Keperluan peperiksaan

Lembaga peperiksaan Kementerian pendidikan Malaysia telah menetapkan Kertas Bahasa Malaysia 1103/1 terkini bermula pada tahun 2001 seperti berikut :a) Masa peruntukkan ialah 1 1/2 jam b) Enam soalan yang dikemukakan. Bagaimanapun, terdapat perubahan bermula tahun ini pada soalan keenam yang akan dimasukkan soalan yang berunsur sastera c) Calon dikehendaki memilih satu soalan sahaja untuk dijawab. d) Panjang esei yang ditulis adalah tidak kurang daripada 350 patah perkataan. e) Soalan yang dikemukakan terdiri daripada pelbagai format. f) Markah penuh diperuntukkan sama pada setiap soalan iaitu 100 markah. 2. Kriteria pembahagiaan markah terkini Pembahagiaan markah bagi karangan calon adalah berasaskan kepada lima perkara berikut :a) Takrif karangan (10 markah) - Ini bermakna karangan yang ditulis mengandungi definisi tajuk, istilah dengan tepat - Takrifan terhadap tajuk menepati kehendak soalan. - Keseluruhan kandungan karangan yang dihasilkan mengandungi isi-isi konkrit yang kukuh - Format karangan dipatuhi b) Isi karangan (30 markah) - Tepat memenuhi kehendak tajuk - Mencukupi sekurang-kurangnya 3 isi - Setiap isi diikuti huraian dan contoh yang bersesuaiandan tepat - Isi diberi matang dan semasa

c) Bahasa (40 markah ) - Mantap dan tiada kesalahan / sangat kecil kasalahan pada tatabahasa - Kosa kata luas, tepat dan pelbagai ragam ayat digunakan - Bahasa persuratan digunakan, bukan bahasa pasar - Ejaan dan tanda baca betul. Setiap kesalahan ejaan yang dilakukan akan ditolak 1/2 markah sehingga maksimum 5 markah - Peribahasa, bahasa berbunga, kiasan dan sebagainya digalakkan digunakan - Mengindahkan bahasa dengan penggunaan penanda wacana yang bersesuaian d) Pergolakan (10 markah) - Pergolakan atau persembahan karangan menarik, tidak membosankan. - Keseluruhan pergolakan memperlihatkan kematangan calon serta berpengetahuan luas - Ayat yang ditulis lengkap dan jelas - Setiap baris ayat mempunyai kesinambungan dan berurutan - Bilangan perkataan yang diberi mencukupi, tidak kurang daripada 350 patah perkataan e) Pemerengganan (10 markah) - Perenggan yang terdapat 5 - 7 sebaik-baiknya - Perenggan yang dihasilkan mengandungi satu isi yang tidak seharusnya dicampur-adukkan - Setiap perenggan mengandungi isi, huraian dan contoh-contoh - Setiap perenggan mempunyai pertalian dan kesinambungan - Panjang setiap perenggan mestilah seimbang, teratur dan kemas f) Format karangan seharus betul seperti kehendak soalan. Kegagalan calon mematuhi format mengikut kehendak soalan akan menyebabkan markah ditolak. Maksimum markah ditolak ialah 4 markah.

Tips' Menulis Karangan Yang Mantap

a) Memilih tajuk karangan - Pilihlah tajuk yang benar-benar calon faham, mempunyai isi dan idea untuk ditulis - Ini bermakna calon perlu membaca keseluruhan tajuk sebelum memilihya supaya pilihan yang dibuat benarbenar tepat - Elakkan memilih tajuk soalan yang sukar semata-mata tidak mahu persaingan daripada calon lain. Ini kerana soalan yang sukar akan menyebabkan calon tidak mendapat markah yang baik jika calon tidak benar-benar memahaminya. b) Merangka karangan - Pastikan isi yang disenaraikan benar-benar menepati tajuk. Bezakan isi konkrit dan isi sampingan - Setiap isi yang dirangka disertai huraian dan contoh - Susun rangka isi mengikut kepentingan - Pendahuluan dan kesimpulan juga memerlukan perancangan yang rapi bagi bagi memastikannya bermutu 4. Menulis karangan i) Pendahuluan - Karangan yang ditulis mempunyai pengenalan pendahuluan. Pendahuluan yang menarik pada perenggan pertama karangan calon boleh menjadi tarikan kepada pemeriksa untuk membacanya - Pelbagai teknik atau pendekatan boleh digunakan bagi menghasilkan pendahuluan yang menarik seperti :(a) Pendahuluan berbentuk pertanyaan / persoalan Contoh : Mahu cepat Kaya ? Sudah tentu ramai daripada kita akan menjawab `ya'. Keinginan ini bertapak dalam hati kita memandangkan kehendak yang tidak pernah puas. Keadaan ini mendorong ramai daripada kita terjebak dengan Skim Cepat Kaya yang ditawarkan.

Ini juga menjadi intipati kepada Falsafah Pendidikan Negara. ringan sama dijinjing'. .Pelaburan yang dikatakan mendapat pulangan cepat dan banyak dalam tempoh sebulan mengaburi mata kita. `Gunung sama didaki. Sebagai masyarakat penyayang dan prihatin. (b) Pendahuluan berbentuk suasana / cerita Contoh : Jeritan kesakitan seorang kanak-kanak yang berbadan kurus dan tidak bermaya akibat didera terngiang-ngiang di telinga saya setiap kali saya mendengar orang memperkatakan isu penderaan. Justeru itu. (c) Pendahuluan berbentuk definisi Contoh : `Pendidikan' menurut Profesor Syed Muhammad Naquib Al Attas merupakan proses penerapan adab dalam diri manusia. kita seharusnya memainkan peranan bertindak menangani masalah ini. Kesibukan kerja mengumpul material menjadikan masing-masing bersikap individualistik Kehidupan kita sekarang umpama "Enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing". (d) Pendahuluan berbentuk peribahasa Contoh : `Berat sama dipikul. Manakala kecemerlangan didefinisikan sebagai sesuatu yang paling maksimum iaitu paling puncak. Keadaan ini sukar lagi ditemui dalam masyarakat bandar sekarang. Perasaan sayu dan sebak terasa memikirkan anak-anak kecil yang tidak berdosa menjadi mangsa kekejaman ibu bapa mahupun penjaga. lurah sama dituruni' merupakan peribahasa warisan lama yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang suka tolongmenolong. kecemerlangan dalam pendidikan mengungkap pengertian yang amat besar demi memartabatkan martabat individu ke mercu kejayaan.

calon akhiri penulisan dengan kesimpulan / penutup. 5. Isi yang ditulis di perenggan ini seharusnya isi yang paling utama diikuti huraian dan contoh-contoh. iii) Setelah semua isi ditulis. Kesimpulan ini seharusnya diolah dengan cukup menyakinkan dan mantap. Calon tulislah sekurang-kurang tiga isi bagi karangan yang dihasilkan.ii) Menulis isi karangan bermula perenggan kedua. Isi kedua dimasukkan dalam perenggan seterusnya. Kelemahan dan kesilapan calon . Penutup yang ditulis tidak seharusnya mengulang isi yang telah ditulis. Kelemahan dan kesilapan yang sering berlaku dalam karangan calon ialah :a) Kelemahan isi b) Kelemahan bahasa c) Kelemahan pemerengganan d) Kelemahan pengolahan e) Kesilapan format .

tidak memperlihat kematangan berfikir Tidak lengkap dan terlalu pendek Tidak menjurus kepada kehendak soalan dan isi Ayat meleret-leret dan tidak releven b) Isi • • • • • • • Isi kurang dan tidak mencukupi Isi tidak menepati tajuk. Isi kurang logik. Isi bercampur-aduk dengan isi konkrit dan bukan konkrit Isi tidak disusuli contoh dan huraian Isi berulang-ulang (sama) Fakta yang diberi kurang tepat atau salah. tidak matang. tidak jelas dan sempit pengetahuan (Sikap kurang membaca) Isi terpesong .Ciri-ciri karangan yang tidak baik a) Pengenalan • • • • • Takrif definisi tidak tepat Tidak menarik.

tidak teratur dan tidak kemas. comot. tidak seimbang. sukar difahami • Ejaan dan tatabahasa banyak kesalahan • Struktur ayat terhad. ada yang terlalu pendek. • Bercampur-aduk. kosa kata tidak tepat • Jumlah bilangan perkataan sangat kurang. sukar dibaca dan difahami • Mengelirukan. d) Bahasa • Bahasa lemah. • Perenggan yang dibuat ada yang terlalu panjang.c) Pemerengganan • Tidak sesuai dan kadang-kadang isi bercampur aduk dalam satu perenggan atau perenggan yang dibuat tidak mengandungi isi baru. terdapat banyak kesalahan ejaan • Terlalu kecil tulisan dan tidak kemas . tidak memenuhi syarat e) Format • Tidak menepati atau tidak mengetahui langsung format yang dikehendaki • Tidak dapat membezakan kehendak karangan sama ada karangan berformat atau tidak berformat f) Tulisan • Tidak jelas. tidak lancar • Berbelit-belit.

g) Perenggan pertama dan peranggan terakhir tiada nombor. Jenis surat kiriman rasmi yang perlu calon tulis dalam peperiksaan SPM termasuklah :a) Surat aduan b) Surat permohonan c) Surat rayuan d) Surat bantahan e) Surat cadangan 2. Puan. Tandatangan dan nama penulis ditulis dalam huruf besar sepenuh. Tiada noktah diperlukan pada penghujung kata. i) Di bahagian penutup. Garis panduan surat kiriman rasmi :a) Nama dan alamat pengirim di sebelah kiri b) Garis panjang melintang c) Nama dan alamat penerima di bawah garis panjang melintang d) Tarikh ditulis di sebelah kanan selari dengan baris akhir alamat penerima. Dato' dan sebagainya. Saudara. e) Panggilan hormat penerima seperti Tuan.Panduan Karangan Berformat Surat Kiriman Rasmi Panduan menulis 1. masukkan di bahagian bawah. f) Tajuk surat atau perkara ditulis. kata-kata pengharapan dan terima kasih dimasukkan. h) Perenggan kedua dinomborkan 1 dan seterusnya. . Gunakan huruf besar pada setiap awal kata. j) Pengakuan penulis ditulis di sebelah kiri selepas selang beberapa baris daripada bahagian penutup. k) Jika terdapat jawatan. Bulan ditulis dengan huruf besar sepenuh diikuti tanda noktah selepas tahun.

Jalan Merak. JUN 2001 12 Tuan. Keadaan ini amat merbahaya kepada . Selain banjir kilat yang mengotori rumah kami.Ini kerana banyak kesulitan telah menimpa kami yang berada di bawah bukit tersebut. 2. 34020 Selangor. 8/22B. dikhuatiri juga hakisan tanah yang serius akan berlaku di lereng-lereng bukit tersebut. Bayangkanlah berapa lama terpaksa kami menghadapi banjir kilat ini ? Keadaan ini akan lebih serius setelah siap projek perumahan di atas bukit tersebut. Lembah Buana. 34000 Selangor. 4. Air hujan yang membawa lumpur kuning ini juga merosakkan perabot kami. Projek baru di atas bukit yang sedang diusahakan oleh pihak tuan amat kami kesali. Setiap kali banjir. Anda mewakili penduduk di kawasan perumahan di bawah bukit menulis surat bantahan kerana projek baru tersebut mendatangkan masalah kepada penduduk berhampiran. Antara masalahnya ialah banjir kilat. sudah sepuluh kali kami terpaksa membersihkan rumah masing-masing. saya mewakili penduduk Lembah Buana ingin membuat aduan bantahan kepada pihak tuan kerana pembinaan projek perumahan baru di atas bukit berhampiran tanah kami. Pengurus Syarikat Restu Jalan Perdana. dalam bulan ini sahaja. Bantahan Pembinaan Projek Perumahan Di Atas Bukit Merujuk perkara di atas. 3. Bangunan Puncak. Bagi barang-barang yang berat dan sukar dipindahkan. Tingkat 5.Modal Karangan: Karangan Surat Rasmi Tajuk : Sebuah syarikat pemaju perumahan telah meratakan tanah di atas bukit bagi projek perumahan yang baru. terpaksalah berendam di dalam air berlumpur tersebut. kami terpaksa menggulung permaidani dan sebagainya bagi mengelakkannya rosak. Dengan keadaan musim hujan sekarang.

Asap hitam yang berkepul-kepul ini tidak baik kepada penduduk di sekitar malahan manusia sejagat. pihak tuan membuat kesilapan dan terpaksa bertanggungjawab di atas nyawa dan risiko yang dialami oleh penduduk di sekitar kawasan ini. Pernahkah pihak tuan terfikir akan keselamatan mereka yang akan membeli rumah di atas bukit tersebut ? Kecerunan yang tinggi ke bukit tersebut ditambah ketiadaan pokok-pokok akibat ditebang akan menyebabkan hakisan tanah mudah berlaku. Selain daripada masalah yang terpaksa ditanggung oleh penduduk sekitar Lembah Buana. 6. pihak tuan telah merosakkan keindahan alam semulajadi. Demi kebaikan semua terutama bagi mengelakkan ada nyawa yang terkorban. Dengan penebangan pokok-pokok di atas bukit tersebut. 5. saya tidak teragak-agak melaporkan perkara ini kepada pihak atasan agar tindakan undang-undang dapat diambil. Bantahan ini juga dilakukan demi keselamatan penduduk yang akan mendiami rumah yang sedang diusahakan oleh pihak tuan. Tindakan ini secara tidak langsung telah menambahkan pencemaran alam sekitar. Ambillah iktibar daripada kejadian `Highland Tower' yang telah mengorbankan banyak nyawa di Ulu Kelang beberapa tahun yang lampau. Justeru itu. projek ini juga memberi kesan besar kepada manusia sejagat. Kami amat risau sekiranya tanah yang runtuh akibat bukit yang digondolkan akan dibawa oleh hujan yang lebat terutama pada waktu malam ketika penghuni sedang tidur. Janganlah kerana keuntungan yang diperolehi. sedangkan khazanah ini amat bernilai pada kita dan generasi akan datang. 8. Setiap kali hujan yang lebat. Mahukah kita tragedi ini berulang ? 9. 7. . Sekian. Isu pencemaran alam tidsk dapat diselesaikan selagi adanya sikap rakus manusia terus menggondolkan hutan. Terima kasih. Sekiranya pihak tuan berkeras enggan membatalkan projek ini.Keadaan yang serius ini sememangnya boleh meragut nyawa penduduk yang tidak sempat menyelamatkan diri. Pemusnahan flora dan fauna ini akan memberi kesan kepada manusia. kenderaan kami yang keluar masuk dari perumahan ini menghadapi masalah . Kesegaran udara di kawasan akan terjejas. Pembakaran hutan bagi meratakan bukit oleh pekerja tuan juga telah menyebabkan pencemaran udara. Projek yang diusahakan oleh pihak tuan di atas bukit tersebut sesungguhnya telah merosakkan ekologi semulajadi secara tidak langsung. Lapisan ozon juga semakin nipis akibat pembakaran pokok dan pemusnahan hutan di atas bukit tersebut.hutan yang ada.penduduk sekitar. Tanah runtuh yang berlaku menghalang perjalanan kami. Tumbuh-tumbuhan yang menghijau juga dimusnahkan. kami amat berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan bantahan ini dengan bijak. kami amat berharap pihak tuan akan segera memberhentikan projek ini bagi mengelakkan masalah serius daripada timbul.

...Yang menjalankan tugas.......... Selangor..... HAFIZ HADI) Wakil penduduk Lembah Buana........... .. .. (MOHD.......

Dalam suratnya dia telah meminta anda menceritakan musim buahbuahan yang sedang berlaku di Malaysia. 6. 3. 5. Keadaannya agak berbeza dengan musim menuai di negara saya. pengakuan pengirim harus diletakkan di sebelah kanan surat berbeza dengan surat rasmi. Saya sungguh seronok mendengar suasana menuai di tempat saudari. Huruf pertama mestilah huruf besar. 46500.) perlu diingat. Oh. Tulislah kata ganti diri penerima ikut kesesuaian siapa yang menerima surat tersebut. Contoh SPM karangan 2: Karangan Surat Tidak Rasmi Tajuk : Sahabat pena anda di luar negara telah menulis surat menceritakan musim menuai di negaranya. Indonesia dengan iringan doa agar sentiasa berada dalam keadaan sihat. Tuliskan surat tersebut selengkapnya. 2. 10 Jun 2001 Yang dikasihi sahabatku Aryanti yang berada di Bandung. Sungguh meriah dan menarik. Kampung Batu. Saudari. Perenggan isi ditulis ke dalam sedikit. . (Jika diperlukan) 7. Kelantan. Selang sebaris tulis dengan ringkas kata pembuka kata 4. 166. Baru. Penutup surat disudahi dengan kata-kata penghargaan dan ucapan terima kasih. Mula dengan menulis alamat pengirim di sebelah kanan surat. Sememangnya sekarang merupakan musim buahbuahan di negara kita. Pengakuan penulis ditulis di bawah selang beberapa baris.Tulislah beberapa perenggan. Mukim Wakaf.Modal Karangan: Karangan Format Surat Tidak Rasmi Panduan menulis 1. Diikuti tanda koma (. Surat saudari telah saya terima beberapa hari yang lalu. ya hampir saya terlupa menjawab pertanyaan saudari. Diikuti tarikh surat di bawah alamat pengirim.

buah duku. saya akan sibuk di kebun ayah saya untuk membantunya memetik buah-buahan tersebut untuk dijual kepada peraih yang datang. Buah-buahan di negara saya ada yang bermusim seperti buah langsat. Di dusun-dusun termasuklah di ayah saya yang dibina pondokpondok khas bagi memudahkan kami menunggu. Ketika ini murahlah rezeki kami sekeluarga. Saya terpaksa berhenti di sini kerana malam sudah larut.Sekiranya saudari berkunjung ke negara saya. Pelancong-pelancong asing yang tidak pernah merasai buah ini. Bagaimanapun. Saya juga akan diberi upah oleh bapa kerana membantunya menjaga dan memetik buah-buahan tersebut. Orang bandar terutamanya seronok membeli buahbuahan daripada pekebun kerana dapat memetiknya sendiri. Pahang juga terkenal sebagai tempat pelancongan yang menarik. buah rambutan. Sesungguhnya saya bertuah dilahirkan di bumi hijau yang subur dengan iklim yang sesuai untuk pelbagai jenis buah-buahan iini. berlemak dan harum sekali. Rasanya manis. Saudari. kelawar. buah rambutan dan banyak lagi. buah manggis dan gebagainya. Nantilah saya akan hantar sebotol untuk saudari cuba keenakan tempoyak ini. Untuk pengetahuan saudari. boleh ditukar oleh penjual tanpa mengenakan bayaran. Ini termasuklah buah durian. ketika ini amat meriah sekali di kampung kerana lori dan kereta keluar masuk ke kampung untuk membeli buah-buahan tersebut daripada dusun. Saudari Aryanti tahu. Sekarang kebetulan musim buah-buahan tersebut. Saya harap saudari mendapat pengetahuan daripada maklumat yang diberi ini. Setiap petang setelah menyiapkan kerja sekolah. buah jambu. apakah buah yang paling popular di negara saya di kalangan para pelancong ? Jawapannya adalah buah durian. Ini lebih murah dan segar buahnya kerana baru dipetik daripada kebun. buah durian. buah betik. menjaga mahupun mengutip buahbuahan tersebut. Pemilik dusun amat sibuk sekali mengejar tupai. Kami selalunya membawa bekal dan menghabiskan masa bersama di pondok sambil berehat sambil memerhatikan buah-buahan tersebut daripada dicuri oleh binatang atau kanak-kanak yang nakal. Tempoyak ini boleh disimpan lama. Pembeli tidak lokek membeli asalkan ada jaminan. Banyak buah yang sedap dan manis digemari oleh pelancong tetappi buah yang paling popular ialah buah durian. Ini menyebabkan buah durian dapat dijual dengan mahal sekiranya buahnya elok dan sedap. buah ini tidak boleh terlalu banyak dimakan kerana kita boleh demam atau sakit tekak akiba kepanasan ! Buah durian ini juga istimewa kerana boleh dibuat tempoyak untuk dimakan dengan nasi. buah manggis. berbagai-bagai jenis buah-buahan dijual. Sesetengah pelancong terus memakan buah tersebut di gerai kerana jika ada yang isinya tidak elok. sekali rasa terus menyukainya. buah tembikai. buah strawberi. burung dan sebagainya yang merosakkan buah-buahan yang harum dan manis. saudari boleh lihat sepanjang jalan. Tetapi awas saudari. kalau saudari . buah epal dan buah anggur yang hanya tumbuh di negara barat juga ada ditanam di negara saya iaitu di tanah tinggi Cameron.

Aini . Yang benar. Sekian terima kasih. Saya akan berasa gembira melihat kedatangan saudari.ingin merasai suasana ini. maka berkunjunglah ke negara saya.

intonasi penyampaian serta laras bahasa yang digunakan.Modal Karangan: Karangan Berformat Ucapan/ Ceramah/ Syarahan/ Pidato Panduan menulis 1. Di antara setiap perenggan seharusnya diselitkan katakata menghadap pendengar mengikut kesesuaian yang dirapatkan ke kiri. Calon boleh membezakannya dari soalan yang dikemukakan. Tuliskan selengkapnya ceramah tersebut. b) Isi-isi karangan yang ditulis dalam perenggan mengikut keutamaan. ceramah. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis. memohon maaf ataupun menggunakan penanda wacana seperti kesimpulannya. Contoh :. Tuan Pengetua. . 2. akhir kata dan sebagainya. Contoh SPM karangan 3: Karangan berformat Ceramah Tajuk : Anda selaku pengerusi Persatuan Bulan Sabit Merah di sekolah telah bekerjasama dengan pihak Hospital Besar Kuala Lumpur (HBKL) untuk memberi penerangan tentang pendermaan darah sempena minggu kempen menderma darah di sekolah anda. syarahan dan pidato mempunyai format yang sama dari segi penulisan iaitu :a) Pengenalan dimulakan dengan kata-kata aluan yang perlu berdasarkan protokol iaitu dengan pengerusi dahulu diikuti dengan mereka yang berpangkat.Izanuddin dari Hospital Besar Kuala Lumpur. Terima kasih juga kepada pihak sekolah kerana memberi peluang kepada saya memberi penerangan tentang pendermaan darah. Pauh Lima Kuala Lumpur. Perbezaan antara karangan-karangan berformat di atas hanya dari segi tujuan tujuan majlis. Selamat pagi dan Selamat sejahtera saya ucapkan. guru-guru dan para pelajar sekalian. Di sini saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada tetamu kita Dr. Dr.Para hadirin sekalian. pelajar-pelajar yang saya kasihi. Izanuddin yang datang khas dari Hospital Besar Kuala Lumpur kerana sudi turut serta menjayakan minggu kempen menderma darah warga sekolah Panglima. Karangan berformat ucapan. c) Penutup bagi karangan berformat di atas boleh diakhiri dengan ucapan terima kasih. Selepas ceramah ini saya amat berharap para guru dan pelajar akan beramai-ramai ke pusat kegiatan pelajar menyambut seruan dengan mendermakan darah bagi menambahkan bank Darah Hospital Besar Kuala Lumpur.

Pendermaan darah yang dilakukan tidak menyakitkan langsung. Di hospital bekalan darah sentiasa tidak mencukupi untuk membantu pesakit. Saya serahkan majlis ini kembali kepada pengerusi. Sekiranya kesihatan anda terjejas. Bayangkan sekiranya saudara mara kita tenat dan memerlukan darah dimasukkan ke hospital tetapi pada masa itu bekalan darah sudah kehabisan. Pegawai yang bertugas di gelanggang sana akan membuat pemeriksaan terlebih dahulu bagi memeriksa kesihatan anda. Banyak kempen telah diadakan oleh pihak hospital bagi menyeru orang ramai mendermakan darah mereka. Jadi kita tidak perlu risau atau ragu-ragu untuk berbuat demikian. . Jadi saya amat beharap anda sekalian tidak akan risau atau takut untuk menderma. tindakan menderma darah tidak akan menjejaskan kesihatan kita. Jadi. tidak seharusnya keberatan menjayakan kempen ini. anda tidak akan dibenarkan mendermakan darah. Menderma darah ditarifkan sebagai pemberian darah secara sukarela oleh individu yang sihat tubuh badannya. Kita sebagai warga sekolah panglima yang muda dan bertenaga ini. Apakah yang terjadi kepada saudara mara kita yang berada dalam kecemasan ini ? Justeru itu adalah penting kita memastikan bank darah di hospital sentiasa mempunyai bekalan. Hadirin sekalian. Para guru dan pelajar Sudah tiba masanya kita menunaikan tanggungjawab sosial menyambut seruan mendermakan darah demi menyelamatkan nyawa keluarga kita mahupun mereka yang malang. Saya amat berharap harapan mereka tidak akan dikecewakan sebarang pertanyaan dan keraguan boleh dikemukakan kepada saya atau Doktor Izanuddin sebentar lagi. Titisan darah yang kita dermakan akan membolehkan insan yang memerlukan mempunyai harapan diselamatkan. Sekianlah dahulu ceramah saya tentang kempen menderma darah. Masa yang diambil hanya lebih kurang sepuluh minit sahaja.Guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian. Ini kerana banyak darah yang diperlukan setiap hari. Selain daripada amal jariah. Hari ini pihak hospital datang dengan harapan yang tinggi semoga ramailah warga sekolah ini yang akan mendermakan darah. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang mulia di sisi masyarakat mahupun agama. Sekian terima kasih. Para guru dan pelajar.Walaupun pihak hospital ada mewajibkan keluarga yang menggunakan darah dari bank darah menggantikan darah yang digunakan tetapi kita masih perlu tampil mendermakan darah. bersempena minggu menderma darah ini saya berharap hadirin sekalian tidak teragakagak mendaftarkan diri sebagai penderma.

terdapat banyak langkah yang boleh kita lakukan bagi menggerakkan diri daripada terancam. Dengan kerjasama semua pihak. kita harus turut serta memainkan peranan dan memikul tanggungjawab membanteras kejadian jenayah tersebut. barulah penjenayah-penjenayah tersebut dapat dihalang. Selaku Ketua kelab jenayah yang baru diperkenalkan di sekolah kita. penderaan. Mereka yang terlibat dalam perbuatan jenayah ini terdiri daripada manusia yang tidak berakhlak. tidak senonoh dan jahat kerana sahabat begini akan menjerumus kita kepada kegiatan yang tidak sihat dan salah. Sekiranya kita mengetahui perbuatan yang menyalahi undang-undang. pelajar mahupun kanak-kanak kita tetap terdedah kepada ancaman yang berbahaya. guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Sejak akhir-akhir ini. Hadirin-hadirat sekalian. Sebaik-baiknya barang-barang berharga ini disimpan di bank atau . tidak mendapat didikan agama dan kebiasaannya berasal daripada keluarga yang runtuh atau bermasalah. memeras ugut. isu ini boleh dikatakan setiap hari terpampang. wang tunai yang banyak mahupun barang-barang berharga di tempat yang terdedah. jahat. kita sering mendengar isu jenayah hangat diperkatakan. Hadirin yang saya muliakan. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan syarahan bertajuk "Caracara mencegah jenayah di kalangan pelajar". Langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah tahu memilih kawan ketika dalam pergaulan. Kita tidak seharusnya berasa takut memberi keterangan kepada pihak polis kerana segala maklumat yang diberi akan dirahsiakan malahan keselamatan kita akan sentiasa dilindungi. Di rumah. Statistik menunjukkan faktor-faktor utama penyebab remaja terlibat dalam jenayah berpunca daripada pengaruh rakan. Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar Puan Halijah. jenayah bermaksud tingkahlaku yang menyalahi undang-undang negara. Jauhilah diri daripada mereka yang liar. kita harus segera melaporkan hal itu kepada pihak polis. kejadian rogol dan sebagainya begitu menakutkan dan membimbangkan kita. Kita tidak seharusnya membiarkan pihak polis semata-mata memikul tugas berat ini. kita juga tidak harus menyimpan barang-barang kemas. saya berasa tajuk ini amat sesuai dipertengahkan kepada pelajar. Penolong kanan Puan Sabariah. muda. Justeru itu. Di dada akhbar. Tuliskan selengkapnya teks syarahan tersebut. Tanpa mengira golongan tua. Encik Low Seek Li. Anda selaku ketua kelab tersebut diminta menyampaikan syarahan bertajuk : Cara-cara mencegah jenayah kepada pelajar. merompak. Kejadian membunuh. Hadirin yang saya hormati. Kita seharusnya rasional dan hanya memilih mereka yang berakhlak tinggi sebagai rakan kita. Kita tidak sepatutnya berdiam diri kerana tindakan kita yang enggan bekerjasama melaporkan kejadian kepada pihak berkuasa kemungkinan akan mendorong jenayah berlaku dan membahayakan orang lain.Modal Karangan: Karangan berformat Syarahan Tajuk : Sekolah anda talah melancarkan kelab jenayah. Salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berusaha Tuan pengetua.

jiran merupakan orang yang paling hampir dengan kita dan boleh menghulurkan bantuan. jenayah sudah pasti mudah berlaku di kawasan perumahan . peranan jiran adalah penting. . jiran boleh membantu kita menjaga rumah terutama daripada dipecah masuk. Sudah pasti jenayah dapat dikurangkan. sekian sahaja syarahan saya tentang peranan kita bagi mencegah jenayah.di tempat yang selamat. Sekian terima kasih. Justeru itu. Hadirin yang saya hormati. Ini yang dikatakan rumah jirandimasuki pencuri pada siang haripun tiada sesiapa yang menyedarinya. Dengan memainkan peranan masing-masing dan tidak meletakkan tanggungjawab mencegah jenayah di bahu pihak polis semata-mata. Dengan adanya hubungan yang baik dan semangat kejiranan sudah pasti jenayah seperti kecurian yang berlaku di sekitar perumahan kita dapat dihalang. Apabila kita pulang ke kampung atau bercuti. Hadirin yang saya hormati. Bayangkan sekiranya hubungan jiran renggang kerana hidup seperti `Enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing'.

Dialog-dialog Perbualan antara watak-watak. 2. Cerita ditulis secara ringkas. Calon perlu mempelajarinya kerana bermula pada tahun ini. Latar masa Waktu (pagi. malam) babak-babak yang diceritakan itu berlangsung. 6.Panduan Karangan Format Skrip Drama Panduan menulis Format ini merupakan penulisan yang baru. calon perlu menentukan dahulu tema skrip atau persoalan yang ingin disampaikan dalam karya. sifat) pada watak. Skrip ini boleh berkisar tentang kehidupan masyarakat sebenar atau rekaan semata-mata. petang. b) Tuliskan nama watak-watak dalam cerita. . Sebelum menulis skrip drama. 1. Latar tempat Di mana tempat perbualan itu berlangsung 4. Sinopsis Tulislah sinopsis / ringkasan drama yang dihasilkan. selari dengan pembelajaran mata pelajaran sastera di sekolah dimaklumkan bahawa terdapat soalan keenam dalam Kertas 1 berbentuk kesusasteraan termasuklah penulisan skrip drama. c) Gambarkan perwatakan (bentuk. 5. 3. Watak dan Perwatakan a) Tentukan berapa orang yang diperlukan untuk memainkan peranan dalam cerita tersebut.

Tajuk : Karya : Watak : Masa : Tempat : Sinopsis : Dialog : . Rumus skrip drama ditulis seperti berikut :Format menulis karangan skrip drama. 8.7. Pilihlah tajuk yang sesuai dengan skrip yang ditulis.

Dah berjaya pula Pak Aziz : Ya lah tu. Lan. Bagaimanapun ibunya tidak bersetuju Roslan menerima tawaran kerja ini. Mak Bedah : Roslan : Ya. bapa kau panggil minum bersama. Mak Bedah : Bang. Bapanya amat bangga dengan anaknya ini kerana dia sendiri bekas askar. Roslan serba salah kerana dia sendiri mempunyai cita-cita lain. apa dah jadi sekarang ni ? Hari-hari ada kejadian membunuh Mak Bedah : Nasib baik anak kita Roslan baik budi pekerti. bagaimana dengan tawaran kerja tu ? Dah buat keputusan Tawaran askar tu ke ayah ? Entahlah Lan tengah memikirkannya. Tak Fikirlah masak-masak Lan. Berhentilah Sinopsis : Pak Aziz : Hai. Mengapa panggil Lan ? Tu Lan. Pak Aziz sedang membaca suratkhabar apabila didatangi isterinya dengan hidangan teh dan sepinggan kuih.Tetapi dia juga ingin menunaikan keinginan dan kebanggaan ayahnya. awak ni! Kenapa pula ? Mak Bedah : Pak Aziz Roslan : : Mak Badah : Pak Aziz : . Mak. Ada di biliknya. Malangnya Raslan maut dalam kemalangan sebelum menerima jawatan tersebut. Pentas menggambarkan ruang dengan sebuah meja dan lima buah kusyen Latar : lapuk.Modal Karangan: Karangan Format Skrip Drama Tajuk : Hujan di tengah hari. Mak kalau boleh tak mahu Lan bekerja Eh. Nanti saya panggil dia. Beliau lulusan Universiti dan telah menerima tawaran berkhidmat dalam angkatan tentera sebagai kapten. Eh Roslan pergi mana ? Ajaklah dia minum sama. Tak keluar-keluar sejak tadi. Zati Izad Petang Karya : Masa : Tempat : Si ruang tamu rumah Pak Aziz Roslan anak tunggal Pak Aziz dan Mak Bedah. ada berita menarik ke ? Asyik betul membaca.

emak. Itu yang awak bimbangkan. keluar Ini rumah Encik Aziz ? Ya. Kerja askar ni berbahaya. Kena masuk Ha! Ha! Ha! (ketawa). anak askar pun nak jadi askar juga? Tapi tidaklah macam saya. saya. apa pendapar awak tentang tawaran itu? Pendapat apa lagi? Yalah. saya Mak bukan membantah Lan. sepuluh tahun menjadi Saya rasa elok Roslan cari kerja lain. Kami ingin bertanya adakah Encik Roslan anak En. Apa yang terjadi pada anak kami. Kerjalah di pejabat. Maksud abang. ayah askar. Hah. pergilah.Mak Bedah : Pak Aziz Roslan : : Yalah. Bawa motor tu jangan laju-laju. Bedah. Mak cuma fikir kalau boleh carilah Mak Bedah : Roslan : Ayah. Saya bimbanglah bang. Aziz.. Anak kita ni keluar universiti. Roslan anak saya. encik ? Bertenanglah pak cik dan mak cik. Antara hadapan mak dan ayah. Lan nak keluar sekejap. Roslan dah dapat kerja sebagai askar.. Mengapa encik ? Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Polis I Pak Aziz Polis II Pak Aziz : : : : Mak Bedah : Polis I : Mak Bedah : . Ini mahu Mana sama Bedah ? Aku kerja selama 20 tahun hanya sebagai askar Inilah yang saya sedang fikir. Ya. Apa kata orang nanti. saya dulu prebet. Itu perkara kecil. ada hal mustahak.

(Mak Bedah dipapah oleh suaminya menuju ke kereta polis) Mak Bedah : Pak Aziz Polis I : : . (meraung menangis). bersabarlah. Saya rasa eloklah kita ke hospital sekarang. Bagaimana keadaannya encik? Pak cik.Polis II : Roslan sekarang berada di hospital. Dia cedera parah kerana terlibat Ya Allah. mak cik. Roslan anakku.

Berita yang ditulis haruslah benar dan menyakinkan pembaca. Karangan berformat Berita (a) (b) (c) (d) (e) KUALA LUMPUR. 2.Panduan Karangan Format Berita 1. 6. Isnin . a) When (bila) . ringkas tetapi menarik untuk pembaca . Oleh itu calon digalakkan menyelitkan pandangan / pendapat pikah-pihak tertentu atau sedutan kata orang berkenaan. mudah difaham. 5. Terdapat perbezaan untuk menulis karangan a) berformat Berita sesuatu kejadian untuk siaran akhbar/majalah. karangan Rencana perlu dimulakan dengan tajuk.Di mana tempat kejadian ? c) Who (siapa) .) perlu diikuti selepas nama tempat. Tajuk ini perlulah pendek . (b) Tanda koma (. Karangan jenis berita biasanya mengandaikan anda sebagai pemberita akhbar mahupun majalah yang dikehendaki membuat liputan tentang sesuatu kejadian dan melaporkannya. (c) Hari kejadian selepas tanda koma. logis dan padat. (d) Tanda sempang (-) perlu ditulis selepas hari ditulis (e) Isi Utama (berita kejadian) Panduan Karangan Berformat Rencana 1.Bila peristiwa itu berlaku ! b) Where (di mana) . b) berformat Rencana untuk siaran akhbar / majalah.Mengapa kejadian itu berlaku ? f) How (bagaimana) .Siapa yang terlibat ? d) What (apa) . Berbeza dengan karangan berformat berita. ringkas tetapi padat matlamat. Berita yang kita tulis biarlah seperti betul-betul berlaku. 8.Apa yang akan dilaporkan ? e) Why (mengapa) .Bagaimana boleh berlaku ? 4.Sebuah makmal sekolah (a) Nama tempat ditulis dengan Huruf Besar di sebelah kiri. Bahasa yang digunakan mesti ringkas. 7. Susunlah ikut peristiwa utama didahulukan dan kurang penting di akhir perenggan.

(berkecuali. Setiap pangkal perkataan perlu ditulis huruf besar kecuali kata sendi. 2. Masukkan persoalan yang akan dibincangkan dan tokoh yang ditemu ramah. Perenggan penutup memerlukan saty perenggan setelah selesai perbualan dengan beberapa baris ayat secara ringkas. Perenggan isi ialah perbualan / dialog-dialog. Karangan Wawancara / Forum melibatkan satu pihak bertanya manakala satu pihak lagi menjawab. Seterusnya perenggan pendahuluan diikuti kemudiannya isi-isi rencana. Penulisan karangan ini melibatkan 2 pihak atau lebih. Di bawah penutup selang tiga baris tuliskan 'diwawancara oleh'. Perbualannya kurang formal. Pendahuluan bagi karangan berformat ini perlu ditulis beberapa baris ayat dalam satu perenggan sebelum perbualan bermula. 3. 4. 3.Perbualannya formal.membacanya. 2. 5. Karangan dialog kedua-dua pihak boleh bersoal jawab. 7. ditulis nama pengarang. Karangan SPM 8: Karangan Berformat Wawancara/ Forum/ Dialog Panduan menulis 1. . jika tidak ditulis pun boleh). Di bawah tajuk sebaik-baiknya setelah dikosongkan satu baris. 6.

Ramai penderma datang daripada mereka yang beragama Buddha dan Kristian. Sebagai langkah pertama kami telah mendekati badan bukan kerajaan pihak swasta termasuk kerajaan serta badan-badan agama untuk menerang tentang kampen yang diadakan. Isu ini tidak harus dianggap seensitif tema seharusnya masyarakat boleh menerimanya secara terbuka. Anda sebagai wartawan akhbar tempatan telah mewawancara pengerusi lebih lanjut tentang kenpen yang telah diadakan. Mereka risau dan kurang berkeyakinan bahawa tindakan pendermaan organ ini dibenarkan dalam Islam. Di sini kami bekerjasama dengan FKIM bertujuan supaya FKIM boleh membantu menjelaskan fatwa ini kepada masyarakat Islam. bilangan mereka yang sanggup menderma telah bertambah jika dibanding pada tahun 1977 penderma organ hanya seramai 2572 orang tetapi sehingga Mac 2001 ini penderma telah meningkat kepada 35434 orang. Saya rasa ini sudah menunjukkan perkembangan yang positif. apakah program yang telah diaturkan oleh awatankuasa pendermaan organ? Terlebih dahulu selamat pagi dan terima kasih maklumat kepada saya menyampaikan kepada masyarakat tentang program pendermaan organ. Sehingga kini sejauh manakah rakyat Malaysia menerima kempen yang diadakan? Dalam tempoh dua tahun ini. Ini kerana dalam kedua-dua agama ini tidak timbul sebarang penentangan agama dalam soal menderma organ. Masalah besar yang kami hadapi adalah daripada masyarakat beragama Islam. Kami amat berharap dengan kempen den penjelasan ini sama pihak dapat memahami dan menerimanya. Wartawan : Selamat pagi Datuk. Sememangnya betul. biasanya penderma organ ini terdiri daripada bangsa apa? Ini kerana apabila menyentuh isu pendermaan organ masyarakat terhalang dengan hukum agama dan sebagainya.Tidak ramai masyarakat kita memberi sambutan terhadap seruan menderma organ walaupun kempen-kempen telah dilakukan. Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : .Modal Karangan: Karangan berformat wawancara Tajuk :. Datuk. Baiklah Datuk menyentuh tentang kurangnya masyarakat yang prihatin terhadap pendermaan organ. Terlebih danulu terima kasih kerana Datuk sudi meluangkan masa untuk diwawancara.

kita boleh membantu orang lain meneruskan hidup. apakah program yang diatur untuk memberi penjelasan kepada keluarga Si Penderma ? Kami tidak ada program khas untuk keluarga penderma. Dalam hal ini. Bagaimanapun kami selalu memberi peringatan kepada sesiapa yang ingin menjadi penderma agar memaklumkan kepada keluarga dan sanak saudara. media massa dan individu terus mendidik dan menyampaikan Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : . Dalam borang itu mereka perlu memberitahu organ yang ingin didermakan. Datuk. Mereka kemudiannya akan diberi sekeping kad. Kebanyakan mangsa yang mati kerana kemalangan. mungkin ada pembaca yang ingin mengetahui bagaimana untuk menjadi penderma ? Bagi sesiapa yang ingin menjadi penderma. mereka boleh mendapatkan borang dan mengisinya. Tindakannya ini telah berjaya menyelamatkan empat nyawa sekaligus. apakah harapan Datuk terhadap kempen perndermaan organ di negara kita ? Saya amat berharap semua kaum memahami bahawa menderma organ adalah tindakan yang mulia.Bayangkan dengan sikap murah hati. Bagaimanapun tidak semua penderma organ boleh digunakan. Kami menghormati dan akur keputusan keluarganya. Ini supaya niat mereka menjadi kenyataan. Organ hanya diambil apabila seseorang itu telah mati. Saya juga berharap semua pihak terutama pertubuhan agama.Wartawan : Pernahkah pihak Datuk menghadapi masalah iaitu tentangan daripada keluaga Si Penderma? Sememangnya ada. Semua ulamak telah bersetuju bahawa tindakan ini tidak bertentangan dengan mana-mana agama. baru-baru ini seorang ibu yang telah membenarkan organ anaknya yang mati dalam kemalangan didermakan. kami akan mengambil organnya. Sebahagian besar organnya tidak boleh digunakan Akhir sekali.untuk Ini bermakna sepatutnya Si Penderma memaklumkan kepada keluarga mereka sebaik saja mereka menandatangani borang persetujuan. kami tidak dapat mengambil organ Si mati kerana tidak disetujui oleh keluarganya. Organ yang didermanya ini boleh menyelamatkan nyawa pesakit. Ramai daripada Si Pederma tidak memberitahu keluarga mereka tentang niat mereka menderma. Apabila berlaku kematian akibat kemalangan misalnya. Apabila tiba masanya iaitu kematian. Contohnya.

Ieva Shanmugan (IEVA SHANMUGAN) Wartawan Utusan Malaysia . Besarlah harapan kita lebih ramai masyarakat penyayang yang akan tampil melaksanakan tanggungjawab mulia demi memberi peluang hidup kepada mereka yang amat menderita. Demikianlah wawancara saya dengan Datuk Lim Lok Chan Pengerusi Jawatankuasa Penderma Organ yang telah berlangsung selama dua jam.seruan kemanusiaan ini kepada masyarakat. Diwawancara Oleh. Terima kasih.

bahasa kiasan dan sebagainya digalakkan dimasukkan supaya menarik. Ini yang paling penting ialah calon mempunyai bahasa yang baik dan cerita yang menarik. calon gunakanlah pelbagai teknik penceritaan seperti yang dipelajari dalam kesusasteraan melayu seperti ketegangan.Panduan Karangan Berformat Cereka Panduan menulis 1. Pastikan penyelesaian cerita mengandungi pengajaran. 8. c) soalan daripada komponen kesusasteraan yang dimulakan pada tahun 2001 soalan ke-6. 2. b) melengkapkan kesimpulan yang diberi dan calon perlu menulis sebuah cereka yang diakhirnya seperti arahan soalan. atau nasihat yang berguna untuk diteladan pembaca. dialog. monolog. Cerita yang ditulis plotnya bermula dengan permulaan diiluti perkembangan seterusnya penyelesaian. Karangan jenis ini boleh dikeluarkan pelbagai bentuk soalan seperti :a) menceritakan sesuatu peristiwa / pengalasan. 3. Bagi memastikan cerita yang ditulis menarik. kejutan. tidak membosankan kerana ada pelbagai teknik digabung jalin. Mereka diberi bergantung kepada kekuatan bahasa dan isi cerita yang menarik. imbas kembali atau imbas hadapan. Ini bermakna pengolahan cerita oleh calon amat penting bago memastikan cerita itu menarik dibaca. Bagi menulis karangan berformat cerita atau cereka (cerpen). 7. 4. Teknik begini akan menjadikan penulisan kita lebih menarik. Ungkapan pribahasa. . 5. 6.

Wajahnya membayangkan sebuah harapan. dia mahu mencuri buku tersebut. Rupa-rupanya.. Tiba-tiba budak lelaki itu berhenti di suatu rak yang menempatkan buku-buku Sains. Langkahku kini semakin lemah. Aku mancari-cari rak buku yang menempatkan buku-buku Ekonomi. Aku mendengar dia bertanyakan buku Sains itu kepada penjual buku tersebut.. Tetapi sebaik-baik saja ia sampai di pintu kedai itu." Matahari siang panas berbahang. Aku pun mengintip segala pergerakannya. Pintunya segera kubuka. Pakaiannya sudah lusuh dan penuh dengan tampalan. Dia melangkah laju menuju kepada penjual buku itu. berapa lama lagi perluku jalan? Kakiku sudah mahu terputus rasanya. Kemudian."jawab penjual buku itu. Kelihatan ia belum berputus asa. Hawa dingin terasa dengan serta-merta. . Dari satu rak ke satu rak aku mengikutinya. aku ternampak akan seorang budak lelaki. Langkahku kini semakin lemah. Matanya liar memperhatikan bukubuku yang tersusun rapi di situ. Namun tekadku bulat". Aku berpura-pura membaca buku sebuah buku sambil memasang telinga.Modal Karangan: Karangan jenis cereka Tajuk : Lengkapkan karya anda dengan bermula " Matahari siang panas membahang. Sangkaanku tadi meleset sama sekali. Ketika sedang mencari-cari itu. Aku mesti ke Toko Mukmin. Namun demikian.. Wajah budak lelaki itu muram apabila mendengar harga yang disebut oleh penjual buku itu. Aku pun berhenti di rak buku yang berdekatan dengan mereka.. Dikeleknya buku Sains itu dengan erat lalu segera berlalu dari situ. budak lelaki itu menemui penjual buku. Encik?" "Enam ringgit sembilan puluh sen. Menurut kawan-kawanku di situlah dapat kutemukan buku Ekonomi yang kucari-cari selama ini. ia berpatah balik. Sangkaku. Agak lama juga dia membelek judul-judul buku Sains yang terdapat di situ. Air mukanya jelas menampakkan kekecewaan. Tanpa berkata apa-apa. Belakang bajuku basah oleh peluh yang menyimbah. Kemudian. aku menuju ke rak-rak buku yang memang banyak terdapat di situ. Belakang bajuku basah oleh peluh yang menyimbah. Lega benar rasanya apabila toko buku itu kini sudah di depan mata.. ia berjalan keluar. Aku mula menaruh prasangka buruk terhadap budak lelaki itu. Aku pun mula berjalan dengan cepat agar perbuatannya dapatku halang. Langkahnya lemah longai.budak lelaki itu mengambil sebuah buku Sains. budak itu mahu mencuri ke? Berdetik dalam hatiku.. Eh. Aku berasa amat selesa. tekadku bulat. "Berapa harganya. Ah.

" kata budak lelaki itu dengan girangnya. Alangkah senangnya hati saya dapat bertemu dengan Encik. Saya ingin sekali memilikinya. Kemudian ia bertanya. kuat sungguh semangat dan azammu untuk menimba ilmu!" Penjual buku itu kelihatan kagum apabila mendengar penjelasannya. Aku mula berasa kasihan kepadanya. Dengan ini." "Tetapi buku itu masih dapat digunakan untuk belajar?" budak lelaki itu bertanya. Ketika ia membungkus buku itu. tetapi jika ada masa terulang saya belajar sendiri di rumah. Rasa kesal menyelubungi diriku kerana menyangka yang bukan-bukan terhadap budak lelaki itu." jawab penjual buku itu pula. dan semuanya menyatakan harga yang sama. "Oh. wang saya cuma empat ringgit. Encik." katanya dengan penuh harapan. "Encik. bakinya akan saya bayar beransur-ansur." Ingin benarkah engkau akan buku itu?" "Ya. Harganya cuma dua ringgit saja." kata budak lelaki itu dengan panjang lebar. Mereka mangatakan bahawa buku Sains itu sangat baik. ia menyelipkan sebatang pensel yang baru dan sebuah buku tulis. keluarga saya miskin. cuma buku itu sudah agak usang. baki wang saya ini dapat saya gunakan untuk membeli buku-buku yang lain. Kauambillah buku Sains ini dan bayarlah empat ringgit dahulu. "Oh. Untuk pengetahuanmu. Saya ingin menjadi orang terpelajar." kata budak lelaki itu dengan nada perlahan menggambarkan kehampaan. Jika demikian sifatmu sentiasa pasti segala cita-citamu dapat . Kelihatannya dia cukup berhati-hati. Penjual buku memandang budak itu dengan wajah yang tenang. Saya tidak mahu ketinggalan. jika begitu saya ambil yang itulah. Dapatkah Encik menjual buku itu dengan harga empat ringgit kepada saya? Nanti. "Ya. Saya tidak mahu keinginan saya itu terhalang oleh kemiskinan. "Baiklah. "Ini kuhadiahkan kepadamu oleh sebab aku kagum melihat kesungguhan hatimu untuk menuntut ilmu. Penjual buku itu kelihatan hairan dan semakin tertarik kepada anak miskin itu. Harga buku itu tidak boleh dikurangkan lagi. Bakinya kaubayar kemudian. Dia mahu memastikan bukan buku lain yang ditawarkan kepadanya. ada padaku sebuah buku Sains yang itu juga tetapi yang sudah digunakan. Aku pun berasa kagum apabila mendengar penjelasannya itu."Encik. Saya tidak dapat ke sekolah lagi. Teman-teman saya yang di sekolah menggunakan buku Sains itu. Sudah empat buah toko buku yang saya datangi.

. anak miskin itu pun beredar. Mungkin nanti kami dapat berbincang dan belajar bersama. sambil terseyum lebar.tercapai". Aku pasti akan berusaha sehingga menara gadingku jejaki ! Sesungguhnya aku berterima kasih kerana terjumpa budak itu pada hari ini. Kuperhatikan anak miskin itu dengan rasa terharu. Dia gigih sekali. ingin aku berkenalan dan bertanya khabarnya. Terkebil-kebil mata budak lelaki itu apabila mendengar kata-kata penjual buku tersebut. Jika aku berpeluang bertemu dengan dia. Kasihan anak miskin itu. Cita-citanya tinggi. Secara spontan dia menjabat tangan penjual buku itu dan berulang-ulang mengucapkan terima kasih. Aku mendoakan kejayaannya. aku melangkah keluar dari toko tersebut dengan satu tekad yang baru "Akan kugenggam bara sampai menjadi arang". Setelah membayar buku Ekonomi yang kupegang. Kemudian.

Format karangan laporan i) Tajuk laporan di tulis di atas. Kebiasaanya ditulis perkara-perkara penting seperti tempat. iii) Perenggan seterusnya isi-isi diikuti penutup. Laporan yang ditumpu hanya laporan peristiwa / kegiatan bukan laporan minit mesyuarat. 3. . calon dikehendaki menulis pengakuan pelapor seperti :Yang Melapor. ii) Perenggan pertama merupakan pendahaluan. Nama bulan mesti ditulis dengan huruf besar diikuti tahun dan tanda noktah. ( sebaik-baiknya diselang dua baris). Sekiranya mempunyai jawatan. v) Tarikh ditulis di sebelah kanan setentang dengan baris pengakuan pelapor. tarikh tempat dan sebagainya. Huruf pertama setiap perkataan ditulis huruf besar kecuali kata sendi.Panduan Karangan Jenis Laporan 1. Tajuk ini perlu digariskan. Bagaimanapun untuk peperiksaan SPM. vi) Tandatangan pelapor di bawah pengakuan pelapor. bahagian tengah. sila tuliskan di bawah nama pelapor. Kemudian tuliskan nama pelapor dengan semua huruf besar. Terdapat dua jenis laporan yang berbeza formatnya (a) Laporan peristiwa / Kegiatan (b) Laporan minit mesyuarat 2. Disediakan Oleh dan sebagainya di sebelah kiri. iv) Selang dua baris daripada penutup.

Calon boleh bezakan kerana jenis ini. (d) Perenggan penutup perlu membuat penegasan / rumusan pendirian bagi menyakinkan pembaca. (c) Kata-kata penghadapan seperti Hadirin sekalian. Format penulisan karangan perbahasan dalam majlis pertandingan :(a) Kata alu-aluan kepada hadirin mengikut protokol (b) Pendahuluan ditulis dengan memberi takuf tajuk. 3. tutupkan karangan dengan ucapan terima kasih. tepat dan mudah difahami. 5. . Soalannya hanya mengatakan 'Bahaskan'. dan sebagainya wajib ditulis sebelum perenggan baru dimulakan. 6. rujuk soalan sama ada anda sebagai pencadang atau pembangkang. 4. Cara penulisannya ialah :(a) Pendahuluan . (e) Sebelum berakhir. Bagi karangan perbahasan / bahaskan ( bukan dalam pertandingan / majlis ) cara penulisannya berbeza. ( berbeza dengan perbincangan ) (c) Perenggan penutup mengandungi penegasan terhadap tajuk. Bahasa yang digunakan mestilah tegas. Format menulis karangan perbahasan bukan pertandingan formatnya sama dengan karangan pendapat.masukkan definasi taajuk (kata-kata aluan tidak diperlukan ) (b) Pernulisan isi juga pada satu pihak juga. Harus diingati penulis isi harus kepada satu pihak saja. soalannya tidak dinyatakan anda pembangkang atau pencadang. Tuan-tuan dan Puan-puan. Terdapat dua situasi karangan berformat perbahasan iaitu : (a) perbahasan dalam majlis ( pertandingan) (b) perbahasan bukan dalam majlis ( bukan pertandingan ) 2.Panduan Karangan Jenis Perbahasan (pertandingan) dan Perbahasan (bukan pertandingan) 1. jelas.

.

mereka hanya mahu bekerja di pejabat-pejabat. Anda selaku pihak pembangkang dikehendaki menbidas tajuk di atas. mereka enggan bekerja di bidang ini. Hadirin sekalian. para pengetua. Keburukan pula dimaksudkan sesuatu yang tidak baik. pada hakim yang arif lagi bijaksana. izinkan dahulu saya memberi definasi tajuk kita pada pagi ini.Janganlah kita terlalu emosi melepaskan tuduhan kepada semua pekerja asing hanya kerana segelintir yang tidak tahu mengenang budi dan melakukan jenayah. Hadirin sekalian. Inilah bidasan saya yang pertama. Tetapi "tepuklah dada tanyalah selera. Jelas terbuktilah bahawa kedatangan mereka tidak patut dikatakan menutup periuk nasi rakyat Malaysia atau menjadi takluk bertambahnya pergangguan. Maka pekerja asing diambil bagi mengisi kekurangan ini. Kemasukan pekerja asing telah dituduh oleh pihak pencadang telah membawa masalah sosial dan jenayah di negara kita. pembinaan daan sebagainya sebelum kemasukan mereka terdapat kekosongan kerja di bidang ini untuk diisi oleh pekerja Malaysia. Hadirin dan hadiran yang dimuliakan. dan sebagainya. Kita hendaklah berfikiran matang dan aktif dengan mempertimbang secara menyeluruh wahai .Modal Karangan: Karangan format perbahasan (Pertandingan) Tajuk :.Kemasukan pekerja asing lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Bangladash. Sebelum saya mematah-matahkan hujah lawau. walaupun benar ada pekerja asing yang ditangkap kerana terlibat dengan jenayah tetapi persoalannya bilangannya hanya kecil sahaja berbanding dengan jumlah mereka yang ke negara kita semata-mata untuk bekerja keras mencari rezeki secara aman. barisan pembangkang yang saya segani. buruk atau kepincangan. Bidasan saya yang kedua terhadap hujah pencadang yang tidak berpijak di bumi nyata." mengapa mereka sanggup menganggur daripada bekerja di bidang tersebut? Jawapannya mereka memilih pekerjaan. guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Berdirinya saya di pentas ini untuk membidas dan menafikan dakwaan pihak pencadang yang mengatakan kemasukan buruh asing lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Sebentar tadi pihak pencadang ada mengatakan bahawa kemasukan buruh asing telah merebut peluang pekerjaan rakyat Malaysia sehingga bertambahnya pergangguan. Thailand. Saya ingin menolak sekeras-kerasnya dakwaan ini kerana faktor yang mendorong pekerja asing diambil adalah untuk mengisi kekurangan tenaga pekerja di sektor perladangan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan pengerusi majlis. Pekerja asing merusut karus bermaksud tenaga kerja yang datang dari negara lain seperti Indonesia. Filipina. Kami selalu pihak pembangkang tidak menyokong tajuk di atas bahawa pekerja asing lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Janganlah kerana " Nila setitik rosak susu sebelanga".

Kita seharusnya menganggap kemasukan pekerja asing sebagai pesaing positif yang boleh mendorong kita untuk lebih rajin berusaha bagi menandingi kemampuan pekerja asing. Bayangkan sektor perladangan contohnya kelapa sawit. Sekiranya upah yang tinggi diberi kepada pekerja. Tanyalah pemilik ladang masalah yang mereka hadapi sebelum kemasukan pekerja asing. keluaran pertanian dapat dipetik mengikut masa yang tepat. kita seharusnya mempunyai kebersihan mental. Sekali lagi masalah ketiadaan pekerja di sektor ini berlaku kerana sebagainya yang kita tahu rakyat tempatan memilih pekerjaan. Untuk menyiapkan bangunan-bangunan dan kemudahan-kemudahan ini memerlukan pekerja yang banyak dalam sektor pembinaan. kilang-kilang dan sebagainya. masalah yang ditanggung bukan majikan tetapi semua rakyat terutama yang berpendapatan rendah akan tersepit. Sekiranya. banyak pembangunan seperti pembinaan jalan raya. Bayangkan tanpa tenaga buruh yang murah daripada mereka. izinkan saya menegakkan kebenaran dengan hujah pertama saya iaitu kemasukan pekerja asing sebenarnya mendatangkan kebaikan dan kemakmuran negara kita bukannya keburukkan. kita seharusnya sentiasa berfikiran rasional dan terbuka. rumah dan sebagainya pasti akan dinaikkan kerana majikan menanggung kos yang tinggi tetapi. sikap ini dapat kita tanam di dalam diri kita. Ini kerana hanya bangunan. keadaan ini tidak berlaku kerana buruh-buruh asing ini sanggup melakukan pekerjaan ini dengan upah yang lebih rendah. Negara kita pesat membangun seiring dengan kemakmuran dan kemajuan yang kita nikmati. sudah tentulah kita dapat meningkatkan kualiti kerja untuk . hospital. Di sini.pihak pencadang. Begitu juga di kawasan luar bandar pembangunan yang dilakukan melibatkan pembinaan sekolah. Jadi kita harus berterima kasih kerana dengan adanya pekerja asing ini. Hadirin dan hadiran sekalian yang saya muliakan. hujah saya yang ketiga ialah sebagai rakyat negara ini. kekurangan buruh di sektor perladangan merupakan rahmat kepada kita. kemudahan prasarana dan sebagainya akan tergendala ! Hadirin hadirat yang dihormati. Hadirin-hadiran sekalian. Keluaran pertanian ini tidak dapat dipetik tepat pada masanya kerana rakyat tempatan enggan bekerja di ladang kerana upah yang rendah. Jelaslah kemasukan pekerja asing sekali lagi membawa kebaikan kepada kita dan mempercepat pembangunan di negara kita secara tidak langsung. Sebagaimana yang saya tegaskan dari awal lagi. nanas dan sebagainya perlu dipetik hasilnya segera sekiranya sudah matang. Kemasukan mereka bagi mengisi. Negara juga akan menghadapi kerugian sekiranya tiada pekerja asing di sini. Ketiadaan pekerja di ladang ini akan menyebabkan keluaran pertanian ini rosak. Ini bermakna pembangunan yang dilakukan dengan mendirikan bangunanbangunan merca langit di bandar-bandar besar. Oleh itu. mereka tidak berminat bekerja dalam sektor ini kerana kerjanya memenatkan dan upahnya tidak seberapa.

Sekian terima kasih.membangunkan negara yang mewah dan makmur ini. Nampaknya masa tidak mengizinkan untuk saya meneruskan hujah-hujah. . Bagaimana rakan-rakan seperjuangan saya akan meneruskan perjuangan saya yang belum selesai ini ? Akhirnya ingin saya tegaskan sekali lagi bahawa kemasukan buruh asing lebih banyak memberi kebaikan daripada keburukan. Ternyatalah kemasukan pekerja asing membawa kebaikan kepada kita dan bukannya keburukan sebagaimana tuduhan para pencadang.

Karangan ini memerlukan pengetahuan yang luas. 4.Panduan Karangan Berformat Perbincangan/ Pendapat 1. Markah calon bergantung kepada isi yang matang. Setelah semua hujah telah diberi. Contoh :- a) Hanya isi satu pihak jika soalannya berbunyi "Bincangkan kesan-kesan negatif daripada menonton televisyen di kalangan kanak-kanak". Isi-isi yang ditulis akan jelas nampak longgar / tidak mantap. media massa juga membawa kebaikan kepada remaja diikuti huraian. fikiran yang matang daripada calon tinggi bagi mengubas isi dengan baik. Sekiranya soalan ini berbunyi sejauh manakah maka calon perlu memberi pendapat tentang keburukan media massa kepada remaja dahulu. 2. calon perlu menulis " Walau bagaimanapun. Calon tidak boleh menjawab satu pihak sahaja 3. . Bagi mengemukakan isi kandungan pendapat / perbincangan boleh mengupas isi bagi satu pihak atau dua pihak (pro-kontra) bergantung kepada soalan. logis dan hujah mantap serta menyakinkan di samping bahasa yang gramatis. Kelemahan calon biasanya berlaku sekiranya calon tidak banyak pengetahuan akibat kurang membaca.

menarik terutama jika menggunakan teknik cereka/cerita. Bahasa juga harus indah. Karangan jenis ini kurang popular dalam peperiksaan SPM. . Calon yang memilih karangan berformat ini mestilah benar-benar memahami maksud peribahasa yang diberi. 4. Terdapat dua cara menulis karangan jenis ini iaitu: a) Teknik huraian • • menghurai maksud dan mesej menghurai perkaitan peribahasa dengan contoh kehidupan b) Teknik bercerita / cereka • sama seperti menulis peribahasa dengan contoh kehidupan harian 3. 2.Panduan Karangan Berformat Peribahasa Panduan menulis 1.

Kini peribahasa yang ada menjadi khazaah berharga kepada kita. pelajar juga mempunyai wang saku untuk berbelanja. Apabila keputusan diumumkan. Dengan sanggup berusaha lebih. Bagi sesetengah pelajar yang berminat dan tiada kemahiran komputer. "Berjagung-jagung dahulu sebelum menanti padi masak" juga boleh mendidik pelajar agar memaksimumkan masa dengan berfaedah misalnya pada cuti yang panjang sebelum sesi persekolahan dibuka semula. boleh menjadikan peribahasa ini sebagai pedoman.Modal Karangan: Karangan berformat Peribahasa Tajuk :. Lahirnya peribahasa ini mungkin masyarakat dahulu menggunakan pengalaman petani yang membuat kerja sambilan menanam jagung sementara menunggu untul menuai padi. Ini kerana peribahasa tersebut bukan setakat indah indah bahasanya tetapi mengandungi pengajaran bagi mendidik masyarakat. Ambillah iktibar dari peribahasa ini dalam menjalani kehidupan harian kita. Ini bermakna siswazah tersebut tidak seharusnya menganggur sementara menunggu kerja yang sesuai dengan kelulusannya. Sebaliknya jika pelajar malas. Tulislah karangan ini dengan selengkapnya. Maksud peribahasa ini ialah kita perlu berusaha secara kecil-kecilan atau membuat kerja sampingan sementara menunggu kejayaan atau hasil yang lebih besar. Bagi siswazah yang sedang menanti tawaran kerja yang bersesuaian dengan kelulusannya. Siswazah tersebut sepatutnya buatlah kerja yang patut dahulu sekurang-kurangnya boleh menanggung makan minumnya . Salah satu peribahasa yang sesuai dijadikan teladan bagi masyarakat ialah peribahasa berbunyi "Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi yang masak". petani tersebut mendapat hasil yang lebih. Dengan tindakan positif ini pastinya pelajar akan mendapat faedah .Perbandingan yang diambil daripada alam atau suasana sekeliling bagi tepat dengan maksud atau mesj yang dibawa. Masudnya yang tersirat amat sesuai dijadikan pedoman hidup. hanya duduk tanpa berbuat-buat apa di rumah maka pelajar telah mensia-siakan masa yang berharga. Sebagai pelajar misalnya boleh menghayati peribahasa yang berbunyi "Berjagung-jagung dahulu sebelum menanti padi yang masak" dengan melakukan activiti berfaedah seperti bekerja sementara menuggu keputusan peperiksaan SPM diumumkan. Mesej mendidik di dalam peribahasa ini sememangnya sesuai untuk diaplikasi oleh sesiapa saja bukan hany pelajar. Oleh itu pelajar sememangnya wajar memenuhi dada dengan pelbagai kemahiran. Masyarakat Melayu lama banyak menggunakan peribahasa sebagai satu cara yang lembut untuk mendidik serta berkias dalam kehidupan harian mereka."Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak" merupakan peribahasa yang bertujuan mendidik masyarakat. Kemahuan ini sudah tentu berfaedah dan memberi ganjaran yang baik kepada pelajar tersebut dalam menambahkan ilmu dan kemahiran memandangkan persaingan yang sengit dan mencubar sekarang. menaip dan sebagainya boleh menggunakan masa yang ada untuk belajar menguasai bidang tersebut.

Sesungguhnya peribahasa warisan masyarakat lama kita memainkan peranan besar dalam mendidik masyarakat. Pada musim tengkujuh. Ini bererti kita perlu rajin berusaha meningkatkan taraf hidup dengan activiti berfaedah sementara menuggu hasil yang lebih besar. menganyam tikar. Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak" harus dicontohi oleh nelayan berkenaan. Bagi nelayan.daripada mengangur di rumah sehingga membebankan ibu bapa. . membuat sangkar burung dan apa-apa saja yang berfaedah mengikut kemahiran yang ada. Sebagai rumusnya. kehidupan mereka sering tersepit terutama apabila tibanya musim tengkujuh pada bulan November dan Disember. Kerjakerja sambilan ini sudah pasti mendatangkan faedah dan memberi rezeki kepada petani tersebut. setiap daripada kita seharusnya tidak hanya berpeluk tubuh jika ingin kehidupan yang lebih baik. Ini kerana peribahasa Melayu juga ada mangatakan "yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan melayang. memandang laut berombak dan bahaya jika turun ke laut maka wajarlah nelayan melakukan kerja-kerja lain seperti menjahit jala. Sekiranya kita tidak ingin ketinggalan sememangnya kita perlu sanggup berusaha.

pengenalan buku) Perenggan 2 & 3 : (Isi kandungan buku .sinopsis) Perenggan 4 : Kelebihan Perenggan 5 : Kelemahan Perenggan 6 : Penutup. 2. Format ulasan ini agak jarang terdapat dalam soalan peperiksaan Bahasa Melayu Kertas 1. . Calon diminta membuat a) Ulasan buku (pernah keluar dalam peperiksaan SPM) b) Ulasan sesuatu tajuk c) Ulasan sesuatu kejohanan yang disaksikan d) Ulasan drama.Panduan Karangan Berformat Ulasan Panduan menulis 1. kelemahan sesuatu bahan yang diulaskan. Format ulasan buku mempunyai format khusus seperti berikut:Tajuk Buku: Pengarang: Ketebalan: Harga: Pengulas: Perenggan 1: (Memperkatakan Biodata pengarang. 4. cerpen ulasan filem dan sebagainya (masih baru dalam peperiksaan) 3. Calon seharusnya ada pengalaman untuk memberi ulasan yang tepat termasuk kebaikan.

Modal Karangan: Karangan berformat Ulasan

Tajuk :- Sambutan yang dingin terhadap karya sastera menyebabkan kelab Bahasa Melayu di sekolah anda telah menganjurkah pertandingan mengulas novel bagi memperkenal dan mendorong pelajar untuk membaca karya sastera. Anda ingin menyertai pertandingan tersebut. Tuliskan ulasan tersebut dengan lengkap. Tajuk Novel : Konserto Terakhir Pengarang : Abdullah Hussien Ketebalan : 285 halaman Harga : Penerbit : Utusan Publications & Distribution Sdn Bhd Pengulas : LEE WEE VIEN Novel konserto Terakhir diilhamkan oleh saudara Abdullah Hussien seorang novelis yang terkenal. Beliau menulis pelbagai genve yang bermutu termasuk cerpen, biografi, autobiografi, drama dan sebagainya di samping novel. Beliau banyak memenangi pertandingan dalam penulisan. Novel Konserto Terakhir yang dihasilkan pada tahun 1980 dianggap novel bermutu sehingga dipilih sebagai teks komponen sastera dalam pengajaran novel di sekolah-sekolah bagi pelajar-pelajar tingkatan 5. Novel Konserto Terakhir ini sememangnya menarik untuk dibaca oleh pelajar. Kisah yang dipaparkan tidak membosankan malahan apabila kita membaca, kita tidak sabar-sabar untuk menghabiskannya kerana ingin mengetahui cerita selangjutnya apa yang akan berlaku kepada Hilon sebagai watak utama dalam cerita ini. Hilmi yang diberi watak sebagai seorang pemuda yang miskin datag ke rumah Datuk Johari yang dianggap bapa saudaranya untuk mencuba nasib membebaskan diri daripada belenggu kemiskinan. Kehadirannya paling tidak disenangi oleh Datin Salmah Isteri Datuk Johari kerana Hilmi seorang yang tidak berpendidikan, begitu hina di mati Datin Salmah dianggap tidak setaraf dengan keluarganya yang kaya raya. Di rumah Datul Johari, Hilmi terpaksa menjadi tukang kebun sahaja kerana tiada pekerjaan yang sesuai dengan kelulusannya yang hanya setakat darjah Empat. Hilmi tidak pernah merungut dengan pekerjaan tersebut malahan tekun menjaga kebunnya sehingga begitu cantik dan mengagumkan semua tetamu Datin Salmah. Di rumah Datuk Johari, Hilmi begitu meminati piano setelah mendengar Hayati anak Datuk Johari mengalunkannya. Bagaimanapun Hilmi hanya melihat dari jauh kerana Datin Salmah begitu membencinya. Hayati gadis lincah yang bertunang dengan Mohsin begitu menawan hati Hilmi. Bagaimanapun perasaan ini dia pendamkan sendiri dalam hatinya kerana jurang mereka amat jauh. Semasa keluarga Datin Salmah bercuti di Eropah, Hilmi telah curi-curi bermain piano tersebut. Di samping itu dia telah belajar muzik dengan Bakal setelah diperkenalkan oleh Mamat. Hayati mulai meyenangi Hilmi terutama setelah mendengar Hilmi bermain pianonya. Bagaimanapun perhubungan baik ini terbatas kerana dihalang

oleh Datin Salmah. Akibat risau akan perhubungan Hayati dan Hilmi yang semakin intim, Datin Salmah telah menghalau Hilmi dari rumahnya. Dari sini Hilmi menyambungkan minatnya dan kerjayanya dalam muzik dengan bantuan Bakar. Dia menjadi pemuzik yang muda dikenali ramai. Ketika itu juga Hayati telah berhijrah ke London setelah berkahwin dengan Mohsim kerana memenuhi kehendak Datin Salmah. Hilmi juga akhirnya berkahwin dengan Azizah, anak gadis Bakar. Bagaimanapun perhubungan mereka tidak berpanjangan kerana sikap Azizah yang keras hati dan mencemburui hubungan baik Hilmi dengan Hayati. Hilmi bertungkus lumus dengan kerjanya tanpa mempedulikan kesihatan badan. Apatah lagi dia berjaya dipilih mengadakan orkestra di Dewan Tunku Lanselor. Malangnya Hilmi telah jatuh sakit dan dihantar ke hospital. Hayati yang muncul pada hari itu telah menjadi penyelamat meneruskan persembahan Hilmi. Pengarang Abdullah meleraikan cerita ini dengan kejutan apabila di hospital Hilmi dikatakan anak Datuk Johari dan Hayati merupakan adik tirinya. Pembaca diberi kejutan sekali lagi apabila diakhirkan cerita dengan kematian Himmi juga Datuk Johari yang tidak dijangka langsung oleh pembaca. Inilah antara keistimewaan novel nukilan Abdullah Hussien. Beliau menyusun plot ceritanya dengan begitu teliti. Pelajar mudah memahami ceritanya kerana plotnya berkembang dengan teratur. Bahasanya juga mudah difahami. Saudara Abdullah Hussein berjaya memasukkan kejutan yang mana tidak diduga langsung oleh pembaca pada akhir cerita. Di samping unsur kejutan yang dimasukkan dalam kerjaya ini, pelbagai teknik lain digunakan dalalm novel ini seperti dialog, monolog, imbasan kembali, saspens, dan sebagainya. Teknik plot yang pelbagai ini sudah telah mewarna novel ini menyebabkan pembaca tidak terasa bosan untuk menghabiskannya. Watak Hilmi yang begitu lurus, mulia, berbudi pekerti begitu mengagumkan kita. Keadaan ini berbeza dengan watak Datin Salmah yang begitu sombong, menghina Hilmi sehingga kita begitu membenci wataknya. Inilah kejayaan pengarang kerana mampu menghidupkan watak-watak tersebut dengan baik sekal. Nilai dan pengajaran juga banyak terdapat dalam novel ini. Nilai dan pengajaran ini boleh dihayati oleh pembaca untuk dijadikan teladan. Nilai seperti kasih sayang, kegigihan, hormat-menghormati, ikhlas, persaudaraan dan sebagainya harus dibaca oleh pelajar khasnya kerana nilai dan pengajaran ini memberi manfaat kepada pelajar sekalian. Keseluruhannya pada hemat saya novel ini amat baik dan patut dibaca oleh pelajar-pelajar bukan setakat untuk peperiksaan tetapi menghayati dan menghargainya sebagai satu genre yang bermutu. Sebenarnya novel ini juga sesuai dibaca oleh masyarakat umum kerana tema dan persoalan yang dibawa sesuai untuk semua pembaca. Namun, sebagai pelajar sewajarnya kita membaca karya ini kerana kegigihan Hilmi yang berkelulusan darjah empat berusaha keras untuk berjaya dalam hidup seharusnya menjadi inspirasi kepada pelajar bagi mengubah masa depan masing-masing.

Bahagian merumus karangan

Garis panduan peperiksaan SPM A : Merumuskan karangan

.Keperluan peperiksaan
1.Soalan ini merupakan soalan pertama dalam kertas 2 Bahasa Melayu. 2.Soalan ini wajib dijawab. 3.Peruntukan markah yang diberikan ialah 30% 4.Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. 5.Soalan ini menguji kebolehan dan keupayaan pelajar mentafsir, menilai, serta merumus pelbagai jenis bahan (petikan/grafik) dengan cekap, kritis dan kreatif. Di samping itu, calon perlu juga mempunyai pengetahuan isu - isu semasa.

.Bentuk soalan peperiksaan
1.Soalan berbentuk petikan a)Petikan berbentuk rencana b)Petikan berbentuk laporan c)Petikan berbentuk berita d)Petikan berbentuk ulasan e)Petikan berbentuk syarahan/ucapan 2.Soalan berbentuk bahan grafik a)Carta pai b)Carta aliran c) Jadual d)Carta palang e)Gambarajah f) Peta g)dan lain - lain. Penting ! **Soalan merumus karangan SPM setakat ini hanya bertumpu kepada merumus petikan.(Rencana)** -merumus bahan grafik tidak pernah dikeluarkan dalam peperiksaan SPM kertas 2.Bahan grafik hanya dititik berat di dalam soalan PMR.

Keadaan ini boleh mengancam keselamatan negara dan akidah masyarakat Melayu. Kehadiran buruh asing yang meningkat juga memberikan kesan sosial yang penting kepada penduduk tempatan. terdapat bukti bahawa banyak di kalangan buruh asing yang telah menukar bidang pekerjaan mereka ke bidang yang disertai oleh pekerja tempatan seperti peniaga kecil-kecilan. Dari segi politik dan pentadbiran. mempergiat kegiatan pelacuran dengan adanya peningkatan kegiatan rumah urut. Kehadiran buruh asing juga telah meningkatkan lagi pertambahan penduduk di sesebuah tempat. Rumusan Anda . kemudian rumuskan kesan-kesan kedatangan buruh asing ke negara kita. Selain jenayah tersebut. Keadaan ini boleh menggugat bukan sahaja pendapatan pekerja tempatan.Sering kedengaran bahawa buruh asing terutamanya pendatang tanpa izin melakukan pelbagai kegiatan jenayah seperti rompakan. kehadiran mereka di Malaysia sudah mencapai tahap yang membimbangkan.Walau bagaimanapun. Implikasi daripada lebih sejuta orang yang tidak dapat dikesan tentang latar belakang dan pekerjaan mereka sudah tentu menyusahkan semua pihak. pihak berkuasa gagal menggubal satu undangundang untuk mengawal kebanjiran buruh asing.Walau bagaimanapun. tetapi juga kedudukan ekonomi penduduk tempatan. Sumbangan dan peranan tenaga buruh asing dalam pertumbuhan ekonomi negara amat penting. Peraturan yang lebih ketat dan tegas perlu diambil dalam menangani masalah ini.Kemasukan beramai-ramai tenaga kerja asing ini banyak membantu memajukan negara kita.Keadaan ini boleh menjejaskan pandangan masyarakat luar terhadap negara kita. Terdapat juga laporan tentang segelintir buruh asing yang cuba menyebarkan agama lain kepada masyarakat Melayu yang beragama Islam di Malaysia. kedatangan buruh asing. Kesannya dapat memberi persaingan kepada penduduk tempatan dan meningkatkan lagi harga rumah dan keperluan asas yang lain. juruteknik dan penyelia kilang.Panjang rumusan hendaklah antara 100 hingga 120 patah perkataan. bar dan tempat karaoke.Penglibatan dalam kegiatan seperti ini boleh mengugat keselamatan sosial dan penduduk. pecah rumah dan penyeludupan. Kedatangan buruh asing tidak begitu diambil berat oleh kerajaan pada tahun 1970an dan 1980-an kerana kekurangan tenaga buruh dalam beberapa sektor terutama sektor perkilangan dan perladangan.Latihan Essei 1 Latihan SPM Soalan 1 Baca petikan di bawah dengan teliti. 1.

Keadaan ini boleh mengancam keselamatan negara.Sekiranya soalan menyatakan rumuskan kebaikan penggunaan teknologi maklumat. (115 patah perkataan) Ulasan : Berdasarkan kata kunci soalan kesan yang dirumuskan mengandungi baik dan buruk. Penggunaan teknologi maklumat ini bolah mewujudkan kesejahteraan hidup kelak. Bagaimanapun kelemahan teknologi maklumat adalah mudah dicerobohi musuh sehingga maklumat negara boleh dicuri. Penggunaanya memudahkan operasi perniagaan di samping menghubungkan pekerja dan pelanggan.disiplin diri dan kesederhanaan dalam diri perlu diwujudkan agar teknologi maklumat bermanfaat kepada kita. maka kedua-dua aspek dianggap isi dan boleh ditulis. Pengguna internet juga boleh ketagihan melayari web. justeru arahan tidak menyatakan aspek mana.Jawapan Soalan 1: Petikan ini merumus tentang perkembangan teknologi maklumat serta kebaikan dan keburukannya. . Golongan remaja akan menimbulkan masalah sosial kerana banyak masa terluang dihabiskan di kafe siber.Ini membawa pulangan yang menguntungkan kepada peniaga.Ini bercanggah dengan nilai murni masyarakat.Bahkan seluruh struktur dan budaya masyarakat mampu diubahnya. Kesimpulannya. maka keburukannya tidak dianggap sebagai isi-isi tersurat.Penggunaan teknologi yang betul boleh meluaskan minda semua masyarakat.

kesan negatif yang timbul daripada penggunaan internet memang cukup jelas.Latihan Essei 2 Latihan SPM 2 Soalan 1 Baca rencana di bawah ini dengan teliti. Seseorang mungkin berada di hadapan komputer berjam-jam lamanya untuk melayari laman web yang berlainan dan yang bercanggah dengan budaya serta nilai murni masyarakat. Dengan adanya usaha ini.dalam keghairahan kita menjulang teknologi maklumat ini. sama ada yang dekat atau yang jauh menerusi e-mel dan faksimili.pihak musuh dapat mencuri segala maklumat dalam sesebuah negara yang mungkin menjejaskan keselamatan negara tersebut. Datuk Seri Dr. teknologi maklumat bukan saja diyakini dapat memberikan pulangan yang menguntungkan dalam bidang perniagaan tetapi juga dapat menjadi agen yang mampu mengubah seluruh struktur dan budaya masyarakat.Panjang rumusan anda hendaklah antara 100 hingga 120 patah perkataaan. Hal ini diserlahkan dengan bercambahnya kafe siber yang menyediakan kemudahan untuk membuat perayauan dalam internet. manusia menggunakan teknologi maklumat setiap hari. Kesan ini dapat dilihat.Sistem ini memungkinkan pekerja dan pelanggan berinteraksi dengan lebih berkesan.pasti akan timbul .diharapkan kepercayaan orang ramai terhadap transaksi melalui internet dapat dipulihkan.Selain itu.Hampir semua rakyat Malaysia tahu akan teknologi maklumat ini kerana promosi dan publisiti mengenainya dibuat dengan begitu agresif dan meluas. penggunaan teknologi maklumat dapat mempermudah perhubungan antara sesama pekerja dan sesama pelanggan. kita tidak seharusnya lupa dan lalai akan kesan negatif yang dibawanya. Namun.Jika penggunaannya dibiarkan tanpa pengawasan.Mahathir Mohamad pada 11 Oktober 1997. Ternyatalah bahawa penggunaan teknologi maklumat dengan segala kemudahannya itu perlu diawasi. tulis suatu rumusan tentang kesan penggunaan teknologi maklumat dinegara kita.Setiap hari. Kempen kesedaran teknologi maklumat telah dilancarkan oleh Perdana Menteri.pihak media massa menyiarkan sesuatu yang berkaitan dengan teknologi maklumat bagi menyedarkan masyarakat betapa pentingnya teknologi itu untuk kehidupan yang lebih sejahtera pada masa hadapan.Hal ini memang perlu dilakukan kerana pada masa akan datang banyak urusan lagi yang akan dijalankan melalui internet. Sebenarnya secara sedar atau tidak sedar.Hal ini diakui sendiri oleh pakar-pakar teknologi maklumat sehingga mendorong pelbagai usaha dilakukan untuk membendungnya.Dengan menggunakan teknologi canggih ini.Penggunaan teknologi maklumat banyak membantu bidang perniagaan dalam operasinya.Kemudian.Justeru. terutamanya dari sudut ketagihan penggunaan internet. Dari aspek sosial.

disiplin diri dan kesederhanaan dalam diri perlu diwujudkan agar teknologi maklumat bermanfaat kepada kita.Ini membawa pulangan yang menguntungkan kepada peniaga.gejala sampingan yang tidak diingini.Bahkan seluruh struktur dan budaya masyarakat mampu diubahnya.Keadaan ini boleh mengancam keselamatan negara. Pengguna internet juga boleh ketagihan melayari web.Sekiranya soalan menyatakan rumuskan kebaikan penggunaan teknologi maklumat. Kesimpulannya. dewan Siswa. justeru arahan tidak menyatakan aspek mana. Bagaimanapun kelemahan teknologi maklumat adalah mudah dicerobohi musuh sehingga maklumat negara boleh dicuri.khususnya bahan-bahan lucah yang disalurkan melalui internet. maka keburukannya tidak dianggap sebagai isi-isi tersurat.Ogos 1999) 1. maka kedua-dua aspek dianggap isi dan boleh ditulis.semua pihak perlu mengambil tindakan yang wajar bagi menangani unsur-unsur negatif.Oleh itu. (115 patah perkataan) Ulasan : Berdasarkan kata kunci soalan kesan yang dirumuskan mengandungi baik dan buruk. Penggunaan teknologi maklumat ini bolah mewujudkan kesejahteraan hidup kelak. Penggunaanya memudahkan operasi perniagaan di samping menghubungkan pekerja dan pelanggan. Golongan remaja akan menimbulkan masalah sosial kerana banyak masa terluang dihabiskan di kafe siber. Rumusan Anda Jawapan Soalan 1: Petikan ini merumus tentang perkembangan teknologi maklumat serta kebaikan dan keburukannya. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana peranan Teknologi Maklumat dalam Menghadapi Alaf Baru oleh Ismail Abdullah.Penggunaan teknologi yang betul boleh meluaskan minda semua masyarakat. .Ini bercanggah dengan nilai murni masyarakat.

Semangat ini perlu disemai bagi melahirkan golongan muda yang berjiwa murni dan bersedia memberi khidmat sukarela tanpa mengharapkan ganjaran dan pangkat.Melalui program ini.Latihan Essei 3 Latihan SPM 3 Soalan 1 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan buat satu rumusan tentang kepentingan semangat sukarelawan diwujudkan di kalangan generasi muda di negara.selain itu.Kehadiran sukarelawan ini akan meningkatkan kualiti hidup masyarakat yang masih dicengkam kemiskinan dan kemelaratan. kerajaan telah mengatur pelbagai strategi baru.usaha ini akan dapat membentuk generasi ala acuan Malaysia yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada diri sendiri. Dalam usaha menggilap dinamisme di kalangan generasi muda.Masalah sosial seperti penagihan dadah dapat dikurang apabila golongan profesional sanggup membuka pejabat atau klinik pada waktu tertentu bagi memberi perkhidmatan kaunseling dan rawatan secara percuma atau bayaran yang minimum.jurutera.sebaliknya hal ini menjadi satu agenda semua pihak daripada institusi keluarga sehinggalah kepada parti-parti politik.atau peguam boleh melakukan khidmat sosial di dalam negara atau di luar negara terutamanya di kawasan pedalaman yang masih mundur.Langkah ini juga dapat membantu kerajaan mengatasi masalah kekurangan tenaga mahir dan profesional untuk berkhidmat di sana. Malaysia yang mencatat rekod sebagai negara paling pesat membangun.golongan muda yang mempunyai kepakaran tertentu seperti doktor.Salah satu langkah terbaru ialah melancarkan program sukarelawan ala "peace corps" atau pasukan khidmat bakti yang dikenali "Yayasan Salam".Memang sedikit benar golongan profesional yang berminat bertugas di luar bandar.salah satu matlamat wawasan 2020. Program ini bertujuan menghidupkan semangat sukarelawan yang semakin pudar di kalangan belia negara ini sedangkan semangat ini merupakan elemen penting bagi melahirkan masyarakat maju yang seimbang. Justeru itu cabaran yang menanti untuk menghidupkan semangat ini semula sememangnya besar.Penghidupsuburan semangat ini amat perlu demi melahirkan generasi yang muda lebih komited. Sejarah telah membuktikan banyak negara mengalami keruntuhan dalam unsur ini sehingga pembinaan masyarakat berjiwa murni untuk generasi baru terlalu sukar.Tugas ini tidak seharusnya dipikul oleh pihak kerajaan sematamata.dedikasi dan prihatin kepada segala tugas yang dilakukan dan sifat-sifat ini adalah resipi kepada .tidak ghairah mengajar kemajuan ekonomi sehingga menghakis nilai-nilai murni masyarakat termasuk semangat sukarelawan.Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

(112 patah perkataan) . Kepakaran yang dimiliki oleh mereka boleh membantu pendudukdi luar bandar meningkatkan kualiti hidup. Kesimpulannya. Generasi yang komited. Kesedaran dan kesungguhan untuk menjayakan misi kerohanian ini perlu ada. Rumusan Anda Jawapan Soalan 1: Petikan ini membincangkan kepentingan semangat sukarelawan sebagai ejen perubahan pembangun negara.kecemerlangan Malaysia era baru nanti. Sebaliknya konsep murni masyarakat penyayang dapat dibentuk daripada belia yang ada semangat sukarelawan. dedikasi dan prihatin dapat dilahirkan juga. Dengan demikianlah semangat sukarelawan akan benar-benar sebati dalam kehidupan rakyat Malaysia. kesedaran semua pihak agar mengikis sikap mementingkan diri sendiri perlu demi menggalakkan lebih ramai belia terlibat sebagai sukarelawan. Semangat sukarelawan ini penting dipupuk bagi melahirkan masyarakat yang maju dan seimbang. Semangat sukarelawan ini dapat mengelakkan belia terjerumus dalam masalah sosial. Masalah kekurangan tenaga mahir di luar bandar dapat diatasi. Khidmat yang dihulurkan akan memperlihat generasi ada acuan Malaysia yang mengutamakan kepentingan masyarakat daripada diri. (Diubahsuai daripada Lidah Pengarang Utusan Malaysia) 1.

6 66.7 Sumber: Rancangan Malaysia Ketujuh 1996 . RANCANGAN MALAYSIA KEEMPAT : PERUNTUKAN PEMBANGUNAN PERKHIDMATAN KESIHATAN.2 1477.Ini diikuti oleh hospital sebanyak RM 1537.2 62.5 2498. kemudian tulis satu rumusan tentangnya.5 131. Program Perkhidmatan rawatan kesihatan Hospital-hospital Naik taraf dan ubahsuai Perkhidmatan kesihatan awam Kesihatan bandar Kesihatan luar bandar Kesihatan alam sekitar Perkhidmatan kesihatan lain Jumlah Peruntukan (jutaRM) 2070.8 128.Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.3 293.4 280.Peruntukan terendah diagihkan untuk kesihatan bandar iaitu .3 juta.2 94.3 134.4 Perbelanjaan (juta RM) 1943.0 533. Peruntukan terbanyak diberi dalam perkhidmatan rawatan kesihatan ialah RM 2070.2000 1. Rumusan Anda Jawapan Soalan 1: Jadual berikut menunjukkan peruntukan pembangunan perkhidmatan kesihatan dalam Rancangan Malaysia.2 123.0 juta.3 1537.8 465.Latihan Essei 4 Latihan SPM 4 Soalan 1 Telitikan perangkaan peruntukan pembangunan perkhidmatan kesihatan di bawah.3 2351.8 95.

5 juta manakala kesihatan alam sekitar adalah sebanyak RM 95.Jumlah peruntukan pembangunan kesihatan adalah sebanyak RM 2498.Dasar kerajaan ternyata kurang difokuskan di kawasan bandar memandangkan penduduk penduduk bandar telah mempunyai taraf kesihatan yang baik. Peruntukan yang banyak dalam perkhidmatan kesihatan mencerminkan kerajaan mengambil berat akan kesihatan rakyat. rakyat yang mempunyai kesihatan yang baik merupakan pemangkin kepada pembangunan negara dan wajar diberi keutamaan.Bagaimanapun. (114 patah perkataan) .3 juta.sebanyak RM 66.Ini bermakna sejumlah RM 136.7 juta yang tidak digunakan.yang dibelanjakan hanya RM 2351.4 juta.7 juta. Kesimpulannya.

vi) Soalan 3(d) berbentuk pemahaman puisi moden atau tradisional. ii) Soalan ini terbahagi kepada empat bahagian. satu petikan (sedutan) daripada teks akan disediakan untuk rujukan calon. iv) Soalan 3(b) berbentuk pemahaman petikan genre prosa moden sama ada cerpen atau drama. i) Bagi setiap bahagian. v) Soalan 3(c) berbentuk pemahaman genre prosa klasik. vii) Soalan bahagian ini menguji kebolehan dan keupayaan pelajar membaca. (B) Bentuk soalan SPM.Pemahaman Soalan 3 (A) Keperluan peperiksaan. iii) Jumlah markah keempat-empat bahagian ini ialah 35 markah. i) Soalan ini terkandung dalam kertas 2. iii) Soalan 3(a) berbentuk pemahaman berdasarkan petikan petikan umum daripada pelbagai ilmu. memahami dan menghayati pelbagai jenis sastera dan ilmiah. iv) Pembinaan soalan bagi setiap bahagian ialah a) soalan pemahaman teks b) soalan berunsur KBKK (Kemahiran Berfikir Kreatif Dan Kritis) c) soalan komponen sastera (berkaitan aspek dan istilah sastera) . ii) Setiap bahagian akan ditanya dengan 3 soalan.

2)Petikan yang diberi tidaklah panjang. buku mahupun majalah yang melimpah di pasaran menghidangkan berbagai "sampah sarap" dan bahan-bahan picisan yang tidak membentuk masyarakat yang berjiwa murni. Bahagian 3(a) . . calon perlu berfikir sendiri jawapannya.Satu ketika dahulu kadar membaca di negara hanya dua muka surat seorang bagi setahun tetapi kini meningkat kepada dua buah buku seorang setiap setahun.Hakikatnya novel.v) Bagi soalan genre sastera kecuali 3(a) merujuk sastera yang dipelajari di tingkatan 4 iaitu "Anak Laut" dan tingkatan 5 "Kerusi".Pengisian ini sudah tentu memberi kesan buruk terhadap remaja mahupun negara. Tindakan kerajaan ini telah berjaya meningkatkan minat membaca di kalangan rakyat. Persoalan timbul sama ada bahan-bahan ini benar-benar dapat menjana pertumbuhan minda yang sihat.pemahaman (8M) Baca petikan di bawah dengan teliti dan jawab soalan-soalan di bawah dengan ayat sendiri.Pemahaman petikan 1)Petikan yang dikeluarkan termasuklah rencana. jawapannya merujuk kandungan dalam petikan. terutama di kalangan remaja. syarahan. misteri. 3)Bagi soalan langsung.Dasar kerajaan mewujudkan masyarakat berilmu juga dapat ditingkatkan. Tindakan kerajaan dalam dua dekad belakangan ini dengan bersikap terbuka dalam mengeluarkan lebih banyak permit untuk menerbitkan bahan bacaan demi mengembangkan industri penerbitan negara. 4)Bagi soalan KBKK terutama yang menanya pendapat. tahyul yang popular di kalangan remaja.Kebimbangan ini paling dirasai oleh ibu bapa memandangkan bahanbahan bacaan ini tidak menepati piawaian membentuk minda dan jiwa murni anakanak. Sementara minat membaca semakin meningkat. Model SPM soalan 3(a) . ceramah. Kadar celik huruf mencapai 90 peratus antara tertinggi di dunia. berita dan sebagainya.Isi penerbitan bahan-bahan picisan ini hanya merangsangkan keinginan seks.

Dewan Masyarakat. . Februari 2001) S1) Nyatakan kesan-kesan positif daripada tindakan terbuka kerajaan dalam mengeluarkan permit penerbitan buku.(Disesuaikan daripada "yang lucah dan yang miskin dalam penerbitan kita". (Sekurang-kurangnya 2 isi) S2) Apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan bahan bacaan yang dihidangkan mengandungi berbagai-bagai "sampah sarap" ? (2M) Skima jawapan :-ilmu yang ada tidak memberi kebaikan kepada pembaca/remaja -mengandungi unsur-unsur seks merangsangkan remaja -tidak menjana pemikiran pembaca/remaja -mengandungi tahyul dan misteri yang boleh memesongkan pembaca/remaja -tidak mendidik pembaca kepada berilmu berjiwa murni (Terima mana-mana 3 isi) S3) Pada pendapat anda.kadar masyarakat berilmu berjaya ditingkatkan. mengapakah penerbitan buku-buku picisan ini begitu membimbangkan ibu bapa yang mempunyai anak-anak remaja ? (5M) Skima jawapan :- . (2M) Skima jawapan :-kadar celik huruf meningkat. antara tertinggi di dunia -minat membaca di kalangan rakyat meningkat daripada dua muka surat kepada kepada dua buah buku setahun.

mudah terikut-ikut/terpengaruh -belum matang. -mengehayalkan remaja/leka sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap pelajaran. -tidak membentuk remaja berilmu dan berjiwa murni sebaliknya remaja tidak produktif. tidak boleh membuat pertimbangan baik buruknya apa yang dibaca -keinginan untuk mencuba dan suka mengikut perasaan boleh membawa remaja terjerumus dengan anasir tidak sihat/menjatuhkan maruah. (Terima mana-mana 3 isi) .-usia remaja masih muda.

Oleh itu. Program selama seminggu itu mendapat kerjasama polis bagi meningkatkan kesedaran pencegahan jenayah di kalangan masyarakat. Usaha ini juga adalah susulan kepada kempen `Tahun Memerangi Jenayah 2000' yang dilancarkan oleh Ketua Polis Negara.pemahaman petikan (10M) Sambutan Hari Polis Mengingati Pengorbanan Anggota Keselamatan Aspek keselamatan dan keamanan dalam sesebuah negara menjadi intipati terpenting dalam memastikan dunia dan penduduk negara khususnya. Pada umumnya. sambutan Hari Polis yang diadakan adalah bertujuan untuk menghargai jasa dan pengorbanan anggota polis yang berkhidmat pada masyarakat dan negara. Datuk Seri Najib Tun Razak yang mempengerusikan mesyuarat itu telah memutuskan untuk mengadakan Minggu Pencegahan Jenayah sempena sambutan Hari Polis pada tahun 2001 ini.Satu jawatankuasa telah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Polis Negara.Pengisytiharan 25 Mac sebagai Hari Polis meletakkan anggota polis sebagai salah satu golongan terpenting dalam sesebuah negara dan tahun ini merupakan sambutan Hari Polis kali ke-194.Latihan Bab : Pemahaman Petikan Soalan 3a. Dalam mesyuarat EXCO Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (YPJM) pada tahun lepas. pihak polis berusaha untuk memberikan khidmat yang terbaik untuk memerangi dan mengurangkan kadar jenayah yang berlaku di negara ini. anggota polis dan orang awam yang telah menyumbangkan khidmat cemerlang turut diberi surat penghargaan terhadap sumbangan mereka. Datuk Jamil Johari dibentuk untuk merangka program pada sepanjang minggu itu. bertepatan dengan mottonya `Mesra. Menteri Pertahanan. berada dalam keadaan selamat dan terkawal. Cepat dan Betul'. Tan Sri Norian Mai pada sambutan Hari Polis yang . Sehubungan itu. polis dianggap tonggak utama dalam memainkan peranan mengawal dan menjaga keselamatan negara. polis Kuala lumpur telah berusaha mengurangkan indeks kadar jenayah kepada 15 peratus berbanding 20 peratus pada tahun sebelumnya.Malah pada hari tersebut juga. Berdasarkan sambutan Hari Polis pada tahun lepas. Tanggungjawab besar yang dipikul oleh setiap anggota polis melayakkan mereka diraikan dalam sambutan khas yang telah ditetapkan.

mengapakah bidang ini kurang diceburi oleh belia ? (4M) Jawapan Contoh Jawapan daripada Hall Master: 1. Nyatakan aktiviti dan matlamat diadakan minggu Pencegahan Jenayah pada tahun ini. Mengapakah sambutan Hari Polis disambut setiap tahun? (3M) 2. 27 Mac 2001) 1. Skima jawapan :• • • bagi menghargai jasa dan pengorbanan anggota polis yang berkhidmat kepada masyarakat dan negara. dalam memastikan keamanan dan keselamatan negara terjamin. Kempen pencegahan jenayah yang berkonsepkan mesra rakyat ini diperkukuh. Oleh itu. orang-orang awam yang menyumbangkan khidmat cemerlang kepada masyarakat.kan dengan menambahkan bilangan pondok polis. . (Dipetik daripada Minda Pelajar . kerjasama antara masyarakat dan pihak polis harus diperkukuhkan untuk kebaikan bersama. pengiktirafan terhadap tugas dan tanggungjawab mereka yang berat.lepas. memberi penghargaan terhadap anggota polis.Berita Harian. menambahkan kehadiran anggota polis selain merapatkan hubungan dengan masyarakat setempat di setiap negeri. Tugas anggota polis adalah mulia dan amat diperlukan tetapi pada pendapat anda. 3.

nyawa sentiasa terancam banyak berkorban demi kepentingan negara. menambahkan kehadiran polis serta menjalin hubung rapat dengan masyarakat setempat. • Contoh Jawapan daripada Hall Master: 3. menambahkan bilangan pondok polis.Contoh Jawapan daripada Hall Master: 2. Skima jawapan :- • • • • latihannya lasak dan memenatkan tanggungjawab yang berat yang tidak setimpal dengan gaji risiko yang tinggi. berusaha memberi khidmat terbaik memerangi dan mengurangkan jenayah di negara ini. kepentingan diri dan kepentingan keluarga di belakangkan . Skima jawapan :• • Meningkatkan kesedaran Pencegahan Jenayah di kalangan masyarakat.

Titik-titik perjuangan iii.soalan ulasik iii. Aspek komponen kesusteraan Melayu bermula pada tahun 2001 akan diuji dalam soalan 3 Kertas 2.Komponen Sastera 1. Cerpen daripada Antologi "Kerusi" ialah : 6 tajuk. Kerana manisnya epal iv. 3d . iaitu :i. Sebutir pasir di kaki . Serunai Malam ii. Drama daripada Antolog :Anak Laut" (tingkatan 4) : 3 tajuk.Pemahaman Prosa Moden Pemahaman Prosa Moden Soalan 3(b) . Cerpen dalam Antologi "Anak Laut" terdapat enam tajuk iaitu : i. Dijangkakan cerpen dan drama akan diselang-seli diuji setiap tahun. Annyss Sophillea iii.soalan daripada puisi tradisional atau moden 2. Tragedi ii. 3b . Seri Narfa 4. Virul Zel untuk Abal iii. Lambaian malar hijau v. Budi yang tak terbeli 3. Cerpen atau Drama 1. Pasaran vi. Soalan ini terbahagi kepada: i. Aku. Semua soalan ini wajib dijawab oleh calon. Kris dan Kristal iv. 3c . 2. iaitu :i. Soalan yang diuji dipetik daripada Antologi "Anak Laut" yang dipelajari di tingkatan 4 dan Antologi "kerusi" yang dipelajari di tingkatan 5.sama ada cerpen atau drama ii. 3. Menatap wajahnya ii.

Latar 5. Drama daripada Antologi "kerusi" (tingkatan 5). (amat penting) b. 3 tajuk iaitu :a) Jangan Bunuh Rama-rama b) Puteri Li Po c) Kerusi 6. Markah yang diperuntkan ialah 10%. Gaya bahasa f. Soalan yang dikemukakan berbentuk : i.v. Soalan (ii) dan (iii) diperuntukan markah lebih. Mariah 5. 4.Cerpen 3 (b) Baca petikan cerpen di bawah ini dengan teliti. 3. KBKK (Kemahiran berfikir seperti pendapat. Di sisi Rinda vi. Daripada 12 cerpen yang dipelajari (tingkatan 4 dan 5) serta drama 6 tajuk hanya satu soalan akan dikeluarkan dalam peperiksaan SPM. Kehendak Peperiksaan Bahagian cerpen / drama 1. Nilai dan pengajaran (amat penting) d. ramalkan dll) iii. Apabila mempelajari drama atau cerpen seharusnya calon dapat menganalisa ciricirinya seperti a. Petikan akan disediakan. 2. Watak dan perwatakan (amat penting) c. Komponen Kesusasteraan (Ciri-ciri sastera) 6. Pemaham teks (Jawapan diperoleh dalam petikan) ii. 3 soalan akan dikemukakan. Tema dan persoalan. Bagaimanapun kajian dan pembacaan calon secara menyeluruh terhadap teks tersebut akan memanfaatkan calon. kemudian jawab soalan-soalan . Plot dan teknik plot e. Modul SPM 1 .

Annyas. "Semoga kita bertamu lagi. "Selamat kau sampai ke Abtonia". esok harinya bukan ?" Annyas mengangguk.Dia tidak menoleh lagi. mengapakah Annyas Sophillea terpaksa meninggalkan Akmal dan bagaimanakah perasaannya terhadap Akmal ? Skima jawapan :-Annyas Sophillea terpaksa meninggalkan Akmal kerana Annyas Sophillea mahu pulang segera ke planet Abtonia untuk pulang ke pangkuan keluarganya dan ingin mencari tunangnya yang masih belum ditemuinya.Kini setiap tidurku akan lebih bermakna lagi.Melihat Akmal tertinggal begitu. "Selamat hari lahir . Sisipkan di bawah ranjang. "Sudah sampai masanya kita harus berpisah".Setiap malam aku pasti hadir dalam mimpimu". (Dipetik daripada cerpen "Annyas Sophillea" karya Nijah Haron. (2 markah) S2)Pada pendapat anda. ujarnya.Annyas bingkas memacu Eustary lantas menguja ke udara. Kucupan terlerai. terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka) S1)Apakah maksud rangkai kata `Sisipkan di bawah ranjang' dan `lantas menguja ke udara' dalam petikan di atas ? (3M) Skima jawapan :-`Sisipkan di bawah ranjang' bermaksud memasukkan atau menyelitkan di bawah katil manakala Lantas menguja ke udara' bermaksud lalu menaikkan ke udara. amat menggigit tampuk hatinya. Akmal mengucup dahi Annyas.yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri. Annyas!" Akmal berbisik. Namun Akmal terus menghantar Annyas dengan pandangan mata sehingga bentuk Eustary menjadi sebutir bintang semula. "Semoga kau bertemu dengan tunanganmu". Perasaan Annyas Sophillea amat berat untuk berpisah dengan Akmal kerana beliau berasa terkilan dan berasa tidak puas dengan . "Ambillah kalung ini sebagai kenangan. juga tanda bahawa kita pernah bersama satu sama dahulu. "Terima kasih. (10M) Wajah Annyas kembali muram.

Drama Drama "Jangan Bunuh Rama-Rama" karya Noordin Hassan.Rama-rama itu pun terbang berlegaran sambil mengipas-ngipas hamba dan air yang panas itu dengan sayapnya yang kecil dan sebegitu cantik sekali. hamba tergelincir.Tiba-tiba rama-rama yang kecil tadi datang semula dan memerhati hamba yang berada di dalam keadaan yang sebegitu daif sekali. buktinya beliau mendoakan agar Annyas Sophillea dapat bertemu semula dengan tunangnya.Hamba tak pernah temui seekor yang sebegitu indah. -Akmal juga bersifat penyayang dan iklas. -Beliau berperwatakan sebagai seorang yang ikhlas. (10M) Luka di tangan.Hilang malu. hamba menjeritjerit. luka di muka sebab mengejar seekor rama-rama yang kecil tetapi paling cantik sekali.pertemuan yang amat singkat itu. S1) Apakah yang diburu oleh Raja ? (2 M) Skima jawapan :Raja memburu seekor rama-rama yang kecil tetapi cantik semata-mata memenuhi permintaan permaisurinya.Tiba-tiba. S2) Pada pendapat anda. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri.Air di dalamnya sedang mendidih bergelagak. terus jatuh ke dalam telaga. Baca petikan drama di bawah ini dengan teliti. Modul SPM 2 . baik hati dan sanggup berkorban dengan melakukan pengorbanan yang tidak terkira nilainya.Ya Allah. luka di kaki. apakah akibat atau kesan peristiwa ini kepada Raja ? (4M) . (4 markah) S3)Jelaskan watak dan perwatakan Akmal yang terdapat dalam cerpen ini.Tak tahu berapa lama hamba terapung di atas air yang sedang mendidih itu. (4M) Skima jawapan :-Akmal merupakan seorang pemuda yang berasal dari bumi. pedihnya bukan kepalang.

Tapi saya berdosa kepadanya. ada manfaatnya. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri. Rama-rama kecil itu bersedia menolong Raja yang dalam kesusahan. sahabat baik saya itu. teman baik Iswan.Kami berlima di dalam kereta itu.Skima jawapan :Raja tidak mahu lagi menangkap rama-rama dan menyesal atas perbuatannya. Kita harus sedar bahawa semua makhluk Tuhan.Saya bersembunyi di rumah rakan saya di Penampang. "Saya George Bulang. "Saya tidak sengaj.Cerpen Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti.Saya memecut kereta tambah laju. Pada mulanya saya tidak memikirkan yang saya tabrak itu ialah sahabat karib saya. kereta yang saya pandu terbabas.Raja yang diselamatkan oleh rama-rama dan meminta orang lain agar tidak membunuh rama-rama lagi. Pak.Pada mulanya Raja cuba menangkap rama-rama tiba-tiba telah terjatuh ke dalam telaga air panas. tidak kira kecil atau besar.Kami bergelak ketawa sesudah makan minum di rumah teman yang menyambut hari jadinya.Kami sepersekolahan.Saya jadi takut. Iswan. Saya tak dapat mengawalnya dan saya menabrak Iswan.Ketika melintasi Iswan dan rakannya. Ini menunjukkakn perasaandendam tidak harus wujud sebaliknya ramarama tersebut membalaga dengan kebaikan supaya Raja itu berpeluang berubah dan dapat berbakti kelak.Saya telah membunuhnya!" "Kalau begitu anda yang menabrak Iswan ?" Suara Pak Ismawan kedengaran meninggi.Esoknya barulah saya tahu bahawa . malahan dialah satu-satunya teman yang terdekat dan mesra dengan saya. S3) Apakah pengajaran yang terdapat dalam petikan ini ? (4M) Skima jawapan :Sesungguhnya perbuatan zalim akan diberi balasan yang setimpal. Modul SPM 3 .

Tidak ada sebesar hama pun rasa dendam di dalam jiwa saya. (Dipetik daripada cerpen Tragedi karya Amil Jaya.Maafkan saya. tindakan yang akan saya untuk menebus dosa saya membunuh Iswan ialah saya akan lebih berhatihati ketika berada di jalan raya supaya tidak terlibat dalam sebarang kemalangan jalan raya lagi.Lupakan tragedi itu. nak. Dewan Bahasa dan Pustaka) S1) Bagaimanakah George Bulang menabrak Iswan ? (3M) Skima jawapan :George Bulang boleh manabrak Iswan kerana dia dan empat rakannya bergelak ketawa di dalam motokar yang dipandu oleh George Bulang.Malah. Pak!" "Tak mengapa. apakah tindakan yang anda ambil untuk menebus dosa anda membunuh Iswan ? (4M) Skima jawapan :Sekiranya saya George Bulang.Engkau sendiri kulihat memang menyayangi sahabatmu. S2) Sekiranya anda George Bulang. kesatkan air matamu.Saya sudah dilatih untuk tidak selalu menyimpan dendam.Tapi apa daya kita nak. jika Pak Ismawan mahu saya sanggup menjadi anak angkatnya untuk menggantikan tempat Iswan.Takdir telah menentukan Iswan maut akibat kemalangan tersebut.Hiduplah seperti biasa tanpa rasa takut. (3M) Skima jawapan :Satu nilai kemanusiaan berdasarkan petikan cerpen di atas ialah sanggup berterus-terang dan mengaku kesalahan yang telah dilakukan serta meminta maaf kepada orang yang terlibat .Di samping itu. S3) Jelaskan nilai dan pengajaran yang anda peroleh daripada cerpen di atas.Engkau sudah sedar.Mereka baru pulang dari rumah kawan yang menyambut hari jadi setelah makan minum di sana. nak. motokar itu terbabas dan George Bulang tidak dapat mengawalnya lalu menabrak Iswan.Saya juga akan sentiasa mendampingi Pak Ismawan supaya tidak kesunyian akibat kehilangan Iswan. saya akan belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam pelajaran untuk mengharumkan nama sekolah dan dapat berbakti kepada negara.Air mata Pak Ismawan merembas lagi.Ketika melintasi Iswan dan rakannya. kita sama-sama kehilangan".saya telah membunuh teman baik saya.

dengan kesalahan kita. Pak Ismawan memaafkan George Bulang yang telah insaf. terutamanya jika tiada lesen memandu. tabah hati menghadapi dugaan contohnya Pak Ismawan tabah menerima takdir kematian Iswan. c) seseorang yang menerima malapetaka perlu banyak bersabar dan menerimanya dengan reda. Pengajaran: a) remaja di bawah umur tidak boleh memandu motokar. . tidak berdendam. sedia memaafkan. b) seseorang atlit perlu mencapai disiplin sendiri yang kuat dan menjalani latihan untuk mencapai kejayaan.

Pemahaman Prosa Klasik .

c. Soalan yang dikeluarkan dalam bahagian klasik soalan 3C diambil daripada Antologi "Anak Laut" (tingkatan 4). Apabila mempelajari teks klasik. b. f. b. d.Pemahaman Prosa Klasik Soalan 3C . Apabila menulis jawapan. calon digalakkan menggunakan bahasa sendiri (bahasa moden). 2. Sabor Kezaliman Membawa Padah asal Usul Raja kecil Kepahlawanan Tun Beraim Bapa 5. Markah diperuntukan bahagian ini 8 markah. tema plot watak dan perwatakan gaya bahasa nilai dan pengajaran latar 8. c. 6. 9. b. Soalan yang dikeluarkan hanya 2 soalan. Penguasaan perbendaharaan bahasa klasik dengan baik banyak membantu calon. e. d. Oleh itu calon dinasihatkan merujuk kamus istilah klasik.Klasik Kehendak peperiksaan: 1. 3. Daripada 8 teks klasik yang dikaji. Cerita Baryan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya Peminangan Puteri Gunung Ledang Pertanyaan Tuah Dengan Jebat Sikap Terburu-buru akan membawa padah 4. b. hanya satu petikan yang akan dikeluarkan dengan mengandungi 2 soalan. Bentuk solan yang ditanya juga terdiri daripada a. c. d. c. soalan pemahaman teks soalan KBKK soalan kesusasteraan Melayu 7. iaitu :a. . Antologi "Kerusi" prosa klasik ialah :a. calon juga perlu mengkaji aspek: a.

akan jauhari pun ia lupalah.Akan Jibor itu pun sekali-kali tiada ia tahu akan perbuatan isterinya itu dengan jauhari itu. tiadalah boleh tidur daripada sangat berahinya akan Sabor. dia telah pergi ke bilik Sabor lalu memeluk dan mencium Sabor. tiadalah cinta yang lain melainkan Sabor juga siang malam. tiada mengetahui peri perbuatannya Siti Saidah itu bermukah dengan jauhari.Maka oleh Siti Saidan dipadamkannya pelita. (Dipetik daripada Sabor terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka) S1) Apakah perbuatan salah laku yang dilakukan oleh Siti Saidah terhadap suaminya ? (4M) Skima jawapan Perbuatan salah laku yang dilakukan oleh Siti Saidah terhadap suaminya ialah dia telah curang terhadap suaminya dengan melakukan zina dengan jauhari.Malah. diciumnya Sabor.Maka Jibor pun khayali. Siti Saidah tidak wajar jatuh hati kepada Sabor kerana dia sudah bersuami dan dia perlu cinta pada suaminya serta . maka ia pun keluar mendapatkan Sabor.Setelah datanglah kepada dua puluh hari Sabor duduk di rumah Jibor saudaranya itu.Setelah dilihat oleh Siti Saidah hal suaminya itu. tiada khabarkan dirinya seperti orang mati. Setelah ia melihat rupa paras Sabor. telah tiada tertahan hatinya.Prosa Klasik "Sabor" 3(c) Baca petikan cerita di bawah dengan teliti. Pada suatu malam Jibor makan majun. dia telah menaruh hati dan jatuh hati kepada iparnya. kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan sendiri. dilihatnya Sabor sedang tidur. apabila Jibor dalam keadaan khayal. Sabor. melainkan Saborlah pula dikasihi sayangnya yang tersurat di dalam mata hatinya. tiada khabarkan dirinya. (4M) Skima jawapan Pada pendapat saya.Maka Siti Saidah itu ada bermukah dengan semata-mata. maka Siti Saidah pun bertambahtambah berahinya seperti majnum lakunya. Pada malam itu Siti Saidah pun sangat keluh kesah. adakah wajar Siti Saidah jatuh hati kepada Sabor? Huraikan. S2) Pada pendapat anda.Modul SPM 1 . siang dan malam tiada berkeputusan perbuatannya itu. maka dipeluknya.Di samping itu.

sekalian. Maka pada antara itu berkata seorang budak.Modul SPM 2 . adakah anda bersetuju dengan buah fikiran budak itu? Berikan huraian anda. hulubalang.Maka baginda pun menitahkan sekalian orang berkubukan betis. sida-sida. (5M) Skima jawapan Saya bersetuju dengan buah fikiran budak itu kerana • • • dengan berkubukan betis seperti titah baginda hanya akan mencederakan rarkyat. sesuai bertubuh dalam iklan di Malaysia • . orang mati pun terlalu banyak.Maka makin banyak orang mati ditikamnya oleh todak itu.Barang orang yang dilompatinya itu tiada selamat.Adapun todak itu seperti hujan rupa datangnya. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri. mudah mendapatkan batang pidang kerana banyak terdapat di Melaka. S2) Pada pendapat anda."Apa kerja kita berkubukan betis ini ? Kita perdayakan diri kita demikian ini jika kita berkubukan batang pisang alangkah baiknya". cadangan berkubukan batang pisang sangat sesuai kerana tidak mencederakan rakyat jelata. S1) Mengapakah begitu banyak orang mati diserang todak ? (3M) Skima jawapan Paduka Seri Maharaja memerintahkan supaya rakyat jelata menjadi benteng di tepi pantai ketika todak menyerang Singapura. (8M) Maka Paduka Seri Maharaja pun segera naik gajah lalu keluar diiringkan oleh segala para menteri.Klasik "Kezaliman Membawa Padah" 3(c) Baca petikan klasik di bawah ini dengan teliti.Telah datang ke pantai maka baginda pun hairan melihat perihal todak ini. maka dilompati oleh todak itu terus ke sebelah. mucung tajam ikan todak akan terperangkap keranamelekat pada batang pisang.

iaitu :a.Klasik Kehendak peperiksaan: 1. . Cerita Baryan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya Peminangan Puteri Gunung Ledang Pertanyaan Tuah Dengan Jebat Sikap Terburu-buru akan membawa padah Antologi "Kerusi" prosa klasik ialah :a. Soalan yang dikeluarkan hanya 2 soalan. Sabor Kezaliman Membawa Padah asal Usul Raja kecil Kepahlawanan Tun Beraim Bapa 5. b. tema plot watak dan perwatakan gaya bahasa nilai dan pengajaran latar 8.Tingkatan 4-5: Bahasa Malaysia-Pemahaman Prosa Klasik Soalan 3C . f. c. 2. soalan pemahaman teks soalan KBKK soalan kesusasteraan Melayu 7. Soalan yang dikeluarkan dalam bahagian klasik soalan 3C diambil daripada Antologi "Anak Laut" (tingkatan 4). Penguasaan perbendaharaan bahasa klasik dengan baik banyak membantu calon. d. 9. Oleh itu calon dinasihatkan merujuk kamus istilah klasik. d. Daripada 8 teks klasik yang dikaji. b. b. b. d. Bentuk solan yang ditanya juga terdiri daripada a. calon juga perlu mengkaji aspek: a. c. calon digalakkan menggunakan bahasa sendiri (bahasa moden). Apabila menulis jawapan. hanya satu petikan yang akan dikeluarkan dengan mengandungi 2 soalan. Apabila mempelajari teks klasik. 4. c. Markah diperuntukan bahagian ini 8 markah. 6. c. e. 3.

Tingkatan 4-5: Bahasa Malaysia-Pemahaman Puisi Moden .

d. 4. Bentuk soalan yang dikemukakan berbentuk • • • soalan pemahaman soalan kemahiran berfikir secara kreatif soalan komponen Kesusasteraan Melayu Ciri-ciri puisi tradisional Pantun • • diungkap secara berangkap-rangkap boleh ditulis di dalam rangkap yang berbeza seperti. Puisi yang akan dikemukakan dalam soalan 3(d) kertas dua berdasarkan teks "Anak Laut" dan "Kerusi" yang dikaji di Tingkatan Empat dan Lima. Puisi tradisional yang boleh diuji dalam peperiksaan SPM ialah daripada: Antologi "Anak Laut" (Tingkatan 4) Antologi Kerusi (Tingkatan 5) pantun mengenang nasib pantun Enam Kerat pantun kiasan pantun Lapan Kerat syair pembunuhan Angreni syair Jong Pecah syair Dandan Setia dan Intan Terpilih syair Kelebihan Ilmu gurindam Baris Hadapan gurindam Memelihara Anggota Dan Hati seloka Pak Kaduk Daripada Kejahatan seloka pandai Pak Pandir Puisi moden daripada sajak Antologi "Anak Laut" (Tingkatan 4) Puisi moden daripada sajak Antologi "Kerusi" (Tingkatan 5) Aku Menjadi Lebih Berani Tukang Gunting Anak Laut Keindahan Yang Hilang Derita Pertama Di Kota Kecilku Jalan-Jalan Raya Kotaku Sejarah Manusia Dan Kesejahteraan Duhai Pentafsir Pembeli Masa Sudah Di Ruang Gemanya 5. Petikan teks puisi akan disediakan dalam soalan 3(d) 6. 2. Puisi ini terbahagi kepada puisi tradisional yang terdiri daripada :a. 7.Puisi (Soalan 3d) Kehendak peperiksaan 1. . Puisi moden pula merujuk kepada sajak. c. pantun syair gurindam seloka 3. b. Sejumlah tiga soalan dikemukakan berkenaan puisi yang membawa 9 markah.

Bagai buih kecil terapung (Anak laut) • Metafora (perbandingan langsung atau terus tanpa menggunakan kata `bak'. `laksana') Contoh :. Aspek kajian puisi mengikut peperiksaan SPM Puisi moden atau puisi tradisional dikaji dari aspek :- Isi Isi Gaya bahasa Nada Bentuk • • • • • • maksud puisi tema dan persoalan mesej/pengajaran sikap dan perasaan atar (tempat.Semarak api . masyarakat) nilai pengajaran Gaya Bahasa Ciri-ciri bahasa • • • • • Bahasa biasa (pertuturan harian) Bahasa puitis (indah dan berseni) Bahasa ekonomi (ringkas. padat) Bahasa konotatif (maksud tersirat) Bahasa kiasan (dibuat perbandingan) Unsur-unsur bahasa • • • • Pengulangan perkataan Pengulangan baris Pengulangan rangkap Simile (perbandingan mengandungi kata `seperti'.Sajak • • • • • Sajak walaupun dikenali sejak dahulu lagi. Sajak ditulis dalam rangkap. Contoh :. Bahasa sajak perlulah ekonomis tetapi padat dan bermakna. Jumlah rangkap tidak dihadkan (Bebas).Puisi Moden . Ada sajak berbentuk terikat atau berbentuk bebas.Sungai Marah (Petikan puisi moden sejarah) • Pesonafikasi (pemberian sifat-sifat yang ada pada manusia) Contoh :. masa. tetapi ditulis dalam bentuk yang tetap sama ada tiga baris serangkap. `ibarat' dan sebagainya. tetapi dianggap sebagai prosa moden. empat baris serangkap dan sebagainya. `bagai'.

Erat bertaut cinta kasih Sepatutnya . `mahu'. perasaan. `tak' dan sebagainya. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri.• Sinkof (singkatan perkataan) Contoh :. menyemai kasih di dada. Contoh :. • Hiperbola (pemilihan kata melampau. . Syair Jong Pecah Assalamualaikum saya ucapkan. pendengaran yang berjaya dihalusi oleh penyajak dan memberi kesan kepada pembaca).Jernih pagi berkaca. • Imejan (gambaran yang timbul tentang sesuatu pengalaman. berlebih-lebihan) Contoh :-Seribu lautan sanggup diharungi. Nada • • • • • Melankolik (murung) Romantis Patriotik Sinis Protes Bentuk • • • • Rima akhir Bilangan rangkap Bilangan baris Bilangan suku kata Model soalan dan jawapan SPM 1 Baca syair di bawah ini dengan teliti.Cinta kasih erat bertaut. Selamat sejahtera handai dan rakan. di ruang jendela senyummu melampai. Sebuah syair saya sajikan. Bersama-sama kita menungkan. Duhai dengarlah suatu cetera.`ku'. Contoh :. • Inversi (urutan kata yang menyimpang daripada kebiasaan dengan tujuan untuk membalikkan kata atau ayat tertentu supaya menjadi baris yang menarik/ berkesan).

Hidup bersatu aman sejahtera. Entah siapa lalai dan lelap. Banyak impian telah terjelma. Mendaulatkan kembali negara kita. Hinggalah sampai saat yang gelap. Bunga bangsa gugur terkorban. Sama sendiri berpecah-pecah. Rakyat berbalah daulat pun malap. Ditambah empat puluh enam tahun. Kata merdeka dilaung bersama. Bangkit pahlawan demi pahlawan. Berkat bersatu rakyat teguh. Berkali-kali dicuba musuh. Negara dilanggar hendak diruntuh. Negara dan bangsa menempah nama.Di zaman dahulu sebuah negara. Harumnya lesap ditelan zaman. Terjejas daulat tercemar maruah. Tiga puluh tiga tahun sejak bergema. Hitamlah tanda dalam sejarah. Siang malam berhati gundah. Politik rebeh ekonomi rebah. Tetap berdaulat berdiri kukuh. Aduh mengapa kita berbalah. Budaya dan ilmu setandus gurun. Ya Ilahi Tuhan yang Rahman. Kita dijajah empat kurun. Entah di mana salah dan silap. Harga diri semakin turun. Tahan bahaya tahan derita. . Bangsa bijak gagah perwira. Sampailah waktu rakyat jelata. Berpadu erat seia sekata. Berjuang merebut kemerdekaan. Kenyanglah yu bila jong pecah. Adilah kita bangsa terjajah.

Untuk renungan saudari saudara. • S3)Nyatakan nilai dan pengajaran dalam syair jong pecah. apakah yang dimaksudkan oleh penyair yang mengatakan "Kenyanglah yu bila jong pecah . anasir jahat. rintangan. Ke arah perpaduan berikan pedoman. Bersatu bangsa teguh negara. bergaduh sesama sendiri kerana hanya . Pengajaran • Janganlah berpecah-belah. • S2)Pada pendapat anda. salam sejahtera. Agar sejahtera zaman-berzaman. (Adibah Amin) S1)Apakah seruan penyair kepada rakyat untuk mendaulatkan negara ? (2M) Skima jawapan • rakyat semua haruslah bersatu padu dan bersepakat. hitamlah tanda dalam sejarah" ? (3M) Skima jawapan • • negara musuh akan mendapat faedah sekiranya rakyat berpecahbelah dan bermusuhan perpecahan rakyat ini akan mencatatkan sejarah hitam kepada negara semata-mata. ada persefahaman mengharungi cabaran. Kerjasama contohnya bersama-sama bersepakat dan bersatu menentang cabaran demi negara Cinta kepada negara contohnya sanggup berjuang walaupun bahaya dan menyakitkan demi mempertahankan negara. negara akan musnah/hancur. Tamatlah sudah madah dan cetera.Teguhkan bangsaku di dalam iman. Wassalamualaikum. (4M) Skima jawapan Nilai • • • Perpaduan contohnya bersatu padu mempertahankan kedaulatan negara.

• Kita haruslah sanggup berkorban untuk mempertahankan kedaulatan negara .menguntungkan pihak musuh.

Kedua-duanya wajib dijawab. 4)Soalan bagi genre novel ini merangkumi 15 markah dan wajib dijawab.Novel Kehendak SPM 1)Soalan ini merupakan soalan tambahan dalam kertas 1103/2 Bahasa Melayu. Sebelum ini tidak terdapat soalan kajian novel dalam peperiksaan SPM. 6)Calon dikehendaki benar-benar membaca teks yang digunakan di sekolah untuk mendapatkan markah yang dalam peperiksaan. 2)Soalan-soalan yang dikemukakan adalah berdasarkan salah satu daripada novel-novel berikut :Novel Tingkatan 4 a)Terminal Tiga karya Othman Putih b)Perlumbaan Kedua karya Marwills Haji Yusof c)Di Hadapan Pulau karya A. 5)Hanya dua soalan dikemukakan dalam bahagian ini.Samad Said d)Bukit Kepong karya Ismail Johari Novel Tingkatan 5 e)Konserto Terakhir karya Abdullah Hussien f)Seteguh Karang karya Tuan Fatimah Syed Abdullah g)Julia karya Abu Hassan Morad h)Putera Gunung Tahar karya Ishak Haji Muhamad. . 3)Novel yang digunakan di sekolah berdasarkan pembahagian mengikut zon.

. b)Watak tidak semestinya manusia. 1)Tema dan persoalan a)Tema ialah persoalan pokok atau persoalan utama dalam sesebuah karya sastera. b)Tema ini hanya dapat dikesan setelah selesai karya itu dibaca. Boleh juga terdiri daripada binatang. 2)Watak dan perwatakan.(terutamanya di dalam cerita kanak-kanak) c)Watak ini terbahagi kepada watak utama dan watak sampingan. c)Persoalan pula merujuk perkara-perkara lain yang lebih kecil yang berkaitan dengan tema disampaikan oleh pengarang dalam karyanya. pokok atau alam. a)Watak ialah pelaku atau karakter yang diberi peranan untuk menggerakkan cerita. Pemahaman Konsep Sastera. maka calon boleh menggunakan mana-mana teks yang dibaca sebagai rujukan jawapan.7)Soalan-soalan yang dikemukakan berkisar ciri-ciri novel iaitu :a)tema dan persoalan b)watak dan perwatakan c)plot d)latar e)gaya bahasa f)nilai dan pengajaran 8)Bentuk-bentuk yang dikemukakan tidak berfokus pada novel tertentu sebaliknya soalan tersebut berbentuk umum.

diperincikan oleh pengarang sehingga berbeza daripada watak-watak lain • iv) watak dinamik watak ini berkembang dan mengalami perubahan yang berbeza dari sebelumnya sama ada dari segi fikiran. e)Dalam aspek watak dan perwatakan terdapat beberapa istilah berkaitan yang perlu calon ketahui ialah :i) watak protagonis • watak utama dalam cerita ii) watak antagonis • watak jahat yang selalu menentang watak protagonis iii) watak bandar watak bersifat kompleks. masa. Watak ini merujuk kepada watak yang konvensional seperti watak nenek kebayan • 3)Latar a)Latar merujuk ruang. . tidak kompleks dan hanya satu aspek sifatnya • vii) watak kodi watak ini hanya terdapat dalam cerita rakyat. waktu dan suasana berlakunya cerita dalam sesuatu karya. tempat.d)Perwatakan ialah pelukisan tentang watak dari aspek luaran dan dalaman. pandangan/pendapat atau perasaan • v) watak statik watak ini berbeza daripada watak dinamik kerana watak ini tidak mengalami sebarang perubahan dari awal hingga ke akhir cerita • vi) watak pipih watak yang tidak berkembang.

perkembangan.b)Latar dilihat daripada tiga aspek iaitu :i) latar tempat • tempat berlakunya sesuatu kejadian dalam cerita ii) latar masa merujuk masa atau tempoh sesuatu peristiwa seperti latar masa perjajahan-siang atau malam • iii) latar masyarakat merujuk kepada keadaan masyarakat yang merangkumi agama dan kepercayaan. Contohnya. perumitan. b) Contohnya. sekiranya plot disusun dengan teratur mengikut urutan (kronologi). tidak kronologi atau songsang iaitu yang kemudian didahulukan. masyarakat yang ditindas dll • 4)Plot (binaan plot dan teknik plot) a) Plot bermaksud susunan peristiwa dalam cerita. latar masyarakat bandar. klimaks (puncak) dan peleraian (pengakhiran cerita) d)Teknik plot terbahagi kepada beberapa jenis iaitu :i) teknik dialog (perbualan) ii) teknik monolog (tutur kata secara sendirian) iii) teknik monolog dalaman (pengucapan batin) iv) teknik imbas kembali (mengenang peristiwa lepas) v) teknik imbas muka (meramal dan melihat bayangan akan datang) vi) teknik kejutan (perubahan cerita oleh pengarang secara tiba-tiba tanpa diduga oleh pembaca) . c) Binaan plot dilihat pada permulaan cerita.

perbandingan menggunakan kata-kata seperti. ibarat dll Contoh ayat :. v) Hiperbola .umpama. sejuta bintang.pemilihan kata oleh pengarang.vii) teknik konflik (konflik antara watak dengan watak lain atau bertentangan dalam diri watak) 5)Gaya bahasa a) Cara pengarang menggunakan bahasa sebagai wahana menyampaikan karya mereka. pengarang menggunakan bahasa seperti arakian. sanggup direnangi. iv) Metafora .perbandingan secara langsung. Contoh :.Seribu lautan. sanggup dilewati. .Dia menolak daun pintu untuk menonjolkan wajah daun sirehnya yang bermaksud wajahnya bujur seperti daun sireh. b) Gaya bahasa boleh dikategorikan kepada i) Diksi .pengarang memberi sifat-sifat perorangan iaitu sifat manusia. Contoh :.Halilintar datang meragut tangkai jantungku iii) Simik . alkisah dll. Contoh :.Prosa tradisional.Maria tersentak seperti tersentuh periuk panas.bak.bahan kiasan yang digunakan secara berlebihan Contoh :.bagai. ii) Personifikasi .

Nak buat apa ? (Nak merujuk kepada hendak) 6) Nilai dan pengajaran a) Nilai dalam cereka merujuk kepada nilai-nilai murni seperti dalam pendidikan moral. keikhlasan dan sebagainya yang terdapat dalam novel "Konserto Terakhir" b) Pengajaran merujuk kepada amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam bentuk suruhan atau larangan. (7M) Skima jawapan :Watak utama Watak sampingan . Nyatakan apakah perbezaan watak utama dan watak sampingan. Contoh . sedia mengakui kesalahan diri. b) Kebiasaannya satu isi perlu disusuli dengan contoh huraian bagi memperoleh 2 markah.kasih sayang.vi) Sinkaf . Contoh :. Pemarkahan a) Calon dikehendaki merujuk markah pada soalan bagi merangka isi jawapan yang perlu ditulis. Contoh soalan 4 dan modul jawapan a) Dalam sesebuah novel watak utama dan watak sampingan akan beraksi untuk mengembangkan jalan cerita pengarang. c) Ini bermakna sekiranya terdapat 8 markah.pengarang menggunakan penyingkatan kata. i) Kita hendaklah tabah menerima takdir Tuhan ii) Janganlah kita menghina orang yang miskin iii) Kita haruslah rajin berusaha bagi mencapai kejayaan dalam hidup. Contohnya. maka perlu diberi empat isi disusuli contoh setiap satu.

• Latihan kendiri SPM 1 Novel . -sebagai penggerak dalam cerita -memegang watak protagonis. Contohnya :.statik dan pipih. (8M) Skima jawapan :merujuk novel konserto terakhir karya Abdullah Hussien yang kaji. Contohnya :. • jangan mementingkan materialistik semata-mata sehingga meruntuhkan rumah tangga yang dibina. -penampilan diri jelas dan "hidup". • jangan mengabaikan keagamaan melakukan larangan Allah kerana terlalu moden dan kebaratan. anak buah suaminya dengan teruk sekali. cekal dan tidak berputus asa.bandar dan dinamik. Contohnya :. -penampilan diri kurang jelas kerana kurang penting (peranannya kecil) b)Berdasarkan novel yang anda kaji. -memegang watak antagonis.Antara pengajaran yang amat sesuai dijadikan pedoman ialah :• jangan kerana pangkat yang tinggi kita memandang rendah dan menghina orang yang miskin. • untuk berjaya.Datin Salmah ialah orang bandar yang berpangkat tetapi melayan Hilmi.Azizah. nyatakan empat pengajaran yang menarik perhatian anda untuk dijadikan pedoman. kita perlu rajin berusaha.-hanya seorang -memainkan peranan penting dari awal hingga ke akhir cerita. -lebih daripada seorang -peranan kurang penting -sebagai watak pembantu sahaja. isteri Hilmi ialah seorang yang mengukur kebendaan dan tidak mempercayai suami telah membawa kepada keruntuhan perkahwinan yang dibina.Hilmi yang mengalami kehancuran rumah tangga dan kekecewaan begitu tabah dengan minatnya sehingga usahanya membuahkan hasil.

Berdasarkan novel yang anda kaji. "Saya Hilmi. . Contoh dalam novel `Konserto Terakhir' Hilmi sering bermonolog seperti petikan berikut :"Kalian saja yang akan menghiburkan aku nanti. perbualan atau dialog ini berlaku sekurang-kurangnya melibatkan dua watak. teknik imbas kembali. • Contoh . Teknik plot ini termasuklah teknik dialog.Tujuh belas tahun lamanya dia tidak pulang ke kampungnya itu. wahai bunga-bungaku " katanya dalam hati. Kebiasaannya mereka berbicara sendirian meluahkan suara hatinya. diapun pulang ke Kuala Lumpur. dia hanya kembali untuk beberapa jam saja dan kemudian setelah mayat bapanya dikuburkan. " Hilmi " Hayati mengulangi dengan nada agak keras. mereka perlulah mengabung-jalinkan pelbagai teknik agar novel yang dihasilkan berjaya menghilangkan rasa bosan pembaca. • Teknik monolog Ini bermaksud watak tersebut berbicara seorang diri. Abdullah Hussien menggunakan teknik ini apabila Datuk Johari teringat kembali apa yang telah berlaku ketika beliau berada di kampungnya. teknik saspens. bincangkan tiga teknik yang digunakan dalam novel tersebut. (7M) Skima jawapan :melalui novel konserto terakhir. teknik monolog dalaman."ujar pemuda itu cuba mahu memperkenalkan dirinya. " Ya ? Ada apa ?" Matanya menyelidiki pemuda itu dari kaki ke kepalanya. teknik kejutan dan teknik pemerian. Sejak bapanya meninggal.Arahan : Jawab kedua-dua soalan di bawah 4(a)Sebagai pengarang yang berjaya. perkembangan cerita dilakukan melalui perbualan watak-watak yang ada. contoh dialog atau perbualan antara Hilmi dan Hayati. • Teknik imbas kembali. Pada hari bapanya meninggal dunia. • Teknik dialog merupakan teknik yang ketara digunakan. Abdullah Hussien telah menggunakan enam teknik dalam menggerakkan cerita tersebut.

menjadi seniman agung. hanya seorang pemuda miskin.Contoh . Tetapi dengan hati yang tabah dia terus berusaha mempelajari muzik yang diminati sehingga berjaya menjadi seniman terkenal. Datuk Johari yang tidak bersembahyang malahan di rumahnya mempunyai bar dan arak untuk meraikan tetamu. • Contoh Hilmi watak utama dalam novel ini.Contoh keikhlasan Bakar mengajar Hilmi muzik secara percuma. Latihan 1 : Novel Jawab kedua-dua soalan.Keikhlasan mamat yang sentiasa membantu dan mengambil berat terhadap Hilmi. Persoalan : Terdapat beberapa persoalan yang cuba digarapkan oleh pengarang dalam novel "Konserto Terakhir" seperti • a)sikap masyarakat bandar yang berpangkat yang memandang rendah terhadap orang kampung yang dianggap hina dan memalukan. (8M) Skima jawapan :Tema dalam "Konserto Terakhir" ialah ketabalan hati seorang pemuda kampung mengharungi pelbagai cabaran sehingga akhirnya berjaya dalam hidup.Datin Salmah. c)Hubungan persahabatan yang ikhlas walaupun terhadap orang luar.Contoh Datin Salmah.4(b)Tema dan persoalan merupakan inti pati penting yang cuba digambarkan oleh penulis dalam setiap karyanya. tidak berpelajaran telah dihina oleh makciknya orang kaya di bandar dan kekecewaan terus berlaku dalam hidupnya apabila dia gagal berkahwin dengan Hayati sepupu yang dicintainya. b)masyarakat moden yang mengenepikan agama sebaliknya menagungkan kebu-dayaan barat. Huraikan tema dan persoalan menarik yang terterdapat novel yang telah anda kaji. . yang selalu menghina Hilmi dan ahli keluarganya yang datang dari kampung.

Jawapan anda di sini/penerangan anda .a) Jelaskan citra masyarakat yang terdapat dalam novel yang telah anda kaji. (7M) 1.

2. 4. 2 ini diceraikan kepada 4 bahagian iaitu a. Ini bermakna ayat yang kurang jelas maksud tidak akan diberi . menggandakannya atau menjadikannya sebagai peribahasa.Tatabahasa (Bhg 1) Tatabahasa Soalan 2 : Bahagian Tatabahasa Terkini 1. Membetulkan kesalahan kata bahaya dalam ayat d. 6. Calon mungkin dikehendaki membina 2 atau 4 ayat. Kemungkinan menyambungkan ayat (ayat majmuk). b. bahagian tatabahasa yang dahulunya soalan 4 akan ditukar menjadi soalan nombor 2. Soalan No. melengkapkan teks dengan kata yang tertinggal atau imbuhan. Calon mungkin dikehendaki membina ayat bagi menunjukkan Perbezaan Jelas antara pasangannya. c. Bahagian ini diperuntukkan 4 markah. 3. Ini bermakna ayat yang kurang jelas maksud. 5. Calon sepatutnya membina ayat majmuk bagi mendapat markah yang baik sesuai dengan pelajar. Membina ayat. Ayat yang baik juga seharusnya menunjukkan maksud yang jelas. Setiap kata yang dibina mestilah dibina dalam satu ayat sahaja. Membetulkan kesalahan kata atau istilah dalam ayat. Ayat yang dibina mesti menggunakan kata yang diberikan tanpa mengubah seperti tidak boleh menambahkan imbuhan. menukar Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah atau Cakap Pindah kepada Cakap Ajuk. 7. Kehendak Peperiksaan Bahagian 2(a) : Membina Ayat 1. Bermula tahun 2001.

8. 10. Ayat Tanya. Ayat juga sepatutnya gramatis menepati hukum tatabahasa dan ejaan yang diberi adalah betul. 9.markah penuh. 11. Memandangkan ayat yang dibina tidak boleh diubah atau ditambahkan inbuhan maka bagi Kata Dasar (tanpa imbuhan) yang diberi. calon perlu membina Ayat Pasif atau Ayat Perintah. Ingat. jangan memasukkan dua kata yang diuji dalam satu ayat. Ayat Perintah. Ayat Seruan atau Ayat Pasif. Calon boleh membina ayat yang terdiri daripada Ayat Penyata. .

kata ganda berimbuhan. misalnya agar-agar. misalnya bebalai. pasangan kata kasar dan kata kata majmuk j. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Dan Kata Ganda Seluruh 1. . pasangan kata ganda seluruh dan kata terbitan k. kata ganda b. Membina Ayat Daripada Kata Ganda a. Membina Ayat Daripada Kata Yang Hampir Sama Maknanya 1. kata dasar dan kata terbitan c. beri-beri c. Calon mungkin akan diberi sepasang atau 2 pasangan patah kata yang hampir sama maknanya.memanggang menggoreng ..tua-tua jarang . Jenis-jenisnya ialah: a. pasangan kata homograf f. kata yang hampir sama maknanya d. Kata yang sama ejaannya tetapi lain sebutannya Contoh huruf C taling dan C pepet. pasangan kata dasar dan kata ganda berimbuhan i.Tatabahasa (Bhg 2) Aspek Membina Ayat Pada umumnya. misalnya kehairan-hairanan. Calon mingkin dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata ganda. pasangan kata terbitan g. kata banyak makna A.mengukus C. kata ganda berirama atau bersajak. misalnya gunung-ganang. Membina Ayat daripada Pasangan Kata Homograf 1. 2.menjerang merarak . bukit-bukau e. tidur-tidur b. Contohnya : merebus . kata ganda semua. pasangan kata dasar dan kata ganda seluruh e. pasangan kata ganda seluruh dan kata majmuk h. pasangan kata ganda seluruh dan kata terbitan l. 2. Contoh : agar . mati-matian B. kata ganda separa. Pasangan kata yang diberikan mungkin terdiri daripada sepatah kata atau daripada penggandaan.jarang-jarang D. Kata ganda seluruh. ada 12 jenis soalan membina ayat.agar-agar tua . jejentik d. Salah satu daripada jenis-jenis itulah yang akan dikemukakan. misalnya baring-baring.

2. awalan rangkap.menjawat penjelasan . akhiran dan apitan.menjelaskan pelancaran .melancarkan . Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. Contoh : perjawatan . Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Berimbuhan 1. Kata-kata tersebut terbentuk daripada kata dasar yang sama yang boleh terdiri daripada awalan.Contoh : bela-bela sepak-sepak rendang-rendang E.

Calon mungkin diberikan tugas membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan.panas terik G.habis-habisan H. Contoh : mimpi .meratakan masak-masak .menerangkan J. 2.pecah rumah I. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Dan Kata Majmuk 1. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Dan Kata Ganda 1. 2.gulung tikar pecah . Jenis kata ganda seluruh yang terdiri pelbagai kelas.Tatabahasa (Bhg 3) F. Kata Majmuk yang diberikan itu terdiri daripada pelbagai kelas.pahit-maung panas-panas . Jenis kata ganda pula kemungkinan daripada kata ganda seluruh dari pelbagai kelas pula. Kata ganda yang diberikan mungkin terdiri daripada jenis kata imbuhan.termimpi-mimpi kata .memasakkan terang-terang . Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Ganda Dan Kata Berimbuhan 1.membulatkan rata-rata . 2. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Yang Berbeza Maknanya Tetapi Hampir Sama Bunyinya 1.semalam-malaman habis .kata-mengatakan malam . Perkataan yang diberikan itu hampir sama bunyinya tetapi berbeza ejaan dan maknanya. Contoh : makan-makan .lambat-laun pahit-pahit . Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. 2. Pasangan kata ganda dan kata berimbuhan yang diberikan itu terbit daripada kata dasar yang sama. Contoh : lalu . Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. 3. 2. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Ganda Dan Kata Majmuk 1. Calon mungkin diberi sepasang atau 2 pasangan kata. Contoh : bulat-bulat .makan-minum lambat-lambat . Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan.lalu lintas jerih .jerih payah gulung . Contoh : .

cucuk a) Belot . ii) Nelayan itu telah menangkap beberapa ekor belut untuk dijual. . ii) Kami sekeluarga gemar akan sate ikan cucuk yang dijual di restoran itu.belut i) Anggota perompak itu telah belot terhadap ketuanya. b) cocok .belot .belut cocok .cucuk i) Kain yang dibeli oleh Aida cocok dengan warna kulitnya yang kuning langsir itu.

misalnya menyerdar. perangkap. . Antaranya. pasu-pasu dsbnya 2. bertandang dsbnya c) kata ganda seluruh. misalnya asli-asli. merangkak. Calon diberi sepatah atau 2 patah kata dan mungkin akan diminta membuat dua ayat bagi setiap patah kata tersebut. a) kata dasar. misalnya hangat.Kakak terpaksa membeli kasut yang baru kerana tapak kasutnya sudah haus. jati dsbnya b) kata berimbuhan. lesu.Setelah berjam-jam berjalan mengelilingi bandar raya Kuala Lumpur telah kami berasa haus. kaki-kaki.Tatabahasa (Bhg 4) K. Contoh : a) haus b) dalam a) haus . . Terdapat pelbagai bentuk kata banyak makna. Membina Ayat Daripada Kata Banyak Makna 1.

" kata Aminah (b) Seluruh penduduk kawasan Gombak mengalami gangguan elektrik lebih kurang dua jam kerana ribut semalam. .seluruh 1.Latihan Tatabahasa 1 Latihan 1 : Tatabahasa Bina ayat bagi setiap kata di bawah bagi menunjukkan perbezaan maksudnya. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) semesta .semester 2. (4m) (i) seloroh . janganlah kamu berkecil hati atau menganggap kata-kata ini serius pula. Jawapan anda di sini/penerangan anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (i) (a) "Saya hanya seloroh.

Bandingkan dengan Jawapan Anda null Contoh Jawapan daripada Hall Master:

(ii) (a) Kehidupan di alam semesta ini sememangnya tiada yang kekal melainkan Tuhan. (b) Cuti semester yang menjelang tiba ini akan saya isikan dengan kerja-kerja yang berfaedah. Bandingkan dengan Jawapan Anda null

Latihan Tatabahasa 2

Latihan 2 : Tatabahasa
Bina ayat bagi setiap kata di bawah. (4 m)

(i) melapah-lapah

1. Jawapan anda di sini/penerangan anda

(ii) menunda-nunda 2. Jawapan anda di sini/penerangan anda

Contoh Jawapan daripada Hall Master:

(i) Harimau yang lapar itu melapah-lapah bangkai lembu yang dijumpainya kerana terlalu lapar.

Bandingkan dengan Jawapan Anda null Contoh Jawapan daripada Hall Master:

(ii) Pihak mahkamah tidak sepatutnya menunda-nunda perbicaraan itu lagi keran orang ramai sudah marah dan tidak sabar menunggu keputusannya. Bandingkan dengan Jawapan Anda null

Kenalpasti dan betulkan kesalahan tersebut dengan menyalin ayat itu semula. 1.Latihan Tatabahasa 3 Latihan 3 : Tatabahasa Ayat di bawah terdapat kesalahan-kesalahan kata yang perlu dibetulkan. 2. (i) Perahu-perahu nelayan itu dirantai pada tiang kayu di pengkalan agar tidak hanyut dibawa arus. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Sebagai rakyat yang taat sedia. kita perlulah mendokong dan menjayakan seruan kerajaan agar dapat mensensasikan wawasan 2020. Jawapan anda di sini/penerangan anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: .

Bandingkan dengan Jawapan Anda null Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Sebagai rakyat yang taat setia. kita perlulah mendukung dan menjayakan seruan kerajaan agar dapat merealisasikan wawasan 2020.(i) Perahu-perahu nelayan itu ditambat (diikat) pada tiang kayu di pangkalan agar tidak hanyut dibawa arus. Bandingkan dengan Jawapan Anda null .

Pengalaman anda sendiri yang melaluinya. Gambaran suasana seperti banjir dan kemarau Gambaran tempat atau latar sesuatu peristiwa Gambaran khusus ( terperinci ) Gambaran keseluruhan ( am ) 3. b. pembacaan. atau pernah mendengar cerita daripada pengalaman orang lain. b. Karangan jenis ini memerlukan : a. . Bahasa yang digunakan mestilah kreatif dan indah supaya olahan karangan yang anda bina menjadi lebih menarik dari pelbagai sudut. manakala penutup mestilah mengandungi unsur pengajaran cerita. 2. 6. c. 5.Karangan Jenis Gambaran 1. Isi perlulah disusun mengikut permulaan pengalaman sehinggalah ke akhir pengalaman yang dilalui. Pendahuluan menceritakan pengalaman secara umum. Pengalaman daripada pemerhatian. d. iaitu : a. Terdapat beberapa jenis karangan gambaran keperihalan. 4. Isi-isi karangan jenis ini terdiri daripada susunan pengalaman yang anda lalui.

Nyatakan tindakan yang anda lakukan untuk menyelamatkan anak jiran anda. Ceritakan suasana dan keadaan ketika itu. Tiba-tiba anda terdengar jeritan anak jiran anda yang sedang bergelut dengan seekor anjing liar.Soalan : Anda sedang menyiram pokok bunga di halaman rumah. .

Contoh karangan .

Karangan Jenis Fakta

1. Apabila menjawab karangan jenis fakta, anda perlu mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang seperti sains dan teknologi, ekonomi, sejarah, geografi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. 2. Isi yang anda kemukakan itu mestilah fakta yang benar, tepat dan logik. Oleh sebab itu, anda perlu banyak membaca. 3. Huraian setiap fakta perlu jelas dan menyakinkan berserta dengan contoh yang kukuh. 4. Bahasa yang anda gunakan mestilah mudah difahami. Jangan menggunakan bahasa kreatif.

Soalan : Amalan hidup berjiran sudah semakin dilupakan, terutamanya oleh penduduk bandar. Tuliskan punca-punca yang menyebabkan keadaan ini berlaku.

Contoh karangan

.

kemahiran berhujah tentang sesuatu isu sangat diperlukan dan dapat menggambarkan kematangan dan kebijaksanaan anda dalam menghuraikan setiap isi dan ayat. iaitu : a. c. Anda perlu menyatakan pendirian anda berkaitan dengan tajuk tersebut dengan jelas dalam perenggan penutup. Semasa menulis karangan jenis ini. Karangan jenis pendapat memerlukan anda mempunyai pengetahuan yang luas tentang sesuatu topik semasa.Karangan Jenis Pendapat 1. 3. Anda digalakkan mengeluarkan pendapat sendiri untuk memperkukuhkan hujah-hujah anda. . Penyampaian isi boleh dibuat melalui tiga cara. b. Sama ada anda menyokong sesuatu isu Anda membangkang sesuatu isu Bersikap neutral . 5. 2.tidak menyebelahi mana-mana pihak 4.

.

Masalah kebebasan hidup remaja berlaku di bandar. Semua faktor ini telah menyebabkan kita sukar temu remaja berkualiti. Jawapan anda di sini/penerangan anda Jawapan Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: . 1.Tutorial: Tatabahasa (Part 1) Latihan 7 : Tatabahasa Latihan SPM 1 . Kepincangan kekeluargaan memburukkan keadaan. Kesannya dapat menjejaskan pembangunan negara.Soalan 2d Soalan 1 Sambungkan ayat-ayat di bawah dengan menjadikannya tiga ayat sahaja. Pengaruh budaya barat sudah lama menulari jema mereka. Mereka mencari-cari identiti. Pengaruh rakan sebaya juga memainkan peranan. Masalah kebebasan hidup di kalangan remaja di negara kita hari ini perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Mereka mengejar keseronokan hidup. Video-video lucah yang berlambah di pasaran. Masalah ini tidak harus dibiarkan. Masalah ini turut berlaku di luar bandar.

Masalah kebebasan hidup di kalangan remaja di negara kita hari ini perlu diberi perhatian oleh semua pihak dan tidak harus dibiasakan kerana kesannya dapat menjejaskan pembangunan negara. III. pengaruh rakan sebaya dan video-video lucah yang bertambah di pasaran telah menyebabkan kita sukar temui remaja berkualiti. Kepincangan keluarga. . II.Soalan 1 I. Masalah kebebasan hidup remaja bukan sahaja berlaku di bandar malahan di luar bandar kerana pengaruh budaya barat sudah lama menulari jiwa mereka.

(I) Aspek Menukarkan Ayat : 1. 6. Kata Hubung yang boleh digunakan ialah Kata Hubung Gabungan. Calon perlu bijak menggunakan tanda baca yang sesuai sama ada menulis semula dialog atau laporan biasa. 3.Aspek Tatabahasa Soalan yang dikemukakan boleh jadi :(a) menyambungkan ayat (menggunakan kata hubung yang sesuai) (b) menukar Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah (laporan) (c) menukar Cakap Pindah (laporan) kepada Cakap Ajuk. Baca arahan betul-betul untuk memastikan berapa binaan ayat yang diperlukan. masa dan tempat yang sesuai. 3. 2. Baca arahan dahulu sama ada menulis semula dialog ke dalam bentuk laporan biasa dengan menggunakan cakap pindah atau menulis semula laporan biasa ke dalam bentuk dialog menggunakan cakap ajuk. atau tiga atau empat ayat. Baca petikan yang diberikan dengan teliti untuk memahami maksud keseluruhannya. Kemudian cari ayat-ayat yang mempunyai kaitan atau gagasan sama disambungkan dengan kata hubung yang sesuai sebagai satu ayat. Baca dan fahami keseluruhan petikan itu. 4.Aspek Tatabahasa Bahagian 2d . Selain itu calon perlu menggunakan kata ganti diri. Kata Tanya yang ada perlu ditukarkan supaya menjadi ayat penyata. Calon mungkin dikehendaki menyambung ayat-ayat dalam petikan menjadi dua. Jawapan calon yang ditulis dan bentuk-bentuk dialog atau laporan biasa mestilah gramatis dari segi bahasanya. 5. Cakap Pindah ini perlu ditulis dalam satu perenggan sahaja. Apabila membuat Cakap Pindah. (II) Aspek Menyambungkan Ayat 1. Kegagalan mematuhi arahan ini akan menyebabkan kehilangan markah. 2. (d) melengkapkan teks dengan kata yang tertinggal (e) melengkapkan teks dengan imbuhan yang tertinggal. 4. Kata hubung .

2. Kemudian. Calon perlu menguasai tiga aspek pengimbuhan. (IV) Aspek Melengkapkan Teks 1. 2. akhiran. Calon hendaklah tentukan kelas kata yang tertinggal itu agar sesuai dengan struktur ayat berkenaan apabila disiapkan. 4. (III) Aspek Memisahkan Ayat 1. c) maknanya . . iaitu : a) bentuknya .bagaimana sesuatu imbuhan itu mengubah kelas setiap kata.awalan. Calon mungkin dikendaki memisahkan ayat atau ayat-ayat dan petikan menjadi 8 atau 10 ayat pendek. 3.Rancangan (Relatif atau Komplemen) atau Kata Hubung Keterangan. Calon hendaklah membaca dan memahami keseluruhan petikan yang diberikan untuk memperoleh idea keseluruhannya. Kemudian fahami maksud keseluruhan ayat. (V) Aspek Menentukan / Membetulkan Imbuhan : 1. 2.makna yang berubah pada sesuatu kata sebagai hasil pengimbuhannya. 3. Baca petikan yang diberikan dengan teliti. salin semula jawapan pada kertas jawapan. Perhatikan binaan ayat atau binaan ayat-ayat dalam petikan untuk menentukan kedudukan kata yang tertinggal. Calon perlu menguraikan idea-idea dalam ayat-ayat menjadi satu idea diungkapkan dalam satu ayat. apitan b) tugasnya . Baca dan fahami ayat-ayat atau petikan yang berkaitan untuk memperoleh gambaran atau idea keseluruhannya.

Kita tidak boleh lagi menganggap tugas pentadbiran itu mudah. Guru juga boleh mendengar masalah pelajar. Semua penduduk kampong permai keluar bergotong-royong membersihkan kawasan di sekitar kampung tetapi keluarga Hashim tidak menyertai gotong-royong tersebut kerana mereka sibuk membuat persiapan perkahwinan anak perempuannya yang akan diadakan pada hari Ahad ini. Kakitangan sokongan ini ditempatkan kelak. kita berharap guru mempunyai masa sepenuhnya mendidik pelajar dan mendengar masalah pelajar. Jawapan : 1. Kita berharap guru mempunyai masa sepenuhnya mendidik pelajar. 3. Keluarga Hashim tidak menyertai gotong-royong tersebut. Majlis perkahwinan itu akan diadakan pada hari Ahad ini. Persediaan itu perlu dibuat rapi. 5. Tugas itu dibantu oleh guru selama ini.Memisahkan ayat menjadi ayat-ayat tunggal. 7.Modul SPM 1 . Sepatutnya guru tidak berada di pejabat. Mereka sibuk membuat persiapan perkahwinan anak perempuannya. Apabila kakitangan sokongan ini ditempatkan kelak. Modul SPM 2 . Arahan : Pisahkan ayat-ayat majmuk berukut menjadi ayat-ayat tungggal. 6. 4. Jawapan : Pengambilan kakitangan sokongan di sekolah perlu disegerakan dan keutamaan kerana kita tidak boleh lagi menganggap tugas pentadbiran itu mudah dan dibantu oleh guru selama ini. Majlis perkahwinan anak tunggal keluarga Hashim diadakan dengan meriah. Mereka perlu menggunakan sepenuh masa bersamasama pelajar. Persediaan itu perlu dibuat rapi kerana banyak jemputan akan diundang supaya majlis perkahwinan anak tunggal keluarga Hashim diadakan dengan meriah dan berjaya. 2. Mereka tidak ada urusan di sana. . Pengambilannya hendaklah diberi keutamaan. Sepatutnya guru tidak berada di pejabat jika tidak ada urusan di sana kerana mereka perlu menggunakan sepenuh masa bersama-sama pelajar.Aspek Menyambungkan Ayat Sambungkan ayat-ayat di bawah supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud dan struktur aya Pengambilan kakitangan sokongan di sekolah perlu disegerakan. Semua penduduk kampung permai keluar bergotong-royong membersihkan kawasan di sekitar kampung. Banyak jemputan akan diundang.

Hassan menanya ibunya sebab menyuruhnya pula. Tanah tapah rumahnya dia jual kepada mak. Tambah Mak Temah lagi tanah tapak rumah itulah yang dijual kepadanya. Modul SPM 4 . Dia nak berpindah ke tanah rancangan. cukuplah tu. lagipun dia hairan dari mana maknya dengan mendapatkan wang yang banyak itu. Mak Temah menjelaskan bahawa dia membeli tanah untuk Hassan. "Aku beli tanah untuk kau. "Tanah Pak Long kau.8. Modul SPM 3 Tuliskan semula dialog di bawah dalam bentuk laporan biasa. Hassan bertanya ibunya mengapa perlu risau tentang dirinya. Majlis perkahwinan anak tunggal keluarga Hashim diadakan dengan berjaya." Jawab Mak Temah. "Mak mengapa risau tentang saya? Mana mak dapat duit yang banyak untuk membelinya?" Tanya Hassan dengan hairan. Mak fikir letak terus nama kau lebih elok. Hassan lalu bertanya ibunya tuan punya tanah yang dibeli oleh maknya. "Nak buat apa dengan cap jari sama mak?" soal Hassan lagi. "Wang yang kau kirim setiap bulan tu lah. Kerana dia akan berpindah ke tanah rancangan. "Tak ada apa-apa. Dengan tersengih Mak Temah menyatakan tidak ada apa-apa kecuali dia memerlukan cap jari Hassan. Jadi Mak Temah Berpendapat lebih elok terus meletakkan nama Hassan." Jelas Mak Temah sambil tersengih. Cuma mak perlikan cap jari kau tu." Jelas Mak Temah. Mak Temah dengan bangga menjawab bahawa wang itu dikumpulkan daripada kiriman Hassan setiap bulan di tambah dengan wang jualan lebihan padi yang dimakan telah mencukupi untuk dibayar tanah tersebut. Tambah duit jual padi yang ak habis dimakan. Jawapan : Dengan penuh kehairanan." Jawab Mak Temah dengan bangganya. "Tanah siapa yang mak beli?" Tanya Hassan. "Ada apa mak menyuruh saya balik ni?" tanya Hassan kehairanan. Hassan menanya maknya hendak buat apa dengan cap jarinya. Mak Temah memberitahu Hassan bahawa tanah itu dibeli daripada Pak Long Hassan.

Pada waktu petang dia suka menghabiskan dengan membaca yang dipinjamnya dari perpustakaan bergerak. Sudah puas saya mencarinya tetapi tidak menjumpainya. petani-petani itu tetap terus bercucuk tanam kerana ini punca rezeki mereka. Tetapi yang saya risaukan adalah untuk mendapat kad pengenalan itu kembali. Susan! Mengapa muram sahaja? Susan : Dompet saya sudah hilan. Kenal pasti dan salin ayat dengan memasukkan kata-kata yang tertinggal itu. Susan memberitahu bahawa dompetnya telah hilang. 1. Alia menaya jumlah wang dalam dompet tersebut. Masa itu saya sedar dompet saya telah hilang. Alia : Bagaimana dompet itu boleh hilang? Susan : Pada pagi tadi saya ke perpustakaan kemudian singgah di kantin. Jawapan : .Tukarkan laporan berikut kepada Cakap Ajuk. Kebanyakan pelancong asing mengunjungi negara kita kagum kebudayaan masyarakat majmuk. Susan menjelaskan bahawa dia telah ke sana dan memesan pustakawan memberitahunya jika ada orang terjumpa dompet itu. terdapat beberapa patah kata yang tertinggal. Susan memberitahu hanya sepuluh ringgit tetapi yang dia risaukan ialah agar dapat kembali kad pengenalannya. 3. Modul SPM 5 Dalam ayat-ayat di bawah. 2. Alia bertanya Susan sama ada dia telah ke perpustakaan dan mencarinya di sana. Walaupun pendapat diperoleh tidak lumayan. Jawapan : Alia : Hi. Alia bertanya bagaimana dompet itu boleh hilang. Susan memberitahu bahawa dia ke perpustakaan pada pagi tadi kemudiannya telah singgah di kantin tetapi didapati dompet tersebut telah tiada. Alia : Berapa banyak wang dalam dompet itu? Susan : Hanya RM10. Sudah puas dia mencarinya tetapi tidak dijumpai. Alia menegur Susan sebab dia kelihatan muram. Alia : Kamu sudah ke perpustakaan mencarinya? Susan : Susah malahan saya telah memesan perpustakaan agar memberitahu saya jika ada yang terjumpanya.

Pada waktu petang dia suka menghabiskan masa dengan membaca buku yang dipinjamnya dari perpustakaan bergerak. petani-petani itu tetap terus bercucuk tanam kerana ini merupakan punca rezeki mereka. 3. Walaupun pendapat yang diperoleh tidak lumayan. Kebanyakan pelancong asing yang mengunjungi negara kita kagum akan kebudayaan masyarakat majmuk. .1. 2.

Rina: Itulah kau. Rina menanya Salleh tujuannya ke sana. Saya nak berjumpa Encik Robert dulu. buat apa nak pindahkan nama pula? Saya tak mahu dituduh nak bolot harta bapa. begitu rupanya! Contoh Jawapan daripada Hall Master: Rina menanya Salleh arah yang hendak ditujuinya dan sebab dia enggan makan dahulu. Salleh menjelaskan bahawa dia perlu ke sana untuk membatalkan surat serah kuasa yang telah diturunkan cap jarinya oleh bapanya. . Kalau tidak. Tambah Rina lagi sekiranya Salleh menyetujui maka kejadian penipuan ini tidak berlaku. Salleh menjelaskan kepada Rina bahawa dia enggan menyetujui memandangkan bapanya masih hidup tambahnya lagi dia tidak mahu dituduh hendak membolot harta ayahnya. Dulu bapa nak pindahkan tanah itu kepada nama kau.Latihan Esei: Tatabahasa 1 Soalan Tukarkan Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah. Rina menjelaskan bahawa dia telah memahami tindakan Salleh daripada penjelasan tersebut. taklah jadi macam ini. Rina : Oh. kau tolak. Rina menyalahkan Salleh dengan mengungkit kejadian dahulu semasa bapa mereka hendak memindahkan nama tanah itu kepadanya tetapi ditolaknya. Salleh? Mengapa tak makan dahulu? Salleh: Balik nanti saya makanlah. Rina: Kau nak ke mana tu. bapa masih hidup. Salleh memberitahu bahawa dia akan makan kemudian sekembalinya daripada berjumpa Encik Robert memandangkan dia tidak boleh bersabar sehingga keesokan hari. Saya tak boleh sabar hingga esok. Salleh: Kakak.

Singh tidak menjawab soalan itu lalu bertanya tentang keselamatan di situ. . Badrul memberitahu bahawa dia sudah tinggal di situ selama lima tahun. Badrul ingin tahu sebab Singh bertanya demikian. Singh bertanya kepada Badrul sejak bila tinggal di situ. Dengan mengeluh risau. Saya setuju. Badrul menjelaskan bahawa kecurian sering berlaku di situ. Pada minggu yang sebelumnya beberapa buah rumah telah dimasuki pencuri tetapi nasib baik tuan rumah tidak diapa-apakan. Minggu lalu sahaja beberapa buah rumah telah dimasuki pencuri. Badrul : Memang baik cadangan itu. Contoh Jawapan daripada Hall Master: Soalan 1 Singh : Sejak bila saudara tinggal di sini? Badrul : Sudah lima tahun. Singh : Oh. Nasib baik tuan rumah tidak diapa-apakan.Latihan Esei: Tatabahasa 2 Soalan Tukarkan Cakap Pindah berikut kepada Cakap Ajuk. Badrul menyetujui cadagan baik itu. Mengapa? Singh : Bagaimana dengan keselamatan di sini? Badrul : Kecurian sering berlaku di sini. kalau begitu Rukun Tetangga perlu ditubuhkan segera untuk mengawal keselamatan kampung di sini. Singh mencadangkan agar Rukun Tetangga ditubuhkan segera untuk mengawal keselamatan kampung tersebut.

Latihan 4 : Tatabahasa Ayat-ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan kata yang perlu diperbetulkan. (i) Otak yang cergas datang dari badan yang sihat dan pemakanan yang betul. Salin semula ayat dengan kata-kata yang telah dibetulkan. 1. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Semut-semut yang merangkak di kawasan tumpahan gula itu telah dihalau oleh ibu. 2. Jawapan anda di sini/penerangan anda Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: .

(i) Otak yang cerdas datang daripada badan yang sihat dan pemakanan yang betul. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Semut-semut yang merayap di kawasan tumpahan gula itu telah dinyahkan oleh ibu. Bandingkan dengan Jawapan Anda .

Latihan 5 : Tatabahasa Ayat-ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan kata yang perlu diperbetulkan. 3. dia mengambil keputusan menggunakan jalan pintasan supaya cepat tiba ke rumah. Salin semula ayat dengan kata-kata yang telah dibetulkan. Jawapan anda di sini/penerangan anda (iii) Oleh kerana hari hampir gelap. 1. terdapat beberapa kanak sedang mengejar-kejar di pengigian pantai. Jawapan anda di sini/penerangan anda . 2. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Tatkala Amran tiba di pantai itu. (i) Tiada apa yang arwah sampaikan sebelum dia terakhir menghembuskan nafasnya.

Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Tatkala Amran tiba di pantai itu. Bandingkan dengan Jawapan Anda . dia mengambil keputusan menggunakan jalan pintas supaya cepat tiba ke rumah. terdapat beberapa kanak-kanak sedang berkejar-kejaran di pergigian pantai. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (iii) (iii) Oleh sebab hari hampir gelap.Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: (i) Tiada apa-apa yang arwah sampaikan sebelum dia menghembuskan nafas terakhir.

Latihan 6 : Tatabahasa Dalam pembinaan ayat-ayat di bawah. 1. (6m) (i) Dia menafikan tuduhan itu bila polis menyoal berkali-kali dia. Betulkan kesalahan-kesalahan pada ayat tersebut. Jawapan anda di sini/penerangan anda (iii) Keruntuhan akhlak kalangan remaja memang disedari oleh kita tetapi untuk mengatasinya amat sukar. terdapat beberapa kesalahan bahasa. 2. Jawapan anda di sini/penerangan anda . Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Penerbitan buku picisan di pasar berlambak-lambak amat membimbang ibu bapa. 3.

Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: (i) Dia menafikan tuduhan itu apabila polis menyoal dia berkali-kali. Bandingkan dengan Jawapan Anda . Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Penerbitan buku picisan di pasaran berlambak-lambak amat membimbangkan ibu bapa. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (iii) Keruntuhan akhlak di kalangan remaja memang kita sedari tetapi untuk mengatasinya amat sukar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful