P. 1
KAEDAH FONETIK

KAEDAH FONETIK

|Views: 1,644|Likes:
Published by Alias Sidek

More info:

Published by: Alias Sidek on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

LITERASI BAHASA MELAYU

KAEDAH FONETIK

bml/ym

1

Rasional kaedah ini ialah
Sistem ejaan bahasa Melayu sistematik dan fonemik. y Kebanyakan suku kata bahasa Melayu jelas dan mudah. y Perkataan-perkataan yang digunakan pada permulaan kaedah ini telah diketahui maknanya oleh kebanyakan murid.
y y

bml/ym

2

bml/ym 3 . diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. pembentukan suku kata.SAMBUNGAN y Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca.

pembentukan suku kata. bml/ym 4 . Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apaapa yang dibaca. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan.y Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid.

y Kemudian perkenalkan bunyi satu huruf konsonan. Lakukan latih tubi yang pelbagai agar murid dapat mengingat bunyi konsonan itu. Dahulukan konsonan letupan yang dapat membentuk perkataan yang bermakna seperti konsonan k yang dapat membentuk perkataan ´kakiµ dan ´kukuµ atau konsonan b yang dapat membentuk perkataan ´babaµ dan ´bubuµ. bml/ym 5 .

Lakukan latih tubi sebutan suku kata ini dengan pelbagai teknik. termasuk teknik nyanyian bml/ym 6 . ki.y Gabungkan bunyi konsonan itu dengan huruf vokal supaya menjadi suku kata ka. ku.

y Cantumkan suku kata-suku kata itu supaya menjadi beberapa perkataan yang bermakna seperti ka + ki menjadi ´kakiµ dan ku + ku menjadi ´kukuµ. bml/ym 7 .

Pelbagaikan jenis permainan agar murid berasa seronok belajar. bml/ym 8 .y Adakan permainan mencantum huruf menjadi suku kata dan mencantum suku kata menjadi perkataan.

termasuk penggunaan kertas bergaris dan alat tulis yang sesuai. adakan latih tubi menulis huruf.y Sebagai peneguhan. bml/ym 9 . suku kata dan perkataan dengan pelbagai cara. Pengajaran penulisan hendaklah berdasarkan peringkatperingkat dan teknik yang betul.

Sebagai contoh. i. suku kata dan perkataan yang berikut dapat dibaca oleh murid setelah dua konsonan diperkenalkan: ka ki J kaki ku ku J kuku ba ba J baba bu bu J bubu ba bi J babi bi bi J bibi bu ku J buku u bi J ubi i bu J ibu a bu J abu bml/ym 10 . iaitu huruf J suku kata J perkataan J aktiviti penulisan. tetapi dengan teknik yang pelbagai. Gunakan pola pengajaran yang sama.y y y y y y y y y y y Dalam pelajaran kedua. u dan perkenalkan satu atau dua konsonan lagi. ulang penggunaan vokal a.

bml/ym 11 . suku kata tertutup dapat diperkenalkan. dibaca dan ditulis. Dengan ini lebih banyak perkataan dan ayat dapat dibentuk.y Dalam pelajaran keenam.

ibu abu.Buatkan ayat dan latih tubi murid membacanya. bubu abu. kuku kaki abu. y bml/ym 12 . y Contohnya: ibu baba.

Contohnya: buku abu dan abu buka buku. Dalam pelajaran seterusnya guru dapat mencipta beberapa ayat lagi untuk dibaca oleh murid. Perkataan ´abuµ dapat digantikan dengan ´babaµ. Jika konsonan s telah diperkenalkan. ´ibuµ dan lain-lain sebagai latih tubi.y Murid boleh melakukan aktiviti membina perkataan tambahan berdasarkan suku kata yang telah dipelajari. ayat ´abu suka bukuµ dapat dicipta. bml/ym 13 .

Antara perkataan yang dibina dan dibaca ialah dada. lebih banyak frasa dan ayat dapat dibina dan dibaca oleh murid bml/ym 14 . mama. uda. muda. madu.y Seterusnya. Ikuti pola penyampaian pelajaran yang lalu. Dengan menggunakan perkataan-perkataan ini dan perkataan yang terdahulu. titi. d. mata. tadi. m. di samping mengulang bunyi vokal guru boleh memperkenalkan dua atau tiga konsonan lagi seperti t.

y Dalam pelajaran ketujuh. p. bml/ym 15 . n dan melaksanakan pengajaran seperti pola pengajaran sebelumnya. guru boleh memperkenalkan konsonan r.

beras-besok.y Dalam pelajaran kelapan guru boleh memperkenalkan bunyi vokal e dan o. emas-ekor. bml/ym 16 . suku kata dan perkataan diadakan. Latihan membaca frasa dan ayat seperti ´kotak besar itu di situµ. Bina suku kata yang menggunakan vokal o dahulu. Adakan latihan perbezaan bunyi e pepet dengan e taling dengan pasangan perkataan seperti emak-esok. Pelbagai permainan yang berkaitan dengan huruf.

dan x.y Pelajaran seterusnya memperkembang kemahiran murid membunyikan huruf lain seperti l. y. c. q. h. f. g. j. z. bml/ym 17 . w.

Seterusnya perkenalkan bunyi gabungan ng. y y bml/ym 18 . sy. Huruf besar disisipkan dari semasa ke semasa. Penggunaan papan tulis sangat penting. y Nama huruf diajarkan secara tidak langsung. Latihan menulis dianggap sebagai pengukuhan. Latihan mengeja dilakukan sebagai pengukuhan setelah murid boleh membaca. gh dan ny dalam beberapa pelajaran.

/deh/ -./qeh/ 19 .Kenali Huruf Bunyi huruf konsonan (tunjukkan kad huruf/fonem dan gambar) /b/ -./heh/ -./zzz/ /x/ -./em/ /y/ -./peh/ -./kx/ bml/ym /d/ /p/ /r/ /h/ /q/ -./en/ /s/ -./beh/ /n/ -./rrr/ -./weh/ /c/ -./ceh/ /m/ -./sss/ /l/ -./yeh/ /z/ -./el/ /w/ -.

/syhh/ /kh/ -./eng/ /ny/ -.Kenali Diagraf y Bunyi konsonan gugusan (diagraf) (tunjukkan kad huruf/fonem dan/atau gambar) /ng/ -./nyeh/ /sy/ -./kheh/ /gh/ -./gheh/ bml/ym 20 .

Kenali Diftong Diftong (tunjukkan kad huruf/fonem) y /ai/ /au/ /oi/ bml/ym 21 .

suis -./ui/ /io/ -./ua/ /ai/ -.baik -.biola bml/ym 22 .bius -.siar -./ia/ /iu/ -.Gabungan Bunyi Sebutan y Gabungan bunyi sebutan /au/ -.buat -.laut -.

Gubungan Suku Kata y Gabungan y suku kata terbuka /gu/ + /li/ = /guli/ gu/ /guli/ y du/ + /ku/ = /duku/ /ku/ /duku/ bml/ym 23 .

Gubugan Suku Kata y Gabungan suku kata terbuka + tertutup /ba/ + /kul/ = /bakul/ ba/ /kul/ /bakul/ /du/ + /lang/ = /dulang/ /lang/ /dulang/ bml/ym 24 .

Gubugan Suku Kata y Gabungan suku kata tertutup + terbuka /mang/ + /ga/ = /mangga/ mang/ /ga/ /mangga/ /kun/ + /ci/ = /kunci/ kun/ /kunci/ bml/ym 25 .

Gubugan Suku Kata y Gabungan suku kata tertutup /ban/ + /tal/ = /bantal/ /tal/ /bantal/ /ang/ + /gur/ = /anggur/ ang/ /gur/ /anggur/ bml/ym 26 .

bml/ym 27 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->