P. 1
Program Induksi Guru Permulaan

Program Induksi Guru Permulaan

|Views: 825|Likes:
Published by Kristy Lim

More info:

Published by: Kristy Lim on Oct 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 Pendahuluan
 • 1.2 Definisi Program Induksi Guru Permulaan
 • 1.3 Rasional
 • 1.4 Objektif Program Induksi
 • 1.5 Fasa Program Induksi Guru Permulaan
 • 2.1 Definisi Guru Permulaan
 • 2.2 Dasar Guru Permulaan
 • 3.1 Peranan Jabatan Pelajaran Negeri
 • 3.2 Peranan Jabatan Pelajaran Daerah/ Bahagian
 • 3.3 Peranan Pentadbir Sekolah
 • 3.4.1 Tugas
 • 3.4.2 Tanggungjawab
 • 3.5.1 Tugas
 • 3.5.2 Tanggungjawab
 • 4.1.1 Objektif
 • 4.1.2 Tempoh Orientasi
 • 4.1.3 Kaedah Pelaksanaan Orientasi
 • 4.1.4 Kandungan Orientasi
 • 4.2.1 Definisi Pementoran
 • 4.2.2 Objektif
 • 4.2.3 Jenis-Jenis Pementoran
 • 4.2.4 Proses Pementoran
 • 4.2.5 Kemahiran Mentor
 • 4.2.6 Rasional Keperluan Mentor
 • 4.2.7.1 Syarat-syarat asas pemilihan mentor:
 • 4.2.7.2 Syarat-syarat tambahan pemilihan mentor:
 • 4.2.8 Tempoh Pementoran
 • 4.2.9 Kaedah Pelaksanaan Pementoran
 • 4.2.10 Kandungan Pementoran
 • 4.2.11 Cadangan Pelan Pembelajaran Proses Perhubungan Pementoran
 • 4.3.1 Objektif
 • 4.3.2 Tempoh Program Pengurusan Pembangunan
 • 4.3.3 Kaedah Pelaksanaan Program Pengurusan Pembangunan
 • 4.3.4 Kandungan Program Pengurusan Pembangunan
 • 4.3.5 Kaedah Pentaksiran Program Pengurusan Pembangunan
 • 4.4.1 Objektif
 • 4.4.3 Kaedah Pentaksiran
 • 4.4.4 Pelaporan
 • 4.5.1 Objektif
 • 4.5.2 Kaedah Pemantauan
 • 4.5.3 Pelaporan
 • 5 PENUTUP
 • 7 Penilaian :
 • 8 Rumusan :

Modul Program Induksi Guru Permulaan

MODUL PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN
DISEDIAKAN OLEH

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

Modul Program Induksi Guru Permulaan KANDUNGAN Halaman 1. PENGENALAN 1.1 Pendahuluan 1.2 Definisi Program Induksi Guru Permulaan 1.3 Rasional 1.4 Objektif Program Induksi 1.5 Fasa Program Induksi Guru Permulaan GURU PERMULAAN 2.1 Definisi Guru Permulaan 2.2 Dasar Guru Permulaan PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB 3.1 Peranan Jabatan Pelajaran Negeri 3.2 Peranan Pejabat Pelajaran Daerah/ Bahagian 3.3 Peranan Pentadbir Sekolah 3.4 Mentor 3.4.1 Tugas 3.4.2 Tanggungjawab 3.5 Guru Permulaan 3.5.1 Tugas 3.5.2 Tanggungjawab PELAKSANAAN PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN 4.1 Orientasi 4.1.1 Objektif 4.1.2 Tempoh Orientasi 4.1.3 Kaedah Pelaksanaan Orientasi 4.1.4 Kandungan Orientasi 4.2 Pementoran 4.2.1 Definisi Pementoran 4.2.2 Objektif 4.2.3 Jenis-Jenis Pementoran 4.2.4 Proses Pementoran 4.2.5 Kemahiran Mentor 4.2.6 Rasional Keperluan Mentor 4.2.7 Pemilihan Mentor 4.2.7.1 Syarat-syarat asas pemilihan mentor 4.2.7.2 Syarat-syarat tambahan pemilihan mentor 4.2.8 Tempoh Pementoran 4.2.9 Kaedah Pelaksanaan Pementoran

1 2 2 5 5

2.

11 11

3.

12 12 13 14 15 16 16

4.

18 18 19 19 20 23 24 23 25 26 26 29 23 30 30 30 30 2

Modul Program Induksi Guru Permulaan 4.2.10 Kandungan Pementoran 31 4.2.11 Cadangan Pelan Pembelajaran Proses Perhubungan Pementoran 35

4.3 Program Pengurusan Pembangunan 4.3.1 Objektif 4.3.2 Tempoh Program Pengurusan Pembangunan 4.3.3 Kaedah Pelaksanaan Program Pengurusan Pembangunan 4.3.4 Kandungan Program Pengurusan Pembangunan 4.3.5 Kaedah Pentasiran Program Pengurusan Pembangunan 4.4 Pentaksiran 4.4.1 Objektif 4.4.2 Tempoh Pentaksiran 4.4.3 Kaedah Pentaksiran 4.4.4 Pelaporan 4.5 Pemantauan 4.5.1 Objektif 4.5.2 Kaedah Pemantauan 4.5.3 Pelaporan

41 41 41 41 43 44 45 45 45 46 48 49 49 50 50 51 52

5. 6. 7.

PENUTUP RUJUKAN LAMPIRAN A Format Laporan Program Orientasi Guru Permulaan B Format Panduan Asas Menyediakan Kertas Cadangan dan Laporan Kajian Tindakan (Peringkat Sekolah Untuk Disimpan dalam Fail Panitia) C Format Borang Pelaporan Pementoran Untuk Portfolio Guru Permulaan D Format Laporan Pemantauan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

53 54

58 59

3

guru dan murid. Melalui program induksi yang berkesan. BPG perlu membangunkan satu program induksi guru permulaan yang berstruktur dan komprehensif dalam merealisasikan agenda baru pendidikan yang berkaitan dengan melahirkan guru yang berkualiti dan relevan dengan keperluan pendidikan kini dan akan datang. BPG sebagai peneraju utama dalam pendidikan guru bertanggungjawab merealisasikan hasrat negara dalam melahirkan insan guru yang berkualiti. menjamin semua guru mendapat peluang pembangunan profesionalisme berterusan (Continous Professional Development) yang berasaskan kepada refleksi kendiri. Sehubungan itu. ii. faktor guru sering dikaitkan secara signifikan dengan kualiti pendidikan yang dicerminkan melalui peningkatan pencapaian akademik murid. Program induksi guru permulaan ini akan memberikan kesan yang positif terhadap sekolah. Oleh yang demikian. budaya kerja cemerlang dapat diterapkan kepada guru permulaan agar dapat melaksanakan 4 . Seiring dengan keperluan Pendidikan Abad ke-21 peranan utama Bahagian Pendidikan Guru (BPG) adalah untuk: i.Modul Program Induksi Guru Permulaan 1. PENGENALAN 1. penilaian kendiri dan pendekatan pementoran rakan sebaya. mengambil guru yang berkualiti. Program Induksi Guru Permulaan merupakan salah satu daripada lima belas (15) inisiatif yang telah dirancang dan dicadangkan dalam Makmal NKRA Kualiti Guru yang telah diadakan di BPG pada 8 Mac 2010 hingga 2 April 2010.1 Pendahuluan Secara global. dan iii. YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran telah bersetuju terhadap cadangan semua inisiatif meningkatkan kualiti guru pada 2 April 2010. Faktor guru juga banyak diperkatakan dalam keperluan Pendidikan Abad ke-21 yang menghadapi pelbagai perubahan dan keperluan. memastikan penyediaan program induksi yang berkualiti dan pementoran guru permulaan.

Masalah utama yang dihadapi oleh guru permulaan yang baru ditempatkan di sekolah adalah untuk menyesuaikan diri dalam persekitaran bilik darjah sebenar. seseorang guru harus terus meningkatkan pengetahuan masing-masing selaras dengan perkembangan dunia pendidikan semasa.2 Definisi Program Induksi Guru Permulaan Satu program pembelajaran melalui bimbingan yang berstruktur berasaskan sekolah untuk menyokong pembangunan profesionalisme guru permulaan bagi meningkatkan tahap kompetensinya dalam kerjaya guru. Satu model yang komprehensif dicadangkan dan akan diguna pakai oleh semua pihak yang terlibat ke arah memartabatkan profesion keguruan. banyak hasil kajian menunjukkan tahun pertama merupakan tahun yang paling mencabar untuk guru permulaan (Humphrey et al. 2007. Guru akan dibimbing oleh guru berpengalaman serta pihak pentadbir sekolah untuk melaksanakan pengajaran dengan lebih berkesan dan profesional. 2005). Norasmah et al. khasnya guru permulaan di negara ini. Di samping itu. Guru permulaan perlu dibimbing untuk 5 . Ironinya. 1. guru permulaan perlu dibimbing untuk melaksanakan tanggungjawab memenuhi keperluan kumpulan murid yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan latar belakang (Bartell. masih tidak terdapat satu program yang formal untuk membimbing guru permulaan yang baru ditempatkan di sekolah.Modul Program Induksi Guru Permulaan tugas dan tanggungjawab secara lebih sistematik. Di samping itu.3 Rasional Walaupun sistem latihan perguruan di Malaysia merupakan antara yang terbaik di dunia. Kursus praperkhidmatan yang dilalui oleh guru permulaan hanya merupakan asas untuk guru memahami konsep dalam pengajaran dan tidak dapat menyediakan mereka untuk menghadapi realiti sebenar dalam bilik darjah. 1. 2007. 2006).. Russell..

seterusnya meningkatkan kualiti pembelajaran murid di sekolah (David et al. 2006). Kajian-kajian lepas menunjukkan peningkatan dalam profesionalisme guru berjaya memberi kesan yang positif dari segi peningkatan ilmu dan amalan guru di sekolah. Dengan cara ini. Program induksi menggunakan pendekatan pementoran didapati mampu memberi kesan yang positif terhadap guru permulaan yang kurang berpengalaman. Guru permulaan yang telah didedahkan dengan program ini didapati dapat meningkatkan kualiti pembelajaran murid hasil peningkatan kemahiran dan kualiti pengajaran guru itu sendiri (Duke et al. Amalan ini seharusnya dilaksanakan untuk meningkatkan profesion perguruan di negara ini. didapati menunjukkan kualiti pengajaran yang lebih tinggi dan seterusnya mampu meningkatkan kualiti pembelajaran murid (Humphrey et al.... 2003). program induksi juga dapat meningkatkan hubungan kolaboratif antara guru permulaan dengan semua pihak di sekolah. 2007). Guru sebagai pemangkin utama kecemerlangan murid diberi pendedahan tentang pelbagai pendekatan dan program penambahbaikan secara langsung melalui program induksi. profesionalisme guru permulaan itu dapat ditingkatkan bermula daripada peringkat awal ketika guru tersebut ditempatkan di sekolah buat pertama kali. pendidikan yang bersifat dinamik dan global memerlukan guru yang bersedia meningkatkan kualiti dan mutu pendidikan secara berterusan. Di samping itu. Program induksi menggunakan pendekatan pementoran untuk membimbing guru-guru baru telahpun diterapkan dalam profesion perguruan di negara-negara maju untuk meningkatkan kualiti guru permulaan. Hasil kajian menunjukkan bahawa guru yang melalui program induksi sepanjang tahun pertama mereka ditempatkan di sekolah.. 2006).Modul Program Induksi Guru Permulaan mengaplikasi semua pengetahuan yang diperoleh ini secara berkesan kerana kualiti pengajaran guru merupakan faktor penyumbang utama kepada pembelajaran murid (Laura et al. Tambahan pula. 6 . Guru yang berkualiti akan menghasilkan murid yang berkualiti.

. Hasil kajian TIMSS menunjukkan penurunan dalam pencapaian murid Malaysia berbanding negara lain seperti Hong Kong. Pada masa yang sama kajian ini turut mendapati kejayaan murid dipengaruhi secara langsung oleh kualiti guru yang mengajar mereka. program induksi sewaktu guru mula ditempatkan. 7 . 2007). dan seterusnya program perkembangan berterusan sehingga seseorang guru itu bersara (Mohammed Sani. Konsep Pendidikan Guru Yang Bersepadu menyarankan satu program perkembangan guru yang berterusan harus bermula daripada latihan perguruan praperkhidmatan. Program ini bertujuan meningkatkan kualiti guru permulaan yang ditempatkan di sekolah bagi memastikan perluasan akses kepada pendidikan berkualiti untuk semua murid dapat direalisasikan. BPG selaku peneraju utama dalam pembangunan pendidikan serta peningkatan profesionalisme keguruan bertanggungjawab untuk menyediakan satu program induksi yang berkesan. Keadaan ini mewujudkan satu keperluan untuk menawarkan satu program induksi yang komprehensif dan bersepadu untuk membimbing dan melatih guru secara berterusan. Singapura dan Korea Selatan (Jabatan Perdana Menteri 2009). Justeru. 2002). Guru permulaan menghadapi masalah bukan sahaja dalam mengendalikan aktiviti dalam bilik darjah dengan berkesan malah turut merasa sukar untuk bertindak secara proaktif dalam aktiviti kokurikulum dan pentadbiran. persekitaran sekolah serta latar belakang murid adalah unik dan kompleks dan tidak sama dengan pengalaman yang mereka lalui semasa mengikuti kursus perguruan. Guru permulaan seringkali menghadapi masalah kerana suasana pengajaran dan pembelajaran (P&P).Modul Program Induksi Guru Permulaan Kebanyakan guru permulaan mengalami kejutan transisi apabila ditempatkan di sekolah kerana mendapati latihan perguruan adalah berbeza sama sekali dengan situasi yang mereka lalui semasa mengikuti latihan perguruan dan latihan amali (Norasmah et al.

Program Induksi Guru Permulaan ini terdiri daripada tiga fasa yang dapat diilustrasikan seperti dalam Rajah 1. membangunkan kerjasama secara kolaboratif di antara guru permulaan dengan semua pihak (stakeholder) yang terlibat di sekolah. hasil kajian berkaitan guru permulaan dari dalam dan luar negara dan modul guru permulaan yang diguna pakai di luar negara. v. persekitaran. membantu guru menyesuaikan diri dengan budaya. vi. iv. meningkatkan kualiti pengajaran guru dan pembelajaran murid. meningkatkan pengetahuan guru tentang aspek sosialisasi organisasi dan hal-ehwal murid. meningkatkan amalan profesionalisme. menyediakan bimbingan yang berkesan untuk guru melaksanakan aktiviti kokurikulum. Semua dapatan ini digabung jalin untuk menghasilkan modul induksi yang sesuai dengan senario dan aspirasi pendidikan di negara ini. dan komuniti sekolah. menyediakan bimbingan yang berkesan untuk guru permulaan dalam melaksanakan amalan pengajaran sepanjang proses transisi mereka daripada ’pelajar’ kepada ’mengajar’.Modul Program Induksi Guru Permulaan 1. dan vii.4 Objektif Program Induksi Objektif Program Induksi Guru Permulaan ini adalah untuk: i.5 Fasa Program Induksi Guru Permulaan Program Induksi Guru Permulaan melibatkan tiga fasa yang dibangunkan berasaskan kepada garis panduan yang dihasilkan melalui perbincangan dalam Makmal NKRA. 8 . iii. kompetensi diri dan efikasi kendiri guru permulaan. 1. ii.

Pembangunan Profesionalisme dan Pentaksiran. Pengisian dan strategi pelaksanaan fasa-fasa ini akan dibincangkan secara mendalam dalam modul ini. Program ini dijalankan berasaskan sekolah oleh pentadbir sekolah atau guru berpengalaman (senior teachers). 9 . Program ini mengandungi empat fasa utama iaitu Orientasi.Modul Program Induksi Guru Permulaan Rajah 1: Fasa Program Induksi Guru Permulaan Bermula dengan penempatan guru permulaan di sekolah. Fasa orientasi adalah proses yang membantu guru permulaan untuk mengadaptasi dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. fasa pementoran dan fasa pembangunan profesionalisme berterusan. Pementoran. budaya serta komuniti sekolah. Satu kerangka Pelaksanaan Program Induksi Guru Permulaan telah dibangunkan oleh BPG untuk menyokong pembangunan profesionalisme guru permulaan supaya mencapai tahap kompetensi keguruan. guru permulaan itu akan melalui fasa orientasi.

Bagi guru permulaan yang tidak melepasi tahap induksi yang ditetapkan akan diberikan bimbingan berfokus (focused guidance) dan perekayasaan sikap (attitude reengineering) agar mereka mencapai tahap kompeten dengan nilai dan etika profesionalisme yang diperlukan. Pentaksiran adalah merupakan satu mekanisme yang penting dalam menentukan peningkatan kerjaya (career progression) seseorang guru. Pentaksiran yang dicadangkan dalam modul ini adalah berbentuk formatif yang berterusan berasaskan kepada evidens yang dikumpulkan dalam portfolio guru. Program ini adalah berasaskan modul.Modul Program Induksi Guru Permulaan Program induksi yang dicadangkan ini akan menggunakan konsep pementoran. Standard induksi yang akan dibangunkan ini bagi memastikan guru permulaan memahami dan mengetahui kekuatan dan kekurangannya untuk berkembang secara profesional. Carta alir program induksi guru permulaan adalah seperti yang tunjukkan dalam Rajah 2. Seorang guru berpengalaman akan dilantik sebagai mentor yang akan dipertanggungjawabkan untuk membimbing guru permulaan di sekolah yang sama. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan sekolah. Huling-Austin 10 . Fasa pembangunan profesional adalah berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada pembelajaran profesional guru. Guru permulaan mengemas kini evidens dalam bentuk portfolio untuk tujuan pentaksiran dan pengesahan dalam jawatan. Fasa pementoran adalah proses guru berpengalaman memberikan bimbingan (coaching) dan nasihat kepada guru permulaan berkenaan amalan profesional (professional conduct) dan kompetensi perguruan. Sekolah akan menjalankan Program Induksi Guru Permulaan. Standard ini akan dikuatkuasakan dan dipantau di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri (JPN). penilaian dan maklum balas berterusan sepanjang 12 bulan dijalankan berasaskan sekolah. Waktu pementoran secara formal ditetapkan sebagai dua waktu dan dimasukkan ke dalam jadual waktu mengajar guru. Walaupun guru telah melalui latihan perguruan yang mantap namun kesinambungan penentuan kualiti guru diteruskan dengan membangunkan standard induksi. Pementoran juga dilaksanakan secara tidak formal mengikut kesesuaian antara mentor dan guru permulaan yang dibimbingnya.

Sikula (Eds. & J.Modul Program Induksi Guru Permulaan (1990) mendefinisikan program induksi guru permulaan sebagai “planned programs intended to provide some systematic and sustained assistance. R. New York: Macmillan. sistem sekolah dan penguasaan pengajaran berkesan dan kemahiran pengurusan bilik darjah. R. Handbook of research on teacher education. Rajah 2: Carta Alir Program Induksi Guru Permulaan 11 . Howsam. 535-548). (1990). Teacher induction programs and internships. Program induksi guru permulaan merupakan proses sosialisasi kepada profesion perguruan yang dapat membantu guru permulaan membuat penyesuaian antara ilmu dan kemahiran yang sedia ada dengan prosedur.). Houston. L. In W. specifically to beginning teachers for at least one school year ”( Huling-Austin.

New Zealand dan Ireland. persekitaran kerja baru. Jangka masa ini diperlukan untuk mereka membuat penyesuaian diri dengan budaya sekolah. Cadangan Pelaksanaan Program Induksi Untuk Guru Permulaan ini adalah seperti dalam Rajah 3. Tempoh ini adalah selaras dengan tempoh pelaksanaan program induksi di negara-negara maju lain seperti Amerika Syarikat. 2007). Australia. tugas-tugas yang pelbagai di samping membina hubungan kerjasama dengan rakan-rakan sekerja di tempat baru (Norasmah et al.. Hasil kajian turut mengesahkan bahawa guru permulaan memerlukan bimbingan dalam tempoh 12 bulan pertama mereka ditempatkan di sekolah.Modul Program Induksi Guru Permulaan Tempoh Program Induksi untuk Guru Permulaan adalah selama 12 bulan bermula dari tarikh guru permulaan melapor diri di sekolah. 12 .

rakan. Pedagogi (40%). Profesionalisme Keguruan (20%) } } • 50% berdasarkan portfolio dinilai oleh pentadbir { Pengetahuan konten (40%). Pedagogi (40%). Profesionalisme Keguruan (20%) ●50% penilaian oleh SPP • 50% penilaian oleh SPP Rajah 3: Cadangan Pelaksanaan Program Induksi Guru Permulaan 13 Pembangunan Diri Koordinator ICT . ibu bapa & & bapa komuniti sekolah komuniti sekolah Pengetua / Penolong Kanan / Ketua Bidang / Ketua Panitia Penilaian Penilaian • Markah diserah kepada SPP ●Portfolio portfolio diserah kepada SPP Pengesahan pelantikan jawatan (Tahun kedua) Pengesahan jawatan (Tahun kedua) ●50% berdasarkan portfolio dinilai oleh pentadbir { Pengetahuan konten (40%). pelajar.Modul Program Induksi Guru Permulaan Tempoh (bulan) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Fasilitator Penolong Kanan Akademik/ Ketua Bidang/ Ketua Panitia/ Guru Cemerlang Orientasi P& P Mentoring Hasil Pembelajaran &Penilaian •P&P •Penilaian & pentaksiran •Pemantauan pembelajaran Pengajaran & Pembelajaran • Persediaan mengajar •Pedagogi • Pengurusan ujian Peperiksaan Pengurusan kerja rumah • Pencerapan P&P Pengajaran Kokurikulum • Sukan Pasukan beruniform Permainan Sosialisasi Organisasi • Kepimpinan • Pentadbiran • Pengurusan kewangan & resos • Komunikasi • Pengurusan konflik • Polisi & Peraturan • Pencerapan pengajaran Pengurusan Hal Ehwal Murid/Pelajar • Mengurus dokumen • Kerjaya • Mengurus disiplin • Keperluan motivasi Pengurusan asrama • Pengurusan kebajikan Mengurus kepelbagaian pelajar Pengurusan ICT • Literasi komputer • Pengajaran bestari Pengurusan Hal Ehwal Peribadi Pengurusam Hal Ehwal Peribadi ● Pengurusan stres • Pengurusan stress ●• Teknik belajar ● Motivasi kendiri Teknik belajar • Motivasi kendiri ● Pembentukan sahsiah • Pembentukan sahsiah Penolong Kanan Penolong Kanan Kokurikulum/ SU Kokurikulum/ SU Kokurikulum / PenasihatKokurikulum / PenasihatPenasihat Kokurikulum penasihat Kokurikulm 40% 40% Koku 40% 40% 20% Profesionalisme Keguruan Peningkatan Peofesional Peningkatan Profesional •Penerokaan pelbagai pendekatan P&P • Mengesan dan memenuhi keperluan profesionalisme diri •Pembelajaran informal & formal untuk meningkatkan profesionalisme Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan Pengetahuan Pedagogi Isi kandunga Pengetua / Guru Besar Pengurusan Pengetahuan Isi Kandungan Pengetahuna Isi Kandungan Kerjasama antara Guru dan Masyarakat • Membina jaringan dengan ● Membina jaringan dengan pelajar. rakan.

1 Definisi Guru Permulaan Guru permulaan merujuk kepada guru baru yang dikategorikan sebagai Guru Sandaran Terlatih (GST) dalam Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 1/1987.Modul Program Induksi Guru Permulaan 2. berpengetahuan dan berkemahiran. 14 . Standard Guru Malaysia (SGM) yang telah dibangunkan oleh BPG adalah bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang berkualiti. GURU PERMULAAN 2. 2. Guru permulaan perlu menamatkan tempoh perkhidmatan selama satu hingga tiga tahun sebelum boleh dipertimbangkan untuk disahkan dalam jawatan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah pada Gred DG41. Guru permulaan ditempatkan di sekolah setelah tamat menjalani latihan keguruan sama ada di Institut Perguruan atau institusi pendidikan tinggi.2 Dasar Guru Permulaan Visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Bahagian Pendidikan Guru (BPG) adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan guru yang bertaraf dunia mengikut acuan Malaysia bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. mempunyai tahap amalan profesionalisme keguruan.

iii. vi. Menyediakan khidmat kaunseling kepada guru permulaan yang bermasalah setelah mendapat maklumat dari pentadbir sekolah / PPD. dan ix. Memastikan guru permulaan ditempatkan di sekolah-sekolah mengikut keperluan.1 Peranan Jabatan Pelajaran Negeri i. Menatarkan Program Induksi Guru Permulaan kepada PPD dan sekolah. iv. ii. ii. iv. Menyediakan khidmat kaunseling kepada guru permulaan yang bermasalah setelah mendapat maklumat dari pentadbir sekolah. v. viii.2 Peranan Jabatan Pelajaran Daerah/ Bahagian i. Memastikan guru permulaan yang ditempatkan di sekolah telah melapor diri. Memastikan guru permulaan yang ditempatkan di sekolah telah melapor diri. Menganjurkan sesi orientasi dengan guru permulaan.Modul Program Induksi Guru Permulaan 3. Mengagihkan penempatan guru permulaan mengikut keperluan sekolah. Memantau pelaksanaan Program Induksi Guru Permulaan di sekolah. vi. 15 . v. JPN yang terlibat dalam menguruskan Program Induksi Guru Permulaan dan CPD adalah di bawah Unit Latihan. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB 3. Menatarkan Program Induksi Guru Permulaan kepada pihak sekolah. iii. Melatih Jurulatih Pakar untuk Program Pementoran dengan mendapatkan khidmat kepakaran daripada pengetua cemerlang / guru cemerlang. Memberi taklimat Program Induksi Guru Permulaan kepada pengetua dan guru besar. Melatih Jurulatih Pakar untuk Program Pementoran dengan mendapatkan khidmat kepakaran daripada pengetua cemerlang / guru cemerlang. vii. Memantau pelaksanaan Program Induksi Guru Permulaan di sekolah. 3.

Mengadakan sesi taklimat dan perbincangan dengan mentor yang telah dilantik.3 Peranan Pentadbir Sekolah i. viii. v. Memastikan fasa orientasi bagi guru-guru permulaan di sekolah dilaksanakan sebaik guru permulaan melapor diri di sekolah. Menetapkan seorang mentor membimbing seorang guru permulaan mengikut mata pelajaran yang diajar oleh guru permulaan. 16 . GKMP. iv. Bekerjasama dengan PPD/ JPN dan pentadbir sekolah yang berhampiran bagi membentuk kumpulan pembimbing yang lebih efisien dan seterusnya dapat membimbing guru permulaan bersesuaian dengan budaya dan komuniti sekolah. Guru Cemerlang dan Guru berpengalaman ii. Melaksanakan pentaksiran dan pemantauan untuk setiap guru permulaan. Mengadakan sesi taklimat dan perbincangan dengan guru permulaan yang telah mendaftar di sekolah. Pihak pengurusan sekolah perlu menubuhkan Jawatankuasa Orientasi Guru Permulaan berdasarkan struktur berikut :     Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli : : : : Pengetua Penolong Kanan Kaunselor PK HEM. 3. viii. vi. ix. vii. Memastikan latihan atau bimbingan yang diberikan kepada guru permulaan mencapai standard yang ditetapkan. iii. dan PPD yang terlibat dalam menguruskan Program Induksi Guru Permulaan dan CPD adalah di bawah Unit Latihan. PK Kokurikulum. PK Petang. Menganjurkan sesi orientasi dengan guru permulaan.Modul Program Induksi Guru Permulaan vii. Memastikan guru permulaan dibimbing oleh mentor (guru pembimbing).

4 Mentor 3. Membimbing guru permulaan mengaplikasi teori kepada amalan sebenar di bilik darjah. 3. Melestarikan motivasi guru permulaan supaya mempunyai jati diri dan menjadi guru yang berkualiti serta beretika. c) perancangan tahunan dan persediaan mengajar harian d) sumber pengajaran dan pembelajaran e) pengurusan bilik darjah f) refleksi g) pengelolaan kokurikulum ii.huraian sukatan pelajaran dan buku panduan guru.1 Tugas i. Membimbing guru permulaan dengan menggunakan pendekatan refleksi untuk membina keyakinan diri melalui proses refleksi kendiri. dan xiii. Melaksanakan program perekayasaan dan pengurusan pembangunan kepada guru permulaan yang tidak melepasi tahap induksi yang ditetapkan. Memastikan mentor (guru pembimbing) mendapat latihan yang secukupnya sebelum membimbing guru permulaan. iv. Membimbing guru permulaan secara formal dan tidak formal dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. xii.4. Memperakukan guru permulaan untuk disahkan pelantikan dalam jawatan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Mengadakan perbincangan dan sesi refleksi dengan guru permulaan. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada guru permulaan berkenaan: a) jadual waktu b) sukatan pelajaran. 17 . xi. iii. v.Modul Program Induksi Guru Permulaan x.

18 . Membimbing dan memberi nasihat kepada guru permulaan tentang semua aspek berkaitan pendidikan.2 Tanggungjawab Antara tanggungjawab seorang mentor dalam konteks guru pembimbing kepada mentee sebagai guru permulaan berdasarkan garis panduan berikut: i. Membimbing guru permulaan melalui pemerhatian pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang dilaksanakan oleh mentor. Melaksanakan aktiviti kokurikulum sebagaimana yang diarahkan oleh pentadbir. dan ix. vii. Membimbing guru permulaan untuk mencari maklumat/ panduan yang berkaitan dengan aktiviti/ program sekolah daripada guru/ personel lain. Memberi peluang kepada guru permulaan memerhati pengajaran guru berpengalaman yang lain sebagai model pengajaran yang boleh dicontohi. Membina portfolio untuk CPD.Modul Program Induksi Guru Permulaan vi. Membuat pemerhatian pengajaran dan pembelajaran guru permulaan dalam bilik darjah serta memberi maklum balas.4. Memberi sokongan moral serta bimbingan kepada guru permulaan dalam menghadapi cabaran dunia pendidikan. iv. ii. 3. Membantu guru permulaan mengatasi cabaran dan rintangan yang dihadapi. peningkatan jati diri dan pemupukan nilai profesionalisme keguruan. dan vi. viii. iii. i. Menjaga dan mengambil berat kebajikan dan kesejahteraan guru permulaan. Membimbing guru permulaan ke arah perkembangan sahsiah pendidik terutama daripada segi pergaulan yang sihat. v.

Menghindari perkara-perkara di luar bidang pendidikan seperti politik. Menunjukkan sikap keprihatinan kepada keperluan pembelajaran murid. Melaksanakan tugas sebagai guru seperti:        ii.5. Berperanan aktif dalam pembangunan masyarakat terutama masyarakat sekeliling. Memberikan kerjasama terhadap pentadbir dan rakan sekerja yang memerlukan bantuan.5 Guru Permulaan 3. Meneroka dan melaksanakan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Membina jaringan dengan rakan. selamat.2 Tanggungjawab i. vi. iii. 19 . iv. bersih dan ceria yang dapat mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan efektif.1 Tugas i.. Sentiasa peka terhadap persekitaran sekolah sebagai satu kawasan yang selesa. ibu bapa dan komuniti sekolah. unsur perkauman. murid. v. 3.Modul Program Induksi Guru Permulaan 3. ii.5. berkelakuan tidak senonoh yang mencemarkan profesion keguruan dan sebagainya. memasuki kelas tepat pada waktunya menyiapkan buku rekod pengajaran mengurus kelas memeriksa tugasan murid memastikan kehadiran murid menyimpan semua maklumat berkaitan latar belakang murid hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas yang diarahkan pengetahuan untuk pembangunan profesionalisme Meningkatkan berterusan secara formal dan informal. dan iii.

20 . Mengurus hal ehwal peribadi berkaitan pengurusan stres. Mewujudkan hubungan yang baik dengan ibu bapa. x. motivasi kendiri dan pembentukan sahsiah. Mempamerkan tingkah laku yang boleh menjadi model atau contoh bagi murid.Modul Program Induksi Guru Permulaan vii. Menjaga kebajikan dan keselamatan murid. dan Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama dengan rakan sekerja. ix. xi. teknik belajar. viii.

membangunkan guru yang berpengetahuan dan berkemahiran supaya dapat membantu meningkatkan kualiti pendidikan Negara. iii. ii. 4. membolehkan guru permulaan mendapat bimbangan daripada guru berpengalaman untuk meningkatkan keyakinan diri dalam melaksanakan kemahiran profesionalnya. PELAKSANAAN PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN 4. membina kolaborasi dengan warga sekolah termasuk Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) bagi mengembangkan lagi pembangunan profesional dan kerjaya secara berterusan.Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. Setiap guru permulaan mesti melalui peringkat orientasi bagi membolehkan mereka mengenali serta menghayati budaya dan persekitaran sekolah di samping memahami tugas dan tanggungjawab yang akan mereka laksanakan. memastikan setiap guru permulaan dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keguruan. Mereka juga perlu diberi peluang untuk memajukan diri dan mempertingkatkan profesionalisme keguruan dengan persekitaran sekolah baru. iv.1. 1997). dan v. Orientasi guru permulaan merupakan titik tolak bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan negara selain dapat merancang strategi bagi menghadapi pelbagai masalah yang sering dihadapi oleh guru permulaan. memastikan guru permulaan mendapat pendedahan berhubung budaya kerja sekolah bagi melonjakkan potensi dan pembangunan profesional guru.1 Orientasi Orientasi merupakan satu prosedur bagi menyediakan maklumat latar belakang asas organisasi kepada staf baru (Dessler.1 Objektif i. 21 .

Contoh format laporan adalah seperti Lampiran A. iii. Pengetua perlu melaksanakan program orientasi dengan memanfaatkan Teori Kepimpinan Situasi melalui arahan terus kepada guru baru bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran keguruan dengan pantas dan meningkatkan motivasi seterusnya bersedia untuk menjadi guru yang berkesan bagi sesi persekolahan 2009. b) pemerhatian dan catatan. Orientasi ini akan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa kaedah: a) penerangan. c) Pentadbiran dan pengurusan sekolah.Modul Program Induksi Guru Permulaan 4.3 Kaedah Pelaksanaan Orientasi i. f) ceramah dan bengkel. Guru permulaan perlu menyediakan Laporan Orientasi yang meliputi maklumat-maklumat yang terdapat dalam Cadangan Pelaksanaan Orientasi Guru Permulaan. guru permulaan akan didedahkan dan diberi peluang oleh pihak sekolah untuk mengaplikasi perkara-perkara berikut: a) Pekeliling Perkhidmatan Awam. ii. Dalam tempoh orientasi. Pekeliling KPM. 4. c) pengumpulan maklumat.1.1. b) Budaya. e) perbincangan.2 Tempoh Orientasi Tempoh pelaksanaan adalah dalam jangka masa 3 bulan. 22 . organisasi dan persekitaran sekolah. Dasar dan program KPM serta haluan kerjaya keguruan. dan d) Pengurusan kurikulum (P&P). dan g) penyediaan laporan orientasi. d) bimbingan.

5.Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. Persediaan mengajar dan pedagogi Rancangan Pelajaran Harian dan Rancangan Pelajaran Tahunan Pengurusan Buku Rekod Mengajar  Sumber maklumat: GKMP/Ketua Panitia  Mengumpul bahan berkaitan  Melengkapkan Buku Rekod Mengajar 6. Sesi perkenalan dengan komuniti sekolah Visi dan Misi sekolah Mengenali persekitaran sekolah  Perhimpunan Mingguan  Mesyuarat Guru     Lawatan dalam sekolah Pemerhatian dan catatan Temu bual Mengumpul maklumat 4. 3. 3. Minggu Kedua 1. 2. Penyediaan portfolio  Mentor Pekeliling/Dasar/Program/Aktiviti  Mengakses internet KPM dan Perintah Am  Mengumpul maklumat Organisasi sekolah dan PIBG Organisasi PPD.4 Kandungan Orientasi Cadangan untuk melaksanakan orientasi guru permulaan adalah seperti Jadual 1 di bawah: Jadual 1: Cadangan Pelaksanaan Orientasi Guru Permulaan Bil Kandungan Orientasi Cadangan Pelaksanaan (BULAN PERTAMA) Minggu Pertama 1.1. JPN dan KPM Budaya kerja dan takwim sekolah  Sumber maklumat: PK Akademik/ Setiausaha PIBG  Mengumpul maklumat  Pemerhatian dan catatan 23 . 2. 4. 5.

3. Pengurusan dan prosedur kewangan sekolah Pengurusan organisasi. perbincangan dengan guru-guru permulaan  Ceramah dan Bengkel: Diuruskan oleh PPD/JPN  Mengumpul maklumat 2. Pengurusan dokumen murid Pengurusan kerja rumah  Sumber maklumat: PK HEM  Mengumpul bahan berkaitan  Sumber maklumat: GKMP/Ketua Panitia Minggu Ketiga 1. Pengurusan dan Tugas-tugas Jawatankuasa Sekolah Polisi dan peraturan sekolah Pengurusan Headcount  Sumber maklumat: PK Akademik Minggu Keempat 1. Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Refleksi. 2. 2. 2. 24 .Modul Program Induksi Guru Permulaan Minggu Ketiga 1. 2. pejabat dan inventori  Pembantu Tadbir  Pembantu tadbir dan guru inventori Minggu Kedua 1. Pendaftaran dan pertukaran murid Disiplin murid  Sumber maklumat: PK HEM  Mengumpul bahan berkaitan  Sumber maklumat: PK HEM  Mengumpul bahan berkaitan Minggu Keempat 1. Pengurusan dan pengendalian aktiviti kokurikulum Pengurusan ujian dan peperiksaan  Sumber maklumat: PK KOKU  Sumber maklumat: SU Peperiksaan  Menyediakan senarai nama murid (BULAN KEDUA) Minggu Pertama 1. 2.

Bimbingan dan Kaunseling Kemahiran Fasilitator Motivasi murid Pengurusan kebajikan murid Perkembangan potensi diri dan kerjaya  Pertemuan dengan Kaunselor  Mengumpul maklumat Minggu Keempat 1. Pengurusan aktiviti PIBG dan komuniti  Menerapkan hubungan komuniti dalam aktiviti kurikulum atau kokurikulum  Setiausaha PIBG  Melibatkan ibu bapa dalam aktiviti persatuan/ sukan/ sambutan harihari atau perayaan tertentu Minggu Ketiga 1. Kemudahan Perkhidmatan  Sumber maklumat: Pembantu Tadbir Minggu Kedua 2. 3. 5. 2. Melengkapkan portfolio orientasi  Pendokumentasian 25 . 4.Modul Program Induksi Guru Permulaan (BULAN KETIGA) Minggu Pertama 1.

Pendekatan ini melibatkan aktiviti perhubungan. Mentor merupakan seorang pegawai yang dilantik untuk membimbing dalam perkembangan kerjaya seorang pegawai. 4. kemahiran dan nilai berkaitan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah.2.1 Definisi Pementoran Pementoran merupakan satu pendekatan untuk memberi bimbangan. berkemahiran dan beretika) bagi pembangunan diri menti (pegawai yang memerlukan bimbingan). Pementoran merujuk kepada hubungan serta komunikasi secara profesional iaitu seseorang guru yang lebih berpengalaman atau lebih berpengetahuan membantu guru permulaan yang baru berkhidmat di sekolah. perkembangan dan pemantapan kerjaya serta penyesuaian dalam kehidupan. 26 .2 PEMENTORAN Setiap guru permulaan mesti melibatkan diri secara aktif dalam program pementoran bagi meningkatkan dan memantapkan penguasaan pengetahuan. sokongan dan bantuan secara profesional oleh mentor (pegawai yang terlatih.Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. berpengetahuan serta mempunyai kebijaksanaan yang tinggi (mentor) dengan seorang yang dianggap kurang berpengalaman. pemindahan kemahiran peribadi dan profesional seorang pegawai dalam jangka masa yang ditetapkan. Menti bermaksud pegawai yang dibantu oleh mentor dalam proses perhubungan pementoran dan biasanya merupakan seorang yang memerlukan bantuan dalam pembangunan diri. berpengetahuan serta kurang berkemahiran (menti). Biasanya mentor adalah seorang yang lebih kanan atau berpengalaman dan boleh dijadikan sebagai role model di kalangan rakan-rakan sekerja. tempoh masa yang tertentu Pementoran melibatkan komunikasi dua hala dalam antara seorang individu yang berpengalaman.

meningkatkan daya ketahanan diri serta mengamalkan nilai profesional keguruan. Membuat refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek tugas guru. dan viii. daya saing dan daya cipta. iv.2 Objektif i. keprihatinan dan kepekaan terhadap murid.Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya memperkembangkan potensi mereka sebagai guru. 27 . iii. ii. Menyesuaikan diri dengan budaya sekolah. Menyepadukan teori dengan amali pengajaran dan pembelajaran. daya tahan. Memupuk sikap positif. vii. vi. Meningkatkan kemahiran memerhati. v. Menguasai strategi pengajaran.2. Membina daya suai.

 Mempunyai kaedah dalam pemadanan mentor menti. bantuan dan keprihatinan  Peranan sama rata (pemberi-penerima)  Laluan membina persahabatan dan rasa hormat  Kebergantungan kepada kecekapan. tersusun dan berterusan  Dilaksanakan berdasarkan keperluan organisasi  Fokus kepada visi organisasi atau matlamat setiap bahagian/unit.  Program di bawah peruntukan organisasi.2.Modul Program Induksi Guru Permulaan 4.3 Jenis-Jenis Pementoran Pementoran Situasi  Ringkas  Segera  Spontan  Random  Kasual  Kreatif & Inovatif  Respon kepada keperluan semasa menti  Mentor berinisiatif secara intervensi  Bersifat kesegeraan  Menti bertanggungjawab mengenal pasti dan menggunakan pembelajaran  Keputusan yang tidak jelas Pementoran Tidak Formal  Sukarela  Sangat peribadi  Sangat respon kepada keperluan menti  Tidak berstruktur  Fleksibel  Mentor mendorong menti dengan perkongsian. ilmu.  Penetapan jangka masa dalam penetapan matlamat. kemahiran dan kebolehan mentor Pementoran Formal  Jangka masa panjang contoh produktif  Sumber untuk membina perhubungan persahabatan  Bersifat sistematik dan berstruktur. 28 .

Memerhati (Observe) Semasa proses pementoran dijalankan. Dalam masa yang sama. Melakukannya (Conduct) Pada peringkat ini. Melibatkan Diri (Participate) Seterusnya. apabila menti boleh berdikari bermakna satu perubahan positif telah berlaku kepada menti. mentor perlu memerhati tingkah laku menti bagi memastikan terdapat perubahan dan penambahbaikan yang berlaku.2. 4. menti dapat mempelajari sesuatu secara praktikal.5 Kemahiran Mentor Mentor yang mempunyai kecekapan dan kemahiran dalam menjalankan peranannya akan dapat menghasilkan proses pementoran yang berkesan dan memberi faedah kepada pihak mentor dan menti. menti boleh diberi kepercayaan untuk melakukan program-program yang dirancang sendirian bagi menilai tahap kompetensi yang telah dipelajari. iii.4 Proses Pementoran Terdapat 3 perkara utama yang perlu diberi perhatian dalam proses pementoran iaitu: i. ii. Sementara menti juga perlu melakukan pemerhatian kepada mentor dan perlu mengemukakan soalan bagi mendapatkan seberapa banyak sumber maklumat sepanjang perhubungan pementoran. Bagi tujuan ini perbincangan perlu kerap dilakukan secara bersama. Dalam proses pementoran.2.Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. Antara kemahiran yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut: 29 . dalam proses pementoran memerlukan menti melaksanakan tugasan yang dirancang untuk pemahaman yang lebih mendalam.

Kemahiran Bertanya Pertanyaan boleh digunakan sebagai alat bagi mendapatkan maklumat dan meneroka pelbagai persoalan dan masalah menti. mentor perlu memberikan fokus dan mengenepikan segala pemikiran yang tidak berkaitan dengan proses pementoran. mentor perlu bijak mentafsir tingkah laku menti dengan tepat. Dalam masa yang 30 . Secara tidak langsung. Kesediaan mendengar dengan baik bukan bermakna kita hanya menerima secara pasif perkara yang disampaikan oleh menti kepada mentor tetapi mentor juga perlulah memberi respon sama ada secara lisan atau bukan lisan. keinginan. ii. mentor perlu menumpukan sepenuh perhatian kepada menti terutamanya semasa pertemuan diadakan. Melalui pemerhatian. proses memberi bantuan kepada menti lebih mudah diberikan. Mereka perlu sedar dan peka pada Mentor juga perlu bahasa bukan lisan. sensitif pada bahasa lisan yang digunakan serta dapat mengenal pasti kehendak menti yang sebenar. reaksi muka dan suara menti. Kemahiran Memerhati Dalam usaha memahami dan membantu menti. Kemahiran ini juga amat penting dalam memulakan perhubungan seterusnya boleh membawa kepada interaksi yang berterusan antara mentor dan menti. harapan.Modul Program Induksi Guru Permulaan i. iii. Kemahiran bertanya penting digunakan dalam proses pementoran kerana dapat memberi peluang kepada menti menyatakan rasa hati. Kemahiran Mendengar Semasa pertemuan bersama menti. iv. Memberi Maklum Balas Menti sememangnya memerlukan maklum balas daripada pihak lain sebagai maklumat dan panduan kepada diri mereka. idea serta pendapat mereka kepada mentor.

mentor fokus agar selari dengan matlamat menggunakan pementoran. dan membuat penilaian secara stereotaip.  berterus-terang. Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis merupakan prasyarat kepada kemahiran membuat keputusan. v. Mentor juga perlu mahir mengendali dan memproses maklum balas dengan berkesan. menti juga mahu diberikan peluang yang sama daripada mentor untuk memberikan maklum balas kepada orang lain. Adalah penting bagi mentor meluaskan perspektif menti agar melihat masalah bukan sesuatu yang negatif sebaliknya sebagai satu peluang untuk membuat perubahan atau penambahbaikan. kemungkinan menti akan mengadu berhubung permasalahan yang dihadapi. Kemahiran Menentukan Fokus/Matlamat Pementoran Dalam proses pementoran. vi. Sebagai panduan. ia mampu mencari jawapan yang dikemukakan oleh 31 . dan  khusus kepada seseorang. Maklum balas bukan sahaja dapat digambar Maklum balas positif melalui kata-kata tetapi juga melalui perbuatan. Sentiasa memberi peluang dan menggalakkan menti memberikan maklum balas yang meyakinkan. maklum balas mestilah mempunyai ciri-ciri berikut :  spesifik dan mudah difahami.  bersifat segera dan mesra. perlu mahir Dalam proses melihat permasalahan menti. Apabila mentor mampu berfikir secara kritis dan kreatif.Modul Program Induksi Guru Permulaan sama.  tidak bersifat menghukum. yang diberikan oleh mentor menpunyai pengaruh yang kuat ke atas motivasi menti untuk meneruskan proses pementoran.

2007:22). dapat dirumuskan bahawa terdapat lapan (8) kategori aktiviti pementoran dalam membantu guru-guru permulaan adalah seperti berikut: i.2.Modul Program Induksi Guru Permulaan menti. Sumbangan guru-guru permulaan kepada mentor. iii. Membuat Penilaian Mentor perlu bijak membuat penilaian ke atas maklumat sama ada daripada menti ataupun individu lain. Kemahiran menilai membantu mentor memberi respon dan penilaian yang berkesan. viii. vii. Mengarah dan menyokong pelan tindakan. Memberi dorongan dan sokongan emosi. vii. Secara tidak langsung ia dapat membina. 4. Menggalakkan membuat refleksi. vi. 32 . mendorong dan membimbing menti mencari alternatif bagi menyelesaikan masalah mereka. dan Meredakan ketegangan semasa berhadapan dengan dilema. Activities and Conditions (dalam Salhah Abdullah et al.6 Rasional Keperluan Mentor Hasil daripada kajian yang dilakukan oleh Virginia Polytechnic Institute dan State University bertajuk Teacher Mentoring: An Analysis of Roles. Menyediakan maklumat yang mungkin berguna dalam menghasilkan pengubahsuaian. Memberi idea yang membolehkan guru permulaan menyelesaikan masalah. iv. ii. Memberikan bantuan secara langsung dalam membentuk proses polisi ataupun bahan-bahan pengajaran pembelajaran. v.

iv.7 Pemilihan Mentor Mentor hendaklah terdiri daripada seorang guru yang berkemahiran yang sesuai dengan peranannya sebagai mentor. 33 . Mengambil inisiatif dan mengikuti perkembangan pendidikan dengan penuh tanggungjawab. Pengetua/ guru besar memberi taklimat kepada mentor dan guru permulaan tentang Program Induksi Guru Permulaan. Percaya bahawa setiap individu boleh berkembang.2. Dihormati oleh rakan-rakan sekerja dan ketua atas sebab kemahirankemahiran dan pengetahuan secara profesional. Boleh mengurus masa dengan baik.7. ii.8 Tempoh Pementoran Pementoran akan dijalankan sepanjang tempoh induksi.Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. Memperlihatkan rasa kecintaan terhadap pengajaran dan pembelajaran dan komitmen terhadap masa depan pendidikan. Reflektif dan memiliki kemahiran melatih. dan vii.2 Syarat-syarat tambahan pemilihan mentor: i. Guru yang berpengalaman mengikut mata pelajaran yang diajar oleh guru permulaan. Menerima tanggungjawab dengan hati yang terbuka.2.2. 4.7.9 Kaedah Pelaksanaan Pementoran i. Kualiti serta ciri-ciri mentor yang berkesan hendaklah mengikut ciri-ciri berikut: 4.2. v.1 Syarat-syarat asas pemilihan mentor: i. vi.2. 4. iii. 4.

 Mentor dan guru permulaan  Guru Permulaan 34 . Kandungan Pementoran Pendedahan kepada pelaksanaan dan pengurusan aktiviti kokurikulum Cadangan Aktiviti  Mengadakan taklimat kokurikulum  Melibatkan diri dan memberi kerjasama dalam aktiviti kokurikulum  Mengadakan mesyuarat dan perbincangan.  Ekspektasi dan rutin bilik darjah. Mentor menjaga dan mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan guru permulaan.2.10 Kandungan Pementoran Cadangan pelaksanaan pementoran guru permulaan adalah seperti Jadual 2 di bawah: Jadual 1: Cadangan Aktiviti Pementoran Guru Permulaan Bil 1. iii. dan v. Mentor membimbing dan memberi nasihat kepada guru baru tentang semua aspek berkaitan pendidikan. 4. Mentor berbincang dan membimbing guru permulaan tentang bidang tugas dan tanggungjawab sebagai guru. menarik dan persekitaran pembelajaran yang efisien  Strategi pengurusan bilik darjah yang berkesan.Modul Program Induksi Guru Permulaan ii.    Tindakan PK Kokurikulum Mentor Guru permulaan 2. selesa.  Membuat pemerhatian terhadap kelas-kelas yang lain. Penyediaan bilik darjah yang kondusif. iv. Mentor membimbing guru permulaan bagi mendapatkan maklumat/ panduan yang berkaitan dengan aktiviti/ program sekolah daripada guru atau personel lain.

Modul Program Induksi Guru Permulaan 3. persediaan sukan.  Mentor dan guru permulaan  Guru permulaan  Guru permulaan 4.  Menyertai aktiviti yang melibatkan kerjasama rakan sekerja dan komuniti seperti gotong royong. Peningkatan motivasi dan  Meneliti sumber-sumber penghargaan kendiri murid  Berkongsi pengalaman  Mengenali murid dengan dengan mentor dan lebih mendalam guru-guru lain  Fokus kepada  Membuat pemerhatian pendidikan berasaskan terhadap murid dalam pelbagai budaya dalam bilik darjah bilik darjah  Mengumpul maklumat Pengurusan disiplin maklumat daripada murid. pelbagai sumber seperti internet . jurnal dan lainlain. contohnya  Tempat tinggal  Penyesuaian dengan rakan sekerja dan komuniti  Pengurusan gaji  Pengangkutan  Kawalan emosi  Mengadakan perbincangan mentormenti / rakan sekerja. Kebajikan dan kesejahteraan diri sebagai pendidik.  Guru permulaan  PK HEM 35 .  Menghubungi sekurangkurangnya seorang guru permulaan di sekolah lain.

Kajian tindakan (Lampiran B)  Membincangkan isu/masalah semasa menjalankan pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah untuk membuat kajian tindakan     PK Akademik Mentor Panitia Guru permulaan 8.   Mengatur pertemuan dengan ibu bapa untuk  membincangkan prestasi  murid. Pentadbir Mentor Guru permulaan 36 .  Pemerhatian pengajaran  Mentor dan pembelajaran dalam bilik darjah oleh mentor dan memberi maklum balas. Strategi pengajaran dalam bilik darjah. Kaedah pelaksanaan penilaian terhadap murid  Mengumpul sampelsampel tugasan/ latihan murid  Mentor mengatur sesi sumbangsaran dengan rakan-rakan sekerja untuk membincangkan kaedah-kaedah penilaian  Guru permulaan  Mentor  Panitia 7.  Pemerhatian pengajaran dan pembelajaran mentor oleh guru permulaan  Rakaman video pengajaran pembelajaran – mengadakan perbincangan  Guru permulaan  Mentor dan guru permulaan 6. Penglibatan ibu bapa dan komuniti dengan sekolah.Modul Program Induksi Guru Permulaan 5.

seperti:  Persatuan/ sukan dan permainan  Pengajaran dan pembelajaran  Penilaian  Melaksanakan refleksi  Menulis pelaporan   Mentor Guru permulaan Guru permulaan perlu menyediakan Laporan Pementoran yang meliputi maklumat-maklumat yang terdapat dalam Cadangan Pelaksanaan Pementoran Guru Permulaan. 37 . Contoh format laporan adalah seperti Lampiran C. Meneliti dan menilai semula aktiviti-aktiviti/programprogram yang telah dilaksanakan.Modul Program Induksi Guru Permulaan 9.

2. Mentor mengenal pasti kekuatan dan kelemahan menti dalam aspek pembangunan diri dan kerjaya. v. Membantu menti menyesuaikan diri dengan persekitaran dan tempat kerja yang baru. iii. 38 . Berbincang dengan menti berkenaan isu-isu peribadi dan kerjaya bagi membantu menti menyesuaikan diri dengan membincangkan isu-isu semasa seperti kewangan.11 Cadangan Pelan Pembelajaran Proses Perhubungan Pementoran Aktiviti-aktiviti bagi setiap sesi yang dinyatakan adalah sebagai panduan sahaja. Aktiviti i. ii.1 Kebajikan dan Kesejahteraan Diri Sebagai Pendidik Objektif a. Jadual 2: Cadangan Pelan Pembelajaran Proses Perhubungan Pementoran Bil. mentor juga boleh merancang keperluan aktiviti berdasarkan kepada permintaan dan keperluan perkembangan kerjaya menti. Mengenal fizikal sekolah seperti pelan sekolah. tempat tinggal. iv. akademik dan keluarga. sosiobudaya dan tempat tinggal. Mentor menjalankan sesi perkenalan seperti mengenali peribadi. organisasi sekolah dan lokasi sekolah. vi. Memastikan kebajikan dan kesejahteraan diri menti sebagai pendidik. Mentor membuat penilaian dan pemerhatian awal terhadap menti.Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. c. Mentor boleh merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian berasaskan skop dan fokus pementoran serta jadual waktu mentor dan menti di samping program atau aktiviti yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Menjelaskan kepada menti tentang skop dan peranan kedua-dua belah pihak. d. b. Selain itu. kerjaya. Perbincangan skop peranan mentor dan menti (tugas mentor dan menti seperti yang terdapat dalam modul). Menjelaskan kepada menti cara menghasilkan portfolio.

menarik dan persekitaran pembelajaran yang efisien. selesa. Membantu menti menguruskan penyediaan bilik darjah supaya sentiasa kondusif. sudut bacaan dan buku disiplin murid. Membuat rakaman video semasa sesi P&P untuk dilakukan perbincangan bagi melihat kekuatan dan kelemahan atau mengisi borang penilaian kendiri. iii. Mentor memerhatikan menti menjalankan sesi P&P dalam bilik darjah serta memberikan maklum balas.3 Strategi Pengajaran dalam Bilik Darjah Objektif a. ogranisasi kelas. Berbincang dengan menti akan pedagogi dan alat bantu mengajar yang bersesuaian untuk melaksanakan sesi P&P. buku pemantauan kelas. Mentor memantau sesi P&P yang dilakukan oleh menti.Modul Program Induksi Guru Permulaan BIL. b. Selesa. Menarik dan Persekitaran Pembelajaran yang Efisien Objektif a. iv.2 Penyediaan Bilik Darjah yang Kondusif. Berbincang dengan menti berhubung penyediaan bilik darjah supaya bersesuaian dengan saiz kelas dan keperluan pembelajaran. Memastikan dan menjelaskan kepada menti akan pengajaran yang perlu. buku kedatangan. Membuat pemerhatian bersama menti terhadap kelas-kelas yang lain. iii. Mentor membantu menti membuat perancangan pengajaran dalam bilik darjah supaya dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan berkesan. papan kenyataan. v. ii. Perbincangan pengurusan bilik darjah seperti pengurusan jadual waktu P&P. 39 . ii. Menti memerhatikan mentor menjalankan sesi P&P dalam bilik darjah untuk dijadikan sebagai panduan. Aktiviti i. Aktiviti i. BIL.

Membina hubungan komunikasi antara menti dengan warga sekolah.Modul Program Induksi Guru Permulaan BIL. iii. ii. Mentor mengenal pasti kebolehan dan kelayakan yang ada pada menti. Aktiviti i. Aktiviti i. BIL. Mendapatkan kerjasama guru disiplin berhubung pengurusan disiplin murid. Mendapatkan maklum balas daripada guru penasihat persatuan/ kelab/ badan beruniform/ sukan dan permainan akan kerjasama yang diberikan oleh menti dalam aktiviti kokurikulum untuk perkembangan diri. iii. Memberikan tanggungjawab untuk mengendalikan aktiviti-aktiviti kokurikulum mengikut kemahiran dan kebolehan yang ada pada menti. 40 . b.5 Peningkatan Motivasi dan Penghargaan Kendiri Murid Objektif a. vi. Mentor memantau penglibatan menti dalam aktiviti kokurikulum. iv. ii. v. Memberi taklimat berhubung aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah seperti jadual pelaksanaan aktiviti kokurikulum atau prosedur lawatan dengan dibantu oleh Penolong Kanan Kokurikulum. Mentor berkongsi pengalamannya tentang budaya kelas dan fokus pendidikan. Mentor memberi garis panduan berhubung fokus pendidikan berdasarkan kepada tahap pencapaian murid. Mendapatkan kerjasama kaunselor/ guru kelas bagi kelas yang diajar oleh menti untuk mengenali personaliti murid dengan lebih mendalam supaya menti dapat mengendalikan kelas dengan lebih berkesan. Mentor membantu menti dalam meningkatkan motivasi dan penghargaan kendiri murid.4 Pendedahan Kepada Pelaksanaan dan Pengurusan Aktiviti Kokurikulum Objektif a. Memberikan pendedahan kepada menti tentang psikologi remaja.

ii. Mentor memberi garis panduan dan menunjukkan contoh tentang cara penandaan buku latihan murid. Mengedarkan laporan hasil Kajian Tindakan untuk tindakan susulan pihak-pihak tertentu. Memberi penerangan berhubung kajian tindakan dengan dibantu oleh Guru Kanan Mata Pelajaran/ Ketua Panitia. iv. Memastikan menti melaksanakan kajian tindakan yang telah dibuat. viii. Mentor memberi panduan kepada menti untuk membuat penilaian murid. Membentang laporan hasil dapatan dalam Mesyuarat Pengurusan Sekolah. iii. Meminta menti mengenal pasti permasalahan pembelajaran secara berfokus dan seterusnya membincangkan langkah-langkah bagi mengatasi permasalahan berhubung pembelajaran murid. Mentor membantu menti menghasilkan kajian tindakan. Mentor memantau bahan-bahan berhubung Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) yang dilakukan oleh menti bagi kelas yang diajar. Aktiviti i. Aktiviti i. BIL. 41 . vi. b. Menyemak sampel tugasan murid bagi kelas yang diajar oleh menti dan memberi maklum balas.6 Kaedah Pelaksanaan Penilaian Terhadap Murid Objektif a.7 Kajian Tindakan Objektif a.Modul Program Induksi Guru Permulaan BIL. iv. Membekalkan buku panduan atau contoh kajian tindakan. v. ii. Membantu menti membuat penilaian yang tepat dan berkesan kepada pelajar berdasarkan kepada pencapaian murid. Memantau kajian tindakan yang dibuat oleh menti. vii. Menyediakan laporan Kajian Tindakan. iii. Memberi penjelasan kepada menti akan keperluan kajian tindakan.

i. Menggalakkan perhubungan bekerjasama. v. iv.8 Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti Sekolah Objektif Aktiviti a. Menbimbing menti memahami keperluan ibu bapa dan komuniti serta tanggunjawab kepada sekolah. Melibatkan menti dalam aktiviti kemasyarakatan seperti persatuan dengan menjadi ahli jawatankuasa dan memainkan peranan. hari terbuka. Lawatan psikososial dengan ibu bapa mengikut keperluan. Melibatkan menti dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah seperti sukan dan Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru seperti aktiviti gotong-royong. 42 . ii. Membantu menti membina keyakinan diri dalam perhubungan dengan ibu bapa dan komuniti sekolah.Modul Program Induksi Guru Permulaan BIL. program pemuafakatan sekolah. iii.

Mentor membuat penilaian terhadap pelaksanaan aktiviti dan program yang dilaksanakan. Menti dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan selepas pengamatan. Refleksi mentor dan menti. Aktiviti i. Membuat perbincangan dengan menti akan kekuatan dan kelemahan sepanjang aktiviti dan program yang dilaksanakan. Mentor merumuskan hasil perjumaan serta penilaian terhadap prestasi menti untuk penambahbaikan supaya hasil dapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan. Mentor hendaklah membuat laporan keseluruhan dan laporan ini hendaklah diserahkan kepada pengetua atau pentadbir sekolah. c.9 Meneliti dan Menilai Semula Aktiviti-Aktiviti/ Program-Program yang Telah Dilaksanakan Objektif a.Modul Program Induksi Guru Permulaan BIL. iii. iv. v. Memberi maklum balas. Mentor membuat penilaian akhir terhadap menti. d. ii. Memberi maklum balas terhadap sebarang aktiviti yang dilakukan dengan mengisi borang maklum balas. 43 . vi. Mentor membuat penamatan sesi. b.

2 Tempoh Program Pengurusan Pembangunan Tempoh pelaksanaannya adalah selama 1 tahun. dan iv. Membimbing dan memberi nasihat kepada guru permulaan berhubung semua aspek pengurusan. Program ini juga memberi peluang kepada mereka untuk terus mempertingkatkan profesionalisme keguruan dengan dibantu oleh pihak pengurusan sekolah supaya dapat memahami dan menghayati ciri-ciri yang perlu ada bagi seorang guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Guru permulaan ini akan mengikuti CPD yang diperlukan dan perekayasaan sikap bagi membolehkan mereka mendapat pengesahan pelantikan dalam tempoh 3 tahun seperti yang telah ditetapkan. Meningkatkan kompetensi guru permulaan bagi bidang yang perlu diberi perhatian. 4. Mengenal pasti guru permulaan yang tidak melepasi tahap minima pada akhir tahun pertama. 4.3. iii.3 Kaedah Pelaksanaan Program Pengurusan Pembangunan i.3. Pihak pentadbir sekolah perlu mengenal pasti guru permulaan yang tidak mendapat pengesahan pelantikan pada tahun pertama Program Induksi Guru Permulaan dilaksanakan. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan guru permulaan.Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. 4.3 PROGRAM PENGURUSAN PEMBANGUNAN Program Pengurusan Pembangunan dilaksanakan adalah untuk guru permulaan yang tidak berjaya mendapatkan pengesahan pelantikan pada tahun pertama. 44 . ii.1 Objektif i.3.

iii. Pihak pentadbir sekolah. Pihak pentadbir sekolah. iv.Modul Program Induksi Guru Permulaan ii. Guru permulaan perlu menyediakan Laporan Program Pengurusan Pembangunan seperti yang terdapat dalam cadangan aktiviti. kaunselor dan mentor memberi taklimat berhubung pelaksanaan Program Pengurusan Pembangunan yang perlu diikuti oleh guru permulaan. 45 . kaunselor dan mentor membimbing guru permulaan untuk melaksanakan program ini supaya mereka dapatkan menamatkan program ini dengan jayanya.

Perekayasaan Pengurusan i.4 Kandungan Program Pengurusan Pembangunan Cadangan untuk melaksanakan program pengurusan pembangunan guru permulaan adalah seperti Jadual 3 di bawah: Jadual 1: Cadangan Aktiviti Perekayasaan Guru Permulaan Bil 1.Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. Sosialisasi Organisasi  Peningkatan bakat kepimpinan  Pengurusan pentadbiran  Peningkatan amalan komunikasi berkesan  Pengurusan konflik  Peningkatan pengetahuan dalam polisi dan peraturan ii.3. Pengurusan Hal Ehwal Murid  Mentor  PK Akademik/ Kaunselor/ Mentor  Pengurusan dokumen murid  Panitia/ Mentor  Pengurusan disiplin murid  PK HEM/ Guru Disiplin 46 . Kandungan Aktiviti Perekayasaan P&P Cadangan Aktiviti  Peningkatan amalan pedagogi  Peningkatan pengetahuan kandungan Tindakan  Guru cemerlang/ Panitia  Pengurusan kelas 2.

47 . teknologi maklumat  Pengurusan sekolah/ Mentor  PK Koku  PK Koku  Guru ICT 4. Perekayasaan Pembangunan Diri  Perekayasaan sikap  Peningkatan motivasi kendiri  Kaunselor  Memberi latihan dan kursus. selaras dengan minat. seni lukis iii. kejurulatihan ii. contoh: i.Modul Program Induksi Guru Permulaan 3.3.5 Kaedah Pentaksiran Program Pengurusan Pembangunan Penilaian Program Pengurusan Pembangunan adalah berdasarkan kepada portfolio guru permulaan dan dinilai pada akhir tahun ke-2 atau ke-3.

Modul Program Induksi Guru Permulaan

4.4

PENTAKSIRAN

Program induksi yang berfokus, berstruktur dan sistematik perlu mempunyai satu mekanisma pentaksiran untuk menilai keberkesanan program yang dilaksanakan dapat mencapai objektif yang dihasratkan. Pentaksiran dilaksanakan di peringkat sekolah oleh pentdbir sekolah. Di samping itu, pentaksiran kendiri turut dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesan program induksi daripada perspektif guru permulaan.

4.4.1 Objektif i. Mengumpulkan maklumat/ data/ evidens berkaitan guru permulaan secara sistematik sepanjang program induksi dijalankan; ii. iii. Mengenal pasti aspek kekuatan dan kelemahan diri guru permulaan; Memberi peluang kepada guru permulaan melaksanakan

penambahbaikan terhadap aspek-aspek kelemahan yang telah dikenal pasti; iv. Memberi penekanan terhadap amalan-amalan terbaik (best practices) yang harus diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran; v. Membimbing guru permulaan membuat amalan refleksi melalui

pembinaan portfolio, jurnal dan catatan atau buku log; dan vi. Meningkatkan kualiti pendidikan dengan menetapkan standard amalan profesionalisme yang tinggi.

4.4.1 Tempoh Pentaksiran Pentaksiran dilaksanakan secara berkala dan berterusan sepanjang tempoh induksi. Tempoh masa pentaksiran harus bersifat fleksibel namun menyeluruh meliputi semua aktiviti yang dilaksanakan oleh guru permulaan.

48

Modul Program Induksi Guru Permulaan

4.4.3 Kaedah Pentaksiran Pentaksiran boleh dilakukan secara formal atau tidak formal menggunakan kaedah-kaedah berikut: i. Formatif a) Pentaksiran boleh dilakukan secara berkala; b) Meliputi pelbagai sumber/evidens/aktiviti kelas, contohnya memantau pengajaran guru permulaan dalam bilik darjah, meneliti Rancangan Pengajaran yang disediakan untuk tajuk-tajuk tertentu, meneliti hasil kerja murid, projek/BBM yang dihasilkan untuk P&P; c) Pentaksiran secara menyeluruh terhadap bahan atau aktiviti yang disediakan oleh guru sepanjang tempoh induksi; dan d) Menggunakan portfolio yang dihasilkan oleh guru sebagai evidens, contohnya laporan, refleksi jurnal, membuat blog yang bermanfaat, penilaian/pandangan/maklum balas yang diterima daripada murid/ ibu bapa/ mentor / rakan sekerja. e) Aspek yang dinilai

Bil. 1.

Aspek Pengajaran dan pembelajaran

Contoh  Persediaan mengajar  Pedagogi  Pengurusan ujian peperiksaan  Pengurusan kerja rumah  Pencerapan P&P

Peratusan

70%

2.

Kokurikulum

Sukan 5%

 Pasukan beruniform  Permainan

49

Modul Program Induksi Guru Permulaan

3.

Pengurusan i Sosialisasi Organisasi  Kepimpinan  Pentadbiran  Pengurusan kewangan dan sumber  Komunikasi  Pengurusan konflik  Polisi dan peraturan  Pencerapan pengajaran ii Pengurusan Hal Ehwal Murid 5%

 Mengurus dokumen  Kerjaya  Mengurus disiplin  Keperluan motivasi

iii

Pengurusan Asrama (Jika Berkenaan)

 Pengurusan kebajikan  Mengurus kepelbagaian murid

4.

Pembangunan Diri i. Pengurusan ICT  Literasi komputer  Pengajaran bestari ii. Pengurusan Hal Ehwal Peribadi 5%

 Pengurusan stres  Teknik belajar  Motivasi kendiri  Pembentukan sahsiah

50

4. Peningkatan profesionalisme  Penerokaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran  Mengesan dan memenuhi keperluan profesionalisme diri  Pembelajaran informal dan formal 5% 7. 51 .Modul Program Induksi Guru Permulaan 5. ibu bapa dan komuniti sekolah 5% 4. dan b) Semua evidens ini akan menyumbang sebanyak 50% kepada pengesahan perlantikan guru permulaan ke jawatan tetap.4 Pelaporan a) Pelaporan dibuat oleh semua pihak yang terlibat (mentor/ AJK pemantauan/ pentadbir) menggunakan borang yang disediakan. Kerjasama antara guru dan masyarakat  Membina jaringan dengan murid. rakan. Pembelajaran dan penilaian  Pengajaran dan pembelajaran  Penialaian dan pentaksiran  Pemantauan pembelajaran 5% 6.

2 PEMANTAUAN Pemantauan adalah satu proses yang dilaksanakan secara berterusan sepanjang Program Induksi untuk memastikan Program Induksi dilaksanakan secara berkesan. Meningkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru permulaan. Objektif Memastikan semua aktiviti yang dirancang dalam Program Induksi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat.5. vii.Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. iii. Membantu guru permulaan berdasarkan kepada keperluan serta kehendak mereka. vi. ii. Membantu guru permulaan melalui transisi tahun pertama mengajar dengan lancar. viii. iv. x. iaitu: i. Mengekalkan tahap kualiti guru bermula dari peringkat awal. Memastikan standard dan prosedur induksi dipatuhi. ix. meningkatkan kemahiran dan membina sikap positif guru permulaan. v. mematuhi prosedur mengikut perancangan yang telah ditetapkan mematuhi standard induksi 4. iii. Menyediakan serta memberi pengetahun tambahan.1 i. 52 . Meningkatkan kualiti pendidikan melalui sokongan dan bimbingan kepada guru-guru permulaan di sekolah. Meningkatkan sahsiah serta tahap profesionalisme guru permulaan. ii. Memberi bimbingan kepada guru permulaan tentang teknik pengurusan kelas dan interaksi dengan murid. dan xi. Memastikan hubungan yang baik dan kerjasama yang erat antara mentor dengan guru permulaan yang dibimbing.

Kaedah Pemantauan Pemantauan dijalankan oleh pihak KPM.3 i. Pemantauan boleh dibuat secara formal atau informal dan berterusan sepanjang tempoh Program Induksi berjalan. JPN. dan iii.Modul Program Induksi Guru Permulaan 4. ii.5. iii. PPD dan pentadbir sekolah. 4. dan Guru permulaan yang telah tamat menjalani program induksi akan menerima evidens/l aporan pemantauan untuk membantu guru permulaan meningkatkan profesionalisme diri.5. ii. Pelaporan Hasil pemantauan dibuat secara bertulis dikumpulkan sebagai evidens dalam portfolio guru permulaan (Lampiran F). Pelaporan disemak oleh pentadbir sekolah.2 i. 53 . Hasil pemantauan perlu dibincangkan dengan guru permulaan.

keberkesanan program ini memerlukan kerjasama semua pihak.Modul Program Induksi Guru Permulaan 5 PENUTUP Selaku peneraju utama pembangunan pendidikan serta peningkatan profesionalisme keguruan. 54 . Program Induksi Guru Permulaan diharap dapat membantu meningkatkan kualiti guru permulaan yang baru ditempatkan di sekolah. BPG bertanggungjawab untuk merangka satu program induksi yang berkesan serta boleh diguna pakai oleh seluruh sekolah di Malaysia. Namun begitu.

Norasmah Othman. L. Do mentoring and induction program have greater benefits for teachers who lack preservice training? Jurnal of Public & International Affairs-Princeton. J. Russell. Duke.R. 2008.. C.C. Human Resource Management (cet. Vol. Upper Saddle River.. Fall 1995.A. Teacher induction programs: trends and opportunities.88 (638). Mohammed Sani Ibrahim dan Zamri Mahamod. Teacher Education Quarterly. NASSP Bulletin. 3 (10). A. R.. 2007. 55 . Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Karson.61-82. Vol.7). Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. 1995. Teacher induction in Illinois and Ohio: a preliminary analysis. Guru Sebagai Mentor.s 1-24. A. pg. D. Wong. Commission by the Joyce Foundation. M. 2004.Ed. Humphrey. 2007. Penyelidikan Pendidikan Guru Novis. Bhd. Shaping teacher’s induction policy in California. Wechsler. Salhah Abdullah & Ainon Mohd. Bosetti. Wheeler. Penempatan Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) yang Telah Tamat Mengikuti Sarjana Muda Pendidikan Bil. G. Dessler. Fakulti Pendidikan UKM. Pementoran dalam PerkhidmatanAwam Panduan untuk Mentor dan Menti. NJ: Prentice. K. Bangi. m.Modul Program Induksi Guru Permulaan Rujukan Bartel. Profesionalisme Guru Novis: Model Latihan.S.. 2006. American Association of State Colleges and University. 2007. 2006. Induction programs that keep new teachers teaching and improving. 17. 1997.Kedua..2/2010. U.

.......... Tandatangan guru ...................Modul Program Induksi Guru Permulaan LAMPIRAN A FORMAT LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU PERMULAAN Bil 1 2 3 4 5 Perkara Tarikh Masa Bidang Aspek Objektif : : : : : : 1 2 3 6 Aktiviti : 1 2 3 7 Penilaian : Keterangan 8 Rumusan : .............................. Tandatangan Mentor 56 .....

..............…………………………………………………………………………………………………….....…………………….. 4..……………… …………………………………................................………..……………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… Objektif kajian :Secara amnya akan dapat …………………………………………………………………………………………….... Hal ini dapat dibuktikan daripada pemerhatian tingkah laku murid/semakan latihan murid/ keputusan ujian/ temu bual (sekurang-kurangnya daripada dua sumber data) di dalam kelas semasa saya mengajar ……………………………………………………………. saya akan mencuba .……………………………………..………………………………………………………………………………… 2.... Seperti berikut : …………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………… Masalah utama bagi murid saya ialah ………………..................………………………………………….......…………………………………………………………… Analisis yang didapati daripada ……………………………………….... ............. Bagi mengatasi masalah ini....……………….......... murid akan terus................………………………….. didapati murid tidak dapat menjawab soalan/ menguasai kemahiran a) …………….Modul Program Induksi Guru Permulaan LAMPIRAN B FORMAT PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN DAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN (PERINGKAT SEKOLAH UNTUK DISIMPAN DALAM FAIL PANITIA) Nama pengkaji : ________________________________ Tajuk MEREFLEK : ________________________________ Saya mengajar di kelas …………………………bagi mata pelajaran …………………...... ……....... Murid . Masalah ini berlaku juga berpunca daripada saya kerana ................ ………………………………………………………………………………………………………………………… 57 ....... Secara khususnya :1...... Masalah ini berlaku dalam kalangan murid adalah kerana mereka tidak .. Murid ………………….........…………………………………………………………………………………… Guru ………………....... Murid ………………...........……………………………………………………………………………………..................…………………………………………………………………………………….. FOKUS KAJIAN Daripada refleksi di atas........ 3. Murid juga akan terlepas peluang untuk mendapatkan markah kerana……………………………………………. b) ……………....................orang murid daripada....... Berikut analisis/ contoh antara kesilapan yang dapat dikesan semasa murid menjawab soalan ujian ………………………………………………………………………………………………………………………….........……………..................…………………………………………….………………………………………………………………………………………… Jika perkara ini tidak ditangani akan menjadi lebih teruk.........……………….............. Kajian ini melibatkan …………………….......……………………………………………………………………………………….......

…………..……………………………………………………………………………………….. Langkah 3 :………………. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….……………………………………………………………………………………… ii. setiap aktiviti/ tindakan/ intervensi yang akan dijalankan perlu diperjelaskan jenis dan pelaksanaannya dengan terperinci. Langkah 2 :…………..………………………………………………………………………… ……….………………………………………………………………………………… 58 .. Langkah 1 : …………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………. …………..……………………………………………………………………………………….………. iii.Modul Program Induksi Guru Permulaan MERANCANG Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini.. Langkah 1 :………………………………………………………………………………………………….. Langkah 2 :………….……………………………………………………………………………………….. .. Aktiviti 3:…………………………………………………………………………………………………. Aktiviti 2 :………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………... Bilangan aktiviti/ intervensi adalah bergantung kepada masalah yang guru hadapi dan cara guru menyelesaikannya.. Aktiviti 1 :…………………………………………………………………………………………………... Langkah 1 :. Langkah 2 : ……………. PROJEK P&P TERANCANG (Kaedah P&P untuk merawat masalah) Jenis perancangan Mengubah suai cara/ kaedah yang sedia ada Mencipta cara baru (inovasi P&P guru terhasil dari sini) Saya merancang akan mendapatkan data bagi tinjauan masalah menggunakan kaedah: 1.... ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. Perkara yang penting.………………………………………………………………………………………. Pelaksanaan tindakan yang akan saya jalankan ialah : i... 2. ……………….. ………………………………………………….

.……………………………. Langkah 1 :…………. (Semasa menulis laporan ini...……………………………………………………………………………………… Langkah 2 :…………...………………………………………………………………………………………....…………………………… ………………..………………………………………………………………………………………. Langkah 2 : …………..………………………………………………………………………………………………………………… iii.…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini/aktiviti ini ……………..………………………………………………………………………………………………………………… ii. Aktiviti 1 :…………………………………………….…………………………..………………………………………………………………………………….. …………...………………………………………………………………………………………………… Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini/aktiviti ini …………….…………………………………………..…………………………………………………………………………………… Langkah 3 :...……………………………………………………………………………………....……………………………………………………….……………...……………….. Langkah 2 :…………….………………………………………………………………………………………. Aktiviti 2 :. ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa…………….…………………………………………………………………………………………………………………… . nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi/diari) Tindakan yang telah saya jalankan ialah seperti berikut …………. Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa……………. ………………. Langkah 1 : ………….. (tindakan/rawatan) Catat segala tindakan dan buat refleksi bagi setiap aktiviti semasa pelaksanaan Sesi rawatan atau tindakan ini mungkin melibatkan beberapa masa p&p biasa..Modul Program Induksi Guru Permulaan BERTINDAK Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini Melaksanakan perubahan.……………………………………………………………………………………….... …………. ……………….. ……………. Aktiviti 3 :………….... .. ..…………………………………………………………………………………. …………. …. i.………………… 59 ………….……………………………………………………………………………………………………………… Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa………………………………. Langkah 1 :…………. ……………. Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini/aktiviti ini …………………………………………. Dalam waktu pembelajaran (mesti dilaksanakan oleh guru sendiri...

pemerhatian) Laporan juga ditulis di peringkat ini. Oleh itu. saya bercadang untuk menjalankan kajian yang seterusnya berkaitan ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… (PELAPOR) LAMPIRAN C ………………………………… (PENILAI) 60 . Dapatkan data sekali lagi dengan menggunakan cara mengutip data yang sama semasa peringkat awal mereflek. soal selidik. Jika tidak berjaya. Dokumentasi penting. nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi/ diari) Berdasarkan keputusan ujian-ujian dan analisis yang telah dilaksanakan. Sekiranya program tindakan tersebut berjaya. yang diperkenalkan kepada murid ………………………….merupakan kaedah yang……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Hasil kajian tindakan ini juga telah menunjukkan hasil dan perkembangan yang …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Atas kesedaran dan keyakinan yang telah saya peroleh hasil daripada kajian tindakan ini. maka bolehlah disebarkan kepada guru-guru lain. (Semasa menulis laporan ini. (temu bual. Penilaian mesti dilakukan untuk menilai keberkesanan TINDAKAN Guru membuat renungan atau refleksi terhadap kajian yang telah dilakukan sama ada berjaya atau tidak.Modul Program Induksi Guru Permulaan MEMERHATI Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini Membuat penilaian keberkesanan proses tindakan dan mengukur pencapaian objektif kajian Pemerhatian boleh dilakukan oleh guru sendiri sebagai penyelidik atau guru juga boleh meminta bantuan daripada guru lain untuk membuat pemerhatian semasa sesi pengajaran guru. perlu dirancang semula. saya mendapati. saya berasa masih perlu melakukan kajian tindakan dalam mengatasi masalah pembelajaran terutamanya dalam tajuk yang sukar difahami oleh murid. teknik ………………………….

Modul Program Induksi Guru Permulaan LAMPIRAN C Format Borang Pelaporan Pementoran Untuk Protfolio Guru Permulaan BULAN: _______________ TARIKH: ______________ AKTIVITI: _________________________________________________________________________ KAEDAH PELAKSANAAN: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ PROSES PELAKSANAAN: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ REFLEKSI: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 61 .

P) FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN P.G. Tindakan : 4.Modul Program Induksi Guru Permulaan LAMPIRAN D BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU PROGRAM INDUKSI GURU PERMULAAN (P.G. Cadangan : Tandatangan Pemantau Luar / Dalaman ………………………………………………………… (Nama Penyelaras) Tarikh : Tandatangan Pengetua / Guru Besar ……………………………………………. Memastikan pelaksanaan program P.. 3.P dan menyampaikan laporan kepada urus setia di BPG. Kekuatan : 2..I. Kelemahan : 3. Nama dan alamat Sekolah : DAPATAN PEMANTAUAN Komen dan Cadangan Aspek yang perlu diberi fokus dalam melaporkan dapatan : (Rujuk kepada Instrumen Pemantauan) 1.I. Memastikan pentaksiran dilakukan mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan. (Nama dan cop Sekolah) 62 .P berjalan lancar. 2.G.P (Laporan ini dikemukakan kepada sekolah dan JPN) Kod Sekolah : Tarikh : Nama Pemantau : Objektif Pemantauan : 1.I.G.I. Untuk mendapatkan maklumat pelaksanaan program P.

Modul Program Induksi Guru Permulaan 63 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->