BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI

i

ii

PRAKATA

Senarai Karya Zaini Ujang

Zaini Ujang. 2009. The Elevation of Higher Learning. Terjemahan daripada teks bahasa Melayu. Kuala Lumpur: ITNMB dan Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Universiti, Kreativiti, Inovasi. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu, Amalan dan Panduan. Edisi Kedua. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu, Amalan dan Panduan. Edisi Pertama. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Memperkasa Budaya Ilmu: Konsep dan Amalan. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Minda Lestari: Pembangunan Negara dan Pemuliharaan Alam Sekitar. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Mengangkasa Pengajian Tinggi. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Mewarisi Perjuangan Menjayakan Transformasi Memacu Kegemilangan (Siri Perutusan Naib Canselor). Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Membrane Technology for Water and Wastewater Treatment (A Training Module). Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang dan Henze, M. 2008. Wastewater Management for Developing Countries. Diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Beijing: IWA Publishing. Zaini Ujang. 2007. Pengurusan Masa: Konsep dan Penghayatan. Kuala Lumpur: CERT Publications. Zaini Ujang dan Henze, M. 2006. Wastewater Management for Developing Countries. London: IWA Publishing. Zaini Ujang dan Henze, M. (ed.). 2004. Environmental Biotechnology: Advancement in Water and Wastewater Applications in the Trophics. London: IWA Publishing. Zaini Ujang. 2004. Hazardous Waste Management in Malaysia. UNESCO, Paris (UNESCO Encyclopedia of Life Support System for Hazardous Waste Management in Developing Countries). Zaini Ujang. 1999. Pencemaran Udara. Edisi Ke-2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zaini Ujang. 1997. Pencemaran Udara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI

iii

Zaini Ujang. 1995. Motivasi dan Kaedah Membaca. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Zaini Ujang (ed.). 1993. Islam dan Alam Sekitar. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar. Zaini Ujang. 1993. Universiti: Mendukung Tradisi Intelektual. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar. Zaini Ujang. 1993. Motivasi dan Kaedah Membaca. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Zaini Ujang. 1993. Pencemaran Alam Sekitar Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Normah Mulop dan Zaini Ujang. 1991. Bahan Api & Teknologi Pembakaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

ZAINI BIN UJANG FASc Naib Canselor Universiti Teknologi Malaysia . DR.iv PRAKATA PROFESOR DATO’ IR.

penerbit.my 2010 .utm.BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI v Zaini Ujang www.

mekanik. BHD. 378. 44. Johor Darul Ta'zim. atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi). Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Zaini Ujang. Judul. Jalan Kebudayaan 1. fotokopi. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium. MALAYSIA. 55100 Kuala Lumpur. Universiti Teknologi Malaysia. Taman Seri Aman. addresses. Higher--Johor. ilustrasi. dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara apa jua sama ada dengan cara elektronik. MALAYSIA. 2. 3. 81300 Skudai.vi PRAKATA Edisi Pertama 2010 © ZAINI UJANG 2010 Hak cipta terpelihara. Education. Jalan Pandan 2/1. 26A. Education and state--Johor. Taman Universiti. Selangor Darul Ehsan. II. Tiada dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. keahlian 9101) Dicetak di Malaysia oleh / Printed in Malaysia by PERCETAKAN INFO MEDITASI SDN. No. Universiti Teknologi Malaysia..595119 Editor: KHALID MAZLAN & KASSIM THUKIMAN Pereka Kulit: HAFIZAH MOHAMAD AHYAH Diatur huruf oleh / Typeset by PANTAS SET SDN . menjana nilai tinggi" / Zaini Ujang. Johor Darul Ta'zim. Jalan Seri Aman. etc. 43200 Cheras. Siri. (Siri perutusan tahun baru Naib Canselor 2010) ISBN 978-983-52-0735-8 1. BHD. Speeches. Pandan Jaya. (PENERBIT UTM ahli MAJLIS PENERBITAN ILMIAH MALAYSIA (MAPIM) dan anggota PERSATUAN PENERBIT BUKU MALAYSIA (MABOPA) dengan no. mengangkasa universiti. 1965"Berpaksi inovasi. 81310 Skudai. 4. Malaysia. . Cheras. Diterbitkan di Malaysia oleh / Published in Malaysia by PENERBIT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 34–38. I. MALAYSIA..

BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI vii Kandungan Kandungan Prakata PENDAHULUAN Mengimbas Pencapaian Tahun 2009 Strategi. Struktur dan Budaya Berani Berubah untuk Tidak Rebah Budaya Kerja Kelas Pertama Sistem Penyampaian Terbaik Semangat Pengorbanan Budaya Kerja Berpasukan Matlamat Universiti Model Ekonomi Baru Berteraskan Inovasi 1Malaysia: Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan STRATEGI Ranking Universiti Mahasiswa Penjenamaan Penerbitan Kewangan STRUKTUR vii ix 1 3 12 16 17 18 19 20 23 28 32 37 38 44 49 56 58 62 .

viii KANDUNGAN PRAKATA BUDAYA Budaya Ilmu Berpaksi Inovasi Konsep Universiti Penyelidikan Inovatif Konsep Inovasi Seluruh Dimensi Inisiatif Khas KESIMPULAN LAMPINAN Lampiran 1 – Peta Strategi UTM Lampiran 2 – BSC dan Pencapaian Sasaran KPI 2009 Lampiran 3 – Indeks Prestasi Utama UTM berdasarkan BSC 2010 Lampiran 4 – Pakej Budaya Inovasi BIBLIOGRAFI INDEKS 66 66 73 75 77 81 83 85 86 87 89 94 99 101 .

Mohd. Prof.BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI ix Prakata Buku ini ditulis membawa citra Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2010 yang diadakan pada 11 Januari 2010 Masihi bersamaan 25 Muharram 1431 Hijrah. Ninggal. Encik Kassim bin Thukiman dan Encik Khalid bin Mazlan yang turut bersama-sama menyumbang idea dan memberi pandangan dalam menjayakan penerbitan buku ini. Dr. Azraai bin Kassim. Rose Alinda binti Alias. sekali gus memohon kemaafan kepada para penyumbang kerana kesediaan mereka memberi ruang masa dan tenaga membantu saya sekalipun dalam kesibukan tugas . Madya Dr. Tajudin bin Md. Shamsudin bin Hj. Pada kesempatan ini. Prof. Dr. Prof. Dr. saya mengucapkan terima kasih. Prof. Pada kesempatan ini juga. saya ingin merakamkan ucapan terima kasih saya kepada Prof. Prof. Sebagai sebuah universiti yang sejak awal penubuhannya berpaksi mendaulatkan tradisi ilmu. Ir. Masputeriah binti Hamzah. Dr. Prof. Amin. UTM berusaha untuk mendokumentasikan perancangan tahunan. Buku ini juga diharap dapat menjadi pendoman dan panduan kepada warga UTM untuk merancang proses kerja dan memantau pencapaian sepanjang tahun 2010M / 1431H. Dr. Selamat bin Hashim. pelan strategik dan ucapan penting untuk dijadikan rujukan. Mohd. Dr. Prof. Ir. Marzuki bin Khalid. Azlan bin Abdul Rahman. Mohd. Muhammad Ariffin bin Abu Hassan. Dr.

Zainah dan anak-anak yang lain Siti Fatimah. Kepada ahli keluarga.x PRAKATA masing-masing. terutama isteri saya. Kepada mereka semua saya ucapkan terima kasih. Jayakanlah perancangan kami. Mantapkan ukhuwah kami. Makbulkan doa kami. Aishah dan Muhammad Arif. Ampunilah kesalahan kami. Ringankanlah bebanan kami. perutusan ini tidak mungkin dapat direalisasikan dengan sempurna dan menepati jadual penerbitannya.” setiap kali saya menyiapkan sesebuah karya. “Ya Allah! Permudahkanlah urusan kami. Lindungilah kami. Kuatkanlah semangat kami. Saya juga ingin mendedikasikan buku ini kepada anak bongsu saya. Perteguhkanlah kedudukan kami. malah ada juga yang seolah-olah ‘dipaksa’ bertugas ketika musim cuti akhir tahun semata-mata untuk memastikan buku ini terbit pada masanya. Luruskanlah perjalanan kami. saya ucapkan terima kasih kerana turut membantu saya menyiapkan buku ini. Ajarilah kami. Terimalah amalan kami. yang akan bertanya “mana nama adik?. Kasihanilah kami. Maryam. Tanpa sokongan dan dukungan yang diberikan. Amin!” Zaini bin Ujang (28 Disember 2009/10 Muharram 1431 Hijrah) .

saya berharap anda terus membaca dan cuba memahami dan menghayatinya. kesetiakawanan. Biar apapun tahap kefahaman dan penghayatan tersebut. kesabaran. produktiviti tinggi. kekentalan tekad. Kita dapat saksikan sepanjang tahun 2009 betapa usaha keras. mungkin ada juga. . Rasanya macam baru sahaja kita menyambut tahun 2009 dengan Perutusan Tahun Baru Naib Canselor bertemakan Mewarisi Perjuangan. Barangkali. Menjayakan Transformasi. keakraban dan ketabahan sepanjang tahun 2009. sebilangan kecil yang masih belum sempat memahami dan menghayati perutusan setebal 68 halaman itu. Justeru. Memacu Kegemilangan. ketabahan. sebahagian besar warga UTM telah bersamasama memahami dan menghayati intipati perutusan tersebut. Pada hemat saya.PENDAHULUAN 1 PENDAHULUAN Saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2010 dan Selamat Tahun Baru Hijrah 1431 kepada seluruh staf dan mahasiswa UTM. Kefahaman dan penghayatan itulah yang menjadi pemangkin membolehkan kita melaksanakan lebih 100 inisiatif baru sepanjang tahun 2009. kesungguhan. saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan tahniah di atas kerjasama. Masa pantas berlalu.

nun jauh di angkasa. Pelbagai peristiwa pahit manis sama-sama kita tempuhi. Frasa ‘mengangkasa universiti’ bermaksud mengangkat UTM ke martabat tinggi supaya kedudukan dan kepentingannya dapat dihargai dan dihayati semua pihak. menapak dan melangkah ke hadapan. tepat dan pantas? Apakah kita telah bersama arus perdana menjadi penggerak kemajuan UTM. malah . Menjana Nilai Tinggi. Apakah transformasi UTM berada pada landasan betul. proses pengantarabangsaan dan perubahan ekonomi berteraskan inovasi? Menyahut langkah kerajaan untuk menjadikan tema pembangunan tahun 2010 sebagai Tahun Inovasi. kreativiti dan dinamisme.2 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI kesiapsiagaan dan semangat juang yang tinggi dalam kalangan warga UTM merupakan resepi kejayaan dan kecemerlangan organisasi. hari ini kita berkumpul lagi untuk mencari kekuatan baru serta memperteguh azam baru. bukan hanya mahasiswa dan komuniti akademik. tanpa lupa untuk bermuhasabah tentang pencapaian kita selama ini. Justeru. sekali gus kemajuan agama. sebagaimana angkasawan melepasi ruang atmosfera. maka perutusan tahun baru saya untuk tahun 2010 berjudul Berpaksi Inovasi. ‘Berpaksi inovasi’ bermaksud menjadikan budaya inovasi sebagai teras perkembangan universiti selari dengan konsep budaya ilmu yang menggalakkan pembaharuan. Banyak pengalaman baru yang telah kita lalui yang kian mengukuhkan kefahaman kita bersama terhadap idealisme dan realisme. semata-mata “Untuk Tuhan Kerana Manusia” bagi memastikan UTM terus maju. ‘Mengangkasa’ adalah frasa meletakkan sesuatu pada kedudukan yang tinggi. bangsa dan negara? Apakah strategi. dasar dan organisasi UTM mempunyai keanjalan untuk menghadapi pelbagai perubahan dan cabaran dari krisis kewangan dunia. Mengangkasa Universiti. profil calon mahasiswa yang lebih beraneka.

bersedekah.. mengajar. berpuasa. gagasan. walaupun dibuat dengan niat baik. memantapkan perancangan kerja dan melaksanakannya dengan lebih efisien dan efektif. Hadis pertama dalam kebanyakan kumpulan hadis oleh para ulama tersohor berbunyi: Sesungguhnya setiap sesuatu bermula dengan niat . Mengimbas Pencapaian Tahun 2009 Dalam Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2009. maka mudahlah kita mengukuhkan iltizam. umpama . iaitu: Dengan niat dan objektif yang jelas. ‘Menjana nilai tinggi’ pula merujuk kepada pengkayaan dan penyuburan idealisme. sekalipun kita melakukan amalan baik seperti solat. perkhidmatan atau produk yang memberi manfaat kepada masyarakat atau khalayak pengguna. minda dan kemahiran untuk membolehkan kita membina kemajuan dengan memberi nilai tambah menerusi proses inovasi kepada sesuatu konsep. menulis bahan ilmiah. sesuatu amalan akan tercela. Tanpa niat maka sesuatu amalan tertolak dan tidak bermakna. Begitu juga sebaliknya. menerokai bidang ilmu baru. Malahan dengan niat yang tidak baik juga. membantu orang susah atau seumpamanya. ‘Niat’ mempunyai konotasi spiritual dan keagamaan yang tinggi. dan tamadun hebat. (Riwayat Bukhari dan Muslim).PENDAHULUAN 3 seluruh lapisan masyarakat. sesuatu amalan itu juga akan tercela sekiranya tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sebetulnya.. Yang Amat Berhormat Dato’ Sri Mohd Najib Razak pernah menggunakan frasa ‘bangsa angkasa’ merujuk kepada bangsa yang sentiasa mempunyai impian tinggi. saya mengungkapkan satu asas penting dalam pengurusan organisasi.

7. Saya telah menggariskan pelbagai cabaran dan inisiatif dalam Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2009 sesuai dengan peranan UTM untuk mencapai pelbagai objektif yang ditetapkan. 9. 2. 6. 5. oleh pelbagai stakeholders. Perkara Staf berkelulusan PhD (peratus) Penerbitan artikel dalam jurnal berwasit Bahan dirujuk (citation) Mahasiswa pascasiswazah (peratus) Geran penyelidikan (RM juta setahun) Graduan berkerja (employability) (peratus) Syarikat hiliran (spin-off ) Harta intelek Peruntukan masa untuk penyelidikan (peratus) 2008 37 <300 340 33 35 83 1 550 30 2010 60 3. niat sering kali dibaurkan dengan istilah dan konsep ‘objektif ’ yang memberi pengertian khusus dalam sesuatu aktiviti jangka pendek. secara tersirat atau tersurat.000 50 2013 75 10. 4. menjadi calon untuk Universiti APEX pada tahun 2012 dan berperanan secara lebih strategik dan relevan dalam konteks Pembangunan Iskandar Malaysia.000 70 . petunjuk prestasi utama (Key Performance Index (KPI)) Naib Canselor diperkenalkan seperti Jadual 1. maka konsep dan istilah tersebut mestilah kita jadikan asas kepada setiap inisiatif. Bagi sesebuah organisasi yang menjadikan moto “Kerana Tuhan Untuk Manusia” seperti UTM. amalan.000 10. bersaing dalam ranking universiti dunia. 8.000 40 50 85 20 2. dasar dan apa jua perkara yang kita lakukan.000 50 100 90 100 5.000 3. 3. Ini termasuklah kerangka menjadikan UTM sebagai Universiti Penyelidikan. Dalam hal ini. Jadual 1 Petunjuk Prestasi Utama UTM Bil 1.” Dalam konteks pengurusan moden.4 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI “melepaskan batuk di tangga.

Banyak aspek lain juga penting untuk membolehkan UTM terus maju dan berkembang. Itulah sebabnya pihak pengurusan telah melancarkan pelbagai inisiatif sepanjang tahun 2009. kumpulan pengurusan universiti. kita juga tidak boleh mengabaikan kepentingan pelbagai aspek pengurusan dan dimensi pendidikan lain yang tidak secara langsung menyumbang kepada KPI universiti. EcoTourism Campus bagi membolehkan kemudahan dan keceriaan kampus lebih menyerlah. kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran.PENDAHULUAN 5 Butiran dalam Jadual 1 tersebut sering kali kita bincangkan. dan sebagainya. Misalnya semangat kerja berpasukan dan kesukarelawan (volunteerism). kemudahan rekreasi. Selain mudah difahami. fakulti. Selain menetapkan KPI yang jelas. kualiti kolej kediaman. mencintai dan memburu ilmu. konsep Kerja Berpasukan supaya ikatan hati dan kemesraan warga UTM sentiasa kukuh dan membugar mekar bagi membolehkan kita sama-sama mengharungi pelbagai cabaran dan rintangan dalam samudera dunia ilmiah yang begitu kompetitif. kebajikan mahasiswa. angka dan peratus yang terungkap dalam Jadual 1 itu juga mudah untuk kita jadikan pedoman dalam merangka sesuatu dasar. ketepatan. Research Alliance dan juga dalam pelbagai forum lain. inisiatif atau keputusan. dan Pelan Transformasi Mahasiswa agar setiap warga kampus . pakej Budaya Ilmu supaya warga UTM sentiasa dahaga. malah dalam kebanyakan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti. Antara inisiatif yang dimaksudkan termasuklah. perpustakaan maya. senat. kesetiakawanan. peralatan makmal untuk pengajaran. parameter. kemudahan dewan kuliah dan wi-fi. damai dan lestari. keharmonian organisasi. persekitaran kampus aman. bukan sahaja dalam hampir setiap perjumpaan bulanan.

Inisiatif tersebut sedikit sebanyak membolehkan kita memahami bahawa KPI atau petunjuk prestasi utama penting tetapi itu hanya parameter utama yang juga perlu diperkukuhkan dengan program dan aktiviti lain bagi kelancaran organisasi. rekreasi dan keceriaan juga diperlukan untuk membolehkan wujudnya sebuah ekosistem intelektual yang seimbang dan dinamik. beberapa asas pemikiran yang membolehkan kita merangka dasar. Sekalipun demikian. inisiatif. Maka itu. wajar untuk kita bermuhasabah tentang pencapaian individu dan organisasi pada setiap akhir tahun. Sekadar makluman bahawa borang penilaian prestasi tahun 2009 dirangka sedemikian rupa bagi membolehkan setiap staf memberi input selari dengan tugasan sepanjang tahun dalam pelbagai aspek untuk pemarkahan secara lebih telus. mengalu-alu dan menerima pandangan untuk membolehkan setiap warga mengambil bahagian dalam perancangan pelbagai unit.6 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI melaksanakan tugas murabbi. Demikian sepintas lalu. Hakikatnya penilaian diri dan organisasi perlu dilakukan secara berterusan. strategi. Apatah lagi dalam suasana pentadbiran UTM yang sentiasa terbuka. Malah. tugas ini tidak sepatutnya ditanggapi secara mekanikal dan rutin akhir tahun semata-mata. hal-hal sokongan seperti sukan. sekali gus menyediakan dokumen yang diperlukan nanti untuk pengauditan peringkat organisasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. sebagaimana kelaziman kita sebelum ini mengisi borang penilaian prestasi tahunan. seperti sesi perancangan strategik yang kadangkala penganjurannya . pendidik dan penyuluh ilmu kepada generasi muda yang sedang berlabuh di pelabuhan ilmu. bernama UTM. khususnya untuk penilaian mendapatkan status dan pengiktirafan sebagai Universiti Penyelidikan. program dan aktiviti yang sebahagian besar telah kita laksanakan sepanjang tahun 2009.

apatah lagi tidak mahu mengakui kelemahan diri sendiri. Hakikatnya manusia mempunyai kelemahan. Dalam hal ini. Lampiran 2 menunjukkan BSC 2009 dan pencapaian sasaran KPI sepanjang tahun 2009. Maka wajar untuk kita menilai sejauhmana pencapaian telah direalisasikan. iaitu: (a) (b) (c) (d) Perspektif stakeholder. Namun. Dalam konteks UTM. kecuali dari aspek kebolehpasaran graduan (employability). Perspektif proses dalaman. . Secara keseluruhan. 1Malaysia: Rakyat Didahulukan. sesuai dengan moto pentadbiran kepimpinan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Razak. Jangan sekali-kali kita bangga diri dan bersikap sombong untuk tidak mahu dinilai dari segi pencapaian. Pencapaian Diutamakan. tidak sempurna dan perlu sentiasa diperingatkan setiap ketika. kita telah menggunakan kaedah Balanced Scorecard (BSC) yang menghubungkan strategi kepada visi dan misi universiti. pencapaian rendah aspek kebolehpasaran graduan tersebut memang dijangkakan kerana berada luar kawalan UTM akibat kesan langsung krisis kewangan dunia yang masih dirasakan sehingga kini. sering membuat kesilapan. dan Perspektif kewangan. terdapat juga fakulti yang menunjukkan pencapaian jauh mengatasi sasaran 85 peratus yang ditetapkan. Perspektif pembelajaran dan perkembangan. Peta strategi UTM (Lihat Lampiran 1) memberikan perspektif makro terhadap hala tuju dan gerak kerja universiti sepanjang tahun 2009 dan pencapaian dalam empat perspektif. iaitu Fakulti Pendidikan.PENDAHULUAN 7 melibatkan pembiayaan dan sumber yang besar. perspektif stakeholder menunjukkan pencapaian mengatasi sasaran. Fakulti Alam Bina dan Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat.

Jadual 2 Pencapaian UTM Menjana Harta Intelek Jenis IP Paten Berdaftar Paten Difailkan Utiliti Inovasi Reka Bentuk Industri Trademark Hak cipta (Copyright) Litar Bersepadu Jumlah 2006 2007 2008 2009 2 10 – – – 11 – 23 8 57 1 – – 48 – 114 6 131 2 1 8 219 10 377 6 135 1 – 4 350 – 496 Keseluruhan (1990-2009) 23 352 6 3 40 1127 10 1561 Perlu juga dinyatakan untuk rekod bahawa bilangan mahasiswa pascasiswazah di UTM adalah paling tinggi di . sekali gus menyediakan pelbagai kesempatan dan peluang. termasuk USM yang merupakan Universiti APEX pertama negara. misalnya menerusi Anugerah Merdeka (dua).8 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Paling menyerlah ialah peningkatan UTM dalam ranking universiti dunia oleh THE-QS kepada kedudukan 320 berbanding 356 pada tahun sebelumnya. UTM telah memacu jauh ke depan meninggalkan universiti tempatan lain. Ada pihak melihat UTM semakin pesat dan cepat memacu kecemerlangan akademik dengan pelbagai pencapaian gemilang sepanjang tahun 2009. UTM merupakan penjana utama harta intelek negara sebagaimana ditunjukkan dalam Jadual 2. harapan. Dari segi inovasi. Anugerah Harta Intelek Negara (kategori organisasi dan individu). Peningkatan ini mengundang pelbagai tanggapan. Dari segi penarafan webometrics pula. cabaran. Anugerah Kepujian Kementerian Luar Jepun dan pelbagai pencapaian lain yang diterima dari dalam dan luar negara.

837 3.87 5.33 40.60 43.33 6. reputasi.160 2. terdapat banyak kebaikan sekiranya kita bersedia dan sanggup untuk mempelajari pelbagai inisiatif dan dasar berkaitan pengurusan universiti yang dianggap universal dan ‘akademik’ yang membolehkan UTM lebih berdaya saing dan efisien.391 38.129 3.354 2. Namun begitu. justeru sedikit sebanyak senario ini menyukarkan kita untuk menjalin kerjasama dan sinergi.405 8. banyak pihak terutama universiti ternama luar negara dan calon mahasiswa antarabangsa melihat UTM sebagai medan ilmu yang semakin ranum dan mekar berkembang.926 2.362 70.261 10.42 4. Kita perlu sedar bahawa ketika ini kedudukan UTM dari segi kualiti.390 40. terutamanya dalam kalangan IPTA melihat UTM sebagai pesaing yang semakin dicemburui.20 58. Biarpun dari satu sudut kita melihat bahawa ranking universiti dunia (THE-QS dan webometrics) adalah satu gimik baru menggunakan teknologi mesin carian canggih untuk membandingkan pencapaian utama pelbagai atau ribuan institusi ilmu secara kuantitatif. Namun demikian.333 5. Jadual 3 Perbandingan Jumlah dan Peratus Enrolmen Mahasiswa Pascasiswazah (Sarjana dan PhD) dalam Bidang Kejuruteraan dan Teknologi UTM berbanding IPTA Tempatan (2003 – 2009) Enrolmen Pascasiswazah IPTA Tempatan UTM UTM (%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3.108 2.PENDAHULUAN 9 Malaysia dalam bidang teknologi dan kejuruteraan yang merupakan salah satu komponen penting untuk menjayakan model ekonomi inovasi (Lihat Jadual 3).354 4. ekosistem intelektual dan nilai masih jauh di bawah .35 Ketika yang sama ada juga pihak.324 55.

Jadual 4 Kelemahan 2009 berdasarkan penilaian Balanced Scorecard Perkara Jumlah faktor impak penerbitan Artikel non-citation Jumlah dana penyelidikan swasta Jumlah dana penyelidikan antarabangsa Sasaran 1000 2685 RM13 juta RM13 juta Pencapaian 2009 321. Yale. MIT.46 568. jumlah harta intelek.56 juta Kelemahan ini perlu ditangani segera sepanjang tahun 2010 bukan sahaja untuk membolehkan kita mencapai sasaran KPI 2010. Oxford.10 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI berbanding dengan universiti ternama dalam kelompok elit – Harvard. Beberapa langkah strategik telah dikenalpasti untuk tujuan tersebut dan telah mendapat kelulusan Senat dan Lembaga Pengarah Universiti. Stanford dan Imperial College yang dengan apa pun bentuk ranking universiti dunia – kedudukan mereka terus selesa dan kekal di puncak.12 juta RM0. tetapi juga bagi tujuan mencapai status Universiti Penyelidikan.36 RM6. pencapaian UTM masih rendah dan jauh dari sasaran dalam empat aspek kritikal. serta jumlah anugerah diperolehi dari dalam dan luar negara. Dari segi perspektif proses dalaman BSC 2009. jumlah penerbitan dalam bentuk bab dan buku. . secara keseluruhannya kita telah mencapai tahap yang ditetapkan dari segi peratus program yang diakreditasi. Antara langkah strategik yang dimaksudkan ialah: (a) Inisiatif peningkatan jumlah faktor impak penerbitan melibatkan format baru tesis sarjana dan kedoktoran. Indeks Persepsi Majikan. pengalaman penyelidikan. Cambridge. seperti diperincikan dalam Jadual 4. Namun demikian.

Sebagai permulaan untuk tujuan penanda aras. Azraai Kassim akan mengetuai task force untuk meningkatkan jumlah staf akademik UTM berstatus profesional sama ada menerusi organisasi tempatan atau antarabangsa. sistem. Dr. Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan). Ir. keupayaan staf. Sehubungan itu. Dalam BSC 2009. kecuali aspek staf berkelayakan profesional yang ketika ini masih pada tahap 6. Sehubungan itu. Mohd. Ini selaras dengan Dasar Pelestarian Kampus yang telah kita lancarkan pada bulan September 2009. Balanced Scorecard 2009 juga menetapkan sasaran dari segi pengurusan kewangan secara lebih terancang dan berhemah. hampir semua aspek mencapai atau menghampiri sasaran ditetapkan.PENDAHULUAN 11 (b) Insentif peningkatan faktor impak penerbitan artikel dalam jurnal menerusi galakan kewangan dan latihan. Prof. Kita berusaha untuk menjadi organisasi yang lebih efisien. maka proses audit perjawatan. . audit ruang. buat pertama kalinya.671. namun yang dicapai masih jauh dari sasaran. proses kerja. audit utiliti. audit penggunaan kenderaan akan dilakukan secara lebih giat dan meluas pada tahun 2010. pelbagai inisiatif dan usaha akan diperkenal dan dilaksanakan supaya urus tadbir.000 bagi setiap mahasiswa. audit proses kerja. iaitu RM21. Dari segi perspektif pembelajaran dan perkembangan dalam BSC 2009. penjimatan kos dan pelestarian sumber dapat dioptimumkan secara lebih terancang dan sistematik. kita menetapkan sasaran kos operasi sebanyak RM17. (c) Dasar peningkatan faktor impak penerbitan artikel dalam jurnal menerusi prosedur kenaikan pangkat.5 peratus (berbanding sasaran 15 peratus) dan 63 peratus bagi aspek kemudahan pengajaran dan pembelajaran memerlukan prasarana digital (berbanding sasaran 80 peratus).

12

INOVASI

UNIVERSITI

NILAI TINGGI

Strategi, Struktur dan Budaya
Kita sedia maklum bahawa kerajaan berusaha untuk mengimbangi bajet 2010 dengan mengurangkan belanja mengurus sekali gus membangunkan sistem pengurusan yang lebih efisien. Untuk itu peruntukan geran mengurus UTM mengalami pengurangan secara efektif sebanyak lebih 30 peratus pada tahun 2010 berbanding tahun 2009. Sungguhpun demikian, tidak bermakna kita tidak boleh lagi melakukan pelbagai aktiviti seperti sebelumnya. Senario ini juga tidak bermakna bahawa kita tidak lagi perlu menjayakan inisiatif baru yang masih dalam proses perancangan, atau mencari peluang dan sasaran baru. Sebaliknya, kita perlu menerima keadaan ini sebagai satu cabaran dan menuntut kita bersikap lebih prihatin dan kreatif menggunakan bajet yang ada. Sehubungan itu, menerusi Bajet 2010, Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan I mengarahkan universiti awam untuk mencari peluang menjana pendapatan yang lebih tinggi bagi membolehkan pelbagai aktiviti dan inisiatif baru dapat dilaksanakan. Dari segi strategi, dalam keadaan kekangan sebegini, kita perlu bersikap bijak memilih inisiatif yang hendak dilaksanakan dengan keutamaan kepada inisiatif yang dapat memberi impak tinggi, sesuai dengan petunjuk prestasi utama secara lebih efisien dan efektif. Itulah pentingnya kita mengadakan sesi perancangan strategik pada pelbagai peringkat setiap akhir tahun. Selain bermuhasabah, kita juga boleh bertukar-tukar pandangan untuk mencari pendekatan terbaik melakukan sesuatu aktiviti yang strategik, yang memberi impak berganda kepada perkembangan universiti. Hakikatnya kita berdepan dengan banyak cabaran, terutamanya kekangan kewangan dan halangan tahap

PENDAHULUAN

13

keupayaan staf yang berbeza-beza untuk melakukan transformasi secara lebih pantas. Oleh itu, kita perlu berfikir, berikhtiar dan terus merancang secara lebih hikmah dan berhemah. Saidina Ali r.a pernah berpesan, iaitu kebenaran yang tiada perancangan (tidak bersistem) akan dikalahkan oleh kebatilan yang terancang (bersistem). Saya bersetuju dengan pandangan dalam kalangan ramai pakar pengurusan bahawa kecekapan dan perkembangan sesebuah organisasi banyak bergantung kepada tiga faktor utama, iaitu strategi, struktur dan budaya. Sehubungan itu, Pelan Strategik UTM 2010 dan ucapan perutusan ini akan menjurus kepada ketiga-tiga faktor ini dengan memberi penekanan kepada aspek sasaran, kaedah perlaksanaan dan sumber, inisiatif atau prosedur baru yang diperlukan. ‘Unsur strategik’ dalam konteks perutusan ini ialah kaedah terbaik, terpantas dan termurah untuk mencapai sesuatu objektif menerusi penjanaan nilai dan impak tinggi. Strategi UTM perlu mengambil kira faktor persekitaran dan objektif untuk menjadikan UTM sebagai sebuah Universiti Penyelidikan pada tahun 2010, universiti paling menyerlah khusus dalam pengajian berasaskan teknologi dan inovasi, dan tersohor di rantau ini dari segi budaya inovasi khusus dalam konteks Iskandar Malaysia. Semua aspek ini telah sering dibincangkan dan secara meluas pada pelbagai peringkat sejak September 2009. Faktor kedua ialah ‘struktur organisasi’ yang perlu dirangka sesuai dengan strategi yang ditentukan. Menurut Profesor Richard H.K. Vietor (2007) “strategi tidak berguna tanpa struktur organisasi yang mampu untuk melaksanakannya.” Ini bermakna, UTM perlu mengubah struktur organisasi sesuai dengan strategi, objektif dan sasaran baru. Itulah sebabnya pihak pengurusan telah memperkenalkan pelbagai struktur baru pada tahun 2009

14

INOVASI

UNIVERSITI

NILAI TINGGI

khususnya Research Alliance juga Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi, struktur dan model perniagaan baru yang bertujuan untuk menjadi Universiti Penyelidikan dan lebih fokus dari segi pencapaian serta sumbangan kepada organisasi dan negara. Faktor ketiga ialah ‘budaya organisasi.’ Sebagai sebuah organisasi ilmu yang besar dan mantap, UTM perlu sentiasa peka dan mempunyai daya atau tahap ‘kebolehbelajaran’ (learning ability) yang tinggi. Ini bermakna budaya kalangan staf dan mahasiswa UTM mestilah sentiasa menghargai nilai dan sumur ilmu, sentiasa memberi keutamaan kepada ilmu, sentiasa berlumba-lumba mendapat dan menghayati ilmu, dan juga sentiasa menjadi pencinta ilmu. Organisasi akan menjadi cekap dan berkesan apabila warga UTM dapat menggembleng tenaga, pemikiran dan keringat berkerja secara kolektif untuk memberi makna dan pengisian kepada budaya ilmu. Kita selayaknya tidak setakat menjadi pemerhati, bystander atau sekadar komentator kepada perkembangan yang berlaku. Sebaliknya, kita perlu menjadi ‘pemain utama’ yang sentiasa bersiap-siaga dan memiliki darjah kesanggupan tinggi menawarkan diri menjadi pemangkin perubahan supaya keunggulan UTM terus cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekali lagi, saya memetik Stephen Covey menerusi magnum opusnya, buku yang penting dalam pembangunan modal insan holistik, The Seven Habits of Highly Effective People (1989) berkaitan tujuh tabiat orang yang efektif, iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Proaktif, Matlamat sebagai sasaran minda, Mempunyai urutan keutamaan, Fikir menang-menang, Fahami orang lain sebelum kita difahami,

Covey tidak berhenti setakat itu. Hal ini menjadi resam organisasi yang cemerlang. Kita juga sepatut sentiasa bersedia membantu pihak pengurusan melaksanakan pelbagai langkah strategik untuk meletakkan UTM di mercu kecemerlangan di peringkat nasional dan global. sikap positif perlu menjadi pegangan setiap warga UTM. Kita bertolong-bantu teman sekerja untuk melaksanakan sesuatu tugas berat yang memerlukan ketekunan dan kesabaran seperti mengendalikan laman web fakulti. Dalam buku berjudul The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness (2004).PENDAHULUAN 15 (f) Sinergi. Covey menyebut satu lagi tabiat yang penting untuk membolehkan kita meningkat dari seorang yang efektif kepada seorang yang hebat. Dalam memacu kecemerlangan UTM. warga UTM perlu menyemarakkan budaya membantu orang lain. Kita membantu secara ikhlas dan rela hati supaya mahasiswa boleh belajar dengan lebih berkesan dan menyeronokkan menerusi pendekatan inovatif. Selain itu. iaitu membantu orang lain untuk menjadi efektif dan mencapai kecemerlangan. Hukumnya wajib jika berkaitan dengan skop tanggungjawab kita. dan (g) Memantapkan keupayaan diri. Pada peringkat individu. meraikan tetamu ketika majlis konvokesyen dan mengalu-alukan penglibatan alumni dan masyarakat setempat dalam pelbagai aktiviti kampus. kita menghulur bantuan kepada staf akademik muda yang memerlukan dana penyelidikan. saya ingin menyebutkan lima sikap positif yang penting untuk . menguruskan kemasukan mahasiswa baru. Pada kesempatan ini. menulis artikel dalam jurnal berimpak tinggi dan menyelia mahasiswa pascasiswazah. Kata kunci untuk menjadi hebat ialah membantu orang lain.

wi-fi.16 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI membolehkan warga UTM membentuk ekosistem intelektual yang meriah. Kita juga perlu berubah untuk menjadi warga kampus yang lebih produktif dan cemerlang. sekali gus terlepas peluang untuk berperanan . Sikap kesediaan berubah ini juga tidak terkecuali bagi staf bukan akademik yang menguruskan perpustakaan. internet. Apabila kita tidak mampu lagi berubah bermakna kita akan ketinggalan. Kita perlu berubah apabila kita merasakan diri kita tidak berubah. sistem fail. kolej kediaman dan tugas-tugas lain seumpamanya. modal insan. dan Budaya Kerja Berpasukan. segar dan dinamik. kita tidak perlu berlengah-lengah atau menunggu tempoh tertentu untuk berubah – sama ada akhir tahun atau awal tahun. Banyak perkara memerlukan perubahan. inventori. Malah. tercicir dan terpinggir. Dato’ Sri Mohd Najib Razak.’ Itu mantera pendorong untuk kita sentiasa memperbaiki diri dan berubah. Budaya Kerja Kelas Pertama. perlu berubah untuk melakukan tugasan akademik berimpak tinggi. Hakikatnya. kreatif dan inovatif. Kita perlu berubah untuk berkerja dengan lebih cekap. demikian gagasan YAB Perdana Menteri. Semangat Pengorbanan. Sistem Penyampaian Terbaik. kenderaan. Berani Berubah untuk Tidak Rebah ‘Hari ini lebih baik dari semalam. makmal. iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Berani Berubah untuk Tidak Rebah. bagi staf akademik. setanding universiti terbilang. Kita perlu berubah menjadi bangsa inovasi untuk menghadapi persaingan global. Mahasiswa – juga perlu berubah supaya lebih banyak yang dipelajari hingga ke tahap menghayati budaya ilmu semurninya.

seperti yang disebut Covey. bengkel dan perbincangan untuk mewujudkan budaya kerja kelas pertama.PENDAHULUAN 17 sebagai pemangkin zaman. iaitu membantu orang lain untuk mencapai kecemerlangan. Berubah bermakna kita bersedia untuk memperbaiki diri dan organisasi. ucapan dan berdoa supaya sentiasa selamat sejahtera. Budaya Kerja Kelas Pertama Universiti Teknologi Malaysia sentiasa menganjurkan pelbagai kursus. Barangkali itulah rasionalnya menjelang tahun baru kita membuat azam baru.W. sumber insan yang digemblengkan dan sebagainya. Penganjuran inisiatif ini pastinya melibatkan pelaburan besar. komitmen tinggi dan dengan rela hati. Ini semua dilakukan secara sedar bahawa budaya kerja kelas pertama memerlukan latihan. yang mengawas dan menjaganya (dari sesuatu bahaya) dengan perintah Allah. setiap kursus.T yang bermaksud: “Bagi tiap-tiap seorang ada Malaikat penjaganya yang silih berganti dari hadapan dan dari belakangnya. kemudahan yang perlu disediakan. bengkel atau apa saja bentuk program peningkatan budaya kerja dijalankan perlulah dihadiri sepenuh waktu. pendedahan dan adaptasi secara berterusan. Marilah sama-sama kita fahami peringatan Allah S.” dan jangan sekali-kali menjadikannya ‘pakej percutian’ untuk tujuan berehat di resort atau tepian pantai dan berpeluang meninggalkan tugas harian. demikian juga masa yang digunakan. Jangan sampai kehadiran tersebut seperti “memaksa kuda minum di sumur. dan sanggup untuk bersaing dan mendepani persekitaran yang lebih mencabar. apatah lagi memiliki tabiat kelapan. Oleh itu. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada .

” Hal ini turut mendapat sorotan menerusi firman Allah S. pembelajaran. alumni. dan pengguna perkhidmatan UTM dari segi pengajaran. cara kerja dan persekitaran cemerlang setanding dengan universiti dan organisasi terbaik di dunia. perkhidmatan dinilai dan kadangkala diungkapkan dari segi “sistem penyampaian. penyelidikan. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan. Pada hari yang amat besar.” (Surah Al-Ra’d 13: 11) Budaya kerja kelas pertama bermakna minda. Menerusi budaya kerja kelas pertama bukan sahaja menatijahkan kebaikan kepada warga UTM. Hari di mana semua manusia mengadap Tuhan sekelian alam. Dan apabila menyukat untuk orang lain.18 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.” (Surah Al-Mutaffifin 83: 1-6) Sekali imbas ayat ini hanya menjelaskan tentang sikap kecurangan dalam urusan perniagaan. Pada zahirnya ayat . Iaitu mereka yang menerima sukatan dari orang lain mengambil dengan cukup.W. perkhidmatan profesional dan seumpamanya. Dalam konteks moden. Dan apabila Allah menghendaki menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana (disebabkan kesalahan mereka sendiri) maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkan-Nya itu dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripada-Nya.T yang bermaksud: “Kecelakaan bagi orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan). dikuranginya. Sistem Penyampaian Terbaik Lumrah hidup manusia saling memerlukan antara satu sama lain. Kesalingan ini sering kali diungkapkan sebagai keperluan perkhidmatan. malah kepada mahasiswa.

apatah lagi sehingga menyusahkan orang ramai dan menjejaskan reputasi organisasi. berbanding dengan sektor perkhidmatan lain? Sebagai Naib Canselor saya ingin mengingatkan diri saya dan semua warga UTM supaya bersedia memberi perkhidmatan dengan cemerlang kerana tahap cemerlang itu adalah maksud “sukatan” dalam surah al-Mutaffifin di atas. termasuk staf UTM. Seandainya kita tidak cemerlang. Sering kali kita berbicara tentang gaji yang perlu disemak semula. pangkat yang perlu dinaikkan dan elaun yang perlu ditambah. tidak mungkin kita berjaya dengan cemerlang. tidak berintegriti. . Begitu juga dengan organisasi seperti UTM memerlukan pengorbanan setiap warganya. maksud. maka kita takut akan terjerumus dalam kelompok “kecelakaan bagi orang yang curang. tidak amanah. material. Sudah resam alam ditentukan Ilahi bahawa untuk berjaya kita perlu berkorban dari segi masa. Tanpa pengorbanan.” Semangat Pengorbanan Kejayaan berkait rapat dengan pengorbanan. Tetapi jika diperluaskan pengertian. melakukan tugas dengan sambil lewa.PENDAHULUAN 19 ini ditujukan kepada para peniaga yang terlibat dengan kerja timbang-menimbang. Kita perlu sedar bahawa penjawat awam. dan skopnya. keringat. Sebagai imbalan. Sesekali kita juga perlu berfikir sejauhmana nilai dan impak perkhidmatan yang telah kita berikan? Apakah nilai dan impak tersebut mencapai tahap terbaik dan semakin meningkat sepanjang masa sebagaimana gaji yang perlu dinaikkan setiap tahun? Apakah gaji yang kita terima setimpal dengan nilai perkhidmatan tersebut. ayat ini juga merangkumi urusan lain termasuklah penyediaan perkhidmatan. adalah penyedia perkhidmatan. kita dibayar gaji yang bersesuaian dengan nilai perkhidmatan yang diberikan. sumber dan pemikiran.

Qabil memilih hasil tanaman yang tidak subur untuk dijadikan korban. Qabil mengusahakan ladang gandum. Apabila mereka diminta melakukan korban. Manakala Qabil lebih mementingkan diri sendiri lalu memberikan sesuatu yang kurang berkualiti untuk dijadikan korban. sementara hasil yang baik digunakan bagi dirinya. Budaya Kerja Berpasukan Budaya kerja berpasukan memberi penekanan kepada sinergi. Lalu diterima korban salah seorang di antaranya (Habil). kepimpinan yang mementingkan .20 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Sekali lagi saya ingin memetik pengajaran firman Allah S. Natijahnya Allah S.W. iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan korban (kerana mendampingkan diri kepada Allah). warga UTM perlu sentiasa cuba memberi yang terbaik untuk kemajuan organisasi. keringat dan masa. pemikiran.” (Surah Al-Maidah 5: 27) Qabil dan Habil kedua-duanya adalah anak Nabi Adam a. Kepentingan diri tidak seharusnya menjadi pertimbangan utama sebagai syarat untuk kita memberi sumbangan ilmu.T yang bermaksud: “Dan bacakanlah (wahai Muhammad) kepada mereka kisah (mengenai) dua orang anak Adam (Habil dan Qabil) yang berlaku dengan sebenarnya. kesatuan matlamat. Dengan kata lain.s.” (Habil) menjawab: “Hanyasanya Allah menerima (korban) dari orang-orang yang bertaqwa.W. Berkata (Qabil): “demi sesungguhnya aku akan membunuhmu. Penerimaan korban Habil adalah kerana komitmen dan kualitinya. dan tidak diterima (korban) dari yang lain (Qabil).T menerima korban Habil dan menolak korban Qabil. manakala Habil adalah penternak kambing. inovasi. Habil pula memilih seekor kambing yang sihat dan terbaik untuk dikorbankan.

10. Hal ini dijelaskan dalam Jadual 5. Malah. masalah dan mengenalpasti peluang dan inisiatif baru. Ini ada rasionalnya kerana selama ini banyak mesyuarat tidak dirancang dengan . resam mesyuarat di UTM masih banyak yang perlu diperbaiki. –100 Hasil Transformasi Transaksi Perbalahan Peperangan Secara spesifik saya ingin menyentuh tentang mesyuarat.5 1+1 = –1 . pendekatan yang dikira lebih praktikal untuk mendapatkan kesatuan minda dan kesetiakawanan dalam pengurusan adalah dengan mengadakan perbincangan dan mesyuarat berkala bagi menyelesaikan apa sahaja cabaran. wacana atau sesi perbincangan. Hasilnya ialah transformasi.PENDAHULUAN 21 musyawarah dan tindakan yang mengambil kira keupayaan semua ahli kumpulan. –10. Memang tidak dinafikan terdapat banyak buku yang boleh ditelaah dan kursus yang boleh diikuti memperkatakan kaedah untuk mendapatkan idea dari ahli organisasi dan pengendalian mesyuarat yang efektif dan efisien. kita telah melancarkan pelan transformasi menerusi Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2009 yang telah dan sedang giat dilaksanakan pada pelbagai peringkat. Namun demikian.5 1+1 = 0. sebagaimana anjuran Stephen Covey. kita menyediakan ekosistem intelektual yang sesuai untuk membantu orang lain menjadi cemerlang dan terbilang. Jadual 5 Jenis Interaksi Sinergi Berkompromi Defensif Pertentangan Impak Budaya Kerja Berpasukan Formula Matematik 1+1 = 3. Namun demikian. 100 1+1 = 1. Dalam konteks UTM. Banyak pihak mengeluh apabila menerima surat panggilan mesyuarat. Budaya kerja berpasukan tidak bermakna kita mematikan bakat atau keupayaan istimewa seseorang individu.

jawatankuasa kecil tidak berfungsi dengan baik.22 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI sistematik. pengalaman. antara lain. mengambil masa terlalu lama dan tidak mencapai kesepakatan sebagaimana yang diharapkan. melebihi kepentingan pasukan. Barangkali itu sebabnya banyak unit jarang mengadakan majlis perbincangan dan mesyuarat berkala melibatkan seluruh ahli. Pada hemat saya. Sehubungan itu. Kita tidak boleh pasrah dengan lelucon bahawa dunia akademik mendaulatkan pandangan individu. Mesyuarat juga kadangkala seperti sesi taklimat dan seminar yang lazimnya bersifat komunikasi sehala. melaga keegoan. Begitu juga dengan stigma bahawa ahli akademik memang sukar untuk menjadi pengurus dan pentadbir yang cekap. saya telah memberi tugasan khas kepada Pendaftar untuk menyediakan Panduan Tatacara Mesyuarat . ilmu dan keupayaan kita untuk menggunakan segala kemudahan. yang membezakan kita ialah sikap. Natijahnya ada mesyuarat dan sesi perbincangan gagal berperanan sebagai pengikat kesetiakawanan dan menggagalkan usaha sinergi. Kita juga perlu mempersoalkan kewarasan idealisme kononnya kebebasan akademik individu menjamin survival ilmiah sesebuah organisasi ilmu. Ada juga mesyuarat menjadi medan mempertaruh idea dan ada kalanya. apatah lagi jika hujah menyengat. Penyumbang idea kadangkala ditanggapi secara sinis. untuk mengelakkan hal yang tidak diingini berlaku yang akan mengeruhkan lagi suasana. Hakikatnya manusia tidak boleh sewenang-wenangnya dibezakan dari segi keupayaannya berasaskan kepada skema kerjaya. Memang resam ini tidak menggalakkan percambahan fikiran dan penjanaan idea baru untuk memajukan organisasi. pendedahan. peluang dan cabaran yang ada untuk membentuk diri dalam konteks organisasi. tambahan pula jika pengungkapannya tidak bernas. tidak ada persediaan awal untuk bermesyuarat.

Wanita Teknologi (WANGI). dan dengan ahli keluarga warga UTM. Ini penting kerana sesi perbincangan dan mesyuarat adalah salah satu instrumen penting untuk mencungkil idea dalam konteks kerangka inovasi yang dimajukan pelbagai pihak. pihak Pejabat Pendaftar dengan kerjasama Badan Kebajikan Staf UTM (BAKES). dan 1Malaysia 1UTM. tempoh dan kekerapan. Selain itu. intelektual. Persatuan Kakitangan Bukan Akademik (PERKABA) dan persatuan dan kelab rekreasi diberi lebih peranan untuk mengatur pelbagai program kemasyarakatan melibatkan seluruh warga UTM berserta keluarga masingmasing menerusi aktiviti bercorak kekeluargaan. sekali gus menghidupkan budaya kampus yang segar. laporan dan sebagainya. Kita berharap Panduan Tatacara Mesyuarat UTM itu akan menjadikan mesyuarat kita lebih berhasil. pihak pengurusan universiti akan mempergiatkan aktiviti menjalin kesetiakawanan dalam kalangan sesama warga UTM. Untuk itu. khidmat masyarakat dan pembangunan sahsiah. persediaan. termasuk Stanford Research Institute (SRI) International.PENDAHULUAN 23 UTM merangkumi pelbagai aspek dari segi jenis mesyuarat dan sesi perbincangan. Matlamat Universiti Universiti biasanya dikaitkan dengan perkembangan ilmu dan pusat pengajian tinggi. keahlian. Beberapa tema akan dipilih seperti gaya hidup sihat. inovatif dan bertanggungjawab. meriah. disiplin dan etika. kehidupan lestari. tindakan susulan. Universiti juga diharapkan – khususnya oleh pemimpin politik dan pembuat dasar – dapat mendidik dan melatih generasi muda supaya menjadi warga yang berilmu dan berkemahiran sesuai dengan keperluan . kesukanan.

Semua istilah ini mempunyai konotasi sejarah . universiti juga dikaitkan dengan istilah studium general. politeknik. banyak istilah lain turut digunakan seperti kolej. Ketika masyarakat Latin mengungkapkan istilah universitas. iaitu kajian umum tentang pelbagai isu besar ketika itu yang berkaitan tentang alam semesta. Dalam konteks pengajian tinggi di Barat.’ ‘komuniti.’ ‘masyarakat’ atau ‘perbadanan. kerangka dan keadaan masyarakat ketika itu memberi tumpuan kepada gagasan dan ilmu berkaitan alam semesta. iaitu: (a) Pemikiran idealis: Mengekalkan universiti sebagai pusat perkembangan ilmu dalam pengertian ‘universal man’ dan gagasan ilmu tanpa terlalu dipengaruhi persekitaran ekonomi. konsep universiti sentiasa berkembang dan dinamik. Pada asasnya terdapat dua aliran pemikiran utama.’ Selain universitas. Persoalannya. bagaimana kaedah untuk mengadun perbezaan kedua-dua aliran tersebut supaya dapat menghasilkan kerangka yang sesuai untuk menyemarakkan lagi kreativiti dan inovasi di universiti? Bagaimana kaedah untuk membolehkan ekosistem intelektual di universiti dapat menyuburkan budaya inovasi? Dari segi kronologi. Memang wujud perbezaan pendapat yang ketara dalam kalangan pembuat dasar dengan pakar pendidikan tentang tujuan dan peranan universiti.24 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI semasa. politik dan sosial. Justeru. institut.’ ‘universe. masyarakat dan peradaban. sekolah dan akademi. (b) Pemikiran utilitarian: Menjadikan universiti sebagai pusat penyediaan tenaga mahir dalam bidang yang bersesuaian bagi mengisi keperluan semasa dan negara. institusi yang namanya universitas itu merujuk kepada wacana di sekitar persoalan ‘keseluruhan.

Namun. pengajian tinggi terhad kepada pengajian falsafah. universiti turut berperanan membangunkan masyarakat setempat dari segi pembangunan modal insan. perundingan dan penerbitan. nilai dan asas ilmu masih bertahan di universiti. Aspek utilitarian memang menyerlah tetapi dipandu oleh tradisi kesarjanaan menerusi aplikasi dan percambahan ilmu.PENDAHULUAN 25 tersendiri yang berkaitan dengan tahap. Hal ini ditanda aras menerusi penerbitan artikel dalam jurnal dan sistem kenaikan pangkat yang dilaksanakan menerusi kaedah penilaian keserakanan (peer review). Dua abad lalu. keagamaan dan sains fundamental. tidak statik. nilai. termasuklah sektor dan kerjaya seperti pelancongan. Universiti Oxford dan Universiti Cambridge wujud sejak abad ke-12 Masihi misalnya. institusi tersebut membangunkan . Peraturan dan norma tersebut membentuk budaya sesebuah universiti serta ciri sesuatu lokasi. sekalipun kerangkanya menekankan penyelidikan dan pembangunan (R&D). Selain itu. ruang lingkup kegiatan di universiti juga sentiasa berkembang. Namun demikian. Tetapi kini hampir semua kerjaya dan sektor mempunyai kemudahan dan akses pada peringkat pengajian tinggi. konsep dan peranan pengajian tinggi. universiti moden dibangunkan berteraskan kepada suatu peraturan dan norma yang tertentu di sesuatu lokasi yang khusus. adalah institusi ilmu yang tidak bergelar universiti. daripada segi fungsi universiti moden masih menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat Latin. pembangunan wilayah dan sumbangan daripada segi khidmat profesional untuk peringkat kerajaan tempatan seperti yang lumrah diamalkan di Indonesia dan Sweden. hospitaliti dan teknologi serta penyediaan makanan. pengkomersialan. Di sesetengah negara. Dari segi institusi pula. biarpun dalam banyak hal tidak dicerna secara formal. Sebagai contoh.

26

INOVASI

UNIVERSITI

NILAI TINGGI

budaya ilmu yang bersifat konservatif dan mendukung nilainilai klasik, sekalipun demikian, tidak pula menolak nilainilai moden atau proses modenisasi. Budaya ilmu inilah yang membentuk norma masyarakat intelektual di Oxford dan Cambridge sehinggalah ke hari ini. Tradisi serta norma itulah juga yang membezakan kedua-dua buah universiti tersebut dengan universiti moden Britain yang lain. Sekali gus ini telah meletakkan Universiti Oxford dan Universiti Cambridge pada kedudukannya tersendiri. Universiti moden khususnya yang ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua di serata dunia mempunyai misi yang sangat utilitarian sifatnya. Di kebanyakan negara Barat, universiti sedemikian ditubuhkan untuk melatih rakyat, khususnya bekas tentera dengan kemahiran baru supaya dapat memasuki pasaran kerja. Di Amerika Syarikat misalnya, akta khusus dirangka untuk memberi laluan kepada bekas tentera menjadi mahasiswa selepas menamatkan misi ketenteraan masing-masing. Trend ini berkembang pesat dengan kepesatan ekonomi global pasca Perang Dunia Kedua. Yang ketara keperluan terhadap pengajian tinggi sesebuah negara berkait rapat dengan perkembangan pasaran kerjaya dalam sesuatu bidang. Malah nama universiti juga sering kali dikaitkan dengan pengkhususan dalam sesuatu sektor ekonomi, misalnya King Fahd University of Petroleum and Minerals, Arab Saudi (1963), Nagoya University of Commerce and Business, Jepun (1953), dan Universiti Teknologi Petronas, Malaysia (1997). Disiplin ilmu pula menjadi lebih berkembang selari dengan perkembangan sesuatu sektor ekonomi. Pada peringkat awal, perkembangan universiti sedemikian menjurus kepada pengajaran dan pembelajaran, tetapi kemudiannya berkembang dari segi pengajian siswazah dan R&D. Ini memberi peluang kepada universiti menyelesaikan

PENDAHULUAN

27

masalah semasa menerusi reka cipta teknologi canggih, sistem pemprosesan dan pengeluaran, model kewangan serta amalan pengurusan, dan seumpamanya. Dengan perkembangan tersebut, disiplin ilmu asas seperti falsafah, teologi, sejarah, ekonomi, matematik, kimia, fizik, biologi dan seumpamanya menjadi semakin tersudut dan semakin kurang mendapat sambutan dalam kalangan calon mahasiswa. Antara sebab utama ialah didasari tuntutan pasaran kerja. Sesuai dengan kefahaman serta perkembangan itulah maka falsafah, nilai, gagasan serta peranan universiti juga berubah mengikut keperluan pasaran kerja, khususnya daripada perspektif ilmu moden. Keadaan ini begitu ketara kerana nilai ilmu dalam masyarakat moden sering kali tidak kekal, dan kadangkala bertentangan dengan nilai-nilai abadi aliran keagamaan. Kenyataannya, ketika ini ilmu falsafah yang suatu ketika dahulu menjadi ‘ilmu wajib’ di universiti, sudah hilang peranan dan kepentingannya dari perspektif keperluan calon mahasiswa. Disiplin ilmu yang lebih diberi keutamaan ketika ini ialah ilmu sains dan sastera gunaan serta teknologi. Sehubungan itu, UTM telah meletakkan asas kukuh untuk perkembangannya menerusi falsafah yang mantap, iaitu:
“Hukum Allah adalah dasar kepada sains dan teknologi. Maka UTM berusaha secara menyeluruh dan bersepadu memperkembangkan kecemerlangan sains dan teknologi untuk kesejahteraan dan kemakmuran sejagat sesuai dengan kehendak-Nya.”

Falsafah UTM dirangka sedemikian rupa untuk menyerlahkan hakikat keinsanan dan komitmen terhadap budaya ilmu. ‘Hukum Allah’ memberi penegasan tentang sumber ilmu, iaitu Yang Maha Bijaksana. ‘Memperkembangkan’

28

INOVASI

UNIVERSITI

NILAI TINGGI

merupakan kerangka proses penghayatan ilmu secara menyeluruh dan bersepadu sehingga menghasilkan dinamisme dalam pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan sejagat berasaskan pemikiran saintifik. Pernyataan falsafah UTM juga menyebut tentang ‘kecemerlangan’ yang memberi implikasi jelas bahawa usaha dan tugas keilmuan dalam kerangka UTM perlu dilakukan sebaiknya, setanding dengan tanda aras global, memenuhi ciri yang inovatif, berkualiti dan bernilai tinggi.

Model Ekonomi Baru Berteraskan Inovasi
Pada masa kini, pihak kerajaan telah mengambil beberapa inisiatif dan pendekatan baru bagi meningkatkan daya saing Malaysia menerusi model ekonomi baru menjana nilai tinggi berasaskan kreativiti dan inovasi bagi menghadapi persekitaran baru ekonomi global yang semakin mencabar. Persekitaran baru tersebut juga ada kaitan dengan kemurungan ekonomi dunia dan inisiatif untuk mencari kaedah baru bagi memacu pertumbuhan ekonomi supaya setanding dengan negara maju. Persekitaran baru ini juga memberi kesempatan kepada kerajaan untuk menilai semula dan membuat penyesuaian dari segi dasar, strategi dan pendekatan. Model ekonomi baru digubal atas beberapa faktor. Pertama, model lama yang dirangka sejak lebih dua dekad lalu yang berasaskan persekitaran semasa ketika itu sudah tidak lagi mampu mencetus dan menyediakan momentum baru kepada kemajuan ekonomi negara.

Dari segi pembangunan dasar. Kita juga perlu faham dan menerima hakikat bahawa perkembangan teknologi berasaskan kreativiti dan inovasi ketika ini hampir semuanya menjurus kepada pendekatan futuristik dan holistik. pengurangan dan penguncupan ekonomi itu mendatangkan musibah. Malaysia memerlukan strategi dan pendekatan baru untuk menangani kesan daripada iklim ekonomi dunia yang merudum bermula dengan krisis kewangan di Amerika Syarikat. ini adalah kesempatan terbaik untuk kita melakukan anjakan paradigma dan menjadi pemangkin untuk terus maju dan berdaya saing. sehinggalah pengguna – sudah melakukan anjakan paradigma untuk menjana nilai tinggi daripada kreativiti dan inovasi menggunakan paradigma baru. banyak negara rakan niaga utama kita mengalami pertumbuhan negatif. Persoalan kritikal yang perlu dirungkai segera ialah tentang bentuk kreativiti dan inovasi yang perlu dimajukan untuk membentuk ekonomi model baru. model ekonomi baru negara maju mengalami perubahan daripada industri konvensional kepada industri lestari. komuniti akademik. urus tadbir. Kreativiti dan inovasi itu telah menjana nilai tinggi dan memberi kebaikan kepada para pengguna.PENDAHULUAN 29 Kedua. malah terhadap sektor berkaitan secara sepadu dan holistik. Ketika ini banyak negara maju – khususnya dalam kalangan pemain utama ekonomi termasuklah penggubal dasar. industri automotif ‘kenderaan hijau’ semakin popular . tidak semua krisis. Pasti ada hikmahnya. Ketiga. korporat. termasuklah Amerika Syarikat. Secara fitrah. Anjakan itu dilakukan bukan saja terhadap jenis dan bentuk industri atau perkhidmatan. Sebagai contoh. Natijahnya. Singapura dan Jepun menyebabkan pengurangan secara mendadak dalam eksport barangan dan penyediaan perkhidmatan.

dan ITM). Dalam konteks inovasi. Sebagai sebuah negara yang pesat membangun. Perkembangan pengajian tinggi mula berkembang pesat pada tahun-tahun 70-an.30 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI penggunaannya ketika ini. Model baru itu adalah langkah strategik dan kritikal untuk mengekalkan momentum mesra pasaran yang sekali gus boleh mencipta sumber pertumbuhan baru. Ini merupakan contoh penjanaan nilai tinggi menerusi kreativiti dan inovasi baru yang diperlukan untuk membolehkan Malaysia membangunkan model ekonomi baru. UKM. Contoh lain.359 orang pada tahun . terbukti lebih menjimatkan dari segi penggunaan bahan api. USM. Jumlah mahasiswa peringkat sarjana meningkat dari 24. Kreativiti dan inovasi berkait rapat dengan tahap pendidikan seseorang dan sesebuah masyarakat.007 orang pada tahun 2000 kepada 34. Malaysia telah memberi tumpuan kepada perkembangan pendidikan sejak awal merdeka. kerana harganya jauh lebih murah apabila dihasilkan secara pukal. UM.550 orang pada tahun 2010 di universiti awam sahaja. Peningkatan ketara juga ditunjukkan dalam perkembangan universiti tempatan. Hal sama turut ketara pada peringkat pengajian ijazah PhD dari 3. terdapat hanya enam buah institusi berstatus universiti di Malaysia (UTM. pengajian peringkat lanjutan begitu kritikal untuk menyediakan iklim intelektual dan ekosistem inovasi peringkat tinggi. ‘kenderaan hijau’ di Amerika Syarikat (AS) mampu mengurangkan 30 peratus penggunaan bahan api dalam negara dengan penjimatan AS$45 bilion setahun. selain mesra alam. UPM. tetapi kini bilangan IPT tempatan berjumlah 63 buah.436 orang pada tahun 2005 dan dijangka melonjak kepada 111. Malaysia harus bersedia untuk menangani perubahan berkenaan dengan mengetengahkan model ekonomi baru melalui penjanaan nilai tinggi berasaskan kreativiti dan inovasi lestari. Pada tahun 1975.

Malaysia berjaya menduduki tangga yang berdaya saing daripada segi petunjuk berkaitan dengan inovasi agensi awam. iaitu kemudahan pendidikan.410 orang pada tahun 2010. dan turun ke tangga ke-24 pada tahun 2009. Selain termasuk dalam salah satu bidang utama Iskandar Malaysia. petunjuk indeks inovasi digunakan dengan meluas di samping indeks kesediaan teknologi. dijangka melonjak kepada 21. Selain itu.PENDAHULUAN 31 2000 kepada 6. perancangan bandar dan kerangka urus tadbir korporat. pembangunan dan inovasi secara lebih terancang. UTM juga menyediakan prasarana penyelidikan.742 orang pada tahun 2005. Kedudukan Malaysia di tangga keempat dalam kalangan 57 negara dari segi kos modal menggalakkan pembangunan perniagaan. Di samping itu. Dari segi keupayaan inovasi. UTM dijangka akan diberi peranan lebih menyerlah untuk membantu negara menjayakan model inovasi dalam konteks Pembangunan Wilayah Iskandar Malaysia. Data tersebut menunjukkan keupayaan Malaysia dari segi modal insan untuk menjadikan kreativiti dan inovasi sebagai teras pembangunan model ekonomi baru. Menerusi Iskandar Malaysia UTM Research Centre (IMREC) UTM akan mencari peluang dan peranan dari pelbagai bidang yang berkaitan dengan kepakaran staf UTM. Indeks inovasi pada tahun 2007 mencatatkan Malaysia berada di tangga ke-21. . Walau bagaimanapun. termasuklah pembangunan modal insan. Malaysia menduduki tangga ke-10 dari segi perundangan untuk memudahkan urusan perniagaan. Malaysia masih belum tersenarai dalam kalangan 25 negara teratas daripada segi pelaburan dalam R&D dan jumlah pendaftaran paten. bilangan paten dan jumlah pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D). Namun demikian.

khususnya mengambil peluang dari kemajuan ekonomi Jepun. Dasar pembangunan negara digubal dan dilaksanakan mengikut kepentingan rakyat dan kemampuan negara. kerajaan memang telah meletakkan kepentingan rakyat dan negara sebagai suatu keutamaan. Dasar Ekonomi Baru digubal sedemikian rupa untuk memastikan setiap kaum dan wilayah menikmati kemajuan pembangunan yang akhirnya mewujudkan kestabilan politik. Usaha pembangunan paling drastik diupayakan di bawah kepimpinan Tun Abdul Razak Hussein.32 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI 1Malaysia: Rakyat Didahulukan. Kepimpinan Tun Dr. Rancangan pembangunan lima tahun telah dilakar untuk membangunkan negara. Peristiwa getir 13 Mei 1969 dalam sejarah Malaysia menjadi pemangkin memacu program pembangunan untuk kepentingan rakyat keseluruhannya. tahun-tahun selepas kemerdekaan menyaksikan komitmen kerajaan – sekalipun berdepan dengan pelbagai kekangan dan cabaran – berusaha melaksanakan tanggungjawab untuk mengisi agenda negara merdeka dan berdaulat. ekonomi dan sosial. tahap dan saiz pertumbuhan ekonomi negara tidak begitu besar berbanding masa kini. Rumusannya. Tambahan pula. Pencapaian Diutamakan Sejak negara mencapai kemerdekaan. kerana ekonomi negara ketika itu adalah berasaskan kegiatan pertanian dan hasil sumber asli. syarikatsyarikat gergasi Britain masih mendominasi kegiatan ekonomi yang strategik. Program pembangunan yang berasaskan perindustrian telah diasaskan pada zaman pemerintahan Tun Hussein Onn. Ketika zaman kepimpinan Tunku Abdul Rahman. telah memacu perubahan dan transformasi Malaysia . sepertimana yang diharapkan oleh rakyat. Mahathir Mohamad mulai tahun 1981.

Setelah mengambil alih pucuk pemerintahan negara pada bulan Mac 2009. Pelbagai prasarana dibangunkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. ke arah mencapai kemajuan ekonomi bernilai lebih tinggi bagi rakyat Malaysia. 1Malaysia adalah satu gagasan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kepimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi mulai tahun 2003 telah memberi penekanan kepada sistem penyampaian kerajaan yang telus dan berintegriti.PENDAHULUAN 33 ke arah pembentukan sebuah sistem ekonomi berasaskan perindustrian moden. Dato’ Sri Mohd Najib Razak telah meneruskan dasar pembangunan negara secara lebih holistik menerusi gagasan kepimpinan yang bertemakan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan. Pencapaian Diutamakan. Gagasan Wawasan 2020 telah dilancarkan pada tahun 1991 untuk mewujudkan pembentukan bangsa Malaysia yang bersatu padu. 1Malaysia digagaskan sebagai formula untuk memastikan aspirasi negara dan Wawasan 2020 tercapai. maju dan membangun mengikut acuan sendiri. 1Malaysia bukanlah dasar baru yang terpisah dari dasar-dasar kerajaan sebelum ini. Dalam melaksana dan menjayakan gagasan 1Malaysia. program pembangunan wilayah serta memperkukuhkan hubungan sosial dalam kalangan rakyat yang lebih akrab berdasarkan program Islam Hadhari. iaitu (a) teras perpaduan dan (b) nilai aspirasi gagasan 1Malaysia. Teras perpaduan adalah komponen asas yang menguatkan lagi . teknologi maju dan teknologi maklumat. berteraskan beberapa nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Secara idealnya. Dengan ertikata lain. malah sebaliknya merupakan pelengkap kepada pendekatan sedia ada untuk mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan rakyat bagi menjamin kestabilan. dua aspek utama dijadikan teras kemajuan.

Dalam hal ini. khususnya UTM wajar memainkan peranan dan menempatkan diri dalam arus perdana gagasan 1Malaysia. Graduan UTM ketika ini berkhidmat dalam pelbagai organisasi – kerajaan dan swasta – yang turut sama menyumbang bakti kepada kemajuan negara. Hakikatnya. Bagi memacu dan merealisasikan dua aspek ini kerajaan merangka Inisiatif Transformasi Negara melalui pendekatan enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). memerangi kadar jenayah. memerangi rasuah. Di bawah NKRA ini. Tidak salah jika disebutkan bahawa rakyat mahukan pendidikan tinggi yang berkualiti tinggi. . Kita juga perlu memahami apa yang diharap dan dimahukan oleh rakyat.34 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat pelbagai kaum serta didukungi oleh nilai murni yang seharusnya mendasari cara hidup rakyat Malaysia. UTM sejak awal penubuhannya telah memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan lebih 125. kerajaan juga berhasrat meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. dan meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah. tumpuan selain merealisasikan hasrat memperkasakan prasarana luar bandar dan pendalaman. saya berpendapat bahawa pusat pengajian tinggi. Aspek kedua ialah menerapkan nilai aspirasi dalam gagasan 1Malaysia untuk mewujudkan ciri-ciri masyarakat progresif dan dinamik yang memacu negara ke arah mencapai status negara maju. menambah baik pengangkutan awam.000 graduan dalam pelbagai bidang sains dan kejuruteraan. Nilai aspirasi tersebut perlu dihayati setiap warga dengan matlamat melahirkan warga Malaysia yang berdaya maju dan mampu bersaing dalam persekitaran global yang seterusnya membantu melonjakkan kedudukan ekonomi negara ke tahap yang lebih kukuh dan mantap.

Pengarah dan Profesor UTM – sering kali memperkata dan menyentuh tentang kepentingan dan penghayatan budaya ilmu. Pendaftar. Budaya Ilmu Ketabahan Budaya Inovasi Kesetiaan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan. berdaya saing dan berprestasi tinggi. bersatu padu. kesetiaan dan ketabahan. berfikiran terbuka. minda kelas pertama. berpendidikan tinggi. budaya ketepatan. Pencapaian Diutamakan Budaya Berprestasi Tinggi Integriti Kebijaksanaan Budaya Ketepatan Rajah 1 Nilai Aspirasi Nasional dalam Gagasan 1Malaysia ‘Budaya ilmu’ sudah menjadi mantera UTM dan saya harap akan sebati dengan identiti warga UTM. kebijaksanaan. Ini penting kerana sesebuah negara hanya akan maju dan berjaya apabila wujudnya ekosistem intelektual yang mantap yang .PENDAHULUAN 35 Rajah 1 menunjukkan lapan nilai aspirasi yang menjadi asas untuk merealisasikan gagasan 1Malaysia iaitu budaya ilmu. Saya optimis bahawa usaha kita untuk memacu kecemerlangan di UTM juga memberi impak besar kepada usaha untuk memartabatkan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum yang aman. maju. integriti. Ucapan saya selaku Naib Canselor – begitu juga dengan Timbalan Naib Canselor. Dekan. budaya inovasi. budaya berprestasi tinggi. Ketua Pustakawan.

Budaya ilmu merupakan natijah daripada pemahaman dan penghayatan ilmu setulusnya. ‘Budaya inovasi’ merujuk kepada kesediaan kita untuk mencuba perkara baru dan berinovasi dalam apa jua lapangan yang kita ceburi. Sikap sambil lewa dan ‘acuh tak acuh’ tidak boleh sama sekali membenih biak dan wujud dalam masyarakat yang berdaya maju. menghayati dan memburu ilmu pengetahuan. Tahap tertinggi pencapaian ilmu ialah hikmah atau ‘kebijaksanaan. menguasai. berani mencari penyelesaian baru dalam menangani pelbagai permasalahan menggunakan kaedah baru yang inovatif dan sentiasa bersedia dan berani untuk menjadi perintis dalam setiap bidang yang diterokai. Kecemerlangan sesebuah universiti (dan bangsa) tidak akan tercapai jika tidak diasaskan kepada pembinaan budaya ilmu yang bersepadu dan jitu. Rakyat Malaysia perlu dikenali sebagai individu yang mampu menjadi pemimpin dalam bidang kerjaya masing-masing. Kita .36 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI membolehkan warganya sentiasa mempelajari. ‘Budaya ketepatan’ pula merujuk kepada pengurusan dan adab masa. Untuk maju. termasuklah tempoh pengajian dan ketepatan menyiapkan sesuatu tugas. Sebagai rakyat dalam sebuah negara yang berhasrat mencapai status negara maju. maka kita perlu mengamalkan budaya ketepatan dalam seluruh urusan.’ Kebijaksanaan membolehkan seseorang menilai sesuatu bukan sahaja antara buruk dengan baik. ‘Budaya berprestasi tinggi’ merupakan sifat yang boleh memastikan setiap perkara dan setiap tugas yang dilakukan mencapai tahap yang terbaik. bahkan antara yang terbaik. Budaya ilmu bukan sekadar gagasan dan idealisme muluk. kita seharusnya mendalami ilmu bagi membolehkan kita mencapai tahap kebijaksanaan yang sangat diperlukan khususnya apabila berhadapan dengan sebarang masalah dan cabaran. Kita mesti berani berubah untuk kebaikan.

STRATEGI Menurut tokoh terkemuka bidang kepimpinan dan perubahan organisasi dari Harvard Business School. bersih. nilai ‘ketabahan’ dan ‘kesetiaan’ juga penting untuk membolehkan Malaysia menjadi negara maju dengan warga yang sentiasa sedia untuk berbakti dan berkorban demi negara yang tercinta. masa. Mereka mendorong dan merangsang orang lain untuk mengikuti arah tersebut dan mereka bersama dengan orang lain. mahu disegani kerana menepati waktu berurusan dan mahu dicontohi kerana mengutamakan kecekapan dalam melaksanakan semua tugas dan kewajipan. John Kotter (lahir 1947). kemudian disegani dan dihormati oleh semua pihak. sistem pengurusan dan kecekapan. pendekatan. Selain itu. berkorban untuk itu.” Strategi berkait rapat dengan pemilihan dan penilaian terhadap pelbagai alternatif untuk mencapai sesuatu matlamat atau objektif sesebuah organisasi. Warga Malaysia perlu memiliki integriti yang tinggi dalam melaksanakan sebarang tugas bagi mengutuhkan lagi urus tadbir. bertanggungjawab dan kesetiaan. sumber dan petugas yang terhad. ironisnya mempunyai sasaran . “pemimpin mengemukakan wawasan masa depan dan menentukan strategi untuk mencapainya. mereka melakukan perubahan. Integriti juga akan menyerlah dan menjulang citra dan reputasi bangsa dan negara. Biasanya strategi menggunakan kaedah.PENDAHULUAN STRATEGI 37 mahu dikenali dengan budaya ketepatan. cekap. ‘Integriti’ pula berkait rapat dengan amanah.

dan kebelakangan ini turut dijalankan menerusi webometrics yang mempunyai dan memberikan impak besar kepada reputasi dan penjanaan nilai tinggi dalam sistem pengajian tinggi. pembentukan strategi berkait rapat dengan organizational enviromental scanning dengan melihat kepada keupayaan organisasi. kepakaran dan bilangan staf. Menerusi sesi perbincangan strategik yang diadakan pada 9 hingga 11 Disember 2009 di Desaru. Ranking universiti dunia dijalankan oleh THE-QS sejak lima tahun lalu. Penjenamaan. Ranking universiti dunia THE-QS menggunakan enam kriteria berikut: . Penerbitan. Ranking Universiti Ranking universiti merupakan salah satu instrumen terkini untuk menanda aras dan bersaing di peringkat global. bisnes utama organisasi. Mahasiswa. Sehubungan itu. UTM mensasarkan strategi yang telah dirangkumkan untuk menghadapi lima faktor dalaman dan persekitaran seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Ranking universiti. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kekukuhan strategi yang hendak dilaksanakan.38 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI menggunung tinggi. Lampiran 2 dan 3 adalah BSC dan pencapaian sasaran KPI 2009 dan indeks prestasi utama UTM berdasarkan BSC 2010. budaya organisasi dan persekitaran dalam dan luaran yang menyokongnya. dan Kewangan.

kita dapat melihat dengan jelas tentang ‘kekuatan’ dan ‘kelemahan’ UTM berbanding beberapa universiti ternama sepertimana diperincikan Jadual 6. dan Mahasiswa antarabangsa (5 peratus). ranking THE-QS juga merupakan kaedah paling mudah untuk penjenamaan peringkat global. Penilaian majikan (10 peratus).3 antara staf akademik dengan mahasiswa ijazah pertama. Jika ditanggapi secara positif. berbanding Universiti Harvard dengan nisbah 1 : 2. Nisbah staf dengan mahasiswa (20 peratus). Citation staf (20 peratus). Jadual 6 menunjukkan bahawa untuk menjadi universiti yang lebih baik dan berprestij. Selain itu. Kita juga boleh mempergiatkan usaha untuk memperbaiki kelemahan utama berbanding universiti lain. Staf antarabangsa (5 peratus).18.PENDAHULUAN 39 (a) (b) (c) (d) (e) (f) Penilaian keserakanan (40 peratus). Dengan demikian. Ini selari dengan nilai aspirasi yang terkandung dalan konsep 1Malaysia. iaitu budaya berprestasi tinggi. Sekurang-kurangnya kita sudah tersenarai dalam kalangan ‘THE-QS teratas 500’ sebagaimana ‘Fortune 500’ untuk organisasi korporat. Namun demikian. Bagi . sekali gus memperteguhkan lagi kekuatan sedia ada. Nisbah semasa UTM ialah 1 : 10. membolehkan UTM menjadi lebih kompetitif dari segi penyediaan perkhidmatan pengajian tinggi untuk bersaing dengan universiti ternama dan memacu pencapaian akademik yang bercitra dan bereputasi standard global. Kita akui dan menerima hakikat bahawa kedudukan UTM dalam ranking tersebut masih jauh di bawah. nisbah staf kepada mahasiswa perlu ditangani segera. maka ranking universiti dunia membolehkan UTM mengenalpasti kelemahan dan kekuatan berasaskan penanda aras global.

13 2958 73 58 1 : 7.40 Jadual 6 Perbandingan Kedudukan UTM berbanding Universiti Lain dalam THE-QS 2009 Universiti 320 291 250 124 97 55 43 1 : 3.09 954 46 0 98 1 : 9.70 2498 76 1 : 3.25 1200 80 100 74 100 84 100 400 1600 Universiti Harvard .76 885 60 40 83 95 80 96 1 : 9.33 1121 70 80 68 1 : 3.3 926 42 0 81 47 100 316 184 505 179 369 Nisbah Skor Skor Kedudukan Staf: Staf Penilaian Citation/ 2009 Mahasiswa PhD Keserakanan Staf Skor MOU/ Employability kerjasama INOVASI UTM UKM Universitas Gadjah Mada UNIVERSITI Universiti Hong Kong Universiti Tohoku Institut Teknologi Tokyo NILAI TINGGI Universiti Osaka Universiti Nasional Australia 17 1 1 : 2.18 3600 1 : 6.36 1500 44 0 70 1 : 10.

Universitas Gadjah Mada (46). iaitu (a) nisbah staf dengan mahasiswa. Universiti Tohoku (73) dan Universiti Harvard (100)(Lihat Jadual 7). Sementara universiti pada ranking 101 hingga 300 mempunyai variasi dalam tiga kriteria utama. prosedur. Sebagai contoh. Pada hemat saya. staf antarabangsa dan mahasiswa antarabangsa juga penting tetapi tidak banyak variasi antara . Dalam konteks THE-QS. universiti dalam tiga kategori ranking teratas 100 mempunyai kesemua enam kriteria tersebut. Penilaian majikan. UTM perlu mengkaji dasar. prosedur dan amalan universiti berkenaan supaya dapat dimanfaatkan. skor yang diperolehi mempunyai kekuatan tersendiri. caranya sama ada menambah bilangan staf akademik atau mengurangkan mahasiswa ijazah pertama.PENDAHULUAN STRATEGI 41 mendekati nisbah angka tersebut kita memerlukan tindakan strategik. Universiti Hong Kong (60). amalan dan standard yang dilaksanakan dalam lima kategori ranking teratas (biasanya tidak banyak perubahan kedudukan universiti dalam kelompok ini) sebagai panduan untuk UTM menapak maju. (b) penilaian keserakanan dan (c) citation. Menerusi data ranking tersebut. Data ranking ini membolehkan kita mengkaji tentang dasar. iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Ranking Teratas (top) 20 Ranking 21–50 Ranking 51–100 Ranking 101–200 Ranking 201–300 Kelima-lima kategori ini mempunyai kriteria tersendiri yang mudah untuk kita bezakan. kita juga dapat melihat skor penilaian keserakanan (peer review) dengan kedudukan UTM (42) lebih rendah berbanding UKM (44). Perbezaan ketara hanya dari segi citation dan penilaian keserakanan.

skor 42.5 Kedudukan USM 314.8 >61. Nagoya Kedudukan UM 180.8 >53. Tetapi hasilnya dijangka agak lambat dan sukar untuk menyaingi universiti teratas 100 dalam tempoh tiga tahun akan datang. NUS. MIT Rujukan Kyoto. skor 42 Kedudukan UPM 345. Selain dapat mengetahui tahap pencapaian UTM berbanding universiti ternama dunia. Pilihan yang ada untuk UTM hanya memaksimumkan nisbah antara staf dengan mahasiswa dan penilaian majikan yang memberi impak segera. skor 56. Ini akan memudahkan kita untuk menjayakan transformasi yang . skor 44. Nottingham. kita juga dapat menggunakan ranking tersebut untuk tujuan penambahbaikan.8 universiti dalam kelompok teratas 101 – 300 atau kategori empat dan lima teratas.6 >44 >39. penjenamaan dan pemasaran.42 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Jadual 7 Penanda Aras UTM dalam Ranking Universiti Dunia Kategori ranking Teratas (top) 20 21–50 51–100 101–200 201–300 301–350 Skor diperlukan 89. pelbagai inisiatif telah dimulakan untuk meningkatkan penilaian keserakanan dan citation. Imperial. Perlu juga dijelaskan bahawa pihak pentadbiran dan Lembaga Pengarah UTM telah bersetuju untuk terlibat secara lebih proaktif dalam ranking universiti dunia THE-QS pada tahun 2010.6 Kedudukan UTM 320. Queensland. Osaka Rujukan Warwick.2 Catatan Rujukan Cambridge. Menerusi petunjuk dalam ranking universiti dunia itu juga membolehkan kita menanda aras dan bersaing dengan universiti tempatan dan universiti di rantau Asia Pasifik. skor 39.3 78. Dalam konteks UTM.5 Kedudukan UKM 291. khususnya untuk mendapatkan staf dan mahasiswa pascasiswazah antarabangsa.

2010) • Anjur seminar bersama universiti ternama di ASEAN (10) • Mahasiswa terlibat • Nisbah staf dengan program mahasiswa kepada 1 : pengantara7 (Disember 2010) bangsaan (5000. endowmen (RM10 juta) • Imej UTM sebagai graduate schools • Penjenamaan impak tinggi • Penamaan semula fakulti dan pusat • Terlibat dalam aktiviti anjuran universiti tersohor • Tambah bilangan mahasiswa antarabangsa (4000) • Tambah bilangan mahasiswa pascasiswazah (40%) • Kurangkan bilangan program dan enrolmen sarjana muda • Gabung jabatan dan unit • Penempatan semula staf . Dis. khidmat maklumat graduan. pada Jun 2010) • Profesor pelawat • Galak staf berusia (200) lebih 45 tahun buat • Pertukaran staf PhD separuh masa dan mahasiswa 100) • Tambah bilangan staf UTM dalam jawatankuasa antarabangsa (100. khidmat maklumat UTM. • Memperbaiki skor Disember 2010) kepuasan mahasiswa (>80%) • Tambah bilangan citation bagi setiap staf (3000) • Tambah bilangan artikel dalam jurnal berindeks (3000) • Tambah bilangan mahasiswa jalani latihan industri di syarikat antarabangsa (300) • Kerjasama strategik dengan industri utama (20) • Menggunakan kajian kes Harvard Business School dalam semua program akademik sesi 2010/11 • Hubungan Alumni: khidmat PSZ.PENDAHULUAN STRATEGI 43 Jadual 8 Pelan Tindakan Strategik untuk Ranking UTM 2010 Penilaian Keserakanan Profil Fakulti Penilaian Majikan • Hubungan strategik • Tambah staf PhD • Kerjasama dengan majikan (50%) dengan 50 utama (500 • Tambah bilangan staf universiti syarikat) PhD antarabangsa ternama (100.

ke arah menjadi Universiti Penyelidikan dan institusi ilmu terulung di negara ini. tumpuan . dan (c) penilaian majikan. Untuk tujuan mendapat ranking universiti yang lebih baik. (c) Menggalakkan staf yang berusia melebihi 45 tahun menyambung pengajian secara separuh masa peringkat PhD sebagai komponen penyelidikan dalam SKT (70% masa penyelidikan : 30% pengajaran). (b) Menggalak dan membantu staf antarabangsa yang berminat mendapatkan status Penduduk Tetap (PR) sebagai susulan yang diumumkan dalam bajet 2010 oleh YAB Perdana Menteri. iaitu (a) penilaian keserakanan. (b) profil fakulti. Mahasiswa Mahasiswa adalah penerima khidmat utama UTM secara langsung. Dalam konteks pengajian tinggi moden. Saya mengharapkan seluruh staf dan mahasiswa memahami objektif UTM dan memberikan sepenuh komitmen dan kerjasama bagi membolehkan UTM bergerak pantas mencapai sasaran yang ditetapkan. pengurusan universiti telah menggariskan beberapa tindakan strategik berdasarkan kepada tiga perkara. Antara inisiatif utama yang akan diberikan tumpuan ialah menyediakan ekosistem yang sesuai untuk menarik dan mengekalkan staf kompeten berkelayakan PhD: (a) Melantik 100 orang staf antarabangsa berkelayakan PhD sebelum berakhir Jun 2010.44 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI kita mulakan sejak tahun 2009. seperti diperincikan Jadual 8 dalam halaman 43.

Sehubungan itu. “pengguna yang berpuas hati adalah strategi perniagaan terbaik. Dari segi reputasi dan jaminan kualiti. ‘Berpuas hati’ adalah satu frasa yang subjektif dan boleh memberikan makna dan tanggapan yang berbeza antara individu.” Dalam konteks pengajian tinggi. iaitu (a) mahasiswa program perdana. jargon dan gaya fikir mereka bagi membolehkan kita benar-benar memahami rentak dan pola pemikiran. kita perlu melakukan yang terbaik dalam menyediakan ekosistem intelektual. outreach dan penjanaan pendapatan meletakkan program pesisir dan eksekutif sebagai keutamaan. program perdana – sama ada ijazah sarjana muda atau pascasiswazah – mempunyai kepentingan strategik untuk dimantapkan. penekanan dan tumpuan perlu diberikan untuk memastikan mahasiswa UTM bukan sahaja mendapat perkhidmatan pengajian tinggi yang terbaik.PENDAHULUAN STRATEGI 45 aktiviti pembelajaran ialah mahasiswa. malah menjadi ‘duta UTM’ apabila menceburi pelbagai lapangan dan organisasi selepas tamat pengajian. Ini bertujuan bagi membolehkan program perdana peringkat sarjana muda terus dimantapkan menerusi pengambilan mahasiswa . minda dan gaya hidup mereka. Namun demikian. Bagaimanapun. Ini kerana ‘kepuasan’ mahasiswa mempunyai kaitan rapat dengan pola pemikiran. pengajaran. kita perlu sentiasa mengikuti perkembangan mahasiswa. Menurut Michael Laboeuf (1942-). minda dan gaya hidup yang sering kali terungkap dalam konteks social networking dan internet tanpa wayar atau kemudahan wi-fi. strategi yang dirangka untuk program perdana ialah differentiation dan value creation. bahkan ke tahap empati tutur kata – klise (cliche). dari segi tanggungjawab sosial. pendedahan penyelidikan dan inovasi kepada seluruh mahasiswa. mahasiswa UTM terbahagi dua. dan (b) mahasiswa program pesisir dan eksekutif. Oleh itu. Dari segi pengurusan. pembelajaran.

pendedahan kepada kajian kes yang disediakan oleh Harvard Business School. peluang untuk diselia dan menulis artikel bersama profesor pelawat dari universiti ternama. Dekan Prasiswazah akan merangka mekanisme untuk membolehkan projek tahun akhir sarjana muda diadakan secara berkumpulan melibatkan mahasiswa dari pelbagai disiplin ilmu dan fakulti. peluang mengikuti Program Saintis Cemerlang dan peluang untuk memulakan syarikat hiliran (spin-off) apabila tamat pengajian menggunakan kerangka UTM-MTDC.46 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI cemerlang. Ini penting khususnya dari segi penyediaan iklim yang sesuai untuk membolehkan strategi differentiation dan value creation dilaksanakan dengan lancar dan jaya. program akademik yang diakreditasi agensi antarabangsa. tempoh tamat pengajian kedoktoran genap tiga tahun (sebagaimana amalan semua universiti di Jepun selari dengan budaya ketepatan yang merupakan salah satu nilai aspirasi 1Malaysia) dan peluang mengikuti pengajian sekurang-kurangnya satu semester di universiti luar negara yang berkerjasama dengan UTM. pedagogi lebih inovatif. Pelaksanaan langkah ini membolehkan mahasiswa diberikan pendedahan secara praktikal dalam pasukan kerja yang dianggotai pelbagai latar belakang keilmuan. Untuk program perdana pascasiswazah. Selain strategi. pendaftaran hak cipta dan peluang untuk memulakan syarikat hiliran menggunakan kerangka UTM-SRI International selepas tamat pengajian. Strategi value creation pula melibatkan penerbitan artikel dalam jurnal berimpak tinggi. pengalaman dan pola pemikiran. strategi differentiation ialah dari segi format baru tesis menggunakan kumpulan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal berimpak tinggi. Selain itu. ekosistem intelektual di UTM juga perlu diberi perhatian. peluang mengikuti Program Global Outreach. Antara komponen ekosistem intelektual tersebut ialah .

823 3.000 Pascasiswazah 2 3 M 175 M 3. Jadual 9 menunjukkan bilangan mahasiswa program perdana di UTM sejak tahun 1984 dan unjuran sehingga tahun 2012. integriti.432 8.291 3. Untuk tujuan tersebut.000 9. Jadual 9 Bilangan Mahasiswa di peringkat Sarjana Muda dan Pascasiswazah di UTM Tahun 1984 1985 M 1990 M 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sarjana Muda 3.000 Pada masa sama.897 15. Kuantiti yang sesuai juga memudahkan proses adaptasi nilai aspirasi 1Malaysia disuburkan.109 14. budaya inovasi. Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan (SPACE) dan Unit Program . budaya berprestasi tinggi.245 13.942 4.850 6. iaitu budaya ilmu.004 2.348 M 17.895 15.886 3.456 14. kesetiaan dan ketabahan. kebijaksanaan.857 M 5.000 10.000 11. strategi perluasan (expansion) diperlukan untuk memastikan program pesisir dan eksekutif terus berkembang menggunakan full cost recovery business model dan penjanaan keuntungan bagi membolehkan UTM menampung pelbagai keperluan kewangan dalam pelbagai aspek.500 10.PENDAHULUAN STRATEGI 47 bilangan dan peratus mahasiswa peringkat pascasiswazah program perdana yang bersesuaian untuk menyediakan perkhidmatan dan kemudahan terbaik dengan kos terkawal.792 14. budaya ketepatan.

dan memperluaskan lagi skim ‘mahasiswa berkerja’ dan ‘pembantu pengajaran’ (teaching assistantship) bagi menampung keperluan dari segi penyediaan pelbagai kemudahan dalam kampus. memperkemas. . Sementara UPPK akan diberi wajah baru. dan setara dengan universiti dalam ranking terbaik dunia. (e) Menyediakan skim ‘research assistantship’ kepada mahasiswa cemerlang peringkat sarjana muda ketika musim percutian sebagai persediaan menyambung pengajian di peringkat pascasiswazah. (d) Menyedia. penjenamaan baru dan diperteguhkan dengan staf akademik tetap untuk memastikan program pesisir UTM menjadi program yang terbaik di negara ini. Bagi membolehkan UTM mempunyai kelebihan bersaing dengan IPT tempatan lain.000 orang mahasiswa UTM bagi mengikuti Program Global Outreach sepanjang tahun 2010. seperti berikut: (a) Meningkatkan kemudahan jalur lebar perkhidmatan internet UTM daripada 167 Mbps kepada 400 Mbps. SPACE akan diperkukuhkan dengan staf akademik tetap yang berperanan untuk berkerja sepenuh masa (bukan lagi separuh atau senggang masa) bagi menyediakan perkhidmatan pengajian tinggi lebih berkualiti. (c) Mengurus dan membiayai sebahagian kos penghantaran 5. sesuai dengan keperluan dan kemampuan kewangan masing-masing menerusi pakej inisiatif kewangan swasta (PFI). (b) Menyediakan kemudahan penginapan berkualiti tinggi kepada mahasiswa yang memerlukan. maka beberapa inisiatif berkaitan mahasiswa akan dimulakan pada tahun 2010.48 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Pengurusan Kerjasama (UPPK) akan distruktur semula.

Kemudian tagline UTM dimantapkan lagi pada tahun 2003 dengan “Universiti Perdana Malaysia dalam Kejuruteraan dan Teknologi. UTM juga sedang berusaha untuk menjadi . warga UTM menghayati dan menyerlahkan budaya ilmu.PENDAHULUAN STRATEGI 49 Penjenamaan Penjenamaan adalah salah satu keutamaan UTM untuk memastikan imej. Sejak sekian lama. Menerusi penjenamaan intrinsik. Pada akhir tahun 1990-an.” Pada awal tahun 2009 – dan sesuai dengan model ekonomi baru yang diperkenalkan oleh kepimpinan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Razak yang berteraskan pembangunan ekonomi baru berasaskan nilai tinggi menerusi kreativiti dan inovasi. misi dan visi tersebut dijalin bagi menyediakan ekosistem intelektual yang menggalakkan aktiviti keilmuan berasaskan kreativiti dan inovasi dalam bidang sains dan teknologi. Secara lebih spesifik. UTM menggunakan tagline sebagai Universiti Penemuan (Discovery University). dan budaya inovasi yang menjadi sebahagian nilai aspirasi 1Malaysia – maka tagline UTM telah disesuaikan menjadi “Menjana Minda Kreatif dan Inovatif” (Inspiring Creative and Innovative Minds). budaya berprestasi tinggi. Selain itu. misi dan visi yang jelas bersifat tawhidik dan membangunkan kualiti keinsanan menerusi kreativiti. budaya ketepatan. budaya inovasi. integriti. kesetiaan dan ketabahan. reputasi dan peranan UTM dapat difahami umum. penjenamaan UTM diwarnai dengan falsafah. kebijaksanaan. penjenamaan juga memberi kesan besar kepada keyakinan umum dan stakeholders terhadap keupayaan staf akademik bagi membuka ruang lebih luas untuk aktiviti penyelidikan dan inovasi. Penjenamaan juga memberi kesan kepada penerimaan umum dan pihak majikan terhadap alumni UTM.

Proses inovasi di UTM juga melibatkan penstrukturan semula unit dan program akademik serta R&D merentas dan membabitkan seluruh warga UTM. berbeza dengan empat buah Universiti Penyelidikan sedia ada.50 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Universiti Penyelidikan Inovatif. invention dan innovation. Menerusi penjenamaan. budaya inovasi perlu dihayati dalam setiap aspek kehidupan individu dan warga UTM tanpa mengira jawatan dan skim perkhidmatan. Selain menghasilkan graduan yang inovatif. Dari segi inovasi dalam R&D. Bahkan. Dalam konteks UTM. sekali gus cuba sedikit sebanyak menangkis tanggapan bahawa universiti tidak subur untuk kreativiti dan inovasi. inisiatif turut dilakukan untuk menggunakan pendekatan reverse engineering menerusi konsep ‘4I’. budaya inovasi yang dihasratkan ini tidak hanya terhad kepada reka cipta dan R&D dalam bidang teknikal dan saintifik semata-mata. improvement. iaitu imitation. tagline tersebut juga bertujuan untuk menyediakan kerangka minda transformatif. . Selain itu. misalnya menerusi graduan yang mesra inovasi dan penubuhan syarikat hiliran (spin-off). kita berusaha untuk menjadi pemangkin utama budaya inovasi dalam kalangan warga kampus di Malaysia. Pada masa yang sama. Dalam konteks UTM. UTM menggunakan complement strategy terhadap inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. UTM juga akan terus menjadi penyumbang utama kepada penjanaan hak cipta dan penghasilan syarikat hiliran yang menjana kekayaan negara serta menyediakan peluang pekerjaan sektor nilai tinggi dalam rantaian ekonomi model baru. kreativiti dan inovasi turut melibatkan penjanaan dan perkembangan keilmuan yang membantu – pada perkiraan akhirnya – menjana pertumbuhan ekonomi.

pandangan. Disebabkan kreativiti melibatkan aspirasi. kemahiran teknikal dan prosedur. kaedah supaya lebih efektif dan produktif. daya intelektual.PENDAHULUAN STRATEGI 51 Dalam konteks UTM. prosedur. model kreativiti yang cuba diterapkan adalah merujuk sebagaimana yang dikemukakan oleh Amabile (1998). (b) Kemahiran pemikiran kreatif yang menentukan keluwesan ( flexibility) dan daya imaginasi menyelesaikan sesuatu isu dan masalah. Mark Zuckerberg atau Jack . teori. kreativiti merujuk kepada usaha secara sedar menghasilkan idea. pendekatan. iaitu: (a) Kepakaran melibatkan ilmu pengetahuan. Secara praktik. (c) Motivasi tentang keghairahan untuk memahami dan menyelesaikan masalah secara kreatif berbanding ganjaran luaran seperti pangkat. berpendidikan tinggi dan pintar cerdas seperti Bill Gates. termasuklah ‘melayani’ cetusan gagasan idea yang konkrit dan juga yang abstrak. Dalam konteks UTM. Richard Feynman. inovasi bukan milik eksklusif atau ada pada kelompok profesional. Michael Dell. perkhidmatan. penyampaian dan pengurusan. amalan dan tindakan baru yang kreatif tentang sesuatu konsep. iaitu yang menggabungkan tiga komponen utama. maka pihak pengurusan UTM akan menyediakan ruang dan peluang yang kondusif untuk membolehkan kreativiti berkembang subur. tindakan. ilmu. gagasan. Percambahan inovasi yang cuba kita hayati di UTM merujuk kepada cetusan idea yang kreatif diterjemahkan secara konkrit dan operasional yang meningkatkan nilai sesuatu maklumat. kedudukan dan wang ringgit. produk. penciptaan dan proses reka cipta.

universiti dalam proses transformasi termasuk dari segi urus tadbir untuk mewujudkan persekitaran yang dapat menggalakkan. berani melakukan perubahan dan berani membuat pembaharuan. institutional diversity. khususnya menerusi penciptaan. Hasrat ini adalah untuk mengembangkan inovasi sebagaimana yang terdapat dalam kalangan negara-negara maju. Namun. Peranan universiti ialah menyediakan ruang dan kemudahan agar warga kampus bersedia dan berani melakukan pembaharuan.52 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Dorsey sahaja. sebaliknya inovasi boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja – oleh staf akademik. daya inovasi itu akan lebih berhasil dan menyerlah dalam ekosistem inovasi yang dinamik dan kerangka pemikiran yang proaktif. Kementerian Sains. . kaedah. Setiap insan mempunyai kelebihan tersendiri sesuai dengan fitrah yang dijadikan oleh Yang Maha Mencipta yang dibekalkan dengan daya inovatif yang boleh dimajukan. Dalam hal ini. pencaraan. pendekatan. Kerajaan Malaysia telah memberikan komitmen untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berasaskan kreativiti dan inovasi. Dalam dokumen Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9). Konsep inovasi dalam seluruh bidang yang merentasi sempadan kerjaya merupakan keperluan untuk mewujudkan bangsa dan budaya inovatif. Penggunaan ICT dan pendekatan berbantukan teknologi akan dipergiatkan lagi bagi mewujudkan intellectual engagement serta penemuan dan penggunaan ilmu pengetahuan. kreativiti dan inovasi dalam mencapai kecemerlangan. Sehubungan itu. Teknologi dan Inovasi (MOSTI) yang ditubuhkan pada tahun 2004 berperanan untuk memperkasa kemajuan sains dan teknologi berasaskan kreativiti dan inovasi. antara lain. mahasiswa ijazah pertama dan pascasiswazah – dengan syarat mereka berani mencuba. universiti secara spesifik diberi peranan utama. staf bukan akademik. pemikiran.

mereka melabur dalam pelbagai bidang dengan kerjasama universiti untuk menggalakkan aktiviti R&D. Justeru budaya inovasi perlu dibangunkan di UTM khususnya dan Malaysia amnya. Kemajuan yang dicapai oleh Amerika Syarikat boleh dijadikan iktibar untuk menggalakkan dan memajukan kreativiti dan inovasi khususnya dalam sektor perdagangan dan perindustrian. saintifik atau seni yang digabungkan dengan bidang keusahawanan. menerusi sekurangkurangnya lima pendekatan. terutamanya bidang teknikal. (b) Membentuk persekitaran akademik yang mementingkan kreativiti dan inovasi dan kefahaman yang mendalam terhadap sesuatu sistem atau teknologi. kaedah. Hakikatnya – seperti gagasan innovationled economy – inovasi menjadi syarat penting untuk menjadikan Malaysia lebih kompetitif sebagai sebuah negara maju. khususnya yang berteraskan sains dan teknologi untuk memaju dan membangun produk yang inovatif sifatnya. perisian. perkhidmatan. iaitu: (a) Mewujudkan komuniti serta individu yang inovatif yang mempunyai semangat ingin maju dari segi cara berfikir. (d) Kemudahan kewangan yang disediakan oleh institusi kewangan dan sektor awam untuk menjana aktiviti . barangan dan model perniagaan baru. Gabungan kepakaran.PENDAHULUAN STRATEGI 53 sistem. (c) Memupuk keberanian mengambil risiko (calculated risk) dalam kalangan sektor swasta. gaya tindakan dalam apa juga bidang sekali gus. Dengan pelbagai insentif dan modal teroka. graduan universiti dan syarikat modal teroka digarap untuk memajukan sesuatu idea dan inovasi bagi menjadikannya suatu realiti.

Dalam konteks sains dan reka cipta. matematik. serta insentif kewangan dan peluang kenaikan pangkat yang mesra saintis dan mesra inovasi. saintis dan pereka cipta sentiasa berusaha dengan pelbagai cara saintifik dan sistematik untuk menghasilkan teori atau formula baru dalam bidang keilmuannya. pihak swasta dan awam untuk mencuba menggunakan hasil inovasi. biologi. kelayakan dan kepakaran staf akademik. Sesuatu penemuan atau reka cipta yang baru. perspektif tentang keilmuan ini dikenali sebagai ‘kreativiti saintifik’ yang merupakan suatu bentuk kreativiti yang memerlukan penguasaan ilmu tinggi. fizik. sepertimana berlaku dalam kalangan masyarakat Jepun. sumbangan. dana kewangan dan aktiviti R&D yang menjurus kepada bidang-bidang strategik dan terkini. Untuk merangka strategi dan pelan tindakan yang efektif bagi perkembangan kreativiti dan inovasi. (e) Keberanian pengguna sama ada individu. Proses berfikir. prasyarat yang utama ialah individu harus memiliki kepakaran spesifik dalam bidang ilmu yang tertentu misalnya. . persekitaran dan budaya kerja. Penemuan dan reka cipta yang dihasilkan oleh para ilmuwan saintis akan dapat mengembangkan sesuatu bidang ilmu yang boleh mentransformasi sesuatu bidang dan industri. maka peranan universiti perlu diperkukuhkan. Hal ini melibatkan pelbagai aspek khususnya komitmen. mengkaji dan menghasilkan teori dan formula inilah yang dimaksudkan sebagai kreativiti saintifik. teknologi maklumat dan lain-lain. termasuklah dalam aspek pembangunan mesin prototaip dan aktiviti pemasaran. Jelasnya. Mereka bangga untuk menjadi pengeluar produk baru dan pengguna produk hasil aktiviti inovasi. kimia.54 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI hiliran yang berdaya maju.

Ini termasuklah dasar serta prosedur yang menyebabkan dan mengundang pelbagai kesukaran untuk mendapat dan membelanjakan geran penyelidikan. biasanya menjalankan aktiviti R&D dalam persekitaran dan suasana kerja yang luwes dan tidak terlalu terikat kepada peraturan dan garis panduan yang jumud. maka semakin besar minda dan aspirasinya melampaui norma dan prosedur biasa. Hal ini memang dimaklumi dan merupakan fenomena universal di mana-mana universiti sama ada di dalam atau luar negara. Hal ini amat bersesuaian dengan tabii bidang R&D itu sendiri yang seharusnya menjangkau sempadan pemikiran dan kefahaman konvensional. mendapatkan kelengkapan saintifik untuk menyokong aktiviti ilmiah disebabkan pelbagai kerenah birokrasi yang merimas dan melelahkan. Semakin besar sumbangan ilmiah seseorang ilmuwan. Sedangkan inovasi itu sendiri membawa konotasi tidak rigid. BIP dan Pejabat Bendahari. RMC. . dicadangkan agar inovasi dalam pengurusan kewangan perlu ditangani dengan bijaksana oleh pihak berkaitan khususnya. Perlu juga disebutkan bahawa komuniti ilmu merupakan kelompok karyawan berkelayakan tinggi yang mementingkan kreativiti dan inovasi. Justeru. barangkali termasuk di UTM. perlu berubah dan dinamik.PENDAHULUAN STRATEGI 55 Ketika ini terdapat banyak peraturan dan tatacara kerja yang menyebabkan dinamisme yang mesra inovasi sebagaimana yang terdapat di universiti-universiti ternama tidak dapat dikembangkan secara ‘ekosistemik’ di Malaysia. Persoalan ini perlu difahami dan ditangani dengan bijaksana khususnya oleh agensi pembuat dasar. Persekitaran yang mesra saintis tidak akan berkembang dalam persekitaran intelektual yang dicengkam dan dikawal dengan pelbagai prosedur dan dasar yang rigid. menghadiri mesyuarat di luar negara. Para profesor dan saintis yang aktif dan prolifik.

satu task force yang diketuai oleh Pengarah Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi. Perlu juga disebutkan . Dr. jika kita berkunjung keluar negara. aspek rujukan (citation) dan penerbitan artikel dalam jurnal berindeks yang tersenarai dalam pangkalan ISI Web of KnowledgeTM (Web of Science) dan Scopus sahaja yang diberi tumpuan. dalam daerah Johor Bahru di negeri Johor Darul Ta’zim. saya secara peribadi berpendapat. selepas Lembah Kelang.” Ini juga penting kepada Johor Bahru yang merupakan kawasan kedua paling berkembang di Malaysia.56 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Selain menggunakan tagline “menjana minda kreatif dan inovatif. Namun demikian. Sehubungan itu. Prof. Penerbitan Penerbitan merupakan salah satu petunjuk utama pencapaian sesebuah universiti. kampus induk perlu dijenamakan semula sebagai “UTM Kampus Johor Bahru. sukar untuk kita menunjukkan lokasi ‘Skudai’ dalam peta dunia kepada kenalan UTM. Budaya ilmu. Azlan Abdul Rahman akan menjalankan kajian tentang penjenamaan kampus induk yang dijangka siap untuk diumumkan sebelum Mac 2010. Dari segi lokasi memang UTM kampus induk terletak di Skudai. budaya inovasi dan budaya berprestasi tinggi sesebuah universiti biasanya dicerapi dari jauh menerusi kualiti penerbitan akademik.” pihak pengurusan juga sedang mengkaji secara strategik penamaan “UTM Kampus Skudai” (nota: kita telah sepakat kampus di Kuala Lumpur dikenali sebagai “UTM International Campus Kuala Lumpur”). Dalam kebanyakan ranking dan penilaian universiti sejak kebelakangan ini. Itulah sebabnya.

Pelbagai insentif dan inisiatif telah diperkenalkan dan telah disorot dalam perbincangan mengenai pencapaian menerusi BSC 2009. UTM gagal dalam audit Universiti Penyelidikan. Pada tahun 2009. pencapaian UTM dalam penerbitan artikel dalam jurnal berindeks ialah kurang 300. Itulah rasional bilangan artikel ISI disamakan dengan bilangan faktor impak dalam pengauditan Universiti Penyelidikan. mantera publish or perish sering diperingatkan kepada komuniti akademik supaya tidak leka dengan tugas-tugas lain yang sering kali meminggirkan tanggungjawab hakiki untuk terus mengkaji. Sehubungan itu. Selain itu. Tiga kelemahan ketara dikenal pasti. kelayakan untuk penganugerahan ijazah sarjana dan PhD. kenaikan pangkat.PENDAHULUAN STRATEGI 57 bahawa sejak wujudnya universiti moden di kebanyakan negara maju pada abad ke-20. iaitu: (a) Bilangan staf berkelayakan PhD kurang 50 peratus. Pada tahun 2008. manakala citation ialah 300 (Lihat Jadual 1). tumpuan akan diberikan kepada aktiviti penerbitan berindeks impak tinggi khususnya jurnal ISI. pihak pengurusan telah mendapat kelulusan Lembaga Pengarah UTM untuk melaksanakan strategi transformatif untuk membolehkan aktiviti penerbitan menjadi salah satu komponen dalam skim perkhidmatan pensyarah bermula dari penilaian pencapaian tahunan. tumpuan juga diberikan kepada citation yang semakin mudah ditelusuri menerusi pelbagai mesin pencarian. atau citation. unjuran bagi . (b) Bilangan staf akademik sebagai Penyelidik Utama (Principal Investigator) (c) Penerbitan artikel dalam jurnal berindeks ISI atau Scopus. berfikir dan berkarya. Justeru itu. Selain itu.

polisi. Ini berikutan pertumbuhan ekonomi negara yang kurang memberangsangkan disebabkan faktor dalaman dan kesan daripada krisis ekonomi global. Pelbagai program galakan dan latihan penerbitan juga telah dimulakan dan akan terus dipergiatkan dengan kerjasama Pusat Pengurusan Penyelidikan. Malaysia berdepan dengan cabaran persaingan untuk mengubah model ekonomi yang selama ini terlalu . manakala citation ialah 3. Selain itu. pihak universiti telah bersetuju untuk memberikan pelbagai insentif kepada para pensyarah yang menghasilkan artikel dalam jurnal berimpak tinggi ISI. Saya percaya angkaangka ini tidak sukar untuk dicapai jika kita mempunyai strategi.58 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI tahun 2010 penerbitan artikel dalam jurnal berindeks ialah 3. Malaysia mencatatkan defisit belanjawan sejak tahun 2009 dan dijangka akan terus meningkat pada tahun 2010. beberapa langkah telah dilaksanakan oleh kerajaan termasuklah pengurangan bajet mengurus. Kewangan Dari segi pengurusan UTM. termasuklah menjemput penulis dan editor jurnal berimpak tinggi untuk mengendalikan bengkel dan sesi bimbingan penulisan. Selain itu.000. Hanya menerusi peningkatan bilangan artikel yang terbit dalam jurnal berimpak tinggi sahaja membolehkan UTM meningkatkan citation pada masa depan. Sehubungan itu. Dalam hal ini. fakulti dan Penerbit UTM Press. warga kampus termasuk mahasiswa pascasiswazah perlu didorong supaya menulis dalam jurnal berimpak tinggi.000. cabaran utama bagi tahun 2010 ialah kekangan kewangan. kaedah dan sumber yang sesuai. Research Alliance.

manakala sektor perkhidmatan berada kekal di bawah garis pertumbuhan dan kurang membangun. iaitu 5. Dalam ucapan Menteri Kewangan Kedua. India. Indonesia. Nilai pelaburan swasta pula mengalami penurunan. UTM mendepani dua cabaran (dan peluang) besar. iaitu (a) menguruskan organisasi dengan kekangan kewangan pada tahun 2010 dan (b) membantu kerajaan membangunkan model ekonomi baru berasaskan kreativiti dan inovasi. UTM juga memerlukan biaya besar untuk melaksanakan pelbagai program semasa supaya dapat berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. . Peruntukan awam untuk geran mengurus yang diluluskan kepada UTM ialah sekitar RM383.PENDAHULUAN STRATEGI 59 bergantung kepada sumber asli. Sehubungan dengan senario ini. inflasi dan kenaikan gaji staf. senario ini juga dijelaskan dalam laporan Bank Dunia tentang Malaysia berjudul Malaysia Economic Monitor: Repositioning Growth (November 2007). Filipina dan Thailand – pertumbuhan sebenar KNK negara bagi tempoh tiga tahun terakhir adalah yang kedua terendah.5 juta (lihat Jadual 10 untuk perbandingan dari tahun 2004). Ekonomi negara berada pada tahap tidak berkembang pada dekad yang lalu. geran mengurus meningkat setiap tahun dengan sebab peningkatan kos. Kebiasaannya. Selain sering kali diperingatkan dalam ucapan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Razak. Selain itu. bahkan memulakan inisiatif berimpak tinggi dari segi ranking. Vietnam.5%. Sektor pembuatan tidak mempunyai kenaikan pelaburan dalam rantaian nilai. dan sektor pengeluaran nilai rendah dan buruh murah. YB Dato’ Seri Ahmad Husni Hanadzlah pada 1 Disember 2009 menyatakan bahawa: Dalam kalangan negara-negara serantau – China. Kita kehilangan kelebihan dalam persaingan untuk mengekalkan peranan sebagai peneraju dalam pelbagai sektor ekonomi.

5 44. Biro Inovasi dan Perundingan (BIP) akan distruktur semula dengan tumpuan kepada aktiviti inovasi dengan kerjasama SRI International. kemudahan pembelajaran dan pengajaran. khususnya SPACE. .8 52. Bagi tujuan tersebut. UTSB akan dijadikan syarikat induk dengan penjenamaan baru untuk menjana pendapatan menerusi kerja perundingan.9 1 Tahun Perkara Geran Mengurus 292 Pendapatan Universiti 45 Tabung Universiti 14 Jumlah Pendapatan 351 Perbelanjaan Baki 356 (5) Nota: * nilai masih belum diaudit (27 Disember 2009). UPPK. Sehubungan itu.8 (8) 1 2010 (bajet) 383. Sasarannya ialah penjanaan tabung universiti sebanyak RM100 juta pada tahun 2010. khidmat profesional.9 479. penjenamaan. BIP. 2004-2010 (RM juta) 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 322 45 367 358 9 327 45 15 387 387 0 375 43 20 438 438 0 411 452.7 47 46.6 480. dan high impact strategy dari segi pengurusan dana. semua unit berdaya maju.8 493 527.60 Jadual 10 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan Mengurus UTM. pengantarabangsaan. Sementara itu. penyewaan dan pendapatan hasil pertanian serta perniagaan. pihak pengurusan akan menyusun semula model perniagaan yang melibatkan aktiviti perundingan.1 27 30 485 528. pengurusan universiti akan menggunakan cost advantage. fasiliti dan aset tetap. Sehubungan itu. UTSB dan pusat kecemerlangan di UTM akan diminta menjana pendapatan tambahan kepada universiti untuk mempertingkatkan dana dalam tabung universiti. Selain itu.

Ini bertujuan untuk memastikan sebahagian pendapatan dari semua kerja perundingan dan khidmat profesional yang dilakukan staf dapat disalurkan untuk membantu menjana pendapatan tambahan kepada universiti. Dekan. Pengarah dan Ketua Jabatan diminta untuk memaklumkan kepada staf masing-masing supaya hal ini dapat dilaksanakan mengikut peraturan universiti. perniagaan dan syarikat hiliran. beberapa langkah strategik akan dilaku dan diselaraskan oleh Pejabat Bendahari dan Sekretariat Pelestarian Kampus. dianggarkan 30 peratus nilai projek (berbanding nilai projek perundingan yang didaftarkan menerusi BIP atau UTSB) dijalankan oleh staf UTM tanpa pengetahuan atau keizinan pihak universiti. Ini selaras dengan nilai aspirasi 1Malaysia. Menurut perunding yang menjalankan kajian model perniagaan di UTM. 7 (2006) tentang peraturan mengenai pekerjaan luar – supaya mendapat kebenaran Naib Canselor untuk menjalankan apa sahaja aktiviti kerja luar yang mendatangkan pendapatan tambahan. .PENDAHULUAN STRATEGI 61 khidmat profesional. latihan. terutama staf akademik – selari dengan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Seyogia saya mengingatkan kepada semua staf. penyewaan. Sehubungan itu. Selain itu. atau menjadi ahli lembaga pengarah syarikat bukan milik universiti. iaitu integriti dan kesetiaan. Pihak pengurusan akan mendapatkan khidmat pengurus profesional untuk membolehkan sasaran penjanaan pendapatan dapat dilaksanakan secara lebih terancang dan efisien. seperti berikut: (a) Memastikan semua inisiatif dan program baru yang hendak dijalankan mempunyai kerangka kecekapan tinggi dan berimpak tinggi (high efficiency and high impact).

dan kenderaan. bekalan air. Dalam konteks menjadi Universiti Penyelidikan. perjalanan dan aktiviti luar kampus. geran penyelidikan dari penajaan. menaja kemudahan makmal dan membiayai aktiviti ilmiah dengan sasaran RM10 juta pada tahun 2010. program latihan profesional dan seumpamanya dengan sasaran RM100 juta pada tahun 2010. dan sebagainya. struktur ini melibatkan inisiatif yang membolehkan staf UTM . membangunkan kemudahan akademik. (d) Mengurangkan birokrasi dan pertindihan kerja antara unit di UTM melibatkan unit akademik dengan pentadbiran yang memberi kesan kepada pengurangan kos operasi dasar sedia ada. menggunakan kepakaran dalaman untuk perkhidmatan profesional. (c) Meningkatkan penjanaan pendapatan universiti menerusi penyewaan ruang dan kemudahan universiti.62 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI (b) Mengurangkan perbelanjaan sebagai contoh jamuan ketika mesyuarat dan majlis keramaian. STRUKTUR Struktur melibatkan bentuk organisasi yang diperlukan untuk membolehkan UTM mencapai objektif jangka sederhana. mengoptimumkan penggunaan kemudahan universiti seperti tenaga elektrik. khidmat perundingan profesional. (e) Meningkatkan endowment untuk menaja aktiviti penyelidikan. pengurangan penggunaan sumber seperti kertas dan printer cartridge. program in-house training dijalankan di dalam kampus. pendidikan eksekutif.

Tanpa menafikan peranan serta kepentingan pengajian peringkat ijazah sarjana muda. sepanjang tahun 2009. penulisan. berbanding kaedah pengajaran sebelum ini sekadar merujuk dan menghamburkan semula bahan-bahan dari buku teks atau jurnal semata-mata. kita telah berjaya memperkenalkan dua struktur baru universiti berasaskan kepada Struktur Pengajaran dan Struktur Penyelidikan. Dari segi pengurusan. UTM akan menjadi universiti pascasiswazah dan bentuk pengajarannya banyak diwarnai oleh dapatan kajian pelbagai bidang. Kedua-dua struktur ini saling lengkap melengkapi dan menyokong antara satu sama lain kerana staf akademik perlu menentukan tahap penglibatan masing-masing dalam aktiviti pengajaran dan penyelidikan tersebut. kemudahan penyelidikan.PENDAHULUAN STRUKTUR 63 menggunakan 70 peratus masa untuk aktiviti berkaitan penyelidikan menjelang tahun 2012. Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) mengetuai Struktur Penyelidikan. akreditasi program. Dari segi pengurusan. Untuk itu. citation. staf UTM perlu bersiap-siaga menyediakan diri untuk menjadi graduate faculty dan mengajar berasaskan pengalaman dan dapatan kajian sendiri. harta intelek. Sementara aktiviti berkaitan penyelidikan seperti pegawai penyelidik. Dengan kata lain. syarikat hiliran dan seumpamanya dikendalikan oleh unit akademik dikenali sebagai Research Alliance diketuai oleh Pengarah Eksekutif. Aktiviti berkaitan pengajaran seperti pendaftaran mahasiswa. Penentuan tahap tersebut akan diambil kira dari segi penilaian tahunan dan memberi kesan kepada proses . penjanaan dan pengurusan dana. kuliah. peperiksaan dan seumpamanya dikendalikan oleh unit akademik dikenali sebagai ‘Fakulti’ diketuai oleh Dekan. Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan) mengetuai Struktur Pengajaran.

Pengarah Harta Bina dan anggotanya giat berkerja dari menghantar pelawat ke kampus. ketidaktelusan dan hal remeh-temeh berkaitan penilaian serta kenaikan pangkat sehingga boleh menjejaskan budaya ilmu. UTM juga ditunjangi pelbagai unit lain yang berperanan menyediakan kemudahan dan perkhidmatan kepada warga kampus. Inisiatif baru sedang dirangka termasuklah cloud computing dan kemudahan broadband wi-fi yang menyeluruh di kedua-dua kampus. Pengarah CICT dan pasukannya pula terus maju menyediakan kemudahan dan prasarana ICT (yang begitu pesat berkembang jauh melebihi keupayaan kita untuk cuba memahami model terbaru) bukan sahaja kepada staf dan mahasiswa. Ini penting kerana kita mahu mengurangkan catur politik (politiking). budaya inovasi. sinergi. Menerusi rundingan pelbagai hala dan peringkat yang mengambil masa lebih enam bulan. menyediakan bekalan air dan elektrik. Pendaftar mengetuai jentera untuk memperkemas sistem pengurusan universiti dan membangun modal insan minda kelas pertama dengan nilai Malaysia. sehinggalah kemudahan kerusi meja di . Hal yang sama sedang dimurnikan untuk staf bukan akademik. pihak pengurusan juga telah menyiapkan skema pemarkahan baru untuk penilaian tahunan dan kenaikan pangkat staf akademik. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni) berperanan mengetuai pasukan gerak khas untuk memacu perkembangan sahsiah dan keinsanan mahasiswa. Reading Stations dan sejak kebelakangan ini menguruskan pencarian data berkaitan citation dan faktor impak jurnal. Ketua Pustakawan PSZ menyediakan kemudahan maya dan meningkatkan bahan bacaan realiti. reputasi dan ekosistem intelektual yang cuba kita bangunkan.64 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI kenaikan pangkat. budaya berprestasi tinggi. Selain kedua struktur utama tersebut. malah diperluaskan kepada alumni UTM.

Sebaliknya mengutama dan ‘mengarus-perdanakan’ kesamaan. (e) Penyelesai masalah bukan penimbul masalah dengan menggunakan seluruh keupayaan diri untuk membantu . kesalahan. Perlu juga diingatkan bahawa struktur baru UTM ini hanya efektif dan produktif untuk mencapai matlamat universiti dalam ekosistem intelektual yang mempunyai ciriciri berikut: (a) Sinergi dalam kalangan warga UTM. terutamanya dari segi percambahan idea. (d) Memperkayakan kebaikan. memperkecilkan keburukan dengan cara tidak memperbesar-besarkan perbezaan. kekhilafan. Secara umumnya semua pihak – menerusi dua struktur utama dan struktur sokongan – di UTM mempunyai tugasan dan amanah masing-masing untuk sama-sama berganding bahu memaju dan memacu UTM seadanya. kelemahan. keadilan. guna sama kemudahan universiti (termasuk peralatan makmal dan perisian komputer) dan kesepakatan serta bertolong-bantu untuk mencapai sesuatu objektif organisasi. Pejabat Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi pula membantu menyediakan perancangan korporat (dan pemantauan BSC) dan menaikkan citra serta reputasi UTM menerusi pelbagai saluran maklumat menggunakan pendekatan dan penjenamaan terpilih. (b) Efisien dari segi pengurusan dan pentadbiran melibatkan semua individu dan penyedia perkhidmatan.PENDAHULUAN BUDAYA 65 pejabat dan dewan kuliah. Pengarah. kesepakatan. bukan memberatkan hal berkaitan prosedur dan birokrasi. kemuliaan dan kehebatan sesama warga kampus untuk menyemarakkan semangat berpasukan. keaiban dan kecacatan individu atau organisasi. (c) Mengutamakan pencapaian.

Budaya yang segar akan menyediakan ekosistem intelektual yang menggalakkan pencapaian prestasi tinggi. Konsep universiti merujuk kepada cara hidup. Budaya Ilmu Sebagai sebuah institusi ilmu.66 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI menyelesaikan apa sahaja masalah dan kelemahan organisasi. Hal ini amat menyerlah dengan ketara dalam banyak organisasi cemerlang. deretan ribuan komputer atau kecanggihan peralatan makmal. BUDAYA Strategi dan struktur organisasi perlu didukung dengan nilai dan budaya murni warga kampus. maka budaya ilmu adalah nadi yang seharusnya mencorakkan organisasi UTM. permasalahan sama ada melibatkan organisasi atau budaya kampus. amalan kerja dan pencapaian sesebuah komuniti akademik yang dianggotai oleh pensyarah. integriti. inovasi dan kreativiti. . mahasiswa. pentadbir dan staf yang menyediakan khidmat sokongan. cabaran. (f) Proaktif dalam menangani setiap isu. termasuklah universiti-universiti tersohor dan badan korporat multinasional. Budaya ilmu adalah ‘universiti’ kerana konsep universiti itu bukan terletak pada fizikal tersergam. wajah antik atau moden bangunan. membukit timbunan buku.

kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein telah melakukan transformasi besar apabila membangunkan pusat- . Saya juga sempat menulis tiga buah buku untuk menjelaskan konsep budaya ilmu: (a) Memperkasa Budaya Ilmu: Konsep & Amalan (Penerbit UTM Press. (b) Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu. Pada perhimpunan bulanan Mei 2009. sering kali membicarakan persoalan budaya ilmu pada setiap kesempatan. Dalam konteks ini. Pada hemat saya. Kepentingan membangunkan universiti mendahului kepentingan memajukan sesuatu sektor di sesebuah negara. Universiti sinonim dengan ilmu dan tidak boleh dipisahkan dengan perkembangan ilmu. negara dan peradaban. Ini termasuklah menjayakan deretan aktiviti dan program yang boleh menyuburkan lagi suasana pembelajaran formal dan tidak formal yang menjadi latar kampus untuk menyemarakkan kecintaan dan penghayatan terhadap konsep dan tanggungjawab keilmuan. 2009). panduan dan amalan untuk dihayati oleh seluruh warga UTM. Disebabkan ilmu merupakan asas kemajuan dan pembangunan sesebuah bangsa. dan (c) Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu. Amalan dan Panduan (Penerbit UTM Press. biar apapun peranan dan falsafah sesebuah universiti. konsep ilmu dan nilai ilmu merupakan aspek teras. Barangkali itulah sebabnya pembangunan sesebuah universiti sering kali diselaraskan dengan pembangunan sesuatu inisiatif besar.PENDAHULUAN BUDAYA 67 Maka itulah rasional saya. saya telah melancarkan pakej budaya ilmu UTM yang mengandungi gagasan. 2009). maka peranan universiti cukup kritikal dan perlu digarapi secara lebih berhemah. Amalan dan Panduan (Edisi Kedua: Penerbit UTM Press. 2009).

berprestasi tinggi dan setia kepada aspirasi memajukan UTM khususnya. Dengan ilmu. dan negara amnya. Ilmu juga membolehkan kita lebih tawaduk dan bertaqwa kepada Allah S. Inilah syarat kejayaan dan perkembangan sesebuah bangsa gemilang sehingga menghasilkan tamadun besar bersifat sejagat.68 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI pusat pengajian tinggi (misalnya USM. Apa yang menarik. . ‘kecemerlangan akademik’ merupakan ukuran pencapaian prestasi tinggi. Ilmu perlu didahulukan daripada amal dan tindakan lain. kita akan mengetahui kelemahan dan kejahilan sehingga membolehkan kita terus menimba ilmu sepanjang hayat. kita akan menjadi lebih tabah. kerana ilmu merupakan petunjuk dan pemberi arah terhadap tindakan dan amalan yang akan dilakukan. pemerkasaan budaya ilmu telah diteruskan di bawah kepimpinan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Razak dalam gagasan 1Malaysia. sekali gus mengukuhkan idealisme. tetapi semua berakar umbi kepada asas ilmu. khususnya berkaitan dengan aspek pembangunan negara. Memang ketiga-tiga peranan tersebut adalah asas kepada tugas kesarjanaan. Ilmu juga adalah penyuluh dan penentu sesuatu kegiatan. Kecemerlangan pengajar dan guru dalam konteks universiti. Justeru kita tidak wajar menafikan kepentingan inisiatif ekonomi dan pembangunan negara dalam konteks universiti.W. termasuklah dalam kalangan Bumiputera. UKM. Dengan ilmu juga. misalnya tidak terhad kepada kebolehan memahami. memperkayakan minda dan memantapkan aqidah. mendalami sesuatu disiplin ilmu dan mengajar atau berkuliah semata-mata. bagi memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia. UTM. UPM dan ITM) untuk melahirkan graduan dalam pelbagai bidang dan jurusan profesional.T. berintegriti. Banyak tanggapan diberikan tentang bentuk dan ciri kecemerlangan akademik. Dalam konteks budaya ilmu di universiti.

(e) Aktivis ilmu menerusi pelbagai kegiatan untuk menyuburkan budaya ilmu. banyak fungsi lain juga perlu dilaksanakan selaras dengan idealisme dan tugas kesarjanaan yang merangkumi aspek-aspek berikut: (a) Penyebaran ilmu menerusi penerbitan ilmiah dan wacana umum. pembikinan prototaip. yang semuanya terangkum dalam penjanaan nilai tinggi (value creation). malah kepada seluruh rantaian . misalnya tentang fizik atom. Ketika ini. aspek gunaan terus berkembang selari dengan perkembangan pelbagai disiplin ilmu gunaan. (d) Aplikasi ilmu menerusi sumbangan kesarjanaan dari segi penggubalan dasar. Selepas era tersebut. Peranan kesarjanaan ini akan terus berkembang selari dengan perkembangan semasa. Ketiga-tiga bidang tersebut digunakan dengan meluas dalam Perang Dunia Kedua. (c) Pemantapan ilmu menerusi penglibatan dalam jawatankuasa atau panitia.PENDAHULUAN BUDAYA 69 Namun demikian. Pembinaan konsep dan prototaip menjadi semakin ketara dalam penyelidikan saintifik termasuk di universiti. mengatasi kepentingan ilmu asas dan teras. (b) Penerokaan ilmu menerusi penyelidikan lanjutan. automotif dan telekomunikasi. aspek gunaan tersebut tidak terhad kepada pengajaran dan pembelajaran. penyelidikan saintifik hanya tertumpu kepada teori dan peranannya dalam beberapa senario dan konteks tertentu. Kira-kira seabad yang lalu. Lima puluh tahun kemudiannya. penjanaan harta intelek dan penyediaan asas ilmu kepada penjanaan industri dan pekerjaan baru. aspek gunaan semakin berkembang.

Proses pula merangkumi pemboleh proses (process enabler) dan proses teras. proses.” Budaya ilmu. tidak terhad kepada produk dan teknologi. penawaran dan penyampaian. Aspek penawaran melibatkan konsep produk. ialah kewujudan suatu keadaan setiap lapisan masyarakat melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan keilmuan pada setiap kesempatan. termasuk universiti. sistem produk dan perkhidmatan sokongan. Hal ini diberi penegasan oleh Prof. malah melibatkan penjanaan nilai tinggi dari aspek model perniagaan. Model perniagaan melibatkan organisasi perniagaan dan perkongsian sumber. Pihak industri sebagai contoh mengharapkan peranan universiti lebih menyeluruh melibatkan inovasi dalam seluruh aspek. Semua rantaian nilai ini memberi kesan kepada nilai dan konsep ilmu secara menyeluruh. menurut tafsiran Wan Mohd. dan keadaan di mana segala tindakan manusia baik pada tahap individu atau masyarakat. Keupayaan untuk menyuburkan kreativiti dan inovasi memerlukan ilmu dan budaya ilmu yang mantap. penjenamaan dan pengalaman pengguna.70 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI nilai (value chain) sesuatu bidang. Seseorang individu atau sesuatu bangsa yang mempunyai kekuasaan atau kejayaan tidak boleh mempertahankan miliknya. bahawa: “pembinaan budaya ilmu yang bersepadu dan jitu merupakan prasyarat awal dan terpenting bagi kejayaan. Nor Wan Daud. dan penyampaian melibatkan distribution channel. apatah lagi mengembangkannya tanpa budaya ilmu yang baik. Nor Wan Daud (1991) lagi. manfaat dan pencapaian. kekuatan dan kebahagiaan seseorang dan sesuatu bangsa. Wan Mohd. Malah dia akan bergantung kepada orang atau bangsa yang berilmu. ditentukan dan diputuskan serta dilaksanakan berdasarkan .

antara lainnya. kebaikan mutlak martabat tertinggi dalam sistem nilai individu dan masyarakat. (b) Dalam sistem nilai tersebut. memerlukan usaha yang gigih. (c) Pembinaan budaya dan tamadun ilmu yang bersepadu adalah berasaskan tiga perkara utama. (d) Budaya ilmu terbukti wujud kerana ilmu merupakan perkara penting yang mahu disampaikan kepada seseorang atau oleh seseorang manusia. pengorbanan yang ikhlas dan jiwa yang berani. iaitu konsep Tuhan. (e) Dalam budaya ilmu. beliau mengemukakan beberapa cadangan untuk menyuburkan budaya ilmu. . menyebar dan mengamalkannya dianggap sebagai suatu idealisme dan kebaikan tertinggi yang menjadi punca segala kebaikan yang lain. Dalam menggarap konsep dan pelaksanaan budaya ilmu. manusia dan alam semesta. kesabaran yang banyak. antaranya ialah: (a) Pembinaan budaya ilmu dan tamadun yang lahir daripadanya merujuk pada sistem nilai (aksiologi). (g) Pembinaan tamadun ilmu hanya mungkin terhasil jika ilmu diberikan status sebagai ‘the highest good’. ilmu perlu diletakkan sebagai kebaikan mutlak kerana proses pencapaian ilmu. perlu terdapat kecintaan terhadap ilmu pengetahuan serta kegigihan menimba.PENDAHULUAN BUDAYA 71 ilmu pengetahuan. pandangan dunia (world-view) dan idealisme sesebuah sistem sosial serta individu di dalamnya. walaupun semasa di penghujung hayatnya. (f) Ganjaran setiap usaha untuk mencari dan menyebarkan ilmu adalah berbentuk dalaman (intrinsik) dan keakhiratan.

(i) Budaya ilmu yang sebenar akan memberi peluang kepada semua ahli sesuatu masyarakat itu untuk mencari ilmu dan ketinggian melaluinya. dari buaian hingga ke liang lahad.72 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI (h) Pembinaan tamadun ilmu bererti kegiatan pendidikan bersifat seumur hidup (life long learning). Saya juga berharap agar semua pihak dari staf akademik. menggerakkan budaya membaca. (j) (k) Para pemimpin memainkan peranan penting untuk memperkasakan penyebaran ilmu pengetahuan. Program ini penting untuk menjana kecintaan terhadap ilmu. mencari pasangan hidup apatah lagi hedonisme. menyuburkan pemikiran ilmiah. memeriahkan wacana serta perbincangan berdasarkan adab serta mengukuhkan tali silaturahim dalam kalangan warga kampus. melaksanakan inovasi. Sehubungan itu. dan bersifat menyeluruh dan bersepadu. Budaya ilmu mencetuskan tamadun yang banyak membantu manusia. staf bukan akademik sehingga mahasiswa dan kolej kediaman turut menyemarakkan program budaya ilmu. betapapun rendah taraf sosioekonominya. berkongsi pengalaman akademik. khususnya warga UTM perlu komited kepada penyuburan budaya ilmu sebagai tanda kefahaman kita terhadap konsep ilmu dan penghayatannya. mempelajari dunia penerbitan. Justeru setiap lapisan masyarakat perlu menghormati ilmu dan ilmuwan. mengusahakan penyelidikan bidang baru. menyemarakkan kreativiti. Seluruh warga Malaysia. Hal ini tidak jauh bezanya dengan perbahasan dan pertukaran . saya bimbang apabila terdapat dalam kalangan staf dan mahasiswa universiti yang gemar membincangkan perkara-perkara yang dianggap ‘ringan’ dan lebih menjurus kepada isu remeh-temeh seperti kepentingan peribadi.

Para pensyarah misalnya. Fokus kita mungkin berbeza bergantung kepada tugasan jawatan masing-masing. kita sedang menghadapi banyak permasalahan pokok yang membelenggu pembangunan umat dan negara yang belum sempat. Dalam konteks budaya ilmu. terlibat dengan urusan yang menyalahi norma-norma integriti. penyeliaan atau penerbitan. atau tidak upaya kita tangani. Lebih parah lagi jika masa dan upaya dihabiskan untuk membicara dan melakukan aktiviti yang melanggar undangundang negara dan peraturan universiti. pihak pengurusan universiti wajar menjemput tokoh-tokoh tersohor dalam pelbagai bidang untuk turut sama menyemarakkan program budaya ilmu. persatuan mahasiswa atau berbincang dengan pensyarah atau pegawai universiti dengan mudah. Berpaksi Inovasi Biarpun apapun nama jawatan kita di UTM. tanpa mempolemikkan bagi hebahan dan tatapan umum dalam media massa atau internet. kita perlu berusaha memahami pelbagai pemikiran menerusi tulisan dan lisan yang mempunyai taraf keilmuan yang tinggi serta berwibawa. bertanggungjawab untuk menggarap dan menyebarkan ilmu pengetahuan sama ada menerusi kuliah. di samping berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan menerusi kegiatan penyelidikan dan pembangunan. rakan sejawat. Pustakawan pula menyedia . Hakikatnya. Kadangkala ada juga kecenderungan untuk membesar-besarkan perkara kecil yang boleh diselesaikan di peringkat individu.PENDAHULUAN BUDAYA 73 maklumat bersandarkan kepada sumber internet yang tidak digarap dengan kritis dan selektif. hakikatnya kita sama-sama menjalankan tugas untuk menyediakan perkhidmatan nilai tinggi menerusi proses keilmuan. Sehubungan itu.

Kita juga digalakkan berlumba-lumba untuk menjadi lebih baik dan menabur lebih banyak jasa bakti. Orang Islam pula diperingatkan bahawa kita perlu lebih baik hari ini dari semalam. Sesungguhnya. penyelidikan dan pembangunan. . mencari kaedah baru untuk lebih efektif dan efisien – sebagaimana yang disarankan nilai aspirasi 1Malaysia yang perlu kita terapkan dalam organisasi. melakukan pembetulan. tugasan seharian kita di universiti tidak boleh lari dari dua perkara penting. Staf CICT berperanan menyediakan infrastruktur maya menerusi peralatan canggih sama ada menerusi khidmat dalam talian. memperluas jaringan dan memperdalam komitmen terhadap budaya ilmu walau bila dan di mana sahaja berada. maka kita perlu melakukan inovasi untuk memperbaiki mutu kerja dan pencapaian diri dan organisasi. menyelidik.74 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI kemudahan kepustakaan. iaitu menyuburkan budaya ilmu dan memperkasa kegiatan keilmuan. Petugas Pejabat Harta Bina pula menyediakan fasiliti dan utiliti untuk membolehkan ekosistem intelektual berfungsi dengan sebaik-baiknya. penerbitan dan perkhidmatan dilaksanakan pada tahap terbaik. Bagi orang Jepun konsep kaizen atau sentiasa lebih baik adalah mantera korporat yang monumental. kewangan dan kemudahan untuk membolehkan proses pembelajaran dan pengajaran. Inilah konsep inovasi – sentiasa menambahbaik. atau wi-fi bagi membolehkan warga kampus belajar. Staf sokongan lain turut menyumbang menyediakan segala keperluan dari segi sistem. Untuk terus memberi khidmat. Sehubungan itu. untuk membolehkan pensyarah dan mahasiswa melaksanakan tanggungjawab keilmuan masing-masing. sama ada maya atau realiti. mengajar. satu task force telah dibentuk yang diketuai oleh Naib Canselor sendiri untuk memastikan budaya inovasi menjadi paksi perkembangan organisasi UTM.

sedikit sebanyak dapat membantu semua pihak dalam usaha untuk merangka strategi dan perancangan bagi membolehkan universiti memberi sumbangan besar kepada pembinaan jiwa dan keinsanan bangsa. Sebagai sebuah IPTA berteraskan sains dan teknologi. saya telah mengemukakan gagasan baru untuk membolehkan UTM memainkan peranan yang berpusat dan bermakna sebagai pencetus utama kreativiti dan inovasi dalam konteks institusi dan penglibatan warga tempatan. Daripada segi konsep. budaya inovasi turut merangkumi kreativiti dan inovasi yang menjadi penggerak kepada pertumbuhan ekonomi masa depan menerusi gagasan ‘ekonomi inovasi’. Di samping itu. universiti dapat memantapkan lagi peranan tradisionalnya sebagai pusat perkembangan ilmu dan pemugar tradisi intelektual. sekali gus membantu meningkatkan daya saing negara daripada segi model baru pembangunan ekonomi berasaskan nilai tinggi menerusi kreativiti dan inovasi. UTM menerima gagasan aspirasi kepemimpinan negara kini untuk menggalakkan ‘budaya inovasi’. Kreativiti dan Inovasi di UTM International Campus. . idea dan gagasan baru. Menjadi harapan saya menerusi syarahan tersebut.PENDAHULUAN BUDAYA 75 Lampiran 4 menjelaskan kerangka pakej budaya tentang komitmen UTM untuk memperkasa budaya inovasi. Sementara ‘inovasi’ pula menjurus kepada penambahbaikan dan penyesuaian kepada pemikiran. Kuala Lumpur pada 11 Ogos 2009 yang lalu. Konsep Universiti Penyelidikan Inovatif Dalam syarahan yang berjudul Universiti. idea atau gagasan sedia ada sehingga memberi nilai tambah baru yang boleh diguna pakai. ‘Kreativiti’ dalam konteks ini melibatkan pemikiran.

sistem dan penyampaian. malah dari segi hasil proses serta aplikasi ilmu. amalan dan penghayatannya. Semua lapisan masyarakat perlu didedahkan supaya dapat memahami aspirasi budaya inovasi untuk memacu perubahan dan pembangunan. ‘Ekonomi inovasi’ bermakna pertumbuhan ekonomi yang dijana menerusi budaya inovasi dengan tumpuan kepada nilai tinggi dan pendekatan baru dalam setiap sektor untuk mencipta kaedah baru menjana kekayaan.’ Universiti Penyelidikan Inovatif mengadunkan antara universiti berteraskan aktiviti penyelidikan dan pengajian pascasiswazah dengan universiti yang mengalakkan reka cipta. Di samping itu. sebaliknya perlu difahami dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam segala bidang. kreativiti dan nilai tinggi bukan sahaja dari segi pengurusan. inovasi dalam bentuk produk dan perkhidmatan juga boleh dikomersialkan. Oleh yang demikian. Rajah 2 menunjukkan gagasan konsep ‘Universiti Penyelidikan Inovatif’ untuk diaplikasi di UTM. terutamanya bidang yang selama ini sifatnya rencam kerana sarat teknologi seperti industri penghasilan perisian baru. atau bidang yang sarat birokrasi seperti pentadbiran awam. UTM berhasrat untuk menjadi ‘Universiti Penyelidikan Inovatif’ iaitu konsep baru yang menyatukan antara ‘Universiti Penyelidikan’ dengan ‘budaya inovasi. Budaya inovasi tidak boleh hanya dikhususkan kepada kelompok ahli sains atau pakar teknologi. dasar dan inisiatif perlu dirangka segera supaya kreativiti dan inovasi diperluaskan dimensi. produk hi-tech.76 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI dimanfaatkan. Sehubungan itu. Sehubungan itu. dijadikan asas serta dasar lebih produktif. pihak pengurusan UTM sedang menyediakan kertas cadangan kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi untuk membolehkan UTM mendapat status .

Penulisan dan penerbitan. termasuklah tujuh bidang tugas utama. Penyelidikan dan pembangunan. Radin Umar Radin Sohadi. Dr.PENDAHULUAN BUDAYA 77 Proses Sistem Petunjuk Prestasi UNIVERSITI PENYELIDIKAN INOVATIF Ekosistem Inovasi Program Teras Budaya Inovasi Kepimpinan Inovasi Rajah 2 Konsep ‘Universiti Penyelidikan Inovatif’ untuk Diaplikasi di UTM sebagai Universiti Penyelidikan Inovatif. Konsep Inovasi Seluruh Dimensi Sebagai sebuah institusi pengajian tinggi. Dato’ Prof. UTM mempunyai tanggungjawab untuk membudayakan inovasi dalam setiap aspek kegiatan kampus. Ir. Perundingan dan khidmat profesional. Saya telah memulakan perbincangan awal dengan YB Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin dan Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi. Pengurusan dan pentadbiran. iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Pengajaran dan pembelajaran. .

staf pentadbiran tidak perlu berasa bimbang kerana seakan-akan ‘kehilangan kuasa’ akibat perlaksanaan sistem penyampaian yang lebih fleksibel. setiap warga UTM – mahasiswa dan staf seluruhnya – perlu bersikap proaktif dan memainkan peranan penting untuk menjana idea-idea baru yang kreatif dan inovatif (Lihat Lampiran 4). termasuk maya yang sudah pasti akan meningkatkan produktiviti. Pejabat Pendaftar yang merupakan nadi utama yang menggerakkan jentera pengurusan dan pentadbiran akan membuat kajian dan penilaian yang berterusan untuk memastikan sistem penyampaian perkhidmatan UTM dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Untuk itu. peluang dan didorong untuk menjana idea dan pencaraan baru dalam pengurusan dan pentadbiran. Pemikiran konvensional ala-Max Weber yang menonjolkan ciri seseorang pegawai dengan kuasa tidak seharusnya menjadi resam pentadbiran di UTM. staf akademik diminta untuk memastikan keberkesanan P&P dengan menggunakan pendekatan baru yang menarik dan mesra mahasiswa. Sehubungan dengan pembudayaan ilmu dan inovasi dalam organisasi. Pusat Pengajaran dan Pembelajaran (CTL) akan mengadakan pelbagai kursus dan latihan untuk memperkenalkan sistem penyampaian P&P yang kreatif dan inovatif. dan (g) Tanggungjawab sosial universiti. Sebaliknya. khususnya untuk mengurangkan kerenah birokrasi yang sering kali melelahkan. Dalam bidang pengajaran dan pembelajaran misalnya. Warga UTM perlu diberi ruang. Pejabat . Saya menghargai peranan yang dimainkan oleh Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi (BPPO). menggunakan pelbagai saluran.78 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI (f) Pembangunan staf dan mahasiswa. pengurusan terkini lebih mementingkan hasil dan pencapaian berbanding proses dan sistem kerja.

Dalam aspek pembangunan staf. Pusat Pengurusan Penyelidikan. saya juga meminta BPPO terus melakukan inovasi dalam pembangunan sistem penyampaian di UTM termasuklah menggunakan pelbagai kaedah tercanggih yang efisien seperti pengurusan digital dan automasi. Usaha inovasi pengurusan yang berterusan boleh dilakukan dengan kerjasama Unit Kualiti UTM. saya berharap agensi pusat. Jadual 11 adalah menjelaskan tentang fokus dan inisiatif inovasi seluruh dimensi UTM yang dimaksudkan. Unit Pengurusan Modal Insan dan Unit Pembangunan Modal Insan perlu mengada dan menjalin kerjasama strategik untuk membolehkan staf menyumbang kepada UTM secara optimum. beberapa unit pentadbiran lain diharap dapat turut sama memperkasakan sistem pengurusan supaya sentiasa mesra pelanggan. bukan sahaja untuk menambah pendapatan universiti tetapi memberi impak tinggi kepada reputasi dan citra UTM. Semua warga UTM perlu berganding bahu untuk mengupayakan inovasi dalam pengurusan agar pencapaian organisasi melayakkan UTM menjadi Universiti Penyelidikan Inovatif terulung. Dalam hal ini. seperti Sekolah Pengajian Siswazah. . Biro Inovasi dan Perundingan dan Penerbit UTM Press dapat bergerak seiring dengan hasrat universiti untuk memperkemaskan jentera organisasi supaya tidak berlaku pertindihan dengan unit lain. Selain mengucap syabas. inovasi. Secara spesifik.PENDAHULUAN BUDAYA 79 Pendaftar yang telah melakukan pelbagai inisiatif inovasi untuk memperkemaskan sistem penyampaian perkhidmatan UTM. Selain itu. Pejabat Bendahari yang diberi tanggungjawab membantu universiti untuk menyediakan garis panduan penjanaan kewangan menerusi pelbagai projek dan perkhidmatan. sekali gus memberi tumpuan untuk meningkatkan lagi pencapaian dalam bidang penyelidikan. penerbitan dan penjanaan pendapatan khususnya menerusi kerja perundingan.

high impact Fakulti SPS CTL Pejabat Pengajian Prasiswazah Pengurusan dan • Program inovasi Pentadbiran dalam pentadbiran seluruh dimensi • Memperkemaskan sistem penyampaian • Program kepuasan pelanggan Penyelidikan dan Pembangunan • Program impak • Pendaftar • Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi • Unit Kualiti tinggi • Research Alliance • RMC • Pusat Kecemerlangan Penulisan dan Penerbitan Perundingan dan Khidmat Profesional • Program impak • RMC • Penerbit UTM Press • UTSB • BIP • Pusat Kecemerlangan tinggi • Program Menjana Pendapatan Universiti • Program networking • Minda kelas pertama • Nilai tinggi • 1Malaysia 1UTM Pembangunan Staf • Pengurusan Modal Insan • Pembangunan Modal Insan Pembangunan Mahasiswa • Transformasi • Fakulti-fakulti • Kolej-kolej • Hal Ehwal Mahasiswa • Program Fellow Akademik Mahasiswa • Alumni .80 Jadual 11 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Fokus dan Inisiatif Inovasi Seluruh Dimensi UTM Pusat Tanggungjawab • • • • Fokus Tanggungjawab Inisiatif Pengajaran dan • Program pengajaran Pembelajaran dan pembelajaran high efficiency.

) .PENDAHULUAN BUDAYA 81 Saya amat berharap agar kita semua dapat terus berganding bahu berusaha untuk mencapai misi utama UTM bagi menerajui pembangunan sumber manusia dan teknologi yang kreatif selaras dengan aspirasi negara. Kerjasama dengan Universiti Harvard. maka pihak pengurusan universiti akan memulakan beberapa inisiatif baru sepanjang tahun 2010. inisiatif ini sebagaimana diperincikan dalam Jadual 12 termasuklah: Jadual 12 Inisiatif Khas Inisiatif 1. Amerika Syarikat Sukan UTM. Inisiatif Khas Untuk memastikan UTM mempunyai competitive edge. • Mahasiswa UTM mengikuti Harvard Summer Course. • Lawatan dan pertukaran akademik. • Penubuhan Makmal Teknologi Sains 2 Kerjasama dengan Massachusetts Institute of Technology (MIT). • Inisiatif teknologi turbin MIT-UTM. (samb. • Menganjurkan Malaysia Interest Group berpusat di Boston. • Inisiatif Bioteknologi MIT-UTM. Amerika Syarikat Catatan • Menggunakan sekurang-kurang satu kajian kes setiap semester yang disediakan oleh Harvard Business School untuk seluruh mahasiswa UTM bermula sesi akademik 2010/11. Antara lain. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan UTM sentiasa terkehadapan dan berupaya menggunakan peluang serta ruang yang ada untuk menjadi institusi pengajian tinggi terulung.

Jepun • Pertukaran staf dan mahasiswa. • Forum teknologi untuk peneraju 8 Global CEO Technology Forum 2010 badan korporat dan agensi awam tentang perkembangan teknologi dengan kerjasama strategik beberapa syarikat dan tokoh antarabangsa. 9 Iskandar Malaysia • IMAP adalah networking UTM hasil Academic Partnership University Presidents‘ Global Forum (IMAP) 2009 untuk membolehkan UTM berperanan dengan lebih efektif. Madinah Water Project • Kerjasama dengan Universiti Taibah. . termasuklah air bawah tanah dan pelestarian sumber air. Palo Alto. kerangka Low Carbon Society. 5 Kerjasama dengan • Program kerjasama akademik dalam Universiti Hiroshima. 10 Madinah untuk kajian berkaitan pengurusan air di kota Madinah. • Kerjasama membangunkan kereta 7 Formula 1 bersama Air Asia.) Inisiatif 3 Kerjasama dengan SRI International. • 500 mahasiswa luar negara di UTM. Petronas dan Proton. • Menubuhkan Pusat Inovasi UTM-SRI. • Program kerjasama akademik dalam 4 kerangka Sustainable Technology. Jepun Catatan • Penganjuran kursus untuk 20 staf UTM tentang Discipline of Innovation (DOI) pada April 2010. Amerika Syarikat Kerjasama dengan Universiti Kyoto.82 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Jadual 12 (samb. Kerjasama dengan Universiti Columbia. • Pertukaran staf dan mahasiswa. Amerika Syarikat Formula 1 Projek 1Malaysia • Inisiatif Environmental Performance 6 Index (EPI) dengan kerjasama kerajaan Malaysia dan UTM.

menyubur iltizam dan meniup semangat untuk kita terus memartabat dan mengangkasa UTM sebagai institusi ilmu yang ulung. Mari kita ungkapkan kembali peranan kita agar lebih relevan dalam suasana persaingan global untuk menjana nilai tinggi dalam setiap bidang yang kita ceburi. Kita bermula dengan penuh kesederhanaan. agama. Dari Sekolah Teknik (1904) menjadi Maktab Teknik (1946). Pada kesempatan ini mari kita memahat azam. yang menjadi sanjungan bangsa.W. Sejak awal alaf baru kita telah mengorak langkah menuju universiti kelas dunia. Sepanjang tahun 2009. kita telah memulakan proses transformasi secara lebih menyeluruh untuk melayakkan UTM menjadi Universiti Penyelidikan yang berpaksi inovasi dan bertunjang budaya ilmu. Marilah kita titipkan kembali lafaz dan niat untuk kita menyuburkan keikhlasan “Kerana Tuhan Untuk Manusia. Institut Teknologi Kebangsaan (1972) dan Universiti Teknologi Malaysia (1975).” Marilah sama-sama kita segarkan semangat untuk sentiasa rela dan sedia berkorban demi kepentingan organisasi. Marilah sama-sama kita memikir dan memahami peranan masing-masing dengan lebih jelas dan pasrah sebagai ‘pahlawan ilmu’ dalam ekosistem intelektual yang dilatari model ekonomi baru berteraskan kreativiti dan inovasi. Salam Tahun Baru 2010! Semoga kita lebih berjaya memacu UTM di pentas akademia global! . bangsa dan negara.PENDAHULUAN KESIMPULAN 83 KESIMPULAN Kita sewajarnya melafaz syukur kepada Allah S.T kerana kita sebagai warga UTM menunjukkan tekad dan komitmen tinggi untuk melihat UTM terus maju dan bersaing di persada antarabangsa. melebihi kepentingan peribadi dan kelompok. Marilah kita melangkah dalam angkatan ilmuwan memantapkan gerak kerja nilai tinggi untuk dipersembahkan kepada ibu pertiwi sebingkis sumbangsih – tanda pengorbanan sebagai anak merdeka di Malaysia.

84 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI .

PENDAHULUAN 85 LAMPIRAN .

Lampiran 1 Peta Strategik UTM 86 Strategik Keyakinan VISI : Diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan akademik dan teknologi bertaraf dunia. T2: Menyediakan kepimpinan & menyumbang menerusi penyelidikan & inovasi (S3): Institut penyelidikan & inovasi teknologi yang tersohor (S4): Reputasi bertaraf antarabangsa (S5): Sumbangan besar/ bermakna kepada masyarakat T3: Mencapai imej & penjenamaan yang memenuhi keperluan stakeholder T4: Menyumbang kepada masyarakat menerusi program komuniti & outreach T1: Menyumbang kepada pembangunan modal insan menerusi pendidikan berkualiti Perspektif Stakeholder (S1): Graduan berkualiti & kebolehpasaran di peringkat global (S2): Menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat INOVASI UNIVERSITI (P1): Penambahbaikan kualiti akademik yang berterusan (P4): Meneraju dan menyumbang dalam penyelidikan & inovasi (P5): Pengurusan penyelidikan & pascasiswazah yang berkualiti (P3): Penerbitan ilmiah dan citation (P6): Jalinan hubungan di peringkat nasional & antarabangsa yang kukuh Perspektif Proses Dalaman (P2): Kurikulum terkini yang relevan dengan industri (P11): Transformasi mahasiswa inovatif (P7): Menjana pendapatan dari pelbagai sumber (P8): Kemantapan pemasaran & keupayaan penjenamaan NILAI TINGGI (P9): Tanggungjawab Sosial Universiti & Outreach (P10): Sistem penyampaian yang cemerlang Perspektif Pembelajaran & Perkembangan Modal Insan Sumber Maklumat Sumber Organisasi Perspektif Kewangan (L1): Menarik & mengekalkan staf kompeten & produktif (L2): Kemudahan lengkap (State-of-the-art) prasarana digital (L3): Persekitaran kerja kondusif (Penyelidikan & Sosial) (F1) Pengurusan kewangan terbaik . MISI : Menjadi peneraju dalam pembangunan modal insan dan teknologi inovatif yang menyumbang kepada pengkayaan khazanah negara.

PENDAHULUAN 87 .

88 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI .

2 150 S2. Bilangan staf yang dilantik sebagai pengerusi atau jawatankuasa dalam badan/ persatuan di peringkat nasional & antarabangsa.1(b) (S4): Reputasi bertaraf antarabangsa S4.PENDAHULUAN 89 Lampiran 3 Indeks Prestasi Utama UTM berdasarkan Corporate Scorecard 2010 Objektif Strategik Perspektif Stakeholder (S1): Graduan berkualiti & kebolehpasaran di peringkat global S1.) .3 5:1 (S2): Menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat S2. Peratus kemasukan pelajar FTE dalam program eksekutif daripada jumlah keseluruhan. Nisbah bilangan pelajar yang memohon dengan kemasukan. Penarafan THE-QS. Bilangan program eksekutif yang baru.1 (Baru) S1. Bilangan kursus pendek atau program pembangunan profesional yang baru.1 250 (samb. Bilangan staf yang diterima menjadi ahli dalam badan/ persatuan di peringkat nasional & antarabangsa.1 10 S2. 85 Indeks Prestasi Utama (KPI) Sasaran 2010 10 S1.3 500 (S3): Institut penyelidikan & inovasi teknologi yang tersohor S3.1(a) Nasional : 500 A/bangsa : 50 20 S3. Bilangan pelajar yang menerima anugerah di peringkat nasional & antarabangsa.2 (Baru) Peratus graduan berkerja ketika konvokesyen.

67 setiap staf = 2.1 Bilangan projek komuniti yang berimpak tinggi.90 Objektif Strategik INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 3 NILAI TINGGI Indeks Prestasi Utama Sasaran (KPI) 2010 S5.) .1 Peratus program FT yang dinilai oleh badan akreditasi. Peratus proses kerja P&P secara automasi.947.1(b) Non citation artikel berindeks = 2.4 (Baru) 200 (P2): Kurikulum terkini yang relevan dengan industri (P3): Penerbitan ilmiah dan citation P2.1 80% P3.248.2 (Baru) P1.13 × 1. Bilangan pakar & profesional luar sebagai pelawat/kontrak/ pensyarah bagi setiap fakulti.3 (Baru) 20% 20% P1.1(c) Bab dalam buku = 1.3 Bilangan buku yang dihasilkan (karya asli). Peratus Penyelidik yang Berpengalaman (Cohort) (a) lebih 20 tahun (b) 10 – 20 tahun (c) kurang 10 tahun. P1. Indeks Persepsi Majikan ke atas kualiti graduan (berkaitan dengan kurikulum). 3000 3000 1200 40 (P4): Meneraju dan menyumbang dalam penyelidikan & inovasi P4.1(a) Kumulatif penerbitan yang mempunyai faktor impak (impact factor). P3.104 staf = 1.1 30% 40% 30% (samb. Nasional : 500 A/bangsa : 50 100% (S5): Sumbangan besar/bermakna kepada masyarakat (P1): Penambahbaikan kualiti akademik yang berterusan P1. Peratus program sarjana muda yang mempunyai elemen inovasi dalam kurikulum. P3. P3.

6 60% P4.2(a) Indeks Prestasi Utama (KPI) Jumlah paten yang disahkan (nasional dan antarabangsa) Jumlah paten yang belum disahkan (nasional dan antarabangsa) Jumlah bilangan IPR selain daripada paten/hak cipta (termasuk karya asli).3 500 P4.5(a) 135 P4.5(b) Jumlah anugerah yang diperolehi daripada badan antarabangsa Peratus staf yang menjadi penyelidik utama Jumlah staf akademik yang menjadi penyelidik utama menerusi geran penyelidikan i.PENDAHULUAN LAMPIRAN 3 91 Sasaran 2010 100 Objektif Strategik P4.6(b) 480 P4. Jumlah anugerah diperoleh daripada peringkat nasional yang badan P4. Dana universiti ii. Jumlah kewangan dari dana swasta (termasuk penyelidikan kontrak).2(b) 300 P4. Jumlah kewangan dari dana awam (agensi kerajaan).7 20 (samb.) . Jumlah kewangan dari dana antarabangsa.4(b) 7 juta P4.6(a) 700 P4. Geran nasional Jumlah staf yang terlibat dalam projek penyelidikan bersama Jumlah syarikat hiliran dalam setahun 40 P4.4(a) 50 juta P4.4(c) 10 juta P4.

Bilangan program perkhidmatan pembelajaran yang baru.1(b) 60 juta P7. Nilai melebihi RM3. peralatan.2 Bilangan staf yang terlibat dalam aktiviti USR.1 Peratus pengambilan mahasiswa pascasiswazah dengan CGPA > 3.000.2 80 500 (P7): Menjana pendapatan dari pelbagai sumber P7. Penambahan pendapatan dari kursus/latihan.1 Sosial Universiti & Outreach P9. Bilangan program pemasaran (jenama & promosi).) . Peratus mahasiswa antarabangsa dalam pascasiswazah. bahan penyelidikan dan lain-lain).2 40% (P6): Jalinan P6. Hadiah (dalam bentuk wang. Bilangan yang aktif di peringkat nasional dan antarabangsa MoU/MoA/LoI/LoA dan hubungan kerjasama dengan industri.1 10 juta 40 (P9): Tanggung-jawab P9.1(c) 3 juta P7. Endowmen. Penambahan pendapatan dari perundingan (tidak termasuk penyelidikan kontrak). IMAP sebagai pemangkin jaringan antarabangsa (mahasiswa luar negara di UTM).0 atau setaraf.1(d) (P8): Kemantapan pemasaran & keupayaan penjenamaan P8.1(a) 40 juta P7.92 Objektif Strategik INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 3 NILAI TINGGI Indeks Prestasi Utama (KPI) P5. 200 10 (samb.1 hubungan di peringkat nasional & antarabangsa yang kukuh P6. Sasaran 2010 100% (P5): Pengurusan penyelidikan & pascasiswazah yang berkualiti P5.

Jumlah staf yang dilantik sebagai ketua/jawatankuasa dalam badan/persatuan antarabangsa. Indeks Kepuasan Pekerja. 19.2 80% L2.3 12% (L3): Persekitaran L3.1 lengkap (State-of-theart) prasarana digital 20% L2.1 kerja kondusif (Penyelidikan & Sosial) (F1) Pengurusan kewangan terbaik F1.D/D.Sc/D. arkitek. Jumlah keahlian staf dalam badan/persatuan antarabangsa.1(b) 15% L1. akauntan dan lain-lain).1 Indeks Prestasi Utama (KPI) Indeks Kepuasan Pelanggan.5 (L2): Kemudahan L2. Peratus kemudahan untuk pengajaran & pembelajaran yang memenuhi spesifikasi – Prasarana Digital (CICT).1 80% Kos (OE) setiap pelajar (RM)(Bendahari). Peratus staf yang mempunyai kelayakan profesional (seperti pegawai perubatan. L1.000 .3 3. Indeks Kompetensi bagi staf sokongan (skala 1–5).LAMPIRAN 3 PENDAHULUAN 93 Sasaran 2010 80% Objektif Strategik (P10): Sistem penyampaian yang cemerlang (L1): Menarik & mengekalkan staf kompeten & produktif P10.2(b) 25 L1. Peratus meningkatkan pengisian perpustakaan digital (PSZ). 60% L1. jurutera.1(a) Peratus staf yang mempunyai kelulusan Ph.Eng.2(a) 150 L1. Peratus kemudahan untuk pengajaran & pembelajaran yang memenuhi spesifikasi – Smart Classroom (PHB). Nota: Untuk dijadikan bajet varians bagi semua Tier 1 dengan sasaran 5%.

) . • Lawatan kefahaman • Model SRI.94 INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 4 NILAI TINGGI Lampiran 4 Objektif Program Pakej Budaya Inovasi di UTM Aktiviti • Musyawarah • Lawatan • Model SRI. Peranan • Timbalan Naib Menyediakan • dasar inovasi UTM yang baru selari dengan konsep innovation-led economy Menyediakan • konsep Universiti Penyelidikan Inovatif • sebagai teras perkembangan ilmu di UTM Menyusun semula unit dan agensi UTM bagi menjelaskan peranan inovasi dan unit perniagaan Penyediaan dokumen. kefahaman dan hebahan Amerika Syarikat Canselor (Penyelidikan & Inovasi) • Hal Ehwal Korporat Penyediaan • Musyawarah dokumen. dan hebahan Amerika Pengiktirafan Syarikat Kementerian Pengajian Tinggi • Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) • Hal Ehwal Korporat • Penstrukturan • Menubuhkan • Timbalan Naib semula unit • Kelulusan Lembaga Pengarah Universiti UTM Holdings untuk menjalankan aktiviti • berkaitan perniagaan universiti • Penubuhan Unit Inovasi di Pejabat Naib Canselor • Menyusun semula Biro Inovasi dan Perundingan menjadi Pusat Kecemerlangan Inovasi dengan kerjasama agensi luar Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Hal Ehwal Korporat (samb.

PENDAHULUAN LAMPIRAN 4 95 Pendaftar Unit Inovasi Dekan Fakulti Pengarah RA Pengarah Pusat Kecemerlangan dan lain-lain Urus tadbir inovatif • Melaksanakan • Majlis Inovasi • inisiatif inovasi yang • di semua dianggotai • peringkat oleh ahli UMG • • Jawatankuasa • Inovasi di setiap peringkat untuk membantu menyemarakkan budaya ilmu dan budaya inovasi Kesedaran • Kesedaran tentang • Amalan ekonomi berteraskan inovasi dalam kalangan staf UTM Melatih 300 pemimpin inovasi setahun • Kesedaran • Amalan • Latihan • Pendaftar • CPD • Bendahari • 3 idea inovatif • Unit Inovasi setiap staf • Bahagian setahun • Ganjaran Pembangunan Modal Insan • Latihan • Unit Inovasi dengan • Bahagian kerjasama Pembangunan SRI. Amerika Modal Insan Syarikat • Latihan dengan kerjasama IMD (Switzerland) • Tagline • • • Majlis Inovasi Menyediakan • Sistem ekosistem • Proses kerja inovasi (staf) • Kesedaran • Amalan • • korporat • Bank idea • Urus tadbir telus dan demokratik Facebook UTM Wacana ilmiah beradab Pendaftar Bahagian Pembangunan Modal Insan (samb.) .

96 INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 4 NILAI TINGGI • PEMUDAH untuk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • memudahkan penyelesaian dan prosedur secara inovatif Idea@utm.my/idea Kumpulan Teras Inovasi – INNOVATOR Geran inovasi meningkat pencapaian kerja Hari Inovasi ganti Hari Q 100 anugerah inovasi Urus tadbir inovatif Inkubator idea Pejabat inovatif Masjid inovatif Kerja berpasukan Saturday Night Events Kelab 4x4 WD Majlis Profesor Scholar’s Inn Problem-based learning Program semarak ilmu CSR inovatif Eco-Tourism Campus Lobi inovatif @ bangunan Canseleri Pejabat Research Alliance yang inovatif (samb.my www.) .utm.

PENDAHULUAN LAMPIRAN 4 97 Unit Inovasi Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni) Menyediakan ekosistem inovasi (mahasiswa) • • • • Sistem • Program minggu • Proses kerja suai kenal inovatif • Kesedaran • E-voting Amalan • Bank idea • Facebook UTM • Kumpulan Teras Inovasi • UTM Global Outreach • Kelab 4x4 WD • Saturday Night Events • Pertandingan projek inovatif peringkat kolej.) . fakulti dan universiti • Modal projek keusahawanan inovatif • Pertandingan pelan perniagaan • CSR inovatif • Inovasi dinilai Menjadikan • Kesedaran inovasi sebagai • Amalan satu cara hidup • Majlis Inovasi dalam KPI • Pendaftar • Inovasi dinilai • Semua Ketua dalam prestasi Jabatan kerja tahunan • Inovasi dijadikan slogan dan tema • Aktiviti sosial inovatif • Research Alliance • Majlis Inovasi yang dianggotai • Timbalan Menggalakkan • perkembangan • R&D yang • lebih inovatif • Dasar Sistem Proses Latihan • Amalan staf pelbagai Naib Canselor disiplin ilmu (Penyelidikan • Indeks Prestasi & Inovasi) Utama (KPI) • Pusat • Prestasi tahunan Pengurusan Penyelidikan (samb.

98 INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 4 NILAI TINGGI • Syarat kenaikan pangkat • Kerjasama dengan sektor industri • Dana penyelidikan • Dana teroka • Penjanaan dan perlindungan harta intelek (5. menggantikan BIP • Menyediakan landasan untuk memasarkan kepakaran staf UTM • Menyediakan kerangka kerja untuk memasarkan harta intelek UTM • Menyediakan kerangka model perniagaan baru tentang komersialisasi harta intelek UTM di dalam dan luar negara Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Unit Inovasi .000 menjelang tahun 2013) Meningkatkan sumbangan UTM dalam penjanaan kekayaan negara berteraskan kreativiti dan inovasi • Dasar • Mengadakan • Penstrukturan kerjasama • • • • • Timbalan semula Sistem Proses Latihan Amalan dengan agensi luar menubuhkan Pusat Kecemerlangan • Inovasi di UTM.

Covey. How Countries Compete: Strategy. Islam and the Philosophy of Science. Westview Press.PENDAHULUAN 99 BIBLIOGRAFI Ahmad Zaharuddin Idrus (ed. The World Bank. Boston USA: Harvard Business School Press. The 7 Habits of Highly Effective People. Vietor. Transformasi & Cabaran. Penjelasan Budaya Ilmu. Malaysia Economic Monitor: Repositioning for Growth. 2007. Realiti Baru. John P.). 2004. Skudai: Penerbit UTM Press. Kuala Lumpur: ISTAC. Tonggak Dua Belas. Amabile. Peter F. Nor Wan Daud. 2001. Kuala Lumpur: Penerbit INTAN. 1996. Kerajaan Malaysia. Creativity in Context. 1983. US: Free Press. Wan Mohd. T. Kuala Lumpur: Penerbit INTAN. Boston USA: Harvard Business School Press. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kecemerlangan Menerusi Kreativiti. US: Free Press. Leading Change. Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam. 1991. Stephen R. 2009. 1988. Stephen R. Drucker. . Covey. Kerajaan Malaysia. Syed Muhammad Naquib Al-Attas. 1989. Kerajaan Malaysia. The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness. 2003. Pelan Integriti Nasional.M. 2008. Structure and Government in the Global Economy. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Penerapan Nilai.K. Kotter. 1996. Richard H. Kuala Lumpur: Institut Integriti Malaysia. 1995. Norma dan Etika Perkhidmatan.

1993. Memperkasa Budaya Ilmu: Konsep dan Amalan. 2009. Edisi-2. 2009. Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. Zaini Ujang. 2009. 2009. Skudai: Penerbit UTM Press. Skudai: Penerbit UTM Press. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar. Skudai: Penerbit UTM Press. Amalan dan Panduan. . Memacu Kegemilangan. Universiti: Mendukung Tradisi Intelektual. 2009. Inovasi. Mewarisi Perjuangan. Mengangkasa Pengajian Tinggi. Skudai: Penerbit UTM Press. Universiti. Zaini Ujang.100 INOVASI UNIVERSITI BIBLIOGRAFI NILAI TINGGI Zaini Ujang. Zaini Ujang. Menjayakan Transformasi. Kreativiti. Zaini Ujang.

20 impak. 10j dana penyelidikan. Badan Kebajikan Staf balanced scorecard. 21 budaya kerja kelas pertama. 7 perspektif stakeholder. 4j. 8 Anugerah Kepujian Kementerian Luar Jepun. Lih. 11 proses kerja. 7. 11 perjawatan. 26. 64 complement strategy. 7 Fakulti Pendidikan. 78 bajet 2010. 56-58. 7 . 60 D dana penyelidikan swasta. 7 BIP. 7 perspektif kewangan. 32 DEB. Pengarah Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi B Badan Kebajikan Staf. 64 cloud computing. 35. 50 cost advantage. 11 utiliti. 11 Azlan Abdul Rahman. Lih. 11 ruang. 66 organisasi. 55. 7 Fakulti Sains Komputer & Sistem Maklumat. 39-40. 23 Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi. 10j Dasar Ekonomi Baru. 12-13. 10j Fakulti Alam Bina. balanced scorecard budaya ilmu.PENDAHULUAN 101 INDEKS Nota huruf ‘j’ di belakang nombor halaman merujuk entri yang dikutip daripada jadual A Abdul Razak Hussein. 17-18 budaya. 11 penggunaan kenderaan. Dasar Ekonomi Baru differentiation. 59 Amerika Syarikat. 8 audit. 66-73 budaya kerja berpasukan. Lih. Lih. 30. 14 C citation. 60 BPPO. 32 Abdullah Ahmad Badawi. 33 Ahmad Hasni Hanadzlah. 8 Anugerah Merdeka. 12 BAKES. Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi BSC. 7 perspektif proses dalaman. Lih. 60-61 Biro Inovasi dan Perundingan. 53 Anugerah Harta Intelek. 45 F faktor impak. 10-11 perspektif pembelajaran dan perkembangan.

Iskandar Malaysia UTM Research Centre Inisiatif Transformasi Utama Negara. 64 citation. 52 ISI web of knowledge. 58 jurnal berwasit. 15 institutional diversity. 8j Harvard Business School. 4j. 5 kerja berpasukan. 34 inisiatif. 8 hak cipta. 77 penulisan dan penerbitan. 24 universitas. 43j H harta intelek. 58 key performance index. 77 tanggungjawab sosial universiti. 4. 30 J Jurnal berimpak tinggi. Lih petunjuk prestasi utama Kreativiti. Abdullah Ahmad Badawi ITM. 8j reka bentuk industri. 55. 57 M mahasiswa pascasiswazah. 8j paten berdaftar. 30. 5 pelan transformasi mahasiswa. 55 inovatif. 51 saintifik. 24 KPI. 30. 78 pengajaran dan pembelajaran. Lih. 44 mahasiswa program perdana. 8j litar bersepadu. 78 pengurusan kewangan. 41. Lih. 28. 24 universe. 6 Kementerian Sains. 52 intellectual engagement. 73-74 ekosistem. 53 Inovasi.102 INOVASI UNIVERSITI INDEKS NILAI TINGGI full cost recovery business model. 46 I IMREC. 54 L Lembaga Pengarah UTM. 77 penyelidikan dan pembangunan. 24 komuniti. 59 graduan bekerja. 47 G geran mengurus. 5 innovation-led economy. 45 mahasiswa ijazah sarjana muda. Lih. 31 Islam Hadhari. 58 mahasiswa. 52 Ketua Pustakawan PSZ. Teknologi dan Inovasi. 4j graduate schools. 8j utiliti inovasi. 4j K Kementerian Pengajian Tinggi. 5 eco-tourism campus. 50. 64 reading station. 9. 24 masyarakat. 77 perundingan dan khidmat profesional. 64 kewangan. 77-79 pembangunan staf dan mahasiswa. 4j. 56-57 Iskandar Malaysia UTM Research Centre. KPI konsep university. 45 mahasiswa pascasiswazah. 52 inovasi seluruh dimensi. 45 . 5 budaya ilmu. 8j paten difailkan. 77 pengurusan dan pentadbiran.

64 Pengarah ICT. 55 program global outreach. 49 Universiti Perdana Malaysia dalam Kejuruteraan dan Teknologi. 22 pendapatan universiti. 28-29 Mohd Nazib Razak. 33-34 matlamat universiti. 36 kesetiaan. 48 . 28 NKRA. 55 budaya berprestasi tinggi. 40. 35j. 24 pemikiran utilitarian. Mohd Najib Razak Persatuan Kakitangan Bukan Akademik. 15 profail fakulti. 60j Penerbit UTM Press. 23 indeks inovasi. 40 skor employability. Perdana Menteri. 33-34 teras perpaduan. 10j O organizational scanning. 43 Research Alliance. 35j. 59 Mohd. 35j. 25. 23 Pembangunan Iskandar Malaysia. 58 Pengarah Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi. 36 kebijaksanaan. 32-37. 56 Pengarah Harta Bina. 49 Universiti Penemuan. 56 skor citation. 58. 25. 35 niat. 49 penyelidikan dan pembangunan. 12. 3. penyelidikan dan pembangunan ranking. 36 budaya ketepatan. 7. 40 skor penilaian keserakanan. 16. 32 1Malaysia. 45 Mahathir Mohamad. 41 penilaian majikan. 35j. 55 Pejabat Pendaftar. 43 Penjenamaan. Lih. Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan) N Naib Canselor. 64 pengurusan . 49. 3-4. 35j budaya inovasi. 49 tagline. 31. 49 Menjana Minda Kreatif dan Inovatif. 35j. 33. 24 Pendaftar. 3 nilai tinggi.PENDAHULUAN INDEKS 103 mahasiswa program persisir dan eksekutif. 38 environmental P Panduan Tatacara Mesyuarat. 43 profesor. 35j integriti. Lih. Persatuan Kakitangan Bukan Akademik. 4-5 pihak pengurusan. 37 nilai aspirasi. 44. 37 ketabahan. 31 pendaftaran paten. 31 model ekonomi baru. 8-9. 36 budaya ilmu. 39-42. 14. 22 Pejabat Bendahari. 31 kos modal menggalakkan. 44 penilaian keserakanan. Inisiatif Transformasi Utama Negara non-citation. 4 pemikiran idealis. 48 Pusat Pengurusan Penyelidikan. 1. 63 research assistantship. 35j. 58 R&D. 78 PEKABA. Lih jg. 21 petunjuk prestasi utama. 19. 46. Azraai Kassim. 11. Lih. 23 Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2009. Lih. 50 R&D.

41 citation. 14 fikir menang-menang. 30 Unit Program Pengurusan Kerjasama. Sekolah Pendidikan Profesional & Pendidikan Berterusan SRI. 75 Universiti Penyelidikan. 63 penyelidikan. 55 S Scopus. 75 konsep. 41 Universiti Hong Kong. 30 UM. 38 ranking universiti. Lih. 41 Universiti Tohoku. 46. 15 proaktif. 50 RMC. 39 penilaian keserakanan. 4j. 24 stakeholder. 50 tahun inovasi. 57. 60j tagline. 13 pengajaran. 50. 14 sasaran minda. 37 kewangan. 4 Universiti Cambridge. 41 Universiti APEX. Lih. 12-13. 50 invention. 41 Universiti Oxford. 63 Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni). 50 innovation. 4 Stanford Research Institute International. 63 syarikat hiliran.104 INOVASI INDEKS UNIVERSITI NILAI TINGGI reverse engineering. 38 penerbitan. 12-13. 2 teaching assistantship. 62 Universiti Teknologi Malaysia. 63 organisasi. 64 Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi). 41 falsafah. 27. 50 T tabung universiti. 15 keupayaan diri. Stanford Research Institute International stadium general. 48 THE-QS. 2 UPM. 60 Stephen Covey. 21. 50. 6. 48 Universitas Gadjah Mada. 47. 39 Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan). 63 tujuh tabiat. 8-9. 41 Untuk Tuhan Kerana Manusia. 39 penilaian majikan. 50 imitation. 15 U UKM. 18 SPACE. 27 kedudukan ranking. 11. tujuh tabiat strategi transformatif. 38 penjenamaan. 39 staf antarabangsa. 23. 14 sinergi. 50 improvement. Lih. 38. 56 Sekolah Pendidikan Profesional & Pendidikan Berterusan. 30 UPPK. 60 . 14-16. 60 Sekretariat Pelestarian Kampus. 38 Struktur. 38 mahasiswa. 25-26 Universiti Harvard. 25-26 Universiti Penyelidikan Inovatif. 15 urutan keutamaan. 21j sistem penyampaian terbaik. 39 mahasiswa antarabangsa. 61 sinergi. 57 Strategi.

9. 45 W WANGI. 38 . 25-26 aspek. 56 UTM Kampus Johor Bahru. 56 UTSB. Lih. 20. Unit Program Pengurusan Kerjasama USM. 23 warga UTM. Lih. 49 Web of science. 56 webometrics. 60-61 V value creation. Wanita Teknologi Wanita Teknologi. 25 UTM International Campus Kuala Lumpur.INDEKS PENDAHULUAN 105 UPPK. 30 utilitarian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful