1.1 Definasi Sebutan Baku.

Menurut KAMUS Dewan Edisi Ketiga mentakrifkan perkataan baku sebagai ‘sesuatu yang pokok, yang dasar, yang benar’. Kata itu diertikan sebagai ‘ sesuatu yang sudah diterima sebagai betul dan sah ( bentuk, sifat dan lain-lain ) dan dapat dijadikan asas perbandingan bagi bentuk dan sebagainya’ (berkenaan bahasa, ejaan, dan sebagainya. Marzuki Nyak Abdullah dalam bukunya Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu (1997), sebutan baku bermaksud ‘Bentuk bahasa yang diterima untuk digunakan dalam situasi rasmi seperti dalam perundangan, pentadbiran, persekolahan, pengajian tinggi, dan alat sebaran am’. Bahasa Melayu baku ialah variasi yang dianggap standard berbanding dengan variasi lain dalam pertuturan banasa Melayu. Garvin dan Mathiot (1998), bahasa baku membawa maksud pembakuan di dalam semua aspek bahasa; berusaha dan melakukan proses pengekodan, kutipan informasi pelbagai aspek tentang bahasa yang diterima daripada masyarakat dan telah menjadi norma kebahasaan bagi seluruh masyarakat itu. Dengan kata lain, pengkodan adalah satu persetujuan tidak rasmi yang diambil tentang satu variasi daripada beberapa variasi yang wujud dan variasi itu menjadi kelainan yang mewakili bahasa.

Kamus Dewan Bahasa Edisi ketiga mentakrifkan perkataan baku sebagai ”sesuatu yang pokok , yang dasar , yang benar ”.Kata itu turut diertikan sebagai ”sesuatu yang sudah diterima umum sebagai betul dan sah (bentuknya , sifatnya , dan lain-lain) dan dapat dijadikan asas perbandingan bagi bentuk dan sebagainya (berkenaan bahasa , sebutan , ejaan , dan sebagainya ) ”. Menurut Marzukhi Nyak Abdullah dalam bukunya Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu (1997) , Bahasa baku bermaksud ”bentuk bahasa yang diterima untuk digunakan dalam urusan rasmi seperti perundangan , pentadbiran , persekolahan , pengajian tinggi dan alat sebaran am”.Bahasa baku adalah variasi yang dianggap paling utama berbanding variasi lain dalam pertuturan bahasa Melayu. Awang Sariyan pula berpendapat bahawa bahasa baku dapat dikatakan sebagai bahasa golongan terpelajar , iaitu golongan yang memegang peranan penting dalam pentadbiran , pendidikan , kehakiman , perdagangan, dan sebagainya (Awang Sariyan ,1994)

Bidang fonologi terbahagi kepada dua. Fonologi merupakan satu bidang kajian yang mengkaji sistem bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia. Bunyi-bunyi yang bermakna ini berlaku apabila dua orang atau lebih bertutur. setiap huruf dalam ejaan rumi atau jawi perlulah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi Bahasa Melayu yang dilambangkan. ahli – ahli bahasa telah bersependapat tentang dasar sebutan baku Bahasa Melayu iaitu sebutan bagi kata Bahasa Melayu hendaklah berdasarkan sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan.Kesimpulannya. .Sebutan Kata : hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga sebagaimana dieja . Bidang fonetik ialanh kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan. Jelaskan perbezaan sebutan baku dengan sebutan Johor-Riau (biasa) dari segi fonologi. Bunyi-bunyi yang bermakna ini dihasilkan oleh alat artikulasi. iaitu pengkajian tentang fungsinya atau struktur bunyi bahasa itu. Garis panduan dasar umum tentang sebutan baku Bahasa Melayu adalah seperti berikut : .Sebutan Huruf : umumnya . Bidang fonemik pula merupakan bidang yang menkaji bunyi-bunyi sesuatu bahasa. Menurut Awang Sariyan (1988:6) .. iaitu bidang fonetik dan bidang fonemik. bidang fonologi merupakan bidang yang merumuskan. Intonasi : nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam Bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan. Sebutan Huruf . sifat bunyi bahasa dan pendengaran. Perkara ini adalah bertepatan dengan keterangan K. mereka saling memahami bunyi yang dituturkan. dan tidak ada huruf yang berdasarkan bentuk kata (pola pada suku kata) sama ada kata dasar atau kata terbitan.Dasar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu. menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi di dalam sesuatu bahasa dengan teliti untuk menentukan pertuturan dan bentuk bunyi tertentu.L pike dalam bukunya Phonemics (1943:57) iaitu ”Kata-kata dieja sebagaimana diucapkan dan diucapkan senyap”.

lih ] [ ha.sil ] [ mu.kem ] .kim ] Sebutan Johor-Riau [ a. ya ] [ be . Contoh: Huruf vokal a Fonem/bunyi [a] ejaan saya berapa apa sebutan [ sa .ra .Ini bermakna vokal ‘a’ disebut seperti mana dieja dan dieja seperti mana dilafazkan.pě] [a . Contoh: Huruf vokal a Fonem/bunyi [a] ejaan saya berapa apa sebutan [ sa . samada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup. Contoh : Ejaan Alih Hasil Mukim Sebutan baku [ a.sel ] [ mu. yě ] [be . ra.di tengah atau di akhir kata. tertutup . Ini bermaksud vokal ‘i’ perlu dibunyikan seperti mana dieja. Mengikut sebutan baku fonem vokal ‘i’ perlu dibunyikan dengan [ i ]. pě] Fonem vokal yang dilambangkan dengan huruf ‘i’. pa ] Sebutan Johor .Huruf dan fonem vokal ‘a’ Sebutan Baku Vokal ‘a’ dilafazkan dengan [ a ] pada bahagian manapun ia terletak sama ada terbuka . . Sebutan Johor-Riau bagi fonem vokal ‘i’ pada suku kata tertutup dibunyikan dengan [e]. pa ] [ a .Riau Akhiran ‘a’ yang dibunyikan sebagai ‘ě’.leh ] [ ha.

sě] [ be . la . KV + KV .tup ] Sebutan Johor-Riau [ be. samada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup.Riau . Kata terbitan dengan imbuhan awalan.tul ] [ la.top ] Sebutan Kata Penyebutan Kata Terbitan Kata terbitan mengikut garis panduan dasar umum tentang sebutan baku Bahasa Melayu hendaklah dilafazkan berdasarkan pola ejaan KV . nga . Contoh : Ejaan Betul Lanun Tutup Sebutan baku [ be. sa ] [ ber . jar ] [ pe . dar ] [ te .Riau [ pe . rang . ri ] [ te .nun ] [ tu. Sebutan Johor-Riau bagi fonem vokal ‘u’ pada suku kata tertutup dibunyikan dengan [o]. kat ] Sebutan Johor . Ini bermaksud vokal ‘u’ perlu dibunyikan seperti mana dieja. KVK . da ] [ te . rang .non ] [ tu. nga . nge . Ejaan standard Pengajar Pengedar Terasa Berlari terangkat Sebutan baku [ pe . nge . ri ] [ te .ja ] [ pe . ra . kat ] Kata terbitan dengan imbuhan awalan.Fonem vokal yang dilambangkan dengan huruf ‘u’.tol ] [ la. Mengikut sebutan baku fonem vokal ‘u’ perlu dibunyikan dengan [ u ]. KVK + KVK. Ejaan standard Sebutan baku Sebutan Johor . ra . la .

ri ] Sebutan Johor .la.da ] [ mer . ra . da ] [ te .rang.rang. de .dar ] [ ber. nge .la.kat ] [ pe. ra . sě] [ an . la . ka ] Sebutan baku Sebutan Johor . ri ] [ te .Pengajar Pengedar Terasa Berlari terangkat [ pe . sě] [ be . nge . la . nga .ri ] Kata serapan Bahasa Arab . kat ] [ pe . rang . rang . sa ] [ bang . Ejaan Terangkat Pengedar Berlari Sebutan baku [ te.Riau . de . Indonesia dan Inggeris Kata serapan Bahasa Arab .da ] [ mer . ka ] [ an .Riau [ te.kat ] [ pe. dar ] [ te .nge.nge. Indonesia dan Inggeris yang sudah sebati dengan bahasa Melayu dibunyikan seperti sebutan baku Bahasa Melayu. kat ] Kata terbitan dengan imbuhan awalan. ri ] [ te . nga . jar ] [ pe . Ejaan standard (i)Bahasa Indonesia Sama bunyi: Anda Merdeka Berbeza bunyi bangsa [ bang .ja ] [ pe . sa ] [ ber .da ] [ be.

Antara fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Negara. ma ] [ fra . wa ] [ fat . bahasa pentadbiran. na ] [ mak . Terdapat pelbagai kebaikan atau peranan sebutan baku di dalam kehidupan rakyat Malaysia khususnya adalah : Sebutan baku sebagai bahasa ilmu .dilafaz atau disebut menurut sebutan asal dalam bahasa sumber) [ mak . sa ] [ dra . bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. wa ] [ tak . Bahasa Melayu memikul pelbagai peranan seperti bahasa komunikasi. wa ] Bincangkan kebaikan dan keburukan baku bahasa Melayu. Kebaikan sebutan baku bahasa Melayu. ně] [ fat . Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 ( bahasa kebangsaan ) menyatakan bahawa “Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan bagi Negara yang merdeka”.(ii) Bahasa Arab Sama bunyi: Fatwa Takwa Beza bunyi Makna (iii)Bahasa Inggeris Frasa drama [ fra . wa ] [ tak . Di Malaysia terdapat pelbagai jenis dialek. Sebutan baku merupakan tunjang dalam bahasa Melayu. sa ] [ dra . bahasa perhubungan umum serta bahasa pengantar dan ilmu di sekolah-sekolah dan instutusi-instutusi pengajian tinggi. ma] (Kata atau ungkapan pinjaman daripada bahasa Inggeris yang diterima bentuk ejaannya yang asal .Setiap tempat mempunyai dialek yang tersendiri tetapi semuanya berbahasa Melayu.

Sebutan Baku Sebagai Bahasa Komunikasi. Ini bermakna sebutan baku dapat berfungsi sebagai alat komunikasi yang berjaya menyampaikan maklumat kepada semua pihak yang berlainan bahasa ibundanya.Bahasa ilmu bermakna bahasa yang mampu menjadi perantaraan bagi penyampaian ilmu pengetahuan dari peringkat rendah sehingga ke peringkat tinggi. sebutan . Bagi mencapai keperingkat bahasa ilmu pemantapan sistem ejaan.Kepelbagaian bangsa dan dialek menyebabkan kesukaran dalam tiap-tiap pihak yang menyampaikan maklumat. istilah . perbendaharaan kata dan struktur kata yang lengkap perlu biberi perhatian dan pemantapan ahli-ahli bahasa dari masa ke semasa.. teknologi . Bahasa merupakan alat untuk memyampaikan perasaan dan fikiran secara lisan ataupun bertulis. dan bahasa yang sesuai dari aspek ejaan . Membakukan bahasa Melayu juga diharapkan dapat memainkan peranannya yang . Setiap bahasa ibunda mempunyai dialek yang pelbagai terutamanya bahasa Melayu. Sebutan baku telah menjadi pilihan menggunakan pelbagai dialek ini sebagai variasi pilihan dalam pertuturan dan perbincangan agar apa yang ingin disampaikan mudah dan dapat difahami oleh semua pihak. Sebutan Baku sebagai bahasa perpaduan. Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang mempunyai ribuan suku kaum dengan pelabagai bahasa.Ini bermakna penggunaan bahasa dan sebutan baku bahasa Melayu sebagai pengantar ilmu pengetahuan moden berkaitan sains . Bahasa Melayu boleh menjadi dinamik dan bertaraf intelektual setanding dengan bahasa asing terutamanya bahasa Inggeris. kedoktoran . Bahasa boleh dijadikan satu alat perpaduan untuk sesebuah Negara. Sebagai bahasa ilmu . tatabahasa dan laras bahasa yang cukup untuk menyampaikan konsep dan pemikiran ilmu moden. bahasa Melayu perlu mempunyai perbendaharaan kata .sastera .Konsep bahasa Melayu sebagai ‘bahasa ilmu ‘diperkenalkan dalam tahun 90an. Pembakuan dalam bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan Malaysia diharapkan dapat melahirkan pelbagai bangsa yang bersatu padu dalam satu Malaysia.. undang-undang dan ekonomi . dan agama. Namun begitu bahasa Indonesia dapat berfungsi dengan baik dalam menjalankan peranannya sebagai alat untuk menyatupadukan ribuan suku kaum tersebut. Secara tidak lansung bahasa Melayu akan dapat dimartabatkan kedaulatannya. Setiap kaum mempunyai bahasa ibunda mereka sendiri. Malaysia merupakan sebuah Negara yang unik kerana mempunyai pelbagai kaum.

. istilah . sebutan . Sebutan Baku Sebagai Bahasa Ilmu.Secara tidak lansung bahasa Melayu dapat dimartabatkan kedaulatannya kerana sifat bahasa itu yang dinamik dan bertaraf intelektual setanding dengan bahasa asing terutamanya bahasa Inggeris. kedoktoran .Ini bermakna penggunaan bahasa dan sebutan baku bahasa Melayu sebagai pengantar ilmu pengetahuan moden berkaitan sains . Ini kerana salah satu matlamat pembakuan bahasa Melayu adalah untuk memupuk semangat kekitaan dan bersatu padu dikalangan rakyat Malaysia. Kelemahan penggunaan sebutan baku di kalangan masyarakat di negara in boleh di kategorikan kepada dua sebab utama: Aspek Sebutan Huruf Dan Kata. undang-undang dan ekonomi .Lantaran itu . tatabahasa dan laras bahasa yang cukup untuk menyampaikan konsep dan pemikiran ilmu moden.Contohnya bagi bangsa Cina yang sukar untuk menyebut huruf menjadi /manyak/.untuk mencapai ke tingkat bahasa ilmu .Ini menyebabkan timbul masalah sebutan baku secara fonologi yang lebih ketara di kalangan penutur berbanding secara tulisan dan ejaan. Penggunaan dan pengaruh bahasa ibunda dan dialek telah menyebabkan berlaku kesilapan dalam sebutan huruf atau fonem. perbendaharaan kata dan struktur kata yang lengkap perlu giat dijalankan oleh ahli-ahli bahasa.Bahasa ilmu bermakna bahasa yang mampu menjadi perantaraan bagi penyampaian ilmu pengetahuan sehingga ke peringkat tinggi. Konsep bahasa Melayu sebagai ‘bahasa ilmu ‘diperkenalkan dalam tahun 90an. Sebagai bahasa ilmu . dan bahasa yang sesuai dari aspek ejaan ..sama seperti di Indonesia.sastera . bahasa Melayu perlu mempunyai perbendaharaan kata . dan agama. pemantapan sistem ejaan .Penutur biasanya akan memilih untuk menggunakan bahasa biasa atau dialek ibunda mereka apabila berkomunikasi secara lisan..Bahasa biasa merupakan bahasa yang digunakan dalam keadaan biasa dan pertuturan harian masyarakat biasa. teknologi .Lantaran itu timbul konflik atau pertentangan di kalangan pengguna bahasa tentang penggunaan bahasa dan sebutan baku dalam urusan rasmi dan biasa. Masyarakat dalam sesebuah komuniti akan berhubung di antara mereka melalui ‘bahasa biasa’. /b/ telah menyebabkab sebutan kata seperti /banyak/ telah bertukar . Keburukan dan Kekangan Penggunaan Sebutan Baku.

Setakat ini tiada lagi pemimpin yang betul-betuk memperjuangkan bahasa Melayu.Contohnya (fikir) dibunyi kan (pike) Aspek Persekitaran.Contohnya . Orang-orang Melayu sendiri hanya menggunakannya semasa temuduga sebagai syarat untuk melayakkan mereka bekerja dalam agensi kerajaan.Selain daripada itu . Ramai pemimpin yang tidak bertutur dalam bahasa Melayu baku semasa majlis-majlis rasmi termasuklah semasa bermesyuarat dan di dalam sidang Parlimen menjadi contoh kepada pengguna yang lain. Bahasa baku Bahasa Melayu banyak menggunakan kata-kata pinjaman dari bahasa Arab. Kelemahan dari aspek penggunaan ayat dan tatabahasa pula berlaku dalam sebutan baku apabila ayat-ayat yang diucapkan tidak lengkap subjek dan predikatnya. Kemuncaknya ialah apabila kerajaan sendiri mengeluarkan SURAT PEKELILING .kewujudan gugusan konsonan dan vokal terutamanya yang melibatkan kata pinjaman menyebabkan berlakunya kesilapan dalam sebutan sukukata.penutup sukar untuk menyebut perkataan seperti /psikologi/ kerana perubahan yang berlaku dalam tatabahasa yang menyanggahi tatabahasa yang telah digunakan sejak zaman berzaman. Agensi swasta lebih mementingkan bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Bahasa Melayu bagaikan dianggap tiada martabat dalam agensi swasta. mis ) Pengaruh bahasa asing yang dijadikan sumber masukan atau pinjaman di kalangan penutur yang tidak memahami hukum D-M juga menyebabkan berlaku kesilapan berbahasa.Ini menyebabkan ayat-ayat yang dituturkan tergantung dan tidak lengkap. Sikap orang Melayu yang mengagungkan bahasa lain terutamanya bahasa Inggeris menyebabkan pembakuan bahasa Melayu sukar untuk dicapai.Ramai penutur yang melakukan kesilapan apabila membunyikan konsonan geseran seperti (f) kepada letupan (p).Contohnya frasa ‘Aminah’s Restaurant ‘ telah dituturkan dengan frasa ‘ Aminah Restoran ‘ dan bukannya ‘ Restoran Aminah ‘. Dasar kerajaan dalam memertabatkan bahasa Melayu baku tidak jelas.mis ) disebut (ka .Pengaruh bahasa Arab yang telah sebati dengan sebutan zaman berzaman menyebabkan kesukaran mengubah bunyi seperti kata (Ithnin) kepada (Isnin) . Perjuangan mereka bersama Dewan Bahasa dan Pustaka dipandang sepi oleh semua pihak termasulah oleh agensi kerajaan sendiri yang sepatutnya menjadi pendokong kepada perjuangan ini.Ada di kalangan penutur tidak pasti atau kenal fonem seperti bunyi (kha. Aspek persekitaran boleh dikategorikan sebagai aspek utama dalam pembakuan bahasa Melayu. Hanya ahli-ahli bahasa sahaja yang memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu.

Istilah-istilah yang diperkayakan dari semua dialek dan bahasa di Malaysia termasuklah kata pinjaman dan serapan tidak mendapat sambutan dikalangan penutur. sukukata . Rangkaian televisyen yang ada juga tidak menggunakan sepenuhnya bahasa Melayu baku samada rangkain milik kerajaan mahupun swasta. tidak nampak perbezaan yang sangat ketara kerana kedua-duanya dapat memberi makna yang jelas kepada penutur dan pendengar. Perbezaan yang ketara di antara sebutan baku dan sebutan Johor – Riau adalah dari aspek fonem huruf . Akibatnya mesej yang hendak disampaikan tidak sampai. Terdapat juga istilah yang tidak mahu diterima semua kaum lain dan suku kaum di Sabah dan Sarawak menjadikan bahasa Melayu bagaikan terpinggir di bumi sendiri. Ahli-ahli bahasa dan sasterawan yang memperjuangkan penggunaan sebutan baku sebenarnya kurang mendapat sokongan dari pemimpin dan masyarakat kerana kesempitan pandangan mereka tentang peranan yang dapat dimainkan oleh bahasa dalam pembentukan . ternyata proses pembakuan bahasa Melayu terutama daripada aspek sebutan baku masih lagi berada pada tahap yang minima .Pengaruh sebutan Johor – Riau masih kuat mencengkam dalam segala urusan komunikasi harian masyarakat sama ada di dalam majlis tidak formal maupun formal. Dasar kerajaan yang lemah tentang penggunaan bahasa Melayu baku menyebabkan agensi swasta terus menggunakan bahasa Inggeris dalam pertuturan dan surat-menyurat mereka. kata dan ayat yang ingin disampaikan.Namun begitu dari aspek intonasi . Hanya agensi kerajaan yang menggunakan bahasa Melayu. Rumusan Berdasarkan isi yang telah dibincangkan dalam kertas kerja ini . Ini menyebabkan bahasa Melayu baku tidak dapat berfungsi dengan baik untuk menjadi alat menyatupadukan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Mereka akan terus menggunakan dialek mereka sendiri walaupun bertutur dengan orang yang asing dalam dialek tersebut.3/200 bertarikh 16 Febuari 2000 yang menyatakan sebutan baku hanya akan diteruskan didalam pengajaran dan pembelajaran sahaja.IKHTISAS BIL. Ini menjadikan orang yang asing dengan dialek tersebut terpingapinga dan tidak memahami apa yang diucapkan oleh sipenutur. Kebanyakkan penutur tidak bertolak ansur dalam menggunakan dialek mereka sendiri. klausa .

Keadaan ini yang telah membantutkan perkembangan dan dinamik bahasa dan sebutan baku tersebut.Mereka masih tidak jelas tentang peranan penting bahasa baku sebagai bahasa perpaduan . . bahasa ilmu dan bahasa komunikasi.Ketidakbiasaan dalam penggunaan tatabahasa dan kurang pasti tentang dasar umum sebutan baku menyebabkan sebutan baku hanya diamalkan di institusi pendidikan dan majlis-majlis rasmi sahaja.tamadun bangsa . Apa yang mereka nampak ialah bahasa baku terutama sebutan baku terlalu menyukarkan mereka kerana mereka telah didedahkan dengan hukum tatabahasa yang diwarisi sejak zaman berzaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful