P. 1
Mencontohi Solat Rasulullah

Mencontohi Solat Rasulullah

|Views: 127|Likes:
Published by sjanuar

More info:

Published by: sjanuar on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.MENYEMPURNAKAN WUDUK
 • 2.M ENGHADAP KE KIBLAT
 • 3. MENGUCAPKAN TAKBIR
 • 4. MEMANDANG KETEMPAT SUJUD
 • 5. BERSEDEKAP DI DADA
 • 6. M EMBACA DOA I FTITAH
 • 7. M EMBACA TA'AWWUZ DAN BASMALAH
 • 8. M EMBACA AL-FATIHAH
 • 9. BACAAN MAKMUM
 • 10. M EMBACA AL-QU RAN SETELAH AL-FATIHAH
 • 11. RUKUK
 • 12. BANGUN DARI RUKUK DAN BERDIRI IKTIDAL
 • 13. SUJUD
 • 14. SUJUD SAHWI
 • 15. DUDUK ANTARA DUA SUJUD
 • 16. DUDUK ISTIREHAT SEBELUM BERDIRI
 • 17. CARA BANGKIT UNTUK BERDI RI
 • 18. M EMBACA AL-FATIHAH SETIAP RAKAAT
 • 19. DUDUK TASYAHUD
 • 20. M EMBACA SELAWAT
 • 21. BERDOA SEBELU M SALAM
 • 22. MENGGERAK-GERAKKAN JARI TELUNJUK
 • 23. M ENGUCAPKAN SALAM
 • 24. HUKUM MENGUSAP MUKA 1

Oleh: Rasul bin Dahri

Nabi M uhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang-orang yang beriman agar solat seperti beliau solat, sebagaimana sabdanya:

"Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat". [1]

Adapun tatacara atau sifat Nabi M uhammad sallallahu alaihi wa-sallam bersolat yang akan dibincangkan di dalam kertas kerja ini, adalah berdasarkan hadis-hadis yang sahih sahaja di samping menampilkan penjelasan para ulama dan m uhadd isi n.

H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad.

2 3 4 5 6

1.MENYEMPURNAKAN WUDUK
Apabila ingin mendirikan solat, sempurnakanlah wuduk, menghadap kiblat dan bertakbir:

"Apabila engkau hendak men gerjakan solat, maka sempurnakanlah wudukmu”. [2]
Sila baca sifat wudhu Rasulullah salalahu ‘alaihi wa-salam.

2.M ENGHADAP KE KIBLAT
Setelah berdiri tegak sebelum bertakbir, maka hendaklah menghadapkan jari-jemari kaki ke arah Kiblat kerana itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

"Beliau men ghadapkan hujung-hujung kedua-dua jari-jemari kaki beliau ke arah Kiblat". [3]
Sewaktu solat, beliau sentiasa menghadapkan segalanya ke arah Kiblat, sehingga ibu jari (jari-jari) kaki beliau juga dihadapkan ke arah Kiblat.
[4]

"Kemudian menghadaplah ke arah kiblat, dan bertakbirlah"
[5]

Setelah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berdiri untuk solat, beliau mengucapkan "Allahu Akbar", tanpa mengucapkan apa pun kalimah sebelumnya, tidak melafazkan niat dan tidak seorangpun antara para sahabat, tabi'in dan imam yang empat pernah melakukannya. [6]
H/R M uttafaqun Alaihi. H/R Bukhari dan Abu Daud. Lihat: Sifat Solat. Nabi. Hlm. 174. al-Albani. H/R M uttafaqun Alaihi. Lihat: Tuntunan Rasulullah dalam Ibadah. Hlm. 19. Ibn Qaiyim al-Jauziyah.

H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad.

7 8 9 10 11

3. MENGUCAPKAN TAKBIR

"Sesungguhnya solat seseorang tidak sempurna sebelum dia berwuduk dan berwuduk sesuai dengan tuntutannya, kemudian ia men gucapkan: Allahu Akbar". [7] Semasa mengangkat tangan ketika takbir, keadaan kedua telapak tangan beliau menghadap ke arah kiblat. [8]

"Pembuka solat adalah bersuci, pen gharam annya setelah bertakbir dan pen ghalalannya setelah memberi salam ". [9]

"Beliau bertakbir dengan suara nyaring sehingga terdengar oleh sesiapa yang berada di belakangnya". [10]

"Ketika beliau sedang sakit, Abu Bakar membantu takbir Rasulullah dengan men gucapkan takbir secara yang nyaring agar dapat didengar oleh manusia". [11]

H/R Tabrani dengan sanad sahih. Lihat: Tuntutan Rasulullah Dalam Ibadah, Hlm 19. Ibn Qaiyyim AlJauziyah. H/R Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim.

H/R Ahmad dan Hakim, disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh azZahabi. H/R Muslim dan Nasa'i.

[14] "Ada kalanya Nabi men gan gkat kedua tan gannya bersamaan den gan ucapan takbir". [12] "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam biasa men gan gkat kedua tan gannya setanding telinganya setiap kali 13 bert akbir". [15] "Kadang kala mengangkat kedua tan gannya sesudah ucapan takbir". H/R Bukhari dan an-Nasa’i. [17] H/R M uttafaqun Alaihi. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh az-Zahabi. H/R Muslim. [16] "Ada kalanya mengangkat kedua tan gannya sebelum ucapan takbir". setiap kali bertakbir untuk rukuk dan setiap kali ban gkit dari rukuk". .12 13 14 15 16 17 Cara Mengangkat Tangan Ketika Bertakbir "Sesungguhnya Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengangkat kedua tan gannya setanding bahunya ketika memulakan solat. Tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya". H/R Bukhari dan Abu Daud. Ibnu Khuzaimah. H/R Bukhari dan an-Nasa’i. [ ] "Beliau men gan gkat kedua tan gannya den gan membuka jarijemarinya lurus ke atas. H/R Abu Daud. Tirmizi dan Hakim.

H/R Bukhari dan Abu Daud. [20] "Hendaklah orang-orang berhenti memandang ke lan git ketika sedang solat atau matanya tidak dikembalikan lagi kepada mereka. MEMANDANG KETEMPAT SUJUD "Pada kebiasaannya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam ketika solat. [21] "Apabila kamu bersolat. [18] "Semasa beliau memasuki Kaabah pandangannya (semasa solat) tetap ke arah tempat sujudnya sampailah beliau keluar 19 darinya". men undukkan kepala dan memandang bumi (ke tempat sujudnya)". (Dalam riwayat lain: Atau mat a-m at a mereka akan dicabut". disahihkan oleh Hakim. disahihkan oleh Hakim. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Baihaqi dan Hakim. [ ] "Beliau dengan keras melarang memandang ke lan git".18 19 20 21 22 4. [22] H/R Baihaqi dan Hakim. . Disahihkan oleh keduanya. janganlah menoleh ke kanan atau ke kiri. kerana Allah akan sentiasa men ghadapkan wajah-Nya kepada hamba-Nya yang sedang solat selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri". H/R Tirmizi dan Hakim.

Tirmizi menghasankan satu hadis ini. [24] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: memejamkan mata ketika solat tiada contohnya dari sunnah. [26] "Beliau meletakkan kedua tan gannya di dada". Jika hamba itu memalingkan wajahnya. . Allah pun akan berpaling darinya". H/R Bukhari dan Abu Daud. H/R Nasa'i dan Daruqutni dengan sanad sahih. H/R Muslim dan Abu Daud. Ahmad dan Abu Syeikh. [27] "Beliau meletakkan tan gannya yang kanan di atas tangan kirinya". Ibnu Khuzaimah. Abu Daud. Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya yang sahih dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nasa’i. 5. BERSEDEKAP DI DADA "Beliau meletakkan tan gan kanannya pada punggung telapak kirinya. [23] "(Menoleh ke kanan atau ke kiri) adalah colekan sya it an terhadap orang yang sedang solat (supaya tidak khusyuk) ". [28] H/R Abu Daud dan lain-lain. H/R Abu Daud.23 24 25 26 27 28 "Allah akan sentiasa men ghadap ke wajah hamba-Nya yang sedang solat selama ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. [25] "Kadang kala beliau men genggam kan jari-jari tangan kanannya pada lengan kirinya". H/R Bukhari. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. pergelangan atau lengan kirinya".

pasti solatnya akan menjadi penebus dosadosanya yang lain selama ia tidak melakukan dosa besar dan ini berlaku setahun penuh". . Imam Marwazi dalam kitab Masail Hlm 222. [30] Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam amat menitikberatkan tentang kesempurnaan menjaga solat berjemaah. wajib diperhatikan semua sifat solat Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau: "Seseorang yang kedatangan waktu solat wajib. Oleh itu. Caracara yang sesuai dengan sunnah inilah yang diamalkan oleh Imam Ishak bin Rahawaih. Kerana keumuman hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: "Solatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku solat". H/R Bukhari dan Muslim. dan Ahmad. [29] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Bersedekap di dada adalah perbuatan yang sahih menurut sunnah. Yang bertentangan dengan cara ini adalah lemah dan tidak mempunyai dasar riwayat yang sahih. [31] H/R Bukhari dan Muslim. wuduk dan khusyuk dalam setiap solat. lalu solat dengan khusyuk dan melaksanakan rukuk dengan baik. PERHATIAN: Tiada perbezaan antara solat seorang lelaki dan seorang wanita.29 30 31 "Beliau melarang dari bercekak pinggang dalam solat". H/R Muslim. lalu berwuduk dengan sempurna.

Ia menjadi kesempurnaan solat sebagaimana terdapat dalam sabda beliau: "Tidak sempurna solat seseorang sebelum ia bertakbir. dengan air din gin (air batu) dan embun ". antaranya seperti berikut: "Ya Allah! Jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan timur dan barat. . disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [32] Lafaz Doa Iftitah Doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam sewaktu solat lail dan sunnah ada berbagai-bagai. menyanjungnya dan membaca ayatayat al-Quran yang dihafalnya". M EMBACA DOA I FTITAH Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah meninggalkan doa iftitah walaupun semasa mengerjakan solat sunnah. H/R Bukhari. [33] H/R Abu Daud dan Hakim. Ya Allah! Sucikanlah diriku dari kesalahankesalahanku dengan air. ada yang panjang dan ada yang pendek. memuji Allah 'Azza wa-Jalla.32 33 6. Ya Allah! Bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku seperti kain putih yang dibersihkan dari kotoran.

dan disahkan oleh Tirmizi. Ya Allah! Engkaulah Pen guasa. hidupku dan matiku sem at a-mat a untuk Allah. Solatku. "Allah Mahaagung lagi Mahabesar. H/R M uslim. 110. sedang segala keburukan tidak datang dari-Mu. aku mohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu".34 35 “Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan Pencipta seluruh lan git dan bumi dengan penuh kepasrahan dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Aku telah men ganiaya diriku dan aku men gaku dosadosaku. Aku jawab seruan-Mu dan aku mohon pertolongan-Mu segala kebaikan di tangan-Mu. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Kitab Akhbar AshBahan (1/210). Sesungguhnya hanya Engkaulah yang berhak men gampuni semua dosa. Mahasuci Allah pada pagi dan pet an g. [34] Dalam solat sunnah beliau sering membaca doa ini: 3." [35] Lihat: Sifat Solat Nabi. tiada sesuatu pun yang menyekutui-Nya. Tuhan alam semesta. tiada tuhan selain Engkau sem at a-mat a. dari Jabir bin M uth'im. ia mendengar Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengucapkan doa tersebut . Hlm. berilah aku pet unjuk kepada akhlak yang paling mulia kerana hanya Engkaulah yang dapat menjauhkan diriku dari akhlak yang buruk. Aku berada dalam kekuasaan-Mu dan aku kembali kepada-Mu. al-Albani. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama-tama menjadi Muslim. Tiada tempat memohon keselamatan dan perlindungan dari siksa-Mu kecuali hanya Engkau semata. segala puji yang begitu ban yak hanya milik Allah. Engkau Maha Suci dan Maha Terpuji. ibadahku. (hanya yang terpimpin adalah orang yang Engkau beri pet unjuk. Oleh itu ampunilah semua dosaku. Abu Awanah. Engkaulah Tuhanku dan aku hamba-Mu. Engkau Mahamulia dan Mahatinggi.

"Tidak ada tuhan kecuali Allah (3 kali). Allah Mahaagung lagi Mahabesar (3 kali).36 37 38 "Mahasuci Engkau. 341. kemudian Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda (bahawa Allah menyambut dengan firman-Nya): "Aku menyenanginya. Ibnu Katsir. Aku bukakan semua pintu langit kerana doa ini. ya Allah. ya Allah. tiada tuhan selain Engkau sem at a-mat a. . 2939. H/R Abu Daud dan Thahawi dengan sanad hasan. Lihat: Al-lrwa' no." [36] Beliau bersabda: "Kalimat yang paling Allah cintai untuk diucapkan oleh hamba-Nya ialah: 'Mahasuci Engkau. Pernah doa iftitah ini dibaca oleh seorang sahabat." Doa di atas dibaca dalam solat lail. Nasa'i.. Juz. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi..'" [37] Seperti doa di atas tetapi dengan tambahan kalimat: 5. H/R Ibnu M andah." H/R Abu Daud dan Hakim. Maha Terpuji Engkau dan Mahamulia nama-Mu serta Mahatinggi kehormatan-Mu. [38] dalam solat sunnah. 3/2 Kitab Ash-Shahihah no..

Engkaulah Pen guasa segenap lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya]. dan Israfil. sebagaimana doa berikut ini: "Ya Allah. dan hanya kepada-Mu aku memohon keputusan. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terakhir. Tuhan Pencipta segenap lan git dan bumi. yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan]. ampunilah dosadosaku yang lalu dan yang akan datang. firman-Mu mahabenar. [Segala puji milik-Mu. . janji-Mu mahabenar. pert em uan den gan-M u mahabenar." [39] Doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam dalam solat lail. segala puji milik-Mu. adanya para nabi mahabenar. Hanya kepada-Mu aku men gadu. Ya Allah. Hanya kepada-Mu aku bertaubat. dan Darimi. Dengan izin-Mu berilah aku pet unjuk memilih kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan.39 40 "Ya Allah. [Engkaulah Tuhan kami dan Engkaulah tempat kembali. H/R M uslim dan Abu Awanah. [Hanya Engkaulah yang lebih tahu daripada aku]. Tuhan Yang Maha Men getahui semua yang ghaib dan yang nyata. adanya neraka mahabenar." [40] H/R Bukhari. [Engkaulah Tuhanku]. Muslim. tiada tuhan kecuali Engkau [dan tiada daya atau kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan-Mu]. Hanya kepada-Mu aku beriman. Engkaulah yang akan men ghakimi para hamba-Mu men genai apa saja yang mereka perselisihkan. Engkaulah Yang Mahabenar. Ibnu Nashr. Segala puji milik-Mu. adanya kiamat mababenar. Abu Awanah. dan adanya Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam (sebagai rasul-Mu) mahabenar. Engkaulah yang memberi pet unjuk siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. hanya kepada-Mu aku berserah din dan benawakal. Abu Daud. Engkaulah Pemelihara seluruh lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya. Tuhan Malaikat jibril. Oleh kerana itu. Mikail. Engkaulah cahaya seluruh lan git dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya. Segala puji milik-Mu. adanya surga mahabenar.

aku mohon ampun kepada Allah (10 kali). aku berlindung kepada-Mu dari penderitaan pada hari men ghadapi perhitungan amal di akhirat" (10 kali). Abu Daud.” [ ] 11. lalu Nabi bersabda: "Aku melihat 12 orang malaikat berebut mencatat doa ini untuk menyampaikannya kepada Allah. "Segala puji milik Allah dengan pujian yang sangat banyak. berilah aku rizki. Tuhan Pemilik seluruh kekuasaan. tidak ada tuhan kecuali Allah (10 kali). "Ya Allah. Ibnu Syaibah. Ahmad. . dan penuh berkah. dan Thabarani H/R Thayalisi dan Abu Daud dengan sanad shahih.41 42 43 "Allah Mahabesar (10 kali)." [43] H/R." Doa ini dibaca seorang sahabat lain lagi. ampunilah aku. dan Pemilik semua 42 keagungan. H/R M uslim dan Abu Awanah. berilah aku petunjuk. [41] "Allah Mahabesar [3 kali]. Pemilik segala keperkasaan. Mahasuci Allah (10 kali). baik. segala puji milik Allah (10 kali)." dan dilanjutkan: 9. dan [berilah aku keselamatan]" (10 kali) dan dilanjutkan: "Ya Allah. Pemilik semua kebesaran.

[47] H/R Riwayat Abu Daud. Daruqutni dan Hakim. demikian pendapat Ahmad dalam "Masail Ibnu Hani. [46] "Den gan nama Allah Yang Maha Pen gasih dan Maha Pemurah". [45] "Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Men get ahui dari sya it an terkutuk dari semburannya. Lihat: Irwa al-Ghalil 342. M uslim. dari semburannya (yang menyebabkan gila).44 45 46 47 7. Abu Awanah. H/R Bukhari. Ibn Majah. 1/50. H/R Abu Daud dan Tirmizi dengan Sanad yang hasan. Ibn Majah. dari kesombongannya dan dari hembusannya". Daruqutni dan Hakim dan disahihkan oleh Hakim serta Ibnu Hibban dan Az-Zahabi. [44] "Aku berlindung kepada Allah dari sya it an yang (terkutuk. dari kesombongannya dan dari hembusan (yang men yebabkan kerosakan akhlak". H/R Abu Daud. M EMBACA TA'AWWUZ DAN BASMALAH Ada beberapa bacaan ta'awwuz yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. iait u: "Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk". Tahawi dan Ahmad .

Hlm 144. siraatal laziina an'amta 'alaihim ghairil maghduubi 'alaihim wa laddaalin. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Separuh untuk Ku dan separuh untuk hamba-Ku akan mendapatkan bahagian dari permohonan yang diucapkannya. [48] "Allah Tabaraka wa.48 49 8. Rasulullah bersabda: Bacalah! Apabila hamba membaca al-Hamdulillahi Rabbil 'alamin.Ta'ala berfirman: Aku telah membahagi al-Fatihah menjadi dua bahagian untuk Ku dan untuk hamba Ku. Allah menyahut: Ini bahagian-Ku dan bahagian hamba-Ku dan hamba-Ku akan mendapat apa yang dimintanya. Abu Awanah dan Malik. Allah menyahut: Hamba-Ku memuliakan-Ku. Allah Ta'ala menyahut: Hamba-Ku menyanjungKu. H/R Muslim. Diriwayatkan oleh Amr adDani dalam kitab Al-M uktafa 5/2. Bila seorang membaca Iyyakan na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Lihat Al-lrwa no 343. M EMBACA AL-FATIHAH Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam sentiasa membaca al-fatihah dengan berhenti di setiap ayat. . Allah Ta'ala menyahut: hamba-Ku memuji-Ku. Bila hamba membaca Ihdinas siraatal mustaqim. Allah menyahut: Itu adalah hak hamba-Ku dia akan mendapat apa yang dimintanya". Hadis ini mempunyai syawahid dan Jabir yang diriwayatkan oleh Shami dalam kitab Tarikh Jurjan. Bila hamba membaca Maaliki yaumid din. Bila hamba membaca: Arrahmanir rahim. "Tidak menyambung satu ayat den gan ayat berikutnya". [49] H/R Abu Daud dan Sahmi 64-65.

takbir dan tahlil sebagaimana sabda beliau: "Maka jika kamu men ghafal suatu ayat al-Quran. [52] Bagi mereka yang tidak menghafal al-Fatihah. diperintahkan membaca tahmid. takbir dan tahlil". Hlm. kalau tidak juga menghafal apa-apa ayat. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. bacalah tahmid. H/R M uslim dan Abu Awanah. [54] Selepas membaca al-fatihah. 807. H/R Abu Daud dan Tirmizi. Tabrani dan Ibnu Hibban. 20. wal-hamdulillah. solatnya kudung tidak sempurna". dihasankan oleh Tirmizi tetapi sanadnya sahih. [53] "(Jika tidak men ghafal al-Fatihah) ucapkanlah: Subhanallah. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam Ibadah. [55] Jika ada tangisan bayi. Lihat: al-Irwa 303. H/R Daruqutni. Ibnu Khuzaimah 1/80. Abu Awanah dan Baihaqi. bacalah ayat tersebut. beliau memendekkan bacaannya H/R Bukhari. Lihat: Sahih Abu Daud.50 51 52 53 54 55 "Tiada Solat (tidak sah Solat) bagi seseorang yang tidak membaca al-Fatihah". wala ilaaha illallahu wallahu akbar. hendaklah membaca satu surah secara keseluruhannya atau apa-apa sahaja ayat yang dihafalnya. wala haula wala quwata illa billah". disahihkan olehnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. H/R Abu Daud. Muslim. jika tidak. Ibn Qaiyim al-Jauziyah. maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam agar membaca apa sahaja ayat yang ia hafal. Hakim. . Bacaan pada rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan pada rakaat yang kedua dalam setiap solat. [50] "Tidak sempurna solat seseorang apabila dia tidak membaca al-fatihah dalam solatnya" [51] "Barang siapa solat tanpa membaca al-fatihah solatnya kudung (cacat).

al-Albani. Akan tetapi. (nota kaki). Dalam solat Zohor dan Asar. bacalah ta'awwuz dan meludahlah ke sebelah kirimu tiga kali. H/R Muslim dan Ahmad Lihat: Sifat Solat Nabi. rakaat ketiga solat Maghrib dan dua rakaat terakhir solat Isya." Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Itulah syaitan yang bernama Khinzib.” [57] Imam Nawawi berkata: Hadis ini menyatakan disunnatkannya membaca ta'awwud ketika timbul kebimbangan disertai dengan meludah ke sebelah kiri tiga kali. Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Bukhari dan Abu Daud.56 57 58 59 60 61 "Aku melakukan solat dan aku in gin memperpanjangkan bacaannya. sehingga bacaanku menjadi kacau. Lihat: Sifat Solat Nabi. [59] Para sahabat mengetahui Nabi membaca dengan tanpa suara dari gerakan janggutnya. 131. . kerana aku tahu betapa gelisahnya ibunya kerana tan gisan bayi itu". [56] M enghilangkan Gangguan Syaitan 'Utsman bin Abu 'Ash berkata kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa- "Wahai Rasulullah. serta solat Subuh. syaitan telah men ggangguku ketika aku membaca bacaan dalam solat. [61] H/R Bukhari dan Muslim. H/R Bukhari dan Muslim. Hlm. Hlm. [60] tetapi kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaannya kepada mereka. al-Albani. al-Albani. jika kamu merasakan gangguannya. 154. Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca Al-Fatihah dengan nyaring." Dia berkata: "Saya lakukan hal itu. 131. [58] Dalam dua rakaat solat Maghrib dan Isya. tiba-tiba aku mendengar suara tan gisan bayi sehingga aku memperpendek solatku. Hlm. kemudian Allah men ghilangkan keraguan dari diriku.

Makmum Diam Ketika Imam Membaca Nyaring (Jahr) Makmum diam untuk mendengar bacaan imam ketika imam membaca nyari ng merupakan kesempurnaan bermakmum (berjemaah). maka bacaan imam telah menjadi bacaannya juga". bertakbirlah kamu dan jika ia membaca. BACAAN MAKMUM 1. Dan bacaan itu mereka den gar dan mereka membaca sendiri tanpa suara bila imam tidak men geraskan bacaannya". Ibn Majah. Humaidi dan Muhamili.62 63 64 9. Malik. [64] H/R Bukhari. Tahawi. M uslim. dan Abu Awanah. [63] "Barang siapa solat men gikut imam. Beliau bersabda: Aku katakan kepadamu men gapa aku diganggu (sehingga bacaanku diganggu)? Abu Hurairah berkata: Kemudian para sahabat berhenti membaca al-Quran bersama Rasulullah ketika Rasulullah membacanya den gan suara nyaring. H/R Ahmad. diamlah kamu sekalian". H/R Abu Daud. Abu Daud. Daruqutni dan Ibnu Abi Syaibah . Kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang para makmum membaca semua bacaan al-Quran ketika imam membaca dengan nyaring: "Adakah salah seorang antara kamu tadi membaca al-Quran bersama den gan aku membaca? Kami menjawab: Ya!. jika ia bertakbir. Ahmad. [62] "Imam itu dijadikan sebagai ikutan makmum. Saya wahai Rasulullah.

[67] 65 66 67 H/R Muslim.2. H/R Bukhari dan Malik. Kerana beliau bersabda: "Siapa antara kamu tadi yang membaca Sabbihisma rabbikal a'laa? Seseorang menjawab: Saya. hendaklah ia memperhatikan munajatnya kepada Tuhannya dan janganlah seseorang menyaringkan suara bacaan alQurannya sehingga men gganggu lainnya". . Makmum Membaca Al-Fatihah Ketika Imam Membaca Tanpa Suara (Sir) Al-Fatihah dan ayat al-Quran yang dibaca oleh makmum dalam solat sir (tanpa suara) (Zohor dan Asar) janganlah sampai mengganggu orang lain. [66] "Orang yang solat sedang berm unaj at kepada Tuhannya. H/R Bukhari. Nabi bersabda: Aku tahu ada orang yang membuat bacaan al-Quranku terganggu". tetapi saya bermaksud baik. Abu Awanah dan Siraj. Ahmad dan Siraj. oleh kerana itu. [65] "Kamu (membaca den gan nyaring) telah mengganggu bacaan al-Quranku".

H/R Bukhari. Muslim. dosa-dosanya yang lain diampunkan”.” Dalam riwayat lain: “Apabila imam men gucapkan amin. ucapkanlah amin. Nasa’i dan Darimi. hendaklah kamu men gucapkan amin.68 69 70 3. H/R M uslim dan Abu Awanah. kerana malaikat juga men gucapkan amin dan imam pun mengucapkan amin. [70] H/R Bukhari dan Abu Daud. Makmum Membaca ‘AMIN’ dengan Nyaring Bersama Imam "Apabila Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam selesai membaca alfatihah (dalam solat). [68] "Apabila imam selesai membaca ghairil maghduubi 'alaihim wa-ladhaallin. Barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan malaikat” dalam riwayat lain disebutkan: “Bila seseorang antara kamu men gucapkan amin dalam solat bersamaan dengan aminnya malaikat di langit. . [69] "Katakanlah amin! Pasti Allah akan mencintai (men gabulkan permohonan) kamu". beliau mengucapkan amin dengan suara nyaring (kuat) dan panjang ".

Al-Albani. 154. Ibnu Majah dan Ibnu Asakir. Walaupun engkau tidak dapat melihat-Nya. Makmum Membetulkan Bacaan Imam Ketika Keliru "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam solat. Hlm.71 72 73 "Tidak ada suatu hal yang sangat terasa hasad (menyakitkan hati/dengki) kaum Yahudi terhadap kamu sekalian selain ucapan salam dan amin di belakang imam". Ibnu Asakir (2/2V6/2) dan Ad-Dhiya' dengan sanad yang sahih. H/R Ahmad. [72] 4. Ibn Majah. disahihkan oleh Haitami dalam kitab Asnal Matalib. [71] "Solatlah kamu seperti merasakan hendak meninggal. Tabrani. Ahmad dan Siraj. lalu beliau men galami kekeliruan dalam membaca ayat al-Quran. iaitu seolah-olah engkau melihat Dia (Allah). Ibnu Khuzaimah. . Lihat: Sifat Solat Nabi.” [73] H/R Bukhari. sesungguhnya Dia melihat engkau". Ibnu Hibban. Tatkala selesai beliau bersabda kepada Ubay: Apakah engkau tadi solat bersamaku? Jawabnya: Ya! Sabdanya: Men gapa engkau tidak mahu membetulkan kekeliruanku. H/R Abu Daud.

H/R Bukhari dan Muslim. setelah al-Fatihah beliau membaca ayat 136 di surah al-Baqarah dan pada rakaat kedua beliau membaca ayat 64 di surah Ali Imran. Harun atau Isa). Abu Ya'ala dan al-Maqdisi. H/R Bukhari dan Muslim. [85] Ada kalanya membaca surah at-Tareq. Ada kalanya membaca surah alBaqarah sehingga 60 ayat atau lebih. [87] Diket ahui juga beliau membaca surah dalam solat Zuhur dan Asar kerana bergerak-gerak janggutnya. [84] Dalam solat Zohor: Beliau membaca pada rakaat pert ama dan kedua lebih kurang 30 ayat yang lebih sama dengan Sajadah (33 ayat). [83] Nabi juga bersabda tentang orang yang membacanya: "Orang ini adalah orang yang beriman kepada Tuhannya. H/R Nasa’i. setelah dia membaca surah selanjutnya (al-Ikhlas) beliau bersabda: Orang ini benar-benar men genal Tuhannya". Kerana pada rakaat pertama beliau membaca surah panjang. al-Lail dan surah-surah lain yang sama panjangnya. H/R Ahmad. tetapi pada rakaat kedua beliau membaca surah pendek. [86] Kadang-kadang membaca Izaz Sama'un Syaqqat dan surah lain yang sama panjangnya. Ibn Hibban dalam sahihnya. H/R Ahmad dengan sanad yang sahih. Qaf dan ada kalanya membaca surah-surah yang pendek serperti at-Takwir. [79] Pada pagi Jumaat kadang kala beliau membaca surah as-Sajadah dan di rakaat kedua membaca surah al-Insan. H/R Muslim dan Abu Daud. Inilah pendapat para sahabat antaranya Abu Bakar as-Siddiq. [88] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 H/R Bukhari dan Muslim. H/R Bukhari dan Muslim. [77] Jika terganggu oleh batuk beliau terus rukuk. [74] Surah Yasin. H/R Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Tirmizi dan lbnu Khuzaimah. H/R Muslim. Dan membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat adalah sunnah. an-Nas.. Ahmad al-Bazzar dengan sanad yang bagus. al-Buruj. H/R Muslim dan Abu Daud. [76] Surah al-Mukminun (sehingga ke ayat menyebut M usa. dan Imam AsSyafie. [81] Surah al-Mukminun ayat 52. H/R Ahmad dan Muslim. Hakim dan Ibnu Khuzaimah. [82] Surah al-Kafirum pada rakaat pert ama dan surah al-Ikhlas pada rakaat kedua dan beliau bersabda: "Dua surah ini adalah yang terbaik". . H/R Tahawi. al-Falaq. M EMBACA AL-QU RAN SETELAH AL-FATIHAH Ketika solat Subuh ada kalanya beliau membaca surah al-Waqiah.10. [75] Surah ar-Rum. [80] Dalam solat sunnah Fajar (sunnah Subuh). at-Thur. H/R Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya 1/67/2. [78] Dan ada kalanya juga membaca Surah as-Safat. H/R Ahmad dan Muslim. Zalzalah.

[91] Beliau kadangkala membaca al-Fatihah sahaja pada rakaat-rakaat tersebut dan kadangkala men guatkan (menyaringkan) suaranya sehingga terdengar oleh makmum. H/R Ibnu Khuzaimah dan Abu Daud dengan sanadnya yang sahih. Hakim dan Tamam Ar-Razi dengan sanad yang sahih. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Bukhari dan Muslim. [93] Dalam solat Maghrib.Tin dalam rakaat pert ama. dihasankan oleh Tirmizi. [100] Kadang kala membaca surah Insyiqaq dan sujud tilawah. [96] Terkadang beliau membaca surah al-An fal untuk rakaat pertama dan kedua. Abu Daud dan Hakim. al-Albani. Pada rakaat pert ama beliau membaca surah lebih panjang dari rakaat kedua. H/R Tabrani dalam al-Kabir dengan sanad yang sahih. . Abu Daud. [103] Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak suka melagukan bacaan AlQuran. [95] Kadang kala membaca surah at-Thur. [99] Ada kalanya membaca surah As-Syam dan surah lain yang sama panjangnya. 102] Beliau men yuruh membaca Al-Quran dengan suara yang indah. H/R Bukhari. H/R Ahmad dan Muslim. 59. Inilah juga pendapat para sahabat seperti Abu Bakar serta para imam dan ulama seperti Imam Syafie. 101]Ketika safar kadang kala membaca surah At. disunnahkan membaca surah dalam rakaat ketiga dan keempat. [92] M enurut Nasiruddin al-Albani: Berdasarkan hadis ini.Dalam solat Asar: Pada dua rakaat pertama beliau membaca surah. terkadang membaca surah Allaziina kafaru wa-saddu 'ansabilillah (Surah Muhammad 47). (nota kaki). Idem. H/R Bukhari. [98] Dalam solat Isya. Nasa’I. 137. H/R Bukhari. disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. beliau terkadang membaca surah-surah pendek. Hlm. Ibnu Khuzaimah. Terkadang beliau membaca salah satu dari dua surah yang panjang al-A 'raf untuk rakaat pert ama dan kedua. Ibnu Nashr dan Tabrani. H/R Ahmad. Maqdisi. Abu Daud. H/R Ibnu Khuzaimah 1/166/2. H/R. Tabrani dan Muqaddisi dengan sanad yang sahih. Siraj dan Mukhallash. [90] Dalam rakaat ketiga dan keempat beliau membaca surah lebih pendek daripada ayat atau surah yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua. H/R Nasa’I dan Ahmad dengan sanad yang sahih H/R Ahmad dan Tirmizi. Darimi. [97] Dalam Solat Sunnah Maghrib: Terkadang beliau membaca surah al-Kafirun dan al-Ikhlas. [89] Para sahabat men gira beliau melakukan hal itu kerana menginginkan orang-orang dapat men gejar rakaat pert ama. Muslim dan Nasa’i. beliau membaca surah sederhana panjang. Lihat: Sifat Solat Nabi. [94] Ada kalanya beliau membaca surah-surah panjang atau surah sederhana. Ahmad. kira-kira separuh darinya. [104] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 H/R Bukhari dan Muslim.

RUKUK 1. [110] Ket i ka rukuk merenggangkan jari-jemari tangannya. mem pasti kan kedua telapak tangannya diletak pada kedua lutut: "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan kedua telapak tan gannya pada kedua lut utnya".” [108] “dan terus rukuk”. H/R Bukhari dan Muslim. H/R Bukhari dan Muslim. [105] Menurut Ibn Qaiyim dan ramai lagi yang selainnya: Bahawa berhenti sejenak ini ialah lama sekitar satu tarikan nafas. Cara Rukuk Antara kesempurnaan rukuk ialah tenang (khusyuk) dan mensifati rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. H/R Abu Daud dan Nasa’i.11. Tabrani. 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . [113] H/R Abu Daud. Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Bukhari dan Abu Daud. Ibn Hibban. “Setelah selesai membaca (surah dari) al-Quran. [111] “Beliau men yuruh para sahabat meletakkan telapak tan gannya pada kedua lut utnya.” [ ] 107 [ 109 “Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. (nota kaki) Hlm. lalu Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berhenti sejenak”. 154. al-Albani. H/R Bukhari dan Abu Daud. H/R Bukhari dan Muslim. Ibnu Asakir (2/296/2) dan Ad-Diya’ dengan sanad yang sahih. H/R Abu Daud dan Hakim disahihkan oleh Hakim. ] sebagai mana sabdanya: "Kemudian bertakbir dan rukuk".” [112] "Beliau menekankan kedua tan gannya pada kedua lut utnya sehingga kelihatan ia menggenggam kedua lut utnya". [106] “Kemudian beliau mengangkat tan gan kanan dan kirinya.

” [ ] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya". H/R Ibnu Khuzaimah dan lbnu Hibban dalam Kitab Sahih mereka. H/R Abdullah bin Ahmad. [115] "Apabila rukuk. Tabrani dan lbnu Majah. H/R Bukhari dan Baihaqi dengan sanad Sahih. H/R Bukhari dan Abu Daud. [117] "Jika kamu rukuk let akkanlah kedua tan ganmu pada kedua lut utmu dan luruskanlah punggungmu serta tekankanlah tan ganmu 118 untuk rukuk. kemudian tenanglah sampai ruas tulang belakangmu mantap di tempatnya". H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih.” [116] “Sehingga jika air dituangkan di atas punggungnya. [119] H/R Hakim disahihkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi dan Thayalisi. air tersebut tidak akan bergerak". 809. 114 115 116 117 118 119 . kemudian renggangkanlah jari-jarimu. beliau meluruskan dan meratakan punggungnya."Beliau merenggan gkan jari-jemari tan gannya". [114] "Apabila kamu rukuk let akkanlah kedua telapak tan ganmu pada kedua lut utmu. Disebutkan dalam kitab sahih Abu Daud no.

Tahawi. [120] "Solat seseorang tidak akan sempurna sebelum dia melakukan rukuk dan sujud den gan meluruskan punggungnya". Lihat: Sifat Solat Nabi. Ibnu Majah dan Ahmad dengan Sanad yang sahih. al-Albani. H/R Abu Daud. disahihkan oleh Daruqutni. Daruqutni. zikir dan doa yang boleh dibaca dalam rukuk. Lihat: Sifat Solat Nabi. [121] 2. . iaitu al-Baqarah. Lihat: Sifat Solat Nabi.com "Wahai kaum Muslimin! Sesungguhunya tidak sah solat orang yang tidak melakukan rukuk dan sujud dengan meluruskan punggungnya". ada beberapa bacaan. Antaranya ialah: 1. An-Nisa dan Ali Imran dengan diselangi doa-doa dan istighfar. M enurut Nasiruddin al-Albani hadis ini sahih. pada hal beliau membaca tiga surah yang panjang. Tabarani dan Baihaqi.www. "Mahasuci Tuhanku lagi Maha Agung dan segala puji bagiNya" 3 kali [125] 120 121 122 123 124 125 H/R Ibnu Abi Syaibah. Daruqutni. [124] 2. H/R Abu Awanah. Abu Daud. Abu Daud dan Shami. Ibn Majah. 3 kali [122] Terkadang bacaan di atas ini diulang-ulang sehingga lebih tiga kali. "Mahasuci Tuhanku Yang Maha Agung". H/R Ahmad. Ahmad. Al-Bazzar. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani dan dari tujuh orang sahabat.rasuldahri. al-Albani. [123] Pernah juga bacaan ini diulang berkali-kali dalam solat lail (solat malam) sehingga lama rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Lafaz Doa Ketika Rukuk Rukuk termasuk rukun.

H/R Abu Daud dan Nasa’i dengan sanad sahih. pen glihat anku. [128] "Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku rukuk. [129] H/R M uslim dan Abu Awanah. tulang-belulangku dan urat-uratku tunduk kepada-Mu.126 127 128 129 "Mahasuci lagi Maha Kudus Tuhan semua malaikat dan roh”. . Abu Awanah. Tahawi dan Daruqutni. tuhan seru sekalian alam". segala kekuasaan. Pendengaranku. hanya kepada-Mu aku beriman. kebesaran dan keagungan ". H/R M uslim. Wahai Tuhan! Segala puji bagimu wahai Tuhan dan ampunilah aku!". H/R Bukhari dan Muslim. [126] 4. "Mahasuci Tuhan yang memiliki keperkasaan. beliau membaca zikir seperti berikut: 5. dan hanya kepada-Mu aku berserah diri Engkau Tuhanku. "Mahasuci Engkau. Semua lan gkah semata-mata untuk Allah. [127] Apabila solat malam (Qiyamul-lail). akalku.

130 131 "Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku rukuk. la H/R Nasa’i dengan sanad sahih. Beliau menegaskan: "Saya tidak melihat adanya dalil yang membenarkan membaca semuanya sekaligus. Juga dibenarkan membaca doa-doa lainnya sekaligus dalam sujud dan lain-lainnya” Namun. dagingku. (nota kaki) Hlm. semuanya tunduk hanya kepada Allah. [130] Menurut Imam Nawawi rahimahullah: "Yang utama adalah membaca semua doa-doa rukuk sekaligus dalam satu rukuk jika seseorang itu dapat melakukannya demikian. pendengaranku. uratku. 161. . Al-Albani. hal ini dikomentar oleh Abu Tayyib Siddiq Hasan Khan dalam kitab Nuzul Abrar hlm 84. pen glihat anku. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak pernah melakukannya sedemikian dalam menjalankan salah satu rukun solatnya. [131] 3. tetapi beliau terkadang membaca doa itu dan sesekali doa lain. Lihat: Sifat Solat Nabi. Engkau Tuhanku. lulu bersabda: Kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu. darahku. hanya kepada-Mu aku beriman. ia mati di luar agama Muhammad. tulangku. Tumakninah Ketika Rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memperingatkan orangorang yang tidak sempurna rukuknya dengan ancaman yang keras: "Beliau pernah melihat orang rukuk den gan tidak sempurna dan sujud seperti mematuk. M engikut Sunnah nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam lebih baik daripada melakukan bid'ah". tuhan seru sekalian alam". hanya kepada-Mu aku berserah diri dan bertawakkal.

H/R Thayalisi. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya: Iaitu tidak men yempurnakan rukuk dan sujud". H/R Ibnu Syaibah. Baihaqi. [134] "Pencuri yang paling buruk ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. melarangku berpaling ke kanan atau ke kiri seperti dan musang dan melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya kera". Hadis Hasan. dan Ibnu Abi Syaibah. Tabrani. Tabnmi dan Hakim. [135] "Beliau sallallahu ‘alaihi wa-sallam rukuk. berdiri setelah rukuk. sebagaimana orang rukuk tidak sempurna dan sujud dengan cepat seperti orang kelaparan makan sebiji atau dua biji kurma yang tiada mengenyangkannya". H/R Bukhari dan Muslim. [133] Antara cara rukuk yang tidak sempurna ialah rukuk yang cepat kerana ia menyalahi sunnah: "Kekasihku sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan. [136] H/R Abu Ya'ala. sujud dan duduk antara dua sujud dengan tempoh masingmasing hampir sama". Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [132] Adapun cara-cara (sifat) rukuk yang dituntut dalam solat ialah yang sempurna. Ad-Dhiya’ dan Ibnu Asakir dengan sanad hasan dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ahmad. Al-Ajiri. iaitu yang menyerupai rukuk Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh beliau: "Sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu sekalian".132 133 134 135 136 sujud seperti burung gagak mem at uk makanan. . H/R Bukhari dan Muslim.

Hlm. Larangan ini berlaku umum mencakup solat wajib dan solat H/R M uslim dan Abu Awanah. mengangkat kedua tangan setentang dengan bahu. Ibn Baz.4. BANGUN DARI RUKUK DAN BERDIRI IKTIDAL 1. Dalam rukuk hendaklah kamu membaca bacaan untuk men gagun gkan Allah 'azza wa jalla dan dalam sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa kerana hampir dapat dipastikan doa kamu dikabulkan. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi. Cara Berdiri Iktidal Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengangkat kedua tangannya ketika berdiri iktidal dengan cara seperti yang dilakukan pada waktu takbiratui ihram. H/R Abu Daud dan Hakim. [140] 137 138 139 140 H/R Muslim dan Abu Awanah.” [139] “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bangkit dari rukuk sambil mengucapkan: (Allah mendengar orang yang memuji-Nya). ” “Nabi melarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk dan sujud. "Ketahuilah. . Lihat: Kaifiyah Solatun Nabi. 36. Larangan Membaca Al-Quran Ketika Rukuk Tiada dalil yang membolehkan membaca al-Quran semasa rukuk atau sujud." [138] 12. “Kemudian mengangkat kepala ban gkit dari rukuk. sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk atau sujud.

” [141] kemudian sambil berdiri beliau mengucapkan: 2." "Wahai Tuhan kami! dan Segala puji hanya unt uk-Mu". H/R Bukhari dan Ahmad. .141 142 143 144 “Ketika iktidal beliau berdiri lurus sampai setiap ruas tulang belakang kembali pada tempatnya. Lihat: Sahih Abu Daud No. Kadang kala lafaz itu ditambah dengan: 3. 36. [143] Terkadang beliau mengucapkan: 2. iaitu: 1. H/R Bukhari dan Muslim. "Allaahumma… " [144] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam menyuruh berbuat seperti itu sebagaimana sabdanya: H/R Bukhari dan Abu Daud. Hlm. Lafaz Doa Ketika Iktidal Kemudian sambil berdiri beliau mengucapkan: "Allah mendengar orang yang memujinya" [142] Lalu mengucapkan doa ketika berdiri. 722. "Rabbanaa wa lakal hamd. H/R Bukhari dan Muslim. Lihat: Kaifiyah Salatun Nabi. Ibn Baz.

" [146] Terkadang beliau juga menambahkan bacaan berikut ini: 3." [145] Sesudah membaca rabbanaa lakal hamd beliau menambah dengan doa berikut: 1. tak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi dan tiada berguna kekuasaan bagi orang yang memilikinya atas siksa-Mu. "Mencakup seluruh lan git dan seluruh bumi dan segenap yang Engkau kehendaki selain dari itu" "Mencakup seluruh lan git dan bumi dan semua yang ada di ant aranya dan mencakup semua yang Engkau kehendaki selain itu. "Yang berhak atas segala pujian dan keagungan.145 146 "Apabila imam men gucapkan 'sami'alaahu liman hamidah’ sahutlah den gan ucapan 'Alahummaa rabbanaa lakal hamdu.] H/R Bukhari dan Muslim.' Barangsiapa ucapannya bersamaan den gan ucapan malaikat. H/R M uslim dan Abu Awanah. . disahkan oleh Tirmizi. dosa-dosanya masa lalu diampuni." [Id em.

tiada yang dapat merintangi apa yang telah Engkau berikan [dan tiada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi] dan tiada berm anfaat kekuasaan bagi orang yang memilikinya atas . [wahai Tuhan]. dan Abu Daud. . Baca Al-lrwa'. Engkau yang berhak atas segala pujian dan keagungan melebihi apa yang dikatakan oleh seorang hamba." Beliau mengulang bacaan ini berkali-kali sampai lama iktidalnya hampir sama dengan berdiri solat sesudah takbiratul ihram. segala puji hanya bagi Tuhanku. Kami semua adalah hamba-Mu. padahal beliau membaca surah Al-Baqarah. baik. no. seluruh yang Engkau kehendaki selain itu. "Mencakup seluruh lan git dan seluruh bumi.147 148 Terkadang beliau menambah bacaan: 4." [147] Terkadang beliau membaca doa lain dalam solat Lail." Doa di atas diucapkan oleh seorang sahabat Nabi yang bermakmum di belakang beliau ketika beliau berdiri iktidal dan setelah mengucapkan 'sami'allaahu liman hamidah'. H/R Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad sahih. dan membawa keberuntungan [sebagaimana diridhai dan dicintai Tuhan kami]. iaitu: 5. Abu Awanah. "Segala puji hanya bagi Tuhanku. H/R M uslim. siksa-Mu. [148] "Wahai Tuhan kami dan segala puji hanya milik-Mu. suatu pujian yang banyak. 335.

Hlm. bila dia men gucapkan Samialahu liman hamidah. dan Abu Daud. H/R M uslim. beliau bertanya: "Siapa yang men gucapkan doa tadi?" Seseorang menjawab: "Saya. Bukhari. 36. Abu Awanah. hendaklah kamu men gucapkun Allahumma rabbana wa-lakal hamd.149 150 151 Setelah selesai solat. [151] H/R Malik. Ibn Baz. . Lihat: Kaifiyah Salatun Nabi. tentang hadis ini ialah: "Imam tidak lain dijadikan untuk diikuti. makmum tidak mengucapkan: Tetapi menurut Nasiruddin al-Albani. kerana Allah Tuhan Yang Mahamulia dan Mahatinggi telah berfirman melalui lisan Nabi-Nya sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Allah mendengar orang yang memuji-Nya". " [149] Menurut Ibn Baz. wahai Rasulullah. Ahmad dan Abu Daud. Allah mendengar kamu sekalian." Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Saya melihat lebih dari 30 malaikat berebut menjadi yang pert ama mencatat ucapan itu.

Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Akan tetapi.” [156] Kerana Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam berdiri tumakninah H/R Bukhari dan Muslim. Ibid. [ ] ''Setelah beliau benar-benar sudah dalam keadaan berdiri tegak dan lurus setelah ban gkit dari rukuk maka beliau men gucapkan: Rabbana walakal hamd" [155] “Tuntutan beliau tent ang lam an ya berdiri setelah rukuk ialah sama dengan lam an ya rukuk. H/R Abu Daud dan Hakim. sahutlah den gan ucapan: Allahummaa rabbana wa-lakal hamd. Termuat dalam kumpulan buku fatwanya berjudul "Al-Hawi Lil Fatawa". dosadosanya masa lalu diampunkan". makmum boleh mengucapkan "sami'allahu liman hamidah" dan lain-lain seperti yang diucapkan oleh imam. [152] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Hadis ini tidaklah menunjukkan makmum tidak boleh membaca "samiallahu liman hamidah" seperti yang dibaca imam.152 153 154 155 156 "Apabila imam men gucapkan: Samiallaahu liman hamidah. 1/592. al-Albani. Tumakninah Ketika Berdiri Iktidal "Tidak sempurna seseorang dari manusia sehingga men gucapkan: Sami'allahu liman hamidah sehinggalah berdiri 154 tegak". 23. M ereka yang bermaksud memperluas telaahnya persilakan membaca risalah Imam Sayuti "Bantahan Terhadap Mereka Yang Mencela Ucapan Sami'allahu Liman Hamidah". Hlm 164. Dan hadis ini tidak menunjukkan imam tidak boleh mengucapkan "rabbana wa lakal hamd" seperti yang dibaca makmum ketika bangkit dari rukuk. Ini dikuatkan oleh keterangan bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca "sami 'allahu liman hamidah ketika menjadi imam. hadis ini menerangkan bacaan "rabbana walakal hamd" dilakukan setelah imam mengucapkan "sami'allahu liman hamidah". . Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadah. Dengan ini. [153] 3. Hlm. Diharapkan ulama yang membantah dalam masalah ini merasa puas hati dengan keterangan yang kami jelaskan. Barang siapa ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat. Juga berdasarkan pernyataan umum dari sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam: "Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat". Lihat: Sifat Solat Nabi.

al-Albani. [158] "Sesungguhnya solat seseorang tidak sempurna jika tidak melakukan seperti itu". [160] “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan rukuk. Baca Irwa' Al-Ghalil. Syafie dan Ahmad. H/R Bukhari dan Muslim. Lihat: "Al-Kabir"' dengan sanad yang sahih. no. 169. Muslim dan Ahmad. "Bahkan terkadang para sahabat men yan gka beliau lupa kerana berdiri be git u lama". Hlm. Tuhan Yang Maha perkasa lagi Maha mulia tidak mahu melihat solat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya (iktidal) ketika berdiri di ant ara rukuk dan sujud". 331. Lihat: Sifat Solat Nabi. [159] "Allah. H/R Ahmad dan Tabrani. Hakim. dan duduk antara dua sujud dengan tempo masing-masing hampir sama. Darimi.” [161] H/R Bukhari. luruskan punggungmu dan tegakkan kepalamu sampai ruas tulang punggungmu kembali ke tempatnya". H/R Bukhari dan Muslim.157 158 159 160 161 ketika iktidal dan lamanya hampir sama dengan saat rukuk. sujud. berdiri setelah rukuk. . Dalam riwayat yang lain) Jika kamu berdiri iktidal. [157] "Kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau berdiri tegak sehingga tiap-tiap ruas tulang-belulangmu kembali pada tempatnya.

Cara Sujud Kemudian turun sujud yang pertama dengan khusyuk kerana Allah sambil mengucapkan "Allahu Akbar": "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bertakbir ketika turun untuk sujud". H/R Nasa’i. . beliau men gucapkan takbir dan beliau merenggangkan tan gannya dari rusuknya. [163] "Bila hendak sujud. [165] Mendahului Dua Tangan. H/R Abu Ya'la sanadnya Jayid. SUJUD 1. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Abu Daud dan Hakim. [164] "Ada kalanya (terkadang) beliau men gan gkat kedua tan gannya ketika hendak sujud". kemudian men gucapkan: "Allahu Akbar".162 163 164 165 13. M ukhallas (dalam Al-Fawaid) dua sanad yang sahih. kemudian sujud sampai ruas tulang belakang kembali mantap". Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya sahih. [162] "Solat seseorang tidak sempurna sehingga men gucapkan "Samiallahu Liman Hamidah" sampai dia berdiri tegak. Daruqutni. Bukan Lutut Cara dan sifat Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam turun untuk sujud ialah: H/R Bukhari dan Muslim. kemudian sujud".

. [169] dua tangan. H/R Muslim 1/355. dua lutut dan dua kaki". H/R Baihaqi dengan sanad sahih. Menurut Albani: Hadis-hadis lain yang bertentangan dengannya tidak ada yang sahih. H/R Hakim dalam Mustadrak. [166] "Sesungguhnya kedua tangan sujud sebagaimana muka sujud. hendaklah ia meletakkan pula kedua tangannya. Ibnu Abi Syaibah dan Siraj dalam bab "Taujihul Ashabi" dengan sanad lain. [Rasulullah bersabda: "Tidak sah solat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh bumi". Apabila seseorang antara kamu meletakkan wajahnya ke tanah. [ ] Sujud di atas Tujuh Anggota Kesempurnaan sujud terlaksana hanya apabila memenuhi perintah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. dahi. Baihaqi dan Hakim. Antaranya sujud di atas tujuh anggota: "Dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam beliau bersabda: Aku diperintahkan agar sujud di atas tujuh (anggota). [167] "Terkadang Nabi meletakkan telapak tangannya dan membukanya serta merapatkan jari-jemarinya dan 168 men ghadapkannya ke arah kiblat".166 167 168 169 170 "Beliau meletakkan (mendahulukan) kedua tan gannya ke tanah sebelum meletakkan kedua lut utnya". [170] H/R Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah dalam "As-Sahih" 1/320. dan apabila ia men gan gkat wajahnya. H/R Ibnu Khuzaimah. Daruqutni dan Hakim. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. hendaklah ia men gan gkat pula kedua tan gannya".

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Tidak sah solat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh bumi". Hlm l36. [171] M engangkat kedua kakinya atau meletakkan kaki di atas kaki yang lain (bertindih) tanpa menyentuh bumi juga tidak sah. [176] "Perbuatan tersebut sama seperti orang yang solat men yanggul rambutnya". dua lut ut. Masyhur Hasan Salman. maka sewajarnya bagi orang yang sujud agar sujud dengan tujuh anggota tersebut. Ibid. . jarijemari kedua kaki dan kami tidak boleh menyingsing lengan baju dan rambut". [173] Imam As-Syafie dalam salah satu qaulnya memilih hukum wajib sujud di atas semua anggota badan yang disebut dalam hadis ini. Abu Awanah dan Ibnu Hibban. [175] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang dengan keras menyingkap atau menyingsing (menolak ke atas) lengan baju atau rambut di dahi semasa solat. Ibid. Lihat: Al-Qaulul Mubin. 137. [174] Dituntut bagi orang yang sujud agar mengangkat perutnya (merenggangkan) dari pehanya. Hendaklah diangkat sikunya dari bumi. Beliau bersabda: "Kami diperintah untuk bersujud dengan tujuh anggota badan. H/R Bukhari dan Muslim H/R Muslim. [172] Hadis ini menunjukkan anggota sujud ada tujuh. menjauhkan lengannya dari rusuknya sekadar yang selayaknya agar tidak menyempitkan ruang orang yang berada di sampingnya. iaitu kening sekaligus hidung. Ibid. dua telapak tangan.Adalah suatu kesalahan dalam sujud meletakkan dahinya di atas bumi dan mengangkat hidungnya. [177] 171 172 173 174 175 176 177 H/R Hakim dalam "Al-Mustadrak". 135. meletakkan telapak tangannya setentang dengan bahu atau telinganya.

Disahkan oleh Hakim. H/R Tahawi. tekanlah wajahmu dan kedua tan ganmu ke tanah sehingga setiap ruas tulangmu kembali ke 180 tempatnya". H/R Abu Daud dan Ahmad dengan sanad sahih. H/R Ibnu Khuzaimah dengan sanad hasan. H/R Baihaqi dengan sanad yang sahih. [185] H/R Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu M ulaqqan 27/2. [181] “Beliau menekankan juga kedua lut utnya dan bahagian depan kedua telapak kakinya ke tanah".” [178] Sabdanya lagi “Apabila kamu sujud. H/R Daruqutni Tabrani dan Abu Nu'aim. [179] "Apabila engkau sujud. 178 179 180 181 182 183 184 185 . Hakim. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Ibnu Abi Syaibah dan Siraj. H/R Bukhari dan Abu Daud. sujudlah dengan menekan". [183] Merapatkan kedua tumitnya. dan disetujui oleh Zahabi. [182] "Men ghadapkan punggung kedua kakinya dan hujunghujung jari-jemari kaki ke kiblat."Beliau menekankan hidung dan dahinya ke tanah. H/R Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ibnu Khuzaimah. [ ] "Tidak sah solat seseorang bila hidung dan dahinya tidak menekan ke tanah”. [184] dan menegakkan kedua telapak kakinya".

[187] "Bahkan sekiranya anak kambing kecil melintasi di sela-sela (celah-celah) ketiaknya. [188] "Apabila kamu sujud. hlm. 10. H/R Muslim. Abu Daud dan Ahmad. . nescaya ia dapat melaluinya". M uslim. Lihat: Al-Farusiyyah. H/R Bukhari. H/R M uslim dan Abu Awanah.186 187 188 189 190 191 "Nabi tidak membentangkan len gannya". [189] "Sujudlah kamu dengan lurus dan janganlah seseorang antara kamu membentangkan kedua lengannya seperti pembentangan anjing". [186] "Beliau men gan gkat kedua lengannya dari tanah dan menjauhkan dari rusuknya sampai warna putih kedua ketiak beliau terlihat orang di belakangnya". [190] Ibn Qaiyim berkata: "Rasulullah melarang solat yang menyerupai berbagai perilaku binatang atau yang kebanyakan dike rjakan oleh orangorang jahil". H/R Bukhari dan Muslim. [191] H/R Bukhari dan Abu Daud. Abu Awanah dan Ibnu Hibban. letakkanlah kedua telapak tan ganmu dan angkatlah kedua sikumu".

tetapi hendaklah engkau tegakkan lenganmu dan engkau jauhkan dari rusukmu. [192] Sujud di atas Kain. kain atau sejadah. Al-M aqdisi dan Hakim. kecuali lantai. namun dibolehkan mengalas dahi atau tangan jika ada sebab dan keuzuran. maka dia membentangkan pakaiannya dan sujud di atas pakaiannya". Ketika salah seorang antara kami tidak sanggup meletakkan dahinya di atas bumi. tikar. Sebagaimana keterangan dari hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: “Dari Anas Radiallahu 'anhu berkata: Kami pernah melakukan solat bersama Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pada hari yang sangat panas. H/R Ibnu Khuzaimah.192 193 "Janganlah kamu membentangkan kedua lenganmu. kain sutera atau sejadah yang bergambar sebagaimana sabda Rasul ul lah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. H/R Bukhari 385. 542 dan 1208. Baju atau Sebagainya Walaupun diperintah agar sujud dengan tujuh anggota. [193] Sujud di atas Sejadah yang Ada Gambar Dibolehkan sujud di atas tanah. . kerana jika kamu berbuat demikian. setiap anggota badanmu turut sujud bersamamu". disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi.

185. (10/48). H/R M uslim dan Abu Awanah. Sujud di atasnya sama seperti dengan memuliakannya". sama ada yang ada di dinding atau di tempat lain (tempat sujud). Ini terjadi pada 27 hb. Ramadan ketika turun hujan dan perkarangan masjid dibasahi air hujan. dan Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Bukhari dan Muslim. [199] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah sujud di atas tikar yang menjadi hit am kerana lam an ya dipakai". H/R M uslim dan Abu Awanah. Bila ada yang tidak sanggup menekankan dahinya ke tanah. [198] Di atas tikar kecil". H/R Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan keningnya dan hidungnya ke atas tanah sehingga terlihat bekas lumpur. dan (1/337).” [197] Kadang-kadang beliau solat di atas khumra (tikar selembar sapu tan gan). H/R Bukhari dan Muslim. [195] Pernah beliau sujud di atas tanah yang becak. perbuatan ini juga ada persamaannya dengan men yembah gambar (patung) atau berhala. [200] "Para Sahabat beliau berjemaah solat dengan beliau ketika cuaca panas. Lihat: (1/474 ). [201] Lihat: (1/432). 194 195 196 197 198 199 200 201 . sedangkan atapnya diperbuat dari daun kurma sehingga Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam terpaksa sujud di atas tanah becak.” [194] Begitu juga sujud di atas sejadah yang ada gam bar. dia membentangkan kainnya lalu sujud di atas kain tersebut". [196] "Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. "Men urut pendapat para ulama fiqah yang lebih sahih menetapkan hukumnya makruh solat orang yang men ghadap gambar.(1/263). Hlm. Abu Sa'id al-Khudri menceritakan:.

Menurut al-Albani: Hadis sahih. Sebelum ku mereka tidak boleh berbuat demikian kerana mereka melakukan solat di gereja-gereja dan kuil-kuil". [202] 2. Juga diselangi dengan doa dan istighfar sebagaimana disebut dalam bab solat malam. H/R Ahmad. Ibnu M ajah. (3 kali) [203] Membaca zikir ini sehingga berulang-ulang kali adalah sunnah. sedangkan beliau membaca tiga surah yang panjang (Al-Baqarah. "Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi dan segala puji bagiNya". Oleh kerana itu. Lihat: Sifat Solat Nabi. "Mahasuci Tuhan Yang Mahatinggi". Lihat: Sifat Solat Nabi. Lafaz Doa Ketika Sujud Kemudian berzikir atau berdoa dengan beberapa zikir dan doa yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Daruqutni. Hlm 178. kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengulang bacaan zikir ini sehingga lama sujudnya mendekati lama berdirinya. Tabrani dan Baihaqi. di mana sahaja seseorang dari umatku menemui waktu solat. Siraj dan Baihaqi dengan sanad sahih. tempat itulah yang menjadi masjidnya dan di situlah alat bersucinya. Tahawi dan al-Bazzar serta Tabrani dari tujuh orang sahabat. Hlm. [204] 2. An-Nisaa dan Ali Imran). Ahmad. Abu Daud. Daruqutni. H/R Abu Daud. 178.202 203 204 205 "Bumi seluruhnya dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci bagiku dan seluruh umat ku. . (3 kali) [205] H/R Ahmad. antaranya: 1. al-Albani.

179. ampunilah seluruh dosaku. wajahku berserah diri kepada Tuhan yang telah menciptakan dan membentuknya dengan bentuk yang sebaikbaiknya. [210] 6. Tuhan Kami. Mahamulia Allah Pencipta yang sebaik-baiknya". Tahawi dan Daruqutni. Engkaulah Tuhanku. Tuhan yang telah membuka pendengaran dan pen glihatan. 206 207 208 209 210 211 . [211] Kata Subbuh Quddus adalah salah satu sifat Allah Ta'ala kerana Allah sentiasa disucikan dan ditaqdiskan. hanya kepada-Mu aku beriman dan hanya kepadamu aku berserah diri. "Wahai Tuhan. al-Albani. H/R M uslim dan Abu Awanah. [207 ] "Mahasuci Engkau wahai Tuhanku. H/R M uslim dan Abu Awanah. Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R Bukhari dan Muslim. Hlm. [208] Doa ini sering dibaca dalam rukuk dan sujud kerana memenuhi perintah Allah dalam al-Quran. baik yang kecil maupun yang besar. [209] "Wahai Tuhan! Hanya kepada-Mu aku bersujud. dan dengan memuji-Mu wahai Tuhan. H/R M uslim. baik yang dahulu atau yang akan datang. berilah aku keampunan!"."Mahasuci lagi Mahakudus [206 ] roh". baik yang terang-terang atau yang tersembunyi". Abu Awanah.

Abu Awanah. H/R Muslim. [212] "Mahasuci Tuhan Yang Maha perkasa dan memiliki segala kekuasaan. beriman kepada-Mu hatiku. [214] "Ya Allah! Ampunilah aku atas segala dosa yang kulakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan".212 213 214 215 "Bersujud kepada-Mu fikiranku dan angan-anganku. [213] 9. Inilah kedua tan ganku dan aku datang menyerahkan diriku dengan semua kesalahanku". kebesaran dan keagungan ". Bazzar dan Hakim. disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Nasa’i dan Ibnu Nashr. H/R Abu Daud dan Nasa’i dengan sanad sahih. wahai Tuhan segala puji bagi-Mu tiada tuhan kecuali Engkau". Aku men gharapkan nikmat-Mu kepadaku. "Mahasuci Engkau. . H/R Ibnu Abi Syaibah dan Nasa’i disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. [215] H/R Ibnu Nashir.

216 217 218

“Wahai Tuhan! Masukkan cahaya dalam hatiku, masukkan cahaya pada lisanku, masukkan cahaya pada pendengaranku, masukkan cahaya pada pen glihatanku, dan letakkanlah cahaya di bawahku, letakkan cahaya di atasku, di sebelah kananku, di sebelah kiriku dan letakkanlah cahaya di hadapanku, let akkan cahaya di belakangku, dan let akkanlah cahaya di dalam diriku dan tajamkanlah cahaya untukku". [216]

"Wahai Tuhan! Dengan keredaan-Mu aku berlindung dari kemurkaan-Mu dengan pen gampunan-M u aku berlindung dari siksa-Mu, dengan perlindungan-Mu aku berlindung dari an cam anMu. Aku tidak sanggup menghitung pujian terhadap-Mu sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri". [217]
Inilah doa-doa atau zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam semasa sujud. Boleh dibaca mana-mana doa atau zikir semasa solat sunnah atau fardu sebagaimana yang diamalkan oleh Rasul ul lah sallallahu ‘alaihi wa-sallam.

3. Tumakninah Ketika Sujud
Semasa sujud hendaklah tumakninah, kerana tanpa tumakninah samalah seperti mencuri dalam solat:

"Sesungguhnya itu (orang yang solatnya tanpa tumakninah) adalah pencuri yang paling keji". [218]

H/R M uslim, Abu Awanah dan Ibnu Abi Syaibah. H/R Muslim. Abu Awanah dan Baihaqi. H/R Ibnu Abi Syaibah, Tabrani dan Hakim, disahkan oleh hakim dan disetujui oleh Zahabi.

219 220 221 222

"Sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu sekalian". [219]
Antara cara sujud yang tidak sempurna ialah rukuk yang cepat kerana ia menyalahi sunnah:

"Kekasihku sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan, melarangku berpaling ke kanan atau ke kiri seperti dan musang dan melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya kera". [220]

"Pencuri yang paling buruk ialah pencuri yang melakukan pencurian dalam solat. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana mencuri dalam solat? Sabdanya: Iaitu tidak men yempurnakan rukuk dan sujud". [221]

“Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan rukuk, berdiri setelah rukuk, sujud, dan duduk antara dua sujud dengan tempo masing-masing hampir sama.” [222]

4. Larangan Membaca Al-Quran Ketika Sujud
Tiada dalil yang membolehkan membaca al-Quran semasa rukuk atau sujud. Namun diperintah agar memperbanyakkan doa atau zikir semasa sujud dan memperlamakan sujud, kerana Rasulullah sallallahu
H/R Bukhari dan Muslim. H/R Thayalisi, Ahmad, dan Ibnu Abi Syaibah. Hadis Hasan. H/R Ibnu Syaibah, Tabnmi dan Hakim. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. H/R Bukhari dan Muslim. Baca Irwa' Al-Ghalil, no. 331.

223 225 224

‘alaihi wa-sallam bersabda:

"Orang yang hampir dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyakkanlah doa ketika sujud". [223]

“Nabi melarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk dan sujud.

"Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Q ur'an dalam rukuk atau sujud. Dalam rukuk hendaklah kamu membaca bacaan untuk men gagun gkan Allah 'azza wa jalla dan dalam sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa kerana hampir dapat dipastikan doa kamu dikabulkan." [225]

14. SUJUD SAHWI

1. Sebab Melakukan Sujud Sahwi
Ada beberapa sebab diperintahkan agar melakukan sujud sahwi, ant aranya: 1. Kerana tertambah rakaat dalam solat. Mengikut riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik, apabila tertambah rakaat dalam solat, maka hendaklah melakukan sujud setelah salam. Contohnya: "Semasa para sahabat memberi tahu beliau bahawa solat beliau sebanyak lima rakaat, maka beliau men gerjakan sujud sahwi setelah salam sedangkan beliau telah bercakap (berkata-kata) dengan sahabat ".
H/R Muslim, Abu Awanah dan Baihaqi. H/R M uslim dan Abu Awanah. Larangan ini berlaku umum mencakup solat wajib dan solat sunnat, sedangkan tambahan riwayat Ibnu Asakir yang menyatakan: "Adapun dalam solat sunnat tidaklah terlarang," adalah riwayat yang menyimpang atau mungkar. Ibnu Asakir sendiri telah menjelaskan cacatnya riwayat ini. Oleh kerana itu, tidak boleh diamalkan. H/R M uslim dan Abu Awanah.

226

227

2. Kerana ada kekurangan dalam solat. Seperti tertinggal tasyahud awal. Maka dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Malik diperintahkan agar melakukan sujud sahwi sebelum salam. Begitu juga jika terlupa atau tertinggal satu rakaat, maka wajib menambah satu rakaat yang terlupa sebagaimana dalam sebuah hadis:

"Dari Imran bin Husain bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah men gerjakan solat asar hanya tiga rakaat. Lain beliau diingatkan tentang kekurangan rakaat solatnya. Lantas beliau menambah satu rakaat lagi dan menambah dengan dua sujud sahwi Setelah itu barulah melakukan salam penutup". [226]
3. Apabila merasa ragu, tetapi tidak terlalu yakin, maka dilakukan sujud sahwi setelah salam. 4. Apabila merasa ragu, tetapi masih ada unsur yakin, maka dilakukan sujud sahwi sebelum salam. 5. Sesiapa yang melakukan salam terlebih dahulu pada hal dia merasa melakukan rakaat kurang dari yang ditentukan dalam solat, maka dia melakukan sujud sahwi setelah salam lantaran ia terlupa sujud sahwi sebelum memberi salam.

2. Hukum Berkaitan Sujud Sahwi
Sebahagian para ulama fekah berpendapat bahawa sujud sahwi hukumnya sunnah, bukan wajib. Namun pendapat yang paling benar (paling rajih) ialah hukumnya wajib, kerana Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika berlaku sesuatu yang terlupa. Malah ada perintah dari beliau. Dan beliau sentiasa mengerjakannya ketika berlaku sesuatu yang mewajibkan sujud sahwi. Antara hujah wajibnya sujud sahwi ialah:

"Beliau men gerjakan sujud sahwi setelah salam walaupun telah bercakap-cakap den gan para sahabat". [227]

H/R Muslim 574, Abu Awanah 2/198-199, Abu Daud 1018. An-Nasa’I 1/26, Ahmad 4/427, Ibnu Majah 1215, AlThayalisi 847, Ibnu Khuzaimah 2/130, Ibnu Hibban 4/2663, Ibnu al-Jarud 245, At-Tahawi dalam syarah al-M aani 1/442-443, Al-Baihaqi 2/335. 354. 355. 359. Lihat: Majmu al-Fatawa. 23/24.

Inilah pendapat Imam Syafie dan inilah yang paling kuat (rajih). Di dalam kitab doa ini: penulis telah menjelaskan tentang 228 229 Lihat: Majmu al-Fatawa. 23/26. Doa di atas ini sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat dalam syarak. 23/43. beliau bersabda: Jika salah seorang kamu men gerjakan solat. kerana ia bukan dari hadis atau athar. Lihat: Majmu al-Fatawa.Sebagaimana juga pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah: "Adapun hukum sujud sahwi menjadi wajib adalah disebabkan oleh perintah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam di dalam hadis Abu Hurairah. bahawa orang yang lupa sujud sahwi dianjurkan untuk mengerjakannya sekalipun dia telah keluar dari masjid. . maka akan didatangi oleh syaitan. maka hendaklah dia men gerjakan dua kali sujud pada keadaan dia masih duduk (tasyahud)". Jika salah seorang men galami hal sedemikian itu. Kesalahan Membaca Zikir Sujud Sahwi Doa atau zikir yang dibaca oleh kebanyakan masyarakat Islam ketika sujud sahwi ialah: "Mahasuci Allah Yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa (tidur) ". Kerana membatasi sujud sahwi dengan jarak atau ruang waktu tidak ada dasarnya sama sekali. tetapi doa rekaan orangorang sufi. [229] 3. malah sekiranya ia sudah berada jauh dari masjid masih dituntut agar sujud sahwi. Syaitan akan mengganggu solatnya sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan. [228] Terdapat riwayat antaranya dari Ahmad.

230 Lihat: As-Sunan wal-M ubtadi’at. Ambillah urusan agamamu dari Kitab-kitab hadis yang sahih. janganlah men gerjakan hal tersebut. Bahkan doa yang dibacanya seperti doa yang dibaca ketika sujud biasa. mengkhususkan membaca doa "Subhana man la yashu wa laa yanam" adalah bid'ah. Labenon. Allahu 'alam. Sedangkan menjadikannya sebagai bahagian dari ajaran agama dan syariat adalah sebuah kesesatan dan kerosakan yang besar. tiada asal-usul atau perintah dari syarak. Walaupun orang-orang yang berfahaman Syafieyah sujud sahwi apabila mereka solat di belakang orang yang tidak membaca bismilah atau berqunut. Doa ini hasil rekaan ulama sufi. Selain itu lemparkan jauh-jauh. Dar-Kulub al-Ilmiyah.“Tidak pernah diriwayatkan sesuatu doa yang khusus untuk sujud sahwi dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. maka hal itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam atau para sahabat beliau. 74-75. Kerana tiada hujah. . M uhammad Abdussalam. Tidak ada dalil yang berasal dari sunnah yang menjelaskan masalah ini. Hlm. kesalahan dan bid'ah yang wajib ditinggalkan". ini adalah kejahilan. Adapun diberitakan bahawa beliau men gatakan "Subhana man laa yashu wa laa yanam”. Beirut. [230] Dengan ini. Oleh kerana itulah. Doa itu sebenarnya adalah doa yang diambil dari mimpi sebahagian sufi.

[235] Kemudian beliau membentangkan kaki kirinya. [237] “Beliau menegakkan telapak kaki kanannya". H/R Bukhari dan Abu Daud. 186. H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad sahih. Lihat: Tuntutan Rasulullah dalam ibadat. Lihat: Sifat Solat Nabi. [238] "Menghadapkan jari-jemari kaki kanannya ke arah kiblat". Lihat: Kaifiyah Solatun Nabi. Hlm. tidak menggerakkan jari. [236] "Tidak sempurna solat seseorang sehingga dia sujud sampai ruas tulang belakangnya mapan. 4/89. [231] “Kemudian duduk iftirasy. kemudian mengucapkan Allahu Akbar.” [233] "Beliau terkadang mengangkat kedua tan gannya bersamaan dengan ucapan takbir". 25. H/R Abu Daud dan Hakim disahkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi. Hlm. kemudian beliau duduk di atas t elapak kakinya dengan tenang". [234] (mengangkat tangan dilakukan setiap kali takbir. membentangkan kaki kiri dan duduk di atasnya. DUDUK ANTARA DUA SUJUD 1. Ibn Baz. Ibnu Qaiyim. 231 232 233 234 235 236 237 238 . demikian menurut Imam Ahmad dan Ibnu Qaiyim). al-Albani. Lihat: Al-Bada'i. H/R Bukhari dan Baihaqi. kemudian ban gun dari sujud sampai duduk dengan tegak". [232] hujung tangan ada di atas lutut. menegakkan kaki kanan. H/R Bukhari dan Muslim. meletakkan kedua tangan di atas lutut. Hlm 11.15. Cara Duduk antara Dua Sujud “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam ban gun dari sujudnya sambil bert akbir".

104-106 dan Baihaqi. Sejumlah besar sahabat dan tabi’in serta yang lain mengamalkan sunnah ini. [241] Walaupun Ibnu Qaiyim rahimahullah hanya mensahihkan duduk secara iftirasy. Kemudian berkata Al-Al bani: "Bagaimana boleh dikatakan seperti itu pada hal hadis tentang duduk di atas kedua tumit tersebut yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam sahih Muslim. namun pendapatnya dikomentar oleh Nasiruddin al-Albani rahimahullah. al-Albani. Tirmizi. Lihat: Sifat Solat Nabi. [240] Hendaklah ia meletakkan tangannya di atas peha dengan hujunghujung jari tangan pada lututnya. seolah-olah menggenggamnya. Bacalah kitab As-Sahihah no. Abu Daud. Hlm.239 240 241 242 [ 239] “Kadang kala beliau duduk iq’a. bahawa ia pernah melihat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas duduk antara sujud dengan duduk di atas kedua tumitnya. (nota kaki). iaitu duduk den gan menegakkan telapak kaki dan tumit kedua kakinya". [ 242] H/R Nasa’i dengan sanad sahih. al-Jibrin. 189. 188. al-Albani. . 383. Lihat: Sifat Solat Nabi. Abu Awanah dan Abu Syeikh dalam kitab Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zubir dari Jabir. M enurut beliau bahawa: Ibnu Qaiyim telah melakukan kesalahan kerana setelah menerangkan Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam duduk Iftirasy antara dua sujud ia berkata: Duduk cara dua sujud yang sah dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam hanya dengan cara ini (iftirasy). Hlm. Hlm. seraya menunjukkan kuburan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. kecuali perkataan penghuni kubur ini. juz 5 12 1 dari Thawus. 187. tidak ada cara lain. disahkan olehnya dan oleh yang lain. Juga riwayat hadis dari Ibnu Umar dengan sanad hasan yang tersebut pada Baihaqi disahkan oleh Ibnu Hajar. Diriwayatkan pula oleh Abu Ishaq al-Harbi dalam kitab (Gharibul Hadis. Saya telah menjelaskan dengan terperinci masalah ini melalui kitab Al-Asl". hlm. Lihat: Sifat Solat Nabi. H/R M uslim. Atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanannya serta tangan kiri di atas lutut kirinya. Benarlah kata Imam Malik yang menyatakan: Setiap orang antara kita perkataannya boleh dibantah. Hadis ini sanadnya sahih.

al-Albani. iaitu: "Ya Allah! Ampunilah aku. Lihat: Sifat Solat Nabi. lbnu Majah dan Hakim. Tirmizi. 189. Imam Ahmad memilih doa ini. Demikianlah pendapat Imam Syafie. Lafaz Doa Ketika Duduk antara Dua Sujud Wajib dibaca doa duduk antara dua sujud. H/R Ibnu Majah dengan sanad hasan. Imam Tahawi juga berpendapat demikian seperti terdapat dalam Kitab H/R Abu Awanah. Hlm. disahihkan olehnya dan disetujui oleh Zahabi. al-Albani. sebab solat sunnah dan solat fardu tidak berbeza. [lindungilah aku]. [ 243] Doa di bawah ini paling kurang dibaca sekali: "Ya Allah! Ampunilah aku. ampunilah aku". [ 246] (Membaca sekaligus doa-doa) di atas ini tidaklah menunjukkan hanya berlaku dalam solat sunnah. Ahmad dan Ishaq. 189. Mereka mengatakan bahawa doa-doa ini boleh dibaca dalam solat wajib dan solat sunnah seperti diriwayatkan oleh Tirmizi. Lihat: Masail.243 244 245 246 2. 19. kerana beliau membacanya bersama doa di atas ketika mengerjakan solat lail. . [244] Ishaq bin Rahawaih berkata: Sesiapa boleh membaca doa ini tiga kali atau boleh membaca: "Ya Allah! Ampunilah aku". berilah aku pet unjuk. [ 245] Dan boleh juga dibaca sekaligus dengan doa di atas. Hlm. [jadikanlah aku sihat] dan berilah aku rezeki". tetapi berlaku juga dalam solat fardu. kasihanilah aku. Hlm. [angkatlah darjatku]. Lihat: Sifat Solat Nabi.

[251] Ibnu Qaiyim berkata: Sunnah ini (tumakninah atau duduk lama) telah ditinggalkan oleh umat setelah berlalunya masa sahabat. Lihat: Sifat Solat Nabi. Tumakninah Ketika Duduk antara Dua Sujud “Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam duduk antara dua sujud den gan tumakninah sehingga ruas tulang belakangnya mapan” [ 248] dan beliau memerintahkan berbuat demikian kepada orang yang solatnya salah sebagaimana sabdanya: "Tidak sempurna solat seseorang antara kamu sehingga dia berbuat demikian (tumakninah)". [ 247] Diperintahkan melakukan seperti itu (menggabungkan sekaligus doa-doa di atas) untuk tumakninah ketika duduk antara dua suj ud. 3. H/R Bukhari dan Muslim. [ 252] Lihat: Sifat Solat Nabi. [249] "Beliau memperlama duduknya hingga hampir sama lam an ya den gan sujudnya”. (nota kaki). [250] "Kadang kala beliau diam lama sampai ada orang yang men yan gka beliau telah lupa". Adapun orang yang mengutamakan sunnah tentu tidak akan cenderung kepada halhal yang menyalahinya dan tidak memperdulikan hal-hal yang menyalahi sunnah tersebut.M usykil Atsar. Hlm. H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih. 188. Al-Albani. al-Albani. Hlm. (nota kaki). H/R Bukhari dan Muslim. 189. 247 248 249 250 251 252 . H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih.

Dan tidak ada zikir atau doa (ketika duduk istirehat)". (nota kaki) Hlm. [255] Berkata Ibn Baz rahimahullah: "(Kemudian) duduk iaitu duduk yang seketika sebagaimana duduk antara dua sujud.” [257] Lihat: Sifat Solat Nabi.12. [254] Di kalangan ahli fiqh duduk sepertimana (di atas) ini dinamakan duduk istirehat . Imam Ahmad pun berkata demikian. al-Albani. al-Albani. 191. jika meninggalkannya tidak ada kesalahan. Lihat: Hlm. Marwazi (1/14 7/2). Perbuatan ini dipilih oleh Imam Ishaq bin Raghawih sebagaimana dikatakan dalam Kitab Masail. H/R Bukhari dan Abu Daud. al-Albani. . 191. [256] Berkata Ibnu Hani': “Saya lihat Abu Abdullah (Imam Ahmad) terkadang bertumpu pada kedua tan gannya bila hendak berdiri ke rakaat terakhir dan terkadang beliau duduk terlebih dahulu dengan tegak. Itulah yang dinyatakan oleh Imam Syafie. Ibn Baz. [253] "Beliau duduk tegak iaitu duduk di atas telapak kaki kiri dengan tegak sampai ruas tulang punggungnya mapan ". Hlm. Dinamakan duduk istirehat dan ia sunnah men urut qaul yang paling sahih. 191.253 254 255 256 257 16. kemudian ban gkit berdiri. Pendirian beliau lebih tepat kerana dia dikenal sebagai orang yang kuat mengikuti sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan tidak mahu menyalahinya. Lihat: Sifat Solat Nabi. (nota kaki) Hlm. DUDUK ISTIREHAT SEBELUM BERDIRI Cara beliau hendak bangkit (bangun) dari sujud ialah duduk seketika (berehat seketika) dan kemudian bangun dengan bertumpu pada kedua tangannya ke tanah untuk melanjutkan ke rakaat seterusnya. Lihat: Sifat Solat Nabi.

. [258] "Kemudian Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bangun ke rakaat kedua den gan tan gan bertumpu ke tanah". dan Ad-Daifah. [261] Ibid. al-Albani.Meluruskan jari-jemari tangan ke hadapan (menghadapkan ke Kiblat). H/R Abu Ishaq al-Harbi dengan sanad yang sahih. Lihat: Al-Irwa'. Semua had is yang maksudnya seperti itu adalah lemah.Mengepal jari-jemari tangan (menggenggam).258 259 260 261 17. Hlm 82-83. Lihat: Sifat Solat Nabi.925 dan 968. No 562. 2. Juz. 'Ajin menurut pengertian bahasa Arab ada dua cara: 1. CARA BANGKIT UNTUK BERDI RI M enurut sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bahawa beliau bertumpu pada tangannya ketika bangkit (bangun ke rakaat seterusnya). iaitu berdiri ke rakaat berikutnya bertumpu pada kedua tan gannya". Semakna dengan hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih. [259] Cara menumpukan tangan ke tanah ketika hendak bangun ialah secara 'ajin. 2. Ini yang lebih rajih (sahih). H/R Syafie dan Bukhari. "Beliau melakukan 'ajin ketika solat. Hal ini boleh dilakukan oleh orang yang sudah tua atau yang masih muda). [260] M enurut Syeikh al-Albani rahimahullah: Hadis yang berbunyi: "Nabi ban gkit untuk berdiri seperti anak panah tanpa tertumpu pada tan gannya” adalah had is palsu.

[ ] H/R M uslim dan Abu Awanah. H/R M alik dalam Al-M uwatta. lbnu Hibban dalam sahihnya dan Ahmad dalam Masail Ibnu Hani’ 1/52. [264] "Barang siapa solat satu rakaat tanpa membaca al-Fatihah.262 263 264 265 18. M EMBACA AL-FATIHAH SETIAP RAKAAT Setelah berdiri tegak di rakaat yang kedua beliau terus membaca alFat ihah tanpa diam seketika: "Ketika telah berdiri pada rakaat kedua Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam memulakan den gan membaca "Al-hamdulillah" tanpa diam terlebih dahulu". kecuali orang yang solat di belakang 265 imam". H/R Ahmad dengan sanad yang jaiyid. Hlm. H/R Ibnu Majah. al-Albani. dia dianggap tidak solat. . [263] “Pada setiap rakaat ada bacaan (bacaan al-Fatihah)". 193. Lihat: Sifat Solat Nabi. [262] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah memerintahkan orang yang salah solatnya untuk membaca al-Fatihah pada setiap rakaat sebagaimana beliau sabdakan kepada orang tersebut: “Kemudian lakukanlah seperti itu pada seluruh solatmu".

Diletakkan tangan kanannya di atas pehanya yang kanan. kemudian bacalah tasyahud". digenggam jari-jemarinya kecuali jari telunjuk. H/R Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad jaiyid. Jumaat atau Hari Raya. dan Ibnu Abi Syaibah. maka duduknya selepas sujud kedua. [268] Begitu juga apabila beliau solat hanya dua rakaat. dan Iain-Iain. H/R Thayalisi. Lihat: Irwa' Al-Ghalil. DUDUK TASYAHUD 1. seperti solat subuh. lbn Baz.19. maka ditegakkan kaki beliau yang kanan dan dibentang kakinya yang kiri (iftirasy). (Nabi) telah melarangku duduk di atas tumit seperti duduknya anjing. Lihat: Hlm.” [271] H/R Nasa'i 1/153 dengan sanad yang sahih. Begitulah cara duduk pada tasyahud (tahiyat) [267] awal ketika solat tiga rakaat atau empat rakaat. [266] Iaitu seperti duduk antara dua sujud. 266 267 268 269 270 271 . no. maka berisyarat dengan isyarat tauhid sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa-Ta'ala. beliau duduk iftirasy. hendaklah kamu tumakninah dan hamparkanlah telapak kaki kirimu. H/R Bukhari dan Abu Daud.” [270] “Nabi melarang duduk di atas tumit seperti duduknya syaitan. Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Maka apabila kamu duduk di pertengahan solat. H/R Muslim. Abu Awanah. 316. [269] Abu Hurairah berkata: "Sahabat karibku. Cara Duduk Tasyahud Apabila solat yang dilakukan oleh beliau hanya dua rakaat. seperti solat fajar (Subuh). Ahmad. 13-14.

[274] Dalam hadis lain disebutkan: "Duduk seperti itu adalah cara duduk orang-orang yang dim urkai Allah. H/R Ahmad dan Abu Daud dengan sanad Jayid. sebab duduk semacam itu adalah duduknya orang-orang yang sedang diazab. beliau melakukan sujud sahwi. Baca Irwa' Al-Chalil no. H/R Baihaqi.” [277] “Bila beliau lupa membaca bacaan tahiyyat ini pada duduk dua rakaat pert ama. [272] Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang duduk dengan bertumpu pada tangan kirinya ketika seseorang duduk tasyahhud dalam solat sebagaimana sabdanya: "Cara semacam itu adalah cara solat orang Yahudi. H/R Abdur Razzaq disahkan oleh Abdul Haq dalam Kitab Al-Ahkam H/R M uslim dan Abu Awanah. [ ] 275 Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca (tahiyyat) pada setiap dua rakaat. 272 273 274 275 276 277 278 . H/R Baihaqi dan Hakim. 338. 380. dari Aisyah dengan sanad jayyid. Baca Al-Irwa' no. seperti dikatakan Ibnul M ulaqqan.” [278] H/R Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad sahih. [276] “Yang pertama kali Nabi lakukan ketika duduk (pada dua rakaat) adalah membaca (at-tahiyyaatu lilaah).“Nabi meletakkan siku kanannya di at as paha kanannya”.” [273] Dalam hadis lain disebutkan: "Janganlah engkau duduk semacam itu. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. H/R Bukhari dan Muslim.

(nota kaki) Hlm. H/R Abu Daud dan Hakim disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. [283] H/R Nasa'i. kemudian hendaklah seseorang memilih doa yang disenanginya dan hendaklah ia men gajukan permohonannya kepada Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia. [281] Beliau menyuruh berbuat demikian kepada orang yang solatnya salah seperti tersebut dalam kisah di atas. ucapkanlah attahiyyaat. Ahmad. Lihat: Sifat Solat Nabi. al-Albani.. ”Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam men gajarkan tasyahud kepada para sahabatnya seperti beliau men gajarkan surah-surah Al282 Qur'an”. H/R Nasa'i dengan sanad sahih. [ ] “… menurut sunnah. . 198. bacaan tasyahhud ini diucapkan perlahan. [280] Dalam riwayat lain disebutkan: "Ucapkanlah at-tahiyyaat olehmu pada setiap kali duduk... dan Thabarani dengan sanad shahih.279 280 281 282 283 Beliau menyuruh berbuat demikian sebagaimana sabdanya: "Bila kamu sekalian duduk pada setiap dua rakaat. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm. [279] Menurut Nasiruddin al-Albani Rahimahullah: Hadis ini secara tersurat menyatakan dibenarkannya berdoa pada setiap tasyahud sekalipun pada tasyahud awal. H/R Bukhari dan Muslim.

al-Albani. [286] "Terkadang ibu jari dan jari tengahnya membentuk bulatan [287] (sedangkan telunjuknya tetap diacukan ke kiblat)". ibu jarinya memegang jari ten gah". 195. [285] "Ketika beliau men gacukan telunjuknya. [284] Abu Ya'ala memberikan tambahan pada hadis ini dengan sanadnya yang sahih dari Ibnu U mar: "Men ggerak-gerakkan telunjuk (dalam tasyahud) sebagai pen gusir sya it an. Ibnu Hibban dalam Sahihnya (485). tetapi beliau menggenggam semua jari tan gan kanannya den gan men gacukan telunjuknya ke kiblat dan men garahkan pandangan mat an ya ke telunjuknya". Ibnu Jarud dalam Al-M untaqa (208).284 285 286 287 Keadaan Jari-jemari Ketika Tasyahud Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah menunjukkan cara-cara dan keadaan tangan serta jari-jari tangan dalam tasyahud awal atau akhir. Nasa’i. Seseorang tidak akan menjadi lupa selama dia men ggerakkan telunjuknya". Lihat: Sifat Solat Nabi. Hlm. (nota kaki). Ibnu Khuzaimah. Abu Awanah. H/R M uslim dan Abu Awanah. . H/R Abu Daud. Ibnu Khuzaimah (1 /86/1-2). Abu Ya'ala memberikan tambahan dengan sanad sahih dari Ibnu Umar. H/R M uslim. "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam meletakkan telapak tan gan kirinya di atas lutut kirinya den gan mengembang. Humaidi dalam M usnadnya 131/1.

Hlm. (nota kaki). Siraj. [289] H/R Bukhari. Setelah beliau wafat kata-kata 'assalaamu 'alaika' kami ganti dengan 'assalaamu 'alan nabiyyi”] [288] Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Lafaz Ibnu Mas'ud yang berbunyi assalaamu 'alan nabiyyi oleh para sahabat semula diucapkan dengan lafaz assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyu' dalam tasyahud ketika Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam masih hidup. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul-Nya. 321. al-Albani. dan pujian hanyalah milik Allah. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh [mencakup semua hamba soleh yang ada di lan git dan bumi]. Ketika beliau sudah wafat lafaz tersebut mereka ganti dengan: assalaamu 'alan nabiyyi. Tasyahud Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengajarkan tasyahud kepadaku sambil beliau menggenggam telapak tanganku." [Bacaan di atas dibaca ketika beliau masih hidup. Sudah tentu lafaz ini dipergunakan oleh para sahabat berdasarkan persetujuan dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Abu Ya'la. sebagaimana beliau mengajarkan suatu surah Al-Qur'an kepadaku (berbunyi): "Semua ucapan pen gho rm at an. wahai Nabi. 200. Lafaz Bacaan Tasyahud Bacaan tasyahud yang pernah diajar oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam kepada para sahabat adalah seperti berikut. no. M uslim. pen gagun gan.288 289 2. Baca Al-Irwa. Lihat: Sifat Solat Nabi. . Ibnu Abi Syaibah. begitu pula rahmat Allah dan segala kurnia-Nya. Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu.

Imam Subuki dalam Kitab Syarhul Minhaj setelah memaparkan riwayat dari Abu Awanah. hal itu menunjukkan bahawa penggunaan kata ganti 'ka' ('alaika) tidak wajib diucapkan kerana cukup mengucapkan 'assalaamu 'alan nabiyi'. bahkan saya menemukan riwayat lain yang menguatkan. begitu pula rahmat Allah dan segenap kurnia-Nya. menyatakan: "Jika ucapan itu benar dari para sahabat. tetapi setelah beliau wafat mereka tinggalkan kata ganti 'ka'. para sahabat mengucapkan assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu." Sanad hadis ini sahih. al-Albani. Hlm.290 291 Bahkan Aisyah pernah mengajarkan tasyahud kepada para sahabat. Semua perlindungan dan pemeliharaan semoga diberikan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Lihat: Sifat Solat Nabi. 200." H/R Siraj dalam M usnadnya (9/1/2) dan M ukhallash dalam Kitab Al-Fawa-id (11/54/1) dengan sanad sahih. (nota kaki). . "Segala ucapan penghormatan. segala ucapan pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah." Imam 'Abdur Razzaq mengatakan bahawa Ibnu Juraij meriwayatkan kepadaku. yang berbunyi: 2. dengan lafaz assalaamu 'alan nabiyyi. wahai Nabi. Semua perlindungan dan pemeliharaan untukmu. ujarnya: "'Atha' telah meriwayatkan kepadaku bahawa para sahabat mengucapkan assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu ketika Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam masih hidup. [291] Tasyahud Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam telah mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami suatu surah AlQur'an. Saya jawab: "Riwayat itu tanpa diragukan sedikit pun sah kerana terdapat dalam Sahih Bukhari." [290] Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata: "Pada saat Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam masih hidup. sehingga menjadi assalaamu 'alan nabiyyi. segala kurnia. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. tetapi setelah beliau wafat mereka mengucapkan assalaamu 'alan nabiyyi.

" [295] Tasyahud Abu Musa Al-Asy'ari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: ". al-Albani] Idem. begitu pula kurnia Allah. 202. Hlm.” [292] Tasyahud Ibnu Umar Dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bahawa beliau mengucapkan dalam tasyahudnya: "Segala ucapan pen ghorm at an milik Allah..'" "Segala perlindungan dan pemeliharaan untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. tiada sekutu bagi-Nya. Menurut Nasiruddin Al-Albani rahimahullah: Dua tambahan ini sah datangnya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam dan bukan dilakukan oleh Ibnu 'Umar sendiri. Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah. Abu Awanah. . H/R Abu Daud dan Daruqutni dan disahkan olehnya. [Lihat: Sifat Solat Nabi. begitu pula segala kurnia dan ucapan pengagungan. hendaklah ucapan pertama yang H/R M uslim.. "Aku tambahkan pada bacaan ini kata-kata: [293] ‘Begitu pula semua kurnia-Nya. wahai Nabi. Jika seseorang duduk (pada dua rakaat ini). la menerima dari sahabat-sahabat lainnya yang meriwayatkannya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam.292 293 Dalam riwayat lain ditambah dengan: "… hamba-Nya dan rasul-Nya. Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Semua pertolongan dan pemeliharaan untukmu. Syafie. (nota kaki)." Ujar Ibnu Umar. dan Nasa'i. Tambahan itu lalu ia satukan dengan bacaan tasyahud yang didengarnya dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam secara langsung." Ibnu Umar berkata: "Aku tambahkan pula katakata: [294] 'Tuhan Yang Tunggal'.

Semua perlindungan dan pemeliharaan untukmu. Abu Awanah. Seraya memberi isyarat dengan tangannya ia mengucapkan: 5. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan kecuali Allah (Tuhan Mahatunggal. segala ucapan untuk menyatakan pen gagungan.'" [Tujuh kalimat ini adalah ucapan tahiyyat solat]. M ukhallas. segala kurnia.” [297] H/R Muslim. Baihaqi. segala ucapan pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah. dan lafaz hadis ini ada pada Baihaqi. H/R Ibnu Abi Syaibah. Siraj. dst. Segala perlindungan dan pemeliharaan untuk Nabi.. tiada suatu apa pun yang menjadi sekutu-Nya) dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah ham ba-N ya dan rasul-Nya. Semua perlindungan dan pemeliharaan Allah untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Abu Daud. dan Ibnu Majah. dan segala ucapan pujian serta ucapan untuk menyatakan pen gkudusan hanyalah milik Allah. . [296] Tasyahud Aisyah Qasim bin M uhammad berkata: Aisyah pernah mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud. wahai Nabi.296 297 diucapkannya adalah: 'Segala ucapan pen ghormatan.. begitu pula rahmat dan semua kurnia Allah. (seperti tasyahud Ibnu Mas'ud) "Segala ucapan untuk menyatakan hormat.

tetapi bagaimana kami mengucapkan selawat kepadamu?" Sabdanya: "Ucapkanlah olehmu: 'Allaahumma shalli 'alaa Muhammad.Cara Membaca Selawat Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam membaca selawat untuk dirinya pada tasyahud awal dan lainnya. (nota kaki). Demikianlah. kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu dalam tasyahud. [Lihat: Sifat Solat Nabi. dikemukakan oleh Imam Syafie seperti yang beliau sebutkan dalam Kitab Al-Umm karyanya.). dan keturunannya sebagaimana Engkau (Allah) telah memberi rahmat kepada keluarga Ibrahim." Inilah lafaz selawat yang sering Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam baca ketika solat. Hlm. keluarganya. dibenarkan juga dibaca pada tasyahud pertama. M EMBACA SELAWAT 1. isteri-isterinya. [299] Beliau mengajarkan kepada para sahabat berbagai macam bentuk lafaz selawat (setelah bertasyahud. [298] Beliau menganjurkan umatnya berbuat dem i kian sebagai mana bel iau memeri ntahkan unt uk mengucapkan selawat setelah mengucap salam kepadanya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung.Lafaz Bacaan Selawat "Ya Allah.20. [300] H/R Abu Awanah dalam Sahihnya dan Nasa'i. 298 299 . berikanlah rahmat kepada Muhammad.'" Bacaan selawat ini tidak hanya berlaku untuk tasyahud kedua. Akan tetapi. Pendapat inilah yang sah di kalangan muridmurid beliau seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Kitab Majmu' (3/460) dan yang dengan jelas dinyatakan dalam Kitab Raudhah (1 /263). isteri-isterinya. Nasiruddin al-Albani menjelaskan: Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah. dan keturunannya sebagaimana Engkau (Allah) telah memberikan kurnia kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung.. 2. Berikanlah kurnia kepada Muhammad. keluarganya. al-Albani] 300 H/R Ahmad dan Thahawi dengan sanad sahih dan Bukhari dan M uslim tanpa lafadz 'ahlu baitihi' (anggota keluarganya). pen. dst.. 204.

Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada [Ibrahim dan kepada] keluarga Ibrahim. janganlah Anda tertipu oleh pendapat Ibnul Qayyim dalam Kitab Jala'ul Afham halaman 198 yang mengikuti pendapat gurunya. Beliau menyatakan bahawa tidak ada Hadis sahih yang menyebutkan lafaz 'Ibrahim' dan 'ali Ibrahim' bersamasama. Ya Allah. 204. Humaidi. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Nasa'i. padahal saya telah mengemukakan kepada anda hadis yang sahih di atas. Thahawi. Hlm. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [Ibrahim dan kepada] [301] keluarga Ibrahim. serta Nasa'i. dan dia menyatakan hadis ini telah disepakati sahihnya. Oleh kerana itu. hanya kepadaNyalah kita bersyukur. Hal lain yang menunjukkan kesalahan Ibnul Qayyim adalah mengenai bacaan tasyahud no.” [302] "Ya Allah. dan Ahmad. Baihaqi. Ini adalah bukti salah satu faedah dari Kitab Sifat Solat ini.] H/R Bukhari. al-Albani. 7 yang beliau nyatakan dha'if. Ibnu Taimiyah dalam Kitab Al-Fatawa (1/16).” [303] Menurut Nasiruddin Al-Albani rahimahullah: Kata tambahan ini dst. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Muslim. terdapat dalam riwayat Bukhari. dan Abu Ya'la dengan sanad sahih. Secara teliti dikemukakan riwayat dan lafaz-lafaz bacaan solat yang sebelumnya tidak pernah dikemukakan orang.301 302 303 “Ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Nasa'i. Berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada [Ibrahim dan] keluarga Ibrahim. (nota kaki). padahal sebelumnya beliau sendiri menyatakan sahih. H/R Ahmad. Ada beberapa sanad lain yang memuat lafaz-lafaz lainnya. Kelebihan ini semua adalah rahmat dari Allah. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim [dan keluarga Ibrahim]. Ibnu Mandah. Oleh kerana itu. . [Lihat: Sifat Solat Nabi.

" [304] 5. berikanlah rahmat kepada Muhammad. dan berikanlah kurnia kepada Muhammad. berikanlah rahmat kepada Muhammad. sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [keluarga] Ibrahim dan berilah kurnia kepada Muhammad. dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada [keluarga] Ibrahim dan berilah kurnia kepada Muhammad. . [Nabi yang ummi]. H/R Bukhari. dan Nasa'i. Ahmad. [305] 6. [Nabi yang ummi]. [kepada] para isterinya.304 305 "Ya Allah. disahkan oleh Hakim. Abu Daud. Thahawi. hamba-Mu dan rasul-Mu. dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi kurnia kepada [keluarga] Ibrahim di seluruh alam. Ibnu Abi Syaibah. Nasai. Isma'il Al-Qadhi dalam Kitab Fadhlush Shalah 'alan Nabiyyi halaman 28. berikanlah rahmat kepada Muhammad. hamba-Mu dan rasul-Mu]. [kepada] para isterinya dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada [keluarga] Ibrahim. "Ya Allah. dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia H/R Muslim. "Ya Allah. [dan keluarga Muhammad] sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada Ibrahim [dan keluarga Ibrahim]. Abu Awanah. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung.

. H/R Nasa'i. "Ya Allah.' Saya bertanya lagi: 'Bukankah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: '. Kemudian dia berkata sesungguhnya lam pada kata doa maksudnya ialah doa yang disukai Allah. H/R Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. [308] Imam Atsram berkata: "Saya pernah bertanya kepada Ahmad: 'Doa apa yang aku baca setelah tasyahud?' Jawabnya: 'Doa yang tersebut dalam hadis Nabi. Terkadang membaca doa ini dan terkadang membaca doa yang lain serta beliau membenarkan bacaan doadoa yang lain. beliau mengucapkan berbagai doa ketika ada perintah berdoa seperti ketika sujud dan tasyahud. Muslim. dan Nasa'i. Beliau menyuruh orang yang melakukan solat untuk memilih sesuai keinginannya." [307] 21.. .' Lalu saya bertanya lagi. pilihlah doa-doa sesukamu. Selanjutnya. Ibnul Qayyim dalam Kitab Al-lala' halaman 14-15 menisbatkan hadis ini kepada Muhammad bin Ishaq As-Siraj. Abu Sa'id Ibnul A'rabi dalam Al-Mu'jam (79/2) dengan sanad sahih. bukan sembarang doa. BERDOA SEBELU M SALAM 1. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung." [306] 7. Cara Berdoa Semasa solat.' Jawabnya: 'Memilih doa yang sudah ada dalam hadis. Thahawi.306 307 308 kepada [keluarga] Ibrahim. kemudian beliau menyatakan sahihnya. tetapi jawabnya: 'Ya yang ada dalam hadis. Ibnu Taimiyah mengatakan: "Pendapat yang terbaik iaitu bahawa membaca doa H/R Bukhari.'" Kejadian ini diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' Fatawa (69/218/1) dan beliau menganggapnya sebagai hal yang baik. berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad dan berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat dan kurnia kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim.

H/R Nasa'i dengan sanad sahih dan Ibnu 'Ashim dalam Kitab As-Sunnah halaman 370 yang telah saya tahqiq dan diterbitkan oleh Maktab Al-lslami dan tambahan pada lafaz di atas tersebut dalam riwayatnya. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati.' Sabdanya: 'Orang yang terbelit hutang kalau berbicara berbohong. 2. Lafaz Doa Sebelum Salam "Ya Allah. yang utama ialah mengikuti saja doa-doa yang ada dalam riwayat hadis. "Ya Allah.” [310] 2." H/R Bukhari dan Muslim.] dan yang belum aku lakukan. Hal ini didasarkan pada hadis Aisyah yang lengkapnya: Aisyah berkata: "Seseorang berkata kepada Nabi: 'Alangkah seringnya engkau mohon perlindungan dari terbelit hutang. Oleh kerana itu. .309 10 311 seperti digariskan dalam riwayat-riwayat hadis dan yang berm anfaat. wahai Rasulullah. aku berlindung kepada-Mu dari akibat-akibat buruk perbuatan yang telah aku lakukan [Kerugian dari kesalahan yang telah kulakukan atau kerugian dari kebaikan yang belum kulakukan. Wallaahu a'lam. aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur. terutama sekali bila doa-doa itu sudah memenuhi keinginan orang yang berdoa. kalau berjanji. Ya Allah. aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal. aku berlindung kepada-Mu dari dosa-dosa [309] dan terbelit hutang.” [311] Kita diperintahkan untuk berlindung dari berbuat dosa dan hutang. Hal ini sedikit sekali yang mengetahuinya. ingkar." Menurut Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Pendapat itu benar. tetapi untuk mengetahui doa yang bermanfaat haruslah berdasarkan ilmu yang benar.

1542. [Aku memohon kepada-Mu] agar Engkau menjadikan akhir segala perkara yang telah Engkau tetapkan untukku baik [bagiku]. " [312] "Ya Allah. .312 313 "Ya Allah. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka dan semua jalan yang menghantarkan ke sana. Aku memohon kepada-Mu kebaikan dari semua yang diminta oleh hamba-Mu dan rasul-Mu. baik ucapan maupun perbuatan. Aku memohon syurga kepada-Mu dan semua cara yang men ghant arkan ke sana. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. Baca Ash-Sahihah Hadis no. Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam telah memohon kepada-Mu untuk dilindunginya]. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan [di dunia dan di akhirat] yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. H/R Ahmad. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan yang hamba-Mu dan rasul-Mu. baik ucapan maupun perbuatan. disahkan olehnya dan disetujui Zahabi. Bukhari dalam Addabul Mufrad. aku memohon kepada-Mu segala kebaikan [di dunia dan di akhirat] yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. " [ 3 1 3 ] H/R Ahmad dan Hakim. [Muhammad. hit un glah (amal)ku den gan perhitungan yang mudah. Thayalisi. Ibnu Majah dan Hakim.

kerana Engkau Maha Pen gampun lagi Maha Penyayang. dan Ibnu Khuzaimah (1/87/1) dengan sanad sahih. tempat makhluk bergantung. Nasa'i. Ibnu Majah." [315] Beliau mendengar sahabat lain dalam tasyahudnya berdoa: H/R Abu Daud. (Nabi bersabda): "Demi Allah. aku memohon kepada-Mu. ya Allah. . dan Ibnu Khuzaimah. orang ini telah diampuni. tiada beranak dan tiada diperanakkan. "Apa yang engkau ucapkan dalam solat?" Ujarnya: "Aku bertasyahud. alangkah baiknya permohonan yang kamu ucapkan dan diucapkan oleh Muaz. tiada suatu apa pun yang menyamai-Nya.314 315 Beliau bertanya kepada seorang sahabatnya: 5." [314] Beliau pernah mendengar seorang sahabat dalam tasyahudnya mem baca: "Ya Allah. disahkan oleh Hakim dan disetujui Zahabi. kemudian aku memohon syurga kepada Allah dan berlindung dari siksa neraka." Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Orang ini telah diampuni. [Tuhan Yang Mahatunggal]." Beliau berkata: "(Kami selalu mengucapkan kalimat-kalimat tersebut). ampunilah segala dosaku. H/R Abu Daud. Ahmad.

[Maha Pemberi kurnia]. tidak ada tuhan kecuali Engkau. sesungguhnya aku memohon kepada-Mu bahawa segala puji adalah milik-Mu.316 317 "Ya Allah. [Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda kepada para sahabatnya: "Tahukah engkau apa yang dimohon orang ini?" Mereka menjawab: "Allah dan rasul-Nya lebih tahu. dan 70/1-2 dengan sanad-sanad sahih. yang bila orang memohon dengan men yebut keagungan-Nya itu. [sesungguhnya aku memohon] [syurga kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu dan siksa neraka]. Engkau lebih tahu tentang hal itu daripadaku. Wahai Tuhan Yang Mahahidup. Dia akan memberinya). wahai Tuhan Yang Mahaberdiri sendiri. 67/1.” [317] H/R Abu Daud. [tiada sekutu bagi-Mu]. yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi atau yang aku lakukan dengan terang-terangan dan apa saja perbuatanku yang berlebihan." [316] Doa terakhir antara tasyahud dan salam yang beliau baca ialah: 9. Engkaulah yang terdahulu dan Engkaulah yang terkemudian. tiada tuhan kecuali Engkau." 8. Ibnu Mandah dalam At-Tauhid 44/2. . "Ya Allah. Ahmad. H/R M uslim dan Abu Awanah. Wahai Tuhan Yang Mahaagung dan Maha Pemurah. [wahai] Pencipta lan git dan bumi. Nasa'i. Bukhari dalam Adabul Mufrad. sesungguhnya orang ini telah memohon kepada Allah dengan men yebut nama-Nya yang agung. ampunilah segala dosaku pada masa lalu dan akan datang. Dia akan men gabulkan dan bila orang itu meminta sesuatu. Thabarani." Sabdanya: "(Demi Tuhan yang menggenggam jiwaku].

Pada hal dia tahu bahawa mencela Ibid. Hal yang aneh sebahagian dari mereka biasanya membela pendirian imamnya dalam masalah yang lain sekalipun pendapat imam tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Sedangkan Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengamalkannya: "Nabi men ggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil membaca doa". Akan tetapi. tidak patut dilakukan dalam solat. al-Albani. [321] Ia juga dilakukan oleh Imam Ahmad dan Imam-imam ahli hadis lainnya. Lihat: Sifat Solat Nabi. Inilah pendapat Imam Malik dan lain-lain ". . Lihat: Sifat Solat Nabi. hendaklah takut kepada Allah orang yang beranggapan bahawa perbuatan ini sia-sia. Alasannya ialah menyalahkan imam sama ertinya dengan mencela dan tidak menghormatinya. [320] Beliau menjelaskan lagi: "Men ggerak-gerakkan jari telunjuk dalam tasyahud merupakan perbuatan yang sah dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam". pada hal mereka tahu riwayatnya sah. mereka kemudian melupakan masalah ini dan mereka menolak hadis yang sudah sahih serta mencela orang-orang yang melaksanakan perbuatan ini. Mereka mencari-cari alasan untuk mentakwilnya dengan menyalahi ketentuan bahasa Arab dan pengertian yang difahami oleh para imam. [318] Hadis menggerak-gerakkan telunjuk ini mempunyai syawahid pada rawi Ibnu Adi (287/1). al-Albani. Ibid. [319] Menurut Nasiruddin al-Albani: "Men gikut sunnah telah menunjukkan bahawa men ggerakgerakkan jari telunjuk berlangsung sampai dengan salam. Oleh kerana itu. Kerana anggapan itu mereka tidak mahu menggerakkan telunjuknya dalam solat. MENGGERAK-GERAKKAN JARI TELUNJUK Menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud sudah menjadi sunnah matrukah (sunnah yang ditinggalkan).318 319 320 321 22.

Pada hal para imam tersebut perbuatannya sejalan dengan sunnah. Beliau menjelaskan bahawa hadis yang menyatakan: "Nabi tidak menggerakkan jari telunjuknya". [322] Selain menghalau syaitan. [324] "Nabi pernah melihat seorang lelaki berdoa sambil men gacukan dua jarinya. Hadis ini juga mempunyai syawahid pada riwayat Ibnu Abi Syaibah. Bazaar. Ahmad. al-Albani. Tabrani dalam Ad-Doa Hlm. lalu berhenti atau mengacukannya pada waktu tertentu sahaja. maka hujah untuk menyangkal menggerak-gerakkan jari telunjuk tidak dapat dijadikan hujah". H/R Bukhari dalam Al-Amali (60/1). Dalam kaedah "Ditetapkan" maka menetapkan didahulukan dari menyangkal. seperti yang dikenal oleh para ahli fikh. Adapun mengacukan telunjuk sebentar. lalu sabdanya kepada orang itu: Satu sahaja! Satu sahaja! Seraya men gacukan jari telunjuk". bahkan menyalahi hadis sahih. Dengan sanad hasan dan Rauyani dalam M usnadnya 249/2 dan Baihaqi.322 323 324 325 perbuatan tersebut bererti pula mencela para imam mereka yang biasanya mereka bela mati-matian walaupun membelanya batil. H/R Ibnu Abi Syaibah. H/R Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasan. Kerana Nabilah yang mengajarkan hal itu kepada kita. Abdul Ghani alM uqaddasi dalam As-Sunan 12/2. antaranya: "(Men ggerak-gerakkan jari telunjuk) lebih keras (dirasakan) oleh syaitan dari pukulan besi". Jika hadis ini sah. isinya menyangkal (membatalkan) adanya mengacukan telunjuk. Sanad had is tidak sah. terdapat fadilat-fadilat lain. Oleh itu. (nota kaki) Hlm. mencela perbuatan menggerakgerakkan jari telunjuk sama halnya dengan mencela Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. bahkan celaan yang mereka lakukan itu mengenai Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Nasa’i dan disahkan oleh Hakim serta disetujui oleh Zahabi. semuanya itu tidak mempunyai dasar dari hadis. Abu Jaafar. . [325] Lihat: Sifat Solat Nabi. 73/1. [323] "Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam melakukan perbuatan ini (men ggerakkan jari telunjuk) dalam dua tasyahud (tasyahud awal dan akhir)". 197.

. . Ibnu Hajar. Abu Ya'la. Kemudian berpaling ke arah kiri seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. Abu Daud. Tabrani. H/R Abu Daud. Al-Ausath. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: "Dihalalkan setelah men gakhirinya (solat) dengan men gucapkan salam". M ENGUCAPKAN SALAM Diwajibkan menutup (mengakhiri) setiap solat dengan salam. Disahkan pula oleh Nawawi. [329] "Ketika berpaling ke kanan beliau terkadang men gucapkan: H/R Hakim dan Az-Zahabi dan disahihkan oleh keduanya. Daruqutni. sehingga kelihatan pipi kirinya yang putih”. Disahkan oleh Hakim dan Zahabi. sehingga terlihat pipi kanannya yang putih. hendaklah mencontohi cara yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam.326 327 328 329 23.. [326] ". men gakhiri solat dengan men gucapkan salam. Nasa’i dan Tirmizi. Ibnu Khuzaimah. " [327] Apabila melakukan dan mengucapkan salam. H/R Muslim. [328] "Ada kalanya pada bacaan salam yang pert ama beliau menambah ucapan: “Wa barakatuh". "Beliau men gucapkan salam dengan berpaling ke arah kanan seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. dan Abdur Razaq.

330 331 As-salamu 'alaikum wa-rahmatulah. Ahmad dan Siraj dengan sanad yang sahih. HUKUM MENGUSAP MUKA 1. tabi'ut attabi’in atau para Salaf as-Soleh perbuatan mengusap (menyapu) tengkuk. Mengusap Muka Selepas Salam Adalah perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi M uhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Beliau menentang perbuatan tersebut sebagaimana dijelaskan olehnya melalui hadis yang terdapat dalam kitab Al-U mm: "Dari Jabir bin Samrah berkata: Semasa kami solat bersama H/R Nasa’I. tidak juga dari para sahabat. H/R Muslim. tabi'in. kepala dan muka setelah selesai memberi salam atau berdoa adalah perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan fatwa Imam Syafie. kepala dan muka dengan tangan. Abu Awanah. . den gan sedikit memalingkan wajahnya 331 ke kanan". Siraj. sama ada setelah selesai memberi salam setiap kali solat atau sesudah membaca doa. [ ] 24. dan ketika berpaling ke kiri hanya men gucapkan: As-salamu'alaikum". Ibnu Khuzaimah dan Tabrani. [330] "Terkadang beliau men gucapkan salam sekali sahaja dengan ucapan: Assalamu 'alaikum. Amalan mengusap (menyapu) tengkuk.

al-Albani. [333] Dalam riwayat yang lain beliau bersabda: "Seseorang antara kamu cukup meletakkan tan gannya di atas pahanya. men gisyaratkan dengan tangan kamu. assalamu 'alaikum. Jld. hendaklah ia berpaling kepada temannya dan tidak perlu men ggerakkan tan gannya. H/R Muslim. assalamu alaikum wa-rahmatullah".332 333 334 Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Maka ketika mereka solat bersama Rasulullah. 122. mereka tidak melakukannya lagi". malah tidak ada hujah yang sahih mengizinkan perbuatan tersebut. Abu Awanah. Hlm. [334] Menggerakkan tangan ke kanan atau ke kiri sebagai tanda penutup atau selesainya solat telah ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. maka ketika beliau memberi salam. Perbuatan serupa itu adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan para sahabat. . Lihat: Al-Umm. dan men gisyaratkan den gan tan gannya ke kanan dan ke kiri. Hlm. kepala dan kemudian muka setiap kali selesai memberi salam adalah juga merupakan sebagai tanda. Melakukan pekerjaan tersebut adalah bid'ah kerana menyerupai perbuatan mereka (yang menggerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri) yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. [332] Adapun yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pada hadis di atas ialah menggerakkan tangan kanannya ke kanan ketika menoleh ke kanan dan menggerakkan tangan kirinya ke kiri ketika menoleh ke kiri. tak ubah seperti ekor kuda yang mabuk. Maka Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apa terjadi kepada kamu. Hal ini setelah dilihat oleh beliau. kemudian ia men gucapkan salam dengan berpaling kepada saudaranya yang di sebelah kanan dan saudaranya yang di sebelah kiri". I. isyarat atau sebagai penutup solat. H/R Muslim. Maka menyapu tengkuk. 236. Maka ia wajib ditinggalkan. tidakkah memadai atau sesungguhnya memadai seseorang kamu meletakkan tan gannya di atas pehanya semasa memberi salam ke kanannya dan ke kirinya seraya men gucapkan: As-salamu 'alaikum wa-rahmatullah. berkata salah seorang dari kami den gan tan gannya ke kanannya dan ke kirinya dan men gucapkan: As-salamu 'alaikum. Siraj. Ibnu Khuzaimah dan Tabrani. kemudian beliau bertanya yang berupa larangan: "Men gapa kamu men ggerakkan tangan kamu seperti gerakan ekor kuda yang lari terbirit-birit dikejar binatang buas? Apabila seseorang antara kamu men gucapkan salam. Lihat: Sifat Solat Nabi.

[335] "Dari Soleh bin Hassan al-Ansari. Antara hadis-hadis tersebut ialah: "Dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apabila kamu meminta (berdoa) kepada Allah. dari Muhammad bin Ka'ab al-Qardzi dari Ibn Abbas.-Zahabi dalam 1/536. beliau berkata: Bersabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: Jika engkau berdoa kepada Allah. janganlah berdoa den gan kedua-dua belakangnya. 1/373 Hadis No. sapulah wajahmu den gan kedua tan ganmu ". maka mint alah den gan telapak tan gan kamu.2. Az. setiap kali selesai berdoa mereka mengusap (menyapu) muka sebagai penutup doa dan untuk mendapat berkat dari doa tersebut. 1181. Mengusap Muka Selepas Berdoa Kebiasaan masyarakat Islam dewasa ini. maka berdoalah den gan telapak tanganmu. Dan sapulah den gannya muka kamu". Sebenarnya perbuatan tersebut tidak mempunyai dalil yang sahih kerana semua hadis-hadis yang menunjukkan menyapu muka setelah selesai berdoa kesemuanya lemah belaka. jangan memintanya den gan belakangnya. [336] 335 H/R At-Tabrani dalam 2/212. 336 . Maka setelah selesai. 10/10779. dan Al-Baihaqi dalam H/R Ibnu M ajah dalam Sunan.

Dan beliau berkata lagi: Setiap seseorang yang telah aku katakan hadisnya mungkar. Tambahan "Dan sapulah muka kamu. 2/180. [337] Menurut Imam Bukhari rahimahullah: Hadis dari Soleh bin Hassan alAnsari dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdzi adalah hadis mungkar. Ibid.Kedua-dua hadis di atas ini adalah sangat lemah kerana pada sanadnya terdapat perawi yang lemah sebagaimana dapat diketahui dari penjelasan di bawah ini: 1. 4. 6. [341] Berkata Abu Daud: Dia seorang yang lemah. Al-Baihaqi. 1/373. 5. maka ia adalah tambahan yang mungkar". Dalam az-Zawaid dinyatakan: Isnad hadis ini lemah. maka tidak halal untuk meriwayatkan hadis darinya. . Az-Zahabi. Soleh bin Hassan "Ditinggalkan”. 2.'' [342] 337 338 339 340 341 342 Lihat: Sunan Ibn Majah. la dilemahkan kerana Soleh bin Hassan. 2/212. 10/319. [340] 3. Lihat: Lihat: Lihat: 1/6. [339] Menurut al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Lihat: Al-Irwa al-Ghalil. al-Albani. [338] Menurut Ibnu Hibban: Semua hadis yang diriwayatkan oleh (Soleh bin Hassan al-Ansari) adalah hadis-hadis palsu.

2. 2/433. oleh Ibnu Hajar. Antaranya ialah: Ibnu Hajar al-Asqalani. Maka hadisnya tidak boleh dihasankan. Imam Ahmad dan Abu Hatim ar-Razi. Ibnu al-Jauzi. Az-Zahabi. Berkata Ibnu Makula: “Para ulama hadis telah melemahkan hadis-hadis Hammad. Menurut al-Hafiz Az-Zahabi: “Hammad bin lsa al-Juhani adalah perawi yang lemah. Berkata Nasiruddin al-Albani rahimahullah: Perawi seperti dia adalah lemah sekali. Ibnu Abi Hatim ar-Razi. Lihat: Lihat: 16/67. Hadis di atas ini adalah hadis lemah kerana sanad hadis ini berasal dari Hammad bin Isa al-Juhani. Lihat: 2/841.” [ 347] H/R Tirmizi.” [345] 4. Lihat: lrwa al-Ghalil fii Takhrij Ahadis Manaris Sabil. [ 344] 3. dengan demikian sama sekali tidak boleh disahihkan. Beliau tidak men gembalikan kedua tan gannya sehingga men gusap wajahnya. Nama penuh beliau ialah: Hammad bin Isa bin Ubaid bin at-Thufail al-Juhani al-Wasiti al-Basri. 5/3386. Hadis di atas ini juga dilemahkan oleh para ulama hadis.2/351. Dia seorang perawi yang sangat lemah. "Berkata Hammad bin Isa al-Juhani dari Handhalah bin Abi Sufyan al-Jum ahi dari Salim bin Abdullah dari bapanya dari Umar bin al-Khattab radiallahu 'anhu berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam men gan gkat tan gannya dalam berdoa. [ 343] 1. [ 346] 5. Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullah berkata: “Hadis (Hammad) ini adalah had is mungkar yang diyakini tidak ada asalnya”. Lihat: 343 344 345 346 347 . Berkata Muhammad bin al-Muthannah dalam hadisnya: Beliau tidak men gembalikannya keduanya sehingga men gusap den gan kedua tan gannya wajahnya".

Mintalah kepada Allah dengan telapak-telapak tangan kamu dan janganlah meminta dengan belakangnya. Jika kamu telah selesai berdoa. maka usaplah wajahmu dengan telapak tan ganmu". maka sesungguhnya dia telah melihat dalam neraka. . ternyata bahawa hadis-hadis tentang menyapu muka setelah selesai berdoa adalah perbuatan bid'ah kerana perbuatan tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan dari para Salaf as-Soleh. yang semuanya sangat lemah. hadis ini sangat lemah kerana mempunyai beberapa illah (penyakit): 1. [349] 2. sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Janganlah kamu men ut upi dindingdinding (den gan kain). Lihat: Mukhtasar Sunan Abu Daud. namun hadis ini juga adalah lemah". Lihat: Ibnu Hajar. Berkata Abu Daud: "Hadis ini telah diriwayatkan dari berbagai jalan dari Muhammad bin Ka'ab. Berkata Abul Hasan bin al-Qatthan dan Al-Hafiz Iban Hajar: "Perawi hadis ini (Abdul Malik bin Muhammad bin Aiman al-Hijazi) "Tidak diketahui tidak dikenali". sesiapa melihat kitab saudaranya tanpa izinnya. 2/1432.348 349 350 "Dari Abdullah bin Abbas. H/R Ibn Majah dan Abu Daud. [350] Dengan penjelasan di atas. Allahu a'lam bissallallahu ‘alaihi wa-sallamab walmusta'in. [348] Menurut para ulama hadis. Walaupun sanad ini ialah yang terbaik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->