Jawapan

TOPIK 1: PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN JASMANI
Latihan 1.1
1. 2. 3. 4. 5. 6. Mempertingkat dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri. Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian. Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal. Membentuk sahsiah dan disiplin diri. Membuat keputusan bijak dalam kehidupan.

Latihan 1.2
Zaman Neolitik Revolusi Pertanian merupakan zaman perubahan. Era ini merupakan zaman pembangunan dalam bidang pertanian. Manusia tidak lagi perlu berpindahrandah kerana amalan pertanian membantu manusia hidup setempat dengan bekalan yang ada. Mereka tidak perlu lagi berpindah-randah. Ini semua berpunca daripada penggunaan haiwan dan teknik pertanian yang dicipta oleh manusia. Ianya merubah gaya hidup manusia zaman primitif ketika itu kepada gaya hidup pertanian atau dikenali sebagai “agrarian”. Akibat daripada penggunaan teknologi manusia mengamal gaya hidup “sedentary” akibat pengenalan teknologi yang memudahkan mereka. Mereka sudah mula mengurangkan aktiviti kecergasan.

Latihan 1.3
1. 2. Zaman Sebelum Penjajahan British Zaman Pemerintahan British

JAWAPAN

 171

3. 4.

Sebelum Merdeka Selepas Merdeka

UJIAN 1
1. Masyarakat Yunani amat mengutamakan kesempurnaan fizikal. Kota yang terkenal dalam bidang Pendidikan Jasmani ketika itu Sparta dan Athens masing-masing mempunyai objektif Pendidikan Jasmani yang berbeza. Di Sparta misalanya, objektif utama Pendidikan Jasmani ialah untuk menyumbang kepada pembentukan tentera yang kuat. Manakala di Athens, objektif banyak bertumpu kepada prinsip demokrasi. Penglibatan masyarakat Athens dalam aktiviti fizikal adalah bertujuan untuk membina tubuh dan ingin menjadi sihat agar hidup lebih aktif disamping mementingkan nilai estetik. Sebagai satu perbandingan, tamadun, Greek adalah tamadun yang tiada tolok bandingnya dalam aktiviti kecergasan. Idea terhadap kepentingan kecergasan merupakan elemen yang membantu kemajuan tamadun Greek. Masyarakat Greek ketika itu percaya terhadap keseimbangan antara kecergasan badan dan otak. Kecergasan fizikal dan minda sama penting dalam menjana kesihatan mental. Aktiviti gimnastik dengan bantuan muzik merupakan antara pelajaran yang penting dalam bilik darjah ketika itu. Mereka mengatakan pergerakan gimnastik itu adalah untuk tubuh badan dan muzik itu untuk jiwa mereka. Gimnastik diajar disebuah tempat yang dipanggil ‘Palaestras’. Ianya merupakan tempat untuk remaja lelaki bagi melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani. ‘Palaestras’ merangkumi sebuah gelanggang gimnastik dalam dewan dan gelanggang untuk aktiviti luar seperti berlari,gusti dan melompat. Apabila remaja ini menjadi dewasa antara umur 14 dan 16 tahun, tempat mereka berlatih ini akan berubah ke sebuah tempat lain yang dipanggil gimnasium. Di kedua-dua tempat ini, latihan diawasi oleh jurulatih kecergasan yang dipanggil ‘Paidotrabe’. 2. • Berupaya mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. • Membantu menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri berdasarkan ketiga-tiga tunjang pembelajaran. • Memperkenalkan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian serta dilaksanakan secara berterusan. • Penerapaan kaedah mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal.

172

JAWAPAN

3.

• Menjadi agen pembentukan sahsiah dan disiplin diri yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. • Melatih membuat keputusan bijak dalam kehidupan. Aktiviti Pendidikan Jasmani kini telah melangkah ke era baru yang telah mengalami perubahan sejak beribu tahun. Ketika zaman prasejarah kegiatan jasmani dan kecergasan ketika itu didorong oleh perasaan untuk terus hidup dan merupakan satu kegiatan harian (routine) yang dilakukan dikalangan manusia. Antara contohnya seperti memburu serta berkumpul merupakan aktiviti yang popular.

UJIAN 2
1. (i) Zaman Sebelum Penjajahan British Ketika zaman sebelum penjajahan British, Negara ketika tidak langsung memilki sistem pendidikan yang tersusun dan berbentuk formal. Pendidikan ketika itu banyak tertumpu kepada kelas-kelas pengajian yang tidakk formal sperti kelas agama. Manakala kedudukan Pendidikan Jasmani ketika itu boleh dikatakan tidak diutamakan dan tidak memiliki objektif yang jelas.

(ii) Zaman Pemerintahan British Pihak British ketika menjajah Tanah Melayu telah mula memperkenalkan sistem pendidikan yang diadun dengan pengaruh kebaratan mereka. Pendekatan ini banyak tertumpu di negeri-negeri selat yang berada dalam taklukan British. Kebanyakan sekolah diurus dan dibuka oleh mubaligh Kristian dan juga syarikat-syarikat Inggeris. Latihan jasmani yang diajar di sekolah-sekolah Melayu bermula daripada darjah satu hingga empat hanya menjadi matapelajaran sampingan. Selepas tahun empat, Pendidikan Jasmani diajar di Special Malay Classes. Pada tahun 1856, ia diajar di dua buah sekolah Melayu di Singapura. Namun, kurikulum Pendidikan Jasmani adalah terhad kerana kerajaan British bersikap sambil lewa. Sekolah Cina di Melaka menjadikan Pendidikan Jasmani sebagai mata pelajaran lain pada tahun 1815. Pada tahun 1819, Pendidikan Jasmani dijadikan sebagai mata pelajaran lain yang diajar di tiga buah sekolah di Singapura. Pendidikan Jasmani ketika itu juga diajar di sekolah menengah rendah seperti di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Ipoh dan Muar dalam tahun 1923-1925. Bermula pada 1930-an Pendidikan Jasmani diperkenalkan di sekolah menengah atas seperti di Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan lpoh. Manakala di Melaka dan Pulau Pinang, sekolah Inggeris ditubuhkan daripada usaha para mubaligh Kristian pada tahun 1819.

JAWAPAN

 173

(iii) Zaman Sebelum Merdeka Pada zaman sebelum merdeka sekitar 1930-an, pelbagai usaha giat dijalankan untuk menggubal sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani. Isi kandungan bagi sukatan pelajaran kebanyakanya mirip sukatan latihan fizikal sekolah-sekolah di England. Pada tahun 1946 Maktab Perguruan Sultan ldris, Tanjung Malim, Perak telah menggubal sukatan latihan jasmani. Rentetan terhadap perubahan dasar mulai tahun 1952, calon guru tempatan mula dihantar ke luar negara untuk dilatih sebagai guru. Mereka dilatih dalam bidang Pendidikan Jasmani dan pendidikan kesihatan di Kirby dan Brinsford Lodge. (iv) Zaman Selepas Merdeka Pada zaman selepas merdeka, sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani yang dihasilkan oleh Maktab Perguruan Sultan Idris digunakan pada tahun 1950-an dengan beberapa penyesuaian dan pindaan. Sukatan ini dikaji semula dan dalam tahun 1966, satu sukatan untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan telah disiapkan. Pendidikan Jasmani mula diberi penghargaan pada tahun 1960 apabila Maktab Perguruan Ilmu Khas memulakan Kursus Tambahan Setahun Pendidikan Jasmani. Kursus ini diperluaskan untuk kaum wanita dalam tahun 1961. Dalam tahun 1971, sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani mula disemak sekali lagi dan dikeluarkan dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris (Wee Eng Hoe, 2005). Pendidikan Jasmani telah digabungkan pula dengan pelajaran kesihatan. Gabungan kedua-kedua mata pelajaran ini kemudianya dijadikan sebagai satu mata pelajaran teras yang wajib diikuti oleh semua pelajar di sekolah (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1998; Pusat Perkembangan Kurikulum, 1992) 2. (i) Memahami apa yang hendak dilakukan.

(ii) Membantu dalam menghasilkan keputusan yang lebih bermakna ketika berhadapan dengan masalah. (iii) Memahami dengan lebih mendalam mengenai nilai Pendidikan Jasmani. (iv) Memahami sumbangan Pendidikan Jasmani kepada masyarakat. (v) Menjelaskan tugas guru Pendidikan Jasmani kepada masyarakat. (vi) Menghargai dan mengambil kisah pencapaian murid melalui penglibatan mereka di dalam program dibawah jagaan mereka. 3. Di negeri China pengajaran falsafah confucious menggalakkan penglibatan dalam aktiviti kecergasan fizikal. Ketika itu jika manusia tidak melibatkan diri dalam sebarang aktiviti kecergasan mereka akan dikaitkan dengan penyakit yang memberhentikan fungsi organ dalaman atau kini dikenali

lawan pendang dan gusti. Yoga ini mula dicipta oleh mubaligh hindu yang hidup dalam kesederhanaan yang berteraskan disiplin diri dan bermeditasi. Penumpuan mereka hanya lebih kepada aktiviti berbentuk spiritual daripada mengamalkan pergerakkan. Yoga jika diterjemahkan bermaksud penyatuan dan ianya merujuk kepada kepercayaan falsafah Hindu yang percaya penyatuan terhadap tubuh. TOPIK 2: KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI Latihan 2. Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri berdasarkan ketiga-tiga tunjang pembelajaran. . Aktiviti yoga atau nama lainnya Hatha Yoga ini telah mula dijadikan teknik dalam beberapa program kecergasan terkini. Teknik posture badan dan teknik pernafasan merupakan kaedah yang paling baik. menari. manusia dihalang daripada melibatkan diri dalam aktiviti fizikal akibat daripada kepercayaan agama Hindu dan Buddha. 2. Manusia ketika itu mengabaikan aktiviti kecergasan. pergerakkan haiwan dan kehidupannya menjadi asas kepada yoga. Kelebihan yoga adalah membantu organ berfungsi dengan baik dan meningkatkan tahap kesihatan badan. Ketika itu Kung-fu diperkenalkan sebagai aktiviti yang membantu tubuh manusia menjadi sihat. Di India pula berbeza. Walau bagaimanapun satu kaedah senaman yang mirip kepada Kung Fu telah dicipta tetapi masih terikat dengan kepercayaan agama. Menjadikan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian serta dilaksanakan secara berterusan. Mereka percaya aktiviti ini dapat mendekatkan manusia dengan alam seperti mana haiwan menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Yoga dipercayai telah wujud lebih lima ribu tahun. di seluruh Amerika. Dari pemerhatian yang mereka lakukan. akal dan roh. 3. Pergerakkan kung-fu dicipta dan kaya dengan berbagai bentuk pergerakan fizikal yang dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti pergerakan kaki yang berbeza dan meniru pergerakan binatang berlawan. Ketika itu juga wujud aktiviti kecergasan yang lain seperti memanah. Ianya dikenali sebagai yoga. Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Kelebihan beryoga ini juga telah mendapat tempat di Amerika masa kini dipercayai lebih kurang dua belas juta orang mengamalkanya.1 1.174  JAWAPAN sebagai masalah sistem kardia.

maujud dan mempunyai ciri-ciri yang serupa. (vi) Mensintesiskan – Menggabungkan idea. (vii) Mengitlak – Membuat penyataan umum terhadap keseluruhan kumpulan maklumat berdasarkan pemerhatian ke atas sampel kumpulan itu. (viii) Membuat gambaran mental – Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Kenyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. item atau perkara yang berasingan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk penyataan. (ii) Tema yang digunakan menggambarkan nilai-nilai murni. konsep. Latihan 2. (v) Membuat hipotesis – Membuat penyataan umum menghubungkaitkan pembolehubah-pembolehubah bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Membentuk sahsiah dan disiplin diri yang sesuai dengan norma-norma masyarakat.2 (i) Menjana idea – Menjana idea secara spontan berkaitan dengan sesuatu perkara.3 (i) Pengajaran dan pembelajaran digunakan dalam aktiviti berpasangan dan berkumpulan. esei. unsur. Latihan 2. Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal.JAWAPAN  175 4. (x) Mereka cipta – Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada dalam bentuk maujud. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. 5. (iii) Membuat inferens – Membuat kesimpulan awal sama ada benar atau tidak. (iii) Latihan yang mengandungi permainan dan kemahiran perlu menggunakan . (ii) Menghubung kaitkan – Membuat perkaitan untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. (ix) Menganalogi – Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep serta mengaitkan konsep itu dengan perkara yang mudah. lukisan dan artifak. (iv) Meramalkan – Membuat jangkaan terhadap sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. berdasarkan maklumat daripada pemerhatian.

Aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik. (iv) Penggunaan alatan dan arahan perlu tidak bertentangan dengan aspirasi dan nilai agama. (vii) Mengesan pengaruh – Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak atau menentang sesuatu. budaya serta norma masyarakat Malaysia. ciri dan kualiti. (ii) Membanding dan membeza – Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti sifat. UJIAN 1 1. ciri-ciri atau sifat. (vi) Menganalisis – Mengolah maklumat dengan menghuraikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. kualiti serta unsur satu peristiwa atau objek (iii) Mengumpul dan mengkelas – Mengumpul dan mengkelas objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. 3. 2. ciri. . (v) Penggunaan bahasa dan ayat dalam arahan melambangkan masyarakat Malaysia yang bersopan. • Kelajuan (Speed) • Ketangkasan (Agility) • Kuasa (Power) • Imbangan (Balance) • Masa reaksi (Reaction Time) • Koordinasi (Coordination) (i) Menciri – Mengenal pasti kateria serta unsur satu konsep atau objek sebagai contohnya sifat. Kecergasan keseluruhan mencerminkan perasaan seseorang individu tentang kehidupan serta keupayaan diri berfungsi dengan lebih cekap dan berkesan. (v) Menyusun mengikut keutamaan – Menyusun objek mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. kuantiti. (iv) Membuat urutan – Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti.176  JAWAPAN kaedah mencabar dengan ini nilai berdikari dan keyakinan diri boleh diterapkan.

bercelaru. kemajuan besar dan kerjasama berpasukan. (vi) Bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat. • Kecergasan Fizikal • Kecergasan Mental • Kecergasan Sosial • Kecergasan Emosi • Kecergasan Rohani (i) Mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif semasa membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Dalam proses ini. Mempamerkan kebolehan.JAWAPAN  177 (viii) Menilai – Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara daripada satu kebaikan dan keburukan berdasarkan bukti atau dalil yang sah. penguasaan tugas. membina keyakinan diri untuk memberi hujah. berkenaan social. apresiasi dan nilai. (ii) Mengaplikasikan pengetahuan. 2. UJIAN 2 1. (iii) Menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif. 4. 5. (iv) Mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir terburu-buru. Sikap. (v) Meningkatkan aspek kognitif dan afektif dalam perkembangan intelek mereka. kabur dan sempit. kemenangan. Pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada secara langsung akan membantu murid membina pengetahuannya sendiri.emosi. pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah. . 3. Konstruktif adalah satu cara pembelajaran di mana murid membina sendiri pengetahuannya atau konsep secara aktif. (vii) Membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti. serta berani memberi pandangan dan kritik. (ix) Membuat kesimpulan – Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian berdasarkan kepada satu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan yang sedia ada untuk membina pengetahuan baru.

masyarakat merupakan komponen yang penting.178  JAWAPAN 4. (i) Berdikari (ii) Bekerjasama (iii) Menepati masa (iv) Sabar (v) Bersyukur (vi) Cintakan negara (vii) Bersikap positif TOPIK 3: KONSEP DAN PEMBENTUKAN KURIKULUM Latihan 3. budaya. pendidikan lepas menengah dan pendidikan tinggi.2 (i) Seksyen 15 akta ini mentakrifkan bahawa sistem pendidikan kebangsaan merangkumi pendidikan prasekolah. pendidikan sekolah menengah.1 Kurikulum di takrifkan sebagai dokumen yang mengandungi rancangan pengajaran dan pembelajaran yang mempunyai objektif psikomotor. pengasingan data atau struktur memainkan peranan penting dari proses refleksi bagi tujuan membina skema tindakan dan skema operasi baru. . (ii) Seksyen 18 semua sekolah dalam sistem pendidikan kebangsaan wajib menggunakan satu kurikulum piawai iaitu kurikulum kebangsaan. (iii) Abstrak fakta. Dalam mereka bentuk kurikulum. Dengan ini kurikulum pendidikan pra sekolah di gubal dan diseragamkan. (ii) Melakukan refleksi terhadap pengalaman dan pengetahuan sedia ada. (i) Penglibatan aktif pembelajaran mengikut urutan pengalaman pembelajaran. afektif dan kognatif bagi satu mata pelajaran. Kurikulum juga didefinisikan sebagai satu rancangan pendidikan yang mengandungi segala ilmu pengetahuan. 5. nilai dan norma serta unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang menjadi pilihan masyarakat untuk diwariskan kepada satu generasi kepada satu generasi lain Latihan 3. kemahiran. falsafah pendidikan.

ciriciri pelajar. isi kandungan pelajaran. 2. KBSR menekankan perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi pendidikan asas dan perkembangan bakat. Kaedah ini membolehkan pelajar dapat menguasai kemahiran dan isi kandungan dengan berkesan. (ii) Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) di gubal. Kurikulum ini juga dikenali sebagai kurikulum tersukat ini adalah kerana objektif pembelajaran kurikulum ini boleh ditentukan.3 • Teori-teori berkaitan dengan kurikulum • Falsafah pembentukan kurikulum • Kriteria Pembentukan Kurikulum UJIAN 1 1. bahan dan cara penilaian. Kurikulum juga mempunyai konsep tersirat. pengalaman pembelajaran. Semasa pelajar melalui pembelajaran terancang. (iii) Kurikulum merupakan program pengajian yang merujuk kepada matapelajaran yang diajar mengikut aliran atau jurusan yang ditetapkan. sama ada tercapai ataupun tidak. pelajar akan memperoleh nilai-nilai sampingan. Kurikulum bukan saja membolehkan pelajar menimba ilmu tetapi juga mencari dan mendapat pengalaman sebanyak mungkin. objektif. Taba. Teori ini didukung oleh ahli-ahli akedemik seperti Dewey.kaedah.iaitu (i) Kurikulum menjadi dokumentasi khas dan panduan. (ii) Kurikulum perlu memberi tumpuan kepada kepada keadah penyampaian yang lebih menarik. (iv) Kurikulum membentuk pengalaman pembelajaran yang terancang. . Teori ini lebih berfokus kepada pendekatan tingka laku. KBSM menekankan konsep pembelajaran secara menyeluruh dan bersepadu dengan mengambil kira aspek kemahiran berfikir dan belajar. Kurikulum terdiri daripada cadangan-cadangan berhubung dengan matlamat. Contohnya interaksi dan komunikasi memainkan peranan penting bagi menjadikan kanak-kanak lebih matang dan dewasa serta mempelajari nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.JAWAPAN  179 Latihan 3. Tyler. (i) Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) di gubal. Dull dan lain-lain lagi. Bobbit. Konsep kurikulum dikategorikan kepada lima. 3.

Reka bentuk berpusatkan humanistik menyepadukan unsur kognitif dan afektif. masyarakat dan negara 2. Reka bentuk ini memberi penekanan isi kandungan. • Idealime Idealime mengganggap ilmu di perolehi dari kebolehan berfikir. Idealisme . Teori tradisional menganggap proses pendidikan boleh dikenal pasti. UJIAN 2 1. di jelaskan dan dikawal. Menurutnya lagi ilmu yang benar akan datang dari kebolehan berfikir.Reka bentuk ini menekankan kepada pendidikan dan pembangunan insan secara keseluruhan.180  JAWAPAN Teori ini mementingkan proses pemindahan pengetahuan. pelajar akan belajar dan membina tugasan atas kesederan diri sendiri. Pengajar bertindak sebagai penyampai maklumat dan dilatih dalam melaksanakan kurikulum dengan berkesan. Reka bentuk ini mementingkan konsep kendiri kepada pelajar. kognitif. reka bentuk berpusatkan humanistik menekankan secara seimbang aspek pemikiran. 4. perasaan dan amalan. (i) Pendidikan suatu usaha yang berterusan (ii) Memperkembang potensi individu (iii) Perkembangan secara menyeluruh dan bersepadu (iv) Insan yang seimbang dan harmoni (v) Unsur intelek (vi) Unsur harmoni (vii) Unsur emosi (viii) Unsur jasmani (ix) Kepecayaan dan kepatuhan kepada Tuhan (x) Rakyat Malaysia yang berilmu berpengetahuan (xi) Rakyat Malaysia yang berketrampilan (xii) Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia (xiii) Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab (xiv) Rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri (xv) Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Kurikulum dibina dengan mengambil proses pemecahan tingkah laku. Menurut Plato ilmu diperolehi melalui deria amat kekal dan lengkap. pengalaman dan perasaan. Dengan kata lain.

Faslsafah ini berpendapat ahli pendidik hendaklah membezakan antara perkara yang diperlukan dan tidak diperlukan dalam pendidikan. kemajuan dan bukan ketekalan. Menurut fahaman realisme ilmu harus mempunyai kaitan antara dunia fizikal dan pemikiran manusia. Falsafah ini menganggap manusia dan pendidikan berada dalam keadaan tetap. • Esensialisme Esensialisme menganggap kurikulum dan guru merupakan faktor penting dalam pembelajaran. latiha tubi dan latihan yang ketat. • Pragmatisme Pragmatisme berpendapat sekiranya satu idea itu dapat di praktikkan maka idea itu benar. • Progressivesme Progressivesme menyatakan pembelajaran berlaku berdasarkan perubahan. • Perenialisme Perenialisme adalah falsafah konservertif.JAWAPAN  181 menganggap pengetahuan sebenarnya berlaku dalam fikiran yang kadangkalan tidak dapat dinyatakan kebenarannya. kurikulum yang terbina adalah muktamat. . Manusia berkebolehan untuk menaakul dan mempunyai gaya fikiran yang pelbagai bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. pendidikan ialah keperluan untuk hidup. • Realisme Realisme menolak pandangan idealime. Falsafah ini menganggap pengetahuan bukan semata-mata ilmu tetapi pengetahuan ialah keperluan menaplikasikan ilmu sebagai panduan dan pedoman hidup. tradisonal dan tidak fleksibal. Sistem peperiksaan awam di Malaysia berubah dari soalan dalam bentuk hafalan ke soalan yang berorentasi pemikiran. Pragmatisme menganggap minda manusia bertindak dengan aktif. Falsafah ini memberi fokus kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran berpusat pelajar dan pengajaran melalui alat bantuan belajar. Dengan kata lain idea yang sah adalah idea yang dapat dibuktikan. Dengan kata lain pendidikan bukan semata-mata mengajar manusia menghafalkan ilmu tetapi menggunakan ilmu. realisme menganggap kebenaran apa yang dapat dilihat dan ilmu yng terhasil dari penakulan tidak lengkap. Pelajar perlu melalui proses pembelajaran yang tetap melalui pengajian berstuktur. Arah aliran paramatisme dapat dilihat pada perubahan peperiksaan awam di Malaysia. Kurikulum perlu dibina bagi memenuhi kehendak masyarakat semasa dan pada masa yang sama mengutamakan tamadun ilmu yang lampau serta merangsang kebijaksanaan akan datang. Di sekolah guru perlu mengajar dan murid sebagai penerima. Perbezaan manusia dengan haiwan ialah keupayaan manusia berfikir. Dalam falsafah ini kurikulum perlu mempunyai displin.

Reka bentuk ini boleh dikategorikan kepada 3: (i) Berpusatkan Subjek (ii) Berpusatkan Pelajar (iii) Berpusatkan Masalah 4. Pendidikan ialah proses pembentukan yang berterusan kerana manusia terus hidup dan berfikir. Pelajar harus diberi bimbingan untuk mengubah pengalaman langsung menjadi pengetahuan. • Rekonstrutionalisme Falsafah rekonstrutionalisme menyatakan peranan pendidikan perlu menerapkan tanggung jawap sosial serta melahirkan masyarakat berilmu. Falsafah ini menganggap perubahan yang dihasilkan bergantung kepada kecenderungan dan minat pelajar. . Guru berperanan sebagai faslitator bukan sebagai guru tradisonal. sejarah dan lain-lain juga dapat di sepadukan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. sukatan Pendidikan Jasmani telah menyelit unsur sains dalam matapelajaranya. Fahaman ini percaya manusia berupaya membina masyarakat baru melalui perubahan yang berkesan dalam pendidikan dan masyarakat. Bagi membina unsur kesepaduan dan korelasi dalam kurikulum. afektif dan kognatif menjadi keutamaan. • Eksistensialisme Falsafah Eksistensialisme mementingkan pendidikan melalui persekitran. oleh itu kesepaduan mata pelajaran dapat di bentuk.182  JAWAPAN Progressivesme lebih memberi penekanan pada demokrasi. afektif dan kognatif merupakan keperluan utama negara dalam membangunkan modal insan. 3. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani boleh mengaplikasikan kurikulum berpusatkan pelajar. Sekolah perlu membina suasana demokrasi serta kerjasama antara pelajar bukan mewujudkan persaingan. Melahirkan insan yang seimbang dari segi keupayaan psikomotor. Dunia dilihat sebagai bahan pembelajaran yang boleh ditafsirkan secara individu. Dalam kurikulum Pendidikan Jasmani unsur psikomotor. Sekitaran memainkan peranan penting dalam membina pendidikan. Guru beperananan membantu murid dalam proses penerokaan. Contohnya bermainan merupakan kegemaran semulajadi pelajar dengan itu sukatan Pendidikan Jasmani boleh menyelitkan unsur permainan bagi menarik minat pelajar. Sukatan Pendidikan Jasmani dilihat merupakan jalan pintas untuk melahirkan generasi ini. Selain matapelajaran sains mata pelajaran lain seperti matematik.

4. sistematik. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan. kepimpinan dan pepaduan dapat di gabungkan dengan mudah. nilai. logik. Pelajar akan berfikir secara analitis dan kritis untuk memberi jawapan. positif. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani dapat mengaplikasikan teori kurikulum pramatism. Pemikiran kreatif. 2. Kecergasan Kemahiran Kesukanan . intituitif dapat di bina dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. analitis. Latihan 4. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. TOPIK 4: KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI Latihan 4.2 Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. iaitu: 1. Melalui proses ini. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran.1 1. 2. 3. 3. Pendidikan Organik (Organic education) Pendidikan Psikomotor (Psycomotor Education) Pendidikan Karektor (Character Education) Pendidikan Intelektual (Intelectual Education) Latihan 4. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran Pendidikan Jasmani atau kemahiran daripada mata pelajaran yang lain.JAWAPAN  183 Pengabungjalinan nilai dengan mata pelajaran merupakan komponen utama dalam kurikulum. Contohnya kenapa pemain bola sepak bertubuh kecil lebih menonjol sebagai pemain tengah. Dalam sukatan Pendidikan Jasmani nilai murni seperti kerja sama. negatif.3 Sukatan pelajaran disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran. kritikal. Sukatan Pendidikan Jasmani berupaya menghindarkan masalah sosial dan membina cara hidup sihat. emotif.

masyarakat dan persekitaran dan bertindak memainkan peranannya sebagai seorang ahli dalam satu masyarakat. (iii) Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri. (i) Individu yang terdidik melalui aktiviti fizikal amat menghargai pengetahuan mengenai kepentingan kemahiran fizikal. tubuh badan dan fungsinya.184  JAWAPAN Ujian 1 1. (i) Pendidikan Organik (Organic education): Pendekatan kepada pembangunan fizikal yang bertumpu kepada aktiviti-aktiviti yang mampu meningkatkan keupayaan fizikal dalam diri individu melalui peningkatan pelbagai system organik dalam badan manusia. Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah adalah: (i) Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid. kognitif dan afektif. Ujian 2 1. . (v) Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup. 2. (iv) Pendidikan Intelektual (Intelectual Education): Pembangunan sosial bertumpu kepada membantu individu menyesuaikan diri dalam kumpulan. Kesinambungan yang wujud dalam matlamat utama aktiviti Pendidikan Jasmani ialah meningkat dan membangunkan keupayaan murid dari aspek psikomotor. (iii) Pendidikan Karektor (Character Education): Pembangunan Mental atau kognitif bertumpu kepada pengumpulan maklumat dan pengetahuan dengan keupayaan berfikir dan mentasir maklumat. (ii) Pendidikan Psikomotor (Psycomotor Education): Pendekatan pembangunan motor yang bertumpu kepada kepentingan pergerakan fizikal yang lebih bermakna dengan penggunaan tenaga yang seminimum mungkin serta ianya dilaksanakan dengan efisyen. serta mengekalkan nilai estetika pergerakan. (iv) Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya. (ii) Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid. (vi) Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup. alatan dan tempat beraktiviti.

(iv) Skop (Scope) Skop pula mengariskan sejauh mana sesuatu pengajaran itu perlu disampaikan kepada murid. .1 Penilaian boleh di definisikan sebagai satu proses yang berupaya memberikan maklumbalas terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran murid serta dapat membantu guru dan murid meletakkan asas keberkesanan pengajaran. (v) Turutan (Sequencing) Konsep turutan ini bermaksud ianya berfungsi sebagai aturan sesuatu sukatan pembelajaran yang bergerak selari dan berkesinambungan. (ii) Kesepaduan (Intergartion) Pengajaran bagi semua topik pelajaran perlu mengambil kira pendekatan bersepadu dan merentasi kurikulum. (iii) Pendidikan Jasmani yang baik akan berupaya menyumbang kepada pembangunan positif individu. Penyusunan ini juga disesuaikan dengan peringkat umur pembelajaran murid yang bertujuan membantu perkembangan mereka. (i) Pengulangan (Repetition) Ketiga-tiga tunjang pembelajaran adalah berulang dari tahun 1 hingga 6.JAWAPAN  185 (ii) Pendidikan Jasmani adalah kunci kepada kesihatan yang baik. TOPIK 5: PENILAIAN DAN PENGUKURAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI Latihan 5. (iv) Pendidikan Jasmani dapat membantu peningkatan prestasi akademik. Ianya juga perlu mengambil kira kesepaduan berbentuk “Intra” (komponen utama dalam Pendidikan Jasmani sendiri) dan “Inter” (komponen pelajaran lain yang boleh intergrasikan seperti muzik dan matematik). (v) Program Pendidikan Jasmani yang baik dapat membantu individu memperoleh kemahiran sosialnya. (iii) Progresif (Progression) Penyusunan sukatan adalah bersifat ansur maju dan mengambil kira keutamaan topik bermula dengan mudah dan beransur menjadi lebih kompleks serta mendalam. 2.

186  JAWAPAN Latihan 5. Dalam bidang pendidikan. keputusan pengukuran tersebut perlu ditafsirkan dengan bentuk keputusan yang bermakna. Kecergasan berkait dengan kesihatan Kecergasan berkait dengan perlakuan motor Latihan 5. Selalunya apabila guru telah melaksanakan satu-satu pengukuran.2 Ujian jenis ini akan digunakan apabila guru ingin menilai tahap prestasi kemajuan muridnya. Kesemua ini merupakan komponen yang amat penting diterapkan dalam penguasaan kemahiran psikomotor dan kecergasan murid. koordinasi saraf otot dan imbangan. Keputusan yang diperolehi daripada ujian ini tidak akan dibandingkan dengan prestasi murid lain. apabila selesai. Dalam penilaian jenis ini selalunya iannya digunakan bagi menilai tahap kecergasan berkait kesihatan. kelenturan. ujian ini melibatkan pengukuran terhadap seseorang murid yang diasaskan daripada jangkaan prestasi yang ada pada murid dinilai. Sebelum guru memilih satu-satu jenis ujian guru perlu mengetahui dan memikirkan dua aspek penting dalam penilaian dalam PJ. Pengukuran boleh ditafsirkan sebagai satu kaedah yang bertumpu kepada pemerolehan keputusan yang bersifat angka atau kuantitatif. Pemilihan ujian yang tidak bersesuai dengan objektif penilaian adalah merupakan satu sikap yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh anugerah emas bagi pencapaian dalam satu-satu komponen pengukuran. iaitu: 2.3 1. .Sebagai contoh jika guru mengukur tahap kecergasan murid. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani and akan senantiasa terlibat dalam penilaian pencapaian setiap murid dan menilai mereka dengan menggunakan pelbagai jenis ujian. Komponen ini agak mudah dilaksanakan kerana keputusanya mudah dicapai. 2. Latihan 5. Ianya amat berkait rapat dengan kepantasan. daya tahan. keputusan yang diperolehu murid perlu ditafisrkan kepada bentuk yang bermakna.4 Elemen psikomotor merupakaan satu komponen yang dinilai oleh guru dalam Pendidikan Jasmani. Ujian 1 1.

Jika keputusan yang diterima sebaliknya guru boleh mengulangkaji dan menambah latih tubi kemahiran itu ataupun bertindak memodifikasikan cara latihan yang sedang diamalkan. . Melalui maklumat yang diperolehi ianya berupaya mempengaruhi corak pengajaran dan pembelajaran seterusnya. 4. (i) Kepantasan (Speed) Kepantasan merupakan kemampuan seseorang individu melakukan pergerakan pantas dalam tempoh yang singkat. Kepantasan yang dipamerkan oleh seseorang individu itu amat berkait rapat dengan kekuatan otot dan masa tidak balas.JAWAPAN  187 (i) Apakah jenis yang akan digunakan seperti penilaian berasas kriteria (criterion-reference measurement) atau penilaian berasas norma (normreference measurement). Penilaian Formatif Bentuk penilaian ini digunakan bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran yang telah dilalui oleh murid semasa mereka mengikuti sebarang kelas pelajaran. Bila guru telah berpuashati dengan aras kefahaman murid guru boleh melangkah ke bab pengajaran yang seterusnya. guru boleh bertindak menguji secara lisan bagi melihat timbal-balas akan aras kefahaman murid. kebolehkepecayaan dan kesahan terhadap sesuatu ujian. Sebelum guru beralih kepada kemahiran asas seterusnya guru akan bertindak menguji semula latihan asas yang telah diberikan. Contoh 2 Jika guru telah mengajar sesuatu topik yang berkaitan seperti Keselamatan ketika beraktiviti dan guru telah memperjelaskan semua isi kandungan pelajaran. Rujukan berasakan kriteria atau Criterion referenced sering digunakan dalam penilaian jenis ini. Jika guru telah berpuashati bahawa kemahiran tersebut telah dikuasai oleh murid maka guru boleh beralih kepada kemahiran seterusanya beradasarkan makulmat ujian yang telah dilaksanakan oleh guru itu sebelumnya. (ii) Mengetahui apakah kriteria utama yang memastikan. 3. Melalui penilaian jenis ini guru akan mengetahui keputusan yang berupaya menjelaskan sama ada objektif sesuatu pembelajaran itu pada suatu peringkat telah tercapai atau sebaliknya. Ianya juga dapat membantu guru membimbing pelajar yang agak ketinggalan supaya dapat dipertingkatkan kemajuannya secara tersususun. Contoh 1 Ketika guru sudah mengajar kemahiran sukan seperti tendangan asas dalam permainan bolasepak .

semangat kesukanan dan lainlain merupakan asas penting dalam PJ. Perkembangan afektif murid merupakan satu komponen yang telah digariskan dalam pengisian matlamat pendidikan dan ianya perlu diterapkan dalam dalam diri setiap murid yang mengikuti pelajaran Pendidikan Jasmani. (iii) Ketangkasan (Agility) Kebolehan melakukan pergerakan yang berulang-ulang ke arah yang berbeza-beza dengan pantas dan efisien.188  JAWAPAN (ii) Kuasa (Power) Kuasa adalah kemampuan otot menghasilkan daya atau pergerakan yang mendadak (explosive) dalam tempoh singkat. (iv) Koordinasi (Coordination) Koordinasi adalah kebolehan seseorang individu menyelaraskan pergerakannya bagi mendapatkan tindakan yang diinginkan. Begitu juga dengan permainan bola tampar pemain yang lambat bertindak tidak akan dapat menyambut pukulan yang kuat ke arah gelanggang yang dikawal olehnya. Isi kandungan pelajaran PJ yang menerapkan nilai-nilai murni seperti semangat berkerjasama. (vi) Masa Tindak Balas Masa tindak balas pula adalah jangka masa yang diambil bagi seseorang individu bagi memulakan sesuatu tindakan atau pergerakan apabila ianya dirangsang untuk bertindak. Imbangan terdiri daripada dua iaitu statik dan dan dinamik. Seseorang individu yang mempunyai tahap koordinasi yang tinggi akan berupaya menguasai kemahiran bersukan dengan baik. Sebagai contoh memerhatikan bulu tangkis dan membuat pukulan balas. 5. Dalam permainan hoki padang penjaga gol perlu mempunyai masa tindak balas yang efisien bagi mengagalkan serangan yang dibuat ke pintu gol. mematuhi peraturan. Memang sukar untuk mengukur tahap . disiplin. masa tindak balas pemain dapat mempengaruhi keberkesanan tindakannya. Kaedah “Side-step” yang sering digunakan dalam teknik larian oleh pemain ragbi untuk mengelirukan lawan di mana pemain menukar arah secara tiba-tiba sambil membawa bola. Statik ialah kebolehan seseorang individu itu mengekalkan kestabilan dalam tempoh jangka masa tertentu manakala imbangan dinamik ialah keupayaan mengimbangi badan ketika melakukan pergerakan. Sebagai contoh smesy yang kencang dalam fasa pukulan badminton. (v) Imbangan (Balance) Keupayaan seseorang individu mengimbangi dan mengekalkan keseimbangan badan ketika melakukan aktiviti pergerakan yang statik atau bergerak. Dalam aktiviti yang melibatkan sukan. Seseorang pemain yang tangkas berupaya melakukan penukaran posisinya ketika mengawal imbangan bola.

Dalam sistem persekolahan dinegara ini penilaian ini dilakukan apabila sesuatu bab itu telah dilaksanakan dengan jayanya dari aspek pengajaran dan pembelajaran. Guru bertindak memantau semua pengajaran yang telah disampaikan kepada . Penilaian Sumatif Penilain jenis ini sering digunakan pada peringkat akhir sesuatu bab pengajaran.JAWAPAN  189 nilai-nilai murni yang ada pada murid dan merupakan satu perkara yang agak subjektif dalam pengukurannya.umur dan aras gred. Walau bagaimananapun guru-guru perlu meneruskan usaha-usaha penerapan nilai-nilai murni ini dalam setiap pengajaranya agar perkembangan afektif ini akan subur dalam perkembangan setiap murid. Perbandingan ini dilakukan berdasarkan norma yang berupaya membadingkan keputusan diantara satu sama lain. tinggi. Ujian 2 1. Contoh 1 Diakhir sesuatu pengajaran seperti kemahiran sukan hoki murid telah diajar semua kemahiran berkaitan. Ujian rujukan kriteria dan rujukan norma sering digunakan dalam ujian jenis ini. Cirikan ujian berasaskan norma. bagi tujuan penilaian guru boleh melaskanakan satu permainan hoki bagi menilai akan kemampuan penguasaan oleh murid. Penilaian sumatif sering dilaksanakan di akhir penggal persekolahan. (i) Menentukan aras kemampuan murid (ii) Tumpuan kepada murid (iii) Meransang dan memotivasikan murid (iv) Menilai keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (v) Membantu dalam proses dokumentasi dan penyelidikan (vi) Menentukan kumpulan murid berasakan kebolehan 2. Norma dalam Pendidikan Jasmani sering dikaitkan dalam pengukuran berat. Penilaian yang digunakan juga adalah berbentuk permarkahan yang mengutamakan aras gred atau diberikan pangkat kepada pencapaian yang dikuasai oleh murid. 3. Ujian ini digunakan apabila guru yang ingin mentafsir kemajuan prestasi dalam satu-satu ujian dan ianya berupaya membandingkan keputusan dikalangan murid dalam satu darjah ataupun kumpulan. Kaedah sering digunakan oleh guru untuk menentukan gred yang diperolehi oleh murid dalam satu-satu ujian. Tujuan utama penilaian ini adalah untuk mengetahui tahap penguasaan dan pencapaian murid bagi satu kelas atau kumpulan.

4. “sederhana” dan “lemah” Contoh 2 Guru boleh menggunakan penilaian yang bentuk bertulis bagi menguji kefahaman murid pada akhiran penggal.Rancangan kerja hanya merupakan sebagai panduan untuk mempastikan pengajar tidak tersasar dari objektif asalnya. Apabila murid mula mempraktikan sesuatu kemahiran kefahaman dan tahap pengetahuan yang sedia ada pada murid ini boleh dijadikan kayu ukur kepada komponen kognitift. Melalui ujian seperti ini guru perlu melihat murid-murid dari aspek kefahaman dan pengetahuan murid ketika murid sedang melaksanakan sesuatu bidang kemahiran.190  JAWAPAN murid adakah ianya dikuasai dengan baik oleh murid atau sebaliknya. TOPIK 6: TAfSIRAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Latihan 6. Latihan 6. Pelbagai soalan yang berbentuk objektif boleh digunakan dan ianya perlu meliputi semua bab pengajaran. . Latihan 6.1 Perkembangan fizikal. emosi dan afektif. perkembangan motor. perkembangan kognitif serta perkembangan sosial. Guru boleh menilai pelajar berasakan gred yang boleh digunakan seperti “Baik”. Setelah pelajar menduduki ujian ini guru boleh memeriksa jawapan murid dan seterusnya menetapkan kemahiran murid berasaskan markah yang berjaya diperolehi oleh murid.2 Fleksibiliti merupakan kebebasan yang diberikan kepada guru-guru Pendidikan Jasmani untuk membuat penyesuaian mengikut keadaan di sekolah masing-masing. Murid juga perlu diterap dan dilatih untuk mentafsir. Bagi elemen ini pula ianya bertumpu kepada tahap kefahaman dan pengetahuan murid dalam kesemua bab dalam Pendidikan Jasmani.3 Rancangan untuk melaksanakan sukatan pelajaran secara terperinci mengikut keperluan kelas yang diajar oleh seseorang guru. Saranan supaya diadakan pop-kuiz dan soaljawab lisan megenai sesuatu kemahiran boleh digunakan bagi membantu guru menilai kefahaman dan tahap pengetahuan yang ada pada murid. mengguna dan melaksanakan kemahiran berdasarkan teknik-teknik yang telah diajar oleh guru.

Membuat kategori. membahagi dan mendarab di dalam mendapatkan sesuatu keputusan. (iii) Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti bahawa pembelajaran telah berlaku. 2. (i) Penglibatan murid secara aktif dan selamat. menerangkan sebab. emosi dan afektif. 4. • Bahasa – penulisan mengenai sukan. pembangunan motor. (ii) Interaksi yang kreatif dengan bahan. afektif dan psikomotor. Sikap. pembangunan kognitif serta pembangunan sosial. 3. • Kajian sosial – perkaitan sukan dengan sejarah dan permainan daripada pelbagai sosio budaya. mengusul periksa andaian. sikap yang positif.JAWAPAN  191 Ujian 1 1. alat dan rakan. pengekalan aktiviti dan journal permakanan yang berkaitan dengan kesihatan. apresiasi dan nilai Perkembangan kognitif. • Lukisan – melukis pelbagai simeteri dan bentuk yang dapat dilakukan oleh badan manusia semasa melakukan aktiviti serta melabel tubuh manusia. kecergasan. menolak. Pembangunan fizikal. • Matematik – pengiraan markah di dalam sukan iaitu mencampur. mencipta metafora dan mencipta definisi. tuas dan fungsi-fungsi tubuh manusia • Muzik – penghasilan bunyi yang bersesuaian untuk pergerakan manusia. • Sains – pendedahan kepada konsep pergerakan. membuat ramalan. 3. otot. • Imej tubuh • Kawalan objek • Orientasi spatial (ruang) • Kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor • Perkembangan kemahiran • Kecergasan Ujian 2 1. 2. .

1 • Kaedah dan teknik yang hendak digunakan • Bahan bantu mengajar dan belajar yang tersedia • Pengetahuan sedia ada pelajar • Ciri-ciri pelajar • Kepakaran guru • Kawalan kelas . objektif mata pelajaran hendaklah difahami terlebih dahulu. kemampuan murid-murid.192  JAWAPAN 4. Dicadangkan bahawa catatan dibuat di dalam ruangan dengan teratur di bawah tajuk-tajuk yang dicadangkan. (i) Penyelarasan – Rancangan Kerja Tahunan (RKT) perlu dirancang secara menyeluruh dan bersinambungan walaupun Rancangan Kerja Tahunan dibahagi kepada penggal persekolahan. Objektif – Sebelum seseorang guru dapat merangka Rancangan Kerja Tahunan. masa yang diperuntukkan untuk pelajaran Pendidikan Jasmani dan sebagainya akan mempengaruhi pilihan kegiatan yang dimasukkan ke dalam Rancangan Kerja Tahunan. Kemungkinan menggunakan peralatan reka ganti (improvised apparatus) hendaklah difikirkan juga. Keperibadian murid-murid – Rancangan Kerja Tahunan yang dirancangkan itu mestilah sesuai dengan murid-murid.perhatian. Keperincian – Rancangan Kerja Tahunan bagi setiap semester persekolahan mestilah menyatakan butir-butir tentang pelajaran yang dirancangkan. peralatan dan kemudahan. Khususnya: • Latar belakang murid-murid – Pengetahuan mereka seperti jenis kegiatan yang telah mereka pelajari dan tahap kemahiran mereka dalam kegiatan ini perlu diberi. (ii) (iii) (iv) (v) TOPIK 7: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Latihan 7. • inat serta kesediaan murid – Rancangan itu mestilah sesuai dengan umur. Faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran pengajaran ialah saiz kelas. Guru hendaklah memilih kegiatan yang lengkap misalnya kegiatan yang menunjukkan sifat ansur maju dan kesinambungan. jenis dan bilangan peralatan Pendidikan Jasmani. 5. Kemudahan Pendidikaan Jasmani – Kemudahan seperti padang atau kawasan lapang yang berhampiran dengan sekolah.

3 Kelebihan Kelemahan 1.4 Pengenalan • Menerang dan menjelaskan skop pelajaran • Memeberitahu pelajar apa yang dikehendaki daripada mereka • Cuba membangkitkan minat • Sentiasa senyum. Tidak banyak peluang untuk salah faham dan salah interpretasi berstruktur (kesesuai perkembangan). Berfokus dipelajari kepada yang ingin 1. anggap pelajar mencapai tahap pembelajaran dan kemajuan yang sama (kesesuai umur kumpulan) hasil pengalaman pembelajaran daripada proses pembelajaran itu.2 • Guru menentukan kurikulum sendiri dan murid menetapkan matlamat untuk membuat pilihan dan bertindak • Mementingkan pembelajaran • Murid menentukan tugasan sendiri • tidak mementing Ujian piawai • Gred bukan pengukur pengajaran • Guru berperanan mencungkil potensi murid. Persembahan • Kuat tetapi nada mesra • Jelas percakapan dan pilih perkataan yang sesuai • Huraikan istilah yang digunakan • Bercakap dengan semua pelajar . 2. menghadap kelas dan bercakap dengan pelajar termasuk pelajar di barisan belakang. Tidak ambil kira perbezaan individu 3. Lebih mementingkan matlamat atau 4. Persekitaran pembelajaran yang Latihan 7.JAWAPAN  193 Latihan 7. memberi galakan dan maklum balas pelakuan aktiviti Latihan 7. Kaedah yang berkesan 2.

• Pelajar berlatih. • Guru memberi komen am tentang prestasi kelas. demonstarsi dan lain-lain • Ulang butiran penting • Guna unsur kecindan namun tidak keterlaluan • Mengetahui isi kandungan pelajaran dan yakin Penutup • Mengulangi point-point utama • Menggalakkan perbincangan • Meneguhkan point yang lemah Ujian 1 1. • Tugasan yang sama diberikan kepada semua pelajar • Guru menentukan ujian piawai • Mengukur pengajaran dan pembelajaran mengikut gred • Berfokuskan guru • Guru memberi penerangan ringkas dan membuat demostrasi tentang kemahiran yang akan dipelajari oleh pelajar. papan tulis. • Jika perlu. • Pelajar berlatih. . • Pelajar menggunakan kemahiran yang dipelajari dalam aktiviti yang sesuai • Guru menilai perlakuan 2.194  JAWAPAN • Menggunakan teknik-teknik lain seperti penyoalan. Guru memberi tunjuk ajar kepada pelajar yang memerlukan bantuan secara individu atau atau berkumpulan. Pendekatan merupakan pelbagai sumber latihan dan prinsip yang menjadi pegangan dalam sesuatu pengajaran. 3. guru memberi penerangan lanjut dan membuat demostrasi lanjut. • Kurikulum yang ditetapkan oleh agensi pendidikan digunakan • Mementingkan pengajaran • Guru menentukan tugasan yang perlu dilaksanakan oleh pelajar. Pendekatan merujuk kepada cara untuk mencapai objektif jangka panjang dalam satu matapelajaran.

Kaedah juga di definisikan sebagai satu perancangan atau prosedur dalam melaksanakan satu pengajaran yang teratur. 2. 6. (i) Kemahiran menyoal. 7.JAWAPAN  195 4. • Menetapkan tugasan yang diberikan kepada pelajar. Kelemahan (i) Gaya ini lebih memakan masa (ii) Sukar untuk melibatkan setiap pelajar dengan berkesan. (v) Guru perlulah memberi arahan dengan jelas bagi setiap pengajaran dan pembelajaran. UJIAN 2 1. kemas dan sistematik. . Jika di lihat dari segi objektif pengajaran kaedah mengajar bererti cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun dan teratur. Kelebihan (i) Gaya ini menggalakkan interaksi antara pelajar (ii) Gaya ini memupukan tahap pemikiran kognitif yang tinggi (iii) Gaya ini menggalakkan ingatan tentang apa yang dipelajari. 5. (ii) Kemahiran mengurus aliran maklumat atau jawapan (iii) Reaksi terhadap soalan pelajar. (iii) Pelajar yang lembab atau pelajar yang kurang kemahiran menyelesaikan masalah tidak akan dapat menikmati pelajaran dengan sepenuhnya. (ii) Pembelajaran boleh dipecahkan kepada beberapa unit kecil bagi memudahkan pelajaran dikuasai (iii) Pelajar perlu diberi masa yang mencukupi untuk menguasai sesuatu hasil pembelajaran. • Guru memberi arahan secara lisan atau menggunakan kad latihan • Pelajar membuat latihan dalam masa yang diperuntukan oleh guru • Guru memerhatikan pelakuan pelajar seterusnya memberi maklum balas kepada pelajar tentang pelakuannya (i) Setiap murid berpotensi untuk diajar oleh guru. • Objekti-objektif yang hendak dicapai berbentuk jangka panjang • Pendekatan berdasarkan teori dan model pengajaran.

dikalangan pelajar. Kelebihan Kelemahan 1. berlatih dan bersabar. • Guru memilih kaedah pengajaran atan pembelajaran berdasarkan kesesuaian pelajar dan kurikulum. Sukar untuk mengawal kelas. • Merangkumi gaya. • Ujian dilakukan berasaskan ciri-ciri pelajar. Memakan masa yang panjang. 2. (i) Kaedah Kuliah (ii) Kaedah Demonstrasi (iii) Kaedah Pembelajaran Masteri (iv) Kaedah Pembelajaran Koperatif . Memberi peluang kepada pelajar merasai kejayaan pada tahap kebolehan sendiri. Guru yang tidak biasa dengan gaya inisentiasa menghadapi masalah untuk menggunakannya secara berkesan. • Guru menganalisis ciri-ciri pelajar sebelum memberi tugasan keupayaan pelajar. bersoaljawab. 1. Memerlukan guru-guru untuk 3. Sukar untuk memastikan kesinambungan dalam pelajaran 5. iaitu diterima tanpa keraguan • Mencerminkan satu falsafah. Lebih masa untuk cuba-jaya. dan memberi peluang kepada mereka untuk bertanggungjawab. • Kurikulum di bekalkan oleh kementerian pendidikan namun guru mempunyai ruang untuk mencapai objektif kurikulum dengan cara sendiri. kaedah dan teknik yang akan digunakan • Bersifat aksiomatik. • Memperluaskan penilaian gred dengan mempelbagai kayu pengukur. penilai dan bentuk ujian • Guru berperanan sebagai faslitator atau pengajar mengikut keperluan objektif pembelajaran 4. • Pelajar dan sekolah mempunyai ruang untuk menilai diri sendiri. Membolehkan pelajar menetapkan matlamat dengan cara mencapainya. 4.196  JAWAPAN 3. Memberi kebebasan kepada pelajar 2. Mengambil kira perbezaan 4. 3.

petani dan sebagainya. Latihan 8. Selain itu kegiatan-kegiatan luar kelas juga terhad dan secara tidak langsung menghadkan penyertaan murid-murid untuk terlibat dalam aktiviti fizikal. Persekitaran sekolah luar bandar adalah berbeza dengan persekitaran sekolah di bandar. Maka penglibatan mereka dalam gerak kerja kokurikulum sangat sedikit kerana mereka sibuk dengan tugas menyara hidup. (b) Kawasan luar bandar Pemilihan aktiviti di luar bandar agak terhad kerana kepakaran dikalangan guru dan orang luar amat kurang sekali.1 Terdapat dua lokasi sekolah samada di kawasan bandar atau di luar bandar. Di kawasan bandar terdapat guru-guru yang mempunyai kepakaran khas. (a) Kawasan bandar Kewujudan pertubuhan tertentu di bandar secara tidak langsung memberi peluang kepada pihak sekolah menggunakan kepakaran yang ada.2 Menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan . Kepakarankepakaran yang terdapat di kawasan tersebut boleh dijadikan asas bagi menjalankan aktiviti-aktiviti berdasarkan kepakaran yang terdapat di situ.JAWAPAN  197 (v) Kaedah Perbincangan (vi) Kaedah Projek (vii) Kaedah Pembelajaran Kolaboratif TOPIK 8: TEORI-TEORI PERKEMBANGAN MORAL Latihan 8. Masyarakat di luar bandar kebanyakannya terdiri dari golongan nelayan. Aktiviti perlu dipilih mengikut pekerjaan yang wujud di luar bandar s u p a y a p e n g l i b a t a n i b u b a p a walaupun sedikit masih boleh digunakan ke arah pencapaian objektif gerak kerja kokurikulum. Keadaan tersebut dirangsang oleh adanya persatuan-persatuan yang diikhtiraf oleh badan-badan kebangsaan yang membolehkan guru mengambil bahagian untuk mendapatkan sijil-sijil yang melayakkan mereka untuk mengajar sesuatu kemahiran atau sukan.

adalah tidak sesuai diadakan aktiviti seperti sepaktakraw kerana kebanyakan mereka lebih berminat pada sukan bola keranjang. Program Gerak Kerja Kokurikulum Dalam dan Luar (Extramurals). 3. Kualiti alat juga perlu dipertimbangkan dalam memilih alatan. Program Gerak Kerja Kokurikulum dalam Lingkungan Sekolah (Intramurals). Jiwa ahli-ahli sukan akan ditanam dengan sikap bekerjasama dan toleransi di gelanggang sukan.3 1. jika di sesuatu kawasan atau sekolah itu mempunyai majoriti penduduk berbangsa Cina. Melalui aktiviti-aktiviti sukan adalah diharapkan negara dapat melahirkan rakyat yang sihat serta menggalakkan integrasi kaum dan mengelakkan daripada berlaku perselisihan faham. Melalui kepimpinan yang sempurna dan teratur akan menjadi Pendidikan Jasmani sebagai jambatan utama untuk mencapai matlamat sosial. Purata umur merupakan faktor yang perlu dititik beratkan kerana terdapat perbezaan kemahiran dan pemikiran apabila melaksanakan sesuatu aktiviti pada peringkat umur yang berlainan. Penyertaan pelajar dalam aktiviti fizikal membolehkan mereka berinteraksi dengan rakan sebaya dan mewujudkan perpaduan sesama mereka. 3. Perkara tama yang menjadi pokok dalam memilih alatan ialah faktor keselamatan pengguna. Penglibatan pelajar di dalam aktiviti fizikal dapat memupuk integrasi antara kaum. Contohnya. Latar belakang pendidikan dan keagamaan merupakan faktor yang perlu diambilkira kerana aktiviti-aktiviti yang dirancang perlulah bersesuaian dengan kehendak golongan tersebut. Pemilihan alatan perlu berdasarkan kepada spefikasi umur dan pertandingan. Infrastruktur. . perkembangan murid dan persekitaran Pendidikan Jasmani adalah suatu medium yang dapat membantu di dalam pembangunan social. Program Antara Sekolah. UJIAN 1 1. Setiap bangsa mempunyai minat atau kecenderungannya terhadap sukan tertentu.198  JAWAPAN Latihan 8. Pendidikan Jasmani akan menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan ahli masyarakat. 2. Ada alat yang murah tetapi penggunannya membawa kemudaratan kepada pengguna. Aktiviti yang dipilih juga perlu mengambil kira bangsa dan agama di kawasan setempat. 2. ada alatan yang murah tetapi perlu kerap di servis atau di tukar.

agama atau kumpulan sosial adalah perkara-perkara yang terlibat di dalam proses sosialisasi murid. Keadaan ini berlaku hasill dari interaksi mereka dengan masyarakat.JAWAPAN  199 4. UJIAN 2 1. Pengaruh politik Aktiviti Pendidikan Jasmani seharusnya dirancang untuk memperkukuhkan interaksi antara pelajar dan sekaligus memupuk integrasi antara kaum dalam masyarakat majmuk Malaysia. Projek juga dapat merangsang penglibatan masyarakat setempat yang mempunyai kemahiran Ekoran daripada penglibatan aktif dalam aktiviti fizikal dan pengetahuan dalam bidang kemahiran-kemahiran gerakan yang dipelajari ketika sekolah adalah diharapkan berjaya memupuk gaya hidup yang sihat selepas alam persekolahan. berdikari. Penumpuan kepada aktiviti kemahiran motor yang digunakan dalam aktiviti masyarakat setempat merupakan salah satu langkah untuk membina semangat. jasmani dan sosial pelajar. Projek dalam Pendidikan Jasmani di sekolah boleh memberi arah dan hala tuju kepada pelajar supaya menceburkan diri dalam aktiviti yang berfaedah. Kepercayaan. meningkatkan prestasi juga minat dan menggalakkan pelajar bergiat lebih aktif dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. kerajinan bekerja. berdisiplin dan patuh kepada undang-undang yang membentuk pelajar menjadi warganegara yang berguna. Projek dalam Pendidikan Jasmani seperti kem bola sepak atau pendidikan luar. bangsa. Kriteria pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani perlu mengambil kira dengan keadaan politik tempatan. Hasilnya masyarakat Malaysia yang mempunyai kecergasan mental juga fizikal yang sihat akan lahir dan kesemua aspek ini akan merangsang pembentukan budaya setempat yang positif. merupakan satu cara pengajaran amali yang memberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari kemahiran-kemahiran tertentu dengan lebih terperinci dalam tempoh masa yang lebih panjang. (i) Program Intramurals Program intramurals melibatkan semua pelajar tetapi merupakan program pengukuhan dan pengayaan kurikulum yang diajar dalam kelas . Mereka belajar. Budaya setempat Guru Pendidikan Jasmani yang mahir berupaya memanipulasikan aktiviti mengikut keperluan masyarakat setempat. pembentukan sosial. membentuk tingkahlaku berdasarkan budaya setempat. Pendidikan ini juga boleh memupuk sifat kesopanan. Projek dalam Pendidikan Jasmani dianggap berkesan untuk memupuk keseimbangan perkembangan mental dengan perkembangan rohani.

Fisioligikal. Kepercayaan. bangsa. Program extramural melibatkan mereka yang mempunyai kemahiran yang melebihi rakan. Mereka yang terbaik akan mewakili sekolah keperingkat yang seterusnya. sosial dan emosi murid pada sesuatu peringkat. meningkatkan prestasi juga minat dan menggalakkan pelajar bergiat lebih aktif dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. Merupakan salah satu langkahuntuk membina semangat. meningkatkan prestasi juga minat dan menggalakkan pelajar bergiat lebih aktif dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. pembentukan sosial. Contohnya mewakili rumah dalam kejohanan olahraga antara rumah. . Program gerak kerja kokurikulum dalam lingkungan sekolah (intramurals) melibatkan semua pelajar. Mereka belajar. Keadaan ini berlaku hasill dari interaksi mereka dengan masyarakat. negeri atau kebangsaan. Guru Pendidikan Jasmani yang mahir berupaya memanipulasikan aktiviti mengikut keperluan masyarakat setempat. Projek dalam Pendidikan Jasmani seperti kem bola sepak atau pendidikan 4. Tujuan penyelarasan program adalah untuk mempastikan segala perancangan aktiviti sukan dijalankan seiring dengan sekolah-sekolah di Malaysia. Pemilihan murid keperingkat ini adalah melalui program-program yang telah dilaksanakan pada peringkat awal iaitu intramurals dan ektramurals. agama atau kumpulan sosial adalah perkara-perkara yang terlibat di dalam proses sosialisasi murid. 3. Pendedahan murid kepada aktivitiaktiviti tersebut memberikan peluang untuk mereka melibatkan diri ke peringkat yang lebih tinggi secara tidak langsung meningkatkan semangat bertanding dan memotivasikan mereka untuk berusaha lebih keras untuk mencapai matlamat. membentuk tingkahlaku berdasarkan budaya setempat. Dengan kata lain program extramurals pula menjalankan kegiatan dalam lingkungan sekolah (iii) Program antara Sekolah Program antara sekolah meliputi pertandingan peringkat daerah.200  JAWAPAN Pendidikan Jasmani. Penumpuan kepada aktiviti kemahiran motor yang digunakan dalam aktiviti masyarakat setempat merupakan salah satu langkah untuk membina semangat. mereka wajib memilih persatuan dan unit beruniform yang diminati. 2. (ii) Progr am Extramurals Program extramurals melibatkan pelajar-pelajar yang lebih mahir dari pelajar dalam program intramurals. pengetahuan. Majlis Sukan Sekolah-sekolah Negeri mengendalikan program antara sekolah pada pusingan awal dan tujuannya ialah untuk memilih peserta yang terbaik untuk mewakili negeri.

Hasilnya masyarakat Malaysia yang mempunyai kecergasan mental juga fizikal yang sihat akan lahir dan kesemua aspek ini akan merangsang pembentukan budaya setempat yang positif. Projek dalam Pendidikan Jasmani di sekolah boleh memberi arah dan hala tuju kepada pelajar supaya menceburkan diri dalam aktiviti yang berfaedah. Projek juga dapat merangsang penglibatan masyarakat setempat yang mempunyai kemahiran Ekoran daripada penglibatan aktif dalam aktiviti fizikal dan pengetahuan dalam bidang kemahiran-kemahiran gerakan yang dipelajari ketika sekolah adalah diharapkan berjaya memupuk gaya hidup yang sihat selepas alam persekolahan. • Pelajar digalakkan berinteraksi dengan guru. merupakan satu cara pengajaran amali yang memberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari kemahiran-kemahiran tertentu dengan lebih terperinci dalam tempoh masa yang lebih panjang. Projek dalam Pendidikan Jasmani dianggap berkesan untuk memupuk keseimbangan perkembangan mental dengan perkembangan rohani.JAWAPAN  201 luar. emosi dan jasmani bagi menghadapi zaman maklumat. Latihan 9. .2 Ciri-ciri pembelajaran berpusatkan ialah: • Pelajar mengambil bahagian dengan aktif. Latihan 9.1 Sekolah bestari berkonsepkan Institusi pembelajaran yang telah direka semula secara menyeluruh dari segi amalan Pengajaran & Pembelajaran dan pengurusan sekolah untuk menyediakan pelajar yang seimbang dari intelek. • Pelajar dapat berinteraksi dengan resos yang disedia oleh guru. TOPIK 9: PEMBESTARIAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Latihan 9.3 Guru Pendidikan Jasmani perlu merancang aktiviti berdasarkan ciri-ciri pelajar. rohani. • Pelajar diberi kebebasan untuk mengemukakan hujah atau pandangan dengan bukti konkrit dan saintifik. • Pembelajaran dapat merangsang dan memberi peluang kepada pelajar berinteraksi dalam antara pelajar tanpa batas sempadan. jasmani dan sosial pelajar.

strategi direktif digunakan bagi aktiviti berisiko tinggi yang memerlukan pemerhatian guru. Terdapat berbagai lagi teknik dan cara yang boleh dilakukan oleh guru Pendidikan Jasmani untuk membentuk pengajaran dan pembelajaran bestari. Contohnya bagi pelajar yang belajar menggunakan gaya visual. Dalam merangka dan merancang pendekatan pembelajaran guru Pendidikan Jasmani perlu merangka pendekatan yang sesuai dengan aktiviti. Penggunaan pengajaran menggunakan teknik kemahiran berfikir seperti membuat klasifikasi. Ujian kardiovaskular boleh dijadikan kayu pengukur untuk menguji keberkesanan Pendidikan Jasmani dengan kesihatan kardiovaskular. membuat pegamatan dan pemerhatian tentang ciri-ciri pelajarnya. Bagi menilai kemahiran dalam Pendidikan Jasmani guru perlu membuat penilaian. Guru boleh menyediakan soalan yang memcabar dan memerlukan kajian contoh kenapa badminton mempunyai fizikal yang rendah seperti Ardy Wiranata boleh menguasai gelangang badminton dunia. Pelajar juga akan mencari maklumat dengan menggunakan internet (kaedah pembelajaran berbantukan komputer). Unsur kerjasama amat penting dalam Pendidikan Jasmani. Pelajar akan mengakses maklumat secara kendiri untuk mencari jawapan. Bagi pelajar audiotori pula guru boleh meminta pelajar ini melatih teknik yang di pelajari. Dalam strategi pembelajaran. menerangkan sebab dan membuat ramalan selalu digunakan dalam mengajar matapelajaran Pendidikan Jasmani. guru memikirkan strategi pembelajaran yang sesuai digunakan berdasarkan pelajar dan objektif pembelajaran. UJIAN 1 1. • Mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Membangunkan tenaga kerja untuk Zaman Maklumat (i) Ciri-ciri Pelajar (ii) Pendekatan pelajaran (iii) Strategi pembelajaran (iv) Intergrasi kemahiran generik .202  JAWAPAN Sebelum merancang aktiviti guru perlulah menganalisi. Bagi mencapai objektif pembelajaran dan meningkatkan keselamatan. Dalam keadaan ini guru boleh menggunakan strategi koperatif. Bagi mencari jawapan ini pelajar akan mengabungkan teori sains dengan sukan. Pelajar juga boleh diminta menyediakan portfolio bagi membentuk kefahaman yang mendalam terhadap sesutu sukan. 2. Rekod ujian kardiovaskular perlu disimpin oleh guru dengan baik. guru boleh merancang aktiviti mengajar menggunakan perisian multimedia interaktif tentang teknik-teknik sukan dalam Pendidikan Jasmani. pelajar perlu berkerjasama untuk menjayakan objektif pembelajaran.

• Mengakses maklumat • Mencari maklumat • Meneroka maklumat • Menerima maklumat • Mengumpul maklumat • Memproses maklumat • Menggunakan maklumat Perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif: Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Kolaboratif Satu strategi pembelajaran berteraskan Berasaskan kepada idea bahawa pasukan kecil. Hasil secara individu. dalam kolaborasi bersama. 4. Pemantauan guru pada tahap minimum menstrukturkan dan memantau aktiviti dan tidak berstruktur. Setiap ahli bergantung dalam menentukan Tiada perjanjian atau pergantungan kejayaan pasukan. • Menggalakan dan memberi peluang seluas-luasnya kepada pelajar untuk berinteraksi secara individu. Hasil secara kumpulan. • Menyediakan prosedur pemantauan aktiviti pelajar • Merancang dan membuat penilaian secara kolaboratif.JAWAPAN  203 3. Setiap murid bertanggungjawab pembelajaran adalah satu tingkah laku tentang pencapaian kumpulan. (i) Sekolah Bestari dihubungkan dengan jaring kawasan tempatan (LAN) . 6. Peranan guru sebagai fasilitator. 5. Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual. sosial. • Memberi fokus tugasan kepada pelajar yang bersesuaian • Membentuk dan mengajukan soalan bersifat terbuka. pasukan mencapai objektif. • Memberi masa kepada pelajar mengemukakan respon • Menglibatan pelajar berasaskan kekuatan dan kelemahan pelajar. kelas atau kumpulan. • Pengajaran Berbantukan Komputer • Pembelajaran Berbantukan Komputer Ujian 2 1.

Setelah menguasai sesuatu sub tajuk pelajar boleh berpindah ke sub tajuk seterusnya. mengurus dan laksanakan mod pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran kendiri. Pembelajaran Masteri Tajuk pembelajaran dipecah-pecahkan kepada beberapa sub tajuk yang mengikut pemeringkatan pembelajaran. (ii) Sekolah ini juga dihubung melalui jaring kawasan luas (WAN) yang menyediakan sumber-sumber melalui “on line” untuk membolehkan guru-guru dan pelajar mendapat maklumat dari rumah. Pembelajaran Terarah Kendiri (PTK) Pembelajaran yang digerakkan oleh motivasi daripada dalam diri pelajar. Objektif utama ialah pembelajaran terarah kendiri ialah mempertingkatkan dan menguasai konsep pembelajaran sepanjang hayat.Pembelajaran Terarah Kendiri mendidik pelajar menjadi pelajar yang berdikari dan berdisplin tinggi. (iii) Sekolah bestari disesuaikan mengikut kehendak guru pelajar dan pentadbir dengan menyediakan pelbagai perisian aplikasi (iv) Guru berperanan sebagai faslitator yang bertanggung jawab menyediakan situasi yang menggalakan pembelajaran terarah kendiri secara berdikari (v) Pentadbir berfungsi sebagai pengurus berkesan. Pembelajaran Kadar Kendiri (PKK) Dalam pembelajaran kadar kendiri pelajar diberi tanggungjawab mengawal kadar kemajuan pembelajaran mereka melalui modul pembelajaran yang dibuat berperingkat . Pelajar menentukan apa yang seharusnya dilakukan. 2. Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) Pembelajaran akses sendiri berlaku tanpa pengawalan secara langsung daripada guru. Pelajar disediakan bahan resos yang sesuai dengan topik dan . jadual pembelajaran.204  JAWAPAN yang membolehkan perkongsian maklumat supaya dapat menggalakan kerjasama antara pelajar dan guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Nyatakan 3 gaya pembelajaran VAK? (i) Visual (ii) Audiotori (iii) Kinestatik 3. Pembelajaran Masteri memberi peluang kepada pelajar menguasai sesuatu sub tajuk sebelum berpindah sub tajuk yang lebih sukar. menentukan matlamat. Setelah menguasai sesuatu modul tertentu pelajar akan terus ke tahap yang lebih tinggi atau topik lain.

• Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan guru • Berfokuskan kepada kemahiran asas • Melatih mengikut prosedur tertentu • Kaedah menilai yang menyeluruh dan holostik dibina • Mengesan kemajuan pelajar secara lebih fleksibel • Mengambil kira tahap kesediaan pelajar • Mengambil kira tahap kecerdasan pelajar • Membanding beza • Membuat klasifikasi • Menerang sebab • Mengesahkan sumber maklumat • Membuat ramalan • Usul periksa andaian • Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan • Membuat inferens • Membuat generalisasi TOPIK 10: PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN Latihan 10. 6. 5. . Latihan 10. Pelajar akan mengakses maklumat.JAWAPAN  205 hasil pembelajaran tertentu. • Penolakkan yang dicerminkan oleh hasrat ibu bapa untuk menghantar orang kurang upaya keasrama berasaskan dasar pengasingan. 4.2 • Pengasingan (isolation) mengasingkan orang kurang upaya dengan masyrakat. Bahan pembelajaran akan ditempatkan di dalam bilik akses kendiri.1 Pendidikan Jasmani suaian didefinisikan sebagai pelaksanaan Pendidikan Jasmani yang berdasarkan kurikulum Pendidikan Jasmani tetapi diubahsuai berdasarkan kekangan dan batasan pelajar yang mengikutinya.

206  JAWAPAN • Pelindungan yang terlampau. (ii) Program bersendirian khas Pelajar berada di rumah pakar atau guru akan datang mengajar. 1. oleh kerana rasa takut terhadap kekurangan ahli keluaraga yang kurang upaya. 2. orang kurang upaya tidak dibenarkan keluar dan bercampur dengan masyarakat. Pengajaran pada tahap ini membolehkan guru memberi perhatian sepenuhnya kepada golongan pelajar istimewa ini. Perkembangan ini berkaitan dengan hasil kematangan biologi dan interaksi persekitaran. bermakna dan dirancang unruk jangka masa yang pendek. melawat dan merawat pelajar ini di rumah. Tahap Berasingan Pada tahap berasingan pelajar ini dipisahkan dengan pelajar normal secara keseluruhan. Pelajar ini juga dikawal oleh keluarga. • Pengetahuan mengenai perkembangan motor memberi idea terhadap perkembangan kemahiran normal bagi populasi individ u berkeperluan Istimewa.3 • Pengetahuan mengenai perkembangan motor menyediakan maklumat mengenai keadaan dan urutan perkembangan kemahiran motor asas yang normal. Contoh institusi ini ialah sekolah kanak-kanak buta. Latihan 10. (iii) Program berasingan di sekolah khas Pelajar istimewa dari pelbagai kategori ni di kumpulkan untuk belajar dalam satu sekolah dalam satu daerah atau kawasan. • Mengharapkan perubahan yang drastik dari slot pemulihan. Contoh institusi ini ialah sekolah pendidikan khas. . Objektif-objektif pengajaran bagi pelajar istimewa haruslah nyata. Tahap berasingan di bahagikan kepada 3 kategori: (i) Institusi Khas Pelajar ini di kumpulkan dalam satu kelas dan juga satu sekolah yang mempunyai ketidakupayaan yang sama. • Sifat terlalu kasihan dan bersimpati sehingga tidak memberi ruang orang kurang upaya berdikari. • Memberi “insinght” mengenai kewujudan faktor-faktor perbezaan individu dari segi kadar perkembangan dan pembentukan kemahiran motor spesifik. Guru juga mudah merancang aktiviti yang bersesuaian bagi golongan pelajar ini.

3.JAWAPAN  207 Tahap Integrasi Persekitaran Maksud integrasi persekitaran ialah pelajar di integrasikan kedalam sekolah biasa atau bilik darjah biasa bagi memberi peluang pelajar ini menikmati kemudahan belajar dalam keadaan normal supaya mereka berpelung menikmati segala kemudahan dalam keadaan normal seperti pelajar biasa. 5. • Mengumpulan data berdasarkan ujian dan rekod • Menginterprestasi data melalui proses analisis • Membuat keputusan berdasarkan maklumat yang diperolehi • Tindakan susulan: Merupakan peringkat memantau kemajuan dan pencapaian kemahiran motor • Penilaian: Merupakan peringkat mengukur keberkesanan program bantuan yang diaplikasikan • Pengajaran: Merupakan peringkat mengaplikasiakan program bantuan • Perancangan: Merupakan peringkat membentuk objektif pendidikan jangka panjang jangka pendek dan modul pengajaran • Pentafsiran: Merupakan peringkat intepretasi tahap keupayaan motor semasa • Pengujian: Merupakan Peringkat mengumpul data dan mengenali prestasi semasa • Penapisan dan rujukan • Diagnosis dan penempatan • Pengajaran dan kemajuan pelajaran • Klasifikasi sukan . Tahap integrasi boleh dibahagikan kepada 3: (i) Program khas sepenuh masa Pelajar istimewa ini dimasukan kekelas biasa untuk mengikuti pelajaran biasa bagi semua mata pelajaran. (iii) Program khas separuh masa Pelajar istimewa ini dimasukan kekelas biasa untuk mengikuti pelajaran biasa bagi mata pelajaran tertentu sahaja. (ii) Program khas sepenuh masa yang diawasi Pelajar istimewa ini dimasukan kekelas biasa untuk mengikuti pelajaran biasa bagi semua mata pelajaran tetapi di awasi oleh seorang guru. 4.

Di dalam Pendidikan Jasmani suaian aspek ini perlu difokus selepas tahap minimum aspek fizikal dan motor mampu di capai. Aktiviti permainan memberi ruang kepada pelajar istimewa melibatkan diri dalam berkomunikasi dan melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Faktor asas yang terlibat ialah: • Imej tubuh • Kawalan objek • Orientasi spatial (ruang) • Kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor • Perkembangan kemahiran • Kecergasan (iii) Permainan Permainan merupakan tempat untuk pelajar mengaplikasikan aspek fizikal. (i) Kegelisahan atau keraguan melayan orang yang kurang upaya dalam interaksi (ii) Tidak menerima orang kurang upaya sebagai sebahagian daripada masyarakt serta mengasingkan mereka daripada masyarakat (iii) Mengambarkan orang kurang upaya sebagai orang yang terlalu tidak berupaya dan mengharapkan simpati daripada masyarakat . (ii) Motor Aspek motor memberi tumpuan kepada perihal kuantiti pergerakan yang mampu dipamerkan. Kawalan postur adalah merupakan asas yang perlu di bina bagi membolehkan individu mengalami perkembangan. Motor ini juga melibatkan beberapa prinsip asas seperti kekuatan. Motor juga tertumpu kepada perihal kualiti pergerakan individu dan perlakuan harus kearah mencapai tahap berkemahiran. (i) Fizikal Pendidikan ini lebih memberi tumpuan kepada aspek struktur anatomi individu. pertumbuhan dan kematangan motor bersesuaian dengan umur bagi menyediakan pelajar untuk mempelajari kemahiran motor yang lebih kompleks. 2. kepantasan dan kelajuan.208  JAWAPAN UJIAN 2 1. kelenturan. motor dan kecergasan. dayatahan kardiovaskular dan otot. Secara tradisinya aktiviti permainan ini melibatkan aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi. ketangkasan. Tumpuan utama dalam latihan fizikal ini ialah dua aspek iaitu postur statik (keseimbangan) dan juga postur yang dinamik (pergerakan).

Contohnya cacat pendengaran sebagai satu kumpulan Guru juga boleh (b) Kategori berdasarkan tahap fungsi psikomotor. Keadaan di mana kes kurang upaya digolongkan mengikut bagaimana sensori. mencaci serta merendahkan nama baik orang kurang upaya 3. (i) Memberi kesedaran kepada pelajar normal tentang kehadiran kanakkanak istimewa (ii) Memberi peluang kanak-kanak istimewa menyesuaikan diri seterusnya menyertai aktiviti-aktiviti yang disediakan (iii) Dapat meningkatkan konsep kendiri dan menyakinkan kanak-kanak istimewa bahawa mereka standing dengan kanak-kanak normal 4. Di mana ia melibatkan keupayaan motor. selain daripada menumpukan kepada ketidakupayaan spesifik. Pendekatan tanpa kategori lebih kepada tahap keupayaan motor dan pengkhususannya . Pendekatan Tanpa Kategori Pendekatan ini tidak berdasarkan kategori ketidakupayaan spesifik. Individu yang mengalami masalah pembelajaran (Learning Disability) digolongkan dalam ketidakupayaan INTEGRASI (Rencat Mental).JAWAPAN  209 (iv) Menafikan hak orang kurang upaya dalam masarakat contohnya menafikan hak mereka untuk mendapat pendidikan (v) Mengejek. Individu yang mengalami masalah fizikal dan neurologi pula digolongkan dalam ketidakupayaan respon MOTOR (Kecacatan Neorologi). ujian kemahiran bateri ujian (c) Kategori melibatkan ketidakupayaan untuk menjalani perkembangan yang normal. Berbagai jenis kategori yang boleh kita gunakan dalam mengkategori pelajar istimewa diantaranya ialah: (a) Kategori yang melibatkan ketidakupayaan berdasarkan fungsi yang terjejas dan dijelaskan dengan lebih umum. Individu yang terjejas fungsi penglihatan atau pendengaran digolongkan dalam ketidakupayaan dari segi SENSORI (cacat Visual). Pendekatan kategorini khusus kepada keupayaan spesifik yang sama. Kategori ini melibatkan pencapaian individu dalam proses perkembangan motor. Pendekatan Kategori Perlaksanaan program Pendidikan Jasmani ini menerusi kategori berdasarkan keupayaan spesifik individu dalam populasi khas. integrasi dan respon motor terjejas. Pendekatan kategori ini amat berkesan dalam urusan pentadbiran dan tujuan pembiayaan program.

Umur perkembangan perkembangan fizikal pelajar istimewa dilihat dari sudut kematangan psikomotor. afektif dan psikomotor. Kanak-kanak dalam kes-kes yang ringan dilihat sebagai mempunyai keupayaan untuk berfungsi secara lebih baik berbanding kanak-kanak kes serius dan teruk. 6. Pendekatan tanpa kategori mengemukakan sistem kategori alternatif. Sistem kategori ini tidak melibatkan ketidakupayaan yang spesifik. pendekatan tanpa kategori ini melibatkan penilaian seseorang individu berdasarkan tahap fungsi biologi atau motor. Umur kronologi ialah umur sebenar pelajar mengikut tahun. Pendekatan seumpama ini adalah dianggap menggalakkan proses pembelajaran dan keupayaan untuk berfungsi jika dilihat dari perspektif perkembagaan yang meliputi keseluruhan domain kognitif. 5. Sistem tanpa kategori ini memfokuskan kepada keupayaan individu (bukan label spesifik) untuk menjalani program Pendidikan Khas. Semua kes kurang upaya atau tidak upaya digolongkan sebagai ketidakupayaan perkembangan (development disability).210  JAWAPAN adalah lebih bersifat umum dan ini membolehkan interaksi yang lebih luas. sederhana (moderate). Pendekatan ini juga dianggap berkesan di dalam bidang pendidikan kerana dapat menghindarkan tanggapan yang negatif kepada populasi ini dari populasi umum dan persepsi streotaip. Pendekatan tanpa kategori juga bertujuan mengurangkan fokus terhadap kategori tradisional. serius (severe) dan teruk (profound).Oseretsky dan Ujian Motor Kasar Ulrich. Di antara ujian-ujian yang dijalankan ialah Ujian Bruniks . Keadaan di mana kes kurang ketidakupayaan psikomotor digolongkan kepada tahap-tahap seperti ringan (mild). .

Tahap Bantuan Pelajar yang berada pada tahap ini bergantung separa kepada bantuan guru. Pergerakan pelajar ini bergantung sepenuhnya kepada guru. Pelajar ini berupaya menggerakkan beberapa sendi dengan sendiri tanpa bantuan guru. Pada tahap ini pelajar sudah mencapai kekuatan dan fleksibiliti yang sesuai dengan umur kronologi (UK) Tahap Rintangan Peringkat ini merupakan permulaan kemampuan bagi pelajarb menipulasi daya isometrik dan isokinetik.JAWAPAN  211 Tahap Pasif Pada tahap ini guru perlu menggerakkan pelajar mengikut julat pergerakkan yang mampu dihasilkan. Nyatakan dua komponen objektif-objektif pengajaran bagi pelajar istimewa? Jawapan: • Tingkalaku yang dapat diperhatikan • Kriteria untuk kejayaan berlandaskan bilangan kali berdasarkan peratus gerakbalas. . Pelajar ini hanya bergantung sedikit saja pada bantuan guru. Tahap Aktif Pelajar mampu mencapai julat pergerakkan yang lengkap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful