Apa makna tayammum?

Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit, terlalu sejuk atau sebagainya.[1] Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak ulamak. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud); ´Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah ituµ. (al-Maidah: 6). Bila diharuskan tayammum? Secara dasarnya, ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm; 1. Kerana keputusan air; sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. 2. Kerana tidak mampu menggunakan air Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan; Seorang lelaki datang berjumpa Umar r.a. dan bertanya; ´Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)µ. Umar menjawab; ´Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)µ. Namun ¶Ammar bin Yasir r.a. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar; ´Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). Adapun kamu, maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. Adapun aku, maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solatµ. Apabila diceritakan kepada Nabi s.a.w., maka baginda berkata (kepada ¶Ammar); ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah, kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ.[2]

Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r.a. yang menceritakan; ´Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil, aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk, lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang), mereka mengadu kepada Rasulullah s.a.w. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). Maka Rasulullah bertanya kepadaku; ¶Wahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?·. Lalu aku menjawab; ¶Aku teringat firman Allah; ´Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamuµ. (an-Nisa·; 29). Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat·. Mendengar peneranganku, Rasulullah s.a.w. ketawa dan baginda tidak berkata apaapaµ.[3] Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina ¶Ali ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir, lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. Jawab Saidina ¶Ali; ´Hendaklah ia bertayammumµ. Imam Ahmad pernah menceritakan; ´Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman merekaµ.[4] Apakah contoh-contoh keadaan yang mengharuskan tayammum kerana tidak mampu menggunakan air? 1. Tidak mampu menggunakan air kerana sakit, atau bimbang bertambah sakit, atau bimbang lambat sembuh. Hal tersebut diketahui dengan pengalaman atau makluman dari doktor. 2. Air yang ada diperlukan (untuk minum dan sebagainya) pada ketika itu atau akan datang. 3. Terdapat sangkaan yang kuat dalam dirinya bahawa akan ditimpa sakit jika ia menggunakan air. 4. Takut kepada musuh yang menghalangnya dari mendapat air sama ada musuh itu

manusia atau binatang buas. 5. Air diperlukan untuk minuman haiwan yang bersamanya seperti kudanya atau sebagainya. 6. Air diperlukan untuk menguli tepung, untuk memasak dan sebagainya. 7. Air diperlukan untuk membasuh najis yang tidak dimaafkan (yakni mesti dibersihkan). 8. Bimbang kepada sejuk yang bersangatan jika musim sejuk luar biasa. Apakah syarat-syarat sah tayammum? Untuk sahnya tayammum, para ulamak telah menggariskan syarat-syarat berikut;[5] Pertama; Hendaklah orang yang bertayammum mempunyai keuzuran yang menghalangnya dari menggunakan air iaitu kerana keputusan air atau tidak mampu menggunakan air. Kedua; Berusaha mencari air terlebih dahulu jika tayammum dilakukan kerana keputusan air. Ketiga; Hendak lah tayammum itu dengan menggunakan tanah yang bersih Keempat; Hendaklah bertayammum setelah masuk waktu Syarat pertama telahpun kita huraikan tadi iaitu tatkala memperkatakan tentang bilakah harus kita bertayammum. Untuk berikutnya kita huraikan syarat-syarat selebihnya iaitu yang bersangkutan dengan kewajipan mencari air, bahan tayammum (iaitu tanah menurut jumhur ulamak) dan waktu dilakukan tayammum. Apa maksud mencari air? Seseorang yang ingin bertayammum kerana ketiadaan air, wajib ia berusaha mencari air terlebih dahulu di kawasan sekitarnya. Jika air tiada di rumah, hendaklah ia pergi ke masjid umpamanya atau ke rumah berdekatan moga-moga menemui air. Jangan sematamata tiada air di rumah, lalu ia pun bertayammum. Setelah pasti benar-benar tidak ada air, barulah bertayammum. Mencari air itu wajib diulangi setiap kali hendak bertayammum.[6] Tidak cukup dengan pencarian ketika kali pertama bertayammum

sahaja. Bagaimana jika ada air, namun tidak mencukupi untuk bersuci, adakah digunakan air baru tayammum atau terus tayammum? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini;[7] Pandangan pertama; wajib digunakan air yang ada itu, kemudian barulah bertayammum bagi anggota yang tidak dapat dicuci dengan air. Pandangan ini merupakan mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi·ie (dalam qaul jadidnya). Pandangan kedua; hendaklah terus bertayammum dan tinggalkan air itu. Pandanagn ini adalah pandangan jumhur ulamak yang terdiri dari al-Hasan, az-Zuhri, Hammad, Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi·ie (dalam qaul qadimnya), Ibnu al-Munzir dan al-Muzanie (murid Imam Syafi·ie). Kalau seseorang itu lupa bahawa dalam kenderaannya ada air atau ia lupa ada menyimpan air di satu tempat, lalu ia pun bertayammum dan mengerjakan solat; bagaimana hukumnya? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini; Pertama; menurut Imam Syafi·ie dan Imam Ahmad; tidak dipakai tayammum itu, yakni solatnya wajib diulangi semua setelah mengambil wudhuk dengan air tersebut. Hujjah mereka ialah; thoharah dengan air adalah perintah yang wajib. Ia tidak gugur sematamata kerana lupa. Kedua; menurut Imam Abu Hanifah; dipakai tayammum itu, yakni solatnya sah kerana lupa adanya air membawa ia kepada tidak dapat menggunakan air, maka halnya sama seperti orang yang ketiadaan air. Adakah tayammum hanya harus dengan tanah sahaja? Bolehkah bertayammum dengan selain tanah? Ada beberapa pandangan ulamak dalam masalah bahan yang harus digunakan untuk bertayammum; Pertama; jumhur ulamak (mazhab Imam Syafi·ie, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf dan Daud az-Dzahiri) mensyaratkan tayammum hendaklah dengan tanah, tidak harus dengan

Adakah harus bertayammum dengan menepuk di dinding. kapur dan sebagainya yang tidak dikategorikan sebagai tanah. mengikut pandangan mazhab Syafi·ie dan Ahmad. juga bersabda. Demikian itu lebih baik baginyaµ. pada pandangan mereka. Kedua. di pakaian. di atas permaidani. tidak harus tayammum. mengikut Imam Malik. tidak harus melakukan tayammum dengan menepuk ke atas debu yang terdapat di atas pakaian.pasir.[9] Adakah disyaratkan masuk waktu sahnya tayammum? . harus tayammum dengan salji dan setiap yang melapisi permukaan bumi. Jika tidak terdapat debu padanya. ´Sha·id (tanah) yang bersih adalah alat bersuci bagi seorang muslim jika ia tidak mendapati air sekalipun selama sepuluh tahun. hendaklah ia menyapu air (yakni membasuh) badannya. Menurut beliau. Nabi s. tayammum hendaklah dengan menepuk terus ke atas bumi. di belakang binatang kenderaan atau sebagainya? Ada dua pandangan ulamak. Dan disyaratkan tanah itu pula hendaklah berdebu (yakni dapat melekat pada tangan bila ditepuk) dan bersih. tidak hanya tanah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan bahan-bahan untuk bertayammum itu berdebu.a. batu dan seumpamanya. harus bertayammum di atas batu yang tidak ada debu atau di atas tanah licin yang tidak ada debu yang melekat di tangan apabila ditepuk di atasnya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula berpendapat. harus jika di atas tempattempat yang ditepuk itu ada terdapat debu yang dapat melekat di tangan sebagaimana yang disyaratkan tadi. batu. Oleh itu.w. Jika ia telah menemui air.[8] Menurut Abu Hamid. Pertama. Kedua. Adakah harus bertayammum dengan tanah bernajis? Tidak harus kerana tayammum wajib dengan tanah atau bahan yang bersih kerana Allah menyebutkan di dalam ayat ´ µ (sha·id yang bersih). tidak khusus kepada tanah sahaja. tetapi juga pasir. Harus tayammum dengan segala yang ada di atas permukaan bumi. Malah menurut Imam Malik. Begitu juga. kapur. hukum tersebut telah disepakati oleh sekelian ulamak. permaidani dan sebagainya itu.

3. Menurut mazhab . 6. yakni harus melakukan tayammum sekalipun belum masuk waktu. Maksud ¶masuk waktu· ialah tiba waktu yang mengharuskan suatu solat itu dilakukan. Syafi·ie. Disyaratkan masuk waktu kerana tayammum adalah toharah darurat seperti mana toharah wanita yang istihadhah di mana kedua-duanya tidak menghilangkan hadas. akan tetapi dilakukan hanya untuk mengharuskan solat sahaja.[11] 1. Imam Abu Hanifah berpandangan. tidak sah tayammum melainkan setelah masuk waktu solat sama ada tayammum kerana keputusan air atau kerana tidak mampu menggunakan air. lumpuh dan sebagainya. 4.Ada dua pandangan ulamak. jumhur ulamak (terdiri dari mazhab Imam Malik. Menyebabkan lambat sembuh 5. Beliau mengkiaskannya dengan wudhuk dan toharah-toharah yang lain (mandi. Maka sebagaimana wanita yang istihadhah tidak harus mengambil wudhuk melainkan setelah masuk waktu. Sakit atau luka yang mengharuskan tayammum ialah sakit atau luka yang penggunaan air ditakuti akan menyebabkan at-talaf (kematian atau kemusnahan anggota) atau mendatangkan mudarat pada badan. Kedua. Akan menyebabkan kematian atau kerosakan pada aggota ( ). Menimbulkan kecacatan dan kejelikan yang ketara pada badan. Pertama. Kesan-kesan yang dibimbangi tersebut dari penggunaan air hendaklah disahkan oleh pengalaman sendiri atau berdasarkan makluman dari doktor yang mahir. menyapu khuf. begitu juga orang yang ingin melakukan tayammum juga tidak harus melakukannya melainkan setelah masuk waktu solat.[10] Apakah syarat tayammum bagi orang sakit atau luka? Tidak semua jenis sakit atau luka mengharuskan tayammum. seperti kulit menjadi hitam atau sebagainya. tayammum tidak terikat dengan waktu. Menyebabkan sakit bertambah teruk atau penyakit semakin melarat. maka tayammum juga sedemikian kerana ia disyariatkan sebagai ganti kepada keduaduanya. menghilangkan najis). Sebagaimana wudhuk harus dilakukan sebelum masuk waktu solat. Menyebabkan kesakitan yang tidak tertanggung. Penggunaan air menimbulkan penyakit yang membawa kematian atau kerosakan anggota. Ia merangkumi. 2. Ahmad dan lain-lain) berpandangan.

doctor itu hendaklah muslim dan adil (tidak fasiq). an-Nakha·ie. Imam Abu Hanifah. barulah diharuskan tayammum. sujud syukur. Pandangan ini merupakan pendapat Sa·id bin al-Musayyab. az-Zuhri. al-Muzani dan ar-Ruyani.[14] Sejauhmanakah ibadah yang harus dilakukan dengan tayammum? Tayammum mengharuskan apa yang diharuskan dengan wudhuk dan mandi. Di sana ada tiga pandangan. sujud tilawah. Selagi tayammum tidak batal ²iaitu dengan menjumpai air atau dengan berlakunya hadas-. membaca al-Quran dan beriktikaf. harus memakai pandangan atau makluman dari doktor kafir jika tidak ada doktor muslim. solat sunat. [17] Pandangan pertama. Syafi·ie. Ibnu ¶Abbas. maka harus untuk melakukan dengan tayammum itu seberapa banyak solat yang dikehendaki sama ada fardhu atau sunat dan tanpa mengira waktu. Jika mampu berikhtiar sama ada dengan memanaskan air atau sebagainya.[13] Apakah syarat tayammum bagi orang yang kesejukan? Syaratnya ialah tidak ada sebarang ikhtiar lagi yang dapat dilakuka bagi menggunakan air. as-Sya·bi. Yahya al-Ansari. al-Laits.[16] Namun para Fuqahak berikhtilaf dalam menentukan bilangan solat fardhu yang harus dikerjakan dinisbahkan kepada satu tayammum yang dilakukan. Rabi·ah.[12] Namun menurut mazhab Imam Malik. Pandangan kedua. al-Hasan. Malik. Hukum ini telah disepakati oleh ulamak. as-Tsauri. Ibnu Umar. membawa mushaf. Tidak diterima pengakuan atau pengesahan dari doctor kafir atau fasiq. tayammum sama seperti wudhuk iaitu tidak terikat dengan bilangan solat. Jika tidak mampu. Jumhur ulamak yang terdiri dari Saidina ¶Ali.Syafi·ie. Ishaq . wajiblah dilakukan ikhtiar itu. Qatadah.[15] Seorang yang bertayammum harus mengerjakan solat fardhu.

. Imam Abu Tsur dan fuqahak mazhab Hanbali. al-Hasan al-Basri. Mereka berpendapat. al-Laits. Imam Malik. tidak harus menjamakkan dua solat dengan satu tayammum atau melakukan dua tawaf atau melakukan satu solat fardhu dengan satu tawaf fardhu.a. batallah tayammum dan wajib diulangi semula tayammum bagi mengharuskan solat kembali. Oleh demikian. Pandangan ketiga.[20] Mereka berdalilkan ²antaranya. harus dilakukan seberapa banyak yang dikehendaki.[19] Apakah anggota-anggota tayammum? Berdasarkan ayat al-Quran tadi dan hadis-hadis Nabi s.dan Imam Ahmad. kawasan tangan yang wajib disapui debu adalah sama sebagaimana yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk iaitu bermula dari hujung jari hinggalah ke siku. solat fardhu yang luput. menjamakkan dua solat dan seberapa banyak solat sunat yang diingini selama belum masuk waktu lain.a. Pertama. as-Sya·bi. menghimpunkan dua solat nazar atau antara satu solat fardhu dengan satu solat nazar. 1. Salim bin Abdullah. Tayammum terikat dengan waktu di mana satu tayammum hanya bagi satu waktu solat fardhu sahaja. Apabila masuk waktu lain. Seorang yang bertayammum boleh melakukan apa sahaja solat yang dikehendaki sama ada solat fardhu dalam waktu. mengikut jumhur atau majoriti ulamak iaitu Saidina ¶Ali. ´Tayammum itu dua kali tepukan. Adapun solat sunat. Adapun tangan. anggota tayammum hanya dua sahaja (sama ada tayammum bagi menggantikan wudhuk atau bagi menggantikan mandi) iaitu. (sebahagiannya telah kita sebutkan tadi).[18] Mereka berpandangan. Kedaaannya menyamai seorang wanita istihadhah atau orang-orang lainnya yang melakukan toharah darurat. maka para ulamak berbeza pandangan tentang kawasan yang wajib disapui debu.w. Muka 2. Imam Abu Hanifah dan Syafi·ie. Hendaklah diperbaharui tayammum untuk setiap solat fardhu yang hendak dilakukan setelah dipastikan tidak air terlebih dahulu.sabda Nabi s. satu tayammum hanya untuk satu solat fardhu atau satu ibadah wajib sahaja. Ibnu ¶Umar. Dua tangan Mengenai muka tidak ada khilaf di kalangan ulamak bahawa keseluruhan kawasan muka yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk..w. maka ketika tayammum kawasan muka tersebut wajib diratai dengan debu.

tayammum wajib dengan sekurang-kurangnya dua kali tepukan ke tanah.[24] Adapun hadis yang dijadikan hujjah oleh jumhur tadi ia adalah dhaif. Sebenarnya ia hanyalah pandangan Ibnu Umar.sekali untuk disapu ke muka dan sekali untuk di sapu ke kedua tangan hingga ke sikuµ. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ. berlaku pula khilaf dalam menentukan berapakah bilangan tepukan ke tanah yang mesti dilakukan oleh orang yang melakukan tayammum? Mengikut jumhur ulamak tadi.w. Ishaq.a.a. tidak perlu lagi ditambah.[25] Berapakah bilangan tepukan yang wajib semasa melakukan tayammum? Rentetan dari khilaf di atas. bukan sabda Nabi s.[26] Adapun pandangan kedua di atas (¶Atho.. al-Auza·ie. mereka menegaskan. Makhul. wajiblah tepukan itu ditambah hingga debu meratai seluruh kawasan yang wajib disapu itu. Makhul. satu tepukan untuk disapu ke muka dan satu tepukan lagi untuk disapu kepada dua tangan hingga ke siku.w. Imam Ahmad. Imam Ahmad. ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. kawasan tangan yang wajib disapui debu ketika tayammum hanyalah sampai ke pergelangan tangan sahaja. yang wajib ialah sekali tepukan sahaja untuk kedua-dua anggota tayammum iaitu muka dan dua tangan hingga . al-Auza·ie. pandangan kedua di atas adalah kuat dari segi dalilnya dan lebih hampir kepada kehendak as-Sunnah. Ishaq dan disokong oleh Ibnu al-Munzir).[23] Mereka berdalilkan hadis kisah ¶Ammar (yang telah kita kemukakan tadi) di mana Rasulullah s. Imam Syafi·ie (mengikut qaul qadimnya sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsur)[22] dan disokong oleh Ibnu al-Munzir berpandangan. Jika tidak. sekumpulan ulamak yang terdiri dari ¶Atho. bersabda kepadanya.[21] Kedua. Menurut Imam Nawawi. Jika dua kali tepukan itu mencukupi untuk menyapu keseluruhan kawasan muka dan tangan (hingga ke siku).

hendaklah ia mandi wajib sebelum mengerjakan solat berikutnya. [2] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. sejuk keterlaluan dan sebagainya). tidak harus ia menunaikan solat dengan tayammum itu. Jika air ditemui semasa sedang solat (seperti ada orang memberitahunya semasa sedang solat itu). yakni tidak cukup dengan tayammumnya tadi sekalipun ia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayammumnya. Jika air ditemui setelah selesai solat.pergelangannya. Al-Mughni.[27] Bilakah batalnya tayammum? 1. tayammumnya batal apabila telah bertemu air. kemudian baru tunaikan solat. 4. Bagi orang yang bertayammum kerana ketiadaan air. 2. batallah tayammumnya. Tayammum adalah bersuci gantian bagi wudhuk. perkaraperkara yang membatalkan wudhuk juga akan membawa kepada batalnya tayammum. Contohnya. Namun sebaik-baiknya ialah ia menghentikan solatnya. jika ia ingin meneruskan solatnya diharuskan dan solatnya sah. Jika ia bertayammum tadi kerana ganti mandi wajib. Apabila hendak solat semula. dengan sendiri tayammumnya terbatal. kemudian belum sempat mengerjakan solat ia telah menemui air. 3. ia telah terkentut atau tersentuh kemaluan atau sebagainya). jika seseorang bertayammum kerana sakit. wajib ia mengambil wudhuk. Jika bertayammum kerana keuzuran (seperti sakit. 1/180. . sah lah solat yang ditunaikan sebelum bertemu air itu dan tidak perlu diulangi semula sekalipun waktu masih ada. akan tetapi hendaklah mengambil wudhuk. Apabila berlaku kepada orang yang bertayammum perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhuk sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam tajuk yang lalu (contohnya. tayammum dikira terbatal sebaik sahaja hilang keuzuran. kemudian mengambil wudhuk dan melakukan semula solat. maka sebaik ia sembuh dari sakit. maka batallah tayammumnya. Kesimpulannya. Sebaik bertemu air. Jika seorang bertayammum. Ini kerana tayammumnya dengan sendiri terbatal dengan kerana bertemu air sekalipun belum sempat mengerjakan solat. Nota Kaki [1] Lihat takrif Tayammum di dalam.

[8] Riwayat Imam at-Tirmizi dari Abu Zar r. 5154). hlm.a. [10] Al-Mughni. bermaksud.a. (Riwayat al-Bazzar dari Abu Hurairah r. Lihat... [12] At-Tahzib. [4] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. 1/182. al-Majmu·. Demikian itu lebih baik baginyaµ. perawi-perawi hadis ini adalah soheh. Jika ia telah menemui air. 2/248. Kata beliau. al-Mughni. 2/272. Tafsir Ibnu Kathir. 2/294-295. bersuci dengan air itu lebih baik baginya dari segi keberkatan dan pahala. 91. Abu Daud dan Daruqutni. 2/269. 1/195. 413-414. . [9] Al-Majmu·. at-Tahzib. Faidhul-Qadier.a.[3]Riwayat Imam Ahmad. 1/550 (Surah an-Nisa·. [11] Al-Mughni. hadis no. 1/414. [6] At-Tahzib. . Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar. 90. hadis ini hasan soheh. ´Sha·id yang baik adalah wudhuk seorang muslim ketika ia tidak menemui air sekalipun sepuluh tahun. 1/375. Dalam riwayat yang lain. Menurut Imam Ibnu Hajar. [7] Al-Majmu·. [5] Al-Mughni. Sabda Nabi s. hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan sapulah kulitnya dengan air (yakni ratakanlah anggota wudhuknya dengan air). (Lihat.. hadis no. ´«demikian itu lebih baik baginyaµ. hlm. al-Majmu·. [13] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. Faidhul-Qadier. 5154). ayat 43). lafaz hadis berbunyi.w. 1/183. 1/182-184. Imam al-Baghawi.

al-Majmu·. [25] Al-Majmu·. al-Mugnni.[14] Al-Mughni. 1/197. 1/198-199. [21]Riwayat Imam al-Hakim dan at-Thabrani dari Ibnu ¶Umar r.a. 1/396-402. 2/241-242. [17] Al-Mughni.com/2008/06/bersuci-tayammum. lihat dalam al-Mughni. [20] Al-Majmu·. [19] Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. 2/318. 1/396. [18] Pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanbali berbeza dengan pandangan yang dinaqalkan dari Imam Ahmad. 1/187. 2/241. 1/413.html . Pandangan Abu Tsur. 1/187. [27] Al-Majmu·. al-Mughni. at-Tahzib. 2/317-318. [22] Al-Majmu·. 1/189. [15] At-Tahzib. [23] Al-Majmuk.blogspot. http://fiqh-am. [26] Al-Majmu·. 2/242. 1/198. Lihat. al-Majmu·. 1/402. 2/242.. 1/199 dan al-Majmu·. 2/318. al-Mughni. 2/242. al-Mughni. [24] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. 2/242. [16] At-Tahzib.

2.w. sihat dan terjauh daripada penyakit serta mendatangkan kegembiraan kepada orang yang melaksanakannya. 10. Dalil naqli tentang suruhan bersuci adalah sebagaimana firman Allah s. Hikmah disuruh melakukan taharah ialah kerana semua ibadah khusus yang kita lakukan itu adalah perbuatan mengadap dan menyembah Allah Ta'ala. Definisi : i) Dari segi bahasa : Suci dan bersih ii) Dari segi istilah syarak : Suci dan bersih daripada najis atau hadas.Bab 1 : Taharah / Bersuci 1.t. 8.w. Berdaya melakukannya mengikut kemampuan. 9.w. Faedah melakukan taharah ialah supaya badan menjadi bersih.048 . Tidak lupa Tidak dipaksa Berhenti darah haid dan nifas Ada air atau debu tanah yang suci. pernah bersabda yang bermaksud : " Agama islam itu diasaskan di atas kebersihan " 5. Tujuan taharah ialah bagi membolehkan seseorang itu menunaikan solat dan ibadah-ibadah yang lain. dalam Surah al-Anfal. Taharah ialah anak kunci dan syarat sah salat. " Rasulullah s. Ahli fiqh bersepakat mengatakan harus bersuci dengan air yang suci (mutlaq) sebagaimana firman Allah: 025. maka wajiblah berada di dalam keadaan suci sebagai mengagungkan kebesaran Allah s. . 7. Hukum taharah ialah WAJIB di atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan.. 6. Syarat wajib taharah ialah : y y y y y y y y y Islam Berakal Baligh Masuk waktu ( Untuk mendirikan solat fardhu ).t. Oleh itu untuk melakukannya. ayat 11 yang bermaksud : " Dan (ingatlah ketika) Dia menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untuk mensucikan kamu dengannya.. 4.a. 3. Taharah adalah sebagai bukti bahawa Islam amat mementingkan kebersihan dan kesucian.

sapulah mukamu dan tanganmu. air perigi. 4:43) 3. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ia terbahagi kepada tiga. sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. air sungai dan air laut. hingga kamu mandi. alat±alat untuk bersuci itu ialah: y Air mutlaq. 4. Jelasnya. iaitu air yang terbit daripada mata air. iaitu air hujan. Samak. 3) Kitab Minhajul Muslim oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi . dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih " 11. iaitu membuang bahan-bahan lebihan yang melekat pada kulit dan yang merosakkannya sekira-kira jika direndam atau dibasuh dengan air sesudah disamak. Tanah.Maksudnya : "Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa khabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatNya (hujan). 4) Fiqh Syafii oleh Hj. iaitu arak bertukar menjadi cuka tanpa dimasukkan sesuatu bahan ke dalamnya.Idris Ahmad S. terkecuali sekadar berlalu sahaja. o Air yang terbit daripada bumi. Ia terbahagi kepada empat. air salji yang menjadi cair dan air embun. boleh menyucikan jika tidak digunakan untuk sesuatu fardhu dan tidak bercampur dengan sesuatu. kemudian kamu tidak mendapat air. sedang kamu dalam keadaan mabuk. Rujukan Kitab : 1) Kitab Mattlaal Badrain oleh Syeikh Muhammad bin Daud Al-Fatani 2) Ringkasan Ibadah oleh Ibnu Rahmat . ´ (Surah Al-Nisa¶.H. Takhallul. 12. iaitu air semata-mata tanpa disertakan dengan sesuatu tambahan atau sesuatu sifat. Selain itu. Air mutlaq ini terbahagi kepada beberapa bahagian: o Air yang turun daripada langit. harus menggunakan kertas atau batu ketika beristinja' dan tanah atau debu tanah sebagai ganti air bagi mengharuskan solat yang dikenali sebagai tayammum. maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). PENGERTIAN TAYAMMUM . maka kulit itu tetap tidak busuk atau rosak. Dan jika kamu sakit atau dalam bermusafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. Firman Allah: y 004. (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan berjunub).043 ³Hai orang-orang yang beriman. janganlah kamu solat.

Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. kerana amalan yang diharuskan taharah dengan air adalah diharuskan juga dengan tayammum. maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah ± debu yang bersih. sujud tilawah dan beriµtikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagai ganti wudhu¶ dan mandi. 4. SYARAT TAYAMMUM 1. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. tidak bercampur benda lain.y y Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan syarat yang tertentu. ·Disyariµatkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wataµala: 005. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu¶ dan mandi). SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM 1. membaca Al-Qur¶an. menyentuh mushaf. . 2. Masuk waktu sembahyang. dan ia adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syaraµ kepada manusia. tidak mustaµmal. Tayammum dilakukan bagi menggantikan wudhu¶ atau mandi wajib (junub.006 Maksudnya: ³Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib.´ (Surah Al-Ma¶idah. 5:6) y Semua ibadah atau amalan taµat yang perlu kepada bersuci (taharah) seperti sembahyang. haidh dan nifas). atau kamu sentuh perempuan. sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan. ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah. Menggunakan debu tanah yang suci. dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). atau dalam musafir. 2. 3. Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu¶ atau mandi. Hilang najis terlebih dahulu. 3.

Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu¶. Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu. 6. 2. Murtad iaitu keluar dari agama Islam. Muka. Menyapu kedua-dua belah tangan. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air. 3.´ 2. PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan.5. Membaca basmalah iaitu lafaz 2. 4. Niat tayammum adalah seperti berikut: Maksudnya: ³Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala. Tertib. 2. ANGGOTA TAYAMMUM 1. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka. Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. 3. RUKUN TAYAMMUM 1. Menyapu muka. SUNAT TAYAMMUM 1. . Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. Dua belah tangan hingga siku. 3.

http://www. Lompat ke: pandu arah. Tayammum adalah sebagai ganti dari wuduk atau mandi. gelintar Sebahagian daripada siri Fiqh Islam (suatu disiplin kajian Islam) Bidang-bidang y y y y y y Ekonomi Politik Perkahwinan Jenayat Ibadah Kebersihan o Taharah  Bersugi  Wuduk  Mandi  Mandi wajib Tayammum Istinjak Najis Samak o Makanan  Sumber bahan  Alkohol  Arak Ketenteraan     y Kotak ini: papar bincang sunting Tayammum ialah menyapu debu kemuka dan kedua tangan sampai ke siku. ensiklopedia bebas. .com/masjid/infoislam/ibadat/home. menggunakan debu yang suci dengan beberapa syarat.htm Tayammum Dari Wikipedia Bahasa Melayu. Tayammum di segi syarak adalah menggunakan tanah yang bersih dan suci seperti debu atau pasir bagi menyapu muka dan tangan untuk mengangkat hadas dengan persyaratan syarak sebagai pengganti wuduk atau mandi wajib (mandi junub).al-azim.

dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan sapulah sebahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali dan jika kamu berjunub (berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air) atau dalam pelayaran atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air atau kamu sentuh perempuan. Allah SWT berfirman. supaya kamu bersyukur. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang bersih. hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub (berhadas besar) kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan. iaitu: Sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu.2 Bersolat Dengan Bertayammum Dan Kemudian Mendapati Air [sunting] Dalil Tayammum disyariatkan berdasarkan Al Quran dan sunah. "[6] Wahai orang-orang yang beriman.w." (Al-Maaidah: 6) Rasulullah s. bersabda.1 Bila Tayammum Dan Wuduk Boleh Digabungkan o 7. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan). maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang suci. "Tanah adalah wudu seorang muslim jika tidak mendapatkan air kendati selama sepuluh tahun. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. . kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk).Dengan tayammum seseorang hanya boleh mengerjakan satu ibadah yang fardu saja dan ditambah dengan ibadah yang sunat-sunat. apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang (padahal kamu berhadas kecil). "[43] Wahai orang-orang yang beriman. tetapi Dia berkehendak membersihkan (mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan nikmatNya kepada kamu. lagi Maha Pengampun. maka (berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu." (HR An-Nasai dan Ibnu Hibban). janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi). Isi kandungan [sorok] y y y y y y y 1 Dalil 2 Syarat-syarat tayammum 3 Fardu (rukun) Tayammum 4 Panduan Bertayammum 5 Sunat Tayammum 6 Yang Membatalkan Tayammum 7 Kes-kes Tertentu berkenaan Tayammum o 7." (An-Nisa: 43). iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu.a.

Tertib melakukannya. 3. 3. tanah dapat menyucikannya. Kaki tidak termasuk sebagai anggota tayammum. dengan lafaz Sengaja aku bertayammum untuk membolehkan mengerjakan solat karena Allah Ta ala .Rasulullah s. Berhalangan menggunakan air disebabkan sakit. Setiap yang membatalkan wuduk 2. [sunting] Sunat Tayammum 1. Menyapu muka dengan debu. 3. di mana saja waktu salat menghampiri seseorang dari umatku. Suci dari najis. 4. [sunting] Syarat-syarat tayammum 1. Tidak mendapat air setelah berusaha mencari. "Seluruh tanah di bumi dijadikan sebagai tempat sujud dan bersuci bagiku dan umatku.w. Membaca bismillah Menipiskan debu Mendahulukan yang kanan dari yang kiri Tertib [sunting] Yang Membatalkan Tayammum 1. Dengan debu yang suci. Meletakkan dua belah tangan di atas debu untuk disapukan ke muka. juga bersabda. 2. [sunting] Fardu (rukun) Tayammum Rukun tayammum ada empat: 1. dua kali Menyapu kedua belah tangan sampai ke sikut dengan debu Mentertibkan rukun. 4." (HR Ahmad). Murtad . Anggota tayammum adalah muka dan dua tangan (hingga ke siku) sahaja. Niat. Maka.a. iaitu muka dan kedua tangan 4. 2. 2. 2. 5. Sudah masuk waktu. [sunting] Panduan Bertayammum 1. Ada air (melihat air sebelum solat) kecuali kerana sakit 3. Mengusap muka dan dua telapak tangan sampai ke siku cukup sekali dengan debu yang suci 3. Meratakan debu yang suci itu pada seluruh anggota tayammum. 4.

"Engkau mendapatkan dua pahala. dia boleh meneruskan dan menghabiskan solatnya tanpa memberhentikan solatnya. maka seorang mengulangi wuduk dan solatnya. tiba-tiba bekalan ataupun sumber air kembali pulih. Solat itu sah dan dia tidak perlu mengulangi solat tersebut. seorang Muslim itu mengalami mudarat (seperti tangan disimen kerana patah) ataupun mempunyai tempat luka yang tidak boleh terkena air. lantas sabda Nabi kepada yang tidak mengulangi solat. Ada dua orang laki-laki keluar dalam suatu safar (perjalanan). Bahagian wuduknya yang tidak boleh terkena air tadi boleh dibersihkan dengan cara tayammum sahaja. Kemudian tiba waktu solat sedang tidak ada air bersama keduanya.org/wiki/Tayammum Solat Bagi Orang Yang Tidak Berwudhu dan Bertayammum Disebabkan Keuzuran Written by abdul kadir Wednesday. 09 January 2008 ." Sedangkan sabda beliau kepada yang mengulangi solat. [sunting] Bersolat Dengan Bertayammum Dan Kemudian Mendapati Air Apabila seseorang itu memulakan solatnya setelah bertayammum dan di pertengahan dia mengerjakan solatnya. dan sekiranya terkena air boleh menambahkan lagi mudarat.[sunting] Kes-kes Tertentu berkenaan Tayammum [sunting] Bila Tayammum Dan Wuduk Boleh Digabungkan Ada ketikanya bila Tayammum dan wuduk boleh digabungkan untuk menyempurnakan pembersihan seseorang daripada hadas kecil.W.A. solat yang ditunaikannya tadi dengan bertayammum tidak perlu diulangi lagi. keduanya menjumpai air. Lalu keduanya bertayammum dengan tanah yang suci sekaligus solat. wuduk bahagian itu juga digantikan dengan tayammum (di muka dan dua tangan). "Engkau telah mengikut sunnah dan solat sudah cukup. serta menceritakan halnya. Umpamanya. Keduanya kemudian datang kepada Rasulullah S. Sekiranya seseorang itu menunaikan solat dengan hanya bertayammum kerana ketiadaan air. dan selepas itu meneruskan perjalanannya dan kemudiannya berjumpa air.wikipedia." http://ms. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id AlKhudri dia berkata. Tak lama kemudian. sedangkan seorang lainnya tidak mengulangi. Sekiranya bahagian kaki tidak boleh terkena air. orang tersebut dibolehkan menyucikan bahagian dirinya yang sihat secara wuduk biasa.

ini bermakna sasaran suruhan telah diarahkan kepadanya dengan kesepakatan.´ (al-Taghabun:16). Pendapat yang kedua: Dia hendaklah solat (ketika itu) dan tidak perlu mengulangi solatnya. contohnya di dalam kapal terbang dan tidak ada di dalamnya apaapa yang boleh dibuat tayammum iaitu tidak ada sesuatu dari jenis permukaan bumi. dan firman Allah: ³Allah tidak menghendaki untuk menjadikan ke atas kamu kesusahan. Ini kerana solat mestilah dilakukan dalam keadaan berwudhu atau bertayammum. tetapi waktu solat sudah masuk. sedangkan waktu solat semangkin sempit. mereka berkata: Dia tidak perlu solat. samaada secara hakikat seperti seseorang berada ditempat yang tidak ada air dan tanah. Maka pendapat yang pertama: Dia tidak perlu solat. (Maka orang yang berada dalam permasaalahan di atas) dia tidak mendapati bahan untuk bersuci. Persoalan ini dinamakan sebagai ³Masalah Faqid al-Tohurain . Walaupun keadaan itu berterusan sehingga beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan. para ulama ini berkata: Orang yang tidak boleh berwudhu dan bertayammum. lalau dilewatkan hukum (kewajian solat) ke atasnya sehingga dia mampu menggunakan (air atau tayammum) atau sehingga ada (air atau tanah utk bersuci). iaitu dia tidak perlu solat dan hanya perlu ulang. Ulama yang berpendapat sebegini melihat kepada keumuman syariat dan keringanannya. Inilah pendapat yang pertama. Persoalan ini dinamakan masaalah orang yang hilang dua cara bersuci. ³Allah tidak membebankan seseorang melainkan sekadar kemampuannya. mandi dan bukan juga tayammum.´ Syarah dari al-Syeikh Dr. dia dituntut menunaikan solat. dia tidak mampu untuk berwudhu dan bertayammum. Muhammad Mukhtar al-Syanqiti: Sebahagian ulama berkata: (Dalam keadaan di atas) hendaklah dia solat dan mengulangi solatnya. inilah dalil mereka.Penulis kitab Zaad al-Mustaqni¶ berkata: ³Atau ketiadaan air dan tanah. sebaliknya dia tidak boleh berwudhu. maka kita suruh dia menunaikan solat. kerana dia sebahagian dari perkara yang diarahkan (oleh Allah). bukan wudhu. waktu solat akan habis. sebahagian yang lain pula berkata: Dia solat dan tidak perlu ulangi solatnya. Sebagai contoh: seorang yang dikurung di dalam satu bilik dan kedua-dua tangan dan kakinya diikat. sebaliknya dia perlu menunggu sehingga memperolehi air atau memungkinkan dia menggunakan air dan dia ulangi solat yang tidak dikerjakannya itu. sebaliknya perlu ulangi waktu yang dia tinggalkan itu sahaja. tidak mandi dan tidak tayammum. maka orang sebegini tidak sah untuk dia solat dan tidak boleh diminta menunaikan solat di dalam waktunya kerana dia (ketika itu) bukan orang yang dituntut (mukallaf) menunaikan solat. akan tetapi dia berkemampuan menunaikan solat. contohnya firman Allah swt: (maksudnya) ³Maka bertakwalah kepada Allah dengan kadar kemampuan kamu. sebaliknya kemampuan dia menunaikan solat. kerana Allah mengarahkan solat dalam samaada keadaan berwudhu atau mandi atau bertayammum.orang yang kehilangan dua cara bersuci´. sebahagian yang lain berkata: Dia qadhakan solatnya dan tidak perlu solat (ketika itu).´ (al-Baqarah:286).´ (al-Maidah:6). sebahagian yang lain berkata: dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulangi solatnya. Disamping ada kemampuannya menunaikan solat dan . hendaklah dia solat dan tidak perlu mengulangi solat tersebut. dimana jika dia menunggu hingga kapal terbang mendarat. Golongan ulama ini membahagi-bahagikan perkara yang disuruh.

maka dia tidak dituntut menunaikan solat. kemudian gugur juga kewajipan mengulangi solat itu. Berdasarkan ini. apabila datang waktu solat (perkara yang asal) dan ketika itu dia bukan mukallaf menunaikan solat. lalu mereka solat dalam keadaan begitu. Pendapat yang keempat yang mengatakan wajib solat kerana dia mampu menunaikan solat. berdasarkan hadith yang thabit di dalam al-Bukhari ketikamana Rasulullah saw keluar ke salah satu peperangan yang disertai baginda .gugur daripadanya kewajipan berwudhu. mandi atau tayammum disebabkan tidak mampu berwudhu.selepas al-Baidha¶ yang berada selepas Miqat Dzi al-Hulaifah ( Ã?à ÃÅ?ÃáÃ?ÃÁáà ) dari arah Makkah . mereka tidak boleh berwudhu dan bertayammum . dia solat dan tidak perlu ulangi solat. Pendapat yang keempat: Dia perlu solat dan perlu ulangi solat tersebut. ini kerana ulangi solat.net/index. dan pendapat yang kedua sebaliknya. dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulanginya. Pendapat yang ketiga pula: Dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulanginya. syaratnya dia termasuk mukallaf menunaikan solat (perkara yang asal).dikatakan peperangan itu adalah peperangan al-Maraisi¶ (à óÃÃÁáãõÃ) . Ini pendapat yang kedua. Kemudian mereka mendatangi Nabi saw selepas habis waktu solat tersebut. dan dia dituntut untuk mengulangi solat itu kerana apabila dia mendapati air maka gugurlah keringanan ke atasnya dan wajib pula dia mengulanginya. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang ketiga. orang yang tidak boleh bersuci bukanlah seorang yang berwudhu. Pendapat yang pertama: orang sebegini tidak perlu solat. Pendapat yang ketiga. lalu baginda meminta sebahagian sahabat mencarinya. Peristiwa ini berlaku sebelum disyariatkan tayammum. http://al-qayyim. Dan pandangan yang lebih kuat ialah dia perlu solat ketika itu (ketika ketiadaan air dan tanah) dan tidak perl ulanginya. dan baginda tidak mengarahkan mereka mengulanginya dan baginda membenarkan perbuatan mereka. kemudian masuk waktu solat. tidak juga dihukum berwudhu.lalu baginda berhenti di Zaat al-Jaish (ôÃÁà ÃÁáà Ã?Ã) . apabila dia berhadath sehinggalah dia berwudhu.´]. [(al-Hadith): Allah tidak akan menerima solat seseorang daripada kamu.maka pengakuan Nabi saw terhadap solat mereka tanpa bersuci dan baginda tidak mengarahkan mengulanginya selepas keluar waktu. Bentuk pendalilan dari hadith ini.µAisyah telah kehilangan rantainya. menunjukkan sesiapa yang tidak boleh berwudhu dan tayammum tidak diwajibkan mengulangi solat sebaliknya dia hanya perlu solat pada waktunya. dia hanya perlu ulangi solat/qadha. kalaulah seseorang diikat atau digari atau tangannya terputus. mandi atau bertayammum. dan dia tidak perlu mengulangi solatnya itu.php?option=com_content&task=view&id=310&Itemid=2 . dalam keadaan mereka ketiadaan air. Ini kerana solat berdasarkan dalil-dalil syara¶ tidak dibenarkan melainkan dalam keadaan suci. Ini bermakna solat telah gugur daripadanya. hanyasanya gugur darinya bersuci kerana ketidakmampuan melakukannya. maka gugur juga kewajipan mengulanginya. tetapi kekal kewajipan menunaikan solat dan dia dituntut melakukannya.kerana tayammum belum di syariatkan ketika itu . dia tidak boleh bertayammum dan wudhu. maka dia tidak perlu berwudhu. dia hendaklah solat dalam keadaannya itu.

maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solatµ.a. Bila diharuskan tayammum? . 2. . iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah ituµ. ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm. ´Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air).. ´Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)µ. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar. Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? . ´Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)µ. atau dalam pelayaran.[1] Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran. maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat.w. as-Sunnah dan Ijmak ulamak. . Kerana keputusan air. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. Adapun kamu. (al-Maidah: 6). sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi). ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk.Apa makna tayammum? . Seorang lelaki datang berjumpa Umar r. atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan. Adapun aku. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di . Apabila diceritakan kepada Nabi s. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air.a. terlalu sejuk atau sebagainya. maka baginda berkata (kepada ¶Ammar). Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit. 1. Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud). Namun ¶Ammar bin Yasir r. dan bertanya. Kerana tidak mampu menggunakan air . Secara dasarnya. Umar menjawab. .a. ´Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). .

lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan.[2] . ´Hendaklah ia bertayammumµ.[4] .w. . [2] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamuµ. Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? . 1/180. Maka Rasulullah bertanya kepadaku. yang menceritakan. Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina ¶Ali ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir. Al-Mughni. Rasulullah s. ´Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman merekaµ.a. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). ´Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Lalu aku menjawab.a.tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum).Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat·. Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r.[3] .w. lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. Jawab Saidina ¶Ali. mereka mengadu kepada Rasulullah s. Imam Ahmad pernah menceritakan. ¶Wahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?·. aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk. 29). Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang). [1] Lihat takrif Tayammum di dalam.a. ketawa dan baginda tidak berkata apa-apaµ. ¶Aku teringat firman Allah. (an-Nisa·. Mendengar peneranganku. ´Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil.

A. lalu Rasulullah S. yang berfungsi sebagai pengganti wudhuk atau mandi sebagai rukhsah (kemudahan) bagi mereka yang berhalangan atau tidak dapat menggunakan air. Dan barangsiapa tidak mendapati air bertayammumlah dengan tanah. [4] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. kemudian waktu solat datang sedangkan air tidak ada. Dalam bab ini juga. penulis akan mengemukakan definisi-definisi tayammum menurut perspektif hukum serta konsepkonsep yang berkaitan dengan tayammum dari semua aspek. penyair berkata: Maksudnya: " Aku 'menyengaja' kepada kamu jika tidak aku dapati orang yang mempunyai akal fikiran. " Dengan pengertian ini juga.W mengutus orang mencarinya.T: (Al-Baqarah: 267) (sengaja). Manakala Imam Syafi'e pula mentakrifkan tayammum iaitu menyampaikan atau menyapukan tanah kepada muka dan dua tangan sebagai ganti kepada wudu' atau mandi janabah atau seumpamanya dengan syarat-syarat yang tertentu. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. 1984: 560) Pengertian ini diambil dari Maksudnya: " Dan janganlah kamu 'sengaja' memilih buruk daripadanya. Tayammum merupakan spesifik umat Islam yang disyari'atkan pada peperangan Bani Mustaliq tahun keenam hijrah.W. Abd. Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar. Mabruri Tholhah.blogspot. Abu Daud dan Daruqutni. hlm.com/2010/08/keharusan-bertayammum.html KONSEP TAYAMMUM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM Oleh: Mohd Rawizal bin Mohd Nawi B. Mujieb. Mengikut pendapat Abu Hanifah pula tayammum ialah menyapu muka dan dua tangan dengan tanah yang bersih di atas jalan yang tertentu. (Dr. terdapat juga sesetengah fakta yang hanya ditumpukan kepada mazhab yang utama iaitu mazhab Syafi'ie dan Jumhur Ulama'. http://subiharon. 1422H/2002 : 61) Di dalam Kamus Istilah Fiqh pula mendefinisikan tayammum iaitu menyapukan debu atau tanah ke wajah dan kedua tangan hingga kedua siku dengan beberapa syarat." Manakala dari segi istilah Syara'. lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. maka . (M. 91.A Syariah Islamiah Pendahuluan Dalam bab ini. Walaupun begitu. Berkata Imam Malik pula tayammum bererti bersuci menggunakan tanah atau debu yang meliputi dengan menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan niat. Imam Hanafi mentakrifkan tayammum iaitu menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan tanah yang bersih. Wahbah al-Zuhaili. 1997: 382-383) Tayammum dari segi istilah Syara' juga telah diberikan pelbagai pentakrifan oleh para Fuqaha' dengan istilah yang seakan-akan hampir maksudnya. (Al-Syeikh Hassan Ayub. Syafi'iyah Am. tayammum bermaksud 'menyengaja' atau menghendaki pada tanah untuk menyapu muka dan dua tangan dengan niat yang mengharuskan solat. huraian yang terperinci dinyatakan dalam setiap fakta berdasarkan kepada pandangan dari semua Ulama'' mazhab berserta dengan qaul yang paling rajih agar setiap kenyataan dapat dikemukakan dengan lebih jelas. Definisi Tayammum Tayammum dari segi bahasa ialah firman Allah S. Ketika itu Aisyah kehilangan kalungnya.[3]Riwayat Imam Ahmad. 1984 : 560-561) Dalam terminologi fiqh tayammum diertikan dengan menyampaikan tanah ke muka dan dua tangan sebagai ganti daripada wudhu dan mandi dengan syarat-syarat yang tertentu.

Sesiapa yang berniat salah satu ibadat daripada martabat yang kedua. Zainuddin Tanjung. Maka Allah menurunkan ayat-ayat tayammum".W." Dari 'Imran Ibn Hussain r. Dr. menyentuh musyhaf dan membaca al-Quran bagi orang berjunub. lalu kalung itu hilang.W bersabda: (Riwayat Ahmad. Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah: " Semoga Allah melimpahkan pahala kebaikan bagimu.W. Melihat itu. bersabda: 'Gunakanlah tanah (bertayammum). 1984 : 562) Ibadat yang harus dikerjakan dengan bertayammum Bersuci dengan bertayammum mengharuskan baginya tiga martabat ibadah yang berikut: Pertama : Solat-solat fardhu dan tawaf fardhu serta khutbah solat jumaat. (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. 1999: 79) Ini berdasarkan hadis: (Riwayat al-Bukhari.A. harus baginya mengerjakan semua martabat itu dan semua ibadat martabat ketiga tetapi tidak diharuskan samasekali baginya mengerjakan daripada martabat yang pertama.A.A." Dalil pensyariatan tayammum Tayammum disyari'atkan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah serta Ijma'. kemudian kamu tidak mendapat air.A. A.W." Berdasarkan hadis Abu 'Umamah al-Bahili. Maka sesiapa yang berniat salah satu daripada martabat yang pertama." Manakala dalil Ijma' pula mengharuskan tayammum berdasarkan kesepakatan seluruh umat Islam (Dr.T: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. haid dan nifas atau ketika ketiadaan air serta tidak mampu . Lalu waktu solat tiba dan tidak ada air di sana. akhirnya kalung tadi dapat ditemukan. Rasulullah S. (b) 332: 200) Maksudnya: " Dari Aisyah bahawasanya ia meminjam kalung dari Asma'. tidak bersembahyang bersama dengan satu kaum.W telah melihat seorang lelaki mengasingkan diri.turunlah ayat tayammum. Wahbah alZuhaili. Mereka solat (tanpa wudu') dan memberitahukan kepada Rasulullah S. mandi junub bagi seseorang yang berhadas besar samada disebabkan janabah. harus baginya mengerjakan ibadat yang satu itu dan harus juga baginya mengerjakan semua ibadat dalam martabat yang kedua dan ketiga. Rahman Ritonga. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. 1411H/1991: 229) Hadas yang dibolehkan bertayammum Diharuskan bertayammum sebagai ganti wudu' bagi seseorang yang berhadas kecil. (b) 348: 161-162) Maksudnya: " Sesungguhnya Rasulullah S. Firman Allah S. Kedua : Solat-solat sunat dan tawaf sunat serta solat jenazah. Manakala sesiapa yang berniat untuk salah satu ibadat martabat ketiga.W mengutus seseorang (untuk mencarinya). Mendengar perkara itu. Allah menjadikan hal itu mengandung kebaikan bagimu dan bagimu kaum muslimin. (AlSyeikh. Fattah Hussin.A. di situ pulalah terdapat alat untuk bersuci. Dr. (Dr. bahawa Nabi S. Kemudian Rasulullah S. harus untuknya mengerjakan semua ibadat dalam martabat ketiga tetapi tidak harus samasekali mengerjakan ibadat dalam martabat kedua dan ketiga. Rasulullah S. Demi Allah. apabila sesuatu hal terjadi padamu padahal engkau tidak menyukainya. Maka di mana pun seseorang dari umatku harus mengerjakan solat. Abd.A. maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci): Sapulah mukamu dan tanganmu.a berkata: (Riwayat al-Bukhari. sesungguhnya itu adalah cukup bagi engkau. Ketiga : Sujud Tilawah dan sujud Syukur.W bertanya: 'Wahai fulan apakah yang menghalang kamu bersembahyang bersama-sama dengan kaum itu?' Orang itu menjawab: 'Saya sedang janabah dan tidak mendapat air'.

termasuk juga ke dalam pengertian ini ada air dalam jumlah yang sedikit yang tidak cukup . kemudian kamu tiada memperoleh air.menggunakan air dengan apa jua sebab sekalipun. sedang dia sendiri tidak ikut mengerjakan solat bersama-sama satu kaum.W.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sudah buang air atau kamu menyentuh perempuan. Setelah itu Rasul bertanya kepada yang tidak mengulangi sembahyangnya: ' Pekerjaan engkau sesuai dengan Sunnah dan sembahyang engkau mencukupi'. sedangkan waktu belum habis. (b) 344: 210) Maksudnya: " Dari 'Imran bin Hussain al-Khuza'iy bahawa sesungguhnya Rasulullah S. sedang kamu tidak memperoleh air. maka bertayammumlah dengan tanah yang suci. Hal ini ditetapkan berdasarkan firman Allah: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " «lalu tidak kamu peroleh air. Bertayammum Daripada Hadas Besar: Firman Allah S.W. saya sedang junub dan tidak ada air. Bertayammum Daripada Hadas Kecil: Firman Allah S. Ini berpandukan kepada dalil-dalil al-Quran dan juga Hadis Nabi S. janganlah kamu mengerjakan sembahyang ketika kamu sedang mabuk. lalu menerangkan keadaan yang demikian. maka sapulah mukamu dan kedua belah tanganmu dengan tanah itu. " Sebab-sebab Yang Mengharuskan Tayammum Para pakar fiqh telah menetapkan beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang boleh bertayammum sebagai berikut: 1) Ketiadaan air: Para Fuqaha' menetapkan ketiadaan air sebagai salah satu penyebab diharuskan bertayammum. Ketiadaan air hendaklah dikira setelah dilakukan pencarian dan menyakini tiadanya air yang membolehkannya untuk bertayammum. Kemudian mereka berjumpa Rasulullah S. Maka salah seorang mereka telah mengulangi sembahyangnya dan seorang lagi tidak mengulangi. maka hendaklah kamu bertayammum«" Kemudian. Kepada yang berwudhu dan mengulangi pula baginda berkata: ' Engkau memperoleh dua pahala'." ii.' Baginda lalu bersabda: " Lakukanlah tayammum dengan tanah yang bersih dan itu sudah cukup bagimu.A. sehingga kamu mandi lebih dahulu.a berkata: (Riwayat Abu Daud.W sepertimana berikut: i. (b) 338: 241) Maksudnya: " Dua orang lelaki telah keluar untuk bermusafir.A. melihat seorang lelaki yang menyendiri.A. kecuali jika kamu telah mengetahui apa-apa yang kamu katakan dan jangan pula sedang junub (sudah bercampur dengan isterimu).W. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan atau datang salah seorang diantara kamu dari tempat buang air atau kamu menyentuh perempuan." Abu Sa'id al-Khudri r.W. Selain itu. dalil hadis tentang janabah: (Riwayat al-Bukhari. kebetulan ketika datangnya waktu sembahyang mereka tidak mendapati air. Kemudian keduaduanya mendapati air. lalu bertayammumlah kedua-duanya dengan tanah yang baik dan bersembahyang.T dalam surah an-Nisa': (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Wahai orang-orang yang beriman. maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci)". kecuali melalui jalan (tempat sembahyang). Baginda bertanya kepadanya: 'Apakah yang menghalangi kamu untuk ikut bersembahyang bersama-sama kaum itu?' Kemudian orang tadi menjawab: ' Wahai Rasulullah.

lantas dia bertayammum. jauhilah ia. Di samping itu bila seseorang dalam perjalanan lupa bahawa dia membawa air. kerana tayammum bukan merupakan rukhsah bagi yang bermuqim. kemudian diiringi dengan tayammum pada bahagian anggota wudu' atau badan yang belum terkena air. kerana mereka tidak termasuk orang mendapat rukhsah. Bagi Ulama'' lain dan pendapat yang lebih kuat dari golongan Hanabilah solatnya tidak mesti diulang. 1999: 80-81) Menurut golongan Syafi'iyah orang muqim (yang tidak sedang dalam perjalanan) yang bertayammum kerana ketiadaan air wajib mengqadha' solatnya bila air sudah ada. (b) 666 : 413) Maksudnya: " Apabila seseorang lelaki beroleh luka di dalam peperangan atau beroleh luka-luka bisul. Atau khawatir akan menimbulkan cacat yang buruk. (Ar-Rahbawi. (Dr. Boleh disamakan dengan hal tersebut. Abu Yusuf dan Malikiyyah solatnya diqadha'.A.W: (Riwayat Muslim (b) 6113: 1035-1036 ) Maksudnya: " Apabila aku menegah kamu dari sesuatu urusan. lalu berjunub. 3) Dalam keadaan sakit atau luka: Orang sakit bila khawatir memakai air dapat melakukan tayammum untuk mengangkatkan hadas.A. Maka wajib membelinya sekiranya harta itu tidak diperlukan untuk menjelaskan hutang atau menanggung belanja musafir sekalipun memberi nafkah kepada binatang yang dihormati dan sebagainya. khawatir akan kehilangan nyawanya atau anggota tubuhnya atau kehilangan manfaat dari bahagian anggota tubuhnya. Ibnu 'Abbas r. Muhammad. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan dia tidak wajib mengqadha'. (Dr. 1999: 81) 2) Keuzuran untuk menggunakan air: Termasuk ke dalam pengertian ini orang yang dipenjara dalam rumah tahanan yang terletak di pinggir sungai. adanya air tetapi berada di tempat yang cukup jauh dan untuk mencarinya mengalami kesulitan. membolehkan . A. Zainuddin Tanjung. (Dr. hendaklah ia bertayammum". 1414H/1993: 117-118) ataupun khuatir ditinggalkan oleh teman-temannya dalam suatu perjalanan. maka ia takut mati jika mandi. 'Abdul Qadir. Tetapi kalau dia sedang dalam keadaan solat. Kekhawatiran itu ada 3 kemungkinan. meskipun air ada disekitarnya.W: (Riwayat al-Daruqutni. kemudian dia ingat setelah lewat waktu solat. Dr. Rahman Ritonga. Orang seperti ini juga diperbolehkan bertayammum menurut mazhab yang kuat. Termasuk juga. ii. Zainuddin Tanjung. kerana orang tersebut dianggap tidak memperoleh air. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Qaul yang rajih. berkata. seperti anggota bahagian wajah dan lain-lain. maka menurut pendapat sebahagian golongan Syafi'iyyah. Atau khawatir lambat sembuhnya. dan ada air tetapi harganya melebihi harga pasaran sehingga sulit membelinya. maka Ulama' sepakat untuk membatalkan solat dan mengulanginya dengan wudu'. seperti kulit badan menjadi hitam. dan apabila aku memerintahkan kamu sesuatu urusan. Wahbah al-Zuhaili. Dalam semua masalah ini ada khilaf yang banyak di kalangan para Ulama'. Begitu juga orang yang melakukan perjalanan maksiat. Khawatir sakitnya akan bertambah. maka kerjakanlah seberapa yang kamu sanggupi". lalu mengingat bahawa air ada. 1984 : 572) Begitu juga halnya bila ada orang yang berbaik hati untuk memberi air. iaitu manakala ia mempunyai penyakit yang tidak mengkhawatirkan tetapi dia takut menggunakan air yang boleh membahayakan penyakitnya. A. iaitu sakit yang terus menerus hingga membuatkan badannya kurus. dan dia tidak memperoleh izin keluar mendapatkan air untuk wudu'. meskipun tidak mempengaruhi masa sembuhnya.a berkata. Atau khawatir sakitnya semakin parah. Menurut Imam Syafi'ie air yang sedikit yang tidak memadai untuk berwudu' atau mandi wajib dipergunakan untuk berwudu' atau mandi.a. Rahman Ritonga. Tayammum tidak boleh dilakukan bila ada air yang dapat dibeli dengan harga pasaran. Demikian juga orang yang khawatir diganggu oleh binatang buas atau oleh musuh di tempat yang terdapatnya air. Abu Hurairah r. bersabda Rasulullah S. meskipun sakitnya tidak bertambah. Seandainya dia berwudhuk dalam keadaan sakit seperti itu. Yang mendapat rukhsah tayammum adalah orang yang melakukan perjalanan mubah. Demikian halnya orang yang diikat dipinggir kali dan orang yang tidak berani keluar rumah mengambil air kerana menurut biasa ada bahaya yang mengancam jiwanya. (Al-Husaini. iaitu: i. Dr. bersabda Rasulullah S. sunat atau wajib.untuk wudu' atau mandi. kerana dia telah memperoleh air. 1994: 137) Terhadap orang yang berada dalam keadaan tersebut dibolehkan tayammum.

a berkata: (Riwayat Abu Daud. jika aku mandi maka aku khawatir binasa (mati). Lain halnya untuk keperluan orang kafir harbi dan anjing yang tidak dibolehkan Syara' memeliharanya. 1994: 139) Maka. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.W. (Al-Husaini.A. dibolehkan tayammum. demikian menurut pendapat golongan Malikiyyah dan Syafi'iyyah. (Al-Husaini. 1999: 82) Jika najis terdapat di pakaian. Sebagai contoh dalam keadaan ini seandainya terdapat seorang lelaki meninggal dunia. Kekhawatiran itu boleh terjadi atas diri sendiri. seperti kehausan yang diderita baik oleh manusia mahupun oleh binatang ternak dan keperluan lainnya. Tidak boleh bertayammum kerana sakit-sakit yang seperti ini tanpa ada khilaf. Muhammad. atau orang itu mempunyai penyakit yang dia sendiri tidak takut akan mendapatkan sesuatu yang dikhawatirkan di belakang hari jika menggunakan air. seperti ada bekas bintik-bintik atau ada sedikit warna hitam. alasanku yang membuat aku tidak mandi. Menurut Hanabilah (keperluan ini tidak menghalangi untuk memakai air). Tidak dibezakan apakah orang tersebut dalam perjalanan atau bermuqim. iii. Setelah para sahabatku menuturkan hal yang menimpaku itu kepada nabi S. dibolehkan .A. kemudian mengerjakan solat subuh bersama sahabat-sahabatku (sebagai imam). Orang yang khawatir mendapat cacat sedikit. atau khawatir mendapat cacat yang buruk pada selain anggota yang kelihatan (ketika bekerja). maka beliau bersabda: ' Wahai 'Amr. untuk dimasak. (Dr. sebab itu aku bertayammum.W. Dr. walaupun ketika itu ia merasa kesakitan. Tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan Hanabilah doktornya di syaratkan seorang muslim. Termasuk juga ke dalamnya keperluan untuk minuman anjing pemburu atau penjaga kebun. 1414H/1993: 113-114) Hal-hal seperti ini diketahui dengan kebiasaan atau melalui nasihat dari doktor yang pakar sekalipun bukan muslim. A. Keperluan tersebut adalah keperluan yang tinggi. Maka teman-temannya itu boleh minum air itu dan mentayammumkan mayat itu sebagai ganti memandikannya. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. 5) Khawatir kehilangan harta jika mencari air: Menurut Malikiyah orang yang sanggup memakai air dan yakin bahawa air akan diperoleh jika dicari. meskipun dia memiliki air. tetapi dia sangat memerlukannya untuk keperluan lain yang akan menyelamatkan jiwanya dari kemudaratan. 1999: 82) 4) Memerlukan air: Seseorang yang memiliki air dalam jumlah yang mencukupi sekadar untuk wudu' atau mandi. sesungguhnya Allah Maha Menyayangimu ". 1414H/1993: 118) Bentuk-bentuk keperluan lain menurut pakar fiqh Syafi'iyyah adalah seperti keperluan untuk memasak. tidak dibezakan juga kekhawatiran terhadap harta sendiri atau milik orang lain yang berada di tangannya. 'Abdul Qadir. Muhammad. (Dr. Rahman Ringota. maka ketika itu ia dibolehkan bertayammum. Rahman Ritonga. pencuri atau kebakaran membolehkan tayammum lebih dahulu tanpa mencari air. harta. tertawa tidak bersabda sesuatu pun. bilamana tidak ada air dapat menimbulkan kebinasaan atau kesulitan. iaitu dapat membuat kelainan pada bentuk anggota badan dan cacatnya (membekas) seumur hidup. seperti ada lukanya atau kedinginan atau kepanasan. (b) 334: 238) Maksudnya: " Pernah aku bermimpi (sehingga junub) pada suatu malam yang dingin ketika peperangan Zatus Salasil. Maka Rasulullah S. (Ar-Rahbawi. dan solat tersebut tidak perlu diulangi. dan iqrar adalah hujjah (suatu dalil) kerana Nabi tidak akan menyetujui sesuatu yang salah. Zainuddin Tanjung. tetapi timbul kekhawatiran akan kehilangan harta jika pencarian dilakukan. 6) Keadaan sangat dingin: Dari 'Amru bin 'Ash r. dan untuk menghilangkan najis yang tidak dimaafkan yang melekat di badan. Dan teman-teman yang ikut minum itu wajib membayar harga air yang diminumnya dan hasilnya dimasukkan pada harta warisan. Zainuddin Tanjung. Orang tersebut mempunyai air tetapi teman-temannya banyak yang kehausan. A. Yang dibuat alasan untuk cacat yang buruk. dan aku menjawab: Saya ketahui Allah berfirman: " Dan janganlah kamu bunuh diri. jika seseorang khawatir akan berbahaya menggunakan air kerana terlalu dingin dan air tersebut tidak dapat di panaskan. apakah kamu mengerjakan solat bersama para sahabatmu dalam keadaan junub?' Maka aku sampaikan kepada beliau.tayammum. hendaklah air itu digunakan untuk berwudu' dan solat dalam keadaan tidak menutup aurat jika tidak ada penutup (yang suci) lain. keamanan atau kekhawatiran terhadap orang berhutang yang hartanya sedang dalam keadaan yang berkuasa. Dr." Berdasarkan hadis ini terdapat iqrar atau persetujuan dari Nabi. Menurut selain Malikiyyah kekhawatiran terhadap musuh.

Sedangkan bagi orang yang berhadas kecil menurut Hanafiyah tidak boleh bertayammum dengan alasan sangat dingin. (b) 1: 1) Maksudnya: " Sesungguhnya setiap amal atau ibadat itu hendaklah dikerjakan dengan niat". solat wajib lima waktu dan solat witir. Dalam hal ini mencari alat adalah wajib. Berbeza pula dengan golongan di atas. . 7) Tiada alat untuk mengambil air: Tayammum dibolehkan bagi orang yang sanggup memakai air tetapi tidak boleh mendapatkannya. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. 'Abdul Qadir. Orang yang solat dengan bertayammum dalam keadaan begini tidak wajib mengqadha' solatnya menurut mazhab yang kuat. jika terus diusahakan waktu akan habis. Seperti golongan Syafi'iyyah. Lain halnya bagi orang yang musafir. kerana tayammum ini dilakukan bersamaan dengan adanya air. Niat: Rukun-rukun tayammum yang pertama ialah niat. golongan Malikiyyah juga mengaitkan kebolehan tayammum ini dengan keadaan yang dikhawatirkan membawa kematian. Sedangkan dari golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah membolehkan bertayammum dengan alasan dingin jika sulit memanaskan air atau panasan air tidak memberikan manfaat (pengaruh). kerana memelihara pelaksanaan solat pada waktunya lebih utama dari mencari kesempurnaan taharah dengan air.tayammum.W melalui hadis yang sahih: (Riwayat alBukhari. Pertama. 1414H/1993: 113) Menurut pandangan golongan Hanabilah. kerana khawatir akan habis waktu solat gerhana (kusuf dan khusuf) dan berbagai solat sunat yang mengikut solat fardhu. golongan Hanafiyyah tidak membolehkan bertayammum tanpa harus mencari air lebih dahulu. solat 'id mahupun untuk solat lima waktu. Sabda Rasulullah S. mereka juga mengecualikan orang yang sedang musafir yang mengetahui adanya air di tempat yang dekat. Rahman Ringota. Ini berbeza dengan golongan Malikiyyah dan Hanafiyyah yang mengatakan solat tidak mesti diqadha'. bila seseorang tidak memiliki alat. kerana takut habis waktu solat jenazah atau solat 'id kerana berjemaah adalah syarat sah kedua solat tersebut. sementara alat itu tidak ada padanya. A. (Dr. dia diharuskan menanyanya dari orang lain supaya air boleh didapatkan. Fuqaha' dari golongan Malikiyyah membolehkan tayammum kerana khawatir habis waktu solat fardhu bila sulit mencari air. akan tetapi jika pemergiannya mencari air itu akan menghabiskan waktu solat dibolehkan bertayammum dan solat yang dilakukan dengan tayammum tersebut tidak diulang. Golongan Hanafiyyah mensyaratkan boleh tayammum jika khawatir membawa kematian atau lenyapnya sebahagian anggota badan. (AlHusaini. seperti ketiadaan timba pengambil air dari sumur yang dalam. kerana takut habis waktu solat kecuali dalam beberapa hal. Dr. baik untuk solat jenazah. Tidak sah tayammum apabila takut habis waktu solat Juma'at.A. 8) Khawatir Kehabisan Waktu Solat: Kalangan Syafi'iyyah tidak membolehkan bertayammum kerana takut akan habis waktu solat jika dia mengambil air untuk berwudu'. Kerana suatu yang menyempurnakan yang wajib hukumnya juga wajib. Misalnya ada air pada suatu tempat yang hanya didapatkan dengan alat-alat tertentu. 1994: 139) Kedua. Sebagaimana golongan Hanafiyyah. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang junub dan tidak dapat memanaskan air. Golongan Hanabilah juga tidak membolehkan bertayammum dengan alasan takut habis waktu solat. 1999: 80-84) Rukun-Rukun Tayammum 1. dia tidak mesti mencari air terlebih dahulu jika khawatir akan habis waktu solat dan dalam keadaan itu dia dibolehkan tayammum. (Ar-Rahbawi. Muhammad. Orang yang bertayammum kerana dingin ini menurut Syafi'iyyah mesti mengqadha' solatnya sama halnya dengan tayammum kerana sakit. Zainuddin Tanjung.

sekalipun dengan sepuluh tahun. Kesimpulan yang dapat diambil dari hadis Nabi S. Dalam masalah ini. Mereka yang berniat seperti itu sebagai orang yang berniat untuk membolehkan solat sunat. padahal engkau sedang berjunub?" Dan hadis sebagaimana yang di kemukakan dari pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyyah: (Riwayat Abu Daud. (ArRahbawi. kerana 'Amru bin al-'Ash bertayammum dan solat bersama-sama sahabatnya. sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu". bertanya: (Riwayat Abu Daud.Tayammum termasuk dalam kategori amal ibadat sebagaimana solat dan wudu' juga. kepada 'Amru bin al-'Ash yang sedang berjunub. Oleh itu dalam masalah ini. lalu Nabi S. kerana hal-hal yang sunat mengikut perkara yang fardhu. maka hukumnya sama dengan niat sunat dan tidak boleh mengerjakan fardhu menurut mazhab yang kuat. Berniat untuk bertayammum merupakan rukun mengikut kesepakatan Ulama' yang empat.th: 188) 3. kerana mereka berniat dengan niat fardhu. berdasarkan firman Allah: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci). (b) 334: 238 ) Maksudnya: " Wahai 'Amru. samada solat lima waktu atau solat nazar. Berniat untuk membolehkan solat sahaja. jika seseorang tersebut tayammum berniat untuk membolehkan solat maka termasuk di bawah niatnya itu empat ahwal (kelakuan): i. 1994: 134) Ini bermakna. atau orang junub berniat untuk i'tikaf. Maka dalam masalah ini. iii. dan tidak memadai berniat melenyapkan hadas. tetapi hanya boleh tayammum tersebut untuk solat sunat sahaja. (Abu Muhammad. Berniat untuk membolehkan solat fardhu dan solat sunat kedua-duanya sekali. Contohnya. tidak berniat untuk membolehkan solat fardhu. t.W. iaitu wajib dikerjakan dengan berniat.th: 187) 2. Dalam masalah ini pendapat yang kuat boleh juga mereka menunaikan solat sunat sebelum solat fardhu atau sesudahnya. tidak boleh digunakan tayammum itu untuk solat fardhu. Wahbah al-Zuhaili. 'Abdul Qadir.A. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. 1414H/1993: 123) iv. Ini berdasarkan hadis Nabi S.A. (Dr. t. sesungguhnya tanah yang baik adalah suci selama tidak ada air.W. Apabila engkau mendapati air maka sentuhkanlah air itu ke kulit engkau. Tertib (berurutan): . manakala menurut golongan Hanafiyyah dan sebahagian Hanabilah. (b) 314: 206-207) Maksudnya: "Wahai Abu Zarr. Dan boleh juga bagi orang solat sunat sebelum solat fardhu dan sesudahnya di dalam waktu dan di luarnya. kerana hadas seseorang tersebut tidak terangkat kerana tayammum. Kenapakah engkau solat bersama-sama para sahabat engkau. ianya merupakan syarat. 1984 : 582) Beza antara syarat dan rukun ialah syarat itu mendahului perbuatan dengan jarak waktu yang sedikit.A. ii. Berniat hanya untuk membolehkan solat sunat. (Al-Husaini. tanpa menentukan solat sunat atau sembahyang fardhu. Maka boleh ke atas seseorang mengerjakan kedua-dua solat tersebut (solat fardhu dan solat sunat). bukan untuk melenyapkan hadas. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagi engkau". seseorang yang hendak tayammum itu wajib berniat untuk membolehkan solat. jika seseorang itu berniat untuk memegang musyhaf. kerana niat sunat itu tidak termasuk di dalam niat fardhu.W tersebut memberi fahaman yang jelas bahawa tayammum itu hanya untuk membolehkan solat. Muhammad. iaitu seseorang yang bertayammum wajib meratakan muka dan kedua-dua tangan mereka dengan tanah yang berdebu hingga sampai ke siku sebagaimana orang yang berwudu' wajib meratakan muka dan tangan mereka dengan air hingga sampai ke siku. sedangkan rukun tidak sah dilakukan sebelum sesuatu perbuatan tetapi ia termasuk perbuatan itu sendiri. pendapat yang kuat tidak boleh tayammum tersebut digunakan untuk solat fardhu. Berniat untuk membolehkan solat fardhu. Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat tersebut memberi fahaman yang jelas. Maka boleh mereka menunaikan solat-solat fardhu tersebut.(Abu Muhammad. Menyapu ke muka dan dua tangan: Para pakar fiqh sepakat menetapkan menyapu muka dan tangan sebagai rukun tayammum.

1994: 134) Ulama' Jumhur juga menyatakan tidak sah tayammum kecuali setelah masuk waktu solat fardhu mahupun solat sunat yang tertentu atau berwaktu seperti sunat-sunat rawatib. (Abu Muhammad. Dr. 1984 : 565) 3) Mencari air: Antara syarat diharuskan bertayammum ialah mencari air setelah masuk waktu solat." Wujudnya penghalang yang membolehkannya untuk bertayammum adalah disebabkan salah satu dari hal-hal yang berikut: i. (Dr. Golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah menertibkan rukun. 335: 58) Maksudnya: " Dijadikan bumi untukku tempat solat dan suci (tanahnya untuk tayammum). Takut kehilangan manfaat anggota seperti menjadi lemah. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Maka sesiapa daripada umatku yang mendapat solat (berada pada waktu solat) maka hendaklah ia solat.th: 191) Allah S. Tayammum tidak sah bagi orang yang syak masuk waktu solat.W. Jadi wajib mendahulukan muka daripada kedua tangan. Sebelum masuk waktu solat tidak terdapat dharurat. t. Kewajipan tertib pada tayammum untuk hadas kecil dilakukan berdasarkan taharah dengan air (wudu'). Sedangkan pada hadas besar tidak diperlukan tertib. Takut cedera pada anggota yang sakit. golongan Hanabilah mengkhaskan tertib pada hadas kecil. 1414H/1993: 115) Dan Nabi telah bersabda: (Riwayat al-Bukhari (b).T berfirman: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. Muhammad. (Ar-Rahbawi. (Abu Muhammad. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.th: 191) Selain daripada alasan tersebut. berfirman: (AnNisa': 43) Maksudnya: " Maka tidak kamu mendapat air (untuk berwudu' dan mandi junub) maka hendaklah kamu bertayammum. iii. Takut terkena penyakit." Hadis Baginda Rasul S. Muhammad. dalam hal ini muka dan kedua tangan. maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).W. cacat atau parut yang buruk pada anggota yang biasa nampak. 2) Masuk waktu solat: Syarat sah tayammum hendaklah sesudah masuk waktu solat dengan yakinnya samada solat fardhu atau sunat.Menertibkan fardhu atau rukun adalah wajib menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah.T. Namun. Osman b. Sedangkan tayammum masih tetap kerana memandang zahirnya ayat. Bilamana pada wudu' ditertibkan. Wahbah al-Zuhaili. Zainuddin Tanjung.W. basuhlah mukamu«" Dalam ayat ini. 'Abdul Qadir. maka demikian juga halnya pada tayammum.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Jika kamu hendak berdiri untuk solat. iv. Allah S. Rahman Ringota. tersebut merupakan dalil wajib tayammum dan solat itu ialah apabila tidak ada air setelah masuk waktu solat. Wudu' dikecualikan dari masalah ini kerana terdapat dalil yang lain. kemudian kamu tidak mendapat air. ii. hukumnya sunat. (Al-Husaini. (Hj. Takut kehilangan nyawa. (Al-Husaini. 1999: 87) Syarat-syarat Tayammum 1) Keuzuran menggunakan air: Di antara syarat-syarat tayammum yang pertama ialah uzur menggunakan air di sebabkan sakit atau musafir. 1414H/1993: 116) Adapun menurut Ulama' mazhab Hanafi adalah terkecuali daripada hal ini yang menyatakan sah bertayammum sebelum masuk waktu solat. A. (Dr. berdiri untuk solat itu tentunya setelah masuk waktu solat. Jantan.W." . tayammum juga merupakan bersuci yang dharurat. t.A. 1983: 58) Ini berdasarkan firman Allah S.

Muhammad. Sebaliknya jika seseorang meyakini ada air.W: (Riwayat Ahmad. pasir. A. 1994: 141) berdasarkan hadis Abu 'Umamah bahawasanya bersabda Rasulullah S. Osman b. (Hj. Mencari air ini hendaklah dengan memerhati dan mencari air dari bekal perjalanan. 1983: 59) Mengenai batas jauh yang tidak mewajibkan mencari air itu terdapat perbezaan pendapat di kalangan imam mazhab.th: 191-192) atau ia memerlukan air itu kerana dahaganya.th: 191) Oleh itu wajib bagi orang yang hendak tayammum tersebut mencari air terlebih dahulu. sedangkan dharurat tidak mungkin terjadi bila kemungkinan untuk bersuci dengan air masih ada. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. baik yang berada di laut mahupun di bumi. Jantan. manusia atau haiwan yang muhtaram (yang dihormati nyawanya). ii. 1414H/1993: 118-119) dan tidak terkena najis. Wujudnya penghalang yang membolehkannya untuk bertayammum adalah disebabkan juga khawatir akan keselamatan dirinya dari bahaya seperti gangguan binatang buas atau musuh. (Abu Muhammad. Jantan. Golongan Syafi'iyyah memperinci kebolehan tayammum yang disebabkan ketiadaan air seperti berikut: i. Wahbah al-Zuhaili.A." Menurut golongan Malikiyyah adanya tanah yang suci merupakan rukun. selain emas. 5) Tanah yang suci: Tidak sah tayammum seseorang kecuali dengan menggunakan debu (tanah) yang suci. iii. Dr. (Hj. Semua yang termasuk pengertian ini boleh digunakan untuk bertayammum menurut Malikiyyah dan Hanafiyyah. Sebab tayammum itu bersuci yang dharurat. perak dan permata atau mutiara. (Dr. baik yang berupa tanah berdebu atau bukan. Ini berpandukan firman Allah S. batu kerikil dan kapur (untuk mengapur rumah) yang belum dibakar dengan api. pergi melihat-lihat di sekelilingnya dan walaupun dengan cara membelinya apabila air itu lebih dari keperluannya dan dengan harga pasaran. samada dengan usahanya sendiri atau bantuan orang lain. seperti seseorang yang mendapat air. Rahman Ritonga. Selain itu. 1414H/1993: 112) Kalau memang ternyata tidak ditemukan adanya ada air barulah dia boleh bertayammum. (Al-Husaini. selama belum dipindahkan dari tempatnya. (Dr. belum pernah digunakan. boleh juga bertayammum dengan barang-barang galian. dan seterusnya takutkan harta bendanya dicuri orang atau perompak. (Ar-Rahbawi. 'Abdul Qadir. Mencari air tidak dituntut jika diyakini pada jalan yang ditempuh itu tidak ada keamanan atau ada halangan. maka tidak wajib mencarinya. 1984 : 571-572) 4) Terhalang menggunakan air: Syarat yang keempat tayammum iaitu terhalang menggunakan air. Begitu juga dengan salji yang membeku. maka dia mesti memeriksa rumahnya dan rumah temannya terlebih dahulu secara berulang-ulang yang jarak minima 400 hasta atau 184. 1983: 59). dan ia tidak boleh menggunakan air itu kerana sakit atau takut berpisah dengan rakannya yang bersama dalam perjalanan yang akan membahayakan dirinya. (Al-Husaini." Maka pengertian sha'id atau tanah di sini menurut Malikiyyah yang bersependapat juga oleh Hanafiyyah adalah bahagian bumi yang naik atau yang muncul ke permukaan yang disebut juga tanah atau debu. Osman b. 1999: 87) Para ahli bahasa sepakat bahawa 'sha'id' dalam ayat tersebut ialah permukaan bumi. Menurut golongan Malikiyyah mencapai dua mil. sekitar 1848 meter atau 4000 hasta atau lebih. t. t. Termasuk ke dalamnya tanah. Muhammad. Jika seseorang telah yakin bahawa air tidak ada di sekitarnya dia boleh bertayammum tanpa dituntut untuk mencarinya. Ukuran jauh menurut golongan Hanafiyyah adalah bila mencapai satu mil.W. murni. Jika diyakini bahawa air tidak ada atau tempatnya jauh.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih). Jika meragukan atau mempunyai persangkaan berat terhadap adanya air. maka dia mesti mencarinya sampai menempuh jarak 6000 langkah. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. sedangkan bagi Ulama' yang lainnya merupakan syarat. (Abu Muhammad. samada keperluan itu pada ketika itu ataupun pada masa akan datang. Zainuddin Tanjung. atau bertanya-tanya dari teman-temannya.8 meter.Ayat tersebut menyuruh kita bertayammum ketika tidak ada air untuk berwudu' dan mandi junub. kerana air itu tidak akan ada kecuali dengan dicari. .

bersabda: (Riwayat Muslim. 1999: 90). iv. Bertayammum dengan menggunakan pasir sekiranya pasir itu kasar yang apabila dilemparkan tidak mengeluarkan debu. dan kewajipan ini menjadi gugur jika lupa atau memang kerana tidak tahu sedangkan tayammum itu seperti wudu'. bahawa Nabi S. Justeru.W. maka dia boleh bertayammum dengan debu tersebut. disyaratkan juga tanah yang digunakan untuk bertayammum itu hendaklah memenuhi ciri-ciri berikut: i. maka demikian juga tanah yang menggantikan air wudu' atau janabah tidak boleh digunakan untuk bertayammum. iaitu di antara membaca Basmalah dengan memindahkan tanah ke anggota tayammum. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. (Dr. nescaya kuperintahkan mereka menggosok gigi setiap kali hendak berwudu'. 1999: 88) iii.A. Tanah yang digunakan untuk tayammum itu tidak boleh yang musta'mal (yang telah digunakan) sebagaimana air yang musta'mal. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Yang dimaksudkan dengan musta'mal pada tanah ialah yang menempel pada anggota badan atau yang sudah menyentuh badan. Bersiwak atau menggosok gigi.W. Tetapi menurut Ulama' Hanabilah. Dr. A. 1999: 87-88) Hal ini berdasarkan hadis dari Huzaifah. Rahman Ritonga. 1414H/1993: 120) Kemudian. Mendahulukan menyapu bahagian atas muka lalu meluncurkan ke bawah dagu. (Al-Husaini.W mengenai tanah yang suci.A. (b) 25: 114) Maksudnya: " Tiada wudu' bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya". Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah: (Riwayat at-Tirmizi.W bersabda: (Riwayat Muslim. (b) 671: 416) Maksudnya: " Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah". tetapi dipandang wajib oleh yang lain atau sebaliknya. (b) 121: 210-211) Maksudnya: " Seluruh bumi itu dijadikan masjid bagi kami. Zainuddin Tanjung.W. Tayammum mempunyai beberapa perkara sunat sebagaimana berikut: i. tidak sah tayammumnya. Harus bagi tanah itu tidak keluar dari keadaan semulajadinya kepada keadaan lain yang dapat mencegah dari dikatakannya sebagai "tanah". Rahman Ritonga. Dr. membaca Basmalah itu hukumnya wajib. maka tidak boleh digunakan untuk bertayammum. (Dr. mengalihkan pembicaraan dari bumi lalu menyebutkan tanah yang mengkhususkan sifat suci yang mensucikan terhadap tanah. A. Seandainya tanah itu dibakar sampai menjadi abu.T dan sabda Rasulullah S. A. Tanah yang digunakan untuk bertayammum itu harus suci berdasarkan firman Allah S.a. Wahbah al-Zuhaili. jika ditinggalkan dengan sengaja batallah tayammum. Dr. maka tidak boleh digunakan untuk tayammum. bahawa Nabi S. 1984 : 206) berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r. Jika pasir itu halus maka boleh menggunakannya untuk bertayammum. Hanya saja Ulama' Maliki menyatakan bahawa pukulan pertama adalah rukun manakala pukulan kedua untuk disapu ke tangan hingga siku adalah sunat (Dr.Menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. (Dr. dan 'tanahnya' dijadikan tanah yang boleh mensucikan jika kami tidak menemukan air. Zainuddin Tanjung. Ini adalah kerana air yang bernajis tidak boleh digunakan untuk bersuci. Hal itu berdasarkan hadis 'Ammar di dalamnya disebutkan: (Riwayat ad-Daruqutni. Akan tetapi jika seseorang memukulkan tangannya ke kain. (Al-Husaini. kantung atau permaidani. atau menjadi tembikar yang telah ditumbuk halus." iii.A. 1414H/1993: 120-121) Sunat-Sunat Tayammum Para Ulama' Fiqh berbeza-beza pandangan dalam menetapkan sunat-sunat tayammum. (b) 23: 138) Maksudnya: " Jikalau tidak khawatir akan memberatkan umatku. sekiranya tanah yang dicampur dengan pasir yang halus. lalu melekat di tangannya debu. Zainuddin Tanjung. ." Di sini Rasulullah S. ii. Muhammad. ii.A. Rahman Ritonga. Membaca Basmalah. Memukulkan bahagian dalam telapak tangan ke tanah yang akan dipakai tayammum. v. Ada yang dipandang sunat bagi satu mazhab. Muhammad. tayammum mesti di lakukan dengan tanah yang suci dan berdebu yang dapat menempel di tangan. iv. Disyaratkan juga tanah yang digunakan untuk tayammum harus tanah yang murni iaitu tanah yang tidak dicampur dengan tepung atau lain sebagainya walaupun sedikit tanpa ada khilaf di kalangan Fuqaha'.

(Ar-Rahbawi. xiv. (b) 690: 191-192) Maksudnya: " Sesungguhnya cukuplah bagimu memukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah ". 1414H/1993: 127) viii. Rahman Ritonga. (Dr. Namun. (Abu Muhammad. nabi S. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah S. 1984 : 602) Perkara-perkara sunat tersebut di antaranya ada yang sunnah dan ada pula yang mandub atau anjuran. Menggosokkan-gosokkan (al-dulk) tangan kepada anggota tayammum seperti dalam wudu'.A. Tetapi menurut Ulama' Hanafiyyah. Mencelah-celahi anak jari sesudah menyapu dua tangan.W. 1999: 87) xiii. vii. Menghadap kiblat ketika bertayammum. Hanabilah lebih mengkhaskan pada hadas kecil seperti halnya dengan hukum tertib. (Ar-Rahbawi. Menanggalkan cincin dalam pukulan pertama. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.W. seperti membaca dua kalimah Syahadah dan sebagainya. Meneguhkan tangan atau meniupnya agar tanah yang melekat di tangan menjadi tipis. Disunatkan melebihi menyapu dari batas siku. Tertib.W. (b) 168: 502) Maksudnya: " Baginda Rasul S. yakni berturut-turut sehingga antara menyapu muka dengan kedua tangan tidak terpisah lama atau tidak terpisah oleh sesuatu apa pun di antara fardhu-fardhu tayammum. Sedangkan menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. Hal ini berdasarkan pada hadis 'Ammar yang lalu. xv." x. suka pada perkara-perkara yang sebelah kanan ketika memakai kasut. 1994: 145) Malikiyyah dan Hanabilah memandang bahawa berturut-turut itu merupakan rukun atau wajib tayammum. bersabda: (Riwayat ad-Daruqutni.a: (Riwayat al-Bukhari.: (Riwayat Muslim. (b) 2950: 513-514) . Wahbah al-Zuhaili. Rahman Ritonga. cukup menggerakkannya atau menggeser-geserkannya. agar debu dapat masuk ke celah-celah jari. 1999: 90) xvi. dan tidak mengangkat tangan dari anggota tayammum sebelum sempurna menyapu anggota tayammum tersebut. 1994: 145) xi. 'Abdul Qadir.A. bersuci dan semua pekerjaannya. (b) 2185: 378) Maksudnya: " Mereka memulakan dengan tangan kanan". Muwalat. 'Abdul Qadir. t. Dr. sedang dalam pukulan kedua hukumnya fardhu. (Ar-Rahbawi.. (Dr.th: 193) Demikian juga menyelanyelai janggut menurut Ulama' Hanafiyyah. berdasarkan sabda Rasulullah S.A. 1994: 144-146) Perkara-perkara Yang Membatalkan Tayammum . A.A.W. Mengiringi tayammum dengan solat dua rakaat dikiaskan pada wudu'. Zainuddin Tanjung.W. bersikat. Maksudnya: " Mulailah dengan apa yang dimulai Allah". Malikiyyah mewajibkan adanya kesinambungan antara tayammum dengan pelaksanaan solat dan ibadah lain dimana tayammum itu diuntukkan padanya.A. yakni memulai dengan menyapu muka lebih dulu sebelum menyapu tangan adalah sunat menurut golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah. (b) 18294: 362) Maksudnya: " Dan Nabi meniup kedua tangannya. Zainuddin Tanjung. Demikian pula disunatkan membaca doa sesudah selesai tayammum dengan doa sesudah berwudu'. Doa itu dibacanya pula ketika menyapu muka dan tangannya dalam bertayammum. tertib ini adalah fardhu. (Al-Husaini. 1994: 143) Ini berbeza dengan berwudu' kerana tanah tidak boleh sampai ke bawah jari yang bercincin itu. A. Tayamun. Wahbah al-Zuhaili. vi. 1984 : 602) xii. (Dr. Barang siapa melakukannya mendapat pahala atas perbuatannya itu tetapi yang tidak mengerjakannya pun tidaklah berdosa dan tayammumnya tetap dipandang sah. (Ar-Rahbawi. yakni mendahulukan menyapu tangan kanan sebelum tangan kiri. riwayat Aishah r. (Dr. 'Abdul Qadir. Membaca doa yang dianjurkan di saat membasuh muka dan tangan dalam berwudu'. 'Abdul Qadir. Dan demikian Sabda Baginda Rasul S.Dan Menurut riwayat ad-Daruqutni.: (Riwayat Muslim. Dalam hadis itu disebutkan: (Riwayat Ahmad. v. Selain kewajipan berkesinambungan dalam menyapu anggota tayammum. Dr. Muhammad. Merenggangkan jari-jemari di saat ditepukkan ke tanah. ix.".

a: (Riwayat Abu Daud. (Al-Juzairi. Rahman Ritonga. Ini adalah kerana tayammum itu bersuci yang dapat menyenangkannya melakukan solat. masuk ke masjid dan diam di dalamnya. Dr. Dr. Maka jika engkau telah mendapat air. (Dr. (Ar-Rahbawi. akan tetapi dia hanya dianggap orang yang berhadas kecil. Hasbi. (Abu Muhammad. Abdul Rahman. Dr. Zainuddin Tanjung. jika seseorang itu bertayammum kerana berhadas besar kemudian terbatal tayammumnya tidak akan mengembalikannya kepada hadas besar.M. Prof. " Dalam hal ini telah berkata Nafi': (Al-Siddieqy. hilangnya kesakitan dan kesejukan. 1994: 148) 2) Hilangnya kesulitan yang mengharuskan tayammum: Di antara yang membatalkan tayammum ialah hilangnya kesulitan atau keuzuran yang menjadi penyebab boleh bertayammum seperti beredarnya musuh atau binatang buas. hendaklah engkau sentuhkan air itu ke kulit engkau. (Imam Taqiyudddin Abu Bakar b. maka batallah tayammumnya dari hadas kecil dan hadas besar sekaligus.th: 196) Ini berdasarkan hadis Abu Zarr r. Jantan. haramlah bagi orang itu melakukan segala apa yang haram dilakukan oleh orang yang junub sehingga ia mengulangi tayammumnya lagi. adanya alat yang boleh menyampaikan pada air dan terlepas dari tahanan atau penjara yang tidak terdapat air padanya. 1980: 560) Jika seseorang bertayammum kerana sakit atau seumpamanya.1993: 128) Sungguhpun begitu. Zainuddin Tanjung. jika orang yang bertayammum dari janabah itu berhadas kecil. Disebabkan itu. Maka harus baginya membaca al-Quran. bukan kerana ketiadaan air lalu melihat air tidaklah batal tayammumnya. kerana yang demikian itu lebih baik bagi engkau. Muhammad al-Husaini. 1411H/1990: 165) Akan tetapi wajib baginya mandi apabila sudah ada air atau bila telah hilang sebab uzur yang membolehkannya tayammum. jadi tayammum itu terbatal dengan sebab berhadas sebagaimana yang berlaku pada wudu'. 1984 : 604) 3) Melihat air dan sanggup memakai air: Sekiranya seseorang bertayammum kerana tidak ada air. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. Rahman Ritonga. Ini kerana apa yang mengharuskan tayammum kerana uzur akan membatalkan tayammum itu kerana hilangnya keuzuran. 1999: 91) Maka. Osman b. (b) 313: 205-206) Maksudnya: " Tanah yang baik itu alat bersuci bagi orang Islam.M. Batalnya ini tidak dibezakan antara tayammum dengan sebab ketiadaan air atau tayammum ketika ada air seperti tayammum bagi orang yang sakit. Dalam pada itu. sekalipun tidak engkau perolehi air sepuluh tahun lamanya. Kemudian tibalah beliau ke Madinah sedangkan hari masih terang. lalu dia berhadas. A. kerana tayammum dilakukan untuk solat. 'Abdul Qadir. Wahbah al-Zuhaili. (Al-Juzairi. A. golongan Malikiyyah mengatakan. 1980: 561) " Ibnu 'Umar telah bertayammum di tempat yang jauhnya dari Madinah kira-kira satu atau dua batu sahaja dan bersolat Asar. atau terdapat najis dibadannya melainkan solat jumaat yang tidak membatalkan tayammum apabila habis waktu. 1999: 91) Maka terbatal tayammum itu secara mutlak samada disebabkan hadas besar. t. (Dr. maka batallah tayammumnya.1) Perkara yang membatalkan wudu': Tayammum terbatal oleh segala apa yang membatalkan wudu' dan mandi kerana tayammum adalah gantian kepada keduanya. 1983: 63) 4) Habis waktu solat: Hanabilah telah memberi tambahan dalam perkara yang membatalkan tayammum iaitu habis waktu solat. Abdul Rahman. 1411H/1990: 165-166) . apabila seseorang itu melihat atau mendapatkan air sesudah bertayammum tetapi masih belum solat wajiblah atasnya berwudu' untuk bersolat menurut pendapat para Fuqaha'. (Hj. (Dr. beliau tidak mengulangi lagi solat Asarnya itu. Hasbi. kemudian mereka melihat air seumpama turun hujan sebelum mereka solat maka batallah tayammum tersebut. T. (Al-Siddieqy." Melihat air atau sanggup memakai air yang memadai walaupun satu kali menurut golongan Hanafiyyah manakala menurut golongan Malikiyyah dan Hanabilah asal melihat atau menemukan air walaupun tidak memadai untuk wudu' atau mandi sudah membatalkan tayammum. 1984 : 604) Jika bertayammum seseorang yang sudah dianggap sah kerana memenuhi syarat-syaratnya. Dr. T. Prof.

Dr. Ini adalah kerana menurut mereka muawalat (berturut-turut) di antara tayammum dan solat adalah rukun tayammum. Selepas itu ditekap sekali lagi pada debu tadi untuk kali kedua lalu ditipiskan dengan meniup atau meneguh kedua-dua tangan. A. sementara tapak tangan kiri menyapu tangan kanan hingga ke siku. Lafaz niat iaitu: Maksudnya: " Sahaja aku bertayammum kerana mengharuskan fardhu solat kerana Allah Taala". ii. (Hj.th: 198) Akan tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan yang lain tidak membatalkan tayammum disebabkan murtad seperti halnya pada persoalan wudu'. Wahbah al-Zuhaili. Cara menyapu muka adalah dengan menyapu bahagian atas muka lalu meluncurkan ke bawah manakala kawasan muka ialah dari gigi rambut ke bawah dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri sebagaimana dalam wudu'. (Ar-Rahbawi. jika dalam wudu' wajib menyampaikan air ke celah-celah janggut atau misai yang tebal. Osman b. Muhammad. Seandainya ditengah-tengah mengusap anggota tayammum dia terangkat tangannya kemudian dikembalikan semula. kerana wudu' dan mandi junub itu melenyapkan hadas. 1414H/1993: 126) iv. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Rahman Ritonga. (Abu Muhammad. iaitu mendahulukan menyapu muka. Perlu ditegaskan juga bahawa semua amal ibadat yang dikerjakan oleh orang yang murtad itu telah tersia-sia belaka. (Dr. bukan untuk membolehkan solat sahaja. iii.W. Kaifiat tayammum dalam keadaan biasa Kaifiat tayammum haruslah dilakukan mengikut fardhu yang telah digariskan oleh para Fuqaha'. Tertib. (Hj. hukumnya boleh menurut qaul yang rajih dan tidak perlu mengambil tanah lagi. 1414H/1993: 124) Kemudian tapak tangan itu ditepuk-tepukkan terlebih dahulu untuk membuang debu musta'mal (yang telah digunakan) yang masih melekat ditangan. Jantan. menyentuh al-Quran atau sebagainya yang dimaksudnya dengan tayammum. Jantan. Membaca Basmalah sambil meniatkan untuk mengharuskan solat. t. Kemudian tapak tangan kanan menyapu tangan kiri hingga ke siku. tawaf. Ini adalah kerana tayammum itu untuk membolehkan solat. Kaifiat tayammum bagi pesakit berbalut . sedangkan tayammum itu termasuk di bawah amal ibadat.T. dan tidak diterima Allah S. Seterusnya melurut ibu jari kiri di belakang ibu jari kanan dan begitulah sebaliknya dengan menyapu tangan kiri. (Al-Husaini. 1994: 144) 2. 1984 : 606) Kaifiat Tayammum 1. Zainuddin Tanjung. Muhammad. maka dalam tayammum hal itu tidak diwajibkan menurut mazhab yang kuat kerana sukar. Seterusnya dipusingkan tapak tangan ke bahagian dalam siku dan lurutkan ke hadapan sehingga ke pergelangan tangan dan kedudukan ibujari dalam keadaan terangkat. Setelah ditiup atau dilaga-lagakan kedua-dua tangan untuk menipiskan debu-debu yang melekat padanya. Osman b. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. bukan rukun. (Dr. (Al-Husaini. Kemudian menepuk dua tapak tangan ke debu dengan jari terbuka. Dengan ini haruslah diketahui cara-cara dan kaedah yang betul sebelum seseorang itu melakukan amalan tayammum di samping mengenalpasti kebolehan untuknya bertayammum itu memenuhi segala syarat atau sebaliknya. Berikut ini adalah kaifiat-kaifiat untuk bertayammum: i. Kemudian dilurutkan jari-jari tangan kiri hingga ke pergelangan tangan kanan dan digenggam sedikit dan dilurutkannya pula hingga ke siku. lalu disapukan ke muka sekali saja.5) Murtad (riddah): Orang yang murtad atau keluar dari agama Islam membatalkan tayammumnya menurut golongan Syafi'iyyah. kemudian baru menyapu kedua tangan hingga dua siku. 1983: 62) Cara menyapu tangan adalah dengan menyapu tangan kanan dengan meletakkan jari tangan kiri selain ibu jari ke bawah jari tangan kanan. Niat mestilah dilakukan pada permulaan memindahkan tanah ke tapak tangan dan hendaklah berkekalan hingga menyapu sebahagian daripada muka sebagaimana pendapat Syafi'iyyah. 1983: 59-60) Manakala menurut golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah bahawa tertib itu hukumnya sekadar sunat. demikian pula hilang pahalanya. 1999: 91) 6) Tempoh yang panjang antara tayammum dan solat: Tayammum terbatal dengan adanya tempoh yang panjang di antara tayammum dan solat menurut golongan Malikiyyah kecuali yang lainya. Harus diketahui juga bahawa cara bertayammum untuk hadas besar adalah sama caranya dengan tayammum untuk hadas kecil manakala kadar yang dapat dikerjakan dengan sekali tayammum itu ialah satu perkara wajib (fardhu) dan beberapa perkara sunat. 'Abdul Qadir. dan keharusan solat dengan tayammum itu tidak ada lagi disebabkan riddah. Bezanya ialah. Masalah ini berlainan dengan masalah wudu' dan mandi junub.

maka hanya satu tayammum sahaja yang wajib sebagai ganti daripada wudu'nya.T: (Al-Baqarah: 185) Maksudnya: " Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tiada menghendaki kesukaran". maka wajib ia bertayammum dua kali. Mula-mula hendaklah dibasuh muka. Osman b. 1983: 64) Hikmat Bertayammum 1. kemudian bertayammum dan membasuh anggota tangan yang baik. maka wajib bertayammum tiga kali.T ke atas umat Islam ialah mengangkatnya daripada kesempitan dan kesusahan dalam segenap aspek. lemah. buta dan sebagainya. Atau mula-mula hendaklah dibasuh muka.W. Tetapi jika keempat-empat anggota wudu' kesemuanya tidak boleh terkena air. Kaedahnya ialah samada bertayammum dahulu kemudian membasuh anggota-anggota yang lain atau membasuh anggota-anggota yang lain dahulu kemudian baru bertayammum. Mula-mula hendaklah dibasuh muka dengan air. padahal ada anggotanya yang tidak boleh terkena air. Kemudian menyapu kepala. peperangan dikecualikan kepada orang sakit. harus mengqasar dan menjamakkan solat bagi musafir dan diharuskan juga berbuka puasa di bulan ramadhan dan diqadha' puasa itu selepasnya. ibadat haji tidak diwajibkan kepada yang tidak berkemampuan. Maka tidaklah suatu tanggungjawab itu merupakan bebanan. Jika sekiranya ada tiga anggota wudu' yang tidak boleh terkena air itu. kerana tidak ada tertib dalam pekerjaan yang demikian itu. puasa dikecualikan kepada orang sakit yang berpanjangan. ii. Jantan.T: (An-Nisa': 28) Maksudnya: . kemudian ia membasuh bahagian tangan yang tidak luka kemudian ia bertayammum sebagai ganti membasuh tempat luka.T yang mengangkat bebanan itu seluruhnya. atau suatu perintah daripada urusan syariat pula menyusahkan manusia untuk melaksanakannya. Jika sekiranya ada dua anggota wudu' yang tidak boleh terkena air.W. Bagi orang yang berhadas kecil yang hendak mengangkat hadasnya padahal ada anggotanya yang tidak boleh terkena air. Tayammum suatu rahmat Allah kepada hambaNya Di antara kelebihan Allah S. Jantan. Hal ini dapat dilihat sebagaimana solat adalah dikecualikan kepada perempuan yang didatangi haid dan nifas. Kedua-dua cara ini boleh dilakukan kerana tiada disyaratkan tertib bagi mengangkatkan hadas besar. dan meringankan daripadanya pula. tidak sah jika ia mendahulukan tayammum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka itu dengan mengkemudiankan tayammum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka dengan mendahulukan pula menyapu sebahagian daripada kepala. kemudian bertayammum sebagai ganti membasuh tempat luka itu. Apabila sampai membasuh anggota yang tidak boleh terkena air itu kerana mengikut tertib. Sebagaimana firman Allah S. Kemudian membasuh bahagian tangan yang tidak luka. Keringanan dan mengangkat kesempitan di dalam tanggungjawab Syari'e amat jelas bagi setiap muslim. (Hj. Kemudian menyapu sebahagian daripada kepala dengan air dan selepas itu bertayammum lagi dan membasuh anggota kaki yang baik. Perkara ini dapat juga didapati dengan keringanan suatu tanggungjawab mengikut kadar kemampuan dan kudrat seseorang tanpa adanya masyaqqah (kesusahan) seperti orang yang lemah untuk bersolat sambil berdiri dibenarkan solat dalam keadaan duduk. Osman b. kecuali anggota yang tidak boleh terkena air itu. ataupun membasuh anggota tangan yang baik dan bertayammum kemudiannya. melainkan terdapatnya rahmat dan keringanan daripada Allah S. sebagai ganti anggotanya yang demikian itu hendaklah ia menyampaikan serta meratakan air ke seluruh anggota tubuh badannya yang lain.W. Firman Allah S. sebabnya hukum seluruh badan adalah seperti satu anggota sahaja. sebagai ganti anggotanya yang demikian itu hendaklah ia bertayammum.Bagi orang yang berhadas besar atau kecil yang hendak berwudu' atau mandi janabah.W. (Hj. i. ataupun membasuh anggota kaki yang baik dan bertayammum kemudiannya. Contoh kedua: Luka di tangan dan kaki. lalu menyapu sebahagian kepala. 1983: 63-64) Sebagai contoh dikemukakan 2 jenis keadaan sakit yang berlainan beserta cara yang betul untuk bertayammum: Contoh pertama: Terdapat luka di tangan: i.

Padahal menurut hukumnya.(Abu Muhammad." Hikmat bertayammum ini termasuk dalam bahagian hikmat ta'abbudi.W.my/tayamum. Kemudahan ini ialah kerana Allah S. ibadat tayammum yang sampai perintahnya untuk memukul ke atas tanah untuk disapu ke muka dan dua tangan adalah sebagai ganti wudu' dan mandi janabah apabila didapati bersih. Allah akan membunuh mereka.kias.th: 182-185) Firman Allah S. Sesungguhnya ubat keraguan (kebodohan) itu ialah bertanya. bersabda: Mereka bunuh dia. Ini adalah kerana Allah S. padahal ketiadaan air itu hanya buat sementara waktu sahaja. kemudian ia bermimpi jimak maka ia bertanya kepada para sahabatnya: Adakah kamu dapati jalan yang memberi kemudahan kepadaku untuk bertayammum? Mereka menjawab: Kami tidak dapati jalan untuk memberi kemudahan kepada engkau. dapatlah kita fahami bahawa amalan tayammum merupakan antara ibadat yang penting sepertimana juga ibadat-ibadat lain yang menjadi kefardhuan kepada umat Islam.W. Jantan.T telah menggariskan mengenai syariat bertayammum di dalam al-Quran dan Hadis dengan sejelas-jelasnya yang mana ia sebagai suatu kemudahan bagi umatNya dalam melaksanakan perintahNya. yang mana tayammum itu tidak dilakukan di masa umatumat yang terdahulu. Hadis Baginda Rasulullah S. Menyatakan kemuliaan.A. (Al-Syeikh Hassan Ayub.W.A. lalu luka kepalanya. (b) 336: 239) Maksudnya: " Kami telah keluar mengembara maka salah seorang daripada kami terkena batu. 1422H/2002 : 61) Ia merupakan suatu rukhsah (kemudahan yang diberi oleh Syara') bagi orang yang tidak boleh menggunakan air kerana sakit atau dalam musafir. Kemudian disapunya dengan air di atas pembalut lukanya tadi dan membasuh semua badannya yang lain.T tidak memberatkan dan membebankan hamba-Nya dalam melaksanakan urusan tersebut di luar kemampuan mereka. lalu Nabi S. t.W. iaitu agar solat jangan sampai ditinggalkan dengan sebab ketiadaan air. Maka dengan mudah sekali orang mencari alasan untuk meninggalkan solat. (Hj.W. Kemudian dia mandi yang menyebabkan dia mati. iaitu perbuatan yang tidak diterangkan tuhan hikmatnya.T lagi: (Al-Hajj: 78) Maksudnya: " Dan Dia (Allah) menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama.a: (Riwayat Abu Daud. Menghinakan diri yang condong kepada kejahatan dengan meletakkan tanah ke muka anggota yang paling mulia. Osman b.A.W.W yang diriwayatkan daripada Jabir r. Sebenarnya sudah memadai (sudah cukup) ia bertayammum sahaja dan membalut lukanya. solat tidak boleh samasekali ditinggalkan dalam keadaan macam mana sekalipun. . hanya yang dapat diketahui orang semata-mata syaratnya sahaja." Allah menghendaki supaya meringankan bagimu (peraturan agama).A. atau kerana tidak ada air. 1983: 65) Kesimpulan Melalui penjelasan yang telah dinyatakan di dalam bab ini. sedang engkau masih boleh menggunakan air. Kemudian ketika kami sampai kepada Nabi S. Ini seterusnya membuktikan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Allah S.T kepada hambaNya yang beriman dan beramal soleh. Di sini juga. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu. atau sukar untuk mendapat air. ii. kerana manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah". syariat Nabi Muhammad S. http://www.htm Apa makna tayammum? Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit. terdapat dua hikmat yang terbesar amalan bertayammum: i.W.edu. Dengan demikian. diceritakan peristiwa itu kepada Baginda." Nas-nas tersebut merupakan dalil bahawa tayammum itu suatu rukhsah (kemudahan) yang dikurniakan Allah bagi orang yang mengalami kesukaran untuk melaksanakan urusan agama.

Bila diharuskan tayammum? Secara dasarnya. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud). Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r. Kerana tidak mampu menggunakan air Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air.a. sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. 2. ³Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil. Umar menjawab. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi). Adapun aku. yang menceritakan. Kerana keputusan air.a. dan bertanya. atau dalam pelayaran. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. Adapun kamu. Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran. maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. ³Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)´. iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah itu´.a. ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm.a. atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan. 1. ³Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)´. Namun µAmmar bin Yasir r. ³Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)´. (al-Maidah: 6). maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solat´. maka baginda berkata (kepada µAmmar). as-Sunnah dan Ijmak ulamak. Apabila diceritakan kepada Nabi s. aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk.. Seorang lelaki datang berjumpa Umar r.w. ³Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. ³Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). .terlalu sejuk atau sebagainya.

lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. mereka mengadu kepada Rasulullah s. 2. 6. ³Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman mereka´. Air diperlukan untuk menguli tepung. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). 5. Takut kepada musuh yang menghalangnya dari mendapat air sama ada musuh itu manusia atau binatang buas. Terdapat sangkaan yang kuat dalam dirinya bahawa akan ditimpa sakit jika ia menggunakan air. Imam Ahmad pernah menceritakan. 29). 7.a.w. Apakah contoh-contoh keadaan yang mengharuskan tayammum kerana tidak mampu menggunakan air? 1. Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina µAli ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir. Bimbang kepada sejuk yang bersangatan jika musim sejuk luar biasa. Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang).w. ketawa dan baginda tidak berkata apa-apa´. untuk memasak dan sebagainya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu´. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). . Tidak mampu menggunakan air kerana sakit. 3. atau bimbang bertambah sakit.a. Jawab Saidina µAli. Rasulullah s. Mendengar peneranganku. Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat¶. Lalu aku menjawab. ³Hendaklah ia bertayammum´. Air diperlukan untuk membasuh najis yang tidak dimaafkan (yakni mesti dibersihkan). 4. atau bimbang lambat sembuh. µAku teringat firman Allah. µWahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?¶. Air diperlukan untuk minuman haiwan yang bersamanya seperti kudanya atau sebagainya. Maka Rasulullah bertanya kepadaku. Hal tersebut diketahui dengan pengalaman atau makluman dari doktor. ³Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. (an-Nisa¶. 8. Air yang ada diperlukan (untuk minum dan sebagainya) pada ketika itu atau akan datang.lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku.

Tidak cukup dengan pencarian ketika kali pertama bertayammum sahaja. Pandanagn ini adalah pandangan jumhur ulamak yang terdiri dari al-Hasan. Hendak lah tayammum itu dengan menggunakan tanah yang bersih Keempat. Berusaha mencari air terlebih dahulu jika tayammum dilakukan kerana keputusan air. namun tidak mencukupi untuk bersuci. Kedua. hendaklah terus bertayammum dan tinggalkan air itu. Imam . Pandangan kedua. Hendaklah bertayammum setelah masuk waktu Syarat pertama telahpun kita huraikan tadi iaitu tatkala memperkatakan tentang bilakah harus kita bertayammum. lalu ia pun bertayammum. Ketiga. wajib digunakan air yang ada itu. para ulamak telah menggariskan syarat-syarat berikut. Pandangan pertama. Untuk berikutnya kita huraikan syarat-syarat selebihnya iaitu yang bersangkutan dengan kewajipan mencari air. hendaklah ia pergi ke masjid umpamanya atau ke rumah berdekatan moga-moga menemui air. Apa maksud mencari air? Seseorang yang ingin bertayammum kerana ketiadaan air. kemudian barulah bertayammum bagi anggota yang tidak dapat dicuci dengan air. Setelah pasti benar-benar tidak ada air. wajib ia berusaha mencari air terlebih dahulu di kawasan sekitarnya. Hammad. Hendaklah orang yang bertayammum mempunyai keuzuran yang menghalangnya dari menggunakan air iaitu kerana keputusan air atau tidak mampu menggunakan air. adakah digunakan air baru tayammum atau terus tayammum? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini. Pandangan ini merupakan mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi¶ie (dalam qaul jadidnya). Jika air tiada di rumah. Pertama. Mencari air itu wajib diulangi setiap kali hendak bertayammum. Bagaimana jika ada air. Malik. Jangan semata-mata tiada air di rumah. barulah bertayammum. bahan tayammum (iaitu tanah menurut jumhur ulamak) dan waktu dilakukan tayammum. az-Zuhri.Apakah syarat-syarat sah tayammum? Untuk sahnya tayammum.

thoharah dengan air adalah perintah yang wajib.Abu Hanifah. Kedua. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula berpendapat. tidak khusus kepada tanah sahaja. harus tayammum dengan salji dan setiap yang melapisi permukaan bumi. batu. . harus bertayammum di atas batu yang tidak ada debu atau di atas tanah licin yang tidak ada debu yang melekat di tangan apabila ditepuk di atasnya. Ishaq. Ibnu al-Munzir dan al-Muzanie (murid Imam Syafi¶ie). Dan disyaratkan tanah itu pula hendaklah berdebu (yakni dapat melekat pada tangan bila ditepuk) dan bersih. tidak dipakai tayammum itu. tidak hanya tanah. kapur dan sebagainya yang tidak dikategorikan sebagai tanah. Pertama. yakni solatnya wajib diulangi semua setelah mengambil wudhuk dengan air tersebut. kapur. Abu Yusuf dan Daud az-Dzahiri) mensyaratkan tayammum hendaklah dengan tanah. menurut Imam Syafi¶ie dan Imam Ahmad. Malah menurut Imam Malik. Oleh itu. Kedua. Harus tayammum dengan segala yang ada di atas permukaan bumi. maka halnya sama seperti orang yang ketiadaan air. pada pandangan mereka. tidak harus dengan pasir. yakni solatnya sah kerana lupa adanya air membawa ia kepada tidak dapat menggunakan air. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan bahan-bahan untuk bertayammum itu berdebu. dipakai tayammum itu. Adakah tayammum hanya harus dengan tanah sahaja? Bolehkah bertayammum dengan selain tanah? Ada beberapa pandangan ulamak dalam masalah bahan yang harus digunakan untuk bertayammum. bagaimana hukumnya? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini. menurut Imam Abu Hanifah. Pertama. Imam Syafi¶ie (dalam qaul qadimnya). Hujjah mereka ialah. lalu ia pun bertayammum dan mengerjakan solat. batu dan seumpamanya. jumhur ulamak (mazhab Imam Syafi¶ie. Ia tidak gugur semata-mata kerana lupa. tetapi juga pasir. Kalau seseorang itu lupa bahawa dalam kenderaannya ada air atau ia lupa ada menyimpan air di satu tempat. Imam Ahmad.

harus jika di atas tempat-tempat yang ditepuk itu ada terdapat debu yang dapat melekat di tangan sebagaimana yang disyaratkan tadi. Nabi s. Menurut beliau. jumhur ulamak (terdiri dari mazhab Imam Malik. ³Sha¶id (tanah) yang bersih adalah alat bersuci bagi seorang muslim jika ia tidak mendapati air sekalipun selama sepuluh tahun. Disyaratkan masuk waktu kerana tayammum adalah toharah darurat seperti mana toharah wanita yang istihadhah di mana kedua-duanya tidak menghilangkan hadas. Menurut Abu Hamid. Adakah disyaratkan masuk waktu sahnya tayammum? Ada dua pandangan ulamak. Ahmad dan lain-lain) berpandangan. Jika ia telah menemui air. di belakang binatang kenderaan atau sebagainya? Ada dua pandangan ulamak. mengikut Imam Malik. juga bersabda. tidak harus melakukan tayammum dengan menepuk ke atas debu yang terdapat di atas pakaian. akan tetapi dilakukan hanya untuk mengharuskan solat sahaja. . hukum tersebut telah disepakati oleh sekelian ulamak.w. Begitu juga. tidak sah tayammum melainkan setelah masuk waktu solat sama ada tayammum kerana keputusan air atau kerana tidak mampu menggunakan air. Kedua.a. Jika tidak terdapat debu padanya. permaidani dan sebagainya itu. Syafi¶ie. hendaklah ia menyapu air (yakni membasuh) badannya. begitu juga orang yang ingin melakukan tayammum juga tidak harus melakukannya melainkan setelah masuk waktu solat. Adakah harus bertayammum dengan tanah bernajis? Tidak harus kerana tayammum wajib dengan tanah atau bahan yang bersih kerana Allah menyebutkan di dalam ayat ³ ´ (sha¶id yang bersih). Demikian itu lebih baik baginya´. di atas permaidani. tayammum hendaklah dengan menepuk terus ke atas bumi. Pertama.Adakah harus bertayammum dengan menepuk di dinding. Maka sebagaimana wanita yang istihadhah tidak harus mengambil wudhuk melainkan setelah masuk waktu. Pertama. di pakaian. tidak harus tayammum. Maksud µmasuk waktu¶ ialah tiba waktu yang mengharuskan suatu solat itu dilakukan. mengikut pandangan mazhab Syafi¶ie dan Ahmad.

Menyebabkan sakit bertambah teruk atau penyakit semakin melarat. menyapu khuf. harus memakai pandangan atau makluman dari doktor kafir jika tidak ada doktor muslim. Akan menyebabkan kematian atau kerosakan pada aggota ( ). Beliau mengkiaskannya dengan wudhuk dan toharah-toharah yang lain (mandi. membaca al-Quran dan beriktikaf. Jika mampu berikhtiar sama ada dengan memanaskan air atau sebagainya. Sejauhmanakah ibadah yang harus dilakukan dengan tayammum? Tayammum mengharuskan apa yang diharuskan dengan wudhuk dan mandi.Kedua. sujud tilawah. lumpuh dan sebagainya. Apakah syarat tayammum bagi orang sakit atau luka? Tidak semua jenis sakit atau luka mengharuskan tayammum. 2. Jika tidak mampu. Ia merangkumi. membawa mushaf. Namun menurut mazhab Imam Malik. 4. Tidak diterima pengakuan atau pengesahan dari doctor kafir atau fasiq. Sakit atau luka yang mengharuskan tayammum ialah sakit atau luka yang penggunaan air ditakuti akan menyebabkan at-talaf (kematian atau kemusnahan anggota) atau mendatangkan mudarat pada badan. wajiblah dilakukan ikhtiar itu. seperti kulit menjadi hitam atau sebagainya. sujud syukur. Apakah syarat tayammum bagi orang yang kesejukan? Syaratnya ialah tidak ada sebarang ikhtiar lagi yang dapat dilakuka bagi menggunakan air. . Menyebabkan kesakitan yang tidak tertanggung. 3. yakni harus melakukan tayammum sekalipun belum masuk waktu. Menurut mazhab Syafi¶ie. Imam Abu Hanifah berpandangan. 6. Seorang yang bertayammum harus mengerjakan solat fardhu. doctor itu hendaklah muslim dan adil (tidak fasiq). maka tayammum juga sedemikian kerana ia disyariatkan sebagai ganti kepada kedua-duanya. Kesan-kesan yang dibimbangi tersebut dari penggunaan air hendaklah disahkan oleh pengalaman sendiri atau berdasarkan makluman dari doktor yang mahir. Penggunaan air menimbulkan penyakit yang membawa kematian atau kerosakan anggota. Menyebabkan lambat sembuh 5. tayammum tidak terikat dengan waktu. solat sunat. Menimbulkan kecacatan dan kejelikan yang ketara pada badan. barulah diharuskan tayammum. Hukum ini telah disepakati oleh ulamak. menghilangkan najis). Sebagaimana wudhuk harus dilakukan sebelum masuk waktu solat. 1.

(sebahagiannya telah kita sebutkan tadi). menjamakkan dua solat dan seberapa banyak solat sunat yang diingini selama belum masuk waktu lain. Dua tangan . Imam Abu Hanifah. al-Muzani dan ar-Ruyani. Pandangan ini merupakan pendapat Sa¶id bin al-Musayyab.a. maka harus untuk melakukan dengan tayammum itu seberapa banyak solat yang dikehendaki sama ada fardhu atau sunat dan tanpa mengira waktu. Yahya al-Ansari. batallah tayammum dan wajib diulangi semula tayammum bagi mengharuskan solat kembali. az-Zuhri. Pandangan ketiga. Malik. Pandangan kedua. harus dilakukan seberapa banyak yang dikehendaki. solat fardhu yang luput. Ishaq dan Imam Ahmad. Selagi tayammum tidak batal ±iaitu dengan menjumpai air atau dengan berlakunya hadas-. Hendaklah diperbaharui tayammum untuk setiap solat fardhu yang hendak dilakukan setelah dipastikan tidak air terlebih dahulu. Mereka berpendapat. Apakah anggota-anggota tayammum? Berdasarkan ayat al-Quran tadi dan hadis-hadis Nabi s. Syafi¶ie. 1. Ibnu µAbbas. tayammum sama seperti wudhuk iaitu tidak terikat dengan bilangan solat. as-Sya¶bi. Pandangan pertama. al-Hasan. al-Laits. anggota tayammum hanya dua sahaja (sama ada tayammum bagi menggantikan wudhuk atau bagi menggantikan mandi) iaitu. as-Tsauri. Qatadah. an-Nakha¶ie. menghimpunkan dua solat nazar atau antara satu solat fardhu dengan satu solat nazar.Namun para Fuqahak berikhtilaf dalam menentukan bilangan solat fardhu yang harus dikerjakan dinisbahkan kepada satu tayammum yang dilakukan. Kedaaannya menyamai seorang wanita istihadhah atau orang-orang lainnya yang melakukan toharah darurat. Oleh demikian. Jumhur ulamak yang terdiri dari Saidina µAli. satu tayammum hanya untuk satu solat fardhu atau satu ibadah wajib sahaja. Rabi¶ah. Apabila masuk waktu lain.w. Tayammum terikat dengan waktu di mana satu tayammum hanya bagi satu waktu solat fardhu sahaja. Muka 2. Ibnu Umar. Di sana ada tiga pandangan. Seorang yang bertayammum boleh melakukan apa sahaja solat yang dikehendaki sama ada solat fardhu dalam waktu. tidak harus menjamakkan dua solat dengan satu tayammum atau melakukan dua tawaf atau melakukan satu solat fardhu dengan satu tawaf fardhu. Adapun solat sunat.Mereka berpandangan. Imam Abu Tsur dan fuqahak mazhab Hanbali.

a. wajiblah tepukan itu ditambah hingga debu meratai seluruh kawasan yang wajib disapu itu. Menurut Imam Nawawi. Salim bin Abdullah. bersabda kepadanya.sabda Nabi s. . Imam Malik.w. Jika dua kali tepukan itu mencukupi untuk menyapu keseluruhan kawasan muka dan tangan (hingga ke siku). Imam Abu Hanifah dan Syafi¶ie. Pertama. kawasan tangan yang wajib disapui debu adalah sama sebagaimana yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk iaitu bermula dari hujung jari hinggalah ke siku. Imam Ahmad. bukan sabda Nabi s. Makhul. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)´. sekali untuk disapu ke muka dan sekali untuk di sapu ke kedua tangan hingga ke siku´. pandangan kedua di atas adalah kuat dari segi dalilnya dan lebih hampir kepada kehendak as-Sunnah. kawasan tangan yang wajib disapui debu ketika tayammum hanyalah sampai ke pergelangan tangan sahaja. as-Sya¶bi. Adapun hadis yang dijadikan hujjah oleh jumhur tadi ia adalah dhaif. Ibnu µUmar. mengikut jumhur atau majoriti ulamak iaitu Saidina µAli. satu tepukan untuk disapu ke muka dan satu tepukan lagi untuk disapu kepada dua tangan hingga ke siku.Mengenai muka tidak ada khilaf di kalangan ulamak bahawa keseluruhan kawasan muka yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk.w. Mereka berdalilkan ± antaranya. Mereka berdalilkan hadis kisah µAmmar (yang telah kita kemukakan tadi) di mana Rasulullah s.. Berapakah bilangan tepukan yang wajib semasa melakukan tayammum? Rentetan dari khilaf di atas. sekumpulan ulamak yang terdiri dari µAtho. ³Tayammum itu dua kali tepukan. Adapun tangan. Sebenarnya ia hanyalah pandangan Ibnu Umar. Jika tidak.a. al-Auza¶ie. tayammum wajib dengan sekurang-kurangnya dua kali tepukan ke tanah. tidak perlu lagi ditambah. ³Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. Imam Syafi¶ie (mengikut qaul qadimnya sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsur) dan disokong oleh Ibnu al-Munzir berpandangan. Ishaq. Kedua.a. maka para ulamak berbeza pandangan tentang kawasan yang wajib disapui debu. berlaku pula khilaf dalam menentukan berapakah bilangan tepukan ke tanah yang mesti dilakukan oleh orang yang melakukan tayammum? Mengikut jumhur ulamak tadi.w. al-Hasan alBasri. maka ketika tayammum kawasan muka tersebut wajib diratai dengan debu.. al-Laits.

Imam Ahmad. Jika seorang bertayammum. Jika ia bertayammum tadi kerana ganti mandi wajib. yakni tidak cukup dengan tayammumnya tadi sekalipun ia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayammumnya. Bagi orang yang bertayammum kerana ketiadaan air. perkara-perkara yang membatalkan wudhuk juga akan membawa kepada batalnya tayammum. ia telah terkentut atau tersentuh kemaluan atau sebagainya). maka batallah tayammumnya. al-Auza¶ie. kemudian belum sempat mengerjakan solat ia telah menemui air. Tayammum adalah bersuci gantian bagi wudhuk. tayammumnya batal apabila telah bertemu air. Apabila hendak solat semula. tidak harus ia menunaikan solat dengan tayammum itu. tayammum dikira terbatal sebaik sahaja hilang keuzuran. akan tetapi hendaklah mengambil wudhuk. Makhul. 2. Ishaq dan disokong oleh Ibnu al-Munzir). Namun sebaik-baiknya ialah ia menghentikan solatnya. Apabila berlaku kepada orang yang bertayammum perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhuk sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam tajuk yang lalu (contohnya. 4. maka sebaik ia sembuh dari sakit. batallah tayammumnya. wajib ia mengambil wudhuk. hendaklah ia mandi wajib sebelum mengerjakan solat berikutnya. Ini kerana tayammumnya dengan sendiri terbatal dengan kerana bertemu air sekalipun belum sempat mengerjakan solat. sejuk keterlaluan dan sebagainya). dengan sendiri tayammumnya terbatal. kemudian mengambil wudhuk dan melakukan semula solat. sah lah solat yang ditunaikan sebelum bertemu air itu dan tidak perlu diulangi semula sekalipun waktu masih ada. 3.Adapun pandangan kedua di atas (µAtho. yang wajib ialah sekali tepukan sahaja untuk keduadua anggota tayammum iaitu muka dan dua tangan hingga pergelangannya. Jika bertayammum kerana keuzuran (seperti sakit. Jika air ditemui setelah selesai solat.com/2009/07/30/bersuci-tayammum/ . Kesimpulannya. jika seseorang bertayammum kerana sakit. mereka menegaskan. Contohnya. kemudian baru tunaikan solat. Bilakah batalnya tayammum? 1. Sebaik bertemu air. Jika air ditemui semasa sedang solat (seperti ada orang memberitahunya semasa sedang solat itu). http://muhdhazrie. jika ia ingin meneruskan solatnya diharuskan dan solatnya sah.wordpress.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful