yang akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. .

hanya satu yang akan dipilih.PEMILIHAN IDEA ‡ Dari idea-idea yang disenaraikan. ‡ Pemilihan idea adalah berdasarkan kriteria berikut: a) b) c) d) e) f) Keupayaan kendiri Pengetahuan dan kemahiran Bahan dan Komponen Cara pembuatan Kepentingan produk Mesra Alam .

hanya satu yang akan dipilih.PEMILIHAN IDEA ‡ Dari idea-idea yang disenaraikan. ‡ Pemilihan idea adalah berdasarkan kriteria berikut: a) b) c) d) e) f) Keupayaan kendiri Pengetahuan dan kemahiran Bahan dan Komponen Cara pembuatan Kepentingan produk Mesra Alam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful