1

Emas Hitam
Resepi Menternak Cacing Tanah untuk

Buat Duit

1

ii

Emas Hitam
Resepi Menternak Cacing Tanah untuk

Buat Duit
       

MOHAMAD SAAT SUKAMI 
            Petaling Jaya, Selangor  08.08.08 

iii

MOHAMAD SAAT BIN SUKAMI 
1249 Jalan Changkat, 46000 Petaling jaya, Selangor.  H/P : 019‐5324 999  E‐mel : mohamadsaat@gmail.com  Laman Web : http://emashitam.110mb.com 

   
© Hakcipta terpelihara Mohamad Saat Sukami 2008  Cetakan pertama 08.08.08      Hakcipta  terpelihara.  Tiada  mana‐mana  bahagian  daripada  buku  ini  boleh  diterbitkan  semula  atau  dipindahkan  kepada  apa‐apa  bentuk  atau  melalui  apa‐apa  cara,  elektronik  atau  mekanikal,  termasuk  fotostat,  rekod  atau  apa‐ apa  sistem  penyimpanan  dan  pengeluaran  maklumat,  tanpa  kebenaran  bertulis daripada Mohamad Saat Bin Sukami.          Perpustakaan Negara Malaysia  Data Pengkatalogan‐dalam‐Penerbitan    Mohamad Saat Sukami  Emas Hitam : resepi menternak cacing tanah untuk dibuat duit  Mohamad Saat Sukami.   ISBN 978‐983‐44105‐0‐6  1.  Earthworm culture  2.  Worms—Ecology.  I. Judul.  639.75        Muka Taip Teks : Palatino Linotype  Saiz Taip Teks : 11/14 

 

iv

DEDIKASI
             

Buat Abah Hj Sukami Bin Kasmani dan Arwah Emak Hjh Manisah 
Binti Abdullah yang tercinta, terima kasih kerana melahir,  membesar  dan memberikan didikan yang sempurna.    

Buat  Isteri  Fazilah  Binti  Jumat  dan  anak‐anak  tercinta,  Nur 
Shazwani  serta  Muhamad  Amirul  Syafiq  yang  sentiasa  memberikan  sokongan dan dorongan. 

   

v

1

 

vi

PENGHARGAAN
            Setinggi‐tinggi  penghargaan  saya  ucapkan  buat  mereka  yang  banyak membantu saya menjayakan penerbitan buku ini sama  ada  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung.  Tak  mungkin  dapat saya balas budi yang telah diberikan, namun suka untuk  saya rakamkan nama‐nama mereka di sini:    En Harlis Samsuri(Alismeru) dari Kelang, Selangor.  Kapt. (B) Kaderi Bin Hj Norit (Omar Ma Enterprise) dari  Shah Alam, Selangor.  Pn Azlinda Ros (AZR Agro) dari Banting, Selangor.  En Mustaffa (AZR Agro) dari Banting, Selangor.  Pn Roslin Abd Bar (Kimia Malaysia) dari Petaling Jaya,  Selangor.  En  Mohammed  Nizzam  (Nur  Ikhlas  Resources)  dari  Kelang, Selangor.       

vii

     
1

 

viii

JADUAL MUKA SURAT
PENGENALAN
Haiwan Primitif Cabaran Hidup Moden Kitar Semula Teknik Pengkomposan Senario di Malaysia Hukum Menternak Cacing

1
1 2 5 7 9 11

MENGAPA KITA PERLUKAN CACING TANAH
Mendapatkan Baja Pengawal Makhluk Perosak Perapi Tanah Melengkapkan Kitaran Menstabilkan Nisbah C:N Pemakan Sampah! Untuk Perniagaan – Memenuhi Permintaan Pasaran

12
13 14 15 18 22 23 23

BIOLOGI ASAS CACING TANAH
Jenis-Jenis dan Spesis Cacing Tanah Cacing Merah Anatomi Cacing Tanah Kitaran Hidup Cacing Tanah Cara Cacing Tanah Makan dan Bergerak Cara Pembiakan Cacing Tanah Habitat Cacing Tanah

26
27 29 30 40 41 44 45

PENGENALAN KEPADA SISTEM VERMIKOMPOS
Vermikultur dan Vermikompos Cara Vermikompos Dihasilkan Kadar Penghasilan Vermikompos Kandungan dan Faedah Vermikompos

49
49 53 54 55

223
ix

Teh Vermikompos Cara Penyediaan Teh Vermikompos Tepung Cacing Tanah

57 59 61

BAGAIMANA KITA NAK MULA
Kaedah Menternak Yang Sesuai Kaedah Menggunakan Bekas i. Bekas Kayu ii. Bekas Plastik iii. Bekas Logam Kaedah Menggunakan Rak Kayu Bertingkat Kaedah Menggunakan Kolah atau Palung Kaedah Menggunakan Reaktor Kaedah Wedge - Batas Terbuka Apa Ada Dalam Bekas Penyediaan Bed dan Medium Di Mana Nak Letak Berapa Besar Bekas Diperlukan Berapa Banyak Cacing Diperlukan

63
64 67 69 71 73 74 76 77 79 81 82 85 86 87

MENYELENGGARA CACING TANAH DAN BEKAS
Apakah Makanan Cacing Berapa Banyak Makanan Diperlukan Cara Memberi Cacing Makan Cara Menyediakan Medium Untuk Cacing Kawalan Habitat Cacing Ternakan Suhu pH Kelembapan Pengudaraan Tempoh Penuaian Bagaimana Nak Tahu Cacing Kita Sihat

89
89 91 92 93 95 96 98 98 99 99 100

MASALAH DI DALAM BEKAS CACING
Bau Yang Tidak Menyenangkan Keluar Dari Bekas Cacing

102
103

224
x

Cacing Meninggalkan Bekas Cacing Mati Banyak Lalat Cacing Tidak Mahu Makan Bekas Cacing Terlalu Beralkali Cacing Hilang! Ulat Besar Cendawan Kulat Putih (Mold)

105 106 107 108 109 109 110 111 111

HAIWAN-HAIWAN LAIN YANG ADA DI DALAM BEKAS CACING 112
Semut Ulat Gonggok Ulat Besar Cacing Putih Lalat Lipan Kutu Nematod Lintah Pepijat Haiwan Pemangsa Burung Ayam Cicak Kodok Haiwan Lain 113 114 115 115 116 117 118 121 122 122 123 123 123 124 124 125

CARA-CARA MENUAI HASIL CACING TANAH
Kaedah 1 – Kaedah Kon Kaedah 2 – Kaedah Penghijrahan Kaedah 3 – Menapis Kaedah 4 – Kaedah Trommel

126
126 128 128 129

225
xi

MEMASARKAN HASIL VERMIKOMPOS
Penggunaan Hasil Vermikompos Pembungkusan Medium Pembungkusan Standard dan Kualiti Produk

131
131 133 135 137

INOVASI DI BIDANG TERNAKAN CACING TANAH 139
Paten Rekabentuk Bekas Cacing Kaedah Penuaian Kaedah Pembiakan 140 142 143 143

MENGANGGAR PENDAPATAN DARI TERNAKAN CACING TANAH 144
Kos Yang Terlibat Anggaran Jualan Lain-lain Pengiraan Contoh 144 146 146 146 146

MENYEDIAKAN RANCANGAN PERNIAGAAN
Tujuan Menyediakan Rancangan Perniagaan Format Rancangan Perniagaan Penerangan Bagi Setiap Bahagian

155
155 156 157

CONTOH-CONTOH KEJAYAAN
Pengusaha 1 : Alismeru, Kelang, Selangor Pengusaha 2 : AZR Agrocentre, Banting, Selangor Pengusaha 3 : NUR IKHLAS RESOURCES, Kelang, Selangor

164
165 168 171

PENUTUP 226

173

xii

BIBLIOGRAFI APENDIKS 1
GLOSARI ISTILAH

175

180

APENDIKS 2
GAMBAR-GAMBAR BERKAITAN CACING 188

APENDIKS 3
PEMBEKAL 196

APENDIKS 4
AGENSI SOKONGAN Bantuan Teknikal: Pembiayaan: 197 197 197

APENDIKS 5
STANDARD KUALITI AS 4454, Standard Australia 198 198

APENDIKS 6
SENARAI INOVASI YANG TELAH DIPATENKAN 200

APENDIKS 7
CONTOH FORMAT PROFORMA PENYATA KEWANGAN 203

INDEKS
BORANG PESANAN BUKU

207
221

227
xiii

228

Prakata
        Alhamdulillah,  setinggi‐tinggi  kesyukuran  saya  panjatkan  kepada  Allah  Subhanahu  Wataala  kerana  hanya  dengan  izin‐ Nyalah  saya  berkesempatan  menyudahkan  buku  Emas  Hitam  Resepi Menternak Cacing Tanah Untuk Buat Duit ini.      Ilham  untuk  menulis  buku  ini  tercetus  bilamana  saya  memikirkan  apakah  yang  saya  perlu  buat  dengan  kawasan  di  sekitar  halaman  rumah.  Saya  ingin  mengusahakan  sedikit  halaman  yang  ada  itu  dengan  effisien  tetapi  saya  tidak  mahu  sekadar  mengeluarkan  wang  tanpa  mendapat  apa‐apa  pulangan  darinya.  Maka  dari  itu  tercetuslah  idea  dari  Allah  untuk mencuba ternakan Cacing Tanah.    Apabila  saya  mencari  maklumat  melalui  internet,  buku  dan  juga  para  pengusaha  ternakan  ini,  saya  menyedari  bahawa  antara  masalah  utama  bagi  mereka  yang  ingin  memulakan  usaha  penternakan  Cacing  Tanah  ialah  sumber  rujukan  dari  dalam  negara.  Atas  kesedaran  dan  keinginan  membantu  para  pengusaha  mendapatkan  bahan  rujukan  inilah  saya  tergerak  untuk  mula  mengumpulkan  maklumat  bagi  membuat  sebuah  buku.    

xv xvii

Alhamdulillah, tugas saya telah dipermudahkan oleh Allah dan  dalam  tempoh  sebulan  sahaja  saya  berjaya  menyiapkan  manuskrip  asal  buku  ini.  Saya  telah  mendapat  bantuan  dari  beberapa  pengusaha  ternakan  Cacing  Tanah  sedia  ada  untuk  membuat  semakan  ke  atas  manuskrip  buku  bagi  menjamin  ketepatan maklumat yang ingin disampaikan.     Saya  menyedari  dan  memperakui  akan  kelemahan  serta  kekurangan  diri  sendiri.  Oleh  itu,  suka  saya  nyatakan  di  sini  bahawa  sudah  tentu  saya  tidak  dapat  menghamparkan  maklumat  yang  selengkapnya.  Namun  apa  yang  boleh  saya  katakan  adalah  segala  maklumat  yang  ditulis  adalah  bermatlamatkan  anda  semua  –  saya  ingin  apabila  anda  membaca  buku  ini,  anda  akan  mendapat  sekurang‐kurangnya  maklumat  asas  bagi  memulakan  usaha  penternakan  Cacing  Tanah dengan yakin.     Buku  ini  bukan  hanya  menceritakan  tentang  Cacing  Tanah  sahaja,  malahan  juga  ia  bermotifkan  perniagaan  sebagai  tunjang  utamanya.  Anda  tidak  perlu  membacanya  sehingga  habis sekaligus untuk mendapatkan, sebaliknya bacalah secara  beransur‐ansur  mengikut  masa  lapang  anda.  Namun  bagi  setiap  bab  yang  anda  baca,  cubalah  fikirkan  dalam  minda  bagaimanakah  caranya  untuk  anda  mendapat  manfaat  dari  industri yang kian pesat berkembang ini.     Buku  ini  umpama  sebuah  buku  resepi,  ia  menyediakan  panduan  untuk  anda  ‘memasak’,  tetapi  sedap  atau  tidaknya  ’masakan’  tersebut, andalah yang  menentukannya.  Gunakanlah 

xvi xviii

kreativiti  dan  idea  masing‐masing  untuk  mengolahnya  dan  menentukan hala tuju perniagaan anda kelak.    Saya  berdoa  semoga  anda  akan  berjaya  merealisasikan  impian  untuk menjadi seorang usahawan ternakan Cacing Tanah yang  berjaya.  Lakukanlah  dengan  ikhlas  dan  istiqamah,  anda  pasti  akan berjaya. InsyaAllah.        Mohamad Saat Sukami  Penulis Bebas  Petaling Jaya, Selangor.

xvii xix

1

ii

BAB 1
PENGENALAN
       

Haiwan Primitif
  Ia  wujud  di  sekitar  kita,  lama  sebelum  nenek  moyang  kita  meneroka bumi yang kita pijak sekarang ini. Bentuk badannya  amat  ringkas;  tanpa  kepala,  tangan,  kaki  atau  sebarang  organ  pancaindera yang lazimnya dianggap cacat jika dirujuk kepada  makhluk  lain.  Hidupnya  di  sebalik  pandangan  mata  kita,  nun  di  bawah  telapak  kaki.  Jarang‐jarang  kita  melihatnya  kalau  bukan  digemburkan  tanah  tempat  tinggalnya  atau  sesekali  mungkin kita terserempak dengannya di waktu malam.    Primitif.  Mungkin  itu  perkataan  yang  boleh  digunakan  untuk  menerangkan  sifat  fizikalnya.  Primitif  kerana  begitu  ringkas  rupa tubuhnya dan primitif kerana itulah rupa tubuhnya sejak  zaman  dinasour  lagi.  Tak  pernah  berubah.  Namun  di  sebalik  sifat  primitif  tersebut,  ia  merupakan  haiwan  terpenting  dalam  kitar hidup makhluk di daratan. Tanpanya tanah tak mungkin 

menjadi  kembali  subur.  Hutan  tak  mungkin  terbentuk  dan  hidupan lain tak mungkin dapat meneruskan survival. Haiwan  primitif  inilah  yang  bertanggungjawab  mengurai  bahan  organik  reput  dengan  pantas  dan  menjadikan  tanah  kembali  subur.    Dengan  izin  Allah  yang  maha  kuasa,  itulah  kelebihan  Cacing  Tanah,  haiwan  lembut  yang  mempunyai  keupayaan  untuk  makan  sebanyak  berat  tubuhnya  sendiri  setiap  hari.  Hasilnya  adalah  bahan  organik  yang  menjadi  sumber  kehidupan  bagi  tumbuhan.     Dalam  satu  kajian  yang  dijalankan,  satu  kawasan  bersih  yang  baru diteroka telah menjadi kembali subur dalam tempoh yang  singkat  melalui  peranan  yang  dimainkan  oleh  Cacing  Tanah  ini. Apa yang lebih menarik, proses penyuburan berlaku secara  lunak  dan  seimbang  tanpa  melibatkan  sebarang  pencemaran  kepada  mana‐mana  ekologi  atau  alam  sekitar.  Namun,  berapa  ramaikah yang sedar tentang hakikat ini?   

Cabaran Hidup Moden
  Dunia  yang  kita  diami  kini  rata‐ratanya  dianggap  sebagai  moden. Lumrah bagi sebuah kehidupan moden adalah sama –  kepantasan.  Segala‐galanya  mahu  pantas.  Semuanya  perlu  segera. Kalau tidak sesuatu akan ketinggalan atau tidak selesai.  Disebabkan tekanan kepada perlunya kepantasan inilah, mahu  tidak  mahu  kita  terpaksa  untuk  melakukan  sesuatu  mengikut 

2

apa yang dianggap paling penting sahaja bagi kita. Dalam kita  mengejar sesuatu yang pantas bergerak ini, tanpa disedari kita  secara  tidak  langsung  telah  banyak  menghasilkan  “produk”  sampingan  yang  langsung  tidak  diperlukan  oleh  kita,  atau  lebih tepat lagi apa yang dipanggil sebagai sampah.     Mari kita namakan hasil sampingan ini sebagai sisa atau dalam  Bahasa Inggerisnya waste.     Jika  kita  lihat  sekeliling  kita,  berapa  banyakkah  sisa  yang  kita  hasilkan?  Dari  makanan  kita  ada  sisa.  Dari  industri  kita  ada  sisa. Dari pertanian kita ada sisa. Dari pejabat kita juga ada sisa.  Nampaknya  apa  juga  yang  kita  lakukan  tidak  terlepas  dari  menghasilkan  sisa!  Tak  perlu  rasanya  kita  bentangkan  di  sini  data  dari  mana‐mana  statistik  tentang  berapa  banyakkah  sisa  yang dihasilkan setiap hari. Secara umumnya kita semua akan  akui ‐ memang amat banyak. Daripada jumlah yang banyak itu  pula, tanpa kita sedari majoriti dari sisa yang dihasilkan adalah  sisa berbentuk organik.     Ke mana semua sisa ini dibuang?    Di  Malaysia  hanya  ada  dua  buah  landfill.  Tak  mungkin  semua  sampah  sarap  dan  sisa  kita  akan  dibuang  ke  landfill  ini.  Jadi  kebanyakan sampah sarap dan sisa domestik kita akan dibuang  ke  tempat  pelupusan  sampah  yang  dikendalikan  oleh  Pihak  Berkuasa  Tempatan.  Setiap  tahun  akan  ada  pusat  pelupusan  sampah yang ditutup (kerana penuh) dan akan ada pula pusat   baru  yang  dibuka.  Semakin  lama  pusat  pelupusan  sampah 

3

menjadi semakin banyak dan pertambahan bilangannya seolah‐ olah  seiring  dengan  pertambahan  bilangan  kawasan  perumahan  baru  yang  dibuka,  atau  lebih  banyak  lagi.  Di  sebalik manfaat yang diperolehi dari pusat pelupusan sampah  ini,  sedarkah  kita  akan  kesan  sampingan  yang  timbul  daripadanya?     Salah  satu  masalah  dalam  pengendalian  pusat  pelupusan  sampah  ini  adalah  kawalan  terhadap  cecair  yang  terhasil  dari  sampah  sarap  yang  dipanggil  leachate.  Leachate  adalah  cecair  yang bersifat toksik. Ianya tidak boleh dilupuskan begitu sahaja  tanpa  rawatan,  apatah  lagi  dibiarkan  mengalir  mengikut  graviti.  Disebabkan  sifatnya  sebagai  cecair,  ia  akan  turun  ke  bawah  mengikut  graviti  dan  mengalir  ke  tempat  yang  lebih  rendah.  Sekalipun  dikawal,  masih  ada  banyak  kes  di  mana  leachate ini terlepas dan mengalir ke dalam sungai yang menjadi  sumber  air  minuman  kita.  Ini  terutamanya  bagi  pusat  pelupusan  sampah  yang  telah  lama  ditutup.  Leachate  ini  amat  berbahaya  kerana  kita  tidak  tahu  apa  kandungan  sebenar  di  dalamnya.  Namun  apa  yang  pasti,  ia  sebahagian  besarnya  terdiri  dari  bahan  bersifat  organik.  Dari  mana  puncanya,  kita  semua  sudah  tentu  sedia  maklum  –  kebanyakannya  dari  sisa  makanan kita!    Itu  baru  hal  sisa  buangan  domestik,  belum  lagi  pencemaran  dalam  bentuk  lain  –  industri,  pertanian  dan  lain‐lain  lagi.  Pendek  kata  semakin  moden  kehidupan  kita,  seolah‐olah  semakin  banyak  pencemaran  yang  kita  hasilkan.  Apa  silap 

4

kita?  Tak  bolehkah  pencemaran  itu  dihapuskan,  atau  setidak‐ tidaknya dikurangkan?     Jawapannya boleh, iaitu melalui teknik kitar semula!   

Kitar Semula 
  Teknik  kitar  semula  diamalkan  berasaskan  prinsip  tiga  R  iaitu  Reduce,  Reuse  dan  Recycle  (mengurangkan,  mengguna  kembali  dan  mengitar  semula).  Reduce  sememangnya  menjadi  tanggungjawab  setiap  individu,  tetapi  Reuse  dan  Recycle  memerlukan  penglibatan  pihak  ketiga  (terutamanya  Pihak  Berkuasa  Tempatan)  dan  juga  penggunaan  teknik  atau  teknologi.  Reuse  dapat  dipraktikkan  jika  sesuatu  sisa  buangan  itu masih boleh digunakan, namun apabila majoriti sisa sudah  tidak  boleh  digunakan  lagi,  maka  pilihan  yang  ada  hanyalah  Recycle.  Di  Malaysia  program‐program  Recycle  memang  telah  lama  dilaksanakan.  Bagi  menggalakkan  aktiviti  tersebut,  tiga  jenis tong biasanya disediakan di banyak lokasi terutamanya di  bandar‐bandar  bagi  menggalakkan  orang  ramai  menyisihkan  sisa  buangan  mereka  sebelum  membuangnya.  Sisa  tersebut  kemudiannya akan dipungut untuk dikitar semula.    Walau  bagaimanapun  antara  kekurangan  dalam  perlaksanaan  program  tersebut  adalah,  bukan  semua  sisa  buangan  yang  boleh    dikitar  semula.  Hanya  tiga  jenis  sisa  pepejal  boleh  dibuang  ke  dalam  tong‐tong  tersebut  iaitu  kertas/logam,  kaca  dan plastik. Bagi sisa bersifat organik, mahu tidak mahu orang 

5

ramai  terpaksa  melupuskannya  ke  dalam  tong  sampah  yang  kemudiannya diangkut oleh lori ke pusat pelupusan. Sekali lagi  masalah  pencemaran  air  mungkin  akan  berlaku  seperti  yang  dihuraikan  sebelum  ini.  Namun  apakah  pilihan  yang  orang  ramai ada?    Jika  di  luar  negara,  program  kitar  semula  melalui  prinsip  Recycle telah lama diperluaskan kepada sisa bersifat organik ini.  Caranya  adalah  dengan  menukarkannya  kepada  bentuk  yang  lebih  bermanfaat  melalui  kaedah  yang  dikenali  sebagai  pengkomposan.  Tak  kira  sama  ada  negara  maju  atau  tidak,  kaedah pengkomposan telah berjaya dimajukan sejak berdekad  lamanya.  Sebagai  contoh,  negara  Cuba  yang  ditekan  ekonomimya telah menjadikan kaedah pengkomposan sebagai  pilihan utama untuk menghasilkan baja. Dengan cara itu Cuba  dapat melepaskan diri dari penggantungan terhadap baja kimia  yang  diimport  dan  seterusnya  menyelamatkan  ekonominya  melalui bidang pertanian.     Kompos  merupakan  baja  tanaman  yang  dihasilkan  dari  sisa  bahan  organik  yang  diuraikan  secara  biologikal.  Kandungan  nutriennya  yang  tinggi  dan  seimbang  adalah  hampir  sama  dengan humus yang terhasil secara alami. Oleh itu ianya amat  sesuai bagi majoriti tanaman dan memberikan hasil yang lebih  baik berbanding penggunaan baja kimia.     

6

Teknik Pengkomposan
  Secara  amnya  teknik  pengkomposan  ini  ada  dua  iaitu  teknik  pengkomposan  biasa  dan  juga  teknik  vermikompos.  Teknik  pertama  adalah  melibatkan  pereputan  bahan  organik  oleh  mikro  organisma    seperti  bakteria  dan  fungi.  Teknik  ini  melibatkan pembebasan haba. Teknik kedua pula adalah proses  pengkomposan  ’sejuk’  dengan  bantuan  Cacing  Tanah.  Melalui  teknik  kedua  ini  Cacing  Tanah  yang  bertindak  sebagai  agen  pengkomposan  akan  memakan  sisa  organik  dan  akan  membuang  najisnya  dalam  bentuk  yang  dikenali  sebagai  kasting.  Kasting  inilah  yang  dikenali  sebagai  Vermikompos.  Vermi  merupakan  istilah  dari  Bahasa  Latin  yang  bermaksud  cacing.  Oleh  itu  Vermikompos  bermaksud  kompos  yang  dihasilkan oleh cacing.    Kelebihan  penghasilan  kompos  melalui  teknik  Vermikompos  adalah seperti berikut:    Ianya lebih mudah dilaksanakan dan lebih cepat,  Prosesnya tidak melibatkan pengeluaran bau yang tidak  menyenangkan,  Boleh  dilaksanakan  sama  ada  pada  skala  kecil  atau  besar,  Baja  kompos  yang  dihasilkan  mengandungi  kurang  mikrob dan pathogen yang berbahaya,  Haba  yang  tinggi  tidak  dihasilkan  semasa  proses  pengkomposan, 

7

Tidak  memerlukan  kawasan  yang  terlalu  luas,  malah  boleh dilakukan di dalam rumah,  Dan banyak kelebihan lainnya.    Seperti mana diamalkan oleh negara‐negara di luar yang sudah  lama mempraktikkan teknik vermikompos, bekas berskala kecil  digunakan untuk pengkomposan sisa domestik di dapur. Bekas  kecil yang dikenali sebagai worm bin diletakkan di bawah singki  dapur dan sisa makanan akan dimasukkan ke dalamnya untuk  dikomposkan oleh Cacing Tanah. Apabila penuh, baja kompos  yang  terhasil  akan  digunakan  untuk  tanaman  bunga  dan  juga  sayur‐sayuran  yang  ditanam  sendiri,  manakala  Cacing  Tanah  pula  akan  digunakan  semula  untuk  mengulangi  proses  pengkomposan. Jadi, di samping dapat menyelesaikan masalah  sisa  buangan  dari  dapur,  mereka  juga  dapat  manfaat  penjimatan dari sayur yang mereka tanam.    Teknik  sedemikian  amat  sesuai  dilaksanakan  di  Malaysia  memandangkan  negara  kita  mempunyai  iklim  yang  malar.  Iklim  tropika  seperti  di  Malaysia  membolehkan  proses  pengkomposan  dilaksanakan  dengan  lebih  effisien  sepanjang  tahun  berbanding  di  negara  yang  mempunyai  empat  musim.  Jadi  sebenarnya  jalan  penyelesaian  telah  sedia  ada  untuk  mengatasi masalah sisa buangan bersifat organik ini, cuma kita  sahaja yang belum benar‐benar mempraktikkanya.      

8

Senario di Malaysia
  Akhir‐akhir  ini  semakin  ramai  rakyat  Malaysia  mula  memberikan  perhatian  terhadap  Cacing  Tanah.  Kalau  dulu  cacing  sekadar  dianggap  sebagai  parasit  yang  menggelikan,  kini  hasil  dari  Cacing  Tanah  telah  dianggap  sebagai  Emas  Hitam!  Apa  yang  digelar  sebagai  Emas  Hitam  sebenarnya  adalah baja Vermikompos yang dihasilkan oleh Cacing Tanah.  Ianya  berwarna  hitam  dan  mempunyai  nilai  komersil  yang  amat  tinggi.  Perhatian  yang  diberikan  mereka  bukan  sekadar  untuk tujuan kitar semula di rumah masing‐masing, sebaliknya  mereka  melakukannya  bagi  tujuan  perniagaan.  Kini  semakin  ramai  pengusaha  ternakan  Cacing  Tanah  muncul  satu  demi  satu.  Ada  yang  mengusahakan  secara  sepenuh  masa  dan  ada  juga  sambilan.  Di  kalangan  mereka  ini  telah  ramai  yang  mengusahakan secara skala sederhana, namun kebanyakannya  masih  boleh  dianggap  sebagai  skala  kecil.  Mungkin  ianya  disebabkan  industri  penternakan  Cacing  Tanah  ini  sendiri  masih  dikira  baru  bagi  rakyat  Malaysia,  maka  belum  ada  lagi  yang  mencapai  tahap  skala  besar.  Ini  menunjukkan  ruang  untuk  sesiapa  juga  yang  berminat  menceburi  bidang  penternakan sebegini masih luas terbuka.    Ternakan Cacing Tanah secara komersil mula diperkenalkan di  Malaysia  pada  sekitar  tahun  80‐an  atas  inisiatif  Jabatan  Pertanian Malaysia. Sejak dari itu ramai yang semakin berminat  mengusahakannya  disebabkan  faktor  permintaan  yang  menggalakkan bagi hasil kompos dan biomas Cacing Tanah ini.  Vermikompos  dari  Cacing  Tanah  diterima  pakai  terutamanya 

9

sebagai sumber baja untuk tanaman organik manakala biomass  (daging)  pula  digunakan  dalam  bidang  kosmetik  dan  perubatan. Di samping itu, oleh kerana industri ini yang masih  baru,  permintaan  terhadap  Cacing  Tanah  hidup  untuk  dijadikan  induk  menjadi  amat  menggalakkan  dan  harga  yang  ditawarkan amat menguntungkan terutamanya bagi yang telah  sedia menjalankan industri ini.    Meskipun  baru,  nampaknya  kemajuan  industri  ternakan  Cacing  Tanah  di  Malaysia  begitu  pesat  berkembang.  Ini  digambarkan  oleh  penyertaan  aktif  orang  ramai  di  dalam  forum‐forum online di internet serta kekerapan kursus, bengkel  dan juga demonstrasi menternak cacing yang diadakan di sana  sini.  Kini  telah  ada  sistem  pawah  atau  contract  farming  Cacing  Tanah yang  direka untuk memenuhi permintaan mereka yang  berminat  tetapi  tidak  mempunyai  masa  atau  sumber  yang  mencukupi untuk mengusahakannya.     Adalah dipercayai bahawa industri penternakan Cacing Tanah  ini  akan  terus  berkembang  memandangkan  sokongan  berterusan yang diberikan oleh pihak kerajaan dan juga swasta.  Bantuan‐bantuan  kewangan,  latihan  dan  teknikal  semakin  banyak  dihulurkan  bagi  menggalakkan  lebih  ramai  bakal  pengusaha  memulakan  projek.  Antaranya  termasuklah  TEKUN,  Jabatan  Pertanian  dan  lain‐lain  lagi.  Jika  senario  ini  berterusan, tidak mustahil matlamat untuk merealisasikan satu  daerah  satu  industri  akan  berjaya  dicapai.  Secara  asasnya,  penternakan cacing tanah ini boleh dimulakan pada skala kecil 

10

dan  modal  yang  amat  rendah  berbanding  usaha  pertanian  di  bidang yang lain.   

Hukum Menternak Cacing
  Di  segi  hukum,  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Majlis  Fatwa  Kebangsaan  Malaysia,  hukum  memelihara  dan  menjual  cacing  serta  hasilnya  bagi  tujuan  baja,  kosmetik,  perubatan  serta  penternakan  adalah  harus.  Walau  bagaimanapun, hukum memakannya tetap haram.     Oleh  sebab  itu,  bagi  cacing  yang  dijadikan  serbuk  dan  digunakan  bagi  tujuan  perubatan  dalam  bentuk  kapsul  dan  sebagainya  juga  dihukumkan  sebagai  harus.  Namun,  cacing  yang  diberi  makan  media  dari  najis  haiwan  yang  bersifat  mukhalazah, hukumnya adalah haram, tak kira walau apa juga  tujuan dan hasilnya.    Maklumat  mengenai  hukum  yang  dinyatakan  di  atas  adalah  berdasarkan  dari  rujukan  kepada  beberapa  orang  yang  berpengetahuan  dan  badan  yang  diiktiraf  di  Malaysia.  Walau  bagaimanapun,  huraian  mengenai  hukum  tersebut  adalah  di  luar  dari  skop  buku  ini.  Oleh  itu  sekiranya  para  pembaca  berkehendakan  penjelasan  yang  lebih  lanjut  mengenainya,  nasihat  yang  dapat  diberi  adalah  supaya  merujuk  kepada  mereka yang lebih pakar dalam bidang tersebut. 

11

BAB 2
MENGAPA KITA PERLUKAN CACING TANAH
        Selama  beratus  tahun  kita  telah  mengabaikan  sumber  yang  sedia ada – sumber yang berada hanya beberapa inci di bawah  tapak  kaki  kita.  Untuk  menyuburkan  tanaman,  kita  gunakan  baja  berasaskan  kimia  yang  diperolehi  jauh  dari  perut  bumi;  sedangkan  baja  yang  kita  guna  itu  selalunya  tidak  seimbang  untuk  pokok  yang  ditanam.  Kita  menyelesaikan  satu  masalah  tapi  dalam  masa  yang  sama  kita  menghasilkan  masalah  yang  lain.  Contohnya  boleh  dilihat  dalam  proses  penanaman  padi.  Untuk  mendapatkan  hasil  yang  baik  kita  gunakan  baja  kimia.  Untuk melawan makhluk perosak kita gunakan racun. Kedua‐ duanya berasaskan bahan kimia – perlu dibeli dan pastinya ada  kesan  sampingan.  Di  akhir  proses  penuaian,  jerami  padi  akan  terhasil. Kalau tidak dilupuskan jerami tersebut akan memakan  ruang  dan  boleh  menjadi  sarang  makhluk  perosak.  Ianya  juga  memakan  masa  untuk  diuraikan  jika  dibiarkan  begitu  sahaja.  Ini  akan  menganggu  kitaran  tempoh  penanaman  padi.  Untuk  memudahkan  kerja,  jerami  tersebut  selalunya  akan  dibakar 

12

  Kasting dari    cacing                Najis    ternakan      Hasil dari  tanaman        Oleh  sebab  itu  penggunaan  Cacing  Tanah  di  dalam  bidang  pertanian  telah  dapat  melengkapkan  satu  kitaran  makanan.  Apabila  lengkapnya  kitaran  makanan  tersebut,  dengan  sendirinya  petani  dapat  mengurangkan  kos  yang  terlibat.  Apa  yang  menjadi  amalan  dalam  bidang  pertanian  sekarang  ini  adalah seperti berikut:    Racun          Baja    Hasil  Dimakan oleh  Najis haiwan  tanaman  ternakan  dibuang   

20

                
Cacing Harimau   

 

 
Cacing Merah 

 

29

Anatomi Cacing Tanah
  Memahami  anatomi  Cacing  Tanah,  walaupun  bukan  keutamaan  tetapi  amat  perlu  bagi  menjalankan  proses  penternakan  Vermikultur.  Ia  dapat  membantu  penternak  memahami tabiat cacing‐cacing yang dibela dengan lebih baik,  mengenalpasti  punca  sesuatu  masalah  berlaku,  merancang  pengeluaran  supaya  lebih  produktif  dan  mengurangkan  kemungkinan kematian cacing.    Gambarajah  di  muka  surat  selepas  ini  merupakan  skematik  bagi  seekor  Cacing  Tanah  yang  tipikal.  Cacing  Tanah  merupakan  haiwan  analida  bersegmen.  Tubuh  Cacing  Tanah  terdiri dari 75 – 90 peratus air tetapi kaya dengan protin. Sebab  itulah ia menjadi kegemaran tikus, burung dan ayam.     Cacing  Tanah  tidak  mempunyai  organ  pancaindera  yang  spesifik  seperti  mata,  hidung  dan  telinga  tetapi  ia  mempunyai  mulut. Ia juga tidak mempunyai kepala, tangan, kaki atau ekor  yang  spesifik.  Lazimnya,  bahagian  hadapan  yang  dirujuk  sebagai  anterior  merupakan  bahagian  yang  paling  hampir  dengan  klitelum  manakala  bahagian  selebihnya  dipanggil  posterior.  Walaupun  tidak  mempunyai  organ  pancaindera  yang  spesifik,  Cacing  Tanah  amat  sensitif  kepada  ransangan‐ ransangan  dari  luar.  Ini  disebabkan  di  bahagian  lapisan  epidermisnya  (kulit)  tersusun  saraf‐saraf  untuk  mengesan  haba, gegaran, sentuhan, kelembapan dan sebagainya.    

30

segmen.  Pada  hujung  serat  saraf  di  lapisan  kulit  ini,  terdapatnya organ‐organ dan sel‐sel pengesan. Organ pengesan  ini  memberitahu  Cacing  Tanah  mengenai  persekitarannya.  Organ  fotoreseptor  mampu  mengesan  keamatan  cahaya  dan  organ  pengesan  epitelial  akan  memberitahu  cacing  jika  ianya  disentuh.     Cacing  memerlukan  banyak  air  di  dalam  persekitarannya.  Ia  bukan  setakat  diperlukan  untuk  memastikannya  sentiasa  lembap,  tetapi  juga  untuk  menggantikan  kuantiti  yang  besar  yang hilang melalui air kencing. Seekor Cacing  Tanah mampu  menghasilkan  sehingga  60  peratus  dari  berat  badannya  air  kencing sehari.    Berdasarkan  kepada gambarajah rentas  sebelum  ini, ringkasan  fungsi bagi setiap bahagian tubuh Cacing Tanah adalah seperti  berikut:    Fungsinya  Bahagian  Anus  Tempat di mana partikel tanah dan bahan  organik  yang  tidak  dihadamkan  dikeluarkan.  Epidermis  Kulit,  lapisan  luar  dinding  tubuh  yang  merembeskan mukus.  Esofagus  Laluan  di  antara  faring  dan  krop  (kerongkong).  Faring  Bahagian  berotot  pada  mulut  yang  menyedut makanan masuk.  Hempedal  Organ  dalaman  berotot  yang 

36

Bahagian  kopulasi. 

Fungsinya 

Kitaran Hidup Cacing Tanah
  Cacing  Tanah  bersifat  hemaprodit,  iaitu  mempunyai  kedua‐dua  organ  jantan  dan  betina.  Sungguhpun  begitu,  untuk  membiak  cacing  tetap  akan  mengawan  dan  bertukar  sperma  bersama  pasangannya.  Apabila  bertelur,  Cacing  Tanah  akan  memasukkan  telur‐telur  tersebut  ke  dalam  kokun.  Kokun  merupakan  sebuah  kelongsong  yang  dihasilkan  oleh  induk  Cacing  Tanah  untuk  menempatkan  telur‐telur  tersebut.  Empat  hingga  lima  ekor  anak  Cacing  Tanah  akan  menetas  daripada  sekitar  dua  puluh  biji  telur  yang  dihasilkan  dan  akan  keluar  melalui  lubang  yang  ada  pada  hujung  kokun  tersebut.  Gambarajah di bawah menceritakan proses tersebut:    Mengawan     7 – 10    hari      Cacing    dewasa  Kitaran pembiakan    Cacing Tanah      Telur dalam    kokun    60 – 90    hari  12 – 110    hari 

40

Telur cacing  menetas 

BAB 4
PENGENALAN KEPADA SISTEM VERMIKOMPOS
     

Vermikultur dan Vermikompos
  Vermikultur  bermakna  penternakan  Cacing  Tanah  manakala  Vermikompos  bermakna  proses  penghasilan  kompos  melalui  teknik vermikultur.     Proses pengkomposan secara semulajadi berlaku apabila bahan  organik  direputkan  dalam  beberapa  siri  yang  berturutan  oleh  beberapa jenis mikroorganisma. Hasilnya adalah bahan organik  yang dipanggil humus. Proses ini merupakan satu proses yang  perlahan  dan  banyak  dipengaruhi  oleh  faktor  persekitaran  seperti suhu, kelembapan, ketebalan bahan organik dan musim.  Dalam  proses  pengkomposan  secara  buatan,  proses  tersebut  dipercepatkan  dengan  memanipulasi  faktor‐faktor  yang  mempengaruhinya.  

49

v.

semaian  ke  tapak  penanaman  kekal  bagi  mengelakkan kejutan kepada pokok tersebut.  Dijadikan  penggalak  kepada  biji  benih  sebelum  ditanam  dengan  cara  merendam  benih  ke  dalam  cecair teh kompos tersebut. 

 

Cara Penyediaan Teh Vermikompos
  Untuk menyediakan teh vermikompos, peralatan‐peralatan dan  bahan‐bahan berikut diperlukan:    i. Tangki / Balang / Baldi  ii. Pam udara (pam bubler akuarium),  iii. Tiub penghantar udara  iv. Batu bubler  v. Kain kasa  vi. Baja vermikompos  vii. Gula molas / Gula merah / Gula tebu    Pasangkan peralatan seperti gambar lakaran berikut:                   

59

BAB 5
BAGAIMANA KITA NAK MULA
          Setiap  apa  yang  kita  hendak  lakukan  pasti  memerlukan  perancangan.  Begitu  jugalah  dengan  usaha  untuk  menternak  Cacing  Tanah.  Selain  perancangan,  matlamat  juga  perlu  ditetapkan  iaitu  ke  arah  mana  usaha  penternakan  tersebut  hendak  kita  bawa.  Tanpa  kedua‐duanya,  kita  akan  jadi  hilang  hala  tuju  di  pertengahan  jalan  dan  mudah  putus  asa  bila  menghadapi  masalah.  Harus  diingat,  perusahaan  ini  merupakan  suatu  bentuk  perniagaan;  dan  perniagaan  mana  yang tidak ada masalah.    Apabila  memperkatakan  tentang  matlamat,  seseorang  bakal  penternak haruslah memikirkan perkara‐perkara berikut:    i. Adakah  kita  mahu  menternak  untuk  menghasilkan  baja vermikompos, atau  ii. Adakah kita mahu menternak dengan tujuan untuk  menghasilkan biomas, atau  iii. Kedua‐duanya. 

63

                                      Bagi  memanjangkan  jangka  hayat  rak  kayu  dan  mengelakkan  bahan  kimia  dalam  kayu  dari  meracuni  Cacing  Tanah,  bahagian  dalam  rak  kayu  akan  dilindungi  dengan  sehelai  lapisan  plastik  gelap  atau  disapukan  dengan  minyak  kelapa.  Rak  direkabentuk  supaya  berada  di  tempat  yang  tetap,  tetapi  rak  kosong  boleh  dialihkan  sekiranya  pengubahsuaian  susunatur hendak dibuat.     Biasanya  semasa  beroperasi,  rak  akan  diletakkan  di  bawah  tempat yang terlindung seperti bangsal yang diselubungi jaring 

75

BAB 6
MENYELENGGARA CACING TANAH DAN BEKAS
     

Apakah Makanan Cacing
  Oleh kerana cacing adalah haiwan herbivor, maka makanannya  mestilah  berasaskan  sayur‐sayuran  atau  tumbuhan.  Sebab  itulah,  walaupun  ia  memakan  najis  haiwan  tetapi  hanya  najis  haiwan herbivor sahaja yang diterima oleh Cacing Tanah. Najis  haiwan  pemakan  daging  seperti  kucing  tidak  diterima  langusng.  Cacing  Tanah  tidak  sukakan  makanan  dari  bahan  organik  yang  mengandungi  minyak,  lemak,  daging,  susu,  pedas, manis, masam dan masin.    Pengkomposan  menggunakan  Cacing  Tanah  adalah  teknik  pengkomposan  sejuk.  Ia  tidak  melibatkan  pelepasan  haba  sebaliknya  bahan  organik  dihadamkan  di  dalam  perut  cacing.  Oleh  itu  pemilihan  jenis  makanan  Cacing  Tanah  haruslah  memastikan  bahawa  makanan  tersebut  tidak  akan  membebaskan haba ketika cacing makan. 

89

BAB 7
MASALAH DI DALAM BEKAS CACING
        Kebanyakan  penternak  baru  akan  beranggapan  jika  mereka  mengikuti  semua  arahan  dan  panduan  yang  diberikan  untuk  menternak  menggunakan  bekas  baru  mereka,  mereka  tidak  akan menghadapi sebarang masalah. Kenyataannya, penternak  baru  akan  mendapati  bahawa  menternak  Cacing  Tanah  memerlukan  teknik  khusus  dan  masalah  kadang‐kadang  akan  datang  juga.  Keupayaan  untuk  mengenalpasti  masalah‐ masalah    yang  dihadapi  dan  bertindak  cepat  mengatasinya  akan  membezakan  penternak  yang  berjaya  dengan  yang  tak  berapa berjaya.     Setiap  bekas  menternak  cacing  adalah  unik,  jadi  bekas  kepunyaan  kita  mungkin  berbeza  sedikit  keadaannya  dengan  orang lain. Faktor yang menjadi unik untuk kita mungkin, suhu  dan  kelembapan  tempat  tinggal  kita  dan  juga  lokasi  bekas  cacing  kita.  Faktor  yang  serupa  di  kalangan  semua  penternak 

102

BAB 8
HAIWAN-HAIWAN LAIN YANG ADA DI DALAM BEKAS CACING
        Walau  macam  mana  sempurna  sekalipun  perancangan  kita,  kadang  kala  ada  sahaja  ‘pihak‐pihak’  tertentu  yang  sentiasa  ’memerhatikan  segala  tindak  tanduk’  kita.  Tanpa  kita  sedari  dalam  pada  kita  menjaga  dengan  baik  bekas  cacing  supaya  cacing yang kita ternak sihat dan selamat, rupanya diam‐diam  sudah  ada  tetamu  yang  tidak  diundang  di  dalamnya.  Mereka  ini  yang  terdiri  dari  serangga  dan  organisma  yang  lain,  sama  ada  sekadar  mencari  kesempatan  pada  bekas  cacing  yang  penuh  dengan  makanan  ataupun  pengacau  yang  mengancam  kesejahteraan  Cacing  Tanah  yang  kita  ternak.  Yang  penting  kehadiran  mereka  tidak  boleh  dipandang  ringan  jika  kita  mahukan hasil yang produktif dari dalam bekas Cacing Tanah  kita.     Mari kita lihat siapakah mereka. 

112

BAB 9
CARA-CARA MENUAI HASIL CACING TANAH
        Ini merupakan antara tugas utama terakhir yang paling disukai  oleh  penternak  sebelum  memasarkan  hasil.  Vermikompos  dan  biomas  Cacing  Tanah  boleh  dituai  dengan  menggunakan  pelbagai  kaedah  berdasarkan  kapasiti  penternakan  dan  kegemaran  seseorang  penternak.  Sebahagian  dari  kaedah  penuaian telahpun dipatenkan dan menjadi hak eksklusif pihak  yang mendaftarkan paten tersebut. Tempoh yang sesuai untuk  menuai  hasil  vermikompos  ini  diterangkan  dalam  Bab  6;  Menyelenggara Cacing Tanah dan Bekas.   

Kaedah 1 – Kaedah Kon
  Kaedah ini mengadaptasikan fakta bahawa Cacing Tanah tidak  sukakan  cahaya.  Sebelum  memulakan  tuaian,  satu  bekas  baru  yang siap dengan medium perlu disediakan dahulu. Langkah‐ langkah penuaian adalah seperti berikut:   

126

BAB 10
MEMASARKAN HASIL VERMIKOMPOS
      Prestasi vermikompos telah dibuktikan melalui beberapa ujian  dan kajian mengatasi baja komersil dan juga baja kompos biasa.  Penggunaannya di bidang pertanian terbukti tidak merosakkan  tanaman dan juga kesuburan tanah. Hasil hiliran vermikompos  juga menunjukkan prestasi yang memberansangkan.   

Penggunaan Hasil Vermikompos
  Vermikompos  dijual  di  pasaran  sama  seperti  baja  komersil  biasa,  tetapi  disebabkan  prestasinya  yang  baik  ia  mempunyai  harga  yang  lebih  tinggi.  Selain  meningkatkan  kesuburan,  ia   juga  mempunyai  keupayaan  untuk  meningkatkan  ketahanan  terhadap  penyakit  bagi  tumbuhan.  Baja  vermikompos  yang  ditaburkan  pada  pokok  yang  mengalami  masalah  reput  akar  telah  berjaya  menyuburkan  kembali  pokok  tersebut  dan  membantu memperbaiki kerosakan akarnya.    

131

BAB 11
INOVASI DI BIDANG TERNAKAN CACING TANAH
          Kemajuan di dalam bidang penternakan Cacing Tanah banyak  disumbangkan  oleh  cetusan  ilham  di  kalangan  mereka  yang  terlibat.  Banyak  daripadanya  telah  direalisasikan  menerusi  rekacipta  peralatan,  kaedah  dan  produk  berasaskan  Cacing  Tanah  ini.  Ilham  atau  idea  ini  apabila  melibatkan  penambahbaikan  keadaan  sedia  ada,  kita  akan  memanggilnya  sebagai  inovasi.  Sesuatu  inovasi  itu  pada  asasnya  merupakan  sebuah Harta Intelek, iaitu aset secara maya yang dimiliki oleh  orang yang memulakan inovasi tersebut.     Malaysia mengiktiraf peranan dan sumbangan harta intelek ini  dengan  mewujudkan  akta  berkaitan  harta  intelek  yang  melindungi hasil inovasi perekaciptanya. Antara perlindungan  yang termasuk di dalam akta tersebut adalah Hakcipta, Paten,  Cap  Dagangan,  Reka  Bentuk  Perindustrian,  Reka  Bentuk  Susun Atur Litar Bersepadu dan Petunjuk Geografi. 

139

BAB 12
MENGANGGAR PENDAPATAN DARI TERNAKAN CACING TANAH
        Untuk membuat anggaran berapakah pendapatan serta untung  atau rugi bagi usaha penternakan kita, seseorang penternak itu  haruslah  terlebih  dahulu  menyenaraikan  kos‐kos  yang  terlibat  dan juga anggaran jualan secara terperinci.    

Kos Yang Terlibat
  Kos untuk memulakan penternakan terdiri dari tiga jenis iaitu:    i. Kos tetap,  ii. Kos berulang, dan  iii. Kos sekali sahaja (one‐off)    Kos tetap boleh terdiri dari:     i. Kos overhead –   

144

BAB 13
 

MENYEDIAKAN RANCANGAN PERNIAGAAN
        Sebelum  memulakan sesuatu  perniagaan, seseorang usahawan  yang  baik  akan  menyediakan  satu  dokumen  yang  dikenali  sebagai  Rancangan  Perniagaan.  Rancangan  perniagaan  merupakan  satu  dokumen  bertulis  yang  menerangkan  secara  menyeluruh  tentang  perniagaan  atau  projek  yang  hendak  dijalankan.  Ia  juga  merupakan  pelan  induk  perniagaan  yang  menerangkan  kajian‐kajian  yang  telah  dibuat  dan  langkah‐ langkah  yang  akan  diambil  pada  masa  hadapan  untuk  membangunkan  perniagan,  ramalan  dan  jangkaan  serta  cara‐ cara pelaksanaan strategi perniagaan.    

Tujuan Menyediakan Rancangan Perniagaan
  Penyediaan  rancangan  perniagaan  mempunyai  beberapa  tujuan antaranya:   

155

BAB 15
CONTOH-CONTOH KEJAYAAN
        Setelah empat belas bab, mungkin masih ada sedikit keraguan  di  hati  kita  sama  ada  bidang  penternakan  Cacing  Tanah  ini  benar‐benar  berpotensi  cerah  atau  tidak.  Sebagai  penulis,  saya  tidak  dapat  memberi  keyakinan  kepada  pembaca  sekalian  melainkan  jika  saya  membawakan  beberapa  contoh  kejayaan  dari  pengusaha  sedia  ada  yang  telahpun  berjaya  di  dalam  bidang ini.    Walaupun  perusahaan  menternak  Cacing  Tanah  ini  masih  dikira  baru  di  Malaysia,  namun  beberapa  pengusaha  telah  membuktikan  keupayaan  mereka  menempa  kejayaan  dalam  waktu  yang dikira sebagai singkat. Apa  yang membanggakan,  mereka  ini  kebanyakannya  berjaya  dengan  hanya  berbekalkan  sedikit bimbingan dari mereka yang dianggap pakar. Kejayaan  mereka  boleh  dijadikan  pedoman  kepada  kita  semua  dalam  memulakan  langkah  penternakan  Cacing  Tanah  ini.  Ikutilah  kisah‐kisah mereka.   

164

Pengusaha 1 : Alismeru, Kelang, Selangor
  Memulakan  perniagaan  pada  suku  keempat  tahun  2007,  Alismeru  yang  diterajui  oleh  En  Harlis  Bin  Samsuri  kini  merupakan  salah  seorang  pengusaha  yang  berjaya  dan  peneraju  di  dalam  bidang  ternakan  Cacing  Tanah  di  negeri  Selangor.  En  Halis  memulakan  projek  ternakan  ini  hanya  dengan sebuah bekas menternak dan sekilogram Cacing Tanah  dari spesis Eisenia foetida.     Kini  dalam  tempoh  satu  tahun,  beliau  telah  bejaya  menggandakan  jumlah  Cacing  Tanah  yang  diternak  sebanyak  10  kg.  Itupun  selepas  beliau  menjual  lebih  50  kg  kepada  pelanggan‐pelanggannya.  En  Harlis  merupakan  orang  yang  bertanggungjawab  mempopularkan  seni  menternak  Cacing  Tanah  menggunakan  kabinet  plastik  yang  dikenali  sebagai  ’Sistem Toyogo’.     Kejayaan  yang  dicapai  oleh  Alismeru  bukan  setakat  dikecapi  sendiri  olehnya  malahan  beliau  turut  sering  berkongsi  pengalaman  dan  pengetahuannya  melalui  kursus‐kursus,  seminar  dan  demonstrasi  yang  dikelolakan  sendiri  atau  atas  jemputan  dari  pihak‐pihak  lain.  Kini  beliau  memikul  tanggungjawab  untuk  mempromosikan  bidang  ini  ke  setiap  daerah  di  negeri  Selangor  atas  arahan  Kerajaan  Negeri  Selangor, di bawah program Penternakan Dalam Bandar. 

165

  Sehingga  kini  beliau  telah  pun  memperolehi  sebanyak  tiga  pengiktirafan khusus dari Kerajaan Negeri Selangor atas usaha  yang  dilakukannya  itu.  Pengiktirafan  yang  diterima  beliau  bukan  setakat  di  negeri  Selangor,  malahan  beliau  turut  dipelawa  untuk  memperkenalkan  industri  ini  sehingga  ke  Negeri Sabah.     Selain  ilmu  yang  dicurahkan  secara  fizikal  melalui  kursus,  beliau turut aktif di dalam forum‐forum online di internet dan  memberikan banyak panduan yang berguna.    Dari  segi  latar  belakang,  En  Halis  bukanlah  seorang  yang  mempunyai  pendidikan  khusus  di  bidang  pertanian  atau  zoologi.  Namun  beliau  telah  membuktikan  bahawa  dengan  berbekalkan  semangat  dan  minat,  seseorang  itu  mampu  mencapai  apa  yang  diingini  walaupun  ianya  sangat  asing  kepada diri sendir sebelum ini.     Di  peringkat  awal  pembabitannya  dalam  bidang  penternakan  Cacing  Tanah  ini,  beliau  turut  tidak  terlepas  dari  diduga  oleh  Allah.  Tak  sampai  sebulan  menternak,  bekas  cacing  beliau  (ketika  itu  beliau  menggunakan  styrofoam)  dicerobohi  oleh  angkatan  semut.  Sebahagian  dari  cacing  peliharaanya  terbunuh.  Perkara  itu  sedikit  sebanyak  telah  mengoyahkan  semangat  beliau.  Namun  atas  dorongan  rakan  sekeliling  dan  matlamat  yang  jelas,  beliau  meneruskan  usaha  tersebut  menggunakan baki cacing yang ada. Baginya apa yang berlaku 

166

hanyalah  dugaan  dari  Allah  dan  pasti  ada  hikmah  yang  tersembunyi di sebaliknya.    Apa  yang  menariknya,  En  Harlis  memulakan  dan  membesarkan  perniagaan  ini  tanpa  memohon  sebarang  pinjaman  dari  mana‐mana  pihak  pun.  Kini  selepas  setahun,  beliau  mampu  memperolehi  pendapatan  sekitar  RM  2,000.00  seminggu  melalui  jualan  produk  berkaitan  Cacing  Tanah  (cacing induk, vermikompos, medium) dan juga perkhidmatan  professional (kursus dan bengkel ternakan Cacing Tanah).     Beliau  kini  masih  lagi  bekerja  di  Syarikat  Penerbangan  Malaysia  (MAS)  Bahagian  Kejuruteraan.  Baginya  kini,  bekerja  bukan  lagi  untuk  makan  gaji,  sebaliknya  untuk  kepuasan  dan  membalas budi majikannya.     En Harlis boleh dihubungi melalui maklumat di bawah:    HARLIS BIN SAMSURI (ALISMERU)  No 33 Batu 6 ½ , Pekan Meru, 41050 Kelang, Selangor  Tel : 03‐33921054, H/P : 019‐3942827  e‐mel : alis.mata@yahoo.com           

167

Pengusaha 2 : AZR Agrocentre, Banting, Selangor
 

AZR  Agrocentre  merupakan  sebuah  syarikat  ini  dimiliki  sepenuhnya  oleh  seorang  usahawanita  bumiputera  iaitu  Pn.  Azlinda Ros Abdul Aziz yang merupakan ibu tunggal kepada  2  orang  anak  telah  ditubuhkan  pada  tahun  2006.  Ia  merupakan  sebuah  syarikat  yang  menjalankan  perniagaan  berasaskan  petanian  dan  industri  asas  tani.  Pelbagai  produk  pertanian  dipasarkan  oleh  syarikat  AZR  terutamanya  yang  berkaitan  dengan  Cacing  Tanah,  lintah  dan  belut.  AZR  mula  memfokuskan  kepada  kegiatan  penternakan  Cacing  Tanah  sejak Julai 2007.     Berlatar  belakangkan  pendidikan  awal  di  Maktab  Rendah  Sains  MARA,  Pn.  Azlinda  Ros  kemudiannya  melanjutkan  pengajiannya  di  Universiti  Sains  Malaysia  (USM)  dalam  bidang Biologi Persekitaran (Environmental Biology). Namun,  bidang pengajian yang berbeza tidak menghalang ibu tunggal  ini dari menceburkan diri dalam bidang pertanian.     Selain  Pn.  Azlinda,  syarikat  ini  turut  diterajui  oleh  seorang  Ketua  Pegawai  Eksekutif  (CEO)  iaitu  En.  Mustafa  Abdul  Wahab. Bapa kepada 4 orang anak, En. Mustafa yang berasal  dari  Muar,  Johor  dan  telah  berkecimpung  dalam  perniagaan 

168

sejak  tamat  persekolahan.  Beliau  mula  bergiat  dalam  bidang  pembangunan  (construction)  sejak  tahun  2000  dan  kini  mengembangkan  pengetahuan  perniagaan  beliau  di  bidang  pertanian    Sehingga ke hari ini, syarikat ini telah mengeluarkan pelbagai  produk yang berasaskan Cacing Tanah iaitu baja serbuk, baja  pallet,  baja  cecair,  makanan  ikan  dan  makanan  ayam.  Kini  AZR juga telah mula mengorak langkah untuk menghasilkan  produk  kosmetik  seperti  minyak  dan  pelembab  yang  berasaskan  Cacing  Tanah.  Selain  itu,  ia  juga  dalam  peringkat  kajian bagi menghasilkan produk‐produk kesihatan dan ubat‐ ubatan yang juga berasaskan Cacing Tanah.     Sebagaimana pengusaha yang lain, AZR juga tidak lupa untuk  memberi  sumbangannya  kepada  masyarakat  dengan  menjalankan usaha mengembangkan penternakan di kalangan  orang  ramai  melalui  siri  seminar  yang  dijalankan  di  seluruh  Negara. Sehingga ke hari ini, AZR telah mempunyai lebih dari  300  penternak  dan  beberapa  cawangan  di  seluruh  Malaysia  iaitu di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Kedah.  Ia  juga  telah  mengembangka  sayap  ke  Negara  jiran  iaitu  Indonesia  dengan  membuka  sebuah  cawangan  di  Solo.  AZR  kini  mensasarkan  untuk  menghasilkan  1000  penternak  dibawah  naungannya  dengan  penghasilan  produk  sekurang‐ kurangnya  1000  tan  baja  dan  10  tan  cacing  sebulan  bagi  menampung  permintaan  dari  dalam  dan  luar  negara.  AZR  juga  telah  mensasarkan  untuk  mengadakan  cawangan 

169

diseluruh  negara  agar  dapat  menjadi  hub  pengeluar  produk  cacing terbesar di Asia Tenggara menjelang tahun 2012.    Pn  Azlinda  Ros  dan  En  Mustafa  boleh  dihubungi  melalui  maklumat di bawah:    AZR AGRO CENTRE (001698370‐1)  No 12A Jalan Emas 7, Bandar Sungai Emas,   42700 Banting, Selangor  Tel : 03‐3180 3994, Faks : 03‐3180 3995  e‐mel: mus@azragrocentre.com  laman web : www.azragrocentre.com  

170

Pengusaha 3 : NUR IKHLAS RESOURCES, Kelang, Selangor
  Nur  Ikhlas  Resources  diterajui  oleh  En  Mohammed  Nizzam  Abdul  Razak,  seorang  pengusaha  Ternakan  Cacing  Tanah  sepenuh  masa.  Perniagaan  ini  dimulakan  pada  4  Mac  2008.  Walaupun  baru,  En  Nizzam  telah  menunjukkan  keupayaan  perniagaan  yang  diterajuinya  di  mana  dalam  tempoh  tak  sampai  empat  bulan  ia  telah  mampu  untuk  untuk  membekalkan  produk‐produk  berasaskan  Cacing  Tanah  kepada pasaran di sekitar Lembah Kelang.     Seperti  Alismeru,  beliau  juga  memulakan  perniagaan  pada  skala  kecil  iaitu  dua  kg  sahaja.  Namun  kini,  beliau  memiliki  tiga buah rak kayu dan tiga buah palung dengan setiap satunya  mempunyai kapasiti 10 kg Cacing Tanah. Dalam tempoh empat  bulan menternak, kapasiti beliau telah berjaya menjual lebih 50  kg  Cacing  Tanah  untuk  dijadikan  induk  di  samping  baja  vermikompos  dalam  bungkusan  1kg.  Selain  menjual,  beliau  juga  turut  membeli  Cacing  Tanah  dari  pengusaha  lain  yang  ingin  menjual  hasil  biomas  melaluinya.  Dari  hasil  tukaran  seperti  itulah    beliau  mengumpulkan  modal  untuk  membesarkan  perniagaannya  tanpa  perlu  membuat  pinjaman  dari mana‐mana pihak.     Selain  menternak  untuk  menghasilkan  produk,  beliau  juga  turut  sama  mengadakan  Bengkel  Ternakan  Cacing  Tanah  di 

171

premisnya.  Kini  beliau  sedang  dalam  proses  menjalinkan  usahasama  dengan  Lembaga  Zakat  Selangor  untuk  melaksanakan  program  Asnaf  iaitu  salah  satu  Program  Membasmi  Kemiskinan.  Melalui  program  ini,  peserta  yang  telah berdaftar dan layak mendapatkan bantuan dari Lembaga  Zakat  akan  diberikan  modal  dan  Nur  Ikhlas  akan  bertindak  sebagai  mentor  dalam  memberikan  sokongan  teknikal  dan  pemasaran dalam bidang penternakan Cacing Tanah.    Produk  vermikompos  keluaran  Nur  Ikhlas  Resources  kini  dalam  peringkat  mendapatkan  pengiktirafan  kualiti  daripada  Jabatan  Pertanian  di  mana  ia  juga  menjalankan  kerjasama  untuk membuat penyelidikan dan pembangunan di bidang ini.     En Mohammed Nizzam boleh dihubungi melalui maklumat di  bawah:    NUR IKHLAS RESOURCES (SA0091238‐A)  No 33 Batu 6 ½ , Pekan Meru, 41050 Kelang, Selangor  Tel, H/P: 012‐295 0605, 017‐645 0778  e‐mel: sales@nurikhlas.com , laman web : www.nurikhlas.com      

172

BAB 16
PENUTUP
        Kejayaan  dalam  apa  jua  bidang  hanya  boleh  dikecapi  jika  kita  berusaha bersungguh‐sungguh dan tetap atau istiqamah dalam  melaksanakan  usaha  tersebut.  Kita  pasti  akan  diuji  dalam  perjalanan  melaksanakan  sesuatu  tugas.  Pasti  akan  ada  halangan.  Berapa  ramai  orang  yang  menyerah  kalah  hanya  beberapa  ’inci’  dari  kejayaannya.  Orang  yang  berjaya  adalah  orang  yang  tahan  menempuhi  segala  dugaan  dan  melepasi  halangan atau ujian tersebut.     Usaha  penternakan  juga  tidak  lepas  dari  ujian  sedemikian.  Bagaimana  rupa  ujian  itu,  hanya  kita  sahaja  yang  boleh  menjawabnya  kelak.  Walaupun  secara  kasar  nampaknya  penternakan Cacing Tanah seolah‐olah mudah, namun lumrah  di dalam bidang perniagaan, suka atau tidak kita mesti sentiasa  bersiap  sedia  untuk  menghadapi  segala  kemungkinan  yang  tidak  menyebelahi  kita.  Tapi  janganlah  takut,  kerana  di  luar  sana  telah  ramai  pengusaha  yang  berjaya  sehingga  menjana  pendapatan  yang  lebih  tinggi  dari  mereka  yang  berkelulusan  tinggi.  Bukankah  sembilan  per  sepuluh  punca  rezeki  itu 

173

datangnya  dari  perniagaan?  Itu  sunah  Rasulullah  Salallahu  Alaihi  Wassalam.  Jadi  apa  tunggu  lagi?  Teruskan  niat  yang  selama  ini  terpendam  dan  jangan  ragu‐ragu.  Buangkan  keraguan itu dan ......   

Ke garisan ....     Sedia .......     MULA!      Sehingga berjumpa lagi di puncak kejayaan! 
 

174

BIBLIOGRAFI
    Nicola  Blight,  2nd  Edition  Little  Rotters  Composting  Handbook,  Environ Trust Ltd, Western Park, Leichester, 2004.   Kathy Powell, Presentation : Composting, It’s Recycling, Pennstate  College of Agricultural Sciences, USA, 2002.  Leslie  Cooperband,  Presentation  :  Biology  of  Composting,  University of Wisconsin, USA.  Steve Diver, Presentation: Compost Teas : A Tool for Rhizosphere +  Phyllosphere  Agriculture,  Appropriate  Technology  Transfer  for  Rural Areas (ATTRA), North Carolina, 2002.  George  Kuepper,  Foliar  Fertilization,  Appropriate  Technology  Transfer for Rural Areas (ATTRA), USA, 2003.  Elaine  Ingham,  Brewing  Compost  Tea,  Kitchen  Gardener,  USA,  2006. (Resource from Internet)  Patrick J. Bohlen, Earthworms, Archbold Biological Station, Lake  Placid, Florida, 2006. 

175

Apendiks 1
GLOSARI ISTILAH
    albumin: Bendalir yang mengandungi protin larut air.      analida  (annelid):  Organisma  yang  mempunyai  badan  bersegmen  (berketak),  yang  kelihatan  seperti  gegelang.  Segmen‐segmen  tersusun  bersebelahan  antara  satu  sama  lain  secara  simetri  sepanjang  tubuh  Cacing  Tanah  untuk  membentuk badan.     anekik (anecic): Istilah pengkelasan habitat. Cacing Tanah jenis  ini  hidup  di  dalam  liang  menegak  yang  dalam,  tetapi  mencari  makan pada atau berhampiran permukaan tanah, terutamanya  pada waktu malam.     anulasi  sekunder  (secondary  annulation):  Tonjolan  kecil  (kedutan)  yang  kelihatan  di  antara  tonjolan‐tonjolan  antara  segmen.      anus: Lihat periprokt.   

180

Apendiks 2 
GAMBAR-GAMBAR BERKAITAN CACING
 

Haiwan‐haiwan lain dalam bekas cacing 

 

 

Cacing Tanah Berastivasi 

 

 

188

Cacing Raksaksa Australia 

 

 

Alat Pengekstrak Vermikompos ‘Trommel’ 

 

189

Kokun Telur Cacing Tanah

Kokun Yang Telah Matang

192

Apendiks 5
STANDARD KUALITI
AS 4454, Standard Australia
  Keperluan Kriteia Fizikal dan Kimia untuk Vermikas 
pH    Konduktiviti elektrikal, dS/m  Fosforus, terlarut, mg/L dalam  ekstrak  Fosforus, jumlah, % jisim kering  5.0 – 7.5  Jika pH > 7.5, tentukan jumlah CaCO3  Tiada had  ≤ 5  Untuk produk bagi tumbuhan yang  sensitif‐fosforus, tidak diperlukan  ≤ 0.1  Untuk produk bagi tumbuhan yang  sensitif‐fosforus, tiada keperluan  Tiada keperluan  > 100  Jika sumbangan kepada nutrisi tumbuhan  dituntut  ≥ 0.8  Jika sumbangan kepada nutrisi tumbuhan  dituntut  ≥ 25    < 200  Produk dengan jumlah B < 100 boleh  digunakan tanpa sekatan  <1 atau sekurang‐kurangnya 7.5 mol  kalsium dan magnesium bagi setiap mol  sodium dalam bahan kering  <7  Untuk pecahan < 16  ±1 mm. 

Amonium‐N, mg/L dalam  ekstrak  Amonium‐N dan nitrogen‐N,  mg/L dalam ekstrak  Nitrogen, jumlah, % bahan  kering  Kandung bahan organik, %  bahan kering  Boron, mg/kg jisim kering 

Sodium, % jisim kering 

Keboleh basahan, minit 

198

Apendiks 6
SENARAI INOVASI YANG TELAH DIPATENKAN
 
Tajuk / Negara Didaftar  Device for Composting Biologicalally  Degradable Material / Jerman  Activated Biohumus Preparation Process /  Rusia  An Extract for Preventing or Treating  Thrombotic Disease / China  Anti‐Hagover Composition / Korea  Apparatus and Method for On‐Site  Vermicomposting Organic Waste / Korea  Apparatus and Method for Surfacing  Earthworms / USA  Apparatus for and Method of Waste  Treatment Using Vermiculture  Apparatus for Making a Foliar Liquid /  USA  Apparatus for Processing Waste to Yield  Biohumus and Vermiculture / Rusia  Apparatus for Use in Vermiculture / USA  No. Paten  WO 96/  18590  RU2306303  C1  EP1927363  A1  WO2008/  002019A1  WO2004/  039510A1  US 2006/  0042156A1  US2006/  0131229A1  WO2004/  046014A2  RU2115639  C1  US 2006/  0172410 A1  Tahun  1996  2006  2006  2008  2004  2006  2006  2004  1997  2006 

200

Apendiks 7
CONTOH FORMAT PROFORMA PENYATA KEWANGAN
   

1. Proforma Penyata Aliran Wang Tunai 2. Proforma Penyata Perniagaan dan Untung Rugi 3. Proforma Kunci kira-kira
   

203

Indeks
A
A. Trapezoids, 28 Acarina, 118 aerobik, 33, 48, 56, 99 agen pengkomposan, 7, 81 air, 16, 18, 30, 36 air kencing, 36 air lelehan, 68, 73 air minuma, 4 air tanpa klorin, 60 akar, 18, 27 akar pokok, 16, 17 Aktinomisit sp., 56 aktinomysin, 66 aktiviti, 5 aktiviti mengorek, 16,17 aktiviti pertanian, 15 akuakultur, 51 akuarium, 24 alam sekitar, 2, 14, 23 alami, 6, 18 Alkaligenes sp., 56 alternatif, 25, 52 amalan, 20 Amerika Selatan, 28 amonia, 93, 113 anaerobik, 47, 48 anak, 40 analida, 30 Anatomi, 30 Anecic, anekik, 15, 27 Animalia, 26 Annelida, 26 anterior, 30, 34, 35, 37, 44 anti karat, 74 anus, 38, 36, 42 aorta, 39 Aporrectodea calignosa, 28 arah, 19 arthropods, 117 asid borik, 120 Asid Laktik, 47 asimilasi, 17, 22 Australia, 79 ayak, 129 ayam, 16, 30, 86, 123 Azobacter sp., 56

B
badan diiktiraf, 11 bahagian hadapan, 30 bahagian tubuh, 35 bahagian tumbuhan, 18 bahan asas, 18 bahan kimia, 12, 15 bahan kumuh, 37, 42 bahan mentah, 145 bahan organik, 2, 4, 7, 17, 18, 22, 23, 36, 41, 65 bahan organik reput, 2 bahan organik terurai, 16 baja, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 25 baja foliar, 95 baja kimia, 6, 12, 53 baja kompos, 7, 8

207

baja organik, 13, 25, 50, 132 baja pokok, 14 baja tanaman, 6 baja vermikompos, 79 bakteria, 7, 18, 82 Bakteria anaerobik, 103 bakteria mesofilik, 65 bakteria pengurai nitrogen, 56 bakteria saikrofilik, 65 bangsal, 75 Banyak Lalat, 107 batas terbuka, 64, 79 Bau, 103 bed, 53, 82 bekas, 47 bekas berskala kecil, 8 Bekas kecil, 8 Bekas Logam, 73 bekas menternak cacing, 102 Bekas Plastik, 71 belerang, 109 Bengkakan, 37 bentuk lebih bermanfaat, 6 beralkali, 15, 16, 109 berasid, 15, 16, 48, 104 berat tubuh, 28 berdarah sejuk, 33 bergabung tenaga, 23 bergerak, 27, 41 berkelenjar, 34 berminyak, 81 bernafas, 33, 47 beroksigen, 33, 39 berotot, 36 bersegmen, 30 bersinambungan, 19 bertelur, 40, 41 berterusan mengorek, 27 bertulang belakang, 33 betina, 38, 40

bibir, 41 bidang pertanian, 6 bidang ternakan, 25 biofuel, 52 biologi, 16, 26 biologikal, 6 biomas, 9, 24, 51, 63, 76, 87, 126 Boron, 55 buah naga, 133 buangan domestik, 4 bubler, 60 bukaan, 37, 41 bulu halus, 34, 39 bumi, 27 burung, 30, 86 busuk, 48 butiran kecil pasir, 42

C
Cabaran Hidup Moden, 2 cacing, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 28, 30 Cacing biru, 28 Cacing Harimau, 28, 91 Cacing Hilang, 109 cacing induk, 145 Cacing Mati, 106 Cacing Merah, 14, 28 cacing putih, 94, 115 Cacing Tanah, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 79 cahaya, 27, 33 cahaya matahari, 18 Cap Dagangan, 139 cendawan, 111 cepat membiak, 28 cerah, 25, 34 cicak, 86

208

 

BORANG PESANAN BUKU
 

Sila  hantarkan  buku  seperti  di  bawah  kepada  saya.  Saya  faham  bahawa  saya  berhak  untuk  mengembalikan  buku  yang  diterima  jika  ianya  tidak  berada  dalam  keadaan  baik.  Bayaran  penuh  akan  dikembalikan kepada saya tanpa banyak persoalan. 
 

Judul  :   Harga : 
 

Emas  Hitam,  Resepi  Menternak  Cacing  Tanah Untuk Buat Duit  RM 49 (termasuk kos penghantaran) 

Nama  : ____________________________________________   Alamat: ____________________________________________           ____________________________________________     ____________________________________________     ____________________________________________  

Poskod: ____________ Bandar : _______________________   Negeri : __________________________   No. H/P : _____________________ Tel. : ________________   e‐mel : ____________________________________________    
  * Borang ini boleh juga difotostat 

221

Borang Pesanan Buku
 
Kaedah pesanan: 

1. 2. 3.

Telefon / SMS: 019‐5324 999  E‐mel: mohamadsaat@gmail.com  Pos: Mohamad Saat Bin Sukami   1249, Jalan Changkat, 46000 Petaling Jaya, Selangor  
  

Kaedah bayaran:  Bayaran boleh dibuat menggunakan salah satu kaedah di bawah: 

1.

Pindahan wang ke akaun bank.   No akaun  Nama    : 1602 1401 5079 (Maybank)  : Mohamad Saat Bin Sukami 

E‐mel  /  SMS  butir‐butir  pemindahan:  nama,  alamat,  tarikh  pemindahan, masa dan nombor rujukan. 

2.

Wang  pos  atau  kiriman  wang.  Sila  tuliskan  nama  penerima : Mohamad Saat Bin Sukami.  

Penghantaran buku:  1. 2. Buku akan dihantar apabila bayaran secukupnya diterima.  Buku akan dihantar menggunakan Pos Ekspress. 

Buku ini juga boleh didapati melalui:  1. 2. 3. 4.   Alismeru, 019‐394 2827.  AZR Agrocentre, 03‐31803996, www.azragrocentre.com.  K. Juslly Elis, 019‐851 0177.  Nur Ikhlas Resources, 012‐295 0605, www.nurikhlasrcs.com. 

222