Jawapan

TOPIK 1: PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN JASMANI
Latihan 1.1
1. 2. 3. 4. 5. 6. Mempertingkat dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri. Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian. Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal. Membentuk sahsiah dan disiplin diri. Membuat keputusan bijak dalam kehidupan.

Latihan 1.2
Zaman Neolitik Revolusi Pertanian merupakan zaman perubahan. Era ini merupakan zaman pembangunan dalam bidang pertanian. Manusia tidak lagi perlu berpindahrandah kerana amalan pertanian membantu manusia hidup setempat dengan bekalan yang ada. Mereka tidak perlu lagi berpindah-randah. Ini semua berpunca daripada penggunaan haiwan dan teknik pertanian yang dicipta oleh manusia. Ianya merubah gaya hidup manusia zaman primitif ketika itu kepada gaya hidup pertanian atau dikenali sebagai “agrarian”. Akibat daripada penggunaan teknologi manusia mengamal gaya hidup “sedentary” akibat pengenalan teknologi yang memudahkan mereka. Mereka sudah mula mengurangkan aktiviti kecergasan.

Latihan 1.3
1. 2. Zaman Sebelum Penjajahan British Zaman Pemerintahan British

JAWAPAN

 171

3. 4.

Sebelum Merdeka Selepas Merdeka

UJIAN 1
1. Masyarakat Yunani amat mengutamakan kesempurnaan fizikal. Kota yang terkenal dalam bidang Pendidikan Jasmani ketika itu Sparta dan Athens masing-masing mempunyai objektif Pendidikan Jasmani yang berbeza. Di Sparta misalanya, objektif utama Pendidikan Jasmani ialah untuk menyumbang kepada pembentukan tentera yang kuat. Manakala di Athens, objektif banyak bertumpu kepada prinsip demokrasi. Penglibatan masyarakat Athens dalam aktiviti fizikal adalah bertujuan untuk membina tubuh dan ingin menjadi sihat agar hidup lebih aktif disamping mementingkan nilai estetik. Sebagai satu perbandingan, tamadun, Greek adalah tamadun yang tiada tolok bandingnya dalam aktiviti kecergasan. Idea terhadap kepentingan kecergasan merupakan elemen yang membantu kemajuan tamadun Greek. Masyarakat Greek ketika itu percaya terhadap keseimbangan antara kecergasan badan dan otak. Kecergasan fizikal dan minda sama penting dalam menjana kesihatan mental. Aktiviti gimnastik dengan bantuan muzik merupakan antara pelajaran yang penting dalam bilik darjah ketika itu. Mereka mengatakan pergerakan gimnastik itu adalah untuk tubuh badan dan muzik itu untuk jiwa mereka. Gimnastik diajar disebuah tempat yang dipanggil ‘Palaestras’. Ianya merupakan tempat untuk remaja lelaki bagi melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani. ‘Palaestras’ merangkumi sebuah gelanggang gimnastik dalam dewan dan gelanggang untuk aktiviti luar seperti berlari,gusti dan melompat. Apabila remaja ini menjadi dewasa antara umur 14 dan 16 tahun, tempat mereka berlatih ini akan berubah ke sebuah tempat lain yang dipanggil gimnasium. Di kedua-dua tempat ini, latihan diawasi oleh jurulatih kecergasan yang dipanggil ‘Paidotrabe’. 2. • Berupaya mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. • Membantu menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri berdasarkan ketiga-tiga tunjang pembelajaran. • Memperkenalkan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian serta dilaksanakan secara berterusan. • Penerapaan kaedah mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal.

172

JAWAPAN

3.

• Menjadi agen pembentukan sahsiah dan disiplin diri yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. • Melatih membuat keputusan bijak dalam kehidupan. Aktiviti Pendidikan Jasmani kini telah melangkah ke era baru yang telah mengalami perubahan sejak beribu tahun. Ketika zaman prasejarah kegiatan jasmani dan kecergasan ketika itu didorong oleh perasaan untuk terus hidup dan merupakan satu kegiatan harian (routine) yang dilakukan dikalangan manusia. Antara contohnya seperti memburu serta berkumpul merupakan aktiviti yang popular.

UJIAN 2
1. (i) Zaman Sebelum Penjajahan British Ketika zaman sebelum penjajahan British, Negara ketika tidak langsung memilki sistem pendidikan yang tersusun dan berbentuk formal. Pendidikan ketika itu banyak tertumpu kepada kelas-kelas pengajian yang tidakk formal sperti kelas agama. Manakala kedudukan Pendidikan Jasmani ketika itu boleh dikatakan tidak diutamakan dan tidak memiliki objektif yang jelas.

(ii) Zaman Pemerintahan British Pihak British ketika menjajah Tanah Melayu telah mula memperkenalkan sistem pendidikan yang diadun dengan pengaruh kebaratan mereka. Pendekatan ini banyak tertumpu di negeri-negeri selat yang berada dalam taklukan British. Kebanyakan sekolah diurus dan dibuka oleh mubaligh Kristian dan juga syarikat-syarikat Inggeris. Latihan jasmani yang diajar di sekolah-sekolah Melayu bermula daripada darjah satu hingga empat hanya menjadi matapelajaran sampingan. Selepas tahun empat, Pendidikan Jasmani diajar di Special Malay Classes. Pada tahun 1856, ia diajar di dua buah sekolah Melayu di Singapura. Namun, kurikulum Pendidikan Jasmani adalah terhad kerana kerajaan British bersikap sambil lewa. Sekolah Cina di Melaka menjadikan Pendidikan Jasmani sebagai mata pelajaran lain pada tahun 1815. Pada tahun 1819, Pendidikan Jasmani dijadikan sebagai mata pelajaran lain yang diajar di tiga buah sekolah di Singapura. Pendidikan Jasmani ketika itu juga diajar di sekolah menengah rendah seperti di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Ipoh dan Muar dalam tahun 1923-1925. Bermula pada 1930-an Pendidikan Jasmani diperkenalkan di sekolah menengah atas seperti di Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan lpoh. Manakala di Melaka dan Pulau Pinang, sekolah Inggeris ditubuhkan daripada usaha para mubaligh Kristian pada tahun 1819.

JAWAPAN

 173

(iii) Zaman Sebelum Merdeka Pada zaman sebelum merdeka sekitar 1930-an, pelbagai usaha giat dijalankan untuk menggubal sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani. Isi kandungan bagi sukatan pelajaran kebanyakanya mirip sukatan latihan fizikal sekolah-sekolah di England. Pada tahun 1946 Maktab Perguruan Sultan ldris, Tanjung Malim, Perak telah menggubal sukatan latihan jasmani. Rentetan terhadap perubahan dasar mulai tahun 1952, calon guru tempatan mula dihantar ke luar negara untuk dilatih sebagai guru. Mereka dilatih dalam bidang Pendidikan Jasmani dan pendidikan kesihatan di Kirby dan Brinsford Lodge. (iv) Zaman Selepas Merdeka Pada zaman selepas merdeka, sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani yang dihasilkan oleh Maktab Perguruan Sultan Idris digunakan pada tahun 1950-an dengan beberapa penyesuaian dan pindaan. Sukatan ini dikaji semula dan dalam tahun 1966, satu sukatan untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan telah disiapkan. Pendidikan Jasmani mula diberi penghargaan pada tahun 1960 apabila Maktab Perguruan Ilmu Khas memulakan Kursus Tambahan Setahun Pendidikan Jasmani. Kursus ini diperluaskan untuk kaum wanita dalam tahun 1961. Dalam tahun 1971, sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani mula disemak sekali lagi dan dikeluarkan dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris (Wee Eng Hoe, 2005). Pendidikan Jasmani telah digabungkan pula dengan pelajaran kesihatan. Gabungan kedua-kedua mata pelajaran ini kemudianya dijadikan sebagai satu mata pelajaran teras yang wajib diikuti oleh semua pelajar di sekolah (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1998; Pusat Perkembangan Kurikulum, 1992) 2. (i) Memahami apa yang hendak dilakukan.

(ii) Membantu dalam menghasilkan keputusan yang lebih bermakna ketika berhadapan dengan masalah. (iii) Memahami dengan lebih mendalam mengenai nilai Pendidikan Jasmani. (iv) Memahami sumbangan Pendidikan Jasmani kepada masyarakat. (v) Menjelaskan tugas guru Pendidikan Jasmani kepada masyarakat. (vi) Menghargai dan mengambil kisah pencapaian murid melalui penglibatan mereka di dalam program dibawah jagaan mereka. 3. Di negeri China pengajaran falsafah confucious menggalakkan penglibatan dalam aktiviti kecergasan fizikal. Ketika itu jika manusia tidak melibatkan diri dalam sebarang aktiviti kecergasan mereka akan dikaitkan dengan penyakit yang memberhentikan fungsi organ dalaman atau kini dikenali

. Yoga dipercayai telah wujud lebih lima ribu tahun. akal dan roh. Dari pemerhatian yang mereka lakukan. manusia dihalang daripada melibatkan diri dalam aktiviti fizikal akibat daripada kepercayaan agama Hindu dan Buddha. Ianya dikenali sebagai yoga. Ketika itu Kung-fu diperkenalkan sebagai aktiviti yang membantu tubuh manusia menjadi sihat. Menjadikan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian serta dilaksanakan secara berterusan. 3. menari. Kelebihan beryoga ini juga telah mendapat tempat di Amerika masa kini dipercayai lebih kurang dua belas juta orang mengamalkanya.1 1. Mereka percaya aktiviti ini dapat mendekatkan manusia dengan alam seperti mana haiwan menyesuaikan diri dengan alam sekitar. lawan pendang dan gusti. Penumpuan mereka hanya lebih kepada aktiviti berbentuk spiritual daripada mengamalkan pergerakkan. Pergerakkan kung-fu dicipta dan kaya dengan berbagai bentuk pergerakan fizikal yang dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti pergerakan kaki yang berbeza dan meniru pergerakan binatang berlawan. 2. Yoga jika diterjemahkan bermaksud penyatuan dan ianya merujuk kepada kepercayaan falsafah Hindu yang percaya penyatuan terhadap tubuh.174  JAWAPAN sebagai masalah sistem kardia. Walau bagaimanapun satu kaedah senaman yang mirip kepada Kung Fu telah dicipta tetapi masih terikat dengan kepercayaan agama. Yoga ini mula dicipta oleh mubaligh hindu yang hidup dalam kesederhanaan yang berteraskan disiplin diri dan bermeditasi. Ketika itu juga wujud aktiviti kecergasan yang lain seperti memanah. Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri berdasarkan ketiga-tiga tunjang pembelajaran. Aktiviti yoga atau nama lainnya Hatha Yoga ini telah mula dijadikan teknik dalam beberapa program kecergasan terkini. TOPIK 2: KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI Latihan 2. di seluruh Amerika. Teknik posture badan dan teknik pernafasan merupakan kaedah yang paling baik. pergerakkan haiwan dan kehidupannya menjadi asas kepada yoga. Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Manusia ketika itu mengabaikan aktiviti kecergasan. Di India pula berbeza. Kelebihan yoga adalah membantu organ berfungsi dengan baik dan meningkatkan tahap kesihatan badan.

Latihan 2. item atau perkara yang berasingan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk penyataan. (ix) Menganalogi – Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep serta mengaitkan konsep itu dengan perkara yang mudah. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. esei. Membentuk sahsiah dan disiplin diri yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. (ii) Menghubung kaitkan – Membuat perkaitan untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. (vi) Mensintesiskan – Menggabungkan idea. maujud dan mempunyai ciri-ciri yang serupa. Kenyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.3 (i) Pengajaran dan pembelajaran digunakan dalam aktiviti berpasangan dan berkumpulan. (iii) Membuat inferens – Membuat kesimpulan awal sama ada benar atau tidak.JAWAPAN  175 4. (x) Mereka cipta – Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada dalam bentuk maujud. 5. (iv) Meramalkan – Membuat jangkaan terhadap sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. (vii) Mengitlak – Membuat penyataan umum terhadap keseluruhan kumpulan maklumat berdasarkan pemerhatian ke atas sampel kumpulan itu. (ii) Tema yang digunakan menggambarkan nilai-nilai murni. Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal. unsur. (v) Membuat hipotesis – Membuat penyataan umum menghubungkaitkan pembolehubah-pembolehubah bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. lukisan dan artifak. (iii) Latihan yang mengandungi permainan dan kemahiran perlu menggunakan . berdasarkan maklumat daripada pemerhatian.2 (i) Menjana idea – Menjana idea secara spontan berkaitan dengan sesuatu perkara. konsep. (viii) Membuat gambaran mental – Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Latihan 2.

176  JAWAPAN kaedah mencabar dengan ini nilai berdikari dan keyakinan diri boleh diterapkan. (iv) Membuat urutan – Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti. 3. (ii) Membanding dan membeza – Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti sifat. 2. (vii) Mengesan pengaruh – Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak atau menentang sesuatu. . ciri. (v) Penggunaan bahasa dan ayat dalam arahan melambangkan masyarakat Malaysia yang bersopan. (iv) Penggunaan alatan dan arahan perlu tidak bertentangan dengan aspirasi dan nilai agama. Aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik. • Kelajuan (Speed) • Ketangkasan (Agility) • Kuasa (Power) • Imbangan (Balance) • Masa reaksi (Reaction Time) • Koordinasi (Coordination) (i) Menciri – Mengenal pasti kateria serta unsur satu konsep atau objek sebagai contohnya sifat. kuantiti. (vi) Menganalisis – Mengolah maklumat dengan menghuraikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. ciri dan kualiti. (v) Menyusun mengikut keutamaan – Menyusun objek mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. budaya serta norma masyarakat Malaysia. Kecergasan keseluruhan mencerminkan perasaan seseorang individu tentang kehidupan serta keupayaan diri berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan. ciri-ciri atau sifat. kualiti serta unsur satu peristiwa atau objek (iii) Mengumpul dan mengkelas – Mengumpul dan mengkelas objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. UJIAN 1 1.

penguasaan tugas. (iii) Menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif. kemajuan besar dan kerjasama berpasukan. (vi) Bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat. Konstruktif adalah satu cara pembelajaran di mana murid membina sendiri pengetahuannya atau konsep secara aktif. UJIAN 2 1. bercelaru. Mempamerkan kebolehan. serta berani memberi pandangan dan kritik. (ix) Membuat kesimpulan – Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian berdasarkan kepada satu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. 3. Pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada secara langsung akan membantu murid membina pengetahuannya sendiri. murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan yang sedia ada untuk membina pengetahuan baru. 4. • Kecergasan Fizikal • Kecergasan Mental • Kecergasan Sosial • Kecergasan Emosi • Kecergasan Rohani (i) Mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif semasa membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak. pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah. kemenangan.emosi. Dalam proses ini. apresiasi dan nilai. (iv) Mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir terburu-buru. berkenaan social. 5. membina keyakinan diri untuk memberi hujah. . (vii) Membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti. kabur dan sempit. 2. Sikap. (v) Meningkatkan aspek kognitif dan afektif dalam perkembangan intelek mereka.JAWAPAN  177 (viii) Menilai – Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara daripada satu kebaikan dan keburukan berdasarkan bukti atau dalil yang sah. (ii) Mengaplikasikan pengetahuan.

(ii) Melakukan refleksi terhadap pengalaman dan pengetahuan sedia ada. afektif dan kognatif bagi satu mata pelajaran. masyarakat merupakan komponen yang penting. (i) Penglibatan aktif pembelajaran mengikut urutan pengalaman pembelajaran. (ii) Seksyen 18 semua sekolah dalam sistem pendidikan kebangsaan wajib menggunakan satu kurikulum piawai iaitu kurikulum kebangsaan. . Dalam mereka bentuk kurikulum. pendidikan lepas menengah dan pendidikan tinggi. nilai dan norma serta unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang menjadi pilihan masyarakat untuk diwariskan kepada satu generasi kepada satu generasi lain Latihan 3. pengasingan data atau struktur memainkan peranan penting dari proses refleksi bagi tujuan membina skema tindakan dan skema operasi baru. 5. budaya. (i) Berdikari (ii) Bekerjasama (iii) Menepati masa (iv) Sabar (v) Bersyukur (vi) Cintakan negara (vii) Bersikap positif TOPIK 3: KONSEP DAN PEMBENTUKAN KURIKULUM Latihan 3. Dengan ini kurikulum pendidikan pra sekolah di gubal dan diseragamkan. pendidikan sekolah menengah. falsafah pendidikan. kemahiran.178  JAWAPAN 4. Kurikulum juga didefinisikan sebagai satu rancangan pendidikan yang mengandungi segala ilmu pengetahuan.2 (i) Seksyen 15 akta ini mentakrifkan bahawa sistem pendidikan kebangsaan merangkumi pendidikan prasekolah.1 Kurikulum di takrifkan sebagai dokumen yang mengandungi rancangan pengajaran dan pembelajaran yang mempunyai objektif psikomotor. (iii) Abstrak fakta.

objektif. KBSR menekankan perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi pendidikan asas dan perkembangan bakat.3 • Teori-teori berkaitan dengan kurikulum • Falsafah pembentukan kurikulum • Kriteria Pembentukan Kurikulum UJIAN 1 1. Konsep kurikulum dikategorikan kepada lima. (iii) Kurikulum merupakan program pengajian yang merujuk kepada matapelajaran yang diajar mengikut aliran atau jurusan yang ditetapkan. Teori ini didukung oleh ahli-ahli akedemik seperti Dewey. (ii) Kurikulum perlu memberi tumpuan kepada kepada keadah penyampaian yang lebih menarik. Kurikulum juga mempunyai konsep tersirat. pengalaman pembelajaran. Kurikulum bukan saja membolehkan pelajar menimba ilmu tetapi juga mencari dan mendapat pengalaman sebanyak mungkin. (iv) Kurikulum membentuk pengalaman pembelajaran yang terancang. (i) Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) di gubal. Kaedah ini membolehkan pelajar dapat menguasai kemahiran dan isi kandungan dengan berkesan.kaedah. . sama ada tercapai ataupun tidak. Taba. KBSM menekankan konsep pembelajaran secara menyeluruh dan bersepadu dengan mengambil kira aspek kemahiran berfikir dan belajar. (ii) Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) di gubal. Bobbit.JAWAPAN  179 Latihan 3. 3. isi kandungan pelajaran. pelajar akan memperoleh nilai-nilai sampingan. Kurikulum terdiri daripada cadangan-cadangan berhubung dengan matlamat. Tyler. 2. Semasa pelajar melalui pembelajaran terancang. bahan dan cara penilaian. Teori ini lebih berfokus kepada pendekatan tingka laku. Dull dan lain-lain lagi. Kurikulum ini juga dikenali sebagai kurikulum tersukat ini adalah kerana objektif pembelajaran kurikulum ini boleh ditentukan.iaitu (i) Kurikulum menjadi dokumentasi khas dan panduan. ciriciri pelajar. Contohnya interaksi dan komunikasi memainkan peranan penting bagi menjadikan kanak-kanak lebih matang dan dewasa serta mempelajari nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

kognitif.180  JAWAPAN Teori ini mementingkan proses pemindahan pengetahuan.Reka bentuk ini menekankan kepada pendidikan dan pembangunan insan secara keseluruhan. masyarakat dan negara 2. reka bentuk berpusatkan humanistik menekankan secara seimbang aspek pemikiran. Menurut Plato ilmu diperolehi melalui deria amat kekal dan lengkap. pelajar akan belajar dan membina tugasan atas kesederan diri sendiri. Reka bentuk ini mementingkan konsep kendiri kepada pelajar. Pengajar bertindak sebagai penyampai maklumat dan dilatih dalam melaksanakan kurikulum dengan berkesan. Teori tradisional menganggap proses pendidikan boleh dikenal pasti. (i) Pendidikan suatu usaha yang berterusan (ii) Memperkembang potensi individu (iii) Perkembangan secara menyeluruh dan bersepadu (iv) Insan yang seimbang dan harmoni (v) Unsur intelek (vi) Unsur harmoni (vii) Unsur emosi (viii) Unsur jasmani (ix) Kepecayaan dan kepatuhan kepada Tuhan (x) Rakyat Malaysia yang berilmu berpengetahuan (xi) Rakyat Malaysia yang berketrampilan (xii) Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia (xiii) Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab (xiv) Rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri (xv) Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. perasaan dan amalan. 4. Kurikulum dibina dengan mengambil proses pemecahan tingkah laku. Idealisme . Menurutnya lagi ilmu yang benar akan datang dari kebolehan berfikir. di jelaskan dan dikawal. • Idealime Idealime mengganggap ilmu di perolehi dari kebolehan berfikir. pengalaman dan perasaan. Reka bentuk berpusatkan humanistik menyepadukan unsur kognitif dan afektif. Reka bentuk ini memberi penekanan isi kandungan. UJIAN 2 1. Dengan kata lain.

Kurikulum perlu dibina bagi memenuhi kehendak masyarakat semasa dan pada masa yang sama mengutamakan tamadun ilmu yang lampau serta merangsang kebijaksanaan akan datang. • Esensialisme Esensialisme menganggap kurikulum dan guru merupakan faktor penting dalam pembelajaran. Dengan kata lain pendidikan bukan semata-mata mengajar manusia menghafalkan ilmu tetapi menggunakan ilmu. Faslsafah ini berpendapat ahli pendidik hendaklah membezakan antara perkara yang diperlukan dan tidak diperlukan dalam pendidikan. Manusia berkebolehan untuk menaakul dan mempunyai gaya fikiran yang pelbagai bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. pendidikan ialah keperluan untuk hidup. • Perenialisme Perenialisme adalah falsafah konservertif. Pragmatisme menganggap minda manusia bertindak dengan aktif. kemajuan dan bukan ketekalan. Dengan kata lain idea yang sah adalah idea yang dapat dibuktikan. tradisonal dan tidak fleksibal.JAWAPAN  181 menganggap pengetahuan sebenarnya berlaku dalam fikiran yang kadangkalan tidak dapat dinyatakan kebenarannya. Arah aliran paramatisme dapat dilihat pada perubahan peperiksaan awam di Malaysia. Pelajar perlu melalui proses pembelajaran yang tetap melalui pengajian berstuktur. Di sekolah guru perlu mengajar dan murid sebagai penerima. Falsafah ini menganggap pengetahuan bukan semata-mata ilmu tetapi pengetahuan ialah keperluan menaplikasikan ilmu sebagai panduan dan pedoman hidup. • Realisme Realisme menolak pandangan idealime. • Progressivesme Progressivesme menyatakan pembelajaran berlaku berdasarkan perubahan. Falsafah ini memberi fokus kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran berpusat pelajar dan pengajaran melalui alat bantuan belajar. . Menurut fahaman realisme ilmu harus mempunyai kaitan antara dunia fizikal dan pemikiran manusia. Sistem peperiksaan awam di Malaysia berubah dari soalan dalam bentuk hafalan ke soalan yang berorentasi pemikiran. kurikulum yang terbina adalah muktamat. • Pragmatisme Pragmatisme berpendapat sekiranya satu idea itu dapat di praktikkan maka idea itu benar. Falsafah ini menganggap manusia dan pendidikan berada dalam keadaan tetap. realisme menganggap kebenaran apa yang dapat dilihat dan ilmu yng terhasil dari penakulan tidak lengkap. Perbezaan manusia dengan haiwan ialah keupayaan manusia berfikir. Dalam falsafah ini kurikulum perlu mempunyai displin. latiha tubi dan latihan yang ketat.

Bagi membina unsur kesepaduan dan korelasi dalam kurikulum. Pendidikan ialah proses pembentukan yang berterusan kerana manusia terus hidup dan berfikir. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani boleh mengaplikasikan kurikulum berpusatkan pelajar. afektif dan kognatif merupakan keperluan utama negara dalam membangunkan modal insan. Guru beperananan membantu murid dalam proses penerokaan. Pelajar harus diberi bimbingan untuk mengubah pengalaman langsung menjadi pengetahuan. Sukatan Pendidikan Jasmani dilihat merupakan jalan pintas untuk melahirkan generasi ini. Selain matapelajaran sains mata pelajaran lain seperti matematik. Melahirkan insan yang seimbang dari segi keupayaan psikomotor. • Eksistensialisme Falsafah Eksistensialisme mementingkan pendidikan melalui persekitran. afektif dan kognatif menjadi keutamaan. sukatan Pendidikan Jasmani telah menyelit unsur sains dalam matapelajaranya. Falsafah ini menganggap perubahan yang dihasilkan bergantung kepada kecenderungan dan minat pelajar.182  JAWAPAN Progressivesme lebih memberi penekanan pada demokrasi. Fahaman ini percaya manusia berupaya membina masyarakat baru melalui perubahan yang berkesan dalam pendidikan dan masyarakat. Sekitaran memainkan peranan penting dalam membina pendidikan. oleh itu kesepaduan mata pelajaran dapat di bentuk. Contohnya bermainan merupakan kegemaran semulajadi pelajar dengan itu sukatan Pendidikan Jasmani boleh menyelitkan unsur permainan bagi menarik minat pelajar. Dalam kurikulum Pendidikan Jasmani unsur psikomotor. Sekolah perlu membina suasana demokrasi serta kerjasama antara pelajar bukan mewujudkan persaingan. Reka bentuk ini boleh dikategorikan kepada 3: (i) Berpusatkan Subjek (ii) Berpusatkan Pelajar (iii) Berpusatkan Masalah 4. 3. • Rekonstrutionalisme Falsafah rekonstrutionalisme menyatakan peranan pendidikan perlu menerapkan tanggung jawap sosial serta melahirkan masyarakat berilmu. . Dunia dilihat sebagai bahan pembelajaran yang boleh ditafsirkan secara individu. sejarah dan lain-lain juga dapat di sepadukan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Guru berperanan sebagai faslitator bukan sebagai guru tradisonal.

Latihan 4. negatif.2 Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. analitis. 2. emotif.3 Sukatan pelajaran disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran. Melalui proses ini. sistematik. nilai. Pendidikan Organik (Organic education) Pendidikan Psikomotor (Psycomotor Education) Pendidikan Karektor (Character Education) Pendidikan Intelektual (Intelectual Education) Latihan 4. 4. intituitif dapat di bina dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Dalam sukatan Pendidikan Jasmani nilai murni seperti kerja sama. logik. Pelajar akan berfikir secara analitis dan kritis untuk memberi jawapan. 3. 3.JAWAPAN  183 Pengabungjalinan nilai dengan mata pelajaran merupakan komponen utama dalam kurikulum. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani dapat mengaplikasikan teori kurikulum pramatism. 2.1 1. Contohnya kenapa pemain bola sepak bertubuh kecil lebih menonjol sebagai pemain tengah. Sukatan Pendidikan Jasmani berupaya menghindarkan masalah sosial dan membina cara hidup sihat. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan. Kecergasan Kemahiran Kesukanan . sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran Pendidikan Jasmani atau kemahiran daripada mata pelajaran yang lain. Pemikiran kreatif. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. positif. kepimpinan dan pepaduan dapat di gabungkan dengan mudah. kritikal. iaitu: 1. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. TOPIK 4: KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI Latihan 4.

. Ujian 2 1. (iv) Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya. masyarakat dan persekitaran dan bertindak memainkan peranannya sebagai seorang ahli dalam satu masyarakat. tubuh badan dan fungsinya. kognitif dan afektif. (ii) Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid. alatan dan tempat beraktiviti. serta mengekalkan nilai estetika pergerakan. (iv) Pendidikan Intelektual (Intelectual Education): Pembangunan sosial bertumpu kepada membantu individu menyesuaikan diri dalam kumpulan. (vi) Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup. Kesinambungan yang wujud dalam matlamat utama aktiviti Pendidikan Jasmani ialah meningkat dan membangunkan keupayaan murid dari aspek psikomotor. 2. (v) Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup. (ii) Pendidikan Psikomotor (Psycomotor Education): Pendekatan pembangunan motor yang bertumpu kepada kepentingan pergerakan fizikal yang lebih bermakna dengan penggunaan tenaga yang seminimum mungkin serta ianya dilaksanakan dengan efisyen. (iii) Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri. (i) Individu yang terdidik melalui aktiviti fizikal amat menghargai pengetahuan mengenai kepentingan kemahiran fizikal. Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah adalah: (i) Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid. (iii) Pendidikan Karektor (Character Education): Pembangunan Mental atau kognitif bertumpu kepada pengumpulan maklumat dan pengetahuan dengan keupayaan berfikir dan mentasir maklumat. (i) Pendidikan Organik (Organic education): Pendekatan kepada pembangunan fizikal yang bertumpu kepada aktiviti-aktiviti yang mampu meningkatkan keupayaan fizikal dalam diri individu melalui peningkatan pelbagai system organik dalam badan manusia.184  JAWAPAN Ujian 1 1.

1 Penilaian boleh di definisikan sebagai satu proses yang berupaya memberikan maklumbalas terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran murid serta dapat membantu guru dan murid meletakkan asas keberkesanan pengajaran. (v) Turutan (Sequencing) Konsep turutan ini bermaksud ianya berfungsi sebagai aturan sesuatu sukatan pembelajaran yang bergerak selari dan berkesinambungan. (iii) Pendidikan Jasmani yang baik akan berupaya menyumbang kepada pembangunan positif individu. . 2. (i) Pengulangan (Repetition) Ketiga-tiga tunjang pembelajaran adalah berulang dari tahun 1 hingga 6. (iv) Pendidikan Jasmani dapat membantu peningkatan prestasi akademik. (ii) Kesepaduan (Intergartion) Pengajaran bagi semua topik pelajaran perlu mengambil kira pendekatan bersepadu dan merentasi kurikulum. Ianya juga perlu mengambil kira kesepaduan berbentuk “Intra” (komponen utama dalam Pendidikan Jasmani sendiri) dan “Inter” (komponen pelajaran lain yang boleh intergrasikan seperti muzik dan matematik). TOPIK 5: PENILAIAN DAN PENGUKURAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI Latihan 5. (iii) Progresif (Progression) Penyusunan sukatan adalah bersifat ansur maju dan mengambil kira keutamaan topik bermula dengan mudah dan beransur menjadi lebih kompleks serta mendalam. (v) Program Pendidikan Jasmani yang baik dapat membantu individu memperoleh kemahiran sosialnya. (iv) Skop (Scope) Skop pula mengariskan sejauh mana sesuatu pengajaran itu perlu disampaikan kepada murid. Penyusunan ini juga disesuaikan dengan peringkat umur pembelajaran murid yang bertujuan membantu perkembangan mereka.JAWAPAN  185 (ii) Pendidikan Jasmani adalah kunci kepada kesihatan yang baik.

iaitu: 2.Sebagai contoh jika guru mengukur tahap kecergasan murid.186  JAWAPAN Latihan 5. daya tahan. koordinasi saraf otot dan imbangan. Pengukuran boleh ditafsirkan sebagai satu kaedah yang bertumpu kepada pemerolehan keputusan yang bersifat angka atau kuantitatif. Ujian 1 1. Pemilihan ujian yang tidak bersesuai dengan objektif penilaian adalah merupakan satu sikap yang tidak bertanggungjawab. apabila selesai. Sebelum guru memilih satu-satu jenis ujian guru perlu mengetahui dan memikirkan dua aspek penting dalam penilaian dalam PJ. Dalam bidang pendidikan. kelenturan. ujian ini melibatkan pengukuran terhadap seseorang murid yang diasaskan daripada jangkaan prestasi yang ada pada murid dinilai. keputusan yang diperolehu murid perlu ditafisrkan kepada bentuk yang bermakna.2 Ujian jenis ini akan digunakan apabila guru ingin menilai tahap prestasi kemajuan muridnya.4 Elemen psikomotor merupakaan satu komponen yang dinilai oleh guru dalam Pendidikan Jasmani. 2. Latihan 5.3 1. Kecergasan berkait dengan kesihatan Kecergasan berkait dengan perlakuan motor Latihan 5. keputusan pengukuran tersebut perlu ditafsirkan dengan bentuk keputusan yang bermakna. Ianya amat berkait rapat dengan kepantasan. Keputusan yang diperolehi daripada ujian ini tidak akan dibandingkan dengan prestasi murid lain. Dalam penilaian jenis ini selalunya iannya digunakan bagi menilai tahap kecergasan berkait kesihatan. . Selalunya apabila guru telah melaksanakan satu-satu pengukuran. Komponen ini agak mudah dilaksanakan kerana keputusanya mudah dicapai. Sebagai contoh anugerah emas bagi pencapaian dalam satu-satu komponen pengukuran. Kesemua ini merupakan komponen yang amat penting diterapkan dalam penguasaan kemahiran psikomotor dan kecergasan murid. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani and akan senantiasa terlibat dalam penilaian pencapaian setiap murid dan menilai mereka dengan menggunakan pelbagai jenis ujian.

guru boleh bertindak menguji secara lisan bagi melihat timbal-balas akan aras kefahaman murid. Bila guru telah berpuashati dengan aras kefahaman murid guru boleh melangkah ke bab pengajaran yang seterusnya. Kepantasan yang dipamerkan oleh seseorang individu itu amat berkait rapat dengan kekuatan otot dan masa tidak balas. (i) Kepantasan (Speed) Kepantasan merupakan kemampuan seseorang individu melakukan pergerakan pantas dalam tempoh yang singkat. . Contoh 1 Ketika guru sudah mengajar kemahiran sukan seperti tendangan asas dalam permainan bolasepak . Rujukan berasakan kriteria atau Criterion referenced sering digunakan dalam penilaian jenis ini.JAWAPAN  187 (i) Apakah jenis yang akan digunakan seperti penilaian berasas kriteria (criterion-reference measurement) atau penilaian berasas norma (normreference measurement). Jika keputusan yang diterima sebaliknya guru boleh mengulangkaji dan menambah latih tubi kemahiran itu ataupun bertindak memodifikasikan cara latihan yang sedang diamalkan. Jika guru telah berpuashati bahawa kemahiran tersebut telah dikuasai oleh murid maka guru boleh beralih kepada kemahiran seterusanya beradasarkan makulmat ujian yang telah dilaksanakan oleh guru itu sebelumnya. Contoh 2 Jika guru telah mengajar sesuatu topik yang berkaitan seperti Keselamatan ketika beraktiviti dan guru telah memperjelaskan semua isi kandungan pelajaran. Penilaian Formatif Bentuk penilaian ini digunakan bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran yang telah dilalui oleh murid semasa mereka mengikuti sebarang kelas pelajaran. Melalui maklumat yang diperolehi ianya berupaya mempengaruhi corak pengajaran dan pembelajaran seterusnya. Sebelum guru beralih kepada kemahiran asas seterusnya guru akan bertindak menguji semula latihan asas yang telah diberikan. (ii) Mengetahui apakah kriteria utama yang memastikan. 4. 3. Melalui penilaian jenis ini guru akan mengetahui keputusan yang berupaya menjelaskan sama ada objektif sesuatu pembelajaran itu pada suatu peringkat telah tercapai atau sebaliknya. Ianya juga dapat membantu guru membimbing pelajar yang agak ketinggalan supaya dapat dipertingkatkan kemajuannya secara tersususun. kebolehkepecayaan dan kesahan terhadap sesuatu ujian.

masa tindak balas pemain dapat mempengaruhi keberkesanan tindakannya. Isi kandungan pelajaran PJ yang menerapkan nilai-nilai murni seperti semangat berkerjasama. Perkembangan afektif murid merupakan satu komponen yang telah digariskan dalam pengisian matlamat pendidikan dan ianya perlu diterapkan dalam dalam diri setiap murid yang mengikuti pelajaran Pendidikan Jasmani. (vi) Masa Tindak Balas Masa tindak balas pula adalah jangka masa yang diambil bagi seseorang individu bagi memulakan sesuatu tindakan atau pergerakan apabila ianya dirangsang untuk bertindak. (v) Imbangan (Balance) Keupayaan seseorang individu mengimbangi dan mengekalkan keseimbangan badan ketika melakukan aktiviti pergerakan yang statik atau bergerak. Statik ialah kebolehan seseorang individu itu mengekalkan kestabilan dalam tempoh jangka masa tertentu manakala imbangan dinamik ialah keupayaan mengimbangi badan ketika melakukan pergerakan. Seseorang individu yang mempunyai tahap koordinasi yang tinggi akan berupaya menguasai kemahiran bersukan dengan baik. 5. semangat kesukanan dan lainlain merupakan asas penting dalam PJ. mematuhi peraturan. (iv) Koordinasi (Coordination) Koordinasi adalah kebolehan seseorang individu menyelaraskan pergerakannya bagi mendapatkan tindakan yang diinginkan. (iii) Ketangkasan (Agility) Kebolehan melakukan pergerakan yang berulang-ulang ke arah yang berbeza-beza dengan pantas dan efisien. Kaedah “Side-step” yang sering digunakan dalam teknik larian oleh pemain ragbi untuk mengelirukan lawan di mana pemain menukar arah secara tiba-tiba sambil membawa bola. Sebagai contoh memerhatikan bulu tangkis dan membuat pukulan balas. Imbangan terdiri daripada dua iaitu statik dan dan dinamik. Dalam permainan hoki padang penjaga gol perlu mempunyai masa tindak balas yang efisien bagi mengagalkan serangan yang dibuat ke pintu gol. disiplin. Begitu juga dengan permainan bola tampar pemain yang lambat bertindak tidak akan dapat menyambut pukulan yang kuat ke arah gelanggang yang dikawal olehnya.188  JAWAPAN (ii) Kuasa (Power) Kuasa adalah kemampuan otot menghasilkan daya atau pergerakan yang mendadak (explosive) dalam tempoh singkat. Seseorang pemain yang tangkas berupaya melakukan penukaran posisinya ketika mengawal imbangan bola. Memang sukar untuk mengukur tahap . Dalam aktiviti yang melibatkan sukan. Sebagai contoh smesy yang kencang dalam fasa pukulan badminton.

Walau bagaimananapun guru-guru perlu meneruskan usaha-usaha penerapan nilai-nilai murni ini dalam setiap pengajaranya agar perkembangan afektif ini akan subur dalam perkembangan setiap murid. Ujian rujukan kriteria dan rujukan norma sering digunakan dalam ujian jenis ini. Ujian 2 1. tinggi. Ujian ini digunakan apabila guru yang ingin mentafsir kemajuan prestasi dalam satu-satu ujian dan ianya berupaya membandingkan keputusan dikalangan murid dalam satu darjah ataupun kumpulan. Tujuan utama penilaian ini adalah untuk mengetahui tahap penguasaan dan pencapaian murid bagi satu kelas atau kumpulan. Penilaian yang digunakan juga adalah berbentuk permarkahan yang mengutamakan aras gred atau diberikan pangkat kepada pencapaian yang dikuasai oleh murid. Kaedah sering digunakan oleh guru untuk menentukan gred yang diperolehi oleh murid dalam satu-satu ujian. bagi tujuan penilaian guru boleh melaskanakan satu permainan hoki bagi menilai akan kemampuan penguasaan oleh murid. Norma dalam Pendidikan Jasmani sering dikaitkan dalam pengukuran berat. Cirikan ujian berasaskan norma. (i) Menentukan aras kemampuan murid (ii) Tumpuan kepada murid (iii) Meransang dan memotivasikan murid (iv) Menilai keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (v) Membantu dalam proses dokumentasi dan penyelidikan (vi) Menentukan kumpulan murid berasakan kebolehan 2. Penilaian sumatif sering dilaksanakan di akhir penggal persekolahan. Contoh 1 Diakhir sesuatu pengajaran seperti kemahiran sukan hoki murid telah diajar semua kemahiran berkaitan. Guru bertindak memantau semua pengajaran yang telah disampaikan kepada . 3. Dalam sistem persekolahan dinegara ini penilaian ini dilakukan apabila sesuatu bab itu telah dilaksanakan dengan jayanya dari aspek pengajaran dan pembelajaran.umur dan aras gred. Penilaian Sumatif Penilain jenis ini sering digunakan pada peringkat akhir sesuatu bab pengajaran.JAWAPAN  189 nilai-nilai murni yang ada pada murid dan merupakan satu perkara yang agak subjektif dalam pengukurannya. Perbandingan ini dilakukan berdasarkan norma yang berupaya membadingkan keputusan diantara satu sama lain.

4. emosi dan afektif. Pelbagai soalan yang berbentuk objektif boleh digunakan dan ianya perlu meliputi semua bab pengajaran. TOPIK 6: TAfSIRAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Latihan 6. Latihan 6. Saranan supaya diadakan pop-kuiz dan soaljawab lisan megenai sesuatu kemahiran boleh digunakan bagi membantu guru menilai kefahaman dan tahap pengetahuan yang ada pada murid.Rancangan kerja hanya merupakan sebagai panduan untuk mempastikan pengajar tidak tersasar dari objektif asalnya. Apabila murid mula mempraktikan sesuatu kemahiran kefahaman dan tahap pengetahuan yang sedia ada pada murid ini boleh dijadikan kayu ukur kepada komponen kognitift. perkembangan kognitif serta perkembangan sosial. mengguna dan melaksanakan kemahiran berdasarkan teknik-teknik yang telah diajar oleh guru. Setelah pelajar menduduki ujian ini guru boleh memeriksa jawapan murid dan seterusnya menetapkan kemahiran murid berasaskan markah yang berjaya diperolehi oleh murid. “sederhana” dan “lemah” Contoh 2 Guru boleh menggunakan penilaian yang bentuk bertulis bagi menguji kefahaman murid pada akhiran penggal.190  JAWAPAN murid adakah ianya dikuasai dengan baik oleh murid atau sebaliknya. Murid juga perlu diterap dan dilatih untuk mentafsir. Guru boleh menilai pelajar berasakan gred yang boleh digunakan seperti “Baik”. Melalui ujian seperti ini guru perlu melihat murid-murid dari aspek kefahaman dan pengetahuan murid ketika murid sedang melaksanakan sesuatu bidang kemahiran.3 Rancangan untuk melaksanakan sukatan pelajaran secara terperinci mengikut keperluan kelas yang diajar oleh seseorang guru.2 Fleksibiliti merupakan kebebasan yang diberikan kepada guru-guru Pendidikan Jasmani untuk membuat penyesuaian mengikut keadaan di sekolah masing-masing. perkembangan motor.1 Perkembangan fizikal. . Bagi elemen ini pula ianya bertumpu kepada tahap kefahaman dan pengetahuan murid dalam kesemua bab dalam Pendidikan Jasmani. Latihan 6.

(i) Penglibatan murid secara aktif dan selamat. alat dan rakan. • Bahasa – penulisan mengenai sukan. • Sains – pendedahan kepada konsep pergerakan. pembangunan motor. mencipta metafora dan mencipta definisi. Sikap. Membuat kategori. . sikap yang positif. otot.JAWAPAN  191 Ujian 1 1. membahagi dan mendarab di dalam mendapatkan sesuatu keputusan. pembangunan kognitif serta pembangunan sosial. pengekalan aktiviti dan journal permakanan yang berkaitan dengan kesihatan. membuat ramalan. Pembangunan fizikal. 3. emosi dan afektif. kecergasan. 3. • Matematik – pengiraan markah di dalam sukan iaitu mencampur. 2. afektif dan psikomotor. 4. • Imej tubuh • Kawalan objek • Orientasi spatial (ruang) • Kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor • Perkembangan kemahiran • Kecergasan Ujian 2 1. (iii) Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti bahawa pembelajaran telah berlaku. • Kajian sosial – perkaitan sukan dengan sejarah dan permainan daripada pelbagai sosio budaya. menerangkan sebab. apresiasi dan nilai Perkembangan kognitif. mengusul periksa andaian. (ii) Interaksi yang kreatif dengan bahan. menolak. tuas dan fungsi-fungsi tubuh manusia • Muzik – penghasilan bunyi yang bersesuaian untuk pergerakan manusia. • Lukisan – melukis pelbagai simeteri dan bentuk yang dapat dilakukan oleh badan manusia semasa melakukan aktiviti serta melabel tubuh manusia. 2.

(ii) (iii) (iv) (v) TOPIK 7: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Latihan 7. • inat serta kesediaan murid – Rancangan itu mestilah sesuai dengan umur. jenis dan bilangan peralatan Pendidikan Jasmani. Keperibadian murid-murid – Rancangan Kerja Tahunan yang dirancangkan itu mestilah sesuai dengan murid-murid. kemampuan murid-murid. Kemungkinan menggunakan peralatan reka ganti (improvised apparatus) hendaklah difikirkan juga. Keperincian – Rancangan Kerja Tahunan bagi setiap semester persekolahan mestilah menyatakan butir-butir tentang pelajaran yang dirancangkan. Objektif – Sebelum seseorang guru dapat merangka Rancangan Kerja Tahunan. objektif mata pelajaran hendaklah difahami terlebih dahulu. Khususnya: • Latar belakang murid-murid – Pengetahuan mereka seperti jenis kegiatan yang telah mereka pelajari dan tahap kemahiran mereka dalam kegiatan ini perlu diberi.192  JAWAPAN 4. peralatan dan kemudahan. (i) Penyelarasan – Rancangan Kerja Tahunan (RKT) perlu dirancang secara menyeluruh dan bersinambungan walaupun Rancangan Kerja Tahunan dibahagi kepada penggal persekolahan. Guru hendaklah memilih kegiatan yang lengkap misalnya kegiatan yang menunjukkan sifat ansur maju dan kesinambungan. 5. Kemudahan Pendidikaan Jasmani – Kemudahan seperti padang atau kawasan lapang yang berhampiran dengan sekolah. masa yang diperuntukkan untuk pelajaran Pendidikan Jasmani dan sebagainya akan mempengaruhi pilihan kegiatan yang dimasukkan ke dalam Rancangan Kerja Tahunan.1 • Kaedah dan teknik yang hendak digunakan • Bahan bantu mengajar dan belajar yang tersedia • Pengetahuan sedia ada pelajar • Ciri-ciri pelajar • Kepakaran guru • Kawalan kelas . Faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran pengajaran ialah saiz kelas.perhatian. Dicadangkan bahawa catatan dibuat di dalam ruangan dengan teratur di bawah tajuk-tajuk yang dicadangkan.

Lebih mementingkan matlamat atau 4. Tidak ambil kira perbezaan individu 3. anggap pelajar mencapai tahap pembelajaran dan kemajuan yang sama (kesesuai umur kumpulan) hasil pengalaman pembelajaran daripada proses pembelajaran itu. Persekitaran pembelajaran yang Latihan 7. 2.3 Kelebihan Kelemahan 1.4 Pengenalan • Menerang dan menjelaskan skop pelajaran • Memeberitahu pelajar apa yang dikehendaki daripada mereka • Cuba membangkitkan minat • Sentiasa senyum. Persembahan • Kuat tetapi nada mesra • Jelas percakapan dan pilih perkataan yang sesuai • Huraikan istilah yang digunakan • Bercakap dengan semua pelajar . Tidak banyak peluang untuk salah faham dan salah interpretasi berstruktur (kesesuai perkembangan). memberi galakan dan maklum balas pelakuan aktiviti Latihan 7.2 • Guru menentukan kurikulum sendiri dan murid menetapkan matlamat untuk membuat pilihan dan bertindak • Mementingkan pembelajaran • Murid menentukan tugasan sendiri • tidak mementing Ujian piawai • Gred bukan pengukur pengajaran • Guru berperanan mencungkil potensi murid.JAWAPAN  193 Latihan 7. Berfokus dipelajari kepada yang ingin 1. menghadap kelas dan bercakap dengan pelajar termasuk pelajar di barisan belakang. Kaedah yang berkesan 2.

• Tugasan yang sama diberikan kepada semua pelajar • Guru menentukan ujian piawai • Mengukur pengajaran dan pembelajaran mengikut gred • Berfokuskan guru • Guru memberi penerangan ringkas dan membuat demostrasi tentang kemahiran yang akan dipelajari oleh pelajar. 3. demonstarsi dan lain-lain • Ulang butiran penting • Guna unsur kecindan namun tidak keterlaluan • Mengetahui isi kandungan pelajaran dan yakin Penutup • Mengulangi point-point utama • Menggalakkan perbincangan • Meneguhkan point yang lemah Ujian 1 1. • Guru memberi komen am tentang prestasi kelas. • Pelajar berlatih.194  JAWAPAN • Menggunakan teknik-teknik lain seperti penyoalan. . • Pelajar berlatih. papan tulis. Pendekatan merupakan pelbagai sumber latihan dan prinsip yang menjadi pegangan dalam sesuatu pengajaran. Pendekatan merujuk kepada cara untuk mencapai objektif jangka panjang dalam satu matapelajaran. guru memberi penerangan lanjut dan membuat demostrasi lanjut. • Jika perlu. • Pelajar menggunakan kemahiran yang dipelajari dalam aktiviti yang sesuai • Guru menilai perlakuan 2. • Kurikulum yang ditetapkan oleh agensi pendidikan digunakan • Mementingkan pengajaran • Guru menentukan tugasan yang perlu dilaksanakan oleh pelajar. Guru memberi tunjuk ajar kepada pelajar yang memerlukan bantuan secara individu atau atau berkumpulan.

Kelemahan (i) Gaya ini lebih memakan masa (ii) Sukar untuk melibatkan setiap pelajar dengan berkesan. • Menetapkan tugasan yang diberikan kepada pelajar. UJIAN 2 1. Kaedah juga di definisikan sebagai satu perancangan atau prosedur dalam melaksanakan satu pengajaran yang teratur. Kelebihan (i) Gaya ini menggalakkan interaksi antara pelajar (ii) Gaya ini memupukan tahap pemikiran kognitif yang tinggi (iii) Gaya ini menggalakkan ingatan tentang apa yang dipelajari. 7. (v) Guru perlulah memberi arahan dengan jelas bagi setiap pengajaran dan pembelajaran. kemas dan sistematik.JAWAPAN  195 4. 2. (iii) Pelajar yang lembab atau pelajar yang kurang kemahiran menyelesaikan masalah tidak akan dapat menikmati pelajaran dengan sepenuhnya. • Guru memberi arahan secara lisan atau menggunakan kad latihan • Pelajar membuat latihan dalam masa yang diperuntukan oleh guru • Guru memerhatikan pelakuan pelajar seterusnya memberi maklum balas kepada pelajar tentang pelakuannya (i) Setiap murid berpotensi untuk diajar oleh guru. Jika di lihat dari segi objektif pengajaran kaedah mengajar bererti cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun dan teratur. (ii) Kemahiran mengurus aliran maklumat atau jawapan (iii) Reaksi terhadap soalan pelajar. (i) Kemahiran menyoal. 6. . 5. • Objekti-objektif yang hendak dicapai berbentuk jangka panjang • Pendekatan berdasarkan teori dan model pengajaran. (ii) Pembelajaran boleh dipecahkan kepada beberapa unit kecil bagi memudahkan pelajaran dikuasai (iii) Pelajar perlu diberi masa yang mencukupi untuk menguasai sesuatu hasil pembelajaran.

iaitu diterima tanpa keraguan • Mencerminkan satu falsafah. berlatih dan bersabar. 1. 4. Mengambil kira perbezaan 4. 3. penilai dan bentuk ujian • Guru berperanan sebagai faslitator atau pengajar mengikut keperluan objektif pembelajaran 4. • Guru memilih kaedah pengajaran atan pembelajaran berdasarkan kesesuaian pelajar dan kurikulum. Sukar untuk memastikan kesinambungan dalam pelajaran 5. (i) Kaedah Kuliah (ii) Kaedah Demonstrasi (iii) Kaedah Pembelajaran Masteri (iv) Kaedah Pembelajaran Koperatif . Guru yang tidak biasa dengan gaya inisentiasa menghadapi masalah untuk menggunakannya secara berkesan. Lebih masa untuk cuba-jaya. Memberi peluang kepada pelajar merasai kejayaan pada tahap kebolehan sendiri. Sukar untuk mengawal kelas. • Kurikulum di bekalkan oleh kementerian pendidikan namun guru mempunyai ruang untuk mencapai objektif kurikulum dengan cara sendiri. • Pelajar dan sekolah mempunyai ruang untuk menilai diri sendiri. kaedah dan teknik yang akan digunakan • Bersifat aksiomatik. 2. Memberi kebebasan kepada pelajar 2. Kelebihan Kelemahan 1. • Merangkumi gaya. bersoaljawab.196  JAWAPAN 3. Membolehkan pelajar menetapkan matlamat dengan cara mencapainya. Memakan masa yang panjang. • Memperluaskan penilaian gred dengan mempelbagai kayu pengukur. dikalangan pelajar. Memerlukan guru-guru untuk 3. • Ujian dilakukan berasaskan ciri-ciri pelajar. dan memberi peluang kepada mereka untuk bertanggungjawab. • Guru menganalisis ciri-ciri pelajar sebelum memberi tugasan keupayaan pelajar.

(a) Kawasan bandar Kewujudan pertubuhan tertentu di bandar secara tidak langsung memberi peluang kepada pihak sekolah menggunakan kepakaran yang ada. Latihan 8. Di kawasan bandar terdapat guru-guru yang mempunyai kepakaran khas. Persekitaran sekolah luar bandar adalah berbeza dengan persekitaran sekolah di bandar. Selain itu kegiatan-kegiatan luar kelas juga terhad dan secara tidak langsung menghadkan penyertaan murid-murid untuk terlibat dalam aktiviti fizikal. Aktiviti perlu dipilih mengikut pekerjaan yang wujud di luar bandar s u p a y a p e n g l i b a t a n i b u b a p a walaupun sedikit masih boleh digunakan ke arah pencapaian objektif gerak kerja kokurikulum. petani dan sebagainya. (b) Kawasan luar bandar Pemilihan aktiviti di luar bandar agak terhad kerana kepakaran dikalangan guru dan orang luar amat kurang sekali.1 Terdapat dua lokasi sekolah samada di kawasan bandar atau di luar bandar. Kepakarankepakaran yang terdapat di kawasan tersebut boleh dijadikan asas bagi menjalankan aktiviti-aktiviti berdasarkan kepakaran yang terdapat di situ. Maka penglibatan mereka dalam gerak kerja kokurikulum sangat sedikit kerana mereka sibuk dengan tugas menyara hidup.JAWAPAN  197 (v) Kaedah Perbincangan (vi) Kaedah Projek (vii) Kaedah Pembelajaran Kolaboratif TOPIK 8: TEORI-TEORI PERKEMBANGAN MORAL Latihan 8. Masyarakat di luar bandar kebanyakannya terdiri dari golongan nelayan.2 Menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan . Keadaan tersebut dirangsang oleh adanya persatuan-persatuan yang diikhtiraf oleh badan-badan kebangsaan yang membolehkan guru mengambil bahagian untuk mendapatkan sijil-sijil yang melayakkan mereka untuk mengajar sesuatu kemahiran atau sukan.

Setiap bangsa mempunyai minat atau kecenderungannya terhadap sukan tertentu. perkembangan murid dan persekitaran Pendidikan Jasmani adalah suatu medium yang dapat membantu di dalam pembangunan social. Pemilihan alatan perlu berdasarkan kepada spefikasi umur dan pertandingan. adalah tidak sesuai diadakan aktiviti seperti sepaktakraw kerana kebanyakan mereka lebih berminat pada sukan bola keranjang. Pendidikan Jasmani akan menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan ahli masyarakat.3 1. Ada alat yang murah tetapi penggunannya membawa kemudaratan kepada pengguna. Aktiviti yang dipilih juga perlu mengambil kira bangsa dan agama di kawasan setempat. Purata umur merupakan faktor yang perlu dititik beratkan kerana terdapat perbezaan kemahiran dan pemikiran apabila melaksanakan sesuatu aktiviti pada peringkat umur yang berlainan. Contohnya. Program Gerak Kerja Kokurikulum dalam Lingkungan Sekolah (Intramurals). 2. Perkara tama yang menjadi pokok dalam memilih alatan ialah faktor keselamatan pengguna. Jiwa ahli-ahli sukan akan ditanam dengan sikap bekerjasama dan toleransi di gelanggang sukan. Melalui kepimpinan yang sempurna dan teratur akan menjadi Pendidikan Jasmani sebagai jambatan utama untuk mencapai matlamat sosial. Kualiti alat juga perlu dipertimbangkan dalam memilih alatan. Latar belakang pendidikan dan keagamaan merupakan faktor yang perlu diambilkira kerana aktiviti-aktiviti yang dirancang perlulah bersesuaian dengan kehendak golongan tersebut.198  JAWAPAN Latihan 8. Program Antara Sekolah. Penyertaan pelajar dalam aktiviti fizikal membolehkan mereka berinteraksi dengan rakan sebaya dan mewujudkan perpaduan sesama mereka. ada alatan yang murah tetapi perlu kerap di servis atau di tukar. Melalui aktiviti-aktiviti sukan adalah diharapkan negara dapat melahirkan rakyat yang sihat serta menggalakkan integrasi kaum dan mengelakkan daripada berlaku perselisihan faham. Infrastruktur. UJIAN 1 1. . Penglibatan pelajar di dalam aktiviti fizikal dapat memupuk integrasi antara kaum. 3. 2. Program Gerak Kerja Kokurikulum Dalam dan Luar (Extramurals). 3. jika di sesuatu kawasan atau sekolah itu mempunyai majoriti penduduk berbangsa Cina.

bangsa. berdisiplin dan patuh kepada undang-undang yang membentuk pelajar menjadi warganegara yang berguna. Penumpuan kepada aktiviti kemahiran motor yang digunakan dalam aktiviti masyarakat setempat merupakan salah satu langkah untuk membina semangat. Kriteria pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani perlu mengambil kira dengan keadaan politik tempatan. UJIAN 2 1. membentuk tingkahlaku berdasarkan budaya setempat. berdikari. kerajinan bekerja. meningkatkan prestasi juga minat dan menggalakkan pelajar bergiat lebih aktif dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. Kepercayaan. agama atau kumpulan sosial adalah perkara-perkara yang terlibat di dalam proses sosialisasi murid. Projek dalam Pendidikan Jasmani seperti kem bola sepak atau pendidikan luar. Projek juga dapat merangsang penglibatan masyarakat setempat yang mempunyai kemahiran Ekoran daripada penglibatan aktif dalam aktiviti fizikal dan pengetahuan dalam bidang kemahiran-kemahiran gerakan yang dipelajari ketika sekolah adalah diharapkan berjaya memupuk gaya hidup yang sihat selepas alam persekolahan.JAWAPAN  199 4. Pengaruh politik Aktiviti Pendidikan Jasmani seharusnya dirancang untuk memperkukuhkan interaksi antara pelajar dan sekaligus memupuk integrasi antara kaum dalam masyarakat majmuk Malaysia. Hasilnya masyarakat Malaysia yang mempunyai kecergasan mental juga fizikal yang sihat akan lahir dan kesemua aspek ini akan merangsang pembentukan budaya setempat yang positif. pembentukan sosial. Projek dalam Pendidikan Jasmani di sekolah boleh memberi arah dan hala tuju kepada pelajar supaya menceburkan diri dalam aktiviti yang berfaedah. (i) Program Intramurals Program intramurals melibatkan semua pelajar tetapi merupakan program pengukuhan dan pengayaan kurikulum yang diajar dalam kelas . Projek dalam Pendidikan Jasmani dianggap berkesan untuk memupuk keseimbangan perkembangan mental dengan perkembangan rohani. merupakan satu cara pengajaran amali yang memberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari kemahiran-kemahiran tertentu dengan lebih terperinci dalam tempoh masa yang lebih panjang. Mereka belajar. Budaya setempat Guru Pendidikan Jasmani yang mahir berupaya memanipulasikan aktiviti mengikut keperluan masyarakat setempat. Pendidikan ini juga boleh memupuk sifat kesopanan. Keadaan ini berlaku hasill dari interaksi mereka dengan masyarakat. jasmani dan sosial pelajar.

mereka wajib memilih persatuan dan unit beruniform yang diminati. Tujuan penyelarasan program adalah untuk mempastikan segala perancangan aktiviti sukan dijalankan seiring dengan sekolah-sekolah di Malaysia. meningkatkan prestasi juga minat dan menggalakkan pelajar bergiat lebih aktif dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. (ii) Progr am Extramurals Program extramurals melibatkan pelajar-pelajar yang lebih mahir dari pelajar dalam program intramurals. Pendedahan murid kepada aktivitiaktiviti tersebut memberikan peluang untuk mereka melibatkan diri ke peringkat yang lebih tinggi secara tidak langsung meningkatkan semangat bertanding dan memotivasikan mereka untuk berusaha lebih keras untuk mencapai matlamat. sosial dan emosi murid pada sesuatu peringkat. pengetahuan. 2. negeri atau kebangsaan. bangsa. Guru Pendidikan Jasmani yang mahir berupaya memanipulasikan aktiviti mengikut keperluan masyarakat setempat. Majlis Sukan Sekolah-sekolah Negeri mengendalikan program antara sekolah pada pusingan awal dan tujuannya ialah untuk memilih peserta yang terbaik untuk mewakili negeri. Merupakan salah satu langkahuntuk membina semangat. Pemilihan murid keperingkat ini adalah melalui program-program yang telah dilaksanakan pada peringkat awal iaitu intramurals dan ektramurals.200  JAWAPAN Pendidikan Jasmani. Kepercayaan. membentuk tingkahlaku berdasarkan budaya setempat. meningkatkan prestasi juga minat dan menggalakkan pelajar bergiat lebih aktif dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. Penumpuan kepada aktiviti kemahiran motor yang digunakan dalam aktiviti masyarakat setempat merupakan salah satu langkah untuk membina semangat. Mereka belajar. Program gerak kerja kokurikulum dalam lingkungan sekolah (intramurals) melibatkan semua pelajar. . Mereka yang terbaik akan mewakili sekolah keperingkat yang seterusnya. Dengan kata lain program extramurals pula menjalankan kegiatan dalam lingkungan sekolah (iii) Program antara Sekolah Program antara sekolah meliputi pertandingan peringkat daerah. Contohnya mewakili rumah dalam kejohanan olahraga antara rumah. agama atau kumpulan sosial adalah perkara-perkara yang terlibat di dalam proses sosialisasi murid. Projek dalam Pendidikan Jasmani seperti kem bola sepak atau pendidikan 4. pembentukan sosial. Keadaan ini berlaku hasill dari interaksi mereka dengan masyarakat. 3. Program extramural melibatkan mereka yang mempunyai kemahiran yang melebihi rakan. Fisioligikal.

• Pembelajaran dapat merangsang dan memberi peluang kepada pelajar berinteraksi dalam antara pelajar tanpa batas sempadan. Projek juga dapat merangsang penglibatan masyarakat setempat yang mempunyai kemahiran Ekoran daripada penglibatan aktif dalam aktiviti fizikal dan pengetahuan dalam bidang kemahiran-kemahiran gerakan yang dipelajari ketika sekolah adalah diharapkan berjaya memupuk gaya hidup yang sihat selepas alam persekolahan.1 Sekolah bestari berkonsepkan Institusi pembelajaran yang telah direka semula secara menyeluruh dari segi amalan Pengajaran & Pembelajaran dan pengurusan sekolah untuk menyediakan pelajar yang seimbang dari intelek. • Pelajar dapat berinteraksi dengan resos yang disedia oleh guru. Latihan 9. Latihan 9. • Pelajar digalakkan berinteraksi dengan guru.2 Ciri-ciri pembelajaran berpusatkan ialah: • Pelajar mengambil bahagian dengan aktif. • Pelajar diberi kebebasan untuk mengemukakan hujah atau pandangan dengan bukti konkrit dan saintifik. TOPIK 9: PEMBESTARIAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Latihan 9. emosi dan jasmani bagi menghadapi zaman maklumat. Projek dalam Pendidikan Jasmani di sekolah boleh memberi arah dan hala tuju kepada pelajar supaya menceburkan diri dalam aktiviti yang berfaedah. rohani.JAWAPAN  201 luar. Hasilnya masyarakat Malaysia yang mempunyai kecergasan mental juga fizikal yang sihat akan lahir dan kesemua aspek ini akan merangsang pembentukan budaya setempat yang positif.3 Guru Pendidikan Jasmani perlu merancang aktiviti berdasarkan ciri-ciri pelajar. Projek dalam Pendidikan Jasmani dianggap berkesan untuk memupuk keseimbangan perkembangan mental dengan perkembangan rohani. jasmani dan sosial pelajar. . merupakan satu cara pengajaran amali yang memberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari kemahiran-kemahiran tertentu dengan lebih terperinci dalam tempoh masa yang lebih panjang.

Bagi mencari jawapan ini pelajar akan mengabungkan teori sains dengan sukan. Rekod ujian kardiovaskular perlu disimpin oleh guru dengan baik. UJIAN 1 1. Ujian kardiovaskular boleh dijadikan kayu pengukur untuk menguji keberkesanan Pendidikan Jasmani dengan kesihatan kardiovaskular. • Mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Membangunkan tenaga kerja untuk Zaman Maklumat (i) Ciri-ciri Pelajar (ii) Pendekatan pelajaran (iii) Strategi pembelajaran (iv) Intergrasi kemahiran generik . guru boleh merancang aktiviti mengajar menggunakan perisian multimedia interaktif tentang teknik-teknik sukan dalam Pendidikan Jasmani. Pelajar juga boleh diminta menyediakan portfolio bagi membentuk kefahaman yang mendalam terhadap sesutu sukan. pelajar perlu berkerjasama untuk menjayakan objektif pembelajaran. menerangkan sebab dan membuat ramalan selalu digunakan dalam mengajar matapelajaran Pendidikan Jasmani. Bagi pelajar audiotori pula guru boleh meminta pelajar ini melatih teknik yang di pelajari. Pelajar akan mengakses maklumat secara kendiri untuk mencari jawapan. 2. Dalam keadaan ini guru boleh menggunakan strategi koperatif. Guru boleh menyediakan soalan yang memcabar dan memerlukan kajian contoh kenapa badminton mempunyai fizikal yang rendah seperti Ardy Wiranata boleh menguasai gelangang badminton dunia. Terdapat berbagai lagi teknik dan cara yang boleh dilakukan oleh guru Pendidikan Jasmani untuk membentuk pengajaran dan pembelajaran bestari. guru memikirkan strategi pembelajaran yang sesuai digunakan berdasarkan pelajar dan objektif pembelajaran. strategi direktif digunakan bagi aktiviti berisiko tinggi yang memerlukan pemerhatian guru. Dalam strategi pembelajaran. Pelajar juga akan mencari maklumat dengan menggunakan internet (kaedah pembelajaran berbantukan komputer). Unsur kerjasama amat penting dalam Pendidikan Jasmani. Contohnya bagi pelajar yang belajar menggunakan gaya visual. Dalam merangka dan merancang pendekatan pembelajaran guru Pendidikan Jasmani perlu merangka pendekatan yang sesuai dengan aktiviti. Penggunaan pengajaran menggunakan teknik kemahiran berfikir seperti membuat klasifikasi. Bagi menilai kemahiran dalam Pendidikan Jasmani guru perlu membuat penilaian. membuat pegamatan dan pemerhatian tentang ciri-ciri pelajarnya.202  JAWAPAN Sebelum merancang aktiviti guru perlulah menganalisi. Bagi mencapai objektif pembelajaran dan meningkatkan keselamatan.

dalam kolaborasi bersama. Pemantauan guru pada tahap minimum menstrukturkan dan memantau aktiviti dan tidak berstruktur. Hasil secara kumpulan. sosial. pasukan mencapai objektif. Setiap ahli bergantung dalam menentukan Tiada perjanjian atau pergantungan kejayaan pasukan. 5. • Pengajaran Berbantukan Komputer • Pembelajaran Berbantukan Komputer Ujian 2 1. 4. • Mengakses maklumat • Mencari maklumat • Meneroka maklumat • Menerima maklumat • Mengumpul maklumat • Memproses maklumat • Menggunakan maklumat Perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif: Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Kolaboratif Satu strategi pembelajaran berteraskan Berasaskan kepada idea bahawa pasukan kecil. Hasil secara individu. (i) Sekolah Bestari dihubungkan dengan jaring kawasan tempatan (LAN) . Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual. 6. Setiap murid bertanggungjawab pembelajaran adalah satu tingkah laku tentang pencapaian kumpulan. • Memberi masa kepada pelajar mengemukakan respon • Menglibatan pelajar berasaskan kekuatan dan kelemahan pelajar.JAWAPAN  203 3. Peranan guru sebagai fasilitator. • Menggalakan dan memberi peluang seluas-luasnya kepada pelajar untuk berinteraksi secara individu. kelas atau kumpulan. • Memberi fokus tugasan kepada pelajar yang bersesuaian • Membentuk dan mengajukan soalan bersifat terbuka. • Menyediakan prosedur pemantauan aktiviti pelajar • Merancang dan membuat penilaian secara kolaboratif.

jadual pembelajaran. Pelajar disediakan bahan resos yang sesuai dengan topik dan . Pembelajaran Terarah Kendiri (PTK) Pembelajaran yang digerakkan oleh motivasi daripada dalam diri pelajar. Setelah menguasai sesuatu modul tertentu pelajar akan terus ke tahap yang lebih tinggi atau topik lain. Setelah menguasai sesuatu sub tajuk pelajar boleh berpindah ke sub tajuk seterusnya. Nyatakan 3 gaya pembelajaran VAK? (i) Visual (ii) Audiotori (iii) Kinestatik 3. (iii) Sekolah bestari disesuaikan mengikut kehendak guru pelajar dan pentadbir dengan menyediakan pelbagai perisian aplikasi (iv) Guru berperanan sebagai faslitator yang bertanggung jawab menyediakan situasi yang menggalakan pembelajaran terarah kendiri secara berdikari (v) Pentadbir berfungsi sebagai pengurus berkesan. Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) Pembelajaran akses sendiri berlaku tanpa pengawalan secara langsung daripada guru.Pembelajaran Terarah Kendiri mendidik pelajar menjadi pelajar yang berdikari dan berdisplin tinggi. (ii) Sekolah ini juga dihubung melalui jaring kawasan luas (WAN) yang menyediakan sumber-sumber melalui “on line” untuk membolehkan guru-guru dan pelajar mendapat maklumat dari rumah. Pembelajaran Kadar Kendiri (PKK) Dalam pembelajaran kadar kendiri pelajar diberi tanggungjawab mengawal kadar kemajuan pembelajaran mereka melalui modul pembelajaran yang dibuat berperingkat .204  JAWAPAN yang membolehkan perkongsian maklumat supaya dapat menggalakan kerjasama antara pelajar dan guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. menentukan matlamat. mengurus dan laksanakan mod pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran kendiri. Pembelajaran Masteri Tajuk pembelajaran dipecah-pecahkan kepada beberapa sub tajuk yang mengikut pemeringkatan pembelajaran. Objektif utama ialah pembelajaran terarah kendiri ialah mempertingkatkan dan menguasai konsep pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran Masteri memberi peluang kepada pelajar menguasai sesuatu sub tajuk sebelum berpindah sub tajuk yang lebih sukar. Pelajar menentukan apa yang seharusnya dilakukan. 2.

• Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan guru • Berfokuskan kepada kemahiran asas • Melatih mengikut prosedur tertentu • Kaedah menilai yang menyeluruh dan holostik dibina • Mengesan kemajuan pelajar secara lebih fleksibel • Mengambil kira tahap kesediaan pelajar • Mengambil kira tahap kecerdasan pelajar • Membanding beza • Membuat klasifikasi • Menerang sebab • Mengesahkan sumber maklumat • Membuat ramalan • Usul periksa andaian • Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan • Membuat inferens • Membuat generalisasi TOPIK 10: PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN Latihan 10. Latihan 10. Pelajar akan mengakses maklumat.JAWAPAN  205 hasil pembelajaran tertentu. . 6. Bahan pembelajaran akan ditempatkan di dalam bilik akses kendiri.1 Pendidikan Jasmani suaian didefinisikan sebagai pelaksanaan Pendidikan Jasmani yang berdasarkan kurikulum Pendidikan Jasmani tetapi diubahsuai berdasarkan kekangan dan batasan pelajar yang mengikutinya.2 • Pengasingan (isolation) mengasingkan orang kurang upaya dengan masyrakat. 4. 5. • Penolakkan yang dicerminkan oleh hasrat ibu bapa untuk menghantar orang kurang upaya keasrama berasaskan dasar pengasingan.

Objektif-objektif pengajaran bagi pelajar istimewa haruslah nyata.3 • Pengetahuan mengenai perkembangan motor menyediakan maklumat mengenai keadaan dan urutan perkembangan kemahiran motor asas yang normal. Tahap Berasingan Pada tahap berasingan pelajar ini dipisahkan dengan pelajar normal secara keseluruhan. Latihan 10. . Perkembangan ini berkaitan dengan hasil kematangan biologi dan interaksi persekitaran. (ii) Program bersendirian khas Pelajar berada di rumah pakar atau guru akan datang mengajar. bermakna dan dirancang unruk jangka masa yang pendek. • Mengharapkan perubahan yang drastik dari slot pemulihan. Contoh institusi ini ialah sekolah pendidikan khas. • Sifat terlalu kasihan dan bersimpati sehingga tidak memberi ruang orang kurang upaya berdikari. • Memberi “insinght” mengenai kewujudan faktor-faktor perbezaan individu dari segi kadar perkembangan dan pembentukan kemahiran motor spesifik. oleh kerana rasa takut terhadap kekurangan ahli keluaraga yang kurang upaya. orang kurang upaya tidak dibenarkan keluar dan bercampur dengan masyarakat. Pelajar ini juga dikawal oleh keluarga. Pengajaran pada tahap ini membolehkan guru memberi perhatian sepenuhnya kepada golongan pelajar istimewa ini. melawat dan merawat pelajar ini di rumah. 2. Contoh institusi ini ialah sekolah kanak-kanak buta. 1. Guru juga mudah merancang aktiviti yang bersesuaian bagi golongan pelajar ini. Tahap berasingan di bahagikan kepada 3 kategori: (i) Institusi Khas Pelajar ini di kumpulkan dalam satu kelas dan juga satu sekolah yang mempunyai ketidakupayaan yang sama.206  JAWAPAN • Pelindungan yang terlampau. • Pengetahuan mengenai perkembangan motor memberi idea terhadap perkembangan kemahiran normal bagi populasi individ u berkeperluan Istimewa. (iii) Program berasingan di sekolah khas Pelajar istimewa dari pelbagai kategori ni di kumpulkan untuk belajar dalam satu sekolah dalam satu daerah atau kawasan.

3. 5. Tahap integrasi boleh dibahagikan kepada 3: (i) Program khas sepenuh masa Pelajar istimewa ini dimasukan kekelas biasa untuk mengikuti pelajaran biasa bagi semua mata pelajaran.JAWAPAN  207 Tahap Integrasi Persekitaran Maksud integrasi persekitaran ialah pelajar di integrasikan kedalam sekolah biasa atau bilik darjah biasa bagi memberi peluang pelajar ini menikmati kemudahan belajar dalam keadaan normal supaya mereka berpelung menikmati segala kemudahan dalam keadaan normal seperti pelajar biasa. • Mengumpulan data berdasarkan ujian dan rekod • Menginterprestasi data melalui proses analisis • Membuat keputusan berdasarkan maklumat yang diperolehi • Tindakan susulan: Merupakan peringkat memantau kemajuan dan pencapaian kemahiran motor • Penilaian: Merupakan peringkat mengukur keberkesanan program bantuan yang diaplikasikan • Pengajaran: Merupakan peringkat mengaplikasiakan program bantuan • Perancangan: Merupakan peringkat membentuk objektif pendidikan jangka panjang jangka pendek dan modul pengajaran • Pentafsiran: Merupakan peringkat intepretasi tahap keupayaan motor semasa • Pengujian: Merupakan Peringkat mengumpul data dan mengenali prestasi semasa • Penapisan dan rujukan • Diagnosis dan penempatan • Pengajaran dan kemajuan pelajaran • Klasifikasi sukan . (iii) Program khas separuh masa Pelajar istimewa ini dimasukan kekelas biasa untuk mengikuti pelajaran biasa bagi mata pelajaran tertentu sahaja. 4. (ii) Program khas sepenuh masa yang diawasi Pelajar istimewa ini dimasukan kekelas biasa untuk mengikuti pelajaran biasa bagi semua mata pelajaran tetapi di awasi oleh seorang guru.

Aktiviti permainan memberi ruang kepada pelajar istimewa melibatkan diri dalam berkomunikasi dan melibatkan diri dalam aktiviti sosial.208  JAWAPAN UJIAN 2 1. Secara tradisinya aktiviti permainan ini melibatkan aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi. Motor ini juga melibatkan beberapa prinsip asas seperti kekuatan. 2. Kawalan postur adalah merupakan asas yang perlu di bina bagi membolehkan individu mengalami perkembangan. (ii) Motor Aspek motor memberi tumpuan kepada perihal kuantiti pergerakan yang mampu dipamerkan. pertumbuhan dan kematangan motor bersesuaian dengan umur bagi menyediakan pelajar untuk mempelajari kemahiran motor yang lebih kompleks. Faktor asas yang terlibat ialah: • Imej tubuh • Kawalan objek • Orientasi spatial (ruang) • Kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor • Perkembangan kemahiran • Kecergasan (iii) Permainan Permainan merupakan tempat untuk pelajar mengaplikasikan aspek fizikal. Tumpuan utama dalam latihan fizikal ini ialah dua aspek iaitu postur statik (keseimbangan) dan juga postur yang dinamik (pergerakan). kepantasan dan kelajuan. (i) Fizikal Pendidikan ini lebih memberi tumpuan kepada aspek struktur anatomi individu. motor dan kecergasan. Motor juga tertumpu kepada perihal kualiti pergerakan individu dan perlakuan harus kearah mencapai tahap berkemahiran. ketangkasan. (i) Kegelisahan atau keraguan melayan orang yang kurang upaya dalam interaksi (ii) Tidak menerima orang kurang upaya sebagai sebahagian daripada masyarakt serta mengasingkan mereka daripada masyarakat (iii) Mengambarkan orang kurang upaya sebagai orang yang terlalu tidak berupaya dan mengharapkan simpati daripada masyarakat . kelenturan. Di dalam Pendidikan Jasmani suaian aspek ini perlu difokus selepas tahap minimum aspek fizikal dan motor mampu di capai. dayatahan kardiovaskular dan otot.

Pendekatan kategorini khusus kepada keupayaan spesifik yang sama. Kategori ini melibatkan pencapaian individu dalam proses perkembangan motor. Pendekatan Kategori Perlaksanaan program Pendidikan Jasmani ini menerusi kategori berdasarkan keupayaan spesifik individu dalam populasi khas. ujian kemahiran bateri ujian (c) Kategori melibatkan ketidakupayaan untuk menjalani perkembangan yang normal. mencaci serta merendahkan nama baik orang kurang upaya 3. integrasi dan respon motor terjejas. Di mana ia melibatkan keupayaan motor. Individu yang mengalami masalah pembelajaran (Learning Disability) digolongkan dalam ketidakupayaan INTEGRASI (Rencat Mental). Contohnya cacat pendengaran sebagai satu kumpulan Guru juga boleh (b) Kategori berdasarkan tahap fungsi psikomotor. Pendekatan kategori ini amat berkesan dalam urusan pentadbiran dan tujuan pembiayaan program. Berbagai jenis kategori yang boleh kita gunakan dalam mengkategori pelajar istimewa diantaranya ialah: (a) Kategori yang melibatkan ketidakupayaan berdasarkan fungsi yang terjejas dan dijelaskan dengan lebih umum. Individu yang mengalami masalah fizikal dan neurologi pula digolongkan dalam ketidakupayaan respon MOTOR (Kecacatan Neorologi). (i) Memberi kesedaran kepada pelajar normal tentang kehadiran kanakkanak istimewa (ii) Memberi peluang kanak-kanak istimewa menyesuaikan diri seterusnya menyertai aktiviti-aktiviti yang disediakan (iii) Dapat meningkatkan konsep kendiri dan menyakinkan kanak-kanak istimewa bahawa mereka standing dengan kanak-kanak normal 4. selain daripada menumpukan kepada ketidakupayaan spesifik. Pendekatan tanpa kategori lebih kepada tahap keupayaan motor dan pengkhususannya . Individu yang terjejas fungsi penglihatan atau pendengaran digolongkan dalam ketidakupayaan dari segi SENSORI (cacat Visual).JAWAPAN  209 (iv) Menafikan hak orang kurang upaya dalam masarakat contohnya menafikan hak mereka untuk mendapat pendidikan (v) Mengejek. Keadaan di mana kes kurang upaya digolongkan mengikut bagaimana sensori. Pendekatan Tanpa Kategori Pendekatan ini tidak berdasarkan kategori ketidakupayaan spesifik.

Semua kes kurang upaya atau tidak upaya digolongkan sebagai ketidakupayaan perkembangan (development disability). Umur kronologi ialah umur sebenar pelajar mengikut tahun. 6. Pendekatan seumpama ini adalah dianggap menggalakkan proses pembelajaran dan keupayaan untuk berfungsi jika dilihat dari perspektif perkembagaan yang meliputi keseluruhan domain kognitif. Kanak-kanak dalam kes-kes yang ringan dilihat sebagai mempunyai keupayaan untuk berfungsi secara lebih baik berbanding kanak-kanak kes serius dan teruk. . Keadaan di mana kes kurang ketidakupayaan psikomotor digolongkan kepada tahap-tahap seperti ringan (mild). sederhana (moderate). pendekatan tanpa kategori ini melibatkan penilaian seseorang individu berdasarkan tahap fungsi biologi atau motor. Pendekatan tanpa kategori juga bertujuan mengurangkan fokus terhadap kategori tradisional.210  JAWAPAN adalah lebih bersifat umum dan ini membolehkan interaksi yang lebih luas. Sistem tanpa kategori ini memfokuskan kepada keupayaan individu (bukan label spesifik) untuk menjalani program Pendidikan Khas. Sistem kategori ini tidak melibatkan ketidakupayaan yang spesifik. Di antara ujian-ujian yang dijalankan ialah Ujian Bruniks . afektif dan psikomotor. 5. Pendekatan ini juga dianggap berkesan di dalam bidang pendidikan kerana dapat menghindarkan tanggapan yang negatif kepada populasi ini dari populasi umum dan persepsi streotaip. Pendekatan tanpa kategori mengemukakan sistem kategori alternatif. serius (severe) dan teruk (profound).Oseretsky dan Ujian Motor Kasar Ulrich. Umur perkembangan perkembangan fizikal pelajar istimewa dilihat dari sudut kematangan psikomotor.

Tahap Aktif Pelajar mampu mencapai julat pergerakkan yang lengkap. Pelajar ini hanya bergantung sedikit saja pada bantuan guru. Pergerakan pelajar ini bergantung sepenuhnya kepada guru. Nyatakan dua komponen objektif-objektif pengajaran bagi pelajar istimewa? Jawapan: • Tingkalaku yang dapat diperhatikan • Kriteria untuk kejayaan berlandaskan bilangan kali berdasarkan peratus gerakbalas. Pelajar ini berupaya menggerakkan beberapa sendi dengan sendiri tanpa bantuan guru.JAWAPAN  211 Tahap Pasif Pada tahap ini guru perlu menggerakkan pelajar mengikut julat pergerakkan yang mampu dihasilkan. . Tahap Bantuan Pelajar yang berada pada tahap ini bergantung separa kepada bantuan guru. Pada tahap ini pelajar sudah mencapai kekuatan dan fleksibiliti yang sesuai dengan umur kronologi (UK) Tahap Rintangan Peringkat ini merupakan permulaan kemampuan bagi pelajarb menipulasi daya isometrik dan isokinetik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful