Dunia Rafi

Arti Bacaan didalam Shalat
Posted in CelotehAyah&Mama by wiratara on Desember 10, 2008

di Copy dan Paste dari blog dwi setyawati Wah, sebuah tulisan di blog yang saya temukan dan sungguh luar biasa. Jujur saja saya termasuk yang tidak terlalu tahu apa arti bacaan yang saya ucapkan didalam shalat saya [sungguh memalukan bagi saya - mudah2an Alloh mengampuni] dan tulisan ini sangat membantu sekali. Mudah2an bisa menjadikan kita lebih khusyu’ dalam beribadah. 1. Niat sholat. Lafalkan sesuai dengan waktu shalatnya Allahu akbar Allah Maha Besar. Kabirau wal hadulillahi katsirau lagi sempurna Kebesaran-Nya. Segala wasubhanallahi bukrataw waasila Puji bagi-Nya dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Inni wajjahtu wajjhiya liladziKuhadapkan muka hatiku kepada Dzat fatharas samawati wal ardlo hanifan yang menciptakan langit dan Bumi musliman wama ana minal dengan keadaan lurus dan menyerahkan musyrikin. diri dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin Inna sholati wanusuki wamahyaya Sesungguhnya shalatku ibadatku , wamamati lillahi robbil’alamin. hidupku dan matiku semata hanya untuk Allah Seru sekaliyan alam. Lasyarika lahu wabi dzalika umirtu Tidak ada sekutu bangiNya dan dengan

Duduk antara dua sujud membaca: 1. 4. Wa’afini 8. Ya Allah.Sujud 2x membaca: Subhana rabbiyal a’la wa bihamdih Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi 3x dengan segala pujiNya. Alfatehah + suratan. Warzuqni 6. Wa’fuanni 6. 2. Warfa’ni 5. Ya Tuhan Kami. bagi Allah segala Puji yang memenuhi langit dan memenuhi bumi dan memenuhi barang apa yang Allah kehendaki sesudah itu. Wahdini 7. Segala kehormatan. Wajburni 4.Rukuk membaca: Subhana rabiyal ‘azhimi wabihamdih 3x 3. kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah. 5. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh Assalamu ‘alaina wa’ala ‘iba dillahish shalihin. Salam. Maha Suci Allah yang Maha Agung dengan segala puji bagiNya. Dan sempurnakanlah kami Dan Angkatlah derajat kami Dan berilah rezeki Dan Berilah kami petunjuk Dan Berilah kami kesehatan Dan Maafkanlah kami. kehormatan.Duduk tahiyat awal membaca: Attahiyyatul muba-raka-tush shalawatuth thayyibatu lillah. Dan aku dari golongan orang muslimin.Iqtidal (berdiri) dg membaca: Robbana lakalhamdu mil ussama wati wamil ul ardhi wamil uma syikta minsyai’in ba’du. Dan kasihanilah kami. Warhamni 3. demikian aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan bagi-Nya. Robbighfirli 2. .wa ana minal muslimin. rakhmat dan berkah-Nya kupanjatkan kepedamu wahai nabi (Muhammad) Salam (keselamatan) semoga tetap utk untuk kami seluruh hamba yg shaleh . ampunilah kami.

Salam kekanan dan kekiri membaca: Assalamu’alaikum warahmatullah Selamat sejahtera dan rakhmat Allah atas kamu sekaliyan. dan Maha Mulia. Ya Allah limpahkanlah rakhmat kepada Nabi Muhammad DudukTahiyat akhir membaca tahiyat awal ditambah dengan membaca: Wa’ala ali Muhhammad Dan keluarga nya. Kama barakta ‘ala Ibrahim Sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim Wa ‘ala ali Ibrahim. Dan keluarga-nya Wabarik ‘ala Muhammad Dan limpahkanlah berkah atas nabi Muhammad Beserta para keluarganya. Allahumma shalli ‘ala Muhammad. 7. . Fil ‘alamina innaka hamidun majid.Asyhadu alla ilaha illallah Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Wa asyhadu anna muhammadar Dan aku bersaksi bahwa Nabi rasuulullah Muhammad adalah utusan Allah. Kama shalaita ‘ala Ibrahim Sebagaimana pernah Engkau beri rakhmat kepada nabi Ibrahim Wa’ala ali Ibrahim. Sunat ditambah dibawah ini. Di seluruh alam semesta Engkaulah yang terpuji. Allahumagh firli maqodamtu wama asrortu wama a’lantu wama asroftu wama anta a’lamu bihi antal muqoddimu wa antal muachiru la ilahailla anta ya muqolibbal qulubi syabbit qolbi ala dinika wa ala toatika. Dan keluarganya.