BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI

i

ii

PRAKATA

Senarai Karya Zaini Ujang

Zaini Ujang. 2009. The Elevation of Higher Learning. Terjemahan daripada teks bahasa Melayu. Kuala Lumpur: ITNMB dan Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Universiti, Kreativiti, Inovasi. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu, Amalan dan Panduan. Edisi Kedua. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu, Amalan dan Panduan. Edisi Pertama. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Memperkasa Budaya Ilmu: Konsep dan Amalan. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Minda Lestari: Pembangunan Negara dan Pemuliharaan Alam Sekitar. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Mengangkasa Pengajian Tinggi. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Mewarisi Perjuangan Menjayakan Transformasi Memacu Kegemilangan (Siri Perutusan Naib Canselor). Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Membrane Technology for Water and Wastewater Treatment (A Training Module). Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang dan Henze, M. 2008. Wastewater Management for Developing Countries. Diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Beijing: IWA Publishing. Zaini Ujang. 2007. Pengurusan Masa: Konsep dan Penghayatan. Kuala Lumpur: CERT Publications. Zaini Ujang dan Henze, M. 2006. Wastewater Management for Developing Countries. London: IWA Publishing. Zaini Ujang dan Henze, M. (ed.). 2004. Environmental Biotechnology: Advancement in Water and Wastewater Applications in the Trophics. London: IWA Publishing. Zaini Ujang. 2004. Hazardous Waste Management in Malaysia. UNESCO, Paris (UNESCO Encyclopedia of Life Support System for Hazardous Waste Management in Developing Countries). Zaini Ujang. 1999. Pencemaran Udara. Edisi Ke-2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zaini Ujang. 1997. Pencemaran Udara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI

iii

Zaini Ujang. 1995. Motivasi dan Kaedah Membaca. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Zaini Ujang (ed.). 1993. Islam dan Alam Sekitar. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar. Zaini Ujang. 1993. Universiti: Mendukung Tradisi Intelektual. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar. Zaini Ujang. 1993. Motivasi dan Kaedah Membaca. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Zaini Ujang. 1993. Pencemaran Alam Sekitar Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Normah Mulop dan Zaini Ujang. 1991. Bahan Api & Teknologi Pembakaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

iv PRAKATA PROFESOR DATO’ IR. DR. ZAINI BIN UJANG FASc Naib Canselor Universiti Teknologi Malaysia .

my 2010 .utm.penerbit.BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI v Zaini Ujang www.

26A. 81300 Skudai. 3. 81310 Skudai. dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara apa jua sama ada dengan cara elektronik. Universiti Teknologi Malaysia.. Malaysia. Cheras. Speeches. Pandan Jaya. (Siri perutusan tahun baru Naib Canselor 2010) ISBN 978-983-52-0735-8 1. 378. 4. No. mengangkasa universiti. II. Siri. 43200 Cheras. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Zaini Ujang. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium. Universiti Teknologi Malaysia.vi PRAKATA Edisi Pertama 2010 © ZAINI UJANG 2010 Hak cipta terpelihara. atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi). keahlian 9101) Dicetak di Malaysia oleh / Printed in Malaysia by PERCETAKAN INFO MEDITASI SDN. Jalan Kebudayaan 1. Johor Darul Ta'zim. mekanik. Jalan Pandan 2/1. Education. addresses. (PENERBIT UTM ahli MAJLIS PENERBITAN ILMIAH MALAYSIA (MAPIM) dan anggota PERSATUAN PENERBIT BUKU MALAYSIA (MABOPA) dengan no. Diterbitkan di Malaysia oleh / Published in Malaysia by PENERBIT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 34–38. MALAYSIA. etc. Tiada dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. . 44. fotokopi. Higher--Johor. BHD. Taman Seri Aman. Taman Universiti. 55100 Kuala Lumpur. Jalan Seri Aman. 2. 1965"Berpaksi inovasi. Johor Darul Ta'zim. Selangor Darul Ehsan. I. ilustrasi. menjana nilai tinggi" / Zaini Ujang. Education and state--Johor. BHD.595119 Editor: KHALID MAZLAN & KASSIM THUKIMAN Pereka Kulit: HAFIZAH MOHAMAD AHYAH Diatur huruf oleh / Typeset by PANTAS SET SDN . MALAYSIA. Judul. MALAYSIA..

BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI vii Kandungan Kandungan Prakata PENDAHULUAN Mengimbas Pencapaian Tahun 2009 Strategi. Struktur dan Budaya Berani Berubah untuk Tidak Rebah Budaya Kerja Kelas Pertama Sistem Penyampaian Terbaik Semangat Pengorbanan Budaya Kerja Berpasukan Matlamat Universiti Model Ekonomi Baru Berteraskan Inovasi 1Malaysia: Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan STRATEGI Ranking Universiti Mahasiswa Penjenamaan Penerbitan Kewangan STRUKTUR vii ix 1 3 12 16 17 18 19 20 23 28 32 37 38 44 49 56 58 62 .

viii KANDUNGAN PRAKATA BUDAYA Budaya Ilmu Berpaksi Inovasi Konsep Universiti Penyelidikan Inovatif Konsep Inovasi Seluruh Dimensi Inisiatif Khas KESIMPULAN LAMPINAN Lampiran 1 – Peta Strategi UTM Lampiran 2 – BSC dan Pencapaian Sasaran KPI 2009 Lampiran 3 – Indeks Prestasi Utama UTM berdasarkan BSC 2010 Lampiran 4 – Pakej Budaya Inovasi BIBLIOGRAFI INDEKS 66 66 73 75 77 81 83 85 86 87 89 94 99 101 .

Ir. Prof. sekali gus memohon kemaafan kepada para penyumbang kerana kesediaan mereka memberi ruang masa dan tenaga membantu saya sekalipun dalam kesibukan tugas . Dr. Pada kesempatan ini juga. Tajudin bin Md. Prof. UTM berusaha untuk mendokumentasikan perancangan tahunan. Selamat bin Hashim. Shamsudin bin Hj. Muhammad Ariffin bin Abu Hassan. Azraai bin Kassim. Prof. Sebagai sebuah universiti yang sejak awal penubuhannya berpaksi mendaulatkan tradisi ilmu. Buku ini juga diharap dapat menjadi pendoman dan panduan kepada warga UTM untuk merancang proses kerja dan memantau pencapaian sepanjang tahun 2010M / 1431H. Dr. pelan strategik dan ucapan penting untuk dijadikan rujukan. Mohd. Prof. Rose Alinda binti Alias. Pada kesempatan ini. saya mengucapkan terima kasih. Mohd. Prof. Mohd. Dr. Marzuki bin Khalid. Ir. Madya Dr. Encik Kassim bin Thukiman dan Encik Khalid bin Mazlan yang turut bersama-sama menyumbang idea dan memberi pandangan dalam menjayakan penerbitan buku ini. Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. Amin. saya ingin merakamkan ucapan terima kasih saya kepada Prof. Masputeriah binti Hamzah. Ninggal. Prof. Azlan bin Abdul Rahman.BERPAKSI INOVASI MENGANGKASA UNIVERSITI MENJANA NILAI TINGGI ix Prakata Buku ini ditulis membawa citra Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2010 yang diadakan pada 11 Januari 2010 Masihi bersamaan 25 Muharram 1431 Hijrah.

x PRAKATA masing-masing. Aishah dan Muhammad Arif. Mantapkan ukhuwah kami. Ampunilah kesalahan kami. Luruskanlah perjalanan kami. Kasihanilah kami. Kuatkanlah semangat kami. Lindungilah kami. Ringankanlah bebanan kami.” setiap kali saya menyiapkan sesebuah karya. Perteguhkanlah kedudukan kami. terutama isteri saya. “Ya Allah! Permudahkanlah urusan kami. Maryam. perutusan ini tidak mungkin dapat direalisasikan dengan sempurna dan menepati jadual penerbitannya. Makbulkan doa kami. Jayakanlah perancangan kami. Terimalah amalan kami. Amin!” Zaini bin Ujang (28 Disember 2009/10 Muharram 1431 Hijrah) . malah ada juga yang seolah-olah ‘dipaksa’ bertugas ketika musim cuti akhir tahun semata-mata untuk memastikan buku ini terbit pada masanya. saya ucapkan terima kasih kerana turut membantu saya menyiapkan buku ini. Saya juga ingin mendedikasikan buku ini kepada anak bongsu saya. Ajarilah kami. Zainah dan anak-anak yang lain Siti Fatimah. Kepada ahli keluarga. Tanpa sokongan dan dukungan yang diberikan. Kepada mereka semua saya ucapkan terima kasih. yang akan bertanya “mana nama adik?.

kesabaran. sebilangan kecil yang masih belum sempat memahami dan menghayati perutusan setebal 68 halaman itu. Menjayakan Transformasi. Biar apapun tahap kefahaman dan penghayatan tersebut. keakraban dan ketabahan sepanjang tahun 2009. Barangkali. kesetiakawanan. sebahagian besar warga UTM telah bersamasama memahami dan menghayati intipati perutusan tersebut. Masa pantas berlalu. Pada hemat saya. saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan tahniah di atas kerjasama. mungkin ada juga. . Memacu Kegemilangan. Justeru. ketabahan. kekentalan tekad. Kita dapat saksikan sepanjang tahun 2009 betapa usaha keras.PENDAHULUAN 1 PENDAHULUAN Saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2010 dan Selamat Tahun Baru Hijrah 1431 kepada seluruh staf dan mahasiswa UTM. kesungguhan. saya berharap anda terus membaca dan cuba memahami dan menghayatinya. Kefahaman dan penghayatan itulah yang menjadi pemangkin membolehkan kita melaksanakan lebih 100 inisiatif baru sepanjang tahun 2009. produktiviti tinggi. Rasanya macam baru sahaja kita menyambut tahun 2009 dengan Perutusan Tahun Baru Naib Canselor bertemakan Mewarisi Perjuangan.

tanpa lupa untuk bermuhasabah tentang pencapaian kita selama ini. Banyak pengalaman baru yang telah kita lalui yang kian mengukuhkan kefahaman kita bersama terhadap idealisme dan realisme.2 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI kesiapsiagaan dan semangat juang yang tinggi dalam kalangan warga UTM merupakan resepi kejayaan dan kecemerlangan organisasi. Justeru. kreativiti dan dinamisme. maka perutusan tahun baru saya untuk tahun 2010 berjudul Berpaksi Inovasi. tepat dan pantas? Apakah kita telah bersama arus perdana menjadi penggerak kemajuan UTM. dasar dan organisasi UTM mempunyai keanjalan untuk menghadapi pelbagai perubahan dan cabaran dari krisis kewangan dunia. hari ini kita berkumpul lagi untuk mencari kekuatan baru serta memperteguh azam baru. Pelbagai peristiwa pahit manis sama-sama kita tempuhi. menapak dan melangkah ke hadapan. proses pengantarabangsaan dan perubahan ekonomi berteraskan inovasi? Menyahut langkah kerajaan untuk menjadikan tema pembangunan tahun 2010 sebagai Tahun Inovasi. Frasa ‘mengangkasa universiti’ bermaksud mengangkat UTM ke martabat tinggi supaya kedudukan dan kepentingannya dapat dihargai dan dihayati semua pihak. Menjana Nilai Tinggi. Mengangkasa Universiti. sebagaimana angkasawan melepasi ruang atmosfera. semata-mata “Untuk Tuhan Kerana Manusia” bagi memastikan UTM terus maju. nun jauh di angkasa. ‘Berpaksi inovasi’ bermaksud menjadikan budaya inovasi sebagai teras perkembangan universiti selari dengan konsep budaya ilmu yang menggalakkan pembaharuan. bukan hanya mahasiswa dan komuniti akademik. ‘Mengangkasa’ adalah frasa meletakkan sesuatu pada kedudukan yang tinggi. profil calon mahasiswa yang lebih beraneka. sekali gus kemajuan agama. malah . bangsa dan negara? Apakah strategi. Apakah transformasi UTM berada pada landasan betul.

dan tamadun hebat. Malahan dengan niat yang tidak baik juga. menerokai bidang ilmu baru. Mengimbas Pencapaian Tahun 2009 Dalam Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2009.PENDAHULUAN 3 seluruh lapisan masyarakat. ‘Menjana nilai tinggi’ pula merujuk kepada pengkayaan dan penyuburan idealisme. saya mengungkapkan satu asas penting dalam pengurusan organisasi.. sesuatu amalan itu juga akan tercela sekiranya tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sebetulnya. walaupun dibuat dengan niat baik.. mengajar. (Riwayat Bukhari dan Muslim). sesuatu amalan akan tercela. Hadis pertama dalam kebanyakan kumpulan hadis oleh para ulama tersohor berbunyi: Sesungguhnya setiap sesuatu bermula dengan niat . memantapkan perancangan kerja dan melaksanakannya dengan lebih efisien dan efektif. menulis bahan ilmiah. Tanpa niat maka sesuatu amalan tertolak dan tidak bermakna. Begitu juga sebaliknya. iaitu: Dengan niat dan objektif yang jelas. bersedekah. sekalipun kita melakukan amalan baik seperti solat. gagasan. ‘Niat’ mempunyai konotasi spiritual dan keagamaan yang tinggi. minda dan kemahiran untuk membolehkan kita membina kemajuan dengan memberi nilai tambah menerusi proses inovasi kepada sesuatu konsep. membantu orang susah atau seumpamanya. umpama . maka mudahlah kita mengukuhkan iltizam. berpuasa. perkhidmatan atau produk yang memberi manfaat kepada masyarakat atau khalayak pengguna. Yang Amat Berhormat Dato’ Sri Mohd Najib Razak pernah menggunakan frasa ‘bangsa angkasa’ merujuk kepada bangsa yang sentiasa mempunyai impian tinggi.

secara tersirat atau tersurat. 9. Ini termasuklah kerangka menjadikan UTM sebagai Universiti Penyelidikan.000 40 50 85 20 2. 2.000 70 . bersaing dalam ranking universiti dunia. 3.000 50 2013 75 10. dasar dan apa jua perkara yang kita lakukan. Saya telah menggariskan pelbagai cabaran dan inisiatif dalam Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2009 sesuai dengan peranan UTM untuk mencapai pelbagai objektif yang ditetapkan. Bagi sesebuah organisasi yang menjadikan moto “Kerana Tuhan Untuk Manusia” seperti UTM. Dalam hal ini. petunjuk prestasi utama (Key Performance Index (KPI)) Naib Canselor diperkenalkan seperti Jadual 1. amalan. 8.000 3. 5. niat sering kali dibaurkan dengan istilah dan konsep ‘objektif ’ yang memberi pengertian khusus dalam sesuatu aktiviti jangka pendek. oleh pelbagai stakeholders.000 50 100 90 100 5. Jadual 1 Petunjuk Prestasi Utama UTM Bil 1. maka konsep dan istilah tersebut mestilah kita jadikan asas kepada setiap inisiatif. 4. menjadi calon untuk Universiti APEX pada tahun 2012 dan berperanan secara lebih strategik dan relevan dalam konteks Pembangunan Iskandar Malaysia.4 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI “melepaskan batuk di tangga. 6.000 10.” Dalam konteks pengurusan moden. Perkara Staf berkelulusan PhD (peratus) Penerbitan artikel dalam jurnal berwasit Bahan dirujuk (citation) Mahasiswa pascasiswazah (peratus) Geran penyelidikan (RM juta setahun) Graduan berkerja (employability) (peratus) Syarikat hiliran (spin-off ) Harta intelek Peruntukan masa untuk penyelidikan (peratus) 2008 37 <300 340 33 35 83 1 550 30 2010 60 3. 7.

Selain menetapkan KPI yang jelas. Antara inisiatif yang dimaksudkan termasuklah. bukan sahaja dalam hampir setiap perjumpaan bulanan. Misalnya semangat kerja berpasukan dan kesukarelawan (volunteerism). parameter. Research Alliance dan juga dalam pelbagai forum lain. fakulti. dan sebagainya. damai dan lestari. peralatan makmal untuk pengajaran. kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran. konsep Kerja Berpasukan supaya ikatan hati dan kemesraan warga UTM sentiasa kukuh dan membugar mekar bagi membolehkan kita sama-sama mengharungi pelbagai cabaran dan rintangan dalam samudera dunia ilmiah yang begitu kompetitif. mencintai dan memburu ilmu. ketepatan.PENDAHULUAN 5 Butiran dalam Jadual 1 tersebut sering kali kita bincangkan. kemudahan dewan kuliah dan wi-fi. keharmonian organisasi. senat. malah dalam kebanyakan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti. kebajikan mahasiswa. persekitaran kampus aman. Selain mudah difahami. kemudahan rekreasi. pakej Budaya Ilmu supaya warga UTM sentiasa dahaga. EcoTourism Campus bagi membolehkan kemudahan dan keceriaan kampus lebih menyerlah. perpustakaan maya. kita juga tidak boleh mengabaikan kepentingan pelbagai aspek pengurusan dan dimensi pendidikan lain yang tidak secara langsung menyumbang kepada KPI universiti. kumpulan pengurusan universiti. kesetiakawanan. kualiti kolej kediaman. inisiatif atau keputusan. Banyak aspek lain juga penting untuk membolehkan UTM terus maju dan berkembang. angka dan peratus yang terungkap dalam Jadual 1 itu juga mudah untuk kita jadikan pedoman dalam merangka sesuatu dasar. Itulah sebabnya pihak pengurusan telah melancarkan pelbagai inisiatif sepanjang tahun 2009. dan Pelan Transformasi Mahasiswa agar setiap warga kampus .

khususnya untuk penilaian mendapatkan status dan pengiktirafan sebagai Universiti Penyelidikan. Apatah lagi dalam suasana pentadbiran UTM yang sentiasa terbuka.6 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI melaksanakan tugas murabbi. Sekadar makluman bahawa borang penilaian prestasi tahun 2009 dirangka sedemikian rupa bagi membolehkan setiap staf memberi input selari dengan tugasan sepanjang tahun dalam pelbagai aspek untuk pemarkahan secara lebih telus. inisiatif. strategi. sebagaimana kelaziman kita sebelum ini mengisi borang penilaian prestasi tahunan. Demikian sepintas lalu. mengalu-alu dan menerima pandangan untuk membolehkan setiap warga mengambil bahagian dalam perancangan pelbagai unit. tugas ini tidak sepatutnya ditanggapi secara mekanikal dan rutin akhir tahun semata-mata. bernama UTM. hal-hal sokongan seperti sukan. seperti sesi perancangan strategik yang kadangkala penganjurannya . Inisiatif tersebut sedikit sebanyak membolehkan kita memahami bahawa KPI atau petunjuk prestasi utama penting tetapi itu hanya parameter utama yang juga perlu diperkukuhkan dengan program dan aktiviti lain bagi kelancaran organisasi. pendidik dan penyuluh ilmu kepada generasi muda yang sedang berlabuh di pelabuhan ilmu. program dan aktiviti yang sebahagian besar telah kita laksanakan sepanjang tahun 2009. Hakikatnya penilaian diri dan organisasi perlu dilakukan secara berterusan. Maka itu. sekali gus menyediakan dokumen yang diperlukan nanti untuk pengauditan peringkat organisasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. rekreasi dan keceriaan juga diperlukan untuk membolehkan wujudnya sebuah ekosistem intelektual yang seimbang dan dinamik. Sekalipun demikian. Malah. beberapa asas pemikiran yang membolehkan kita merangka dasar. wajar untuk kita bermuhasabah tentang pencapaian individu dan organisasi pada setiap akhir tahun.

iaitu Fakulti Pendidikan. Fakulti Alam Bina dan Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat. tidak sempurna dan perlu sentiasa diperingatkan setiap ketika. . Jangan sekali-kali kita bangga diri dan bersikap sombong untuk tidak mahu dinilai dari segi pencapaian. Dalam hal ini. sering membuat kesilapan. Namun. Lampiran 2 menunjukkan BSC 2009 dan pencapaian sasaran KPI sepanjang tahun 2009. sesuai dengan moto pentadbiran kepimpinan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Razak. Secara keseluruhan. Pencapaian Diutamakan. Perspektif pembelajaran dan perkembangan. Hakikatnya manusia mempunyai kelemahan.PENDAHULUAN 7 melibatkan pembiayaan dan sumber yang besar. apatah lagi tidak mahu mengakui kelemahan diri sendiri. 1Malaysia: Rakyat Didahulukan. perspektif stakeholder menunjukkan pencapaian mengatasi sasaran. kecuali dari aspek kebolehpasaran graduan (employability). terdapat juga fakulti yang menunjukkan pencapaian jauh mengatasi sasaran 85 peratus yang ditetapkan. Peta strategi UTM (Lihat Lampiran 1) memberikan perspektif makro terhadap hala tuju dan gerak kerja universiti sepanjang tahun 2009 dan pencapaian dalam empat perspektif. Maka wajar untuk kita menilai sejauhmana pencapaian telah direalisasikan. kita telah menggunakan kaedah Balanced Scorecard (BSC) yang menghubungkan strategi kepada visi dan misi universiti. Perspektif proses dalaman. Dalam konteks UTM. iaitu: (a) (b) (c) (d) Perspektif stakeholder. pencapaian rendah aspek kebolehpasaran graduan tersebut memang dijangkakan kerana berada luar kawalan UTM akibat kesan langsung krisis kewangan dunia yang masih dirasakan sehingga kini. dan Perspektif kewangan.

Anugerah Harta Intelek Negara (kategori organisasi dan individu). Dari segi penarafan webometrics pula. Dari segi inovasi. misalnya menerusi Anugerah Merdeka (dua). termasuk USM yang merupakan Universiti APEX pertama negara. UTM merupakan penjana utama harta intelek negara sebagaimana ditunjukkan dalam Jadual 2. Anugerah Kepujian Kementerian Luar Jepun dan pelbagai pencapaian lain yang diterima dari dalam dan luar negara. harapan.8 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Paling menyerlah ialah peningkatan UTM dalam ranking universiti dunia oleh THE-QS kepada kedudukan 320 berbanding 356 pada tahun sebelumnya. cabaran. Jadual 2 Pencapaian UTM Menjana Harta Intelek Jenis IP Paten Berdaftar Paten Difailkan Utiliti Inovasi Reka Bentuk Industri Trademark Hak cipta (Copyright) Litar Bersepadu Jumlah 2006 2007 2008 2009 2 10 – – – 11 – 23 8 57 1 – – 48 – 114 6 131 2 1 8 219 10 377 6 135 1 – 4 350 – 496 Keseluruhan (1990-2009) 23 352 6 3 40 1127 10 1561 Perlu juga dinyatakan untuk rekod bahawa bilangan mahasiswa pascasiswazah di UTM adalah paling tinggi di . Peningkatan ini mengundang pelbagai tanggapan. sekali gus menyediakan pelbagai kesempatan dan peluang. UTM telah memacu jauh ke depan meninggalkan universiti tempatan lain. Ada pihak melihat UTM semakin pesat dan cepat memacu kecemerlangan akademik dengan pelbagai pencapaian gemilang sepanjang tahun 2009.

42 4. banyak pihak terutama universiti ternama luar negara dan calon mahasiswa antarabangsa melihat UTM sebagai medan ilmu yang semakin ranum dan mekar berkembang.390 40.160 2.354 2.405 8. justeru sedikit sebanyak senario ini menyukarkan kita untuk menjalin kerjasama dan sinergi.33 6.35 Ketika yang sama ada juga pihak.129 3. Namun begitu.926 2. terdapat banyak kebaikan sekiranya kita bersedia dan sanggup untuk mempelajari pelbagai inisiatif dan dasar berkaitan pengurusan universiti yang dianggap universal dan ‘akademik’ yang membolehkan UTM lebih berdaya saing dan efisien.354 4.362 70.60 43.333 5. ekosistem intelektual dan nilai masih jauh di bawah .20 58.261 10.108 2.87 5. Biarpun dari satu sudut kita melihat bahawa ranking universiti dunia (THE-QS dan webometrics) adalah satu gimik baru menggunakan teknologi mesin carian canggih untuk membandingkan pencapaian utama pelbagai atau ribuan institusi ilmu secara kuantitatif. Kita perlu sedar bahawa ketika ini kedudukan UTM dari segi kualiti.837 3. terutamanya dalam kalangan IPTA melihat UTM sebagai pesaing yang semakin dicemburui.324 55.PENDAHULUAN 9 Malaysia dalam bidang teknologi dan kejuruteraan yang merupakan salah satu komponen penting untuk menjayakan model ekonomi inovasi (Lihat Jadual 3). reputasi. Jadual 3 Perbandingan Jumlah dan Peratus Enrolmen Mahasiswa Pascasiswazah (Sarjana dan PhD) dalam Bidang Kejuruteraan dan Teknologi UTM berbanding IPTA Tempatan (2003 – 2009) Enrolmen Pascasiswazah IPTA Tempatan UTM UTM (%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3.33 40.391 38. Namun demikian.

. pengalaman penyelidikan. jumlah harta intelek. Namun demikian. pencapaian UTM masih rendah dan jauh dari sasaran dalam empat aspek kritikal. Dari segi perspektif proses dalaman BSC 2009. Yale. MIT. secara keseluruhannya kita telah mencapai tahap yang ditetapkan dari segi peratus program yang diakreditasi. serta jumlah anugerah diperolehi dari dalam dan luar negara. Antara langkah strategik yang dimaksudkan ialah: (a) Inisiatif peningkatan jumlah faktor impak penerbitan melibatkan format baru tesis sarjana dan kedoktoran.36 RM6.10 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI berbanding dengan universiti ternama dalam kelompok elit – Harvard. Beberapa langkah strategik telah dikenalpasti untuk tujuan tersebut dan telah mendapat kelulusan Senat dan Lembaga Pengarah Universiti. Stanford dan Imperial College yang dengan apa pun bentuk ranking universiti dunia – kedudukan mereka terus selesa dan kekal di puncak.46 568. tetapi juga bagi tujuan mencapai status Universiti Penyelidikan.12 juta RM0.56 juta Kelemahan ini perlu ditangani segera sepanjang tahun 2010 bukan sahaja untuk membolehkan kita mencapai sasaran KPI 2010. Indeks Persepsi Majikan. seperti diperincikan dalam Jadual 4. Jadual 4 Kelemahan 2009 berdasarkan penilaian Balanced Scorecard Perkara Jumlah faktor impak penerbitan Artikel non-citation Jumlah dana penyelidikan swasta Jumlah dana penyelidikan antarabangsa Sasaran 1000 2685 RM13 juta RM13 juta Pencapaian 2009 321. Oxford. Cambridge. jumlah penerbitan dalam bentuk bab dan buku.

Mohd. namun yang dicapai masih jauh dari sasaran. Kita berusaha untuk menjadi organisasi yang lebih efisien. keupayaan staf. pelbagai inisiatif dan usaha akan diperkenal dan dilaksanakan supaya urus tadbir. Ir. Azraai Kassim akan mengetuai task force untuk meningkatkan jumlah staf akademik UTM berstatus profesional sama ada menerusi organisasi tempatan atau antarabangsa. penjimatan kos dan pelestarian sumber dapat dioptimumkan secara lebih terancang dan sistematik.000 bagi setiap mahasiswa. kecuali aspek staf berkelayakan profesional yang ketika ini masih pada tahap 6. Dr. Dari segi perspektif pembelajaran dan perkembangan dalam BSC 2009. hampir semua aspek mencapai atau menghampiri sasaran ditetapkan. sistem.671. audit utiliti. Dalam BSC 2009.5 peratus (berbanding sasaran 15 peratus) dan 63 peratus bagi aspek kemudahan pengajaran dan pembelajaran memerlukan prasarana digital (berbanding sasaran 80 peratus). buat pertama kalinya. proses kerja. audit penggunaan kenderaan akan dilakukan secara lebih giat dan meluas pada tahun 2010. Balanced Scorecard 2009 juga menetapkan sasaran dari segi pengurusan kewangan secara lebih terancang dan berhemah. (c) Dasar peningkatan faktor impak penerbitan artikel dalam jurnal menerusi prosedur kenaikan pangkat. iaitu RM21. Sehubungan itu. Sebagai permulaan untuk tujuan penanda aras. audit proses kerja. kita menetapkan sasaran kos operasi sebanyak RM17. Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan). audit ruang. Prof. maka proses audit perjawatan. Ini selaras dengan Dasar Pelestarian Kampus yang telah kita lancarkan pada bulan September 2009. . Sehubungan itu.PENDAHULUAN 11 (b) Insentif peningkatan faktor impak penerbitan artikel dalam jurnal menerusi galakan kewangan dan latihan.

12

INOVASI

UNIVERSITI

NILAI TINGGI

Strategi, Struktur dan Budaya
Kita sedia maklum bahawa kerajaan berusaha untuk mengimbangi bajet 2010 dengan mengurangkan belanja mengurus sekali gus membangunkan sistem pengurusan yang lebih efisien. Untuk itu peruntukan geran mengurus UTM mengalami pengurangan secara efektif sebanyak lebih 30 peratus pada tahun 2010 berbanding tahun 2009. Sungguhpun demikian, tidak bermakna kita tidak boleh lagi melakukan pelbagai aktiviti seperti sebelumnya. Senario ini juga tidak bermakna bahawa kita tidak lagi perlu menjayakan inisiatif baru yang masih dalam proses perancangan, atau mencari peluang dan sasaran baru. Sebaliknya, kita perlu menerima keadaan ini sebagai satu cabaran dan menuntut kita bersikap lebih prihatin dan kreatif menggunakan bajet yang ada. Sehubungan itu, menerusi Bajet 2010, Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan I mengarahkan universiti awam untuk mencari peluang menjana pendapatan yang lebih tinggi bagi membolehkan pelbagai aktiviti dan inisiatif baru dapat dilaksanakan. Dari segi strategi, dalam keadaan kekangan sebegini, kita perlu bersikap bijak memilih inisiatif yang hendak dilaksanakan dengan keutamaan kepada inisiatif yang dapat memberi impak tinggi, sesuai dengan petunjuk prestasi utama secara lebih efisien dan efektif. Itulah pentingnya kita mengadakan sesi perancangan strategik pada pelbagai peringkat setiap akhir tahun. Selain bermuhasabah, kita juga boleh bertukar-tukar pandangan untuk mencari pendekatan terbaik melakukan sesuatu aktiviti yang strategik, yang memberi impak berganda kepada perkembangan universiti. Hakikatnya kita berdepan dengan banyak cabaran, terutamanya kekangan kewangan dan halangan tahap

PENDAHULUAN

13

keupayaan staf yang berbeza-beza untuk melakukan transformasi secara lebih pantas. Oleh itu, kita perlu berfikir, berikhtiar dan terus merancang secara lebih hikmah dan berhemah. Saidina Ali r.a pernah berpesan, iaitu kebenaran yang tiada perancangan (tidak bersistem) akan dikalahkan oleh kebatilan yang terancang (bersistem). Saya bersetuju dengan pandangan dalam kalangan ramai pakar pengurusan bahawa kecekapan dan perkembangan sesebuah organisasi banyak bergantung kepada tiga faktor utama, iaitu strategi, struktur dan budaya. Sehubungan itu, Pelan Strategik UTM 2010 dan ucapan perutusan ini akan menjurus kepada ketiga-tiga faktor ini dengan memberi penekanan kepada aspek sasaran, kaedah perlaksanaan dan sumber, inisiatif atau prosedur baru yang diperlukan. ‘Unsur strategik’ dalam konteks perutusan ini ialah kaedah terbaik, terpantas dan termurah untuk mencapai sesuatu objektif menerusi penjanaan nilai dan impak tinggi. Strategi UTM perlu mengambil kira faktor persekitaran dan objektif untuk menjadikan UTM sebagai sebuah Universiti Penyelidikan pada tahun 2010, universiti paling menyerlah khusus dalam pengajian berasaskan teknologi dan inovasi, dan tersohor di rantau ini dari segi budaya inovasi khusus dalam konteks Iskandar Malaysia. Semua aspek ini telah sering dibincangkan dan secara meluas pada pelbagai peringkat sejak September 2009. Faktor kedua ialah ‘struktur organisasi’ yang perlu dirangka sesuai dengan strategi yang ditentukan. Menurut Profesor Richard H.K. Vietor (2007) “strategi tidak berguna tanpa struktur organisasi yang mampu untuk melaksanakannya.” Ini bermakna, UTM perlu mengubah struktur organisasi sesuai dengan strategi, objektif dan sasaran baru. Itulah sebabnya pihak pengurusan telah memperkenalkan pelbagai struktur baru pada tahun 2009

14

INOVASI

UNIVERSITI

NILAI TINGGI

khususnya Research Alliance juga Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi, struktur dan model perniagaan baru yang bertujuan untuk menjadi Universiti Penyelidikan dan lebih fokus dari segi pencapaian serta sumbangan kepada organisasi dan negara. Faktor ketiga ialah ‘budaya organisasi.’ Sebagai sebuah organisasi ilmu yang besar dan mantap, UTM perlu sentiasa peka dan mempunyai daya atau tahap ‘kebolehbelajaran’ (learning ability) yang tinggi. Ini bermakna budaya kalangan staf dan mahasiswa UTM mestilah sentiasa menghargai nilai dan sumur ilmu, sentiasa memberi keutamaan kepada ilmu, sentiasa berlumba-lumba mendapat dan menghayati ilmu, dan juga sentiasa menjadi pencinta ilmu. Organisasi akan menjadi cekap dan berkesan apabila warga UTM dapat menggembleng tenaga, pemikiran dan keringat berkerja secara kolektif untuk memberi makna dan pengisian kepada budaya ilmu. Kita selayaknya tidak setakat menjadi pemerhati, bystander atau sekadar komentator kepada perkembangan yang berlaku. Sebaliknya, kita perlu menjadi ‘pemain utama’ yang sentiasa bersiap-siaga dan memiliki darjah kesanggupan tinggi menawarkan diri menjadi pemangkin perubahan supaya keunggulan UTM terus cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekali lagi, saya memetik Stephen Covey menerusi magnum opusnya, buku yang penting dalam pembangunan modal insan holistik, The Seven Habits of Highly Effective People (1989) berkaitan tujuh tabiat orang yang efektif, iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Proaktif, Matlamat sebagai sasaran minda, Mempunyai urutan keutamaan, Fikir menang-menang, Fahami orang lain sebelum kita difahami,

Dalam buku berjudul The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness (2004). warga UTM perlu menyemarakkan budaya membantu orang lain. kita menghulur bantuan kepada staf akademik muda yang memerlukan dana penyelidikan. Kita membantu secara ikhlas dan rela hati supaya mahasiswa boleh belajar dengan lebih berkesan dan menyeronokkan menerusi pendekatan inovatif. dan (g) Memantapkan keupayaan diri. Kita bertolong-bantu teman sekerja untuk melaksanakan sesuatu tugas berat yang memerlukan ketekunan dan kesabaran seperti mengendalikan laman web fakulti. iaitu membantu orang lain untuk menjadi efektif dan mencapai kecemerlangan. Pada kesempatan ini. Pada peringkat individu. Kita juga sepatut sentiasa bersedia membantu pihak pengurusan melaksanakan pelbagai langkah strategik untuk meletakkan UTM di mercu kecemerlangan di peringkat nasional dan global. Covey menyebut satu lagi tabiat yang penting untuk membolehkan kita meningkat dari seorang yang efektif kepada seorang yang hebat. meraikan tetamu ketika majlis konvokesyen dan mengalu-alukan penglibatan alumni dan masyarakat setempat dalam pelbagai aktiviti kampus.PENDAHULUAN 15 (f) Sinergi. menulis artikel dalam jurnal berimpak tinggi dan menyelia mahasiswa pascasiswazah. Hukumnya wajib jika berkaitan dengan skop tanggungjawab kita. menguruskan kemasukan mahasiswa baru. Hal ini menjadi resam organisasi yang cemerlang. Selain itu. Kata kunci untuk menjadi hebat ialah membantu orang lain. saya ingin menyebutkan lima sikap positif yang penting untuk . Dalam memacu kecemerlangan UTM. sikap positif perlu menjadi pegangan setiap warga UTM. Covey tidak berhenti setakat itu.

iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Berani Berubah untuk Tidak Rebah. Hakikatnya. Sistem Penyampaian Terbaik. Kita juga perlu berubah untuk menjadi warga kampus yang lebih produktif dan cemerlang. Apabila kita tidak mampu lagi berubah bermakna kita akan ketinggalan. Kita perlu berubah apabila kita merasakan diri kita tidak berubah. bagi staf akademik. wi-fi. perlu berubah untuk melakukan tugasan akademik berimpak tinggi. Kita perlu berubah menjadi bangsa inovasi untuk menghadapi persaingan global. kreatif dan inovatif. Malah.16 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI membolehkan warga UTM membentuk ekosistem intelektual yang meriah. segar dan dinamik. Mahasiswa – juga perlu berubah supaya lebih banyak yang dipelajari hingga ke tahap menghayati budaya ilmu semurninya. Berani Berubah untuk Tidak Rebah ‘Hari ini lebih baik dari semalam. setanding universiti terbilang. Budaya Kerja Kelas Pertama.’ Itu mantera pendorong untuk kita sentiasa memperbaiki diri dan berubah. dan Budaya Kerja Berpasukan. kenderaan. Banyak perkara memerlukan perubahan. kolej kediaman dan tugas-tugas lain seumpamanya. Sikap kesediaan berubah ini juga tidak terkecuali bagi staf bukan akademik yang menguruskan perpustakaan. sistem fail. kita tidak perlu berlengah-lengah atau menunggu tempoh tertentu untuk berubah – sama ada akhir tahun atau awal tahun. makmal. demikian gagasan YAB Perdana Menteri. sekali gus terlepas peluang untuk berperanan . inventori. internet. Kita perlu berubah untuk berkerja dengan lebih cekap. Dato’ Sri Mohd Najib Razak. modal insan. Semangat Pengorbanan. tercicir dan terpinggir.

Barangkali itulah rasionalnya menjelang tahun baru kita membuat azam baru. komitmen tinggi dan dengan rela hati. Budaya Kerja Kelas Pertama Universiti Teknologi Malaysia sentiasa menganjurkan pelbagai kursus.T yang bermaksud: “Bagi tiap-tiap seorang ada Malaikat penjaganya yang silih berganti dari hadapan dan dari belakangnya. Penganjuran inisiatif ini pastinya melibatkan pelaburan besar. Berubah bermakna kita bersedia untuk memperbaiki diri dan organisasi. bengkel atau apa saja bentuk program peningkatan budaya kerja dijalankan perlulah dihadiri sepenuh waktu. pendedahan dan adaptasi secara berterusan. bengkel dan perbincangan untuk mewujudkan budaya kerja kelas pertama. apatah lagi memiliki tabiat kelapan. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada . kemudahan yang perlu disediakan. demikian juga masa yang digunakan. yang mengawas dan menjaganya (dari sesuatu bahaya) dengan perintah Allah. setiap kursus. Marilah sama-sama kita fahami peringatan Allah S.W. Jangan sampai kehadiran tersebut seperti “memaksa kuda minum di sumur. dan sanggup untuk bersaing dan mendepani persekitaran yang lebih mencabar. ucapan dan berdoa supaya sentiasa selamat sejahtera. Oleh itu. sumber insan yang digemblengkan dan sebagainya.” dan jangan sekali-kali menjadikannya ‘pakej percutian’ untuk tujuan berehat di resort atau tepian pantai dan berpeluang meninggalkan tugas harian. seperti yang disebut Covey. iaitu membantu orang lain untuk mencapai kecemerlangan. Ini semua dilakukan secara sedar bahawa budaya kerja kelas pertama memerlukan latihan.PENDAHULUAN 17 sebagai pemangkin zaman.

Kesalingan ini sering kali diungkapkan sebagai keperluan perkhidmatan. Pada zahirnya ayat . Iaitu mereka yang menerima sukatan dari orang lain mengambil dengan cukup. Dan apabila menyukat untuk orang lain. Pada hari yang amat besar. dan pengguna perkhidmatan UTM dari segi pengajaran. malah kepada mahasiswa. Hari di mana semua manusia mengadap Tuhan sekelian alam.T yang bermaksud: “Kecelakaan bagi orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan). cara kerja dan persekitaran cemerlang setanding dengan universiti dan organisasi terbaik di dunia. Dan apabila Allah menghendaki menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana (disebabkan kesalahan mereka sendiri) maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkan-Nya itu dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripada-Nya.” (Surah Al-Ra’d 13: 11) Budaya kerja kelas pertama bermakna minda. Menerusi budaya kerja kelas pertama bukan sahaja menatijahkan kebaikan kepada warga UTM. Sistem Penyampaian Terbaik Lumrah hidup manusia saling memerlukan antara satu sama lain. pembelajaran. alumni. dikuranginya. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan. Dalam konteks moden.W. penyelidikan.” Hal ini turut mendapat sorotan menerusi firman Allah S. perkhidmatan dinilai dan kadangkala diungkapkan dari segi “sistem penyampaian. perkhidmatan profesional dan seumpamanya.18 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.” (Surah Al-Mutaffifin 83: 1-6) Sekali imbas ayat ini hanya menjelaskan tentang sikap kecurangan dalam urusan perniagaan.

Tetapi jika diperluaskan pengertian. keringat. Sering kali kita berbicara tentang gaji yang perlu disemak semula. material. tidak amanah. termasuk staf UTM. Sesekali kita juga perlu berfikir sejauhmana nilai dan impak perkhidmatan yang telah kita berikan? Apakah nilai dan impak tersebut mencapai tahap terbaik dan semakin meningkat sepanjang masa sebagaimana gaji yang perlu dinaikkan setiap tahun? Apakah gaji yang kita terima setimpal dengan nilai perkhidmatan tersebut. tidak mungkin kita berjaya dengan cemerlang. Sudah resam alam ditentukan Ilahi bahawa untuk berjaya kita perlu berkorban dari segi masa.PENDAHULUAN 19 ini ditujukan kepada para peniaga yang terlibat dengan kerja timbang-menimbang. Begitu juga dengan organisasi seperti UTM memerlukan pengorbanan setiap warganya. melakukan tugas dengan sambil lewa. sumber dan pemikiran. adalah penyedia perkhidmatan. berbanding dengan sektor perkhidmatan lain? Sebagai Naib Canselor saya ingin mengingatkan diri saya dan semua warga UTM supaya bersedia memberi perkhidmatan dengan cemerlang kerana tahap cemerlang itu adalah maksud “sukatan” dalam surah al-Mutaffifin di atas.” Semangat Pengorbanan Kejayaan berkait rapat dengan pengorbanan. . apatah lagi sehingga menyusahkan orang ramai dan menjejaskan reputasi organisasi. ayat ini juga merangkumi urusan lain termasuklah penyediaan perkhidmatan. tidak berintegriti. pangkat yang perlu dinaikkan dan elaun yang perlu ditambah. Kita perlu sedar bahawa penjawat awam. dan skopnya. Sebagai imbalan. maksud. kita dibayar gaji yang bersesuaian dengan nilai perkhidmatan yang diberikan. Tanpa pengorbanan. Seandainya kita tidak cemerlang. maka kita takut akan terjerumus dalam kelompok “kecelakaan bagi orang yang curang.

Budaya Kerja Berpasukan Budaya kerja berpasukan memberi penekanan kepada sinergi. Qabil mengusahakan ladang gandum.T menerima korban Habil dan menolak korban Qabil. kepimpinan yang mementingkan . Penerimaan korban Habil adalah kerana komitmen dan kualitinya. pemikiran. manakala Habil adalah penternak kambing. warga UTM perlu sentiasa cuba memberi yang terbaik untuk kemajuan organisasi. Habil pula memilih seekor kambing yang sihat dan terbaik untuk dikorbankan. sementara hasil yang baik digunakan bagi dirinya. Qabil memilih hasil tanaman yang tidak subur untuk dijadikan korban.20 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Sekali lagi saya ingin memetik pengajaran firman Allah S. Apabila mereka diminta melakukan korban.W.” (Surah Al-Maidah 5: 27) Qabil dan Habil kedua-duanya adalah anak Nabi Adam a. dan tidak diterima (korban) dari yang lain (Qabil). Lalu diterima korban salah seorang di antaranya (Habil).s.T yang bermaksud: “Dan bacakanlah (wahai Muhammad) kepada mereka kisah (mengenai) dua orang anak Adam (Habil dan Qabil) yang berlaku dengan sebenarnya.” (Habil) menjawab: “Hanyasanya Allah menerima (korban) dari orang-orang yang bertaqwa. Berkata (Qabil): “demi sesungguhnya aku akan membunuhmu. Natijahnya Allah S. Manakala Qabil lebih mementingkan diri sendiri lalu memberikan sesuatu yang kurang berkualiti untuk dijadikan korban. Kepentingan diri tidak seharusnya menjadi pertimbangan utama sebagai syarat untuk kita memberi sumbangan ilmu.W. inovasi. Dengan kata lain. keringat dan masa. iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan korban (kerana mendampingkan diri kepada Allah). kesatuan matlamat.

Ini ada rasionalnya kerana selama ini banyak mesyuarat tidak dirancang dengan . pendekatan yang dikira lebih praktikal untuk mendapatkan kesatuan minda dan kesetiakawanan dalam pengurusan adalah dengan mengadakan perbincangan dan mesyuarat berkala bagi menyelesaikan apa sahaja cabaran. 100 1+1 = 1. Dalam konteks UTM. –100 Hasil Transformasi Transaksi Perbalahan Peperangan Secara spesifik saya ingin menyentuh tentang mesyuarat. –10.5 1+1 = 0. Memang tidak dinafikan terdapat banyak buku yang boleh ditelaah dan kursus yang boleh diikuti memperkatakan kaedah untuk mendapatkan idea dari ahli organisasi dan pengendalian mesyuarat yang efektif dan efisien. resam mesyuarat di UTM masih banyak yang perlu diperbaiki. wacana atau sesi perbincangan. Hasilnya ialah transformasi. sebagaimana anjuran Stephen Covey. Namun demikian. Hal ini dijelaskan dalam Jadual 5. kita menyediakan ekosistem intelektual yang sesuai untuk membantu orang lain menjadi cemerlang dan terbilang. Budaya kerja berpasukan tidak bermakna kita mematikan bakat atau keupayaan istimewa seseorang individu.5 1+1 = –1 .PENDAHULUAN 21 musyawarah dan tindakan yang mengambil kira keupayaan semua ahli kumpulan. Malah. masalah dan mengenalpasti peluang dan inisiatif baru. 10. Jadual 5 Jenis Interaksi Sinergi Berkompromi Defensif Pertentangan Impak Budaya Kerja Berpasukan Formula Matematik 1+1 = 3. Namun demikian. kita telah melancarkan pelan transformasi menerusi Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2009 yang telah dan sedang giat dilaksanakan pada pelbagai peringkat. Banyak pihak mengeluh apabila menerima surat panggilan mesyuarat.

tambahan pula jika pengungkapannya tidak bernas. antara lain. Begitu juga dengan stigma bahawa ahli akademik memang sukar untuk menjadi pengurus dan pentadbir yang cekap. Hakikatnya manusia tidak boleh sewenang-wenangnya dibezakan dari segi keupayaannya berasaskan kepada skema kerjaya. Natijahnya ada mesyuarat dan sesi perbincangan gagal berperanan sebagai pengikat kesetiakawanan dan menggagalkan usaha sinergi.22 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI sistematik. pendedahan. Kita tidak boleh pasrah dengan lelucon bahawa dunia akademik mendaulatkan pandangan individu. ilmu dan keupayaan kita untuk menggunakan segala kemudahan. Pada hemat saya. saya telah memberi tugasan khas kepada Pendaftar untuk menyediakan Panduan Tatacara Mesyuarat . Penyumbang idea kadangkala ditanggapi secara sinis. peluang dan cabaran yang ada untuk membentuk diri dalam konteks organisasi. Memang resam ini tidak menggalakkan percambahan fikiran dan penjanaan idea baru untuk memajukan organisasi. melaga keegoan. Kita juga perlu mempersoalkan kewarasan idealisme kononnya kebebasan akademik individu menjamin survival ilmiah sesebuah organisasi ilmu. apatah lagi jika hujah menyengat. jawatankuasa kecil tidak berfungsi dengan baik. melebihi kepentingan pasukan. mengambil masa terlalu lama dan tidak mencapai kesepakatan sebagaimana yang diharapkan. Mesyuarat juga kadangkala seperti sesi taklimat dan seminar yang lazimnya bersifat komunikasi sehala. yang membezakan kita ialah sikap. untuk mengelakkan hal yang tidak diingini berlaku yang akan mengeruhkan lagi suasana. Barangkali itu sebabnya banyak unit jarang mengadakan majlis perbincangan dan mesyuarat berkala melibatkan seluruh ahli. tidak ada persediaan awal untuk bermesyuarat. Ada juga mesyuarat menjadi medan mempertaruh idea dan ada kalanya. Sehubungan itu. pengalaman.

tempoh dan kekerapan. khidmat masyarakat dan pembangunan sahsiah. kehidupan lestari. keahlian. Untuk itu. Selain itu. Beberapa tema akan dipilih seperti gaya hidup sihat. pihak pengurusan universiti akan mempergiatkan aktiviti menjalin kesetiakawanan dalam kalangan sesama warga UTM. kesukanan. laporan dan sebagainya. inovatif dan bertanggungjawab. Kita berharap Panduan Tatacara Mesyuarat UTM itu akan menjadikan mesyuarat kita lebih berhasil. Persatuan Kakitangan Bukan Akademik (PERKABA) dan persatuan dan kelab rekreasi diberi lebih peranan untuk mengatur pelbagai program kemasyarakatan melibatkan seluruh warga UTM berserta keluarga masingmasing menerusi aktiviti bercorak kekeluargaan. Universiti juga diharapkan – khususnya oleh pemimpin politik dan pembuat dasar – dapat mendidik dan melatih generasi muda supaya menjadi warga yang berilmu dan berkemahiran sesuai dengan keperluan . disiplin dan etika. sekali gus menghidupkan budaya kampus yang segar. persediaan. dan dengan ahli keluarga warga UTM. pihak Pejabat Pendaftar dengan kerjasama Badan Kebajikan Staf UTM (BAKES). Matlamat Universiti Universiti biasanya dikaitkan dengan perkembangan ilmu dan pusat pengajian tinggi. Ini penting kerana sesi perbincangan dan mesyuarat adalah salah satu instrumen penting untuk mencungkil idea dalam konteks kerangka inovasi yang dimajukan pelbagai pihak.PENDAHULUAN 23 UTM merangkumi pelbagai aspek dari segi jenis mesyuarat dan sesi perbincangan. termasuk Stanford Research Institute (SRI) International. meriah. tindakan susulan. Wanita Teknologi (WANGI). intelektual. dan 1Malaysia 1UTM.

sekolah dan akademi. konsep universiti sentiasa berkembang dan dinamik. politeknik. iaitu: (a) Pemikiran idealis: Mengekalkan universiti sebagai pusat perkembangan ilmu dalam pengertian ‘universal man’ dan gagasan ilmu tanpa terlalu dipengaruhi persekitaran ekonomi. Pada asasnya terdapat dua aliran pemikiran utama. Dalam konteks pengajian tinggi di Barat.’ ‘universe. Semua istilah ini mempunyai konotasi sejarah .’ ‘komuniti. bagaimana kaedah untuk mengadun perbezaan kedua-dua aliran tersebut supaya dapat menghasilkan kerangka yang sesuai untuk menyemarakkan lagi kreativiti dan inovasi di universiti? Bagaimana kaedah untuk membolehkan ekosistem intelektual di universiti dapat menyuburkan budaya inovasi? Dari segi kronologi.’ Selain universitas. Justeru. Memang wujud perbezaan pendapat yang ketara dalam kalangan pembuat dasar dengan pakar pendidikan tentang tujuan dan peranan universiti. masyarakat dan peradaban.’ ‘masyarakat’ atau ‘perbadanan. Ketika masyarakat Latin mengungkapkan istilah universitas. institut. politik dan sosial. (b) Pemikiran utilitarian: Menjadikan universiti sebagai pusat penyediaan tenaga mahir dalam bidang yang bersesuaian bagi mengisi keperluan semasa dan negara. iaitu kajian umum tentang pelbagai isu besar ketika itu yang berkaitan tentang alam semesta. banyak istilah lain turut digunakan seperti kolej. universiti juga dikaitkan dengan istilah studium general.24 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI semasa. Persoalannya. kerangka dan keadaan masyarakat ketika itu memberi tumpuan kepada gagasan dan ilmu berkaitan alam semesta. institusi yang namanya universitas itu merujuk kepada wacana di sekitar persoalan ‘keseluruhan.

Di sesetengah negara. sekalipun kerangkanya menekankan penyelidikan dan pembangunan (R&D). daripada segi fungsi universiti moden masih menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat Latin. universiti turut berperanan membangunkan masyarakat setempat dari segi pembangunan modal insan. biarpun dalam banyak hal tidak dicerna secara formal. Tetapi kini hampir semua kerjaya dan sektor mempunyai kemudahan dan akses pada peringkat pengajian tinggi. nilai. konsep dan peranan pengajian tinggi. institusi tersebut membangunkan . pembangunan wilayah dan sumbangan daripada segi khidmat profesional untuk peringkat kerajaan tempatan seperti yang lumrah diamalkan di Indonesia dan Sweden. adalah institusi ilmu yang tidak bergelar universiti. Aspek utilitarian memang menyerlah tetapi dipandu oleh tradisi kesarjanaan menerusi aplikasi dan percambahan ilmu. Namun demikian.PENDAHULUAN 25 tersendiri yang berkaitan dengan tahap. keagamaan dan sains fundamental. pengkomersialan. Hal ini ditanda aras menerusi penerbitan artikel dalam jurnal dan sistem kenaikan pangkat yang dilaksanakan menerusi kaedah penilaian keserakanan (peer review). tidak statik. Sebagai contoh. Dua abad lalu. Peraturan dan norma tersebut membentuk budaya sesebuah universiti serta ciri sesuatu lokasi. pengajian tinggi terhad kepada pengajian falsafah. universiti moden dibangunkan berteraskan kepada suatu peraturan dan norma yang tertentu di sesuatu lokasi yang khusus. Universiti Oxford dan Universiti Cambridge wujud sejak abad ke-12 Masihi misalnya. termasuklah sektor dan kerjaya seperti pelancongan. Selain itu. Namun. ruang lingkup kegiatan di universiti juga sentiasa berkembang. perundingan dan penerbitan. nilai dan asas ilmu masih bertahan di universiti. Dari segi institusi pula. hospitaliti dan teknologi serta penyediaan makanan.

26

INOVASI

UNIVERSITI

NILAI TINGGI

budaya ilmu yang bersifat konservatif dan mendukung nilainilai klasik, sekalipun demikian, tidak pula menolak nilainilai moden atau proses modenisasi. Budaya ilmu inilah yang membentuk norma masyarakat intelektual di Oxford dan Cambridge sehinggalah ke hari ini. Tradisi serta norma itulah juga yang membezakan kedua-dua buah universiti tersebut dengan universiti moden Britain yang lain. Sekali gus ini telah meletakkan Universiti Oxford dan Universiti Cambridge pada kedudukannya tersendiri. Universiti moden khususnya yang ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua di serata dunia mempunyai misi yang sangat utilitarian sifatnya. Di kebanyakan negara Barat, universiti sedemikian ditubuhkan untuk melatih rakyat, khususnya bekas tentera dengan kemahiran baru supaya dapat memasuki pasaran kerja. Di Amerika Syarikat misalnya, akta khusus dirangka untuk memberi laluan kepada bekas tentera menjadi mahasiswa selepas menamatkan misi ketenteraan masing-masing. Trend ini berkembang pesat dengan kepesatan ekonomi global pasca Perang Dunia Kedua. Yang ketara keperluan terhadap pengajian tinggi sesebuah negara berkait rapat dengan perkembangan pasaran kerjaya dalam sesuatu bidang. Malah nama universiti juga sering kali dikaitkan dengan pengkhususan dalam sesuatu sektor ekonomi, misalnya King Fahd University of Petroleum and Minerals, Arab Saudi (1963), Nagoya University of Commerce and Business, Jepun (1953), dan Universiti Teknologi Petronas, Malaysia (1997). Disiplin ilmu pula menjadi lebih berkembang selari dengan perkembangan sesuatu sektor ekonomi. Pada peringkat awal, perkembangan universiti sedemikian menjurus kepada pengajaran dan pembelajaran, tetapi kemudiannya berkembang dari segi pengajian siswazah dan R&D. Ini memberi peluang kepada universiti menyelesaikan

PENDAHULUAN

27

masalah semasa menerusi reka cipta teknologi canggih, sistem pemprosesan dan pengeluaran, model kewangan serta amalan pengurusan, dan seumpamanya. Dengan perkembangan tersebut, disiplin ilmu asas seperti falsafah, teologi, sejarah, ekonomi, matematik, kimia, fizik, biologi dan seumpamanya menjadi semakin tersudut dan semakin kurang mendapat sambutan dalam kalangan calon mahasiswa. Antara sebab utama ialah didasari tuntutan pasaran kerja. Sesuai dengan kefahaman serta perkembangan itulah maka falsafah, nilai, gagasan serta peranan universiti juga berubah mengikut keperluan pasaran kerja, khususnya daripada perspektif ilmu moden. Keadaan ini begitu ketara kerana nilai ilmu dalam masyarakat moden sering kali tidak kekal, dan kadangkala bertentangan dengan nilai-nilai abadi aliran keagamaan. Kenyataannya, ketika ini ilmu falsafah yang suatu ketika dahulu menjadi ‘ilmu wajib’ di universiti, sudah hilang peranan dan kepentingannya dari perspektif keperluan calon mahasiswa. Disiplin ilmu yang lebih diberi keutamaan ketika ini ialah ilmu sains dan sastera gunaan serta teknologi. Sehubungan itu, UTM telah meletakkan asas kukuh untuk perkembangannya menerusi falsafah yang mantap, iaitu:
“Hukum Allah adalah dasar kepada sains dan teknologi. Maka UTM berusaha secara menyeluruh dan bersepadu memperkembangkan kecemerlangan sains dan teknologi untuk kesejahteraan dan kemakmuran sejagat sesuai dengan kehendak-Nya.”

Falsafah UTM dirangka sedemikian rupa untuk menyerlahkan hakikat keinsanan dan komitmen terhadap budaya ilmu. ‘Hukum Allah’ memberi penegasan tentang sumber ilmu, iaitu Yang Maha Bijaksana. ‘Memperkembangkan’

28

INOVASI

UNIVERSITI

NILAI TINGGI

merupakan kerangka proses penghayatan ilmu secara menyeluruh dan bersepadu sehingga menghasilkan dinamisme dalam pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan sejagat berasaskan pemikiran saintifik. Pernyataan falsafah UTM juga menyebut tentang ‘kecemerlangan’ yang memberi implikasi jelas bahawa usaha dan tugas keilmuan dalam kerangka UTM perlu dilakukan sebaiknya, setanding dengan tanda aras global, memenuhi ciri yang inovatif, berkualiti dan bernilai tinggi.

Model Ekonomi Baru Berteraskan Inovasi
Pada masa kini, pihak kerajaan telah mengambil beberapa inisiatif dan pendekatan baru bagi meningkatkan daya saing Malaysia menerusi model ekonomi baru menjana nilai tinggi berasaskan kreativiti dan inovasi bagi menghadapi persekitaran baru ekonomi global yang semakin mencabar. Persekitaran baru tersebut juga ada kaitan dengan kemurungan ekonomi dunia dan inisiatif untuk mencari kaedah baru bagi memacu pertumbuhan ekonomi supaya setanding dengan negara maju. Persekitaran baru ini juga memberi kesempatan kepada kerajaan untuk menilai semula dan membuat penyesuaian dari segi dasar, strategi dan pendekatan. Model ekonomi baru digubal atas beberapa faktor. Pertama, model lama yang dirangka sejak lebih dua dekad lalu yang berasaskan persekitaran semasa ketika itu sudah tidak lagi mampu mencetus dan menyediakan momentum baru kepada kemajuan ekonomi negara.

urus tadbir. termasuklah Amerika Syarikat. Malaysia memerlukan strategi dan pendekatan baru untuk menangani kesan daripada iklim ekonomi dunia yang merudum bermula dengan krisis kewangan di Amerika Syarikat. korporat. Secara fitrah. Sebagai contoh. model ekonomi baru negara maju mengalami perubahan daripada industri konvensional kepada industri lestari. komuniti akademik.PENDAHULUAN 29 Kedua. ini adalah kesempatan terbaik untuk kita melakukan anjakan paradigma dan menjadi pemangkin untuk terus maju dan berdaya saing. Kreativiti dan inovasi itu telah menjana nilai tinggi dan memberi kebaikan kepada para pengguna. Ketika ini banyak negara maju – khususnya dalam kalangan pemain utama ekonomi termasuklah penggubal dasar. Dari segi pembangunan dasar. Singapura dan Jepun menyebabkan pengurangan secara mendadak dalam eksport barangan dan penyediaan perkhidmatan. Kita juga perlu faham dan menerima hakikat bahawa perkembangan teknologi berasaskan kreativiti dan inovasi ketika ini hampir semuanya menjurus kepada pendekatan futuristik dan holistik. malah terhadap sektor berkaitan secara sepadu dan holistik. Persoalan kritikal yang perlu dirungkai segera ialah tentang bentuk kreativiti dan inovasi yang perlu dimajukan untuk membentuk ekonomi model baru. pengurangan dan penguncupan ekonomi itu mendatangkan musibah. tidak semua krisis. sehinggalah pengguna – sudah melakukan anjakan paradigma untuk menjana nilai tinggi daripada kreativiti dan inovasi menggunakan paradigma baru. Ketiga. Natijahnya. banyak negara rakan niaga utama kita mengalami pertumbuhan negatif. Anjakan itu dilakukan bukan saja terhadap jenis dan bentuk industri atau perkhidmatan. Pasti ada hikmahnya. industri automotif ‘kenderaan hijau’ semakin popular .

tetapi kini bilangan IPT tempatan berjumlah 63 buah.007 orang pada tahun 2000 kepada 34. Model baru itu adalah langkah strategik dan kritikal untuk mengekalkan momentum mesra pasaran yang sekali gus boleh mencipta sumber pertumbuhan baru.359 orang pada tahun . terdapat hanya enam buah institusi berstatus universiti di Malaysia (UTM. UM. USM. Dalam konteks inovasi. Sebagai sebuah negara yang pesat membangun. selain mesra alam.436 orang pada tahun 2005 dan dijangka melonjak kepada 111. kerana harganya jauh lebih murah apabila dihasilkan secara pukal. terbukti lebih menjimatkan dari segi penggunaan bahan api. Contoh lain.550 orang pada tahun 2010 di universiti awam sahaja. ‘kenderaan hijau’ di Amerika Syarikat (AS) mampu mengurangkan 30 peratus penggunaan bahan api dalam negara dengan penjimatan AS$45 bilion setahun. Perkembangan pengajian tinggi mula berkembang pesat pada tahun-tahun 70-an. Ini merupakan contoh penjanaan nilai tinggi menerusi kreativiti dan inovasi baru yang diperlukan untuk membolehkan Malaysia membangunkan model ekonomi baru. Malaysia telah memberi tumpuan kepada perkembangan pendidikan sejak awal merdeka. Kreativiti dan inovasi berkait rapat dengan tahap pendidikan seseorang dan sesebuah masyarakat. dan ITM). pengajian peringkat lanjutan begitu kritikal untuk menyediakan iklim intelektual dan ekosistem inovasi peringkat tinggi. UKM. UPM.30 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI penggunaannya ketika ini. Peningkatan ketara juga ditunjukkan dalam perkembangan universiti tempatan. Pada tahun 1975. Jumlah mahasiswa peringkat sarjana meningkat dari 24. Hal sama turut ketara pada peringkat pengajian ijazah PhD dari 3. Malaysia harus bersedia untuk menangani perubahan berkenaan dengan mengetengahkan model ekonomi baru melalui penjanaan nilai tinggi berasaskan kreativiti dan inovasi lestari.

. Menerusi Iskandar Malaysia UTM Research Centre (IMREC) UTM akan mencari peluang dan peranan dari pelbagai bidang yang berkaitan dengan kepakaran staf UTM. termasuklah pembangunan modal insan. perancangan bandar dan kerangka urus tadbir korporat. Selain termasuk dalam salah satu bidang utama Iskandar Malaysia.410 orang pada tahun 2010. dijangka melonjak kepada 21. dan turun ke tangga ke-24 pada tahun 2009. Selain itu. Malaysia menduduki tangga ke-10 dari segi perundangan untuk memudahkan urusan perniagaan. bilangan paten dan jumlah pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D). pembangunan dan inovasi secara lebih terancang.PENDAHULUAN 31 2000 kepada 6.742 orang pada tahun 2005. iaitu kemudahan pendidikan. Namun demikian. UTM dijangka akan diberi peranan lebih menyerlah untuk membantu negara menjayakan model inovasi dalam konteks Pembangunan Wilayah Iskandar Malaysia. UTM juga menyediakan prasarana penyelidikan. Di samping itu. Dari segi keupayaan inovasi. petunjuk indeks inovasi digunakan dengan meluas di samping indeks kesediaan teknologi. Indeks inovasi pada tahun 2007 mencatatkan Malaysia berada di tangga ke-21. Data tersebut menunjukkan keupayaan Malaysia dari segi modal insan untuk menjadikan kreativiti dan inovasi sebagai teras pembangunan model ekonomi baru. Kedudukan Malaysia di tangga keempat dalam kalangan 57 negara dari segi kos modal menggalakkan pembangunan perniagaan. Malaysia masih belum tersenarai dalam kalangan 25 negara teratas daripada segi pelaburan dalam R&D dan jumlah pendaftaran paten. Malaysia berjaya menduduki tangga yang berdaya saing daripada segi petunjuk berkaitan dengan inovasi agensi awam. Walau bagaimanapun.

Mahathir Mohamad mulai tahun 1981. Rancangan pembangunan lima tahun telah dilakar untuk membangunkan negara. Dasar pembangunan negara digubal dan dilaksanakan mengikut kepentingan rakyat dan kemampuan negara. telah memacu perubahan dan transformasi Malaysia . Usaha pembangunan paling drastik diupayakan di bawah kepimpinan Tun Abdul Razak Hussein. tahap dan saiz pertumbuhan ekonomi negara tidak begitu besar berbanding masa kini. kerana ekonomi negara ketika itu adalah berasaskan kegiatan pertanian dan hasil sumber asli. Dasar Ekonomi Baru digubal sedemikian rupa untuk memastikan setiap kaum dan wilayah menikmati kemajuan pembangunan yang akhirnya mewujudkan kestabilan politik. Ketika zaman kepimpinan Tunku Abdul Rahman. Program pembangunan yang berasaskan perindustrian telah diasaskan pada zaman pemerintahan Tun Hussein Onn.32 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI 1Malaysia: Rakyat Didahulukan. syarikatsyarikat gergasi Britain masih mendominasi kegiatan ekonomi yang strategik. kerajaan memang telah meletakkan kepentingan rakyat dan negara sebagai suatu keutamaan. sepertimana yang diharapkan oleh rakyat. Rumusannya. tahun-tahun selepas kemerdekaan menyaksikan komitmen kerajaan – sekalipun berdepan dengan pelbagai kekangan dan cabaran – berusaha melaksanakan tanggungjawab untuk mengisi agenda negara merdeka dan berdaulat. Kepimpinan Tun Dr. ekonomi dan sosial. khususnya mengambil peluang dari kemajuan ekonomi Jepun. Peristiwa getir 13 Mei 1969 dalam sejarah Malaysia menjadi pemangkin memacu program pembangunan untuk kepentingan rakyat keseluruhannya. Pencapaian Diutamakan Sejak negara mencapai kemerdekaan. Tambahan pula.

berteraskan beberapa nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. program pembangunan wilayah serta memperkukuhkan hubungan sosial dalam kalangan rakyat yang lebih akrab berdasarkan program Islam Hadhari. Pelbagai prasarana dibangunkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dato’ Sri Mohd Najib Razak telah meneruskan dasar pembangunan negara secara lebih holistik menerusi gagasan kepimpinan yang bertemakan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan. Gagasan Wawasan 2020 telah dilancarkan pada tahun 1991 untuk mewujudkan pembentukan bangsa Malaysia yang bersatu padu.PENDAHULUAN 33 ke arah pembentukan sebuah sistem ekonomi berasaskan perindustrian moden. 1Malaysia digagaskan sebagai formula untuk memastikan aspirasi negara dan Wawasan 2020 tercapai. 1Malaysia adalah satu gagasan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. malah sebaliknya merupakan pelengkap kepada pendekatan sedia ada untuk mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan rakyat bagi menjamin kestabilan. maju dan membangun mengikut acuan sendiri. Dalam melaksana dan menjayakan gagasan 1Malaysia. 1Malaysia bukanlah dasar baru yang terpisah dari dasar-dasar kerajaan sebelum ini. Kepimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi mulai tahun 2003 telah memberi penekanan kepada sistem penyampaian kerajaan yang telus dan berintegriti. Dengan ertikata lain. ke arah mencapai kemajuan ekonomi bernilai lebih tinggi bagi rakyat Malaysia. iaitu (a) teras perpaduan dan (b) nilai aspirasi gagasan 1Malaysia. Pencapaian Diutamakan. dua aspek utama dijadikan teras kemajuan. Teras perpaduan adalah komponen asas yang menguatkan lagi . teknologi maju dan teknologi maklumat. Secara idealnya. Setelah mengambil alih pucuk pemerintahan negara pada bulan Mac 2009.

Di bawah NKRA ini. memerangi rasuah. memerangi kadar jenayah. Dalam hal ini. Nilai aspirasi tersebut perlu dihayati setiap warga dengan matlamat melahirkan warga Malaysia yang berdaya maju dan mampu bersaing dalam persekitaran global yang seterusnya membantu melonjakkan kedudukan ekonomi negara ke tahap yang lebih kukuh dan mantap. UTM sejak awal penubuhannya telah memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan lebih 125. Hakikatnya. khususnya UTM wajar memainkan peranan dan menempatkan diri dalam arus perdana gagasan 1Malaysia. tumpuan selain merealisasikan hasrat memperkasakan prasarana luar bandar dan pendalaman. Bagi memacu dan merealisasikan dua aspek ini kerajaan merangka Inisiatif Transformasi Negara melalui pendekatan enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). Graduan UTM ketika ini berkhidmat dalam pelbagai organisasi – kerajaan dan swasta – yang turut sama menyumbang bakti kepada kemajuan negara. saya berpendapat bahawa pusat pengajian tinggi. menambah baik pengangkutan awam.34 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat pelbagai kaum serta didukungi oleh nilai murni yang seharusnya mendasari cara hidup rakyat Malaysia.000 graduan dalam pelbagai bidang sains dan kejuruteraan. dan meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah. Tidak salah jika disebutkan bahawa rakyat mahukan pendidikan tinggi yang berkualiti tinggi. . Aspek kedua ialah menerapkan nilai aspirasi dalam gagasan 1Malaysia untuk mewujudkan ciri-ciri masyarakat progresif dan dinamik yang memacu negara ke arah mencapai status negara maju. kerajaan juga berhasrat meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Kita juga perlu memahami apa yang diharap dan dimahukan oleh rakyat.

budaya ketepatan. kebijaksanaan. bersatu padu. berdaya saing dan berprestasi tinggi. Pencapaian Diutamakan Budaya Berprestasi Tinggi Integriti Kebijaksanaan Budaya Ketepatan Rajah 1 Nilai Aspirasi Nasional dalam Gagasan 1Malaysia ‘Budaya ilmu’ sudah menjadi mantera UTM dan saya harap akan sebati dengan identiti warga UTM. budaya berprestasi tinggi. Ketua Pustakawan. Pengarah dan Profesor UTM – sering kali memperkata dan menyentuh tentang kepentingan dan penghayatan budaya ilmu. Pendaftar. berfikiran terbuka. Ini penting kerana sesebuah negara hanya akan maju dan berjaya apabila wujudnya ekosistem intelektual yang mantap yang . kesetiaan dan ketabahan. Saya optimis bahawa usaha kita untuk memacu kecemerlangan di UTM juga memberi impak besar kepada usaha untuk memartabatkan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum yang aman. integriti. berpendidikan tinggi. minda kelas pertama. Dekan. Budaya Ilmu Ketabahan Budaya Inovasi Kesetiaan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan. budaya inovasi.PENDAHULUAN 35 Rajah 1 menunjukkan lapan nilai aspirasi yang menjadi asas untuk merealisasikan gagasan 1Malaysia iaitu budaya ilmu. maju. Ucapan saya selaku Naib Canselor – begitu juga dengan Timbalan Naib Canselor.

’ Kebijaksanaan membolehkan seseorang menilai sesuatu bukan sahaja antara buruk dengan baik.36 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI membolehkan warganya sentiasa mempelajari. ‘Budaya ketepatan’ pula merujuk kepada pengurusan dan adab masa. ‘Budaya berprestasi tinggi’ merupakan sifat yang boleh memastikan setiap perkara dan setiap tugas yang dilakukan mencapai tahap yang terbaik. berani mencari penyelesaian baru dalam menangani pelbagai permasalahan menggunakan kaedah baru yang inovatif dan sentiasa bersedia dan berani untuk menjadi perintis dalam setiap bidang yang diterokai. bahkan antara yang terbaik. maka kita perlu mengamalkan budaya ketepatan dalam seluruh urusan. kita seharusnya mendalami ilmu bagi membolehkan kita mencapai tahap kebijaksanaan yang sangat diperlukan khususnya apabila berhadapan dengan sebarang masalah dan cabaran. menguasai. Tahap tertinggi pencapaian ilmu ialah hikmah atau ‘kebijaksanaan. Untuk maju. Kita mesti berani berubah untuk kebaikan. Rakyat Malaysia perlu dikenali sebagai individu yang mampu menjadi pemimpin dalam bidang kerjaya masing-masing. Budaya ilmu merupakan natijah daripada pemahaman dan penghayatan ilmu setulusnya. ‘Budaya inovasi’ merujuk kepada kesediaan kita untuk mencuba perkara baru dan berinovasi dalam apa jua lapangan yang kita ceburi. menghayati dan memburu ilmu pengetahuan. Budaya ilmu bukan sekadar gagasan dan idealisme muluk. termasuklah tempoh pengajian dan ketepatan menyiapkan sesuatu tugas. Sikap sambil lewa dan ‘acuh tak acuh’ tidak boleh sama sekali membenih biak dan wujud dalam masyarakat yang berdaya maju. Kita . Kecemerlangan sesebuah universiti (dan bangsa) tidak akan tercapai jika tidak diasaskan kepada pembinaan budaya ilmu yang bersepadu dan jitu. Sebagai rakyat dalam sebuah negara yang berhasrat mencapai status negara maju.

mereka melakukan perubahan. sumber dan petugas yang terhad. Mereka mendorong dan merangsang orang lain untuk mengikuti arah tersebut dan mereka bersama dengan orang lain. masa. “pemimpin mengemukakan wawasan masa depan dan menentukan strategi untuk mencapainya. ‘Integriti’ pula berkait rapat dengan amanah. bersih.” Strategi berkait rapat dengan pemilihan dan penilaian terhadap pelbagai alternatif untuk mencapai sesuatu matlamat atau objektif sesebuah organisasi. mahu disegani kerana menepati waktu berurusan dan mahu dicontohi kerana mengutamakan kecekapan dalam melaksanakan semua tugas dan kewajipan. Biasanya strategi menggunakan kaedah. Selain itu.PENDAHULUAN STRATEGI 37 mahu dikenali dengan budaya ketepatan. ironisnya mempunyai sasaran . Integriti juga akan menyerlah dan menjulang citra dan reputasi bangsa dan negara. nilai ‘ketabahan’ dan ‘kesetiaan’ juga penting untuk membolehkan Malaysia menjadi negara maju dengan warga yang sentiasa sedia untuk berbakti dan berkorban demi negara yang tercinta. STRATEGI Menurut tokoh terkemuka bidang kepimpinan dan perubahan organisasi dari Harvard Business School. cekap. bertanggungjawab dan kesetiaan. John Kotter (lahir 1947). pendekatan. berkorban untuk itu. kemudian disegani dan dihormati oleh semua pihak. Warga Malaysia perlu memiliki integriti yang tinggi dalam melaksanakan sebarang tugas bagi mengutuhkan lagi urus tadbir. sistem pengurusan dan kecekapan.

Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kekukuhan strategi yang hendak dilaksanakan. Penerbitan.38 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI menggunung tinggi. Lampiran 2 dan 3 adalah BSC dan pencapaian sasaran KPI 2009 dan indeks prestasi utama UTM berdasarkan BSC 2010. dan Kewangan. bisnes utama organisasi. Ranking Universiti Ranking universiti merupakan salah satu instrumen terkini untuk menanda aras dan bersaing di peringkat global. dan kebelakangan ini turut dijalankan menerusi webometrics yang mempunyai dan memberikan impak besar kepada reputasi dan penjanaan nilai tinggi dalam sistem pengajian tinggi. Ranking universiti dunia THE-QS menggunakan enam kriteria berikut: . UTM mensasarkan strategi yang telah dirangkumkan untuk menghadapi lima faktor dalaman dan persekitaran seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Ranking universiti. Penjenamaan. Ranking universiti dunia dijalankan oleh THE-QS sejak lima tahun lalu. Menerusi sesi perbincangan strategik yang diadakan pada 9 hingga 11 Disember 2009 di Desaru. Sehubungan itu. budaya organisasi dan persekitaran dalam dan luaran yang menyokongnya. kepakaran dan bilangan staf. pembentukan strategi berkait rapat dengan organizational enviromental scanning dengan melihat kepada keupayaan organisasi. Mahasiswa.

PENDAHULUAN 39 (a) (b) (c) (d) (e) (f) Penilaian keserakanan (40 peratus). iaitu budaya berprestasi tinggi. Citation staf (20 peratus). nisbah staf kepada mahasiswa perlu ditangani segera. Namun demikian.3 antara staf akademik dengan mahasiswa ijazah pertama. dan Mahasiswa antarabangsa (5 peratus). Jadual 6 menunjukkan bahawa untuk menjadi universiti yang lebih baik dan berprestij. Dengan demikian. ranking THE-QS juga merupakan kaedah paling mudah untuk penjenamaan peringkat global. Ini selari dengan nilai aspirasi yang terkandung dalan konsep 1Malaysia. Nisbah semasa UTM ialah 1 : 10. sekali gus memperteguhkan lagi kekuatan sedia ada. Jika ditanggapi secara positif. Staf antarabangsa (5 peratus). Bagi . Kita akui dan menerima hakikat bahawa kedudukan UTM dalam ranking tersebut masih jauh di bawah. Selain itu. Sekurang-kurangnya kita sudah tersenarai dalam kalangan ‘THE-QS teratas 500’ sebagaimana ‘Fortune 500’ untuk organisasi korporat. kita dapat melihat dengan jelas tentang ‘kekuatan’ dan ‘kelemahan’ UTM berbanding beberapa universiti ternama sepertimana diperincikan Jadual 6. Penilaian majikan (10 peratus). Kita juga boleh mempergiatkan usaha untuk memperbaiki kelemahan utama berbanding universiti lain.18. membolehkan UTM menjadi lebih kompetitif dari segi penyediaan perkhidmatan pengajian tinggi untuk bersaing dengan universiti ternama dan memacu pencapaian akademik yang bercitra dan bereputasi standard global. berbanding Universiti Harvard dengan nisbah 1 : 2. Nisbah staf dengan mahasiswa (20 peratus). maka ranking universiti dunia membolehkan UTM mengenalpasti kelemahan dan kekuatan berasaskan penanda aras global.

25 1200 80 100 74 100 84 100 400 1600 Universiti Harvard .76 885 60 40 83 95 80 96 1 : 9.3 926 42 0 81 47 100 316 184 505 179 369 Nisbah Skor Skor Kedudukan Staf: Staf Penilaian Citation/ 2009 Mahasiswa PhD Keserakanan Staf Skor MOU/ Employability kerjasama INOVASI UTM UKM Universitas Gadjah Mada UNIVERSITI Universiti Hong Kong Universiti Tohoku Institut Teknologi Tokyo NILAI TINGGI Universiti Osaka Universiti Nasional Australia 17 1 1 : 2.40 Jadual 6 Perbandingan Kedudukan UTM berbanding Universiti Lain dalam THE-QS 2009 Universiti 320 291 250 124 97 55 43 1 : 3.18 3600 1 : 6.36 1500 44 0 70 1 : 10.33 1121 70 80 68 1 : 3.70 2498 76 1 : 3.09 954 46 0 98 1 : 9.13 2958 73 58 1 : 7.

Dalam konteks THE-QS. prosedur dan amalan universiti berkenaan supaya dapat dimanfaatkan.PENDAHULUAN STRATEGI 41 mendekati nisbah angka tersebut kita memerlukan tindakan strategik. Penilaian majikan. caranya sama ada menambah bilangan staf akademik atau mengurangkan mahasiswa ijazah pertama. prosedur. amalan dan standard yang dilaksanakan dalam lima kategori ranking teratas (biasanya tidak banyak perubahan kedudukan universiti dalam kelompok ini) sebagai panduan untuk UTM menapak maju. staf antarabangsa dan mahasiswa antarabangsa juga penting tetapi tidak banyak variasi antara . UTM perlu mengkaji dasar. Pada hemat saya. Data ranking ini membolehkan kita mengkaji tentang dasar. skor yang diperolehi mempunyai kekuatan tersendiri. Menerusi data ranking tersebut. (b) penilaian keserakanan dan (c) citation. Universitas Gadjah Mada (46). Perbezaan ketara hanya dari segi citation dan penilaian keserakanan. kita juga dapat melihat skor penilaian keserakanan (peer review) dengan kedudukan UTM (42) lebih rendah berbanding UKM (44). iaitu (a) nisbah staf dengan mahasiswa. Sementara universiti pada ranking 101 hingga 300 mempunyai variasi dalam tiga kriteria utama. Sebagai contoh. Universiti Tohoku (73) dan Universiti Harvard (100)(Lihat Jadual 7). universiti dalam tiga kategori ranking teratas 100 mempunyai kesemua enam kriteria tersebut. iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Ranking Teratas (top) 20 Ranking 21–50 Ranking 51–100 Ranking 101–200 Ranking 201–300 Kelima-lima kategori ini mempunyai kriteria tersendiri yang mudah untuk kita bezakan. Universiti Hong Kong (60).

Dalam konteks UTM.8 >61. Osaka Rujukan Warwick. Tetapi hasilnya dijangka agak lambat dan sukar untuk menyaingi universiti teratas 100 dalam tempoh tiga tahun akan datang. Imperial. Selain dapat mengetahui tahap pencapaian UTM berbanding universiti ternama dunia.8 >53. NUS. Queensland. penjenamaan dan pemasaran.6 Kedudukan UTM 320.3 78. MIT Rujukan Kyoto. skor 56. pelbagai inisiatif telah dimulakan untuk meningkatkan penilaian keserakanan dan citation.8 universiti dalam kelompok teratas 101 – 300 atau kategori empat dan lima teratas. Nottingham. skor 39. Perlu juga dijelaskan bahawa pihak pentadbiran dan Lembaga Pengarah UTM telah bersetuju untuk terlibat secara lebih proaktif dalam ranking universiti dunia THE-QS pada tahun 2010.2 Catatan Rujukan Cambridge. skor 42 Kedudukan UPM 345. skor 42.5 Kedudukan USM 314. Menerusi petunjuk dalam ranking universiti dunia itu juga membolehkan kita menanda aras dan bersaing dengan universiti tempatan dan universiti di rantau Asia Pasifik.42 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Jadual 7 Penanda Aras UTM dalam Ranking Universiti Dunia Kategori ranking Teratas (top) 20 21–50 51–100 101–200 201–300 301–350 Skor diperlukan 89. Pilihan yang ada untuk UTM hanya memaksimumkan nisbah antara staf dengan mahasiswa dan penilaian majikan yang memberi impak segera.6 >44 >39. Nagoya Kedudukan UM 180. skor 44. Ini akan memudahkan kita untuk menjayakan transformasi yang .5 Kedudukan UKM 291. kita juga dapat menggunakan ranking tersebut untuk tujuan penambahbaikan. khususnya untuk mendapatkan staf dan mahasiswa pascasiswazah antarabangsa.

khidmat maklumat UTM. endowmen (RM10 juta) • Imej UTM sebagai graduate schools • Penjenamaan impak tinggi • Penamaan semula fakulti dan pusat • Terlibat dalam aktiviti anjuran universiti tersohor • Tambah bilangan mahasiswa antarabangsa (4000) • Tambah bilangan mahasiswa pascasiswazah (40%) • Kurangkan bilangan program dan enrolmen sarjana muda • Gabung jabatan dan unit • Penempatan semula staf . pada Jun 2010) • Profesor pelawat • Galak staf berusia (200) lebih 45 tahun buat • Pertukaran staf PhD separuh masa dan mahasiswa 100) • Tambah bilangan staf UTM dalam jawatankuasa antarabangsa (100. khidmat maklumat graduan. 2010) • Anjur seminar bersama universiti ternama di ASEAN (10) • Mahasiswa terlibat • Nisbah staf dengan program mahasiswa kepada 1 : pengantara7 (Disember 2010) bangsaan (5000.PENDAHULUAN STRATEGI 43 Jadual 8 Pelan Tindakan Strategik untuk Ranking UTM 2010 Penilaian Keserakanan Profil Fakulti Penilaian Majikan • Hubungan strategik • Tambah staf PhD • Kerjasama dengan majikan (50%) dengan 50 utama (500 • Tambah bilangan staf universiti syarikat) PhD antarabangsa ternama (100. Dis. • Memperbaiki skor Disember 2010) kepuasan mahasiswa (>80%) • Tambah bilangan citation bagi setiap staf (3000) • Tambah bilangan artikel dalam jurnal berindeks (3000) • Tambah bilangan mahasiswa jalani latihan industri di syarikat antarabangsa (300) • Kerjasama strategik dengan industri utama (20) • Menggunakan kajian kes Harvard Business School dalam semua program akademik sesi 2010/11 • Hubungan Alumni: khidmat PSZ.

(c) Menggalakkan staf yang berusia melebihi 45 tahun menyambung pengajian secara separuh masa peringkat PhD sebagai komponen penyelidikan dalam SKT (70% masa penyelidikan : 30% pengajaran). ke arah menjadi Universiti Penyelidikan dan institusi ilmu terulung di negara ini. (b) Menggalak dan membantu staf antarabangsa yang berminat mendapatkan status Penduduk Tetap (PR) sebagai susulan yang diumumkan dalam bajet 2010 oleh YAB Perdana Menteri. Saya mengharapkan seluruh staf dan mahasiswa memahami objektif UTM dan memberikan sepenuh komitmen dan kerjasama bagi membolehkan UTM bergerak pantas mencapai sasaran yang ditetapkan. Antara inisiatif utama yang akan diberikan tumpuan ialah menyediakan ekosistem yang sesuai untuk menarik dan mengekalkan staf kompeten berkelayakan PhD: (a) Melantik 100 orang staf antarabangsa berkelayakan PhD sebelum berakhir Jun 2010. iaitu (a) penilaian keserakanan. pengurusan universiti telah menggariskan beberapa tindakan strategik berdasarkan kepada tiga perkara. Mahasiswa Mahasiswa adalah penerima khidmat utama UTM secara langsung. Untuk tujuan mendapat ranking universiti yang lebih baik. Dalam konteks pengajian tinggi moden.44 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI kita mulakan sejak tahun 2009. (b) profil fakulti. tumpuan . dan (c) penilaian majikan. seperti diperincikan Jadual 8 dalam halaman 43.

Sehubungan itu. Ini kerana ‘kepuasan’ mahasiswa mempunyai kaitan rapat dengan pola pemikiran. Namun demikian. pendedahan penyelidikan dan inovasi kepada seluruh mahasiswa. minda dan gaya hidup mereka. malah menjadi ‘duta UTM’ apabila menceburi pelbagai lapangan dan organisasi selepas tamat pengajian. pembelajaran. ‘Berpuas hati’ adalah satu frasa yang subjektif dan boleh memberikan makna dan tanggapan yang berbeza antara individu. Ini bertujuan bagi membolehkan program perdana peringkat sarjana muda terus dimantapkan menerusi pengambilan mahasiswa . Oleh itu. “pengguna yang berpuas hati adalah strategi perniagaan terbaik. mahasiswa UTM terbahagi dua. penekanan dan tumpuan perlu diberikan untuk memastikan mahasiswa UTM bukan sahaja mendapat perkhidmatan pengajian tinggi yang terbaik. strategi yang dirangka untuk program perdana ialah differentiation dan value creation. Menurut Michael Laboeuf (1942-). outreach dan penjanaan pendapatan meletakkan program pesisir dan eksekutif sebagai keutamaan. kita perlu sentiasa mengikuti perkembangan mahasiswa. iaitu (a) mahasiswa program perdana. Bagaimanapun. minda dan gaya hidup yang sering kali terungkap dalam konteks social networking dan internet tanpa wayar atau kemudahan wi-fi. Dari segi reputasi dan jaminan kualiti. dan (b) mahasiswa program pesisir dan eksekutif.PENDAHULUAN STRATEGI 45 aktiviti pembelajaran ialah mahasiswa.” Dalam konteks pengajian tinggi. bahkan ke tahap empati tutur kata – klise (cliche). pengajaran. jargon dan gaya fikir mereka bagi membolehkan kita benar-benar memahami rentak dan pola pemikiran. dari segi tanggungjawab sosial. kita perlu melakukan yang terbaik dalam menyediakan ekosistem intelektual. Dari segi pengurusan. program perdana – sama ada ijazah sarjana muda atau pascasiswazah – mempunyai kepentingan strategik untuk dimantapkan.

strategi differentiation ialah dari segi format baru tesis menggunakan kumpulan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal berimpak tinggi. Untuk program perdana pascasiswazah.46 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI cemerlang. ekosistem intelektual di UTM juga perlu diberi perhatian. program akademik yang diakreditasi agensi antarabangsa. pendedahan kepada kajian kes yang disediakan oleh Harvard Business School. pedagogi lebih inovatif. Selain itu. tempoh tamat pengajian kedoktoran genap tiga tahun (sebagaimana amalan semua universiti di Jepun selari dengan budaya ketepatan yang merupakan salah satu nilai aspirasi 1Malaysia) dan peluang mengikuti pengajian sekurang-kurangnya satu semester di universiti luar negara yang berkerjasama dengan UTM. pendaftaran hak cipta dan peluang untuk memulakan syarikat hiliran menggunakan kerangka UTM-SRI International selepas tamat pengajian. peluang untuk diselia dan menulis artikel bersama profesor pelawat dari universiti ternama. Selain strategi. peluang mengikuti Program Global Outreach. Antara komponen ekosistem intelektual tersebut ialah . Ini penting khususnya dari segi penyediaan iklim yang sesuai untuk membolehkan strategi differentiation dan value creation dilaksanakan dengan lancar dan jaya. peluang mengikuti Program Saintis Cemerlang dan peluang untuk memulakan syarikat hiliran (spin-off) apabila tamat pengajian menggunakan kerangka UTM-MTDC. Pelaksanaan langkah ini membolehkan mahasiswa diberikan pendedahan secara praktikal dalam pasukan kerja yang dianggotai pelbagai latar belakang keilmuan. Dekan Prasiswazah akan merangka mekanisme untuk membolehkan projek tahun akhir sarjana muda diadakan secara berkumpulan melibatkan mahasiswa dari pelbagai disiplin ilmu dan fakulti. Strategi value creation pula melibatkan penerbitan artikel dalam jurnal berimpak tinggi. pengalaman dan pola pemikiran.

897 15.000 9.000 10. Untuk tujuan tersebut.850 6.291 3.886 3.456 14.432 8. budaya ketepatan.348 M 17. kebijaksanaan.792 14. iaitu budaya ilmu.823 3.004 2.245 13.942 4.000 11. Jadual 9 Bilangan Mahasiswa di peringkat Sarjana Muda dan Pascasiswazah di UTM Tahun 1984 1985 M 1990 M 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sarjana Muda 3. budaya inovasi. kesetiaan dan ketabahan.109 14.PENDAHULUAN STRATEGI 47 bilangan dan peratus mahasiswa peringkat pascasiswazah program perdana yang bersesuaian untuk menyediakan perkhidmatan dan kemudahan terbaik dengan kos terkawal. Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan (SPACE) dan Unit Program .895 15.000 Pada masa sama. strategi perluasan (expansion) diperlukan untuk memastikan program pesisir dan eksekutif terus berkembang menggunakan full cost recovery business model dan penjanaan keuntungan bagi membolehkan UTM menampung pelbagai keperluan kewangan dalam pelbagai aspek.500 10. Kuantiti yang sesuai juga memudahkan proses adaptasi nilai aspirasi 1Malaysia disuburkan.000 Pascasiswazah 2 3 M 175 M 3.857 M 5. integriti. budaya berprestasi tinggi. Jadual 9 menunjukkan bilangan mahasiswa program perdana di UTM sejak tahun 1984 dan unjuran sehingga tahun 2012.

000 orang mahasiswa UTM bagi mengikuti Program Global Outreach sepanjang tahun 2010. . dan memperluaskan lagi skim ‘mahasiswa berkerja’ dan ‘pembantu pengajaran’ (teaching assistantship) bagi menampung keperluan dari segi penyediaan pelbagai kemudahan dalam kampus. (c) Mengurus dan membiayai sebahagian kos penghantaran 5. Sementara UPPK akan diberi wajah baru. memperkemas. (b) Menyediakan kemudahan penginapan berkualiti tinggi kepada mahasiswa yang memerlukan.48 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Pengurusan Kerjasama (UPPK) akan distruktur semula. penjenamaan baru dan diperteguhkan dengan staf akademik tetap untuk memastikan program pesisir UTM menjadi program yang terbaik di negara ini. maka beberapa inisiatif berkaitan mahasiswa akan dimulakan pada tahun 2010. seperti berikut: (a) Meningkatkan kemudahan jalur lebar perkhidmatan internet UTM daripada 167 Mbps kepada 400 Mbps. (d) Menyedia. (e) Menyediakan skim ‘research assistantship’ kepada mahasiswa cemerlang peringkat sarjana muda ketika musim percutian sebagai persediaan menyambung pengajian di peringkat pascasiswazah. sesuai dengan keperluan dan kemampuan kewangan masing-masing menerusi pakej inisiatif kewangan swasta (PFI). dan setara dengan universiti dalam ranking terbaik dunia. SPACE akan diperkukuhkan dengan staf akademik tetap yang berperanan untuk berkerja sepenuh masa (bukan lagi separuh atau senggang masa) bagi menyediakan perkhidmatan pengajian tinggi lebih berkualiti. Bagi membolehkan UTM mempunyai kelebihan bersaing dengan IPT tempatan lain.

misi dan visi yang jelas bersifat tawhidik dan membangunkan kualiti keinsanan menerusi kreativiti.” Pada awal tahun 2009 – dan sesuai dengan model ekonomi baru yang diperkenalkan oleh kepimpinan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Razak yang berteraskan pembangunan ekonomi baru berasaskan nilai tinggi menerusi kreativiti dan inovasi. kesetiaan dan ketabahan. penjenamaan juga memberi kesan besar kepada keyakinan umum dan stakeholders terhadap keupayaan staf akademik bagi membuka ruang lebih luas untuk aktiviti penyelidikan dan inovasi. UTM juga sedang berusaha untuk menjadi . Selain itu. budaya berprestasi tinggi. dan budaya inovasi yang menjadi sebahagian nilai aspirasi 1Malaysia – maka tagline UTM telah disesuaikan menjadi “Menjana Minda Kreatif dan Inovatif” (Inspiring Creative and Innovative Minds). UTM menggunakan tagline sebagai Universiti Penemuan (Discovery University). Pada akhir tahun 1990-an. Penjenamaan juga memberi kesan kepada penerimaan umum dan pihak majikan terhadap alumni UTM. integriti. reputasi dan peranan UTM dapat difahami umum. warga UTM menghayati dan menyerlahkan budaya ilmu. Menerusi penjenamaan intrinsik. budaya inovasi.PENDAHULUAN STRATEGI 49 Penjenamaan Penjenamaan adalah salah satu keutamaan UTM untuk memastikan imej. penjenamaan UTM diwarnai dengan falsafah. kebijaksanaan. Secara lebih spesifik. Sejak sekian lama. budaya ketepatan. Kemudian tagline UTM dimantapkan lagi pada tahun 2003 dengan “Universiti Perdana Malaysia dalam Kejuruteraan dan Teknologi. misi dan visi tersebut dijalin bagi menyediakan ekosistem intelektual yang menggalakkan aktiviti keilmuan berasaskan kreativiti dan inovasi dalam bidang sains dan teknologi.

kreativiti dan inovasi turut melibatkan penjanaan dan perkembangan keilmuan yang membantu – pada perkiraan akhirnya – menjana pertumbuhan ekonomi. invention dan innovation. Dalam konteks UTM. sekali gus cuba sedikit sebanyak menangkis tanggapan bahawa universiti tidak subur untuk kreativiti dan inovasi. tagline tersebut juga bertujuan untuk menyediakan kerangka minda transformatif.50 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Universiti Penyelidikan Inovatif. inisiatif turut dilakukan untuk menggunakan pendekatan reverse engineering menerusi konsep ‘4I’. improvement. berbeza dengan empat buah Universiti Penyelidikan sedia ada. misalnya menerusi graduan yang mesra inovasi dan penubuhan syarikat hiliran (spin-off). Selain itu. Bahkan. Dalam konteks UTM. budaya inovasi yang dihasratkan ini tidak hanya terhad kepada reka cipta dan R&D dalam bidang teknikal dan saintifik semata-mata. . UTM menggunakan complement strategy terhadap inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. budaya inovasi perlu dihayati dalam setiap aspek kehidupan individu dan warga UTM tanpa mengira jawatan dan skim perkhidmatan. Proses inovasi di UTM juga melibatkan penstrukturan semula unit dan program akademik serta R&D merentas dan membabitkan seluruh warga UTM. Selain menghasilkan graduan yang inovatif. Menerusi penjenamaan. kita berusaha untuk menjadi pemangkin utama budaya inovasi dalam kalangan warga kampus di Malaysia. UTM juga akan terus menjadi penyumbang utama kepada penjanaan hak cipta dan penghasilan syarikat hiliran yang menjana kekayaan negara serta menyediakan peluang pekerjaan sektor nilai tinggi dalam rantaian ekonomi model baru. Pada masa yang sama. iaitu imitation. Dari segi inovasi dalam R&D.

Richard Feynman. kedudukan dan wang ringgit. kemahiran teknikal dan prosedur. kreativiti merujuk kepada usaha secara sedar menghasilkan idea. teori. iaitu: (a) Kepakaran melibatkan ilmu pengetahuan. berpendidikan tinggi dan pintar cerdas seperti Bill Gates. prosedur. kaedah supaya lebih efektif dan produktif. pandangan. iaitu yang menggabungkan tiga komponen utama. inovasi bukan milik eksklusif atau ada pada kelompok profesional. produk. termasuklah ‘melayani’ cetusan gagasan idea yang konkrit dan juga yang abstrak. penciptaan dan proses reka cipta. Michael Dell. Dalam konteks UTM. ilmu. penyampaian dan pengurusan. daya intelektual. pendekatan. (c) Motivasi tentang keghairahan untuk memahami dan menyelesaikan masalah secara kreatif berbanding ganjaran luaran seperti pangkat. (b) Kemahiran pemikiran kreatif yang menentukan keluwesan ( flexibility) dan daya imaginasi menyelesaikan sesuatu isu dan masalah. model kreativiti yang cuba diterapkan adalah merujuk sebagaimana yang dikemukakan oleh Amabile (1998). perkhidmatan. Secara praktik. maka pihak pengurusan UTM akan menyediakan ruang dan peluang yang kondusif untuk membolehkan kreativiti berkembang subur. tindakan.PENDAHULUAN STRATEGI 51 Dalam konteks UTM. Disebabkan kreativiti melibatkan aspirasi. gagasan. Mark Zuckerberg atau Jack . amalan dan tindakan baru yang kreatif tentang sesuatu konsep. Percambahan inovasi yang cuba kita hayati di UTM merujuk kepada cetusan idea yang kreatif diterjemahkan secara konkrit dan operasional yang meningkatkan nilai sesuatu maklumat.

Teknologi dan Inovasi (MOSTI) yang ditubuhkan pada tahun 2004 berperanan untuk memperkasa kemajuan sains dan teknologi berasaskan kreativiti dan inovasi. Dalam hal ini. Peranan universiti ialah menyediakan ruang dan kemudahan agar warga kampus bersedia dan berani melakukan pembaharuan. Dalam dokumen Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9). antara lain.52 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Dorsey sahaja. Setiap insan mempunyai kelebihan tersendiri sesuai dengan fitrah yang dijadikan oleh Yang Maha Mencipta yang dibekalkan dengan daya inovatif yang boleh dimajukan. . pencaraan. berani melakukan perubahan dan berani membuat pembaharuan. Sehubungan itu. sebaliknya inovasi boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja – oleh staf akademik. Namun. pemikiran. daya inovasi itu akan lebih berhasil dan menyerlah dalam ekosistem inovasi yang dinamik dan kerangka pemikiran yang proaktif. Kementerian Sains. universiti secara spesifik diberi peranan utama. khususnya menerusi penciptaan. Kerajaan Malaysia telah memberikan komitmen untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berasaskan kreativiti dan inovasi. universiti dalam proses transformasi termasuk dari segi urus tadbir untuk mewujudkan persekitaran yang dapat menggalakkan. institutional diversity. Penggunaan ICT dan pendekatan berbantukan teknologi akan dipergiatkan lagi bagi mewujudkan intellectual engagement serta penemuan dan penggunaan ilmu pengetahuan. staf bukan akademik. kaedah. kreativiti dan inovasi dalam mencapai kecemerlangan. Konsep inovasi dalam seluruh bidang yang merentasi sempadan kerjaya merupakan keperluan untuk mewujudkan bangsa dan budaya inovatif. pendekatan. Hasrat ini adalah untuk mengembangkan inovasi sebagaimana yang terdapat dalam kalangan negara-negara maju. mahasiswa ijazah pertama dan pascasiswazah – dengan syarat mereka berani mencuba.

saintifik atau seni yang digabungkan dengan bidang keusahawanan. (b) Membentuk persekitaran akademik yang mementingkan kreativiti dan inovasi dan kefahaman yang mendalam terhadap sesuatu sistem atau teknologi. barangan dan model perniagaan baru. (d) Kemudahan kewangan yang disediakan oleh institusi kewangan dan sektor awam untuk menjana aktiviti . khususnya yang berteraskan sains dan teknologi untuk memaju dan membangun produk yang inovatif sifatnya. graduan universiti dan syarikat modal teroka digarap untuk memajukan sesuatu idea dan inovasi bagi menjadikannya suatu realiti. menerusi sekurangkurangnya lima pendekatan. Gabungan kepakaran. iaitu: (a) Mewujudkan komuniti serta individu yang inovatif yang mempunyai semangat ingin maju dari segi cara berfikir. Dengan pelbagai insentif dan modal teroka. gaya tindakan dalam apa juga bidang sekali gus. terutamanya bidang teknikal. Kemajuan yang dicapai oleh Amerika Syarikat boleh dijadikan iktibar untuk menggalakkan dan memajukan kreativiti dan inovasi khususnya dalam sektor perdagangan dan perindustrian. perisian. mereka melabur dalam pelbagai bidang dengan kerjasama universiti untuk menggalakkan aktiviti R&D. Hakikatnya – seperti gagasan innovationled economy – inovasi menjadi syarat penting untuk menjadikan Malaysia lebih kompetitif sebagai sebuah negara maju. kaedah. perkhidmatan.PENDAHULUAN STRATEGI 53 sistem. (c) Memupuk keberanian mengambil risiko (calculated risk) dalam kalangan sektor swasta. Justeru budaya inovasi perlu dibangunkan di UTM khususnya dan Malaysia amnya.

Jelasnya. sepertimana berlaku dalam kalangan masyarakat Jepun. Penemuan dan reka cipta yang dihasilkan oleh para ilmuwan saintis akan dapat mengembangkan sesuatu bidang ilmu yang boleh mentransformasi sesuatu bidang dan industri. maka peranan universiti perlu diperkukuhkan. mengkaji dan menghasilkan teori dan formula inilah yang dimaksudkan sebagai kreativiti saintifik. matematik. perspektif tentang keilmuan ini dikenali sebagai ‘kreativiti saintifik’ yang merupakan suatu bentuk kreativiti yang memerlukan penguasaan ilmu tinggi. serta insentif kewangan dan peluang kenaikan pangkat yang mesra saintis dan mesra inovasi. Sesuatu penemuan atau reka cipta yang baru. sumbangan. pihak swasta dan awam untuk mencuba menggunakan hasil inovasi. kelayakan dan kepakaran staf akademik. biologi. teknologi maklumat dan lain-lain. kimia. . termasuklah dalam aspek pembangunan mesin prototaip dan aktiviti pemasaran. Mereka bangga untuk menjadi pengeluar produk baru dan pengguna produk hasil aktiviti inovasi. Proses berfikir. fizik. Untuk merangka strategi dan pelan tindakan yang efektif bagi perkembangan kreativiti dan inovasi. Hal ini melibatkan pelbagai aspek khususnya komitmen. saintis dan pereka cipta sentiasa berusaha dengan pelbagai cara saintifik dan sistematik untuk menghasilkan teori atau formula baru dalam bidang keilmuannya. prasyarat yang utama ialah individu harus memiliki kepakaran spesifik dalam bidang ilmu yang tertentu misalnya. dana kewangan dan aktiviti R&D yang menjurus kepada bidang-bidang strategik dan terkini. Dalam konteks sains dan reka cipta. persekitaran dan budaya kerja.54 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI hiliran yang berdaya maju. (e) Keberanian pengguna sama ada individu.

Persoalan ini perlu difahami dan ditangani dengan bijaksana khususnya oleh agensi pembuat dasar. maka semakin besar minda dan aspirasinya melampaui norma dan prosedur biasa. BIP dan Pejabat Bendahari. Semakin besar sumbangan ilmiah seseorang ilmuwan. Sedangkan inovasi itu sendiri membawa konotasi tidak rigid. Hal ini amat bersesuaian dengan tabii bidang R&D itu sendiri yang seharusnya menjangkau sempadan pemikiran dan kefahaman konvensional. mendapatkan kelengkapan saintifik untuk menyokong aktiviti ilmiah disebabkan pelbagai kerenah birokrasi yang merimas dan melelahkan. . Perlu juga disebutkan bahawa komuniti ilmu merupakan kelompok karyawan berkelayakan tinggi yang mementingkan kreativiti dan inovasi.PENDAHULUAN STRATEGI 55 Ketika ini terdapat banyak peraturan dan tatacara kerja yang menyebabkan dinamisme yang mesra inovasi sebagaimana yang terdapat di universiti-universiti ternama tidak dapat dikembangkan secara ‘ekosistemik’ di Malaysia. Para profesor dan saintis yang aktif dan prolifik. menghadiri mesyuarat di luar negara. barangkali termasuk di UTM. Justeru. dicadangkan agar inovasi dalam pengurusan kewangan perlu ditangani dengan bijaksana oleh pihak berkaitan khususnya. RMC. Ini termasuklah dasar serta prosedur yang menyebabkan dan mengundang pelbagai kesukaran untuk mendapat dan membelanjakan geran penyelidikan. Persekitaran yang mesra saintis tidak akan berkembang dalam persekitaran intelektual yang dicengkam dan dikawal dengan pelbagai prosedur dan dasar yang rigid. Hal ini memang dimaklumi dan merupakan fenomena universal di mana-mana universiti sama ada di dalam atau luar negara. perlu berubah dan dinamik. biasanya menjalankan aktiviti R&D dalam persekitaran dan suasana kerja yang luwes dan tidak terlalu terikat kepada peraturan dan garis panduan yang jumud.

Penerbitan Penerbitan merupakan salah satu petunjuk utama pencapaian sesebuah universiti. dalam daerah Johor Bahru di negeri Johor Darul Ta’zim. jika kita berkunjung keluar negara. sukar untuk kita menunjukkan lokasi ‘Skudai’ dalam peta dunia kepada kenalan UTM. budaya inovasi dan budaya berprestasi tinggi sesebuah universiti biasanya dicerapi dari jauh menerusi kualiti penerbitan akademik. selepas Lembah Kelang. Sehubungan itu. aspek rujukan (citation) dan penerbitan artikel dalam jurnal berindeks yang tersenarai dalam pangkalan ISI Web of KnowledgeTM (Web of Science) dan Scopus sahaja yang diberi tumpuan. Dari segi lokasi memang UTM kampus induk terletak di Skudai. Azlan Abdul Rahman akan menjalankan kajian tentang penjenamaan kampus induk yang dijangka siap untuk diumumkan sebelum Mac 2010. Budaya ilmu. Dr.” Ini juga penting kepada Johor Bahru yang merupakan kawasan kedua paling berkembang di Malaysia. satu task force yang diketuai oleh Pengarah Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi.56 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Selain menggunakan tagline “menjana minda kreatif dan inovatif.” pihak pengurusan juga sedang mengkaji secara strategik penamaan “UTM Kampus Skudai” (nota: kita telah sepakat kampus di Kuala Lumpur dikenali sebagai “UTM International Campus Kuala Lumpur”). Prof. saya secara peribadi berpendapat. Perlu juga disebutkan . Itulah sebabnya. Dalam kebanyakan ranking dan penilaian universiti sejak kebelakangan ini. Namun demikian. kampus induk perlu dijenamakan semula sebagai “UTM Kampus Johor Bahru.

Sehubungan itu. Pada tahun 2008. tumpuan akan diberikan kepada aktiviti penerbitan berindeks impak tinggi khususnya jurnal ISI. UTM gagal dalam audit Universiti Penyelidikan. mantera publish or perish sering diperingatkan kepada komuniti akademik supaya tidak leka dengan tugas-tugas lain yang sering kali meminggirkan tanggungjawab hakiki untuk terus mengkaji. (b) Bilangan staf akademik sebagai Penyelidik Utama (Principal Investigator) (c) Penerbitan artikel dalam jurnal berindeks ISI atau Scopus. Itulah rasional bilangan artikel ISI disamakan dengan bilangan faktor impak dalam pengauditan Universiti Penyelidikan. kenaikan pangkat. pencapaian UTM dalam penerbitan artikel dalam jurnal berindeks ialah kurang 300. pihak pengurusan telah mendapat kelulusan Lembaga Pengarah UTM untuk melaksanakan strategi transformatif untuk membolehkan aktiviti penerbitan menjadi salah satu komponen dalam skim perkhidmatan pensyarah bermula dari penilaian pencapaian tahunan.PENDAHULUAN STRATEGI 57 bahawa sejak wujudnya universiti moden di kebanyakan negara maju pada abad ke-20. manakala citation ialah 300 (Lihat Jadual 1). berfikir dan berkarya. atau citation. unjuran bagi . Justeru itu. tumpuan juga diberikan kepada citation yang semakin mudah ditelusuri menerusi pelbagai mesin pencarian. iaitu: (a) Bilangan staf berkelayakan PhD kurang 50 peratus. Pelbagai insentif dan inisiatif telah diperkenalkan dan telah disorot dalam perbincangan mengenai pencapaian menerusi BSC 2009. kelayakan untuk penganugerahan ijazah sarjana dan PhD. Tiga kelemahan ketara dikenal pasti. Selain itu. Pada tahun 2009. Selain itu.

000. kaedah dan sumber yang sesuai. Ini berikutan pertumbuhan ekonomi negara yang kurang memberangsangkan disebabkan faktor dalaman dan kesan daripada krisis ekonomi global. Hanya menerusi peningkatan bilangan artikel yang terbit dalam jurnal berimpak tinggi sahaja membolehkan UTM meningkatkan citation pada masa depan. Selain itu. Malaysia mencatatkan defisit belanjawan sejak tahun 2009 dan dijangka akan terus meningkat pada tahun 2010.58 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI tahun 2010 penerbitan artikel dalam jurnal berindeks ialah 3.000. Dalam hal ini. beberapa langkah telah dilaksanakan oleh kerajaan termasuklah pengurangan bajet mengurus. cabaran utama bagi tahun 2010 ialah kekangan kewangan. Sehubungan itu. polisi. manakala citation ialah 3. pihak universiti telah bersetuju untuk memberikan pelbagai insentif kepada para pensyarah yang menghasilkan artikel dalam jurnal berimpak tinggi ISI. Research Alliance. warga kampus termasuk mahasiswa pascasiswazah perlu didorong supaya menulis dalam jurnal berimpak tinggi. termasuklah menjemput penulis dan editor jurnal berimpak tinggi untuk mengendalikan bengkel dan sesi bimbingan penulisan. Malaysia berdepan dengan cabaran persaingan untuk mengubah model ekonomi yang selama ini terlalu . Selain itu. Pelbagai program galakan dan latihan penerbitan juga telah dimulakan dan akan terus dipergiatkan dengan kerjasama Pusat Pengurusan Penyelidikan. Kewangan Dari segi pengurusan UTM. fakulti dan Penerbit UTM Press. Saya percaya angkaangka ini tidak sukar untuk dicapai jika kita mempunyai strategi.

inflasi dan kenaikan gaji staf. Nilai pelaburan swasta pula mengalami penurunan. geran mengurus meningkat setiap tahun dengan sebab peningkatan kos. . India. Ekonomi negara berada pada tahap tidak berkembang pada dekad yang lalu.PENDAHULUAN STRATEGI 59 bergantung kepada sumber asli. YB Dato’ Seri Ahmad Husni Hanadzlah pada 1 Disember 2009 menyatakan bahawa: Dalam kalangan negara-negara serantau – China. senario ini juga dijelaskan dalam laporan Bank Dunia tentang Malaysia berjudul Malaysia Economic Monitor: Repositioning Growth (November 2007). manakala sektor perkhidmatan berada kekal di bawah garis pertumbuhan dan kurang membangun. Filipina dan Thailand – pertumbuhan sebenar KNK negara bagi tempoh tiga tahun terakhir adalah yang kedua terendah. Sektor pembuatan tidak mempunyai kenaikan pelaburan dalam rantaian nilai. UTM juga memerlukan biaya besar untuk melaksanakan pelbagai program semasa supaya dapat berjalan dengan lancar seperti yang dirancang.5%. iaitu 5. bahkan memulakan inisiatif berimpak tinggi dari segi ranking. Kebiasaannya. Selain itu. iaitu (a) menguruskan organisasi dengan kekangan kewangan pada tahun 2010 dan (b) membantu kerajaan membangunkan model ekonomi baru berasaskan kreativiti dan inovasi. dan sektor pengeluaran nilai rendah dan buruh murah.5 juta (lihat Jadual 10 untuk perbandingan dari tahun 2004). Dalam ucapan Menteri Kewangan Kedua. Indonesia. Sehubungan dengan senario ini. Selain sering kali diperingatkan dalam ucapan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Razak. Kita kehilangan kelebihan dalam persaingan untuk mengekalkan peranan sebagai peneraju dalam pelbagai sektor ekonomi. Vietnam. Peruntukan awam untuk geran mengurus yang diluluskan kepada UTM ialah sekitar RM383. UTM mendepani dua cabaran (dan peluang) besar.

Sehubungan itu. pihak pengurusan akan menyusun semula model perniagaan yang melibatkan aktiviti perundingan.9 1 Tahun Perkara Geran Mengurus 292 Pendapatan Universiti 45 Tabung Universiti 14 Jumlah Pendapatan 351 Perbelanjaan Baki 356 (5) Nota: * nilai masih belum diaudit (27 Disember 2009). khususnya SPACE.60 Jadual 10 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan Mengurus UTM. fasiliti dan aset tetap.5 44.9 479. kemudahan pembelajaran dan pengajaran. . UTSB akan dijadikan syarikat induk dengan penjenamaan baru untuk menjana pendapatan menerusi kerja perundingan.8 52.7 47 46. BIP. Sehubungan itu.1 27 30 485 528. 2004-2010 (RM juta) 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 322 45 367 358 9 327 45 15 387 387 0 375 43 20 438 438 0 411 452.8 493 527. penjenamaan. Sasarannya ialah penjanaan tabung universiti sebanyak RM100 juta pada tahun 2010. dan high impact strategy dari segi pengurusan dana. Selain itu. semua unit berdaya maju. Bagi tujuan tersebut. Sementara itu. penyewaan dan pendapatan hasil pertanian serta perniagaan.6 480. UTSB dan pusat kecemerlangan di UTM akan diminta menjana pendapatan tambahan kepada universiti untuk mempertingkatkan dana dalam tabung universiti. pengantarabangsaan. khidmat profesional. UPPK.8 (8) 1 2010 (bajet) 383. Biro Inovasi dan Perundingan (BIP) akan distruktur semula dengan tumpuan kepada aktiviti inovasi dengan kerjasama SRI International. pengurusan universiti akan menggunakan cost advantage.

latihan. seperti berikut: (a) Memastikan semua inisiatif dan program baru yang hendak dijalankan mempunyai kerangka kecekapan tinggi dan berimpak tinggi (high efficiency and high impact). iaitu integriti dan kesetiaan. atau menjadi ahli lembaga pengarah syarikat bukan milik universiti. . 7 (2006) tentang peraturan mengenai pekerjaan luar – supaya mendapat kebenaran Naib Canselor untuk menjalankan apa sahaja aktiviti kerja luar yang mendatangkan pendapatan tambahan. perniagaan dan syarikat hiliran. Menurut perunding yang menjalankan kajian model perniagaan di UTM. Selain itu. Dekan. terutama staf akademik – selari dengan Pekeliling Perkhidmatan Bil.PENDAHULUAN STRATEGI 61 khidmat profesional. Ini selaras dengan nilai aspirasi 1Malaysia. Ini bertujuan untuk memastikan sebahagian pendapatan dari semua kerja perundingan dan khidmat profesional yang dilakukan staf dapat disalurkan untuk membantu menjana pendapatan tambahan kepada universiti. Sehubungan itu. beberapa langkah strategik akan dilaku dan diselaraskan oleh Pejabat Bendahari dan Sekretariat Pelestarian Kampus. Seyogia saya mengingatkan kepada semua staf. dianggarkan 30 peratus nilai projek (berbanding nilai projek perundingan yang didaftarkan menerusi BIP atau UTSB) dijalankan oleh staf UTM tanpa pengetahuan atau keizinan pihak universiti. Pihak pengurusan akan mendapatkan khidmat pengurus profesional untuk membolehkan sasaran penjanaan pendapatan dapat dilaksanakan secara lebih terancang dan efisien. penyewaan. Pengarah dan Ketua Jabatan diminta untuk memaklumkan kepada staf masing-masing supaya hal ini dapat dilaksanakan mengikut peraturan universiti.

STRUKTUR Struktur melibatkan bentuk organisasi yang diperlukan untuk membolehkan UTM mencapai objektif jangka sederhana. program latihan profesional dan seumpamanya dengan sasaran RM100 juta pada tahun 2010. pengurangan penggunaan sumber seperti kertas dan printer cartridge. membangunkan kemudahan akademik. geran penyelidikan dari penajaan. perjalanan dan aktiviti luar kampus. (c) Meningkatkan penjanaan pendapatan universiti menerusi penyewaan ruang dan kemudahan universiti. menaja kemudahan makmal dan membiayai aktiviti ilmiah dengan sasaran RM10 juta pada tahun 2010. dan sebagainya.62 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI (b) Mengurangkan perbelanjaan sebagai contoh jamuan ketika mesyuarat dan majlis keramaian. Dalam konteks menjadi Universiti Penyelidikan. dan kenderaan. (d) Mengurangkan birokrasi dan pertindihan kerja antara unit di UTM melibatkan unit akademik dengan pentadbiran yang memberi kesan kepada pengurangan kos operasi dasar sedia ada. program in-house training dijalankan di dalam kampus. mengoptimumkan penggunaan kemudahan universiti seperti tenaga elektrik. pendidikan eksekutif. menggunakan kepakaran dalaman untuk perkhidmatan profesional. khidmat perundingan profesional. struktur ini melibatkan inisiatif yang membolehkan staf UTM . (e) Meningkatkan endowment untuk menaja aktiviti penyelidikan. bekalan air.

kemudahan penyelidikan. Dari segi pengurusan. Sementara aktiviti berkaitan penyelidikan seperti pegawai penyelidik. Tanpa menafikan peranan serta kepentingan pengajian peringkat ijazah sarjana muda. berbanding kaedah pengajaran sebelum ini sekadar merujuk dan menghamburkan semula bahan-bahan dari buku teks atau jurnal semata-mata. kuliah. Aktiviti berkaitan pengajaran seperti pendaftaran mahasiswa. Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan) mengetuai Struktur Pengajaran.PENDAHULUAN STRUKTUR 63 menggunakan 70 peratus masa untuk aktiviti berkaitan penyelidikan menjelang tahun 2012. sepanjang tahun 2009. Dari segi pengurusan. Penentuan tahap tersebut akan diambil kira dari segi penilaian tahunan dan memberi kesan kepada proses . staf UTM perlu bersiap-siaga menyediakan diri untuk menjadi graduate faculty dan mengajar berasaskan pengalaman dan dapatan kajian sendiri. Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) mengetuai Struktur Penyelidikan. syarikat hiliran dan seumpamanya dikendalikan oleh unit akademik dikenali sebagai Research Alliance diketuai oleh Pengarah Eksekutif. UTM akan menjadi universiti pascasiswazah dan bentuk pengajarannya banyak diwarnai oleh dapatan kajian pelbagai bidang. penjanaan dan pengurusan dana. citation. harta intelek. Kedua-dua struktur ini saling lengkap melengkapi dan menyokong antara satu sama lain kerana staf akademik perlu menentukan tahap penglibatan masing-masing dalam aktiviti pengajaran dan penyelidikan tersebut. akreditasi program. kita telah berjaya memperkenalkan dua struktur baru universiti berasaskan kepada Struktur Pengajaran dan Struktur Penyelidikan. Dengan kata lain. Untuk itu. peperiksaan dan seumpamanya dikendalikan oleh unit akademik dikenali sebagai ‘Fakulti’ diketuai oleh Dekan. penulisan.

menyediakan bekalan air dan elektrik. ketidaktelusan dan hal remeh-temeh berkaitan penilaian serta kenaikan pangkat sehingga boleh menjejaskan budaya ilmu. Pengarah Harta Bina dan anggotanya giat berkerja dari menghantar pelawat ke kampus. Pengarah CICT dan pasukannya pula terus maju menyediakan kemudahan dan prasarana ICT (yang begitu pesat berkembang jauh melebihi keupayaan kita untuk cuba memahami model terbaru) bukan sahaja kepada staf dan mahasiswa. Inisiatif baru sedang dirangka termasuklah cloud computing dan kemudahan broadband wi-fi yang menyeluruh di kedua-dua kampus. Ketua Pustakawan PSZ menyediakan kemudahan maya dan meningkatkan bahan bacaan realiti. pihak pengurusan juga telah menyiapkan skema pemarkahan baru untuk penilaian tahunan dan kenaikan pangkat staf akademik. budaya inovasi. Reading Stations dan sejak kebelakangan ini menguruskan pencarian data berkaitan citation dan faktor impak jurnal. UTM juga ditunjangi pelbagai unit lain yang berperanan menyediakan kemudahan dan perkhidmatan kepada warga kampus. Hal yang sama sedang dimurnikan untuk staf bukan akademik. reputasi dan ekosistem intelektual yang cuba kita bangunkan. Menerusi rundingan pelbagai hala dan peringkat yang mengambil masa lebih enam bulan. malah diperluaskan kepada alumni UTM. Ini penting kerana kita mahu mengurangkan catur politik (politiking). Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni) berperanan mengetuai pasukan gerak khas untuk memacu perkembangan sahsiah dan keinsanan mahasiswa. budaya berprestasi tinggi. sinergi. Selain kedua struktur utama tersebut.64 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI kenaikan pangkat. sehinggalah kemudahan kerusi meja di . Pendaftar mengetuai jentera untuk memperkemas sistem pengurusan universiti dan membangun modal insan minda kelas pertama dengan nilai Malaysia.

memperkecilkan keburukan dengan cara tidak memperbesar-besarkan perbezaan. keadilan. bukan memberatkan hal berkaitan prosedur dan birokrasi. guna sama kemudahan universiti (termasuk peralatan makmal dan perisian komputer) dan kesepakatan serta bertolong-bantu untuk mencapai sesuatu objektif organisasi. Secara umumnya semua pihak – menerusi dua struktur utama dan struktur sokongan – di UTM mempunyai tugasan dan amanah masing-masing untuk sama-sama berganding bahu memaju dan memacu UTM seadanya. Pengarah. kelemahan. Perlu juga diingatkan bahawa struktur baru UTM ini hanya efektif dan produktif untuk mencapai matlamat universiti dalam ekosistem intelektual yang mempunyai ciriciri berikut: (a) Sinergi dalam kalangan warga UTM. (e) Penyelesai masalah bukan penimbul masalah dengan menggunakan seluruh keupayaan diri untuk membantu . (c) Mengutamakan pencapaian. kekhilafan. terutamanya dari segi percambahan idea. (b) Efisien dari segi pengurusan dan pentadbiran melibatkan semua individu dan penyedia perkhidmatan. Sebaliknya mengutama dan ‘mengarus-perdanakan’ kesamaan.PENDAHULUAN BUDAYA 65 pejabat dan dewan kuliah. Pejabat Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi pula membantu menyediakan perancangan korporat (dan pemantauan BSC) dan menaikkan citra serta reputasi UTM menerusi pelbagai saluran maklumat menggunakan pendekatan dan penjenamaan terpilih. keaiban dan kecacatan individu atau organisasi. kesepakatan. (d) Memperkayakan kebaikan. kemuliaan dan kehebatan sesama warga kampus untuk menyemarakkan semangat berpasukan. kesalahan.

wajah antik atau moden bangunan. (f) Proaktif dalam menangani setiap isu. integriti. mahasiswa.66 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI menyelesaikan apa sahaja masalah dan kelemahan organisasi. pentadbir dan staf yang menyediakan khidmat sokongan. termasuklah universiti-universiti tersohor dan badan korporat multinasional. Budaya Ilmu Sebagai sebuah institusi ilmu. cabaran. membukit timbunan buku. Budaya ilmu adalah ‘universiti’ kerana konsep universiti itu bukan terletak pada fizikal tersergam. Budaya yang segar akan menyediakan ekosistem intelektual yang menggalakkan pencapaian prestasi tinggi. maka budaya ilmu adalah nadi yang seharusnya mencorakkan organisasi UTM. inovasi dan kreativiti. . Konsep universiti merujuk kepada cara hidup. permasalahan sama ada melibatkan organisasi atau budaya kampus. amalan kerja dan pencapaian sesebuah komuniti akademik yang dianggotai oleh pensyarah. deretan ribuan komputer atau kecanggihan peralatan makmal. Hal ini amat menyerlah dengan ketara dalam banyak organisasi cemerlang. BUDAYA Strategi dan struktur organisasi perlu didukung dengan nilai dan budaya murni warga kampus.

Kepentingan membangunkan universiti mendahului kepentingan memajukan sesuatu sektor di sesebuah negara. Ini termasuklah menjayakan deretan aktiviti dan program yang boleh menyuburkan lagi suasana pembelajaran formal dan tidak formal yang menjadi latar kampus untuk menyemarakkan kecintaan dan penghayatan terhadap konsep dan tanggungjawab keilmuan. panduan dan amalan untuk dihayati oleh seluruh warga UTM. 2009). biar apapun peranan dan falsafah sesebuah universiti. Universiti sinonim dengan ilmu dan tidak boleh dipisahkan dengan perkembangan ilmu. 2009). negara dan peradaban. kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein telah melakukan transformasi besar apabila membangunkan pusat- . konsep ilmu dan nilai ilmu merupakan aspek teras. Pada hemat saya. Saya juga sempat menulis tiga buah buku untuk menjelaskan konsep budaya ilmu: (a) Memperkasa Budaya Ilmu: Konsep & Amalan (Penerbit UTM Press. Dalam konteks ini. 2009). Amalan dan Panduan (Edisi Kedua: Penerbit UTM Press. Barangkali itulah sebabnya pembangunan sesebuah universiti sering kali diselaraskan dengan pembangunan sesuatu inisiatif besar. saya telah melancarkan pakej budaya ilmu UTM yang mengandungi gagasan. Amalan dan Panduan (Penerbit UTM Press. dan (c) Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu. Pada perhimpunan bulanan Mei 2009. sering kali membicarakan persoalan budaya ilmu pada setiap kesempatan. maka peranan universiti cukup kritikal dan perlu digarapi secara lebih berhemah. Disebabkan ilmu merupakan asas kemajuan dan pembangunan sesebuah bangsa.PENDAHULUAN BUDAYA 67 Maka itulah rasional saya. (b) Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu.

kita akan mengetahui kelemahan dan kejahilan sehingga membolehkan kita terus menimba ilmu sepanjang hayat. sekali gus mengukuhkan idealisme. berprestasi tinggi dan setia kepada aspirasi memajukan UTM khususnya. Dengan ilmu. kita akan menjadi lebih tabah. UPM dan ITM) untuk melahirkan graduan dalam pelbagai bidang dan jurusan profesional. bagi memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia. UTM. Banyak tanggapan diberikan tentang bentuk dan ciri kecemerlangan akademik. mendalami sesuatu disiplin ilmu dan mengajar atau berkuliah semata-mata. Ilmu juga membolehkan kita lebih tawaduk dan bertaqwa kepada Allah S. Inilah syarat kejayaan dan perkembangan sesebuah bangsa gemilang sehingga menghasilkan tamadun besar bersifat sejagat. Dalam konteks budaya ilmu di universiti. Ilmu juga adalah penyuluh dan penentu sesuatu kegiatan.T. Apa yang menarik. Kecemerlangan pengajar dan guru dalam konteks universiti. Dengan ilmu juga.W. termasuklah dalam kalangan Bumiputera. memperkayakan minda dan memantapkan aqidah. tetapi semua berakar umbi kepada asas ilmu. kerana ilmu merupakan petunjuk dan pemberi arah terhadap tindakan dan amalan yang akan dilakukan. dan negara amnya. ‘kecemerlangan akademik’ merupakan ukuran pencapaian prestasi tinggi. . khususnya berkaitan dengan aspek pembangunan negara. misalnya tidak terhad kepada kebolehan memahami.68 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI pusat pengajian tinggi (misalnya USM. Justeru kita tidak wajar menafikan kepentingan inisiatif ekonomi dan pembangunan negara dalam konteks universiti. berintegriti. Ilmu perlu didahulukan daripada amal dan tindakan lain. pemerkasaan budaya ilmu telah diteruskan di bawah kepimpinan YAB Dato’ Sri Mohd Najib Razak dalam gagasan 1Malaysia. Memang ketiga-tiga peranan tersebut adalah asas kepada tugas kesarjanaan. UKM.

aspek gunaan tersebut tidak terhad kepada pengajaran dan pembelajaran. misalnya tentang fizik atom. Ketika ini. banyak fungsi lain juga perlu dilaksanakan selaras dengan idealisme dan tugas kesarjanaan yang merangkumi aspek-aspek berikut: (a) Penyebaran ilmu menerusi penerbitan ilmiah dan wacana umum. Kira-kira seabad yang lalu. Ketiga-tiga bidang tersebut digunakan dengan meluas dalam Perang Dunia Kedua. Lima puluh tahun kemudiannya. Pembinaan konsep dan prototaip menjadi semakin ketara dalam penyelidikan saintifik termasuk di universiti. pembikinan prototaip. aspek gunaan terus berkembang selari dengan perkembangan pelbagai disiplin ilmu gunaan. (c) Pemantapan ilmu menerusi penglibatan dalam jawatankuasa atau panitia. automotif dan telekomunikasi. (d) Aplikasi ilmu menerusi sumbangan kesarjanaan dari segi penggubalan dasar. penjanaan harta intelek dan penyediaan asas ilmu kepada penjanaan industri dan pekerjaan baru. (e) Aktivis ilmu menerusi pelbagai kegiatan untuk menyuburkan budaya ilmu. penyelidikan saintifik hanya tertumpu kepada teori dan peranannya dalam beberapa senario dan konteks tertentu. yang semuanya terangkum dalam penjanaan nilai tinggi (value creation).PENDAHULUAN BUDAYA 69 Namun demikian. aspek gunaan semakin berkembang. malah kepada seluruh rantaian . (b) Penerokaan ilmu menerusi penyelidikan lanjutan. Peranan kesarjanaan ini akan terus berkembang selari dengan perkembangan semasa. Selepas era tersebut. mengatasi kepentingan ilmu asas dan teras.

Keupayaan untuk menyuburkan kreativiti dan inovasi memerlukan ilmu dan budaya ilmu yang mantap. ialah kewujudan suatu keadaan setiap lapisan masyarakat melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan keilmuan pada setiap kesempatan. dan penyampaian melibatkan distribution channel. Semua rantaian nilai ini memberi kesan kepada nilai dan konsep ilmu secara menyeluruh. Nor Wan Daud. manfaat dan pencapaian. tidak terhad kepada produk dan teknologi. ditentukan dan diputuskan serta dilaksanakan berdasarkan . termasuk universiti.” Budaya ilmu. apatah lagi mengembangkannya tanpa budaya ilmu yang baik. kekuatan dan kebahagiaan seseorang dan sesuatu bangsa. penjenamaan dan pengalaman pengguna. Proses pula merangkumi pemboleh proses (process enabler) dan proses teras. proses. malah melibatkan penjanaan nilai tinggi dari aspek model perniagaan. sistem produk dan perkhidmatan sokongan. Seseorang individu atau sesuatu bangsa yang mempunyai kekuasaan atau kejayaan tidak boleh mempertahankan miliknya. Hal ini diberi penegasan oleh Prof. Pihak industri sebagai contoh mengharapkan peranan universiti lebih menyeluruh melibatkan inovasi dalam seluruh aspek. Wan Mohd. Nor Wan Daud (1991) lagi. dan keadaan di mana segala tindakan manusia baik pada tahap individu atau masyarakat. Aspek penawaran melibatkan konsep produk.70 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI nilai (value chain) sesuatu bidang. penawaran dan penyampaian. Model perniagaan melibatkan organisasi perniagaan dan perkongsian sumber. menurut tafsiran Wan Mohd. Malah dia akan bergantung kepada orang atau bangsa yang berilmu. bahawa: “pembinaan budaya ilmu yang bersepadu dan jitu merupakan prasyarat awal dan terpenting bagi kejayaan.

beliau mengemukakan beberapa cadangan untuk menyuburkan budaya ilmu. manusia dan alam semesta. .PENDAHULUAN BUDAYA 71 ilmu pengetahuan. (c) Pembinaan budaya dan tamadun ilmu yang bersepadu adalah berasaskan tiga perkara utama. (d) Budaya ilmu terbukti wujud kerana ilmu merupakan perkara penting yang mahu disampaikan kepada seseorang atau oleh seseorang manusia. (b) Dalam sistem nilai tersebut. kesabaran yang banyak. (e) Dalam budaya ilmu. kebaikan mutlak martabat tertinggi dalam sistem nilai individu dan masyarakat. ilmu perlu diletakkan sebagai kebaikan mutlak kerana proses pencapaian ilmu. (g) Pembinaan tamadun ilmu hanya mungkin terhasil jika ilmu diberikan status sebagai ‘the highest good’. Dalam menggarap konsep dan pelaksanaan budaya ilmu. walaupun semasa di penghujung hayatnya. pandangan dunia (world-view) dan idealisme sesebuah sistem sosial serta individu di dalamnya. antaranya ialah: (a) Pembinaan budaya ilmu dan tamadun yang lahir daripadanya merujuk pada sistem nilai (aksiologi). antara lainnya. (f) Ganjaran setiap usaha untuk mencari dan menyebarkan ilmu adalah berbentuk dalaman (intrinsik) dan keakhiratan. iaitu konsep Tuhan. perlu terdapat kecintaan terhadap ilmu pengetahuan serta kegigihan menimba. memerlukan usaha yang gigih. menyebar dan mengamalkannya dianggap sebagai suatu idealisme dan kebaikan tertinggi yang menjadi punca segala kebaikan yang lain. pengorbanan yang ikhlas dan jiwa yang berani.

(i) Budaya ilmu yang sebenar akan memberi peluang kepada semua ahli sesuatu masyarakat itu untuk mencari ilmu dan ketinggian melaluinya. Budaya ilmu mencetuskan tamadun yang banyak membantu manusia. (j) (k) Para pemimpin memainkan peranan penting untuk memperkasakan penyebaran ilmu pengetahuan. menyuburkan pemikiran ilmiah. menggerakkan budaya membaca. Seluruh warga Malaysia. berkongsi pengalaman akademik. Hal ini tidak jauh bezanya dengan perbahasan dan pertukaran . saya bimbang apabila terdapat dalam kalangan staf dan mahasiswa universiti yang gemar membincangkan perkara-perkara yang dianggap ‘ringan’ dan lebih menjurus kepada isu remeh-temeh seperti kepentingan peribadi. Program ini penting untuk menjana kecintaan terhadap ilmu. mempelajari dunia penerbitan.72 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI (h) Pembinaan tamadun ilmu bererti kegiatan pendidikan bersifat seumur hidup (life long learning). dari buaian hingga ke liang lahad. staf bukan akademik sehingga mahasiswa dan kolej kediaman turut menyemarakkan program budaya ilmu. Justeru setiap lapisan masyarakat perlu menghormati ilmu dan ilmuwan. khususnya warga UTM perlu komited kepada penyuburan budaya ilmu sebagai tanda kefahaman kita terhadap konsep ilmu dan penghayatannya. dan bersifat menyeluruh dan bersepadu. melaksanakan inovasi. Saya juga berharap agar semua pihak dari staf akademik. mencari pasangan hidup apatah lagi hedonisme. mengusahakan penyelidikan bidang baru. menyemarakkan kreativiti. betapapun rendah taraf sosioekonominya. memeriahkan wacana serta perbincangan berdasarkan adab serta mengukuhkan tali silaturahim dalam kalangan warga kampus. Sehubungan itu.

hakikatnya kita sama-sama menjalankan tugas untuk menyediakan perkhidmatan nilai tinggi menerusi proses keilmuan. di samping berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan menerusi kegiatan penyelidikan dan pembangunan. Fokus kita mungkin berbeza bergantung kepada tugasan jawatan masing-masing. kita perlu berusaha memahami pelbagai pemikiran menerusi tulisan dan lisan yang mempunyai taraf keilmuan yang tinggi serta berwibawa. Pustakawan pula menyedia . atau tidak upaya kita tangani. Berpaksi Inovasi Biarpun apapun nama jawatan kita di UTM. Sehubungan itu. pihak pengurusan universiti wajar menjemput tokoh-tokoh tersohor dalam pelbagai bidang untuk turut sama menyemarakkan program budaya ilmu. penyeliaan atau penerbitan. Lebih parah lagi jika masa dan upaya dihabiskan untuk membicara dan melakukan aktiviti yang melanggar undangundang negara dan peraturan universiti. Hakikatnya. Dalam konteks budaya ilmu. Kadangkala ada juga kecenderungan untuk membesar-besarkan perkara kecil yang boleh diselesaikan di peringkat individu. kita sedang menghadapi banyak permasalahan pokok yang membelenggu pembangunan umat dan negara yang belum sempat.PENDAHULUAN BUDAYA 73 maklumat bersandarkan kepada sumber internet yang tidak digarap dengan kritis dan selektif. rakan sejawat. persatuan mahasiswa atau berbincang dengan pensyarah atau pegawai universiti dengan mudah. terlibat dengan urusan yang menyalahi norma-norma integriti. bertanggungjawab untuk menggarap dan menyebarkan ilmu pengetahuan sama ada menerusi kuliah. tanpa mempolemikkan bagi hebahan dan tatapan umum dalam media massa atau internet. Para pensyarah misalnya.

untuk membolehkan pensyarah dan mahasiswa melaksanakan tanggungjawab keilmuan masing-masing. kewangan dan kemudahan untuk membolehkan proses pembelajaran dan pengajaran. Kita juga digalakkan berlumba-lumba untuk menjadi lebih baik dan menabur lebih banyak jasa bakti. Petugas Pejabat Harta Bina pula menyediakan fasiliti dan utiliti untuk membolehkan ekosistem intelektual berfungsi dengan sebaik-baiknya. Staf CICT berperanan menyediakan infrastruktur maya menerusi peralatan canggih sama ada menerusi khidmat dalam talian.74 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI kemudahan kepustakaan. atau wi-fi bagi membolehkan warga kampus belajar. penyelidikan dan pembangunan. Sesungguhnya. satu task force telah dibentuk yang diketuai oleh Naib Canselor sendiri untuk memastikan budaya inovasi menjadi paksi perkembangan organisasi UTM. . Orang Islam pula diperingatkan bahawa kita perlu lebih baik hari ini dari semalam. sama ada maya atau realiti. mengajar. memperluas jaringan dan memperdalam komitmen terhadap budaya ilmu walau bila dan di mana sahaja berada. melakukan pembetulan. iaitu menyuburkan budaya ilmu dan memperkasa kegiatan keilmuan. Inilah konsep inovasi – sentiasa menambahbaik. Untuk terus memberi khidmat. menyelidik. Staf sokongan lain turut menyumbang menyediakan segala keperluan dari segi sistem. mencari kaedah baru untuk lebih efektif dan efisien – sebagaimana yang disarankan nilai aspirasi 1Malaysia yang perlu kita terapkan dalam organisasi. Bagi orang Jepun konsep kaizen atau sentiasa lebih baik adalah mantera korporat yang monumental. Sehubungan itu. penerbitan dan perkhidmatan dilaksanakan pada tahap terbaik. tugasan seharian kita di universiti tidak boleh lari dari dua perkara penting. maka kita perlu melakukan inovasi untuk memperbaiki mutu kerja dan pencapaian diri dan organisasi.

Kreativiti dan Inovasi di UTM International Campus. Daripada segi konsep. budaya inovasi turut merangkumi kreativiti dan inovasi yang menjadi penggerak kepada pertumbuhan ekonomi masa depan menerusi gagasan ‘ekonomi inovasi’. Menjadi harapan saya menerusi syarahan tersebut. universiti dapat memantapkan lagi peranan tradisionalnya sebagai pusat perkembangan ilmu dan pemugar tradisi intelektual. Sebagai sebuah IPTA berteraskan sains dan teknologi.PENDAHULUAN BUDAYA 75 Lampiran 4 menjelaskan kerangka pakej budaya tentang komitmen UTM untuk memperkasa budaya inovasi. ‘Kreativiti’ dalam konteks ini melibatkan pemikiran. sekali gus membantu meningkatkan daya saing negara daripada segi model baru pembangunan ekonomi berasaskan nilai tinggi menerusi kreativiti dan inovasi. idea atau gagasan sedia ada sehingga memberi nilai tambah baru yang boleh diguna pakai. idea dan gagasan baru. sedikit sebanyak dapat membantu semua pihak dalam usaha untuk merangka strategi dan perancangan bagi membolehkan universiti memberi sumbangan besar kepada pembinaan jiwa dan keinsanan bangsa. Sementara ‘inovasi’ pula menjurus kepada penambahbaikan dan penyesuaian kepada pemikiran. Di samping itu. . UTM menerima gagasan aspirasi kepemimpinan negara kini untuk menggalakkan ‘budaya inovasi’. Konsep Universiti Penyelidikan Inovatif Dalam syarahan yang berjudul Universiti. Kuala Lumpur pada 11 Ogos 2009 yang lalu. saya telah mengemukakan gagasan baru untuk membolehkan UTM memainkan peranan yang berpusat dan bermakna sebagai pencetus utama kreativiti dan inovasi dalam konteks institusi dan penglibatan warga tempatan.

’ Universiti Penyelidikan Inovatif mengadunkan antara universiti berteraskan aktiviti penyelidikan dan pengajian pascasiswazah dengan universiti yang mengalakkan reka cipta. Rajah 2 menunjukkan gagasan konsep ‘Universiti Penyelidikan Inovatif’ untuk diaplikasi di UTM.76 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI dimanfaatkan. terutamanya bidang yang selama ini sifatnya rencam kerana sarat teknologi seperti industri penghasilan perisian baru. malah dari segi hasil proses serta aplikasi ilmu. Di samping itu. Oleh yang demikian. amalan dan penghayatannya. atau bidang yang sarat birokrasi seperti pentadbiran awam. inovasi dalam bentuk produk dan perkhidmatan juga boleh dikomersialkan. dijadikan asas serta dasar lebih produktif. dasar dan inisiatif perlu dirangka segera supaya kreativiti dan inovasi diperluaskan dimensi. produk hi-tech. Budaya inovasi tidak boleh hanya dikhususkan kepada kelompok ahli sains atau pakar teknologi. UTM berhasrat untuk menjadi ‘Universiti Penyelidikan Inovatif’ iaitu konsep baru yang menyatukan antara ‘Universiti Penyelidikan’ dengan ‘budaya inovasi. ‘Ekonomi inovasi’ bermakna pertumbuhan ekonomi yang dijana menerusi budaya inovasi dengan tumpuan kepada nilai tinggi dan pendekatan baru dalam setiap sektor untuk mencipta kaedah baru menjana kekayaan. Sehubungan itu. Semua lapisan masyarakat perlu didedahkan supaya dapat memahami aspirasi budaya inovasi untuk memacu perubahan dan pembangunan. pihak pengurusan UTM sedang menyediakan kertas cadangan kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi untuk membolehkan UTM mendapat status . kreativiti dan nilai tinggi bukan sahaja dari segi pengurusan. sebaliknya perlu difahami dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam segala bidang. Sehubungan itu. sistem dan penyampaian.

iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Pengajaran dan pembelajaran. Penulisan dan penerbitan. Penyelidikan dan pembangunan. Konsep Inovasi Seluruh Dimensi Sebagai sebuah institusi pengajian tinggi. Radin Umar Radin Sohadi. Dato’ Prof. Ir. Pengurusan dan pentadbiran.PENDAHULUAN BUDAYA 77 Proses Sistem Petunjuk Prestasi UNIVERSITI PENYELIDIKAN INOVATIF Ekosistem Inovasi Program Teras Budaya Inovasi Kepimpinan Inovasi Rajah 2 Konsep ‘Universiti Penyelidikan Inovatif’ untuk Diaplikasi di UTM sebagai Universiti Penyelidikan Inovatif. Perundingan dan khidmat profesional. . Saya telah memulakan perbincangan awal dengan YB Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin dan Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi. termasuklah tujuh bidang tugas utama. Dr. UTM mempunyai tanggungjawab untuk membudayakan inovasi dalam setiap aspek kegiatan kampus.

Dalam bidang pengajaran dan pembelajaran misalnya. menggunakan pelbagai saluran. setiap warga UTM – mahasiswa dan staf seluruhnya – perlu bersikap proaktif dan memainkan peranan penting untuk menjana idea-idea baru yang kreatif dan inovatif (Lihat Lampiran 4). Pejabat .78 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI (f) Pembangunan staf dan mahasiswa. termasuk maya yang sudah pasti akan meningkatkan produktiviti. Sehubungan dengan pembudayaan ilmu dan inovasi dalam organisasi. staf akademik diminta untuk memastikan keberkesanan P&P dengan menggunakan pendekatan baru yang menarik dan mesra mahasiswa. Warga UTM perlu diberi ruang. dan (g) Tanggungjawab sosial universiti. Pemikiran konvensional ala-Max Weber yang menonjolkan ciri seseorang pegawai dengan kuasa tidak seharusnya menjadi resam pentadbiran di UTM. pengurusan terkini lebih mementingkan hasil dan pencapaian berbanding proses dan sistem kerja. khususnya untuk mengurangkan kerenah birokrasi yang sering kali melelahkan. Pejabat Pendaftar yang merupakan nadi utama yang menggerakkan jentera pengurusan dan pentadbiran akan membuat kajian dan penilaian yang berterusan untuk memastikan sistem penyampaian perkhidmatan UTM dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Saya menghargai peranan yang dimainkan oleh Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi (BPPO). Pusat Pengajaran dan Pembelajaran (CTL) akan mengadakan pelbagai kursus dan latihan untuk memperkenalkan sistem penyampaian P&P yang kreatif dan inovatif. peluang dan didorong untuk menjana idea dan pencaraan baru dalam pengurusan dan pentadbiran. Sebaliknya. staf pentadbiran tidak perlu berasa bimbang kerana seakan-akan ‘kehilangan kuasa’ akibat perlaksanaan sistem penyampaian yang lebih fleksibel. Untuk itu.

Biro Inovasi dan Perundingan dan Penerbit UTM Press dapat bergerak seiring dengan hasrat universiti untuk memperkemaskan jentera organisasi supaya tidak berlaku pertindihan dengan unit lain. seperti Sekolah Pengajian Siswazah. Selain mengucap syabas. beberapa unit pentadbiran lain diharap dapat turut sama memperkasakan sistem pengurusan supaya sentiasa mesra pelanggan. Pusat Pengurusan Penyelidikan. Jadual 11 adalah menjelaskan tentang fokus dan inisiatif inovasi seluruh dimensi UTM yang dimaksudkan. . Pejabat Bendahari yang diberi tanggungjawab membantu universiti untuk menyediakan garis panduan penjanaan kewangan menerusi pelbagai projek dan perkhidmatan. penerbitan dan penjanaan pendapatan khususnya menerusi kerja perundingan. Semua warga UTM perlu berganding bahu untuk mengupayakan inovasi dalam pengurusan agar pencapaian organisasi melayakkan UTM menjadi Universiti Penyelidikan Inovatif terulung. sekali gus memberi tumpuan untuk meningkatkan lagi pencapaian dalam bidang penyelidikan. Secara spesifik. Dalam hal ini. bukan sahaja untuk menambah pendapatan universiti tetapi memberi impak tinggi kepada reputasi dan citra UTM. Selain itu. Dalam aspek pembangunan staf. saya juga meminta BPPO terus melakukan inovasi dalam pembangunan sistem penyampaian di UTM termasuklah menggunakan pelbagai kaedah tercanggih yang efisien seperti pengurusan digital dan automasi. Usaha inovasi pengurusan yang berterusan boleh dilakukan dengan kerjasama Unit Kualiti UTM.PENDAHULUAN BUDAYA 79 Pendaftar yang telah melakukan pelbagai inisiatif inovasi untuk memperkemaskan sistem penyampaian perkhidmatan UTM. saya berharap agensi pusat. inovasi. Unit Pengurusan Modal Insan dan Unit Pembangunan Modal Insan perlu mengada dan menjalin kerjasama strategik untuk membolehkan staf menyumbang kepada UTM secara optimum.

80 Jadual 11 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Fokus dan Inisiatif Inovasi Seluruh Dimensi UTM Pusat Tanggungjawab • • • • Fokus Tanggungjawab Inisiatif Pengajaran dan • Program pengajaran Pembelajaran dan pembelajaran high efficiency. high impact Fakulti SPS CTL Pejabat Pengajian Prasiswazah Pengurusan dan • Program inovasi Pentadbiran dalam pentadbiran seluruh dimensi • Memperkemaskan sistem penyampaian • Program kepuasan pelanggan Penyelidikan dan Pembangunan • Program impak • Pendaftar • Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi • Unit Kualiti tinggi • Research Alliance • RMC • Pusat Kecemerlangan Penulisan dan Penerbitan Perundingan dan Khidmat Profesional • Program impak • RMC • Penerbit UTM Press • UTSB • BIP • Pusat Kecemerlangan tinggi • Program Menjana Pendapatan Universiti • Program networking • Minda kelas pertama • Nilai tinggi • 1Malaysia 1UTM Pembangunan Staf • Pengurusan Modal Insan • Pembangunan Modal Insan Pembangunan Mahasiswa • Transformasi • Fakulti-fakulti • Kolej-kolej • Hal Ehwal Mahasiswa • Program Fellow Akademik Mahasiswa • Alumni .

Inisiatif Khas Untuk memastikan UTM mempunyai competitive edge.PENDAHULUAN BUDAYA 81 Saya amat berharap agar kita semua dapat terus berganding bahu berusaha untuk mencapai misi utama UTM bagi menerajui pembangunan sumber manusia dan teknologi yang kreatif selaras dengan aspirasi negara. inisiatif ini sebagaimana diperincikan dalam Jadual 12 termasuklah: Jadual 12 Inisiatif Khas Inisiatif 1. Amerika Syarikat Sukan UTM. (samb. Kerjasama dengan Universiti Harvard. Antara lain. • Inisiatif teknologi turbin MIT-UTM. • Menganjurkan Malaysia Interest Group berpusat di Boston. • Lawatan dan pertukaran akademik. Amerika Syarikat Catatan • Menggunakan sekurang-kurang satu kajian kes setiap semester yang disediakan oleh Harvard Business School untuk seluruh mahasiswa UTM bermula sesi akademik 2010/11. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan UTM sentiasa terkehadapan dan berupaya menggunakan peluang serta ruang yang ada untuk menjadi institusi pengajian tinggi terulung.) . maka pihak pengurusan universiti akan memulakan beberapa inisiatif baru sepanjang tahun 2010. • Inisiatif Bioteknologi MIT-UTM. • Mahasiswa UTM mengikuti Harvard Summer Course. • Penubuhan Makmal Teknologi Sains 2 Kerjasama dengan Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Amerika Syarikat Kerjasama dengan Universiti Kyoto. Madinah Water Project • Kerjasama dengan Universiti Taibah. • 500 mahasiswa luar negara di UTM. • Menubuhkan Pusat Inovasi UTM-SRI. 10 Madinah untuk kajian berkaitan pengurusan air di kota Madinah. • Forum teknologi untuk peneraju 8 Global CEO Technology Forum 2010 badan korporat dan agensi awam tentang perkembangan teknologi dengan kerjasama strategik beberapa syarikat dan tokoh antarabangsa. • Program kerjasama akademik dalam 4 kerangka Sustainable Technology. • Pertukaran staf dan mahasiswa. kerangka Low Carbon Society. 5 Kerjasama dengan • Program kerjasama akademik dalam Universiti Hiroshima. • Kerjasama membangunkan kereta 7 Formula 1 bersama Air Asia. Jepun • Pertukaran staf dan mahasiswa. Kerjasama dengan Universiti Columbia. termasuklah air bawah tanah dan pelestarian sumber air.) Inisiatif 3 Kerjasama dengan SRI International.82 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI Jadual 12 (samb. . Palo Alto. Amerika Syarikat Formula 1 Projek 1Malaysia • Inisiatif Environmental Performance 6 Index (EPI) dengan kerjasama kerajaan Malaysia dan UTM. Jepun Catatan • Penganjuran kursus untuk 20 staf UTM tentang Discipline of Innovation (DOI) pada April 2010. Petronas dan Proton. 9 Iskandar Malaysia • IMAP adalah networking UTM hasil Academic Partnership University Presidents‘ Global Forum (IMAP) 2009 untuk membolehkan UTM berperanan dengan lebih efektif.

Marilah kita melangkah dalam angkatan ilmuwan memantapkan gerak kerja nilai tinggi untuk dipersembahkan kepada ibu pertiwi sebingkis sumbangsih – tanda pengorbanan sebagai anak merdeka di Malaysia. Marilah kita titipkan kembali lafaz dan niat untuk kita menyuburkan keikhlasan “Kerana Tuhan Untuk Manusia. melebihi kepentingan peribadi dan kelompok. Salam Tahun Baru 2010! Semoga kita lebih berjaya memacu UTM di pentas akademia global! . yang menjadi sanjungan bangsa. Mari kita ungkapkan kembali peranan kita agar lebih relevan dalam suasana persaingan global untuk menjana nilai tinggi dalam setiap bidang yang kita ceburi. Kita bermula dengan penuh kesederhanaan. Marilah sama-sama kita memikir dan memahami peranan masing-masing dengan lebih jelas dan pasrah sebagai ‘pahlawan ilmu’ dalam ekosistem intelektual yang dilatari model ekonomi baru berteraskan kreativiti dan inovasi. Dari Sekolah Teknik (1904) menjadi Maktab Teknik (1946).T kerana kita sebagai warga UTM menunjukkan tekad dan komitmen tinggi untuk melihat UTM terus maju dan bersaing di persada antarabangsa.” Marilah sama-sama kita segarkan semangat untuk sentiasa rela dan sedia berkorban demi kepentingan organisasi. bangsa dan negara. kita telah memulakan proses transformasi secara lebih menyeluruh untuk melayakkan UTM menjadi Universiti Penyelidikan yang berpaksi inovasi dan bertunjang budaya ilmu. Institut Teknologi Kebangsaan (1972) dan Universiti Teknologi Malaysia (1975). agama.W. Sepanjang tahun 2009. Pada kesempatan ini mari kita memahat azam. menyubur iltizam dan meniup semangat untuk kita terus memartabat dan mengangkasa UTM sebagai institusi ilmu yang ulung.PENDAHULUAN KESIMPULAN 83 KESIMPULAN Kita sewajarnya melafaz syukur kepada Allah S. Sejak awal alaf baru kita telah mengorak langkah menuju universiti kelas dunia.

84 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI .

PENDAHULUAN 85 LAMPIRAN .

Lampiran 1 Peta Strategik UTM 86 Strategik Keyakinan VISI : Diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan akademik dan teknologi bertaraf dunia. MISI : Menjadi peneraju dalam pembangunan modal insan dan teknologi inovatif yang menyumbang kepada pengkayaan khazanah negara. T2: Menyediakan kepimpinan & menyumbang menerusi penyelidikan & inovasi (S3): Institut penyelidikan & inovasi teknologi yang tersohor (S4): Reputasi bertaraf antarabangsa (S5): Sumbangan besar/ bermakna kepada masyarakat T3: Mencapai imej & penjenamaan yang memenuhi keperluan stakeholder T4: Menyumbang kepada masyarakat menerusi program komuniti & outreach T1: Menyumbang kepada pembangunan modal insan menerusi pendidikan berkualiti Perspektif Stakeholder (S1): Graduan berkualiti & kebolehpasaran di peringkat global (S2): Menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat INOVASI UNIVERSITI (P1): Penambahbaikan kualiti akademik yang berterusan (P4): Meneraju dan menyumbang dalam penyelidikan & inovasi (P5): Pengurusan penyelidikan & pascasiswazah yang berkualiti (P3): Penerbitan ilmiah dan citation (P6): Jalinan hubungan di peringkat nasional & antarabangsa yang kukuh Perspektif Proses Dalaman (P2): Kurikulum terkini yang relevan dengan industri (P11): Transformasi mahasiswa inovatif (P7): Menjana pendapatan dari pelbagai sumber (P8): Kemantapan pemasaran & keupayaan penjenamaan NILAI TINGGI (P9): Tanggungjawab Sosial Universiti & Outreach (P10): Sistem penyampaian yang cemerlang Perspektif Pembelajaran & Perkembangan Modal Insan Sumber Maklumat Sumber Organisasi Perspektif Kewangan (L1): Menarik & mengekalkan staf kompeten & produktif (L2): Kemudahan lengkap (State-of-the-art) prasarana digital (L3): Persekitaran kerja kondusif (Penyelidikan & Sosial) (F1) Pengurusan kewangan terbaik .

PENDAHULUAN 87 .

88 INOVASI UNIVERSITI NILAI TINGGI .

1 250 (samb. Bilangan kursus pendek atau program pembangunan profesional yang baru. Penarafan THE-QS.) . 85 Indeks Prestasi Utama (KPI) Sasaran 2010 10 S1.1 10 S2. Peratus kemasukan pelajar FTE dalam program eksekutif daripada jumlah keseluruhan.1 (Baru) S1.1(b) (S4): Reputasi bertaraf antarabangsa S4.2 (Baru) Peratus graduan berkerja ketika konvokesyen. Bilangan staf yang dilantik sebagai pengerusi atau jawatankuasa dalam badan/ persatuan di peringkat nasional & antarabangsa. Bilangan program eksekutif yang baru.1(a) Nasional : 500 A/bangsa : 50 20 S3.3 500 (S3): Institut penyelidikan & inovasi teknologi yang tersohor S3.2 150 S2.3 5:1 (S2): Menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat S2. Nisbah bilangan pelajar yang memohon dengan kemasukan. Bilangan pelajar yang menerima anugerah di peringkat nasional & antarabangsa. Bilangan staf yang diterima menjadi ahli dalam badan/ persatuan di peringkat nasional & antarabangsa.PENDAHULUAN 89 Lampiran 3 Indeks Prestasi Utama UTM berdasarkan Corporate Scorecard 2010 Objektif Strategik Perspektif Stakeholder (S1): Graduan berkualiti & kebolehpasaran di peringkat global S1.

248.2 (Baru) P1. Nasional : 500 A/bangsa : 50 100% (S5): Sumbangan besar/bermakna kepada masyarakat (P1): Penambahbaikan kualiti akademik yang berterusan P1. Peratus Penyelidik yang Berpengalaman (Cohort) (a) lebih 20 tahun (b) 10 – 20 tahun (c) kurang 10 tahun. 3000 3000 1200 40 (P4): Meneraju dan menyumbang dalam penyelidikan & inovasi P4.67 setiap staf = 2. Peratus program sarjana muda yang mempunyai elemen inovasi dalam kurikulum.1 80% P3.) .1(a) Kumulatif penerbitan yang mempunyai faktor impak (impact factor). Peratus proses kerja P&P secara automasi. Bilangan pakar & profesional luar sebagai pelawat/kontrak/ pensyarah bagi setiap fakulti.3 (Baru) 20% 20% P1.104 staf = 1. Indeks Persepsi Majikan ke atas kualiti graduan (berkaitan dengan kurikulum).1(c) Bab dalam buku = 1. P3.1 Bilangan projek komuniti yang berimpak tinggi. P3. P1.1 Peratus program FT yang dinilai oleh badan akreditasi.90 Objektif Strategik INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 3 NILAI TINGGI Indeks Prestasi Utama Sasaran (KPI) 2010 S5.1(b) Non citation artikel berindeks = 2. P3.3 Bilangan buku yang dihasilkan (karya asli).4 (Baru) 200 (P2): Kurikulum terkini yang relevan dengan industri (P3): Penerbitan ilmiah dan citation P2.13 × 1.947.1 30% 40% 30% (samb.

Geran nasional Jumlah staf yang terlibat dalam projek penyelidikan bersama Jumlah syarikat hiliran dalam setahun 40 P4.2(b) 300 P4.4(b) 7 juta P4.6(b) 480 P4.4(a) 50 juta P4.2(a) Indeks Prestasi Utama (KPI) Jumlah paten yang disahkan (nasional dan antarabangsa) Jumlah paten yang belum disahkan (nasional dan antarabangsa) Jumlah bilangan IPR selain daripada paten/hak cipta (termasuk karya asli).6 60% P4.5(a) 135 P4. Jumlah kewangan dari dana swasta (termasuk penyelidikan kontrak). Jumlah kewangan dari dana awam (agensi kerajaan).4(c) 10 juta P4.7 20 (samb.5(b) Jumlah anugerah yang diperolehi daripada badan antarabangsa Peratus staf yang menjadi penyelidik utama Jumlah staf akademik yang menjadi penyelidik utama menerusi geran penyelidikan i. Dana universiti ii. Jumlah anugerah diperoleh daripada peringkat nasional yang badan P4.PENDAHULUAN LAMPIRAN 3 91 Sasaran 2010 100 Objektif Strategik P4. Jumlah kewangan dari dana antarabangsa.6(a) 700 P4.3 500 P4.) .

1(a) 40 juta P7. peralatan.1 10 juta 40 (P9): Tanggung-jawab P9. Hadiah (dalam bentuk wang. Peratus mahasiswa antarabangsa dalam pascasiswazah. Penambahan pendapatan dari kursus/latihan. Endowmen. bahan penyelidikan dan lain-lain).2 40% (P6): Jalinan P6.92 Objektif Strategik INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 3 NILAI TINGGI Indeks Prestasi Utama (KPI) P5.2 Bilangan staf yang terlibat dalam aktiviti USR.000. Nilai melebihi RM3.1 Peratus pengambilan mahasiswa pascasiswazah dengan CGPA > 3.) .1(c) 3 juta P7. Bilangan program perkhidmatan pembelajaran yang baru. Penambahan pendapatan dari perundingan (tidak termasuk penyelidikan kontrak).1 Sosial Universiti & Outreach P9. Bilangan yang aktif di peringkat nasional dan antarabangsa MoU/MoA/LoI/LoA dan hubungan kerjasama dengan industri. 200 10 (samb.1(d) (P8): Kemantapan pemasaran & keupayaan penjenamaan P8.0 atau setaraf. Sasaran 2010 100% (P5): Pengurusan penyelidikan & pascasiswazah yang berkualiti P5.2 80 500 (P7): Menjana pendapatan dari pelbagai sumber P7. IMAP sebagai pemangkin jaringan antarabangsa (mahasiswa luar negara di UTM). Bilangan program pemasaran (jenama & promosi).1 hubungan di peringkat nasional & antarabangsa yang kukuh P6.1(b) 60 juta P7.

000 .3 12% (L3): Persekitaran L3. Peratus meningkatkan pengisian perpustakaan digital (PSZ). Peratus staf yang mempunyai kelayakan profesional (seperti pegawai perubatan. 60% L1.2 80% L2. 19.3 3.Sc/D. Jumlah staf yang dilantik sebagai ketua/jawatankuasa dalam badan/persatuan antarabangsa. Indeks Kepuasan Pekerja.Eng. Peratus kemudahan untuk pengajaran & pembelajaran yang memenuhi spesifikasi – Smart Classroom (PHB).1 80% Kos (OE) setiap pelajar (RM)(Bendahari).LAMPIRAN 3 PENDAHULUAN 93 Sasaran 2010 80% Objektif Strategik (P10): Sistem penyampaian yang cemerlang (L1): Menarik & mengekalkan staf kompeten & produktif P10. arkitek. akauntan dan lain-lain).1(b) 15% L1.1(a) Peratus staf yang mempunyai kelulusan Ph. Indeks Kompetensi bagi staf sokongan (skala 1–5).1 kerja kondusif (Penyelidikan & Sosial) (F1) Pengurusan kewangan terbaik F1.1 lengkap (State-of-theart) prasarana digital 20% L2.1 Indeks Prestasi Utama (KPI) Indeks Kepuasan Pelanggan. L1. Peratus kemudahan untuk pengajaran & pembelajaran yang memenuhi spesifikasi – Prasarana Digital (CICT). Nota: Untuk dijadikan bajet varians bagi semua Tier 1 dengan sasaran 5%.2(b) 25 L1.D/D. Jumlah keahlian staf dalam badan/persatuan antarabangsa. jurutera.2(a) 150 L1.5 (L2): Kemudahan L2.

kefahaman dan hebahan Amerika Syarikat Canselor (Penyelidikan & Inovasi) • Hal Ehwal Korporat Penyediaan • Musyawarah dokumen.) . dan hebahan Amerika Pengiktirafan Syarikat Kementerian Pengajian Tinggi • Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) • Hal Ehwal Korporat • Penstrukturan • Menubuhkan • Timbalan Naib semula unit • Kelulusan Lembaga Pengarah Universiti UTM Holdings untuk menjalankan aktiviti • berkaitan perniagaan universiti • Penubuhan Unit Inovasi di Pejabat Naib Canselor • Menyusun semula Biro Inovasi dan Perundingan menjadi Pusat Kecemerlangan Inovasi dengan kerjasama agensi luar Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Hal Ehwal Korporat (samb.94 INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 4 NILAI TINGGI Lampiran 4 Objektif Program Pakej Budaya Inovasi di UTM Aktiviti • Musyawarah • Lawatan • Model SRI. Peranan • Timbalan Naib Menyediakan • dasar inovasi UTM yang baru selari dengan konsep innovation-led economy Menyediakan • konsep Universiti Penyelidikan Inovatif • sebagai teras perkembangan ilmu di UTM Menyusun semula unit dan agensi UTM bagi menjelaskan peranan inovasi dan unit perniagaan Penyediaan dokumen. • Lawatan kefahaman • Model SRI.

) .PENDAHULUAN LAMPIRAN 4 95 Pendaftar Unit Inovasi Dekan Fakulti Pengarah RA Pengarah Pusat Kecemerlangan dan lain-lain Urus tadbir inovatif • Melaksanakan • Majlis Inovasi • inisiatif inovasi yang • di semua dianggotai • peringkat oleh ahli UMG • • Jawatankuasa • Inovasi di setiap peringkat untuk membantu menyemarakkan budaya ilmu dan budaya inovasi Kesedaran • Kesedaran tentang • Amalan ekonomi berteraskan inovasi dalam kalangan staf UTM Melatih 300 pemimpin inovasi setahun • Kesedaran • Amalan • Latihan • Pendaftar • CPD • Bendahari • 3 idea inovatif • Unit Inovasi setiap staf • Bahagian setahun • Ganjaran Pembangunan Modal Insan • Latihan • Unit Inovasi dengan • Bahagian kerjasama Pembangunan SRI. Amerika Modal Insan Syarikat • Latihan dengan kerjasama IMD (Switzerland) • Tagline • • • Majlis Inovasi Menyediakan • Sistem ekosistem • Proses kerja inovasi (staf) • Kesedaran • Amalan • • korporat • Bank idea • Urus tadbir telus dan demokratik Facebook UTM Wacana ilmiah beradab Pendaftar Bahagian Pembangunan Modal Insan (samb.

) .96 INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 4 NILAI TINGGI • PEMUDAH untuk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • memudahkan penyelesaian dan prosedur secara inovatif Idea@utm.my/idea Kumpulan Teras Inovasi – INNOVATOR Geran inovasi meningkat pencapaian kerja Hari Inovasi ganti Hari Q 100 anugerah inovasi Urus tadbir inovatif Inkubator idea Pejabat inovatif Masjid inovatif Kerja berpasukan Saturday Night Events Kelab 4x4 WD Majlis Profesor Scholar’s Inn Problem-based learning Program semarak ilmu CSR inovatif Eco-Tourism Campus Lobi inovatif @ bangunan Canseleri Pejabat Research Alliance yang inovatif (samb.utm.my www.

) .PENDAHULUAN LAMPIRAN 4 97 Unit Inovasi Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni) Menyediakan ekosistem inovasi (mahasiswa) • • • • Sistem • Program minggu • Proses kerja suai kenal inovatif • Kesedaran • E-voting Amalan • Bank idea • Facebook UTM • Kumpulan Teras Inovasi • UTM Global Outreach • Kelab 4x4 WD • Saturday Night Events • Pertandingan projek inovatif peringkat kolej. fakulti dan universiti • Modal projek keusahawanan inovatif • Pertandingan pelan perniagaan • CSR inovatif • Inovasi dinilai Menjadikan • Kesedaran inovasi sebagai • Amalan satu cara hidup • Majlis Inovasi dalam KPI • Pendaftar • Inovasi dinilai • Semua Ketua dalam prestasi Jabatan kerja tahunan • Inovasi dijadikan slogan dan tema • Aktiviti sosial inovatif • Research Alliance • Majlis Inovasi yang dianggotai • Timbalan Menggalakkan • perkembangan • R&D yang • lebih inovatif • Dasar Sistem Proses Latihan • Amalan staf pelbagai Naib Canselor disiplin ilmu (Penyelidikan • Indeks Prestasi & Inovasi) Utama (KPI) • Pusat • Prestasi tahunan Pengurusan Penyelidikan (samb.

menggantikan BIP • Menyediakan landasan untuk memasarkan kepakaran staf UTM • Menyediakan kerangka kerja untuk memasarkan harta intelek UTM • Menyediakan kerangka model perniagaan baru tentang komersialisasi harta intelek UTM di dalam dan luar negara Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Unit Inovasi .98 INOVASI UNIVERSITI LAMPIRAN 4 NILAI TINGGI • Syarat kenaikan pangkat • Kerjasama dengan sektor industri • Dana penyelidikan • Dana teroka • Penjanaan dan perlindungan harta intelek (5.000 menjelang tahun 2013) Meningkatkan sumbangan UTM dalam penjanaan kekayaan negara berteraskan kreativiti dan inovasi • Dasar • Mengadakan • Penstrukturan kerjasama • • • • • Timbalan semula Sistem Proses Latihan Amalan dengan agensi luar menubuhkan Pusat Kecemerlangan • Inovasi di UTM.

2009. Syed Muhammad Naquib Al-Attas. 1988. Richard H. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Vietor. Nor Wan Daud. Kuala Lumpur: Penerbit INTAN. 2001. The 7 Habits of Highly Effective People. Norma dan Etika Perkhidmatan. Peter F. Stephen R. Westview Press. 2008. Boston USA: Harvard Business School Press. US: Free Press. Kuala Lumpur: Penerbit INTAN. Transformasi & Cabaran. 1991. US: Free Press. John P. Stephen R. Amabile. 1995. 1996. Wan Mohd. 1983. Leading Change. Islam and the Philosophy of Science. Penerapan Nilai.). The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness. 2004. Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam.PENDAHULUAN 99 BIBLIOGRAFI Ahmad Zaharuddin Idrus (ed. 1989. Kerajaan Malaysia. Drucker. Kuala Lumpur: Institut Integriti Malaysia.K. Kotter. Realiti Baru. Kecemerlangan Menerusi Kreativiti. Skudai: Penerbit UTM Press. 2007. Covey. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Penjelasan Budaya Ilmu. Pelan Integriti Nasional. 2003. Covey. Boston USA: Harvard Business School Press. Kerajaan Malaysia. 1996. Creativity in Context. The World Bank.M. Kerajaan Malaysia. T. Tonggak Dua Belas. How Countries Compete: Strategy. Structure and Government in the Global Economy. Kuala Lumpur: ISTAC. Malaysia Economic Monitor: Repositioning for Growth.

. Zaini Ujang. Inovasi. 1993. Zaini Ujang. Amalan dan Panduan. Universiti: Mendukung Tradisi Intelektual. Kreativiti. Skudai: Penerbit UTM Press. Zaini Ujang. 2009. Zaini Ujang. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar. 2009. Edisi-2. Zaini Ujang. Mengangkasa Pengajian Tinggi. Skudai: Penerbit UTM Press. Memperkasa Budaya Ilmu: Konsep dan Amalan. Menghayati Budaya Ilmu: Faham Ilmu. Menjayakan Transformasi. 2009. 2009. 2009. Skudai: Penerbit UTM Press.100 INOVASI UNIVERSITI BIBLIOGRAFI NILAI TINGGI Zaini Ujang. Skudai: Penerbit UTM Press. Universiti. Mewarisi Perjuangan. Skudai: Penerbit UTM Press. Memacu Kegemilangan.

53 Anugerah Harta Intelek. 7 BIP. Lih. 66 organisasi. 17-18 budaya. Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi BSC. 66-73 budaya kerja berpasukan. 50 cost advantage. 10j Fakulti Alam Bina. 33 Ahmad Hasni Hanadzlah. 60 BPPO. 35. 8 Anugerah Kepujian Kementerian Luar Jepun. 21 budaya kerja kelas pertama. 4j. balanced scorecard budaya ilmu. 64 complement strategy. 26. 55. 7 Fakulti Pendidikan. 7 perspektif kewangan. 23 Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi. 7 perspektif stakeholder. 11 ruang. Lih. 64 cloud computing. Pengarah Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi B Badan Kebajikan Staf. 60 D dana penyelidikan swasta. Lih. Lih. 56-58. 11 proses kerja. 12-13. Dasar Ekonomi Baru differentiation. 7 .PENDAHULUAN 101 INDEKS Nota huruf ‘j’ di belakang nombor halaman merujuk entri yang dikutip daripada jadual A Abdul Razak Hussein. 10j dana penyelidikan. 32 Abdullah Ahmad Badawi. 20 impak. 32 DEB. 59 Amerika Syarikat. Badan Kebajikan Staf balanced scorecard. 60-61 Biro Inovasi dan Perundingan. 7 perspektif proses dalaman. 10j Dasar Ekonomi Baru. 30. 10-11 perspektif pembelajaran dan perkembangan. 14 C citation. 8 Anugerah Merdeka. 11 Azlan Abdul Rahman. 8 audit. Lih. 39-40. 7 Fakulti Sains Komputer & Sistem Maklumat. 11 perjawatan. 78 bajet 2010. 45 F faktor impak. 11 penggunaan kenderaan. 11 utiliti. 12 BAKES. 7.

8j litar bersepadu. 56-57 Iskandar Malaysia UTM Research Centre. 5 pelan transformasi mahasiswa. 6 Kementerian Sains. 43j H harta intelek. 45 mahasiswa ijazah sarjana muda. 4j K Kementerian Pengajian Tinggi. 31 Islam Hadhari. 58 mahasiswa. 51 saintifik. 9. Lih. 50. Lih petunjuk prestasi utama Kreativiti. 24 komuniti. 45 . 77 penyelidikan dan pembangunan. 5 kerja berpasukan. 44 mahasiswa program perdana. 58 key performance index. Lih. 15 institutional diversity. 41. 34 inisiatif. 8j Harvard Business School. 77 perundingan dan khidmat profesional. 8j utiliti inovasi. Lih. 45 mahasiswa pascasiswazah. 30. 64 reading station. 5 eco-tourism campus. 52 ISI web of knowledge. 8j reka bentuk industri. 54 L Lembaga Pengarah UTM.102 INOVASI UNIVERSITI INDEKS NILAI TINGGI full cost recovery business model. 4j graduate schools. 58 jurnal berwasit. 5 budaya ilmu. 77 penulisan dan penerbitan. Iskandar Malaysia UTM Research Centre Inisiatif Transformasi Utama Negara. 30. 8j paten difailkan. 64 kewangan. 4j. 52 Ketua Pustakawan PSZ. KPI konsep university. 28. 24 KPI. 57 M mahasiswa pascasiswazah. Teknologi dan Inovasi. 46 I IMREC. 77 tanggungjawab sosial universiti. 47 G geran mengurus. 64 citation. 73-74 ekosistem. Abdullah Ahmad Badawi ITM. 5 innovation-led economy. 52 intellectual engagement. 77-79 pembangunan staf dan mahasiswa. 24 universe. 77 pengurusan dan pentadbiran. 24 universitas. 55 inovatif. 8j paten berdaftar. 59 graduan bekerja. 78 pengurusan kewangan. 4j. 24 masyarakat. 55. 53 Inovasi. 8 hak cipta. 78 pengajaran dan pembelajaran. 52 inovasi seluruh dimensi. 4. 30 J Jurnal berimpak tinggi.

46. 35j. 49 Universiti Penemuan. 24 pemikiran utilitarian. 36 kebijaksanaan. penyelidikan dan pembangunan ranking. 23 Pembangunan Iskandar Malaysia. 31 kos modal menggalakkan. 3 nilai tinggi. 22 Pejabat Bendahari. 43 Research Alliance. 58. 4 pemikiran idealis. 40 skor employability. 49 tagline. 19. 36 budaya ketepatan. 28-29 Mohd Nazib Razak. 23 indeks inovasi. Inisiatif Transformasi Utama Negara non-citation. 16. 43 profesor. Lih. Mohd Najib Razak Persatuan Kakitangan Bukan Akademik. 8-9. 44 penilaian keserakanan. 4-5 pihak pengurusan. 12. 31. 15 profail fakulti. 35j. 1. Perdana Menteri. 49 penyelidikan dan pembangunan. 55 Pejabat Pendaftar. 44. 35j budaya inovasi. 35j. 32 1Malaysia. 64 Pengarah ICT. 55 program global outreach. 35j. 35j integriti. 59 Mohd. 11. 41 penilaian majikan. 7. 25. 50 R&D. 24 Pendaftar. Persatuan Kakitangan Bukan Akademik. 36 budaya ilmu. 63 research assistantship. 78 PEKABA. 25. 10j O organizational scanning.PENDAHULUAN INDEKS 103 mahasiswa program persisir dan eksekutif. Lih jg. 38 environmental P Panduan Tatacara Mesyuarat. 14. 56 skor citation. 64 pengurusan . 21 petunjuk prestasi utama. 32-37. 31 pendaftaran paten. 48 . 33-34 teras perpaduan. 58 Pengarah Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi. 56 Pengarah Harta Bina. 58 R&D. 55 budaya berprestasi tinggi. Lih. 35 niat. Lih. 3-4. 35j. 37 nilai aspirasi. 36 kesetiaan. 33-34 matlamat universiti. 35j. 23 Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2009. 3. 39-42. Azraai Kassim. 49. 49 Menjana Minda Kreatif dan Inovatif. Lih. 40 skor penilaian keserakanan. 49 Universiti Perdana Malaysia dalam Kejuruteraan dan Teknologi. 37 ketabahan. 45 Mahathir Mohamad. 48 Pusat Pengurusan Penyelidikan. 60j Penerbit UTM Press. 28 NKRA. 33. 31 model ekonomi baru. 40. 43 Penjenamaan. 22 pendapatan universiti. Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan) N Naib Canselor.

41 Universiti Hong Kong. 61 sinergi. 63 syarikat hiliran. 23. 27. 2 teaching assistantship. 50 innovation. 15 U UKM. 30 Unit Program Pengurusan Kerjasama. 37 kewangan. 14 fikir menang-menang. Lih. 60 . 50 T tabung universiti. 38 ranking universiti. 27 kedudukan ranking. Lih. 41 falsafah. 46. 14-16. 50. 38 Struktur. 48 Universitas Gadjah Mada. 39 mahasiswa antarabangsa. 6. 25-26 Universiti Penyelidikan Inovatif. 57. 62 Universiti Teknologi Malaysia. 48 THE-QS.104 INOVASI INDEKS UNIVERSITI NILAI TINGGI reverse engineering. 75 Universiti Penyelidikan. 38 mahasiswa. 41 Universiti Tohoku. 4 Stanford Research Institute International. 41 Untuk Tuhan Kerana Manusia. 47. 38. 8-9. 55 S Scopus. 39 penilaian majikan. 30 UPPK. 14 sasaran minda. tujuh tabiat strategi transformatif. 41 citation. 39 staf antarabangsa. 50 invention. Lih. 15 proaktif. 24 stakeholder. 15 keupayaan diri. 50 tahun inovasi. 21. 39 Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan). 39 penilaian keserakanan. 41 Universiti APEX. 15 urutan keutamaan. 12-13. 63 penyelidikan. 60j tagline. 2 UPM. 75 konsep. 12-13. 50 imitation. 38 penerbitan. 18 SPACE. 63 organisasi. 60 Stephen Covey. 13 pengajaran. 21j sistem penyampaian terbaik. 14 sinergi. 11. 63 tujuh tabiat. 50 improvement. 30 UM. 60 Sekretariat Pelestarian Kampus. 63 Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni). 4j. Sekolah Pendidikan Profesional & Pendidikan Berterusan SRI. 38 penjenamaan. 4 Universiti Cambridge. 56 Sekolah Pendidikan Profesional & Pendidikan Berterusan. 25-26 Universiti Harvard. 64 Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi). Stanford Research Institute International stadium general. 57 Strategi. 41 Universiti Oxford. 50 RMC. 50.

60-61 V value creation. 23 warga UTM. 25-26 aspek. Unit Program Pengurusan Kerjasama USM.INDEKS PENDAHULUAN 105 UPPK. 49 Web of science. 56 webometrics. 56 UTM Kampus Johor Bahru. 25 UTM International Campus Kuala Lumpur. Lih. 38 . Lih. 45 W WANGI. 9. 30 utilitarian. 56 UTSB. 20. Wanita Teknologi Wanita Teknologi.