Keperluan peperiksaan

Lembaga peperiksaan Kementerian pendidikan Malaysia telah menetapkan Kertas Bahasa Malaysia 1103/1 terkini bermula pada tahun 2001 seperti berikut :a) Masa peruntukkan ialah 1 1/2 jam b) Enam soalan yang dikemukakan. Bagaimanapun, terdapat perubahan bermula tahun ini pada soalan keenam yang akan dimasukkan soalan yang berunsur sastera c) Calon dikehendaki memilih satu soalan sahaja untuk dijawab. d) Panjang esei yang ditulis adalah tidak kurang daripada 350 patah perkataan. e) Soalan yang dikemukakan terdiri daripada pelbagai format. f) Markah penuh diperuntukkan sama pada setiap soalan iaitu 100 markah. 2. Kriteria pembahagiaan markah terkini Pembahagiaan markah bagi karangan calon adalah berasaskan kepada lima perkara berikut :a) Takrif karangan (10 markah) - Ini bermakna karangan yang ditulis mengandungi definisi tajuk, istilah dengan tepat - Takrifan terhadap tajuk menepati kehendak soalan. - Keseluruhan kandungan karangan yang dihasilkan mengandungi isi-isi konkrit yang kukuh - Format karangan dipatuhi b) Isi karangan (30 markah) - Tepat memenuhi kehendak tajuk - Mencukupi sekurang-kurangnya 3 isi - Setiap isi diikuti huraian dan contoh yang bersesuaiandan tepat - Isi diberi matang dan semasa

c) Bahasa (40 markah ) - Mantap dan tiada kesalahan / sangat kecil kasalahan pada tatabahasa - Kosa kata luas, tepat dan pelbagai ragam ayat digunakan - Bahasa persuratan digunakan, bukan bahasa pasar - Ejaan dan tanda baca betul. Setiap kesalahan ejaan yang dilakukan akan ditolak 1/2 markah sehingga maksimum 5 markah - Peribahasa, bahasa berbunga, kiasan dan sebagainya digalakkan digunakan - Mengindahkan bahasa dengan penggunaan penanda wacana yang bersesuaian d) Pergolakan (10 markah) - Pergolakan atau persembahan karangan menarik, tidak membosankan. - Keseluruhan pergolakan memperlihatkan kematangan calon serta berpengetahuan luas - Ayat yang ditulis lengkap dan jelas - Setiap baris ayat mempunyai kesinambungan dan berurutan - Bilangan perkataan yang diberi mencukupi, tidak kurang daripada 350 patah perkataan e) Pemerengganan (10 markah) - Perenggan yang terdapat 5 - 7 sebaik-baiknya - Perenggan yang dihasilkan mengandungi satu isi yang tidak seharusnya dicampur-adukkan - Setiap perenggan mengandungi isi, huraian dan contoh-contoh - Setiap perenggan mempunyai pertalian dan kesinambungan - Panjang setiap perenggan mestilah seimbang, teratur dan kemas f) Format karangan seharus betul seperti kehendak soalan. Kegagalan calon mematuhi format mengikut kehendak soalan akan menyebabkan markah ditolak. Maksimum markah ditolak ialah 4 markah.

Tips' Menulis Karangan Yang Mantap

a) Memilih tajuk karangan - Pilihlah tajuk yang benar-benar calon faham, mempunyai isi dan idea untuk ditulis - Ini bermakna calon perlu membaca keseluruhan tajuk sebelum memilihya supaya pilihan yang dibuat benarbenar tepat - Elakkan memilih tajuk soalan yang sukar semata-mata tidak mahu persaingan daripada calon lain. Ini kerana soalan yang sukar akan menyebabkan calon tidak mendapat markah yang baik jika calon tidak benar-benar memahaminya. b) Merangka karangan - Pastikan isi yang disenaraikan benar-benar menepati tajuk. Bezakan isi konkrit dan isi sampingan - Setiap isi yang dirangka disertai huraian dan contoh - Susun rangka isi mengikut kepentingan - Pendahuluan dan kesimpulan juga memerlukan perancangan yang rapi bagi bagi memastikannya bermutu 4. Menulis karangan i) Pendahuluan - Karangan yang ditulis mempunyai pengenalan pendahuluan. Pendahuluan yang menarik pada perenggan pertama karangan calon boleh menjadi tarikan kepada pemeriksa untuk membacanya - Pelbagai teknik atau pendekatan boleh digunakan bagi menghasilkan pendahuluan yang menarik seperti :(a) Pendahuluan berbentuk pertanyaan / persoalan Contoh : Mahu cepat Kaya ? Sudah tentu ramai daripada kita akan menjawab `ya'. Keinginan ini bertapak dalam hati kita memandangkan kehendak yang tidak pernah puas. Keadaan ini mendorong ramai daripada kita terjebak dengan Skim Cepat Kaya yang ditawarkan.

Kesibukan kerja mengumpul material menjadikan masing-masing bersikap individualistik Kehidupan kita sekarang umpama "Enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing". Perasaan sayu dan sebak terasa memikirkan anak-anak kecil yang tidak berdosa menjadi mangsa kekejaman ibu bapa mahupun penjaga. (d) Pendahuluan berbentuk peribahasa Contoh : `Berat sama dipikul. `Gunung sama didaki. (b) Pendahuluan berbentuk suasana / cerita Contoh : Jeritan kesakitan seorang kanak-kanak yang berbadan kurus dan tidak bermaya akibat didera terngiang-ngiang di telinga saya setiap kali saya mendengar orang memperkatakan isu penderaan. kecemerlangan dalam pendidikan mengungkap pengertian yang amat besar demi memartabatkan martabat individu ke mercu kejayaan. lurah sama dituruni' merupakan peribahasa warisan lama yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang suka tolongmenolong. Sebagai masyarakat penyayang dan prihatin. . Manakala kecemerlangan didefinisikan sebagai sesuatu yang paling maksimum iaitu paling puncak. kita seharusnya memainkan peranan bertindak menangani masalah ini. Keadaan ini sukar lagi ditemui dalam masyarakat bandar sekarang. Ini juga menjadi intipati kepada Falsafah Pendidikan Negara. (c) Pendahuluan berbentuk definisi Contoh : `Pendidikan' menurut Profesor Syed Muhammad Naquib Al Attas merupakan proses penerapan adab dalam diri manusia. Justeru itu. ringan sama dijinjing'.Pelaburan yang dikatakan mendapat pulangan cepat dan banyak dalam tempoh sebulan mengaburi mata kita.

ii) Menulis isi karangan bermula perenggan kedua. iii) Setelah semua isi ditulis. Kelemahan dan kesilapan calon . 5. Penutup yang ditulis tidak seharusnya mengulang isi yang telah ditulis. Kelemahan dan kesilapan yang sering berlaku dalam karangan calon ialah :a) Kelemahan isi b) Kelemahan bahasa c) Kelemahan pemerengganan d) Kelemahan pengolahan e) Kesilapan format . Calon tulislah sekurang-kurang tiga isi bagi karangan yang dihasilkan. Kesimpulan ini seharusnya diolah dengan cukup menyakinkan dan mantap. calon akhiri penulisan dengan kesimpulan / penutup. Isi kedua dimasukkan dalam perenggan seterusnya. Isi yang ditulis di perenggan ini seharusnya isi yang paling utama diikuti huraian dan contoh-contoh.

tidak memperlihat kematangan berfikir Tidak lengkap dan terlalu pendek Tidak menjurus kepada kehendak soalan dan isi Ayat meleret-leret dan tidak releven b) Isi • • • • • • • Isi kurang dan tidak mencukupi Isi tidak menepati tajuk. Isi kurang logik. tidak jelas dan sempit pengetahuan (Sikap kurang membaca) Isi terpesong .Ciri-ciri karangan yang tidak baik a) Pengenalan • • • • • Takrif definisi tidak tepat Tidak menarik. Isi bercampur-aduk dengan isi konkrit dan bukan konkrit Isi tidak disusuli contoh dan huraian Isi berulang-ulang (sama) Fakta yang diberi kurang tepat atau salah. tidak matang.

sukar difahami • Ejaan dan tatabahasa banyak kesalahan • Struktur ayat terhad. d) Bahasa • Bahasa lemah. comot. sukar dibaca dan difahami • Mengelirukan. tidak memenuhi syarat e) Format • Tidak menepati atau tidak mengetahui langsung format yang dikehendaki • Tidak dapat membezakan kehendak karangan sama ada karangan berformat atau tidak berformat f) Tulisan • Tidak jelas. kosa kata tidak tepat • Jumlah bilangan perkataan sangat kurang. • Bercampur-aduk. tidak seimbang. tidak teratur dan tidak kemas. ada yang terlalu pendek. • Perenggan yang dibuat ada yang terlalu panjang.c) Pemerengganan • Tidak sesuai dan kadang-kadang isi bercampur aduk dalam satu perenggan atau perenggan yang dibuat tidak mengandungi isi baru. terdapat banyak kesalahan ejaan • Terlalu kecil tulisan dan tidak kemas . tidak lancar • Berbelit-belit.

j) Pengakuan penulis ditulis di sebelah kiri selepas selang beberapa baris daripada bahagian penutup. Tiada noktah diperlukan pada penghujung kata. i) Di bahagian penutup. masukkan di bahagian bawah. kata-kata pengharapan dan terima kasih dimasukkan. Gunakan huruf besar pada setiap awal kata. h) Perenggan kedua dinomborkan 1 dan seterusnya. k) Jika terdapat jawatan. Dato' dan sebagainya.Panduan Karangan Berformat Surat Kiriman Rasmi Panduan menulis 1. f) Tajuk surat atau perkara ditulis. g) Perenggan pertama dan peranggan terakhir tiada nombor. e) Panggilan hormat penerima seperti Tuan. Puan. Jenis surat kiriman rasmi yang perlu calon tulis dalam peperiksaan SPM termasuklah :a) Surat aduan b) Surat permohonan c) Surat rayuan d) Surat bantahan e) Surat cadangan 2. Tandatangan dan nama penulis ditulis dalam huruf besar sepenuh. Garis panduan surat kiriman rasmi :a) Nama dan alamat pengirim di sebelah kiri b) Garis panjang melintang c) Nama dan alamat penerima di bawah garis panjang melintang d) Tarikh ditulis di sebelah kanan selari dengan baris akhir alamat penerima. Saudara. . Bulan ditulis dengan huruf besar sepenuh diikuti tanda noktah selepas tahun.

Lembah Buana. 2. 8/22B. Air hujan yang membawa lumpur kuning ini juga merosakkan perabot kami. kami terpaksa menggulung permaidani dan sebagainya bagi mengelakkannya rosak. terpaksalah berendam di dalam air berlumpur tersebut. Projek baru di atas bukit yang sedang diusahakan oleh pihak tuan amat kami kesali. Bangunan Puncak.Ini kerana banyak kesulitan telah menimpa kami yang berada di bawah bukit tersebut. Setiap kali banjir. Dengan keadaan musim hujan sekarang. Jalan Merak. JUN 2001 12 Tuan. sudah sepuluh kali kami terpaksa membersihkan rumah masing-masing. 34000 Selangor. 34020 Selangor. 3. Selain banjir kilat yang mengotori rumah kami. Keadaan ini amat merbahaya kepada . Pengurus Syarikat Restu Jalan Perdana. Bagi barang-barang yang berat dan sukar dipindahkan. Tingkat 5. 4. saya mewakili penduduk Lembah Buana ingin membuat aduan bantahan kepada pihak tuan kerana pembinaan projek perumahan baru di atas bukit berhampiran tanah kami. dikhuatiri juga hakisan tanah yang serius akan berlaku di lereng-lereng bukit tersebut. Bantahan Pembinaan Projek Perumahan Di Atas Bukit Merujuk perkara di atas. dalam bulan ini sahaja. Antara masalahnya ialah banjir kilat. Anda mewakili penduduk di kawasan perumahan di bawah bukit menulis surat bantahan kerana projek baru tersebut mendatangkan masalah kepada penduduk berhampiran.Modal Karangan: Karangan Surat Rasmi Tajuk : Sebuah syarikat pemaju perumahan telah meratakan tanah di atas bukit bagi projek perumahan yang baru. Bayangkanlah berapa lama terpaksa kami menghadapi banjir kilat ini ? Keadaan ini akan lebih serius setelah siap projek perumahan di atas bukit tersebut.

Justeru itu. 8. kami amat berharap pihak tuan akan segera memberhentikan projek ini bagi mengelakkan masalah serius daripada timbul. Janganlah kerana keuntungan yang diperolehi. Dengan penebangan pokok-pokok di atas bukit tersebut. Tumbuh-tumbuhan yang menghijau juga dimusnahkan. Projek yang diusahakan oleh pihak tuan di atas bukit tersebut sesungguhnya telah merosakkan ekologi semulajadi secara tidak langsung. Isu pencemaran alam tidsk dapat diselesaikan selagi adanya sikap rakus manusia terus menggondolkan hutan. Selain daripada masalah yang terpaksa ditanggung oleh penduduk sekitar Lembah Buana. Ambillah iktibar daripada kejadian `Highland Tower' yang telah mengorbankan banyak nyawa di Ulu Kelang beberapa tahun yang lampau. Pembakaran hutan bagi meratakan bukit oleh pekerja tuan juga telah menyebabkan pencemaran udara. Asap hitam yang berkepul-kepul ini tidak baik kepada penduduk di sekitar malahan manusia sejagat. Lapisan ozon juga semakin nipis akibat pembakaran pokok dan pemusnahan hutan di atas bukit tersebut. kenderaan kami yang keluar masuk dari perumahan ini menghadapi masalah . projek ini juga memberi kesan besar kepada manusia sejagat. Kesegaran udara di kawasan akan terjejas. Setiap kali hujan yang lebat. Sekian. Pemusnahan flora dan fauna ini akan memberi kesan kepada manusia. Pernahkah pihak tuan terfikir akan keselamatan mereka yang akan membeli rumah di atas bukit tersebut ? Kecerunan yang tinggi ke bukit tersebut ditambah ketiadaan pokok-pokok akibat ditebang akan menyebabkan hakisan tanah mudah berlaku. Bantahan ini juga dilakukan demi keselamatan penduduk yang akan mendiami rumah yang sedang diusahakan oleh pihak tuan.penduduk sekitar. Sekiranya pihak tuan berkeras enggan membatalkan projek ini. 6.hutan yang ada. Tindakan ini secara tidak langsung telah menambahkan pencemaran alam sekitar. 5. . pihak tuan telah merosakkan keindahan alam semulajadi.Keadaan yang serius ini sememangnya boleh meragut nyawa penduduk yang tidak sempat menyelamatkan diri. Kami amat risau sekiranya tanah yang runtuh akibat bukit yang digondolkan akan dibawa oleh hujan yang lebat terutama pada waktu malam ketika penghuni sedang tidur. kami amat berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan bantahan ini dengan bijak. Tanah runtuh yang berlaku menghalang perjalanan kami. Terima kasih. 7. Mahukah kita tragedi ini berulang ? 9. sedangkan khazanah ini amat bernilai pada kita dan generasi akan datang. saya tidak teragak-agak melaporkan perkara ini kepada pihak atasan agar tindakan undang-undang dapat diambil. pihak tuan membuat kesilapan dan terpaksa bertanggungjawab di atas nyawa dan risiko yang dialami oleh penduduk di sekitar kawasan ini. Demi kebaikan semua terutama bagi mengelakkan ada nyawa yang terkorban.

HAFIZ HADI) Wakil penduduk Lembah Buana.. .............Yang menjalankan tugas...... Selangor.. (MOHD..... ............

Indonesia dengan iringan doa agar sentiasa berada dalam keadaan sihat. Saya sungguh seronok mendengar suasana menuai di tempat saudari. 5. Tulislah kata ganti diri penerima ikut kesesuaian siapa yang menerima surat tersebut. Kelantan.Modal Karangan: Karangan Format Surat Tidak Rasmi Panduan menulis 1. Diikuti tanda koma (. Pengakuan penulis ditulis di bawah selang beberapa baris. Baru. Selang sebaris tulis dengan ringkas kata pembuka kata 4. Mukim Wakaf. Mula dengan menulis alamat pengirim di sebelah kanan surat. Huruf pertama mestilah huruf besar. Surat saudari telah saya terima beberapa hari yang lalu. Kampung Batu.) perlu diingat. Perenggan isi ditulis ke dalam sedikit. (Jika diperlukan) 7. Sememangnya sekarang merupakan musim buahbuahan di negara kita. 6. 2.Tulislah beberapa perenggan. 10 Jun 2001 Yang dikasihi sahabatku Aryanti yang berada di Bandung. 46500. Oh. Sungguh meriah dan menarik. Keadaannya agak berbeza dengan musim menuai di negara saya. Dalam suratnya dia telah meminta anda menceritakan musim buahbuahan yang sedang berlaku di Malaysia. Diikuti tarikh surat di bawah alamat pengirim. 3. Penutup surat disudahi dengan kata-kata penghargaan dan ucapan terima kasih. . 166. Contoh SPM karangan 2: Karangan Surat Tidak Rasmi Tajuk : Sahabat pena anda di luar negara telah menulis surat menceritakan musim menuai di negaranya. pengakuan pengirim harus diletakkan di sebelah kanan surat berbeza dengan surat rasmi. ya hampir saya terlupa menjawab pertanyaan saudari. Tuliskan surat tersebut selengkapnya. Saudari.

buah duku. Pembeli tidak lokek membeli asalkan ada jaminan. Sesetengah pelancong terus memakan buah tersebut di gerai kerana jika ada yang isinya tidak elok. menjaga mahupun mengutip buahbuahan tersebut. Saudari. buah ini tidak boleh terlalu banyak dimakan kerana kita boleh demam atau sakit tekak akiba kepanasan ! Buah durian ini juga istimewa kerana boleh dibuat tempoyak untuk dimakan dengan nasi. Banyak buah yang sedap dan manis digemari oleh pelancong tetappi buah yang paling popular ialah buah durian. Tetapi awas saudari. Pemilik dusun amat sibuk sekali mengejar tupai. buah manggis dan gebagainya. buah tembikai. Rasanya manis. buah rambutan dan banyak lagi. buah betik. buah manggis. Buah-buahan di negara saya ada yang bermusim seperti buah langsat. Orang bandar terutamanya seronok membeli buahbuahan daripada pekebun kerana dapat memetiknya sendiri. Saudari Aryanti tahu. buah strawberi. Di dusun-dusun termasuklah di ayah saya yang dibina pondokpondok khas bagi memudahkan kami menunggu. Kami selalunya membawa bekal dan menghabiskan masa bersama di pondok sambil berehat sambil memerhatikan buah-buahan tersebut daripada dicuri oleh binatang atau kanak-kanak yang nakal. buah jambu. kalau saudari . ketika ini amat meriah sekali di kampung kerana lori dan kereta keluar masuk ke kampung untuk membeli buah-buahan tersebut daripada dusun. Ini menyebabkan buah durian dapat dijual dengan mahal sekiranya buahnya elok dan sedap. burung dan sebagainya yang merosakkan buah-buahan yang harum dan manis. Sekarang kebetulan musim buah-buahan tersebut. Saya juga akan diberi upah oleh bapa kerana membantunya menjaga dan memetik buah-buahan tersebut. saudari boleh lihat sepanjang jalan. Sesungguhnya saya bertuah dilahirkan di bumi hijau yang subur dengan iklim yang sesuai untuk pelbagai jenis buah-buahan iini. Bagaimanapun. saya akan sibuk di kebun ayah saya untuk membantunya memetik buah-buahan tersebut untuk dijual kepada peraih yang datang. berlemak dan harum sekali. Pelancong-pelancong asing yang tidak pernah merasai buah ini. kelawar. Ini termasuklah buah durian. Pahang juga terkenal sebagai tempat pelancongan yang menarik. boleh ditukar oleh penjual tanpa mengenakan bayaran. buah rambutan. Tempoyak ini boleh disimpan lama. Saya terpaksa berhenti di sini kerana malam sudah larut. berbagai-bagai jenis buah-buahan dijual. buah epal dan buah anggur yang hanya tumbuh di negara barat juga ada ditanam di negara saya iaitu di tanah tinggi Cameron. apakah buah yang paling popular di negara saya di kalangan para pelancong ? Jawapannya adalah buah durian. Nantilah saya akan hantar sebotol untuk saudari cuba keenakan tempoyak ini. Untuk pengetahuan saudari. buah durian. Setiap petang setelah menyiapkan kerja sekolah. sekali rasa terus menyukainya. Saya harap saudari mendapat pengetahuan daripada maklumat yang diberi ini. Ketika ini murahlah rezeki kami sekeluarga.Sekiranya saudari berkunjung ke negara saya. Ini lebih murah dan segar buahnya kerana baru dipetik daripada kebun.

Yang benar. Sekian terima kasih.ingin merasai suasana ini. Aini . Saya akan berasa gembira melihat kedatangan saudari. maka berkunjunglah ke negara saya.

Izanuddin yang datang khas dari Hospital Besar Kuala Lumpur kerana sudi turut serta menjayakan minggu kempen menderma darah warga sekolah Panglima. Contoh SPM karangan 3: Karangan berformat Ceramah Tajuk : Anda selaku pengerusi Persatuan Bulan Sabit Merah di sekolah telah bekerjasama dengan pihak Hospital Besar Kuala Lumpur (HBKL) untuk memberi penerangan tentang pendermaan darah sempena minggu kempen menderma darah di sekolah anda. guru-guru dan para pelajar sekalian. Di antara setiap perenggan seharusnya diselitkan katakata menghadap pendengar mengikut kesesuaian yang dirapatkan ke kiri. Terima kasih juga kepada pihak sekolah kerana memberi peluang kepada saya memberi penerangan tentang pendermaan darah.Modal Karangan: Karangan Berformat Ucapan/ Ceramah/ Syarahan/ Pidato Panduan menulis 1. akhir kata dan sebagainya. . 2.Para hadirin sekalian. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis. Dr. Perbezaan antara karangan-karangan berformat di atas hanya dari segi tujuan tujuan majlis. syarahan dan pidato mempunyai format yang sama dari segi penulisan iaitu :a) Pengenalan dimulakan dengan kata-kata aluan yang perlu berdasarkan protokol iaitu dengan pengerusi dahulu diikuti dengan mereka yang berpangkat. Tuliskan selengkapnya ceramah tersebut. Karangan berformat ucapan. b) Isi-isi karangan yang ditulis dalam perenggan mengikut keutamaan. c) Penutup bagi karangan berformat di atas boleh diakhiri dengan ucapan terima kasih. intonasi penyampaian serta laras bahasa yang digunakan. Calon boleh membezakannya dari soalan yang dikemukakan. Tuan Pengetua. Di sini saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada tetamu kita Dr. memohon maaf ataupun menggunakan penanda wacana seperti kesimpulannya. Contoh :. Pauh Lima Kuala Lumpur.Izanuddin dari Hospital Besar Kuala Lumpur. Selamat pagi dan Selamat sejahtera saya ucapkan. Selepas ceramah ini saya amat berharap para guru dan pelajar akan beramai-ramai ke pusat kegiatan pelajar menyambut seruan dengan mendermakan darah bagi menambahkan bank Darah Hospital Besar Kuala Lumpur. pelajar-pelajar yang saya kasihi. ceramah.

Pegawai yang bertugas di gelanggang sana akan membuat pemeriksaan terlebih dahulu bagi memeriksa kesihatan anda. Saya serahkan majlis ini kembali kepada pengerusi. Jadi kita tidak perlu risau atau ragu-ragu untuk berbuat demikian. Para guru dan pelajar. Saya amat berharap harapan mereka tidak akan dikecewakan sebarang pertanyaan dan keraguan boleh dikemukakan kepada saya atau Doktor Izanuddin sebentar lagi. Selain daripada amal jariah. Kita sebagai warga sekolah panglima yang muda dan bertenaga ini. . Jadi saya amat beharap anda sekalian tidak akan risau atau takut untuk menderma. Sekiranya kesihatan anda terjejas. Sekianlah dahulu ceramah saya tentang kempen menderma darah. Apakah yang terjadi kepada saudara mara kita yang berada dalam kecemasan ini ? Justeru itu adalah penting kita memastikan bank darah di hospital sentiasa mempunyai bekalan. Sekian terima kasih. Para guru dan pelajar Sudah tiba masanya kita menunaikan tanggungjawab sosial menyambut seruan mendermakan darah demi menyelamatkan nyawa keluarga kita mahupun mereka yang malang. Ini kerana banyak darah yang diperlukan setiap hari.Guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian. Titisan darah yang kita dermakan akan membolehkan insan yang memerlukan mempunyai harapan diselamatkan. Masa yang diambil hanya lebih kurang sepuluh minit sahaja. Di hospital bekalan darah sentiasa tidak mencukupi untuk membantu pesakit. Bayangkan sekiranya saudara mara kita tenat dan memerlukan darah dimasukkan ke hospital tetapi pada masa itu bekalan darah sudah kehabisan. Jadi. anda tidak akan dibenarkan mendermakan darah. Pendermaan darah yang dilakukan tidak menyakitkan langsung. Banyak kempen telah diadakan oleh pihak hospital bagi menyeru orang ramai mendermakan darah mereka. tidak seharusnya keberatan menjayakan kempen ini. Hadirin sekalian. bersempena minggu menderma darah ini saya berharap hadirin sekalian tidak teragakagak mendaftarkan diri sebagai penderma. Menderma darah ditarifkan sebagai pemberian darah secara sukarela oleh individu yang sihat tubuh badannya. tindakan menderma darah tidak akan menjejaskan kesihatan kita. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang mulia di sisi masyarakat mahupun agama.Walaupun pihak hospital ada mewajibkan keluarga yang menggunakan darah dari bank darah menggantikan darah yang digunakan tetapi kita masih perlu tampil mendermakan darah. Hari ini pihak hospital datang dengan harapan yang tinggi semoga ramailah warga sekolah ini yang akan mendermakan darah.

Di dada akhbar. Di rumah. kejadian rogol dan sebagainya begitu menakutkan dan membimbangkan kita. merompak. Kita tidak seharusnya berasa takut memberi keterangan kepada pihak polis kerana segala maklumat yang diberi akan dirahsiakan malahan keselamatan kita akan sentiasa dilindungi. Tuliskan selengkapnya teks syarahan tersebut. Jauhilah diri daripada mereka yang liar. Hadirin yang saya muliakan. Mereka yang terlibat dalam perbuatan jenayah ini terdiri daripada manusia yang tidak berakhlak. Hadirin yang saya hormati. Kejadian membunuh. kita harus turut serta memainkan peranan dan memikul tanggungjawab membanteras kejadian jenayah tersebut. penderaan. Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar Puan Halijah.Modal Karangan: Karangan berformat Syarahan Tajuk : Sekolah anda talah melancarkan kelab jenayah. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan syarahan bertajuk "Caracara mencegah jenayah di kalangan pelajar". Sekiranya kita mengetahui perbuatan yang menyalahi undang-undang. jahat. Selaku Ketua kelab jenayah yang baru diperkenalkan di sekolah kita. isu ini boleh dikatakan setiap hari terpampang. guru-guru dan rakan-rakan sekalian. muda. barulah penjenayah-penjenayah tersebut dapat dihalang. tidak mendapat didikan agama dan kebiasaannya berasal daripada keluarga yang runtuh atau bermasalah. kita sering mendengar isu jenayah hangat diperkatakan. Hadirin-hadirat sekalian. Salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berusaha Tuan pengetua. Dengan kerjasama semua pihak. Kita tidak sepatutnya berdiam diri kerana tindakan kita yang enggan bekerjasama melaporkan kejadian kepada pihak berkuasa kemungkinan akan mendorong jenayah berlaku dan membahayakan orang lain. memeras ugut. Kita seharusnya rasional dan hanya memilih mereka yang berakhlak tinggi sebagai rakan kita. Langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah tahu memilih kawan ketika dalam pergaulan. Tanpa mengira golongan tua. saya berasa tajuk ini amat sesuai dipertengahkan kepada pelajar. Kita tidak seharusnya membiarkan pihak polis semata-mata memikul tugas berat ini. Statistik menunjukkan faktor-faktor utama penyebab remaja terlibat dalam jenayah berpunca daripada pengaruh rakan. jenayah bermaksud tingkahlaku yang menyalahi undang-undang negara. kita harus segera melaporkan hal itu kepada pihak polis. wang tunai yang banyak mahupun barang-barang berharga di tempat yang terdedah. Penolong kanan Puan Sabariah. terdapat banyak langkah yang boleh kita lakukan bagi menggerakkan diri daripada terancam. pelajar mahupun kanak-kanak kita tetap terdedah kepada ancaman yang berbahaya. Encik Low Seek Li. Justeru itu. tidak senonoh dan jahat kerana sahabat begini akan menjerumus kita kepada kegiatan yang tidak sihat dan salah. Sejak akhir-akhir ini. kita juga tidak harus menyimpan barang-barang kemas. Anda selaku ketua kelab tersebut diminta menyampaikan syarahan bertajuk : Cara-cara mencegah jenayah kepada pelajar. Sebaik-baiknya barang-barang berharga ini disimpan di bank atau .

jiran boleh membantu kita menjaga rumah terutama daripada dipecah masuk. Dengan memainkan peranan masing-masing dan tidak meletakkan tanggungjawab mencegah jenayah di bahu pihak polis semata-mata. Sudah pasti jenayah dapat dikurangkan. Dengan adanya hubungan yang baik dan semangat kejiranan sudah pasti jenayah seperti kecurian yang berlaku di sekitar perumahan kita dapat dihalang.di tempat yang selamat. sekian sahaja syarahan saya tentang peranan kita bagi mencegah jenayah. jiran merupakan orang yang paling hampir dengan kita dan boleh menghulurkan bantuan. Apabila kita pulang ke kampung atau bercuti. Sekian terima kasih. Hadirin yang saya hormati. Ini yang dikatakan rumah jirandimasuki pencuri pada siang haripun tiada sesiapa yang menyedarinya. . Justeru itu. Hadirin yang saya hormati. peranan jiran adalah penting. jenayah sudah pasti mudah berlaku di kawasan perumahan . Bayangkan sekiranya hubungan jiran renggang kerana hidup seperti `Enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing'.

selari dengan pembelajaran mata pelajaran sastera di sekolah dimaklumkan bahawa terdapat soalan keenam dalam Kertas 1 berbentuk kesusasteraan termasuklah penulisan skrip drama. sifat) pada watak. Latar tempat Di mana tempat perbualan itu berlangsung 4. Skrip ini boleh berkisar tentang kehidupan masyarakat sebenar atau rekaan semata-mata. 2. Latar masa Waktu (pagi. Sinopsis Tulislah sinopsis / ringkasan drama yang dihasilkan. Calon perlu mempelajarinya kerana bermula pada tahun ini. Dialog-dialog Perbualan antara watak-watak. malam) babak-babak yang diceritakan itu berlangsung. c) Gambarkan perwatakan (bentuk. 5. Watak dan Perwatakan a) Tentukan berapa orang yang diperlukan untuk memainkan peranan dalam cerita tersebut.Panduan Karangan Format Skrip Drama Panduan menulis Format ini merupakan penulisan yang baru. . 1. 3. Cerita ditulis secara ringkas. calon perlu menentukan dahulu tema skrip atau persoalan yang ingin disampaikan dalam karya. 6. b) Tuliskan nama watak-watak dalam cerita. petang. Sebelum menulis skrip drama.

8.7. Rumus skrip drama ditulis seperti berikut :Format menulis karangan skrip drama. Pilihlah tajuk yang sesuai dengan skrip yang ditulis. Tajuk : Karya : Watak : Masa : Tempat : Sinopsis : Dialog : .

Ada di biliknya. Roslan serba salah kerana dia sendiri mempunyai cita-cita lain. Tak Fikirlah masak-masak Lan. Bagaimanapun ibunya tidak bersetuju Roslan menerima tawaran kerja ini. awak ni! Kenapa pula ? Mak Bedah : Pak Aziz Roslan : : Mak Badah : Pak Aziz : . Pentas menggambarkan ruang dengan sebuah meja dan lima buah kusyen Latar : lapuk.Tetapi dia juga ingin menunaikan keinginan dan kebanggaan ayahnya. Mak Bedah : Bang. Nanti saya panggil dia. bagaimana dengan tawaran kerja tu ? Dah buat keputusan Tawaran askar tu ke ayah ? Entahlah Lan tengah memikirkannya. Mengapa panggil Lan ? Tu Lan. Lan. Berhentilah Sinopsis : Pak Aziz : Hai. Zati Izad Petang Karya : Masa : Tempat : Si ruang tamu rumah Pak Aziz Roslan anak tunggal Pak Aziz dan Mak Bedah. Eh Roslan pergi mana ? Ajaklah dia minum sama. Pak Aziz sedang membaca suratkhabar apabila didatangi isterinya dengan hidangan teh dan sepinggan kuih. Dah berjaya pula Pak Aziz : Ya lah tu. Malangnya Raslan maut dalam kemalangan sebelum menerima jawatan tersebut. apa dah jadi sekarang ni ? Hari-hari ada kejadian membunuh Mak Bedah : Nasib baik anak kita Roslan baik budi pekerti. ada berita menarik ke ? Asyik betul membaca. Beliau lulusan Universiti dan telah menerima tawaran berkhidmat dalam angkatan tentera sebagai kapten.Modal Karangan: Karangan Format Skrip Drama Tajuk : Hujan di tengah hari. Tak keluar-keluar sejak tadi. Mak Bedah : Roslan : Ya. Mak kalau boleh tak mahu Lan bekerja Eh. Mak. bapa kau panggil minum bersama. Bapanya amat bangga dengan anaknya ini kerana dia sendiri bekas askar.

Bedah. ayah askar.Mak Bedah : Pak Aziz Roslan : : Yalah. saya dulu prebet. Anak kita ni keluar universiti. sepuluh tahun menjadi Saya rasa elok Roslan cari kerja lain. emak. Antara hadapan mak dan ayah. Lan nak keluar sekejap. Mak cuma fikir kalau boleh carilah Mak Bedah : Roslan : Ayah. Saya bimbanglah bang. anak askar pun nak jadi askar juga? Tapi tidaklah macam saya. Itu yang awak bimbangkan. Maksud abang. Kerjalah di pejabat. Kami ingin bertanya adakah Encik Roslan anak En. Apa yang terjadi pada anak kami. apa pendapar awak tentang tawaran itu? Pendapat apa lagi? Yalah. saya Mak bukan membantah Lan. ada hal mustahak. Roslan dah dapat kerja sebagai askar. Apa kata orang nanti. encik ? Bertenanglah pak cik dan mak cik. Kena masuk Ha! Ha! Ha! (ketawa). Kerja askar ni berbahaya. Itu perkara kecil. Mengapa encik ? Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Polis I Pak Aziz Polis II Pak Aziz : : : : Mak Bedah : Polis I : Mak Bedah : . saya. Bawa motor tu jangan laju-laju. Ya. keluar Ini rumah Encik Aziz ? Ya. Hah... Roslan anak saya. pergilah. Ini mahu Mana sama Bedah ? Aku kerja selama 20 tahun hanya sebagai askar Inilah yang saya sedang fikir. Aziz.

(meraung menangis). Roslan anakku. Saya rasa eloklah kita ke hospital sekarang.Polis II : Roslan sekarang berada di hospital. (Mak Bedah dipapah oleh suaminya menuju ke kereta polis) Mak Bedah : Pak Aziz Polis I : : . Dia cedera parah kerana terlibat Ya Allah. mak cik. Bagaimana keadaannya encik? Pak cik. bersabarlah.

Panduan Karangan Format Berita 1. Bahasa yang digunakan mesti ringkas. ringkas tetapi padat matlamat. 5.Bila peristiwa itu berlaku ! b) Where (di mana) .Mengapa kejadian itu berlaku ? f) How (bagaimana) . karangan Rencana perlu dimulakan dengan tajuk. 2. Susunlah ikut peristiwa utama didahulukan dan kurang penting di akhir perenggan. (b) Tanda koma (. Berita yang kita tulis biarlah seperti betul-betul berlaku. Isnin . Terdapat perbezaan untuk menulis karangan a) berformat Berita sesuatu kejadian untuk siaran akhbar/majalah. mudah difaham. 7. (d) Tanda sempang (-) perlu ditulis selepas hari ditulis (e) Isi Utama (berita kejadian) Panduan Karangan Berformat Rencana 1. Berita yang ditulis haruslah benar dan menyakinkan pembaca. Oleh itu calon digalakkan menyelitkan pandangan / pendapat pikah-pihak tertentu atau sedutan kata orang berkenaan.Siapa yang terlibat ? d) What (apa) .Di mana tempat kejadian ? c) Who (siapa) . logis dan padat. ringkas tetapi menarik untuk pembaca . Berbeza dengan karangan berformat berita. Tajuk ini perlulah pendek . b) berformat Rencana untuk siaran akhbar / majalah.Bagaimana boleh berlaku ? 4.) perlu diikuti selepas nama tempat. a) When (bila) . (c) Hari kejadian selepas tanda koma. Karangan jenis berita biasanya mengandaikan anda sebagai pemberita akhbar mahupun majalah yang dikehendaki membuat liputan tentang sesuatu kejadian dan melaporkannya.Apa yang akan dilaporkan ? e) Why (mengapa) . Karangan berformat Berita (a) (b) (c) (d) (e) KUALA LUMPUR.Sebuah makmal sekolah (a) Nama tempat ditulis dengan Huruf Besar di sebelah kiri. 6. 8.

3. Masukkan persoalan yang akan dibincangkan dan tokoh yang ditemu ramah. (berkecuali.membacanya. Pendahuluan bagi karangan berformat ini perlu ditulis beberapa baris ayat dalam satu perenggan sebelum perbualan bermula. Di bawah penutup selang tiga baris tuliskan 'diwawancara oleh'. Di bawah tajuk sebaik-baiknya setelah dikosongkan satu baris. Karangan Wawancara / Forum melibatkan satu pihak bertanya manakala satu pihak lagi menjawab. Seterusnya perenggan pendahuluan diikuti kemudiannya isi-isi rencana. 7. 5.Perbualannya formal. 3. 2. 6. Karangan dialog kedua-dua pihak boleh bersoal jawab. Karangan SPM 8: Karangan Berformat Wawancara/ Forum/ Dialog Panduan menulis 1. Penulisan karangan ini melibatkan 2 pihak atau lebih. Perenggan penutup memerlukan saty perenggan setelah selesai perbualan dengan beberapa baris ayat secara ringkas. Perenggan isi ialah perbualan / dialog-dialog. 2. 4. Perbualannya kurang formal. jika tidak ditulis pun boleh). . ditulis nama pengarang. Setiap pangkal perkataan perlu ditulis huruf besar kecuali kata sendi.

Di sini kami bekerjasama dengan FKIM bertujuan supaya FKIM boleh membantu menjelaskan fatwa ini kepada masyarakat Islam. apakah program yang telah diaturkan oleh awatankuasa pendermaan organ? Terlebih dahulu selamat pagi dan terima kasih maklumat kepada saya menyampaikan kepada masyarakat tentang program pendermaan organ. Sebagai langkah pertama kami telah mendekati badan bukan kerajaan pihak swasta termasuk kerajaan serta badan-badan agama untuk menerang tentang kampen yang diadakan. Sememangnya betul. Mereka risau dan kurang berkeyakinan bahawa tindakan pendermaan organ ini dibenarkan dalam Islam. biasanya penderma organ ini terdiri daripada bangsa apa? Ini kerana apabila menyentuh isu pendermaan organ masyarakat terhalang dengan hukum agama dan sebagainya. Wartawan : Selamat pagi Datuk. Masalah besar yang kami hadapi adalah daripada masyarakat beragama Islam. Terlebih danulu terima kasih kerana Datuk sudi meluangkan masa untuk diwawancara. Sehingga kini sejauh manakah rakyat Malaysia menerima kempen yang diadakan? Dalam tempoh dua tahun ini. Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : . Baiklah Datuk menyentuh tentang kurangnya masyarakat yang prihatin terhadap pendermaan organ.Tidak ramai masyarakat kita memberi sambutan terhadap seruan menderma organ walaupun kempen-kempen telah dilakukan. Anda sebagai wartawan akhbar tempatan telah mewawancara pengerusi lebih lanjut tentang kenpen yang telah diadakan. Isu ini tidak harus dianggap seensitif tema seharusnya masyarakat boleh menerimanya secara terbuka. Ramai penderma datang daripada mereka yang beragama Buddha dan Kristian. Saya rasa ini sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Datuk. Kami amat berharap dengan kempen den penjelasan ini sama pihak dapat memahami dan menerimanya. Ini kerana dalam kedua-dua agama ini tidak timbul sebarang penentangan agama dalam soal menderma organ.Modal Karangan: Karangan berformat wawancara Tajuk :. bilangan mereka yang sanggup menderma telah bertambah jika dibanding pada tahun 1977 penderma organ hanya seramai 2572 orang tetapi sehingga Mac 2001 ini penderma telah meningkat kepada 35434 orang.

baru-baru ini seorang ibu yang telah membenarkan organ anaknya yang mati dalam kemalangan didermakan. apakah program yang diatur untuk memberi penjelasan kepada keluarga Si Penderma ? Kami tidak ada program khas untuk keluarga penderma. Kami menghormati dan akur keputusan keluarganya. apakah harapan Datuk terhadap kempen perndermaan organ di negara kita ? Saya amat berharap semua kaum memahami bahawa menderma organ adalah tindakan yang mulia. mereka boleh mendapatkan borang dan mengisinya. Organ hanya diambil apabila seseorang itu telah mati.untuk Ini bermakna sepatutnya Si Penderma memaklumkan kepada keluarga mereka sebaik saja mereka menandatangani borang persetujuan. Ramai daripada Si Pederma tidak memberitahu keluarga mereka tentang niat mereka menderma. media massa dan individu terus mendidik dan menyampaikan Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : . Ini supaya niat mereka menjadi kenyataan. Bagaimanapun tidak semua penderma organ boleh digunakan. kami tidak dapat mengambil organ Si mati kerana tidak disetujui oleh keluarganya. Semua ulamak telah bersetuju bahawa tindakan ini tidak bertentangan dengan mana-mana agama.Bayangkan dengan sikap murah hati. Sebahagian besar organnya tidak boleh digunakan Akhir sekali. Tindakannya ini telah berjaya menyelamatkan empat nyawa sekaligus. Contohnya. Dalam borang itu mereka perlu memberitahu organ yang ingin didermakan.Wartawan : Pernahkah pihak Datuk menghadapi masalah iaitu tentangan daripada keluaga Si Penderma? Sememangnya ada. Dalam hal ini. kami akan mengambil organnya. Datuk. Bagaimanapun kami selalu memberi peringatan kepada sesiapa yang ingin menjadi penderma agar memaklumkan kepada keluarga dan sanak saudara. mungkin ada pembaca yang ingin mengetahui bagaimana untuk menjadi penderma ? Bagi sesiapa yang ingin menjadi penderma. Saya juga berharap semua pihak terutama pertubuhan agama. Apabila berlaku kematian akibat kemalangan misalnya. kita boleh membantu orang lain meneruskan hidup. Apabila tiba masanya iaitu kematian. Mereka kemudiannya akan diberi sekeping kad. Kebanyakan mangsa yang mati kerana kemalangan. Organ yang didermanya ini boleh menyelamatkan nyawa pesakit.

Demikianlah wawancara saya dengan Datuk Lim Lok Chan Pengerusi Jawatankuasa Penderma Organ yang telah berlangsung selama dua jam. Besarlah harapan kita lebih ramai masyarakat penyayang yang akan tampil melaksanakan tanggungjawab mulia demi memberi peluang hidup kepada mereka yang amat menderita.seruan kemanusiaan ini kepada masyarakat. Ieva Shanmugan (IEVA SHANMUGAN) Wartawan Utusan Malaysia . Terima kasih. Diwawancara Oleh.

3. imbas kembali atau imbas hadapan. kejutan. 7. c) soalan daripada komponen kesusasteraan yang dimulakan pada tahun 2001 soalan ke-6. Bagi menulis karangan berformat cerita atau cereka (cerpen). 5. . monolog. calon gunakanlah pelbagai teknik penceritaan seperti yang dipelajari dalam kesusasteraan melayu seperti ketegangan. b) melengkapkan kesimpulan yang diberi dan calon perlu menulis sebuah cereka yang diakhirnya seperti arahan soalan. Pastikan penyelesaian cerita mengandungi pengajaran. bahasa kiasan dan sebagainya digalakkan dimasukkan supaya menarik. Mereka diberi bergantung kepada kekuatan bahasa dan isi cerita yang menarik. atau nasihat yang berguna untuk diteladan pembaca. Ini bermakna pengolahan cerita oleh calon amat penting bago memastikan cerita itu menarik dibaca. Karangan jenis ini boleh dikeluarkan pelbagai bentuk soalan seperti :a) menceritakan sesuatu peristiwa / pengalasan. Bagi memastikan cerita yang ditulis menarik. Teknik begini akan menjadikan penulisan kita lebih menarik.Panduan Karangan Berformat Cereka Panduan menulis 1. tidak membosankan kerana ada pelbagai teknik digabung jalin. 6. Ungkapan pribahasa. Ini yang paling penting ialah calon mempunyai bahasa yang baik dan cerita yang menarik. 2. Cerita yang ditulis plotnya bermula dengan permulaan diiluti perkembangan seterusnya penyelesaian. 8. 4. dialog.

Modal Karangan: Karangan jenis cereka Tajuk : Lengkapkan karya anda dengan bermula " Matahari siang panas membahang. Ah. Kelihatan ia belum berputus asa. Kemudian. Aku pun mula berjalan dengan cepat agar perbuatannya dapatku halang. aku menuju ke rak-rak buku yang memang banyak terdapat di situ. Aku mula menaruh prasangka buruk terhadap budak lelaki itu. Namun tekadku bulat". Pakaiannya sudah lusuh dan penuh dengan tampalan. berapa lama lagi perluku jalan? Kakiku sudah mahu terputus rasanya. Aku pun mengintip segala pergerakannya. Belakang bajuku basah oleh peluh yang menyimbah. "Berapa harganya. Ketika sedang mencari-cari itu. Hawa dingin terasa dengan serta-merta. budak lelaki itu menemui penjual buku. ia berpatah balik. Tanpa berkata apa-apa. Langkahku kini semakin lemah. Lega benar rasanya apabila toko buku itu kini sudah di depan mata. Wajahnya membayangkan sebuah harapan. .budak lelaki itu mengambil sebuah buku Sains. Rupa-rupanya. dia mahu mencuri buku tersebut. Sangkaku. budak itu mahu mencuri ke? Berdetik dalam hatiku. Tetapi sebaik-baik saja ia sampai di pintu kedai itu. Sangkaanku tadi meleset sama sekali. Agak lama juga dia membelek judul-judul buku Sains yang terdapat di situ. tekadku bulat."jawab penjual buku itu. Menurut kawan-kawanku di situlah dapat kutemukan buku Ekonomi yang kucari-cari selama ini. Aku mancari-cari rak buku yang menempatkan buku-buku Ekonomi.. Langkahku kini semakin lemah. aku ternampak akan seorang budak lelaki. Langkahnya lemah longai. Belakang bajuku basah oleh peluh yang menyimbah. Aku mendengar dia bertanyakan buku Sains itu kepada penjual buku tersebut. Aku mesti ke Toko Mukmin. Pintunya segera kubuka. Aku berpura-pura membaca buku sebuah buku sambil memasang telinga. Aku pun berhenti di rak buku yang berdekatan dengan mereka.. Encik?" "Enam ringgit sembilan puluh sen. Aku berasa amat selesa. Namun demikian. Wajah budak lelaki itu muram apabila mendengar harga yang disebut oleh penjual buku itu. Dari satu rak ke satu rak aku mengikutinya. Tiba-tiba budak lelaki itu berhenti di suatu rak yang menempatkan buku-buku Sains. Matanya liar memperhatikan bukubuku yang tersusun rapi di situ. Kemudian. ia berjalan keluar. Eh. Dikeleknya buku Sains itu dengan erat lalu segera berlalu dari situ." Matahari siang panas berbahang. Dia melangkah laju menuju kepada penjual buku itu. Air mukanya jelas menampakkan kekecewaan.....

Dapatkah Encik menjual buku itu dengan harga empat ringgit kepada saya? Nanti. keluarga saya miskin. "Oh. Harganya cuma dua ringgit saja. Mereka mangatakan bahawa buku Sains itu sangat baik." katanya dengan penuh harapan."Encik. Sudah empat buah toko buku yang saya datangi. dan semuanya menyatakan harga yang sama. Penjual buku itu kelihatan hairan dan semakin tertarik kepada anak miskin itu. ia menyelipkan sebatang pensel yang baru dan sebuah buku tulis. tetapi jika ada masa terulang saya belajar sendiri di rumah. Aku pun berasa kagum apabila mendengar penjelasannya itu. Saya ingin sekali memilikinya. Teman-teman saya yang di sekolah menggunakan buku Sains itu. Untuk pengetahuanmu. "Baiklah. wang saya cuma empat ringgit. bakinya akan saya bayar beransur-ansur. Saya ingin menjadi orang terpelajar. Dia mahu memastikan bukan buku lain yang ditawarkan kepadanya. Encik. Kemudian ia bertanya. Dengan ini. "Ini kuhadiahkan kepadamu oleh sebab aku kagum melihat kesungguhan hatimu untuk menuntut ilmu. baki wang saya ini dapat saya gunakan untuk membeli buku-buku yang lain. "Oh. Bakinya kaubayar kemudian." jawab penjual buku itu pula. Penjual buku memandang budak itu dengan wajah yang tenang. cuma buku itu sudah agak usang. Saya tidak mahu keinginan saya itu terhalang oleh kemiskinan. Alangkah senangnya hati saya dapat bertemu dengan Encik." Ingin benarkah engkau akan buku itu?" "Ya. Aku mula berasa kasihan kepadanya. Ketika ia membungkus buku itu. Saya tidak mahu ketinggalan. Rasa kesal menyelubungi diriku kerana menyangka yang bukan-bukan terhadap budak lelaki itu. Jika demikian sifatmu sentiasa pasti segala cita-citamu dapat . Harga buku itu tidak boleh dikurangkan lagi." kata budak lelaki itu dengan nada perlahan menggambarkan kehampaan. jika begitu saya ambil yang itulah. Saya tidak dapat ke sekolah lagi." kata budak lelaki itu dengan panjang lebar. Kelihatannya dia cukup berhati-hati. "Ya." kata budak lelaki itu dengan girangnya. Kauambillah buku Sains ini dan bayarlah empat ringgit dahulu. "Encik." "Tetapi buku itu masih dapat digunakan untuk belajar?" budak lelaki itu bertanya. ada padaku sebuah buku Sains yang itu juga tetapi yang sudah digunakan. kuat sungguh semangat dan azammu untuk menimba ilmu!" Penjual buku itu kelihatan kagum apabila mendengar penjelasannya.

anak miskin itu pun beredar. Aku mendoakan kejayaannya. sambil terseyum lebar. Aku pasti akan berusaha sehingga menara gadingku jejaki ! Sesungguhnya aku berterima kasih kerana terjumpa budak itu pada hari ini. . aku melangkah keluar dari toko tersebut dengan satu tekad yang baru "Akan kugenggam bara sampai menjadi arang". ingin aku berkenalan dan bertanya khabarnya. Secara spontan dia menjabat tangan penjual buku itu dan berulang-ulang mengucapkan terima kasih. Setelah membayar buku Ekonomi yang kupegang.tercapai". Jika aku berpeluang bertemu dengan dia. Terkebil-kebil mata budak lelaki itu apabila mendengar kata-kata penjual buku tersebut. Cita-citanya tinggi. Mungkin nanti kami dapat berbincang dan belajar bersama. Kuperhatikan anak miskin itu dengan rasa terharu. Kemudian. Dia gigih sekali. Kasihan anak miskin itu.

Panduan Karangan Jenis Laporan 1. Nama bulan mesti ditulis dengan huruf besar diikuti tahun dan tanda noktah. tarikh tempat dan sebagainya. iii) Perenggan seterusnya isi-isi diikuti penutup. Sekiranya mempunyai jawatan. sila tuliskan di bawah nama pelapor. vi) Tandatangan pelapor di bawah pengakuan pelapor. Kebiasaanya ditulis perkara-perkara penting seperti tempat. v) Tarikh ditulis di sebelah kanan setentang dengan baris pengakuan pelapor. Kemudian tuliskan nama pelapor dengan semua huruf besar. 3. Bagaimanapun untuk peperiksaan SPM. calon dikehendaki menulis pengakuan pelapor seperti :Yang Melapor. Terdapat dua jenis laporan yang berbeza formatnya (a) Laporan peristiwa / Kegiatan (b) Laporan minit mesyuarat 2. Huruf pertama setiap perkataan ditulis huruf besar kecuali kata sendi. bahagian tengah. ( sebaik-baiknya diselang dua baris). iv) Selang dua baris daripada penutup. Tajuk ini perlu digariskan. Laporan yang ditumpu hanya laporan peristiwa / kegiatan bukan laporan minit mesyuarat. Disediakan Oleh dan sebagainya di sebelah kiri. ii) Perenggan pertama merupakan pendahaluan. . Format karangan laporan i) Tajuk laporan di tulis di atas.

tutupkan karangan dengan ucapan terima kasih. Format penulisan karangan perbahasan dalam majlis pertandingan :(a) Kata alu-aluan kepada hadirin mengikut protokol (b) Pendahuluan ditulis dengan memberi takuf tajuk. jelas. soalannya tidak dinyatakan anda pembangkang atau pencadang. Harus diingati penulis isi harus kepada satu pihak saja. Cara penulisannya ialah :(a) Pendahuluan . ( berbeza dengan perbincangan ) (c) Perenggan penutup mengandungi penegasan terhadap tajuk. 3. dan sebagainya wajib ditulis sebelum perenggan baru dimulakan. (e) Sebelum berakhir. (d) Perenggan penutup perlu membuat penegasan / rumusan pendirian bagi menyakinkan pembaca. rujuk soalan sama ada anda sebagai pencadang atau pembangkang. (c) Kata-kata penghadapan seperti Hadirin sekalian. Format menulis karangan perbahasan bukan pertandingan formatnya sama dengan karangan pendapat. Calon boleh bezakan kerana jenis ini.masukkan definasi taajuk (kata-kata aluan tidak diperlukan ) (b) Pernulisan isi juga pada satu pihak juga. 6. Terdapat dua situasi karangan berformat perbahasan iaitu : (a) perbahasan dalam majlis ( pertandingan) (b) perbahasan bukan dalam majlis ( bukan pertandingan ) 2. .Panduan Karangan Jenis Perbahasan (pertandingan) dan Perbahasan (bukan pertandingan) 1. Bahasa yang digunakan mestilah tegas. 5. Soalannya hanya mengatakan 'Bahaskan'. tepat dan mudah difahami. Bagi karangan perbahasan / bahaskan ( bukan dalam pertandingan / majlis ) cara penulisannya berbeza. 4. Tuan-tuan dan Puan-puan.

.

mereka hanya mahu bekerja di pejabat-pejabat. Sebelum saya mematah-matahkan hujah lawau. buruk atau kepincangan. Bidasan saya yang kedua terhadap hujah pencadang yang tidak berpijak di bumi nyata. Hadirin sekalian. dan sebagainya. Berdirinya saya di pentas ini untuk membidas dan menafikan dakwaan pihak pencadang yang mengatakan kemasukan buruh asing lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Jelas terbuktilah bahawa kedatangan mereka tidak patut dikatakan menutup periuk nasi rakyat Malaysia atau menjadi takluk bertambahnya pergangguan." mengapa mereka sanggup menganggur daripada bekerja di bidang tersebut? Jawapannya mereka memilih pekerjaan. Janganlah kerana " Nila setitik rosak susu sebelanga". Kita hendaklah berfikiran matang dan aktif dengan mempertimbang secara menyeluruh wahai . izinkan dahulu saya memberi definasi tajuk kita pada pagi ini. Kami selalu pihak pembangkang tidak menyokong tajuk di atas bahawa pekerja asing lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. barisan pembangkang yang saya segani.Kemasukan pekerja asing lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Hadirin dan hadiran yang dimuliakan. guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan pengerusi majlis. mereka enggan bekerja di bidang ini.Janganlah kita terlalu emosi melepaskan tuduhan kepada semua pekerja asing hanya kerana segelintir yang tidak tahu mengenang budi dan melakukan jenayah. Saya ingin menolak sekeras-kerasnya dakwaan ini kerana faktor yang mendorong pekerja asing diambil adalah untuk mengisi kekurangan tenaga pekerja di sektor perladangan. walaupun benar ada pekerja asing yang ditangkap kerana terlibat dengan jenayah tetapi persoalannya bilangannya hanya kecil sahaja berbanding dengan jumlah mereka yang ke negara kita semata-mata untuk bekerja keras mencari rezeki secara aman. Bangladash. Keburukan pula dimaksudkan sesuatu yang tidak baik. Filipina. pada hakim yang arif lagi bijaksana. Inilah bidasan saya yang pertama. Anda selaku pihak pembangkang dikehendaki menbidas tajuk di atas. Thailand. pembinaan daan sebagainya sebelum kemasukan mereka terdapat kekosongan kerja di bidang ini untuk diisi oleh pekerja Malaysia. Hadirin sekalian. Pekerja asing merusut karus bermaksud tenaga kerja yang datang dari negara lain seperti Indonesia. Maka pekerja asing diambil bagi mengisi kekurangan ini. para pengetua. Kemasukan pekerja asing telah dituduh oleh pihak pencadang telah membawa masalah sosial dan jenayah di negara kita. Tetapi "tepuklah dada tanyalah selera.Modal Karangan: Karangan format perbahasan (Pertandingan) Tajuk :. Sebentar tadi pihak pencadang ada mengatakan bahawa kemasukan buruh asing telah merebut peluang pekerjaan rakyat Malaysia sehingga bertambahnya pergangguan.

Negara juga akan menghadapi kerugian sekiranya tiada pekerja asing di sini. keadaan ini tidak berlaku kerana buruh-buruh asing ini sanggup melakukan pekerjaan ini dengan upah yang lebih rendah. Bayangkan tanpa tenaga buruh yang murah daripada mereka. kita seharusnya mempunyai kebersihan mental. Kemasukan mereka bagi mengisi. hospital. kemudahan prasarana dan sebagainya akan tergendala ! Hadirin hadirat yang dihormati. Hadirin-hadiran sekalian. Jelaslah kemasukan pekerja asing sekali lagi membawa kebaikan kepada kita dan mempercepat pembangunan di negara kita secara tidak langsung. sudah tentulah kita dapat meningkatkan kualiti kerja untuk . Ketiadaan pekerja di ladang ini akan menyebabkan keluaran pertanian ini rosak.pihak pencadang. Begitu juga di kawasan luar bandar pembangunan yang dilakukan melibatkan pembinaan sekolah. sikap ini dapat kita tanam di dalam diri kita. Kita seharusnya menganggap kemasukan pekerja asing sebagai pesaing positif yang boleh mendorong kita untuk lebih rajin berusaha bagi menandingi kemampuan pekerja asing. Oleh itu. Sekiranya upah yang tinggi diberi kepada pekerja. rumah dan sebagainya pasti akan dinaikkan kerana majikan menanggung kos yang tinggi tetapi. Ini kerana hanya bangunan. masalah yang ditanggung bukan majikan tetapi semua rakyat terutama yang berpendapatan rendah akan tersepit. keluaran pertanian dapat dipetik mengikut masa yang tepat. izinkan saya menegakkan kebenaran dengan hujah pertama saya iaitu kemasukan pekerja asing sebenarnya mendatangkan kebaikan dan kemakmuran negara kita bukannya keburukkan. kilang-kilang dan sebagainya. Keluaran pertanian ini tidak dapat dipetik tepat pada masanya kerana rakyat tempatan enggan bekerja di ladang kerana upah yang rendah. Sekiranya. Di sini. Untuk menyiapkan bangunan-bangunan dan kemudahan-kemudahan ini memerlukan pekerja yang banyak dalam sektor pembinaan. kita seharusnya sentiasa berfikiran rasional dan terbuka. mereka tidak berminat bekerja dalam sektor ini kerana kerjanya memenatkan dan upahnya tidak seberapa. Bayangkan sektor perladangan contohnya kelapa sawit. Negara kita pesat membangun seiring dengan kemakmuran dan kemajuan yang kita nikmati. kekurangan buruh di sektor perladangan merupakan rahmat kepada kita. Sebagaimana yang saya tegaskan dari awal lagi. Jadi kita harus berterima kasih kerana dengan adanya pekerja asing ini. Sekali lagi masalah ketiadaan pekerja di sektor ini berlaku kerana sebagainya yang kita tahu rakyat tempatan memilih pekerjaan. hujah saya yang ketiga ialah sebagai rakyat negara ini. nanas dan sebagainya perlu dipetik hasilnya segera sekiranya sudah matang. banyak pembangunan seperti pembinaan jalan raya. Tanyalah pemilik ladang masalah yang mereka hadapi sebelum kemasukan pekerja asing. Ini bermakna pembangunan yang dilakukan dengan mendirikan bangunanbangunan merca langit di bandar-bandar besar. Hadirin dan hadiran sekalian yang saya muliakan.

. Nampaknya masa tidak mengizinkan untuk saya meneruskan hujah-hujah. Bagaimana rakan-rakan seperjuangan saya akan meneruskan perjuangan saya yang belum selesai ini ? Akhirnya ingin saya tegaskan sekali lagi bahawa kemasukan buruh asing lebih banyak memberi kebaikan daripada keburukan. Ternyatalah kemasukan pekerja asing membawa kebaikan kepada kita dan bukannya keburukan sebagaimana tuduhan para pencadang. Sekian terima kasih.membangunkan negara yang mewah dan makmur ini.

Setelah semua hujah telah diberi. Isi-isi yang ditulis akan jelas nampak longgar / tidak mantap. Calon tidak boleh menjawab satu pihak sahaja 3. fikiran yang matang daripada calon tinggi bagi mengubas isi dengan baik. Markah calon bergantung kepada isi yang matang. Sekiranya soalan ini berbunyi sejauh manakah maka calon perlu memberi pendapat tentang keburukan media massa kepada remaja dahulu. calon perlu menulis " Walau bagaimanapun. Kelemahan calon biasanya berlaku sekiranya calon tidak banyak pengetahuan akibat kurang membaca. Karangan ini memerlukan pengetahuan yang luas. Bagi mengemukakan isi kandungan pendapat / perbincangan boleh mengupas isi bagi satu pihak atau dua pihak (pro-kontra) bergantung kepada soalan. . media massa juga membawa kebaikan kepada remaja diikuti huraian. logis dan hujah mantap serta menyakinkan di samping bahasa yang gramatis. 4.Panduan Karangan Berformat Perbincangan/ Pendapat 1. 2. Contoh :- a) Hanya isi satu pihak jika soalannya berbunyi "Bincangkan kesan-kesan negatif daripada menonton televisyen di kalangan kanak-kanak".

2.Panduan Karangan Berformat Peribahasa Panduan menulis 1. . Bahasa juga harus indah. menarik terutama jika menggunakan teknik cereka/cerita. Terdapat dua cara menulis karangan jenis ini iaitu: a) Teknik huraian • • menghurai maksud dan mesej menghurai perkaitan peribahasa dengan contoh kehidupan b) Teknik bercerita / cereka • sama seperti menulis peribahasa dengan contoh kehidupan harian 3. 4. Karangan jenis ini kurang popular dalam peperiksaan SPM. Calon yang memilih karangan berformat ini mestilah benar-benar memahami maksud peribahasa yang diberi.

Lahirnya peribahasa ini mungkin masyarakat dahulu menggunakan pengalaman petani yang membuat kerja sambilan menanam jagung sementara menunggu untul menuai padi. petani tersebut mendapat hasil yang lebih. Bagi sesetengah pelajar yang berminat dan tiada kemahiran komputer. Mesej mendidik di dalam peribahasa ini sememangnya sesuai untuk diaplikasi oleh sesiapa saja bukan hany pelajar. Apabila keputusan diumumkan. Oleh itu pelajar sememangnya wajar memenuhi dada dengan pelbagai kemahiran. Siswazah tersebut sepatutnya buatlah kerja yang patut dahulu sekurang-kurangnya boleh menanggung makan minumnya ."Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak" merupakan peribahasa yang bertujuan mendidik masyarakat. Ini kerana peribahasa tersebut bukan setakat indah indah bahasanya tetapi mengandungi pengajaran bagi mendidik masyarakat. Maksud peribahasa ini ialah kita perlu berusaha secara kecil-kecilan atau membuat kerja sampingan sementara menunggu kejayaan atau hasil yang lebih besar.Modal Karangan: Karangan berformat Peribahasa Tajuk :. Ini bermakna siswazah tersebut tidak seharusnya menganggur sementara menunggu kerja yang sesuai dengan kelulusannya. Dengan tindakan positif ini pastinya pelajar akan mendapat faedah . Bagi siswazah yang sedang menanti tawaran kerja yang bersesuaian dengan kelulusannya. Masudnya yang tersirat amat sesuai dijadikan pedoman hidup. Kini peribahasa yang ada menjadi khazaah berharga kepada kita. Dengan sanggup berusaha lebih. Tulislah karangan ini dengan selengkapnya. Masyarakat Melayu lama banyak menggunakan peribahasa sebagai satu cara yang lembut untuk mendidik serta berkias dalam kehidupan harian mereka. "Berjagung-jagung dahulu sebelum menanti padi masak" juga boleh mendidik pelajar agar memaksimumkan masa dengan berfaedah misalnya pada cuti yang panjang sebelum sesi persekolahan dibuka semula. menaip dan sebagainya boleh menggunakan masa yang ada untuk belajar menguasai bidang tersebut. Ambillah iktibar dari peribahasa ini dalam menjalani kehidupan harian kita. hanya duduk tanpa berbuat-buat apa di rumah maka pelajar telah mensia-siakan masa yang berharga. Kemahuan ini sudah tentu berfaedah dan memberi ganjaran yang baik kepada pelajar tersebut dalam menambahkan ilmu dan kemahiran memandangkan persaingan yang sengit dan mencubar sekarang. pelajar juga mempunyai wang saku untuk berbelanja. boleh menjadikan peribahasa ini sebagai pedoman.Perbandingan yang diambil daripada alam atau suasana sekeliling bagi tepat dengan maksud atau mesj yang dibawa. Salah satu peribahasa yang sesuai dijadikan teladan bagi masyarakat ialah peribahasa berbunyi "Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi yang masak". Sebaliknya jika pelajar malas. Sebagai pelajar misalnya boleh menghayati peribahasa yang berbunyi "Berjagung-jagung dahulu sebelum menanti padi yang masak" dengan melakukan activiti berfaedah seperti bekerja sementara menuggu keputusan peperiksaan SPM diumumkan.

memandang laut berombak dan bahaya jika turun ke laut maka wajarlah nelayan melakukan kerja-kerja lain seperti menjahit jala. menganyam tikar. Sekiranya kita tidak ingin ketinggalan sememangnya kita perlu sanggup berusaha. Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak" harus dicontohi oleh nelayan berkenaan. Pada musim tengkujuh.daripada mengangur di rumah sehingga membebankan ibu bapa. membuat sangkar burung dan apa-apa saja yang berfaedah mengikut kemahiran yang ada. kehidupan mereka sering tersepit terutama apabila tibanya musim tengkujuh pada bulan November dan Disember. . Kerjakerja sambilan ini sudah pasti mendatangkan faedah dan memberi rezeki kepada petani tersebut. Sebagai rumusnya. Ini bererti kita perlu rajin berusaha meningkatkan taraf hidup dengan activiti berfaedah sementara menuggu hasil yang lebih besar. Sesungguhnya peribahasa warisan masyarakat lama kita memainkan peranan besar dalam mendidik masyarakat. Bagi nelayan. Ini kerana peribahasa Melayu juga ada mangatakan "yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan melayang. setiap daripada kita seharusnya tidak hanya berpeluk tubuh jika ingin kehidupan yang lebih baik.

. Calon seharusnya ada pengalaman untuk memberi ulasan yang tepat termasuk kebaikan.Panduan Karangan Berformat Ulasan Panduan menulis 1. Format ulasan ini agak jarang terdapat dalam soalan peperiksaan Bahasa Melayu Kertas 1. pengenalan buku) Perenggan 2 & 3 : (Isi kandungan buku .sinopsis) Perenggan 4 : Kelebihan Perenggan 5 : Kelemahan Perenggan 6 : Penutup. 2. Format ulasan buku mempunyai format khusus seperti berikut:Tajuk Buku: Pengarang: Ketebalan: Harga: Pengulas: Perenggan 1: (Memperkatakan Biodata pengarang. Calon diminta membuat a) Ulasan buku (pernah keluar dalam peperiksaan SPM) b) Ulasan sesuatu tajuk c) Ulasan sesuatu kejohanan yang disaksikan d) Ulasan drama. kelemahan sesuatu bahan yang diulaskan. 4. cerpen ulasan filem dan sebagainya (masih baru dalam peperiksaan) 3.

Modal Karangan: Karangan berformat Ulasan

Tajuk :- Sambutan yang dingin terhadap karya sastera menyebabkan kelab Bahasa Melayu di sekolah anda telah menganjurkah pertandingan mengulas novel bagi memperkenal dan mendorong pelajar untuk membaca karya sastera. Anda ingin menyertai pertandingan tersebut. Tuliskan ulasan tersebut dengan lengkap. Tajuk Novel : Konserto Terakhir Pengarang : Abdullah Hussien Ketebalan : 285 halaman Harga : Penerbit : Utusan Publications & Distribution Sdn Bhd Pengulas : LEE WEE VIEN Novel konserto Terakhir diilhamkan oleh saudara Abdullah Hussien seorang novelis yang terkenal. Beliau menulis pelbagai genve yang bermutu termasuk cerpen, biografi, autobiografi, drama dan sebagainya di samping novel. Beliau banyak memenangi pertandingan dalam penulisan. Novel Konserto Terakhir yang dihasilkan pada tahun 1980 dianggap novel bermutu sehingga dipilih sebagai teks komponen sastera dalam pengajaran novel di sekolah-sekolah bagi pelajar-pelajar tingkatan 5. Novel Konserto Terakhir ini sememangnya menarik untuk dibaca oleh pelajar. Kisah yang dipaparkan tidak membosankan malahan apabila kita membaca, kita tidak sabar-sabar untuk menghabiskannya kerana ingin mengetahui cerita selangjutnya apa yang akan berlaku kepada Hilon sebagai watak utama dalam cerita ini. Hilmi yang diberi watak sebagai seorang pemuda yang miskin datag ke rumah Datuk Johari yang dianggap bapa saudaranya untuk mencuba nasib membebaskan diri daripada belenggu kemiskinan. Kehadirannya paling tidak disenangi oleh Datin Salmah Isteri Datuk Johari kerana Hilmi seorang yang tidak berpendidikan, begitu hina di mati Datin Salmah dianggap tidak setaraf dengan keluarganya yang kaya raya. Di rumah Datul Johari, Hilmi terpaksa menjadi tukang kebun sahaja kerana tiada pekerjaan yang sesuai dengan kelulusannya yang hanya setakat darjah Empat. Hilmi tidak pernah merungut dengan pekerjaan tersebut malahan tekun menjaga kebunnya sehingga begitu cantik dan mengagumkan semua tetamu Datin Salmah. Di rumah Datuk Johari, Hilmi begitu meminati piano setelah mendengar Hayati anak Datuk Johari mengalunkannya. Bagaimanapun Hilmi hanya melihat dari jauh kerana Datin Salmah begitu membencinya. Hayati gadis lincah yang bertunang dengan Mohsin begitu menawan hati Hilmi. Bagaimanapun perasaan ini dia pendamkan sendiri dalam hatinya kerana jurang mereka amat jauh. Semasa keluarga Datin Salmah bercuti di Eropah, Hilmi telah curi-curi bermain piano tersebut. Di samping itu dia telah belajar muzik dengan Bakal setelah diperkenalkan oleh Mamat. Hayati mulai meyenangi Hilmi terutama setelah mendengar Hilmi bermain pianonya. Bagaimanapun perhubungan baik ini terbatas kerana dihalang

oleh Datin Salmah. Akibat risau akan perhubungan Hayati dan Hilmi yang semakin intim, Datin Salmah telah menghalau Hilmi dari rumahnya. Dari sini Hilmi menyambungkan minatnya dan kerjayanya dalam muzik dengan bantuan Bakar. Dia menjadi pemuzik yang muda dikenali ramai. Ketika itu juga Hayati telah berhijrah ke London setelah berkahwin dengan Mohsim kerana memenuhi kehendak Datin Salmah. Hilmi juga akhirnya berkahwin dengan Azizah, anak gadis Bakar. Bagaimanapun perhubungan mereka tidak berpanjangan kerana sikap Azizah yang keras hati dan mencemburui hubungan baik Hilmi dengan Hayati. Hilmi bertungkus lumus dengan kerjanya tanpa mempedulikan kesihatan badan. Apatah lagi dia berjaya dipilih mengadakan orkestra di Dewan Tunku Lanselor. Malangnya Hilmi telah jatuh sakit dan dihantar ke hospital. Hayati yang muncul pada hari itu telah menjadi penyelamat meneruskan persembahan Hilmi. Pengarang Abdullah meleraikan cerita ini dengan kejutan apabila di hospital Hilmi dikatakan anak Datuk Johari dan Hayati merupakan adik tirinya. Pembaca diberi kejutan sekali lagi apabila diakhirkan cerita dengan kematian Himmi juga Datuk Johari yang tidak dijangka langsung oleh pembaca. Inilah antara keistimewaan novel nukilan Abdullah Hussien. Beliau menyusun plot ceritanya dengan begitu teliti. Pelajar mudah memahami ceritanya kerana plotnya berkembang dengan teratur. Bahasanya juga mudah difahami. Saudara Abdullah Hussein berjaya memasukkan kejutan yang mana tidak diduga langsung oleh pembaca pada akhir cerita. Di samping unsur kejutan yang dimasukkan dalam kerjaya ini, pelbagai teknik lain digunakan dalalm novel ini seperti dialog, monolog, imbasan kembali, saspens, dan sebagainya. Teknik plot yang pelbagai ini sudah telah mewarna novel ini menyebabkan pembaca tidak terasa bosan untuk menghabiskannya. Watak Hilmi yang begitu lurus, mulia, berbudi pekerti begitu mengagumkan kita. Keadaan ini berbeza dengan watak Datin Salmah yang begitu sombong, menghina Hilmi sehingga kita begitu membenci wataknya. Inilah kejayaan pengarang kerana mampu menghidupkan watak-watak tersebut dengan baik sekal. Nilai dan pengajaran juga banyak terdapat dalam novel ini. Nilai dan pengajaran ini boleh dihayati oleh pembaca untuk dijadikan teladan. Nilai seperti kasih sayang, kegigihan, hormat-menghormati, ikhlas, persaudaraan dan sebagainya harus dibaca oleh pelajar khasnya kerana nilai dan pengajaran ini memberi manfaat kepada pelajar sekalian. Keseluruhannya pada hemat saya novel ini amat baik dan patut dibaca oleh pelajar-pelajar bukan setakat untuk peperiksaan tetapi menghayati dan menghargainya sebagai satu genre yang bermutu. Sebenarnya novel ini juga sesuai dibaca oleh masyarakat umum kerana tema dan persoalan yang dibawa sesuai untuk semua pembaca. Namun, sebagai pelajar sewajarnya kita membaca karya ini kerana kegigihan Hilmi yang berkelulusan darjah empat berusaha keras untuk berjaya dalam hidup seharusnya menjadi inspirasi kepada pelajar bagi mengubah masa depan masing-masing.

Bahagian merumus karangan

Garis panduan peperiksaan SPM A : Merumuskan karangan

.Keperluan peperiksaan
1.Soalan ini merupakan soalan pertama dalam kertas 2 Bahasa Melayu. 2.Soalan ini wajib dijawab. 3.Peruntukan markah yang diberikan ialah 30% 4.Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. 5.Soalan ini menguji kebolehan dan keupayaan pelajar mentafsir, menilai, serta merumus pelbagai jenis bahan (petikan/grafik) dengan cekap, kritis dan kreatif. Di samping itu, calon perlu juga mempunyai pengetahuan isu - isu semasa.

.Bentuk soalan peperiksaan
1.Soalan berbentuk petikan a)Petikan berbentuk rencana b)Petikan berbentuk laporan c)Petikan berbentuk berita d)Petikan berbentuk ulasan e)Petikan berbentuk syarahan/ucapan 2.Soalan berbentuk bahan grafik a)Carta pai b)Carta aliran c) Jadual d)Carta palang e)Gambarajah f) Peta g)dan lain - lain. Penting ! **Soalan merumus karangan SPM setakat ini hanya bertumpu kepada merumus petikan.(Rencana)** -merumus bahan grafik tidak pernah dikeluarkan dalam peperiksaan SPM kertas 2.Bahan grafik hanya dititik berat di dalam soalan PMR.

Selain jenayah tersebut.Walau bagaimanapun. pihak berkuasa gagal menggubal satu undangundang untuk mengawal kebanjiran buruh asing. Implikasi daripada lebih sejuta orang yang tidak dapat dikesan tentang latar belakang dan pekerjaan mereka sudah tentu menyusahkan semua pihak. Kehadiran buruh asing juga telah meningkatkan lagi pertambahan penduduk di sesebuah tempat. Keadaan ini boleh mengancam keselamatan negara dan akidah masyarakat Melayu. Sumbangan dan peranan tenaga buruh asing dalam pertumbuhan ekonomi negara amat penting. tetapi juga kedudukan ekonomi penduduk tempatan. kehadiran mereka di Malaysia sudah mencapai tahap yang membimbangkan. pecah rumah dan penyeludupan. bar dan tempat karaoke.Sering kedengaran bahawa buruh asing terutamanya pendatang tanpa izin melakukan pelbagai kegiatan jenayah seperti rompakan. Terdapat juga laporan tentang segelintir buruh asing yang cuba menyebarkan agama lain kepada masyarakat Melayu yang beragama Islam di Malaysia. 1.Keadaan ini boleh menjejaskan pandangan masyarakat luar terhadap negara kita. kedatangan buruh asing.Panjang rumusan hendaklah antara 100 hingga 120 patah perkataan. terdapat bukti bahawa banyak di kalangan buruh asing yang telah menukar bidang pekerjaan mereka ke bidang yang disertai oleh pekerja tempatan seperti peniaga kecil-kecilan. mempergiat kegiatan pelacuran dengan adanya peningkatan kegiatan rumah urut.Walau bagaimanapun. Dari segi politik dan pentadbiran.Latihan Essei 1 Latihan SPM Soalan 1 Baca petikan di bawah dengan teliti. Kedatangan buruh asing tidak begitu diambil berat oleh kerajaan pada tahun 1970an dan 1980-an kerana kekurangan tenaga buruh dalam beberapa sektor terutama sektor perkilangan dan perladangan. Rumusan Anda . kemudian rumuskan kesan-kesan kedatangan buruh asing ke negara kita.Kemasukan beramai-ramai tenaga kerja asing ini banyak membantu memajukan negara kita. juruteknik dan penyelia kilang. Keadaan ini boleh menggugat bukan sahaja pendapatan pekerja tempatan. Peraturan yang lebih ketat dan tegas perlu diambil dalam menangani masalah ini. Kehadiran buruh asing yang meningkat juga memberikan kesan sosial yang penting kepada penduduk tempatan. Kesannya dapat memberi persaingan kepada penduduk tempatan dan meningkatkan lagi harga rumah dan keperluan asas yang lain.Penglibatan dalam kegiatan seperti ini boleh mengugat keselamatan sosial dan penduduk.

Penggunaanya memudahkan operasi perniagaan di samping menghubungkan pekerja dan pelanggan. justeru arahan tidak menyatakan aspek mana.Ini bercanggah dengan nilai murni masyarakat.Keadaan ini boleh mengancam keselamatan negara.Jawapan Soalan 1: Petikan ini merumus tentang perkembangan teknologi maklumat serta kebaikan dan keburukannya. Golongan remaja akan menimbulkan masalah sosial kerana banyak masa terluang dihabiskan di kafe siber.Bahkan seluruh struktur dan budaya masyarakat mampu diubahnya. Penggunaan teknologi maklumat ini bolah mewujudkan kesejahteraan hidup kelak. maka keburukannya tidak dianggap sebagai isi-isi tersurat. Bagaimanapun kelemahan teknologi maklumat adalah mudah dicerobohi musuh sehingga maklumat negara boleh dicuri. Kesimpulannya. Pengguna internet juga boleh ketagihan melayari web. (115 patah perkataan) Ulasan : Berdasarkan kata kunci soalan kesan yang dirumuskan mengandungi baik dan buruk. maka kedua-dua aspek dianggap isi dan boleh ditulis.Penggunaan teknologi yang betul boleh meluaskan minda semua masyarakat. .Sekiranya soalan menyatakan rumuskan kebaikan penggunaan teknologi maklumat.Ini membawa pulangan yang menguntungkan kepada peniaga.disiplin diri dan kesederhanaan dalam diri perlu diwujudkan agar teknologi maklumat bermanfaat kepada kita.

Kempen kesedaran teknologi maklumat telah dilancarkan oleh Perdana Menteri.Latihan Essei 2 Latihan SPM 2 Soalan 1 Baca rencana di bawah ini dengan teliti. tulis suatu rumusan tentang kesan penggunaan teknologi maklumat dinegara kita.Kemudian.pihak media massa menyiarkan sesuatu yang berkaitan dengan teknologi maklumat bagi menyedarkan masyarakat betapa pentingnya teknologi itu untuk kehidupan yang lebih sejahtera pada masa hadapan. Dari aspek sosial. Ternyatalah bahawa penggunaan teknologi maklumat dengan segala kemudahannya itu perlu diawasi.diharapkan kepercayaan orang ramai terhadap transaksi melalui internet dapat dipulihkan.Hal ini diakui sendiri oleh pakar-pakar teknologi maklumat sehingga mendorong pelbagai usaha dilakukan untuk membendungnya. Datuk Seri Dr.Hampir semua rakyat Malaysia tahu akan teknologi maklumat ini kerana promosi dan publisiti mengenainya dibuat dengan begitu agresif dan meluas.Selain itu.Mahathir Mohamad pada 11 Oktober 1997.Justeru. manusia menggunakan teknologi maklumat setiap hari.Penggunaan teknologi maklumat banyak membantu bidang perniagaan dalam operasinya.Jika penggunaannya dibiarkan tanpa pengawasan. Hal ini diserlahkan dengan bercambahnya kafe siber yang menyediakan kemudahan untuk membuat perayauan dalam internet.Setiap hari.pihak musuh dapat mencuri segala maklumat dalam sesebuah negara yang mungkin menjejaskan keselamatan negara tersebut.Sistem ini memungkinkan pekerja dan pelanggan berinteraksi dengan lebih berkesan. kesan negatif yang timbul daripada penggunaan internet memang cukup jelas. Sebenarnya secara sedar atau tidak sedar.pasti akan timbul . Namun. terutamanya dari sudut ketagihan penggunaan internet. teknologi maklumat bukan saja diyakini dapat memberikan pulangan yang menguntungkan dalam bidang perniagaan tetapi juga dapat menjadi agen yang mampu mengubah seluruh struktur dan budaya masyarakat. Dengan adanya usaha ini. penggunaan teknologi maklumat dapat mempermudah perhubungan antara sesama pekerja dan sesama pelanggan.dalam keghairahan kita menjulang teknologi maklumat ini.Panjang rumusan anda hendaklah antara 100 hingga 120 patah perkataaan.Hal ini memang perlu dilakukan kerana pada masa akan datang banyak urusan lagi yang akan dijalankan melalui internet.Dengan menggunakan teknologi canggih ini. kita tidak seharusnya lupa dan lalai akan kesan negatif yang dibawanya. sama ada yang dekat atau yang jauh menerusi e-mel dan faksimili. Seseorang mungkin berada di hadapan komputer berjam-jam lamanya untuk melayari laman web yang berlainan dan yang bercanggah dengan budaya serta nilai murni masyarakat. Kesan ini dapat dilihat.

justeru arahan tidak menyatakan aspek mana.gejala sampingan yang tidak diingini.semua pihak perlu mengambil tindakan yang wajar bagi menangani unsur-unsur negatif.Ogos 1999) 1. Rumusan Anda Jawapan Soalan 1: Petikan ini merumus tentang perkembangan teknologi maklumat serta kebaikan dan keburukannya.Sekiranya soalan menyatakan rumuskan kebaikan penggunaan teknologi maklumat. Kesimpulannya. maka keburukannya tidak dianggap sebagai isi-isi tersurat. .Keadaan ini boleh mengancam keselamatan negara. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana peranan Teknologi Maklumat dalam Menghadapi Alaf Baru oleh Ismail Abdullah. Pengguna internet juga boleh ketagihan melayari web. Penggunaan teknologi maklumat ini bolah mewujudkan kesejahteraan hidup kelak. Penggunaanya memudahkan operasi perniagaan di samping menghubungkan pekerja dan pelanggan. Bagaimanapun kelemahan teknologi maklumat adalah mudah dicerobohi musuh sehingga maklumat negara boleh dicuri.Penggunaan teknologi yang betul boleh meluaskan minda semua masyarakat.Ini membawa pulangan yang menguntungkan kepada peniaga. Golongan remaja akan menimbulkan masalah sosial kerana banyak masa terluang dihabiskan di kafe siber. dewan Siswa. maka kedua-dua aspek dianggap isi dan boleh ditulis.Bahkan seluruh struktur dan budaya masyarakat mampu diubahnya.Oleh itu.khususnya bahan-bahan lucah yang disalurkan melalui internet.disiplin diri dan kesederhanaan dalam diri perlu diwujudkan agar teknologi maklumat bermanfaat kepada kita.Ini bercanggah dengan nilai murni masyarakat. (115 patah perkataan) Ulasan : Berdasarkan kata kunci soalan kesan yang dirumuskan mengandungi baik dan buruk.

Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.Masalah sosial seperti penagihan dadah dapat dikurang apabila golongan profesional sanggup membuka pejabat atau klinik pada waktu tertentu bagi memberi perkhidmatan kaunseling dan rawatan secara percuma atau bayaran yang minimum.sebaliknya hal ini menjadi satu agenda semua pihak daripada institusi keluarga sehinggalah kepada parti-parti politik. Dalam usaha menggilap dinamisme di kalangan generasi muda. Sejarah telah membuktikan banyak negara mengalami keruntuhan dalam unsur ini sehingga pembinaan masyarakat berjiwa murni untuk generasi baru terlalu sukar. Program ini bertujuan menghidupkan semangat sukarelawan yang semakin pudar di kalangan belia negara ini sedangkan semangat ini merupakan elemen penting bagi melahirkan masyarakat maju yang seimbang. kerajaan telah mengatur pelbagai strategi baru.atau peguam boleh melakukan khidmat sosial di dalam negara atau di luar negara terutamanya di kawasan pedalaman yang masih mundur.dedikasi dan prihatin kepada segala tugas yang dilakukan dan sifat-sifat ini adalah resipi kepada .golongan muda yang mempunyai kepakaran tertentu seperti doktor.salah satu matlamat wawasan 2020.selain itu.Memang sedikit benar golongan profesional yang berminat bertugas di luar bandar.Latihan Essei 3 Latihan SPM 3 Soalan 1 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan buat satu rumusan tentang kepentingan semangat sukarelawan diwujudkan di kalangan generasi muda di negara.tidak ghairah mengajar kemajuan ekonomi sehingga menghakis nilai-nilai murni masyarakat termasuk semangat sukarelawan.Melalui program ini.Penghidupsuburan semangat ini amat perlu demi melahirkan generasi yang muda lebih komited.jurutera.Kehadiran sukarelawan ini akan meningkatkan kualiti hidup masyarakat yang masih dicengkam kemiskinan dan kemelaratan. Justeru itu cabaran yang menanti untuk menghidupkan semangat ini semula sememangnya besar.Tugas ini tidak seharusnya dipikul oleh pihak kerajaan sematamata.Salah satu langkah terbaru ialah melancarkan program sukarelawan ala "peace corps" atau pasukan khidmat bakti yang dikenali "Yayasan Salam". Malaysia yang mencatat rekod sebagai negara paling pesat membangun.Langkah ini juga dapat membantu kerajaan mengatasi masalah kekurangan tenaga mahir dan profesional untuk berkhidmat di sana.usaha ini akan dapat membentuk generasi ala acuan Malaysia yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada diri sendiri.Semangat ini perlu disemai bagi melahirkan golongan muda yang berjiwa murni dan bersedia memberi khidmat sukarela tanpa mengharapkan ganjaran dan pangkat.

Rumusan Anda Jawapan Soalan 1: Petikan ini membincangkan kepentingan semangat sukarelawan sebagai ejen perubahan pembangun negara. kesedaran semua pihak agar mengikis sikap mementingkan diri sendiri perlu demi menggalakkan lebih ramai belia terlibat sebagai sukarelawan. Masalah kekurangan tenaga mahir di luar bandar dapat diatasi. (Diubahsuai daripada Lidah Pengarang Utusan Malaysia) 1. Semangat sukarelawan ini dapat mengelakkan belia terjerumus dalam masalah sosial. Generasi yang komited. Kepakaran yang dimiliki oleh mereka boleh membantu pendudukdi luar bandar meningkatkan kualiti hidup. Sebaliknya konsep murni masyarakat penyayang dapat dibentuk daripada belia yang ada semangat sukarelawan. dedikasi dan prihatin dapat dilahirkan juga. (112 patah perkataan) . Semangat sukarelawan ini penting dipupuk bagi melahirkan masyarakat yang maju dan seimbang. Kesimpulannya. Kesedaran dan kesungguhan untuk menjayakan misi kerohanian ini perlu ada.kecemerlangan Malaysia era baru nanti. Dengan demikianlah semangat sukarelawan akan benar-benar sebati dalam kehidupan rakyat Malaysia. Khidmat yang dihulurkan akan memperlihat generasi ada acuan Malaysia yang mengutamakan kepentingan masyarakat daripada diri.

3 2351.4 Perbelanjaan (juta RM) 1943. kemudian tulis satu rumusan tentangnya.5 2498.Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. RANCANGAN MALAYSIA KEEMPAT : PERUNTUKAN PEMBANGUNAN PERKHIDMATAN KESIHATAN.Peruntukan terendah diagihkan untuk kesihatan bandar iaitu .2 1477.8 95. Program Perkhidmatan rawatan kesihatan Hospital-hospital Naik taraf dan ubahsuai Perkhidmatan kesihatan awam Kesihatan bandar Kesihatan luar bandar Kesihatan alam sekitar Perkhidmatan kesihatan lain Jumlah Peruntukan (jutaRM) 2070.5 131.6 66.3 juta.0 juta.Latihan Essei 4 Latihan SPM 4 Soalan 1 Telitikan perangkaan peruntukan pembangunan perkhidmatan kesihatan di bawah.8 128. Peruntukan terbanyak diberi dalam perkhidmatan rawatan kesihatan ialah RM 2070.0 533.2 94.3 293.Ini diikuti oleh hospital sebanyak RM 1537.2 62. Rumusan Anda Jawapan Soalan 1: Jadual berikut menunjukkan peruntukan pembangunan perkhidmatan kesihatan dalam Rancangan Malaysia.7 Sumber: Rancangan Malaysia Ketujuh 1996 .2 123.2000 1.3 134.3 1537.8 465.4 280.

(114 patah perkataan) .7 juta yang tidak digunakan. Kesimpulannya.Bagaimanapun.Dasar kerajaan ternyata kurang difokuskan di kawasan bandar memandangkan penduduk penduduk bandar telah mempunyai taraf kesihatan yang baik. rakyat yang mempunyai kesihatan yang baik merupakan pemangkin kepada pembangunan negara dan wajar diberi keutamaan.3 juta.yang dibelanjakan hanya RM 2351.sebanyak RM 66. Peruntukan yang banyak dalam perkhidmatan kesihatan mencerminkan kerajaan mengambil berat akan kesihatan rakyat.Jumlah peruntukan pembangunan kesihatan adalah sebanyak RM 2498.4 juta.Ini bermakna sejumlah RM 136.7 juta.5 juta manakala kesihatan alam sekitar adalah sebanyak RM 95.

i) Soalan ini terkandung dalam kertas 2. vi) Soalan 3(d) berbentuk pemahaman puisi moden atau tradisional. memahami dan menghayati pelbagai jenis sastera dan ilmiah. iii) Soalan 3(a) berbentuk pemahaman berdasarkan petikan petikan umum daripada pelbagai ilmu. iv) Soalan 3(b) berbentuk pemahaman petikan genre prosa moden sama ada cerpen atau drama. ii) Soalan ini terbahagi kepada empat bahagian. i) Bagi setiap bahagian. satu petikan (sedutan) daripada teks akan disediakan untuk rujukan calon. (B) Bentuk soalan SPM.Pemahaman Soalan 3 (A) Keperluan peperiksaan. ii) Setiap bahagian akan ditanya dengan 3 soalan. iii) Jumlah markah keempat-empat bahagian ini ialah 35 markah. vii) Soalan bahagian ini menguji kebolehan dan keupayaan pelajar membaca. iv) Pembinaan soalan bagi setiap bahagian ialah a) soalan pemahaman teks b) soalan berunsur KBKK (Kemahiran Berfikir Kreatif Dan Kritis) c) soalan komponen sastera (berkaitan aspek dan istilah sastera) . v) Soalan 3(c) berbentuk pemahaman genre prosa klasik.

buku mahupun majalah yang melimpah di pasaran menghidangkan berbagai "sampah sarap" dan bahan-bahan picisan yang tidak membentuk masyarakat yang berjiwa murni. terutama di kalangan remaja.Hakikatnya novel. Tindakan kerajaan ini telah berjaya meningkatkan minat membaca di kalangan rakyat. 2)Petikan yang diberi tidaklah panjang. tahyul yang popular di kalangan remaja. Model SPM soalan 3(a) . calon perlu berfikir sendiri jawapannya. Persoalan timbul sama ada bahan-bahan ini benar-benar dapat menjana pertumbuhan minda yang sihat. . ceramah.Pengisian ini sudah tentu memberi kesan buruk terhadap remaja mahupun negara. syarahan. 4)Bagi soalan KBKK terutama yang menanya pendapat. berita dan sebagainya.Satu ketika dahulu kadar membaca di negara hanya dua muka surat seorang bagi setahun tetapi kini meningkat kepada dua buah buku seorang setiap setahun.Pemahaman petikan 1)Petikan yang dikeluarkan termasuklah rencana. Kadar celik huruf mencapai 90 peratus antara tertinggi di dunia.Isi penerbitan bahan-bahan picisan ini hanya merangsangkan keinginan seks.Dasar kerajaan mewujudkan masyarakat berilmu juga dapat ditingkatkan. misteri. Tindakan kerajaan dalam dua dekad belakangan ini dengan bersikap terbuka dalam mengeluarkan lebih banyak permit untuk menerbitkan bahan bacaan demi mengembangkan industri penerbitan negara. Sementara minat membaca semakin meningkat. jawapannya merujuk kandungan dalam petikan. Bahagian 3(a) .v) Bagi soalan genre sastera kecuali 3(a) merujuk sastera yang dipelajari di tingkatan 4 iaitu "Anak Laut" dan tingkatan 5 "Kerusi". 3)Bagi soalan langsung.pemahaman (8M) Baca petikan di bawah dengan teliti dan jawab soalan-soalan di bawah dengan ayat sendiri.Kebimbangan ini paling dirasai oleh ibu bapa memandangkan bahanbahan bacaan ini tidak menepati piawaian membentuk minda dan jiwa murni anakanak.

. Februari 2001) S1) Nyatakan kesan-kesan positif daripada tindakan terbuka kerajaan dalam mengeluarkan permit penerbitan buku. Dewan Masyarakat.(Disesuaikan daripada "yang lucah dan yang miskin dalam penerbitan kita".kadar masyarakat berilmu berjaya ditingkatkan. (Sekurang-kurangnya 2 isi) S2) Apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan bahan bacaan yang dihidangkan mengandungi berbagai-bagai "sampah sarap" ? (2M) Skima jawapan :-ilmu yang ada tidak memberi kebaikan kepada pembaca/remaja -mengandungi unsur-unsur seks merangsangkan remaja -tidak menjana pemikiran pembaca/remaja -mengandungi tahyul dan misteri yang boleh memesongkan pembaca/remaja -tidak mendidik pembaca kepada berilmu berjiwa murni (Terima mana-mana 3 isi) S3) Pada pendapat anda. mengapakah penerbitan buku-buku picisan ini begitu membimbangkan ibu bapa yang mempunyai anak-anak remaja ? (5M) Skima jawapan :- . antara tertinggi di dunia -minat membaca di kalangan rakyat meningkat daripada dua muka surat kepada kepada dua buah buku setahun. (2M) Skima jawapan :-kadar celik huruf meningkat.

(Terima mana-mana 3 isi) . -mengehayalkan remaja/leka sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap pelajaran. mudah terikut-ikut/terpengaruh -belum matang. -tidak membentuk remaja berilmu dan berjiwa murni sebaliknya remaja tidak produktif.-usia remaja masih muda. tidak boleh membuat pertimbangan baik buruknya apa yang dibaca -keinginan untuk mencuba dan suka mengikut perasaan boleh membawa remaja terjerumus dengan anasir tidak sihat/menjatuhkan maruah.

bertepatan dengan mottonya `Mesra. anggota polis dan orang awam yang telah menyumbangkan khidmat cemerlang turut diberi surat penghargaan terhadap sumbangan mereka. Pada umumnya. Oleh itu. Berdasarkan sambutan Hari Polis pada tahun lepas. Program selama seminggu itu mendapat kerjasama polis bagi meningkatkan kesedaran pencegahan jenayah di kalangan masyarakat. polis Kuala lumpur telah berusaha mengurangkan indeks kadar jenayah kepada 15 peratus berbanding 20 peratus pada tahun sebelumnya.pemahaman petikan (10M) Sambutan Hari Polis Mengingati Pengorbanan Anggota Keselamatan Aspek keselamatan dan keamanan dalam sesebuah negara menjadi intipati terpenting dalam memastikan dunia dan penduduk negara khususnya. Datuk Jamil Johari dibentuk untuk merangka program pada sepanjang minggu itu. Menteri Pertahanan. Datuk Seri Najib Tun Razak yang mempengerusikan mesyuarat itu telah memutuskan untuk mengadakan Minggu Pencegahan Jenayah sempena sambutan Hari Polis pada tahun 2001 ini.Satu jawatankuasa telah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Polis Negara. Cepat dan Betul'.Pengisytiharan 25 Mac sebagai Hari Polis meletakkan anggota polis sebagai salah satu golongan terpenting dalam sesebuah negara dan tahun ini merupakan sambutan Hari Polis kali ke-194. berada dalam keadaan selamat dan terkawal. Tan Sri Norian Mai pada sambutan Hari Polis yang . Usaha ini juga adalah susulan kepada kempen `Tahun Memerangi Jenayah 2000' yang dilancarkan oleh Ketua Polis Negara. polis dianggap tonggak utama dalam memainkan peranan mengawal dan menjaga keselamatan negara. Sehubungan itu. sambutan Hari Polis yang diadakan adalah bertujuan untuk menghargai jasa dan pengorbanan anggota polis yang berkhidmat pada masyarakat dan negara. pihak polis berusaha untuk memberikan khidmat yang terbaik untuk memerangi dan mengurangkan kadar jenayah yang berlaku di negara ini. Dalam mesyuarat EXCO Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (YPJM) pada tahun lepas. Tanggungjawab besar yang dipikul oleh setiap anggota polis melayakkan mereka diraikan dalam sambutan khas yang telah ditetapkan.Latihan Bab : Pemahaman Petikan Soalan 3a.Malah pada hari tersebut juga.

Mengapakah sambutan Hari Polis disambut setiap tahun? (3M) 2. Skima jawapan :• • • bagi menghargai jasa dan pengorbanan anggota polis yang berkhidmat kepada masyarakat dan negara. Nyatakan aktiviti dan matlamat diadakan minggu Pencegahan Jenayah pada tahun ini. menambahkan kehadiran anggota polis selain merapatkan hubungan dengan masyarakat setempat di setiap negeri. 27 Mac 2001) 1. Oleh itu.Berita Harian. (Dipetik daripada Minda Pelajar . pengiktirafan terhadap tugas dan tanggungjawab mereka yang berat. orang-orang awam yang menyumbangkan khidmat cemerlang kepada masyarakat. 3.kan dengan menambahkan bilangan pondok polis. memberi penghargaan terhadap anggota polis. Tugas anggota polis adalah mulia dan amat diperlukan tetapi pada pendapat anda. Kempen pencegahan jenayah yang berkonsepkan mesra rakyat ini diperkukuh.mengapakah bidang ini kurang diceburi oleh belia ? (4M) Jawapan Contoh Jawapan daripada Hall Master: 1. .lepas. dalam memastikan keamanan dan keselamatan negara terjamin. kerjasama antara masyarakat dan pihak polis harus diperkukuhkan untuk kebaikan bersama.

kepentingan diri dan kepentingan keluarga di belakangkan . • Contoh Jawapan daripada Hall Master: 3. Skima jawapan :- • • • • latihannya lasak dan memenatkan tanggungjawab yang berat yang tidak setimpal dengan gaji risiko yang tinggi. Skima jawapan :• • Meningkatkan kesedaran Pencegahan Jenayah di kalangan masyarakat. berusaha memberi khidmat terbaik memerangi dan mengurangkan jenayah di negara ini. menambahkan bilangan pondok polis. menambahkan kehadiran polis serta menjalin hubung rapat dengan masyarakat setempat. nyawa sentiasa terancam banyak berkorban demi kepentingan negara.Contoh Jawapan daripada Hall Master: 2.

Titik-titik perjuangan iii. Cerpen dalam Antologi "Anak Laut" terdapat enam tajuk iaitu : i. Aku. Sebutir pasir di kaki . iaitu :i. Pasaran vi.soalan daripada puisi tradisional atau moden 2. 3c . Cerpen daripada Antologi "Kerusi" ialah : 6 tajuk. Menatap wajahnya ii.soalan ulasik iii. iaitu :i. Soalan yang diuji dipetik daripada Antologi "Anak Laut" yang dipelajari di tingkatan 4 dan Antologi "kerusi" yang dipelajari di tingkatan 5. Aspek komponen kesusteraan Melayu bermula pada tahun 2001 akan diuji dalam soalan 3 Kertas 2. Kerana manisnya epal iv. Semua soalan ini wajib dijawab oleh calon.Pemahaman Prosa Moden Pemahaman Prosa Moden Soalan 3(b) . Tragedi ii. Dijangkakan cerpen dan drama akan diselang-seli diuji setiap tahun. Kris dan Kristal iv. 2. Virul Zel untuk Abal iii. Serunai Malam ii. Annyss Sophillea iii. Budi yang tak terbeli 3. 3b .Komponen Sastera 1. Cerpen atau Drama 1. Lambaian malar hijau v. Seri Narfa 4. 3d . Drama daripada Antolog :Anak Laut" (tingkatan 4) : 3 tajuk. Soalan ini terbahagi kepada: i.sama ada cerpen atau drama ii. 3.

(amat penting) b. Petikan akan disediakan. Bagaimanapun kajian dan pembacaan calon secara menyeluruh terhadap teks tersebut akan memanfaatkan calon. Komponen Kesusasteraan (Ciri-ciri sastera) 6. ramalkan dll) iii. Daripada 12 cerpen yang dipelajari (tingkatan 4 dan 5) serta drama 6 tajuk hanya satu soalan akan dikeluarkan dalam peperiksaan SPM. Drama daripada Antologi "kerusi" (tingkatan 5). Mariah 5.v. Tema dan persoalan. Kehendak Peperiksaan Bahagian cerpen / drama 1. Nilai dan pengajaran (amat penting) d. 2. Watak dan perwatakan (amat penting) c. Latar 5. 3. Soalan (ii) dan (iii) diperuntukan markah lebih. Apabila mempelajari drama atau cerpen seharusnya calon dapat menganalisa ciricirinya seperti a. 4. 3 soalan akan dikemukakan. Plot dan teknik plot e. Gaya bahasa f. Pemaham teks (Jawapan diperoleh dalam petikan) ii.Cerpen 3 (b) Baca petikan cerpen di bawah ini dengan teliti. Soalan yang dikemukakan berbentuk : i. Markah yang diperuntkan ialah 10%. 3 tajuk iaitu :a) Jangan Bunuh Rama-rama b) Puteri Li Po c) Kerusi 6. Modul SPM 1 . KBKK (Kemahiran berfikir seperti pendapat. kemudian jawab soalan-soalan . Di sisi Rinda vi.

"Ambillah kalung ini sebagai kenangan.Melihat Akmal tertinggal begitu.yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri. Kucupan terlerai. Akmal mengucup dahi Annyas. mengapakah Annyas Sophillea terpaksa meninggalkan Akmal dan bagaimanakah perasaannya terhadap Akmal ? Skima jawapan :-Annyas Sophillea terpaksa meninggalkan Akmal kerana Annyas Sophillea mahu pulang segera ke planet Abtonia untuk pulang ke pangkuan keluarganya dan ingin mencari tunangnya yang masih belum ditemuinya. (Dipetik daripada cerpen "Annyas Sophillea" karya Nijah Haron.Kini setiap tidurku akan lebih bermakna lagi. juga tanda bahawa kita pernah bersama satu sama dahulu. "Terima kasih. "Semoga kita bertamu lagi.Annyas bingkas memacu Eustary lantas menguja ke udara.Dia tidak menoleh lagi. ujarnya. esok harinya bukan ?" Annyas mengangguk.Setiap malam aku pasti hadir dalam mimpimu". "Selamat hari lahir . Sisipkan di bawah ranjang. Annyas!" Akmal berbisik. "Semoga kau bertemu dengan tunanganmu". (2 markah) S2)Pada pendapat anda. amat menggigit tampuk hatinya. Annyas. "Selamat kau sampai ke Abtonia". "Sudah sampai masanya kita harus berpisah". Perasaan Annyas Sophillea amat berat untuk berpisah dengan Akmal kerana beliau berasa terkilan dan berasa tidak puas dengan . (10M) Wajah Annyas kembali muram. Namun Akmal terus menghantar Annyas dengan pandangan mata sehingga bentuk Eustary menjadi sebutir bintang semula. terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka) S1)Apakah maksud rangkai kata `Sisipkan di bawah ranjang' dan `lantas menguja ke udara' dalam petikan di atas ? (3M) Skima jawapan :-`Sisipkan di bawah ranjang' bermaksud memasukkan atau menyelitkan di bawah katil manakala Lantas menguja ke udara' bermaksud lalu menaikkan ke udara.

luka di kaki. hamba menjeritjerit. (10M) Luka di tangan.Tiba-tiba.Hilang malu. pedihnya bukan kepalang.Drama Drama "Jangan Bunuh Rama-Rama" karya Noordin Hassan. Modul SPM 2 .Rama-rama itu pun terbang berlegaran sambil mengipas-ngipas hamba dan air yang panas itu dengan sayapnya yang kecil dan sebegitu cantik sekali. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri.Tak tahu berapa lama hamba terapung di atas air yang sedang mendidih itu. buktinya beliau mendoakan agar Annyas Sophillea dapat bertemu semula dengan tunangnya.Ya Allah. (4M) Skima jawapan :-Akmal merupakan seorang pemuda yang berasal dari bumi. (4 markah) S3)Jelaskan watak dan perwatakan Akmal yang terdapat dalam cerpen ini. Baca petikan drama di bawah ini dengan teliti. terus jatuh ke dalam telaga. -Akmal juga bersifat penyayang dan iklas.Air di dalamnya sedang mendidih bergelagak. luka di muka sebab mengejar seekor rama-rama yang kecil tetapi paling cantik sekali. S2) Pada pendapat anda. hamba tergelincir. apakah akibat atau kesan peristiwa ini kepada Raja ? (4M) .Hamba tak pernah temui seekor yang sebegitu indah. S1) Apakah yang diburu oleh Raja ? (2 M) Skima jawapan :Raja memburu seekor rama-rama yang kecil tetapi cantik semata-mata memenuhi permintaan permaisurinya.Tiba-tiba rama-rama yang kecil tadi datang semula dan memerhati hamba yang berada di dalam keadaan yang sebegitu daif sekali.pertemuan yang amat singkat itu. -Beliau berperwatakan sebagai seorang yang ikhlas. baik hati dan sanggup berkorban dengan melakukan pengorbanan yang tidak terkira nilainya.

"Saya tidak sengaj.Cerpen Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti. Saya tak dapat mengawalnya dan saya menabrak Iswan.Kami bergelak ketawa sesudah makan minum di rumah teman yang menyambut hari jadinya. Pak. Rama-rama kecil itu bersedia menolong Raja yang dalam kesusahan. malahan dialah satu-satunya teman yang terdekat dan mesra dengan saya.Pada mulanya Raja cuba menangkap rama-rama tiba-tiba telah terjatuh ke dalam telaga air panas. Iswan.Saya memecut kereta tambah laju. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri. tidak kira kecil atau besar. ada manfaatnya.Ketika melintasi Iswan dan rakannya. Ini menunjukkakn perasaandendam tidak harus wujud sebaliknya ramarama tersebut membalaga dengan kebaikan supaya Raja itu berpeluang berubah dan dapat berbakti kelak.Saya bersembunyi di rumah rakan saya di Penampang.Esoknya barulah saya tahu bahawa . Kita harus sedar bahawa semua makhluk Tuhan.Tapi saya berdosa kepadanya. teman baik Iswan.Saya jadi takut.Skima jawapan :Raja tidak mahu lagi menangkap rama-rama dan menyesal atas perbuatannya. S3) Apakah pengajaran yang terdapat dalam petikan ini ? (4M) Skima jawapan :Sesungguhnya perbuatan zalim akan diberi balasan yang setimpal.Raja yang diselamatkan oleh rama-rama dan meminta orang lain agar tidak membunuh rama-rama lagi. Pada mulanya saya tidak memikirkan yang saya tabrak itu ialah sahabat karib saya.Saya telah membunuhnya!" "Kalau begitu anda yang menabrak Iswan ?" Suara Pak Ismawan kedengaran meninggi.Kami berlima di dalam kereta itu.Kami sepersekolahan. sahabat baik saya itu. "Saya George Bulang. kereta yang saya pandu terbabas. Modul SPM 3 .

Engkau sendiri kulihat memang menyayangi sahabatmu. Tidak ada sebesar hama pun rasa dendam di dalam jiwa saya. tindakan yang akan saya untuk menebus dosa saya membunuh Iswan ialah saya akan lebih berhatihati ketika berada di jalan raya supaya tidak terlibat dalam sebarang kemalangan jalan raya lagi. saya akan belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam pelajaran untuk mengharumkan nama sekolah dan dapat berbakti kepada negara.Engkau sudah sedar. motokar itu terbabas dan George Bulang tidak dapat mengawalnya lalu menabrak Iswan. S2) Sekiranya anda George Bulang.Maafkan saya.Di samping itu.Tapi apa daya kita nak. nak. nak. (3M) Skima jawapan :Satu nilai kemanusiaan berdasarkan petikan cerpen di atas ialah sanggup berterus-terang dan mengaku kesalahan yang telah dilakukan serta meminta maaf kepada orang yang terlibat . apakah tindakan yang anda ambil untuk menebus dosa anda membunuh Iswan ? (4M) Skima jawapan :Sekiranya saya George Bulang.Malah. Pak!" "Tak mengapa. kita sama-sama kehilangan".Air mata Pak Ismawan merembas lagi.Lupakan tragedi itu.Ketika melintasi Iswan dan rakannya. kesatkan air matamu. S3) Jelaskan nilai dan pengajaran yang anda peroleh daripada cerpen di atas.Hiduplah seperti biasa tanpa rasa takut.Saya juga akan sentiasa mendampingi Pak Ismawan supaya tidak kesunyian akibat kehilangan Iswan.Mereka baru pulang dari rumah kawan yang menyambut hari jadi setelah makan minum di sana. jika Pak Ismawan mahu saya sanggup menjadi anak angkatnya untuk menggantikan tempat Iswan.Saya sudah dilatih untuk tidak selalu menyimpan dendam. (Dipetik daripada cerpen Tragedi karya Amil Jaya.Takdir telah menentukan Iswan maut akibat kemalangan tersebut. Dewan Bahasa dan Pustaka) S1) Bagaimanakah George Bulang menabrak Iswan ? (3M) Skima jawapan :George Bulang boleh manabrak Iswan kerana dia dan empat rakannya bergelak ketawa di dalam motokar yang dipandu oleh George Bulang.saya telah membunuh teman baik saya.

Pengajaran: a) remaja di bawah umur tidak boleh memandu motokar. tabah hati menghadapi dugaan contohnya Pak Ismawan tabah menerima takdir kematian Iswan.dengan kesalahan kita. sedia memaafkan. c) seseorang yang menerima malapetaka perlu banyak bersabar dan menerimanya dengan reda. terutamanya jika tiada lesen memandu. . Pak Ismawan memaafkan George Bulang yang telah insaf. b) seseorang atlit perlu mencapai disiplin sendiri yang kuat dan menjalani latihan untuk mencapai kejayaan. tidak berdendam.

Pemahaman Prosa Klasik .

Antologi "Kerusi" prosa klasik ialah :a. Sabor Kezaliman Membawa Padah asal Usul Raja kecil Kepahlawanan Tun Beraim Bapa 5. Daripada 8 teks klasik yang dikaji. Soalan yang dikeluarkan hanya 2 soalan. Markah diperuntukan bahagian ini 8 markah. calon juga perlu mengkaji aspek: a. Apabila menulis jawapan. e. b. Penguasaan perbendaharaan bahasa klasik dengan baik banyak membantu calon. Bentuk solan yang ditanya juga terdiri daripada a.Klasik Kehendak peperiksaan: 1. 9. f. 3. c. d. b. Cerita Baryan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya Peminangan Puteri Gunung Ledang Pertanyaan Tuah Dengan Jebat Sikap Terburu-buru akan membawa padah 4. c. calon digalakkan menggunakan bahasa sendiri (bahasa moden). 6. Oleh itu calon dinasihatkan merujuk kamus istilah klasik. Apabila mempelajari teks klasik.Pemahaman Prosa Klasik Soalan 3C . b. soalan pemahaman teks soalan KBKK soalan kesusasteraan Melayu 7. c. d. c. hanya satu petikan yang akan dikeluarkan dengan mengandungi 2 soalan. tema plot watak dan perwatakan gaya bahasa nilai dan pengajaran latar 8. Soalan yang dikeluarkan dalam bahagian klasik soalan 3C diambil daripada Antologi "Anak Laut" (tingkatan 4). iaitu :a. 2. d. . b.

tiada mengetahui peri perbuatannya Siti Saidah itu bermukah dengan jauhari. (Dipetik daripada Sabor terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka) S1) Apakah perbuatan salah laku yang dilakukan oleh Siti Saidah terhadap suaminya ? (4M) Skima jawapan Perbuatan salah laku yang dilakukan oleh Siti Saidah terhadap suaminya ialah dia telah curang terhadap suaminya dengan melakukan zina dengan jauhari. adakah wajar Siti Saidah jatuh hati kepada Sabor? Huraikan. maka dipeluknya. telah tiada tertahan hatinya.Malah. melainkan Saborlah pula dikasihi sayangnya yang tersurat di dalam mata hatinya. siang dan malam tiada berkeputusan perbuatannya itu.Di samping itu. (4M) Skima jawapan Pada pendapat saya. kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan sendiri. dilihatnya Sabor sedang tidur.Maka Siti Saidah itu ada bermukah dengan semata-mata.Maka oleh Siti Saidan dipadamkannya pelita. dia telah pergi ke bilik Sabor lalu memeluk dan mencium Sabor.Modul SPM 1 . maka ia pun keluar mendapatkan Sabor.Prosa Klasik "Sabor" 3(c) Baca petikan cerita di bawah dengan teliti.Setelah dilihat oleh Siti Saidah hal suaminya itu. Sabor. maka Siti Saidah pun bertambahtambah berahinya seperti majnum lakunya.Akan Jibor itu pun sekali-kali tiada ia tahu akan perbuatan isterinya itu dengan jauhari itu. tiadalah boleh tidur daripada sangat berahinya akan Sabor. Pada malam itu Siti Saidah pun sangat keluh kesah. diciumnya Sabor. apabila Jibor dalam keadaan khayal.Maka Jibor pun khayali. tiada khabarkan dirinya. Pada suatu malam Jibor makan majun. dia telah menaruh hati dan jatuh hati kepada iparnya. tiada khabarkan dirinya seperti orang mati. Setelah ia melihat rupa paras Sabor. akan jauhari pun ia lupalah. tiadalah cinta yang lain melainkan Sabor juga siang malam.Setelah datanglah kepada dua puluh hari Sabor duduk di rumah Jibor saudaranya itu. S2) Pada pendapat anda. Siti Saidah tidak wajar jatuh hati kepada Sabor kerana dia sudah bersuami dan dia perlu cinta pada suaminya serta .

"Apa kerja kita berkubukan betis ini ? Kita perdayakan diri kita demikian ini jika kita berkubukan batang pisang alangkah baiknya". S1) Mengapakah begitu banyak orang mati diserang todak ? (3M) Skima jawapan Paduka Seri Maharaja memerintahkan supaya rakyat jelata menjadi benteng di tepi pantai ketika todak menyerang Singapura. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri. (5M) Skima jawapan Saya bersetuju dengan buah fikiran budak itu kerana • • • dengan berkubukan betis seperti titah baginda hanya akan mencederakan rarkyat. sida-sida.Telah datang ke pantai maka baginda pun hairan melihat perihal todak ini.Modul SPM 2 . maka dilompati oleh todak itu terus ke sebelah. Maka pada antara itu berkata seorang budak. hulubalang. sekalian. cadangan berkubukan batang pisang sangat sesuai kerana tidak mencederakan rakyat jelata.Klasik "Kezaliman Membawa Padah" 3(c) Baca petikan klasik di bawah ini dengan teliti. adakah anda bersetuju dengan buah fikiran budak itu? Berikan huraian anda. mucung tajam ikan todak akan terperangkap keranamelekat pada batang pisang.Maka makin banyak orang mati ditikamnya oleh todak itu.Barang orang yang dilompatinya itu tiada selamat.Maka baginda pun menitahkan sekalian orang berkubukan betis.Adapun todak itu seperti hujan rupa datangnya. S2) Pada pendapat anda. mudah mendapatkan batang pidang kerana banyak terdapat di Melaka. sesuai bertubuh dalam iklan di Malaysia • . orang mati pun terlalu banyak. (8M) Maka Paduka Seri Maharaja pun segera naik gajah lalu keluar diiringkan oleh segala para menteri.

6. d. 9. d. 3. calon digalakkan menggunakan bahasa sendiri (bahasa moden). c. c. tema plot watak dan perwatakan gaya bahasa nilai dan pengajaran latar 8. 2. Daripada 8 teks klasik yang dikaji. Apabila mempelajari teks klasik. b.Tingkatan 4-5: Bahasa Malaysia-Pemahaman Prosa Klasik Soalan 3C . soalan pemahaman teks soalan KBKK soalan kesusasteraan Melayu 7. Cerita Baryan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya Peminangan Puteri Gunung Ledang Pertanyaan Tuah Dengan Jebat Sikap Terburu-buru akan membawa padah Antologi "Kerusi" prosa klasik ialah :a. Bentuk solan yang ditanya juga terdiri daripada a. c. c. b. b.Klasik Kehendak peperiksaan: 1. 4. Markah diperuntukan bahagian ini 8 markah. calon juga perlu mengkaji aspek: a. Sabor Kezaliman Membawa Padah asal Usul Raja kecil Kepahlawanan Tun Beraim Bapa 5. iaitu :a. b. hanya satu petikan yang akan dikeluarkan dengan mengandungi 2 soalan. Oleh itu calon dinasihatkan merujuk kamus istilah klasik. Soalan yang dikeluarkan dalam bahagian klasik soalan 3C diambil daripada Antologi "Anak Laut" (tingkatan 4). d. f. Apabila menulis jawapan. Soalan yang dikeluarkan hanya 2 soalan. Penguasaan perbendaharaan bahasa klasik dengan baik banyak membantu calon. . e.

Tingkatan 4-5: Bahasa Malaysia-Pemahaman Puisi Moden .

b. 4. Puisi moden pula merujuk kepada sajak. Puisi tradisional yang boleh diuji dalam peperiksaan SPM ialah daripada: Antologi "Anak Laut" (Tingkatan 4) Antologi Kerusi (Tingkatan 5) pantun mengenang nasib pantun Enam Kerat pantun kiasan pantun Lapan Kerat syair pembunuhan Angreni syair Jong Pecah syair Dandan Setia dan Intan Terpilih syair Kelebihan Ilmu gurindam Baris Hadapan gurindam Memelihara Anggota Dan Hati seloka Pak Kaduk Daripada Kejahatan seloka pandai Pak Pandir Puisi moden daripada sajak Antologi "Anak Laut" (Tingkatan 4) Puisi moden daripada sajak Antologi "Kerusi" (Tingkatan 5) Aku Menjadi Lebih Berani Tukang Gunting Anak Laut Keindahan Yang Hilang Derita Pertama Di Kota Kecilku Jalan-Jalan Raya Kotaku Sejarah Manusia Dan Kesejahteraan Duhai Pentafsir Pembeli Masa Sudah Di Ruang Gemanya 5. pantun syair gurindam seloka 3. . Petikan teks puisi akan disediakan dalam soalan 3(d) 6. 2.Puisi (Soalan 3d) Kehendak peperiksaan 1. 7. c. Bentuk soalan yang dikemukakan berbentuk • • • soalan pemahaman soalan kemahiran berfikir secara kreatif soalan komponen Kesusasteraan Melayu Ciri-ciri puisi tradisional Pantun • • diungkap secara berangkap-rangkap boleh ditulis di dalam rangkap yang berbeza seperti. d. Puisi yang akan dikemukakan dalam soalan 3(d) kertas dua berdasarkan teks "Anak Laut" dan "Kerusi" yang dikaji di Tingkatan Empat dan Lima. Puisi ini terbahagi kepada puisi tradisional yang terdiri daripada :a. Sejumlah tiga soalan dikemukakan berkenaan puisi yang membawa 9 markah.

`laksana') Contoh :.Bagai buih kecil terapung (Anak laut) • Metafora (perbandingan langsung atau terus tanpa menggunakan kata `bak'. Bahasa sajak perlulah ekonomis tetapi padat dan bermakna.Semarak api . Contoh :. `bagai'.Puisi Moden . masyarakat) nilai pengajaran Gaya Bahasa Ciri-ciri bahasa • • • • • Bahasa biasa (pertuturan harian) Bahasa puitis (indah dan berseni) Bahasa ekonomi (ringkas. Sajak ditulis dalam rangkap.Sungai Marah (Petikan puisi moden sejarah) • Pesonafikasi (pemberian sifat-sifat yang ada pada manusia) Contoh :. Ada sajak berbentuk terikat atau berbentuk bebas.Sajak • • • • • Sajak walaupun dikenali sejak dahulu lagi. tetapi ditulis dalam bentuk yang tetap sama ada tiga baris serangkap. `ibarat' dan sebagainya. Aspek kajian puisi mengikut peperiksaan SPM Puisi moden atau puisi tradisional dikaji dari aspek :- Isi Isi Gaya bahasa Nada Bentuk • • • • • • maksud puisi tema dan persoalan mesej/pengajaran sikap dan perasaan atar (tempat. Jumlah rangkap tidak dihadkan (Bebas). tetapi dianggap sebagai prosa moden. masa. padat) Bahasa konotatif (maksud tersirat) Bahasa kiasan (dibuat perbandingan) Unsur-unsur bahasa • • • • Pengulangan perkataan Pengulangan baris Pengulangan rangkap Simile (perbandingan mengandungi kata `seperti'. empat baris serangkap dan sebagainya.

perasaan. Selamat sejahtera handai dan rakan. Duhai dengarlah suatu cetera.• Sinkof (singkatan perkataan) Contoh :. . Contoh :. • Inversi (urutan kata yang menyimpang daripada kebiasaan dengan tujuan untuk membalikkan kata atau ayat tertentu supaya menjadi baris yang menarik/ berkesan). pendengaran yang berjaya dihalusi oleh penyajak dan memberi kesan kepada pembaca).Jernih pagi berkaca. Syair Jong Pecah Assalamualaikum saya ucapkan.Cinta kasih erat bertaut. • Imejan (gambaran yang timbul tentang sesuatu pengalaman. `tak' dan sebagainya.`ku'. berlebih-lebihan) Contoh :-Seribu lautan sanggup diharungi. Contoh :. Bersama-sama kita menungkan. menyemai kasih di dada.Erat bertaut cinta kasih Sepatutnya . `mahu'. Nada • • • • • Melankolik (murung) Romantis Patriotik Sinis Protes Bentuk • • • • Rima akhir Bilangan rangkap Bilangan baris Bilangan suku kata Model soalan dan jawapan SPM 1 Baca syair di bawah ini dengan teliti. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri. • Hiperbola (pemilihan kata melampau. Sebuah syair saya sajikan. di ruang jendela senyummu melampai.

Adilah kita bangsa terjajah. Kita dijajah empat kurun. Harumnya lesap ditelan zaman. Banyak impian telah terjelma. Tetap berdaulat berdiri kukuh. Mendaulatkan kembali negara kita. Hitamlah tanda dalam sejarah. Entah siapa lalai dan lelap. Hidup bersatu aman sejahtera. Ditambah empat puluh enam tahun. Budaya dan ilmu setandus gurun.Di zaman dahulu sebuah negara. Bangkit pahlawan demi pahlawan. Sampailah waktu rakyat jelata. Berpadu erat seia sekata. Sama sendiri berpecah-pecah. Berkali-kali dicuba musuh. Negara dan bangsa menempah nama. Siang malam berhati gundah. Tahan bahaya tahan derita. Harga diri semakin turun. Bunga bangsa gugur terkorban. Berjuang merebut kemerdekaan. Kenyanglah yu bila jong pecah. Politik rebeh ekonomi rebah. Negara dilanggar hendak diruntuh. Rakyat berbalah daulat pun malap. Berkat bersatu rakyat teguh. Tiga puluh tiga tahun sejak bergema. Terjejas daulat tercemar maruah. Hinggalah sampai saat yang gelap. Aduh mengapa kita berbalah. Ya Ilahi Tuhan yang Rahman. Kata merdeka dilaung bersama. . Entah di mana salah dan silap. Bangsa bijak gagah perwira.

apakah yang dimaksudkan oleh penyair yang mengatakan "Kenyanglah yu bila jong pecah . Agar sejahtera zaman-berzaman. Kerjasama contohnya bersama-sama bersepakat dan bersatu menentang cabaran demi negara Cinta kepada negara contohnya sanggup berjuang walaupun bahaya dan menyakitkan demi mempertahankan negara. Bersatu bangsa teguh negara. ada persefahaman mengharungi cabaran. anasir jahat. Untuk renungan saudari saudara. rintangan. Wassalamualaikum. bergaduh sesama sendiri kerana hanya . • S2)Pada pendapat anda. Pengajaran • Janganlah berpecah-belah.Teguhkan bangsaku di dalam iman. hitamlah tanda dalam sejarah" ? (3M) Skima jawapan • • negara musuh akan mendapat faedah sekiranya rakyat berpecahbelah dan bermusuhan perpecahan rakyat ini akan mencatatkan sejarah hitam kepada negara semata-mata. Tamatlah sudah madah dan cetera. (4M) Skima jawapan Nilai • • • Perpaduan contohnya bersatu padu mempertahankan kedaulatan negara. (Adibah Amin) S1)Apakah seruan penyair kepada rakyat untuk mendaulatkan negara ? (2M) Skima jawapan • rakyat semua haruslah bersatu padu dan bersepakat. negara akan musnah/hancur. salam sejahtera. Ke arah perpaduan berikan pedoman. • S3)Nyatakan nilai dan pengajaran dalam syair jong pecah.

• Kita haruslah sanggup berkorban untuk mempertahankan kedaulatan negara .menguntungkan pihak musuh.

. 6)Calon dikehendaki benar-benar membaca teks yang digunakan di sekolah untuk mendapatkan markah yang dalam peperiksaan.Samad Said d)Bukit Kepong karya Ismail Johari Novel Tingkatan 5 e)Konserto Terakhir karya Abdullah Hussien f)Seteguh Karang karya Tuan Fatimah Syed Abdullah g)Julia karya Abu Hassan Morad h)Putera Gunung Tahar karya Ishak Haji Muhamad. 4)Soalan bagi genre novel ini merangkumi 15 markah dan wajib dijawab. 3)Novel yang digunakan di sekolah berdasarkan pembahagian mengikut zon.Novel Kehendak SPM 1)Soalan ini merupakan soalan tambahan dalam kertas 1103/2 Bahasa Melayu. 5)Hanya dua soalan dikemukakan dalam bahagian ini. Sebelum ini tidak terdapat soalan kajian novel dalam peperiksaan SPM. Kedua-duanya wajib dijawab. 2)Soalan-soalan yang dikemukakan adalah berdasarkan salah satu daripada novel-novel berikut :Novel Tingkatan 4 a)Terminal Tiga karya Othman Putih b)Perlumbaan Kedua karya Marwills Haji Yusof c)Di Hadapan Pulau karya A.

Pemahaman Konsep Sastera. maka calon boleh menggunakan mana-mana teks yang dibaca sebagai rujukan jawapan. Boleh juga terdiri daripada binatang. .(terutamanya di dalam cerita kanak-kanak) c)Watak ini terbahagi kepada watak utama dan watak sampingan. 1)Tema dan persoalan a)Tema ialah persoalan pokok atau persoalan utama dalam sesebuah karya sastera. b)Tema ini hanya dapat dikesan setelah selesai karya itu dibaca. pokok atau alam. c)Persoalan pula merujuk perkara-perkara lain yang lebih kecil yang berkaitan dengan tema disampaikan oleh pengarang dalam karyanya. b)Watak tidak semestinya manusia. a)Watak ialah pelaku atau karakter yang diberi peranan untuk menggerakkan cerita. 2)Watak dan perwatakan.7)Soalan-soalan yang dikemukakan berkisar ciri-ciri novel iaitu :a)tema dan persoalan b)watak dan perwatakan c)plot d)latar e)gaya bahasa f)nilai dan pengajaran 8)Bentuk-bentuk yang dikemukakan tidak berfokus pada novel tertentu sebaliknya soalan tersebut berbentuk umum.

waktu dan suasana berlakunya cerita dalam sesuatu karya.d)Perwatakan ialah pelukisan tentang watak dari aspek luaran dan dalaman. diperincikan oleh pengarang sehingga berbeza daripada watak-watak lain • iv) watak dinamik watak ini berkembang dan mengalami perubahan yang berbeza dari sebelumnya sama ada dari segi fikiran. tidak kompleks dan hanya satu aspek sifatnya • vii) watak kodi watak ini hanya terdapat dalam cerita rakyat. masa. pandangan/pendapat atau perasaan • v) watak statik watak ini berbeza daripada watak dinamik kerana watak ini tidak mengalami sebarang perubahan dari awal hingga ke akhir cerita • vi) watak pipih watak yang tidak berkembang. tempat. . e)Dalam aspek watak dan perwatakan terdapat beberapa istilah berkaitan yang perlu calon ketahui ialah :i) watak protagonis • watak utama dalam cerita ii) watak antagonis • watak jahat yang selalu menentang watak protagonis iii) watak bandar watak bersifat kompleks. Watak ini merujuk kepada watak yang konvensional seperti watak nenek kebayan • 3)Latar a)Latar merujuk ruang.

sekiranya plot disusun dengan teratur mengikut urutan (kronologi). b) Contohnya. c) Binaan plot dilihat pada permulaan cerita. klimaks (puncak) dan peleraian (pengakhiran cerita) d)Teknik plot terbahagi kepada beberapa jenis iaitu :i) teknik dialog (perbualan) ii) teknik monolog (tutur kata secara sendirian) iii) teknik monolog dalaman (pengucapan batin) iv) teknik imbas kembali (mengenang peristiwa lepas) v) teknik imbas muka (meramal dan melihat bayangan akan datang) vi) teknik kejutan (perubahan cerita oleh pengarang secara tiba-tiba tanpa diduga oleh pembaca) . masyarakat yang ditindas dll • 4)Plot (binaan plot dan teknik plot) a) Plot bermaksud susunan peristiwa dalam cerita. Contohnya. perumitan. perkembangan. tidak kronologi atau songsang iaitu yang kemudian didahulukan. latar masyarakat bandar.b)Latar dilihat daripada tiga aspek iaitu :i) latar tempat • tempat berlakunya sesuatu kejadian dalam cerita ii) latar masa merujuk masa atau tempoh sesuatu peristiwa seperti latar masa perjajahan-siang atau malam • iii) latar masyarakat merujuk kepada keadaan masyarakat yang merangkumi agama dan kepercayaan.

pengarang memberi sifat-sifat perorangan iaitu sifat manusia. iv) Metafora . sanggup direnangi.perbandingan secara langsung.vii) teknik konflik (konflik antara watak dengan watak lain atau bertentangan dalam diri watak) 5)Gaya bahasa a) Cara pengarang menggunakan bahasa sebagai wahana menyampaikan karya mereka. .bak. sanggup dilewati. Contoh :. sejuta bintang. Contoh :.bagai. b) Gaya bahasa boleh dikategorikan kepada i) Diksi .umpama. ii) Personifikasi . ibarat dll Contoh ayat :. alkisah dll. Contoh :. pengarang menggunakan bahasa seperti arakian.Prosa tradisional.bahan kiasan yang digunakan secara berlebihan Contoh :.Seribu lautan.pemilihan kata oleh pengarang.Maria tersentak seperti tersentuh periuk panas.Dia menolak daun pintu untuk menonjolkan wajah daun sirehnya yang bermaksud wajahnya bujur seperti daun sireh. v) Hiperbola .perbandingan menggunakan kata-kata seperti.Halilintar datang meragut tangkai jantungku iii) Simik .

c) Ini bermakna sekiranya terdapat 8 markah.kasih sayang. Nyatakan apakah perbezaan watak utama dan watak sampingan. Contoh soalan 4 dan modul jawapan a) Dalam sesebuah novel watak utama dan watak sampingan akan beraksi untuk mengembangkan jalan cerita pengarang. (7M) Skima jawapan :Watak utama Watak sampingan .vi) Sinkaf . sedia mengakui kesalahan diri.Nak buat apa ? (Nak merujuk kepada hendak) 6) Nilai dan pengajaran a) Nilai dalam cereka merujuk kepada nilai-nilai murni seperti dalam pendidikan moral. Pemarkahan a) Calon dikehendaki merujuk markah pada soalan bagi merangka isi jawapan yang perlu ditulis. Contoh . Contoh :. b) Kebiasaannya satu isi perlu disusuli dengan contoh huraian bagi memperoleh 2 markah. i) Kita hendaklah tabah menerima takdir Tuhan ii) Janganlah kita menghina orang yang miskin iii) Kita haruslah rajin berusaha bagi mencapai kejayaan dalam hidup.pengarang menggunakan penyingkatan kata. keikhlasan dan sebagainya yang terdapat dalam novel "Konserto Terakhir" b) Pengajaran merujuk kepada amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam bentuk suruhan atau larangan. maka perlu diberi empat isi disusuli contoh setiap satu. Contohnya.

• jangan mengabaikan keagamaan melakukan larangan Allah kerana terlalu moden dan kebaratan.Datin Salmah ialah orang bandar yang berpangkat tetapi melayan Hilmi. kita perlu rajin berusaha.statik dan pipih.-hanya seorang -memainkan peranan penting dari awal hingga ke akhir cerita. nyatakan empat pengajaran yang menarik perhatian anda untuk dijadikan pedoman. -penampilan diri kurang jelas kerana kurang penting (peranannya kecil) b)Berdasarkan novel yang anda kaji. • Latihan kendiri SPM 1 Novel . anak buah suaminya dengan teruk sekali. -penampilan diri jelas dan "hidup". cekal dan tidak berputus asa.Azizah. Contohnya :. -memegang watak antagonis. Contohnya :. (8M) Skima jawapan :merujuk novel konserto terakhir karya Abdullah Hussien yang kaji.bandar dan dinamik. isteri Hilmi ialah seorang yang mengukur kebendaan dan tidak mempercayai suami telah membawa kepada keruntuhan perkahwinan yang dibina. -sebagai penggerak dalam cerita -memegang watak protagonis.Antara pengajaran yang amat sesuai dijadikan pedoman ialah :• jangan kerana pangkat yang tinggi kita memandang rendah dan menghina orang yang miskin.Hilmi yang mengalami kehancuran rumah tangga dan kekecewaan begitu tabah dengan minatnya sehingga usahanya membuahkan hasil. Contohnya :. • untuk berjaya. • jangan mementingkan materialistik semata-mata sehingga meruntuhkan rumah tangga yang dibina. -lebih daripada seorang -peranan kurang penting -sebagai watak pembantu sahaja.

Tujuh belas tahun lamanya dia tidak pulang ke kampungnya itu. Abdullah Hussien menggunakan teknik ini apabila Datuk Johari teringat kembali apa yang telah berlaku ketika beliau berada di kampungnya. (7M) Skima jawapan :melalui novel konserto terakhir. teknik kejutan dan teknik pemerian. contoh dialog atau perbualan antara Hilmi dan Hayati. Contoh dalam novel `Konserto Terakhir' Hilmi sering bermonolog seperti petikan berikut :"Kalian saja yang akan menghiburkan aku nanti. "Saya Hilmi. • Teknik imbas kembali. wahai bunga-bungaku " katanya dalam hati. " Ya ? Ada apa ?" Matanya menyelidiki pemuda itu dari kaki ke kepalanya. mereka perlulah mengabung-jalinkan pelbagai teknik agar novel yang dihasilkan berjaya menghilangkan rasa bosan pembaca. • Teknik dialog merupakan teknik yang ketara digunakan.Arahan : Jawab kedua-dua soalan di bawah 4(a)Sebagai pengarang yang berjaya. bincangkan tiga teknik yang digunakan dalam novel tersebut. Pada hari bapanya meninggal dunia. Kebiasaannya mereka berbicara sendirian meluahkan suara hatinya. Berdasarkan novel yang anda kaji. teknik imbas kembali. Abdullah Hussien telah menggunakan enam teknik dalam menggerakkan cerita tersebut."ujar pemuda itu cuba mahu memperkenalkan dirinya. Teknik plot ini termasuklah teknik dialog. • Teknik monolog Ini bermaksud watak tersebut berbicara seorang diri. . perbualan atau dialog ini berlaku sekurang-kurangnya melibatkan dua watak. diapun pulang ke Kuala Lumpur. dia hanya kembali untuk beberapa jam saja dan kemudian setelah mayat bapanya dikuburkan. perkembangan cerita dilakukan melalui perbualan watak-watak yang ada. teknik monolog dalaman. • Contoh . " Hilmi " Hayati mengulangi dengan nada agak keras. Sejak bapanya meninggal. teknik saspens.

hanya seorang pemuda miskin. .Keikhlasan mamat yang sentiasa membantu dan mengambil berat terhadap Hilmi. menjadi seniman agung. Datuk Johari yang tidak bersembahyang malahan di rumahnya mempunyai bar dan arak untuk meraikan tetamu. yang selalu menghina Hilmi dan ahli keluarganya yang datang dari kampung.Contoh keikhlasan Bakar mengajar Hilmi muzik secara percuma. Huraikan tema dan persoalan menarik yang terterdapat novel yang telah anda kaji. Tetapi dengan hati yang tabah dia terus berusaha mempelajari muzik yang diminati sehingga berjaya menjadi seniman terkenal. Latihan 1 : Novel Jawab kedua-dua soalan. tidak berpelajaran telah dihina oleh makciknya orang kaya di bandar dan kekecewaan terus berlaku dalam hidupnya apabila dia gagal berkahwin dengan Hayati sepupu yang dicintainya.Datin Salmah. c)Hubungan persahabatan yang ikhlas walaupun terhadap orang luar. b)masyarakat moden yang mengenepikan agama sebaliknya menagungkan kebu-dayaan barat. (8M) Skima jawapan :Tema dalam "Konserto Terakhir" ialah ketabalan hati seorang pemuda kampung mengharungi pelbagai cabaran sehingga akhirnya berjaya dalam hidup. Persoalan : Terdapat beberapa persoalan yang cuba digarapkan oleh pengarang dalam novel "Konserto Terakhir" seperti • a)sikap masyarakat bandar yang berpangkat yang memandang rendah terhadap orang kampung yang dianggap hina dan memalukan.Contoh .Contoh Datin Salmah. • Contoh Hilmi watak utama dalam novel ini.4(b)Tema dan persoalan merupakan inti pati penting yang cuba digambarkan oleh penulis dalam setiap karyanya.

Jawapan anda di sini/penerangan anda . (7M) 1.a) Jelaskan citra masyarakat yang terdapat dalam novel yang telah anda kaji.

Bahagian ini diperuntukkan 4 markah. Membetulkan kesalahan kata atau istilah dalam ayat. melengkapkan teks dengan kata yang tertinggal atau imbuhan. Setiap kata yang dibina mestilah dibina dalam satu ayat sahaja. Calon mungkin dikehendaki membina ayat bagi menunjukkan Perbezaan Jelas antara pasangannya.Tatabahasa (Bhg 1) Tatabahasa Soalan 2 : Bahagian Tatabahasa Terkini 1. Kemungkinan menyambungkan ayat (ayat majmuk). Soalan No. c. Ayat yang dibina mesti menggunakan kata yang diberikan tanpa mengubah seperti tidak boleh menambahkan imbuhan. Membina ayat. 7. Membetulkan kesalahan kata bahaya dalam ayat d. Calon sepatutnya membina ayat majmuk bagi mendapat markah yang baik sesuai dengan pelajar. 2. Kehendak Peperiksaan Bahagian 2(a) : Membina Ayat 1. Ini bermakna ayat yang kurang jelas maksud. Bermula tahun 2001. 6. 4. menggandakannya atau menjadikannya sebagai peribahasa. 3. Ini bermakna ayat yang kurang jelas maksud tidak akan diberi . b. bahagian tatabahasa yang dahulunya soalan 4 akan ditukar menjadi soalan nombor 2. menukar Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah atau Cakap Pindah kepada Cakap Ajuk. Ayat yang baik juga seharusnya menunjukkan maksud yang jelas. Calon mungkin dikehendaki membina 2 atau 4 ayat. 5. 2 ini diceraikan kepada 4 bahagian iaitu a.

. Ayat juga sepatutnya gramatis menepati hukum tatabahasa dan ejaan yang diberi adalah betul. 8. 10. calon perlu membina Ayat Pasif atau Ayat Perintah. Ayat Seruan atau Ayat Pasif. Ayat Tanya. jangan memasukkan dua kata yang diuji dalam satu ayat. Ingat. Ayat Perintah. Calon boleh membina ayat yang terdiri daripada Ayat Penyata. 11.markah penuh. 9. Memandangkan ayat yang dibina tidak boleh diubah atau ditambahkan inbuhan maka bagi Kata Dasar (tanpa imbuhan) yang diberi.

pasangan kata ganda seluruh dan kata majmuk h. misalnya agar-agar. pasangan kata terbitan g. Membina Ayat Daripada Kata Ganda a. kata banyak makna A.agar-agar tua . 2. . bukit-bukau e. pasangan kata dasar dan kata ganda berimbuhan i. kata ganda separa. Contoh : agar . Contohnya : merebus . pasangan kata ganda seluruh dan kata terbitan k. misalnya baring-baring. jejentik d.mengukus C. kata yang hampir sama maknanya d. Kata yang sama ejaannya tetapi lain sebutannya Contoh huruf C taling dan C pepet. beri-beri c. ada 12 jenis soalan membina ayat.Tatabahasa (Bhg 2) Aspek Membina Ayat Pada umumnya. Membina Ayat daripada Pasangan Kata Homograf 1. kata ganda semua. Kata ganda seluruh.memanggang menggoreng . misalnya kehairan-hairanan.jarang-jarang D. mati-matian B. kata ganda berirama atau bersajak. kata dasar dan kata terbitan c. pasangan kata kasar dan kata kata majmuk j.menjerang merarak .. pasangan kata dasar dan kata ganda seluruh e. misalnya bebalai. Membina Ayat Daripada Kata Yang Hampir Sama Maknanya 1. kata ganda b.tua-tua jarang . Salah satu daripada jenis-jenis itulah yang akan dikemukakan. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Dan Kata Ganda Seluruh 1. pasangan kata ganda seluruh dan kata terbitan l. Calon mingkin dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata ganda. 2. tidur-tidur b. Jenis-jenisnya ialah: a. Pasangan kata yang diberikan mungkin terdiri daripada sepatah kata atau daripada penggandaan. Calon mungkin akan diberi sepasang atau 2 pasangan patah kata yang hampir sama maknanya. misalnya gunung-ganang. kata ganda berimbuhan. pasangan kata homograf f.

awalan rangkap. Kata-kata tersebut terbentuk daripada kata dasar yang sama yang boleh terdiri daripada awalan. Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan.melancarkan . 2.menjawat penjelasan . Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Berimbuhan 1. Contoh : perjawatan .Contoh : bela-bela sepak-sepak rendang-rendang E. akhiran dan apitan.menjelaskan pelancaran .

Perkataan yang diberikan itu hampir sama bunyinya tetapi berbeza ejaan dan maknanya. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Dan Kata Ganda 1.semalam-malaman habis .pecah rumah I.pahit-maung panas-panas . 2. Calon mungkin diberi sepasang atau 2 pasangan kata.membulatkan rata-rata .termimpi-mimpi kata .meratakan masak-masak . Calon mungkin diberikan tugas membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. 2. Contoh : bulat-bulat .lalu lintas jerih . Contoh : mimpi . Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Ganda Dan Kata Berimbuhan 1. 3.lambat-laun pahit-pahit .Tatabahasa (Bhg 3) F. Kata ganda yang diberikan mungkin terdiri daripada jenis kata imbuhan.habis-habisan H. Contoh : makan-makan . Contoh : lalu .kata-mengatakan malam .makan-minum lambat-lambat .memasakkan terang-terang . Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. Contoh : . 2. 2. Jenis kata ganda pula kemungkinan daripada kata ganda seluruh dari pelbagai kelas pula. Jenis kata ganda seluruh yang terdiri pelbagai kelas. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Ganda Dan Kata Majmuk 1. Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan.gulung tikar pecah .jerih payah gulung . Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Dan Kata Majmuk 1. Kata Majmuk yang diberikan itu terdiri daripada pelbagai kelas. 2. Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan.panas terik G. Pasangan kata ganda dan kata berimbuhan yang diberikan itu terbit daripada kata dasar yang sama. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Yang Berbeza Maknanya Tetapi Hampir Sama Bunyinya 1.menerangkan J.

b) cocok .cucuk a) Belot .belut cocok . ii) Nelayan itu telah menangkap beberapa ekor belut untuk dijual.belot .cucuk i) Kain yang dibeli oleh Aida cocok dengan warna kulitnya yang kuning langsir itu.belut i) Anggota perompak itu telah belot terhadap ketuanya. ii) Kami sekeluarga gemar akan sate ikan cucuk yang dijual di restoran itu. .

Membina Ayat Daripada Kata Banyak Makna 1. Antaranya. perangkap. a) kata dasar. jati dsbnya b) kata berimbuhan.Tatabahasa (Bhg 4) K. Terdapat pelbagai bentuk kata banyak makna. misalnya asli-asli.Kakak terpaksa membeli kasut yang baru kerana tapak kasutnya sudah haus. pasu-pasu dsbnya 2. misalnya menyerdar. misalnya hangat. . bertandang dsbnya c) kata ganda seluruh. merangkak. Calon diberi sepatah atau 2 patah kata dan mungkin akan diminta membuat dua ayat bagi setiap patah kata tersebut.Setelah berjam-jam berjalan mengelilingi bandar raya Kuala Lumpur telah kami berasa haus. Contoh : a) haus b) dalam a) haus . kaki-kaki. . lesu.

semester 2.seluruh 1. janganlah kamu berkecil hati atau menganggap kata-kata ini serius pula. (4m) (i) seloroh .Latihan Tatabahasa 1 Latihan 1 : Tatabahasa Bina ayat bagi setiap kata di bawah bagi menunjukkan perbezaan maksudnya. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) semesta . Jawapan anda di sini/penerangan anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (i) (a) "Saya hanya seloroh." kata Aminah (b) Seluruh penduduk kawasan Gombak mengalami gangguan elektrik lebih kurang dua jam kerana ribut semalam. .

Bandingkan dengan Jawapan Anda null Contoh Jawapan daripada Hall Master:

(ii) (a) Kehidupan di alam semesta ini sememangnya tiada yang kekal melainkan Tuhan. (b) Cuti semester yang menjelang tiba ini akan saya isikan dengan kerja-kerja yang berfaedah. Bandingkan dengan Jawapan Anda null

Latihan Tatabahasa 2

Latihan 2 : Tatabahasa
Bina ayat bagi setiap kata di bawah. (4 m)

(i) melapah-lapah

1. Jawapan anda di sini/penerangan anda

(ii) menunda-nunda 2. Jawapan anda di sini/penerangan anda

Contoh Jawapan daripada Hall Master:

(i) Harimau yang lapar itu melapah-lapah bangkai lembu yang dijumpainya kerana terlalu lapar.

Bandingkan dengan Jawapan Anda null Contoh Jawapan daripada Hall Master:

(ii) Pihak mahkamah tidak sepatutnya menunda-nunda perbicaraan itu lagi keran orang ramai sudah marah dan tidak sabar menunggu keputusannya. Bandingkan dengan Jawapan Anda null

1. 2. Jawapan anda di sini/penerangan anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: . Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Sebagai rakyat yang taat sedia. (i) Perahu-perahu nelayan itu dirantai pada tiang kayu di pengkalan agar tidak hanyut dibawa arus.Latihan Tatabahasa 3 Latihan 3 : Tatabahasa Ayat di bawah terdapat kesalahan-kesalahan kata yang perlu dibetulkan. kita perlulah mendokong dan menjayakan seruan kerajaan agar dapat mensensasikan wawasan 2020. Kenalpasti dan betulkan kesalahan tersebut dengan menyalin ayat itu semula.

Bandingkan dengan Jawapan Anda null .(i) Perahu-perahu nelayan itu ditambat (diikat) pada tiang kayu di pangkalan agar tidak hanyut dibawa arus. Bandingkan dengan Jawapan Anda null Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Sebagai rakyat yang taat setia. kita perlulah mendukung dan menjayakan seruan kerajaan agar dapat merealisasikan wawasan 2020.

Karangan jenis ini memerlukan : a. Bahasa yang digunakan mestilah kreatif dan indah supaya olahan karangan yang anda bina menjadi lebih menarik dari pelbagai sudut. Isi-isi karangan jenis ini terdiri daripada susunan pengalaman yang anda lalui. d. 5. pembacaan. b. Terdapat beberapa jenis karangan gambaran keperihalan. 2. Pengalaman anda sendiri yang melaluinya. iaitu : a. . b. Isi perlulah disusun mengikut permulaan pengalaman sehinggalah ke akhir pengalaman yang dilalui. Gambaran suasana seperti banjir dan kemarau Gambaran tempat atau latar sesuatu peristiwa Gambaran khusus ( terperinci ) Gambaran keseluruhan ( am ) 3. manakala penutup mestilah mengandungi unsur pengajaran cerita. c. atau pernah mendengar cerita daripada pengalaman orang lain. Pendahuluan menceritakan pengalaman secara umum. Pengalaman daripada pemerhatian. 6.Karangan Jenis Gambaran 1. 4.

Tiba-tiba anda terdengar jeritan anak jiran anda yang sedang bergelut dengan seekor anjing liar.Soalan : Anda sedang menyiram pokok bunga di halaman rumah. . Nyatakan tindakan yang anda lakukan untuk menyelamatkan anak jiran anda. Ceritakan suasana dan keadaan ketika itu.

Contoh karangan .

Karangan Jenis Fakta

1. Apabila menjawab karangan jenis fakta, anda perlu mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang seperti sains dan teknologi, ekonomi, sejarah, geografi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. 2. Isi yang anda kemukakan itu mestilah fakta yang benar, tepat dan logik. Oleh sebab itu, anda perlu banyak membaca. 3. Huraian setiap fakta perlu jelas dan menyakinkan berserta dengan contoh yang kukuh. 4. Bahasa yang anda gunakan mestilah mudah difahami. Jangan menggunakan bahasa kreatif.

Soalan : Amalan hidup berjiran sudah semakin dilupakan, terutamanya oleh penduduk bandar. Tuliskan punca-punca yang menyebabkan keadaan ini berlaku.

Contoh karangan

.

c. kemahiran berhujah tentang sesuatu isu sangat diperlukan dan dapat menggambarkan kematangan dan kebijaksanaan anda dalam menghuraikan setiap isi dan ayat.Karangan Jenis Pendapat 1. Anda digalakkan mengeluarkan pendapat sendiri untuk memperkukuhkan hujah-hujah anda. Anda perlu menyatakan pendirian anda berkaitan dengan tajuk tersebut dengan jelas dalam perenggan penutup. 2. Semasa menulis karangan jenis ini. Penyampaian isi boleh dibuat melalui tiga cara. Karangan jenis pendapat memerlukan anda mempunyai pengetahuan yang luas tentang sesuatu topik semasa. 3. b.tidak menyebelahi mana-mana pihak 4. iaitu : a. 5. . Sama ada anda menyokong sesuatu isu Anda membangkang sesuatu isu Bersikap neutral .

.

Pengaruh budaya barat sudah lama menulari jema mereka. Masalah kebebasan hidup di kalangan remaja di negara kita hari ini perlu diberi perhatian oleh semua pihak.Tutorial: Tatabahasa (Part 1) Latihan 7 : Tatabahasa Latihan SPM 1 . Semua faktor ini telah menyebabkan kita sukar temu remaja berkualiti. Jawapan anda di sini/penerangan anda Jawapan Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: . Masalah kebebasan hidup remaja berlaku di bandar. Kesannya dapat menjejaskan pembangunan negara. 1. Kepincangan kekeluargaan memburukkan keadaan. Video-video lucah yang berlambah di pasaran.Soalan 2d Soalan 1 Sambungkan ayat-ayat di bawah dengan menjadikannya tiga ayat sahaja. Mereka mencari-cari identiti. Masalah ini turut berlaku di luar bandar. Masalah ini tidak harus dibiarkan. Mereka mengejar keseronokan hidup. Pengaruh rakan sebaya juga memainkan peranan.

II. Masalah kebebasan hidup remaja bukan sahaja berlaku di bandar malahan di luar bandar kerana pengaruh budaya barat sudah lama menulari jiwa mereka.Soalan 1 I. Masalah kebebasan hidup di kalangan remaja di negara kita hari ini perlu diberi perhatian oleh semua pihak dan tidak harus dibiasakan kerana kesannya dapat menjejaskan pembangunan negara. Kepincangan keluarga. III. pengaruh rakan sebaya dan video-video lucah yang bertambah di pasaran telah menyebabkan kita sukar temui remaja berkualiti. .

(d) melengkapkan teks dengan kata yang tertinggal (e) melengkapkan teks dengan imbuhan yang tertinggal.Aspek Tatabahasa Bahagian 2d . 2. Calon mungkin dikehendaki menyambung ayat-ayat dalam petikan menjadi dua. Jawapan calon yang ditulis dan bentuk-bentuk dialog atau laporan biasa mestilah gramatis dari segi bahasanya. 4. 6. (II) Aspek Menyambungkan Ayat 1. Apabila membuat Cakap Pindah. 3. Baca arahan betul-betul untuk memastikan berapa binaan ayat yang diperlukan. Baca arahan dahulu sama ada menulis semula dialog ke dalam bentuk laporan biasa dengan menggunakan cakap pindah atau menulis semula laporan biasa ke dalam bentuk dialog menggunakan cakap ajuk. Selain itu calon perlu menggunakan kata ganti diri. Kata Hubung yang boleh digunakan ialah Kata Hubung Gabungan. 4. 5. masa dan tempat yang sesuai. 2. Calon perlu bijak menggunakan tanda baca yang sesuai sama ada menulis semula dialog atau laporan biasa. 3. Kata Tanya yang ada perlu ditukarkan supaya menjadi ayat penyata. (I) Aspek Menukarkan Ayat : 1. Cakap Pindah ini perlu ditulis dalam satu perenggan sahaja. Kata hubung . Kegagalan mematuhi arahan ini akan menyebabkan kehilangan markah. Baca dan fahami keseluruhan petikan itu. atau tiga atau empat ayat. Baca petikan yang diberikan dengan teliti untuk memahami maksud keseluruhannya. Kemudian cari ayat-ayat yang mempunyai kaitan atau gagasan sama disambungkan dengan kata hubung yang sesuai sebagai satu ayat.Aspek Tatabahasa Soalan yang dikemukakan boleh jadi :(a) menyambungkan ayat (menggunakan kata hubung yang sesuai) (b) menukar Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah (laporan) (c) menukar Cakap Pindah (laporan) kepada Cakap Ajuk.

Calon hendaklah tentukan kelas kata yang tertinggal itu agar sesuai dengan struktur ayat berkenaan apabila disiapkan. Calon mungkin dikendaki memisahkan ayat atau ayat-ayat dan petikan menjadi 8 atau 10 ayat pendek. 2. Calon perlu menguasai tiga aspek pengimbuhan. Kemudian fahami maksud keseluruhan ayat. salin semula jawapan pada kertas jawapan. (III) Aspek Memisahkan Ayat 1. .Rancangan (Relatif atau Komplemen) atau Kata Hubung Keterangan. Calon perlu menguraikan idea-idea dalam ayat-ayat menjadi satu idea diungkapkan dalam satu ayat. apitan b) tugasnya . c) maknanya . (IV) Aspek Melengkapkan Teks 1. akhiran.makna yang berubah pada sesuatu kata sebagai hasil pengimbuhannya. 3. Calon hendaklah membaca dan memahami keseluruhan petikan yang diberikan untuk memperoleh idea keseluruhannya.awalan. 4. Perhatikan binaan ayat atau binaan ayat-ayat dalam petikan untuk menentukan kedudukan kata yang tertinggal. 2. (V) Aspek Menentukan / Membetulkan Imbuhan : 1. Baca dan fahami ayat-ayat atau petikan yang berkaitan untuk memperoleh gambaran atau idea keseluruhannya. 2. Baca petikan yang diberikan dengan teliti. 3. Kemudian.bagaimana sesuatu imbuhan itu mengubah kelas setiap kata. iaitu : a) bentuknya .

7. Mereka perlu menggunakan sepenuh masa bersamasama pelajar. Kita tidak boleh lagi menganggap tugas pentadbiran itu mudah. 2. Majlis perkahwinan anak tunggal keluarga Hashim diadakan dengan meriah. Kita berharap guru mempunyai masa sepenuhnya mendidik pelajar. . Majlis perkahwinan itu akan diadakan pada hari Ahad ini. Kakitangan sokongan ini ditempatkan kelak. 6. Tugas itu dibantu oleh guru selama ini. Semua penduduk kampong permai keluar bergotong-royong membersihkan kawasan di sekitar kampung tetapi keluarga Hashim tidak menyertai gotong-royong tersebut kerana mereka sibuk membuat persiapan perkahwinan anak perempuannya yang akan diadakan pada hari Ahad ini.Modul SPM 1 . Jawapan : Pengambilan kakitangan sokongan di sekolah perlu disegerakan dan keutamaan kerana kita tidak boleh lagi menganggap tugas pentadbiran itu mudah dan dibantu oleh guru selama ini. Banyak jemputan akan diundang. Keluarga Hashim tidak menyertai gotong-royong tersebut. kita berharap guru mempunyai masa sepenuhnya mendidik pelajar dan mendengar masalah pelajar. Arahan : Pisahkan ayat-ayat majmuk berukut menjadi ayat-ayat tungggal. 3. Apabila kakitangan sokongan ini ditempatkan kelak. Persediaan itu perlu dibuat rapi. Persediaan itu perlu dibuat rapi kerana banyak jemputan akan diundang supaya majlis perkahwinan anak tunggal keluarga Hashim diadakan dengan meriah dan berjaya. Sepatutnya guru tidak berada di pejabat. 4. Mereka tidak ada urusan di sana. Guru juga boleh mendengar masalah pelajar. Jawapan : 1.Aspek Menyambungkan Ayat Sambungkan ayat-ayat di bawah supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud dan struktur aya Pengambilan kakitangan sokongan di sekolah perlu disegerakan. Modul SPM 2 .Memisahkan ayat menjadi ayat-ayat tunggal. Semua penduduk kampung permai keluar bergotong-royong membersihkan kawasan di sekitar kampung. Pengambilannya hendaklah diberi keutamaan. Mereka sibuk membuat persiapan perkahwinan anak perempuannya. Sepatutnya guru tidak berada di pejabat jika tidak ada urusan di sana kerana mereka perlu menggunakan sepenuh masa bersama-sama pelajar. 5.

Hassan menanya maknya hendak buat apa dengan cap jarinya. Tambah Mak Temah lagi tanah tapak rumah itulah yang dijual kepadanya. cukuplah tu. "Tanah Pak Long kau." Jawab Mak Temah.8." Jawab Mak Temah dengan bangganya. lagipun dia hairan dari mana maknya dengan mendapatkan wang yang banyak itu. "Mak mengapa risau tentang saya? Mana mak dapat duit yang banyak untuk membelinya?" Tanya Hassan dengan hairan. Majlis perkahwinan anak tunggal keluarga Hashim diadakan dengan berjaya. Tanah tapah rumahnya dia jual kepada mak. Kerana dia akan berpindah ke tanah rancangan. Mak Temah menjelaskan bahawa dia membeli tanah untuk Hassan." Jelas Mak Temah. Tambah duit jual padi yang ak habis dimakan." Jelas Mak Temah sambil tersengih. Dia nak berpindah ke tanah rancangan. "Tanah siapa yang mak beli?" Tanya Hassan. Jawapan : Dengan penuh kehairanan. "Nak buat apa dengan cap jari sama mak?" soal Hassan lagi. "Tak ada apa-apa. Mak fikir letak terus nama kau lebih elok. Hassan lalu bertanya ibunya tuan punya tanah yang dibeli oleh maknya. Dengan tersengih Mak Temah menyatakan tidak ada apa-apa kecuali dia memerlukan cap jari Hassan. Cuma mak perlikan cap jari kau tu. "Wang yang kau kirim setiap bulan tu lah. Hassan bertanya ibunya mengapa perlu risau tentang dirinya. Modul SPM 3 Tuliskan semula dialog di bawah dalam bentuk laporan biasa. Modul SPM 4 . "Aku beli tanah untuk kau. Mak Temah memberitahu Hassan bahawa tanah itu dibeli daripada Pak Long Hassan. Jadi Mak Temah Berpendapat lebih elok terus meletakkan nama Hassan. Hassan menanya ibunya sebab menyuruhnya pula. Mak Temah dengan bangga menjawab bahawa wang itu dikumpulkan daripada kiriman Hassan setiap bulan di tambah dengan wang jualan lebihan padi yang dimakan telah mencukupi untuk dibayar tanah tersebut. "Ada apa mak menyuruh saya balik ni?" tanya Hassan kehairanan.

Tukarkan laporan berikut kepada Cakap Ajuk. Pada waktu petang dia suka menghabiskan dengan membaca yang dipinjamnya dari perpustakaan bergerak. 3. 1. Kenal pasti dan salin ayat dengan memasukkan kata-kata yang tertinggal itu. Modul SPM 5 Dalam ayat-ayat di bawah. Masa itu saya sedar dompet saya telah hilang. Alia menegur Susan sebab dia kelihatan muram. petani-petani itu tetap terus bercucuk tanam kerana ini punca rezeki mereka. Susan memberitahu hanya sepuluh ringgit tetapi yang dia risaukan ialah agar dapat kembali kad pengenalannya. Susan menjelaskan bahawa dia telah ke sana dan memesan pustakawan memberitahunya jika ada orang terjumpa dompet itu. 2. Jawapan : . Tetapi yang saya risaukan adalah untuk mendapat kad pengenalan itu kembali. Alia bertanya Susan sama ada dia telah ke perpustakaan dan mencarinya di sana. Susan memberitahu bahawa dompetnya telah hilang. Alia menaya jumlah wang dalam dompet tersebut. Sudah puas saya mencarinya tetapi tidak menjumpainya. Kebanyakan pelancong asing mengunjungi negara kita kagum kebudayaan masyarakat majmuk. Sudah puas dia mencarinya tetapi tidak dijumpai. terdapat beberapa patah kata yang tertinggal. Alia : Berapa banyak wang dalam dompet itu? Susan : Hanya RM10. Alia : Bagaimana dompet itu boleh hilang? Susan : Pada pagi tadi saya ke perpustakaan kemudian singgah di kantin. Alia : Kamu sudah ke perpustakaan mencarinya? Susan : Susah malahan saya telah memesan perpustakaan agar memberitahu saya jika ada yang terjumpanya. Walaupun pendapat diperoleh tidak lumayan. Susan! Mengapa muram sahaja? Susan : Dompet saya sudah hilan. Jawapan : Alia : Hi. Alia bertanya bagaimana dompet itu boleh hilang. Susan memberitahu bahawa dia ke perpustakaan pada pagi tadi kemudiannya telah singgah di kantin tetapi didapati dompet tersebut telah tiada.

1. . 2. 3. Kebanyakan pelancong asing yang mengunjungi negara kita kagum akan kebudayaan masyarakat majmuk. Pada waktu petang dia suka menghabiskan masa dengan membaca buku yang dipinjamnya dari perpustakaan bergerak. Walaupun pendapat yang diperoleh tidak lumayan. petani-petani itu tetap terus bercucuk tanam kerana ini merupakan punca rezeki mereka.

kau tolak. Kalau tidak. Saya tak boleh sabar hingga esok. Rina: Itulah kau. Dulu bapa nak pindahkan tanah itu kepada nama kau. . Rina menanya Salleh tujuannya ke sana. Salleh? Mengapa tak makan dahulu? Salleh: Balik nanti saya makanlah. Tambah Rina lagi sekiranya Salleh menyetujui maka kejadian penipuan ini tidak berlaku. Saya nak berjumpa Encik Robert dulu. Rina menjelaskan bahawa dia telah memahami tindakan Salleh daripada penjelasan tersebut. Salleh memberitahu bahawa dia akan makan kemudian sekembalinya daripada berjumpa Encik Robert memandangkan dia tidak boleh bersabar sehingga keesokan hari. taklah jadi macam ini. Rina : Oh. bapa masih hidup. Salleh menjelaskan bahawa dia perlu ke sana untuk membatalkan surat serah kuasa yang telah diturunkan cap jarinya oleh bapanya.Latihan Esei: Tatabahasa 1 Soalan Tukarkan Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah. Rina menyalahkan Salleh dengan mengungkit kejadian dahulu semasa bapa mereka hendak memindahkan nama tanah itu kepadanya tetapi ditolaknya. Salleh menjelaskan kepada Rina bahawa dia enggan menyetujui memandangkan bapanya masih hidup tambahnya lagi dia tidak mahu dituduh hendak membolot harta ayahnya. Salleh: Kakak. Rina: Kau nak ke mana tu. buat apa nak pindahkan nama pula? Saya tak mahu dituduh nak bolot harta bapa. begitu rupanya! Contoh Jawapan daripada Hall Master: Rina menanya Salleh arah yang hendak ditujuinya dan sebab dia enggan makan dahulu.

Badrul ingin tahu sebab Singh bertanya demikian. Badrul : Memang baik cadangan itu. . Pada minggu yang sebelumnya beberapa buah rumah telah dimasuki pencuri tetapi nasib baik tuan rumah tidak diapa-apakan. Badrul menyetujui cadagan baik itu. Contoh Jawapan daripada Hall Master: Soalan 1 Singh : Sejak bila saudara tinggal di sini? Badrul : Sudah lima tahun. Nasib baik tuan rumah tidak diapa-apakan. kalau begitu Rukun Tetangga perlu ditubuhkan segera untuk mengawal keselamatan kampung di sini.Latihan Esei: Tatabahasa 2 Soalan Tukarkan Cakap Pindah berikut kepada Cakap Ajuk. Badrul menjelaskan bahawa kecurian sering berlaku di situ. Minggu lalu sahaja beberapa buah rumah telah dimasuki pencuri. Singh mencadangkan agar Rukun Tetangga ditubuhkan segera untuk mengawal keselamatan kampung tersebut. Mengapa? Singh : Bagaimana dengan keselamatan di sini? Badrul : Kecurian sering berlaku di sini. Saya setuju. Badrul memberitahu bahawa dia sudah tinggal di situ selama lima tahun. Singh bertanya kepada Badrul sejak bila tinggal di situ. Singh : Oh. Dengan mengeluh risau. Singh tidak menjawab soalan itu lalu bertanya tentang keselamatan di situ.

Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Semut-semut yang merangkak di kawasan tumpahan gula itu telah dihalau oleh ibu. Salin semula ayat dengan kata-kata yang telah dibetulkan. Jawapan anda di sini/penerangan anda Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: .Latihan 4 : Tatabahasa Ayat-ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan kata yang perlu diperbetulkan. 2. (i) Otak yang cergas datang dari badan yang sihat dan pemakanan yang betul. 1.

(i) Otak yang cerdas datang daripada badan yang sihat dan pemakanan yang betul. Bandingkan dengan Jawapan Anda . Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Semut-semut yang merayap di kawasan tumpahan gula itu telah dinyahkan oleh ibu.

1.Latihan 5 : Tatabahasa Ayat-ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan kata yang perlu diperbetulkan. Salin semula ayat dengan kata-kata yang telah dibetulkan. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Tatkala Amran tiba di pantai itu. Jawapan anda di sini/penerangan anda . 3. dia mengambil keputusan menggunakan jalan pintasan supaya cepat tiba ke rumah. 2. (i) Tiada apa yang arwah sampaikan sebelum dia terakhir menghembuskan nafasnya. Jawapan anda di sini/penerangan anda (iii) Oleh kerana hari hampir gelap. terdapat beberapa kanak sedang mengejar-kejar di pengigian pantai.

dia mengambil keputusan menggunakan jalan pintas supaya cepat tiba ke rumah. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (iii) (iii) Oleh sebab hari hampir gelap.Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: (i) Tiada apa-apa yang arwah sampaikan sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Tatkala Amran tiba di pantai itu. Bandingkan dengan Jawapan Anda . terdapat beberapa kanak-kanak sedang berkejar-kejaran di pergigian pantai.

Latihan 6 : Tatabahasa Dalam pembinaan ayat-ayat di bawah. terdapat beberapa kesalahan bahasa. 1. (6m) (i) Dia menafikan tuduhan itu bila polis menyoal berkali-kali dia. Betulkan kesalahan-kesalahan pada ayat tersebut. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Penerbitan buku picisan di pasar berlambak-lambak amat membimbang ibu bapa. 2. Jawapan anda di sini/penerangan anda . Jawapan anda di sini/penerangan anda (iii) Keruntuhan akhlak kalangan remaja memang disedari oleh kita tetapi untuk mengatasinya amat sukar. 3.

Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (iii) Keruntuhan akhlak di kalangan remaja memang kita sedari tetapi untuk mengatasinya amat sukar. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Penerbitan buku picisan di pasaran berlambak-lambak amat membimbangkan ibu bapa.Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: (i) Dia menafikan tuduhan itu apabila polis menyoal dia berkali-kali. Bandingkan dengan Jawapan Anda .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful