Keperluan peperiksaan

Lembaga peperiksaan Kementerian pendidikan Malaysia telah menetapkan Kertas Bahasa Malaysia 1103/1 terkini bermula pada tahun 2001 seperti berikut :a) Masa peruntukkan ialah 1 1/2 jam b) Enam soalan yang dikemukakan. Bagaimanapun, terdapat perubahan bermula tahun ini pada soalan keenam yang akan dimasukkan soalan yang berunsur sastera c) Calon dikehendaki memilih satu soalan sahaja untuk dijawab. d) Panjang esei yang ditulis adalah tidak kurang daripada 350 patah perkataan. e) Soalan yang dikemukakan terdiri daripada pelbagai format. f) Markah penuh diperuntukkan sama pada setiap soalan iaitu 100 markah. 2. Kriteria pembahagiaan markah terkini Pembahagiaan markah bagi karangan calon adalah berasaskan kepada lima perkara berikut :a) Takrif karangan (10 markah) - Ini bermakna karangan yang ditulis mengandungi definisi tajuk, istilah dengan tepat - Takrifan terhadap tajuk menepati kehendak soalan. - Keseluruhan kandungan karangan yang dihasilkan mengandungi isi-isi konkrit yang kukuh - Format karangan dipatuhi b) Isi karangan (30 markah) - Tepat memenuhi kehendak tajuk - Mencukupi sekurang-kurangnya 3 isi - Setiap isi diikuti huraian dan contoh yang bersesuaiandan tepat - Isi diberi matang dan semasa

c) Bahasa (40 markah ) - Mantap dan tiada kesalahan / sangat kecil kasalahan pada tatabahasa - Kosa kata luas, tepat dan pelbagai ragam ayat digunakan - Bahasa persuratan digunakan, bukan bahasa pasar - Ejaan dan tanda baca betul. Setiap kesalahan ejaan yang dilakukan akan ditolak 1/2 markah sehingga maksimum 5 markah - Peribahasa, bahasa berbunga, kiasan dan sebagainya digalakkan digunakan - Mengindahkan bahasa dengan penggunaan penanda wacana yang bersesuaian d) Pergolakan (10 markah) - Pergolakan atau persembahan karangan menarik, tidak membosankan. - Keseluruhan pergolakan memperlihatkan kematangan calon serta berpengetahuan luas - Ayat yang ditulis lengkap dan jelas - Setiap baris ayat mempunyai kesinambungan dan berurutan - Bilangan perkataan yang diberi mencukupi, tidak kurang daripada 350 patah perkataan e) Pemerengganan (10 markah) - Perenggan yang terdapat 5 - 7 sebaik-baiknya - Perenggan yang dihasilkan mengandungi satu isi yang tidak seharusnya dicampur-adukkan - Setiap perenggan mengandungi isi, huraian dan contoh-contoh - Setiap perenggan mempunyai pertalian dan kesinambungan - Panjang setiap perenggan mestilah seimbang, teratur dan kemas f) Format karangan seharus betul seperti kehendak soalan. Kegagalan calon mematuhi format mengikut kehendak soalan akan menyebabkan markah ditolak. Maksimum markah ditolak ialah 4 markah.

Tips' Menulis Karangan Yang Mantap

a) Memilih tajuk karangan - Pilihlah tajuk yang benar-benar calon faham, mempunyai isi dan idea untuk ditulis - Ini bermakna calon perlu membaca keseluruhan tajuk sebelum memilihya supaya pilihan yang dibuat benarbenar tepat - Elakkan memilih tajuk soalan yang sukar semata-mata tidak mahu persaingan daripada calon lain. Ini kerana soalan yang sukar akan menyebabkan calon tidak mendapat markah yang baik jika calon tidak benar-benar memahaminya. b) Merangka karangan - Pastikan isi yang disenaraikan benar-benar menepati tajuk. Bezakan isi konkrit dan isi sampingan - Setiap isi yang dirangka disertai huraian dan contoh - Susun rangka isi mengikut kepentingan - Pendahuluan dan kesimpulan juga memerlukan perancangan yang rapi bagi bagi memastikannya bermutu 4. Menulis karangan i) Pendahuluan - Karangan yang ditulis mempunyai pengenalan pendahuluan. Pendahuluan yang menarik pada perenggan pertama karangan calon boleh menjadi tarikan kepada pemeriksa untuk membacanya - Pelbagai teknik atau pendekatan boleh digunakan bagi menghasilkan pendahuluan yang menarik seperti :(a) Pendahuluan berbentuk pertanyaan / persoalan Contoh : Mahu cepat Kaya ? Sudah tentu ramai daripada kita akan menjawab `ya'. Keinginan ini bertapak dalam hati kita memandangkan kehendak yang tidak pernah puas. Keadaan ini mendorong ramai daripada kita terjebak dengan Skim Cepat Kaya yang ditawarkan.

lurah sama dituruni' merupakan peribahasa warisan lama yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang suka tolongmenolong. `Gunung sama didaki. (d) Pendahuluan berbentuk peribahasa Contoh : `Berat sama dipikul. Keadaan ini sukar lagi ditemui dalam masyarakat bandar sekarang. Sebagai masyarakat penyayang dan prihatin. Perasaan sayu dan sebak terasa memikirkan anak-anak kecil yang tidak berdosa menjadi mangsa kekejaman ibu bapa mahupun penjaga. Justeru itu. Ini juga menjadi intipati kepada Falsafah Pendidikan Negara.Pelaburan yang dikatakan mendapat pulangan cepat dan banyak dalam tempoh sebulan mengaburi mata kita. Manakala kecemerlangan didefinisikan sebagai sesuatu yang paling maksimum iaitu paling puncak. (b) Pendahuluan berbentuk suasana / cerita Contoh : Jeritan kesakitan seorang kanak-kanak yang berbadan kurus dan tidak bermaya akibat didera terngiang-ngiang di telinga saya setiap kali saya mendengar orang memperkatakan isu penderaan. Kesibukan kerja mengumpul material menjadikan masing-masing bersikap individualistik Kehidupan kita sekarang umpama "Enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing". kita seharusnya memainkan peranan bertindak menangani masalah ini. (c) Pendahuluan berbentuk definisi Contoh : `Pendidikan' menurut Profesor Syed Muhammad Naquib Al Attas merupakan proses penerapan adab dalam diri manusia. ringan sama dijinjing'. . kecemerlangan dalam pendidikan mengungkap pengertian yang amat besar demi memartabatkan martabat individu ke mercu kejayaan.

iii) Setelah semua isi ditulis. Calon tulislah sekurang-kurang tiga isi bagi karangan yang dihasilkan. Isi kedua dimasukkan dalam perenggan seterusnya. calon akhiri penulisan dengan kesimpulan / penutup. Penutup yang ditulis tidak seharusnya mengulang isi yang telah ditulis.ii) Menulis isi karangan bermula perenggan kedua. Kelemahan dan kesilapan yang sering berlaku dalam karangan calon ialah :a) Kelemahan isi b) Kelemahan bahasa c) Kelemahan pemerengganan d) Kelemahan pengolahan e) Kesilapan format . 5. Kesimpulan ini seharusnya diolah dengan cukup menyakinkan dan mantap. Kelemahan dan kesilapan calon . Isi yang ditulis di perenggan ini seharusnya isi yang paling utama diikuti huraian dan contoh-contoh.

tidak matang. Isi kurang logik. tidak jelas dan sempit pengetahuan (Sikap kurang membaca) Isi terpesong .Ciri-ciri karangan yang tidak baik a) Pengenalan • • • • • Takrif definisi tidak tepat Tidak menarik. tidak memperlihat kematangan berfikir Tidak lengkap dan terlalu pendek Tidak menjurus kepada kehendak soalan dan isi Ayat meleret-leret dan tidak releven b) Isi • • • • • • • Isi kurang dan tidak mencukupi Isi tidak menepati tajuk. Isi bercampur-aduk dengan isi konkrit dan bukan konkrit Isi tidak disusuli contoh dan huraian Isi berulang-ulang (sama) Fakta yang diberi kurang tepat atau salah.

tidak lancar • Berbelit-belit. tidak seimbang. d) Bahasa • Bahasa lemah. sukar dibaca dan difahami • Mengelirukan. tidak teratur dan tidak kemas. kosa kata tidak tepat • Jumlah bilangan perkataan sangat kurang. tidak memenuhi syarat e) Format • Tidak menepati atau tidak mengetahui langsung format yang dikehendaki • Tidak dapat membezakan kehendak karangan sama ada karangan berformat atau tidak berformat f) Tulisan • Tidak jelas.c) Pemerengganan • Tidak sesuai dan kadang-kadang isi bercampur aduk dalam satu perenggan atau perenggan yang dibuat tidak mengandungi isi baru. • Perenggan yang dibuat ada yang terlalu panjang. • Bercampur-aduk. ada yang terlalu pendek. sukar difahami • Ejaan dan tatabahasa banyak kesalahan • Struktur ayat terhad. comot. terdapat banyak kesalahan ejaan • Terlalu kecil tulisan dan tidak kemas .

e) Panggilan hormat penerima seperti Tuan.Panduan Karangan Berformat Surat Kiriman Rasmi Panduan menulis 1. h) Perenggan kedua dinomborkan 1 dan seterusnya. Saudara. Gunakan huruf besar pada setiap awal kata. Jenis surat kiriman rasmi yang perlu calon tulis dalam peperiksaan SPM termasuklah :a) Surat aduan b) Surat permohonan c) Surat rayuan d) Surat bantahan e) Surat cadangan 2. . Puan. Tandatangan dan nama penulis ditulis dalam huruf besar sepenuh. i) Di bahagian penutup. Tiada noktah diperlukan pada penghujung kata. f) Tajuk surat atau perkara ditulis. Bulan ditulis dengan huruf besar sepenuh diikuti tanda noktah selepas tahun. g) Perenggan pertama dan peranggan terakhir tiada nombor. masukkan di bahagian bawah. Garis panduan surat kiriman rasmi :a) Nama dan alamat pengirim di sebelah kiri b) Garis panjang melintang c) Nama dan alamat penerima di bawah garis panjang melintang d) Tarikh ditulis di sebelah kanan selari dengan baris akhir alamat penerima. k) Jika terdapat jawatan. Dato' dan sebagainya. j) Pengakuan penulis ditulis di sebelah kiri selepas selang beberapa baris daripada bahagian penutup. kata-kata pengharapan dan terima kasih dimasukkan.

Antara masalahnya ialah banjir kilat. Dengan keadaan musim hujan sekarang. Projek baru di atas bukit yang sedang diusahakan oleh pihak tuan amat kami kesali. Selain banjir kilat yang mengotori rumah kami. Bantahan Pembinaan Projek Perumahan Di Atas Bukit Merujuk perkara di atas. Bayangkanlah berapa lama terpaksa kami menghadapi banjir kilat ini ? Keadaan ini akan lebih serius setelah siap projek perumahan di atas bukit tersebut. 3. Pengurus Syarikat Restu Jalan Perdana. 34000 Selangor. saya mewakili penduduk Lembah Buana ingin membuat aduan bantahan kepada pihak tuan kerana pembinaan projek perumahan baru di atas bukit berhampiran tanah kami.Ini kerana banyak kesulitan telah menimpa kami yang berada di bawah bukit tersebut. 4. 2. Tingkat 5. dalam bulan ini sahaja. Keadaan ini amat merbahaya kepada . dikhuatiri juga hakisan tanah yang serius akan berlaku di lereng-lereng bukit tersebut. Anda mewakili penduduk di kawasan perumahan di bawah bukit menulis surat bantahan kerana projek baru tersebut mendatangkan masalah kepada penduduk berhampiran. sudah sepuluh kali kami terpaksa membersihkan rumah masing-masing.Modal Karangan: Karangan Surat Rasmi Tajuk : Sebuah syarikat pemaju perumahan telah meratakan tanah di atas bukit bagi projek perumahan yang baru. Setiap kali banjir. Bangunan Puncak. JUN 2001 12 Tuan. 34020 Selangor. 8/22B. Air hujan yang membawa lumpur kuning ini juga merosakkan perabot kami. Lembah Buana. Bagi barang-barang yang berat dan sukar dipindahkan. terpaksalah berendam di dalam air berlumpur tersebut. Jalan Merak. kami terpaksa menggulung permaidani dan sebagainya bagi mengelakkannya rosak.

Pemusnahan flora dan fauna ini akan memberi kesan kepada manusia. Kesegaran udara di kawasan akan terjejas. Tanah runtuh yang berlaku menghalang perjalanan kami.hutan yang ada. Isu pencemaran alam tidsk dapat diselesaikan selagi adanya sikap rakus manusia terus menggondolkan hutan. Justeru itu. Terima kasih. Janganlah kerana keuntungan yang diperolehi. Mahukah kita tragedi ini berulang ? 9. pihak tuan membuat kesilapan dan terpaksa bertanggungjawab di atas nyawa dan risiko yang dialami oleh penduduk di sekitar kawasan ini. 7. . Pernahkah pihak tuan terfikir akan keselamatan mereka yang akan membeli rumah di atas bukit tersebut ? Kecerunan yang tinggi ke bukit tersebut ditambah ketiadaan pokok-pokok akibat ditebang akan menyebabkan hakisan tanah mudah berlaku. 5. Projek yang diusahakan oleh pihak tuan di atas bukit tersebut sesungguhnya telah merosakkan ekologi semulajadi secara tidak langsung. 6. Selain daripada masalah yang terpaksa ditanggung oleh penduduk sekitar Lembah Buana. Dengan penebangan pokok-pokok di atas bukit tersebut. pihak tuan telah merosakkan keindahan alam semulajadi. sedangkan khazanah ini amat bernilai pada kita dan generasi akan datang. Pembakaran hutan bagi meratakan bukit oleh pekerja tuan juga telah menyebabkan pencemaran udara. Lapisan ozon juga semakin nipis akibat pembakaran pokok dan pemusnahan hutan di atas bukit tersebut. Ambillah iktibar daripada kejadian `Highland Tower' yang telah mengorbankan banyak nyawa di Ulu Kelang beberapa tahun yang lampau. 8. Kami amat risau sekiranya tanah yang runtuh akibat bukit yang digondolkan akan dibawa oleh hujan yang lebat terutama pada waktu malam ketika penghuni sedang tidur. Bantahan ini juga dilakukan demi keselamatan penduduk yang akan mendiami rumah yang sedang diusahakan oleh pihak tuan. Tumbuh-tumbuhan yang menghijau juga dimusnahkan. saya tidak teragak-agak melaporkan perkara ini kepada pihak atasan agar tindakan undang-undang dapat diambil. kenderaan kami yang keluar masuk dari perumahan ini menghadapi masalah . Setiap kali hujan yang lebat. Sekiranya pihak tuan berkeras enggan membatalkan projek ini. Sekian.penduduk sekitar. Asap hitam yang berkepul-kepul ini tidak baik kepada penduduk di sekitar malahan manusia sejagat. Demi kebaikan semua terutama bagi mengelakkan ada nyawa yang terkorban. kami amat berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan bantahan ini dengan bijak. Tindakan ini secara tidak langsung telah menambahkan pencemaran alam sekitar. projek ini juga memberi kesan besar kepada manusia sejagat. kami amat berharap pihak tuan akan segera memberhentikan projek ini bagi mengelakkan masalah serius daripada timbul.Keadaan yang serius ini sememangnya boleh meragut nyawa penduduk yang tidak sempat menyelamatkan diri.

.. (MOHD. Selangor. HAFIZ HADI) Wakil penduduk Lembah Buana..... ... ....Yang menjalankan tugas........................

pengakuan pengirim harus diletakkan di sebelah kanan surat berbeza dengan surat rasmi. 5. Tuliskan surat tersebut selengkapnya. 10 Jun 2001 Yang dikasihi sahabatku Aryanti yang berada di Bandung. Indonesia dengan iringan doa agar sentiasa berada dalam keadaan sihat. Mula dengan menulis alamat pengirim di sebelah kanan surat. Sungguh meriah dan menarik. Dalam suratnya dia telah meminta anda menceritakan musim buahbuahan yang sedang berlaku di Malaysia. 46500. (Jika diperlukan) 7. Mukim Wakaf.Modal Karangan: Karangan Format Surat Tidak Rasmi Panduan menulis 1. 6. Saya sungguh seronok mendengar suasana menuai di tempat saudari. Baru. Kelantan. Perenggan isi ditulis ke dalam sedikit. Tulislah kata ganti diri penerima ikut kesesuaian siapa yang menerima surat tersebut. Selang sebaris tulis dengan ringkas kata pembuka kata 4. Kampung Batu. Huruf pertama mestilah huruf besar. Oh. Sememangnya sekarang merupakan musim buahbuahan di negara kita. 3. Contoh SPM karangan 2: Karangan Surat Tidak Rasmi Tajuk : Sahabat pena anda di luar negara telah menulis surat menceritakan musim menuai di negaranya. Keadaannya agak berbeza dengan musim menuai di negara saya. Diikuti tanda koma (. Pengakuan penulis ditulis di bawah selang beberapa baris. Penutup surat disudahi dengan kata-kata penghargaan dan ucapan terima kasih. Surat saudari telah saya terima beberapa hari yang lalu. 2. . ya hampir saya terlupa menjawab pertanyaan saudari.Tulislah beberapa perenggan.) perlu diingat. 166. Saudari. Diikuti tarikh surat di bawah alamat pengirim.

buah rambutan. Pemilik dusun amat sibuk sekali mengejar tupai. kalau saudari . Saya juga akan diberi upah oleh bapa kerana membantunya menjaga dan memetik buah-buahan tersebut. buah epal dan buah anggur yang hanya tumbuh di negara barat juga ada ditanam di negara saya iaitu di tanah tinggi Cameron. ketika ini amat meriah sekali di kampung kerana lori dan kereta keluar masuk ke kampung untuk membeli buah-buahan tersebut daripada dusun. Saya terpaksa berhenti di sini kerana malam sudah larut. Saudari. Untuk pengetahuan saudari. Ini termasuklah buah durian. Di dusun-dusun termasuklah di ayah saya yang dibina pondokpondok khas bagi memudahkan kami menunggu. burung dan sebagainya yang merosakkan buah-buahan yang harum dan manis. Pahang juga terkenal sebagai tempat pelancongan yang menarik. Buah-buahan di negara saya ada yang bermusim seperti buah langsat. saya akan sibuk di kebun ayah saya untuk membantunya memetik buah-buahan tersebut untuk dijual kepada peraih yang datang. boleh ditukar oleh penjual tanpa mengenakan bayaran. Kami selalunya membawa bekal dan menghabiskan masa bersama di pondok sambil berehat sambil memerhatikan buah-buahan tersebut daripada dicuri oleh binatang atau kanak-kanak yang nakal. buah manggis. buah ini tidak boleh terlalu banyak dimakan kerana kita boleh demam atau sakit tekak akiba kepanasan ! Buah durian ini juga istimewa kerana boleh dibuat tempoyak untuk dimakan dengan nasi. Sekarang kebetulan musim buah-buahan tersebut. Pelancong-pelancong asing yang tidak pernah merasai buah ini. Sesetengah pelancong terus memakan buah tersebut di gerai kerana jika ada yang isinya tidak elok. Saudari Aryanti tahu. buah strawberi. Tetapi awas saudari. Banyak buah yang sedap dan manis digemari oleh pelancong tetappi buah yang paling popular ialah buah durian. buah duku. Setiap petang setelah menyiapkan kerja sekolah. Saya harap saudari mendapat pengetahuan daripada maklumat yang diberi ini. Orang bandar terutamanya seronok membeli buahbuahan daripada pekebun kerana dapat memetiknya sendiri. apakah buah yang paling popular di negara saya di kalangan para pelancong ? Jawapannya adalah buah durian. saudari boleh lihat sepanjang jalan. Ini lebih murah dan segar buahnya kerana baru dipetik daripada kebun. Ini menyebabkan buah durian dapat dijual dengan mahal sekiranya buahnya elok dan sedap. Sesungguhnya saya bertuah dilahirkan di bumi hijau yang subur dengan iklim yang sesuai untuk pelbagai jenis buah-buahan iini. Bagaimanapun. Rasanya manis. berbagai-bagai jenis buah-buahan dijual. buah durian. Ketika ini murahlah rezeki kami sekeluarga. Tempoyak ini boleh disimpan lama. menjaga mahupun mengutip buahbuahan tersebut. buah tembikai. buah rambutan dan banyak lagi. buah betik. kelawar. sekali rasa terus menyukainya.Sekiranya saudari berkunjung ke negara saya. Pembeli tidak lokek membeli asalkan ada jaminan. Nantilah saya akan hantar sebotol untuk saudari cuba keenakan tempoyak ini. buah jambu. berlemak dan harum sekali. buah manggis dan gebagainya.

Aini . maka berkunjunglah ke negara saya. Yang benar. Sekian terima kasih.ingin merasai suasana ini. Saya akan berasa gembira melihat kedatangan saudari.

c) Penutup bagi karangan berformat di atas boleh diakhiri dengan ucapan terima kasih. Calon boleh membezakannya dari soalan yang dikemukakan. Tuan Pengetua.Izanuddin dari Hospital Besar Kuala Lumpur. Pauh Lima Kuala Lumpur. Contoh SPM karangan 3: Karangan berformat Ceramah Tajuk : Anda selaku pengerusi Persatuan Bulan Sabit Merah di sekolah telah bekerjasama dengan pihak Hospital Besar Kuala Lumpur (HBKL) untuk memberi penerangan tentang pendermaan darah sempena minggu kempen menderma darah di sekolah anda. guru-guru dan para pelajar sekalian. . ceramah. Dr. Terima kasih juga kepada pihak sekolah kerana memberi peluang kepada saya memberi penerangan tentang pendermaan darah.Modal Karangan: Karangan Berformat Ucapan/ Ceramah/ Syarahan/ Pidato Panduan menulis 1. memohon maaf ataupun menggunakan penanda wacana seperti kesimpulannya. pelajar-pelajar yang saya kasihi. Selamat pagi dan Selamat sejahtera saya ucapkan. Perbezaan antara karangan-karangan berformat di atas hanya dari segi tujuan tujuan majlis. akhir kata dan sebagainya. Selepas ceramah ini saya amat berharap para guru dan pelajar akan beramai-ramai ke pusat kegiatan pelajar menyambut seruan dengan mendermakan darah bagi menambahkan bank Darah Hospital Besar Kuala Lumpur. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis. syarahan dan pidato mempunyai format yang sama dari segi penulisan iaitu :a) Pengenalan dimulakan dengan kata-kata aluan yang perlu berdasarkan protokol iaitu dengan pengerusi dahulu diikuti dengan mereka yang berpangkat. Karangan berformat ucapan.Para hadirin sekalian. Contoh :. 2. Di antara setiap perenggan seharusnya diselitkan katakata menghadap pendengar mengikut kesesuaian yang dirapatkan ke kiri. b) Isi-isi karangan yang ditulis dalam perenggan mengikut keutamaan. Di sini saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada tetamu kita Dr. Tuliskan selengkapnya ceramah tersebut. Izanuddin yang datang khas dari Hospital Besar Kuala Lumpur kerana sudi turut serta menjayakan minggu kempen menderma darah warga sekolah Panglima. intonasi penyampaian serta laras bahasa yang digunakan.

Titisan darah yang kita dermakan akan membolehkan insan yang memerlukan mempunyai harapan diselamatkan. Selain daripada amal jariah. Jadi saya amat beharap anda sekalian tidak akan risau atau takut untuk menderma. tindakan menderma darah tidak akan menjejaskan kesihatan kita. Kita sebagai warga sekolah panglima yang muda dan bertenaga ini. Saya serahkan majlis ini kembali kepada pengerusi. anda tidak akan dibenarkan mendermakan darah. Di hospital bekalan darah sentiasa tidak mencukupi untuk membantu pesakit. Apakah yang terjadi kepada saudara mara kita yang berada dalam kecemasan ini ? Justeru itu adalah penting kita memastikan bank darah di hospital sentiasa mempunyai bekalan. . Sekiranya kesihatan anda terjejas. Jadi kita tidak perlu risau atau ragu-ragu untuk berbuat demikian. Para guru dan pelajar Sudah tiba masanya kita menunaikan tanggungjawab sosial menyambut seruan mendermakan darah demi menyelamatkan nyawa keluarga kita mahupun mereka yang malang. Para guru dan pelajar. bersempena minggu menderma darah ini saya berharap hadirin sekalian tidak teragakagak mendaftarkan diri sebagai penderma. Banyak kempen telah diadakan oleh pihak hospital bagi menyeru orang ramai mendermakan darah mereka. Menderma darah ditarifkan sebagai pemberian darah secara sukarela oleh individu yang sihat tubuh badannya.Guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian. Pegawai yang bertugas di gelanggang sana akan membuat pemeriksaan terlebih dahulu bagi memeriksa kesihatan anda. Jadi.Walaupun pihak hospital ada mewajibkan keluarga yang menggunakan darah dari bank darah menggantikan darah yang digunakan tetapi kita masih perlu tampil mendermakan darah. tidak seharusnya keberatan menjayakan kempen ini. Masa yang diambil hanya lebih kurang sepuluh minit sahaja. Bayangkan sekiranya saudara mara kita tenat dan memerlukan darah dimasukkan ke hospital tetapi pada masa itu bekalan darah sudah kehabisan. Saya amat berharap harapan mereka tidak akan dikecewakan sebarang pertanyaan dan keraguan boleh dikemukakan kepada saya atau Doktor Izanuddin sebentar lagi. Pendermaan darah yang dilakukan tidak menyakitkan langsung. Hari ini pihak hospital datang dengan harapan yang tinggi semoga ramailah warga sekolah ini yang akan mendermakan darah. Sekian terima kasih. Sekianlah dahulu ceramah saya tentang kempen menderma darah. Hadirin sekalian. Ini kerana banyak darah yang diperlukan setiap hari. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang mulia di sisi masyarakat mahupun agama.

kita sering mendengar isu jenayah hangat diperkatakan. Kejadian membunuh. pelajar mahupun kanak-kanak kita tetap terdedah kepada ancaman yang berbahaya. kita juga tidak harus menyimpan barang-barang kemas. kita harus segera melaporkan hal itu kepada pihak polis. memeras ugut. Sebaik-baiknya barang-barang berharga ini disimpan di bank atau . penderaan. Kita tidak seharusnya membiarkan pihak polis semata-mata memikul tugas berat ini. Hadirin-hadirat sekalian. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan syarahan bertajuk "Caracara mencegah jenayah di kalangan pelajar". guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Dengan kerjasama semua pihak. Penolong kanan Puan Sabariah. jenayah bermaksud tingkahlaku yang menyalahi undang-undang negara. Di rumah. Kita tidak sepatutnya berdiam diri kerana tindakan kita yang enggan bekerjasama melaporkan kejadian kepada pihak berkuasa kemungkinan akan mendorong jenayah berlaku dan membahayakan orang lain. Tuliskan selengkapnya teks syarahan tersebut. Encik Low Seek Li. Selaku Ketua kelab jenayah yang baru diperkenalkan di sekolah kita. kejadian rogol dan sebagainya begitu menakutkan dan membimbangkan kita. wang tunai yang banyak mahupun barang-barang berharga di tempat yang terdedah. Kita tidak seharusnya berasa takut memberi keterangan kepada pihak polis kerana segala maklumat yang diberi akan dirahsiakan malahan keselamatan kita akan sentiasa dilindungi. Statistik menunjukkan faktor-faktor utama penyebab remaja terlibat dalam jenayah berpunca daripada pengaruh rakan. kita harus turut serta memainkan peranan dan memikul tanggungjawab membanteras kejadian jenayah tersebut. Jauhilah diri daripada mereka yang liar. Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar Puan Halijah. saya berasa tajuk ini amat sesuai dipertengahkan kepada pelajar. Tanpa mengira golongan tua. Mereka yang terlibat dalam perbuatan jenayah ini terdiri daripada manusia yang tidak berakhlak. terdapat banyak langkah yang boleh kita lakukan bagi menggerakkan diri daripada terancam. Sekiranya kita mengetahui perbuatan yang menyalahi undang-undang. Hadirin yang saya hormati. muda. Langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah tahu memilih kawan ketika dalam pergaulan. Justeru itu. Anda selaku ketua kelab tersebut diminta menyampaikan syarahan bertajuk : Cara-cara mencegah jenayah kepada pelajar. jahat. isu ini boleh dikatakan setiap hari terpampang. Hadirin yang saya muliakan. Di dada akhbar.Modal Karangan: Karangan berformat Syarahan Tajuk : Sekolah anda talah melancarkan kelab jenayah. tidak senonoh dan jahat kerana sahabat begini akan menjerumus kita kepada kegiatan yang tidak sihat dan salah. Sejak akhir-akhir ini. merompak. Kita seharusnya rasional dan hanya memilih mereka yang berakhlak tinggi sebagai rakan kita. barulah penjenayah-penjenayah tersebut dapat dihalang. Salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berusaha Tuan pengetua. tidak mendapat didikan agama dan kebiasaannya berasal daripada keluarga yang runtuh atau bermasalah.

Dengan adanya hubungan yang baik dan semangat kejiranan sudah pasti jenayah seperti kecurian yang berlaku di sekitar perumahan kita dapat dihalang. . Hadirin yang saya hormati.di tempat yang selamat. Apabila kita pulang ke kampung atau bercuti. Sudah pasti jenayah dapat dikurangkan. jenayah sudah pasti mudah berlaku di kawasan perumahan . Dengan memainkan peranan masing-masing dan tidak meletakkan tanggungjawab mencegah jenayah di bahu pihak polis semata-mata. peranan jiran adalah penting. Hadirin yang saya hormati. jiran boleh membantu kita menjaga rumah terutama daripada dipecah masuk. Ini yang dikatakan rumah jirandimasuki pencuri pada siang haripun tiada sesiapa yang menyedarinya. Justeru itu. sekian sahaja syarahan saya tentang peranan kita bagi mencegah jenayah. Bayangkan sekiranya hubungan jiran renggang kerana hidup seperti `Enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing'. Sekian terima kasih. jiran merupakan orang yang paling hampir dengan kita dan boleh menghulurkan bantuan.

6. b) Tuliskan nama watak-watak dalam cerita. c) Gambarkan perwatakan (bentuk. 5. calon perlu menentukan dahulu tema skrip atau persoalan yang ingin disampaikan dalam karya. Sebelum menulis skrip drama. Cerita ditulis secara ringkas. . Latar tempat Di mana tempat perbualan itu berlangsung 4. 3. Watak dan Perwatakan a) Tentukan berapa orang yang diperlukan untuk memainkan peranan dalam cerita tersebut. 1. selari dengan pembelajaran mata pelajaran sastera di sekolah dimaklumkan bahawa terdapat soalan keenam dalam Kertas 1 berbentuk kesusasteraan termasuklah penulisan skrip drama. sifat) pada watak. Dialog-dialog Perbualan antara watak-watak. Sinopsis Tulislah sinopsis / ringkasan drama yang dihasilkan. malam) babak-babak yang diceritakan itu berlangsung. Latar masa Waktu (pagi. Skrip ini boleh berkisar tentang kehidupan masyarakat sebenar atau rekaan semata-mata.Panduan Karangan Format Skrip Drama Panduan menulis Format ini merupakan penulisan yang baru. 2. petang. Calon perlu mempelajarinya kerana bermula pada tahun ini.

Tajuk : Karya : Watak : Masa : Tempat : Sinopsis : Dialog : .7. 8. Pilihlah tajuk yang sesuai dengan skrip yang ditulis. Rumus skrip drama ditulis seperti berikut :Format menulis karangan skrip drama.

Beliau lulusan Universiti dan telah menerima tawaran berkhidmat dalam angkatan tentera sebagai kapten. Mak Bedah : Roslan : Ya. Bapanya amat bangga dengan anaknya ini kerana dia sendiri bekas askar. awak ni! Kenapa pula ? Mak Bedah : Pak Aziz Roslan : : Mak Badah : Pak Aziz : . Berhentilah Sinopsis : Pak Aziz : Hai. Dah berjaya pula Pak Aziz : Ya lah tu. Tak Fikirlah masak-masak Lan.Modal Karangan: Karangan Format Skrip Drama Tajuk : Hujan di tengah hari. Nanti saya panggil dia. Eh Roslan pergi mana ? Ajaklah dia minum sama.Tetapi dia juga ingin menunaikan keinginan dan kebanggaan ayahnya. Pentas menggambarkan ruang dengan sebuah meja dan lima buah kusyen Latar : lapuk. Mengapa panggil Lan ? Tu Lan. Pak Aziz sedang membaca suratkhabar apabila didatangi isterinya dengan hidangan teh dan sepinggan kuih. Bagaimanapun ibunya tidak bersetuju Roslan menerima tawaran kerja ini. Mak kalau boleh tak mahu Lan bekerja Eh. Mak. Lan. ada berita menarik ke ? Asyik betul membaca. bagaimana dengan tawaran kerja tu ? Dah buat keputusan Tawaran askar tu ke ayah ? Entahlah Lan tengah memikirkannya. Zati Izad Petang Karya : Masa : Tempat : Si ruang tamu rumah Pak Aziz Roslan anak tunggal Pak Aziz dan Mak Bedah. Tak keluar-keluar sejak tadi. Malangnya Raslan maut dalam kemalangan sebelum menerima jawatan tersebut. Mak Bedah : Bang. bapa kau panggil minum bersama. Ada di biliknya. apa dah jadi sekarang ni ? Hari-hari ada kejadian membunuh Mak Bedah : Nasib baik anak kita Roslan baik budi pekerti. Roslan serba salah kerana dia sendiri mempunyai cita-cita lain.

Kena masuk Ha! Ha! Ha! (ketawa). Saya bimbanglah bang. Kami ingin bertanya adakah Encik Roslan anak En.Mak Bedah : Pak Aziz Roslan : : Yalah. Lan nak keluar sekejap. Bawa motor tu jangan laju-laju. Bedah. Itu yang awak bimbangkan. Ini mahu Mana sama Bedah ? Aku kerja selama 20 tahun hanya sebagai askar Inilah yang saya sedang fikir. apa pendapar awak tentang tawaran itu? Pendapat apa lagi? Yalah. Ya. Apa kata orang nanti. encik ? Bertenanglah pak cik dan mak cik. Mak cuma fikir kalau boleh carilah Mak Bedah : Roslan : Ayah. Kerjalah di pejabat. saya dulu prebet. Mengapa encik ? Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Polis I Pak Aziz Polis II Pak Aziz : : : : Mak Bedah : Polis I : Mak Bedah : . anak askar pun nak jadi askar juga? Tapi tidaklah macam saya... Antara hadapan mak dan ayah. pergilah. Roslan dah dapat kerja sebagai askar. Hah. keluar Ini rumah Encik Aziz ? Ya. Kerja askar ni berbahaya. saya. Maksud abang. Aziz. emak. Apa yang terjadi pada anak kami. sepuluh tahun menjadi Saya rasa elok Roslan cari kerja lain. ayah askar. Anak kita ni keluar universiti. Roslan anak saya. ada hal mustahak. Itu perkara kecil. saya Mak bukan membantah Lan.

Polis II : Roslan sekarang berada di hospital. Bagaimana keadaannya encik? Pak cik. bersabarlah. mak cik. Saya rasa eloklah kita ke hospital sekarang. (meraung menangis). Roslan anakku. (Mak Bedah dipapah oleh suaminya menuju ke kereta polis) Mak Bedah : Pak Aziz Polis I : : . Dia cedera parah kerana terlibat Ya Allah.

ringkas tetapi menarik untuk pembaca . b) berformat Rencana untuk siaran akhbar / majalah. Berita yang ditulis haruslah benar dan menyakinkan pembaca. a) When (bila) . karangan Rencana perlu dimulakan dengan tajuk.) perlu diikuti selepas nama tempat.Panduan Karangan Format Berita 1.Bila peristiwa itu berlaku ! b) Where (di mana) .Di mana tempat kejadian ? c) Who (siapa) . 8. Berita yang kita tulis biarlah seperti betul-betul berlaku. 2. (c) Hari kejadian selepas tanda koma. Oleh itu calon digalakkan menyelitkan pandangan / pendapat pikah-pihak tertentu atau sedutan kata orang berkenaan.Mengapa kejadian itu berlaku ? f) How (bagaimana) . ringkas tetapi padat matlamat. Bahasa yang digunakan mesti ringkas. 6. mudah difaham. 5.Bagaimana boleh berlaku ? 4. Berbeza dengan karangan berformat berita. Karangan jenis berita biasanya mengandaikan anda sebagai pemberita akhbar mahupun majalah yang dikehendaki membuat liputan tentang sesuatu kejadian dan melaporkannya. 7. Terdapat perbezaan untuk menulis karangan a) berformat Berita sesuatu kejadian untuk siaran akhbar/majalah. Karangan berformat Berita (a) (b) (c) (d) (e) KUALA LUMPUR. Isnin .Sebuah makmal sekolah (a) Nama tempat ditulis dengan Huruf Besar di sebelah kiri. Tajuk ini perlulah pendek .Apa yang akan dilaporkan ? e) Why (mengapa) . (b) Tanda koma (. logis dan padat. Susunlah ikut peristiwa utama didahulukan dan kurang penting di akhir perenggan.Siapa yang terlibat ? d) What (apa) . (d) Tanda sempang (-) perlu ditulis selepas hari ditulis (e) Isi Utama (berita kejadian) Panduan Karangan Berformat Rencana 1.

Pendahuluan bagi karangan berformat ini perlu ditulis beberapa baris ayat dalam satu perenggan sebelum perbualan bermula. (berkecuali. Karangan dialog kedua-dua pihak boleh bersoal jawab. 3.Perbualannya formal. Karangan SPM 8: Karangan Berformat Wawancara/ Forum/ Dialog Panduan menulis 1. Karangan Wawancara / Forum melibatkan satu pihak bertanya manakala satu pihak lagi menjawab. 7. ditulis nama pengarang.membacanya. 6. jika tidak ditulis pun boleh). Seterusnya perenggan pendahuluan diikuti kemudiannya isi-isi rencana. 3. 2. Masukkan persoalan yang akan dibincangkan dan tokoh yang ditemu ramah. Perenggan isi ialah perbualan / dialog-dialog. 5. 2. Setiap pangkal perkataan perlu ditulis huruf besar kecuali kata sendi. Di bawah tajuk sebaik-baiknya setelah dikosongkan satu baris. Perenggan penutup memerlukan saty perenggan setelah selesai perbualan dengan beberapa baris ayat secara ringkas. 4. . Perbualannya kurang formal. Penulisan karangan ini melibatkan 2 pihak atau lebih. Di bawah penutup selang tiga baris tuliskan 'diwawancara oleh'.

biasanya penderma organ ini terdiri daripada bangsa apa? Ini kerana apabila menyentuh isu pendermaan organ masyarakat terhalang dengan hukum agama dan sebagainya. Datuk. Ini kerana dalam kedua-dua agama ini tidak timbul sebarang penentangan agama dalam soal menderma organ. Ramai penderma datang daripada mereka yang beragama Buddha dan Kristian. Terlebih danulu terima kasih kerana Datuk sudi meluangkan masa untuk diwawancara. Sehingga kini sejauh manakah rakyat Malaysia menerima kempen yang diadakan? Dalam tempoh dua tahun ini. Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : . Sememangnya betul. Mereka risau dan kurang berkeyakinan bahawa tindakan pendermaan organ ini dibenarkan dalam Islam. Kami amat berharap dengan kempen den penjelasan ini sama pihak dapat memahami dan menerimanya. Saya rasa ini sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Masalah besar yang kami hadapi adalah daripada masyarakat beragama Islam. apakah program yang telah diaturkan oleh awatankuasa pendermaan organ? Terlebih dahulu selamat pagi dan terima kasih maklumat kepada saya menyampaikan kepada masyarakat tentang program pendermaan organ. Sebagai langkah pertama kami telah mendekati badan bukan kerajaan pihak swasta termasuk kerajaan serta badan-badan agama untuk menerang tentang kampen yang diadakan. Di sini kami bekerjasama dengan FKIM bertujuan supaya FKIM boleh membantu menjelaskan fatwa ini kepada masyarakat Islam.Modal Karangan: Karangan berformat wawancara Tajuk :. bilangan mereka yang sanggup menderma telah bertambah jika dibanding pada tahun 1977 penderma organ hanya seramai 2572 orang tetapi sehingga Mac 2001 ini penderma telah meningkat kepada 35434 orang. Wartawan : Selamat pagi Datuk.Tidak ramai masyarakat kita memberi sambutan terhadap seruan menderma organ walaupun kempen-kempen telah dilakukan. Anda sebagai wartawan akhbar tempatan telah mewawancara pengerusi lebih lanjut tentang kenpen yang telah diadakan. Isu ini tidak harus dianggap seensitif tema seharusnya masyarakat boleh menerimanya secara terbuka. Baiklah Datuk menyentuh tentang kurangnya masyarakat yang prihatin terhadap pendermaan organ.

Apabila berlaku kematian akibat kemalangan misalnya. Mereka kemudiannya akan diberi sekeping kad. Sebahagian besar organnya tidak boleh digunakan Akhir sekali. media massa dan individu terus mendidik dan menyampaikan Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : . Ramai daripada Si Pederma tidak memberitahu keluarga mereka tentang niat mereka menderma. Apabila tiba masanya iaitu kematian. Organ hanya diambil apabila seseorang itu telah mati. Semua ulamak telah bersetuju bahawa tindakan ini tidak bertentangan dengan mana-mana agama. Ini supaya niat mereka menjadi kenyataan. Bagaimanapun tidak semua penderma organ boleh digunakan. Kebanyakan mangsa yang mati kerana kemalangan. Bagaimanapun kami selalu memberi peringatan kepada sesiapa yang ingin menjadi penderma agar memaklumkan kepada keluarga dan sanak saudara. kami akan mengambil organnya. Kami menghormati dan akur keputusan keluarganya. Saya juga berharap semua pihak terutama pertubuhan agama.Bayangkan dengan sikap murah hati. apakah harapan Datuk terhadap kempen perndermaan organ di negara kita ? Saya amat berharap semua kaum memahami bahawa menderma organ adalah tindakan yang mulia.Wartawan : Pernahkah pihak Datuk menghadapi masalah iaitu tentangan daripada keluaga Si Penderma? Sememangnya ada. mungkin ada pembaca yang ingin mengetahui bagaimana untuk menjadi penderma ? Bagi sesiapa yang ingin menjadi penderma. Organ yang didermanya ini boleh menyelamatkan nyawa pesakit. Tindakannya ini telah berjaya menyelamatkan empat nyawa sekaligus. Dalam hal ini. kami tidak dapat mengambil organ Si mati kerana tidak disetujui oleh keluarganya. mereka boleh mendapatkan borang dan mengisinya. Datuk. Contohnya. apakah program yang diatur untuk memberi penjelasan kepada keluarga Si Penderma ? Kami tidak ada program khas untuk keluarga penderma. Dalam borang itu mereka perlu memberitahu organ yang ingin didermakan.untuk Ini bermakna sepatutnya Si Penderma memaklumkan kepada keluarga mereka sebaik saja mereka menandatangani borang persetujuan. baru-baru ini seorang ibu yang telah membenarkan organ anaknya yang mati dalam kemalangan didermakan. kita boleh membantu orang lain meneruskan hidup.

Ieva Shanmugan (IEVA SHANMUGAN) Wartawan Utusan Malaysia . Besarlah harapan kita lebih ramai masyarakat penyayang yang akan tampil melaksanakan tanggungjawab mulia demi memberi peluang hidup kepada mereka yang amat menderita.seruan kemanusiaan ini kepada masyarakat. Diwawancara Oleh. Demikianlah wawancara saya dengan Datuk Lim Lok Chan Pengerusi Jawatankuasa Penderma Organ yang telah berlangsung selama dua jam. Terima kasih.

tidak membosankan kerana ada pelbagai teknik digabung jalin. 4. c) soalan daripada komponen kesusasteraan yang dimulakan pada tahun 2001 soalan ke-6. 8. 3. 5. Bagi memastikan cerita yang ditulis menarik. Ungkapan pribahasa. kejutan. 7. 6. Cerita yang ditulis plotnya bermula dengan permulaan diiluti perkembangan seterusnya penyelesaian. Bagi menulis karangan berformat cerita atau cereka (cerpen). calon gunakanlah pelbagai teknik penceritaan seperti yang dipelajari dalam kesusasteraan melayu seperti ketegangan. Teknik begini akan menjadikan penulisan kita lebih menarik. monolog. Mereka diberi bergantung kepada kekuatan bahasa dan isi cerita yang menarik. atau nasihat yang berguna untuk diteladan pembaca. b) melengkapkan kesimpulan yang diberi dan calon perlu menulis sebuah cereka yang diakhirnya seperti arahan soalan. Ini bermakna pengolahan cerita oleh calon amat penting bago memastikan cerita itu menarik dibaca. Ini yang paling penting ialah calon mempunyai bahasa yang baik dan cerita yang menarik. Karangan jenis ini boleh dikeluarkan pelbagai bentuk soalan seperti :a) menceritakan sesuatu peristiwa / pengalasan. bahasa kiasan dan sebagainya digalakkan dimasukkan supaya menarik. . 2. Pastikan penyelesaian cerita mengandungi pengajaran. dialog.Panduan Karangan Berformat Cereka Panduan menulis 1. imbas kembali atau imbas hadapan.

Air mukanya jelas menampakkan kekecewaan. Tiba-tiba budak lelaki itu berhenti di suatu rak yang menempatkan buku-buku Sains.. ia berjalan keluar. Aku mendengar dia bertanyakan buku Sains itu kepada penjual buku tersebut. dia mahu mencuri buku tersebut. Belakang bajuku basah oleh peluh yang menyimbah. Ketika sedang mencari-cari itu. Agak lama juga dia membelek judul-judul buku Sains yang terdapat di situ.."jawab penjual buku itu. Matanya liar memperhatikan bukubuku yang tersusun rapi di situ. Eh. Langkahnya lemah longai. Langkahku kini semakin lemah. Langkahku kini semakin lemah. Aku berasa amat selesa. Dia melangkah laju menuju kepada penjual buku itu.. Wajahnya membayangkan sebuah harapan. . Aku pun berhenti di rak buku yang berdekatan dengan mereka.budak lelaki itu mengambil sebuah buku Sains. Tanpa berkata apa-apa. Aku pun mula berjalan dengan cepat agar perbuatannya dapatku halang. budak lelaki itu menemui penjual buku. Namun demikian. Aku mancari-cari rak buku yang menempatkan buku-buku Ekonomi. Tetapi sebaik-baik saja ia sampai di pintu kedai itu..Modal Karangan: Karangan jenis cereka Tajuk : Lengkapkan karya anda dengan bermula " Matahari siang panas membahang. Aku mula menaruh prasangka buruk terhadap budak lelaki itu. budak itu mahu mencuri ke? Berdetik dalam hatiku. Sangkaanku tadi meleset sama sekali. aku menuju ke rak-rak buku yang memang banyak terdapat di situ. Kelihatan ia belum berputus asa. Kemudian. ia berpatah balik. aku ternampak akan seorang budak lelaki. berapa lama lagi perluku jalan? Kakiku sudah mahu terputus rasanya. Namun tekadku bulat"." Matahari siang panas berbahang. Dikeleknya buku Sains itu dengan erat lalu segera berlalu dari situ. Pintunya segera kubuka. Dari satu rak ke satu rak aku mengikutinya. Pakaiannya sudah lusuh dan penuh dengan tampalan. "Berapa harganya. Aku berpura-pura membaca buku sebuah buku sambil memasang telinga.. Menurut kawan-kawanku di situlah dapat kutemukan buku Ekonomi yang kucari-cari selama ini. Aku mesti ke Toko Mukmin. Encik?" "Enam ringgit sembilan puluh sen.. Lega benar rasanya apabila toko buku itu kini sudah di depan mata. Hawa dingin terasa dengan serta-merta. Kemudian. tekadku bulat. Ah. Sangkaku. Rupa-rupanya. Belakang bajuku basah oleh peluh yang menyimbah. Wajah budak lelaki itu muram apabila mendengar harga yang disebut oleh penjual buku itu. Aku pun mengintip segala pergerakannya.

Penjual buku memandang budak itu dengan wajah yang tenang. Kauambillah buku Sains ini dan bayarlah empat ringgit dahulu. wang saya cuma empat ringgit. jika begitu saya ambil yang itulah. Saya tidak mahu keinginan saya itu terhalang oleh kemiskinan. Rasa kesal menyelubungi diriku kerana menyangka yang bukan-bukan terhadap budak lelaki itu. Kelihatannya dia cukup berhati-hati. "Ini kuhadiahkan kepadamu oleh sebab aku kagum melihat kesungguhan hatimu untuk menuntut ilmu. bakinya akan saya bayar beransur-ansur. Dia mahu memastikan bukan buku lain yang ditawarkan kepadanya. Bakinya kaubayar kemudian." kata budak lelaki itu dengan girangnya. "Oh. Sudah empat buah toko buku yang saya datangi. keluarga saya miskin. Ketika ia membungkus buku itu." kata budak lelaki itu dengan nada perlahan menggambarkan kehampaan. baki wang saya ini dapat saya gunakan untuk membeli buku-buku yang lain. Saya ingin sekali memilikinya. ada padaku sebuah buku Sains yang itu juga tetapi yang sudah digunakan. Jika demikian sifatmu sentiasa pasti segala cita-citamu dapat . Harga buku itu tidak boleh dikurangkan lagi. Saya tidak mahu ketinggalan. Saya tidak dapat ke sekolah lagi." jawab penjual buku itu pula. kuat sungguh semangat dan azammu untuk menimba ilmu!" Penjual buku itu kelihatan kagum apabila mendengar penjelasannya. dan semuanya menyatakan harga yang sama." katanya dengan penuh harapan." kata budak lelaki itu dengan panjang lebar. Mereka mangatakan bahawa buku Sains itu sangat baik. Untuk pengetahuanmu. "Encik. cuma buku itu sudah agak usang." Ingin benarkah engkau akan buku itu?" "Ya. Penjual buku itu kelihatan hairan dan semakin tertarik kepada anak miskin itu. "Baiklah."Encik." "Tetapi buku itu masih dapat digunakan untuk belajar?" budak lelaki itu bertanya. Teman-teman saya yang di sekolah menggunakan buku Sains itu. Dengan ini. ia menyelipkan sebatang pensel yang baru dan sebuah buku tulis. Alangkah senangnya hati saya dapat bertemu dengan Encik. Encik. Harganya cuma dua ringgit saja. "Oh. Saya ingin menjadi orang terpelajar. tetapi jika ada masa terulang saya belajar sendiri di rumah. Aku mula berasa kasihan kepadanya. "Ya. Dapatkah Encik menjual buku itu dengan harga empat ringgit kepada saya? Nanti. Aku pun berasa kagum apabila mendengar penjelasannya itu. Kemudian ia bertanya.

Setelah membayar buku Ekonomi yang kupegang. Cita-citanya tinggi. Terkebil-kebil mata budak lelaki itu apabila mendengar kata-kata penjual buku tersebut. anak miskin itu pun beredar. Aku mendoakan kejayaannya. Dia gigih sekali. Aku pasti akan berusaha sehingga menara gadingku jejaki ! Sesungguhnya aku berterima kasih kerana terjumpa budak itu pada hari ini. ingin aku berkenalan dan bertanya khabarnya. Mungkin nanti kami dapat berbincang dan belajar bersama. Secara spontan dia menjabat tangan penjual buku itu dan berulang-ulang mengucapkan terima kasih. Jika aku berpeluang bertemu dengan dia. Kasihan anak miskin itu.tercapai". Kuperhatikan anak miskin itu dengan rasa terharu. aku melangkah keluar dari toko tersebut dengan satu tekad yang baru "Akan kugenggam bara sampai menjadi arang". Kemudian. sambil terseyum lebar. .

Tajuk ini perlu digariskan. tarikh tempat dan sebagainya. v) Tarikh ditulis di sebelah kanan setentang dengan baris pengakuan pelapor. Huruf pertama setiap perkataan ditulis huruf besar kecuali kata sendi. Sekiranya mempunyai jawatan. ( sebaik-baiknya diselang dua baris). Bagaimanapun untuk peperiksaan SPM. Nama bulan mesti ditulis dengan huruf besar diikuti tahun dan tanda noktah. Terdapat dua jenis laporan yang berbeza formatnya (a) Laporan peristiwa / Kegiatan (b) Laporan minit mesyuarat 2. sila tuliskan di bawah nama pelapor. Format karangan laporan i) Tajuk laporan di tulis di atas. . 3. Disediakan Oleh dan sebagainya di sebelah kiri. Kemudian tuliskan nama pelapor dengan semua huruf besar. bahagian tengah. ii) Perenggan pertama merupakan pendahaluan. Laporan yang ditumpu hanya laporan peristiwa / kegiatan bukan laporan minit mesyuarat. vi) Tandatangan pelapor di bawah pengakuan pelapor. calon dikehendaki menulis pengakuan pelapor seperti :Yang Melapor. Kebiasaanya ditulis perkara-perkara penting seperti tempat.Panduan Karangan Jenis Laporan 1. iii) Perenggan seterusnya isi-isi diikuti penutup. iv) Selang dua baris daripada penutup.

6. Harus diingati penulis isi harus kepada satu pihak saja. jelas. Cara penulisannya ialah :(a) Pendahuluan . Terdapat dua situasi karangan berformat perbahasan iaitu : (a) perbahasan dalam majlis ( pertandingan) (b) perbahasan bukan dalam majlis ( bukan pertandingan ) 2. 3. Bahasa yang digunakan mestilah tegas. tepat dan mudah difahami. .masukkan definasi taajuk (kata-kata aluan tidak diperlukan ) (b) Pernulisan isi juga pada satu pihak juga. Bagi karangan perbahasan / bahaskan ( bukan dalam pertandingan / majlis ) cara penulisannya berbeza. (d) Perenggan penutup perlu membuat penegasan / rumusan pendirian bagi menyakinkan pembaca. (e) Sebelum berakhir. 4. Calon boleh bezakan kerana jenis ini. Tuan-tuan dan Puan-puan. 5. rujuk soalan sama ada anda sebagai pencadang atau pembangkang. soalannya tidak dinyatakan anda pembangkang atau pencadang. (c) Kata-kata penghadapan seperti Hadirin sekalian.Panduan Karangan Jenis Perbahasan (pertandingan) dan Perbahasan (bukan pertandingan) 1. Format menulis karangan perbahasan bukan pertandingan formatnya sama dengan karangan pendapat. ( berbeza dengan perbincangan ) (c) Perenggan penutup mengandungi penegasan terhadap tajuk. Format penulisan karangan perbahasan dalam majlis pertandingan :(a) Kata alu-aluan kepada hadirin mengikut protokol (b) Pendahuluan ditulis dengan memberi takuf tajuk. Soalannya hanya mengatakan 'Bahaskan'. dan sebagainya wajib ditulis sebelum perenggan baru dimulakan. tutupkan karangan dengan ucapan terima kasih.

.

Hadirin dan hadiran yang dimuliakan. Sebelum saya mematah-matahkan hujah lawau. izinkan dahulu saya memberi definasi tajuk kita pada pagi ini. mereka hanya mahu bekerja di pejabat-pejabat. para pengetua. Inilah bidasan saya yang pertama.Kemasukan pekerja asing lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Jelas terbuktilah bahawa kedatangan mereka tidak patut dikatakan menutup periuk nasi rakyat Malaysia atau menjadi takluk bertambahnya pergangguan. Thailand. pada hakim yang arif lagi bijaksana. Filipina.Modal Karangan: Karangan format perbahasan (Pertandingan) Tajuk :. pembinaan daan sebagainya sebelum kemasukan mereka terdapat kekosongan kerja di bidang ini untuk diisi oleh pekerja Malaysia. Tetapi "tepuklah dada tanyalah selera.Janganlah kita terlalu emosi melepaskan tuduhan kepada semua pekerja asing hanya kerana segelintir yang tidak tahu mengenang budi dan melakukan jenayah. Saya ingin menolak sekeras-kerasnya dakwaan ini kerana faktor yang mendorong pekerja asing diambil adalah untuk mengisi kekurangan tenaga pekerja di sektor perladangan." mengapa mereka sanggup menganggur daripada bekerja di bidang tersebut? Jawapannya mereka memilih pekerjaan. Berdirinya saya di pentas ini untuk membidas dan menafikan dakwaan pihak pencadang yang mengatakan kemasukan buruh asing lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan pengerusi majlis. Janganlah kerana " Nila setitik rosak susu sebelanga". mereka enggan bekerja di bidang ini. Bidasan saya yang kedua terhadap hujah pencadang yang tidak berpijak di bumi nyata. barisan pembangkang yang saya segani. Kami selalu pihak pembangkang tidak menyokong tajuk di atas bahawa pekerja asing lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Pekerja asing merusut karus bermaksud tenaga kerja yang datang dari negara lain seperti Indonesia. Kita hendaklah berfikiran matang dan aktif dengan mempertimbang secara menyeluruh wahai . Hadirin sekalian. walaupun benar ada pekerja asing yang ditangkap kerana terlibat dengan jenayah tetapi persoalannya bilangannya hanya kecil sahaja berbanding dengan jumlah mereka yang ke negara kita semata-mata untuk bekerja keras mencari rezeki secara aman. buruk atau kepincangan. guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Anda selaku pihak pembangkang dikehendaki menbidas tajuk di atas. Sebentar tadi pihak pencadang ada mengatakan bahawa kemasukan buruh asing telah merebut peluang pekerjaan rakyat Malaysia sehingga bertambahnya pergangguan. Maka pekerja asing diambil bagi mengisi kekurangan ini. Hadirin sekalian. Keburukan pula dimaksudkan sesuatu yang tidak baik. dan sebagainya. Bangladash. Kemasukan pekerja asing telah dituduh oleh pihak pencadang telah membawa masalah sosial dan jenayah di negara kita.

sikap ini dapat kita tanam di dalam diri kita. hujah saya yang ketiga ialah sebagai rakyat negara ini. Ketiadaan pekerja di ladang ini akan menyebabkan keluaran pertanian ini rosak. Sekali lagi masalah ketiadaan pekerja di sektor ini berlaku kerana sebagainya yang kita tahu rakyat tempatan memilih pekerjaan. rumah dan sebagainya pasti akan dinaikkan kerana majikan menanggung kos yang tinggi tetapi. Hadirin dan hadiran sekalian yang saya muliakan. Bayangkan tanpa tenaga buruh yang murah daripada mereka. Ini kerana hanya bangunan. Negara kita pesat membangun seiring dengan kemakmuran dan kemajuan yang kita nikmati. kita seharusnya mempunyai kebersihan mental. banyak pembangunan seperti pembinaan jalan raya. sudah tentulah kita dapat meningkatkan kualiti kerja untuk . nanas dan sebagainya perlu dipetik hasilnya segera sekiranya sudah matang. izinkan saya menegakkan kebenaran dengan hujah pertama saya iaitu kemasukan pekerja asing sebenarnya mendatangkan kebaikan dan kemakmuran negara kita bukannya keburukkan. Kemasukan mereka bagi mengisi. mereka tidak berminat bekerja dalam sektor ini kerana kerjanya memenatkan dan upahnya tidak seberapa. keluaran pertanian dapat dipetik mengikut masa yang tepat. Keluaran pertanian ini tidak dapat dipetik tepat pada masanya kerana rakyat tempatan enggan bekerja di ladang kerana upah yang rendah. hospital. Sekiranya upah yang tinggi diberi kepada pekerja. Jelaslah kemasukan pekerja asing sekali lagi membawa kebaikan kepada kita dan mempercepat pembangunan di negara kita secara tidak langsung. Sekiranya. Negara juga akan menghadapi kerugian sekiranya tiada pekerja asing di sini. keadaan ini tidak berlaku kerana buruh-buruh asing ini sanggup melakukan pekerjaan ini dengan upah yang lebih rendah. kekurangan buruh di sektor perladangan merupakan rahmat kepada kita. Oleh itu. Di sini. Tanyalah pemilik ladang masalah yang mereka hadapi sebelum kemasukan pekerja asing.pihak pencadang. Hadirin-hadiran sekalian. masalah yang ditanggung bukan majikan tetapi semua rakyat terutama yang berpendapatan rendah akan tersepit. Sebagaimana yang saya tegaskan dari awal lagi. Bayangkan sektor perladangan contohnya kelapa sawit. Begitu juga di kawasan luar bandar pembangunan yang dilakukan melibatkan pembinaan sekolah. Untuk menyiapkan bangunan-bangunan dan kemudahan-kemudahan ini memerlukan pekerja yang banyak dalam sektor pembinaan. kemudahan prasarana dan sebagainya akan tergendala ! Hadirin hadirat yang dihormati. Jadi kita harus berterima kasih kerana dengan adanya pekerja asing ini. kita seharusnya sentiasa berfikiran rasional dan terbuka. Ini bermakna pembangunan yang dilakukan dengan mendirikan bangunanbangunan merca langit di bandar-bandar besar. kilang-kilang dan sebagainya. Kita seharusnya menganggap kemasukan pekerja asing sebagai pesaing positif yang boleh mendorong kita untuk lebih rajin berusaha bagi menandingi kemampuan pekerja asing.

. Ternyatalah kemasukan pekerja asing membawa kebaikan kepada kita dan bukannya keburukan sebagaimana tuduhan para pencadang. Nampaknya masa tidak mengizinkan untuk saya meneruskan hujah-hujah. Bagaimana rakan-rakan seperjuangan saya akan meneruskan perjuangan saya yang belum selesai ini ? Akhirnya ingin saya tegaskan sekali lagi bahawa kemasukan buruh asing lebih banyak memberi kebaikan daripada keburukan.membangunkan negara yang mewah dan makmur ini. Sekian terima kasih.

logis dan hujah mantap serta menyakinkan di samping bahasa yang gramatis. calon perlu menulis " Walau bagaimanapun. fikiran yang matang daripada calon tinggi bagi mengubas isi dengan baik. 2. Contoh :- a) Hanya isi satu pihak jika soalannya berbunyi "Bincangkan kesan-kesan negatif daripada menonton televisyen di kalangan kanak-kanak". Markah calon bergantung kepada isi yang matang. media massa juga membawa kebaikan kepada remaja diikuti huraian. Setelah semua hujah telah diberi. Karangan ini memerlukan pengetahuan yang luas. Isi-isi yang ditulis akan jelas nampak longgar / tidak mantap. Calon tidak boleh menjawab satu pihak sahaja 3. Bagi mengemukakan isi kandungan pendapat / perbincangan boleh mengupas isi bagi satu pihak atau dua pihak (pro-kontra) bergantung kepada soalan.Panduan Karangan Berformat Perbincangan/ Pendapat 1. . Sekiranya soalan ini berbunyi sejauh manakah maka calon perlu memberi pendapat tentang keburukan media massa kepada remaja dahulu. Kelemahan calon biasanya berlaku sekiranya calon tidak banyak pengetahuan akibat kurang membaca. 4.

Karangan jenis ini kurang popular dalam peperiksaan SPM. . Bahasa juga harus indah.Panduan Karangan Berformat Peribahasa Panduan menulis 1. Calon yang memilih karangan berformat ini mestilah benar-benar memahami maksud peribahasa yang diberi. 4. menarik terutama jika menggunakan teknik cereka/cerita. Terdapat dua cara menulis karangan jenis ini iaitu: a) Teknik huraian • • menghurai maksud dan mesej menghurai perkaitan peribahasa dengan contoh kehidupan b) Teknik bercerita / cereka • sama seperti menulis peribahasa dengan contoh kehidupan harian 3. 2.

"Berjagung-jagung dahulu sebelum menanti padi masak" juga boleh mendidik pelajar agar memaksimumkan masa dengan berfaedah misalnya pada cuti yang panjang sebelum sesi persekolahan dibuka semula. Dengan tindakan positif ini pastinya pelajar akan mendapat faedah .Perbandingan yang diambil daripada alam atau suasana sekeliling bagi tepat dengan maksud atau mesj yang dibawa. Oleh itu pelajar sememangnya wajar memenuhi dada dengan pelbagai kemahiran. Dengan sanggup berusaha lebih. boleh menjadikan peribahasa ini sebagai pedoman.Modal Karangan: Karangan berformat Peribahasa Tajuk :. Maksud peribahasa ini ialah kita perlu berusaha secara kecil-kecilan atau membuat kerja sampingan sementara menunggu kejayaan atau hasil yang lebih besar. menaip dan sebagainya boleh menggunakan masa yang ada untuk belajar menguasai bidang tersebut. Bagi siswazah yang sedang menanti tawaran kerja yang bersesuaian dengan kelulusannya. Siswazah tersebut sepatutnya buatlah kerja yang patut dahulu sekurang-kurangnya boleh menanggung makan minumnya . Ini kerana peribahasa tersebut bukan setakat indah indah bahasanya tetapi mengandungi pengajaran bagi mendidik masyarakat. Sebaliknya jika pelajar malas. Kini peribahasa yang ada menjadi khazaah berharga kepada kita. Ambillah iktibar dari peribahasa ini dalam menjalani kehidupan harian kita. Bagi sesetengah pelajar yang berminat dan tiada kemahiran komputer. petani tersebut mendapat hasil yang lebih. Masudnya yang tersirat amat sesuai dijadikan pedoman hidup. Sebagai pelajar misalnya boleh menghayati peribahasa yang berbunyi "Berjagung-jagung dahulu sebelum menanti padi yang masak" dengan melakukan activiti berfaedah seperti bekerja sementara menuggu keputusan peperiksaan SPM diumumkan. Apabila keputusan diumumkan. hanya duduk tanpa berbuat-buat apa di rumah maka pelajar telah mensia-siakan masa yang berharga. Lahirnya peribahasa ini mungkin masyarakat dahulu menggunakan pengalaman petani yang membuat kerja sambilan menanam jagung sementara menunggu untul menuai padi. Mesej mendidik di dalam peribahasa ini sememangnya sesuai untuk diaplikasi oleh sesiapa saja bukan hany pelajar. Masyarakat Melayu lama banyak menggunakan peribahasa sebagai satu cara yang lembut untuk mendidik serta berkias dalam kehidupan harian mereka. Ini bermakna siswazah tersebut tidak seharusnya menganggur sementara menunggu kerja yang sesuai dengan kelulusannya. Salah satu peribahasa yang sesuai dijadikan teladan bagi masyarakat ialah peribahasa berbunyi "Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi yang masak". Kemahuan ini sudah tentu berfaedah dan memberi ganjaran yang baik kepada pelajar tersebut dalam menambahkan ilmu dan kemahiran memandangkan persaingan yang sengit dan mencubar sekarang."Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak" merupakan peribahasa yang bertujuan mendidik masyarakat. pelajar juga mempunyai wang saku untuk berbelanja. Tulislah karangan ini dengan selengkapnya.

.daripada mengangur di rumah sehingga membebankan ibu bapa. kehidupan mereka sering tersepit terutama apabila tibanya musim tengkujuh pada bulan November dan Disember. setiap daripada kita seharusnya tidak hanya berpeluk tubuh jika ingin kehidupan yang lebih baik. Ini kerana peribahasa Melayu juga ada mangatakan "yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan melayang. Kerjakerja sambilan ini sudah pasti mendatangkan faedah dan memberi rezeki kepada petani tersebut. Pada musim tengkujuh. memandang laut berombak dan bahaya jika turun ke laut maka wajarlah nelayan melakukan kerja-kerja lain seperti menjahit jala. Ini bererti kita perlu rajin berusaha meningkatkan taraf hidup dengan activiti berfaedah sementara menuggu hasil yang lebih besar. Sekiranya kita tidak ingin ketinggalan sememangnya kita perlu sanggup berusaha. Sebagai rumusnya. Bagi nelayan. membuat sangkar burung dan apa-apa saja yang berfaedah mengikut kemahiran yang ada. Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak" harus dicontohi oleh nelayan berkenaan. menganyam tikar. Sesungguhnya peribahasa warisan masyarakat lama kita memainkan peranan besar dalam mendidik masyarakat.

cerpen ulasan filem dan sebagainya (masih baru dalam peperiksaan) 3. kelemahan sesuatu bahan yang diulaskan.sinopsis) Perenggan 4 : Kelebihan Perenggan 5 : Kelemahan Perenggan 6 : Penutup.Panduan Karangan Berformat Ulasan Panduan menulis 1. Calon seharusnya ada pengalaman untuk memberi ulasan yang tepat termasuk kebaikan. 4. pengenalan buku) Perenggan 2 & 3 : (Isi kandungan buku . . Format ulasan buku mempunyai format khusus seperti berikut:Tajuk Buku: Pengarang: Ketebalan: Harga: Pengulas: Perenggan 1: (Memperkatakan Biodata pengarang. Calon diminta membuat a) Ulasan buku (pernah keluar dalam peperiksaan SPM) b) Ulasan sesuatu tajuk c) Ulasan sesuatu kejohanan yang disaksikan d) Ulasan drama. 2. Format ulasan ini agak jarang terdapat dalam soalan peperiksaan Bahasa Melayu Kertas 1.

Modal Karangan: Karangan berformat Ulasan

Tajuk :- Sambutan yang dingin terhadap karya sastera menyebabkan kelab Bahasa Melayu di sekolah anda telah menganjurkah pertandingan mengulas novel bagi memperkenal dan mendorong pelajar untuk membaca karya sastera. Anda ingin menyertai pertandingan tersebut. Tuliskan ulasan tersebut dengan lengkap. Tajuk Novel : Konserto Terakhir Pengarang : Abdullah Hussien Ketebalan : 285 halaman Harga : Penerbit : Utusan Publications & Distribution Sdn Bhd Pengulas : LEE WEE VIEN Novel konserto Terakhir diilhamkan oleh saudara Abdullah Hussien seorang novelis yang terkenal. Beliau menulis pelbagai genve yang bermutu termasuk cerpen, biografi, autobiografi, drama dan sebagainya di samping novel. Beliau banyak memenangi pertandingan dalam penulisan. Novel Konserto Terakhir yang dihasilkan pada tahun 1980 dianggap novel bermutu sehingga dipilih sebagai teks komponen sastera dalam pengajaran novel di sekolah-sekolah bagi pelajar-pelajar tingkatan 5. Novel Konserto Terakhir ini sememangnya menarik untuk dibaca oleh pelajar. Kisah yang dipaparkan tidak membosankan malahan apabila kita membaca, kita tidak sabar-sabar untuk menghabiskannya kerana ingin mengetahui cerita selangjutnya apa yang akan berlaku kepada Hilon sebagai watak utama dalam cerita ini. Hilmi yang diberi watak sebagai seorang pemuda yang miskin datag ke rumah Datuk Johari yang dianggap bapa saudaranya untuk mencuba nasib membebaskan diri daripada belenggu kemiskinan. Kehadirannya paling tidak disenangi oleh Datin Salmah Isteri Datuk Johari kerana Hilmi seorang yang tidak berpendidikan, begitu hina di mati Datin Salmah dianggap tidak setaraf dengan keluarganya yang kaya raya. Di rumah Datul Johari, Hilmi terpaksa menjadi tukang kebun sahaja kerana tiada pekerjaan yang sesuai dengan kelulusannya yang hanya setakat darjah Empat. Hilmi tidak pernah merungut dengan pekerjaan tersebut malahan tekun menjaga kebunnya sehingga begitu cantik dan mengagumkan semua tetamu Datin Salmah. Di rumah Datuk Johari, Hilmi begitu meminati piano setelah mendengar Hayati anak Datuk Johari mengalunkannya. Bagaimanapun Hilmi hanya melihat dari jauh kerana Datin Salmah begitu membencinya. Hayati gadis lincah yang bertunang dengan Mohsin begitu menawan hati Hilmi. Bagaimanapun perasaan ini dia pendamkan sendiri dalam hatinya kerana jurang mereka amat jauh. Semasa keluarga Datin Salmah bercuti di Eropah, Hilmi telah curi-curi bermain piano tersebut. Di samping itu dia telah belajar muzik dengan Bakal setelah diperkenalkan oleh Mamat. Hayati mulai meyenangi Hilmi terutama setelah mendengar Hilmi bermain pianonya. Bagaimanapun perhubungan baik ini terbatas kerana dihalang

oleh Datin Salmah. Akibat risau akan perhubungan Hayati dan Hilmi yang semakin intim, Datin Salmah telah menghalau Hilmi dari rumahnya. Dari sini Hilmi menyambungkan minatnya dan kerjayanya dalam muzik dengan bantuan Bakar. Dia menjadi pemuzik yang muda dikenali ramai. Ketika itu juga Hayati telah berhijrah ke London setelah berkahwin dengan Mohsim kerana memenuhi kehendak Datin Salmah. Hilmi juga akhirnya berkahwin dengan Azizah, anak gadis Bakar. Bagaimanapun perhubungan mereka tidak berpanjangan kerana sikap Azizah yang keras hati dan mencemburui hubungan baik Hilmi dengan Hayati. Hilmi bertungkus lumus dengan kerjanya tanpa mempedulikan kesihatan badan. Apatah lagi dia berjaya dipilih mengadakan orkestra di Dewan Tunku Lanselor. Malangnya Hilmi telah jatuh sakit dan dihantar ke hospital. Hayati yang muncul pada hari itu telah menjadi penyelamat meneruskan persembahan Hilmi. Pengarang Abdullah meleraikan cerita ini dengan kejutan apabila di hospital Hilmi dikatakan anak Datuk Johari dan Hayati merupakan adik tirinya. Pembaca diberi kejutan sekali lagi apabila diakhirkan cerita dengan kematian Himmi juga Datuk Johari yang tidak dijangka langsung oleh pembaca. Inilah antara keistimewaan novel nukilan Abdullah Hussien. Beliau menyusun plot ceritanya dengan begitu teliti. Pelajar mudah memahami ceritanya kerana plotnya berkembang dengan teratur. Bahasanya juga mudah difahami. Saudara Abdullah Hussein berjaya memasukkan kejutan yang mana tidak diduga langsung oleh pembaca pada akhir cerita. Di samping unsur kejutan yang dimasukkan dalam kerjaya ini, pelbagai teknik lain digunakan dalalm novel ini seperti dialog, monolog, imbasan kembali, saspens, dan sebagainya. Teknik plot yang pelbagai ini sudah telah mewarna novel ini menyebabkan pembaca tidak terasa bosan untuk menghabiskannya. Watak Hilmi yang begitu lurus, mulia, berbudi pekerti begitu mengagumkan kita. Keadaan ini berbeza dengan watak Datin Salmah yang begitu sombong, menghina Hilmi sehingga kita begitu membenci wataknya. Inilah kejayaan pengarang kerana mampu menghidupkan watak-watak tersebut dengan baik sekal. Nilai dan pengajaran juga banyak terdapat dalam novel ini. Nilai dan pengajaran ini boleh dihayati oleh pembaca untuk dijadikan teladan. Nilai seperti kasih sayang, kegigihan, hormat-menghormati, ikhlas, persaudaraan dan sebagainya harus dibaca oleh pelajar khasnya kerana nilai dan pengajaran ini memberi manfaat kepada pelajar sekalian. Keseluruhannya pada hemat saya novel ini amat baik dan patut dibaca oleh pelajar-pelajar bukan setakat untuk peperiksaan tetapi menghayati dan menghargainya sebagai satu genre yang bermutu. Sebenarnya novel ini juga sesuai dibaca oleh masyarakat umum kerana tema dan persoalan yang dibawa sesuai untuk semua pembaca. Namun, sebagai pelajar sewajarnya kita membaca karya ini kerana kegigihan Hilmi yang berkelulusan darjah empat berusaha keras untuk berjaya dalam hidup seharusnya menjadi inspirasi kepada pelajar bagi mengubah masa depan masing-masing.

Bahagian merumus karangan

Garis panduan peperiksaan SPM A : Merumuskan karangan

.Keperluan peperiksaan
1.Soalan ini merupakan soalan pertama dalam kertas 2 Bahasa Melayu. 2.Soalan ini wajib dijawab. 3.Peruntukan markah yang diberikan ialah 30% 4.Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. 5.Soalan ini menguji kebolehan dan keupayaan pelajar mentafsir, menilai, serta merumus pelbagai jenis bahan (petikan/grafik) dengan cekap, kritis dan kreatif. Di samping itu, calon perlu juga mempunyai pengetahuan isu - isu semasa.

.Bentuk soalan peperiksaan
1.Soalan berbentuk petikan a)Petikan berbentuk rencana b)Petikan berbentuk laporan c)Petikan berbentuk berita d)Petikan berbentuk ulasan e)Petikan berbentuk syarahan/ucapan 2.Soalan berbentuk bahan grafik a)Carta pai b)Carta aliran c) Jadual d)Carta palang e)Gambarajah f) Peta g)dan lain - lain. Penting ! **Soalan merumus karangan SPM setakat ini hanya bertumpu kepada merumus petikan.(Rencana)** -merumus bahan grafik tidak pernah dikeluarkan dalam peperiksaan SPM kertas 2.Bahan grafik hanya dititik berat di dalam soalan PMR.

bar dan tempat karaoke.Kemasukan beramai-ramai tenaga kerja asing ini banyak membantu memajukan negara kita. Selain jenayah tersebut. kemudian rumuskan kesan-kesan kedatangan buruh asing ke negara kita.Walau bagaimanapun. terdapat bukti bahawa banyak di kalangan buruh asing yang telah menukar bidang pekerjaan mereka ke bidang yang disertai oleh pekerja tempatan seperti peniaga kecil-kecilan. Kesannya dapat memberi persaingan kepada penduduk tempatan dan meningkatkan lagi harga rumah dan keperluan asas yang lain. Dari segi politik dan pentadbiran. tetapi juga kedudukan ekonomi penduduk tempatan. mempergiat kegiatan pelacuran dengan adanya peningkatan kegiatan rumah urut. 1. Terdapat juga laporan tentang segelintir buruh asing yang cuba menyebarkan agama lain kepada masyarakat Melayu yang beragama Islam di Malaysia.Penglibatan dalam kegiatan seperti ini boleh mengugat keselamatan sosial dan penduduk. Peraturan yang lebih ketat dan tegas perlu diambil dalam menangani masalah ini.Walau bagaimanapun. Sumbangan dan peranan tenaga buruh asing dalam pertumbuhan ekonomi negara amat penting. Kedatangan buruh asing tidak begitu diambil berat oleh kerajaan pada tahun 1970an dan 1980-an kerana kekurangan tenaga buruh dalam beberapa sektor terutama sektor perkilangan dan perladangan.Sering kedengaran bahawa buruh asing terutamanya pendatang tanpa izin melakukan pelbagai kegiatan jenayah seperti rompakan.Latihan Essei 1 Latihan SPM Soalan 1 Baca petikan di bawah dengan teliti. Keadaan ini boleh menggugat bukan sahaja pendapatan pekerja tempatan. juruteknik dan penyelia kilang. Kehadiran buruh asing yang meningkat juga memberikan kesan sosial yang penting kepada penduduk tempatan. Kehadiran buruh asing juga telah meningkatkan lagi pertambahan penduduk di sesebuah tempat. Implikasi daripada lebih sejuta orang yang tidak dapat dikesan tentang latar belakang dan pekerjaan mereka sudah tentu menyusahkan semua pihak.Panjang rumusan hendaklah antara 100 hingga 120 patah perkataan. kehadiran mereka di Malaysia sudah mencapai tahap yang membimbangkan. Keadaan ini boleh mengancam keselamatan negara dan akidah masyarakat Melayu. Rumusan Anda . pihak berkuasa gagal menggubal satu undangundang untuk mengawal kebanjiran buruh asing.Keadaan ini boleh menjejaskan pandangan masyarakat luar terhadap negara kita. kedatangan buruh asing. pecah rumah dan penyeludupan.

justeru arahan tidak menyatakan aspek mana.Ini bercanggah dengan nilai murni masyarakat. maka kedua-dua aspek dianggap isi dan boleh ditulis.Sekiranya soalan menyatakan rumuskan kebaikan penggunaan teknologi maklumat. Bagaimanapun kelemahan teknologi maklumat adalah mudah dicerobohi musuh sehingga maklumat negara boleh dicuri.Jawapan Soalan 1: Petikan ini merumus tentang perkembangan teknologi maklumat serta kebaikan dan keburukannya. Penggunaanya memudahkan operasi perniagaan di samping menghubungkan pekerja dan pelanggan. Kesimpulannya. maka keburukannya tidak dianggap sebagai isi-isi tersurat. Penggunaan teknologi maklumat ini bolah mewujudkan kesejahteraan hidup kelak. Golongan remaja akan menimbulkan masalah sosial kerana banyak masa terluang dihabiskan di kafe siber.Bahkan seluruh struktur dan budaya masyarakat mampu diubahnya.Keadaan ini boleh mengancam keselamatan negara.Ini membawa pulangan yang menguntungkan kepada peniaga. Pengguna internet juga boleh ketagihan melayari web. (115 patah perkataan) Ulasan : Berdasarkan kata kunci soalan kesan yang dirumuskan mengandungi baik dan buruk.Penggunaan teknologi yang betul boleh meluaskan minda semua masyarakat.disiplin diri dan kesederhanaan dalam diri perlu diwujudkan agar teknologi maklumat bermanfaat kepada kita. .

Ternyatalah bahawa penggunaan teknologi maklumat dengan segala kemudahannya itu perlu diawasi.Selain itu. kita tidak seharusnya lupa dan lalai akan kesan negatif yang dibawanya.pasti akan timbul . sama ada yang dekat atau yang jauh menerusi e-mel dan faksimili. Dengan adanya usaha ini. Dari aspek sosial. tulis suatu rumusan tentang kesan penggunaan teknologi maklumat dinegara kita.Latihan Essei 2 Latihan SPM 2 Soalan 1 Baca rencana di bawah ini dengan teliti.Setiap hari.Justeru. manusia menggunakan teknologi maklumat setiap hari.pihak musuh dapat mencuri segala maklumat dalam sesebuah negara yang mungkin menjejaskan keselamatan negara tersebut.Jika penggunaannya dibiarkan tanpa pengawasan.Hampir semua rakyat Malaysia tahu akan teknologi maklumat ini kerana promosi dan publisiti mengenainya dibuat dengan begitu agresif dan meluas. Namun. Datuk Seri Dr. Kempen kesedaran teknologi maklumat telah dilancarkan oleh Perdana Menteri.Sistem ini memungkinkan pekerja dan pelanggan berinteraksi dengan lebih berkesan.Hal ini diakui sendiri oleh pakar-pakar teknologi maklumat sehingga mendorong pelbagai usaha dilakukan untuk membendungnya. Hal ini diserlahkan dengan bercambahnya kafe siber yang menyediakan kemudahan untuk membuat perayauan dalam internet.Panjang rumusan anda hendaklah antara 100 hingga 120 patah perkataaan. kesan negatif yang timbul daripada penggunaan internet memang cukup jelas. terutamanya dari sudut ketagihan penggunaan internet. teknologi maklumat bukan saja diyakini dapat memberikan pulangan yang menguntungkan dalam bidang perniagaan tetapi juga dapat menjadi agen yang mampu mengubah seluruh struktur dan budaya masyarakat.dalam keghairahan kita menjulang teknologi maklumat ini.pihak media massa menyiarkan sesuatu yang berkaitan dengan teknologi maklumat bagi menyedarkan masyarakat betapa pentingnya teknologi itu untuk kehidupan yang lebih sejahtera pada masa hadapan.Dengan menggunakan teknologi canggih ini. Sebenarnya secara sedar atau tidak sedar.Kemudian.Mahathir Mohamad pada 11 Oktober 1997. Kesan ini dapat dilihat.Penggunaan teknologi maklumat banyak membantu bidang perniagaan dalam operasinya.Hal ini memang perlu dilakukan kerana pada masa akan datang banyak urusan lagi yang akan dijalankan melalui internet. penggunaan teknologi maklumat dapat mempermudah perhubungan antara sesama pekerja dan sesama pelanggan.diharapkan kepercayaan orang ramai terhadap transaksi melalui internet dapat dipulihkan. Seseorang mungkin berada di hadapan komputer berjam-jam lamanya untuk melayari laman web yang berlainan dan yang bercanggah dengan budaya serta nilai murni masyarakat.

Penggunaanya memudahkan operasi perniagaan di samping menghubungkan pekerja dan pelanggan. Rumusan Anda Jawapan Soalan 1: Petikan ini merumus tentang perkembangan teknologi maklumat serta kebaikan dan keburukannya.Ini bercanggah dengan nilai murni masyarakat.Ini membawa pulangan yang menguntungkan kepada peniaga. Penggunaan teknologi maklumat ini bolah mewujudkan kesejahteraan hidup kelak. Golongan remaja akan menimbulkan masalah sosial kerana banyak masa terluang dihabiskan di kafe siber. .Bahkan seluruh struktur dan budaya masyarakat mampu diubahnya.Oleh itu. Pengguna internet juga boleh ketagihan melayari web.Sekiranya soalan menyatakan rumuskan kebaikan penggunaan teknologi maklumat. maka keburukannya tidak dianggap sebagai isi-isi tersurat. (115 patah perkataan) Ulasan : Berdasarkan kata kunci soalan kesan yang dirumuskan mengandungi baik dan buruk.Ogos 1999) 1. justeru arahan tidak menyatakan aspek mana.khususnya bahan-bahan lucah yang disalurkan melalui internet.Penggunaan teknologi yang betul boleh meluaskan minda semua masyarakat. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana peranan Teknologi Maklumat dalam Menghadapi Alaf Baru oleh Ismail Abdullah. dewan Siswa.disiplin diri dan kesederhanaan dalam diri perlu diwujudkan agar teknologi maklumat bermanfaat kepada kita. Bagaimanapun kelemahan teknologi maklumat adalah mudah dicerobohi musuh sehingga maklumat negara boleh dicuri. maka kedua-dua aspek dianggap isi dan boleh ditulis.Keadaan ini boleh mengancam keselamatan negara. Kesimpulannya.semua pihak perlu mengambil tindakan yang wajar bagi menangani unsur-unsur negatif.gejala sampingan yang tidak diingini.

jurutera. Dalam usaha menggilap dinamisme di kalangan generasi muda. Program ini bertujuan menghidupkan semangat sukarelawan yang semakin pudar di kalangan belia negara ini sedangkan semangat ini merupakan elemen penting bagi melahirkan masyarakat maju yang seimbang.Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.Penghidupsuburan semangat ini amat perlu demi melahirkan generasi yang muda lebih komited.atau peguam boleh melakukan khidmat sosial di dalam negara atau di luar negara terutamanya di kawasan pedalaman yang masih mundur. kerajaan telah mengatur pelbagai strategi baru.Kehadiran sukarelawan ini akan meningkatkan kualiti hidup masyarakat yang masih dicengkam kemiskinan dan kemelaratan.Salah satu langkah terbaru ialah melancarkan program sukarelawan ala "peace corps" atau pasukan khidmat bakti yang dikenali "Yayasan Salam".Masalah sosial seperti penagihan dadah dapat dikurang apabila golongan profesional sanggup membuka pejabat atau klinik pada waktu tertentu bagi memberi perkhidmatan kaunseling dan rawatan secara percuma atau bayaran yang minimum.Melalui program ini.Langkah ini juga dapat membantu kerajaan mengatasi masalah kekurangan tenaga mahir dan profesional untuk berkhidmat di sana.Latihan Essei 3 Latihan SPM 3 Soalan 1 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan buat satu rumusan tentang kepentingan semangat sukarelawan diwujudkan di kalangan generasi muda di negara. Malaysia yang mencatat rekod sebagai negara paling pesat membangun.dedikasi dan prihatin kepada segala tugas yang dilakukan dan sifat-sifat ini adalah resipi kepada .salah satu matlamat wawasan 2020.Memang sedikit benar golongan profesional yang berminat bertugas di luar bandar.usaha ini akan dapat membentuk generasi ala acuan Malaysia yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada diri sendiri.Semangat ini perlu disemai bagi melahirkan golongan muda yang berjiwa murni dan bersedia memberi khidmat sukarela tanpa mengharapkan ganjaran dan pangkat.selain itu.golongan muda yang mempunyai kepakaran tertentu seperti doktor.sebaliknya hal ini menjadi satu agenda semua pihak daripada institusi keluarga sehinggalah kepada parti-parti politik.Tugas ini tidak seharusnya dipikul oleh pihak kerajaan sematamata. Justeru itu cabaran yang menanti untuk menghidupkan semangat ini semula sememangnya besar.tidak ghairah mengajar kemajuan ekonomi sehingga menghakis nilai-nilai murni masyarakat termasuk semangat sukarelawan. Sejarah telah membuktikan banyak negara mengalami keruntuhan dalam unsur ini sehingga pembinaan masyarakat berjiwa murni untuk generasi baru terlalu sukar.

Dengan demikianlah semangat sukarelawan akan benar-benar sebati dalam kehidupan rakyat Malaysia. Khidmat yang dihulurkan akan memperlihat generasi ada acuan Malaysia yang mengutamakan kepentingan masyarakat daripada diri. Kesedaran dan kesungguhan untuk menjayakan misi kerohanian ini perlu ada.kecemerlangan Malaysia era baru nanti. (Diubahsuai daripada Lidah Pengarang Utusan Malaysia) 1. dedikasi dan prihatin dapat dilahirkan juga. kesedaran semua pihak agar mengikis sikap mementingkan diri sendiri perlu demi menggalakkan lebih ramai belia terlibat sebagai sukarelawan. Masalah kekurangan tenaga mahir di luar bandar dapat diatasi. Kepakaran yang dimiliki oleh mereka boleh membantu pendudukdi luar bandar meningkatkan kualiti hidup. Kesimpulannya. (112 patah perkataan) . Semangat sukarelawan ini dapat mengelakkan belia terjerumus dalam masalah sosial. Sebaliknya konsep murni masyarakat penyayang dapat dibentuk daripada belia yang ada semangat sukarelawan. Semangat sukarelawan ini penting dipupuk bagi melahirkan masyarakat yang maju dan seimbang. Rumusan Anda Jawapan Soalan 1: Petikan ini membincangkan kepentingan semangat sukarelawan sebagai ejen perubahan pembangun negara. Generasi yang komited.

RANCANGAN MALAYSIA KEEMPAT : PERUNTUKAN PEMBANGUNAN PERKHIDMATAN KESIHATAN.4 Perbelanjaan (juta RM) 1943. Program Perkhidmatan rawatan kesihatan Hospital-hospital Naik taraf dan ubahsuai Perkhidmatan kesihatan awam Kesihatan bandar Kesihatan luar bandar Kesihatan alam sekitar Perkhidmatan kesihatan lain Jumlah Peruntukan (jutaRM) 2070.5 2498.7 Sumber: Rancangan Malaysia Ketujuh 1996 .Peruntukan terendah diagihkan untuk kesihatan bandar iaitu .2 1477. kemudian tulis satu rumusan tentangnya.2 94.3 1537.5 131.3 134.3 293.8 128.6 66.8 465.0 juta.8 95.2 62.0 533.Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Peruntukan terbanyak diberi dalam perkhidmatan rawatan kesihatan ialah RM 2070.3 juta.2 123.4 280.2000 1.Latihan Essei 4 Latihan SPM 4 Soalan 1 Telitikan perangkaan peruntukan pembangunan perkhidmatan kesihatan di bawah.Ini diikuti oleh hospital sebanyak RM 1537.3 2351. Rumusan Anda Jawapan Soalan 1: Jadual berikut menunjukkan peruntukan pembangunan perkhidmatan kesihatan dalam Rancangan Malaysia.

Ini bermakna sejumlah RM 136.yang dibelanjakan hanya RM 2351. (114 patah perkataan) . rakyat yang mempunyai kesihatan yang baik merupakan pemangkin kepada pembangunan negara dan wajar diberi keutamaan. Kesimpulannya.Dasar kerajaan ternyata kurang difokuskan di kawasan bandar memandangkan penduduk penduduk bandar telah mempunyai taraf kesihatan yang baik.5 juta manakala kesihatan alam sekitar adalah sebanyak RM 95.Jumlah peruntukan pembangunan kesihatan adalah sebanyak RM 2498.Bagaimanapun.7 juta yang tidak digunakan. Peruntukan yang banyak dalam perkhidmatan kesihatan mencerminkan kerajaan mengambil berat akan kesihatan rakyat.sebanyak RM 66.7 juta.3 juta.4 juta.

iv) Pembinaan soalan bagi setiap bahagian ialah a) soalan pemahaman teks b) soalan berunsur KBKK (Kemahiran Berfikir Kreatif Dan Kritis) c) soalan komponen sastera (berkaitan aspek dan istilah sastera) . (B) Bentuk soalan SPM. ii) Soalan ini terbahagi kepada empat bahagian. iv) Soalan 3(b) berbentuk pemahaman petikan genre prosa moden sama ada cerpen atau drama. satu petikan (sedutan) daripada teks akan disediakan untuk rujukan calon. iii) Jumlah markah keempat-empat bahagian ini ialah 35 markah. i) Bagi setiap bahagian. iii) Soalan 3(a) berbentuk pemahaman berdasarkan petikan petikan umum daripada pelbagai ilmu. ii) Setiap bahagian akan ditanya dengan 3 soalan. memahami dan menghayati pelbagai jenis sastera dan ilmiah. i) Soalan ini terkandung dalam kertas 2. vi) Soalan 3(d) berbentuk pemahaman puisi moden atau tradisional.Pemahaman Soalan 3 (A) Keperluan peperiksaan. v) Soalan 3(c) berbentuk pemahaman genre prosa klasik. vii) Soalan bahagian ini menguji kebolehan dan keupayaan pelajar membaca.

Dasar kerajaan mewujudkan masyarakat berilmu juga dapat ditingkatkan.Isi penerbitan bahan-bahan picisan ini hanya merangsangkan keinginan seks.Kebimbangan ini paling dirasai oleh ibu bapa memandangkan bahanbahan bacaan ini tidak menepati piawaian membentuk minda dan jiwa murni anakanak. terutama di kalangan remaja. tahyul yang popular di kalangan remaja. 2)Petikan yang diberi tidaklah panjang. 3)Bagi soalan langsung. Bahagian 3(a) . Tindakan kerajaan ini telah berjaya meningkatkan minat membaca di kalangan rakyat.Pengisian ini sudah tentu memberi kesan buruk terhadap remaja mahupun negara. Tindakan kerajaan dalam dua dekad belakangan ini dengan bersikap terbuka dalam mengeluarkan lebih banyak permit untuk menerbitkan bahan bacaan demi mengembangkan industri penerbitan negara. syarahan. ceramah.Hakikatnya novel.pemahaman (8M) Baca petikan di bawah dengan teliti dan jawab soalan-soalan di bawah dengan ayat sendiri.Pemahaman petikan 1)Petikan yang dikeluarkan termasuklah rencana. 4)Bagi soalan KBKK terutama yang menanya pendapat. Kadar celik huruf mencapai 90 peratus antara tertinggi di dunia. Persoalan timbul sama ada bahan-bahan ini benar-benar dapat menjana pertumbuhan minda yang sihat. berita dan sebagainya. buku mahupun majalah yang melimpah di pasaran menghidangkan berbagai "sampah sarap" dan bahan-bahan picisan yang tidak membentuk masyarakat yang berjiwa murni. jawapannya merujuk kandungan dalam petikan. .Satu ketika dahulu kadar membaca di negara hanya dua muka surat seorang bagi setahun tetapi kini meningkat kepada dua buah buku seorang setiap setahun. Sementara minat membaca semakin meningkat. calon perlu berfikir sendiri jawapannya. Model SPM soalan 3(a) . misteri.v) Bagi soalan genre sastera kecuali 3(a) merujuk sastera yang dipelajari di tingkatan 4 iaitu "Anak Laut" dan tingkatan 5 "Kerusi".

Februari 2001) S1) Nyatakan kesan-kesan positif daripada tindakan terbuka kerajaan dalam mengeluarkan permit penerbitan buku.(Disesuaikan daripada "yang lucah dan yang miskin dalam penerbitan kita". (Sekurang-kurangnya 2 isi) S2) Apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan bahan bacaan yang dihidangkan mengandungi berbagai-bagai "sampah sarap" ? (2M) Skima jawapan :-ilmu yang ada tidak memberi kebaikan kepada pembaca/remaja -mengandungi unsur-unsur seks merangsangkan remaja -tidak menjana pemikiran pembaca/remaja -mengandungi tahyul dan misteri yang boleh memesongkan pembaca/remaja -tidak mendidik pembaca kepada berilmu berjiwa murni (Terima mana-mana 3 isi) S3) Pada pendapat anda.kadar masyarakat berilmu berjaya ditingkatkan. Dewan Masyarakat. . mengapakah penerbitan buku-buku picisan ini begitu membimbangkan ibu bapa yang mempunyai anak-anak remaja ? (5M) Skima jawapan :- . antara tertinggi di dunia -minat membaca di kalangan rakyat meningkat daripada dua muka surat kepada kepada dua buah buku setahun. (2M) Skima jawapan :-kadar celik huruf meningkat.

-mengehayalkan remaja/leka sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap pelajaran. (Terima mana-mana 3 isi) . -tidak membentuk remaja berilmu dan berjiwa murni sebaliknya remaja tidak produktif. mudah terikut-ikut/terpengaruh -belum matang.-usia remaja masih muda. tidak boleh membuat pertimbangan baik buruknya apa yang dibaca -keinginan untuk mencuba dan suka mengikut perasaan boleh membawa remaja terjerumus dengan anasir tidak sihat/menjatuhkan maruah.

sambutan Hari Polis yang diadakan adalah bertujuan untuk menghargai jasa dan pengorbanan anggota polis yang berkhidmat pada masyarakat dan negara. pihak polis berusaha untuk memberikan khidmat yang terbaik untuk memerangi dan mengurangkan kadar jenayah yang berlaku di negara ini. Datuk Seri Najib Tun Razak yang mempengerusikan mesyuarat itu telah memutuskan untuk mengadakan Minggu Pencegahan Jenayah sempena sambutan Hari Polis pada tahun 2001 ini.Malah pada hari tersebut juga. anggota polis dan orang awam yang telah menyumbangkan khidmat cemerlang turut diberi surat penghargaan terhadap sumbangan mereka. Menteri Pertahanan. Tan Sri Norian Mai pada sambutan Hari Polis yang . Pada umumnya. Sehubungan itu.Satu jawatankuasa telah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Polis Negara.Latihan Bab : Pemahaman Petikan Soalan 3a. Cepat dan Betul'. Tanggungjawab besar yang dipikul oleh setiap anggota polis melayakkan mereka diraikan dalam sambutan khas yang telah ditetapkan. Dalam mesyuarat EXCO Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (YPJM) pada tahun lepas.Pengisytiharan 25 Mac sebagai Hari Polis meletakkan anggota polis sebagai salah satu golongan terpenting dalam sesebuah negara dan tahun ini merupakan sambutan Hari Polis kali ke-194. Datuk Jamil Johari dibentuk untuk merangka program pada sepanjang minggu itu. Berdasarkan sambutan Hari Polis pada tahun lepas. Usaha ini juga adalah susulan kepada kempen `Tahun Memerangi Jenayah 2000' yang dilancarkan oleh Ketua Polis Negara. berada dalam keadaan selamat dan terkawal. Program selama seminggu itu mendapat kerjasama polis bagi meningkatkan kesedaran pencegahan jenayah di kalangan masyarakat. bertepatan dengan mottonya `Mesra. polis dianggap tonggak utama dalam memainkan peranan mengawal dan menjaga keselamatan negara. Oleh itu.pemahaman petikan (10M) Sambutan Hari Polis Mengingati Pengorbanan Anggota Keselamatan Aspek keselamatan dan keamanan dalam sesebuah negara menjadi intipati terpenting dalam memastikan dunia dan penduduk negara khususnya. polis Kuala lumpur telah berusaha mengurangkan indeks kadar jenayah kepada 15 peratus berbanding 20 peratus pada tahun sebelumnya.

27 Mac 2001) 1.mengapakah bidang ini kurang diceburi oleh belia ? (4M) Jawapan Contoh Jawapan daripada Hall Master: 1. (Dipetik daripada Minda Pelajar . menambahkan kehadiran anggota polis selain merapatkan hubungan dengan masyarakat setempat di setiap negeri. Oleh itu. . Mengapakah sambutan Hari Polis disambut setiap tahun? (3M) 2. orang-orang awam yang menyumbangkan khidmat cemerlang kepada masyarakat. pengiktirafan terhadap tugas dan tanggungjawab mereka yang berat.kan dengan menambahkan bilangan pondok polis. kerjasama antara masyarakat dan pihak polis harus diperkukuhkan untuk kebaikan bersama. dalam memastikan keamanan dan keselamatan negara terjamin.Berita Harian.lepas. Tugas anggota polis adalah mulia dan amat diperlukan tetapi pada pendapat anda. Skima jawapan :• • • bagi menghargai jasa dan pengorbanan anggota polis yang berkhidmat kepada masyarakat dan negara. 3. Kempen pencegahan jenayah yang berkonsepkan mesra rakyat ini diperkukuh. Nyatakan aktiviti dan matlamat diadakan minggu Pencegahan Jenayah pada tahun ini. memberi penghargaan terhadap anggota polis.

Skima jawapan :- • • • • latihannya lasak dan memenatkan tanggungjawab yang berat yang tidak setimpal dengan gaji risiko yang tinggi. menambahkan kehadiran polis serta menjalin hubung rapat dengan masyarakat setempat. berusaha memberi khidmat terbaik memerangi dan mengurangkan jenayah di negara ini. menambahkan bilangan pondok polis. nyawa sentiasa terancam banyak berkorban demi kepentingan negara. • Contoh Jawapan daripada Hall Master: 3. Skima jawapan :• • Meningkatkan kesedaran Pencegahan Jenayah di kalangan masyarakat. kepentingan diri dan kepentingan keluarga di belakangkan .Contoh Jawapan daripada Hall Master: 2.

soalan ulasik iii.soalan daripada puisi tradisional atau moden 2. Cerpen daripada Antologi "Kerusi" ialah : 6 tajuk. Soalan ini terbahagi kepada: i.sama ada cerpen atau drama ii. Titik-titik perjuangan iii. Drama daripada Antolog :Anak Laut" (tingkatan 4) : 3 tajuk. Seri Narfa 4. Serunai Malam ii. Cerpen atau Drama 1. 3. Dijangkakan cerpen dan drama akan diselang-seli diuji setiap tahun. Budi yang tak terbeli 3. Sebutir pasir di kaki . 3d . Cerpen dalam Antologi "Anak Laut" terdapat enam tajuk iaitu : i. Menatap wajahnya ii. Kris dan Kristal iv. Aspek komponen kesusteraan Melayu bermula pada tahun 2001 akan diuji dalam soalan 3 Kertas 2. Tragedi ii. Semua soalan ini wajib dijawab oleh calon. Lambaian malar hijau v. 3b . iaitu :i.Komponen Sastera 1. iaitu :i. Annyss Sophillea iii.Pemahaman Prosa Moden Pemahaman Prosa Moden Soalan 3(b) . 3c . 2. Pasaran vi. Aku. Kerana manisnya epal iv. Soalan yang diuji dipetik daripada Antologi "Anak Laut" yang dipelajari di tingkatan 4 dan Antologi "kerusi" yang dipelajari di tingkatan 5. Virul Zel untuk Abal iii.

Daripada 12 cerpen yang dipelajari (tingkatan 4 dan 5) serta drama 6 tajuk hanya satu soalan akan dikeluarkan dalam peperiksaan SPM.Cerpen 3 (b) Baca petikan cerpen di bawah ini dengan teliti. Tema dan persoalan. Gaya bahasa f. ramalkan dll) iii. 4. Mariah 5. Soalan yang dikemukakan berbentuk : i. Markah yang diperuntkan ialah 10%. KBKK (Kemahiran berfikir seperti pendapat. Plot dan teknik plot e. Komponen Kesusasteraan (Ciri-ciri sastera) 6. Latar 5. kemudian jawab soalan-soalan . Apabila mempelajari drama atau cerpen seharusnya calon dapat menganalisa ciricirinya seperti a. 3.v. Nilai dan pengajaran (amat penting) d. 3 soalan akan dikemukakan. Soalan (ii) dan (iii) diperuntukan markah lebih. Modul SPM 1 . Kehendak Peperiksaan Bahagian cerpen / drama 1. Di sisi Rinda vi. 3 tajuk iaitu :a) Jangan Bunuh Rama-rama b) Puteri Li Po c) Kerusi 6. Bagaimanapun kajian dan pembacaan calon secara menyeluruh terhadap teks tersebut akan memanfaatkan calon. Petikan akan disediakan. Watak dan perwatakan (amat penting) c. 2. Drama daripada Antologi "kerusi" (tingkatan 5). Pemaham teks (Jawapan diperoleh dalam petikan) ii. (amat penting) b.

juga tanda bahawa kita pernah bersama satu sama dahulu. "Selamat hari lahir . "Semoga kau bertemu dengan tunanganmu". Akmal mengucup dahi Annyas. Annyas!" Akmal berbisik. Kucupan terlerai. "Ambillah kalung ini sebagai kenangan. Perasaan Annyas Sophillea amat berat untuk berpisah dengan Akmal kerana beliau berasa terkilan dan berasa tidak puas dengan .yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri. (10M) Wajah Annyas kembali muram. mengapakah Annyas Sophillea terpaksa meninggalkan Akmal dan bagaimanakah perasaannya terhadap Akmal ? Skima jawapan :-Annyas Sophillea terpaksa meninggalkan Akmal kerana Annyas Sophillea mahu pulang segera ke planet Abtonia untuk pulang ke pangkuan keluarganya dan ingin mencari tunangnya yang masih belum ditemuinya. Sisipkan di bawah ranjang. ujarnya. Annyas.Dia tidak menoleh lagi.Melihat Akmal tertinggal begitu. "Selamat kau sampai ke Abtonia". Namun Akmal terus menghantar Annyas dengan pandangan mata sehingga bentuk Eustary menjadi sebutir bintang semula.Kini setiap tidurku akan lebih bermakna lagi.Annyas bingkas memacu Eustary lantas menguja ke udara. "Terima kasih. (Dipetik daripada cerpen "Annyas Sophillea" karya Nijah Haron. esok harinya bukan ?" Annyas mengangguk. "Semoga kita bertamu lagi.Setiap malam aku pasti hadir dalam mimpimu". "Sudah sampai masanya kita harus berpisah". (2 markah) S2)Pada pendapat anda. terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka) S1)Apakah maksud rangkai kata `Sisipkan di bawah ranjang' dan `lantas menguja ke udara' dalam petikan di atas ? (3M) Skima jawapan :-`Sisipkan di bawah ranjang' bermaksud memasukkan atau menyelitkan di bawah katil manakala Lantas menguja ke udara' bermaksud lalu menaikkan ke udara. amat menggigit tampuk hatinya.

(4M) Skima jawapan :-Akmal merupakan seorang pemuda yang berasal dari bumi.Tiba-tiba. buktinya beliau mendoakan agar Annyas Sophillea dapat bertemu semula dengan tunangnya. luka di muka sebab mengejar seekor rama-rama yang kecil tetapi paling cantik sekali.Drama Drama "Jangan Bunuh Rama-Rama" karya Noordin Hassan.Hamba tak pernah temui seekor yang sebegitu indah. (10M) Luka di tangan. S2) Pada pendapat anda.pertemuan yang amat singkat itu.Rama-rama itu pun terbang berlegaran sambil mengipas-ngipas hamba dan air yang panas itu dengan sayapnya yang kecil dan sebegitu cantik sekali. (4 markah) S3)Jelaskan watak dan perwatakan Akmal yang terdapat dalam cerpen ini.Tiba-tiba rama-rama yang kecil tadi datang semula dan memerhati hamba yang berada di dalam keadaan yang sebegitu daif sekali.Air di dalamnya sedang mendidih bergelagak. pedihnya bukan kepalang. -Akmal juga bersifat penyayang dan iklas.Ya Allah.Hilang malu. hamba tergelincir. luka di kaki.Tak tahu berapa lama hamba terapung di atas air yang sedang mendidih itu. hamba menjeritjerit. terus jatuh ke dalam telaga. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri. S1) Apakah yang diburu oleh Raja ? (2 M) Skima jawapan :Raja memburu seekor rama-rama yang kecil tetapi cantik semata-mata memenuhi permintaan permaisurinya. Baca petikan drama di bawah ini dengan teliti. -Beliau berperwatakan sebagai seorang yang ikhlas. baik hati dan sanggup berkorban dengan melakukan pengorbanan yang tidak terkira nilainya. Modul SPM 2 . apakah akibat atau kesan peristiwa ini kepada Raja ? (4M) .

Ini menunjukkakn perasaandendam tidak harus wujud sebaliknya ramarama tersebut membalaga dengan kebaikan supaya Raja itu berpeluang berubah dan dapat berbakti kelak. Pak. Rama-rama kecil itu bersedia menolong Raja yang dalam kesusahan.Saya jadi takut.Esoknya barulah saya tahu bahawa . "Saya tidak sengaj.Kami sepersekolahan.Ketika melintasi Iswan dan rakannya. Modul SPM 3 .Pada mulanya Raja cuba menangkap rama-rama tiba-tiba telah terjatuh ke dalam telaga air panas.Kami berlima di dalam kereta itu. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.Tapi saya berdosa kepadanya. Iswan.Raja yang diselamatkan oleh rama-rama dan meminta orang lain agar tidak membunuh rama-rama lagi. ada manfaatnya. Kita harus sedar bahawa semua makhluk Tuhan.Saya telah membunuhnya!" "Kalau begitu anda yang menabrak Iswan ?" Suara Pak Ismawan kedengaran meninggi. tidak kira kecil atau besar.Saya bersembunyi di rumah rakan saya di Penampang. malahan dialah satu-satunya teman yang terdekat dan mesra dengan saya.Kami bergelak ketawa sesudah makan minum di rumah teman yang menyambut hari jadinya. sahabat baik saya itu. Saya tak dapat mengawalnya dan saya menabrak Iswan. kereta yang saya pandu terbabas.Saya memecut kereta tambah laju. "Saya George Bulang.Cerpen Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti. teman baik Iswan.Skima jawapan :Raja tidak mahu lagi menangkap rama-rama dan menyesal atas perbuatannya. Pada mulanya saya tidak memikirkan yang saya tabrak itu ialah sahabat karib saya. S3) Apakah pengajaran yang terdapat dalam petikan ini ? (4M) Skima jawapan :Sesungguhnya perbuatan zalim akan diberi balasan yang setimpal.

Takdir telah menentukan Iswan maut akibat kemalangan tersebut. saya akan belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam pelajaran untuk mengharumkan nama sekolah dan dapat berbakti kepada negara. apakah tindakan yang anda ambil untuk menebus dosa anda membunuh Iswan ? (4M) Skima jawapan :Sekiranya saya George Bulang. jika Pak Ismawan mahu saya sanggup menjadi anak angkatnya untuk menggantikan tempat Iswan. motokar itu terbabas dan George Bulang tidak dapat mengawalnya lalu menabrak Iswan.Ketika melintasi Iswan dan rakannya. nak.Mereka baru pulang dari rumah kawan yang menyambut hari jadi setelah makan minum di sana. Tidak ada sebesar hama pun rasa dendam di dalam jiwa saya. kita sama-sama kehilangan". (Dipetik daripada cerpen Tragedi karya Amil Jaya. kesatkan air matamu.saya telah membunuh teman baik saya.Di samping itu.Hiduplah seperti biasa tanpa rasa takut. tindakan yang akan saya untuk menebus dosa saya membunuh Iswan ialah saya akan lebih berhatihati ketika berada di jalan raya supaya tidak terlibat dalam sebarang kemalangan jalan raya lagi.Engkau sudah sedar. Dewan Bahasa dan Pustaka) S1) Bagaimanakah George Bulang menabrak Iswan ? (3M) Skima jawapan :George Bulang boleh manabrak Iswan kerana dia dan empat rakannya bergelak ketawa di dalam motokar yang dipandu oleh George Bulang.Lupakan tragedi itu. nak. Pak!" "Tak mengapa. (3M) Skima jawapan :Satu nilai kemanusiaan berdasarkan petikan cerpen di atas ialah sanggup berterus-terang dan mengaku kesalahan yang telah dilakukan serta meminta maaf kepada orang yang terlibat .Malah.Tapi apa daya kita nak.Engkau sendiri kulihat memang menyayangi sahabatmu. S2) Sekiranya anda George Bulang.Air mata Pak Ismawan merembas lagi.Maafkan saya. S3) Jelaskan nilai dan pengajaran yang anda peroleh daripada cerpen di atas.Saya juga akan sentiasa mendampingi Pak Ismawan supaya tidak kesunyian akibat kehilangan Iswan.Saya sudah dilatih untuk tidak selalu menyimpan dendam.

dengan kesalahan kita. . Pengajaran: a) remaja di bawah umur tidak boleh memandu motokar. tidak berdendam. b) seseorang atlit perlu mencapai disiplin sendiri yang kuat dan menjalani latihan untuk mencapai kejayaan. terutamanya jika tiada lesen memandu. c) seseorang yang menerima malapetaka perlu banyak bersabar dan menerimanya dengan reda. Pak Ismawan memaafkan George Bulang yang telah insaf. sedia memaafkan. tabah hati menghadapi dugaan contohnya Pak Ismawan tabah menerima takdir kematian Iswan.

Pemahaman Prosa Klasik .

b. e. d. c. d. Bentuk solan yang ditanya juga terdiri daripada a. b. f. Soalan yang dikeluarkan hanya 2 soalan. . 3. soalan pemahaman teks soalan KBKK soalan kesusasteraan Melayu 7.Pemahaman Prosa Klasik Soalan 3C . Apabila mempelajari teks klasik. b. Soalan yang dikeluarkan dalam bahagian klasik soalan 3C diambil daripada Antologi "Anak Laut" (tingkatan 4). Markah diperuntukan bahagian ini 8 markah.Klasik Kehendak peperiksaan: 1. c. Penguasaan perbendaharaan bahasa klasik dengan baik banyak membantu calon. iaitu :a. hanya satu petikan yang akan dikeluarkan dengan mengandungi 2 soalan. Antologi "Kerusi" prosa klasik ialah :a. d. 2. Oleh itu calon dinasihatkan merujuk kamus istilah klasik. c. Sabor Kezaliman Membawa Padah asal Usul Raja kecil Kepahlawanan Tun Beraim Bapa 5. 6. calon juga perlu mengkaji aspek: a. 9. Cerita Baryan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya Peminangan Puteri Gunung Ledang Pertanyaan Tuah Dengan Jebat Sikap Terburu-buru akan membawa padah 4. c. calon digalakkan menggunakan bahasa sendiri (bahasa moden). Apabila menulis jawapan. b. Daripada 8 teks klasik yang dikaji. tema plot watak dan perwatakan gaya bahasa nilai dan pengajaran latar 8.

akan jauhari pun ia lupalah. Pada suatu malam Jibor makan majun.Setelah dilihat oleh Siti Saidah hal suaminya itu. maka dipeluknya. S2) Pada pendapat anda. melainkan Saborlah pula dikasihi sayangnya yang tersurat di dalam mata hatinya. tiada mengetahui peri perbuatannya Siti Saidah itu bermukah dengan jauhari.Prosa Klasik "Sabor" 3(c) Baca petikan cerita di bawah dengan teliti. maka ia pun keluar mendapatkan Sabor. Siti Saidah tidak wajar jatuh hati kepada Sabor kerana dia sudah bersuami dan dia perlu cinta pada suaminya serta . telah tiada tertahan hatinya. Sabor. tiadalah cinta yang lain melainkan Sabor juga siang malam. siang dan malam tiada berkeputusan perbuatannya itu. Pada malam itu Siti Saidah pun sangat keluh kesah. dilihatnya Sabor sedang tidur.Maka oleh Siti Saidan dipadamkannya pelita. dia telah menaruh hati dan jatuh hati kepada iparnya. kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan sendiri. adakah wajar Siti Saidah jatuh hati kepada Sabor? Huraikan.Akan Jibor itu pun sekali-kali tiada ia tahu akan perbuatan isterinya itu dengan jauhari itu. maka Siti Saidah pun bertambahtambah berahinya seperti majnum lakunya. tiadalah boleh tidur daripada sangat berahinya akan Sabor. tiada khabarkan dirinya. apabila Jibor dalam keadaan khayal.Maka Siti Saidah itu ada bermukah dengan semata-mata. tiada khabarkan dirinya seperti orang mati. (4M) Skima jawapan Pada pendapat saya.Malah.Di samping itu.Modul SPM 1 .Maka Jibor pun khayali. (Dipetik daripada Sabor terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka) S1) Apakah perbuatan salah laku yang dilakukan oleh Siti Saidah terhadap suaminya ? (4M) Skima jawapan Perbuatan salah laku yang dilakukan oleh Siti Saidah terhadap suaminya ialah dia telah curang terhadap suaminya dengan melakukan zina dengan jauhari.Setelah datanglah kepada dua puluh hari Sabor duduk di rumah Jibor saudaranya itu. Setelah ia melihat rupa paras Sabor. dia telah pergi ke bilik Sabor lalu memeluk dan mencium Sabor. diciumnya Sabor.

Maka makin banyak orang mati ditikamnya oleh todak itu. cadangan berkubukan batang pisang sangat sesuai kerana tidak mencederakan rakyat jelata.Modul SPM 2 .Maka baginda pun menitahkan sekalian orang berkubukan betis. sida-sida. S1) Mengapakah begitu banyak orang mati diserang todak ? (3M) Skima jawapan Paduka Seri Maharaja memerintahkan supaya rakyat jelata menjadi benteng di tepi pantai ketika todak menyerang Singapura. adakah anda bersetuju dengan buah fikiran budak itu? Berikan huraian anda. sekalian. sesuai bertubuh dalam iklan di Malaysia • ."Apa kerja kita berkubukan betis ini ? Kita perdayakan diri kita demikian ini jika kita berkubukan batang pisang alangkah baiknya".Adapun todak itu seperti hujan rupa datangnya.Klasik "Kezaliman Membawa Padah" 3(c) Baca petikan klasik di bawah ini dengan teliti. (8M) Maka Paduka Seri Maharaja pun segera naik gajah lalu keluar diiringkan oleh segala para menteri. (5M) Skima jawapan Saya bersetuju dengan buah fikiran budak itu kerana • • • dengan berkubukan betis seperti titah baginda hanya akan mencederakan rarkyat. orang mati pun terlalu banyak.Telah datang ke pantai maka baginda pun hairan melihat perihal todak ini. S2) Pada pendapat anda. hulubalang. Maka pada antara itu berkata seorang budak. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri. maka dilompati oleh todak itu terus ke sebelah. mudah mendapatkan batang pidang kerana banyak terdapat di Melaka. mucung tajam ikan todak akan terperangkap keranamelekat pada batang pisang.Barang orang yang dilompatinya itu tiada selamat.

2. .Klasik Kehendak peperiksaan: 1. Soalan yang dikeluarkan dalam bahagian klasik soalan 3C diambil daripada Antologi "Anak Laut" (tingkatan 4). iaitu :a. 6. 4. d. c. b. b. Daripada 8 teks klasik yang dikaji. Markah diperuntukan bahagian ini 8 markah. d. Sabor Kezaliman Membawa Padah asal Usul Raja kecil Kepahlawanan Tun Beraim Bapa 5. Bentuk solan yang ditanya juga terdiri daripada a. Soalan yang dikeluarkan hanya 2 soalan. tema plot watak dan perwatakan gaya bahasa nilai dan pengajaran latar 8. Cerita Baryan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya Peminangan Puteri Gunung Ledang Pertanyaan Tuah Dengan Jebat Sikap Terburu-buru akan membawa padah Antologi "Kerusi" prosa klasik ialah :a. e. f. Oleh itu calon dinasihatkan merujuk kamus istilah klasik. Apabila menulis jawapan. d. c. c. soalan pemahaman teks soalan KBKK soalan kesusasteraan Melayu 7. calon digalakkan menggunakan bahasa sendiri (bahasa moden). c. hanya satu petikan yang akan dikeluarkan dengan mengandungi 2 soalan. 3. calon juga perlu mengkaji aspek: a.Tingkatan 4-5: Bahasa Malaysia-Pemahaman Prosa Klasik Soalan 3C . b. 9. Apabila mempelajari teks klasik. b. Penguasaan perbendaharaan bahasa klasik dengan baik banyak membantu calon.

Tingkatan 4-5: Bahasa Malaysia-Pemahaman Puisi Moden .

Bentuk soalan yang dikemukakan berbentuk • • • soalan pemahaman soalan kemahiran berfikir secara kreatif soalan komponen Kesusasteraan Melayu Ciri-ciri puisi tradisional Pantun • • diungkap secara berangkap-rangkap boleh ditulis di dalam rangkap yang berbeza seperti.Puisi (Soalan 3d) Kehendak peperiksaan 1. Petikan teks puisi akan disediakan dalam soalan 3(d) 6. c. pantun syair gurindam seloka 3. 7. d. . Puisi yang akan dikemukakan dalam soalan 3(d) kertas dua berdasarkan teks "Anak Laut" dan "Kerusi" yang dikaji di Tingkatan Empat dan Lima. Puisi tradisional yang boleh diuji dalam peperiksaan SPM ialah daripada: Antologi "Anak Laut" (Tingkatan 4) Antologi Kerusi (Tingkatan 5) pantun mengenang nasib pantun Enam Kerat pantun kiasan pantun Lapan Kerat syair pembunuhan Angreni syair Jong Pecah syair Dandan Setia dan Intan Terpilih syair Kelebihan Ilmu gurindam Baris Hadapan gurindam Memelihara Anggota Dan Hati seloka Pak Kaduk Daripada Kejahatan seloka pandai Pak Pandir Puisi moden daripada sajak Antologi "Anak Laut" (Tingkatan 4) Puisi moden daripada sajak Antologi "Kerusi" (Tingkatan 5) Aku Menjadi Lebih Berani Tukang Gunting Anak Laut Keindahan Yang Hilang Derita Pertama Di Kota Kecilku Jalan-Jalan Raya Kotaku Sejarah Manusia Dan Kesejahteraan Duhai Pentafsir Pembeli Masa Sudah Di Ruang Gemanya 5. Sejumlah tiga soalan dikemukakan berkenaan puisi yang membawa 9 markah. Puisi ini terbahagi kepada puisi tradisional yang terdiri daripada :a. 4. b. 2. Puisi moden pula merujuk kepada sajak.

Sungai Marah (Petikan puisi moden sejarah) • Pesonafikasi (pemberian sifat-sifat yang ada pada manusia) Contoh :. masa. Bahasa sajak perlulah ekonomis tetapi padat dan bermakna. Ada sajak berbentuk terikat atau berbentuk bebas.Sajak • • • • • Sajak walaupun dikenali sejak dahulu lagi.Puisi Moden . tetapi dianggap sebagai prosa moden. Contoh :. empat baris serangkap dan sebagainya. padat) Bahasa konotatif (maksud tersirat) Bahasa kiasan (dibuat perbandingan) Unsur-unsur bahasa • • • • Pengulangan perkataan Pengulangan baris Pengulangan rangkap Simile (perbandingan mengandungi kata `seperti'. tetapi ditulis dalam bentuk yang tetap sama ada tiga baris serangkap. `bagai'.Bagai buih kecil terapung (Anak laut) • Metafora (perbandingan langsung atau terus tanpa menggunakan kata `bak'. `ibarat' dan sebagainya. Jumlah rangkap tidak dihadkan (Bebas). Aspek kajian puisi mengikut peperiksaan SPM Puisi moden atau puisi tradisional dikaji dari aspek :- Isi Isi Gaya bahasa Nada Bentuk • • • • • • maksud puisi tema dan persoalan mesej/pengajaran sikap dan perasaan atar (tempat. `laksana') Contoh :.Semarak api . masyarakat) nilai pengajaran Gaya Bahasa Ciri-ciri bahasa • • • • • Bahasa biasa (pertuturan harian) Bahasa puitis (indah dan berseni) Bahasa ekonomi (ringkas. Sajak ditulis dalam rangkap.

Selamat sejahtera handai dan rakan. di ruang jendela senyummu melampai. Nada • • • • • Melankolik (murung) Romantis Patriotik Sinis Protes Bentuk • • • • Rima akhir Bilangan rangkap Bilangan baris Bilangan suku kata Model soalan dan jawapan SPM 1 Baca syair di bawah ini dengan teliti.Cinta kasih erat bertaut. • Inversi (urutan kata yang menyimpang daripada kebiasaan dengan tujuan untuk membalikkan kata atau ayat tertentu supaya menjadi baris yang menarik/ berkesan). Contoh :. • Hiperbola (pemilihan kata melampau.• Sinkof (singkatan perkataan) Contoh :. Duhai dengarlah suatu cetera.Erat bertaut cinta kasih Sepatutnya . menyemai kasih di dada. . • Imejan (gambaran yang timbul tentang sesuatu pengalaman. Sebuah syair saya sajikan. `tak' dan sebagainya. berlebih-lebihan) Contoh :-Seribu lautan sanggup diharungi. Contoh :.`ku'. perasaan. Syair Jong Pecah Assalamualaikum saya ucapkan. `mahu'. pendengaran yang berjaya dihalusi oleh penyajak dan memberi kesan kepada pembaca).Jernih pagi berkaca. Bersama-sama kita menungkan. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri.

Berkat bersatu rakyat teguh. Kita dijajah empat kurun. Bangkit pahlawan demi pahlawan. Terjejas daulat tercemar maruah. Budaya dan ilmu setandus gurun. Tiga puluh tiga tahun sejak bergema. Harga diri semakin turun. Ya Ilahi Tuhan yang Rahman. Harumnya lesap ditelan zaman. Berjuang merebut kemerdekaan. Berpadu erat seia sekata. Aduh mengapa kita berbalah. Banyak impian telah terjelma. Politik rebeh ekonomi rebah. Sama sendiri berpecah-pecah. Tahan bahaya tahan derita. Hitamlah tanda dalam sejarah. Ditambah empat puluh enam tahun. Tetap berdaulat berdiri kukuh. Negara dan bangsa menempah nama. Entah siapa lalai dan lelap. Rakyat berbalah daulat pun malap. Entah di mana salah dan silap. Bangsa bijak gagah perwira. Negara dilanggar hendak diruntuh. Bunga bangsa gugur terkorban. Adilah kita bangsa terjajah.Di zaman dahulu sebuah negara. Hidup bersatu aman sejahtera. Berkali-kali dicuba musuh. Kata merdeka dilaung bersama. Siang malam berhati gundah. Hinggalah sampai saat yang gelap. Kenyanglah yu bila jong pecah. Mendaulatkan kembali negara kita. Sampailah waktu rakyat jelata. .

Kerjasama contohnya bersama-sama bersepakat dan bersatu menentang cabaran demi negara Cinta kepada negara contohnya sanggup berjuang walaupun bahaya dan menyakitkan demi mempertahankan negara. apakah yang dimaksudkan oleh penyair yang mengatakan "Kenyanglah yu bila jong pecah .Teguhkan bangsaku di dalam iman. (4M) Skima jawapan Nilai • • • Perpaduan contohnya bersatu padu mempertahankan kedaulatan negara. Tamatlah sudah madah dan cetera. Agar sejahtera zaman-berzaman. Pengajaran • Janganlah berpecah-belah. bergaduh sesama sendiri kerana hanya . • S3)Nyatakan nilai dan pengajaran dalam syair jong pecah. • S2)Pada pendapat anda. anasir jahat. negara akan musnah/hancur. rintangan. salam sejahtera. (Adibah Amin) S1)Apakah seruan penyair kepada rakyat untuk mendaulatkan negara ? (2M) Skima jawapan • rakyat semua haruslah bersatu padu dan bersepakat. Ke arah perpaduan berikan pedoman. hitamlah tanda dalam sejarah" ? (3M) Skima jawapan • • negara musuh akan mendapat faedah sekiranya rakyat berpecahbelah dan bermusuhan perpecahan rakyat ini akan mencatatkan sejarah hitam kepada negara semata-mata. Untuk renungan saudari saudara. Bersatu bangsa teguh negara. Wassalamualaikum. ada persefahaman mengharungi cabaran.

• Kita haruslah sanggup berkorban untuk mempertahankan kedaulatan negara .menguntungkan pihak musuh.

Samad Said d)Bukit Kepong karya Ismail Johari Novel Tingkatan 5 e)Konserto Terakhir karya Abdullah Hussien f)Seteguh Karang karya Tuan Fatimah Syed Abdullah g)Julia karya Abu Hassan Morad h)Putera Gunung Tahar karya Ishak Haji Muhamad. 4)Soalan bagi genre novel ini merangkumi 15 markah dan wajib dijawab.Novel Kehendak SPM 1)Soalan ini merupakan soalan tambahan dalam kertas 1103/2 Bahasa Melayu. 5)Hanya dua soalan dikemukakan dalam bahagian ini. Kedua-duanya wajib dijawab. 6)Calon dikehendaki benar-benar membaca teks yang digunakan di sekolah untuk mendapatkan markah yang dalam peperiksaan. . 3)Novel yang digunakan di sekolah berdasarkan pembahagian mengikut zon. Sebelum ini tidak terdapat soalan kajian novel dalam peperiksaan SPM. 2)Soalan-soalan yang dikemukakan adalah berdasarkan salah satu daripada novel-novel berikut :Novel Tingkatan 4 a)Terminal Tiga karya Othman Putih b)Perlumbaan Kedua karya Marwills Haji Yusof c)Di Hadapan Pulau karya A.

c)Persoalan pula merujuk perkara-perkara lain yang lebih kecil yang berkaitan dengan tema disampaikan oleh pengarang dalam karyanya. Boleh juga terdiri daripada binatang. maka calon boleh menggunakan mana-mana teks yang dibaca sebagai rujukan jawapan. b)Watak tidak semestinya manusia. 1)Tema dan persoalan a)Tema ialah persoalan pokok atau persoalan utama dalam sesebuah karya sastera. 2)Watak dan perwatakan. . b)Tema ini hanya dapat dikesan setelah selesai karya itu dibaca.7)Soalan-soalan yang dikemukakan berkisar ciri-ciri novel iaitu :a)tema dan persoalan b)watak dan perwatakan c)plot d)latar e)gaya bahasa f)nilai dan pengajaran 8)Bentuk-bentuk yang dikemukakan tidak berfokus pada novel tertentu sebaliknya soalan tersebut berbentuk umum. Pemahaman Konsep Sastera. pokok atau alam. a)Watak ialah pelaku atau karakter yang diberi peranan untuk menggerakkan cerita.(terutamanya di dalam cerita kanak-kanak) c)Watak ini terbahagi kepada watak utama dan watak sampingan.

d)Perwatakan ialah pelukisan tentang watak dari aspek luaran dan dalaman. tempat. pandangan/pendapat atau perasaan • v) watak statik watak ini berbeza daripada watak dinamik kerana watak ini tidak mengalami sebarang perubahan dari awal hingga ke akhir cerita • vi) watak pipih watak yang tidak berkembang. Watak ini merujuk kepada watak yang konvensional seperti watak nenek kebayan • 3)Latar a)Latar merujuk ruang. diperincikan oleh pengarang sehingga berbeza daripada watak-watak lain • iv) watak dinamik watak ini berkembang dan mengalami perubahan yang berbeza dari sebelumnya sama ada dari segi fikiran. e)Dalam aspek watak dan perwatakan terdapat beberapa istilah berkaitan yang perlu calon ketahui ialah :i) watak protagonis • watak utama dalam cerita ii) watak antagonis • watak jahat yang selalu menentang watak protagonis iii) watak bandar watak bersifat kompleks. . waktu dan suasana berlakunya cerita dalam sesuatu karya. masa. tidak kompleks dan hanya satu aspek sifatnya • vii) watak kodi watak ini hanya terdapat dalam cerita rakyat.

tidak kronologi atau songsang iaitu yang kemudian didahulukan. klimaks (puncak) dan peleraian (pengakhiran cerita) d)Teknik plot terbahagi kepada beberapa jenis iaitu :i) teknik dialog (perbualan) ii) teknik monolog (tutur kata secara sendirian) iii) teknik monolog dalaman (pengucapan batin) iv) teknik imbas kembali (mengenang peristiwa lepas) v) teknik imbas muka (meramal dan melihat bayangan akan datang) vi) teknik kejutan (perubahan cerita oleh pengarang secara tiba-tiba tanpa diduga oleh pembaca) . c) Binaan plot dilihat pada permulaan cerita. masyarakat yang ditindas dll • 4)Plot (binaan plot dan teknik plot) a) Plot bermaksud susunan peristiwa dalam cerita.b)Latar dilihat daripada tiga aspek iaitu :i) latar tempat • tempat berlakunya sesuatu kejadian dalam cerita ii) latar masa merujuk masa atau tempoh sesuatu peristiwa seperti latar masa perjajahan-siang atau malam • iii) latar masyarakat merujuk kepada keadaan masyarakat yang merangkumi agama dan kepercayaan. latar masyarakat bandar. perkembangan. perumitan. b) Contohnya. Contohnya. sekiranya plot disusun dengan teratur mengikut urutan (kronologi).

bak. ibarat dll Contoh ayat :.vii) teknik konflik (konflik antara watak dengan watak lain atau bertentangan dalam diri watak) 5)Gaya bahasa a) Cara pengarang menggunakan bahasa sebagai wahana menyampaikan karya mereka.perbandingan secara langsung. .Dia menolak daun pintu untuk menonjolkan wajah daun sirehnya yang bermaksud wajahnya bujur seperti daun sireh.Seribu lautan. Contoh :. v) Hiperbola . b) Gaya bahasa boleh dikategorikan kepada i) Diksi . pengarang menggunakan bahasa seperti arakian.pemilihan kata oleh pengarang. alkisah dll.bahan kiasan yang digunakan secara berlebihan Contoh :. sanggup direnangi. Contoh :.umpama. sejuta bintang.perbandingan menggunakan kata-kata seperti.pengarang memberi sifat-sifat perorangan iaitu sifat manusia. Contoh :. sanggup dilewati.Prosa tradisional. ii) Personifikasi .Maria tersentak seperti tersentuh periuk panas.bagai. iv) Metafora .Halilintar datang meragut tangkai jantungku iii) Simik .

Pemarkahan a) Calon dikehendaki merujuk markah pada soalan bagi merangka isi jawapan yang perlu ditulis. i) Kita hendaklah tabah menerima takdir Tuhan ii) Janganlah kita menghina orang yang miskin iii) Kita haruslah rajin berusaha bagi mencapai kejayaan dalam hidup.pengarang menggunakan penyingkatan kata. maka perlu diberi empat isi disusuli contoh setiap satu. Contoh soalan 4 dan modul jawapan a) Dalam sesebuah novel watak utama dan watak sampingan akan beraksi untuk mengembangkan jalan cerita pengarang.Nak buat apa ? (Nak merujuk kepada hendak) 6) Nilai dan pengajaran a) Nilai dalam cereka merujuk kepada nilai-nilai murni seperti dalam pendidikan moral. sedia mengakui kesalahan diri. b) Kebiasaannya satu isi perlu disusuli dengan contoh huraian bagi memperoleh 2 markah.kasih sayang. c) Ini bermakna sekiranya terdapat 8 markah. Contoh :. keikhlasan dan sebagainya yang terdapat dalam novel "Konserto Terakhir" b) Pengajaran merujuk kepada amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam bentuk suruhan atau larangan. (7M) Skima jawapan :Watak utama Watak sampingan . Nyatakan apakah perbezaan watak utama dan watak sampingan. Contohnya. Contoh .vi) Sinkaf .

anak buah suaminya dengan teruk sekali. nyatakan empat pengajaran yang menarik perhatian anda untuk dijadikan pedoman. -lebih daripada seorang -peranan kurang penting -sebagai watak pembantu sahaja. • jangan mengabaikan keagamaan melakukan larangan Allah kerana terlalu moden dan kebaratan. • jangan mementingkan materialistik semata-mata sehingga meruntuhkan rumah tangga yang dibina.Hilmi yang mengalami kehancuran rumah tangga dan kekecewaan begitu tabah dengan minatnya sehingga usahanya membuahkan hasil. kita perlu rajin berusaha. -sebagai penggerak dalam cerita -memegang watak protagonis. • untuk berjaya.statik dan pipih. Contohnya :. • Latihan kendiri SPM 1 Novel . Contohnya :. -memegang watak antagonis.Azizah. -penampilan diri jelas dan "hidup". -penampilan diri kurang jelas kerana kurang penting (peranannya kecil) b)Berdasarkan novel yang anda kaji. cekal dan tidak berputus asa. Contohnya :.-hanya seorang -memainkan peranan penting dari awal hingga ke akhir cerita. (8M) Skima jawapan :merujuk novel konserto terakhir karya Abdullah Hussien yang kaji.Antara pengajaran yang amat sesuai dijadikan pedoman ialah :• jangan kerana pangkat yang tinggi kita memandang rendah dan menghina orang yang miskin. isteri Hilmi ialah seorang yang mengukur kebendaan dan tidak mempercayai suami telah membawa kepada keruntuhan perkahwinan yang dibina.bandar dan dinamik.Datin Salmah ialah orang bandar yang berpangkat tetapi melayan Hilmi.

" Ya ? Ada apa ?" Matanya menyelidiki pemuda itu dari kaki ke kepalanya. "Saya Hilmi. " Hilmi " Hayati mengulangi dengan nada agak keras. contoh dialog atau perbualan antara Hilmi dan Hayati. perbualan atau dialog ini berlaku sekurang-kurangnya melibatkan dua watak. Pada hari bapanya meninggal dunia.Tujuh belas tahun lamanya dia tidak pulang ke kampungnya itu. teknik monolog dalaman. • Teknik imbas kembali. Sejak bapanya meninggal. teknik saspens. (7M) Skima jawapan :melalui novel konserto terakhir. Kebiasaannya mereka berbicara sendirian meluahkan suara hatinya. • Teknik dialog merupakan teknik yang ketara digunakan.Arahan : Jawab kedua-dua soalan di bawah 4(a)Sebagai pengarang yang berjaya. mereka perlulah mengabung-jalinkan pelbagai teknik agar novel yang dihasilkan berjaya menghilangkan rasa bosan pembaca. Abdullah Hussien telah menggunakan enam teknik dalam menggerakkan cerita tersebut. wahai bunga-bungaku " katanya dalam hati. . • Contoh . perkembangan cerita dilakukan melalui perbualan watak-watak yang ada. teknik kejutan dan teknik pemerian. Teknik plot ini termasuklah teknik dialog. dia hanya kembali untuk beberapa jam saja dan kemudian setelah mayat bapanya dikuburkan. Berdasarkan novel yang anda kaji. • Teknik monolog Ini bermaksud watak tersebut berbicara seorang diri. Contoh dalam novel `Konserto Terakhir' Hilmi sering bermonolog seperti petikan berikut :"Kalian saja yang akan menghiburkan aku nanti."ujar pemuda itu cuba mahu memperkenalkan dirinya. teknik imbas kembali. Abdullah Hussien menggunakan teknik ini apabila Datuk Johari teringat kembali apa yang telah berlaku ketika beliau berada di kampungnya. bincangkan tiga teknik yang digunakan dalam novel tersebut. diapun pulang ke Kuala Lumpur.

tidak berpelajaran telah dihina oleh makciknya orang kaya di bandar dan kekecewaan terus berlaku dalam hidupnya apabila dia gagal berkahwin dengan Hayati sepupu yang dicintainya. (8M) Skima jawapan :Tema dalam "Konserto Terakhir" ialah ketabalan hati seorang pemuda kampung mengharungi pelbagai cabaran sehingga akhirnya berjaya dalam hidup. yang selalu menghina Hilmi dan ahli keluarganya yang datang dari kampung. .Datin Salmah. Latihan 1 : Novel Jawab kedua-dua soalan. Persoalan : Terdapat beberapa persoalan yang cuba digarapkan oleh pengarang dalam novel "Konserto Terakhir" seperti • a)sikap masyarakat bandar yang berpangkat yang memandang rendah terhadap orang kampung yang dianggap hina dan memalukan.Contoh keikhlasan Bakar mengajar Hilmi muzik secara percuma.Contoh Datin Salmah. • Contoh Hilmi watak utama dalam novel ini. hanya seorang pemuda miskin.4(b)Tema dan persoalan merupakan inti pati penting yang cuba digambarkan oleh penulis dalam setiap karyanya.Contoh .Keikhlasan mamat yang sentiasa membantu dan mengambil berat terhadap Hilmi. Tetapi dengan hati yang tabah dia terus berusaha mempelajari muzik yang diminati sehingga berjaya menjadi seniman terkenal. Huraikan tema dan persoalan menarik yang terterdapat novel yang telah anda kaji. Datuk Johari yang tidak bersembahyang malahan di rumahnya mempunyai bar dan arak untuk meraikan tetamu. c)Hubungan persahabatan yang ikhlas walaupun terhadap orang luar. b)masyarakat moden yang mengenepikan agama sebaliknya menagungkan kebu-dayaan barat. menjadi seniman agung.

(7M) 1.a) Jelaskan citra masyarakat yang terdapat dalam novel yang telah anda kaji. Jawapan anda di sini/penerangan anda .

Ini bermakna ayat yang kurang jelas maksud tidak akan diberi . 5. 6. Ini bermakna ayat yang kurang jelas maksud. Bermula tahun 2001. Ayat yang dibina mesti menggunakan kata yang diberikan tanpa mengubah seperti tidak boleh menambahkan imbuhan. melengkapkan teks dengan kata yang tertinggal atau imbuhan. 2. 7. Ayat yang baik juga seharusnya menunjukkan maksud yang jelas. Kehendak Peperiksaan Bahagian 2(a) : Membina Ayat 1. 2 ini diceraikan kepada 4 bahagian iaitu a. menggandakannya atau menjadikannya sebagai peribahasa. Membina ayat. Membetulkan kesalahan kata atau istilah dalam ayat. Setiap kata yang dibina mestilah dibina dalam satu ayat sahaja. bahagian tatabahasa yang dahulunya soalan 4 akan ditukar menjadi soalan nombor 2. 4. Kemungkinan menyambungkan ayat (ayat majmuk). b.Tatabahasa (Bhg 1) Tatabahasa Soalan 2 : Bahagian Tatabahasa Terkini 1. 3. Calon sepatutnya membina ayat majmuk bagi mendapat markah yang baik sesuai dengan pelajar. Soalan No. c. Bahagian ini diperuntukkan 4 markah. Calon mungkin dikehendaki membina 2 atau 4 ayat. menukar Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah atau Cakap Pindah kepada Cakap Ajuk. Calon mungkin dikehendaki membina ayat bagi menunjukkan Perbezaan Jelas antara pasangannya. Membetulkan kesalahan kata bahaya dalam ayat d.

9. Memandangkan ayat yang dibina tidak boleh diubah atau ditambahkan inbuhan maka bagi Kata Dasar (tanpa imbuhan) yang diberi. 11. Ayat Tanya. Ayat Perintah. calon perlu membina Ayat Pasif atau Ayat Perintah. . Ayat juga sepatutnya gramatis menepati hukum tatabahasa dan ejaan yang diberi adalah betul. jangan memasukkan dua kata yang diuji dalam satu ayat. Ayat Seruan atau Ayat Pasif.markah penuh. Ingat. 8. Calon boleh membina ayat yang terdiri daripada Ayat Penyata. 10.

misalnya agar-agar. Membina Ayat daripada Pasangan Kata Homograf 1. bukit-bukau e. Jenis-jenisnya ialah: a. misalnya bebalai. pasangan kata homograf f. pasangan kata dasar dan kata ganda seluruh e. ada 12 jenis soalan membina ayat. Contoh : agar .menjerang merarak . misalnya kehairan-hairanan.tua-tua jarang . Contohnya : merebus . pasangan kata ganda seluruh dan kata majmuk h. kata yang hampir sama maknanya d. 2. Salah satu daripada jenis-jenis itulah yang akan dikemukakan. kata dasar dan kata terbitan c.jarang-jarang D. kata banyak makna A. pasangan kata ganda seluruh dan kata terbitan l.agar-agar tua . kata ganda berimbuhan. Calon mungkin akan diberi sepasang atau 2 pasangan patah kata yang hampir sama maknanya. tidur-tidur b. beri-beri c.. pasangan kata terbitan g. pasangan kata dasar dan kata ganda berimbuhan i. . misalnya baring-baring. Calon mingkin dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata ganda.memanggang menggoreng . kata ganda separa. mati-matian B. pasangan kata kasar dan kata kata majmuk j. jejentik d. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Dan Kata Ganda Seluruh 1. Membina Ayat Daripada Kata Yang Hampir Sama Maknanya 1. Pasangan kata yang diberikan mungkin terdiri daripada sepatah kata atau daripada penggandaan.mengukus C.Tatabahasa (Bhg 2) Aspek Membina Ayat Pada umumnya. Membina Ayat Daripada Kata Ganda a. 2. Kata ganda seluruh. kata ganda semua. kata ganda berirama atau bersajak. kata ganda b. pasangan kata ganda seluruh dan kata terbitan k. Kata yang sama ejaannya tetapi lain sebutannya Contoh huruf C taling dan C pepet. misalnya gunung-ganang.

Kata-kata tersebut terbentuk daripada kata dasar yang sama yang boleh terdiri daripada awalan. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Berimbuhan 1.melancarkan . awalan rangkap.Contoh : bela-bela sepak-sepak rendang-rendang E. Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. Contoh : perjawatan . 2.menjelaskan pelancaran . akhiran dan apitan.menjawat penjelasan .

3. 2.lambat-laun pahit-pahit . 2. Contoh : lalu .panas terik G. Calon mungkin diberi sepasang atau 2 pasangan kata. Perkataan yang diberikan itu hampir sama bunyinya tetapi berbeza ejaan dan maknanya.habis-habisan H. Contoh : .makan-minum lambat-lambat . Kata ganda yang diberikan mungkin terdiri daripada jenis kata imbuhan. Contoh : makan-makan .membulatkan rata-rata . 2. Contoh : bulat-bulat . Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. 2. Calon mungkin diberikan tugas membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. Jenis kata ganda seluruh yang terdiri pelbagai kelas. 2. Pasangan kata ganda dan kata berimbuhan yang diberikan itu terbit daripada kata dasar yang sama. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Yang Berbeza Maknanya Tetapi Hampir Sama Bunyinya 1. Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. Contoh : mimpi .gulung tikar pecah .menerangkan J. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Ganda Dan Kata Berimbuhan 1.Tatabahasa (Bhg 3) F. Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan.memasakkan terang-terang .lalu lintas jerih .semalam-malaman habis . Jenis kata ganda pula kemungkinan daripada kata ganda seluruh dari pelbagai kelas pula.pahit-maung panas-panas .termimpi-mimpi kata .kata-mengatakan malam . Kata Majmuk yang diberikan itu terdiri daripada pelbagai kelas. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Ganda Dan Kata Majmuk 1. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Dan Kata Ganda 1.jerih payah gulung . Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Dan Kata Majmuk 1.pecah rumah I.meratakan masak-masak .

belut cocok . .cucuk i) Kain yang dibeli oleh Aida cocok dengan warna kulitnya yang kuning langsir itu.cucuk a) Belot .belot . b) cocok .belut i) Anggota perompak itu telah belot terhadap ketuanya. ii) Kami sekeluarga gemar akan sate ikan cucuk yang dijual di restoran itu. ii) Nelayan itu telah menangkap beberapa ekor belut untuk dijual.

. bertandang dsbnya c) kata ganda seluruh. misalnya asli-asli. misalnya menyerdar. misalnya hangat.Setelah berjam-jam berjalan mengelilingi bandar raya Kuala Lumpur telah kami berasa haus. Membina Ayat Daripada Kata Banyak Makna 1. kaki-kaki. Contoh : a) haus b) dalam a) haus . a) kata dasar. jati dsbnya b) kata berimbuhan. Antaranya. Calon diberi sepatah atau 2 patah kata dan mungkin akan diminta membuat dua ayat bagi setiap patah kata tersebut. pasu-pasu dsbnya 2. perangkap. merangkak. lesu.Tatabahasa (Bhg 4) K. Terdapat pelbagai bentuk kata banyak makna.Kakak terpaksa membeli kasut yang baru kerana tapak kasutnya sudah haus. .

" kata Aminah (b) Seluruh penduduk kawasan Gombak mengalami gangguan elektrik lebih kurang dua jam kerana ribut semalam. .semester 2. janganlah kamu berkecil hati atau menganggap kata-kata ini serius pula.Latihan Tatabahasa 1 Latihan 1 : Tatabahasa Bina ayat bagi setiap kata di bawah bagi menunjukkan perbezaan maksudnya. Jawapan anda di sini/penerangan anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (i) (a) "Saya hanya seloroh. (4m) (i) seloroh . Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) semesta .seluruh 1.

Bandingkan dengan Jawapan Anda null Contoh Jawapan daripada Hall Master:

(ii) (a) Kehidupan di alam semesta ini sememangnya tiada yang kekal melainkan Tuhan. (b) Cuti semester yang menjelang tiba ini akan saya isikan dengan kerja-kerja yang berfaedah. Bandingkan dengan Jawapan Anda null

Latihan Tatabahasa 2

Latihan 2 : Tatabahasa
Bina ayat bagi setiap kata di bawah. (4 m)

(i) melapah-lapah

1. Jawapan anda di sini/penerangan anda

(ii) menunda-nunda 2. Jawapan anda di sini/penerangan anda

Contoh Jawapan daripada Hall Master:

(i) Harimau yang lapar itu melapah-lapah bangkai lembu yang dijumpainya kerana terlalu lapar.

Bandingkan dengan Jawapan Anda null Contoh Jawapan daripada Hall Master:

(ii) Pihak mahkamah tidak sepatutnya menunda-nunda perbicaraan itu lagi keran orang ramai sudah marah dan tidak sabar menunggu keputusannya. Bandingkan dengan Jawapan Anda null

1. Kenalpasti dan betulkan kesalahan tersebut dengan menyalin ayat itu semula. 2. kita perlulah mendokong dan menjayakan seruan kerajaan agar dapat mensensasikan wawasan 2020. Jawapan anda di sini/penerangan anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: . Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Sebagai rakyat yang taat sedia.Latihan Tatabahasa 3 Latihan 3 : Tatabahasa Ayat di bawah terdapat kesalahan-kesalahan kata yang perlu dibetulkan. (i) Perahu-perahu nelayan itu dirantai pada tiang kayu di pengkalan agar tidak hanyut dibawa arus.

Bandingkan dengan Jawapan Anda null Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Sebagai rakyat yang taat setia. kita perlulah mendukung dan menjayakan seruan kerajaan agar dapat merealisasikan wawasan 2020. Bandingkan dengan Jawapan Anda null .(i) Perahu-perahu nelayan itu ditambat (diikat) pada tiang kayu di pangkalan agar tidak hanyut dibawa arus.

pembacaan. 2. iaitu : a. Gambaran suasana seperti banjir dan kemarau Gambaran tempat atau latar sesuatu peristiwa Gambaran khusus ( terperinci ) Gambaran keseluruhan ( am ) 3. 5. . Terdapat beberapa jenis karangan gambaran keperihalan. manakala penutup mestilah mengandungi unsur pengajaran cerita. 4. Isi perlulah disusun mengikut permulaan pengalaman sehinggalah ke akhir pengalaman yang dilalui. atau pernah mendengar cerita daripada pengalaman orang lain. c.Karangan Jenis Gambaran 1. Pendahuluan menceritakan pengalaman secara umum. d. Isi-isi karangan jenis ini terdiri daripada susunan pengalaman yang anda lalui. b. Bahasa yang digunakan mestilah kreatif dan indah supaya olahan karangan yang anda bina menjadi lebih menarik dari pelbagai sudut. Karangan jenis ini memerlukan : a. b. 6. Pengalaman anda sendiri yang melaluinya. Pengalaman daripada pemerhatian.

Soalan : Anda sedang menyiram pokok bunga di halaman rumah. Tiba-tiba anda terdengar jeritan anak jiran anda yang sedang bergelut dengan seekor anjing liar. . Ceritakan suasana dan keadaan ketika itu. Nyatakan tindakan yang anda lakukan untuk menyelamatkan anak jiran anda.

Contoh karangan .

Karangan Jenis Fakta

1. Apabila menjawab karangan jenis fakta, anda perlu mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang seperti sains dan teknologi, ekonomi, sejarah, geografi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. 2. Isi yang anda kemukakan itu mestilah fakta yang benar, tepat dan logik. Oleh sebab itu, anda perlu banyak membaca. 3. Huraian setiap fakta perlu jelas dan menyakinkan berserta dengan contoh yang kukuh. 4. Bahasa yang anda gunakan mestilah mudah difahami. Jangan menggunakan bahasa kreatif.

Soalan : Amalan hidup berjiran sudah semakin dilupakan, terutamanya oleh penduduk bandar. Tuliskan punca-punca yang menyebabkan keadaan ini berlaku.

Contoh karangan

.

Semasa menulis karangan jenis ini.Karangan Jenis Pendapat 1. 2. Sama ada anda menyokong sesuatu isu Anda membangkang sesuatu isu Bersikap neutral . Anda perlu menyatakan pendirian anda berkaitan dengan tajuk tersebut dengan jelas dalam perenggan penutup. 3. kemahiran berhujah tentang sesuatu isu sangat diperlukan dan dapat menggambarkan kematangan dan kebijaksanaan anda dalam menghuraikan setiap isi dan ayat. Anda digalakkan mengeluarkan pendapat sendiri untuk memperkukuhkan hujah-hujah anda. Penyampaian isi boleh dibuat melalui tiga cara. . b. c. Karangan jenis pendapat memerlukan anda mempunyai pengetahuan yang luas tentang sesuatu topik semasa. iaitu : a.tidak menyebelahi mana-mana pihak 4. 5.

.

Tutorial: Tatabahasa (Part 1) Latihan 7 : Tatabahasa Latihan SPM 1 . Masalah kebebasan hidup di kalangan remaja di negara kita hari ini perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Masalah ini turut berlaku di luar bandar. Jawapan anda di sini/penerangan anda Jawapan Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: . Masalah kebebasan hidup remaja berlaku di bandar. Mereka mencari-cari identiti. Video-video lucah yang berlambah di pasaran. 1. Semua faktor ini telah menyebabkan kita sukar temu remaja berkualiti. Kepincangan kekeluargaan memburukkan keadaan. Kesannya dapat menjejaskan pembangunan negara. Pengaruh budaya barat sudah lama menulari jema mereka. Mereka mengejar keseronokan hidup.Soalan 2d Soalan 1 Sambungkan ayat-ayat di bawah dengan menjadikannya tiga ayat sahaja. Masalah ini tidak harus dibiarkan. Pengaruh rakan sebaya juga memainkan peranan.

Soalan 1 I. Masalah kebebasan hidup di kalangan remaja di negara kita hari ini perlu diberi perhatian oleh semua pihak dan tidak harus dibiasakan kerana kesannya dapat menjejaskan pembangunan negara. Masalah kebebasan hidup remaja bukan sahaja berlaku di bandar malahan di luar bandar kerana pengaruh budaya barat sudah lama menulari jiwa mereka. II. pengaruh rakan sebaya dan video-video lucah yang bertambah di pasaran telah menyebabkan kita sukar temui remaja berkualiti. Kepincangan keluarga. III. .

Kegagalan mematuhi arahan ini akan menyebabkan kehilangan markah. Jawapan calon yang ditulis dan bentuk-bentuk dialog atau laporan biasa mestilah gramatis dari segi bahasanya. Selain itu calon perlu menggunakan kata ganti diri. 2.Aspek Tatabahasa Bahagian 2d . 4. Calon perlu bijak menggunakan tanda baca yang sesuai sama ada menulis semula dialog atau laporan biasa. Baca petikan yang diberikan dengan teliti untuk memahami maksud keseluruhannya. atau tiga atau empat ayat. 3. 5. (I) Aspek Menukarkan Ayat : 1. Kemudian cari ayat-ayat yang mempunyai kaitan atau gagasan sama disambungkan dengan kata hubung yang sesuai sebagai satu ayat. Apabila membuat Cakap Pindah. Kata Tanya yang ada perlu ditukarkan supaya menjadi ayat penyata. Kata hubung . Kata Hubung yang boleh digunakan ialah Kata Hubung Gabungan.Aspek Tatabahasa Soalan yang dikemukakan boleh jadi :(a) menyambungkan ayat (menggunakan kata hubung yang sesuai) (b) menukar Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah (laporan) (c) menukar Cakap Pindah (laporan) kepada Cakap Ajuk. 3. masa dan tempat yang sesuai. 2. (II) Aspek Menyambungkan Ayat 1. (d) melengkapkan teks dengan kata yang tertinggal (e) melengkapkan teks dengan imbuhan yang tertinggal. 4. Cakap Pindah ini perlu ditulis dalam satu perenggan sahaja. 6. Baca arahan dahulu sama ada menulis semula dialog ke dalam bentuk laporan biasa dengan menggunakan cakap pindah atau menulis semula laporan biasa ke dalam bentuk dialog menggunakan cakap ajuk. Baca arahan betul-betul untuk memastikan berapa binaan ayat yang diperlukan. Baca dan fahami keseluruhan petikan itu. Calon mungkin dikehendaki menyambung ayat-ayat dalam petikan menjadi dua.

c) maknanya . 2. Calon hendaklah tentukan kelas kata yang tertinggal itu agar sesuai dengan struktur ayat berkenaan apabila disiapkan. (IV) Aspek Melengkapkan Teks 1. Calon perlu menguraikan idea-idea dalam ayat-ayat menjadi satu idea diungkapkan dalam satu ayat. Calon perlu menguasai tiga aspek pengimbuhan. Calon mungkin dikendaki memisahkan ayat atau ayat-ayat dan petikan menjadi 8 atau 10 ayat pendek. Calon hendaklah membaca dan memahami keseluruhan petikan yang diberikan untuk memperoleh idea keseluruhannya.bagaimana sesuatu imbuhan itu mengubah kelas setiap kata. (V) Aspek Menentukan / Membetulkan Imbuhan : 1.makna yang berubah pada sesuatu kata sebagai hasil pengimbuhannya. 2. 2.Rancangan (Relatif atau Komplemen) atau Kata Hubung Keterangan. iaitu : a) bentuknya . 3. Baca petikan yang diberikan dengan teliti.awalan. . Perhatikan binaan ayat atau binaan ayat-ayat dalam petikan untuk menentukan kedudukan kata yang tertinggal. apitan b) tugasnya . (III) Aspek Memisahkan Ayat 1. Kemudian fahami maksud keseluruhan ayat. Baca dan fahami ayat-ayat atau petikan yang berkaitan untuk memperoleh gambaran atau idea keseluruhannya. salin semula jawapan pada kertas jawapan. 3. 4. Kemudian. akhiran.

Majlis perkahwinan itu akan diadakan pada hari Ahad ini. 4. 3. Mereka sibuk membuat persiapan perkahwinan anak perempuannya. Keluarga Hashim tidak menyertai gotong-royong tersebut. 5. Arahan : Pisahkan ayat-ayat majmuk berukut menjadi ayat-ayat tungggal. Persediaan itu perlu dibuat rapi kerana banyak jemputan akan diundang supaya majlis perkahwinan anak tunggal keluarga Hashim diadakan dengan meriah dan berjaya. Mereka tidak ada urusan di sana. Guru juga boleh mendengar masalah pelajar. Semua penduduk kampong permai keluar bergotong-royong membersihkan kawasan di sekitar kampung tetapi keluarga Hashim tidak menyertai gotong-royong tersebut kerana mereka sibuk membuat persiapan perkahwinan anak perempuannya yang akan diadakan pada hari Ahad ini. . Modul SPM 2 . kita berharap guru mempunyai masa sepenuhnya mendidik pelajar dan mendengar masalah pelajar.Aspek Menyambungkan Ayat Sambungkan ayat-ayat di bawah supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud dan struktur aya Pengambilan kakitangan sokongan di sekolah perlu disegerakan.Modul SPM 1 . Jawapan : Pengambilan kakitangan sokongan di sekolah perlu disegerakan dan keutamaan kerana kita tidak boleh lagi menganggap tugas pentadbiran itu mudah dan dibantu oleh guru selama ini. Semua penduduk kampung permai keluar bergotong-royong membersihkan kawasan di sekitar kampung. Majlis perkahwinan anak tunggal keluarga Hashim diadakan dengan meriah. 2. Apabila kakitangan sokongan ini ditempatkan kelak. Kakitangan sokongan ini ditempatkan kelak. Kita tidak boleh lagi menganggap tugas pentadbiran itu mudah. Persediaan itu perlu dibuat rapi.Memisahkan ayat menjadi ayat-ayat tunggal. Jawapan : 1. 6. Banyak jemputan akan diundang. Tugas itu dibantu oleh guru selama ini. Mereka perlu menggunakan sepenuh masa bersamasama pelajar. Sepatutnya guru tidak berada di pejabat. 7. Pengambilannya hendaklah diberi keutamaan. Sepatutnya guru tidak berada di pejabat jika tidak ada urusan di sana kerana mereka perlu menggunakan sepenuh masa bersama-sama pelajar. Kita berharap guru mempunyai masa sepenuhnya mendidik pelajar.

cukuplah tu. "Nak buat apa dengan cap jari sama mak?" soal Hassan lagi. Mak Temah dengan bangga menjawab bahawa wang itu dikumpulkan daripada kiriman Hassan setiap bulan di tambah dengan wang jualan lebihan padi yang dimakan telah mencukupi untuk dibayar tanah tersebut. Kerana dia akan berpindah ke tanah rancangan. Tambah Mak Temah lagi tanah tapak rumah itulah yang dijual kepadanya. Hassan menanya maknya hendak buat apa dengan cap jarinya. "Mak mengapa risau tentang saya? Mana mak dapat duit yang banyak untuk membelinya?" Tanya Hassan dengan hairan. "Ada apa mak menyuruh saya balik ni?" tanya Hassan kehairanan. "Wang yang kau kirim setiap bulan tu lah. "Tak ada apa-apa. lagipun dia hairan dari mana maknya dengan mendapatkan wang yang banyak itu. Jadi Mak Temah Berpendapat lebih elok terus meletakkan nama Hassan. Mak fikir letak terus nama kau lebih elok. Modul SPM 4 . Hassan bertanya ibunya mengapa perlu risau tentang dirinya." Jelas Mak Temah sambil tersengih." Jawab Mak Temah. "Aku beli tanah untuk kau. Dia nak berpindah ke tanah rancangan." Jawab Mak Temah dengan bangganya. Mak Temah memberitahu Hassan bahawa tanah itu dibeli daripada Pak Long Hassan. Tanah tapah rumahnya dia jual kepada mak." Jelas Mak Temah. "Tanah Pak Long kau. Modul SPM 3 Tuliskan semula dialog di bawah dalam bentuk laporan biasa.8. Dengan tersengih Mak Temah menyatakan tidak ada apa-apa kecuali dia memerlukan cap jari Hassan. Hassan menanya ibunya sebab menyuruhnya pula. Tambah duit jual padi yang ak habis dimakan. Cuma mak perlikan cap jari kau tu. "Tanah siapa yang mak beli?" Tanya Hassan. Jawapan : Dengan penuh kehairanan. Hassan lalu bertanya ibunya tuan punya tanah yang dibeli oleh maknya. Majlis perkahwinan anak tunggal keluarga Hashim diadakan dengan berjaya. Mak Temah menjelaskan bahawa dia membeli tanah untuk Hassan.

terdapat beberapa patah kata yang tertinggal. Jawapan : . Susan! Mengapa muram sahaja? Susan : Dompet saya sudah hilan. Tetapi yang saya risaukan adalah untuk mendapat kad pengenalan itu kembali. Alia : Bagaimana dompet itu boleh hilang? Susan : Pada pagi tadi saya ke perpustakaan kemudian singgah di kantin. Walaupun pendapat diperoleh tidak lumayan. petani-petani itu tetap terus bercucuk tanam kerana ini punca rezeki mereka. Susan memberitahu bahawa dia ke perpustakaan pada pagi tadi kemudiannya telah singgah di kantin tetapi didapati dompet tersebut telah tiada. Kenal pasti dan salin ayat dengan memasukkan kata-kata yang tertinggal itu. Alia menaya jumlah wang dalam dompet tersebut. Masa itu saya sedar dompet saya telah hilang. 3. Sudah puas dia mencarinya tetapi tidak dijumpai. Sudah puas saya mencarinya tetapi tidak menjumpainya. Susan memberitahu bahawa dompetnya telah hilang. Alia : Kamu sudah ke perpustakaan mencarinya? Susan : Susah malahan saya telah memesan perpustakaan agar memberitahu saya jika ada yang terjumpanya. Alia : Berapa banyak wang dalam dompet itu? Susan : Hanya RM10. 1. 2. Susan menjelaskan bahawa dia telah ke sana dan memesan pustakawan memberitahunya jika ada orang terjumpa dompet itu. Susan memberitahu hanya sepuluh ringgit tetapi yang dia risaukan ialah agar dapat kembali kad pengenalannya. Alia menegur Susan sebab dia kelihatan muram.Tukarkan laporan berikut kepada Cakap Ajuk. Kebanyakan pelancong asing mengunjungi negara kita kagum kebudayaan masyarakat majmuk. Jawapan : Alia : Hi. Pada waktu petang dia suka menghabiskan dengan membaca yang dipinjamnya dari perpustakaan bergerak. Modul SPM 5 Dalam ayat-ayat di bawah. Alia bertanya bagaimana dompet itu boleh hilang. Alia bertanya Susan sama ada dia telah ke perpustakaan dan mencarinya di sana.

1. petani-petani itu tetap terus bercucuk tanam kerana ini merupakan punca rezeki mereka. 2. Walaupun pendapat yang diperoleh tidak lumayan. 3. Pada waktu petang dia suka menghabiskan masa dengan membaca buku yang dipinjamnya dari perpustakaan bergerak. . Kebanyakan pelancong asing yang mengunjungi negara kita kagum akan kebudayaan masyarakat majmuk.

Salleh menjelaskan bahawa dia perlu ke sana untuk membatalkan surat serah kuasa yang telah diturunkan cap jarinya oleh bapanya. Rina menyalahkan Salleh dengan mengungkit kejadian dahulu semasa bapa mereka hendak memindahkan nama tanah itu kepadanya tetapi ditolaknya. buat apa nak pindahkan nama pula? Saya tak mahu dituduh nak bolot harta bapa. Rina: Itulah kau. Rina : Oh. bapa masih hidup. . Kalau tidak.Latihan Esei: Tatabahasa 1 Soalan Tukarkan Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah. Salleh? Mengapa tak makan dahulu? Salleh: Balik nanti saya makanlah. Salleh: Kakak. Rina menanya Salleh tujuannya ke sana. Saya tak boleh sabar hingga esok. Tambah Rina lagi sekiranya Salleh menyetujui maka kejadian penipuan ini tidak berlaku. Dulu bapa nak pindahkan tanah itu kepada nama kau. Salleh menjelaskan kepada Rina bahawa dia enggan menyetujui memandangkan bapanya masih hidup tambahnya lagi dia tidak mahu dituduh hendak membolot harta ayahnya. Saya nak berjumpa Encik Robert dulu. Rina menjelaskan bahawa dia telah memahami tindakan Salleh daripada penjelasan tersebut. begitu rupanya! Contoh Jawapan daripada Hall Master: Rina menanya Salleh arah yang hendak ditujuinya dan sebab dia enggan makan dahulu. kau tolak. Salleh memberitahu bahawa dia akan makan kemudian sekembalinya daripada berjumpa Encik Robert memandangkan dia tidak boleh bersabar sehingga keesokan hari. Rina: Kau nak ke mana tu. taklah jadi macam ini.

Minggu lalu sahaja beberapa buah rumah telah dimasuki pencuri. Pada minggu yang sebelumnya beberapa buah rumah telah dimasuki pencuri tetapi nasib baik tuan rumah tidak diapa-apakan. Singh : Oh. Singh tidak menjawab soalan itu lalu bertanya tentang keselamatan di situ. Mengapa? Singh : Bagaimana dengan keselamatan di sini? Badrul : Kecurian sering berlaku di sini. Singh bertanya kepada Badrul sejak bila tinggal di situ. Badrul memberitahu bahawa dia sudah tinggal di situ selama lima tahun. Badrul menyetujui cadagan baik itu. kalau begitu Rukun Tetangga perlu ditubuhkan segera untuk mengawal keselamatan kampung di sini. Badrul : Memang baik cadangan itu. Saya setuju. Singh mencadangkan agar Rukun Tetangga ditubuhkan segera untuk mengawal keselamatan kampung tersebut. Dengan mengeluh risau. Badrul ingin tahu sebab Singh bertanya demikian. Badrul menjelaskan bahawa kecurian sering berlaku di situ. Contoh Jawapan daripada Hall Master: Soalan 1 Singh : Sejak bila saudara tinggal di sini? Badrul : Sudah lima tahun. .Latihan Esei: Tatabahasa 2 Soalan Tukarkan Cakap Pindah berikut kepada Cakap Ajuk. Nasib baik tuan rumah tidak diapa-apakan.

Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Semut-semut yang merangkak di kawasan tumpahan gula itu telah dihalau oleh ibu. 1. 2. Salin semula ayat dengan kata-kata yang telah dibetulkan.Latihan 4 : Tatabahasa Ayat-ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan kata yang perlu diperbetulkan. Jawapan anda di sini/penerangan anda Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: . (i) Otak yang cergas datang dari badan yang sihat dan pemakanan yang betul.

(i) Otak yang cerdas datang daripada badan yang sihat dan pemakanan yang betul. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Semut-semut yang merayap di kawasan tumpahan gula itu telah dinyahkan oleh ibu. Bandingkan dengan Jawapan Anda .

1. terdapat beberapa kanak sedang mengejar-kejar di pengigian pantai. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Tatkala Amran tiba di pantai itu. Salin semula ayat dengan kata-kata yang telah dibetulkan. 2. dia mengambil keputusan menggunakan jalan pintasan supaya cepat tiba ke rumah. (i) Tiada apa yang arwah sampaikan sebelum dia terakhir menghembuskan nafasnya.Latihan 5 : Tatabahasa Ayat-ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan kata yang perlu diperbetulkan. 3. Jawapan anda di sini/penerangan anda (iii) Oleh kerana hari hampir gelap. Jawapan anda di sini/penerangan anda .

Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Tatkala Amran tiba di pantai itu. terdapat beberapa kanak-kanak sedang berkejar-kejaran di pergigian pantai. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (iii) (iii) Oleh sebab hari hampir gelap.Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: (i) Tiada apa-apa yang arwah sampaikan sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. dia mengambil keputusan menggunakan jalan pintas supaya cepat tiba ke rumah. Bandingkan dengan Jawapan Anda .

(6m) (i) Dia menafikan tuduhan itu bila polis menyoal berkali-kali dia. 3. 1. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Penerbitan buku picisan di pasar berlambak-lambak amat membimbang ibu bapa. terdapat beberapa kesalahan bahasa. Betulkan kesalahan-kesalahan pada ayat tersebut. 2. Jawapan anda di sini/penerangan anda (iii) Keruntuhan akhlak kalangan remaja memang disedari oleh kita tetapi untuk mengatasinya amat sukar.Latihan 6 : Tatabahasa Dalam pembinaan ayat-ayat di bawah. Jawapan anda di sini/penerangan anda .

Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: (i) Dia menafikan tuduhan itu apabila polis menyoal dia berkali-kali. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Penerbitan buku picisan di pasaran berlambak-lambak amat membimbangkan ibu bapa. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (iii) Keruntuhan akhlak di kalangan remaja memang kita sedari tetapi untuk mengatasinya amat sukar. Bandingkan dengan Jawapan Anda .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful