P. 1
sejarah ringkas syiah

sejarah ringkas syiah

|Views: 114|Likes:
Published by ejan1986

More info:

Published by: ejan1986 on Oct 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2010

pdf

text

original

MUT’AH ‫مـتــعة‬

SEJARAH RINGKAS TENTANG KEMUNCULAN GOLONGAN SYIAH DAN PECAH-PECAHANNYA.
(1)

Makna Syiah dan at-Tasayyuk: Syiah dan at-Tasyyuk pada bahasanya bererti ahlinya atau para pembantunya dalam menegakkan ajaran yang dibawa (ansaruhu). Firman Allah:

Maksudnya: Dan sesungguhnya di antara orangorang yang menegakkan (ajaran yang dibawa oleh) Nabi Nuh ialah Nabi Ibrahim.(2) Berkata Ibnu Kathir: Bererti ahli agamanya. Berkata Mujahid: Bererti orang yang mengikuti metod dan sunnahnya. Dalam kitab Milal wa-Nihal karangan as-Syahrastani: Bererti orang yang menegakkkan ajaran Imam Ali Abi Talib, mengatakan akan Imamnya dengan nas dan mendakwa seluruh keturunannya adalah Imam. Tentang kemunculan Syiah, ianya lebih merujuk kepada sejarah bahawa kemunculan mereka melalui tiga peringkat iaitu:Pertama: Peringkat Sejarah Sebahagian ahli sejarah (yang mengkaji tentang golongan-golongan dalam islam), berpendapat bahawasanya kelahiran dan pembentukan Syiah lebih merujuk kepada zaman nabi saw ketika hayatnya. Mereka mengatakan bahawa sesungguhnya nabi saw telah menaskan tentangnya keimamanya (Ali Abi Talib) ketika hayatnya. Mereka berdalilkan dengan hadith-hadith nabi, antaranya sabda Rasulullah saw:

‫وَإ ِن من شيعَت ِهِ ل ِب ْراهيم‬ ِ ْ ِ ّ َ ِ َ

1

Lihat: Dirasat fi al-Qadaya Dakhiliyah `ala al-Firoq al-Islamiyah. Oleh: Dr. Mubarak Hassan Hussein Ismail. Kuliah Usuluddin wa Dakwah- Jamiatul al-Azhar, Menoufiah 1987M-1407H.Hal:27-34. 2 Surah as-Saffat ayat 83.

1

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

‫ةةةةةةة‬

‫من كنت موله فعلى موله اللهم والى من وله‬ ‫وعاد ممن عاداه وانصر من نصره واخذل من‬ .‫خذله وأدر الحق معه حيث دار‬
Sabda Rasulullah saw lagi:

‫أنت منى بمنزلة هارون من موسى ال أنه ل نبى‬ ‫بعدى‬
Ketikamana nabi saw mempersaudarakan antara golongan Ansar dan Muhajirin, berkata nabi kepada Ali ra: Kamu (Ali) adalah saudaraku. Antara sabda Rasulullah saw:

‫أنا مدينة العلم وعلى بابها‬
Dan katanya lagi kepada Ali ra:

‫تقاقل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله‬
Hadith-hadith ini adalah lahir daripada para pengikutnya. Mereka mendakwa nabi telah mewasiatkan agar Ali ra dilantik sebagai khalifah selepasnya. Mereka juga mengatakan bahawa Ali merupakan sebaik-baik umat.(3) Ini adalah peringkat sejarah dalam pembentukan Syiah. Kedua: Peringkat politik Peringkat ini lebih merujuk kepada peristiwa yang berlaku selepas pembunuhan Khalifah yang ketiga iaitu Uthman bin Affan. Peristiwa tersebut berkesinambungan dengan berlakunya perang Siffin pada tahun 36H antara Ali beserta pengikutnya dengan pengikut-pengikut Khalifah Uthman Affan. Sebagaimana yang telah maklum perang Siffin antara golongan Aliwiyin (para pengikut Syaidina Ali ra) dengan golongan Umawiyin (para pengikut Muawiyah Bin Sufyan)
3

Lihat: at-Tanbih wa ar-raddu Hal: 25. Oleh: Malta.

2

MUT’AH ‫مـتــعة‬ pada tahun 37H, merupakan sebesar-besar faktor yang telah membawa kepada pembentukan Jemaah Syiah dalam bentuk politik, di mana mereka mengangkat Ali sebagai Imam dan menanamkan semangat tersebut dalam politik mereka manakala golongan Umawiyin mereka anggap sebagai musuh ketat dan patut diperangi. Permusuhan ini telah mengorbankan mangsa seramai beribu-ribu jiwa dikalangan umat Muslimin semaada di pihak Aliwiyin mahupun pada pihak Umawiyin. Peristiwa ini dinamakan sebagai peristiwa Fitnah Kubro ataupun Mihnatul al-Muslimin. Punca peristiwa ini adalah kerana campurtangan daripada golongan Yahudi terutamanya Abdullah bin Saba’ yang telah mengapi-apikan suasana. Akibat daripada sorotan peristiwa ini, telah mendorong para pengikut Ali mengangkatnya sebagai Khalifah yang pertama berdasarkan kepada nas dan penentuan daripada Rasulullah saw sebagaimana tersebut di atas. Ketiga: Peringkat Aqidah Peringkat ini pula lebih merujuk kepada pembentukan Syiah sebagai sebuah parti agama (Hizbu ad-Dini), di mana mereka mengambil aqidah ini sebagai asas kepada pembentukan mereka berikutan dengan pembunuhan Syaidina Hussein ra pada tahun 61H. Mukhtar bin Abi `Abid at-Thaqafi (salah seorang mawali Parsi) sejurus kemudian pembunuhan Syaidina Hussein bertindak membakar dan menaikkan semangat pengikutnya untuk membalas dendam terhadap Umawiyin yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Mukhtar mengambil peluang ini dengan mengumpulkan ramai pengikutnya dikalangan penduduk Iraq sehinggalah menjadi seakan-akan satu mazhab agama dan aqidah yang mengaku sebagai golongan ansar kepada Hussein dan keluarganya. Dengan ini jadilah tasayyuk ini sebagai acuan daripada agama.(4) Inilah tiga peringkat yang di lalui oleh Tasyyuk dan Syiah sehingga membawa kepada pembentukan mereka.
4

Lihat: Al-Firoq baina al-Firoq. Hal: 31-34. Oleh: Al-Baghdadi.

3

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

‫ةةةةةةة‬

Golongan-golongan Syiah.
Setelah kita mengetahui makna Syiah dan Tasyyuk serta peringkat yang di lalui, adalah satu yang wajar bagi kita mengetahui golongan-golongan Syiah itu sendiri (pecahanpecahan Syiah). Antara sepenting-penting kalsfikasi Syiah adalah terdiri kepada tiga golongan:1. Syiah mughaliyah (pelampau) 2. Syiah Rafidah (Imamiyah) 3. Syiah Mu’tadilah (Zaidiyah) Syiah mughaliyah (pelampau): Adalah mereka yang melampau terhadap dakwaan imamnya Ali. Mereka mendakwa bahawa Ali adalah nabi (nubuwah) bahkan tuhan (uluhiyah) sehinggalah kepada susur galur keturunannya. Pecahan-pecahan Syiah Mughaliyah. 1. Al-Bayaniyah (Bayan bin Sam`an at-Tamimi). Puak ini mendakwa bahawa Allah adalah berbentuk manusia, dan semua apa yang ada di alam ini akan binasa melainkan Allah. . 2. Kumpulan Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Jaafar zi al-Janahain. Mereka berkata tentang tanasukh ruh(5), bahawasanya ruh Allah berada pada Adam kemudian berlakunya tanasukh sehingga berpindah kepada Abdullah bin Muawiyah. 3. Kumpulan Abdullah bin Amru bin Harb. Mereka mendakwa bahawa ruh Abi Hasyim Abdullah bin Muhammad bin Hanafiah telah berpindah kepada Abdullah bin Harb lalu menetap di situ. 4. Kumpulan Mughairah bin Saad.
5

Tanasukh ruh bererti: Perpindahan ruh Ilahi (Tuhan) daripada jasad individu kepada jasad individu lain sehingga selesai kepada individu yang mahu di hululkan padanya.

4

MUT’AH ‫مـتــعة‬ Mereka (Syiah) mendakwa beliau adalah nabi yang mengetahi nama Allah yang maha agung. Beliau banyak mentakwil ayat-ayat al-Quran tanpa saluran yang tepat manakala kebanyakan kata-katanya penuh kekufuran.. 5. Al-Mansuriyah (Abi Mansur). Mereka mendakwa sepatutnya imam selepas Abi Jaafar Muhammad bin Hussein Ibn Ali adalah Abu Mansur. 6. Al-Khutabiyah (kumpulan Abi al-Khatab) 7. Al-Ma’mariyah. Mendakwa dunia ini bukanlah bersifat fana. 8. Al-Bazigiyah (kumpulan Bazig bin Musa). Mendakwa bahawa Jaafar bin Muhammad adalah Allah dan menyerupai manusia. Mereka juga mendakwa tidak akan mati sebaliknya akan di angkat ke langit. 9. Al-Mumairiyah (kumpulan Umair bin Bayan al-Ajali). Mereka mengatakan Jaafar adalah tuhan yang patut di sembah. 10. Al-Mufadliyah. Mereka mendakwa tentang ketuhanan Jaafar dan mendakwa diri mereka sebagai nubuwah dan risalah. 11. Kumpulan yang mendakwa bahawa Ruhul Qudus yang ada pada nabi berpindah kepada Hussein kemudian kepada Muuhammad Ibn Hassan (mereka semuanya adalah Tuhan). 12. Kumpulan yang mendakwa bahawa Ali adalah Allah dan mereka mendustai Nabi saw. 13. Kumpulan yang mendakwa bahawa Allah telah masuk ke dalam lima individu iaitu pada Nabi saw, Syaidina Ali ra, Hassan ra , Hussein ra dan pada Fatimah ra. Mereka adalah Tuhan pada pendapat mereka (kumpulan ini) dan mereka (lima individu) mempunyai lima lawan iaitu Syaidina Abu Bakar ra, Syaidina Umar ra, Syaidina Uthman ra, Muawiyah dan Amru al-As. 14. As-Sabiyah (di nisbahkan kepada Abdullah bin Saba’ yang berkata kepada Ali: “Kamu adalah kamu, Ali bertanya: Siapa saya (yang dimaksudkan) itu? Kata Ibnu

5

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

‫ةةةةةةة‬

Saba’: “Kamu adalah tuhan!!). Ibnu Saba’ juga ada mengatakan bahawa Ali belum mati sebaliknya beliau akan kembali ke dunia sebelum hari qiamat untuk memenuhi dunia dengan keadilan selepas di penuhi dengan kezaliman. 15. Kumpulan yang mendakwa Allah tidak mencipta alam ini.. Pada hakikatnya pendapat mereka telah terpengaruh kepada pendapat-pendapat dan aqidah-aqidah Majusi(6) khususnya dakwaan ketuhanan individu, hulul dan tansukh, tasybih, kenabian para imam serta ketuhanannya dan mengingkari berlakunya hari akhirat dan hari kebangkitan semula..

Pendapat-pendapat Syiah
Pendapat Mughaliyah. 1. 2. Berkata dengan hulul dan tasybih. Berkata dengan tanasukh.

3. Berkata tentang kenabian dan ketuhanan Ali serta zuriatnya. 4. Mengingkari baath (hari kebangkitan) pada hari akhirat dengan hujah bahawasanya balasan baik dan seksaan berlaku ketika hidup di dunia. 5. Berkata tentang bida’ (iaitu Allah akan mengajar perkara yang belum diketahui) 6. Berkata tentang raj`ah.

Syiah Rafidah (Imamiyah): Mereka adalah merupakan majoriti Syiah yang mengatakan imamnya Ali adalah dengan nas, Ali telah menaskan imamah anaknya Hassan manakala Hassan telah menaskan imamah saudaranya Hussein. Begitulah seterusnya imamah itu berpindah dengan nas kepada anak-anak Hussein iaitu antaranya Muhammad bin Hassan al-Askari (iaitu ghaib muntazar pada pendapat
6

Agama Majusi: Adalah agama para penyembah api.

6

pendapat ini telah menafikan galakan terhadap umat islam untuk membolehkan berijtihad. Mereka ini dinamakan golongan Rafidah kerana mereka menolak imamah Abu Bakar. Membatalkan ijtihad dalam hukum-hakam. Jaafariyah al-Waqifah. 2. 1. Pendapat-pendapat Syiah Imamiyah. 4. Antara individu yang paling menonjol dalam golongan ini ialah al-Baqiriyah pengikut Abi Jaafar (Muhammad bin Ali Baqir). kefasikan dan penindasan. Salah satu pecahan daripada golongan ini yang dinamakan al-Kamiliyah mengatakan: Manusia menjadi kufur meninggalkan tuntutan Ali dan Ali mengkufurkan orang yang meninggalkan tuntutan khulafah. Mereka melaung-laungkan taqiyah ketika berada dalam ketakutan. Musawiyah yang berkata tentang imamnya Musa bin Jaafar as-Sadiq dan Ithna Asyriah yang mendakwa rantaian imamah hingga kepada yang kedua 7 .MUT’AH ‫مـتــعة‬ mereka ) dan akan muncul membawa kebenaran dan keadilan ketikamana bumi ini dipenuhi dengan kezaliman. Umar al-Khatab dan Uthman Affan dengan hujah bahawasanya Nabi saw telah menaskan Ali sebagai khalifah selepasnya. pendapat mereka ini telah menafikan galakan dan kebebasan umat islam dalam urusan melantik khalifah. Golongan ini mempunyai sebanyak dua puluh empat pecahan dan menggelarkan golongan mereka dengan nama al-Imamiyah kerana mendakwa berlaku nas imamnya Ali dan anak-anaknya. Mereka mengatakan Imam adalah sebaik-baik manusia. Imamah tidak berlaku kecuali dengan nas dan wasiat. Namun wasiat ini telah di ketepikan oleh kebanyakan sahabat selepas kewafatan Rasulullah saw (pada dakwaan Syiah). al-Aftahiyah yang berkata tentang imamnya Abdullah al-Aftah bin Jaafar as-Sadiq. Ismailiyah al-Waqifah yang berkata tentang imamnya Ismail bin Jaafar. 3. 5.

Abu Abdullah: Jaafar bin Muhammad (as-Sadiq) 80H148H/ 699M-765M.. 7 Lihat: As-Syak`ah/ Islam bila mazahib. Ianya digelar sebagai Imamiyah ithnai asyriah (imam dua belas) kerana iktiqad mereka kepada dua belas imam dan kadang-kadang dengan nama al-Jaafariyah kerana dinisbahkan kepada Imam Jaafar as-Sadiq (Jaafar bin Muhammad) atau Imamiyah kerana berlaku rantaian imamah. 2. 6.Abu Abdullah: Hassan bin Ali (Syahid) 4H-61H/625M680M.Abu Ibrahim: Musa bin Jaafar bin muhammad (alKazim) 128H-183H/ 745M-799M.(7) Daripada golongan ini Imamiyah ithnai asyriah (imam dua belas) adalah yang paling menonjol. Hal: 169-170.Abu Jaafar: Muhammad bin Ali bin Musa (al-Jawad) 190H-220H/ 811M-835M. 3. Antara Imam-imam yang dua belas itu adalah seperti berikut:1.Abu Muhammad: Ali bin Hussein (Zainal Abidin) 38H94H/ 658M-713M. 10. 8 . Abu Hassan: Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa (alHadi) 214H-254H/ 829M-868M. 8.Abu Hassan: Ali bin Abi Talib (al-Murtadha) 23SH-40H/ 600M-611M.Abu Hassan: Ali bin Musa bin Jaafar (ar-Ridha) 153H203H/ 770M-818M. 4. Abu Muhammad: Hassan bin Ali bin Muhammad (alAskari) 232H-260H/ 846M-874M.Abu Jaafar: Muhammad bin Ali bin Hussein (al-Baqir) 57H-114H/ 676M-732M.Abu Muhammad: Hassan bin Ali (Zaki) 3H-50H/ 624M670M.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ belas iaitu Muhammad bin Hassan al-Askari sebagai Muntazar. 5. 9. 11. 7.

Bhg:2 1416H-1995M. kerana Zaid lebih mengutamakan Ali Abi Talib berbanding sahabat-sahabat Rasulullah saw yang lain seperti Abu Bakar. Jilid:2. Sepenting-penting pendapat Zaidiyah Mereka berkata tentang imamah yang al-mafdul (yang diutamakan) beserta wujudnya al-fadhil (yang mengutamakan). Hal:28-29. Kebanyakan Imamiyah lebih tertumpu di Iraq seperti bandar Baghdad. Selepas Yahya Zaidiyah terbahagi kepada enam pecahan mengikut pendapat masing-masing dan teori mereka tentang imamah. lalu ghaib dengan ghaibah sughra pada 260H/ 875M kemudiannya ghaibah Kubro tahun 329H. Pakistan. adakah ianya dengan nas?? Dan siapakah yang lebih utama digelar imamah??. As-sayed Sabeq. Iran. India. Abdul Rahman al-Murakbi. negara-negara CIS seperti di Qaucacus. Kuwait. bandar Karbala’. Sememangnya 8 Lihat: Al-Ghulu wa al-Ghulat fi al-Islam. Umar al-Khatab dan Uthman Affan. Oleh: Prof. bandar Najf. Penganut kepada ajaran Syiah Imamiyah banyak bertebaran di negara-negara Arab dan islam bahkan seluruh dunia. Syria. Selepas Zaid datang pula anaknya Yahya pada zaman alWalid bin Abdul Malik. Ihsa’ dan sebagainya(8). 9 . Mereka juga berpendapat adalah terkeluar daripada imamah orang yang terlibat dalam kefasikan.  NIKAH ATAU PERKAHWINAN (az-zawaj). Syiah mu’tadilah (Zaidiyah): Golongan ini di nisbahkan kepada Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib.MUT’AH ‫مـتــعة‬ 12.(9) Perkahwinan merupakan salah satu daripada sunnah Allah yang dikurniakan kepada makhluknya. 9 Feqh Sunnah. Muhammad bin Hassan bin Ali bin Muhammad (al-Mahdi Muntazar) dilahirkan pada 255H/ 870H. Lubnan. Hal:131. Bahrain.

(12) Firman Allah: Maksudnya: Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam). atau dari diri mereka. Allah telah menjadikan pasangan suami dan isteri serta menyediakan pada mereka peranan yang positif untuk merealitikan tujuan tersebut. Ayat 49. Ayat 36. sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi. Firman Allah: ‫سب ْحان ال ّذي خل َقَ ال َزواج ك ُل ّها مما ت ُن ْب ِت‬ َ ِ َ َ ْ ْ َ َ ُ ُ ّ ِ َ َ‫ال َرض ومن أن‬ ‫ْ ْ ُ َ ِ ْ فسهِم وَمما ل ي َعْل َمون‬ َ ُ ّ ِ ْ ِ ُ َ ُ ‫ياأ َي ّها الناس إ ِنا خل َقناك ُم من ذ َك َرٍ وَأنثى‬ َ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ّ ُ ّ Maksudnya: Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ tidak disangkal lagi ianya lagi berlaku pada alam manusia. alam haiwan dan alam tumbuh-tumbuhan. 10 . 12 Surah al-Hujurat. dan yang 10 11 ‫ياأ َي ّها الناس ات ّقوا رب ّك ُم ال ّذي خل َقك ُم من‬ ِ ْ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ ُ ُ ّ َ ‫ن َفس واحد َةٍ وَخل‬ ‫َ قَ من ْها زوْجها وَب َث من ْهُما‬ ِ َ ٍ ْ َ ِ ّ َ َ َ َ ِ ُ ‫رِجال ك َثيرا وَن ِساءً وات ّقوا الل ّه ال ّذي ت َت َساء‬ ‫َ َلون‬ ُ َ ِ َ َ َ َ ً ِ َ ‫بهِ وال‬ ‫ِ َ رحام إ ِن الل ّه كان ع َل َي ْك ُم رقيبا‬ ً ِ َ ْ َ َ َ ّ َ َ ْ Surah adz-Dzariyat. Surah Yaasin.(10) Firman Allah: ‫وَمن ك ُل شيء خل َقنا زوْجي ْن ل َعَل ّك ُم ت َذ َك ّرون‬ َ ُ ْ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ٍ ْ َ ّ Maksudnya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan.(11) Perkahwinan merupakan satu uslub yang di pilih oleh Allah untuk tujuan at-tawalud dan at-takathur serta sumber kepada kesinambungan generasi. Ayat 1. ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. supaya kami dan mengingati (kekuasaan kami dan mentauhidkan Kami). Firman Allah: Maksudnya: Dan tiap-tiap jenis Kami ciptakan berpasangan.

Ayat 1. Minhaj al-Islam. dan juga yang membiakkan dari keduanya . Lalu dijadikan hubungan antara lelaki dan wanita itu dalam bentuk yang mulia dan terbina dalam keadaan keredhaan Allah SWT.(15) Dalam hadith at-Tarmidzi daripada Abi Ayub ra. kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu. 11 . sebaliknya manusia diciptakan dengan mempunyai sanubari dan kehendak naluri serta menjadikan hubungan antara lelaki dengan wanita dalam bentuk yang bersistem dan teratur demi untuk menjaga kemuliaan dan memelihara kesucian. Kadang-kadang galakan itu disebut sebagai sunnah para anbiya dan hidayah daripada para rasul.(14) ISLAM MENGGALAKKAN PERKAHWINAN. bahawa Rasulullah saw telah bersabda: 13 14 ‫وَل َقد ْ أ َرسل ْنا رسل من قَب ْل ِك وَجعَل ْنا ل َهُم‬ َ َ َ َ ْ ْ ِ ُ ُ َ َ ْ َ‫أ‬ ‫زواجا وَذ ُري ّة‬ ً ّ ً َ ْ Firman Allah: Surah an-Nisaa’.zuriat keturunan . Hal: 310. serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat. Ajaran islam sememangnya menggalakkan umatnya supaya melangsungkan perkahwinan dengan bentuk galakan yang bermacam-macam. Oleh: Abu Bakar Jabir al-Jazairi. Maksudnya: Dan demi sesungguhnya! Kami telah mengutus Rasul-rasul sebelummu.Hawa). 15 Surah ar-Ra`ad. TAKRIF NIKAH ATAU PERKAHWINAN Nikah atau perkahwinan: Merupakan `aqad yang menghalalkan antara suami dan isteri melakukan persetubuhan (istimta’).lelaki dan perempuan yang ramai.(13) Allah tidak menciptakan manusia seperti makhlukmakhluk lain yang melakukan sesuatu tanpa kesedaran dengan melakukan hubungan antara jantan dan betina tanpa batasan dan larangan. Ayat 38. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-yebut namaNya. dan Kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan zuriat keturunan.MUT’AH ‫مـتــعة‬ menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya .

Ayat 72. dan dijadikan bagi kamu dari pasangan kamu: anak-anak dan cucu-cicit. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir. sukakan bau wangi.(17) Sabda Rasulullah saw: َ ‫وَمن آيات ِهِ أ َن خل َقَ ل َك ُم من أنفسك ُم أ َزواجا‬ َ ْ ً َ ْ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ‫ل ِت َسك ُنوا إ ِل َي ْها وَجعَل ب َي ْن َك ُم موَد ّة ً وَرحمة إ ِن‬ ُ ْ ّ ً َ ْ َ َ ْ َ ّ ‫في ذ َل ِك ليات ل ِقوْم ٍ ي َت َفك‬ َ ‫َ رون‬ َ ٍ َ ِ َ ُ : ‫حديث ع َب ْد ِ الل ّهِ ب ْن مسعود ٍ رضي الل ّه ع َن ْه‬ ُ ِ َ ُ ْ َ ِ ُ ُ َ ِ َ َ ‫ع َن ع َل ْقمة قال ك ُنت أ‬ ‫َ َ َ َ َ ْ ُ مشي معَ ع َب ْد ِ الل ّه‬ ِ ِ ْ َ ْ َ ‫ب ِمنى فَل َقي َه ع ُث ْمان فَقام معَه ي ُحد ّث ُه فَقال ل‬ ‫َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ه‬ ً ِ ُ ُ ِ َ ‫ع ُث ْمان يا أ َبا ع َبد الرحمن‬ ‫ْ ِ ّ ْ َ ِ أل ن ُزوّجك جارِي َة‬ ً َ َ ُ َ َ َ ُ َ 16 17 Surah an-nahl. isteri-isteri dari jenis kamu sendiri. melakukan siwak dan nikah. Ayat 21. 12 . serta dikurniakan kepada kamu dari benda yang baik lagi halal. dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. ‫اربع من سنن المرسلين: الحناء والتعطر‬ ‫والسواك والنكاح‬ Kadang-kadang nabi menyebut firman Allah untuk menguatkan galakan tersebut: Maksudnya: Dan Allah menjadikan bagi kamu dari diri kamu sendiri pasangan-pasangan (isteri). supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki).(16) Kadang-kadang dengan firman Allah: َ َ َ َ َ ُ َ ‫والل ّه جعَل ل َك ُم من أنفسك ُم أ َزواجا وَجعَل‬ ً َ ْ ْ ِ ُ ْ ِ ْ ‫ل َك ُم من أ َزواجك ُم ب َنين وَحفد َة ً وَرزقَك ُم من‬ َ َ َ ِ ْ ِ َ ْ ْ ِ ْ َ َ ْ ِ ْ ‫الط ّي ّبات‬ ِ َ Maksudnya: Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ Maksudnya: Empat daripada sunnah para rasul iaitu: Sifat malu. Surah ar-rum.

a katanya: Rasulullah s.w telah bersabda: Syarat 18 ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ ِ َ ٍ ِ َ ِ ْ َ َْ ُ ُ ِ َ ‫حديث عقبة بن عامر رضي ال عنه قال : قال رسول‬ ُ ‫ال صلى ال عليه وسلم إن أحق الشرط أن يوفى به ما‬ َ ِ ِ َ ُ ْ َ ِ ْ ّ ّ َ َ ّ ِ َ َّ َ ِ ْ ََ ّ َّ ّ ُ ِ َ ُ ُ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َْ َ ْ ‫استحللتم به الفروج‬ Hadis Mutaffaq `ilaih.a.a: Diriwayatkan daripada Alqamah r.18 Rasulullah juga menegaskan bahawa nikah adalah bertujuan supaya memelihara kesucian seorang wanita daripada berlakunya kemaksiatan. Setelah berbincang beberapa ketika. Kami bertemu dengan Othman r. Othman r. Sesungguhnya perkahwinan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan.Maksudnya: Hadis Abdullah bin Mas'ud r.a menjawab: Apa yang kamu ucapkan itu adalah sejajar dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah s. maka hendaklah dia berkahwin. ‫ي َست َط ِعْ فَعَل َي ْهِ بالصوْم ِ فَإ ِن ّه ل َه وِجاء‬ ٌ َ ُ ُ ْ ّ ِ MUT’AH ‫مـتــعة‬ Maksudnya: Diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir r. Mendengar tawaran itu Abdullah r. Sabda Rasulullah saw: َ َ َ ْ ِ َ ُ ‫شاب ّة ل َعَل ّها ت ُذ َك ّرك ب َعْض ما مضى من زمان ِك‬ ً َ َ َ َ َ َ َ ‫قال فَقال ع َب ْد ُ الل ّهِ ل َئ ِن قُل ْت ذاك ل َقد ْ قال ل‬ َ َ َ َ َ َ َ ‫َ َ َ نا‬ َ ْ ّ َ ُ ُ َ ‫رسول الل ّهِ صلى الل ّه ع َل َي ْهِ وَسل ّم يا معْشر‬ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ‫الشباب من است َطاع َ من ْك ُم ال ْباءة َ فَل ْي َت َزوّج‬ َ َ ُ ِ ْ َ ِ َ ِ َ ّ َ ‫فَإنه أ َغ َض ل ِل ْبصر وأ‬ َ ‫ّ َ َ ِ َ حصن ل ِل ْفرج وَمن ل‬ ‫َ ْ ِ َ ْ م‬ ْ ُ ِّ ُ َ ْ .a.a yang kemudian menghampiri Abdullah r.a.a. Maka sesiapa yang tidak berkemampuan.a bertanya: Wahai Abu Abdul Rahman: Mahukah aku jodohkan kamu dengan seorang perempuan muda?Mudah-mudahan perempuan itu akan dapat mengingatkan kembali masa lampaumu yang indah.a katanya: Aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdullah r. 13 .w kepada kami: Wahai golongan pemuda! Sesiapa di antara kamu yang telah mempunyai keupayaan iaitu zahir dan batin untuk berkahwin. hendaklah dia berpuasa kerana puasa itu dapat mengawal iaitu benteng nafsu .

Hendaklah suami mengajar isterinya mengenai perkara-perkara yang bersangkutan dengan agama. sebaliknya dituntut menyebut yang baik-baik untuk menjaga perasaan ibubapanya. Suami adalah ditegah samasekali menyebut perkara-perkara yang mengaibkan. Mempunyai dua orang saksi. 5. Suami hendaklah menggunakan sumber-sumber nafkah yang halal. Supaya berlaku kerjasama antara suami dan isteri dalam mendidik anak-anak dan memelihara kebajikan mereka. Sighah `aqad. Keperluan antara suami dan isteri untuk memenuhi kehendak fitrah. yang yang sah. Suami hendaklah menggauli isterinya dengan penuh kasih sayang dan sentiasa memelihara perasaannya. sebaliknya adalah menjadi kewajipan suami membenarkan isterinya keluar 19 Hadis Mutaffaq `ilaih. 2. 2. Meneruskan kelahiran generasi baru hasil daripada perkahwinan. Suami hendaklah berlaku adil kepada isteri-isterinya sekiranya berpoligami. Suami hendaklah menghormati keluarga isterinya apabila datang menziarahi. 3. 4. 3. seperti thaharah (bersuci) daripada darah haid. Mas kahwin (mahar). darah istihadah dan lain-lain yang bersangkutan dengannya. 14 . 6. RUKUN-RUKUN NIKAH Nikah 1. 3. TANGGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP ISTERI 1. 2. wajiblah memenuhi empat rukun iaitu:Wali. Keadilan yang dimaksudkan termasuklah dari segi nafkah zahir dan batin. (19) HIKMAT DARIPADA PERKAHWINAN 1. darah nifas. 4.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ yang paling berhak kamu sempurnakan ialah perkara yang menyebabkan faraj iaitu kemaluan wanita menjadi halal untuk kamu. Suami berhak menegah isterinya keluar daripada rumah tanpa urusan yang munasabah.

Isteri tidak harus berpuasa sunat kecuali setelah mendapat keizinan daripada suaminya. Isteri dilarang keluar daripada rumahnya tanpa kebenaran daripada suami. TANGGUNGJAWAB ISTERI TERHADAP SUAMI Antara tanggungjawab yang wajib dijaga oleh isteri terhadap suaminya ialah:1. Oleh: Syeikh Saad Muhammad Said as-Saghurji. Walaubagaimanapun isteri boleh berpuasa sunat tanpa meminta keizinan daripada suami sekiranya (suami) berada dalam musafir atau tiada di rumah. 2. Isteri wajib bersedia memenuhi kehendak batin suaminya bila-bila masa sahaja yang dikehendaki. Hal: 51.MUT’AH ‫مـتــعة‬ daripada rumah semata-mata untuk menuntut ilmu-ilmu bersangkutan dengan fardhu `ain.(20)  20 An-nikah. 3. 6. 4. 5. 15 . Hendaklah bersegera meminta maaf kepada suami sekiranya berlaku kekasaran dalam percakapan. Isteri wajib taat kepada suami apa jua arahan kecuali arahan-arahan yang boleh membawa kepada kemaksiatan. Hendaklah menunjukkan rasa hormat kepada ibubapa suaminya.

Dekan bahagian Feqh. Abdul Fatah Muhammed Nujar.‫قال: ل شغار فى السلم‬ 21 Al-Ahwal As-Syakhsiyah. ‫عن ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم‬ . Nikah Syigar (Nikah Percuma): Seorang lelaki mengahwinkan anaknya ataupun hambanya pada lelaki lain dengan syarat anak atau hamba lelaki tersebut dikahwinkan padanya sebagai mahar (maskahwin). Dirasah li-ahkamil usrati wama yajri wama `alaihil `amal bi-qawaninil Ahwalis Syakhsiyah: Dr. 16 . di masa yang sama isteri lelaki itu diserahkan padanya. 2. Tanta 1996. Lelaki yang kurang bilangannya daripada sepuluh orang melakukan persetubuhan terhadap seorang perempuan secara bergilir-gilir sehingga mengandung.Nikah Badal (bertukar-tukar pasangan): Suami menyerahkan isterinya kepada lelaki lain. 3.( 1. dengan itu tetaplah nasab anak tersebut dan mana-mana lelaki yang dinasabkan pada anak tersebut tidak harus menolaknya. Kuliah Syariah dan Undang-undang. Nikah ini sememangnya mendapat larangan daripada Rasulullah setelah kedatangani islam sebagai mana sabdanya: Maksudnya: Hadis riwayat daripada Ibn Umar: Sesungguhnya nabi saw bersabda: “Tidak ada syigar sama sekali dalam islam”.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ JENIS-JENIS PERKAHWINAN YANG TERDAPAT PADA ZAMAN JAHILIAH. Manakala anak hasil daripada persetubuhan itu diserahkan kepada mana-mana lelaki yang difikirkan sesuai oleh perempuan tersebut. Nikah Istibdha’: 21 ) Suami menyerahkan isterinya yang telah habis (tamat) edahnya kepada lelaki lain lalu menyetubuhinya sehingga mengandung. 4.

Atau “Nikahkan saudara perempuanmu denganku.‫وسلم نهى عن الشغار‬ :‫زاد ابن نمير : والشغار ان يقول الرجل للرجل‬ ‫زوْجتى ابنتك وأزوجك ابنتى او زوجنى اختك‬ ِ َ َ َ ُ َ ‫وازوجك أختى‬ Maksudnya: Hadis riwayat daripada Abu Hurairah.a katanya: Bahawa Rasulullah s. dia berkata: “Rasulullah SAW melarang daripada nikah Syigar. (22) 22 َ ُ َ ّ ‫حديث اب ْن ع ُمر رضي الل ّه ع َن ْهُما : أ َن رسول الل ّه‬ ُ ِ َ ِ َ ُ َ ِ َ َ َ َ ‫صلى الل ّه ِع َل َيه وسل ّم نهى ع َن الشغار والشغار أ‬ ّ َ ‫ّ َ ِ َ ّ َ ُ ن‬ ْ ُ ََ َ َ َ ِ ْ ِ َ ‫ي ُزوّج الرجل اب ْن َت َه ع َلى أ َن ي ُزوّجه اب ْن َت َه وَل‬ َ ُ ُ ُ ّ َ َ ‫ُ ي ْس ب َي ْن َهُما‬ َ ُ َ َ ْ َ ‫صداق‬ َ َ Hadis Mutaffaq `ilaih.MUT’AH ‫مـتــعة‬ Manakala dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW telah bersabda: ‫عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه‬ . Ibn Numair menambahkan: “Nikah syigar itu contohnya seperti seorang lelaki berkata kepada lelaki lain: “Nikahkan anak perempuanmu kepadaku. nanti aku nikahkan saudara perempuanku denganmu. Dalam hadis yang lain Rasulullah telah bersabda: Maksudnya: Diriwayatkan daripada Ibnu Umar r.‫ن َهى رسوْل اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم عن الشغار‬ َ ِ َ Maksudnya: Diceritakan oleh Abu Zubair: Sesungguhnya dia mendengar Jabir bin Abdullah pernah mengatakan: “Rasulullah SAW melarang daripada melakukan nikah syigar”. nanti aku nikahkan anak perempuanku kepadamu”. 17 .w menegah daripada melaksanakan perkahwinan tanpa maskahwin iaitu seorang lelaki mengahwinkan anaknya dengan seorang lelaki lain supaya lelaki tersebut mengahwinkan pula anak perempuannya dengan dia dan perkahwinan itu tiada maskahwin. :‫أخب َرنى ابو الزب َي ْرِ انه سمعَ جاب ِر ب ْن عبد الله يقول‬ ِ َ ْ ّ ّ َ َ َ ِ َ َ َ ُ ُ َ ّ .a.

Mut`ah dikenali sebagai perkahwinan sementara dan perkahwinan yang diputuskan (Al-Munqata’). 18 . Jilid 2 m/s 384. atau 2. Atau 3. Al-Hidayatul wa fathul Qadir.  TAKRIF MUT`AH Nikah mut`ah: Adalah nikah sementara yang ditentukan tempoh tamatnya. Nikah Mut`ah: Iaitu pada pendapat Imam Hanafi:Berkata seorang lelaki pada seorang perempuan yang bebas daripada sebarang larangan untuk dikahwini:1.(25) Manakala dalam kitab Feqh as-Sunah.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ 5. iaitu seorang lelaki melakukan 23 24 Al-Hidayatul wa fathul Qadir. Ahmed Kamel Sa`ath..: Pelacuran begitu merebak di zaman Jahiliah. 25 As-Syiah: Falsafah wa Tarikh. Jilid 2 m/s 384 dan Al-Umm Jilid 5 m/s 71.Dr.(24) Rasulullah sendiri telah mengharamkan nikah mut`ah selepas mengharuskanya pada sebahagian peperangan kerana berada dalam dharurat. Tidak menyebut jangkamasa sebaliknya menyebut jumlah harta yang diberi. Pelacuran.(23) Nikah Mut`ah ini telah diharamkan oleh Ulama Jumhur kecuali Syiah Imamiyah yang mengatakan ianya diharuskan. Aku ingin bermut`ah denganmu dalam masa sepuluh hari atau beberapa hari. 6. Mut`ahkan dirimu padaku selama sepuluh hari atau beberapa hari.

Memberi mudharat kepada perempuan kerana ianya menjadi seperti barang dagangan yang sering berpindah dari tangan ke tangan. sebaliknya menyebut jumlah harta.. Mut`ahkan dirimu padaku selama sepuluh hari atau beberapa hari.(27) Iaitu bagi pendapat Mazhab Hanafi. mut`ah berbeza dengan kahwin sementara (zawaj mua’aqat). jilid 2.)المتعة‬Sekiranya `aqad tersebut berlaku dengan lafaz kahwin (zawaj) atau lafaz (nikah) dengan tempoh tertentu. Jilid 2 m/s 384. a.(26) Mazhab Hanafi mentakrifkan Mut`ah itu seperti berikut:Iaitu berkata seorang lelaki kepada perempuan yang bebas daripada sebarang larangan untuk dinikahi:Aku ingin bermut`ah denganmu selama sepuluh hari atau beberapa hari. Darul Lil`ilamil `Arabi. Atau b. Semata-mata memenuhi tutntutan hawa nafsu (syahwat). bukan memelihara kebajikan anak-anak (yang merupakan tujuan asal bagi perkahwinan) dan ianya menyerupai perbuatan zina kerana hanya ingin mencapai keseronokan. ianya menjadi perkahwinan sementara (mua’aqat). seminggu atau sebulan. hendaklah lafaz itu diambil daripada perkataan mut`ah (‫ . 26 27 Feqhus Sunnah. a. sedangkan nikah sementara (nikah mua’aqat) berlaku dengan lafaz nikah atau kahwin. Ianya perkahwinan yang diharamkan kerana:- 1. Mut`ah tidak berlaku kecuali dengan lafaz mut`ah. tidak menjadi nikah mut`ah. bukan bermaksud mencapai tanasul (keturunan). Dengan ini bagi pendapat Mazhab Hanafi. Tidak menyebut masa. Al-Hidayatul wa fathul Qadir.Assayid Sabiq. 19 . Ia juga memberi mudharat kepada anak-anak kerana tidak mempunyai rumah tempat untuk menetap dan tempat untuk mendidik (tarbiah).MUT’AH ‫مـتــعة‬ aqad nikah dengan seorang perempuan samaada untuk sehari. Perbezaannya adalah seperti berikut:- 2. Atau c.

kahwin atau nikah.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ Mut`ah tidak mensyaratkan saksi atau penentuan tempoh. Jilid 5. Al-Umm Lis-Syafiee. ianya nikah nikah sementara (nikah mua’aqat) samaada dengan lafaz mut’ah. selama mana terhad dengan tempoh (masa) yang tertentu. Penentuan/pembatasan tempoh yang terkandung dalam sighah (lafaz) `aqad. Jilid 2. hal 71. hal 133. samada sebulan.(30) Apakah yang dimaksudkan dengan nikah berwaktu/sementara/kontrak ataupun mut`ah yang sering kita dengar? Iaitu `aqad perkahwinan antara lelaki dan perempuan yang mengandungi syarat-syarat yang telah ditentukan. tidak memadai dengan semata-mata redha melalui hati. 1. 20 . oleh: Salleh Wirdani. NIKAH SEMENTARA (MUT`AH).Ijab dan Qabul Kata Imam Khomeini. Al-Hidayah wa Fathul Qadir.(31) 2. tempoh dan mahar. Imam Syafie menjelaskan nikah mut`ah itu juga meliputi nikah cina buta (muhallil). antaranya. Perkara ini dinyatakan di dalam kitab al-Nihayah Fi Mujarrad al-Feqh Wa 28 29 b. Maktabah Madbhuli Shagir. tulisan dan isyarat”. setahun atau sehari”. hal 428. sedangkan nikah sementara disyaratkan padanya saksi dan pembatasan tempoh.(28) Ulama Jumhur mentakrifkan mut`ah itu dengan takrif yang hampir pada lafaz dan selari pada makna. Dalam nikah Mut`ah ditetapkan tempoh tertentu yang diredhai oleh keduaduanya. Karangan: Al-`Allamat AsSayid Abdullah Al-Ghuraifi.(29) Dengan ini nikah mut`ah meliputi nikah sementara bagi pendapat Jumhur Ulama. Ciri-ciri nikah Mut`ah ialah aqad. 30 At-Tasayyu’: Nasyu’uhu-Marahiluhu-Maqumatuhu. “Ia seperti nikah yang kekal memerlukan kepada akad yang mengandungi ijab dan qabul yang berlafaz. hal 384. “Nikah mut`ah adalah diharuskan dalam syariat islam sebagaimana kami menyebutnya daripada aqad seseorang lelaki ke atas seorang perempuan mengikut tempoh yang tertentu dengan mas kahwin yang tertentu. 31 Zawajul Mut`ah halal `inda ahlis Sunnah. Semua itu adalah nikah yang diharamkan dalam islam pada pendapat Ulama Jumhur.

hal 489. “Berapa lamakah sekurangkurangnya tempoh mut`ah itu boleh dilakukan? Adakah harus seseorang itu melakukannya dengan syarat sekali persetubuhan?. 4. satu riwayat yang dikemukakan oleh mereka daripada Abu Hassan Ali Al-Jawad bahawa beliau pernah ditanya. Penentuan/pembatasan mahar atau maskahwin.(33) 3. “Aku (Zararah) bertanya kepadanya (Abu Jayar) adakah harus seseorang lelaki bermut`ah dengan seorang perempuan sejam atau dua jam. “Apabila hendak berakad hendaklah disebut mas kahwin dan tempoh yang diredhai oleh pasangan dan sekurang-kurangnya mas kahwin ialah semangkuk gula atau setapak tangan makanan atau seumpama demikian itu”. wali dan perisytiharan. “Satu atau dua jam tidak terhenti kepada sempadan kedua-duanya. bahawa Muhammad bin Yaakob daripada Muhammad bin Yahya daripada Ahmad bin Muhammad daripada Ibn Faddal daripada Abu Bukair daripada Zararah katanya. Di pindahkan daripada “Penjelasan terhadap fahaman Syiah” terbitan JAKIM 33 Al-Furu’ Minal Kafi jilid 5 hal 80. 21 . “Adapun saksi dan perisytiharan nikah kedua-duanya bukan daripada syarat32 Kitab al-Nihayah Fi Mujarrad al-Feqh Wa al-Fatawa oleh Abu Jaafar Muhammad b. sehari. Juga disebut dalam Kitab al-Nihayah.(32) Dalam kitab Al-Furu’ Minal Kafi. hal 489.dua hari atau semalaman. tetapi bila selesai hendaklah memalingkan mukanya dan tidak memandang lagi kepadanya. Mestilah mendapat keizinan daripada wali sekiranya anak dara seperti mana pendapat kebanyakan ulama Fuqaha’. Beliau menjawab “Ya. Ali al-Tusi.MUT’AH ‫مـتــعة‬ al-Fatawa oleh Abu Jaafar Muhammad b. Hassan b. Ali al-Tusi. Adapun tempoh nikah mut`ah ialah mengikut keredhaan pasangan kedua-duanya sama ada sebulan atau setahun atau sehari. Disebut dalam Kitab al-Nihayah. Abu Jaafar bin Muhammad menyebut dalam kitabnya. Mengikut ajaran dan fahaman Syiah. juga boleh dilakukan dalam tempoh satu jam atau dua jam. sehari atau dua hari dan semalaman atau seumpamanya”. tetapi boleh dilakukan sekali atau dua kali. tidak mengapa. perkahwinan mut`ah tidak memerlukan saksi. Jawabnya. Hassan b.

39 Al-Istibsar wa tahzibul Ahkam.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ syarat mut`ah dalam apa jua keadaan sekalipun.Yahudi dan dengan perempuan pelacur. Ali al-Tusi. Walau bagaimanapun Imam-imam Syiah yang mutakhir menganggap nikah mut’ah yang diharuskan oleh Rasulullah saw tidak mensyaratkan perempuan yang hendak dimut’ahkan itu islam atau ahli kitab…. maka disunatkan pada ketika itu mengadakan dua orang saksi ketika `akad. Kata-kata ini juga disepakati oleh Imam Khomeini naib pada zamannya dengan mengharuskan mut`ah dengan penzina (pelacur).Jaafar bin Hain. maka aku pun menyelidiki keadaan yang sebenarnya. dibolehkan bermut`ah kepada mana-mana perempuan dengan tidak mengira agamanya. sesungguhnya telah berkata: Tidak mengapa seseorang lelaki bermut’ah dengan perempuan Majusi. Maktabah MadbhouliQaherah. 37 As-Syiah: Falsafah Wa Tarikh. Pada pendapat mereka.(35) Juga tidak menjadi keperluan menyoal samada perempuan tersebut itu telah bersuami atau sebaliknya. Dr. Di pindahkan daripada “Penjelasan terhadap fahaman Syiah” terbitan JAKIM 35 Shatab Syaraai`ul Islam. setelah itu timbul dalam hatiku bahawa perempuan itu telahpun mempunyai suami”. oleh: Jaafar bin Hussein.(37) Daripada Jaafar As-Sadiq. boleh dilakukan dengan perempuan Majusi. 22 . Hassan b. 36 Tahrirul Wasilah oleh: Khomeini. Nasrani dan Yahudi(38) atau penzina (pelacur) kerana ianya menghalang daripada terus berzina (melacurkan diri). Ahmed Kamel Sa`ath.Tidak harus bagi muslimah bermut`ah dengan orang kafir. “Bahawa aku telah berkahwin dengan seorang perempuan secara mut`ah. Khomeini mengatakan mut`ah boleh dilakukan diantara seorang lelaki dan seorang perempuan dimana-mana sahaja.(39) At-Thusi meriwayatkan daripada Fadhal Maula Ahmed bin Rasyad bahawa dia menceritakan kepada Jaafar As Sadiq as. Tiba-tiba aku 34 Kitab al-Nihayah Fi Mujarrad al-Feqh Wa al-Fatawa oleh Abu Jaafar Muhammad b.(34) Dalam kitab Tahriri Wasilah. 38 Syatabu Syara`ie Islam. begitu juga tidak harus seorang Muslim bermut`ah dengan perempuan yang musyrik dan bukan ahli kitab. Ini satu pendustaan terhadap perkahwinan mut`ah yang sememangnya diharuskan pada peringkat permulaan islam. kecuali seseorang itu dituduh berzina.(36) 5. Nasrani. hal 489.

Tahrirul Wasilah. sesungguhnya mut’ah telahpun diharamkan oleh Umar al-Khatab. persemendaan.MUT’AH ‫مـتــعة‬ dapati memang dia mempunyai suami. Abi Jaafar menghindarkan diri ketikamana disebut isterinya dan anak sepupu-sepupu perempuannya.perempuan yang beredah dan sebagainya. Lalu Abdullah bin Umair menghampirinya dan berkata: Adakah kamu suka sekiranya isterimu. Keluar daripada larangan-larangan syarak dalam nikah seperti keturunan. sebaliknya mereka (lelaki) boleh berbuat demikian terhadap orang lain. Kata Abi Jaafar: “Sekiranya diamalkan?. Dia (Jaafar) berkata. Kata Abdullah: “Aku meminta dilindungi oleh Allah daripada menghalalkan sesuatu yang telahpun diharamkan oleh Umar.(43) 40 41 Tahzibul Ahkam jilid 7 hal 253.(42) Telah datang Abdullah bin Umair Al-Laithi kepada Abi Jaafar. perempuan yang telah berkahwin.(40) Walaubagaimana pun dalam kitab Tahriri Wasilah. “Kenapa kamu selidiki perkara tersebut”?. saudara perempuanmu dan anak perempuan saudaramu diperlakukan sedemikian?. Berkata Abdullah: Wahai Abi Jaafar seumpama engkau sanggup berkata sedemikian. Darul Hakikatul `ilaami Dauli. kaum bangsawan dikalangan ulama-ulama Syiah tidak merelakan kaum kerabat (wanita) mereka dimut`ahkan kerana mereka tahu ianya membawa kepada mihnah (mudarat) kepada mereka. sedangkan aku berhujah atas kata-kata Rasulullah saw. 43 Al-Istibsar wa tahzibul ahkam 23 . bersebab. Kata Abi Jaafar : “Allah telah menghalalkannya dalam kitabnya dan juga melalui lisan (lidah) nabinya saw. 42 Mabadie’ `Uqdiyah baina As-sunnah Was Syiah. mengatakan tidak harus perempuan bermut`ah dengan kafir serta seluruh asnafnya manakala bagi lelaki tidak boleh bermut`ah selain ahli kitab…(41) 6. Adalah menjadi kewajipan bagi kita mengetahui. Dr. Sa`id Ismail. Sesungguhnya kata-kata yang yang dipegang adalah daripada Rasulullah saw dan terbatallah apa yang dikatakan oleh sahabat kamu. iaitu halal hingga hari kiamat”. katanya: “Apa pendapat kamu tentang bermut’ah dengan perempuan?. anak perempuanmu. Kata Abi Jaafar: Kamu telah berhujah atas kata-kata sahabat kamu.

kerana dalam mut’ah mempunyai unsur sedekah yang diberikan kepada orang lain yang berhak”. “semoga Allah mendamailkan engkau. Dengan ini mereka mendakwa bahawa untuk menghindarkan diri daripada api neraka serta azabnya dan ingin mencapai syurga (kesenangan akhirat). Minhajus Sadiqin.(44) Mereka juga telah melakukan pendustaan terhadap Abu Jaafar As-Sadiq bahawa ia telah berkata: “Sesungguhnya mut`ah itu adalah daripada agamaku dan moyangku. Mut’ah itu hampir kepada salaf. Barangsiapa yang beramal dengannya bererti beramal dengan agamaku. meninggalkan larangan munkar dan sebagainya. Ini bererti mereka meninggalkan mujahadah diri.(45) Selain daripada itu mereka juga berkata tentang orang yang mendakwa sebagai Syeikh Ali Ibn Abdul Ali dalam risalahnya tentang mut`ah bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: “Barangsiapa bermut`ah sekali bebas satu pertiga daripada api neraka. anak hasil mut`ah lebih baik daripada anak nikah (nikah sebenar). “sepuluh tahun”. Aku percaya pada agama selain agamaku. 44 45 Tahzibul Ahkam jilid 7 hal 225 dan As-Syiah: Falsafah wa Tarikh hal 231. samada ia masih dara atau janda. Al-Hulli dalam kitabnya Syarai`ul Islam. walinya tidak berhak membantah. Mereka juga mendakwa Rasulullah SAW sediri telah berkata: Barang siapa yang meninggalkan dunia sedangkan ia belum bermut`ah. engkar kepada mut`ah adalah kafir lagi murtad dan mengakuinya adalah mukmin yang mentauhidkan Allah. Beliau menjawab. barangsiapa yang bermut`ah dua kali bebas dua pertiga daripada api neraka dan barangsiapa yang bermut`ah tiga kali bebas daripada api neraka seluruhnya”.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ Abu Jaafar telah ditanya tentang sekurang-kurang umur perempuan yang boleh dilakukan mut`ah. datang pada hari kiamat dalam keadaan kudung (rompong). terhindar daripada syirik. iaitu kanak-kanak yang tidak tertipu. berapakah minima umur perempuan yang tidak tertipu? Beliau menjawab. seseorang gadis cerdik yang sudah baligh boleh meng`akadkan mut`ahnya dengan sendiri. Seakan-akan seruan bermut`ah itu akan menghindarkan pengamalnya daripada api neraka dan akan dimasukkan kedalam syurga. Berkat perawi aku pun berkata. 24 .

Kamel Sa`ath.(47) UNSUR-UNSUR PERSAMAAN DIANTARA NIKAH YANG BERKEKALAN DAN NIKAH MUT`AH.`Aqad yang berdasarkan syarak mempunyai ijab dan qabul yang berlafaz. 3.. Dr. mereka mendakwa bahawa nabi bersabda: “Barangsiapa bermut`ah sekali darjatnya seperti darjat Hussein RA (Imam yang ketiga maksum bagi pendapat Syiah Imamiah). barangsiapa yang bermut`ah dua kali termasuk bersama orang-orang Abrar (yang diterima Allah) dan barangsiapa yang bermut`ah tiga kali. barangsiapa yang bermut`ah dua kali darjatnya seperti darjat Hasan bin Ali RA.Hukum-hakam tentang anak (nasab) adalah serupa dalam suami isteri. Minhajus Sadiqin. bahkan mereka melampaui batas dengan dakwaan-dakwaan yang lebih bahaya sebagaimana dalam tafsir Minhajus Sadiqin. hatinya hampir denganku”.MUT’AH ‫مـتــعة‬ jalannya hanya dengan berlazat (berseronok) dan tunduk kepada keinginan hawa nafsu. 2. Maktabah Madbhouli-Qaherah. 46 47 As-Syiah: Falsafah wa Tarikh. barang siapa yang bermut`ah tiga kali darjatnya seperti darjat Ali Abi Talib RA dan barangsiapa yang bermut`ah empat kali darjatnya sama dengan darjatku”. Pendapat ini amat bertentangan dengan ahli sunah yang amat payah untuk sampai kepada darjat Rasulullah SAW bahkan mustahil.Kesan-kesan syarak beraku dalam `aqad kecuali perkaraperkara yang dikecualikan oleh dalil-dalil khusus. Bukan setakat itu.(46) Manakala dalam Minhajus Sadiqin mereka mendakwa bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: “Barangsiapa yang bermut`ah sekali. 25 . Alangkah mudahnya jalan untuk sampai kepada darjat Rasulullah saw pada pandangan Syiah Rawafidh. semudahmudah taklif. Walaubagaimana pun telah berlaku khilaf dikalangan para `ulama.1. adakah perempuan yang mengandung melalui nikah mut`ah anaknya akan dinasabkan kepada bapanya?. iaitu hanya dengan bermut`ah dan melakukan perkara zindik. ianya terhindar daripada ketidak puasan yang menebal.

Sedangkan talak hanyalah berlaku dalam aqad nikah yang sahih. kerana asal aqad nikah mut`ah adalah batal. Pada hakikatnya: Persoalan samaada talak dalam nikah mut`ah tersebut wujud mahupun sebaliknya adalah samasekali tidak penting. manakala bagi yang kematian suami wajib idah walaupun perempuan tersebut masih kecil atau belum berlaku jimak dengannya. Al-`Allamat As-Sayid Abdullah Al. manakala dalam nikah biasa suami isteri sama-sama boleh mewarisi harta masing-masing kecuali dengan keadaan tertentu seperti jadi pembunuh atau isteri bukan seorang islam (murtad). kecuali pada perkara-perkara yang terkecuali seperti berlakunya murtad dan fasakh. 26 . 49 At-Tasayyu’:Nasyuuhu-Marahiluhu-Maqumatuhu. Oleh: Muhammad Abdul Sattar al-Tunusawi (Minbar al-Islami). b. maka di bolehkan bain tanpa talak. 2Melalui nikah mut`ah disyaratkan menyebut mahar atau maskahwin manakala nikah biasa tidak disyaratkan sedemikian. 3Melalui nikah Mut`ah: tidak terdapat talak bahkan dibainkan perempuan tersebut kerana tempoh tamat atau kerana kematian. 48 Min kitab batlan `aqaid as-Syiah. Al-Qurthubi menyebut bahawa Ibn Athi ada mengatakan anak tersebut dinasabkan kepada bapanya. 50 Min kitab batlan `aqaid as-Syiah.Ghuraifi. Oleh: Muhammad Abdul Sattar al-Tunusawi (Minbat al-Islami). Hal 428.(48) 4. Manakala Abi Jaafar an-Nuhas.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ a. Anak hasil daripada nikah mut`ah tidak boleh dinasabkan kepada bapanya.Edah wajib ke atas perempuan yang telah dijimak ataupun tidak. UNSUR-UNSUR PERBEZAAN ANTARA KEDUANYA(49) 1Terdapat pembatasan tempoh melalui nikah mut`ah manakala nikah yang berkekalan tidak ditentukan tempohnya. manakala dalam nikah biasa perempuan tidak di bainkan selain dengan talak atau kerana kematian. pengarang kitab (AnNasikh wa al-mansukh) mengatakan perbuatan tersebut adalah salah.(50) 4Dalam nikah mut`ah tidak berlaku waris mewaris antara suami isteri walaupun disyaratkan oleh sebahagian ulama fuqaha’.

disebutkan kepadanya tentang mut`ah adakah dihadkan kepada empat orang sahaja? Jawabnya. Dipindahkan daripada “Penjelasan terhadap ajaran Syiah” terbitan JAKIM. “Tidak mengapa seseorang boleh melakukan mut`ah dengan seseorang perempuan seberapa kali yang dikehendakinya”. 6Dalam nikah mut`ah: perempuan berhak mengambil semua mahar (mas kahwin) tersebut walaupun belum berlaku jimak sekiranya tidak berlaku halangan sebelumnya. “ Kahwinillah perempuan-perempuan itu walaupun seribu orang kerana mereka itu merupakan perempuan-perempuan yang disewakan”. dia menjawab. at-Tusi meriwayatkan daripada Abu Hassan bahawa dia berkata: Aku bertanya Abi Abdillah as tentang peminjaman faraj. dimana mereka seolah-olah menghalalkan pelacuran dan amalan seks secara rambang tanpa sebarang sekatan. tidak mengapa!!. 52 Al-Furu’ minal Kafi jilid 5 hal 460. manakala dalam nikah biasa adalah wajib memberi nafkah pada isteri kecuali dalam keadaan tertentu seperti kerana isteri nusyuz (engkar pada suami).s katanya. manakala dalam nikah biasa mahar (mas kahwin) itu bukanlah menjadi hak mutlak perempuan kecuali selepas berlakunya jimak. 27 .MUT’AH ‫مـتــعة‬ 5Dalam nikah Mut`ah isteri tidak mendapat sebarang nafkah walaupun ada tersebut dalam `aqad. “Daripada Ubaid bin Zararah daripada bapanya daripada Abdullah a. 7Nikah mut`ah tidak menentukan bilangan wanita yang dimut`ahkan. juzu`1. (53) Pembohongan ini sebenarnya mendedahkan kepada kita tentang niat jahat mereka untuk mmenghancurkan islam khususnya sistem kekeluargaan. Disebut di dalam Kitab Tahzib al-Ahkam. boleh dilakukan sampai seribu orang wanita. 53 Al-Istibsar jilid 3 hal 141. hal. 51 Kitab Tahzib al-Ahkam oleh Abu Jaafar Muhammad bin al-Hassan al-Tusi. Dalam nikah mut`ah tidak ditentukan bilangan wanita yang dimut`ahkan.(51) Riwayat daripada Jaafar as-Sadiq bahawa beliau telah berkata.259.(52) Bahkan lebih daripada itu golongan Syiah berpendapat harus menyewakan faraj dan menghadiahkan kepada sahabat handai.

Ar-Redha menjawab. “Aku tidak melakukannya”. 56 Al-Istibsar jilid 3 hal 243 dan As-Syiah: Falsafah wa Tarikh oleh: Dr. hal 250. “Apa pertanyaan itu”. berkata Safuan bin Yahya.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ Golongan Syiah juga mengharuskan seseorang itu mengamalkan amalan kaum Lut yang telah dibinasakan oleh Allah dengan isterinya atas nama Ahlul Bait. Dia berkata. ayat 78. “Bolehkah seseorang mendatangi isterinya pada duburnya? Al-Redha menjawab. Aku pun berkata. “Adakah engkau melakukannya”. Jawabnya. “Salah seorang hamba bebasanmu menyuruh aku bertanya engkau.(55) Lalu Jaafar bin as-Sadiq menjawab.(54) Sebahagian mereka meriwayatkan daripada Jaafar asSadiq melalui Abdullah bin Abi Yaafur bahawa beliau berkata. Al-Redha berkata . Al-Kulaini meriwayatkan daripada al-Ridha bahawa beliau ditanya oleh Safwan bin Yahya. “Itu haknya”. “Maka aku pun bertanya dia. Ahmed Kamal Sa`at. “Tidak mengapa jika isterinya reda dengan perbuatan tersebut”. Diriwayatkan juga dari Abu Hassan al-Ridha (imam yang kelapan yang dianggap maksum) satu riwayat yang lebih jelas dan lebih jelik daripada riwayat di atas. iaitu kata-kata Nabi Lut as sebagai mana yang dihikayatkan oleh Allah melalui firmannya: Maksudnya: Ini anak-anak perempuanku lebih suci untuk kamu. Surah Al-Baqarah ayat 222. Aku berkata.(56) Perkahwinan Mut`ah atau perkahwinan sementara ini diamalkan pada zaman Rasulullah sebagaiman firman Allah SWT: 54 55 ‫هَؤلء ب َناتي هُن أ َط ْهَر ل َك ُم‬ ِ َ ِ ُ ْ ُ ّ ‫فَأ ْتوهُن من حي ْث أ َمرك ُم الل ّه‬ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ِ ّ Surah Hud. “Satu ayat dalam kitab Allah menghalalkannya. “Ke mana pula maksud firman Allah: Maksudnya: Datangilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. “Tempat itu untuk mencari anak”. kerana AtTusi meriwayatkan bahawa beliau (Al-Redha) ditanya oleh seseorang lelaki tentang seorang yang mendatangi isterinya dari belakang (pada dubur). 28 . “Aku bertanya Abu Abdillah (Jaafar as-Sadiq) tentang seorang yng mendatangi isterinya pada duburnya.

Maksudnya: Dan (diharamkan juga kamu berkahwin dengan) perempuan-perempuan isteri orang. (Haramnya segala yang tersebut itu) ialah suatu ketetapan hukum Allah (yang diwajibkan) atas kamu. kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya (setelah ia menjadi isteri kamu). Mereka mengatakan Umar Al-Khatab-lah yang telah memberhentikan amalan ini dan mengharamkannya. Jabir Ibn Abdullah al-Ansari. maka berikanlah kepada mereka maskahwinnya (dengan sempurna). untuk kamu mencari (isteri) dengan harta kamu secara bernikah. bukan secara berzina. sebagai suatu ketetapan (yang diwajibkan oleh Allah). Dan (sebaliknya) dihalalkan bagi kamu perempuanperempuan yang lain daripada yang tersebut itu. Ubai Ibn Kaab.. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu (suami isteri). kerana pada pendapatnya mut`ah itu satu amalan yang tidak bermoral.tetapi yang paling rajih dan tepat amalan mut`ah itu telah pun diharamkan pada zaman Rasulullah selepas menasakhkannya.. lagi Maha Bijaksana. 29 . sesudah ditetapkan maskahwin itu (tentang cara dan kadar pembayarannya). Ibn Masuud. Bahkan perkahwinan mut`ah ini merupakan salah satu titik perselisihan dikalangan Ahli Sunnah Wal Jemaah itu sendiri kerana setengahnya memberi fatwa 57 ‫وال ْمحصنات من الن ّساء إل ما مل َك َت أ َي ْمان ُك ُم‬ ْ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َ ْ ُ َ َ ‫كتاب الل ّه ع َل َيك ُم وأ ُحل ل َك ُم ما وراء ذ َل ِك ُم أ‬ ّ ِ َ ْ ْ ‫ْ ن‬ َ ََ َ ْ ِ ْ َ َِ َ ‫تبتغوا بأ‬ ‫ِ موال ِك ُم محصنين غ َي ْر مسافِحين فَما‬ ََُْ َ َ ِ َ ُ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ ُ ‫استمتعتم به منهن فآتوهُن أ‬ ‫ّ جورهُن فَريضة‬ ً َ ِ ّ َ ُ ُ َ ّ ُْ ِ ِ ِ ْ ُ َْ ْ َ ْ ِ‫ول جناح ع َل َي ْك ُم فيما ت َراضي ْت ُم ب ِهِ من ب َعْد‬ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ِ ْ ْ ِ ‫ال ْفريضةِ إ ِن الل ّه كان ع َليما حكيما‬ ّ َ ِ َ ً ِ َ ً ِ َ َ َ MUT’AH ‫مـتــعة‬ Surah an-nisa’ ayat 24.(57) Dan dikatakan bahawa para sahabat dan tabieen seperti Abdullah Ibn Abas. ‘Imran Ibn Hussein mereka telah memberi fatwa bagi mengharuskan mut`ah ini.

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ mengharuskannya kemudian datang fatwa yang melarangnya.  DALIL-DALIL SYIAH IMAMIAH UNTUK MENGHARUSKAN MUT`AH Untuk menguatkan pegangan mereka ahli Syiah Imamiah mengemukakan beberapa dalil berdasarkan kepada 30 .

Dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu (suami isteri). sesudah ditetapkan maskahwin itu (tentang cara dan kadar ‫وال ْمحصنات من الن ّساء إل ما‬ َ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َ ْ ُ َ ‫مل َك َت أ َي ْمان ُك ُم ك ِتاب الل ّهِ ع َل َي ْك ُم‬ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ‫وأ ُحل ل َك ُم ما وراء ذ َل ِك ُم أ‬ ّ ِ َ ‫ْ ن‬ َ ََ َ ْ ْ َ ‫تبتغوا بأ‬ ‫َ ْ َ ُ ِ موال ِك ُم محصنين غ َي ْر‬ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ‫مسافِحين ف‬ ‫ُ َ ِ َ ما است َمت َعْت ُم ب ِه‬ ِ ْ ْ ْ َ ُ ‫منهن فآتوهُن أ‬ ‫ّ جورهُن فَريضة‬ ً َ ِ ّ َ ُ ُ َ ّ ُْ ِ ‫ول جناح ع َل َي ْك ُم فيما ت َراضي ْت ُم ب ِه‬ ِ ْ َ َ َ ِ ْ َ َ ُ َ َ‫من ب َعْد ِ ال ْفريضةِ إ ِن الل ّه كا‬ ‫َ ن‬ َ ّ َ ِ َ ْ ِ .MUT’AH ‫مـتــعة‬ nas-nas al-Quran dan al-Hadith untuk tujuan tersebut.W. antaranya:Dalil-dalil daripada al-Quran: Firman Allah S. kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. untuk kamu mencari (isteri) dengan harta kamu secara bernikah. (Haramnya segala yang tersebut itu) ialah suatu ketetapan hukum Allah (yang diwajibkan) atas kamu. bukan secara berzina.T: Maksudnya: Dan (diharamkan juga kamu berkahwin dengan) perempuanperempuan isteri orang.‫ع َليما حكيما‬ ً ِ َ ً ِ 31 . maka berikanlah kepada mereka maskahwinnya (dengan sempurna). Dan (sebaliknya) dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu. sebagai suatu ketetapan (yang diwajibkan oleh Allah). Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya (setelah ia menjadi isteri kamu).

kerana makna firman Allah: (‫)فَما است َمت َعْت ُم ب ِه‬ ِ ْ ْ ْ َ Maksudnya: Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya (setelah ia menjadi isteri kamu).(60) Firman Allah SWT: (‫فآتوهُن‬ ُ َ ّ Maksudnya: Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya (setelah ia 58 59 ‫فَما است َمت َعْت ُم ب ِهِ من ْهُن‬ ْ ْ ْ َ ّ ِ ُ ‫)أ‬ ‫جورهُن فَريضة‬ ً َ ِ ّ َ ُ Surah An-Nisa’ ayat 24. Ini telah dijelaskan dalam qiraat yang lain antaranya riwayat daripada Ubai Ibn Ka’ab.(58) sebagaimana ayat yang tersebut di atas adalah menunjukkan bahawa nikah mut`ah memang diharuskan oleh Allah. dan seandainya mut`ah itu ditegah oleh Umar nescaya kami telah berhajat kepada zina. “Allah telah merahmati Umar Al-Khatab.(59) Telah berkata Ibn Abas tentang qiraat Ubai Ibn Ka’ab (‫الى‬ ‫من ْهُن‬ ّ ِ ‫فَريضة‬ ً َ ِ ِ‫فَما است َمت َعْت ُم ب ِه‬ ْ ْ ْ َ ُ‫) أ‬ ‫جورهُن‬ ّ َ ُ ‫)أجل مسمى‬ Bahawasanya Ubai Ibn Ka’ab telah berkata. Jilid 6 m/s 270. Ibn Mas’uud. Ibn Abas dan Ibn Jubair dengan lafaz. iaitu nas bemaksud mut`ah yang disebut tempoh. firman Allah: (‫فآتوهُن‬ ُ َ ّ Maksudnya: Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya (setelah ia menjadi isteri kamu). Jilid 5. maka berikanlah kepada mereka maskahwinnya (dengan sempurna). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ pembayarannya). lagi Maha Bijaksana. m/s 130 60 Nilul Autar. Tafsir Al-Qurthubi. bukanlah mut`ah itu melainkan satu rahmat Allah untuk hamba-hambanya. 32 . iaitu menikahi perempuan-perempuan secara mut`ah dengan bayaran.

.MUT’AH ‫مـتــعة‬ menjadi isteri kamu). 33 . dan ini telah disepakati oleh ayat. maka berikanlah kepada mereka maskahwinnya (dengan sempurna). m/s 22.ayat yang sebelumnya dan berikutnya.. manakala hadith ahad tidak dapat (tidak mampu) menasakhkan ayat al-Quran yang mempunyai mertabat mutawatir. Mujahid dan ulama lain (62). Tafsir Fathul Qadir Lis-Shawkani. maka berikanlah kepada mereka maskahwinnya (dengan sempurna) bukanlah bermaksud nikah mut`ah sebaliknya maksudnya ialah nikah biasa. Al-Quran telah mengibaratkan mahar itu sebagai ujrah (sewa) dalam kebanyakan ayat. zakat.. Jilid 3. Jilid 6. antaranya firman Allah SWT: (. m/s 319 dan Al-bahruz Zukhar. Syarhu kitab An-nil La Taghisy. Ayat ini tidak dinasakhkan oleh sebarang hadith yang diriwayatkan oleh ahli muhadisin dalam mengharamkan nikah mut`ah.‫وآتوهن‬ ‫فما انتفعتم وتلذذتم بالجمـاع من النسـاء‬ ‫بالنكاح الشـرعى فآتوهن مهورهن‬ ‫فانكحوا باذن اهلهن‬ ‫)اجورهن فريضة‬ 61 62 Al-Mut`ah wa atharuha fil Islahil Ijtimaie Lil-fakiki. ms 73-74. maka jadilah maknanya.. m/s 141. Jilid 1. puasa dan haji sebagaimana yang di sebut dalam Al-Quran.(61) Ulama jumhur fuqaha telah menolak pendapat syiah Imamiyah ini dengan mengatakan bahawa firman Allah SWT: (‫فآتوهُن‬ ُ َ ّ Maksudnya: Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya (setelah ia menjadi isteri kamu). maka jadilah maksud nikah mut`ah itu sama seperti apa yang dilafazkan dalam solat. ‫فَما است َمت َعْت ُم ب ِهِ من ْهُن‬ ْ ْ ْ َ ّ ِ َ‫)أ ُجورهُن ف‬ ‫ُ َ ّ ريضة‬ ً َ ِ ini adalah pendapat daripada Hasan. oleh kerana itulah pengharusan nikah mut`ah telah sabit dengan ijmak pada zaman Rasulullah saw mut`ah tidak hanya diqasadkan secara lughawi bahkan diqasadkan secara sebutan syarak..

bernikah bukan berzina.di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan (dihalalkan kamu berkahwin) dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya .‫ال ْخاسرين‬ َ ِ ِ َ Surah An-Nisa’ ayat 25 34 . dan bayarlah maharnya dengan patut. Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Kitab itu adalah halal bagi kamu.(63) Firman Allah SWT: Maksudnya: Pada masa ini dihalalkan bagi kamu (memakan makanan) yang lazat-lazat serta baikbaik. dan juga perempuanperempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan orangorang yang diberikan Kitab dahulu daripada kamu apabila kamu beri mereka maskahwinnya. dan makanan (sembelihan) kamu adalah halal bagi mereka (tidak salah kamu memberi makan kepada mereka). dan bukan pula kamu mengambil mereka 63 ّ ِ َ ‫ال ْي َوْم أ ُحل ل َك ُم الط ّي ّبات وَط َعام‬ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ‫ال ّذين أوتوا ال ْك ِتاب حل ل‬ ‫َ َ ِ ّ ك ُم‬ ُ ْ َ ِ ْ ‫وَط َعامك ُم حل ل َهُم وال‬ ّ ِ ْ ُ َ ‫ْ َ محصنات‬ ُ َ َ ْ ُ ‫من ال ْمؤ ْمنات وال ْمحصنات من‬ ْ ِ ُ َ َ ْ ُ َ ِ َ ِ ُ ْ ِ ُ ‫ال ّذين‬ َ ْ ‫ِ َ أوتوا ال ْك ِتاب من قَب ْل ِك ُم إ ِذا‬ ُ ْ ِ َ َ َ ‫آت َي ْت ُموهُن أ ُجورهُن محصنين غ‬ ‫ّ ُ َ ّ ُ ْ ِ ِ َ ي ْر‬ ُ َ َ ‫مسافحين ول َ متخذي أ‬ ‫ُ َ ِ ِ َ َ ُ ّ ِ ِ خدان‬ ٍ َ ْ َ َ َ ِ َ ِْ ِ ْ ُ ‫وَمن ي َك ْفر باليمان فَقد ْ حب ِط‬ ْ َ ‫ع َمل ُه وَهُوَ في الخرةِ من‬ ِ ُ َ ْ ِ َ ِ .Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ Maksudnya: Kahwinilah mereka dengan izin tuannya. sedang kamu (dengan cara yang demikian).

Dan (ingatlah). Ia hukumkan di antara kamu (dengan adil). dan mintalah balik maskahwin yang kamu telah berikan. dan biarkanlah mereka (suami-suami yang kafir itu) meminta balik apa yang mereka telah belanjakan.(64) Firman Allah SWT: Maksudnya: Dan tidaklah menjadi salah kamu berkahwin dengan mereka (perempuan-perempuan yang berhijrah itu) apabila kamu memberi kepada mereka maskahwinnya. maka sesungguhnya gugurlah amalnya (yang baik) dan adalah ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Dan janganlah kamu (wahai orang-orang Islam) tetap berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan-perempuan yang (kekal dalam keadaan) kafir. Allah َ ّ ‫ول جناح ع َل َي ْك ُم أ َن تنك ِحوهُن إ ِذا‬ ُ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ ّ َ ُ ّ ُ ‫آت َي ْت ُموهُن أ ُجورهُن وَل ت ُمس‬ ‫ْ ِ كوا‬ ُ َ‫بعِصم ال ْك َوافر واسأ َلوا ما أن‬ ُ ْ َ ِ ِ َ ‫َ فقت ُم‬ ْ ْ َ ِ َ ِ ُ ْ ‫وَل ْي َسأ َلوا ما أنفقوا ذ َل ِك ُم حك ْم‬ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ‫الل ّهِ ي َحك ُم ب َي ْن َك ُم والل ّه ع َليم‬ ٌ ِ ُ َ ْ ُ ْ . Dan sesiapa yang ingkar (akan syariat Islam) sesudah ia beriman.‫حكيم‬ ٌ ِ َ 64 Surah Al-Maidah. 35 .MUT’AH ‫مـتــعة‬ menjadi perempuan-perempuan simpanan. Demikianlah hukum Allah. ayat 5.

ayat 10 36 . iaitu): anak-anak perempuan bapa saudaramu (dari sebelah bapa) serta anak-anak perempuan emak saudaramu (dari sebelah bapa). lagi Maha Bijaksana. sesungguhnya Kami telah halalkan bagimu isteri-isterimu yang engkau berikan maskahwinnya. dan hambahamba perempuan yang engkau miliki dari apa yang telah dikurniakan Allah kepadamu sebagai tawanan perang.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ Maha Mengetahui. dan anak-anak perempuan bapa saudaramu (dari sebelah ibu) serta anak-anak perempuan emak saudaramu (dari sebelah ibu) yang telah berhijrah bersama-sama denganmu. dan (Kami telah halalkan bagimu) mana-mana 65 َ َ َ ْ َ ‫ياأ َي ّها الن ّب ِي إ ِنا أ َحل َل ْنا ل َك أ َزواجك‬ َ ْ ّ ّ َ َ ُ ‫اللتي آتيت أ‬ ‫َ ْ َ جورهُن وَما مل َك َت‬ ِ ّ ْ َ َ ّ َ ُ َ ‫يمينك مما أ‬ َ ‫َ ِ ُ َ ِ ّ فاء الل ّه ع َل َي ْك وَب َنات‬ َ َ ِ َ ُ َ َ ِ َ َ ّ َ ّ ‫ع َمك وَب َنات ع َمات ِك وَب َنات خال ِك‬ ِ َ ‫وَب َنات خالت ِك اللتي هاجرن‬ َ ِ َ ِ ّ َ َ ْ َ َ َ ‫معك وامرأ‬ ‫َ َ َ َ ْ َ ة ً مؤ ْمن َة إ ِن وَهَب َت‬ ْ ً ِ ُ ْ َ ‫نفسها للنبي إن أ َراد النبي أ‬ ‫َ ْ َ َ ِ ِّ ّ ِ ْ َ َ ِّ ّ ن‬ ْ ‫ي َستنك ِحها خال ِصة ل َك من دون‬ ِ ُ ْ ِ َ ً َ َ َ َ َ ْ ‫ال ْمؤ ْمنين قَد ْ ع َل ِمنا ما فَرضنا‬ َ ْ َ َ َ ْ َ ِ ِ ُ َ ‫ع َل َي ْهم في أ َزواجهم وَما مل‬ ‫ْ َ ِ ِ ْ َ َ ك َت‬ ِ ْ ِ ْ ‫أ َي ْمان ُهُم ل ِك َيل ي َكون ع َل َي ْك حرج‬ ٌ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ّ ‫وَكان الل‬ . (65) Firman Allah SWT: Maksudnya: Wahai Nabi. dan (Kami telah halalkan bagimu berkahwin dengan sepupusepupumu.‫َ َ ه غ َفورا رحيما‬ ً ِ َ ً ُ ُ Surah Al-Mumtahinah.

‫ال ْعادون‬ َ ُ َ 66 Surah Al-Ahzab. Ayat ini juga telah disepakati oleh firman Allah: ‫فمااستمتعتم به منهن‬ ‫. perkahwinan yang demikian adalah khas bagimu semata-mata. Dengan itu jadilah firman Allah: (‫فآتوهن‬ Maksudnya: Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya (setelah ia menjadi isteri kamu). sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada orang-orang mukmin mengenai isteri-isteri mereka dan hamba-hamba perempuan yang mereka miliki. 37 .)أجورهن فريضة‬ َ ‫إل ع َلى أ َزواجهِم أ َوْ ما مل َك َت‬ ْ َ َ ْ ِ َ ْ ِ ُ ‫أ َي ْمان ُهُم فَإن ّهُم غ َي ْر م‬ ‫ُ َلومين. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun.supaya tidak menjadi keberatan bagimu. lagi Maha Mengasihani. ..MUT’AH ‫مـتــعة‬ perempuan yang beriman yang memberikan dirinya kepada Nabi (untuk dikahwininya dengan tidak membayar maskahwin) kalaulah Nabi suka berkahwin dengannya. فَمن‬ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ِ َ ‫اب ْت َغى وَراء ذ َل ِك فَأ ُوْل‬ َ َ ‫ئ ِك هُم‬ َ َ َ ْ . maka berikanlah kepada mereka maskahwinnya (dengan sempurna).(66) Semua ayat di atas membawa maksud nikah yang sebenar juga kesemua ayat tentang nikah ini Allah telah mengibaratkan mahar itu sebagai ujrah (bayaran yang mesti). buka bagi orang-orang yang beriman umumnya. ayat 50. ayat ini menerangkan berlakunya perkahwinan itu dengan mahar dan tujuan mahar itu sendiri adalah ihsan (ikatan perkahwinan yang berterusan) bukan semata-mata melakukan persundalan terhadap perempuan.

di mana nikah dengan mendapat keizinan keluarga tidak dapat lari daripada wali dan dua orang saksi. ini adalah nikah 67 68 ‫وال ّذين هُم ل ِفروجهِم حافِظون‬ َ ُ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ ِ َ ِ‫باذ ْن أهْل ِهِن‬ ّ ِ ِ Surah Al-Ma`arij.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ Maksudnya: Kecuali kepada isterinya atau kepada hambanya. maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian. bernikah bukan berzina. Surah Al-Mukminun.ayat 5-7.(68) kerana makna mut`ah adalah menuntut perempuan tanpa melalui perkahwinan yang sah dari segi syarak atau ingin memiliki perempuan dengan cara yang melampau dengan meninggalkan peraturan peraturan-peraturan Allah swt kepada mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan. 38 . kerana Syiah tidak mengiranya bilamana isterinya yang sah mencapai bilangan empat orang. Kerana itu mereka yang mengamalkan mut`ah tidak dihukum rejam walaupun berzina kerana tidak dianggap berkahwin iaitu tidak termasuk di bawah firman Allah: (‫)محصنين غير مسـاحين‬ Maksudnya: … sedang kamu (dengan cara yang demikian). perempuan yang di mut`ah itu tidak berhak mewarisi harta daripada pasanganya begitu juga lelaki yang yang melakukan mut`ah tidak berhak mewarisi harta perempuan yang yang di mut`ahkannya dan juga tidak berlaku talak. (67) Maksudnya: Dan mereka yang menjaga kehormatan. ayat 29-31. mereka berhak bermut`ah (berseronok) dengan perempuan sebanyak mana yang mereka kehendaki. Perempuan yang menjadi tempat berseronok itu bukanlah menjadi isterinya yang sebenar. Dengan ini tidak sah mengihtimal ayat tersebut sebagai mengharuskan perbuatan mut`ah kerana bertentangan dengan maksud firman Allah: Maksudnya: Dengan mendapat keizinan keluarga mereka (perempuan). maka merekalah orang-orang yang melampaui batas.

MUT’AH ‫مـتــعة‬ sebenar di sisi syarak bukannya mut`ah yang telah jauh menyeleweng peraturan syarak.a katanya: Kami telah keluar berperang bersama Rasulullah s. talak.a.w tanpa membawa isteri. Perbuatan mut`ah juga menafikan ayat-ayat al-Quran tentang hukum-hakam nikah. Baginda 69 :‫مارواه عبد الله بن مسعود قال‬ ‫كنا نغزوا مع رسول الله وليس‬ ‫لنا شىء، فقلنا: أل نستخصى؟‬ ‫فنهانا عن ذلك،ثمرخص لنا ان‬ ‫تنكح المرأة بالثوب إلى أجل،ثم‬ ‫قرأ علينا)يا ايها الذين امنوا‬ ‫لتحرموا طيبات ما احل الله‬ ‫لكم ول تعتدوا إن الله ليحب‬ (‫المعتدين‬ Tafsir Qurthubi. edah dan pewarisan (warisan harta).(69) Qiraat terhadap firman Allah swt: (‫اجل‬ Maksudnya: Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya (setelah ia menjadi isteri kamu). jilid 5 m/s 10-12. Dalil-dalil daripada al-Hadis. juga dalam keadaan zanni dan boleh dinasakhkan dengan hadis-hadis yang melarang perbuatan mut`ah . Pertama: ‫فما استمتعتم به منهن الى‬ ‫)مسمى فأتوهن أجورهن‬ Maksudnya: Diriwayatkan daripada Abdullah r. Rasulullah segera menahan kami dari melakukannya. 39 . jilid 5 m/s 129 dan Tafsir Al-Manar. adalah qiraat syazah dan tidak berbentuk Quran kerana tidak sampai mertabat mutawatir. Kami bertanya Rasulullah bolehkah kami mengembiri (kasi) kemaluan kami. maka berikanlah kepada mereka maskahwinnya (dengan sempurna).

m/s 331. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampau batas”. ‫يا أ َي ّها ال ّذين آمنوا ل ت ُحرموا‬ ُ َ َ ِ َ ُ ّ َ َ َ ‫ط َي ّبات ما أ َحل الل ّه ل‬ ّ َ ‫ُ ك ُم ول‬ َ ِ َ َ ْ ْ ‫ت َعْت َدوا إ ِن الل ّه ل ي ُحب ال‬ ‫ِ ّ معْت َدين‬ ّ ُ َ َ ِ ُ ‫عن عمر بن دينار قال: سمغت‬ ‫الحسن بن محمد يحدث عن‬ ‫جابر بن عبد الله وسلمة بن‬ ‫الكوع، قال: خرج علينا منادى‬ ‫رسول الله صلى الله عليه‬ ‫وسلم فقال: إن رسول الله‬ ‫صلى الله عليه وسلم قد أذن‬ ‫لكم ان تستمعوايعنى متعة‬ .(70) Berkata Al-Hazimi selepas hadis ini diriwayatkan: Hadis ini adalah hadis hasan sahih.(71) Melalui isnad ini pula.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ membenarkan kami mengahwini orang perempuan bermaskahwinkan sehelai baju untuk tempoh waktu yang tertentu.‫النساء‬ 70 ‫رواه البخارى فى كتاب النكاح: باب مايكره من التبتل والحضاء واللفظ له، ورواه مسلم فى باب‬ ‫نكاح المتعة بروايات المتعددة ،ورواه البيهقى في باب النهى عن التبتل والحضاء وفى باب نكاح‬ ‫المتعة وينظر زاد المعاد ج 2ص 502 ونيل الوطار ج 6ص 82 والمتعة وأثرها فى إصلح‬ ‫. kemudian Abdullah membaca firman Allah: )) Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman jangan sekali-kali kamu mengharamkan benda baik yang telah Allah halalkan untuk kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Abu Bakar bin Abu Syaibah meriwayatkan sebuah hadis yang senada dengan hadis di atas.الجتماعى للفككى 14-24 والية رقم 28من سورة المائدة‬ Al-`iktibar fin Nasikh wal Mansukh minal Athar Lilhazami. 71 40 .

Menurut hadis riwayat Bukhari. kami berkata pada Rasulullah: Wahai rasulullah adakah boleh kami berkembiri (kasi)? Berkata Rasulullah: tidak. Walaubagaimana pun kalau ditinjau dalam hadis riwayat Muslim dan Baihaqi yang datang selain daripada lafaz Ibn Masuud telah berkata: kami adalah pemuda. kerana alasannya kalau sekiranya bukan perkara kebaikan tidak mungkin Rasulullah menghalalkannya(72). maksud hadis tersebut menolak pendapat yang mengatakan haramnya mut`ah. Berdasarkan qiraat Ibn Masuud terhadap ayat selepas riwayatnya terhadap hadis. Hadis ini secara jelas menunjukkan bahawa para sahabat Rasulullah yang keluar berperang bersamanya tidak ada beserta pada mereka wanita-wanita (isteri mereka). 41 . tidak dapat di tentukan masa atau waktu sebenar mut`ah diharuskan. dia berkata: “Aku mendengar Hasan bin Muhammad menceritakan dari Jabir bin Al-Akwa’ yang mengatakan: Juru panggil Rasulullah SAW menemui kami dan berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW sudah merestui kalian untuk mengahwini secara mut’ah kepada kaum perempuan. lalu dilarang oleh Rasulullah berbuat demikian sebaliknya memberi kemudahan bermut`ah dengan wanita dibayar dengan pakaian dan sebagainya. Mereka menuntut daripada Rasulullah supaya diizinkan melakukan kembiri.MUT’AH ‫مـتــعة‬ Maksudnya: Daripada Amir bin Dinar. ‫ال ْمعْت َدين‬ َ ِ ُ Zadul Mua`ad jilid2 m/s 205 dan wasa’ilus Syiah Lil`amili jilid 7 m/s 440 dan AlMut`ah wa athruha fil Islahil Ijtimaie m/s 42. lalu di baca oleh Abdullah firman Allah swt: Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan benda-benda yang baikbaik yang telah dihalalkan oleh Allah 72 ‫ياأ َي ّها ال ّذين آمنوا ل ت ُحرموا‬ ُ َ َ ِ ُ ّ َ َ َ َ ‫ط َي ّبات ما أ َحل الل ّه ل‬ ّ َ َ ِ َ ‫ُ ك ُم ول‬ َ ْ ‫ت َعْت َدوا إ ِن الل ّه ل ي ُحب‬ ّ ِ ّ ُ َ . kemudian dipermudahkan (diberi rukhsah) pada kami mengahwini wanita-wanita dengan pakaian dan bertempoh.

Tafsir Al-Qurthubi jilid 5 m/s 130 dan Sunan Al-Kubro Lil-Baihaqi jilid 7 m/s 179 Fathul Bari jilid 19 m/s 143 dan An-Nawawi `ala sahihi Muslim jilid 7 m/s 179. pertanyaan tersebut tidak berfaedah.. 42 .(73) Berkata Baihaqi: Riwayat ini menunjukkan mut`ah diharuskan sebelum pembukaan Khaibar dan Mekah. Sahih Muslim bis-Syarhi An-Nawawi jilid 7 m/s 179-182. pendapat atau kata-kata mengharuskan mut`ah itu ditarik semula olehnya (dibatalkan semula) (76). Berdasarkan pada Qiraat Ibn Masuud untuk ayat selepas riwayatnya terhadap hadis. kerana Abdullah Ibn Masuud ra meninggal dunia tahun 32H dan umurnya enam puluh tahun lebih. dengan ini sempurnalah pendapat yang mengharamkan mut`ah. dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu). Apabila larangan itu sampai kepadanya. Dengan itu mereka dilarang melakukan kembiri sebaliknya di izinkan bermut`ah dalam masa peperangan dengan kebaikan dan sebagainya mengikut tempoh tertentu.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ bagi kamu.(75) Demikian juga terdapat riwayat-riwayat lain daripada Ibn Masuud yang mengandungi rujuk kembalinya (pembatalan semula) terhadap pendapat yang mengharuskan dan menghalalkan mut`ah kerana katakatanya lebih awal berbanding kata-katanya yang mengharuskan mut`ah lebih awal sebelum ia mengetahui larangan tersebut. kalau di kira logik zaman pemudanya telah pun berlalu ketika itu. Pembukaan Khaibar berlaku pada tahun 7H manakala pembukaan Mekah berlaku pada tahun 8H dan umurnya ketika itu hampir empat puluh tahun. melalui hadis-hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib dan orang lain yang merupakan nasakh bagi hadis Ibn Masuud. Kemudian ditegah selepas daripada itu. ianya menolak pendapat yang menolak mut`ah itu diharuskan dengan pengharusan 73 74 75 76 Surah Al-Maidah ayat 87. kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. (74) Pendapat mereka ditolak oleh para Ulama Jumhur dengan mengatakan bahawa hadis tersebut menunjukkan mut`ah diharamkan sebelum kedatangan islam dan sebelum Rasulullah memudahkan (merukhsahkan) kepada sahabatsahabat yang bertanya tentang pengembirian (pengasian) kalau tidak.

Pendapat ini ditolak oleh ulama Jumhur dengan alasan ketika itu ialah waktu pembukaan Mekah kemudian diharamkan untuk selama-lamanya selepas itu. Hadis ini adalah merupakan dalil yang jelas daripada Rasulullah yang mengharuskan mut`ah dan di izinkan ketika dalam peperangan. lalu Rasulullah datang kepada kami dan berkata: Aku telah mengizinkan kamu supaya bermut`ah. Rasulullah memberi kemudahan (rukhsah) ketika dalam keadaan darurat (peperangan) kerana ketiadaan wanita dan juga sangat berhajat kepadanya. maka oleh itu bermut`ahlah kamu.( 77) Ibnu Muslim telah menambah dalam riwayatnya iaitu bererti (bermut`ah dengan perempuan).MUT’AH ‫مـتــعة‬ semata-mata (mutlak) kerana ianya ternyata melampau.(78) Ketiga: ‫مارواه جابر وسلمه بن الكوع‬ ‫قال: كنا فى جيش، فأتانا رسول‬ ‫الله فقال: إنه قد أذن لكم أن‬ (‫تستمعوا، فاستمتعوا‬ :‫) ما رواه جابر بن عبد الله قال‬ ‫كنا نستمتع بالقبضة من التمر‬ ‫والدقيق اليام على عهد رسول‬ 77 78 Hadis riwayat Bukhari dalam bab “Larangan Rasulullah terhadap nikah Mut`ah. Zadul Mu`ad jilid 2 m/s 205. dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampau batas. Kedua: Maksudnya: Hadis riwayat Jabir dan Salamah bin Akwa’berkata: Kami adalah dikalangan tentera-tentera. 43 . Hadis ini kita tidak berdiri atas nama peperangan dan juga bukan atas nama Rasulullah SAW. maka orang-orang yang mengharuskanya secara mutlak sedangkan terdapat ramai wanita yang boleh dikahwininya dengan perkahwinan yang berkekalan (nikah sebenar) ianya termasuk orang-orang yang melampau.

Abdullah bin Jabir menjawab: “memang. Kemudian mereka menyebut-nyebut tentang mengenai mut’ah. Ini bererti Rasulullah tidak melarang mut`ah sebaliknya ianya hanya dilarang pada zaman Umar Al-Khatab.(80) Keempat: ‫الله صلى الله عليه وسلم وأبى‬ ‫بكر، حتى نهى عنه عمر فى‬ (‫شأن عمر وإبن حريث‬ ‫)ما رواه عطاء قال: قدم جابر‬ ‫بن عبد الله معتمرا، فجئنا‬ ‫فىمنزله، فسأله القوم عن‬ :‫أشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال‬ ‫نعم، استمتعنا على عهد رسول‬ ‫الله صلى الله عليه وسلم وأبى‬ (‫بكر وعمر‬ Maksudnya: Hadis riwayat Ata’ telah berkata: “Jabir telah kembali daripada mengerjakan umrah. 80 Fathul Bari jilid 19 m/s 207 44 . pada zaman Rasulullah SAW aku. Abu 79 Hadis riwayat Muslim dalam bab “Nikahul Mut`ah” daripada kitab An-nikah jilid 7 m/s 189 dan Wasa’ilus Syiah Lil-Amili jilid 7 m/s 441. kemudian kami datang ke rumahnya.Khatab.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ Maksudya: Hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah telah berkata: Adalah kami pernah bermutaah dengan maskahwin segenggam daripada tamar dan tepung pada harihari di zaman Rasulullah SAW dan Abu Bakar sehingga dilarang kemudianya pada zaman Umar AlKhatab ketika hal tersebut itu dilakukan oleh Amir bin Harith. Beberapa orang bertanya tentang beberapa hal.(79) Hadis ini menunjukkan mut`ah itu telah di haruskan pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar sehinggalah di larang pada zaman Khilafah Umar Al.

demi Allah aku tidak mahu mendengar seorang pun melakukan mut`ah sedangkan ia telah berkahwin. ertinya larangan tersebut belum sampai pada mereka kecuali pada zaman khalifah Umar Al-Khatab. Juga hadith ini menunjukkan mut`ah itu memang tidak diharamkan oleh Rasulullah. kerana kalau sekiranya mut`ah ini diharamkan nescaya para sahabat tidak melakukannya. Ketika mana pengistiharan larangan tersebut dan larangan daripada Umar sendiri. kemudian mengatakan ianya daripada Rasulullah saw sehingga tidak ada seorang 81 Hadis riwayat Muslim dalam bab “Nikahul Mut`ah” daripada kitab An-nikah jilid 7 m/s 189. lalu berkhutbah di hadapan orang ramai. 84 Hadis riwayat Ibn Majah dalam sunannya. 45 . tetapi berlandaskan kepada larangan Rasululah.(82) Pendapat ini di tolak oleh oleh ulama Jumhur.MUT’AH ‫مـتــعة‬ Bakar dan Umar pernah melakukan nikah mut`ah. kecuali di datangkan empat orang saksi yang menyaksikan bahawa Rasulullah menghalalkan mut`ah atau mengharamkannya. Ianya terus berkekalan sehinggalah tibanya zaman khalifah Umar Al-Khatab dan mengharamkanya.(83) Khalifah Umar Al-Khatab melarang mut`ah bukanlah dengan menggunakan ijtihadnya semata-mata. hukumannya adalah rejaman dengan batu.(84) Berkata At-Tahawi: Telah berkhutbah Umar Al-Khatab lalu melarang perbuatan mut`ah. 82 Zadul Mu`ad jilid 2 m/s 205 83 Nilul Autar jilid 6 m/s 274. bab “ Larangan terhadap Nikah Mut`ah” jilid 1m/s 631. antara kandungan khutbahnya: “Sesungguhnya Rasulullah telah mengizinkan kepada kita bermut`ah sebanyak tiga kali kemudian mengharamkanya. (81) Hadis ini samalah seperti hadis-hadis yang terdahulu menunjukkan bahawa para sahabat telah bermut`ah pada zaman Rasulullah. dengan mengatakan bahawa perbuatan mut`ah oleh sebahagian sahabat selepas kewafatan Rasulullah kerana mereka belum mendapat maklumat larangan daripada Rasulullah sendiri. Ini telah dijelaskan melalui hadis riwayat Ibn Majah daripada Ibn Umar telah berkata: Ketika mana Umar dilantik sebagai Khalifah. kebanyakan para sahabat yang telah pun mengetahui larangan tersebut pada zaman Rasulullah dan tidak melakukannya lagi. Abu Bakar dan Umar al-Khatab.

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ pun yang membantah. ini merupakan dalil setujunya mereka terhadap larangan perbuatan mut`ah. Pendapat ini ditolak oleh Ulama Jumhur fuqaha dengan mengatakan larangan perbuatan mut`ah itu telah pun sabit daripada Rasulullah sendiri melalui hadis-hadis yang sahih. baginda tidak melarang melakukannya dan tidak turun sebarang ayat yang menasakhkannaya. tidak turun ayat yang menasakhkannya dan Rasulullah sediri tidak melarangnya sehinggalah kewafatanya.(86) Hadis ini secara jelas merupakan dalil harusnya mut`ah pada zaman Rasulullah sehinggalah tiba kewafatanya. Ada dikalangan para sahabat yang mengetahui larangan itu daripada Rasulullah selepas ianya di haruskan lalu 85 86 ‫ما رواه المام أحمد عن أبى عن‬ ّ ‫يحيى عن عمران العصير عن‬ ‫أبى رجاء عن عمران بن حصين‬ ‫قال: نزتلت آية المتعة فى كتاب‬ ‫الله تبارك وتعالى، وعملنابها‬ ‫مع رسول الله فلم تنزل آية‬ ‫تنسخها، ولم ينه عنها النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم حتى‬ .(85) Kelima: Maksudnya:Hadis riwayat daripada imam Ahmad daripada Abdullah daripada Ubai daripada Yahya daripada `Imran Al-`Usair daripada Abi Rija daripada `Imran Ibn Hussein telah berkata: “Telah di turunkan ayat mengenai mut’ah dalam kitabullah. 46 . lalu kami beramal denganya bersama Rasulullah. (Akan di sebut melalui dalil Jumhur dalam mengharamkam mut`ah).‫مات‬ Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Kubro bab “Nikah Mut`ah” jilid 7m/s 206. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad fi Masanid `Imran bin Husain jilid 4 m/s 436 dan Al-Mut`ah wa Athruha Lil-fakiki m/s 42.

Abdullah Ibn Masuud.—lihat nil Autar.‫متعددة مما يدل على إباحتها‬ Bahawa sanya kata-kata yang mengharuskan mut`ah sebagaimana yang disebut oleh sebahagian besar para sahabat selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW antaranya. Asma’. 47 . Abu Sufyan. `Ata. Abdullah Ibn Abbas.MUT’AH ‫مـتــعة‬ meriwayatkan hadis-hadis yang melarangnya. 88 Nilul Autar jilid 6 m/s 272. (88) Pendapat ini di tolak oleh Ulama Jumhur dengan mengatakan khilaf tersebut telah berlaku sebelum Khilafah 87 Sunan Abi Daud bab “Nikah Mut`ah” jilid 3 m/s 225 dan Zadul Mu`ad jilid 2m/s 205-207 dan Wasa’ilus Syiah jilid 7 m/s 436-441. Muawiyah. sebahagian sahabat yang yang tidak mengetahui maklumat larangan tersebut terus meriwayatkan hadis-hadis yang mengharuskan mut`ah. Rasulullah telah mengharuskan mut`ah berdasarkan dalil-dalil yang banyak diriwayatkan. Said Ibn Jabir dan seluruh fuqaha’ Mekah (87). Abu Said AlKhudri dan sebahagian besar para tabiin antaranya Taaus. Keenam: ‫ان القول بحل المتعة قال به‬ ‫كثير من الصحابة بعد وفات‬ ‫االرسول صلى الله عليه وسلم‬ ‫منهم أسماء وجابر بن عبد الله‬ ‫بن مسعود وعبد الله بن عباس‬ ‫ومعاوية وأبو سفيان وأبو‬ ‫الخذرى، وكثير من التابعين‬ ‫منهم طاووس وعطاء وسعيد بن‬ ‫جبير وسائر فقهاء مكة، قد‬ ‫أباحها الرسول )ص( فى مواضع‬ . Jabir Ibn Abdullah.

48 . sehinggalah sempurna ijmak untuk mengharamkan mut`ah pada zamannya. Harusnya Mut`ah pada zaman Rasulullah sebagaimana yang banyak tersebut adalah kerana dharurah dalam musafir dan tidak terdapat isteri-isteri bersama mereka.(89) dan katanya lagi ( ‫ .)09( )ما بهذا أفتيت‬Riwayat-riwayat yang mengharamkan mut`ah itu lebih kuat kerana ianya di riwayatkan pada saat-saat akhir zaman Rasulullah dan wafat selepas itu. (91) Ketujuh: Maksudnya: Hadis riwayat Abu Hamzah telah berkata: Aku telah mendengar Ibnu Abbas ditanya tentang bermut’ah dengan perempuan. selepas Ibn Abbas merujuk (membatalkan) pada riwayat yang mengharuskannya kepada mengharamkannya.(‫نحوه ، فقال ابن عباس :نعم‬ Hadis riwayat Tarmidzi dalam bab “ Perkara yang datang mengharamkan Nikah Mut`ah” jilid 3 m/s 429-430. ia memudahknnya (membenarkan). kemudian ianya diharamkan selepas itu kerana hilangnya tuntutan dharurah.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ Umar al-Khatab. Lalu berkata seorang hamba kepadanya: Sesungguhnya yang demikian itu 89 ‫ما رواه أبو جمرة قال: سمعت‬ ‫ابن عباس يسأ عن متعة‬ ‫النساء ، فرخص ، فقال له‬ ‫مولى له : إنما ذلك فى الحال‬ ‫الشديد ، وفى النساء قله ، أو‬ . oleh itu para sahabat yang mengharuskan mut`ah tidak ada ketika Rasulullah mengharamkannya. sehinggalah tersebar pengharamannya pada zaman Umar AlKhatab. 90 Nilul Autar jilid 6 m/s 273 dan Syarh Sunan Abi Daud jilid 3 m/s 225 oleh: Mahmud Amin Khatab 91 Fathul Bari jilid 19 m/s 143. Sebahagian para sahabat mengetahui pengharaman mut`ah itu pada zaman Rasulullah saw dan membri maklum kepada sahabat yang belum mengetahuinya. katanya semua faraj selain daripada itu adalah haram.

MUT’AH ‫مـتــعة‬ apabila berada dalam keadaan terpaksa (dharurah) dan dalam keadaan perempuan sangat kurang atau seumpamanya. Hadis riwayat al-Baihaqi daripada Abi Dzar. Sesungguhnya mut`ah itu dirukhsahkan atas sebabsebab kepayahan dalam musafir. ‫ما رواه البيهقى ان سعيد ابن‬ ‫جبير قال لبن عباس: لقد‬ ‫سارت بفتياك الركبان وقال فيها‬ ‫الشعراء، فقال :سبحان الله‬ ‫،والله ما بهذا افتيت وما هى ال‬ . telah berkata: Adapun mut`ah itu dilakukan ketika kami berada dalam keadaan ketakutan dan peperangan. Keadaan ini ada diperkatakan oleh al-Baihaqi dalam sebuah hadis yang diriwayatkannya. 49 .‫كالميتة لتحل إل للمضطر‬ Kelapan: 92 Hadis riwayat dalam bab “ Larangan Rasulullah terhadap amalan Mut`ah”. 93 Hadis riwayat Baihaqi dalam bab “ Nikah Mut`ah”.(93) Walau bagaimanapun pendapat mereka ini telah ditolak oleh ulama jumhur dengan mengatakan sememangnya mut`ah diharuskan pada permulaan islam kerana terpaksa sehinggalah dilarang oleh Rasulullah saw melalui hadith-hadith yang lain. Berkata Ibnu Abbas: Ya. Semua hadis-hadis yang tersebut di atas adalah alasan bagi mengharuskan perbuatan nikah mut`ah.(92) Hadis ini menunjukkan secara jelas mut`ah diharuskan ketikamana berada dalam keadaan terpaksa (ketika sangat berhajat kepada perempuan sedangkan perempuan amat kurang bilangannya) atau seumpamanya. halaman akhir daripada kitab Nikah. seperti terpaksa memakan darah dan daging khinzir. dan Fathul Bari jilid 19 m/s 205 dan hadis riwayat Baihaqi dalam sunan Al-Kubro bab “ Nikah Mut`ah” jilid 7 m/s 204-205.

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ Ertinya: Sesungguhnya hadis yang yang mengharuskan mut`ah adalah hadis yang disepakati (muttafaq ‘alaiha). sebagaimana firman Allah: 94 ‫ما مل َك َت‬ ْ َ َ ‫ملومين‬ َ ِ ُ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ ْ‫إل ع َلى أزواجهِم أو‬ ِ َ ‫أ َي ْمان ُهُم فَإ ِن ّهُم غ‬ ‫ْ ي ْر‬ ْ َ ُ Subulus Salam jilid 3 m/s 140. maka ianya qat’iyah dan hadis yang menasakhkanya adalah bertentangan denganya (iaitu dzanni).(95) Ayat ini juga menasakhkan ayat. Pengharaman juga telah sabit dalam al-Quran di mana Ibnu Abbas telah berkata ketikamana turunnya firman Allah swt: ، ‫أن إباحة المتعة متفق عليها‬ ‫فهى قطعية ، ونسخها مختلف‬ ‫فيه ،فهو ظني، والظني لينسخ‬ ،‫القطعى، فيلزم العمل باإباحتها‬ ‫لنها هى المتيقنة ، فتكون‬ . Ayat: 30. 50 .(94) Pendapat ini ditolak oleh Ulama Jumhur kerana bahawasanya pengharaman mut`ah itu tidak memerlukan kepada nasikh (yang menasakhkan). Setengah riwayat dalam hadis mengatakan tempoh yang ditentukan oleh Rasulullah saw terhad selama tiga hari. maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Hadis yang dzanni tidak mungkin dapat menasakhkan hadis yang qat’ie. 95 Surah al-Maarij. oleh itu menjadi kelaziman untuk mengharuskanya kerana perkara yang di yakini. kerana Rasulullah saw telah mengharuskannya pada tempoh yang ditentukan. Nilul Autar jilid 6 m/s 273 dan Mut`ah wa Athruha fii Islahil ijtimai’e Lil-Fakiki m/s 67-68.‫مباحة‬ Maksudnya: Kecuali kepada isterinya atau kepada hambanya. maknanya dilarang selepas tamat tempoh yang ditentukan.

Kata Ibnu Abbas: “Semua faraj selain daripada keduanya adalah haram. Dan bagi mereka (isteriisteri) pula satu perempat dari harta ‫وَل َك ُم ن ِصف ما ت َرك أ َزواجك ُم إ ِن‬ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ ‫ل َم ي َك ُن ل َهُن وَل َد ٌ فَإن كان ل‬ َ ْ ِ ‫َ هُن‬ ْ ّ ّ ْ ْ ‫وَل َد ٌ فَل َك ُم الرب ُعُ مما ت َرك‬ ‫ِ ّ َ ن من‬ ْ ِ َ ّ ْ ‫ب َعْد ِ وَصي ّةٍ يوصين ب ِها أ َوْ د َي ْن‬ ِ َ َ ِ ُ ٍ َ ‫وَل َهُن الرب ُعُ مما ت َرك ْت ُم إ ِن ل‬ ‫ِ ّ َ ْ ْ م‬ ْ ّ ّ َ ‫ي َك ُن ل َك ُم وَل َد ٌ فَإن كان ل َك ُم وَل‬ َ ْ ِ ٌ‫ْ د‬ َ ْ ْ ‫فَل َهُن الث ّمن مما ت َرك ْت ُم من ب َعْد‬ ِ ْ ِ ْ َ ّ ِ ُ ُ ّ َ ‫وصية توصون بها أ‬ ‫َ ِ ّ ٍ ُ ُ َ ِ َ وْ د َي ْن وَإن‬ ْ ٍ َ ‫كان رجل يورث ك َلل َة أ َو ام ِرأ‬ ٌ‫َ َ َ ُ ٌ ُ َ ُ َ ً ْ ْ َ ة‬ ُ َ ٌ َ ِ َ ّ ٍ‫وَل َه أخ أوْ أخت فَل ِك ُل واحد‬ ٌ ْ ُ ْ‫من ْهُما السد ُس فَإ ِن كانوا أ َكث‬ َ ْ ‫َر‬ ُ ّ َ ِ ُ َ ُ ‫من ذ َل ِك فَهُم شركاء في الث ّل‬ َ ‫ث‬ ِ ِ ُ َ َ ُ ْ ْ ِ َ ‫من بعد وصية يوصى بها أ‬ ‫ِ َ وْ د َي ْن‬ َ ُ ٍ ّ ِ َ ِ َْ ْ ِ ٍ ّ ‫غ َي ْر مضار وَصي ّة من الل ّهِ والل‬ ‫َ ه‬ ُ ْ ِ ً ِ ّ َ ُ َ ‫ع َليم حليم‬ ٌ ِ َ ٌ ِ 51 . Tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu beroleh satu perempat dari harta yang mereka tinggalkan.Kedua-dua ayat ini adalah qati`e. Ayat ini juga dinasakhkan oleh ayat tentang mirath. Inilah masaalah yang diperkatakan oleh Syaidatina Aisyah ra dan Qasim bin Muhammad kerana dalam mut`ah tidak akan berlaku nikah (sebenar) dan juga hamba serta tidak berlaku di mana suami mewarisi harta isterinya dan isteri tidak mewarisi harta suaminya. sebagaimana firman Allah: ‫فَما است َمت َعْت ُم ب ِهِ من ْهُن‬ ْ ْ ْ َ ّ ِ MUT’AH ‫مـتــعة‬ Maksudnya: Dan bagi kamu satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya.

kerana pada mut`ah tidak ada talak. wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada waris-waris).(96) Kesembilan: ‫ما روى على ابى طالب أنه قال‬ (‫لبن عباس )أن النبى )ص‬ 96 Lihat: Tafsir al-Qurtubhi. dan sesudah dibayarkan hutangnya.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ yang kamu tinggalkan. lelaki atau perempuan. Dan jika si mati yang diwarisi itu. dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagi tiaptiap seorang dari keduanya ialah satu perenam. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu perlapan dari harta yang kamu tinggalkan. sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati. Hal: 129. Kesimpulannya jadilah mut`ah tersebut ternasakh dengan ayat al-Quran al-Karim (yang bersifat qati`e). Begitu juga ayat tersebut ternasakh dengan ayat talak. jika kamu tidak mempunyai anak. 52 . Hal: 414. sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan. yang tidak meninggalkan anak atau bapa. dan sesudah dibayarkan hutang kamu. Jilid: 1 . lagi Maha Penyabar. (Tiaptiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. maka mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan). Kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih dari seorang. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui. Jilid: 5. Tafsir Fathul Qadir oleh Syaukani.

.  Kata-katanya tidak harus ditolak oleh pengikutnya. halaman akhir daripada kitab Nikah dan hadis riwayat At-Tarmidzi dalam bab “ Perkara yang mengharamkan Mut`ah”.Bagaimana berlakunya perbuatan Ali Abi Talib yang bertentangan dengan imam-imam Syiah. mut’ah terhadap perempuan dan menyapu keatas dua khuf. telah berkata bahawa mut`ah itu tidak berlaku padanya taqiyah seperti mut’ah haji dan menyapu ke atas dua khuf. maksud pengharaman mut`ah.(‫يوم خيبر‬ ‫ما رواه أبو نضرة قال: كنت عند‬ ، ‫جابر بن عبد الله ، فأتاه آت‬ ‫فقال : إبن عباس وإبن الزبير‬ 97 Hadis riwayat dalam bab “ Larangan Rasulullah terhadap amalan Mut`ah”. 53 . (97) Pada pendapat Syiah Imamiyah. Ini bermakna hadis tersebut (riwayat daripada Ali) adalah untuk mengharamkan mut`ah dan mengharamkan daripada memakan daging keldai peliharaan. 98 Lihat Al-Mut`ah wa Athruha fil Islahil Ijtimai’e: Taufek Al-Fakiki m/s 42 di pindahkan daripada Aslis Syiah wa Usuliha. Persoalannya sekarang. Ianya bukan membawa maksud taqiyah sebaliknya membawa.MUT’AH ‫مـتــعة‬ Maksudnya: Hadis yang diriwayatkan daripada Ali Abi Talib. bahawa ia telah berkata kepada Ibn Abas: Sesungguhnya nabi SAW telah melarang daripada bernikah mut’ah dan memakan daging keldai peliharaan pada masa perang Khaibar. Pendapat ini ditolak oleh kerana bertentangan dengan ∗ apa yang diriwayatkan daripada Imam Jaafar As-Sadiq.(98) Kesepuluh: ‫نهىعن المتعة وعن لحوم الهلية‬ . Imam tersebut yang tidak boleh ditentang katakatanya. hadis ini mengandungi unsur-unsur taqiyah (berpura-pura) kerana pengharusan mut`ah itu disebabkan oleh keadaan yang dharurat. telah berkata : Tiga perkara yang tidak boleh seorang pun bertaqiyah padanya: Mut`ah haji.

‫عمر، فلم نعد لهما‬ RIWAYAT-RIWAYAT DARIPADA `ULAMA-ULAMA MUTA’AKHIRIN SYIAH YANG MENGHARUSKAN MUT`AH.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ Maksudnya: Hadis riwayat daripada Abu Nadhrah. Hadis ini juga secara jelas menunjukkan mut`ah diharuskan pada zaman Rasulullah SAW.  ‫اختلفا فى المتعتين ، فقال جابر‬ ‫: فعلناهما مع رسول الله صلى‬ ‫الله عليه وسلم ،ثم نهانا عنهما‬ . katanya “Diturunkan dalam AlQuran. Maktabah Madbhoili Shagir. 54 . lalu datang seseorang dan berkata: “Ibn Abbas dan Ibn Zubair berselisih mengenai masaalah dua macam mut’ah”. antaranya:Pertama: Kulaini meriwayatkan bahawa Jaafar as-Sadiq ditanya tentang mut`ah. 100 Lihat Wasa’ilus Syiah-Furu’. kemudian setelah hal itu dilarang oleh Umar. (99) Terdapat banyak kitab-kitab Syiah yang meriwayatkan kata-kata ulama muta’akhir mereka untuk mengharuskan mut`ah. aku tidak pernah mengulanginya lagi. oleh: Salleh Wirdani. dia berkata: “Ketika aku sedang berada di samping Jabir bin Abdullah. hal 112. sehinggalah datang larang daripada Khalifah Syaidina Umar Al-Khatab ra. Lalu Jabir berkata: “Aku pernah melakukan kedua-duanya bersama Rasulullah SAW.(100) firman Allah: ‫فما استمتعتم به منهن فأتوهن‬ ‫أجورهن فريضة ول جناح عليكم‬ 99 Zawajul Mut`ah halal `inda Ahlis Sunnah.

Katanya lagi. apakah kita juga mengharamkan poligami karena banyaknya penyalahgunaan poligami?. iaitu tempoh yang ditentukan dan sewa (mas kahwin) yang di tentukan”.MUT’AH ‫مـتــعة‬ ‫فيما تراضيتم به منهن بعد‬ ‫الفريضة‬ Kedua: Berkata Abi Abdullah. sekiranya mampu maka mut`ah itu juga harus baginya”. Dalam mazhab Sunni. mengatakan ramai orang yang salah faham tentang Syiah?. 55 . Wasa’ilus Syiah. itu harus kita pisahkan. Penghalalan nikah mut'ah ini diteruskan oleh ulama- 101 102 Lihat Risalah Mut`ah. Ketika ditanya. kitab yang ditulis Ibnu Rusyd. “Mut`ah tidak dihalalkan kecuali bagi mereka yang mengetahui tentang mut`ah dan haram ke atas mereka yang jahil tentangnya”. “Aku telah bertanya Abu Hassan tentang mut`ah. Ramai orang mengatakan bahwa mut'ah itu hanya dibolehkan dalam mazhab Syiah. Pandangan ini mengelirukan. “Ada beberapa persoalan tentang masalah mut'ah. “Tidak menjadi mut`ah kecuali dua perkara. bagaimana dengan mut'ah? Beliau menjawab. sebagai gantinya diharuskan mut`ah”.(101) Ketiga: Berkata Imam Redha. 103 Lihat al-Faqeh. jawabnya. “ Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan minuman-minuman yang memabukkan ke atas Syiah.(103) Kelima: Jalaluddin Rakhmat (meskipun tak mengakui sebagai seorang penganut Syiah). katanya. mut'ah diharamkan. Kalau mengharamkan mut'ah kerana terbukti ada penyalahgunaan mut'ah. Pertama: Adakah mut'ah dibenarkan dalam agama atau tidak? Kedua: Amalan mut'ah yang berlaku sekarang. ada bab khusus tentang nikah mut'ah.(102) Keempat: Berkata Al-Fatah bin Yazid. di antara para sahabat yang menghalalkan nikah mut'ah adalah Abdullah Ibnu Abbas. Saya rasa. Sekarang kita bincangkan mut'ah dari konsep keagamaan. Dalam Bidayatul Mujtahid. “Ianya halal dan harus mutlak bagi mereka yang tidak mampu melangsungkan perkahwinan.

itu disebut nikah mut'ah. Di dalam Sahih Muslim. 56 . Ini yang menyebabkan PMII mengusulkan agar nikah mut'ah dijalankan di lokalisasi. Mereka juga adalah ahlusunah. Menurut Ibnu Abbas pengharusan nikah mut`ah hanya berlaku ketika dharurat pada zaman permulaan islam. belum pernah ada satu hukum yang ulang alik halal lagi. Dalam kitab itu juga disebutkan. haram lagi. tak mungkin nikah mut'ah dilakukan di lokalisasi. ada semacam kontrak. Baru di zaman Umar dilarang. dari segi agama. ada bab nikah mut`ah dengan judul yang sangat dramatik: "Bab Nikah Mut'ah". Tapi sebahagian lagi. sehingga dalam feqh disebutkan. Apa Saya Syiah. mut'ah didefinisikan sebagai pernikahan bersyarat. Di kalangan ahlusunah sendiri tak ada kesepakatan. Misalnya. kemudian tak berlaku seluruh ketentuan pernikahan. terus melanjutkannya. kerana seorang perempuan tak dibenarkan lagi mempunyai pasangan baru. sehingga kata Imam Syafiie. Dihalalkan kemudian diharamkan. kecuali nikah mut'ah.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ ulama Mekkah dan ulama Yaman. Adakah 104 Saya Bingung. Kalau kita tinjau semula hadis-hadis riwayat daripada Ibnu Abbas kita akan dapati Ibnu Abbas telah membatalkan (menarik semula) riwayat-riwayatnya berkenaan dengan pengharusan amalan mut`ah. ada ketentuan edah. Tapi kalau ketika nikah disebut syarat-syaratnya. kalau syarat tak disebut. halal lagi. Kalau dalam nikah kita sebutkan syarat-syaratnya. sehingga sekarang. adalah masalah khilafiah. lalu Ibn Abbas menarik balik pengharusan tersebut. Jadi. Mut'ah. tetapi setelah mendapati nikah tersebut diharamkan oleh Syaidina Umar Al-Khatab. Ada yang salah faham mengenai nikah mut'ah. Seorang perempuan yang dicerai tak boleh menikah lagi sebelum habis masa edah. sejak bilakah mut'ah diharamkan. secara automatik disebut nikah biasa. diharamkan. Apakah orang yang memberi pendapat di atas tidak menelaah riwayat-riwayat Ibnu Abbas yang menarik balik riwayat-riwayatnya yang mengharuskan mut`ah?. harus menunggu masa edah. seperti Ibnu Abbas. nikah mut'ah itu nikah sebentar. dihalalkan. Anggapan mereka.(104) Jawapan kepada pendapat Jalaluddin Rakhmat. demikian sampai beberapa kali. nikah mut'ah dihalalkan di zaman Rasulullah. Di dalam feqh. Beliau mengatakan bahawa Ibnu Abbas masih meneruskan amalan mut`ah adalah samasekali tidak tepat. ruangan internet.

Oleh: Dr. Oleh itu. Kalau ditinjau akan pendapat umum tentang mut`ah sudah pasti ianya mendapat tentangan mesyarakat terutamanya wanita.(105) Sedangkan poligami hanya dilarang oleh `ulama ketikamana tidak berlaku keadilan.1997M-1418H. Keenam: Berkata Shufa ad-Deen as-Safi (Penasihat Undangundang Lubnan). “Sesungguhnya nikah mua’aqat (mut`ah) tidak lagi mendapat sambutan yang selayaknya daripada wanita-wanita Iran yang berpegang kepada aqidah mazhab Syiah. zaman ledakan kemajuan. tidak syak lagi mut`ah adalah yang selaras dengan syarak sebagai ubat. dengan beralasankan kemajuan dunia mut`ah dihalalkan. “Nikah munqati’ (mut`ah) mencabuli kehormatan wanita kerana pada nikah ini wanita ibarat sebagai barang sewaan juga seakan-akan syarak mengharuskan manusia jual manusia”.(107) 105 106 Fathul Bari jilid 19 hal 207. Tampak jelas mut`ah amat sesuai pada zaman kita sekarang. kemudahan pengangkutan. 57 . Berkata Abu Jaafar Ibn Muhammad (Imam yang keenam dikalangan Syiah Imamiah): ketika mana ditanya tentang amalan mut`ah: “Ianya zina itu sendiri”.MUT’AH ‫مـتــعة‬ adil kalau dibandingkan mut`ah itu dengan poligami!!!. Katanya dalam membentangkan masalahmasalah tentang nikah mut`ah. mereka menganggap nikah ini sebagai alat untuk mengeksploitasi dan menganiaya mereka. ini bererti nikah tersebut ditolak oleh Syiah sendiri!!. Kenyataan ini jelas sebagaimana yang ditimbulkan oleh Ahmad Jannati juga seorang Syiah dalam bukunya bertajuk: Az-Zawaj ad-Daiem wa al-Mua’aqat terbitan Darul Huda 1997. meluasnya alat-alat perhubungan. Zawajul mut`ah fi kutub ahli as-sunnah. Darul Baida. berlakunya keterbukaan mesyarakat dan pengaruh-pengaruh yang bermacam-macam antaranya revolusi parabola dan internet yang menghumbankan manusia ke arah thaqafah dan tingkahlaku yang memerlukan perawat. Sayed Aladdin as-Sayed Amir Muhammad al-Qazuwaini. Para ulama mengharamkan mut`ah kerana ternyata tiada bezanya dengan perbuatan zina yang hanya untuk memenuhi syahwat semata-mata. Katanya lagi.(106) Jawaban kepada pendapat ini: Alangkah singkatnya pemikiran empunya kata-kata di atas. Bukankah dengan penggalakan nikah mut`ah sekarang akan membawa kepada penyakit sosial yang lebih meruncing.

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬  BILAKAH NIKAH MUT`AH DIHARAMKAN? Dalam tajuk ini akan membicarakan tentang apakah mut`ah yang dihalalkan telah diharammkan oleh Rasulullah saw atau ditinggalkan oleh baginda dalam keadaan (berterusan) halal. Oleh:Ahmad Jannati. 107 Az-Zawaj al-Daiem wa al-Mua’aqat. Hal: 69. 58 . Darul al-Huda 1997.

Mereka menegaskan nikah mut`ah halal hingga ke hari qiamat dan mereka bersandar penuh kepada dalil-dalil seperti riwayat daripada Amran bin Hussein.MUT’AH ‫مـتــعة‬ Ketika perlantikan Syaidina Abu Bakar sebagai Khalifah islam yang pertama. Akan tetapi ada di sana qaul yang mengatakan: Ketika nabi menghalalkannya. Baginda wafat dan mut`ah tersebut berada dalam keadaan halal. nabi tidak pernah menghalang melakukannya sehingga wafat dan juga mereka mendakkwa berlaku riwayat-riwayat yang berkecamuk tentang pengharamannya. Sekiranya nabi mengharamkannya sudah pasti Ibnu Masuud dan orang lain tidak menyatakan tentang halalnya atau sudah pasti tidak berllaku pertentangan pendapat antara Ibnu Umar dengan ayahnya (Umar alKhatab) dalam soal pengharaman. berdasarkan kepada nas-nas yang ada. manakala setelah tiba zaman Khalifah Umar al-Khatab. Syiah menguatkan pendapat ini dan merekka mencela dan memprotes terhadap orang yang mengatakan tentang pengharamannya.. bahawa tidak turun sebarang riwayat yang menasakhkannya (menasakhkan penghalalannya). beliau mengarahkan supaya mut`ah diharamkan. terutama Umar al-Khatab. Antara riwayat-riwayat mengatakan Umarlah yang mengharamkan nikah mut`ah:- ‫ما رواه مسلم عن جابر: كنا‬ ‫نستمتع بالقبضة من التمر‬ ‫والدقيق اليام على عهد رسول‬ ‫الله صلى الله عليه وسلم وابى‬ ‫بكر وفى رواية : وعلى عهد‬ 59 . pengharaman lahir daripada Rasulullah saw sendiri kerana bagindalah yang memiliki kuasa tasyrik (perundangan).. Pada zahirnya. Persoalannya: Adakah nikah mut`ah tersebut diharamkan pada zaman nabi atau selepasnya (iaitu pada zaman Khalifah Umar al-Khatab)??. ianya (nikah mut`ah) dibiarkan dalam keadaan halal.belum pernah diharamkan. Oleh itu setiap nas-nas yang lahir atau datang tentang pengharamannya daripada Rasulullah saw llebih sahih daripada orang lain (pendapat orang awam).

Hadith Salamah yang mengatakan pengharamannya pada tahun Authas. 60 . Hal: 89. Minbar al-Islami. Manakala orang-orang berkata tentang haramanya mut`ah: Pengharamannya berlaku pada zaman Umar al-Khatab.‫النساء ومتعة الحج‬ Nikah Mut`ah min kitab batlaan `aqaidi as-Syiah. Mereka juga menolak dakwaan pengharaman nikah tersebut berlaku pada zaman Umar al-Khatab. hadith ini mengandungi makna maklumat pengharaman tidak sampai kepada mereka atau pengistiharan haramnya tidak meluas sehinggalah tibanya zaman Umar.(108) 108 :‫ما أثبت عن عمر أنه قال‬ ‫متعتان كانتا على عهد صلى الله‬ ‫عليه وسلم انا انهى عنها متعة‬ . mereka berpegang kepada hadith antara hadith riwayat Sabrah yang mengatakan ianya diharamkan pada tahun pembukaan (pembukaan Mekah). Ini bererti ianya seakan-akan ijtihadnya sendiri mengikut pemahaman nas.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ Dan Hadith:- ‫عمر حتى نهى عنها فى شأن‬ ‫عمرو من حديث وقد تقدم‬ Pada kedua-dua pengiktirafan ini (pengakuan) ini. hadith Ali yang meriwayatkan tentang suruhan nabi mengharamkan mut`ah dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. dengan alasan bahawa Ibnu Masuud telah pun mendapat maklumat tentang haramnya pada zaman nabi tetapi beliau berpendapat pengharaman tersebut bukan keran tuntutan dharurat. Oleh: Muhammad Abdul Sattar at-Tunusawi. kerana beliau mempunyai bidang kuasa dalam mengharamkannya dan juga kerana Rasulullah saw menyuruh kami mentaati sunnah Khulafa ar-Rasyidin. menunjukkan nikah mut`ah berlaku pada zaman Rasulullah saw dan zaman Abu Bakar. Menakala Qaul daripada Umar al-Khatab yang mengatakan ianya pada zaman nabi saw adalah benar dan lebih sahih. Mengikut zahir hadith Jabir yang mengatakan: Mareka telah bermut`ah pada zaman nabi dan Abu Bakar. Bagi mereka yang berpegang kepada pendapat yang mengatakan pengharamannya berlaku pada zaman nabi saw. baharulah jelas pengaharamannya.

DALIL-DALIL BERDASARKAN AS-SUNNAH 61 . ijmak dan aqal.MUT’AH ‫مـتــعة‬  DALIL-DALIL PARA `ULAMA’ JUMHUR MENGHARAMKAN AMALAN MUT`AH. Para Jumhur Ulama telah mengambil dalil dalam mengharamkan Mut`ah dengan as-Sunnah.

halaman akhir daripada kitab Nikah. hadis riwayat At-Tarmidzi dalam bab “ Perkara yang mengharamkan Mut`ah”dan Hadis riwayat Baihaqi dalam sunan Kubro bab “ Nikah Mut`ah” jilid 7 m/s 202. Larangan ini menuntut pengharaman kedua-duanya sekali. Hadith ini juga pada semua riwayatnya menunjukkan secara nyata bahawa Rasulullah saw telah melarang bermut`ah dan memakan daging keldai pada masa perang Khaibar.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ Pertama: Hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ali Abi Talib. (110) 2. 110 Sahih Tarmidzi (bab perkara yang datang mengharamkan Mut`ah) jilid 3 m/s 429. (109) Hadith ini banyak diriwayatkan dengan riwayat yang berbagai bentuk dalam kitab-kitab sunnah. Telah berkata at-Tarmizi selepas hadis ini di riwayatkan: Amalan ini berlaku dikalangan ilmuan para sahabat nabi dan juga orang ramai. 62 . ‫ما رواه الحسن بن محمد بن‬ ‫على وأخوه عبد الله عن أبيهما‬ ‫)ان عليا رضى الله قال لبن‬ ‫عباس: إن النبى )ص( نهى عن‬ ‫المتعة وعن لحوم الحمر الهليه‬ ‫يوم خيبر‬ ‫ما رواه سلمةبن الكوع عن أبيه‬ ‫عن رسول الله )ص( قال: أيما‬ ‫رجل وامرأة توافقا ما بينهما‬ ، ‫ثلث ليال، فإن أحبا أن يتزايد‬ 109 Hadis riwayat dalam bab “ Larangan Rasulullah terhadap amalan Mut`ah”. Maksudnya: Hadis yang di riwayatkan oleh Hasan Ibn Muhammad Ibn Ali dan saudaranya Abdullah daripada bapanya (keduanya): Bahawasanya Ali RA telah berkata kepada Ibn Abas: Sesungguhnya nabi SAW telah melarang daripada bernikah mut`ah dan memakan daging keldai pada masa perang Khaibar. antaranya:1.

adakah ianya semata-mata untuk sahabat ataupun umum untuk seluruh umat islam.(112) 3.sebaliknya kalu kedua-duanya ingin bercerai maka ianya dengan secara segera berlaku perceraian kerana tamatnya tempoh.MUT’AH ‫مـتــعة‬ Hadis ini menunjukkan secara jelas dan nyata bahawa mut`ah dengan bertempoh itu adalah diharuskan.) وسلم‬ (‫رسول‬ ‫مــا رواه علــى بــن ابــى طــالب‬ ‫رضى الله عنه قال: نهى رسـول‬ ‫ـ‬ ‫الله صلى‬ 111 112 Hadith riwayat Baihaqi dalam sunan Kubro bab “ Nikah Mut`ah” jilid 7 m/s 208. Ali Abi Talib telah menjelaskan dalam hadithnya tentang nabi saw yang melarang mut`ah selepas didahului dengan keizinan melakukannya. 63 . Sekiranya kedua-duanya berminat untuk menambah tempohnya selepas tamat tiga hari ianya dengan sendiri tertambah.‫النبى )ص( أنه منسوخ‬ Maksudnya: Sesungguhnya dihalalkan pada kami selaku sahabat SAW bermut’ah dengan perempuan selama tiga hari kemudian ianya dilarang oleh SAW. ‫إنما احلت لنا أصحاب‬ ‫الله صلى الله وسلم متعة‬ ‫النساء ثلثة أيام، ثم نهى عنها‬ ‫رسول الله صلى الله عليه‬ ‫. Sesungguhnya perawi berasa syak tentang khususiah mut`ah. Terdapat riwayat al-Baihaqi dengan lafaz: ‫أو يتتاركا، فما أدرى أشىء كان‬ ‫لنا خاصة، أم للناس عامة، قال‬ ‫أبو عبيد الله: وقد بينه على عن‬ ٌ . Dengan ini jadilah hukum mut`ah yang sebelum ini halal ‘mansukh’. akan tetapi terikat dengan tempoh tiga hari tiga malam sahaja.(111) Dalam hadith. Fathul Bari jilid 19 m/s 207.

talak. kemudiannya dinasakhkan dan seterusnya diharamkan selepas turun ayat-ayat tentang nikah. 4. Sesungguhnya Ali Abi Talib mengkhabarkan kepada Abdullah bin Abbas tentang ‫ما رواه الحسن وعبد الله إبنا‬ ‫محمد عن أبيهما أن عليا رضى‬ ‫الله عنه قال لبن عباس : أما‬ ‫علمت أن رسول الله )ص( نهى‬ ‫عن لحوم الحمر الهلية وعن‬ . Hadith tersebut merupakan dalil yang jelas terhadap pengharaman mut`ah dan daging Keldai. . Hadith ini menunjukkan dengan jelas larangan melakukan mut`ah oleh Rasulullah saw selepas mengharuskannya pada mereka yang tidak mempunyai isteri.‫المتعة‬ 64 . katanya: Sesungguhnya yang demukian itu bagi mereka yang ketiadaan isteri-isteri.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ Maksudnya: Hadith riwayat Ali Abi Talib RA telah berkata: Rasulullah SAW melarang melakukan mut`ah. edah dan mirath diantara suami dan isteri.‫الله عليه وسلم عن التعة‬ ‫قال: وإنما كانت لمن يجد ، فلما‬ ‫أنزل النكاح والطلق والعدة‬ ‫والميراث بين الزوج والمرأة‬ .‫نسخت‬ Maksudnya: Hadith riwayat Hasan dan Abdullah bin Muhammad daripada ayahnya. ianya di mansukhkan apakala diturunkan ayat-ayat tentang nikah. bahawa sesungguhnya Ali Abi Talib RA telah berkata pada Ibn Abbas: Sesungguhnya aku mengetahui Rasulullah SAW melarang daripada memakan daging keldai dan mut’ah. talak.edah dam mirath antara suami dan isteri.

oleh itu tiada hak bagi mereka menolak riwayat yang datang daripada Ali Abi Talib ra dengan alasan hadith ini adalah diriwayatkan dikalangan ahli sunnah. kata-katanya merupakan hujah ke atas mereka. ‫ما رواه الربيع بن سبرة عن أبيه‬ ‫سبرة بن معبد : أن نبى الله‬ ‫)ص( عام فتح مكة أمر أصحابه‬ : ‫بالتمتع من النساء ، قال‬ 65 . talak. Bukanlah kerana mut`ah itu antara alasan dan sebab-sebab yang mendorong mereka melakukan pembohongan terhadap hadith kerana hanya semata-mata meyokong dan membenarkan mazhab mereka. edah dan mirath (sistem waris). sangggup berkata benar sekalipun menyalahi dan membelakangi mazhab mereka. Sesungguhnya mut`ah itu adalah antara hukumhukum cabang amali yang penting bagi semua muslim mengetahuinya selepas diyakini sahihnya riwayat hadis itu daripada para sahabat antaranya Ali Abi Talib. Kedua: Hadith melarang Mut`ah yang di riwayatkan ketika pembukaan Kota Mekah bulan Ramadhan tahun 8H.MUT’AH ‫مـتــعة‬ pengharaman ini kerana dialah (Abdullah bin Abbas) yang mengatakan harus dan halalnya mut`ah. “Ketika mana diturunkan ayat-ayat tentang nikah. Ini menunjukkan larangan yang membawa kepada pengharaman terhadap nikah mut`ah buat selama-lamanya. 1. Hadith ini juga merupakan sekuat-kuat hujah dalam menghadapi Syiah Imaiah untuk mengharamkan mut`ah kerana ianya merupakan imam bagi imam-imam mereka. Hadith yang pertama menjelaskan larangan mut`ah pada hari Khaibar. Oleh itu adalah menjadi kewajipan bagi mereka beramal dengan katakatanya (mengharamkan mut`ah). Tiada seorang pun yang mahu meriwayatkan hadith ini kecuali dengan tujuan yang benar dan membetulkan riwayat. manakala hadith yang lain tidak tidak menentukan masa yang tertentu terhadap larangan kecuali dengan kata (sesungguhnya telah dimansukhkan) dan katanya. maka (mut`ah) pun ternasakh. kerana mereka adil lagi benar. Mut`ah bukanlah termasuk di dalam perkara-perkara aqidah atau perkara-perkara usul yang memecah belahkan syiah daripada ahli sunnah.

seterusnya ia minta supaya diberi tempoh sebentar untuk menentukan pilihannya. aku pergi berjalan-jalan. katanya: “Bahawa pada tahun peristiwa pembukaan kota Mekah. ternyata ia lebih tertarik padaku yang memang lebih menawan daripada kawanku. nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk menikah mut`ah dengan wanita. Setelah tinggal bersamaku ‫فخرجت أنا وصاحب لى من بنى‬ ‫سليم، حتى وجدنا جارية من‬ ،‫بنى عامر ، كأنها بكرة عيطاء‬ ‫فخطبناها إلى نفسها ، وعرضنا‬ ، ‫عليها بردينا، فجعلت تنظر‬ ‫فترانى أجمل من صاحبى، وترى‬ ، ‫برد صاحبى أحسن من بردى‬ ‫فآمرت نفسها ساعة ، ثم‬ ‫اختارتنى على صاحبى ، فكن‬ ‫معنا ثلثا ، ثم أمرنا رسول الله‬ . ternyata ia lebih tertarik pada selimut milik kawanku yang memang lebih baik daripada selimutku. Kata Sabrah bin Ma’bad: “Lalu bersama dengan seorang kawanku dari bani Sulaim. Ternyata ia memilih aku daripada kawanku.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ Maksudnya: Hadith riwayat Rabi’ bin Sabrah daripada Sabrah bin Ma’bad. Kami perlihatkan kepadanya kain selimut yang kami milliki masing-masing.‫)ص( يفراقهن‬ 66 . Kami bertemu dengan seorang wanita muda daripada Bani Amir yang cukup menawan. Akan tetapi ketika memandang kain selimut yang kami miliki. Ketika memandang orngnya.

kemudian mengharamkannya selepas tiga hari daripada perisriwa tersebut. Rasulullah SAW kemudian menyuruh aku menceraikannya”. ول‬ . maka 113 Hadith riwayat Muslim dalam kitab Nikah jilid 7 m/s 187 dengan syarah Nawawi. Baginda bersabda: Wahai manusia. Sesiapa yang ada di sisinya wanita mut’ah. sesungguhnya aku pernah mengizinkan kamu bermut’ah dengan wanita. kemudian meninggalkannya selepas tiga hari kerana diharamkan oleh nabi Muhammad saw.‫تأخذوا مما أتيتموهن شيئا‬ Maksudnya: Diceritakan oleh Rabi’ bin Sabrah Al Juhayni. Perintah dalam hadith itu adalah sematamata harus.MUT’AH ‫مـتــعة‬ selama tiga hari. bahawasanya pernah bersamasamaRasulullah SAW . ianya menunjukkan bahawa mut`ah itu diharamkan selepas dizinkan. Menakala berdasarkan kepada riwayat hadith yang lain melalui Sabrah bin Ma’bad Al-Juhayni ra iaitu: ،‫حدثنى الربيع بن سبرة الجهينى‬ ‫أن اباه حدثه. أنه سمع رسول‬ ‫الله صلى الله عليه وسلم‬ ‫فقال: يا أيها الناس إنى قد كنت‬ ‫أذنت لكم فى الستمتاع من‬ ‫النساء وإن الله قد حرم ذلك‬ ‫إلى يوم القيامة فمن كان عنده‬ ‫منهن ثيء فليحل سبيله . Sesungguhnya Allah telah mengharamkan perbuatan itu sehingga hari kiamat. (113) Hadith ini merupakan dalil yang jelas bahawa Rasulullah saw sesungguhnya pernah mengizinkan pada para sahabat bermut`ah pada tahun pembukaan Mekah. 67 . Telah datang satu ibarat melalui riwayat di mana sebahagian para sahabat pernah bermut`ah dengan hanya memberikan selimut pada perempuan. bahawa ayahnya pernah bercerita padanya.

(115) 2. Sunan An-Nasaie fi Tahrimil Mut`ah jilid 5 m/s 127. bulan Rejab tahun 9H. Pembukaan Mekah berlaku pada bulan Ramadhan dalam tahun kelapan hijrah. 116 Hadith riwayat Muslim dalam kitab Nikah jilid 7 m/s 184 dengan Syarah Nawawi. Tahun Authas meliputi tahun pembukaan Mekah kerana pembukaan Mekah dan tahun Authas adalah perkara yang satu.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ bebaskanlah ia dan jangan kami ambil sesuatu yang kamu berikan pada mereka. dengan demikian ianya dikatakan tahun Authas bukannya hari Authas. katanya: Rasulullah SAW telah memberi rukhsah (kemudahan) bermut’ah dengan perempuan pada tahun Authas selama tiga hari.) 116) Hadith ini menunjukkan dengan jelas Rasulullah telah mengharuskan nikan mut`ah pada tahun Authas kemudian melarangnnya selepas tiga hari. Apabila berlaku larangan tersebut boleh dikaitkan dengan mana-mana tahun keduanya. Maksudnya: Hadis riwayat Salamah bin Al-Akwa’ daripada ayahnya.(117) Ketiga: Hadith yang diriwayatkan melarang Mut`ah (diriwayatkan pada hari peperangan Tabuk. 68 .(114) Hadith ini banyak diriwayatkan dengan riwayat yang berbagai-bagai dalam kitab-kitab Sunnah Rasulullah saw. manakala hari Authas berlaku hari kesepuluh daripada bulan Syawal tahun yang sama. ‫ما رواه سلمة بن الكوع عن‬ ‫أبيه قال: رخص رسول الله‬ ‫)ص( فى متعة النساء عام‬ ‫أوطاس ثلث أيام ، ثم نهى عنها‬ 114 115 Hadis riwayat Muslim dalam kitab Nikah jilid 2 m/s 1025 dengan syarah Nawawi. 117 An-Nawawi `ala Sahih Muslim jilid7 m/s 184 dan Sunan kubro Lil-Baihaqi jilid 47 m/s 204 dalam bab Nikah Mut`ah. kemudian melarang daripada melakukannya. Oleh itu maksud larangan mut`ah pada hari pembukaan Mekah adalah kerana masanya yang hampir (masa pembukaan Mekah dan Authas).

Hal: 273. “Apa yang berlaku” . Dapatlah disimpulakan di sini larangan tersebut adalah berhubungkait dengan kemarahan Rasulullah saw. 119 Lihat Fathul Bari.(119) ‫ما رواه أبو هريره رضى الله‬ ‫عنه قال: خرجنا مع رسول الله‬ ‫صلى الله عليه وسلم فى غزوة‬ ‫تبوك ، فنزلنا بثنية الوداع، فرأى‬ ‫نساء يبكين، فقال: ما هذا؟‬ ، ‫قيل: نساء تمتع بهن أزواجهن‬ ‫ثم فارقوهن، فقال رسول الله‬ ‫صلى الله عليه وسلم حرم ــ أو‬ ‫هدم ــــ المتعة النكاح والطلق‬ . dikatakan mereka telah dimut`ahkan kemudian diceraikan. talak. (118) Hadith ini menunjukkan mut`ah telah diharamkan buat selama-lamanya setelah dinasakhkan oleh nikah. talak. Jilid:19. Hadis ini tidak menjelaskan mereka telah melakukan mut`ah pada hari tersebut. menyebabkan mut`ah masih diteruskan sebagai satu rukhsah. Hal:335 wa lafzi al-Baihqi. telah berkata. tetapi ianya tidak tersebar.‫والعدة والميراث‬ 118 Hadith riwayat al-Baihaqi fi al-s-Sunan al-Kubro fi bab nikah al-mut`ah. Jilid: 7.MUT’AH ‫مـتــعة‬ Maksudnya: Hadith riwayat Abu Hurairah ra. edah dan mirath. Jilid: 6. Hal:207. Kemudian datanglah larangan dan pengharaman. Wa rawahu al-Hazimi fi al-`iktibar fi an-nasikh wa al-mansukh min al-athar. edah dan mirath (sistem waris). “Kami telah keluar bersama Rasulullah daripada perang Tabuk. Rasulullah bertanya. 69 . Lalu Rasulullah bersabda: Mut`ah telah diharamkan atau dinasakhkan oleh nikah (sebenar). lalu Rasulullah saw melihat beberapa orang perempuan sedang menangis.Hal:204 dan Nil al-Autar. tetapi diihtimal (dijangka) telah dilakukan pada hari-hari berlalu.

telah‬‬ ‫ما رواه الربيع بن سبرة عن‬ ‫أبيه ، قال: خرجنا مع رسول‬ ‫الله صلى عليه وسلم فى‬ ‫حجةالوداع ، فقالوا : يا رسول‬ ‫الله ، إن العذبة قد اشتد علينا،‬ ‫قال: فاستمتعوا من هذه‬ ‫النساء، فأتيناهن، فأين أن‬ ‫ينكحنا إل أن نجعل بيننا وبينهن‬ ‫أجل، فذكر ذلك النبى رسول‬ ‫الله صلى عليه وسلم ، فقال :‬ ‫إجعلوا بينكم وبينهن أجل،‬ ‫فخرجت أنا وإبن عم لى ، معه‬ ‫برد، ومعى برد وبرده أجود من‬ ‫بردي، وأنا أشب منه، فأتينا‬ ‫إمرأة ، فقالت : برد كبرد،‬ ‫فتزوجتها، فمكثت عندها تلك‬ ‫الليلة، ثم غدوت ورسول الله‬ ‫صلى عليه وسلم قائم بين‬ ‫الركن والباب ، وهو يقول : أيها‬ ‫الناس ، إنى كنت قد أذنت لكم‬ ‫فى الستمتاع، أل وإن الله قد‬ ‫حرمها إلى يوم القيامة، فمن‬ ‫كان عنده منهن شىء فليخل‬ ‫سبيلها، ول تأخذوا مما آتيتموهن‬ ‫شيئا.)‪tahun10H‬‬ ‫‪Maksudnya: Hadis riwayat Rabi’ bin‬‬ ‫‪Sabrah daripada bapanya.‬ ‫07‬ .‫‪Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM‬‬ ‫ةةةةةةة‬ ‫‪Keempat: Hadith yang diriwayatkan melarang Mut`ah‬‬ ‫‪(diriwayatkan pada hari haji Wida. bulan Dzulhijjah‬‬ ‫.

Jilid:1. Dia mempunyai selimut aku pun mempunyai selimut. Lalu para sahabat berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya uzbah amat bersangatan ke atas kami. Berkata Rasulullah saw: Bermut`ahlah kalian terhadap perempuan-perempuan ini. Jilid:7.(120) Hadith ini menunjukkan mut`ah tersebut diharuskan kemudian dilarang mengamalkannya ketika haji wida’.Hal: 203. sesungguhnya aku pernah mengizinkan kamu bermut’ah dengan wanita. maka bebaskanlah ia dan jangan kami ambil sesuatu yang kamu berikan pada mereka. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan perbuatan itu sehingga hari kiamat. 71 . Ianya berterusan sepanjang malam itu. selimutnya lebih menarik berbanding dengan selimutku tetapi aku lebih menawan (muda) daripadanya. Sabda Rasulullah saw: Jadikanlah antara kalian dengan mereka satu tempoh.MUT’AH ‫مـتــعة‬ berkata: Kami telah keluar bersama Rasulullah saw pada haji wida’. lalu hal ini diadukan kepada Rasulullah saw. Kemudian baginda bersabda: Wahai manusia. Hal: 631 dan hadis riwayat al-Baihaqi fi al-s-Sunan al-Kubro fi bab nikah al-mut`ah. Sesiapa yang ada di sisinya wanita mut’ah. lalu kami menemui mereka (perempuan). Sebahagian ulama mengatakan: Dalam hadis ini berlaku waham dalam riwayat. dan (perempuan) berkata: Selimut dengan selimut. Lalu kami menemui seorang perempuan. Mereka tidak menikah dengan kami kecuali kami tentukan tempoh tersebut. Lalu aku dan anak pakcik ku pun keluar. mereka mengatakan hadis ini berlaku 120 Hadith riwayat Ibn Majah fi sunanihi fi bab an-nahi `an nikah al-mut`ah. lalu aku kahwini perempuan tersebut.

Ataupun mereka boleh melakukan nikah di Mekah kerana keadaan mereka tidaklah serupa ketika dalam peperanganpeperangan yang lalu. sememangnya riwayat yang mengatakan larangan berlaku ketika pembukaan Mekah adalah lebih masyhur dan lebih sahih.(122).Hal: 520. sehinggalah sempurna pengharamannya yang terakhir ketika haji wida’. Hal: 204. Hal: 205. 122 Lihat Tafsir al-Qurthubi. Kemungkinan juga Rasulullah saw telah mengharamkan mut`ah itu ketika haji wida’ kerana suasana yang sesuai iaitu berlaku perhimpunan orang ramai supaya membolehkan Rasulullah mengmumkan secara berkesan. iaitu harusnya kerana tuntutan dharurat dan haramnya kerana hilang tuntutan tersebut. Jilid: 9. 72 . Jilid: 5. sedangkan mereka melakukan haji tersebut bererta dengan isteri-isteri mereka. 123 Al-Muhli. yang mengatakan ianya berlaku ketika pembukaan Mekah. Hal: 131-132. Hal: 203 dan Fathul Bari. Manakala semua riwayat-riwayat yang lain lebih tertumpu kepada hadis riwayat Ibn Sabrah. Nil al-Autar. Sebagaimana yang telah kita sebut sebelum ini. Jilid: 7. Manakala dalam peperangan diulangi larangan-larangan ini kerana kebanyakan penduduk kota Mekah ketika itu mengamalkan nikah mut`ah. Semua ini tidaklah bertentangan dengan apa yang telah sabit pengharusannya dan pengharamannya sebelum ini. Jilid:6 Hal: 273-274 dan Fathul Bari. (121) kerana adalah satu perkara yang mustahil para sahabat mengadu kepada Rasulullah saw akan masalah `uzbah (ketiadaan isteri) ketika haji wida’.(123) Kelima: :‫ما رواه نافع عن إبن عمر قــال‬ ‫ليحــل لرجــل أن ينكــح امــرأة‬ 121 Lihat Sunan al-Kubro (bab nikah al-mut`ah). Jilid: 19. Dengan ini tidak lagi berterusan syak halalnya mut`ah. Jilid: 19.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ pada ketika pembukaan Mekah dan bukannya ketika haji wida’.

lalu mati salah satu daripadanya tidak boleh waris mewarisi. Hal: 207.MUT’AH ‫مـتــعة‬ Maksudnya: Hadith riwayat Nafi’ daripada Ibn Umar. lelaki mewarisinya(suami) dan perempuan mewarisinya(isteri). warismewarisi. dengan maharnya.‫أحدهما لم يتوارثا‬  124 Hadith riwayat al-baihaqi fi Sunan al-Kubro fi bab nikah al-mut`ah.(124) Hadith tersebut merupakan dalil yang jelas. sebaliknya ia merupakan nikah yang telah dilarang oleh Rasulullah saw iaitu nikah mut`ah. 73 . iaitu nikah yang berlaku padanya mahar. apabila meninggal salah satu daripada keduanya tidak berlaku waris-mewarisi. Bukanlah termasuk dalam nikah islam yang di tentukan tempohnya yang tertentu. bahawa seseorang lelaki diharamkan menikahi atau mengahwini perempuan kecuali dengan perkahwinan yang dianjurkan oleh islam. telah berkata: Tidak dihalalkan seorang lelaki menikahi perempuan kecuali dengan cara islam. tidak dihukum dengan tempoh yang tertentu. ‫إلنكاح الس ـلم، بمهره ـا،ويرثه ـا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫وترثــه، ول يقاضــيها علــى أجــل‬ ‫معل ـوم أنه ـا امرأت ـه، ف ـإن م ـات‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ . Jilid: 7.

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ RIWAYAT-RIWAYAT YANG DISANDARKAN KEPADA UMAR AL-KHATAB TERHADAP LARANGAN AMALAN MUT`AH. lalu ‫ما روى عن محمد بن خلف‬ ‫العسقلنى عن الفريانى عن‬ ‫آبان بن ابى حازم عن ابى بكر‬ :‫بن حفص عن ابن عمر ، قال‬ ، ‫لما ولى عمر بن الخطاب‬ ‫خطب الناس، فقال: ان رسول‬ ‫الله صلى عليه وسلم اذن لنا‬ ، ‫فى المتعة ثلثا ، ثم حرمها‬ ‫والله ل أعلم احدا يتمتع وهو‬ ‫محصن ال رجمته بالحجارة،ال‬ ‫ان يأتينى بأربعة يشهدون ان‬ ‫رسول الله صلى الله عليه‬ . 1.‫وسلم احلها بعد ان حرمها‬ 74 . Maksudnya: Hadith yang diriwayatkan daripada Muhammad bin Khalaf Al-Asqalani daripada Firyani daripada Aban bin Abi Hazim daripada Abi Bakar bin Hafs daripada Ibn Umar katanya: Ketikamana Umar dilantik menjadi Khalifah.

Keadaan ini berlaku kerana mereka tidak beramal dengan nasakh dan tahrim. kemudian mengharamkannya. katanya: Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengizinkan kepada kita akan mut’ah sebanyak tiga hari. kecuali datang empat orang saksi yang bersaksi bahawa Rasulullah SAW menghalalkannya selepas diharamkan. Hal:269 dan Syarh an-Nawawi `ala Sahih Muslim. Nil al-Autar.(126) Dalam riwayat-riwayat lain pengharaman mut`ah itu disandarkan kepada Umar al-Khatab sendiri tanpa disandarkan kepada kitab dan as-sunah. Jilid: 6.MUT’AH ‫مـتــعة‬ berkhutbah di hadapan orang ramai. bahawa Umar Ibn Al-Khatab telah bersandarkan pada keizinan mut`ah selama tiga hari pada hari-hari pada zaman Rasulullah saw kemudian ia juga bersandar pada pegharamannya juga daripada Rasulullah saw. setelah mendengar larangan daripada Umar alKhatab. manakala sebahagian para sahabat masih menghalalkan mut`ah sehinggalah tiba zaman Khalifah Umar al-Khatab. 75 . (125) Hadith ini menunjukkan secara terang dan jelas. Jilid: 2. Demi Allah tidaklah aku mengetahui seseorang itu bermut’ah sedangkan ia Muhsan kecuali direjam dengan batu. Syaidina Umar Al-Khatab memberi amaran kepada sesiapa yang melakukan nikah mutah sedangkan ia muhsan maka hukumannya ialah direjam dengan batu. Hal: 205. bab “ Larangan terhadap amalan Mut`ah” jilid 1 m/s 631 126 Lihat Zadul al-Mu`ad. Oleh yang demikian keizinan melakukan mut’ah serta haramnya adalah kedua-duanya datang daripada Rasulullah saw. Jilid: 7. Dengan ini pengharusan dan pengharaman mut`ah kedua-duanya datang daripada Rasulullah saw. Maksudnya Umarlah yang menjelaskannya atau melaksanakannya (larangan 125 Hadith riwayat Ibn Majah dalam sunannya. Hal:183. kerana melakukan mut`ah yang telah pun diharamkan oleh Rasulullah bererti melakukan perbuatan zina. lalu para sahabat beramal dengan nasakh dan berkata dengan pengharamannya. melainkan didatangkan padaku empat orng saksi yang menyaksikan bahawa Rasulullah menghalalkan mut’ah selepas menharamkannya.

(127) 2. Maksudnya: Hadith riwayat daripada Salim bin Abdullah daripada bapanya daripada Umar al-Khatab ra. Hal: 13. 127 128 ‫ما روى عن سالم بن عبد الله‬ ‫عن أبيه عن عمر بن الخطاب‬ ‫رضى الله عنه، قال: صعد عمر‬ ‫على المنبر، فحمد الله ، وأثنى‬ ‫عليه ، ثم قال:ما بال رجال‬ ‫ينكحون هذه المتعة وفد نهى‬ ‫رسول الله صلى عليه وسلم‬ ‫عنها ، أل وإنى لأوتى بأحد‬ . bab “Nikah Mut`ah” jilid 7 m/s 207. sesungguhnya Rasulullah saw telah melarangnya. kemudian berkata.(128) Hadith ini samalah seperti hadith-hadith yang telah lalu menunjukkan dengan jelas. 76 . tetapi sebaliknya merekalah yang menerang dan menjelaskan hukum tersebut berdasarkan dalil-dalil. Ini terjadi kerana ulama akan menyandarkan hukum samada haram ataupun harus kepada orang menjelaskan dan melaksanakannya. 3.. Hadis riwayat Baihaqi dalam sunan. sebagai contoh: Orang mengatakan Abu hanifah mengharuskan begini. manakala Imam Syafie mengharamkan sedemikian dan sebagainya. “Apa lagi yang lelaki mahu bernikah dengan mut`ah ini. Bukanlah bermaksud hukum syarak itu datang daripada diri mereka sendiri. tidaklah aku mendatangi seseorang itu (yang mengamalkan mut`ah) kecuali aku merejamnya dengan batu”. telah berkata..Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ mut`ah). Umar Al-Khatab telah mengharamkan mut`ah setelah mengetahui larangan daripada Rasulullah saw. “Umar telah naik ke minbar lalu bertahmid dan memuji Allah swt. Jilid 5.‫نكحها إل رجمته‬ Lihat Tafsir al-Manar.

‫ما روى عن ابن عباس : ان‬ ‫عمر بن الخطاب نهى عن‬ ‫المتعة فى النساء ، وقال: إنما‬ ‫أحل الله ذلك للناس على عهد‬ ، ‫رسول الله صلى عليه وسلم‬ ‫والنساء يومئذ قليل، ثم حرم‬ ‫عليهم بعد ، فل اقدرعلى أحد‬ ‫يفعل من ذلك شيئا، فتحل به‬ . kemudian selepas itu ianya diharamkan ke atas mereka. 77 . (129) 4.‫العقوبة‬ ‫ما روى عن عاصم بن أبى أبى‬ ‫نضرة ، قال : كنت عند جابر بن‬ ‫عبد الله رضى الله عنهما ، فاتاه‬ ‫آت ، فقال: ابن عباس وابن‬ ، ‫الزبير اختلفا فى المتعتين‬ ‫فقال جابر: فعلنا هما مع رسول‬ ‫الله صلى عليه وسلم ، ثم نهانا‬ 129 Hadis riwayat Dar Qatnie dalam sunannya jilid 3 m/s 208-209.MUT’AH ‫مـتــعة‬ Maksudnya: Hadith riwayat daripada Ibn Abbas: Bahawasanya Umar Ibn alKhatab telah melarang daripada melakukan mut`ah terhadap perempuan. Katanya lagi: Sesungguhnya Allah menghalalkannya pada zaman Rasulullah saw kerana perempuan ketika itu bilangannya sedikit. Aku tidak mampu mengatakan seseorang itu boleh melakukan mut`ah kerana hukumannya dihalalkan.

‫عنهما عمر رضى الله عنه فلم‬ . :‫ما روى عن ابى نضرة قال‬ ‫قلت لجابر بن عبد الله: إن إبن‬ ‫الزبير ينهى عن التعة، وأن أبى‬ ‫عباس يأمر بها ،قال لى: على‬ ‫يدى جرى الحديث، تمتعنا مع‬ . “Ketika aku berada di samping Jabir bin Abdullah ra. (131) Kesimpulan yang kita dapati di sini ialah. Selepas itu mereka meninggalkannya dengan dalil. lalu berkata.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ Maksudnya: Hadis riwayat daripada `Asim bin Nadhrah telah berkata.(130) Hadith ini menunjukkan bahawa semua sahabat pernah melakukan mut`ah pada zaman Rasulullah saw beserta dengan mut`ah haji. bab “Nikah Mut`ah” jilid 7. larangan tersebut berlaku pada masa Khalifah Umar al-Khatab. 78 . Selepas itu kami tidak mengulangi lagi.Hal: 207. “Kami telah melakukannya pada zaman Rasulullah saw kemudian kami dilarang oleh Umar al-Khatab ra. Jilid:19. Hal:209. berdasarkan dalil kata-kata Jabir (kami pernah melakukan kedua-duanya). “Ibn Abbas dan Ibn Zubair berselisih pendapat tentang kedua-dua mut`ah (mut`ah dengan perempuan dan mut`ah haji).‫نعد لهما‬ 5. Berkata Jabir. Lihat Fathul Bari. lalu ia didatangi seseorang. ‫رسول الله صلى عليه وسلم‬ ‫قال عفان : ومع أبى بكر، فلما‬ 130 131 Hadis riwayat Baihaqi dalam sunan. katanya (maka selepas itu kami tidak mengulangi daripada melakukan kedua-duanya).

Hal: 206 dan Imam Ahmad dalam Musnad jilid 2 .‫بالحجارة ، والخرى متعة الحج‬ ،‫افصلوا حجكم عن عمرتكم‬ ‫فإنه أتم لحجكم ،وأتم‬ .Hal: 312-313. ‫لعمركم‬ Maksudnya: (132) Hadith ini menunjukkan secara zahir Umar al-Khatablah yang melarang melakukan mut`ah terhadap perempuan dan mut`ah haji. Sesungguhnya Umar al-Khatab akan menjatuhkan hukuman rejam dengan batu terhadap mana-mana lelaki yang akan mengahwini perempuan sedangkan lelaki tersebut berada dalam keadaan muhsan. bab “Nikah Mut`ah" jilid 7. oleh yang demikian kata-kata (larangan mut`ah ketika haji) boleh diihtimal sebagai al- 132 Hadis riwayat Baihaqi dalam sunanKubro. 79 . Ini adalah larangan daripada Umar al-Khatab terhadap amalan mut`ah terhadap perempuan selaras dengan larangan Rasulullah saw. Maka oleh itu jadilah mut`ah tersebut haram buat selamalamanya. Manakala larangan Umar alKhatab terhadap mut`ah haji tidaklah didahului dengan larangan daripada Rasulullah saw.MUT’AH ‫مـتــعة‬ :‫ولى عمر خطب الناس، فقال‬ ‫إن القرأن هو القرأن ، وإن‬ ‫رسول الله صلى عليه وسلم‬ ‫هو الرسول وإنهما كانتا متعتين‬ ‫على عهد رسول الله صلى عليه‬ ،‫وسلم ، وانا اتهى عنهما‬ ‫وأعاقب عنهما ، إحداهما متعة‬ ‫النساء ، ول أقدر على رجل‬ ‫تزوج امرأة إلى أجل إل غيبته‬ .

‫ما رواه نافع عن عبـد اللـه إبـن‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫عمر رضى الله عنهما: أنه ســئل‬ ،‫عن المتعة النساء، فقال: حرام‬ ‫أما ان عمر ب ـن الحط ـاب رض ـى‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الله عنه لو أخذ فيها أحدا لرجمه‬ . Maksudnya: Hadis riwayat Nafi’ daripada Abdullah Ibn Umar RA : Sesungguhnya telah bertanya tentang bermut’ah dengan perempuan. kata Ibn Umar: haram. Hadith ini menunjukkan bahawa mut`ah itu haram. (133) 6. Hal: 206. sesungguhnya Umar Ibn Al-Khatab RA sekiranya mengetahui seseorang melakukan mut’ah nescaya direjamnya dengan batu.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ karahiatul at-tanzihiyah (makruh tanzih) yang tidak bermakna haram. 80 .‫بالحجارة‬ ‫ما رواه إبن شهاب بن عروة بن‬ ‫الزبير : أن خولة بنت حكيم‬ ،‫دخلت على عمر بن الخطاب‬ ‫فقالت : إن ربيعة بن أمية‬ ،‫إستمتع بإمرأة، فحملت منه‬ 133 Lihat Sunan al-Kubro lil-Baihaqi. 7. sehingga Umar Al-Khatab sekiranya mendapati orang yang bermut`ah dengan perempuan selepas pengharamannya. penzina muhsan itu akan direjam dengan batu. Jilid: 7.

hadis riwayat Baihaqi dalam sunan. 81 . sekiranya aku bertemu dengannya pasti aku merejamnya. Setengah pendapat mengatakan bahawa Umar Al-Khatab menyandarkan larangan tersebut kepada Rasulullah saw. dan katanya lagi: “Sentiasalah orangorang lelaki bernikah mut`ah. Hadith ini (larangan bermut’ah) disandarkan kepada Umar Al-Khatab pada zaman khulafanya.(134) Hadis ini menunjukkan. sebagaimana katanya: “Sesungguhnya Rasulullah saw mengizinkan untuk kita bermut`ah sebanyak tiga kali kemudian mengharamkannya”. lalu berkata: Inilah dia mut`ah. bab “Nikah Mut`ah” jilid 7 m/s 206 dan Muntakhab katrul `Ummal fi sunanil `Aqwal wal `af`al bihamisy al-musnad jilid 6 m/s 404.MUT’AH ‫مـتــعة‬ Maksudnya: Hadis riwayat Ibn Syihab bin ‘Urwah bin Al-Zubair: Bahawa Khulah binti Hakim telah menemui Umar Ibn Al-Khatab.‫ولو كنت تقدمت فيها لرجمته‬ Hadis riwayat Malik dalam Muwata’ bab “Nikah Mut`ah” daripada Kitab Mut`ah jilid 2 m/s 542. menyebabkan Umar gementar dan keluar dalam keadaan marah lalu berkata : “Inilah dia padah mut`ah (nikah yang diharamkan). sesungguhnya pengamal mut`ah patut direjam sekiranya muhsan”. ketika mana Umar Al-Khatab mengetahui bahawa Rabi`ah bin telah Umaiyah bermut`ah dengan seorang perempuan sehingga mengandung. bermakna hadis ini meliputi hadis-hadis yang disandarkan kepada Umar Al-Khatab. lalu berkata: Sesungguhnya Rabi’ah bin Umaiyah telah bermut’ah dengan seorang wanita sehingga hamil. sesungguhnya sawtelah pun melarang melakukan mut`ah”. Lalu Umar Al-Khatab keluar dalam keadaan gementar. Umar Al-Khatab menyandarkan larangan bermut`ah dalam kedua-dua hadis di atas kepada Rasulullah saw. Ini bererti larangan melakukan mut`ah itu terdapat dalam semua hadis serta muafaqahnya (setujunya) para sahabat terhadap larangan Umar Al-Khatab beserta tindakan Abdulllah Ibnu Abbas menarik balik kata134 ،‫فخرج عمر بن الخطاب فزعا‬ ،‫يجررداءه ، فقال: هذه المتعة‬ .

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

‫ةةةةةةة‬

katanya yang mengharuskan mut’ah, kerana sekiranya mut`ah diharuskan nescaya mereka tidak meninggalkannya dan juga mereka tidak menerima (tidak akur) larangan daripada Al-Khatab.(135)



135

Al-Ahwal As-Syakhsiyah, Dirasah li-ahkamil usrati wama yajri wama `alaihil `amal bi-qawaninil ahwailis syakhsiyah: Dr. Abdul Fatah muhammed Nujar, Dekan bahagian Feqh, Kuliah Syariah dan Undang-undang, Tanta 1996

82

MUT’AH ‫مـتــعة‬

PEMBATALAN (PENARIKAN SEMULA KATA-KATA) IBNU ABBAS TENTANG RIWAYATNYA YANG MENGHARUSKAN AMALAN MUT`AH. 1.

‫ما روىعن إبن عب ـاس ق ـال: إنم ـا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ك ـانت المتع ـة ف ـى أول الس ـلم‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫كان الرجل يقدم البلدة ليس لــه‬ ‫بها معرفة ، فيتزوج المرأة بقـدر‬ ‫ـ‬ ‫ما يرى أن ـه يقي ـم ، فتحف ـظ ل ـه‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫متاعه، وتصـلح لـه شـيئه ، حـتى‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫نزلت اليت )إل علــى أزواجهــم‬ ‫أو مــاملكت أيمــانهم …..( قــال‬ ‫اب ـن عب ـاس : فك ـل ف ـرج س ـوى‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ .‫هذين فهو حرام‬
Maksudnya: Hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abas RA, telah berkata: Sesungguhnya adalah nikah Mut`ah pada awal Islam itu, seorang lelaki datang ke sebuah negeri yang tidak mempunyai kenalan di sana, lalu berkahwin dengan seorang perempuan dengan sekadar belanja yang dipatutkan selama mana ia bermukim disana, maka perempuan itu dijadikan sebagai pemelihara hartanya, memberri persediaan pada makandan minum, membasuh pakaian dan sebagainya. Demikianlah berlaku pada awal islam sehingga turun ayat yang maksudnya : Melainkan

83

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

‫ةةةةةةة‬

kepada isterinya atau kepada kepunyaan tangan kanannya (sahaya perempuan).(136) Kata Ibn Abas semua faraj selain daripada itu adalah haram.(137) Hadis ini dengan jelas menunjukkan rukhsah terhadap mut`ah berlaku diperingkat permulaan islam disebabkan tekanan `uzbah (ketiadaan isteri) ketika dalam musafir. Kemudian ianya diharamkan selepas itu apabila turun ayat, firman Allah:

Maksudnya: Melainkan kepada isterinya atau kepada kepunyaan tangan kanannya (sahaya perempuan).(138) Ibn Abbas telah mengharamkannya setekah yang mana sebelum ini beliau menghalalkannya, iaitu setelah mengetahui terhadap larangan daripada Rasulullah saw. Ini jelas sebagaimana katanya, “semua faraj selain daripada itu adalah haram.(139) 2.

‫إل على أزواجهم أو ماملكت‬ ‫أيمانهم‬

‫ما رواه ابن عباس قال: كانت‬ ‫المتعة فى اول السلم، وكانو‬ ‫يقرءون هذه الية : )فلما‬ ‫استمتعتم به منهن إلى أجل‬ ‫مسمى …( فكان الرجل يقدم‬ ، ‫البلدة ليس له بها معرفة‬ ‫فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ‬ ، ‫من حاجته،لتحفظ متاعه‬
136 137

Surah Al-Mukminun ayat 5-7 dan Surah Al-Ma`arij ayat 29-31. Hadis riwayat Tarmidzi dalam bab “ Perkara yang datang mengharamkan Nikah Mut`ah” jilid 3 m/s 429-430. 138 Surah Al-Mukminun ayat 5-7 dan Surah Al-Ma`arij ayat 29-31. 139 Hadis riwayat Tarmidzi dalam bab “ Perkara yang datang mengharamkan Nikah Mut`ah” jilid 3 m/s 429-430.

84

Kata Ibn Abas semua faraj selain daripada itu adalah haram.MUT’AH ‫مـتــعة‬ Maksudnya: Hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abas RA. فنسخ الله عز‬ ‫وجل الولى ، فحرمت المتعة‬ ‫وتصديقها من القرآن )إل على‬ ( ‫أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم‬ ‫وما سوى هذا الفرج فهو حرام‬ Hadis ini seperti hadis-hadis yang lain. memberi persediaan pada makan dan minum. membasuh pakaian dan sebagainya. menunjukkan secara zahir harus dan halalnya nikah mut`ah pada 140 141 Surah An-Nisa’ ayat 23. lalu berkahwin dengan seorang perempuan dengan sekadar belanja yang dipatutkan selama mana ia bermukim disana.(140) maka Allah menasakhkan ayat yang pertama dan mengharamkan mut’ah lalu membenarkan ayat Quran yang maksudnya: Melainkan kepada isterinya atau kepada kepunyaan tangan kanannya (sahaya perempuan). Hadis riwayat Baihaqi dalam sunan Kubro jilid 7 m/s 205 bab “ NikahMut`ah. telah berkata: Sesungguhnya adalah nikah Mut’ah pada awal Islam itu.(141) ‫وتصلح شأنه ،حتى نزلت هذه‬ ‫الية )حرمت عليكم‬ ‫أمهاتكم…( . 85 . Sehinggalah turun ayat yang bermaksud:Diharamkan bagi kamu (mengahwini) ibu kamu……. mereka membaca ayat yang bermaksud:……Seorang lelaki datang ke sebuah negeri yang tidak mempunyai kenalan di sana. maka perempuan itu dijadikan sebagai pemelihara hartanya..

Lafaz hadis tersebut bukanlah bermaksud fatrah yang telah berlalu itu maknanya sebelum hijrah. Hadith ini menunjukkan penarikan semula oleh ibn Abbas terhadap kata-katanya yang menghalalkan mut`ah.الخنزير‬ Hadis riwayat Baihaqi dalam sunan Kubro jilid 7 m/s 205 bab “ NikahMut`ah”. Manakala maksud lafaz Abadullah Ibn Abbas (Sesungguhnya adalah nikah mut`ah pada awal islam) di dalam hadis. seperti bangkai. 86 . darah dan daging khinzir. 3. dibolehkan baginya berkahwin secara mut`ah terhadap perempuan selama mana ia bermukim untuk memelihara urusan peribadinya. Penarikan semula Ibn Abbas terhadap riwayat-riwayatnya yang mengatakan harus mut`ah dan mengatakan haramnya adalah selepas hijrah bukan sebelumnya. Apabila seorang lelaki belum beristeri datang ke sebuah negeri. (142) Hadis ini juga diriwayatkan daripada Al-Qasim bin AlWalid daripada Ibn Abbas. sesungguhnya telah berkata tentang nikah mut’ah: Haram. iaitu ketika umat islam sibuk dengan peperangan dan jihad fisabilillah ta`ala. bermaksud selepas hijrah. Maksudnya: Daripada Said bin Jubair daripada Ibn Abbas. Sehinggalah Allah menurunkan ayat yang mengharamkannya.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ permulaan islam ketika bermusafir dan dalam keadaan bujang. firman Allah yang bermaksud: Melainkan kepada isterinya atau kepada kepunyaan tangan kanannya. darah dan daging khinzir (babi). 4. Hadis di atas merupakan dalil yang jelas dan nyata terhadap pengharaman nikah mut`ah sebagaimana haramnya bangkai. Abdullah bin Abbas mengharamkan mut’ah tersebut dengan katanya: “semua faraj selain daripada itu adalah haram” selepas terdapat kata-kata yang menghalalknnya. 142 ‫عن سعيد بن جبير عن ابن‬ ‫عباس أنه قال فى المتعة : هى‬ ‫حرام ، كالميتة والدم ولحم‬ ‫.

144 Hadis riwayat Baihaqi dalam sunan Kubro jilid 7 m/s 205 bab “Nikah Mut`ah”. antaranya Muhammad bin Khalaf yang terkenal di Waki’. Al Khutabi. Abu ‘Uwanah dan sebagainya. darah dan daging khinzir (babi). menunjukkan secara jelas dan nyata bahawa sesungguhnya Ibnu Abbas mengingkari terhadap orang-orang yang menaqalkan (meriwayatkan) kata-katanya yang menghalalkan mut’ah.(144) Hadis ini samalah seperti hadis-hadis yang terdahulu. Mereka 143 ‫ما روى عن سعيد بن جبير‬ ‫قال: هل تدرى ماضعت ، وبماذا‬ ‫أفتيت ؟ قد سارت بفتياك‬ ‫الركبان، وقال فيه الشعراء‬ :‫قال: وما قلت ؟ قلت ؟ قالوا‬ ‫قد قلت للشيخ لما طال محبسه‬ ‫ياصاح هل لك فى فتوى ابن‬ ‫عباس وهل ترى رخصة‬ ‫الطراف آنسه تكون مثواك‬ ‫حتى مصدر الناس فقال ابن‬ ‫عباس: إنا لله وإنا إليه‬ ، ‫راجعون ، والله ما بهذا أفتيت‬ ‫ول هذا أردت ول أحللت ، إل‬ ‫مثل ماأحل الله الميتة والدم‬ ‫ولحم الخنزير‬ Hadis riwayat Al-Hazami dalam `Iktibari fin Nasikh wal mansukh minal athar m/s 331wa lafzu lahu. 87 .MUT’AH ‫مـتــعة‬ Maksudnya:(143) Hadis ini juga diriwayatkan daripada Abi Khalid daripada AlMinhal. Ibnu Abbas mengatakan ia tidak pernah memberi fatwa menghalalkannya. yang dikehendakinya ialah mut`ah itu telah diharamkan sebagaimana haramnya bangkai. Terdapat banyak riwayat yang mengatakan Ibnu Abbas menarik balik kata-katanya menghalalkan mut`ah. Hadis riwayat Baihaqi dalam sunan Kubro jilid 7 m/s 205 bab “Nikah Mut`ah”.

jilid 3 hal 190. Syarah Nawawi terhadap Sahih muslim jilid 7 m/s 181 dan Tafsir Fathul Qadir Lis-Sawkani jilid 1m/s 41. jilid 6 hal 271.(148) Antara ulama-ulama yang mengharuskan mut`ah ialah Ibnu Juraih seorang Ulama Feqah di Mekah yang berkata menghalalkanya sebanyak sembilan belas kali. seperti mana bangkai dan darah boleh diharuskan kerana takut pada berlaku musyaqqah (kepayahan). lalu Ibnu Abbas menarik semula fatwanya (harusnya mut`ah)”. Apabila bebas daripada sebarang perkara-perkara yang membawa daripada dharurat.(147) Berkata Al-Khatabi: Ibnu Abbas menggunakan kaedah qias.(149) 145 Hadis riwayat Baihaqi dalam sunan Kubro jilid 7 m/s 205 bab “Nikah Mut`ah”dan Ma`alimus Sunan Lil-Khatabi jilid 3 m/s 190. Kebanyakan ahli ilmu yang mengharamkan mut`ah. Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishak.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ meriwayatkannya daripada Said bin Jubair seperti mana riwayat-riwayat yanh lalu. maka ianya tidak termasuk dalam keadaan dharurat seperti keadaanya orang yang berhajat kepada makanan. iaitu seperti kata Al-Thauri. hal 336 dan Ma`alimus Sunan Lil-Khatabi. Dengan penarikan Ibn Abbas terhadap kata-kata yang mengharuskan mut`ah maka ijmak sendirinya terpakai”. 149 Fathul Bari. dengan katanya: “Kalian saksikanlah sesungguhnya aku telah membatalkan kata-kata yang menghalalkan mut`ah”. 148 Al-Hazami fil `Iktibar fin Nasikh wal Mansukh minal Athar. Oleh itu penyerupaan ini tidaklah sahih (tidak betul)”. 146 Sahih Tarmidzi dalam bab “ Perkara yang datang mengharamkan Mut`ah “ jilid 3 m/s 429 –430. 147 Zadul Mua`ad jilid 2 m/s 22.(146) Berkata Ibnu Qayyim: Ibn Abbas mengharuskan mut`ah adalah kerana berada dalam keadaan terpaksa (dharurat). Sabitlah (tetaplah) penarikan semula kata-katanya daripada mengharuskan mut`ah di Basrah. 88 . jilid 19 hal 717 dan Nilul Autar.(145) Berkata Tarmizi: “Dengan ini sabitlah penarikan semula Ibn Abbas tentang kata-kata menghalalkan mut’ah kepada kata-kata mengharamkannya selepas mengetahui larangan daripada Rasulullah SAW . Imam Syafie. Walaubagaimana pun tuntutan dalam keadaan bujang adalah untuk syahwat. Ibn Mubarak. boleh di atasi dengan puasa atau melalui rawatan. di mana ia menyerupakan orang yang amat berhajat kepada perempuan (kerana dalam keadaan bujang) dengan orang yang amat berhajat kepada makanan untuk memenuhi tuntutan jiwa kerana tanpa makanan manusia akan binasa (mati).

(151) 3. Nilul Autar. Berkata Al-Syaukani: “Sesungguhnya ulama telah sepakat mengharamkannya. jilid 19 hal 207.(152) 4. jilid 19 hal 207.MUT’AH ‫مـتــعة‬  IJMAK PARA `ULAMA DALAM MENGHARAMKAN AMALAN MUT`AH. sesungguhnya telah diharamkan. Kata-kata yang bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah saw tidak akan bermakna”. Aku tidak mengetahui seorang pun yang mengharusknnya pada hari ini kecuali sebahagian golongan Rawafidh. Fathul Bari. Subulul Jazar LisShawkani jilid 2hal 268 dan Nawawi syarh Sahih Muslim. Sedangkan Ijmak telah pun mengharamkannya sekarang”. Berkata Ibn Hajar: “Telah berlaku persepakatan dalam semua hadith yang diriwayatkan bahawasanya zaman mut`ah itu tidak berpanjangan. (150) 2. 153 Fathul Bari. harusnya mut’ah tidaklah berkekalan kecuali golongangolongan Rawafidh yang tidak memakai ijmak serta pendapat mereka bertentangan dengan kitab. Kebanyakan para ulama bersepakat dalam mengharamkan amalan mut`ah. Subulul Jazar LisShawkani jilid 2hal 268 89 . Bekata Ibn Munzir: “Nikah mut`ah sememangnya diharuskan pada peringkat permulaan islam. kemudian berlaku ijmak semua ulama’ untuk mengharamkannya kecuali golongan-golongan Rawafidh yang merujuk kepada riwayat-riwayat Ibn Abbas tentang kata-kata mengharuskannya. anataranya. jilid 6 hal 271. 152 As-sabilul Jarrar al-Mutaddafaq `ala Hada’ikil Azhar Lis-Sawkani jilid 2 m/s 268. (153) 5. jilid 7 hal 181.sunnah dan umat islam seluruhnya”. Telah sepakat semua mengharamkannya kecuali dikalangan rawafidh”. Berkata Qadhi `Uyyad: “Pada permulaannya mut’ah memang diharuskan.1. jilid 19 hal 208. pengharaman ini 150 151 Fathul Bari. jilid 6 hal 271. Berkata Al-Maziri: “Telah sabit berlakunya nikah mut`ah pada permulaan islam kemudian dinasakhkan dengan hadith-hadith yang sahih dan berlaku ijmak ulama mengharamkannya. Nilul Autar.

kerana ayat yang mengharusknnya telah dimansukhkan”. 157 Tafsir Qurthubi jilid 5 hal 133. (155) 7. jilid 7 hal 179. Berkata Ibn Battal: “Para Ulama telah ijmak sekiranya berlaku mut`ah zaman sekarang ianya terbatal. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas untuk mengharuskan Mut`ah telah ditariknya semula (telah dibatalkannya sendiri)”. Berkata Imam Malik: “Ijmak telah menetapkan Mut`ah telah diharamkan kerana keburukannya. Hujah mereka ini tidak boleh diterima”. Berkata Abu Jaafar Ibn Muhammad (Imam yang keenam dikalangan Syiah Imamiah): “ketika mana ditanya tentang amalan mut`ah: Ianya zina itu sendiri”. Sesungguhnya para sahabat telah sepakat tentang nasakhnya mut’ah pada zaman 154 155 Nawawi syarh Sahih Muslim. 90 . (157) 9. Fathul Bari. 158 Fathul Bari jilid 19 hal 207.a dan Ahlul Bait kerana telah jelas ianya telah dimansukhkan”.(156) 8. oleh itu tidak sah merujuk kepada pelbagai dalil-dalil mereka yang bersumberkan kepada Syaidina Ali r.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ tidak ditentang kecuali golongan-golongan yang suka mereka hadith untuk mengharusknnya sedangkan telah pun mansukh. Berkata Al-Khatabi: “Pengharaman mut`ah telah pun disepakati kecuali sebahagian daripada golongan Syiah. ijmak ini tidak mendapat tentangan kecuali satu golongan dikalangan orang-orang yang suka merekareka. Berkata Al-Qurthubi: “Jumhur sahabat. jilid 19 hal 207.(154) 6. samaada belum berlaku persetubuhan ataupun selepas berlaku”. Berkata Akmaluddin Muhammad Ibn Mahmud Al-Babarti: “(Ulama bagi mazhab Hanafi) : Harusnya mut`ah telah disepakati pada awal islam.(159) 11. 156 Nilul Autar jilid 6 271 dan Fathul Bari jilid 19 m/s 207 dan Subulul Jarar LilSawkani jilid 2 hal 268.(158) 10.Tabieen dan salafus soleh berkata: sesungguhnya mut`ah haram. 159 Hasyiatud Dasuki jilid 2 hal 239. kemudian zahirlah hadith-hadith yang menasakhkan dan mengharamkannya yang diriwayatkan oleh para sahabat.

kemudian diharamkan selepas itu buat selama-lamanya”. Untuk 160 161 Hasyiatul `Inayah `alal Hidayah jilid 2 hal 385.(160) 12. lalu lahirlah ijmak tentang nasakh ini kerana menasakhkan kitab dan sunnah tidak sah dengan ijmak semata-mata.(164) Mut`ah sememangnya diharuskan pada peringkat permulaan islam berdasarkan sebab-sebab tertentu sebagaiman yang tersebut di dalam hadis. ianya dinasakhkan dengan hadis. Berkata Syeikh Muhammmad Hamid: “Zahir pengharamannya adalah dua kali: Adapun mut`ah halal sebelum perang Khaibar kemudian diharamkan ketika perang Khaibar dan kemudian diharuskan ketika pembukaan Mekah selama tiga hari.(162) 14. Rasulullah melarang mereka daripada melakukan kembiri sebaliknya mengizinkan mut`ah semasa dalam peperangan. Berkata Abu Hatim Al-Basiti: “Mut`ah itu telah diharamkan pada peringkat permulaan islam sebelum Rasulullah mengharuskannya ketikamana ditanya oleh para sahabat: “Bolehkah mereka melakukan pengasian (kembiri)” . kalau tidak sedemikian maka tidaklah ada maknanya soalan mereka. Berkata Ibnu Rusyd: “Sesungguhnya pengharaman mut`ah adalah hadis mutawatir. kemudian melarangnya pada tahun Khaibar. 163 Lihat Zadul Mu`ad jilid 4 hal 8. 91 . jilid 9 hal 21. Tetapi selepas Ibn Abbas menarik balik (membatalkan) hadis yang diriwayatkannya maka dengan sendirinya ijmak terpakai. 162 Ibid. tetapi kerana berada dalam musafir dan peperangan.(161) 13. Tafsir Qurthubi hal 130. Mut`ah diharuskan bukan kerana untuk keseronokan semata-mata. walaubagaimana pun telah menjadi waktu satu khilaf tentang waktu dan tempat pengharamannya. Berkata Imam Syafi`e: “Aku tidak mengetahui sesuatu perkara dalam islam yang dihalalkan kemudian diharamkan dan dihalalkan kemudian diharamkan selain mut`ah”. kemudian mengizinkannya pada pembukaan Mekah seterusnya mut’ah diharamkan selepas tiga tahun sehingga ke hari kiamat”.(163) 15.MUT’AH ‫مـتــعة‬ Rasulullah saw. 164 Fathhul Bari.

167 Al-mizan lis-Sya’rani jilid 2 hal 119. kerana pada nikah mut`ah hanyalah untuk memuaskan hawa nafsu syahwat sahaja dalam jangka masa yang sementara. ianya tidak ubah seperti perbuatan zina. Oleh itu mut`ah lebih menyerupai satu tolak ansur (tadarruj) untuk mengelakkan daripada berlakunya zina sebagaimana yang berlaku dengan pengharaman arak kerana kedua-dua perbuatan ini berleluasa di zaman Jahiliyah”. Berjauhan dengan isteri merupakan dharurat yang paling ringan kerana bersekedudukan antara lelaki dan perempuan tanpa sebarang aqad sementara adalah lebih hampir kepada perbuatan zina.(167)  DALIL BERDASARKAN AQAL MENGHARAMKAN AMALAN MUT`AH a. Semua ciri-ciri yang tersebut di atas tidak terdapat pada nikah mut`ah. (166) 14. Kalau mengikut logik aqal tidak ada faedahnya 165 An-Nawawi `ala Sahih Muslim jilid 7 hal 179 dan Al-`Iktibar fin Nasikh wal Mansukh minal Athar Lil Hazami hal 331 dan Nilul Autar jilid 6 hal 282 dan Fathul Qadir Ibn Hammam jilid 2 hal 387. Dari segi aqal: Perkahwinan telah disyarakan dalam keadaan yang berkekalan semata-mata untuk mencapai tujuan dan matlamat masyarakat. 166 Tafsir Al-Manar Jilid 5 hal 12. Pengharaman ini tidak mendapat tentangan daripada ulama Fuqaha’ kecuali sebahagian daripada golongan Syiah.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ itu ianya diharamkan lebih dari sekali kemudian diharuskan pada waktu-waktu yang berlainan. 92 . seperti ketenangan jiwa.Berkata Imam Muhammad Abduh: “Adapun pemberian rukhsah itu adalah kerana berada dalam keadaan dharurat bagi mengelakan daripada kepayahan dan menjauhkan diri daripada terjebak dalam perzinaan. sehinggalah sempurna pengharamannya sehingga ke hari kiamat ketika nabi melakukan haji wida’. pejagaan anak-anak dan pembentukan keluarga yang hormani.(165) 13. Berkata Al-Syarani: “Ulama telah ijmak bahawa nikah itu telah terbatal tanpa sebarang khilaf. pembatalan ini tidak ditentang kecuali golongan Syiah yang mengikut hadis riwayat daripada Ibn Abbas”.

Rasulullah tidak mengizinkan mereka melakukan pengasian sebaliknya memberi keizinan melakukan mut`ah. Nikah mut`ah tidak berkekalan dan tidak mengambil berat terhadap kebajikan dan hak-hak isteri. Tidak 168 169 Al-Feqh al-Islami wa adilatuhu. Jilid:7 Hal:70. Ini bererti ianya tidak bertentangan dengan hukum dan terus berkekalan harusnya sehingga sekarang. Hal:83. sekiranya nikah mut`ah itu halal sejak dari awal lagi.MUT’AH ‫مـتــعة‬ mengharamkan perbuatan zina sedangkan amalan mut`ah diharuskan dikalangan masyarakat. (169) HIKMAT DARIPADA PENGHARAMAN AMALAN MUT`AH Daripada hikmat amalan mut`ah ini diharamkan kerana ianya tidak dapat merealitikan tujuan-tujuan asal sebagaimana nikah yang dibenarkan oleh syarak.(168) b. Wahbah Zuhaili. 93 . sudah pasti para sahabat Rasulullah saw mengamalkannya semasa dalam peperangan ketika mereka memerlukannya. Oleh: Dr. bahkan kita tidak mendapatinya dari sumber-sumber yang dipercayai. min kitab batlan `aqaid as-Syiah. (Minbar al-Islami) Oleh: Muhammad Abdel as-Satter at-Tunusuwi. iaitu harus seorang lelaki bermut`ah dengan perempuan dengan fatrah (jangkamasa) tertentu dengan hanya memberikan sewa (bayaran) yang dipersetujui. Pada hakikatnya kata-kata ini tidak mempunyai dalil yang kukuh. Tetapi mereka tidak mengamalkannya sebaliknya menuntut daripada Rasulullah saw supaya mengizinkan mereka melakukan pengasian dengan tujuan menahan syahwat daripada terjebak kelembah kemaksiatan. Berkata sebahagian penulis bahawa ianya halal pada zaman permulaan islam. Dan sekiranya mut`ah ketika itu dalam keadaan halal sudah tentu para sahabat tidak mengemukakan permintaan daripada Rasulullah saw untuk melakukan kasi. Yang pastinya nikah ini adalah salah satu daripada bahagian nikah yang diamalkan pada zaman Jahilliah sebagaimana yang dikatakan dalam al-Quran dan asSunnah. Nikah al-Mut`ah. Persoalannya sekarang. sebaliknya perempuan bagaikan barang dagangan yang sentiasa berpindah dari tangan ke tangan lelaki untuk melepas nafsu syahwat. Sebagaimana yang telah dimaklumi mut`ah adalah haram kemudian diharuskan sementara kerana berada dalam dharurah.

(170)  170 Al-Mut`ah. dikalangan keluarga Syiah yang sedar keburukannya. lalu kerajaan Iran membatalkan nikah mut`ah. bahkan ada mesyarakat Syiah yang menafi dan mengingkari amalan nikah mut`ah wujud dikalangan mereka. 94 . Sememangnya masalah ini disedari oleh sesetengah Syiah walaupun mereka mengatakan ianya harus. Hal: 75. talak dan nasab terhadap anak-anak yang dilahirkan. (Al-Minbar al-Islami). tidak meredhai anak-anak perempuan mereka mengamalkan amalan ini. Oleh: Al-Fakiki.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ terdapat pada mut`ah sistem mewaris. sedangkan ianya tidak didapati dikalangan bangsa Komunis. Musa Jarullah dalam kitabnya (Al-Wasyiah fi naqdi `aqaid asSyiah) mengatakan: Selepas berlaku keruntuhan akhlak perempuan yang kronik di jalan-jalan Kota Al-`Ajm.

tabien dan ahli fuqaha’ juga mengatakan nikah mut`ah itu batal. Kemudian sabitlah secara qat`ie bahawa nabi telah melarang dan menasakhkannya.MUT’AH ‫مـتــعة‬ FATWA PARA ULAMA. semasa menunaikan umrah qada’ dan ketika menunaikan haji wida’.” Adanya hadith yang diriwayatkan bahawa Rasulullah saw telah mengizinkannya ketika dalam peperangan serta manusia ketika itu amat memerlukannya. Hari Pembukaan Mekah. Hadis yang mengharamkannya sabit dengan jelas kerana ianya diriwayatkan secara mutawatir yang mana Rasulullah SAW telah mengisytiharkannya sebanyak enam kali untuk menegaskan pengharaman mut`ah di enam tempat yang berlainan. selepas Pembukaan Mekah.. Tabuk. antaranya di Khaibar. Fatwa daripada mufti Republik Arab Mesir. Nikah mut`ah ialah berkata seorang lelaki kepada seorang wanita. Pembatalan nikah mut`ah itu adalah kerana ianya bukanlah dinamakan ‘perkahwinan’ mengikut persepakatan ulama muslimin. (Dr. 95 . Berkenaan hukum nikah mut`ah. tidak berlaku pada asalnya kerana berlaku larangan daripada Rasulullah saw. 1. “Aku ingin bermut`ah denganmu dengan tempohnya sekian dan dengan mas kahwin sekian. Nasr Farid Wasil). Pihak sahabat.

maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Syabrah al-Juhni berkata. ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Majah. فَمن اب ْت َغى وَراء ذ َل ِك فَأ ُوْل َئ ِك‬ َ َ َ َ ْ َ َ ِ ُ َ .Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ Firman Allah swt. maka sesungguhnya mereka tidak tercela. bahawasanya telah ditanya berkenaan tentang mut`ah. 1. Lafaz yang digunakan oleh Rasulullah saw ketika mengharamkan mut`ah.‫هُم ال ْعادون‬ َ ُ َ ْ Surah Al-Ma`arij. “Kami tidak keluar daripadanya (mut`ah) sehinggalah Rasulullah mengharamkannya”. Semua hadith yang diriwayatkan secara jelas menyatakan tentang pengharamannya. Sebuah hadith yang dinaqalkan daripada al-Baihaqi daripada Ja`afar bin Muhammad. c. Lalu Rasulullah saw telah mengizinkan bermut`ah dengan perempuan di kalangan mereka. Pengharaman terhadap mut`ah oleh Umar Al-Khatab itu telah diakui oleh para sahabat ra. Daripada apa yang dinyatakan oleh Syabrah al-Juhni. sabdanya. 2. bahawasanya Rasulullah saw telah melarang bermut`ah dengan perempuan dan memakan daging keldai pada hari perang Khaibar. Bahawasanya Umar al-Khatab mengharamkannya ketika berkhutbah di atas minbar pada zaman khalifahnya. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian. bahawasanya telah menyertai tentera Rasulullah saw dalam peperangan ketika pembukaan Mekah. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan daripada Syaidina Ali ra. Lalu Ja`afar bin 171 َ ّ َ ُ ‫وال ّذ ِي ْن هُم ل ِفروجهِم حافِظون إ ِل ع َلى‬ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ ‫أ َزواجهِم أ َوْ ما مل َك َت أ َي ْمان ُهُم فَإ ِن ّهُم غ َي ْر‬ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ِ َ ْ ُ َ‫ملومين. ketika mana menyatakan sifat orang-orang mukmin: Maksudnya: Kecuali kepada isterinya atau kepada hambanya. sesungguhnya aku telah mengizinkan kepada kamu supaya bermut`ah. dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sehingga hari kiamat. (171) Para Jumhur `ulama telah berpegang kepada dalil-dalil berikut untuk membatalkan mut`ah. ayat 29-31. 96 . “ Wahai manusia.

Nikah ini pernah diharuskan oleh Rasulullah saw sebelum baginda dituntut supaya menetapkan perundangan 172 173 Majalah Minbar Islam. “ mut`ah itu samalah dengan zina”. Hal: 82-83. kasih sayang dan pendidikan. Kata Ibn Umar. Berkata As-Syaukani. Sesungguhnya mut`ah itu hanyalah bertujuan untuk memenuhi tuntutan hawa nafsu semata-mata. Masaalah ini kelak semuanya akan membawa kepada suasana yang tidak diingini oleh mesyarakat islam.MUT’AH ‫مـتــعة‬ Muhammad menjawab. Sehinggalah Ibnu Umar berkata terhadap hadith yang diriwayatkan daripada Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Manakala mana-mana yang mukhalafah dengan pengharamannya tidaklah perlu diambil peduli kerana tidak ada nilainya bagi kita mengamalkanya. Atas asas-asas yang telah disebutkan di atas. Dengan (mengikut ijmak dan persepakatan ulama) itu hukum melakukan mut`ah samalah hukumnya dengan melakukan zina. Yusuf al-Qaradawi. bahawasanya Rasulullah saw telah mengizinkan mut`ah sebanyak tiga kali kemudian mengharamkannya. Oleh: Dr. d. aku tidak mahu mengetahui seorangpun melakukan mut`ah sedangkan ianya ‘musan’ kecuali aku merejamnya dengan batu”. (173) Nikah mut`ah adalah ikatan lelaki dan perempuan dengan tempoh yang telah ditentukan serta sewaan yang tertentu. Bukan bertujuan untuk tanasuliyah dan bukan untuk mendapatkan zuriat serta memeliharanya. jelaslah mut`ah itu haram dengan persepakatan dan ijmak para `ulama muslimin. Fatwa daripada Dr. Lihat Halal wa al-Haram fi al-Islam. kita hendaklah patuh kepada apa yang disampaikan oleh syarak terhadap pengharaman mut`ah selama-lamanya. Manakala anak-anak yang telah dilahirkan hasil daripada perbuatan ini akan mengalami masalah penempatan. edisi Disember 1997. Mut`ah begitu mendatangkan mudharat kepada perempuan dan menjadikannya sebagai mangsa seperti barang dagangan yang sentiasa berpindah dari tangan ke tangan orang lain. (172) 2. Ulama Jumhur dikalangan para sahabat telah memelihara pengharaman ini dan mereka mengamalkan apa yang diriwayatkan daripada pihak kita. “Atas keadaan apa sekalipun. “Demi Allah. Yusuf al-Qaradawi. Hal: 182 97 .

Kami bertanya Rasulullah bolehkah kami mengembiri (kasi) kemaluan kami. Mereka yang lemah imannya amat takut terjebak ke lembah perbuatan zina.w tanpa membawa isteri. Ada dikalangan mereka yang kuat imannya tidak kurang juga yang lemah imannya. para penganutnya dituntut supaya musafir untuk berperang dan jihad di jalan Allah. mereka berazam supaya mengasi atau mengembiri kemaluan masing-masing sebagaimana kata Abdullah Ibnu Mas`ud: Maksudnya: Diriwayatkan daripada Abdullah r. (174) Dengan ini pengharusan mut`ah adalah kerana untuk menyelasaikan masalah yang dihadapi oleh pihak tadi (orang yang kuat iman dengan yang lemah imannya). kerana ianya seburuk-buruk perbuatan. Amalan zina pada zaman Jahiliah begitu mudah merebak dikalangan orang-orang arab. Baginda membenarkan kami mengahwini orang perempuan bermaskahwinkan sehelai baju untuk tempoh waktu yang tertentu. Ianya diharuskan ketika berada dalam musafir dan peperangan. Sebagaimana al-Quran mengharamkan minuman arak dan amalan riba (yang menjadi adat di zaman Jahiliah). Rasulullah segera menahan kami dari melakukannya.a katanya: Kami telah keluar berperang bersama Rasulullah s.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ dalam islam. Adapun rahsia disebalik pengharusannya pada zaman Rasulullah saw ialah kerana pada ketika itu boleh kita katakan berada dalam peringkat peralihan daripada zaman Jahiliah kepada zaman islam. Manakala pada zaman islam. kemudiannya diharamkan buat selamalamanya. Mut`ah diharuskan kerana tuntutan dharurah kemudian selepas itu ianya diharamkan kerana hilangnya 174 ‫كنا نغزوا مع رسول الله وليس لنا‬ ‫شىء، فقلنا: أل نستخصى؟ فنهانا عن‬ ‫ذلك،ثمرخص لنا ان تنكح المرأة بالثوب‬ ‫إلى أجل‬ Hadith Mutaffaq `alaih 98 .a. nabi juga mengamalkan sistem tadarruj (beransur-ansur) dalam mengharamkan nikah mut`ah bagi memelihara kesucian wanita. Manakala mereka yang mempunyai iman yang kuat. Ini semuanya menyulitkan mereka kerana terpaksa berjauhan dengan isteri masing-masing.

MUT’AH ‫مـتــعة‬ tuntutan dharurah tersebut. darah dan daging babi (khinzir) yang sememangnya diharuskan ketika berada dalam dharurah dan takut menerima kemudharatan. Sebuah hadis riwayat daripada Ali Abi Talib dan sekumpulan daripada sahabat nabi. ini menyebabkan Ibnu Abbas menarik balik (membatalkan) fatwanya yang mengharuskan mut`ah. Akhrajahu al-Baihaqi. amalan nikah mut`ah merebak dikalangan orang ramai meskipun berada di luar tuntutan dharurah. mut`ah masih boleh diharuskan ketika berada dalam dharurah. Hal:7.? Jawabnya: Pandangan umum daripada pendapat para sahabat mendapati ianya haram mutlak (haram sebenar-benar) yang tidak mungkin menerima rukhsah setelah mendapat ketetapan daripada syarak.(175) Bertolak daripada itu. adakah pengharamannya sama dengan pengharaman bangkai. Ketika Ibnu Abbas ditanya tentang bermut`ah dengan perempuan. Tetapi persoalannya sekarang. lalu mereka diizinkan untuk bermut`ah dengan perempuan. ketika bilangan perempuan sedikit atau seumpamanya. beliau mengharuskannya. bab nikah mut`ah. Katanya (orang yang bertanya): Ianya harus ketika berada dalam keadaan mendesak. antaranya sebagaimana yang terdapat sahih Muslim: Daripada Sabrah bin al-Juhni: Sesungguhnya telah menyertai tentera dalam peperangan pembukaan Mekah.(176)  KESIMPULAN Allah menyifatkan dalam Al-quran bahawa aqad perkahwinan yang sebenar berlaku dengan ikatan yang kukuh sebagaimana firman Allah SWT: (‫)واخذن منكم ميثاقا غليظا‬ Maksudnya: Dan mereka telah mengambil daripadamu janji yang teguh. 177 Surah an-Nisaa’. Katanya: Kami tidak meninggalkan mut`ah itu sehinggalah ianya diharamkan oleh Rasulullah saw.(177) 175 176 Hadith riwayat Bukhari Lihat Zadul al-Mua`ad. Jilid:4. Daripada lafaz hadis tersebut: Sesungguhnya Allah telah mengharamkannya hingga ke hari Qiamat. Walaubagaimana pun bagi pendapat Ibnu Abbas. Sahih al-Muslim. Jawab Ibnu Abbas: Ya. ayat 21 99 .

(178) Kehormanian dan kestabilan keluarga sama sekali tidak dapat diperolehi sekiranya dibina berdasarkan nikah mut`ah kerana si suami hanya melepaskan nafsunya semata-mata bukannya bertujuan untuk tanasul dan tawalud. ayat 21. diciptakanNya untuk kamu pasangan (isteri) dari diri (bangsa) kamu sendiri. sesungguhnya dalam hal yang demikian itu menjadi keterangan bagi kamu yang berfikir. kukuh. kukuh serta berkekalan hingga ke akhir hayat. benar-benar terikat dengan hati. juga sentiasa hidup dalam keadaan bantu membantu dalam segala hal sebagaimana firman Allah SWT: Maksud: Mereka pakaianmu dan kamu pakaian mereka. Sesungguhnya Allah menjadikan hubungan antara suami isteri yang dibina atas dasar kasih sayang serta tolak ansur sebagaimana firman Allah SWT: ‫هُن ل ِباس ل َك ُم وَأ َن ْت ُم ل ِباس ل َهُن‬ ْ ٌ َ ْ ٌ َ ّ ّ Maksudnya: Dan diantara keteranganketerangan (kekuasaan) Allah. ayat 187 Surah Ar-Rum. Suami isteri yang kekal abadi (harmoni) merupakan asas kebahagiaan kepada anak-anak yang bakal lahir. supaya kamu diam bersama-sama dengan dia.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ Ertinya satu ikatan yang begitu kuat. َ ‫وَمن آيات ِهِ أ َن خل َقَ ل َك ُم من أنفسك ُم‬ َ ْ َ ْ ِ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ َ ‫أ َزواجا ل ِت َسك ُنوا إ ِل َي ْها وَجعَل ب َي ْن َك ُم‬ ُ ْ ً َ ْ ْ َ َ‫موَد ّة ً وَرحمة إ ِن في ذ َل ِك‬ َ ٍ َ ِ ّ ً َ ْ َ َ ٍ ‫ليات ل ِقوْم‬ ‫ي َت َفك ّرون‬ َ ُ َ 178 179 Surah al-Baqarah. bersatunya perasaan dan bersatunya matlamat sebagai suami isteri untuk membina rumahtangga yang kekal abadi. 100 . dan dijadikan cinta dan kasih sayang diantara kamu.(179) Ini semuanya tidak terdapat dalam amalan mut`ah kerana tidak dapat di sifatkan sebagai satu aqad yang kuat.

As-Syiah fil al-Mizan. Maktabah Madbhouli (Qaherah. Bahrul Madzi. Muasasatul Mufid (1990).1994).MUT’AH ‫مـتــعة‬ Bibliografi 1. 11. 13. As-Syiah Falsafah wa al-Tarikh. 10. 9. Mabadie’ `Uqdiyah baina As-Sunnah wa Syiah. Ronalds (Dr. Ahmad Kamal Sya`at. Darus Thaqlin (Beirut. Darus Salam (Qaherah). Zawajul Mut`ah Halal `inda Ahlis Sunnah. 4. Oleh: Dr. Oleh: Dr. Al-Quran Karim As-Sunnah Nabawiyah Aqidah as-Syiah. Darul Idwa’ (1993). Darul Jawad/ Darut Tayyarirl Jadid. Nikahul Mut`ah wa as’ilatil ukhra. Dirasah Feqhiyah liahkamil usrati wama yajri `alaihil `amali qawaninil ahwalis syakhsiyah. Sahih Muslim. Oleh: Dr. 3. 5. Oleh: Muhammad Jawad Mughniyah. Abdullah Taufeeq Sabikh. Usulus Syiahti wa Usuliha: Muqaranah ma`al Mazhabil Arba`ah. Oleh: David M. Oleh: Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi AlAzhari. Al-Ahwalus Syakhsiyah. Said Ismail Darul Haqiqah Lil-`Ilam lid-Dauli (1990). Abdul Fatah Muhammad Nujar (1996). 2. Oleh: Dr. Oleh: Salleh Wirdani. 1997). At-Tasayu’:Nasyuhu-MarahiluhuMaqumatuhu. 6. Wahbah Az-Zuhaili. Lubnan). Bahagian Lahutiyah dan Falsafah). Oleh: Al-Imamus Sheikh Muahammad Al-Hussein ALKasyiful Ghita’. Maktabah Madhbouli (Qaherah. Darul Fikri. 101 . Syarhul Imamil Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarfun Nawawi (631676H). Oleh: Dr. Oleh: Al-Allamah Abdullahis Sayidil Guraifi. 8. 7. 12.

Bhg. Al-Minbaril Islami. Sayed Aladdin Sayed Amir Muhammad alqazuwaini. Feqh Sunnah. Menoufiah. Zawajul Mut`ah: ma`a bayan hukmi ankihatut tahlil-as-syigar-al-hibah-an-nikah biduna walian-nikah minaz zaniyah-az-zawajil `urufi. Akhlak Ummah dan Negara (Seminar Penyelewengan Aqidah). 17. Al-Ghulu wa al-Ghulat fi al-islam. Darul Zahabiyah. Oleh: JAKIM (Ruang internet). Maktabah Nur. Darul Baida 1997. Dirasat fi al-Qadaya Dakhiliyah `ala al-Firoq alIslamiyah. Oleh: Dr. Oleh: Dr. Kuliah Usuluddin wa Dakwah. 22. Oleh: Prof. 20. Maktabah al-Wehbah. 102 . Oleh: Dr. Mubarak Hassan Hussein Ismail. Penjelasan Terhadap Fahaman Syiah. Shibin el-kom. Menoufiah. 15. Oleh: Abu Sari’ Muhammad abdul Hadi (Prof. 19. Kaherah. 1995M-1416H. Feqh dan tenaga pengajar di Universiti Perempuan Riyad). Mat’bath al-Amanah. Wahbah Zuhaili Dar al-Fikr Halal wa al-haram fi al-Islam. Kuliah Usuluddin wa Dakwah. Zawajul al-Mut`ah fi ahli as-Sunnah. Shibin elKom.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM ‫ةةةةةةة‬ 14. Oleh: Yang Berhormat Md. 23. Az-Zawaj ad-Daiem wa al-Mua’aqat Oleh: Ahmad Jannati Darul al-Huda 1997. 21. 16. 18. Bahaya Syiah kepada Aqidah Syariah. Oleh: Dr. 24. Yusuf al-Qaradhawi. edisi disember 1997. Abdul Rahman Muhammad al-Murakbi. 1987M-1407H. Oleh: As-Sayyed Sabeeq Al-fathu lil-`lam al-arabi Feqh al-Islami wa adilatuhu. Jamiatul al-Azhar. Asri Yusof.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->