y PENDAHULUAN y KEUTAMAAN PELAJARAN AGAMA DAN AKHLAK y PEMBANGUNAN JASMANI, AKAL, ROHANI DAN

INTELEKTUAL y MEMPERHATIKAN KETERAMPILAN, SENI DAN BAHASA y PERTEMBUNGAN PERBEZAAN KANDUNGAN DAN ZAMAN

. Kandungan kurikulum menentukan sama ada mampu mendidik individu untuk menjadi seseorang..bukan sahaja dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehinya dengan diri sendiri malah untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. rohani. Bergantung kepada isi kandungan kurikulum satu2 mata pelajaran. Pendidikan agama islam diperkenalkan dan dititikberatkan serta menjadi teras kepada mata pelajaran yang lain dgn FPN dicapai. MASYARAKAT DAN NEGARA.PENDAHULUAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Melahirkan insan soleh dari segi jasmani. emosi dan intelek MELAHIRKAN INDIVIDU YANG DAPAT MENYUMBANG KE ARAH KEMAJUAN DIRI.

MENGUTAMAKAN PELAJARAN AGAMA DAN AKHLAK. Mengenali kewujudan dan kebesaran Allah Ibadah dalam kehidupan seharian Merupakan nilai akhlak mulia seperti hubungan terhadap Allah dan hubungan sesama manusia untuk melahirkan pelajar atau individu yang bersahsiah terpuji .

 Ilmu pengetahuan yang tinggi bersih dari segi fizikal dan spiritualnya. barulah dikatakan telah dilengkapi dengan sifat-sifat insan yang soleh. ROHANI DAN INTELEKTUAL y JASMANI Aspek jasmani perlu seiring dengan ilmu yang dimiliki kerana ia akan mencerminkan keperibadian seseorang. EMOSI. berkembang secara seimbang serta harmonis dalam pelbagai aspek .PERKEMBANGAN JASMANI.

y EMOSI Berkait rapat dengan mental dan kebolehan seseorang mengawal perasaannya. Contoh : o Bagaimana membentuk jati diri o Penekanan nilai-nilai murni dalam pendidikan di sekolah. Perlu wujud kurikulum pendidikan islam untuk memelihara emosi yang baik. Emosi dikawal oleh akal. Emosi yang baik menghasilkan individu dapat memimpin diri dan memanfaatkan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. .

pengetahuan ttg aspek kerohanian dan kehidupan serta tentang realiti alam mestilah diajarkan kepada mereka . pengajaran kerohanian berkait rapat dengan konsep fitrah. ‡ Untuk mengekalkan fitrah adalah memperkembangkan potensi semula jadi mereka dengan berlandaskan ajaran islam ‡ Memastikan aspek kerohanian dapat diperkembangkan. KEROHANIAN ‡ Dalam konsep Pendidikan Islam.

 INTEKTUAL ATAU PENGETAHUAN y Membantu anak-anak menjadi anak yang soleh y Kesempurnaan ilmu menjadikan seseorang berakhlak mulia . y Mestilah bersifat mantiq ( logik ) serta dapat memperkembangkan pemikiran seseorang y Paling utama ilmu itu biarlah mengandungi pengetahuan terhadap Allah y Mestilah merangkumi ilmu di dunia dan di akhirat .

y Bahasa yang mudah membolehkan pelajar fahami pelajaran. SENI DAN BAHASA y Menekankan kesenian kerana ia mengambarkan identiti individu.MEMPERHATIKAN KETERAMPILAN. . y Penekanan aspek bahasa supaya dapat mengelakkan perspektif yang negatif kepada masyarakat (pertuturan dalam komunikasi ) y Mewujudkan interaksi dan toleransi dalam masyarakat yang berketerampilan untuk keyakinan diri atau semangat. y Penekanan keterampilan atau personaliti kerana ia merupakan pandangan luaran yang memberi kesan kepada masyarakat dan menjaga martabat agama islam.

KESEIMBANGAN ANTARA PERIBADI. pelajar dengan pelajar. MASYARAKAT DUNIA DAN AKHIRAT y Islam adalah agama yang syumul bukan untuk y y y y peribadi tetapi juga masyarakat kerana islam pentingkan silaturahim. Bagi menjamin hidup yang aman dan harmoni Dapat dilihat dari sudut interaksi oleh pelajar dengan guru. Menganjurkan umat islam berjaya di dunia dan di akhirat. Tidak mengejar akhirat sehingga mengabaikan dunia atau sebaliknya. . pelajar dengan masyarakat.

Pelajar dapat mengamalkan ilmu sesuai dengan keperluan zaman. masa dan budaya. Melahirkan pelajar yang bersifat realistic dan mampu menghadapi perubahan kebudayaan dan zaman. . Kurikulum pendidikan islam menerima perbezaan dahulu dan sekarang serta kebudayaan yang lain. Contoh : al-quran sesuai dan fleksibel sepanjang zaman.MEMPERTIMBANGKAN PERBEZAAN KEBUDAYAAN DAN ZAMAN y Islam bersifat kekal dan berterusan iaitu berpanjangan y y y y sepanjang zaman dan sesuai digunakan setiap masa dan fleksibel.

KESIMPULAN y Sekolah atau persekolahan merupakan sebuah institusi yang diwujudkan dengan tujuan melahirkan individu-individu berguna. rohani. y Melahirkan insan yang soleh dan seimbang dari segi intelek. individu-individu khususnya anak-anak Islam perlu diajar dengan kurikulum yang sesuai dan dapat memenuhi tuntutan agama kita agar mereka ini akan lahir sebagai seorang insan mukmin yang dapat memikul tanggungjawab untuk memajukan diri. keluarga masyarakat. berwibawa serta dapat mencapai apa yang dikehendaki. . negara dan paling penting untuk agama. jasmani dan emosi.

DR.INTERNET .ABDULLAH ISHAK .HJ ABDULLAH ISHAK.SEJARAH PERKEMBANGAN PELAJARAN DAN PENDIDIKAN ISLAM.OMAR MOHAMMAD .PENDIDIKAN ISLAM DAN PENGARUHNYA DI MALAYSIA HJ.rujukan .ASAS-ASAS PENDIDIKAN ISLAM HASAN LANGGULUNG .FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM PROF DR. .

TAMAT SUDAHª THANK YOU. ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful