BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI

i

ii

PRAKATA

Senarai Karya Zaini Ujang

Zaini Ujang. 2009. The Elevation of Higher Learning. Terjemahan daripada teks bahasa Melayu. Kuala Lumpur: ITNMB dan Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Universiti, Kreativiti, Inovasi. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu, Amalan dan Panduan. Edisi Kedua. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu, Amalan dan Panduan. Edisi Pertama. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Memperkasa Budaya Ilmu: Konsep dan Amalan. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Minda Lestari: Pembangunan Negara dan Pemuliharaan Alam Sekitar. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Mengangkasa Pengajian Tinggi. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Mewarisi Perjuangan Menjayakan Transformasi Memacu Kegemilangan (Siri Perutusan Naib Canselor). Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Membrane Technology for Water and Wastewater Treatment (A Training Module). Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang dan Henze, M. 2008. Wastewater Management for Developing Countries. Diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Beijing: IWA Publishing. Zaini Ujang. 2007. Pengurusan Masa: Konsep dan Penghayatan. Kuala Lumpur: CERT Publications. Zaini Ujang dan Henze, M. 2006. Wastewater Management for Developing Countries. London: IWA Publishing. Zaini Ujang dan Henze, M. (ed.). 2004. Environmental Biotechnology: Advancement in Water and Wastewater Applications in the Trophics. London: IWA Publishing. Zaini Ujang. 2004. Hazardous Waste Management in Malaysia. UNESCO, Paris (UNESCO Encyclopedia of Life Support System for Hazardous Waste Management in Developing Countries). Zaini Ujang. 1999. Pencemaran Udara. Edisi Ke-2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zaini Ujang. 1997. Pencemaran Udara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI

iii

Zaini Ujang. 1995. Motivasi dan Kaedah Membaca. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Zaini Ujang (ed.). 1993. Islam dan Alam Sekitar. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar. Zaini Ujang. 1993. Universiti: Mendukung Tradisi Intelektual. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar. Zaini Ujang. 1993. Motivasi dan Kaedah Membaca. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Zaini Ujang. 1993. Pencemaran Alam Sekitar Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Normah Mulop dan Zaini Ujang. 1991. Bahan Api & Teknologi Pembakaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

iv PRAKATA PROFESOR DATO’ IR. ZAINI BIN UJANG FASc Naib Canselor Universiti Teknologi Malaysia . DR.

penerbit.BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI v Zaini Ujang www.utm.my 2010 .

4. Taman Universiti. dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara apa jua sama ada dengan cara elektronik. Speeches. Diterbitkan di Malaysia oleh / Published in Malaysia by PENERBIT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 34–38. I. Malaysia.. 2. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Zaini Ujang. fotokopi. Judul. No. Universiti Teknologi Malaysia. atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi). MALAYSIA. addresses. Johor Darul Ta'zim. 3. Siri. Jalan Pandan 2/1.vi PRAKATA Edisi Pertama 2010 © ZAINI UJANG 2010 Hak cipta terpelihara. mekanik. Johor Darul Ta'zim. Taman Seri Aman. (Siri perutusan tahun baru Naib Canselor 2010) ISBN 978-983-52-0735-8 1. 81300 Skudai. Tiada dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. 43200 Cheras. etc. Education. BHD. Cheras. Universiti Teknologi Malaysia. menjana nilai tinggi" / Zaini Ujang. mengangkasa universiti.595119 Editor: KHALID MAZLAN & KASSIM THUKIMAN Pereka Kulit: HAFIZAH MOHAMAD AHYAH Diatur huruf oleh / Typeset by PANTAS SET SDN . keahlian 9101) Dicetak di Malaysia oleh / Printed in Malaysia by PERCETAKAN INFO MEDITASI SDN. Selangor Darul Ehsan. MALAYSIA. 26A. Jalan Seri Aman. Higher--Johor. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium. 1965"Berpaksi inovasi. 81310 Skudai. MALAYSIA. Jalan Kebudayaan 1. 55100 Kuala Lumpur. ilustrasi. BHD. II. (PENERBIT UTM ahli MAJLIS PENERBITAN ILMIAH MALAYSIA (MAPIM) dan anggota PERSATUAN PENERBIT BUKU MALAYSIA (MABOPA) dengan no.. 378. . 44. Pandan Jaya. Education and state--Johor.

Struktur dan Budaya Berani Berubah untuk Tidak Rebah Budaya Kerja Kelas Pertama Sistem Penyampaian Terbaik Semangat Pengorbanan Budaya Kerja Berpasukan Matlamat Universiti Model Ekonomi Baru Berteraskan Inovasi 1Malaysia: Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan STRATEGI Ranking Universiti Mahasiswa Penjenamaan Penerbitan Kewangan STRUKTUR vii ix 1 3 12 16 17 18 19 20 23 28 32 37 38 44 49 56 58 62 .BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI vii Kandungan Kandungan Prakata PENDAHULUAN Mengimbas Pencapaian Tahun 2009 Strategi.

viii KANDUNGAN PRAKATA BUDAYA Budaya Ilmu Berpaksi Inovasi Konsep Universiti Penyelidikan Inovatif Konsep Inovasi Seluruh Dimensi Inisiatif Khas KESIMPULAN LAMPINAN Lampiran 1 – Peta Strategi UTM Lampiran 2 – BSC dan Pencapaian Sasaran KPI 2009 Lampiran 3 – Indeks Prestasi Utama UTM berdasarkan BSC 2010 Lampiran 4 – Pakej Budaya Inovasi BIBLIOGRAFI INDEKS 66 66 73 75 77 81 83 85 86 87 89 94 99 101 .

Dr. Shamsudin bin Hj. Azlan bin Abdul Rahman. Encik Kassim bin Thukiman dan Encik Khalid bin Mazlan yang turut bersama-sama menyumbang idea dan memberi pandangan dalam menjayakan penerbitan buku ini. Pada kesempatan ini juga. Marzuki bin Khalid. UTM berusaha untuk mendokumentasikan perancangan tahunan. Ir. Prof. saya mengucapkan terima kasih. Ir. Dr. Mohd. Madya Dr. Mohd. Masputeriah binti Hamzah. Dr. pelan strategik dan ucapan penting untuk dijadikan rujukan. Buku ini juga diharap dapat menjadi pendoman dan panduan kepada warga UTM untuk merancang proses kerja dan memantau pencapaian sepanjang tahun 2010M / 1431H.BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI ix Prakata Buku ini ditulis membawa citra Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2010 yang diadakan pada 11 Januari 2010 Masihi bersamaan 25 Muharram 1431 Hijrah. Prof. Ninggal. Dr. Pada kesempatan ini. sekali gus memohon kemaafan kepada para penyumbang kerana kesediaan mereka memberi ruang masa dan tenaga membantu saya sekalipun dalam kesibukan tugas . Dr. saya ingin merakamkan ucapan terima kasih saya kepada Prof. Tajudin bin Md. Azraai bin Kassim. Mohd. Prof. Prof. Amin. Prof. Muhammad Ariffin bin Abu Hassan. Prof. Sebagai sebuah universiti yang sejak awal penubuhannya berpaksi mendaulatkan tradisi ilmu. Selamat bin Hashim. Rose Alinda binti Alias. Prof. Dr. Dr.

Mantapkan ukhuwah kami. saya ucapkan terima kasih kerana turut membantu saya menyiapkan buku ini. Maryam. Tanpa sokongan dan dukungan yang diberikan. Aishah dan Muhammad Arif. Kepada mereka semua saya ucapkan terima kasih. Kuatkanlah semangat kami. Ajarilah kami. yang akan bertanya “mana nama adik?. perutusan ini tidak mungkin dapat direalisasikan dengan sempurna dan menepati jadual penerbitannya. Ampunilah kesalahan kami. Perteguhkanlah kedudukan kami. malah ada juga yang seolah-olah ‘dipaksa’ bertugas ketika musim cuti akhir tahun semata-mata untuk memastikan buku ini terbit pada masanya. Kepada ahli keluarga. “Ya Allah! Permudahkanlah urusan kami. Makbulkan doa kami. terutama isteri saya.” setiap kali saya menyiapkan sesebuah karya.x PRAKATA masing-masing. Jayakanlah perancangan kami. Zainah dan anak-anak yang lain Siti Fatimah. Terimalah amalan kami. Kasihanilah kami. Amin!” Zaini bin Ujang (28 Disember 2009/10 Muharram 1431 Hijrah) . Ringankanlah bebanan kami. Saya juga ingin mendedikasikan buku ini kepada anak bongsu saya. Lindungilah kami. Luruskanlah perjalanan kami.

kesungguhan. Rasanya macam baru sahaja kita menyambut tahun 2009 dengan Perutusan Tahun Baru Naib Canselor bertemakan Mewarisi Perjuangan.PENDAHULUAN 1 PENDAHULUAN Saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2010 dan Selamat Tahun Baru Hijrah 1431 kepada seluruh staf dan mahasiswa UTM. kekentalan tekad. keakraban dan ketabahan sepanjang tahun 2009. Menjayakan Transformasi. sebahagian besar warga UTM telah bersamasama memahami dan menghayati intipati perutusan tersebut. mungkin ada juga. ketabahan. kesabaran. . Kefahaman dan penghayatan itulah yang menjadi pemangkin membolehkan kita melaksanakan lebih 100 inisiatif baru sepanjang tahun 2009. produktiviti tinggi. Biar apapun tahap kefahaman dan penghayatan tersebut. Kita dapat saksikan sepanjang tahun 2009 betapa usaha keras. Justeru. saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan tahniah di atas kerjasama. Barangkali. Pada hemat saya. saya berharap anda terus membaca dan cuba memahami dan menghayatinya. Memacu Kegemilangan. sebilangan kecil yang masih belum sempat memahami dan menghayati perutusan setebal 68 halaman itu. Masa pantas berlalu. kesetiakawanan.

Mengangkasa Universiti. tepat dan pantas? Apakah kita telah bersama arus perdana menjadi penggerak kemajuan UTM.2 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI kesiapsiagaan dan semangat juang yang tinggi dalam kalangan warga UTM merupakan resepi kejayaan dan kecemerlangan organisasi. Banyak pengalaman baru yang telah kita lalui yang kian mengukuhkan kefahaman kita bersama terhadap idealisme dan realisme. semata-mata “Untuk Tuhan Kerana Manusia” bagi memastikan UTM terus maju. Justeru. bukan hanya mahasiswa dan komuniti akademik. sebagaimana angkasawan melepasi ruang atmosfera. bangsa dan negara? Apakah strategi. profil calon mahasiswa yang lebih beraneka. sekali gus kemajuan agama. dasar dan organisasi UTM mempunyai keanjalan untuk menghadapi pelbagai perubahan dan cabaran dari krisis kewangan dunia. tanpa lupa untuk bermuhasabah tentang pencapaian kita selama ini. kreativiti dan dinamisme. ‘Berpaksi inovasi’ bermaksud menjadikan budaya inovasi sebagai teras perkembangan universiti selari dengan konsep budaya ilmu yang menggalakkan pembaharuan. nun jauh di angkasa. Frasa ‘mengangkasa universiti’ bermaksud mengangkat UTM ke martabat tinggi supaya kedudukan dan kepentingannya dapat dihargai dan dihayati semua pihak. maka perutusan tahun baru saya untuk tahun 2010 berjudul Berpaksi Inovasi. menapak dan melangkah ke hadapan. proses pengantarabangsaan dan perubahan ekonomi berteraskan inovasi? Menyahut langkah kerajaan untuk menjadikan tema pembangunan tahun 2010 sebagai Tahun Inovasi. hari ini kita berkumpul lagi untuk mencari kekuatan baru serta memperteguh azam baru. ‘Mengangkasa’ adalah frasa meletakkan sesuatu pada kedudukan yang tinggi. Menjana Nilai Tinggi. Apakah transformasi UTM berada pada landasan betul. Pelbagai peristiwa pahit manis sama-sama kita tempuhi. malah .

Yang Amat Berhormat Dato’ Sri Mohd Najib Razak pernah menggunakan frasa ‘bangsa angkasa’ merujuk kepada bangsa yang sentiasa mempunyai impian tinggi.PENDAHULUAN 3 seluruh lapisan masyarakat. sesuatu amalan itu juga akan tercela sekiranya tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sebetulnya. minda dan kemahiran untuk membolehkan kita membina kemajuan dengan memberi nilai tambah menerusi proses inovasi kepada sesuatu konsep. maka mudahlah kita mengukuhkan iltizam. Mengimbas Pencapaian Tahun 2009 Dalam Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2009. sekalipun kita melakukan amalan baik seperti solat. umpama . Malahan dengan niat yang tidak baik juga. Tanpa niat maka sesuatu amalan tertolak dan tidak bermakna. ‘Menjana nilai tinggi’ pula merujuk kepada pengkayaan dan penyuburan idealisme. membantu orang susah atau seumpamanya. gagasan. iaitu: Dengan niat dan objektif yang jelas. dan tamadun hebat. ‘Niat’ mempunyai konotasi spiritual dan keagamaan yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. bersedekah.. saya mengungkapkan satu asas penting dalam pengurusan organisasi. walaupun dibuat dengan niat baik.. Hadis pertama dalam kebanyakan kumpulan hadis oleh para ulama tersohor berbunyi: Sesungguhnya setiap sesuatu bermula dengan niat . (Riwayat Bukhari dan Muslim). berpuasa. memantapkan perancangan kerja dan melaksanakannya dengan lebih efisien dan efektif. sesuatu amalan akan tercela. perkhidmatan atau produk yang memberi manfaat kepada masyarakat atau khalayak pengguna. menerokai bidang ilmu baru. mengajar. menulis bahan ilmiah.

000 3. maka konsep dan istilah tersebut mestilah kita jadikan asas kepada setiap inisiatif. 3. Saya telah menggariskan pelbagai cabaran dan inisiatif dalam Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2009 sesuai dengan peranan UTM untuk mencapai pelbagai objektif yang ditetapkan. secara tersirat atau tersurat. dasar dan apa jua perkara yang kita lakukan. 9. 8. petunjuk prestasi utama (Key Performance Index (KPI)) Naib Canselor diperkenalkan seperti Jadual 1.000 50 100 90 100 5. Jadual 1 Petunjuk Prestasi Utama UTM Bil 1. menjadi calon untuk Universiti APEX pada tahun 2012 dan berperanan secara lebih strategik dan relevan dalam konteks Pembangunan Iskandar Malaysia. amalan. Ini termasuklah kerangka menjadikan UTM sebagai Universiti Penyelidikan. bersaing dalam ranking universiti dunia.4 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI “melepaskan batuk di tangga.000 70 . Bagi sesebuah organisasi yang menjadikan moto “Kerana Tuhan Untuk Manusia” seperti UTM.” Dalam konteks pengurusan moden. niat sering kali dibaurkan dengan istilah dan konsep ‘objektif ’ yang memberi pengertian khusus dalam sesuatu aktiviti jangka pendek.000 40 50 85 20 2. 2. oleh pelbagai stakeholders. 5. Perkara Staf berkelulusan PhD (peratus) Penerbitan artikel dalam jurnal berwasit Bahan dirujuk (citation) Mahasiswa pascasiswazah (peratus) Geran penyelidikan (RM juta setahun) Graduan berkerja (employability) (peratus) Syarikat hiliran (spin-off ) Harta intelek Peruntukan masa untuk penyelidikan (peratus) 2008 37 <300 340 33 35 83 1 550 30 2010 60 3. 6.000 50 2013 75 10. 7.000 10. Dalam hal ini. 4.

peralatan makmal untuk pengajaran. senat. perpustakaan maya. malah dalam kebanyakan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti. bukan sahaja dalam hampir setiap perjumpaan bulanan. Itulah sebabnya pihak pengurusan telah melancarkan pelbagai inisiatif sepanjang tahun 2009. Research Alliance dan juga dalam pelbagai forum lain. kumpulan pengurusan universiti. kita juga tidak boleh mengabaikan kepentingan pelbagai aspek pengurusan dan dimensi pendidikan lain yang tidak secara langsung menyumbang kepada KPI universiti. kemudahan dewan kuliah dan wi-fi. kebajikan mahasiswa. keharmonian organisasi. Banyak aspek lain juga penting untuk membolehkan UTM terus maju dan berkembang. Selain menetapkan KPI yang jelas. kesetiakawanan. kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran. kualiti kolej kediaman.PENDAHULUAN 5 Butiran dalam Jadual 1 tersebut sering kali kita bincangkan. damai dan lestari. dan sebagainya. ketepatan. persekitaran kampus aman. kemudahan rekreasi. pakej Budaya Ilmu supaya warga UTM sentiasa dahaga. fakulti. konsep Kerja Berpasukan supaya ikatan hati dan kemesraan warga UTM sentiasa kukuh dan membugar mekar bagi membolehkan kita sama-sama mengharungi pelbagai cabaran dan rintangan dalam samudera dunia ilmiah yang begitu kompetitif. Selain mudah difahami. parameter. mencintai dan memburu ilmu. EcoTourism Campus bagi membolehkan kemudahan dan keceriaan kampus lebih menyerlah. Misalnya semangat kerja berpasukan dan kesukarelawan (volunteerism). Antara inisiatif yang dimaksudkan termasuklah. inisiatif atau keputusan. angka dan peratus yang terungkap dalam Jadual 1 itu juga mudah untuk kita jadikan pedoman dalam merangka sesuatu dasar. dan Pelan Transformasi Mahasiswa agar setiap warga kampus .

Inisiatif tersebut sedikit sebanyak membolehkan kita memahami bahawa KPI atau petunjuk prestasi utama penting tetapi itu hanya parameter utama yang juga perlu diperkukuhkan dengan program dan aktiviti lain bagi kelancaran organisasi. mengalu-alu dan menerima pandangan untuk membolehkan setiap warga mengambil bahagian dalam perancangan pelbagai unit. rekreasi dan keceriaan juga diperlukan untuk membolehkan wujudnya sebuah ekosistem intelektual yang seimbang dan dinamik. sekali gus menyediakan dokumen yang diperlukan nanti untuk pengauditan peringkat organisasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. inisiatif. Apatah lagi dalam suasana pentadbiran UTM yang sentiasa terbuka. beberapa asas pemikiran yang membolehkan kita merangka dasar. strategi. khususnya untuk penilaian mendapatkan status dan pengiktirafan sebagai Universiti Penyelidikan. hal-hal sokongan seperti sukan. seperti sesi perancangan strategik yang kadangkala penganjurannya . tugas ini tidak sepatutnya ditanggapi secara mekanikal dan rutin akhir tahun semata-mata. Maka itu. pendidik dan penyuluh ilmu kepada generasi muda yang sedang berlabuh di pelabuhan ilmu. sebagaimana kelaziman kita sebelum ini mengisi borang penilaian prestasi tahunan. Sekadar makluman bahawa borang penilaian prestasi tahun 2009 dirangka sedemikian rupa bagi membolehkan setiap staf memberi input selari dengan tugasan sepanjang tahun dalam pelbagai aspek untuk pemarkahan secara lebih telus. wajar untuk kita bermuhasabah tentang pencapaian individu dan organisasi pada setiap akhir tahun. Demikian sepintas lalu. Sekalipun demikian. bernama UTM. Malah. Hakikatnya penilaian diri dan organisasi perlu dilakukan secara berterusan.6 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI melaksanakan tugas murabbi. program dan aktiviti yang sebahagian besar telah kita laksanakan sepanjang tahun 2009.

Peta strategi UTM (Lihat Lampiran 1) memberikan perspektif makro terhadap hala tuju dan gerak kerja universiti sepanjang tahun 2009 dan pencapaian dalam empat perspektif. 1Malaysia: Rakyat Didahulukan. iaitu Fakulti Pendidikan. terdapat juga fakulti yang menunjukkan pencapaian jauh mengatasi sasaran 85 peratus yang ditetapkan. . Dalam konteks UTM. Lampiran 2 menunjukkan BSC 2009 dan pencapaian sasaran KPI sepanjang tahun 2009. sesuai dengan moto pentadbiran kepimpinan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Razak. Jangan sekali-kali kita bangga diri dan bersikap sombong untuk tidak mahu dinilai dari segi pencapaian. kita telah menggunakan kaedah Balanced Scorecard (BSC) yang menghubungkan strategi kepada visi dan misi universiti. sering membuat kesilapan. iaitu: (a) (b) (c) (d) Perspektif stakeholder. perspektif stakeholder menunjukkan pencapaian mengatasi sasaran. Perspektif pembelajaran dan perkembangan. tidak sempurna dan perlu sentiasa diperingatkan setiap ketika.PENDAHULUAN 7 melibatkan pembiayaan dan sumber yang besar. Maka wajar untuk kita menilai sejauhmana pencapaian telah direalisasikan. Fakulti Alam Bina dan Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat. dan Perspektif kewangan. apatah lagi tidak mahu mengakui kelemahan diri sendiri. kecuali dari aspek kebolehpasaran graduan (employability). Perspektif proses dalaman. Pencapaian Diutamakan. pencapaian rendah aspek kebolehpasaran graduan tersebut memang dijangkakan kerana berada luar kawalan UTM akibat kesan langsung krisis kewangan dunia yang masih dirasakan sehingga kini. Hakikatnya manusia mempunyai kelemahan. Namun. Dalam hal ini. Secara keseluruhan.

UTM telah memacu jauh ke depan meninggalkan universiti tempatan lain. termasuk USM yang merupakan Universiti APEX pertama negara. cabaran. Jadual 2 Pencapaian UTM Menjana Harta Intelek Jenis IP Paten Berdaftar Paten Difailkan Utiliti Inovasi Reka Bentuk Industri Trademark Hak cipta (Copyright) Litar Bersepadu Jumlah 2006 2007 2008 2009 2 10 – – – 11 – 23 8 57 1 – – 48 – 114 6 131 2 1 8 219 10 377 6 135 1 – 4 350 – 496 Keseluruhan (1990-2009) 23 352 6 3 40 1127 10 1561 Perlu juga dinyatakan untuk rekod bahawa bilangan mahasiswa pascasiswazah di UTM adalah paling tinggi di . misalnya menerusi Anugerah Merdeka (dua). Anugerah Kepujian Kementerian Luar Jepun dan pelbagai pencapaian lain yang diterima dari dalam dan luar negara. Ada pihak melihat UTM semakin pesat dan cepat memacu kecemerlangan akademik dengan pelbagai pencapaian gemilang sepanjang tahun 2009. Dari segi inovasi. UTM merupakan penjana utama harta intelek negara sebagaimana ditunjukkan dalam Jadual 2. Anugerah Harta Intelek Negara (kategori organisasi dan individu). Peningkatan ini mengundang pelbagai tanggapan. Dari segi penarafan webometrics pula.8 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Paling menyerlah ialah peningkatan UTM dalam ranking universiti dunia oleh THE-QS kepada kedudukan 320 berbanding 356 pada tahun sebelumnya. harapan. sekali gus menyediakan pelbagai kesempatan dan peluang.

261 10. terdapat banyak kebaikan sekiranya kita bersedia dan sanggup untuk mempelajari pelbagai inisiatif dan dasar berkaitan pengurusan universiti yang dianggap universal dan ‘akademik’ yang membolehkan UTM lebih berdaya saing dan efisien.108 2.837 3.926 2. Kita perlu sedar bahawa ketika ini kedudukan UTM dari segi kualiti.87 5.42 4. Namun demikian.35 Ketika yang sama ada juga pihak. Biarpun dari satu sudut kita melihat bahawa ranking universiti dunia (THE-QS dan webometrics) adalah satu gimik baru menggunakan teknologi mesin carian canggih untuk membandingkan pencapaian utama pelbagai atau ribuan institusi ilmu secara kuantitatif. terutamanya dalam kalangan IPTA melihat UTM sebagai pesaing yang semakin dicemburui.354 4.405 8.390 40.333 5.33 6.60 43.391 38. justeru sedikit sebanyak senario ini menyukarkan kita untuk menjalin kerjasama dan sinergi. ekosistem intelektual dan nilai masih jauh di bawah .324 55. banyak pihak terutama universiti ternama luar negara dan calon mahasiswa antarabangsa melihat UTM sebagai medan ilmu yang semakin ranum dan mekar berkembang. reputasi.33 40.20 58. Jadual 3 Perbandingan Jumlah dan Peratus Enrolmen Mahasiswa Pascasiswazah (Sarjana dan PhD) dalam Bidang Kejuruteraan dan Teknologi UTM berbanding IPTA Tempatan (2003 – 2009) Enrolmen Pascasiswazah IPTA Tempatan UTM UTM (%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3.362 70. Namun begitu.PENDAHULUAN 9 Malaysia dalam bidang teknologi dan kejuruteraan yang merupakan salah satu komponen penting untuk menjayakan model ekonomi inovasi (Lihat Jadual 3).354 2.160 2.129 3.

Namun demikian. Stanford dan Imperial College yang dengan apa pun bentuk ranking universiti dunia – kedudukan mereka terus selesa dan kekal di puncak. Indeks Persepsi Majikan. Dari segi perspektif proses dalaman BSC 2009. pencapaian UTM masih rendah dan jauh dari sasaran dalam empat aspek kritikal. secara keseluruhannya kita telah mencapai tahap yang ditetapkan dari segi peratus program yang diakreditasi. MIT. Antara langkah strategik yang dimaksudkan ialah: (a) Inisiatif peningkatan jumlah faktor impak penerbitan melibatkan format baru tesis sarjana dan kedoktoran. serta jumlah anugerah diperolehi dari dalam dan luar negara. Cambridge.56 juta Kelemahan ini perlu ditangani segera sepanjang tahun 2010 bukan sahaja untuk membolehkan kita mencapai sasaran KPI 2010. Yale.46 568. tetapi juga bagi tujuan mencapai status Universiti Penyelidikan. seperti diperincikan dalam Jadual 4.10 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI berbanding dengan universiti ternama dalam kelompok elit – Harvard.12 juta RM0. pengalaman penyelidikan.36 RM6. jumlah harta intelek. Oxford. jumlah penerbitan dalam bentuk bab dan buku. . Jadual 4 Kelemahan 2009 berdasarkan penilaian Balanced Scorecard Perkara Jumlah faktor impak penerbitan Artikel non-citation Jumlah dana penyelidikan swasta Jumlah dana penyelidikan antarabangsa Sasaran 1000 2685 RM13 juta RM13 juta Pencapaian 2009 321. Beberapa langkah strategik telah dikenalpasti untuk tujuan tersebut dan telah mendapat kelulusan Senat dan Lembaga Pengarah Universiti.

kecuali aspek staf berkelayakan profesional yang ketika ini masih pada tahap 6. maka proses audit perjawatan. buat pertama kalinya.PENDAHULUAN 11 (b) Insentif peningkatan faktor impak penerbitan artikel dalam jurnal menerusi galakan kewangan dan latihan. audit proses kerja. (c) Dasar peningkatan faktor impak penerbitan artikel dalam jurnal menerusi prosedur kenaikan pangkat.671. sistem. Sehubungan itu. audit utiliti. Sehubungan itu. Kita berusaha untuk menjadi organisasi yang lebih efisien. Ir. Dari segi perspektif pembelajaran dan perkembangan dalam BSC 2009. iaitu RM21. audit penggunaan kenderaan akan dilakukan secara lebih giat dan meluas pada tahun 2010. Azraai Kassim akan mengetuai task force untuk meningkatkan jumlah staf akademik UTM berstatus profesional sama ada menerusi organisasi tempatan atau antarabangsa. pelbagai inisiatif dan usaha akan diperkenal dan dilaksanakan supaya urus tadbir. proses kerja. namun yang dicapai masih jauh dari sasaran. Dr. hampir semua aspek mencapai atau menghampiri sasaran ditetapkan. Prof. Dalam BSC 2009.5 peratus (berbanding sasaran 15 peratus) dan 63 peratus bagi aspek kemudahan pengajaran dan pembelajaran memerlukan prasarana digital (berbanding sasaran 80 peratus). Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan).000 bagi setiap mahasiswa. keupayaan staf. Balanced Scorecard 2009 juga menetapkan sasaran dari segi pengurusan kewangan secara lebih terancang dan berhemah. kita menetapkan sasaran kos operasi sebanyak RM17. Mohd. Ini selaras dengan Dasar Pelestarian Kampus yang telah kita lancarkan pada bulan September 2009. penjimatan kos dan pelestarian sumber dapat dioptimumkan secara lebih terancang dan sistematik. audit ruang. . Sebagai permulaan untuk tujuan penanda aras.

12

INOVASI

UNIVERSITI

NILAI TINGGI

Strategi, Struktur dan Budaya
Kita sedia maklum bahawa kerajaan berusaha untuk mengimbangi bajet 2010 dengan mengurangkan belanja mengurus sekali gus membangunkan sistem pengurusan yang lebih efisien. Untuk itu peruntukan geran mengurus UTM mengalami pengurangan secara efektif sebanyak lebih 30 peratus pada tahun 2010 berbanding tahun 2009. Sungguhpun demikian, tidak bermakna kita tidak boleh lagi melakukan pelbagai aktiviti seperti sebelumnya. Senario ini juga tidak bermakna bahawa kita tidak lagi perlu menjayakan inisiatif baru yang masih dalam proses perancangan, atau mencari peluang dan sasaran baru. Sebaliknya, kita perlu menerima keadaan ini sebagai satu cabaran dan menuntut kita bersikap lebih prihatin dan kreatif menggunakan bajet yang ada. Sehubungan itu, menerusi Bajet 2010, Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan I mengarahkan universiti awam untuk mencari peluang menjana pendapatan yang lebih tinggi bagi membolehkan pelbagai aktiviti dan inisiatif baru dapat dilaksanakan. Dari segi strategi, dalam keadaan kekangan sebegini, kita perlu bersikap bijak memilih inisiatif yang hendak dilaksanakan dengan keutamaan kepada inisiatif yang dapat memberi impak tinggi, sesuai dengan petunjuk prestasi utama secara lebih efisien dan efektif. Itulah pentingnya kita mengadakan sesi perancangan strategik pada pelbagai peringkat setiap akhir tahun. Selain bermuhasabah, kita juga boleh bertukar-tukar pandangan untuk mencari pendekatan terbaik melakukan sesuatu aktiviti yang strategik, yang memberi impak berganda kepada perkembangan universiti. Hakikatnya kita berdepan dengan banyak cabaran, terutamanya kekangan kewangan dan halangan tahap

PENDAHULUAN

13

keupayaan staf yang berbeza-beza untuk melakukan transformasi secara lebih pantas. Oleh itu, kita perlu berfikir, berikhtiar dan terus merancang secara lebih hikmah dan berhemah. Saidina Ali r.a pernah berpesan, iaitu kebenaran yang tiada perancangan (tidak bersistem) akan dikalahkan oleh kebatilan yang terancang (bersistem). Saya bersetuju dengan pandangan dalam kalangan ramai pakar pengurusan bahawa kecekapan dan perkembangan sesebuah organisasi banyak bergantung kepada tiga faktor utama, iaitu strategi, struktur dan budaya. Sehubungan itu, Pelan Strategik UTM 2010 dan ucapan perutusan ini akan menjurus kepada ketiga-tiga faktor ini dengan memberi penekanan kepada aspek sasaran, kaedah perlaksanaan dan sumber, inisiatif atau prosedur baru yang diperlukan. ‘Unsur strategik’ dalam konteks perutusan ini ialah kaedah terbaik, terpantas dan termurah untuk mencapai sesuatu objektif menerusi penjanaan nilai dan impak tinggi. Strategi UTM perlu mengambil kira faktor persekitaran dan objektif untuk menjadikan UTM sebagai sebuah Universiti Penyelidikan pada tahun 2010, universiti paling menyerlah khusus dalam pengajian berasaskan teknologi dan inovasi, dan tersohor di rantau ini dari segi budaya inovasi khusus dalam konteks Iskandar Malaysia. Semua aspek ini telah sering dibincangkan dan secara meluas pada pelbagai peringkat sejak September 2009. Faktor kedua ialah ‘struktur organisasi’ yang perlu dirangka sesuai dengan strategi yang ditentukan. Menurut Profesor Richard H.K. Vietor (2007) “strategi tidak berguna tanpa struktur organisasi yang mampu untuk melaksanakannya.” Ini bermakna, UTM perlu mengubah struktur organisasi sesuai dengan strategi, objektif dan sasaran baru. Itulah sebabnya pihak pengurusan telah memperkenalkan pelbagai struktur baru pada tahun 2009

14

INOVASI

UNIVERSITI

NILAI TINGGI

khususnya Research Alliance juga Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi, struktur dan model perniagaan baru yang bertujuan untuk menjadi Universiti Penyelidikan dan lebih fokus dari segi pencapaian serta sumbangan kepada organisasi dan negara. Faktor ketiga ialah ‘budaya organisasi.’ Sebagai sebuah organisasi ilmu yang besar dan mantap, UTM perlu sentiasa peka dan mempunyai daya atau tahap ‘kebolehbelajaran’ (learning ability) yang tinggi. Ini bermakna budaya kalangan staf dan mahasiswa UTM mestilah sentiasa menghargai nilai dan sumur ilmu, sentiasa memberi keutamaan kepada ilmu, sentiasa berlumba-lumba mendapat dan menghayati ilmu, dan juga sentiasa menjadi pencinta ilmu. Organisasi akan menjadi cekap dan berkesan apabila warga UTM dapat menggembleng tenaga, pemikiran dan keringat berkerja secara kolektif untuk memberi makna dan pengisian kepada budaya ilmu. Kita selayaknya tidak setakat menjadi pemerhati, bystander atau sekadar komentator kepada perkembangan yang berlaku. Sebaliknya, kita perlu menjadi ‘pemain utama’ yang sentiasa bersiap-siaga dan memiliki darjah kesanggupan tinggi menawarkan diri menjadi pemangkin perubahan supaya keunggulan UTM terus cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekali lagi, saya memetik Stephen Covey menerusi magnum opusnya, buku yang penting dalam pembangunan modal insan holistik, The Seven Habits of Highly Effective People (1989) berkaitan tujuh tabiat orang yang efektif, iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Proaktif, Matlamat sebagai sasaran minda, Mempunyai urutan keutamaan, Fikir menang-menang, Fahami orang lain sebelum kita difahami,

Pada kesempatan ini. Kita juga sepatut sentiasa bersedia membantu pihak pengurusan melaksanakan pelbagai langkah strategik untuk meletakkan UTM di mercu kecemerlangan di peringkat nasional dan global. meraikan tetamu ketika majlis konvokesyen dan mengalu-alukan penglibatan alumni dan masyarakat setempat dalam pelbagai aktiviti kampus.PENDAHULUAN 15 (f) Sinergi. Kita membantu secara ikhlas dan rela hati supaya mahasiswa boleh belajar dengan lebih berkesan dan menyeronokkan menerusi pendekatan inovatif. Covey menyebut satu lagi tabiat yang penting untuk membolehkan kita meningkat dari seorang yang efektif kepada seorang yang hebat. menulis artikel dalam jurnal berimpak tinggi dan menyelia mahasiswa pascasiswazah. iaitu membantu orang lain untuk menjadi efektif dan mencapai kecemerlangan. Dalam memacu kecemerlangan UTM. Hukumnya wajib jika berkaitan dengan skop tanggungjawab kita. Kita bertolong-bantu teman sekerja untuk melaksanakan sesuatu tugas berat yang memerlukan ketekunan dan kesabaran seperti mengendalikan laman web fakulti. menguruskan kemasukan mahasiswa baru. warga UTM perlu menyemarakkan budaya membantu orang lain. dan (g) Memantapkan keupayaan diri. Kata kunci untuk menjadi hebat ialah membantu orang lain. Dalam buku berjudul The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness (2004). Covey tidak berhenti setakat itu. Pada peringkat individu. kita menghulur bantuan kepada staf akademik muda yang memerlukan dana penyelidikan. sikap positif perlu menjadi pegangan setiap warga UTM. saya ingin menyebutkan lima sikap positif yang penting untuk . Hal ini menjadi resam organisasi yang cemerlang. Selain itu.

kita tidak perlu berlengah-lengah atau menunggu tempoh tertentu untuk berubah – sama ada akhir tahun atau awal tahun. Sistem Penyampaian Terbaik. Berani Berubah untuk Tidak Rebah ‘Hari ini lebih baik dari semalam. segar dan dinamik. Sikap kesediaan berubah ini juga tidak terkecuali bagi staf bukan akademik yang menguruskan perpustakaan. Malah. Banyak perkara memerlukan perubahan. iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Berani Berubah untuk Tidak Rebah.’ Itu mantera pendorong untuk kita sentiasa memperbaiki diri dan berubah. demikian gagasan YAB Perdana Menteri. Kita perlu berubah untuk berkerja dengan lebih cekap. wi-fi. Budaya Kerja Kelas Pertama. Dato’ Sri Mohd Najib Razak. Kita perlu berubah menjadi bangsa inovasi untuk menghadapi persaingan global. setanding universiti terbilang. Kita juga perlu berubah untuk menjadi warga kampus yang lebih produktif dan cemerlang. inventori. Apabila kita tidak mampu lagi berubah bermakna kita akan ketinggalan. kenderaan. sekali gus terlepas peluang untuk berperanan . Hakikatnya. Semangat Pengorbanan. bagi staf akademik. kolej kediaman dan tugas-tugas lain seumpamanya.16 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI membolehkan warga UTM membentuk ekosistem intelektual yang meriah. sistem fail. dan Budaya Kerja Berpasukan. modal insan. makmal. Mahasiswa – juga perlu berubah supaya lebih banyak yang dipelajari hingga ke tahap menghayati budaya ilmu semurninya. tercicir dan terpinggir. perlu berubah untuk melakukan tugasan akademik berimpak tinggi. kreatif dan inovatif. internet. Kita perlu berubah apabila kita merasakan diri kita tidak berubah.

bengkel atau apa saja bentuk program peningkatan budaya kerja dijalankan perlulah dihadiri sepenuh waktu.PENDAHULUAN 17 sebagai pemangkin zaman. Penganjuran inisiatif ini pastinya melibatkan pelaburan besar. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada . Berubah bermakna kita bersedia untuk memperbaiki diri dan organisasi. komitmen tinggi dan dengan rela hati.T yang bermaksud: “Bagi tiap-tiap seorang ada Malaikat penjaganya yang silih berganti dari hadapan dan dari belakangnya. apatah lagi memiliki tabiat kelapan.” dan jangan sekali-kali menjadikannya ‘pakej percutian’ untuk tujuan berehat di resort atau tepian pantai dan berpeluang meninggalkan tugas harian. seperti yang disebut Covey. bengkel dan perbincangan untuk mewujudkan budaya kerja kelas pertama. pendedahan dan adaptasi secara berterusan. Ini semua dilakukan secara sedar bahawa budaya kerja kelas pertama memerlukan latihan. yang mengawas dan menjaganya (dari sesuatu bahaya) dengan perintah Allah. Barangkali itulah rasionalnya menjelang tahun baru kita membuat azam baru. Oleh itu.W. ucapan dan berdoa supaya sentiasa selamat sejahtera. Budaya Kerja Kelas Pertama Universiti Teknologi Malaysia sentiasa menganjurkan pelbagai kursus. Marilah sama-sama kita fahami peringatan Allah S. iaitu membantu orang lain untuk mencapai kecemerlangan. setiap kursus. dan sanggup untuk bersaing dan mendepani persekitaran yang lebih mencabar. demikian juga masa yang digunakan. sumber insan yang digemblengkan dan sebagainya. kemudahan yang perlu disediakan. Jangan sampai kehadiran tersebut seperti “memaksa kuda minum di sumur.

alumni. Kesalingan ini sering kali diungkapkan sebagai keperluan perkhidmatan. Pada zahirnya ayat .” (Surah Al-Ra’d 13: 11) Budaya kerja kelas pertama bermakna minda. malah kepada mahasiswa.18 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana (disebabkan kesalahan mereka sendiri) maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkan-Nya itu dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripada-Nya. penyelidikan.T yang bermaksud: “Kecelakaan bagi orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan). cara kerja dan persekitaran cemerlang setanding dengan universiti dan organisasi terbaik di dunia. perkhidmatan dinilai dan kadangkala diungkapkan dari segi “sistem penyampaian. Iaitu mereka yang menerima sukatan dari orang lain mengambil dengan cukup.” Hal ini turut mendapat sorotan menerusi firman Allah S. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan.” (Surah Al-Mutaffifin 83: 1-6) Sekali imbas ayat ini hanya menjelaskan tentang sikap kecurangan dalam urusan perniagaan. Sistem Penyampaian Terbaik Lumrah hidup manusia saling memerlukan antara satu sama lain. Dan apabila menyukat untuk orang lain. Pada hari yang amat besar. Hari di mana semua manusia mengadap Tuhan sekelian alam. dan pengguna perkhidmatan UTM dari segi pengajaran. perkhidmatan profesional dan seumpamanya.W. Menerusi budaya kerja kelas pertama bukan sahaja menatijahkan kebaikan kepada warga UTM. dikuranginya. Dalam konteks moden. pembelajaran.

apatah lagi sehingga menyusahkan orang ramai dan menjejaskan reputasi organisasi. kita dibayar gaji yang bersesuaian dengan nilai perkhidmatan yang diberikan. ayat ini juga merangkumi urusan lain termasuklah penyediaan perkhidmatan. keringat. Sering kali kita berbicara tentang gaji yang perlu disemak semula. sumber dan pemikiran. Sesekali kita juga perlu berfikir sejauhmana nilai dan impak perkhidmatan yang telah kita berikan? Apakah nilai dan impak tersebut mencapai tahap terbaik dan semakin meningkat sepanjang masa sebagaimana gaji yang perlu dinaikkan setiap tahun? Apakah gaji yang kita terima setimpal dengan nilai perkhidmatan tersebut. Begitu juga dengan organisasi seperti UTM memerlukan pengorbanan setiap warganya. Kita perlu sedar bahawa penjawat awam. melakukan tugas dengan sambil lewa. termasuk staf UTM. Tanpa pengorbanan. tidak amanah. pangkat yang perlu dinaikkan dan elaun yang perlu ditambah. maksud. maka kita takut akan terjerumus dalam kelompok “kecelakaan bagi orang yang curang. Sebagai imbalan.PENDAHULUAN 19 ini ditujukan kepada para peniaga yang terlibat dengan kerja timbang-menimbang.” Semangat Pengorbanan Kejayaan berkait rapat dengan pengorbanan. Sudah resam alam ditentukan Ilahi bahawa untuk berjaya kita perlu berkorban dari segi masa. tidak berintegriti. adalah penyedia perkhidmatan. Tetapi jika diperluaskan pengertian. . Seandainya kita tidak cemerlang. berbanding dengan sektor perkhidmatan lain? Sebagai Naib Canselor saya ingin mengingatkan diri saya dan semua warga UTM supaya bersedia memberi perkhidmatan dengan cemerlang kerana tahap cemerlang itu adalah maksud “sukatan” dalam surah al-Mutaffifin di atas. material. tidak mungkin kita berjaya dengan cemerlang. dan skopnya.

warga UTM perlu sentiasa cuba memberi yang terbaik untuk kemajuan organisasi. inovasi. iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan korban (kerana mendampingkan diri kepada Allah).W.s. kepimpinan yang mementingkan . sementara hasil yang baik digunakan bagi dirinya.T menerima korban Habil dan menolak korban Qabil.20 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Sekali lagi saya ingin memetik pengajaran firman Allah S.T yang bermaksud: “Dan bacakanlah (wahai Muhammad) kepada mereka kisah (mengenai) dua orang anak Adam (Habil dan Qabil) yang berlaku dengan sebenarnya. Berkata (Qabil): “demi sesungguhnya aku akan membunuhmu. dan tidak diterima (korban) dari yang lain (Qabil). pemikiran. Budaya Kerja Berpasukan Budaya kerja berpasukan memberi penekanan kepada sinergi.” (Habil) menjawab: “Hanyasanya Allah menerima (korban) dari orang-orang yang bertaqwa. Qabil memilih hasil tanaman yang tidak subur untuk dijadikan korban. Apabila mereka diminta melakukan korban. Habil pula memilih seekor kambing yang sihat dan terbaik untuk dikorbankan. Manakala Qabil lebih mementingkan diri sendiri lalu memberikan sesuatu yang kurang berkualiti untuk dijadikan korban. keringat dan masa. Penerimaan korban Habil adalah kerana komitmen dan kualitinya. Lalu diterima korban salah seorang di antaranya (Habil). Kepentingan diri tidak seharusnya menjadi pertimbangan utama sebagai syarat untuk kita memberi sumbangan ilmu. manakala Habil adalah penternak kambing. Natijahnya Allah S. kesatuan matlamat. Qabil mengusahakan ladang gandum.” (Surah Al-Maidah 5: 27) Qabil dan Habil kedua-duanya adalah anak Nabi Adam a. Dengan kata lain.W.

kita telah melancarkan pelan transformasi menerusi Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2009 yang telah dan sedang giat dilaksanakan pada pelbagai peringkat. Namun demikian. kita menyediakan ekosistem intelektual yang sesuai untuk membantu orang lain menjadi cemerlang dan terbilang. Malah.5 1+1 = –1 . Memang tidak dinafikan terdapat banyak buku yang boleh ditelaah dan kursus yang boleh diikuti memperkatakan kaedah untuk mendapatkan idea dari ahli organisasi dan pengendalian mesyuarat yang efektif dan efisien. resam mesyuarat di UTM masih banyak yang perlu diperbaiki. 100 1+1 = 1. Jadual 5 Jenis Interaksi Sinergi Berkompromi Defensif Pertentangan Impak Budaya Kerja Berpasukan Formula Matematik 1+1 = 3. Dalam konteks UTM.PENDAHULUAN 21 musyawarah dan tindakan yang mengambil kira keupayaan semua ahli kumpulan. sebagaimana anjuran Stephen Covey. masalah dan mengenalpasti peluang dan inisiatif baru. Budaya kerja berpasukan tidak bermakna kita mematikan bakat atau keupayaan istimewa seseorang individu. pendekatan yang dikira lebih praktikal untuk mendapatkan kesatuan minda dan kesetiakawanan dalam pengurusan adalah dengan mengadakan perbincangan dan mesyuarat berkala bagi menyelesaikan apa sahaja cabaran. –100 Hasil Transformasi Transaksi Perbalahan Peperangan Secara spesifik saya ingin menyentuh tentang mesyuarat. Hal ini dijelaskan dalam Jadual 5. Hasilnya ialah transformasi. wacana atau sesi perbincangan. 10. Banyak pihak mengeluh apabila menerima surat panggilan mesyuarat. Ini ada rasionalnya kerana selama ini banyak mesyuarat tidak dirancang dengan . Namun demikian.5 1+1 = 0. –10.

Natijahnya ada mesyuarat dan sesi perbincangan gagal berperanan sebagai pengikat kesetiakawanan dan menggagalkan usaha sinergi. Kita juga perlu mempersoalkan kewarasan idealisme kononnya kebebasan akademik individu menjamin survival ilmiah sesebuah organisasi ilmu. Sehubungan itu.22 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI sistematik. mengambil masa terlalu lama dan tidak mencapai kesepakatan sebagaimana yang diharapkan. Begitu juga dengan stigma bahawa ahli akademik memang sukar untuk menjadi pengurus dan pentadbir yang cekap. untuk mengelakkan hal yang tidak diingini berlaku yang akan mengeruhkan lagi suasana. peluang dan cabaran yang ada untuk membentuk diri dalam konteks organisasi. antara lain. Penyumbang idea kadangkala ditanggapi secara sinis. tidak ada persediaan awal untuk bermesyuarat. pendedahan. pengalaman. Memang resam ini tidak menggalakkan percambahan fikiran dan penjanaan idea baru untuk memajukan organisasi. Pada hemat saya. melaga keegoan. Ada juga mesyuarat menjadi medan mempertaruh idea dan ada kalanya. tambahan pula jika pengungkapannya tidak bernas. ilmu dan keupayaan kita untuk menggunakan segala kemudahan. Mesyuarat juga kadangkala seperti sesi taklimat dan seminar yang lazimnya bersifat komunikasi sehala. Barangkali itu sebabnya banyak unit jarang mengadakan majlis perbincangan dan mesyuarat berkala melibatkan seluruh ahli. melebihi kepentingan pasukan. Kita tidak boleh pasrah dengan lelucon bahawa dunia akademik mendaulatkan pandangan individu. yang membezakan kita ialah sikap. apatah lagi jika hujah menyengat. saya telah memberi tugasan khas kepada Pendaftar untuk menyediakan Panduan Tatacara Mesyuarat . Hakikatnya manusia tidak boleh sewenang-wenangnya dibezakan dari segi keupayaannya berasaskan kepada skema kerjaya. jawatankuasa kecil tidak berfungsi dengan baik.

kesukanan. dan 1Malaysia 1UTM. Beberapa tema akan dipilih seperti gaya hidup sihat. pihak pengurusan universiti akan mempergiatkan aktiviti menjalin kesetiakawanan dalam kalangan sesama warga UTM. tempoh dan kekerapan. pihak Pejabat Pendaftar dengan kerjasama Badan Kebajikan Staf UTM (BAKES). Kita berharap Panduan Tatacara Mesyuarat UTM itu akan menjadikan mesyuarat kita lebih berhasil. Universiti juga diharapkan – khususnya oleh pemimpin politik dan pembuat dasar – dapat mendidik dan melatih generasi muda supaya menjadi warga yang berilmu dan berkemahiran sesuai dengan keperluan . Persatuan Kakitangan Bukan Akademik (PERKABA) dan persatuan dan kelab rekreasi diberi lebih peranan untuk mengatur pelbagai program kemasyarakatan melibatkan seluruh warga UTM berserta keluarga masingmasing menerusi aktiviti bercorak kekeluargaan. termasuk Stanford Research Institute (SRI) International. laporan dan sebagainya. Untuk itu. kehidupan lestari. Selain itu. tindakan susulan. khidmat masyarakat dan pembangunan sahsiah. Wanita Teknologi (WANGI). Matlamat Universiti Universiti biasanya dikaitkan dengan perkembangan ilmu dan pusat pengajian tinggi. Ini penting kerana sesi perbincangan dan mesyuarat adalah salah satu instrumen penting untuk mencungkil idea dalam konteks kerangka inovasi yang dimajukan pelbagai pihak. dan dengan ahli keluarga warga UTM. disiplin dan etika. intelektual. inovatif dan bertanggungjawab. sekali gus menghidupkan budaya kampus yang segar. persediaan.PENDAHULUAN 23 UTM merangkumi pelbagai aspek dari segi jenis mesyuarat dan sesi perbincangan. keahlian. meriah.

24 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI semasa. politik dan sosial. konsep universiti sentiasa berkembang dan dinamik. Memang wujud perbezaan pendapat yang ketara dalam kalangan pembuat dasar dengan pakar pendidikan tentang tujuan dan peranan universiti. Semua istilah ini mempunyai konotasi sejarah . Dalam konteks pengajian tinggi di Barat. Persoalannya. kerangka dan keadaan masyarakat ketika itu memberi tumpuan kepada gagasan dan ilmu berkaitan alam semesta. (b) Pemikiran utilitarian: Menjadikan universiti sebagai pusat penyediaan tenaga mahir dalam bidang yang bersesuaian bagi mengisi keperluan semasa dan negara. masyarakat dan peradaban. politeknik. Ketika masyarakat Latin mengungkapkan istilah universitas. iaitu kajian umum tentang pelbagai isu besar ketika itu yang berkaitan tentang alam semesta. institut. Justeru. universiti juga dikaitkan dengan istilah studium general.’ ‘masyarakat’ atau ‘perbadanan. sekolah dan akademi. Pada asasnya terdapat dua aliran pemikiran utama. institusi yang namanya universitas itu merujuk kepada wacana di sekitar persoalan ‘keseluruhan. banyak istilah lain turut digunakan seperti kolej.’ Selain universitas.’ ‘universe. iaitu: (a) Pemikiran idealis: Mengekalkan universiti sebagai pusat perkembangan ilmu dalam pengertian ‘universal man’ dan gagasan ilmu tanpa terlalu dipengaruhi persekitaran ekonomi.’ ‘komuniti. bagaimana kaedah untuk mengadun perbezaan kedua-dua aliran tersebut supaya dapat menghasilkan kerangka yang sesuai untuk menyemarakkan lagi kreativiti dan inovasi di universiti? Bagaimana kaedah untuk membolehkan ekosistem intelektual di universiti dapat menyuburkan budaya inovasi? Dari segi kronologi.

pembangunan wilayah dan sumbangan daripada segi khidmat profesional untuk peringkat kerajaan tempatan seperti yang lumrah diamalkan di Indonesia dan Sweden. Peraturan dan norma tersebut membentuk budaya sesebuah universiti serta ciri sesuatu lokasi. biarpun dalam banyak hal tidak dicerna secara formal. konsep dan peranan pengajian tinggi. perundingan dan penerbitan. universiti moden dibangunkan berteraskan kepada suatu peraturan dan norma yang tertentu di sesuatu lokasi yang khusus. adalah institusi ilmu yang tidak bergelar universiti. Sebagai contoh. Dua abad lalu. universiti turut berperanan membangunkan masyarakat setempat dari segi pembangunan modal insan. ruang lingkup kegiatan di universiti juga sentiasa berkembang. Universiti Oxford dan Universiti Cambridge wujud sejak abad ke-12 Masihi misalnya. institusi tersebut membangunkan . daripada segi fungsi universiti moden masih menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat Latin. Di sesetengah negara. Namun. nilai dan asas ilmu masih bertahan di universiti. tidak statik. Aspek utilitarian memang menyerlah tetapi dipandu oleh tradisi kesarjanaan menerusi aplikasi dan percambahan ilmu.PENDAHULUAN 25 tersendiri yang berkaitan dengan tahap. keagamaan dan sains fundamental. hospitaliti dan teknologi serta penyediaan makanan. Dari segi institusi pula. Namun demikian. Selain itu. Hal ini ditanda aras menerusi penerbitan artikel dalam jurnal dan sistem kenaikan pangkat yang dilaksanakan menerusi kaedah penilaian keserakanan (peer review). termasuklah sektor dan kerjaya seperti pelancongan. nilai. Tetapi kini hampir semua kerjaya dan sektor mempunyai kemudahan dan akses pada peringkat pengajian tinggi. pengajian tinggi terhad kepada pengajian falsafah. sekalipun kerangkanya menekankan penyelidikan dan pembangunan (R&D). pengkomersialan.

26

INOVASI

UNIVERSITI

NILAI TINGGI

budaya ilmu yang bersifat konservatif dan mendukung nilainilai klasik, sekalipun demikian, tidak pula menolak nilainilai moden atau proses modenisasi. Budaya ilmu inilah yang membentuk norma masyarakat intelektual di Oxford dan Cambridge sehinggalah ke hari ini. Tradisi serta norma itulah juga yang membezakan kedua-dua buah universiti tersebut dengan universiti moden Britain yang lain. Sekali gus ini telah meletakkan Universiti Oxford dan Universiti Cambridge pada kedudukannya tersendiri. Universiti moden khususnya yang ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua di serata dunia mempunyai misi yang sangat utilitarian sifatnya. Di kebanyakan negara Barat, universiti sedemikian ditubuhkan untuk melatih rakyat, khususnya bekas tentera dengan kemahiran baru supaya dapat memasuki pasaran kerja. Di Amerika Syarikat misalnya, akta khusus dirangka untuk memberi laluan kepada bekas tentera menjadi mahasiswa selepas menamatkan misi ketenteraan masing-masing. Trend ini berkembang pesat dengan kepesatan ekonomi global pasca Perang Dunia Kedua. Yang ketara keperluan terhadap pengajian tinggi sesebuah negara berkait rapat dengan perkembangan pasaran kerjaya dalam sesuatu bidang. Malah nama universiti juga sering kali dikaitkan dengan pengkhususan dalam sesuatu sektor ekonomi, misalnya King Fahd University of Petroleum and Minerals, Arab Saudi (1963), Nagoya University of Commerce and Business, Jepun (1953), dan Universiti Teknologi Petronas, Malaysia (1997). Disiplin ilmu pula menjadi lebih berkembang selari dengan perkembangan sesuatu sektor ekonomi. Pada peringkat awal, perkembangan universiti sedemikian menjurus kepada pengajaran dan pembelajaran, tetapi kemudiannya berkembang dari segi pengajian siswazah dan R&D. Ini memberi peluang kepada universiti menyelesaikan

PENDAHULUAN

27

masalah semasa menerusi reka cipta teknologi canggih, sistem pemprosesan dan pengeluaran, model kewangan serta amalan pengurusan, dan seumpamanya. Dengan perkembangan tersebut, disiplin ilmu asas seperti falsafah, teologi, sejarah, ekonomi, matematik, kimia, fizik, biologi dan seumpamanya menjadi semakin tersudut dan semakin kurang mendapat sambutan dalam kalangan calon mahasiswa. Antara sebab utama ialah didasari tuntutan pasaran kerja. Sesuai dengan kefahaman serta perkembangan itulah maka falsafah, nilai, gagasan serta peranan universiti juga berubah mengikut keperluan pasaran kerja, khususnya daripada perspektif ilmu moden. Keadaan ini begitu ketara kerana nilai ilmu dalam masyarakat moden sering kali tidak kekal, dan kadangkala bertentangan dengan nilai-nilai abadi aliran keagamaan. Kenyataannya, ketika ini ilmu falsafah yang suatu ketika dahulu menjadi ‘ilmu wajib’ di universiti, sudah hilang peranan dan kepentingannya dari perspektif keperluan calon mahasiswa. Disiplin ilmu yang lebih diberi keutamaan ketika ini ialah ilmu sains dan sastera gunaan serta teknologi. Sehubungan itu, UTM telah meletakkan asas kukuh untuk perkembangannya menerusi falsafah yang mantap, iaitu:
“Hukum Allah adalah dasar kepada sains dan teknologi. Maka UTM berusaha secara menyeluruh dan bersepadu memperkembangkan kecemerlangan sains dan teknologi untuk kesejahteraan dan kemakmuran sejagat sesuai dengan kehendak-Nya.”

Falsafah UTM dirangka sedemikian rupa untuk menyerlahkan hakikat keinsanan dan komitmen terhadap budaya ilmu. ‘Hukum Allah’ memberi penegasan tentang sumber ilmu, iaitu Yang Maha Bijaksana. ‘Memperkembangkan’

28

INOVASI

UNIVERSITI

NILAI TINGGI

merupakan kerangka proses penghayatan ilmu secara menyeluruh dan bersepadu sehingga menghasilkan dinamisme dalam pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan sejagat berasaskan pemikiran saintifik. Pernyataan falsafah UTM juga menyebut tentang ‘kecemerlangan’ yang memberi implikasi jelas bahawa usaha dan tugas keilmuan dalam kerangka UTM perlu dilakukan sebaiknya, setanding dengan tanda aras global, memenuhi ciri yang inovatif, berkualiti dan bernilai tinggi.

Model Ekonomi Baru Berteraskan Inovasi
Pada masa kini, pihak kerajaan telah mengambil beberapa inisiatif dan pendekatan baru bagi meningkatkan daya saing Malaysia menerusi model ekonomi baru menjana nilai tinggi berasaskan kreativiti dan inovasi bagi menghadapi persekitaran baru ekonomi global yang semakin mencabar. Persekitaran baru tersebut juga ada kaitan dengan kemurungan ekonomi dunia dan inisiatif untuk mencari kaedah baru bagi memacu pertumbuhan ekonomi supaya setanding dengan negara maju. Persekitaran baru ini juga memberi kesempatan kepada kerajaan untuk menilai semula dan membuat penyesuaian dari segi dasar, strategi dan pendekatan. Model ekonomi baru digubal atas beberapa faktor. Pertama, model lama yang dirangka sejak lebih dua dekad lalu yang berasaskan persekitaran semasa ketika itu sudah tidak lagi mampu mencetus dan menyediakan momentum baru kepada kemajuan ekonomi negara.

tidak semua krisis. banyak negara rakan niaga utama kita mengalami pertumbuhan negatif. ini adalah kesempatan terbaik untuk kita melakukan anjakan paradigma dan menjadi pemangkin untuk terus maju dan berdaya saing. Malaysia memerlukan strategi dan pendekatan baru untuk menangani kesan daripada iklim ekonomi dunia yang merudum bermula dengan krisis kewangan di Amerika Syarikat. termasuklah Amerika Syarikat. malah terhadap sektor berkaitan secara sepadu dan holistik. Secara fitrah. Kita juga perlu faham dan menerima hakikat bahawa perkembangan teknologi berasaskan kreativiti dan inovasi ketika ini hampir semuanya menjurus kepada pendekatan futuristik dan holistik. Natijahnya. Sebagai contoh.PENDAHULUAN 29 Kedua. Dari segi pembangunan dasar. Pasti ada hikmahnya. Ketika ini banyak negara maju – khususnya dalam kalangan pemain utama ekonomi termasuklah penggubal dasar. urus tadbir. Anjakan itu dilakukan bukan saja terhadap jenis dan bentuk industri atau perkhidmatan. model ekonomi baru negara maju mengalami perubahan daripada industri konvensional kepada industri lestari. pengurangan dan penguncupan ekonomi itu mendatangkan musibah. Kreativiti dan inovasi itu telah menjana nilai tinggi dan memberi kebaikan kepada para pengguna. komuniti akademik. Singapura dan Jepun menyebabkan pengurangan secara mendadak dalam eksport barangan dan penyediaan perkhidmatan. Ketiga. sehinggalah pengguna – sudah melakukan anjakan paradigma untuk menjana nilai tinggi daripada kreativiti dan inovasi menggunakan paradigma baru. korporat. Persoalan kritikal yang perlu dirungkai segera ialah tentang bentuk kreativiti dan inovasi yang perlu dimajukan untuk membentuk ekonomi model baru. industri automotif ‘kenderaan hijau’ semakin popular .

USM.30 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI penggunaannya ketika ini. Peningkatan ketara juga ditunjukkan dalam perkembangan universiti tempatan.007 orang pada tahun 2000 kepada 34. pengajian peringkat lanjutan begitu kritikal untuk menyediakan iklim intelektual dan ekosistem inovasi peringkat tinggi.436 orang pada tahun 2005 dan dijangka melonjak kepada 111. kerana harganya jauh lebih murah apabila dihasilkan secara pukal. Kreativiti dan inovasi berkait rapat dengan tahap pendidikan seseorang dan sesebuah masyarakat. Pada tahun 1975. dan ITM). Model baru itu adalah langkah strategik dan kritikal untuk mengekalkan momentum mesra pasaran yang sekali gus boleh mencipta sumber pertumbuhan baru. terdapat hanya enam buah institusi berstatus universiti di Malaysia (UTM. UM. Jumlah mahasiswa peringkat sarjana meningkat dari 24. ‘kenderaan hijau’ di Amerika Syarikat (AS) mampu mengurangkan 30 peratus penggunaan bahan api dalam negara dengan penjimatan AS$45 bilion setahun. Dalam konteks inovasi. UKM. Ini merupakan contoh penjanaan nilai tinggi menerusi kreativiti dan inovasi baru yang diperlukan untuk membolehkan Malaysia membangunkan model ekonomi baru. Contoh lain. Malaysia harus bersedia untuk menangani perubahan berkenaan dengan mengetengahkan model ekonomi baru melalui penjanaan nilai tinggi berasaskan kreativiti dan inovasi lestari.550 orang pada tahun 2010 di universiti awam sahaja. terbukti lebih menjimatkan dari segi penggunaan bahan api. selain mesra alam. Hal sama turut ketara pada peringkat pengajian ijazah PhD dari 3. UPM.359 orang pada tahun . Malaysia telah memberi tumpuan kepada perkembangan pendidikan sejak awal merdeka. Perkembangan pengajian tinggi mula berkembang pesat pada tahun-tahun 70-an. Sebagai sebuah negara yang pesat membangun. tetapi kini bilangan IPT tempatan berjumlah 63 buah.

UTM juga menyediakan prasarana penyelidikan. petunjuk indeks inovasi digunakan dengan meluas di samping indeks kesediaan teknologi. Malaysia menduduki tangga ke-10 dari segi perundangan untuk memudahkan urusan perniagaan. Malaysia masih belum tersenarai dalam kalangan 25 negara teratas daripada segi pelaburan dalam R&D dan jumlah pendaftaran paten. Menerusi Iskandar Malaysia UTM Research Centre (IMREC) UTM akan mencari peluang dan peranan dari pelbagai bidang yang berkaitan dengan kepakaran staf UTM. Di samping itu. . pembangunan dan inovasi secara lebih terancang. dan turun ke tangga ke-24 pada tahun 2009. dijangka melonjak kepada 21.PENDAHULUAN 31 2000 kepada 6. iaitu kemudahan pendidikan. Selain itu. Malaysia berjaya menduduki tangga yang berdaya saing daripada segi petunjuk berkaitan dengan inovasi agensi awam. Data tersebut menunjukkan keupayaan Malaysia dari segi modal insan untuk menjadikan kreativiti dan inovasi sebagai teras pembangunan model ekonomi baru. Dari segi keupayaan inovasi. Walau bagaimanapun.410 orang pada tahun 2010. perancangan bandar dan kerangka urus tadbir korporat. Selain termasuk dalam salah satu bidang utama Iskandar Malaysia. UTM dijangka akan diberi peranan lebih menyerlah untuk membantu negara menjayakan model inovasi dalam konteks Pembangunan Wilayah Iskandar Malaysia. bilangan paten dan jumlah pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D). Indeks inovasi pada tahun 2007 mencatatkan Malaysia berada di tangga ke-21. termasuklah pembangunan modal insan. Kedudukan Malaysia di tangga keempat dalam kalangan 57 negara dari segi kos modal menggalakkan pembangunan perniagaan. Namun demikian.742 orang pada tahun 2005.

Usaha pembangunan paling drastik diupayakan di bawah kepimpinan Tun Abdul Razak Hussein. Tambahan pula. sepertimana yang diharapkan oleh rakyat. Dasar pembangunan negara digubal dan dilaksanakan mengikut kepentingan rakyat dan kemampuan negara. Peristiwa getir 13 Mei 1969 dalam sejarah Malaysia menjadi pemangkin memacu program pembangunan untuk kepentingan rakyat keseluruhannya. tahap dan saiz pertumbuhan ekonomi negara tidak begitu besar berbanding masa kini. Rumusannya. kerajaan memang telah meletakkan kepentingan rakyat dan negara sebagai suatu keutamaan.32 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI 1Malaysia: Rakyat Didahulukan. Kepimpinan Tun Dr. khususnya mengambil peluang dari kemajuan ekonomi Jepun. ekonomi dan sosial. telah memacu perubahan dan transformasi Malaysia . tahun-tahun selepas kemerdekaan menyaksikan komitmen kerajaan – sekalipun berdepan dengan pelbagai kekangan dan cabaran – berusaha melaksanakan tanggungjawab untuk mengisi agenda negara merdeka dan berdaulat. Rancangan pembangunan lima tahun telah dilakar untuk membangunkan negara. Dasar Ekonomi Baru digubal sedemikian rupa untuk memastikan setiap kaum dan wilayah menikmati kemajuan pembangunan yang akhirnya mewujudkan kestabilan politik. Program pembangunan yang berasaskan perindustrian telah diasaskan pada zaman pemerintahan Tun Hussein Onn. syarikatsyarikat gergasi Britain masih mendominasi kegiatan ekonomi yang strategik. Pencapaian Diutamakan Sejak negara mencapai kemerdekaan. kerana ekonomi negara ketika itu adalah berasaskan kegiatan pertanian dan hasil sumber asli. Mahathir Mohamad mulai tahun 1981. Ketika zaman kepimpinan Tunku Abdul Rahman.

program pembangunan wilayah serta memperkukuhkan hubungan sosial dalam kalangan rakyat yang lebih akrab berdasarkan program Islam Hadhari. 1Malaysia digagaskan sebagai formula untuk memastikan aspirasi negara dan Wawasan 2020 tercapai. Dato’ Sri Mohd Najib Razak telah meneruskan dasar pembangunan negara secara lebih holistik menerusi gagasan kepimpinan yang bertemakan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan. Pencapaian Diutamakan. Teras perpaduan adalah komponen asas yang menguatkan lagi . Kepimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi mulai tahun 2003 telah memberi penekanan kepada sistem penyampaian kerajaan yang telus dan berintegriti. malah sebaliknya merupakan pelengkap kepada pendekatan sedia ada untuk mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan rakyat bagi menjamin kestabilan.PENDAHULUAN 33 ke arah pembentukan sebuah sistem ekonomi berasaskan perindustrian moden. Setelah mengambil alih pucuk pemerintahan negara pada bulan Mac 2009. 1Malaysia bukanlah dasar baru yang terpisah dari dasar-dasar kerajaan sebelum ini. teknologi maju dan teknologi maklumat. ke arah mencapai kemajuan ekonomi bernilai lebih tinggi bagi rakyat Malaysia. Dalam melaksana dan menjayakan gagasan 1Malaysia. dua aspek utama dijadikan teras kemajuan. iaitu (a) teras perpaduan dan (b) nilai aspirasi gagasan 1Malaysia. Dengan ertikata lain. Gagasan Wawasan 2020 telah dilancarkan pada tahun 1991 untuk mewujudkan pembentukan bangsa Malaysia yang bersatu padu. maju dan membangun mengikut acuan sendiri. berteraskan beberapa nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Secara idealnya. Pelbagai prasarana dibangunkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. 1Malaysia adalah satu gagasan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum.

000 graduan dalam pelbagai bidang sains dan kejuruteraan.34 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat pelbagai kaum serta didukungi oleh nilai murni yang seharusnya mendasari cara hidup rakyat Malaysia. Hakikatnya. tumpuan selain merealisasikan hasrat memperkasakan prasarana luar bandar dan pendalaman. Graduan UTM ketika ini berkhidmat dalam pelbagai organisasi – kerajaan dan swasta – yang turut sama menyumbang bakti kepada kemajuan negara. Tidak salah jika disebutkan bahawa rakyat mahukan pendidikan tinggi yang berkualiti tinggi. menambah baik pengangkutan awam. Aspek kedua ialah menerapkan nilai aspirasi dalam gagasan 1Malaysia untuk mewujudkan ciri-ciri masyarakat progresif dan dinamik yang memacu negara ke arah mencapai status negara maju. UTM sejak awal penubuhannya telah memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan lebih 125. khususnya UTM wajar memainkan peranan dan menempatkan diri dalam arus perdana gagasan 1Malaysia. Dalam hal ini. Kita juga perlu memahami apa yang diharap dan dimahukan oleh rakyat. Bagi memacu dan merealisasikan dua aspek ini kerajaan merangka Inisiatif Transformasi Negara melalui pendekatan enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). Nilai aspirasi tersebut perlu dihayati setiap warga dengan matlamat melahirkan warga Malaysia yang berdaya maju dan mampu bersaing dalam persekitaran global yang seterusnya membantu melonjakkan kedudukan ekonomi negara ke tahap yang lebih kukuh dan mantap. kerajaan juga berhasrat meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. memerangi rasuah. . saya berpendapat bahawa pusat pengajian tinggi. memerangi kadar jenayah. dan meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah. Di bawah NKRA ini.

maju. Pencapaian Diutamakan Budaya Berprestasi Tinggi Integriti Kebijaksanaan Budaya Ketepatan Rajah 1 Nilai Aspirasi Nasional dalam Gagasan 1Malaysia ‘Budaya ilmu’ sudah menjadi mantera UTM dan saya harap akan sebati dengan identiti warga UTM. kesetiaan dan ketabahan. budaya inovasi. berdaya saing dan berprestasi tinggi. Budaya Ilmu Ketabahan Budaya Inovasi Kesetiaan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan. budaya ketepatan. Saya optimis bahawa usaha kita untuk memacu kecemerlangan di UTM juga memberi impak besar kepada usaha untuk memartabatkan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum yang aman. berpendidikan tinggi. budaya berprestasi tinggi. Ucapan saya selaku Naib Canselor – begitu juga dengan Timbalan Naib Canselor. Ini penting kerana sesebuah negara hanya akan maju dan berjaya apabila wujudnya ekosistem intelektual yang mantap yang .PENDAHULUAN 35 Rajah 1 menunjukkan lapan nilai aspirasi yang menjadi asas untuk merealisasikan gagasan 1Malaysia iaitu budaya ilmu. bersatu padu. Pengarah dan Profesor UTM – sering kali memperkata dan menyentuh tentang kepentingan dan penghayatan budaya ilmu. Dekan. berfikiran terbuka. minda kelas pertama. Pendaftar. kebijaksanaan. integriti. Ketua Pustakawan.

Kecemerlangan sesebuah universiti (dan bangsa) tidak akan tercapai jika tidak diasaskan kepada pembinaan budaya ilmu yang bersepadu dan jitu. Kita . termasuklah tempoh pengajian dan ketepatan menyiapkan sesuatu tugas. ‘Budaya berprestasi tinggi’ merupakan sifat yang boleh memastikan setiap perkara dan setiap tugas yang dilakukan mencapai tahap yang terbaik. ‘Budaya inovasi’ merujuk kepada kesediaan kita untuk mencuba perkara baru dan berinovasi dalam apa jua lapangan yang kita ceburi. ‘Budaya ketepatan’ pula merujuk kepada pengurusan dan adab masa. maka kita perlu mengamalkan budaya ketepatan dalam seluruh urusan. kita seharusnya mendalami ilmu bagi membolehkan kita mencapai tahap kebijaksanaan yang sangat diperlukan khususnya apabila berhadapan dengan sebarang masalah dan cabaran. Tahap tertinggi pencapaian ilmu ialah hikmah atau ‘kebijaksanaan. Budaya ilmu merupakan natijah daripada pemahaman dan penghayatan ilmu setulusnya. Sebagai rakyat dalam sebuah negara yang berhasrat mencapai status negara maju. Kita mesti berani berubah untuk kebaikan. Untuk maju. Rakyat Malaysia perlu dikenali sebagai individu yang mampu menjadi pemimpin dalam bidang kerjaya masing-masing. menghayati dan memburu ilmu pengetahuan. Budaya ilmu bukan sekadar gagasan dan idealisme muluk.36 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI membolehkan warganya sentiasa mempelajari. bahkan antara yang terbaik. Sikap sambil lewa dan ‘acuh tak acuh’ tidak boleh sama sekali membenih biak dan wujud dalam masyarakat yang berdaya maju. berani mencari penyelesaian baru dalam menangani pelbagai permasalahan menggunakan kaedah baru yang inovatif dan sentiasa bersedia dan berani untuk menjadi perintis dalam setiap bidang yang diterokai.’ Kebijaksanaan membolehkan seseorang menilai sesuatu bukan sahaja antara buruk dengan baik. menguasai.

Biasanya strategi menggunakan kaedah. bertanggungjawab dan kesetiaan. kemudian disegani dan dihormati oleh semua pihak. sumber dan petugas yang terhad. Integriti juga akan menyerlah dan menjulang citra dan reputasi bangsa dan negara. berkorban untuk itu. Warga Malaysia perlu memiliki integriti yang tinggi dalam melaksanakan sebarang tugas bagi mengutuhkan lagi urus tadbir. Mereka mendorong dan merangsang orang lain untuk mengikuti arah tersebut dan mereka bersama dengan orang lain. STRATEGI Menurut tokoh terkemuka bidang kepimpinan dan perubahan organisasi dari Harvard Business School. “pemimpin mengemukakan wawasan masa depan dan menentukan strategi untuk mencapainya. John Kotter (lahir 1947). Selain itu. bersih.” Strategi berkait rapat dengan pemilihan dan penilaian terhadap pelbagai alternatif untuk mencapai sesuatu matlamat atau objektif sesebuah organisasi.PENDAHULUAN STRATEGI 37 mahu dikenali dengan budaya ketepatan. cekap. ‘Integriti’ pula berkait rapat dengan amanah. nilai ‘ketabahan’ dan ‘kesetiaan’ juga penting untuk membolehkan Malaysia menjadi negara maju dengan warga yang sentiasa sedia untuk berbakti dan berkorban demi negara yang tercinta. pendekatan. masa. sistem pengurusan dan kecekapan. mahu disegani kerana menepati waktu berurusan dan mahu dicontohi kerana mengutamakan kecekapan dalam melaksanakan semua tugas dan kewajipan. ironisnya mempunyai sasaran . mereka melakukan perubahan.

kepakaran dan bilangan staf. Ranking Universiti Ranking universiti merupakan salah satu instrumen terkini untuk menanda aras dan bersaing di peringkat global. budaya organisasi dan persekitaran dalam dan luaran yang menyokongnya. dan kebelakangan ini turut dijalankan menerusi webometrics yang mempunyai dan memberikan impak besar kepada reputasi dan penjanaan nilai tinggi dalam sistem pengajian tinggi. UTM mensasarkan strategi yang telah dirangkumkan untuk menghadapi lima faktor dalaman dan persekitaran seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Ranking universiti. bisnes utama organisasi. Ranking universiti dunia THE-QS menggunakan enam kriteria berikut: .38 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI menggunung tinggi. pembentukan strategi berkait rapat dengan organizational enviromental scanning dengan melihat kepada keupayaan organisasi. Penerbitan. Mahasiswa. Sehubungan itu. dan Kewangan. Penjenamaan. Menerusi sesi perbincangan strategik yang diadakan pada 9 hingga 11 Disember 2009 di Desaru. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kekukuhan strategi yang hendak dilaksanakan. Lampiran 2 dan 3 adalah BSC dan pencapaian sasaran KPI 2009 dan indeks prestasi utama UTM berdasarkan BSC 2010. Ranking universiti dunia dijalankan oleh THE-QS sejak lima tahun lalu.

nisbah staf kepada mahasiswa perlu ditangani segera. Ini selari dengan nilai aspirasi yang terkandung dalan konsep 1Malaysia. maka ranking universiti dunia membolehkan UTM mengenalpasti kelemahan dan kekuatan berasaskan penanda aras global. Penilaian majikan (10 peratus). Jika ditanggapi secara positif.PENDAHULUAN 39 (a) (b) (c) (d) (e) (f) Penilaian keserakanan (40 peratus). Nisbah semasa UTM ialah 1 : 10.18. membolehkan UTM menjadi lebih kompetitif dari segi penyediaan perkhidmatan pengajian tinggi untuk bersaing dengan universiti ternama dan memacu pencapaian akademik yang bercitra dan bereputasi standard global. Dengan demikian. Citation staf (20 peratus). Selain itu. kita dapat melihat dengan jelas tentang ‘kekuatan’ dan ‘kelemahan’ UTM berbanding beberapa universiti ternama sepertimana diperincikan Jadual 6.3 antara staf akademik dengan mahasiswa ijazah pertama. iaitu budaya berprestasi tinggi. dan Mahasiswa antarabangsa (5 peratus). Namun demikian. Jadual 6 menunjukkan bahawa untuk menjadi universiti yang lebih baik dan berprestij. Kita akui dan menerima hakikat bahawa kedudukan UTM dalam ranking tersebut masih jauh di bawah. Nisbah staf dengan mahasiswa (20 peratus). Kita juga boleh mempergiatkan usaha untuk memperbaiki kelemahan utama berbanding universiti lain. berbanding Universiti Harvard dengan nisbah 1 : 2. sekali gus memperteguhkan lagi kekuatan sedia ada. Staf antarabangsa (5 peratus). Bagi . ranking THE-QS juga merupakan kaedah paling mudah untuk penjenamaan peringkat global. Sekurang-kurangnya kita sudah tersenarai dalam kalangan ‘THE-QS teratas 500’ sebagaimana ‘Fortune 500’ untuk organisasi korporat.

33 1121 70 80 68 1 : 3.70 2498 76 1 : 3.36 1500 44 0 70 1 : 10.40 Jadual 6 Perbandingan Kedudukan UTM berbanding Universiti Lain dalam THE-QS 2009 Universiti 320 291 250 124 97 55 43 1 : 3.25 1200 80 100 74 100 84 100 400 1600 Universiti Harvard .13 2958 73 58 1 : 7.09 954 46 0 98 1 : 9.18 3600 1 : 6.3 926 42 0 81 47 100 316 184 505 179 369 Nisbah Skor Skor Kedudukan Staf: Staf Penilaian Citation/ 2009 Mahasiswa PhD Keserakanan Staf Skor MOU/ Employability kerjasama INOVASI UTM UKM Universitas Gadjah Mada UNIVERSITI Universiti Hong Kong Universiti Tohoku Institut Teknologi Tokyo NILAI TINGGI Universiti Osaka Universiti Nasional Australia 17 1 1 : 2.76 885 60 40 83 95 80 96 1 : 9.

staf antarabangsa dan mahasiswa antarabangsa juga penting tetapi tidak banyak variasi antara . iaitu (a) nisbah staf dengan mahasiswa. Sementara universiti pada ranking 101 hingga 300 mempunyai variasi dalam tiga kriteria utama. UTM perlu mengkaji dasar. Universiti Tohoku (73) dan Universiti Harvard (100)(Lihat Jadual 7). Sebagai contoh. amalan dan standard yang dilaksanakan dalam lima kategori ranking teratas (biasanya tidak banyak perubahan kedudukan universiti dalam kelompok ini) sebagai panduan untuk UTM menapak maju. caranya sama ada menambah bilangan staf akademik atau mengurangkan mahasiswa ijazah pertama. Dalam konteks THE-QS. prosedur dan amalan universiti berkenaan supaya dapat dimanfaatkan. Universitas Gadjah Mada (46). universiti dalam tiga kategori ranking teratas 100 mempunyai kesemua enam kriteria tersebut. Data ranking ini membolehkan kita mengkaji tentang dasar. Penilaian majikan. Menerusi data ranking tersebut.PENDAHULUAN STRATEGI 41 mendekati nisbah angka tersebut kita memerlukan tindakan strategik. kita juga dapat melihat skor penilaian keserakanan (peer review) dengan kedudukan UTM (42) lebih rendah berbanding UKM (44). Pada hemat saya. skor yang diperolehi mempunyai kekuatan tersendiri. prosedur. Universiti Hong Kong (60). Perbezaan ketara hanya dari segi citation dan penilaian keserakanan. iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Ranking Teratas (top) 20 Ranking 21–50 Ranking 51–100 Ranking 101–200 Ranking 201–300 Kelima-lima kategori ini mempunyai kriteria tersendiri yang mudah untuk kita bezakan. (b) penilaian keserakanan dan (c) citation.

Imperial.2 Catatan Rujukan Cambridge. MIT Rujukan Kyoto. pelbagai inisiatif telah dimulakan untuk meningkatkan penilaian keserakanan dan citation. NUS. skor 42 Kedudukan UPM 345. skor 56. penjenamaan dan pemasaran. kita juga dapat menggunakan ranking tersebut untuk tujuan penambahbaikan.6 Kedudukan UTM 320.5 Kedudukan UKM 291. Selain dapat mengetahui tahap pencapaian UTM berbanding universiti ternama dunia. skor 39. Ini akan memudahkan kita untuk menjayakan transformasi yang . Queensland. skor 42. Dalam konteks UTM. Nottingham.3 78. Pilihan yang ada untuk UTM hanya memaksimumkan nisbah antara staf dengan mahasiswa dan penilaian majikan yang memberi impak segera. Menerusi petunjuk dalam ranking universiti dunia itu juga membolehkan kita menanda aras dan bersaing dengan universiti tempatan dan universiti di rantau Asia Pasifik. Tetapi hasilnya dijangka agak lambat dan sukar untuk menyaingi universiti teratas 100 dalam tempoh tiga tahun akan datang.6 >44 >39. Perlu juga dijelaskan bahawa pihak pentadbiran dan Lembaga Pengarah UTM telah bersetuju untuk terlibat secara lebih proaktif dalam ranking universiti dunia THE-QS pada tahun 2010.8 >61.8 >53.42 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Jadual 7 Penanda Aras UTM dalam Ranking Universiti Dunia Kategori ranking Teratas (top) 20 21–50 51–100 101–200 201–300 301–350 Skor diperlukan 89. skor 44. Osaka Rujukan Warwick.8 universiti dalam kelompok teratas 101 – 300 atau kategori empat dan lima teratas. Nagoya Kedudukan UM 180. khususnya untuk mendapatkan staf dan mahasiswa pascasiswazah antarabangsa.5 Kedudukan USM 314.

khidmat maklumat UTM. • Memperbaiki skor Disember 2010) kepuasan mahasiswa (>80%) • Tambah bilangan citation bagi setiap staf (3000) • Tambah bilangan artikel dalam jurnal berindeks (3000) • Tambah bilangan mahasiswa jalani latihan industri di syarikat antarabangsa (300) • Kerjasama strategik dengan industri utama (20) • Menggunakan kajian kes Harvard Business School dalam semua program akademik sesi 2010/11 • Hubungan Alumni: khidmat PSZ. Dis. pada Jun 2010) • Profesor pelawat • Galak staf berusia (200) lebih 45 tahun buat • Pertukaran staf PhD separuh masa dan mahasiswa 100) • Tambah bilangan staf UTM dalam jawatankuasa antarabangsa (100.PENDAHULUAN STRATEGI 43 Jadual 8 Pelan Tindakan Strategik untuk Ranking UTM 2010 Penilaian Keserakanan Profil Fakulti Penilaian Majikan • Hubungan strategik • Tambah staf PhD • Kerjasama dengan majikan (50%) dengan 50 utama (500 • Tambah bilangan staf universiti syarikat) PhD antarabangsa ternama (100. endowmen (RM10 juta) • Imej UTM sebagai graduate schools • Penjenamaan impak tinggi • Penamaan semula fakulti dan pusat • Terlibat dalam aktiviti anjuran universiti tersohor • Tambah bilangan mahasiswa antarabangsa (4000) • Tambah bilangan mahasiswa pascasiswazah (40%) • Kurangkan bilangan program dan enrolmen sarjana muda • Gabung jabatan dan unit • Penempatan semula staf . khidmat maklumat graduan. 2010) • Anjur seminar bersama universiti ternama di ASEAN (10) • Mahasiswa terlibat • Nisbah staf dengan program mahasiswa kepada 1 : pengantara7 (Disember 2010) bangsaan (5000.

Saya mengharapkan seluruh staf dan mahasiswa memahami objektif UTM dan memberikan sepenuh komitmen dan kerjasama bagi membolehkan UTM bergerak pantas mencapai sasaran yang ditetapkan. seperti diperincikan Jadual 8 dalam halaman 43. Mahasiswa Mahasiswa adalah penerima khidmat utama UTM secara langsung. iaitu (a) penilaian keserakanan. (c) Menggalakkan staf yang berusia melebihi 45 tahun menyambung pengajian secara separuh masa peringkat PhD sebagai komponen penyelidikan dalam SKT (70% masa penyelidikan : 30% pengajaran). Dalam konteks pengajian tinggi moden.44 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI kita mulakan sejak tahun 2009. (b) profil fakulti. pengurusan universiti telah menggariskan beberapa tindakan strategik berdasarkan kepada tiga perkara. tumpuan . dan (c) penilaian majikan. Antara inisiatif utama yang akan diberikan tumpuan ialah menyediakan ekosistem yang sesuai untuk menarik dan mengekalkan staf kompeten berkelayakan PhD: (a) Melantik 100 orang staf antarabangsa berkelayakan PhD sebelum berakhir Jun 2010. (b) Menggalak dan membantu staf antarabangsa yang berminat mendapatkan status Penduduk Tetap (PR) sebagai susulan yang diumumkan dalam bajet 2010 oleh YAB Perdana Menteri. Untuk tujuan mendapat ranking universiti yang lebih baik. ke arah menjadi Universiti Penyelidikan dan institusi ilmu terulung di negara ini.

iaitu (a) mahasiswa program perdana. mahasiswa UTM terbahagi dua. outreach dan penjanaan pendapatan meletakkan program pesisir dan eksekutif sebagai keutamaan. dan (b) mahasiswa program pesisir dan eksekutif. pendedahan penyelidikan dan inovasi kepada seluruh mahasiswa. penekanan dan tumpuan perlu diberikan untuk memastikan mahasiswa UTM bukan sahaja mendapat perkhidmatan pengajian tinggi yang terbaik. strategi yang dirangka untuk program perdana ialah differentiation dan value creation. jargon dan gaya fikir mereka bagi membolehkan kita benar-benar memahami rentak dan pola pemikiran. malah menjadi ‘duta UTM’ apabila menceburi pelbagai lapangan dan organisasi selepas tamat pengajian.” Dalam konteks pengajian tinggi.PENDAHULUAN STRATEGI 45 aktiviti pembelajaran ialah mahasiswa. minda dan gaya hidup yang sering kali terungkap dalam konteks social networking dan internet tanpa wayar atau kemudahan wi-fi. Dari segi pengurusan. Ini kerana ‘kepuasan’ mahasiswa mempunyai kaitan rapat dengan pola pemikiran. kita perlu melakukan yang terbaik dalam menyediakan ekosistem intelektual. kita perlu sentiasa mengikuti perkembangan mahasiswa. pembelajaran. Menurut Michael Laboeuf (1942-). Bagaimanapun. program perdana – sama ada ijazah sarjana muda atau pascasiswazah – mempunyai kepentingan strategik untuk dimantapkan. ‘Berpuas hati’ adalah satu frasa yang subjektif dan boleh memberikan makna dan tanggapan yang berbeza antara individu. Ini bertujuan bagi membolehkan program perdana peringkat sarjana muda terus dimantapkan menerusi pengambilan mahasiswa . Oleh itu. dari segi tanggungjawab sosial. bahkan ke tahap empati tutur kata – klise (cliche). Dari segi reputasi dan jaminan kualiti. Sehubungan itu. pengajaran. “pengguna yang berpuas hati adalah strategi perniagaan terbaik. Namun demikian. minda dan gaya hidup mereka.

Antara komponen ekosistem intelektual tersebut ialah . program akademik yang diakreditasi agensi antarabangsa. ekosistem intelektual di UTM juga perlu diberi perhatian. Ini penting khususnya dari segi penyediaan iklim yang sesuai untuk membolehkan strategi differentiation dan value creation dilaksanakan dengan lancar dan jaya. Dekan Prasiswazah akan merangka mekanisme untuk membolehkan projek tahun akhir sarjana muda diadakan secara berkumpulan melibatkan mahasiswa dari pelbagai disiplin ilmu dan fakulti. pendaftaran hak cipta dan peluang untuk memulakan syarikat hiliran menggunakan kerangka UTM-SRI International selepas tamat pengajian. pendedahan kepada kajian kes yang disediakan oleh Harvard Business School.46 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI cemerlang. Untuk program perdana pascasiswazah. pengalaman dan pola pemikiran. tempoh tamat pengajian kedoktoran genap tiga tahun (sebagaimana amalan semua universiti di Jepun selari dengan budaya ketepatan yang merupakan salah satu nilai aspirasi 1Malaysia) dan peluang mengikuti pengajian sekurang-kurangnya satu semester di universiti luar negara yang berkerjasama dengan UTM. peluang mengikuti Program Global Outreach. Selain itu. peluang mengikuti Program Saintis Cemerlang dan peluang untuk memulakan syarikat hiliran (spin-off) apabila tamat pengajian menggunakan kerangka UTM-MTDC. strategi differentiation ialah dari segi format baru tesis menggunakan kumpulan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal berimpak tinggi. Strategi value creation pula melibatkan penerbitan artikel dalam jurnal berimpak tinggi. peluang untuk diselia dan menulis artikel bersama profesor pelawat dari universiti ternama. pedagogi lebih inovatif. Pelaksanaan langkah ini membolehkan mahasiswa diberikan pendedahan secara praktikal dalam pasukan kerja yang dianggotai pelbagai latar belakang keilmuan. Selain strategi.

000 Pascasiswazah 2 3 M 175 M 3.897 15.000 9.000 10.792 14. strategi perluasan (expansion) diperlukan untuk memastikan program pesisir dan eksekutif terus berkembang menggunakan full cost recovery business model dan penjanaan keuntungan bagi membolehkan UTM menampung pelbagai keperluan kewangan dalam pelbagai aspek.432 8.942 4. Jadual 9 Bilangan Mahasiswa di peringkat Sarjana Muda dan Pascasiswazah di UTM Tahun 1984 1985 M 1990 M 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sarjana Muda 3.850 6. kebijaksanaan. Untuk tujuan tersebut. Jadual 9 menunjukkan bilangan mahasiswa program perdana di UTM sejak tahun 1984 dan unjuran sehingga tahun 2012.000 11.886 3.291 3.456 14.857 M 5.004 2. budaya berprestasi tinggi. Kuantiti yang sesuai juga memudahkan proses adaptasi nilai aspirasi 1Malaysia disuburkan. iaitu budaya ilmu.500 10. kesetiaan dan ketabahan.245 13. budaya inovasi.823 3.000 Pada masa sama.109 14. Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan (SPACE) dan Unit Program .895 15. budaya ketepatan.348 M 17.PENDAHULUAN STRATEGI 47 bilangan dan peratus mahasiswa peringkat pascasiswazah program perdana yang bersesuaian untuk menyediakan perkhidmatan dan kemudahan terbaik dengan kos terkawal. integriti.

. (b) Menyediakan kemudahan penginapan berkualiti tinggi kepada mahasiswa yang memerlukan. memperkemas. (d) Menyedia. maka beberapa inisiatif berkaitan mahasiswa akan dimulakan pada tahun 2010. dan memperluaskan lagi skim ‘mahasiswa berkerja’ dan ‘pembantu pengajaran’ (teaching assistantship) bagi menampung keperluan dari segi penyediaan pelbagai kemudahan dalam kampus. (e) Menyediakan skim ‘research assistantship’ kepada mahasiswa cemerlang peringkat sarjana muda ketika musim percutian sebagai persediaan menyambung pengajian di peringkat pascasiswazah. sesuai dengan keperluan dan kemampuan kewangan masing-masing menerusi pakej inisiatif kewangan swasta (PFI). Sementara UPPK akan diberi wajah baru.000 orang mahasiswa UTM bagi mengikuti Program Global Outreach sepanjang tahun 2010. dan setara dengan universiti dalam ranking terbaik dunia. (c) Mengurus dan membiayai sebahagian kos penghantaran 5. seperti berikut: (a) Meningkatkan kemudahan jalur lebar perkhidmatan internet UTM daripada 167 Mbps kepada 400 Mbps. penjenamaan baru dan diperteguhkan dengan staf akademik tetap untuk memastikan program pesisir UTM menjadi program yang terbaik di negara ini.48 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Pengurusan Kerjasama (UPPK) akan distruktur semula. Bagi membolehkan UTM mempunyai kelebihan bersaing dengan IPT tempatan lain. SPACE akan diperkukuhkan dengan staf akademik tetap yang berperanan untuk berkerja sepenuh masa (bukan lagi separuh atau senggang masa) bagi menyediakan perkhidmatan pengajian tinggi lebih berkualiti.

warga UTM menghayati dan menyerlahkan budaya ilmu.” Pada awal tahun 2009 – dan sesuai dengan model ekonomi baru yang diperkenalkan oleh kepimpinan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Razak yang berteraskan pembangunan ekonomi baru berasaskan nilai tinggi menerusi kreativiti dan inovasi. Penjenamaan juga memberi kesan kepada penerimaan umum dan pihak majikan terhadap alumni UTM. misi dan visi tersebut dijalin bagi menyediakan ekosistem intelektual yang menggalakkan aktiviti keilmuan berasaskan kreativiti dan inovasi dalam bidang sains dan teknologi. UTM juga sedang berusaha untuk menjadi . Secara lebih spesifik. misi dan visi yang jelas bersifat tawhidik dan membangunkan kualiti keinsanan menerusi kreativiti. Sejak sekian lama. Pada akhir tahun 1990-an. budaya ketepatan. Selain itu.PENDAHULUAN STRATEGI 49 Penjenamaan Penjenamaan adalah salah satu keutamaan UTM untuk memastikan imej. integriti. dan budaya inovasi yang menjadi sebahagian nilai aspirasi 1Malaysia – maka tagline UTM telah disesuaikan menjadi “Menjana Minda Kreatif dan Inovatif” (Inspiring Creative and Innovative Minds). penjenamaan UTM diwarnai dengan falsafah. reputasi dan peranan UTM dapat difahami umum. penjenamaan juga memberi kesan besar kepada keyakinan umum dan stakeholders terhadap keupayaan staf akademik bagi membuka ruang lebih luas untuk aktiviti penyelidikan dan inovasi. Menerusi penjenamaan intrinsik. budaya inovasi. kebijaksanaan. Kemudian tagline UTM dimantapkan lagi pada tahun 2003 dengan “Universiti Perdana Malaysia dalam Kejuruteraan dan Teknologi. kesetiaan dan ketabahan. UTM menggunakan tagline sebagai Universiti Penemuan (Discovery University). budaya berprestasi tinggi.

Dari segi inovasi dalam R&D. Selain itu. . Dalam konteks UTM. invention dan innovation. Bahkan. misalnya menerusi graduan yang mesra inovasi dan penubuhan syarikat hiliran (spin-off). Pada masa yang sama. kita berusaha untuk menjadi pemangkin utama budaya inovasi dalam kalangan warga kampus di Malaysia. kreativiti dan inovasi turut melibatkan penjanaan dan perkembangan keilmuan yang membantu – pada perkiraan akhirnya – menjana pertumbuhan ekonomi.50 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Universiti Penyelidikan Inovatif. iaitu imitation. Proses inovasi di UTM juga melibatkan penstrukturan semula unit dan program akademik serta R&D merentas dan membabitkan seluruh warga UTM. improvement. berbeza dengan empat buah Universiti Penyelidikan sedia ada. tagline tersebut juga bertujuan untuk menyediakan kerangka minda transformatif. budaya inovasi yang dihasratkan ini tidak hanya terhad kepada reka cipta dan R&D dalam bidang teknikal dan saintifik semata-mata. UTM juga akan terus menjadi penyumbang utama kepada penjanaan hak cipta dan penghasilan syarikat hiliran yang menjana kekayaan negara serta menyediakan peluang pekerjaan sektor nilai tinggi dalam rantaian ekonomi model baru. Menerusi penjenamaan. Selain menghasilkan graduan yang inovatif. inisiatif turut dilakukan untuk menggunakan pendekatan reverse engineering menerusi konsep ‘4I’. Dalam konteks UTM. sekali gus cuba sedikit sebanyak menangkis tanggapan bahawa universiti tidak subur untuk kreativiti dan inovasi. budaya inovasi perlu dihayati dalam setiap aspek kehidupan individu dan warga UTM tanpa mengira jawatan dan skim perkhidmatan. UTM menggunakan complement strategy terhadap inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan.

iaitu yang menggabungkan tiga komponen utama. inovasi bukan milik eksklusif atau ada pada kelompok profesional. amalan dan tindakan baru yang kreatif tentang sesuatu konsep. pandangan. Percambahan inovasi yang cuba kita hayati di UTM merujuk kepada cetusan idea yang kreatif diterjemahkan secara konkrit dan operasional yang meningkatkan nilai sesuatu maklumat. Dalam konteks UTM. iaitu: (a) Kepakaran melibatkan ilmu pengetahuan. teori. (b) Kemahiran pemikiran kreatif yang menentukan keluwesan ( flexibility) dan daya imaginasi menyelesaikan sesuatu isu dan masalah. ilmu. perkhidmatan. pendekatan. produk. penciptaan dan proses reka cipta. Richard Feynman. kemahiran teknikal dan prosedur. Secara praktik.PENDAHULUAN STRATEGI 51 Dalam konteks UTM. penyampaian dan pengurusan. (c) Motivasi tentang keghairahan untuk memahami dan menyelesaikan masalah secara kreatif berbanding ganjaran luaran seperti pangkat. daya intelektual. gagasan. maka pihak pengurusan UTM akan menyediakan ruang dan peluang yang kondusif untuk membolehkan kreativiti berkembang subur. kedudukan dan wang ringgit. termasuklah ‘melayani’ cetusan gagasan idea yang konkrit dan juga yang abstrak. kaedah supaya lebih efektif dan produktif. Michael Dell. berpendidikan tinggi dan pintar cerdas seperti Bill Gates. kreativiti merujuk kepada usaha secara sedar menghasilkan idea. Disebabkan kreativiti melibatkan aspirasi. model kreativiti yang cuba diterapkan adalah merujuk sebagaimana yang dikemukakan oleh Amabile (1998). prosedur. Mark Zuckerberg atau Jack . tindakan.

Namun. universiti dalam proses transformasi termasuk dari segi urus tadbir untuk mewujudkan persekitaran yang dapat menggalakkan. . Kerajaan Malaysia telah memberikan komitmen untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berasaskan kreativiti dan inovasi. Dalam hal ini. sebaliknya inovasi boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja – oleh staf akademik. staf bukan akademik. pendekatan. Kementerian Sains. Setiap insan mempunyai kelebihan tersendiri sesuai dengan fitrah yang dijadikan oleh Yang Maha Mencipta yang dibekalkan dengan daya inovatif yang boleh dimajukan. daya inovasi itu akan lebih berhasil dan menyerlah dalam ekosistem inovasi yang dinamik dan kerangka pemikiran yang proaktif. Sehubungan itu. Dalam dokumen Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9). universiti secara spesifik diberi peranan utama. mahasiswa ijazah pertama dan pascasiswazah – dengan syarat mereka berani mencuba. Hasrat ini adalah untuk mengembangkan inovasi sebagaimana yang terdapat dalam kalangan negara-negara maju. kreativiti dan inovasi dalam mencapai kecemerlangan.52 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Dorsey sahaja. Konsep inovasi dalam seluruh bidang yang merentasi sempadan kerjaya merupakan keperluan untuk mewujudkan bangsa dan budaya inovatif. pemikiran. khususnya menerusi penciptaan. berani melakukan perubahan dan berani membuat pembaharuan. antara lain. pencaraan. Penggunaan ICT dan pendekatan berbantukan teknologi akan dipergiatkan lagi bagi mewujudkan intellectual engagement serta penemuan dan penggunaan ilmu pengetahuan. Peranan universiti ialah menyediakan ruang dan kemudahan agar warga kampus bersedia dan berani melakukan pembaharuan. institutional diversity. Teknologi dan Inovasi (MOSTI) yang ditubuhkan pada tahun 2004 berperanan untuk memperkasa kemajuan sains dan teknologi berasaskan kreativiti dan inovasi. kaedah.

menerusi sekurangkurangnya lima pendekatan. perkhidmatan. Dengan pelbagai insentif dan modal teroka. iaitu: (a) Mewujudkan komuniti serta individu yang inovatif yang mempunyai semangat ingin maju dari segi cara berfikir. terutamanya bidang teknikal. kaedah. Gabungan kepakaran. (d) Kemudahan kewangan yang disediakan oleh institusi kewangan dan sektor awam untuk menjana aktiviti . gaya tindakan dalam apa juga bidang sekali gus. perisian. mereka melabur dalam pelbagai bidang dengan kerjasama universiti untuk menggalakkan aktiviti R&D.PENDAHULUAN STRATEGI 53 sistem. Hakikatnya – seperti gagasan innovationled economy – inovasi menjadi syarat penting untuk menjadikan Malaysia lebih kompetitif sebagai sebuah negara maju. Kemajuan yang dicapai oleh Amerika Syarikat boleh dijadikan iktibar untuk menggalakkan dan memajukan kreativiti dan inovasi khususnya dalam sektor perdagangan dan perindustrian. (b) Membentuk persekitaran akademik yang mementingkan kreativiti dan inovasi dan kefahaman yang mendalam terhadap sesuatu sistem atau teknologi. graduan universiti dan syarikat modal teroka digarap untuk memajukan sesuatu idea dan inovasi bagi menjadikannya suatu realiti. (c) Memupuk keberanian mengambil risiko (calculated risk) dalam kalangan sektor swasta. Justeru budaya inovasi perlu dibangunkan di UTM khususnya dan Malaysia amnya. barangan dan model perniagaan baru. khususnya yang berteraskan sains dan teknologi untuk memaju dan membangun produk yang inovatif sifatnya. saintifik atau seni yang digabungkan dengan bidang keusahawanan.

Mereka bangga untuk menjadi pengeluar produk baru dan pengguna produk hasil aktiviti inovasi.54 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI hiliran yang berdaya maju. serta insentif kewangan dan peluang kenaikan pangkat yang mesra saintis dan mesra inovasi. termasuklah dalam aspek pembangunan mesin prototaip dan aktiviti pemasaran. kelayakan dan kepakaran staf akademik. Hal ini melibatkan pelbagai aspek khususnya komitmen. biologi. Sesuatu penemuan atau reka cipta yang baru. (e) Keberanian pengguna sama ada individu. teknologi maklumat dan lain-lain. sepertimana berlaku dalam kalangan masyarakat Jepun. Dalam konteks sains dan reka cipta. perspektif tentang keilmuan ini dikenali sebagai ‘kreativiti saintifik’ yang merupakan suatu bentuk kreativiti yang memerlukan penguasaan ilmu tinggi. Penemuan dan reka cipta yang dihasilkan oleh para ilmuwan saintis akan dapat mengembangkan sesuatu bidang ilmu yang boleh mentransformasi sesuatu bidang dan industri. pihak swasta dan awam untuk mencuba menggunakan hasil inovasi. . saintis dan pereka cipta sentiasa berusaha dengan pelbagai cara saintifik dan sistematik untuk menghasilkan teori atau formula baru dalam bidang keilmuannya. matematik. fizik. maka peranan universiti perlu diperkukuhkan. sumbangan. Untuk merangka strategi dan pelan tindakan yang efektif bagi perkembangan kreativiti dan inovasi. Jelasnya. Proses berfikir. kimia. prasyarat yang utama ialah individu harus memiliki kepakaran spesifik dalam bidang ilmu yang tertentu misalnya. mengkaji dan menghasilkan teori dan formula inilah yang dimaksudkan sebagai kreativiti saintifik. persekitaran dan budaya kerja. dana kewangan dan aktiviti R&D yang menjurus kepada bidang-bidang strategik dan terkini.

perlu berubah dan dinamik. barangkali termasuk di UTM. biasanya menjalankan aktiviti R&D dalam persekitaran dan suasana kerja yang luwes dan tidak terlalu terikat kepada peraturan dan garis panduan yang jumud. Justeru. Sedangkan inovasi itu sendiri membawa konotasi tidak rigid. . RMC. mendapatkan kelengkapan saintifik untuk menyokong aktiviti ilmiah disebabkan pelbagai kerenah birokrasi yang merimas dan melelahkan. Persekitaran yang mesra saintis tidak akan berkembang dalam persekitaran intelektual yang dicengkam dan dikawal dengan pelbagai prosedur dan dasar yang rigid. Hal ini amat bersesuaian dengan tabii bidang R&D itu sendiri yang seharusnya menjangkau sempadan pemikiran dan kefahaman konvensional. Hal ini memang dimaklumi dan merupakan fenomena universal di mana-mana universiti sama ada di dalam atau luar negara. Perlu juga disebutkan bahawa komuniti ilmu merupakan kelompok karyawan berkelayakan tinggi yang mementingkan kreativiti dan inovasi. menghadiri mesyuarat di luar negara. maka semakin besar minda dan aspirasinya melampaui norma dan prosedur biasa. Ini termasuklah dasar serta prosedur yang menyebabkan dan mengundang pelbagai kesukaran untuk mendapat dan membelanjakan geran penyelidikan. Para profesor dan saintis yang aktif dan prolifik. Persoalan ini perlu difahami dan ditangani dengan bijaksana khususnya oleh agensi pembuat dasar. BIP dan Pejabat Bendahari.PENDAHULUAN STRATEGI 55 Ketika ini terdapat banyak peraturan dan tatacara kerja yang menyebabkan dinamisme yang mesra inovasi sebagaimana yang terdapat di universiti-universiti ternama tidak dapat dikembangkan secara ‘ekosistemik’ di Malaysia. dicadangkan agar inovasi dalam pengurusan kewangan perlu ditangani dengan bijaksana oleh pihak berkaitan khususnya. Semakin besar sumbangan ilmiah seseorang ilmuwan.

kampus induk perlu dijenamakan semula sebagai “UTM Kampus Johor Bahru. Prof. Dalam kebanyakan ranking dan penilaian universiti sejak kebelakangan ini. Itulah sebabnya. Namun demikian. sukar untuk kita menunjukkan lokasi ‘Skudai’ dalam peta dunia kepada kenalan UTM. jika kita berkunjung keluar negara. satu task force yang diketuai oleh Pengarah Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi.” pihak pengurusan juga sedang mengkaji secara strategik penamaan “UTM Kampus Skudai” (nota: kita telah sepakat kampus di Kuala Lumpur dikenali sebagai “UTM International Campus Kuala Lumpur”). Dari segi lokasi memang UTM kampus induk terletak di Skudai. saya secara peribadi berpendapat. Dr. selepas Lembah Kelang.56 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Selain menggunakan tagline “menjana minda kreatif dan inovatif. Perlu juga disebutkan . Sehubungan itu.” Ini juga penting kepada Johor Bahru yang merupakan kawasan kedua paling berkembang di Malaysia. Penerbitan Penerbitan merupakan salah satu petunjuk utama pencapaian sesebuah universiti. budaya inovasi dan budaya berprestasi tinggi sesebuah universiti biasanya dicerapi dari jauh menerusi kualiti penerbitan akademik. aspek rujukan (citation) dan penerbitan artikel dalam jurnal berindeks yang tersenarai dalam pangkalan ISI Web of KnowledgeTM (Web of Science) dan Scopus sahaja yang diberi tumpuan. dalam daerah Johor Bahru di negeri Johor Darul Ta’zim. Budaya ilmu. Azlan Abdul Rahman akan menjalankan kajian tentang penjenamaan kampus induk yang dijangka siap untuk diumumkan sebelum Mac 2010.

mantera publish or perish sering diperingatkan kepada komuniti akademik supaya tidak leka dengan tugas-tugas lain yang sering kali meminggirkan tanggungjawab hakiki untuk terus mengkaji. tumpuan akan diberikan kepada aktiviti penerbitan berindeks impak tinggi khususnya jurnal ISI. Pada tahun 2009. berfikir dan berkarya. unjuran bagi . tumpuan juga diberikan kepada citation yang semakin mudah ditelusuri menerusi pelbagai mesin pencarian. Selain itu. manakala citation ialah 300 (Lihat Jadual 1). Selain itu. kenaikan pangkat. (b) Bilangan staf akademik sebagai Penyelidik Utama (Principal Investigator) (c) Penerbitan artikel dalam jurnal berindeks ISI atau Scopus. iaitu: (a) Bilangan staf berkelayakan PhD kurang 50 peratus. atau citation. pencapaian UTM dalam penerbitan artikel dalam jurnal berindeks ialah kurang 300. kelayakan untuk penganugerahan ijazah sarjana dan PhD. UTM gagal dalam audit Universiti Penyelidikan. Justeru itu. Tiga kelemahan ketara dikenal pasti. Sehubungan itu. pihak pengurusan telah mendapat kelulusan Lembaga Pengarah UTM untuk melaksanakan strategi transformatif untuk membolehkan aktiviti penerbitan menjadi salah satu komponen dalam skim perkhidmatan pensyarah bermula dari penilaian pencapaian tahunan. Itulah rasional bilangan artikel ISI disamakan dengan bilangan faktor impak dalam pengauditan Universiti Penyelidikan. Pada tahun 2008. Pelbagai insentif dan inisiatif telah diperkenalkan dan telah disorot dalam perbincangan mengenai pencapaian menerusi BSC 2009.PENDAHULUAN STRATEGI 57 bahawa sejak wujudnya universiti moden di kebanyakan negara maju pada abad ke-20.

kaedah dan sumber yang sesuai. polisi. warga kampus termasuk mahasiswa pascasiswazah perlu didorong supaya menulis dalam jurnal berimpak tinggi. Selain itu. beberapa langkah telah dilaksanakan oleh kerajaan termasuklah pengurangan bajet mengurus. Pelbagai program galakan dan latihan penerbitan juga telah dimulakan dan akan terus dipergiatkan dengan kerjasama Pusat Pengurusan Penyelidikan. Sehubungan itu. cabaran utama bagi tahun 2010 ialah kekangan kewangan. Dalam hal ini. fakulti dan Penerbit UTM Press. Malaysia mencatatkan defisit belanjawan sejak tahun 2009 dan dijangka akan terus meningkat pada tahun 2010. Kewangan Dari segi pengurusan UTM. Malaysia berdepan dengan cabaran persaingan untuk mengubah model ekonomi yang selama ini terlalu . Ini berikutan pertumbuhan ekonomi negara yang kurang memberangsangkan disebabkan faktor dalaman dan kesan daripada krisis ekonomi global. termasuklah menjemput penulis dan editor jurnal berimpak tinggi untuk mengendalikan bengkel dan sesi bimbingan penulisan. manakala citation ialah 3. Hanya menerusi peningkatan bilangan artikel yang terbit dalam jurnal berimpak tinggi sahaja membolehkan UTM meningkatkan citation pada masa depan. Saya percaya angkaangka ini tidak sukar untuk dicapai jika kita mempunyai strategi. pihak universiti telah bersetuju untuk memberikan pelbagai insentif kepada para pensyarah yang menghasilkan artikel dalam jurnal berimpak tinggi ISI. Selain itu.000.000.58 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI tahun 2010 penerbitan artikel dalam jurnal berindeks ialah 3. Research Alliance.

Vietnam. bahkan memulakan inisiatif berimpak tinggi dari segi ranking. Kita kehilangan kelebihan dalam persaingan untuk mengekalkan peranan sebagai peneraju dalam pelbagai sektor ekonomi. Selain sering kali diperingatkan dalam ucapan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Razak. UTM juga memerlukan biaya besar untuk melaksanakan pelbagai program semasa supaya dapat berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. geran mengurus meningkat setiap tahun dengan sebab peningkatan kos. Filipina dan Thailand – pertumbuhan sebenar KNK negara bagi tempoh tiga tahun terakhir adalah yang kedua terendah. Sehubungan dengan senario ini.PENDAHULUAN STRATEGI 59 bergantung kepada sumber asli. Indonesia. dan sektor pengeluaran nilai rendah dan buruh murah. UTM mendepani dua cabaran (dan peluang) besar. YB Dato’ Seri Ahmad Husni Hanadzlah pada 1 Disember 2009 menyatakan bahawa: Dalam kalangan negara-negara serantau – China. Peruntukan awam untuk geran mengurus yang diluluskan kepada UTM ialah sekitar RM383. Kebiasaannya. iaitu 5. India.5%. senario ini juga dijelaskan dalam laporan Bank Dunia tentang Malaysia berjudul Malaysia Economic Monitor: Repositioning Growth (November 2007).5 juta (lihat Jadual 10 untuk perbandingan dari tahun 2004). . manakala sektor perkhidmatan berada kekal di bawah garis pertumbuhan dan kurang membangun. Dalam ucapan Menteri Kewangan Kedua. Nilai pelaburan swasta pula mengalami penurunan. iaitu (a) menguruskan organisasi dengan kekangan kewangan pada tahun 2010 dan (b) membantu kerajaan membangunkan model ekonomi baru berasaskan kreativiti dan inovasi. Ekonomi negara berada pada tahap tidak berkembang pada dekad yang lalu. inflasi dan kenaikan gaji staf. Selain itu. Sektor pembuatan tidak mempunyai kenaikan pelaburan dalam rantaian nilai.

8 (8) 1 2010 (bajet) 383. UTSB dan pusat kecemerlangan di UTM akan diminta menjana pendapatan tambahan kepada universiti untuk mempertingkatkan dana dalam tabung universiti. Bagi tujuan tersebut.60 Jadual 10 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan Mengurus UTM. pihak pengurusan akan menyusun semula model perniagaan yang melibatkan aktiviti perundingan.6 480. Selain itu.1 27 30 485 528. pengantarabangsaan. pengurusan universiti akan menggunakan cost advantage. Sehubungan itu. UPPK. Sehubungan itu. semua unit berdaya maju.8 493 527. .9 479. 2004-2010 (RM juta) 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 322 45 367 358 9 327 45 15 387 387 0 375 43 20 438 438 0 411 452. dan high impact strategy dari segi pengurusan dana. Biro Inovasi dan Perundingan (BIP) akan distruktur semula dengan tumpuan kepada aktiviti inovasi dengan kerjasama SRI International. fasiliti dan aset tetap. khususnya SPACE. UTSB akan dijadikan syarikat induk dengan penjenamaan baru untuk menjana pendapatan menerusi kerja perundingan. kemudahan pembelajaran dan pengajaran. penjenamaan.7 47 46. BIP. penyewaan dan pendapatan hasil pertanian serta perniagaan.8 52.9 1 Tahun Perkara Geran Mengurus 292 Pendapatan Universiti 45 Tabung Universiti 14 Jumlah Pendapatan 351 Perbelanjaan Baki 356 (5) Nota: * nilai masih belum diaudit (27 Disember 2009). Sementara itu.5 44. Sasarannya ialah penjanaan tabung universiti sebanyak RM100 juta pada tahun 2010. khidmat profesional.

7 (2006) tentang peraturan mengenai pekerjaan luar – supaya mendapat kebenaran Naib Canselor untuk menjalankan apa sahaja aktiviti kerja luar yang mendatangkan pendapatan tambahan. beberapa langkah strategik akan dilaku dan diselaraskan oleh Pejabat Bendahari dan Sekretariat Pelestarian Kampus. seperti berikut: (a) Memastikan semua inisiatif dan program baru yang hendak dijalankan mempunyai kerangka kecekapan tinggi dan berimpak tinggi (high efficiency and high impact). Pengarah dan Ketua Jabatan diminta untuk memaklumkan kepada staf masing-masing supaya hal ini dapat dilaksanakan mengikut peraturan universiti. iaitu integriti dan kesetiaan. latihan.PENDAHULUAN STRATEGI 61 khidmat profesional. Seyogia saya mengingatkan kepada semua staf. penyewaan. Menurut perunding yang menjalankan kajian model perniagaan di UTM. Sehubungan itu. Ini selaras dengan nilai aspirasi 1Malaysia. atau menjadi ahli lembaga pengarah syarikat bukan milik universiti. . Selain itu. perniagaan dan syarikat hiliran. Dekan. dianggarkan 30 peratus nilai projek (berbanding nilai projek perundingan yang didaftarkan menerusi BIP atau UTSB) dijalankan oleh staf UTM tanpa pengetahuan atau keizinan pihak universiti. Ini bertujuan untuk memastikan sebahagian pendapatan dari semua kerja perundingan dan khidmat profesional yang dilakukan staf dapat disalurkan untuk membantu menjana pendapatan tambahan kepada universiti. terutama staf akademik – selari dengan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pihak pengurusan akan mendapatkan khidmat pengurus profesional untuk membolehkan sasaran penjanaan pendapatan dapat dilaksanakan secara lebih terancang dan efisien.

(e) Meningkatkan endowment untuk menaja aktiviti penyelidikan. dan sebagainya. pendidikan eksekutif. dan kenderaan. menggunakan kepakaran dalaman untuk perkhidmatan profesional. geran penyelidikan dari penajaan. perjalanan dan aktiviti luar kampus. Dalam konteks menjadi Universiti Penyelidikan. program in-house training dijalankan di dalam kampus. program latihan profesional dan seumpamanya dengan sasaran RM100 juta pada tahun 2010. membangunkan kemudahan akademik. (c) Meningkatkan penjanaan pendapatan universiti menerusi penyewaan ruang dan kemudahan universiti. STRUKTUR Struktur melibatkan bentuk organisasi yang diperlukan untuk membolehkan UTM mencapai objektif jangka sederhana. menaja kemudahan makmal dan membiayai aktiviti ilmiah dengan sasaran RM10 juta pada tahun 2010. bekalan air.62 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI (b) Mengurangkan perbelanjaan sebagai contoh jamuan ketika mesyuarat dan majlis keramaian. pengurangan penggunaan sumber seperti kertas dan printer cartridge. (d) Mengurangkan birokrasi dan pertindihan kerja antara unit di UTM melibatkan unit akademik dengan pentadbiran yang memberi kesan kepada pengurangan kos operasi dasar sedia ada. mengoptimumkan penggunaan kemudahan universiti seperti tenaga elektrik. khidmat perundingan profesional. struktur ini melibatkan inisiatif yang membolehkan staf UTM .

peperiksaan dan seumpamanya dikendalikan oleh unit akademik dikenali sebagai ‘Fakulti’ diketuai oleh Dekan. syarikat hiliran dan seumpamanya dikendalikan oleh unit akademik dikenali sebagai Research Alliance diketuai oleh Pengarah Eksekutif. Dari segi pengurusan. Untuk itu. Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) mengetuai Struktur Penyelidikan. Dengan kata lain. sepanjang tahun 2009. penulisan. citation. Sementara aktiviti berkaitan penyelidikan seperti pegawai penyelidik. berbanding kaedah pengajaran sebelum ini sekadar merujuk dan menghamburkan semula bahan-bahan dari buku teks atau jurnal semata-mata. staf UTM perlu bersiap-siaga menyediakan diri untuk menjadi graduate faculty dan mengajar berasaskan pengalaman dan dapatan kajian sendiri. Aktiviti berkaitan pengajaran seperti pendaftaran mahasiswa. Kedua-dua struktur ini saling lengkap melengkapi dan menyokong antara satu sama lain kerana staf akademik perlu menentukan tahap penglibatan masing-masing dalam aktiviti pengajaran dan penyelidikan tersebut. Tanpa menafikan peranan serta kepentingan pengajian peringkat ijazah sarjana muda. penjanaan dan pengurusan dana. kuliah. UTM akan menjadi universiti pascasiswazah dan bentuk pengajarannya banyak diwarnai oleh dapatan kajian pelbagai bidang. harta intelek. kemudahan penyelidikan. kita telah berjaya memperkenalkan dua struktur baru universiti berasaskan kepada Struktur Pengajaran dan Struktur Penyelidikan. akreditasi program. Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan) mengetuai Struktur Pengajaran.PENDAHULUAN STRUKTUR 63 menggunakan 70 peratus masa untuk aktiviti berkaitan penyelidikan menjelang tahun 2012. Dari segi pengurusan. Penentuan tahap tersebut akan diambil kira dari segi penilaian tahunan dan memberi kesan kepada proses .

ketidaktelusan dan hal remeh-temeh berkaitan penilaian serta kenaikan pangkat sehingga boleh menjejaskan budaya ilmu. Inisiatif baru sedang dirangka termasuklah cloud computing dan kemudahan broadband wi-fi yang menyeluruh di kedua-dua kampus. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni) berperanan mengetuai pasukan gerak khas untuk memacu perkembangan sahsiah dan keinsanan mahasiswa. Ketua Pustakawan PSZ menyediakan kemudahan maya dan meningkatkan bahan bacaan realiti. Ini penting kerana kita mahu mengurangkan catur politik (politiking). menyediakan bekalan air dan elektrik. UTM juga ditunjangi pelbagai unit lain yang berperanan menyediakan kemudahan dan perkhidmatan kepada warga kampus. Pendaftar mengetuai jentera untuk memperkemas sistem pengurusan universiti dan membangun modal insan minda kelas pertama dengan nilai Malaysia. Selain kedua struktur utama tersebut. Hal yang sama sedang dimurnikan untuk staf bukan akademik. sehinggalah kemudahan kerusi meja di . reputasi dan ekosistem intelektual yang cuba kita bangunkan. budaya berprestasi tinggi. malah diperluaskan kepada alumni UTM. pihak pengurusan juga telah menyiapkan skema pemarkahan baru untuk penilaian tahunan dan kenaikan pangkat staf akademik. budaya inovasi.64 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI kenaikan pangkat. sinergi. Pengarah Harta Bina dan anggotanya giat berkerja dari menghantar pelawat ke kampus. Pengarah CICT dan pasukannya pula terus maju menyediakan kemudahan dan prasarana ICT (yang begitu pesat berkembang jauh melebihi keupayaan kita untuk cuba memahami model terbaru) bukan sahaja kepada staf dan mahasiswa. Menerusi rundingan pelbagai hala dan peringkat yang mengambil masa lebih enam bulan. Reading Stations dan sejak kebelakangan ini menguruskan pencarian data berkaitan citation dan faktor impak jurnal.

kesepakatan. kelemahan. Pejabat Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi pula membantu menyediakan perancangan korporat (dan pemantauan BSC) dan menaikkan citra serta reputasi UTM menerusi pelbagai saluran maklumat menggunakan pendekatan dan penjenamaan terpilih. kekhilafan. (d) Memperkayakan kebaikan. terutamanya dari segi percambahan idea. (b) Efisien dari segi pengurusan dan pentadbiran melibatkan semua individu dan penyedia perkhidmatan. Sebaliknya mengutama dan ‘mengarus-perdanakan’ kesamaan. bukan memberatkan hal berkaitan prosedur dan birokrasi. Perlu juga diingatkan bahawa struktur baru UTM ini hanya efektif dan produktif untuk mencapai matlamat universiti dalam ekosistem intelektual yang mempunyai ciriciri berikut: (a) Sinergi dalam kalangan warga UTM. kemuliaan dan kehebatan sesama warga kampus untuk menyemarakkan semangat berpasukan. keadilan. guna sama kemudahan universiti (termasuk peralatan makmal dan perisian komputer) dan kesepakatan serta bertolong-bantu untuk mencapai sesuatu objektif organisasi. Pengarah. Secara umumnya semua pihak – menerusi dua struktur utama dan struktur sokongan – di UTM mempunyai tugasan dan amanah masing-masing untuk sama-sama berganding bahu memaju dan memacu UTM seadanya. memperkecilkan keburukan dengan cara tidak memperbesar-besarkan perbezaan. keaiban dan kecacatan individu atau organisasi.PENDAHULUAN BUDAYA 65 pejabat dan dewan kuliah. (e) Penyelesai masalah bukan penimbul masalah dengan menggunakan seluruh keupayaan diri untuk membantu . kesalahan. (c) Mengutamakan pencapaian.

membukit timbunan buku. pentadbir dan staf yang menyediakan khidmat sokongan. . permasalahan sama ada melibatkan organisasi atau budaya kampus. wajah antik atau moden bangunan. maka budaya ilmu adalah nadi yang seharusnya mencorakkan organisasi UTM. inovasi dan kreativiti. (f) Proaktif dalam menangani setiap isu. Budaya ilmu adalah ‘universiti’ kerana konsep universiti itu bukan terletak pada fizikal tersergam. termasuklah universiti-universiti tersohor dan badan korporat multinasional. mahasiswa. Budaya Ilmu Sebagai sebuah institusi ilmu. Konsep universiti merujuk kepada cara hidup. cabaran. integriti. BUDAYA Strategi dan struktur organisasi perlu didukung dengan nilai dan budaya murni warga kampus. amalan kerja dan pencapaian sesebuah komuniti akademik yang dianggotai oleh pensyarah. deretan ribuan komputer atau kecanggihan peralatan makmal.66 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI menyelesaikan apa sahaja masalah dan kelemahan organisasi. Hal ini amat menyerlah dengan ketara dalam banyak organisasi cemerlang. Budaya yang segar akan menyediakan ekosistem intelektual yang menggalakkan pencapaian prestasi tinggi.

dan (c) Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu. Barangkali itulah sebabnya pembangunan sesebuah universiti sering kali diselaraskan dengan pembangunan sesuatu inisiatif besar. 2009). negara dan peradaban. kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein telah melakukan transformasi besar apabila membangunkan pusat- . sering kali membicarakan persoalan budaya ilmu pada setiap kesempatan. Amalan dan Panduan (Edisi Kedua: Penerbit UTM Press. (b) Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu. Amalan dan Panduan (Penerbit UTM Press. panduan dan amalan untuk dihayati oleh seluruh warga UTM. Pada hemat saya. Ini termasuklah menjayakan deretan aktiviti dan program yang boleh menyuburkan lagi suasana pembelajaran formal dan tidak formal yang menjadi latar kampus untuk menyemarakkan kecintaan dan penghayatan terhadap konsep dan tanggungjawab keilmuan. Universiti sinonim dengan ilmu dan tidak boleh dipisahkan dengan perkembangan ilmu. konsep ilmu dan nilai ilmu merupakan aspek teras.PENDAHULUAN BUDAYA 67 Maka itulah rasional saya. maka peranan universiti cukup kritikal dan perlu digarapi secara lebih berhemah. Dalam konteks ini. 2009). biar apapun peranan dan falsafah sesebuah universiti. Saya juga sempat menulis tiga buah buku untuk menjelaskan konsep budaya ilmu: (a) Memperkasa Budaya Ilmu: Konsep & Amalan (Penerbit UTM Press. saya telah melancarkan pakej budaya ilmu UTM yang mengandungi gagasan. 2009). Kepentingan membangunkan universiti mendahului kepentingan memajukan sesuatu sektor di sesebuah negara. Disebabkan ilmu merupakan asas kemajuan dan pembangunan sesebuah bangsa. Pada perhimpunan bulanan Mei 2009.

tetapi semua berakar umbi kepada asas ilmu. UPM dan ITM) untuk melahirkan graduan dalam pelbagai bidang dan jurusan profesional. Apa yang menarik. mendalami sesuatu disiplin ilmu dan mengajar atau berkuliah semata-mata. dan negara amnya. Ilmu juga adalah penyuluh dan penentu sesuatu kegiatan. bagi memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia. Dengan ilmu juga. berprestasi tinggi dan setia kepada aspirasi memajukan UTM khususnya. Memang ketiga-tiga peranan tersebut adalah asas kepada tugas kesarjanaan. berintegriti. kita akan menjadi lebih tabah.T. UKM. kerana ilmu merupakan petunjuk dan pemberi arah terhadap tindakan dan amalan yang akan dilakukan. Ilmu perlu didahulukan daripada amal dan tindakan lain. memperkayakan minda dan memantapkan aqidah. Banyak tanggapan diberikan tentang bentuk dan ciri kecemerlangan akademik. Dengan ilmu.68 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI pusat pengajian tinggi (misalnya USM. Inilah syarat kejayaan dan perkembangan sesebuah bangsa gemilang sehingga menghasilkan tamadun besar bersifat sejagat. Dalam konteks budaya ilmu di universiti. khususnya berkaitan dengan aspek pembangunan negara. termasuklah dalam kalangan Bumiputera. Ilmu juga membolehkan kita lebih tawaduk dan bertaqwa kepada Allah S. Justeru kita tidak wajar menafikan kepentingan inisiatif ekonomi dan pembangunan negara dalam konteks universiti. kita akan mengetahui kelemahan dan kejahilan sehingga membolehkan kita terus menimba ilmu sepanjang hayat. pemerkasaan budaya ilmu telah diteruskan di bawah kepimpinan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Razak dalam gagasan 1Malaysia. UTM. sekali gus mengukuhkan idealisme. . misalnya tidak terhad kepada kebolehan memahami. Kecemerlangan pengajar dan guru dalam konteks universiti. ‘kecemerlangan akademik’ merupakan ukuran pencapaian prestasi tinggi.W.

misalnya tentang fizik atom. Pembinaan konsep dan prototaip menjadi semakin ketara dalam penyelidikan saintifik termasuk di universiti. Kira-kira seabad yang lalu. malah kepada seluruh rantaian . (d) Aplikasi ilmu menerusi sumbangan kesarjanaan dari segi penggubalan dasar.PENDAHULUAN BUDAYA 69 Namun demikian. Peranan kesarjanaan ini akan terus berkembang selari dengan perkembangan semasa. penyelidikan saintifik hanya tertumpu kepada teori dan peranannya dalam beberapa senario dan konteks tertentu. Ketiga-tiga bidang tersebut digunakan dengan meluas dalam Perang Dunia Kedua. pembikinan prototaip. mengatasi kepentingan ilmu asas dan teras. yang semuanya terangkum dalam penjanaan nilai tinggi (value creation). aspek gunaan tersebut tidak terhad kepada pengajaran dan pembelajaran. penjanaan harta intelek dan penyediaan asas ilmu kepada penjanaan industri dan pekerjaan baru. Lima puluh tahun kemudiannya. automotif dan telekomunikasi. (e) Aktivis ilmu menerusi pelbagai kegiatan untuk menyuburkan budaya ilmu. (c) Pemantapan ilmu menerusi penglibatan dalam jawatankuasa atau panitia. banyak fungsi lain juga perlu dilaksanakan selaras dengan idealisme dan tugas kesarjanaan yang merangkumi aspek-aspek berikut: (a) Penyebaran ilmu menerusi penerbitan ilmiah dan wacana umum. aspek gunaan terus berkembang selari dengan perkembangan pelbagai disiplin ilmu gunaan. aspek gunaan semakin berkembang. (b) Penerokaan ilmu menerusi penyelidikan lanjutan. Ketika ini. Selepas era tersebut.

Nor Wan Daud. Model perniagaan melibatkan organisasi perniagaan dan perkongsian sumber. kekuatan dan kebahagiaan seseorang dan sesuatu bangsa. apatah lagi mengembangkannya tanpa budaya ilmu yang baik. Aspek penawaran melibatkan konsep produk. ialah kewujudan suatu keadaan setiap lapisan masyarakat melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan keilmuan pada setiap kesempatan. proses. ditentukan dan diputuskan serta dilaksanakan berdasarkan . menurut tafsiran Wan Mohd. penawaran dan penyampaian. Semua rantaian nilai ini memberi kesan kepada nilai dan konsep ilmu secara menyeluruh.70 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI nilai (value chain) sesuatu bidang. termasuk universiti. dan penyampaian melibatkan distribution channel. Malah dia akan bergantung kepada orang atau bangsa yang berilmu. Wan Mohd. manfaat dan pencapaian. Nor Wan Daud (1991) lagi. malah melibatkan penjanaan nilai tinggi dari aspek model perniagaan. Pihak industri sebagai contoh mengharapkan peranan universiti lebih menyeluruh melibatkan inovasi dalam seluruh aspek. Proses pula merangkumi pemboleh proses (process enabler) dan proses teras. sistem produk dan perkhidmatan sokongan. tidak terhad kepada produk dan teknologi. Keupayaan untuk menyuburkan kreativiti dan inovasi memerlukan ilmu dan budaya ilmu yang mantap. penjenamaan dan pengalaman pengguna.” Budaya ilmu. Seseorang individu atau sesuatu bangsa yang mempunyai kekuasaan atau kejayaan tidak boleh mempertahankan miliknya. bahawa: “pembinaan budaya ilmu yang bersepadu dan jitu merupakan prasyarat awal dan terpenting bagi kejayaan. Hal ini diberi penegasan oleh Prof. dan keadaan di mana segala tindakan manusia baik pada tahap individu atau masyarakat.

kebaikan mutlak martabat tertinggi dalam sistem nilai individu dan masyarakat. antara lainnya. iaitu konsep Tuhan.PENDAHULUAN BUDAYA 71 ilmu pengetahuan. pengorbanan yang ikhlas dan jiwa yang berani. manusia dan alam semesta. beliau mengemukakan beberapa cadangan untuk menyuburkan budaya ilmu. walaupun semasa di penghujung hayatnya. (f) Ganjaran setiap usaha untuk mencari dan menyebarkan ilmu adalah berbentuk dalaman (intrinsik) dan keakhiratan. . (g) Pembinaan tamadun ilmu hanya mungkin terhasil jika ilmu diberikan status sebagai ‘the highest good’. ilmu perlu diletakkan sebagai kebaikan mutlak kerana proses pencapaian ilmu. perlu terdapat kecintaan terhadap ilmu pengetahuan serta kegigihan menimba. (c) Pembinaan budaya dan tamadun ilmu yang bersepadu adalah berasaskan tiga perkara utama. memerlukan usaha yang gigih. (b) Dalam sistem nilai tersebut. menyebar dan mengamalkannya dianggap sebagai suatu idealisme dan kebaikan tertinggi yang menjadi punca segala kebaikan yang lain. pandangan dunia (world-view) dan idealisme sesebuah sistem sosial serta individu di dalamnya. (e) Dalam budaya ilmu. kesabaran yang banyak. (d) Budaya ilmu terbukti wujud kerana ilmu merupakan perkara penting yang mahu disampaikan kepada seseorang atau oleh seseorang manusia. antaranya ialah: (a) Pembinaan budaya ilmu dan tamadun yang lahir daripadanya merujuk pada sistem nilai (aksiologi). Dalam menggarap konsep dan pelaksanaan budaya ilmu.

betapapun rendah taraf sosioekonominya. menyuburkan pemikiran ilmiah. mempelajari dunia penerbitan. saya bimbang apabila terdapat dalam kalangan staf dan mahasiswa universiti yang gemar membincangkan perkara-perkara yang dianggap ‘ringan’ dan lebih menjurus kepada isu remeh-temeh seperti kepentingan peribadi. Justeru setiap lapisan masyarakat perlu menghormati ilmu dan ilmuwan. staf bukan akademik sehingga mahasiswa dan kolej kediaman turut menyemarakkan program budaya ilmu. Saya juga berharap agar semua pihak dari staf akademik. (j) (k) Para pemimpin memainkan peranan penting untuk memperkasakan penyebaran ilmu pengetahuan. memeriahkan wacana serta perbincangan berdasarkan adab serta mengukuhkan tali silaturahim dalam kalangan warga kampus. Hal ini tidak jauh bezanya dengan perbahasan dan pertukaran .72 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI (h) Pembinaan tamadun ilmu bererti kegiatan pendidikan bersifat seumur hidup (life long learning). menggerakkan budaya membaca. Budaya ilmu mencetuskan tamadun yang banyak membantu manusia. menyemarakkan kreativiti. khususnya warga UTM perlu komited kepada penyuburan budaya ilmu sebagai tanda kefahaman kita terhadap konsep ilmu dan penghayatannya. mengusahakan penyelidikan bidang baru. mencari pasangan hidup apatah lagi hedonisme. dari buaian hingga ke liang lahad. berkongsi pengalaman akademik. Program ini penting untuk menjana kecintaan terhadap ilmu. melaksanakan inovasi. dan bersifat menyeluruh dan bersepadu. Seluruh warga Malaysia. Sehubungan itu. (i) Budaya ilmu yang sebenar akan memberi peluang kepada semua ahli sesuatu masyarakat itu untuk mencari ilmu dan ketinggian melaluinya.

Kadangkala ada juga kecenderungan untuk membesar-besarkan perkara kecil yang boleh diselesaikan di peringkat individu. Fokus kita mungkin berbeza bergantung kepada tugasan jawatan masing-masing. tanpa mempolemikkan bagi hebahan dan tatapan umum dalam media massa atau internet. terlibat dengan urusan yang menyalahi norma-norma integriti. hakikatnya kita sama-sama menjalankan tugas untuk menyediakan perkhidmatan nilai tinggi menerusi proses keilmuan. pihak pengurusan universiti wajar menjemput tokoh-tokoh tersohor dalam pelbagai bidang untuk turut sama menyemarakkan program budaya ilmu. Pustakawan pula menyedia .PENDAHULUAN BUDAYA 73 maklumat bersandarkan kepada sumber internet yang tidak digarap dengan kritis dan selektif. penyeliaan atau penerbitan. rakan sejawat. Para pensyarah misalnya. bertanggungjawab untuk menggarap dan menyebarkan ilmu pengetahuan sama ada menerusi kuliah. kita sedang menghadapi banyak permasalahan pokok yang membelenggu pembangunan umat dan negara yang belum sempat. persatuan mahasiswa atau berbincang dengan pensyarah atau pegawai universiti dengan mudah. di samping berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan menerusi kegiatan penyelidikan dan pembangunan. Berpaksi Inovasi Biarpun apapun nama jawatan kita di UTM. atau tidak upaya kita tangani. Hakikatnya. Sehubungan itu. Dalam konteks budaya ilmu. Lebih parah lagi jika masa dan upaya dihabiskan untuk membicara dan melakukan aktiviti yang melanggar undangundang negara dan peraturan universiti. kita perlu berusaha memahami pelbagai pemikiran menerusi tulisan dan lisan yang mempunyai taraf keilmuan yang tinggi serta berwibawa.

mengajar. memperluas jaringan dan memperdalam komitmen terhadap budaya ilmu walau bila dan di mana sahaja berada. satu task force telah dibentuk yang diketuai oleh Naib Canselor sendiri untuk memastikan budaya inovasi menjadi paksi perkembangan organisasi UTM. Inilah konsep inovasi – sentiasa menambahbaik. Sesungguhnya. Sehubungan itu. sama ada maya atau realiti. menyelidik. penerbitan dan perkhidmatan dilaksanakan pada tahap terbaik. untuk membolehkan pensyarah dan mahasiswa melaksanakan tanggungjawab keilmuan masing-masing. mencari kaedah baru untuk lebih efektif dan efisien – sebagaimana yang disarankan nilai aspirasi 1Malaysia yang perlu kita terapkan dalam organisasi. . iaitu menyuburkan budaya ilmu dan memperkasa kegiatan keilmuan. Staf sokongan lain turut menyumbang menyediakan segala keperluan dari segi sistem. Bagi orang Jepun konsep kaizen atau sentiasa lebih baik adalah mantera korporat yang monumental. penyelidikan dan pembangunan.74 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI kemudahan kepustakaan. melakukan pembetulan. Kita juga digalakkan berlumba-lumba untuk menjadi lebih baik dan menabur lebih banyak jasa bakti. Staf CICT berperanan menyediakan infrastruktur maya menerusi peralatan canggih sama ada menerusi khidmat dalam talian. Petugas Pejabat Harta Bina pula menyediakan fasiliti dan utiliti untuk membolehkan ekosistem intelektual berfungsi dengan sebaik-baiknya. atau wi-fi bagi membolehkan warga kampus belajar. maka kita perlu melakukan inovasi untuk memperbaiki mutu kerja dan pencapaian diri dan organisasi. Orang Islam pula diperingatkan bahawa kita perlu lebih baik hari ini dari semalam. tugasan seharian kita di universiti tidak boleh lari dari dua perkara penting. Untuk terus memberi khidmat. kewangan dan kemudahan untuk membolehkan proses pembelajaran dan pengajaran.

Konsep Universiti Penyelidikan Inovatif Dalam syarahan yang berjudul Universiti. Sementara ‘inovasi’ pula menjurus kepada penambahbaikan dan penyesuaian kepada pemikiran. sekali gus membantu meningkatkan daya saing negara daripada segi model baru pembangunan ekonomi berasaskan nilai tinggi menerusi kreativiti dan inovasi. saya telah mengemukakan gagasan baru untuk membolehkan UTM memainkan peranan yang berpusat dan bermakna sebagai pencetus utama kreativiti dan inovasi dalam konteks institusi dan penglibatan warga tempatan. UTM menerima gagasan aspirasi kepemimpinan negara kini untuk menggalakkan ‘budaya inovasi’. Kuala Lumpur pada 11 Ogos 2009 yang lalu. Menjadi harapan saya menerusi syarahan tersebut. Sebagai sebuah IPTA berteraskan sains dan teknologi. Di samping itu. sedikit sebanyak dapat membantu semua pihak dalam usaha untuk merangka strategi dan perancangan bagi membolehkan universiti memberi sumbangan besar kepada pembinaan jiwa dan keinsanan bangsa. idea dan gagasan baru. idea atau gagasan sedia ada sehingga memberi nilai tambah baru yang boleh diguna pakai.PENDAHULUAN BUDAYA 75 Lampiran 4 menjelaskan kerangka pakej budaya tentang komitmen UTM untuk memperkasa budaya inovasi. Daripada segi konsep. budaya inovasi turut merangkumi kreativiti dan inovasi yang menjadi penggerak kepada pertumbuhan ekonomi masa depan menerusi gagasan ‘ekonomi inovasi’. Kreativiti dan Inovasi di UTM International Campus. . ‘Kreativiti’ dalam konteks ini melibatkan pemikiran. universiti dapat memantapkan lagi peranan tradisionalnya sebagai pusat perkembangan ilmu dan pemugar tradisi intelektual.

kreativiti dan nilai tinggi bukan sahaja dari segi pengurusan. inovasi dalam bentuk produk dan perkhidmatan juga boleh dikomersialkan. Oleh yang demikian. Semua lapisan masyarakat perlu didedahkan supaya dapat memahami aspirasi budaya inovasi untuk memacu perubahan dan pembangunan. Budaya inovasi tidak boleh hanya dikhususkan kepada kelompok ahli sains atau pakar teknologi. amalan dan penghayatannya. pihak pengurusan UTM sedang menyediakan kertas cadangan kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi untuk membolehkan UTM mendapat status . produk hi-tech.76 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI dimanfaatkan. Di samping itu. malah dari segi hasil proses serta aplikasi ilmu. Sehubungan itu. dasar dan inisiatif perlu dirangka segera supaya kreativiti dan inovasi diperluaskan dimensi. ‘Ekonomi inovasi’ bermakna pertumbuhan ekonomi yang dijana menerusi budaya inovasi dengan tumpuan kepada nilai tinggi dan pendekatan baru dalam setiap sektor untuk mencipta kaedah baru menjana kekayaan. dijadikan asas serta dasar lebih produktif. atau bidang yang sarat birokrasi seperti pentadbiran awam. terutamanya bidang yang selama ini sifatnya rencam kerana sarat teknologi seperti industri penghasilan perisian baru. UTM berhasrat untuk menjadi ‘Universiti Penyelidikan Inovatif’ iaitu konsep baru yang menyatukan antara ‘Universiti Penyelidikan’ dengan ‘budaya inovasi. sistem dan penyampaian. Rajah 2 menunjukkan gagasan konsep ‘Universiti Penyelidikan Inovatif’ untuk diaplikasi di UTM.’ Universiti Penyelidikan Inovatif mengadunkan antara universiti berteraskan aktiviti penyelidikan dan pengajian pascasiswazah dengan universiti yang mengalakkan reka cipta. Sehubungan itu. sebaliknya perlu difahami dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam segala bidang.

Radin Umar Radin Sohadi. Saya telah memulakan perbincangan awal dengan YB Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin dan Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi. UTM mempunyai tanggungjawab untuk membudayakan inovasi dalam setiap aspek kegiatan kampus. Perundingan dan khidmat profesional. Dato’ Prof. Dr. iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Pengajaran dan pembelajaran. . Penyelidikan dan pembangunan. Ir. Penulisan dan penerbitan.PENDAHULUAN BUDAYA 77 Proses Sistem Petunjuk Prestasi UNIVERSITI PENYELIDIKAN INOVATIF Ekosistem Inovasi Program Teras Budaya Inovasi Kepimpinan Inovasi Rajah 2 Konsep ‘Universiti Penyelidikan Inovatif’ untuk Diaplikasi di UTM sebagai Universiti Penyelidikan Inovatif. Pengurusan dan pentadbiran. termasuklah tujuh bidang tugas utama. Konsep Inovasi Seluruh Dimensi Sebagai sebuah institusi pengajian tinggi.

Dalam bidang pengajaran dan pembelajaran misalnya. Pusat Pengajaran dan Pembelajaran (CTL) akan mengadakan pelbagai kursus dan latihan untuk memperkenalkan sistem penyampaian P&P yang kreatif dan inovatif. menggunakan pelbagai saluran. Pejabat . setiap warga UTM – mahasiswa dan staf seluruhnya – perlu bersikap proaktif dan memainkan peranan penting untuk menjana idea-idea baru yang kreatif dan inovatif (Lihat Lampiran 4). dan (g) Tanggungjawab sosial universiti. staf pentadbiran tidak perlu berasa bimbang kerana seakan-akan ‘kehilangan kuasa’ akibat perlaksanaan sistem penyampaian yang lebih fleksibel. staf akademik diminta untuk memastikan keberkesanan P&P dengan menggunakan pendekatan baru yang menarik dan mesra mahasiswa. peluang dan didorong untuk menjana idea dan pencaraan baru dalam pengurusan dan pentadbiran. Sehubungan dengan pembudayaan ilmu dan inovasi dalam organisasi. termasuk maya yang sudah pasti akan meningkatkan produktiviti.78 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI (f) Pembangunan staf dan mahasiswa. Warga UTM perlu diberi ruang. Pemikiran konvensional ala-Max Weber yang menonjolkan ciri seseorang pegawai dengan kuasa tidak seharusnya menjadi resam pentadbiran di UTM. Pejabat Pendaftar yang merupakan nadi utama yang menggerakkan jentera pengurusan dan pentadbiran akan membuat kajian dan penilaian yang berterusan untuk memastikan sistem penyampaian perkhidmatan UTM dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Sebaliknya. khususnya untuk mengurangkan kerenah birokrasi yang sering kali melelahkan. pengurusan terkini lebih mementingkan hasil dan pencapaian berbanding proses dan sistem kerja. Untuk itu. Saya menghargai peranan yang dimainkan oleh Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi (BPPO).

bukan sahaja untuk menambah pendapatan universiti tetapi memberi impak tinggi kepada reputasi dan citra UTM. seperti Sekolah Pengajian Siswazah. Dalam aspek pembangunan staf. Jadual 11 adalah menjelaskan tentang fokus dan inisiatif inovasi seluruh dimensi UTM yang dimaksudkan. saya berharap agensi pusat. Selain itu. saya juga meminta BPPO terus melakukan inovasi dalam pembangunan sistem penyampaian di UTM termasuklah menggunakan pelbagai kaedah tercanggih yang efisien seperti pengurusan digital dan automasi. Selain mengucap syabas.PENDAHULUAN BUDAYA 79 Pendaftar yang telah melakukan pelbagai inisiatif inovasi untuk memperkemaskan sistem penyampaian perkhidmatan UTM. beberapa unit pentadbiran lain diharap dapat turut sama memperkasakan sistem pengurusan supaya sentiasa mesra pelanggan. Semua warga UTM perlu berganding bahu untuk mengupayakan inovasi dalam pengurusan agar pencapaian organisasi melayakkan UTM menjadi Universiti Penyelidikan Inovatif terulung. . Pejabat Bendahari yang diberi tanggungjawab membantu universiti untuk menyediakan garis panduan penjanaan kewangan menerusi pelbagai projek dan perkhidmatan. penerbitan dan penjanaan pendapatan khususnya menerusi kerja perundingan. Biro Inovasi dan Perundingan dan Penerbit UTM Press dapat bergerak seiring dengan hasrat universiti untuk memperkemaskan jentera organisasi supaya tidak berlaku pertindihan dengan unit lain. Unit Pengurusan Modal Insan dan Unit Pembangunan Modal Insan perlu mengada dan menjalin kerjasama strategik untuk membolehkan staf menyumbang kepada UTM secara optimum. Pusat Pengurusan Penyelidikan. inovasi. Usaha inovasi pengurusan yang berterusan boleh dilakukan dengan kerjasama Unit Kualiti UTM. sekali gus memberi tumpuan untuk meningkatkan lagi pencapaian dalam bidang penyelidikan. Secara spesifik. Dalam hal ini.

80 Jadual 11 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Fokus dan Inisiatif Inovasi Seluruh Dimensi UTM Pusat Tanggungjawab • • • • Fokus Tanggungjawab Inisiatif Pengajaran dan • Program pengajaran Pembelajaran dan pembelajaran high efficiency. high impact Fakulti SPS CTL Pejabat Pengajian Prasiswazah Pengurusan dan • Program inovasi Pentadbiran dalam pentadbiran seluruh dimensi • Memperkemaskan sistem penyampaian • Program kepuasan pelanggan Penyelidikan dan Pembangunan • Program impak • Pendaftar • Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi • Unit Kualiti tinggi • Research Alliance • RMC • Pusat Kecemerlangan Penulisan dan Penerbitan Perundingan dan Khidmat Profesional • Program impak • RMC • Penerbit UTM Press • UTSB • BIP • Pusat Kecemerlangan tinggi • Program Menjana Pendapatan Universiti • Program networking • Minda kelas pertama • Nilai tinggi • 1Malaysia 1UTM Pembangunan Staf • Pengurusan Modal Insan • Pembangunan Modal Insan Pembangunan Mahasiswa • Transformasi • Fakulti-fakulti • Kolej-kolej • Hal Ehwal Mahasiswa • Program Fellow Akademik Mahasiswa • Alumni .

Amerika Syarikat Catatan • Menggunakan sekurang-kurang satu kajian kes setiap semester yang disediakan oleh Harvard Business School untuk seluruh mahasiswa UTM bermula sesi akademik 2010/11. Antara lain.) . (samb. maka pihak pengurusan universiti akan memulakan beberapa inisiatif baru sepanjang tahun 2010.PENDAHULUAN BUDAYA 81 Saya amat berharap agar kita semua dapat terus berganding bahu berusaha untuk mencapai misi utama UTM bagi menerajui pembangunan sumber manusia dan teknologi yang kreatif selaras dengan aspirasi negara. • Mahasiswa UTM mengikuti Harvard Summer Course. • Inisiatif teknologi turbin MIT-UTM. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan UTM sentiasa terkehadapan dan berupaya menggunakan peluang serta ruang yang ada untuk menjadi institusi pengajian tinggi terulung. Inisiatif Khas Untuk memastikan UTM mempunyai competitive edge. Amerika Syarikat Sukan UTM. • Penubuhan Makmal Teknologi Sains 2 Kerjasama dengan Massachusetts Institute of Technology (MIT). • Lawatan dan pertukaran akademik. Kerjasama dengan Universiti Harvard. • Inisiatif Bioteknologi MIT-UTM. • Menganjurkan Malaysia Interest Group berpusat di Boston. inisiatif ini sebagaimana diperincikan dalam Jadual 12 termasuklah: Jadual 12 Inisiatif Khas Inisiatif 1.

termasuklah air bawah tanah dan pelestarian sumber air. Jepun Catatan • Penganjuran kursus untuk 20 staf UTM tentang Discipline of Innovation (DOI) pada April 2010. Amerika Syarikat Formula 1 Projek 1Malaysia • Inisiatif Environmental Performance 6 Index (EPI) dengan kerjasama kerajaan Malaysia dan UTM.82 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Jadual 12 (samb. Amerika Syarikat Kerjasama dengan Universiti Kyoto. Jepun • Pertukaran staf dan mahasiswa. • Program kerjasama akademik dalam 4 kerangka Sustainable Technology. • Kerjasama membangunkan kereta 7 Formula 1 bersama Air Asia. Palo Alto. Petronas dan Proton. Madinah Water Project • Kerjasama dengan Universiti Taibah. • Forum teknologi untuk peneraju 8 Global CEO Technology Forum 2010 badan korporat dan agensi awam tentang perkembangan teknologi dengan kerjasama strategik beberapa syarikat dan tokoh antarabangsa. kerangka Low Carbon Society. • 500 mahasiswa luar negara di UTM. 5 Kerjasama dengan • Program kerjasama akademik dalam Universiti Hiroshima. . 10 Madinah untuk kajian berkaitan pengurusan air di kota Madinah. Kerjasama dengan Universiti Columbia. • Pertukaran staf dan mahasiswa. 9 Iskandar Malaysia • IMAP adalah networking UTM hasil Academic Partnership University Presidents‘ Global Forum (IMAP) 2009 untuk membolehkan UTM berperanan dengan lebih efektif. • Menubuhkan Pusat Inovasi UTM-SRI.) Inisiatif 3 Kerjasama dengan SRI International.

Kita bermula dengan penuh kesederhanaan. yang menjadi sanjungan bangsa. Mari kita ungkapkan kembali peranan kita agar lebih relevan dalam suasana persaingan global untuk menjana nilai tinggi dalam setiap bidang yang kita ceburi. Sepanjang tahun 2009. Institut Teknologi Kebangsaan (1972) dan Universiti Teknologi Malaysia (1975). Marilah kita melangkah dalam angkatan ilmuwan memantapkan gerak kerja nilai tinggi untuk dipersembahkan kepada ibu pertiwi sebingkis sumbangsih – tanda pengorbanan sebagai anak merdeka di Malaysia.W. menyubur iltizam dan meniup semangat untuk kita terus memartabat dan mengangkasa UTM sebagai institusi ilmu yang ulung. bangsa dan negara. Marilah kita titipkan kembali lafaz dan niat untuk kita menyuburkan keikhlasan “Kerana Tuhan Untuk Manusia. melebihi kepentingan peribadi dan kelompok. Pada kesempatan ini mari kita memahat azam.PENDAHULUAN KESIMPULAN 83 KESIMPULAN Kita sewajarnya melafaz syukur kepada Allah S. Sejak awal alaf baru kita telah mengorak langkah menuju universiti kelas dunia. Marilah sama-sama kita memikir dan memahami peranan masing-masing dengan lebih jelas dan pasrah sebagai ‘pahlawan ilmu’ dalam ekosistem intelektual yang dilatari model ekonomi baru berteraskan kreativiti dan inovasi. Dari Sekolah Teknik (1904) menjadi Maktab Teknik (1946). agama.T kerana kita sebagai warga UTM menunjukkan tekad dan komitmen tinggi untuk melihat UTM terus maju dan bersaing di persada antarabangsa. kita telah memulakan proses transformasi secara lebih menyeluruh untuk melayakkan UTM menjadi Universiti Penyelidikan yang berpaksi inovasi dan bertunjang budaya ilmu. Salam Tahun Baru 2010! Semoga kita lebih berjaya memacu UTM di pentas akademia global! .” Marilah sama-sama kita segarkan semangat untuk sentiasa rela dan sedia berkorban demi kepentingan organisasi.

84 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI .

PENDAHULUAN 85 LAMPIRAN .

MISI : Menjadi peneraju dalam pembangunan modal insan dan teknologi inovatif yang menyumbang kepada pengkayaan khazanah negara.Lampiran 1 Peta Strategik UTM 86 Strategik Keyakinan VISI : Diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan akademik dan teknologi bertaraf dunia. T2: Menyediakan kepimpinan & menyumbang menerusi penyelidikan & inovasi (S3): Institut penyelidikan & inovasi teknologi yang tersohor (S4): Reputasi bertaraf antarabangsa (S5): Sumbangan besar/ bermakna kepada masyarakat T3: Mencapai imej & penjenamaan yang memenuhi keperluan stakeholder T4: Menyumbang kepada masyarakat menerusi program komuniti & outreach T1: Menyumbang kepada pembangunan modal insan menerusi pendidikan berkualiti Perspektif Stakeholder (S1): Graduan berkualiti & kebolehpasaran di peringkat global (S2): Menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat INOVASI UNIVERSITI (P1): Penambahbaikan kualiti akademik yang berterusan (P4): Meneraju dan menyumbang dalam penyelidikan & inovasi (P5): Pengurusan penyelidikan & pascasiswazah yang berkualiti (P3): Penerbitan ilmiah dan citation (P6): Jalinan hubungan di peringkat nasional & antarabangsa yang kukuh Perspektif Proses Dalaman (P2): Kurikulum terkini yang relevan dengan industri (P11): Transformasi mahasiswa inovatif (P7): Menjana pendapatan dari pelbagai sumber (P8): Kemantapan pemasaran & keupayaan penjenamaan NILAI TINGGI (P9): Tanggungjawab Sosial Universiti & Outreach (P10): Sistem penyampaian yang cemerlang Perspektif Pembelajaran & Perkembangan Modal Insan Sumber Maklumat Sumber Organisasi Perspektif Kewangan (L1): Menarik & mengekalkan staf kompeten & produktif (L2): Kemudahan lengkap (State-of-the-art) prasarana digital (L3): Persekitaran kerja kondusif (Penyelidikan & Sosial) (F1) Pengurusan kewangan terbaik .

PENDAHULUAN 87 .

88 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI .

Penarafan THE-QS. Peratus kemasukan pelajar FTE dalam program eksekutif daripada jumlah keseluruhan. Bilangan pelajar yang menerima anugerah di peringkat nasional & antarabangsa. 85 Indeks Prestasi Utama (KPI) Sasaran 2010 10 S1.3 5:1 (S2): Menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat S2. Nisbah bilangan pelajar yang memohon dengan kemasukan.1 10 S2.2 (Baru) Peratus graduan berkerja ketika konvokesyen.2 150 S2. Bilangan kursus pendek atau program pembangunan profesional yang baru.1(a) Nasional : 500 A/bangsa : 50 20 S3.1 250 (samb.3 500 (S3): Institut penyelidikan & inovasi teknologi yang tersohor S3. Bilangan staf yang diterima menjadi ahli dalam badan/ persatuan di peringkat nasional & antarabangsa. Bilangan staf yang dilantik sebagai pengerusi atau jawatankuasa dalam badan/ persatuan di peringkat nasional & antarabangsa. Bilangan program eksekutif yang baru.PENDAHULUAN 89 Lampiran 3 Indeks Prestasi Utama UTM berdasarkan Corporate Scorecard 2010 Objektif Strategik Perspektif Stakeholder (S1): Graduan berkualiti & kebolehpasaran di peringkat global S1.1 (Baru) S1.1(b) (S4): Reputasi bertaraf antarabangsa S4.) .

P1.13 × 1.1(a) Kumulatif penerbitan yang mempunyai faktor impak (impact factor).3 Bilangan buku yang dihasilkan (karya asli).248. P3.1(b) Non citation artikel berindeks = 2. Peratus program sarjana muda yang mempunyai elemen inovasi dalam kurikulum.90 Objektif Strategik INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 3 NILAI TINGGI Indeks Prestasi Utama Sasaran (KPI) 2010 S5. P3.67 setiap staf = 2.1(c) Bab dalam buku = 1. 3000 3000 1200 40 (P4): Meneraju dan menyumbang dalam penyelidikan & inovasi P4.1 Bilangan projek komuniti yang berimpak tinggi. Nasional : 500 A/bangsa : 50 100% (S5): Sumbangan besar/bermakna kepada masyarakat (P1): Penambahbaikan kualiti akademik yang berterusan P1.104 staf = 1.4 (Baru) 200 (P2): Kurikulum terkini yang relevan dengan industri (P3): Penerbitan ilmiah dan citation P2. Peratus Penyelidik yang Berpengalaman (Cohort) (a) lebih 20 tahun (b) 10 – 20 tahun (c) kurang 10 tahun.1 Peratus program FT yang dinilai oleh badan akreditasi.2 (Baru) P1. P3.947. Indeks Persepsi Majikan ke atas kualiti graduan (berkaitan dengan kurikulum).3 (Baru) 20% 20% P1. Bilangan pakar & profesional luar sebagai pelawat/kontrak/ pensyarah bagi setiap fakulti.1 80% P3.1 30% 40% 30% (samb.) . Peratus proses kerja P&P secara automasi.

6(a) 700 P4.2(a) Indeks Prestasi Utama (KPI) Jumlah paten yang disahkan (nasional dan antarabangsa) Jumlah paten yang belum disahkan (nasional dan antarabangsa) Jumlah bilangan IPR selain daripada paten/hak cipta (termasuk karya asli). Geran nasional Jumlah staf yang terlibat dalam projek penyelidikan bersama Jumlah syarikat hiliran dalam setahun 40 P4.4(b) 7 juta P4. Jumlah kewangan dari dana awam (agensi kerajaan). Dana universiti ii.2(b) 300 P4. Jumlah kewangan dari dana swasta (termasuk penyelidikan kontrak). Jumlah anugerah diperoleh daripada peringkat nasional yang badan P4. Jumlah kewangan dari dana antarabangsa.5(a) 135 P4.7 20 (samb.) .6(b) 480 P4.5(b) Jumlah anugerah yang diperolehi daripada badan antarabangsa Peratus staf yang menjadi penyelidik utama Jumlah staf akademik yang menjadi penyelidik utama menerusi geran penyelidikan i.6 60% P4.4(a) 50 juta P4.PENDAHULUAN LAMPIRAN 3 91 Sasaran 2010 100 Objektif Strategik P4.3 500 P4.4(c) 10 juta P4.

2 80 500 (P7): Menjana pendapatan dari pelbagai sumber P7.000.1(c) 3 juta P7.2 Bilangan staf yang terlibat dalam aktiviti USR.1 10 juta 40 (P9): Tanggung-jawab P9.0 atau setaraf.1 Peratus pengambilan mahasiswa pascasiswazah dengan CGPA > 3. IMAP sebagai pemangkin jaringan antarabangsa (mahasiswa luar negara di UTM). Sasaran 2010 100% (P5): Pengurusan penyelidikan & pascasiswazah yang berkualiti P5. Bilangan program perkhidmatan pembelajaran yang baru. Bilangan yang aktif di peringkat nasional dan antarabangsa MoU/MoA/LoI/LoA dan hubungan kerjasama dengan industri.1 hubungan di peringkat nasional & antarabangsa yang kukuh P6. bahan penyelidikan dan lain-lain). Bilangan program pemasaran (jenama & promosi). Endowmen. Penambahan pendapatan dari kursus/latihan.2 40% (P6): Jalinan P6.) .1 Sosial Universiti & Outreach P9. Nilai melebihi RM3. Peratus mahasiswa antarabangsa dalam pascasiswazah. peralatan.1(a) 40 juta P7. Hadiah (dalam bentuk wang. 200 10 (samb. Penambahan pendapatan dari perundingan (tidak termasuk penyelidikan kontrak).1(b) 60 juta P7.92 Objektif Strategik INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 3 NILAI TINGGI Indeks Prestasi Utama (KPI) P5.1(d) (P8): Kemantapan pemasaran & keupayaan penjenamaan P8.

2 80% L2. Indeks Kompetensi bagi staf sokongan (skala 1–5).3 3.1 lengkap (State-of-theart) prasarana digital 20% L2.2(a) 150 L1.1 kerja kondusif (Penyelidikan & Sosial) (F1) Pengurusan kewangan terbaik F1.Sc/D. akauntan dan lain-lain). Peratus kemudahan untuk pengajaran & pembelajaran yang memenuhi spesifikasi – Prasarana Digital (CICT).2(b) 25 L1. Jumlah keahlian staf dalam badan/persatuan antarabangsa. L1.1 Indeks Prestasi Utama (KPI) Indeks Kepuasan Pelanggan.1(b) 15% L1. arkitek. Peratus kemudahan untuk pengajaran & pembelajaran yang memenuhi spesifikasi – Smart Classroom (PHB). 60% L1. 19. Jumlah staf yang dilantik sebagai ketua/jawatankuasa dalam badan/persatuan antarabangsa. Nota: Untuk dijadikan bajet varians bagi semua Tier 1 dengan sasaran 5%.5 (L2): Kemudahan L2. jurutera. Indeks Kepuasan Pekerja.LAMPIRAN 3 PENDAHULUAN 93 Sasaran 2010 80% Objektif Strategik (P10): Sistem penyampaian yang cemerlang (L1): Menarik & mengekalkan staf kompeten & produktif P10.1(a) Peratus staf yang mempunyai kelulusan Ph.Eng.1 80% Kos (OE) setiap pelajar (RM)(Bendahari).3 12% (L3): Persekitaran L3. Peratus meningkatkan pengisian perpustakaan digital (PSZ).D/D. Peratus staf yang mempunyai kelayakan profesional (seperti pegawai perubatan.000 .

dan hebahan Amerika Pengiktirafan Syarikat Kementerian Pengajian Tinggi • Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) • Hal Ehwal Korporat • Penstrukturan • Menubuhkan • Timbalan Naib semula unit • Kelulusan Lembaga Pengarah Universiti UTM Holdings untuk menjalankan aktiviti • berkaitan perniagaan universiti • Penubuhan Unit Inovasi di Pejabat Naib Canselor • Menyusun semula Biro Inovasi dan Perundingan menjadi Pusat Kecemerlangan Inovasi dengan kerjasama agensi luar Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Hal Ehwal Korporat (samb. kefahaman dan hebahan Amerika Syarikat Canselor (Penyelidikan & Inovasi) • Hal Ehwal Korporat Penyediaan • Musyawarah dokumen.94 INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 4 NILAI TINGGI Lampiran 4 Objektif Program Pakej Budaya Inovasi di UTM Aktiviti • Musyawarah • Lawatan • Model SRI.) . • Lawatan kefahaman • Model SRI. Peranan • Timbalan Naib Menyediakan • dasar inovasi UTM yang baru selari dengan konsep innovation-led economy Menyediakan • konsep Universiti Penyelidikan Inovatif • sebagai teras perkembangan ilmu di UTM Menyusun semula unit dan agensi UTM bagi menjelaskan peranan inovasi dan unit perniagaan Penyediaan dokumen.

PENDAHULUAN LAMPIRAN 4 95 Pendaftar Unit Inovasi Dekan Fakulti Pengarah RA Pengarah Pusat Kecemerlangan dan lain-lain Urus tadbir inovatif • Melaksanakan • Majlis Inovasi • inisiatif inovasi yang • di semua dianggotai • peringkat oleh ahli UMG • • Jawatankuasa • Inovasi di setiap peringkat untuk membantu menyemarakkan budaya ilmu dan budaya inovasi Kesedaran • Kesedaran tentang • Amalan ekonomi berteraskan inovasi dalam kalangan staf UTM Melatih 300 pemimpin inovasi setahun • Kesedaran • Amalan • Latihan • Pendaftar • CPD • Bendahari • 3 idea inovatif • Unit Inovasi setiap staf • Bahagian setahun • Ganjaran Pembangunan Modal Insan • Latihan • Unit Inovasi dengan • Bahagian kerjasama Pembangunan SRI. Amerika Modal Insan Syarikat • Latihan dengan kerjasama IMD (Switzerland) • Tagline • • • Majlis Inovasi Menyediakan • Sistem ekosistem • Proses kerja inovasi (staf) • Kesedaran • Amalan • • korporat • Bank idea • Urus tadbir telus dan demokratik Facebook UTM Wacana ilmiah beradab Pendaftar Bahagian Pembangunan Modal Insan (samb.) .

96 INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 4 NILAI TINGGI • PEMUDAH untuk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • memudahkan penyelesaian dan prosedur secara inovatif Idea@utm.my/idea Kumpulan Teras Inovasi – INNOVATOR Geran inovasi meningkat pencapaian kerja Hari Inovasi ganti Hari Q 100 anugerah inovasi Urus tadbir inovatif Inkubator idea Pejabat inovatif Masjid inovatif Kerja berpasukan Saturday Night Events Kelab 4x4 WD Majlis Profesor Scholar’s Inn Problem-based learning Program semarak ilmu CSR inovatif Eco-Tourism Campus Lobi inovatif @ bangunan Canseleri Pejabat Research Alliance yang inovatif (samb.) .my www.utm.

) . fakulti dan universiti • Modal projek keusahawanan inovatif • Pertandingan pelan perniagaan • CSR inovatif • Inovasi dinilai Menjadikan • Kesedaran inovasi sebagai • Amalan satu cara hidup • Majlis Inovasi dalam KPI • Pendaftar • Inovasi dinilai • Semua Ketua dalam prestasi Jabatan kerja tahunan • Inovasi dijadikan slogan dan tema • Aktiviti sosial inovatif • Research Alliance • Majlis Inovasi yang dianggotai • Timbalan Menggalakkan • perkembangan • R&D yang • lebih inovatif • Dasar Sistem Proses Latihan • Amalan staf pelbagai Naib Canselor disiplin ilmu (Penyelidikan • Indeks Prestasi & Inovasi) Utama (KPI) • Pusat • Prestasi tahunan Pengurusan Penyelidikan (samb.PENDAHULUAN LAMPIRAN 4 97 Unit Inovasi Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni) Menyediakan ekosistem inovasi (mahasiswa) • • • • Sistem • Program minggu • Proses kerja suai kenal inovatif • Kesedaran • E-voting Amalan • Bank idea • Facebook UTM • Kumpulan Teras Inovasi • UTM Global Outreach • Kelab 4x4 WD • Saturday Night Events • Pertandingan projek inovatif peringkat kolej.

000 menjelang tahun 2013) Meningkatkan sumbangan UTM dalam penjanaan kekayaan negara berteraskan kreativiti dan inovasi • Dasar • Mengadakan • Penstrukturan kerjasama • • • • • Timbalan semula Sistem Proses Latihan Amalan dengan agensi luar menubuhkan Pusat Kecemerlangan • Inovasi di UTM.98 INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 4 NILAI TINGGI • Syarat kenaikan pangkat • Kerjasama dengan sektor industri • Dana penyelidikan • Dana teroka • Penjanaan dan perlindungan harta intelek (5. menggantikan BIP • Menyediakan landasan untuk memasarkan kepakaran staf UTM • Menyediakan kerangka kerja untuk memasarkan harta intelek UTM • Menyediakan kerangka model perniagaan baru tentang komersialisasi harta intelek UTM di dalam dan luar negara Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Unit Inovasi .

2004. US: Free Press. Pelan Integriti Nasional. Kuala Lumpur: Penerbit INTAN.PENDAHULUAN 99 BIBLIOGRAFI Ahmad Zaharuddin Idrus (ed. Peter F. Boston USA: Harvard Business School Press. Kerajaan Malaysia. 1995. Leading Change. Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam. Realiti Baru. 2008. 2001. 1996. Richard H. Wan Mohd. Malaysia Economic Monitor: Repositioning for Growth. 2009. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Vietor. 1988. Kerajaan Malaysia. Penerapan Nilai. Nor Wan Daud. US: Free Press. Stephen R. Covey. 1989. 2007. Creativity in Context. Drucker. 1983. Tonggak Dua Belas. Norma dan Etika Perkhidmatan. Boston USA: Harvard Business School Press. The World Bank. Kotter.K. Stephen R. Islam and the Philosophy of Science.M. Kuala Lumpur: Institut Integriti Malaysia. John P. Penjelasan Budaya Ilmu. Structure and Government in the Global Economy. Kuala Lumpur: Penerbit INTAN. Kuala Lumpur: ISTAC. 2003. 1996. Covey. Kerajaan Malaysia. The 7 Habits of Highly Effective People. Skudai: Penerbit UTM Press. . T. Transformasi & Cabaran. 1991. Kecemerlangan Menerusi Kreativiti. Westview Press. How Countries Compete: Strategy.). The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness. Amabile.

Inovasi. Skudai: Penerbit UTM Press. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar. Universiti. Zaini Ujang. Memperkasa Budaya Ilmu: Konsep dan Amalan. Mengangkasa Pengajian Tinggi. 1993.100 INOVASI UNIVERSITI BIBLIOGRAFI NILAI TINGGI Zaini Ujang. Memacu Kegemilangan. Universiti: Mendukung Tradisi Intelektual. Skudai: Penerbit UTM Press. Skudai: Penerbit UTM Press. 2009. 2009. Menjayakan Transformasi. Zaini Ujang. Edisi-2. 2009. Zaini Ujang. Mewarisi Perjuangan. Skudai: Penerbit UTM Press. Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu. Kreativiti. Zaini Ujang. Skudai: Penerbit UTM Press. . 2009. Amalan dan Panduan. 2009. Zaini Ujang.

32 DEB. 8 audit. 8 Anugerah Kepujian Kementerian Luar Jepun. 7 Fakulti Sains Komputer & Sistem Maklumat. 10j dana penyelidikan. 11 utiliti. Badan Kebajikan Staf balanced scorecard. 7 . balanced scorecard budaya ilmu. 10j Dasar Ekonomi Baru. 21 budaya kerja kelas pertama. 11 penggunaan kenderaan. 60 BPPO. 10-11 perspektif pembelajaran dan perkembangan. 64 complement strategy. 12-13.PENDAHULUAN 101 INDEKS Nota huruf ‘j’ di belakang nombor halaman merujuk entri yang dikutip daripada jadual A Abdul Razak Hussein. 53 Anugerah Harta Intelek. 35. Lih. 78 bajet 2010. 11 proses kerja. 11 ruang. 12 BAKES. 10j Fakulti Alam Bina. 45 F faktor impak. 11 perjawatan. 59 Amerika Syarikat. 50 cost advantage. 56-58. 66 organisasi. 60 D dana penyelidikan swasta. 11 Azlan Abdul Rahman. 7 BIP. 39-40. 30. 14 C citation. 7 perspektif proses dalaman. 66-73 budaya kerja berpasukan. 17-18 budaya. 7 perspektif kewangan. Dasar Ekonomi Baru differentiation. Lih. 8 Anugerah Merdeka. Lih. 55. 64 cloud computing. 20 impak. 7. 60-61 Biro Inovasi dan Perundingan. 7 Fakulti Pendidikan. 26. Pengarah Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi B Badan Kebajikan Staf. 7 perspektif stakeholder. Lih. 4j. 32 Abdullah Ahmad Badawi. Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi BSC. 23 Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi. 33 Ahmad Hasni Hanadzlah. Lih.

78 pengajaran dan pembelajaran. 5 kerja berpasukan. 58 mahasiswa. 41. 8j litar bersepadu. Lih. 73-74 ekosistem. 51 saintifik. 77 pengurusan dan pentadbiran. 24 universitas. 77-79 pembangunan staf dan mahasiswa. 28. 64 kewangan. 58 key performance index. 55 inovatif. 46 I IMREC. 53 Inovasi. 8j Harvard Business School. 45 mahasiswa ijazah sarjana muda.102 INOVASI UNIVERSITI INDEKS NILAI TINGGI full cost recovery business model. 50. Lih. 8j utiliti inovasi. 52 intellectual engagement. 64 citation. 78 pengurusan kewangan. 8j reka bentuk industri. KPI konsep university. 43j H harta intelek. 77 penulisan dan penerbitan. 54 L Lembaga Pengarah UTM. 77 perundingan dan khidmat profesional. 5 eco-tourism campus. 5 innovation-led economy. 59 graduan bekerja. Teknologi dan Inovasi. Lih petunjuk prestasi utama Kreativiti. 45 . 24 KPI. Iskandar Malaysia UTM Research Centre Inisiatif Transformasi Utama Negara. 34 inisiatif. 30. 4j K Kementerian Pengajian Tinggi. 77 penyelidikan dan pembangunan. 47 G geran mengurus. 24 komuniti. 55. 44 mahasiswa program perdana. 4j. 4j graduate schools. 6 Kementerian Sains. 4. 30. 9. 8j paten berdaftar. 52 Ketua Pustakawan PSZ. 24 universe. 15 institutional diversity. 5 pelan transformasi mahasiswa. 52 ISI web of knowledge. 4j. 8 hak cipta. 64 reading station. 24 masyarakat. 30 J Jurnal berimpak tinggi. 52 inovasi seluruh dimensi. Abdullah Ahmad Badawi ITM. 56-57 Iskandar Malaysia UTM Research Centre. 5 budaya ilmu. 77 tanggungjawab sosial universiti. 31 Islam Hadhari. 58 jurnal berwasit. 45 mahasiswa pascasiswazah. 8j paten difailkan. Lih. 57 M mahasiswa pascasiswazah.

7. 25. 35j. 4 pemikiran idealis. 35j budaya inovasi. Azraai Kassim. 23 indeks inovasi. 49. 44 penilaian keserakanan. 37 ketabahan. 33-34 matlamat universiti. 35j integriti. 32-37. 33. 10j O organizational scanning. 64 pengurusan . 1. 21 petunjuk prestasi utama. 40 skor employability. Lih jg. 48 Pusat Pengurusan Penyelidikan. 50 R&D. 33-34 teras perpaduan. 58. 22 pendapatan universiti. Mohd Najib Razak Persatuan Kakitangan Bukan Akademik. 43 Research Alliance. 8-9. 3 nilai tinggi. 40. 35j. 24 pemikiran utilitarian. 58 R&D. 32 1Malaysia. 49 Universiti Perdana Malaysia dalam Kejuruteraan dan Teknologi. 59 Mohd. 28-29 Mohd Nazib Razak. 31 pendaftaran paten. 31 kos modal menggalakkan. 35j. 48 . 36 kesetiaan. Persatuan Kakitangan Bukan Akademik.PENDAHULUAN INDEKS 103 mahasiswa program persisir dan eksekutif. 45 Mahathir Mohamad. 35 niat. 36 budaya ilmu. 37 nilai aspirasi. 4-5 pihak pengurusan. 58 Pengarah Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi. 23 Pembangunan Iskandar Malaysia. penyelidikan dan pembangunan ranking. 16. 55 Pejabat Pendaftar. Perdana Menteri. 22 Pejabat Bendahari. 43 profesor. 40 skor penilaian keserakanan. 14. 49 Universiti Penemuan. 78 PEKABA. 35j. Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan) N Naib Canselor. 49 penyelidikan dan pembangunan. Lih. 31 model ekonomi baru. 35j. 36 budaya ketepatan. 36 kebijaksanaan. 46. 41 penilaian majikan. Lih. 11. 38 environmental P Panduan Tatacara Mesyuarat. 63 research assistantship. 25. 35j. 24 Pendaftar. 3. 15 profail fakulti. 49 Menjana Minda Kreatif dan Inovatif. Lih. 55 program global outreach. 23 Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2009. 44. Inisiatif Transformasi Utama Negara non-citation. 43 Penjenamaan. Lih. 49 tagline. 60j Penerbit UTM Press. 12. 64 Pengarah ICT. 31. 56 skor citation. 55 budaya berprestasi tinggi. 3-4. 39-42. 19. 56 Pengarah Harta Bina. 28 NKRA.

50 tahun inovasi. 50 T tabung universiti. 50. 75 konsep. 38 penerbitan. 50 imitation. 41 falsafah. 4 Universiti Cambridge. 4j. Sekolah Pendidikan Profesional & Pendidikan Berterusan SRI. 48 Universitas Gadjah Mada. 60j tagline. 13 pengajaran. 39 Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan). Lih. 27 kedudukan ranking. 41 Universiti Tohoku. 39 penilaian keserakanan. 41 Universiti APEX. 14 fikir menang-menang. 55 S Scopus. 63 tujuh tabiat. 46.104 INOVASI INDEKS UNIVERSITI NILAI TINGGI reverse engineering. 41 Untuk Tuhan Kerana Manusia. 57 Strategi. 11. 18 SPACE. 63 syarikat hiliran. 21. 6. 60 Sekretariat Pelestarian Kampus. 21j sistem penyampaian terbaik. 50. 39 penilaian majikan. 50 invention. 2 teaching assistantship. 15 U UKM. 27. 60 . 39 mahasiswa antarabangsa. 47. 41 citation. 41 Universiti Hong Kong. 8-9. 38 Struktur. 25-26 Universiti Penyelidikan Inovatif. 23. 12-13. 75 Universiti Penyelidikan. 14 sinergi. 15 proaktif. 25-26 Universiti Harvard. 57. 48 THE-QS. 38. 2 UPM. 15 keupayaan diri. 24 stakeholder. 39 staf antarabangsa. 56 Sekolah Pendidikan Profesional & Pendidikan Berterusan. 14-16. 50 innovation. 63 Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni). 62 Universiti Teknologi Malaysia. tujuh tabiat strategi transformatif. Stanford Research Institute International stadium general. Lih. 63 organisasi. 50 improvement. 41 Universiti Oxford. 37 kewangan. 60 Stephen Covey. Lih. 50 RMC. 4 Stanford Research Institute International. 30 UM. 38 ranking universiti. 38 mahasiswa. 64 Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi). 14 sasaran minda. 30 Unit Program Pengurusan Kerjasama. 63 penyelidikan. 15 urutan keutamaan. 12-13. 38 penjenamaan. 61 sinergi. 30 UPPK.

INDEKS PENDAHULUAN 105 UPPK. 9. 56 UTM Kampus Johor Bahru. 20. 25 UTM International Campus Kuala Lumpur. 30 utilitarian. Unit Program Pengurusan Kerjasama USM. 23 warga UTM. 45 W WANGI. Lih. Lih. 49 Web of science. 25-26 aspek. 38 . Wanita Teknologi Wanita Teknologi. 56 webometrics. 60-61 V value creation. 56 UTSB.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful