AMALAN PENDUDUK (BAGIAN PERTAMA

)

SURGA

DI

DUNIA

Tujuan tertinggi dari setiap muslim dalam meniti hidup dan kehidupannya adalah meraih kemenangan besar di akhirat kelak dengan mendapatkan surga Allah k yang penuh dengan kenikmatan tiada tara dan terselamatkan dari siksa neraka yang sangat pedih. Kemenangan besar yang sangat ditentukan dengan kadar keta`atan seorang hamba kepada Allah k dan rasul-Nya. Firman Allah : "Dan barangsiapa menta'ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. 33:71) "Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ia telah beruntung." (QS. 3:185) Pada edisi ini, kami mencoba untuk menginventarisir beberapa amalanamalan ahli surga di dunia yang termuat dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah, dengan harapan dapat memotivasi dan ditindaklanjuti oleh kita bersama yang mengharapkan surga Allah k, sebagaimana Rasulullah bersabda :

"Tidak seorang jua pun di antara kamu melainkan tempatnya telah ditentukan Allah di surga atau di neraka. Maka bertanya seorang sahabat, "Ya Rasulullah ! Kalau begitu apakah tidak lebih baik kita diam saja menunggu suratan taqdir nasib kita tanpa beramal." Jawab Beliau , "Orang yang telah ditetapkan Allah menjadi orang bahagia, adalah karena ia beramal dengan amalan orang yang berbahagia, dan orang yang telah ditetapkan Allah menjadi orang yang celaka adalah karena ia beramal dengan amalan orang celaka. Karena itu beramallah ! Semua sarana telah disediakan. Ada pun orang-orang bahagia, mereka dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan orang berbahagia. Dan orang-orang celaka, mereka dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang celaka; kemudian beliau n membaca ayat : "Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar." (QS. 92:5-10)" H.R.Muslim. Beberapa amalan penduduk surga di dunia secara umum :

1. Bertaqwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa. Allah berfirman : "Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertaqwa (disediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Rabbnya." (QS. 68:34)

Muslim. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. dapat !. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu. dan siapa yang bermaksiat (melanggar) kepadaku maka sesungguhnya dia lah orangnya yang enggan itu. Beberapa amalan penduduk surga di dunia secara terperinci : 1.") H. dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat . 3.R. aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram. dan berpuasa Ramadhan. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah.R. Senang bersedekah. mampu menahan amarah serta memiliki sifat pemaaf. dapatkah aku masuk surga ? Jawab beliau : "Ya. Bertobat dan memohon ampunan kepada Allah kdari seluruh dosa dan kesalahan. Allah berfirman : "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa." H. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya." (QS. apabila aku telah melakukan shalat wajib. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya). bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Beriman dan beramal dengan ikhlash serta sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah n. menjauhkan seluruh larangan-Nya dan melaksanakn hal-hal yang diwajibkan serta meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Firman Allah : "Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. baik di waktu lapang maupun sempit. Merefleksikan seluruh perintah Allah k. Bukhari.2. 2:25) Dari Abu Hurairah z bahwa Rasulullah n bersabda : (Setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. dan tidak kutambah yang demikian itu dengan yang lainnya. mereka mengatakan:"Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu". para sahabat bertanya : "Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah ?" Beliau n menjawab : "Siapa yang ta`at kepadaku niscaya ia masuk surga. Dari Jabir katanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah n: Bagaimana pendapatmu.

keridhoan dan surga." (QS. serta berjihad dengan harta dan jiwa demi meninggikan kalimatullah.Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Istiqomah dalam menjalankannya. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. 46:13-14) 4. sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka kekal di dalamnya. Khusyu` dalam shalat. maka barangsiapa yang melaksanakannya niscaya ia masuk surga kemudian Beliau n membaca "Qod aflahal mu`minun…. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. dan orang-orang yang memelihara shalatnya. sedang mereka mengatahui. mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. "Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka. adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Berhijrah dari keburukan (jahiliyah) kepada kebaikan (islam). . Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (yaitu) orangorang yang khusyu' dalam shalatnya." (QS. mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. 2." Al Ayat). (ya'ni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Rabb mereka mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya. Firman Allah : "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.mengampuni dosa selain dari pada Allah . Mereka itulah penghunipenghuni surga. mereka kekal di dalamnya. kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita. keta`atan dan Firman bersungguh-sungguh Allah dalam : "Sesunguhnya orang-orang yang mengatakan : "Rabb kami ialah Allah". dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. dan orang-orang yang menunaikan zakat. menjaga kemaluan serta memelihara amanah. Mereka itulah orangorang yang akan mewarisi. 9:20-22) 3." (QS. (QS. sedang mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. 23:1-11) Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa Nabi n bersabda : (Sungguh telah diturunkan kepadaku 10 (sepuluh) ayat. meninggalkan perbuatan yang tidak berguna dan membayar zakat. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya." (QS. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. 3:133-136).

PENDUDUK (BAGIAN KEDUA) SURGA DI DUNIA Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dari Umar bin Khaththab z bahwa Nabi bersabda : "Tidaklah salah satu diantara kalian yang berwudhu`. wa `Ilajiha. maka Allah 6. dengan harapan dapat memotivasi dan ditindaklanjuti oleh kita bersama yang mengharapkan surga Allah k. Kemenangan besar yang sangat ditentukan dengan kadar keta`atan seorang hamba kepada Allah k dan rasul-Nya. Berwudhu` secara sempurna dan dilanjuti dengan membaca syahadatain setelah selesai berwudhu`. Tujuan tertinggi dari setiap muslim dalam meniti hidup dan kehidupannya adalah meraih kemenangan besar di akhirat kelak dengan mendapatkan surga Allah k yang penuh dengan kenikmatan tiada tara dan terselamatkan dari siksa neraka yang sangat pedih. lalu disempurnakan wudhu`nya itu. ilmu. kami mencoba untuk menginventarisir beberapa amalanamalan ahli surga di dunia yang termuat dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah. Firman Allah : "Dan barangsiapa menta'ati Allah dan Rasul-Nya. shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah y. sahabat. sesudah itu dia berucap : "Asyhadu an la ilaha illallah.R. 3:185) Pada edisi ini." H. Khairuddin Rendusara. Muslim. maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. 33:71) "Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ia telah beruntung. Dari Abu Umamah berkata : saya telah mendengar Rasulullah n berkhutbah pada haji wada` maka beliau n bersabda : "Barangsiapa meniti suatu jalan untuk menuntut memudahkan jalan baginya ke surga. wa . beserta para keluarga." (QS. 5.Disarikan dari : Fitnah An-Nazhar Penerjemah : Muh." (QS. Menuntut ilmu syar`i yang sesuai dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah disertai implementasinya dalam kehidupan. dan orang-orang yang tetap istiqomah menegakkan risalah yang dibawanya hingga akhir zaman.

" H. 9. baik yatimnya sendiri atau anak yatin orang lain dengan saya di surga seperti ini. Membangun masjid semata-mata karena Allah k. Muslim. Bukhari dan Muslim.R.anna Muhammadan `abdullah wa rasuluhu (Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang haq untuk disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah seorang hamba dan rasul-Nya) melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga yang dapat dimasukinya dari mana saja menurut kehendaknya.R. Muslim. Kontinue dalam melaksanakan shalat nafilah (sunnat) sebelum maupun sesudah shalat fardhu (sunnah rawatib ba`diyah dan qabliyah). serta 2 raka`at sebelum shalat Shubuh sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beriman kepada Allah dan hari Akhir. 12 raka`at itu terdiri dari 4 raka`at sebelum shalat Zhuhur.R." H. dan 2 raka`at setelah shalat Magrib dan 2 raka`at setelah shalat Isya. maka hendaklah dia berjasa kepada umat manusia sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat itu dan dia beriman kepada Allah dan hari Akhir. 10." H. Dari Abdullah bin Umar r. 11. Muslim. 8. 3 raka`at setelahnya. 7. maka Allah akan membuatkan pula baginya rumah di surga. telunjuk dan jari tengah. memberikan makan fakir miskin dan menjalin tali silaturahmi serta shalat malam (tahajjud). Dari Abdullah bin Salam z bahwa Nabi n bersabda : . "Barangsiapa membangun masjid dalam rangka mencari keridhaan Allah semata. akan dibuatkan oleh Allah untuknya rumah di surga.R. Menyantuni dan memelihara anak yatim serta peduli terhadap kebutuhankebutuhan hidup mereka. Muslim. Dari Abu Hurairah z berkata : Rasulullah n bersabda : "Pengasuh anak yatim." H." H. Dari Ummu Habibah x berkata : Saya mendengar Rasulullah n bersabda : "Siapa yang mengerjakan shalat 12 raka`at sehari semalam.R. Menyebarkan salam.ahuma berkata: Rasulullah n bersabda : "Siapa yang ingin bebas dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. berinteraksi sosial dengan sikap yang seperti kita inginkan bagaiman mereka harus bersikap kepada kita. sambil menunjukkan (perawi hadits ini yaitu) Malik kedua jarinya.

Dari Abu Hurairah z nahwa Nabi n pernah ditanya mengenai hal apa yang paling banyak memasukkan manusi ke dalam surga. Dari Abdurrahman bin `Auf z berkata : Rasulullah n bersabda : ("Jika seorang wanita melakukan 5 shalat fardhu." H. 12. Khairuddin Rendusara wa `Ilajiha." H. Berperangai baik. maka kalian akan masuk surga. beliau menjawab : "Taqwa kepada Allah dan berakhlaq baik. ." Disarikan dari : Fitnah An-Nazhar Penerjemah : Muh.R."Wahai umat manusia. berpuasa Ramadhan satu bulan penuh dan menjaga kemaluannya serta menta`ati suaminya maka kelak ia akan masuk surga dari segala pintu yang ia kehendaki. sebarkan salam.R. bersikap lembut dan tawadhu` (rendah hati) kepada Allah k maupun antar sesama hamba. At-Tirmidzi dan berkata hadits hasan shahih. shalat tahajudlah di saat manusia tertidur lelap. berilah makan. At-Tirmidza dan Ibnu Hibban dalam shahihnya. jalinlah tali silaturahmi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful