y PENDAHULUAN y KEUTAMAAN PELAJARAN AGAMA DAN AKHLAK y PEMBANGUNAN JASMANI, AKAL, ROHANI DAN

INTELEKTUAL y MEMPERHATIKAN KETERAMPILAN, SENI DAN BAHASA y PERTEMBUNGAN PERBEZAAN KANDUNGAN DAN ZAMAN

emosi dan intelek MELAHIRKAN INDIVIDU YANG DAPAT MENYUMBANG KE ARAH KEMAJUAN DIRI. Kandungan kurikulum menentukan sama ada mampu mendidik individu untuk menjadi seseorang. . rohani.. Bergantung kepada isi kandungan kurikulum satu2 mata pelajaran.bukan sahaja dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehinya dengan diri sendiri malah untuk kesejahteraan masyarakat dan negara.PENDAHULUAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Melahirkan insan soleh dari segi jasmani. Pendidikan agama islam diperkenalkan dan dititikberatkan serta menjadi teras kepada mata pelajaran yang lain dgn FPN dicapai. MASYARAKAT DAN NEGARA.

 Mengenali kewujudan dan kebesaran Allah Ibadah dalam kehidupan seharian Merupakan nilai akhlak mulia seperti hubungan terhadap Allah dan hubungan sesama manusia untuk melahirkan pelajar atau individu yang bersahsiah terpuji .MENGUTAMAKAN PELAJARAN AGAMA DAN AKHLAK.

berkembang secara seimbang serta harmonis dalam pelbagai aspek . ROHANI DAN INTELEKTUAL y JASMANI Aspek jasmani perlu seiring dengan ilmu yang dimiliki kerana ia akan mencerminkan keperibadian seseorang. Ilmu pengetahuan yang tinggi bersih dari segi fizikal dan spiritualnya. barulah dikatakan telah dilengkapi dengan sifat-sifat insan yang soleh.PERKEMBANGAN JASMANI. EMOSI.

. Contoh : o Bagaimana membentuk jati diri o Penekanan nilai-nilai murni dalam pendidikan di sekolah.y EMOSI Berkait rapat dengan mental dan kebolehan seseorang mengawal perasaannya. Emosi dikawal oleh akal. Perlu wujud kurikulum pendidikan islam untuk memelihara emosi yang baik. Emosi yang baik menghasilkan individu dapat memimpin diri dan memanfaatkan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat dan negara.

‡ Untuk mengekalkan fitrah adalah memperkembangkan potensi semula jadi mereka dengan berlandaskan ajaran islam ‡ Memastikan aspek kerohanian dapat diperkembangkan. pengetahuan ttg aspek kerohanian dan kehidupan serta tentang realiti alam mestilah diajarkan kepada mereka . KEROHANIAN ‡ Dalam konsep Pendidikan Islam. pengajaran kerohanian berkait rapat dengan konsep fitrah.

 INTEKTUAL ATAU PENGETAHUAN y Membantu anak-anak menjadi anak yang soleh y Kesempurnaan ilmu menjadikan seseorang berakhlak mulia . y Mestilah bersifat mantiq ( logik ) serta dapat memperkembangkan pemikiran seseorang y Paling utama ilmu itu biarlah mengandungi pengetahuan terhadap Allah y Mestilah merangkumi ilmu di dunia dan di akhirat .

y Bahasa yang mudah membolehkan pelajar fahami pelajaran. SENI DAN BAHASA y Menekankan kesenian kerana ia mengambarkan identiti individu. y Penekanan keterampilan atau personaliti kerana ia merupakan pandangan luaran yang memberi kesan kepada masyarakat dan menjaga martabat agama islam.MEMPERHATIKAN KETERAMPILAN. . y Penekanan aspek bahasa supaya dapat mengelakkan perspektif yang negatif kepada masyarakat (pertuturan dalam komunikasi ) y Mewujudkan interaksi dan toleransi dalam masyarakat yang berketerampilan untuk keyakinan diri atau semangat.

Bagi menjamin hidup yang aman dan harmoni Dapat dilihat dari sudut interaksi oleh pelajar dengan guru. pelajar dengan pelajar. pelajar dengan masyarakat. MASYARAKAT DUNIA DAN AKHIRAT y Islam adalah agama yang syumul bukan untuk y y y y peribadi tetapi juga masyarakat kerana islam pentingkan silaturahim. Tidak mengejar akhirat sehingga mengabaikan dunia atau sebaliknya. . Menganjurkan umat islam berjaya di dunia dan di akhirat.KESEIMBANGAN ANTARA PERIBADI.

Kurikulum pendidikan islam menerima perbezaan dahulu dan sekarang serta kebudayaan yang lain. Contoh : al-quran sesuai dan fleksibel sepanjang zaman. Melahirkan pelajar yang bersifat realistic dan mampu menghadapi perubahan kebudayaan dan zaman. Pelajar dapat mengamalkan ilmu sesuai dengan keperluan zaman.MEMPERTIMBANGKAN PERBEZAAN KEBUDAYAAN DAN ZAMAN y Islam bersifat kekal dan berterusan iaitu berpanjangan y y y y sepanjang zaman dan sesuai digunakan setiap masa dan fleksibel. . masa dan budaya.

KESIMPULAN y Sekolah atau persekolahan merupakan sebuah institusi yang diwujudkan dengan tujuan melahirkan individu-individu berguna. negara dan paling penting untuk agama. y Melahirkan insan yang soleh dan seimbang dari segi intelek. keluarga masyarakat. jasmani dan emosi. berwibawa serta dapat mencapai apa yang dikehendaki. rohani. . individu-individu khususnya anak-anak Islam perlu diajar dengan kurikulum yang sesuai dan dapat memenuhi tuntutan agama kita agar mereka ini akan lahir sebagai seorang insan mukmin yang dapat memikul tanggungjawab untuk memajukan diri.

.HJ ABDULLAH ISHAK.SEJARAH PERKEMBANGAN PELAJARAN DAN PENDIDIKAN ISLAM.ASAS-ASAS PENDIDIKAN ISLAM HASAN LANGGULUNG .ABDULLAH ISHAK . DR.rujukan .OMAR MOHAMMAD .FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM PROF DR.INTERNET .PENDIDIKAN ISLAM DAN PENGARUHNYA DI MALAYSIA HJ.

TAMAT SUDAHª THANK YOU. ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful