Keperluan peperiksaan

Lembaga peperiksaan Kementerian pendidikan Malaysia telah menetapkan Kertas Bahasa Malaysia 1103/1 terkini bermula pada tahun 2001 seperti berikut :a) Masa peruntukkan ialah 1 1/2 jam b) Enam soalan yang dikemukakan. Bagaimanapun, terdapat perubahan bermula tahun ini pada soalan keenam yang akan dimasukkan soalan yang berunsur sastera c) Calon dikehendaki memilih satu soalan sahaja untuk dijawab. d) Panjang esei yang ditulis adalah tidak kurang daripada 350 patah perkataan. e) Soalan yang dikemukakan terdiri daripada pelbagai format. f) Markah penuh diperuntukkan sama pada setiap soalan iaitu 100 markah. 2. Kriteria pembahagiaan markah terkini Pembahagiaan markah bagi karangan calon adalah berasaskan kepada lima perkara berikut :a) Takrif karangan (10 markah) - Ini bermakna karangan yang ditulis mengandungi definisi tajuk, istilah dengan tepat - Takrifan terhadap tajuk menepati kehendak soalan. - Keseluruhan kandungan karangan yang dihasilkan mengandungi isi-isi konkrit yang kukuh - Format karangan dipatuhi b) Isi karangan (30 markah) - Tepat memenuhi kehendak tajuk - Mencukupi sekurang-kurangnya 3 isi - Setiap isi diikuti huraian dan contoh yang bersesuaiandan tepat - Isi diberi matang dan semasa

c) Bahasa (40 markah ) - Mantap dan tiada kesalahan / sangat kecil kasalahan pada tatabahasa - Kosa kata luas, tepat dan pelbagai ragam ayat digunakan - Bahasa persuratan digunakan, bukan bahasa pasar - Ejaan dan tanda baca betul. Setiap kesalahan ejaan yang dilakukan akan ditolak 1/2 markah sehingga maksimum 5 markah - Peribahasa, bahasa berbunga, kiasan dan sebagainya digalakkan digunakan - Mengindahkan bahasa dengan penggunaan penanda wacana yang bersesuaian d) Pergolakan (10 markah) - Pergolakan atau persembahan karangan menarik, tidak membosankan. - Keseluruhan pergolakan memperlihatkan kematangan calon serta berpengetahuan luas - Ayat yang ditulis lengkap dan jelas - Setiap baris ayat mempunyai kesinambungan dan berurutan - Bilangan perkataan yang diberi mencukupi, tidak kurang daripada 350 patah perkataan e) Pemerengganan (10 markah) - Perenggan yang terdapat 5 - 7 sebaik-baiknya - Perenggan yang dihasilkan mengandungi satu isi yang tidak seharusnya dicampur-adukkan - Setiap perenggan mengandungi isi, huraian dan contoh-contoh - Setiap perenggan mempunyai pertalian dan kesinambungan - Panjang setiap perenggan mestilah seimbang, teratur dan kemas f) Format karangan seharus betul seperti kehendak soalan. Kegagalan calon mematuhi format mengikut kehendak soalan akan menyebabkan markah ditolak. Maksimum markah ditolak ialah 4 markah.

Tips' Menulis Karangan Yang Mantap

a) Memilih tajuk karangan - Pilihlah tajuk yang benar-benar calon faham, mempunyai isi dan idea untuk ditulis - Ini bermakna calon perlu membaca keseluruhan tajuk sebelum memilihya supaya pilihan yang dibuat benarbenar tepat - Elakkan memilih tajuk soalan yang sukar semata-mata tidak mahu persaingan daripada calon lain. Ini kerana soalan yang sukar akan menyebabkan calon tidak mendapat markah yang baik jika calon tidak benar-benar memahaminya. b) Merangka karangan - Pastikan isi yang disenaraikan benar-benar menepati tajuk. Bezakan isi konkrit dan isi sampingan - Setiap isi yang dirangka disertai huraian dan contoh - Susun rangka isi mengikut kepentingan - Pendahuluan dan kesimpulan juga memerlukan perancangan yang rapi bagi bagi memastikannya bermutu 4. Menulis karangan i) Pendahuluan - Karangan yang ditulis mempunyai pengenalan pendahuluan. Pendahuluan yang menarik pada perenggan pertama karangan calon boleh menjadi tarikan kepada pemeriksa untuk membacanya - Pelbagai teknik atau pendekatan boleh digunakan bagi menghasilkan pendahuluan yang menarik seperti :(a) Pendahuluan berbentuk pertanyaan / persoalan Contoh : Mahu cepat Kaya ? Sudah tentu ramai daripada kita akan menjawab `ya'. Keinginan ini bertapak dalam hati kita memandangkan kehendak yang tidak pernah puas. Keadaan ini mendorong ramai daripada kita terjebak dengan Skim Cepat Kaya yang ditawarkan.

Keadaan ini sukar lagi ditemui dalam masyarakat bandar sekarang. Manakala kecemerlangan didefinisikan sebagai sesuatu yang paling maksimum iaitu paling puncak. kita seharusnya memainkan peranan bertindak menangani masalah ini. Ini juga menjadi intipati kepada Falsafah Pendidikan Negara. (c) Pendahuluan berbentuk definisi Contoh : `Pendidikan' menurut Profesor Syed Muhammad Naquib Al Attas merupakan proses penerapan adab dalam diri manusia. Kesibukan kerja mengumpul material menjadikan masing-masing bersikap individualistik Kehidupan kita sekarang umpama "Enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing". kecemerlangan dalam pendidikan mengungkap pengertian yang amat besar demi memartabatkan martabat individu ke mercu kejayaan.Pelaburan yang dikatakan mendapat pulangan cepat dan banyak dalam tempoh sebulan mengaburi mata kita. . ringan sama dijinjing'. Sebagai masyarakat penyayang dan prihatin. Perasaan sayu dan sebak terasa memikirkan anak-anak kecil yang tidak berdosa menjadi mangsa kekejaman ibu bapa mahupun penjaga. Justeru itu. lurah sama dituruni' merupakan peribahasa warisan lama yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang suka tolongmenolong. (b) Pendahuluan berbentuk suasana / cerita Contoh : Jeritan kesakitan seorang kanak-kanak yang berbadan kurus dan tidak bermaya akibat didera terngiang-ngiang di telinga saya setiap kali saya mendengar orang memperkatakan isu penderaan. `Gunung sama didaki. (d) Pendahuluan berbentuk peribahasa Contoh : `Berat sama dipikul.

Penutup yang ditulis tidak seharusnya mengulang isi yang telah ditulis. Kesimpulan ini seharusnya diolah dengan cukup menyakinkan dan mantap. Isi yang ditulis di perenggan ini seharusnya isi yang paling utama diikuti huraian dan contoh-contoh. Kelemahan dan kesilapan yang sering berlaku dalam karangan calon ialah :a) Kelemahan isi b) Kelemahan bahasa c) Kelemahan pemerengganan d) Kelemahan pengolahan e) Kesilapan format . Kelemahan dan kesilapan calon . calon akhiri penulisan dengan kesimpulan / penutup.ii) Menulis isi karangan bermula perenggan kedua. Calon tulislah sekurang-kurang tiga isi bagi karangan yang dihasilkan. 5. Isi kedua dimasukkan dalam perenggan seterusnya. iii) Setelah semua isi ditulis.

tidak jelas dan sempit pengetahuan (Sikap kurang membaca) Isi terpesong . tidak matang. Isi kurang logik.Ciri-ciri karangan yang tidak baik a) Pengenalan • • • • • Takrif definisi tidak tepat Tidak menarik. Isi bercampur-aduk dengan isi konkrit dan bukan konkrit Isi tidak disusuli contoh dan huraian Isi berulang-ulang (sama) Fakta yang diberi kurang tepat atau salah. tidak memperlihat kematangan berfikir Tidak lengkap dan terlalu pendek Tidak menjurus kepada kehendak soalan dan isi Ayat meleret-leret dan tidak releven b) Isi • • • • • • • Isi kurang dan tidak mencukupi Isi tidak menepati tajuk.

• Perenggan yang dibuat ada yang terlalu panjang. • Bercampur-aduk. sukar dibaca dan difahami • Mengelirukan. d) Bahasa • Bahasa lemah. tidak teratur dan tidak kemas. tidak seimbang. kosa kata tidak tepat • Jumlah bilangan perkataan sangat kurang. terdapat banyak kesalahan ejaan • Terlalu kecil tulisan dan tidak kemas . tidak lancar • Berbelit-belit. sukar difahami • Ejaan dan tatabahasa banyak kesalahan • Struktur ayat terhad.c) Pemerengganan • Tidak sesuai dan kadang-kadang isi bercampur aduk dalam satu perenggan atau perenggan yang dibuat tidak mengandungi isi baru. tidak memenuhi syarat e) Format • Tidak menepati atau tidak mengetahui langsung format yang dikehendaki • Tidak dapat membezakan kehendak karangan sama ada karangan berformat atau tidak berformat f) Tulisan • Tidak jelas. ada yang terlalu pendek. comot.

f) Tajuk surat atau perkara ditulis. Puan. j) Pengakuan penulis ditulis di sebelah kiri selepas selang beberapa baris daripada bahagian penutup. Tandatangan dan nama penulis ditulis dalam huruf besar sepenuh. Gunakan huruf besar pada setiap awal kata.Panduan Karangan Berformat Surat Kiriman Rasmi Panduan menulis 1. Garis panduan surat kiriman rasmi :a) Nama dan alamat pengirim di sebelah kiri b) Garis panjang melintang c) Nama dan alamat penerima di bawah garis panjang melintang d) Tarikh ditulis di sebelah kanan selari dengan baris akhir alamat penerima. Dato' dan sebagainya. masukkan di bahagian bawah. Bulan ditulis dengan huruf besar sepenuh diikuti tanda noktah selepas tahun. kata-kata pengharapan dan terima kasih dimasukkan. i) Di bahagian penutup. Saudara. Jenis surat kiriman rasmi yang perlu calon tulis dalam peperiksaan SPM termasuklah :a) Surat aduan b) Surat permohonan c) Surat rayuan d) Surat bantahan e) Surat cadangan 2. k) Jika terdapat jawatan. g) Perenggan pertama dan peranggan terakhir tiada nombor. e) Panggilan hormat penerima seperti Tuan. . h) Perenggan kedua dinomborkan 1 dan seterusnya. Tiada noktah diperlukan pada penghujung kata.

Air hujan yang membawa lumpur kuning ini juga merosakkan perabot kami. Pengurus Syarikat Restu Jalan Perdana. dalam bulan ini sahaja. Selain banjir kilat yang mengotori rumah kami. 34020 Selangor.Modal Karangan: Karangan Surat Rasmi Tajuk : Sebuah syarikat pemaju perumahan telah meratakan tanah di atas bukit bagi projek perumahan yang baru. JUN 2001 12 Tuan. Projek baru di atas bukit yang sedang diusahakan oleh pihak tuan amat kami kesali. Setiap kali banjir. 8/22B. Anda mewakili penduduk di kawasan perumahan di bawah bukit menulis surat bantahan kerana projek baru tersebut mendatangkan masalah kepada penduduk berhampiran.Ini kerana banyak kesulitan telah menimpa kami yang berada di bawah bukit tersebut. Bayangkanlah berapa lama terpaksa kami menghadapi banjir kilat ini ? Keadaan ini akan lebih serius setelah siap projek perumahan di atas bukit tersebut. Bantahan Pembinaan Projek Perumahan Di Atas Bukit Merujuk perkara di atas. 4. dikhuatiri juga hakisan tanah yang serius akan berlaku di lereng-lereng bukit tersebut. Bagi barang-barang yang berat dan sukar dipindahkan. Bangunan Puncak. saya mewakili penduduk Lembah Buana ingin membuat aduan bantahan kepada pihak tuan kerana pembinaan projek perumahan baru di atas bukit berhampiran tanah kami. Antara masalahnya ialah banjir kilat. terpaksalah berendam di dalam air berlumpur tersebut. 3. 34000 Selangor. kami terpaksa menggulung permaidani dan sebagainya bagi mengelakkannya rosak. 2. Jalan Merak. Tingkat 5. Keadaan ini amat merbahaya kepada . sudah sepuluh kali kami terpaksa membersihkan rumah masing-masing. Lembah Buana. Dengan keadaan musim hujan sekarang.

kami amat berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan bantahan ini dengan bijak.penduduk sekitar. Setiap kali hujan yang lebat. kenderaan kami yang keluar masuk dari perumahan ini menghadapi masalah . Sekian. Asap hitam yang berkepul-kepul ini tidak baik kepada penduduk di sekitar malahan manusia sejagat. projek ini juga memberi kesan besar kepada manusia sejagat. kami amat berharap pihak tuan akan segera memberhentikan projek ini bagi mengelakkan masalah serius daripada timbul. Dengan penebangan pokok-pokok di atas bukit tersebut. Justeru itu. Projek yang diusahakan oleh pihak tuan di atas bukit tersebut sesungguhnya telah merosakkan ekologi semulajadi secara tidak langsung.Keadaan yang serius ini sememangnya boleh meragut nyawa penduduk yang tidak sempat menyelamatkan diri. Tanah runtuh yang berlaku menghalang perjalanan kami. Isu pencemaran alam tidsk dapat diselesaikan selagi adanya sikap rakus manusia terus menggondolkan hutan. Janganlah kerana keuntungan yang diperolehi. Kami amat risau sekiranya tanah yang runtuh akibat bukit yang digondolkan akan dibawa oleh hujan yang lebat terutama pada waktu malam ketika penghuni sedang tidur. Ambillah iktibar daripada kejadian `Highland Tower' yang telah mengorbankan banyak nyawa di Ulu Kelang beberapa tahun yang lampau.hutan yang ada. 5. Tumbuh-tumbuhan yang menghijau juga dimusnahkan. Lapisan ozon juga semakin nipis akibat pembakaran pokok dan pemusnahan hutan di atas bukit tersebut. pihak tuan membuat kesilapan dan terpaksa bertanggungjawab di atas nyawa dan risiko yang dialami oleh penduduk di sekitar kawasan ini. saya tidak teragak-agak melaporkan perkara ini kepada pihak atasan agar tindakan undang-undang dapat diambil. . Sekiranya pihak tuan berkeras enggan membatalkan projek ini. Pembakaran hutan bagi meratakan bukit oleh pekerja tuan juga telah menyebabkan pencemaran udara. 7. Bantahan ini juga dilakukan demi keselamatan penduduk yang akan mendiami rumah yang sedang diusahakan oleh pihak tuan. Demi kebaikan semua terutama bagi mengelakkan ada nyawa yang terkorban. Kesegaran udara di kawasan akan terjejas. Mahukah kita tragedi ini berulang ? 9. Terima kasih. Tindakan ini secara tidak langsung telah menambahkan pencemaran alam sekitar. Pemusnahan flora dan fauna ini akan memberi kesan kepada manusia. Pernahkah pihak tuan terfikir akan keselamatan mereka yang akan membeli rumah di atas bukit tersebut ? Kecerunan yang tinggi ke bukit tersebut ditambah ketiadaan pokok-pokok akibat ditebang akan menyebabkan hakisan tanah mudah berlaku. 6. sedangkan khazanah ini amat bernilai pada kita dan generasi akan datang. pihak tuan telah merosakkan keindahan alam semulajadi. Selain daripada masalah yang terpaksa ditanggung oleh penduduk sekitar Lembah Buana. 8.

Selangor........ (MOHD........... . ...........Yang menjalankan tugas... HAFIZ HADI) Wakil penduduk Lembah Buana......

Tuliskan surat tersebut selengkapnya. 3. Penutup surat disudahi dengan kata-kata penghargaan dan ucapan terima kasih. Tulislah kata ganti diri penerima ikut kesesuaian siapa yang menerima surat tersebut. (Jika diperlukan) 7. 166. Diikuti tanda koma (. Sungguh meriah dan menarik.Modal Karangan: Karangan Format Surat Tidak Rasmi Panduan menulis 1. Indonesia dengan iringan doa agar sentiasa berada dalam keadaan sihat. Dalam suratnya dia telah meminta anda menceritakan musim buahbuahan yang sedang berlaku di Malaysia. Oh.Tulislah beberapa perenggan. Sememangnya sekarang merupakan musim buahbuahan di negara kita.) perlu diingat. Keadaannya agak berbeza dengan musim menuai di negara saya. ya hampir saya terlupa menjawab pertanyaan saudari. 2. Kelantan. 5. Selang sebaris tulis dengan ringkas kata pembuka kata 4. Baru. Contoh SPM karangan 2: Karangan Surat Tidak Rasmi Tajuk : Sahabat pena anda di luar negara telah menulis surat menceritakan musim menuai di negaranya. Saya sungguh seronok mendengar suasana menuai di tempat saudari. Pengakuan penulis ditulis di bawah selang beberapa baris. Huruf pertama mestilah huruf besar. 46500. 10 Jun 2001 Yang dikasihi sahabatku Aryanti yang berada di Bandung. Kampung Batu. Saudari. pengakuan pengirim harus diletakkan di sebelah kanan surat berbeza dengan surat rasmi. Perenggan isi ditulis ke dalam sedikit. Mukim Wakaf. Diikuti tarikh surat di bawah alamat pengirim. 6. Surat saudari telah saya terima beberapa hari yang lalu. Mula dengan menulis alamat pengirim di sebelah kanan surat. .

Setiap petang setelah menyiapkan kerja sekolah. Kami selalunya membawa bekal dan menghabiskan masa bersama di pondok sambil berehat sambil memerhatikan buah-buahan tersebut daripada dicuri oleh binatang atau kanak-kanak yang nakal. buah manggis. Saya juga akan diberi upah oleh bapa kerana membantunya menjaga dan memetik buah-buahan tersebut. berlemak dan harum sekali. Pahang juga terkenal sebagai tempat pelancongan yang menarik. ketika ini amat meriah sekali di kampung kerana lori dan kereta keluar masuk ke kampung untuk membeli buah-buahan tersebut daripada dusun. Banyak buah yang sedap dan manis digemari oleh pelancong tetappi buah yang paling popular ialah buah durian. buah epal dan buah anggur yang hanya tumbuh di negara barat juga ada ditanam di negara saya iaitu di tanah tinggi Cameron. Pemilik dusun amat sibuk sekali mengejar tupai. saudari boleh lihat sepanjang jalan. Untuk pengetahuan saudari. Pembeli tidak lokek membeli asalkan ada jaminan. buah betik.Sekiranya saudari berkunjung ke negara saya. Bagaimanapun. Di dusun-dusun termasuklah di ayah saya yang dibina pondokpondok khas bagi memudahkan kami menunggu. Saya harap saudari mendapat pengetahuan daripada maklumat yang diberi ini. Ini termasuklah buah durian. Saudari. Rasanya manis. Buah-buahan di negara saya ada yang bermusim seperti buah langsat. boleh ditukar oleh penjual tanpa mengenakan bayaran. buah ini tidak boleh terlalu banyak dimakan kerana kita boleh demam atau sakit tekak akiba kepanasan ! Buah durian ini juga istimewa kerana boleh dibuat tempoyak untuk dimakan dengan nasi. saya akan sibuk di kebun ayah saya untuk membantunya memetik buah-buahan tersebut untuk dijual kepada peraih yang datang. Saya terpaksa berhenti di sini kerana malam sudah larut. Saudari Aryanti tahu. apakah buah yang paling popular di negara saya di kalangan para pelancong ? Jawapannya adalah buah durian. Tetapi awas saudari. buah tembikai. buah strawberi. berbagai-bagai jenis buah-buahan dijual. buah rambutan. Ini menyebabkan buah durian dapat dijual dengan mahal sekiranya buahnya elok dan sedap. Pelancong-pelancong asing yang tidak pernah merasai buah ini. Sesetengah pelancong terus memakan buah tersebut di gerai kerana jika ada yang isinya tidak elok. buah jambu. kelawar. Ketika ini murahlah rezeki kami sekeluarga. Orang bandar terutamanya seronok membeli buahbuahan daripada pekebun kerana dapat memetiknya sendiri. buah manggis dan gebagainya. burung dan sebagainya yang merosakkan buah-buahan yang harum dan manis. menjaga mahupun mengutip buahbuahan tersebut. Tempoyak ini boleh disimpan lama. buah duku. Sekarang kebetulan musim buah-buahan tersebut. sekali rasa terus menyukainya. buah durian. buah rambutan dan banyak lagi. kalau saudari . Ini lebih murah dan segar buahnya kerana baru dipetik daripada kebun. Sesungguhnya saya bertuah dilahirkan di bumi hijau yang subur dengan iklim yang sesuai untuk pelbagai jenis buah-buahan iini. Nantilah saya akan hantar sebotol untuk saudari cuba keenakan tempoyak ini.

Yang benar.ingin merasai suasana ini. Sekian terima kasih. maka berkunjunglah ke negara saya. Saya akan berasa gembira melihat kedatangan saudari. Aini .

Contoh SPM karangan 3: Karangan berformat Ceramah Tajuk : Anda selaku pengerusi Persatuan Bulan Sabit Merah di sekolah telah bekerjasama dengan pihak Hospital Besar Kuala Lumpur (HBKL) untuk memberi penerangan tentang pendermaan darah sempena minggu kempen menderma darah di sekolah anda. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis.Modal Karangan: Karangan Berformat Ucapan/ Ceramah/ Syarahan/ Pidato Panduan menulis 1. Di sini saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada tetamu kita Dr. Contoh :. intonasi penyampaian serta laras bahasa yang digunakan. c) Penutup bagi karangan berformat di atas boleh diakhiri dengan ucapan terima kasih. Perbezaan antara karangan-karangan berformat di atas hanya dari segi tujuan tujuan majlis. Tuan Pengetua. pelajar-pelajar yang saya kasihi. Calon boleh membezakannya dari soalan yang dikemukakan. Pauh Lima Kuala Lumpur. Tuliskan selengkapnya ceramah tersebut. Selepas ceramah ini saya amat berharap para guru dan pelajar akan beramai-ramai ke pusat kegiatan pelajar menyambut seruan dengan mendermakan darah bagi menambahkan bank Darah Hospital Besar Kuala Lumpur. Dr. Karangan berformat ucapan. Di antara setiap perenggan seharusnya diselitkan katakata menghadap pendengar mengikut kesesuaian yang dirapatkan ke kiri. Terima kasih juga kepada pihak sekolah kerana memberi peluang kepada saya memberi penerangan tentang pendermaan darah. memohon maaf ataupun menggunakan penanda wacana seperti kesimpulannya. akhir kata dan sebagainya. . b) Isi-isi karangan yang ditulis dalam perenggan mengikut keutamaan. syarahan dan pidato mempunyai format yang sama dari segi penulisan iaitu :a) Pengenalan dimulakan dengan kata-kata aluan yang perlu berdasarkan protokol iaitu dengan pengerusi dahulu diikuti dengan mereka yang berpangkat. ceramah. guru-guru dan para pelajar sekalian. Selamat pagi dan Selamat sejahtera saya ucapkan.Izanuddin dari Hospital Besar Kuala Lumpur. 2. Izanuddin yang datang khas dari Hospital Besar Kuala Lumpur kerana sudi turut serta menjayakan minggu kempen menderma darah warga sekolah Panglima.Para hadirin sekalian.

Hadirin sekalian. Ini kerana banyak darah yang diperlukan setiap hari. tidak seharusnya keberatan menjayakan kempen ini. Hari ini pihak hospital datang dengan harapan yang tinggi semoga ramailah warga sekolah ini yang akan mendermakan darah. Jadi kita tidak perlu risau atau ragu-ragu untuk berbuat demikian. Selain daripada amal jariah.Guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian. Apakah yang terjadi kepada saudara mara kita yang berada dalam kecemasan ini ? Justeru itu adalah penting kita memastikan bank darah di hospital sentiasa mempunyai bekalan. Sekianlah dahulu ceramah saya tentang kempen menderma darah. Di hospital bekalan darah sentiasa tidak mencukupi untuk membantu pesakit. Pegawai yang bertugas di gelanggang sana akan membuat pemeriksaan terlebih dahulu bagi memeriksa kesihatan anda. Saya amat berharap harapan mereka tidak akan dikecewakan sebarang pertanyaan dan keraguan boleh dikemukakan kepada saya atau Doktor Izanuddin sebentar lagi. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang mulia di sisi masyarakat mahupun agama. tindakan menderma darah tidak akan menjejaskan kesihatan kita. Titisan darah yang kita dermakan akan membolehkan insan yang memerlukan mempunyai harapan diselamatkan.Walaupun pihak hospital ada mewajibkan keluarga yang menggunakan darah dari bank darah menggantikan darah yang digunakan tetapi kita masih perlu tampil mendermakan darah. anda tidak akan dibenarkan mendermakan darah. Saya serahkan majlis ini kembali kepada pengerusi. Sekiranya kesihatan anda terjejas. Jadi. bersempena minggu menderma darah ini saya berharap hadirin sekalian tidak teragakagak mendaftarkan diri sebagai penderma. Masa yang diambil hanya lebih kurang sepuluh minit sahaja. Para guru dan pelajar Sudah tiba masanya kita menunaikan tanggungjawab sosial menyambut seruan mendermakan darah demi menyelamatkan nyawa keluarga kita mahupun mereka yang malang. Kita sebagai warga sekolah panglima yang muda dan bertenaga ini. . Para guru dan pelajar. Menderma darah ditarifkan sebagai pemberian darah secara sukarela oleh individu yang sihat tubuh badannya. Pendermaan darah yang dilakukan tidak menyakitkan langsung. Banyak kempen telah diadakan oleh pihak hospital bagi menyeru orang ramai mendermakan darah mereka. Jadi saya amat beharap anda sekalian tidak akan risau atau takut untuk menderma. Sekian terima kasih. Bayangkan sekiranya saudara mara kita tenat dan memerlukan darah dimasukkan ke hospital tetapi pada masa itu bekalan darah sudah kehabisan.

kita juga tidak harus menyimpan barang-barang kemas. Justeru itu. saya berasa tajuk ini amat sesuai dipertengahkan kepada pelajar. jahat. Encik Low Seek Li. Kita tidak seharusnya berasa takut memberi keterangan kepada pihak polis kerana segala maklumat yang diberi akan dirahsiakan malahan keselamatan kita akan sentiasa dilindungi. muda. wang tunai yang banyak mahupun barang-barang berharga di tempat yang terdedah. memeras ugut. Hadirin yang saya muliakan. barulah penjenayah-penjenayah tersebut dapat dihalang. Sebaik-baiknya barang-barang berharga ini disimpan di bank atau . Statistik menunjukkan faktor-faktor utama penyebab remaja terlibat dalam jenayah berpunca daripada pengaruh rakan. merompak. kita harus segera melaporkan hal itu kepada pihak polis. Langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah tahu memilih kawan ketika dalam pergaulan. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan syarahan bertajuk "Caracara mencegah jenayah di kalangan pelajar". Tuliskan selengkapnya teks syarahan tersebut. Kejadian membunuh.Modal Karangan: Karangan berformat Syarahan Tajuk : Sekolah anda talah melancarkan kelab jenayah. kita sering mendengar isu jenayah hangat diperkatakan. Di dada akhbar. Kita tidak seharusnya membiarkan pihak polis semata-mata memikul tugas berat ini. Hadirin-hadirat sekalian. Dengan kerjasama semua pihak. Mereka yang terlibat dalam perbuatan jenayah ini terdiri daripada manusia yang tidak berakhlak. Hadirin yang saya hormati. Sekiranya kita mengetahui perbuatan yang menyalahi undang-undang. Tanpa mengira golongan tua. Kita tidak sepatutnya berdiam diri kerana tindakan kita yang enggan bekerjasama melaporkan kejadian kepada pihak berkuasa kemungkinan akan mendorong jenayah berlaku dan membahayakan orang lain. Salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berusaha Tuan pengetua. penderaan. tidak senonoh dan jahat kerana sahabat begini akan menjerumus kita kepada kegiatan yang tidak sihat dan salah. Di rumah. isu ini boleh dikatakan setiap hari terpampang. kita harus turut serta memainkan peranan dan memikul tanggungjawab membanteras kejadian jenayah tersebut. Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar Puan Halijah. pelajar mahupun kanak-kanak kita tetap terdedah kepada ancaman yang berbahaya. guru-guru dan rakan-rakan sekalian. tidak mendapat didikan agama dan kebiasaannya berasal daripada keluarga yang runtuh atau bermasalah. Kita seharusnya rasional dan hanya memilih mereka yang berakhlak tinggi sebagai rakan kita. Selaku Ketua kelab jenayah yang baru diperkenalkan di sekolah kita. terdapat banyak langkah yang boleh kita lakukan bagi menggerakkan diri daripada terancam. jenayah bermaksud tingkahlaku yang menyalahi undang-undang negara. kejadian rogol dan sebagainya begitu menakutkan dan membimbangkan kita. Jauhilah diri daripada mereka yang liar. Penolong kanan Puan Sabariah. Anda selaku ketua kelab tersebut diminta menyampaikan syarahan bertajuk : Cara-cara mencegah jenayah kepada pelajar. Sejak akhir-akhir ini.

sekian sahaja syarahan saya tentang peranan kita bagi mencegah jenayah. Ini yang dikatakan rumah jirandimasuki pencuri pada siang haripun tiada sesiapa yang menyedarinya. Hadirin yang saya hormati. Bayangkan sekiranya hubungan jiran renggang kerana hidup seperti `Enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing'. jiran merupakan orang yang paling hampir dengan kita dan boleh menghulurkan bantuan. . Sekian terima kasih. Sudah pasti jenayah dapat dikurangkan. peranan jiran adalah penting. jiran boleh membantu kita menjaga rumah terutama daripada dipecah masuk. jenayah sudah pasti mudah berlaku di kawasan perumahan . Dengan memainkan peranan masing-masing dan tidak meletakkan tanggungjawab mencegah jenayah di bahu pihak polis semata-mata.di tempat yang selamat. Apabila kita pulang ke kampung atau bercuti. Dengan adanya hubungan yang baik dan semangat kejiranan sudah pasti jenayah seperti kecurian yang berlaku di sekitar perumahan kita dapat dihalang. Hadirin yang saya hormati. Justeru itu.

6. calon perlu menentukan dahulu tema skrip atau persoalan yang ingin disampaikan dalam karya. sifat) pada watak. Sinopsis Tulislah sinopsis / ringkasan drama yang dihasilkan.Panduan Karangan Format Skrip Drama Panduan menulis Format ini merupakan penulisan yang baru. Calon perlu mempelajarinya kerana bermula pada tahun ini. Latar tempat Di mana tempat perbualan itu berlangsung 4. Watak dan Perwatakan a) Tentukan berapa orang yang diperlukan untuk memainkan peranan dalam cerita tersebut. selari dengan pembelajaran mata pelajaran sastera di sekolah dimaklumkan bahawa terdapat soalan keenam dalam Kertas 1 berbentuk kesusasteraan termasuklah penulisan skrip drama. Cerita ditulis secara ringkas. Dialog-dialog Perbualan antara watak-watak. malam) babak-babak yang diceritakan itu berlangsung. petang. . 1. c) Gambarkan perwatakan (bentuk. b) Tuliskan nama watak-watak dalam cerita. 5. 2. 3. Latar masa Waktu (pagi. Sebelum menulis skrip drama. Skrip ini boleh berkisar tentang kehidupan masyarakat sebenar atau rekaan semata-mata.

Pilihlah tajuk yang sesuai dengan skrip yang ditulis. Tajuk : Karya : Watak : Masa : Tempat : Sinopsis : Dialog : . Rumus skrip drama ditulis seperti berikut :Format menulis karangan skrip drama. 8.7.

Ada di biliknya. Mak kalau boleh tak mahu Lan bekerja Eh. Dah berjaya pula Pak Aziz : Ya lah tu. apa dah jadi sekarang ni ? Hari-hari ada kejadian membunuh Mak Bedah : Nasib baik anak kita Roslan baik budi pekerti. Mak. Mak Bedah : Bang. Roslan serba salah kerana dia sendiri mempunyai cita-cita lain. Zati Izad Petang Karya : Masa : Tempat : Si ruang tamu rumah Pak Aziz Roslan anak tunggal Pak Aziz dan Mak Bedah. Pentas menggambarkan ruang dengan sebuah meja dan lima buah kusyen Latar : lapuk. Tak keluar-keluar sejak tadi. Lan. Pak Aziz sedang membaca suratkhabar apabila didatangi isterinya dengan hidangan teh dan sepinggan kuih. Berhentilah Sinopsis : Pak Aziz : Hai. Mengapa panggil Lan ? Tu Lan. bagaimana dengan tawaran kerja tu ? Dah buat keputusan Tawaran askar tu ke ayah ? Entahlah Lan tengah memikirkannya. awak ni! Kenapa pula ? Mak Bedah : Pak Aziz Roslan : : Mak Badah : Pak Aziz : . Bapanya amat bangga dengan anaknya ini kerana dia sendiri bekas askar. Beliau lulusan Universiti dan telah menerima tawaran berkhidmat dalam angkatan tentera sebagai kapten. Malangnya Raslan maut dalam kemalangan sebelum menerima jawatan tersebut. Tak Fikirlah masak-masak Lan. Eh Roslan pergi mana ? Ajaklah dia minum sama.Modal Karangan: Karangan Format Skrip Drama Tajuk : Hujan di tengah hari. Nanti saya panggil dia. ada berita menarik ke ? Asyik betul membaca. bapa kau panggil minum bersama.Tetapi dia juga ingin menunaikan keinginan dan kebanggaan ayahnya. Mak Bedah : Roslan : Ya. Bagaimanapun ibunya tidak bersetuju Roslan menerima tawaran kerja ini.

saya Mak bukan membantah Lan. anak askar pun nak jadi askar juga? Tapi tidaklah macam saya. Bawa motor tu jangan laju-laju. ada hal mustahak. sepuluh tahun menjadi Saya rasa elok Roslan cari kerja lain. Ya.. Antara hadapan mak dan ayah. Kerjalah di pejabat. saya. Mak cuma fikir kalau boleh carilah Mak Bedah : Roslan : Ayah.Mak Bedah : Pak Aziz Roslan : : Yalah. Maksud abang. ayah askar. saya dulu prebet. Ini mahu Mana sama Bedah ? Aku kerja selama 20 tahun hanya sebagai askar Inilah yang saya sedang fikir. Bedah. Apa kata orang nanti. Roslan dah dapat kerja sebagai askar. emak. Hah. Saya bimbanglah bang. keluar Ini rumah Encik Aziz ? Ya. pergilah. Kena masuk Ha! Ha! Ha! (ketawa). Roslan anak saya. Kami ingin bertanya adakah Encik Roslan anak En. Itu yang awak bimbangkan. Apa yang terjadi pada anak kami. Anak kita ni keluar universiti.. Mengapa encik ? Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Polis I Pak Aziz Polis II Pak Aziz : : : : Mak Bedah : Polis I : Mak Bedah : . Itu perkara kecil. Lan nak keluar sekejap. Aziz. encik ? Bertenanglah pak cik dan mak cik. Kerja askar ni berbahaya. apa pendapar awak tentang tawaran itu? Pendapat apa lagi? Yalah.

(meraung menangis). bersabarlah.Polis II : Roslan sekarang berada di hospital. Bagaimana keadaannya encik? Pak cik. Dia cedera parah kerana terlibat Ya Allah. mak cik. (Mak Bedah dipapah oleh suaminya menuju ke kereta polis) Mak Bedah : Pak Aziz Polis I : : . Saya rasa eloklah kita ke hospital sekarang. Roslan anakku.

Berita yang kita tulis biarlah seperti betul-betul berlaku. ringkas tetapi padat matlamat. Karangan jenis berita biasanya mengandaikan anda sebagai pemberita akhbar mahupun majalah yang dikehendaki membuat liputan tentang sesuatu kejadian dan melaporkannya.Mengapa kejadian itu berlaku ? f) How (bagaimana) . 6.) perlu diikuti selepas nama tempat. Isnin . 2.Siapa yang terlibat ? d) What (apa) .Bagaimana boleh berlaku ? 4. 8. b) berformat Rencana untuk siaran akhbar / majalah. Berbeza dengan karangan berformat berita. 7. (b) Tanda koma (.Panduan Karangan Format Berita 1. (d) Tanda sempang (-) perlu ditulis selepas hari ditulis (e) Isi Utama (berita kejadian) Panduan Karangan Berformat Rencana 1. Karangan berformat Berita (a) (b) (c) (d) (e) KUALA LUMPUR. (c) Hari kejadian selepas tanda koma. ringkas tetapi menarik untuk pembaca . Oleh itu calon digalakkan menyelitkan pandangan / pendapat pikah-pihak tertentu atau sedutan kata orang berkenaan. Bahasa yang digunakan mesti ringkas.Sebuah makmal sekolah (a) Nama tempat ditulis dengan Huruf Besar di sebelah kiri.Apa yang akan dilaporkan ? e) Why (mengapa) .Di mana tempat kejadian ? c) Who (siapa) . Susunlah ikut peristiwa utama didahulukan dan kurang penting di akhir perenggan. karangan Rencana perlu dimulakan dengan tajuk. Terdapat perbezaan untuk menulis karangan a) berformat Berita sesuatu kejadian untuk siaran akhbar/majalah. 5. mudah difaham. logis dan padat. Berita yang ditulis haruslah benar dan menyakinkan pembaca. Tajuk ini perlulah pendek .Bila peristiwa itu berlaku ! b) Where (di mana) . a) When (bila) .

3. Perenggan isi ialah perbualan / dialog-dialog. 2. Masukkan persoalan yang akan dibincangkan dan tokoh yang ditemu ramah. Karangan dialog kedua-dua pihak boleh bersoal jawab. Karangan SPM 8: Karangan Berformat Wawancara/ Forum/ Dialog Panduan menulis 1. ditulis nama pengarang. jika tidak ditulis pun boleh).Perbualannya formal. Pendahuluan bagi karangan berformat ini perlu ditulis beberapa baris ayat dalam satu perenggan sebelum perbualan bermula. 2.membacanya. Di bawah penutup selang tiga baris tuliskan 'diwawancara oleh'. Karangan Wawancara / Forum melibatkan satu pihak bertanya manakala satu pihak lagi menjawab. 7. 3. . (berkecuali. 5. Di bawah tajuk sebaik-baiknya setelah dikosongkan satu baris. Setiap pangkal perkataan perlu ditulis huruf besar kecuali kata sendi. 6. Seterusnya perenggan pendahuluan diikuti kemudiannya isi-isi rencana. Penulisan karangan ini melibatkan 2 pihak atau lebih. 4. Perenggan penutup memerlukan saty perenggan setelah selesai perbualan dengan beberapa baris ayat secara ringkas. Perbualannya kurang formal.

apakah program yang telah diaturkan oleh awatankuasa pendermaan organ? Terlebih dahulu selamat pagi dan terima kasih maklumat kepada saya menyampaikan kepada masyarakat tentang program pendermaan organ. Baiklah Datuk menyentuh tentang kurangnya masyarakat yang prihatin terhadap pendermaan organ.Modal Karangan: Karangan berformat wawancara Tajuk :. Masalah besar yang kami hadapi adalah daripada masyarakat beragama Islam. Sehingga kini sejauh manakah rakyat Malaysia menerima kempen yang diadakan? Dalam tempoh dua tahun ini. Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : . Sebagai langkah pertama kami telah mendekati badan bukan kerajaan pihak swasta termasuk kerajaan serta badan-badan agama untuk menerang tentang kampen yang diadakan. Ramai penderma datang daripada mereka yang beragama Buddha dan Kristian. bilangan mereka yang sanggup menderma telah bertambah jika dibanding pada tahun 1977 penderma organ hanya seramai 2572 orang tetapi sehingga Mac 2001 ini penderma telah meningkat kepada 35434 orang. Mereka risau dan kurang berkeyakinan bahawa tindakan pendermaan organ ini dibenarkan dalam Islam. Saya rasa ini sudah menunjukkan perkembangan yang positif. biasanya penderma organ ini terdiri daripada bangsa apa? Ini kerana apabila menyentuh isu pendermaan organ masyarakat terhalang dengan hukum agama dan sebagainya. Di sini kami bekerjasama dengan FKIM bertujuan supaya FKIM boleh membantu menjelaskan fatwa ini kepada masyarakat Islam. Sememangnya betul. Kami amat berharap dengan kempen den penjelasan ini sama pihak dapat memahami dan menerimanya.Tidak ramai masyarakat kita memberi sambutan terhadap seruan menderma organ walaupun kempen-kempen telah dilakukan. Wartawan : Selamat pagi Datuk. Datuk. Terlebih danulu terima kasih kerana Datuk sudi meluangkan masa untuk diwawancara. Isu ini tidak harus dianggap seensitif tema seharusnya masyarakat boleh menerimanya secara terbuka. Anda sebagai wartawan akhbar tempatan telah mewawancara pengerusi lebih lanjut tentang kenpen yang telah diadakan. Ini kerana dalam kedua-dua agama ini tidak timbul sebarang penentangan agama dalam soal menderma organ.

Saya juga berharap semua pihak terutama pertubuhan agama. Apabila tiba masanya iaitu kematian. Dalam hal ini. Semua ulamak telah bersetuju bahawa tindakan ini tidak bertentangan dengan mana-mana agama.untuk Ini bermakna sepatutnya Si Penderma memaklumkan kepada keluarga mereka sebaik saja mereka menandatangani borang persetujuan. Tindakannya ini telah berjaya menyelamatkan empat nyawa sekaligus.Wartawan : Pernahkah pihak Datuk menghadapi masalah iaitu tentangan daripada keluaga Si Penderma? Sememangnya ada. Mereka kemudiannya akan diberi sekeping kad. Kami menghormati dan akur keputusan keluarganya. apakah harapan Datuk terhadap kempen perndermaan organ di negara kita ? Saya amat berharap semua kaum memahami bahawa menderma organ adalah tindakan yang mulia. Bagaimanapun tidak semua penderma organ boleh digunakan. Dalam borang itu mereka perlu memberitahu organ yang ingin didermakan. kami akan mengambil organnya. Kebanyakan mangsa yang mati kerana kemalangan. Sebahagian besar organnya tidak boleh digunakan Akhir sekali. Organ hanya diambil apabila seseorang itu telah mati.Bayangkan dengan sikap murah hati. Bagaimanapun kami selalu memberi peringatan kepada sesiapa yang ingin menjadi penderma agar memaklumkan kepada keluarga dan sanak saudara. mereka boleh mendapatkan borang dan mengisinya. media massa dan individu terus mendidik dan menyampaikan Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : . Datuk. apakah program yang diatur untuk memberi penjelasan kepada keluarga Si Penderma ? Kami tidak ada program khas untuk keluarga penderma. kami tidak dapat mengambil organ Si mati kerana tidak disetujui oleh keluarganya. Contohnya. kita boleh membantu orang lain meneruskan hidup. Apabila berlaku kematian akibat kemalangan misalnya. Ramai daripada Si Pederma tidak memberitahu keluarga mereka tentang niat mereka menderma. baru-baru ini seorang ibu yang telah membenarkan organ anaknya yang mati dalam kemalangan didermakan. Organ yang didermanya ini boleh menyelamatkan nyawa pesakit. mungkin ada pembaca yang ingin mengetahui bagaimana untuk menjadi penderma ? Bagi sesiapa yang ingin menjadi penderma. Ini supaya niat mereka menjadi kenyataan.

Terima kasih. Diwawancara Oleh. Ieva Shanmugan (IEVA SHANMUGAN) Wartawan Utusan Malaysia .seruan kemanusiaan ini kepada masyarakat. Besarlah harapan kita lebih ramai masyarakat penyayang yang akan tampil melaksanakan tanggungjawab mulia demi memberi peluang hidup kepada mereka yang amat menderita. Demikianlah wawancara saya dengan Datuk Lim Lok Chan Pengerusi Jawatankuasa Penderma Organ yang telah berlangsung selama dua jam.

c) soalan daripada komponen kesusasteraan yang dimulakan pada tahun 2001 soalan ke-6. 4. Mereka diberi bergantung kepada kekuatan bahasa dan isi cerita yang menarik. 6. 5. Ini yang paling penting ialah calon mempunyai bahasa yang baik dan cerita yang menarik.Panduan Karangan Berformat Cereka Panduan menulis 1. b) melengkapkan kesimpulan yang diberi dan calon perlu menulis sebuah cereka yang diakhirnya seperti arahan soalan. Bagi memastikan cerita yang ditulis menarik. dialog. imbas kembali atau imbas hadapan. Ini bermakna pengolahan cerita oleh calon amat penting bago memastikan cerita itu menarik dibaca. Pastikan penyelesaian cerita mengandungi pengajaran. 7. Bagi menulis karangan berformat cerita atau cereka (cerpen). 8. . Karangan jenis ini boleh dikeluarkan pelbagai bentuk soalan seperti :a) menceritakan sesuatu peristiwa / pengalasan. kejutan. Teknik begini akan menjadikan penulisan kita lebih menarik. Ungkapan pribahasa. Cerita yang ditulis plotnya bermula dengan permulaan diiluti perkembangan seterusnya penyelesaian. tidak membosankan kerana ada pelbagai teknik digabung jalin. monolog. atau nasihat yang berguna untuk diteladan pembaca. 3. 2. calon gunakanlah pelbagai teknik penceritaan seperti yang dipelajari dalam kesusasteraan melayu seperti ketegangan. bahasa kiasan dan sebagainya digalakkan dimasukkan supaya menarik.

Menurut kawan-kawanku di situlah dapat kutemukan buku Ekonomi yang kucari-cari selama ini. Eh. Rupa-rupanya. Aku berasa amat selesa.. Aku berpura-pura membaca buku sebuah buku sambil memasang telinga. Wajahnya membayangkan sebuah harapan. dia mahu mencuri buku tersebut. ia berjalan keluar."jawab penjual buku itu. Air mukanya jelas menampakkan kekecewaan. Langkahku kini semakin lemah. Langkahku kini semakin lemah. Kemudian. Lega benar rasanya apabila toko buku itu kini sudah di depan mata. Pakaiannya sudah lusuh dan penuh dengan tampalan. Tetapi sebaik-baik saja ia sampai di pintu kedai itu. Matanya liar memperhatikan bukubuku yang tersusun rapi di situ. Namun tekadku bulat".. tekadku bulat. Tanpa berkata apa-apa. Namun demikian. Aku mula menaruh prasangka buruk terhadap budak lelaki itu.Modal Karangan: Karangan jenis cereka Tajuk : Lengkapkan karya anda dengan bermula " Matahari siang panas membahang. . Aku pun mula berjalan dengan cepat agar perbuatannya dapatku halang." Matahari siang panas berbahang. Belakang bajuku basah oleh peluh yang menyimbah. Aku mesti ke Toko Mukmin. ia berpatah balik. Kelihatan ia belum berputus asa. Aku pun mengintip segala pergerakannya. Belakang bajuku basah oleh peluh yang menyimbah. Langkahnya lemah longai. Dia melangkah laju menuju kepada penjual buku itu. budak itu mahu mencuri ke? Berdetik dalam hatiku. aku menuju ke rak-rak buku yang memang banyak terdapat di situ. Aku pun berhenti di rak buku yang berdekatan dengan mereka. Aku mendengar dia bertanyakan buku Sains itu kepada penjual buku tersebut.budak lelaki itu mengambil sebuah buku Sains. Dari satu rak ke satu rak aku mengikutinya. Encik?" "Enam ringgit sembilan puluh sen.. Aku mancari-cari rak buku yang menempatkan buku-buku Ekonomi. budak lelaki itu menemui penjual buku. Ketika sedang mencari-cari itu. aku ternampak akan seorang budak lelaki... Kemudian. Pintunya segera kubuka. Dikeleknya buku Sains itu dengan erat lalu segera berlalu dari situ. Hawa dingin terasa dengan serta-merta. Sangkaanku tadi meleset sama sekali. Sangkaku.. Tiba-tiba budak lelaki itu berhenti di suatu rak yang menempatkan buku-buku Sains. Agak lama juga dia membelek judul-judul buku Sains yang terdapat di situ. Wajah budak lelaki itu muram apabila mendengar harga yang disebut oleh penjual buku itu. "Berapa harganya. Ah. berapa lama lagi perluku jalan? Kakiku sudah mahu terputus rasanya.

Teman-teman saya yang di sekolah menggunakan buku Sains itu. Untuk pengetahuanmu. Dapatkah Encik menjual buku itu dengan harga empat ringgit kepada saya? Nanti. "Baiklah." jawab penjual buku itu pula. Kelihatannya dia cukup berhati-hati. Ketika ia membungkus buku itu." Ingin benarkah engkau akan buku itu?" "Ya. "Encik. Bakinya kaubayar kemudian. Aku mula berasa kasihan kepadanya. Saya ingin menjadi orang terpelajar. ada padaku sebuah buku Sains yang itu juga tetapi yang sudah digunakan. Kemudian ia bertanya. "Ini kuhadiahkan kepadamu oleh sebab aku kagum melihat kesungguhan hatimu untuk menuntut ilmu." kata budak lelaki itu dengan nada perlahan menggambarkan kehampaan. tetapi jika ada masa terulang saya belajar sendiri di rumah. Dengan ini. Harganya cuma dua ringgit saja. dan semuanya menyatakan harga yang sama."Encik. Alangkah senangnya hati saya dapat bertemu dengan Encik. "Oh. Sudah empat buah toko buku yang saya datangi." kata budak lelaki itu dengan girangnya. Rasa kesal menyelubungi diriku kerana menyangka yang bukan-bukan terhadap budak lelaki itu. Saya tidak dapat ke sekolah lagi. bakinya akan saya bayar beransur-ansur. Penjual buku itu kelihatan hairan dan semakin tertarik kepada anak miskin itu." kata budak lelaki itu dengan panjang lebar. cuma buku itu sudah agak usang. kuat sungguh semangat dan azammu untuk menimba ilmu!" Penjual buku itu kelihatan kagum apabila mendengar penjelasannya. baki wang saya ini dapat saya gunakan untuk membeli buku-buku yang lain. "Oh. Saya tidak mahu ketinggalan. wang saya cuma empat ringgit. ia menyelipkan sebatang pensel yang baru dan sebuah buku tulis." katanya dengan penuh harapan. keluarga saya miskin. Saya tidak mahu keinginan saya itu terhalang oleh kemiskinan. Dia mahu memastikan bukan buku lain yang ditawarkan kepadanya. Harga buku itu tidak boleh dikurangkan lagi. "Ya. Saya ingin sekali memilikinya. jika begitu saya ambil yang itulah. Mereka mangatakan bahawa buku Sains itu sangat baik. Jika demikian sifatmu sentiasa pasti segala cita-citamu dapat . Aku pun berasa kagum apabila mendengar penjelasannya itu." "Tetapi buku itu masih dapat digunakan untuk belajar?" budak lelaki itu bertanya. Penjual buku memandang budak itu dengan wajah yang tenang. Kauambillah buku Sains ini dan bayarlah empat ringgit dahulu. Encik.

Jika aku berpeluang bertemu dengan dia. Secara spontan dia menjabat tangan penjual buku itu dan berulang-ulang mengucapkan terima kasih. Cita-citanya tinggi. ingin aku berkenalan dan bertanya khabarnya. . Mungkin nanti kami dapat berbincang dan belajar bersama. Kasihan anak miskin itu. Dia gigih sekali. Aku mendoakan kejayaannya.tercapai". Aku pasti akan berusaha sehingga menara gadingku jejaki ! Sesungguhnya aku berterima kasih kerana terjumpa budak itu pada hari ini. Kemudian. Setelah membayar buku Ekonomi yang kupegang. anak miskin itu pun beredar. Kuperhatikan anak miskin itu dengan rasa terharu. sambil terseyum lebar. Terkebil-kebil mata budak lelaki itu apabila mendengar kata-kata penjual buku tersebut. aku melangkah keluar dari toko tersebut dengan satu tekad yang baru "Akan kugenggam bara sampai menjadi arang".

Terdapat dua jenis laporan yang berbeza formatnya (a) Laporan peristiwa / Kegiatan (b) Laporan minit mesyuarat 2. Sekiranya mempunyai jawatan. calon dikehendaki menulis pengakuan pelapor seperti :Yang Melapor. Nama bulan mesti ditulis dengan huruf besar diikuti tahun dan tanda noktah.Panduan Karangan Jenis Laporan 1. iv) Selang dua baris daripada penutup. . ( sebaik-baiknya diselang dua baris). ii) Perenggan pertama merupakan pendahaluan. Disediakan Oleh dan sebagainya di sebelah kiri. Kebiasaanya ditulis perkara-perkara penting seperti tempat. 3. bahagian tengah. sila tuliskan di bawah nama pelapor. Kemudian tuliskan nama pelapor dengan semua huruf besar. tarikh tempat dan sebagainya. v) Tarikh ditulis di sebelah kanan setentang dengan baris pengakuan pelapor. Format karangan laporan i) Tajuk laporan di tulis di atas. Bagaimanapun untuk peperiksaan SPM. iii) Perenggan seterusnya isi-isi diikuti penutup. Tajuk ini perlu digariskan. vi) Tandatangan pelapor di bawah pengakuan pelapor. Huruf pertama setiap perkataan ditulis huruf besar kecuali kata sendi. Laporan yang ditumpu hanya laporan peristiwa / kegiatan bukan laporan minit mesyuarat.

Tuan-tuan dan Puan-puan. 6. Soalannya hanya mengatakan 'Bahaskan'. 4. Format menulis karangan perbahasan bukan pertandingan formatnya sama dengan karangan pendapat.masukkan definasi taajuk (kata-kata aluan tidak diperlukan ) (b) Pernulisan isi juga pada satu pihak juga. Bagi karangan perbahasan / bahaskan ( bukan dalam pertandingan / majlis ) cara penulisannya berbeza. 3. (d) Perenggan penutup perlu membuat penegasan / rumusan pendirian bagi menyakinkan pembaca. Cara penulisannya ialah :(a) Pendahuluan . (e) Sebelum berakhir. tepat dan mudah difahami. (c) Kata-kata penghadapan seperti Hadirin sekalian. dan sebagainya wajib ditulis sebelum perenggan baru dimulakan. Format penulisan karangan perbahasan dalam majlis pertandingan :(a) Kata alu-aluan kepada hadirin mengikut protokol (b) Pendahuluan ditulis dengan memberi takuf tajuk. Terdapat dua situasi karangan berformat perbahasan iaitu : (a) perbahasan dalam majlis ( pertandingan) (b) perbahasan bukan dalam majlis ( bukan pertandingan ) 2.Panduan Karangan Jenis Perbahasan (pertandingan) dan Perbahasan (bukan pertandingan) 1. soalannya tidak dinyatakan anda pembangkang atau pencadang. . 5. tutupkan karangan dengan ucapan terima kasih. Harus diingati penulis isi harus kepada satu pihak saja. rujuk soalan sama ada anda sebagai pencadang atau pembangkang. ( berbeza dengan perbincangan ) (c) Perenggan penutup mengandungi penegasan terhadap tajuk. jelas. Bahasa yang digunakan mestilah tegas. Calon boleh bezakan kerana jenis ini.

.

izinkan dahulu saya memberi definasi tajuk kita pada pagi ini. dan sebagainya.Modal Karangan: Karangan format perbahasan (Pertandingan) Tajuk :. buruk atau kepincangan. mereka enggan bekerja di bidang ini. Kemasukan pekerja asing telah dituduh oleh pihak pencadang telah membawa masalah sosial dan jenayah di negara kita. Hadirin sekalian. Filipina. Pekerja asing merusut karus bermaksud tenaga kerja yang datang dari negara lain seperti Indonesia. Tetapi "tepuklah dada tanyalah selera. Inilah bidasan saya yang pertama. Hadirin sekalian. pada hakim yang arif lagi bijaksana. Kami selalu pihak pembangkang tidak menyokong tajuk di atas bahawa pekerja asing lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Keburukan pula dimaksudkan sesuatu yang tidak baik. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan pengerusi majlis. Jelas terbuktilah bahawa kedatangan mereka tidak patut dikatakan menutup periuk nasi rakyat Malaysia atau menjadi takluk bertambahnya pergangguan.Janganlah kita terlalu emosi melepaskan tuduhan kepada semua pekerja asing hanya kerana segelintir yang tidak tahu mengenang budi dan melakukan jenayah. Sebelum saya mematah-matahkan hujah lawau. pembinaan daan sebagainya sebelum kemasukan mereka terdapat kekosongan kerja di bidang ini untuk diisi oleh pekerja Malaysia." mengapa mereka sanggup menganggur daripada bekerja di bidang tersebut? Jawapannya mereka memilih pekerjaan. Anda selaku pihak pembangkang dikehendaki menbidas tajuk di atas. Kita hendaklah berfikiran matang dan aktif dengan mempertimbang secara menyeluruh wahai . Berdirinya saya di pentas ini untuk membidas dan menafikan dakwaan pihak pencadang yang mengatakan kemasukan buruh asing lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. walaupun benar ada pekerja asing yang ditangkap kerana terlibat dengan jenayah tetapi persoalannya bilangannya hanya kecil sahaja berbanding dengan jumlah mereka yang ke negara kita semata-mata untuk bekerja keras mencari rezeki secara aman. barisan pembangkang yang saya segani. Thailand. para pengetua. Maka pekerja asing diambil bagi mengisi kekurangan ini. Saya ingin menolak sekeras-kerasnya dakwaan ini kerana faktor yang mendorong pekerja asing diambil adalah untuk mengisi kekurangan tenaga pekerja di sektor perladangan. Janganlah kerana " Nila setitik rosak susu sebelanga". Hadirin dan hadiran yang dimuliakan. Sebentar tadi pihak pencadang ada mengatakan bahawa kemasukan buruh asing telah merebut peluang pekerjaan rakyat Malaysia sehingga bertambahnya pergangguan. mereka hanya mahu bekerja di pejabat-pejabat. guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Bidasan saya yang kedua terhadap hujah pencadang yang tidak berpijak di bumi nyata.Kemasukan pekerja asing lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Bangladash.

rumah dan sebagainya pasti akan dinaikkan kerana majikan menanggung kos yang tinggi tetapi. Jelaslah kemasukan pekerja asing sekali lagi membawa kebaikan kepada kita dan mempercepat pembangunan di negara kita secara tidak langsung. Sekiranya. hospital. Jadi kita harus berterima kasih kerana dengan adanya pekerja asing ini. Hadirin-hadiran sekalian. izinkan saya menegakkan kebenaran dengan hujah pertama saya iaitu kemasukan pekerja asing sebenarnya mendatangkan kebaikan dan kemakmuran negara kita bukannya keburukkan. kekurangan buruh di sektor perladangan merupakan rahmat kepada kita. Sekiranya upah yang tinggi diberi kepada pekerja. keluaran pertanian dapat dipetik mengikut masa yang tepat. Ketiadaan pekerja di ladang ini akan menyebabkan keluaran pertanian ini rosak. Ini bermakna pembangunan yang dilakukan dengan mendirikan bangunanbangunan merca langit di bandar-bandar besar.pihak pencadang. kita seharusnya mempunyai kebersihan mental. Keluaran pertanian ini tidak dapat dipetik tepat pada masanya kerana rakyat tempatan enggan bekerja di ladang kerana upah yang rendah. masalah yang ditanggung bukan majikan tetapi semua rakyat terutama yang berpendapatan rendah akan tersepit. nanas dan sebagainya perlu dipetik hasilnya segera sekiranya sudah matang. kilang-kilang dan sebagainya. Sekali lagi masalah ketiadaan pekerja di sektor ini berlaku kerana sebagainya yang kita tahu rakyat tempatan memilih pekerjaan. Di sini. Tanyalah pemilik ladang masalah yang mereka hadapi sebelum kemasukan pekerja asing. kemudahan prasarana dan sebagainya akan tergendala ! Hadirin hadirat yang dihormati. Bayangkan tanpa tenaga buruh yang murah daripada mereka. Untuk menyiapkan bangunan-bangunan dan kemudahan-kemudahan ini memerlukan pekerja yang banyak dalam sektor pembinaan. Negara juga akan menghadapi kerugian sekiranya tiada pekerja asing di sini. kita seharusnya sentiasa berfikiran rasional dan terbuka. Kita seharusnya menganggap kemasukan pekerja asing sebagai pesaing positif yang boleh mendorong kita untuk lebih rajin berusaha bagi menandingi kemampuan pekerja asing. Sebagaimana yang saya tegaskan dari awal lagi. Kemasukan mereka bagi mengisi. Begitu juga di kawasan luar bandar pembangunan yang dilakukan melibatkan pembinaan sekolah. Negara kita pesat membangun seiring dengan kemakmuran dan kemajuan yang kita nikmati. Bayangkan sektor perladangan contohnya kelapa sawit. hujah saya yang ketiga ialah sebagai rakyat negara ini. Ini kerana hanya bangunan. sikap ini dapat kita tanam di dalam diri kita. Hadirin dan hadiran sekalian yang saya muliakan. mereka tidak berminat bekerja dalam sektor ini kerana kerjanya memenatkan dan upahnya tidak seberapa. keadaan ini tidak berlaku kerana buruh-buruh asing ini sanggup melakukan pekerjaan ini dengan upah yang lebih rendah. Oleh itu. banyak pembangunan seperti pembinaan jalan raya. sudah tentulah kita dapat meningkatkan kualiti kerja untuk .

Bagaimana rakan-rakan seperjuangan saya akan meneruskan perjuangan saya yang belum selesai ini ? Akhirnya ingin saya tegaskan sekali lagi bahawa kemasukan buruh asing lebih banyak memberi kebaikan daripada keburukan. Ternyatalah kemasukan pekerja asing membawa kebaikan kepada kita dan bukannya keburukan sebagaimana tuduhan para pencadang.membangunkan negara yang mewah dan makmur ini. . Nampaknya masa tidak mengizinkan untuk saya meneruskan hujah-hujah. Sekian terima kasih.

Panduan Karangan Berformat Perbincangan/ Pendapat 1. Setelah semua hujah telah diberi. calon perlu menulis " Walau bagaimanapun. Sekiranya soalan ini berbunyi sejauh manakah maka calon perlu memberi pendapat tentang keburukan media massa kepada remaja dahulu. fikiran yang matang daripada calon tinggi bagi mengubas isi dengan baik. Calon tidak boleh menjawab satu pihak sahaja 3. media massa juga membawa kebaikan kepada remaja diikuti huraian. Markah calon bergantung kepada isi yang matang. Contoh :- a) Hanya isi satu pihak jika soalannya berbunyi "Bincangkan kesan-kesan negatif daripada menonton televisyen di kalangan kanak-kanak". logis dan hujah mantap serta menyakinkan di samping bahasa yang gramatis. 4. . Isi-isi yang ditulis akan jelas nampak longgar / tidak mantap. Kelemahan calon biasanya berlaku sekiranya calon tidak banyak pengetahuan akibat kurang membaca. Bagi mengemukakan isi kandungan pendapat / perbincangan boleh mengupas isi bagi satu pihak atau dua pihak (pro-kontra) bergantung kepada soalan. 2. Karangan ini memerlukan pengetahuan yang luas.

. Terdapat dua cara menulis karangan jenis ini iaitu: a) Teknik huraian • • menghurai maksud dan mesej menghurai perkaitan peribahasa dengan contoh kehidupan b) Teknik bercerita / cereka • sama seperti menulis peribahasa dengan contoh kehidupan harian 3. Karangan jenis ini kurang popular dalam peperiksaan SPM. menarik terutama jika menggunakan teknik cereka/cerita. 4. 2. Bahasa juga harus indah.Panduan Karangan Berformat Peribahasa Panduan menulis 1. Calon yang memilih karangan berformat ini mestilah benar-benar memahami maksud peribahasa yang diberi.

Oleh itu pelajar sememangnya wajar memenuhi dada dengan pelbagai kemahiran. Masudnya yang tersirat amat sesuai dijadikan pedoman hidup. Lahirnya peribahasa ini mungkin masyarakat dahulu menggunakan pengalaman petani yang membuat kerja sambilan menanam jagung sementara menunggu untul menuai padi. Salah satu peribahasa yang sesuai dijadikan teladan bagi masyarakat ialah peribahasa berbunyi "Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi yang masak". Sebagai pelajar misalnya boleh menghayati peribahasa yang berbunyi "Berjagung-jagung dahulu sebelum menanti padi yang masak" dengan melakukan activiti berfaedah seperti bekerja sementara menuggu keputusan peperiksaan SPM diumumkan. Mesej mendidik di dalam peribahasa ini sememangnya sesuai untuk diaplikasi oleh sesiapa saja bukan hany pelajar. menaip dan sebagainya boleh menggunakan masa yang ada untuk belajar menguasai bidang tersebut. hanya duduk tanpa berbuat-buat apa di rumah maka pelajar telah mensia-siakan masa yang berharga. Dengan sanggup berusaha lebih. Kini peribahasa yang ada menjadi khazaah berharga kepada kita. boleh menjadikan peribahasa ini sebagai pedoman. Dengan tindakan positif ini pastinya pelajar akan mendapat faedah . Apabila keputusan diumumkan. Bagi sesetengah pelajar yang berminat dan tiada kemahiran komputer. Tulislah karangan ini dengan selengkapnya."Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak" merupakan peribahasa yang bertujuan mendidik masyarakat. pelajar juga mempunyai wang saku untuk berbelanja. Maksud peribahasa ini ialah kita perlu berusaha secara kecil-kecilan atau membuat kerja sampingan sementara menunggu kejayaan atau hasil yang lebih besar.Perbandingan yang diambil daripada alam atau suasana sekeliling bagi tepat dengan maksud atau mesj yang dibawa. Siswazah tersebut sepatutnya buatlah kerja yang patut dahulu sekurang-kurangnya boleh menanggung makan minumnya . "Berjagung-jagung dahulu sebelum menanti padi masak" juga boleh mendidik pelajar agar memaksimumkan masa dengan berfaedah misalnya pada cuti yang panjang sebelum sesi persekolahan dibuka semula. Bagi siswazah yang sedang menanti tawaran kerja yang bersesuaian dengan kelulusannya.Modal Karangan: Karangan berformat Peribahasa Tajuk :. petani tersebut mendapat hasil yang lebih. Sebaliknya jika pelajar malas. Ini kerana peribahasa tersebut bukan setakat indah indah bahasanya tetapi mengandungi pengajaran bagi mendidik masyarakat. Kemahuan ini sudah tentu berfaedah dan memberi ganjaran yang baik kepada pelajar tersebut dalam menambahkan ilmu dan kemahiran memandangkan persaingan yang sengit dan mencubar sekarang. Ini bermakna siswazah tersebut tidak seharusnya menganggur sementara menunggu kerja yang sesuai dengan kelulusannya. Ambillah iktibar dari peribahasa ini dalam menjalani kehidupan harian kita. Masyarakat Melayu lama banyak menggunakan peribahasa sebagai satu cara yang lembut untuk mendidik serta berkias dalam kehidupan harian mereka.

Sesungguhnya peribahasa warisan masyarakat lama kita memainkan peranan besar dalam mendidik masyarakat.daripada mengangur di rumah sehingga membebankan ibu bapa. Sekiranya kita tidak ingin ketinggalan sememangnya kita perlu sanggup berusaha. memandang laut berombak dan bahaya jika turun ke laut maka wajarlah nelayan melakukan kerja-kerja lain seperti menjahit jala. membuat sangkar burung dan apa-apa saja yang berfaedah mengikut kemahiran yang ada. kehidupan mereka sering tersepit terutama apabila tibanya musim tengkujuh pada bulan November dan Disember. Kerjakerja sambilan ini sudah pasti mendatangkan faedah dan memberi rezeki kepada petani tersebut. Ini bererti kita perlu rajin berusaha meningkatkan taraf hidup dengan activiti berfaedah sementara menuggu hasil yang lebih besar. Sebagai rumusnya. setiap daripada kita seharusnya tidak hanya berpeluk tubuh jika ingin kehidupan yang lebih baik. Ini kerana peribahasa Melayu juga ada mangatakan "yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan melayang. . Bagi nelayan. Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak" harus dicontohi oleh nelayan berkenaan. menganyam tikar. Pada musim tengkujuh.

4.sinopsis) Perenggan 4 : Kelebihan Perenggan 5 : Kelemahan Perenggan 6 : Penutup. 2. cerpen ulasan filem dan sebagainya (masih baru dalam peperiksaan) 3. Calon diminta membuat a) Ulasan buku (pernah keluar dalam peperiksaan SPM) b) Ulasan sesuatu tajuk c) Ulasan sesuatu kejohanan yang disaksikan d) Ulasan drama.Panduan Karangan Berformat Ulasan Panduan menulis 1. Format ulasan ini agak jarang terdapat dalam soalan peperiksaan Bahasa Melayu Kertas 1. kelemahan sesuatu bahan yang diulaskan. Format ulasan buku mempunyai format khusus seperti berikut:Tajuk Buku: Pengarang: Ketebalan: Harga: Pengulas: Perenggan 1: (Memperkatakan Biodata pengarang. Calon seharusnya ada pengalaman untuk memberi ulasan yang tepat termasuk kebaikan. . pengenalan buku) Perenggan 2 & 3 : (Isi kandungan buku .

Modal Karangan: Karangan berformat Ulasan

Tajuk :- Sambutan yang dingin terhadap karya sastera menyebabkan kelab Bahasa Melayu di sekolah anda telah menganjurkah pertandingan mengulas novel bagi memperkenal dan mendorong pelajar untuk membaca karya sastera. Anda ingin menyertai pertandingan tersebut. Tuliskan ulasan tersebut dengan lengkap. Tajuk Novel : Konserto Terakhir Pengarang : Abdullah Hussien Ketebalan : 285 halaman Harga : Penerbit : Utusan Publications & Distribution Sdn Bhd Pengulas : LEE WEE VIEN Novel konserto Terakhir diilhamkan oleh saudara Abdullah Hussien seorang novelis yang terkenal. Beliau menulis pelbagai genve yang bermutu termasuk cerpen, biografi, autobiografi, drama dan sebagainya di samping novel. Beliau banyak memenangi pertandingan dalam penulisan. Novel Konserto Terakhir yang dihasilkan pada tahun 1980 dianggap novel bermutu sehingga dipilih sebagai teks komponen sastera dalam pengajaran novel di sekolah-sekolah bagi pelajar-pelajar tingkatan 5. Novel Konserto Terakhir ini sememangnya menarik untuk dibaca oleh pelajar. Kisah yang dipaparkan tidak membosankan malahan apabila kita membaca, kita tidak sabar-sabar untuk menghabiskannya kerana ingin mengetahui cerita selangjutnya apa yang akan berlaku kepada Hilon sebagai watak utama dalam cerita ini. Hilmi yang diberi watak sebagai seorang pemuda yang miskin datag ke rumah Datuk Johari yang dianggap bapa saudaranya untuk mencuba nasib membebaskan diri daripada belenggu kemiskinan. Kehadirannya paling tidak disenangi oleh Datin Salmah Isteri Datuk Johari kerana Hilmi seorang yang tidak berpendidikan, begitu hina di mati Datin Salmah dianggap tidak setaraf dengan keluarganya yang kaya raya. Di rumah Datul Johari, Hilmi terpaksa menjadi tukang kebun sahaja kerana tiada pekerjaan yang sesuai dengan kelulusannya yang hanya setakat darjah Empat. Hilmi tidak pernah merungut dengan pekerjaan tersebut malahan tekun menjaga kebunnya sehingga begitu cantik dan mengagumkan semua tetamu Datin Salmah. Di rumah Datuk Johari, Hilmi begitu meminati piano setelah mendengar Hayati anak Datuk Johari mengalunkannya. Bagaimanapun Hilmi hanya melihat dari jauh kerana Datin Salmah begitu membencinya. Hayati gadis lincah yang bertunang dengan Mohsin begitu menawan hati Hilmi. Bagaimanapun perasaan ini dia pendamkan sendiri dalam hatinya kerana jurang mereka amat jauh. Semasa keluarga Datin Salmah bercuti di Eropah, Hilmi telah curi-curi bermain piano tersebut. Di samping itu dia telah belajar muzik dengan Bakal setelah diperkenalkan oleh Mamat. Hayati mulai meyenangi Hilmi terutama setelah mendengar Hilmi bermain pianonya. Bagaimanapun perhubungan baik ini terbatas kerana dihalang

oleh Datin Salmah. Akibat risau akan perhubungan Hayati dan Hilmi yang semakin intim, Datin Salmah telah menghalau Hilmi dari rumahnya. Dari sini Hilmi menyambungkan minatnya dan kerjayanya dalam muzik dengan bantuan Bakar. Dia menjadi pemuzik yang muda dikenali ramai. Ketika itu juga Hayati telah berhijrah ke London setelah berkahwin dengan Mohsim kerana memenuhi kehendak Datin Salmah. Hilmi juga akhirnya berkahwin dengan Azizah, anak gadis Bakar. Bagaimanapun perhubungan mereka tidak berpanjangan kerana sikap Azizah yang keras hati dan mencemburui hubungan baik Hilmi dengan Hayati. Hilmi bertungkus lumus dengan kerjanya tanpa mempedulikan kesihatan badan. Apatah lagi dia berjaya dipilih mengadakan orkestra di Dewan Tunku Lanselor. Malangnya Hilmi telah jatuh sakit dan dihantar ke hospital. Hayati yang muncul pada hari itu telah menjadi penyelamat meneruskan persembahan Hilmi. Pengarang Abdullah meleraikan cerita ini dengan kejutan apabila di hospital Hilmi dikatakan anak Datuk Johari dan Hayati merupakan adik tirinya. Pembaca diberi kejutan sekali lagi apabila diakhirkan cerita dengan kematian Himmi juga Datuk Johari yang tidak dijangka langsung oleh pembaca. Inilah antara keistimewaan novel nukilan Abdullah Hussien. Beliau menyusun plot ceritanya dengan begitu teliti. Pelajar mudah memahami ceritanya kerana plotnya berkembang dengan teratur. Bahasanya juga mudah difahami. Saudara Abdullah Hussein berjaya memasukkan kejutan yang mana tidak diduga langsung oleh pembaca pada akhir cerita. Di samping unsur kejutan yang dimasukkan dalam kerjaya ini, pelbagai teknik lain digunakan dalalm novel ini seperti dialog, monolog, imbasan kembali, saspens, dan sebagainya. Teknik plot yang pelbagai ini sudah telah mewarna novel ini menyebabkan pembaca tidak terasa bosan untuk menghabiskannya. Watak Hilmi yang begitu lurus, mulia, berbudi pekerti begitu mengagumkan kita. Keadaan ini berbeza dengan watak Datin Salmah yang begitu sombong, menghina Hilmi sehingga kita begitu membenci wataknya. Inilah kejayaan pengarang kerana mampu menghidupkan watak-watak tersebut dengan baik sekal. Nilai dan pengajaran juga banyak terdapat dalam novel ini. Nilai dan pengajaran ini boleh dihayati oleh pembaca untuk dijadikan teladan. Nilai seperti kasih sayang, kegigihan, hormat-menghormati, ikhlas, persaudaraan dan sebagainya harus dibaca oleh pelajar khasnya kerana nilai dan pengajaran ini memberi manfaat kepada pelajar sekalian. Keseluruhannya pada hemat saya novel ini amat baik dan patut dibaca oleh pelajar-pelajar bukan setakat untuk peperiksaan tetapi menghayati dan menghargainya sebagai satu genre yang bermutu. Sebenarnya novel ini juga sesuai dibaca oleh masyarakat umum kerana tema dan persoalan yang dibawa sesuai untuk semua pembaca. Namun, sebagai pelajar sewajarnya kita membaca karya ini kerana kegigihan Hilmi yang berkelulusan darjah empat berusaha keras untuk berjaya dalam hidup seharusnya menjadi inspirasi kepada pelajar bagi mengubah masa depan masing-masing.

Bahagian merumus karangan

Garis panduan peperiksaan SPM A : Merumuskan karangan

.Keperluan peperiksaan
1.Soalan ini merupakan soalan pertama dalam kertas 2 Bahasa Melayu. 2.Soalan ini wajib dijawab. 3.Peruntukan markah yang diberikan ialah 30% 4.Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. 5.Soalan ini menguji kebolehan dan keupayaan pelajar mentafsir, menilai, serta merumus pelbagai jenis bahan (petikan/grafik) dengan cekap, kritis dan kreatif. Di samping itu, calon perlu juga mempunyai pengetahuan isu - isu semasa.

.Bentuk soalan peperiksaan
1.Soalan berbentuk petikan a)Petikan berbentuk rencana b)Petikan berbentuk laporan c)Petikan berbentuk berita d)Petikan berbentuk ulasan e)Petikan berbentuk syarahan/ucapan 2.Soalan berbentuk bahan grafik a)Carta pai b)Carta aliran c) Jadual d)Carta palang e)Gambarajah f) Peta g)dan lain - lain. Penting ! **Soalan merumus karangan SPM setakat ini hanya bertumpu kepada merumus petikan.(Rencana)** -merumus bahan grafik tidak pernah dikeluarkan dalam peperiksaan SPM kertas 2.Bahan grafik hanya dititik berat di dalam soalan PMR.

Latihan Essei 1 Latihan SPM Soalan 1 Baca petikan di bawah dengan teliti. Sumbangan dan peranan tenaga buruh asing dalam pertumbuhan ekonomi negara amat penting.Penglibatan dalam kegiatan seperti ini boleh mengugat keselamatan sosial dan penduduk. Dari segi politik dan pentadbiran. Terdapat juga laporan tentang segelintir buruh asing yang cuba menyebarkan agama lain kepada masyarakat Melayu yang beragama Islam di Malaysia.Panjang rumusan hendaklah antara 100 hingga 120 patah perkataan. kedatangan buruh asing. Implikasi daripada lebih sejuta orang yang tidak dapat dikesan tentang latar belakang dan pekerjaan mereka sudah tentu menyusahkan semua pihak.Walau bagaimanapun. tetapi juga kedudukan ekonomi penduduk tempatan. Selain jenayah tersebut. terdapat bukti bahawa banyak di kalangan buruh asing yang telah menukar bidang pekerjaan mereka ke bidang yang disertai oleh pekerja tempatan seperti peniaga kecil-kecilan. Peraturan yang lebih ketat dan tegas perlu diambil dalam menangani masalah ini. 1. mempergiat kegiatan pelacuran dengan adanya peningkatan kegiatan rumah urut.Kemasukan beramai-ramai tenaga kerja asing ini banyak membantu memajukan negara kita. Kehadiran buruh asing yang meningkat juga memberikan kesan sosial yang penting kepada penduduk tempatan. pecah rumah dan penyeludupan. Kesannya dapat memberi persaingan kepada penduduk tempatan dan meningkatkan lagi harga rumah dan keperluan asas yang lain. Keadaan ini boleh menggugat bukan sahaja pendapatan pekerja tempatan. kemudian rumuskan kesan-kesan kedatangan buruh asing ke negara kita. Rumusan Anda . bar dan tempat karaoke. pihak berkuasa gagal menggubal satu undangundang untuk mengawal kebanjiran buruh asing. kehadiran mereka di Malaysia sudah mencapai tahap yang membimbangkan.Sering kedengaran bahawa buruh asing terutamanya pendatang tanpa izin melakukan pelbagai kegiatan jenayah seperti rompakan. Keadaan ini boleh mengancam keselamatan negara dan akidah masyarakat Melayu. Kehadiran buruh asing juga telah meningkatkan lagi pertambahan penduduk di sesebuah tempat.Walau bagaimanapun. juruteknik dan penyelia kilang.Keadaan ini boleh menjejaskan pandangan masyarakat luar terhadap negara kita. Kedatangan buruh asing tidak begitu diambil berat oleh kerajaan pada tahun 1970an dan 1980-an kerana kekurangan tenaga buruh dalam beberapa sektor terutama sektor perkilangan dan perladangan.

Sekiranya soalan menyatakan rumuskan kebaikan penggunaan teknologi maklumat. Penggunaan teknologi maklumat ini bolah mewujudkan kesejahteraan hidup kelak.Ini bercanggah dengan nilai murni masyarakat. Bagaimanapun kelemahan teknologi maklumat adalah mudah dicerobohi musuh sehingga maklumat negara boleh dicuri. justeru arahan tidak menyatakan aspek mana.Bahkan seluruh struktur dan budaya masyarakat mampu diubahnya. (115 patah perkataan) Ulasan : Berdasarkan kata kunci soalan kesan yang dirumuskan mengandungi baik dan buruk.Jawapan Soalan 1: Petikan ini merumus tentang perkembangan teknologi maklumat serta kebaikan dan keburukannya. Golongan remaja akan menimbulkan masalah sosial kerana banyak masa terluang dihabiskan di kafe siber.Ini membawa pulangan yang menguntungkan kepada peniaga. Pengguna internet juga boleh ketagihan melayari web.disiplin diri dan kesederhanaan dalam diri perlu diwujudkan agar teknologi maklumat bermanfaat kepada kita. Kesimpulannya. .Penggunaan teknologi yang betul boleh meluaskan minda semua masyarakat. maka kedua-dua aspek dianggap isi dan boleh ditulis. maka keburukannya tidak dianggap sebagai isi-isi tersurat.Keadaan ini boleh mengancam keselamatan negara. Penggunaanya memudahkan operasi perniagaan di samping menghubungkan pekerja dan pelanggan.

Hampir semua rakyat Malaysia tahu akan teknologi maklumat ini kerana promosi dan publisiti mengenainya dibuat dengan begitu agresif dan meluas.Latihan Essei 2 Latihan SPM 2 Soalan 1 Baca rencana di bawah ini dengan teliti.Setiap hari. Dari aspek sosial. Kempen kesedaran teknologi maklumat telah dilancarkan oleh Perdana Menteri.pasti akan timbul . sama ada yang dekat atau yang jauh menerusi e-mel dan faksimili.Jika penggunaannya dibiarkan tanpa pengawasan. Ternyatalah bahawa penggunaan teknologi maklumat dengan segala kemudahannya itu perlu diawasi.Mahathir Mohamad pada 11 Oktober 1997.pihak media massa menyiarkan sesuatu yang berkaitan dengan teknologi maklumat bagi menyedarkan masyarakat betapa pentingnya teknologi itu untuk kehidupan yang lebih sejahtera pada masa hadapan.Kemudian. Hal ini diserlahkan dengan bercambahnya kafe siber yang menyediakan kemudahan untuk membuat perayauan dalam internet. tulis suatu rumusan tentang kesan penggunaan teknologi maklumat dinegara kita.Hal ini diakui sendiri oleh pakar-pakar teknologi maklumat sehingga mendorong pelbagai usaha dilakukan untuk membendungnya. Namun. kita tidak seharusnya lupa dan lalai akan kesan negatif yang dibawanya.diharapkan kepercayaan orang ramai terhadap transaksi melalui internet dapat dipulihkan. Kesan ini dapat dilihat. Dengan adanya usaha ini. Sebenarnya secara sedar atau tidak sedar. manusia menggunakan teknologi maklumat setiap hari.Selain itu. Seseorang mungkin berada di hadapan komputer berjam-jam lamanya untuk melayari laman web yang berlainan dan yang bercanggah dengan budaya serta nilai murni masyarakat.Dengan menggunakan teknologi canggih ini.Justeru.dalam keghairahan kita menjulang teknologi maklumat ini.Sistem ini memungkinkan pekerja dan pelanggan berinteraksi dengan lebih berkesan.pihak musuh dapat mencuri segala maklumat dalam sesebuah negara yang mungkin menjejaskan keselamatan negara tersebut. Datuk Seri Dr.Hal ini memang perlu dilakukan kerana pada masa akan datang banyak urusan lagi yang akan dijalankan melalui internet. penggunaan teknologi maklumat dapat mempermudah perhubungan antara sesama pekerja dan sesama pelanggan.Panjang rumusan anda hendaklah antara 100 hingga 120 patah perkataaan. kesan negatif yang timbul daripada penggunaan internet memang cukup jelas. teknologi maklumat bukan saja diyakini dapat memberikan pulangan yang menguntungkan dalam bidang perniagaan tetapi juga dapat menjadi agen yang mampu mengubah seluruh struktur dan budaya masyarakat.Penggunaan teknologi maklumat banyak membantu bidang perniagaan dalam operasinya. terutamanya dari sudut ketagihan penggunaan internet.

Penggunaanya memudahkan operasi perniagaan di samping menghubungkan pekerja dan pelanggan. Bagaimanapun kelemahan teknologi maklumat adalah mudah dicerobohi musuh sehingga maklumat negara boleh dicuri.Ini membawa pulangan yang menguntungkan kepada peniaga. Pengguna internet juga boleh ketagihan melayari web.Keadaan ini boleh mengancam keselamatan negara.Oleh itu. Rumusan Anda Jawapan Soalan 1: Petikan ini merumus tentang perkembangan teknologi maklumat serta kebaikan dan keburukannya.semua pihak perlu mengambil tindakan yang wajar bagi menangani unsur-unsur negatif.khususnya bahan-bahan lucah yang disalurkan melalui internet.Ini bercanggah dengan nilai murni masyarakat. Penggunaan teknologi maklumat ini bolah mewujudkan kesejahteraan hidup kelak.Ogos 1999) 1.Penggunaan teknologi yang betul boleh meluaskan minda semua masyarakat.gejala sampingan yang tidak diingini. maka kedua-dua aspek dianggap isi dan boleh ditulis. dewan Siswa. maka keburukannya tidak dianggap sebagai isi-isi tersurat. (115 patah perkataan) Ulasan : Berdasarkan kata kunci soalan kesan yang dirumuskan mengandungi baik dan buruk. Golongan remaja akan menimbulkan masalah sosial kerana banyak masa terluang dihabiskan di kafe siber.Bahkan seluruh struktur dan budaya masyarakat mampu diubahnya. justeru arahan tidak menyatakan aspek mana.disiplin diri dan kesederhanaan dalam diri perlu diwujudkan agar teknologi maklumat bermanfaat kepada kita. . Kesimpulannya. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana peranan Teknologi Maklumat dalam Menghadapi Alaf Baru oleh Ismail Abdullah.Sekiranya soalan menyatakan rumuskan kebaikan penggunaan teknologi maklumat.

Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.golongan muda yang mempunyai kepakaran tertentu seperti doktor.jurutera.Melalui program ini.Masalah sosial seperti penagihan dadah dapat dikurang apabila golongan profesional sanggup membuka pejabat atau klinik pada waktu tertentu bagi memberi perkhidmatan kaunseling dan rawatan secara percuma atau bayaran yang minimum. Malaysia yang mencatat rekod sebagai negara paling pesat membangun.tidak ghairah mengajar kemajuan ekonomi sehingga menghakis nilai-nilai murni masyarakat termasuk semangat sukarelawan. Sejarah telah membuktikan banyak negara mengalami keruntuhan dalam unsur ini sehingga pembinaan masyarakat berjiwa murni untuk generasi baru terlalu sukar.Salah satu langkah terbaru ialah melancarkan program sukarelawan ala "peace corps" atau pasukan khidmat bakti yang dikenali "Yayasan Salam".atau peguam boleh melakukan khidmat sosial di dalam negara atau di luar negara terutamanya di kawasan pedalaman yang masih mundur.selain itu.sebaliknya hal ini menjadi satu agenda semua pihak daripada institusi keluarga sehinggalah kepada parti-parti politik.Tugas ini tidak seharusnya dipikul oleh pihak kerajaan sematamata.dedikasi dan prihatin kepada segala tugas yang dilakukan dan sifat-sifat ini adalah resipi kepada . Dalam usaha menggilap dinamisme di kalangan generasi muda.Latihan Essei 3 Latihan SPM 3 Soalan 1 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan buat satu rumusan tentang kepentingan semangat sukarelawan diwujudkan di kalangan generasi muda di negara.Semangat ini perlu disemai bagi melahirkan golongan muda yang berjiwa murni dan bersedia memberi khidmat sukarela tanpa mengharapkan ganjaran dan pangkat.Kehadiran sukarelawan ini akan meningkatkan kualiti hidup masyarakat yang masih dicengkam kemiskinan dan kemelaratan.Langkah ini juga dapat membantu kerajaan mengatasi masalah kekurangan tenaga mahir dan profesional untuk berkhidmat di sana.usaha ini akan dapat membentuk generasi ala acuan Malaysia yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada diri sendiri. kerajaan telah mengatur pelbagai strategi baru. Justeru itu cabaran yang menanti untuk menghidupkan semangat ini semula sememangnya besar.Memang sedikit benar golongan profesional yang berminat bertugas di luar bandar.Penghidupsuburan semangat ini amat perlu demi melahirkan generasi yang muda lebih komited. Program ini bertujuan menghidupkan semangat sukarelawan yang semakin pudar di kalangan belia negara ini sedangkan semangat ini merupakan elemen penting bagi melahirkan masyarakat maju yang seimbang.salah satu matlamat wawasan 2020.

Semangat sukarelawan ini penting dipupuk bagi melahirkan masyarakat yang maju dan seimbang. Rumusan Anda Jawapan Soalan 1: Petikan ini membincangkan kepentingan semangat sukarelawan sebagai ejen perubahan pembangun negara. Sebaliknya konsep murni masyarakat penyayang dapat dibentuk daripada belia yang ada semangat sukarelawan. Kepakaran yang dimiliki oleh mereka boleh membantu pendudukdi luar bandar meningkatkan kualiti hidup. Dengan demikianlah semangat sukarelawan akan benar-benar sebati dalam kehidupan rakyat Malaysia. (Diubahsuai daripada Lidah Pengarang Utusan Malaysia) 1. Generasi yang komited. Semangat sukarelawan ini dapat mengelakkan belia terjerumus dalam masalah sosial. Khidmat yang dihulurkan akan memperlihat generasi ada acuan Malaysia yang mengutamakan kepentingan masyarakat daripada diri. Kesimpulannya. Masalah kekurangan tenaga mahir di luar bandar dapat diatasi. kesedaran semua pihak agar mengikis sikap mementingkan diri sendiri perlu demi menggalakkan lebih ramai belia terlibat sebagai sukarelawan.kecemerlangan Malaysia era baru nanti. Kesedaran dan kesungguhan untuk menjayakan misi kerohanian ini perlu ada. (112 patah perkataan) . dedikasi dan prihatin dapat dilahirkan juga.

3 1537.0 juta. Program Perkhidmatan rawatan kesihatan Hospital-hospital Naik taraf dan ubahsuai Perkhidmatan kesihatan awam Kesihatan bandar Kesihatan luar bandar Kesihatan alam sekitar Perkhidmatan kesihatan lain Jumlah Peruntukan (jutaRM) 2070.7 Sumber: Rancangan Malaysia Ketujuh 1996 .5 2498.Peruntukan terendah diagihkan untuk kesihatan bandar iaitu .3 juta. Rumusan Anda Jawapan Soalan 1: Jadual berikut menunjukkan peruntukan pembangunan perkhidmatan kesihatan dalam Rancangan Malaysia.3 134.Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.6 66.8 95.8 128.2 94.Ini diikuti oleh hospital sebanyak RM 1537.0 533.4 280.5 131.8 465.3 293.2 62.3 2351.2 123. RANCANGAN MALAYSIA KEEMPAT : PERUNTUKAN PEMBANGUNAN PERKHIDMATAN KESIHATAN.4 Perbelanjaan (juta RM) 1943. Peruntukan terbanyak diberi dalam perkhidmatan rawatan kesihatan ialah RM 2070. kemudian tulis satu rumusan tentangnya.2000 1.Latihan Essei 4 Latihan SPM 4 Soalan 1 Telitikan perangkaan peruntukan pembangunan perkhidmatan kesihatan di bawah.2 1477.

Jumlah peruntukan pembangunan kesihatan adalah sebanyak RM 2498.4 juta.Ini bermakna sejumlah RM 136.3 juta.Bagaimanapun. rakyat yang mempunyai kesihatan yang baik merupakan pemangkin kepada pembangunan negara dan wajar diberi keutamaan.7 juta yang tidak digunakan.Dasar kerajaan ternyata kurang difokuskan di kawasan bandar memandangkan penduduk penduduk bandar telah mempunyai taraf kesihatan yang baik. (114 patah perkataan) .5 juta manakala kesihatan alam sekitar adalah sebanyak RM 95.7 juta.yang dibelanjakan hanya RM 2351. Kesimpulannya.sebanyak RM 66. Peruntukan yang banyak dalam perkhidmatan kesihatan mencerminkan kerajaan mengambil berat akan kesihatan rakyat.

(B) Bentuk soalan SPM. i) Soalan ini terkandung dalam kertas 2. i) Bagi setiap bahagian. iv) Pembinaan soalan bagi setiap bahagian ialah a) soalan pemahaman teks b) soalan berunsur KBKK (Kemahiran Berfikir Kreatif Dan Kritis) c) soalan komponen sastera (berkaitan aspek dan istilah sastera) . vi) Soalan 3(d) berbentuk pemahaman puisi moden atau tradisional. iii) Soalan 3(a) berbentuk pemahaman berdasarkan petikan petikan umum daripada pelbagai ilmu. iii) Jumlah markah keempat-empat bahagian ini ialah 35 markah. iv) Soalan 3(b) berbentuk pemahaman petikan genre prosa moden sama ada cerpen atau drama.Pemahaman Soalan 3 (A) Keperluan peperiksaan. memahami dan menghayati pelbagai jenis sastera dan ilmiah. ii) Setiap bahagian akan ditanya dengan 3 soalan. satu petikan (sedutan) daripada teks akan disediakan untuk rujukan calon. ii) Soalan ini terbahagi kepada empat bahagian. vii) Soalan bahagian ini menguji kebolehan dan keupayaan pelajar membaca. v) Soalan 3(c) berbentuk pemahaman genre prosa klasik.

Kadar celik huruf mencapai 90 peratus antara tertinggi di dunia.Dasar kerajaan mewujudkan masyarakat berilmu juga dapat ditingkatkan. Tindakan kerajaan dalam dua dekad belakangan ini dengan bersikap terbuka dalam mengeluarkan lebih banyak permit untuk menerbitkan bahan bacaan demi mengembangkan industri penerbitan negara. . Tindakan kerajaan ini telah berjaya meningkatkan minat membaca di kalangan rakyat. Bahagian 3(a) . syarahan.Pemahaman petikan 1)Petikan yang dikeluarkan termasuklah rencana.Satu ketika dahulu kadar membaca di negara hanya dua muka surat seorang bagi setahun tetapi kini meningkat kepada dua buah buku seorang setiap setahun.pemahaman (8M) Baca petikan di bawah dengan teliti dan jawab soalan-soalan di bawah dengan ayat sendiri. Persoalan timbul sama ada bahan-bahan ini benar-benar dapat menjana pertumbuhan minda yang sihat. Model SPM soalan 3(a) . 2)Petikan yang diberi tidaklah panjang. jawapannya merujuk kandungan dalam petikan. ceramah.v) Bagi soalan genre sastera kecuali 3(a) merujuk sastera yang dipelajari di tingkatan 4 iaitu "Anak Laut" dan tingkatan 5 "Kerusi". 4)Bagi soalan KBKK terutama yang menanya pendapat. misteri. tahyul yang popular di kalangan remaja. buku mahupun majalah yang melimpah di pasaran menghidangkan berbagai "sampah sarap" dan bahan-bahan picisan yang tidak membentuk masyarakat yang berjiwa murni. terutama di kalangan remaja.Hakikatnya novel. berita dan sebagainya. 3)Bagi soalan langsung.Pengisian ini sudah tentu memberi kesan buruk terhadap remaja mahupun negara.Kebimbangan ini paling dirasai oleh ibu bapa memandangkan bahanbahan bacaan ini tidak menepati piawaian membentuk minda dan jiwa murni anakanak. calon perlu berfikir sendiri jawapannya.Isi penerbitan bahan-bahan picisan ini hanya merangsangkan keinginan seks. Sementara minat membaca semakin meningkat.

Dewan Masyarakat. antara tertinggi di dunia -minat membaca di kalangan rakyat meningkat daripada dua muka surat kepada kepada dua buah buku setahun. . Februari 2001) S1) Nyatakan kesan-kesan positif daripada tindakan terbuka kerajaan dalam mengeluarkan permit penerbitan buku.kadar masyarakat berilmu berjaya ditingkatkan.(Disesuaikan daripada "yang lucah dan yang miskin dalam penerbitan kita". (2M) Skima jawapan :-kadar celik huruf meningkat. (Sekurang-kurangnya 2 isi) S2) Apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan bahan bacaan yang dihidangkan mengandungi berbagai-bagai "sampah sarap" ? (2M) Skima jawapan :-ilmu yang ada tidak memberi kebaikan kepada pembaca/remaja -mengandungi unsur-unsur seks merangsangkan remaja -tidak menjana pemikiran pembaca/remaja -mengandungi tahyul dan misteri yang boleh memesongkan pembaca/remaja -tidak mendidik pembaca kepada berilmu berjiwa murni (Terima mana-mana 3 isi) S3) Pada pendapat anda. mengapakah penerbitan buku-buku picisan ini begitu membimbangkan ibu bapa yang mempunyai anak-anak remaja ? (5M) Skima jawapan :- .

-usia remaja masih muda. (Terima mana-mana 3 isi) . -tidak membentuk remaja berilmu dan berjiwa murni sebaliknya remaja tidak produktif. mudah terikut-ikut/terpengaruh -belum matang. tidak boleh membuat pertimbangan baik buruknya apa yang dibaca -keinginan untuk mencuba dan suka mengikut perasaan boleh membawa remaja terjerumus dengan anasir tidak sihat/menjatuhkan maruah. -mengehayalkan remaja/leka sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap pelajaran.

Latihan Bab : Pemahaman Petikan Soalan 3a.Pengisytiharan 25 Mac sebagai Hari Polis meletakkan anggota polis sebagai salah satu golongan terpenting dalam sesebuah negara dan tahun ini merupakan sambutan Hari Polis kali ke-194. bertepatan dengan mottonya `Mesra. Datuk Jamil Johari dibentuk untuk merangka program pada sepanjang minggu itu. Datuk Seri Najib Tun Razak yang mempengerusikan mesyuarat itu telah memutuskan untuk mengadakan Minggu Pencegahan Jenayah sempena sambutan Hari Polis pada tahun 2001 ini. Dalam mesyuarat EXCO Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (YPJM) pada tahun lepas. Berdasarkan sambutan Hari Polis pada tahun lepas. Pada umumnya.Malah pada hari tersebut juga. Menteri Pertahanan. Cepat dan Betul'.pemahaman petikan (10M) Sambutan Hari Polis Mengingati Pengorbanan Anggota Keselamatan Aspek keselamatan dan keamanan dalam sesebuah negara menjadi intipati terpenting dalam memastikan dunia dan penduduk negara khususnya. polis dianggap tonggak utama dalam memainkan peranan mengawal dan menjaga keselamatan negara. polis Kuala lumpur telah berusaha mengurangkan indeks kadar jenayah kepada 15 peratus berbanding 20 peratus pada tahun sebelumnya.Satu jawatankuasa telah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Polis Negara. Tanggungjawab besar yang dipikul oleh setiap anggota polis melayakkan mereka diraikan dalam sambutan khas yang telah ditetapkan. pihak polis berusaha untuk memberikan khidmat yang terbaik untuk memerangi dan mengurangkan kadar jenayah yang berlaku di negara ini. Sehubungan itu. sambutan Hari Polis yang diadakan adalah bertujuan untuk menghargai jasa dan pengorbanan anggota polis yang berkhidmat pada masyarakat dan negara. Usaha ini juga adalah susulan kepada kempen `Tahun Memerangi Jenayah 2000' yang dilancarkan oleh Ketua Polis Negara. Oleh itu. berada dalam keadaan selamat dan terkawal. Tan Sri Norian Mai pada sambutan Hari Polis yang . anggota polis dan orang awam yang telah menyumbangkan khidmat cemerlang turut diberi surat penghargaan terhadap sumbangan mereka. Program selama seminggu itu mendapat kerjasama polis bagi meningkatkan kesedaran pencegahan jenayah di kalangan masyarakat.

3. (Dipetik daripada Minda Pelajar . Kempen pencegahan jenayah yang berkonsepkan mesra rakyat ini diperkukuh.mengapakah bidang ini kurang diceburi oleh belia ? (4M) Jawapan Contoh Jawapan daripada Hall Master: 1. Tugas anggota polis adalah mulia dan amat diperlukan tetapi pada pendapat anda.Berita Harian.kan dengan menambahkan bilangan pondok polis.lepas. 27 Mac 2001) 1. pengiktirafan terhadap tugas dan tanggungjawab mereka yang berat. Mengapakah sambutan Hari Polis disambut setiap tahun? (3M) 2. . menambahkan kehadiran anggota polis selain merapatkan hubungan dengan masyarakat setempat di setiap negeri. kerjasama antara masyarakat dan pihak polis harus diperkukuhkan untuk kebaikan bersama. dalam memastikan keamanan dan keselamatan negara terjamin. orang-orang awam yang menyumbangkan khidmat cemerlang kepada masyarakat. memberi penghargaan terhadap anggota polis. Nyatakan aktiviti dan matlamat diadakan minggu Pencegahan Jenayah pada tahun ini. Oleh itu. Skima jawapan :• • • bagi menghargai jasa dan pengorbanan anggota polis yang berkhidmat kepada masyarakat dan negara.

nyawa sentiasa terancam banyak berkorban demi kepentingan negara.Contoh Jawapan daripada Hall Master: 2. Skima jawapan :• • Meningkatkan kesedaran Pencegahan Jenayah di kalangan masyarakat. menambahkan bilangan pondok polis. Skima jawapan :- • • • • latihannya lasak dan memenatkan tanggungjawab yang berat yang tidak setimpal dengan gaji risiko yang tinggi. • Contoh Jawapan daripada Hall Master: 3. kepentingan diri dan kepentingan keluarga di belakangkan . berusaha memberi khidmat terbaik memerangi dan mengurangkan jenayah di negara ini. menambahkan kehadiran polis serta menjalin hubung rapat dengan masyarakat setempat.

2. Drama daripada Antolog :Anak Laut" (tingkatan 4) : 3 tajuk. Tragedi ii.soalan ulasik iii. Semua soalan ini wajib dijawab oleh calon. Budi yang tak terbeli 3. 3c . Aspek komponen kesusteraan Melayu bermula pada tahun 2001 akan diuji dalam soalan 3 Kertas 2. iaitu :i. Soalan yang diuji dipetik daripada Antologi "Anak Laut" yang dipelajari di tingkatan 4 dan Antologi "kerusi" yang dipelajari di tingkatan 5.Pemahaman Prosa Moden Pemahaman Prosa Moden Soalan 3(b) . 3b . Serunai Malam ii. Cerpen atau Drama 1.Komponen Sastera 1. Seri Narfa 4.sama ada cerpen atau drama ii. Cerpen daripada Antologi "Kerusi" ialah : 6 tajuk. Soalan ini terbahagi kepada: i. Aku. Menatap wajahnya ii. Virul Zel untuk Abal iii. 3. Annyss Sophillea iii. Kerana manisnya epal iv. Pasaran vi.soalan daripada puisi tradisional atau moden 2. Lambaian malar hijau v. Sebutir pasir di kaki . Cerpen dalam Antologi "Anak Laut" terdapat enam tajuk iaitu : i. Kris dan Kristal iv. Titik-titik perjuangan iii. Dijangkakan cerpen dan drama akan diselang-seli diuji setiap tahun. 3d . iaitu :i.

3 tajuk iaitu :a) Jangan Bunuh Rama-rama b) Puteri Li Po c) Kerusi 6. Gaya bahasa f. Soalan yang dikemukakan berbentuk : i. Drama daripada Antologi "kerusi" (tingkatan 5). Tema dan persoalan. kemudian jawab soalan-soalan . Watak dan perwatakan (amat penting) c. 3. Modul SPM 1 . Daripada 12 cerpen yang dipelajari (tingkatan 4 dan 5) serta drama 6 tajuk hanya satu soalan akan dikeluarkan dalam peperiksaan SPM. (amat penting) b. Di sisi Rinda vi. Bagaimanapun kajian dan pembacaan calon secara menyeluruh terhadap teks tersebut akan memanfaatkan calon. Plot dan teknik plot e. Kehendak Peperiksaan Bahagian cerpen / drama 1. Petikan akan disediakan. 2. Pemaham teks (Jawapan diperoleh dalam petikan) ii.Cerpen 3 (b) Baca petikan cerpen di bawah ini dengan teliti. Latar 5. Markah yang diperuntkan ialah 10%.v. 3 soalan akan dikemukakan. Komponen Kesusasteraan (Ciri-ciri sastera) 6. Apabila mempelajari drama atau cerpen seharusnya calon dapat menganalisa ciricirinya seperti a. Nilai dan pengajaran (amat penting) d. 4. ramalkan dll) iii. KBKK (Kemahiran berfikir seperti pendapat. Mariah 5. Soalan (ii) dan (iii) diperuntukan markah lebih.

yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri. (Dipetik daripada cerpen "Annyas Sophillea" karya Nijah Haron. Annyas!" Akmal berbisik.Melihat Akmal tertinggal begitu. amat menggigit tampuk hatinya. Perasaan Annyas Sophillea amat berat untuk berpisah dengan Akmal kerana beliau berasa terkilan dan berasa tidak puas dengan . "Ambillah kalung ini sebagai kenangan. Annyas. "Selamat kau sampai ke Abtonia". "Semoga kita bertamu lagi. (10M) Wajah Annyas kembali muram. Sisipkan di bawah ranjang.Setiap malam aku pasti hadir dalam mimpimu".Dia tidak menoleh lagi. ujarnya. esok harinya bukan ?" Annyas mengangguk. "Terima kasih. "Semoga kau bertemu dengan tunanganmu".Annyas bingkas memacu Eustary lantas menguja ke udara.Kini setiap tidurku akan lebih bermakna lagi. terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka) S1)Apakah maksud rangkai kata `Sisipkan di bawah ranjang' dan `lantas menguja ke udara' dalam petikan di atas ? (3M) Skima jawapan :-`Sisipkan di bawah ranjang' bermaksud memasukkan atau menyelitkan di bawah katil manakala Lantas menguja ke udara' bermaksud lalu menaikkan ke udara. juga tanda bahawa kita pernah bersama satu sama dahulu. Akmal mengucup dahi Annyas. Namun Akmal terus menghantar Annyas dengan pandangan mata sehingga bentuk Eustary menjadi sebutir bintang semula. "Selamat hari lahir . "Sudah sampai masanya kita harus berpisah". (2 markah) S2)Pada pendapat anda. mengapakah Annyas Sophillea terpaksa meninggalkan Akmal dan bagaimanakah perasaannya terhadap Akmal ? Skima jawapan :-Annyas Sophillea terpaksa meninggalkan Akmal kerana Annyas Sophillea mahu pulang segera ke planet Abtonia untuk pulang ke pangkuan keluarganya dan ingin mencari tunangnya yang masih belum ditemuinya. Kucupan terlerai.

(4 markah) S3)Jelaskan watak dan perwatakan Akmal yang terdapat dalam cerpen ini. -Beliau berperwatakan sebagai seorang yang ikhlas.Hilang malu.pertemuan yang amat singkat itu. terus jatuh ke dalam telaga.Air di dalamnya sedang mendidih bergelagak. -Akmal juga bersifat penyayang dan iklas.Hamba tak pernah temui seekor yang sebegitu indah.Drama Drama "Jangan Bunuh Rama-Rama" karya Noordin Hassan. (10M) Luka di tangan. luka di muka sebab mengejar seekor rama-rama yang kecil tetapi paling cantik sekali. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri.Tiba-tiba.Tiba-tiba rama-rama yang kecil tadi datang semula dan memerhati hamba yang berada di dalam keadaan yang sebegitu daif sekali.Ya Allah. S2) Pada pendapat anda. luka di kaki. apakah akibat atau kesan peristiwa ini kepada Raja ? (4M) . pedihnya bukan kepalang.Tak tahu berapa lama hamba terapung di atas air yang sedang mendidih itu. S1) Apakah yang diburu oleh Raja ? (2 M) Skima jawapan :Raja memburu seekor rama-rama yang kecil tetapi cantik semata-mata memenuhi permintaan permaisurinya. hamba menjeritjerit. Baca petikan drama di bawah ini dengan teliti.Rama-rama itu pun terbang berlegaran sambil mengipas-ngipas hamba dan air yang panas itu dengan sayapnya yang kecil dan sebegitu cantik sekali. baik hati dan sanggup berkorban dengan melakukan pengorbanan yang tidak terkira nilainya. (4M) Skima jawapan :-Akmal merupakan seorang pemuda yang berasal dari bumi. buktinya beliau mendoakan agar Annyas Sophillea dapat bertemu semula dengan tunangnya. Modul SPM 2 . hamba tergelincir.

Skima jawapan :Raja tidak mahu lagi menangkap rama-rama dan menyesal atas perbuatannya.Saya memecut kereta tambah laju.Cerpen Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti. tidak kira kecil atau besar. Saya tak dapat mengawalnya dan saya menabrak Iswan. Iswan.Kami bergelak ketawa sesudah makan minum di rumah teman yang menyambut hari jadinya.Kami sepersekolahan. "Saya George Bulang. Rama-rama kecil itu bersedia menolong Raja yang dalam kesusahan. Pak. Kita harus sedar bahawa semua makhluk Tuhan. Ini menunjukkakn perasaandendam tidak harus wujud sebaliknya ramarama tersebut membalaga dengan kebaikan supaya Raja itu berpeluang berubah dan dapat berbakti kelak. Pada mulanya saya tidak memikirkan yang saya tabrak itu ialah sahabat karib saya. malahan dialah satu-satunya teman yang terdekat dan mesra dengan saya. "Saya tidak sengaj. Modul SPM 3 . sahabat baik saya itu. teman baik Iswan.Saya jadi takut.Esoknya barulah saya tahu bahawa .Pada mulanya Raja cuba menangkap rama-rama tiba-tiba telah terjatuh ke dalam telaga air panas.Saya telah membunuhnya!" "Kalau begitu anda yang menabrak Iswan ?" Suara Pak Ismawan kedengaran meninggi. ada manfaatnya. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.Tapi saya berdosa kepadanya. S3) Apakah pengajaran yang terdapat dalam petikan ini ? (4M) Skima jawapan :Sesungguhnya perbuatan zalim akan diberi balasan yang setimpal.Ketika melintasi Iswan dan rakannya.Saya bersembunyi di rumah rakan saya di Penampang.Kami berlima di dalam kereta itu.Raja yang diselamatkan oleh rama-rama dan meminta orang lain agar tidak membunuh rama-rama lagi. kereta yang saya pandu terbabas.

Maafkan saya.Engkau sudah sedar.Ketika melintasi Iswan dan rakannya.Engkau sendiri kulihat memang menyayangi sahabatmu.Saya sudah dilatih untuk tidak selalu menyimpan dendam.saya telah membunuh teman baik saya. S3) Jelaskan nilai dan pengajaran yang anda peroleh daripada cerpen di atas. kita sama-sama kehilangan". nak. motokar itu terbabas dan George Bulang tidak dapat mengawalnya lalu menabrak Iswan. kesatkan air matamu.Tapi apa daya kita nak. nak.Air mata Pak Ismawan merembas lagi. (3M) Skima jawapan :Satu nilai kemanusiaan berdasarkan petikan cerpen di atas ialah sanggup berterus-terang dan mengaku kesalahan yang telah dilakukan serta meminta maaf kepada orang yang terlibat . saya akan belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam pelajaran untuk mengharumkan nama sekolah dan dapat berbakti kepada negara.Mereka baru pulang dari rumah kawan yang menyambut hari jadi setelah makan minum di sana. jika Pak Ismawan mahu saya sanggup menjadi anak angkatnya untuk menggantikan tempat Iswan. Tidak ada sebesar hama pun rasa dendam di dalam jiwa saya.Takdir telah menentukan Iswan maut akibat kemalangan tersebut.Malah.Di samping itu. Pak!" "Tak mengapa. S2) Sekiranya anda George Bulang.Hiduplah seperti biasa tanpa rasa takut. apakah tindakan yang anda ambil untuk menebus dosa anda membunuh Iswan ? (4M) Skima jawapan :Sekiranya saya George Bulang. tindakan yang akan saya untuk menebus dosa saya membunuh Iswan ialah saya akan lebih berhatihati ketika berada di jalan raya supaya tidak terlibat dalam sebarang kemalangan jalan raya lagi. Dewan Bahasa dan Pustaka) S1) Bagaimanakah George Bulang menabrak Iswan ? (3M) Skima jawapan :George Bulang boleh manabrak Iswan kerana dia dan empat rakannya bergelak ketawa di dalam motokar yang dipandu oleh George Bulang. (Dipetik daripada cerpen Tragedi karya Amil Jaya.Saya juga akan sentiasa mendampingi Pak Ismawan supaya tidak kesunyian akibat kehilangan Iswan.Lupakan tragedi itu.

tabah hati menghadapi dugaan contohnya Pak Ismawan tabah menerima takdir kematian Iswan. terutamanya jika tiada lesen memandu. tidak berdendam. Pengajaran: a) remaja di bawah umur tidak boleh memandu motokar. . Pak Ismawan memaafkan George Bulang yang telah insaf. c) seseorang yang menerima malapetaka perlu banyak bersabar dan menerimanya dengan reda. b) seseorang atlit perlu mencapai disiplin sendiri yang kuat dan menjalani latihan untuk mencapai kejayaan.dengan kesalahan kita. sedia memaafkan.

Pemahaman Prosa Klasik .

d. 3. c. b. calon digalakkan menggunakan bahasa sendiri (bahasa moden). hanya satu petikan yang akan dikeluarkan dengan mengandungi 2 soalan. Antologi "Kerusi" prosa klasik ialah :a. tema plot watak dan perwatakan gaya bahasa nilai dan pengajaran latar 8. d. Daripada 8 teks klasik yang dikaji. c. b. . d. Cerita Baryan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya Peminangan Puteri Gunung Ledang Pertanyaan Tuah Dengan Jebat Sikap Terburu-buru akan membawa padah 4. c. b. c. 9. Oleh itu calon dinasihatkan merujuk kamus istilah klasik. Bentuk solan yang ditanya juga terdiri daripada a.Pemahaman Prosa Klasik Soalan 3C . 2. Soalan yang dikeluarkan dalam bahagian klasik soalan 3C diambil daripada Antologi "Anak Laut" (tingkatan 4). Apabila menulis jawapan. f. soalan pemahaman teks soalan KBKK soalan kesusasteraan Melayu 7. Sabor Kezaliman Membawa Padah asal Usul Raja kecil Kepahlawanan Tun Beraim Bapa 5.Klasik Kehendak peperiksaan: 1. Penguasaan perbendaharaan bahasa klasik dengan baik banyak membantu calon. e. Apabila mempelajari teks klasik. b. Soalan yang dikeluarkan hanya 2 soalan. Markah diperuntukan bahagian ini 8 markah. iaitu :a. calon juga perlu mengkaji aspek: a. 6.

maka ia pun keluar mendapatkan Sabor. (4M) Skima jawapan Pada pendapat saya. Pada malam itu Siti Saidah pun sangat keluh kesah. dia telah pergi ke bilik Sabor lalu memeluk dan mencium Sabor. diciumnya Sabor. telah tiada tertahan hatinya.Maka Jibor pun khayali. Setelah ia melihat rupa paras Sabor.Maka Siti Saidah itu ada bermukah dengan semata-mata. apabila Jibor dalam keadaan khayal. Sabor. dia telah menaruh hati dan jatuh hati kepada iparnya.Prosa Klasik "Sabor" 3(c) Baca petikan cerita di bawah dengan teliti. melainkan Saborlah pula dikasihi sayangnya yang tersurat di dalam mata hatinya.Setelah datanglah kepada dua puluh hari Sabor duduk di rumah Jibor saudaranya itu. Pada suatu malam Jibor makan majun. (Dipetik daripada Sabor terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka) S1) Apakah perbuatan salah laku yang dilakukan oleh Siti Saidah terhadap suaminya ? (4M) Skima jawapan Perbuatan salah laku yang dilakukan oleh Siti Saidah terhadap suaminya ialah dia telah curang terhadap suaminya dengan melakukan zina dengan jauhari. kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan sendiri.Modul SPM 1 .Malah. akan jauhari pun ia lupalah. tiadalah cinta yang lain melainkan Sabor juga siang malam. tiada khabarkan dirinya seperti orang mati. dilihatnya Sabor sedang tidur. maka Siti Saidah pun bertambahtambah berahinya seperti majnum lakunya. tiada mengetahui peri perbuatannya Siti Saidah itu bermukah dengan jauhari. S2) Pada pendapat anda.Di samping itu. adakah wajar Siti Saidah jatuh hati kepada Sabor? Huraikan. tiada khabarkan dirinya. Siti Saidah tidak wajar jatuh hati kepada Sabor kerana dia sudah bersuami dan dia perlu cinta pada suaminya serta .Setelah dilihat oleh Siti Saidah hal suaminya itu. siang dan malam tiada berkeputusan perbuatannya itu.Akan Jibor itu pun sekali-kali tiada ia tahu akan perbuatan isterinya itu dengan jauhari itu. maka dipeluknya.Maka oleh Siti Saidan dipadamkannya pelita. tiadalah boleh tidur daripada sangat berahinya akan Sabor.

S2) Pada pendapat anda. Maka pada antara itu berkata seorang budak.Maka baginda pun menitahkan sekalian orang berkubukan betis. sesuai bertubuh dalam iklan di Malaysia • .Modul SPM 2 . (5M) Skima jawapan Saya bersetuju dengan buah fikiran budak itu kerana • • • dengan berkubukan betis seperti titah baginda hanya akan mencederakan rarkyat."Apa kerja kita berkubukan betis ini ? Kita perdayakan diri kita demikian ini jika kita berkubukan batang pisang alangkah baiknya". sida-sida. cadangan berkubukan batang pisang sangat sesuai kerana tidak mencederakan rakyat jelata. maka dilompati oleh todak itu terus ke sebelah. sekalian.Telah datang ke pantai maka baginda pun hairan melihat perihal todak ini.Barang orang yang dilompatinya itu tiada selamat. mucung tajam ikan todak akan terperangkap keranamelekat pada batang pisang. S1) Mengapakah begitu banyak orang mati diserang todak ? (3M) Skima jawapan Paduka Seri Maharaja memerintahkan supaya rakyat jelata menjadi benteng di tepi pantai ketika todak menyerang Singapura.Klasik "Kezaliman Membawa Padah" 3(c) Baca petikan klasik di bawah ini dengan teliti. mudah mendapatkan batang pidang kerana banyak terdapat di Melaka. hulubalang.Adapun todak itu seperti hujan rupa datangnya. (8M) Maka Paduka Seri Maharaja pun segera naik gajah lalu keluar diiringkan oleh segala para menteri. orang mati pun terlalu banyak.Maka makin banyak orang mati ditikamnya oleh todak itu. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri. adakah anda bersetuju dengan buah fikiran budak itu? Berikan huraian anda.

9. calon juga perlu mengkaji aspek: a. hanya satu petikan yang akan dikeluarkan dengan mengandungi 2 soalan. c. Sabor Kezaliman Membawa Padah asal Usul Raja kecil Kepahlawanan Tun Beraim Bapa 5. c. d. iaitu :a. b. Apabila menulis jawapan. b.Klasik Kehendak peperiksaan: 1. Daripada 8 teks klasik yang dikaji. f. Markah diperuntukan bahagian ini 8 markah. d. Apabila mempelajari teks klasik. 2. Cerita Baryan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya Peminangan Puteri Gunung Ledang Pertanyaan Tuah Dengan Jebat Sikap Terburu-buru akan membawa padah Antologi "Kerusi" prosa klasik ialah :a. 3. soalan pemahaman teks soalan KBKK soalan kesusasteraan Melayu 7. d. . e. 6. 4. Oleh itu calon dinasihatkan merujuk kamus istilah klasik. b. Bentuk solan yang ditanya juga terdiri daripada a. Soalan yang dikeluarkan hanya 2 soalan. c. c. b.Tingkatan 4-5: Bahasa Malaysia-Pemahaman Prosa Klasik Soalan 3C . tema plot watak dan perwatakan gaya bahasa nilai dan pengajaran latar 8. Soalan yang dikeluarkan dalam bahagian klasik soalan 3C diambil daripada Antologi "Anak Laut" (tingkatan 4). calon digalakkan menggunakan bahasa sendiri (bahasa moden). Penguasaan perbendaharaan bahasa klasik dengan baik banyak membantu calon.

Tingkatan 4-5: Bahasa Malaysia-Pemahaman Puisi Moden .

pantun syair gurindam seloka 3. 7. c. 2.Puisi (Soalan 3d) Kehendak peperiksaan 1. Puisi yang akan dikemukakan dalam soalan 3(d) kertas dua berdasarkan teks "Anak Laut" dan "Kerusi" yang dikaji di Tingkatan Empat dan Lima. 4. Puisi tradisional yang boleh diuji dalam peperiksaan SPM ialah daripada: Antologi "Anak Laut" (Tingkatan 4) Antologi Kerusi (Tingkatan 5) pantun mengenang nasib pantun Enam Kerat pantun kiasan pantun Lapan Kerat syair pembunuhan Angreni syair Jong Pecah syair Dandan Setia dan Intan Terpilih syair Kelebihan Ilmu gurindam Baris Hadapan gurindam Memelihara Anggota Dan Hati seloka Pak Kaduk Daripada Kejahatan seloka pandai Pak Pandir Puisi moden daripada sajak Antologi "Anak Laut" (Tingkatan 4) Puisi moden daripada sajak Antologi "Kerusi" (Tingkatan 5) Aku Menjadi Lebih Berani Tukang Gunting Anak Laut Keindahan Yang Hilang Derita Pertama Di Kota Kecilku Jalan-Jalan Raya Kotaku Sejarah Manusia Dan Kesejahteraan Duhai Pentafsir Pembeli Masa Sudah Di Ruang Gemanya 5. b. d. Puisi moden pula merujuk kepada sajak. Puisi ini terbahagi kepada puisi tradisional yang terdiri daripada :a. Petikan teks puisi akan disediakan dalam soalan 3(d) 6. . Sejumlah tiga soalan dikemukakan berkenaan puisi yang membawa 9 markah. Bentuk soalan yang dikemukakan berbentuk • • • soalan pemahaman soalan kemahiran berfikir secara kreatif soalan komponen Kesusasteraan Melayu Ciri-ciri puisi tradisional Pantun • • diungkap secara berangkap-rangkap boleh ditulis di dalam rangkap yang berbeza seperti.

Contoh :.Semarak api . Sajak ditulis dalam rangkap. `bagai'. tetapi ditulis dalam bentuk yang tetap sama ada tiga baris serangkap.Sajak • • • • • Sajak walaupun dikenali sejak dahulu lagi. `laksana') Contoh :. Jumlah rangkap tidak dihadkan (Bebas). tetapi dianggap sebagai prosa moden. Ada sajak berbentuk terikat atau berbentuk bebas. masyarakat) nilai pengajaran Gaya Bahasa Ciri-ciri bahasa • • • • • Bahasa biasa (pertuturan harian) Bahasa puitis (indah dan berseni) Bahasa ekonomi (ringkas. empat baris serangkap dan sebagainya. padat) Bahasa konotatif (maksud tersirat) Bahasa kiasan (dibuat perbandingan) Unsur-unsur bahasa • • • • Pengulangan perkataan Pengulangan baris Pengulangan rangkap Simile (perbandingan mengandungi kata `seperti'. Aspek kajian puisi mengikut peperiksaan SPM Puisi moden atau puisi tradisional dikaji dari aspek :- Isi Isi Gaya bahasa Nada Bentuk • • • • • • maksud puisi tema dan persoalan mesej/pengajaran sikap dan perasaan atar (tempat.Puisi Moden .Sungai Marah (Petikan puisi moden sejarah) • Pesonafikasi (pemberian sifat-sifat yang ada pada manusia) Contoh :. `ibarat' dan sebagainya.Bagai buih kecil terapung (Anak laut) • Metafora (perbandingan langsung atau terus tanpa menggunakan kata `bak'. Bahasa sajak perlulah ekonomis tetapi padat dan bermakna. masa.

Jernih pagi berkaca. . pendengaran yang berjaya dihalusi oleh penyajak dan memberi kesan kepada pembaca).`ku'. • Imejan (gambaran yang timbul tentang sesuatu pengalaman. perasaan. Sebuah syair saya sajikan. `tak' dan sebagainya. Bersama-sama kita menungkan.Erat bertaut cinta kasih Sepatutnya . Duhai dengarlah suatu cetera. Syair Jong Pecah Assalamualaikum saya ucapkan. di ruang jendela senyummu melampai. • Inversi (urutan kata yang menyimpang daripada kebiasaan dengan tujuan untuk membalikkan kata atau ayat tertentu supaya menjadi baris yang menarik/ berkesan). Contoh :. `mahu'. Contoh :. Nada • • • • • Melankolik (murung) Romantis Patriotik Sinis Protes Bentuk • • • • Rima akhir Bilangan rangkap Bilangan baris Bilangan suku kata Model soalan dan jawapan SPM 1 Baca syair di bawah ini dengan teliti. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri. berlebih-lebihan) Contoh :-Seribu lautan sanggup diharungi. menyemai kasih di dada. • Hiperbola (pemilihan kata melampau.Cinta kasih erat bertaut. Selamat sejahtera handai dan rakan.• Sinkof (singkatan perkataan) Contoh :.

Harga diri semakin turun. Berpadu erat seia sekata. Sama sendiri berpecah-pecah. Harumnya lesap ditelan zaman. Bangsa bijak gagah perwira. . Berkat bersatu rakyat teguh. Kita dijajah empat kurun. Banyak impian telah terjelma. Sampailah waktu rakyat jelata. Hitamlah tanda dalam sejarah. Mendaulatkan kembali negara kita. Entah siapa lalai dan lelap. Terjejas daulat tercemar maruah. Berjuang merebut kemerdekaan. Negara dan bangsa menempah nama. Tetap berdaulat berdiri kukuh. Kenyanglah yu bila jong pecah. Kata merdeka dilaung bersama. Negara dilanggar hendak diruntuh. Hinggalah sampai saat yang gelap. Tahan bahaya tahan derita.Di zaman dahulu sebuah negara. Hidup bersatu aman sejahtera. Aduh mengapa kita berbalah. Bunga bangsa gugur terkorban. Entah di mana salah dan silap. Adilah kita bangsa terjajah. Tiga puluh tiga tahun sejak bergema. Politik rebeh ekonomi rebah. Bangkit pahlawan demi pahlawan. Rakyat berbalah daulat pun malap. Ya Ilahi Tuhan yang Rahman. Berkali-kali dicuba musuh. Budaya dan ilmu setandus gurun. Siang malam berhati gundah. Ditambah empat puluh enam tahun.

Agar sejahtera zaman-berzaman. Ke arah perpaduan berikan pedoman. ada persefahaman mengharungi cabaran. Pengajaran • Janganlah berpecah-belah. Kerjasama contohnya bersama-sama bersepakat dan bersatu menentang cabaran demi negara Cinta kepada negara contohnya sanggup berjuang walaupun bahaya dan menyakitkan demi mempertahankan negara. (Adibah Amin) S1)Apakah seruan penyair kepada rakyat untuk mendaulatkan negara ? (2M) Skima jawapan • rakyat semua haruslah bersatu padu dan bersepakat. Tamatlah sudah madah dan cetera. • S2)Pada pendapat anda. (4M) Skima jawapan Nilai • • • Perpaduan contohnya bersatu padu mempertahankan kedaulatan negara. Bersatu bangsa teguh negara. Wassalamualaikum. salam sejahtera.Teguhkan bangsaku di dalam iman. hitamlah tanda dalam sejarah" ? (3M) Skima jawapan • • negara musuh akan mendapat faedah sekiranya rakyat berpecahbelah dan bermusuhan perpecahan rakyat ini akan mencatatkan sejarah hitam kepada negara semata-mata. rintangan. apakah yang dimaksudkan oleh penyair yang mengatakan "Kenyanglah yu bila jong pecah . • S3)Nyatakan nilai dan pengajaran dalam syair jong pecah. bergaduh sesama sendiri kerana hanya . Untuk renungan saudari saudara. negara akan musnah/hancur. anasir jahat.

• Kita haruslah sanggup berkorban untuk mempertahankan kedaulatan negara .menguntungkan pihak musuh.

Samad Said d)Bukit Kepong karya Ismail Johari Novel Tingkatan 5 e)Konserto Terakhir karya Abdullah Hussien f)Seteguh Karang karya Tuan Fatimah Syed Abdullah g)Julia karya Abu Hassan Morad h)Putera Gunung Tahar karya Ishak Haji Muhamad.Novel Kehendak SPM 1)Soalan ini merupakan soalan tambahan dalam kertas 1103/2 Bahasa Melayu. Kedua-duanya wajib dijawab. 5)Hanya dua soalan dikemukakan dalam bahagian ini. 6)Calon dikehendaki benar-benar membaca teks yang digunakan di sekolah untuk mendapatkan markah yang dalam peperiksaan. Sebelum ini tidak terdapat soalan kajian novel dalam peperiksaan SPM. 2)Soalan-soalan yang dikemukakan adalah berdasarkan salah satu daripada novel-novel berikut :Novel Tingkatan 4 a)Terminal Tiga karya Othman Putih b)Perlumbaan Kedua karya Marwills Haji Yusof c)Di Hadapan Pulau karya A. 3)Novel yang digunakan di sekolah berdasarkan pembahagian mengikut zon. 4)Soalan bagi genre novel ini merangkumi 15 markah dan wajib dijawab. .

1)Tema dan persoalan a)Tema ialah persoalan pokok atau persoalan utama dalam sesebuah karya sastera. b)Watak tidak semestinya manusia. Boleh juga terdiri daripada binatang. pokok atau alam. c)Persoalan pula merujuk perkara-perkara lain yang lebih kecil yang berkaitan dengan tema disampaikan oleh pengarang dalam karyanya. maka calon boleh menggunakan mana-mana teks yang dibaca sebagai rujukan jawapan. b)Tema ini hanya dapat dikesan setelah selesai karya itu dibaca. Pemahaman Konsep Sastera.7)Soalan-soalan yang dikemukakan berkisar ciri-ciri novel iaitu :a)tema dan persoalan b)watak dan perwatakan c)plot d)latar e)gaya bahasa f)nilai dan pengajaran 8)Bentuk-bentuk yang dikemukakan tidak berfokus pada novel tertentu sebaliknya soalan tersebut berbentuk umum. . a)Watak ialah pelaku atau karakter yang diberi peranan untuk menggerakkan cerita.(terutamanya di dalam cerita kanak-kanak) c)Watak ini terbahagi kepada watak utama dan watak sampingan. 2)Watak dan perwatakan.

e)Dalam aspek watak dan perwatakan terdapat beberapa istilah berkaitan yang perlu calon ketahui ialah :i) watak protagonis • watak utama dalam cerita ii) watak antagonis • watak jahat yang selalu menentang watak protagonis iii) watak bandar watak bersifat kompleks. tidak kompleks dan hanya satu aspek sifatnya • vii) watak kodi watak ini hanya terdapat dalam cerita rakyat.d)Perwatakan ialah pelukisan tentang watak dari aspek luaran dan dalaman. masa. pandangan/pendapat atau perasaan • v) watak statik watak ini berbeza daripada watak dinamik kerana watak ini tidak mengalami sebarang perubahan dari awal hingga ke akhir cerita • vi) watak pipih watak yang tidak berkembang. Watak ini merujuk kepada watak yang konvensional seperti watak nenek kebayan • 3)Latar a)Latar merujuk ruang. . diperincikan oleh pengarang sehingga berbeza daripada watak-watak lain • iv) watak dinamik watak ini berkembang dan mengalami perubahan yang berbeza dari sebelumnya sama ada dari segi fikiran. tempat. waktu dan suasana berlakunya cerita dalam sesuatu karya.

b)Latar dilihat daripada tiga aspek iaitu :i) latar tempat • tempat berlakunya sesuatu kejadian dalam cerita ii) latar masa merujuk masa atau tempoh sesuatu peristiwa seperti latar masa perjajahan-siang atau malam • iii) latar masyarakat merujuk kepada keadaan masyarakat yang merangkumi agama dan kepercayaan. tidak kronologi atau songsang iaitu yang kemudian didahulukan. klimaks (puncak) dan peleraian (pengakhiran cerita) d)Teknik plot terbahagi kepada beberapa jenis iaitu :i) teknik dialog (perbualan) ii) teknik monolog (tutur kata secara sendirian) iii) teknik monolog dalaman (pengucapan batin) iv) teknik imbas kembali (mengenang peristiwa lepas) v) teknik imbas muka (meramal dan melihat bayangan akan datang) vi) teknik kejutan (perubahan cerita oleh pengarang secara tiba-tiba tanpa diduga oleh pembaca) . c) Binaan plot dilihat pada permulaan cerita. b) Contohnya. perkembangan. perumitan. sekiranya plot disusun dengan teratur mengikut urutan (kronologi). Contohnya. masyarakat yang ditindas dll • 4)Plot (binaan plot dan teknik plot) a) Plot bermaksud susunan peristiwa dalam cerita. latar masyarakat bandar.

Contoh :. Contoh :.Seribu lautan.perbandingan menggunakan kata-kata seperti.vii) teknik konflik (konflik antara watak dengan watak lain atau bertentangan dalam diri watak) 5)Gaya bahasa a) Cara pengarang menggunakan bahasa sebagai wahana menyampaikan karya mereka. pengarang menggunakan bahasa seperti arakian. Contoh :. sanggup direnangi.pengarang memberi sifat-sifat perorangan iaitu sifat manusia.bak.Prosa tradisional. ii) Personifikasi .umpama. v) Hiperbola . sejuta bintang. alkisah dll.perbandingan secara langsung.bagai. ibarat dll Contoh ayat :. iv) Metafora .Dia menolak daun pintu untuk menonjolkan wajah daun sirehnya yang bermaksud wajahnya bujur seperti daun sireh. .pemilihan kata oleh pengarang. b) Gaya bahasa boleh dikategorikan kepada i) Diksi .Maria tersentak seperti tersentuh periuk panas.Halilintar datang meragut tangkai jantungku iii) Simik . sanggup dilewati.bahan kiasan yang digunakan secara berlebihan Contoh :.

Contoh . Contoh :. keikhlasan dan sebagainya yang terdapat dalam novel "Konserto Terakhir" b) Pengajaran merujuk kepada amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam bentuk suruhan atau larangan. maka perlu diberi empat isi disusuli contoh setiap satu.Nak buat apa ? (Nak merujuk kepada hendak) 6) Nilai dan pengajaran a) Nilai dalam cereka merujuk kepada nilai-nilai murni seperti dalam pendidikan moral.kasih sayang. b) Kebiasaannya satu isi perlu disusuli dengan contoh huraian bagi memperoleh 2 markah. Nyatakan apakah perbezaan watak utama dan watak sampingan. i) Kita hendaklah tabah menerima takdir Tuhan ii) Janganlah kita menghina orang yang miskin iii) Kita haruslah rajin berusaha bagi mencapai kejayaan dalam hidup. (7M) Skima jawapan :Watak utama Watak sampingan .pengarang menggunakan penyingkatan kata. c) Ini bermakna sekiranya terdapat 8 markah. Contohnya.vi) Sinkaf . sedia mengakui kesalahan diri. Contoh soalan 4 dan modul jawapan a) Dalam sesebuah novel watak utama dan watak sampingan akan beraksi untuk mengembangkan jalan cerita pengarang. Pemarkahan a) Calon dikehendaki merujuk markah pada soalan bagi merangka isi jawapan yang perlu ditulis.

-sebagai penggerak dalam cerita -memegang watak protagonis. (8M) Skima jawapan :merujuk novel konserto terakhir karya Abdullah Hussien yang kaji. • Latihan kendiri SPM 1 Novel . -lebih daripada seorang -peranan kurang penting -sebagai watak pembantu sahaja. -penampilan diri kurang jelas kerana kurang penting (peranannya kecil) b)Berdasarkan novel yang anda kaji.Azizah. • jangan mengabaikan keagamaan melakukan larangan Allah kerana terlalu moden dan kebaratan.Hilmi yang mengalami kehancuran rumah tangga dan kekecewaan begitu tabah dengan minatnya sehingga usahanya membuahkan hasil.statik dan pipih. anak buah suaminya dengan teruk sekali. Contohnya :.Antara pengajaran yang amat sesuai dijadikan pedoman ialah :• jangan kerana pangkat yang tinggi kita memandang rendah dan menghina orang yang miskin. cekal dan tidak berputus asa. kita perlu rajin berusaha. • jangan mementingkan materialistik semata-mata sehingga meruntuhkan rumah tangga yang dibina. -penampilan diri jelas dan "hidup". nyatakan empat pengajaran yang menarik perhatian anda untuk dijadikan pedoman. Contohnya :. -memegang watak antagonis. • untuk berjaya.-hanya seorang -memainkan peranan penting dari awal hingga ke akhir cerita. Contohnya :.Datin Salmah ialah orang bandar yang berpangkat tetapi melayan Hilmi. isteri Hilmi ialah seorang yang mengukur kebendaan dan tidak mempercayai suami telah membawa kepada keruntuhan perkahwinan yang dibina.bandar dan dinamik.

• Teknik dialog merupakan teknik yang ketara digunakan. " Ya ? Ada apa ?" Matanya menyelidiki pemuda itu dari kaki ke kepalanya. " Hilmi " Hayati mengulangi dengan nada agak keras. teknik kejutan dan teknik pemerian. • Teknik monolog Ini bermaksud watak tersebut berbicara seorang diri. . perbualan atau dialog ini berlaku sekurang-kurangnya melibatkan dua watak.Arahan : Jawab kedua-dua soalan di bawah 4(a)Sebagai pengarang yang berjaya. Contoh dalam novel `Konserto Terakhir' Hilmi sering bermonolog seperti petikan berikut :"Kalian saja yang akan menghiburkan aku nanti. bincangkan tiga teknik yang digunakan dalam novel tersebut. teknik saspens. Teknik plot ini termasuklah teknik dialog. perkembangan cerita dilakukan melalui perbualan watak-watak yang ada. dia hanya kembali untuk beberapa jam saja dan kemudian setelah mayat bapanya dikuburkan. • Contoh . Pada hari bapanya meninggal dunia. Berdasarkan novel yang anda kaji. Kebiasaannya mereka berbicara sendirian meluahkan suara hatinya. "Saya Hilmi.Tujuh belas tahun lamanya dia tidak pulang ke kampungnya itu. teknik imbas kembali. (7M) Skima jawapan :melalui novel konserto terakhir. • Teknik imbas kembali. Sejak bapanya meninggal. teknik monolog dalaman."ujar pemuda itu cuba mahu memperkenalkan dirinya. Abdullah Hussien menggunakan teknik ini apabila Datuk Johari teringat kembali apa yang telah berlaku ketika beliau berada di kampungnya. Abdullah Hussien telah menggunakan enam teknik dalam menggerakkan cerita tersebut. mereka perlulah mengabung-jalinkan pelbagai teknik agar novel yang dihasilkan berjaya menghilangkan rasa bosan pembaca. diapun pulang ke Kuala Lumpur. contoh dialog atau perbualan antara Hilmi dan Hayati. wahai bunga-bungaku " katanya dalam hati.

yang selalu menghina Hilmi dan ahli keluarganya yang datang dari kampung. menjadi seniman agung. b)masyarakat moden yang mengenepikan agama sebaliknya menagungkan kebu-dayaan barat. hanya seorang pemuda miskin.Datin Salmah. Datuk Johari yang tidak bersembahyang malahan di rumahnya mempunyai bar dan arak untuk meraikan tetamu. Latihan 1 : Novel Jawab kedua-dua soalan.Contoh . (8M) Skima jawapan :Tema dalam "Konserto Terakhir" ialah ketabalan hati seorang pemuda kampung mengharungi pelbagai cabaran sehingga akhirnya berjaya dalam hidup. Persoalan : Terdapat beberapa persoalan yang cuba digarapkan oleh pengarang dalam novel "Konserto Terakhir" seperti • a)sikap masyarakat bandar yang berpangkat yang memandang rendah terhadap orang kampung yang dianggap hina dan memalukan. • Contoh Hilmi watak utama dalam novel ini. tidak berpelajaran telah dihina oleh makciknya orang kaya di bandar dan kekecewaan terus berlaku dalam hidupnya apabila dia gagal berkahwin dengan Hayati sepupu yang dicintainya. c)Hubungan persahabatan yang ikhlas walaupun terhadap orang luar.Contoh Datin Salmah. Tetapi dengan hati yang tabah dia terus berusaha mempelajari muzik yang diminati sehingga berjaya menjadi seniman terkenal.Keikhlasan mamat yang sentiasa membantu dan mengambil berat terhadap Hilmi. Huraikan tema dan persoalan menarik yang terterdapat novel yang telah anda kaji.4(b)Tema dan persoalan merupakan inti pati penting yang cuba digambarkan oleh penulis dalam setiap karyanya.Contoh keikhlasan Bakar mengajar Hilmi muzik secara percuma. .

a) Jelaskan citra masyarakat yang terdapat dalam novel yang telah anda kaji. Jawapan anda di sini/penerangan anda . (7M) 1.

melengkapkan teks dengan kata yang tertinggal atau imbuhan. Ayat yang dibina mesti menggunakan kata yang diberikan tanpa mengubah seperti tidak boleh menambahkan imbuhan. 7. b. Soalan No. Calon mungkin dikehendaki membina ayat bagi menunjukkan Perbezaan Jelas antara pasangannya. Bahagian ini diperuntukkan 4 markah. Ini bermakna ayat yang kurang jelas maksud tidak akan diberi . Membina ayat. Bermula tahun 2001. Calon mungkin dikehendaki membina 2 atau 4 ayat. Calon sepatutnya membina ayat majmuk bagi mendapat markah yang baik sesuai dengan pelajar. 2. Membetulkan kesalahan kata atau istilah dalam ayat. Setiap kata yang dibina mestilah dibina dalam satu ayat sahaja. Kemungkinan menyambungkan ayat (ayat majmuk). 4. c. menggandakannya atau menjadikannya sebagai peribahasa. Ini bermakna ayat yang kurang jelas maksud. Kehendak Peperiksaan Bahagian 2(a) : Membina Ayat 1. 2 ini diceraikan kepada 4 bahagian iaitu a. Membetulkan kesalahan kata bahaya dalam ayat d.Tatabahasa (Bhg 1) Tatabahasa Soalan 2 : Bahagian Tatabahasa Terkini 1. 3. 5. bahagian tatabahasa yang dahulunya soalan 4 akan ditukar menjadi soalan nombor 2. Ayat yang baik juga seharusnya menunjukkan maksud yang jelas. menukar Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah atau Cakap Pindah kepada Cakap Ajuk. 6.

. Ayat Perintah. Memandangkan ayat yang dibina tidak boleh diubah atau ditambahkan inbuhan maka bagi Kata Dasar (tanpa imbuhan) yang diberi. 11. Calon boleh membina ayat yang terdiri daripada Ayat Penyata. 8. 9. Ayat juga sepatutnya gramatis menepati hukum tatabahasa dan ejaan yang diberi adalah betul.markah penuh. Ingat. calon perlu membina Ayat Pasif atau Ayat Perintah. jangan memasukkan dua kata yang diuji dalam satu ayat. 10. Ayat Seruan atau Ayat Pasif. Ayat Tanya.

misalnya kehairan-hairanan. misalnya agar-agar.agar-agar tua . pasangan kata ganda seluruh dan kata terbitan k.memanggang menggoreng . Kata ganda seluruh. Calon mingkin dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata ganda.. beri-beri c. ada 12 jenis soalan membina ayat. pasangan kata dasar dan kata ganda seluruh e. kata ganda semua. Jenis-jenisnya ialah: a. bukit-bukau e. 2. Calon mungkin akan diberi sepasang atau 2 pasangan patah kata yang hampir sama maknanya. Salah satu daripada jenis-jenis itulah yang akan dikemukakan. pasangan kata terbitan g. Contoh : agar . kata yang hampir sama maknanya d. pasangan kata dasar dan kata ganda berimbuhan i. pasangan kata ganda seluruh dan kata majmuk h. Pasangan kata yang diberikan mungkin terdiri daripada sepatah kata atau daripada penggandaan. Kata yang sama ejaannya tetapi lain sebutannya Contoh huruf C taling dan C pepet. pasangan kata ganda seluruh dan kata terbitan l. kata ganda b.jarang-jarang D. kata ganda separa.menjerang merarak . Membina Ayat daripada Pasangan Kata Homograf 1. Membina Ayat Daripada Kata Ganda a.tua-tua jarang . Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Dan Kata Ganda Seluruh 1. Membina Ayat Daripada Kata Yang Hampir Sama Maknanya 1. 2. pasangan kata kasar dan kata kata majmuk j. kata ganda berimbuhan.mengukus C. Contohnya : merebus . kata ganda berirama atau bersajak. pasangan kata homograf f. misalnya baring-baring. tidur-tidur b. . kata dasar dan kata terbitan c. misalnya gunung-ganang. jejentik d. mati-matian B.Tatabahasa (Bhg 2) Aspek Membina Ayat Pada umumnya. kata banyak makna A. misalnya bebalai.

akhiran dan apitan. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Berimbuhan 1. 2.Contoh : bela-bela sepak-sepak rendang-rendang E. Contoh : perjawatan . Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan.menjelaskan pelancaran . Kata-kata tersebut terbentuk daripada kata dasar yang sama yang boleh terdiri daripada awalan. awalan rangkap.melancarkan .menjawat penjelasan .

Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Ganda Dan Kata Berimbuhan 1. Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. 2.lalu lintas jerih . Jenis kata ganda seluruh yang terdiri pelbagai kelas. Contoh : mimpi .membulatkan rata-rata . 2. Contoh : lalu . 2.gulung tikar pecah .habis-habisan H.termimpi-mimpi kata .panas terik G. Contoh : makan-makan .makan-minum lambat-lambat . Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Dan Kata Majmuk 1. 3. Calon mungkin diberi sepasang atau 2 pasangan kata. 2.pecah rumah I.menerangkan J.pahit-maung panas-panas . Contoh : . Kata ganda yang diberikan mungkin terdiri daripada jenis kata imbuhan. Contoh : bulat-bulat .lambat-laun pahit-pahit . Kata Majmuk yang diberikan itu terdiri daripada pelbagai kelas.memasakkan terang-terang .jerih payah gulung .Tatabahasa (Bhg 3) F.kata-mengatakan malam . Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Yang Berbeza Maknanya Tetapi Hampir Sama Bunyinya 1. 2. Perkataan yang diberikan itu hampir sama bunyinya tetapi berbeza ejaan dan maknanya. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Ganda Dan Kata Majmuk 1.semalam-malaman habis . Jenis kata ganda pula kemungkinan daripada kata ganda seluruh dari pelbagai kelas pula. Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. Pasangan kata ganda dan kata berimbuhan yang diberikan itu terbit daripada kata dasar yang sama. Calon mungkin diberikan tugas membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Dan Kata Ganda 1.meratakan masak-masak .

ii) Nelayan itu telah menangkap beberapa ekor belut untuk dijual. b) cocok .cucuk i) Kain yang dibeli oleh Aida cocok dengan warna kulitnya yang kuning langsir itu.belut i) Anggota perompak itu telah belot terhadap ketuanya. ii) Kami sekeluarga gemar akan sate ikan cucuk yang dijual di restoran itu.belut cocok .belot .cucuk a) Belot . .

lesu. jati dsbnya b) kata berimbuhan. kaki-kaki. perangkap. . Terdapat pelbagai bentuk kata banyak makna. Contoh : a) haus b) dalam a) haus . bertandang dsbnya c) kata ganda seluruh. .Tatabahasa (Bhg 4) K. Calon diberi sepatah atau 2 patah kata dan mungkin akan diminta membuat dua ayat bagi setiap patah kata tersebut. Antaranya.Kakak terpaksa membeli kasut yang baru kerana tapak kasutnya sudah haus. pasu-pasu dsbnya 2.Setelah berjam-jam berjalan mengelilingi bandar raya Kuala Lumpur telah kami berasa haus. Membina Ayat Daripada Kata Banyak Makna 1. merangkak. misalnya hangat. misalnya asli-asli. misalnya menyerdar. a) kata dasar.

Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) semesta . (4m) (i) seloroh . . Jawapan anda di sini/penerangan anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (i) (a) "Saya hanya seloroh. janganlah kamu berkecil hati atau menganggap kata-kata ini serius pula.Latihan Tatabahasa 1 Latihan 1 : Tatabahasa Bina ayat bagi setiap kata di bawah bagi menunjukkan perbezaan maksudnya." kata Aminah (b) Seluruh penduduk kawasan Gombak mengalami gangguan elektrik lebih kurang dua jam kerana ribut semalam.semester 2.seluruh 1.

Bandingkan dengan Jawapan Anda null Contoh Jawapan daripada Hall Master:

(ii) (a) Kehidupan di alam semesta ini sememangnya tiada yang kekal melainkan Tuhan. (b) Cuti semester yang menjelang tiba ini akan saya isikan dengan kerja-kerja yang berfaedah. Bandingkan dengan Jawapan Anda null

Latihan Tatabahasa 2

Latihan 2 : Tatabahasa
Bina ayat bagi setiap kata di bawah. (4 m)

(i) melapah-lapah

1. Jawapan anda di sini/penerangan anda

(ii) menunda-nunda 2. Jawapan anda di sini/penerangan anda

Contoh Jawapan daripada Hall Master:

(i) Harimau yang lapar itu melapah-lapah bangkai lembu yang dijumpainya kerana terlalu lapar.

Bandingkan dengan Jawapan Anda null Contoh Jawapan daripada Hall Master:

(ii) Pihak mahkamah tidak sepatutnya menunda-nunda perbicaraan itu lagi keran orang ramai sudah marah dan tidak sabar menunggu keputusannya. Bandingkan dengan Jawapan Anda null

Kenalpasti dan betulkan kesalahan tersebut dengan menyalin ayat itu semula.Latihan Tatabahasa 3 Latihan 3 : Tatabahasa Ayat di bawah terdapat kesalahan-kesalahan kata yang perlu dibetulkan. Jawapan anda di sini/penerangan anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: . 2. kita perlulah mendokong dan menjayakan seruan kerajaan agar dapat mensensasikan wawasan 2020. (i) Perahu-perahu nelayan itu dirantai pada tiang kayu di pengkalan agar tidak hanyut dibawa arus. 1. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Sebagai rakyat yang taat sedia.

(i) Perahu-perahu nelayan itu ditambat (diikat) pada tiang kayu di pangkalan agar tidak hanyut dibawa arus. Bandingkan dengan Jawapan Anda null . Bandingkan dengan Jawapan Anda null Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Sebagai rakyat yang taat setia. kita perlulah mendukung dan menjayakan seruan kerajaan agar dapat merealisasikan wawasan 2020.

Gambaran suasana seperti banjir dan kemarau Gambaran tempat atau latar sesuatu peristiwa Gambaran khusus ( terperinci ) Gambaran keseluruhan ( am ) 3. manakala penutup mestilah mengandungi unsur pengajaran cerita. Terdapat beberapa jenis karangan gambaran keperihalan. b.Karangan Jenis Gambaran 1. Pendahuluan menceritakan pengalaman secara umum. 5. iaitu : a. Pengalaman daripada pemerhatian. . 2. atau pernah mendengar cerita daripada pengalaman orang lain. Bahasa yang digunakan mestilah kreatif dan indah supaya olahan karangan yang anda bina menjadi lebih menarik dari pelbagai sudut. 6. 4. c. Isi perlulah disusun mengikut permulaan pengalaman sehinggalah ke akhir pengalaman yang dilalui. Isi-isi karangan jenis ini terdiri daripada susunan pengalaman yang anda lalui. pembacaan. b. Karangan jenis ini memerlukan : a. Pengalaman anda sendiri yang melaluinya. d.

Soalan : Anda sedang menyiram pokok bunga di halaman rumah. Ceritakan suasana dan keadaan ketika itu. Tiba-tiba anda terdengar jeritan anak jiran anda yang sedang bergelut dengan seekor anjing liar. . Nyatakan tindakan yang anda lakukan untuk menyelamatkan anak jiran anda.

Contoh karangan .

Karangan Jenis Fakta

1. Apabila menjawab karangan jenis fakta, anda perlu mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang seperti sains dan teknologi, ekonomi, sejarah, geografi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. 2. Isi yang anda kemukakan itu mestilah fakta yang benar, tepat dan logik. Oleh sebab itu, anda perlu banyak membaca. 3. Huraian setiap fakta perlu jelas dan menyakinkan berserta dengan contoh yang kukuh. 4. Bahasa yang anda gunakan mestilah mudah difahami. Jangan menggunakan bahasa kreatif.

Soalan : Amalan hidup berjiran sudah semakin dilupakan, terutamanya oleh penduduk bandar. Tuliskan punca-punca yang menyebabkan keadaan ini berlaku.

Contoh karangan

.

b. Sama ada anda menyokong sesuatu isu Anda membangkang sesuatu isu Bersikap neutral . Anda perlu menyatakan pendirian anda berkaitan dengan tajuk tersebut dengan jelas dalam perenggan penutup. Semasa menulis karangan jenis ini. 2. 5. c. Penyampaian isi boleh dibuat melalui tiga cara. Anda digalakkan mengeluarkan pendapat sendiri untuk memperkukuhkan hujah-hujah anda.tidak menyebelahi mana-mana pihak 4. .Karangan Jenis Pendapat 1. 3. Karangan jenis pendapat memerlukan anda mempunyai pengetahuan yang luas tentang sesuatu topik semasa. kemahiran berhujah tentang sesuatu isu sangat diperlukan dan dapat menggambarkan kematangan dan kebijaksanaan anda dalam menghuraikan setiap isi dan ayat. iaitu : a.

.

Pengaruh budaya barat sudah lama menulari jema mereka. Jawapan anda di sini/penerangan anda Jawapan Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: . Masalah ini tidak harus dibiarkan. Video-video lucah yang berlambah di pasaran. Masalah kebebasan hidup di kalangan remaja di negara kita hari ini perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Masalah ini turut berlaku di luar bandar. Pengaruh rakan sebaya juga memainkan peranan. Kepincangan kekeluargaan memburukkan keadaan.Soalan 2d Soalan 1 Sambungkan ayat-ayat di bawah dengan menjadikannya tiga ayat sahaja. 1. Semua faktor ini telah menyebabkan kita sukar temu remaja berkualiti. Masalah kebebasan hidup remaja berlaku di bandar. Mereka mengejar keseronokan hidup.Tutorial: Tatabahasa (Part 1) Latihan 7 : Tatabahasa Latihan SPM 1 . Kesannya dapat menjejaskan pembangunan negara. Mereka mencari-cari identiti.

Masalah kebebasan hidup remaja bukan sahaja berlaku di bandar malahan di luar bandar kerana pengaruh budaya barat sudah lama menulari jiwa mereka. . pengaruh rakan sebaya dan video-video lucah yang bertambah di pasaran telah menyebabkan kita sukar temui remaja berkualiti. III. Masalah kebebasan hidup di kalangan remaja di negara kita hari ini perlu diberi perhatian oleh semua pihak dan tidak harus dibiasakan kerana kesannya dapat menjejaskan pembangunan negara. Kepincangan keluarga.Soalan 1 I. II.

Aspek Tatabahasa Soalan yang dikemukakan boleh jadi :(a) menyambungkan ayat (menggunakan kata hubung yang sesuai) (b) menukar Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah (laporan) (c) menukar Cakap Pindah (laporan) kepada Cakap Ajuk. Baca dan fahami keseluruhan petikan itu. Baca arahan dahulu sama ada menulis semula dialog ke dalam bentuk laporan biasa dengan menggunakan cakap pindah atau menulis semula laporan biasa ke dalam bentuk dialog menggunakan cakap ajuk. 4. Baca petikan yang diberikan dengan teliti untuk memahami maksud keseluruhannya. 4. (II) Aspek Menyambungkan Ayat 1. Apabila membuat Cakap Pindah. Jawapan calon yang ditulis dan bentuk-bentuk dialog atau laporan biasa mestilah gramatis dari segi bahasanya. 6. Kemudian cari ayat-ayat yang mempunyai kaitan atau gagasan sama disambungkan dengan kata hubung yang sesuai sebagai satu ayat. Kata Hubung yang boleh digunakan ialah Kata Hubung Gabungan. (I) Aspek Menukarkan Ayat : 1. masa dan tempat yang sesuai. Cakap Pindah ini perlu ditulis dalam satu perenggan sahaja. Kata hubung . 2. Calon mungkin dikehendaki menyambung ayat-ayat dalam petikan menjadi dua. 3. 3.Aspek Tatabahasa Bahagian 2d . Calon perlu bijak menggunakan tanda baca yang sesuai sama ada menulis semula dialog atau laporan biasa. Kegagalan mematuhi arahan ini akan menyebabkan kehilangan markah. Selain itu calon perlu menggunakan kata ganti diri. atau tiga atau empat ayat. Baca arahan betul-betul untuk memastikan berapa binaan ayat yang diperlukan. Kata Tanya yang ada perlu ditukarkan supaya menjadi ayat penyata. (d) melengkapkan teks dengan kata yang tertinggal (e) melengkapkan teks dengan imbuhan yang tertinggal. 5. 2.

(IV) Aspek Melengkapkan Teks 1. Calon perlu menguasai tiga aspek pengimbuhan. 3. apitan b) tugasnya . 2. Perhatikan binaan ayat atau binaan ayat-ayat dalam petikan untuk menentukan kedudukan kata yang tertinggal. . Kemudian. (V) Aspek Menentukan / Membetulkan Imbuhan : 1.makna yang berubah pada sesuatu kata sebagai hasil pengimbuhannya. 4. Calon hendaklah membaca dan memahami keseluruhan petikan yang diberikan untuk memperoleh idea keseluruhannya. 3. Kemudian fahami maksud keseluruhan ayat. Baca petikan yang diberikan dengan teliti. salin semula jawapan pada kertas jawapan. Calon hendaklah tentukan kelas kata yang tertinggal itu agar sesuai dengan struktur ayat berkenaan apabila disiapkan.Rancangan (Relatif atau Komplemen) atau Kata Hubung Keterangan.awalan. akhiran. iaitu : a) bentuknya . (III) Aspek Memisahkan Ayat 1. 2.bagaimana sesuatu imbuhan itu mengubah kelas setiap kata. c) maknanya . 2. Calon mungkin dikendaki memisahkan ayat atau ayat-ayat dan petikan menjadi 8 atau 10 ayat pendek. Calon perlu menguraikan idea-idea dalam ayat-ayat menjadi satu idea diungkapkan dalam satu ayat. Baca dan fahami ayat-ayat atau petikan yang berkaitan untuk memperoleh gambaran atau idea keseluruhannya.

2. Persediaan itu perlu dibuat rapi.Memisahkan ayat menjadi ayat-ayat tunggal. Mereka tidak ada urusan di sana. Kakitangan sokongan ini ditempatkan kelak. Keluarga Hashim tidak menyertai gotong-royong tersebut. Sepatutnya guru tidak berada di pejabat jika tidak ada urusan di sana kerana mereka perlu menggunakan sepenuh masa bersama-sama pelajar. Mereka perlu menggunakan sepenuh masa bersamasama pelajar. 5. Persediaan itu perlu dibuat rapi kerana banyak jemputan akan diundang supaya majlis perkahwinan anak tunggal keluarga Hashim diadakan dengan meriah dan berjaya. Pengambilannya hendaklah diberi keutamaan. 7. Jawapan : Pengambilan kakitangan sokongan di sekolah perlu disegerakan dan keutamaan kerana kita tidak boleh lagi menganggap tugas pentadbiran itu mudah dan dibantu oleh guru selama ini. Guru juga boleh mendengar masalah pelajar. Banyak jemputan akan diundang. 4. Kita tidak boleh lagi menganggap tugas pentadbiran itu mudah. Mereka sibuk membuat persiapan perkahwinan anak perempuannya. Apabila kakitangan sokongan ini ditempatkan kelak. Modul SPM 2 . 6. 3. Tugas itu dibantu oleh guru selama ini. Jawapan : 1.Aspek Menyambungkan Ayat Sambungkan ayat-ayat di bawah supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud dan struktur aya Pengambilan kakitangan sokongan di sekolah perlu disegerakan. Sepatutnya guru tidak berada di pejabat. Majlis perkahwinan anak tunggal keluarga Hashim diadakan dengan meriah. Majlis perkahwinan itu akan diadakan pada hari Ahad ini. Kita berharap guru mempunyai masa sepenuhnya mendidik pelajar.Modul SPM 1 . . Semua penduduk kampong permai keluar bergotong-royong membersihkan kawasan di sekitar kampung tetapi keluarga Hashim tidak menyertai gotong-royong tersebut kerana mereka sibuk membuat persiapan perkahwinan anak perempuannya yang akan diadakan pada hari Ahad ini. kita berharap guru mempunyai masa sepenuhnya mendidik pelajar dan mendengar masalah pelajar. Arahan : Pisahkan ayat-ayat majmuk berukut menjadi ayat-ayat tungggal. Semua penduduk kampung permai keluar bergotong-royong membersihkan kawasan di sekitar kampung.

Modul SPM 3 Tuliskan semula dialog di bawah dalam bentuk laporan biasa. Tanah tapah rumahnya dia jual kepada mak. Jawapan : Dengan penuh kehairanan. "Wang yang kau kirim setiap bulan tu lah. Mak fikir letak terus nama kau lebih elok. Dia nak berpindah ke tanah rancangan. Mak Temah memberitahu Hassan bahawa tanah itu dibeli daripada Pak Long Hassan. Jadi Mak Temah Berpendapat lebih elok terus meletakkan nama Hassan. Modul SPM 4 . Mak Temah menjelaskan bahawa dia membeli tanah untuk Hassan. lagipun dia hairan dari mana maknya dengan mendapatkan wang yang banyak itu. Tambah Mak Temah lagi tanah tapak rumah itulah yang dijual kepadanya. cukuplah tu." Jelas Mak Temah sambil tersengih. "Mak mengapa risau tentang saya? Mana mak dapat duit yang banyak untuk membelinya?" Tanya Hassan dengan hairan." Jelas Mak Temah. Dengan tersengih Mak Temah menyatakan tidak ada apa-apa kecuali dia memerlukan cap jari Hassan.8. Cuma mak perlikan cap jari kau tu. Majlis perkahwinan anak tunggal keluarga Hashim diadakan dengan berjaya. "Nak buat apa dengan cap jari sama mak?" soal Hassan lagi. Hassan menanya ibunya sebab menyuruhnya pula. Hassan menanya maknya hendak buat apa dengan cap jarinya. "Tanah Pak Long kau. "Aku beli tanah untuk kau. "Ada apa mak menyuruh saya balik ni?" tanya Hassan kehairanan. Hassan lalu bertanya ibunya tuan punya tanah yang dibeli oleh maknya. Hassan bertanya ibunya mengapa perlu risau tentang dirinya." Jawab Mak Temah dengan bangganya. Kerana dia akan berpindah ke tanah rancangan. Mak Temah dengan bangga menjawab bahawa wang itu dikumpulkan daripada kiriman Hassan setiap bulan di tambah dengan wang jualan lebihan padi yang dimakan telah mencukupi untuk dibayar tanah tersebut." Jawab Mak Temah. Tambah duit jual padi yang ak habis dimakan. "Tanah siapa yang mak beli?" Tanya Hassan. "Tak ada apa-apa.

Susan memberitahu bahawa dompetnya telah hilang. Susan menjelaskan bahawa dia telah ke sana dan memesan pustakawan memberitahunya jika ada orang terjumpa dompet itu. Pada waktu petang dia suka menghabiskan dengan membaca yang dipinjamnya dari perpustakaan bergerak. Susan memberitahu bahawa dia ke perpustakaan pada pagi tadi kemudiannya telah singgah di kantin tetapi didapati dompet tersebut telah tiada. Sudah puas dia mencarinya tetapi tidak dijumpai. Sudah puas saya mencarinya tetapi tidak menjumpainya. Alia : Bagaimana dompet itu boleh hilang? Susan : Pada pagi tadi saya ke perpustakaan kemudian singgah di kantin. Walaupun pendapat diperoleh tidak lumayan. Kenal pasti dan salin ayat dengan memasukkan kata-kata yang tertinggal itu.Tukarkan laporan berikut kepada Cakap Ajuk. Tetapi yang saya risaukan adalah untuk mendapat kad pengenalan itu kembali. Alia bertanya Susan sama ada dia telah ke perpustakaan dan mencarinya di sana. Masa itu saya sedar dompet saya telah hilang. 1. Susan! Mengapa muram sahaja? Susan : Dompet saya sudah hilan. Alia menegur Susan sebab dia kelihatan muram. Jawapan : . 2. Modul SPM 5 Dalam ayat-ayat di bawah. Kebanyakan pelancong asing mengunjungi negara kita kagum kebudayaan masyarakat majmuk. terdapat beberapa patah kata yang tertinggal. 3. Jawapan : Alia : Hi. Alia : Kamu sudah ke perpustakaan mencarinya? Susan : Susah malahan saya telah memesan perpustakaan agar memberitahu saya jika ada yang terjumpanya. Alia menaya jumlah wang dalam dompet tersebut. Alia : Berapa banyak wang dalam dompet itu? Susan : Hanya RM10. Alia bertanya bagaimana dompet itu boleh hilang. petani-petani itu tetap terus bercucuk tanam kerana ini punca rezeki mereka. Susan memberitahu hanya sepuluh ringgit tetapi yang dia risaukan ialah agar dapat kembali kad pengenalannya.

2. Kebanyakan pelancong asing yang mengunjungi negara kita kagum akan kebudayaan masyarakat majmuk. Walaupun pendapat yang diperoleh tidak lumayan. Pada waktu petang dia suka menghabiskan masa dengan membaca buku yang dipinjamnya dari perpustakaan bergerak. . petani-petani itu tetap terus bercucuk tanam kerana ini merupakan punca rezeki mereka. 3.1.

buat apa nak pindahkan nama pula? Saya tak mahu dituduh nak bolot harta bapa. Salleh menjelaskan bahawa dia perlu ke sana untuk membatalkan surat serah kuasa yang telah diturunkan cap jarinya oleh bapanya. Saya tak boleh sabar hingga esok. Salleh menjelaskan kepada Rina bahawa dia enggan menyetujui memandangkan bapanya masih hidup tambahnya lagi dia tidak mahu dituduh hendak membolot harta ayahnya. kau tolak. Salleh: Kakak. Salleh memberitahu bahawa dia akan makan kemudian sekembalinya daripada berjumpa Encik Robert memandangkan dia tidak boleh bersabar sehingga keesokan hari.Latihan Esei: Tatabahasa 1 Soalan Tukarkan Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah. Dulu bapa nak pindahkan tanah itu kepada nama kau. Kalau tidak. Tambah Rina lagi sekiranya Salleh menyetujui maka kejadian penipuan ini tidak berlaku. . begitu rupanya! Contoh Jawapan daripada Hall Master: Rina menanya Salleh arah yang hendak ditujuinya dan sebab dia enggan makan dahulu. Rina menanya Salleh tujuannya ke sana. taklah jadi macam ini. Saya nak berjumpa Encik Robert dulu. Rina: Itulah kau. bapa masih hidup. Salleh? Mengapa tak makan dahulu? Salleh: Balik nanti saya makanlah. Rina: Kau nak ke mana tu. Rina : Oh. Rina menyalahkan Salleh dengan mengungkit kejadian dahulu semasa bapa mereka hendak memindahkan nama tanah itu kepadanya tetapi ditolaknya. Rina menjelaskan bahawa dia telah memahami tindakan Salleh daripada penjelasan tersebut.

Minggu lalu sahaja beberapa buah rumah telah dimasuki pencuri. Nasib baik tuan rumah tidak diapa-apakan. kalau begitu Rukun Tetangga perlu ditubuhkan segera untuk mengawal keselamatan kampung di sini. Dengan mengeluh risau. Badrul ingin tahu sebab Singh bertanya demikian. Badrul : Memang baik cadangan itu. Saya setuju. Singh mencadangkan agar Rukun Tetangga ditubuhkan segera untuk mengawal keselamatan kampung tersebut. Badrul menyetujui cadagan baik itu. Contoh Jawapan daripada Hall Master: Soalan 1 Singh : Sejak bila saudara tinggal di sini? Badrul : Sudah lima tahun.Latihan Esei: Tatabahasa 2 Soalan Tukarkan Cakap Pindah berikut kepada Cakap Ajuk. . Singh bertanya kepada Badrul sejak bila tinggal di situ. Singh tidak menjawab soalan itu lalu bertanya tentang keselamatan di situ. Pada minggu yang sebelumnya beberapa buah rumah telah dimasuki pencuri tetapi nasib baik tuan rumah tidak diapa-apakan. Mengapa? Singh : Bagaimana dengan keselamatan di sini? Badrul : Kecurian sering berlaku di sini. Singh : Oh. Badrul memberitahu bahawa dia sudah tinggal di situ selama lima tahun. Badrul menjelaskan bahawa kecurian sering berlaku di situ.

2. 1.Latihan 4 : Tatabahasa Ayat-ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan kata yang perlu diperbetulkan. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Semut-semut yang merangkak di kawasan tumpahan gula itu telah dihalau oleh ibu. Jawapan anda di sini/penerangan anda Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: . (i) Otak yang cergas datang dari badan yang sihat dan pemakanan yang betul. Salin semula ayat dengan kata-kata yang telah dibetulkan.

Bandingkan dengan Jawapan Anda . Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Semut-semut yang merayap di kawasan tumpahan gula itu telah dinyahkan oleh ibu.(i) Otak yang cerdas datang daripada badan yang sihat dan pemakanan yang betul.

(i) Tiada apa yang arwah sampaikan sebelum dia terakhir menghembuskan nafasnya. Salin semula ayat dengan kata-kata yang telah dibetulkan. 2. 3. 1. Jawapan anda di sini/penerangan anda (iii) Oleh kerana hari hampir gelap.Latihan 5 : Tatabahasa Ayat-ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan kata yang perlu diperbetulkan. dia mengambil keputusan menggunakan jalan pintasan supaya cepat tiba ke rumah. terdapat beberapa kanak sedang mengejar-kejar di pengigian pantai. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Tatkala Amran tiba di pantai itu. Jawapan anda di sini/penerangan anda .

terdapat beberapa kanak-kanak sedang berkejar-kejaran di pergigian pantai. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (iii) (iii) Oleh sebab hari hampir gelap. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Tatkala Amran tiba di pantai itu. Bandingkan dengan Jawapan Anda .Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: (i) Tiada apa-apa yang arwah sampaikan sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. dia mengambil keputusan menggunakan jalan pintas supaya cepat tiba ke rumah.

Jawapan anda di sini/penerangan anda (iii) Keruntuhan akhlak kalangan remaja memang disedari oleh kita tetapi untuk mengatasinya amat sukar. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Penerbitan buku picisan di pasar berlambak-lambak amat membimbang ibu bapa. Betulkan kesalahan-kesalahan pada ayat tersebut. 3. 1. 2. (6m) (i) Dia menafikan tuduhan itu bila polis menyoal berkali-kali dia. Jawapan anda di sini/penerangan anda . terdapat beberapa kesalahan bahasa.Latihan 6 : Tatabahasa Dalam pembinaan ayat-ayat di bawah.

Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Penerbitan buku picisan di pasaran berlambak-lambak amat membimbangkan ibu bapa.Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: (i) Dia menafikan tuduhan itu apabila polis menyoal dia berkali-kali. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (iii) Keruntuhan akhlak di kalangan remaja memang kita sedari tetapi untuk mengatasinya amat sukar. Bandingkan dengan Jawapan Anda .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful