Jawapan

TOPIK 1: PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN JASMANI
Latihan 1.1
1. 2. 3. 4. 5. 6. Mempertingkat dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri. Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian. Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal. Membentuk sahsiah dan disiplin diri. Membuat keputusan bijak dalam kehidupan.

Latihan 1.2
Zaman Neolitik Revolusi Pertanian merupakan zaman perubahan. Era ini merupakan zaman pembangunan dalam bidang pertanian. Manusia tidak lagi perlu berpindahrandah kerana amalan pertanian membantu manusia hidup setempat dengan bekalan yang ada. Mereka tidak perlu lagi berpindah-randah. Ini semua berpunca daripada penggunaan haiwan dan teknik pertanian yang dicipta oleh manusia. Ianya merubah gaya hidup manusia zaman primitif ketika itu kepada gaya hidup pertanian atau dikenali sebagai “agrarian”. Akibat daripada penggunaan teknologi manusia mengamal gaya hidup “sedentary” akibat pengenalan teknologi yang memudahkan mereka. Mereka sudah mula mengurangkan aktiviti kecergasan.

Latihan 1.3
1. 2. Zaman Sebelum Penjajahan British Zaman Pemerintahan British

JAWAPAN

 171

3. 4.

Sebelum Merdeka Selepas Merdeka

UJIAN 1
1. Masyarakat Yunani amat mengutamakan kesempurnaan fizikal. Kota yang terkenal dalam bidang Pendidikan Jasmani ketika itu Sparta dan Athens masing-masing mempunyai objektif Pendidikan Jasmani yang berbeza. Di Sparta misalanya, objektif utama Pendidikan Jasmani ialah untuk menyumbang kepada pembentukan tentera yang kuat. Manakala di Athens, objektif banyak bertumpu kepada prinsip demokrasi. Penglibatan masyarakat Athens dalam aktiviti fizikal adalah bertujuan untuk membina tubuh dan ingin menjadi sihat agar hidup lebih aktif disamping mementingkan nilai estetik. Sebagai satu perbandingan, tamadun, Greek adalah tamadun yang tiada tolok bandingnya dalam aktiviti kecergasan. Idea terhadap kepentingan kecergasan merupakan elemen yang membantu kemajuan tamadun Greek. Masyarakat Greek ketika itu percaya terhadap keseimbangan antara kecergasan badan dan otak. Kecergasan fizikal dan minda sama penting dalam menjana kesihatan mental. Aktiviti gimnastik dengan bantuan muzik merupakan antara pelajaran yang penting dalam bilik darjah ketika itu. Mereka mengatakan pergerakan gimnastik itu adalah untuk tubuh badan dan muzik itu untuk jiwa mereka. Gimnastik diajar disebuah tempat yang dipanggil ‘Palaestras’. Ianya merupakan tempat untuk remaja lelaki bagi melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani. ‘Palaestras’ merangkumi sebuah gelanggang gimnastik dalam dewan dan gelanggang untuk aktiviti luar seperti berlari,gusti dan melompat. Apabila remaja ini menjadi dewasa antara umur 14 dan 16 tahun, tempat mereka berlatih ini akan berubah ke sebuah tempat lain yang dipanggil gimnasium. Di kedua-dua tempat ini, latihan diawasi oleh jurulatih kecergasan yang dipanggil ‘Paidotrabe’. 2. • Berupaya mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. • Membantu menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri berdasarkan ketiga-tiga tunjang pembelajaran. • Memperkenalkan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian serta dilaksanakan secara berterusan. • Penerapaan kaedah mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal.

172

JAWAPAN

3.

• Menjadi agen pembentukan sahsiah dan disiplin diri yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. • Melatih membuat keputusan bijak dalam kehidupan. Aktiviti Pendidikan Jasmani kini telah melangkah ke era baru yang telah mengalami perubahan sejak beribu tahun. Ketika zaman prasejarah kegiatan jasmani dan kecergasan ketika itu didorong oleh perasaan untuk terus hidup dan merupakan satu kegiatan harian (routine) yang dilakukan dikalangan manusia. Antara contohnya seperti memburu serta berkumpul merupakan aktiviti yang popular.

UJIAN 2
1. (i) Zaman Sebelum Penjajahan British Ketika zaman sebelum penjajahan British, Negara ketika tidak langsung memilki sistem pendidikan yang tersusun dan berbentuk formal. Pendidikan ketika itu banyak tertumpu kepada kelas-kelas pengajian yang tidakk formal sperti kelas agama. Manakala kedudukan Pendidikan Jasmani ketika itu boleh dikatakan tidak diutamakan dan tidak memiliki objektif yang jelas.

(ii) Zaman Pemerintahan British Pihak British ketika menjajah Tanah Melayu telah mula memperkenalkan sistem pendidikan yang diadun dengan pengaruh kebaratan mereka. Pendekatan ini banyak tertumpu di negeri-negeri selat yang berada dalam taklukan British. Kebanyakan sekolah diurus dan dibuka oleh mubaligh Kristian dan juga syarikat-syarikat Inggeris. Latihan jasmani yang diajar di sekolah-sekolah Melayu bermula daripada darjah satu hingga empat hanya menjadi matapelajaran sampingan. Selepas tahun empat, Pendidikan Jasmani diajar di Special Malay Classes. Pada tahun 1856, ia diajar di dua buah sekolah Melayu di Singapura. Namun, kurikulum Pendidikan Jasmani adalah terhad kerana kerajaan British bersikap sambil lewa. Sekolah Cina di Melaka menjadikan Pendidikan Jasmani sebagai mata pelajaran lain pada tahun 1815. Pada tahun 1819, Pendidikan Jasmani dijadikan sebagai mata pelajaran lain yang diajar di tiga buah sekolah di Singapura. Pendidikan Jasmani ketika itu juga diajar di sekolah menengah rendah seperti di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Ipoh dan Muar dalam tahun 1923-1925. Bermula pada 1930-an Pendidikan Jasmani diperkenalkan di sekolah menengah atas seperti di Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan lpoh. Manakala di Melaka dan Pulau Pinang, sekolah Inggeris ditubuhkan daripada usaha para mubaligh Kristian pada tahun 1819.

JAWAPAN

 173

(iii) Zaman Sebelum Merdeka Pada zaman sebelum merdeka sekitar 1930-an, pelbagai usaha giat dijalankan untuk menggubal sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani. Isi kandungan bagi sukatan pelajaran kebanyakanya mirip sukatan latihan fizikal sekolah-sekolah di England. Pada tahun 1946 Maktab Perguruan Sultan ldris, Tanjung Malim, Perak telah menggubal sukatan latihan jasmani. Rentetan terhadap perubahan dasar mulai tahun 1952, calon guru tempatan mula dihantar ke luar negara untuk dilatih sebagai guru. Mereka dilatih dalam bidang Pendidikan Jasmani dan pendidikan kesihatan di Kirby dan Brinsford Lodge. (iv) Zaman Selepas Merdeka Pada zaman selepas merdeka, sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani yang dihasilkan oleh Maktab Perguruan Sultan Idris digunakan pada tahun 1950-an dengan beberapa penyesuaian dan pindaan. Sukatan ini dikaji semula dan dalam tahun 1966, satu sukatan untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan telah disiapkan. Pendidikan Jasmani mula diberi penghargaan pada tahun 1960 apabila Maktab Perguruan Ilmu Khas memulakan Kursus Tambahan Setahun Pendidikan Jasmani. Kursus ini diperluaskan untuk kaum wanita dalam tahun 1961. Dalam tahun 1971, sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani mula disemak sekali lagi dan dikeluarkan dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris (Wee Eng Hoe, 2005). Pendidikan Jasmani telah digabungkan pula dengan pelajaran kesihatan. Gabungan kedua-kedua mata pelajaran ini kemudianya dijadikan sebagai satu mata pelajaran teras yang wajib diikuti oleh semua pelajar di sekolah (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1998; Pusat Perkembangan Kurikulum, 1992) 2. (i) Memahami apa yang hendak dilakukan.

(ii) Membantu dalam menghasilkan keputusan yang lebih bermakna ketika berhadapan dengan masalah. (iii) Memahami dengan lebih mendalam mengenai nilai Pendidikan Jasmani. (iv) Memahami sumbangan Pendidikan Jasmani kepada masyarakat. (v) Menjelaskan tugas guru Pendidikan Jasmani kepada masyarakat. (vi) Menghargai dan mengambil kisah pencapaian murid melalui penglibatan mereka di dalam program dibawah jagaan mereka. 3. Di negeri China pengajaran falsafah confucious menggalakkan penglibatan dalam aktiviti kecergasan fizikal. Ketika itu jika manusia tidak melibatkan diri dalam sebarang aktiviti kecergasan mereka akan dikaitkan dengan penyakit yang memberhentikan fungsi organ dalaman atau kini dikenali

Ketika itu Kung-fu diperkenalkan sebagai aktiviti yang membantu tubuh manusia menjadi sihat. Walau bagaimanapun satu kaedah senaman yang mirip kepada Kung Fu telah dicipta tetapi masih terikat dengan kepercayaan agama. Mereka percaya aktiviti ini dapat mendekatkan manusia dengan alam seperti mana haiwan menyesuaikan diri dengan alam sekitar. pergerakkan haiwan dan kehidupannya menjadi asas kepada yoga. akal dan roh. di seluruh Amerika. Dari pemerhatian yang mereka lakukan. Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. lawan pendang dan gusti.174  JAWAPAN sebagai masalah sistem kardia. Manusia ketika itu mengabaikan aktiviti kecergasan. Yoga ini mula dicipta oleh mubaligh hindu yang hidup dalam kesederhanaan yang berteraskan disiplin diri dan bermeditasi. Di India pula berbeza. Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri berdasarkan ketiga-tiga tunjang pembelajaran. TOPIK 2: KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI Latihan 2. Aktiviti yoga atau nama lainnya Hatha Yoga ini telah mula dijadikan teknik dalam beberapa program kecergasan terkini. Yoga dipercayai telah wujud lebih lima ribu tahun. . Kelebihan beryoga ini juga telah mendapat tempat di Amerika masa kini dipercayai lebih kurang dua belas juta orang mengamalkanya. Pergerakkan kung-fu dicipta dan kaya dengan berbagai bentuk pergerakan fizikal yang dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti pergerakan kaki yang berbeza dan meniru pergerakan binatang berlawan. manusia dihalang daripada melibatkan diri dalam aktiviti fizikal akibat daripada kepercayaan agama Hindu dan Buddha. Kelebihan yoga adalah membantu organ berfungsi dengan baik dan meningkatkan tahap kesihatan badan.1 1. 3. Teknik posture badan dan teknik pernafasan merupakan kaedah yang paling baik. menari. 2. Ianya dikenali sebagai yoga. Ketika itu juga wujud aktiviti kecergasan yang lain seperti memanah. Penumpuan mereka hanya lebih kepada aktiviti berbentuk spiritual daripada mengamalkan pergerakkan. Yoga jika diterjemahkan bermaksud penyatuan dan ianya merujuk kepada kepercayaan falsafah Hindu yang percaya penyatuan terhadap tubuh. Menjadikan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian serta dilaksanakan secara berterusan.

item atau perkara yang berasingan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk penyataan. (vi) Mensintesiskan – Menggabungkan idea. berdasarkan maklumat daripada pemerhatian. (ii) Tema yang digunakan menggambarkan nilai-nilai murni. (iv) Meramalkan – Membuat jangkaan terhadap sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. (vii) Mengitlak – Membuat penyataan umum terhadap keseluruhan kumpulan maklumat berdasarkan pemerhatian ke atas sampel kumpulan itu. esei. (iii) Latihan yang mengandungi permainan dan kemahiran perlu menggunakan . unsur. (v) Membuat hipotesis – Membuat penyataan umum menghubungkaitkan pembolehubah-pembolehubah bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa.2 (i) Menjana idea – Menjana idea secara spontan berkaitan dengan sesuatu perkara. konsep. (ii) Menghubung kaitkan – Membuat perkaitan untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan.3 (i) Pengajaran dan pembelajaran digunakan dalam aktiviti berpasangan dan berkumpulan.JAWAPAN  175 4. (viii) Membuat gambaran mental – Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Kenyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Membentuk sahsiah dan disiplin diri yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. 5. (iii) Membuat inferens – Membuat kesimpulan awal sama ada benar atau tidak. lukisan dan artifak. maujud dan mempunyai ciri-ciri yang serupa. (ix) Menganalogi – Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep serta mengaitkan konsep itu dengan perkara yang mudah. Latihan 2. (x) Mereka cipta – Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada dalam bentuk maujud. Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal. Latihan 2.

. Kecergasan keseluruhan mencerminkan perasaan seseorang individu tentang kehidupan serta keupayaan diri berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan. ciri. (v) Penggunaan bahasa dan ayat dalam arahan melambangkan masyarakat Malaysia yang bersopan. (vi) Menganalisis – Mengolah maklumat dengan menghuraikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. 3. Aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik.176  JAWAPAN kaedah mencabar dengan ini nilai berdikari dan keyakinan diri boleh diterapkan. ciri-ciri atau sifat. (iv) Penggunaan alatan dan arahan perlu tidak bertentangan dengan aspirasi dan nilai agama. ciri dan kualiti. UJIAN 1 1. (vii) Mengesan pengaruh – Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak atau menentang sesuatu. 2. • Kelajuan (Speed) • Ketangkasan (Agility) • Kuasa (Power) • Imbangan (Balance) • Masa reaksi (Reaction Time) • Koordinasi (Coordination) (i) Menciri – Mengenal pasti kateria serta unsur satu konsep atau objek sebagai contohnya sifat. budaya serta norma masyarakat Malaysia. (v) Menyusun mengikut keutamaan – Menyusun objek mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. (iv) Membuat urutan – Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti. kuantiti. (ii) Membanding dan membeza – Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti sifat. kualiti serta unsur satu peristiwa atau objek (iii) Mengumpul dan mengkelas – Mengumpul dan mengkelas objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat.

murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan yang sedia ada untuk membina pengetahuan baru. kabur dan sempit. (iv) Mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir terburu-buru. Mempamerkan kebolehan. apresiasi dan nilai. (ix) Membuat kesimpulan – Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian berdasarkan kepada satu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. serta berani memberi pandangan dan kritik. Konstruktif adalah satu cara pembelajaran di mana murid membina sendiri pengetahuannya atau konsep secara aktif. membina keyakinan diri untuk memberi hujah. UJIAN 2 1. kemenangan. 2.JAWAPAN  177 (viii) Menilai – Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara daripada satu kebaikan dan keburukan berdasarkan bukti atau dalil yang sah. bercelaru. (vii) Membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti. penguasaan tugas. . (vi) Bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat. (ii) Mengaplikasikan pengetahuan. kemajuan besar dan kerjasama berpasukan. Sikap. Dalam proses ini. berkenaan social. (iii) Menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif. pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah. 5. 3. (v) Meningkatkan aspek kognitif dan afektif dalam perkembangan intelek mereka.emosi. Pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada secara langsung akan membantu murid membina pengetahuannya sendiri. • Kecergasan Fizikal • Kecergasan Mental • Kecergasan Sosial • Kecergasan Emosi • Kecergasan Rohani (i) Mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif semasa membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak. 4.

budaya. (iii) Abstrak fakta.2 (i) Seksyen 15 akta ini mentakrifkan bahawa sistem pendidikan kebangsaan merangkumi pendidikan prasekolah. (ii) Melakukan refleksi terhadap pengalaman dan pengetahuan sedia ada. Kurikulum juga didefinisikan sebagai satu rancangan pendidikan yang mengandungi segala ilmu pengetahuan. (i) Berdikari (ii) Bekerjasama (iii) Menepati masa (iv) Sabar (v) Bersyukur (vi) Cintakan negara (vii) Bersikap positif TOPIK 3: KONSEP DAN PEMBENTUKAN KURIKULUM Latihan 3. masyarakat merupakan komponen yang penting. pendidikan sekolah menengah. pengasingan data atau struktur memainkan peranan penting dari proses refleksi bagi tujuan membina skema tindakan dan skema operasi baru. . afektif dan kognatif bagi satu mata pelajaran. (ii) Seksyen 18 semua sekolah dalam sistem pendidikan kebangsaan wajib menggunakan satu kurikulum piawai iaitu kurikulum kebangsaan. kemahiran. Dalam mereka bentuk kurikulum.1 Kurikulum di takrifkan sebagai dokumen yang mengandungi rancangan pengajaran dan pembelajaran yang mempunyai objektif psikomotor.178  JAWAPAN 4. falsafah pendidikan. 5. nilai dan norma serta unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang menjadi pilihan masyarakat untuk diwariskan kepada satu generasi kepada satu generasi lain Latihan 3. pendidikan lepas menengah dan pendidikan tinggi. (i) Penglibatan aktif pembelajaran mengikut urutan pengalaman pembelajaran. Dengan ini kurikulum pendidikan pra sekolah di gubal dan diseragamkan.

ciriciri pelajar. Kurikulum terdiri daripada cadangan-cadangan berhubung dengan matlamat. Dull dan lain-lain lagi. (i) Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) di gubal. bahan dan cara penilaian. objektif.3 • Teori-teori berkaitan dengan kurikulum • Falsafah pembentukan kurikulum • Kriteria Pembentukan Kurikulum UJIAN 1 1. . isi kandungan pelajaran. Semasa pelajar melalui pembelajaran terancang. (iv) Kurikulum membentuk pengalaman pembelajaran yang terancang. Teori ini didukung oleh ahli-ahli akedemik seperti Dewey. Bobbit. Kurikulum bukan saja membolehkan pelajar menimba ilmu tetapi juga mencari dan mendapat pengalaman sebanyak mungkin. (iii) Kurikulum merupakan program pengajian yang merujuk kepada matapelajaran yang diajar mengikut aliran atau jurusan yang ditetapkan. (ii) Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) di gubal. (ii) Kurikulum perlu memberi tumpuan kepada kepada keadah penyampaian yang lebih menarik. Kurikulum juga mempunyai konsep tersirat. Kurikulum ini juga dikenali sebagai kurikulum tersukat ini adalah kerana objektif pembelajaran kurikulum ini boleh ditentukan. 2.JAWAPAN  179 Latihan 3. sama ada tercapai ataupun tidak. Konsep kurikulum dikategorikan kepada lima.iaitu (i) Kurikulum menjadi dokumentasi khas dan panduan. Tyler. Contohnya interaksi dan komunikasi memainkan peranan penting bagi menjadikan kanak-kanak lebih matang dan dewasa serta mempelajari nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. pengalaman pembelajaran. Kaedah ini membolehkan pelajar dapat menguasai kemahiran dan isi kandungan dengan berkesan. Teori ini lebih berfokus kepada pendekatan tingka laku. 3. KBSR menekankan perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi pendidikan asas dan perkembangan bakat. KBSM menekankan konsep pembelajaran secara menyeluruh dan bersepadu dengan mengambil kira aspek kemahiran berfikir dan belajar. pelajar akan memperoleh nilai-nilai sampingan.kaedah. Taba.

perasaan dan amalan. Reka bentuk berpusatkan humanistik menyepadukan unsur kognitif dan afektif. pelajar akan belajar dan membina tugasan atas kesederan diri sendiri. • Idealime Idealime mengganggap ilmu di perolehi dari kebolehan berfikir. kognitif. 4. UJIAN 2 1.Reka bentuk ini menekankan kepada pendidikan dan pembangunan insan secara keseluruhan. pengalaman dan perasaan. reka bentuk berpusatkan humanistik menekankan secara seimbang aspek pemikiran. Menurutnya lagi ilmu yang benar akan datang dari kebolehan berfikir. masyarakat dan negara 2. Pengajar bertindak sebagai penyampai maklumat dan dilatih dalam melaksanakan kurikulum dengan berkesan. Menurut Plato ilmu diperolehi melalui deria amat kekal dan lengkap. Dengan kata lain. Reka bentuk ini mementingkan konsep kendiri kepada pelajar. di jelaskan dan dikawal. Teori tradisional menganggap proses pendidikan boleh dikenal pasti. Reka bentuk ini memberi penekanan isi kandungan. (i) Pendidikan suatu usaha yang berterusan (ii) Memperkembang potensi individu (iii) Perkembangan secara menyeluruh dan bersepadu (iv) Insan yang seimbang dan harmoni (v) Unsur intelek (vi) Unsur harmoni (vii) Unsur emosi (viii) Unsur jasmani (ix) Kepecayaan dan kepatuhan kepada Tuhan (x) Rakyat Malaysia yang berilmu berpengetahuan (xi) Rakyat Malaysia yang berketrampilan (xii) Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia (xiii) Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab (xiv) Rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri (xv) Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Kurikulum dibina dengan mengambil proses pemecahan tingkah laku. Idealisme .180  JAWAPAN Teori ini mementingkan proses pemindahan pengetahuan.

Kurikulum perlu dibina bagi memenuhi kehendak masyarakat semasa dan pada masa yang sama mengutamakan tamadun ilmu yang lampau serta merangsang kebijaksanaan akan datang. latiha tubi dan latihan yang ketat. tradisonal dan tidak fleksibal. • Progressivesme Progressivesme menyatakan pembelajaran berlaku berdasarkan perubahan. realisme menganggap kebenaran apa yang dapat dilihat dan ilmu yng terhasil dari penakulan tidak lengkap. Perbezaan manusia dengan haiwan ialah keupayaan manusia berfikir. • Esensialisme Esensialisme menganggap kurikulum dan guru merupakan faktor penting dalam pembelajaran. Falsafah ini memberi fokus kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran berpusat pelajar dan pengajaran melalui alat bantuan belajar. Falsafah ini menganggap pengetahuan bukan semata-mata ilmu tetapi pengetahuan ialah keperluan menaplikasikan ilmu sebagai panduan dan pedoman hidup. pendidikan ialah keperluan untuk hidup. Sistem peperiksaan awam di Malaysia berubah dari soalan dalam bentuk hafalan ke soalan yang berorentasi pemikiran. Faslsafah ini berpendapat ahli pendidik hendaklah membezakan antara perkara yang diperlukan dan tidak diperlukan dalam pendidikan. Falsafah ini menganggap manusia dan pendidikan berada dalam keadaan tetap. Dalam falsafah ini kurikulum perlu mempunyai displin. kemajuan dan bukan ketekalan. Di sekolah guru perlu mengajar dan murid sebagai penerima. • Realisme Realisme menolak pandangan idealime. kurikulum yang terbina adalah muktamat. Dengan kata lain idea yang sah adalah idea yang dapat dibuktikan. Arah aliran paramatisme dapat dilihat pada perubahan peperiksaan awam di Malaysia. Menurut fahaman realisme ilmu harus mempunyai kaitan antara dunia fizikal dan pemikiran manusia. Pragmatisme menganggap minda manusia bertindak dengan aktif. .JAWAPAN  181 menganggap pengetahuan sebenarnya berlaku dalam fikiran yang kadangkalan tidak dapat dinyatakan kebenarannya. Dengan kata lain pendidikan bukan semata-mata mengajar manusia menghafalkan ilmu tetapi menggunakan ilmu. • Pragmatisme Pragmatisme berpendapat sekiranya satu idea itu dapat di praktikkan maka idea itu benar. Pelajar perlu melalui proses pembelajaran yang tetap melalui pengajian berstuktur. • Perenialisme Perenialisme adalah falsafah konservertif. Manusia berkebolehan untuk menaakul dan mempunyai gaya fikiran yang pelbagai bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Guru beperananan membantu murid dalam proses penerokaan. Dalam kurikulum Pendidikan Jasmani unsur psikomotor. Falsafah ini menganggap perubahan yang dihasilkan bergantung kepada kecenderungan dan minat pelajar. Sekitaran memainkan peranan penting dalam membina pendidikan. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani boleh mengaplikasikan kurikulum berpusatkan pelajar. Reka bentuk ini boleh dikategorikan kepada 3: (i) Berpusatkan Subjek (ii) Berpusatkan Pelajar (iii) Berpusatkan Masalah 4.182  JAWAPAN Progressivesme lebih memberi penekanan pada demokrasi. Fahaman ini percaya manusia berupaya membina masyarakat baru melalui perubahan yang berkesan dalam pendidikan dan masyarakat. oleh itu kesepaduan mata pelajaran dapat di bentuk. sukatan Pendidikan Jasmani telah menyelit unsur sains dalam matapelajaranya. sejarah dan lain-lain juga dapat di sepadukan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. . Sukatan Pendidikan Jasmani dilihat merupakan jalan pintas untuk melahirkan generasi ini. Pelajar harus diberi bimbingan untuk mengubah pengalaman langsung menjadi pengetahuan. Bagi membina unsur kesepaduan dan korelasi dalam kurikulum. afektif dan kognatif menjadi keutamaan. Guru berperanan sebagai faslitator bukan sebagai guru tradisonal. Sekolah perlu membina suasana demokrasi serta kerjasama antara pelajar bukan mewujudkan persaingan. Pendidikan ialah proses pembentukan yang berterusan kerana manusia terus hidup dan berfikir. • Rekonstrutionalisme Falsafah rekonstrutionalisme menyatakan peranan pendidikan perlu menerapkan tanggung jawap sosial serta melahirkan masyarakat berilmu. Melahirkan insan yang seimbang dari segi keupayaan psikomotor. • Eksistensialisme Falsafah Eksistensialisme mementingkan pendidikan melalui persekitran. 3. Selain matapelajaran sains mata pelajaran lain seperti matematik. Dunia dilihat sebagai bahan pembelajaran yang boleh ditafsirkan secara individu. afektif dan kognatif merupakan keperluan utama negara dalam membangunkan modal insan. Contohnya bermainan merupakan kegemaran semulajadi pelajar dengan itu sukatan Pendidikan Jasmani boleh menyelitkan unsur permainan bagi menarik minat pelajar.

Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Dalam sukatan Pendidikan Jasmani nilai murni seperti kerja sama.JAWAPAN  183 Pengabungjalinan nilai dengan mata pelajaran merupakan komponen utama dalam kurikulum. TOPIK 4: KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI Latihan 4. 3. analitis. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani dapat mengaplikasikan teori kurikulum pramatism. Contohnya kenapa pemain bola sepak bertubuh kecil lebih menonjol sebagai pemain tengah. Pelajar akan berfikir secara analitis dan kritis untuk memberi jawapan. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Pemikiran kreatif. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan. negatif. 2.1 1. logik. kepimpinan dan pepaduan dapat di gabungkan dengan mudah. Pendidikan Organik (Organic education) Pendidikan Psikomotor (Psycomotor Education) Pendidikan Karektor (Character Education) Pendidikan Intelektual (Intelectual Education) Latihan 4. intituitif dapat di bina dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. 2.2 Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. iaitu: 1. nilai. emotif. Sukatan Pendidikan Jasmani berupaya menghindarkan masalah sosial dan membina cara hidup sihat. kritikal. Kecergasan Kemahiran Kesukanan . Latihan 4. 3.3 Sukatan pelajaran disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran. positif. Melalui proses ini. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran Pendidikan Jasmani atau kemahiran daripada mata pelajaran yang lain. 4. sistematik.

2. (i) Pendidikan Organik (Organic education): Pendekatan kepada pembangunan fizikal yang bertumpu kepada aktiviti-aktiviti yang mampu meningkatkan keupayaan fizikal dalam diri individu melalui peningkatan pelbagai system organik dalam badan manusia. (ii) Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid. masyarakat dan persekitaran dan bertindak memainkan peranannya sebagai seorang ahli dalam satu masyarakat. (v) Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup. serta mengekalkan nilai estetika pergerakan. Kesinambungan yang wujud dalam matlamat utama aktiviti Pendidikan Jasmani ialah meningkat dan membangunkan keupayaan murid dari aspek psikomotor. (iii) Pendidikan Karektor (Character Education): Pembangunan Mental atau kognitif bertumpu kepada pengumpulan maklumat dan pengetahuan dengan keupayaan berfikir dan mentasir maklumat. (ii) Pendidikan Psikomotor (Psycomotor Education): Pendekatan pembangunan motor yang bertumpu kepada kepentingan pergerakan fizikal yang lebih bermakna dengan penggunaan tenaga yang seminimum mungkin serta ianya dilaksanakan dengan efisyen. Ujian 2 1. (i) Individu yang terdidik melalui aktiviti fizikal amat menghargai pengetahuan mengenai kepentingan kemahiran fizikal. Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah adalah: (i) Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid. (iv) Pendidikan Intelektual (Intelectual Education): Pembangunan sosial bertumpu kepada membantu individu menyesuaikan diri dalam kumpulan. tubuh badan dan fungsinya. (iv) Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya.184  JAWAPAN Ujian 1 1. alatan dan tempat beraktiviti. (iii) Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri. . (vi) Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup. kognitif dan afektif.

(iii) Pendidikan Jasmani yang baik akan berupaya menyumbang kepada pembangunan positif individu. (v) Program Pendidikan Jasmani yang baik dapat membantu individu memperoleh kemahiran sosialnya. (i) Pengulangan (Repetition) Ketiga-tiga tunjang pembelajaran adalah berulang dari tahun 1 hingga 6.JAWAPAN  185 (ii) Pendidikan Jasmani adalah kunci kepada kesihatan yang baik. 2.1 Penilaian boleh di definisikan sebagai satu proses yang berupaya memberikan maklumbalas terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran murid serta dapat membantu guru dan murid meletakkan asas keberkesanan pengajaran. (iv) Pendidikan Jasmani dapat membantu peningkatan prestasi akademik. (iv) Skop (Scope) Skop pula mengariskan sejauh mana sesuatu pengajaran itu perlu disampaikan kepada murid. (iii) Progresif (Progression) Penyusunan sukatan adalah bersifat ansur maju dan mengambil kira keutamaan topik bermula dengan mudah dan beransur menjadi lebih kompleks serta mendalam. (ii) Kesepaduan (Intergartion) Pengajaran bagi semua topik pelajaran perlu mengambil kira pendekatan bersepadu dan merentasi kurikulum. TOPIK 5: PENILAIAN DAN PENGUKURAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI Latihan 5. (v) Turutan (Sequencing) Konsep turutan ini bermaksud ianya berfungsi sebagai aturan sesuatu sukatan pembelajaran yang bergerak selari dan berkesinambungan. Ianya juga perlu mengambil kira kesepaduan berbentuk “Intra” (komponen utama dalam Pendidikan Jasmani sendiri) dan “Inter” (komponen pelajaran lain yang boleh intergrasikan seperti muzik dan matematik). Penyusunan ini juga disesuaikan dengan peringkat umur pembelajaran murid yang bertujuan membantu perkembangan mereka. .

Komponen ini agak mudah dilaksanakan kerana keputusanya mudah dicapai. Dalam bidang pendidikan.4 Elemen psikomotor merupakaan satu komponen yang dinilai oleh guru dalam Pendidikan Jasmani. Sebelum guru memilih satu-satu jenis ujian guru perlu mengetahui dan memikirkan dua aspek penting dalam penilaian dalam PJ. ujian ini melibatkan pengukuran terhadap seseorang murid yang diasaskan daripada jangkaan prestasi yang ada pada murid dinilai. Ujian 1 1. daya tahan. koordinasi saraf otot dan imbangan. 2. .3 1. Ianya amat berkait rapat dengan kepantasan. apabila selesai.186  JAWAPAN Latihan 5. Kesemua ini merupakan komponen yang amat penting diterapkan dalam penguasaan kemahiran psikomotor dan kecergasan murid.Sebagai contoh jika guru mengukur tahap kecergasan murid. Pemilihan ujian yang tidak bersesuai dengan objektif penilaian adalah merupakan satu sikap yang tidak bertanggungjawab. Selalunya apabila guru telah melaksanakan satu-satu pengukuran. kelenturan. Keputusan yang diperolehi daripada ujian ini tidak akan dibandingkan dengan prestasi murid lain. Kecergasan berkait dengan kesihatan Kecergasan berkait dengan perlakuan motor Latihan 5. Latihan 5. Pengukuran boleh ditafsirkan sebagai satu kaedah yang bertumpu kepada pemerolehan keputusan yang bersifat angka atau kuantitatif. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani and akan senantiasa terlibat dalam penilaian pencapaian setiap murid dan menilai mereka dengan menggunakan pelbagai jenis ujian. keputusan pengukuran tersebut perlu ditafsirkan dengan bentuk keputusan yang bermakna.2 Ujian jenis ini akan digunakan apabila guru ingin menilai tahap prestasi kemajuan muridnya. Dalam penilaian jenis ini selalunya iannya digunakan bagi menilai tahap kecergasan berkait kesihatan. keputusan yang diperolehu murid perlu ditafisrkan kepada bentuk yang bermakna. iaitu: 2. Sebagai contoh anugerah emas bagi pencapaian dalam satu-satu komponen pengukuran.

4. Contoh 1 Ketika guru sudah mengajar kemahiran sukan seperti tendangan asas dalam permainan bolasepak . (i) Kepantasan (Speed) Kepantasan merupakan kemampuan seseorang individu melakukan pergerakan pantas dalam tempoh yang singkat. Sebelum guru beralih kepada kemahiran asas seterusnya guru akan bertindak menguji semula latihan asas yang telah diberikan. Rujukan berasakan kriteria atau Criterion referenced sering digunakan dalam penilaian jenis ini. guru boleh bertindak menguji secara lisan bagi melihat timbal-balas akan aras kefahaman murid. Melalui penilaian jenis ini guru akan mengetahui keputusan yang berupaya menjelaskan sama ada objektif sesuatu pembelajaran itu pada suatu peringkat telah tercapai atau sebaliknya. (ii) Mengetahui apakah kriteria utama yang memastikan. Bila guru telah berpuashati dengan aras kefahaman murid guru boleh melangkah ke bab pengajaran yang seterusnya. Kepantasan yang dipamerkan oleh seseorang individu itu amat berkait rapat dengan kekuatan otot dan masa tidak balas.JAWAPAN  187 (i) Apakah jenis yang akan digunakan seperti penilaian berasas kriteria (criterion-reference measurement) atau penilaian berasas norma (normreference measurement). 3. kebolehkepecayaan dan kesahan terhadap sesuatu ujian. Jika guru telah berpuashati bahawa kemahiran tersebut telah dikuasai oleh murid maka guru boleh beralih kepada kemahiran seterusanya beradasarkan makulmat ujian yang telah dilaksanakan oleh guru itu sebelumnya. Ianya juga dapat membantu guru membimbing pelajar yang agak ketinggalan supaya dapat dipertingkatkan kemajuannya secara tersususun. Penilaian Formatif Bentuk penilaian ini digunakan bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran yang telah dilalui oleh murid semasa mereka mengikuti sebarang kelas pelajaran. . Contoh 2 Jika guru telah mengajar sesuatu topik yang berkaitan seperti Keselamatan ketika beraktiviti dan guru telah memperjelaskan semua isi kandungan pelajaran. Melalui maklumat yang diperolehi ianya berupaya mempengaruhi corak pengajaran dan pembelajaran seterusnya. Jika keputusan yang diterima sebaliknya guru boleh mengulangkaji dan menambah latih tubi kemahiran itu ataupun bertindak memodifikasikan cara latihan yang sedang diamalkan.

Kaedah “Side-step” yang sering digunakan dalam teknik larian oleh pemain ragbi untuk mengelirukan lawan di mana pemain menukar arah secara tiba-tiba sambil membawa bola. Seseorang pemain yang tangkas berupaya melakukan penukaran posisinya ketika mengawal imbangan bola. (v) Imbangan (Balance) Keupayaan seseorang individu mengimbangi dan mengekalkan keseimbangan badan ketika melakukan aktiviti pergerakan yang statik atau bergerak. (iv) Koordinasi (Coordination) Koordinasi adalah kebolehan seseorang individu menyelaraskan pergerakannya bagi mendapatkan tindakan yang diinginkan. 5. Begitu juga dengan permainan bola tampar pemain yang lambat bertindak tidak akan dapat menyambut pukulan yang kuat ke arah gelanggang yang dikawal olehnya. Perkembangan afektif murid merupakan satu komponen yang telah digariskan dalam pengisian matlamat pendidikan dan ianya perlu diterapkan dalam dalam diri setiap murid yang mengikuti pelajaran Pendidikan Jasmani. Dalam aktiviti yang melibatkan sukan. Statik ialah kebolehan seseorang individu itu mengekalkan kestabilan dalam tempoh jangka masa tertentu manakala imbangan dinamik ialah keupayaan mengimbangi badan ketika melakukan pergerakan. mematuhi peraturan. Sebagai contoh memerhatikan bulu tangkis dan membuat pukulan balas. Dalam permainan hoki padang penjaga gol perlu mempunyai masa tindak balas yang efisien bagi mengagalkan serangan yang dibuat ke pintu gol. Seseorang individu yang mempunyai tahap koordinasi yang tinggi akan berupaya menguasai kemahiran bersukan dengan baik. Isi kandungan pelajaran PJ yang menerapkan nilai-nilai murni seperti semangat berkerjasama. (vi) Masa Tindak Balas Masa tindak balas pula adalah jangka masa yang diambil bagi seseorang individu bagi memulakan sesuatu tindakan atau pergerakan apabila ianya dirangsang untuk bertindak. Memang sukar untuk mengukur tahap . Imbangan terdiri daripada dua iaitu statik dan dan dinamik. (iii) Ketangkasan (Agility) Kebolehan melakukan pergerakan yang berulang-ulang ke arah yang berbeza-beza dengan pantas dan efisien.188  JAWAPAN (ii) Kuasa (Power) Kuasa adalah kemampuan otot menghasilkan daya atau pergerakan yang mendadak (explosive) dalam tempoh singkat. disiplin. Sebagai contoh smesy yang kencang dalam fasa pukulan badminton. semangat kesukanan dan lainlain merupakan asas penting dalam PJ. masa tindak balas pemain dapat mempengaruhi keberkesanan tindakannya.

bagi tujuan penilaian guru boleh melaskanakan satu permainan hoki bagi menilai akan kemampuan penguasaan oleh murid. 3. (i) Menentukan aras kemampuan murid (ii) Tumpuan kepada murid (iii) Meransang dan memotivasikan murid (iv) Menilai keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (v) Membantu dalam proses dokumentasi dan penyelidikan (vi) Menentukan kumpulan murid berasakan kebolehan 2. Walau bagaimananapun guru-guru perlu meneruskan usaha-usaha penerapan nilai-nilai murni ini dalam setiap pengajaranya agar perkembangan afektif ini akan subur dalam perkembangan setiap murid. Perbandingan ini dilakukan berdasarkan norma yang berupaya membadingkan keputusan diantara satu sama lain. Guru bertindak memantau semua pengajaran yang telah disampaikan kepada . Norma dalam Pendidikan Jasmani sering dikaitkan dalam pengukuran berat. Penilaian Sumatif Penilain jenis ini sering digunakan pada peringkat akhir sesuatu bab pengajaran. Ujian rujukan kriteria dan rujukan norma sering digunakan dalam ujian jenis ini. Cirikan ujian berasaskan norma. tinggi. Ujian ini digunakan apabila guru yang ingin mentafsir kemajuan prestasi dalam satu-satu ujian dan ianya berupaya membandingkan keputusan dikalangan murid dalam satu darjah ataupun kumpulan. Penilaian yang digunakan juga adalah berbentuk permarkahan yang mengutamakan aras gred atau diberikan pangkat kepada pencapaian yang dikuasai oleh murid. Dalam sistem persekolahan dinegara ini penilaian ini dilakukan apabila sesuatu bab itu telah dilaksanakan dengan jayanya dari aspek pengajaran dan pembelajaran. Penilaian sumatif sering dilaksanakan di akhir penggal persekolahan. Contoh 1 Diakhir sesuatu pengajaran seperti kemahiran sukan hoki murid telah diajar semua kemahiran berkaitan. Ujian 2 1.JAWAPAN  189 nilai-nilai murni yang ada pada murid dan merupakan satu perkara yang agak subjektif dalam pengukurannya.umur dan aras gred. Tujuan utama penilaian ini adalah untuk mengetahui tahap penguasaan dan pencapaian murid bagi satu kelas atau kumpulan. Kaedah sering digunakan oleh guru untuk menentukan gred yang diperolehi oleh murid dalam satu-satu ujian.

4. Guru boleh menilai pelajar berasakan gred yang boleh digunakan seperti “Baik”.2 Fleksibiliti merupakan kebebasan yang diberikan kepada guru-guru Pendidikan Jasmani untuk membuat penyesuaian mengikut keadaan di sekolah masing-masing. emosi dan afektif. Pelbagai soalan yang berbentuk objektif boleh digunakan dan ianya perlu meliputi semua bab pengajaran. Apabila murid mula mempraktikan sesuatu kemahiran kefahaman dan tahap pengetahuan yang sedia ada pada murid ini boleh dijadikan kayu ukur kepada komponen kognitift. Murid juga perlu diterap dan dilatih untuk mentafsir.1 Perkembangan fizikal. Bagi elemen ini pula ianya bertumpu kepada tahap kefahaman dan pengetahuan murid dalam kesemua bab dalam Pendidikan Jasmani.Rancangan kerja hanya merupakan sebagai panduan untuk mempastikan pengajar tidak tersasar dari objektif asalnya.190  JAWAPAN murid adakah ianya dikuasai dengan baik oleh murid atau sebaliknya. perkembangan motor. Melalui ujian seperti ini guru perlu melihat murid-murid dari aspek kefahaman dan pengetahuan murid ketika murid sedang melaksanakan sesuatu bidang kemahiran. Latihan 6. Latihan 6. perkembangan kognitif serta perkembangan sosial.3 Rancangan untuk melaksanakan sukatan pelajaran secara terperinci mengikut keperluan kelas yang diajar oleh seseorang guru. mengguna dan melaksanakan kemahiran berdasarkan teknik-teknik yang telah diajar oleh guru. Saranan supaya diadakan pop-kuiz dan soaljawab lisan megenai sesuatu kemahiran boleh digunakan bagi membantu guru menilai kefahaman dan tahap pengetahuan yang ada pada murid. “sederhana” dan “lemah” Contoh 2 Guru boleh menggunakan penilaian yang bentuk bertulis bagi menguji kefahaman murid pada akhiran penggal. . Setelah pelajar menduduki ujian ini guru boleh memeriksa jawapan murid dan seterusnya menetapkan kemahiran murid berasaskan markah yang berjaya diperolehi oleh murid. TOPIK 6: TAfSIRAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Latihan 6.

4. pengekalan aktiviti dan journal permakanan yang berkaitan dengan kesihatan. 3. otot. mengusul periksa andaian. sikap yang positif. apresiasi dan nilai Perkembangan kognitif. • Kajian sosial – perkaitan sukan dengan sejarah dan permainan daripada pelbagai sosio budaya. membuat ramalan. . 2. menolak. • Sains – pendedahan kepada konsep pergerakan. Sikap. (iii) Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti bahawa pembelajaran telah berlaku. mencipta metafora dan mencipta definisi. 3. menerangkan sebab. (i) Penglibatan murid secara aktif dan selamat. kecergasan. tuas dan fungsi-fungsi tubuh manusia • Muzik – penghasilan bunyi yang bersesuaian untuk pergerakan manusia. Pembangunan fizikal. membahagi dan mendarab di dalam mendapatkan sesuatu keputusan. • Matematik – pengiraan markah di dalam sukan iaitu mencampur. • Lukisan – melukis pelbagai simeteri dan bentuk yang dapat dilakukan oleh badan manusia semasa melakukan aktiviti serta melabel tubuh manusia. (ii) Interaksi yang kreatif dengan bahan. Membuat kategori. alat dan rakan. 2. • Imej tubuh • Kawalan objek • Orientasi spatial (ruang) • Kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor • Perkembangan kemahiran • Kecergasan Ujian 2 1. pembangunan motor.JAWAPAN  191 Ujian 1 1. emosi dan afektif. pembangunan kognitif serta pembangunan sosial. • Bahasa – penulisan mengenai sukan. afektif dan psikomotor.

Kemudahan Pendidikaan Jasmani – Kemudahan seperti padang atau kawasan lapang yang berhampiran dengan sekolah. Keperibadian murid-murid – Rancangan Kerja Tahunan yang dirancangkan itu mestilah sesuai dengan murid-murid. 5. peralatan dan kemudahan. Keperincian – Rancangan Kerja Tahunan bagi setiap semester persekolahan mestilah menyatakan butir-butir tentang pelajaran yang dirancangkan. objektif mata pelajaran hendaklah difahami terlebih dahulu. kemampuan murid-murid.perhatian. Faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran pengajaran ialah saiz kelas. (i) Penyelarasan – Rancangan Kerja Tahunan (RKT) perlu dirancang secara menyeluruh dan bersinambungan walaupun Rancangan Kerja Tahunan dibahagi kepada penggal persekolahan. jenis dan bilangan peralatan Pendidikan Jasmani. masa yang diperuntukkan untuk pelajaran Pendidikan Jasmani dan sebagainya akan mempengaruhi pilihan kegiatan yang dimasukkan ke dalam Rancangan Kerja Tahunan. (ii) (iii) (iv) (v) TOPIK 7: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Latihan 7. • inat serta kesediaan murid – Rancangan itu mestilah sesuai dengan umur. Objektif – Sebelum seseorang guru dapat merangka Rancangan Kerja Tahunan.192  JAWAPAN 4. Kemungkinan menggunakan peralatan reka ganti (improvised apparatus) hendaklah difikirkan juga. Guru hendaklah memilih kegiatan yang lengkap misalnya kegiatan yang menunjukkan sifat ansur maju dan kesinambungan. Khususnya: • Latar belakang murid-murid – Pengetahuan mereka seperti jenis kegiatan yang telah mereka pelajari dan tahap kemahiran mereka dalam kegiatan ini perlu diberi.1 • Kaedah dan teknik yang hendak digunakan • Bahan bantu mengajar dan belajar yang tersedia • Pengetahuan sedia ada pelajar • Ciri-ciri pelajar • Kepakaran guru • Kawalan kelas . Dicadangkan bahawa catatan dibuat di dalam ruangan dengan teratur di bawah tajuk-tajuk yang dicadangkan.

Tidak banyak peluang untuk salah faham dan salah interpretasi berstruktur (kesesuai perkembangan).3 Kelebihan Kelemahan 1. Kaedah yang berkesan 2. menghadap kelas dan bercakap dengan pelajar termasuk pelajar di barisan belakang. Lebih mementingkan matlamat atau 4. anggap pelajar mencapai tahap pembelajaran dan kemajuan yang sama (kesesuai umur kumpulan) hasil pengalaman pembelajaran daripada proses pembelajaran itu.4 Pengenalan • Menerang dan menjelaskan skop pelajaran • Memeberitahu pelajar apa yang dikehendaki daripada mereka • Cuba membangkitkan minat • Sentiasa senyum. Persekitaran pembelajaran yang Latihan 7. Berfokus dipelajari kepada yang ingin 1.JAWAPAN  193 Latihan 7. Tidak ambil kira perbezaan individu 3. memberi galakan dan maklum balas pelakuan aktiviti Latihan 7. Persembahan • Kuat tetapi nada mesra • Jelas percakapan dan pilih perkataan yang sesuai • Huraikan istilah yang digunakan • Bercakap dengan semua pelajar . 2.2 • Guru menentukan kurikulum sendiri dan murid menetapkan matlamat untuk membuat pilihan dan bertindak • Mementingkan pembelajaran • Murid menentukan tugasan sendiri • tidak mementing Ujian piawai • Gred bukan pengukur pengajaran • Guru berperanan mencungkil potensi murid.

• Tugasan yang sama diberikan kepada semua pelajar • Guru menentukan ujian piawai • Mengukur pengajaran dan pembelajaran mengikut gred • Berfokuskan guru • Guru memberi penerangan ringkas dan membuat demostrasi tentang kemahiran yang akan dipelajari oleh pelajar. Guru memberi tunjuk ajar kepada pelajar yang memerlukan bantuan secara individu atau atau berkumpulan. Pendekatan merujuk kepada cara untuk mencapai objektif jangka panjang dalam satu matapelajaran. • Guru memberi komen am tentang prestasi kelas. • Jika perlu. Pendekatan merupakan pelbagai sumber latihan dan prinsip yang menjadi pegangan dalam sesuatu pengajaran.194  JAWAPAN • Menggunakan teknik-teknik lain seperti penyoalan. guru memberi penerangan lanjut dan membuat demostrasi lanjut. • Kurikulum yang ditetapkan oleh agensi pendidikan digunakan • Mementingkan pengajaran • Guru menentukan tugasan yang perlu dilaksanakan oleh pelajar. papan tulis. demonstarsi dan lain-lain • Ulang butiran penting • Guna unsur kecindan namun tidak keterlaluan • Mengetahui isi kandungan pelajaran dan yakin Penutup • Mengulangi point-point utama • Menggalakkan perbincangan • Meneguhkan point yang lemah Ujian 1 1. • Pelajar menggunakan kemahiran yang dipelajari dalam aktiviti yang sesuai • Guru menilai perlakuan 2. • Pelajar berlatih. • Pelajar berlatih. 3. .

(v) Guru perlulah memberi arahan dengan jelas bagi setiap pengajaran dan pembelajaran. Kelebihan (i) Gaya ini menggalakkan interaksi antara pelajar (ii) Gaya ini memupukan tahap pemikiran kognitif yang tinggi (iii) Gaya ini menggalakkan ingatan tentang apa yang dipelajari. (iii) Pelajar yang lembab atau pelajar yang kurang kemahiran menyelesaikan masalah tidak akan dapat menikmati pelajaran dengan sepenuhnya. Kaedah juga di definisikan sebagai satu perancangan atau prosedur dalam melaksanakan satu pengajaran yang teratur. (i) Kemahiran menyoal.JAWAPAN  195 4. Jika di lihat dari segi objektif pengajaran kaedah mengajar bererti cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun dan teratur. (ii) Kemahiran mengurus aliran maklumat atau jawapan (iii) Reaksi terhadap soalan pelajar. (ii) Pembelajaran boleh dipecahkan kepada beberapa unit kecil bagi memudahkan pelajaran dikuasai (iii) Pelajar perlu diberi masa yang mencukupi untuk menguasai sesuatu hasil pembelajaran. 2. 7. 5. Kelemahan (i) Gaya ini lebih memakan masa (ii) Sukar untuk melibatkan setiap pelajar dengan berkesan. kemas dan sistematik. 6. • Guru memberi arahan secara lisan atau menggunakan kad latihan • Pelajar membuat latihan dalam masa yang diperuntukan oleh guru • Guru memerhatikan pelakuan pelajar seterusnya memberi maklum balas kepada pelajar tentang pelakuannya (i) Setiap murid berpotensi untuk diajar oleh guru. UJIAN 2 1. • Menetapkan tugasan yang diberikan kepada pelajar. . • Objekti-objektif yang hendak dicapai berbentuk jangka panjang • Pendekatan berdasarkan teori dan model pengajaran.

(i) Kaedah Kuliah (ii) Kaedah Demonstrasi (iii) Kaedah Pembelajaran Masteri (iv) Kaedah Pembelajaran Koperatif . • Guru menganalisis ciri-ciri pelajar sebelum memberi tugasan keupayaan pelajar. Mengambil kira perbezaan 4. Guru yang tidak biasa dengan gaya inisentiasa menghadapi masalah untuk menggunakannya secara berkesan. Memberi peluang kepada pelajar merasai kejayaan pada tahap kebolehan sendiri. Sukar untuk mengawal kelas. iaitu diterima tanpa keraguan • Mencerminkan satu falsafah. dikalangan pelajar. berlatih dan bersabar. penilai dan bentuk ujian • Guru berperanan sebagai faslitator atau pengajar mengikut keperluan objektif pembelajaran 4. Sukar untuk memastikan kesinambungan dalam pelajaran 5. • Guru memilih kaedah pengajaran atan pembelajaran berdasarkan kesesuaian pelajar dan kurikulum. dan memberi peluang kepada mereka untuk bertanggungjawab. Memerlukan guru-guru untuk 3. • Merangkumi gaya. 2. kaedah dan teknik yang akan digunakan • Bersifat aksiomatik. bersoaljawab. • Pelajar dan sekolah mempunyai ruang untuk menilai diri sendiri. Lebih masa untuk cuba-jaya. 4. Kelebihan Kelemahan 1. Memakan masa yang panjang. Membolehkan pelajar menetapkan matlamat dengan cara mencapainya. • Memperluaskan penilaian gred dengan mempelbagai kayu pengukur.196  JAWAPAN 3. 1. 3. • Kurikulum di bekalkan oleh kementerian pendidikan namun guru mempunyai ruang untuk mencapai objektif kurikulum dengan cara sendiri. Memberi kebebasan kepada pelajar 2. • Ujian dilakukan berasaskan ciri-ciri pelajar.

2 Menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan .JAWAPAN  197 (v) Kaedah Perbincangan (vi) Kaedah Projek (vii) Kaedah Pembelajaran Kolaboratif TOPIK 8: TEORI-TEORI PERKEMBANGAN MORAL Latihan 8. (b) Kawasan luar bandar Pemilihan aktiviti di luar bandar agak terhad kerana kepakaran dikalangan guru dan orang luar amat kurang sekali. petani dan sebagainya. Kepakarankepakaran yang terdapat di kawasan tersebut boleh dijadikan asas bagi menjalankan aktiviti-aktiviti berdasarkan kepakaran yang terdapat di situ. (a) Kawasan bandar Kewujudan pertubuhan tertentu di bandar secara tidak langsung memberi peluang kepada pihak sekolah menggunakan kepakaran yang ada. Latihan 8. Di kawasan bandar terdapat guru-guru yang mempunyai kepakaran khas. Persekitaran sekolah luar bandar adalah berbeza dengan persekitaran sekolah di bandar. Aktiviti perlu dipilih mengikut pekerjaan yang wujud di luar bandar s u p a y a p e n g l i b a t a n i b u b a p a walaupun sedikit masih boleh digunakan ke arah pencapaian objektif gerak kerja kokurikulum. Keadaan tersebut dirangsang oleh adanya persatuan-persatuan yang diikhtiraf oleh badan-badan kebangsaan yang membolehkan guru mengambil bahagian untuk mendapatkan sijil-sijil yang melayakkan mereka untuk mengajar sesuatu kemahiran atau sukan.1 Terdapat dua lokasi sekolah samada di kawasan bandar atau di luar bandar. Maka penglibatan mereka dalam gerak kerja kokurikulum sangat sedikit kerana mereka sibuk dengan tugas menyara hidup. Masyarakat di luar bandar kebanyakannya terdiri dari golongan nelayan. Selain itu kegiatan-kegiatan luar kelas juga terhad dan secara tidak langsung menghadkan penyertaan murid-murid untuk terlibat dalam aktiviti fizikal.

Setiap bangsa mempunyai minat atau kecenderungannya terhadap sukan tertentu. Penglibatan pelajar di dalam aktiviti fizikal dapat memupuk integrasi antara kaum. adalah tidak sesuai diadakan aktiviti seperti sepaktakraw kerana kebanyakan mereka lebih berminat pada sukan bola keranjang. Contohnya. Melalui kepimpinan yang sempurna dan teratur akan menjadi Pendidikan Jasmani sebagai jambatan utama untuk mencapai matlamat sosial.198  JAWAPAN Latihan 8. perkembangan murid dan persekitaran Pendidikan Jasmani adalah suatu medium yang dapat membantu di dalam pembangunan social. UJIAN 1 1. 3. 3. jika di sesuatu kawasan atau sekolah itu mempunyai majoriti penduduk berbangsa Cina. Perkara tama yang menjadi pokok dalam memilih alatan ialah faktor keselamatan pengguna. Melalui aktiviti-aktiviti sukan adalah diharapkan negara dapat melahirkan rakyat yang sihat serta menggalakkan integrasi kaum dan mengelakkan daripada berlaku perselisihan faham.3 1. Infrastruktur. 2. Program Antara Sekolah. ada alatan yang murah tetapi perlu kerap di servis atau di tukar. Purata umur merupakan faktor yang perlu dititik beratkan kerana terdapat perbezaan kemahiran dan pemikiran apabila melaksanakan sesuatu aktiviti pada peringkat umur yang berlainan. . Latar belakang pendidikan dan keagamaan merupakan faktor yang perlu diambilkira kerana aktiviti-aktiviti yang dirancang perlulah bersesuaian dengan kehendak golongan tersebut. Jiwa ahli-ahli sukan akan ditanam dengan sikap bekerjasama dan toleransi di gelanggang sukan. Ada alat yang murah tetapi penggunannya membawa kemudaratan kepada pengguna. Penyertaan pelajar dalam aktiviti fizikal membolehkan mereka berinteraksi dengan rakan sebaya dan mewujudkan perpaduan sesama mereka. Program Gerak Kerja Kokurikulum Dalam dan Luar (Extramurals). 2. Program Gerak Kerja Kokurikulum dalam Lingkungan Sekolah (Intramurals). Aktiviti yang dipilih juga perlu mengambil kira bangsa dan agama di kawasan setempat. Pemilihan alatan perlu berdasarkan kepada spefikasi umur dan pertandingan. Pendidikan Jasmani akan menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan ahli masyarakat. Kualiti alat juga perlu dipertimbangkan dalam memilih alatan.

pembentukan sosial. Pendidikan ini juga boleh memupuk sifat kesopanan. Projek dalam Pendidikan Jasmani di sekolah boleh memberi arah dan hala tuju kepada pelajar supaya menceburkan diri dalam aktiviti yang berfaedah. kerajinan bekerja. Projek dalam Pendidikan Jasmani dianggap berkesan untuk memupuk keseimbangan perkembangan mental dengan perkembangan rohani. Kepercayaan. Projek juga dapat merangsang penglibatan masyarakat setempat yang mempunyai kemahiran Ekoran daripada penglibatan aktif dalam aktiviti fizikal dan pengetahuan dalam bidang kemahiran-kemahiran gerakan yang dipelajari ketika sekolah adalah diharapkan berjaya memupuk gaya hidup yang sihat selepas alam persekolahan. membentuk tingkahlaku berdasarkan budaya setempat. Kriteria pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani perlu mengambil kira dengan keadaan politik tempatan. UJIAN 2 1. jasmani dan sosial pelajar. Mereka belajar. Projek dalam Pendidikan Jasmani seperti kem bola sepak atau pendidikan luar. Penumpuan kepada aktiviti kemahiran motor yang digunakan dalam aktiviti masyarakat setempat merupakan salah satu langkah untuk membina semangat. meningkatkan prestasi juga minat dan menggalakkan pelajar bergiat lebih aktif dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. berdisiplin dan patuh kepada undang-undang yang membentuk pelajar menjadi warganegara yang berguna. Budaya setempat Guru Pendidikan Jasmani yang mahir berupaya memanipulasikan aktiviti mengikut keperluan masyarakat setempat. agama atau kumpulan sosial adalah perkara-perkara yang terlibat di dalam proses sosialisasi murid. (i) Program Intramurals Program intramurals melibatkan semua pelajar tetapi merupakan program pengukuhan dan pengayaan kurikulum yang diajar dalam kelas . berdikari. merupakan satu cara pengajaran amali yang memberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari kemahiran-kemahiran tertentu dengan lebih terperinci dalam tempoh masa yang lebih panjang. Pengaruh politik Aktiviti Pendidikan Jasmani seharusnya dirancang untuk memperkukuhkan interaksi antara pelajar dan sekaligus memupuk integrasi antara kaum dalam masyarakat majmuk Malaysia. Hasilnya masyarakat Malaysia yang mempunyai kecergasan mental juga fizikal yang sihat akan lahir dan kesemua aspek ini akan merangsang pembentukan budaya setempat yang positif.JAWAPAN  199 4. bangsa. Keadaan ini berlaku hasill dari interaksi mereka dengan masyarakat.

Mereka belajar. membentuk tingkahlaku berdasarkan budaya setempat. Program gerak kerja kokurikulum dalam lingkungan sekolah (intramurals) melibatkan semua pelajar. bangsa. agama atau kumpulan sosial adalah perkara-perkara yang terlibat di dalam proses sosialisasi murid. sosial dan emosi murid pada sesuatu peringkat. (ii) Progr am Extramurals Program extramurals melibatkan pelajar-pelajar yang lebih mahir dari pelajar dalam program intramurals. Pendedahan murid kepada aktivitiaktiviti tersebut memberikan peluang untuk mereka melibatkan diri ke peringkat yang lebih tinggi secara tidak langsung meningkatkan semangat bertanding dan memotivasikan mereka untuk berusaha lebih keras untuk mencapai matlamat.200  JAWAPAN Pendidikan Jasmani. . Keadaan ini berlaku hasill dari interaksi mereka dengan masyarakat. meningkatkan prestasi juga minat dan menggalakkan pelajar bergiat lebih aktif dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. Dengan kata lain program extramurals pula menjalankan kegiatan dalam lingkungan sekolah (iii) Program antara Sekolah Program antara sekolah meliputi pertandingan peringkat daerah. meningkatkan prestasi juga minat dan menggalakkan pelajar bergiat lebih aktif dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. Tujuan penyelarasan program adalah untuk mempastikan segala perancangan aktiviti sukan dijalankan seiring dengan sekolah-sekolah di Malaysia. Merupakan salah satu langkahuntuk membina semangat. pembentukan sosial. Program extramural melibatkan mereka yang mempunyai kemahiran yang melebihi rakan. Fisioligikal. Mereka yang terbaik akan mewakili sekolah keperingkat yang seterusnya. pengetahuan. Majlis Sukan Sekolah-sekolah Negeri mengendalikan program antara sekolah pada pusingan awal dan tujuannya ialah untuk memilih peserta yang terbaik untuk mewakili negeri. 3. Penumpuan kepada aktiviti kemahiran motor yang digunakan dalam aktiviti masyarakat setempat merupakan salah satu langkah untuk membina semangat. negeri atau kebangsaan. Pemilihan murid keperingkat ini adalah melalui program-program yang telah dilaksanakan pada peringkat awal iaitu intramurals dan ektramurals. Kepercayaan. Contohnya mewakili rumah dalam kejohanan olahraga antara rumah. mereka wajib memilih persatuan dan unit beruniform yang diminati. Projek dalam Pendidikan Jasmani seperti kem bola sepak atau pendidikan 4. 2. Guru Pendidikan Jasmani yang mahir berupaya memanipulasikan aktiviti mengikut keperluan masyarakat setempat.

• Pelajar diberi kebebasan untuk mengemukakan hujah atau pandangan dengan bukti konkrit dan saintifik. Projek juga dapat merangsang penglibatan masyarakat setempat yang mempunyai kemahiran Ekoran daripada penglibatan aktif dalam aktiviti fizikal dan pengetahuan dalam bidang kemahiran-kemahiran gerakan yang dipelajari ketika sekolah adalah diharapkan berjaya memupuk gaya hidup yang sihat selepas alam persekolahan. . jasmani dan sosial pelajar. Latihan 9. Projek dalam Pendidikan Jasmani dianggap berkesan untuk memupuk keseimbangan perkembangan mental dengan perkembangan rohani. • Pelajar digalakkan berinteraksi dengan guru.3 Guru Pendidikan Jasmani perlu merancang aktiviti berdasarkan ciri-ciri pelajar. emosi dan jasmani bagi menghadapi zaman maklumat. • Pelajar dapat berinteraksi dengan resos yang disedia oleh guru. Hasilnya masyarakat Malaysia yang mempunyai kecergasan mental juga fizikal yang sihat akan lahir dan kesemua aspek ini akan merangsang pembentukan budaya setempat yang positif. • Pembelajaran dapat merangsang dan memberi peluang kepada pelajar berinteraksi dalam antara pelajar tanpa batas sempadan. Latihan 9. Projek dalam Pendidikan Jasmani di sekolah boleh memberi arah dan hala tuju kepada pelajar supaya menceburkan diri dalam aktiviti yang berfaedah. rohani.JAWAPAN  201 luar.1 Sekolah bestari berkonsepkan Institusi pembelajaran yang telah direka semula secara menyeluruh dari segi amalan Pengajaran & Pembelajaran dan pengurusan sekolah untuk menyediakan pelajar yang seimbang dari intelek. merupakan satu cara pengajaran amali yang memberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari kemahiran-kemahiran tertentu dengan lebih terperinci dalam tempoh masa yang lebih panjang. TOPIK 9: PEMBESTARIAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Latihan 9.2 Ciri-ciri pembelajaran berpusatkan ialah: • Pelajar mengambil bahagian dengan aktif.

Bagi mencari jawapan ini pelajar akan mengabungkan teori sains dengan sukan. 2. Guru boleh menyediakan soalan yang memcabar dan memerlukan kajian contoh kenapa badminton mempunyai fizikal yang rendah seperti Ardy Wiranata boleh menguasai gelangang badminton dunia. Terdapat berbagai lagi teknik dan cara yang boleh dilakukan oleh guru Pendidikan Jasmani untuk membentuk pengajaran dan pembelajaran bestari. pelajar perlu berkerjasama untuk menjayakan objektif pembelajaran. menerangkan sebab dan membuat ramalan selalu digunakan dalam mengajar matapelajaran Pendidikan Jasmani. Dalam merangka dan merancang pendekatan pembelajaran guru Pendidikan Jasmani perlu merangka pendekatan yang sesuai dengan aktiviti. Bagi pelajar audiotori pula guru boleh meminta pelajar ini melatih teknik yang di pelajari. Bagi mencapai objektif pembelajaran dan meningkatkan keselamatan. Dalam keadaan ini guru boleh menggunakan strategi koperatif. UJIAN 1 1. Pelajar juga akan mencari maklumat dengan menggunakan internet (kaedah pembelajaran berbantukan komputer). Pelajar juga boleh diminta menyediakan portfolio bagi membentuk kefahaman yang mendalam terhadap sesutu sukan. Rekod ujian kardiovaskular perlu disimpin oleh guru dengan baik. Unsur kerjasama amat penting dalam Pendidikan Jasmani. guru boleh merancang aktiviti mengajar menggunakan perisian multimedia interaktif tentang teknik-teknik sukan dalam Pendidikan Jasmani. membuat pegamatan dan pemerhatian tentang ciri-ciri pelajarnya. Bagi menilai kemahiran dalam Pendidikan Jasmani guru perlu membuat penilaian. • Mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Membangunkan tenaga kerja untuk Zaman Maklumat (i) Ciri-ciri Pelajar (ii) Pendekatan pelajaran (iii) Strategi pembelajaran (iv) Intergrasi kemahiran generik . Contohnya bagi pelajar yang belajar menggunakan gaya visual. Dalam strategi pembelajaran. Ujian kardiovaskular boleh dijadikan kayu pengukur untuk menguji keberkesanan Pendidikan Jasmani dengan kesihatan kardiovaskular. Pelajar akan mengakses maklumat secara kendiri untuk mencari jawapan. guru memikirkan strategi pembelajaran yang sesuai digunakan berdasarkan pelajar dan objektif pembelajaran.202  JAWAPAN Sebelum merancang aktiviti guru perlulah menganalisi. strategi direktif digunakan bagi aktiviti berisiko tinggi yang memerlukan pemerhatian guru. Penggunaan pengajaran menggunakan teknik kemahiran berfikir seperti membuat klasifikasi.

• Menggalakan dan memberi peluang seluas-luasnya kepada pelajar untuk berinteraksi secara individu. pasukan mencapai objektif. • Pengajaran Berbantukan Komputer • Pembelajaran Berbantukan Komputer Ujian 2 1. • Memberi masa kepada pelajar mengemukakan respon • Menglibatan pelajar berasaskan kekuatan dan kelemahan pelajar. • Mengakses maklumat • Mencari maklumat • Meneroka maklumat • Menerima maklumat • Mengumpul maklumat • Memproses maklumat • Menggunakan maklumat Perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif: Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Kolaboratif Satu strategi pembelajaran berteraskan Berasaskan kepada idea bahawa pasukan kecil. Peranan guru sebagai fasilitator.JAWAPAN  203 3. Pemantauan guru pada tahap minimum menstrukturkan dan memantau aktiviti dan tidak berstruktur. dalam kolaborasi bersama. 5. Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual. 6. 4. Hasil secara individu. Hasil secara kumpulan. Setiap ahli bergantung dalam menentukan Tiada perjanjian atau pergantungan kejayaan pasukan. sosial. (i) Sekolah Bestari dihubungkan dengan jaring kawasan tempatan (LAN) . • Menyediakan prosedur pemantauan aktiviti pelajar • Merancang dan membuat penilaian secara kolaboratif. Setiap murid bertanggungjawab pembelajaran adalah satu tingkah laku tentang pencapaian kumpulan. kelas atau kumpulan. • Memberi fokus tugasan kepada pelajar yang bersesuaian • Membentuk dan mengajukan soalan bersifat terbuka.

Setelah menguasai sesuatu sub tajuk pelajar boleh berpindah ke sub tajuk seterusnya. Pelajar disediakan bahan resos yang sesuai dengan topik dan . Nyatakan 3 gaya pembelajaran VAK? (i) Visual (ii) Audiotori (iii) Kinestatik 3. Pembelajaran Kadar Kendiri (PKK) Dalam pembelajaran kadar kendiri pelajar diberi tanggungjawab mengawal kadar kemajuan pembelajaran mereka melalui modul pembelajaran yang dibuat berperingkat . 2. Pembelajaran Masteri memberi peluang kepada pelajar menguasai sesuatu sub tajuk sebelum berpindah sub tajuk yang lebih sukar. Pembelajaran Masteri Tajuk pembelajaran dipecah-pecahkan kepada beberapa sub tajuk yang mengikut pemeringkatan pembelajaran. jadual pembelajaran. Setelah menguasai sesuatu modul tertentu pelajar akan terus ke tahap yang lebih tinggi atau topik lain.Pembelajaran Terarah Kendiri mendidik pelajar menjadi pelajar yang berdikari dan berdisplin tinggi. (iii) Sekolah bestari disesuaikan mengikut kehendak guru pelajar dan pentadbir dengan menyediakan pelbagai perisian aplikasi (iv) Guru berperanan sebagai faslitator yang bertanggung jawab menyediakan situasi yang menggalakan pembelajaran terarah kendiri secara berdikari (v) Pentadbir berfungsi sebagai pengurus berkesan. Pembelajaran Terarah Kendiri (PTK) Pembelajaran yang digerakkan oleh motivasi daripada dalam diri pelajar. Pelajar menentukan apa yang seharusnya dilakukan.204  JAWAPAN yang membolehkan perkongsian maklumat supaya dapat menggalakan kerjasama antara pelajar dan guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) Pembelajaran akses sendiri berlaku tanpa pengawalan secara langsung daripada guru. Objektif utama ialah pembelajaran terarah kendiri ialah mempertingkatkan dan menguasai konsep pembelajaran sepanjang hayat. menentukan matlamat. mengurus dan laksanakan mod pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran kendiri. (ii) Sekolah ini juga dihubung melalui jaring kawasan luas (WAN) yang menyediakan sumber-sumber melalui “on line” untuk membolehkan guru-guru dan pelajar mendapat maklumat dari rumah.

Pelajar akan mengakses maklumat. 6. • Penolakkan yang dicerminkan oleh hasrat ibu bapa untuk menghantar orang kurang upaya keasrama berasaskan dasar pengasingan. 4. Latihan 10. . • Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan guru • Berfokuskan kepada kemahiran asas • Melatih mengikut prosedur tertentu • Kaedah menilai yang menyeluruh dan holostik dibina • Mengesan kemajuan pelajar secara lebih fleksibel • Mengambil kira tahap kesediaan pelajar • Mengambil kira tahap kecerdasan pelajar • Membanding beza • Membuat klasifikasi • Menerang sebab • Mengesahkan sumber maklumat • Membuat ramalan • Usul periksa andaian • Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan • Membuat inferens • Membuat generalisasi TOPIK 10: PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN Latihan 10.1 Pendidikan Jasmani suaian didefinisikan sebagai pelaksanaan Pendidikan Jasmani yang berdasarkan kurikulum Pendidikan Jasmani tetapi diubahsuai berdasarkan kekangan dan batasan pelajar yang mengikutinya. Bahan pembelajaran akan ditempatkan di dalam bilik akses kendiri.JAWAPAN  205 hasil pembelajaran tertentu.2 • Pengasingan (isolation) mengasingkan orang kurang upaya dengan masyrakat. 5.

(ii) Program bersendirian khas Pelajar berada di rumah pakar atau guru akan datang mengajar. Contoh institusi ini ialah sekolah pendidikan khas. Latihan 10. • Memberi “insinght” mengenai kewujudan faktor-faktor perbezaan individu dari segi kadar perkembangan dan pembentukan kemahiran motor spesifik. Pelajar ini juga dikawal oleh keluarga. Objektif-objektif pengajaran bagi pelajar istimewa haruslah nyata. orang kurang upaya tidak dibenarkan keluar dan bercampur dengan masyarakat. Tahap Berasingan Pada tahap berasingan pelajar ini dipisahkan dengan pelajar normal secara keseluruhan. . • Mengharapkan perubahan yang drastik dari slot pemulihan. melawat dan merawat pelajar ini di rumah. Guru juga mudah merancang aktiviti yang bersesuaian bagi golongan pelajar ini. 1. • Sifat terlalu kasihan dan bersimpati sehingga tidak memberi ruang orang kurang upaya berdikari. Pengajaran pada tahap ini membolehkan guru memberi perhatian sepenuhnya kepada golongan pelajar istimewa ini. Tahap berasingan di bahagikan kepada 3 kategori: (i) Institusi Khas Pelajar ini di kumpulkan dalam satu kelas dan juga satu sekolah yang mempunyai ketidakupayaan yang sama. Perkembangan ini berkaitan dengan hasil kematangan biologi dan interaksi persekitaran. (iii) Program berasingan di sekolah khas Pelajar istimewa dari pelbagai kategori ni di kumpulkan untuk belajar dalam satu sekolah dalam satu daerah atau kawasan. bermakna dan dirancang unruk jangka masa yang pendek. 2. oleh kerana rasa takut terhadap kekurangan ahli keluaraga yang kurang upaya.206  JAWAPAN • Pelindungan yang terlampau. Contoh institusi ini ialah sekolah kanak-kanak buta.3 • Pengetahuan mengenai perkembangan motor menyediakan maklumat mengenai keadaan dan urutan perkembangan kemahiran motor asas yang normal. • Pengetahuan mengenai perkembangan motor memberi idea terhadap perkembangan kemahiran normal bagi populasi individ u berkeperluan Istimewa.

5.JAWAPAN  207 Tahap Integrasi Persekitaran Maksud integrasi persekitaran ialah pelajar di integrasikan kedalam sekolah biasa atau bilik darjah biasa bagi memberi peluang pelajar ini menikmati kemudahan belajar dalam keadaan normal supaya mereka berpelung menikmati segala kemudahan dalam keadaan normal seperti pelajar biasa. Tahap integrasi boleh dibahagikan kepada 3: (i) Program khas sepenuh masa Pelajar istimewa ini dimasukan kekelas biasa untuk mengikuti pelajaran biasa bagi semua mata pelajaran. 4. 3. • Mengumpulan data berdasarkan ujian dan rekod • Menginterprestasi data melalui proses analisis • Membuat keputusan berdasarkan maklumat yang diperolehi • Tindakan susulan: Merupakan peringkat memantau kemajuan dan pencapaian kemahiran motor • Penilaian: Merupakan peringkat mengukur keberkesanan program bantuan yang diaplikasikan • Pengajaran: Merupakan peringkat mengaplikasiakan program bantuan • Perancangan: Merupakan peringkat membentuk objektif pendidikan jangka panjang jangka pendek dan modul pengajaran • Pentafsiran: Merupakan peringkat intepretasi tahap keupayaan motor semasa • Pengujian: Merupakan Peringkat mengumpul data dan mengenali prestasi semasa • Penapisan dan rujukan • Diagnosis dan penempatan • Pengajaran dan kemajuan pelajaran • Klasifikasi sukan . (iii) Program khas separuh masa Pelajar istimewa ini dimasukan kekelas biasa untuk mengikuti pelajaran biasa bagi mata pelajaran tertentu sahaja. (ii) Program khas sepenuh masa yang diawasi Pelajar istimewa ini dimasukan kekelas biasa untuk mengikuti pelajaran biasa bagi semua mata pelajaran tetapi di awasi oleh seorang guru.

ketangkasan. dayatahan kardiovaskular dan otot. Di dalam Pendidikan Jasmani suaian aspek ini perlu difokus selepas tahap minimum aspek fizikal dan motor mampu di capai.208  JAWAPAN UJIAN 2 1. Kawalan postur adalah merupakan asas yang perlu di bina bagi membolehkan individu mengalami perkembangan. Aktiviti permainan memberi ruang kepada pelajar istimewa melibatkan diri dalam berkomunikasi dan melibatkan diri dalam aktiviti sosial. kepantasan dan kelajuan. kelenturan. Tumpuan utama dalam latihan fizikal ini ialah dua aspek iaitu postur statik (keseimbangan) dan juga postur yang dinamik (pergerakan). pertumbuhan dan kematangan motor bersesuaian dengan umur bagi menyediakan pelajar untuk mempelajari kemahiran motor yang lebih kompleks. 2. (ii) Motor Aspek motor memberi tumpuan kepada perihal kuantiti pergerakan yang mampu dipamerkan. Motor ini juga melibatkan beberapa prinsip asas seperti kekuatan. Secara tradisinya aktiviti permainan ini melibatkan aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi. Faktor asas yang terlibat ialah: • Imej tubuh • Kawalan objek • Orientasi spatial (ruang) • Kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor • Perkembangan kemahiran • Kecergasan (iii) Permainan Permainan merupakan tempat untuk pelajar mengaplikasikan aspek fizikal. (i) Kegelisahan atau keraguan melayan orang yang kurang upaya dalam interaksi (ii) Tidak menerima orang kurang upaya sebagai sebahagian daripada masyarakt serta mengasingkan mereka daripada masyarakat (iii) Mengambarkan orang kurang upaya sebagai orang yang terlalu tidak berupaya dan mengharapkan simpati daripada masyarakat . Motor juga tertumpu kepada perihal kualiti pergerakan individu dan perlakuan harus kearah mencapai tahap berkemahiran. (i) Fizikal Pendidikan ini lebih memberi tumpuan kepada aspek struktur anatomi individu. motor dan kecergasan.

selain daripada menumpukan kepada ketidakupayaan spesifik. Individu yang terjejas fungsi penglihatan atau pendengaran digolongkan dalam ketidakupayaan dari segi SENSORI (cacat Visual). Keadaan di mana kes kurang upaya digolongkan mengikut bagaimana sensori. Contohnya cacat pendengaran sebagai satu kumpulan Guru juga boleh (b) Kategori berdasarkan tahap fungsi psikomotor. Pendekatan kategori ini amat berkesan dalam urusan pentadbiran dan tujuan pembiayaan program. Pendekatan tanpa kategori lebih kepada tahap keupayaan motor dan pengkhususannya .JAWAPAN  209 (iv) Menafikan hak orang kurang upaya dalam masarakat contohnya menafikan hak mereka untuk mendapat pendidikan (v) Mengejek. (i) Memberi kesedaran kepada pelajar normal tentang kehadiran kanakkanak istimewa (ii) Memberi peluang kanak-kanak istimewa menyesuaikan diri seterusnya menyertai aktiviti-aktiviti yang disediakan (iii) Dapat meningkatkan konsep kendiri dan menyakinkan kanak-kanak istimewa bahawa mereka standing dengan kanak-kanak normal 4. integrasi dan respon motor terjejas. Kategori ini melibatkan pencapaian individu dalam proses perkembangan motor. Individu yang mengalami masalah pembelajaran (Learning Disability) digolongkan dalam ketidakupayaan INTEGRASI (Rencat Mental). mencaci serta merendahkan nama baik orang kurang upaya 3. Pendekatan kategorini khusus kepada keupayaan spesifik yang sama. Pendekatan Tanpa Kategori Pendekatan ini tidak berdasarkan kategori ketidakupayaan spesifik. Di mana ia melibatkan keupayaan motor. Berbagai jenis kategori yang boleh kita gunakan dalam mengkategori pelajar istimewa diantaranya ialah: (a) Kategori yang melibatkan ketidakupayaan berdasarkan fungsi yang terjejas dan dijelaskan dengan lebih umum. Pendekatan Kategori Perlaksanaan program Pendidikan Jasmani ini menerusi kategori berdasarkan keupayaan spesifik individu dalam populasi khas. Individu yang mengalami masalah fizikal dan neurologi pula digolongkan dalam ketidakupayaan respon MOTOR (Kecacatan Neorologi). ujian kemahiran bateri ujian (c) Kategori melibatkan ketidakupayaan untuk menjalani perkembangan yang normal.

Pendekatan seumpama ini adalah dianggap menggalakkan proses pembelajaran dan keupayaan untuk berfungsi jika dilihat dari perspektif perkembagaan yang meliputi keseluruhan domain kognitif. Pendekatan tanpa kategori mengemukakan sistem kategori alternatif. Pendekatan ini juga dianggap berkesan di dalam bidang pendidikan kerana dapat menghindarkan tanggapan yang negatif kepada populasi ini dari populasi umum dan persepsi streotaip.210  JAWAPAN adalah lebih bersifat umum dan ini membolehkan interaksi yang lebih luas. Di antara ujian-ujian yang dijalankan ialah Ujian Bruniks . Keadaan di mana kes kurang ketidakupayaan psikomotor digolongkan kepada tahap-tahap seperti ringan (mild).Oseretsky dan Ujian Motor Kasar Ulrich. Semua kes kurang upaya atau tidak upaya digolongkan sebagai ketidakupayaan perkembangan (development disability). . Umur kronologi ialah umur sebenar pelajar mengikut tahun. Sistem kategori ini tidak melibatkan ketidakupayaan yang spesifik. Pendekatan tanpa kategori juga bertujuan mengurangkan fokus terhadap kategori tradisional. pendekatan tanpa kategori ini melibatkan penilaian seseorang individu berdasarkan tahap fungsi biologi atau motor. Kanak-kanak dalam kes-kes yang ringan dilihat sebagai mempunyai keupayaan untuk berfungsi secara lebih baik berbanding kanak-kanak kes serius dan teruk. afektif dan psikomotor. Umur perkembangan perkembangan fizikal pelajar istimewa dilihat dari sudut kematangan psikomotor. serius (severe) dan teruk (profound). sederhana (moderate). Sistem tanpa kategori ini memfokuskan kepada keupayaan individu (bukan label spesifik) untuk menjalani program Pendidikan Khas. 5. 6.

Pergerakan pelajar ini bergantung sepenuhnya kepada guru. Pelajar ini hanya bergantung sedikit saja pada bantuan guru. Pada tahap ini pelajar sudah mencapai kekuatan dan fleksibiliti yang sesuai dengan umur kronologi (UK) Tahap Rintangan Peringkat ini merupakan permulaan kemampuan bagi pelajarb menipulasi daya isometrik dan isokinetik.JAWAPAN  211 Tahap Pasif Pada tahap ini guru perlu menggerakkan pelajar mengikut julat pergerakkan yang mampu dihasilkan. Tahap Aktif Pelajar mampu mencapai julat pergerakkan yang lengkap. Nyatakan dua komponen objektif-objektif pengajaran bagi pelajar istimewa? Jawapan: • Tingkalaku yang dapat diperhatikan • Kriteria untuk kejayaan berlandaskan bilangan kali berdasarkan peratus gerakbalas. Tahap Bantuan Pelajar yang berada pada tahap ini bergantung separa kepada bantuan guru. . Pelajar ini berupaya menggerakkan beberapa sendi dengan sendiri tanpa bantuan guru.