Surat Kiriman Rasmi

Persatuan Sains sekolah anda bercadang mengadakan lawatan sambil belajar ke planeterium di Kuala Lumpur.Selaku setiausaha persatuan anda dikehendaki menulis sepucuk surat kepada Pengarah Planetarium untuk memohon diskaun bagi bayaran masuk. Tulis surat tersebut selengkapnya. Persatuan Sains, Sekolah Menengah Kebansaan Jalan Reko, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan __________________________________________________________________________ Pengarah, Planeterium Negara, 50710 Kuala Lumpur. Tuan, Memohon Diskaun untuk Bayaran ke Planeterium
Kami ingin memaklumkan bahawa Persatuan Sains sekolah ini bercadang hendak mengadakan lawatan sambil belajar ke planetaerium pada bulan Mac yang akan dating. Oleh itu, saya selaku setiausaha persatuan ingin memohon diskaun bagi bayaran masuk ke planeterium. 2 . Untuk pengetahuan tuan, rombongan kami terdiri daripada tiga puluh orang pelajar dan tiga orang guru penasihat. Kami bercadang hendak mengadakan lawatan tersebut pada hari Sabtu, bersamaan dengan 5 Mac 2010. Rombongan dijangka tiba di Planeterium pad pukul 9.00 pagi. 3. Lawatan ini amat bermakna kepada kami kerana memboleh kan kami kerana melihat sendiri apa-apa yang telah kami pelajari tentang angkasa lepas di dalam kelas. Kami juga dapat melihat bintang dan objek -objek lain di angkasa lepas melalui teleskop besar di Planeterium. 4. Sehubungan itu, kami ingin memohon budi baik tuan untuk menyediakan seorang kakitangan Pleneterim ntuk memberikan penerangan kepada kami semasa lawatan itu nanti. 5. Kami berharap agar tuan akan menimbangkan permohonan untuk mendapatkan bayaran masuk pada kadar murah. Kerjasama tuan dalam perkara ini amatlah dihargai dan di dahului dengan ucapan terima kasih. Sekian.

11 Januari 2010

Yang benar,

(ROHAYA BT SABRI) Setiausaha Persatuan Sains. Sekolah menengah Kebangsaan Jalan Reko.

Malangnya air sungai itu pula kurang bersih dan berbau lumpur. banyak kenduri kahwin yang dijalankan. Tulis surat kepada Jabatan Bekalan Air ditempat anda untuk meminta jabatan itu mengatasi masalah terseb ut Lot 372. Dalam masa sebulan ini. Gangguan bekalan air ini kadang-kadang berlanjutan sehingga tiga hari.ingin membuat aduan tentang gangguan bekalan air di kampong ini. Hal ini menimbulkan kesulitan yang besar kepada kami. Kampung Bangi Lama. sudah tiga kal i gangguan bekalan air berlaku. Gangguan Bekalan Air Saya selaku wakil penduduk Bandar Baru Bangi. ____________________________________________________________________________________________________ Pengarah. kami terpaksa menggunaka n air sungai untuk bekalan harian. Yang benar. Jabatan Bekalan Air.Pertimbangan dan kerjasama tuan amat kami hargai. 43000 Kajang. Tambahan pula. . 4. 3. Kami sangat berharap agar pihak tuan dapat mengatasi masalah ini dengan segera demi kesejahteraan hidup penduduk kampong ini. 5 Januari 2010 ( MARIAH BT YUSOF) Wakil Penduduk Kampung Bangi Lama. 43000 Kajang. Jalan Idaman. Selangor Darul Ehsan. Sejak akhir-akhir ini bekalan air sentiasa sahaja terganggu . Oleh sebab itu. Mereka membuang sisa-sisa kilang dalam sungai. Sekian.Bekalan air di tempat anda tinggal sering terganggu. Selangor Darul Ehsan Tuan. Hal ini disebabkan oleh sikap tidak bertanggungjawab pengilang -pengilang. 2. Terima kasih.