y PENDAHULUAN y KEUTAMAAN PELAJARAN AGAMA DAN AKHLAK y PEMBANGUNAN JASMANI, AKAL, ROHANI DAN

INTELEKTUAL y MEMPERHATIKAN KETERAMPILAN, SENI DAN BAHASA y PERTEMBUNGAN PERBEZAAN KANDUNGAN DAN ZAMAN

 Pendidikan agama islam diperkenalkan dan dititikberatkan serta menjadi teras kepada mata pelajaran yang lain dgn FPN dicapai. emosi dan intelek MELAHIRKAN INDIVIDU YANG DAPAT MENYUMBANG KE ARAH KEMAJUAN DIRI. rohani. . Kandungan kurikulum menentukan sama ada mampu mendidik individu untuk menjadi seseorang. MASYARAKAT DAN NEGARA. Bergantung kepada isi kandungan kurikulum satu2 mata pelajaran.PENDAHULUAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Melahirkan insan soleh dari segi jasmani..bukan sahaja dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehinya dengan diri sendiri malah untuk kesejahteraan masyarakat dan negara.

MENGUTAMAKAN PELAJARAN AGAMA DAN AKHLAK. Mengenali kewujudan dan kebesaran Allah Ibadah dalam kehidupan seharian Merupakan nilai akhlak mulia seperti hubungan terhadap Allah dan hubungan sesama manusia untuk melahirkan pelajar atau individu yang bersahsiah terpuji .

EMOSI. berkembang secara seimbang serta harmonis dalam pelbagai aspek . Ilmu pengetahuan yang tinggi bersih dari segi fizikal dan spiritualnya. barulah dikatakan telah dilengkapi dengan sifat-sifat insan yang soleh.PERKEMBANGAN JASMANI. ROHANI DAN INTELEKTUAL y JASMANI Aspek jasmani perlu seiring dengan ilmu yang dimiliki kerana ia akan mencerminkan keperibadian seseorang.

 Emosi dikawal oleh akal. Perlu wujud kurikulum pendidikan islam untuk memelihara emosi yang baik. . Contoh : o Bagaimana membentuk jati diri o Penekanan nilai-nilai murni dalam pendidikan di sekolah. Emosi yang baik menghasilkan individu dapat memimpin diri dan memanfaatkan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat dan negara.y EMOSI Berkait rapat dengan mental dan kebolehan seseorang mengawal perasaannya.

pengetahuan ttg aspek kerohanian dan kehidupan serta tentang realiti alam mestilah diajarkan kepada mereka . ‡ Untuk mengekalkan fitrah adalah memperkembangkan potensi semula jadi mereka dengan berlandaskan ajaran islam ‡ Memastikan aspek kerohanian dapat diperkembangkan. KEROHANIAN ‡ Dalam konsep Pendidikan Islam. pengajaran kerohanian berkait rapat dengan konsep fitrah.

 INTEKTUAL ATAU PENGETAHUAN y Membantu anak-anak menjadi anak yang soleh y Kesempurnaan ilmu menjadikan seseorang berakhlak mulia . y Mestilah bersifat mantiq ( logik ) serta dapat memperkembangkan pemikiran seseorang y Paling utama ilmu itu biarlah mengandungi pengetahuan terhadap Allah y Mestilah merangkumi ilmu di dunia dan di akhirat .

y Bahasa yang mudah membolehkan pelajar fahami pelajaran. y Penekanan keterampilan atau personaliti kerana ia merupakan pandangan luaran yang memberi kesan kepada masyarakat dan menjaga martabat agama islam. y Penekanan aspek bahasa supaya dapat mengelakkan perspektif yang negatif kepada masyarakat (pertuturan dalam komunikasi ) y Mewujudkan interaksi dan toleransi dalam masyarakat yang berketerampilan untuk keyakinan diri atau semangat. SENI DAN BAHASA y Menekankan kesenian kerana ia mengambarkan identiti individu.MEMPERHATIKAN KETERAMPILAN. .

.KESEIMBANGAN ANTARA PERIBADI. MASYARAKAT DUNIA DAN AKHIRAT y Islam adalah agama yang syumul bukan untuk y y y y peribadi tetapi juga masyarakat kerana islam pentingkan silaturahim. Bagi menjamin hidup yang aman dan harmoni Dapat dilihat dari sudut interaksi oleh pelajar dengan guru. Menganjurkan umat islam berjaya di dunia dan di akhirat. pelajar dengan pelajar. pelajar dengan masyarakat. Tidak mengejar akhirat sehingga mengabaikan dunia atau sebaliknya.

MEMPERTIMBANGKAN PERBEZAAN KEBUDAYAAN DAN ZAMAN y Islam bersifat kekal dan berterusan iaitu berpanjangan y y y y sepanjang zaman dan sesuai digunakan setiap masa dan fleksibel. . Contoh : al-quran sesuai dan fleksibel sepanjang zaman. Kurikulum pendidikan islam menerima perbezaan dahulu dan sekarang serta kebudayaan yang lain. Melahirkan pelajar yang bersifat realistic dan mampu menghadapi perubahan kebudayaan dan zaman. masa dan budaya. Pelajar dapat mengamalkan ilmu sesuai dengan keperluan zaman.

negara dan paling penting untuk agama. berwibawa serta dapat mencapai apa yang dikehendaki. . keluarga masyarakat. y Melahirkan insan yang soleh dan seimbang dari segi intelek. jasmani dan emosi. rohani. individu-individu khususnya anak-anak Islam perlu diajar dengan kurikulum yang sesuai dan dapat memenuhi tuntutan agama kita agar mereka ini akan lahir sebagai seorang insan mukmin yang dapat memikul tanggungjawab untuk memajukan diri.KESIMPULAN y Sekolah atau persekolahan merupakan sebuah institusi yang diwujudkan dengan tujuan melahirkan individu-individu berguna.

DR.INTERNET .HJ ABDULLAH ISHAK.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM PROF DR.ABDULLAH ISHAK .ASAS-ASAS PENDIDIKAN ISLAM HASAN LANGGULUNG .rujukan .SEJARAH PERKEMBANGAN PELAJARAN DAN PENDIDIKAN ISLAM. .OMAR MOHAMMAD .PENDIDIKAN ISLAM DAN PENGARUHNYA DI MALAYSIA HJ.

.TAMAT SUDAHª THANK YOU..