P. 1
Mencontohi Solat Rasulullah

Mencontohi Solat Rasulullah

|Views: 127|Likes:
Published by sjanuar

More info:

Published by: sjanuar on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.MENYEMPURNAKAN WUDUK
 • 2.M ENGHADAP KE KIBLAT
 • 3. MENGUCAPKAN TAKBIR
 • 4. MEMANDANG KETEMPAT SUJUD
 • 5. BERSEDEKAP DI DADA
 • 6. M EMBACA DOA I FTITAH
 • 7. M EMBACA TA'AWWUZ DAN BASMALAH
 • 8. M EMBACA AL-FATIHAH
 • 9. BACAAN MAKMUM
 • 10. M EMBACA AL-QU RAN SETELAH AL-FATIHAH
 • 11. RUKUK
 • 12. BANGUN DARI RUKUK DAN BERDIRI IKTIDAL
 • 13. SUJUD
 • 14. SUJUD SAHWI
 • 15. DUDUK ANTARA DUA SUJUD
 • 16. DUDUK ISTIREHAT SEBELUM BERDIRI
 • 17. CARA BANGKIT UNTUK BERDI RI
 • 18. M EMBACA AL-FATIHAH SETIAP RAKAAT
 • 19. DUDUK TASYAHUD
 • 20. M EMBACA SELAWAT
 • 21. BERDOA SEBELU M SALAM
 • 22. MENGGERAK-GERAKKAN JARI TELUNJUK
 • 23. M ENGUCAPKAN SALAM
 • 24. HUKUM MENGUSAP MUKA 1

Oleh: Rasul bin Dahri

Nabi M uhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang-orang yang beriman agar solat seperti beliau solat, sebagaimana sabdanya:

"Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat". [1]

Adapun tatacara atau sifat Nabi M uhammad sallallahu alaihi wa-sallam bersolat yang akan dibincangkan di dalam kertas kerja ini, adalah berdasarkan hadis-hadis yang sahih sahaja di samping menampilkan penjelasan para ulama dan m uhadd isi n.

H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad.

2 3 4 5 6

1.MENYEMPURNAKAN WUDUK
Apabila ingin mendirikan solat, sempurnakanlah wuduk, menghadap kiblat dan bertakbir:

"Apabila engkau hendak men gerjakan solat, maka sempurnakanlah wudukmu”. [2]
Sila baca sifat wudhu Rasulullah salalahu ‘alaihi wa-salam.

2.M ENGHADAP KE KIBLAT
Setelah berdiri tegak sebelum bertakbir, maka hendaklah menghadapkan jari-jemari kaki ke arah Kiblat kerana itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

"Beliau men ghadapkan hujung-hujung kedua-dua jari-jemari kaki beliau ke arah Kiblat". [3]
Sewaktu solat, beliau sentiasa menghadapkan segalanya ke arah Kiblat, sehingga ibu jari (jari-jari) kaki beliau juga dihadapkan ke arah Kiblat.
[4]

"Kemudian menghadaplah ke arah kiblat, dan bertakbirlah"
[5]

Setelah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berdiri untuk solat, beliau mengucapkan "Allahu Akbar", tanpa mengucapkan apa pun kalimah sebelumnya, tidak melafazkan niat dan tidak seorangpun antara para sahabat, tabi'in dan imam yang empat pernah melakukannya. [6]
H/R M uttafaqun Alaihi. H/R Bukhari dan Abu Daud. Lihat: Sifat Solat. Nabi. Hlm. 174. al-Albani. H/R M uttafaqun Alaihi. Lihat: Tuntunan Rasulullah dalam Ibadah. Hlm. 19. Ibn Qaiyim al-Jauziyah.

H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad.

7 8 9 10 11

3. MENGUCAPKAN TAKBIR

"Sesungguhnya solat seseorang tidak sempurna sebelum dia berwuduk dan berwuduk sesuai dengan tuntutannya, kemudian ia men gucapkan: Allahu Akbar". [7] Semasa mengangkat tangan ketika takbir, keadaan kedua telapak tangan beliau menghadap ke arah kiblat. [8]

"Pembuka solat adalah bersuci, pen gharam annya setelah bertakbir dan pen ghalalannya setelah memberi salam ". [9]

"Beliau bertakbir dengan suara nyaring sehingga terdengar oleh sesiapa yang berada di belakangnya". [10]

"Ketika beliau sedang sakit, Abu Bakar membantu takbir Rasulullah dengan men gucapkan takbir secara yang nyaring agar dapat didengar oleh manusia". [11]

H/R Tabrani dengan sanad sahih. Lihat: Tuntutan Rasulullah Dalam Ibadah, Hlm 19. Ibn Qaiyyim AlJauziyah. H/R Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim.

H/R Ahmad dan Hakim, disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh azZahabi. H/R Muslim dan Nasa'i.

[ ] "Beliau men gan gkat kedua tan gannya den gan membuka jarijemarinya lurus ke atas. [16] "Ada kalanya mengangkat kedua tan gannya sebelum ucapan takbir". [14] "Ada kalanya Nabi men gan gkat kedua tan gannya bersamaan den gan ucapan takbir". H/R Abu Daud. [12] "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam biasa men gan gkat kedua tan gannya setanding telinganya setiap kali 13 bert akbir". Ibnu Khuzaimah. H/R Bukhari dan an-Nasa’i. . Tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya". setiap kali bertakbir untuk rukuk dan setiap kali ban gkit dari rukuk". H/R Muslim. [17] H/R M uttafaqun Alaihi. H/R Bukhari dan Abu Daud. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh az-Zahabi. H/R Bukhari dan an-Nasa’i. [15] "Kadang kala mengangkat kedua tan gannya sesudah ucapan takbir". Tirmizi dan Hakim.12 13 14 15 16 17 Cara Mengangkat Tangan Ketika Bertakbir "Sesungguhnya Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengangkat kedua tan gannya setanding bahunya ketika memulakan solat.

Disahihkan oleh keduanya. [18] "Semasa beliau memasuki Kaabah pandangannya (semasa solat) tetap ke arah tempat sujudnya sampailah beliau keluar 19 darinya". men undukkan kepala dan memandang bumi (ke tempat sujudnya)". [21] "Apabila kamu bersolat. H/R Baihaqi dan Hakim. kerana Allah akan sentiasa men ghadapkan wajah-Nya kepada hamba-Nya yang sedang solat selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri". H/R Tirmizi dan Hakim. (Dalam riwayat lain: Atau mat a-m at a mereka akan dicabut". janganlah menoleh ke kanan atau ke kiri. disahihkan oleh Hakim. MEMANDANG KETEMPAT SUJUD "Pada kebiasaannya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam ketika solat. [ ] "Beliau dengan keras melarang memandang ke lan git". [20] "Hendaklah orang-orang berhenti memandang ke lan git ketika sedang solat atau matanya tidak dikembalikan lagi kepada mereka. H/R Bukhari dan Abu Daud.18 19 20 21 22 4. [22] H/R Baihaqi dan Hakim. H/R Bukhari dan Muslim. . disahihkan oleh Hakim.

[26] "Beliau meletakkan kedua tan gannya di dada". H/R Muslim dan Abu Daud. Nasa’i. BERSEDEKAP DI DADA "Beliau meletakkan tan gan kanannya pada punggung telapak kirinya. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Allah pun akan berpaling darinya". H/R Bukhari dan Abu Daud. [27] "Beliau meletakkan tan gannya yang kanan di atas tangan kirinya". Jika hamba itu memalingkan wajahnya. pergelangan atau lengan kirinya". [28] H/R Abu Daud dan lain-lain. Ahmad dan Abu Syeikh.23 24 25 26 27 28 "Allah akan sentiasa men ghadap ke wajah hamba-Nya yang sedang solat selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. H/R Abu Daud. H/R Nasa'i dan Daruqutni dengan sanad sahih. Abu Daud. [25] "Kadang kala beliau men genggam kan jari-jari tangan kanannya pada lengan kirinya". [23] "(Menoleh ke kanan atau ke kiri) adalah colekan sya it an terhadap orang yang sedang solat (supaya tidak khusyuk) ". Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya yang sahih dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tirmizi menghasankan satu hadis ini. Ibnu Khuzaimah. [24] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: memejamkan mata ketika solat tiada contohnya dari sunnah. 5. . H/R Bukhari.

. pasti solatnya akan menjadi penebus dosadosanya yang lain selama ia tidak melakukan dosa besar dan ini berlaku setahun penuh". [30] Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam amat menitikberatkan tentang kesempurnaan menjaga solat berjemaah. wajib diperhatikan semua sifat solat Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau: "Seseorang yang kedatangan waktu solat wajib. wuduk dan khusyuk dalam setiap solat. H/R Bukhari dan Muslim. lalu berwuduk dengan sempurna. Oleh itu. Imam Marwazi dalam kitab Masail Hlm 222. dan Ahmad.29 30 31 "Beliau melarang dari bercekak pinggang dalam solat". [31] H/R Bukhari dan Muslim. [29] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Bersedekap di dada adalah perbuatan yang sahih menurut sunnah. Kerana keumuman hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: "Solatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku solat". PERHATIAN: Tiada perbezaan antara solat seorang lelaki dan seorang wanita. H/R Muslim. Caracara yang sesuai dengan sunnah inilah yang diamalkan oleh Imam Ishak bin Rahawaih. lalu solat dengan khusyuk dan melaksanakan rukuk dengan baik. Yang bertentangan dengan cara ini adalah lemah dan tidak mempunyai dasar riwayat yang sahih.

Ya Allah! Sucikanlah diriku dari kesalahankesalahanku dengan air. . menyanjungnya dan membaca ayatayat al-Quran yang dihafalnya". [32] Lafaz Doa Iftitah Doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam sewaktu solat lail dan sunnah ada berbagai-bagai. Ia menjadi kesempurnaan solat sebagaimana terdapat dalam sabda beliau: "Tidak sempurna solat seseorang sebelum ia bertakbir. M EMBACA DOA I FTITAH Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah meninggalkan doa iftitah walaupun semasa mengerjakan solat sunnah. Ya Allah! Bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku seperti kain putih yang dibersihkan dari kotoran. H/R Bukhari. ada yang panjang dan ada yang pendek. memuji Allah 'Azza wa-Jalla. disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. antaranya seperti berikut: "Ya Allah! Jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan timur dan barat. dengan air din gin (air batu) dan embun ".32 33 6. [33] H/R Abu Daud dan Hakim.

Engkaulah Tuhanku dan aku hamba-Mu. Aku berada dalam kekuasaan-Mu dan aku kembali kepada-Mu. Ya Allah! Engkaulah Pen guasa.34 35 “Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan Pencipta seluruh lan git dan bumi dengan penuh kepasrahan dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. 110. sedang segala keburukan tidak datang dari-Mu. Aku telah men ganiaya diriku dan aku men gaku dosadosaku. Hlm. Engkau Mahamulia dan Mahatinggi. Oleh itu ampunilah semua dosaku. Tuhan alam semesta. H/R M uslim. Solatku. tiada sesuatu pun yang menyekutui-Nya. Tiada tempat memohon keselamatan dan perlindungan dari siksa-Mu kecuali hanya Engkau semata. dari Jabir bin M uth'im. (hanya yang terpimpin adalah orang yang Engkau beri pet unjuk. Aku jawab seruan-Mu dan aku mohon pertolongan-Mu segala kebaikan di tangan-Mu. tiada tuhan selain Engkau sem at a-mat a. al-Albani. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Kitab Akhbar AshBahan (1/210). Mahasuci Allah pada pagi dan pet an g. dan disahkan oleh Tirmizi. hidupku dan matiku sem at a-mat a untuk Allah. ibadahku. Engkau Maha Suci dan Maha Terpuji. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang berhak men gampuni semua dosa." [35] Lihat: Sifat Solat Nabi. aku mohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu". "Allah Mahaagung lagi Mahabesar. ia mendengar Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengucapkan doa tersebut . segala puji yang begitu ban yak hanya milik Allah. [34] Dalam solat sunnah beliau sering membaca doa ini: 3. Abu Awanah. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama-tama menjadi Muslim. berilah aku pet unjuk kepada akhlak yang paling mulia kerana hanya Engkaulah yang dapat menjauhkan diriku dari akhlak yang buruk.

. 341. ya Allah. Pernah doa iftitah ini dibaca oleh seorang sahabat. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi." Doa di atas dibaca dalam solat lail. kemudian Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda (bahawa Allah menyambut dengan firman-Nya): "Aku menyenanginya. Maha Terpuji Engkau dan Mahamulia nama-Mu serta Mahatinggi kehormatan-Mu. Ibnu Katsir. "Tidak ada tuhan kecuali Allah (3 kali).'" [37] Seperti doa di atas tetapi dengan tambahan kalimat: 5.. tiada tuhan selain Engkau sem at a-mat a. Juz. H/R Abu Daud dan Thahawi dengan sanad hasan. Allah Mahaagung lagi Mahabesar (3 kali). . Aku bukakan semua pintu langit kerana doa ini.36 37 38 "Mahasuci Engkau. [38] dalam solat sunnah. ya Allah. 3/2 Kitab Ash-Shahihah no. Nasa'i.. 2939. H/R Ibnu M andah." H/R Abu Daud dan Hakim. Lihat: Al-lrwa' no." [36] Beliau bersabda: "Kalimat yang paling Allah cintai untuk diucapkan oleh hamba-Nya ialah: 'Mahasuci Engkau.

Tuhan Yang Maha Men getahui semua yang ghaib dan yang nyata. dan adanya Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam (sebagai rasul-Mu) mahabenar. Ya Allah. ampunilah dosadosaku yang lalu dan yang akan datang. janji-Mu mahabenar. Abu Daud. Dengan izin-Mu berilah aku pet unjuk memilih kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. Hanya kepada-Mu aku bertaubat. adanya para nabi mahabenar. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terakhir. . Hanya kepada-Mu aku beriman. Engkaulah Yang Mahabenar. Segala puji milik-Mu. yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan]. [Hanya Engkaulah yang lebih tahu daripada aku].39 40 "Ya Allah. Abu Awanah." [40] H/R Bukhari." [39] Doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam dalam solat lail. adanya surga mahabenar. Hanya kepada-Mu aku men gadu. adanya neraka mahabenar. [Segala puji milik-Mu. Muslim. Tuhan Pencipta segenap lan git dan bumi. adanya kiamat mababenar. sebagaimana doa berikut ini: "Ya Allah. Engkaulah cahaya seluruh lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya. Engkaulah Pemelihara seluruh lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya. Engkaulah yang akan men ghakimi para hamba-Mu men genai apa saja yang mereka perselisihkan. Ibnu Nashr. Tuhan Malaikat jibril. [Engkaulah Tuhan kami dan Engkaulah tempat kembali. H/R M uslim dan Abu Awanah. dan Israfil. dan Darimi. Oleh kerana itu. [Engkaulah Tuhanku]. dan hanya kepada-Mu aku memohon keputusan. segala puji milik-Mu. Mikail. Engkaulah Pen guasa segenap lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya]. firman-Mu mahabenar. Engkaulah yang memberi pet unjuk siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. pert em uan den gan-M u mahabenar. tiada tuhan kecuali Engkau [dan tiada daya atau kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan-Mu]. Segala puji milik-Mu. hanya kepada-Mu aku berserah din dan benawakal.

H/R M uslim dan Abu Awanah. Pemilik semua kebesaran. Tuhan Pemilik seluruh kekuasaan." [43] H/R. Ahmad.41 42 43 "Allah Mahabesar (10 kali). Ibnu Syaibah. "Ya Allah. . tidak ada tuhan kecuali Allah (10 kali). dan Pemilik semua 42 keagungan. berilah aku rizki. berilah aku petunjuk. aku berlindung kepada-Mu dari penderitaan pada hari men ghadapi perhitungan amal di akhirat" (10 kali). ampunilah aku. "Segala puji milik Allah dengan pujian yang sangat banyak. Pemilik segala keperkasaan. segala puji milik Allah (10 kali). dan penuh berkah. aku mohon ampun kepada Allah (10 kali). dan [berilah aku keselamatan]" (10 kali) dan dilanjutkan: "Ya Allah. baik. Abu Daud. lalu Nabi bersabda: "Aku melihat 12 orang malaikat berebut mencatat doa ini untuk menyampaikannya kepada Allah." dan dilanjutkan: 9. dan Thabarani H/R Thayalisi dan Abu Daud dengan sanad shahih. Mahasuci Allah (10 kali). [41] "Allah Mahabesar [3 kali]." Doa ini dibaca seorang sahabat lain lagi.” [ ] 11.

Ibn Majah. [45] "Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Men get ahui dari sya it an terkutuk dari semburannya. H/R Abu Daud. Daruqutni dan Hakim dan disahihkan oleh Hakim serta Ibnu Hibban dan Az-Zahabi. 1/50. dari kesombongannya dan dari hembusannya". Abu Awanah. demikian pendapat Ahmad dalam "Masail Ibnu Hani. iait u: "Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk".44 45 46 47 7. Daruqutni dan Hakim. M uslim. Tahawi dan Ahmad . dari semburannya (yang menyebabkan gila). dari kesombongannya dan dari hembusan (yang men yebabkan kerosakan akhlak". Ibn Majah. H/R Abu Daud dan Tirmizi dengan Sanad yang hasan. [47] H/R Riwayat Abu Daud. [46] "Den gan nama Allah Yang Maha Pen gasih dan Maha Pemurah". Lihat: Irwa al-Ghalil 342. H/R Bukhari. M EMBACA TA'AWWUZ DAN BASMALAH Ada beberapa bacaan ta'awwuz yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. [44] "Aku berlindung kepada Allah dari sya it an yang (terkutuk.

Allah menyahut: Hamba-Ku memuliakan-Ku. Allah menyahut: Itu adalah hak hamba-Ku dia akan mendapat apa yang dimintanya". Bila hamba membaca Maaliki yaumid din. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Rasulullah bersabda: Bacalah! Apabila hamba membaca al-Hamdulillahi Rabbil 'alamin. H/R Muslim. [49] H/R Abu Daud dan Sahmi 64-65. Allah Ta'ala menyahut: Hamba-Ku menyanjungKu. . Allah Ta'ala menyahut: hamba-Ku memuji-Ku.48 49 8.Ta'ala berfirman: Aku telah membahagi al-Fatihah menjadi dua bahagian untuk Ku dan untuk hamba Ku. Hlm 144. Abu Awanah dan Malik. Bila seorang membaca Iyyakan na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Hadis ini mempunyai syawahid dan Jabir yang diriwayatkan oleh Shami dalam kitab Tarikh Jurjan. [48] "Allah Tabaraka wa. Diriwayatkan oleh Amr adDani dalam kitab Al-M uktafa 5/2. Bila hamba membaca Ihdinas siraatal mustaqim. Bila hamba membaca: Arrahmanir rahim. Separuh untuk Ku dan separuh untuk hamba-Ku akan mendapatkan bahagian dari permohonan yang diucapkannya. Lihat Al-lrwa no 343. siraatal laziina an'amta 'alaihim ghairil maghduubi 'alaihim wa laddaalin. M EMBACA AL-FATIHAH Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam sentiasa membaca al-fatihah dengan berhenti di setiap ayat. "Tidak menyambung satu ayat den gan ayat berikutnya". Allah menyahut: Ini bahagian-Ku dan bahagian hamba-Ku dan hamba-Ku akan mendapat apa yang dimintanya.

maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam agar membaca apa sahaja ayat yang ia hafal. Ibn Qaiyim al-Jauziyah. jika tidak. Tabrani dan Ibnu Hibban. diperintahkan membaca tahmid.50 51 52 53 54 55 "Tiada Solat (tidak sah Solat) bagi seseorang yang tidak membaca al-Fatihah". H/R Daruqutni. H/R Abu Daud dan Tirmizi. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Abu Daud. bacalah tahmid. kalau tidak juga menghafal apa-apa ayat. Abu Awanah dan Baihaqi. [50] "Tidak sempurna solat seseorang apabila dia tidak membaca al-fatihah dalam solatnya" [51] "Barang siapa solat tanpa membaca al-fatihah solatnya kudung (cacat). Ibnu Khuzaimah 1/80. wala haula wala quwata illa billah". [52] Bagi mereka yang tidak menghafal al-Fatihah. [54] Selepas membaca al-fatihah. takbir dan tahlil sebagaimana sabda beliau: "Maka jika kamu men ghafal suatu ayat al-Quran. Hlm. 20. beliau memendekkan bacaannya H/R Bukhari. Lihat: al-Irwa 303. dihasankan oleh Tirmizi tetapi sanadnya sahih. Muslim. . Lihat: Sahih Abu Daud. H/R M uslim dan Abu Awanah. takbir dan tahlil". bacalah ayat tersebut. solatnya kudung tidak sempurna". [55] Jika ada tangisan bayi. wala ilaaha illallahu wallahu akbar. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam Ibadah. wal-hamdulillah. [53] "(Jika tidak men ghafal al-Fatihah) ucapkanlah: Subhanallah. Hakim. disahihkan olehnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. hendaklah membaca satu surah secara keseluruhannya atau apa-apa sahaja ayat yang dihafalnya. 807. Bacaan pada rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan pada rakaat yang kedua dalam setiap solat.

" Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Itulah syaitan yang bernama Khinzib. 131. kerana aku tahu betapa gelisahnya ibunya kerana tan gisan bayi itu". H/R Bukhari dan Abu Daud. Lihat: Sifat Solat Nabi. [56] M enghilangkan Gangguan Syaitan 'Utsman bin Abu 'Ash berkata kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa- "Wahai Rasulullah. syaitan telah men ggangguku ketika aku membaca bacaan dalam solat. H/R Bukhari dan Muslim. Dalam solat Zohor dan Asar. tiba-tiba aku mendengar suara tan gisan bayi sehingga aku memperpendek solatku. Hlm. jika kamu merasakan gangguannya. H/R Muslim dan Ahmad Lihat: Sifat Solat Nabi. Lihat: Sifat Solat Nabi. kemudian Allah men ghilangkan keraguan dari diriku. Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca Al-Fatihah dengan nyaring. Akan tetapi. rakaat ketiga solat Maghrib dan dua rakaat terakhir solat Isya. al-Albani. [61] H/R Bukhari dan Muslim. bacalah ta'awwuz dan meludahlah ke sebelah kirimu tiga kali. [58] Dalam dua rakaat solat Maghrib dan Isya.56 57 58 59 60 61 "Aku melakukan solat dan aku in gin memperpanjangkan bacaannya. [60] tetapi kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaannya kepada mereka. 154. Hlm.” [57] Imam Nawawi berkata: Hadis ini menyatakan disunnatkannya membaca ta'awwud ketika timbul kebimbangan disertai dengan meludah ke sebelah kiri tiga kali. [59] Para sahabat mengetahui Nabi membaca dengan tanpa suara dari gerakan janggutnya. . 131. Hlm. al-Albani." Dia berkata: "Saya lakukan hal itu. al-Albani. serta solat Subuh. (nota kaki). sehingga bacaanku menjadi kacau.

Tahawi. Makmum Diam Ketika Imam Membaca Nyaring (Jahr) Makmum diam untuk mendengar bacaan imam ketika imam membaca nyari ng merupakan kesempurnaan bermakmum (berjemaah). Ibn Majah. H/R Ahmad. Abu Daud. Malik. Dan bacaan itu mereka den gar dan mereka membaca sendiri tanpa suara bila imam tidak men geraskan bacaannya". Humaidi dan Muhamili. BACAAN MAKMUM 1. [63] "Barang siapa solat men gikut imam. jika ia bertakbir. M uslim. Beliau bersabda: Aku katakan kepadamu men gapa aku diganggu (sehingga bacaanku diganggu)? Abu Hurairah berkata: Kemudian para sahabat berhenti membaca al-Quran bersama Rasulullah ketika Rasulullah membacanya den gan suara nyaring. Daruqutni dan Ibnu Abi Syaibah . H/R Abu Daud. diamlah kamu sekalian". bertakbirlah kamu dan jika ia membaca. [64] H/R Bukhari. Saya wahai Rasulullah. Ahmad. Kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang para makmum membaca semua bacaan al-Quran ketika imam membaca dengan nyaring: "Adakah salah seorang antara kamu tadi membaca al-Quran bersama den gan aku membaca? Kami menjawab: Ya!. [62] "Imam itu dijadikan sebagai ikutan makmum. maka bacaan imam telah menjadi bacaannya juga".62 63 64 9. dan Abu Awanah.

2. tetapi saya bermaksud baik. [65] "Kamu (membaca den gan nyaring) telah mengganggu bacaan al-Quranku". H/R Bukhari dan Malik. Makmum Membaca Al-Fatihah Ketika Imam Membaca Tanpa Suara (Sir) Al-Fatihah dan ayat al-Quran yang dibaca oleh makmum dalam solat sir (tanpa suara) (Zohor dan Asar) janganlah sampai mengganggu orang lain. Nabi bersabda: Aku tahu ada orang yang membuat bacaan al-Quranku terganggu". Kerana beliau bersabda: "Siapa antara kamu tadi yang membaca Sabbihisma rabbikal a'laa? Seseorang menjawab: Saya. Abu Awanah dan Siraj. Ahmad dan Siraj. . H/R Bukhari. [66] "Orang yang solat sedang berm unaj at kepada Tuhannya. hendaklah ia memperhatikan munajatnya kepada Tuhannya dan janganlah seseorang menyaringkan suara bacaan alQurannya sehingga men gganggu lainnya". [67] 65 66 67 H/R Muslim. oleh kerana itu.

” Dalam riwayat lain: “Apabila imam men gucapkan amin. beliau mengucapkan amin dengan suara nyaring (kuat) dan panjang ". [70] H/R Bukhari dan Abu Daud. [68] "Apabila imam selesai membaca ghairil maghduubi 'alaihim wa-ladhaallin. . [69] "Katakanlah amin! Pasti Allah akan mencintai (men gabulkan permohonan) kamu". Barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan malaikat” dalam riwayat lain disebutkan: “Bila seseorang antara kamu men gucapkan amin dalam solat bersamaan dengan aminnya malaikat di langit. Nasa’i dan Darimi. Muslim. Makmum Membaca ‘AMIN’ dengan Nyaring Bersama Imam "Apabila Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam selesai membaca alfatihah (dalam solat). hendaklah kamu men gucapkan amin. H/R Bukhari.68 69 70 3. ucapkanlah amin. H/R M uslim dan Abu Awanah. dosa-dosanya yang lain diampunkan”. kerana malaikat juga men gucapkan amin dan imam pun mengucapkan amin.

Tabrani. Ibnu Khuzaimah. Ibnu Hibban. 154. H/R Ahmad. . Walaupun engkau tidak dapat melihat-Nya. disahihkan oleh Haitami dalam kitab Asnal Matalib. Tatkala selesai beliau bersabda kepada Ubay: Apakah engkau tadi solat bersamaku? Jawabnya: Ya! Sabdanya: Men gapa engkau tidak mahu membetulkan kekeliruanku.71 72 73 "Tidak ada suatu hal yang sangat terasa hasad (menyakitkan hati/dengki) kaum Yahudi terhadap kamu sekalian selain ucapan salam dan amin di belakang imam". Ahmad dan Siraj. Makmum Membetulkan Bacaan Imam Ketika Keliru "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam solat. Al-Albani. [71] "Solatlah kamu seperti merasakan hendak meninggal. sesungguhnya Dia melihat engkau". Ibnu Asakir (2/2V6/2) dan Ad-Dhiya' dengan sanad yang sahih. Hlm. [72] 4. Lihat: Sifat Solat Nabi. Ibnu Majah dan Ibnu Asakir. lalu beliau men galami kekeliruan dalam membaca ayat al-Quran. iaitu seolah-olah engkau melihat Dia (Allah). Ibn Majah.” [73] H/R Bukhari. H/R Abu Daud.

Ahmad al-Bazzar dengan sanad yang bagus. Kerana pada rakaat pertama beliau membaca surah panjang. tetapi pada rakaat kedua beliau membaca surah pendek. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Ahmad.. [74] Surah Yasin. H/R Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya 1/67/2. al-Buruj. al-Lail dan surah-surah lain yang sama panjangnya. at-Thur. H/R Muslim. [78] Dan ada kalanya juga membaca Surah as-Safat. Inilah pendapat para sahabat antaranya Abu Bakar as-Siddiq. [83] Nabi juga bersabda tentang orang yang membacanya: "Orang ini adalah orang yang beriman kepada Tuhannya. al-Falaq. [88] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 H/R Bukhari dan Muslim. H/R Ahmad dengan sanad yang sahih. [86] Kadang-kadang membaca Izaz Sama'un Syaqqat dan surah lain yang sama panjangnya. H/R Ahmad dan Muslim. [85] Ada kalanya membaca surah at-Tareq. [75] Surah ar-Rum. setelah al-Fatihah beliau membaca ayat 136 di surah al-Baqarah dan pada rakaat kedua beliau membaca ayat 64 di surah Ali Imran. . H/R Nasa’i. [80] Dalam solat sunnah Fajar (sunnah Subuh). H/R Bukhari dan Muslim. Dan membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat adalah sunnah. [84] Dalam solat Zohor: Beliau membaca pada rakaat pert ama dan kedua lebih kurang 30 ayat yang lebih sama dengan Sajadah (33 ayat). H/R Muslim dan Abu Daud. [79] Pada pagi Jumaat kadang kala beliau membaca surah as-Sajadah dan di rakaat kedua membaca surah al-Insan.10. dan Imam AsSyafie. Ibn Hibban dalam sahihnya. Hakim dan Ibnu Khuzaimah. Qaf dan ada kalanya membaca surah-surah yang pendek serperti at-Takwir. [81] Surah al-Mukminun ayat 52. H/R Muslim dan Abu Daud. H/R Tahawi. Ada kalanya membaca surah alBaqarah sehingga 60 ayat atau lebih. an-Nas. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Tirmizi dan lbnu Khuzaimah. [77] Jika terganggu oleh batuk beliau terus rukuk. [82] Surah al-Kafirum pada rakaat pert ama dan surah al-Ikhlas pada rakaat kedua dan beliau bersabda: "Dua surah ini adalah yang terbaik". Abu Ya'ala dan al-Maqdisi. [87] Diket ahui juga beliau membaca surah dalam solat Zuhur dan Asar kerana bergerak-gerak janggutnya. M EMBACA AL-QU RAN SETELAH AL-FATIHAH Ketika solat Subuh ada kalanya beliau membaca surah al-Waqiah. H/R Ahmad dan Muslim. Zalzalah. Harun atau Isa). [76] Surah al-Mukminun (sehingga ke ayat menyebut M usa. setelah dia membaca surah selanjutnya (al-Ikhlas) beliau bersabda: Orang ini benar-benar men genal Tuhannya".

[90] Dalam rakaat ketiga dan keempat beliau membaca surah lebih pendek daripada ayat atau surah yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua. H/R Ibnu Khuzaimah dan Abu Daud dengan sanadnya yang sahih.Dalam solat Asar: Pada dua rakaat pertama beliau membaca surah. (nota kaki). beliau membaca surah sederhana panjang. [89] Para sahabat men gira beliau melakukan hal itu kerana menginginkan orang-orang dapat men gejar rakaat pert ama. [93] Dalam solat Maghrib. Maqdisi. 101]Ketika safar kadang kala membaca surah At. H/R Ibnu Khuzaimah 1/166/2. H/R Tabrani dalam al-Kabir dengan sanad yang sahih. [99] Ada kalanya membaca surah As-Syam dan surah lain yang sama panjangnya. H/R Nasa’I dan Ahmad dengan sanad yang sahih H/R Ahmad dan Tirmizi. 102] Beliau men yuruh membaca Al-Quran dengan suara yang indah. dihasankan oleh Tirmizi. [95] Kadang kala membaca surah at-Thur. H/R. al-Albani. H/R Ahmad. disunnahkan membaca surah dalam rakaat ketiga dan keempat.Tin dalam rakaat pert ama. 137. Hlm. Siraj dan Mukhallash. Abu Daud. [100] Kadang kala membaca surah Insyiqaq dan sujud tilawah. [103] Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak suka melagukan bacaan AlQuran. Muslim dan Nasa’i. [91] Beliau kadangkala membaca al-Fatihah sahaja pada rakaat-rakaat tersebut dan kadangkala men guatkan (menyaringkan) suaranya sehingga terdengar oleh makmum. [104] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 H/R Bukhari dan Muslim. Tabrani dan Muqaddisi dengan sanad yang sahih. H/R Bukhari dan Muslim. [97] Dalam Solat Sunnah Maghrib: Terkadang beliau membaca surah al-Kafirun dan al-Ikhlas. Idem. Abu Daud. terkadang membaca surah Allaziina kafaru wa-saddu 'ansabilillah (Surah Muhammad 47). [98] Dalam solat Isya. Inilah juga pendapat para sahabat seperti Abu Bakar serta para imam dan ulama seperti Imam Syafie. Ibnu Nashr dan Tabrani. H/R Bukhari. kira-kira separuh darinya. H/R Bukhari. beliau terkadang membaca surah-surah pendek. . H/R Bukhari dan Muslim. Ahmad. Nasa’I. Abu Daud dan Hakim. H/R Ahmad dan Muslim. Pada rakaat pert ama beliau membaca surah lebih panjang dari rakaat kedua. [94] Ada kalanya beliau membaca surah-surah panjang atau surah sederhana. Lihat: Sifat Solat Nabi. Darimi. H/R Bukhari. 59. Ibnu Khuzaimah. disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [96] Terkadang beliau membaca surah al-An fal untuk rakaat pertama dan kedua. Hakim dan Tamam Ar-Razi dengan sanad yang sahih. Terkadang beliau membaca salah satu dari dua surah yang panjang al-A 'raf untuk rakaat pert ama dan kedua. [92] M enurut Nasiruddin al-Albani: Berdasarkan hadis ini.

Ibn Hibban. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Bukhari dan Muslim. Lihat: Sifat Solat Nabi.11. [110] Ket i ka rukuk merenggangkan jari-jemari tangannya. Tabrani. H/R Bukhari dan Abu Daud. [106] “Kemudian beliau mengangkat tan gan kanan dan kirinya. ] sebagai mana sabdanya: "Kemudian bertakbir dan rukuk".” [112] "Beliau menekankan kedua tan gannya pada kedua lut utnya sehingga kelihatan ia menggenggam kedua lut utnya". [113] H/R Abu Daud. RUKUK 1. “Setelah selesai membaca (surah dari) al-Quran. mem pasti kan kedua telapak tangannya diletak pada kedua lutut: "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan kedua telapak tan gannya pada kedua lut utnya". (nota kaki) Hlm. [111] “Beliau men yuruh para sahabat meletakkan telapak tan gannya pada kedua lut utnya. lalu Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berhenti sejenak”.” [ ] 107 [ 109 “Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Ibnu Asakir (2/296/2) dan Ad-Diya’ dengan sanad yang sahih. Cara Rukuk Antara kesempurnaan rukuk ialah tenang (khusyuk) dan mensifati rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. H/R Abu Daud dan Nasa’i. [105] Menurut Ibn Qaiyim dan ramai lagi yang selainnya: Bahawa berhenti sejenak ini ialah lama sekitar satu tarikan nafas.” [108] “dan terus rukuk”. al-Albani. 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . H/R Bukhari dan Muslim. H/R Bukhari dan Abu Daud. 154. H/R Abu Daud dan Hakim disahihkan oleh Hakim.

[117] "Jika kamu rukuk let akkanlah kedua tan ganmu pada kedua lut utmu dan luruskanlah punggungmu serta tekankanlah tan ganmu 118 untuk rukuk.” [116] “Sehingga jika air dituangkan di atas punggungnya. [114] "Apabila kamu rukuk let akkanlah kedua telapak tan ganmu pada kedua lut utmu. [119] H/R Hakim disahihkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi dan Thayalisi. air tersebut tidak akan bergerak". H/R Bukhari dan Baihaqi dengan sanad Sahih.” [ ] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya". H/R Ibnu Khuzaimah dan lbnu Hibban dalam Kitab Sahih mereka. 114 115 116 117 118 119 . beliau meluruskan dan meratakan punggungnya. Disebutkan dalam kitab sahih Abu Daud no. H/R Bukhari dan Abu Daud. H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Tabrani dan lbnu Majah. kemudian tenanglah sampai ruas tulang belakangmu mantap di tempatnya". [115] "Apabila rukuk. H/R Abdullah bin Ahmad. 809."Beliau merenggan gkan jari-jemari tan gannya". kemudian renggangkanlah jari-jarimu.

iaitu al-Baqarah. Ibnu Majah dan Ahmad dengan Sanad yang sahih. H/R Ahmad. disahihkan oleh Daruqutni.www. zikir dan doa yang boleh dibaca dalam rukuk. Al-Bazzar. Lihat: Sifat Solat Nabi. Tahawi. [124] 2. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani dan dari tujuh orang sahabat. pada hal beliau membaca tiga surah yang panjang. Lihat: Sifat Solat Nabi. M enurut Nasiruddin al-Albani hadis ini sahih. H/R Abu Awanah. al-Albani. Abu Daud. Lihat: Sifat Solat Nabi. An-Nisa dan Ali Imran dengan diselangi doa-doa dan istighfar. Antaranya ialah: 1. Daruqutni. . Lafaz Doa Ketika Rukuk Rukuk termasuk rukun. Ibn Majah. ada beberapa bacaan. Daruqutni. "Mahasuci Tuhanku Yang Maha Agung". Ahmad. [123] Pernah juga bacaan ini diulang berkali-kali dalam solat lail (solat malam) sehingga lama rukuknya hampir sama dengan berdirinya. 3 kali [122] Terkadang bacaan di atas ini diulang-ulang sehingga lebih tiga kali. [121] 2. al-Albani.rasuldahri. H/R Abu Daud. "Mahasuci Tuhanku lagi Maha Agung dan segala puji bagiNya" 3 kali [125] 120 121 122 123 124 125 H/R Ibnu Abi Syaibah. Tabarani dan Baihaqi. Abu Daud dan Shami.com "Wahai kaum Muslimin! Sesungguhunya tidak sah solat orang yang tidak melakukan rukuk dan sujud dengan meluruskan punggungnya". [120] "Solat seseorang tidak akan sempurna sebelum dia melakukan rukuk dan sujud den gan meluruskan punggungnya".

[129] H/R M uslim dan Abu Awanah. tulang-belulangku dan urat-uratku tunduk kepada-Mu. . H/R Bukhari dan Muslim. "Mahasuci Engkau. Wahai Tuhan! Segala puji bagimu wahai Tuhan dan ampunilah aku!". [127] Apabila solat malam (Qiyamul-lail). akalku. H/R Abu Daud dan Nasa’i dengan sanad sahih. [128] "Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku rukuk. segala kekuasaan. [126] 4. Tahawi dan Daruqutni.126 127 128 129 "Mahasuci lagi Maha Kudus Tuhan semua malaikat dan roh”. Abu Awanah. dan hanya kepada-Mu aku berserah diri Engkau Tuhanku. "Mahasuci Tuhan yang memiliki keperkasaan. Pendengaranku. kebesaran dan keagungan ". hanya kepada-Mu aku beriman. tuhan seru sekalian alam". beliau membaca zikir seperti berikut: 5. pen glihat anku. Semua lan gkah semata-mata untuk Allah. H/R M uslim.

Engkau Tuhanku. hanya kepada-Mu aku berserah diri dan bertawakkal.130 131 "Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku rukuk. Lihat: Sifat Solat Nabi. Juga dibenarkan membaca doa-doa lainnya sekaligus dalam sujud dan lain-lainnya” Namun. [130] Menurut Imam Nawawi rahimahullah: "Yang utama adalah membaca semua doa-doa rukuk sekaligus dalam satu rukuk jika seseorang itu dapat melakukannya demikian. tulangku. Al-Albani. tetapi beliau terkadang membaca doa itu dan sesekali doa lain. Beliau menegaskan: "Saya tidak melihat adanya dalil yang membenarkan membaca semuanya sekaligus. [131] 3. hanya kepada-Mu aku beriman. uratku. M engikut Sunnah nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam lebih baik daripada melakukan bid'ah". tuhan seru sekalian alam". darahku. hal ini dikomentar oleh Abu Tayyib Siddiq Hasan Khan dalam kitab Nuzul Abrar hlm 84. 161. lulu bersabda: Kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu. (nota kaki) Hlm. la H/R Nasa’i dengan sanad sahih. Tumakninah Ketika Rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memperingatkan orangorang yang tidak sempurna rukuknya dengan ancaman yang keras: "Beliau pernah melihat orang rukuk den gan tidak sempurna dan sujud seperti mematuk. pendengaranku. . ia mati di luar agama Muhammad. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah melakukannya sedemikian dalam menjalankan salah satu rukun solatnya. dagingku. pen glihat anku. semuanya tunduk hanya kepada Allah.

Tabrani. Baihaqi.132 133 134 135 136 sujud seperti burung gagak mem at uk makanan. Hadis Hasan. melarangku berpaling ke kanan atau ke kiri seperti dan musang dan melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya kera". dan Ibnu Abi Syaibah. sebagaimana orang rukuk tidak sempurna dan sujud dengan cepat seperti orang kelaparan makan sebiji atau dua biji kurma yang tiada mengenyangkannya". Al-Ajiri. H/R Ibnu Syaibah. H/R Bukhari dan Muslim. [132] Adapun cara-cara (sifat) rukuk yang dituntut dalam solat ialah yang sempurna. [133] Antara cara rukuk yang tidak sempurna ialah rukuk yang cepat kerana ia menyalahi sunnah: "Kekasihku sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan. Ahmad. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya: Iaitu tidak men yempurnakan rukuk dan sujud". H/R Bukhari dan Muslim. [134] "Pencuri yang paling buruk ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. [135] "Beliau sallallahu ‘alaihi wa-sallam rukuk. . Tabnmi dan Hakim. H/R Thayalisi. iaitu yang menyerupai rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh beliau: "Sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu sekalian". Ad-Dhiya’ dan Ibnu Asakir dengan sanad hasan dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. sujud dan duduk antara dua sujud dengan tempoh masingmasing hampir sama". berdiri setelah rukuk. [136] H/R Abu Ya'ala.

Hlm. Lihat: Kaifiyah Solatun Nabi. ” “Nabi melarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk dan sujud. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi. [140] 137 138 139 140 H/R Muslim dan Abu Awanah. Larangan Membaca Al-Quran Ketika Rukuk Tiada dalil yang membolehkan membaca al-Quran semasa rukuk atau sujud.4. “Kemudian mengangkat kepala ban gkit dari rukuk. BANGUN DARI RUKUK DAN BERDIRI IKTIDAL 1. Ibn Baz. "Ketahuilah.” [139] “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bangkit dari rukuk sambil mengucapkan: (Allah mendengar orang yang memuji-Nya). Dalam rukuk hendaklah kamu membaca bacaan untuk men gagun gkan Allah 'azza wa jalla dan dalam sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa kerana hampir dapat dipastikan doa kamu dikabulkan. 36." [138] 12. mengangkat kedua tangan setentang dengan bahu. Cara Berdiri Iktidal Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengangkat kedua tangannya ketika berdiri iktidal dengan cara seperti yang dilakukan pada waktu takbiratui ihram. H/R Abu Daud dan Hakim. sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk atau sujud. . Larangan ini berlaku umum mencakup solat wajib dan solat H/R M uslim dan Abu Awanah.

. "Allaahumma… " [144] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam menyuruh berbuat seperti itu sebagaimana sabdanya: H/R Bukhari dan Abu Daud. H/R Bukhari dan Muslim.” [141] kemudian sambil berdiri beliau mengucapkan: 2.141 142 143 144 “Ketika iktidal beliau berdiri lurus sampai setiap ruas tulang belakang kembali pada tempatnya. "Rabbanaa wa lakal hamd. Lihat: Kaifiyah Salatun Nabi. 722. Ibn Baz. Hlm. 36. iaitu: 1." "Wahai Tuhan kami! dan Segala puji hanya unt uk-Mu". Lafaz Doa Ketika Iktidal Kemudian sambil berdiri beliau mengucapkan: "Allah mendengar orang yang memujinya" [142] Lalu mengucapkan doa ketika berdiri. H/R Bukhari dan Ahmad. Lihat: Sahih Abu Daud No. [143] Terkadang beliau mengucapkan: 2. H/R Bukhari dan Muslim. Kadang kala lafaz itu ditambah dengan: 3.

disahkan oleh Tirmizi. H/R M uslim dan Abu Awanah.] H/R Bukhari dan Muslim." [Id em. dosa-dosanya masa lalu diampuni. "Mencakup seluruh lan git dan seluruh bumi dan segenap yang Engkau kehendaki selain dari itu" "Mencakup seluruh lan git dan bumi dan semua yang ada di ant aranya dan mencakup semua yang Engkau kehendaki selain itu. . "Yang berhak atas segala pujian dan keagungan." [146] Terkadang beliau juga menambahkan bacaan berikut ini: 3.145 146 "Apabila imam men gucapkan 'sami'alaahu liman hamidah’ sahutlah den gan ucapan 'Alahummaa rabbanaa lakal hamdu. tak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi dan tiada berguna kekuasaan bagi orang yang memilikinya atas siksa-Mu." [145] Sesudah membaca rabbanaa lakal hamd beliau menambah dengan doa berikut: 1.' Barangsiapa ucapannya bersamaan den gan ucapan malaikat.

[wahai Tuhan]. dan Abu Daud. siksa-Mu. Abu Awanah. iaitu: 5.147 148 Terkadang beliau menambah bacaan: 4. tiada yang dapat merintangi apa yang telah Engkau berikan [dan tiada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi] dan tiada berm anfaat kekuasaan bagi orang yang memilikinya atas . baik. "Mencakup seluruh lan git dan seluruh bumi. H/R M uslim. ." [147] Terkadang beliau membaca doa lain dalam solat Lail. dan membawa keberuntungan [sebagaimana diridhai dan dicintai Tuhan kami]. Kami semua adalah hamba-Mu. suatu pujian yang banyak." Beliau mengulang bacaan ini berkali-kali sampai lama iktidalnya hampir sama dengan berdiri solat sesudah takbiratul ihram. [148] "Wahai Tuhan kami dan segala puji hanya milik-Mu. Engkau yang berhak atas segala pujian dan keagungan melebihi apa yang dikatakan oleh seorang hamba. "Segala puji hanya bagi Tuhanku. seluruh yang Engkau kehendaki selain itu. Baca Al-lrwa'. H/R Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad sahih. padahal beliau membaca surah Al-Baqarah. segala puji hanya bagi Tuhanku. no." Doa di atas diucapkan oleh seorang sahabat Nabi yang bermakmum di belakang beliau ketika beliau berdiri iktidal dan setelah mengucapkan 'sami'allaahu liman hamidah'. 335.

Ahmad dan Abu Daud. H/R M uslim. 36. Allah mendengar kamu sekalian. dan Abu Daud. tentang hadis ini ialah: "Imam tidak lain dijadikan untuk diikuti. Bukhari. [151] H/R Malik. Ibn Baz. kerana Allah Tuhan Yang Mahamulia dan Mahatinggi telah berfirman melalui lisan Nabi-Nya sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Allah mendengar orang yang memuji-Nya". beliau bertanya: "Siapa yang men gucapkan doa tadi?" Seseorang menjawab: "Saya. hendaklah kamu men gucapkun Allahumma rabbana wa-lakal hamd. makmum tidak mengucapkan: Tetapi menurut Nasiruddin al-Albani." Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Saya melihat lebih dari 30 malaikat berebut menjadi yang pert ama mencatat ucapan itu.149 150 151 Setelah selesai solat. . Hlm. Abu Awanah. bila dia men gucapkan Samialahu liman hamidah. Lihat: Kaifiyah Salatun Nabi. " [149] Menurut Ibn Baz. wahai Rasulullah.

. Hlm 164. dosadosanya masa lalu diampunkan". Juga berdasarkan pernyataan umum dari sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam: "Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat". Lihat: Sifat Solat Nabi. Akan tetapi. Ibid. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Barang siapa ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat. [ ] ''Setelah beliau benar-benar sudah dalam keadaan berdiri tegak dan lurus setelah ban gkit dari rukuk maka beliau men gucapkan: Rabbana walakal hamd" [155] “Tuntutan beliau tent ang lam an ya berdiri setelah rukuk ialah sama dengan lam an ya rukuk.” [156] Kerana Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam berdiri tumakninah H/R Bukhari dan Muslim. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadah. 1/592. hadis ini menerangkan bacaan "rabbana walakal hamd" dilakukan setelah imam mengucapkan "sami'allahu liman hamidah". Ini dikuatkan oleh keterangan bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca "sami 'allahu liman hamidah ketika menjadi imam. [153] 3. sahutlah den gan ucapan: Allahummaa rabbana wa-lakal hamd. Dan hadis ini tidak menunjukkan imam tidak boleh mengucapkan "rabbana wa lakal hamd" seperti yang dibaca makmum ketika bangkit dari rukuk. Tumakninah Ketika Berdiri Iktidal "Tidak sempurna seseorang dari manusia sehingga men gucapkan: Sami'allahu liman hamidah sehinggalah berdiri 154 tegak". Termuat dalam kumpulan buku fatwanya berjudul "Al-Hawi Lil Fatawa".152 153 154 155 156 "Apabila imam men gucapkan: Samiallaahu liman hamidah. [152] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Hadis ini tidaklah menunjukkan makmum tidak boleh membaca "samiallahu liman hamidah" seperti yang dibaca imam. 23. Hlm. Diharapkan ulama yang membantah dalam masalah ini merasa puas hati dengan keterangan yang kami jelaskan. M ereka yang bermaksud memperluas telaahnya persilakan membaca risalah Imam Sayuti "Bantahan Terhadap Mereka Yang Mencela Ucapan Sami'allahu Liman Hamidah". al-Albani. H/R Abu Daud dan Hakim. Dengan ini. makmum boleh mengucapkan "sami'allahu liman hamidah" dan lain-lain seperti yang diucapkan oleh imam.

[157] "Kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau berdiri tegak sehingga tiap-tiap ruas tulang-belulangmu kembali pada tempatnya. Lihat: Sifat Solat Nabi. 331.157 158 159 160 161 ketika iktidal dan lamanya hampir sama dengan saat rukuk. . Hlm.” [161] H/R Bukhari. Baca Irwa' Al-Ghalil. al-Albani. Dalam riwayat yang lain) Jika kamu berdiri iktidal. "Bahkan terkadang para sahabat men yan gka beliau lupa kerana berdiri be git u lama". H/R Ahmad dan Tabrani. H/R Bukhari dan Muslim. Syafie dan Ahmad. 169. berdiri setelah rukuk. Tuhan Yang Maha perkasa lagi Maha mulia tidak mahu melihat solat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya (iktidal) ketika berdiri di ant ara rukuk dan sujud". luruskan punggungmu dan tegakkan kepalamu sampai ruas tulang punggungmu kembali ke tempatnya". dan duduk antara dua sujud dengan tempo masing-masing hampir sama. sujud. [158] "Sesungguhnya solat seseorang tidak sempurna jika tidak melakukan seperti itu". Muslim dan Ahmad. Lihat: "Al-Kabir"' dengan sanad yang sahih. Hakim. [159] "Allah. [160] “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan rukuk. H/R Bukhari dan Muslim. Darimi. no.

M ukhallas (dalam Al-Fawaid) dua sanad yang sahih. Bukan Lutut Cara dan sifat Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam turun untuk sujud ialah: H/R Bukhari dan Muslim. kemudian men gucapkan: "Allahu Akbar". Cara Sujud Kemudian turun sujud yang pertama dengan khusyuk kerana Allah sambil mengucapkan "Allahu Akbar": "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bertakbir ketika turun untuk sujud". [164] "Ada kalanya (terkadang) beliau men gan gkat kedua tan gannya ketika hendak sujud". H/R Nasa’i. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. kemudian sujud". kemudian sujud sampai ruas tulang belakang kembali mantap". beliau men gucapkan takbir dan beliau merenggangkan tan gannya dari rusuknya. Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya sahih.162 163 164 165 13. SUJUD 1. . [162] "Solat seseorang tidak sempurna sehingga men gucapkan "Samiallahu Liman Hamidah" sampai dia berdiri tegak. H/R Abu Ya'la sanadnya Jayid. H/R Abu Daud dan Hakim. [163] "Bila hendak sujud. Daruqutni. [165] Mendahului Dua Tangan.

[167] "Terkadang Nabi meletakkan telapak tangannya dan membukanya serta merapatkan jari-jemarinya dan 168 men ghadapkannya ke arah kiblat". [166] "Sesungguhnya kedua tangan sujud sebagaimana muka sujud. Baihaqi dan Hakim. [170] H/R Ibnu Khuzaimah. . dua lutut dan dua kaki".166 167 168 169 170 "Beliau meletakkan (mendahulukan) kedua tan gannya ke tanah sebelum meletakkan kedua lut utnya". Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. hendaklah ia men gan gkat pula kedua tan gannya". Daruqutni dan Hakim. H/R Ibnu Khuzaimah. H/R Hakim dalam Mustadrak. Apabila seseorang antara kamu meletakkan wajahnya ke tanah. dahi. H/R Baihaqi dengan sanad sahih. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Ibnu Khuzaimah dalam "As-Sahih" 1/320. Antaranya sujud di atas tujuh anggota: "Dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam beliau bersabda: Aku diperintahkan agar sujud di atas tujuh (anggota). [Rasulullah bersabda: "Tidak sah solat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh bumi". Menurut Albani: Hadis-hadis lain yang bertentangan dengannya tidak ada yang sahih. [169] dua tangan. H/R Muslim 1/355. dan apabila ia men gan gkat wajahnya. hendaklah ia meletakkan pula kedua tangannya. [ ] Sujud di atas Tujuh Anggota Kesempurnaan sujud terlaksana hanya apabila memenuhi perintah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Ibnu Abi Syaibah dan Siraj dalam bab "Taujihul Ashabi" dengan sanad lain.

Hlm l36. Masyhur Hasan Salman. Ibid. [172] Hadis ini menunjukkan anggota sujud ada tujuh. menjauhkan lengannya dari rusuknya sekadar yang selayaknya agar tidak menyempitkan ruang orang yang berada di sampingnya. 137. [173] Imam As-Syafie dalam salah satu qaulnya memilih hukum wajib sujud di atas semua anggota badan yang disebut dalam hadis ini. . Hendaklah diangkat sikunya dari bumi. [175] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang dengan keras menyingkap atau menyingsing (menolak ke atas) lengan baju atau rambut di dahi semasa solat. dua lut ut. jarijemari kedua kaki dan kami tidak boleh menyingsing lengan baju dan rambut". 135. meletakkan telapak tangannya setentang dengan bahu atau telinganya. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Tidak sah solat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh bumi". [177] 171 172 173 174 175 176 177 H/R Hakim dalam "Al-Mustadrak". [174] Dituntut bagi orang yang sujud agar mengangkat perutnya (merenggangkan) dari pehanya. Abu Awanah dan Ibnu Hibban.Adalah suatu kesalahan dalam sujud meletakkan dahinya di atas bumi dan mengangkat hidungnya. Lihat: Al-Qaulul Mubin. Beliau bersabda: "Kami diperintah untuk bersujud dengan tujuh anggota badan. dua telapak tangan. H/R Bukhari dan Muslim H/R Muslim. [171] M engangkat kedua kakinya atau meletakkan kaki di atas kaki yang lain (bertindih) tanpa menyentuh bumi juga tidak sah. maka sewajarnya bagi orang yang sujud agar sujud dengan tujuh anggota tersebut. Ibid. iaitu kening sekaligus hidung. [176] "Perbuatan tersebut sama seperti orang yang solat men yanggul rambutnya". Ibid.

” [178] Sabdanya lagi “Apabila kamu sujud. H/R Ibnu Khuzaimah dengan sanad hasan. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Hakim. 178 179 180 181 182 183 184 185 . [184] dan menegakkan kedua telapak kakinya". [181] “Beliau menekankan juga kedua lut utnya dan bahagian depan kedua telapak kakinya ke tanah". [179] "Apabila engkau sujud. [182] "Men ghadapkan punggung kedua kakinya dan hujunghujung jari-jemari kaki ke kiblat. H/R Baihaqi dengan sanad yang sahih. H/R Baihaqi dengan sanad yang sahih."Beliau menekankan hidung dan dahinya ke tanah. H/R Bukhari dan Abu Daud. sujudlah dengan menekan". H/R Abu Daud dan Ahmad dengan sanad sahih. [ ] "Tidak sah solat seseorang bila hidung dan dahinya tidak menekan ke tanah”. tekanlah wajahmu dan kedua tan ganmu ke tanah sehingga setiap ruas tulangmu kembali ke 180 tempatnya". dan disetujui oleh Zahabi. Ibnu Khuzaimah. Disahkan oleh Hakim. H/R Daruqutni Tabrani dan Abu Nu'aim. Ibnu Abi Syaibah dan Siraj. [183] Merapatkan kedua tumitnya. H/R Tahawi. [185] H/R Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu M ulaqqan 27/2.

186 187 188 189 190 191 "Nabi tidak membentangkan len gannya". Abu Daud dan Ahmad. H/R M uslim dan Abu Awanah. hlm. Lihat: Al-Farusiyyah. 10. [188] "Apabila kamu sujud. [186] "Beliau men gan gkat kedua lengannya dari tanah dan menjauhkan dari rusuknya sampai warna putih kedua ketiak beliau terlihat orang di belakangnya". H/R Bukhari. [191] H/R Bukhari dan Abu Daud. [187] "Bahkan sekiranya anak kambing kecil melintasi di sela-sela (celah-celah) ketiaknya. [189] "Sujudlah kamu dengan lurus dan janganlah seseorang antara kamu membentangkan kedua lengannya seperti pembentangan anjing". H/R Muslim. nescaya ia dapat melaluinya". letakkanlah kedua telapak tan ganmu dan angkatlah kedua sikumu". [190] Ibn Qaiyim berkata: "Rasulullah melarang solat yang menyerupai berbagai perilaku binatang atau yang kebanyakan dike rjakan oleh orangorang jahil". H/R Bukhari dan Muslim. . M uslim. Abu Awanah dan Ibnu Hibban.

maka dia membentangkan pakaiannya dan sujud di atas pakaiannya". tikar. setiap anggota badanmu turut sujud bersamamu". Baju atau Sebagainya Walaupun diperintah agar sujud dengan tujuh anggota. Sebagaimana keterangan dari hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: “Dari Anas Radiallahu 'anhu berkata: Kami pernah melakukan solat bersama Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pada hari yang sangat panas. H/R Ibnu Khuzaimah. tetapi hendaklah engkau tegakkan lenganmu dan engkau jauhkan dari rusukmu. H/R Bukhari 385. [192] Sujud di atas Kain. namun dibolehkan mengalas dahi atau tangan jika ada sebab dan keuzuran. [193] Sujud di atas Sejadah yang Ada Gambar Dibolehkan sujud di atas tanah. 542 dan 1208. disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Ketika salah seorang antara kami tidak sanggup meletakkan dahinya di atas bumi. kain atau sejadah. . kecuali lantai.192 193 "Janganlah kamu membentangkan kedua lenganmu. Al-M aqdisi dan Hakim. kain sutera atau sejadah yang bergambar sebagaimana sabda Rasul ul lah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. kerana jika kamu berbuat demikian.

sama ada yang ada di dinding atau di tempat lain (tempat sujud). [196] "Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. dan Lihat: Sifat Solat Nabi. Abu Sa'id al-Khudri menceritakan:. [198] Di atas tikar kecil".(1/263). 185. perbuatan ini juga ada persamaannya dengan men yembah gambar (patung) atau berhala. H/R M uslim dan Abu Awanah. [201] Lihat: (1/432). "Men urut pendapat para ulama fiqah yang lebih sahih menetapkan hukumnya makruh solat orang yang men ghadap gambar. H/R Bukhari dan Muslim. 194 195 196 197 198 199 200 201 . Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan keningnya dan hidungnya ke atas tanah sehingga terlihat bekas lumpur. [199] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah sujud di atas tikar yang menjadi hit am kerana lam an ya dipakai".” [197] Kadang-kadang beliau solat di atas khumra (tikar selembar sapu tan gan). Hlm. [195] Pernah beliau sujud di atas tanah yang becak. dan (1/337). [200] "Para Sahabat beliau berjemaah solat dengan beliau ketika cuaca panas. sedangkan atapnya diperbuat dari daun kurma sehingga Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam terpaksa sujud di atas tanah becak.” [194] Begitu juga sujud di atas sejadah yang ada gam bar. Lihat: (1/474 ). dia membentangkan kainnya lalu sujud di atas kain tersebut". H/R M uslim dan Abu Awanah. Sujud di atasnya sama seperti dengan memuliakannya". (10/48). Ramadan ketika turun hujan dan perkarangan masjid dibasahi air hujan. Bila ada yang tidak sanggup menekankan dahinya ke tanah. Ini terjadi pada 27 hb. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Bukhari dan Muslim.

Ahmad. Daruqutni. Sebelum ku mereka tidak boleh berbuat demikian kerana mereka melakukan solat di gereja-gereja dan kuil-kuil". sedangkan beliau membaca tiga surah yang panjang (Al-Baqarah. Siraj dan Baihaqi dengan sanad sahih. Hlm 178. Abu Daud. Menurut al-Albani: Hadis sahih. [202] 2. Lafaz Doa Ketika Sujud Kemudian berzikir atau berdoa dengan beberapa zikir dan doa yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Daruqutni. di mana sahaja seseorang dari umatku menemui waktu solat. . Tahawi dan al-Bazzar serta Tabrani dari tujuh orang sahabat. H/R Abu Daud. tempat itulah yang menjadi masjidnya dan di situlah alat bersucinya. 178. H/R Ahmad. Lihat: Sifat Solat Nabi.202 203 204 205 "Bumi seluruhnya dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci bagiku dan seluruh umat ku. antaranya: 1. (3 kali) [205] H/R Ahmad. "Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi dan segala puji bagiNya". Lihat: Sifat Solat Nabi. "Mahasuci Tuhan Yang Mahatinggi". Tabrani dan Baihaqi. Oleh kerana itu. (3 kali) [203] Membaca zikir ini sehingga berulang-ulang kali adalah sunnah. al-Albani. An-Nisaa dan Ali Imran). Ibnu M ajah. Juga diselangi dengan doa dan istighfar sebagaimana disebut dalam bab solat malam. Hlm. [204] 2. kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengulang bacaan zikir ini sehingga lama sujudnya mendekati lama berdirinya.

baik yang terang-terang atau yang tersembunyi"."Mahasuci lagi Mahakudus [206 ] roh". Mahamulia Allah Pencipta yang sebaik-baiknya". [210] 6. H/R M uslim dan Abu Awanah. berilah aku keampunan!". hanya kepada-Mu aku beriman dan hanya kepadamu aku berserah diri. H/R Bukhari dan Muslim. [208] Doa ini sering dibaca dalam rukuk dan sujud kerana memenuhi perintah Allah dalam al-Quran. Engkaulah Tuhanku. Abu Awanah. H/R M uslim. Tuhan Kami. Lihat: Sifat Solat Nabi. wajahku berserah diri kepada Tuhan yang telah menciptakan dan membentuknya dengan bentuk yang sebaikbaiknya. al-Albani. Hlm. baik yang dahulu atau yang akan datang. 206 207 208 209 210 211 . baik yang kecil maupun yang besar. "Wahai Tuhan. H/R M uslim dan Abu Awanah. 179. ampunilah seluruh dosaku. [211] Kata Subbuh Quddus adalah salah satu sifat Allah Ta'ala kerana Allah sentiasa disucikan dan ditaqdiskan. dan dengan memuji-Mu wahai Tuhan. [207 ] "Mahasuci Engkau wahai Tuhanku. Tuhan yang telah membuka pendengaran dan pen glihatan. Tahawi dan Daruqutni. [209] "Wahai Tuhan! Hanya kepada-Mu aku bersujud.

Abu Awanah. [212] "Mahasuci Tuhan Yang Maha perkasa dan memiliki segala kekuasaan. Nasa’i dan Ibnu Nashr. . wahai Tuhan segala puji bagi-Mu tiada tuhan kecuali Engkau". beriman kepada-Mu hatiku. [214] "Ya Allah! Ampunilah aku atas segala dosa yang kulakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan". Inilah kedua tan ganku dan aku datang menyerahkan diriku dengan semua kesalahanku". H/R Muslim. H/R Ibnu Abi Syaibah dan Nasa’i disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Abu Daud dan Nasa’i dengan sanad sahih.212 213 214 215 "Bersujud kepada-Mu fikiranku dan angan-anganku. Bazzar dan Hakim. disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Aku men gharapkan nikmat-Mu kepadaku. [213] 9. [215] H/R Ibnu Nashir. kebesaran dan keagungan ". "Mahasuci Engkau.

216 217 218

“Wahai Tuhan! Masukkan cahaya dalam hatiku, masukkan cahaya pada lisanku, masukkan cahaya pada pendengaranku, masukkan cahaya pada pen glihatanku, dan letakkanlah cahaya di bawahku, letakkan cahaya di atasku, di sebelah kananku, di sebelah kiriku dan letakkanlah cahaya di hadapanku, let akkan cahaya di belakangku, dan let akkanlah cahaya di dalam diriku dan tajamkanlah cahaya untukku". [216]

"Wahai Tuhan! Dengan keredaan-Mu aku berlindung dari kemurkaan-Mu dengan pen gampunan-M u aku berlindung dari siksa-Mu, dengan perlindungan-Mu aku berlindung dari an cam anMu. Aku tidak sanggup menghitung pujian terhadap-Mu sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri". [217]
Inilah doa-doa atau zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam semasa sujud. Boleh dibaca mana-mana doa atau zikir semasa solat sunnah atau fardu sebagaimana yang diamalkan oleh Rasul ul lah sallallahu ‘alaihi wa-sallam.

3. Tumakninah Ketika Sujud
Semasa sujud hendaklah tumakninah, kerana tanpa tumakninah samalah seperti mencuri dalam solat:

"Sesungguhnya itu (orang yang solatnya tanpa tumakninah) adalah pencuri yang paling keji". [218]

H/R M uslim, Abu Awanah dan Ibnu Abi Syaibah. H/R Muslim. Abu Awanah dan Baihaqi. H/R Ibnu Abi Syaibah, Tabrani dan Hakim, disahkan oleh hakim dan disetujui oleh Zahabi.

219 220 221 222

"Sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu sekalian". [219]
Antara cara sujud yang tidak sempurna ialah rukuk yang cepat kerana ia menyalahi sunnah:

"Kekasihku sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan, melarangku berpaling ke kanan atau ke kiri seperti dan musang dan melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya kera". [220]

"Pencuri yang paling buruk ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya: Iaitu tidak men yempurnakan rukuk dan sujud". [221]

“Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan rukuk, berdiri setelah rukuk, sujud, dan duduk antara dua sujud dengan tempo masing-masing hampir sama.” [222]

4. Larangan Membaca Al-Quran Ketika Sujud
Tiada dalil yang membolehkan membaca al-Quran semasa rukuk atau sujud. Namun diperintah agar memperbanyakkan doa atau zikir semasa sujud dan memperlamakan sujud, kerana Rasulullah sallallahu
H/R Bukhari dan Muslim. H/R Thayalisi, Ahmad, dan Ibnu Abi Syaibah. Hadis Hasan. H/R Ibnu Syaibah, Tabnmi dan Hakim. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Bukhari dan Muslim. Baca Irwa' Al-Ghalil, no. 331.

223 225 224

‘alaihi wa-sallam bersabda:

"Orang yang hampir dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyakkanlah doa ketika sujud". [223]

“Nabi melarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk dan sujud.

"Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk atau sujud. Dalam rukuk hendaklah kamu membaca bacaan untuk men gagun gkan Allah 'azza wa jalla dan dalam sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa kerana hampir dapat dipastikan doa kamu dikabulkan." [225]

14. SUJUD SAHWI

1. Sebab Melakukan Sujud Sahwi
Ada beberapa sebab diperintahkan agar melakukan sujud sahwi, ant aranya: 1. Kerana tertambah rakaat dalam solat. Mengikut riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik, apabila tertambah rakaat dalam solat, maka hendaklah melakukan sujud setelah salam. Contohnya: "Semasa para sahabat memberi tahu beliau bahawa solat beliau sebanyak lima rakaat, maka beliau men gerjakan sujud sahwi setelah salam sedangkan beliau telah bercakap (berkata-kata) dengan sahabat ".
H/R Muslim, Abu Awanah dan Baihaqi. H/R M uslim dan Abu Awanah. Larangan ini berlaku umum mencakup solat wajib dan solat sunnat, sedangkan tambahan riwayat Ibnu Asakir yang menyatakan: "Adapun dalam solat sunnat tidaklah terlarang," adalah riwayat yang menyimpang atau mungkar. Ibnu Asakir sendiri telah menjelaskan cacatnya riwayat ini. Oleh kerana itu, tidak boleh diamalkan. H/R M uslim dan Abu Awanah.

226

227

2. Kerana ada kekurangan dalam solat. Seperti tertinggal tasyahud awal. Maka dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik diperintahkan agar melakukan sujud sahwi sebelum salam. Begitu juga jika terlupa atau tertinggal satu rakaat, maka wajib menambah satu rakaat yang terlupa sebagaimana dalam sebuah hadis:

"Dari Imran bin Husain bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah men gerjakan solat asar hanya tiga rakaat. Lain beliau diingatkan tentang kekurangan rakaat solatnya. Lantas beliau menambah satu rakaat lagi dan menambah dengan dua sujud sahwi Setelah itu barulah melakukan salam penutup". [226]
3. Apabila merasa ragu, tetapi tidak terlalu yakin, maka dilakukan sujud sahwi setelah salam. 4. Apabila merasa ragu, tetapi masih ada unsur yakin, maka dilakukan sujud sahwi sebelum salam. 5. Sesiapa yang melakukan salam terlebih dahulu pada hal dia merasa melakukan rakaat kurang dari yang ditentukan dalam solat, maka dia melakukan sujud sahwi setelah salam lantaran ia terlupa sujud sahwi sebelum memberi salam.

2. Hukum Berkaitan Sujud Sahwi
Sebahagian para ulama fekah berpendapat bahawa sujud sahwi hukumnya sunnah, bukan wajib. Namun pendapat yang paling benar (paling rajih) ialah hukumnya wajib, kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika berlaku sesuatu yang terlupa. Malah ada perintah dari beliau. Dan beliau sentiasa mengerjakannya ketika berlaku sesuatu yang mewajibkan sujud sahwi. Antara hujah wajibnya sujud sahwi ialah:

"Beliau men gerjakan sujud sahwi setelah salam walaupun telah bercakap-cakap den gan para sahabat". [227]

H/R Muslim 574, Abu Awanah 2/198-199, Abu Daud 1018. An-Nasa’I 1/26, Ahmad 4/427, Ibnu Majah 1215, AlThayalisi 847, Ibnu Khuzaimah 2/130, Ibnu Hibban 4/2663, Ibnu al-Jarud 245, At-Tahawi dalam syarah al-M aani 1/442-443, Al-Baihaqi 2/335. 354. 355. 359. Lihat: Majmu al-Fatawa. 23/24.

maka hendaklah dia men gerjakan dua kali sujud pada keadaan dia masih duduk (tasyahud)". Syaitan akan mengganggu solatnya sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan. bahawa orang yang lupa sujud sahwi dianjurkan untuk mengerjakannya sekalipun dia telah keluar dari masjid. Kesalahan Membaca Zikir Sujud Sahwi Doa atau zikir yang dibaca oleh kebanyakan masyarakat Islam ketika sujud sahwi ialah: "Mahasuci Allah Yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa (tidur) ". [228] Terdapat riwayat antaranya dari Ahmad. . 23/43. 23/26.Sebagaimana juga pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah: "Adapun hukum sujud sahwi menjadi wajib adalah disebabkan oleh perintah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam di dalam hadis Abu Hurairah. beliau bersabda: Jika salah seorang kamu men gerjakan solat. Doa di atas ini sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat dalam syarak. [229] 3. malah sekiranya ia sudah berada jauh dari masjid masih dituntut agar sujud sahwi. Lihat: Majmu al-Fatawa. maka akan didatangi oleh syaitan. Jika salah seorang men galami hal sedemikian itu. Inilah pendapat Imam Syafie dan inilah yang paling kuat (rajih). kerana ia bukan dari hadis atau athar. Kerana membatasi sujud sahwi dengan jarak atau ruang waktu tidak ada dasarnya sama sekali. Di dalam kitab doa ini: penulis telah menjelaskan tentang 228 229 Lihat: Majmu al-Fatawa. tetapi doa rekaan orangorang sufi.

Labenon. Doa ini hasil rekaan ulama sufi. Doa itu sebenarnya adalah doa yang diambil dari mimpi sebahagian sufi. M uhammad Abdussalam. Kerana tiada hujah. Sedangkan menjadikannya sebagai bahagian dari ajaran agama dan syariat adalah sebuah kesesatan dan kerosakan yang besar. Oleh kerana itulah. ini adalah kejahilan. 230 Lihat: As-Sunan wal-M ubtadi’at. 74-75. kesalahan dan bid'ah yang wajib ditinggalkan". Walaupun orang-orang yang berfahaman Syafieyah sujud sahwi apabila mereka solat di belakang orang yang tidak membaca bismilah atau berqunut. [230] Dengan ini. . tiada asal-usul atau perintah dari syarak. Tidak ada dalil yang berasal dari sunnah yang menjelaskan masalah ini. Dar-Kulub al-Ilmiyah. Adapun diberitakan bahawa beliau men gatakan "Subhana man laa yashu wa laa yanam”. mengkhususkan membaca doa "Subhana man la yashu wa laa yanam" adalah bid'ah. Allahu 'alam.“Tidak pernah diriwayatkan sesuatu doa yang khusus untuk sujud sahwi dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Bahkan doa yang dibacanya seperti doa yang dibaca ketika sujud biasa. Selain itu lemparkan jauh-jauh. maka hal itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam atau para sahabat beliau. Ambillah urusan agamamu dari Kitab-kitab hadis yang sahih. Hlm. Beirut. janganlah men gerjakan hal tersebut.

4/89. DUDUK ANTARA DUA SUJUD 1. Ibn Baz. demikian menurut Imam Ahmad dan Ibnu Qaiyim). Hlm. H/R Bukhari dan Baihaqi. Lihat: Kaifiyah Solatun Nabi. [235] Kemudian beliau membentangkan kaki kirinya. H/R Abu Daud dan Hakim disahkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi. [238] "Menghadapkan jari-jemari kaki kanannya ke arah kiblat". [237] “Beliau menegakkan telapak kaki kanannya". H/R Bukhari dan Muslim. menegakkan kaki kanan. kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Lihat: Al-Bada'i. meletakkan kedua tangan di atas lutut. 231 232 233 234 235 236 237 238 .15. [236] "Tidak sempurna solat seseorang sehingga dia sujud sampai ruas tulang belakangnya mapan. H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad sahih. Cara Duduk antara Dua Sujud “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam ban gun dari sujudnya sambil bert akbir". [231] “Kemudian duduk iftirasy. [234] (mengangkat tangan dilakukan setiap kali takbir. [232] hujung tangan ada di atas lutut. al-Albani. Lihat: Sifat Solat Nabi. Hlm. Ibnu Qaiyim.” [233] "Beliau terkadang mengangkat kedua tan gannya bersamaan dengan ucapan takbir". kemudian beliau duduk di atas t elapak kakinya dengan tenang". Hlm 11. kemudian ban gun dari sujud sampai duduk dengan tegak". membentangkan kaki kiri dan duduk di atasnya. tidak menggerakkan jari. H/R Bukhari dan Abu Daud. 25. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadat. 186.

hlm. Saya telah menjelaskan dengan terperinci masalah ini melalui kitab Al-Asl". tidak ada cara lain.239 240 241 242 [ 239] “Kadang kala beliau duduk iq’a. seolah-olah menggenggamnya. juz 5 12 1 dari Thawus. M enurut beliau bahawa: Ibnu Qaiyim telah melakukan kesalahan kerana setelah menerangkan Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam duduk Iftirasy antara dua sujud ia berkata: Duduk cara dua sujud yang sah dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam hanya dengan cara ini (iftirasy). bahawa ia pernah melihat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas duduk antara sujud dengan duduk di atas kedua tumitnya. Lihat: Sifat Solat Nabi. al-Albani. al-Albani. Lihat: Sifat Solat Nabi. seraya menunjukkan kuburan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. namun pendapatnya dikomentar oleh Nasiruddin al-Albani rahimahullah. [ 242] H/R Nasa’i dengan sanad sahih. Abu Awanah dan Abu Syeikh dalam kitab Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zubir dari Jabir. Hlm. Tirmizi. . Lihat: Sifat Solat Nabi. 187. Hlm. [240] Hendaklah ia meletakkan tangannya di atas peha dengan hujunghujung jari tangan pada lututnya. H/R M uslim. Diriwayatkan pula oleh Abu Ishaq al-Harbi dalam kitab (Gharibul Hadis. al-Jibrin. Abu Daud. Hlm. kecuali perkataan penghuni kubur ini. 189. Kemudian berkata Al-Al bani: "Bagaimana boleh dikatakan seperti itu pada hal hadis tentang duduk di atas kedua tumit tersebut yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam sahih Muslim. Sejumlah besar sahabat dan tabi’in serta yang lain mengamalkan sunnah ini. [241] Walaupun Ibnu Qaiyim rahimahullah hanya mensahihkan duduk secara iftirasy. Hadis ini sanadnya sahih. Atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanannya serta tangan kiri di atas lutut kirinya. disahkan olehnya dan oleh yang lain. 188. 104-106 dan Baihaqi. Bacalah kitab As-Sahihah no. Benarlah kata Imam Malik yang menyatakan: Setiap orang antara kita perkataannya boleh dibantah. 383. (nota kaki). Juga riwayat hadis dari Ibnu Umar dengan sanad hasan yang tersebut pada Baihaqi disahkan oleh Ibnu Hajar. iaitu duduk den gan menegakkan telapak kaki dan tumit kedua kakinya".

disahihkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi. al-Albani. 19. [ 245] Dan boleh juga dibaca sekaligus dengan doa di atas. Tirmizi. [ 243] Doa di bawah ini paling kurang dibaca sekali: "Ya Allah! Ampunilah aku. Demikianlah pendapat Imam Syafie. Lihat: Masail. H/R Ibnu Majah dengan sanad hasan. Hlm. Mereka mengatakan bahawa doa-doa ini boleh dibaca dalam solat wajib dan solat sunnah seperti diriwayatkan oleh Tirmizi. sebab solat sunnah dan solat fardu tidak berbeza. [angkatlah darjatku]. kasihanilah aku. [jadikanlah aku sihat] dan berilah aku rezeki". Imam Tahawi juga berpendapat demikian seperti terdapat dalam Kitab H/R Abu Awanah. Imam Ahmad memilih doa ini. [ 246] (Membaca sekaligus doa-doa) di atas ini tidaklah menunjukkan hanya berlaku dalam solat sunnah. tetapi berlaku juga dalam solat fardu. lbnu Majah dan Hakim.243 244 245 246 2. 189. ampunilah aku". al-Albani. . iaitu: "Ya Allah! Ampunilah aku. Lihat: Sifat Solat Nabi. Lafaz Doa Ketika Duduk antara Dua Sujud Wajib dibaca doa duduk antara dua sujud. Lihat: Sifat Solat Nabi. Hlm. 189. [lindungilah aku]. kerana beliau membacanya bersama doa di atas ketika mengerjakan solat lail. Ahmad dan Ishaq. Hlm. berilah aku pet unjuk. [244] Ishaq bin Rahawaih berkata: Sesiapa boleh membaca doa ini tiga kali atau boleh membaca: "Ya Allah! Ampunilah aku".

H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih. 247 248 249 250 251 252 . [251] Ibnu Qaiyim berkata: Sunnah ini (tumakninah atau duduk lama) telah ditinggalkan oleh umat setelah berlalunya masa sahabat. 188. [ 252] Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Bukhari dan Muslim. (nota kaki). al-Albani. Hlm. 189. [249] "Beliau memperlama duduknya hingga hampir sama lam an ya den gan sujudnya”. [250] "Kadang kala beliau diam lama sampai ada orang yang men yan gka beliau telah lupa". Hlm. Adapun orang yang mengutamakan sunnah tentu tidak akan cenderung kepada halhal yang menyalahinya dan tidak memperdulikan hal-hal yang menyalahi sunnah tersebut. [ 247] Diperintahkan melakukan seperti itu (menggabungkan sekaligus doa-doa di atas) untuk tumakninah ketika duduk antara dua suj ud. 3. Al-Albani. (nota kaki). H/R Bukhari dan Muslim. Lihat: Sifat Solat Nabi.M usykil Atsar. H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih. Tumakninah Ketika Duduk antara Dua Sujud “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam duduk antara dua sujud den gan tumakninah sehingga ruas tulang belakangnya mapan” [ 248] dan beliau memerintahkan berbuat demikian kepada orang yang solatnya salah sebagaimana sabdanya: "Tidak sempurna solat seseorang antara kamu sehingga dia berbuat demikian (tumakninah)".

Dan tidak ada zikir atau doa (ketika duduk istirehat)". (nota kaki) Hlm. al-Albani. 191. kemudian ban gkit berdiri. [253] "Beliau duduk tegak iaitu duduk di atas telapak kaki kiri dengan tegak sampai ruas tulang punggungnya mapan ". Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Bukhari dan Abu Daud. (nota kaki) Hlm. Perbuatan ini dipilih oleh Imam Ishaq bin Raghawih sebagaimana dikatakan dalam Kitab Masail.” [257] Lihat: Sifat Solat Nabi. al-Albani.253 254 255 256 257 16. Lihat: Hlm.12. Dinamakan duduk istirehat dan ia sunnah men urut qaul yang paling sahih. [256] Berkata Ibnu Hani': “Saya lihat Abu Abdullah (Imam Ahmad) terkadang bertumpu pada kedua tan gannya bila hendak berdiri ke rakaat terakhir dan terkadang beliau duduk terlebih dahulu dengan tegak. Imam Ahmad pun berkata demikian. Lihat: Sifat Solat Nabi. Marwazi (1/14 7/2). jika meninggalkannya tidak ada kesalahan. [255] Berkata Ibn Baz rahimahullah: "(Kemudian) duduk iaitu duduk yang seketika sebagaimana duduk antara dua sujud. Ibn Baz. Pendirian beliau lebih tepat kerana dia dikenal sebagai orang yang kuat mengikuti sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan tidak mahu menyalahinya. 191. Itulah yang dinyatakan oleh Imam Syafie. al-Albani. [254] Di kalangan ahli fiqh duduk sepertimana (di atas) ini dinamakan duduk istirehat . DUDUK ISTIREHAT SEBELUM BERDIRI Cara beliau hendak bangkit (bangun) dari sujud ialah duduk seketika (berehat seketika) dan kemudian bangun dengan bertumpu pada kedua tangannya ke tanah untuk melanjutkan ke rakaat seterusnya. 191. Hlm. .

[258] "Kemudian Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bangun ke rakaat kedua den gan tan gan bertumpu ke tanah".925 dan 968. [260] M enurut Syeikh al-Albani rahimahullah: Hadis yang berbunyi: "Nabi ban gkit untuk berdiri seperti anak panah tanpa tertumpu pada tan gannya” adalah had is palsu. H/R Syafie dan Bukhari.Meluruskan jari-jemari tangan ke hadapan (menghadapkan ke Kiblat). 2. H/R Abu Ishaq al-Harbi dengan sanad yang sahih. Semua had is yang maksudnya seperti itu adalah lemah. Semakna dengan hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih. No 562. [259] Cara menumpukan tangan ke tanah ketika hendak bangun ialah secara 'ajin. 2. Hlm 82-83. Lihat: Sifat Solat Nabi. Ini yang lebih rajih (sahih). Juz. "Beliau melakukan 'ajin ketika solat. dan Ad-Daifah. CARA BANGKIT UNTUK BERDI RI M enurut sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bahawa beliau bertumpu pada tangannya ketika bangkit (bangun ke rakaat seterusnya). Lihat: Al-Irwa'. [261] Ibid.258 259 260 261 17. . al-Albani. iaitu berdiri ke rakaat berikutnya bertumpu pada kedua tan gannya". Hal ini boleh dilakukan oleh orang yang sudah tua atau yang masih muda). 'Ajin menurut pengertian bahasa Arab ada dua cara: 1.Mengepal jari-jemari tangan (menggenggam).

dia dianggap tidak solat. kecuali orang yang solat di belakang 265 imam".262 263 264 265 18. [262] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang yang salah solatnya untuk membaca al-Fatihah pada setiap rakaat sebagaimana beliau sabdakan kepada orang tersebut: “Kemudian lakukanlah seperti itu pada seluruh solatmu". M EMBACA AL-FATIHAH SETIAP RAKAAT Setelah berdiri tegak di rakaat yang kedua beliau terus membaca alFat ihah tanpa diam seketika: "Ketika telah berdiri pada rakaat kedua Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam memulakan den gan membaca "Al-hamdulillah" tanpa diam terlebih dahulu". H/R Ibnu Majah. al-Albani. Lihat: Sifat Solat Nabi. [263] “Pada setiap rakaat ada bacaan (bacaan al-Fatihah)". Hlm. H/R M alik dalam Al-M uwatta. H/R Ahmad dengan sanad yang jaiyid. . [264] "Barang siapa solat satu rakaat tanpa membaca al-Fatihah. 193. [ ] H/R M uslim dan Abu Awanah. lbnu Hibban dalam sahihnya dan Ahmad dalam Masail Ibnu Hani’ 1/52.

H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad jaiyid. hendaklah kamu tumakninah dan hamparkanlah telapak kaki kirimu. Lihat: Hlm. 13-14. Jumaat atau Hari Raya. DUDUK TASYAHUD 1. kemudian bacalah tasyahud". Abu Awanah. maka ditegakkan kaki beliau yang kanan dan dibentang kakinya yang kiri (iftirasy). Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Maka apabila kamu duduk di pertengahan solat. (Nabi) telah melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya anjing. Begitulah cara duduk pada tasyahud (tahiyat) [267] awal ketika solat tiga rakaat atau empat rakaat. H/R Thayalisi. H/R Muslim. Ahmad. maka duduknya selepas sujud kedua. seperti solat fajar (Subuh).” [271] H/R Nasa'i 1/153 dengan sanad yang sahih. maka berisyarat dengan isyarat tauhid sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa-Ta'ala. beliau duduk iftirasy. no. dan Iain-Iain. Lihat: Irwa' Al-Ghalil. dan Ibnu Abi Syaibah.” [270] “Nabi melarang duduk di atas tumit seperti duduknya syaitan. Cara Duduk Tasyahud Apabila solat yang dilakukan oleh beliau hanya dua rakaat. [269] Abu Hurairah berkata: "Sahabat karibku. seperti solat subuh. 316. lbn Baz.19. [266] Iaitu seperti duduk antara dua sujud. [268] Begitu juga apabila beliau solat hanya dua rakaat. digenggam jari-jemarinya kecuali jari telunjuk. H/R Bukhari dan Abu Daud. Diletakkan tangan kanannya di atas pehanya yang kanan. 266 267 268 269 270 271 .

H/R Baihaqi dan Hakim. [272] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang duduk dengan bertumpu pada tangan kirinya ketika seseorang duduk tasyahhud dalam solat sebagaimana sabdanya: "Cara semacam itu adalah cara solat orang Yahudi. beliau melakukan sujud sahwi. Baca Irwa' Al-Chalil no.” [278] H/R Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad sahih. 272 273 274 275 276 277 278 . H/R Abdur Razzaq disahkan oleh Abdul Haq dalam Kitab Al-Ahkam H/R M uslim dan Abu Awanah. dari Aisyah dengan sanad jayyid. Baca Al-Irwa' no.“Nabi meletakkan siku kanannya di at as paha kanannya”. [ ] 275 Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca (tahiyyat) pada setiap dua rakaat. [276] “Yang pertama kali Nabi lakukan ketika duduk (pada dua rakaat) adalah membaca (at-tahiyyaatu lilaah). 338. H/R Baihaqi.” [273] Dalam hadis lain disebutkan: "Janganlah engkau duduk semacam itu. seperti dikatakan Ibnul M ulaqqan. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad Jayid.” [277] “Bila beliau lupa membaca bacaan tahiyyat ini pada duduk dua rakaat pert ama. [274] Dalam hadis lain disebutkan: "Duduk seperti itu adalah cara duduk orang-orang yang dim urkai Allah. 380. sebab duduk semacam itu adalah duduknya orang-orang yang sedang diazab. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi.

H/R Nasa'i dengan sanad sahih. bacaan tasyahhud ini diucapkan perlahan. kemudian hendaklah seseorang memilih doa yang disenanginya dan hendaklah ia men gajukan permohonannya kepada Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia. [ ] “… menurut sunnah. .. ucapkanlah attahiyyaat. (nota kaki) Hlm. [280] Dalam riwayat lain disebutkan: "Ucapkanlah at-tahiyyaat olehmu pada setiap kali duduk.279 280 281 282 283 Beliau menyuruh berbuat demikian sebagaimana sabdanya: "Bila kamu sekalian duduk pada setiap dua rakaat. ”Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam men gajarkan tasyahud kepada para sahabatnya seperti beliau men gajarkan surah-surah Al282 Qur'an”. Ahmad. [279] Menurut Nasiruddin al-Albani Rahimahullah: Hadis ini secara tersurat menyatakan dibenarkannya berdoa pada setiap tasyahud sekalipun pada tasyahud awal. al-Albani.. H/R Bukhari dan Muslim. [283] H/R Nasa'i. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm. 198. Lihat: Sifat Solat Nabi. [281] Beliau menyuruh berbuat demikian kepada orang yang solatnya salah seperti tersebut dalam kisah di atas.. H/R Abu Daud dan Hakim disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. dan Thabarani dengan sanad shahih.

[285] "Ketika beliau men gacukan telunjuknya. Ibnu Jarud dalam Al-M untaqa (208). al-Albani. Abu Ya'ala memberikan tambahan dengan sanad sahih dari Ibnu Umar. Ibnu Khuzaimah. Abu Awanah. H/R M uslim dan Abu Awanah. Ibnu Khuzaimah (1 /86/1-2). Hlm. Ibnu Hibban dalam Sahihnya (485). "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan telapak tan gan kirinya di atas lutut kirinya den gan mengembang.284 285 286 287 Keadaan Jari-jemari Ketika Tasyahud Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah menunjukkan cara-cara dan keadaan tangan serta jari-jari tangan dalam tasyahud awal atau akhir. Seseorang tidak akan menjadi lupa selama dia men ggerakkan telunjuknya". Lihat: Sifat Solat Nabi. [286] "Terkadang ibu jari dan jari tengahnya membentuk bulatan [287] (sedangkan telunjuknya tetap diacukan ke kiblat)". ibu jarinya memegang jari ten gah". Nasa’i. Humaidi dalam M usnadnya 131/1. 195. . tetapi beliau menggenggam semua jari tan gan kanannya den gan men gacukan telunjuknya ke kiblat dan men garahkan pandangan mat an ya ke telunjuknya". (nota kaki). [284] Abu Ya'ala memberikan tambahan pada hadis ini dengan sanadnya yang sahih dari Ibnu U mar: "Men ggerak-gerakkan telunjuk (dalam tasyahud) sebagai pen gusir sya it an. H/R Abu Daud. H/R M uslim.

Abu Ya'la. Hlm. 200. Setelah beliau wafat kata-kata 'assalaamu 'alaika' kami ganti dengan 'assalaamu 'alan nabiyyi”] [288] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Lafaz Ibnu Mas'ud yang berbunyi assalaamu 'alan nabiyyi oleh para sahabat semula diucapkan dengan lafaz assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyu' dalam tasyahud ketika Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam masih hidup. Ketika beliau sudah wafat lafaz tersebut mereka ganti dengan: assalaamu 'alan nabiyyi. Tasyahud Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengajarkan tasyahud kepadaku sambil beliau menggenggam telapak tanganku. M uslim. pen gagun gan. Siraj. no." [Bacaan di atas dibaca ketika beliau masih hidup. Sudah tentu lafaz ini dipergunakan oleh para sahabat berdasarkan persetujuan dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam.288 289 2. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul-Nya. Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu. wahai Nabi. Lafaz Bacaan Tasyahud Bacaan tasyahud yang pernah diajar oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam kepada para sahabat adalah seperti berikut. [289] H/R Bukhari. Ibnu Abi Syaibah. (nota kaki). Lihat: Sifat Solat Nabi. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh [mencakup semua hamba soleh yang ada di lan git dan bumi]. dan pujian hanyalah milik Allah. Baca Al-Irwa. . 321. begitu pula rahmat Allah dan segala kurnia-Nya. al-Albani. sebagaimana beliau mengajarkan suatu surah Al-Qur'an kepadaku (berbunyi): "Semua ucapan pen gho rm at an.

menyatakan: "Jika ucapan itu benar dari para sahabat." Imam 'Abdur Razzaq mengatakan bahawa Ibnu Juraij meriwayatkan kepadaku." H/R Siraj dalam M usnadnya (9/1/2) dan M ukhallash dalam Kitab Al-Fawa-id (11/54/1) dengan sanad sahih. (nota kaki).290 291 Bahkan Aisyah pernah mengajarkan tasyahud kepada para sahabat. Hlm. yang berbunyi: 2. "Segala ucapan penghormatan." Sanad hadis ini sahih. Lihat: Sifat Solat Nabi. segala ucapan pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah. [291] Tasyahud Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami suatu surah AlQur'an. . 200." [290] Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata: "Pada saat Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam masih hidup. Imam Subuki dalam Kitab Syarhul Minhaj setelah memaparkan riwayat dari Abu Awanah. al-Albani. dengan lafaz assalaamu 'alan nabiyyi. bahkan saya menemukan riwayat lain yang menguatkan. wahai Nabi. tetapi setelah beliau wafat mereka tinggalkan kata ganti 'ka'. Semua perlindungan dan pemeliharaan semoga diberikan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. tetapi setelah beliau wafat mereka mengucapkan assalaamu 'alan nabiyyi. segala kurnia. hal itu menunjukkan bahawa penggunaan kata ganti 'ka' ('alaika) tidak wajib diucapkan kerana cukup mengucapkan 'assalaamu 'alan nabiyi'. Semua perlindungan dan pemeliharaan untukmu. para sahabat mengucapkan assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. begitu pula rahmat Allah dan segenap kurnia-Nya. ujarnya: "'Atha' telah meriwayatkan kepadaku bahawa para sahabat mengucapkan assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu ketika Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam masih hidup. sehingga menjadi assalaamu 'alan nabiyyi. Saya jawab: "Riwayat itu tanpa diragukan sedikit pun sah kerana terdapat dalam Sahih Bukhari.

Tambahan itu lalu ia satukan dengan bacaan tasyahud yang didengarnya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam secara langsung. . H/R Abu Daud dan Daruqutni dan disahkan olehnya. al-Albani] Idem. hendaklah ucapan pertama yang H/R M uslim. Jika seseorang duduk (pada dua rakaat ini). Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya." Ujar Ibnu Umar. tiada sekutu bagi-Nya. begitu pula segala kurnia dan ucapan pengagungan. "Aku tambahkan pada bacaan ini kata-kata: [293] ‘Begitu pula semua kurnia-Nya." Ibnu Umar berkata: "Aku tambahkan pula katakata: [294] 'Tuhan Yang Tunggal'.. 202.'" "Segala perlindungan dan pemeliharaan untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Syafie. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah. begitu pula kurnia Allah. Semua pertolongan dan pemeliharaan untukmu. Menurut Nasiruddin Al-Albani rahimahullah: Dua tambahan ini sah datangnya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam dan bukan dilakukan oleh Ibnu 'Umar sendiri." [295] Tasyahud Abu Musa Al-Asy'ari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "..” [292] Tasyahud Ibnu Umar Dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bahawa beliau mengucapkan dalam tasyahudnya: "Segala ucapan pen ghorm at an milik Allah. Hlm. dan Nasa'i. [Lihat: Sifat Solat Nabi. la menerima dari sahabat-sahabat lainnya yang meriwayatkannya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. wahai Nabi.292 293 Dalam riwayat lain ditambah dengan: "… hamba-Nya dan rasul-Nya. Abu Awanah. (nota kaki).

H/R Ibnu Abi Syaibah. tiada suatu apa pun yang menjadi sekutu-Nya) dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah ham ba-N ya dan rasul-Nya.. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan kecuali Allah (Tuhan Mahatunggal. dan Ibnu Majah. (seperti tasyahud Ibnu Mas'ud) "Segala ucapan untuk menyatakan hormat. Abu Awanah. Semua perlindungan dan pemeliharaan Allah untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Segala perlindungan dan pemeliharaan untuk Nabi. dan lafaz hadis ini ada pada Baihaqi. segala ucapan pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah. begitu pula rahmat dan semua kurnia Allah.'" [Tujuh kalimat ini adalah ucapan tahiyyat solat]. Abu Daud. [296] Tasyahud Aisyah Qasim bin M uhammad berkata: Aisyah pernah mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud.296 297 diucapkannya adalah: 'Segala ucapan pen ghormatan. segala ucapan untuk menyatakan pen gagungan. ..” [297] H/R Muslim. Baihaqi. wahai Nabi. Semua perlindungan dan pemeliharaan untukmu. dst. Seraya memberi isyarat dengan tangannya ia mengucapkan: 5. M ukhallas. dan segala ucapan pujian serta ucapan untuk menyatakan pen gkudusan hanyalah milik Allah. Siraj. segala kurnia.

al-Albani] 300 H/R Ahmad dan Thahawi dengan sanad sahih dan Bukhari dan M uslim tanpa lafadz 'ahlu baitihi' (anggota keluarganya). dan keturunannya sebagaimana Engkau (Allah) telah memberi rahmat kepada keluarga Ibrahim. (nota kaki).). isteri-isterinya. dan keturunannya sebagaimana Engkau (Allah) telah memberikan kurnia kepada keluarga Ibrahim.Lafaz Bacaan Selawat "Ya Allah. [299] Beliau mengajarkan kepada para sahabat berbagai macam bentuk lafaz selawat (setelah bertasyahud." Inilah lafaz selawat yang sering Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam baca ketika solat. [300] H/R Abu Awanah dalam Sahihnya dan Nasa'i. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. 2. pen. Demikianlah.Cara Membaca Selawat Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca selawat untuk dirinya pada tasyahud awal dan lainnya. kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu dalam tasyahud. Nasiruddin al-Albani menjelaskan: Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah. berikanlah rahmat kepada Muhammad. [Lihat: Sifat Solat Nabi.'" Bacaan selawat ini tidak hanya berlaku untuk tasyahud kedua. [298] Beliau menganjurkan umatnya berbuat dem i kian sebagai mana bel iau memeri ntahkan unt uk mengucapkan selawat setelah mengucap salam kepadanya. tetapi bagaimana kami mengucapkan selawat kepadamu?" Sabdanya: "Ucapkanlah olehmu: 'Allaahumma shalli 'alaa Muhammad. Berikanlah kurnia kepada Muhammad.20.. keluarganya. isteri-isterinya. Pendapat inilah yang sah di kalangan muridmurid beliau seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Kitab Majmu' (3/460) dan yang dengan jelas dinyatakan dalam Kitab Raudhah (1 /263). Akan tetapi. dibenarkan juga dibaca pada tasyahud pertama. Hlm. keluarganya. 298 299 . dst.. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. dikemukakan oleh Imam Syafie seperti yang beliau sebutkan dalam Kitab Al-Umm karyanya. M EMBACA SELAWAT 1. 204.

berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada [Ibrahim dan kepada] keluarga Ibrahim. Berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada [Ibrahim dan] keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Ada beberapa sanad lain yang memuat lafaz-lafaz lainnya.” [302] "Ya Allah. padahal saya telah mengemukakan kepada anda hadis yang sahih di atas.” [303] Menurut Nasiruddin Al-Albani rahimahullah: Kata tambahan ini dst. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Beliau menyatakan bahawa tidak ada Hadis sahih yang menyebutkan lafaz 'Ibrahim' dan 'ali Ibrahim' bersamasama. Ini adalah bukti salah satu faedah dari Kitab Sifat Solat ini. Ibnu Taimiyah dalam Kitab Al-Fatawa (1/16). Thahawi.] H/R Bukhari.301 302 303 “Ya Allah. terdapat dalam riwayat Bukhari. Hlm. Ibnu Mandah. Nasa'i. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. dan Abu Ya'la dengan sanad sahih. (nota kaki). dan Ahmad. janganlah Anda tertipu oleh pendapat Ibnul Qayyim dalam Kitab Jala'ul Afham halaman 198 yang mengikuti pendapat gurunya. Hal lain yang menunjukkan kesalahan Ibnul Qayyim adalah mengenai bacaan tasyahud no. dan dia menyatakan hadis ini telah disepakati sahihnya. Oleh kerana itu. . berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [Ibrahim dan kepada] [301] keluarga Ibrahim. 7 yang beliau nyatakan dha'if. [Lihat: Sifat Solat Nabi. 204. H/R Ahmad. serta Nasa'i. Ya Allah. Oleh kerana itu. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim [dan keluarga Ibrahim]. Nasa'i. Kelebihan ini semua adalah rahmat dari Allah. Muslim. Baihaqi. padahal sebelumnya beliau sendiri menyatakan sahih. al-Albani. Humaidi. Secara teliti dikemukakan riwayat dan lafaz-lafaz bacaan solat yang sebelumnya tidak pernah dikemukakan orang. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. hanya kepadaNyalah kita bersyukur.

" [304] 5. Abu Awanah. [Nabi yang ummi]. sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [keluarga] Ibrahim dan berilah kurnia kepada Muhammad. [kepada] para isterinya. [Nabi yang ummi]. Ahmad. dan Nasa'i. [kepada] para isterinya dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [keluarga] Ibrahim. "Ya Allah. Ibnu Abi Syaibah. Abu Daud. . Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. hamba-Mu dan rasul-Mu. hamba-Mu dan rasul-Mu]. [dan keluarga Muhammad] sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada Ibrahim [dan keluarga Ibrahim]. Nasai. disahkan oleh Hakim. berikanlah rahmat kepada Muhammad. H/R Bukhari. dan berikanlah kurnia kepada Muhammad. dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada [keluarga] Ibrahim dan berilah kurnia kepada Muhammad. [305] 6. berikanlah rahmat kepada Muhammad. dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi kurnia kepada [keluarga] Ibrahim di seluruh alam. berikanlah rahmat kepada Muhammad. Thahawi.304 305 "Ya Allah. dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia H/R Muslim. "Ya Allah. Isma'il Al-Qadhi dalam Kitab Fadhlush Shalah 'alan Nabiyyi halaman 28.

Thahawi.' Lalu saya bertanya lagi. Cara Berdoa Semasa solat. H/R Bukhari dan Muslim.'" Kejadian ini diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' Fatawa (69/218/1) dan beliau menganggapnya sebagai hal yang baik. Ibnul Qayyim dalam Kitab Al-lala' halaman 14-15 menisbatkan hadis ini kepada Muhammad bin Ishaq As-Siraj. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad dan berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat dan kurnia kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim.. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. BERDOA SEBELU M SALAM 1.' Jawabnya: 'Memilih doa yang sudah ada dalam hadis. Selanjutnya. kemudian beliau menyatakan sahihnya." [307] 21. Terkadang membaca doa ini dan terkadang membaca doa yang lain serta beliau membenarkan bacaan doadoa yang lain. Beliau menyuruh orang yang melakukan solat untuk memilih sesuai keinginannya. tetapi jawabnya: 'Ya yang ada dalam hadis. bukan sembarang doa. . pilihlah doa-doa sesukamu.306 307 308 kepada [keluarga] Ibrahim. [308] Imam Atsram berkata: "Saya pernah bertanya kepada Ahmad: 'Doa apa yang aku baca setelah tasyahud?' Jawabnya: 'Doa yang tersebut dalam hadis Nabi. H/R Nasa'i. Kemudian dia berkata sesungguhnya lam pada kata doa maksudnya ialah doa yang disukai Allah. Abu Sa'id Ibnul A'rabi dalam Al-Mu'jam (79/2) dengan sanad sahih. beliau mengucapkan berbagai doa ketika ada perintah berdoa seperti ketika sujud dan tasyahud..' Saya bertanya lagi: 'Bukankah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: '. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Muslim. "Ya Allah. dan Nasa'i. Ibnu Taimiyah mengatakan: "Pendapat yang terbaik iaitu bahawa membaca doa H/R Bukhari." [306] 7.

] dan yang belum aku lakukan. 2. kalau berjanji. "Ya Allah. aku berlindung kepada-Mu dari dosa-dosa [309] dan terbelit hutang.309 10 311 seperti digariskan dalam riwayat-riwayat hadis dan yang berm anfaat." H/R Bukhari dan Muslim." Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Pendapat itu benar. Hal ini didasarkan pada hadis Aisyah yang lengkapnya: Aisyah berkata: "Seseorang berkata kepada Nabi: 'Alangkah seringnya engkau mohon perlindungan dari terbelit hutang. ingkar. tetapi untuk mengetahui doa yang bermanfaat haruslah berdasarkan ilmu yang benar. wahai Rasulullah. Ya Allah. aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur. yang utama ialah mengikuti saja doa-doa yang ada dalam riwayat hadis. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati.' Sabdanya: 'Orang yang terbelit hutang kalau berbicara berbohong. H/R Nasa'i dengan sanad sahih dan Ibnu 'Ashim dalam Kitab As-Sunnah halaman 370 yang telah saya tahqiq dan diterbitkan oleh Maktab Al-lslami dan tambahan pada lafaz di atas tersebut dalam riwayatnya. Oleh kerana itu.” [310] 2. aku berlindung kepada-Mu dari akibat-akibat buruk perbuatan yang telah aku lakukan [Kerugian dari kesalahan yang telah kulakukan atau kerugian dari kebaikan yang belum kulakukan. Hal ini sedikit sekali yang mengetahuinya. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal. Lafaz Doa Sebelum Salam "Ya Allah. . Wallaahu a'lam. terutama sekali bila doa-doa itu sudah memenuhi keinginan orang yang berdoa.” [311] Kita diperintahkan untuk berlindung dari berbuat dosa dan hutang.

Bukhari dalam Addabul Mufrad. [Aku memohon kepada-Mu] agar Engkau menjadikan akhir segala perkara yang telah Engkau tetapkan untukku baik [bagiku]. hit un glah (amal)ku den gan perhitungan yang mudah. . H/R Ahmad. " [ 3 1 3 ] H/R Ahmad dan Hakim. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka dan semua jalan yang menghantarkan ke sana. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan [di dunia dan di akhirat] yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. aku memohon kepada-Mu segala kebaikan [di dunia dan di akhirat] yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. Thayalisi. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. Aku memohon syurga kepada-Mu dan semua cara yang men ghant arkan ke sana.312 313 "Ya Allah. Baca Ash-Sahihah Hadis no. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan yang hamba-Mu dan rasul-Mu. Aku memohon kepada-Mu kebaikan dari semua yang diminta oleh hamba-Mu dan rasul-Mu. " [312] "Ya Allah. baik ucapan maupun perbuatan. [Muhammad. baik ucapan maupun perbuatan. Ibnu Majah dan Hakim. 1542. Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam telah memohon kepada-Mu untuk dilindunginya].

orang ini telah diampuni. tiada suatu apa pun yang menyamai-Nya. alangkah baiknya permohonan yang kamu ucapkan dan diucapkan oleh Muaz." [314] Beliau pernah mendengar seorang sahabat dalam tasyahudnya mem baca: "Ya Allah. Ibnu Majah. . dan Ibnu Khuzaimah (1/87/1) dengan sanad sahih. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi. Ahmad. H/R Abu Daud. tiada beranak dan tiada diperanakkan. dan Ibnu Khuzaimah. ya Allah. aku memohon kepada-Mu. [Tuhan Yang Mahatunggal]. kerana Engkau Maha Pen gampun lagi Maha Penyayang. "Apa yang engkau ucapkan dalam solat?" Ujarnya: "Aku bertasyahud.314 315 Beliau bertanya kepada seorang sahabatnya: 5. kemudian aku memohon syurga kepada Allah dan berlindung dari siksa neraka. tempat makhluk bergantung." Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Orang ini telah diampuni. (Nabi bersabda): "Demi Allah. Nasa'i. ampunilah segala dosaku." Beliau berkata: "(Kami selalu mengucapkan kalimat-kalimat tersebut)." [315] Beliau mendengar sahabat lain dalam tasyahudnya berdoa: H/R Abu Daud.

[sesungguhnya aku memohon] [syurga kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu dan siksa neraka]. Ahmad. . Wahai Tuhan Yang Mahahidup. sesungguhnya orang ini telah memohon kepada Allah dengan men yebut nama-Nya yang agung." 8. tiada tuhan kecuali Engkau. ampunilah segala dosaku pada masa lalu dan akan datang. "Ya Allah. tidak ada tuhan kecuali Engkau. Ibnu Mandah dalam At-Tauhid 44/2. [Maha Pemberi kurnia].316 317 "Ya Allah.” [317] H/R Abu Daud. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terkemudian. [wahai] Pencipta lan git dan bumi. yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi atau yang aku lakukan dengan terang-terangan dan apa saja perbuatanku yang berlebihan. sesungguhnya aku memohon kepada-Mu bahawa segala puji adalah milik-Mu." Sabdanya: "(Demi Tuhan yang menggenggam jiwaku]. Wahai Tuhan Yang Mahaagung dan Maha Pemurah." [316] Doa terakhir antara tasyahud dan salam yang beliau baca ialah: 9. [tiada sekutu bagi-Mu]. dan 70/1-2 dengan sanad-sanad sahih. [Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda kepada para sahabatnya: "Tahukah engkau apa yang dimohon orang ini?" Mereka menjawab: "Allah dan rasul-Nya lebih tahu. Dia akan men gabulkan dan bila orang itu meminta sesuatu. Bukhari dalam Adabul Mufrad. Nasa'i. yang bila orang memohon dengan men yebut keagungan-Nya itu. Dia akan memberinya). Engkau lebih tahu tentang hal itu daripadaku. Thabarani. 67/1. H/R M uslim dan Abu Awanah. wahai Tuhan Yang Mahaberdiri sendiri.

Akan tetapi. al-Albani. Lihat: Sifat Solat Nabi. Mereka mencari-cari alasan untuk mentakwilnya dengan menyalahi ketentuan bahasa Arab dan pengertian yang difahami oleh para imam. [319] Menurut Nasiruddin al-Albani: "Men gikut sunnah telah menunjukkan bahawa men ggerakgerakkan jari telunjuk berlangsung sampai dengan salam. Lihat: Sifat Solat Nabi. Ibid. Sedangkan Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengamalkannya: "Nabi men ggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil membaca doa". pada hal mereka tahu riwayatnya sah. [318] Hadis menggerak-gerakkan telunjuk ini mempunyai syawahid pada rawi Ibnu Adi (287/1). Inilah pendapat Imam Malik dan lain-lain ". tidak patut dilakukan dalam solat. Alasannya ialah menyalahkan imam sama ertinya dengan mencela dan tidak menghormatinya. [320] Beliau menjelaskan lagi: "Men ggerak-gerakkan jari telunjuk dalam tasyahud merupakan perbuatan yang sah dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam". Pada hal dia tahu bahawa mencela Ibid. MENGGERAK-GERAKKAN JARI TELUNJUK Menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud sudah menjadi sunnah matrukah (sunnah yang ditinggalkan). Kerana anggapan itu mereka tidak mahu menggerakkan telunjuknya dalam solat. mereka kemudian melupakan masalah ini dan mereka menolak hadis yang sudah sahih serta mencela orang-orang yang melaksanakan perbuatan ini. . Oleh kerana itu. hendaklah takut kepada Allah orang yang beranggapan bahawa perbuatan ini sia-sia. Hal yang aneh sebahagian dari mereka biasanya membela pendirian imamnya dalam masalah yang lain sekalipun pendapat imam tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam.318 319 320 321 22. al-Albani. [321] Ia juga dilakukan oleh Imam Ahmad dan Imam-imam ahli hadis lainnya.

Dalam kaedah "Ditetapkan" maka menetapkan didahulukan dari menyangkal. bahkan menyalahi hadis sahih. lalu berhenti atau mengacukannya pada waktu tertentu sahaja. (nota kaki) Hlm. lalu sabdanya kepada orang itu: Satu sahaja! Satu sahaja! Seraya men gacukan jari telunjuk". seperti yang dikenal oleh para ahli fikh. Sanad had is tidak sah. Bazaar. [325] Lihat: Sifat Solat Nabi. Jika hadis ini sah. [322] Selain menghalau syaitan. Adapun mengacukan telunjuk sebentar. semuanya itu tidak mempunyai dasar dari hadis. Oleh itu. Ahmad. Abu Jaafar. H/R Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasan.322 323 324 325 perbuatan tersebut bererti pula mencela para imam mereka yang biasanya mereka bela mati-matian walaupun membelanya batil. Kerana Nabilah yang mengajarkan hal itu kepada kita. H/R Ibnu Abi Syaibah. terdapat fadilat-fadilat lain. . mencela perbuatan menggerakgerakkan jari telunjuk sama halnya dengan mencela Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Abdul Ghani alM uqaddasi dalam As-Sunan 12/2. Nasa’i dan disahkan oleh Hakim serta disetujui oleh Zahabi. Hadis ini juga mempunyai syawahid pada riwayat Ibnu Abi Syaibah. isinya menyangkal (membatalkan) adanya mengacukan telunjuk. bahkan celaan yang mereka lakukan itu mengenai Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. H/R Bukhari dalam Al-Amali (60/1). [324] "Nabi pernah melihat seorang lelaki berdoa sambil men gacukan dua jarinya. antaranya: "(Men ggerak-gerakkan jari telunjuk) lebih keras (dirasakan) oleh syaitan dari pukulan besi". 73/1. maka hujah untuk menyangkal menggerak-gerakkan jari telunjuk tidak dapat dijadikan hujah". Tabrani dalam Ad-Doa Hlm. [323] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan perbuatan ini (men ggerakkan jari telunjuk) dalam dua tasyahud (tasyahud awal dan akhir)". al-Albani. Pada hal para imam tersebut perbuatannya sejalan dengan sunnah. 197. Beliau menjelaskan bahawa hadis yang menyatakan: "Nabi tidak menggerakkan jari telunjuknya". Dengan sanad hasan dan Rauyani dalam M usnadnya 249/2 dan Baihaqi.

[329] "Ketika berpaling ke kanan beliau terkadang men gucapkan: H/R Hakim dan Az-Zahabi dan disahihkan oleh keduanya. Kemudian berpaling ke arah kiri seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. [328] "Ada kalanya pada bacaan salam yang pert ama beliau menambah ucapan: “Wa barakatuh". dan Abdur Razaq. hendaklah mencontohi cara yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. sehingga terlihat pipi kanannya yang putih. " [327] Apabila melakukan dan mengucapkan salam. H/R Muslim. H/R Abu Daud. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Dihalalkan setelah men gakhirinya (solat) dengan men gucapkan salam". M ENGUCAPKAN SALAM Diwajibkan menutup (mengakhiri) setiap solat dengan salam. Nasa’i dan Tirmizi. sehingga kelihatan pipi kirinya yang putih”. [326] ". Abu Ya'la. Disahkan pula oleh Nawawi. men gakhiri solat dengan men gucapkan salam. Abu Daud.. Ibnu Hajar. "Beliau men gucapkan salam dengan berpaling ke arah kanan seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. Disahkan oleh Hakim dan Zahabi.. Tabrani.326 327 328 329 23. Daruqutni. Al-Ausath. . Ibnu Khuzaimah.

tabi'ut attabi’in atau para Salaf as-Soleh perbuatan mengusap (menyapu) tengkuk. den gan sedikit memalingkan wajahnya 331 ke kanan". Siraj. Amalan mengusap (menyapu) tengkuk. H/R Muslim. Mengusap Muka Selepas Salam Adalah perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi M uhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani. Ahmad dan Siraj dengan sanad yang sahih. tabi'in. Beliau menentang perbuatan tersebut sebagaimana dijelaskan olehnya melalui hadis yang terdapat dalam kitab Al-U mm: "Dari Jabir bin Samrah berkata: Semasa kami solat bersama H/R Nasa’I. HUKUM MENGUSAP MUKA 1. [ ] 24. dan ketika berpaling ke kiri hanya men gucapkan: As-salamu'alaikum". sama ada setelah selesai memberi salam setiap kali solat atau sesudah membaca doa. [330] "Terkadang beliau men gucapkan salam sekali sahaja dengan ucapan: Assalamu 'alaikum. tidak juga dari para sahabat. kepala dan muka setelah selesai memberi salam atau berdoa adalah perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan fatwa Imam Syafie. Abu Awanah.330 331 As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. kepala dan muka dengan tangan. .

malah tidak ada hujah yang sahih mengizinkan perbuatan tersebut. assalamu 'alaikum. berkata salah seorang dari kami den gan tan gannya ke kanannya dan ke kirinya dan men gucapkan: As-salamu 'alaikum. Siraj. H/R Muslim. Hal ini setelah dilihat oleh beliau. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani. assalamu alaikum wa-rahmatullah". Lihat: Sifat Solat Nabi. Maka Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apa terjadi kepada kamu. Hlm. Melakukan pekerjaan tersebut adalah bid'ah kerana menyerupai perbuatan mereka (yang menggerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri) yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. al-Albani. [333] Dalam riwayat yang lain beliau bersabda: "Seseorang antara kamu cukup meletakkan tan gannya di atas pahanya. Maka ia wajib ditinggalkan. tak ubah seperti ekor kuda yang mabuk. Abu Awanah. 122. mereka tidak melakukannya lagi". . Lihat: Al-Umm. Maka ketika mereka solat bersama Rasulullah. isyarat atau sebagai penutup solat. dan men gisyaratkan den gan tan gannya ke kanan dan ke kiri. men gisyaratkan dengan tangan kamu. kemudian beliau bertanya yang berupa larangan: "Men gapa kamu men ggerakkan tangan kamu seperti gerakan ekor kuda yang lari terbirit-birit dikejar binatang buas? Apabila seseorang antara kamu men gucapkan salam. 236. [332] Adapun yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pada hadis di atas ialah menggerakkan tangan kanannya ke kanan ketika menoleh ke kanan dan menggerakkan tangan kirinya ke kiri ketika menoleh ke kiri. kepala dan kemudian muka setiap kali selesai memberi salam adalah juga merupakan sebagai tanda. I. Maka menyapu tengkuk.332 333 334 Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Hlm. H/R Muslim. maka ketika beliau memberi salam. Perbuatan serupa itu adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan para sahabat. hendaklah ia berpaling kepada temannya dan tidak perlu men ggerakkan tan gannya. [334] Menggerakkan tangan ke kanan atau ke kiri sebagai tanda penutup atau selesainya solat telah ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. tidakkah memadai atau sesungguhnya memadai seseorang kamu meletakkan tan gannya di atas pehanya semasa memberi salam ke kanannya dan ke kirinya seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatullah. kemudian ia men gucapkan salam dengan berpaling kepada saudaranya yang di sebelah kanan dan saudaranya yang di sebelah kiri". Jld.

maka mint alah den gan telapak tan gan kamu. maka berdoalah den gan telapak tanganmu. [335] "Dari Soleh bin Hassan al-Ansari. Mengusap Muka Selepas Berdoa Kebiasaan masyarakat Islam dewasa ini. Az. janganlah berdoa den gan kedua-dua belakangnya.-Zahabi dalam 1/536. 1/373 Hadis No. Maka setelah selesai. Antara hadis-hadis tersebut ialah: "Dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apabila kamu meminta (berdoa) kepada Allah. sapulah wajahmu den gan kedua tan ganmu ". dan Al-Baihaqi dalam H/R Ibnu M ajah dalam Sunan. [336] 335 H/R At-Tabrani dalam 2/212. beliau berkata: Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Jika engkau berdoa kepada Allah. 336 . 1181. dari Muhammad bin Ka'ab al-Qardzi dari Ibn Abbas. setiap kali selesai berdoa mereka mengusap (menyapu) muka sebagai penutup doa dan untuk mendapat berkat dari doa tersebut. Sebenarnya perbuatan tersebut tidak mempunyai dalil yang sahih kerana semua hadis-hadis yang menunjukkan menyapu muka setelah selesai berdoa kesemuanya lemah belaka. 10/10779.2. jangan memintanya den gan belakangnya. Dan sapulah den gannya muka kamu".

4. 1/373. [338] Menurut Ibnu Hibban: Semua hadis yang diriwayatkan oleh (Soleh bin Hassan al-Ansari) adalah hadis-hadis palsu. maka tidak halal untuk meriwayatkan hadis darinya. 2. Az-Zahabi. Dalam az-Zawaid dinyatakan: Isnad hadis ini lemah. Al-Baihaqi.Kedua-dua hadis di atas ini adalah sangat lemah kerana pada sanadnya terdapat perawi yang lemah sebagaimana dapat diketahui dari penjelasan di bawah ini: 1. Dan beliau berkata lagi: Setiap seseorang yang telah aku katakan hadisnya mungkar. [341] Berkata Abu Daud: Dia seorang yang lemah. maka ia adalah tambahan yang mungkar".'' [342] 337 338 339 340 341 342 Lihat: Sunan Ibn Majah. [339] Menurut al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Lihat: Al-Irwa al-Ghalil. . Ibid. Soleh bin Hassan "Ditinggalkan”. 2/180. 6. Lihat: Lihat: Lihat: 1/6. 10/319. [337] Menurut Imam Bukhari rahimahullah: Hadis dari Soleh bin Hassan alAnsari dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi adalah hadis mungkar. la dilemahkan kerana Soleh bin Hassan. al-Albani. 2/212. Tambahan "Dan sapulah muka kamu. [340] 3. 5.

” [345] 4. 2/433. Nama penuh beliau ialah: Hammad bin Isa bin Ubaid bin at-Thufail al-Juhani al-Wasiti al-Basri. Ibnu al-Jauzi. Berkata Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Perawi seperti dia adalah lemah sekali.” [ 347] H/R Tirmizi. Berkata Ibnu Makula: “Para ulama hadis telah melemahkan hadis-hadis Hammad. Antaranya ialah: Ibnu Hajar al-Asqalani. [ 343] 1. Lihat: 2/841. Hadis di atas ini adalah hadis lemah kerana sanad hadis ini berasal dari Hammad bin Isa al-Juhani.2/351. Lihat: Lihat: 16/67. [ 346] 5. Ibnu Abi Hatim ar-Razi. Imam Ahmad dan Abu Hatim ar-Razi. Az-Zahabi. oleh Ibnu Hajar. Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullah berkata: “Hadis (Hammad) ini adalah had is mungkar yang diyakini tidak ada asalnya”. Lihat: 343 344 345 346 347 . Maka hadisnya tidak boleh dihasankan. Hadis di atas ini juga dilemahkan oleh para ulama hadis. Berkata Muhammad bin al-Muthannah dalam hadisnya: Beliau tidak men gembalikannya keduanya sehingga men gusap den gan kedua tan gannya wajahnya". 5/3386. [ 344] 3. Menurut al-Hafiz Az-Zahabi: “Hammad bin lsa al-Juhani adalah perawi yang lemah. Dia seorang perawi yang sangat lemah. Beliau tidak men gembalikan kedua tan gannya sehingga men gusap wajahnya. Lihat: lrwa al-Ghalil fii Takhrij Ahadis Manaris Sabil. "Berkata Hammad bin Isa al-Juhani dari Handhalah bin Abi Sufyan al-Jum ahi dari Salim bin Abdullah dari bapanya dari Umar bin al-Khattab radiallahu 'anhu berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam men gan gkat tan gannya dalam berdoa. 2. dengan demikian sama sekali tidak boleh disahihkan.

hadis ini sangat lemah kerana mempunyai beberapa illah (penyakit): 1. 2/1432. Berkata Abul Hasan bin al-Qatthan dan Al-Hafiz Iban Hajar: "Perawi hadis ini (Abdul Malik bin Muhammad bin Aiman al-Hijazi) "Tidak diketahui tidak dikenali". H/R Ibn Majah dan Abu Daud. sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Janganlah kamu men ut upi dindingdinding (den gan kain). sesiapa melihat kitab saudaranya tanpa izinnya. namun hadis ini juga adalah lemah". . Walaupun sanad ini ialah yang terbaik. Lihat: Mukhtasar Sunan Abu Daud. [350] Dengan penjelasan di atas. [349] 2. maka usaplah wajahmu dengan telapak tan ganmu". [348] Menurut para ulama hadis. ternyata bahawa hadis-hadis tentang menyapu muka setelah selesai berdoa adalah perbuatan bid'ah kerana perbuatan tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan dari para Salaf as-Soleh. Lihat: Ibnu Hajar. Jika kamu telah selesai berdoa. Mintalah kepada Allah dengan telapak-telapak tangan kamu dan janganlah meminta dengan belakangnya. Allahu a'lam bissallallahu ‘alaihi wa-sallamab walmusta'in. yang semuanya sangat lemah. Berkata Abu Daud: "Hadis ini telah diriwayatkan dari berbagai jalan dari Muhammad bin Ka'ab.348 349 350 "Dari Abdullah bin Abbas. maka sesungguhnya dia telah melihat dalam neraka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->