P. 1
definasi etika

definasi etika

|Views: 463|Likes:
Published by megan86

More info:

Published by: megan86 on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

Sections

1.

1 Definasi Etika
Etika didefinasikan sebagai sains moral dan prinsip-prinsip moral. Ia merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Liputan etika adalah lebih luas daripada menganalisis apa yang betul dan salah seperti yang sering dianggap. Antara aspek utama etika ialah "kehidupan baik", iaitu kehidupan yang bernilai atau memuaskan, yang dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral oleh banyak ahli falsafah. Antara isu utama dalam etika ialah pencarian summum bonum, iaitu "kebaikan yang terbaik". Tindakan yang betul dikatakan mengakibatkan kebaikan terbaik, manakala tindakan tak bermoral dikatakan menghalangnya. Etika dalam erti yang lain ialah mematuhi moral. Etika berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab, keadilan; iaitu analisis konsepkonsep seperti ini dan justifikasi pertimbangan (pernyataan, dakwaan) yang melibatkan konsep-konsep tersebut. Etika adalah teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik bukannya amalan. Etika mengkaji fakta, menganalisisnya dan merumuskan apakah tingkah laku yang sebetulnya. Etika tidak berpegang pada apa yang dinamakan "tanzil Tuhan" atau "wahyu Tuhan" terhadap jawapan akhir atau menyelesaikan isu-isu moral tertentu. Etika berbeza dengan agama.

1

Untuk kefahaman yang lebih jelas dengan etika, ia harus dibezakan dengan moral. Moral adalah ajaran, kumpulan, peraturan dan ketepatan, lisan atau bertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Kesimpulannya, etika adalah disiplin dan peraturan yang menentukan semua perbuatan itu baik atau jahat.

2

2.1 Teori dan Aliran Pemikiran

2.1.1 Teologi
Teori ini melihat kebaikan dan keburukan sesuatu tindakan esuatu perbuatan itu tidak diketahui sama ada baik atau buruk sehinggalah melihat kepada kesannya.

2.1.2 Subjektif
Penilaian terhadap sesuatu etika berdasarkan kepada penilaian diri sendiri. Individu berhak meletakkan nilai sama ada baik atau sebaliknya. Perasaan peribadi terlibat dalam menilai dan menentukan baik buruk sesuatu tindakan.

2.1.3 Objektif
Kod moral adalah bebas dari kepentingan individu. Baik dan buruk tidak bersandar kepada sikap individu tetapi wujud dengan sendirinya.

2.1.4 Naturalisme
Sesuatu perbuatan itu baik atau buruk bergantung kepada pengalaman

3

keseronokan. ‘Baik’ perlu dijelaskan dalam bentuk kualiti fakta alam seperti memenuhi keperluan manusia, mendatangkan kebahagiaan, kenikmatan dan sebagainya kepada manusia.

2.1.5 Non Naturalisme
Moral adalah sesuatu yang unik dan tidak boleh dikelaskan. Sesuatu perlakuan itu baik kerana ianya memang baik.

2.1.6 Relativisme
Sesuatu yang dianggap baik oleh satu masyarakat tidak mungkin dianggap sedemikian oleh masyarakat yang lain. (barat-timur) Ini bererti masyarakat yang berlainan memberikan nilai moral yang berbeza bagi tingkahlaku yang serupa.

2.1.7 Absolutisme
Prinsip moral berbeza dari satu budaya dengan budaya yang lain. Bagaimanapun prinsip asas sejagat adalah sama. Misalnya, semua masyarakat meletakkan nilai yang tinggi kepada kebaikan.

4

kesegeraan. Elemen yang dimaksudkan oleh Bentham ialah: intensiti. Jangka masa. Sejauhmanakah dalamnya kesan pengalaman terhadap seseorang. Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873) adalah dua orang tokoh yang dikaitkan dengan teori ini. Intensiti bermaksud kedalaman.8 Utilitarianisme Teori ini merupakan suatu aliran atau dimensi di bawah teori etika Teologikal yang juga dikenali sebagai consequentialism. Bentham mengenalpasti 7 elemen yang perlu dipertimbangkan untuk mengukur keseronokanmencipta kalkulus Hedonistik Bentham yang memberi skala antara –10 hingga +10. Kebaikan ini termasuklah kegembiraan atau keseronokan kepada semua pihak. 2. kesedaran. Berapa lamakah keseronokan atau kesengsaraan akan berakhir? 3.1. Tindakan dikatakan sebagai bermoral jika ia menghasilkan kegembiraan yang maksimum. Ia adalah doktrin moral yang mengkehendaki manusia supaya bertindak untuk menghasilkan kebaikan secara maksimum.2. Adakah anda pasti sama ada mengalami keseronokan atau kesengsaraan 5 . keberkesanan dan had atau batasan. 1. kepastian. jangka masa. Kepastian.

Berapa kerapkah kesengsaraan dan keseronokan dicetuskan dalam kehidupan orang lain? Jika jumlah skor kesengsaraan melebihi keseronokan maka sesuatu perbuatan tersebut adalah sememangnya salah dan tidak beretika. petunjuk kualiti keseronokan adalah seperti tinggi/rendah. 5. Mill mengukur kualiti dan kuantiti sekaligus. Apakah kemungkinan anda mengalami rasa seronok pada masa akan datang? 6. pendidikan. Apakah kemungkinan anda mengalami rasa sengsara pada masa hadapan? Mangsa tragedi selalunya sentiasa berasa takut dan risau 7. bermoral dalam tindakan dan kesihatan yang baik. Faktor yang boleh mempengaruhi keseronokan pula ialah kecerdikan. Kita harus bertanya kepada diri sendiri mengenai kesan akibat sesuatu tindakan dalam keadaan tertentu ke atas pihak-pihak yang terlibat sebelum sebarang 6 .akibat sesuatu yang berlaku. Kesegeraan. Mill membezakan antara keseronokan dengan memasukkan aspek kualiti. objektif/subjektif. Keberkesanan. baik/buruk. Kesedaran. Kepantasan anda mengalami rasa seronok atau sebaliknya. sensitiviti. Utilitarianisme pada peringkat paling rendah dipanggil ‘act utilitarinisme’. dan baru/lama. Menurut Mill. 4. Had atau batasan.

Tindakan dinilai berdasarkan kesan atau akibatnya. 2. Tiadanya skala penilaian yang piawai dan mutlak dalam menilai suatu perbuatan itu sama ada beretika atau sebaliknya 7 . Perspektif tersebut melihat dari aspek : 1.9 Relativisme Etika Keadaan merupakan pertimbangan utama dalam menentukan suatu tindakan itu sama ada beretika atau tidak. Relativisme etika melihat kepada beberapa perspektif jika wujudnya pertentangan budaya dan pendapat antara individu. Sekiranya tindakan tersebut menghasilkan kebaikan maka ia dianggap betul. Perbezaan ini berlaku apabila wujud pertentangan budaya dan amalan dalam diri individu terhadap sesuatu tindakan. 2.1. 3. Kepelbagaian nilai budaya dan persekitaran memberikan penilaian yang berbeza terhadap tindakan individu sama ada bermoral atau sebaliknya. Tiada nilai moral yang benar atau salah secara universal atau secara mutlak.tindakan diambil.

tindakan yang bersesuaian dikatakan bermoral dan tindakan yang tidak bersesuaian dikatakan tidak bermoral.1. Mengikut pendekatan ini. pengukuran tindakan manusia adalah bergantung kepada piawaian. Jadi penilaian akan dibuat terhadap betul atau salah adalah sesuatu perkara yang agak sukar. berdasarkan kepada pendekatan ini. pengukuran etika cuma bergantung ke asas tindakan seseorang dan bukan akibat dari tindakan tersebut. Ia juga dikenali sebagai pendekatan berorientasikan tindakan atau ’act oriented approach’. kesengsaraan. Sesuatu tindakan itu boleh diterima oleh sesuatu masyarakat tetapi dianggap salah oleh masyarakat lain. 8 . kegembiraan dan kedudukan. Kesimpulannya.2. Apabila pendekatan ini digunakan.10 Deontologikal Teori deontologikal memeriksa bagaimana kita bertanggungjawab untuk melayani orang lain dan apakah tugas-tugas kita terhadap mereka kerana mereka juga merupakan manusia seperti kita. bermaksud kita melihat sebaik manakah sesuatu tindakan itu dibandingkan dengan piawaian yang bersesuaian dengan apa yang dilakukan oleh manusia atau apakah yang sesuai untuk dilakukan terhadapnya. bukannya keseronokan. Sebenarnya.

Antaranya ialah perbuatan jenayah remaja. puncapuncanya. 9 . kewujudan media sama ada media massa atau media elektronik sangat berpengaruh di dalam menentukan corak maklumat dan hiburan yang diperolehi oleh golongan remaja.1 Pendahuluan Jenayah etika merupakan suatu isu hangat yang diperkatakan kini. Pelbagai persoalanan timbul seperti siapakah yang harus dipersalahkan. Selain itu. Nilai-nilai etika semakin hilang di mana suatu ketika diperlihara dengan baik oleh generasi dahulu. langkah-langkah mengatasi dan sebagainya. isu rasuah juga merupakan isu yang hangat yang diperkatakan kini. Penyebaran maklumat perlu dikawal agar remaja tidak terpengaruh dengan anasir yang tidak sihat.3. Remaja kini semakin liar dan tidak beretika sehingga timbulnya prlbagai isu yang berkaitan dengan mereka. Namum begitu.

remaja terlalu jauh meninggalkan batas keperibadiannya dan melupakan nilai-nilai etika dan moral yang sepatutnya tersemai di dalam diri mereka. Kesan rasuah sangat besar. Peranan dan tangungjawab badan berkuasa sama ada kerajaan atau Badan Pencegah Rasuah (BPR) adalah besar untuk menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan rasuah ini.2 Masalah Sosial Remaja Alam remaja merupakan satu tahap kritikal dalam kehidupan manusia.Rasuah merupakan suatu pemberian yang diberi kepada seseorang untuk membenarkan perkara salah dan membantalkan perkara yang betul. perbuatan rasuah tidak boleh dipandang sebelah mata sahaja. Tetapi kini. Pada peringkat tersebutlah seseorang mula bertindak balas kepada tuntutan emosi untuk mencari identiti dan penampilan tersendiri. perbuatan rasuah merupakan perbuatan yang keji dan hina. Keruntukan moral dan akhlak remaja berada di tahap yang agak membimbangkan. Oleh itu. Berdasarkan ajaran agama Islam. iaitu tempoh peralihan daripada alam kanak-kanak kepada alam dewasa. Oleh itu timbul persoalan di sini. Is bukan sahaja melibatkan individu. 3. adakah nilai-nilai murni yang disemai dan dipelihara sudah lusuh rentetan daripada permodenan mental dan kebendaan. keluarga malah masyarakat dan negara. 10 .

2. Walaupun setiap akta ini tidak menjelaskan peringkat umur tertentu. buang anak. pengedaran dadah. ibu bapa. orang tua serta orang 11 . golongan remaja yang perlu ditumpukan adalah yang berumur di bawah 21 tahun dan sebahagian besar daripada mereka masih dalam alam persekolahan. Jenayah Juvana seperti berjudi. pecah rumah. ii. bunuh. peras ugut. kongsi gelap. Akta Pekerjaan Kanak-Kanak dan Orang Muda 1996 mentakrifkan seorang kanak-kanak adalah mereka yang berada dalam lingkungan umur 10 hingga 14 tahun. ujian. Ponteng seperti tidak hadir ke sekolah. Bersikap kurang sopan kepada guru. Secara perundangan tidak terdapat definisi yang khusus bagi mengkategorikan remaja. samun. iii. kelas dan perhimpunan. Dalam Akta Pengangkatan 1952.1 Definasi Secara umumnya masalah sosial negatif anggota merangkumi berbagai perlakuan masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat ataupun negara. mencuri. mencabut hormat dan memiliki senjata. secara umumnya dalam membicarakan masalah remaja. Contoh gejala-gejala negatif remaja: i. bohsia. kanak-kanak didefinisikan mereka yang berumur 21 tahun ke bawah.3. lumba haram. penyalahgunaan.

Nilai-nilai etika yang diterapkan dalam agama setiap individu tidak dipatut sepenuhnya. melikis gambar lucah dan memiliki bahan lucah. vi. masalah sosial remaja adalah salah kerana akan mendatangkan banyak kesan yang buruk terhadap masyarakat.awam. Dari segi teori teologi. Berkelakuan lucah seperti menggunakan kata-kata lucah. ketidaksopanan terhadap orang tua adalah satu kesalahan yang besar dalam agama buddha. Kes-kes ini telah menggambarkan remaja tidak menjalankan tata cara kehidupan yang baik seperti yang digariskan dalam agama masing-masing.2 Nilai. iv. v. Lari dari rumah. Ini adalah disebabkan sikap masyarakat yang tidak peduli. Berdasarkan salah satu teori etika – pendekatan deontologikal.nilai Etika Terdapat terlalu banyak kes masalah jenayah remaja yang dilaporkan kepada pihak yang berkuasa. Tetapi masih ada lagi kes-kes yang tidak dilaporkan. 3.2. berkelakuan lucah adalah salah dalam masyarakat Malaysia tetapi boleh diterima oleh masyarakat barat. tandas awam dan sebagainya. perhentian bas. 12 . Contohnya. Merosaklkan harta benda sekolah dan awam seperti pondok telefon.

memahami kehendak jiwa remaja dan berfikiran terbuka.Ibu bapa hendaklah membimbing. Ini akan mendorong kepada kewujudan suasana harmonis.2. luaran dan media massa Pelbagai dorongan yang kurang sihat dipaparkan melalui persekitaran ini yang seterusnya menyebabkan mereka terikut-ikut dengan pengaruh ini. mereka merayau-rayau di 13 .Ibu bapa hendaklah menjadi ‘role model’ sekaligus sebagai perangsang. B. suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan tenteram serta tidak keupayaan pihak penjaga mengawasi pendidikan anakanaknya boleh juga membawa kepada kancah keruntuhan moral. pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga. Pengaruh persekitaran. perpisahan ibu bapa. keadaan sosioekonomi yang sempit. Lantaran itu untuk memenuhi keinginan ini. Punca-punca keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan adalah alam rumah tangga yang tidak teratur.3 Punca Keruntuhan Akhlak Remaja A. Keluarga James Becker mengatakan bahawa ketidakseimbangan disiplin sesebuah keluarga akan menyebabkan anak-anak tidak dapat mewujudkan pengawalan diri yang sempurna.3.

pusat-pusat membeli-belah. Oleh itu. Remaja yang terkandas dalam pelajaran mempunyai masa lapang yang banyak. golongan belia mudah terdedah kepada banyak maklumat.maklumat itu sesuai untuk kesemua peringkat umur. Paparan adeganadegan negatif dari filem barat menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang ditonton. Melalui internet umpamanya. Melalui teknologi yang semakin canggih ini.Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) juga turut menyumbang kepada pemaparan gejala-gejala negatif selain peranannya yang begitu penting bagi kemajuan sesebuah bangsa dan negara. pusat permainan video dan secara tidak langsung terlibat dalam pergaulan bebas. C. masyarakat yang berfikiran kurang sehat dengan mudahnya boleh akses kepada maklumat-maklumat yang boleh menjurus ke arah pemikiran negatif.Ini menjadi masalah kerana lazimnya golongan belia mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat di sekeliling mereka. Gagal dalam pelajaran Gagal dalam pelajaran juga merupakan punca terjadinya gejala sosial tersebut. Internet . namun tidak semua maklumat. mereka bergaul dengan rakan-rakan sebaya juga tidak 14 . Media massa merupakan sumber maklumat yg cukup berkesan dalam penyebaran berbagai informasi.

lambat laun masyarakat akan menjadi huru hara. pil ecstasy. malahan ia juga akan memberi kesan buruk kepada politik seterusnya negara. Masyarakat akan hidup dalam ketakutan memandang remaja kini yang hilang nilai-nilai etika serta moralitinya. Politik dan Negara Keruntuhan moral remaja bukan sahaja akan mengancamkan masyarakat.4 Kesan gejala sosial remaja A. merompak. mereka mengambil jalan yang mudah untuk mendapat wang dengan mencuri. Apabila mereka terlibat dala kegiatan ersebut. Remaja merupakan aset negara dan juga pemimpin masa depan. mereka mula ponteng sekolah. B. berjudi. dadah. mereka memerlukan wang yang banyak untuk memperolehnya. menculik dan meragut.2. Tetapi padsa masa kini. 3. 15 . Sekiranya masalah ini tidak dikawal. Sosial Remaja merupakan generasi yang menjadi harapan untuk membangun dan mengharminikan masyarakat pada masa yang akan datang. remaja yang tidak dapat mengawal diri sendiri telah menjadi satu ancaman bagi masyarakat.bersekolah dan bermula dari situ. Maka. mengunjungi pusat-pusat hiburan. lumba haram dan sebagainya.

Kemajuan sesebuah negara bukan sahaja bergantung kepada ekonomi tetapi juga pemimpin yang sesebuah negara tersebut. Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap 16 . 3. Peranan ibu bapa Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Ekonomi Gejala sosial juga akan memberi kesan yang negatif kepada ekonomi negara. Mereka akan merasa tidak selamat untuk melabur di negara kita. ekonomi serta politik. remaja kita yang begitu mudah dipengaruhi oleh gejala negatif. ini sedikit sebanyak akan mempengaruhi kestabilan dan keharmonian negara. Pemimpin tersebut hendaklah seorang yang disanjungi orang ramai dan dipercayai orang rakyat. Pelabor akan memilih untuk melabur di negara yang lebih stabil dari segi masyarakat. Tetapi jika dilihat keadaan sekarang. Ini memandangkan apabila gejala sosial berleluasa berlaku. ini akan mengurangkan keyakinan pelabur asing unutk melabur di negara kita.2.5 Cara Mengatasi masalah sosial remaja A. C.

emosi dan keputusan. B. menunjukkan keperibadian yang mulia. Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukkan moral yang baik. Peranan Guru Guru hendaklah menekankan nilai-nilai murni dalam pengajaran supaya pelajar-pelajar dapat diasuh dan dibimbing ke arah keperibadian tinggi dan mempunyai sifat-sifat mulia.gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. supaya dengan 17 . Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak. motivasi. amanah. adalah menjadi tanggungjawab guru untuk mempratikkannya. Oleh itu. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut. melatih anak cara bersopan. prinsip-prinsip akauntabiliti. mewujudkan sikap positif terhadap masalah. Selain itu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama. Selain itu ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan. Malahan di dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah(KBSM) ditekankan perkara ini di mana nilai-nilai murni hendaklah diserapkan dalam setiap mata pelajaran dalam sesi pengajaran. keberanian. sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. berketerampilan. nilai-nilai murni. tepati janji.

Peranan Masyarakat Untuk mengatasi masalah ini. E. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis.cara ini. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. Penguatkuasaan Undang-Undang oleh pihak berkuasa seperti polis. pelajar bukan sahaja mendapat pengetahuan tetapi juga menjadi orang yang bermoral. Program Kauseling Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. masyarakat juga memainkan peranan uang penting. Masyarakat bertindak sebagai pemerhati dalam memberi nasihat yang sepatutnya kepada remaja kita. D. 18 . C. Setiap masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk membanterasnya.

Televisyen hendaklah menayangkan filem-filem yang boleh merangsang pembinaan insan yang baik. Ibu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positif. Oleh itu. penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajar-pelajar yang bermasalah. G. Media massa perlulah memperbanyakkan bahan-bahan ilmiah. Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa. Peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan yang penting. pihak media massa perlulah memainkan peranan yang baik dan bekerjasama untuk membanteraskan masalah ini. Peranan Media Massa Media massa boleh memberi pengaruh yang positif dan negatif kepadaremaja.F. 19 .

keluarga. 3.3. ia memberi kesan buruk kepada individu. Daripada perbincangan ini.1 Definasi Rasuah merupakan suatu jenayah atau kesalahan undang-undang dimana seseorang mendapat kebebasan. masyarakat dan nehara.3 Rasuah Rasuah merupakan jenayah etika yang membawa banyak keburukan daripada kebaikan.3. kontrak atau keistimewaan (favours) dari pihak berkuasa atau sesebuah syarikat selepas memberi wang. hanya beberapa isu rasuah sahaja diketengahkan. keraian kepada pihak-pihak tersebut. Menurut Badan Pencegah Rasuah Malaysia terdapat empat kesalahan rasuah yang utama: • • • Meminta/Menerima Rasuah Menawar/Memberi Rasuah Membuat Tuntutan Palsu 20 . malah. hadiah.

3. Apa yang embezakannya adalah niat pemberi. maka perbuatan ini dikatakan rasuah. Konsep rasuah dan amanah adalah bertentangan. Persepsi mengenai rasuah adalah lebih luas kerana ia diasaskan kepada konsep kepercayaan. Konsep amanah ialah tidak melakukan sesuatu demi kepentingan diri sendiri dalam tanggungjawab 21 . Perbezaan ini hendak difahami kerana seseorang mungkin tidak mempunyai niat untuk merasuah. Sesetengah daripada kita tidak dapat membezakan rasuah dengan hadiah.2 Nilai. Daripada pengertian yang diberi dan difahami umum.nilai Etika Dari pandangan agama Islam. Ini adalah kerana pada masa yang na nti akan digunakan untuk menyelewengkan kebenaran.• Menyalahguna Jawatan/Kedudukan 3. tetapi pemberian itu jika diberikan kepada golongan yang tertentu dan si pemberi mempunyai kepentingan kepada individu tersebut. orang yang menerima rasuah haram hukumannya dan wang atau yang diperolehi melalui amalan rasuah adalah tidak bersih. rasuah sering dirujuk kepada pemberian dan penerima wang atau hadiah dengan persefahaman penerima melakukan sesuatu untuk pemberi.

Tiap-tiap individu diamanahkan menjalankan tugas untuk umat manusia yang lain. faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya rasuah adalah seperti yang berikut : A. pakaian berjenama. jika dia tidak berbuat demikian.3. Kebanyakkan orang lebih suka memenuhi keperluan konsumeris 22 . Gaya hidup yang digerakkan oleh keinginan konsumeris Keinginan adalah keinginan memiliki barangan mewah. Rasuah merupakan cara yang cepat dan mudah untuk kita memperolehnya. Selain itu. rumah besar dan sebagainya. inginkan kereta mewah. Contohnya. Gaya hidup sekarang memaksa mereka memberi prioriti rendah kapada keperluan asas dan menumpukan lebih perhatian kepada barangan konsumer.3 Punca Rasuah Keinginan atau kemahuan seseorang yang tidak terbatas adalah suatu naluri yang sentiasa ada pada kita.yang diberi. 3. dalam konteks begitu timbulnya rasuah.

C. Ini kerana pendapatan mereka hanya mencukupi keperluan harian terutama mereka yang bertugas di bandar-bandar besar. Mereka hidup lebih daripada kemampuan. Desakan Desakan terbahagi kepada dua. barang-barangan yang diimport dan sebagainya. kereka yang mewah. Desakan masyarakat pula meliputi desakan jiran seperti jiran memandang rendah terhadap mereka. Selain itu. anakanak. Apabila ini berlaku. Mereka menganggap golongan kaya mesti memakai pakaian yang jenama. Gaya hidup yang mewah Ramai orang inginkan gaya hidup yang mewah. mertua untuk membeli pelbagai keperluan atau barang-barang. mereka terpaksa mencari sumber pendapatan yang lain termasuk mengamalkan rasuah.berbanding dengan keperluan asas. Desakan keluarga meliputu desakan daripada isteri. desakan daripada orang yang berkuasa seperti majikan dan sebagainya. B. iaitu desakan keluarga dan desakan masyarakat. cara yang paling mudah untuk memperolehnya adalah dengan 23 . Maka dengan ini. Kajian menunjukkan golongan yang baru bekerja dan mendirikan rumahtanggan mempunyai kecanderungan untuk menerima rasuah.

kemungkinan untuk melakukan rasuah adalah besar. D.saudara-mara atau sekutunya yang ada kepentingan. Apabila orientasi kehidupan berubah. F. Penyalahgunaan kuasa Melalui jawatan/amanah/ kedudukan untuk dapatkan suapan dalam membuat keputusan untuk diri sendiri. E. pandangan orang lain tidak mustahak lagi dan seseorang akan bersedia untuk membuat apa sahaja. Sikap mementingkan diri Apabila sikap mementingkan diri sendiri menguasai. tiada pemantauan. Silang budaya Budaya di kalangan masyarakat Malaysia menyebabkan amalan memberi ‘hadiah’ sebagai satu ritual dalam dunia perniagaan.mengamalkan rasuah. G. lembap menjalankan tugas dan terbuka kepada 24 . Kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi Kepimpinan yang lemah menyebabkan kurangnya penyeliaan.

penyelewengan khususnya rasuah. Pembangunan sosial ekonomi yang tidak diseimbangkan dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. mempercepatkan bayaran. Mereka juga akan berusaha untuk memenangi hati pegawai pengurusan atau pembuat keputusan. mengumpul kekayaan. Politik Sesetengah ahli politik menggunakan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat dengan menerima dan memberi rasuah untuk mendapatkan kuasa. Rasuah diberikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan tender. 3. Projek pembangunan bercambah seperti cendawan tumbuh. Golongan yang terlibat juga mengambil kesempatan untuk mengaut untung sebanyak-banyaknya. Modenisasi. memenangi pemilihan jawatan politik. I. menagih populariti dan sebagainya.3. melepaskan hukuman atau tindakan jika gagal atau lambat menyiapkan projek dan sebagainya. Perlumbaan moden memperlihatkan para kontraktor berlumba-lumba mendapatkan tender.4 Kesan Rasuah 25 . H. Pengaliran wang juga akan meningkat.

menyebabkan hak-hak mereka dinafikan. 26 . B. Tanggungjawab dan peranan pihak berkuasa adalah besar untuk membasmi perbuatan yang tidak bermoral ini. Teknik rasuah dan merasuah sekarang dilakukan dengan menggunakan kemudahan teknologi. Hal ini dilihat seolah-olahnya teknologi boleh digunakan sewenag-wenangnya dengan mengabaikan nilai-nilai etika. Ketidakadilan Mereka yang miskin & tidak berpengaruh akan tertindas kerana tidak mampu memberi rasuah. Ia juga adalah satu penyakit masyarakat yang amat berleluasan. ia akan menimbulkan perasaan dengki. Negara dan Masyarakat Rasuah amat berbahaya kerana ia boleh membabitkan pembunuhan. Ada pihak yang mengunakan kemajuan teknologi untuk melakukan jenayah besar-besaran seperti money laundering serata dunia melalui internet. perasaan tidak puas hati dan seterusnya kita tidak akan berjaya membina negara yang aman dan makmur. Mereka perlu lebih peka terhadap jenayah rasuah kerana rasuah kini bukan lagi dilakukan secara bersemuka malah melalui media interaktif.A. Sekiranya rasuah berleluasa.

Menyebabkan kenaikkan harga barangan (Kos modal) Kajian mendapati pengguna terpaksa membayar antara 10% hingga 20% lebih daripada harga sepatutnya E. Ini menyebabkan banyak wang mengalir keluar/kehilangan modal.C. Ini akan menyebabkan bangunan atau jalan 27 . Pengaliran keluar wang negara(Capital outflow) Wang yang diperolehi secara rasuah selalunya disimpan dibank luar negara bagi mengelakkan dikesan/dirampas/tidak selamat. Membahayakan nyawa Pemaju dan kontraktor yang memberi sogokan kepada mereka yang terlibat terpaksa mengurangkan kualiti bahan binaan dan tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. keputusan untuk pelaburan dan pembangunan lebih dipengaruhi oleh keuntungan peribadi pihak-pihak atau individu tertentu daripada kepentingan dan keperluan masyarakat D. Tumpuan pembangunan atau pelaburan tidak seimbang Akibat rasuah . F.

Sistem pendidikan hanya membentuk generasi akan datang yang 28 . Generasi yang dididik benci rasuah akan membesar menjadi individu yang lebih bertanggungjawab. Mengancam keselamatan negara Membocorkan rahsia kerajaan.3. Kelemahan Penguatkuasaan Undang-undang Kerana rasuah. G. penguatkuasaan peraturan dan undang-undang dilaksanakan secara tidak adil dan pilih kasih atau selective enforcement dan double standard berlaku. amanah.raya yang boleh membahayakan nyawa orang ramai. Mamasukkan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan Benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan lagi. 3. Yang menjadi mangsa adalah mereka yang tidak mampu memberi sogokan. ikhlas. membiarkan kebanjiran pendatang asing tanpa izin kerana menerima rasuah boleh mengancam keselamatan negara.5 Cara Mengatasi Rasuah A. penjualan senjata api secara haram. H.

Meningkatkan Penguatkuasaan Undang-Undang dan Hukuman Siasatan dan penguatkuasaan undang-undang perlu dipergiatkan lagi agar masyarakat sedar betapa bahaya dan serius masalah rasuah jika tidak dibenteras dan dibendung untuk keselamatan negara.bebas daripada rasuah. B. Pemimpin sebagai "role model" 29 . proses temu duga dan seumpamanya perlu diringkaskan supaya tidak membebankan orang ramai khususnya para peniaga. C. Memudahkan urusan menggunakan ICT Prosedur diproses yang panjang. sukar dan lambat perlu diperkemaskan dan dipermudahkan dengan menggunakan kelebihan ICT. D. Proses yang mudah dan telus dapat menghindari bahaya rasuah kerana tidak perlu disogok semata-mata untuk mempercepatkan proses. Penggunaan borang. kontraktor dan pelabur. Selain itu para pengamal rasuah akan berfikir banyak kali sebelum cuba melakukan rasuah lantaran hukuman berat yang bakal diterima.

Seseorang ketua atau pemimpin itu perlulah menjadi role model bagi warga organisasi yang diterajuinya.1 Fakta Kajian 30 . Pemimpin adalah merupakan role model dan "motor penggerak" untuk mencapai tujuan kewujudannya. Jika sifat keperibadian dan nilai integriti yang tinggi menjadi asas kepimpinan. sebahagian besarnya ditentukan oleh cara-cara pemimpin dalam membimbing orang-orang yang dipimpinnya. maka nilai-nilai yang sama dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Berjaya atau tidaknya sesebuah organisasi atau masyarakat dalam mencapai tujuan mereka.Dalam sesebuah organisasi atau kelompok masyarakat. fungsi kepimpinan itu amat besar dan mutlak sekali. berkesan dan berterusan di kalangan anggota-anggotanya. 4.

Tiga per-empat (3/4) dari negara-negara yang mempunyai indeks kurang dari 5 adalah terdiri dari negara-negara miskin di mana rakyatnya berpendapatan kurang dari 1USD sehari (0 adalah paling dicemari oleh rasuah. Menurut kajian itu. diikuti kumpulan berpendapatan bulanan RM3.501 .000 (31%) dan kurang RM1.* mendapati kesan rasauh menurut sector di Malaysia seperti berikut : 31 .Kajian yang dilakukan oleh Transparency International Malaysia yang mengatakan bahawa golongan berpendapatan tinggi di Malaysia lebih cenderung memberi rasuah kepada pihak berkuasa. Suatu kajian yang dikeluarkan oleh Transparency International mendedahkan bahawa terdapat perkaitan yang rapat di antara gejala rasuah dan kemiskinan.RM3.500 (18%) (Berita Harian 6 Mac 07). dan 10 adalah paling bersih dari rasuah). golongan berpendapatan bulanan RM5.000 ke atas didapati paling ramai memberi rasuah iaitu 52%. RM1.001 hingga RM5. iaitu gejala rasuah berlaku kerana didorongi oleh faktor kemiskinan [laporan Corruption Perception Index 2006 (CPI 2006)].000 (40%). Menurut kajian Transparency International Global Corruption Barometer 2006.

2 1.4 2.2 3.0 2.5 3.8 2.5 2.0 3.1 2.Sektor Parti Politik Parlimen dan Pentadbiran Kerajaan Bisnes & Syarikat Swasta Polis Kehakiman Media Badan Cukai Perubatan Pendidikan Ketenteraan Perkhidmatan Pendaftaran & Permit Perkhidmatan NGO ( Badan bukan kerajaan) Badan Keagamaan Tahap (1= terbersih .2 2.8 2.1 2.7 Jadual Kesan Rasuah Di Malaysia tahun 2006 32 . 5 = paling kotor) 3.3 3.

Deputi Supritendan Mohd. pengetua dan guru besar yang mengetahui pelajar mereka terlibat dalam jenayah boleh berhubung terus dengan pegawai perhubungan sekolah untuk memaklumkan perkara itu agar tindakan segera boleh diambil. Zahari Wan Busu berkata. hanya tiga kes jenayah membabitkan pelajar dilaporkan berlaku di Cameron Highlands iaitu dua kes pecah rumah dan satu kes curi motosikal." katanya.Para pengetua dan guru besar sekolah diminta tidak merahsiakan perbuatan pelajarnya yang terlibat dengan jenayah daripada pengetahuan pihak polis semata-mata mahu menjaga nama sekolah. Zahari. Malah katanya. Zahari Wan Busu bersalaman dengan guru-guru besar pada Majlis Pelantikan Pegawai Perhubungan Sekolah Daerah Cameron Highlands di Ibu Pejabat Polis Daerah Cameron Highlands." katanya ketika berucap pada Majlis Pelantikan Pegawai Perhubungan Sekolah Daerah Cameron Highlands Tahun 2009 di Ibu Pejabat Polis Daerah Cameron Highlands di sini hari ini. kita bimbang ia akan merebak seterusnya memudaratkan keselamatan pelajar lain dan sekolah itu sendiri. ''Tiga pelajar ditangkap kerana terlibat dalam kes pecah rumah manakala seorang lagi kes curi motosikal dan penangkapan mereka yang terdiri daripada pelajar tingkatan tiga hingga lima telah berjaya menyelesaikan kes tersebut. Menurut Wan Mohd. Bagaimanapun katanya. daerah Cameron Highlands merupakan antara tempat yang mencatatkan kes jenayah paling rendah membabitkan pelajar sekolah di negara ini.2 Kes-kes Masalah Sosial Remaja ARKIB : 22/01/2009 Jangan rahsia jika pelajar lakukan jenayah CAMERON HIGHLANDS 21 Jan. tindakan tersebut bukan sahaja menyalahi undang-undang tetapi boleh mengundang masalah pada kemudian hari. setakat ini pihaknya belum pernah menerima laporan pengetua atau guru besar menyembunyikan pembabitan pelajar dalam jenayah di daerah Cameron Highlands. 33 . . ''Sepanjang tahun lalu misalnya. WAN Mohd. ''Perbuatan jenayah tidak perlu disembunyikan kerana lambat-laun ia tetap akan diketahui oleh polis. Ketua Polis Daerah Cameron Highlands.4. ''Kalau perbuatan jenayah ini disembunyikan. semalam.

Katanya. . ARKIB : 28/11/2008 34 . dua telefon bimbit dan dua buku akaun bank. "Salah seorang daripada suspek yang ditahan mempunyai dua rekod jenayah lampau atas kesalahan yang sama.000. Ketua Polis Daerah Kajang. keseluruhannya masalah jenayah di Cameron Highlands berada dalam keadaan terkawal apabila hanya 61 kes dicatatkan sepanjang tahun lalu. Dalam serbuan pada pukul 4 petang itu. Cheras di sini semalam. Beliau berkata. siasatan mendapati ketiga-tiga suspek berusia antara 16 hingga 23 tahun itu bergiat aktif sejak lapan bulan lalu. polis merampas lima paket heroin seberat 987 gram bernilai RM26. pihaknya percaya suspek-suspek membungkus semula dadah tersebut sebelum menjualnya kepada pembeli. jumlah itu didapati menurun 23. suspek dipercayai giat menjalankan aktiviti menjual dadah di sekitar Lembah Klang.Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun adalah antara tiga suspek yang ditahan kerana memiliki dan mengedar dadah di sebuah rumah di Kampung Baru." katanya kepada pemberita di sini hari ini.75 peratus berbanding 80 kes yang dicatatkan dalam tempoh yang sama pada 2007. kesemua suspek kini ditahan reman selama lapan hari mulai semalam bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Kanun Keseksaan. Katanya. Turut dirampas ialah sebuah kereta Proton Wira Aeroback. Asisten Komisioner Mohd. ARKIB : 20/11/2008 3 termasuk remaja perempuan ditahan edar dadah KAJANG 19 Nov.Wan Mohd. Zahari berkata. Sakaruddin Che Mood berkata. kesemua suspek sedang membungkus dadah ke dalam plastik kecil sebelum diberkas pihak polis. Tambah Sakaruddin. Ketika serbuan.

agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang di negeri ini diminta mengambil inisiatif yang lebih serius terhadap isu rogol melibatkan remaja. Kuala Pilah (18 kes). Beliau berkata." ujar Abd. kesedaran serta motivasi dalaman yang tinggi diyakini berupaya mencegah remaja daripada terjebak dalam gejala rogol. pendekatan bersepadu berasaskan ajaran Islam merupakan satu kaedah paling berkesan bagi menangani gejala tersebut. Pusat Pembangunan Insan Cemerlang. ''Program-program yang bermanfaat untuk golongan remaja seperti bengkel. cetak dan elektronik untuk mengelakkan remaja terpengaruh dengan unsur-unsur lucah. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pembangunan Modal Insan. seminar. Katanya lagi. Abd.149 kes rogol babitkan remaja SEREMBAN 27 Nov. . kerajaan negeri akan mengkaji semula keberkesanan serta menambah baik program Rakan Muda. ''Kerajaan negeri memandang serius terhadap gejala rogol di kalangan remaja dan sentiasa berusaha membendungnya.Sebanyak 149 kes rogol membabitkan golongan remaja dilaporkan berlaku di negeri ini sepanjang tahun lalu. daerah Seremban mencatatkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 58 kes diikuti oleh Port Dickson (24 kes). Jempol (23 kes)." jelasnya semasa menjawab soalan Datuk Zainal Abidin Ahmad (BN-Sungai Lui) pada persidangan Dewan Undangan Negeri ke-12 di sini hari ini. Abd." kata Abd. tapisan serta kawalan yang ketat perlu dilaksanakan terhadap media massa. kaunseling dan motivasi perlu diperbanyakkan. Samad Ibrahim (BN-Sri Menanti). Beliau turut menyarankan supaya pertubuhan bukan kerajaan dan pertubuhan dakwah menggiatkan penganjuran program pembangunan modal insan yang disasarkan kepada golongan remaja. Rembau (lapan kes) dan Jelebu (lima kes). Warisan 2020 dan Rakan Waja Diri dari semasa ke semasa. ''Sektor swasta juga boleh membantu dengan menaja atau membiayai program-program berkenaan. Tampin (13 kes). Belia dan Sukan negeri. Samad. Beliau berkata. 35 . Samad. daripada jumlah itu. ''Di samping itu. 93 kes melibatkan mangsa berumur di bawah 16 tahun manakala 27 suspek berusia di bawah 18 tahun. Selain itu ujar beliau. Samad berkata.

16. Arjunan. baju T dan berselipar ditemui dalam keadaan berlumuran darah di tepi jalan oleh sepasukan anggota polis yang meronda di kawasan terbabit.15 pagi. Mayat B. Menurutnya. "Siasatan masih dijalankan dan polis meminta orang ramai yang ada maklumat mengenai kejadian supaya menghubungi IPD Subang Jaya di talian 03-89484822 atau mana-mana balai polis berdekatan. polis menahan dua suspek hari ini manakala empat lagi ditahan kelmarin. kirakira pukul 7. mereka direman selama enam hari bagi membolehkan polis menyiasat kes ini di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Difahamkan.Polis menahan enam lelaki bagi membantu siasatan kes remaja lelaki yang ditemui mati dibunuh dengan kesan kelar di leher. Asisten Komisioner Zainal Rashid Abu Bakar berkata. tiga tikaman dan perutnya terburai di Subang Jaya dekat sini kelmarin. Ketua Polis Daerah Subang Jaya. Mayat itu ditemui di Jalan LP2/7 itu hanya 100 meter dari Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Subang Jaya. lengkap berseluar jeans kelabu." ujarnya. kesemua suspek yang berusia 20-an itu ialah kumpulan yang terakhir dilihat bersama mangsa. 36 .ARKIB : 15/08/2008 Polis tahan 6 lelaki kes bunuh remaja KUALA LUMPUR 14 Ogos .

ibu bapa yang merasakan diri mereka moden. Madya Dr. Sebab itu kata Norani. akan memberontak jika kemahuan tidak dituruti. katanya. Oleh itu. cara konvensional masih perlu digunakan dalam mendidik anak-anak. Menurut beliau. anak-anak cuba menjadi dewasa sedangkan hakikatnya mereka tidak cukup matang untuk mengawal hidup mereka sendiri. "Sebaliknya masalah itu turut melanda keluarga yang tidak bermasalah. Beliau berkata. Akibatnya mereka lebih mengejar kebendaan dan meminggirkan tanggungjawab sebenar untuk melatih dan melahirkan generasi muda yang menghormati dan menghargai nilai sebuah keluarga. ibu bapa hari ini ingin menjadi kumpulan ibu bapa moden dengan memadamkan 'garisan' yang sepatutnya ada antara mereka dan anak-anak. Ekoran itu katanya. Sebab itu katanya. Pengarah Pusat Pembangunan Keluarga Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Norani Mohd. golongan ini mempraktikkan hubungan sebagai kawan dengan anak-anak tanpa menyedari kesannya yang menyebabkan lahir remaja yang tidak berdisiplin. Justeru. dalam apa keadaan yang diharungi oleh pasangan suami-isteri.Masalah sosial di kalangan remaja di negara ini semakin serius ekoran generasi baru ibu bapa hanyut dalam arus pemodenan. "Hari ini banyak kes remaja bermasalah.ARKIB : 02/05/2008 Ibu bapa generasi kini hanyut dalam arus kemodenan KUALA LUMPUR 1 Mei . Tetapi tidak semua mereka datang dari keluarga yang berpecah belah. mereka perlu akrab dengan anak-anak. Prof. lazimnya akan menjadi 'tawanan' anakanak kerana kuasa untuk mereka mengawal anak-anak telah hilang.'' katanya kepada Utusan Malaysia ketika ditemui baru-baru ini. tegasnya. Beliau berkata. ibu bapa hari ini tidak lagi dapat menjalankan peranan mereka seperti yang sepatut dan sewajarnya. Salleh berkata. ia tidak bererti ibu bapa perlu garang tanpa bertempat sebaliknya bertegas supaya anak-anak mendengar nasihat yang diberikan. banyak keluarga yang tidak berfungsi seperti mana yang sepatutnya. Anak-anak yang dilatih dengan cara itu katanya. 37 .

’’ katanya. beliau mengingatkan ibu bapa agar bersikap terbuka terhadap teguran jiran tetangga ke atas perlakuan anak-anak mereka.357 orang pada 2005 kepada 1. sebanyak 6. jumlah remaja yang ditangkap pada tahun lepas juga meningkat berbanding 5. Bagaimanapun katanya.997 orang termasuk 2.Kes remaja terlibat jenayah meningkat KUALA LUMPUR 16 Feb.’’ katanya.889 pelajar pada tahun 2005. Musa berkata institusi kekeluargaan perlu terus diperkukuh dalam usaha untuk menjadikannya sebagai benteng paling teguh dalam menghadapi cabaran sosial masa kini. ‘‘Sebab itu perlu ada perasaan kasih-sayang dan hormat-menghormati dalam keluarga bagi mewujudkan masyarakat penyayang. – Masyarakat perlu berganding bahu bersama polis dalam usaha mengatasi masalah jenayah di kalangan remaja termasuk pelajar yang semakin membimbangkan. ‘‘Situasi ini harus dipandang serius oleh semua pihak kerana dalam sesetengah kes ia turut melibatkan para pelajar seawal umur tujuh hingga 10 tahun. beliau berkata. Beliau menyuarakan kebimbangan tersebut kerana kes-kes jenayah melibatkan remaja dan pelajar di seluruh negara meningkat sebanyak 295 kes pada tahun lalu. Beliau berkata demikian sewaktu menyampaikan ucapan sempena wacana bulanan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) bertajuk Jenayah dan Perubahan Nilai Dalam Masyarakat Malaysia di Menara DBP di sini. statistik penglibatan remaja dan pelajar dalam penyalahgunaan dadah pula menurun dari 1. Mengulas lanjut. Musa memberitahu. ia juga sangat perlu kerana kewujudan keluarga bahagia akan memudahkan usaha bagi melahirkan sebuah masyarakat yang baik tanpa mendatangkan masalah pada negara. Musa berkata. Beliau berkata.113 remaja berusia antara 16 dan 18 tahun ditahan sepanjang tahun lepas dan daripada jumlah itu 3.253 orang pada tahun lepas.838 kes jenayah termasuk jenayah kekerasan. hari ini. ‘‘Seramai 8. 38 . Dalam perkembangan sama.543 kes pada tahun sebelumnya. Tan Sri Musa Hassan.545 adalah pelajar. harta benda terutama kes mencuri motosikal membabitkan remaja dilaporkan pada tahun lalu berbanding 5. kata Ketua Polis Negara (KPN). Menjawab satu soalan. sekali gus anak-anak akan rasa di sayangi dan dihargai oleh ibu bapa. ibu bapa diingatkan jangan terlampau mengejar kemewahan sehingga mengabaikan tanggungjawab menjaga dan mendidik anak-anak.

Masrokhin Masruri. 51.Remaja hilang 10 hari dijumpai semula SHAH ALAM 8 Feb. 47. Tambahnya. beliau menerima panggilan daripada seorang pekerja stesen minyak itu mengenai anaknya pada pukul 8. kemudian bergegas dari rumah mereka di Taman Desa Subang Permai. Muhammad Izzuddin Masrokhin. Saidah Mohd. beliau terus menelefon seorang kenalannya yang tinggal berdekatan kawasan itu dan meminta agar membawa anaknya pulang terlebih dahulu. Sejurus itu kata Masrokhin. dia cam wajah anak saya setelah melihat gambar Muhammad Izzuddin yang disiarkan di dalam akhbar Utusan Malaysia semalam. Katanya. pekerja itu memberitahu anaknya sudah berada di stesen minyak itu sejak lima hari lalu. beliau dan isteri. di sini menuju ke Ampang ke kediaman rakan mereka itu." katanya dalam nada yang sebak. 39 . . "Saya difahamkan sejak lima hari berkeliaran di stesen minyak itu anak saya enggan makan atau minum walaupun telah diberi oleh pekerja di stesen tersebut. Masrokhin melahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada orang ramai yang membantu mencari anaknya. "Sayu melihat keadaannya. "Katanya. yang hilang dari rumahnya di sini sejak 10 hari lalu ditemui dalam keadaan lemah di sebuah stesen minyak di Ampang hari ini." katanya ketika ditemui di sini hari ini. 17. Menurut bapanya.Remaja lelaki. Muhammad Izzuddin yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) hujung tahun ini dilaporkan hilang setelah dipercayai keluar dari rumah di Shah Alam pada 30 Januari lalu.30 pagi. saya dan isteri terus memeluknya dengan penuh perasaan gembira. Sejak itu gerakan mencari turut melibatkan penduduk kawasan terbabit serta anggota Ikatan Relawan Rakyat (Rela) Selangor dilancarkan. Said. Dalam pada itu. "Apabila sampai kami melihat keadaan Muhammad Izzuddin dalam keadaan lemah dan tidak terurus dengan baju kemeja biru dan seluar hitam yang dipakai sejak hari pertama kehilangannya didapati koyak. terutama pekerja di stesen minyak tersebut.

"Saya bersyukur kerana menemui semula anak saya dan kalau tidak kerana keprihatinan pekerja stesen minyak itu. 4.3 Kes-kes Rasuah 40 ." jelas beliau. mungkin anak saya sukar untuk ditemui atau perkara buruk akan berlaku kepadanya.

Selangor Industrial Corporation Sdn Bhd. Mohd Nazree Mohd Yunus mendakwa. mereka menerima dokumen minggu lagi dari seorang individu yang bekerja dengan agensi kerajaan negeri terbabit . Abdul Khalid menjelaskan bahawa lembu tersebut sebenarnya disumbangkan oleh sebuah syarikat milik agensi kerajaan negeri. 09 1:09pm Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) membuat aduan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) terhadap Menteri Besar Selangor. Menurutnya. Shah Alam pada jam 10. Katanya. Laporan rasuah terhadap MB S'gor Tiga didakwa rasuah pemilihan Umno 41 . Dalam aduannya. beliau tidak menggunakan sebarang dana kerajaan negeri untuk tujuan tersebut. Abdul Khalid juga merupakan ahli Parlimen Bandar Tun Razak. Pengerusi Gerak itu juga mendakwa. Bercakap kepada pemberita dalam satu sidang akhbar.Rahmah Ghazali | Jan 21. Mohd Nazree mendakwa Abdul Khalid telah membeli lembu tersebut pada harga RM110. Pengerusi Gerak.45 pagi. Abdul Khalid menafikan dakwaan Gerak tersebut. Sementara itu. Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim kerana didakwanya telah menyalahgunakan dana kerajaan negeri. beliau tidak menyedari wujudnya sebarang agensi kerajaan negeri yang dikenali sebagai Selangor Industrial Corporation (SIC). Mohd Shamsuddin Yusof di Plaza Masalam. Abdul Khalid telah menggunakan wang negeri untuk menaja 46 ekor lembu untuk korban dan mengedarnya kepada penduduk Bandar Tun Razak di Kuala Lumpur ketika Hari Raya Korban Disember lalu. Aduannya diterima oleh Pengerusi SPRM SElangor.400 dengan menggunakan dana sebuah agensi kerajaan negeri.

09 1:42pm Tiga orang.Jan 20. Menurut kenyataan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Putrajaya hari ini. 42 . akan dihadapkan ke mahkamah Khamis ini atas tuduhan memberi wang rasuah ketika pemilihan Umno bahagian pada awal November lalu. termasuk seorang naib ketua Umno bahagian di Perak. mesyuarat tersebut juga membuat pencalonan bagi jawatan tertinggi Umno unruk pemilihan parti Mac depan. Menurut SPRM. Mesyuarat Umno di peringkat bahagian berlangsung selama sebulan dari 9 Oktober hingga 9 November lalu. Seorang ejen akan didakwa pada tarikh yang sama terhadap tuduhan memberi rasuah sebanyak RM200 kepada seseorang bagi mengundi calon dalam pemilihan ketua bahagian Umno di Pahang. Manakala lanjutan tarikh mesyuarat diberikan kepada lima bahagian Umno yang bermasalah. Selain memilih kepimpinan di peringkat bahagian. lapor Bernama. yang akan didakwa di mahkamah pada tarikh sama atas dakwaan memberi rasuah RM200 kepada seseorang untuk mengundi Ketua Bahagian Umno dalam pemilihan Umno baru-baru ini. Mesyuarat bahagia juga memilih perwakilan ke perhimpunan agung tersebut. naib ketua bahagian Umno berkenaan akan didakwa di mahkamah atas dakwaan memberi wang rasuah sebanyak RM300 kepada seseorang dalam pemilihan Umno bahagian. ketiga-tiga mereka akan didakwa mengikut Seksyen 10 (b) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2008.enam dari kalangan kepimpinan bahagian manakala tujuh lagi dipilih dalam mesyuarat bahagian. Kes ketiga melibatkan seorang ejen di Melaka. Setiap bahagian menghantar 13 perwakilan .

‘‘Indeks Persepsi Rasuah Malaysia adalah pada tahap agak membimbangkan walaupun jumlahnya tidak begitu rendah. ‘‘Sejumlah 53. Mohd.’’ katanya. 2008 oleh HermanSamsudeen KUALA LUMPUR 21 Okt (Utusan Malaysia). Tap seterusnya berkata.9 peratus responden juga mengatakan tahap amalan rasuah dalam negara adalah tinggi. perbandingan antara penjawat awam menunjukkan bahawa kefahaman mengenai rasuah di kalangan warga pihak 43 . Indeks rasuah dinilai daripada tahap 10 bagi prestasi paling cemerlang dan tahap satu bagi prestasi paling lemah. kajian berkenaan melibatkan 14. Datuk Dr. sebanyak 52. Beliau berkata.5 peratus responden yang terlibat dalam kajian Indeks Persepsi Integriti Nasional 2007 juga menyatakan bahawa rasuah dalam sektor politik adalah tidak terkawal. kata Presiden Institut Integriti Malaysia (IIM). Tap Salleh.2 peratus daripada keseluruhan mengatakan langkah-langkah pencegahan berkesan. – Indeks Persepsi Rasuah Malaysia 2007 yang dicatatkan pada tahap 6.031 adalah penjawat awam dan 913 atau 6. Akauntabiliti dan Penandaarasan di IIM di sini hari ini.967 responden dengan 67 peratus atau 10. 26.76 peratus merupakan satu tahap yang agak membimbangkan.Indeks Persepsi Rasuah Malaysia membimbangkan Dikirim pada Oktober 22. selain itu. responden pula rasuah adalah Tambah beliau.’’ katanya ketika membentangkan laporan indeks berkenaan pada Forum Terbuka Indeks Integriti.9 peratus atau 4.1 peratus adalah pertubuhan ekonomi. Mohd. ‘‘Hanya 58.023 adalah isi rumah.

kira-kira jam 11 malam. antara faktor yang mempengaruhi indeks persepsi rasuah ialah kemunculan kes berprofil tinggi sewaktu kajian dibuat dan keprihatinan masyarakat mengenai kes rasuah terutamanya melalui Internet.000 sebagai upah membebaskan dua individu yang ditahan kerana mencuri baja. Tiga akan didakwa kerana rasuah pemilihan Umno KUALA LUMPUR: Tiga orang. akan dihadapkan ke mahkamah Khamis ini terhadap pertuduhan memberi wang rasuah ketika pemilihan Umno Bahagian pada awal November lalu. Anggota polis tak mengaku terima suapan KLANG: Seorang anggota polis berpangkat Inspektor Percubaan didakwa di Mahkamah Sesyen di sini semalam atas tiga tuduhan meminta dan menerima rasuah RM3. 44 . Seorang ejen akan didakwa pada tarikh yang sama terhadap pertuduhan memberi rasuah sebanyak RM200 kepada seseorang bagi mengundi calon dalam pemilihan Ketua Bahagian Umno di Pahang. Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Klang. Menurut kenyataan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Putrajaya hari ini. termasuk seorang Naib Ketua Umno Bahagian di Perak. Hardy anak Charles. Bagi tuduhan pertama Hardy didakwa setuju menerima RM3. pada 19 Disember dan 6 Januari lalu. yang bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. tidak mengaku salah terhadap semua tuduhan itu.000 untuk membebaskan S Thiben dan S Munisvarandi di tempat sama. 24.000 dan seorang penjamin serta menetapkan 8 dan 9 Jun depan untuk perbicaraan kes itu. Naib Ketua Bahagian Umno berkenaan akan didakwa di mahkamah atas dakwaan memberi wang rasuah sebanyak RM300 kepada seseorang dalam pemilihan Umno Bahagian. Hakim Nazilah Manap membebaskan tertuduh dengan ikat jamin RM3.000 daripada pengadu kes sebagai ganjaran melepaskan S Munisvaran dan S Thiben yang ditahan kerana mencuri baja di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPD Klang pada 19 Disember lalu.berkuasa tempatan (PBT) adalah lebih rendah berbanding dengan lain-lain jabatan dan agensi kerajaan. Tuduhan kedua dan ketiga.000 dan RM2. Hardy didakwa menerima masing-masing RM1. Katanya.

” katanya.000 membabitkan pengeluaran visa kepada warga asing. turut dirampas daripada mereka yang ditahan ialah visa yang telah pun dikeluarkan Jabatan Imigresen kepada pekerja asing. Ketua Pengarah berkenaan beserta enam yang lain itu telah pun dikenakan tahanan reman antara empat dan lima hari. 45 . Ketua Pengarah PUTRAJAYA: Seorang Ketua Pengarah bergelar datuk dan dua lagi ahli perniagaan terkemuka juga bergelar datuk ditahan Badan Pencegah Rasuah (BPR) dalam satu operasi yang bermula Selasa lalu hingga tengah malam tadi. Menurut Shukri. “Kita juga percaya ada syarikat-syarikat membawa masuk pekerja asing lain yang terlibat dalam kegiatan ini dan kita sedang meneruskan siasatan. ditahan BPR kes rasuah dalam pengeluaran visa Posted on 11 July 2008 Tags: ditahan BPR kes rasuah dalam pengeluaran visa. Saya ingin menyeru mereka yang terlibat agar segera membuat laporan sebelum kita mengambil tindakan terhadap mereka. dua Datuk. ketiga-tiga mereka akan didakwa mengikut Seksyen 10 (b) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2008.Kes ketiga melibatkan seorang ejen di Melaka. Kesemua mereka ditahan bersabit siasatan kes melibatkan wang suapan berjumlah RM500. “Kita sudah pun mengenalpasti semua syarikat yang kita percaya terlibat dalam sindiket ini. Menurutnya BPR mendapat maklumat mengenai kes itu daripada orang awam dan bertindak menjalankan siasatan sebelum mula membuat tangkapan pada Selasa.Bernama Ketua Pengarah. yang akan didakwa di mahkamah pada tarikh sama atas dakwaan memberi rasuah RM200 kepada seseorang untuk mengundi Ketua Bahagian Umno dalam pemilihan Umno baru-baru ini. . Menurut SPRM. Pengarah Siasatan BPR Datuk Shukri Abdull ketika ditemui di ibupejabat BPR di sini mengesahkan tangkapan itu dan berkata kesemua mereka ditahan di tempat berasingan di sekitar Lembah Kelang. dua Datuk.

integrity and accountability which TI advocates in government and businesses. "The MRRM reports show that Transmile overstated their revenue by RM95 million in financial year 2004." he said in a statement today. transparency.Selain seorang penjawat awam dan dua ahli perniagaan terkemuka itu. adding that RM341 million in its property. called for several measures to be taken by the authorities and corporate boards. who opined that the level of corporate integrity in the private sector still needs improvement. TI Malaysia president Dr Ramon Navaratnam said that appropriate measures must be taken if corporate fault and corruption are proven." Ramon. he added. takes a very serious view of the findings of the Moores Rowland Risk Management's (MRRM) in its final report on Transmile. katanya. plant equipment account was not supported by documentations. Article source: mSTAR Online TI wants justice delivered in Transmile case ." he said. mereka yang ditahan itu dipercayai anggota sindiket yang bertindak sebagai orang tengah dalam kes-kes pengeluaran visa yang dicurigai. Mereka yang ditahan berumur antara 35 dan 64 tahun. TI Malaysia.Malaysiakini Jun 22. 07 : Transparency International (TI) Malaysia has called for a full investigation on Transmile Group Berhad concerning allegations that it may have overstated its consolidated revenues for the past two years. "This would appear be a flagrant violation of the principles of good governance. RM194 million in financial year 2005 and RM333 million in financial year 2006. "The culprits must be held accountable for their misdeeds in deceiving the public in order to gain financially by any improper means. Strengthen commitment 46 .

"The world is watching us on how this MRRM report will be handled and TI hopes Malaysia will deliver justice well. chartering. Transmile's 2006 pretax profit of RM207 million could be reduced to a loss of RM126 million. measures to protect whistleblowers." said Ramon. aircraft leasing and general freight services. MRRM findings may result in Transmile having to re-state its 2005 and 2006 earnings in full provisions have to be made.Among them are." he added. while the 2005 pretax profit of RM120 million could be cut to a RM77 million loss. "The private sector must review. and more deterrent punishment including imprisonment of corporate leaders for corporate frauds. Transmile is a cargo carrier whose shareholders include Malaysia's richest man Robert Kuok. reform and strengthen its commitment to promote good governance and accountability on a more substantive manner before Malaysia's future prospects of economic prosperity and political stability is affected. It provides air cargo and international freight services. 47 .

semalam. Negara jiran itu berada pada kedudukan kedua. Switzerland.” katanya pada pelancaran Laporan Transparency International Global 2007 di Auditorium Majlis Peguam. Tan Sri Ramon Navaratnam yang mengumumkan hasil kajian itu. “Fokus kajian dibahagikan kepada dua jenis iaitu campur tangan politik terhadap proses perundangan sama ada oleh kuasa eksekutif atau legislatif kerajaan selain elemen suapan.BERITA HARIAN . 48 . Laporan kajian itu dikeluarkan di sini. berkata pihaknya mengalu-alukan hasil kajian berkenaan yang memilih sistem perundangan semua negara terbabit sebagai fokus penyelidikan. di sini. Jerman. Finland. Presiden Transparency International Malaysia.25 MAY 2007 Kita tempat ke-9 rendah kes rasuah KUALA LUMPUR: Hasil kajian Transparency International meletakkan Malaysia pada kedudukan kesembilan daripada 62 negara yang mencatatkan kadar rasuah paling rendah dalam sistem perundangan sepanjang tahun lalu. Norway. semalam. setiap tahun tumpuan kajian rasuah badan antarabangsa itu berbeza dan untuk tahun lalu ia memfokuskan kepada sistem perundangan. Selain itu. Singapura adalah antara dua negara Asia yang tersenarai dalam kedudukan 10 negara paling rendah mencatatkan jenayah berkenaan. turut meletakkan Denmark sebagai negara paling rendah mencatatkan kadar rasuah dalam sistem berkenaan. Katanya. Luxemborg dan Iceland. Negara lain yang turut disenaraikan ialah Sweden.

Ambiga Sreenevasan dan Pengarah Eksekutif Transparency International Malaysia. Presiden Majlis Peguam.Hadir sama Presiden Institut Integriti Malaysia. Mengulas lanjut. 49 . Datuk Dr Mohd Tap Salleh. Navaratnam berkata hasil kajian itu agak longgar kerana tidak dilakukan secara mendalam. Richard Yeoh.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->