P. 1
definasi etika

definasi etika

|Views: 465|Likes:
Published by megan86

More info:

Published by: megan86 on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

Sections

1.

1 Definasi Etika
Etika didefinasikan sebagai sains moral dan prinsip-prinsip moral. Ia merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Liputan etika adalah lebih luas daripada menganalisis apa yang betul dan salah seperti yang sering dianggap. Antara aspek utama etika ialah "kehidupan baik", iaitu kehidupan yang bernilai atau memuaskan, yang dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral oleh banyak ahli falsafah. Antara isu utama dalam etika ialah pencarian summum bonum, iaitu "kebaikan yang terbaik". Tindakan yang betul dikatakan mengakibatkan kebaikan terbaik, manakala tindakan tak bermoral dikatakan menghalangnya. Etika dalam erti yang lain ialah mematuhi moral. Etika berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab, keadilan; iaitu analisis konsepkonsep seperti ini dan justifikasi pertimbangan (pernyataan, dakwaan) yang melibatkan konsep-konsep tersebut. Etika adalah teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik bukannya amalan. Etika mengkaji fakta, menganalisisnya dan merumuskan apakah tingkah laku yang sebetulnya. Etika tidak berpegang pada apa yang dinamakan "tanzil Tuhan" atau "wahyu Tuhan" terhadap jawapan akhir atau menyelesaikan isu-isu moral tertentu. Etika berbeza dengan agama.

1

Untuk kefahaman yang lebih jelas dengan etika, ia harus dibezakan dengan moral. Moral adalah ajaran, kumpulan, peraturan dan ketepatan, lisan atau bertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Kesimpulannya, etika adalah disiplin dan peraturan yang menentukan semua perbuatan itu baik atau jahat.

2

2.1 Teori dan Aliran Pemikiran

2.1.1 Teologi
Teori ini melihat kebaikan dan keburukan sesuatu tindakan esuatu perbuatan itu tidak diketahui sama ada baik atau buruk sehinggalah melihat kepada kesannya.

2.1.2 Subjektif
Penilaian terhadap sesuatu etika berdasarkan kepada penilaian diri sendiri. Individu berhak meletakkan nilai sama ada baik atau sebaliknya. Perasaan peribadi terlibat dalam menilai dan menentukan baik buruk sesuatu tindakan.

2.1.3 Objektif
Kod moral adalah bebas dari kepentingan individu. Baik dan buruk tidak bersandar kepada sikap individu tetapi wujud dengan sendirinya.

2.1.4 Naturalisme
Sesuatu perbuatan itu baik atau buruk bergantung kepada pengalaman

3

keseronokan. ‘Baik’ perlu dijelaskan dalam bentuk kualiti fakta alam seperti memenuhi keperluan manusia, mendatangkan kebahagiaan, kenikmatan dan sebagainya kepada manusia.

2.1.5 Non Naturalisme
Moral adalah sesuatu yang unik dan tidak boleh dikelaskan. Sesuatu perlakuan itu baik kerana ianya memang baik.

2.1.6 Relativisme
Sesuatu yang dianggap baik oleh satu masyarakat tidak mungkin dianggap sedemikian oleh masyarakat yang lain. (barat-timur) Ini bererti masyarakat yang berlainan memberikan nilai moral yang berbeza bagi tingkahlaku yang serupa.

2.1.7 Absolutisme
Prinsip moral berbeza dari satu budaya dengan budaya yang lain. Bagaimanapun prinsip asas sejagat adalah sama. Misalnya, semua masyarakat meletakkan nilai yang tinggi kepada kebaikan.

4

Kebaikan ini termasuklah kegembiraan atau keseronokan kepada semua pihak.8 Utilitarianisme Teori ini merupakan suatu aliran atau dimensi di bawah teori etika Teologikal yang juga dikenali sebagai consequentialism. Tindakan dikatakan sebagai bermoral jika ia menghasilkan kegembiraan yang maksimum. Kepastian. Adakah anda pasti sama ada mengalami keseronokan atau kesengsaraan 5 . Jangka masa. kesedaran. kesegeraan. Elemen yang dimaksudkan oleh Bentham ialah: intensiti. Ia adalah doktrin moral yang mengkehendaki manusia supaya bertindak untuk menghasilkan kebaikan secara maksimum. Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873) adalah dua orang tokoh yang dikaitkan dengan teori ini. jangka masa.1. Bentham mengenalpasti 7 elemen yang perlu dipertimbangkan untuk mengukur keseronokanmencipta kalkulus Hedonistik Bentham yang memberi skala antara –10 hingga +10. Berapa lamakah keseronokan atau kesengsaraan akan berakhir? 3. Sejauhmanakah dalamnya kesan pengalaman terhadap seseorang. 2. Intensiti bermaksud kedalaman. 1. keberkesanan dan had atau batasan. kepastian.2.

Had atau batasan. Kita harus bertanya kepada diri sendiri mengenai kesan akibat sesuatu tindakan dalam keadaan tertentu ke atas pihak-pihak yang terlibat sebelum sebarang 6 . Kesedaran. dan baru/lama. objektif/subjektif. baik/buruk. Faktor yang boleh mempengaruhi keseronokan pula ialah kecerdikan. 5. Menurut Mill.akibat sesuatu yang berlaku. Apakah kemungkinan anda mengalami rasa sengsara pada masa hadapan? Mangsa tragedi selalunya sentiasa berasa takut dan risau 7. Mill mengukur kualiti dan kuantiti sekaligus. Keberkesanan. petunjuk kualiti keseronokan adalah seperti tinggi/rendah. Kepantasan anda mengalami rasa seronok atau sebaliknya. Apakah kemungkinan anda mengalami rasa seronok pada masa akan datang? 6. sensitiviti. Kesegeraan. Mill membezakan antara keseronokan dengan memasukkan aspek kualiti. Utilitarianisme pada peringkat paling rendah dipanggil ‘act utilitarinisme’. pendidikan. bermoral dalam tindakan dan kesihatan yang baik. Berapa kerapkah kesengsaraan dan keseronokan dicetuskan dalam kehidupan orang lain? Jika jumlah skor kesengsaraan melebihi keseronokan maka sesuatu perbuatan tersebut adalah sememangnya salah dan tidak beretika. 4.

Perspektif tersebut melihat dari aspek : 1.1. Kepelbagaian nilai budaya dan persekitaran memberikan penilaian yang berbeza terhadap tindakan individu sama ada bermoral atau sebaliknya. 3. Tiada nilai moral yang benar atau salah secara universal atau secara mutlak. Sekiranya tindakan tersebut menghasilkan kebaikan maka ia dianggap betul.tindakan diambil. 2. Perbezaan ini berlaku apabila wujud pertentangan budaya dan amalan dalam diri individu terhadap sesuatu tindakan.9 Relativisme Etika Keadaan merupakan pertimbangan utama dalam menentukan suatu tindakan itu sama ada beretika atau tidak. 2. Tindakan dinilai berdasarkan kesan atau akibatnya. Tiadanya skala penilaian yang piawai dan mutlak dalam menilai suatu perbuatan itu sama ada beretika atau sebaliknya 7 . Relativisme etika melihat kepada beberapa perspektif jika wujudnya pertentangan budaya dan pendapat antara individu.

pengukuran tindakan manusia adalah bergantung kepada piawaian.2. bukannya keseronokan. Apabila pendekatan ini digunakan. berdasarkan kepada pendekatan ini. kegembiraan dan kedudukan. pengukuran etika cuma bergantung ke asas tindakan seseorang dan bukan akibat dari tindakan tersebut. 8 . bermaksud kita melihat sebaik manakah sesuatu tindakan itu dibandingkan dengan piawaian yang bersesuaian dengan apa yang dilakukan oleh manusia atau apakah yang sesuai untuk dilakukan terhadapnya. Mengikut pendekatan ini. Kesimpulannya. Sebenarnya.1.10 Deontologikal Teori deontologikal memeriksa bagaimana kita bertanggungjawab untuk melayani orang lain dan apakah tugas-tugas kita terhadap mereka kerana mereka juga merupakan manusia seperti kita. Jadi penilaian akan dibuat terhadap betul atau salah adalah sesuatu perkara yang agak sukar. tindakan yang bersesuaian dikatakan bermoral dan tindakan yang tidak bersesuaian dikatakan tidak bermoral. Sesuatu tindakan itu boleh diterima oleh sesuatu masyarakat tetapi dianggap salah oleh masyarakat lain. kesengsaraan. Ia juga dikenali sebagai pendekatan berorientasikan tindakan atau ’act oriented approach’.

isu rasuah juga merupakan isu yang hangat yang diperkatakan kini. Pelbagai persoalanan timbul seperti siapakah yang harus dipersalahkan. Remaja kini semakin liar dan tidak beretika sehingga timbulnya prlbagai isu yang berkaitan dengan mereka. Penyebaran maklumat perlu dikawal agar remaja tidak terpengaruh dengan anasir yang tidak sihat. langkah-langkah mengatasi dan sebagainya. puncapuncanya. Antaranya ialah perbuatan jenayah remaja.1 Pendahuluan Jenayah etika merupakan suatu isu hangat yang diperkatakan kini. 9 .3. Selain itu. Namum begitu. Nilai-nilai etika semakin hilang di mana suatu ketika diperlihara dengan baik oleh generasi dahulu. kewujudan media sama ada media massa atau media elektronik sangat berpengaruh di dalam menentukan corak maklumat dan hiburan yang diperolehi oleh golongan remaja.

Tetapi kini. keluarga malah masyarakat dan negara. Peranan dan tangungjawab badan berkuasa sama ada kerajaan atau Badan Pencegah Rasuah (BPR) adalah besar untuk menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan rasuah ini. Oleh itu.2 Masalah Sosial Remaja Alam remaja merupakan satu tahap kritikal dalam kehidupan manusia. adakah nilai-nilai murni yang disemai dan dipelihara sudah lusuh rentetan daripada permodenan mental dan kebendaan. perbuatan rasuah tidak boleh dipandang sebelah mata sahaja. 3. Oleh itu timbul persoalan di sini. iaitu tempoh peralihan daripada alam kanak-kanak kepada alam dewasa. Keruntukan moral dan akhlak remaja berada di tahap yang agak membimbangkan. perbuatan rasuah merupakan perbuatan yang keji dan hina. Pada peringkat tersebutlah seseorang mula bertindak balas kepada tuntutan emosi untuk mencari identiti dan penampilan tersendiri.Rasuah merupakan suatu pemberian yang diberi kepada seseorang untuk membenarkan perkara salah dan membantalkan perkara yang betul. Is bukan sahaja melibatkan individu. Berdasarkan ajaran agama Islam. Kesan rasuah sangat besar. 10 . remaja terlalu jauh meninggalkan batas keperibadiannya dan melupakan nilai-nilai etika dan moral yang sepatutnya tersemai di dalam diri mereka.

iii. bohsia.2. golongan remaja yang perlu ditumpukan adalah yang berumur di bawah 21 tahun dan sebahagian besar daripada mereka masih dalam alam persekolahan. buang anak. Akta Pekerjaan Kanak-Kanak dan Orang Muda 1996 mentakrifkan seorang kanak-kanak adalah mereka yang berada dalam lingkungan umur 10 hingga 14 tahun. mencabut hormat dan memiliki senjata. samun. Walaupun setiap akta ini tidak menjelaskan peringkat umur tertentu. Contoh gejala-gejala negatif remaja: i. pengedaran dadah. Dalam Akta Pengangkatan 1952. secara umumnya dalam membicarakan masalah remaja. lumba haram. Jenayah Juvana seperti berjudi. ibu bapa. kanak-kanak didefinisikan mereka yang berumur 21 tahun ke bawah. mencuri. orang tua serta orang 11 . ujian. Bersikap kurang sopan kepada guru. pecah rumah. bunuh. penyalahgunaan. Secara perundangan tidak terdapat definisi yang khusus bagi mengkategorikan remaja.3. kelas dan perhimpunan. peras ugut. ii. kongsi gelap.1 Definasi Secara umumnya masalah sosial negatif anggota merangkumi berbagai perlakuan masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat ataupun negara. Ponteng seperti tidak hadir ke sekolah.

iv. Tetapi masih ada lagi kes-kes yang tidak dilaporkan. Contohnya. perhentian bas. masalah sosial remaja adalah salah kerana akan mendatangkan banyak kesan yang buruk terhadap masyarakat. 12 .awam.2. Berdasarkan salah satu teori etika – pendekatan deontologikal. Berkelakuan lucah seperti menggunakan kata-kata lucah. Kes-kes ini telah menggambarkan remaja tidak menjalankan tata cara kehidupan yang baik seperti yang digariskan dalam agama masing-masing. Merosaklkan harta benda sekolah dan awam seperti pondok telefon.nilai Etika Terdapat terlalu banyak kes masalah jenayah remaja yang dilaporkan kepada pihak yang berkuasa.2 Nilai. Ini adalah disebabkan sikap masyarakat yang tidak peduli. berkelakuan lucah adalah salah dalam masyarakat Malaysia tetapi boleh diterima oleh masyarakat barat. Lari dari rumah. 3. v. Dari segi teori teologi. ketidaksopanan terhadap orang tua adalah satu kesalahan yang besar dalam agama buddha. Nilai-nilai etika yang diterapkan dalam agama setiap individu tidak dipatut sepenuhnya. vi. melikis gambar lucah dan memiliki bahan lucah. tandas awam dan sebagainya.

3. Ini akan mendorong kepada kewujudan suasana harmonis. Lantaran itu untuk memenuhi keinginan ini.3 Punca Keruntuhan Akhlak Remaja A. Keluarga James Becker mengatakan bahawa ketidakseimbangan disiplin sesebuah keluarga akan menyebabkan anak-anak tidak dapat mewujudkan pengawalan diri yang sempurna. luaran dan media massa Pelbagai dorongan yang kurang sihat dipaparkan melalui persekitaran ini yang seterusnya menyebabkan mereka terikut-ikut dengan pengaruh ini. Punca-punca keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan adalah alam rumah tangga yang tidak teratur. perpisahan ibu bapa.2. memahami kehendak jiwa remaja dan berfikiran terbuka. mereka merayau-rayau di 13 .Ibu bapa hendaklah menjadi ‘role model’ sekaligus sebagai perangsang. Pengaruh persekitaran. pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga. suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan tenteram serta tidak keupayaan pihak penjaga mengawasi pendidikan anakanaknya boleh juga membawa kepada kancah keruntuhan moral.Ibu bapa hendaklah membimbing. B. keadaan sosioekonomi yang sempit.

namun tidak semua maklumat. Melalui teknologi yang semakin canggih ini. Melalui internet umpamanya.Ini menjadi masalah kerana lazimnya golongan belia mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat di sekeliling mereka.maklumat itu sesuai untuk kesemua peringkat umur. Oleh itu. Paparan adeganadegan negatif dari filem barat menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang ditonton.pusat-pusat membeli-belah. masyarakat yang berfikiran kurang sehat dengan mudahnya boleh akses kepada maklumat-maklumat yang boleh menjurus ke arah pemikiran negatif. Media massa merupakan sumber maklumat yg cukup berkesan dalam penyebaran berbagai informasi. Internet . Remaja yang terkandas dalam pelajaran mempunyai masa lapang yang banyak. Gagal dalam pelajaran Gagal dalam pelajaran juga merupakan punca terjadinya gejala sosial tersebut. C. mereka bergaul dengan rakan-rakan sebaya juga tidak 14 . pusat permainan video dan secara tidak langsung terlibat dalam pergaulan bebas. golongan belia mudah terdedah kepada banyak maklumat.Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) juga turut menyumbang kepada pemaparan gejala-gejala negatif selain peranannya yang begitu penting bagi kemajuan sesebuah bangsa dan negara.

3. lumba haram dan sebagainya. Apabila mereka terlibat dala kegiatan ersebut. Sekiranya masalah ini tidak dikawal. menculik dan meragut. Maka.4 Kesan gejala sosial remaja A. 15 .bersekolah dan bermula dari situ. Masyarakat akan hidup dalam ketakutan memandang remaja kini yang hilang nilai-nilai etika serta moralitinya. mereka mula ponteng sekolah. Remaja merupakan aset negara dan juga pemimpin masa depan. malahan ia juga akan memberi kesan buruk kepada politik seterusnya negara. Sosial Remaja merupakan generasi yang menjadi harapan untuk membangun dan mengharminikan masyarakat pada masa yang akan datang. dadah. Tetapi padsa masa kini. merompak. B. lambat laun masyarakat akan menjadi huru hara. berjudi. Politik dan Negara Keruntuhan moral remaja bukan sahaja akan mengancamkan masyarakat. pil ecstasy. remaja yang tidak dapat mengawal diri sendiri telah menjadi satu ancaman bagi masyarakat. mereka memerlukan wang yang banyak untuk memperolehnya.2. mengunjungi pusat-pusat hiburan. mereka mengambil jalan yang mudah untuk mendapat wang dengan mencuri.

Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap 16 . Ekonomi Gejala sosial juga akan memberi kesan yang negatif kepada ekonomi negara.2. Tetapi jika dilihat keadaan sekarang. Peranan ibu bapa Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. 3. Mereka akan merasa tidak selamat untuk melabur di negara kita.Kemajuan sesebuah negara bukan sahaja bergantung kepada ekonomi tetapi juga pemimpin yang sesebuah negara tersebut. remaja kita yang begitu mudah dipengaruhi oleh gejala negatif.5 Cara Mengatasi masalah sosial remaja A. C. Pelabor akan memilih untuk melabur di negara yang lebih stabil dari segi masyarakat. Pemimpin tersebut hendaklah seorang yang disanjungi orang ramai dan dipercayai orang rakyat. ini akan mengurangkan keyakinan pelabur asing unutk melabur di negara kita. ekonomi serta politik. Ini memandangkan apabila gejala sosial berleluasa berlaku. ini sedikit sebanyak akan mempengaruhi kestabilan dan keharmonian negara.

supaya dengan 17 . tepati janji. mewujudkan sikap positif terhadap masalah. melatih anak cara bersopan. amanah. Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukkan moral yang baik. emosi dan keputusan. motivasi. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut. Selain itu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama. sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak. Peranan Guru Guru hendaklah menekankan nilai-nilai murni dalam pengajaran supaya pelajar-pelajar dapat diasuh dan dibimbing ke arah keperibadian tinggi dan mempunyai sifat-sifat mulia. berketerampilan. nilai-nilai murni. B. adalah menjadi tanggungjawab guru untuk mempratikkannya. Oleh itu. Selain itu ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan.gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. keberanian. prinsip-prinsip akauntabiliti. Malahan di dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah(KBSM) ditekankan perkara ini di mana nilai-nilai murni hendaklah diserapkan dalam setiap mata pelajaran dalam sesi pengajaran. menunjukkan keperibadian yang mulia.

pelajar bukan sahaja mendapat pengetahuan tetapi juga menjadi orang yang bermoral. Penguatkuasaan Undang-Undang oleh pihak berkuasa seperti polis. E. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. C. Setiap masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk membanterasnya. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis. Program Kauseling Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. Peranan Masyarakat Untuk mengatasi masalah ini.cara ini. 18 . masyarakat juga memainkan peranan uang penting. D. Masyarakat bertindak sebagai pemerhati dalam memberi nasihat yang sepatutnya kepada remaja kita.

pihak media massa perlulah memainkan peranan yang baik dan bekerjasama untuk membanteraskan masalah ini. Peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan yang penting. Media massa perlulah memperbanyakkan bahan-bahan ilmiah. 19 . Ibu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positif. penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajar-pelajar yang bermasalah.F. G. Televisyen hendaklah menayangkan filem-filem yang boleh merangsang pembinaan insan yang baik. Oleh itu. Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa. Peranan Media Massa Media massa boleh memberi pengaruh yang positif dan negatif kepadaremaja.

1 Definasi Rasuah merupakan suatu jenayah atau kesalahan undang-undang dimana seseorang mendapat kebebasan. keraian kepada pihak-pihak tersebut.3 Rasuah Rasuah merupakan jenayah etika yang membawa banyak keburukan daripada kebaikan. ia memberi kesan buruk kepada individu.3. Daripada perbincangan ini. masyarakat dan nehara. hanya beberapa isu rasuah sahaja diketengahkan. kontrak atau keistimewaan (favours) dari pihak berkuasa atau sesebuah syarikat selepas memberi wang. 3. Menurut Badan Pencegah Rasuah Malaysia terdapat empat kesalahan rasuah yang utama: • • • Meminta/Menerima Rasuah Menawar/Memberi Rasuah Membuat Tuntutan Palsu 20 .3. malah. keluarga. hadiah.

Ini adalah kerana pada masa yang na nti akan digunakan untuk menyelewengkan kebenaran. orang yang menerima rasuah haram hukumannya dan wang atau yang diperolehi melalui amalan rasuah adalah tidak bersih. Konsep amanah ialah tidak melakukan sesuatu demi kepentingan diri sendiri dalam tanggungjawab 21 . Sesetengah daripada kita tidak dapat membezakan rasuah dengan hadiah.• Menyalahguna Jawatan/Kedudukan 3. Apa yang embezakannya adalah niat pemberi. rasuah sering dirujuk kepada pemberian dan penerima wang atau hadiah dengan persefahaman penerima melakukan sesuatu untuk pemberi.nilai Etika Dari pandangan agama Islam.3. tetapi pemberian itu jika diberikan kepada golongan yang tertentu dan si pemberi mempunyai kepentingan kepada individu tersebut. Konsep rasuah dan amanah adalah bertentangan. maka perbuatan ini dikatakan rasuah. Daripada pengertian yang diberi dan difahami umum. Perbezaan ini hendak difahami kerana seseorang mungkin tidak mempunyai niat untuk merasuah. Persepsi mengenai rasuah adalah lebih luas kerana ia diasaskan kepada konsep kepercayaan.2 Nilai.

3.3 Punca Rasuah Keinginan atau kemahuan seseorang yang tidak terbatas adalah suatu naluri yang sentiasa ada pada kita. Contohnya. jika dia tidak berbuat demikian. inginkan kereta mewah. Selain itu. Gaya hidup sekarang memaksa mereka memberi prioriti rendah kapada keperluan asas dan menumpukan lebih perhatian kepada barangan konsumer. Gaya hidup yang digerakkan oleh keinginan konsumeris Keinginan adalah keinginan memiliki barangan mewah. faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya rasuah adalah seperti yang berikut : A. dalam konteks begitu timbulnya rasuah. Rasuah merupakan cara yang cepat dan mudah untuk kita memperolehnya. Tiap-tiap individu diamanahkan menjalankan tugas untuk umat manusia yang lain.yang diberi. rumah besar dan sebagainya.3. pakaian berjenama. Kebanyakkan orang lebih suka memenuhi keperluan konsumeris 22 .

mertua untuk membeli pelbagai keperluan atau barang-barang. barang-barangan yang diimport dan sebagainya. Gaya hidup yang mewah Ramai orang inginkan gaya hidup yang mewah. Apabila ini berlaku. Desakan masyarakat pula meliputi desakan jiran seperti jiran memandang rendah terhadap mereka. anakanak. Desakan keluarga meliputu desakan daripada isteri. B. Kajian menunjukkan golongan yang baru bekerja dan mendirikan rumahtanggan mempunyai kecanderungan untuk menerima rasuah. Maka dengan ini. desakan daripada orang yang berkuasa seperti majikan dan sebagainya. mereka terpaksa mencari sumber pendapatan yang lain termasuk mengamalkan rasuah. Mereka hidup lebih daripada kemampuan. Selain itu. Mereka menganggap golongan kaya mesti memakai pakaian yang jenama. C. iaitu desakan keluarga dan desakan masyarakat.berbanding dengan keperluan asas. cara yang paling mudah untuk memperolehnya adalah dengan 23 . kereka yang mewah. Ini kerana pendapatan mereka hanya mencukupi keperluan harian terutama mereka yang bertugas di bandar-bandar besar. Desakan Desakan terbahagi kepada dua.

tiada pemantauan. Sikap mementingkan diri Apabila sikap mementingkan diri sendiri menguasai. F. Apabila orientasi kehidupan berubah. pandangan orang lain tidak mustahak lagi dan seseorang akan bersedia untuk membuat apa sahaja. D.mengamalkan rasuah. Silang budaya Budaya di kalangan masyarakat Malaysia menyebabkan amalan memberi ‘hadiah’ sebagai satu ritual dalam dunia perniagaan. kemungkinan untuk melakukan rasuah adalah besar. Penyalahgunaan kuasa Melalui jawatan/amanah/ kedudukan untuk dapatkan suapan dalam membuat keputusan untuk diri sendiri. E.saudara-mara atau sekutunya yang ada kepentingan. lembap menjalankan tugas dan terbuka kepada 24 . Kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi Kepimpinan yang lemah menyebabkan kurangnya penyeliaan. G.

memenangi pemilihan jawatan politik. I. Perlumbaan moden memperlihatkan para kontraktor berlumba-lumba mendapatkan tender. 3. menagih populariti dan sebagainya. Mereka juga akan berusaha untuk memenangi hati pegawai pengurusan atau pembuat keputusan. Rasuah diberikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan tender. mengumpul kekayaan. Pengaliran wang juga akan meningkat. Modenisasi. Pembangunan sosial ekonomi yang tidak diseimbangkan dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. Golongan yang terlibat juga mengambil kesempatan untuk mengaut untung sebanyak-banyaknya.penyelewengan khususnya rasuah. H. Politik Sesetengah ahli politik menggunakan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat dengan menerima dan memberi rasuah untuk mendapatkan kuasa. mempercepatkan bayaran. Projek pembangunan bercambah seperti cendawan tumbuh.3. melepaskan hukuman atau tindakan jika gagal atau lambat menyiapkan projek dan sebagainya.4 Kesan Rasuah 25 .

Ada pihak yang mengunakan kemajuan teknologi untuk melakukan jenayah besar-besaran seperti money laundering serata dunia melalui internet. B. Sekiranya rasuah berleluasa. menyebabkan hak-hak mereka dinafikan. Ia juga adalah satu penyakit masyarakat yang amat berleluasan. Mereka perlu lebih peka terhadap jenayah rasuah kerana rasuah kini bukan lagi dilakukan secara bersemuka malah melalui media interaktif. Hal ini dilihat seolah-olahnya teknologi boleh digunakan sewenag-wenangnya dengan mengabaikan nilai-nilai etika.A. Teknik rasuah dan merasuah sekarang dilakukan dengan menggunakan kemudahan teknologi. ia akan menimbulkan perasaan dengki. Ketidakadilan Mereka yang miskin & tidak berpengaruh akan tertindas kerana tidak mampu memberi rasuah. Negara dan Masyarakat Rasuah amat berbahaya kerana ia boleh membabitkan pembunuhan. perasaan tidak puas hati dan seterusnya kita tidak akan berjaya membina negara yang aman dan makmur. Tanggungjawab dan peranan pihak berkuasa adalah besar untuk membasmi perbuatan yang tidak bermoral ini. 26 .

Tumpuan pembangunan atau pelaburan tidak seimbang Akibat rasuah .C. Menyebabkan kenaikkan harga barangan (Kos modal) Kajian mendapati pengguna terpaksa membayar antara 10% hingga 20% lebih daripada harga sepatutnya E. Ini akan menyebabkan bangunan atau jalan 27 . Pengaliran keluar wang negara(Capital outflow) Wang yang diperolehi secara rasuah selalunya disimpan dibank luar negara bagi mengelakkan dikesan/dirampas/tidak selamat. Ini menyebabkan banyak wang mengalir keluar/kehilangan modal. F. keputusan untuk pelaburan dan pembangunan lebih dipengaruhi oleh keuntungan peribadi pihak-pihak atau individu tertentu daripada kepentingan dan keperluan masyarakat D. Membahayakan nyawa Pemaju dan kontraktor yang memberi sogokan kepada mereka yang terlibat terpaksa mengurangkan kualiti bahan binaan dan tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan.

G. Kelemahan Penguatkuasaan Undang-undang Kerana rasuah. membiarkan kebanjiran pendatang asing tanpa izin kerana menerima rasuah boleh mengancam keselamatan negara. H. penjualan senjata api secara haram. Mengancam keselamatan negara Membocorkan rahsia kerajaan. Yang menjadi mangsa adalah mereka yang tidak mampu memberi sogokan.5 Cara Mengatasi Rasuah A.3. penguatkuasaan peraturan dan undang-undang dilaksanakan secara tidak adil dan pilih kasih atau selective enforcement dan double standard berlaku. Generasi yang dididik benci rasuah akan membesar menjadi individu yang lebih bertanggungjawab.raya yang boleh membahayakan nyawa orang ramai. ikhlas. Sistem pendidikan hanya membentuk generasi akan datang yang 28 . Mamasukkan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan Benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan lagi. amanah. 3.

Selain itu para pengamal rasuah akan berfikir banyak kali sebelum cuba melakukan rasuah lantaran hukuman berat yang bakal diterima. C. proses temu duga dan seumpamanya perlu diringkaskan supaya tidak membebankan orang ramai khususnya para peniaga. Proses yang mudah dan telus dapat menghindari bahaya rasuah kerana tidak perlu disogok semata-mata untuk mempercepatkan proses. Meningkatkan Penguatkuasaan Undang-Undang dan Hukuman Siasatan dan penguatkuasaan undang-undang perlu dipergiatkan lagi agar masyarakat sedar betapa bahaya dan serius masalah rasuah jika tidak dibenteras dan dibendung untuk keselamatan negara.bebas daripada rasuah. kontraktor dan pelabur. Pemimpin sebagai "role model" 29 . Penggunaan borang. sukar dan lambat perlu diperkemaskan dan dipermudahkan dengan menggunakan kelebihan ICT. Memudahkan urusan menggunakan ICT Prosedur diproses yang panjang. D. B.

Pemimpin adalah merupakan role model dan "motor penggerak" untuk mencapai tujuan kewujudannya. sebahagian besarnya ditentukan oleh cara-cara pemimpin dalam membimbing orang-orang yang dipimpinnya.1 Fakta Kajian 30 . fungsi kepimpinan itu amat besar dan mutlak sekali. Jika sifat keperibadian dan nilai integriti yang tinggi menjadi asas kepimpinan. Seseorang ketua atau pemimpin itu perlulah menjadi role model bagi warga organisasi yang diterajuinya.Dalam sesebuah organisasi atau kelompok masyarakat. 4. Berjaya atau tidaknya sesebuah organisasi atau masyarakat dalam mencapai tujuan mereka. maka nilai-nilai yang sama dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. berkesan dan berterusan di kalangan anggota-anggotanya.

Tiga per-empat (3/4) dari negara-negara yang mempunyai indeks kurang dari 5 adalah terdiri dari negara-negara miskin di mana rakyatnya berpendapatan kurang dari 1USD sehari (0 adalah paling dicemari oleh rasuah. RM1. diikuti kumpulan berpendapatan bulanan RM3.RM3. Suatu kajian yang dikeluarkan oleh Transparency International mendedahkan bahawa terdapat perkaitan yang rapat di antara gejala rasuah dan kemiskinan.500 (18%) (Berita Harian 6 Mac 07).Kajian yang dilakukan oleh Transparency International Malaysia yang mengatakan bahawa golongan berpendapatan tinggi di Malaysia lebih cenderung memberi rasuah kepada pihak berkuasa. Menurut kajian Transparency International Global Corruption Barometer 2006.000 (40%).501 .001 hingga RM5. Menurut kajian itu. iaitu gejala rasuah berlaku kerana didorongi oleh faktor kemiskinan [laporan Corruption Perception Index 2006 (CPI 2006)].000 ke atas didapati paling ramai memberi rasuah iaitu 52%.* mendapati kesan rasauh menurut sector di Malaysia seperti berikut : 31 .000 (31%) dan kurang RM1. dan 10 adalah paling bersih dari rasuah). golongan berpendapatan bulanan RM5.

8 2.0 2.5 2. 5 = paling kotor) 3.Sektor Parti Politik Parlimen dan Pentadbiran Kerajaan Bisnes & Syarikat Swasta Polis Kehakiman Media Badan Cukai Perubatan Pendidikan Ketenteraan Perkhidmatan Pendaftaran & Permit Perkhidmatan NGO ( Badan bukan kerajaan) Badan Keagamaan Tahap (1= terbersih .7 Jadual Kesan Rasuah Di Malaysia tahun 2006 32 .1 2.4 2.1 2.8 2.5 3.2 1.3 3.2 2.2 3.0 3.

WAN Mohd. hanya tiga kes jenayah membabitkan pelajar dilaporkan berlaku di Cameron Highlands iaitu dua kes pecah rumah dan satu kes curi motosikal. setakat ini pihaknya belum pernah menerima laporan pengetua atau guru besar menyembunyikan pembabitan pelajar dalam jenayah di daerah Cameron Highlands.4. daerah Cameron Highlands merupakan antara tempat yang mencatatkan kes jenayah paling rendah membabitkan pelajar sekolah di negara ini.Para pengetua dan guru besar sekolah diminta tidak merahsiakan perbuatan pelajarnya yang terlibat dengan jenayah daripada pengetahuan pihak polis semata-mata mahu menjaga nama sekolah. ''Perbuatan jenayah tidak perlu disembunyikan kerana lambat-laun ia tetap akan diketahui oleh polis. Zahari. Bagaimanapun katanya.2 Kes-kes Masalah Sosial Remaja ARKIB : 22/01/2009 Jangan rahsia jika pelajar lakukan jenayah CAMERON HIGHLANDS 21 Jan. 33 . Deputi Supritendan Mohd. Malah katanya. Ketua Polis Daerah Cameron Highlands. semalam. Zahari Wan Busu bersalaman dengan guru-guru besar pada Majlis Pelantikan Pegawai Perhubungan Sekolah Daerah Cameron Highlands di Ibu Pejabat Polis Daerah Cameron Highlands. ''Tiga pelajar ditangkap kerana terlibat dalam kes pecah rumah manakala seorang lagi kes curi motosikal dan penangkapan mereka yang terdiri daripada pelajar tingkatan tiga hingga lima telah berjaya menyelesaikan kes tersebut. Zahari Wan Busu berkata." katanya. tindakan tersebut bukan sahaja menyalahi undang-undang tetapi boleh mengundang masalah pada kemudian hari. kita bimbang ia akan merebak seterusnya memudaratkan keselamatan pelajar lain dan sekolah itu sendiri." katanya ketika berucap pada Majlis Pelantikan Pegawai Perhubungan Sekolah Daerah Cameron Highlands Tahun 2009 di Ibu Pejabat Polis Daerah Cameron Highlands di sini hari ini. ''Sepanjang tahun lalu misalnya. . ''Kalau perbuatan jenayah ini disembunyikan. Menurut Wan Mohd. pengetua dan guru besar yang mengetahui pelajar mereka terlibat dalam jenayah boleh berhubung terus dengan pegawai perhubungan sekolah untuk memaklumkan perkara itu agar tindakan segera boleh diambil.

Sakaruddin Che Mood berkata. . Asisten Komisioner Mohd. Cheras di sini semalam. Ketua Polis Daerah Kajang. keseluruhannya masalah jenayah di Cameron Highlands berada dalam keadaan terkawal apabila hanya 61 kes dicatatkan sepanjang tahun lalu.75 peratus berbanding 80 kes yang dicatatkan dalam tempoh yang sama pada 2007.Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun adalah antara tiga suspek yang ditahan kerana memiliki dan mengedar dadah di sebuah rumah di Kampung Baru. Ketika serbuan. ARKIB : 28/11/2008 34 . Beliau berkata. Turut dirampas ialah sebuah kereta Proton Wira Aeroback. siasatan mendapati ketiga-tiga suspek berusia antara 16 hingga 23 tahun itu bergiat aktif sejak lapan bulan lalu. kesemua suspek sedang membungkus dadah ke dalam plastik kecil sebelum diberkas pihak polis. Katanya. jumlah itu didapati menurun 23.Wan Mohd. suspek dipercayai giat menjalankan aktiviti menjual dadah di sekitar Lembah Klang. kesemua suspek kini ditahan reman selama lapan hari mulai semalam bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Kanun Keseksaan. Zahari berkata. dua telefon bimbit dan dua buku akaun bank.000." katanya kepada pemberita di sini hari ini. "Salah seorang daripada suspek yang ditahan mempunyai dua rekod jenayah lampau atas kesalahan yang sama. polis merampas lima paket heroin seberat 987 gram bernilai RM26. Dalam serbuan pada pukul 4 petang itu. pihaknya percaya suspek-suspek membungkus semula dadah tersebut sebelum menjualnya kepada pembeli. Katanya. ARKIB : 20/11/2008 3 termasuk remaja perempuan ditahan edar dadah KAJANG 19 Nov. Tambah Sakaruddin.

Samad. Rembau (lapan kes) dan Jelebu (lima kes). ''Di samping itu. tapisan serta kawalan yang ketat perlu dilaksanakan terhadap media massa. 93 kes melibatkan mangsa berumur di bawah 16 tahun manakala 27 suspek berusia di bawah 18 tahun. Tampin (13 kes). Jempol (23 kes). Beliau berkata." ujar Abd. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pembangunan Modal Insan. ''Sektor swasta juga boleh membantu dengan menaja atau membiayai program-program berkenaan. Abd. Samad berkata. daerah Seremban mencatatkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 58 kes diikuti oleh Port Dickson (24 kes).Sebanyak 149 kes rogol membabitkan golongan remaja dilaporkan berlaku di negeri ini sepanjang tahun lalu.149 kes rogol babitkan remaja SEREMBAN 27 Nov. ''Kerajaan negeri memandang serius terhadap gejala rogol di kalangan remaja dan sentiasa berusaha membendungnya. Beliau berkata." jelasnya semasa menjawab soalan Datuk Zainal Abidin Ahmad (BN-Sungai Lui) pada persidangan Dewan Undangan Negeri ke-12 di sini hari ini. Katanya lagi. Selain itu ujar beliau. ''Program-program yang bermanfaat untuk golongan remaja seperti bengkel. . Belia dan Sukan negeri. cetak dan elektronik untuk mengelakkan remaja terpengaruh dengan unsur-unsur lucah. Abd. 35 . Samad. Warisan 2020 dan Rakan Waja Diri dari semasa ke semasa. Beliau turut menyarankan supaya pertubuhan bukan kerajaan dan pertubuhan dakwah menggiatkan penganjuran program pembangunan modal insan yang disasarkan kepada golongan remaja. kerajaan negeri akan mengkaji semula keberkesanan serta menambah baik program Rakan Muda." kata Abd. agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang di negeri ini diminta mengambil inisiatif yang lebih serius terhadap isu rogol melibatkan remaja. Kuala Pilah (18 kes). Samad Ibrahim (BN-Sri Menanti). daripada jumlah itu. Pusat Pembangunan Insan Cemerlang. pendekatan bersepadu berasaskan ajaran Islam merupakan satu kaedah paling berkesan bagi menangani gejala tersebut. kaunseling dan motivasi perlu diperbanyakkan. kesedaran serta motivasi dalaman yang tinggi diyakini berupaya mencegah remaja daripada terjebak dalam gejala rogol. seminar.

"Siasatan masih dijalankan dan polis meminta orang ramai yang ada maklumat mengenai kejadian supaya menghubungi IPD Subang Jaya di talian 03-89484822 atau mana-mana balai polis berdekatan. Asisten Komisioner Zainal Rashid Abu Bakar berkata. kesemua suspek yang berusia 20-an itu ialah kumpulan yang terakhir dilihat bersama mangsa. Ketua Polis Daerah Subang Jaya. kirakira pukul 7.Polis menahan enam lelaki bagi membantu siasatan kes remaja lelaki yang ditemui mati dibunuh dengan kesan kelar di leher. Arjunan. Mayat B. lengkap berseluar jeans kelabu. 36 . polis menahan dua suspek hari ini manakala empat lagi ditahan kelmarin.15 pagi. Menurutnya. Difahamkan. 16. mereka direman selama enam hari bagi membolehkan polis menyiasat kes ini di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mayat itu ditemui di Jalan LP2/7 itu hanya 100 meter dari Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Subang Jaya. tiga tikaman dan perutnya terburai di Subang Jaya dekat sini kelmarin. baju T dan berselipar ditemui dalam keadaan berlumuran darah di tepi jalan oleh sepasukan anggota polis yang meronda di kawasan terbabit." ujarnya.ARKIB : 15/08/2008 Polis tahan 6 lelaki kes bunuh remaja KUALA LUMPUR 14 Ogos .

Pengarah Pusat Pembangunan Keluarga Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. ibu bapa hari ini ingin menjadi kumpulan ibu bapa moden dengan memadamkan 'garisan' yang sepatutnya ada antara mereka dan anak-anak. Justeru. Beliau berkata. anak-anak cuba menjadi dewasa sedangkan hakikatnya mereka tidak cukup matang untuk mengawal hidup mereka sendiri.Masalah sosial di kalangan remaja di negara ini semakin serius ekoran generasi baru ibu bapa hanyut dalam arus pemodenan. mereka perlu akrab dengan anak-anak. dalam apa keadaan yang diharungi oleh pasangan suami-isteri. "Hari ini banyak kes remaja bermasalah. Menurut beliau. ibu bapa hari ini tidak lagi dapat menjalankan peranan mereka seperti yang sepatut dan sewajarnya. akan memberontak jika kemahuan tidak dituruti. Sebab itu katanya. Akibatnya mereka lebih mengejar kebendaan dan meminggirkan tanggungjawab sebenar untuk melatih dan melahirkan generasi muda yang menghormati dan menghargai nilai sebuah keluarga. Beliau berkata. cara konvensional masih perlu digunakan dalam mendidik anak-anak. Norani Mohd. Oleh itu. Tetapi tidak semua mereka datang dari keluarga yang berpecah belah. tegasnya. katanya. ibu bapa yang merasakan diri mereka moden. "Sebaliknya masalah itu turut melanda keluarga yang tidak bermasalah. lazimnya akan menjadi 'tawanan' anakanak kerana kuasa untuk mereka mengawal anak-anak telah hilang. Madya Dr.'' katanya kepada Utusan Malaysia ketika ditemui baru-baru ini. Anak-anak yang dilatih dengan cara itu katanya. banyak keluarga yang tidak berfungsi seperti mana yang sepatutnya.ARKIB : 02/05/2008 Ibu bapa generasi kini hanyut dalam arus kemodenan KUALA LUMPUR 1 Mei . Ekoran itu katanya. 37 . Sebab itu kata Norani. ia tidak bererti ibu bapa perlu garang tanpa bertempat sebaliknya bertegas supaya anak-anak mendengar nasihat yang diberikan. golongan ini mempraktikkan hubungan sebagai kawan dengan anak-anak tanpa menyedari kesannya yang menyebabkan lahir remaja yang tidak berdisiplin. Prof. Salleh berkata.

357 orang pada 2005 kepada 1. statistik penglibatan remaja dan pelajar dalam penyalahgunaan dadah pula menurun dari 1. jumlah remaja yang ditangkap pada tahun lepas juga meningkat berbanding 5. kata Ketua Polis Negara (KPN). ‘‘Sebab itu perlu ada perasaan kasih-sayang dan hormat-menghormati dalam keluarga bagi mewujudkan masyarakat penyayang. ‘‘Situasi ini harus dipandang serius oleh semua pihak kerana dalam sesetengah kes ia turut melibatkan para pelajar seawal umur tujuh hingga 10 tahun. Musa memberitahu.Kes remaja terlibat jenayah meningkat KUALA LUMPUR 16 Feb. harta benda terutama kes mencuri motosikal membabitkan remaja dilaporkan pada tahun lalu berbanding 5.’’ katanya. sebanyak 6.545 adalah pelajar.543 kes pada tahun sebelumnya.889 pelajar pada tahun 2005. ia juga sangat perlu kerana kewujudan keluarga bahagia akan memudahkan usaha bagi melahirkan sebuah masyarakat yang baik tanpa mendatangkan masalah pada negara. sekali gus anak-anak akan rasa di sayangi dan dihargai oleh ibu bapa.’’ katanya. Beliau berkata. Dalam perkembangan sama. 38 . Bagaimanapun katanya. Beliau menyuarakan kebimbangan tersebut kerana kes-kes jenayah melibatkan remaja dan pelajar di seluruh negara meningkat sebanyak 295 kes pada tahun lalu.253 orang pada tahun lepas. ‘‘Seramai 8. Menjawab satu soalan. Beliau berkata demikian sewaktu menyampaikan ucapan sempena wacana bulanan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) bertajuk Jenayah dan Perubahan Nilai Dalam Masyarakat Malaysia di Menara DBP di sini. Musa berkata. – Masyarakat perlu berganding bahu bersama polis dalam usaha mengatasi masalah jenayah di kalangan remaja termasuk pelajar yang semakin membimbangkan.997 orang termasuk 2. hari ini. Mengulas lanjut. beliau berkata.838 kes jenayah termasuk jenayah kekerasan. beliau mengingatkan ibu bapa agar bersikap terbuka terhadap teguran jiran tetangga ke atas perlakuan anak-anak mereka. ibu bapa diingatkan jangan terlampau mengejar kemewahan sehingga mengabaikan tanggungjawab menjaga dan mendidik anak-anak. Musa berkata institusi kekeluargaan perlu terus diperkukuh dalam usaha untuk menjadikannya sebagai benteng paling teguh dalam menghadapi cabaran sosial masa kini.113 remaja berusia antara 16 dan 18 tahun ditahan sepanjang tahun lepas dan daripada jumlah itu 3. Tan Sri Musa Hassan.

beliau dan isteri. saya dan isteri terus memeluknya dengan penuh perasaan gembira." katanya ketika ditemui di sini hari ini. Saidah Mohd. 39 . pekerja itu memberitahu anaknya sudah berada di stesen minyak itu sejak lima hari lalu. Menurut bapanya. Sejurus itu kata Masrokhin.30 pagi. dia cam wajah anak saya setelah melihat gambar Muhammad Izzuddin yang disiarkan di dalam akhbar Utusan Malaysia semalam. Muhammad Izzuddin yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) hujung tahun ini dilaporkan hilang setelah dipercayai keluar dari rumah di Shah Alam pada 30 Januari lalu. Said. 17. beliau menerima panggilan daripada seorang pekerja stesen minyak itu mengenai anaknya pada pukul 8. Muhammad Izzuddin Masrokhin. Katanya. "Saya difahamkan sejak lima hari berkeliaran di stesen minyak itu anak saya enggan makan atau minum walaupun telah diberi oleh pekerja di stesen tersebut. beliau terus menelefon seorang kenalannya yang tinggal berdekatan kawasan itu dan meminta agar membawa anaknya pulang terlebih dahulu. . "Katanya. Masrokhin Masruri. Masrokhin melahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada orang ramai yang membantu mencari anaknya. Tambahnya. 51. Dalam pada itu. kemudian bergegas dari rumah mereka di Taman Desa Subang Permai." katanya dalam nada yang sebak.Remaja hilang 10 hari dijumpai semula SHAH ALAM 8 Feb. Sejak itu gerakan mencari turut melibatkan penduduk kawasan terbabit serta anggota Ikatan Relawan Rakyat (Rela) Selangor dilancarkan. "Apabila sampai kami melihat keadaan Muhammad Izzuddin dalam keadaan lemah dan tidak terurus dengan baju kemeja biru dan seluar hitam yang dipakai sejak hari pertama kehilangannya didapati koyak. "Sayu melihat keadaannya. yang hilang dari rumahnya di sini sejak 10 hari lalu ditemui dalam keadaan lemah di sebuah stesen minyak di Ampang hari ini. di sini menuju ke Ampang ke kediaman rakan mereka itu.Remaja lelaki. terutama pekerja di stesen minyak tersebut. 47.

3 Kes-kes Rasuah 40 . mungkin anak saya sukar untuk ditemui atau perkara buruk akan berlaku kepadanya." jelas beliau. 4."Saya bersyukur kerana menemui semula anak saya dan kalau tidak kerana keprihatinan pekerja stesen minyak itu.

Bercakap kepada pemberita dalam satu sidang akhbar. Mohd Shamsuddin Yusof di Plaza Masalam. Menurutnya. Katanya. beliau tidak menggunakan sebarang dana kerajaan negeri untuk tujuan tersebut.Selangor Industrial Corporation Sdn Bhd. 09 1:09pm Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) membuat aduan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) terhadap Menteri Besar Selangor. Abdul Khalid juga merupakan ahli Parlimen Bandar Tun Razak. Abdul Khalid menafikan dakwaan Gerak tersebut. Mohd Nazree Mohd Yunus mendakwa.400 dengan menggunakan dana sebuah agensi kerajaan negeri. Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim kerana didakwanya telah menyalahgunakan dana kerajaan negeri. Abdul Khalid menjelaskan bahawa lembu tersebut sebenarnya disumbangkan oleh sebuah syarikat milik agensi kerajaan negeri. beliau tidak menyedari wujudnya sebarang agensi kerajaan negeri yang dikenali sebagai Selangor Industrial Corporation (SIC). Aduannya diterima oleh Pengerusi SPRM SElangor. Abdul Khalid telah menggunakan wang negeri untuk menaja 46 ekor lembu untuk korban dan mengedarnya kepada penduduk Bandar Tun Razak di Kuala Lumpur ketika Hari Raya Korban Disember lalu. Pengerusi Gerak.45 pagi. mereka menerima dokumen minggu lagi dari seorang individu yang bekerja dengan agensi kerajaan negeri terbabit . Sementara itu.Rahmah Ghazali | Jan 21. Mohd Nazree mendakwa Abdul Khalid telah membeli lembu tersebut pada harga RM110. Dalam aduannya. Shah Alam pada jam 10. Pengerusi Gerak itu juga mendakwa. Laporan rasuah terhadap MB S'gor Tiga didakwa rasuah pemilihan Umno 41 .

Manakala lanjutan tarikh mesyuarat diberikan kepada lima bahagian Umno yang bermasalah. mesyuarat tersebut juga membuat pencalonan bagi jawatan tertinggi Umno unruk pemilihan parti Mac depan. akan dihadapkan ke mahkamah Khamis ini atas tuduhan memberi wang rasuah ketika pemilihan Umno bahagian pada awal November lalu. Setiap bahagian menghantar 13 perwakilan . Menurut SPRM. Mesyuarat bahagia juga memilih perwakilan ke perhimpunan agung tersebut. 09 1:42pm Tiga orang. Selain memilih kepimpinan di peringkat bahagian.enam dari kalangan kepimpinan bahagian manakala tujuh lagi dipilih dalam mesyuarat bahagian. ketiga-tiga mereka akan didakwa mengikut Seksyen 10 (b) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2008. naib ketua bahagian Umno berkenaan akan didakwa di mahkamah atas dakwaan memberi wang rasuah sebanyak RM300 kepada seseorang dalam pemilihan Umno bahagian. Mesyuarat Umno di peringkat bahagian berlangsung selama sebulan dari 9 Oktober hingga 9 November lalu. Menurut kenyataan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Putrajaya hari ini. 42 . Seorang ejen akan didakwa pada tarikh yang sama terhadap tuduhan memberi rasuah sebanyak RM200 kepada seseorang bagi mengundi calon dalam pemilihan ketua bahagian Umno di Pahang. termasuk seorang naib ketua Umno bahagian di Perak. lapor Bernama. yang akan didakwa di mahkamah pada tarikh sama atas dakwaan memberi rasuah RM200 kepada seseorang untuk mengundi Ketua Bahagian Umno dalam pemilihan Umno baru-baru ini. Kes ketiga melibatkan seorang ejen di Melaka.Jan 20.

9 peratus responden juga mengatakan tahap amalan rasuah dalam negara adalah tinggi. kajian berkenaan melibatkan 14. 2008 oleh HermanSamsudeen KUALA LUMPUR 21 Okt (Utusan Malaysia).’’ katanya. selain itu. Akauntabiliti dan Penandaarasan di IIM di sini hari ini. Mohd. Tap seterusnya berkata.5 peratus responden yang terlibat dalam kajian Indeks Persepsi Integriti Nasional 2007 juga menyatakan bahawa rasuah dalam sektor politik adalah tidak terkawal. kata Presiden Institut Integriti Malaysia (IIM).2 peratus daripada keseluruhan mengatakan langkah-langkah pencegahan berkesan. Mohd. Indeks rasuah dinilai daripada tahap 10 bagi prestasi paling cemerlang dan tahap satu bagi prestasi paling lemah. sebanyak 52.Indeks Persepsi Rasuah Malaysia membimbangkan Dikirim pada Oktober 22.031 adalah penjawat awam dan 913 atau 6. responden pula rasuah adalah Tambah beliau. ‘‘Indeks Persepsi Rasuah Malaysia adalah pada tahap agak membimbangkan walaupun jumlahnya tidak begitu rendah. Datuk Dr. ‘‘Hanya 58.’’ katanya ketika membentangkan laporan indeks berkenaan pada Forum Terbuka Indeks Integriti.967 responden dengan 67 peratus atau 10.76 peratus merupakan satu tahap yang agak membimbangkan. perbandingan antara penjawat awam menunjukkan bahawa kefahaman mengenai rasuah di kalangan warga pihak 43 . Tap Salleh. ‘‘Sejumlah 53. Beliau berkata.023 adalah isi rumah. – Indeks Persepsi Rasuah Malaysia 2007 yang dicatatkan pada tahap 6.9 peratus atau 4.1 peratus adalah pertubuhan ekonomi. 26.

Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Klang. Hardy didakwa menerima masing-masing RM1.000 dan RM2. Seorang ejen akan didakwa pada tarikh yang sama terhadap pertuduhan memberi rasuah sebanyak RM200 kepada seseorang bagi mengundi calon dalam pemilihan Ketua Bahagian Umno di Pahang. Tiga akan didakwa kerana rasuah pemilihan Umno KUALA LUMPUR: Tiga orang. Anggota polis tak mengaku terima suapan KLANG: Seorang anggota polis berpangkat Inspektor Percubaan didakwa di Mahkamah Sesyen di sini semalam atas tiga tuduhan meminta dan menerima rasuah RM3.000 dan seorang penjamin serta menetapkan 8 dan 9 Jun depan untuk perbicaraan kes itu.000 untuk membebaskan S Thiben dan S Munisvarandi di tempat sama. kira-kira jam 11 malam. pada 19 Disember dan 6 Januari lalu. Hardy anak Charles. Hakim Nazilah Manap membebaskan tertuduh dengan ikat jamin RM3. 44 .000 sebagai upah membebaskan dua individu yang ditahan kerana mencuri baja. Menurut kenyataan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Putrajaya hari ini. 24. antara faktor yang mempengaruhi indeks persepsi rasuah ialah kemunculan kes berprofil tinggi sewaktu kajian dibuat dan keprihatinan masyarakat mengenai kes rasuah terutamanya melalui Internet. yang bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial.000 daripada pengadu kes sebagai ganjaran melepaskan S Munisvaran dan S Thiben yang ditahan kerana mencuri baja di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPD Klang pada 19 Disember lalu. Tuduhan kedua dan ketiga. termasuk seorang Naib Ketua Umno Bahagian di Perak. Bagi tuduhan pertama Hardy didakwa setuju menerima RM3. tidak mengaku salah terhadap semua tuduhan itu. Katanya.berkuasa tempatan (PBT) adalah lebih rendah berbanding dengan lain-lain jabatan dan agensi kerajaan. akan dihadapkan ke mahkamah Khamis ini terhadap pertuduhan memberi wang rasuah ketika pemilihan Umno Bahagian pada awal November lalu. Naib Ketua Bahagian Umno berkenaan akan didakwa di mahkamah atas dakwaan memberi wang rasuah sebanyak RM300 kepada seseorang dalam pemilihan Umno Bahagian.

Menurut SPRM. yang akan didakwa di mahkamah pada tarikh sama atas dakwaan memberi rasuah RM200 kepada seseorang untuk mengundi Ketua Bahagian Umno dalam pemilihan Umno baru-baru ini. Kesemua mereka ditahan bersabit siasatan kes melibatkan wang suapan berjumlah RM500. Pengarah Siasatan BPR Datuk Shukri Abdull ketika ditemui di ibupejabat BPR di sini mengesahkan tangkapan itu dan berkata kesemua mereka ditahan di tempat berasingan di sekitar Lembah Kelang. turut dirampas daripada mereka yang ditahan ialah visa yang telah pun dikeluarkan Jabatan Imigresen kepada pekerja asing. ketiga-tiga mereka akan didakwa mengikut Seksyen 10 (b) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2008. Menurut Shukri.Bernama Ketua Pengarah.000 membabitkan pengeluaran visa kepada warga asing. dua Datuk. Ketua Pengarah berkenaan beserta enam yang lain itu telah pun dikenakan tahanan reman antara empat dan lima hari. Saya ingin menyeru mereka yang terlibat agar segera membuat laporan sebelum kita mengambil tindakan terhadap mereka.Kes ketiga melibatkan seorang ejen di Melaka. ditahan BPR kes rasuah dalam pengeluaran visa Posted on 11 July 2008 Tags: ditahan BPR kes rasuah dalam pengeluaran visa. 45 . Menurutnya BPR mendapat maklumat mengenai kes itu daripada orang awam dan bertindak menjalankan siasatan sebelum mula membuat tangkapan pada Selasa. . “Kita sudah pun mengenalpasti semua syarikat yang kita percaya terlibat dalam sindiket ini. Ketua Pengarah PUTRAJAYA: Seorang Ketua Pengarah bergelar datuk dan dua lagi ahli perniagaan terkemuka juga bergelar datuk ditahan Badan Pencegah Rasuah (BPR) dalam satu operasi yang bermula Selasa lalu hingga tengah malam tadi.” katanya. “Kita juga percaya ada syarikat-syarikat membawa masuk pekerja asing lain yang terlibat dalam kegiatan ini dan kita sedang meneruskan siasatan. dua Datuk.

TI Malaysia.Malaysiakini Jun 22." he said in a statement today. takes a very serious view of the findings of the Moores Rowland Risk Management's (MRRM) in its final report on Transmile. "The culprits must be held accountable for their misdeeds in deceiving the public in order to gain financially by any improper means.Selain seorang penjawat awam dan dua ahli perniagaan terkemuka itu. katanya. called for several measures to be taken by the authorities and corporate boards. "The MRRM reports show that Transmile overstated their revenue by RM95 million in financial year 2004. "This would appear be a flagrant violation of the principles of good governance. mereka yang ditahan itu dipercayai anggota sindiket yang bertindak sebagai orang tengah dalam kes-kes pengeluaran visa yang dicurigai. Strengthen commitment 46 . who opined that the level of corporate integrity in the private sector still needs improvement. RM194 million in financial year 2005 and RM333 million in financial year 2006. plant equipment account was not supported by documentations. transparency. Mereka yang ditahan berumur antara 35 dan 64 tahun." Ramon. adding that RM341 million in its property. 07 : Transparency International (TI) Malaysia has called for a full investigation on Transmile Group Berhad concerning allegations that it may have overstated its consolidated revenues for the past two years. Article source: mSTAR Online TI wants justice delivered in Transmile case . he added. TI Malaysia president Dr Ramon Navaratnam said that appropriate measures must be taken if corporate fault and corruption are proven. integrity and accountability which TI advocates in government and businesses." he said.

Among them are. and more deterrent punishment including imprisonment of corporate leaders for corporate frauds. aircraft leasing and general freight services. 47 . chartering." he added. "The private sector must review. measures to protect whistleblowers. MRRM findings may result in Transmile having to re-state its 2005 and 2006 earnings in full provisions have to be made. Transmile's 2006 pretax profit of RM207 million could be reduced to a loss of RM126 million. It provides air cargo and international freight services. Transmile is a cargo carrier whose shareholders include Malaysia's richest man Robert Kuok." said Ramon. while the 2005 pretax profit of RM120 million could be cut to a RM77 million loss. reform and strengthen its commitment to promote good governance and accountability on a more substantive manner before Malaysia's future prospects of economic prosperity and political stability is affected. "The world is watching us on how this MRRM report will be handled and TI hopes Malaysia will deliver justice well.

Norway. Negara jiran itu berada pada kedudukan kedua.” katanya pada pelancaran Laporan Transparency International Global 2007 di Auditorium Majlis Peguam. semalam. di sini. Laporan kajian itu dikeluarkan di sini. Switzerland. semalam. “Fokus kajian dibahagikan kepada dua jenis iaitu campur tangan politik terhadap proses perundangan sama ada oleh kuasa eksekutif atau legislatif kerajaan selain elemen suapan.25 MAY 2007 Kita tempat ke-9 rendah kes rasuah KUALA LUMPUR: Hasil kajian Transparency International meletakkan Malaysia pada kedudukan kesembilan daripada 62 negara yang mencatatkan kadar rasuah paling rendah dalam sistem perundangan sepanjang tahun lalu. turut meletakkan Denmark sebagai negara paling rendah mencatatkan kadar rasuah dalam sistem berkenaan. Jerman. berkata pihaknya mengalu-alukan hasil kajian berkenaan yang memilih sistem perundangan semua negara terbabit sebagai fokus penyelidikan. Finland. Tan Sri Ramon Navaratnam yang mengumumkan hasil kajian itu. Negara lain yang turut disenaraikan ialah Sweden. 48 . Luxemborg dan Iceland. Selain itu. Katanya. Singapura adalah antara dua negara Asia yang tersenarai dalam kedudukan 10 negara paling rendah mencatatkan jenayah berkenaan.BERITA HARIAN . setiap tahun tumpuan kajian rasuah badan antarabangsa itu berbeza dan untuk tahun lalu ia memfokuskan kepada sistem perundangan. Presiden Transparency International Malaysia.

Datuk Dr Mohd Tap Salleh. Presiden Majlis Peguam.Hadir sama Presiden Institut Integriti Malaysia. Navaratnam berkata hasil kajian itu agak longgar kerana tidak dilakukan secara mendalam. 49 . Mengulas lanjut. Richard Yeoh. Ambiga Sreenevasan dan Pengarah Eksekutif Transparency International Malaysia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->