y PENDAHULUAN y KEUTAMAAN PELAJARAN AGAMA DAN AKHLAK y PEMBANGUNAN JASMANI, AKAL, ROHANI DAN

INTELEKTUAL y MEMPERHATIKAN KETERAMPILAN, SENI DAN BAHASA y PERTEMBUNGAN PERBEZAAN KANDUNGAN DAN ZAMAN

emosi dan intelek MELAHIRKAN INDIVIDU YANG DAPAT MENYUMBANG KE ARAH KEMAJUAN DIRI. Bergantung kepada isi kandungan kurikulum satu2 mata pelajaran. rohani.bukan sahaja dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehinya dengan diri sendiri malah untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. MASYARAKAT DAN NEGARA.. Pendidikan agama islam diperkenalkan dan dititikberatkan serta menjadi teras kepada mata pelajaran yang lain dgn FPN dicapai. . Kandungan kurikulum menentukan sama ada mampu mendidik individu untuk menjadi seseorang.PENDAHULUAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Melahirkan insan soleh dari segi jasmani.

 Mengenali kewujudan dan kebesaran Allah Ibadah dalam kehidupan seharian Merupakan nilai akhlak mulia seperti hubungan terhadap Allah dan hubungan sesama manusia untuk melahirkan pelajar atau individu yang bersahsiah terpuji .MENGUTAMAKAN PELAJARAN AGAMA DAN AKHLAK.

PERKEMBANGAN JASMANI. Ilmu pengetahuan yang tinggi bersih dari segi fizikal dan spiritualnya. EMOSI. ROHANI DAN INTELEKTUAL y JASMANI Aspek jasmani perlu seiring dengan ilmu yang dimiliki kerana ia akan mencerminkan keperibadian seseorang. barulah dikatakan telah dilengkapi dengan sifat-sifat insan yang soleh. berkembang secara seimbang serta harmonis dalam pelbagai aspek .

 Contoh : o Bagaimana membentuk jati diri o Penekanan nilai-nilai murni dalam pendidikan di sekolah. Perlu wujud kurikulum pendidikan islam untuk memelihara emosi yang baik. Emosi yang baik menghasilkan individu dapat memimpin diri dan memanfaatkan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat dan negara.y EMOSI Berkait rapat dengan mental dan kebolehan seseorang mengawal perasaannya. . Emosi dikawal oleh akal.

‡ Untuk mengekalkan fitrah adalah memperkembangkan potensi semula jadi mereka dengan berlandaskan ajaran islam ‡ Memastikan aspek kerohanian dapat diperkembangkan. KEROHANIAN ‡ Dalam konsep Pendidikan Islam. pengajaran kerohanian berkait rapat dengan konsep fitrah. pengetahuan ttg aspek kerohanian dan kehidupan serta tentang realiti alam mestilah diajarkan kepada mereka .

 INTEKTUAL ATAU PENGETAHUAN y Membantu anak-anak menjadi anak yang soleh y Kesempurnaan ilmu menjadikan seseorang berakhlak mulia . y Mestilah bersifat mantiq ( logik ) serta dapat memperkembangkan pemikiran seseorang y Paling utama ilmu itu biarlah mengandungi pengetahuan terhadap Allah y Mestilah merangkumi ilmu di dunia dan di akhirat .

SENI DAN BAHASA y Menekankan kesenian kerana ia mengambarkan identiti individu. y Bahasa yang mudah membolehkan pelajar fahami pelajaran.MEMPERHATIKAN KETERAMPILAN. y Penekanan aspek bahasa supaya dapat mengelakkan perspektif yang negatif kepada masyarakat (pertuturan dalam komunikasi ) y Mewujudkan interaksi dan toleransi dalam masyarakat yang berketerampilan untuk keyakinan diri atau semangat. y Penekanan keterampilan atau personaliti kerana ia merupakan pandangan luaran yang memberi kesan kepada masyarakat dan menjaga martabat agama islam. .

. pelajar dengan pelajar. pelajar dengan masyarakat. MASYARAKAT DUNIA DAN AKHIRAT y Islam adalah agama yang syumul bukan untuk y y y y peribadi tetapi juga masyarakat kerana islam pentingkan silaturahim.KESEIMBANGAN ANTARA PERIBADI. Tidak mengejar akhirat sehingga mengabaikan dunia atau sebaliknya. Bagi menjamin hidup yang aman dan harmoni Dapat dilihat dari sudut interaksi oleh pelajar dengan guru. Menganjurkan umat islam berjaya di dunia dan di akhirat.

Melahirkan pelajar yang bersifat realistic dan mampu menghadapi perubahan kebudayaan dan zaman. Contoh : al-quran sesuai dan fleksibel sepanjang zaman. . masa dan budaya.MEMPERTIMBANGKAN PERBEZAAN KEBUDAYAAN DAN ZAMAN y Islam bersifat kekal dan berterusan iaitu berpanjangan y y y y sepanjang zaman dan sesuai digunakan setiap masa dan fleksibel. Kurikulum pendidikan islam menerima perbezaan dahulu dan sekarang serta kebudayaan yang lain. Pelajar dapat mengamalkan ilmu sesuai dengan keperluan zaman.

negara dan paling penting untuk agama. berwibawa serta dapat mencapai apa yang dikehendaki. . y Melahirkan insan yang soleh dan seimbang dari segi intelek.KESIMPULAN y Sekolah atau persekolahan merupakan sebuah institusi yang diwujudkan dengan tujuan melahirkan individu-individu berguna. rohani. jasmani dan emosi. individu-individu khususnya anak-anak Islam perlu diajar dengan kurikulum yang sesuai dan dapat memenuhi tuntutan agama kita agar mereka ini akan lahir sebagai seorang insan mukmin yang dapat memikul tanggungjawab untuk memajukan diri. keluarga masyarakat.

rujukan .OMAR MOHAMMAD .HJ ABDULLAH ISHAK.ABDULLAH ISHAK . DR.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM PROF DR. .SEJARAH PERKEMBANGAN PELAJARAN DAN PENDIDIKAN ISLAM.PENDIDIKAN ISLAM DAN PENGARUHNYA DI MALAYSIA HJ.INTERNET .ASAS-ASAS PENDIDIKAN ISLAM HASAN LANGGULUNG .

. .TAMAT SUDAHª THANK YOU.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful