A. Lengkapkan ejaan berdasarkan gambar. Contoh : 1.

b u l a n 2.

l 3.

u

j

l a

l

e

n

p

n

g

4.

5.

k

m

g

j

m

d

n

n

g

( 10 MARKAH) B. Tulis kata dasar bagi setiap perkataan berimbuhan di bawah. Contoh :

IKAM 0308

1

menolong

tolong

6.

menyiram

7.

membantu

8.

mengumpulka n

9.

mencuci

10.

menelefon ( 10 MARKAH)

C. Padankan perkataan seerti di bawah. Contoh:

selepas

kawan

IKAM 0308benar

2

seronok pelajar rakan

11.

murid

12.

gembira

13.

betul

14.

sesudah

15.

sisa

baki

D. Warna kata hubung yang betul. Contoh: Abang membaca buku mendengar radio. 16. Kaki adik luka lalu sambil supaya

( 10 MARKAH)

kerana

terpijak kaca.

dan
IKAM 0308

tetapi

3

17. Faizal murid yang pandai pendiam.

18. Jari Aswad terkena pisau lalu

sambil

berdarah.

19. Awak hendak bermain badminton supaya bola sepak?

atau

20. Zarina dan

lalu

Zaiton suka melukis.

E. Gariskan kata kerja yang betul. Contoh:

( 10 MARKAH)

Aisyah ( menyidai , membeli ) kain pada ampaian.

21. Faizul sedang ( melayari , menonton ) televisyen.

22. Hisham ( memberus , membasuh ) tangannya sebelum makan.
IKAM 0308

4

23. Pakcik Hadi ( menimbus , menanam ) sayur di belakang rumah.

24. Ahmad sedang ( berlari permainan.

,

berenang ) di padang

25. Aiman gemar ( mengecat pemandangan.

,

melukis ) gambar

( 10 F. Isikan tempat kosong dengan kata tanya yang betul. MARKAH)

Apakah Manakah

Siapakah Mengapakah

Bagaimanakah Bilakah

Contoh: Di manakah kamu tinggal?

IKAM 0308

5

26. ___________________ kamu datang ke sekolah? 27. ___________________ ketua kelas Tahun Dua Cerdik?

28. ___________________ Faizah akan datang ke Gombak?

29. ___________________ awak tidak hadir ke sekolah semalam?

30. ___________________ sukan kegemaran anda? ( 10 MARKAH) G. Isi tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai. pendek keras ringan manis kotor tajam

Contoh :

Kain batik itu kotor. 31. 32.

IKAM 0308

6

Buah limau ini __________ 33.

Kayu ini _____________ 34.

Kapas ini __________ ___________ 35.

Rambut Siti

Pisau ini _______________

( 10 MARKAH)

H. Isi tempat kosong dengan penjodoh bilangan yang betul.

sebentuk

sebatang

seutas

seekor

sebilah

sebuah

Contoh : Linda memakai seutas rantai yang cantik. 36. Kakak membeli ________________ kereta baharu.

IKAM 0308

7

37. Ayah menghadiahkan _______________ cincin kepada ibu. 38. Saya membeli ___________________ pen. 39. Ayah membelah kayu dengan _________________ kapak. 40. Pak Hamid memelihara _______________ beruk di belakang rumah .

( 10 MARKAH) I. Susun perkataan-perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul. Contoh : menangis Adik lapar kerana

Adik menangis kerana lapar. 41. ikan suka memancing Rahmat

__________________________________________________________. 42. murid seorang Raziman rajin yang __________________________________________________________ . 43. baharu Haliza kawan gembira mendapat __________________________________________________________ .

IKAM 0308

8

44. menjadi doktor ingin Azli seorang __________________________________________________________ . 45. membaca suka sebelum Hani tidur buku __________________________________________________________ . J. Baca petikan dan jawab soalan berikutnya. Semalam sekolah saya telah ( 10 MARKAH)

mengadakan sukan

tahunan. Pagi-pagi lagi, semua murid berkumpul di padang sekolah. Mereka memakai pakaian sukan. Acara pertama ialah lumba lari untuk murid-murid tahun satu. Kemudian diikuti acara untuk murid-murid tahun dua iaitu mengisi air ke dalam botol. Manakala acara muridmurid tahun tiga pula ialah lari dalam guni. Rumah Kuning telah menjadi johan keseluruhan. Murid-murid sangat gembira. Hadiah telah disampaikan oleh guru besar. Sukan tahunan berakhir pada pukul 6.00 petang. Contoh : Apakah pakaian yang mereka pakai ? Mereka memakai pakaian sukan.

IKAM 0308

9

1. Di manakah semua murid berkumpul ? Semua _______________________________. 2. Apakah acara untuk murid-murid tahun satu ? Acara _________________. 3. Apakah acara untuk murid-murid tahun tiga ? Acara _________________. 4. Siapakah yang telah menyampaikan hadiah ? Hadiah ___________________________. telah disampaikan oleh untuk murid-murid tahun tiga ialah untuk murid-murid tahun satu ialah murid berkumpul di

5.

Makna

bagi

perkataan

johan

ialah

_______________________.

( 10 MARKAH)

IKAM 0308

10