P. 1
Borang Pjj 2 (Kebenaran Belajar)

Borang Pjj 2 (Kebenaran Belajar)

|Views: 518|Likes:
Published by kappalai

More info:

Published by: kappalai on Oct 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2012

pdf

text

original

BORANG PJJ 2

BORANG PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI KURSUS SECARA
SAMBILAN DI BAWAH PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH/LUAR
KAMPUS
A. MAKLUMAT DIRI
PEMOHON
1. Nama Penuh : __VILMA BINTI VALDEZ@AHMAD SHAH
2. Hu!u" Be#a! $ Men%&'u( )a* Pen%ena+an,
2. N-. )a* Pen%ena+an : L, H.//011. 2. Ta!&'h Lah&! : 12..3.1435
B, 35.31261261030
A+ama( Su!a( Men7u!a( :
S). S8NGAI ANIB 19
:.D.T. 229 4...49 SANDA)AN SABAH
Te+ : 089-215120
5. A+ama( Tem;a( Be!(u%a# :
S). S8NGAI ANIB 19
:.D.T. 229 4...49 SANDA)AN SABAH
Te+ : 089-215120
1. Nama Ja<a(an Dan G!e* Ja<a(an : ___DGA 24____________________
____________________________________________________________________
0. Ta!&'h Lan(&'an )e Pe!'h&*ma(an Se'a!an% : _______________
3. Ma(a%a=& Pa*a Ta!&'h Pen*a"(a!an )u!#u# : P T___
B. MAKLUMAT KURSUS
1. Nama Dan A+ama( In#(&(u#& >an% Men=a+an )u!#u# : _
INSTITUT PERGURUAN TAWAU
2. B&*an% )u!#u# : ______________________
2. Pe!&n%'a( )u!#u# : _____________________
5. Tem;-h )u!#u# : ______________________
Mu+a& *a!&;a*a : _______________________
1. Ma#a )u!#u# Da+am :a'(u Pe=a?a( Tan*a'an 6@ *&'-(a'
>an% ?e!'enaan,
Lua! :a'(u Pe=a?a(
0. N7a(a'an #ama a*a (uan@;uan *&'ehen*a'& men%ha*&!'an 'u+&ah a(au (&*a' :
>a@ T&*a' : __________________________
3. J&'a a*a9 ?e!a;a 'a+& #em&n%%u A ________________________
/. S7a!a(6#7a!a( 'u!#u# :_______________________________________________
_________________________________________________________________
S&+a #e!(a'an #u!a( (a<a!an 7an% ?e!'enaan,
Tu=uan men%&'u(& 'u!#u# : B
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
C. PENGAKUAN PEMOHON
1. Sa7a men%a'u ?aha<a 'u!#u# 7an% *&;-h-n (&*a' a'an men=e=a#'an (u%a#6(u%a# !a#m& #a7a
D& #e'-+ah@ Ma'(a?@ Pe=a?a(.
2. Sa7a men%a'u a'an mema(uh& #7a!a(6#7a!a( 7an% (e+ah *&(e(a;'an *an #e'&!an7a (&*a'
*&;a(uh& -+eh #a7a9 ma'a 'e?ena!an 'u!#u# #a7a a'an *&(a!&' ?a+&' *en%an #e!(a me!(a
2. Sa7a men%a'u ?aha<a #e%a+a ma'+uma( 7an% *&?e!&'an *& a(a# a*a+ah ?ena!.
Ta!&'h : ______________ _________________________
Tan*a(an%an Pem-h-n
D. CATATAN KETUA JABATAN / PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI
S&+a na7a(a'an *en%an !&n%'a# #ama a*a ;em-h-n &n& #e#ua& a(au (&*a' un(u' men%&'u(& 'u!#u#
7an% *&;-h-n. Ju%a #&+a a'u& 'en7a(aan 7an% *&?e!& -+eh Ca+-n a*a+ah ?ena!.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ta!&'h : ______________________
Tan*a(an%an D E-; Nama Ja<a(an
B Tan*a(an%an hen*a'+ah -+eh #e'u!an%6'u!an%n7a )e(ua Se'(-! a(au Pe%a<a& G!e* 51 *an
)um;u+an Pen%u!u#an Dan P!-"e#&-na+.
Pe!&na%a(an :
1. B-!an% ;e!m-h-nan &n& hen*a'+ah *&#e!(a'an *en%an *-'umen6*-'umen ?e!&'u( :
&. Su!a( Ta<a!an 8n&Fe!#&(&
&&. Su!a( Pen%&'(&!a"an )e+a7a'an J&'a Be!'enaan,

Tarikh : ______________ _________________________ Tandatangan Pemohon . 8. Masa Kursus Dalam Waktu Pejabat Luar Waktu Pejabat (Tandakan -/ dikotak Yang berkenaan) 6. Jika ada. PENGAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa kursus yang dipohon tidak akan menjejaskan tugas-tugas rasmi saya Di sekolah/ Maktab/ Pejabat. Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar. 1. berapa kali seminggu ? ________________________ Syarat-syarat kursus :_______________________________________________ _________________________________________________________________ (Sila sertakan surat tawaran yang berkenaan) Tujuan mengikuti kursus : * ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ C. 2. maka kebenaran kursus saya akan ditarik balik dengan serta merta 3. Saya mengaku akan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan sekiranya tidak dipatuhi oleh saya. Nyatakan sama ada tuan/puan dikehendaki menghadirkan kuliah atau tidak : Ya/ Tidak : __________________________ 7.(Mulai daripada : _______________________ 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->