contoh karangan

Keperluan peperiksaan

Lembaga peperiksaan Kementerian pendidikan Malaysia telah menetapkan Kertas Bahasa Malaysia 1103/1 terkini bermula pada tahun 2001 seperti berikut :a) Masa peruntukkan ialah 1 1/2 jam b) Enam soalan yang dikemukakan. Bagaimanapun, terdapat perubahan bermula tahun ini pada soalan keenam yang akan dimasukkan soalan yang berunsur sastera c) Calon dikehendaki memilih satu soalan sahaja untuk dijawab. d) Panjang esei yang ditulis adalah tidak kurang daripada 350 patah perkataan. e) Soalan yang dikemukakan terdiri daripada pelbagai format. f) Markah penuh diperuntukkan sama pada setiap soalan iaitu 100 markah. 2. Kriteria pembahagiaan markah terkini Pembahagiaan markah bagi karangan calon adalah berasaskan kepada lima perkara berikut :a) Takrif karangan (10 markah) - Ini bermakna karangan yang ditulis mengandungi definisi tajuk, istilah dengan tepat - Takrifan terhadap tajuk menepati kehendak soalan. - Keseluruhan kandungan karangan yang dihasilkan mengandungi isi-isi konkrit yang kukuh - Format karangan dipatuhi b) Isi karangan (30 markah) - Tepat memenuhi kehendak tajuk - Mencukupi sekurang-kurangnya 3 isi - Setiap isi diikuti huraian dan contoh yang bersesuaiandan tepat - Isi diberi matang dan semasa

c) Bahasa (40 markah ) - Mantap dan tiada kesalahan / sangat kecil kasalahan pada tatabahasa - Kosa kata luas, tepat dan pelbagai ragam ayat digunakan - Bahasa persuratan digunakan, bukan bahasa pasar - Ejaan dan tanda baca betul. Setiap kesalahan ejaan yang dilakukan akan ditolak 1/2 markah sehingga maksimum 5 markah - Peribahasa, bahasa berbunga, kiasan dan sebagainya digalakkan digunakan - Mengindahkan bahasa dengan penggunaan penanda wacana yang bersesuaian d) Pergolakan (10 markah) - Pergolakan atau persembahan karangan menarik, tidak membosankan. - Keseluruhan pergolakan memperlihatkan kematangan calon serta berpengetahuan luas - Ayat yang ditulis lengkap dan jelas - Setiap baris ayat mempunyai kesinambungan dan berurutan - Bilangan perkataan yang diberi mencukupi, tidak kurang daripada 350 patah perkataan e) Pemerengganan (10 markah) - Perenggan yang terdapat 5 - 7 sebaik-baiknya - Perenggan yang dihasilkan mengandungi satu isi yang tidak seharusnya dicampur-adukkan - Setiap perenggan mengandungi isi, huraian dan contoh-contoh - Setiap perenggan mempunyai pertalian dan kesinambungan - Panjang setiap perenggan mestilah seimbang, teratur dan kemas f) Format karangan seharus betul seperti kehendak soalan. Kegagalan calon mematuhi format mengikut kehendak soalan akan menyebabkan markah ditolak. Maksimum markah ditolak ialah 4 markah.

Tips' Menulis Karangan Yang Mantap

a) Memilih tajuk karangan - Pilihlah tajuk yang benar-benar calon faham, mempunyai isi dan idea untuk ditulis - Ini bermakna calon perlu membaca keseluruhan tajuk sebelum memilihya supaya pilihan yang dibuat benarbenar tepat - Elakkan memilih tajuk soalan yang sukar semata-mata tidak mahu persaingan daripada calon lain. Ini kerana soalan yang sukar akan menyebabkan calon tidak mendapat markah yang baik jika calon tidak benar-benar memahaminya. b) Merangka karangan - Pastikan isi yang disenaraikan benar-benar menepati tajuk. Bezakan isi konkrit dan isi sampingan - Setiap isi yang dirangka disertai huraian dan contoh - Susun rangka isi mengikut kepentingan - Pendahuluan dan kesimpulan juga memerlukan perancangan yang rapi bagi bagi memastikannya bermutu 4. Menulis karangan i) Pendahuluan - Karangan yang ditulis mempunyai pengenalan pendahuluan. Pendahuluan yang menarik pada perenggan pertama karangan calon boleh menjadi tarikan kepada pemeriksa untuk membacanya - Pelbagai teknik atau pendekatan boleh digunakan bagi menghasilkan pendahuluan yang menarik seperti :(a) Pendahuluan berbentuk pertanyaan / persoalan Contoh : Mahu cepat Kaya ? Sudah tentu ramai daripada kita akan menjawab `ya'. Keinginan ini bertapak dalam hati kita memandangkan kehendak yang tidak pernah puas. Keadaan ini mendorong ramai daripada kita terjebak dengan Skim Cepat Kaya yang ditawarkan.

`Gunung sama didaki. (d) Pendahuluan berbentuk peribahasa Contoh : `Berat sama dipikul. Ini juga menjadi intipati kepada Falsafah Pendidikan Negara. Kesibukan kerja mengumpul material menjadikan masing-masing bersikap individualistik Kehidupan kita sekarang umpama "Enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing". . kecemerlangan dalam pendidikan mengungkap pengertian yang amat besar demi memartabatkan martabat individu ke mercu kejayaan. Sebagai masyarakat penyayang dan prihatin.Pelaburan yang dikatakan mendapat pulangan cepat dan banyak dalam tempoh sebulan mengaburi mata kita. (c) Pendahuluan berbentuk definisi Contoh : `Pendidikan' menurut Profesor Syed Muhammad Naquib Al Attas merupakan proses penerapan adab dalam diri manusia. Manakala kecemerlangan didefinisikan sebagai sesuatu yang paling maksimum iaitu paling puncak. ringan sama dijinjing'. Keadaan ini sukar lagi ditemui dalam masyarakat bandar sekarang. Perasaan sayu dan sebak terasa memikirkan anak-anak kecil yang tidak berdosa menjadi mangsa kekejaman ibu bapa mahupun penjaga. lurah sama dituruni' merupakan peribahasa warisan lama yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang suka tolongmenolong. kita seharusnya memainkan peranan bertindak menangani masalah ini. Justeru itu. (b) Pendahuluan berbentuk suasana / cerita Contoh : Jeritan kesakitan seorang kanak-kanak yang berbadan kurus dan tidak bermaya akibat didera terngiang-ngiang di telinga saya setiap kali saya mendengar orang memperkatakan isu penderaan.

Isi yang ditulis di perenggan ini seharusnya isi yang paling utama diikuti huraian dan contoh-contoh.ii) Menulis isi karangan bermula perenggan kedua. iii) Setelah semua isi ditulis. calon akhiri penulisan dengan kesimpulan / penutup. Isi kedua dimasukkan dalam perenggan seterusnya. 5. Kelemahan dan kesilapan calon . Calon tulislah sekurang-kurang tiga isi bagi karangan yang dihasilkan. Kelemahan dan kesilapan yang sering berlaku dalam karangan calon ialah :a) Kelemahan isi b) Kelemahan bahasa c) Kelemahan pemerengganan d) Kelemahan pengolahan e) Kesilapan format . Kesimpulan ini seharusnya diolah dengan cukup menyakinkan dan mantap. Penutup yang ditulis tidak seharusnya mengulang isi yang telah ditulis.

Isi bercampur-aduk dengan isi konkrit dan bukan konkrit Isi tidak disusuli contoh dan huraian Isi berulang-ulang (sama) Fakta yang diberi kurang tepat atau salah. tidak memperlihat kematangan berfikir Tidak lengkap dan terlalu pendek Tidak menjurus kepada kehendak soalan dan isi Ayat meleret-leret dan tidak releven b) Isi • • • • • • • Isi kurang dan tidak mencukupi Isi tidak menepati tajuk. tidak matang. tidak jelas dan sempit pengetahuan (Sikap kurang membaca) Isi terpesong . Isi kurang logik.Ciri-ciri karangan yang tidak baik a) Pengenalan • • • • • Takrif definisi tidak tepat Tidak menarik.

sukar difahami • Ejaan dan tatabahasa banyak kesalahan • Struktur ayat terhad. d) Bahasa • Bahasa lemah. kosa kata tidak tepat • Jumlah bilangan perkataan sangat kurang. • Perenggan yang dibuat ada yang terlalu panjang. sukar dibaca dan difahami • Mengelirukan. terdapat banyak kesalahan ejaan • Terlalu kecil tulisan dan tidak kemas . tidak seimbang. ada yang terlalu pendek.c) Pemerengganan • Tidak sesuai dan kadang-kadang isi bercampur aduk dalam satu perenggan atau perenggan yang dibuat tidak mengandungi isi baru. tidak teratur dan tidak kemas. tidak memenuhi syarat e) Format • Tidak menepati atau tidak mengetahui langsung format yang dikehendaki • Tidak dapat membezakan kehendak karangan sama ada karangan berformat atau tidak berformat f) Tulisan • Tidak jelas. tidak lancar • Berbelit-belit. comot. • Bercampur-aduk.

Tandatangan dan nama penulis ditulis dalam huruf besar sepenuh. Tiada noktah diperlukan pada penghujung kata. j) Pengakuan penulis ditulis di sebelah kiri selepas selang beberapa baris daripada bahagian penutup. Saudara. kata-kata pengharapan dan terima kasih dimasukkan. Gunakan huruf besar pada setiap awal kata. Puan.Panduan Karangan Berformat Surat Kiriman Rasmi Panduan menulis 1. k) Jika terdapat jawatan. Jenis surat kiriman rasmi yang perlu calon tulis dalam peperiksaan SPM termasuklah :a) Surat aduan b) Surat permohonan c) Surat rayuan d) Surat bantahan e) Surat cadangan 2. h) Perenggan kedua dinomborkan 1 dan seterusnya. Dato' dan sebagainya. i) Di bahagian penutup. Garis panduan surat kiriman rasmi :a) Nama dan alamat pengirim di sebelah kiri b) Garis panjang melintang c) Nama dan alamat penerima di bawah garis panjang melintang d) Tarikh ditulis di sebelah kanan selari dengan baris akhir alamat penerima. masukkan di bahagian bawah. Bulan ditulis dengan huruf besar sepenuh diikuti tanda noktah selepas tahun. e) Panggilan hormat penerima seperti Tuan. f) Tajuk surat atau perkara ditulis. . g) Perenggan pertama dan peranggan terakhir tiada nombor.

Bayangkanlah berapa lama terpaksa kami menghadapi banjir kilat ini ? Keadaan ini akan lebih serius setelah siap projek perumahan di atas bukit tersebut. Selain banjir kilat yang mengotori rumah kami. kami terpaksa menggulung permaidani dan sebagainya bagi mengelakkannya rosak. 34000 Selangor. sudah sepuluh kali kami terpaksa membersihkan rumah masing-masing. Bantahan Pembinaan Projek Perumahan Di Atas Bukit Merujuk perkara di atas. 2. Dengan keadaan musim hujan sekarang. dikhuatiri juga hakisan tanah yang serius akan berlaku di lereng-lereng bukit tersebut. Projek baru di atas bukit yang sedang diusahakan oleh pihak tuan amat kami kesali.Modal Karangan: Karangan Surat Rasmi Tajuk : Sebuah syarikat pemaju perumahan telah meratakan tanah di atas bukit bagi projek perumahan yang baru. Bagi barang-barang yang berat dan sukar dipindahkan. Anda mewakili penduduk di kawasan perumahan di bawah bukit menulis surat bantahan kerana projek baru tersebut mendatangkan masalah kepada penduduk berhampiran. Keadaan ini amat merbahaya kepada . terpaksalah berendam di dalam air berlumpur tersebut.Ini kerana banyak kesulitan telah menimpa kami yang berada di bawah bukit tersebut. Lembah Buana. Setiap kali banjir. Antara masalahnya ialah banjir kilat. Jalan Merak. 3. 8/22B. Air hujan yang membawa lumpur kuning ini juga merosakkan perabot kami. 4. Bangunan Puncak. dalam bulan ini sahaja. 34020 Selangor. Pengurus Syarikat Restu Jalan Perdana. saya mewakili penduduk Lembah Buana ingin membuat aduan bantahan kepada pihak tuan kerana pembinaan projek perumahan baru di atas bukit berhampiran tanah kami. Tingkat 5. JUN 2001 12 Tuan.

Tanah runtuh yang berlaku menghalang perjalanan kami. 6. 7. pihak tuan membuat kesilapan dan terpaksa bertanggungjawab di atas nyawa dan risiko yang dialami oleh penduduk di sekitar kawasan ini. Lapisan ozon juga semakin nipis akibat pembakaran pokok dan pemusnahan hutan di atas bukit tersebut. saya tidak teragak-agak melaporkan perkara ini kepada pihak atasan agar tindakan undang-undang dapat diambil. Dengan penebangan pokok-pokok di atas bukit tersebut.Keadaan yang serius ini sememangnya boleh meragut nyawa penduduk yang tidak sempat menyelamatkan diri. Bantahan ini juga dilakukan demi keselamatan penduduk yang akan mendiami rumah yang sedang diusahakan oleh pihak tuan. Selain daripada masalah yang terpaksa ditanggung oleh penduduk sekitar Lembah Buana. Pernahkah pihak tuan terfikir akan keselamatan mereka yang akan membeli rumah di atas bukit tersebut ? Kecerunan yang tinggi ke bukit tersebut ditambah ketiadaan pokok-pokok akibat ditebang akan menyebabkan hakisan tanah mudah berlaku. sedangkan khazanah ini amat bernilai pada kita dan generasi akan datang. Isu pencemaran alam tidsk dapat diselesaikan selagi adanya sikap rakus manusia terus menggondolkan hutan. Pemusnahan flora dan fauna ini akan memberi kesan kepada manusia. kami amat berharap pihak tuan akan segera memberhentikan projek ini bagi mengelakkan masalah serius daripada timbul. Sekiranya pihak tuan berkeras enggan membatalkan projek ini. Janganlah kerana keuntungan yang diperolehi.hutan yang ada. projek ini juga memberi kesan besar kepada manusia sejagat. Kami amat risau sekiranya tanah yang runtuh akibat bukit yang digondolkan akan dibawa oleh hujan yang lebat terutama pada waktu malam ketika penghuni sedang tidur. Ambillah iktibar daripada kejadian `Highland Tower' yang telah mengorbankan banyak nyawa di Ulu Kelang beberapa tahun yang lampau. kenderaan kami yang keluar masuk dari perumahan ini menghadapi masalah . 8. Pembakaran hutan bagi meratakan bukit oleh pekerja tuan juga telah menyebabkan pencemaran udara. Mahukah kita tragedi ini berulang ? 9. Justeru itu. pihak tuan telah merosakkan keindahan alam semulajadi. . Setiap kali hujan yang lebat. Tindakan ini secara tidak langsung telah menambahkan pencemaran alam sekitar. Sekian. Kesegaran udara di kawasan akan terjejas.penduduk sekitar. kami amat berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan bantahan ini dengan bijak. Projek yang diusahakan oleh pihak tuan di atas bukit tersebut sesungguhnya telah merosakkan ekologi semulajadi secara tidak langsung. Terima kasih. 5. Asap hitam yang berkepul-kepul ini tidak baik kepada penduduk di sekitar malahan manusia sejagat. Demi kebaikan semua terutama bagi mengelakkan ada nyawa yang terkorban. Tumbuh-tumbuhan yang menghijau juga dimusnahkan.

.. (MOHD... .. HAFIZ HADI) Wakil penduduk Lembah Buana...Yang menjalankan tugas. ............................ Selangor.

3. Indonesia dengan iringan doa agar sentiasa berada dalam keadaan sihat. Oh. Tuliskan surat tersebut selengkapnya. Perenggan isi ditulis ke dalam sedikit. .Modal Karangan: Karangan Format Surat Tidak Rasmi Panduan menulis 1. Sungguh meriah dan menarik. 2. Diikuti tanda koma (. Huruf pertama mestilah huruf besar. Diikuti tarikh surat di bawah alamat pengirim. Kampung Batu. 166. Surat saudari telah saya terima beberapa hari yang lalu. Baru. 46500. Saya sungguh seronok mendengar suasana menuai di tempat saudari. Contoh SPM karangan 2: Karangan Surat Tidak Rasmi Tajuk : Sahabat pena anda di luar negara telah menulis surat menceritakan musim menuai di negaranya. Sememangnya sekarang merupakan musim buahbuahan di negara kita. Tulislah kata ganti diri penerima ikut kesesuaian siapa yang menerima surat tersebut. 6. Penutup surat disudahi dengan kata-kata penghargaan dan ucapan terima kasih. Selang sebaris tulis dengan ringkas kata pembuka kata 4. Kelantan. pengakuan pengirim harus diletakkan di sebelah kanan surat berbeza dengan surat rasmi.) perlu diingat. Mukim Wakaf. 10 Jun 2001 Yang dikasihi sahabatku Aryanti yang berada di Bandung. ya hampir saya terlupa menjawab pertanyaan saudari. Mula dengan menulis alamat pengirim di sebelah kanan surat.Tulislah beberapa perenggan. Keadaannya agak berbeza dengan musim menuai di negara saya. (Jika diperlukan) 7. Dalam suratnya dia telah meminta anda menceritakan musim buahbuahan yang sedang berlaku di Malaysia. 5. Saudari. Pengakuan penulis ditulis di bawah selang beberapa baris.

Setiap petang setelah menyiapkan kerja sekolah. Saya harap saudari mendapat pengetahuan daripada maklumat yang diberi ini. ketika ini amat meriah sekali di kampung kerana lori dan kereta keluar masuk ke kampung untuk membeli buah-buahan tersebut daripada dusun. buah epal dan buah anggur yang hanya tumbuh di negara barat juga ada ditanam di negara saya iaitu di tanah tinggi Cameron. Ini menyebabkan buah durian dapat dijual dengan mahal sekiranya buahnya elok dan sedap. Banyak buah yang sedap dan manis digemari oleh pelancong tetappi buah yang paling popular ialah buah durian. buah ini tidak boleh terlalu banyak dimakan kerana kita boleh demam atau sakit tekak akiba kepanasan ! Buah durian ini juga istimewa kerana boleh dibuat tempoyak untuk dimakan dengan nasi. Tetapi awas saudari. saya akan sibuk di kebun ayah saya untuk membantunya memetik buah-buahan tersebut untuk dijual kepada peraih yang datang. boleh ditukar oleh penjual tanpa mengenakan bayaran. apakah buah yang paling popular di negara saya di kalangan para pelancong ? Jawapannya adalah buah durian. kelawar. Ini termasuklah buah durian. buah rambutan dan banyak lagi. Untuk pengetahuan saudari. buah tembikai. buah manggis dan gebagainya. buah strawberi. Pelancong-pelancong asing yang tidak pernah merasai buah ini. Nantilah saya akan hantar sebotol untuk saudari cuba keenakan tempoyak ini. Ini lebih murah dan segar buahnya kerana baru dipetik daripada kebun. saudari boleh lihat sepanjang jalan. Pemilik dusun amat sibuk sekali mengejar tupai. berlemak dan harum sekali. burung dan sebagainya yang merosakkan buah-buahan yang harum dan manis. Bagaimanapun. buah durian. Sekarang kebetulan musim buah-buahan tersebut. buah duku. buah rambutan. buah manggis. Ketika ini murahlah rezeki kami sekeluarga. buah betik. Saya juga akan diberi upah oleh bapa kerana membantunya menjaga dan memetik buah-buahan tersebut. Tempoyak ini boleh disimpan lama.Sekiranya saudari berkunjung ke negara saya. Buah-buahan di negara saya ada yang bermusim seperti buah langsat. Orang bandar terutamanya seronok membeli buahbuahan daripada pekebun kerana dapat memetiknya sendiri. Di dusun-dusun termasuklah di ayah saya yang dibina pondokpondok khas bagi memudahkan kami menunggu. kalau saudari . Saudari. menjaga mahupun mengutip buahbuahan tersebut. berbagai-bagai jenis buah-buahan dijual. Sesungguhnya saya bertuah dilahirkan di bumi hijau yang subur dengan iklim yang sesuai untuk pelbagai jenis buah-buahan iini. Kami selalunya membawa bekal dan menghabiskan masa bersama di pondok sambil berehat sambil memerhatikan buah-buahan tersebut daripada dicuri oleh binatang atau kanak-kanak yang nakal. Pembeli tidak lokek membeli asalkan ada jaminan. Pahang juga terkenal sebagai tempat pelancongan yang menarik. sekali rasa terus menyukainya. Sesetengah pelancong terus memakan buah tersebut di gerai kerana jika ada yang isinya tidak elok. Saya terpaksa berhenti di sini kerana malam sudah larut. Rasanya manis. buah jambu. Saudari Aryanti tahu.

ingin merasai suasana ini. Aini . Saya akan berasa gembira melihat kedatangan saudari. Yang benar. Sekian terima kasih. maka berkunjunglah ke negara saya.

Contoh SPM karangan 3: Karangan berformat Ceramah Tajuk : Anda selaku pengerusi Persatuan Bulan Sabit Merah di sekolah telah bekerjasama dengan pihak Hospital Besar Kuala Lumpur (HBKL) untuk memberi penerangan tentang pendermaan darah sempena minggu kempen menderma darah di sekolah anda. Tuliskan selengkapnya ceramah tersebut. c) Penutup bagi karangan berformat di atas boleh diakhiri dengan ucapan terima kasih. Selepas ceramah ini saya amat berharap para guru dan pelajar akan beramai-ramai ke pusat kegiatan pelajar menyambut seruan dengan mendermakan darah bagi menambahkan bank Darah Hospital Besar Kuala Lumpur.Para hadirin sekalian. Perbezaan antara karangan-karangan berformat di atas hanya dari segi tujuan tujuan majlis. intonasi penyampaian serta laras bahasa yang digunakan. . Karangan berformat ucapan.Modal Karangan: Karangan Berformat Ucapan/ Ceramah/ Syarahan/ Pidato Panduan menulis 1. Calon boleh membezakannya dari soalan yang dikemukakan. Dr. Pauh Lima Kuala Lumpur. Izanuddin yang datang khas dari Hospital Besar Kuala Lumpur kerana sudi turut serta menjayakan minggu kempen menderma darah warga sekolah Panglima. b) Isi-isi karangan yang ditulis dalam perenggan mengikut keutamaan. syarahan dan pidato mempunyai format yang sama dari segi penulisan iaitu :a) Pengenalan dimulakan dengan kata-kata aluan yang perlu berdasarkan protokol iaitu dengan pengerusi dahulu diikuti dengan mereka yang berpangkat. akhir kata dan sebagainya. pelajar-pelajar yang saya kasihi. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis. Selamat pagi dan Selamat sejahtera saya ucapkan. 2. Tuan Pengetua. guru-guru dan para pelajar sekalian.Izanuddin dari Hospital Besar Kuala Lumpur. Di sini saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada tetamu kita Dr. Contoh :. memohon maaf ataupun menggunakan penanda wacana seperti kesimpulannya. Di antara setiap perenggan seharusnya diselitkan katakata menghadap pendengar mengikut kesesuaian yang dirapatkan ke kiri. Terima kasih juga kepada pihak sekolah kerana memberi peluang kepada saya memberi penerangan tentang pendermaan darah. ceramah.

bersempena minggu menderma darah ini saya berharap hadirin sekalian tidak teragakagak mendaftarkan diri sebagai penderma. Sekiranya kesihatan anda terjejas. Pegawai yang bertugas di gelanggang sana akan membuat pemeriksaan terlebih dahulu bagi memeriksa kesihatan anda. Saya serahkan majlis ini kembali kepada pengerusi.Walaupun pihak hospital ada mewajibkan keluarga yang menggunakan darah dari bank darah menggantikan darah yang digunakan tetapi kita masih perlu tampil mendermakan darah. Titisan darah yang kita dermakan akan membolehkan insan yang memerlukan mempunyai harapan diselamatkan. tindakan menderma darah tidak akan menjejaskan kesihatan kita. Bayangkan sekiranya saudara mara kita tenat dan memerlukan darah dimasukkan ke hospital tetapi pada masa itu bekalan darah sudah kehabisan. anda tidak akan dibenarkan mendermakan darah. Apakah yang terjadi kepada saudara mara kita yang berada dalam kecemasan ini ? Justeru itu adalah penting kita memastikan bank darah di hospital sentiasa mempunyai bekalan. Para guru dan pelajar Sudah tiba masanya kita menunaikan tanggungjawab sosial menyambut seruan mendermakan darah demi menyelamatkan nyawa keluarga kita mahupun mereka yang malang. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang mulia di sisi masyarakat mahupun agama. Para guru dan pelajar. Masa yang diambil hanya lebih kurang sepuluh minit sahaja. Hadirin sekalian. Kita sebagai warga sekolah panglima yang muda dan bertenaga ini. Jadi saya amat beharap anda sekalian tidak akan risau atau takut untuk menderma. Di hospital bekalan darah sentiasa tidak mencukupi untuk membantu pesakit. Hari ini pihak hospital datang dengan harapan yang tinggi semoga ramailah warga sekolah ini yang akan mendermakan darah. Jadi kita tidak perlu risau atau ragu-ragu untuk berbuat demikian. Selain daripada amal jariah. Sekian terima kasih. tidak seharusnya keberatan menjayakan kempen ini. Ini kerana banyak darah yang diperlukan setiap hari. . Saya amat berharap harapan mereka tidak akan dikecewakan sebarang pertanyaan dan keraguan boleh dikemukakan kepada saya atau Doktor Izanuddin sebentar lagi. Menderma darah ditarifkan sebagai pemberian darah secara sukarela oleh individu yang sihat tubuh badannya. Jadi. Pendermaan darah yang dilakukan tidak menyakitkan langsung.Guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian. Banyak kempen telah diadakan oleh pihak hospital bagi menyeru orang ramai mendermakan darah mereka. Sekianlah dahulu ceramah saya tentang kempen menderma darah.

jahat. tidak mendapat didikan agama dan kebiasaannya berasal daripada keluarga yang runtuh atau bermasalah. kita sering mendengar isu jenayah hangat diperkatakan. Penolong kanan Puan Sabariah. barulah penjenayah-penjenayah tersebut dapat dihalang. Kejadian membunuh. tidak senonoh dan jahat kerana sahabat begini akan menjerumus kita kepada kegiatan yang tidak sihat dan salah. jenayah bermaksud tingkahlaku yang menyalahi undang-undang negara. Kita tidak seharusnya berasa takut memberi keterangan kepada pihak polis kerana segala maklumat yang diberi akan dirahsiakan malahan keselamatan kita akan sentiasa dilindungi. pelajar mahupun kanak-kanak kita tetap terdedah kepada ancaman yang berbahaya. kita harus segera melaporkan hal itu kepada pihak polis. terdapat banyak langkah yang boleh kita lakukan bagi menggerakkan diri daripada terancam. Langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah tahu memilih kawan ketika dalam pergaulan. Dengan kerjasama semua pihak. saya berasa tajuk ini amat sesuai dipertengahkan kepada pelajar. Hadirin yang saya hormati. Kita seharusnya rasional dan hanya memilih mereka yang berakhlak tinggi sebagai rakan kita. muda. penderaan. Tuliskan selengkapnya teks syarahan tersebut. Sekiranya kita mengetahui perbuatan yang menyalahi undang-undang. Hadirin yang saya muliakan. Jauhilah diri daripada mereka yang liar. Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar Puan Halijah. Kita tidak sepatutnya berdiam diri kerana tindakan kita yang enggan bekerjasama melaporkan kejadian kepada pihak berkuasa kemungkinan akan mendorong jenayah berlaku dan membahayakan orang lain. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan syarahan bertajuk "Caracara mencegah jenayah di kalangan pelajar". Justeru itu. merompak. kejadian rogol dan sebagainya begitu menakutkan dan membimbangkan kita. Tanpa mengira golongan tua. Selaku Ketua kelab jenayah yang baru diperkenalkan di sekolah kita. Kita tidak seharusnya membiarkan pihak polis semata-mata memikul tugas berat ini. Anda selaku ketua kelab tersebut diminta menyampaikan syarahan bertajuk : Cara-cara mencegah jenayah kepada pelajar. kita harus turut serta memainkan peranan dan memikul tanggungjawab membanteras kejadian jenayah tersebut. Di rumah. Di dada akhbar. Salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berusaha Tuan pengetua. Statistik menunjukkan faktor-faktor utama penyebab remaja terlibat dalam jenayah berpunca daripada pengaruh rakan. kita juga tidak harus menyimpan barang-barang kemas. wang tunai yang banyak mahupun barang-barang berharga di tempat yang terdedah.Modal Karangan: Karangan berformat Syarahan Tajuk : Sekolah anda talah melancarkan kelab jenayah. guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Sebaik-baiknya barang-barang berharga ini disimpan di bank atau . memeras ugut. Sejak akhir-akhir ini. Encik Low Seek Li. Mereka yang terlibat dalam perbuatan jenayah ini terdiri daripada manusia yang tidak berakhlak. isu ini boleh dikatakan setiap hari terpampang. Hadirin-hadirat sekalian.

Dengan memainkan peranan masing-masing dan tidak meletakkan tanggungjawab mencegah jenayah di bahu pihak polis semata-mata. peranan jiran adalah penting. Hadirin yang saya hormati.di tempat yang selamat. Dengan adanya hubungan yang baik dan semangat kejiranan sudah pasti jenayah seperti kecurian yang berlaku di sekitar perumahan kita dapat dihalang. Sudah pasti jenayah dapat dikurangkan. jiran boleh membantu kita menjaga rumah terutama daripada dipecah masuk. jenayah sudah pasti mudah berlaku di kawasan perumahan . Sekian terima kasih. jiran merupakan orang yang paling hampir dengan kita dan boleh menghulurkan bantuan. Apabila kita pulang ke kampung atau bercuti. Ini yang dikatakan rumah jirandimasuki pencuri pada siang haripun tiada sesiapa yang menyedarinya. Bayangkan sekiranya hubungan jiran renggang kerana hidup seperti `Enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing'. Justeru itu. sekian sahaja syarahan saya tentang peranan kita bagi mencegah jenayah. Hadirin yang saya hormati. .

c) Gambarkan perwatakan (bentuk. . Sebelum menulis skrip drama. Calon perlu mempelajarinya kerana bermula pada tahun ini. 2. malam) babak-babak yang diceritakan itu berlangsung. calon perlu menentukan dahulu tema skrip atau persoalan yang ingin disampaikan dalam karya. Watak dan Perwatakan a) Tentukan berapa orang yang diperlukan untuk memainkan peranan dalam cerita tersebut. selari dengan pembelajaran mata pelajaran sastera di sekolah dimaklumkan bahawa terdapat soalan keenam dalam Kertas 1 berbentuk kesusasteraan termasuklah penulisan skrip drama. Skrip ini boleh berkisar tentang kehidupan masyarakat sebenar atau rekaan semata-mata. b) Tuliskan nama watak-watak dalam cerita. sifat) pada watak. Dialog-dialog Perbualan antara watak-watak. Cerita ditulis secara ringkas. 6. Latar tempat Di mana tempat perbualan itu berlangsung 4. 1. petang. 3.Panduan Karangan Format Skrip Drama Panduan menulis Format ini merupakan penulisan yang baru. Sinopsis Tulislah sinopsis / ringkasan drama yang dihasilkan. 5. Latar masa Waktu (pagi.

8. Tajuk : Karya : Watak : Masa : Tempat : Sinopsis : Dialog : . Rumus skrip drama ditulis seperti berikut :Format menulis karangan skrip drama. Pilihlah tajuk yang sesuai dengan skrip yang ditulis.7.

Tak Fikirlah masak-masak Lan.Tetapi dia juga ingin menunaikan keinginan dan kebanggaan ayahnya. Tak keluar-keluar sejak tadi. Mengapa panggil Lan ? Tu Lan. Malangnya Raslan maut dalam kemalangan sebelum menerima jawatan tersebut. Beliau lulusan Universiti dan telah menerima tawaran berkhidmat dalam angkatan tentera sebagai kapten. Bagaimanapun ibunya tidak bersetuju Roslan menerima tawaran kerja ini. Mak kalau boleh tak mahu Lan bekerja Eh. Pentas menggambarkan ruang dengan sebuah meja dan lima buah kusyen Latar : lapuk. ada berita menarik ke ? Asyik betul membaca. apa dah jadi sekarang ni ? Hari-hari ada kejadian membunuh Mak Bedah : Nasib baik anak kita Roslan baik budi pekerti. bagaimana dengan tawaran kerja tu ? Dah buat keputusan Tawaran askar tu ke ayah ? Entahlah Lan tengah memikirkannya. Eh Roslan pergi mana ? Ajaklah dia minum sama. awak ni! Kenapa pula ? Mak Bedah : Pak Aziz Roslan : : Mak Badah : Pak Aziz : . bapa kau panggil minum bersama. Mak. Ada di biliknya. Pak Aziz sedang membaca suratkhabar apabila didatangi isterinya dengan hidangan teh dan sepinggan kuih. Lan. Mak Bedah : Roslan : Ya. Bapanya amat bangga dengan anaknya ini kerana dia sendiri bekas askar. Dah berjaya pula Pak Aziz : Ya lah tu. Berhentilah Sinopsis : Pak Aziz : Hai. Nanti saya panggil dia. Mak Bedah : Bang.Modal Karangan: Karangan Format Skrip Drama Tajuk : Hujan di tengah hari. Roslan serba salah kerana dia sendiri mempunyai cita-cita lain. Zati Izad Petang Karya : Masa : Tempat : Si ruang tamu rumah Pak Aziz Roslan anak tunggal Pak Aziz dan Mak Bedah.

Lan nak keluar sekejap. Bawa motor tu jangan laju-laju. sepuluh tahun menjadi Saya rasa elok Roslan cari kerja lain. Kerja askar ni berbahaya. keluar Ini rumah Encik Aziz ? Ya. apa pendapar awak tentang tawaran itu? Pendapat apa lagi? Yalah. Anak kita ni keluar universiti. Antara hadapan mak dan ayah. encik ? Bertenanglah pak cik dan mak cik. saya dulu prebet. Hah. ada hal mustahak. Ya. Itu yang awak bimbangkan. saya Mak bukan membantah Lan. Ini mahu Mana sama Bedah ? Aku kerja selama 20 tahun hanya sebagai askar Inilah yang saya sedang fikir. Mak cuma fikir kalau boleh carilah Mak Bedah : Roslan : Ayah. Roslan dah dapat kerja sebagai askar. ayah askar.. anak askar pun nak jadi askar juga? Tapi tidaklah macam saya. Bedah. Kena masuk Ha! Ha! Ha! (ketawa). Maksud abang. Roslan anak saya. Kami ingin bertanya adakah Encik Roslan anak En. pergilah. Mengapa encik ? Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Pak Aziz : Mak Bedah : Polis I Pak Aziz Polis II Pak Aziz : : : : Mak Bedah : Polis I : Mak Bedah : .. Itu perkara kecil. Kerjalah di pejabat. Apa yang terjadi pada anak kami. Apa kata orang nanti. Aziz. saya.Mak Bedah : Pak Aziz Roslan : : Yalah. emak. Saya bimbanglah bang.

Saya rasa eloklah kita ke hospital sekarang. Roslan anakku. (meraung menangis). Dia cedera parah kerana terlibat Ya Allah. Bagaimana keadaannya encik? Pak cik.Polis II : Roslan sekarang berada di hospital. mak cik. (Mak Bedah dipapah oleh suaminya menuju ke kereta polis) Mak Bedah : Pak Aziz Polis I : : . bersabarlah.

(c) Hari kejadian selepas tanda koma.) perlu diikuti selepas nama tempat. (b) Tanda koma (. Isnin . mudah difaham. Bahasa yang digunakan mesti ringkas. (d) Tanda sempang (-) perlu ditulis selepas hari ditulis (e) Isi Utama (berita kejadian) Panduan Karangan Berformat Rencana 1. Oleh itu calon digalakkan menyelitkan pandangan / pendapat pikah-pihak tertentu atau sedutan kata orang berkenaan.Mengapa kejadian itu berlaku ? f) How (bagaimana) . a) When (bila) .Apa yang akan dilaporkan ? e) Why (mengapa) .Di mana tempat kejadian ? c) Who (siapa) . b) berformat Rencana untuk siaran akhbar / majalah.Bila peristiwa itu berlaku ! b) Where (di mana) . karangan Rencana perlu dimulakan dengan tajuk. 2. Berita yang kita tulis biarlah seperti betul-betul berlaku.Sebuah makmal sekolah (a) Nama tempat ditulis dengan Huruf Besar di sebelah kiri.Panduan Karangan Format Berita 1. Karangan jenis berita biasanya mengandaikan anda sebagai pemberita akhbar mahupun majalah yang dikehendaki membuat liputan tentang sesuatu kejadian dan melaporkannya.Bagaimana boleh berlaku ? 4. Berita yang ditulis haruslah benar dan menyakinkan pembaca. Tajuk ini perlulah pendek . Karangan berformat Berita (a) (b) (c) (d) (e) KUALA LUMPUR. Terdapat perbezaan untuk menulis karangan a) berformat Berita sesuatu kejadian untuk siaran akhbar/majalah. 5. logis dan padat. 6.Siapa yang terlibat ? d) What (apa) . ringkas tetapi menarik untuk pembaca . ringkas tetapi padat matlamat. 7. Berbeza dengan karangan berformat berita. 8. Susunlah ikut peristiwa utama didahulukan dan kurang penting di akhir perenggan.

6. 2. 7. ditulis nama pengarang. Karangan dialog kedua-dua pihak boleh bersoal jawab. 5. Di bawah penutup selang tiga baris tuliskan 'diwawancara oleh'. Penulisan karangan ini melibatkan 2 pihak atau lebih.Perbualannya formal. (berkecuali. 3. jika tidak ditulis pun boleh). 3. 4. Karangan Wawancara / Forum melibatkan satu pihak bertanya manakala satu pihak lagi menjawab. Masukkan persoalan yang akan dibincangkan dan tokoh yang ditemu ramah.membacanya. Setiap pangkal perkataan perlu ditulis huruf besar kecuali kata sendi. Seterusnya perenggan pendahuluan diikuti kemudiannya isi-isi rencana. . Perenggan penutup memerlukan saty perenggan setelah selesai perbualan dengan beberapa baris ayat secara ringkas. Perenggan isi ialah perbualan / dialog-dialog. Karangan SPM 8: Karangan Berformat Wawancara/ Forum/ Dialog Panduan menulis 1. 2. Perbualannya kurang formal. Pendahuluan bagi karangan berformat ini perlu ditulis beberapa baris ayat dalam satu perenggan sebelum perbualan bermula. Di bawah tajuk sebaik-baiknya setelah dikosongkan satu baris.

Ini kerana dalam kedua-dua agama ini tidak timbul sebarang penentangan agama dalam soal menderma organ. Anda sebagai wartawan akhbar tempatan telah mewawancara pengerusi lebih lanjut tentang kenpen yang telah diadakan. Di sini kami bekerjasama dengan FKIM bertujuan supaya FKIM boleh membantu menjelaskan fatwa ini kepada masyarakat Islam. Sehingga kini sejauh manakah rakyat Malaysia menerima kempen yang diadakan? Dalam tempoh dua tahun ini.Modal Karangan: Karangan berformat wawancara Tajuk :. Sememangnya betul. Terlebih danulu terima kasih kerana Datuk sudi meluangkan masa untuk diwawancara. Masalah besar yang kami hadapi adalah daripada masyarakat beragama Islam. Baiklah Datuk menyentuh tentang kurangnya masyarakat yang prihatin terhadap pendermaan organ. apakah program yang telah diaturkan oleh awatankuasa pendermaan organ? Terlebih dahulu selamat pagi dan terima kasih maklumat kepada saya menyampaikan kepada masyarakat tentang program pendermaan organ. Mereka risau dan kurang berkeyakinan bahawa tindakan pendermaan organ ini dibenarkan dalam Islam. Datuk. Saya rasa ini sudah menunjukkan perkembangan yang positif.Tidak ramai masyarakat kita memberi sambutan terhadap seruan menderma organ walaupun kempen-kempen telah dilakukan. Ramai penderma datang daripada mereka yang beragama Buddha dan Kristian. Isu ini tidak harus dianggap seensitif tema seharusnya masyarakat boleh menerimanya secara terbuka. bilangan mereka yang sanggup menderma telah bertambah jika dibanding pada tahun 1977 penderma organ hanya seramai 2572 orang tetapi sehingga Mac 2001 ini penderma telah meningkat kepada 35434 orang. Sebagai langkah pertama kami telah mendekati badan bukan kerajaan pihak swasta termasuk kerajaan serta badan-badan agama untuk menerang tentang kampen yang diadakan. biasanya penderma organ ini terdiri daripada bangsa apa? Ini kerana apabila menyentuh isu pendermaan organ masyarakat terhalang dengan hukum agama dan sebagainya. Kami amat berharap dengan kempen den penjelasan ini sama pihak dapat memahami dan menerimanya. Wartawan : Selamat pagi Datuk. Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : .

Sebahagian besar organnya tidak boleh digunakan Akhir sekali. kami akan mengambil organnya. Apabila tiba masanya iaitu kematian. Kebanyakan mangsa yang mati kerana kemalangan. baru-baru ini seorang ibu yang telah membenarkan organ anaknya yang mati dalam kemalangan didermakan. Tindakannya ini telah berjaya menyelamatkan empat nyawa sekaligus. Kami menghormati dan akur keputusan keluarganya.Wartawan : Pernahkah pihak Datuk menghadapi masalah iaitu tentangan daripada keluaga Si Penderma? Sememangnya ada. Organ hanya diambil apabila seseorang itu telah mati. mungkin ada pembaca yang ingin mengetahui bagaimana untuk menjadi penderma ? Bagi sesiapa yang ingin menjadi penderma. Apabila berlaku kematian akibat kemalangan misalnya.untuk Ini bermakna sepatutnya Si Penderma memaklumkan kepada keluarga mereka sebaik saja mereka menandatangani borang persetujuan.Bayangkan dengan sikap murah hati. media massa dan individu terus mendidik dan menyampaikan Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : Wartawan : Datuk Lim : . Dalam hal ini. mereka boleh mendapatkan borang dan mengisinya. Dalam borang itu mereka perlu memberitahu organ yang ingin didermakan. Bagaimanapun tidak semua penderma organ boleh digunakan. Saya juga berharap semua pihak terutama pertubuhan agama. Ramai daripada Si Pederma tidak memberitahu keluarga mereka tentang niat mereka menderma. Contohnya. kami tidak dapat mengambil organ Si mati kerana tidak disetujui oleh keluarganya. Ini supaya niat mereka menjadi kenyataan. Semua ulamak telah bersetuju bahawa tindakan ini tidak bertentangan dengan mana-mana agama. Mereka kemudiannya akan diberi sekeping kad. kita boleh membantu orang lain meneruskan hidup. apakah harapan Datuk terhadap kempen perndermaan organ di negara kita ? Saya amat berharap semua kaum memahami bahawa menderma organ adalah tindakan yang mulia. Datuk. Organ yang didermanya ini boleh menyelamatkan nyawa pesakit. apakah program yang diatur untuk memberi penjelasan kepada keluarga Si Penderma ? Kami tidak ada program khas untuk keluarga penderma. Bagaimanapun kami selalu memberi peringatan kepada sesiapa yang ingin menjadi penderma agar memaklumkan kepada keluarga dan sanak saudara.

Terima kasih. Ieva Shanmugan (IEVA SHANMUGAN) Wartawan Utusan Malaysia .seruan kemanusiaan ini kepada masyarakat. Diwawancara Oleh. Besarlah harapan kita lebih ramai masyarakat penyayang yang akan tampil melaksanakan tanggungjawab mulia demi memberi peluang hidup kepada mereka yang amat menderita. Demikianlah wawancara saya dengan Datuk Lim Lok Chan Pengerusi Jawatankuasa Penderma Organ yang telah berlangsung selama dua jam.

Ini yang paling penting ialah calon mempunyai bahasa yang baik dan cerita yang menarik. Teknik begini akan menjadikan penulisan kita lebih menarik. Karangan jenis ini boleh dikeluarkan pelbagai bentuk soalan seperti :a) menceritakan sesuatu peristiwa / pengalasan. c) soalan daripada komponen kesusasteraan yang dimulakan pada tahun 2001 soalan ke-6. Mereka diberi bergantung kepada kekuatan bahasa dan isi cerita yang menarik. dialog. 2. 5. Bagi memastikan cerita yang ditulis menarik. Cerita yang ditulis plotnya bermula dengan permulaan diiluti perkembangan seterusnya penyelesaian. bahasa kiasan dan sebagainya digalakkan dimasukkan supaya menarik. Pastikan penyelesaian cerita mengandungi pengajaran. 8. monolog. 4. atau nasihat yang berguna untuk diteladan pembaca. calon gunakanlah pelbagai teknik penceritaan seperti yang dipelajari dalam kesusasteraan melayu seperti ketegangan. 7. tidak membosankan kerana ada pelbagai teknik digabung jalin. . 3. Ungkapan pribahasa. Ini bermakna pengolahan cerita oleh calon amat penting bago memastikan cerita itu menarik dibaca.Panduan Karangan Berformat Cereka Panduan menulis 1. 6. Bagi menulis karangan berformat cerita atau cereka (cerpen). imbas kembali atau imbas hadapan. kejutan. b) melengkapkan kesimpulan yang diberi dan calon perlu menulis sebuah cereka yang diakhirnya seperti arahan soalan.

Aku pun mengintip segala pergerakannya. Wajahnya membayangkan sebuah harapan. Tetapi sebaik-baik saja ia sampai di pintu kedai itu. Belakang bajuku basah oleh peluh yang menyimbah. Sangkaanku tadi meleset sama sekali.. Hawa dingin terasa dengan serta-merta.Modal Karangan: Karangan jenis cereka Tajuk : Lengkapkan karya anda dengan bermula " Matahari siang panas membahang. budak lelaki itu menemui penjual buku. Menurut kawan-kawanku di situlah dapat kutemukan buku Ekonomi yang kucari-cari selama ini. Sangkaku. Pintunya segera kubuka.. Agak lama juga dia membelek judul-judul buku Sains yang terdapat di situ. Aku pun mula berjalan dengan cepat agar perbuatannya dapatku halang. berapa lama lagi perluku jalan? Kakiku sudah mahu terputus rasanya. Belakang bajuku basah oleh peluh yang menyimbah. Aku mula menaruh prasangka buruk terhadap budak lelaki itu. Aku mesti ke Toko Mukmin. Dia melangkah laju menuju kepada penjual buku itu. Matanya liar memperhatikan bukubuku yang tersusun rapi di situ."jawab penjual buku itu. Aku pun berhenti di rak buku yang berdekatan dengan mereka. Langkahnya lemah longai. Rupa-rupanya. Langkahku kini semakin lemah. ia berjalan keluar. Kemudian. Dari satu rak ke satu rak aku mengikutinya. Aku mendengar dia bertanyakan buku Sains itu kepada penjual buku tersebut." Matahari siang panas berbahang. budak itu mahu mencuri ke? Berdetik dalam hatiku. . Air mukanya jelas menampakkan kekecewaan. ia berpatah balik. Pakaiannya sudah lusuh dan penuh dengan tampalan. Dikeleknya buku Sains itu dengan erat lalu segera berlalu dari situ. "Berapa harganya... Wajah budak lelaki itu muram apabila mendengar harga yang disebut oleh penjual buku itu. tekadku bulat. Ah. Kelihatan ia belum berputus asa. Encik?" "Enam ringgit sembilan puluh sen. Aku mancari-cari rak buku yang menempatkan buku-buku Ekonomi.budak lelaki itu mengambil sebuah buku Sains. Eh.. Namun tekadku bulat". Kemudian. Namun demikian. aku ternampak akan seorang budak lelaki. aku menuju ke rak-rak buku yang memang banyak terdapat di situ. Ketika sedang mencari-cari itu. dia mahu mencuri buku tersebut. Aku berpura-pura membaca buku sebuah buku sambil memasang telinga. Langkahku kini semakin lemah.. Tanpa berkata apa-apa. Aku berasa amat selesa. Lega benar rasanya apabila toko buku itu kini sudah di depan mata. Tiba-tiba budak lelaki itu berhenti di suatu rak yang menempatkan buku-buku Sains.

Saya ingin sekali memilikinya. tetapi jika ada masa terulang saya belajar sendiri di rumah. Bakinya kaubayar kemudian." jawab penjual buku itu pula. Saya tidak dapat ke sekolah lagi. "Baiklah. Mereka mangatakan bahawa buku Sains itu sangat baik." katanya dengan penuh harapan." kata budak lelaki itu dengan girangnya. "Oh. Encik. Penjual buku memandang budak itu dengan wajah yang tenang. "Ini kuhadiahkan kepadamu oleh sebab aku kagum melihat kesungguhan hatimu untuk menuntut ilmu. Teman-teman saya yang di sekolah menggunakan buku Sains itu. "Ya." Ingin benarkah engkau akan buku itu?" "Ya. "Encik. bakinya akan saya bayar beransur-ansur. Jika demikian sifatmu sentiasa pasti segala cita-citamu dapat . Harganya cuma dua ringgit saja. jika begitu saya ambil yang itulah. dan semuanya menyatakan harga yang sama." "Tetapi buku itu masih dapat digunakan untuk belajar?" budak lelaki itu bertanya. Saya tidak mahu keinginan saya itu terhalang oleh kemiskinan. Saya tidak mahu ketinggalan." kata budak lelaki itu dengan nada perlahan menggambarkan kehampaan. ada padaku sebuah buku Sains yang itu juga tetapi yang sudah digunakan. "Oh."Encik. Untuk pengetahuanmu. Rasa kesal menyelubungi diriku kerana menyangka yang bukan-bukan terhadap budak lelaki itu. baki wang saya ini dapat saya gunakan untuk membeli buku-buku yang lain. Saya ingin menjadi orang terpelajar. kuat sungguh semangat dan azammu untuk menimba ilmu!" Penjual buku itu kelihatan kagum apabila mendengar penjelasannya. ia menyelipkan sebatang pensel yang baru dan sebuah buku tulis. Penjual buku itu kelihatan hairan dan semakin tertarik kepada anak miskin itu. Dengan ini. Aku mula berasa kasihan kepadanya. Kelihatannya dia cukup berhati-hati. cuma buku itu sudah agak usang. keluarga saya miskin. Alangkah senangnya hati saya dapat bertemu dengan Encik. Harga buku itu tidak boleh dikurangkan lagi. wang saya cuma empat ringgit." kata budak lelaki itu dengan panjang lebar. Aku pun berasa kagum apabila mendengar penjelasannya itu. Dia mahu memastikan bukan buku lain yang ditawarkan kepadanya. Dapatkah Encik menjual buku itu dengan harga empat ringgit kepada saya? Nanti. Sudah empat buah toko buku yang saya datangi. Kauambillah buku Sains ini dan bayarlah empat ringgit dahulu. Ketika ia membungkus buku itu. Kemudian ia bertanya.

aku melangkah keluar dari toko tersebut dengan satu tekad yang baru "Akan kugenggam bara sampai menjadi arang". Kasihan anak miskin itu. Kuperhatikan anak miskin itu dengan rasa terharu. Terkebil-kebil mata budak lelaki itu apabila mendengar kata-kata penjual buku tersebut.tercapai". sambil terseyum lebar. Dia gigih sekali. Jika aku berpeluang bertemu dengan dia. Kemudian. Setelah membayar buku Ekonomi yang kupegang. Mungkin nanti kami dapat berbincang dan belajar bersama. Secara spontan dia menjabat tangan penjual buku itu dan berulang-ulang mengucapkan terima kasih. Cita-citanya tinggi. Aku mendoakan kejayaannya. Aku pasti akan berusaha sehingga menara gadingku jejaki ! Sesungguhnya aku berterima kasih kerana terjumpa budak itu pada hari ini. . anak miskin itu pun beredar. ingin aku berkenalan dan bertanya khabarnya.

sila tuliskan di bawah nama pelapor. . iv) Selang dua baris daripada penutup. bahagian tengah. Nama bulan mesti ditulis dengan huruf besar diikuti tahun dan tanda noktah. tarikh tempat dan sebagainya. 3. Huruf pertama setiap perkataan ditulis huruf besar kecuali kata sendi. iii) Perenggan seterusnya isi-isi diikuti penutup. Kebiasaanya ditulis perkara-perkara penting seperti tempat. Tajuk ini perlu digariskan. Format karangan laporan i) Tajuk laporan di tulis di atas. Laporan yang ditumpu hanya laporan peristiwa / kegiatan bukan laporan minit mesyuarat. vi) Tandatangan pelapor di bawah pengakuan pelapor. ( sebaik-baiknya diselang dua baris). Bagaimanapun untuk peperiksaan SPM.Panduan Karangan Jenis Laporan 1. Kemudian tuliskan nama pelapor dengan semua huruf besar. calon dikehendaki menulis pengakuan pelapor seperti :Yang Melapor. ii) Perenggan pertama merupakan pendahaluan. Sekiranya mempunyai jawatan. Terdapat dua jenis laporan yang berbeza formatnya (a) Laporan peristiwa / Kegiatan (b) Laporan minit mesyuarat 2. Disediakan Oleh dan sebagainya di sebelah kiri. v) Tarikh ditulis di sebelah kanan setentang dengan baris pengakuan pelapor.

Bahasa yang digunakan mestilah tegas. Calon boleh bezakan kerana jenis ini. Soalannya hanya mengatakan 'Bahaskan'. (c) Kata-kata penghadapan seperti Hadirin sekalian. Harus diingati penulis isi harus kepada satu pihak saja. 4. . soalannya tidak dinyatakan anda pembangkang atau pencadang. jelas. 3. Format penulisan karangan perbahasan dalam majlis pertandingan :(a) Kata alu-aluan kepada hadirin mengikut protokol (b) Pendahuluan ditulis dengan memberi takuf tajuk. Cara penulisannya ialah :(a) Pendahuluan . tepat dan mudah difahami. tutupkan karangan dengan ucapan terima kasih. dan sebagainya wajib ditulis sebelum perenggan baru dimulakan. rujuk soalan sama ada anda sebagai pencadang atau pembangkang. (e) Sebelum berakhir. (d) Perenggan penutup perlu membuat penegasan / rumusan pendirian bagi menyakinkan pembaca.masukkan definasi taajuk (kata-kata aluan tidak diperlukan ) (b) Pernulisan isi juga pada satu pihak juga. Terdapat dua situasi karangan berformat perbahasan iaitu : (a) perbahasan dalam majlis ( pertandingan) (b) perbahasan bukan dalam majlis ( bukan pertandingan ) 2. Format menulis karangan perbahasan bukan pertandingan formatnya sama dengan karangan pendapat. Bagi karangan perbahasan / bahaskan ( bukan dalam pertandingan / majlis ) cara penulisannya berbeza. Tuan-tuan dan Puan-puan. 5. ( berbeza dengan perbincangan ) (c) Perenggan penutup mengandungi penegasan terhadap tajuk.Panduan Karangan Jenis Perbahasan (pertandingan) dan Perbahasan (bukan pertandingan) 1. 6.

.

Modal Karangan: Karangan format perbahasan (Pertandingan) Tajuk :. Thailand. Janganlah kerana " Nila setitik rosak susu sebelanga"." mengapa mereka sanggup menganggur daripada bekerja di bidang tersebut? Jawapannya mereka memilih pekerjaan. Keburukan pula dimaksudkan sesuatu yang tidak baik. Berdirinya saya di pentas ini untuk membidas dan menafikan dakwaan pihak pencadang yang mengatakan kemasukan buruh asing lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan.Kemasukan pekerja asing lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Kita hendaklah berfikiran matang dan aktif dengan mempertimbang secara menyeluruh wahai . Hadirin dan hadiran yang dimuliakan. Kemasukan pekerja asing telah dituduh oleh pihak pencadang telah membawa masalah sosial dan jenayah di negara kita. Sebelum saya mematah-matahkan hujah lawau. izinkan dahulu saya memberi definasi tajuk kita pada pagi ini. buruk atau kepincangan. Kami selalu pihak pembangkang tidak menyokong tajuk di atas bahawa pekerja asing lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Sebentar tadi pihak pencadang ada mengatakan bahawa kemasukan buruh asing telah merebut peluang pekerjaan rakyat Malaysia sehingga bertambahnya pergangguan. Hadirin sekalian. Hadirin sekalian. Bangladash. barisan pembangkang yang saya segani. dan sebagainya. Pekerja asing merusut karus bermaksud tenaga kerja yang datang dari negara lain seperti Indonesia. Saya ingin menolak sekeras-kerasnya dakwaan ini kerana faktor yang mendorong pekerja asing diambil adalah untuk mengisi kekurangan tenaga pekerja di sektor perladangan. mereka enggan bekerja di bidang ini. Filipina. Maka pekerja asing diambil bagi mengisi kekurangan ini. para pengetua. walaupun benar ada pekerja asing yang ditangkap kerana terlibat dengan jenayah tetapi persoalannya bilangannya hanya kecil sahaja berbanding dengan jumlah mereka yang ke negara kita semata-mata untuk bekerja keras mencari rezeki secara aman. guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Tetapi "tepuklah dada tanyalah selera. mereka hanya mahu bekerja di pejabat-pejabat. Jelas terbuktilah bahawa kedatangan mereka tidak patut dikatakan menutup periuk nasi rakyat Malaysia atau menjadi takluk bertambahnya pergangguan.Janganlah kita terlalu emosi melepaskan tuduhan kepada semua pekerja asing hanya kerana segelintir yang tidak tahu mengenang budi dan melakukan jenayah. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan pengerusi majlis. pembinaan daan sebagainya sebelum kemasukan mereka terdapat kekosongan kerja di bidang ini untuk diisi oleh pekerja Malaysia. Anda selaku pihak pembangkang dikehendaki menbidas tajuk di atas. Inilah bidasan saya yang pertama. Bidasan saya yang kedua terhadap hujah pencadang yang tidak berpijak di bumi nyata. pada hakim yang arif lagi bijaksana.

pihak pencadang. Jelaslah kemasukan pekerja asing sekali lagi membawa kebaikan kepada kita dan mempercepat pembangunan di negara kita secara tidak langsung. nanas dan sebagainya perlu dipetik hasilnya segera sekiranya sudah matang. kekurangan buruh di sektor perladangan merupakan rahmat kepada kita. Sekali lagi masalah ketiadaan pekerja di sektor ini berlaku kerana sebagainya yang kita tahu rakyat tempatan memilih pekerjaan. Begitu juga di kawasan luar bandar pembangunan yang dilakukan melibatkan pembinaan sekolah. masalah yang ditanggung bukan majikan tetapi semua rakyat terutama yang berpendapatan rendah akan tersepit. sikap ini dapat kita tanam di dalam diri kita. Negara juga akan menghadapi kerugian sekiranya tiada pekerja asing di sini. Oleh itu. Ini kerana hanya bangunan. Di sini. hujah saya yang ketiga ialah sebagai rakyat negara ini. Keluaran pertanian ini tidak dapat dipetik tepat pada masanya kerana rakyat tempatan enggan bekerja di ladang kerana upah yang rendah. Kemasukan mereka bagi mengisi. kilang-kilang dan sebagainya. Jadi kita harus berterima kasih kerana dengan adanya pekerja asing ini. izinkan saya menegakkan kebenaran dengan hujah pertama saya iaitu kemasukan pekerja asing sebenarnya mendatangkan kebaikan dan kemakmuran negara kita bukannya keburukkan. Bayangkan sektor perladangan contohnya kelapa sawit. Untuk menyiapkan bangunan-bangunan dan kemudahan-kemudahan ini memerlukan pekerja yang banyak dalam sektor pembinaan. hospital. rumah dan sebagainya pasti akan dinaikkan kerana majikan menanggung kos yang tinggi tetapi. keadaan ini tidak berlaku kerana buruh-buruh asing ini sanggup melakukan pekerjaan ini dengan upah yang lebih rendah. kemudahan prasarana dan sebagainya akan tergendala ! Hadirin hadirat yang dihormati. Ini bermakna pembangunan yang dilakukan dengan mendirikan bangunanbangunan merca langit di bandar-bandar besar. keluaran pertanian dapat dipetik mengikut masa yang tepat. Sekiranya upah yang tinggi diberi kepada pekerja. Hadirin-hadiran sekalian. Sebagaimana yang saya tegaskan dari awal lagi. Bayangkan tanpa tenaga buruh yang murah daripada mereka. kita seharusnya sentiasa berfikiran rasional dan terbuka. kita seharusnya mempunyai kebersihan mental. Ketiadaan pekerja di ladang ini akan menyebabkan keluaran pertanian ini rosak. banyak pembangunan seperti pembinaan jalan raya. Sekiranya. Hadirin dan hadiran sekalian yang saya muliakan. Tanyalah pemilik ladang masalah yang mereka hadapi sebelum kemasukan pekerja asing. sudah tentulah kita dapat meningkatkan kualiti kerja untuk . Kita seharusnya menganggap kemasukan pekerja asing sebagai pesaing positif yang boleh mendorong kita untuk lebih rajin berusaha bagi menandingi kemampuan pekerja asing. mereka tidak berminat bekerja dalam sektor ini kerana kerjanya memenatkan dan upahnya tidak seberapa. Negara kita pesat membangun seiring dengan kemakmuran dan kemajuan yang kita nikmati.

membangunkan negara yang mewah dan makmur ini. Ternyatalah kemasukan pekerja asing membawa kebaikan kepada kita dan bukannya keburukan sebagaimana tuduhan para pencadang. Nampaknya masa tidak mengizinkan untuk saya meneruskan hujah-hujah. Sekian terima kasih. Bagaimana rakan-rakan seperjuangan saya akan meneruskan perjuangan saya yang belum selesai ini ? Akhirnya ingin saya tegaskan sekali lagi bahawa kemasukan buruh asing lebih banyak memberi kebaikan daripada keburukan. .

Contoh :- a) Hanya isi satu pihak jika soalannya berbunyi "Bincangkan kesan-kesan negatif daripada menonton televisyen di kalangan kanak-kanak". Markah calon bergantung kepada isi yang matang. Calon tidak boleh menjawab satu pihak sahaja 3. .Panduan Karangan Berformat Perbincangan/ Pendapat 1. Karangan ini memerlukan pengetahuan yang luas. Bagi mengemukakan isi kandungan pendapat / perbincangan boleh mengupas isi bagi satu pihak atau dua pihak (pro-kontra) bergantung kepada soalan. 2. Sekiranya soalan ini berbunyi sejauh manakah maka calon perlu memberi pendapat tentang keburukan media massa kepada remaja dahulu. media massa juga membawa kebaikan kepada remaja diikuti huraian. 4. Isi-isi yang ditulis akan jelas nampak longgar / tidak mantap. calon perlu menulis " Walau bagaimanapun. logis dan hujah mantap serta menyakinkan di samping bahasa yang gramatis. Kelemahan calon biasanya berlaku sekiranya calon tidak banyak pengetahuan akibat kurang membaca. fikiran yang matang daripada calon tinggi bagi mengubas isi dengan baik. Setelah semua hujah telah diberi.

Panduan Karangan Berformat Peribahasa Panduan menulis 1. Calon yang memilih karangan berformat ini mestilah benar-benar memahami maksud peribahasa yang diberi. 2. Bahasa juga harus indah. menarik terutama jika menggunakan teknik cereka/cerita. . 4. Terdapat dua cara menulis karangan jenis ini iaitu: a) Teknik huraian • • menghurai maksud dan mesej menghurai perkaitan peribahasa dengan contoh kehidupan b) Teknik bercerita / cereka • sama seperti menulis peribahasa dengan contoh kehidupan harian 3. Karangan jenis ini kurang popular dalam peperiksaan SPM.

Kini peribahasa yang ada menjadi khazaah berharga kepada kita. "Berjagung-jagung dahulu sebelum menanti padi masak" juga boleh mendidik pelajar agar memaksimumkan masa dengan berfaedah misalnya pada cuti yang panjang sebelum sesi persekolahan dibuka semula. Siswazah tersebut sepatutnya buatlah kerja yang patut dahulu sekurang-kurangnya boleh menanggung makan minumnya . boleh menjadikan peribahasa ini sebagai pedoman."Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak" merupakan peribahasa yang bertujuan mendidik masyarakat. Apabila keputusan diumumkan. Ini bermakna siswazah tersebut tidak seharusnya menganggur sementara menunggu kerja yang sesuai dengan kelulusannya. Mesej mendidik di dalam peribahasa ini sememangnya sesuai untuk diaplikasi oleh sesiapa saja bukan hany pelajar. Tulislah karangan ini dengan selengkapnya. Lahirnya peribahasa ini mungkin masyarakat dahulu menggunakan pengalaman petani yang membuat kerja sambilan menanam jagung sementara menunggu untul menuai padi. petani tersebut mendapat hasil yang lebih. Sebagai pelajar misalnya boleh menghayati peribahasa yang berbunyi "Berjagung-jagung dahulu sebelum menanti padi yang masak" dengan melakukan activiti berfaedah seperti bekerja sementara menuggu keputusan peperiksaan SPM diumumkan.Perbandingan yang diambil daripada alam atau suasana sekeliling bagi tepat dengan maksud atau mesj yang dibawa. Ambillah iktibar dari peribahasa ini dalam menjalani kehidupan harian kita. pelajar juga mempunyai wang saku untuk berbelanja. Maksud peribahasa ini ialah kita perlu berusaha secara kecil-kecilan atau membuat kerja sampingan sementara menunggu kejayaan atau hasil yang lebih besar. Dengan sanggup berusaha lebih. Ini kerana peribahasa tersebut bukan setakat indah indah bahasanya tetapi mengandungi pengajaran bagi mendidik masyarakat. hanya duduk tanpa berbuat-buat apa di rumah maka pelajar telah mensia-siakan masa yang berharga. Masyarakat Melayu lama banyak menggunakan peribahasa sebagai satu cara yang lembut untuk mendidik serta berkias dalam kehidupan harian mereka. Dengan tindakan positif ini pastinya pelajar akan mendapat faedah . Salah satu peribahasa yang sesuai dijadikan teladan bagi masyarakat ialah peribahasa berbunyi "Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi yang masak". menaip dan sebagainya boleh menggunakan masa yang ada untuk belajar menguasai bidang tersebut. Bagi siswazah yang sedang menanti tawaran kerja yang bersesuaian dengan kelulusannya.Modal Karangan: Karangan berformat Peribahasa Tajuk :. Oleh itu pelajar sememangnya wajar memenuhi dada dengan pelbagai kemahiran. Bagi sesetengah pelajar yang berminat dan tiada kemahiran komputer. Sebaliknya jika pelajar malas. Masudnya yang tersirat amat sesuai dijadikan pedoman hidup. Kemahuan ini sudah tentu berfaedah dan memberi ganjaran yang baik kepada pelajar tersebut dalam menambahkan ilmu dan kemahiran memandangkan persaingan yang sengit dan mencubar sekarang.

Ini kerana peribahasa Melayu juga ada mangatakan "yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan melayang. Ini bererti kita perlu rajin berusaha meningkatkan taraf hidup dengan activiti berfaedah sementara menuggu hasil yang lebih besar. Kerjakerja sambilan ini sudah pasti mendatangkan faedah dan memberi rezeki kepada petani tersebut. Sekiranya kita tidak ingin ketinggalan sememangnya kita perlu sanggup berusaha. kehidupan mereka sering tersepit terutama apabila tibanya musim tengkujuh pada bulan November dan Disember. memandang laut berombak dan bahaya jika turun ke laut maka wajarlah nelayan melakukan kerja-kerja lain seperti menjahit jala. Sesungguhnya peribahasa warisan masyarakat lama kita memainkan peranan besar dalam mendidik masyarakat. setiap daripada kita seharusnya tidak hanya berpeluk tubuh jika ingin kehidupan yang lebih baik. Bagi nelayan. membuat sangkar burung dan apa-apa saja yang berfaedah mengikut kemahiran yang ada. Sebagai rumusnya. Pada musim tengkujuh. Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak" harus dicontohi oleh nelayan berkenaan.daripada mengangur di rumah sehingga membebankan ibu bapa. menganyam tikar. .

Format ulasan buku mempunyai format khusus seperti berikut:Tajuk Buku: Pengarang: Ketebalan: Harga: Pengulas: Perenggan 1: (Memperkatakan Biodata pengarang. kelemahan sesuatu bahan yang diulaskan.Panduan Karangan Berformat Ulasan Panduan menulis 1. Calon seharusnya ada pengalaman untuk memberi ulasan yang tepat termasuk kebaikan.sinopsis) Perenggan 4 : Kelebihan Perenggan 5 : Kelemahan Perenggan 6 : Penutup. 2. cerpen ulasan filem dan sebagainya (masih baru dalam peperiksaan) 3. 4. . Format ulasan ini agak jarang terdapat dalam soalan peperiksaan Bahasa Melayu Kertas 1. Calon diminta membuat a) Ulasan buku (pernah keluar dalam peperiksaan SPM) b) Ulasan sesuatu tajuk c) Ulasan sesuatu kejohanan yang disaksikan d) Ulasan drama. pengenalan buku) Perenggan 2 & 3 : (Isi kandungan buku .

Modal Karangan: Karangan berformat Ulasan

Tajuk :- Sambutan yang dingin terhadap karya sastera menyebabkan kelab Bahasa Melayu di sekolah anda telah menganjurkah pertandingan mengulas novel bagi memperkenal dan mendorong pelajar untuk membaca karya sastera. Anda ingin menyertai pertandingan tersebut. Tuliskan ulasan tersebut dengan lengkap. Tajuk Novel : Konserto Terakhir Pengarang : Abdullah Hussien Ketebalan : 285 halaman Harga : Penerbit : Utusan Publications & Distribution Sdn Bhd Pengulas : LEE WEE VIEN Novel konserto Terakhir diilhamkan oleh saudara Abdullah Hussien seorang novelis yang terkenal. Beliau menulis pelbagai genve yang bermutu termasuk cerpen, biografi, autobiografi, drama dan sebagainya di samping novel. Beliau banyak memenangi pertandingan dalam penulisan. Novel Konserto Terakhir yang dihasilkan pada tahun 1980 dianggap novel bermutu sehingga dipilih sebagai teks komponen sastera dalam pengajaran novel di sekolah-sekolah bagi pelajar-pelajar tingkatan 5. Novel Konserto Terakhir ini sememangnya menarik untuk dibaca oleh pelajar. Kisah yang dipaparkan tidak membosankan malahan apabila kita membaca, kita tidak sabar-sabar untuk menghabiskannya kerana ingin mengetahui cerita selangjutnya apa yang akan berlaku kepada Hilon sebagai watak utama dalam cerita ini. Hilmi yang diberi watak sebagai seorang pemuda yang miskin datag ke rumah Datuk Johari yang dianggap bapa saudaranya untuk mencuba nasib membebaskan diri daripada belenggu kemiskinan. Kehadirannya paling tidak disenangi oleh Datin Salmah Isteri Datuk Johari kerana Hilmi seorang yang tidak berpendidikan, begitu hina di mati Datin Salmah dianggap tidak setaraf dengan keluarganya yang kaya raya. Di rumah Datul Johari, Hilmi terpaksa menjadi tukang kebun sahaja kerana tiada pekerjaan yang sesuai dengan kelulusannya yang hanya setakat darjah Empat. Hilmi tidak pernah merungut dengan pekerjaan tersebut malahan tekun menjaga kebunnya sehingga begitu cantik dan mengagumkan semua tetamu Datin Salmah. Di rumah Datuk Johari, Hilmi begitu meminati piano setelah mendengar Hayati anak Datuk Johari mengalunkannya. Bagaimanapun Hilmi hanya melihat dari jauh kerana Datin Salmah begitu membencinya. Hayati gadis lincah yang bertunang dengan Mohsin begitu menawan hati Hilmi. Bagaimanapun perasaan ini dia pendamkan sendiri dalam hatinya kerana jurang mereka amat jauh. Semasa keluarga Datin Salmah bercuti di Eropah, Hilmi telah curi-curi bermain piano tersebut. Di samping itu dia telah belajar muzik dengan Bakal setelah diperkenalkan oleh Mamat. Hayati mulai meyenangi Hilmi terutama setelah mendengar Hilmi bermain pianonya. Bagaimanapun perhubungan baik ini terbatas kerana dihalang

oleh Datin Salmah. Akibat risau akan perhubungan Hayati dan Hilmi yang semakin intim, Datin Salmah telah menghalau Hilmi dari rumahnya. Dari sini Hilmi menyambungkan minatnya dan kerjayanya dalam muzik dengan bantuan Bakar. Dia menjadi pemuzik yang muda dikenali ramai. Ketika itu juga Hayati telah berhijrah ke London setelah berkahwin dengan Mohsim kerana memenuhi kehendak Datin Salmah. Hilmi juga akhirnya berkahwin dengan Azizah, anak gadis Bakar. Bagaimanapun perhubungan mereka tidak berpanjangan kerana sikap Azizah yang keras hati dan mencemburui hubungan baik Hilmi dengan Hayati. Hilmi bertungkus lumus dengan kerjanya tanpa mempedulikan kesihatan badan. Apatah lagi dia berjaya dipilih mengadakan orkestra di Dewan Tunku Lanselor. Malangnya Hilmi telah jatuh sakit dan dihantar ke hospital. Hayati yang muncul pada hari itu telah menjadi penyelamat meneruskan persembahan Hilmi. Pengarang Abdullah meleraikan cerita ini dengan kejutan apabila di hospital Hilmi dikatakan anak Datuk Johari dan Hayati merupakan adik tirinya. Pembaca diberi kejutan sekali lagi apabila diakhirkan cerita dengan kematian Himmi juga Datuk Johari yang tidak dijangka langsung oleh pembaca. Inilah antara keistimewaan novel nukilan Abdullah Hussien. Beliau menyusun plot ceritanya dengan begitu teliti. Pelajar mudah memahami ceritanya kerana plotnya berkembang dengan teratur. Bahasanya juga mudah difahami. Saudara Abdullah Hussein berjaya memasukkan kejutan yang mana tidak diduga langsung oleh pembaca pada akhir cerita. Di samping unsur kejutan yang dimasukkan dalam kerjaya ini, pelbagai teknik lain digunakan dalalm novel ini seperti dialog, monolog, imbasan kembali, saspens, dan sebagainya. Teknik plot yang pelbagai ini sudah telah mewarna novel ini menyebabkan pembaca tidak terasa bosan untuk menghabiskannya. Watak Hilmi yang begitu lurus, mulia, berbudi pekerti begitu mengagumkan kita. Keadaan ini berbeza dengan watak Datin Salmah yang begitu sombong, menghina Hilmi sehingga kita begitu membenci wataknya. Inilah kejayaan pengarang kerana mampu menghidupkan watak-watak tersebut dengan baik sekal. Nilai dan pengajaran juga banyak terdapat dalam novel ini. Nilai dan pengajaran ini boleh dihayati oleh pembaca untuk dijadikan teladan. Nilai seperti kasih sayang, kegigihan, hormat-menghormati, ikhlas, persaudaraan dan sebagainya harus dibaca oleh pelajar khasnya kerana nilai dan pengajaran ini memberi manfaat kepada pelajar sekalian. Keseluruhannya pada hemat saya novel ini amat baik dan patut dibaca oleh pelajar-pelajar bukan setakat untuk peperiksaan tetapi menghayati dan menghargainya sebagai satu genre yang bermutu. Sebenarnya novel ini juga sesuai dibaca oleh masyarakat umum kerana tema dan persoalan yang dibawa sesuai untuk semua pembaca. Namun, sebagai pelajar sewajarnya kita membaca karya ini kerana kegigihan Hilmi yang berkelulusan darjah empat berusaha keras untuk berjaya dalam hidup seharusnya menjadi inspirasi kepada pelajar bagi mengubah masa depan masing-masing.

Bahagian merumus karangan

Garis panduan peperiksaan SPM A : Merumuskan karangan

.Keperluan peperiksaan
1.Soalan ini merupakan soalan pertama dalam kertas 2 Bahasa Melayu. 2.Soalan ini wajib dijawab. 3.Peruntukan markah yang diberikan ialah 30% 4.Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. 5.Soalan ini menguji kebolehan dan keupayaan pelajar mentafsir, menilai, serta merumus pelbagai jenis bahan (petikan/grafik) dengan cekap, kritis dan kreatif. Di samping itu, calon perlu juga mempunyai pengetahuan isu - isu semasa.

.Bentuk soalan peperiksaan
1.Soalan berbentuk petikan a)Petikan berbentuk rencana b)Petikan berbentuk laporan c)Petikan berbentuk berita d)Petikan berbentuk ulasan e)Petikan berbentuk syarahan/ucapan 2.Soalan berbentuk bahan grafik a)Carta pai b)Carta aliran c) Jadual d)Carta palang e)Gambarajah f) Peta g)dan lain - lain. Penting ! **Soalan merumus karangan SPM setakat ini hanya bertumpu kepada merumus petikan.(Rencana)** -merumus bahan grafik tidak pernah dikeluarkan dalam peperiksaan SPM kertas 2.Bahan grafik hanya dititik berat di dalam soalan PMR.

Kemasukan beramai-ramai tenaga kerja asing ini banyak membantu memajukan negara kita. pihak berkuasa gagal menggubal satu undangundang untuk mengawal kebanjiran buruh asing. tetapi juga kedudukan ekonomi penduduk tempatan. Keadaan ini boleh menggugat bukan sahaja pendapatan pekerja tempatan.Sering kedengaran bahawa buruh asing terutamanya pendatang tanpa izin melakukan pelbagai kegiatan jenayah seperti rompakan. Rumusan Anda . Peraturan yang lebih ketat dan tegas perlu diambil dalam menangani masalah ini. bar dan tempat karaoke. kemudian rumuskan kesan-kesan kedatangan buruh asing ke negara kita.Walau bagaimanapun. juruteknik dan penyelia kilang. terdapat bukti bahawa banyak di kalangan buruh asing yang telah menukar bidang pekerjaan mereka ke bidang yang disertai oleh pekerja tempatan seperti peniaga kecil-kecilan. 1.Penglibatan dalam kegiatan seperti ini boleh mengugat keselamatan sosial dan penduduk. Selain jenayah tersebut. Kehadiran buruh asing yang meningkat juga memberikan kesan sosial yang penting kepada penduduk tempatan. Dari segi politik dan pentadbiran. Kesannya dapat memberi persaingan kepada penduduk tempatan dan meningkatkan lagi harga rumah dan keperluan asas yang lain.Latihan Essei 1 Latihan SPM Soalan 1 Baca petikan di bawah dengan teliti. Kedatangan buruh asing tidak begitu diambil berat oleh kerajaan pada tahun 1970an dan 1980-an kerana kekurangan tenaga buruh dalam beberapa sektor terutama sektor perkilangan dan perladangan. mempergiat kegiatan pelacuran dengan adanya peningkatan kegiatan rumah urut.Walau bagaimanapun. kedatangan buruh asing.Panjang rumusan hendaklah antara 100 hingga 120 patah perkataan.Keadaan ini boleh menjejaskan pandangan masyarakat luar terhadap negara kita. Kehadiran buruh asing juga telah meningkatkan lagi pertambahan penduduk di sesebuah tempat. Sumbangan dan peranan tenaga buruh asing dalam pertumbuhan ekonomi negara amat penting. kehadiran mereka di Malaysia sudah mencapai tahap yang membimbangkan. Keadaan ini boleh mengancam keselamatan negara dan akidah masyarakat Melayu. Terdapat juga laporan tentang segelintir buruh asing yang cuba menyebarkan agama lain kepada masyarakat Melayu yang beragama Islam di Malaysia. pecah rumah dan penyeludupan. Implikasi daripada lebih sejuta orang yang tidak dapat dikesan tentang latar belakang dan pekerjaan mereka sudah tentu menyusahkan semua pihak.

.Ini membawa pulangan yang menguntungkan kepada peniaga. Penggunaanya memudahkan operasi perniagaan di samping menghubungkan pekerja dan pelanggan. maka keburukannya tidak dianggap sebagai isi-isi tersurat. Kesimpulannya. Pengguna internet juga boleh ketagihan melayari web.Keadaan ini boleh mengancam keselamatan negara. Penggunaan teknologi maklumat ini bolah mewujudkan kesejahteraan hidup kelak. justeru arahan tidak menyatakan aspek mana.Sekiranya soalan menyatakan rumuskan kebaikan penggunaan teknologi maklumat.Penggunaan teknologi yang betul boleh meluaskan minda semua masyarakat. Golongan remaja akan menimbulkan masalah sosial kerana banyak masa terluang dihabiskan di kafe siber. (115 patah perkataan) Ulasan : Berdasarkan kata kunci soalan kesan yang dirumuskan mengandungi baik dan buruk. maka kedua-dua aspek dianggap isi dan boleh ditulis. Bagaimanapun kelemahan teknologi maklumat adalah mudah dicerobohi musuh sehingga maklumat negara boleh dicuri.Bahkan seluruh struktur dan budaya masyarakat mampu diubahnya.Ini bercanggah dengan nilai murni masyarakat.Jawapan Soalan 1: Petikan ini merumus tentang perkembangan teknologi maklumat serta kebaikan dan keburukannya.disiplin diri dan kesederhanaan dalam diri perlu diwujudkan agar teknologi maklumat bermanfaat kepada kita.

Penggunaan teknologi maklumat banyak membantu bidang perniagaan dalam operasinya.Mahathir Mohamad pada 11 Oktober 1997.pihak musuh dapat mencuri segala maklumat dalam sesebuah negara yang mungkin menjejaskan keselamatan negara tersebut. Sebenarnya secara sedar atau tidak sedar.Dengan menggunakan teknologi canggih ini.Sistem ini memungkinkan pekerja dan pelanggan berinteraksi dengan lebih berkesan.Jika penggunaannya dibiarkan tanpa pengawasan. tulis suatu rumusan tentang kesan penggunaan teknologi maklumat dinegara kita. sama ada yang dekat atau yang jauh menerusi e-mel dan faksimili. penggunaan teknologi maklumat dapat mempermudah perhubungan antara sesama pekerja dan sesama pelanggan.Hal ini memang perlu dilakukan kerana pada masa akan datang banyak urusan lagi yang akan dijalankan melalui internet.pasti akan timbul .pihak media massa menyiarkan sesuatu yang berkaitan dengan teknologi maklumat bagi menyedarkan masyarakat betapa pentingnya teknologi itu untuk kehidupan yang lebih sejahtera pada masa hadapan. Seseorang mungkin berada di hadapan komputer berjam-jam lamanya untuk melayari laman web yang berlainan dan yang bercanggah dengan budaya serta nilai murni masyarakat.Kemudian.Selain itu.Setiap hari. kita tidak seharusnya lupa dan lalai akan kesan negatif yang dibawanya. Datuk Seri Dr. terutamanya dari sudut ketagihan penggunaan internet. Hal ini diserlahkan dengan bercambahnya kafe siber yang menyediakan kemudahan untuk membuat perayauan dalam internet.diharapkan kepercayaan orang ramai terhadap transaksi melalui internet dapat dipulihkan. teknologi maklumat bukan saja diyakini dapat memberikan pulangan yang menguntungkan dalam bidang perniagaan tetapi juga dapat menjadi agen yang mampu mengubah seluruh struktur dan budaya masyarakat. Dengan adanya usaha ini.Hal ini diakui sendiri oleh pakar-pakar teknologi maklumat sehingga mendorong pelbagai usaha dilakukan untuk membendungnya. kesan negatif yang timbul daripada penggunaan internet memang cukup jelas.Panjang rumusan anda hendaklah antara 100 hingga 120 patah perkataaan. Kesan ini dapat dilihat. Dari aspek sosial.Hampir semua rakyat Malaysia tahu akan teknologi maklumat ini kerana promosi dan publisiti mengenainya dibuat dengan begitu agresif dan meluas. Namun.dalam keghairahan kita menjulang teknologi maklumat ini. manusia menggunakan teknologi maklumat setiap hari.Latihan Essei 2 Latihan SPM 2 Soalan 1 Baca rencana di bawah ini dengan teliti. Kempen kesedaran teknologi maklumat telah dilancarkan oleh Perdana Menteri. Ternyatalah bahawa penggunaan teknologi maklumat dengan segala kemudahannya itu perlu diawasi.Justeru.

Ogos 1999) 1. Pengguna internet juga boleh ketagihan melayari web.Ini bercanggah dengan nilai murni masyarakat. Penggunaan teknologi maklumat ini bolah mewujudkan kesejahteraan hidup kelak. maka keburukannya tidak dianggap sebagai isi-isi tersurat.khususnya bahan-bahan lucah yang disalurkan melalui internet.gejala sampingan yang tidak diingini. Penggunaanya memudahkan operasi perniagaan di samping menghubungkan pekerja dan pelanggan. . maka kedua-dua aspek dianggap isi dan boleh ditulis. Kesimpulannya.Bahkan seluruh struktur dan budaya masyarakat mampu diubahnya.Oleh itu.Keadaan ini boleh mengancam keselamatan negara.Sekiranya soalan menyatakan rumuskan kebaikan penggunaan teknologi maklumat. dewan Siswa. justeru arahan tidak menyatakan aspek mana. (115 patah perkataan) Ulasan : Berdasarkan kata kunci soalan kesan yang dirumuskan mengandungi baik dan buruk.Penggunaan teknologi yang betul boleh meluaskan minda semua masyarakat. Bagaimanapun kelemahan teknologi maklumat adalah mudah dicerobohi musuh sehingga maklumat negara boleh dicuri. Golongan remaja akan menimbulkan masalah sosial kerana banyak masa terluang dihabiskan di kafe siber. Rumusan Anda Jawapan Soalan 1: Petikan ini merumus tentang perkembangan teknologi maklumat serta kebaikan dan keburukannya.disiplin diri dan kesederhanaan dalam diri perlu diwujudkan agar teknologi maklumat bermanfaat kepada kita.Ini membawa pulangan yang menguntungkan kepada peniaga.semua pihak perlu mengambil tindakan yang wajar bagi menangani unsur-unsur negatif. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana peranan Teknologi Maklumat dalam Menghadapi Alaf Baru oleh Ismail Abdullah.

tidak ghairah mengajar kemajuan ekonomi sehingga menghakis nilai-nilai murni masyarakat termasuk semangat sukarelawan.usaha ini akan dapat membentuk generasi ala acuan Malaysia yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada diri sendiri.jurutera.Latihan Essei 3 Latihan SPM 3 Soalan 1 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan buat satu rumusan tentang kepentingan semangat sukarelawan diwujudkan di kalangan generasi muda di negara.selain itu. Program ini bertujuan menghidupkan semangat sukarelawan yang semakin pudar di kalangan belia negara ini sedangkan semangat ini merupakan elemen penting bagi melahirkan masyarakat maju yang seimbang.Salah satu langkah terbaru ialah melancarkan program sukarelawan ala "peace corps" atau pasukan khidmat bakti yang dikenali "Yayasan Salam". Sejarah telah membuktikan banyak negara mengalami keruntuhan dalam unsur ini sehingga pembinaan masyarakat berjiwa murni untuk generasi baru terlalu sukar. Justeru itu cabaran yang menanti untuk menghidupkan semangat ini semula sememangnya besar.dedikasi dan prihatin kepada segala tugas yang dilakukan dan sifat-sifat ini adalah resipi kepada .Langkah ini juga dapat membantu kerajaan mengatasi masalah kekurangan tenaga mahir dan profesional untuk berkhidmat di sana.Masalah sosial seperti penagihan dadah dapat dikurang apabila golongan profesional sanggup membuka pejabat atau klinik pada waktu tertentu bagi memberi perkhidmatan kaunseling dan rawatan secara percuma atau bayaran yang minimum.Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.Melalui program ini.atau peguam boleh melakukan khidmat sosial di dalam negara atau di luar negara terutamanya di kawasan pedalaman yang masih mundur.sebaliknya hal ini menjadi satu agenda semua pihak daripada institusi keluarga sehinggalah kepada parti-parti politik.Semangat ini perlu disemai bagi melahirkan golongan muda yang berjiwa murni dan bersedia memberi khidmat sukarela tanpa mengharapkan ganjaran dan pangkat.Penghidupsuburan semangat ini amat perlu demi melahirkan generasi yang muda lebih komited. Malaysia yang mencatat rekod sebagai negara paling pesat membangun.salah satu matlamat wawasan 2020.Memang sedikit benar golongan profesional yang berminat bertugas di luar bandar. kerajaan telah mengatur pelbagai strategi baru. Dalam usaha menggilap dinamisme di kalangan generasi muda.golongan muda yang mempunyai kepakaran tertentu seperti doktor.Kehadiran sukarelawan ini akan meningkatkan kualiti hidup masyarakat yang masih dicengkam kemiskinan dan kemelaratan.Tugas ini tidak seharusnya dipikul oleh pihak kerajaan sematamata.

dedikasi dan prihatin dapat dilahirkan juga. Khidmat yang dihulurkan akan memperlihat generasi ada acuan Malaysia yang mengutamakan kepentingan masyarakat daripada diri. Rumusan Anda Jawapan Soalan 1: Petikan ini membincangkan kepentingan semangat sukarelawan sebagai ejen perubahan pembangun negara. Sebaliknya konsep murni masyarakat penyayang dapat dibentuk daripada belia yang ada semangat sukarelawan. Generasi yang komited. Semangat sukarelawan ini dapat mengelakkan belia terjerumus dalam masalah sosial. Kesedaran dan kesungguhan untuk menjayakan misi kerohanian ini perlu ada. (Diubahsuai daripada Lidah Pengarang Utusan Malaysia) 1. Semangat sukarelawan ini penting dipupuk bagi melahirkan masyarakat yang maju dan seimbang. Kepakaran yang dimiliki oleh mereka boleh membantu pendudukdi luar bandar meningkatkan kualiti hidup.kecemerlangan Malaysia era baru nanti. kesedaran semua pihak agar mengikis sikap mementingkan diri sendiri perlu demi menggalakkan lebih ramai belia terlibat sebagai sukarelawan. Dengan demikianlah semangat sukarelawan akan benar-benar sebati dalam kehidupan rakyat Malaysia. (112 patah perkataan) . Masalah kekurangan tenaga mahir di luar bandar dapat diatasi. Kesimpulannya.

8 95. Peruntukan terbanyak diberi dalam perkhidmatan rawatan kesihatan ialah RM 2070.2 62.0 juta.8 128.Latihan Essei 4 Latihan SPM 4 Soalan 1 Telitikan perangkaan peruntukan pembangunan perkhidmatan kesihatan di bawah. kemudian tulis satu rumusan tentangnya.5 2498.3 juta.3 293.8 465.0 533.Ini diikuti oleh hospital sebanyak RM 1537.Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.3 1537. Rumusan Anda Jawapan Soalan 1: Jadual berikut menunjukkan peruntukan pembangunan perkhidmatan kesihatan dalam Rancangan Malaysia.7 Sumber: Rancangan Malaysia Ketujuh 1996 .3 134.4 Perbelanjaan (juta RM) 1943.2 1477.4 280. Program Perkhidmatan rawatan kesihatan Hospital-hospital Naik taraf dan ubahsuai Perkhidmatan kesihatan awam Kesihatan bandar Kesihatan luar bandar Kesihatan alam sekitar Perkhidmatan kesihatan lain Jumlah Peruntukan (jutaRM) 2070.Peruntukan terendah diagihkan untuk kesihatan bandar iaitu .2 123.2 94.3 2351. RANCANGAN MALAYSIA KEEMPAT : PERUNTUKAN PEMBANGUNAN PERKHIDMATAN KESIHATAN.5 131.6 66.2000 1.

Peruntukan yang banyak dalam perkhidmatan kesihatan mencerminkan kerajaan mengambil berat akan kesihatan rakyat. rakyat yang mempunyai kesihatan yang baik merupakan pemangkin kepada pembangunan negara dan wajar diberi keutamaan.Bagaimanapun.Ini bermakna sejumlah RM 136.7 juta yang tidak digunakan.4 juta.sebanyak RM 66. (114 patah perkataan) .Dasar kerajaan ternyata kurang difokuskan di kawasan bandar memandangkan penduduk penduduk bandar telah mempunyai taraf kesihatan yang baik. Kesimpulannya.Jumlah peruntukan pembangunan kesihatan adalah sebanyak RM 2498.5 juta manakala kesihatan alam sekitar adalah sebanyak RM 95.7 juta.yang dibelanjakan hanya RM 2351.3 juta.

vii) Soalan bahagian ini menguji kebolehan dan keupayaan pelajar membaca. iv) Soalan 3(b) berbentuk pemahaman petikan genre prosa moden sama ada cerpen atau drama. v) Soalan 3(c) berbentuk pemahaman genre prosa klasik. i) Soalan ini terkandung dalam kertas 2. vi) Soalan 3(d) berbentuk pemahaman puisi moden atau tradisional. ii) Soalan ini terbahagi kepada empat bahagian. iii) Soalan 3(a) berbentuk pemahaman berdasarkan petikan petikan umum daripada pelbagai ilmu. ii) Setiap bahagian akan ditanya dengan 3 soalan.Pemahaman Soalan 3 (A) Keperluan peperiksaan. satu petikan (sedutan) daripada teks akan disediakan untuk rujukan calon. iv) Pembinaan soalan bagi setiap bahagian ialah a) soalan pemahaman teks b) soalan berunsur KBKK (Kemahiran Berfikir Kreatif Dan Kritis) c) soalan komponen sastera (berkaitan aspek dan istilah sastera) . memahami dan menghayati pelbagai jenis sastera dan ilmiah. (B) Bentuk soalan SPM. iii) Jumlah markah keempat-empat bahagian ini ialah 35 markah. i) Bagi setiap bahagian.

buku mahupun majalah yang melimpah di pasaran menghidangkan berbagai "sampah sarap" dan bahan-bahan picisan yang tidak membentuk masyarakat yang berjiwa murni. Tindakan kerajaan dalam dua dekad belakangan ini dengan bersikap terbuka dalam mengeluarkan lebih banyak permit untuk menerbitkan bahan bacaan demi mengembangkan industri penerbitan negara. jawapannya merujuk kandungan dalam petikan.Hakikatnya novel.Pemahaman petikan 1)Petikan yang dikeluarkan termasuklah rencana. Bahagian 3(a) . ceramah. calon perlu berfikir sendiri jawapannya. Tindakan kerajaan ini telah berjaya meningkatkan minat membaca di kalangan rakyat. 2)Petikan yang diberi tidaklah panjang. Sementara minat membaca semakin meningkat. Persoalan timbul sama ada bahan-bahan ini benar-benar dapat menjana pertumbuhan minda yang sihat. terutama di kalangan remaja. 3)Bagi soalan langsung. berita dan sebagainya.pemahaman (8M) Baca petikan di bawah dengan teliti dan jawab soalan-soalan di bawah dengan ayat sendiri. . Model SPM soalan 3(a) . Kadar celik huruf mencapai 90 peratus antara tertinggi di dunia. 4)Bagi soalan KBKK terutama yang menanya pendapat. tahyul yang popular di kalangan remaja.v) Bagi soalan genre sastera kecuali 3(a) merujuk sastera yang dipelajari di tingkatan 4 iaitu "Anak Laut" dan tingkatan 5 "Kerusi".Isi penerbitan bahan-bahan picisan ini hanya merangsangkan keinginan seks. syarahan.Kebimbangan ini paling dirasai oleh ibu bapa memandangkan bahanbahan bacaan ini tidak menepati piawaian membentuk minda dan jiwa murni anakanak.Satu ketika dahulu kadar membaca di negara hanya dua muka surat seorang bagi setahun tetapi kini meningkat kepada dua buah buku seorang setiap setahun.Dasar kerajaan mewujudkan masyarakat berilmu juga dapat ditingkatkan.Pengisian ini sudah tentu memberi kesan buruk terhadap remaja mahupun negara. misteri.

antara tertinggi di dunia -minat membaca di kalangan rakyat meningkat daripada dua muka surat kepada kepada dua buah buku setahun. (2M) Skima jawapan :-kadar celik huruf meningkat. Februari 2001) S1) Nyatakan kesan-kesan positif daripada tindakan terbuka kerajaan dalam mengeluarkan permit penerbitan buku. .(Disesuaikan daripada "yang lucah dan yang miskin dalam penerbitan kita". mengapakah penerbitan buku-buku picisan ini begitu membimbangkan ibu bapa yang mempunyai anak-anak remaja ? (5M) Skima jawapan :- . (Sekurang-kurangnya 2 isi) S2) Apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan bahan bacaan yang dihidangkan mengandungi berbagai-bagai "sampah sarap" ? (2M) Skima jawapan :-ilmu yang ada tidak memberi kebaikan kepada pembaca/remaja -mengandungi unsur-unsur seks merangsangkan remaja -tidak menjana pemikiran pembaca/remaja -mengandungi tahyul dan misteri yang boleh memesongkan pembaca/remaja -tidak mendidik pembaca kepada berilmu berjiwa murni (Terima mana-mana 3 isi) S3) Pada pendapat anda.kadar masyarakat berilmu berjaya ditingkatkan. Dewan Masyarakat.

-tidak membentuk remaja berilmu dan berjiwa murni sebaliknya remaja tidak produktif. tidak boleh membuat pertimbangan baik buruknya apa yang dibaca -keinginan untuk mencuba dan suka mengikut perasaan boleh membawa remaja terjerumus dengan anasir tidak sihat/menjatuhkan maruah.-usia remaja masih muda. (Terima mana-mana 3 isi) . -mengehayalkan remaja/leka sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap pelajaran. mudah terikut-ikut/terpengaruh -belum matang.

polis dianggap tonggak utama dalam memainkan peranan mengawal dan menjaga keselamatan negara. polis Kuala lumpur telah berusaha mengurangkan indeks kadar jenayah kepada 15 peratus berbanding 20 peratus pada tahun sebelumnya. Tan Sri Norian Mai pada sambutan Hari Polis yang . Berdasarkan sambutan Hari Polis pada tahun lepas.Pengisytiharan 25 Mac sebagai Hari Polis meletakkan anggota polis sebagai salah satu golongan terpenting dalam sesebuah negara dan tahun ini merupakan sambutan Hari Polis kali ke-194. Usaha ini juga adalah susulan kepada kempen `Tahun Memerangi Jenayah 2000' yang dilancarkan oleh Ketua Polis Negara. pihak polis berusaha untuk memberikan khidmat yang terbaik untuk memerangi dan mengurangkan kadar jenayah yang berlaku di negara ini. anggota polis dan orang awam yang telah menyumbangkan khidmat cemerlang turut diberi surat penghargaan terhadap sumbangan mereka. Sehubungan itu. Pada umumnya. Cepat dan Betul'. Oleh itu. sambutan Hari Polis yang diadakan adalah bertujuan untuk menghargai jasa dan pengorbanan anggota polis yang berkhidmat pada masyarakat dan negara. Datuk Seri Najib Tun Razak yang mempengerusikan mesyuarat itu telah memutuskan untuk mengadakan Minggu Pencegahan Jenayah sempena sambutan Hari Polis pada tahun 2001 ini. Tanggungjawab besar yang dipikul oleh setiap anggota polis melayakkan mereka diraikan dalam sambutan khas yang telah ditetapkan. Dalam mesyuarat EXCO Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (YPJM) pada tahun lepas.Latihan Bab : Pemahaman Petikan Soalan 3a.pemahaman petikan (10M) Sambutan Hari Polis Mengingati Pengorbanan Anggota Keselamatan Aspek keselamatan dan keamanan dalam sesebuah negara menjadi intipati terpenting dalam memastikan dunia dan penduduk negara khususnya. bertepatan dengan mottonya `Mesra. Datuk Jamil Johari dibentuk untuk merangka program pada sepanjang minggu itu. Menteri Pertahanan. Program selama seminggu itu mendapat kerjasama polis bagi meningkatkan kesedaran pencegahan jenayah di kalangan masyarakat. berada dalam keadaan selamat dan terkawal.Malah pada hari tersebut juga.Satu jawatankuasa telah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Polis Negara.

pengiktirafan terhadap tugas dan tanggungjawab mereka yang berat.kan dengan menambahkan bilangan pondok polis. (Dipetik daripada Minda Pelajar . Oleh itu. 27 Mac 2001) 1.mengapakah bidang ini kurang diceburi oleh belia ? (4M) Jawapan Contoh Jawapan daripada Hall Master: 1. Skima jawapan :• • • bagi menghargai jasa dan pengorbanan anggota polis yang berkhidmat kepada masyarakat dan negara.lepas. Kempen pencegahan jenayah yang berkonsepkan mesra rakyat ini diperkukuh. Nyatakan aktiviti dan matlamat diadakan minggu Pencegahan Jenayah pada tahun ini. dalam memastikan keamanan dan keselamatan negara terjamin.Berita Harian. kerjasama antara masyarakat dan pihak polis harus diperkukuhkan untuk kebaikan bersama. memberi penghargaan terhadap anggota polis. menambahkan kehadiran anggota polis selain merapatkan hubungan dengan masyarakat setempat di setiap negeri. Tugas anggota polis adalah mulia dan amat diperlukan tetapi pada pendapat anda. . orang-orang awam yang menyumbangkan khidmat cemerlang kepada masyarakat. 3. Mengapakah sambutan Hari Polis disambut setiap tahun? (3M) 2.

menambahkan kehadiran polis serta menjalin hubung rapat dengan masyarakat setempat. Skima jawapan :• • Meningkatkan kesedaran Pencegahan Jenayah di kalangan masyarakat. kepentingan diri dan kepentingan keluarga di belakangkan . Skima jawapan :- • • • • latihannya lasak dan memenatkan tanggungjawab yang berat yang tidak setimpal dengan gaji risiko yang tinggi. • Contoh Jawapan daripada Hall Master: 3.Contoh Jawapan daripada Hall Master: 2. nyawa sentiasa terancam banyak berkorban demi kepentingan negara. berusaha memberi khidmat terbaik memerangi dan mengurangkan jenayah di negara ini. menambahkan bilangan pondok polis.

soalan daripada puisi tradisional atau moden 2.soalan ulasik iii. 3d . Tragedi ii. Soalan ini terbahagi kepada: i. Lambaian malar hijau v. 3. Kris dan Kristal iv. Dijangkakan cerpen dan drama akan diselang-seli diuji setiap tahun. Seri Narfa 4. Cerpen atau Drama 1. Aspek komponen kesusteraan Melayu bermula pada tahun 2001 akan diuji dalam soalan 3 Kertas 2. Soalan yang diuji dipetik daripada Antologi "Anak Laut" yang dipelajari di tingkatan 4 dan Antologi "kerusi" yang dipelajari di tingkatan 5. Cerpen daripada Antologi "Kerusi" ialah : 6 tajuk.Komponen Sastera 1. Aku. Annyss Sophillea iii. Kerana manisnya epal iv. iaitu :i. Virul Zel untuk Abal iii. 3c . Serunai Malam ii. Drama daripada Antolog :Anak Laut" (tingkatan 4) : 3 tajuk. Pasaran vi. iaitu :i. Semua soalan ini wajib dijawab oleh calon.sama ada cerpen atau drama ii.Pemahaman Prosa Moden Pemahaman Prosa Moden Soalan 3(b) . Titik-titik perjuangan iii. Cerpen dalam Antologi "Anak Laut" terdapat enam tajuk iaitu : i. 2. Sebutir pasir di kaki . 3b . Budi yang tak terbeli 3. Menatap wajahnya ii.

Latar 5. 4. Drama daripada Antologi "kerusi" (tingkatan 5). 3 tajuk iaitu :a) Jangan Bunuh Rama-rama b) Puteri Li Po c) Kerusi 6. Bagaimanapun kajian dan pembacaan calon secara menyeluruh terhadap teks tersebut akan memanfaatkan calon. Di sisi Rinda vi. Plot dan teknik plot e. KBKK (Kemahiran berfikir seperti pendapat. Petikan akan disediakan. ramalkan dll) iii. Markah yang diperuntkan ialah 10%. 3. Apabila mempelajari drama atau cerpen seharusnya calon dapat menganalisa ciricirinya seperti a. Watak dan perwatakan (amat penting) c. Soalan (ii) dan (iii) diperuntukan markah lebih. Gaya bahasa f. 2. 3 soalan akan dikemukakan. Mariah 5. Kehendak Peperiksaan Bahagian cerpen / drama 1.v. (amat penting) b. Komponen Kesusasteraan (Ciri-ciri sastera) 6. Daripada 12 cerpen yang dipelajari (tingkatan 4 dan 5) serta drama 6 tajuk hanya satu soalan akan dikeluarkan dalam peperiksaan SPM. Soalan yang dikemukakan berbentuk : i. Modul SPM 1 . Tema dan persoalan. kemudian jawab soalan-soalan . Nilai dan pengajaran (amat penting) d. Pemaham teks (Jawapan diperoleh dalam petikan) ii.Cerpen 3 (b) Baca petikan cerpen di bawah ini dengan teliti.

"Sudah sampai masanya kita harus berpisah".yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri. Akmal mengucup dahi Annyas. mengapakah Annyas Sophillea terpaksa meninggalkan Akmal dan bagaimanakah perasaannya terhadap Akmal ? Skima jawapan :-Annyas Sophillea terpaksa meninggalkan Akmal kerana Annyas Sophillea mahu pulang segera ke planet Abtonia untuk pulang ke pangkuan keluarganya dan ingin mencari tunangnya yang masih belum ditemuinya. amat menggigit tampuk hatinya. Kucupan terlerai.Annyas bingkas memacu Eustary lantas menguja ke udara. esok harinya bukan ?" Annyas mengangguk.Kini setiap tidurku akan lebih bermakna lagi.Melihat Akmal tertinggal begitu.Dia tidak menoleh lagi. terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka) S1)Apakah maksud rangkai kata `Sisipkan di bawah ranjang' dan `lantas menguja ke udara' dalam petikan di atas ? (3M) Skima jawapan :-`Sisipkan di bawah ranjang' bermaksud memasukkan atau menyelitkan di bawah katil manakala Lantas menguja ke udara' bermaksud lalu menaikkan ke udara. "Terima kasih. "Selamat hari lahir . ujarnya. (Dipetik daripada cerpen "Annyas Sophillea" karya Nijah Haron. Namun Akmal terus menghantar Annyas dengan pandangan mata sehingga bentuk Eustary menjadi sebutir bintang semula. (10M) Wajah Annyas kembali muram. juga tanda bahawa kita pernah bersama satu sama dahulu. (2 markah) S2)Pada pendapat anda. Annyas!" Akmal berbisik. Sisipkan di bawah ranjang. "Selamat kau sampai ke Abtonia". Perasaan Annyas Sophillea amat berat untuk berpisah dengan Akmal kerana beliau berasa terkilan dan berasa tidak puas dengan . "Semoga kita bertamu lagi. "Ambillah kalung ini sebagai kenangan. Annyas. "Semoga kau bertemu dengan tunanganmu".Setiap malam aku pasti hadir dalam mimpimu".

Modul SPM 2 . hamba menjeritjerit. terus jatuh ke dalam telaga. luka di kaki.Hilang malu. (4M) Skima jawapan :-Akmal merupakan seorang pemuda yang berasal dari bumi. buktinya beliau mendoakan agar Annyas Sophillea dapat bertemu semula dengan tunangnya. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri. apakah akibat atau kesan peristiwa ini kepada Raja ? (4M) .Hamba tak pernah temui seekor yang sebegitu indah. (4 markah) S3)Jelaskan watak dan perwatakan Akmal yang terdapat dalam cerpen ini.pertemuan yang amat singkat itu.Drama Drama "Jangan Bunuh Rama-Rama" karya Noordin Hassan. luka di muka sebab mengejar seekor rama-rama yang kecil tetapi paling cantik sekali. pedihnya bukan kepalang.Tiba-tiba rama-rama yang kecil tadi datang semula dan memerhati hamba yang berada di dalam keadaan yang sebegitu daif sekali. -Beliau berperwatakan sebagai seorang yang ikhlas.Ya Allah. Baca petikan drama di bawah ini dengan teliti. S2) Pada pendapat anda. baik hati dan sanggup berkorban dengan melakukan pengorbanan yang tidak terkira nilainya. hamba tergelincir. S1) Apakah yang diburu oleh Raja ? (2 M) Skima jawapan :Raja memburu seekor rama-rama yang kecil tetapi cantik semata-mata memenuhi permintaan permaisurinya.Tiba-tiba.Tak tahu berapa lama hamba terapung di atas air yang sedang mendidih itu. -Akmal juga bersifat penyayang dan iklas.Rama-rama itu pun terbang berlegaran sambil mengipas-ngipas hamba dan air yang panas itu dengan sayapnya yang kecil dan sebegitu cantik sekali.Air di dalamnya sedang mendidih bergelagak. (10M) Luka di tangan.

tidak kira kecil atau besar. "Saya George Bulang.Skima jawapan :Raja tidak mahu lagi menangkap rama-rama dan menyesal atas perbuatannya.Saya bersembunyi di rumah rakan saya di Penampang.Tapi saya berdosa kepadanya. kereta yang saya pandu terbabas. Iswan. Rama-rama kecil itu bersedia menolong Raja yang dalam kesusahan.Cerpen Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti.Esoknya barulah saya tahu bahawa .Saya telah membunuhnya!" "Kalau begitu anda yang menabrak Iswan ?" Suara Pak Ismawan kedengaran meninggi. Modul SPM 3 . teman baik Iswan. malahan dialah satu-satunya teman yang terdekat dan mesra dengan saya.Raja yang diselamatkan oleh rama-rama dan meminta orang lain agar tidak membunuh rama-rama lagi.Kami bergelak ketawa sesudah makan minum di rumah teman yang menyambut hari jadinya. Kita harus sedar bahawa semua makhluk Tuhan. Ini menunjukkakn perasaandendam tidak harus wujud sebaliknya ramarama tersebut membalaga dengan kebaikan supaya Raja itu berpeluang berubah dan dapat berbakti kelak.Kami berlima di dalam kereta itu. ada manfaatnya.Saya jadi takut. Pada mulanya saya tidak memikirkan yang saya tabrak itu ialah sahabat karib saya.Ketika melintasi Iswan dan rakannya.Kami sepersekolahan. Pak. Saya tak dapat mengawalnya dan saya menabrak Iswan. kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri. "Saya tidak sengaj. S3) Apakah pengajaran yang terdapat dalam petikan ini ? (4M) Skima jawapan :Sesungguhnya perbuatan zalim akan diberi balasan yang setimpal.Pada mulanya Raja cuba menangkap rama-rama tiba-tiba telah terjatuh ke dalam telaga air panas. sahabat baik saya itu.Saya memecut kereta tambah laju.

Dewan Bahasa dan Pustaka) S1) Bagaimanakah George Bulang menabrak Iswan ? (3M) Skima jawapan :George Bulang boleh manabrak Iswan kerana dia dan empat rakannya bergelak ketawa di dalam motokar yang dipandu oleh George Bulang. Pak!" "Tak mengapa. S2) Sekiranya anda George Bulang. S3) Jelaskan nilai dan pengajaran yang anda peroleh daripada cerpen di atas.Takdir telah menentukan Iswan maut akibat kemalangan tersebut. motokar itu terbabas dan George Bulang tidak dapat mengawalnya lalu menabrak Iswan.Maafkan saya. kesatkan air matamu.Ketika melintasi Iswan dan rakannya.Saya sudah dilatih untuk tidak selalu menyimpan dendam. (Dipetik daripada cerpen Tragedi karya Amil Jaya. apakah tindakan yang anda ambil untuk menebus dosa anda membunuh Iswan ? (4M) Skima jawapan :Sekiranya saya George Bulang.saya telah membunuh teman baik saya.Lupakan tragedi itu.Di samping itu.Engkau sendiri kulihat memang menyayangi sahabatmu.Malah.Saya juga akan sentiasa mendampingi Pak Ismawan supaya tidak kesunyian akibat kehilangan Iswan.Air mata Pak Ismawan merembas lagi.Engkau sudah sedar. nak. nak.Mereka baru pulang dari rumah kawan yang menyambut hari jadi setelah makan minum di sana. tindakan yang akan saya untuk menebus dosa saya membunuh Iswan ialah saya akan lebih berhatihati ketika berada di jalan raya supaya tidak terlibat dalam sebarang kemalangan jalan raya lagi. kita sama-sama kehilangan".Tapi apa daya kita nak. jika Pak Ismawan mahu saya sanggup menjadi anak angkatnya untuk menggantikan tempat Iswan. saya akan belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam pelajaran untuk mengharumkan nama sekolah dan dapat berbakti kepada negara. (3M) Skima jawapan :Satu nilai kemanusiaan berdasarkan petikan cerpen di atas ialah sanggup berterus-terang dan mengaku kesalahan yang telah dilakukan serta meminta maaf kepada orang yang terlibat .Hiduplah seperti biasa tanpa rasa takut. Tidak ada sebesar hama pun rasa dendam di dalam jiwa saya.

dengan kesalahan kita. . Pengajaran: a) remaja di bawah umur tidak boleh memandu motokar. tabah hati menghadapi dugaan contohnya Pak Ismawan tabah menerima takdir kematian Iswan. sedia memaafkan. Pak Ismawan memaafkan George Bulang yang telah insaf. b) seseorang atlit perlu mencapai disiplin sendiri yang kuat dan menjalani latihan untuk mencapai kejayaan. terutamanya jika tiada lesen memandu. tidak berdendam. c) seseorang yang menerima malapetaka perlu banyak bersabar dan menerimanya dengan reda.

Pemahaman Prosa Klasik .

c. Daripada 8 teks klasik yang dikaji. Bentuk solan yang ditanya juga terdiri daripada a. b. Oleh itu calon dinasihatkan merujuk kamus istilah klasik. calon digalakkan menggunakan bahasa sendiri (bahasa moden). . f. d. e. Apabila menulis jawapan. 2. d. Sabor Kezaliman Membawa Padah asal Usul Raja kecil Kepahlawanan Tun Beraim Bapa 5. Soalan yang dikeluarkan dalam bahagian klasik soalan 3C diambil daripada Antologi "Anak Laut" (tingkatan 4). b. b. Apabila mempelajari teks klasik. Markah diperuntukan bahagian ini 8 markah. iaitu :a. 6. calon juga perlu mengkaji aspek: a. c. Cerita Baryan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya Peminangan Puteri Gunung Ledang Pertanyaan Tuah Dengan Jebat Sikap Terburu-buru akan membawa padah 4. Penguasaan perbendaharaan bahasa klasik dengan baik banyak membantu calon. 3. b.Klasik Kehendak peperiksaan: 1.Pemahaman Prosa Klasik Soalan 3C . c. c. d. hanya satu petikan yang akan dikeluarkan dengan mengandungi 2 soalan. tema plot watak dan perwatakan gaya bahasa nilai dan pengajaran latar 8. Soalan yang dikeluarkan hanya 2 soalan. soalan pemahaman teks soalan KBKK soalan kesusasteraan Melayu 7. Antologi "Kerusi" prosa klasik ialah :a. 9.

Maka Jibor pun khayali. tiada khabarkan dirinya seperti orang mati. Pada suatu malam Jibor makan majun. siang dan malam tiada berkeputusan perbuatannya itu. Pada malam itu Siti Saidah pun sangat keluh kesah. apabila Jibor dalam keadaan khayal. tiadalah boleh tidur daripada sangat berahinya akan Sabor. Setelah ia melihat rupa paras Sabor. S2) Pada pendapat anda. tiada mengetahui peri perbuatannya Siti Saidah itu bermukah dengan jauhari. maka ia pun keluar mendapatkan Sabor.Prosa Klasik "Sabor" 3(c) Baca petikan cerita di bawah dengan teliti. kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan sendiri. Siti Saidah tidak wajar jatuh hati kepada Sabor kerana dia sudah bersuami dan dia perlu cinta pada suaminya serta . diciumnya Sabor. tiadalah cinta yang lain melainkan Sabor juga siang malam. (Dipetik daripada Sabor terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka) S1) Apakah perbuatan salah laku yang dilakukan oleh Siti Saidah terhadap suaminya ? (4M) Skima jawapan Perbuatan salah laku yang dilakukan oleh Siti Saidah terhadap suaminya ialah dia telah curang terhadap suaminya dengan melakukan zina dengan jauhari. Sabor. (4M) Skima jawapan Pada pendapat saya.Malah. melainkan Saborlah pula dikasihi sayangnya yang tersurat di dalam mata hatinya. dia telah menaruh hati dan jatuh hati kepada iparnya.Setelah datanglah kepada dua puluh hari Sabor duduk di rumah Jibor saudaranya itu. akan jauhari pun ia lupalah. tiada khabarkan dirinya.Maka Siti Saidah itu ada bermukah dengan semata-mata.Setelah dilihat oleh Siti Saidah hal suaminya itu.Akan Jibor itu pun sekali-kali tiada ia tahu akan perbuatan isterinya itu dengan jauhari itu. dia telah pergi ke bilik Sabor lalu memeluk dan mencium Sabor. telah tiada tertahan hatinya.Modul SPM 1 .Maka oleh Siti Saidan dipadamkannya pelita. maka dipeluknya.Di samping itu. adakah wajar Siti Saidah jatuh hati kepada Sabor? Huraikan. dilihatnya Sabor sedang tidur. maka Siti Saidah pun bertambahtambah berahinya seperti majnum lakunya.

(8M) Maka Paduka Seri Maharaja pun segera naik gajah lalu keluar diiringkan oleh segala para menteri.Klasik "Kezaliman Membawa Padah" 3(c) Baca petikan klasik di bawah ini dengan teliti. sida-sida. mucung tajam ikan todak akan terperangkap keranamelekat pada batang pisang. S1) Mengapakah begitu banyak orang mati diserang todak ? (3M) Skima jawapan Paduka Seri Maharaja memerintahkan supaya rakyat jelata menjadi benteng di tepi pantai ketika todak menyerang Singapura. mudah mendapatkan batang pidang kerana banyak terdapat di Melaka.Barang orang yang dilompatinya itu tiada selamat. (5M) Skima jawapan Saya bersetuju dengan buah fikiran budak itu kerana • • • dengan berkubukan betis seperti titah baginda hanya akan mencederakan rarkyat. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri. cadangan berkubukan batang pisang sangat sesuai kerana tidak mencederakan rakyat jelata."Apa kerja kita berkubukan betis ini ? Kita perdayakan diri kita demikian ini jika kita berkubukan batang pisang alangkah baiknya".Maka makin banyak orang mati ditikamnya oleh todak itu. hulubalang. orang mati pun terlalu banyak. S2) Pada pendapat anda.Maka baginda pun menitahkan sekalian orang berkubukan betis.Telah datang ke pantai maka baginda pun hairan melihat perihal todak ini. Maka pada antara itu berkata seorang budak. adakah anda bersetuju dengan buah fikiran budak itu? Berikan huraian anda. sesuai bertubuh dalam iklan di Malaysia • .Modul SPM 2 . maka dilompati oleh todak itu terus ke sebelah.Adapun todak itu seperti hujan rupa datangnya. sekalian.

Sabor Kezaliman Membawa Padah asal Usul Raja kecil Kepahlawanan Tun Beraim Bapa 5. iaitu :a. c. calon juga perlu mengkaji aspek: a. f. c. Penguasaan perbendaharaan bahasa klasik dengan baik banyak membantu calon. Daripada 8 teks klasik yang dikaji. Apabila menulis jawapan. Soalan yang dikeluarkan hanya 2 soalan. 2. e. 4. b. hanya satu petikan yang akan dikeluarkan dengan mengandungi 2 soalan. c.Klasik Kehendak peperiksaan: 1. b. 3. . b. tema plot watak dan perwatakan gaya bahasa nilai dan pengajaran latar 8. Apabila mempelajari teks klasik. soalan pemahaman teks soalan KBKK soalan kesusasteraan Melayu 7. 9. Oleh itu calon dinasihatkan merujuk kamus istilah klasik. b. Markah diperuntukan bahagian ini 8 markah. d. Bentuk solan yang ditanya juga terdiri daripada a. Soalan yang dikeluarkan dalam bahagian klasik soalan 3C diambil daripada Antologi "Anak Laut" (tingkatan 4). d. c. Cerita Baryan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya Peminangan Puteri Gunung Ledang Pertanyaan Tuah Dengan Jebat Sikap Terburu-buru akan membawa padah Antologi "Kerusi" prosa klasik ialah :a. 6. calon digalakkan menggunakan bahasa sendiri (bahasa moden). d.Tingkatan 4-5: Bahasa Malaysia-Pemahaman Prosa Klasik Soalan 3C .

Tingkatan 4-5: Bahasa Malaysia-Pemahaman Puisi Moden .

Puisi ini terbahagi kepada puisi tradisional yang terdiri daripada :a. 2. c. Puisi moden pula merujuk kepada sajak. Petikan teks puisi akan disediakan dalam soalan 3(d) 6.Puisi (Soalan 3d) Kehendak peperiksaan 1. Bentuk soalan yang dikemukakan berbentuk • • • soalan pemahaman soalan kemahiran berfikir secara kreatif soalan komponen Kesusasteraan Melayu Ciri-ciri puisi tradisional Pantun • • diungkap secara berangkap-rangkap boleh ditulis di dalam rangkap yang berbeza seperti. Puisi yang akan dikemukakan dalam soalan 3(d) kertas dua berdasarkan teks "Anak Laut" dan "Kerusi" yang dikaji di Tingkatan Empat dan Lima. 4. 7. b. d. . Puisi tradisional yang boleh diuji dalam peperiksaan SPM ialah daripada: Antologi "Anak Laut" (Tingkatan 4) Antologi Kerusi (Tingkatan 5) pantun mengenang nasib pantun Enam Kerat pantun kiasan pantun Lapan Kerat syair pembunuhan Angreni syair Jong Pecah syair Dandan Setia dan Intan Terpilih syair Kelebihan Ilmu gurindam Baris Hadapan gurindam Memelihara Anggota Dan Hati seloka Pak Kaduk Daripada Kejahatan seloka pandai Pak Pandir Puisi moden daripada sajak Antologi "Anak Laut" (Tingkatan 4) Puisi moden daripada sajak Antologi "Kerusi" (Tingkatan 5) Aku Menjadi Lebih Berani Tukang Gunting Anak Laut Keindahan Yang Hilang Derita Pertama Di Kota Kecilku Jalan-Jalan Raya Kotaku Sejarah Manusia Dan Kesejahteraan Duhai Pentafsir Pembeli Masa Sudah Di Ruang Gemanya 5. Sejumlah tiga soalan dikemukakan berkenaan puisi yang membawa 9 markah. pantun syair gurindam seloka 3.

`laksana') Contoh :. Contoh :. Sajak ditulis dalam rangkap. Aspek kajian puisi mengikut peperiksaan SPM Puisi moden atau puisi tradisional dikaji dari aspek :- Isi Isi Gaya bahasa Nada Bentuk • • • • • • maksud puisi tema dan persoalan mesej/pengajaran sikap dan perasaan atar (tempat. tetapi ditulis dalam bentuk yang tetap sama ada tiga baris serangkap.Semarak api . `ibarat' dan sebagainya. padat) Bahasa konotatif (maksud tersirat) Bahasa kiasan (dibuat perbandingan) Unsur-unsur bahasa • • • • Pengulangan perkataan Pengulangan baris Pengulangan rangkap Simile (perbandingan mengandungi kata `seperti'.Bagai buih kecil terapung (Anak laut) • Metafora (perbandingan langsung atau terus tanpa menggunakan kata `bak'. masa. tetapi dianggap sebagai prosa moden. `bagai'. Ada sajak berbentuk terikat atau berbentuk bebas.Sungai Marah (Petikan puisi moden sejarah) • Pesonafikasi (pemberian sifat-sifat yang ada pada manusia) Contoh :. empat baris serangkap dan sebagainya. Jumlah rangkap tidak dihadkan (Bebas). masyarakat) nilai pengajaran Gaya Bahasa Ciri-ciri bahasa • • • • • Bahasa biasa (pertuturan harian) Bahasa puitis (indah dan berseni) Bahasa ekonomi (ringkas.Sajak • • • • • Sajak walaupun dikenali sejak dahulu lagi. Bahasa sajak perlulah ekonomis tetapi padat dan bermakna.Puisi Moden .

Sebuah syair saya sajikan. pendengaran yang berjaya dihalusi oleh penyajak dan memberi kesan kepada pembaca). .Erat bertaut cinta kasih Sepatutnya .Jernih pagi berkaca. Contoh :. Duhai dengarlah suatu cetera. `mahu'. • Inversi (urutan kata yang menyimpang daripada kebiasaan dengan tujuan untuk membalikkan kata atau ayat tertentu supaya menjadi baris yang menarik/ berkesan). berlebih-lebihan) Contoh :-Seribu lautan sanggup diharungi. • Hiperbola (pemilihan kata melampau. menyemai kasih di dada. `tak' dan sebagainya. Selamat sejahtera handai dan rakan.`ku'. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan kata-kata anda sendiri. Bersama-sama kita menungkan. • Imejan (gambaran yang timbul tentang sesuatu pengalaman. Nada • • • • • Melankolik (murung) Romantis Patriotik Sinis Protes Bentuk • • • • Rima akhir Bilangan rangkap Bilangan baris Bilangan suku kata Model soalan dan jawapan SPM 1 Baca syair di bawah ini dengan teliti.• Sinkof (singkatan perkataan) Contoh :. perasaan.Cinta kasih erat bertaut. di ruang jendela senyummu melampai. Syair Jong Pecah Assalamualaikum saya ucapkan. Contoh :.

Ya Ilahi Tuhan yang Rahman. Berkat bersatu rakyat teguh. Negara dilanggar hendak diruntuh. Berpadu erat seia sekata. Rakyat berbalah daulat pun malap. Hidup bersatu aman sejahtera. Bangsa bijak gagah perwira. Tetap berdaulat berdiri kukuh. . Politik rebeh ekonomi rebah. Tahan bahaya tahan derita. Bunga bangsa gugur terkorban. Sama sendiri berpecah-pecah. Kenyanglah yu bila jong pecah. Siang malam berhati gundah. Entah siapa lalai dan lelap.Di zaman dahulu sebuah negara. Kita dijajah empat kurun. Tiga puluh tiga tahun sejak bergema. Negara dan bangsa menempah nama. Harga diri semakin turun. Hitamlah tanda dalam sejarah. Sampailah waktu rakyat jelata. Budaya dan ilmu setandus gurun. Ditambah empat puluh enam tahun. Mendaulatkan kembali negara kita. Aduh mengapa kita berbalah. Harumnya lesap ditelan zaman. Entah di mana salah dan silap. Hinggalah sampai saat yang gelap. Berkali-kali dicuba musuh. Bangkit pahlawan demi pahlawan. Adilah kita bangsa terjajah. Kata merdeka dilaung bersama. Berjuang merebut kemerdekaan. Terjejas daulat tercemar maruah. Banyak impian telah terjelma.

negara akan musnah/hancur. apakah yang dimaksudkan oleh penyair yang mengatakan "Kenyanglah yu bila jong pecah . Ke arah perpaduan berikan pedoman. (4M) Skima jawapan Nilai • • • Perpaduan contohnya bersatu padu mempertahankan kedaulatan negara. Bersatu bangsa teguh negara. Wassalamualaikum. (Adibah Amin) S1)Apakah seruan penyair kepada rakyat untuk mendaulatkan negara ? (2M) Skima jawapan • rakyat semua haruslah bersatu padu dan bersepakat. bergaduh sesama sendiri kerana hanya . Pengajaran • Janganlah berpecah-belah. Untuk renungan saudari saudara. ada persefahaman mengharungi cabaran. salam sejahtera. • S2)Pada pendapat anda. Tamatlah sudah madah dan cetera. hitamlah tanda dalam sejarah" ? (3M) Skima jawapan • • negara musuh akan mendapat faedah sekiranya rakyat berpecahbelah dan bermusuhan perpecahan rakyat ini akan mencatatkan sejarah hitam kepada negara semata-mata. Kerjasama contohnya bersama-sama bersepakat dan bersatu menentang cabaran demi negara Cinta kepada negara contohnya sanggup berjuang walaupun bahaya dan menyakitkan demi mempertahankan negara. Agar sejahtera zaman-berzaman. rintangan. • S3)Nyatakan nilai dan pengajaran dalam syair jong pecah. anasir jahat.Teguhkan bangsaku di dalam iman.

menguntungkan pihak musuh. • Kita haruslah sanggup berkorban untuk mempertahankan kedaulatan negara .

Sebelum ini tidak terdapat soalan kajian novel dalam peperiksaan SPM. 2)Soalan-soalan yang dikemukakan adalah berdasarkan salah satu daripada novel-novel berikut :Novel Tingkatan 4 a)Terminal Tiga karya Othman Putih b)Perlumbaan Kedua karya Marwills Haji Yusof c)Di Hadapan Pulau karya A.Novel Kehendak SPM 1)Soalan ini merupakan soalan tambahan dalam kertas 1103/2 Bahasa Melayu. 3)Novel yang digunakan di sekolah berdasarkan pembahagian mengikut zon. 5)Hanya dua soalan dikemukakan dalam bahagian ini. Kedua-duanya wajib dijawab. 4)Soalan bagi genre novel ini merangkumi 15 markah dan wajib dijawab. 6)Calon dikehendaki benar-benar membaca teks yang digunakan di sekolah untuk mendapatkan markah yang dalam peperiksaan.Samad Said d)Bukit Kepong karya Ismail Johari Novel Tingkatan 5 e)Konserto Terakhir karya Abdullah Hussien f)Seteguh Karang karya Tuan Fatimah Syed Abdullah g)Julia karya Abu Hassan Morad h)Putera Gunung Tahar karya Ishak Haji Muhamad. .

.7)Soalan-soalan yang dikemukakan berkisar ciri-ciri novel iaitu :a)tema dan persoalan b)watak dan perwatakan c)plot d)latar e)gaya bahasa f)nilai dan pengajaran 8)Bentuk-bentuk yang dikemukakan tidak berfokus pada novel tertentu sebaliknya soalan tersebut berbentuk umum. c)Persoalan pula merujuk perkara-perkara lain yang lebih kecil yang berkaitan dengan tema disampaikan oleh pengarang dalam karyanya. b)Watak tidak semestinya manusia. 2)Watak dan perwatakan. b)Tema ini hanya dapat dikesan setelah selesai karya itu dibaca. Boleh juga terdiri daripada binatang.(terutamanya di dalam cerita kanak-kanak) c)Watak ini terbahagi kepada watak utama dan watak sampingan. Pemahaman Konsep Sastera. pokok atau alam. 1)Tema dan persoalan a)Tema ialah persoalan pokok atau persoalan utama dalam sesebuah karya sastera. maka calon boleh menggunakan mana-mana teks yang dibaca sebagai rujukan jawapan. a)Watak ialah pelaku atau karakter yang diberi peranan untuk menggerakkan cerita.

e)Dalam aspek watak dan perwatakan terdapat beberapa istilah berkaitan yang perlu calon ketahui ialah :i) watak protagonis • watak utama dalam cerita ii) watak antagonis • watak jahat yang selalu menentang watak protagonis iii) watak bandar watak bersifat kompleks. masa.d)Perwatakan ialah pelukisan tentang watak dari aspek luaran dan dalaman. tidak kompleks dan hanya satu aspek sifatnya • vii) watak kodi watak ini hanya terdapat dalam cerita rakyat. pandangan/pendapat atau perasaan • v) watak statik watak ini berbeza daripada watak dinamik kerana watak ini tidak mengalami sebarang perubahan dari awal hingga ke akhir cerita • vi) watak pipih watak yang tidak berkembang. waktu dan suasana berlakunya cerita dalam sesuatu karya. . Watak ini merujuk kepada watak yang konvensional seperti watak nenek kebayan • 3)Latar a)Latar merujuk ruang. diperincikan oleh pengarang sehingga berbeza daripada watak-watak lain • iv) watak dinamik watak ini berkembang dan mengalami perubahan yang berbeza dari sebelumnya sama ada dari segi fikiran. tempat.

perkembangan. masyarakat yang ditindas dll • 4)Plot (binaan plot dan teknik plot) a) Plot bermaksud susunan peristiwa dalam cerita.b)Latar dilihat daripada tiga aspek iaitu :i) latar tempat • tempat berlakunya sesuatu kejadian dalam cerita ii) latar masa merujuk masa atau tempoh sesuatu peristiwa seperti latar masa perjajahan-siang atau malam • iii) latar masyarakat merujuk kepada keadaan masyarakat yang merangkumi agama dan kepercayaan. latar masyarakat bandar. perumitan. tidak kronologi atau songsang iaitu yang kemudian didahulukan. sekiranya plot disusun dengan teratur mengikut urutan (kronologi). c) Binaan plot dilihat pada permulaan cerita. klimaks (puncak) dan peleraian (pengakhiran cerita) d)Teknik plot terbahagi kepada beberapa jenis iaitu :i) teknik dialog (perbualan) ii) teknik monolog (tutur kata secara sendirian) iii) teknik monolog dalaman (pengucapan batin) iv) teknik imbas kembali (mengenang peristiwa lepas) v) teknik imbas muka (meramal dan melihat bayangan akan datang) vi) teknik kejutan (perubahan cerita oleh pengarang secara tiba-tiba tanpa diduga oleh pembaca) . b) Contohnya. Contohnya.

Contoh :. . Contoh :.pengarang memberi sifat-sifat perorangan iaitu sifat manusia. alkisah dll. b) Gaya bahasa boleh dikategorikan kepada i) Diksi .bak.umpama.Dia menolak daun pintu untuk menonjolkan wajah daun sirehnya yang bermaksud wajahnya bujur seperti daun sireh. pengarang menggunakan bahasa seperti arakian.bagai.vii) teknik konflik (konflik antara watak dengan watak lain atau bertentangan dalam diri watak) 5)Gaya bahasa a) Cara pengarang menggunakan bahasa sebagai wahana menyampaikan karya mereka.Halilintar datang meragut tangkai jantungku iii) Simik .perbandingan menggunakan kata-kata seperti.perbandingan secara langsung.pemilihan kata oleh pengarang. Contoh :. sejuta bintang. iv) Metafora . ibarat dll Contoh ayat :.Maria tersentak seperti tersentuh periuk panas.bahan kiasan yang digunakan secara berlebihan Contoh :. v) Hiperbola . sanggup dilewati.Prosa tradisional. ii) Personifikasi . sanggup direnangi.Seribu lautan.

maka perlu diberi empat isi disusuli contoh setiap satu. sedia mengakui kesalahan diri. i) Kita hendaklah tabah menerima takdir Tuhan ii) Janganlah kita menghina orang yang miskin iii) Kita haruslah rajin berusaha bagi mencapai kejayaan dalam hidup. Pemarkahan a) Calon dikehendaki merujuk markah pada soalan bagi merangka isi jawapan yang perlu ditulis. c) Ini bermakna sekiranya terdapat 8 markah. Contoh soalan 4 dan modul jawapan a) Dalam sesebuah novel watak utama dan watak sampingan akan beraksi untuk mengembangkan jalan cerita pengarang. keikhlasan dan sebagainya yang terdapat dalam novel "Konserto Terakhir" b) Pengajaran merujuk kepada amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam bentuk suruhan atau larangan. Contoh .pengarang menggunakan penyingkatan kata. Contohnya.Nak buat apa ? (Nak merujuk kepada hendak) 6) Nilai dan pengajaran a) Nilai dalam cereka merujuk kepada nilai-nilai murni seperti dalam pendidikan moral.vi) Sinkaf .kasih sayang. Contoh :. b) Kebiasaannya satu isi perlu disusuli dengan contoh huraian bagi memperoleh 2 markah. Nyatakan apakah perbezaan watak utama dan watak sampingan. (7M) Skima jawapan :Watak utama Watak sampingan .

-lebih daripada seorang -peranan kurang penting -sebagai watak pembantu sahaja. • untuk berjaya. -sebagai penggerak dalam cerita -memegang watak protagonis. kita perlu rajin berusaha. nyatakan empat pengajaran yang menarik perhatian anda untuk dijadikan pedoman.Hilmi yang mengalami kehancuran rumah tangga dan kekecewaan begitu tabah dengan minatnya sehingga usahanya membuahkan hasil.Azizah. • jangan mengabaikan keagamaan melakukan larangan Allah kerana terlalu moden dan kebaratan.Antara pengajaran yang amat sesuai dijadikan pedoman ialah :• jangan kerana pangkat yang tinggi kita memandang rendah dan menghina orang yang miskin. (8M) Skima jawapan :merujuk novel konserto terakhir karya Abdullah Hussien yang kaji.bandar dan dinamik. • Latihan kendiri SPM 1 Novel . • jangan mementingkan materialistik semata-mata sehingga meruntuhkan rumah tangga yang dibina. -memegang watak antagonis.Datin Salmah ialah orang bandar yang berpangkat tetapi melayan Hilmi. cekal dan tidak berputus asa. Contohnya :. -penampilan diri kurang jelas kerana kurang penting (peranannya kecil) b)Berdasarkan novel yang anda kaji. Contohnya :. Contohnya :. anak buah suaminya dengan teruk sekali.statik dan pipih.-hanya seorang -memainkan peranan penting dari awal hingga ke akhir cerita. isteri Hilmi ialah seorang yang mengukur kebendaan dan tidak mempercayai suami telah membawa kepada keruntuhan perkahwinan yang dibina. -penampilan diri jelas dan "hidup".

diapun pulang ke Kuala Lumpur. teknik saspens. • Teknik dialog merupakan teknik yang ketara digunakan. Abdullah Hussien telah menggunakan enam teknik dalam menggerakkan cerita tersebut. Contoh dalam novel `Konserto Terakhir' Hilmi sering bermonolog seperti petikan berikut :"Kalian saja yang akan menghiburkan aku nanti. Kebiasaannya mereka berbicara sendirian meluahkan suara hatinya. contoh dialog atau perbualan antara Hilmi dan Hayati. teknik kejutan dan teknik pemerian."ujar pemuda itu cuba mahu memperkenalkan dirinya. bincangkan tiga teknik yang digunakan dalam novel tersebut. • Teknik monolog Ini bermaksud watak tersebut berbicara seorang diri. " Hilmi " Hayati mengulangi dengan nada agak keras. teknik imbas kembali. • Contoh . perbualan atau dialog ini berlaku sekurang-kurangnya melibatkan dua watak. Teknik plot ini termasuklah teknik dialog. • Teknik imbas kembali. "Saya Hilmi. Abdullah Hussien menggunakan teknik ini apabila Datuk Johari teringat kembali apa yang telah berlaku ketika beliau berada di kampungnya. wahai bunga-bungaku " katanya dalam hati. Berdasarkan novel yang anda kaji. . dia hanya kembali untuk beberapa jam saja dan kemudian setelah mayat bapanya dikuburkan. mereka perlulah mengabung-jalinkan pelbagai teknik agar novel yang dihasilkan berjaya menghilangkan rasa bosan pembaca.Tujuh belas tahun lamanya dia tidak pulang ke kampungnya itu. perkembangan cerita dilakukan melalui perbualan watak-watak yang ada.Arahan : Jawab kedua-dua soalan di bawah 4(a)Sebagai pengarang yang berjaya. " Ya ? Ada apa ?" Matanya menyelidiki pemuda itu dari kaki ke kepalanya. Pada hari bapanya meninggal dunia. teknik monolog dalaman. (7M) Skima jawapan :melalui novel konserto terakhir. Sejak bapanya meninggal.

Tetapi dengan hati yang tabah dia terus berusaha mempelajari muzik yang diminati sehingga berjaya menjadi seniman terkenal. Latihan 1 : Novel Jawab kedua-dua soalan.Contoh . yang selalu menghina Hilmi dan ahli keluarganya yang datang dari kampung.Contoh keikhlasan Bakar mengajar Hilmi muzik secara percuma.Datin Salmah. Huraikan tema dan persoalan menarik yang terterdapat novel yang telah anda kaji. b)masyarakat moden yang mengenepikan agama sebaliknya menagungkan kebu-dayaan barat. Persoalan : Terdapat beberapa persoalan yang cuba digarapkan oleh pengarang dalam novel "Konserto Terakhir" seperti • a)sikap masyarakat bandar yang berpangkat yang memandang rendah terhadap orang kampung yang dianggap hina dan memalukan. • Contoh Hilmi watak utama dalam novel ini.Keikhlasan mamat yang sentiasa membantu dan mengambil berat terhadap Hilmi. . c)Hubungan persahabatan yang ikhlas walaupun terhadap orang luar. tidak berpelajaran telah dihina oleh makciknya orang kaya di bandar dan kekecewaan terus berlaku dalam hidupnya apabila dia gagal berkahwin dengan Hayati sepupu yang dicintainya. hanya seorang pemuda miskin. (8M) Skima jawapan :Tema dalam "Konserto Terakhir" ialah ketabalan hati seorang pemuda kampung mengharungi pelbagai cabaran sehingga akhirnya berjaya dalam hidup.Contoh Datin Salmah.4(b)Tema dan persoalan merupakan inti pati penting yang cuba digambarkan oleh penulis dalam setiap karyanya. menjadi seniman agung. Datuk Johari yang tidak bersembahyang malahan di rumahnya mempunyai bar dan arak untuk meraikan tetamu.

(7M) 1. Jawapan anda di sini/penerangan anda .a) Jelaskan citra masyarakat yang terdapat dalam novel yang telah anda kaji.

2. menukar Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah atau Cakap Pindah kepada Cakap Ajuk. Membina ayat. Ini bermakna ayat yang kurang jelas maksud tidak akan diberi . Membetulkan kesalahan kata bahaya dalam ayat d. Ayat yang dibina mesti menggunakan kata yang diberikan tanpa mengubah seperti tidak boleh menambahkan imbuhan. Membetulkan kesalahan kata atau istilah dalam ayat. Ayat yang baik juga seharusnya menunjukkan maksud yang jelas. bahagian tatabahasa yang dahulunya soalan 4 akan ditukar menjadi soalan nombor 2. Kemungkinan menyambungkan ayat (ayat majmuk). b. Ini bermakna ayat yang kurang jelas maksud. menggandakannya atau menjadikannya sebagai peribahasa. Bermula tahun 2001. Setiap kata yang dibina mestilah dibina dalam satu ayat sahaja. 4. Bahagian ini diperuntukkan 4 markah. Calon mungkin dikehendaki membina ayat bagi menunjukkan Perbezaan Jelas antara pasangannya. melengkapkan teks dengan kata yang tertinggal atau imbuhan. c. Kehendak Peperiksaan Bahagian 2(a) : Membina Ayat 1. Calon sepatutnya membina ayat majmuk bagi mendapat markah yang baik sesuai dengan pelajar. Calon mungkin dikehendaki membina 2 atau 4 ayat. 6. Soalan No. 3. 5.Tatabahasa (Bhg 1) Tatabahasa Soalan 2 : Bahagian Tatabahasa Terkini 1. 2 ini diceraikan kepada 4 bahagian iaitu a. 7.

Memandangkan ayat yang dibina tidak boleh diubah atau ditambahkan inbuhan maka bagi Kata Dasar (tanpa imbuhan) yang diberi. Ingat. Ayat juga sepatutnya gramatis menepati hukum tatabahasa dan ejaan yang diberi adalah betul. 10. Ayat Seruan atau Ayat Pasif. 9. jangan memasukkan dua kata yang diuji dalam satu ayat. Ayat Tanya. Ayat Perintah. . 11. calon perlu membina Ayat Pasif atau Ayat Perintah.markah penuh. Calon boleh membina ayat yang terdiri daripada Ayat Penyata. 8.

memanggang menggoreng . Contoh : agar . beri-beri c. Calon mungkin akan diberi sepasang atau 2 pasangan patah kata yang hampir sama maknanya. kata yang hampir sama maknanya d. jejentik d.. Contohnya : merebus . pasangan kata kasar dan kata kata majmuk j. Kata yang sama ejaannya tetapi lain sebutannya Contoh huruf C taling dan C pepet. bukit-bukau e. kata ganda separa. pasangan kata ganda seluruh dan kata terbitan l. Calon mingkin dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata ganda.mengukus C. pasangan kata ganda seluruh dan kata majmuk h. Kata ganda seluruh. pasangan kata dasar dan kata ganda seluruh e. misalnya baring-baring. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Dan Kata Ganda Seluruh 1.Tatabahasa (Bhg 2) Aspek Membina Ayat Pada umumnya. pasangan kata homograf f. kata ganda b. kata ganda semua. Membina Ayat Daripada Kata Ganda a.agar-agar tua .tua-tua jarang . pasangan kata terbitan g. misalnya bebalai. Membina Ayat daripada Pasangan Kata Homograf 1. misalnya kehairan-hairanan. misalnya gunung-ganang. . tidur-tidur b. Salah satu daripada jenis-jenis itulah yang akan dikemukakan. kata ganda berimbuhan. misalnya agar-agar. Membina Ayat Daripada Kata Yang Hampir Sama Maknanya 1. pasangan kata ganda seluruh dan kata terbitan k. kata dasar dan kata terbitan c. Jenis-jenisnya ialah: a. 2.menjerang merarak . ada 12 jenis soalan membina ayat. kata ganda berirama atau bersajak. 2. pasangan kata dasar dan kata ganda berimbuhan i. kata banyak makna A.jarang-jarang D. Pasangan kata yang diberikan mungkin terdiri daripada sepatah kata atau daripada penggandaan. mati-matian B.

2. awalan rangkap.menjelaskan pelancaran .menjawat penjelasan . Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. akhiran dan apitan.melancarkan . Kata-kata tersebut terbentuk daripada kata dasar yang sama yang boleh terdiri daripada awalan. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Berimbuhan 1.Contoh : bela-bela sepak-sepak rendang-rendang E. Contoh : perjawatan .

membulatkan rata-rata . 2. Jenis kata ganda pula kemungkinan daripada kata ganda seluruh dari pelbagai kelas pula.gulung tikar pecah . Contoh : makan-makan .habis-habisan H. Contoh : mimpi . Calon mungkin diberi sepasang atau 2 pasangan kata.termimpi-mimpi kata . Contoh : .kata-mengatakan malam . Kata Majmuk yang diberikan itu terdiri daripada pelbagai kelas.meratakan masak-masak . Contoh : bulat-bulat .pahit-maung panas-panas .semalam-malaman habis .lalu lintas jerih . Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Yang Berbeza Maknanya Tetapi Hampir Sama Bunyinya 1.jerih payah gulung . 2.Tatabahasa (Bhg 3) F. 2. Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. Jenis kata ganda seluruh yang terdiri pelbagai kelas. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Dan Kata Ganda 1.memasakkan terang-terang .menerangkan J. 2. Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Dan Kata Majmuk 1.makan-minum lambat-lambat . Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Ganda Dan Kata Majmuk 1. 3. Perkataan yang diberikan itu hampir sama bunyinya tetapi berbeza ejaan dan maknanya. Calon dikehendaki membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. 2.pecah rumah I.panas terik G.lambat-laun pahit-pahit . Contoh : lalu . Membina Ayat Daripada Pasangan Kata Ganda Dan Kata Berimbuhan 1. Calon mungkin diberikan tugas membina ayat daripada sepasang atau 2 pasangan kata yang diberikan. Pasangan kata ganda dan kata berimbuhan yang diberikan itu terbit daripada kata dasar yang sama. Kata ganda yang diberikan mungkin terdiri daripada jenis kata imbuhan.

b) cocok .belot .cucuk i) Kain yang dibeli oleh Aida cocok dengan warna kulitnya yang kuning langsir itu.belut i) Anggota perompak itu telah belot terhadap ketuanya.cucuk a) Belot . ii) Kami sekeluarga gemar akan sate ikan cucuk yang dijual di restoran itu.belut cocok . . ii) Nelayan itu telah menangkap beberapa ekor belut untuk dijual.

perangkap. Antaranya. misalnya hangat. Terdapat pelbagai bentuk kata banyak makna. . pasu-pasu dsbnya 2. Calon diberi sepatah atau 2 patah kata dan mungkin akan diminta membuat dua ayat bagi setiap patah kata tersebut.Kakak terpaksa membeli kasut yang baru kerana tapak kasutnya sudah haus. misalnya asli-asli. Membina Ayat Daripada Kata Banyak Makna 1. misalnya menyerdar. bertandang dsbnya c) kata ganda seluruh. lesu. . jati dsbnya b) kata berimbuhan. a) kata dasar. Contoh : a) haus b) dalam a) haus .Tatabahasa (Bhg 4) K. merangkak.Setelah berjam-jam berjalan mengelilingi bandar raya Kuala Lumpur telah kami berasa haus. kaki-kaki.

Jawapan anda di sini/penerangan anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (i) (a) "Saya hanya seloroh.semester 2. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) semesta . ." kata Aminah (b) Seluruh penduduk kawasan Gombak mengalami gangguan elektrik lebih kurang dua jam kerana ribut semalam. janganlah kamu berkecil hati atau menganggap kata-kata ini serius pula. (4m) (i) seloroh .Latihan Tatabahasa 1 Latihan 1 : Tatabahasa Bina ayat bagi setiap kata di bawah bagi menunjukkan perbezaan maksudnya.seluruh 1.

Bandingkan dengan Jawapan Anda null Contoh Jawapan daripada Hall Master:

(ii) (a) Kehidupan di alam semesta ini sememangnya tiada yang kekal melainkan Tuhan. (b) Cuti semester yang menjelang tiba ini akan saya isikan dengan kerja-kerja yang berfaedah. Bandingkan dengan Jawapan Anda null

Latihan Tatabahasa 2

Latihan 2 : Tatabahasa
Bina ayat bagi setiap kata di bawah. (4 m)

(i) melapah-lapah

1. Jawapan anda di sini/penerangan anda

(ii) menunda-nunda 2. Jawapan anda di sini/penerangan anda

Contoh Jawapan daripada Hall Master:

(i) Harimau yang lapar itu melapah-lapah bangkai lembu yang dijumpainya kerana terlalu lapar.

Bandingkan dengan Jawapan Anda null Contoh Jawapan daripada Hall Master:

(ii) Pihak mahkamah tidak sepatutnya menunda-nunda perbicaraan itu lagi keran orang ramai sudah marah dan tidak sabar menunggu keputusannya. Bandingkan dengan Jawapan Anda null

kita perlulah mendokong dan menjayakan seruan kerajaan agar dapat mensensasikan wawasan 2020. Jawapan anda di sini/penerangan anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: . 1.Latihan Tatabahasa 3 Latihan 3 : Tatabahasa Ayat di bawah terdapat kesalahan-kesalahan kata yang perlu dibetulkan. Kenalpasti dan betulkan kesalahan tersebut dengan menyalin ayat itu semula. (i) Perahu-perahu nelayan itu dirantai pada tiang kayu di pengkalan agar tidak hanyut dibawa arus. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Sebagai rakyat yang taat sedia. 2.

kita perlulah mendukung dan menjayakan seruan kerajaan agar dapat merealisasikan wawasan 2020. Bandingkan dengan Jawapan Anda null .(i) Perahu-perahu nelayan itu ditambat (diikat) pada tiang kayu di pangkalan agar tidak hanyut dibawa arus. Bandingkan dengan Jawapan Anda null Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Sebagai rakyat yang taat setia.

Pengalaman anda sendiri yang melaluinya. Terdapat beberapa jenis karangan gambaran keperihalan. 4. Isi perlulah disusun mengikut permulaan pengalaman sehinggalah ke akhir pengalaman yang dilalui. b. . atau pernah mendengar cerita daripada pengalaman orang lain. Pengalaman daripada pemerhatian. Karangan jenis ini memerlukan : a. c. Bahasa yang digunakan mestilah kreatif dan indah supaya olahan karangan yang anda bina menjadi lebih menarik dari pelbagai sudut. pembacaan. Pendahuluan menceritakan pengalaman secara umum. 2. 5. b.Karangan Jenis Gambaran 1. iaitu : a. manakala penutup mestilah mengandungi unsur pengajaran cerita. Gambaran suasana seperti banjir dan kemarau Gambaran tempat atau latar sesuatu peristiwa Gambaran khusus ( terperinci ) Gambaran keseluruhan ( am ) 3. Isi-isi karangan jenis ini terdiri daripada susunan pengalaman yang anda lalui. d. 6.

Tiba-tiba anda terdengar jeritan anak jiran anda yang sedang bergelut dengan seekor anjing liar. Nyatakan tindakan yang anda lakukan untuk menyelamatkan anak jiran anda. .Soalan : Anda sedang menyiram pokok bunga di halaman rumah. Ceritakan suasana dan keadaan ketika itu.

Contoh karangan .

Karangan Jenis Fakta

1. Apabila menjawab karangan jenis fakta, anda perlu mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang seperti sains dan teknologi, ekonomi, sejarah, geografi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. 2. Isi yang anda kemukakan itu mestilah fakta yang benar, tepat dan logik. Oleh sebab itu, anda perlu banyak membaca. 3. Huraian setiap fakta perlu jelas dan menyakinkan berserta dengan contoh yang kukuh. 4. Bahasa yang anda gunakan mestilah mudah difahami. Jangan menggunakan bahasa kreatif.

Soalan : Amalan hidup berjiran sudah semakin dilupakan, terutamanya oleh penduduk bandar. Tuliskan punca-punca yang menyebabkan keadaan ini berlaku.

Contoh karangan

.

Semasa menulis karangan jenis ini. b. kemahiran berhujah tentang sesuatu isu sangat diperlukan dan dapat menggambarkan kematangan dan kebijaksanaan anda dalam menghuraikan setiap isi dan ayat. Anda digalakkan mengeluarkan pendapat sendiri untuk memperkukuhkan hujah-hujah anda.tidak menyebelahi mana-mana pihak 4. Sama ada anda menyokong sesuatu isu Anda membangkang sesuatu isu Bersikap neutral . 5. 2. . Anda perlu menyatakan pendirian anda berkaitan dengan tajuk tersebut dengan jelas dalam perenggan penutup. Penyampaian isi boleh dibuat melalui tiga cara. 3. Karangan jenis pendapat memerlukan anda mempunyai pengetahuan yang luas tentang sesuatu topik semasa.Karangan Jenis Pendapat 1. c. iaitu : a.

.

Pengaruh rakan sebaya juga memainkan peranan. Jawapan anda di sini/penerangan anda Jawapan Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: . Masalah ini turut berlaku di luar bandar. Masalah kebebasan hidup remaja berlaku di bandar. Semua faktor ini telah menyebabkan kita sukar temu remaja berkualiti. Pengaruh budaya barat sudah lama menulari jema mereka. Masalah kebebasan hidup di kalangan remaja di negara kita hari ini perlu diberi perhatian oleh semua pihak. 1. Masalah ini tidak harus dibiarkan.Tutorial: Tatabahasa (Part 1) Latihan 7 : Tatabahasa Latihan SPM 1 . Kesannya dapat menjejaskan pembangunan negara. Mereka mengejar keseronokan hidup.Soalan 2d Soalan 1 Sambungkan ayat-ayat di bawah dengan menjadikannya tiga ayat sahaja. Mereka mencari-cari identiti. Video-video lucah yang berlambah di pasaran. Kepincangan kekeluargaan memburukkan keadaan.

.Soalan 1 I. II. Masalah kebebasan hidup remaja bukan sahaja berlaku di bandar malahan di luar bandar kerana pengaruh budaya barat sudah lama menulari jiwa mereka. Kepincangan keluarga. III. pengaruh rakan sebaya dan video-video lucah yang bertambah di pasaran telah menyebabkan kita sukar temui remaja berkualiti. Masalah kebebasan hidup di kalangan remaja di negara kita hari ini perlu diberi perhatian oleh semua pihak dan tidak harus dibiasakan kerana kesannya dapat menjejaskan pembangunan negara.

Apabila membuat Cakap Pindah. Cakap Pindah ini perlu ditulis dalam satu perenggan sahaja. Selain itu calon perlu menggunakan kata ganti diri. masa dan tempat yang sesuai. (I) Aspek Menukarkan Ayat : 1. Baca petikan yang diberikan dengan teliti untuk memahami maksud keseluruhannya. Kegagalan mematuhi arahan ini akan menyebabkan kehilangan markah. 6. Calon mungkin dikehendaki menyambung ayat-ayat dalam petikan menjadi dua. Kemudian cari ayat-ayat yang mempunyai kaitan atau gagasan sama disambungkan dengan kata hubung yang sesuai sebagai satu ayat. 3. atau tiga atau empat ayat. Baca arahan betul-betul untuk memastikan berapa binaan ayat yang diperlukan. Calon perlu bijak menggunakan tanda baca yang sesuai sama ada menulis semula dialog atau laporan biasa. Kata hubung . Kata Tanya yang ada perlu ditukarkan supaya menjadi ayat penyata. 5. (d) melengkapkan teks dengan kata yang tertinggal (e) melengkapkan teks dengan imbuhan yang tertinggal. Kata Hubung yang boleh digunakan ialah Kata Hubung Gabungan. (II) Aspek Menyambungkan Ayat 1. 4. 2.Aspek Tatabahasa Soalan yang dikemukakan boleh jadi :(a) menyambungkan ayat (menggunakan kata hubung yang sesuai) (b) menukar Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah (laporan) (c) menukar Cakap Pindah (laporan) kepada Cakap Ajuk. 2. Baca dan fahami keseluruhan petikan itu. Jawapan calon yang ditulis dan bentuk-bentuk dialog atau laporan biasa mestilah gramatis dari segi bahasanya. Baca arahan dahulu sama ada menulis semula dialog ke dalam bentuk laporan biasa dengan menggunakan cakap pindah atau menulis semula laporan biasa ke dalam bentuk dialog menggunakan cakap ajuk. 3.Aspek Tatabahasa Bahagian 2d . 4.

Calon perlu menguasai tiga aspek pengimbuhan. apitan b) tugasnya . Kemudian. (V) Aspek Menentukan / Membetulkan Imbuhan : 1. Baca petikan yang diberikan dengan teliti. Kemudian fahami maksud keseluruhan ayat. Calon hendaklah membaca dan memahami keseluruhan petikan yang diberikan untuk memperoleh idea keseluruhannya. 3. Calon mungkin dikendaki memisahkan ayat atau ayat-ayat dan petikan menjadi 8 atau 10 ayat pendek. 2. Calon hendaklah tentukan kelas kata yang tertinggal itu agar sesuai dengan struktur ayat berkenaan apabila disiapkan. 3. (IV) Aspek Melengkapkan Teks 1. 2.Rancangan (Relatif atau Komplemen) atau Kata Hubung Keterangan.bagaimana sesuatu imbuhan itu mengubah kelas setiap kata. . Perhatikan binaan ayat atau binaan ayat-ayat dalam petikan untuk menentukan kedudukan kata yang tertinggal. 4. c) maknanya .makna yang berubah pada sesuatu kata sebagai hasil pengimbuhannya. akhiran. (III) Aspek Memisahkan Ayat 1. salin semula jawapan pada kertas jawapan. iaitu : a) bentuknya . Baca dan fahami ayat-ayat atau petikan yang berkaitan untuk memperoleh gambaran atau idea keseluruhannya. 2. Calon perlu menguraikan idea-idea dalam ayat-ayat menjadi satu idea diungkapkan dalam satu ayat.awalan.

Jawapan : Pengambilan kakitangan sokongan di sekolah perlu disegerakan dan keutamaan kerana kita tidak boleh lagi menganggap tugas pentadbiran itu mudah dan dibantu oleh guru selama ini. . Modul SPM 2 . Sepatutnya guru tidak berada di pejabat. Kakitangan sokongan ini ditempatkan kelak. 6.Modul SPM 1 . Majlis perkahwinan anak tunggal keluarga Hashim diadakan dengan meriah. Majlis perkahwinan itu akan diadakan pada hari Ahad ini.Aspek Menyambungkan Ayat Sambungkan ayat-ayat di bawah supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud dan struktur aya Pengambilan kakitangan sokongan di sekolah perlu disegerakan. Apabila kakitangan sokongan ini ditempatkan kelak. Sepatutnya guru tidak berada di pejabat jika tidak ada urusan di sana kerana mereka perlu menggunakan sepenuh masa bersama-sama pelajar. Tugas itu dibantu oleh guru selama ini. Jawapan : 1.Memisahkan ayat menjadi ayat-ayat tunggal. Keluarga Hashim tidak menyertai gotong-royong tersebut. 2. Guru juga boleh mendengar masalah pelajar. kita berharap guru mempunyai masa sepenuhnya mendidik pelajar dan mendengar masalah pelajar. Kita tidak boleh lagi menganggap tugas pentadbiran itu mudah. 3. Mereka sibuk membuat persiapan perkahwinan anak perempuannya. Semua penduduk kampung permai keluar bergotong-royong membersihkan kawasan di sekitar kampung. Persediaan itu perlu dibuat rapi. Mereka perlu menggunakan sepenuh masa bersamasama pelajar. Semua penduduk kampong permai keluar bergotong-royong membersihkan kawasan di sekitar kampung tetapi keluarga Hashim tidak menyertai gotong-royong tersebut kerana mereka sibuk membuat persiapan perkahwinan anak perempuannya yang akan diadakan pada hari Ahad ini. Persediaan itu perlu dibuat rapi kerana banyak jemputan akan diundang supaya majlis perkahwinan anak tunggal keluarga Hashim diadakan dengan meriah dan berjaya. Banyak jemputan akan diundang. 5. Kita berharap guru mempunyai masa sepenuhnya mendidik pelajar. Arahan : Pisahkan ayat-ayat majmuk berukut menjadi ayat-ayat tungggal. Pengambilannya hendaklah diberi keutamaan. 4. Mereka tidak ada urusan di sana. 7.

lagipun dia hairan dari mana maknya dengan mendapatkan wang yang banyak itu. Mak Temah menjelaskan bahawa dia membeli tanah untuk Hassan. cukuplah tu. Mak fikir letak terus nama kau lebih elok. Cuma mak perlikan cap jari kau tu. "Tak ada apa-apa.8. "Tanah Pak Long kau." Jawab Mak Temah dengan bangganya. "Ada apa mak menyuruh saya balik ni?" tanya Hassan kehairanan. Hassan bertanya ibunya mengapa perlu risau tentang dirinya. Mak Temah memberitahu Hassan bahawa tanah itu dibeli daripada Pak Long Hassan. Hassan menanya ibunya sebab menyuruhnya pula." Jawab Mak Temah. Dia nak berpindah ke tanah rancangan. Jadi Mak Temah Berpendapat lebih elok terus meletakkan nama Hassan. "Nak buat apa dengan cap jari sama mak?" soal Hassan lagi. Kerana dia akan berpindah ke tanah rancangan. Hassan menanya maknya hendak buat apa dengan cap jarinya. Jawapan : Dengan penuh kehairanan. Tambah Mak Temah lagi tanah tapak rumah itulah yang dijual kepadanya. Hassan lalu bertanya ibunya tuan punya tanah yang dibeli oleh maknya." Jelas Mak Temah. Tanah tapah rumahnya dia jual kepada mak." Jelas Mak Temah sambil tersengih. Modul SPM 4 . "Mak mengapa risau tentang saya? Mana mak dapat duit yang banyak untuk membelinya?" Tanya Hassan dengan hairan. Tambah duit jual padi yang ak habis dimakan. Mak Temah dengan bangga menjawab bahawa wang itu dikumpulkan daripada kiriman Hassan setiap bulan di tambah dengan wang jualan lebihan padi yang dimakan telah mencukupi untuk dibayar tanah tersebut. Dengan tersengih Mak Temah menyatakan tidak ada apa-apa kecuali dia memerlukan cap jari Hassan. Modul SPM 3 Tuliskan semula dialog di bawah dalam bentuk laporan biasa. "Wang yang kau kirim setiap bulan tu lah. "Tanah siapa yang mak beli?" Tanya Hassan. "Aku beli tanah untuk kau. Majlis perkahwinan anak tunggal keluarga Hashim diadakan dengan berjaya.

2. Susan menjelaskan bahawa dia telah ke sana dan memesan pustakawan memberitahunya jika ada orang terjumpa dompet itu. petani-petani itu tetap terus bercucuk tanam kerana ini punca rezeki mereka. Alia : Kamu sudah ke perpustakaan mencarinya? Susan : Susah malahan saya telah memesan perpustakaan agar memberitahu saya jika ada yang terjumpanya. Pada waktu petang dia suka menghabiskan dengan membaca yang dipinjamnya dari perpustakaan bergerak. Alia bertanya Susan sama ada dia telah ke perpustakaan dan mencarinya di sana. Masa itu saya sedar dompet saya telah hilang. Susan! Mengapa muram sahaja? Susan : Dompet saya sudah hilan. Kebanyakan pelancong asing mengunjungi negara kita kagum kebudayaan masyarakat majmuk. Modul SPM 5 Dalam ayat-ayat di bawah. Tetapi yang saya risaukan adalah untuk mendapat kad pengenalan itu kembali.Tukarkan laporan berikut kepada Cakap Ajuk. Alia bertanya bagaimana dompet itu boleh hilang. Alia : Berapa banyak wang dalam dompet itu? Susan : Hanya RM10. Jawapan : Alia : Hi. Alia menegur Susan sebab dia kelihatan muram. Alia menaya jumlah wang dalam dompet tersebut. Walaupun pendapat diperoleh tidak lumayan. 1. Kenal pasti dan salin ayat dengan memasukkan kata-kata yang tertinggal itu. Jawapan : . Sudah puas dia mencarinya tetapi tidak dijumpai. 3. Susan memberitahu hanya sepuluh ringgit tetapi yang dia risaukan ialah agar dapat kembali kad pengenalannya. terdapat beberapa patah kata yang tertinggal. Sudah puas saya mencarinya tetapi tidak menjumpainya. Susan memberitahu bahawa dompetnya telah hilang. Alia : Bagaimana dompet itu boleh hilang? Susan : Pada pagi tadi saya ke perpustakaan kemudian singgah di kantin. Susan memberitahu bahawa dia ke perpustakaan pada pagi tadi kemudiannya telah singgah di kantin tetapi didapati dompet tersebut telah tiada.

2. Kebanyakan pelancong asing yang mengunjungi negara kita kagum akan kebudayaan masyarakat majmuk. . Pada waktu petang dia suka menghabiskan masa dengan membaca buku yang dipinjamnya dari perpustakaan bergerak. Walaupun pendapat yang diperoleh tidak lumayan.1. petani-petani itu tetap terus bercucuk tanam kerana ini merupakan punca rezeki mereka. 3.

Salleh menjelaskan kepada Rina bahawa dia enggan menyetujui memandangkan bapanya masih hidup tambahnya lagi dia tidak mahu dituduh hendak membolot harta ayahnya. Salleh memberitahu bahawa dia akan makan kemudian sekembalinya daripada berjumpa Encik Robert memandangkan dia tidak boleh bersabar sehingga keesokan hari. taklah jadi macam ini. Saya nak berjumpa Encik Robert dulu. . Salleh: Kakak. begitu rupanya! Contoh Jawapan daripada Hall Master: Rina menanya Salleh arah yang hendak ditujuinya dan sebab dia enggan makan dahulu. kau tolak. bapa masih hidup. Salleh menjelaskan bahawa dia perlu ke sana untuk membatalkan surat serah kuasa yang telah diturunkan cap jarinya oleh bapanya. Dulu bapa nak pindahkan tanah itu kepada nama kau. Kalau tidak. Tambah Rina lagi sekiranya Salleh menyetujui maka kejadian penipuan ini tidak berlaku. Rina : Oh. Rina menyalahkan Salleh dengan mengungkit kejadian dahulu semasa bapa mereka hendak memindahkan nama tanah itu kepadanya tetapi ditolaknya. Saya tak boleh sabar hingga esok. Rina: Itulah kau. Rina menjelaskan bahawa dia telah memahami tindakan Salleh daripada penjelasan tersebut. buat apa nak pindahkan nama pula? Saya tak mahu dituduh nak bolot harta bapa. Rina: Kau nak ke mana tu.Latihan Esei: Tatabahasa 1 Soalan Tukarkan Cakap Ajuk kepada Cakap Pindah. Salleh? Mengapa tak makan dahulu? Salleh: Balik nanti saya makanlah. Rina menanya Salleh tujuannya ke sana.

Badrul memberitahu bahawa dia sudah tinggal di situ selama lima tahun. Badrul : Memang baik cadangan itu. Minggu lalu sahaja beberapa buah rumah telah dimasuki pencuri. Singh tidak menjawab soalan itu lalu bertanya tentang keselamatan di situ. Pada minggu yang sebelumnya beberapa buah rumah telah dimasuki pencuri tetapi nasib baik tuan rumah tidak diapa-apakan. Singh mencadangkan agar Rukun Tetangga ditubuhkan segera untuk mengawal keselamatan kampung tersebut. Badrul ingin tahu sebab Singh bertanya demikian. Nasib baik tuan rumah tidak diapa-apakan. Mengapa? Singh : Bagaimana dengan keselamatan di sini? Badrul : Kecurian sering berlaku di sini. Saya setuju. Badrul menyetujui cadagan baik itu. kalau begitu Rukun Tetangga perlu ditubuhkan segera untuk mengawal keselamatan kampung di sini.Latihan Esei: Tatabahasa 2 Soalan Tukarkan Cakap Pindah berikut kepada Cakap Ajuk. . Singh : Oh. Singh bertanya kepada Badrul sejak bila tinggal di situ. Dengan mengeluh risau. Contoh Jawapan daripada Hall Master: Soalan 1 Singh : Sejak bila saudara tinggal di sini? Badrul : Sudah lima tahun. Badrul menjelaskan bahawa kecurian sering berlaku di situ.

(i) Otak yang cergas datang dari badan yang sihat dan pemakanan yang betul. Jawapan anda di sini/penerangan anda Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: . Salin semula ayat dengan kata-kata yang telah dibetulkan. 1.Latihan 4 : Tatabahasa Ayat-ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan kata yang perlu diperbetulkan. 2. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Semut-semut yang merangkak di kawasan tumpahan gula itu telah dihalau oleh ibu.

(i) Otak yang cerdas datang daripada badan yang sihat dan pemakanan yang betul. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Semut-semut yang merayap di kawasan tumpahan gula itu telah dinyahkan oleh ibu. Bandingkan dengan Jawapan Anda .

Jawapan anda di sini/penerangan anda (iii) Oleh kerana hari hampir gelap.Latihan 5 : Tatabahasa Ayat-ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan kata yang perlu diperbetulkan. terdapat beberapa kanak sedang mengejar-kejar di pengigian pantai. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Tatkala Amran tiba di pantai itu. 1. dia mengambil keputusan menggunakan jalan pintasan supaya cepat tiba ke rumah. Salin semula ayat dengan kata-kata yang telah dibetulkan. Jawapan anda di sini/penerangan anda . 3. (i) Tiada apa yang arwah sampaikan sebelum dia terakhir menghembuskan nafasnya. 2.

Bandingkan dengan Jawapan Anda .Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: (i) Tiada apa-apa yang arwah sampaikan sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. dia mengambil keputusan menggunakan jalan pintas supaya cepat tiba ke rumah. terdapat beberapa kanak-kanak sedang berkejar-kejaran di pergigian pantai. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Tatkala Amran tiba di pantai itu. Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (iii) (iii) Oleh sebab hari hampir gelap.

(6m) (i) Dia menafikan tuduhan itu bila polis menyoal berkali-kali dia. 1. Jawapan anda di sini/penerangan anda (iii) Keruntuhan akhlak kalangan remaja memang disedari oleh kita tetapi untuk mengatasinya amat sukar.Latihan 6 : Tatabahasa Dalam pembinaan ayat-ayat di bawah. Jawapan anda di sini/penerangan anda . 2. terdapat beberapa kesalahan bahasa. Betulkan kesalahan-kesalahan pada ayat tersebut. Jawapan anda di sini/penerangan anda (ii) Penerbitan buku picisan di pasar berlambak-lambak amat membimbang ibu bapa. 3.

Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (iii) Keruntuhan akhlak di kalangan remaja memang kita sedari tetapi untuk mengatasinya amat sukar. Bandingkan dengan Jawapan Anda . Bandingkan dengan Jawapan Anda Contoh Jawapan daripada Hall Master: (ii) Penerbitan buku picisan di pasaran berlambak-lambak amat membimbangkan ibu bapa.Latihan Bab: Tatabahasa Contoh Jawapan daripada Hall Master: (i) Dia menafikan tuduhan itu apabila polis menyoal dia berkali-kali.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful