KONSEP PERGERAKAN ASAS

Tema 1. Kesedaran tubuh badan Butiran 1.1 Pergerakan melibatkan semua anggota badan melalui: (a) Pergerakan lokomotor (b) Pergerakan bukan lokomotor 1.2 2. Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Pergerakan bersentuhan dengan bergerak tanpa sentuhan seketika. lantai dan

2.1 Pergerakan beban-masa (a) Berat dan kawal-lambat (b) Berat dan serta-merta (c) Halus dan kawal-lambat (d) Halus dan serta merta 3.1 Bergerak dalam ruang am 3.2 Meneroka ruang diri dengan ekstensi anggota tubuh badan 3.3 Meneroka factor ruang termasuk arah, laluan dan aras 4.1 Meneroka pergerakan aliran dalam ruang dan masa (a) Terikat (b) Bebas 4.2 Bergerak dalam ruang terus 4.3 Meneroka masa melalui (a) Pergerakan serentak (b) Pergerakan berturut 5.1 Meneroka pergerakan secara (a) Berpasangan (b) Dalam kumpulan 6.1 Melakukan pergerakan melalui (a) Lompatan asas (b) Bentuk tubuh badan (c) Gerak isyarat 7.1 Melakukan pergerakan - lejang dan radak, apung, cantas, luncur, pulas, cecah, tekan, ketis dan renjis. 8.1 Melakukan pekerjaan sector - domestik, pertanian, perkhidmatan dan perindustrian

3. Kesedaran ruang

4. Aliran beban badan

5. Penyesuaian terhadap rakan 6. Penggunaan tubuh badan sebagai alat

7. Lapan lakuan daya asas 8. Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan dan tidak terus