Adaptasi fisiologi, morfologi, dan tingkah laku ini adalah merupakan satu cara dimana haiwan dan tumbuhan

menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru. Punca daripada masalah ini disebabkan oleh ekosistem haiwan dan tumbuhan itu terganggu dan juga disebabkan oleh perubahan dari segi suhu secara semula jadi. Antara jenis gangguan termasuklah kebakaran, banjir, angin atau ribut dan juga aktiviti manusia. Adaptasi memberi maksud penyesuaian diri terhadap tekanan persekitaran untuk membolehkan sesuatu organisma itu akan terus hidup. Terdapat tiga jenis adaptasi iaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi ini merujuk kepada bentuk fizikal haiwan dan tumbuhan, manakala adaptasi fisiologi pula merujuk kepada fungsi anggota fizikal atau organ organisma tersebut. Manakala adaptasi tingkah laku pula merujuk kepada perubahan tingkah laku organisma tersebut. Adaptasi morfologi atau merupakan penyesuaian bentuk tubuh. Bagi haiwan yang berada dikawasan panas, haiwan tersebut perlu menyesuaikan diri untuk mengelak daripada kenaikan suhu badan. Untuk itu, ia perlu beradaptasi untuk menyingkirkan haba badan yang berlebihan. Dalam menyesuaikan diri dikawasan panas ini haiwan biasanya menjalankan adaptasi melalui penyesuaian saiz badan. Sebagai contoh, kucing mempunyai saiz yang kecil supaya nisbah luas permukaan kepada isi padu adalah kecil. Selain daripada itu, jika haiwan seperti gajah ia memerlukan jumlah luas permukaan dengan kulit yang berkedut dan cuping yang besar. Ini membolehkan gajah ini dapat menyesuaikan diri melalui suhu persekitaran dengan mudah. Penyesuaian bentuk fizikal haiwan yang lain adalah seperti mempunyai gigi-gigi yang khusus. Gigi haiwan karnivor seperti harimau beradaptasi menjadi empat gigi taring besar dan runcing bagi tujuan menangkap mangsa, serta gigi

Manakala dikawasan seperti gurun pula daun tumbuhannya lebih kecil dan kebanyakannya tumbuhan yang tidak berdaun seperti kaktus dan tumbuhan ini juga mempunyai batang yang dikhaskan untuk menyimpan air. boleh dilihat melalui perubahan kelebaran daun. Tujuannya ialah bagi membolehkan tumbuhan tersebut menampung air dengan banyak serta mudah untuk disejat. serangga itu akan dilumatkan sehingga tumbuhan itu memperolehi unsur yang diperlukan. Selain daripada itu. haiwan yang mempunyai paruh seperti helang. Haiwan ini mempunyai muncung yang panjang dengan hujung mulutnya kecil tak bergigi dengan lubang berbentuk celah kecil untuk menyedut semut daripada sarangnya. . Dari segi tumbuhan pula adaptasi morfologi ini boleh dilihat melalui tumbuhan pemakan serangga. Selain itu. Haiwan ini juga mempunyai lidah yang panjang dan bergetah yang dapat dijulurkan dengan jarak yang jauh bagi menangkap serangga.geraham dengan hujung pemotong yang tajam untuk mencabik mangsanya. Dengan enzim yang dimiliki tumbuhan tersebut. Contoh tumbuhan pemakan serangga ini ialah periuk kera. Biasanya tumbuhan ini memiliki daun yang berbentuk piala dengan permukaan dalam yang licin sehingga dapat mengelincirkan serangga yang hinggap diatasnya dan dijadikan makanannya. Dikawasan yang tropika daun tumbuhan ini mempunyai saiz yang besar. Tujuan utamanya adalah untuk menyimpan air dalam tempoh masa yang lama. Haiwan seperti tenggiling pula beradaptasi melalui muncungnya. Helang ini memiliki paruh yang kuat dengan rahang atas yang melengkung dan tajam yang mana ia berfungsi untuk mencengkeram mangsanya.

Kucing. Selain daripada itu haiwan seperti sesumpah pula beradaptasi dengan cara menukarkan warna kulit mengikut keadaan persekitarannya bagi tujuan melindungi diri daripada musuh. tupai Virginia yang mana tupai tersebut akan berpura-pura mati apabila didekati oleh seekor anjing. Terdapat tumbuhan yang tidak mampu untuk bersaing mendapatkan cahaya matahari akan menyebabkan proses pembesaran tumbuhan tersebut mempunyai bentuk fizikal yang melengkung. Adaptasi tingkah laku yang mana melibatkan perubahan tingkah laku. Sesetengah spesies anurans ini mampu mengubah dirinya seperti daun mati bagi mengelak ancaman daripada musuh. Ikan ini walaupun tinggal di laut tetapi ikan ini akan bertelur di sungai-sungai. burung unta pula akan memasukkan kepalanya kedalam tanah apabila haiwan tersebut diancam. Terdapat beberapa haiwan yang boleh melakukan adaptasi tingkah laku ini. Selain daripada itu. apabila haiwan ini berteduh kadar metabolisme badan kucing tersebut akan direndahkan supaya kadar kehilangan air didalam badan berkurangan. Manakala. Begitu juga dengan sesetengah spesies ular. cahaya adalah sumber paling penting dalam menjalankan proses fotosintesis. Terdapat juga spesies katak yang mana mampu beradaptasi dengan persekitarannya melalui perubahan warna dan juga crri-ciri fizikalnya. Sebagai contoh. migrasi ikan solmon dimana ikan ini hidup di lautan tapi apabila musim mengawan ikan ini akan mencari tempat yang sesuai untuk bertelur. Hal . Dari segi tingkah laku tumbuhan pula. Musang juga beradaptasi dengan cara menyemburkan cairan bagi mengelakkan dirinya daripada musuh. Kelenjar bau yang dimiliki oleh musang tersebut membolehkan musuh tidak dapat menghidu bau musang tersebut.Adaptasi fisiologi atau penyesuaian fungsi fisiologi fizikal untuk mempertahankan hidupnya.

Adaptasi lingkungan tidak selaman a tetap tetapi selalu berubah. Adaptasi tingkah laku Seleksi Makhluk hidup ang mampu melakukan adaptasi disebut dengan makhluk hidup ang adaptif. Adaptasi. ukuran. han alah sebagian kecil dari keragaman ha ati. Bagi haiwan proses adaptasi ini kebanyakannya dijalankan untuk menghindarkan diri daripada musuh. Secara kesimpulannya. atau beragam kadal di padang pasir. Ular menunjukkan variasi adaptasi agar dapat bertahan hidup. Makhluk hidup memang beranekaragam bahkan hingga ke tingkat dalam spesies.1 Tumbuhan dan hewan A. Lumut kerak D. Tangkaplah berbagai jenis serangga 3. Berdasarkan cara-cara makhluk hidup men esuaikan diri terhadap lingkungan tempat hidupn a. dan adaptasi tingkah laku Mengidentifikasi Jenis-jenis Serangga yang berbeda Kegiatan 4. 74 IPA SMP Kelas IX C.ini berlaku apabila cahaya matahari hanya terdapat pada satu-satu tempat sahaja kerana dilindungi oleh pokok-pokok yang lebih tinggi dengan tumbuhan tersebut. Amatilah dengan lup bagian mulutnya 4. Aneka serangga ka u di hutan hujan tropis. proses pengadaptasian yang dilakukan oleh tumbuhan dan haiwan ini disebabkan oleh beberapa faktor. adaptasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis aitu adaptasi morfologi. adaptasi fisiologi. Burung B. Kepiting Seperti yang dapat kamu amati pada Gambar 4. Pergilah ke taman sekolah 2. Kemampuan untuk menanggapi adan a Adaptasi morfologi perubahan lingkungan luar organisme agar terus hidup Adaptasi fisiologi disebut dengan adaptasi. Manakala tumbuhan pula disebabkan oleh persaingan yang berlaku dan juga akibat daripada tekanan suhu. Namun. bentuk. dan tingkah laku makhluk hidup. Seleksi Alam dan Perkembangbiakan Makhluk hidup memerlukan lingkungan ang sesuai Kata-kata IPA agar dapat bertahan hidup dengan baik.1 1. Semakin besar kemampuan adaptasi suatu makhluk hidup.bildungsservice. sepertihaln a hasil pengamatanmu pada serangga melalui Kegiatan 4. Warna.at adaptif yang kamu lihat pada makhluk hidup ini? E. memungkinkan mereka untuk hidup di lingkungann a. aneka ikan di laut. Identifikasi jenis/tipe mulutnya.1.1. Keragaman Hayati (Biodiversitas) dan Adaptasi Bumi berisi beraneka ragam makhluk hidup ang tampakn a sesuai dengan lingkungann a.Bentuk adaptif ubah setiap waktu. Apa bentuk Sumber: www. jenis makhluk hidup . semakin besar pula peluang kelangsungan makhluk hidup tersebut. Kaktus Gambar 4.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Tipe adaptasi apakah? Adaptasi ini paling mudah diamati dan dikenali karena tampak dari luar.memiliki berbagai bentuk adaptif yang berbeda satu sama lain untuk membantu mereka bertahan hidup. adalah saat kita mengeluarkan keringat ketika kepanasan. Bentuk luar Amati tumbuhan kangkung yang hidup di air dan (morfologi) tumbuhan kaktus sesuai dengan keadaan di tumbuhan teratai.com Gambar 4. tersembunyi dari pemangsa. Beberapa bentuk adaptif melibatkan keadaan fisik. Beberapa hewan yang memiliki pewarnaan yang memungkinkan mereka tersamar ke dalam lingkungan.1 untuk mengawali topik ini. Warna bulu burung pu uh ang sama dengan ilalang dan warna sisik ular ang mirip dengan tanah lingkungann a. Duri yang tajam pada kaktus merupakan bentuk adaptif untuk perlindungan.at kimia ang membantu berlangsungn a proses-proses dalam tubuh. merupakan tanda bahaya. Amati mana tumbuhan itu hidup (di daerah kering/tropofit). Adaptasi ini berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup sehingga sulit diamati dari luar. Ban ak bagian tubuh hewan juga sesuai dengan kegunaann a. Keadaan ini menyebabkan serangga tersebut tersamar dalam lingkungannya. Adaptasi terlihat dari adanya bentuk adaptif yang meliputi perubahan struktur tubuh bagian luar maupun dalam sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan tempat hidup (habitat) suatu makhluk hidup. Organ duri untuk menghambat penguapan dan akar ang tubuh mana yang mengalami adaptasi morfologi? memanjang untuk mencari air ang jauh di dalam tanah.trulek. sekaligus sebagai cara hewan tersebut menyembunyikan diri dari pemangsa. Contoh adaptasi fisiologi. daun bentuk tumbuhan tersebut.2 kemarau. Dengan keluarn a keringat. Dengan keragaman makhluk hidup ang sangat besar. Adaptasi Fisiologi (proses tubuh) Adaptasi ini melibatkan at. Perubahan ini umumnya bersifat tetap dan khas untuk setiap jenis 75 Bab 4 Kelangsungan Hidup Organisme organisme sehingga dapat diwariskan kepada keturunann a. Perhatikan Gambar 4.2 Paruh burung merupakan contoh adaptasi morfologi 76 IPA SMP Kelas IX Tumbuhan jati menggugurkan daunn a di musim Lab Mini 4. Adaptasi morfologi Adaptasi morfologi adalah pen esuaian struktur alat Lab Mini 4. aitu bentuk tubuh kedua batang tebal berdaging untuk men impan air. Kerjakan kegiatan Lab Mini 4. mungkin juga memiliki tingkah laku yang membantu perlindungan mereka.1 tubuh luar terhadap lingkungan tempat hidupn a. Sumber: www. Bulu pada burung puyuh dan sisik ular weling. Adaptasi fisiologi dapat ditemukan pada hewan herbivora dapat mencerna rumput atau daun ang ban ak mengandung selulosa karena di dalam tubuh herbivora terdapat en im selulose. tubuh akan dingin karena panas tubuh diambil untuk menguapkan keringat di permukaan tubuh kita. membuat hewan tersebut tersamar dan lolos dari predatorn a. seperti bentuk tubuh dan warna tubuh serangga kayu.1.blogdrive. habitan apun juga beranekaragam sehingga bentuk-bentuk adaptasin a juga beranekaragam. Ikan air tawar hidup di lingkungan ang .

Air dari bermanfaat bagi ikan? lingkungan masuk ke tubuh ikan secara osmosis. secara osmosis. ikan air laut akan kehilangan air secarik kecil kertas. Burung bermigrasi pada setiap waktu ang sama setiap tahun untuk mencari makanan pada tempat-tempat ang beriklim sesuai. Adaptasi tingkah laku adalah pen esuaian tingkah Analisis laku makhluk hidup terhadap lingkungan tempat 1. Mini 4.Tahukan kamu cara hewan ini berkomunikasi? adaptasi ikanmu mem. ketika seekor berkotek maka ang lain juga akan bersuara. Beberapa jenis bebek dapat menempuh perjalanan ribuan mil ke lingkungan ang sesuai.mempun ai Identifikasi Adaptasi Ikan Apa macam adaptasi yang tekanan osmotik lebih rendah dari lingkungann a. Perikanlah adaptasi ikanmu hidupn a. Jelaskan bagaimana di kolam. Sediakan satu set kartu ikan air tawar sedikit minum dan ban ak mengeluarkan urin. Di atas berkadar garam tinggi.Anggukan kepala seekor itik akan disertai anggukan dan buatnya cocok dengan suara tertentu oleh itik lain. Migrasi adalah bentuk adaptasi tingkahlaku. Di atas kertas yang morfologi dan fisiologi. Ikan paus selalu naik ke permukaan ketika akan mengambil oksigen untuk pernapasann a. 2. maka untuk menemukan jalann a. terpisah.2 untuk menerapkan konsep tentang adaptasi 3. dia membuat terowongan dari tanah ang dapat menuntunn a menuju ke tempat makanan atau ke sarangn a. Coba perhatikan sekelompok itik ang berenang 2. Hewan ra ap itu buta. buatlah gambar lingkungan yang diperAdaptasi Tingkah Laku kirakan ikanmu dapat hidup. Untuk mengganti cairan tubuh ang hilang gambarlah seekor ikan ia ban ak minum dan sedikit mengeluarkan urine. Beberapa makhluk hidup seperti burung dapat berpindah menuju ke lingkungan ang lebih sesuai. Akibatn a 1. 77 Bab 4 Kelangsungan Hidup Organisme . Amati kartu. Aktivitas ini disebut migrasi. lingkungannya Adaptasi tingkah laku dapat dilihat pada sekelompok a am di kandang. adaptasi yang terdiri dari Sebalikn a ikan air laut ang hidupn a pada lingkungan 4 kartu dari gurumu. Bila yang cocok dengan kurang jelas tan akan pada gurumu! Lakukan kegiatan Lab gambar yang diberikan kepadamu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful