P. 1
Ujian Penilaian Dan Pengukuran Pendidikan Jasmani

Ujian Penilaian Dan Pengukuran Pendidikan Jasmani

|Views: 887|Likes:
Published by Firdaüs Şahin

More info:

Published by: Firdaüs Şahin on Oct 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

Sections

 • BATERI UJIAN 1
 • (LARI PECUT 30M)
 • ANALISIS UJIAN 1
 • (Lari Pecut 30m)
 • BATERI UJIAN 2
 • (Jangkaun Melunjur)
 • ANALISIS UJIAN 2
 • (Jangkauan Melunjur)
 • BATERI UJIAN 3
 • ANALISIS UJIAN 3
 • BATERI UJIAN 4
 • (Bangkit Tubi)
 • ANALISIS UJIAN 4
 • BATERI UJIAN 5
 • (Permainan Badminton)
 • ANALISIS UJIAN 5
 • PERBANDINGAN 5 BATERI UJIAN

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Penghargaan

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izin -Nya, saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Saya ini mengucapkan jutaan terima kasih yang juga penghargaan khusus buat kerana segala tunjuk ajar serta membimbing saya dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada rakan -rakan seperjuangan PISMK -OUM Pengajian Melayu yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Penghargaan juga kepada orang yang terlibat secara langsung atau tidak dalam menjayakan tugasan ini. Akhir sekali, penghargaan istimewa buat ibu bapa saya yang banyak memberi galakan dan sokongan agar memastikan saya berjaya dalam pelajaran. Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal daripada Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih.

1

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Pengenalan

Di Malaysia perhatian terhadap kecergasan bermula dalam tahun 70 -an dengan kewujudan ujian kecergasan. Dengan kesedaran peranan kecergasan kepada pembangunan negara, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melancarkan program µMalaysia Cergas¶ pada tahun 1985.

Usaha ke arah ini disokong oleh Kementerian Pendidikan Malaysia apabila Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dijadikan mata pelajaran teras dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989.

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) juga turut menyumbang ke arah kecergasan dengan kempen bertema mereka. Antara kempen yang berasaskan tingkah laku ialah 1998-Senaman dan Kecergasan, 2000 -Kehidupan Keluarga yang Sihat, 2001 Kesihatan Mental dan 2002 -Promosi Persekitaran Sihat.

Setelah kita memutuskan bahawa kita perlu bersenam, maka kita seharusnya menilai tahap kecergasan semasa. Selepas menjalani beberapa ujian yang dicadangkan kita akan dapat tahu pada tahap manakah kita perlu mula bersenam. Ini membolehkan tubuh kita menerima senaman beransur-ansur di samping mengelak kecederaan.

Kecergasan Keseluruhan

Kecergasan Fisiologi Kecergasan Fizikal

Kecergasan Sosial Kecergasan Sosial Kecergasan Mental

Kecergasan Psikologikal Kecergasan Emosi Kecergasan Kerohanian

2

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Ujian kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada: Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kemahiran motor

KECERGASAN FIZIKAL

KESIHATAN Komposisi Badan

KEMAHIRAN MOTOR Ketangkasan 

Fleksibiliti Daya Tahan Kardiovaskular Kekuatan Otot Daya Tahan Otot 

Kuasa Imbangan Masa Reaksi Kelajuan Koordinasi

3

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

Ujian merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mendapat maklumat murid. Ia boleh mengambil beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan, bateri prestasi tahap fizikal, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod anekdotal. Menurut Borhan Yusof (2008), ujian ialah satu instrumen atau alat yang digunak an untuk mendapatkan maklumat murid sebelum, semasa, dan selepas pengajaran. Pengukuran ialah suatu proses mengutip maklumat berangka tentang ciri -ciri tertentu yang dipunyai oleh seseorang . pengukuran juga boleh ditakrifkan sebagai membina, mentadbir dan memberi nilai kepada ujian. Manakala penilaian merupakan suatu proses untuk mengumpul, menganalisis dan mentafsir data yang dikutip. Ia juga meliputi ujian dan pengukuran.

Tujuan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

Penilaian adalah bertujuan :
1. Memfokuskan kepada setiap orang murid Setiap murid adalah unik. Hasil penilaian dapat memberi maklumat tentang kelebihan dan kelemahan seseorang murid. Dengan itu, guru dapat mengaplikasikan prinsip pendidikan jasmani membangun untuk meningkatkan lagi prestasi murid.

2. Menentukan status semasa murid Mengikut Kirkendal, Gruber dan Johnson (1987) penentuan status meliputi : a) Pemberian gred b) Mengecualikan pelajar dari suatu aktiviti c) Memberi maklum balas untuk meningkatkan prestasi d) Menetapkan seseorang individu dalam kumpula n tertentu dan e) Menentu aktiviti tertentu.

3. Memilih wakil sekolah Hasil penilaian juga boleh diguna untuk memberi maklumat bagi tujuan memilih wakil sekolah. Penilaian menggunakan kriteria -kriteria tertentu membolehkan proses pemilihan dilaksanakan dengan lebih saksama.

4

Ini memberi peluang kepada guru dan pihak pentadbir untuk mengubah strategi pengajaran bagi memastikan objektif yang diharapkan tercapai.UJIAN. Sebaliknya jika keputusan penilaian disalahgunakan makan kesan negatif akan timbul dan ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi hampa dan putus asa. 5. Membekalkan maklumat untuk kajian lain Penilaian membolehkan maklumat digunakan untuk kajian l ain. Penilaian memberi maklum balas sama ada program tertentu berkesan. 6. Menilai pengajaran dan program pendidikan jasmani Penilaian boleh digunakan untuk menentukan pencapaian objektif program pendidikan jasmani dan kesihatan. 5 . PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 4. Ia dapat memberi kesan positif kepada murid berkenaan. Memotivasikan murid Penilaian memberi maklum balas prestasi kepada seseorang murid.

mudah diurus dan tidak memerlukan banyak alat. Jawatankuasa yang dilantik telah menjalankan beberapa percubaan dengan kerjasama sekolah-sekolah di negeri. Penilaian telah dijalankan untuk semua mata pelajaran kecuali Pendidikan Jasmani secara rasmi dari dulu hingga 1987. Ia telah memutuskan bahawa ujian baru hanya akan menguji aspek-aspek kecergasan yang berdasarkan kesihatan sahaja. Salah satu aspek yang ditekankan ialah kecergasan fizikal di mana pencapaian pelajar diukur melalui Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA). telah ditugaskan mengkaji semula Ujian Daya Tenaga Asas kerana didapati bahawa ujian yang dijalankan pada masa itu kurang sesuai dan agak bermasalah. di sekolah. penilaian formal telah diperkenalkan untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi pelajar Tingkatan Satu. Pada tahun 1989. Ujian tersebut pada masa itu mengandungi 6 aktiviti iaitu : a) b) c) d) e) f) Ujian Kelembutan Baling bola sofbol Lompat Sargent ( Lompatan Menegak) Mendagu Lari ulang-alik 600 ela lari/jalan Pada awal tahun 80an. Hasil keputusan jawatankuasa ini ilah Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) yang sedang dijalankan di sekolah telah diperoleh.UJIAN. Bahagian Sekolah. markah atau gred Pendidikan Jasmani di masukkan dalam buku laporan pelajar. Jawatankuasa ini juga memilih aktiviti yang diangg apkan lebih bermakna. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah Instrumen Penilaian merupakan satu proses yang dijalankan dari semasa ke semasa. dalam kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Latar belakang Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) telah dijalankan buat pertama kali di sekolah pada awal tahun 70an. Buat pertamanya. Ujian ini mengandungi empat aktiviti sahaja iaitu : a) b) c) d) Bangkit Tubi Tekan tubi Jangkauan melunjur Larian 1500m 6 . Unit Pendidikan Jasmani dan Sukan. untuk menentukan keberkesanan pengajaran pembelajaran sesuatu mata pelajaran.

Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghantar Surat Pekeliling Ikhtisa Bil 2/1988.UJIAN. Dalam seminar tersebut. 7 . Pada waktu itu. satu seminar penilaian kecergasan telah diadakan pada 5 hingga 7 Oktober di Port Dickson. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Untuk memastikan bahawa ujian ini dijalankan di semua sekolah menengah. Penyelia Pendidikan negeri dan wakil bahagian -bahagian di Kementerian Pendidikan yang terlibat dengan mata pelajaran Pendidikan J asmani dan Kesihatan telah dijemput menghadiri seminar ini. jawatankuasa ini telah mengemukakan beberapa cadangan untuk pertimbangan pihak yang bertanggungjawab di Kementerian Pendidikan. dan untuk mengemas kini markah-markah yang terdapat dalam buku panduan UDTA. Setakat ini. iaitu pindaan kepada Surat Pekeliling I khtisa Bil 3/79 kepada semua negeri untuk edaran ke sekolah -sekolah. Untuk menentukan bahawa ujian yang sedang dijalankan masih sesuai mengikut perkembangan terbaru dalam bidang penilaian kecergasan. beberapa cadangan pengubahsuaian telah dibuat dan persetujuan telah diperoleh untuk sekali lagi melantik satu jawatankuasa kecil bagi mengkaji cadangan seminar dengan lebih mendalam. Jawatankuasa kecil yang dilantik telah bermesyuarat di Ipoh pada 5 dan 6 November 1992.

anda dikehendaki melaksan akan pengujian dan pengukuran dengan memilih subjek daripada murid Tahap Dua di sekolah yang di pilih dalam kapasiti sebuah kelas dengan melaksanakan proses yang sewajarnya. keobjektiviti (jika ada) Prosedur pelaksanaan ujian Alatan yang diperlukan Limitasi pelaksanaan Organisasi pentadbiran ujian c. Instrumen tersebut terdiri daripada : i. Satu instrument untuk mengukur kemahiran b. 8 . Anda dikehendaki menyediakan bateri ujian untuk Lima (5) komponen yang hendak diuji. Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berasaskan kesihatan Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor iii. pendahuluan Nama ujian Objektif pengujian Fungsi ujian Sejarah instrumen Korelasi kesahan. v. ix.UJIAN. Pengenalan. Oleh itu. Instrumen yang lengkap disediakan hendaklah ditadbirkan untuk mendapatkan data dan maklumat. viii. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Tugasan Soalan 1 a. ii. vii. pengukuran yang telah dilaksanakan. penilaian dan analisis hasil daripada pengujian tersebut. iv. ii. vi. anda dikehendaki membuta rumusan. x. Soalan 2 a. kebolehpercayaan. Setiap intrument hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut : i. Berdasarkan data dan maklumat hasil pengujian. iii.

kami telah menjalankan ujian pengukuran dan penilaian pada butiran-butiran yang berikut : y y y y Tempat : Sek. Tajul Ariffin (Lari Pecut 30 m) o Wan Mohd Hanif B. Permaisuri Nur Zahirah Sampel : Murid Tahun 4 Dinamik iaitu Tahap Dua Bilangan responden : 30 orang (11 lelaki dan 19 perempuan) Bateri ujian : o Berasaskan Kesihatan o Berasaskan Kesihatan : : Bangkit Tubi Jangkauan Melunjur Lari Pecut 30m Lompat Jauh Berdiri Permainan Badminton o Berasaskan Lakuan Motor : o Berasaskan Lakuan Motor : o Berasaskan Kemahiran y y y Tarikh : 3 March 2009 Masa : 8. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Berdasarkan soalan 1.10.UJIAN. Keb. Abdullah Sani ( Badminton) o Mohd Nazim B.00 pagi . Wan Daud ( Jangkauan Melunjur) o Mohd Zahid B.00 pagi AJK ujian penilaian dan pengukuran : o Hafizuddin Faries B. Mad Som ( Lari Pecut 30 m) o Mohd Farid B. Fisal ( Lompat Jauh Berdiri) o Mohd Asmadi B. Md Derus ( Badminton) 9 . Zainal Abidn ( Bangkit Tubi) o Aman Sah B.

4. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Limitasi Pelaksanaan Ujian 1. Murid yang kurang sihat dikecualikan daripada melakukan ujian ini. 9. 3. Bilangan sampel hanya 30 orang iaitu 11 lelaki dan 19 perempuan. Hanya satu kelas sahaja iaitu murid dari tahun 4 Dinamik yang diuji. Murid yang tidak berpakaian sukan (perempuan) juga dikecualikan bagi menitikberatkan aspek keselamatan. Masa yang terhad iaitu selama 1 hari dan pada sebelah pagi sahaja ujian ini dilaksanakan. Ujian ini hanya dijalankan di sekolah rendah sahaja iaitu S. Bateri ujian hanya melibatkan 5 instrument sahaja. 5. 2.UJIAN. 8. Masa yang diberikan hanya lebih kurang 2 jam dari jam 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Ada responden yang tidak membawa pakaian pendidikan jasmani ketika sesi ujian dijalankan. 6. 7. 10 .K. Permaisuri Nur Zahirah.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 1 (LARI PECUT 30M) 11 .UJIAN.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Nama ujian : Lari pecut 30 meter Pendahuluan : i. Murid bersedia dalam kedudukan berdiri di belakang garisan permulaan.UJIAN. 4. Penguji memberi isyarat ³sedia´ dan ³lari´ di samping meniup wisel.5 meter hingga 2 meter. vi. Prosedur ujian : 1. Pelari biasanya mempunyai jarak langkah 1. 12 . kelajuan angin. Larian pecut adalah satu pergerakan dari satu titik ke satu titik. Masa larian juga dicatatkan iv. Dua percubaan diberikan dengan catatan masa terpantas diambil. kelenturan yang tinggi dan keupayaan merehatkan diri atau badan semasa berlari. kekuatan dan mobiliti semasa bergerak. v. 2. Jarak langkah boleh ditingkatkan dengan latihan yang menekankan kepada latihan pergelangan kaki. Larian pecut ini bergantung pula kepada beberapa faktor seperti jarak. Objektif Ujian : Mengukur kepantasan murid memecut sejauh 30 meter dari kedudukan berdiri Kesahan dan Kebolehpercayaan : Larian ini adalah sah kerana berkai tan dengan jumlah pengambilan oksigen yang maksimum. lutut dan sendi pinggang. permukaan balapan. Ada dua faktor yang boleh dikuasai oleh pelari -pelari pecut iaitu faktor kelajuan dan jarak langkah semasa berlari. Bagi faktor jarak langkah pula ianya bergantung kepada panjang kaki. iii. ii. 3. Catatan masa dimulakan oleh seorang penguji yang berada di garisan penamat dan berhenti apabila murid melepasi garisan penamat. Untuk menguasai kelajuan kaki. pelari haruslah mempunyai koordinasi.

Al i. igunakan : Pit i i l S it l Organisasi rlaksanaan : iP t 13 £ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP ¢¡ ¡   . i . iii. ii.

Pelbagai cara permulaan digunakan.UJIAN. Pada zaman olimpik kuno. Acara stade adalah antara acara yang mula-mula dipertandingkan dan melibatkan jarak 192 meter. pertandingan pertama untuk wanita telah diperkenalkan pada tahun 1921 di Monte Carlo. Semua atlet menggunakan blok yang tetap walaupun saiz kaki mereka berbeza. Jarak ini juga merupakan panjang stadium yang digunakan. Permulaan dimulakan dengan persetujuan dan tembakan. sehingga menjadi masalah mengenai cara mana yang patut digunakan. y Blok permulaan diperbuat daripada ketulan batu marmar. prosedur permulaan dan penjagaan masa yang tepat. Sebelum tahun 1921 kebanyakkan pertandingan hanya untuk lelaki sahaja. Di Australia gaya ini dikenali sebagai kangaroo start. Kem udian wujudlah gaya dekam pada tahun 1884. Walaubagaimanapun persetujuan dibuat untuk menjadikan cara permulaan berdiri sebagai cara permulaan yang paling baik dan diterima oleh semua pihak . Berikutan ini acara ulang alik yang dinamakan dialos berjarak 384 (192 meter x 2 ) diadakan. Pada zaman moden. Pada abad ke-19 lari pecut menjadi semakin popu lar. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah : y Lari pecut merupakan salah satu acara terawal dalam pertandingan olahraga yang pernah dicatatkan. Antara permulaan awal ialah ³pencil start´. larian bermula dengan blok permulaan yang dibina melintang keluasan stadium berkenaan. y Pada tahun 1880an ramai jurulatih membuat percubaan cara memulakan sesuatu larian. di mana para atlet berlari 20 meter pertama dengan memegang pensil. Perkembangan lari pecut pada abad 19 terbatas kerana tiada undang -undang dan peraturan peraturan. 14 . Pagar permulaan yang dinamakan husplex digunakan untuk memulakan perlumbaan. antara rujukan terawal ialah pertandingan di kalangan pekerja serta orang suruhan bangsawan. Blok permulaan disediakan dengan lubang saiz tapak kaki.

9.94 saat pada tahun 1978. 15 .88 saat yang dibuat pada Sukan Olimpik tahun 1928. rekod larian sebelum olimpik moden dibayangi oleh larian yang dibuat pada jarak lurus tanpa selekoh. Maxie Long adalah orang pertama yang berjaya mencatat masa 47. Marlene Mathews dari Australia telah mencatat masa 57. Wilma Rudolph dari Amerika Syarikat adalah pemegang rekod pada tahun tersebut dengan masa 22. y Dalam acara 400 meter. Bagi wanita acara 200 meter diperkenalkan dalam Sukan Olimpik 1948.9 saat pada tahun 1974.UJIAN.86 saat. Charles Wood merupakan orang pertama yang mencatat 22 saat.8 saat dan dipecahkan oleh Lee Evans pada tahun 1968 dengan masa 43. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 y Dalam acara 100 meter. Marita Koch dari Jerman pula telah berjaya mencatat masa 48. rekod rasmi lelaki yang pertama dilakukan oleh Harald Andersson dari Switzerland pada tahun 1890 dengan catatan 11.0 saat bagi wanita dan masa ini telah diperbaharui iaitu di bawah 50 saat oleh Irena Szewinska dari Poland dengan catatan masa 49. Dalam acara 200 meter.0. Marlies Gohr dari Jerman pula adalah pemegang rekod pertama dengan 10.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 1 (Lari Pecut 30m) 16 .

Zurami Muizzuddin b.45 µs 17 . Che Ku Amdan Muhamad Rasydan B.06 Analisis data mod. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil.79¶¶ 8.45¶¶ 6. median dan min bagi murid lelaki Mod Min 6. Saari 5. Ahmad Hafizan Muhamad Syariman b. Reduan Muhamad Amirul Aiman B. Che Khirul Che Ku Mohammad Syafiq B.22 µs Median 6. Nazri Mohd Aiman Syafiq b. Anuar Mohamad Hafiz Firdaus B.84¶¶ 5. Nama Dapatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nik Mohamad Akmal B.31¶¶ 6.91¶¶ 6.18¶¶ 6. Razali Mohamad Najmi B.63¶¶ 7.35¶¶ 7. Mohd Rosdi Muhamad Amirul Musthaqim Mohamad Sayyid B.41¶¶ 6.UJIAN. M.85¶¶ 7.

70¶¶ 6.09¶¶ 7.89¶¶ 7. Rosli 19 Nur Fatin Aqilah Bt. Nazmi Tengku Nurul Bt. Ujian ini dapat meningkatkan tahap kepantasan dan kekuatan otot kaki. Ishak Nur Syazwani Bt.87¶¶ 7.83¶¶ 6. Azman Analisis data mod. Mohamad Nur Syazwani Azreen Bt. Awang Nur Syazwani Bt. Mohd Rozik 16 Aryani Nazrin Bt.60¶¶ 6. 18 .45 µs Median 7. 2. Jailani Nik Sofwatulizah bt.00¶¶ 7. Purata keseluruhan murid tahun 4 Dinamik dalam ujian lari pecut 30m ini adalah 7 saat.00 µs Rumusan 1. Md Bahri 6. Sukreri Dapatan 6. Adnan 11 Nabihah Bt. Tg.75¶¶ 7. median dan min bagi murid perempuan Mod 7. Zahid 12 Siti Nur Amirah Bt. Abd Wahab Nur Alya Adila Bt.97¶¶ - 10 Ummul Najwa Bt.76¶¶ 6.44¶¶ 7. M. Nama 1 Nur Hanis Umairah Bt. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. 3.95¶¶ 7. Mohd Muzoni 13 Nik Zalila Bt. Murid-murid dapat melakukan ujian lari pecut 30m dengan baik. Kassim 14 Atikah Jameen Bt. Abd Razak 18 Puteri Nur Farah Bt.87 µs Min 7. Che Abd Aziz Noe Erni Bt.87¶¶ 7.67¶¶ 6. Mat Zali 17 Seri Hafsah Bt.UJIAN.65¶¶ 6.27¶¶ 2 3 4 5 6 7 8 9 Nur Auni Nurin Bt.27¶¶ 7. Hamdan 15 Nik Nursyafiqah Bt.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 2 (Jangkaun Melunjur) 19 .

. jian dilakukan sebanyak direkodkan dalam unit cm. Murid erlu menanggalkan kasut. Kedua belah jari tangan hendaklah lurus semasa menolak tolok dan bacaan diambil apabila tolok bacaan tidak lagi bergerak. . apak tangan bertindih dengan jari kanan bersentuhan dengan jari kiri. angkauan perlu bertahan sel ama dua saat no bouncing). . ekatkan kotak dan embaris rapat ke dinding. . . dan . Murid duduk berlunjur menghadap dinding dengan kedua -dua belah kaki rapat dan menyentuh kotak dan pembaris dengan kedudukan tangan lurus kehadapan. Murid dikehendaki melakukan regangan untuk memanaskan badan. Kotak pengukur dan pembaris kali secara berturut -turut dan bacaan terbaik 20 § ¤ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP ¦¥ ¥ . ebolehpercayaan Prosedur ujian atau lebih.Nama ujian angkaun m lunjur Objektif ujian Menguji elenturan ahagian elakang adan dan hamstring esahan Kesahan l gikal digunakan arak koefisien adalah di antara . . Alatan ujian i.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 2 (Jangkauan Melunjur) 21 .

Reduan 14. 6. 4. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik Bil.5 38. Razali Muhamad Syariman b. Nama Dapatan 1. Zurami Nik Mohamad Akmal B.UJIAN. Anuar Muhamad Rasydan B. M.5 40. min.86 MiN 14.7 Sisihan Piawai 6. Ahmad Muizzuddin b. 10.5 Analisis data mod. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. sisihan piawai. Saari Mohd Aiman Syafiq b. 7. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 30 Min 32. 9. 11.5 35 33. 3. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. Che Khirul Mohamad Najmi B. 2.5 22 . Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B.5 30 37 33 35 30 32. 8.5 Max 40. 5.

Jailani 24. Nabihah Bt.5 21. Abd Razak 28. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Seri Hafsah Bt. ii.5 27 26 23. Adnan Analisis data mod. Ishak 18. Puteri Nur Farah Bt. Rosli 27. sisihan piawai.5 14. Tg. min. Nur Syazwani Bt. Ummul Najwa Bt.5 32 22. Kassim 19. Atikah Jameen Bt. Mohd Rozik 17. Mohamad 26. M. Mat Zali 13.8 Sisihan Piawai 6. Mohd Muzoni 29. Nik Sofwatulizah bt. Nama 12. Kelenturan murid lelaki adalah lebih baik dari murid perempuan. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Aryani Nazrin Bt. Nur Syazwani Azreen Bt. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Tengku Nurul Bt. Ini disebabkan murid lelaki lebih aktif dan sering melakukan aktiviti lasak.5 Min 26. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 22. Nazmi 16.5 23 19 40 22. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Nik Zalila Bt. Nur Auni Nurin Bt. Zahid 15 Noe Erni Bt. Nur Syazwani Bt. Awang 30. Sukreri 22 23. Md Bahri 25. Nik Nursyafiqah Bt. 23 . Siti Nur Amirah Bt.34 MiN 19 Max 40 Rumusan : i.UJIAN. Hamdan Dapatan 20 38 36 25 30 22 23 34 23.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 3 (Lompat Jauh Berdiri) 24 .UJIAN.

perlu mengayunkan tangan dengan kuat agar jarak lompatan lebih jauh. murid dikehendaki mengulangi ujian sehingga bacaan yang tepat dapat diambil. . 25 ¨ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP © © . 2. . i . ompatan hendaklah dilakukan sebanyak dua (3) kali dan di selang seli dengan masa rehat dan dilakukan di atas permukaan rata. . . Kedudukan kedua-dua kaki hendaklah selari dan dibuka seluas bahu. iii. . 3 percubaan akan dicatat dan jarak lompatan yang terbaik akan diambil kira. Penggunaan padang rumput sebagai kawasan ujian tidak dibenarkan kerana ia boleh menyebabkan data yang diperoleh tidak tepat. . Murid hendaklah berdiri di belakang garisan lompatan. Murid membengkokkan lutut hampir kepada darjah. Pita Pengukur(2 meter). ii. kuran diambil dari garisan lompatan hingga bahagian belakang kasut iaitu kaki yang paling h ampir dengan garisan permulaan. Kemudian murid hingga . telah dilaporkan. Penanda arak µMasking ape¶ Pembaris Kapur esahan : Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini. . Prosedur : . ebolehpercayaan : Koefisien di antara . . Sekiranya bacaan tidak dapat diambil.Nama ujian : ompat auh Berdiri Objektif Ujian : Menguji kuasa eksplosif kaki secara mendatar Alatan Ujian i. Murid membuat lompatan sebaik sahaja bersedia tanpa perlu diberi arahan.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 3 (Lompat Jauh Berdiri) 26 .UJIAN.

7 MiN 120 Max 162 27 . M.UJIAN. 3. min. Anuar Muhamad Rasydan B. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. Zurami Nik Mohamad Akmal B. Nama Dapatan 1. 10. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 120 Min 134 Sisihan Piawai 13. 4. 5. Che Khirul Mohamad Najmi B. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. Saari Mohd Aiman Syafiq b. Reduan 130 162 154 125 127 120 140 120 131 127 141 Analisis data mod. 7. Ahmad Muizzuddin b. 6. 2. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. Razali Muhamad Syariman b. 9. sisihan piawai. 8. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. 11.

Atikah Jameen Bt. Ishak 18. Mohd Rozik 17. Seri Hafsah Bt. Nur Syazwani Azreen Bt.8 Sisihan Piawai 16. Ummul Najwa Bt. Kassim 19. Nama 12. Mohamad 26. min. Mat Zali 13. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Puteri Nur Farah Bt. Aryani Nazrin Bt.7 MiN 80 Max 155 28 . Rosli 27. Nik Zalila Bt. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Tengku Nurul Bt. Hamdan Dapatan 130 120 125 118 80 151 130 118 151 141 155 141 124 125 130 115 131 139 124 14.UJIAN. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 130 Min 128. Zahid 15 Noe Erni Bt. Md Bahri 25. Awang 30. Abd Razak 28. Nur Syazwani Bt. Mohd Muzoni 29. Nabihah Bt. sisihan piawai. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Nur Syazwani Bt. Sukreri 22 23. Nur Auni Nurin Bt. M. Jailani 24. Siti Nur Amirah Bt. Nazmi 16. Tg. Nik Nursyafiqah Bt. Adnan Analisis data mod. Nik Sofwatulizah bt. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt.

v. catatan yang terbaik ialah 155cm. Kesimpulannya. Secara keseluruhannya. iii. iv. ii. Ini mungkin disebabkan murid membuat regangan yang betul (warming up) pada awal sesi serta faktor pakaian. Berdasarkan ujian yang dijalankan. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i. Manakala bagi perempuan. semua murid berada pada tahap yang sederhana berdasarkan ujian yang dijalankan.UJIAN. 29 . Jarak yang terbaik yang dicatatkan bagi lelaki ialah 162cm. semua murid berjaya melakukan ujian ini. pengujian kuasa eksposif kaki secara m endatar bagi lelaki adalah lebih tinggi berbanding dengan perempuan.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 4 (Bangkit Tubi) 30 .UJIAN.

Peserta berbaring di atas tilam lat ihan dengan lutut dibengkokkan pada 2-18 inci daripada punggung. 2. tilam Kesahan: Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini. untuk ujian ini (Johnson & elson. . Kebolehpercayaan: A Person r merekodkan .Nama ujian: Bangkit tubi Objektif ujian: Mengukur kekuatan terhadap otot abdomen. ujian bangun tubi. Peserta mestilah kembali ke kedudukan baring dengan skapula menyentuh lantai sebelum bangkit semula. naik dankembali semula ke kedudukan asal. peserta bangkit dari kedudukan baring hingga siku mencecah paha dan kembali ke posisi asal. Pengiraan satu ulanga n lengkap ialah dari kedudukan baring. . di antara masa bangun tubi dan tiada had untuk 31  UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP  . Alatan: Pita pengukur. angan peserta disilang pada dada dan tapak tangan mendakap bahu yang bertentangan. Prosedur : . 3. Apabila isyarat mula diberikan.Pembantu akan memegang pergelangan kaki peserta semasa ujian dijalankan. ) melaporkan hubung kait .

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 4 (Bangkit Tubi) 32 .

sisihan piawai. Reduan Dapatan 9 18 9 9 14 25 31 10 17 15 28 Analisis data mod. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. 9.8 Sisihan Piawai 8 MiN 9 Max 31 33 . 8. 2. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 9 Min 16. 3. M. 10. Nama Ahmad Muizzuddin b. Zurami Nik Mohamad Akmal B. 5. 7.UJIAN. Saari Mohd Aiman Syafiq b. 1. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. Che Khirul Mohamad Najmi B. min. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil. 6. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. Razali Muhamad Syariman b. Anuar Muhamad Rasydan B. 4. 11.

Ummul Najwa Bt. Zahid 15 Noe Erni Bt. Adnan Analisis data mod. Ishak 18. Atikah Jameen Bt. Tengku Nurul Bt. Aryani Nazrin Bt.UJIAN. Mohd Rozik 17. Nazmi 14 12 12 19 19 15 12 12 7 9 3 26 9 12 16. Nik Zalila Bt. Tg. Nik Nursyafiqah Bt. Sukreri 23. Jailani 24. Nur Syazwani Azreen Bt. Mohd Muzoni 29. Abd Wahab 20 21 22 Nur Alya Adila Bt. Abd Razak 28. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Hamdan 14. Nik Sofwatulizah bt. sisihan piawai. min. Seri Hafsah Bt. Kassim 19. Awang 30. Nur Syazwani Bt. Nur Syazwani Bt. Nama 12. Siti Nur Amirah Bt. Md Bahri 25. Nur Auni Nurin Bt. Puteri Nur Farah Bt. Mohamad 26. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt.4 MiN 3 Max 26 34 . M. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 12 Min 10 Sisihan Piawai 8. Rosli 27. Nabihah Bt. Mat Zali Dapatan - 13. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil.

ii. 6 orang pelajar perempuan berada pada tahap lemah.UJIAN. 4 orang pelajar perempuan berada pada tahap baik. iii. 7 orang pelajar lelaki berada pada tahap sederhana. 35 . 9 orang pelajar perempuan berada pada tahap sederhana. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i. v. 3 orang pelajar lelaki berada pada tahap baik. iv.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 5 (Permainan Badminton) 36 .UJIAN.

Badminton merupakan sejenis sukan raket yang dimainkan oleh dua orang pemain bertentangan (perseorangan) atau pun dua pasangan bertentangan (beregu). ii. Posisi pemain ialah bertentangan di dalam sebuah gelanggang empat segi yang dibahagikan oleh jaring. Pukulan smash paling pantas yang pernah direkodkan dalam acara perseorangan ialah 305 km/h (189 mph) oleh Taufik Hidayat dari Indonesia. iii.UJIAN. Pemain dapat memungut mata melalui pukulan bulu tangkis menggunakan raket mereka sekiranya bulu tangkis dapat melepasi atas jaring dan jatuh di kawasan pihak law an. ii. 37 . iv. Rekod Badminton : i. Pemain beregu lelaki Fu Haifeng dari China mencipta rekod dunia yang rasmi bagi pukulan smash iaitu 332 km/h (206 mph) pada 3 Jun 2005 ketika Piala Sudirman berlangsung. dan bulu tangkis hanya boleh dipukul sekali bagi setiap sisi sebelum ia melepasi atas jaring. Pukulan rali berhenti selepas bulu tangkis jatuh di atas lantai. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah Badminton : i.

98 meter dari jaring. y Keluasan gelanggang servis untuk beregu berukuran 6.18 meter lebar dan 13. y Keluasan gelanggang servis untuk perseorangan. Bahagian gelanggang ini dipisahkan oleh jaring (1. Garisan servis pendek terletak 1. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Gelanggang : y Tiap-tiap pemain berada bertentangan antara dua gelanggang servis. iaitu 5. k awasan servis kiri dan kawasan servis kanan dipisahkan oleh garisan di tengahnya. y Gelanggang servis dibahagikan kepada dua bahagian bertentangan. 38 .55 meter tinggi).1 meter lebar dan 11.UJIAN.88 meter panjang.4 meter panjang.

2.Nama ujian Kemahiran Permainan Badminton (Ujian rench short-serve) ujuan: Untuk mengukur kemahiran untuk membuat servis secara tepat Alatan: aket badminton.murid boleh membuat servis semula tanpa dikira. yang terkumpul akan direkodkan. : ali direntang 20 inci di atas dan selari dengan jaring/net. 3. Jika servis terkena tali.bulu tangkis.tali yang direntang di atas net dan ukuran yang dibuat di atas lantai gelanggang Prosedur ujian 1. Markah akan diberi sekiranya bulu tangkis melintasi di antara tali dan net dan mendarat di kawasan yang ditandakan. percubaan diberi dan jumlah skor 39  UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP  . Ukuran dibuat di tengah-tengah garisan gelanggang dan garisan servis pendek.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 5 (Permainan Badminton) 40 .UJIAN.

UJIAN. Ahmad Muizzuddin b. 8.2 Min 1. 11. Anuar Muhamad Rasydan B. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil. Reduan 5 5 4 5 3 2 3 2 3 2 2 Analisis data mod. Zurami Nik Mohamad Akmal B. Razali Muhamad Syariman b. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. 6. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. 10. Saari Mohd Aiman Syafiq b. 2. Nama Dapatan 1. 9. 3.85 MiN 1. 5. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 1. Che Khirul Mohamad Najmi B. min. 7.2 Max 3. 4.0 41 . Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. M.

Tengku Nurul Bt. Adnan Analisis data mod. Mohd Muzoni 29. Md Bahri 25.2 42 . Nik Nursyafiqah Bt. Nik Zalila Bt. Nazmi 16. Kassim 19. Nabihah Bt. Ummul Najwa Bt. Nik Sofwatulizah bt. Nur Syazwani Bt.92 MiN 1. Zahid 15 Noe Erni Bt. Siti Nur Amirah Bt. Awang 30. Jailani 24. Atikah Jameen Bt. Nama 12. Mat Zali 13. Nur Auni Nurin Bt. Nur Syazwani Bt. min. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Nur Syazwani Azreen Bt.0 Max 3. Mohamad 26. Azman Nur Hanis Umairah Bt.UJIAN. Puteri Nur Farah Bt. Rosli 27. Aryani Nazrin Bt. Ishak 18. Abd Razak 28. Hamdan Dapatan 3 5 4 4 5 4 1 5 4 1 4 4 5 2 4 4 1 3 2 14. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Seri Hafsah Bt. Sukreri 22 23. M. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Mohd Rozik 17. Tg. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 1.8 Min 1.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i. markah murid perempuan dalam membuat pukulan servis adalah lebih tinggi berbanding murid lelaki.UJIAN. Berdasarkan data yang diperolehi. ii. Secara purata. murid -murid belum mampu menguasai kemahiran membuat pukulan servis dengan baik. 43 .

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Soalan 2 b.UJIAN. PERBANDINGAN 5 BATERI UJIAN 44 . anda dikehendaki membuat perbandingan di antara kelima -lima instrumen yang telah ditadbirkan.

pembaris dan pita pelekat. Ujian dapat diselesaikan dengan masa yang singkat. Pita ukur. 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan. sampel. jam randik. 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan. 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan. Lari Pecut 30 meter Mengukur kelajuan murid memecut 30 meter dari kedudukan berdiri. Bangkit Tubi Menguji kekuatan otot abdomenis 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah untuk dijalankan tetapi terdapat 5 orang murid perempuan tidak memperolehi sebarang skor. Tilam latihan. prosedur dan alatan Bateri ujian Jangkauan melunjur Objektif Sampel Prosedur Alatan Mengukur kelenturan otot di bahagian bawah belakang dan di bahagian atas peha 30 orang.UJIAN. 45 . Pembaris dan kotak Lompat jauh berdiri Mengukur kuasa kaki 30 orang. Terdapat 2 orang murid tidak melakukan ujian kerana tidak memakai pakaian sukan Wisel. skitel. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Perbandingan kelima-lima bateri ujian berdasarkan objektif.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Permainanan badminton Mengukur kemahiran 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Sukar untuk ditadbir kerana murid masih lemah dalam membuat servis dengan tepat.723 Jangkauan Melunjur 30 0 28.murid serve) membuat servis dengan tepat. net.0129 .192 51.326 1.0402 49.757 46 .83 15. Perbandingan berdasarkan data kajian N Valid Missing Mean Std.66458 .658 245.564 Lari Pecut 30m 28 2 7. bulu tangkis (French short. Deviation Variance Lompat Jauh Berdiri 30 0 130.UJIAN.37 1.16 7.178 Bangkit Tubi 25 5 15. Gelanggang badminton yang berada di luar menyebabkan halangan seperti angin yang menyukarkan murid membuat servis dengan baik Raket badminton.933 7.442 Permainan Badminton 30 0 3.

Selain itu.UJIAN. guru harus bertanggungjawab mendidik anak bangsa agar mereka dapat mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Guru perlulah memberi pendedahan awal mengenai ujian kecergasa n ini kepada murid sekolah rendah. murid -murid dari kelas 4 Dinamik S.K. Hasil ujian yang dijalankan mendapati kebanyakan murid berada pada tahap sederhana dalam sesuatu ujian. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Kesimpulan Secara keseluruhannya. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Permaisuri Nur Zahirah memberi kerjasama yang baik bagi menjayakan ujian bateri yang dijalankan ke atas mereka. 47 . Terdapat juga beberapa orang pelajar sahaja yang tidak dibenarkan menjalani ujian -ujian tertentu. Kesemua murid berjaya menjalani ujian bateri yang telah dijalankan. peranan guru Pendidikan Jasmani harus penting. Ujian -ujian ini secara tidak langsung dapat membantu guru mengena pasti kelebihan yang ada pada murid yang tidak nampak secara zahirnya. guru perlu memberi tunjuk ajar kemahiran -kemahiran tertentu yang perlu murid kuasai pada peringkat awal sekolah rendah. Melalui pepatah ini. ³Melentur buluh biar dari rebungnya´. Hal ini mungkin disebabkan kurang pendedahan mengenai ujian-ujian tersebut di sekolah pada para pelajar.

com http://www.peworld.UJIAN.bodpod. Borhan Yusof. http://www. Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan .htm http://www. 1997.brianmac.co. Shah Alam : Karisma Publications.sport-fitness-advisor.htm http://www. Fitness Fo Spo t. 2007.html http://www. Great Britain : The Crowood Press. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Ipoh : Fajar Bakti. Vasudevan T.org 48 .com http://www. Penguku an dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani .pdf http://www.topendsports. 2000. Wee Eng Hoe. Selangor : Meteor Doc. HBPE1203 Kece gasan Fizikal. Wee Eng Hoe. Sdn Bhd. 1985.com/testing/tests. Selangor : Meteor Doc.gov/getfit. Asas Pendidikan Jasmani:Pe ingkat Menengah dan Tinggi.org/fitnesstesting/physicalfitness.com/fitnesstests. 2002.1st4sport. Mohd Talib dan Norlena Salamuddin. Kece gasan:Satu Panduan Hidup Sihat . Sdn Bhd. HBPE2203 Ujian. 2008. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Bibliografi Rex Hazeldine. Arasoo.uk http://www.thesportjournal.fitness. Hasbullah Ismail ect.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->