BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI

i

ii

PRAKATA

Senarai Karya Zaini Ujang

Zaini Ujang. 2009. The Elevation of Higher Learning. Terjemahan daripada teks bahasa Melayu. Kuala Lumpur: ITNMB dan Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Universiti, Kreativiti, Inovasi. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu, Amalan dan Panduan. Edisi Kedua. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu, Amalan dan Panduan. Edisi Pertama. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Memperkasa Budaya Ilmu: Konsep dan Amalan. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Minda Lestari: Pembangunan Negara dan Pemuliharaan Alam Sekitar. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Mengangkasa Pengajian Tinggi. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Mewarisi Perjuangan Menjayakan Transformasi Memacu Kegemilangan (Siri Perutusan Naib Canselor). Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Membrane Technology for Water and Wastewater Treatment (A Training Module). Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang dan Henze, M. 2008. Wastewater Management for Developing Countries. Diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Beijing: IWA Publishing. Zaini Ujang. 2007. Pengurusan Masa: Konsep dan Penghayatan. Kuala Lumpur: CERT Publications. Zaini Ujang dan Henze, M. 2006. Wastewater Management for Developing Countries. London: IWA Publishing. Zaini Ujang dan Henze, M. (ed.). 2004. Environmental Biotechnology: Advancement in Water and Wastewater Applications in the Trophics. London: IWA Publishing. Zaini Ujang. 2004. Hazardous Waste Management in Malaysia. UNESCO, Paris (UNESCO Encyclopedia of Life Support System for Hazardous Waste Management in Developing Countries). Zaini Ujang. 1999. Pencemaran Udara. Edisi Ke-2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zaini Ujang. 1997. Pencemaran Udara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI

iii

Zaini Ujang. 1995. Motivasi dan Kaedah Membaca. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Zaini Ujang (ed.). 1993. Islam dan Alam Sekitar. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar. Zaini Ujang. 1993. Universiti: Mendukung Tradisi Intelektual. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar. Zaini Ujang. 1993. Motivasi dan Kaedah Membaca. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Zaini Ujang. 1993. Pencemaran Alam Sekitar Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Normah Mulop dan Zaini Ujang. 1991. Bahan Api & Teknologi Pembakaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

iv PRAKATA PROFESOR DATO’ IR. DR. ZAINI BIN UJANG FASc Naib Canselor Universiti Teknologi Malaysia .

BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI v Zaini Ujang www.utm.my 2010 .penerbit.

atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi). 26A. mengangkasa universiti. 378. menjana nilai tinggi" / Zaini Ujang. ilustrasi. Diterbitkan di Malaysia oleh / Published in Malaysia by PENERBIT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 34–38. 43200 Cheras. 81300 Skudai. Johor Darul Ta'zim. Malaysia. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Zaini Ujang. Speeches. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium. BHD. mekanik. 3. MALAYSIA. etc. BHD. No. Tiada dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Judul. Education and state--Johor. dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara apa jua sama ada dengan cara elektronik. Cheras. Taman Seri Aman.. addresses. Jalan Seri Aman. Universiti Teknologi Malaysia. 4. 2. (Siri perutusan tahun baru Naib Canselor 2010) ISBN 978-983-52-0735-8 1. Higher--Johor. Pandan Jaya. (PENERBIT UTM ahli MAJLIS PENERBITAN ILMIAH MALAYSIA (MAPIM) dan anggota PERSATUAN PENERBIT BUKU MALAYSIA (MABOPA) dengan no. 55100 Kuala Lumpur. Education. Universiti Teknologi Malaysia. Siri.595119 Editor: KHALID MAZLAN & KASSIM THUKIMAN Pereka Kulit: HAFIZAH MOHAMAD AHYAH Diatur huruf oleh / Typeset by PANTAS SET SDN . MALAYSIA. Johor Darul Ta'zim. MALAYSIA. Jalan Kebudayaan 1. I. 81310 Skudai. fotokopi. 1965"Berpaksi inovasi. II. 44.. Taman Universiti. . keahlian 9101) Dicetak di Malaysia oleh / Printed in Malaysia by PERCETAKAN INFO MEDITASI SDN. Jalan Pandan 2/1. Selangor Darul Ehsan.vi PRAKATA Edisi Pertama 2010 © ZAINI UJANG 2010 Hak cipta terpelihara.

Struktur dan Budaya Berani Berubah untuk Tidak Rebah Budaya Kerja Kelas Pertama Sistem Penyampaian Terbaik Semangat Pengorbanan Budaya Kerja Berpasukan Matlamat Universiti Model Ekonomi Baru Berteraskan Inovasi 1Malaysia: Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan STRATEGI Ranking Universiti Mahasiswa Penjenamaan Penerbitan Kewangan STRUKTUR vii ix 1 3 12 16 17 18 19 20 23 28 32 37 38 44 49 56 58 62 .BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI vii Kandungan Kandungan Prakata PENDAHULUAN Mengimbas Pencapaian Tahun 2009 Strategi.

viii KANDUNGAN PRAKATA BUDAYA Budaya Ilmu Berpaksi Inovasi Konsep Universiti Penyelidikan Inovatif Konsep Inovasi Seluruh Dimensi Inisiatif Khas KESIMPULAN LAMPINAN Lampiran 1 – Peta Strategi UTM Lampiran 2 – BSC dan Pencapaian Sasaran KPI 2009 Lampiran 3 – Indeks Prestasi Utama UTM berdasarkan BSC 2010 Lampiran 4 – Pakej Budaya Inovasi BIBLIOGRAFI INDEKS 66 66 73 75 77 81 83 85 86 87 89 94 99 101 .

Prof. Rose Alinda binti Alias. Dr. Buku ini juga diharap dapat menjadi pendoman dan panduan kepada warga UTM untuk merancang proses kerja dan memantau pencapaian sepanjang tahun 2010M / 1431H. Muhammad Ariffin bin Abu Hassan. Azraai bin Kassim. UTM berusaha untuk mendokumentasikan perancangan tahunan. Encik Kassim bin Thukiman dan Encik Khalid bin Mazlan yang turut bersama-sama menyumbang idea dan memberi pandangan dalam menjayakan penerbitan buku ini. Dr. pelan strategik dan ucapan penting untuk dijadikan rujukan. Masputeriah binti Hamzah. Shamsudin bin Hj. Pada kesempatan ini.BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI ix Prakata Buku ini ditulis membawa citra Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2010 yang diadakan pada 11 Januari 2010 Masihi bersamaan 25 Muharram 1431 Hijrah. Mohd. Dr. Prof. saya mengucapkan terima kasih. Amin. Prof. Selamat bin Hashim. Prof. Mohd. Dr. Prof. Dr. Ninggal. saya ingin merakamkan ucapan terima kasih saya kepada Prof. sekali gus memohon kemaafan kepada para penyumbang kerana kesediaan mereka memberi ruang masa dan tenaga membantu saya sekalipun dalam kesibukan tugas . Madya Dr. Tajudin bin Md. Ir. Mohd. Ir. Prof. Marzuki bin Khalid. Sebagai sebuah universiti yang sejak awal penubuhannya berpaksi mendaulatkan tradisi ilmu. Pada kesempatan ini juga. Azlan bin Abdul Rahman. Prof. Dr. Dr.

terutama isteri saya. Ringankanlah bebanan kami. Aishah dan Muhammad Arif. yang akan bertanya “mana nama adik?. Kasihanilah kami. Kuatkanlah semangat kami. Ampunilah kesalahan kami. malah ada juga yang seolah-olah ‘dipaksa’ bertugas ketika musim cuti akhir tahun semata-mata untuk memastikan buku ini terbit pada masanya. “Ya Allah! Permudahkanlah urusan kami. perutusan ini tidak mungkin dapat direalisasikan dengan sempurna dan menepati jadual penerbitannya. Kepada ahli keluarga. Tanpa sokongan dan dukungan yang diberikan. Perteguhkanlah kedudukan kami. Lindungilah kami. Makbulkan doa kami. Jayakanlah perancangan kami.x PRAKATA masing-masing. Kepada mereka semua saya ucapkan terima kasih. Ajarilah kami. Luruskanlah perjalanan kami. Mantapkan ukhuwah kami. Terimalah amalan kami. Amin!” Zaini bin Ujang (28 Disember 2009/10 Muharram 1431 Hijrah) . Maryam. Saya juga ingin mendedikasikan buku ini kepada anak bongsu saya. Zainah dan anak-anak yang lain Siti Fatimah. saya ucapkan terima kasih kerana turut membantu saya menyiapkan buku ini.” setiap kali saya menyiapkan sesebuah karya.

Rasanya macam baru sahaja kita menyambut tahun 2009 dengan Perutusan Tahun Baru Naib Canselor bertemakan Mewarisi Perjuangan. saya berharap anda terus membaca dan cuba memahami dan menghayatinya. sebahagian besar warga UTM telah bersamasama memahami dan menghayati intipati perutusan tersebut. Pada hemat saya. Menjayakan Transformasi. Memacu Kegemilangan. kekentalan tekad. produktiviti tinggi. keakraban dan ketabahan sepanjang tahun 2009. Justeru. mungkin ada juga. kesabaran. Biar apapun tahap kefahaman dan penghayatan tersebut. Masa pantas berlalu. Kefahaman dan penghayatan itulah yang menjadi pemangkin membolehkan kita melaksanakan lebih 100 inisiatif baru sepanjang tahun 2009. ketabahan. . kesungguhan. Barangkali. Kita dapat saksikan sepanjang tahun 2009 betapa usaha keras.PENDAHULUAN 1 PENDAHULUAN Saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2010 dan Selamat Tahun Baru Hijrah 1431 kepada seluruh staf dan mahasiswa UTM. saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan tahniah di atas kerjasama. sebilangan kecil yang masih belum sempat memahami dan menghayati perutusan setebal 68 halaman itu. kesetiakawanan.

2 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI kesiapsiagaan dan semangat juang yang tinggi dalam kalangan warga UTM merupakan resepi kejayaan dan kecemerlangan organisasi. Justeru. ‘Berpaksi inovasi’ bermaksud menjadikan budaya inovasi sebagai teras perkembangan universiti selari dengan konsep budaya ilmu yang menggalakkan pembaharuan. dasar dan organisasi UTM mempunyai keanjalan untuk menghadapi pelbagai perubahan dan cabaran dari krisis kewangan dunia. ‘Mengangkasa’ adalah frasa meletakkan sesuatu pada kedudukan yang tinggi. bukan hanya mahasiswa dan komuniti akademik. bangsa dan negara? Apakah strategi. Banyak pengalaman baru yang telah kita lalui yang kian mengukuhkan kefahaman kita bersama terhadap idealisme dan realisme. Pelbagai peristiwa pahit manis sama-sama kita tempuhi. proses pengantarabangsaan dan perubahan ekonomi berteraskan inovasi? Menyahut langkah kerajaan untuk menjadikan tema pembangunan tahun 2010 sebagai Tahun Inovasi. sekali gus kemajuan agama. tanpa lupa untuk bermuhasabah tentang pencapaian kita selama ini. kreativiti dan dinamisme. menapak dan melangkah ke hadapan. sebagaimana angkasawan melepasi ruang atmosfera. Menjana Nilai Tinggi. tepat dan pantas? Apakah kita telah bersama arus perdana menjadi penggerak kemajuan UTM. Frasa ‘mengangkasa universiti’ bermaksud mengangkat UTM ke martabat tinggi supaya kedudukan dan kepentingannya dapat dihargai dan dihayati semua pihak. semata-mata “Untuk Tuhan Kerana Manusia” bagi memastikan UTM terus maju. malah . hari ini kita berkumpul lagi untuk mencari kekuatan baru serta memperteguh azam baru. Mengangkasa Universiti. profil calon mahasiswa yang lebih beraneka. Apakah transformasi UTM berada pada landasan betul. nun jauh di angkasa. maka perutusan tahun baru saya untuk tahun 2010 berjudul Berpaksi Inovasi.

mengajar. ‘Menjana nilai tinggi’ pula merujuk kepada pengkayaan dan penyuburan idealisme.. menulis bahan ilmiah. minda dan kemahiran untuk membolehkan kita membina kemajuan dengan memberi nilai tambah menerusi proses inovasi kepada sesuatu konsep. iaitu: Dengan niat dan objektif yang jelas. memantapkan perancangan kerja dan melaksanakannya dengan lebih efisien dan efektif. (Riwayat Bukhari dan Muslim). menerokai bidang ilmu baru.. perkhidmatan atau produk yang memberi manfaat kepada masyarakat atau khalayak pengguna. membantu orang susah atau seumpamanya. dan tamadun hebat. bersedekah. gagasan. Begitu juga sebaliknya. Hadis pertama dalam kebanyakan kumpulan hadis oleh para ulama tersohor berbunyi: Sesungguhnya setiap sesuatu bermula dengan niat . Malahan dengan niat yang tidak baik juga. walaupun dibuat dengan niat baik. saya mengungkapkan satu asas penting dalam pengurusan organisasi. ‘Niat’ mempunyai konotasi spiritual dan keagamaan yang tinggi. maka mudahlah kita mengukuhkan iltizam. berpuasa. umpama . sesuatu amalan akan tercela. Yang Amat Berhormat Dato’ Sri Mohd Najib Razak pernah menggunakan frasa ‘bangsa angkasa’ merujuk kepada bangsa yang sentiasa mempunyai impian tinggi. Tanpa niat maka sesuatu amalan tertolak dan tidak bermakna.PENDAHULUAN 3 seluruh lapisan masyarakat. Mengimbas Pencapaian Tahun 2009 Dalam Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2009. sesuatu amalan itu juga akan tercela sekiranya tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sebetulnya. sekalipun kita melakukan amalan baik seperti solat.

oleh pelbagai stakeholders.4 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI “melepaskan batuk di tangga. menjadi calon untuk Universiti APEX pada tahun 2012 dan berperanan secara lebih strategik dan relevan dalam konteks Pembangunan Iskandar Malaysia. 3. bersaing dalam ranking universiti dunia. petunjuk prestasi utama (Key Performance Index (KPI)) Naib Canselor diperkenalkan seperti Jadual 1. 5. Ini termasuklah kerangka menjadikan UTM sebagai Universiti Penyelidikan.000 50 2013 75 10. 4. 7. secara tersirat atau tersurat. niat sering kali dibaurkan dengan istilah dan konsep ‘objektif ’ yang memberi pengertian khusus dalam sesuatu aktiviti jangka pendek. 6. 9. Dalam hal ini. Perkara Staf berkelulusan PhD (peratus) Penerbitan artikel dalam jurnal berwasit Bahan dirujuk (citation) Mahasiswa pascasiswazah (peratus) Geran penyelidikan (RM juta setahun) Graduan berkerja (employability) (peratus) Syarikat hiliran (spin-off ) Harta intelek Peruntukan masa untuk penyelidikan (peratus) 2008 37 <300 340 33 35 83 1 550 30 2010 60 3. amalan. Bagi sesebuah organisasi yang menjadikan moto “Kerana Tuhan Untuk Manusia” seperti UTM. dasar dan apa jua perkara yang kita lakukan.000 10.000 50 100 90 100 5.000 3.000 70 . Saya telah menggariskan pelbagai cabaran dan inisiatif dalam Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2009 sesuai dengan peranan UTM untuk mencapai pelbagai objektif yang ditetapkan.000 40 50 85 20 2. Jadual 1 Petunjuk Prestasi Utama UTM Bil 1. maka konsep dan istilah tersebut mestilah kita jadikan asas kepada setiap inisiatif.” Dalam konteks pengurusan moden. 2. 8.

Selain mudah difahami. kebajikan mahasiswa. inisiatif atau keputusan. EcoTourism Campus bagi membolehkan kemudahan dan keceriaan kampus lebih menyerlah. fakulti. kesetiakawanan. Itulah sebabnya pihak pengurusan telah melancarkan pelbagai inisiatif sepanjang tahun 2009. angka dan peratus yang terungkap dalam Jadual 1 itu juga mudah untuk kita jadikan pedoman dalam merangka sesuatu dasar. Antara inisiatif yang dimaksudkan termasuklah. dan Pelan Transformasi Mahasiswa agar setiap warga kampus . keharmonian organisasi. damai dan lestari. persekitaran kampus aman. kita juga tidak boleh mengabaikan kepentingan pelbagai aspek pengurusan dan dimensi pendidikan lain yang tidak secara langsung menyumbang kepada KPI universiti. kemudahan dewan kuliah dan wi-fi. Research Alliance dan juga dalam pelbagai forum lain. konsep Kerja Berpasukan supaya ikatan hati dan kemesraan warga UTM sentiasa kukuh dan membugar mekar bagi membolehkan kita sama-sama mengharungi pelbagai cabaran dan rintangan dalam samudera dunia ilmiah yang begitu kompetitif. ketepatan. Misalnya semangat kerja berpasukan dan kesukarelawan (volunteerism). peralatan makmal untuk pengajaran. senat. dan sebagainya. kualiti kolej kediaman. kemudahan rekreasi. bukan sahaja dalam hampir setiap perjumpaan bulanan. mencintai dan memburu ilmu. Banyak aspek lain juga penting untuk membolehkan UTM terus maju dan berkembang. kumpulan pengurusan universiti. malah dalam kebanyakan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti. kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran.PENDAHULUAN 5 Butiran dalam Jadual 1 tersebut sering kali kita bincangkan. pakej Budaya Ilmu supaya warga UTM sentiasa dahaga. parameter. Selain menetapkan KPI yang jelas. perpustakaan maya.

Malah. Maka itu. Inisiatif tersebut sedikit sebanyak membolehkan kita memahami bahawa KPI atau petunjuk prestasi utama penting tetapi itu hanya parameter utama yang juga perlu diperkukuhkan dengan program dan aktiviti lain bagi kelancaran organisasi. bernama UTM. rekreasi dan keceriaan juga diperlukan untuk membolehkan wujudnya sebuah ekosistem intelektual yang seimbang dan dinamik. Sekadar makluman bahawa borang penilaian prestasi tahun 2009 dirangka sedemikian rupa bagi membolehkan setiap staf memberi input selari dengan tugasan sepanjang tahun dalam pelbagai aspek untuk pemarkahan secara lebih telus.6 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI melaksanakan tugas murabbi. khususnya untuk penilaian mendapatkan status dan pengiktirafan sebagai Universiti Penyelidikan. hal-hal sokongan seperti sukan. mengalu-alu dan menerima pandangan untuk membolehkan setiap warga mengambil bahagian dalam perancangan pelbagai unit. Apatah lagi dalam suasana pentadbiran UTM yang sentiasa terbuka. Sekalipun demikian. inisiatif. program dan aktiviti yang sebahagian besar telah kita laksanakan sepanjang tahun 2009. strategi. sebagaimana kelaziman kita sebelum ini mengisi borang penilaian prestasi tahunan. tugas ini tidak sepatutnya ditanggapi secara mekanikal dan rutin akhir tahun semata-mata. Hakikatnya penilaian diri dan organisasi perlu dilakukan secara berterusan. beberapa asas pemikiran yang membolehkan kita merangka dasar. wajar untuk kita bermuhasabah tentang pencapaian individu dan organisasi pada setiap akhir tahun. seperti sesi perancangan strategik yang kadangkala penganjurannya . Demikian sepintas lalu. pendidik dan penyuluh ilmu kepada generasi muda yang sedang berlabuh di pelabuhan ilmu. sekali gus menyediakan dokumen yang diperlukan nanti untuk pengauditan peringkat organisasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pengajian Tinggi.

Pencapaian Diutamakan. Jangan sekali-kali kita bangga diri dan bersikap sombong untuk tidak mahu dinilai dari segi pencapaian. pencapaian rendah aspek kebolehpasaran graduan tersebut memang dijangkakan kerana berada luar kawalan UTM akibat kesan langsung krisis kewangan dunia yang masih dirasakan sehingga kini. Fakulti Alam Bina dan Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat. kecuali dari aspek kebolehpasaran graduan (employability). Maka wajar untuk kita menilai sejauhmana pencapaian telah direalisasikan. tidak sempurna dan perlu sentiasa diperingatkan setiap ketika.PENDAHULUAN 7 melibatkan pembiayaan dan sumber yang besar. terdapat juga fakulti yang menunjukkan pencapaian jauh mengatasi sasaran 85 peratus yang ditetapkan. iaitu Fakulti Pendidikan. Hakikatnya manusia mempunyai kelemahan. iaitu: (a) (b) (c) (d) Perspektif stakeholder. Peta strategi UTM (Lihat Lampiran 1) memberikan perspektif makro terhadap hala tuju dan gerak kerja universiti sepanjang tahun 2009 dan pencapaian dalam empat perspektif. Perspektif pembelajaran dan perkembangan. Perspektif proses dalaman. 1Malaysia: Rakyat Didahulukan. Dalam hal ini. Dalam konteks UTM. sering membuat kesilapan. Namun. . perspektif stakeholder menunjukkan pencapaian mengatasi sasaran. dan Perspektif kewangan. sesuai dengan moto pentadbiran kepimpinan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Razak. kita telah menggunakan kaedah Balanced Scorecard (BSC) yang menghubungkan strategi kepada visi dan misi universiti. apatah lagi tidak mahu mengakui kelemahan diri sendiri. Lampiran 2 menunjukkan BSC 2009 dan pencapaian sasaran KPI sepanjang tahun 2009. Secara keseluruhan.

harapan. termasuk USM yang merupakan Universiti APEX pertama negara. UTM merupakan penjana utama harta intelek negara sebagaimana ditunjukkan dalam Jadual 2. Peningkatan ini mengundang pelbagai tanggapan.8 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Paling menyerlah ialah peningkatan UTM dalam ranking universiti dunia oleh THE-QS kepada kedudukan 320 berbanding 356 pada tahun sebelumnya. Anugerah Kepujian Kementerian Luar Jepun dan pelbagai pencapaian lain yang diterima dari dalam dan luar negara. cabaran. Jadual 2 Pencapaian UTM Menjana Harta Intelek Jenis IP Paten Berdaftar Paten Difailkan Utiliti Inovasi Reka Bentuk Industri Trademark Hak cipta (Copyright) Litar Bersepadu Jumlah 2006 2007 2008 2009 2 10 – – – 11 – 23 8 57 1 – – 48 – 114 6 131 2 1 8 219 10 377 6 135 1 – 4 350 – 496 Keseluruhan (1990-2009) 23 352 6 3 40 1127 10 1561 Perlu juga dinyatakan untuk rekod bahawa bilangan mahasiswa pascasiswazah di UTM adalah paling tinggi di . Ada pihak melihat UTM semakin pesat dan cepat memacu kecemerlangan akademik dengan pelbagai pencapaian gemilang sepanjang tahun 2009. UTM telah memacu jauh ke depan meninggalkan universiti tempatan lain. sekali gus menyediakan pelbagai kesempatan dan peluang. misalnya menerusi Anugerah Merdeka (dua). Dari segi inovasi. Dari segi penarafan webometrics pula. Anugerah Harta Intelek Negara (kategori organisasi dan individu).

justeru sedikit sebanyak senario ini menyukarkan kita untuk menjalin kerjasama dan sinergi.391 38. banyak pihak terutama universiti ternama luar negara dan calon mahasiswa antarabangsa melihat UTM sebagai medan ilmu yang semakin ranum dan mekar berkembang.PENDAHULUAN 9 Malaysia dalam bidang teknologi dan kejuruteraan yang merupakan salah satu komponen penting untuk menjayakan model ekonomi inovasi (Lihat Jadual 3).405 8.60 43. Kita perlu sedar bahawa ketika ini kedudukan UTM dari segi kualiti.108 2.926 2. ekosistem intelektual dan nilai masih jauh di bawah .129 3.33 40. Jadual 3 Perbandingan Jumlah dan Peratus Enrolmen Mahasiswa Pascasiswazah (Sarjana dan PhD) dalam Bidang Kejuruteraan dan Teknologi UTM berbanding IPTA Tempatan (2003 – 2009) Enrolmen Pascasiswazah IPTA Tempatan UTM UTM (%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3.362 70. Namun begitu.261 10. terdapat banyak kebaikan sekiranya kita bersedia dan sanggup untuk mempelajari pelbagai inisiatif dan dasar berkaitan pengurusan universiti yang dianggap universal dan ‘akademik’ yang membolehkan UTM lebih berdaya saing dan efisien.354 2.390 40. reputasi.160 2. Biarpun dari satu sudut kita melihat bahawa ranking universiti dunia (THE-QS dan webometrics) adalah satu gimik baru menggunakan teknologi mesin carian canggih untuk membandingkan pencapaian utama pelbagai atau ribuan institusi ilmu secara kuantitatif. Namun demikian.333 5.20 58. terutamanya dalam kalangan IPTA melihat UTM sebagai pesaing yang semakin dicemburui.837 3.324 55.42 4.35 Ketika yang sama ada juga pihak.87 5.33 6.354 4.

secara keseluruhannya kita telah mencapai tahap yang ditetapkan dari segi peratus program yang diakreditasi. Cambridge. serta jumlah anugerah diperolehi dari dalam dan luar negara. Oxford. pengalaman penyelidikan. . Dari segi perspektif proses dalaman BSC 2009.12 juta RM0. Namun demikian. Yale. jumlah penerbitan dalam bentuk bab dan buku. jumlah harta intelek. Antara langkah strategik yang dimaksudkan ialah: (a) Inisiatif peningkatan jumlah faktor impak penerbitan melibatkan format baru tesis sarjana dan kedoktoran.46 568. tetapi juga bagi tujuan mencapai status Universiti Penyelidikan.36 RM6.10 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI berbanding dengan universiti ternama dalam kelompok elit – Harvard. MIT. Indeks Persepsi Majikan. pencapaian UTM masih rendah dan jauh dari sasaran dalam empat aspek kritikal.56 juta Kelemahan ini perlu ditangani segera sepanjang tahun 2010 bukan sahaja untuk membolehkan kita mencapai sasaran KPI 2010. Beberapa langkah strategik telah dikenalpasti untuk tujuan tersebut dan telah mendapat kelulusan Senat dan Lembaga Pengarah Universiti. Stanford dan Imperial College yang dengan apa pun bentuk ranking universiti dunia – kedudukan mereka terus selesa dan kekal di puncak. seperti diperincikan dalam Jadual 4. Jadual 4 Kelemahan 2009 berdasarkan penilaian Balanced Scorecard Perkara Jumlah faktor impak penerbitan Artikel non-citation Jumlah dana penyelidikan swasta Jumlah dana penyelidikan antarabangsa Sasaran 1000 2685 RM13 juta RM13 juta Pencapaian 2009 321.

Kita berusaha untuk menjadi organisasi yang lebih efisien. audit utiliti. hampir semua aspek mencapai atau menghampiri sasaran ditetapkan. kita menetapkan sasaran kos operasi sebanyak RM17. penjimatan kos dan pelestarian sumber dapat dioptimumkan secara lebih terancang dan sistematik.671. sistem. pelbagai inisiatif dan usaha akan diperkenal dan dilaksanakan supaya urus tadbir. iaitu RM21. audit ruang. Dalam BSC 2009. Mohd. Dari segi perspektif pembelajaran dan perkembangan dalam BSC 2009. Sehubungan itu. audit proses kerja. Sebagai permulaan untuk tujuan penanda aras. buat pertama kalinya. kecuali aspek staf berkelayakan profesional yang ketika ini masih pada tahap 6. maka proses audit perjawatan. Ir.PENDAHULUAN 11 (b) Insentif peningkatan faktor impak penerbitan artikel dalam jurnal menerusi galakan kewangan dan latihan. (c) Dasar peningkatan faktor impak penerbitan artikel dalam jurnal menerusi prosedur kenaikan pangkat. Azraai Kassim akan mengetuai task force untuk meningkatkan jumlah staf akademik UTM berstatus profesional sama ada menerusi organisasi tempatan atau antarabangsa. Balanced Scorecard 2009 juga menetapkan sasaran dari segi pengurusan kewangan secara lebih terancang dan berhemah. Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan). proses kerja. Prof.000 bagi setiap mahasiswa.5 peratus (berbanding sasaran 15 peratus) dan 63 peratus bagi aspek kemudahan pengajaran dan pembelajaran memerlukan prasarana digital (berbanding sasaran 80 peratus). namun yang dicapai masih jauh dari sasaran. Ini selaras dengan Dasar Pelestarian Kampus yang telah kita lancarkan pada bulan September 2009. Dr. . audit penggunaan kenderaan akan dilakukan secara lebih giat dan meluas pada tahun 2010. Sehubungan itu. keupayaan staf.

12

INOVASI

UNIVERSITI

NILAI TINGGI

Strategi, Struktur dan Budaya
Kita sedia maklum bahawa kerajaan berusaha untuk mengimbangi bajet 2010 dengan mengurangkan belanja mengurus sekali gus membangunkan sistem pengurusan yang lebih efisien. Untuk itu peruntukan geran mengurus UTM mengalami pengurangan secara efektif sebanyak lebih 30 peratus pada tahun 2010 berbanding tahun 2009. Sungguhpun demikian, tidak bermakna kita tidak boleh lagi melakukan pelbagai aktiviti seperti sebelumnya. Senario ini juga tidak bermakna bahawa kita tidak lagi perlu menjayakan inisiatif baru yang masih dalam proses perancangan, atau mencari peluang dan sasaran baru. Sebaliknya, kita perlu menerima keadaan ini sebagai satu cabaran dan menuntut kita bersikap lebih prihatin dan kreatif menggunakan bajet yang ada. Sehubungan itu, menerusi Bajet 2010, Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan I mengarahkan universiti awam untuk mencari peluang menjana pendapatan yang lebih tinggi bagi membolehkan pelbagai aktiviti dan inisiatif baru dapat dilaksanakan. Dari segi strategi, dalam keadaan kekangan sebegini, kita perlu bersikap bijak memilih inisiatif yang hendak dilaksanakan dengan keutamaan kepada inisiatif yang dapat memberi impak tinggi, sesuai dengan petunjuk prestasi utama secara lebih efisien dan efektif. Itulah pentingnya kita mengadakan sesi perancangan strategik pada pelbagai peringkat setiap akhir tahun. Selain bermuhasabah, kita juga boleh bertukar-tukar pandangan untuk mencari pendekatan terbaik melakukan sesuatu aktiviti yang strategik, yang memberi impak berganda kepada perkembangan universiti. Hakikatnya kita berdepan dengan banyak cabaran, terutamanya kekangan kewangan dan halangan tahap

PENDAHULUAN

13

keupayaan staf yang berbeza-beza untuk melakukan transformasi secara lebih pantas. Oleh itu, kita perlu berfikir, berikhtiar dan terus merancang secara lebih hikmah dan berhemah. Saidina Ali r.a pernah berpesan, iaitu kebenaran yang tiada perancangan (tidak bersistem) akan dikalahkan oleh kebatilan yang terancang (bersistem). Saya bersetuju dengan pandangan dalam kalangan ramai pakar pengurusan bahawa kecekapan dan perkembangan sesebuah organisasi banyak bergantung kepada tiga faktor utama, iaitu strategi, struktur dan budaya. Sehubungan itu, Pelan Strategik UTM 2010 dan ucapan perutusan ini akan menjurus kepada ketiga-tiga faktor ini dengan memberi penekanan kepada aspek sasaran, kaedah perlaksanaan dan sumber, inisiatif atau prosedur baru yang diperlukan. ‘Unsur strategik’ dalam konteks perutusan ini ialah kaedah terbaik, terpantas dan termurah untuk mencapai sesuatu objektif menerusi penjanaan nilai dan impak tinggi. Strategi UTM perlu mengambil kira faktor persekitaran dan objektif untuk menjadikan UTM sebagai sebuah Universiti Penyelidikan pada tahun 2010, universiti paling menyerlah khusus dalam pengajian berasaskan teknologi dan inovasi, dan tersohor di rantau ini dari segi budaya inovasi khusus dalam konteks Iskandar Malaysia. Semua aspek ini telah sering dibincangkan dan secara meluas pada pelbagai peringkat sejak September 2009. Faktor kedua ialah ‘struktur organisasi’ yang perlu dirangka sesuai dengan strategi yang ditentukan. Menurut Profesor Richard H.K. Vietor (2007) “strategi tidak berguna tanpa struktur organisasi yang mampu untuk melaksanakannya.” Ini bermakna, UTM perlu mengubah struktur organisasi sesuai dengan strategi, objektif dan sasaran baru. Itulah sebabnya pihak pengurusan telah memperkenalkan pelbagai struktur baru pada tahun 2009

14

INOVASI

UNIVERSITI

NILAI TINGGI

khususnya Research Alliance juga Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi, struktur dan model perniagaan baru yang bertujuan untuk menjadi Universiti Penyelidikan dan lebih fokus dari segi pencapaian serta sumbangan kepada organisasi dan negara. Faktor ketiga ialah ‘budaya organisasi.’ Sebagai sebuah organisasi ilmu yang besar dan mantap, UTM perlu sentiasa peka dan mempunyai daya atau tahap ‘kebolehbelajaran’ (learning ability) yang tinggi. Ini bermakna budaya kalangan staf dan mahasiswa UTM mestilah sentiasa menghargai nilai dan sumur ilmu, sentiasa memberi keutamaan kepada ilmu, sentiasa berlumba-lumba mendapat dan menghayati ilmu, dan juga sentiasa menjadi pencinta ilmu. Organisasi akan menjadi cekap dan berkesan apabila warga UTM dapat menggembleng tenaga, pemikiran dan keringat berkerja secara kolektif untuk memberi makna dan pengisian kepada budaya ilmu. Kita selayaknya tidak setakat menjadi pemerhati, bystander atau sekadar komentator kepada perkembangan yang berlaku. Sebaliknya, kita perlu menjadi ‘pemain utama’ yang sentiasa bersiap-siaga dan memiliki darjah kesanggupan tinggi menawarkan diri menjadi pemangkin perubahan supaya keunggulan UTM terus cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekali lagi, saya memetik Stephen Covey menerusi magnum opusnya, buku yang penting dalam pembangunan modal insan holistik, The Seven Habits of Highly Effective People (1989) berkaitan tujuh tabiat orang yang efektif, iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Proaktif, Matlamat sebagai sasaran minda, Mempunyai urutan keutamaan, Fikir menang-menang, Fahami orang lain sebelum kita difahami,

Covey menyebut satu lagi tabiat yang penting untuk membolehkan kita meningkat dari seorang yang efektif kepada seorang yang hebat. sikap positif perlu menjadi pegangan setiap warga UTM.PENDAHULUAN 15 (f) Sinergi. Selain itu. menguruskan kemasukan mahasiswa baru. Hal ini menjadi resam organisasi yang cemerlang. Kita bertolong-bantu teman sekerja untuk melaksanakan sesuatu tugas berat yang memerlukan ketekunan dan kesabaran seperti mengendalikan laman web fakulti. Dalam buku berjudul The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness (2004). meraikan tetamu ketika majlis konvokesyen dan mengalu-alukan penglibatan alumni dan masyarakat setempat dalam pelbagai aktiviti kampus. Hukumnya wajib jika berkaitan dengan skop tanggungjawab kita. Dalam memacu kecemerlangan UTM. Pada kesempatan ini. menulis artikel dalam jurnal berimpak tinggi dan menyelia mahasiswa pascasiswazah. Kita juga sepatut sentiasa bersedia membantu pihak pengurusan melaksanakan pelbagai langkah strategik untuk meletakkan UTM di mercu kecemerlangan di peringkat nasional dan global. warga UTM perlu menyemarakkan budaya membantu orang lain. Covey tidak berhenti setakat itu. kita menghulur bantuan kepada staf akademik muda yang memerlukan dana penyelidikan. saya ingin menyebutkan lima sikap positif yang penting untuk . dan (g) Memantapkan keupayaan diri. Pada peringkat individu. Kata kunci untuk menjadi hebat ialah membantu orang lain. iaitu membantu orang lain untuk menjadi efektif dan mencapai kecemerlangan. Kita membantu secara ikhlas dan rela hati supaya mahasiswa boleh belajar dengan lebih berkesan dan menyeronokkan menerusi pendekatan inovatif.

inventori. Hakikatnya. iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Berani Berubah untuk Tidak Rebah. Sikap kesediaan berubah ini juga tidak terkecuali bagi staf bukan akademik yang menguruskan perpustakaan. modal insan. Kita perlu berubah untuk berkerja dengan lebih cekap. Kita perlu berubah apabila kita merasakan diri kita tidak berubah. kita tidak perlu berlengah-lengah atau menunggu tempoh tertentu untuk berubah – sama ada akhir tahun atau awal tahun. tercicir dan terpinggir. internet. Dato’ Sri Mohd Najib Razak. Mahasiswa – juga perlu berubah supaya lebih banyak yang dipelajari hingga ke tahap menghayati budaya ilmu semurninya. perlu berubah untuk melakukan tugasan akademik berimpak tinggi. Semangat Pengorbanan. Sistem Penyampaian Terbaik. segar dan dinamik. Malah. kolej kediaman dan tugas-tugas lain seumpamanya. kreatif dan inovatif. Kita juga perlu berubah untuk menjadi warga kampus yang lebih produktif dan cemerlang. Berani Berubah untuk Tidak Rebah ‘Hari ini lebih baik dari semalam. kenderaan. Kita perlu berubah menjadi bangsa inovasi untuk menghadapi persaingan global. Apabila kita tidak mampu lagi berubah bermakna kita akan ketinggalan. sistem fail. wi-fi. bagi staf akademik.’ Itu mantera pendorong untuk kita sentiasa memperbaiki diri dan berubah. makmal. Budaya Kerja Kelas Pertama. setanding universiti terbilang. dan Budaya Kerja Berpasukan. demikian gagasan YAB Perdana Menteri. sekali gus terlepas peluang untuk berperanan . Banyak perkara memerlukan perubahan.16 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI membolehkan warga UTM membentuk ekosistem intelektual yang meriah.

kemudahan yang perlu disediakan. bengkel dan perbincangan untuk mewujudkan budaya kerja kelas pertama. seperti yang disebut Covey. Jangan sampai kehadiran tersebut seperti “memaksa kuda minum di sumur. Marilah sama-sama kita fahami peringatan Allah S.PENDAHULUAN 17 sebagai pemangkin zaman. apatah lagi memiliki tabiat kelapan. Penganjuran inisiatif ini pastinya melibatkan pelaburan besar. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada . bengkel atau apa saja bentuk program peningkatan budaya kerja dijalankan perlulah dihadiri sepenuh waktu. setiap kursus.T yang bermaksud: “Bagi tiap-tiap seorang ada Malaikat penjaganya yang silih berganti dari hadapan dan dari belakangnya. demikian juga masa yang digunakan.” dan jangan sekali-kali menjadikannya ‘pakej percutian’ untuk tujuan berehat di resort atau tepian pantai dan berpeluang meninggalkan tugas harian. Barangkali itulah rasionalnya menjelang tahun baru kita membuat azam baru. Berubah bermakna kita bersedia untuk memperbaiki diri dan organisasi. Ini semua dilakukan secara sedar bahawa budaya kerja kelas pertama memerlukan latihan. ucapan dan berdoa supaya sentiasa selamat sejahtera.W. Oleh itu. sumber insan yang digemblengkan dan sebagainya. yang mengawas dan menjaganya (dari sesuatu bahaya) dengan perintah Allah. komitmen tinggi dan dengan rela hati. Budaya Kerja Kelas Pertama Universiti Teknologi Malaysia sentiasa menganjurkan pelbagai kursus. iaitu membantu orang lain untuk mencapai kecemerlangan. dan sanggup untuk bersaing dan mendepani persekitaran yang lebih mencabar. pendedahan dan adaptasi secara berterusan.

malah kepada mahasiswa. dikuranginya. dan pengguna perkhidmatan UTM dari segi pengajaran. Pada hari yang amat besar. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan.” (Surah Al-Mutaffifin 83: 1-6) Sekali imbas ayat ini hanya menjelaskan tentang sikap kecurangan dalam urusan perniagaan. alumni.” (Surah Al-Ra’d 13: 11) Budaya kerja kelas pertama bermakna minda.W. Dan apabila Allah menghendaki menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana (disebabkan kesalahan mereka sendiri) maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkan-Nya itu dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripada-Nya. Sistem Penyampaian Terbaik Lumrah hidup manusia saling memerlukan antara satu sama lain. Dan apabila menyukat untuk orang lain. pembelajaran. perkhidmatan profesional dan seumpamanya. Pada zahirnya ayat . Kesalingan ini sering kali diungkapkan sebagai keperluan perkhidmatan.T yang bermaksud: “Kecelakaan bagi orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan). Dalam konteks moden.” Hal ini turut mendapat sorotan menerusi firman Allah S. cara kerja dan persekitaran cemerlang setanding dengan universiti dan organisasi terbaik di dunia. perkhidmatan dinilai dan kadangkala diungkapkan dari segi “sistem penyampaian.18 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Menerusi budaya kerja kelas pertama bukan sahaja menatijahkan kebaikan kepada warga UTM. penyelidikan. Hari di mana semua manusia mengadap Tuhan sekelian alam. Iaitu mereka yang menerima sukatan dari orang lain mengambil dengan cukup.

kita dibayar gaji yang bersesuaian dengan nilai perkhidmatan yang diberikan. Tanpa pengorbanan. pangkat yang perlu dinaikkan dan elaun yang perlu ditambah. Sesekali kita juga perlu berfikir sejauhmana nilai dan impak perkhidmatan yang telah kita berikan? Apakah nilai dan impak tersebut mencapai tahap terbaik dan semakin meningkat sepanjang masa sebagaimana gaji yang perlu dinaikkan setiap tahun? Apakah gaji yang kita terima setimpal dengan nilai perkhidmatan tersebut.PENDAHULUAN 19 ini ditujukan kepada para peniaga yang terlibat dengan kerja timbang-menimbang. sumber dan pemikiran. material. Begitu juga dengan organisasi seperti UTM memerlukan pengorbanan setiap warganya. Sudah resam alam ditentukan Ilahi bahawa untuk berjaya kita perlu berkorban dari segi masa. keringat. Seandainya kita tidak cemerlang. berbanding dengan sektor perkhidmatan lain? Sebagai Naib Canselor saya ingin mengingatkan diri saya dan semua warga UTM supaya bersedia memberi perkhidmatan dengan cemerlang kerana tahap cemerlang itu adalah maksud “sukatan” dalam surah al-Mutaffifin di atas. dan skopnya. Kita perlu sedar bahawa penjawat awam. tidak mungkin kita berjaya dengan cemerlang. Sering kali kita berbicara tentang gaji yang perlu disemak semula. tidak amanah. Sebagai imbalan. Tetapi jika diperluaskan pengertian. maka kita takut akan terjerumus dalam kelompok “kecelakaan bagi orang yang curang. tidak berintegriti. maksud.” Semangat Pengorbanan Kejayaan berkait rapat dengan pengorbanan. melakukan tugas dengan sambil lewa. termasuk staf UTM. apatah lagi sehingga menyusahkan orang ramai dan menjejaskan reputasi organisasi. . ayat ini juga merangkumi urusan lain termasuklah penyediaan perkhidmatan. adalah penyedia perkhidmatan.

Apabila mereka diminta melakukan korban. kepimpinan yang mementingkan . Dengan kata lain.20 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Sekali lagi saya ingin memetik pengajaran firman Allah S. manakala Habil adalah penternak kambing.” (Surah Al-Maidah 5: 27) Qabil dan Habil kedua-duanya adalah anak Nabi Adam a.W. Berkata (Qabil): “demi sesungguhnya aku akan membunuhmu. Penerimaan korban Habil adalah kerana komitmen dan kualitinya. Kepentingan diri tidak seharusnya menjadi pertimbangan utama sebagai syarat untuk kita memberi sumbangan ilmu. Budaya Kerja Berpasukan Budaya kerja berpasukan memberi penekanan kepada sinergi.” (Habil) menjawab: “Hanyasanya Allah menerima (korban) dari orang-orang yang bertaqwa. pemikiran.T menerima korban Habil dan menolak korban Qabil. keringat dan masa. Habil pula memilih seekor kambing yang sihat dan terbaik untuk dikorbankan. Lalu diterima korban salah seorang di antaranya (Habil). Qabil mengusahakan ladang gandum.W. inovasi.s. dan tidak diterima (korban) dari yang lain (Qabil). sementara hasil yang baik digunakan bagi dirinya. Qabil memilih hasil tanaman yang tidak subur untuk dijadikan korban. warga UTM perlu sentiasa cuba memberi yang terbaik untuk kemajuan organisasi.T yang bermaksud: “Dan bacakanlah (wahai Muhammad) kepada mereka kisah (mengenai) dua orang anak Adam (Habil dan Qabil) yang berlaku dengan sebenarnya. Natijahnya Allah S. iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan korban (kerana mendampingkan diri kepada Allah). Manakala Qabil lebih mementingkan diri sendiri lalu memberikan sesuatu yang kurang berkualiti untuk dijadikan korban. kesatuan matlamat.

100 1+1 = 1. –100 Hasil Transformasi Transaksi Perbalahan Peperangan Secara spesifik saya ingin menyentuh tentang mesyuarat. Budaya kerja berpasukan tidak bermakna kita mematikan bakat atau keupayaan istimewa seseorang individu. Dalam konteks UTM. Hal ini dijelaskan dalam Jadual 5. kita telah melancarkan pelan transformasi menerusi Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2009 yang telah dan sedang giat dilaksanakan pada pelbagai peringkat. masalah dan mengenalpasti peluang dan inisiatif baru. –10.PENDAHULUAN 21 musyawarah dan tindakan yang mengambil kira keupayaan semua ahli kumpulan. sebagaimana anjuran Stephen Covey. Namun demikian.5 1+1 = –1 . kita menyediakan ekosistem intelektual yang sesuai untuk membantu orang lain menjadi cemerlang dan terbilang. Banyak pihak mengeluh apabila menerima surat panggilan mesyuarat. pendekatan yang dikira lebih praktikal untuk mendapatkan kesatuan minda dan kesetiakawanan dalam pengurusan adalah dengan mengadakan perbincangan dan mesyuarat berkala bagi menyelesaikan apa sahaja cabaran. Memang tidak dinafikan terdapat banyak buku yang boleh ditelaah dan kursus yang boleh diikuti memperkatakan kaedah untuk mendapatkan idea dari ahli organisasi dan pengendalian mesyuarat yang efektif dan efisien. wacana atau sesi perbincangan. Ini ada rasionalnya kerana selama ini banyak mesyuarat tidak dirancang dengan . Jadual 5 Jenis Interaksi Sinergi Berkompromi Defensif Pertentangan Impak Budaya Kerja Berpasukan Formula Matematik 1+1 = 3. Namun demikian. Hasilnya ialah transformasi. resam mesyuarat di UTM masih banyak yang perlu diperbaiki.5 1+1 = 0. Malah. 10.

Ada juga mesyuarat menjadi medan mempertaruh idea dan ada kalanya. pengalaman. melaga keegoan. Pada hemat saya. Kita tidak boleh pasrah dengan lelucon bahawa dunia akademik mendaulatkan pandangan individu. tidak ada persediaan awal untuk bermesyuarat. antara lain. saya telah memberi tugasan khas kepada Pendaftar untuk menyediakan Panduan Tatacara Mesyuarat . peluang dan cabaran yang ada untuk membentuk diri dalam konteks organisasi. Penyumbang idea kadangkala ditanggapi secara sinis.22 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI sistematik. Kita juga perlu mempersoalkan kewarasan idealisme kononnya kebebasan akademik individu menjamin survival ilmiah sesebuah organisasi ilmu. mengambil masa terlalu lama dan tidak mencapai kesepakatan sebagaimana yang diharapkan. tambahan pula jika pengungkapannya tidak bernas. ilmu dan keupayaan kita untuk menggunakan segala kemudahan. melebihi kepentingan pasukan. Natijahnya ada mesyuarat dan sesi perbincangan gagal berperanan sebagai pengikat kesetiakawanan dan menggagalkan usaha sinergi. pendedahan. Memang resam ini tidak menggalakkan percambahan fikiran dan penjanaan idea baru untuk memajukan organisasi. Barangkali itu sebabnya banyak unit jarang mengadakan majlis perbincangan dan mesyuarat berkala melibatkan seluruh ahli. Mesyuarat juga kadangkala seperti sesi taklimat dan seminar yang lazimnya bersifat komunikasi sehala. Begitu juga dengan stigma bahawa ahli akademik memang sukar untuk menjadi pengurus dan pentadbir yang cekap. untuk mengelakkan hal yang tidak diingini berlaku yang akan mengeruhkan lagi suasana. Hakikatnya manusia tidak boleh sewenang-wenangnya dibezakan dari segi keupayaannya berasaskan kepada skema kerjaya. jawatankuasa kecil tidak berfungsi dengan baik. yang membezakan kita ialah sikap. Sehubungan itu. apatah lagi jika hujah menyengat.

Ini penting kerana sesi perbincangan dan mesyuarat adalah salah satu instrumen penting untuk mencungkil idea dalam konteks kerangka inovasi yang dimajukan pelbagai pihak. Persatuan Kakitangan Bukan Akademik (PERKABA) dan persatuan dan kelab rekreasi diberi lebih peranan untuk mengatur pelbagai program kemasyarakatan melibatkan seluruh warga UTM berserta keluarga masingmasing menerusi aktiviti bercorak kekeluargaan. laporan dan sebagainya. persediaan.PENDAHULUAN 23 UTM merangkumi pelbagai aspek dari segi jenis mesyuarat dan sesi perbincangan. Selain itu. khidmat masyarakat dan pembangunan sahsiah. termasuk Stanford Research Institute (SRI) International. Untuk itu. kesukanan. inovatif dan bertanggungjawab. Kita berharap Panduan Tatacara Mesyuarat UTM itu akan menjadikan mesyuarat kita lebih berhasil. meriah. sekali gus menghidupkan budaya kampus yang segar. kehidupan lestari. Wanita Teknologi (WANGI). intelektual. disiplin dan etika. Beberapa tema akan dipilih seperti gaya hidup sihat. tindakan susulan. keahlian. pihak pengurusan universiti akan mempergiatkan aktiviti menjalin kesetiakawanan dalam kalangan sesama warga UTM. Universiti juga diharapkan – khususnya oleh pemimpin politik dan pembuat dasar – dapat mendidik dan melatih generasi muda supaya menjadi warga yang berilmu dan berkemahiran sesuai dengan keperluan . Matlamat Universiti Universiti biasanya dikaitkan dengan perkembangan ilmu dan pusat pengajian tinggi. tempoh dan kekerapan. dan dengan ahli keluarga warga UTM. pihak Pejabat Pendaftar dengan kerjasama Badan Kebajikan Staf UTM (BAKES). dan 1Malaysia 1UTM.

politeknik. (b) Pemikiran utilitarian: Menjadikan universiti sebagai pusat penyediaan tenaga mahir dalam bidang yang bersesuaian bagi mengisi keperluan semasa dan negara. banyak istilah lain turut digunakan seperti kolej. Dalam konteks pengajian tinggi di Barat. iaitu: (a) Pemikiran idealis: Mengekalkan universiti sebagai pusat perkembangan ilmu dalam pengertian ‘universal man’ dan gagasan ilmu tanpa terlalu dipengaruhi persekitaran ekonomi. Memang wujud perbezaan pendapat yang ketara dalam kalangan pembuat dasar dengan pakar pendidikan tentang tujuan dan peranan universiti.’ Selain universitas. Pada asasnya terdapat dua aliran pemikiran utama.’ ‘universe. Persoalannya. Semua istilah ini mempunyai konotasi sejarah .24 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI semasa.’ ‘komuniti. institut. iaitu kajian umum tentang pelbagai isu besar ketika itu yang berkaitan tentang alam semesta.’ ‘masyarakat’ atau ‘perbadanan. institusi yang namanya universitas itu merujuk kepada wacana di sekitar persoalan ‘keseluruhan. bagaimana kaedah untuk mengadun perbezaan kedua-dua aliran tersebut supaya dapat menghasilkan kerangka yang sesuai untuk menyemarakkan lagi kreativiti dan inovasi di universiti? Bagaimana kaedah untuk membolehkan ekosistem intelektual di universiti dapat menyuburkan budaya inovasi? Dari segi kronologi. politik dan sosial. masyarakat dan peradaban. kerangka dan keadaan masyarakat ketika itu memberi tumpuan kepada gagasan dan ilmu berkaitan alam semesta. sekolah dan akademi. konsep universiti sentiasa berkembang dan dinamik. Ketika masyarakat Latin mengungkapkan istilah universitas. universiti juga dikaitkan dengan istilah studium general. Justeru.

PENDAHULUAN 25 tersendiri yang berkaitan dengan tahap. tidak statik. pembangunan wilayah dan sumbangan daripada segi khidmat profesional untuk peringkat kerajaan tempatan seperti yang lumrah diamalkan di Indonesia dan Sweden. sekalipun kerangkanya menekankan penyelidikan dan pembangunan (R&D). Hal ini ditanda aras menerusi penerbitan artikel dalam jurnal dan sistem kenaikan pangkat yang dilaksanakan menerusi kaedah penilaian keserakanan (peer review). hospitaliti dan teknologi serta penyediaan makanan. Aspek utilitarian memang menyerlah tetapi dipandu oleh tradisi kesarjanaan menerusi aplikasi dan percambahan ilmu. keagamaan dan sains fundamental. Universiti Oxford dan Universiti Cambridge wujud sejak abad ke-12 Masihi misalnya. Dua abad lalu. konsep dan peranan pengajian tinggi. universiti turut berperanan membangunkan masyarakat setempat dari segi pembangunan modal insan. Namun demikian. Tetapi kini hampir semua kerjaya dan sektor mempunyai kemudahan dan akses pada peringkat pengajian tinggi. Peraturan dan norma tersebut membentuk budaya sesebuah universiti serta ciri sesuatu lokasi. nilai dan asas ilmu masih bertahan di universiti. adalah institusi ilmu yang tidak bergelar universiti. institusi tersebut membangunkan . termasuklah sektor dan kerjaya seperti pelancongan. Dari segi institusi pula. universiti moden dibangunkan berteraskan kepada suatu peraturan dan norma yang tertentu di sesuatu lokasi yang khusus. Di sesetengah negara. biarpun dalam banyak hal tidak dicerna secara formal. ruang lingkup kegiatan di universiti juga sentiasa berkembang. Sebagai contoh. pengajian tinggi terhad kepada pengajian falsafah. pengkomersialan. nilai. Selain itu. daripada segi fungsi universiti moden masih menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat Latin. Namun. perundingan dan penerbitan.

26

INOVASI

UNIVERSITI

NILAI TINGGI

budaya ilmu yang bersifat konservatif dan mendukung nilainilai klasik, sekalipun demikian, tidak pula menolak nilainilai moden atau proses modenisasi. Budaya ilmu inilah yang membentuk norma masyarakat intelektual di Oxford dan Cambridge sehinggalah ke hari ini. Tradisi serta norma itulah juga yang membezakan kedua-dua buah universiti tersebut dengan universiti moden Britain yang lain. Sekali gus ini telah meletakkan Universiti Oxford dan Universiti Cambridge pada kedudukannya tersendiri. Universiti moden khususnya yang ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua di serata dunia mempunyai misi yang sangat utilitarian sifatnya. Di kebanyakan negara Barat, universiti sedemikian ditubuhkan untuk melatih rakyat, khususnya bekas tentera dengan kemahiran baru supaya dapat memasuki pasaran kerja. Di Amerika Syarikat misalnya, akta khusus dirangka untuk memberi laluan kepada bekas tentera menjadi mahasiswa selepas menamatkan misi ketenteraan masing-masing. Trend ini berkembang pesat dengan kepesatan ekonomi global pasca Perang Dunia Kedua. Yang ketara keperluan terhadap pengajian tinggi sesebuah negara berkait rapat dengan perkembangan pasaran kerjaya dalam sesuatu bidang. Malah nama universiti juga sering kali dikaitkan dengan pengkhususan dalam sesuatu sektor ekonomi, misalnya King Fahd University of Petroleum and Minerals, Arab Saudi (1963), Nagoya University of Commerce and Business, Jepun (1953), dan Universiti Teknologi Petronas, Malaysia (1997). Disiplin ilmu pula menjadi lebih berkembang selari dengan perkembangan sesuatu sektor ekonomi. Pada peringkat awal, perkembangan universiti sedemikian menjurus kepada pengajaran dan pembelajaran, tetapi kemudiannya berkembang dari segi pengajian siswazah dan R&D. Ini memberi peluang kepada universiti menyelesaikan

PENDAHULUAN

27

masalah semasa menerusi reka cipta teknologi canggih, sistem pemprosesan dan pengeluaran, model kewangan serta amalan pengurusan, dan seumpamanya. Dengan perkembangan tersebut, disiplin ilmu asas seperti falsafah, teologi, sejarah, ekonomi, matematik, kimia, fizik, biologi dan seumpamanya menjadi semakin tersudut dan semakin kurang mendapat sambutan dalam kalangan calon mahasiswa. Antara sebab utama ialah didasari tuntutan pasaran kerja. Sesuai dengan kefahaman serta perkembangan itulah maka falsafah, nilai, gagasan serta peranan universiti juga berubah mengikut keperluan pasaran kerja, khususnya daripada perspektif ilmu moden. Keadaan ini begitu ketara kerana nilai ilmu dalam masyarakat moden sering kali tidak kekal, dan kadangkala bertentangan dengan nilai-nilai abadi aliran keagamaan. Kenyataannya, ketika ini ilmu falsafah yang suatu ketika dahulu menjadi ‘ilmu wajib’ di universiti, sudah hilang peranan dan kepentingannya dari perspektif keperluan calon mahasiswa. Disiplin ilmu yang lebih diberi keutamaan ketika ini ialah ilmu sains dan sastera gunaan serta teknologi. Sehubungan itu, UTM telah meletakkan asas kukuh untuk perkembangannya menerusi falsafah yang mantap, iaitu:
“Hukum Allah adalah dasar kepada sains dan teknologi. Maka UTM berusaha secara menyeluruh dan bersepadu memperkembangkan kecemerlangan sains dan teknologi untuk kesejahteraan dan kemakmuran sejagat sesuai dengan kehendak-Nya.”

Falsafah UTM dirangka sedemikian rupa untuk menyerlahkan hakikat keinsanan dan komitmen terhadap budaya ilmu. ‘Hukum Allah’ memberi penegasan tentang sumber ilmu, iaitu Yang Maha Bijaksana. ‘Memperkembangkan’

28

INOVASI

UNIVERSITI

NILAI TINGGI

merupakan kerangka proses penghayatan ilmu secara menyeluruh dan bersepadu sehingga menghasilkan dinamisme dalam pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan sejagat berasaskan pemikiran saintifik. Pernyataan falsafah UTM juga menyebut tentang ‘kecemerlangan’ yang memberi implikasi jelas bahawa usaha dan tugas keilmuan dalam kerangka UTM perlu dilakukan sebaiknya, setanding dengan tanda aras global, memenuhi ciri yang inovatif, berkualiti dan bernilai tinggi.

Model Ekonomi Baru Berteraskan Inovasi
Pada masa kini, pihak kerajaan telah mengambil beberapa inisiatif dan pendekatan baru bagi meningkatkan daya saing Malaysia menerusi model ekonomi baru menjana nilai tinggi berasaskan kreativiti dan inovasi bagi menghadapi persekitaran baru ekonomi global yang semakin mencabar. Persekitaran baru tersebut juga ada kaitan dengan kemurungan ekonomi dunia dan inisiatif untuk mencari kaedah baru bagi memacu pertumbuhan ekonomi supaya setanding dengan negara maju. Persekitaran baru ini juga memberi kesempatan kepada kerajaan untuk menilai semula dan membuat penyesuaian dari segi dasar, strategi dan pendekatan. Model ekonomi baru digubal atas beberapa faktor. Pertama, model lama yang dirangka sejak lebih dua dekad lalu yang berasaskan persekitaran semasa ketika itu sudah tidak lagi mampu mencetus dan menyediakan momentum baru kepada kemajuan ekonomi negara.

Singapura dan Jepun menyebabkan pengurangan secara mendadak dalam eksport barangan dan penyediaan perkhidmatan. Pasti ada hikmahnya. Kita juga perlu faham dan menerima hakikat bahawa perkembangan teknologi berasaskan kreativiti dan inovasi ketika ini hampir semuanya menjurus kepada pendekatan futuristik dan holistik. banyak negara rakan niaga utama kita mengalami pertumbuhan negatif. industri automotif ‘kenderaan hijau’ semakin popular . sehinggalah pengguna – sudah melakukan anjakan paradigma untuk menjana nilai tinggi daripada kreativiti dan inovasi menggunakan paradigma baru. Persoalan kritikal yang perlu dirungkai segera ialah tentang bentuk kreativiti dan inovasi yang perlu dimajukan untuk membentuk ekonomi model baru. termasuklah Amerika Syarikat. korporat. Ketiga. Sebagai contoh. ini adalah kesempatan terbaik untuk kita melakukan anjakan paradigma dan menjadi pemangkin untuk terus maju dan berdaya saing. Malaysia memerlukan strategi dan pendekatan baru untuk menangani kesan daripada iklim ekonomi dunia yang merudum bermula dengan krisis kewangan di Amerika Syarikat. urus tadbir. tidak semua krisis. Dari segi pembangunan dasar. Kreativiti dan inovasi itu telah menjana nilai tinggi dan memberi kebaikan kepada para pengguna. pengurangan dan penguncupan ekonomi itu mendatangkan musibah.PENDAHULUAN 29 Kedua. Anjakan itu dilakukan bukan saja terhadap jenis dan bentuk industri atau perkhidmatan. malah terhadap sektor berkaitan secara sepadu dan holistik. Ketika ini banyak negara maju – khususnya dalam kalangan pemain utama ekonomi termasuklah penggubal dasar. Secara fitrah. Natijahnya. model ekonomi baru negara maju mengalami perubahan daripada industri konvensional kepada industri lestari. komuniti akademik.

Dalam konteks inovasi. Malaysia telah memberi tumpuan kepada perkembangan pendidikan sejak awal merdeka.30 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI penggunaannya ketika ini. Hal sama turut ketara pada peringkat pengajian ijazah PhD dari 3. USM. Ini merupakan contoh penjanaan nilai tinggi menerusi kreativiti dan inovasi baru yang diperlukan untuk membolehkan Malaysia membangunkan model ekonomi baru. Contoh lain. tetapi kini bilangan IPT tempatan berjumlah 63 buah. selain mesra alam. Jumlah mahasiswa peringkat sarjana meningkat dari 24. terdapat hanya enam buah institusi berstatus universiti di Malaysia (UTM. Sebagai sebuah negara yang pesat membangun. Model baru itu adalah langkah strategik dan kritikal untuk mengekalkan momentum mesra pasaran yang sekali gus boleh mencipta sumber pertumbuhan baru. Perkembangan pengajian tinggi mula berkembang pesat pada tahun-tahun 70-an.436 orang pada tahun 2005 dan dijangka melonjak kepada 111. terbukti lebih menjimatkan dari segi penggunaan bahan api. UPM. pengajian peringkat lanjutan begitu kritikal untuk menyediakan iklim intelektual dan ekosistem inovasi peringkat tinggi. UM. Malaysia harus bersedia untuk menangani perubahan berkenaan dengan mengetengahkan model ekonomi baru melalui penjanaan nilai tinggi berasaskan kreativiti dan inovasi lestari. Pada tahun 1975. Kreativiti dan inovasi berkait rapat dengan tahap pendidikan seseorang dan sesebuah masyarakat.359 orang pada tahun . UKM. Peningkatan ketara juga ditunjukkan dalam perkembangan universiti tempatan. dan ITM). kerana harganya jauh lebih murah apabila dihasilkan secara pukal. ‘kenderaan hijau’ di Amerika Syarikat (AS) mampu mengurangkan 30 peratus penggunaan bahan api dalam negara dengan penjimatan AS$45 bilion setahun.007 orang pada tahun 2000 kepada 34.550 orang pada tahun 2010 di universiti awam sahaja.

dan turun ke tangga ke-24 pada tahun 2009. Di samping itu. UTM dijangka akan diberi peranan lebih menyerlah untuk membantu negara menjayakan model inovasi dalam konteks Pembangunan Wilayah Iskandar Malaysia. Data tersebut menunjukkan keupayaan Malaysia dari segi modal insan untuk menjadikan kreativiti dan inovasi sebagai teras pembangunan model ekonomi baru.410 orang pada tahun 2010. Selain itu. Namun demikian. petunjuk indeks inovasi digunakan dengan meluas di samping indeks kesediaan teknologi. Selain termasuk dalam salah satu bidang utama Iskandar Malaysia. Malaysia berjaya menduduki tangga yang berdaya saing daripada segi petunjuk berkaitan dengan inovasi agensi awam. bilangan paten dan jumlah pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D). . Kedudukan Malaysia di tangga keempat dalam kalangan 57 negara dari segi kos modal menggalakkan pembangunan perniagaan. Menerusi Iskandar Malaysia UTM Research Centre (IMREC) UTM akan mencari peluang dan peranan dari pelbagai bidang yang berkaitan dengan kepakaran staf UTM.PENDAHULUAN 31 2000 kepada 6. UTM juga menyediakan prasarana penyelidikan. pembangunan dan inovasi secara lebih terancang. Dari segi keupayaan inovasi. Malaysia menduduki tangga ke-10 dari segi perundangan untuk memudahkan urusan perniagaan.742 orang pada tahun 2005. Walau bagaimanapun. termasuklah pembangunan modal insan. dijangka melonjak kepada 21. Indeks inovasi pada tahun 2007 mencatatkan Malaysia berada di tangga ke-21. perancangan bandar dan kerangka urus tadbir korporat. iaitu kemudahan pendidikan. Malaysia masih belum tersenarai dalam kalangan 25 negara teratas daripada segi pelaburan dalam R&D dan jumlah pendaftaran paten.

Rumusannya. Kepimpinan Tun Dr.32 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI 1Malaysia: Rakyat Didahulukan. telah memacu perubahan dan transformasi Malaysia . Ketika zaman kepimpinan Tunku Abdul Rahman. kerana ekonomi negara ketika itu adalah berasaskan kegiatan pertanian dan hasil sumber asli. Mahathir Mohamad mulai tahun 1981. Dasar pembangunan negara digubal dan dilaksanakan mengikut kepentingan rakyat dan kemampuan negara. Dasar Ekonomi Baru digubal sedemikian rupa untuk memastikan setiap kaum dan wilayah menikmati kemajuan pembangunan yang akhirnya mewujudkan kestabilan politik. khususnya mengambil peluang dari kemajuan ekonomi Jepun. Rancangan pembangunan lima tahun telah dilakar untuk membangunkan negara. tahap dan saiz pertumbuhan ekonomi negara tidak begitu besar berbanding masa kini. Pencapaian Diutamakan Sejak negara mencapai kemerdekaan. tahun-tahun selepas kemerdekaan menyaksikan komitmen kerajaan – sekalipun berdepan dengan pelbagai kekangan dan cabaran – berusaha melaksanakan tanggungjawab untuk mengisi agenda negara merdeka dan berdaulat. Program pembangunan yang berasaskan perindustrian telah diasaskan pada zaman pemerintahan Tun Hussein Onn. Tambahan pula. kerajaan memang telah meletakkan kepentingan rakyat dan negara sebagai suatu keutamaan. sepertimana yang diharapkan oleh rakyat. Peristiwa getir 13 Mei 1969 dalam sejarah Malaysia menjadi pemangkin memacu program pembangunan untuk kepentingan rakyat keseluruhannya. ekonomi dan sosial. Usaha pembangunan paling drastik diupayakan di bawah kepimpinan Tun Abdul Razak Hussein. syarikatsyarikat gergasi Britain masih mendominasi kegiatan ekonomi yang strategik.

Pencapaian Diutamakan. Setelah mengambil alih pucuk pemerintahan negara pada bulan Mac 2009. Dalam melaksana dan menjayakan gagasan 1Malaysia. program pembangunan wilayah serta memperkukuhkan hubungan sosial dalam kalangan rakyat yang lebih akrab berdasarkan program Islam Hadhari. maju dan membangun mengikut acuan sendiri. dua aspek utama dijadikan teras kemajuan. Gagasan Wawasan 2020 telah dilancarkan pada tahun 1991 untuk mewujudkan pembentukan bangsa Malaysia yang bersatu padu. ke arah mencapai kemajuan ekonomi bernilai lebih tinggi bagi rakyat Malaysia. Pelbagai prasarana dibangunkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. 1Malaysia adalah satu gagasan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Dengan ertikata lain.PENDAHULUAN 33 ke arah pembentukan sebuah sistem ekonomi berasaskan perindustrian moden. Dato’ Sri Mohd Najib Razak telah meneruskan dasar pembangunan negara secara lebih holistik menerusi gagasan kepimpinan yang bertemakan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan. malah sebaliknya merupakan pelengkap kepada pendekatan sedia ada untuk mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan rakyat bagi menjamin kestabilan. Teras perpaduan adalah komponen asas yang menguatkan lagi . 1Malaysia digagaskan sebagai formula untuk memastikan aspirasi negara dan Wawasan 2020 tercapai. teknologi maju dan teknologi maklumat. Secara idealnya. iaitu (a) teras perpaduan dan (b) nilai aspirasi gagasan 1Malaysia. 1Malaysia bukanlah dasar baru yang terpisah dari dasar-dasar kerajaan sebelum ini. berteraskan beberapa nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Kepimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi mulai tahun 2003 telah memberi penekanan kepada sistem penyampaian kerajaan yang telus dan berintegriti.

34 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat pelbagai kaum serta didukungi oleh nilai murni yang seharusnya mendasari cara hidup rakyat Malaysia. Kita juga perlu memahami apa yang diharap dan dimahukan oleh rakyat. memerangi kadar jenayah. dan meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah. saya berpendapat bahawa pusat pengajian tinggi. Dalam hal ini. Graduan UTM ketika ini berkhidmat dalam pelbagai organisasi – kerajaan dan swasta – yang turut sama menyumbang bakti kepada kemajuan negara. tumpuan selain merealisasikan hasrat memperkasakan prasarana luar bandar dan pendalaman. Bagi memacu dan merealisasikan dua aspek ini kerajaan merangka Inisiatif Transformasi Negara melalui pendekatan enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). UTM sejak awal penubuhannya telah memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan lebih 125. . Hakikatnya. memerangi rasuah. Nilai aspirasi tersebut perlu dihayati setiap warga dengan matlamat melahirkan warga Malaysia yang berdaya maju dan mampu bersaing dalam persekitaran global yang seterusnya membantu melonjakkan kedudukan ekonomi negara ke tahap yang lebih kukuh dan mantap. khususnya UTM wajar memainkan peranan dan menempatkan diri dalam arus perdana gagasan 1Malaysia. kerajaan juga berhasrat meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. menambah baik pengangkutan awam.000 graduan dalam pelbagai bidang sains dan kejuruteraan. Di bawah NKRA ini. Aspek kedua ialah menerapkan nilai aspirasi dalam gagasan 1Malaysia untuk mewujudkan ciri-ciri masyarakat progresif dan dinamik yang memacu negara ke arah mencapai status negara maju. Tidak salah jika disebutkan bahawa rakyat mahukan pendidikan tinggi yang berkualiti tinggi.

Ketua Pustakawan. budaya berprestasi tinggi. budaya ketepatan. Dekan. Ini penting kerana sesebuah negara hanya akan maju dan berjaya apabila wujudnya ekosistem intelektual yang mantap yang . bersatu padu. kesetiaan dan ketabahan. budaya inovasi. Saya optimis bahawa usaha kita untuk memacu kecemerlangan di UTM juga memberi impak besar kepada usaha untuk memartabatkan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum yang aman. Ucapan saya selaku Naib Canselor – begitu juga dengan Timbalan Naib Canselor. kebijaksanaan. maju. Pengarah dan Profesor UTM – sering kali memperkata dan menyentuh tentang kepentingan dan penghayatan budaya ilmu. berpendidikan tinggi. minda kelas pertama. integriti. Pencapaian Diutamakan Budaya Berprestasi Tinggi Integriti Kebijaksanaan Budaya Ketepatan Rajah 1 Nilai Aspirasi Nasional dalam Gagasan 1Malaysia ‘Budaya ilmu’ sudah menjadi mantera UTM dan saya harap akan sebati dengan identiti warga UTM. berfikiran terbuka. Budaya Ilmu Ketabahan Budaya Inovasi Kesetiaan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan.PENDAHULUAN 35 Rajah 1 menunjukkan lapan nilai aspirasi yang menjadi asas untuk merealisasikan gagasan 1Malaysia iaitu budaya ilmu. berdaya saing dan berprestasi tinggi. Pendaftar.

‘Budaya ketepatan’ pula merujuk kepada pengurusan dan adab masa. bahkan antara yang terbaik. Kecemerlangan sesebuah universiti (dan bangsa) tidak akan tercapai jika tidak diasaskan kepada pembinaan budaya ilmu yang bersepadu dan jitu. Budaya ilmu merupakan natijah daripada pemahaman dan penghayatan ilmu setulusnya. Untuk maju. Budaya ilmu bukan sekadar gagasan dan idealisme muluk. Rakyat Malaysia perlu dikenali sebagai individu yang mampu menjadi pemimpin dalam bidang kerjaya masing-masing. berani mencari penyelesaian baru dalam menangani pelbagai permasalahan menggunakan kaedah baru yang inovatif dan sentiasa bersedia dan berani untuk menjadi perintis dalam setiap bidang yang diterokai. Sikap sambil lewa dan ‘acuh tak acuh’ tidak boleh sama sekali membenih biak dan wujud dalam masyarakat yang berdaya maju. Tahap tertinggi pencapaian ilmu ialah hikmah atau ‘kebijaksanaan. Kita . ‘Budaya berprestasi tinggi’ merupakan sifat yang boleh memastikan setiap perkara dan setiap tugas yang dilakukan mencapai tahap yang terbaik. termasuklah tempoh pengajian dan ketepatan menyiapkan sesuatu tugas. ‘Budaya inovasi’ merujuk kepada kesediaan kita untuk mencuba perkara baru dan berinovasi dalam apa jua lapangan yang kita ceburi. Kita mesti berani berubah untuk kebaikan.’ Kebijaksanaan membolehkan seseorang menilai sesuatu bukan sahaja antara buruk dengan baik. Sebagai rakyat dalam sebuah negara yang berhasrat mencapai status negara maju. menghayati dan memburu ilmu pengetahuan.36 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI membolehkan warganya sentiasa mempelajari. maka kita perlu mengamalkan budaya ketepatan dalam seluruh urusan. menguasai. kita seharusnya mendalami ilmu bagi membolehkan kita mencapai tahap kebijaksanaan yang sangat diperlukan khususnya apabila berhadapan dengan sebarang masalah dan cabaran.

kemudian disegani dan dihormati oleh semua pihak. Mereka mendorong dan merangsang orang lain untuk mengikuti arah tersebut dan mereka bersama dengan orang lain.PENDAHULUAN STRATEGI 37 mahu dikenali dengan budaya ketepatan. bertanggungjawab dan kesetiaan. nilai ‘ketabahan’ dan ‘kesetiaan’ juga penting untuk membolehkan Malaysia menjadi negara maju dengan warga yang sentiasa sedia untuk berbakti dan berkorban demi negara yang tercinta. sistem pengurusan dan kecekapan. cekap. Selain itu. Integriti juga akan menyerlah dan menjulang citra dan reputasi bangsa dan negara. pendekatan. berkorban untuk itu. John Kotter (lahir 1947). ironisnya mempunyai sasaran . mahu disegani kerana menepati waktu berurusan dan mahu dicontohi kerana mengutamakan kecekapan dalam melaksanakan semua tugas dan kewajipan. masa. ‘Integriti’ pula berkait rapat dengan amanah. bersih. “pemimpin mengemukakan wawasan masa depan dan menentukan strategi untuk mencapainya. Biasanya strategi menggunakan kaedah. sumber dan petugas yang terhad.” Strategi berkait rapat dengan pemilihan dan penilaian terhadap pelbagai alternatif untuk mencapai sesuatu matlamat atau objektif sesebuah organisasi. mereka melakukan perubahan. STRATEGI Menurut tokoh terkemuka bidang kepimpinan dan perubahan organisasi dari Harvard Business School. Warga Malaysia perlu memiliki integriti yang tinggi dalam melaksanakan sebarang tugas bagi mengutuhkan lagi urus tadbir.

dan Kewangan. Menerusi sesi perbincangan strategik yang diadakan pada 9 hingga 11 Disember 2009 di Desaru. kepakaran dan bilangan staf. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kekukuhan strategi yang hendak dilaksanakan. budaya organisasi dan persekitaran dalam dan luaran yang menyokongnya.38 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI menggunung tinggi. Lampiran 2 dan 3 adalah BSC dan pencapaian sasaran KPI 2009 dan indeks prestasi utama UTM berdasarkan BSC 2010. Ranking Universiti Ranking universiti merupakan salah satu instrumen terkini untuk menanda aras dan bersaing di peringkat global. pembentukan strategi berkait rapat dengan organizational enviromental scanning dengan melihat kepada keupayaan organisasi. UTM mensasarkan strategi yang telah dirangkumkan untuk menghadapi lima faktor dalaman dan persekitaran seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Ranking universiti. bisnes utama organisasi. Sehubungan itu. Mahasiswa. Ranking universiti dunia THE-QS menggunakan enam kriteria berikut: . dan kebelakangan ini turut dijalankan menerusi webometrics yang mempunyai dan memberikan impak besar kepada reputasi dan penjanaan nilai tinggi dalam sistem pengajian tinggi. Penjenamaan. Penerbitan. Ranking universiti dunia dijalankan oleh THE-QS sejak lima tahun lalu.

Namun demikian. kita dapat melihat dengan jelas tentang ‘kekuatan’ dan ‘kelemahan’ UTM berbanding beberapa universiti ternama sepertimana diperincikan Jadual 6. iaitu budaya berprestasi tinggi. ranking THE-QS juga merupakan kaedah paling mudah untuk penjenamaan peringkat global.18. Selain itu. Penilaian majikan (10 peratus). Kita juga boleh mempergiatkan usaha untuk memperbaiki kelemahan utama berbanding universiti lain. maka ranking universiti dunia membolehkan UTM mengenalpasti kelemahan dan kekuatan berasaskan penanda aras global.3 antara staf akademik dengan mahasiswa ijazah pertama. nisbah staf kepada mahasiswa perlu ditangani segera. Jadual 6 menunjukkan bahawa untuk menjadi universiti yang lebih baik dan berprestij. Staf antarabangsa (5 peratus). Dengan demikian. Bagi .PENDAHULUAN 39 (a) (b) (c) (d) (e) (f) Penilaian keserakanan (40 peratus). berbanding Universiti Harvard dengan nisbah 1 : 2. Kita akui dan menerima hakikat bahawa kedudukan UTM dalam ranking tersebut masih jauh di bawah. Sekurang-kurangnya kita sudah tersenarai dalam kalangan ‘THE-QS teratas 500’ sebagaimana ‘Fortune 500’ untuk organisasi korporat. Citation staf (20 peratus). dan Mahasiswa antarabangsa (5 peratus). Nisbah staf dengan mahasiswa (20 peratus). sekali gus memperteguhkan lagi kekuatan sedia ada. Jika ditanggapi secara positif. Nisbah semasa UTM ialah 1 : 10. Ini selari dengan nilai aspirasi yang terkandung dalan konsep 1Malaysia. membolehkan UTM menjadi lebih kompetitif dari segi penyediaan perkhidmatan pengajian tinggi untuk bersaing dengan universiti ternama dan memacu pencapaian akademik yang bercitra dan bereputasi standard global.

18 3600 1 : 6.13 2958 73 58 1 : 7.70 2498 76 1 : 3.76 885 60 40 83 95 80 96 1 : 9.33 1121 70 80 68 1 : 3.36 1500 44 0 70 1 : 10.40 Jadual 6 Perbandingan Kedudukan UTM berbanding Universiti Lain dalam THE-QS 2009 Universiti 320 291 250 124 97 55 43 1 : 3.3 926 42 0 81 47 100 316 184 505 179 369 Nisbah Skor Skor Kedudukan Staf: Staf Penilaian Citation/ 2009 Mahasiswa PhD Keserakanan Staf Skor MOU/ Employability kerjasama INOVASI UTM UKM Universitas Gadjah Mada UNIVERSITI Universiti Hong Kong Universiti Tohoku Institut Teknologi Tokyo NILAI TINGGI Universiti Osaka Universiti Nasional Australia 17 1 1 : 2.09 954 46 0 98 1 : 9.25 1200 80 100 74 100 84 100 400 1600 Universiti Harvard .

Universiti Tohoku (73) dan Universiti Harvard (100)(Lihat Jadual 7). iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Ranking Teratas (top) 20 Ranking 21–50 Ranking 51–100 Ranking 101–200 Ranking 201–300 Kelima-lima kategori ini mempunyai kriteria tersendiri yang mudah untuk kita bezakan.PENDAHULUAN STRATEGI 41 mendekati nisbah angka tersebut kita memerlukan tindakan strategik. Menerusi data ranking tersebut. prosedur. Perbezaan ketara hanya dari segi citation dan penilaian keserakanan. Universitas Gadjah Mada (46). iaitu (a) nisbah staf dengan mahasiswa. Universiti Hong Kong (60). Sebagai contoh. Data ranking ini membolehkan kita mengkaji tentang dasar. universiti dalam tiga kategori ranking teratas 100 mempunyai kesemua enam kriteria tersebut. Sementara universiti pada ranking 101 hingga 300 mempunyai variasi dalam tiga kriteria utama. Pada hemat saya. UTM perlu mengkaji dasar. Dalam konteks THE-QS. amalan dan standard yang dilaksanakan dalam lima kategori ranking teratas (biasanya tidak banyak perubahan kedudukan universiti dalam kelompok ini) sebagai panduan untuk UTM menapak maju. (b) penilaian keserakanan dan (c) citation. kita juga dapat melihat skor penilaian keserakanan (peer review) dengan kedudukan UTM (42) lebih rendah berbanding UKM (44). staf antarabangsa dan mahasiswa antarabangsa juga penting tetapi tidak banyak variasi antara . Penilaian majikan. skor yang diperolehi mempunyai kekuatan tersendiri. prosedur dan amalan universiti berkenaan supaya dapat dimanfaatkan. caranya sama ada menambah bilangan staf akademik atau mengurangkan mahasiswa ijazah pertama.

5 Kedudukan UKM 291. Nottingham. MIT Rujukan Kyoto. Osaka Rujukan Warwick. Queensland. Dalam konteks UTM. penjenamaan dan pemasaran. skor 39.6 Kedudukan UTM 320. Menerusi petunjuk dalam ranking universiti dunia itu juga membolehkan kita menanda aras dan bersaing dengan universiti tempatan dan universiti di rantau Asia Pasifik. Imperial. khususnya untuk mendapatkan staf dan mahasiswa pascasiswazah antarabangsa. skor 56.8 >61. Pilihan yang ada untuk UTM hanya memaksimumkan nisbah antara staf dengan mahasiswa dan penilaian majikan yang memberi impak segera. skor 42.6 >44 >39. skor 42 Kedudukan UPM 345.8 >53. Selain dapat mengetahui tahap pencapaian UTM berbanding universiti ternama dunia. kita juga dapat menggunakan ranking tersebut untuk tujuan penambahbaikan.2 Catatan Rujukan Cambridge. Ini akan memudahkan kita untuk menjayakan transformasi yang . pelbagai inisiatif telah dimulakan untuk meningkatkan penilaian keserakanan dan citation.3 78. Nagoya Kedudukan UM 180. Tetapi hasilnya dijangka agak lambat dan sukar untuk menyaingi universiti teratas 100 dalam tempoh tiga tahun akan datang. NUS. Perlu juga dijelaskan bahawa pihak pentadbiran dan Lembaga Pengarah UTM telah bersetuju untuk terlibat secara lebih proaktif dalam ranking universiti dunia THE-QS pada tahun 2010. skor 44.8 universiti dalam kelompok teratas 101 – 300 atau kategori empat dan lima teratas.5 Kedudukan USM 314.42 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Jadual 7 Penanda Aras UTM dalam Ranking Universiti Dunia Kategori ranking Teratas (top) 20 21–50 51–100 101–200 201–300 301–350 Skor diperlukan 89.

pada Jun 2010) • Profesor pelawat • Galak staf berusia (200) lebih 45 tahun buat • Pertukaran staf PhD separuh masa dan mahasiswa 100) • Tambah bilangan staf UTM dalam jawatankuasa antarabangsa (100. endowmen (RM10 juta) • Imej UTM sebagai graduate schools • Penjenamaan impak tinggi • Penamaan semula fakulti dan pusat • Terlibat dalam aktiviti anjuran universiti tersohor • Tambah bilangan mahasiswa antarabangsa (4000) • Tambah bilangan mahasiswa pascasiswazah (40%) • Kurangkan bilangan program dan enrolmen sarjana muda • Gabung jabatan dan unit • Penempatan semula staf .PENDAHULUAN STRATEGI 43 Jadual 8 Pelan Tindakan Strategik untuk Ranking UTM 2010 Penilaian Keserakanan Profil Fakulti Penilaian Majikan • Hubungan strategik • Tambah staf PhD • Kerjasama dengan majikan (50%) dengan 50 utama (500 • Tambah bilangan staf universiti syarikat) PhD antarabangsa ternama (100. 2010) • Anjur seminar bersama universiti ternama di ASEAN (10) • Mahasiswa terlibat • Nisbah staf dengan program mahasiswa kepada 1 : pengantara7 (Disember 2010) bangsaan (5000. • Memperbaiki skor Disember 2010) kepuasan mahasiswa (>80%) • Tambah bilangan citation bagi setiap staf (3000) • Tambah bilangan artikel dalam jurnal berindeks (3000) • Tambah bilangan mahasiswa jalani latihan industri di syarikat antarabangsa (300) • Kerjasama strategik dengan industri utama (20) • Menggunakan kajian kes Harvard Business School dalam semua program akademik sesi 2010/11 • Hubungan Alumni: khidmat PSZ. khidmat maklumat graduan. Dis. khidmat maklumat UTM.

(b) profil fakulti. pengurusan universiti telah menggariskan beberapa tindakan strategik berdasarkan kepada tiga perkara. ke arah menjadi Universiti Penyelidikan dan institusi ilmu terulung di negara ini. Saya mengharapkan seluruh staf dan mahasiswa memahami objektif UTM dan memberikan sepenuh komitmen dan kerjasama bagi membolehkan UTM bergerak pantas mencapai sasaran yang ditetapkan. tumpuan . (c) Menggalakkan staf yang berusia melebihi 45 tahun menyambung pengajian secara separuh masa peringkat PhD sebagai komponen penyelidikan dalam SKT (70% masa penyelidikan : 30% pengajaran). dan (c) penilaian majikan. Dalam konteks pengajian tinggi moden. Mahasiswa Mahasiswa adalah penerima khidmat utama UTM secara langsung.44 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI kita mulakan sejak tahun 2009. (b) Menggalak dan membantu staf antarabangsa yang berminat mendapatkan status Penduduk Tetap (PR) sebagai susulan yang diumumkan dalam bajet 2010 oleh YAB Perdana Menteri. Antara inisiatif utama yang akan diberikan tumpuan ialah menyediakan ekosistem yang sesuai untuk menarik dan mengekalkan staf kompeten berkelayakan PhD: (a) Melantik 100 orang staf antarabangsa berkelayakan PhD sebelum berakhir Jun 2010. seperti diperincikan Jadual 8 dalam halaman 43. Untuk tujuan mendapat ranking universiti yang lebih baik. iaitu (a) penilaian keserakanan.

Bagaimanapun. Menurut Michael Laboeuf (1942-). pengajaran. Ini bertujuan bagi membolehkan program perdana peringkat sarjana muda terus dimantapkan menerusi pengambilan mahasiswa . penekanan dan tumpuan perlu diberikan untuk memastikan mahasiswa UTM bukan sahaja mendapat perkhidmatan pengajian tinggi yang terbaik. malah menjadi ‘duta UTM’ apabila menceburi pelbagai lapangan dan organisasi selepas tamat pengajian. Dari segi pengurusan. iaitu (a) mahasiswa program perdana. Ini kerana ‘kepuasan’ mahasiswa mempunyai kaitan rapat dengan pola pemikiran. Namun demikian. Dari segi reputasi dan jaminan kualiti. kita perlu melakukan yang terbaik dalam menyediakan ekosistem intelektual. ‘Berpuas hati’ adalah satu frasa yang subjektif dan boleh memberikan makna dan tanggapan yang berbeza antara individu. pendedahan penyelidikan dan inovasi kepada seluruh mahasiswa. minda dan gaya hidup yang sering kali terungkap dalam konteks social networking dan internet tanpa wayar atau kemudahan wi-fi. strategi yang dirangka untuk program perdana ialah differentiation dan value creation. bahkan ke tahap empati tutur kata – klise (cliche). outreach dan penjanaan pendapatan meletakkan program pesisir dan eksekutif sebagai keutamaan. program perdana – sama ada ijazah sarjana muda atau pascasiswazah – mempunyai kepentingan strategik untuk dimantapkan. Sehubungan itu. kita perlu sentiasa mengikuti perkembangan mahasiswa. mahasiswa UTM terbahagi dua. minda dan gaya hidup mereka.PENDAHULUAN STRATEGI 45 aktiviti pembelajaran ialah mahasiswa. dari segi tanggungjawab sosial. jargon dan gaya fikir mereka bagi membolehkan kita benar-benar memahami rentak dan pola pemikiran. dan (b) mahasiswa program pesisir dan eksekutif.” Dalam konteks pengajian tinggi. pembelajaran. Oleh itu. “pengguna yang berpuas hati adalah strategi perniagaan terbaik.

Strategi value creation pula melibatkan penerbitan artikel dalam jurnal berimpak tinggi.46 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI cemerlang. ekosistem intelektual di UTM juga perlu diberi perhatian. Selain itu. strategi differentiation ialah dari segi format baru tesis menggunakan kumpulan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal berimpak tinggi. pendaftaran hak cipta dan peluang untuk memulakan syarikat hiliran menggunakan kerangka UTM-SRI International selepas tamat pengajian. peluang mengikuti Program Global Outreach. pengalaman dan pola pemikiran. Antara komponen ekosistem intelektual tersebut ialah . pedagogi lebih inovatif. Dekan Prasiswazah akan merangka mekanisme untuk membolehkan projek tahun akhir sarjana muda diadakan secara berkumpulan melibatkan mahasiswa dari pelbagai disiplin ilmu dan fakulti. tempoh tamat pengajian kedoktoran genap tiga tahun (sebagaimana amalan semua universiti di Jepun selari dengan budaya ketepatan yang merupakan salah satu nilai aspirasi 1Malaysia) dan peluang mengikuti pengajian sekurang-kurangnya satu semester di universiti luar negara yang berkerjasama dengan UTM. pendedahan kepada kajian kes yang disediakan oleh Harvard Business School. Selain strategi. Untuk program perdana pascasiswazah. Pelaksanaan langkah ini membolehkan mahasiswa diberikan pendedahan secara praktikal dalam pasukan kerja yang dianggotai pelbagai latar belakang keilmuan. peluang mengikuti Program Saintis Cemerlang dan peluang untuk memulakan syarikat hiliran (spin-off) apabila tamat pengajian menggunakan kerangka UTM-MTDC. Ini penting khususnya dari segi penyediaan iklim yang sesuai untuk membolehkan strategi differentiation dan value creation dilaksanakan dengan lancar dan jaya. program akademik yang diakreditasi agensi antarabangsa. peluang untuk diselia dan menulis artikel bersama profesor pelawat dari universiti ternama.

857 M 5.895 15.823 3. Untuk tujuan tersebut. Jadual 9 Bilangan Mahasiswa di peringkat Sarjana Muda dan Pascasiswazah di UTM Tahun 1984 1985 M 1990 M 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sarjana Muda 3. budaya inovasi.000 11.942 4.456 14.348 M 17.000 10.500 10. strategi perluasan (expansion) diperlukan untuk memastikan program pesisir dan eksekutif terus berkembang menggunakan full cost recovery business model dan penjanaan keuntungan bagi membolehkan UTM menampung pelbagai keperluan kewangan dalam pelbagai aspek.897 15. iaitu budaya ilmu.000 9.432 8. Kuantiti yang sesuai juga memudahkan proses adaptasi nilai aspirasi 1Malaysia disuburkan. Jadual 9 menunjukkan bilangan mahasiswa program perdana di UTM sejak tahun 1984 dan unjuran sehingga tahun 2012.000 Pascasiswazah 2 3 M 175 M 3. kesetiaan dan ketabahan.792 14. Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan (SPACE) dan Unit Program . integriti.850 6. budaya berprestasi tinggi.245 13.886 3.000 Pada masa sama. budaya ketepatan.PENDAHULUAN STRATEGI 47 bilangan dan peratus mahasiswa peringkat pascasiswazah program perdana yang bersesuaian untuk menyediakan perkhidmatan dan kemudahan terbaik dengan kos terkawal.109 14.291 3.004 2. kebijaksanaan.

000 orang mahasiswa UTM bagi mengikuti Program Global Outreach sepanjang tahun 2010. sesuai dengan keperluan dan kemampuan kewangan masing-masing menerusi pakej inisiatif kewangan swasta (PFI). penjenamaan baru dan diperteguhkan dengan staf akademik tetap untuk memastikan program pesisir UTM menjadi program yang terbaik di negara ini. . seperti berikut: (a) Meningkatkan kemudahan jalur lebar perkhidmatan internet UTM daripada 167 Mbps kepada 400 Mbps. (b) Menyediakan kemudahan penginapan berkualiti tinggi kepada mahasiswa yang memerlukan. (c) Mengurus dan membiayai sebahagian kos penghantaran 5. memperkemas. maka beberapa inisiatif berkaitan mahasiswa akan dimulakan pada tahun 2010. (e) Menyediakan skim ‘research assistantship’ kepada mahasiswa cemerlang peringkat sarjana muda ketika musim percutian sebagai persediaan menyambung pengajian di peringkat pascasiswazah. dan memperluaskan lagi skim ‘mahasiswa berkerja’ dan ‘pembantu pengajaran’ (teaching assistantship) bagi menampung keperluan dari segi penyediaan pelbagai kemudahan dalam kampus. dan setara dengan universiti dalam ranking terbaik dunia. SPACE akan diperkukuhkan dengan staf akademik tetap yang berperanan untuk berkerja sepenuh masa (bukan lagi separuh atau senggang masa) bagi menyediakan perkhidmatan pengajian tinggi lebih berkualiti.48 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Pengurusan Kerjasama (UPPK) akan distruktur semula. Sementara UPPK akan diberi wajah baru. Bagi membolehkan UTM mempunyai kelebihan bersaing dengan IPT tempatan lain. (d) Menyedia.

integriti. misi dan visi yang jelas bersifat tawhidik dan membangunkan kualiti keinsanan menerusi kreativiti. budaya berprestasi tinggi. misi dan visi tersebut dijalin bagi menyediakan ekosistem intelektual yang menggalakkan aktiviti keilmuan berasaskan kreativiti dan inovasi dalam bidang sains dan teknologi. Menerusi penjenamaan intrinsik. penjenamaan UTM diwarnai dengan falsafah. Selain itu. kebijaksanaan. kesetiaan dan ketabahan.” Pada awal tahun 2009 – dan sesuai dengan model ekonomi baru yang diperkenalkan oleh kepimpinan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Razak yang berteraskan pembangunan ekonomi baru berasaskan nilai tinggi menerusi kreativiti dan inovasi. UTM menggunakan tagline sebagai Universiti Penemuan (Discovery University). Penjenamaan juga memberi kesan kepada penerimaan umum dan pihak majikan terhadap alumni UTM. budaya inovasi.PENDAHULUAN STRATEGI 49 Penjenamaan Penjenamaan adalah salah satu keutamaan UTM untuk memastikan imej. UTM juga sedang berusaha untuk menjadi . penjenamaan juga memberi kesan besar kepada keyakinan umum dan stakeholders terhadap keupayaan staf akademik bagi membuka ruang lebih luas untuk aktiviti penyelidikan dan inovasi. dan budaya inovasi yang menjadi sebahagian nilai aspirasi 1Malaysia – maka tagline UTM telah disesuaikan menjadi “Menjana Minda Kreatif dan Inovatif” (Inspiring Creative and Innovative Minds). reputasi dan peranan UTM dapat difahami umum. Pada akhir tahun 1990-an. Sejak sekian lama. budaya ketepatan. Secara lebih spesifik. Kemudian tagline UTM dimantapkan lagi pada tahun 2003 dengan “Universiti Perdana Malaysia dalam Kejuruteraan dan Teknologi. warga UTM menghayati dan menyerlahkan budaya ilmu.

tagline tersebut juga bertujuan untuk menyediakan kerangka minda transformatif. Dari segi inovasi dalam R&D. Bahkan. invention dan innovation. Selain menghasilkan graduan yang inovatif. budaya inovasi perlu dihayati dalam setiap aspek kehidupan individu dan warga UTM tanpa mengira jawatan dan skim perkhidmatan. Pada masa yang sama. inisiatif turut dilakukan untuk menggunakan pendekatan reverse engineering menerusi konsep ‘4I’. UTM menggunakan complement strategy terhadap inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. kita berusaha untuk menjadi pemangkin utama budaya inovasi dalam kalangan warga kampus di Malaysia. kreativiti dan inovasi turut melibatkan penjanaan dan perkembangan keilmuan yang membantu – pada perkiraan akhirnya – menjana pertumbuhan ekonomi.50 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Universiti Penyelidikan Inovatif. Selain itu. improvement. berbeza dengan empat buah Universiti Penyelidikan sedia ada. UTM juga akan terus menjadi penyumbang utama kepada penjanaan hak cipta dan penghasilan syarikat hiliran yang menjana kekayaan negara serta menyediakan peluang pekerjaan sektor nilai tinggi dalam rantaian ekonomi model baru. Dalam konteks UTM. Dalam konteks UTM. Menerusi penjenamaan. sekali gus cuba sedikit sebanyak menangkis tanggapan bahawa universiti tidak subur untuk kreativiti dan inovasi. iaitu imitation. budaya inovasi yang dihasratkan ini tidak hanya terhad kepada reka cipta dan R&D dalam bidang teknikal dan saintifik semata-mata. misalnya menerusi graduan yang mesra inovasi dan penubuhan syarikat hiliran (spin-off). Proses inovasi di UTM juga melibatkan penstrukturan semula unit dan program akademik serta R&D merentas dan membabitkan seluruh warga UTM. .

maka pihak pengurusan UTM akan menyediakan ruang dan peluang yang kondusif untuk membolehkan kreativiti berkembang subur. termasuklah ‘melayani’ cetusan gagasan idea yang konkrit dan juga yang abstrak. teori. berpendidikan tinggi dan pintar cerdas seperti Bill Gates. Dalam konteks UTM. inovasi bukan milik eksklusif atau ada pada kelompok profesional. Richard Feynman. gagasan. kedudukan dan wang ringgit. ilmu. penyampaian dan pengurusan. produk. tindakan. kreativiti merujuk kepada usaha secara sedar menghasilkan idea. iaitu: (a) Kepakaran melibatkan ilmu pengetahuan. Percambahan inovasi yang cuba kita hayati di UTM merujuk kepada cetusan idea yang kreatif diterjemahkan secara konkrit dan operasional yang meningkatkan nilai sesuatu maklumat. penciptaan dan proses reka cipta.PENDAHULUAN STRATEGI 51 Dalam konteks UTM. kaedah supaya lebih efektif dan produktif. Disebabkan kreativiti melibatkan aspirasi. perkhidmatan. amalan dan tindakan baru yang kreatif tentang sesuatu konsep. Secara praktik. prosedur. Mark Zuckerberg atau Jack . Michael Dell. iaitu yang menggabungkan tiga komponen utama. (c) Motivasi tentang keghairahan untuk memahami dan menyelesaikan masalah secara kreatif berbanding ganjaran luaran seperti pangkat. pendekatan. kemahiran teknikal dan prosedur. daya intelektual. (b) Kemahiran pemikiran kreatif yang menentukan keluwesan ( flexibility) dan daya imaginasi menyelesaikan sesuatu isu dan masalah. pandangan. model kreativiti yang cuba diterapkan adalah merujuk sebagaimana yang dikemukakan oleh Amabile (1998).

pendekatan. Penggunaan ICT dan pendekatan berbantukan teknologi akan dipergiatkan lagi bagi mewujudkan intellectual engagement serta penemuan dan penggunaan ilmu pengetahuan. pemikiran.52 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Dorsey sahaja. Hasrat ini adalah untuk mengembangkan inovasi sebagaimana yang terdapat dalam kalangan negara-negara maju. universiti secara spesifik diberi peranan utama. staf bukan akademik. Namun. daya inovasi itu akan lebih berhasil dan menyerlah dalam ekosistem inovasi yang dinamik dan kerangka pemikiran yang proaktif. Teknologi dan Inovasi (MOSTI) yang ditubuhkan pada tahun 2004 berperanan untuk memperkasa kemajuan sains dan teknologi berasaskan kreativiti dan inovasi. pencaraan. antara lain. sebaliknya inovasi boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja – oleh staf akademik. kreativiti dan inovasi dalam mencapai kecemerlangan. Dalam dokumen Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9). . berani melakukan perubahan dan berani membuat pembaharuan. institutional diversity. Dalam hal ini. Sehubungan itu. mahasiswa ijazah pertama dan pascasiswazah – dengan syarat mereka berani mencuba. Peranan universiti ialah menyediakan ruang dan kemudahan agar warga kampus bersedia dan berani melakukan pembaharuan. Setiap insan mempunyai kelebihan tersendiri sesuai dengan fitrah yang dijadikan oleh Yang Maha Mencipta yang dibekalkan dengan daya inovatif yang boleh dimajukan. Kerajaan Malaysia telah memberikan komitmen untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berasaskan kreativiti dan inovasi. khususnya menerusi penciptaan. universiti dalam proses transformasi termasuk dari segi urus tadbir untuk mewujudkan persekitaran yang dapat menggalakkan. Konsep inovasi dalam seluruh bidang yang merentasi sempadan kerjaya merupakan keperluan untuk mewujudkan bangsa dan budaya inovatif. Kementerian Sains. kaedah.

Dengan pelbagai insentif dan modal teroka. iaitu: (a) Mewujudkan komuniti serta individu yang inovatif yang mempunyai semangat ingin maju dari segi cara berfikir. Kemajuan yang dicapai oleh Amerika Syarikat boleh dijadikan iktibar untuk menggalakkan dan memajukan kreativiti dan inovasi khususnya dalam sektor perdagangan dan perindustrian. saintifik atau seni yang digabungkan dengan bidang keusahawanan. barangan dan model perniagaan baru. menerusi sekurangkurangnya lima pendekatan. perisian. Hakikatnya – seperti gagasan innovationled economy – inovasi menjadi syarat penting untuk menjadikan Malaysia lebih kompetitif sebagai sebuah negara maju. (b) Membentuk persekitaran akademik yang mementingkan kreativiti dan inovasi dan kefahaman yang mendalam terhadap sesuatu sistem atau teknologi. (c) Memupuk keberanian mengambil risiko (calculated risk) dalam kalangan sektor swasta.PENDAHULUAN STRATEGI 53 sistem. kaedah. graduan universiti dan syarikat modal teroka digarap untuk memajukan sesuatu idea dan inovasi bagi menjadikannya suatu realiti. mereka melabur dalam pelbagai bidang dengan kerjasama universiti untuk menggalakkan aktiviti R&D. khususnya yang berteraskan sains dan teknologi untuk memaju dan membangun produk yang inovatif sifatnya. Justeru budaya inovasi perlu dibangunkan di UTM khususnya dan Malaysia amnya. terutamanya bidang teknikal. (d) Kemudahan kewangan yang disediakan oleh institusi kewangan dan sektor awam untuk menjana aktiviti . Gabungan kepakaran. gaya tindakan dalam apa juga bidang sekali gus. perkhidmatan.

54 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI hiliran yang berdaya maju. termasuklah dalam aspek pembangunan mesin prototaip dan aktiviti pemasaran. prasyarat yang utama ialah individu harus memiliki kepakaran spesifik dalam bidang ilmu yang tertentu misalnya. Jelasnya. fizik. teknologi maklumat dan lain-lain. Proses berfikir. kelayakan dan kepakaran staf akademik. Dalam konteks sains dan reka cipta. dana kewangan dan aktiviti R&D yang menjurus kepada bidang-bidang strategik dan terkini. mengkaji dan menghasilkan teori dan formula inilah yang dimaksudkan sebagai kreativiti saintifik. saintis dan pereka cipta sentiasa berusaha dengan pelbagai cara saintifik dan sistematik untuk menghasilkan teori atau formula baru dalam bidang keilmuannya. Mereka bangga untuk menjadi pengeluar produk baru dan pengguna produk hasil aktiviti inovasi. Hal ini melibatkan pelbagai aspek khususnya komitmen. perspektif tentang keilmuan ini dikenali sebagai ‘kreativiti saintifik’ yang merupakan suatu bentuk kreativiti yang memerlukan penguasaan ilmu tinggi. sumbangan. kimia. matematik. pihak swasta dan awam untuk mencuba menggunakan hasil inovasi. biologi. maka peranan universiti perlu diperkukuhkan. Penemuan dan reka cipta yang dihasilkan oleh para ilmuwan saintis akan dapat mengembangkan sesuatu bidang ilmu yang boleh mentransformasi sesuatu bidang dan industri. . (e) Keberanian pengguna sama ada individu. serta insentif kewangan dan peluang kenaikan pangkat yang mesra saintis dan mesra inovasi. Sesuatu penemuan atau reka cipta yang baru. sepertimana berlaku dalam kalangan masyarakat Jepun. Untuk merangka strategi dan pelan tindakan yang efektif bagi perkembangan kreativiti dan inovasi. persekitaran dan budaya kerja.

BIP dan Pejabat Bendahari.PENDAHULUAN STRATEGI 55 Ketika ini terdapat banyak peraturan dan tatacara kerja yang menyebabkan dinamisme yang mesra inovasi sebagaimana yang terdapat di universiti-universiti ternama tidak dapat dikembangkan secara ‘ekosistemik’ di Malaysia. menghadiri mesyuarat di luar negara. perlu berubah dan dinamik. Justeru. Persekitaran yang mesra saintis tidak akan berkembang dalam persekitaran intelektual yang dicengkam dan dikawal dengan pelbagai prosedur dan dasar yang rigid. Para profesor dan saintis yang aktif dan prolifik. Sedangkan inovasi itu sendiri membawa konotasi tidak rigid. mendapatkan kelengkapan saintifik untuk menyokong aktiviti ilmiah disebabkan pelbagai kerenah birokrasi yang merimas dan melelahkan. maka semakin besar minda dan aspirasinya melampaui norma dan prosedur biasa. biasanya menjalankan aktiviti R&D dalam persekitaran dan suasana kerja yang luwes dan tidak terlalu terikat kepada peraturan dan garis panduan yang jumud. Hal ini amat bersesuaian dengan tabii bidang R&D itu sendiri yang seharusnya menjangkau sempadan pemikiran dan kefahaman konvensional. Ini termasuklah dasar serta prosedur yang menyebabkan dan mengundang pelbagai kesukaran untuk mendapat dan membelanjakan geran penyelidikan. dicadangkan agar inovasi dalam pengurusan kewangan perlu ditangani dengan bijaksana oleh pihak berkaitan khususnya. Hal ini memang dimaklumi dan merupakan fenomena universal di mana-mana universiti sama ada di dalam atau luar negara. Persoalan ini perlu difahami dan ditangani dengan bijaksana khususnya oleh agensi pembuat dasar. Semakin besar sumbangan ilmiah seseorang ilmuwan. barangkali termasuk di UTM. RMC. . Perlu juga disebutkan bahawa komuniti ilmu merupakan kelompok karyawan berkelayakan tinggi yang mementingkan kreativiti dan inovasi.

Dalam kebanyakan ranking dan penilaian universiti sejak kebelakangan ini. Itulah sebabnya.” Ini juga penting kepada Johor Bahru yang merupakan kawasan kedua paling berkembang di Malaysia. budaya inovasi dan budaya berprestasi tinggi sesebuah universiti biasanya dicerapi dari jauh menerusi kualiti penerbitan akademik. Penerbitan Penerbitan merupakan salah satu petunjuk utama pencapaian sesebuah universiti. Perlu juga disebutkan . saya secara peribadi berpendapat. Namun demikian. Budaya ilmu.” pihak pengurusan juga sedang mengkaji secara strategik penamaan “UTM Kampus Skudai” (nota: kita telah sepakat kampus di Kuala Lumpur dikenali sebagai “UTM International Campus Kuala Lumpur”). sukar untuk kita menunjukkan lokasi ‘Skudai’ dalam peta dunia kepada kenalan UTM. aspek rujukan (citation) dan penerbitan artikel dalam jurnal berindeks yang tersenarai dalam pangkalan ISI Web of KnowledgeTM (Web of Science) dan Scopus sahaja yang diberi tumpuan. Dr. Sehubungan itu. selepas Lembah Kelang. Prof. dalam daerah Johor Bahru di negeri Johor Darul Ta’zim. jika kita berkunjung keluar negara. Dari segi lokasi memang UTM kampus induk terletak di Skudai. kampus induk perlu dijenamakan semula sebagai “UTM Kampus Johor Bahru. satu task force yang diketuai oleh Pengarah Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi. Azlan Abdul Rahman akan menjalankan kajian tentang penjenamaan kampus induk yang dijangka siap untuk diumumkan sebelum Mac 2010.56 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Selain menggunakan tagline “menjana minda kreatif dan inovatif.

PENDAHULUAN STRATEGI 57 bahawa sejak wujudnya universiti moden di kebanyakan negara maju pada abad ke-20. Pada tahun 2008. Justeru itu. tumpuan juga diberikan kepada citation yang semakin mudah ditelusuri menerusi pelbagai mesin pencarian. UTM gagal dalam audit Universiti Penyelidikan. pencapaian UTM dalam penerbitan artikel dalam jurnal berindeks ialah kurang 300. kelayakan untuk penganugerahan ijazah sarjana dan PhD. tumpuan akan diberikan kepada aktiviti penerbitan berindeks impak tinggi khususnya jurnal ISI. kenaikan pangkat. Tiga kelemahan ketara dikenal pasti. Itulah rasional bilangan artikel ISI disamakan dengan bilangan faktor impak dalam pengauditan Universiti Penyelidikan. Pada tahun 2009. manakala citation ialah 300 (Lihat Jadual 1). pihak pengurusan telah mendapat kelulusan Lembaga Pengarah UTM untuk melaksanakan strategi transformatif untuk membolehkan aktiviti penerbitan menjadi salah satu komponen dalam skim perkhidmatan pensyarah bermula dari penilaian pencapaian tahunan. Sehubungan itu. Pelbagai insentif dan inisiatif telah diperkenalkan dan telah disorot dalam perbincangan mengenai pencapaian menerusi BSC 2009. berfikir dan berkarya. iaitu: (a) Bilangan staf berkelayakan PhD kurang 50 peratus. atau citation. Selain itu. (b) Bilangan staf akademik sebagai Penyelidik Utama (Principal Investigator) (c) Penerbitan artikel dalam jurnal berindeks ISI atau Scopus. Selain itu. mantera publish or perish sering diperingatkan kepada komuniti akademik supaya tidak leka dengan tugas-tugas lain yang sering kali meminggirkan tanggungjawab hakiki untuk terus mengkaji. unjuran bagi .

Malaysia mencatatkan defisit belanjawan sejak tahun 2009 dan dijangka akan terus meningkat pada tahun 2010. pihak universiti telah bersetuju untuk memberikan pelbagai insentif kepada para pensyarah yang menghasilkan artikel dalam jurnal berimpak tinggi ISI. Selain itu. Dalam hal ini. cabaran utama bagi tahun 2010 ialah kekangan kewangan. Selain itu.000.58 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI tahun 2010 penerbitan artikel dalam jurnal berindeks ialah 3. Saya percaya angkaangka ini tidak sukar untuk dicapai jika kita mempunyai strategi. manakala citation ialah 3. Ini berikutan pertumbuhan ekonomi negara yang kurang memberangsangkan disebabkan faktor dalaman dan kesan daripada krisis ekonomi global. warga kampus termasuk mahasiswa pascasiswazah perlu didorong supaya menulis dalam jurnal berimpak tinggi. Kewangan Dari segi pengurusan UTM. Malaysia berdepan dengan cabaran persaingan untuk mengubah model ekonomi yang selama ini terlalu . polisi. beberapa langkah telah dilaksanakan oleh kerajaan termasuklah pengurangan bajet mengurus. Hanya menerusi peningkatan bilangan artikel yang terbit dalam jurnal berimpak tinggi sahaja membolehkan UTM meningkatkan citation pada masa depan. Research Alliance. Sehubungan itu. kaedah dan sumber yang sesuai.000. fakulti dan Penerbit UTM Press. Pelbagai program galakan dan latihan penerbitan juga telah dimulakan dan akan terus dipergiatkan dengan kerjasama Pusat Pengurusan Penyelidikan. termasuklah menjemput penulis dan editor jurnal berimpak tinggi untuk mengendalikan bengkel dan sesi bimbingan penulisan.

UTM mendepani dua cabaran (dan peluang) besar. iaitu 5.PENDAHULUAN STRATEGI 59 bergantung kepada sumber asli. dan sektor pengeluaran nilai rendah dan buruh murah.5 juta (lihat Jadual 10 untuk perbandingan dari tahun 2004). Nilai pelaburan swasta pula mengalami penurunan. Peruntukan awam untuk geran mengurus yang diluluskan kepada UTM ialah sekitar RM383.5%. . Kita kehilangan kelebihan dalam persaingan untuk mengekalkan peranan sebagai peneraju dalam pelbagai sektor ekonomi. UTM juga memerlukan biaya besar untuk melaksanakan pelbagai program semasa supaya dapat berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Selain sering kali diperingatkan dalam ucapan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Razak. India. Ekonomi negara berada pada tahap tidak berkembang pada dekad yang lalu. inflasi dan kenaikan gaji staf. Sektor pembuatan tidak mempunyai kenaikan pelaburan dalam rantaian nilai. geran mengurus meningkat setiap tahun dengan sebab peningkatan kos. bahkan memulakan inisiatif berimpak tinggi dari segi ranking. senario ini juga dijelaskan dalam laporan Bank Dunia tentang Malaysia berjudul Malaysia Economic Monitor: Repositioning Growth (November 2007). Sehubungan dengan senario ini. Dalam ucapan Menteri Kewangan Kedua. Vietnam. YB Dato’ Seri Ahmad Husni Hanadzlah pada 1 Disember 2009 menyatakan bahawa: Dalam kalangan negara-negara serantau – China. manakala sektor perkhidmatan berada kekal di bawah garis pertumbuhan dan kurang membangun. Kebiasaannya. Filipina dan Thailand – pertumbuhan sebenar KNK negara bagi tempoh tiga tahun terakhir adalah yang kedua terendah. Indonesia. iaitu (a) menguruskan organisasi dengan kekangan kewangan pada tahun 2010 dan (b) membantu kerajaan membangunkan model ekonomi baru berasaskan kreativiti dan inovasi. Selain itu.

7 47 46. UTSB dan pusat kecemerlangan di UTM akan diminta menjana pendapatan tambahan kepada universiti untuk mempertingkatkan dana dalam tabung universiti.9 1 Tahun Perkara Geran Mengurus 292 Pendapatan Universiti 45 Tabung Universiti 14 Jumlah Pendapatan 351 Perbelanjaan Baki 356 (5) Nota: * nilai masih belum diaudit (27 Disember 2009).8 493 527. pengurusan universiti akan menggunakan cost advantage. 2004-2010 (RM juta) 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 322 45 367 358 9 327 45 15 387 387 0 375 43 20 438 438 0 411 452. Sehubungan itu. UPPK. Sehubungan itu.1 27 30 485 528. Selain itu.60 Jadual 10 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan Mengurus UTM. kemudahan pembelajaran dan pengajaran. dan high impact strategy dari segi pengurusan dana. Bagi tujuan tersebut. fasiliti dan aset tetap. penyewaan dan pendapatan hasil pertanian serta perniagaan. penjenamaan. . BIP.6 480. khususnya SPACE.5 44. semua unit berdaya maju. pihak pengurusan akan menyusun semula model perniagaan yang melibatkan aktiviti perundingan.8 52. pengantarabangsaan. Sasarannya ialah penjanaan tabung universiti sebanyak RM100 juta pada tahun 2010. Sementara itu.8 (8) 1 2010 (bajet) 383. khidmat profesional. Biro Inovasi dan Perundingan (BIP) akan distruktur semula dengan tumpuan kepada aktiviti inovasi dengan kerjasama SRI International. UTSB akan dijadikan syarikat induk dengan penjenamaan baru untuk menjana pendapatan menerusi kerja perundingan.9 479.

terutama staf akademik – selari dengan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Dekan. penyewaan. perniagaan dan syarikat hiliran. Pengarah dan Ketua Jabatan diminta untuk memaklumkan kepada staf masing-masing supaya hal ini dapat dilaksanakan mengikut peraturan universiti. seperti berikut: (a) Memastikan semua inisiatif dan program baru yang hendak dijalankan mempunyai kerangka kecekapan tinggi dan berimpak tinggi (high efficiency and high impact). Ini selaras dengan nilai aspirasi 1Malaysia. beberapa langkah strategik akan dilaku dan diselaraskan oleh Pejabat Bendahari dan Sekretariat Pelestarian Kampus. Selain itu. Sehubungan itu. Menurut perunding yang menjalankan kajian model perniagaan di UTM. iaitu integriti dan kesetiaan. Ini bertujuan untuk memastikan sebahagian pendapatan dari semua kerja perundingan dan khidmat profesional yang dilakukan staf dapat disalurkan untuk membantu menjana pendapatan tambahan kepada universiti. latihan.PENDAHULUAN STRATEGI 61 khidmat profesional. atau menjadi ahli lembaga pengarah syarikat bukan milik universiti. dianggarkan 30 peratus nilai projek (berbanding nilai projek perundingan yang didaftarkan menerusi BIP atau UTSB) dijalankan oleh staf UTM tanpa pengetahuan atau keizinan pihak universiti. Pihak pengurusan akan mendapatkan khidmat pengurus profesional untuk membolehkan sasaran penjanaan pendapatan dapat dilaksanakan secara lebih terancang dan efisien. Seyogia saya mengingatkan kepada semua staf. 7 (2006) tentang peraturan mengenai pekerjaan luar – supaya mendapat kebenaran Naib Canselor untuk menjalankan apa sahaja aktiviti kerja luar yang mendatangkan pendapatan tambahan. .

62 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI (b) Mengurangkan perbelanjaan sebagai contoh jamuan ketika mesyuarat dan majlis keramaian. geran penyelidikan dari penajaan. (c) Meningkatkan penjanaan pendapatan universiti menerusi penyewaan ruang dan kemudahan universiti. Dalam konteks menjadi Universiti Penyelidikan. khidmat perundingan profesional. program latihan profesional dan seumpamanya dengan sasaran RM100 juta pada tahun 2010. (d) Mengurangkan birokrasi dan pertindihan kerja antara unit di UTM melibatkan unit akademik dengan pentadbiran yang memberi kesan kepada pengurangan kos operasi dasar sedia ada. dan kenderaan. (e) Meningkatkan endowment untuk menaja aktiviti penyelidikan. menaja kemudahan makmal dan membiayai aktiviti ilmiah dengan sasaran RM10 juta pada tahun 2010. pendidikan eksekutif. struktur ini melibatkan inisiatif yang membolehkan staf UTM . mengoptimumkan penggunaan kemudahan universiti seperti tenaga elektrik. bekalan air. STRUKTUR Struktur melibatkan bentuk organisasi yang diperlukan untuk membolehkan UTM mencapai objektif jangka sederhana. membangunkan kemudahan akademik. pengurangan penggunaan sumber seperti kertas dan printer cartridge. program in-house training dijalankan di dalam kampus. dan sebagainya. menggunakan kepakaran dalaman untuk perkhidmatan profesional. perjalanan dan aktiviti luar kampus.

syarikat hiliran dan seumpamanya dikendalikan oleh unit akademik dikenali sebagai Research Alliance diketuai oleh Pengarah Eksekutif. Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan) mengetuai Struktur Pengajaran. penulisan. Dari segi pengurusan. Sementara aktiviti berkaitan penyelidikan seperti pegawai penyelidik. kita telah berjaya memperkenalkan dua struktur baru universiti berasaskan kepada Struktur Pengajaran dan Struktur Penyelidikan. kuliah. Dengan kata lain. Penentuan tahap tersebut akan diambil kira dari segi penilaian tahunan dan memberi kesan kepada proses .PENDAHULUAN STRUKTUR 63 menggunakan 70 peratus masa untuk aktiviti berkaitan penyelidikan menjelang tahun 2012. Dari segi pengurusan. Untuk itu. harta intelek. peperiksaan dan seumpamanya dikendalikan oleh unit akademik dikenali sebagai ‘Fakulti’ diketuai oleh Dekan. Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) mengetuai Struktur Penyelidikan. akreditasi program. staf UTM perlu bersiap-siaga menyediakan diri untuk menjadi graduate faculty dan mengajar berasaskan pengalaman dan dapatan kajian sendiri. kemudahan penyelidikan. berbanding kaedah pengajaran sebelum ini sekadar merujuk dan menghamburkan semula bahan-bahan dari buku teks atau jurnal semata-mata. UTM akan menjadi universiti pascasiswazah dan bentuk pengajarannya banyak diwarnai oleh dapatan kajian pelbagai bidang. Kedua-dua struktur ini saling lengkap melengkapi dan menyokong antara satu sama lain kerana staf akademik perlu menentukan tahap penglibatan masing-masing dalam aktiviti pengajaran dan penyelidikan tersebut. sepanjang tahun 2009. citation. Aktiviti berkaitan pengajaran seperti pendaftaran mahasiswa. penjanaan dan pengurusan dana. Tanpa menafikan peranan serta kepentingan pengajian peringkat ijazah sarjana muda.

pihak pengurusan juga telah menyiapkan skema pemarkahan baru untuk penilaian tahunan dan kenaikan pangkat staf akademik. budaya inovasi. Pendaftar mengetuai jentera untuk memperkemas sistem pengurusan universiti dan membangun modal insan minda kelas pertama dengan nilai Malaysia. Ketua Pustakawan PSZ menyediakan kemudahan maya dan meningkatkan bahan bacaan realiti. Menerusi rundingan pelbagai hala dan peringkat yang mengambil masa lebih enam bulan. sinergi. menyediakan bekalan air dan elektrik. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni) berperanan mengetuai pasukan gerak khas untuk memacu perkembangan sahsiah dan keinsanan mahasiswa. budaya berprestasi tinggi. Selain kedua struktur utama tersebut. Pengarah Harta Bina dan anggotanya giat berkerja dari menghantar pelawat ke kampus. sehinggalah kemudahan kerusi meja di . malah diperluaskan kepada alumni UTM. reputasi dan ekosistem intelektual yang cuba kita bangunkan. UTM juga ditunjangi pelbagai unit lain yang berperanan menyediakan kemudahan dan perkhidmatan kepada warga kampus. Hal yang sama sedang dimurnikan untuk staf bukan akademik.64 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI kenaikan pangkat. Ini penting kerana kita mahu mengurangkan catur politik (politiking). Reading Stations dan sejak kebelakangan ini menguruskan pencarian data berkaitan citation dan faktor impak jurnal. Inisiatif baru sedang dirangka termasuklah cloud computing dan kemudahan broadband wi-fi yang menyeluruh di kedua-dua kampus. Pengarah CICT dan pasukannya pula terus maju menyediakan kemudahan dan prasarana ICT (yang begitu pesat berkembang jauh melebihi keupayaan kita untuk cuba memahami model terbaru) bukan sahaja kepada staf dan mahasiswa. ketidaktelusan dan hal remeh-temeh berkaitan penilaian serta kenaikan pangkat sehingga boleh menjejaskan budaya ilmu.

terutamanya dari segi percambahan idea. kesepakatan. (d) Memperkayakan kebaikan. kekhilafan. kesalahan. memperkecilkan keburukan dengan cara tidak memperbesar-besarkan perbezaan. guna sama kemudahan universiti (termasuk peralatan makmal dan perisian komputer) dan kesepakatan serta bertolong-bantu untuk mencapai sesuatu objektif organisasi. Pejabat Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi pula membantu menyediakan perancangan korporat (dan pemantauan BSC) dan menaikkan citra serta reputasi UTM menerusi pelbagai saluran maklumat menggunakan pendekatan dan penjenamaan terpilih. (c) Mengutamakan pencapaian. Pengarah. keadilan. (e) Penyelesai masalah bukan penimbul masalah dengan menggunakan seluruh keupayaan diri untuk membantu . (b) Efisien dari segi pengurusan dan pentadbiran melibatkan semua individu dan penyedia perkhidmatan. Perlu juga diingatkan bahawa struktur baru UTM ini hanya efektif dan produktif untuk mencapai matlamat universiti dalam ekosistem intelektual yang mempunyai ciriciri berikut: (a) Sinergi dalam kalangan warga UTM. keaiban dan kecacatan individu atau organisasi. bukan memberatkan hal berkaitan prosedur dan birokrasi. Sebaliknya mengutama dan ‘mengarus-perdanakan’ kesamaan. kelemahan. Secara umumnya semua pihak – menerusi dua struktur utama dan struktur sokongan – di UTM mempunyai tugasan dan amanah masing-masing untuk sama-sama berganding bahu memaju dan memacu UTM seadanya. kemuliaan dan kehebatan sesama warga kampus untuk menyemarakkan semangat berpasukan.PENDAHULUAN BUDAYA 65 pejabat dan dewan kuliah.

Hal ini amat menyerlah dengan ketara dalam banyak organisasi cemerlang. membukit timbunan buku. BUDAYA Strategi dan struktur organisasi perlu didukung dengan nilai dan budaya murni warga kampus. cabaran. Budaya yang segar akan menyediakan ekosistem intelektual yang menggalakkan pencapaian prestasi tinggi. (f) Proaktif dalam menangani setiap isu. wajah antik atau moden bangunan. Konsep universiti merujuk kepada cara hidup. Budaya ilmu adalah ‘universiti’ kerana konsep universiti itu bukan terletak pada fizikal tersergam. termasuklah universiti-universiti tersohor dan badan korporat multinasional. permasalahan sama ada melibatkan organisasi atau budaya kampus.66 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI menyelesaikan apa sahaja masalah dan kelemahan organisasi. . Budaya Ilmu Sebagai sebuah institusi ilmu. mahasiswa. amalan kerja dan pencapaian sesebuah komuniti akademik yang dianggotai oleh pensyarah. maka budaya ilmu adalah nadi yang seharusnya mencorakkan organisasi UTM. pentadbir dan staf yang menyediakan khidmat sokongan. inovasi dan kreativiti. deretan ribuan komputer atau kecanggihan peralatan makmal. integriti.

Ini termasuklah menjayakan deretan aktiviti dan program yang boleh menyuburkan lagi suasana pembelajaran formal dan tidak formal yang menjadi latar kampus untuk menyemarakkan kecintaan dan penghayatan terhadap konsep dan tanggungjawab keilmuan. konsep ilmu dan nilai ilmu merupakan aspek teras. sering kali membicarakan persoalan budaya ilmu pada setiap kesempatan. dan (c) Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu. Disebabkan ilmu merupakan asas kemajuan dan pembangunan sesebuah bangsa. negara dan peradaban. Amalan dan Panduan (Edisi Kedua: Penerbit UTM Press. (b) Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu.PENDAHULUAN BUDAYA 67 Maka itulah rasional saya. saya telah melancarkan pakej budaya ilmu UTM yang mengandungi gagasan. Dalam konteks ini. kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein telah melakukan transformasi besar apabila membangunkan pusat- . Pada perhimpunan bulanan Mei 2009. Saya juga sempat menulis tiga buah buku untuk menjelaskan konsep budaya ilmu: (a) Memperkasa Budaya Ilmu: Konsep & Amalan (Penerbit UTM Press. maka peranan universiti cukup kritikal dan perlu digarapi secara lebih berhemah. panduan dan amalan untuk dihayati oleh seluruh warga UTM. Pada hemat saya. Barangkali itulah sebabnya pembangunan sesebuah universiti sering kali diselaraskan dengan pembangunan sesuatu inisiatif besar. 2009). biar apapun peranan dan falsafah sesebuah universiti. Universiti sinonim dengan ilmu dan tidak boleh dipisahkan dengan perkembangan ilmu. 2009). Amalan dan Panduan (Penerbit UTM Press. 2009). Kepentingan membangunkan universiti mendahului kepentingan memajukan sesuatu sektor di sesebuah negara.

kita akan menjadi lebih tabah. Apa yang menarik. tetapi semua berakar umbi kepada asas ilmu. mendalami sesuatu disiplin ilmu dan mengajar atau berkuliah semata-mata. berprestasi tinggi dan setia kepada aspirasi memajukan UTM khususnya.T. Ilmu perlu didahulukan daripada amal dan tindakan lain. UTM. Justeru kita tidak wajar menafikan kepentingan inisiatif ekonomi dan pembangunan negara dalam konteks universiti. Dalam konteks budaya ilmu di universiti. sekali gus mengukuhkan idealisme. Dengan ilmu. Banyak tanggapan diberikan tentang bentuk dan ciri kecemerlangan akademik. khususnya berkaitan dengan aspek pembangunan negara. ‘kecemerlangan akademik’ merupakan ukuran pencapaian prestasi tinggi. UPM dan ITM) untuk melahirkan graduan dalam pelbagai bidang dan jurusan profesional. berintegriti. Ilmu juga membolehkan kita lebih tawaduk dan bertaqwa kepada Allah S. Inilah syarat kejayaan dan perkembangan sesebuah bangsa gemilang sehingga menghasilkan tamadun besar bersifat sejagat. Ilmu juga adalah penyuluh dan penentu sesuatu kegiatan. pemerkasaan budaya ilmu telah diteruskan di bawah kepimpinan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Razak dalam gagasan 1Malaysia. memperkayakan minda dan memantapkan aqidah. bagi memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia. Memang ketiga-tiga peranan tersebut adalah asas kepada tugas kesarjanaan. Dengan ilmu juga. UKM. kita akan mengetahui kelemahan dan kejahilan sehingga membolehkan kita terus menimba ilmu sepanjang hayat. kerana ilmu merupakan petunjuk dan pemberi arah terhadap tindakan dan amalan yang akan dilakukan.W.68 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI pusat pengajian tinggi (misalnya USM. . termasuklah dalam kalangan Bumiputera. misalnya tidak terhad kepada kebolehan memahami. Kecemerlangan pengajar dan guru dalam konteks universiti. dan negara amnya.

misalnya tentang fizik atom. aspek gunaan terus berkembang selari dengan perkembangan pelbagai disiplin ilmu gunaan. banyak fungsi lain juga perlu dilaksanakan selaras dengan idealisme dan tugas kesarjanaan yang merangkumi aspek-aspek berikut: (a) Penyebaran ilmu menerusi penerbitan ilmiah dan wacana umum. mengatasi kepentingan ilmu asas dan teras. (d) Aplikasi ilmu menerusi sumbangan kesarjanaan dari segi penggubalan dasar. automotif dan telekomunikasi. Pembinaan konsep dan prototaip menjadi semakin ketara dalam penyelidikan saintifik termasuk di universiti. Ketika ini. yang semuanya terangkum dalam penjanaan nilai tinggi (value creation). malah kepada seluruh rantaian . (e) Aktivis ilmu menerusi pelbagai kegiatan untuk menyuburkan budaya ilmu. penjanaan harta intelek dan penyediaan asas ilmu kepada penjanaan industri dan pekerjaan baru.PENDAHULUAN BUDAYA 69 Namun demikian. Selepas era tersebut. Ketiga-tiga bidang tersebut digunakan dengan meluas dalam Perang Dunia Kedua. Kira-kira seabad yang lalu. pembikinan prototaip. (b) Penerokaan ilmu menerusi penyelidikan lanjutan. Peranan kesarjanaan ini akan terus berkembang selari dengan perkembangan semasa. penyelidikan saintifik hanya tertumpu kepada teori dan peranannya dalam beberapa senario dan konteks tertentu. aspek gunaan semakin berkembang. (c) Pemantapan ilmu menerusi penglibatan dalam jawatankuasa atau panitia. Lima puluh tahun kemudiannya. aspek gunaan tersebut tidak terhad kepada pengajaran dan pembelajaran.

Aspek penawaran melibatkan konsep produk. menurut tafsiran Wan Mohd. sistem produk dan perkhidmatan sokongan. Pihak industri sebagai contoh mengharapkan peranan universiti lebih menyeluruh melibatkan inovasi dalam seluruh aspek. dan penyampaian melibatkan distribution channel. proses.70 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI nilai (value chain) sesuatu bidang. kekuatan dan kebahagiaan seseorang dan sesuatu bangsa. ditentukan dan diputuskan serta dilaksanakan berdasarkan . Keupayaan untuk menyuburkan kreativiti dan inovasi memerlukan ilmu dan budaya ilmu yang mantap. Model perniagaan melibatkan organisasi perniagaan dan perkongsian sumber. malah melibatkan penjanaan nilai tinggi dari aspek model perniagaan. bahawa: “pembinaan budaya ilmu yang bersepadu dan jitu merupakan prasyarat awal dan terpenting bagi kejayaan. Nor Wan Daud (1991) lagi. Malah dia akan bergantung kepada orang atau bangsa yang berilmu. Semua rantaian nilai ini memberi kesan kepada nilai dan konsep ilmu secara menyeluruh. Proses pula merangkumi pemboleh proses (process enabler) dan proses teras. tidak terhad kepada produk dan teknologi. Nor Wan Daud.” Budaya ilmu. apatah lagi mengembangkannya tanpa budaya ilmu yang baik. ialah kewujudan suatu keadaan setiap lapisan masyarakat melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan keilmuan pada setiap kesempatan. manfaat dan pencapaian. Hal ini diberi penegasan oleh Prof. penawaran dan penyampaian. Seseorang individu atau sesuatu bangsa yang mempunyai kekuasaan atau kejayaan tidak boleh mempertahankan miliknya. penjenamaan dan pengalaman pengguna. termasuk universiti. Wan Mohd. dan keadaan di mana segala tindakan manusia baik pada tahap individu atau masyarakat.

. menyebar dan mengamalkannya dianggap sebagai suatu idealisme dan kebaikan tertinggi yang menjadi punca segala kebaikan yang lain. manusia dan alam semesta. iaitu konsep Tuhan. pengorbanan yang ikhlas dan jiwa yang berani. ilmu perlu diletakkan sebagai kebaikan mutlak kerana proses pencapaian ilmu. Dalam menggarap konsep dan pelaksanaan budaya ilmu.PENDAHULUAN BUDAYA 71 ilmu pengetahuan. walaupun semasa di penghujung hayatnya. memerlukan usaha yang gigih. (f) Ganjaran setiap usaha untuk mencari dan menyebarkan ilmu adalah berbentuk dalaman (intrinsik) dan keakhiratan. kebaikan mutlak martabat tertinggi dalam sistem nilai individu dan masyarakat. (b) Dalam sistem nilai tersebut. (e) Dalam budaya ilmu. kesabaran yang banyak. beliau mengemukakan beberapa cadangan untuk menyuburkan budaya ilmu. (d) Budaya ilmu terbukti wujud kerana ilmu merupakan perkara penting yang mahu disampaikan kepada seseorang atau oleh seseorang manusia. (c) Pembinaan budaya dan tamadun ilmu yang bersepadu adalah berasaskan tiga perkara utama. antara lainnya. (g) Pembinaan tamadun ilmu hanya mungkin terhasil jika ilmu diberikan status sebagai ‘the highest good’. pandangan dunia (world-view) dan idealisme sesebuah sistem sosial serta individu di dalamnya. antaranya ialah: (a) Pembinaan budaya ilmu dan tamadun yang lahir daripadanya merujuk pada sistem nilai (aksiologi). perlu terdapat kecintaan terhadap ilmu pengetahuan serta kegigihan menimba.

Saya juga berharap agar semua pihak dari staf akademik. menggerakkan budaya membaca. mempelajari dunia penerbitan. staf bukan akademik sehingga mahasiswa dan kolej kediaman turut menyemarakkan program budaya ilmu. saya bimbang apabila terdapat dalam kalangan staf dan mahasiswa universiti yang gemar membincangkan perkara-perkara yang dianggap ‘ringan’ dan lebih menjurus kepada isu remeh-temeh seperti kepentingan peribadi. Seluruh warga Malaysia. dari buaian hingga ke liang lahad. mencari pasangan hidup apatah lagi hedonisme. khususnya warga UTM perlu komited kepada penyuburan budaya ilmu sebagai tanda kefahaman kita terhadap konsep ilmu dan penghayatannya. berkongsi pengalaman akademik. mengusahakan penyelidikan bidang baru. Sehubungan itu. Hal ini tidak jauh bezanya dengan perbahasan dan pertukaran . (j) (k) Para pemimpin memainkan peranan penting untuk memperkasakan penyebaran ilmu pengetahuan. Program ini penting untuk menjana kecintaan terhadap ilmu. melaksanakan inovasi. betapapun rendah taraf sosioekonominya.72 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI (h) Pembinaan tamadun ilmu bererti kegiatan pendidikan bersifat seumur hidup (life long learning). dan bersifat menyeluruh dan bersepadu. memeriahkan wacana serta perbincangan berdasarkan adab serta mengukuhkan tali silaturahim dalam kalangan warga kampus. Justeru setiap lapisan masyarakat perlu menghormati ilmu dan ilmuwan. menyemarakkan kreativiti. menyuburkan pemikiran ilmiah. (i) Budaya ilmu yang sebenar akan memberi peluang kepada semua ahli sesuatu masyarakat itu untuk mencari ilmu dan ketinggian melaluinya. Budaya ilmu mencetuskan tamadun yang banyak membantu manusia.

kita sedang menghadapi banyak permasalahan pokok yang membelenggu pembangunan umat dan negara yang belum sempat. hakikatnya kita sama-sama menjalankan tugas untuk menyediakan perkhidmatan nilai tinggi menerusi proses keilmuan. Dalam konteks budaya ilmu. Sehubungan itu. Hakikatnya. penyeliaan atau penerbitan. bertanggungjawab untuk menggarap dan menyebarkan ilmu pengetahuan sama ada menerusi kuliah. pihak pengurusan universiti wajar menjemput tokoh-tokoh tersohor dalam pelbagai bidang untuk turut sama menyemarakkan program budaya ilmu.PENDAHULUAN BUDAYA 73 maklumat bersandarkan kepada sumber internet yang tidak digarap dengan kritis dan selektif. atau tidak upaya kita tangani. rakan sejawat. Fokus kita mungkin berbeza bergantung kepada tugasan jawatan masing-masing. Kadangkala ada juga kecenderungan untuk membesar-besarkan perkara kecil yang boleh diselesaikan di peringkat individu. persatuan mahasiswa atau berbincang dengan pensyarah atau pegawai universiti dengan mudah. Berpaksi Inovasi Biarpun apapun nama jawatan kita di UTM. Pustakawan pula menyedia . kita perlu berusaha memahami pelbagai pemikiran menerusi tulisan dan lisan yang mempunyai taraf keilmuan yang tinggi serta berwibawa. Para pensyarah misalnya. terlibat dengan urusan yang menyalahi norma-norma integriti. di samping berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan menerusi kegiatan penyelidikan dan pembangunan. tanpa mempolemikkan bagi hebahan dan tatapan umum dalam media massa atau internet. Lebih parah lagi jika masa dan upaya dihabiskan untuk membicara dan melakukan aktiviti yang melanggar undangundang negara dan peraturan universiti.

Inilah konsep inovasi – sentiasa menambahbaik. maka kita perlu melakukan inovasi untuk memperbaiki mutu kerja dan pencapaian diri dan organisasi.74 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI kemudahan kepustakaan. tugasan seharian kita di universiti tidak boleh lari dari dua perkara penting. . penyelidikan dan pembangunan. untuk membolehkan pensyarah dan mahasiswa melaksanakan tanggungjawab keilmuan masing-masing. satu task force telah dibentuk yang diketuai oleh Naib Canselor sendiri untuk memastikan budaya inovasi menjadi paksi perkembangan organisasi UTM. Sesungguhnya. Untuk terus memberi khidmat. atau wi-fi bagi membolehkan warga kampus belajar. iaitu menyuburkan budaya ilmu dan memperkasa kegiatan keilmuan. mengajar. Orang Islam pula diperingatkan bahawa kita perlu lebih baik hari ini dari semalam. Staf CICT berperanan menyediakan infrastruktur maya menerusi peralatan canggih sama ada menerusi khidmat dalam talian. Sehubungan itu. kewangan dan kemudahan untuk membolehkan proses pembelajaran dan pengajaran. sama ada maya atau realiti. Staf sokongan lain turut menyumbang menyediakan segala keperluan dari segi sistem. Petugas Pejabat Harta Bina pula menyediakan fasiliti dan utiliti untuk membolehkan ekosistem intelektual berfungsi dengan sebaik-baiknya. Bagi orang Jepun konsep kaizen atau sentiasa lebih baik adalah mantera korporat yang monumental. melakukan pembetulan. mencari kaedah baru untuk lebih efektif dan efisien – sebagaimana yang disarankan nilai aspirasi 1Malaysia yang perlu kita terapkan dalam organisasi. Kita juga digalakkan berlumba-lumba untuk menjadi lebih baik dan menabur lebih banyak jasa bakti. memperluas jaringan dan memperdalam komitmen terhadap budaya ilmu walau bila dan di mana sahaja berada. menyelidik. penerbitan dan perkhidmatan dilaksanakan pada tahap terbaik.

idea dan gagasan baru. Kreativiti dan Inovasi di UTM International Campus. saya telah mengemukakan gagasan baru untuk membolehkan UTM memainkan peranan yang berpusat dan bermakna sebagai pencetus utama kreativiti dan inovasi dalam konteks institusi dan penglibatan warga tempatan. sedikit sebanyak dapat membantu semua pihak dalam usaha untuk merangka strategi dan perancangan bagi membolehkan universiti memberi sumbangan besar kepada pembinaan jiwa dan keinsanan bangsa. sekali gus membantu meningkatkan daya saing negara daripada segi model baru pembangunan ekonomi berasaskan nilai tinggi menerusi kreativiti dan inovasi. Konsep Universiti Penyelidikan Inovatif Dalam syarahan yang berjudul Universiti. budaya inovasi turut merangkumi kreativiti dan inovasi yang menjadi penggerak kepada pertumbuhan ekonomi masa depan menerusi gagasan ‘ekonomi inovasi’. idea atau gagasan sedia ada sehingga memberi nilai tambah baru yang boleh diguna pakai. UTM menerima gagasan aspirasi kepemimpinan negara kini untuk menggalakkan ‘budaya inovasi’. Di samping itu. Daripada segi konsep. . Sementara ‘inovasi’ pula menjurus kepada penambahbaikan dan penyesuaian kepada pemikiran. Sebagai sebuah IPTA berteraskan sains dan teknologi.PENDAHULUAN BUDAYA 75 Lampiran 4 menjelaskan kerangka pakej budaya tentang komitmen UTM untuk memperkasa budaya inovasi. ‘Kreativiti’ dalam konteks ini melibatkan pemikiran. Menjadi harapan saya menerusi syarahan tersebut. Kuala Lumpur pada 11 Ogos 2009 yang lalu. universiti dapat memantapkan lagi peranan tradisionalnya sebagai pusat perkembangan ilmu dan pemugar tradisi intelektual.

sebaliknya perlu difahami dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam segala bidang. amalan dan penghayatannya.76 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI dimanfaatkan. dasar dan inisiatif perlu dirangka segera supaya kreativiti dan inovasi diperluaskan dimensi. ‘Ekonomi inovasi’ bermakna pertumbuhan ekonomi yang dijana menerusi budaya inovasi dengan tumpuan kepada nilai tinggi dan pendekatan baru dalam setiap sektor untuk mencipta kaedah baru menjana kekayaan. sistem dan penyampaian. Rajah 2 menunjukkan gagasan konsep ‘Universiti Penyelidikan Inovatif’ untuk diaplikasi di UTM. terutamanya bidang yang selama ini sifatnya rencam kerana sarat teknologi seperti industri penghasilan perisian baru. produk hi-tech. atau bidang yang sarat birokrasi seperti pentadbiran awam. malah dari segi hasil proses serta aplikasi ilmu.’ Universiti Penyelidikan Inovatif mengadunkan antara universiti berteraskan aktiviti penyelidikan dan pengajian pascasiswazah dengan universiti yang mengalakkan reka cipta. Sehubungan itu. pihak pengurusan UTM sedang menyediakan kertas cadangan kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi untuk membolehkan UTM mendapat status . Budaya inovasi tidak boleh hanya dikhususkan kepada kelompok ahli sains atau pakar teknologi. Sehubungan itu. dijadikan asas serta dasar lebih produktif. inovasi dalam bentuk produk dan perkhidmatan juga boleh dikomersialkan. Oleh yang demikian. kreativiti dan nilai tinggi bukan sahaja dari segi pengurusan. Semua lapisan masyarakat perlu didedahkan supaya dapat memahami aspirasi budaya inovasi untuk memacu perubahan dan pembangunan. Di samping itu. UTM berhasrat untuk menjadi ‘Universiti Penyelidikan Inovatif’ iaitu konsep baru yang menyatukan antara ‘Universiti Penyelidikan’ dengan ‘budaya inovasi.

iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan dan pentadbiran. Penyelidikan dan pembangunan. .PENDAHULUAN BUDAYA 77 Proses Sistem Petunjuk Prestasi UNIVERSITI PENYELIDIKAN INOVATIF Ekosistem Inovasi Program Teras Budaya Inovasi Kepimpinan Inovasi Rajah 2 Konsep ‘Universiti Penyelidikan Inovatif’ untuk Diaplikasi di UTM sebagai Universiti Penyelidikan Inovatif. Radin Umar Radin Sohadi. Perundingan dan khidmat profesional. UTM mempunyai tanggungjawab untuk membudayakan inovasi dalam setiap aspek kegiatan kampus. Dato’ Prof. Saya telah memulakan perbincangan awal dengan YB Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin dan Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi. Konsep Inovasi Seluruh Dimensi Sebagai sebuah institusi pengajian tinggi. termasuklah tujuh bidang tugas utama. Penulisan dan penerbitan. Dr. Ir.

peluang dan didorong untuk menjana idea dan pencaraan baru dalam pengurusan dan pentadbiran.78 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI (f) Pembangunan staf dan mahasiswa. khususnya untuk mengurangkan kerenah birokrasi yang sering kali melelahkan. Dalam bidang pengajaran dan pembelajaran misalnya. dan (g) Tanggungjawab sosial universiti. pengurusan terkini lebih mementingkan hasil dan pencapaian berbanding proses dan sistem kerja. Saya menghargai peranan yang dimainkan oleh Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi (BPPO). Pusat Pengajaran dan Pembelajaran (CTL) akan mengadakan pelbagai kursus dan latihan untuk memperkenalkan sistem penyampaian P&P yang kreatif dan inovatif. Untuk itu. Pejabat Pendaftar yang merupakan nadi utama yang menggerakkan jentera pengurusan dan pentadbiran akan membuat kajian dan penilaian yang berterusan untuk memastikan sistem penyampaian perkhidmatan UTM dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. staf pentadbiran tidak perlu berasa bimbang kerana seakan-akan ‘kehilangan kuasa’ akibat perlaksanaan sistem penyampaian yang lebih fleksibel. Pemikiran konvensional ala-Max Weber yang menonjolkan ciri seseorang pegawai dengan kuasa tidak seharusnya menjadi resam pentadbiran di UTM. setiap warga UTM – mahasiswa dan staf seluruhnya – perlu bersikap proaktif dan memainkan peranan penting untuk menjana idea-idea baru yang kreatif dan inovatif (Lihat Lampiran 4). Warga UTM perlu diberi ruang. menggunakan pelbagai saluran. Sebaliknya. termasuk maya yang sudah pasti akan meningkatkan produktiviti. Pejabat . Sehubungan dengan pembudayaan ilmu dan inovasi dalam organisasi. staf akademik diminta untuk memastikan keberkesanan P&P dengan menggunakan pendekatan baru yang menarik dan mesra mahasiswa.

. saya juga meminta BPPO terus melakukan inovasi dalam pembangunan sistem penyampaian di UTM termasuklah menggunakan pelbagai kaedah tercanggih yang efisien seperti pengurusan digital dan automasi. Pusat Pengurusan Penyelidikan. beberapa unit pentadbiran lain diharap dapat turut sama memperkasakan sistem pengurusan supaya sentiasa mesra pelanggan. Jadual 11 adalah menjelaskan tentang fokus dan inisiatif inovasi seluruh dimensi UTM yang dimaksudkan. Selain mengucap syabas. inovasi. Selain itu. Biro Inovasi dan Perundingan dan Penerbit UTM Press dapat bergerak seiring dengan hasrat universiti untuk memperkemaskan jentera organisasi supaya tidak berlaku pertindihan dengan unit lain. Usaha inovasi pengurusan yang berterusan boleh dilakukan dengan kerjasama Unit Kualiti UTM. Semua warga UTM perlu berganding bahu untuk mengupayakan inovasi dalam pengurusan agar pencapaian organisasi melayakkan UTM menjadi Universiti Penyelidikan Inovatif terulung. Pejabat Bendahari yang diberi tanggungjawab membantu universiti untuk menyediakan garis panduan penjanaan kewangan menerusi pelbagai projek dan perkhidmatan. saya berharap agensi pusat.PENDAHULUAN BUDAYA 79 Pendaftar yang telah melakukan pelbagai inisiatif inovasi untuk memperkemaskan sistem penyampaian perkhidmatan UTM. sekali gus memberi tumpuan untuk meningkatkan lagi pencapaian dalam bidang penyelidikan. Unit Pengurusan Modal Insan dan Unit Pembangunan Modal Insan perlu mengada dan menjalin kerjasama strategik untuk membolehkan staf menyumbang kepada UTM secara optimum. penerbitan dan penjanaan pendapatan khususnya menerusi kerja perundingan. Dalam aspek pembangunan staf. Dalam hal ini. bukan sahaja untuk menambah pendapatan universiti tetapi memberi impak tinggi kepada reputasi dan citra UTM. seperti Sekolah Pengajian Siswazah. Secara spesifik.

high impact Fakulti SPS CTL Pejabat Pengajian Prasiswazah Pengurusan dan • Program inovasi Pentadbiran dalam pentadbiran seluruh dimensi • Memperkemaskan sistem penyampaian • Program kepuasan pelanggan Penyelidikan dan Pembangunan • Program impak • Pendaftar • Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi • Unit Kualiti tinggi • Research Alliance • RMC • Pusat Kecemerlangan Penulisan dan Penerbitan Perundingan dan Khidmat Profesional • Program impak • RMC • Penerbit UTM Press • UTSB • BIP • Pusat Kecemerlangan tinggi • Program Menjana Pendapatan Universiti • Program networking • Minda kelas pertama • Nilai tinggi • 1Malaysia 1UTM Pembangunan Staf • Pengurusan Modal Insan • Pembangunan Modal Insan Pembangunan Mahasiswa • Transformasi • Fakulti-fakulti • Kolej-kolej • Hal Ehwal Mahasiswa • Program Fellow Akademik Mahasiswa • Alumni .80 Jadual 11 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Fokus dan Inisiatif Inovasi Seluruh Dimensi UTM Pusat Tanggungjawab • • • • Fokus Tanggungjawab Inisiatif Pengajaran dan • Program pengajaran Pembelajaran dan pembelajaran high efficiency.

• Inisiatif teknologi turbin MIT-UTM.PENDAHULUAN BUDAYA 81 Saya amat berharap agar kita semua dapat terus berganding bahu berusaha untuk mencapai misi utama UTM bagi menerajui pembangunan sumber manusia dan teknologi yang kreatif selaras dengan aspirasi negara. Kerjasama dengan Universiti Harvard. (samb. Amerika Syarikat Sukan UTM. • Menganjurkan Malaysia Interest Group berpusat di Boston. • Lawatan dan pertukaran akademik. Inisiatif Khas Untuk memastikan UTM mempunyai competitive edge.) . inisiatif ini sebagaimana diperincikan dalam Jadual 12 termasuklah: Jadual 12 Inisiatif Khas Inisiatif 1. Amerika Syarikat Catatan • Menggunakan sekurang-kurang satu kajian kes setiap semester yang disediakan oleh Harvard Business School untuk seluruh mahasiswa UTM bermula sesi akademik 2010/11. • Mahasiswa UTM mengikuti Harvard Summer Course. maka pihak pengurusan universiti akan memulakan beberapa inisiatif baru sepanjang tahun 2010. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan UTM sentiasa terkehadapan dan berupaya menggunakan peluang serta ruang yang ada untuk menjadi institusi pengajian tinggi terulung. Antara lain. • Inisiatif Bioteknologi MIT-UTM. • Penubuhan Makmal Teknologi Sains 2 Kerjasama dengan Massachusetts Institute of Technology (MIT).

• Pertukaran staf dan mahasiswa. • 500 mahasiswa luar negara di UTM. Madinah Water Project • Kerjasama dengan Universiti Taibah. 5 Kerjasama dengan • Program kerjasama akademik dalam Universiti Hiroshima. Jepun Catatan • Penganjuran kursus untuk 20 staf UTM tentang Discipline of Innovation (DOI) pada April 2010. Amerika Syarikat Formula 1 Projek 1Malaysia • Inisiatif Environmental Performance 6 Index (EPI) dengan kerjasama kerajaan Malaysia dan UTM. Palo Alto. 10 Madinah untuk kajian berkaitan pengurusan air di kota Madinah. Petronas dan Proton. • Program kerjasama akademik dalam 4 kerangka Sustainable Technology. Jepun • Pertukaran staf dan mahasiswa. . termasuklah air bawah tanah dan pelestarian sumber air. • Menubuhkan Pusat Inovasi UTM-SRI. 9 Iskandar Malaysia • IMAP adalah networking UTM hasil Academic Partnership University Presidents‘ Global Forum (IMAP) 2009 untuk membolehkan UTM berperanan dengan lebih efektif. Kerjasama dengan Universiti Columbia. • Forum teknologi untuk peneraju 8 Global CEO Technology Forum 2010 badan korporat dan agensi awam tentang perkembangan teknologi dengan kerjasama strategik beberapa syarikat dan tokoh antarabangsa. • Kerjasama membangunkan kereta 7 Formula 1 bersama Air Asia.) Inisiatif 3 Kerjasama dengan SRI International. kerangka Low Carbon Society.82 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Jadual 12 (samb. Amerika Syarikat Kerjasama dengan Universiti Kyoto.

Sepanjang tahun 2009.W. Pada kesempatan ini mari kita memahat azam. Marilah sama-sama kita memikir dan memahami peranan masing-masing dengan lebih jelas dan pasrah sebagai ‘pahlawan ilmu’ dalam ekosistem intelektual yang dilatari model ekonomi baru berteraskan kreativiti dan inovasi. melebihi kepentingan peribadi dan kelompok. Mari kita ungkapkan kembali peranan kita agar lebih relevan dalam suasana persaingan global untuk menjana nilai tinggi dalam setiap bidang yang kita ceburi. bangsa dan negara. Kita bermula dengan penuh kesederhanaan. agama. kita telah memulakan proses transformasi secara lebih menyeluruh untuk melayakkan UTM menjadi Universiti Penyelidikan yang berpaksi inovasi dan bertunjang budaya ilmu. menyubur iltizam dan meniup semangat untuk kita terus memartabat dan mengangkasa UTM sebagai institusi ilmu yang ulung. Dari Sekolah Teknik (1904) menjadi Maktab Teknik (1946). Institut Teknologi Kebangsaan (1972) dan Universiti Teknologi Malaysia (1975). yang menjadi sanjungan bangsa. Salam Tahun Baru 2010! Semoga kita lebih berjaya memacu UTM di pentas akademia global! . Sejak awal alaf baru kita telah mengorak langkah menuju universiti kelas dunia. Marilah kita melangkah dalam angkatan ilmuwan memantapkan gerak kerja nilai tinggi untuk dipersembahkan kepada ibu pertiwi sebingkis sumbangsih – tanda pengorbanan sebagai anak merdeka di Malaysia.PENDAHULUAN KESIMPULAN 83 KESIMPULAN Kita sewajarnya melafaz syukur kepada Allah S.T kerana kita sebagai warga UTM menunjukkan tekad dan komitmen tinggi untuk melihat UTM terus maju dan bersaing di persada antarabangsa. Marilah kita titipkan kembali lafaz dan niat untuk kita menyuburkan keikhlasan “Kerana Tuhan Untuk Manusia.” Marilah sama-sama kita segarkan semangat untuk sentiasa rela dan sedia berkorban demi kepentingan organisasi.

84 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI .

PENDAHULUAN 85 LAMPIRAN .

T2: Menyediakan kepimpinan & menyumbang menerusi penyelidikan & inovasi (S3): Institut penyelidikan & inovasi teknologi yang tersohor (S4): Reputasi bertaraf antarabangsa (S5): Sumbangan besar/ bermakna kepada masyarakat T3: Mencapai imej & penjenamaan yang memenuhi keperluan stakeholder T4: Menyumbang kepada masyarakat menerusi program komuniti & outreach T1: Menyumbang kepada pembangunan modal insan menerusi pendidikan berkualiti Perspektif Stakeholder (S1): Graduan berkualiti & kebolehpasaran di peringkat global (S2): Menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat INOVASI UNIVERSITI (P1): Penambahbaikan kualiti akademik yang berterusan (P4): Meneraju dan menyumbang dalam penyelidikan & inovasi (P5): Pengurusan penyelidikan & pascasiswazah yang berkualiti (P3): Penerbitan ilmiah dan citation (P6): Jalinan hubungan di peringkat nasional & antarabangsa yang kukuh Perspektif Proses Dalaman (P2): Kurikulum terkini yang relevan dengan industri (P11): Transformasi mahasiswa inovatif (P7): Menjana pendapatan dari pelbagai sumber (P8): Kemantapan pemasaran & keupayaan penjenamaan NILAI TINGGI (P9): Tanggungjawab Sosial Universiti & Outreach (P10): Sistem penyampaian yang cemerlang Perspektif Pembelajaran & Perkembangan Modal Insan Sumber Maklumat Sumber Organisasi Perspektif Kewangan (L1): Menarik & mengekalkan staf kompeten & produktif (L2): Kemudahan lengkap (State-of-the-art) prasarana digital (L3): Persekitaran kerja kondusif (Penyelidikan & Sosial) (F1) Pengurusan kewangan terbaik . MISI : Menjadi peneraju dalam pembangunan modal insan dan teknologi inovatif yang menyumbang kepada pengkayaan khazanah negara.Lampiran 1 Peta Strategik UTM 86 Strategik Keyakinan VISI : Diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan akademik dan teknologi bertaraf dunia.

PENDAHULUAN 87 .

88 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI .

3 5:1 (S2): Menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat S2.) . Bilangan pelajar yang menerima anugerah di peringkat nasional & antarabangsa.1(a) Nasional : 500 A/bangsa : 50 20 S3.PENDAHULUAN 89 Lampiran 3 Indeks Prestasi Utama UTM berdasarkan Corporate Scorecard 2010 Objektif Strategik Perspektif Stakeholder (S1): Graduan berkualiti & kebolehpasaran di peringkat global S1. Penarafan THE-QS.1 10 S2.3 500 (S3): Institut penyelidikan & inovasi teknologi yang tersohor S3.1 250 (samb.1 (Baru) S1.2 (Baru) Peratus graduan berkerja ketika konvokesyen. 85 Indeks Prestasi Utama (KPI) Sasaran 2010 10 S1. Peratus kemasukan pelajar FTE dalam program eksekutif daripada jumlah keseluruhan. Bilangan program eksekutif yang baru.1(b) (S4): Reputasi bertaraf antarabangsa S4. Bilangan staf yang diterima menjadi ahli dalam badan/ persatuan di peringkat nasional & antarabangsa. Bilangan kursus pendek atau program pembangunan profesional yang baru. Bilangan staf yang dilantik sebagai pengerusi atau jawatankuasa dalam badan/ persatuan di peringkat nasional & antarabangsa.2 150 S2. Nisbah bilangan pelajar yang memohon dengan kemasukan.

1 Bilangan projek komuniti yang berimpak tinggi.1(b) Non citation artikel berindeks = 2.1 Peratus program FT yang dinilai oleh badan akreditasi.90 Objektif Strategik INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 3 NILAI TINGGI Indeks Prestasi Utama Sasaran (KPI) 2010 S5.4 (Baru) 200 (P2): Kurikulum terkini yang relevan dengan industri (P3): Penerbitan ilmiah dan citation P2.248.3 Bilangan buku yang dihasilkan (karya asli). Peratus program sarjana muda yang mempunyai elemen inovasi dalam kurikulum.67 setiap staf = 2.104 staf = 1. P3. P3.3 (Baru) 20% 20% P1.1(a) Kumulatif penerbitan yang mempunyai faktor impak (impact factor).) .947.2 (Baru) P1. Peratus Penyelidik yang Berpengalaman (Cohort) (a) lebih 20 tahun (b) 10 – 20 tahun (c) kurang 10 tahun.1(c) Bab dalam buku = 1. Bilangan pakar & profesional luar sebagai pelawat/kontrak/ pensyarah bagi setiap fakulti. Indeks Persepsi Majikan ke atas kualiti graduan (berkaitan dengan kurikulum). 3000 3000 1200 40 (P4): Meneraju dan menyumbang dalam penyelidikan & inovasi P4. Peratus proses kerja P&P secara automasi. P3. P1. Nasional : 500 A/bangsa : 50 100% (S5): Sumbangan besar/bermakna kepada masyarakat (P1): Penambahbaikan kualiti akademik yang berterusan P1.1 30% 40% 30% (samb.1 80% P3.13 × 1.

5(b) Jumlah anugerah yang diperolehi daripada badan antarabangsa Peratus staf yang menjadi penyelidik utama Jumlah staf akademik yang menjadi penyelidik utama menerusi geran penyelidikan i.) . Jumlah kewangan dari dana antarabangsa.PENDAHULUAN LAMPIRAN 3 91 Sasaran 2010 100 Objektif Strategik P4. Jumlah anugerah diperoleh daripada peringkat nasional yang badan P4.4(a) 50 juta P4.2(b) 300 P4.2(a) Indeks Prestasi Utama (KPI) Jumlah paten yang disahkan (nasional dan antarabangsa) Jumlah paten yang belum disahkan (nasional dan antarabangsa) Jumlah bilangan IPR selain daripada paten/hak cipta (termasuk karya asli). Jumlah kewangan dari dana awam (agensi kerajaan).7 20 (samb.5(a) 135 P4.6(a) 700 P4.6 60% P4.4(b) 7 juta P4.6(b) 480 P4. Geran nasional Jumlah staf yang terlibat dalam projek penyelidikan bersama Jumlah syarikat hiliran dalam setahun 40 P4.3 500 P4.4(c) 10 juta P4. Dana universiti ii. Jumlah kewangan dari dana swasta (termasuk penyelidikan kontrak).

Endowmen. Nilai melebihi RM3.1(d) (P8): Kemantapan pemasaran & keupayaan penjenamaan P8.2 80 500 (P7): Menjana pendapatan dari pelbagai sumber P7. Sasaran 2010 100% (P5): Pengurusan penyelidikan & pascasiswazah yang berkualiti P5. Peratus mahasiswa antarabangsa dalam pascasiswazah.1(a) 40 juta P7.2 40% (P6): Jalinan P6.2 Bilangan staf yang terlibat dalam aktiviti USR.1(b) 60 juta P7.000.1 Peratus pengambilan mahasiswa pascasiswazah dengan CGPA > 3.) .1(c) 3 juta P7. Bilangan program pemasaran (jenama & promosi).0 atau setaraf. 200 10 (samb.92 Objektif Strategik INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 3 NILAI TINGGI Indeks Prestasi Utama (KPI) P5. peralatan.1 Sosial Universiti & Outreach P9. Penambahan pendapatan dari kursus/latihan. Hadiah (dalam bentuk wang. Bilangan yang aktif di peringkat nasional dan antarabangsa MoU/MoA/LoI/LoA dan hubungan kerjasama dengan industri.1 10 juta 40 (P9): Tanggung-jawab P9. bahan penyelidikan dan lain-lain). IMAP sebagai pemangkin jaringan antarabangsa (mahasiswa luar negara di UTM). Penambahan pendapatan dari perundingan (tidak termasuk penyelidikan kontrak).1 hubungan di peringkat nasional & antarabangsa yang kukuh P6. Bilangan program perkhidmatan pembelajaran yang baru.

19.Sc/D.1(b) 15% L1.5 (L2): Kemudahan L2.000 . arkitek. Indeks Kepuasan Pekerja.LAMPIRAN 3 PENDAHULUAN 93 Sasaran 2010 80% Objektif Strategik (P10): Sistem penyampaian yang cemerlang (L1): Menarik & mengekalkan staf kompeten & produktif P10.2 80% L2. Jumlah staf yang dilantik sebagai ketua/jawatankuasa dalam badan/persatuan antarabangsa. 60% L1.3 3. Nota: Untuk dijadikan bajet varians bagi semua Tier 1 dengan sasaran 5%.1 lengkap (State-of-theart) prasarana digital 20% L2.1 80% Kos (OE) setiap pelajar (RM)(Bendahari).1 Indeks Prestasi Utama (KPI) Indeks Kepuasan Pelanggan. Indeks Kompetensi bagi staf sokongan (skala 1–5). Peratus staf yang mempunyai kelayakan profesional (seperti pegawai perubatan. Peratus kemudahan untuk pengajaran & pembelajaran yang memenuhi spesifikasi – Prasarana Digital (CICT).2(a) 150 L1.1 kerja kondusif (Penyelidikan & Sosial) (F1) Pengurusan kewangan terbaik F1. Jumlah keahlian staf dalam badan/persatuan antarabangsa. Peratus meningkatkan pengisian perpustakaan digital (PSZ).3 12% (L3): Persekitaran L3.2(b) 25 L1. jurutera.1(a) Peratus staf yang mempunyai kelulusan Ph. akauntan dan lain-lain).Eng. L1.D/D. Peratus kemudahan untuk pengajaran & pembelajaran yang memenuhi spesifikasi – Smart Classroom (PHB).

dan hebahan Amerika Pengiktirafan Syarikat Kementerian Pengajian Tinggi • Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) • Hal Ehwal Korporat • Penstrukturan • Menubuhkan • Timbalan Naib semula unit • Kelulusan Lembaga Pengarah Universiti UTM Holdings untuk menjalankan aktiviti • berkaitan perniagaan universiti • Penubuhan Unit Inovasi di Pejabat Naib Canselor • Menyusun semula Biro Inovasi dan Perundingan menjadi Pusat Kecemerlangan Inovasi dengan kerjasama agensi luar Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Hal Ehwal Korporat (samb. kefahaman dan hebahan Amerika Syarikat Canselor (Penyelidikan & Inovasi) • Hal Ehwal Korporat Penyediaan • Musyawarah dokumen. Peranan • Timbalan Naib Menyediakan • dasar inovasi UTM yang baru selari dengan konsep innovation-led economy Menyediakan • konsep Universiti Penyelidikan Inovatif • sebagai teras perkembangan ilmu di UTM Menyusun semula unit dan agensi UTM bagi menjelaskan peranan inovasi dan unit perniagaan Penyediaan dokumen.) .94 INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 4 NILAI TINGGI Lampiran 4 Objektif Program Pakej Budaya Inovasi di UTM Aktiviti • Musyawarah • Lawatan • Model SRI. • Lawatan kefahaman • Model SRI.

) . Amerika Modal Insan Syarikat • Latihan dengan kerjasama IMD (Switzerland) • Tagline • • • Majlis Inovasi Menyediakan • Sistem ekosistem • Proses kerja inovasi (staf) • Kesedaran • Amalan • • korporat • Bank idea • Urus tadbir telus dan demokratik Facebook UTM Wacana ilmiah beradab Pendaftar Bahagian Pembangunan Modal Insan (samb.PENDAHULUAN LAMPIRAN 4 95 Pendaftar Unit Inovasi Dekan Fakulti Pengarah RA Pengarah Pusat Kecemerlangan dan lain-lain Urus tadbir inovatif • Melaksanakan • Majlis Inovasi • inisiatif inovasi yang • di semua dianggotai • peringkat oleh ahli UMG • • Jawatankuasa • Inovasi di setiap peringkat untuk membantu menyemarakkan budaya ilmu dan budaya inovasi Kesedaran • Kesedaran tentang • Amalan ekonomi berteraskan inovasi dalam kalangan staf UTM Melatih 300 pemimpin inovasi setahun • Kesedaran • Amalan • Latihan • Pendaftar • CPD • Bendahari • 3 idea inovatif • Unit Inovasi setiap staf • Bahagian setahun • Ganjaran Pembangunan Modal Insan • Latihan • Unit Inovasi dengan • Bahagian kerjasama Pembangunan SRI.

96 INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 4 NILAI TINGGI • PEMUDAH untuk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • memudahkan penyelesaian dan prosedur secara inovatif Idea@utm.) .my www.my/idea Kumpulan Teras Inovasi – INNOVATOR Geran inovasi meningkat pencapaian kerja Hari Inovasi ganti Hari Q 100 anugerah inovasi Urus tadbir inovatif Inkubator idea Pejabat inovatif Masjid inovatif Kerja berpasukan Saturday Night Events Kelab 4x4 WD Majlis Profesor Scholar’s Inn Problem-based learning Program semarak ilmu CSR inovatif Eco-Tourism Campus Lobi inovatif @ bangunan Canseleri Pejabat Research Alliance yang inovatif (samb.utm.

PENDAHULUAN LAMPIRAN 4 97 Unit Inovasi Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni) Menyediakan ekosistem inovasi (mahasiswa) • • • • Sistem • Program minggu • Proses kerja suai kenal inovatif • Kesedaran • E-voting Amalan • Bank idea • Facebook UTM • Kumpulan Teras Inovasi • UTM Global Outreach • Kelab 4x4 WD • Saturday Night Events • Pertandingan projek inovatif peringkat kolej. fakulti dan universiti • Modal projek keusahawanan inovatif • Pertandingan pelan perniagaan • CSR inovatif • Inovasi dinilai Menjadikan • Kesedaran inovasi sebagai • Amalan satu cara hidup • Majlis Inovasi dalam KPI • Pendaftar • Inovasi dinilai • Semua Ketua dalam prestasi Jabatan kerja tahunan • Inovasi dijadikan slogan dan tema • Aktiviti sosial inovatif • Research Alliance • Majlis Inovasi yang dianggotai • Timbalan Menggalakkan • perkembangan • R&D yang • lebih inovatif • Dasar Sistem Proses Latihan • Amalan staf pelbagai Naib Canselor disiplin ilmu (Penyelidikan • Indeks Prestasi & Inovasi) Utama (KPI) • Pusat • Prestasi tahunan Pengurusan Penyelidikan (samb.) .

menggantikan BIP • Menyediakan landasan untuk memasarkan kepakaran staf UTM • Menyediakan kerangka kerja untuk memasarkan harta intelek UTM • Menyediakan kerangka model perniagaan baru tentang komersialisasi harta intelek UTM di dalam dan luar negara Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Unit Inovasi .98 INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 4 NILAI TINGGI • Syarat kenaikan pangkat • Kerjasama dengan sektor industri • Dana penyelidikan • Dana teroka • Penjanaan dan perlindungan harta intelek (5.000 menjelang tahun 2013) Meningkatkan sumbangan UTM dalam penjanaan kekayaan negara berteraskan kreativiti dan inovasi • Dasar • Mengadakan • Penstrukturan kerjasama • • • • • Timbalan semula Sistem Proses Latihan Amalan dengan agensi luar menubuhkan Pusat Kecemerlangan • Inovasi di UTM.

Leading Change. Penerapan Nilai. T. Drucker. Kuala Lumpur: Institut Integriti Malaysia. Islam and the Philosophy of Science. Kerajaan Malaysia. 2004. Nor Wan Daud. 2009. Kerajaan Malaysia. Malaysia Economic Monitor: Repositioning for Growth. 1995. Structure and Government in the Global Economy. Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Peter F. Westview Press. Amabile. Boston USA: Harvard Business School Press. Pelan Integriti Nasional. Transformasi & Cabaran. John P. Richard H. The World Bank. The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness. Kuala Lumpur: Penerbit INTAN. Stephen R. Kerajaan Malaysia. 2007. Creativity in Context. 1989.PENDAHULUAN 99 BIBLIOGRAFI Ahmad Zaharuddin Idrus (ed. Covey. Norma dan Etika Perkhidmatan.). Realiti Baru. Kuala Lumpur: Penerbit INTAN. Tonggak Dua Belas.K. Boston USA: Harvard Business School Press. 2003. The 7 Habits of Highly Effective People. Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam. Kotter. Covey. US: Free Press. Wan Mohd. 2008.M. Penjelasan Budaya Ilmu. How Countries Compete: Strategy. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Vietor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1988. 1996. 1983. Skudai: Penerbit UTM Press. 1996. 1991. Kuala Lumpur: ISTAC. Kecemerlangan Menerusi Kreativiti. Stephen R. 2001. US: Free Press.

Zaini Ujang. Skudai: Penerbit UTM Press. Edisi-2. Kreativiti. Skudai: Penerbit UTM Press. Memacu Kegemilangan. Inovasi. Mewarisi Perjuangan. Skudai: Penerbit UTM Press. 1993. 2009.100 INOVASI UNIVERSITI BIBLIOGRAFI NILAI TINGGI Zaini Ujang. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu. Zaini Ujang. Skudai: Penerbit UTM Press. Menjayakan Transformasi. Amalan dan Panduan. Mengangkasa Pengajian Tinggi. 2009. Universiti: Mendukung Tradisi Intelektual. Zaini Ujang. 2009. 2009. Zaini Ujang. Universiti. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar. . Memperkasa Budaya Ilmu: Konsep dan Amalan.

60-61 Biro Inovasi dan Perundingan. 10j Fakulti Alam Bina. 60 BPPO. 32 Abdullah Ahmad Badawi.PENDAHULUAN 101 INDEKS Nota huruf ‘j’ di belakang nombor halaman merujuk entri yang dikutip daripada jadual A Abdul Razak Hussein. 53 Anugerah Harta Intelek. 8 audit. 56-58. 35. 11 utiliti. balanced scorecard budaya ilmu. Badan Kebajikan Staf balanced scorecard. 39-40. 66-73 budaya kerja berpasukan. 23 Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi. Lih. 55. 7 perspektif stakeholder. 30. 32 DEB. 11 perjawatan. 26. 64 cloud computing. 78 bajet 2010. 66 organisasi. 10j dana penyelidikan. 11 ruang. Lih. 7 . 50 cost advantage. 10-11 perspektif pembelajaran dan perkembangan. 12 BAKES. Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi BSC. 21 budaya kerja kelas pertama. Lih. 17-18 budaya. 8 Anugerah Merdeka. Dasar Ekonomi Baru differentiation. 7 perspektif kewangan. 64 complement strategy. 33 Ahmad Hasni Hanadzlah. 11 Azlan Abdul Rahman. 8 Anugerah Kepujian Kementerian Luar Jepun. 7 Fakulti Pendidikan. 7 Fakulti Sains Komputer & Sistem Maklumat. 4j. 45 F faktor impak. 11 penggunaan kenderaan. 12-13. 60 D dana penyelidikan swasta. 7 BIP. 20 impak. 59 Amerika Syarikat. 14 C citation. Lih. 7. 10j Dasar Ekonomi Baru. 11 proses kerja. Lih. 7 perspektif proses dalaman. Pengarah Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi B Badan Kebajikan Staf.

45 mahasiswa ijazah sarjana muda. 77 tanggungjawab sosial universiti. 28.102 INOVASI UNIVERSITI INDEKS NILAI TINGGI full cost recovery business model. 56-57 Iskandar Malaysia UTM Research Centre. 8j litar bersepadu. 4j. 77-79 pembangunan staf dan mahasiswa. 64 citation. Abdullah Ahmad Badawi ITM. 47 G geran mengurus. 52 Ketua Pustakawan PSZ. 4j graduate schools. 64 reading station. 52 inovasi seluruh dimensi. 8 hak cipta. 52 ISI web of knowledge. 64 kewangan. 41. 5 pelan transformasi mahasiswa. 77 perundingan dan khidmat profesional. 24 universitas. 4j K Kementerian Pengajian Tinggi. 5 budaya ilmu. 5 eco-tourism campus. 55. 24 komuniti. 77 penulisan dan penerbitan. 8j utiliti inovasi. 77 pengurusan dan pentadbiran. 57 M mahasiswa pascasiswazah. 53 Inovasi. Lih petunjuk prestasi utama Kreativiti. 31 Islam Hadhari. 45 mahasiswa pascasiswazah. 73-74 ekosistem. 8j reka bentuk industri. 30. 46 I IMREC. 24 KPI. 4j. 58 jurnal berwasit. 8j paten difailkan. 78 pengurusan kewangan. 8j paten berdaftar. 43j H harta intelek. 59 graduan bekerja. 15 institutional diversity. Lih. 34 inisiatif. 58 mahasiswa. 5 kerja berpasukan. 50. Lih. 6 Kementerian Sains. 54 L Lembaga Pengarah UTM. 77 penyelidikan dan pembangunan. KPI konsep university. Lih. 24 masyarakat. 78 pengajaran dan pembelajaran. 52 intellectual engagement. 51 saintifik. 8j Harvard Business School. 45 . 30 J Jurnal berimpak tinggi. 55 inovatif. 5 innovation-led economy. 9. 24 universe. 30. Iskandar Malaysia UTM Research Centre Inisiatif Transformasi Utama Negara. 4. Teknologi dan Inovasi. 44 mahasiswa program perdana. 58 key performance index.

31 kos modal menggalakkan. 45 Mahathir Mohamad. 39-42. 40 skor penilaian keserakanan. 12. 31. 48 Pusat Pengurusan Penyelidikan. 55 Pejabat Pendaftar. Persatuan Kakitangan Bukan Akademik. 43 Research Alliance. 3. Perdana Menteri. 35j. 33-34 matlamat universiti. 63 research assistantship. 56 Pengarah Harta Bina. 15 profail fakulti. 16. 25. 37 ketabahan. 33-34 teras perpaduan. Lih jg. 32-37. 11. 50 R&D. Lih. 64 pengurusan . 8-9. 58 R&D. 3 nilai tinggi. 36 kesetiaan. 59 Mohd. Mohd Najib Razak Persatuan Kakitangan Bukan Akademik. 44 penilaian keserakanan. 35j integriti. 23 indeks inovasi. 31 model ekonomi baru. 55 budaya berprestasi tinggi. 36 budaya ilmu. Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan) N Naib Canselor. 64 Pengarah ICT. 22 Pejabat Bendahari. Lih. 49 tagline. Azraai Kassim. 35j budaya inovasi. 35j. 35j. 36 budaya ketepatan. 35 niat. 55 program global outreach. 4 pemikiran idealis. 4-5 pihak pengurusan. Lih. 22 pendapatan universiti. 1. 35j. 24 pemikiran utilitarian. 40. 36 kebijaksanaan. 31 pendaftaran paten. 23 Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2009. 28 NKRA. 78 PEKABA. 37 nilai aspirasi. 49 Menjana Minda Kreatif dan Inovatif. 24 Pendaftar. 41 penilaian majikan. 21 petunjuk prestasi utama. penyelidikan dan pembangunan ranking. Lih. 49. 44. 58 Pengarah Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi. 48 . 56 skor citation. 38 environmental P Panduan Tatacara Mesyuarat. 25. 23 Pembangunan Iskandar Malaysia. 35j. 49 Universiti Perdana Malaysia dalam Kejuruteraan dan Teknologi. 35j. 43 profesor. Inisiatif Transformasi Utama Negara non-citation. 32 1Malaysia. 49 Universiti Penemuan. 46. 10j O organizational scanning.PENDAHULUAN INDEKS 103 mahasiswa program persisir dan eksekutif. 43 Penjenamaan. 58. 49 penyelidikan dan pembangunan. 28-29 Mohd Nazib Razak. 33. 7. 19. 3-4. 14. 40 skor employability. 60j Penerbit UTM Press.

50 RMC. 61 sinergi. 60 Sekretariat Pelestarian Kampus. 15 keupayaan diri. 14 fikir menang-menang. 75 Universiti Penyelidikan. 57. 48 Universitas Gadjah Mada. 41 Universiti Tohoku. 41 citation. Lih. 41 Untuk Tuhan Kerana Manusia. 11. 27 kedudukan ranking. 38. 50 invention. 21. 48 THE-QS. Lih. 15 urutan keutamaan. 50 tahun inovasi. 38 ranking universiti. 2 teaching assistantship. 57 Strategi. 50 imitation. Sekolah Pendidikan Profesional & Pendidikan Berterusan SRI. 55 S Scopus. 50. 6. 21j sistem penyampaian terbaik. 13 pengajaran. 63 Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni). 12-13. 62 Universiti Teknologi Malaysia. 30 UPPK. 64 Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi). tujuh tabiat strategi transformatif. 60 Stephen Covey. 4j. 23. 60j tagline. 38 mahasiswa. 30 UM. 50 improvement. 15 proaktif.104 INOVASI INDEKS UNIVERSITI NILAI TINGGI reverse engineering. 14 sasaran minda. 25-26 Universiti Penyelidikan Inovatif. 38 penjenamaan. 75 konsep. 4 Universiti Cambridge. 46. 38 penerbitan. 18 SPACE. 39 Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan). 50 T tabung universiti. 63 organisasi. 41 Universiti APEX. 50 innovation. 41 falsafah. 37 kewangan. 39 staf antarabangsa. 50. 38 Struktur. 56 Sekolah Pendidikan Profesional & Pendidikan Berterusan. 12-13. Lih. Stanford Research Institute International stadium general. 25-26 Universiti Harvard. 47. 24 stakeholder. 60 . 4 Stanford Research Institute International. 14-16. 30 Unit Program Pengurusan Kerjasama. 27. 41 Universiti Hong Kong. 39 penilaian majikan. 14 sinergi. 2 UPM. 8-9. 41 Universiti Oxford. 15 U UKM. 39 mahasiswa antarabangsa. 63 tujuh tabiat. 63 syarikat hiliran. 63 penyelidikan. 39 penilaian keserakanan.

23 warga UTM. 56 UTM Kampus Johor Bahru. Lih. 60-61 V value creation. 25 UTM International Campus Kuala Lumpur.INDEKS PENDAHULUAN 105 UPPK. 56 UTSB. 30 utilitarian. Lih. 45 W WANGI. 56 webometrics. 38 . 20. 9. Unit Program Pengurusan Kerjasama USM. Wanita Teknologi Wanita Teknologi. 25-26 aspek. 49 Web of science.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful