Keperluan peperiksaan

Lembaga peperiksaan Kementerian pendidikan Malaysia telah menetapkan Kertas Bahasa Malaysia 1103/1 terkini bermula pada tahun 2001 seperti berikut :a) Masa peruntukkan ialah 1 1/2 jam b) Enam soalan yang dikemukakan. Bagaimanapun, terdapat perubahan bermula tahun ini pada soalan keenam yang akan dimasukkan soalan yang berunsur sastera c) Calon dikehendaki memilih satu soalan sahaja untuk dijawab. d) Panjang esei yang ditulis adalah tidak kurang daripada 350 patah perkataan. e) Soalan yang dikemukakan terdiri daripada pelbagai format. f) Markah penuh diperuntukkan sama pada setiap soalan iaitu 100 markah. 2. Kriteria pembahagiaan markah terkini Pembahagiaan markah bagi karangan calon adalah berasaskan kepada lima perkara berikut :a) Takrif karangan (10 markah) - Ini bermakna karangan yang ditulis mengandungi definisi tajuk, istilah dengan tepat - Takrifan terhadap tajuk menepati kehendak soalan. - Keseluruhan kandungan karangan yang dihasilkan mengandungi isi-isi konkrit yang kukuh - Format karangan dipatuhi b) Isi karangan (30 markah) - Tepat memenuhi kehendak tajuk - Mencukupi sekurang-kurangnya 3 isi - Setiap isi diikuti huraian dan contoh yang bersesuaiandan tepat - Isi diberi matang dan semasa

c) Bahasa (40 markah ) - Mantap dan tiada kesalahan / sangat kecil kasalahan pada tatabahasa - Kosa kata luas, tepat dan pelbagai ragam ayat digunakan - Bahasa persuratan digunakan, bukan bahasa pasar - Ejaan dan tanda baca betul. Setiap kesalahan ejaan yang dilakukan akan ditolak 1/2 markah sehingga maksimum 5 markah - Peribahasa, bahasa berbunga, kiasan dan sebagainya digalakkan digunakan - Mengindahkan bahasa dengan penggunaan penanda wacana yang bersesuaian d) Pergolakan (10 markah) - Pergolakan atau persembahan karangan menarik, tidak membosankan. - Keseluruhan pergolakan memperlihatkan kematangan calon serta berpengetahuan luas - Ayat yang ditulis lengkap dan jelas - Setiap baris ayat mempunyai kesinambungan dan berurutan - Bilangan perkataan yang diberi mencukupi, tidak kurang daripada 350 patah perkataan e) Pemerengganan (10 markah) - Perenggan yang terdapat 5 - 7 sebaik-baiknya - Perenggan yang dihasilkan mengandungi satu isi yang tidak seharusnya dicampur-adukkan - Setiap perenggan mengandungi isi, huraian dan contoh-contoh - Setiap perenggan mempunyai pertalian dan kesinambungan - Panjang setiap perenggan mestilah seimbang, teratur dan kemas f) Format karangan seharus betul seperti kehendak soalan. Kegagalan calon mematuhi format mengikut kehendak soalan akan menyebabkan markah ditolak. Maksimum markah ditolak ialah 4 markah.

Tips' Menulis Karangan Yang Mantap

a) Memilih tajuk karangan - Pilihlah tajuk yang benar-benar calon faham, mempunyai isi dan idea untuk ditulis - Ini bermakna calon perlu membaca keseluruhan tajuk sebelum memilihya supaya pilihan yang dibuat benarbenar tepat - Elakkan memilih tajuk soalan yang sukar semata-mata tidak mahu persaingan daripada calon lain. Ini kerana soalan yang sukar akan menyebabkan calon tidak mendapat markah yang baik jika calon tidak benar-benar memahaminya. b) Merangka karangan - Pastikan isi yang disenaraikan benar-benar menepati tajuk. Bezakan isi konkrit dan isi sampingan - Setiap isi yang dirangka disertai huraian dan contoh - Susun rangka isi mengikut kepentingan - Pendahuluan dan kesimpulan juga memerlukan perancangan yang rapi bagi bagi memastikannya bermutu 4. Menulis karangan i) Pendahuluan - Karangan yang ditulis mempunyai pengenalan pendahuluan. Pendahuluan yang menarik pada perenggan pertama karangan calon boleh menjadi tarikan kepada pemeriksa untuk membacanya - Pelbagai teknik atau pendekatan boleh digunakan bagi menghasilkan pendahuluan yang menarik seperti :(a) Pendahuluan berbentuk pertanyaan / persoalan Contoh : Mahu cepat Kaya ? Sudah tentu ramai daripada kita akan menjawab `ya'. Keinginan ini bertapak dalam hati kita memandangkan kehendak yang tidak pernah puas. Keadaan ini mendorong ramai daripada kita terjebak dengan Skim Cepat Kaya yang ditawarkan.

Ini juga menjadi intipati kepada Falsafah Pendidikan Negara. kecemerlangan dalam pendidikan mengungkap pengertian yang amat besar demi memartabatkan martabat individu ke mercu kejayaan. kita seharusnya memainkan peranan bertindak menangani masalah ini. . (c) Pendahuluan berbentuk definisi Contoh : `Pendidikan' menurut Profesor Syed Muhammad Naquib Al Attas merupakan proses penerapan adab dalam diri manusia.Pelaburan yang dikatakan mendapat pulangan cepat dan banyak dalam tempoh sebulan mengaburi mata kita. `Gunung sama didaki. Kesibukan kerja mengumpul material menjadikan masing-masing bersikap individualistik Kehidupan kita sekarang umpama "Enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing". Keadaan ini sukar lagi ditemui dalam masyarakat bandar sekarang. ringan sama dijinjing'. Perasaan sayu dan sebak terasa memikirkan anak-anak kecil yang tidak berdosa menjadi mangsa kekejaman ibu bapa mahupun penjaga. (d) Pendahuluan berbentuk peribahasa Contoh : `Berat sama dipikul. lurah sama dituruni' merupakan peribahasa warisan lama yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang suka tolongmenolong. Sebagai masyarakat penyayang dan prihatin. Manakala kecemerlangan didefinisikan sebagai sesuatu yang paling maksimum iaitu paling puncak. Justeru itu. (b) Pendahuluan berbentuk suasana / cerita Contoh : Jeritan kesakitan seorang kanak-kanak yang berbadan kurus dan tidak bermaya akibat didera terngiang-ngiang di telinga saya setiap kali saya mendengar orang memperkatakan isu penderaan.

calon akhiri penulisan dengan kesimpulan / penutup.ii) Menulis isi karangan bermula perenggan kedua. iii) Setelah semua isi ditulis. Kelemahan dan kesilapan yang sering berlaku dalam karangan calon ialah :a) Kelemahan isi b) Kelemahan bahasa c) Kelemahan pemerengganan d) Kelemahan pengolahan e) Kesilapan format . Penutup yang ditulis tidak seharusnya mengulang isi yang telah ditulis. Kelemahan dan kesilapan calon . Calon tulislah sekurang-kurang tiga isi bagi karangan yang dihasilkan. Isi yang ditulis di perenggan ini seharusnya isi yang paling utama diikuti huraian dan contoh-contoh. Isi kedua dimasukkan dalam perenggan seterusnya. Kesimpulan ini seharusnya diolah dengan cukup menyakinkan dan mantap. 5.

tidak matang. tidak jelas dan sempit pengetahuan (Sikap kurang membaca) Isi terpesong . Isi bercampur-aduk dengan isi konkrit dan bukan konkrit Isi tidak disusuli contoh dan huraian Isi berulang-ulang (sama) Fakta yang diberi kurang tepat atau salah. tidak memperlihat kematangan berfikir Tidak lengkap dan terlalu pendek Tidak menjurus kepada kehendak soalan dan isi Ayat meleret-leret dan tidak releven b) Isi • • • • • • • Isi kurang dan tidak mencukupi Isi tidak menepati tajuk. Isi kurang logik.Ciri-ciri karangan yang tidak baik a) Pengenalan • • • • • Takrif definisi tidak tepat Tidak menarik.

tidak teratur dan tidak kemas. tidak lancar • Berbelit-belit. kosa kata tidak tepat • Jumlah bilangan perkataan sangat kurang.c) Pemerengganan • Tidak sesuai dan kadang-kadang isi bercampur aduk dalam satu perenggan atau perenggan yang dibuat tidak mengandungi isi baru. sukar dibaca dan difahami • Mengelirukan. ada yang terlalu pendek. • Bercampur-aduk. d) Bahasa • Bahasa lemah. tidak seimbang. sukar difahami • Ejaan dan tatabahasa banyak kesalahan • Struktur ayat terhad. • Perenggan yang dibuat ada yang terlalu panjang. comot. terdapat banyak kesalahan ejaan • Terlalu kecil tulisan dan tidak kemas . tidak memenuhi syarat e) Format • Tidak menepati atau tidak mengetahui langsung format yang dikehendaki • Tidak dapat membezakan kehendak karangan sama ada karangan berformat atau tidak berformat f) Tulisan • Tidak jelas.

Panduan Karangan Berformat Surat Kiriman Rasmi Panduan menulis 1. e) Panggilan hormat penerima seperti Tuan. Gunakan huruf besar pada setiap awal kata. Jenis surat kiriman rasmi yang perlu calon tulis dalam peperiksaan SPM termasuklah :a) Surat aduan b) Surat permohonan c) Surat rayuan d) Surat bantahan e) Surat cadangan 2. j) Pengakuan penulis ditulis di sebelah kiri selepas selang beberapa baris daripada bahagian penutup. kata-kata pengharapan dan terima kasih dimasukkan. Saudara. Garis panduan surat kiriman rasmi :a) Nama dan alamat pengirim di sebelah kiri b) Garis panjang melintang c) Nama dan alamat penerima di bawah garis panjang melintang d) Tarikh ditulis di sebelah kanan selari dengan baris akhir alamat penerima. Bulan ditulis dengan huruf besar sepenuh diikuti tanda noktah selepas tahun. Tandatangan dan nama penulis ditulis dalam huruf besar sepenuh. Tiada noktah diperlukan pada penghujung kata. Puan. i) Di bahagian penutup. g) Perenggan pertama dan peranggan terakhir tiada nombor. Dato' dan sebagainya. . f) Tajuk surat atau perkara ditulis. masukkan di bahagian bawah. k) Jika terdapat jawatan. h) Perenggan kedua dinomborkan 1 dan seterusnya.

Ini kerana banyak kesulitan telah menimpa kami yang berada di bawah bukit tersebut. Pengurus Syarikat Restu Jalan Perdana. 2. Setiap kali banjir. sudah sepuluh kali kami terpaksa membersihkan rumah masing-masing. Antara masalahnya ialah banjir kilat. JUN 2001 12 Tuan. 34020 Selangor. dikhuatiri juga hakisan tanah yang serius akan berlaku di lereng-lereng bukit tersebut. Keadaan ini amat merbahaya kepada . 34000 Selangor. Jalan Merak.Modal Karangan: Karangan Surat Rasmi Tajuk : Sebuah syarikat pemaju perumahan telah meratakan tanah di atas bukit bagi projek perumahan yang baru. Selain banjir kilat yang mengotori rumah kami. Bantahan Pembinaan Projek Perumahan Di Atas Bukit Merujuk perkara di atas. saya mewakili penduduk Lembah Buana ingin membuat aduan bantahan kepada pihak tuan kerana pembinaan projek perumahan baru di atas bukit berhampiran tanah kami. 4. Anda mewakili penduduk di kawasan perumahan di bawah bukit menulis surat bantahan kerana projek baru tersebut mendatangkan masalah kepada penduduk berhampiran. dalam bulan ini sahaja. Bangunan Puncak. Tingkat 5. Bagi barang-barang yang berat dan sukar dipindahkan. Projek baru di atas bukit yang sedang diusahakan oleh pihak tuan amat kami kesali. Lembah Buana. Bayangkanlah berapa lama terpaksa kami menghadapi banjir kilat ini ? Keadaan ini akan lebih serius setelah siap projek perumahan di atas bukit tersebut. Dengan keadaan musim hujan sekarang. Air hujan yang membawa lumpur kuning ini juga merosakkan perabot kami. terpaksalah berendam di dalam air berlumpur tersebut. 3. 8/22B. kami terpaksa menggulung permaidani dan sebagainya bagi mengelakkannya rosak.

Sekian. Mahukah kita tragedi ini berulang ? 9. Selain daripada masalah yang terpaksa ditanggung oleh penduduk sekitar Lembah Buana. pihak tuan membuat kesilapan dan terpaksa bertanggungjawab di atas nyawa dan risiko yang dialami oleh penduduk di sekitar kawasan ini. kenderaan kami yang keluar masuk dari perumahan ini menghadapi masalah . kami amat berharap pihak tuan akan segera memberhentikan projek ini bagi mengelakkan masalah serius daripada timbul. 6. 8. Kesegaran udara di kawasan akan terjejas.hutan yang ada. pihak tuan telah merosakkan keindahan alam semulajadi. 7. Terima kasih. 5.Keadaan yang serius ini sememangnya boleh meragut nyawa penduduk yang tidak sempat menyelamatkan diri.penduduk sekitar. sedangkan khazanah ini amat bernilai pada kita dan generasi akan datang. Demi kebaikan semua terutama bagi mengelakkan ada nyawa yang terkorban. Bantahan ini juga dilakukan demi keselamatan penduduk yang akan mendiami rumah yang sedang diusahakan oleh pihak tuan. projek ini juga memberi kesan besar kepada manusia sejagat. Pemusnahan flora dan fauna ini akan memberi kesan kepada manusia. Pembakaran hutan bagi meratakan bukit oleh pekerja tuan juga telah menyebabkan pencemaran udara. Dengan penebangan pokok-pokok di atas bukit tersebut. Ambillah iktibar daripada kejadian `Highland Tower' yang telah mengorbankan banyak nyawa di Ulu Kelang beberapa tahun yang lampau. Tindakan ini secara tidak langsung telah menambahkan pencemaran alam sekitar. kami amat berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan bantahan ini dengan bijak. Pernahkah pihak tuan terfikir akan keselamatan mereka yang akan membeli rumah di atas bukit tersebut ? Kecerunan yang tinggi ke bukit tersebut ditambah ketiadaan pokok-pokok akibat ditebang akan menyebabkan hakisan tanah mudah berlaku. Projek yang diusahakan oleh pihak tuan di atas bukit tersebut sesungguhnya telah merosakkan ekologi semulajadi secara tidak langsung. Tumbuh-tumbuhan yang menghijau juga dimusnahkan. Lapisan ozon juga semakin nipis akibat pembakaran pokok dan pemusnahan hutan di atas bukit tersebut. Isu pencemaran alam tidsk dapat diselesaikan selagi adanya sikap rakus manusia terus menggondolkan hutan. Kami amat risau sekiranya tanah yang runtuh akibat bukit yang digondolkan akan dibawa oleh hujan yang lebat terutama pada waktu malam ketika penghuni sedang tidur. Sekiranya pihak tuan berkeras enggan membatalkan projek ini. Asap hitam yang berkepul-kepul ini tidak baik kepada penduduk di sekitar malahan manusia sejagat. Setiap kali hujan yang lebat. Justeru itu. saya tidak teragak-agak melaporkan perkara ini kepada pihak atasan agar tindakan undang-undang dapat diambil. Janganlah kerana keuntungan yang diperolehi. . Tanah runtuh yang berlaku menghalang perjalanan kami.

(MOHD........ Selangor............. . HAFIZ HADI) Wakil penduduk Lembah Buana.. ...Yang menjalankan tugas.............

Oh. (Jika diperlukan) 7. Saya sungguh seronok mendengar suasana menuai di tempat saudari. 2.Modal Karangan: Karangan Format Surat Tidak Rasmi Panduan menulis 1. 3. Indonesia dengan iringan doa agar sentiasa berada dalam keadaan sihat. Baru. Tuliskan surat tersebut selengkapnya. Diikuti tanda koma (. 166. ya hampir saya terlupa menjawab pertanyaan saudari. Huruf pertama mestilah huruf besar. Mula dengan menulis alamat pengirim di sebelah kanan surat. 6.Tulislah beberapa perenggan. 10 Jun 2001 Yang dikasihi sahabatku Aryanti yang berada di Bandung. Perenggan isi ditulis ke dalam sedikit. Selang sebaris tulis dengan ringkas kata pembuka kata 4. Pengakuan penulis ditulis di bawah selang beberapa baris. Mukim Wakaf. Sungguh meriah dan menarik. Kelantan. Contoh SPM karangan 2: Karangan Surat Tidak Rasmi Tajuk : Sahabat pena anda di luar negara telah menulis surat menceritakan musim menuai di negaranya. Kampung Batu. Saudari. 5. pengakuan pengirim harus diletakkan di sebelah kanan surat berbeza dengan surat rasmi. Keadaannya agak berbeza dengan musim menuai di negara saya. Sememangnya sekarang merupakan musim buahbuahan di negara kita. Surat saudari telah saya terima beberapa hari yang lalu. Penutup surat disudahi dengan kata-kata penghargaan dan ucapan terima kasih. Diikuti tarikh surat di bawah alamat pengirim. . Tulislah kata ganti diri penerima ikut kesesuaian siapa yang menerima surat tersebut.) perlu diingat. Dalam suratnya dia telah meminta anda menceritakan musim buahbuahan yang sedang berlaku di Malaysia. 46500.

kalau saudari . saya akan sibuk di kebun ayah saya untuk membantunya memetik buah-buahan tersebut untuk dijual kepada peraih yang datang. Pembeli tidak lokek membeli asalkan ada jaminan. Nantilah saya akan hantar sebotol untuk saudari cuba keenakan tempoyak ini. menjaga mahupun mengutip buahbuahan tersebut. Tetapi awas saudari. Rasanya manis. burung dan sebagainya yang merosakkan buah-buahan yang harum dan manis. saudari boleh lihat sepanjang jalan. Saudari Aryanti tahu. buah ini tidak boleh terlalu banyak dimakan kerana kita boleh demam atau sakit tekak akiba kepanasan ! Buah durian ini juga istimewa kerana boleh dibuat tempoyak untuk dimakan dengan nasi. boleh ditukar oleh penjual tanpa mengenakan bayaran. berbagai-bagai jenis buah-buahan dijual. buah manggis dan gebagainya. Sekarang kebetulan musim buah-buahan tersebut. Bagaimanapun. sekali rasa terus menyukainya. Untuk pengetahuan saudari.Sekiranya saudari berkunjung ke negara saya. Saudari. Pahang juga terkenal sebagai tempat pelancongan yang menarik. Setiap petang setelah menyiapkan kerja sekolah. buah strawberi. berlemak dan harum sekali. apakah buah yang paling popular di negara saya di kalangan para pelancong ? Jawapannya adalah buah durian. buah manggis. Ketika ini murahlah rezeki kami sekeluarga. Kami selalunya membawa bekal dan menghabiskan masa bersama di pondok sambil berehat sambil memerhatikan buah-buahan tersebut daripada dicuri oleh binatang atau kanak-kanak yang nakal. buah rambutan dan banyak lagi. Banyak buah yang sedap dan manis digemari oleh pelancong tetappi buah yang paling popular ialah buah durian. Ini termasuklah buah durian. Pemilik dusun amat sibuk sekali mengejar tupai. Orang bandar terutamanya seronok membeli buahbuahan daripada pekebun kerana dapat memetiknya sendiri. Di dusun-dusun termasuklah di ayah saya yang dibina pondokpondok khas bagi memudahkan kami menunggu. buah betik. Buah-buahan di negara saya ada yang bermusim seperti buah langsat. Pelancong-pelancong asing yang tidak pernah merasai buah ini. Ini lebih murah dan segar buahnya kerana baru dipetik daripada kebun. buah durian. Sesungguhnya saya bertuah dilahirkan di bumi hijau yang subur dengan iklim yang sesuai untuk pelbagai jenis buah-buahan iini. buah rambutan. Saya harap saudari mendapat pengetahuan daripada maklumat yang diberi ini. Ini menyebabkan buah durian dapat dijual dengan mahal sekiranya buahnya elok dan sedap. buah tembikai. kelawar. Tempoyak ini boleh disimpan lama. ketika ini amat meriah sekali di kampung kerana lori dan kereta keluar masuk ke kampung untuk membeli buah-buahan tersebut daripada dusun. Saya terpaksa berhenti di sini kerana malam sudah larut. buah jambu. buah epal dan buah anggur yang hanya tumbuh di negara barat juga ada ditanam di negara saya iaitu di tanah tinggi Cameron. buah duku. Saya juga akan diberi upah oleh bapa kerana membantunya menjaga dan memetik buah-buahan tersebut. Sesetengah pelancong terus memakan buah tersebut di gerai kerana jika ada yang isinya tidak elok.

maka berkunjunglah ke negara saya. Sekian terima kasih. Aini . Saya akan berasa gembira melihat kedatangan saudari.ingin merasai suasana ini. Yang benar.

Di antara setiap perenggan seharusnya diselitkan katakata menghadap pendengar mengikut kesesuaian yang dirapatkan ke kiri. b) Isi-isi karangan yang ditulis dalam perenggan mengikut keutamaan. . 2. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis.Modal Karangan: Karangan Berformat Ucapan/ Ceramah/ Syarahan/ Pidato Panduan menulis 1. Dr. Tuan Pengetua. pelajar-pelajar yang saya kasihi.Izanuddin dari Hospital Besar Kuala Lumpur. Selepas ceramah ini saya amat berharap para guru dan pelajar akan beramai-ramai ke pusat kegiatan pelajar menyambut seruan dengan mendermakan darah bagi menambahkan bank Darah Hospital Besar Kuala Lumpur. Perbezaan antara karangan-karangan berformat di atas hanya dari segi tujuan tujuan majlis. akhir kata dan sebagainya. Contoh :. Pauh Lima Kuala Lumpur. intonasi penyampaian serta laras bahasa yang digunakan. Karangan berformat ucapan. Contoh SPM karangan 3: Karangan berformat Ceramah Tajuk : Anda selaku pengerusi Persatuan Bulan Sabit Merah di sekolah telah bekerjasama dengan pihak Hospital Besar Kuala Lumpur (HBKL) untuk memberi penerangan tentang pendermaan darah sempena minggu kempen menderma darah di sekolah anda.Para hadirin sekalian. Terima kasih juga kepada pihak sekolah kerana memberi peluang kepada saya memberi penerangan tentang pendermaan darah. c) Penutup bagi karangan berformat di atas boleh diakhiri dengan ucapan terima kasih. ceramah. Tuliskan selengkapnya ceramah tersebut. Calon boleh membezakannya dari soalan yang dikemukakan. guru-guru dan para pelajar sekalian. Izanuddin yang datang khas dari Hospital Besar Kuala Lumpur kerana sudi turut serta menjayakan minggu kempen menderma darah warga sekolah Panglima. Di sini saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada tetamu kita Dr. Selamat pagi dan Selamat sejahtera saya ucapkan. syarahan dan pidato mempunyai format yang sama dari segi penulisan iaitu :a) Pengenalan dimulakan dengan kata-kata aluan yang perlu berdasarkan protokol iaitu dengan pengerusi dahulu diikuti dengan mereka yang berpangkat. memohon maaf ataupun menggunakan penanda wacana seperti kesimpulannya.

Hadirin sekalian. Pendermaan darah yang dilakukan tidak menyakitkan langsung. anda tidak akan dibenarkan mendermakan darah. Jadi saya amat beharap anda sekalian tidak akan risau atau takut untuk menderma. Hari ini pihak hospital datang dengan harapan yang tinggi semoga ramailah warga sekolah ini yang akan mendermakan darah. Masa yang diambil hanya lebih kurang sepuluh minit sahaja. Kita sebagai warga sekolah panglima yang muda dan bertenaga ini. Sekianlah dahulu ceramah saya tentang kempen menderma darah. Saya serahkan majlis ini kembali kepada pengerusi. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang mulia di sisi masyarakat mahupun agama. Menderma darah ditarifkan sebagai pemberian darah secara sukarela oleh individu yang sihat tubuh badannya. Bayangkan sekiranya saudara mara kita tenat dan memerlukan darah dimasukkan ke hospital tetapi pada masa itu bekalan darah sudah kehabisan. Ini kerana banyak darah yang diperlukan setiap hari. Apakah yang terjadi kepada saudara mara kita yang berada dalam kecemasan ini ? Justeru itu adalah penting kita memastikan bank darah di hospital sentiasa mempunyai bekalan. Titisan darah yang kita dermakan akan membolehkan insan yang memerlukan mempunyai harapan diselamatkan. tindakan menderma darah tidak akan menjejaskan kesihatan kita. Jadi kita tidak perlu risau atau ragu-ragu untuk berbuat demikian. Para guru dan pelajar.Walaupun pihak hospital ada mewajibkan keluarga yang menggunakan darah dari bank darah menggantikan darah yang digunakan tetapi kita masih perlu tampil mendermakan darah. Selain daripada amal jariah.Guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian. Sekiranya kesihatan anda terjejas. Sekian terima kasih. Jadi. tidak seharusnya keberatan menjayakan kempen ini. Pegawai yang bertugas di gelanggang sana akan membuat pemeriksaan terlebih dahulu bagi memeriksa kesihatan anda. bersempena minggu menderma darah ini saya berharap hadirin sekalian tidak teragakagak mendaftarkan diri sebagai penderma. . Para guru dan pelajar Sudah tiba masanya kita menunaikan tanggungjawab sosial menyambut seruan mendermakan darah demi menyelamatkan nyawa keluarga kita mahupun mereka yang malang. Di hospital bekalan darah sentiasa tidak mencukupi untuk membantu pesakit. Banyak kempen telah diadakan oleh pihak hospital bagi menyeru orang ramai mendermakan darah mereka. Saya amat berharap harapan mereka tidak akan dikecewakan sebarang pertanyaan dan keraguan boleh dikemukakan kepada saya atau Doktor Izanuddin sebentar lagi.

Hadirin yang saya hormati. Penolong kanan Puan Sabariah. Salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berusaha Tuan pengetua. Tanpa mengira golongan tua. Mereka yang terlibat dalam perbuatan jenayah ini terdiri daripada manusia yang tidak berakhlak.Modal Karangan: Karangan berformat Syarahan Tajuk : Sekolah anda talah melancarkan kelab jenayah. Kita seharusnya rasional dan hanya memilih mereka yang berakhlak tinggi sebagai rakan kita. Hadirin yang saya muliakan. Justeru itu. Kita tidak sepatutnya berdiam diri kerana tindakan kita yang enggan bekerjasama melaporkan kejadian kepada pihak berkuasa kemungkinan akan mendorong jenayah berlaku dan membahayakan orang lain. Kita tidak seharusnya berasa takut memberi keterangan kepada pihak polis kerana segala maklumat yang diberi akan dirahsiakan malahan keselamatan kita akan sentiasa dilindungi. Jauhilah diri daripada mereka yang liar. kita harus segera melaporkan hal itu kepada pihak polis. Di rumah. guru-guru dan rakan-rakan sekalian. kita juga tidak harus menyimpan barang-barang kemas. Anda selaku ketua kelab tersebut diminta menyampaikan syarahan bertajuk : Cara-cara mencegah jenayah kepada pelajar. penderaan. Sekiranya kita mengetahui perbuatan yang menyalahi undang-undang. jahat. jenayah bermaksud tingkahlaku yang menyalahi undang-undang negara. tidak senonoh dan jahat kerana sahabat begini akan menjerumus kita kepada kegiatan yang tidak sihat dan salah. Dengan kerjasama semua pihak. kita sering mendengar isu jenayah hangat diperkatakan. terdapat banyak langkah yang boleh kita lakukan bagi menggerakkan diri daripada terancam. muda. Tuliskan selengkapnya teks syarahan tersebut. kita harus turut serta memainkan peranan dan memikul tanggungjawab membanteras kejadian jenayah tersebut. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan syarahan bertajuk "Caracara mencegah jenayah di kalangan pelajar". tidak mendapat didikan agama dan kebiasaannya berasal daripada keluarga yang runtuh atau bermasalah. pelajar mahupun kanak-kanak kita tetap terdedah kepada ancaman yang berbahaya. barulah penjenayah-penjenayah tersebut dapat dihalang. Di dada akhbar. merompak. kejadian rogol dan sebagainya begitu menakutkan dan membimbangkan kita. Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar Puan Halijah. Kejadian membunuh. saya berasa tajuk ini amat sesuai dipertengahkan kepada pelajar. isu ini boleh dikatakan setiap hari terpampang. Sejak akhir-akhir ini. wang tunai yang banyak mahupun barang-barang berharga di tempat yang terdedah. Kita tidak seharusnya membiarkan pihak polis semata-mata memikul tugas berat ini. Hadirin-hadirat sekalian. Sebaik-baiknya barang-barang berharga ini disimpan di bank atau . Encik Low Seek Li. memeras ugut. Selaku Ketua kelab jenayah yang baru diperkenalkan di sekolah kita. Langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah tahu memilih kawan ketika dalam pergaulan. Statistik menunjukkan faktor-faktor utama penyebab remaja terlibat dalam jenayah berpunca daripada pengaruh rakan.

Hadirin yang saya hormati. . jenayah sudah pasti mudah berlaku di kawasan perumahan . Sudah pasti jenayah dapat dikurangkan. jiran boleh membantu kita menjaga rumah terutama daripada dipecah masuk. peranan jiran adalah penting. Ini yang dikatakan rumah jirandimasuki pencuri pada siang haripun tiada sesiapa yang menyedarinya. Dengan memainkan peranan masing-masing dan tidak meletakkan tanggungjawab mencegah jenayah di bahu pihak polis semata-mata. sekian sahaja syarahan saya tentang peranan kita bagi mencegah jenayah. Apabila kita pulang ke kampung atau bercuti. Justeru itu. Bayangkan sekiranya hubungan jiran renggang kerana hidup seperti `Enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing'. Sekian terima kasih. Hadirin yang saya hormati.di tempat yang selamat. Dengan adanya hubungan yang baik dan semangat kejiranan sudah pasti jenayah seperti kecurian yang berlaku di sekitar perumahan kita dapat dihalang. jiran merupakan orang yang paling hampir dengan kita dan boleh menghulurkan bantuan.

Sebelum menulis skrip drama. Calon perlu mempelajarinya kerana bermula pada tahun ini. . Sinopsis Tulislah sinopsis / ringkasan drama yang dihasilkan. Skrip ini boleh berkisar tentang kehidupan masyarakat sebenar atau rekaan semata-mata. c) Gambarkan perwatakan (bentuk. sifat) pada watak. selari dengan pembelajaran mata pelajaran sastera di sekolah dimaklumkan bahawa terdapat soalan keenam dalam Kertas 1 berbentuk kesusasteraan termasuklah penulisan skrip drama. calon perlu menentukan dahulu tema skrip atau persoalan yang ingin disampaikan dalam karya. 5. Latar tempat Di mana tempat perbualan itu berlangsung 4. malam) babak-babak yang diceritakan itu berlangsung. 6. Dialog-dialog Perbualan antara watak-watak. 1. Latar masa Waktu (pagi. b) Tuliskan nama watak-watak dalam cerita. 2. Watak dan Perwatakan a) Tentukan berapa orang yang diperlukan untuk memainkan peranan dalam cerita tersebut. 3.Panduan Karangan Format Skrip Drama Panduan menulis Format ini merupakan penulisan yang baru. petang. Cerita ditulis secara ringkas.

Tajuk : Karya : Watak : Masa : Tempat : Sinopsis : Dialog : . Pilihlah tajuk yang sesuai dengan skrip yang ditulis. Rumus skrip drama ditulis seperti berikut :Format menulis karangan skrip drama.7. 8.

Berhentilah Sinopsis : Pak Aziz : Hai. Bagaimanapun ibunya tidak bersetuju Roslan menerima tawaran kerja ini. Ada di biliknya. Beliau lulusan Universiti dan telah menerima tawaran berkhidmat dalam angkatan tentera sebagai kapten. Nanti saya panggil dia. Pentas menggambarkan ruang dengan sebuah meja dan lima buah kusyen Latar : lapuk. Tak Fikirlah masak-masak Lan. bagaimana dengan tawaran kerja tu ? Dah buat keputusan Tawaran askar tu ke ayah ? Entahlah Lan tengah memikirkannya. Bapanya amat bangga dengan anaknya ini kerana dia sendiri bekas askar. apa dah jadi sekarang ni ? Hari-hari ada kejadian membunuh Mak Bedah : Nasib baik anak kita Roslan baik budi pekerti. Mengapa panggil Lan ? Tu Lan. Dah berjaya pula Pak Aziz : Ya lah tu. Mak Bedah : Bang.Tetapi dia juga ingin menunaikan keinginan dan kebanggaan ayahnya.Modal Karangan: Karangan Format Skrip Drama Tajuk : Hujan di tengah hari. Roslan serba salah kerana dia sendiri mempunyai cita-cita lain. Pak Aziz sedang membaca suratkhabar apabila didatangi isterinya dengan hidangan teh dan sepinggan kuih. ada berita menarik ke ? Asyik betul membaca. Mak kalau boleh tak mahu Lan bekerja Eh. Mak Bedah : Roslan : Ya. Mak. awak ni! Kenapa pula ? Mak Bedah : Pak Aziz Roslan : : Mak Badah : Pak Aziz : . Malangnya Raslan maut dalam kemalangan sebelum menerima jawatan tersebut. Eh Roslan pergi mana ? Ajaklah dia minum sama. Zati Izad Petang Karya : Masa : Tempat : Si ruang tamu rumah Pak Aziz Roslan anak tunggal Pak Aziz dan Mak Bedah. Lan. Tak keluar-keluar sejak tadi. bapa kau panggil minum bersama.

Kerjalah di pejabat. Mengapa encik ? Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Polis I Pak Aziz Polis II Pak Aziz : : : : Mak Bedah : Polis I : Mak Bedah : . ada hal mustahak. anak askar pun nak jadi askar juga? Tapi tidaklah macam saya. ayah askar. Apa kata orang nanti. Bawa motor tu jangan laju-laju.. Roslan anak saya. keluar Ini rumah Encik Aziz ? Ya. Roslan dah dapat kerja sebagai askar. Maksud abang. saya Mak bukan membantah Lan. Antara hadapan mak dan ayah.. Kena masuk Ha! Ha! Ha! (ketawa). Anak kita ni keluar universiti. sepuluh tahun menjadi Saya rasa elok Roslan cari kerja lain. saya. saya dulu prebet. Itu perkara kecil. Hah.Mak Bedah : Pak Aziz Roslan : : Yalah. encik ? Bertenanglah pak cik dan mak cik. Apa yang terjadi pada anak kami. Kami ingin bertanya adakah Encik Roslan anak En. apa pendapar awak tentang tawaran itu? Pendapat apa lagi? Yalah. Itu yang awak bimbangkan. pergilah. Ini mahu Mana sama Bedah ? Aku kerja selama 20 tahun hanya sebagai askar Inilah yang saya sedang fikir. Kerja askar ni berbahaya. Lan nak keluar sekejap. Aziz. Saya bimbanglah bang. Ya. Bedah. emak. Mak cuma fikir kalau boleh carilah Mak Bedah : Roslan : Ayah.

Roslan anakku.Polis II : Roslan sekarang berada di hospital. (meraung menangis). (Mak Bedah dipapah oleh suaminya menuju ke kereta polis) Mak Bedah : Pak Aziz Polis I : : . Bagaimana keadaannya encik? Pak cik. bersabarlah. Saya rasa eloklah kita ke hospital sekarang. Dia cedera parah kerana terlibat Ya Allah. mak cik.

8. Berita yang ditulis haruslah benar dan menyakinkan pembaca. Berbeza dengan karangan berformat berita.Di mana tempat kejadian ? c) Who (siapa) . (d) Tanda sempang (-) perlu ditulis selepas hari ditulis (e) Isi Utama (berita kejadian) Panduan Karangan Berformat Rencana 1.Apa yang akan dilaporkan ? e) Why (mengapa) .Bila peristiwa itu berlaku ! b) Where (di mana) . Bahasa yang digunakan mesti ringkas. ringkas tetapi menarik untuk pembaca . 5. Karangan berformat Berita (a) (b) (c) (d) (e) KUALA LUMPUR. mudah difaham. 2.) perlu diikuti selepas nama tempat. a) When (bila) .Siapa yang terlibat ? d) What (apa) . Berita yang kita tulis biarlah seperti betul-betul berlaku.Panduan Karangan Format Berita 1. (c) Hari kejadian selepas tanda koma. Tajuk ini perlulah pendek . 6.Bagaimana boleh berlaku ? 4.Sebuah makmal sekolah (a) Nama tempat ditulis dengan Huruf Besar di sebelah kiri. Isnin . Oleh itu calon digalakkan menyelitkan pandangan / pendapat pikah-pihak tertentu atau sedutan kata orang berkenaan. 7. logis dan padat. Karangan jenis berita biasanya mengandaikan anda sebagai pemberita akhbar mahupun majalah yang dikehendaki membuat liputan tentang sesuatu kejadian dan melaporkannya.Mengapa kejadian itu berlaku ? f) How (bagaimana) . (b) Tanda koma (. Susunlah ikut peristiwa utama didahulukan dan kurang penting di akhir perenggan. Terdapat perbezaan untuk menulis karangan a) berformat Berita sesuatu kejadian untuk siaran akhbar/majalah. ringkas tetapi padat matlamat. karangan Rencana perlu dimulakan dengan tajuk. b) berformat Rencana untuk siaran akhbar / majalah.

2. Karangan SPM 8: Karangan Berformat Wawancara/ Forum/ Dialog Panduan menulis 1. 2. jika tidak ditulis pun boleh). Pendahuluan bagi karangan berformat ini perlu ditulis beberapa baris ayat dalam satu perenggan sebelum perbualan bermula. 4. 3. 7. 6. Masukkan persoalan yang akan dibincangkan dan tokoh yang ditemu ramah. 3. Perenggan isi ialah perbualan / dialog-dialog. Seterusnya perenggan pendahuluan diikuti kemudiannya isi-isi rencana. Perbualannya kurang formal. Setiap pangkal perkataan perlu ditulis huruf besar kecuali kata sendi.Perbualannya formal. ditulis nama pengarang. 5. . Perenggan penutup memerlukan saty perenggan setelah selesai perbualan dengan beberapa baris ayat secara ringkas. (berkecuali. Penulisan karangan ini melibatkan 2 pihak atau lebih. Karangan Wawancara / Forum melibatkan satu pihak bertanya manakala satu pihak lagi menjawab.membacanya. Karangan dialog kedua-dua pihak boleh bersoal jawab. Di bawah tajuk sebaik-baiknya setelah dikosongkan satu baris. Di bawah penutup selang tiga baris tuliskan 'diwawancara oleh'.

bilangan mereka yang sanggup menderma telah bertambah jika dibanding pada tahun 1977 penderma organ hanya seramai 2572 orang tetapi sehingga Mac 2001 ini penderma telah meningkat kepada 35434 orang.Modal Karangan: Karangan berformat wawancara Tajuk :. Sememangnya betul. Di sini kami bekerjasama dengan FKIM bertujuan supaya FKIM boleh membantu menjelaskan fatwa ini kepada masyarakat Islam.Tidak ramai masyarakat kita memberi sambutan terhadap seruan menderma organ walaupun kempen-kempen telah dilakukan. Anda sebagai wartawan akhbar tempatan telah mewawancara pengerusi lebih lanjut tentang kenpen yang telah diadakan. Sehingga kini sejauh manakah rakyat Malaysia menerima kempen yang diadakan? Dalam tempoh dua tahun ini. Mereka risau dan kurang berkeyakinan bahawa tindakan pendermaan organ ini dibenarkan dalam Islam. Isu ini tidak harus dianggap seensitif tema seharusnya masyarakat boleh menerimanya secara terbuka. Saya rasa ini sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Terlebih danulu terima kasih kerana Datuk sudi meluangkan masa untuk diwawancara. Ramai penderma datang daripada mereka yang beragama Buddha dan Kristian. Kami amat berharap dengan kempen den penjelasan ini sama pihak dapat memahami dan menerimanya. Ini kerana dalam kedua-dua agama ini tidak timbul sebarang penentangan agama dalam soal menderma organ. Sebagai langkah pertama kami telah mendekati badan bukan kerajaan pihak swasta termasuk kerajaan serta badan-badan agama untuk menerang tentang kampen yang diadakan. Datuk. Baiklah Datuk menyentuh tentang kurangnya masyarakat yang prihatin terhadap pendermaan organ. apakah program yang telah diaturkan oleh awatankuasa pendermaan organ? Terlebih dahulu selamat pagi dan terima kasih maklumat kepada saya menyampaikan kepada masyarakat tentang program pendermaan organ. biasanya penderma organ ini terdiri daripada bangsa apa? Ini kerana apabila menyentuh isu pendermaan organ masyarakat terhalang dengan hukum agama dan sebagainya. Masalah besar yang kami hadapi adalah daripada masyarakat beragama Islam. Wartawan : Selamat pagi Datuk. Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : .

Organ yang didermanya ini boleh menyelamatkan nyawa pesakit. baru-baru ini seorang ibu yang telah membenarkan organ anaknya yang mati dalam kemalangan didermakan. Sebahagian besar organnya tidak boleh digunakan Akhir sekali. Contohnya. Semua ulamak telah bersetuju bahawa tindakan ini tidak bertentangan dengan mana-mana agama. apakah harapan Datuk terhadap kempen perndermaan organ di negara kita ? Saya amat berharap semua kaum memahami bahawa menderma organ adalah tindakan yang mulia.Bayangkan dengan sikap murah hati.Wartawan : Pernahkah pihak Datuk menghadapi masalah iaitu tentangan daripada keluaga Si Penderma? Sememangnya ada. Apabila tiba masanya iaitu kematian. Kebanyakan mangsa yang mati kerana kemalangan. mereka boleh mendapatkan borang dan mengisinya. Ramai daripada Si Pederma tidak memberitahu keluarga mereka tentang niat mereka menderma. media massa dan individu terus mendidik dan menyampaikan Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : . Ini supaya niat mereka menjadi kenyataan. Dalam hal ini. Mereka kemudiannya akan diberi sekeping kad. Organ hanya diambil apabila seseorang itu telah mati. kita boleh membantu orang lain meneruskan hidup. Bagaimanapun tidak semua penderma organ boleh digunakan.untuk Ini bermakna sepatutnya Si Penderma memaklumkan kepada keluarga mereka sebaik saja mereka menandatangani borang persetujuan. kami akan mengambil organnya. Datuk. Saya juga berharap semua pihak terutama pertubuhan agama. mungkin ada pembaca yang ingin mengetahui bagaimana untuk menjadi penderma ? Bagi sesiapa yang ingin menjadi penderma. kami tidak dapat mengambil organ Si mati kerana tidak disetujui oleh keluarganya. Tindakannya ini telah berjaya menyelamatkan empat nyawa sekaligus. Bagaimanapun kami selalu memberi peringatan kepada sesiapa yang ingin menjadi penderma agar memaklumkan kepada keluarga dan sanak saudara. Apabila berlaku kematian akibat kemalangan misalnya. Kami menghormati dan akur keputusan keluarganya. Dalam borang itu mereka perlu memberitahu organ yang ingin didermakan. apakah program yang diatur untuk memberi penjelasan kepada keluarga Si Penderma ? Kami tidak ada program khas untuk keluarga penderma.

Ieva Shanmugan (IEVA SHANMUGAN) Wartawan Utusan Malaysia .seruan kemanusiaan ini kepada masyarakat. Demikianlah wawancara saya dengan Datuk Lim Lok Chan Pengerusi Jawatankuasa Penderma Organ yang telah berlangsung selama dua jam. Diwawancara Oleh. Terima kasih. Besarlah harapan kita lebih ramai masyarakat penyayang yang akan tampil melaksanakan tanggungjawab mulia demi memberi peluang hidup kepada mereka yang amat menderita.

Cerita yang ditulis plotnya bermula dengan permulaan diiluti perkembangan seterusnya penyelesaian. atau nasihat yang berguna untuk diteladan pembaca. c) soalan daripada komponen kesusasteraan yang dimulakan pada tahun 2001 soalan ke-6. Bagi menulis karangan berformat cerita atau cereka (cerpen). Karangan jenis ini boleh dikeluarkan pelbagai bentuk soalan seperti :a) menceritakan sesuatu peristiwa / pengalasan. tidak membosankan kerana ada pelbagai teknik digabung jalin. 6.Panduan Karangan Berformat Cereka Panduan menulis 1. kejutan. 2. 7. calon gunakanlah pelbagai teknik penceritaan seperti yang dipelajari dalam kesusasteraan melayu seperti ketegangan. Ungkapan pribahasa. Ini yang paling penting ialah calon mempunyai bahasa yang baik dan cerita yang menarik. 5. b) melengkapkan kesimpulan yang diberi dan calon perlu menulis sebuah cereka yang diakhirnya seperti arahan soalan. . Bagi memastikan cerita yang ditulis menarik. 4. Pastikan penyelesaian cerita mengandungi pengajaran. Mereka diberi bergantung kepada kekuatan bahasa dan isi cerita yang menarik. Teknik begini akan menjadikan penulisan kita lebih menarik. 3. Ini bermakna pengolahan cerita oleh calon amat penting bago memastikan cerita itu menarik dibaca. dialog. imbas kembali atau imbas hadapan. bahasa kiasan dan sebagainya digalakkan dimasukkan supaya menarik. 8. monolog.

Langkahku kini semakin lemah. Menurut kawan-kawanku di situlah dapat kutemukan buku Ekonomi yang kucari-cari selama ini. Tanpa berkata apa-apa. Ketika sedang mencari-cari itu. Ah.Modal Karangan: Karangan jenis cereka Tajuk : Lengkapkan karya anda dengan bermula " Matahari siang panas membahang. Langkahnya lemah longai. dia mahu mencuri buku tersebut. Kemudian. Agak lama juga dia membelek judul-judul buku Sains yang terdapat di situ. Matanya liar memperhatikan bukubuku yang tersusun rapi di situ. Dia melangkah laju menuju kepada penjual buku itu. Aku berpura-pura membaca buku sebuah buku sambil memasang telinga. Belakang bajuku basah oleh peluh yang menyimbah. Aku mesti ke Toko Mukmin. Eh. Air mukanya jelas menampakkan kekecewaan. Aku pun mengintip segala pergerakannya.."jawab penjual buku itu. Sangkaanku tadi meleset sama sekali. aku ternampak akan seorang budak lelaki. "Berapa harganya. Aku berasa amat selesa. budak itu mahu mencuri ke? Berdetik dalam hatiku. Tetapi sebaik-baik saja ia sampai di pintu kedai itu.. Hawa dingin terasa dengan serta-merta. Encik?" "Enam ringgit sembilan puluh sen. Kemudian. Aku pun mula berjalan dengan cepat agar perbuatannya dapatku halang. Namun tekadku bulat".. Pintunya segera kubuka.. Aku mula menaruh prasangka buruk terhadap budak lelaki itu..budak lelaki itu mengambil sebuah buku Sains. Wajah budak lelaki itu muram apabila mendengar harga yang disebut oleh penjual buku itu. ia berpatah balik. Namun demikian. tekadku bulat. Pakaiannya sudah lusuh dan penuh dengan tampalan. Rupa-rupanya. Aku pun berhenti di rak buku yang berdekatan dengan mereka. Sangkaku. Wajahnya membayangkan sebuah harapan. ia berjalan keluar. Lega benar rasanya apabila toko buku itu kini sudah di depan mata.. aku menuju ke rak-rak buku yang memang banyak terdapat di situ. Dikeleknya buku Sains itu dengan erat lalu segera berlalu dari situ. Kelihatan ia belum berputus asa." Matahari siang panas berbahang. Dari satu rak ke satu rak aku mengikutinya. Tiba-tiba budak lelaki itu berhenti di suatu rak yang menempatkan buku-buku Sains. Langkahku kini semakin lemah. budak lelaki itu menemui penjual buku. Belakang bajuku basah oleh peluh yang menyimbah. berapa lama lagi perluku jalan? Kakiku sudah mahu terputus rasanya. Aku mancari-cari rak buku yang menempatkan buku-buku Ekonomi. Aku mendengar dia bertanyakan buku Sains itu kepada penjual buku tersebut. .

ada padaku sebuah buku Sains yang itu juga tetapi yang sudah digunakan. ia menyelipkan sebatang pensel yang baru dan sebuah buku tulis. baki wang saya ini dapat saya gunakan untuk membeli buku-buku yang lain. Rasa kesal menyelubungi diriku kerana menyangka yang bukan-bukan terhadap budak lelaki itu. kuat sungguh semangat dan azammu untuk menimba ilmu!" Penjual buku itu kelihatan kagum apabila mendengar penjelasannya. Aku pun berasa kagum apabila mendengar penjelasannya itu. Sudah empat buah toko buku yang saya datangi. cuma buku itu sudah agak usang. Ketika ia membungkus buku itu. "Ya. Mereka mangatakan bahawa buku Sains itu sangat baik." jawab penjual buku itu pula. Kelihatannya dia cukup berhati-hati. Harga buku itu tidak boleh dikurangkan lagi. Dia mahu memastikan bukan buku lain yang ditawarkan kepadanya. "Ini kuhadiahkan kepadamu oleh sebab aku kagum melihat kesungguhan hatimu untuk menuntut ilmu. Aku mula berasa kasihan kepadanya."Encik. wang saya cuma empat ringgit. "Encik. Alangkah senangnya hati saya dapat bertemu dengan Encik. Saya tidak mahu keinginan saya itu terhalang oleh kemiskinan." kata budak lelaki itu dengan nada perlahan menggambarkan kehampaan. Untuk pengetahuanmu." Ingin benarkah engkau akan buku itu?" "Ya. Saya tidak mahu ketinggalan. Penjual buku itu kelihatan hairan dan semakin tertarik kepada anak miskin itu. keluarga saya miskin. Bakinya kaubayar kemudian." kata budak lelaki itu dengan girangnya. Saya tidak dapat ke sekolah lagi." katanya dengan penuh harapan." kata budak lelaki itu dengan panjang lebar. Teman-teman saya yang di sekolah menggunakan buku Sains itu. Jika demikian sifatmu sentiasa pasti segala cita-citamu dapat . Dapatkah Encik menjual buku itu dengan harga empat ringgit kepada saya? Nanti. jika begitu saya ambil yang itulah. Saya ingin menjadi orang terpelajar. dan semuanya menyatakan harga yang sama. Dengan ini. Encik. Kemudian ia bertanya. Kauambillah buku Sains ini dan bayarlah empat ringgit dahulu." "Tetapi buku itu masih dapat digunakan untuk belajar?" budak lelaki itu bertanya. Harganya cuma dua ringgit saja. "Oh. Penjual buku memandang budak itu dengan wajah yang tenang. "Oh. bakinya akan saya bayar beransur-ansur. tetapi jika ada masa terulang saya belajar sendiri di rumah. "Baiklah. Saya ingin sekali memilikinya.

Aku mendoakan kejayaannya. sambil terseyum lebar.tercapai". ingin aku berkenalan dan bertanya khabarnya. anak miskin itu pun beredar. Terkebil-kebil mata budak lelaki itu apabila mendengar kata-kata penjual buku tersebut. aku melangkah keluar dari toko tersebut dengan satu tekad yang baru "Akan kugenggam bara sampai menjadi arang". Kuperhatikan anak miskin itu dengan rasa terharu. Cita-citanya tinggi. Kemudian. Kasihan anak miskin itu. Mungkin nanti kami dapat berbincang dan belajar bersama. Jika aku berpeluang bertemu dengan dia. Setelah membayar buku Ekonomi yang kupegang. . Dia gigih sekali. Aku pasti akan berusaha sehingga menara gadingku jejaki ! Sesungguhnya aku berterima kasih kerana terjumpa budak itu pada hari ini. Secara spontan dia menjabat tangan penjual buku itu dan berulang-ulang mengucapkan terima kasih.

vi) Tandatangan pelapor di bawah pengakuan pelapor. . ii) Perenggan pertama merupakan pendahaluan. sila tuliskan di bawah nama pelapor. v) Tarikh ditulis di sebelah kanan setentang dengan baris pengakuan pelapor. bahagian tengah. Tajuk ini perlu digariskan. Bagaimanapun untuk peperiksaan SPM. 3. Disediakan Oleh dan sebagainya di sebelah kiri. Kemudian tuliskan nama pelapor dengan semua huruf besar. calon dikehendaki menulis pengakuan pelapor seperti :Yang Melapor.Panduan Karangan Jenis Laporan 1. Kebiasaanya ditulis perkara-perkara penting seperti tempat. tarikh tempat dan sebagainya. ( sebaik-baiknya diselang dua baris). Huruf pertama setiap perkataan ditulis huruf besar kecuali kata sendi. Format karangan laporan i) Tajuk laporan di tulis di atas. Sekiranya mempunyai jawatan. iii) Perenggan seterusnya isi-isi diikuti penutup. Terdapat dua jenis laporan yang berbeza formatnya (a) Laporan peristiwa / Kegiatan (b) Laporan minit mesyuarat 2. iv) Selang dua baris daripada penutup. Nama bulan mesti ditulis dengan huruf besar diikuti tahun dan tanda noktah. Laporan yang ditumpu hanya laporan peristiwa / kegiatan bukan laporan minit mesyuarat.

Bagi karangan perbahasan / bahaskan ( bukan dalam pertandingan / majlis ) cara penulisannya berbeza.Panduan Karangan Jenis Perbahasan (pertandingan) dan Perbahasan (bukan pertandingan) 1. 4. Terdapat dua situasi karangan berformat perbahasan iaitu : (a) perbahasan dalam majlis ( pertandingan) (b) perbahasan bukan dalam majlis ( bukan pertandingan ) 2. 6. 5. Harus diingati penulis isi harus kepada satu pihak saja. soalannya tidak dinyatakan anda pembangkang atau pencadang. ( berbeza dengan perbincangan ) (c) Perenggan penutup mengandungi penegasan terhadap tajuk. . dan sebagainya wajib ditulis sebelum perenggan baru dimulakan. tepat dan mudah difahami. Calon boleh bezakan kerana jenis ini. tutupkan karangan dengan ucapan terima kasih. (c) Kata-kata penghadapan seperti Hadirin sekalian. Bahasa yang digunakan mestilah tegas. rujuk soalan sama ada anda sebagai pencadang atau pembangkang. Format menulis karangan perbahasan bukan pertandingan formatnya sama dengan karangan pendapat.masukkan definasi taajuk (kata-kata aluan tidak diperlukan ) (b) Pernulisan isi juga pada satu pihak juga. 3. Cara penulisannya ialah :(a) Pendahuluan . Soalannya hanya mengatakan 'Bahaskan'. (d) Perenggan penutup perlu membuat penegasan / rumusan pendirian bagi menyakinkan pembaca. Format penulisan karangan perbahasan dalam majlis pertandingan :(a) Kata alu-aluan kepada hadirin mengikut protokol (b) Pendahuluan ditulis dengan memberi takuf tajuk. jelas. Tuan-tuan dan Puan-puan. (e) Sebelum berakhir.

.

Anda selaku pihak pembangkang dikehendaki menbidas tajuk di atas. Hadirin dan hadiran yang dimuliakan.Modal Karangan: Karangan format perbahasan (Pertandingan) Tajuk :. buruk atau kepincangan. Hadirin sekalian. Berdirinya saya di pentas ini untuk membidas dan menafikan dakwaan pihak pencadang yang mengatakan kemasukan buruh asing lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. mereka enggan bekerja di bidang ini. Saya ingin menolak sekeras-kerasnya dakwaan ini kerana faktor yang mendorong pekerja asing diambil adalah untuk mengisi kekurangan tenaga pekerja di sektor perladangan. Janganlah kerana " Nila setitik rosak susu sebelanga". Bangladash. Kemasukan pekerja asing telah dituduh oleh pihak pencadang telah membawa masalah sosial dan jenayah di negara kita. Kami selalu pihak pembangkang tidak menyokong tajuk di atas bahawa pekerja asing lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Tetapi "tepuklah dada tanyalah selera. Thailand.Kemasukan pekerja asing lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan pengerusi majlis. mereka hanya mahu bekerja di pejabat-pejabat. barisan pembangkang yang saya segani.Janganlah kita terlalu emosi melepaskan tuduhan kepada semua pekerja asing hanya kerana segelintir yang tidak tahu mengenang budi dan melakukan jenayah. Sebentar tadi pihak pencadang ada mengatakan bahawa kemasukan buruh asing telah merebut peluang pekerjaan rakyat Malaysia sehingga bertambahnya pergangguan. Jelas terbuktilah bahawa kedatangan mereka tidak patut dikatakan menutup periuk nasi rakyat Malaysia atau menjadi takluk bertambahnya pergangguan. Filipina. Inilah bidasan saya yang pertama. dan sebagainya. walaupun benar ada pekerja asing yang ditangkap kerana terlibat dengan jenayah tetapi persoalannya bilangannya hanya kecil sahaja berbanding dengan jumlah mereka yang ke negara kita semata-mata untuk bekerja keras mencari rezeki secara aman. Keburukan pula dimaksudkan sesuatu yang tidak baik. para pengetua." mengapa mereka sanggup menganggur daripada bekerja di bidang tersebut? Jawapannya mereka memilih pekerjaan. Pekerja asing merusut karus bermaksud tenaga kerja yang datang dari negara lain seperti Indonesia. Bidasan saya yang kedua terhadap hujah pencadang yang tidak berpijak di bumi nyata. Sebelum saya mematah-matahkan hujah lawau. Maka pekerja asing diambil bagi mengisi kekurangan ini. Kita hendaklah berfikiran matang dan aktif dengan mempertimbang secara menyeluruh wahai . izinkan dahulu saya memberi definasi tajuk kita pada pagi ini. guru-guru dan rakan-rakan sekalian. pembinaan daan sebagainya sebelum kemasukan mereka terdapat kekosongan kerja di bidang ini untuk diisi oleh pekerja Malaysia. pada hakim yang arif lagi bijaksana. Hadirin sekalian.

izinkan saya menegakkan kebenaran dengan hujah pertama saya iaitu kemasukan pekerja asing sebenarnya mendatangkan kebaikan dan kemakmuran negara kita bukannya keburukkan. kita seharusnya sentiasa berfikiran rasional dan terbuka. sudah tentulah kita dapat meningkatkan kualiti kerja untuk . Tanyalah pemilik ladang masalah yang mereka hadapi sebelum kemasukan pekerja asing. Untuk menyiapkan bangunan-bangunan dan kemudahan-kemudahan ini memerlukan pekerja yang banyak dalam sektor pembinaan. hujah saya yang ketiga ialah sebagai rakyat negara ini. kita seharusnya mempunyai kebersihan mental. Sekali lagi masalah ketiadaan pekerja di sektor ini berlaku kerana sebagainya yang kita tahu rakyat tempatan memilih pekerjaan. Sekiranya upah yang tinggi diberi kepada pekerja. Sebagaimana yang saya tegaskan dari awal lagi. Negara kita pesat membangun seiring dengan kemakmuran dan kemajuan yang kita nikmati. rumah dan sebagainya pasti akan dinaikkan kerana majikan menanggung kos yang tinggi tetapi. Negara juga akan menghadapi kerugian sekiranya tiada pekerja asing di sini. Sekiranya. Di sini. Ini kerana hanya bangunan. mereka tidak berminat bekerja dalam sektor ini kerana kerjanya memenatkan dan upahnya tidak seberapa. hospital. banyak pembangunan seperti pembinaan jalan raya. kemudahan prasarana dan sebagainya akan tergendala ! Hadirin hadirat yang dihormati.pihak pencadang. Jadi kita harus berterima kasih kerana dengan adanya pekerja asing ini. nanas dan sebagainya perlu dipetik hasilnya segera sekiranya sudah matang. Ini bermakna pembangunan yang dilakukan dengan mendirikan bangunanbangunan merca langit di bandar-bandar besar. Hadirin-hadiran sekalian. Begitu juga di kawasan luar bandar pembangunan yang dilakukan melibatkan pembinaan sekolah. Bayangkan sektor perladangan contohnya kelapa sawit. Kita seharusnya menganggap kemasukan pekerja asing sebagai pesaing positif yang boleh mendorong kita untuk lebih rajin berusaha bagi menandingi kemampuan pekerja asing. Ketiadaan pekerja di ladang ini akan menyebabkan keluaran pertanian ini rosak. keluaran pertanian dapat dipetik mengikut masa yang tepat. Keluaran pertanian ini tidak dapat dipetik tepat pada masanya kerana rakyat tempatan enggan bekerja di ladang kerana upah yang rendah. Jelaslah kemasukan pekerja asing sekali lagi membawa kebaikan kepada kita dan mempercepat pembangunan di negara kita secara tidak langsung. Kemasukan mereka bagi mengisi. Bayangkan tanpa tenaga buruh yang murah daripada mereka. masalah yang ditanggung bukan majikan tetapi semua rakyat terutama yang berpendapatan rendah akan tersepit. Hadirin dan hadiran sekalian yang saya muliakan. sikap ini dapat kita tanam di dalam diri kita. kilang-kilang dan sebagainya. kekurangan buruh di sektor perladangan merupakan rahmat kepada kita. keadaan ini tidak berlaku kerana buruh-buruh asing ini sanggup melakukan pekerjaan ini dengan upah yang lebih rendah. Oleh itu.

.membangunkan negara yang mewah dan makmur ini. Bagaimana rakan-rakan seperjuangan saya akan meneruskan perjuangan saya yang belum selesai ini ? Akhirnya ingin saya tegaskan sekali lagi bahawa kemasukan buruh asing lebih banyak memberi kebaikan daripada keburukan. Nampaknya masa tidak mengizinkan untuk saya meneruskan hujah-hujah. Sekian terima kasih. Ternyatalah kemasukan pekerja asing membawa kebaikan kepada kita dan bukannya keburukan sebagaimana tuduhan para pencadang.

2. calon perlu menulis " Walau bagaimanapun. Markah calon bergantung kepada isi yang matang. Calon tidak boleh menjawab satu pihak sahaja 3. . 4. Contoh :- a) Hanya isi satu pihak jika soalannya berbunyi "Bincangkan kesan-kesan negatif daripada menonton televisyen di kalangan kanak-kanak". Isi-isi yang ditulis akan jelas nampak longgar / tidak mantap. Bagi mengemukakan isi kandungan pendapat / perbincangan boleh mengupas isi bagi satu pihak atau dua pihak (pro-kontra) bergantung kepada soalan. Sekiranya soalan ini berbunyi sejauh manakah maka calon perlu memberi pendapat tentang keburukan media massa kepada remaja dahulu. Kelemahan calon biasanya berlaku sekiranya calon tidak banyak pengetahuan akibat kurang membaca. Setelah semua hujah telah diberi. Karangan ini memerlukan pengetahuan yang luas. fikiran yang matang daripada calon tinggi bagi mengubas isi dengan baik. media massa juga membawa kebaikan kepada remaja diikuti huraian. logis dan hujah mantap serta menyakinkan di samping bahasa yang gramatis.Panduan Karangan Berformat Perbincangan/ Pendapat 1.

2.Panduan Karangan Berformat Peribahasa Panduan menulis 1. Bahasa juga harus indah. Calon yang memilih karangan berformat ini mestilah benar-benar memahami maksud peribahasa yang diberi. Terdapat dua cara menulis karangan jenis ini iaitu: a) Teknik huraian • • menghurai maksud dan mesej menghurai perkaitan peribahasa dengan contoh kehidupan b) Teknik bercerita / cereka • sama seperti menulis peribahasa dengan contoh kehidupan harian 3. menarik terutama jika menggunakan teknik cereka/cerita. . Karangan jenis ini kurang popular dalam peperiksaan SPM. 4.

Masudnya yang tersirat amat sesuai dijadikan pedoman hidup. Dengan tindakan positif ini pastinya pelajar akan mendapat faedah . Salah satu peribahasa yang sesuai dijadikan teladan bagi masyarakat ialah peribahasa berbunyi "Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi yang masak".Perbandingan yang diambil daripada alam atau suasana sekeliling bagi tepat dengan maksud atau mesj yang dibawa. Apabila keputusan diumumkan.Modal Karangan: Karangan berformat Peribahasa Tajuk :. Maksud peribahasa ini ialah kita perlu berusaha secara kecil-kecilan atau membuat kerja sampingan sementara menunggu kejayaan atau hasil yang lebih besar. petani tersebut mendapat hasil yang lebih. Mesej mendidik di dalam peribahasa ini sememangnya sesuai untuk diaplikasi oleh sesiapa saja bukan hany pelajar. Kini peribahasa yang ada menjadi khazaah berharga kepada kita. hanya duduk tanpa berbuat-buat apa di rumah maka pelajar telah mensia-siakan masa yang berharga. Bagi siswazah yang sedang menanti tawaran kerja yang bersesuaian dengan kelulusannya. Ini bermakna siswazah tersebut tidak seharusnya menganggur sementara menunggu kerja yang sesuai dengan kelulusannya. Ambillah iktibar dari peribahasa ini dalam menjalani kehidupan harian kita. menaip dan sebagainya boleh menggunakan masa yang ada untuk belajar menguasai bidang tersebut. Masyarakat Melayu lama banyak menggunakan peribahasa sebagai satu cara yang lembut untuk mendidik serta berkias dalam kehidupan harian mereka. pelajar juga mempunyai wang saku untuk berbelanja. "Berjagung-jagung dahulu sebelum menanti padi masak" juga boleh mendidik pelajar agar memaksimumkan masa dengan berfaedah misalnya pada cuti yang panjang sebelum sesi persekolahan dibuka semula. Sebaliknya jika pelajar malas. Sebagai pelajar misalnya boleh menghayati peribahasa yang berbunyi "Berjagung-jagung dahulu sebelum menanti padi yang masak" dengan melakukan activiti berfaedah seperti bekerja sementara menuggu keputusan peperiksaan SPM diumumkan. Bagi sesetengah pelajar yang berminat dan tiada kemahiran komputer. Siswazah tersebut sepatutnya buatlah kerja yang patut dahulu sekurang-kurangnya boleh menanggung makan minumnya . Tulislah karangan ini dengan selengkapnya. Dengan sanggup berusaha lebih. Ini kerana peribahasa tersebut bukan setakat indah indah bahasanya tetapi mengandungi pengajaran bagi mendidik masyarakat. Kemahuan ini sudah tentu berfaedah dan memberi ganjaran yang baik kepada pelajar tersebut dalam menambahkan ilmu dan kemahiran memandangkan persaingan yang sengit dan mencubar sekarang. Oleh itu pelajar sememangnya wajar memenuhi dada dengan pelbagai kemahiran."Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak" merupakan peribahasa yang bertujuan mendidik masyarakat. boleh menjadikan peribahasa ini sebagai pedoman. Lahirnya peribahasa ini mungkin masyarakat dahulu menggunakan pengalaman petani yang membuat kerja sambilan menanam jagung sementara menunggu untul menuai padi.

setiap daripada kita seharusnya tidak hanya berpeluk tubuh jika ingin kehidupan yang lebih baik. . Pada musim tengkujuh. Bagi nelayan. Ini bererti kita perlu rajin berusaha meningkatkan taraf hidup dengan activiti berfaedah sementara menuggu hasil yang lebih besar. Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak" harus dicontohi oleh nelayan berkenaan. kehidupan mereka sering tersepit terutama apabila tibanya musim tengkujuh pada bulan November dan Disember. Sesungguhnya peribahasa warisan masyarakat lama kita memainkan peranan besar dalam mendidik masyarakat.daripada mengangur di rumah sehingga membebankan ibu bapa. membuat sangkar burung dan apa-apa saja yang berfaedah mengikut kemahiran yang ada. Ini kerana peribahasa Melayu juga ada mangatakan "yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan melayang. menganyam tikar. Kerjakerja sambilan ini sudah pasti mendatangkan faedah dan memberi rezeki kepada petani tersebut. memandang laut berombak dan bahaya jika turun ke laut maka wajarlah nelayan melakukan kerja-kerja lain seperti menjahit jala. Sekiranya kita tidak ingin ketinggalan sememangnya kita perlu sanggup berusaha. Sebagai rumusnya.

kelemahan sesuatu bahan yang diulaskan. 4. 2.Panduan Karangan Berformat Ulasan Panduan menulis 1. Calon seharusnya ada pengalaman untuk memberi ulasan yang tepat termasuk kebaikan. Calon diminta membuat a) Ulasan buku (pernah keluar dalam peperiksaan SPM) b) Ulasan sesuatu tajuk c) Ulasan sesuatu kejohanan yang disaksikan d) Ulasan drama.sinopsis) Perenggan 4 : Kelebihan Perenggan 5 : Kelemahan Perenggan 6 : Penutup. Format ulasan buku mempunyai format khusus seperti berikut:Tajuk Buku: Pengarang: Ketebalan: Harga: Pengulas: Perenggan 1: (Memperkatakan Biodata pengarang. Format ulasan ini agak jarang terdapat dalam soalan peperiksaan Bahasa Melayu Kertas 1. . pengenalan buku) Perenggan 2 & 3 : (Isi kandungan buku . cerpen ulasan filem dan sebagainya (masih baru dalam peperiksaan) 3.

Modal Karangan: Karangan berformat Ulasan

Tajuk :- Sambutan yang dingin terhadap karya sastera menyebabkan kelab Bahasa Melayu di sekolah anda telah menganjurkah pertandingan mengulas novel bagi memperkenal dan mendorong pelajar untuk membaca karya sastera. Anda ingin menyertai pertandingan tersebut. Tuliskan ulasan tersebut dengan lengkap. Tajuk Novel : Konserto Terakhir Pengarang : Abdullah Hussien Ketebalan : 285 halaman Harga : Penerbit : Utusan Publications & Distribution Sdn Bhd Pengulas : LEE WEE VIEN Novel konserto Terakhir diilhamkan oleh saudara Abdullah Hussien seorang novelis yang terkenal. Beliau menulis pelbagai genve yang bermutu termasuk cerpen, biografi, autobiografi, drama dan sebagainya di samping novel. Beliau banyak memenangi pertandingan dalam penulisan. Novel Konserto Terakhir yang dihasilkan pada tahun 1980 dianggap novel bermutu sehingga dipilih sebagai teks komponen sastera dalam pengajaran novel di sekolah-sekolah bagi pelajar-pelajar tingkatan 5. Novel Konserto Terakhir ini sememangnya menarik untuk dibaca oleh pelajar. Kisah yang dipaparkan tidak membosankan malahan apabila kita membaca, kita tidak sabar-sabar untuk menghabiskannya kerana ingin mengetahui cerita selangjutnya apa yang akan berlaku kepada Hilon sebagai watak utama dalam cerita ini. Hilmi yang diberi watak sebagai seorang pemuda yang miskin datag ke rumah Datuk Johari yang dianggap bapa saudaranya untuk mencuba nasib membebaskan diri daripada belenggu kemiskinan. Kehadirannya paling tidak disenangi oleh Datin Salmah Isteri Datuk Johari kerana Hilmi seorang yang tidak berpendidikan, begitu hina di mati Datin Salmah dianggap tidak setaraf dengan keluarganya yang kaya raya. Di rumah Datul Johari, Hilmi terpaksa menjadi tukang kebun sahaja kerana tiada pekerjaan yang sesuai dengan kelulusannya yang hanya setakat darjah Empat. Hilmi tidak pernah merungut dengan pekerjaan tersebut malahan tekun menjaga kebunnya sehingga begitu cantik dan mengagumkan semua tetamu Datin Salmah. Di rumah Datuk Johari, Hilmi begitu meminati piano setelah mendengar Hayati anak Datuk Johari mengalunkannya. Bagaimanapun Hilmi hanya melihat dari jauh kerana Datin Salmah begitu membencinya. Hayati gadis lincah yang bertunang dengan Mohsin begitu menawan hati Hilmi. Bagaimanapun perasaan ini dia pendamkan sendiri dalam hatinya kerana jurang mereka amat jauh. Semasa keluarga Datin Salmah bercuti di Eropah, Hilmi telah curi-curi bermain piano tersebut. Di samping itu dia telah belajar muzik dengan Bakal setelah diperkenalkan oleh Mamat. Hayati mulai meyenangi Hilmi terutama setelah mendengar Hilmi bermain pianonya. Bagaimanapun perhubungan baik ini terbatas kerana dihalang

oleh Datin Salmah. Akibat risau akan perhubungan Hayati dan Hilmi yang semakin intim, Datin Salmah telah menghalau Hilmi dari rumahnya. Dari sini Hilmi menyambungkan minatnya dan kerjayanya dalam muzik dengan bantuan Bakar. Dia menjadi pemuzik yang muda dikenali ramai. Ketika itu juga Hayati telah berhijrah ke London setelah berkahwin dengan Mohsim kerana memenuhi kehendak Datin Salmah. Hilmi juga akhirnya berkahwin dengan Azizah, anak gadis Bakar. Bagaimanapun perhubungan mereka tidak berpanjangan kerana sikap Azizah yang keras hati dan mencemburui hubungan baik Hilmi dengan Hayati. Hilmi bertungkus lumus dengan kerjanya tanpa mempedulikan kesihatan badan. Apatah lagi dia berjaya dipilih mengadakan orkestra di Dewan Tunku Lanselor. Malangnya Hilmi telah jatuh sakit dan dihantar ke hospital. Hayati yang muncul pada hari itu telah menjadi penyelamat meneruskan persembahan Hilmi. Pengarang Abdullah meleraikan cerita ini dengan kejutan apabila di hospital Hilmi dikatakan anak Datuk Johari dan Hayati merupakan adik tirinya. Pembaca diberi kejutan sekali lagi apabila diakhirkan cerita dengan kematian Himmi juga Datuk Johari yang tidak dijangka langsung oleh pembaca. Inilah antara keistimewaan novel nukilan Abdullah Hussien. Beliau menyusun plot ceritanya dengan begitu teliti. Pelajar mudah memahami ceritanya kerana plotnya berkembang dengan teratur. Bahasanya juga mudah difahami. Saudara Abdullah Hussein berjaya memasukkan kejutan yang mana tidak diduga langsung oleh pembaca pada akhir cerita. Di samping unsur kejutan yang dimasukkan dalam kerjaya ini, pelbagai teknik lain digunakan dalalm novel ini seperti dialog, monolog, imbasan kembali, saspens, dan sebagainya. Teknik plot yang pelbagai ini sudah telah mewarna novel ini menyebabkan pembaca tidak terasa bosan untuk menghabiskannya. Watak Hilmi yang begitu lurus, mulia, berbudi pekerti begitu mengagumkan kita. Keadaan ini berbeza dengan watak Datin Salmah yang begitu sombong, menghina Hilmi sehingga kita begitu membenci wataknya. Inilah kejayaan pengarang kerana mampu menghidupkan watak-watak tersebut dengan baik sekal. Nilai dan pengajaran juga banyak terdapat dalam novel ini. Nilai dan pengajaran ini boleh dihayati oleh pembaca untuk dijadikan teladan. Nilai seperti kasih sayang, kegigihan, hormat-menghormati, ikhlas, persaudaraan dan sebagainya harus dibaca oleh pelajar khasnya kerana nilai dan pengajaran ini memberi manfaat kepada pelajar sekalian. Keseluruhannya pada hemat saya novel ini amat baik dan patut dibaca oleh pelajar-pelajar bukan setakat untuk peperiksaan tetapi menghayati dan menghargainya sebagai satu genre yang bermutu. Sebenarnya novel ini juga sesuai dibaca oleh masyarakat umum kerana tema dan persoalan yang dibawa sesuai untuk semua pembaca. Namun, sebagai pelajar sewajarnya kita membaca karya ini kerana kegigihan Hilmi yang berkelulusan darjah empat berusaha keras untuk berjaya dalam hidup seharusnya menjadi inspirasi kepada pelajar bagi mengubah masa depan masing-masing.

Bahagian merumus karangan

Garis panduan peperiksaan SPM A : Merumuskan karangan

.Keperluan peperiksaan
1.Soalan ini merupakan soalan pertama dalam kertas 2 Bahasa Melayu. 2.Soalan ini wajib dijawab. 3.Peruntukan markah yang diberikan ialah 30% 4.Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. 5.Soalan ini menguji kebolehan dan keupayaan pelajar mentafsir, menilai, serta merumus pelbagai jenis bahan (petikan/grafik) dengan cekap, kritis dan kreatif. Di samping itu, calon perlu juga mempunyai pengetahuan isu - isu semasa.

.Bentuk soalan peperiksaan
1.Soalan berbentuk petikan a)Petikan berbentuk rencana b)Petikan berbentuk laporan c)Petikan berbentuk berita d)Petikan berbentuk ulasan e)Petikan berbentuk syarahan/ucapan 2.Soalan berbentuk bahan grafik a)Carta pai b)Carta aliran c) Jadual d)Carta palang e)Gambarajah f) Peta g)dan lain - lain. Penting ! **Soalan merumus karangan SPM setakat ini hanya bertumpu kepada merumus petikan.(Rencana)** -merumus bahan grafik tidak pernah dikeluarkan dalam peperiksaan SPM kertas 2.Bahan grafik hanya dititik berat di dalam soalan PMR.

Walau bagaimanapun.Keadaan ini boleh menjejaskan pandangan masyarakat luar terhadap negara kita. Kesannya dapat memberi persaingan kepada penduduk tempatan dan meningkatkan lagi harga rumah dan keperluan asas yang lain. pecah rumah dan penyeludupan. bar dan tempat karaoke. mempergiat kegiatan pelacuran dengan adanya peningkatan kegiatan rumah urut. pihak berkuasa gagal menggubal satu undangundang untuk mengawal kebanjiran buruh asing.Panjang rumusan hendaklah antara 100 hingga 120 patah perkataan. Kehadiran buruh asing yang meningkat juga memberikan kesan sosial yang penting kepada penduduk tempatan. Keadaan ini boleh mengancam keselamatan negara dan akidah masyarakat Melayu. juruteknik dan penyelia kilang.Latihan Essei 1 Latihan SPM Soalan 1 Baca petikan di bawah dengan teliti. kehadiran mereka di Malaysia sudah mencapai tahap yang membimbangkan. 1. kedatangan buruh asing. Terdapat juga laporan tentang segelintir buruh asing yang cuba menyebarkan agama lain kepada masyarakat Melayu yang beragama Islam di Malaysia. tetapi juga kedudukan ekonomi penduduk tempatan.Kemasukan beramai-ramai tenaga kerja asing ini banyak membantu memajukan negara kita.Penglibatan dalam kegiatan seperti ini boleh mengugat keselamatan sosial dan penduduk. Keadaan ini boleh menggugat bukan sahaja pendapatan pekerja tempatan. Implikasi daripada lebih sejuta orang yang tidak dapat dikesan tentang latar belakang dan pekerjaan mereka sudah tentu menyusahkan semua pihak. terdapat bukti bahawa banyak di kalangan buruh asing yang telah menukar bidang pekerjaan mereka ke bidang yang disertai oleh pekerja tempatan seperti peniaga kecil-kecilan.Sering kedengaran bahawa buruh asing terutamanya pendatang tanpa izin melakukan pelbagai kegiatan jenayah seperti rompakan. Sumbangan dan peranan tenaga buruh asing dalam pertumbuhan ekonomi negara amat penting.Walau bagaimanapun. Kehadiran buruh asing juga telah meningkatkan lagi pertambahan penduduk di sesebuah tempat. Kedatangan buruh asing tidak begitu diambil berat oleh kerajaan pada tahun 1970an dan 1980-an kerana kekurangan tenaga buruh dalam beberapa sektor terutama sektor perkilangan dan perladangan. Rumusan Anda . Selain jenayah tersebut. Peraturan yang lebih ketat dan tegas perlu diambil dalam menangani masalah ini. Dari segi politik dan pentadbiran. kemudian rumuskan kesan-kesan kedatangan buruh asing ke negara kita.

maka keburukannya tidak dianggap sebagai isi-isi tersurat. Bagaimanapun kelemahan teknologi maklumat adalah mudah dicerobohi musuh sehingga maklumat negara boleh dicuri. justeru arahan tidak menyatakan aspek mana. Kesimpulannya. Penggunaan teknologi maklumat ini bolah mewujudkan kesejahteraan hidup kelak. Golongan remaja akan menimbulkan masalah sosial kerana banyak masa terluang dihabiskan di kafe siber.Keadaan ini boleh mengancam keselamatan negara. (115 patah perkataan) Ulasan : Berdasarkan kata kunci soalan kesan yang dirumuskan mengandungi baik dan buruk.Sekiranya soalan menyatakan rumuskan kebaikan penggunaan teknologi maklumat.disiplin diri dan kesederhanaan dalam diri perlu diwujudkan agar teknologi maklumat bermanfaat kepada kita. maka kedua-dua aspek dianggap isi dan boleh ditulis.Ini membawa pulangan yang menguntungkan kepada peniaga. Pengguna internet juga boleh ketagihan melayari web.Jawapan Soalan 1: Petikan ini merumus tentang perkembangan teknologi maklumat serta kebaikan dan keburukannya.Penggunaan teknologi yang betul boleh meluaskan minda semua masyarakat. Penggunaanya memudahkan operasi perniagaan di samping menghubungkan pekerja dan pelanggan. .Bahkan seluruh struktur dan budaya masyarakat mampu diubahnya.Ini bercanggah dengan nilai murni masyarakat.

Setiap hari.Dengan menggunakan teknologi canggih ini.Kemudian. Datuk Seri Dr.Latihan Essei 2 Latihan SPM 2 Soalan 1 Baca rencana di bawah ini dengan teliti. Seseorang mungkin berada di hadapan komputer berjam-jam lamanya untuk melayari laman web yang berlainan dan yang bercanggah dengan budaya serta nilai murni masyarakat. tulis suatu rumusan tentang kesan penggunaan teknologi maklumat dinegara kita. Dengan adanya usaha ini.pasti akan timbul .Justeru.Panjang rumusan anda hendaklah antara 100 hingga 120 patah perkataaan. Namun.diharapkan kepercayaan orang ramai terhadap transaksi melalui internet dapat dipulihkan.Hampir semua rakyat Malaysia tahu akan teknologi maklumat ini kerana promosi dan publisiti mengenainya dibuat dengan begitu agresif dan meluas. sama ada yang dekat atau yang jauh menerusi e-mel dan faksimili.Mahathir Mohamad pada 11 Oktober 1997. Ternyatalah bahawa penggunaan teknologi maklumat dengan segala kemudahannya itu perlu diawasi. terutamanya dari sudut ketagihan penggunaan internet.dalam keghairahan kita menjulang teknologi maklumat ini.pihak media massa menyiarkan sesuatu yang berkaitan dengan teknologi maklumat bagi menyedarkan masyarakat betapa pentingnya teknologi itu untuk kehidupan yang lebih sejahtera pada masa hadapan.Sistem ini memungkinkan pekerja dan pelanggan berinteraksi dengan lebih berkesan. Sebenarnya secara sedar atau tidak sedar. Hal ini diserlahkan dengan bercambahnya kafe siber yang menyediakan kemudahan untuk membuat perayauan dalam internet. teknologi maklumat bukan saja diyakini dapat memberikan pulangan yang menguntungkan dalam bidang perniagaan tetapi juga dapat menjadi agen yang mampu mengubah seluruh struktur dan budaya masyarakat.Selain itu. Kesan ini dapat dilihat. penggunaan teknologi maklumat dapat mempermudah perhubungan antara sesama pekerja dan sesama pelanggan.Hal ini diakui sendiri oleh pakar-pakar teknologi maklumat sehingga mendorong pelbagai usaha dilakukan untuk membendungnya. Dari aspek sosial. kita tidak seharusnya lupa dan lalai akan kesan negatif yang dibawanya. Kempen kesedaran teknologi maklumat telah dilancarkan oleh Perdana Menteri.Hal ini memang perlu dilakukan kerana pada masa akan datang banyak urusan lagi yang akan dijalankan melalui internet.pihak musuh dapat mencuri segala maklumat dalam sesebuah negara yang mungkin menjejaskan keselamatan negara tersebut. manusia menggunakan teknologi maklumat setiap hari. kesan negatif yang timbul daripada penggunaan internet memang cukup jelas.Penggunaan teknologi maklumat banyak membantu bidang perniagaan dalam operasinya.Jika penggunaannya dibiarkan tanpa pengawasan.

(115 patah perkataan) Ulasan : Berdasarkan kata kunci soalan kesan yang dirumuskan mengandungi baik dan buruk. dewan Siswa. Penggunaanya memudahkan operasi perniagaan di samping menghubungkan pekerja dan pelanggan.Penggunaan teknologi yang betul boleh meluaskan minda semua masyarakat. justeru arahan tidak menyatakan aspek mana. Golongan remaja akan menimbulkan masalah sosial kerana banyak masa terluang dihabiskan di kafe siber.gejala sampingan yang tidak diingini.Ogos 1999) 1. Rumusan Anda Jawapan Soalan 1: Petikan ini merumus tentang perkembangan teknologi maklumat serta kebaikan dan keburukannya. maka kedua-dua aspek dianggap isi dan boleh ditulis.Bahkan seluruh struktur dan budaya masyarakat mampu diubahnya.khususnya bahan-bahan lucah yang disalurkan melalui internet.Ini membawa pulangan yang menguntungkan kepada peniaga.semua pihak perlu mengambil tindakan yang wajar bagi menangani unsur-unsur negatif. Pengguna internet juga boleh ketagihan melayari web.Ini bercanggah dengan nilai murni masyarakat.Sekiranya soalan menyatakan rumuskan kebaikan penggunaan teknologi maklumat.Oleh itu.disiplin diri dan kesederhanaan dalam diri perlu diwujudkan agar teknologi maklumat bermanfaat kepada kita. Bagaimanapun kelemahan teknologi maklumat adalah mudah dicerobohi musuh sehingga maklumat negara boleh dicuri. Penggunaan teknologi maklumat ini bolah mewujudkan kesejahteraan hidup kelak.Keadaan ini boleh mengancam keselamatan negara. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana peranan Teknologi Maklumat dalam Menghadapi Alaf Baru oleh Ismail Abdullah. Kesimpulannya. maka keburukannya tidak dianggap sebagai isi-isi tersurat. .

Program ini bertujuan menghidupkan semangat sukarelawan yang semakin pudar di kalangan belia negara ini sedangkan semangat ini merupakan elemen penting bagi melahirkan masyarakat maju yang seimbang.Masalah sosial seperti penagihan dadah dapat dikurang apabila golongan profesional sanggup membuka pejabat atau klinik pada waktu tertentu bagi memberi perkhidmatan kaunseling dan rawatan secara percuma atau bayaran yang minimum.Kehadiran sukarelawan ini akan meningkatkan kualiti hidup masyarakat yang masih dicengkam kemiskinan dan kemelaratan.Tugas ini tidak seharusnya dipikul oleh pihak kerajaan sematamata.tidak ghairah mengajar kemajuan ekonomi sehingga menghakis nilai-nilai murni masyarakat termasuk semangat sukarelawan. Malaysia yang mencatat rekod sebagai negara paling pesat membangun.Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.Melalui program ini. Justeru itu cabaran yang menanti untuk menghidupkan semangat ini semula sememangnya besar.Semangat ini perlu disemai bagi melahirkan golongan muda yang berjiwa murni dan bersedia memberi khidmat sukarela tanpa mengharapkan ganjaran dan pangkat.dedikasi dan prihatin kepada segala tugas yang dilakukan dan sifat-sifat ini adalah resipi kepada .selain itu.Latihan Essei 3 Latihan SPM 3 Soalan 1 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan buat satu rumusan tentang kepentingan semangat sukarelawan diwujudkan di kalangan generasi muda di negara.jurutera.atau peguam boleh melakukan khidmat sosial di dalam negara atau di luar negara terutamanya di kawasan pedalaman yang masih mundur.usaha ini akan dapat membentuk generasi ala acuan Malaysia yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada diri sendiri.Penghidupsuburan semangat ini amat perlu demi melahirkan generasi yang muda lebih komited.salah satu matlamat wawasan 2020.sebaliknya hal ini menjadi satu agenda semua pihak daripada institusi keluarga sehinggalah kepada parti-parti politik.Salah satu langkah terbaru ialah melancarkan program sukarelawan ala "peace corps" atau pasukan khidmat bakti yang dikenali "Yayasan Salam".Memang sedikit benar golongan profesional yang berminat bertugas di luar bandar. Sejarah telah membuktikan banyak negara mengalami keruntuhan dalam unsur ini sehingga pembinaan masyarakat berjiwa murni untuk generasi baru terlalu sukar.golongan muda yang mempunyai kepakaran tertentu seperti doktor. kerajaan telah mengatur pelbagai strategi baru. Dalam usaha menggilap dinamisme di kalangan generasi muda.Langkah ini juga dapat membantu kerajaan mengatasi masalah kekurangan tenaga mahir dan profesional untuk berkhidmat di sana.

(112 patah perkataan) . Khidmat yang dihulurkan akan memperlihat generasi ada acuan Malaysia yang mengutamakan kepentingan masyarakat daripada diri. Sebaliknya konsep murni masyarakat penyayang dapat dibentuk daripada belia yang ada semangat sukarelawan.kecemerlangan Malaysia era baru nanti. Kesimpulannya. Kesedaran dan kesungguhan untuk menjayakan misi kerohanian ini perlu ada. dedikasi dan prihatin dapat dilahirkan juga. Semangat sukarelawan ini penting dipupuk bagi melahirkan masyarakat yang maju dan seimbang. Dengan demikianlah semangat sukarelawan akan benar-benar sebati dalam kehidupan rakyat Malaysia. Kepakaran yang dimiliki oleh mereka boleh membantu pendudukdi luar bandar meningkatkan kualiti hidup. Semangat sukarelawan ini dapat mengelakkan belia terjerumus dalam masalah sosial. kesedaran semua pihak agar mengikis sikap mementingkan diri sendiri perlu demi menggalakkan lebih ramai belia terlibat sebagai sukarelawan. Rumusan Anda Jawapan Soalan 1: Petikan ini membincangkan kepentingan semangat sukarelawan sebagai ejen perubahan pembangun negara. (Diubahsuai daripada Lidah Pengarang Utusan Malaysia) 1. Generasi yang komited. Masalah kekurangan tenaga mahir di luar bandar dapat diatasi.

Latihan Essei 4 Latihan SPM 4 Soalan 1 Telitikan perangkaan peruntukan pembangunan perkhidmatan kesihatan di bawah.8 95. Peruntukan terbanyak diberi dalam perkhidmatan rawatan kesihatan ialah RM 2070.2000 1. RANCANGAN MALAYSIA KEEMPAT : PERUNTUKAN PEMBANGUNAN PERKHIDMATAN KESIHATAN.Peruntukan terendah diagihkan untuk kesihatan bandar iaitu . Program Perkhidmatan rawatan kesihatan Hospital-hospital Naik taraf dan ubahsuai Perkhidmatan kesihatan awam Kesihatan bandar Kesihatan luar bandar Kesihatan alam sekitar Perkhidmatan kesihatan lain Jumlah Peruntukan (jutaRM) 2070.3 134.2 62.8 465.2 94.0 533.Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.Ini diikuti oleh hospital sebanyak RM 1537.8 128.3 juta.7 Sumber: Rancangan Malaysia Ketujuh 1996 .5 131.5 2498.3 2351. kemudian tulis satu rumusan tentangnya.4 Perbelanjaan (juta RM) 1943.3 293.2 123.0 juta.6 66. Rumusan Anda Jawapan Soalan 1: Jadual berikut menunjukkan peruntukan pembangunan perkhidmatan kesihatan dalam Rancangan Malaysia.2 1477.3 1537.4 280.

4 juta.Bagaimanapun. rakyat yang mempunyai kesihatan yang baik merupakan pemangkin kepada pembangunan negara dan wajar diberi keutamaan.Ini bermakna sejumlah RM 136.Dasar kerajaan ternyata kurang difokuskan di kawasan bandar memandangkan penduduk penduduk bandar telah mempunyai taraf kesihatan yang baik.5 juta manakala kesihatan alam sekitar adalah sebanyak RM 95.7 juta yang tidak digunakan.yang dibelanjakan hanya RM 2351.Jumlah peruntukan pembangunan kesihatan adalah sebanyak RM 2498. Peruntukan yang banyak dalam perkhidmatan kesihatan mencerminkan kerajaan mengambil berat akan kesihatan rakyat.sebanyak RM 66. (114 patah perkataan) .7 juta.3 juta. Kesimpulannya.

iii) Jumlah markah keempat-empat bahagian ini ialah 35 markah. satu petikan (sedutan) daripada teks akan disediakan untuk rujukan calon. i) Bagi setiap bahagian. iv) Soalan 3(b) berbentuk pemahaman petikan genre prosa moden sama ada cerpen atau drama. ii) Setiap bahagian akan ditanya dengan 3 soalan. ii) Soalan ini terbahagi kepada empat bahagian. iv) Pembinaan soalan bagi setiap bahagian ialah a) soalan pemahaman teks b) soalan berunsur KBKK (Kemahiran Berfikir Kreatif Dan Kritis) c) soalan komponen sastera (berkaitan aspek dan istilah sastera) . memahami dan menghayati pelbagai jenis sastera dan ilmiah. vii) Soalan bahagian ini menguji kebolehan dan keupayaan pelajar membaca. i) Soalan ini terkandung dalam kertas 2. vi) Soalan 3(d) berbentuk pemahaman puisi moden atau tradisional. (B) Bentuk soalan SPM. v) Soalan 3(c) berbentuk pemahaman genre prosa klasik.Pemahaman Soalan 3 (A) Keperluan peperiksaan. iii) Soalan 3(a) berbentuk pemahaman berdasarkan petikan petikan umum daripada pelbagai ilmu.

Satu ketika dahulu kadar membaca di negara hanya dua muka surat seorang bagi setahun tetapi kini meningkat kepada dua buah buku seorang setiap setahun. Model SPM soalan 3(a) .Hakikatnya novel.pemahaman (8M) Baca petikan di bawah dengan teliti dan jawab soalan-soalan di bawah dengan ayat sendiri. ceramah. Persoalan timbul sama ada bahan-bahan ini benar-benar dapat menjana pertumbuhan minda yang sihat. calon perlu berfikir sendiri jawapannya. 2)Petikan yang diberi tidaklah panjang.Pemahaman petikan 1)Petikan yang dikeluarkan termasuklah rencana. 4)Bagi soalan KBKK terutama yang menanya pendapat. misteri. syarahan. Tindakan kerajaan dalam dua dekad belakangan ini dengan bersikap terbuka dalam mengeluarkan lebih banyak permit untuk menerbitkan bahan bacaan demi mengembangkan industri penerbitan negara. buku mahupun majalah yang melimpah di pasaran menghidangkan berbagai "sampah sarap" dan bahan-bahan picisan yang tidak membentuk masyarakat yang berjiwa murni. 3)Bagi soalan langsung. Bahagian 3(a) .Pengisian ini sudah tentu memberi kesan buruk terhadap remaja mahupun negara. tahyul yang popular di kalangan remaja. terutama di kalangan remaja. berita dan sebagainya.v) Bagi soalan genre sastera kecuali 3(a) merujuk sastera yang dipelajari di tingkatan 4 iaitu "Anak Laut" dan tingkatan 5 "Kerusi". Tindakan kerajaan ini telah berjaya meningkatkan minat membaca di kalangan rakyat. Kadar celik huruf mencapai 90 peratus antara tertinggi di dunia.Dasar kerajaan mewujudkan masyarakat berilmu juga dapat ditingkatkan.Kebimbangan ini paling dirasai oleh ibu bapa memandangkan bahanbahan bacaan ini tidak menepati piawaian membentuk minda dan jiwa murni anakanak.Isi penerbitan bahan-bahan picisan ini hanya merangsangkan keinginan seks. . jawapannya merujuk kandungan dalam petikan. Sementara minat membaca semakin meningkat.

kadar masyarakat berilmu berjaya ditingkatkan. antara tertinggi di dunia -minat membaca di kalangan rakyat meningkat daripada dua muka surat kepada kepada dua buah buku setahun. (Sekurang-kurangnya 2 isi) S2) Apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan bahan bacaan yang dihidangkan mengandungi berbagai-bagai "sampah sarap" ? (2M) Skima jawapan :-ilmu yang ada tidak memberi kebaikan kepada pembaca/remaja -mengandungi unsur-unsur seks merangsangkan remaja -tidak menjana pemikiran pembaca/remaja -mengandungi tahyul dan misteri yang boleh memesongkan pembaca/remaja -tidak mendidik pembaca kepada berilmu berjiwa murni (Terima mana-mana 3 isi) S3) Pada pendapat anda. Februari 2001) S1) Nyatakan kesan-kesan positif daripada tindakan terbuka kerajaan dalam mengeluarkan permit penerbitan buku. (2M) Skima jawapan :-kadar celik huruf meningkat. mengapakah penerbitan buku-buku picisan ini begitu membimbangkan ibu bapa yang mempunyai anak-anak remaja ? (5M) Skima jawapan :- . .(Disesuaikan daripada "yang lucah dan yang miskin dalam penerbitan kita". Dewan Masyarakat.

(Terima mana-mana 3 isi) .-usia remaja masih muda. -mengehayalkan remaja/leka sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap pelajaran. mudah terikut-ikut/terpengaruh -belum matang. -tidak membentuk remaja berilmu dan berjiwa murni sebaliknya remaja tidak produktif. tidak boleh membuat pertimbangan baik buruknya apa yang dibaca -keinginan untuk mencuba dan suka mengikut perasaan boleh membawa remaja terjerumus dengan anasir tidak sihat/menjatuhkan maruah.

pemahaman petikan (10M) Sambutan Hari Polis Mengingati Pengorbanan Anggota Keselamatan Aspek keselamatan dan keamanan dalam sesebuah negara menjadi intipati terpenting dalam memastikan dunia dan penduduk negara khususnya. Tanggungjawab besar yang dipikul oleh setiap anggota polis melayakkan mereka diraikan dalam sambutan khas yang telah ditetapkan.Malah pada hari tersebut juga. Oleh itu. Cepat dan Betul'. polis Kuala lumpur telah berusaha mengurangkan indeks kadar jenayah kepada 15 peratus berbanding 20 peratus pada tahun sebelumnya. pihak polis berusaha untuk memberikan khidmat yang terbaik untuk memerangi dan mengurangkan kadar jenayah yang berlaku di negara ini. anggota polis dan orang awam yang telah menyumbangkan khidmat cemerlang turut diberi surat penghargaan terhadap sumbangan mereka. Usaha ini juga adalah susulan kepada kempen `Tahun Memerangi Jenayah 2000' yang dilancarkan oleh Ketua Polis Negara.Latihan Bab : Pemahaman Petikan Soalan 3a. Datuk Jamil Johari dibentuk untuk merangka program pada sepanjang minggu itu. Tan Sri Norian Mai pada sambutan Hari Polis yang . berada dalam keadaan selamat dan terkawal. Berdasarkan sambutan Hari Polis pada tahun lepas.Pengisytiharan 25 Mac sebagai Hari Polis meletakkan anggota polis sebagai salah satu golongan terpenting dalam sesebuah negara dan tahun ini merupakan sambutan Hari Polis kali ke-194. Menteri Pertahanan. polis dianggap tonggak utama dalam memainkan peranan mengawal dan menjaga keselamatan negara.Satu jawatankuasa telah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Polis Negara. Program selama seminggu itu mendapat kerjasama polis bagi meningkatkan kesedaran pencegahan jenayah di kalangan masyarakat. bertepatan dengan mottonya `Mesra. Pada umumnya. sambutan Hari Polis yang diadakan adalah bertujuan untuk menghargai jasa dan pengorbanan anggota polis yang berkhidmat pada masyarakat dan negara. Sehubungan itu. Dalam mesyuarat EXCO Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (YPJM) pada tahun lepas. Datuk Seri Najib Tun Razak yang mempengerusikan mesyuarat itu telah memutuskan untuk mengadakan Minggu Pencegahan Jenayah sempena sambutan Hari Polis pada tahun 2001 ini.

Nyatakan aktiviti dan matlamat diadakan minggu Pencegahan Jenayah pada tahun ini. 27 Mac 2001) 1. kerjasama antara masyarakat dan pihak polis harus diperkukuhkan untuk kebaikan bersama. (Dipetik daripada Minda Pelajar .lepas. Oleh itu.mengapakah bidang ini kurang diceburi oleh belia ? (4M) Jawapan Contoh Jawapan daripada Hall Master: 1. Tugas anggota polis adalah mulia dan amat diperlukan tetapi pada pendapat anda. menambahkan kehadiran anggota polis selain merapatkan hubungan dengan masyarakat setempat di setiap negeri. 3. memberi penghargaan terhadap anggota polis.Berita Harian. orang-orang awam yang menyumbangkan khidmat cemerlang kepada masyarakat. dalam memastikan keamanan dan keselamatan negara terjamin. Skima jawapan :• • • bagi menghargai jasa dan pengorbanan anggota polis yang berkhidmat kepada masyarakat dan negara. Kempen pencegahan jenayah yang berkonsepkan mesra rakyat ini diperkukuh. pengiktirafan terhadap tugas dan tanggungjawab mereka yang berat. .kan dengan menambahkan bilangan pondok polis. Mengapakah sambutan Hari Polis disambut setiap tahun? (3M) 2.

• Contoh Jawapan daripada Hall Master: 3. Skima jawapan :- • • • • latihannya lasak dan memenatkan tanggungjawab yang berat yang tidak setimpal dengan gaji risiko yang tinggi. menambahkan bilangan pondok polis. berusaha memberi khidmat terbaik memerangi dan mengurangkan jenayah di negara ini. menambahkan kehadiran polis serta menjalin hubung rapat dengan masyarakat setempat. Skima jawapan :• • Meningkatkan kesedaran Pencegahan Jenayah di kalangan masyarakat. kepentingan diri dan kepentingan keluarga di belakangkan . nyawa sentiasa terancam banyak berkorban demi kepentingan negara.Contoh Jawapan daripada Hall Master: 2.

Serunai Malam ii. Drama daripada Antolog :Anak Laut" (tingkatan 4) : 3 tajuk. Titik-titik perjuangan iii.Komponen Sastera 1. Menatap wajahnya ii. Pasaran vi. Soalan yang diuji dipetik daripada Antologi "Anak Laut" yang dipelajari di tingkatan 4 dan Antologi "kerusi" yang dipelajari di tingkatan 5. 3c . Soalan ini terbahagi kepada: i. Sebutir pasir di kaki . Cerpen daripada Antologi "Kerusi" ialah : 6 tajuk. Lambaian malar hijau v. 3.soalan ulasik iii. Kris dan Kristal iv. 2. Seri Narfa 4. Kerana manisnya epal iv. Cerpen dalam Antologi "Anak Laut" terdapat enam tajuk iaitu : i. 3d .Pemahaman Prosa Moden Pemahaman Prosa Moden Soalan 3(b) .soalan daripada puisi tradisional atau moden 2. Semua soalan ini wajib dijawab oleh calon. Budi yang tak terbeli 3. Virul Zel untuk Abal iii. Cerpen atau Drama 1. Aspek komponen kesusteraan Melayu bermula pada tahun 2001 akan diuji dalam soalan 3 Kertas 2.sama ada cerpen atau drama ii. iaitu :i. Aku. 3b . Dijangkakan cerpen dan drama akan diselang-seli diuji setiap tahun. Annyss Sophillea iii. iaitu :i. Tragedi ii.

Watak dan perwatakan (amat penting) c. 2. Tema dan persoalan. Kehendak Peperiksaan Bahagian cerpen / drama 1. Pemaham teks (Jawapan diperoleh dalam petikan) ii. Komponen Kesusasteraan (Ciri-ciri sastera) 6. Plot dan teknik plot e. Apabila mempelajari drama atau cerpen seharusnya calon dapat menganalisa ciricirinya seperti a. ramalkan dll) iii. Bagaimanapun kajian dan pembacaan calon secara menyeluruh terhadap teks tersebut akan memanfaatkan calon. Di sisi Rinda vi. Latar 5. KBKK (Kemahiran berfikir seperti pendapat. Soalan yang dikemukakan berbentuk : i. Drama daripada Antologi "kerusi" (tingkatan 5).Cerpen 3 (b) Baca petikan cerpen di bawah ini dengan teliti. (amat penting) b. Petikan akan disediakan. Soalan (ii) dan (iii) diperuntukan markah lebih. 3 tajuk iaitu :a) Jangan Bunuh Rama-rama b) Puteri Li Po c) Kerusi 6. 4. Daripada 12 cerpen yang dipelajari (tingkatan 4 dan 5) serta drama 6 tajuk hanya satu soalan akan dikeluarkan dalam peperiksaan SPM. 3 soalan akan dikemukakan.v. kemudian jawab soalan-soalan . Gaya bahasa f. 3. Markah yang diperuntkan ialah 10%. Nilai dan pengajaran (amat penting) d. Mariah 5. Modul SPM 1 .

Sisipkan di bawah ranjang.Annyas bingkas memacu Eustary lantas menguja ke udara. Akmal mengucup dahi Annyas. Perasaan Annyas Sophillea amat berat untuk berpisah dengan Akmal kerana beliau berasa terkilan dan berasa tidak puas dengan . mengapakah Annyas Sophillea terpaksa meninggalkan Akmal dan bagaimanakah perasaannya terhadap Akmal ? Skima jawapan :-Annyas Sophillea terpaksa meninggalkan Akmal kerana Annyas Sophillea mahu pulang segera ke planet Abtonia untuk pulang ke pangkuan keluarganya dan ingin mencari tunangnya yang masih belum ditemuinya. "Selamat hari lahir . ujarnya. "Ambillah kalung ini sebagai kenangan. "Sudah sampai masanya kita harus berpisah".Melihat Akmal tertinggal begitu.Setiap malam aku pasti hadir dalam mimpimu". "Terima kasih. Namun Akmal terus menghantar Annyas dengan pandangan mata sehingga bentuk Eustary menjadi sebutir bintang semula. Annyas!" Akmal berbisik. amat menggigit tampuk hatinya. Kucupan terlerai. "Semoga kita bertamu lagi. (Dipetik daripada cerpen "Annyas Sophillea" karya Nijah Haron. Annyas. (10M) Wajah Annyas kembali muram. (2 markah) S2)Pada pendapat anda.yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri. juga tanda bahawa kita pernah bersama satu sama dahulu.Dia tidak menoleh lagi. "Selamat kau sampai ke Abtonia".Kini setiap tidurku akan lebih bermakna lagi. terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka) S1)Apakah maksud rangkai kata `Sisipkan di bawah ranjang' dan `lantas menguja ke udara' dalam petikan di atas ? (3M) Skima jawapan :-`Sisipkan di bawah ranjang' bermaksud memasukkan atau menyelitkan di bawah katil manakala Lantas menguja ke udara' bermaksud lalu menaikkan ke udara. esok harinya bukan ?" Annyas mengangguk. "Semoga kau bertemu dengan tunanganmu".

Tiba-tiba rama-rama yang kecil tadi datang semula dan memerhati hamba yang berada di dalam keadaan yang sebegitu daif sekali. (10M) Luka di tangan. (4M) Skima jawapan :-Akmal merupakan seorang pemuda yang berasal dari bumi. -Akmal juga bersifat penyayang dan iklas. buktinya beliau mendoakan agar Annyas Sophillea dapat bertemu semula dengan tunangnya. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri.Tak tahu berapa lama hamba terapung di atas air yang sedang mendidih itu. S1) Apakah yang diburu oleh Raja ? (2 M) Skima jawapan :Raja memburu seekor rama-rama yang kecil tetapi cantik semata-mata memenuhi permintaan permaisurinya. apakah akibat atau kesan peristiwa ini kepada Raja ? (4M) .Air di dalamnya sedang mendidih bergelagak. hamba menjeritjerit.pertemuan yang amat singkat itu. baik hati dan sanggup berkorban dengan melakukan pengorbanan yang tidak terkira nilainya. S2) Pada pendapat anda. -Beliau berperwatakan sebagai seorang yang ikhlas. luka di muka sebab mengejar seekor rama-rama yang kecil tetapi paling cantik sekali. pedihnya bukan kepalang. Baca petikan drama di bawah ini dengan teliti.Ya Allah.Rama-rama itu pun terbang berlegaran sambil mengipas-ngipas hamba dan air yang panas itu dengan sayapnya yang kecil dan sebegitu cantik sekali. terus jatuh ke dalam telaga. hamba tergelincir. (4 markah) S3)Jelaskan watak dan perwatakan Akmal yang terdapat dalam cerpen ini.Hilang malu. Modul SPM 2 .Drama Drama "Jangan Bunuh Rama-Rama" karya Noordin Hassan. luka di kaki.Hamba tak pernah temui seekor yang sebegitu indah.Tiba-tiba.

"Saya tidak sengaj. Rama-rama kecil itu bersedia menolong Raja yang dalam kesusahan.Pada mulanya Raja cuba menangkap rama-rama tiba-tiba telah terjatuh ke dalam telaga air panas. kereta yang saya pandu terbabas.Cerpen Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti. Ini menunjukkakn perasaandendam tidak harus wujud sebaliknya ramarama tersebut membalaga dengan kebaikan supaya Raja itu berpeluang berubah dan dapat berbakti kelak. teman baik Iswan. S3) Apakah pengajaran yang terdapat dalam petikan ini ? (4M) Skima jawapan :Sesungguhnya perbuatan zalim akan diberi balasan yang setimpal.Esoknya barulah saya tahu bahawa .Kami berlima di dalam kereta itu.Saya bersembunyi di rumah rakan saya di Penampang. Pada mulanya saya tidak memikirkan yang saya tabrak itu ialah sahabat karib saya. Iswan. Pak. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.Kami sepersekolahan. "Saya George Bulang. ada manfaatnya. Saya tak dapat mengawalnya dan saya menabrak Iswan. Kita harus sedar bahawa semua makhluk Tuhan.Saya jadi takut. tidak kira kecil atau besar. malahan dialah satu-satunya teman yang terdekat dan mesra dengan saya. Modul SPM 3 .Ketika melintasi Iswan dan rakannya.Tapi saya berdosa kepadanya.Skima jawapan :Raja tidak mahu lagi menangkap rama-rama dan menyesal atas perbuatannya.Kami bergelak ketawa sesudah makan minum di rumah teman yang menyambut hari jadinya.Saya memecut kereta tambah laju.Saya telah membunuhnya!" "Kalau begitu anda yang menabrak Iswan ?" Suara Pak Ismawan kedengaran meninggi.Raja yang diselamatkan oleh rama-rama dan meminta orang lain agar tidak membunuh rama-rama lagi. sahabat baik saya itu.

Engkau sudah sedar. Pak!" "Tak mengapa.Malah.saya telah membunuh teman baik saya.Di samping itu. S3) Jelaskan nilai dan pengajaran yang anda peroleh daripada cerpen di atas. Dewan Bahasa dan Pustaka) S1) Bagaimanakah George Bulang menabrak Iswan ? (3M) Skima jawapan :George Bulang boleh manabrak Iswan kerana dia dan empat rakannya bergelak ketawa di dalam motokar yang dipandu oleh George Bulang. kesatkan air matamu.Maafkan saya. nak. (3M) Skima jawapan :Satu nilai kemanusiaan berdasarkan petikan cerpen di atas ialah sanggup berterus-terang dan mengaku kesalahan yang telah dilakukan serta meminta maaf kepada orang yang terlibat .Lupakan tragedi itu.Engkau sendiri kulihat memang menyayangi sahabatmu. (Dipetik daripada cerpen Tragedi karya Amil Jaya. kita sama-sama kehilangan". nak. apakah tindakan yang anda ambil untuk menebus dosa anda membunuh Iswan ? (4M) Skima jawapan :Sekiranya saya George Bulang. jika Pak Ismawan mahu saya sanggup menjadi anak angkatnya untuk menggantikan tempat Iswan. tindakan yang akan saya untuk menebus dosa saya membunuh Iswan ialah saya akan lebih berhatihati ketika berada di jalan raya supaya tidak terlibat dalam sebarang kemalangan jalan raya lagi.Air mata Pak Ismawan merembas lagi.Mereka baru pulang dari rumah kawan yang menyambut hari jadi setelah makan minum di sana.Saya sudah dilatih untuk tidak selalu menyimpan dendam.Hiduplah seperti biasa tanpa rasa takut. motokar itu terbabas dan George Bulang tidak dapat mengawalnya lalu menabrak Iswan. S2) Sekiranya anda George Bulang.Ketika melintasi Iswan dan rakannya.Tapi apa daya kita nak. Tidak ada sebesar hama pun rasa dendam di dalam jiwa saya. saya akan belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam pelajaran untuk mengharumkan nama sekolah dan dapat berbakti kepada negara.Takdir telah menentukan Iswan maut akibat kemalangan tersebut.Saya juga akan sentiasa mendampingi Pak Ismawan supaya tidak kesunyian akibat kehilangan Iswan.

dengan kesalahan kita. c) seseorang yang menerima malapetaka perlu banyak bersabar dan menerimanya dengan reda. tabah hati menghadapi dugaan contohnya Pak Ismawan tabah menerima takdir kematian Iswan. Pengajaran: a) remaja di bawah umur tidak boleh memandu motokar. . tidak berdendam. b) seseorang atlit perlu mencapai disiplin sendiri yang kuat dan menjalani latihan untuk mencapai kejayaan. terutamanya jika tiada lesen memandu. sedia memaafkan. Pak Ismawan memaafkan George Bulang yang telah insaf.

Pemahaman Prosa Klasik .

Apabila menulis jawapan. Daripada 8 teks klasik yang dikaji.Klasik Kehendak peperiksaan: 1. Bentuk solan yang ditanya juga terdiri daripada a. Soalan yang dikeluarkan hanya 2 soalan. iaitu :a. Markah diperuntukan bahagian ini 8 markah. Antologi "Kerusi" prosa klasik ialah :a. 2. calon juga perlu mengkaji aspek: a. Soalan yang dikeluarkan dalam bahagian klasik soalan 3C diambil daripada Antologi "Anak Laut" (tingkatan 4). b. hanya satu petikan yang akan dikeluarkan dengan mengandungi 2 soalan. b. calon digalakkan menggunakan bahasa sendiri (bahasa moden). e. tema plot watak dan perwatakan gaya bahasa nilai dan pengajaran latar 8.Pemahaman Prosa Klasik Soalan 3C . c. d. Oleh itu calon dinasihatkan merujuk kamus istilah klasik. d. 9. Apabila mempelajari teks klasik. . 6. c. b. Cerita Baryan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya Peminangan Puteri Gunung Ledang Pertanyaan Tuah Dengan Jebat Sikap Terburu-buru akan membawa padah 4. Sabor Kezaliman Membawa Padah asal Usul Raja kecil Kepahlawanan Tun Beraim Bapa 5. soalan pemahaman teks soalan KBKK soalan kesusasteraan Melayu 7. Penguasaan perbendaharaan bahasa klasik dengan baik banyak membantu calon. f. c. b. 3. c. d.

Maka Siti Saidah itu ada bermukah dengan semata-mata. telah tiada tertahan hatinya. melainkan Saborlah pula dikasihi sayangnya yang tersurat di dalam mata hatinya. S2) Pada pendapat anda.Setelah dilihat oleh Siti Saidah hal suaminya itu. siang dan malam tiada berkeputusan perbuatannya itu. maka ia pun keluar mendapatkan Sabor. tiadalah cinta yang lain melainkan Sabor juga siang malam. kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan sendiri.Maka oleh Siti Saidan dipadamkannya pelita. Siti Saidah tidak wajar jatuh hati kepada Sabor kerana dia sudah bersuami dan dia perlu cinta pada suaminya serta . maka Siti Saidah pun bertambahtambah berahinya seperti majnum lakunya. akan jauhari pun ia lupalah. tiada khabarkan dirinya seperti orang mati.Maka Jibor pun khayali.Akan Jibor itu pun sekali-kali tiada ia tahu akan perbuatan isterinya itu dengan jauhari itu. tiada khabarkan dirinya. tiadalah boleh tidur daripada sangat berahinya akan Sabor.Setelah datanglah kepada dua puluh hari Sabor duduk di rumah Jibor saudaranya itu.Di samping itu.Modul SPM 1 . (4M) Skima jawapan Pada pendapat saya.Malah. dia telah pergi ke bilik Sabor lalu memeluk dan mencium Sabor. adakah wajar Siti Saidah jatuh hati kepada Sabor? Huraikan. Sabor. dilihatnya Sabor sedang tidur.Prosa Klasik "Sabor" 3(c) Baca petikan cerita di bawah dengan teliti. maka dipeluknya. dia telah menaruh hati dan jatuh hati kepada iparnya. apabila Jibor dalam keadaan khayal. diciumnya Sabor. tiada mengetahui peri perbuatannya Siti Saidah itu bermukah dengan jauhari. Pada malam itu Siti Saidah pun sangat keluh kesah. (Dipetik daripada Sabor terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka) S1) Apakah perbuatan salah laku yang dilakukan oleh Siti Saidah terhadap suaminya ? (4M) Skima jawapan Perbuatan salah laku yang dilakukan oleh Siti Saidah terhadap suaminya ialah dia telah curang terhadap suaminya dengan melakukan zina dengan jauhari. Pada suatu malam Jibor makan majun. Setelah ia melihat rupa paras Sabor.

S2) Pada pendapat anda."Apa kerja kita berkubukan betis ini ? Kita perdayakan diri kita demikian ini jika kita berkubukan batang pisang alangkah baiknya". (8M) Maka Paduka Seri Maharaja pun segera naik gajah lalu keluar diiringkan oleh segala para menteri. (5M) Skima jawapan Saya bersetuju dengan buah fikiran budak itu kerana • • • dengan berkubukan betis seperti titah baginda hanya akan mencederakan rarkyat.Adapun todak itu seperti hujan rupa datangnya. Maka pada antara itu berkata seorang budak. sekalian. adakah anda bersetuju dengan buah fikiran budak itu? Berikan huraian anda.Modul SPM 2 .Maka baginda pun menitahkan sekalian orang berkubukan betis. sesuai bertubuh dalam iklan di Malaysia • .Maka makin banyak orang mati ditikamnya oleh todak itu.Telah datang ke pantai maka baginda pun hairan melihat perihal todak ini. hulubalang. maka dilompati oleh todak itu terus ke sebelah. orang mati pun terlalu banyak. sida-sida. mucung tajam ikan todak akan terperangkap keranamelekat pada batang pisang. mudah mendapatkan batang pidang kerana banyak terdapat di Melaka.Klasik "Kezaliman Membawa Padah" 3(c) Baca petikan klasik di bawah ini dengan teliti. S1) Mengapakah begitu banyak orang mati diserang todak ? (3M) Skima jawapan Paduka Seri Maharaja memerintahkan supaya rakyat jelata menjadi benteng di tepi pantai ketika todak menyerang Singapura. cadangan berkubukan batang pisang sangat sesuai kerana tidak mencederakan rakyat jelata.Barang orang yang dilompatinya itu tiada selamat. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri.

d. tema plot watak dan perwatakan gaya bahasa nilai dan pengajaran latar 8. d. calon digalakkan menggunakan bahasa sendiri (bahasa moden). Soalan yang dikeluarkan hanya 2 soalan. Markah diperuntukan bahagian ini 8 markah. Apabila menulis jawapan. c. iaitu :a. hanya satu petikan yang akan dikeluarkan dengan mengandungi 2 soalan. Penguasaan perbendaharaan bahasa klasik dengan baik banyak membantu calon.Klasik Kehendak peperiksaan: 1. Soalan yang dikeluarkan dalam bahagian klasik soalan 3C diambil daripada Antologi "Anak Laut" (tingkatan 4). b.Tingkatan 4-5: Bahasa Malaysia-Pemahaman Prosa Klasik Soalan 3C . 6. Cerita Baryan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya Peminangan Puteri Gunung Ledang Pertanyaan Tuah Dengan Jebat Sikap Terburu-buru akan membawa padah Antologi "Kerusi" prosa klasik ialah :a. b. Sabor Kezaliman Membawa Padah asal Usul Raja kecil Kepahlawanan Tun Beraim Bapa 5. Bentuk solan yang ditanya juga terdiri daripada a. b. . b. c. d. Oleh itu calon dinasihatkan merujuk kamus istilah klasik. calon juga perlu mengkaji aspek: a. soalan pemahaman teks soalan KBKK soalan kesusasteraan Melayu 7. 4. Apabila mempelajari teks klasik. c. 3. Daripada 8 teks klasik yang dikaji. f. 2. c. 9. e.

Tingkatan 4-5: Bahasa Malaysia-Pemahaman Puisi Moden .

Petikan teks puisi akan disediakan dalam soalan 3(d) 6. 4. Bentuk soalan yang dikemukakan berbentuk • • • soalan pemahaman soalan kemahiran berfikir secara kreatif soalan komponen Kesusasteraan Melayu Ciri-ciri puisi tradisional Pantun • • diungkap secara berangkap-rangkap boleh ditulis di dalam rangkap yang berbeza seperti. Puisi moden pula merujuk kepada sajak. . Sejumlah tiga soalan dikemukakan berkenaan puisi yang membawa 9 markah. c. Puisi yang akan dikemukakan dalam soalan 3(d) kertas dua berdasarkan teks "Anak Laut" dan "Kerusi" yang dikaji di Tingkatan Empat dan Lima. 2. b. Puisi ini terbahagi kepada puisi tradisional yang terdiri daripada :a. d. 7. Puisi tradisional yang boleh diuji dalam peperiksaan SPM ialah daripada: Antologi "Anak Laut" (Tingkatan 4) Antologi Kerusi (Tingkatan 5) pantun mengenang nasib pantun Enam Kerat pantun kiasan pantun Lapan Kerat syair pembunuhan Angreni syair Jong Pecah syair Dandan Setia dan Intan Terpilih syair Kelebihan Ilmu gurindam Baris Hadapan gurindam Memelihara Anggota Dan Hati seloka Pak Kaduk Daripada Kejahatan seloka pandai Pak Pandir Puisi moden daripada sajak Antologi "Anak Laut" (Tingkatan 4) Puisi moden daripada sajak Antologi "Kerusi" (Tingkatan 5) Aku Menjadi Lebih Berani Tukang Gunting Anak Laut Keindahan Yang Hilang Derita Pertama Di Kota Kecilku Jalan-Jalan Raya Kotaku Sejarah Manusia Dan Kesejahteraan Duhai Pentafsir Pembeli Masa Sudah Di Ruang Gemanya 5. pantun syair gurindam seloka 3.Puisi (Soalan 3d) Kehendak peperiksaan 1.

tetapi dianggap sebagai prosa moden. `bagai'. Bahasa sajak perlulah ekonomis tetapi padat dan bermakna. Aspek kajian puisi mengikut peperiksaan SPM Puisi moden atau puisi tradisional dikaji dari aspek :- Isi Isi Gaya bahasa Nada Bentuk • • • • • • maksud puisi tema dan persoalan mesej/pengajaran sikap dan perasaan atar (tempat. tetapi ditulis dalam bentuk yang tetap sama ada tiga baris serangkap. `ibarat' dan sebagainya. Jumlah rangkap tidak dihadkan (Bebas). `laksana') Contoh :.Sungai Marah (Petikan puisi moden sejarah) • Pesonafikasi (pemberian sifat-sifat yang ada pada manusia) Contoh :.Sajak • • • • • Sajak walaupun dikenali sejak dahulu lagi. Ada sajak berbentuk terikat atau berbentuk bebas. Contoh :. empat baris serangkap dan sebagainya.Bagai buih kecil terapung (Anak laut) • Metafora (perbandingan langsung atau terus tanpa menggunakan kata `bak'.Puisi Moden . padat) Bahasa konotatif (maksud tersirat) Bahasa kiasan (dibuat perbandingan) Unsur-unsur bahasa • • • • Pengulangan perkataan Pengulangan baris Pengulangan rangkap Simile (perbandingan mengandungi kata `seperti'. masa. masyarakat) nilai pengajaran Gaya Bahasa Ciri-ciri bahasa • • • • • Bahasa biasa (pertuturan harian) Bahasa puitis (indah dan berseni) Bahasa ekonomi (ringkas. Sajak ditulis dalam rangkap.Semarak api .

• Sinkof (singkatan perkataan) Contoh :. Contoh :. Nada • • • • • Melankolik (murung) Romantis Patriotik Sinis Protes Bentuk • • • • Rima akhir Bilangan rangkap Bilangan baris Bilangan suku kata Model soalan dan jawapan SPM 1 Baca syair di bawah ini dengan teliti. • Imejan (gambaran yang timbul tentang sesuatu pengalaman. Sebuah syair saya sajikan. .`ku'. Syair Jong Pecah Assalamualaikum saya ucapkan.Cinta kasih erat bertaut.Erat bertaut cinta kasih Sepatutnya . Contoh :. perasaan. • Inversi (urutan kata yang menyimpang daripada kebiasaan dengan tujuan untuk membalikkan kata atau ayat tertentu supaya menjadi baris yang menarik/ berkesan). Bersama-sama kita menungkan. `tak' dan sebagainya. `mahu'. Duhai dengarlah suatu cetera. pendengaran yang berjaya dihalusi oleh penyajak dan memberi kesan kepada pembaca). di ruang jendela senyummu melampai. berlebih-lebihan) Contoh :-Seribu lautan sanggup diharungi. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri. menyemai kasih di dada.Jernih pagi berkaca. • Hiperbola (pemilihan kata melampau. Selamat sejahtera handai dan rakan.

Berkat bersatu rakyat teguh. Harumnya lesap ditelan zaman. Entah siapa lalai dan lelap. Hitamlah tanda dalam sejarah. Harga diri semakin turun. Tahan bahaya tahan derita. Budaya dan ilmu setandus gurun. Siang malam berhati gundah. Hidup bersatu aman sejahtera. Aduh mengapa kita berbalah. Hinggalah sampai saat yang gelap. Terjejas daulat tercemar maruah. Bangsa bijak gagah perwira. . Kita dijajah empat kurun. Sampailah waktu rakyat jelata. Adilah kita bangsa terjajah. Mendaulatkan kembali negara kita. Tetap berdaulat berdiri kukuh. Kata merdeka dilaung bersama. Entah di mana salah dan silap. Berkali-kali dicuba musuh. Berjuang merebut kemerdekaan. Tiga puluh tiga tahun sejak bergema. Banyak impian telah terjelma. Sama sendiri berpecah-pecah. Politik rebeh ekonomi rebah. Rakyat berbalah daulat pun malap. Bangkit pahlawan demi pahlawan. Negara dan bangsa menempah nama. Ya Ilahi Tuhan yang Rahman. Negara dilanggar hendak diruntuh. Kenyanglah yu bila jong pecah. Berpadu erat seia sekata. Ditambah empat puluh enam tahun. Bunga bangsa gugur terkorban.Di zaman dahulu sebuah negara.

Ke arah perpaduan berikan pedoman. Bersatu bangsa teguh negara. Pengajaran • Janganlah berpecah-belah. Kerjasama contohnya bersama-sama bersepakat dan bersatu menentang cabaran demi negara Cinta kepada negara contohnya sanggup berjuang walaupun bahaya dan menyakitkan demi mempertahankan negara. ada persefahaman mengharungi cabaran. salam sejahtera.Teguhkan bangsaku di dalam iman. • S3)Nyatakan nilai dan pengajaran dalam syair jong pecah. Tamatlah sudah madah dan cetera. • S2)Pada pendapat anda. (4M) Skima jawapan Nilai • • • Perpaduan contohnya bersatu padu mempertahankan kedaulatan negara. Agar sejahtera zaman-berzaman. Untuk renungan saudari saudara. apakah yang dimaksudkan oleh penyair yang mengatakan "Kenyanglah yu bila jong pecah . hitamlah tanda dalam sejarah" ? (3M) Skima jawapan • • negara musuh akan mendapat faedah sekiranya rakyat berpecahbelah dan bermusuhan perpecahan rakyat ini akan mencatatkan sejarah hitam kepada negara semata-mata. negara akan musnah/hancur. anasir jahat. bergaduh sesama sendiri kerana hanya . Wassalamualaikum. (Adibah Amin) S1)Apakah seruan penyair kepada rakyat untuk mendaulatkan negara ? (2M) Skima jawapan • rakyat semua haruslah bersatu padu dan bersepakat. rintangan.

menguntungkan pihak musuh. • Kita haruslah sanggup berkorban untuk mempertahankan kedaulatan negara .

5)Hanya dua soalan dikemukakan dalam bahagian ini. 6)Calon dikehendaki benar-benar membaca teks yang digunakan di sekolah untuk mendapatkan markah yang dalam peperiksaan. 3)Novel yang digunakan di sekolah berdasarkan pembahagian mengikut zon. 4)Soalan bagi genre novel ini merangkumi 15 markah dan wajib dijawab. 2)Soalan-soalan yang dikemukakan adalah berdasarkan salah satu daripada novel-novel berikut :Novel Tingkatan 4 a)Terminal Tiga karya Othman Putih b)Perlumbaan Kedua karya Marwills Haji Yusof c)Di Hadapan Pulau karya A. . Sebelum ini tidak terdapat soalan kajian novel dalam peperiksaan SPM. Kedua-duanya wajib dijawab.Novel Kehendak SPM 1)Soalan ini merupakan soalan tambahan dalam kertas 1103/2 Bahasa Melayu.Samad Said d)Bukit Kepong karya Ismail Johari Novel Tingkatan 5 e)Konserto Terakhir karya Abdullah Hussien f)Seteguh Karang karya Tuan Fatimah Syed Abdullah g)Julia karya Abu Hassan Morad h)Putera Gunung Tahar karya Ishak Haji Muhamad.

7)Soalan-soalan yang dikemukakan berkisar ciri-ciri novel iaitu :a)tema dan persoalan b)watak dan perwatakan c)plot d)latar e)gaya bahasa f)nilai dan pengajaran 8)Bentuk-bentuk yang dikemukakan tidak berfokus pada novel tertentu sebaliknya soalan tersebut berbentuk umum. 2)Watak dan perwatakan. 1)Tema dan persoalan a)Tema ialah persoalan pokok atau persoalan utama dalam sesebuah karya sastera. maka calon boleh menggunakan mana-mana teks yang dibaca sebagai rujukan jawapan. Pemahaman Konsep Sastera. b)Watak tidak semestinya manusia. Boleh juga terdiri daripada binatang. . b)Tema ini hanya dapat dikesan setelah selesai karya itu dibaca. a)Watak ialah pelaku atau karakter yang diberi peranan untuk menggerakkan cerita. c)Persoalan pula merujuk perkara-perkara lain yang lebih kecil yang berkaitan dengan tema disampaikan oleh pengarang dalam karyanya.(terutamanya di dalam cerita kanak-kanak) c)Watak ini terbahagi kepada watak utama dan watak sampingan. pokok atau alam.

waktu dan suasana berlakunya cerita dalam sesuatu karya. masa.d)Perwatakan ialah pelukisan tentang watak dari aspek luaran dan dalaman. e)Dalam aspek watak dan perwatakan terdapat beberapa istilah berkaitan yang perlu calon ketahui ialah :i) watak protagonis • watak utama dalam cerita ii) watak antagonis • watak jahat yang selalu menentang watak protagonis iii) watak bandar watak bersifat kompleks. diperincikan oleh pengarang sehingga berbeza daripada watak-watak lain • iv) watak dinamik watak ini berkembang dan mengalami perubahan yang berbeza dari sebelumnya sama ada dari segi fikiran. pandangan/pendapat atau perasaan • v) watak statik watak ini berbeza daripada watak dinamik kerana watak ini tidak mengalami sebarang perubahan dari awal hingga ke akhir cerita • vi) watak pipih watak yang tidak berkembang. tidak kompleks dan hanya satu aspek sifatnya • vii) watak kodi watak ini hanya terdapat dalam cerita rakyat. tempat. Watak ini merujuk kepada watak yang konvensional seperti watak nenek kebayan • 3)Latar a)Latar merujuk ruang. .

b)Latar dilihat daripada tiga aspek iaitu :i) latar tempat • tempat berlakunya sesuatu kejadian dalam cerita ii) latar masa merujuk masa atau tempoh sesuatu peristiwa seperti latar masa perjajahan-siang atau malam • iii) latar masyarakat merujuk kepada keadaan masyarakat yang merangkumi agama dan kepercayaan. masyarakat yang ditindas dll • 4)Plot (binaan plot dan teknik plot) a) Plot bermaksud susunan peristiwa dalam cerita. b) Contohnya. tidak kronologi atau songsang iaitu yang kemudian didahulukan. c) Binaan plot dilihat pada permulaan cerita. latar masyarakat bandar. perumitan. Contohnya. perkembangan. sekiranya plot disusun dengan teratur mengikut urutan (kronologi). klimaks (puncak) dan peleraian (pengakhiran cerita) d)Teknik plot terbahagi kepada beberapa jenis iaitu :i) teknik dialog (perbualan) ii) teknik monolog (tutur kata secara sendirian) iii) teknik monolog dalaman (pengucapan batin) iv) teknik imbas kembali (mengenang peristiwa lepas) v) teknik imbas muka (meramal dan melihat bayangan akan datang) vi) teknik kejutan (perubahan cerita oleh pengarang secara tiba-tiba tanpa diduga oleh pembaca) .

Halilintar datang meragut tangkai jantungku iii) Simik .perbandingan secara langsung. v) Hiperbola . b) Gaya bahasa boleh dikategorikan kepada i) Diksi . sejuta bintang. .pemilihan kata oleh pengarang. iv) Metafora . ii) Personifikasi .perbandingan menggunakan kata-kata seperti. Contoh :.bak.Seribu lautan. sanggup direnangi. pengarang menggunakan bahasa seperti arakian.Maria tersentak seperti tersentuh periuk panas.pengarang memberi sifat-sifat perorangan iaitu sifat manusia.umpama.Prosa tradisional.bahan kiasan yang digunakan secara berlebihan Contoh :.bagai. ibarat dll Contoh ayat :. alkisah dll. Contoh :. Contoh :.Dia menolak daun pintu untuk menonjolkan wajah daun sirehnya yang bermaksud wajahnya bujur seperti daun sireh. sanggup dilewati.vii) teknik konflik (konflik antara watak dengan watak lain atau bertentangan dalam diri watak) 5)Gaya bahasa a) Cara pengarang menggunakan bahasa sebagai wahana menyampaikan karya mereka.

(7M) Skima jawapan :Watak utama Watak sampingan . i) Kita hendaklah tabah menerima takdir Tuhan ii) Janganlah kita menghina orang yang miskin iii) Kita haruslah rajin berusaha bagi mencapai kejayaan dalam hidup.vi) Sinkaf .kasih sayang. sedia mengakui kesalahan diri. keikhlasan dan sebagainya yang terdapat dalam novel "Konserto Terakhir" b) Pengajaran merujuk kepada amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam bentuk suruhan atau larangan. b) Kebiasaannya satu isi perlu disusuli dengan contoh huraian bagi memperoleh 2 markah. Pemarkahan a) Calon dikehendaki merujuk markah pada soalan bagi merangka isi jawapan yang perlu ditulis.Nak buat apa ? (Nak merujuk kepada hendak) 6) Nilai dan pengajaran a) Nilai dalam cereka merujuk kepada nilai-nilai murni seperti dalam pendidikan moral. maka perlu diberi empat isi disusuli contoh setiap satu. Contoh soalan 4 dan modul jawapan a) Dalam sesebuah novel watak utama dan watak sampingan akan beraksi untuk mengembangkan jalan cerita pengarang. Contohnya. Contoh . Nyatakan apakah perbezaan watak utama dan watak sampingan. c) Ini bermakna sekiranya terdapat 8 markah. Contoh :.pengarang menggunakan penyingkatan kata.

• jangan mengabaikan keagamaan melakukan larangan Allah kerana terlalu moden dan kebaratan.Azizah.Hilmi yang mengalami kehancuran rumah tangga dan kekecewaan begitu tabah dengan minatnya sehingga usahanya membuahkan hasil. -sebagai penggerak dalam cerita -memegang watak protagonis. -penampilan diri jelas dan "hidup". isteri Hilmi ialah seorang yang mengukur kebendaan dan tidak mempercayai suami telah membawa kepada keruntuhan perkahwinan yang dibina.-hanya seorang -memainkan peranan penting dari awal hingga ke akhir cerita.Antara pengajaran yang amat sesuai dijadikan pedoman ialah :• jangan kerana pangkat yang tinggi kita memandang rendah dan menghina orang yang miskin. (8M) Skima jawapan :merujuk novel konserto terakhir karya Abdullah Hussien yang kaji. kita perlu rajin berusaha. Contohnya :. -penampilan diri kurang jelas kerana kurang penting (peranannya kecil) b)Berdasarkan novel yang anda kaji. Contohnya :. cekal dan tidak berputus asa.bandar dan dinamik. Contohnya :.statik dan pipih.Datin Salmah ialah orang bandar yang berpangkat tetapi melayan Hilmi. anak buah suaminya dengan teruk sekali. • jangan mementingkan materialistik semata-mata sehingga meruntuhkan rumah tangga yang dibina. nyatakan empat pengajaran yang menarik perhatian anda untuk dijadikan pedoman. -lebih daripada seorang -peranan kurang penting -sebagai watak pembantu sahaja. -memegang watak antagonis. • Latihan kendiri SPM 1 Novel . • untuk berjaya.

Abdullah Hussien telah menggunakan enam teknik dalam menggerakkan cerita tersebut. Kebiasaannya mereka berbicara sendirian meluahkan suara hatinya. diapun pulang ke Kuala Lumpur. Teknik plot ini termasuklah teknik dialog. perbualan atau dialog ini berlaku sekurang-kurangnya melibatkan dua watak. teknik saspens. (7M) Skima jawapan :melalui novel konserto terakhir."ujar pemuda itu cuba mahu memperkenalkan dirinya. Pada hari bapanya meninggal dunia.Arahan : Jawab kedua-dua soalan di bawah 4(a)Sebagai pengarang yang berjaya. contoh dialog atau perbualan antara Hilmi dan Hayati. • Teknik monolog Ini bermaksud watak tersebut berbicara seorang diri. Abdullah Hussien menggunakan teknik ini apabila Datuk Johari teringat kembali apa yang telah berlaku ketika beliau berada di kampungnya. " Ya ? Ada apa ?" Matanya menyelidiki pemuda itu dari kaki ke kepalanya. "Saya Hilmi. Contoh dalam novel `Konserto Terakhir' Hilmi sering bermonolog seperti petikan berikut :"Kalian saja yang akan menghiburkan aku nanti. teknik monolog dalaman. teknik kejutan dan teknik pemerian.Tujuh belas tahun lamanya dia tidak pulang ke kampungnya itu. wahai bunga-bungaku " katanya dalam hati. " Hilmi " Hayati mengulangi dengan nada agak keras. dia hanya kembali untuk beberapa jam saja dan kemudian setelah mayat bapanya dikuburkan. perkembangan cerita dilakukan melalui perbualan watak-watak yang ada. • Teknik dialog merupakan teknik yang ketara digunakan. bincangkan tiga teknik yang digunakan dalam novel tersebut. Berdasarkan novel yang anda kaji. Sejak bapanya meninggal. • Teknik imbas kembali. • Contoh . . mereka perlulah mengabung-jalinkan pelbagai teknik agar novel yang dihasilkan berjaya menghilangkan rasa bosan pembaca. teknik imbas kembali.

tidak berpelajaran telah dihina oleh makciknya orang kaya di bandar dan kekecewaan terus berlaku dalam hidupnya apabila dia gagal berkahwin dengan Hayati sepupu yang dicintainya. Datuk Johari yang tidak bersembahyang malahan di rumahnya mempunyai bar dan arak untuk meraikan tetamu.Contoh keikhlasan Bakar mengajar Hilmi muzik secara percuma. c)Hubungan persahabatan yang ikhlas walaupun terhadap orang luar.4(b)Tema dan persoalan merupakan inti pati penting yang cuba digambarkan oleh penulis dalam setiap karyanya.Contoh . Tetapi dengan hati yang tabah dia terus berusaha mempelajari muzik yang diminati sehingga berjaya menjadi seniman terkenal. (8M) Skima jawapan :Tema dalam "Konserto Terakhir" ialah ketabalan hati seorang pemuda kampung mengharungi pelbagai cabaran sehingga akhirnya berjaya dalam hidup. Huraikan tema dan persoalan menarik yang terterdapat novel yang telah anda kaji. yang selalu menghina Hilmi dan ahli keluarganya yang datang dari kampung.Keikhlasan mamat yang sentiasa membantu dan mengambil berat terhadap Hilmi. Latihan 1 : Novel Jawab kedua-dua soalan. Persoalan : Terdapat beberapa persoalan yang cuba digarapkan oleh pengarang dalam novel "Konserto Terakhir" seperti • a)sikap masyarakat bandar yang berpangkat yang memandang rendah terhadap orang kampung yang dianggap hina dan memalukan. b)masyarakat moden yang mengenepikan agama sebaliknya menagungkan kebu-dayaan barat. menjadi seniman agung. hanya seorang pemuda miskin. . • Contoh Hilmi watak utama dalam novel ini.Contoh Datin Salmah.Datin Salmah.

(7M) 1.a) Jelaskan citra masyarakat yang terdapat dalam novel yang telah anda kaji. Jawapan anda di sini/penerangan anda .

Kehendak Peperiksaan Bahagian 2(a) : Membina Ayat 1. Membina ayat. b. Setiap kata yang dibina mestilah dibina dalam satu ayat sahaja. Ayat yang dibina mesti menggunakan kata yang diberikan tanpa mengubah seperti tidak boleh menambahkan imbuhan. Calon sepatutnya membina ayat majmuk bagi mendapat markah yang baik sesuai dengan pelajar. 2. Ayat yang baik juga seharusnya menunjukkan maksud yang jelas. 4. menukar Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah atau Cakap Pindah kepada Cakap Ajuk. Membetulkan kesalahan kata atau istilah dalam ayat. Calon mungkin dikehendaki membina ayat bagi menunjukkan Perbezaan Jelas antara pasangannya. melengkapkan teks dengan kata yang tertinggal atau imbuhan. Calon mungkin dikehendaki membina 2 atau 4 ayat. Soalan No. 5. menggandakannya atau menjadikannya sebagai peribahasa. 6. bahagian tatabahasa yang dahulunya soalan 4 akan ditukar menjadi soalan nombor 2. 2 ini diceraikan kepada 4 bahagian iaitu a. Bermula tahun 2001. 3. Membetulkan kesalahan kata bahaya dalam ayat d. Ini bermakna ayat yang kurang jelas maksud tidak akan diberi . Kemungkinan menyambungkan ayat (ayat majmuk). 7.Tatabahasa (Bhg 1) Tatabahasa Soalan 2 : Bahagian Tatabahasa Terkini 1. Ini bermakna ayat yang kurang jelas maksud. c. Bahagian ini diperuntukkan 4 markah.

8. Memandangkan ayat yang dibina tidak boleh diubah atau ditambahkan inbuhan maka bagi Kata Dasar (tanpa imbuhan) yang diberi. Ingat. Ayat juga sepatutnya gramatis menepati hukum tatabahasa dan ejaan yang diberi adalah betul. 9. jangan memasukkan dua kata yang diuji dalam satu ayat. calon perlu membina Ayat Pasif atau Ayat Perintah. 10.markah penuh. 11. Ayat Tanya. Calon boleh membina ayat yang terdiri daripada Ayat Penyata. Ayat Seruan atau Ayat Pasif. Ayat Perintah. .

memanggang menggoreng . Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Dan Kata Ganda Seluruh 1. misalnya agar-agar. kata yang hampir sama maknanya d. . Pasangan kata yang diberikan mungkin terdiri daripada sepatah kata atau daripada penggandaan. bukit-bukau e. Calon mungkin akan diberi sepasang atau 2 pasangan patah kata yang hampir sama maknanya. kata ganda b. Membina Ayat daripada Pasangan Kata Homograf 1. Contohnya : merebus . Jenis-jenisnya ialah: a. jejentik d. kata ganda semua. pasangan kata homograf f. Membina Ayat Daripada Kata Yang Hampir Sama Maknanya 1. kata ganda separa.. 2. pasangan kata ganda seluruh dan kata terbitan k. pasangan kata ganda seluruh dan kata terbitan l. kata ganda berimbuhan. misalnya bebalai. pasangan kata terbitan g. pasangan kata dasar dan kata ganda berimbuhan i. beri-beri c. kata dasar dan kata terbitan c. pasangan kata dasar dan kata ganda seluruh e. kata banyak makna A. Contoh : agar . tidur-tidur b. Salah satu daripada jenis-jenis itulah yang akan dikemukakan. misalnya baring-baring.jarang-jarang D.menjerang merarak .agar-agar tua . pasangan kata kasar dan kata kata majmuk j. misalnya gunung-ganang. Kata ganda seluruh.mengukus C.Tatabahasa (Bhg 2) Aspek Membina Ayat Pada umumnya. kata ganda berirama atau bersajak. 2. mati-matian B.tua-tua jarang . Kata yang sama ejaannya tetapi lain sebutannya Contoh huruf C taling dan C pepet. pasangan kata ganda seluruh dan kata majmuk h. ada 12 jenis soalan membina ayat. Membina Ayat Daripada Kata Ganda a. misalnya kehairan-hairanan. Calon mingkin dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata ganda.

menjawat penjelasan .menjelaskan pelancaran . akhiran dan apitan. Kata-kata tersebut terbentuk daripada kata dasar yang sama yang boleh terdiri daripada awalan. Contoh : perjawatan .melancarkan . Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. awalan rangkap. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Berimbuhan 1.Contoh : bela-bela sepak-sepak rendang-rendang E. 2.

kata-mengatakan malam . Kata ganda yang diberikan mungkin terdiri daripada jenis kata imbuhan. Calon mungkin diberi sepasang atau 2 pasangan kata. Contoh : makan-makan . Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan.memasakkan terang-terang .Tatabahasa (Bhg 3) F.lambat-laun pahit-pahit .gulung tikar pecah . Contoh : mimpi .menerangkan J. Contoh : lalu .semalam-malaman habis . Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Dan Kata Ganda 1. Perkataan yang diberikan itu hampir sama bunyinya tetapi berbeza ejaan dan maknanya. Kata Majmuk yang diberikan itu terdiri daripada pelbagai kelas.habis-habisan H. 2. Jenis kata ganda pula kemungkinan daripada kata ganda seluruh dari pelbagai kelas pula.panas terik G.lalu lintas jerih .makan-minum lambat-lambat . 2. Contoh : .membulatkan rata-rata . Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Ganda Dan Kata Majmuk 1. Jenis kata ganda seluruh yang terdiri pelbagai kelas.meratakan masak-masak .jerih payah gulung . 2. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Ganda Dan Kata Berimbuhan 1. 2. Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. 2. Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Yang Berbeza Maknanya Tetapi Hampir Sama Bunyinya 1. Contoh : bulat-bulat . Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Dan Kata Majmuk 1.pahit-maung panas-panas .termimpi-mimpi kata .pecah rumah I. 3. Calon mungkin diberikan tugas membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. Pasangan kata ganda dan kata berimbuhan yang diberikan itu terbit daripada kata dasar yang sama.

cucuk i) Kain yang dibeli oleh Aida cocok dengan warna kulitnya yang kuning langsir itu.belot . b) cocok .cucuk a) Belot . ii) Nelayan itu telah menangkap beberapa ekor belut untuk dijual. ii) Kami sekeluarga gemar akan sate ikan cucuk yang dijual di restoran itu.belut cocok . .belut i) Anggota perompak itu telah belot terhadap ketuanya.

pasu-pasu dsbnya 2. misalnya menyerdar. kaki-kaki. misalnya asli-asli. Membina Ayat Daripada Kata Banyak Makna 1. perangkap. Contoh : a) haus b) dalam a) haus . misalnya hangat. . bertandang dsbnya c) kata ganda seluruh. jati dsbnya b) kata berimbuhan.Tatabahasa (Bhg 4) K.Setelah berjam-jam berjalan mengelilingi bandar raya Kuala Lumpur telah kami berasa haus. Antaranya. a) kata dasar. merangkak. Calon diberi sepatah atau 2 patah kata dan mungkin akan diminta membuat dua ayat bagi setiap patah kata tersebut. Terdapat pelbagai bentuk kata banyak makna. . lesu.Kakak terpaksa membeli kasut yang baru kerana tapak kasutnya sudah haus.

janganlah kamu berkecil hati atau menganggap kata-kata ini serius pula.seluruh 1. . Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) semesta . (4m) (i) seloroh .semester 2." kata Aminah (b) Seluruh penduduk kawasan Gombak mengalami gangguan elektrik lebih kurang dua jam kerana ribut semalam. Jawapan anda di sini/penerangan anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (i) (a) "Saya hanya seloroh.Latihan Tatabahasa 1 Latihan 1 : Tatabahasa Bina ayat bagi setiap kata di bawah bagi menunjukkan perbezaan maksudnya.

Bandingkan dengan Jawapan Anda null Contoh Jawapan daripada Hall Master:

(ii) (a) Kehidupan di alam semesta ini sememangnya tiada yang kekal melainkan Tuhan. (b) Cuti semester yang menjelang tiba ini akan saya isikan dengan kerja-kerja yang berfaedah. Bandingkan dengan Jawapan Anda null

Latihan Tatabahasa 2

Latihan 2 : Tatabahasa
Bina ayat bagi setiap kata di bawah. (4 m)

(i) melapah-lapah

1. Jawapan anda di sini/penerangan anda

(ii) menunda-nunda 2. Jawapan anda di sini/penerangan anda

Contoh Jawapan daripada Hall Master:

(i) Harimau yang lapar itu melapah-lapah bangkai lembu yang dijumpainya kerana terlalu lapar.

Bandingkan dengan Jawapan Anda null Contoh Jawapan daripada Hall Master:

(ii) Pihak mahkamah tidak sepatutnya menunda-nunda perbicaraan itu lagi keran orang ramai sudah marah dan tidak sabar menunggu keputusannya. Bandingkan dengan Jawapan Anda null

Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Sebagai rakyat yang taat sedia. (i) Perahu-perahu nelayan itu dirantai pada tiang kayu di pengkalan agar tidak hanyut dibawa arus. 2. Jawapan anda di sini/penerangan anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: .Latihan Tatabahasa 3 Latihan 3 : Tatabahasa Ayat di bawah terdapat kesalahan-kesalahan kata yang perlu dibetulkan. kita perlulah mendokong dan menjayakan seruan kerajaan agar dapat mensensasikan wawasan 2020. Kenalpasti dan betulkan kesalahan tersebut dengan menyalin ayat itu semula. 1.

Bandingkan dengan Jawapan Anda null . kita perlulah mendukung dan menjayakan seruan kerajaan agar dapat merealisasikan wawasan 2020. Bandingkan dengan Jawapan Anda null Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Sebagai rakyat yang taat setia.(i) Perahu-perahu nelayan itu ditambat (diikat) pada tiang kayu di pangkalan agar tidak hanyut dibawa arus.

Gambaran suasana seperti banjir dan kemarau Gambaran tempat atau latar sesuatu peristiwa Gambaran khusus ( terperinci ) Gambaran keseluruhan ( am ) 3. Bahasa yang digunakan mestilah kreatif dan indah supaya olahan karangan yang anda bina menjadi lebih menarik dari pelbagai sudut. 5. manakala penutup mestilah mengandungi unsur pengajaran cerita. b. atau pernah mendengar cerita daripada pengalaman orang lain. d. Terdapat beberapa jenis karangan gambaran keperihalan. Pengalaman daripada pemerhatian. Karangan jenis ini memerlukan : a. Isi perlulah disusun mengikut permulaan pengalaman sehinggalah ke akhir pengalaman yang dilalui. Pendahuluan menceritakan pengalaman secara umum. pembacaan. b. Isi-isi karangan jenis ini terdiri daripada susunan pengalaman yang anda lalui. 4. iaitu : a. c. 2. 6.Karangan Jenis Gambaran 1. . Pengalaman anda sendiri yang melaluinya.

Ceritakan suasana dan keadaan ketika itu. Tiba-tiba anda terdengar jeritan anak jiran anda yang sedang bergelut dengan seekor anjing liar. . Nyatakan tindakan yang anda lakukan untuk menyelamatkan anak jiran anda.Soalan : Anda sedang menyiram pokok bunga di halaman rumah.

Contoh karangan .

Karangan Jenis Fakta

1. Apabila menjawab karangan jenis fakta, anda perlu mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang seperti sains dan teknologi, ekonomi, sejarah, geografi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. 2. Isi yang anda kemukakan itu mestilah fakta yang benar, tepat dan logik. Oleh sebab itu, anda perlu banyak membaca. 3. Huraian setiap fakta perlu jelas dan menyakinkan berserta dengan contoh yang kukuh. 4. Bahasa yang anda gunakan mestilah mudah difahami. Jangan menggunakan bahasa kreatif.

Soalan : Amalan hidup berjiran sudah semakin dilupakan, terutamanya oleh penduduk bandar. Tuliskan punca-punca yang menyebabkan keadaan ini berlaku.

Contoh karangan

.

c.Karangan Jenis Pendapat 1. 2. Sama ada anda menyokong sesuatu isu Anda membangkang sesuatu isu Bersikap neutral . Anda digalakkan mengeluarkan pendapat sendiri untuk memperkukuhkan hujah-hujah anda. 3. Penyampaian isi boleh dibuat melalui tiga cara. 5. Semasa menulis karangan jenis ini. Karangan jenis pendapat memerlukan anda mempunyai pengetahuan yang luas tentang sesuatu topik semasa. iaitu : a.tidak menyebelahi mana-mana pihak 4. b. Anda perlu menyatakan pendirian anda berkaitan dengan tajuk tersebut dengan jelas dalam perenggan penutup. . kemahiran berhujah tentang sesuatu isu sangat diperlukan dan dapat menggambarkan kematangan dan kebijaksanaan anda dalam menghuraikan setiap isi dan ayat.

.

Semua faktor ini telah menyebabkan kita sukar temu remaja berkualiti. Masalah kebebasan hidup di kalangan remaja di negara kita hari ini perlu diberi perhatian oleh semua pihak.Soalan 2d Soalan 1 Sambungkan ayat-ayat di bawah dengan menjadikannya tiga ayat sahaja. Kesannya dapat menjejaskan pembangunan negara. Kepincangan kekeluargaan memburukkan keadaan. Masalah ini turut berlaku di luar bandar. Masalah ini tidak harus dibiarkan. 1. Pengaruh rakan sebaya juga memainkan peranan. Masalah kebebasan hidup remaja berlaku di bandar. Video-video lucah yang berlambah di pasaran.Tutorial: Tatabahasa (Part 1) Latihan 7 : Tatabahasa Latihan SPM 1 . Mereka mencari-cari identiti. Jawapan anda di sini/penerangan anda Jawapan Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: . Mereka mengejar keseronokan hidup. Pengaruh budaya barat sudah lama menulari jema mereka.

II. Masalah kebebasan hidup di kalangan remaja di negara kita hari ini perlu diberi perhatian oleh semua pihak dan tidak harus dibiasakan kerana kesannya dapat menjejaskan pembangunan negara. pengaruh rakan sebaya dan video-video lucah yang bertambah di pasaran telah menyebabkan kita sukar temui remaja berkualiti.Soalan 1 I. Kepincangan keluarga. . III. Masalah kebebasan hidup remaja bukan sahaja berlaku di bandar malahan di luar bandar kerana pengaruh budaya barat sudah lama menulari jiwa mereka.

Kata Hubung yang boleh digunakan ialah Kata Hubung Gabungan.Aspek Tatabahasa Soalan yang dikemukakan boleh jadi :(a) menyambungkan ayat (menggunakan kata hubung yang sesuai) (b) menukar Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah (laporan) (c) menukar Cakap Pindah (laporan) kepada Cakap Ajuk. Baca dan fahami keseluruhan petikan itu. 4. 5. Baca petikan yang diberikan dengan teliti untuk memahami maksud keseluruhannya. (I) Aspek Menukarkan Ayat : 1. Apabila membuat Cakap Pindah.Aspek Tatabahasa Bahagian 2d . Calon perlu bijak menggunakan tanda baca yang sesuai sama ada menulis semula dialog atau laporan biasa. 2. 2. Selain itu calon perlu menggunakan kata ganti diri. atau tiga atau empat ayat. (II) Aspek Menyambungkan Ayat 1. Kegagalan mematuhi arahan ini akan menyebabkan kehilangan markah. Kata hubung . 4. 3. 3. (d) melengkapkan teks dengan kata yang tertinggal (e) melengkapkan teks dengan imbuhan yang tertinggal. Kata Tanya yang ada perlu ditukarkan supaya menjadi ayat penyata. Calon mungkin dikehendaki menyambung ayat-ayat dalam petikan menjadi dua. Jawapan calon yang ditulis dan bentuk-bentuk dialog atau laporan biasa mestilah gramatis dari segi bahasanya. Baca arahan dahulu sama ada menulis semula dialog ke dalam bentuk laporan biasa dengan menggunakan cakap pindah atau menulis semula laporan biasa ke dalam bentuk dialog menggunakan cakap ajuk. Kemudian cari ayat-ayat yang mempunyai kaitan atau gagasan sama disambungkan dengan kata hubung yang sesuai sebagai satu ayat. Baca arahan betul-betul untuk memastikan berapa binaan ayat yang diperlukan. Cakap Pindah ini perlu ditulis dalam satu perenggan sahaja. masa dan tempat yang sesuai. 6.

3. apitan b) tugasnya . Kemudian. akhiran. c) maknanya . Calon hendaklah tentukan kelas kata yang tertinggal itu agar sesuai dengan struktur ayat berkenaan apabila disiapkan. Calon perlu menguraikan idea-idea dalam ayat-ayat menjadi satu idea diungkapkan dalam satu ayat. Baca dan fahami ayat-ayat atau petikan yang berkaitan untuk memperoleh gambaran atau idea keseluruhannya.makna yang berubah pada sesuatu kata sebagai hasil pengimbuhannya. Baca petikan yang diberikan dengan teliti.awalan. iaitu : a) bentuknya . (IV) Aspek Melengkapkan Teks 1. 4. (V) Aspek Menentukan / Membetulkan Imbuhan : 1. salin semula jawapan pada kertas jawapan. Calon hendaklah membaca dan memahami keseluruhan petikan yang diberikan untuk memperoleh idea keseluruhannya. 3. 2. Perhatikan binaan ayat atau binaan ayat-ayat dalam petikan untuk menentukan kedudukan kata yang tertinggal. 2. Kemudian fahami maksud keseluruhan ayat. Calon mungkin dikendaki memisahkan ayat atau ayat-ayat dan petikan menjadi 8 atau 10 ayat pendek.Rancangan (Relatif atau Komplemen) atau Kata Hubung Keterangan. . (III) Aspek Memisahkan Ayat 1.bagaimana sesuatu imbuhan itu mengubah kelas setiap kata. Calon perlu menguasai tiga aspek pengimbuhan. 2.

Modul SPM 1 . Semua penduduk kampong permai keluar bergotong-royong membersihkan kawasan di sekitar kampung tetapi keluarga Hashim tidak menyertai gotong-royong tersebut kerana mereka sibuk membuat persiapan perkahwinan anak perempuannya yang akan diadakan pada hari Ahad ini. kita berharap guru mempunyai masa sepenuhnya mendidik pelajar dan mendengar masalah pelajar. . Sepatutnya guru tidak berada di pejabat jika tidak ada urusan di sana kerana mereka perlu menggunakan sepenuh masa bersama-sama pelajar. Jawapan : Pengambilan kakitangan sokongan di sekolah perlu disegerakan dan keutamaan kerana kita tidak boleh lagi menganggap tugas pentadbiran itu mudah dan dibantu oleh guru selama ini. 6. Banyak jemputan akan diundang. Kita tidak boleh lagi menganggap tugas pentadbiran itu mudah. Modul SPM 2 . Keluarga Hashim tidak menyertai gotong-royong tersebut.Aspek Menyambungkan Ayat Sambungkan ayat-ayat di bawah supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud dan struktur aya Pengambilan kakitangan sokongan di sekolah perlu disegerakan.Memisahkan ayat menjadi ayat-ayat tunggal. Apabila kakitangan sokongan ini ditempatkan kelak. 7. Majlis perkahwinan itu akan diadakan pada hari Ahad ini. 3. Mereka sibuk membuat persiapan perkahwinan anak perempuannya. 2. Guru juga boleh mendengar masalah pelajar. Semua penduduk kampung permai keluar bergotong-royong membersihkan kawasan di sekitar kampung. Tugas itu dibantu oleh guru selama ini. Persediaan itu perlu dibuat rapi kerana banyak jemputan akan diundang supaya majlis perkahwinan anak tunggal keluarga Hashim diadakan dengan meriah dan berjaya. 4. 5. Persediaan itu perlu dibuat rapi. Sepatutnya guru tidak berada di pejabat. Mereka tidak ada urusan di sana. Pengambilannya hendaklah diberi keutamaan. Kita berharap guru mempunyai masa sepenuhnya mendidik pelajar. Arahan : Pisahkan ayat-ayat majmuk berukut menjadi ayat-ayat tungggal. Kakitangan sokongan ini ditempatkan kelak. Jawapan : 1. Majlis perkahwinan anak tunggal keluarga Hashim diadakan dengan meriah. Mereka perlu menggunakan sepenuh masa bersamasama pelajar.

"Wang yang kau kirim setiap bulan tu lah. lagipun dia hairan dari mana maknya dengan mendapatkan wang yang banyak itu." Jelas Mak Temah sambil tersengih. Hassan menanya ibunya sebab menyuruhnya pula. Mak Temah memberitahu Hassan bahawa tanah itu dibeli daripada Pak Long Hassan. Modul SPM 4 . "Ada apa mak menyuruh saya balik ni?" tanya Hassan kehairanan. Dia nak berpindah ke tanah rancangan. Dengan tersengih Mak Temah menyatakan tidak ada apa-apa kecuali dia memerlukan cap jari Hassan. Mak Temah dengan bangga menjawab bahawa wang itu dikumpulkan daripada kiriman Hassan setiap bulan di tambah dengan wang jualan lebihan padi yang dimakan telah mencukupi untuk dibayar tanah tersebut. "Tak ada apa-apa.8." Jawab Mak Temah dengan bangganya. Jawapan : Dengan penuh kehairanan. Tanah tapah rumahnya dia jual kepada mak. "Tanah siapa yang mak beli?" Tanya Hassan. Tambah Mak Temah lagi tanah tapak rumah itulah yang dijual kepadanya. "Nak buat apa dengan cap jari sama mak?" soal Hassan lagi. Mak fikir letak terus nama kau lebih elok. Modul SPM 3 Tuliskan semula dialog di bawah dalam bentuk laporan biasa. "Aku beli tanah untuk kau. Cuma mak perlikan cap jari kau tu. Hassan lalu bertanya ibunya tuan punya tanah yang dibeli oleh maknya. Jadi Mak Temah Berpendapat lebih elok terus meletakkan nama Hassan. "Mak mengapa risau tentang saya? Mana mak dapat duit yang banyak untuk membelinya?" Tanya Hassan dengan hairan. "Tanah Pak Long kau." Jawab Mak Temah. cukuplah tu. Mak Temah menjelaskan bahawa dia membeli tanah untuk Hassan. Tambah duit jual padi yang ak habis dimakan. Hassan menanya maknya hendak buat apa dengan cap jarinya. Kerana dia akan berpindah ke tanah rancangan. Hassan bertanya ibunya mengapa perlu risau tentang dirinya. Majlis perkahwinan anak tunggal keluarga Hashim diadakan dengan berjaya." Jelas Mak Temah.

Alia : Kamu sudah ke perpustakaan mencarinya? Susan : Susah malahan saya telah memesan perpustakaan agar memberitahu saya jika ada yang terjumpanya. Walaupun pendapat diperoleh tidak lumayan. 3. Sudah puas saya mencarinya tetapi tidak menjumpainya. terdapat beberapa patah kata yang tertinggal. 1. Susan memberitahu bahawa dia ke perpustakaan pada pagi tadi kemudiannya telah singgah di kantin tetapi didapati dompet tersebut telah tiada. Kebanyakan pelancong asing mengunjungi negara kita kagum kebudayaan masyarakat majmuk. Alia bertanya bagaimana dompet itu boleh hilang. Modul SPM 5 Dalam ayat-ayat di bawah. Alia bertanya Susan sama ada dia telah ke perpustakaan dan mencarinya di sana. Susan menjelaskan bahawa dia telah ke sana dan memesan pustakawan memberitahunya jika ada orang terjumpa dompet itu. Jawapan : . Alia : Berapa banyak wang dalam dompet itu? Susan : Hanya RM10. Tetapi yang saya risaukan adalah untuk mendapat kad pengenalan itu kembali. Susan memberitahu hanya sepuluh ringgit tetapi yang dia risaukan ialah agar dapat kembali kad pengenalannya. Masa itu saya sedar dompet saya telah hilang. Susan memberitahu bahawa dompetnya telah hilang. Pada waktu petang dia suka menghabiskan dengan membaca yang dipinjamnya dari perpustakaan bergerak. Kenal pasti dan salin ayat dengan memasukkan kata-kata yang tertinggal itu. 2. Alia menegur Susan sebab dia kelihatan muram. Sudah puas dia mencarinya tetapi tidak dijumpai.Tukarkan laporan berikut kepada Cakap Ajuk. Alia : Bagaimana dompet itu boleh hilang? Susan : Pada pagi tadi saya ke perpustakaan kemudian singgah di kantin. petani-petani itu tetap terus bercucuk tanam kerana ini punca rezeki mereka. Jawapan : Alia : Hi. Susan! Mengapa muram sahaja? Susan : Dompet saya sudah hilan. Alia menaya jumlah wang dalam dompet tersebut.

Pada waktu petang dia suka menghabiskan masa dengan membaca buku yang dipinjamnya dari perpustakaan bergerak. 3. 2. Kebanyakan pelancong asing yang mengunjungi negara kita kagum akan kebudayaan masyarakat majmuk. petani-petani itu tetap terus bercucuk tanam kerana ini merupakan punca rezeki mereka.1. Walaupun pendapat yang diperoleh tidak lumayan. .

Salleh memberitahu bahawa dia akan makan kemudian sekembalinya daripada berjumpa Encik Robert memandangkan dia tidak boleh bersabar sehingga keesokan hari. kau tolak. Rina menyalahkan Salleh dengan mengungkit kejadian dahulu semasa bapa mereka hendak memindahkan nama tanah itu kepadanya tetapi ditolaknya. Salleh menjelaskan kepada Rina bahawa dia enggan menyetujui memandangkan bapanya masih hidup tambahnya lagi dia tidak mahu dituduh hendak membolot harta ayahnya. Saya nak berjumpa Encik Robert dulu. taklah jadi macam ini. Salleh menjelaskan bahawa dia perlu ke sana untuk membatalkan surat serah kuasa yang telah diturunkan cap jarinya oleh bapanya. begitu rupanya! Contoh Jawapan daripada Hall Master: Rina menanya Salleh arah yang hendak ditujuinya dan sebab dia enggan makan dahulu. Rina menanya Salleh tujuannya ke sana. Salleh? Mengapa tak makan dahulu? Salleh: Balik nanti saya makanlah. bapa masih hidup. Salleh: Kakak. Rina: Kau nak ke mana tu. Kalau tidak. Dulu bapa nak pindahkan tanah itu kepada nama kau. Saya tak boleh sabar hingga esok. Rina : Oh. Tambah Rina lagi sekiranya Salleh menyetujui maka kejadian penipuan ini tidak berlaku. . buat apa nak pindahkan nama pula? Saya tak mahu dituduh nak bolot harta bapa. Rina menjelaskan bahawa dia telah memahami tindakan Salleh daripada penjelasan tersebut. Rina: Itulah kau.Latihan Esei: Tatabahasa 1 Soalan Tukarkan Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah.

Minggu lalu sahaja beberapa buah rumah telah dimasuki pencuri. Pada minggu yang sebelumnya beberapa buah rumah telah dimasuki pencuri tetapi nasib baik tuan rumah tidak diapa-apakan. Badrul menjelaskan bahawa kecurian sering berlaku di situ. Badrul ingin tahu sebab Singh bertanya demikian. Badrul menyetujui cadagan baik itu. Nasib baik tuan rumah tidak diapa-apakan. Badrul memberitahu bahawa dia sudah tinggal di situ selama lima tahun. Mengapa? Singh : Bagaimana dengan keselamatan di sini? Badrul : Kecurian sering berlaku di sini. Singh tidak menjawab soalan itu lalu bertanya tentang keselamatan di situ. kalau begitu Rukun Tetangga perlu ditubuhkan segera untuk mengawal keselamatan kampung di sini. Dengan mengeluh risau. Saya setuju. Badrul : Memang baik cadangan itu. Singh bertanya kepada Badrul sejak bila tinggal di situ. .Latihan Esei: Tatabahasa 2 Soalan Tukarkan Cakap Pindah berikut kepada Cakap Ajuk. Contoh Jawapan daripada Hall Master: Soalan 1 Singh : Sejak bila saudara tinggal di sini? Badrul : Sudah lima tahun. Singh : Oh. Singh mencadangkan agar Rukun Tetangga ditubuhkan segera untuk mengawal keselamatan kampung tersebut.

Salin semula ayat dengan kata-kata yang telah dibetulkan. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Semut-semut yang merangkak di kawasan tumpahan gula itu telah dihalau oleh ibu. (i) Otak yang cergas datang dari badan yang sihat dan pemakanan yang betul. 2.Latihan 4 : Tatabahasa Ayat-ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan kata yang perlu diperbetulkan. 1. Jawapan anda di sini/penerangan anda Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: .

(i) Otak yang cerdas datang daripada badan yang sihat dan pemakanan yang betul. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Semut-semut yang merayap di kawasan tumpahan gula itu telah dinyahkan oleh ibu. Bandingkan dengan Jawapan Anda .

Salin semula ayat dengan kata-kata yang telah dibetulkan. 1. dia mengambil keputusan menggunakan jalan pintasan supaya cepat tiba ke rumah. Jawapan anda di sini/penerangan anda (iii) Oleh kerana hari hampir gelap. 2.Latihan 5 : Tatabahasa Ayat-ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan kata yang perlu diperbetulkan. terdapat beberapa kanak sedang mengejar-kejar di pengigian pantai. Jawapan anda di sini/penerangan anda . 3. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Tatkala Amran tiba di pantai itu. (i) Tiada apa yang arwah sampaikan sebelum dia terakhir menghembuskan nafasnya.

Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Tatkala Amran tiba di pantai itu. Bandingkan dengan Jawapan Anda . terdapat beberapa kanak-kanak sedang berkejar-kejaran di pergigian pantai. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (iii) (iii) Oleh sebab hari hampir gelap. dia mengambil keputusan menggunakan jalan pintas supaya cepat tiba ke rumah.Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: (i) Tiada apa-apa yang arwah sampaikan sebelum dia menghembuskan nafas terakhir.

1. 3. (6m) (i) Dia menafikan tuduhan itu bila polis menyoal berkali-kali dia. Betulkan kesalahan-kesalahan pada ayat tersebut. terdapat beberapa kesalahan bahasa. Jawapan anda di sini/penerangan anda .Latihan 6 : Tatabahasa Dalam pembinaan ayat-ayat di bawah. 2. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Penerbitan buku picisan di pasar berlambak-lambak amat membimbang ibu bapa. Jawapan anda di sini/penerangan anda (iii) Keruntuhan akhlak kalangan remaja memang disedari oleh kita tetapi untuk mengatasinya amat sukar.

Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: (i) Dia menafikan tuduhan itu apabila polis menyoal dia berkali-kali. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Penerbitan buku picisan di pasaran berlambak-lambak amat membimbangkan ibu bapa. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (iii) Keruntuhan akhlak di kalangan remaja memang kita sedari tetapi untuk mengatasinya amat sukar. Bandingkan dengan Jawapan Anda .