BILANGAN GURU KOD SEKOLAH : …………………………………………………… SEKOLAH : ……………………………………………………

1+3 (1 GPI+ 3 j-QAF)

JADUAL PENYEDIAAN BAHAN DAN AGIHAN TUGAS P&P 6 BULAN KEDUA 2007 JULAI Guru Utama/Penyelaras Lembaran Kerja Guru Aras Satu Guru Aras Dua Membantu Aras Satu OGOS Guru Utama/Penyelaras Lembaran Kerja Guru Aras Satu Guru Aras Dua Membantu Aras Satu SEPTEMBER Guru Utama/Penyelaras Lembaran Kerja Guru Aras Satu Guru Aras Dua Membantu Aras Satu OKTOBER Guru Utama/Penyelaras Lembaran Kerja Guru Aras Satu Guru Aras Dua Membantu Aras Satu NOVEMBER Guru Utama/Penyelaras Lembaran Kerja Guru Aras Satu Guru Aras Dua Membantu Aras Satu
Perhatian 1. BBM disediakan oleh guru mengikut aras masing-masing. 2. Jika guru utama atau guru aras satu tidak hadir, tugasnya akan diganti oleh guru aras dua. 3. Jika guru aras dua tidak hadir, tugasnya akan diganti oleh guru utama. 4. Jika P&P melibatkan 4 org guru maka guru ke empat akan terus membantu guru aras 1 5. Tumpuan mesti diberikan kepada aras 1 kerana kejayaan P&P bergantung kepada sejauh mana murid menguasai aras 1. 6. Penyediaan Lembaran Kerja meliputi semua aras. 7. Guru perlu merancang keperluan lembaran kerja dan digalakkan untuk mencetak lembaran kerja bagi kegunaan sepanjang tahun 8. Untuk mengelakkan perubahan jadual, guru perlu mematuhi jadual ini w/pun berlaku mana-mana guru tidak hadir dan tugasnya telah diganti oleh guru lain. 9. Jadual ini adalah contoh dan panduan, ia boleh diubah mengikut kesesuaian.

M1 GPI JQ1 JQ2 JQ3 M1 GPI JQ1 JQ2 JQ3 M1 GPI JQ1 JQ2 JQ3 M1 GPI JQ1 JQ2 JQ3 M1 JQ1 JQ2 JQ3 GPI

M2 JQ1 JQ2 JQ3 GPI M2 JQ1 JQ2 JQ3 GPI M2 JQ1 JQ2 JQ3 GPI M2 JQ1 JQ2 JQ3 GPI M2 JQ2 JQ3 GPI JQ1

M3 JQ2 JQ3 GPI JQ1 M3 JQ2 JQ3 GPI JQ1 M3 JQ2 JQ3 GPI JQ1 M3 JQ2 JQ3 GPI JQ1 M3 CUTI SEKOLA H

M4 JQ3 GPI JQ1 JQ2 M4 CUTI SEKOLA H

M5

M5 JQ3 GPI JQ1 JQ2 M5

M4 JQ3 GPI JQ1 JQ2 M4 JQ3 GPI JQ1 JQ2 M3 CUTI SEKOLA H

M5 GPI JQ1 JQ2 JQ3 M3 CUTI SEKOLA H

Petunjuk GPI :……………………………………. JQ1 :……………………………………. JQ2 :……………………………………. JQ3 :…………………………………….

Ketua Panitia

Guru Besar

Petunjuk GPI :……………………………………. JQ1 :……………………………………. JQ2 :……………………………………. JQ3 :…………………………………….

BILANGAN GURU KOD SEKOLAH : …………………… SEKOLAH KELAS : …………….

: ……………………………………………………

1+3 (1 GPI+ 3 j-QAF)

JADUAL PENYEDIAAN BAHAN DAN AGIHAN TUGAS P&P 6 BULAN KEDUA 2007 JULAI Guru Utama/Penyelaras Lembaran Kerja Guru Aras Satu Guru Aras Dua Membantu Aras Satu OGOS Guru Utama/Penyelaras Lembaran Kerja Guru Aras Satu Guru Aras Dua Membantu Aras Satu SEPTEMBER Guru Utama/Penyelaras Lembaran Kerja Guru Aras Satu Guru Aras Dua Membantu Aras Satu OKTOBER Guru Utama/Penyelaras Lembaran Kerja Guru Aras Satu Guru Aras Dua Membantu Aras Satu NOVEMBER Guru Utama/Penyelaras Lembaran Kerja Guru Aras Satu Guru Aras Dua Membantu Aras Satu
Perhatian 1. BBM disediakan oleh guru mengikut aras masing-masing. 2. Jika guru utama atau guru aras satu tidak hadir, tugasnya akan diganti oleh guru aras dua. 3. Jika guru aras dua tidak hadir, tugasnya akan diganti oleh guru utama. 4. Jika P&P melibatkan 4 org guru maka guru ke empat akan terus membantu guru aras 1 5. Tumpuan mesti diberikan kepada aras 1 kerana kejayaan P&P bergantung kepada sejauh mana murid menguasai aras 1. 6. Penyediaan Lembaran Kerja meliputi semua aras. 7. Guru perlu merancang keperluan lembaran kerja dan digalakkan untuk mencetak lembaran kerja bagi kegunaan sepanjang tahun 8. Untuk mengelakkan perubahan jadual, guru perlu mematuhi jadual ini w/pun berlaku mana-mana guru tidak hadir dan tugasnya telah diganti oleh guru lain. 9. Jadual ini adalah contoh dan panduan, ia boleh diubah mengikut kesesuaian.

M1 GPI JQ1 JQ2 JQ3 M1 GPI JQ1 JQ2 JQ3 M1 GPI JQ1 JQ2 JQ3 M1 GPI JQ1 JQ2 JQ3 M1 JQ1 JQ2 JQ3 GPI

M2 JQ1 JQ2 JQ3 GPI M2 JQ1 JQ2 JQ3 GPI M2 JQ1 JQ2 JQ3 GPI M2 JQ1 JQ2 JQ3 GPI M2 JQ2 JQ3 GPI JQ1

M3 JQ2 JQ3 GPI JQ1 M3 JQ2 JQ3 GPI JQ1 M3 JQ2 JQ3 GPI JQ1 M3 JQ2 JQ3 GPI JQ1 M3 CUTI SEKOLA H

M4 JQ3 GPI JQ1 JQ2 M4 CUTI SEKOLA H

M5

M5 JQ3 GPI JQ1 JQ2 M5

M4 JQ3 GPI JQ1 JQ2 M4 JQ3 GPI JQ1 JQ2 M3 CUTI SEKOLA H

M5 GPI JQ1 JQ2 JQ3 M3 CUTI SEKOLA H

Petunjuk GPI :……………………………………. JQ1 :……………………………………. JQ2 :……………………………………. JQ3 :…………………………………….

Ketua Panitia

Guru Besar

Petunjuk GPI :……………………………………. JQ1 :……………………………………. JQ2 :……………………………………. JQ3 :…………………………………….

BILANGAN GURU KOD SEKOLAH : …………………… SEKOLAH KELAS : …………….

: ……………………………………………………

1+3 (1 GPI+ 3 j-QAF)

JADUAL PENYEDIAAN BAHAN DAN AGIHAN TUGAS P&P 6 BULAN KEDUA 2007 JULAI Guru Utama/Penyelaras Lembaran Kerja Guru Aras Satu Guru Aras Dua Membantu Aras Satu OGOS Guru Utama/Penyelaras Lembaran Kerja Guru Aras Satu Guru Aras Dua Membantu Aras Satu SEPTEMBER Guru Utama/Penyelaras Lembaran Kerja Guru Aras Satu Guru Aras Dua Membantu Aras Satu OKTOBER Guru Utama/Penyelaras Lembaran Kerja Guru Aras Satu Guru Aras Dua Membantu Aras Satu NOVEMBER Guru Utama/Penyelaras Lembaran Kerja Guru Aras Satu Guru Aras Dua Membantu Aras Satu
Perhatian 1. BBM disediakan oleh guru mengikut aras masing-masing. 2. Jika guru utama atau guru aras satu tidak hadir, tugasnya akan diganti oleh guru aras dua. 3. Jika guru aras dua tidak hadir, tugasnya akan diganti oleh guru utama. 4. Jika P&P melibatkan 4 org guru maka guru ke empat akan terus membantu guru aras 1 5. Tumpuan mesti diberikan kepada aras 1 kerana kejayaan P&P bergantung kepada sejauh mana murid menguasai aras 1. 6. Penyediaan Lembaran Kerja meliputi semua aras. 7. Guru perlu merancang keperluan lembaran kerja dan digalakkan untuk mencetak lembaran kerja bagi kegunaan sepanjang tahun 8. Untuk mengelakkan perubahan jadual, guru perlu mematuhi jadual ini w/pun

M1 GPI JQ1 JQ2 JQ3 M1 JQ1 JQ2 JQ3 GPI M1 JQ2 JQ3 GPI JQ1 M1 JQ3 GPI JQ1 JQ2 M1 GPI JQ1 JQ2 JQ3

M2 GPI JQ1 JQ2 JQ3 M2 JQ1 JQ2 JQ3 GPI M2 JQ2 JQ3 GPI JQ1 M2 JQ3 GPI JQ1 JQ2 M2 GPI JQ1 JQ2 JQ3

M3 GPI JQ1 JQ2 JQ3 M3 JQ1 JQ2 JQ3 GPI M3 JQ2 JQ3 GPI JQ1 M3 JQ3 GPI JQ1 JQ2 M3 CUTI SEKOLA H

M4 GPI JQ1 JQ2 JQ3 M4 CUTI SEKOLA H

M5

M5 JQ1 JQ2 JQ3 GPI M5

M4 JQ2 JQ3 GPI JQ1 M4 JQ3 GPI JQ1 JQ2 M3 CUTI SEKOLA H

M5 JQ3 GPI JQ1 JQ2 M3 CUTI SEKOLA H

Petunjuk GPI :……………………………………. JQ1 :……………………………………. JQ2 :……………………………………. JQ3 :…………………………………….

Petunjuk GPI :……………………………………. JQ1 :……………………………………. JQ2 :……………………………………. JQ3 :…………………………………….

berlaku mana-mana guru tidak hadir dan tugasnya telah diganti oleh guru lain. 9. Jadual ini adalah contoh dan panduan, ia boleh diubah mengikut kesesuaian.

Ketua Panitia

Guru Besar

…………. ……………. ……………. …………….

…………. ……………. ……………. …………….