Adaptasi fisiologi, morfologi, dan tingkah laku ini adalah merupakan satu cara dimana haiwan dan tumbuhan

menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru. Punca daripada masalah ini disebabkan oleh ekosistem haiwan dan tumbuhan itu terganggu dan juga disebabkan oleh perubahan dari segi suhu secara semula jadi. Antara jenis gangguan termasuklah kebakaran, banjir, angin atau ribut dan juga aktiviti manusia. Adaptasi memberi maksud penyesuaian diri terhadap tekanan persekitaran untuk membolehkan sesuatu organisma itu akan terus hidup. Terdapat tiga jenis adaptasi iaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi ini merujuk kepada bentuk fizikal haiwan dan tumbuhan, manakala adaptasi fisiologi pula merujuk kepada fungsi anggota fizikal atau organ organisma tersebut. Manakala adaptasi tingkah laku pula merujuk kepada perubahan tingkah laku organisma tersebut. Adaptasi morfologi atau merupakan penyesuaian bentuk tubuh. Bagi haiwan yang berada dikawasan panas, haiwan tersebut perlu menyesuaikan diri untuk mengelak daripada kenaikan suhu badan. Untuk itu, ia perlu beradaptasi untuk menyingkirkan haba badan yang berlebihan. Dalam menyesuaikan diri dikawasan panas ini haiwan biasanya menjalankan adaptasi melalui penyesuaian saiz badan. Sebagai contoh, kucing mempunyai saiz yang kecil supaya nisbah luas permukaan kepada isi padu adalah kecil. Selain daripada itu, jika haiwan seperti gajah ia memerlukan jumlah luas permukaan dengan kulit yang berkedut dan cuping yang besar. Ini membolehkan gajah ini dapat menyesuaikan diri melalui suhu persekitaran dengan mudah. Penyesuaian bentuk fizikal haiwan yang lain adalah seperti mempunyai gigi-gigi yang khusus. Gigi haiwan karnivor seperti harimau beradaptasi menjadi empat gigi taring besar dan runcing bagi tujuan menangkap mangsa, serta gigi

Haiwan ini mempunyai muncung yang panjang dengan hujung mulutnya kecil tak bergigi dengan lubang berbentuk celah kecil untuk menyedut semut daripada sarangnya. Selain itu.geraham dengan hujung pemotong yang tajam untuk mencabik mangsanya. boleh dilihat melalui perubahan kelebaran daun. Tujuan utamanya adalah untuk menyimpan air dalam tempoh masa yang lama. Haiwan ini juga mempunyai lidah yang panjang dan bergetah yang dapat dijulurkan dengan jarak yang jauh bagi menangkap serangga. . Dari segi tumbuhan pula adaptasi morfologi ini boleh dilihat melalui tumbuhan pemakan serangga. Dengan enzim yang dimiliki tumbuhan tersebut. haiwan yang mempunyai paruh seperti helang. serangga itu akan dilumatkan sehingga tumbuhan itu memperolehi unsur yang diperlukan. Contoh tumbuhan pemakan serangga ini ialah periuk kera. Haiwan seperti tenggiling pula beradaptasi melalui muncungnya. Manakala dikawasan seperti gurun pula daun tumbuhannya lebih kecil dan kebanyakannya tumbuhan yang tidak berdaun seperti kaktus dan tumbuhan ini juga mempunyai batang yang dikhaskan untuk menyimpan air. Tujuannya ialah bagi membolehkan tumbuhan tersebut menampung air dengan banyak serta mudah untuk disejat. Dikawasan yang tropika daun tumbuhan ini mempunyai saiz yang besar. Helang ini memiliki paruh yang kuat dengan rahang atas yang melengkung dan tajam yang mana ia berfungsi untuk mencengkeram mangsanya. Biasanya tumbuhan ini memiliki daun yang berbentuk piala dengan permukaan dalam yang licin sehingga dapat mengelincirkan serangga yang hinggap diatasnya dan dijadikan makanannya. Selain daripada itu.

Hal . Selain daripada itu haiwan seperti sesumpah pula beradaptasi dengan cara menukarkan warna kulit mengikut keadaan persekitarannya bagi tujuan melindungi diri daripada musuh. Dari segi tingkah laku tumbuhan pula. Kucing. Musang juga beradaptasi dengan cara menyemburkan cairan bagi mengelakkan dirinya daripada musuh. Selain daripada itu. Sebagai contoh. Sesetengah spesies anurans ini mampu mengubah dirinya seperti daun mati bagi mengelak ancaman daripada musuh. Adaptasi tingkah laku yang mana melibatkan perubahan tingkah laku. migrasi ikan solmon dimana ikan ini hidup di lautan tapi apabila musim mengawan ikan ini akan mencari tempat yang sesuai untuk bertelur. Ikan ini walaupun tinggal di laut tetapi ikan ini akan bertelur di sungai-sungai. Terdapat tumbuhan yang tidak mampu untuk bersaing mendapatkan cahaya matahari akan menyebabkan proses pembesaran tumbuhan tersebut mempunyai bentuk fizikal yang melengkung.Adaptasi fisiologi atau penyesuaian fungsi fisiologi fizikal untuk mempertahankan hidupnya. Terdapat beberapa haiwan yang boleh melakukan adaptasi tingkah laku ini. apabila haiwan ini berteduh kadar metabolisme badan kucing tersebut akan direndahkan supaya kadar kehilangan air didalam badan berkurangan. burung unta pula akan memasukkan kepalanya kedalam tanah apabila haiwan tersebut diancam. Manakala. Kelenjar bau yang dimiliki oleh musang tersebut membolehkan musuh tidak dapat menghidu bau musang tersebut. tupai Virginia yang mana tupai tersebut akan berpura-pura mati apabila didekati oleh seekor anjing. Begitu juga dengan sesetengah spesies ular. Terdapat juga spesies katak yang mana mampu beradaptasi dengan persekitarannya melalui perubahan warna dan juga crri-ciri fizikalnya. cahaya adalah sumber paling penting dalam menjalankan proses fotosintesis.

dan adaptasi tingkah laku Mengidentifikasi Jenis-jenis Serangga yang berbeda Kegiatan 4.1. proses pengadaptasian yang dilakukan oleh tumbuhan dan haiwan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ular menunjukkan variasi adaptasi agar dapat bertahan hidup. memungkinkan mereka untuk hidup di lingkungann a. Adaptasi tingkah laku Seleksi Makhluk hidup ang mampu melakukan adaptasi disebut dengan makhluk hidup ang adaptif.at adaptif yang kamu lihat pada makhluk hidup ini? E. Secara kesimpulannya. Kepiting Seperti yang dapat kamu amati pada Gambar 4. Aneka serangga ka u di hutan hujan tropis. Keragaman Hayati (Biodiversitas) dan Adaptasi Bumi berisi beraneka ragam makhluk hidup ang tampakn a sesuai dengan lingkungann a. Adaptasi lingkungan tidak selaman a tetap tetapi selalu berubah. Seleksi Alam dan Perkembangbiakan Makhluk hidup memerlukan lingkungan ang sesuai Kata-kata IPA agar dapat bertahan hidup dengan baik. Kemampuan untuk menanggapi adan a Adaptasi morfologi perubahan lingkungan luar organisme agar terus hidup Adaptasi fisiologi disebut dengan adaptasi. adaptasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis aitu adaptasi morfologi. Manakala tumbuhan pula disebabkan oleh persaingan yang berlaku dan juga akibat daripada tekanan suhu. Adaptasi. sepertihaln a hasil pengamatanmu pada serangga melalui Kegiatan 4. Pergilah ke taman sekolah 2. Amatilah dengan lup bagian mulutnya 4. Semakin besar kemampuan adaptasi suatu makhluk hidup.ini berlaku apabila cahaya matahari hanya terdapat pada satu-satu tempat sahaja kerana dilindungi oleh pokok-pokok yang lebih tinggi dengan tumbuhan tersebut. Lumut kerak D. bentuk. Warna. semakin besar pula peluang kelangsungan makhluk hidup tersebut.Bentuk adaptif ubah setiap waktu.1 Tumbuhan dan hewan A. 74 IPA SMP Kelas IX C. Burung B. adaptasi fisiologi. jenis makhluk hidup . Identifikasi jenis/tipe mulutnya. Bagi haiwan proses adaptasi ini kebanyakannya dijalankan untuk menghindarkan diri daripada musuh.1 1. Kaktus Gambar 4. Tangkaplah berbagai jenis serangga 3. Makhluk hidup memang beranekaragam bahkan hingga ke tingkat dalam spesies. atau beragam kadal di padang pasir. Berdasarkan cara-cara makhluk hidup men esuaikan diri terhadap lingkungan tempat hidupn a. Apa bentuk Sumber: www. Namun. ukuran. aneka ikan di laut. dan tingkah laku makhluk hidup. han alah sebagian kecil dari keragaman ha ati.bildungsservice.1.

1. habitan apun juga beranekaragam sehingga bentuk-bentuk adaptasin a juga beranekaragam.1 tubuh luar terhadap lingkungan tempat hidupn a. daun bentuk tumbuhan tersebut. seperti bentuk tubuh dan warna tubuh serangga kayu. aitu bentuk tubuh kedua batang tebal berdaging untuk men impan air.trulek. Organ duri untuk menghambat penguapan dan akar ang tubuh mana yang mengalami adaptasi morfologi? memanjang untuk mencari air ang jauh di dalam tanah. Adaptasi ini berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup sehingga sulit diamati dari luar. Bulu pada burung puyuh dan sisik ular weling. Adaptasi fisiologi dapat ditemukan pada hewan herbivora dapat mencerna rumput atau daun ang ban ak mengandung selulosa karena di dalam tubuh herbivora terdapat en im selulose. mungkin juga memiliki tingkah laku yang membantu perlindungan mereka. Dengan keluarn a keringat.memiliki berbagai bentuk adaptif yang berbeda satu sama lain untuk membantu mereka bertahan hidup. membuat hewan tersebut tersamar dan lolos dari predatorn a.2 kemarau.com Gambar 4. Ikan air tawar hidup di lingkungan ang . Perhatikan Gambar 4. Keadaan ini menyebabkan serangga tersebut tersamar dalam lingkungannya. Beberapa hewan yang memiliki pewarnaan yang memungkinkan mereka tersamar ke dalam lingkungan. Kerjakan kegiatan Lab Mini 4.1 untuk mengawali topik ini. Sumber: www.2 Paruh burung merupakan contoh adaptasi morfologi 76 IPA SMP Kelas IX Tumbuhan jati menggugurkan daunn a di musim Lab Mini 4.blogdrive. Duri yang tajam pada kaktus merupakan bentuk adaptif untuk perlindungan. Ban ak bagian tubuh hewan juga sesuai dengan kegunaann a. Contoh adaptasi fisiologi. Beberapa bentuk adaptif melibatkan keadaan fisik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. tubuh akan dingin karena panas tubuh diambil untuk menguapkan keringat di permukaan tubuh kita. Warna bulu burung pu uh ang sama dengan ilalang dan warna sisik ular ang mirip dengan tanah lingkungann a.at kimia ang membantu berlangsungn a proses-proses dalam tubuh. Adaptasi Fisiologi (proses tubuh) Adaptasi ini melibatkan at. Tipe adaptasi apakah? Adaptasi ini paling mudah diamati dan dikenali karena tampak dari luar. Dengan keragaman makhluk hidup ang sangat besar. Adaptasi terlihat dari adanya bentuk adaptif yang meliputi perubahan struktur tubuh bagian luar maupun dalam sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan tempat hidup (habitat) suatu makhluk hidup. Bentuk luar Amati tumbuhan kangkung yang hidup di air dan (morfologi) tumbuhan kaktus sesuai dengan keadaan di tumbuhan teratai. sekaligus sebagai cara hewan tersebut menyembunyikan diri dari pemangsa. adalah saat kita mengeluarkan keringat ketika kepanasan. tersembunyi dari pemangsa. Perubahan ini umumnya bersifat tetap dan khas untuk setiap jenis 75 Bab 4 Kelangsungan Hidup Organisme organisme sehingga dapat diwariskan kepada keturunann a. merupakan tanda bahaya. Adaptasi morfologi Adaptasi morfologi adalah pen esuaian struktur alat Lab Mini 4. Amati mana tumbuhan itu hidup (di daerah kering/tropofit).

Perikanlah adaptasi ikanmu hidupn a. secara osmosis. Ikan paus selalu naik ke permukaan ketika akan mengambil oksigen untuk pernapasann a. Adaptasi tingkah laku adalah pen esuaian tingkah Analisis laku makhluk hidup terhadap lingkungan tempat 1.2 untuk menerapkan konsep tentang adaptasi 3. Di atas kertas yang morfologi dan fisiologi.Tahukan kamu cara hewan ini berkomunikasi? adaptasi ikanmu mem. terpisah.Anggukan kepala seekor itik akan disertai anggukan dan buatnya cocok dengan suara tertentu oleh itik lain. dia membuat terowongan dari tanah ang dapat menuntunn a menuju ke tempat makanan atau ke sarangn a. Aktivitas ini disebut migrasi. Akibatn a 1. lingkungannya Adaptasi tingkah laku dapat dilihat pada sekelompok a am di kandang. Coba perhatikan sekelompok itik ang berenang 2. Hewan ra ap itu buta. Mini 4. Beberapa jenis bebek dapat menempuh perjalanan ribuan mil ke lingkungan ang sesuai. ketika seekor berkotek maka ang lain juga akan bersuara. 77 Bab 4 Kelangsungan Hidup Organisme . Untuk mengganti cairan tubuh ang hilang gambarlah seekor ikan ia ban ak minum dan sedikit mengeluarkan urine. Sediakan satu set kartu ikan air tawar sedikit minum dan ban ak mengeluarkan urin. Burung bermigrasi pada setiap waktu ang sama setiap tahun untuk mencari makanan pada tempat-tempat ang beriklim sesuai. Air dari bermanfaat bagi ikan? lingkungan masuk ke tubuh ikan secara osmosis. Di atas berkadar garam tinggi. adaptasi yang terdiri dari Sebalikn a ikan air laut ang hidupn a pada lingkungan 4 kartu dari gurumu. 2. Amati kartu. Beberapa makhluk hidup seperti burung dapat berpindah menuju ke lingkungan ang lebih sesuai.mempun ai Identifikasi Adaptasi Ikan Apa macam adaptasi yang tekanan osmotik lebih rendah dari lingkungann a. buatlah gambar lingkungan yang diperAdaptasi Tingkah Laku kirakan ikanmu dapat hidup. Jelaskan bagaimana di kolam. maka untuk menemukan jalann a. ikan air laut akan kehilangan air secarik kecil kertas. Bila yang cocok dengan kurang jelas tan akan pada gurumu! Lakukan kegiatan Lab gambar yang diberikan kepadamu. Migrasi adalah bentuk adaptasi tingkahlaku.