MINGGU 8

TEORI ANALISIS KOMPONEN 

Teori

ini adalah berdasarkan kaedah yang digunakan oleh ahli antropologi dalam menentukan hubungan kekeluargaan. komponen ialah satu teknik menganalisis makna dan pertalian yang terdapat antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. 

Analisis 

Makna-makna

yang terkandung pada setiap perkataan itu dapat dianalisis dan didefinisikan melalui komponen makna perkataan itu. istilah µanak¶, µbapa¶ dan µdatuk¶ dapat dijelaskan dengan menganalisis komponen-komponen yang berkaitan. 

Misalnya 

µdatuk¶

adalah lelaki, dewasa, ayah kepada« adalah lelaki, dewasa, anak kepada«. adalah lelaki/perempuan, bayi/kanak-kanak/dewasa, anak kepada«. 

µbapa¶ 

µanak¶

Lelaki Dewasa Ayah kepada

datuk
datuk

Lelaki Dewasa Ayah kepada

bapa

Lelaki/perempua Bayi/Ka akka ak/Dewasa A ak kepada

a ak

Bagaimana kalau nenek, ibu dan anak?

datuk
nenek

ibu

anak 

Melalui

teknik ini, setiap konsep dipecahkan ke dalam komponen atau fitur yang terkecil dipanggil fitur distingtif (diperkenalkan Jacobson, 1938). menghuraikan status seseorang manusia, kata kekerabatan digunakan berdasarkan jantina, perbezaan generasi dan darjah pertalian. 

Bagi 

Teori

ini perbaharui oleh Katz dan Fodor (1963). Teori ini menganalisis menggunakan kata-kata kekerabatan. Contoh bagi set kata: man, woman, boy dan girl yang tergolong dalam medan makna manusia. Teori ini menggunakan fitur yang ditandai dengan (+) dan (-) untuk menandakan ada atau tiada fitur pada perkataan itu.

man

+ manusia

+ dewasa

+ lelaki

woman

+ manusia

+ dewasa

- lelaki

boy

+ manusia

- dewasa

+ lelaki

girl

+ manusia

- dewasa

- lelaki

Fitur yang digunakan ialah µmanusia¶ µdewasa¶ dan µjantina¶. Tanda positif dan negatif menunjukkan ada atau tiadanya fitur pada setiap item itu. Misalnya bagi µman¶ + manusia kerana ia seorang manusia, + dewasa kerana ia seorang dewasa dan + lelaki, kerana ia seorang lelaki. Bagi µwoman¶ atau µgirl¶ fitur ± lelaki kerana mereka bukan lelaki. 

Teori

ini cuba menghurai makna secara terperinci dan memasukkan unsur pertentangan. Misalnya perkataan µteruna¶ dan µdara¶.
teruna + manusia + dewasa + lelaki + belum kahwin + belum kahwin

dara

+ manusia

+ dewasa

- lelaki 

Dalam

contoh tersebut salah satu komponennya ialah µmanusia¶. Perkataan µmanusia¶ ini pula boleh ditakrifkan dengan komponenkomponen semantiknya tersendiri.
+ bernyawa + bernyawa + berfikiran berfikiran

manusia

- berekor

+ makan

binatang

+ berekor

+ makan

Latihan: Cuba bezakan senarai kenderaan di bawah berdasarkan fitur-fitur yang sesuai. a) kenderaan
kereta lori bas van

b) rumah
banglo teres kembar flat

Terima kasih

MINGGU 9

TEORI ANALISIS KOMPONEN 

Penghuraian

makna berdasarkan teori analisis komponen memerlukan proses yang berpanjangan dan bertali arus di antara satu sama lain. (1963) dalam pembaharuan kepada teori ini telah membahagikan konsep ini kepada 2 iaitu: Penunjuk semantik Pembeza semantik 

Katz 

Contoh

ayat: Warna yang ada pada bendera itu ialah kuning, biru, merah dan putih. 

Perkataan

µwarna¶ ialah penunjuk semantik, manakala kuning, biru, merah dan putih ialah pembeza semantik. warna 

Konsep warna adalah universal. Dalam membezakan warna, selain warna utama terdapat warna-warna lain yang hampir sama tetapi dengan sedikit perbezaan. Contoh: Dalam bahasa Inggeris, warna red (merah) ialah penunjuk semantik dan pembeza semantiknya ialah warna-warna merah lain seperti marron, scarlet, vermillion, crimson dan cherry.  

Dalam

bahasa Melayu warna merah juga mempunyai pembeza semantik iaitu merah hati, merah jambu, merah saga, merah bata dan sebagainya.

merah
merah hati merah jambu merah saga merah bata 

Dalam

konteks lain, kereta ialah salah satu contoh penunjuk semantik, manakala jenis-jenis kereta ialah pembeza semantik. Contoh: 


Penunjuk semantik: kereta Pembeza semantik: Toyota, Mazda, Proton, Perodua, Mercedes-Benz dan sebagainya.

kereta

Proton

Perodua

Toyota

Mazda

Mercedes

Perodua

Kancil

Rusa

Kembara

Kenari

Myvi 

Dalam

contoh tersebut µPerodua¶ adalah penunjuk semantik, manakala jenis-jenis model kenderaan Perodua iaitu µKancil¶, µRusa¶, µKembara¶, µKenari¶, µKelisa¶ dan µMyvi¶ ialah pembeza semantik bagi komponennya. kerja juga mempunyai komponen tersendiri yang boleh membezakan maksud perkataannya. 

Kata 

Contoh: 

Perkataan µmemotong¶ mempunyai banyak pembeza semantik.
Antaranya mengerat, menghiris, menebas, menyembelih, menyiang, menetak, membelah, membedah, mencantas, memancung, menggunting dan memarang. 

Maksud

perkataan-perkataan tersebut berbeza berdasarkan ciri-ciri tertentu yang turut menggambarkan fungsinya yang tersendiri. 

Kelemahan:

Teori ini hanya menganalisis makna pada peringkat perkataan sahaja, tetapi tidak menganalisis makna pada peringkat ayat. Analisis makna peringkat ayat lebih penting daripada peringkat perkataan. Agak sukar untuk menentukan komponen semantik yang khusus dan tepat bagi menghuraikan makna sesuatu perkataan. 

Dalam

membuat justifikasi terhadap analisis komponen, tumpuan adalah terhadap makna ayat daripada makna perkataan. Kata sememangnya pendukung makna, tetapi dalam penggunaan bahasa seharian, kita mengeluarkan bahasa itu dalam bentuk perkataan yang dikaitkaitkan dengan perkataan lain sehingga menjadi satuan yang besar. Betul salah sesuatu perkataan itu bergantung kepada konteks ayat.

Latihan: 
Cari

seberapa banyak pembeza semantik bagi penunjuk-penunjuk semantik berikut:
Pakaian Membawa Rumah kediaman Melihat 

Terima kasih