P. 1
Ujian Penilaian Dan Pengukuran Pendidikan Jasmani

Ujian Penilaian Dan Pengukuran Pendidikan Jasmani

|Views: 887|Likes:
Published by Firdaüs Şahin

More info:

Published by: Firdaüs Şahin on Oct 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

Sections

 • BATERI UJIAN 1
 • (LARI PECUT 30M)
 • ANALISIS UJIAN 1
 • (Lari Pecut 30m)
 • BATERI UJIAN 2
 • (Jangkaun Melunjur)
 • ANALISIS UJIAN 2
 • (Jangkauan Melunjur)
 • BATERI UJIAN 3
 • ANALISIS UJIAN 3
 • BATERI UJIAN 4
 • (Bangkit Tubi)
 • ANALISIS UJIAN 4
 • BATERI UJIAN 5
 • (Permainan Badminton)
 • ANALISIS UJIAN 5
 • PERBANDINGAN 5 BATERI UJIAN

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Penghargaan

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izin -Nya, saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Saya ini mengucapkan jutaan terima kasih yang juga penghargaan khusus buat kerana segala tunjuk ajar serta membimbing saya dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada rakan -rakan seperjuangan PISMK -OUM Pengajian Melayu yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Penghargaan juga kepada orang yang terlibat secara langsung atau tidak dalam menjayakan tugasan ini. Akhir sekali, penghargaan istimewa buat ibu bapa saya yang banyak memberi galakan dan sokongan agar memastikan saya berjaya dalam pelajaran. Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal daripada Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih.

1

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Pengenalan

Di Malaysia perhatian terhadap kecergasan bermula dalam tahun 70 -an dengan kewujudan ujian kecergasan. Dengan kesedaran peranan kecergasan kepada pembangunan negara, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melancarkan program µMalaysia Cergas¶ pada tahun 1985.

Usaha ke arah ini disokong oleh Kementerian Pendidikan Malaysia apabila Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dijadikan mata pelajaran teras dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989.

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) juga turut menyumbang ke arah kecergasan dengan kempen bertema mereka. Antara kempen yang berasaskan tingkah laku ialah 1998-Senaman dan Kecergasan, 2000 -Kehidupan Keluarga yang Sihat, 2001 Kesihatan Mental dan 2002 -Promosi Persekitaran Sihat.

Setelah kita memutuskan bahawa kita perlu bersenam, maka kita seharusnya menilai tahap kecergasan semasa. Selepas menjalani beberapa ujian yang dicadangkan kita akan dapat tahu pada tahap manakah kita perlu mula bersenam. Ini membolehkan tubuh kita menerima senaman beransur-ansur di samping mengelak kecederaan.

Kecergasan Keseluruhan

Kecergasan Fisiologi Kecergasan Fizikal

Kecergasan Sosial Kecergasan Sosial Kecergasan Mental

Kecergasan Psikologikal Kecergasan Emosi Kecergasan Kerohanian

2

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Ujian kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada: Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kemahiran motor

KECERGASAN FIZIKAL

KESIHATAN Komposisi Badan

KEMAHIRAN MOTOR Ketangkasan 

Fleksibiliti Daya Tahan Kardiovaskular Kekuatan Otot Daya Tahan Otot 

Kuasa Imbangan Masa Reaksi Kelajuan Koordinasi

3

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE2203

Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

Ujian merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mendapat maklumat murid. Ia boleh mengambil beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan, bateri prestasi tahap fizikal, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod anekdotal. Menurut Borhan Yusof (2008), ujian ialah satu instrumen atau alat yang digunak an untuk mendapatkan maklumat murid sebelum, semasa, dan selepas pengajaran. Pengukuran ialah suatu proses mengutip maklumat berangka tentang ciri -ciri tertentu yang dipunyai oleh seseorang . pengukuran juga boleh ditakrifkan sebagai membina, mentadbir dan memberi nilai kepada ujian. Manakala penilaian merupakan suatu proses untuk mengumpul, menganalisis dan mentafsir data yang dikutip. Ia juga meliputi ujian dan pengukuran.

Tujuan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

Penilaian adalah bertujuan :
1. Memfokuskan kepada setiap orang murid Setiap murid adalah unik. Hasil penilaian dapat memberi maklumat tentang kelebihan dan kelemahan seseorang murid. Dengan itu, guru dapat mengaplikasikan prinsip pendidikan jasmani membangun untuk meningkatkan lagi prestasi murid.

2. Menentukan status semasa murid Mengikut Kirkendal, Gruber dan Johnson (1987) penentuan status meliputi : a) Pemberian gred b) Mengecualikan pelajar dari suatu aktiviti c) Memberi maklum balas untuk meningkatkan prestasi d) Menetapkan seseorang individu dalam kumpula n tertentu dan e) Menentu aktiviti tertentu.

3. Memilih wakil sekolah Hasil penilaian juga boleh diguna untuk memberi maklumat bagi tujuan memilih wakil sekolah. Penilaian menggunakan kriteria -kriteria tertentu membolehkan proses pemilihan dilaksanakan dengan lebih saksama.

4

Sebaliknya jika keputusan penilaian disalahgunakan makan kesan negatif akan timbul dan ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi hampa dan putus asa. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 4. Ia dapat memberi kesan positif kepada murid berkenaan. Menilai pengajaran dan program pendidikan jasmani Penilaian boleh digunakan untuk menentukan pencapaian objektif program pendidikan jasmani dan kesihatan.UJIAN. Ini memberi peluang kepada guru dan pihak pentadbir untuk mengubah strategi pengajaran bagi memastikan objektif yang diharapkan tercapai. Memotivasikan murid Penilaian memberi maklum balas prestasi kepada seseorang murid. Membekalkan maklumat untuk kajian lain Penilaian membolehkan maklumat digunakan untuk kajian l ain. Penilaian memberi maklum balas sama ada program tertentu berkesan. 5 . 5. 6.

Hasil keputusan jawatankuasa ini ilah Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) yang sedang dijalankan di sekolah telah diperoleh. dalam kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Buat pertamanya. Latar belakang Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) telah dijalankan buat pertama kali di sekolah pada awal tahun 70an. Salah satu aspek yang ditekankan ialah kecergasan fizikal di mana pencapaian pelajar diukur melalui Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA). Ujian ini mengandungi empat aktiviti sahaja iaitu : a) b) c) d) Bangkit Tubi Tekan tubi Jangkauan melunjur Larian 1500m 6 . Penilaian telah dijalankan untuk semua mata pelajaran kecuali Pendidikan Jasmani secara rasmi dari dulu hingga 1987. Ujian tersebut pada masa itu mengandungi 6 aktiviti iaitu : a) b) c) d) e) f) Ujian Kelembutan Baling bola sofbol Lompat Sargent ( Lompatan Menegak) Mendagu Lari ulang-alik 600 ela lari/jalan Pada awal tahun 80an. markah atau gred Pendidikan Jasmani di masukkan dalam buku laporan pelajar. di sekolah. telah ditugaskan mengkaji semula Ujian Daya Tenaga Asas kerana didapati bahawa ujian yang dijalankan pada masa itu kurang sesuai dan agak bermasalah. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah Instrumen Penilaian merupakan satu proses yang dijalankan dari semasa ke semasa.UJIAN. Jawatankuasa ini juga memilih aktiviti yang diangg apkan lebih bermakna. Unit Pendidikan Jasmani dan Sukan. Pada tahun 1989. mudah diurus dan tidak memerlukan banyak alat. Ia telah memutuskan bahawa ujian baru hanya akan menguji aspek-aspek kecergasan yang berdasarkan kesihatan sahaja. penilaian formal telah diperkenalkan untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi pelajar Tingkatan Satu. untuk menentukan keberkesanan pengajaran pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Bahagian Sekolah. Jawatankuasa yang dilantik telah menjalankan beberapa percubaan dengan kerjasama sekolah-sekolah di negeri.

Pada waktu itu. satu seminar penilaian kecergasan telah diadakan pada 5 hingga 7 Oktober di Port Dickson. Jawatankuasa kecil yang dilantik telah bermesyuarat di Ipoh pada 5 dan 6 November 1992. iaitu pindaan kepada Surat Pekeliling I khtisa Bil 3/79 kepada semua negeri untuk edaran ke sekolah -sekolah. Untuk menentukan bahawa ujian yang sedang dijalankan masih sesuai mengikut perkembangan terbaru dalam bidang penilaian kecergasan. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Untuk memastikan bahawa ujian ini dijalankan di semua sekolah menengah. 7 . dan untuk mengemas kini markah-markah yang terdapat dalam buku panduan UDTA. beberapa cadangan pengubahsuaian telah dibuat dan persetujuan telah diperoleh untuk sekali lagi melantik satu jawatankuasa kecil bagi mengkaji cadangan seminar dengan lebih mendalam. jawatankuasa ini telah mengemukakan beberapa cadangan untuk pertimbangan pihak yang bertanggungjawab di Kementerian Pendidikan. Dalam seminar tersebut.UJIAN. Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghantar Surat Pekeliling Ikhtisa Bil 2/1988. Penyelia Pendidikan negeri dan wakil bahagian -bahagian di Kementerian Pendidikan yang terlibat dengan mata pelajaran Pendidikan J asmani dan Kesihatan telah dijemput menghadiri seminar ini. Setakat ini.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Tugasan Soalan 1 a. v. iii. Anda dikehendaki menyediakan bateri ujian untuk Lima (5) komponen yang hendak diuji. Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berasaskan kesihatan Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor iii. Instrumen tersebut terdiri daripada : i.UJIAN. iv. 8 . viii. anda dikehendaki membuta rumusan. x. Soalan 2 a. ix. kebolehpercayaan. Pengenalan. pendahuluan Nama ujian Objektif pengujian Fungsi ujian Sejarah instrumen Korelasi kesahan. Setiap intrument hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut : i. anda dikehendaki melaksan akan pengujian dan pengukuran dengan memilih subjek daripada murid Tahap Dua di sekolah yang di pilih dalam kapasiti sebuah kelas dengan melaksanakan proses yang sewajarnya. Instrumen yang lengkap disediakan hendaklah ditadbirkan untuk mendapatkan data dan maklumat. ii. keobjektiviti (jika ada) Prosedur pelaksanaan ujian Alatan yang diperlukan Limitasi pelaksanaan Organisasi pentadbiran ujian c. vii. penilaian dan analisis hasil daripada pengujian tersebut. vi. pengukuran yang telah dilaksanakan. Berdasarkan data dan maklumat hasil pengujian. Satu instrument untuk mengukur kemahiran b. Oleh itu. ii.

Tajul Ariffin (Lari Pecut 30 m) o Wan Mohd Hanif B. Wan Daud ( Jangkauan Melunjur) o Mohd Zahid B.UJIAN.10. Keb. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Berdasarkan soalan 1. Zainal Abidn ( Bangkit Tubi) o Aman Sah B.00 pagi AJK ujian penilaian dan pengukuran : o Hafizuddin Faries B.00 pagi . Mad Som ( Lari Pecut 30 m) o Mohd Farid B. Abdullah Sani ( Badminton) o Mohd Nazim B. kami telah menjalankan ujian pengukuran dan penilaian pada butiran-butiran yang berikut : y y y y Tempat : Sek. Md Derus ( Badminton) 9 . Permaisuri Nur Zahirah Sampel : Murid Tahun 4 Dinamik iaitu Tahap Dua Bilangan responden : 30 orang (11 lelaki dan 19 perempuan) Bateri ujian : o Berasaskan Kesihatan o Berasaskan Kesihatan : : Bangkit Tubi Jangkauan Melunjur Lari Pecut 30m Lompat Jauh Berdiri Permainan Badminton o Berasaskan Lakuan Motor : o Berasaskan Lakuan Motor : o Berasaskan Kemahiran y y y Tarikh : 3 March 2009 Masa : 8. Fisal ( Lompat Jauh Berdiri) o Mohd Asmadi B.

Ada responden yang tidak membawa pakaian pendidikan jasmani ketika sesi ujian dijalankan. 6. Masa yang diberikan hanya lebih kurang 2 jam dari jam 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Bateri ujian hanya melibatkan 5 instrument sahaja. 8. Bilangan sampel hanya 30 orang iaitu 11 lelaki dan 19 perempuan.K. Ujian ini hanya dijalankan di sekolah rendah sahaja iaitu S. Hanya satu kelas sahaja iaitu murid dari tahun 4 Dinamik yang diuji. 4. 3. 5. 10 . 9.UJIAN. 7. Masa yang terhad iaitu selama 1 hari dan pada sebelah pagi sahaja ujian ini dilaksanakan. Murid yang tidak berpakaian sukan (perempuan) juga dikecualikan bagi menitikberatkan aspek keselamatan. Permaisuri Nur Zahirah. Murid yang kurang sihat dikecualikan daripada melakukan ujian ini. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Limitasi Pelaksanaan Ujian 1. 2.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 1 (LARI PECUT 30M) 11 .UJIAN.

Pelari biasanya mempunyai jarak langkah 1. Masa larian juga dicatatkan iv. 12 . Dua percubaan diberikan dengan catatan masa terpantas diambil. 4. ii. v. iii. 2. Penguji memberi isyarat ³sedia´ dan ³lari´ di samping meniup wisel. pelari haruslah mempunyai koordinasi. 3. permukaan balapan. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Nama ujian : Lari pecut 30 meter Pendahuluan : i. lutut dan sendi pinggang. Catatan masa dimulakan oleh seorang penguji yang berada di garisan penamat dan berhenti apabila murid melepasi garisan penamat. Jarak langkah boleh ditingkatkan dengan latihan yang menekankan kepada latihan pergelangan kaki. Larian pecut ini bergantung pula kepada beberapa faktor seperti jarak. Bagi faktor jarak langkah pula ianya bergantung kepada panjang kaki.5 meter hingga 2 meter. Larian pecut adalah satu pergerakan dari satu titik ke satu titik. vi. Objektif Ujian : Mengukur kepantasan murid memecut sejauh 30 meter dari kedudukan berdiri Kesahan dan Kebolehpercayaan : Larian ini adalah sah kerana berkai tan dengan jumlah pengambilan oksigen yang maksimum. Prosedur ujian : 1.UJIAN. kelenturan yang tinggi dan keupayaan merehatkan diri atau badan semasa berlari. Murid bersedia dalam kedudukan berdiri di belakang garisan permulaan. Untuk menguasai kelajuan kaki. kelajuan angin. Ada dua faktor yang boleh dikuasai oleh pelari -pelari pecut iaitu faktor kelajuan dan jarak langkah semasa berlari. kekuatan dan mobiliti semasa bergerak.

Al i. igunakan : Pit i i l S it l Organisasi rlaksanaan : iP t 13 £ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP ¢¡ ¡   . i . ii. iii.

UJIAN. Sebelum tahun 1921 kebanyakkan pertandingan hanya untuk lelaki sahaja. Di Australia gaya ini dikenali sebagai kangaroo start. y Blok permulaan diperbuat daripada ketulan batu marmar. Semua atlet menggunakan blok yang tetap walaupun saiz kaki mereka berbeza. sehingga menjadi masalah mengenai cara mana yang patut digunakan. prosedur permulaan dan penjagaan masa yang tepat. Perkembangan lari pecut pada abad 19 terbatas kerana tiada undang -undang dan peraturan peraturan. larian bermula dengan blok permulaan yang dibina melintang keluasan stadium berkenaan. 14 . y Pada tahun 1880an ramai jurulatih membuat percubaan cara memulakan sesuatu larian. antara rujukan terawal ialah pertandingan di kalangan pekerja serta orang suruhan bangsawan. Antara permulaan awal ialah ³pencil start´. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah : y Lari pecut merupakan salah satu acara terawal dalam pertandingan olahraga yang pernah dicatatkan. Pagar permulaan yang dinamakan husplex digunakan untuk memulakan perlumbaan. Pada zaman olimpik kuno. Acara stade adalah antara acara yang mula-mula dipertandingkan dan melibatkan jarak 192 meter. Pada zaman moden. Blok permulaan disediakan dengan lubang saiz tapak kaki. pertandingan pertama untuk wanita telah diperkenalkan pada tahun 1921 di Monte Carlo. Permulaan dimulakan dengan persetujuan dan tembakan. Kem udian wujudlah gaya dekam pada tahun 1884. Walaubagaimanapun persetujuan dibuat untuk menjadikan cara permulaan berdiri sebagai cara permulaan yang paling baik dan diterima oleh semua pihak . Berikutan ini acara ulang alik yang dinamakan dialos berjarak 384 (192 meter x 2 ) diadakan. Pada abad ke-19 lari pecut menjadi semakin popu lar. Pelbagai cara permulaan digunakan. Jarak ini juga merupakan panjang stadium yang digunakan. di mana para atlet berlari 20 meter pertama dengan memegang pensil.

9 saat pada tahun 1974.8 saat dan dipecahkan oleh Lee Evans pada tahun 1968 dengan masa 43. 15 . PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 y Dalam acara 100 meter. Bagi wanita acara 200 meter diperkenalkan dalam Sukan Olimpik 1948.0 saat bagi wanita dan masa ini telah diperbaharui iaitu di bawah 50 saat oleh Irena Szewinska dari Poland dengan catatan masa 49. Marlies Gohr dari Jerman pula adalah pemegang rekod pertama dengan 10. Marita Koch dari Jerman pula telah berjaya mencatat masa 48.UJIAN. rekod rasmi lelaki yang pertama dilakukan oleh Harald Andersson dari Switzerland pada tahun 1890 dengan catatan 11.94 saat pada tahun 1978. rekod larian sebelum olimpik moden dibayangi oleh larian yang dibuat pada jarak lurus tanpa selekoh.88 saat yang dibuat pada Sukan Olimpik tahun 1928.9. y Dalam acara 400 meter. Charles Wood merupakan orang pertama yang mencatat 22 saat.0. Wilma Rudolph dari Amerika Syarikat adalah pemegang rekod pada tahun tersebut dengan masa 22. Maxie Long adalah orang pertama yang berjaya mencatat masa 47.86 saat. Dalam acara 200 meter. Marlene Mathews dari Australia telah mencatat masa 57.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 1 (Lari Pecut 30m) 16 .

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil.84¶¶ 5.45 µs 17 .06 Analisis data mod. median dan min bagi murid lelaki Mod Min 6. Che Ku Amdan Muhamad Rasydan B. Reduan Muhamad Amirul Aiman B.85¶¶ 7.79¶¶ 8.35¶¶ 7.63¶¶ 7. Nazri Mohd Aiman Syafiq b.41¶¶ 6. M. Anuar Mohamad Hafiz Firdaus B. Razali Mohamad Najmi B.UJIAN. Nama Dapatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nik Mohamad Akmal B.31¶¶ 6. Zurami Muizzuddin b.91¶¶ 6. Mohd Rosdi Muhamad Amirul Musthaqim Mohamad Sayyid B. Che Khirul Che Ku Mohammad Syafiq B. Saari 5.45¶¶ 6.18¶¶ 6.22 µs Median 6. Ahmad Hafizan Muhamad Syariman b.

M. 2. Sukreri Dapatan 6.87¶¶ 7.00¶¶ 7.87¶¶ 7.27¶¶ 2 3 4 5 6 7 8 9 Nur Auni Nurin Bt.70¶¶ 6.00 µs Rumusan 1.44¶¶ 7. 3. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil.83¶¶ 6.95¶¶ 7.45 µs Median 7.UJIAN. Che Abd Aziz Noe Erni Bt. Hamdan 15 Nik Nursyafiqah Bt.27¶¶ 7.75¶¶ 7. Mohamad Nur Syazwani Azreen Bt. Md Bahri 6. Mohd Muzoni 13 Nik Zalila Bt. Kassim 14 Atikah Jameen Bt. Nazmi Tengku Nurul Bt.60¶¶ 6. Nama 1 Nur Hanis Umairah Bt. Ujian ini dapat meningkatkan tahap kepantasan dan kekuatan otot kaki. Abd Wahab Nur Alya Adila Bt. Murid-murid dapat melakukan ujian lari pecut 30m dengan baik.87 µs Min 7. Mat Zali 17 Seri Hafsah Bt. median dan min bagi murid perempuan Mod 7. Adnan 11 Nabihah Bt. Purata keseluruhan murid tahun 4 Dinamik dalam ujian lari pecut 30m ini adalah 7 saat. Azman Analisis data mod. Rosli 19 Nur Fatin Aqilah Bt. Mohd Rozik 16 Aryani Nazrin Bt. Abd Razak 18 Puteri Nur Farah Bt. Awang Nur Syazwani Bt. 18 .76¶¶ 6. Ishak Nur Syazwani Bt. Zahid 12 Siti Nur Amirah Bt.89¶¶ 7. Tg.97¶¶ - 10 Ummul Najwa Bt.67¶¶ 6.65¶¶ 6.09¶¶ 7. Jailani Nik Sofwatulizah bt.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 2 (Jangkaun Melunjur) 19 .UJIAN.

. apak tangan bertindih dengan jari kanan bersentuhan dengan jari kiri. Murid duduk berlunjur menghadap dinding dengan kedua -dua belah kaki rapat dan menyentuh kotak dan pembaris dengan kedudukan tangan lurus kehadapan. . . Kotak pengukur dan pembaris kali secara berturut -turut dan bacaan terbaik 20 § ¤ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP ¦¥ ¥ . Kedua belah jari tangan hendaklah lurus semasa menolak tolok dan bacaan diambil apabila tolok bacaan tidak lagi bergerak. . Murid dikehendaki melakukan regangan untuk memanaskan badan. dan . jian dilakukan sebanyak direkodkan dalam unit cm. ekatkan kotak dan embaris rapat ke dinding.Nama ujian angkaun m lunjur Objektif ujian Menguji elenturan ahagian elakang adan dan hamstring esahan Kesahan l gikal digunakan arak koefisien adalah di antara . angkauan perlu bertahan sel ama dua saat no bouncing). ebolehpercayaan Prosedur ujian atau lebih. Murid erlu menanggalkan kasut. . Alatan ujian i. .

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 2 (Jangkauan Melunjur) 21 .UJIAN.

Ahmad Muizzuddin b. Zurami Nik Mohamad Akmal B. Reduan 14.7 Sisihan Piawai 6.5 Max 40. 11. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. min. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 30 Min 32. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B.5 30 37 33 35 30 32. 3.5 Analisis data mod. 6. 2. 4. 5.5 38. Razali Muhamad Syariman b. 10. 9. Che Khirul Mohamad Najmi B. 8. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik Bil. Anuar Muhamad Rasydan B. 7.UJIAN.86 MiN 14. sisihan piawai. M. Saari Mohd Aiman Syafiq b. Nama Dapatan 1.5 22 . Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B.5 40.5 35 33. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B.

Zahid 15 Noe Erni Bt. Nur Syazwani Azreen Bt. Aryani Nazrin Bt. Abd Razak 28.UJIAN. Adnan Analisis data mod. Jailani 24. Mohd Rozik 17.5 21. Kassim 19. Mohd Muzoni 29. Kelenturan murid lelaki adalah lebih baik dari murid perempuan. Nik Sofwatulizah bt. Md Bahri 25. Mohamad 26. Awang 30. Sukreri 22 23. M. Nik Nursyafiqah Bt. Seri Hafsah Bt. Nama 12. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Nik Zalila Bt. 23 . Nazmi 16. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. sisihan piawai. Ummul Najwa Bt. Ishak 18.5 23 19 40 22. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. min. Hamdan Dapatan 20 38 36 25 30 22 23 34 23. Tengku Nurul Bt.8 Sisihan Piawai 6.5 14.5 Min 26. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 22.5 32 22. Nur Auni Nurin Bt. Puteri Nur Farah Bt. Ini disebabkan murid lelaki lebih aktif dan sering melakukan aktiviti lasak. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil.34 MiN 19 Max 40 Rumusan : i.5 27 26 23. Nabihah Bt. Atikah Jameen Bt. Rosli 27. ii. Mat Zali 13. Nur Syazwani Bt. Siti Nur Amirah Bt. Tg. Nur Syazwani Bt.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 3 (Lompat Jauh Berdiri) 24 .UJIAN.

Kedudukan kedua-dua kaki hendaklah selari dan dibuka seluas bahu. Sekiranya bacaan tidak dapat diambil. iii. Pita Pengukur(2 meter). Murid hendaklah berdiri di belakang garisan lompatan. ebolehpercayaan : Koefisien di antara . .Nama ujian : ompat auh Berdiri Objektif Ujian : Menguji kuasa eksplosif kaki secara mendatar Alatan Ujian i. . . . . ompatan hendaklah dilakukan sebanyak dua (3) kali dan di selang seli dengan masa rehat dan dilakukan di atas permukaan rata. Murid membengkokkan lutut hampir kepada darjah. telah dilaporkan. . . Murid membuat lompatan sebaik sahaja bersedia tanpa perlu diberi arahan. perlu mengayunkan tangan dengan kuat agar jarak lompatan lebih jauh. 3 percubaan akan dicatat dan jarak lompatan yang terbaik akan diambil kira. Prosedur : . . 2. i . murid dikehendaki mengulangi ujian sehingga bacaan yang tepat dapat diambil. Kemudian murid hingga . Penanda arak µMasking ape¶ Pembaris Kapur esahan : Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini. 25 ¨ UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP © © . Penggunaan padang rumput sebagai kawasan ujian tidak dibenarkan kerana ia boleh menyebabkan data yang diperoleh tidak tepat. kuran diambil dari garisan lompatan hingga bahagian belakang kasut iaitu kaki yang paling h ampir dengan garisan permulaan. ii.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 3 (Lompat Jauh Berdiri) 26 .UJIAN.

Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. 8. Razali Muhamad Syariman b. Saari Mohd Aiman Syafiq b. sisihan piawai. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil. Nama Dapatan 1.UJIAN. 9. 7. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. Anuar Muhamad Rasydan B. 4. Che Khirul Mohamad Najmi B. Ahmad Muizzuddin b. Reduan 130 162 154 125 127 120 140 120 131 127 141 Analisis data mod. Zurami Nik Mohamad Akmal B. 6. 2. 3. M.7 MiN 120 Max 162 27 . 11. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 120 Min 134 Sisihan Piawai 13. 5. min. 10. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B.

Puteri Nur Farah Bt. Aryani Nazrin Bt. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 130 Min 128. Zahid 15 Noe Erni Bt. Nik Zalila Bt. Jailani 24.8 Sisihan Piawai 16. Nur Syazwani Bt. Nama 12. Adnan Analisis data mod. M. Sukreri 22 23. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Ishak 18. Siti Nur Amirah Bt. Mohd Muzoni 29. Nazmi 16. Nik Sofwatulizah bt. Hamdan Dapatan 130 120 125 118 80 151 130 118 151 141 155 141 124 125 130 115 131 139 124 14. Nur Syazwani Azreen Bt. Md Bahri 25. Tengku Nurul Bt.UJIAN. Ummul Najwa Bt. Kassim 19. sisihan piawai. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Mohamad 26. min. Mat Zali 13. Nabihah Bt.7 MiN 80 Max 155 28 . Atikah Jameen Bt. Rosli 27. Mohd Rozik 17. Nik Nursyafiqah Bt. Tg. Seri Hafsah Bt. Nur Syazwani Bt. Awang 30. Abd Razak 28. Nur Auni Nurin Bt. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt.

Secara keseluruhannya. Kesimpulannya. 29 . PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i. pengujian kuasa eksposif kaki secara m endatar bagi lelaki adalah lebih tinggi berbanding dengan perempuan. iv. Jarak yang terbaik yang dicatatkan bagi lelaki ialah 162cm. catatan yang terbaik ialah 155cm. v. Ini mungkin disebabkan murid membuat regangan yang betul (warming up) pada awal sesi serta faktor pakaian. semua murid berjaya melakukan ujian ini. iii. ii. Berdasarkan ujian yang dijalankan.UJIAN. Manakala bagi perempuan. semua murid berada pada tahap yang sederhana berdasarkan ujian yang dijalankan.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 4 (Bangkit Tubi) 30 .

Nama ujian: Bangkit tubi Objektif ujian: Mengukur kekuatan terhadap otot abdomen. peserta bangkit dari kedudukan baring hingga siku mencecah paha dan kembali ke posisi asal. Pengiraan satu ulanga n lengkap ialah dari kedudukan baring. di antara masa bangun tubi dan tiada had untuk 31  UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP  . untuk ujian ini (Johnson & elson. 2. Kebolehpercayaan: A Person r merekodkan . Alatan: Pita pengukur. 3. angan peserta disilang pada dada dan tapak tangan mendakap bahu yang bertentangan. naik dankembali semula ke kedudukan asal. Apabila isyarat mula diberikan. . Prosedur : . ) melaporkan hubung kait .Pembantu akan memegang pergelangan kaki peserta semasa ujian dijalankan. ujian bangun tubi. . Peserta mestilah kembali ke kedudukan baring dengan skapula menyentuh lantai sebelum bangkit semula. tilam Kesahan: Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini. Peserta berbaring di atas tilam lat ihan dengan lutut dibengkokkan pada 2-18 inci daripada punggung.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 4 (Bangkit Tubi) 32 .

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil. Razali Muhamad Syariman b. 8. Zurami Nik Mohamad Akmal B. Reduan Dapatan 9 18 9 9 14 25 31 10 17 15 28 Analisis data mod. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. 4. Che Khirul Mohamad Najmi B. 11. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. 3. Nama Ahmad Muizzuddin b. min. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B.8 Sisihan Piawai 8 MiN 9 Max 31 33 . 10. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 9 Min 16. 9. 2.UJIAN. 1. 7. sisihan piawai. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. Anuar Muhamad Rasydan B. 5. M. Saari Mohd Aiman Syafiq b. 6.

Hamdan 14. Abd Wahab 20 21 22 Nur Alya Adila Bt. Aryani Nazrin Bt. Zahid 15 Noe Erni Bt. Siti Nur Amirah Bt. Nik Nursyafiqah Bt. Nabihah Bt.UJIAN. Jailani 24. Awang 30. Nur Auni Nurin Bt. Mohamad 26. min. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 12 Min 10 Sisihan Piawai 8. Mohd Rozik 17. Mat Zali Dapatan - 13. sisihan piawai. Tg. Md Bahri 25. Nik Sofwatulizah bt. Atikah Jameen Bt. Kassim 19. Mohd Muzoni 29. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt.4 MiN 3 Max 26 34 . Adnan Analisis data mod. Rosli 27. Nama 12. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Nur Syazwani Bt. Nur Syazwani Azreen Bt. Nazmi 14 12 12 19 19 15 12 12 7 9 3 26 9 12 16. Sukreri 23. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Abd Razak 28. Ummul Najwa Bt. Nik Zalila Bt. Nur Syazwani Bt. Ishak 18. Puteri Nur Farah Bt. M. Tengku Nurul Bt. Seri Hafsah Bt.

UJIAN. v. 9 orang pelajar perempuan berada pada tahap sederhana. 7 orang pelajar lelaki berada pada tahap sederhana. 4 orang pelajar perempuan berada pada tahap baik. iii. 35 . iv. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i. ii. 3 orang pelajar lelaki berada pada tahap baik. 6 orang pelajar perempuan berada pada tahap lemah.

UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 BATERI UJIAN 5 (Permainan Badminton) 36 .

ii. Pemain dapat memungut mata melalui pukulan bulu tangkis menggunakan raket mereka sekiranya bulu tangkis dapat melepasi atas jaring dan jatuh di kawasan pihak law an. 37 . dan bulu tangkis hanya boleh dipukul sekali bagi setiap sisi sebelum ia melepasi atas jaring. ii. iii. Pukulan smash paling pantas yang pernah direkodkan dalam acara perseorangan ialah 305 km/h (189 mph) oleh Taufik Hidayat dari Indonesia. iv. Posisi pemain ialah bertentangan di dalam sebuah gelanggang empat segi yang dibahagikan oleh jaring. Pukulan rali berhenti selepas bulu tangkis jatuh di atas lantai.UJIAN. Pemain beregu lelaki Fu Haifeng dari China mencipta rekod dunia yang rasmi bagi pukulan smash iaitu 332 km/h (206 mph) pada 3 Jun 2005 ketika Piala Sudirman berlangsung. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Sejarah Badminton : i. Badminton merupakan sejenis sukan raket yang dimainkan oleh dua orang pemain bertentangan (perseorangan) atau pun dua pasangan bertentangan (beregu). Rekod Badminton : i.

y Keluasan gelanggang servis untuk perseorangan.55 meter tinggi). y Gelanggang servis dibahagikan kepada dua bahagian bertentangan.1 meter lebar dan 11.98 meter dari jaring. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Gelanggang : y Tiap-tiap pemain berada bertentangan antara dua gelanggang servis. Bahagian gelanggang ini dipisahkan oleh jaring (1. 38 .18 meter lebar dan 13. k awasan servis kiri dan kawasan servis kanan dipisahkan oleh garisan di tengahnya. iaitu 5.88 meter panjang. y Keluasan gelanggang servis untuk beregu berukuran 6.4 meter panjang.UJIAN. Garisan servis pendek terletak 1.

yang terkumpul akan direkodkan. 3. percubaan diberi dan jumlah skor 39  UJI PE UKUR PE IL I L PE I IK J I HBP  . : ali direntang 20 inci di atas dan selari dengan jaring/net.bulu tangkis. Ukuran dibuat di tengah-tengah garisan gelanggang dan garisan servis pendek. 2. Markah akan diberi sekiranya bulu tangkis melintasi di antara tali dan net dan mendarat di kawasan yang ditandakan.Nama ujian Kemahiran Permainan Badminton (Ujian rench short-serve) ujuan: Untuk mengukur kemahiran untuk membuat servis secara tepat Alatan: aket badminton.murid boleh membuat servis semula tanpa dikira.tali yang direntang di atas net dan ukuran yang dibuat di atas lantai gelanggang Prosedur ujian 1. Jika servis terkena tali.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 ANALISIS UJIAN 5 (Permainan Badminton) 40 .UJIAN.

Nama Dapatan 1. Saari Mohd Aiman Syafiq b.2 Max 3. M. Zurami Nik Mohamad Akmal B.0 41 . 6. 10. 3. Razali Muhamad Syariman b. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. 8. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis Data Analisis data bagi murid lela ki Tahun 4 Dinamik Bil.85 MiN 1. min. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. 11. Reduan 5 5 4 5 3 2 3 2 3 2 2 Analisis data mod. minimum dan maksimum bagi murid lelaki Mod 1. Che Khirul Mohamad Najmi B. 9.2 Min 1. Anuar Muhamad Rasydan B. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. 4. 2. 7. Ahmad Muizzuddin b. 5.UJIAN.

Awang 30. Nik Sofwatulizah bt.UJIAN.2 42 .0 Max 3. Nik Zalila Bt. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Siti Nur Amirah Bt. Mohd Rozik 17. Nur Syazwani Azreen Bt. Ishak 18. Kassim 19. Jailani 24. Nama 12. Mat Zali 13. Tengku Nurul Bt. Aryani Nazrin Bt. Nur Syazwani Bt. M. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Hamdan Dapatan 3 5 4 4 5 4 1 5 4 1 4 4 5 2 4 4 1 3 2 14. min. Nabihah Bt. Mohamad 26. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Puteri Nur Farah Bt. Zahid 15 Noe Erni Bt. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Tg. Nur Auni Nurin Bt. Md Bahri 25. Nazmi 16. Rosli 27. Adnan Analisis data mod. Nur Syazwani Bt. Seri Hafsah Bt. minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 1. Abd Razak 28. Ummul Najwa Bt.8 Min 1. Mohd Muzoni 29. Atikah Jameen Bt.92 MiN 1. Nik Nursyafiqah Bt. Sukreri 22 23.

UJIAN. ii. Berdasarkan data yang diperolehi. Secara purata. murid -murid belum mampu menguasai kemahiran membuat pukulan servis dengan baik. 43 . markah murid perempuan dalam membuat pukulan servis adalah lebih tinggi berbanding murid lelaki. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Rumusan : i.

PERBANDINGAN 5 BATERI UJIAN 44 . anda dikehendaki membuat perbandingan di antara kelima -lima instrumen yang telah ditadbirkan.UJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Soalan 2 b.

prosedur dan alatan Bateri ujian Jangkauan melunjur Objektif Sampel Prosedur Alatan Mengukur kelenturan otot di bahagian bawah belakang dan di bahagian atas peha 30 orang. Lari Pecut 30 meter Mengukur kelajuan murid memecut 30 meter dari kedudukan berdiri. Pembaris dan kotak Lompat jauh berdiri Mengukur kuasa kaki 30 orang. Tilam latihan. pembaris dan pita pelekat. 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan.UJIAN. 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan. skitel. Terdapat 2 orang murid tidak melakukan ujian kerana tidak memakai pakaian sukan Wisel. Bangkit Tubi Menguji kekuatan otot abdomenis 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah untuk dijalankan tetapi terdapat 5 orang murid perempuan tidak memperolehi sebarang skor. Pita ukur. jam randik. sampel. 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Mudah dijalankan. Ujian dapat diselesaikan dengan masa yang singkat. 45 . PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Perbandingan kelima-lima bateri ujian berdasarkan objektif.

net.murid serve) membuat servis dengan tepat. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Permainanan badminton Mengukur kemahiran 30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan Sukar untuk ditadbir kerana murid masih lemah dalam membuat servis dengan tepat.658 245.564 Lari Pecut 30m 28 2 7.723 Jangkauan Melunjur 30 0 28.0129 .37 1.66458 . Gelanggang badminton yang berada di luar menyebabkan halangan seperti angin yang menyukarkan murid membuat servis dengan baik Raket badminton. Perbandingan berdasarkan data kajian N Valid Missing Mean Std. bulu tangkis (French short.UJIAN.192 51.178 Bangkit Tubi 25 5 15.0402 49.83 15.442 Permainan Badminton 30 0 3.326 1.16 7.933 7.757 46 . Deviation Variance Lompat Jauh Berdiri 30 0 130.

Selain itu. Hasil ujian yang dijalankan mendapati kebanyakan murid berada pada tahap sederhana dalam sesuatu ujian. Ujian -ujian ini secara tidak langsung dapat membantu guru mengena pasti kelebihan yang ada pada murid yang tidak nampak secara zahirnya. Hal ini mungkin disebabkan kurang pendedahan mengenai ujian-ujian tersebut di sekolah pada para pelajar. peranan guru Pendidikan Jasmani harus penting. PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Kesimpulan Secara keseluruhannya. guru perlu memberi tunjuk ajar kemahiran -kemahiran tertentu yang perlu murid kuasai pada peringkat awal sekolah rendah. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Terdapat juga beberapa orang pelajar sahaja yang tidak dibenarkan menjalani ujian -ujian tertentu. Guru perlulah memberi pendedahan awal mengenai ujian kecergasa n ini kepada murid sekolah rendah. Kesemua murid berjaya menjalani ujian bateri yang telah dijalankan. Melalui pepatah ini. murid -murid dari kelas 4 Dinamik S. ³Melentur buluh biar dari rebungnya´. Permaisuri Nur Zahirah memberi kerjasama yang baik bagi menjayakan ujian bateri yang dijalankan ke atas mereka. 47 .UJIAN. guru harus bertanggungjawab mendidik anak bangsa agar mereka dapat mengharumkan nama Malaysia di mata dunia.K.

Vasudevan T.UJIAN. Wee Eng Hoe. Sdn Bhd. 2000.com http://www.org/fitnesstesting/physicalfitness.topendsports. 2007. Selangor : Meteor Doc. 1985. Sdn Bhd. Asas Pendidikan Jasmani:Pe ingkat Menengah dan Tinggi. Great Britain : The Crowood Press.gov/getfit. Shah Alam : Karisma Publications.fitness.com http://www.com/fitnesstests.htm http://www. Mohd Talib dan Norlena Salamuddin.bodpod. Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan .uk http://www.peworld. Selangor : Meteor Doc.co.1st4sport.htm http://www. 1997. Hasbullah Ismail ect. 2002. HBPE2203 Ujian.thesportjournal. Borhan Yusof. Wee Eng Hoe. http://www. HBPE1203 Kece gasan Fizikal. Arasoo. Kece gasan:Satu Panduan Hidup Sihat . PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE2203 Bibliografi Rex Hazeldine.com/testing/tests.pdf http://www.brianmac. Ipoh : Fajar Bakti. Kuala Lumpur : Fajar Bakti.org 48 . Penguku an dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani .html http://www. Fitness Fo Spo t. 2008.sport-fitness-advisor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->