P. 1
KAEDAH FONETIK

KAEDAH FONETIK

|Views: 1,643|Likes:
Published by Alias Sidek

More info:

Published by: Alias Sidek on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

LITERASI BAHASA MELAYU

KAEDAH FONETIK

bml/ym

1

Rasional kaedah ini ialah
Sistem ejaan bahasa Melayu sistematik dan fonemik. y Kebanyakan suku kata bahasa Melayu jelas dan mudah. y Perkataan-perkataan yang digunakan pada permulaan kaedah ini telah diketahui maknanya oleh kebanyakan murid.
y y

bml/ym

2

Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca.SAMBUNGAN y Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. bml/ym 3 . pembentukan suku kata.

pembentukan suku kata.y Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. bml/ym 4 . diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apaapa yang dibaca.

Lakukan latih tubi yang pelbagai agar murid dapat mengingat bunyi konsonan itu. Dahulukan konsonan letupan yang dapat membentuk perkataan yang bermakna seperti konsonan k yang dapat membentuk perkataan ´kakiµ dan ´kukuµ atau konsonan b yang dapat membentuk perkataan ´babaµ dan ´bubuµ. bml/ym 5 .y Kemudian perkenalkan bunyi satu huruf konsonan.

y Gabungkan bunyi konsonan itu dengan huruf vokal supaya menjadi suku kata ka. ku. Lakukan latih tubi sebutan suku kata ini dengan pelbagai teknik. ki. termasuk teknik nyanyian bml/ym 6 .

y Cantumkan suku kata-suku kata itu supaya menjadi beberapa perkataan yang bermakna seperti ka + ki menjadi ´kakiµ dan ku + ku menjadi ´kukuµ. bml/ym 7 .

Pelbagaikan jenis permainan agar murid berasa seronok belajar.y Adakan permainan mencantum huruf menjadi suku kata dan mencantum suku kata menjadi perkataan. bml/ym 8 .

bml/ym 9 . termasuk penggunaan kertas bergaris dan alat tulis yang sesuai. adakan latih tubi menulis huruf. suku kata dan perkataan dengan pelbagai cara. Pengajaran penulisan hendaklah berdasarkan peringkatperingkat dan teknik yang betul.y Sebagai peneguhan.

y y y y y y y y y y y Dalam pelajaran kedua. iaitu huruf J suku kata J perkataan J aktiviti penulisan. suku kata dan perkataan yang berikut dapat dibaca oleh murid setelah dua konsonan diperkenalkan: ka ki J kaki ku ku J kuku ba ba J baba bu bu J bubu ba bi J babi bi bi J bibi bu ku J buku u bi J ubi i bu J ibu a bu J abu bml/ym 10 . i. u dan perkenalkan satu atau dua konsonan lagi. tetapi dengan teknik yang pelbagai. ulang penggunaan vokal a. Gunakan pola pengajaran yang sama. Sebagai contoh.

bml/ym 11 .y Dalam pelajaran keenam. suku kata tertutup dapat diperkenalkan. dibaca dan ditulis. Dengan ini lebih banyak perkataan dan ayat dapat dibentuk.

y Contohnya: ibu baba. ibu abu. y bml/ym 12 .Buatkan ayat dan latih tubi murid membacanya. bubu abu. kuku kaki abu.

bml/ym 13 . Dalam pelajaran seterusnya guru dapat mencipta beberapa ayat lagi untuk dibaca oleh murid. ayat ´abu suka bukuµ dapat dicipta. Perkataan ´abuµ dapat digantikan dengan ´babaµ. ´ibuµ dan lain-lain sebagai latih tubi. Jika konsonan s telah diperkenalkan.y Murid boleh melakukan aktiviti membina perkataan tambahan berdasarkan suku kata yang telah dipelajari. Contohnya: buku abu dan abu buka buku.

m. mata. Antara perkataan yang dibina dan dibaca ialah dada.y Seterusnya. muda. d. uda. Ikuti pola penyampaian pelajaran yang lalu. madu. mama. di samping mengulang bunyi vokal guru boleh memperkenalkan dua atau tiga konsonan lagi seperti t. tadi. Dengan menggunakan perkataan-perkataan ini dan perkataan yang terdahulu. titi. lebih banyak frasa dan ayat dapat dibina dan dibaca oleh murid bml/ym 14 .

n dan melaksanakan pengajaran seperti pola pengajaran sebelumnya. guru boleh memperkenalkan konsonan r. bml/ym 15 . p.y Dalam pelajaran ketujuh.

Bina suku kata yang menggunakan vokal o dahulu. bml/ym 16 . beras-besok. emas-ekor.y Dalam pelajaran kelapan guru boleh memperkenalkan bunyi vokal e dan o. Pelbagai permainan yang berkaitan dengan huruf. Adakan latihan perbezaan bunyi e pepet dengan e taling dengan pasangan perkataan seperti emak-esok. suku kata dan perkataan diadakan. Latihan membaca frasa dan ayat seperti ´kotak besar itu di situµ.

h. c. j. f. bml/ym 17 . w. y. q. z. g.y Pelajaran seterusnya memperkembang kemahiran murid membunyikan huruf lain seperti l. dan x.

sy. y Nama huruf diajarkan secara tidak langsung. Penggunaan papan tulis sangat penting. Latihan menulis dianggap sebagai pengukuhan. gh dan ny dalam beberapa pelajaran. y y bml/ym 18 . Latihan mengeja dilakukan sebagai pengukuhan setelah murid boleh membaca. Huruf besar disisipkan dari semasa ke semasa.Seterusnya perkenalkan bunyi gabungan ng.

/rrr/ -./heh/ -./deh/ -./zzz/ /x/ -./qeh/ 19 ./kx/ bml/ym /d/ /p/ /r/ /h/ /q/ -./yeh/ /z/ -./sss/ /l/ -./beh/ /n/ -./ceh/ /m/ -./en/ /s/ -./weh/ /c/ -./peh/ -./el/ /w/ -./em/ /y/ -.Kenali Huruf Bunyi huruf konsonan (tunjukkan kad huruf/fonem dan gambar) /b/ -.

/gheh/ bml/ym 20 ./kheh/ /gh/ -./syhh/ /kh/ -./eng/ /ny/ -.Kenali Diagraf y Bunyi konsonan gugusan (diagraf) (tunjukkan kad huruf/fonem dan/atau gambar) /ng/ -./nyeh/ /sy/ -.

Kenali Diftong Diftong (tunjukkan kad huruf/fonem) y /ai/ /au/ /oi/ bml/ym 21 .

bius -.siar -.suis -.biola bml/ym 22 ./ia/ /iu/ -.Gabungan Bunyi Sebutan y Gabungan bunyi sebutan /au/ -.baik -./ui/ /io/ -./ua/ /ai/ -.buat -.laut -.

Gubungan Suku Kata y Gabungan y suku kata terbuka /gu/ + /li/ = /guli/ gu/ /guli/ y du/ + /ku/ = /duku/ /ku/ /duku/ bml/ym 23 .

Gubugan Suku Kata y Gabungan suku kata terbuka + tertutup /ba/ + /kul/ = /bakul/ ba/ /kul/ /bakul/ /du/ + /lang/ = /dulang/ /lang/ /dulang/ bml/ym 24 .

Gubugan Suku Kata y Gabungan suku kata tertutup + terbuka /mang/ + /ga/ = /mangga/ mang/ /ga/ /mangga/ /kun/ + /ci/ = /kunci/ kun/ /kunci/ bml/ym 25 .

Gubugan Suku Kata y Gabungan suku kata tertutup /ban/ + /tal/ = /bantal/ /tal/ /bantal/ /ang/ + /gur/ = /anggur/ ang/ /gur/ /anggur/ bml/ym 26 .

bml/ym 27 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->