BAB 15 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ANTARABANGSA

BFMA 2023 PERNIAGAAN ANTARABANGSA

BUDAYA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ANTARABANGSA
‡ 4 dimensi perbezaan:
‡ Individualisme lawan koletivisme ‡ Jarak kuasa ‡ Pengelakan tidak pasti ‡ Maskuliniti lawan feminiti

POLISI PENSTAFAN
‡ Berkaitan dengan pilihan pekerja oleh pihak majikan ‡ Melibatkan pemilihan individu yang punya skil ‡ Menjadi alat bagi pembangunan & mempromosi budaya korporat ‡ Menerusi budaya korporat masyarakat akan memahami sistem norma & nilai organisasi

JENIS-JENIS POLISI PENSTAFAN
‡ 3 jenis polisi penstafan dalam perniagaan antarabangsa:
‡ Pendekatan etnosentrik ‡ Pendekatan polisentrik ‡ Pendekatan gesentrik

Pendekatan Etnosentrik
‡ Kesemua jawatan utam pengurusan diisi pekerja dari negara asal ‡ Contoh: Procter & Gamble, Matsushita ‡ 3 alasan menggunakan pendekatan ini:
‡ Firma percaya negara hos punya individu kurang berkelayakan bagi menyandang jawatan pengurusan atasan ‡ Melihat polisi penstafan etnosentrik adalah cara terbaik untuk pertahan kesatuan budaya korporat ‡ Firma cuba mencipta nilai dengan pindahkan kelebihan utama firma (core competencies) ke operasi asing

‡ 2 alasan kurang digunakan:
‡ Menghadkan peluang kepada negara hos ‡ Boleh membawa kepada ´kekaburan budayaµ kegalgaan firma untuk memahami perbezaan kebudayaan negara hos yang perlu pendekatan berbeza bagi pemasaran & pengurusan

Pendekatan Polisentrik
‡ Warga negara hos direkrut untuk uruskan subsidiari, warga asal menjawat jawatan utama di ibu pejabat firma ‡ Kelebihan:
‡ Kurang mengalami ´kekaburan budayaµ ‡ Lebih murah

‡ Kelemahan:
‡ Punya peluang terhad untuk timba pengalaman di luar negara ² tiada kemajuan dapat dicapai melebihi kedudukan kekananan ‡ Jurang terbentuk antara pengurus negara hos & negara asal

Pendekatan Geosentrik
‡ Mencari individu terbaik untuk jawatan utama tanpa ambil kira kewarganegaraan ‡ Kelebihan:
‡ Firma boleh guna sumber manusia mereka yang terbaik ‡ Firma boleh bangunkan kupulan eksekutif antarabangsa yang terlatih yang dapat membiasakan dengan budaya yang berbeza ‡ Cenderung mengurangkan kekaburan budaya & memperbaiki tindakbalas tempatan

‡ Kelemahan:
‡ Polisi imigrasi nasional menghadkan perlaksanaan ‡ Kos tinggi

MASALAH EKSPATRIAT
‡ Kegagalan ekspatriat = kegagalan polisi pemilihan firma untuk kenalpasti individu yang akan gagal bekerja di luar negara ‡ Bagi syarikat multinasional AS alasanalasan kegagalan mengikut kepentingan:
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pasangan tidak boleh sesuaikan diri Ekspatriat tidak boleh sesuaikan diri Masalah keluarga Keperibadian ekspatriat / kematangan emosi Tidak upaya sesuaikan diri dengan tanggungjawab yang berat di luar negara

Pemilihan Ekspatriat
‡ Untuk kurangkan kadar kegagalan ekspatriat:
‡ Peningkatan prosedur pemilihan untuk gugurkan nama-nama calon tidak sesuai

‡ Masalah utama:
‡ Cenderung pentingkan prestasi kerja dalam negara berbanding dengan perstasi kerja luar negara dalam pemilihan calon

‡ 4 dimensi yang boleh menjangka kejayaan penugasan ke negara asing:
‡ ‡ ‡ ‡ Orientasi kendiri Orientasi lain-lain Orientasi persepsi Kekuataan budaya

LATIHAN DAN PEMBANGUNAN PENGURUSAN
‡ Contoh:
‡ Program latihan intensif ² mengajar skilskil yang diperlukan untuk kejayaan di dalam penugasan asing

‡ Tujuan:
‡ Membangunkan kemahiran ekspatriat untuk kerjayanya dengan firma

‡ Amat penting bagi mewujudkan sensitiviti terhadap silang budaya & pengalaman

JENIS LATIHAN UNTUK PENGURUS EKSPATRIAT
‡ Latihan kebudayaan ‡ Latihan bahasa ‡ Latihan praktikal

Latihan Kebudayaan
‡ Menanam rasa penghargaan kepada budaya negara hos ‡ Latihan membantu:
‡ Sesuaikan diri dengan budaya ‡ Tingkatkan kecekapan pengendalian tugas

‡ Ekspatriat patut terima latihan seperti:
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pengetahuan budaya Sejarah Politik Ekonomi Agama Amalan sosial Amalan perniagaan

‡ Disarankan adakan lawatan sebelum pemindahan rasmi bagi mengurangkan kejutan budaya

Latihan Bahasa
‡ Andai boleh kuasai bahasa rasmi negara hos akan dapat bina reputasi baik dengan pekerja tempatan & perbaiki kecekapan pihak ekspatriat ‡ Agar lebih mudah sesuaikan diri dengan persekitaran budaya ‡ Memberi imej lebih baik terhadap firma di negara asing

Latihan Praktikal
‡ Untuk membantu ekspatriat & keluarga dengan kehidupan harian ‡ Salah satu keperluan kritikal ialah sokongan kawan-kawan ‡ Firma secepat mungkin cuba mengintegrasi ekspatriat & keluarga dengan masyarakat sekeliling ‡ Masyarakat sekeliling adalah sumber sokongann & maklumat penting bagi membantu menyesuaikan diri

PAMPASAN
‡ Jumlah pakej pampasan ekspatriat mungkin 3x ganda daripada jumlah diperolehi semasa bertugas di negara asal ‡ Kerana kos yang tinggi, kebanyakan firma mengurangkan penugasan ekspatriat ke luar negara ‡ Jenis-jenis pampasan:
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Gaji asas Premium perkhidmatan asing Elaun Pencukaian Faedah

Gaji Asas
‡ Dalam lingkungan yang sama dengan gaji jawatan yang sama di negara asal ‡ Dibayar sama ada guna matawang:
‡ Negara asal ‡ Negara hos

Premium Perkhidmatan Asing
‡ Bayaran tambahan yang diterima kerana bekerja di luar negara ‡ Ditawarkan sebagai galakan kerana terima tugasan asing ‡ Bayaran ganti rugi kerana:
‡ Terpaksa berada jauh daripada keluarga & kawan-kawan ‡ Terpaksa menghadapi kehidupan baru yang berlainan budaya & bahasa

‡ Firma membayar premium perkhidmatan asing mengikut peratus daripada gaji asas (10-30%) & jumlah selepas cukai adalah 16%

Elaun
‡ 4 jenis elaun:
‡ Elaun kesusahan (hardhsip)
‡ Apabila dihantar ke lokasi yang susah ‡ Lokasi serba kekurangan dari segi kemudahan asas; rumah, sekolah, hospital

‡ Elaun perumahan
‡ Pastikan dapat rumah yang sama kualiti di negara asal ‡ 10-30%

‡ Elaun kos sara hidup
‡ Bagi pastikan menikmati status kehidupan yang sama di negara asing

‡ Elaun pendidikan
‡ Pastikan anak-anak dapat pendidikan secukupnya ‡ Biasanya menghantar anak-anak ke sekolah swasta

Pencukaian
‡ Andai negara hos punya perjanjian timbal balik (reciprocal) cukai dengan negara asal ekspatriat, ekspatriat perlu bayar cukai pendapatan kepada negara asal & negara hos. ‡ Andai perjanjian tidak dipersetujui firma akan bayar cukai ekspatriat hanya di negara hos

Faedah
‡ Firma pastikan ekspatriat terima taraf yang sama bagi faedah perubatan & pencen di negara asing sebagaimana di negara asal ‡ Melibatkan kos tinggi kepada firma kerana kebanyakan faedah, cukainya ditolak untuk firma di negara asalnya & tidak boleh ditolak di negara asing

TAMAT BAB 15