P. 1
Apa makna tayammum

Apa makna tayammum

|Views: 1,205|Likes:
Published by zaim zanol

More info:

Published by: zaim zanol on Oct 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

Apa makna tayammum?

Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit, terlalu sejuk atau sebagainya.[1] Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak ulamak. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud); ´Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah ituµ. (al-Maidah: 6). Bila diharuskan tayammum? Secara dasarnya, ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm; 1. Kerana keputusan air; sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. 2. Kerana tidak mampu menggunakan air Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan; Seorang lelaki datang berjumpa Umar r.a. dan bertanya; ´Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)µ. Umar menjawab; ´Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)µ. Namun ¶Ammar bin Yasir r.a. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar; ´Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). Adapun kamu, maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. Adapun aku, maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solatµ. Apabila diceritakan kepada Nabi s.a.w., maka baginda berkata (kepada ¶Ammar); ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah, kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ.[2]

Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r.a. yang menceritakan; ´Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil, aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk, lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang), mereka mengadu kepada Rasulullah s.a.w. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). Maka Rasulullah bertanya kepadaku; ¶Wahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?·. Lalu aku menjawab; ¶Aku teringat firman Allah; ´Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamuµ. (an-Nisa·; 29). Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat·. Mendengar peneranganku, Rasulullah s.a.w. ketawa dan baginda tidak berkata apaapaµ.[3] Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina ¶Ali ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir, lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. Jawab Saidina ¶Ali; ´Hendaklah ia bertayammumµ. Imam Ahmad pernah menceritakan; ´Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman merekaµ.[4] Apakah contoh-contoh keadaan yang mengharuskan tayammum kerana tidak mampu menggunakan air? 1. Tidak mampu menggunakan air kerana sakit, atau bimbang bertambah sakit, atau bimbang lambat sembuh. Hal tersebut diketahui dengan pengalaman atau makluman dari doktor. 2. Air yang ada diperlukan (untuk minum dan sebagainya) pada ketika itu atau akan datang. 3. Terdapat sangkaan yang kuat dalam dirinya bahawa akan ditimpa sakit jika ia menggunakan air. 4. Takut kepada musuh yang menghalangnya dari mendapat air sama ada musuh itu

manusia atau binatang buas. 5. Air diperlukan untuk minuman haiwan yang bersamanya seperti kudanya atau sebagainya. 6. Air diperlukan untuk menguli tepung, untuk memasak dan sebagainya. 7. Air diperlukan untuk membasuh najis yang tidak dimaafkan (yakni mesti dibersihkan). 8. Bimbang kepada sejuk yang bersangatan jika musim sejuk luar biasa. Apakah syarat-syarat sah tayammum? Untuk sahnya tayammum, para ulamak telah menggariskan syarat-syarat berikut;[5] Pertama; Hendaklah orang yang bertayammum mempunyai keuzuran yang menghalangnya dari menggunakan air iaitu kerana keputusan air atau tidak mampu menggunakan air. Kedua; Berusaha mencari air terlebih dahulu jika tayammum dilakukan kerana keputusan air. Ketiga; Hendak lah tayammum itu dengan menggunakan tanah yang bersih Keempat; Hendaklah bertayammum setelah masuk waktu Syarat pertama telahpun kita huraikan tadi iaitu tatkala memperkatakan tentang bilakah harus kita bertayammum. Untuk berikutnya kita huraikan syarat-syarat selebihnya iaitu yang bersangkutan dengan kewajipan mencari air, bahan tayammum (iaitu tanah menurut jumhur ulamak) dan waktu dilakukan tayammum. Apa maksud mencari air? Seseorang yang ingin bertayammum kerana ketiadaan air, wajib ia berusaha mencari air terlebih dahulu di kawasan sekitarnya. Jika air tiada di rumah, hendaklah ia pergi ke masjid umpamanya atau ke rumah berdekatan moga-moga menemui air. Jangan sematamata tiada air di rumah, lalu ia pun bertayammum. Setelah pasti benar-benar tidak ada air, barulah bertayammum. Mencari air itu wajib diulangi setiap kali hendak bertayammum.[6] Tidak cukup dengan pencarian ketika kali pertama bertayammum

sahaja. Bagaimana jika ada air, namun tidak mencukupi untuk bersuci, adakah digunakan air baru tayammum atau terus tayammum? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini;[7] Pandangan pertama; wajib digunakan air yang ada itu, kemudian barulah bertayammum bagi anggota yang tidak dapat dicuci dengan air. Pandangan ini merupakan mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi·ie (dalam qaul jadidnya). Pandangan kedua; hendaklah terus bertayammum dan tinggalkan air itu. Pandanagn ini adalah pandangan jumhur ulamak yang terdiri dari al-Hasan, az-Zuhri, Hammad, Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi·ie (dalam qaul qadimnya), Ibnu al-Munzir dan al-Muzanie (murid Imam Syafi·ie). Kalau seseorang itu lupa bahawa dalam kenderaannya ada air atau ia lupa ada menyimpan air di satu tempat, lalu ia pun bertayammum dan mengerjakan solat; bagaimana hukumnya? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini; Pertama; menurut Imam Syafi·ie dan Imam Ahmad; tidak dipakai tayammum itu, yakni solatnya wajib diulangi semua setelah mengambil wudhuk dengan air tersebut. Hujjah mereka ialah; thoharah dengan air adalah perintah yang wajib. Ia tidak gugur sematamata kerana lupa. Kedua; menurut Imam Abu Hanifah; dipakai tayammum itu, yakni solatnya sah kerana lupa adanya air membawa ia kepada tidak dapat menggunakan air, maka halnya sama seperti orang yang ketiadaan air. Adakah tayammum hanya harus dengan tanah sahaja? Bolehkah bertayammum dengan selain tanah? Ada beberapa pandangan ulamak dalam masalah bahan yang harus digunakan untuk bertayammum; Pertama; jumhur ulamak (mazhab Imam Syafi·ie, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf dan Daud az-Dzahiri) mensyaratkan tayammum hendaklah dengan tanah, tidak harus dengan

Oleh itu. Jika ia telah menemui air. tidak harus melakukan tayammum dengan menepuk ke atas debu yang terdapat di atas pakaian. harus jika di atas tempattempat yang ditepuk itu ada terdapat debu yang dapat melekat di tangan sebagaimana yang disyaratkan tadi. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan bahan-bahan untuk bertayammum itu berdebu. harus bertayammum di atas batu yang tidak ada debu atau di atas tanah licin yang tidak ada debu yang melekat di tangan apabila ditepuk di atasnya. Begitu juga.a. permaidani dan sebagainya itu. di belakang binatang kenderaan atau sebagainya? Ada dua pandangan ulamak. tidak hanya tanah. harus tayammum dengan salji dan setiap yang melapisi permukaan bumi. kapur dan sebagainya yang tidak dikategorikan sebagai tanah. mengikut pandangan mazhab Syafi·ie dan Ahmad. Malah menurut Imam Malik. kapur.w.pasir. Nabi s. Pertama. ´Sha·id (tanah) yang bersih adalah alat bersuci bagi seorang muslim jika ia tidak mendapati air sekalipun selama sepuluh tahun. tidak harus tayammum. Demikian itu lebih baik baginyaµ. Jika tidak terdapat debu padanya. Adakah harus bertayammum dengan menepuk di dinding. pada pandangan mereka. batu dan seumpamanya. batu. Dan disyaratkan tanah itu pula hendaklah berdebu (yakni dapat melekat pada tangan bila ditepuk) dan bersih. mengikut Imam Malik. Harus tayammum dengan segala yang ada di atas permukaan bumi. tetapi juga pasir.[8] Menurut Abu Hamid. Kedua. Adakah harus bertayammum dengan tanah bernajis? Tidak harus kerana tayammum wajib dengan tanah atau bahan yang bersih kerana Allah menyebutkan di dalam ayat ´ µ (sha·id yang bersih). tidak khusus kepada tanah sahaja. Menurut beliau. Kedua. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula berpendapat. hukum tersebut telah disepakati oleh sekelian ulamak. juga bersabda. tayammum hendaklah dengan menepuk terus ke atas bumi. di atas permaidani.[9] Adakah disyaratkan masuk waktu sahnya tayammum? . di pakaian. hendaklah ia menyapu air (yakni membasuh) badannya.

Disyaratkan masuk waktu kerana tayammum adalah toharah darurat seperti mana toharah wanita yang istihadhah di mana kedua-duanya tidak menghilangkan hadas. Imam Abu Hanifah berpandangan.Ada dua pandangan ulamak. Menyebabkan kesakitan yang tidak tertanggung. maka tayammum juga sedemikian kerana ia disyariatkan sebagai ganti kepada keduaduanya. akan tetapi dilakukan hanya untuk mengharuskan solat sahaja. Ia merangkumi. Menimbulkan kecacatan dan kejelikan yang ketara pada badan. Ahmad dan lain-lain) berpandangan. Menyebabkan lambat sembuh 5. menyapu khuf. Sakit atau luka yang mengharuskan tayammum ialah sakit atau luka yang penggunaan air ditakuti akan menyebabkan at-talaf (kematian atau kemusnahan anggota) atau mendatangkan mudarat pada badan. Menurut mazhab . 2. Kesan-kesan yang dibimbangi tersebut dari penggunaan air hendaklah disahkan oleh pengalaman sendiri atau berdasarkan makluman dari doktor yang mahir. Menyebabkan sakit bertambah teruk atau penyakit semakin melarat. Maksud ¶masuk waktu· ialah tiba waktu yang mengharuskan suatu solat itu dilakukan. jumhur ulamak (terdiri dari mazhab Imam Malik. Syafi·ie. seperti kulit menjadi hitam atau sebagainya.[11] 1. 3. menghilangkan najis). Pertama. Sebagaimana wudhuk harus dilakukan sebelum masuk waktu solat. yakni harus melakukan tayammum sekalipun belum masuk waktu. Maka sebagaimana wanita yang istihadhah tidak harus mengambil wudhuk melainkan setelah masuk waktu. Beliau mengkiaskannya dengan wudhuk dan toharah-toharah yang lain (mandi. tidak sah tayammum melainkan setelah masuk waktu solat sama ada tayammum kerana keputusan air atau kerana tidak mampu menggunakan air. Akan menyebabkan kematian atau kerosakan pada aggota ( ).[10] Apakah syarat tayammum bagi orang sakit atau luka? Tidak semua jenis sakit atau luka mengharuskan tayammum. Penggunaan air menimbulkan penyakit yang membawa kematian atau kerosakan anggota. begitu juga orang yang ingin melakukan tayammum juga tidak harus melakukannya melainkan setelah masuk waktu solat. Kedua. tayammum tidak terikat dengan waktu. 4. 6. lumpuh dan sebagainya.

[16] Namun para Fuqahak berikhtilaf dalam menentukan bilangan solat fardhu yang harus dikerjakan dinisbahkan kepada satu tayammum yang dilakukan. Qatadah.[15] Seorang yang bertayammum harus mengerjakan solat fardhu. solat sunat. Jika tidak mampu. membawa mushaf.[14] Sejauhmanakah ibadah yang harus dilakukan dengan tayammum? Tayammum mengharuskan apa yang diharuskan dengan wudhuk dan mandi. Jika mampu berikhtiar sama ada dengan memanaskan air atau sebagainya. maka harus untuk melakukan dengan tayammum itu seberapa banyak solat yang dikehendaki sama ada fardhu atau sunat dan tanpa mengira waktu. as-Sya·bi. Di sana ada tiga pandangan. Ishaq . Syafi·ie. al-Muzani dan ar-Ruyani. sujud syukur.Syafi·ie. Tidak diterima pengakuan atau pengesahan dari doctor kafir atau fasiq. membaca al-Quran dan beriktikaf. Jumhur ulamak yang terdiri dari Saidina ¶Ali. barulah diharuskan tayammum. harus memakai pandangan atau makluman dari doktor kafir jika tidak ada doktor muslim. Selagi tayammum tidak batal ²iaitu dengan menjumpai air atau dengan berlakunya hadas-. tayammum sama seperti wudhuk iaitu tidak terikat dengan bilangan solat. Pandangan ini merupakan pendapat Sa·id bin al-Musayyab. as-Tsauri. [17] Pandangan pertama. sujud tilawah. al-Hasan. wajiblah dilakukan ikhtiar itu. Malik. an-Nakha·ie. az-Zuhri. al-Laits. Pandangan kedua. Ibnu Umar. Rabi·ah. Ibnu ¶Abbas. Imam Abu Hanifah.[12] Namun menurut mazhab Imam Malik. Hukum ini telah disepakati oleh ulamak. Yahya al-Ansari. doctor itu hendaklah muslim dan adil (tidak fasiq).[13] Apakah syarat tayammum bagi orang yang kesejukan? Syaratnya ialah tidak ada sebarang ikhtiar lagi yang dapat dilakuka bagi menggunakan air.

satu tayammum hanya untuk satu solat fardhu atau satu ibadah wajib sahaja.[20] Mereka berdalilkan ²antaranya. Imam Abu Hanifah dan Syafi·ie. Dua tangan Mengenai muka tidak ada khilaf di kalangan ulamak bahawa keseluruhan kawasan muka yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk. ´Tayammum itu dua kali tepukan. Imam Malik. .dan Imam Ahmad. Ibnu ¶Umar. mengikut jumhur atau majoriti ulamak iaitu Saidina ¶Ali. as-Sya·bi. Pandangan ketiga. solat fardhu yang luput. al-Hasan al-Basri. kawasan tangan yang wajib disapui debu adalah sama sebagaimana yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk iaitu bermula dari hujung jari hinggalah ke siku.a. menghimpunkan dua solat nazar atau antara satu solat fardhu dengan satu solat nazar. batallah tayammum dan wajib diulangi semula tayammum bagi mengharuskan solat kembali. (sebahagiannya telah kita sebutkan tadi). Apabila masuk waktu lain. 1..w.sabda Nabi s.a. harus dilakukan seberapa banyak yang dikehendaki. Oleh demikian. maka ketika tayammum kawasan muka tersebut wajib diratai dengan debu. al-Laits. maka para ulamak berbeza pandangan tentang kawasan yang wajib disapui debu. Mereka berpendapat. Seorang yang bertayammum boleh melakukan apa sahaja solat yang dikehendaki sama ada solat fardhu dalam waktu. anggota tayammum hanya dua sahaja (sama ada tayammum bagi menggantikan wudhuk atau bagi menggantikan mandi) iaitu.[19] Apakah anggota-anggota tayammum? Berdasarkan ayat al-Quran tadi dan hadis-hadis Nabi s. Salim bin Abdullah.[18] Mereka berpandangan. menjamakkan dua solat dan seberapa banyak solat sunat yang diingini selama belum masuk waktu lain. Muka 2. Kedaaannya menyamai seorang wanita istihadhah atau orang-orang lainnya yang melakukan toharah darurat. Hendaklah diperbaharui tayammum untuk setiap solat fardhu yang hendak dilakukan setelah dipastikan tidak air terlebih dahulu. Pertama. Imam Abu Tsur dan fuqahak mazhab Hanbali. Adapun solat sunat. Adapun tangan.w. tidak harus menjamakkan dua solat dengan satu tayammum atau melakukan dua tawaf atau melakukan satu solat fardhu dengan satu tawaf fardhu. Tayammum terikat dengan waktu di mana satu tayammum hanya bagi satu waktu solat fardhu sahaja.

satu tepukan untuk disapu ke muka dan satu tepukan lagi untuk disapu kepada dua tangan hingga ke siku. pandangan kedua di atas adalah kuat dari segi dalilnya dan lebih hampir kepada kehendak as-Sunnah. Imam Ahmad. bukan sabda Nabi s. berlaku pula khilaf dalam menentukan berapakah bilangan tepukan ke tanah yang mesti dilakukan oleh orang yang melakukan tayammum? Mengikut jumhur ulamak tadi. wajiblah tepukan itu ditambah hingga debu meratai seluruh kawasan yang wajib disapu itu. Jika dua kali tepukan itu mencukupi untuk menyapu keseluruhan kawasan muka dan tangan (hingga ke siku).[25] Berapakah bilangan tepukan yang wajib semasa melakukan tayammum? Rentetan dari khilaf di atas. yang wajib ialah sekali tepukan sahaja untuk kedua-dua anggota tayammum iaitu muka dan dua tangan hingga .[23] Mereka berdalilkan hadis kisah ¶Ammar (yang telah kita kemukakan tadi) di mana Rasulullah s. ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. Imam Syafi·ie (mengikut qaul qadimnya sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsur)[22] dan disokong oleh Ibnu al-Munzir berpandangan.[24] Adapun hadis yang dijadikan hujjah oleh jumhur tadi ia adalah dhaif.w. Imam Ahmad.[21] Kedua.. bersabda kepadanya. Makhul. tayammum wajib dengan sekurang-kurangnya dua kali tepukan ke tanah. al-Auza·ie.a. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ. mereka menegaskan. kawasan tangan yang wajib disapui debu ketika tayammum hanyalah sampai ke pergelangan tangan sahaja. Sebenarnya ia hanyalah pandangan Ibnu Umar.w. al-Auza·ie.sekali untuk disapu ke muka dan sekali untuk di sapu ke kedua tangan hingga ke sikuµ. Ishaq. Ishaq dan disokong oleh Ibnu al-Munzir). Jika tidak. Makhul.[26] Adapun pandangan kedua di atas (¶Atho. sekumpulan ulamak yang terdiri dari ¶Atho. tidak perlu lagi ditambah. Menurut Imam Nawawi.a.

ia telah terkentut atau tersentuh kemaluan atau sebagainya). . dengan sendiri tayammumnya terbatal. Apabila hendak solat semula. batallah tayammumnya. kemudian baru tunaikan solat. Jika seorang bertayammum. Sebaik bertemu air. Tayammum adalah bersuci gantian bagi wudhuk. kemudian mengambil wudhuk dan melakukan semula solat. Jika ia bertayammum tadi kerana ganti mandi wajib. Jika bertayammum kerana keuzuran (seperti sakit. Ini kerana tayammumnya dengan sendiri terbatal dengan kerana bertemu air sekalipun belum sempat mengerjakan solat. maka batallah tayammumnya. Jika air ditemui setelah selesai solat.pergelangannya. tidak harus ia menunaikan solat dengan tayammum itu. Namun sebaik-baiknya ialah ia menghentikan solatnya. wajib ia mengambil wudhuk. 3. Nota Kaki [1] Lihat takrif Tayammum di dalam. sejuk keterlaluan dan sebagainya). sah lah solat yang ditunaikan sebelum bertemu air itu dan tidak perlu diulangi semula sekalipun waktu masih ada. Jika air ditemui semasa sedang solat (seperti ada orang memberitahunya semasa sedang solat itu). Apabila berlaku kepada orang yang bertayammum perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhuk sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam tajuk yang lalu (contohnya. maka sebaik ia sembuh dari sakit. jika ia ingin meneruskan solatnya diharuskan dan solatnya sah. [2] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. Contohnya. akan tetapi hendaklah mengambil wudhuk. 4. tayammumnya batal apabila telah bertemu air. Al-Mughni. kemudian belum sempat mengerjakan solat ia telah menemui air. 2. yakni tidak cukup dengan tayammumnya tadi sekalipun ia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayammumnya.[27] Bilakah batalnya tayammum? 1. hendaklah ia mandi wajib sebelum mengerjakan solat berikutnya. jika seseorang bertayammum kerana sakit. tayammum dikira terbatal sebaik sahaja hilang keuzuran. Kesimpulannya. perkaraperkara yang membatalkan wudhuk juga akan membawa kepada batalnya tayammum. 1/180. Bagi orang yang bertayammum kerana ketiadaan air.

Lihat. 1/182-184. Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar. al-Mughni. bersuci dengan air itu lebih baik baginya dari segi keberkatan dan pahala. 1/414. Abu Daud dan Daruqutni.. Kata beliau. hlm.. Demikian itu lebih baik baginyaµ. 1/195. [12] At-Tahzib. 1/183. [10] Al-Mughni. [6] At-Tahzib. Tafsir Ibnu Kathir. 2/269. Sabda Nabi s. Imam al-Baghawi. [8] Riwayat Imam at-Tirmizi dari Abu Zar r. bermaksud. [7] Al-Majmu·. 2/248. hlm. ´«demikian itu lebih baik baginyaµ. [9] Al-Majmu·. 413-414. ayat 43). 91. 2/294-295. . lafaz hadis berbunyi. . al-Majmu·.a. hadis no. (Lihat. hadis ini hasan soheh.a. Faidhul-Qadier. hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan sapulah kulitnya dengan air (yakni ratakanlah anggota wudhuknya dengan air).. 2/272. 1/375.w. at-Tahzib. 1/550 (Surah an-Nisa·. Faidhul-Qadier. (Riwayat al-Bazzar dari Abu Hurairah r.[3]Riwayat Imam Ahmad. al-Majmu·. Jika ia telah menemui air. ´Sha·id yang baik adalah wudhuk seorang muslim ketika ia tidak menemui air sekalipun sepuluh tahun. 5154). [4] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. 90. [5] Al-Mughni.a. [13] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. 5154). [11] Al-Mughni. hadis no. Dalam riwayat yang lain. 1/182. Menurut Imam Ibnu Hajar. perawi-perawi hadis ini adalah soheh.

1/187. 1/189.html . 2/242. lihat dalam al-Mughni. [27] Al-Majmu·. [18] Pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanbali berbeza dengan pandangan yang dinaqalkan dari Imam Ahmad. 2/242. 2/241. al-Mughni. at-Tahzib. 1/199 dan al-Majmu·. 1/187.blogspot. [25] Al-Majmu·.a. [24] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. 1/396-402. al-Mughni. [23] Al-Majmuk. http://fiqh-am. 2/318. [21]Riwayat Imam al-Hakim dan at-Thabrani dari Ibnu ¶Umar r.[14] Al-Mughni. [22] Al-Majmu·. 2/242. [19] Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. Pandangan Abu Tsur. [17] Al-Mughni. 1/396.com/2008/06/bersuci-tayammum. 1/413. al-Mugnni. Lihat. al-Mughni. al-Majmu·. 2/242. 2/241-242. 1/197. [26] Al-Majmu·. 1/198-199. 2/317-318. [16] At-Tahzib. 1/402. 1/198. al-Majmu·. [15] At-Tahzib.. 2/318. [20] Al-Majmu·.

Taharah ialah anak kunci dan syarat sah salat. 3. pernah bersabda yang bermaksud : " Agama islam itu diasaskan di atas kebersihan " 5.w. Hukum taharah ialah WAJIB di atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan.. 10. .w. 9. Syarat wajib taharah ialah : y y y y y y y y y Islam Berakal Baligh Masuk waktu ( Untuk mendirikan solat fardhu ). 7. dalam Surah al-Anfal. 6. Dalil naqli tentang suruhan bersuci adalah sebagaimana firman Allah s. Definisi : i) Dari segi bahasa : Suci dan bersih ii) Dari segi istilah syarak : Suci dan bersih daripada najis atau hadas. " Rasulullah s. ayat 11 yang bermaksud : " Dan (ingatlah ketika) Dia menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untuk mensucikan kamu dengannya.a.Bab 1 : Taharah / Bersuci 1. Tidak lupa Tidak dipaksa Berhenti darah haid dan nifas Ada air atau debu tanah yang suci. sihat dan terjauh daripada penyakit serta mendatangkan kegembiraan kepada orang yang melaksanakannya. 2. Berdaya melakukannya mengikut kemampuan..w.048 .t. Ahli fiqh bersepakat mengatakan harus bersuci dengan air yang suci (mutlaq) sebagaimana firman Allah: 025. Faedah melakukan taharah ialah supaya badan menjadi bersih. 8. Taharah adalah sebagai bukti bahawa Islam amat mementingkan kebersihan dan kesucian. Tujuan taharah ialah bagi membolehkan seseorang itu menunaikan solat dan ibadah-ibadah yang lain. Hikmah disuruh melakukan taharah ialah kerana semua ibadah khusus yang kita lakukan itu adalah perbuatan mengadap dan menyembah Allah Ta'ala. Oleh itu untuk melakukannya. 4. maka wajiblah berada di dalam keadaan suci sebagai mengagungkan kebesaran Allah s.t.

iaitu air yang terbit daripada mata air. Ia terbahagi kepada tiga. maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). sapulah mukamu dan tanganmu. sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. janganlah kamu solat. alat±alat untuk bersuci itu ialah: y Air mutlaq.H. Ia terbahagi kepada empat. o Air yang terbit daripada bumi. maka kulit itu tetap tidak busuk atau rosak. air sungai dan air laut. iaitu arak bertukar menjadi cuka tanpa dimasukkan sesuatu bahan ke dalamnya. Rujukan Kitab : 1) Kitab Mattlaal Badrain oleh Syeikh Muhammad bin Daud Al-Fatani 2) Ringkasan Ibadah oleh Ibnu Rahmat . air perigi. ´ (Surah Al-Nisa¶. Samak. kemudian kamu tidak mendapat air. Air mutlaq ini terbahagi kepada beberapa bahagian: o Air yang turun daripada langit. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Tanah. harus menggunakan kertas atau batu ketika beristinja' dan tanah atau debu tanah sebagai ganti air bagi mengharuskan solat yang dikenali sebagai tayammum. 4. iaitu air semata-mata tanpa disertakan dengan sesuatu tambahan atau sesuatu sifat. Selain itu. Dan jika kamu sakit atau dalam bermusafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. terkecuali sekadar berlalu sahaja. 4:43) 3. boleh menyucikan jika tidak digunakan untuk sesuatu fardhu dan tidak bercampur dengan sesuatu.043 ³Hai orang-orang yang beriman. air salji yang menjadi cair dan air embun.Maksudnya : "Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa khabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatNya (hujan). (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan berjunub). dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih " 11. sedang kamu dalam keadaan mabuk. iaitu air hujan. PENGERTIAN TAYAMMUM . hingga kamu mandi. 4) Fiqh Syafii oleh Hj. Takhallul. Jelasnya. Firman Allah: y 004.Idris Ahmad S. 12. iaitu membuang bahan-bahan lebihan yang melekat pada kulit dan yang merosakkannya sekira-kira jika direndam atau dibasuh dengan air sesudah disamak. 3) Kitab Minhajul Muslim oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi .

kerana amalan yang diharuskan taharah dengan air adalah diharuskan juga dengan tayammum. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. 5:6) y Semua ibadah atau amalan taµat yang perlu kepada bersuci (taharah) seperti sembahyang. ·Disyariµatkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wataµala: 005. 4. 2. . sujud tilawah dan beriµtikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagai ganti wudhu¶ dan mandi. sekalipun keperluan itu pada masa akan datang.´ (Surah Al-Ma¶idah. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu¶ dan mandi). Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu¶ atau mandi. maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah ± debu yang bersih. SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM 1.y y Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan syarat yang tertentu. haidh dan nifas). Tayammum dilakukan bagi menggantikan wudhu¶ atau mandi wajib (junub. Masuk waktu sembahyang. ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air. Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. Menggunakan debu tanah yang suci.006 Maksudnya: ³Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan. atau dalam musafir. 3. menyentuh mushaf. Hilang najis terlebih dahulu. 2. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah. 3. dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). tidak bercampur benda lain. atau kamu sentuh perempuan. tidak mustaµmal. dan ia adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syaraµ kepada manusia. membaca Al-Qur¶an. SYARAT TAYAMMUM 1.

´ 2. Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan. Tertib. PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air. 2. . Dua belah tangan hingga siku. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. 6. 4. Membaca basmalah iaitu lafaz 2. Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. 3. ANGGOTA TAYAMMUM 1. Muka. Murtad iaitu keluar dari agama Islam. SUNAT TAYAMMUM 1. 2. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka. 3. Menyapu kedua-dua belah tangan.5. RUKUN TAYAMMUM 1. 3. Niat tayammum adalah seperti berikut: Maksudnya: ³Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala. Menyapu muka. Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu¶.

com/masjid/infoislam/ibadat/home. Lompat ke: pandu arah. Tayammum di segi syarak adalah menggunakan tanah yang bersih dan suci seperti debu atau pasir bagi menyapu muka dan tangan untuk mengangkat hadas dengan persyaratan syarak sebagai pengganti wuduk atau mandi wajib (mandi junub).http://www. . Tayammum adalah sebagai ganti dari wuduk atau mandi.al-azim.htm Tayammum Dari Wikipedia Bahasa Melayu. menggunakan debu yang suci dengan beberapa syarat. ensiklopedia bebas. gelintar Sebahagian daripada siri Fiqh Islam (suatu disiplin kajian Islam) Bidang-bidang y y y y y y Ekonomi Politik Perkahwinan Jenayat Ibadah Kebersihan o Taharah  Bersugi  Wuduk  Mandi  Mandi wajib Tayammum Istinjak Najis Samak o Makanan  Sumber bahan  Alkohol  Arak Ketenteraan     y Kotak ini: papar bincang sunting Tayammum ialah menyapu debu kemuka dan kedua tangan sampai ke siku.

iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang bersih. iaitu: Sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. bersabda. hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub (berhadas besar) kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan. tetapi Dia berkehendak membersihkan (mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan nikmatNya kepada kamu. Allah SWT berfirman. apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang (padahal kamu berhadas kecil).w. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi).Dengan tayammum seseorang hanya boleh mengerjakan satu ibadah yang fardu saja dan ditambah dengan ibadah yang sunat-sunat. Isi kandungan [sorok] y y y y y y y 1 Dalil 2 Syarat-syarat tayammum 3 Fardu (rukun) Tayammum 4 Panduan Bertayammum 5 Sunat Tayammum 6 Yang Membatalkan Tayammum 7 Kes-kes Tertentu berkenaan Tayammum o 7. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan).a. lagi Maha Pengampun. supaya kamu bersyukur." (Al-Maaidah: 6) Rasulullah s." (An-Nisa: 43). . dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan sapulah sebahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali dan jika kamu berjunub (berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air) atau dalam pelayaran atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air atau kamu sentuh perempuan. "Tanah adalah wudu seorang muslim jika tidak mendapatkan air kendati selama sepuluh tahun. "[6] Wahai orang-orang yang beriman. "[43] Wahai orang-orang yang beriman.2 Bersolat Dengan Bertayammum Dan Kemudian Mendapati Air [sunting] Dalil Tayammum disyariatkan berdasarkan Al Quran dan sunah.1 Bila Tayammum Dan Wuduk Boleh Digabungkan o 7." (HR An-Nasai dan Ibnu Hibban). janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang suci. maka (berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu.

Meletakkan dua belah tangan di atas debu untuk disapukan ke muka. iaitu muka dan kedua tangan 4. 2.a. Tertib melakukannya. 3. Sudah masuk waktu. Ada air (melihat air sebelum solat) kecuali kerana sakit 3. 5. "Seluruh tanah di bumi dijadikan sebagai tempat sujud dan bersuci bagiku dan umatku. Dengan debu yang suci.w. 2. Membaca bismillah Menipiskan debu Mendahulukan yang kanan dari yang kiri Tertib [sunting] Yang Membatalkan Tayammum 1. dengan lafaz Sengaja aku bertayammum untuk membolehkan mengerjakan solat karena Allah Ta ala . 4. Maka. 2. tanah dapat menyucikannya. 4. Anggota tayammum adalah muka dan dua tangan (hingga ke siku) sahaja. 3. Setiap yang membatalkan wuduk 2. di mana saja waktu salat menghampiri seseorang dari umatku. Niat. Murtad . 4. Meratakan debu yang suci itu pada seluruh anggota tayammum." (HR Ahmad). 3. [sunting] Syarat-syarat tayammum 1. [sunting] Fardu (rukun) Tayammum Rukun tayammum ada empat: 1. [sunting] Panduan Bertayammum 1. Suci dari najis. [sunting] Sunat Tayammum 1. Mengusap muka dan dua telapak tangan sampai ke siku cukup sekali dengan debu yang suci 3. Menyapu muka dengan debu.Rasulullah s. Tidak mendapat air setelah berusaha mencari. Berhalangan menggunakan air disebabkan sakit. dua kali Menyapu kedua belah tangan sampai ke sikut dengan debu Mentertibkan rukun. juga bersabda. Kaki tidak termasuk sebagai anggota tayammum. 2.

Keduanya kemudian datang kepada Rasulullah S. Tak lama kemudian.wikipedia. dia boleh meneruskan dan menghabiskan solatnya tanpa memberhentikan solatnya. [sunting] Bersolat Dengan Bertayammum Dan Kemudian Mendapati Air Apabila seseorang itu memulakan solatnya setelah bertayammum dan di pertengahan dia mengerjakan solatnya. keduanya menjumpai air.org/wiki/Tayammum Solat Bagi Orang Yang Tidak Berwudhu dan Bertayammum Disebabkan Keuzuran Written by abdul kadir Wednesday. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id AlKhudri dia berkata.W. Solat itu sah dan dia tidak perlu mengulangi solat tersebut. Bahagian wuduknya yang tidak boleh terkena air tadi boleh dibersihkan dengan cara tayammum sahaja. wuduk bahagian itu juga digantikan dengan tayammum (di muka dan dua tangan). Sekiranya seseorang itu menunaikan solat dengan hanya bertayammum kerana ketiadaan air.[sunting] Kes-kes Tertentu berkenaan Tayammum [sunting] Bila Tayammum Dan Wuduk Boleh Digabungkan Ada ketikanya bila Tayammum dan wuduk boleh digabungkan untuk menyempurnakan pembersihan seseorang daripada hadas kecil. lantas sabda Nabi kepada yang tidak mengulangi solat. orang tersebut dibolehkan menyucikan bahagian dirinya yang sihat secara wuduk biasa." Sedangkan sabda beliau kepada yang mengulangi solat. Sekiranya bahagian kaki tidak boleh terkena air. Umpamanya. seorang Muslim itu mengalami mudarat (seperti tangan disimen kerana patah) ataupun mempunyai tempat luka yang tidak boleh terkena air. "Engkau mendapatkan dua pahala. serta menceritakan halnya." http://ms. 09 January 2008 . maka seorang mengulangi wuduk dan solatnya. Ada dua orang laki-laki keluar dalam suatu safar (perjalanan). dan selepas itu meneruskan perjalanannya dan kemudiannya berjumpa air. "Engkau telah mengikut sunnah dan solat sudah cukup. tiba-tiba bekalan ataupun sumber air kembali pulih. Lalu keduanya bertayammum dengan tanah yang suci sekaligus solat. sedangkan seorang lainnya tidak mengulangi. Kemudian tiba waktu solat sedang tidak ada air bersama keduanya. dan sekiranya terkena air boleh menambahkan lagi mudarat.A. solat yang ditunaikannya tadi dengan bertayammum tidak perlu diulangi lagi.

lalau dilewatkan hukum (kewajian solat) ke atasnya sehingga dia mampu menggunakan (air atau tayammum) atau sehingga ada (air atau tanah utk bersuci). Inilah pendapat yang pertama. sebahagian yang lain berkata: Dia qadhakan solatnya dan tidak perlu solat (ketika itu).orang yang kehilangan dua cara bersuci´. contohnya firman Allah swt: (maksudnya) ³Maka bertakwalah kepada Allah dengan kadar kemampuan kamu. sebaliknya dia tidak boleh berwudhu.´ (al-Taghabun:16).´ Syarah dari al-Syeikh Dr. sebahagian yang lain berkata: dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulangi solatnya. Ulama yang berpendapat sebegini melihat kepada keumuman syariat dan keringanannya. inilah dalil mereka. Disamping ada kemampuannya menunaikan solat dan . dia tidak mampu untuk berwudhu dan bertayammum. bukan wudhu. sedangkan waktu solat semangkin sempit.´ (al-Baqarah:286). mandi dan bukan juga tayammum. dia dituntut menunaikan solat. iaitu dia tidak perlu solat dan hanya perlu ulang. sebaliknya kemampuan dia menunaikan solat. para ulama ini berkata: Orang yang tidak boleh berwudhu dan bertayammum. ini bermakna sasaran suruhan telah diarahkan kepadanya dengan kesepakatan. Muhammad Mukhtar al-Syanqiti: Sebahagian ulama berkata: (Dalam keadaan di atas) hendaklah dia solat dan mengulangi solatnya.Penulis kitab Zaad al-Mustaqni¶ berkata: ³Atau ketiadaan air dan tanah. maka orang sebegini tidak sah untuk dia solat dan tidak boleh diminta menunaikan solat di dalam waktunya kerana dia (ketika itu) bukan orang yang dituntut (mukallaf) menunaikan solat. dan firman Allah: ³Allah tidak menghendaki untuk menjadikan ke atas kamu kesusahan. (Maka orang yang berada dalam permasaalahan di atas) dia tidak mendapati bahan untuk bersuci. dimana jika dia menunggu hingga kapal terbang mendarat. Pendapat yang kedua: Dia hendaklah solat (ketika itu) dan tidak perlu mengulangi solatnya. Maka pendapat yang pertama: Dia tidak perlu solat. kerana dia sebahagian dari perkara yang diarahkan (oleh Allah). Golongan ulama ini membahagi-bahagikan perkara yang disuruh. sebaliknya dia perlu menunggu sehingga memperolehi air atau memungkinkan dia menggunakan air dan dia ulangi solat yang tidak dikerjakannya itu. maka kita suruh dia menunaikan solat. hendaklah dia solat dan tidak perlu mengulangi solat tersebut. Walaupun keadaan itu berterusan sehingga beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan. Persoalan ini dinamakan sebagai ³Masalah Faqid al-Tohurain . sebahagian yang lain pula berkata: Dia solat dan tidak perlu ulangi solatnya. sebaliknya perlu ulangi waktu yang dia tinggalkan itu sahaja. Sebagai contoh: seorang yang dikurung di dalam satu bilik dan kedua-dua tangan dan kakinya diikat. Persoalan ini dinamakan masaalah orang yang hilang dua cara bersuci. tidak mandi dan tidak tayammum. akan tetapi dia berkemampuan menunaikan solat. Ini kerana solat mestilah dilakukan dalam keadaan berwudhu atau bertayammum. waktu solat akan habis. samaada secara hakikat seperti seseorang berada ditempat yang tidak ada air dan tanah. tetapi waktu solat sudah masuk.´ (al-Maidah:6). kerana Allah mengarahkan solat dalam samaada keadaan berwudhu atau mandi atau bertayammum. ³Allah tidak membebankan seseorang melainkan sekadar kemampuannya. contohnya di dalam kapal terbang dan tidak ada di dalamnya apaapa yang boleh dibuat tayammum iaitu tidak ada sesuatu dari jenis permukaan bumi. mereka berkata: Dia tidak perlu solat.

dalam keadaan mereka ketiadaan air. Ini kerana solat berdasarkan dalil-dalil syara¶ tidak dibenarkan melainkan dalam keadaan suci.net/index. http://al-qayyim.selepas al-Baidha¶ yang berada selepas Miqat Dzi al-Hulaifah ( Ã?à ÃÅ?ÃáÃ?ÃÁáà ) dari arah Makkah . kemudian gugur juga kewajipan mengulangi solat itu.gugur daripadanya kewajipan berwudhu. Pendapat yang keempat: Dia perlu solat dan perlu ulangi solat tersebut. Ini bermakna solat telah gugur daripadanya. Bentuk pendalilan dari hadith ini. lalu baginda meminta sebahagian sahabat mencarinya. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang ketiga. hanyasanya gugur darinya bersuci kerana ketidakmampuan melakukannya. tidak juga dihukum berwudhu. tetapi kekal kewajipan menunaikan solat dan dia dituntut melakukannya. Berdasarkan ini. dia solat dan tidak perlu ulangi solat. [(al-Hadith): Allah tidak akan menerima solat seseorang daripada kamu. dan baginda tidak mengarahkan mereka mengulanginya dan baginda membenarkan perbuatan mereka. kemudian masuk waktu solat. Kemudian mereka mendatangi Nabi saw selepas habis waktu solat tersebut. orang yang tidak boleh bersuci bukanlah seorang yang berwudhu.dikatakan peperangan itu adalah peperangan al-Maraisi¶ (à óÃÃÁáãõÃ) . dan pendapat yang kedua sebaliknya. mandi atau bertayammum. dan dia dituntut untuk mengulangi solat itu kerana apabila dia mendapati air maka gugurlah keringanan ke atasnya dan wajib pula dia mengulanginya. ini kerana ulangi solat. maka gugur juga kewajipan mengulanginya. apabila datang waktu solat (perkara yang asal) dan ketika itu dia bukan mukallaf menunaikan solat. apabila dia berhadath sehinggalah dia berwudhu. dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulanginya. Ini pendapat yang kedua.µAisyah telah kehilangan rantainya. mereka tidak boleh berwudhu dan bertayammum .kerana tayammum belum di syariatkan ketika itu . dan dia tidak perlu mengulangi solatnya itu. Dan pandangan yang lebih kuat ialah dia perlu solat ketika itu (ketika ketiadaan air dan tanah) dan tidak perl ulanginya. dia tidak boleh bertayammum dan wudhu. Pendapat yang pertama: orang sebegini tidak perlu solat. Pendapat yang ketiga pula: Dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulanginya. dia hanya perlu ulangi solat/qadha.´]. kalaulah seseorang diikat atau digari atau tangannya terputus. maka dia tidak dituntut menunaikan solat. maka dia tidak perlu berwudhu. lalu mereka solat dalam keadaan begitu. syaratnya dia termasuk mukallaf menunaikan solat (perkara yang asal). Pendapat yang ketiga. berdasarkan hadith yang thabit di dalam al-Bukhari ketikamana Rasulullah saw keluar ke salah satu peperangan yang disertai baginda . menunjukkan sesiapa yang tidak boleh berwudhu dan tayammum tidak diwajibkan mengulangi solat sebaliknya dia hanya perlu solat pada waktunya. Pendapat yang keempat yang mengatakan wajib solat kerana dia mampu menunaikan solat. Peristiwa ini berlaku sebelum disyariatkan tayammum. mandi atau tayammum disebabkan tidak mampu berwudhu.lalu baginda berhenti di Zaat al-Jaish (ôÃÁà ÃÁáà Ã?Ã) .php?option=com_content&task=view&id=310&Itemid=2 .maka pengakuan Nabi saw terhadap solat mereka tanpa bersuci dan baginda tidak mengarahkan mengulanginya selepas keluar waktu. dia hendaklah solat dalam keadaannya itu.

Apa makna tayammum? . ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm. Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit. ´Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)µ. Seorang lelaki datang berjumpa Umar r.a. Kerana keputusan air. atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud). terlalu sejuk atau sebagainya.. Namun ¶Ammar bin Yasir r. maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? . dan bertanya. ´Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)µ. atau dalam pelayaran. 1. . maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solatµ. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di . ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi). atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air.[1] Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar.w.a.a. Kerana tidak mampu menggunakan air . ´Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). ´Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). . 2. Adapun aku. maka baginda berkata (kepada ¶Ammar). Adapun kamu. Umar menjawab. (al-Maidah: 6). Secara dasarnya. as-Sunnah dan Ijmak ulamak. iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah ituµ. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. . Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan. Apabila diceritakan kepada Nabi s. Bila diharuskan tayammum? . .

1/180. Jawab Saidina ¶Ali. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina ¶Ali ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir. Rasulullah s. ´Hendaklah ia bertayammumµ. Al-Mughni. [2] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). Lalu aku menjawab. ¶Aku teringat firman Allah. Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r. ´Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri.[4] . ketawa dan baginda tidak berkata apa-apaµ. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamuµ. lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. ´Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman merekaµ.a.a. Imam Ahmad pernah menceritakan. lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. ´Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil. Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang).[3] .Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat·.w. Mendengar peneranganku. 29). [1] Lihat takrif Tayammum di dalam. (an-Nisa·. ¶Wahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?·. mereka mengadu kepada Rasulullah s.tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ. . aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk.w. Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? .[2] . Maka Rasulullah bertanya kepadaku. yang menceritakan.a.

http://subiharon. 1422H/2002 : 61) Di dalam Kamus Istilah Fiqh pula mendefinisikan tayammum iaitu menyapukan debu atau tanah ke wajah dan kedua tangan hingga kedua siku dengan beberapa syarat. lalu Rasulullah S.T: (Al-Baqarah: 267) (sengaja)." Manakala dari segi istilah Syara'. hlm. Mabruri Tholhah. Wahbah al-Zuhaili.A Syariah Islamiah Pendahuluan Dalam bab ini.html KONSEP TAYAMMUM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM Oleh: Mohd Rawizal bin Mohd Nawi B. Wahbah al-Zuhaili. (Al-Syeikh Hassan Ayub. penulis akan mengemukakan definisi-definisi tayammum menurut perspektif hukum serta konsepkonsep yang berkaitan dengan tayammum dari semua aspek. Manakala Imam Syafi'e pula mentakrifkan tayammum iaitu menyampaikan atau menyapukan tanah kepada muka dan dua tangan sebagai ganti kepada wudu' atau mandi janabah atau seumpamanya dengan syarat-syarat yang tertentu.A. yang berfungsi sebagai pengganti wudhuk atau mandi sebagai rukhsah (kemudahan) bagi mereka yang berhalangan atau tidak dapat menggunakan air. Mujieb. (Dr. Abd.W. [4] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. " Dengan pengertian ini juga. Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar. 1997: 382-383) Tayammum dari segi istilah Syara' juga telah diberikan pelbagai pentakrifan oleh para Fuqaha' dengan istilah yang seakan-akan hampir maksudnya. maka . kemudian waktu solat datang sedangkan air tidak ada. (M. Walaupun begitu. penyair berkata: Maksudnya: " Aku 'menyengaja' kepada kamu jika tidak aku dapati orang yang mempunyai akal fikiran. Dalam bab ini juga. Definisi Tayammum Tayammum dari segi bahasa ialah firman Allah S.W mengutus orang mencarinya. 1984 : 560-561) Dalam terminologi fiqh tayammum diertikan dengan menyampaikan tanah ke muka dan dua tangan sebagai ganti daripada wudhu dan mandi dengan syarat-syarat yang tertentu. Ketika itu Aisyah kehilangan kalungnya.blogspot. 91. Imam Hanafi mentakrifkan tayammum iaitu menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan tanah yang bersih. Tayammum merupakan spesifik umat Islam yang disyari'atkan pada peperangan Bani Mustaliq tahun keenam hijrah. Mengikut pendapat Abu Hanifah pula tayammum ialah menyapu muka dan dua tangan dengan tanah yang bersih di atas jalan yang tertentu. (Dr. tayammum bermaksud 'menyengaja' atau menghendaki pada tanah untuk menyapu muka dan dua tangan dengan niat yang mengharuskan solat. lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. Dan barangsiapa tidak mendapati air bertayammumlah dengan tanah. Berkata Imam Malik pula tayammum bererti bersuci menggunakan tanah atau debu yang meliputi dengan menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan niat. Abu Daud dan Daruqutni.[3]Riwayat Imam Ahmad. 1984: 560) Pengertian ini diambil dari Maksudnya: " Dan janganlah kamu 'sengaja' memilih buruk daripadanya.com/2010/08/keharusan-bertayammum. Syafi'iyah Am. terdapat juga sesetengah fakta yang hanya ditumpukan kepada mazhab yang utama iaitu mazhab Syafi'ie dan Jumhur Ulama'. huraian yang terperinci dinyatakan dalam setiap fakta berdasarkan kepada pandangan dari semua Ulama'' mazhab berserta dengan qaul yang paling rajih agar setiap kenyataan dapat dikemukakan dengan lebih jelas.

(b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. menyentuh musyhaf dan membaca al-Quran bagi orang berjunub. harus baginya mengerjakan ibadat yang satu itu dan harus juga baginya mengerjakan semua ibadat dalam martabat yang kedua dan ketiga. Allah menjadikan hal itu mengandung kebaikan bagimu dan bagimu kaum muslimin. Mereka solat (tanpa wudu') dan memberitahukan kepada Rasulullah S. Dr. 1411H/1991: 229) Hadas yang dibolehkan bertayammum Diharuskan bertayammum sebagai ganti wudu' bagi seseorang yang berhadas kecil. (b) 332: 200) Maksudnya: " Dari Aisyah bahawasanya ia meminjam kalung dari Asma'. bahawa Nabi S." Dalil pensyariatan tayammum Tayammum disyari'atkan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah serta Ijma'. harus baginya mengerjakan semua martabat itu dan semua ibadat martabat ketiga tetapi tidak diharuskan samasekali baginya mengerjakan daripada martabat yang pertama. Maka Allah menurunkan ayat-ayat tayammum".A. akhirnya kalung tadi dapat ditemukan.A. (AlSyeikh. Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah: " Semoga Allah melimpahkan pahala kebaikan bagimu.A. Kedua : Solat-solat sunat dan tawaf sunat serta solat jenazah. sesungguhnya itu adalah cukup bagi engkau. Manakala sesiapa yang berniat untuk salah satu ibadat martabat ketiga. Ketiga : Sujud Tilawah dan sujud Syukur. haid dan nifas atau ketika ketiadaan air serta tidak mampu . Maka sesiapa yang berniat salah satu daripada martabat yang pertama. 1999: 79) Ini berdasarkan hadis: (Riwayat al-Bukhari.W bersabda: (Riwayat Ahmad. Fattah Hussin. Abd.W. Zainuddin Tanjung.A.W. kemudian kamu tidak mendapat air. Maka di mana pun seseorang dari umatku harus mengerjakan solat. Rasulullah S. Firman Allah S. Kemudian Rasulullah S.turunlah ayat tayammum. tidak bersembahyang bersama dengan satu kaum. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. lalu kalung itu hilang.W. mandi junub bagi seseorang yang berhadas besar samada disebabkan janabah. maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci): Sapulah mukamu dan tanganmu. Wahbah alZuhaili." Berdasarkan hadis Abu 'Umamah al-Bahili." Dari 'Imran Ibn Hussain r. Sesiapa yang berniat salah satu ibadat daripada martabat yang kedua. bersabda: 'Gunakanlah tanah (bertayammum). Demi Allah. 1984 : 562) Ibadat yang harus dikerjakan dengan bertayammum Bersuci dengan bertayammum mengharuskan baginya tiga martabat ibadah yang berikut: Pertama : Solat-solat fardhu dan tawaf fardhu serta khutbah solat jumaat.A. Lalu waktu solat tiba dan tidak ada air di sana. Dr.W telah melihat seorang lelaki mengasingkan diri.T: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. Rasulullah S. harus untuknya mengerjakan semua ibadat dalam martabat ketiga tetapi tidak harus samasekali mengerjakan ibadat dalam martabat kedua dan ketiga. Melihat itu. A.W bertanya: 'Wahai fulan apakah yang menghalang kamu bersembahyang bersama-sama dengan kaum itu?' Orang itu menjawab: 'Saya sedang janabah dan tidak mendapat air'.A. apabila sesuatu hal terjadi padamu padahal engkau tidak menyukainya. (b) 348: 161-162) Maksudnya: " Sesungguhnya Rasulullah S.W mengutus seseorang (untuk mencarinya). Mendengar perkara itu. di situ pulalah terdapat alat untuk bersuci.a berkata: (Riwayat al-Bukhari. (Dr." Manakala dalil Ijma' pula mengharuskan tayammum berdasarkan kesepakatan seluruh umat Islam (Dr. Rahman Ritonga.

W.W sepertimana berikut: i. Bertayammum Daripada Hadas Besar: Firman Allah S. sedang kamu tidak memperoleh air.' Baginda lalu bersabda: " Lakukanlah tayammum dengan tanah yang bersih dan itu sudah cukup bagimu.W. termasuk juga ke dalam pengertian ini ada air dalam jumlah yang sedikit yang tidak cukup . Maka salah seorang mereka telah mengulangi sembahyangnya dan seorang lagi tidak mengulangi. Kemudian mereka berjumpa Rasulullah S. Hal ini ditetapkan berdasarkan firman Allah: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " «lalu tidak kamu peroleh air. saya sedang junub dan tidak ada air. lalu bertayammumlah kedua-duanya dengan tanah yang baik dan bersembahyang. (b) 344: 210) Maksudnya: " Dari 'Imran bin Hussain al-Khuza'iy bahawa sesungguhnya Rasulullah S.W.a berkata: (Riwayat Abu Daud. Baginda bertanya kepadanya: 'Apakah yang menghalangi kamu untuk ikut bersembahyang bersama-sama kaum itu?' Kemudian orang tadi menjawab: ' Wahai Rasulullah.W. Ini berpandukan kepada dalil-dalil al-Quran dan juga Hadis Nabi S. kebetulan ketika datangnya waktu sembahyang mereka tidak mendapati air. sehingga kamu mandi lebih dahulu.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sudah buang air atau kamu menyentuh perempuan.menggunakan air dengan apa jua sebab sekalipun. Setelah itu Rasul bertanya kepada yang tidak mengulangi sembahyangnya: ' Pekerjaan engkau sesuai dengan Sunnah dan sembahyang engkau mencukupi'. janganlah kamu mengerjakan sembahyang ketika kamu sedang mabuk. " Sebab-sebab Yang Mengharuskan Tayammum Para pakar fiqh telah menetapkan beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang boleh bertayammum sebagai berikut: 1) Ketiadaan air: Para Fuqaha' menetapkan ketiadaan air sebagai salah satu penyebab diharuskan bertayammum. maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci)".A. maka bertayammumlah dengan tanah yang suci. sedang dia sendiri tidak ikut mengerjakan solat bersama-sama satu kaum.A. Kemudian keduaduanya mendapati air. kemudian kamu tiada memperoleh air. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan atau datang salah seorang diantara kamu dari tempat buang air atau kamu menyentuh perempuan." ii. lalu menerangkan keadaan yang demikian. Bertayammum Daripada Hadas Kecil: Firman Allah S." Abu Sa'id al-Khudri r. melihat seorang lelaki yang menyendiri.T dalam surah an-Nisa': (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Wahai orang-orang yang beriman. kecuali jika kamu telah mengetahui apa-apa yang kamu katakan dan jangan pula sedang junub (sudah bercampur dengan isterimu). kecuali melalui jalan (tempat sembahyang). maka sapulah mukamu dan kedua belah tanganmu dengan tanah itu. (b) 338: 241) Maksudnya: " Dua orang lelaki telah keluar untuk bermusafir. maka hendaklah kamu bertayammum«" Kemudian.A. Kepada yang berwudhu dan mengulangi pula baginda berkata: ' Engkau memperoleh dua pahala'. dalil hadis tentang janabah: (Riwayat al-Bukhari. Selain itu. sedangkan waktu belum habis. Ketiadaan air hendaklah dikira setelah dilakukan pencarian dan menyakini tiadanya air yang membolehkannya untuk bertayammum.

iaitu manakala ia mempunyai penyakit yang tidak mengkhawatirkan tetapi dia takut menggunakan air yang boleh membahayakan penyakitnya. maka menurut pendapat sebahagian golongan Syafi'iyyah. Abu Hurairah r.a. dan ada air tetapi harganya melebihi harga pasaran sehingga sulit membelinya. Wahbah al-Zuhaili. adanya air tetapi berada di tempat yang cukup jauh dan untuk mencarinya mengalami kesulitan. Kekhawatiran itu ada 3 kemungkinan. ii. Maka wajib membelinya sekiranya harta itu tidak diperlukan untuk menjelaskan hutang atau menanggung belanja musafir sekalipun memberi nafkah kepada binatang yang dihormati dan sebagainya. kerana tayammum bukan merupakan rukhsah bagi yang bermuqim. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. 1994: 137) Terhadap orang yang berada dalam keadaan tersebut dibolehkan tayammum. kerana orang tersebut dianggap tidak memperoleh air. Rahman Ritonga.A. berkata. meskipun sakitnya tidak bertambah. Tetapi kalau dia sedang dalam keadaan solat. membolehkan . lantas dia bertayammum. Abu Yusuf dan Malikiyyah solatnya diqadha'. Dr. Yang mendapat rukhsah tayammum adalah orang yang melakukan perjalanan mubah. seperti anggota bahagian wajah dan lain-lain. Zainuddin Tanjung. iaitu: i. Ibnu 'Abbas r. 1999: 81) 2) Keuzuran untuk menggunakan air: Termasuk ke dalam pengertian ini orang yang dipenjara dalam rumah tahanan yang terletak di pinggir sungai. Zainuddin Tanjung. jauhilah ia. kerana mereka tidak termasuk orang mendapat rukhsah. 1414H/1993: 117-118) ataupun khuatir ditinggalkan oleh teman-temannya dalam suatu perjalanan. Dalam semua masalah ini ada khilaf yang banyak di kalangan para Ulama'. 3) Dalam keadaan sakit atau luka: Orang sakit bila khawatir memakai air dapat melakukan tayammum untuk mengangkatkan hadas. maka ia takut mati jika mandi. (Dr. meskipun tidak mempengaruhi masa sembuhnya. Atau khawatir lambat sembuhnya. lalu mengingat bahawa air ada. (Dr. dan dia tidak memperoleh izin keluar mendapatkan air untuk wudu'. Boleh disamakan dengan hal tersebut. kemudian diiringi dengan tayammum pada bahagian anggota wudu' atau badan yang belum terkena air. Begitu juga orang yang melakukan perjalanan maksiat.A.W: (Riwayat Muslim (b) 6113: 1035-1036 ) Maksudnya: " Apabila aku menegah kamu dari sesuatu urusan. (Al-Husaini. Khawatir sakitnya akan bertambah. 1999: 80-81) Menurut golongan Syafi'iyah orang muqim (yang tidak sedang dalam perjalanan) yang bertayammum kerana ketiadaan air wajib mengqadha' solatnya bila air sudah ada. Bagi Ulama'' lain dan pendapat yang lebih kuat dari golongan Hanabilah solatnya tidak mesti diulang.a berkata. Dr. bersabda Rasulullah S. lalu berjunub. Termasuk juga. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan dia tidak wajib mengqadha'. Di samping itu bila seseorang dalam perjalanan lupa bahawa dia membawa air. (Ar-Rahbawi. Demikian halnya orang yang diikat dipinggir kali dan orang yang tidak berani keluar rumah mengambil air kerana menurut biasa ada bahaya yang mengancam jiwanya. Menurut Imam Syafi'ie air yang sedikit yang tidak memadai untuk berwudu' atau mandi wajib dipergunakan untuk berwudu' atau mandi. Seandainya dia berwudhuk dalam keadaan sakit seperti itu. Demikian juga orang yang khawatir diganggu oleh binatang buas atau oleh musuh di tempat yang terdapatnya air.untuk wudu' atau mandi. A. Muhammad. Atau khawatir sakitnya semakin parah.W: (Riwayat al-Daruqutni. hendaklah ia bertayammum". maka Ulama' sepakat untuk membatalkan solat dan mengulanginya dengan wudu'. dan apabila aku memerintahkan kamu sesuatu urusan. Tayammum tidak boleh dilakukan bila ada air yang dapat dibeli dengan harga pasaran. (b) 666 : 413) Maksudnya: " Apabila seseorang lelaki beroleh luka di dalam peperangan atau beroleh luka-luka bisul. bersabda Rasulullah S. meskipun air ada disekitarnya. 'Abdul Qadir. khawatir akan kehilangan nyawanya atau anggota tubuhnya atau kehilangan manfaat dari bahagian anggota tubuhnya. Orang seperti ini juga diperbolehkan bertayammum menurut mazhab yang kuat. seperti kulit badan menjadi hitam. Qaul yang rajih. sunat atau wajib. (Dr. maka kerjakanlah seberapa yang kamu sanggupi". A. Rahman Ritonga. 1984 : 572) Begitu juga halnya bila ada orang yang berbaik hati untuk memberi air. iaitu sakit yang terus menerus hingga membuatkan badannya kurus. kerana dia telah memperoleh air. Atau khawatir akan menimbulkan cacat yang buruk. kemudian dia ingat setelah lewat waktu solat.

A. Tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan Hanabilah doktornya di syaratkan seorang muslim. atau orang itu mempunyai penyakit yang dia sendiri tidak takut akan mendapatkan sesuatu yang dikhawatirkan di belakang hari jika menggunakan air. dibolehkan . kemudian mengerjakan solat subuh bersama sahabat-sahabatku (sebagai imam). (Dr.W. Muhammad.A. tertawa tidak bersabda sesuatu pun. 1999: 82) Jika najis terdapat di pakaian. (Dr. Setelah para sahabatku menuturkan hal yang menimpaku itu kepada nabi S. Termasuk juga ke dalamnya keperluan untuk minuman anjing pemburu atau penjaga kebun. 1414H/1993: 113-114) Hal-hal seperti ini diketahui dengan kebiasaan atau melalui nasihat dari doktor yang pakar sekalipun bukan muslim. 6) Keadaan sangat dingin: Dari 'Amru bin 'Ash r. Orang yang khawatir mendapat cacat sedikit. A. bilamana tidak ada air dapat menimbulkan kebinasaan atau kesulitan. Keperluan tersebut adalah keperluan yang tinggi. 1994: 139) Maka. Sebagai contoh dalam keadaan ini seandainya terdapat seorang lelaki meninggal dunia. Maka teman-temannya itu boleh minum air itu dan mentayammumkan mayat itu sebagai ganti memandikannya. hendaklah air itu digunakan untuk berwudu' dan solat dalam keadaan tidak menutup aurat jika tidak ada penutup (yang suci) lain. tetapi dia sangat memerlukannya untuk keperluan lain yang akan menyelamatkan jiwanya dari kemudaratan. Zainuddin Tanjung.a berkata: (Riwayat Abu Daud. iaitu dapat membuat kelainan pada bentuk anggota badan dan cacatnya (membekas) seumur hidup. tidak dibezakan juga kekhawatiran terhadap harta sendiri atau milik orang lain yang berada di tangannya. Rahman Ringota. (Ar-Rahbawi. tetapi timbul kekhawatiran akan kehilangan harta jika pencarian dilakukan. 1414H/1993: 118) Bentuk-bentuk keperluan lain menurut pakar fiqh Syafi'iyyah adalah seperti keperluan untuk memasak. pencuri atau kebakaran membolehkan tayammum lebih dahulu tanpa mencari air. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.tayammum. Menurut selain Malikiyyah kekhawatiran terhadap musuh. apakah kamu mengerjakan solat bersama para sahabatmu dalam keadaan junub?' Maka aku sampaikan kepada beliau. jika aku mandi maka aku khawatir binasa (mati).A. sesungguhnya Allah Maha Menyayangimu ". walaupun ketika itu ia merasa kesakitan. 5) Khawatir kehilangan harta jika mencari air: Menurut Malikiyah orang yang sanggup memakai air dan yakin bahawa air akan diperoleh jika dicari. dan untuk menghilangkan najis yang tidak dimaafkan yang melekat di badan. sebab itu aku bertayammum. Tidak dibezakan apakah orang tersebut dalam perjalanan atau bermuqim. Dr. Orang tersebut mempunyai air tetapi teman-temannya banyak yang kehausan. seperti ada lukanya atau kedinginan atau kepanasan. seperti ada bekas bintik-bintik atau ada sedikit warna hitam. Tidak boleh bertayammum kerana sakit-sakit yang seperti ini tanpa ada khilaf. alasanku yang membuat aku tidak mandi. jika seseorang khawatir akan berbahaya menggunakan air kerana terlalu dingin dan air tersebut tidak dapat di panaskan. seperti kehausan yang diderita baik oleh manusia mahupun oleh binatang ternak dan keperluan lainnya. dan solat tersebut tidak perlu diulangi. Yang dibuat alasan untuk cacat yang buruk. (Al-Husaini. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. maka ketika itu ia dibolehkan bertayammum. maka beliau bersabda: ' Wahai 'Amr. iii. meskipun dia memiliki air. atau khawatir mendapat cacat yang buruk pada selain anggota yang kelihatan (ketika bekerja). dan iqrar adalah hujjah (suatu dalil) kerana Nabi tidak akan menyetujui sesuatu yang salah. Dan teman-teman yang ikut minum itu wajib membayar harga air yang diminumnya dan hasilnya dimasukkan pada harta warisan. (b) 334: 238) Maksudnya: " Pernah aku bermimpi (sehingga junub) pada suatu malam yang dingin ketika peperangan Zatus Salasil. 1999: 82) 4) Memerlukan air: Seseorang yang memiliki air dalam jumlah yang mencukupi sekadar untuk wudu' atau mandi.W. Muhammad. untuk dimasak. 'Abdul Qadir. Lain halnya untuk keperluan orang kafir harbi dan anjing yang tidak dibolehkan Syara' memeliharanya." Berdasarkan hadis ini terdapat iqrar atau persetujuan dari Nabi. demikian menurut pendapat golongan Malikiyyah dan Syafi'iyyah. dibolehkan tayammum. harta. Maka Rasulullah S. (Al-Husaini. Rahman Ritonga. Kekhawatiran itu boleh terjadi atas diri sendiri. dan aku menjawab: Saya ketahui Allah berfirman: " Dan janganlah kamu bunuh diri. Dr. Menurut Hanabilah (keperluan ini tidak menghalangi untuk memakai air). Zainuddin Tanjung. keamanan atau kekhawatiran terhadap orang berhutang yang hartanya sedang dalam keadaan yang berkuasa.

solat wajib lima waktu dan solat witir. dia tidak mesti mencari air terlebih dahulu jika khawatir akan habis waktu solat dan dalam keadaan itu dia dibolehkan tayammum. mereka juga mengecualikan orang yang sedang musafir yang mengetahui adanya air di tempat yang dekat. Golongan Hanabilah juga tidak membolehkan bertayammum dengan alasan takut habis waktu solat. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Dalam hal ini mencari alat adalah wajib. Zainuddin Tanjung. Niat: Rukun-rukun tayammum yang pertama ialah niat. kerana memelihara pelaksanaan solat pada waktunya lebih utama dari mencari kesempurnaan taharah dengan air. 'Abdul Qadir. Orang yang bertayammum kerana dingin ini menurut Syafi'iyyah mesti mengqadha' solatnya sama halnya dengan tayammum kerana sakit. kerana tayammum ini dilakukan bersamaan dengan adanya air. golongan Malikiyyah juga mengaitkan kebolehan tayammum ini dengan keadaan yang dikhawatirkan membawa kematian. kerana takut habis waktu solat kecuali dalam beberapa hal. Sedangkan bagi orang yang berhadas kecil menurut Hanafiyah tidak boleh bertayammum dengan alasan sangat dingin. (Ar-Rahbawi. jika terus diusahakan waktu akan habis. Muhammad. Orang yang solat dengan bertayammum dalam keadaan begini tidak wajib mengqadha' solatnya menurut mazhab yang kuat. dia diharuskan menanyanya dari orang lain supaya air boleh didapatkan. Sabda Rasulullah S. solat 'id mahupun untuk solat lima waktu. (b) 1: 1) Maksudnya: " Sesungguhnya setiap amal atau ibadat itu hendaklah dikerjakan dengan niat". Seperti golongan Syafi'iyyah. A. Rahman Ringota. 1414H/1993: 113) Menurut pandangan golongan Hanabilah. 1994: 139) Kedua. Sedangkan dari golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah membolehkan bertayammum dengan alasan dingin jika sulit memanaskan air atau panasan air tidak memberikan manfaat (pengaruh). Golongan Hanafiyyah mensyaratkan boleh tayammum jika khawatir membawa kematian atau lenyapnya sebahagian anggota badan.tayammum. (AlHusaini. Sebagaimana golongan Hanafiyyah. Kerana suatu yang menyempurnakan yang wajib hukumnya juga wajib. Berbeza pula dengan golongan di atas. sementara alat itu tidak ada padanya. Dr. bila seseorang tidak memiliki alat. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang junub dan tidak dapat memanaskan air. Misalnya ada air pada suatu tempat yang hanya didapatkan dengan alat-alat tertentu. Tidak sah tayammum apabila takut habis waktu solat Juma'at. seperti ketiadaan timba pengambil air dari sumur yang dalam. 7) Tiada alat untuk mengambil air: Tayammum dibolehkan bagi orang yang sanggup memakai air tetapi tidak boleh mendapatkannya. Lain halnya bagi orang yang musafir. 1999: 80-84) Rukun-Rukun Tayammum 1.W melalui hadis yang sahih: (Riwayat alBukhari. Fuqaha' dari golongan Malikiyyah membolehkan tayammum kerana khawatir habis waktu solat fardhu bila sulit mencari air.A. kerana khawatir akan habis waktu solat gerhana (kusuf dan khusuf) dan berbagai solat sunat yang mengikut solat fardhu. baik untuk solat jenazah. Ini berbeza dengan golongan Malikiyyah dan Hanafiyyah yang mengatakan solat tidak mesti diqadha'. kerana takut habis waktu solat jenazah atau solat 'id kerana berjemaah adalah syarat sah kedua solat tersebut. golongan Hanafiyyah tidak membolehkan bertayammum tanpa harus mencari air lebih dahulu. 8) Khawatir Kehabisan Waktu Solat: Kalangan Syafi'iyyah tidak membolehkan bertayammum kerana takut akan habis waktu solat jika dia mengambil air untuk berwudu'. Pertama. akan tetapi jika pemergiannya mencari air itu akan menghabiskan waktu solat dibolehkan bertayammum dan solat yang dilakukan dengan tayammum tersebut tidak diulang. (Dr. .

bukan untuk melenyapkan hadas. kepada 'Amru bin al-'Ash yang sedang berjunub. jika seseorang tersebut tayammum berniat untuk membolehkan solat maka termasuk di bawah niatnya itu empat ahwal (kelakuan): i. Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat tersebut memberi fahaman yang jelas. 1994: 134) Ini bermakna. 1984 : 582) Beza antara syarat dan rukun ialah syarat itu mendahului perbuatan dengan jarak waktu yang sedikit. Berniat untuk membolehkan solat fardhu. tetapi hanya boleh tayammum tersebut untuk solat sunat sahaja. Berniat hanya untuk membolehkan solat sunat. Berniat untuk membolehkan solat sahaja. (Abu Muhammad.W tersebut memberi fahaman yang jelas bahawa tayammum itu hanya untuk membolehkan solat.(Abu Muhammad. (b) 314: 206-207) Maksudnya: "Wahai Abu Zarr. Wahbah al-Zuhaili. berdasarkan firman Allah: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci). iii. Dalam masalah ini pendapat yang kuat boleh juga mereka menunaikan solat sunat sebelum solat fardhu atau sesudahnya. t.A. (b) 334: 238 ) Maksudnya: " Wahai 'Amru.W. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. tanpa menentukan solat sunat atau sembahyang fardhu. jika seseorang itu berniat untuk memegang musyhaf. kerana hal-hal yang sunat mengikut perkara yang fardhu. (Al-Husaini.Tayammum termasuk dalam kategori amal ibadat sebagaimana solat dan wudu' juga. 'Abdul Qadir. pendapat yang kuat tidak boleh tayammum tersebut digunakan untuk solat fardhu. kerana mereka berniat dengan niat fardhu. kerana hadas seseorang tersebut tidak terangkat kerana tayammum. Maka boleh mereka menunaikan solat-solat fardhu tersebut. Contohnya. Oleh itu dalam masalah ini. sesungguhnya tanah yang baik adalah suci selama tidak ada air. Muhammad. ii. atau orang junub berniat untuk i'tikaf. bertanya: (Riwayat Abu Daud. Dalam masalah ini. iaitu wajib dikerjakan dengan berniat. padahal engkau sedang berjunub?" Dan hadis sebagaimana yang di kemukakan dari pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyyah: (Riwayat Abu Daud. Apabila engkau mendapati air maka sentuhkanlah air itu ke kulit engkau. maka hukumnya sama dengan niat sunat dan tidak boleh mengerjakan fardhu menurut mazhab yang kuat. (ArRahbawi. seseorang yang hendak tayammum itu wajib berniat untuk membolehkan solat. sekalipun dengan sepuluh tahun.A. Berniat untuk membolehkan solat fardhu dan solat sunat kedua-duanya sekali.th: 188) 3. Dan boleh juga bagi orang solat sunat sebelum solat fardhu dan sesudahnya di dalam waktu dan di luarnya.W. Maka boleh ke atas seseorang mengerjakan kedua-dua solat tersebut (solat fardhu dan solat sunat). Tertib (berurutan): . ianya merupakan syarat. sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu". manakala menurut golongan Hanafiyyah dan sebahagian Hanabilah. lalu Nabi S. t. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagi engkau". Mereka yang berniat seperti itu sebagai orang yang berniat untuk membolehkan solat sunat. tidak berniat untuk membolehkan solat fardhu. dan tidak memadai berniat melenyapkan hadas.A. Berniat untuk bertayammum merupakan rukun mengikut kesepakatan Ulama' yang empat. Maka dalam masalah ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari hadis Nabi S. kerana 'Amru bin al-'Ash bertayammum dan solat bersama-sama sahabatnya. kerana niat sunat itu tidak termasuk di dalam niat fardhu. Menyapu ke muka dan dua tangan: Para pakar fiqh sepakat menetapkan menyapu muka dan tangan sebagai rukun tayammum. tidak boleh digunakan tayammum itu untuk solat fardhu. samada solat lima waktu atau solat nazar. sedangkan rukun tidak sah dilakukan sebelum sesuatu perbuatan tetapi ia termasuk perbuatan itu sendiri. Ini berdasarkan hadis Nabi S. iaitu seseorang yang bertayammum wajib meratakan muka dan kedua-dua tangan mereka dengan tanah yang berdebu hingga sampai ke siku sebagaimana orang yang berwudu' wajib meratakan muka dan tangan mereka dengan air hingga sampai ke siku. (Dr. 1414H/1993: 123) iv.th: 187) 2. Kenapakah engkau solat bersama-sama para sahabat engkau.

(Abu Muhammad. Rahman Ringota. maka demikian juga halnya pada tayammum. 'Abdul Qadir. kemudian kamu tidak mendapat air. basuhlah mukamu«" Dalam ayat ini. Wahbah al-Zuhaili.A. Osman b. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.T.Menertibkan fardhu atau rukun adalah wajib menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.W. Jantan. iv. Jadi wajib mendahulukan muka daripada kedua tangan. Sedangkan tayammum masih tetap kerana memandang zahirnya ayat. (Abu Muhammad. Sebelum masuk waktu solat tidak terdapat dharurat. 1984 : 565) 3) Mencari air: Antara syarat diharuskan bertayammum ialah mencari air setelah masuk waktu solat. Golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah menertibkan rukun. hukumnya sunat. Sedangkan pada hadas besar tidak diperlukan tertib." Hadis Baginda Rasul S.W." .th: 191) Selain daripada alasan tersebut. (Hj." Wujudnya penghalang yang membolehkannya untuk bertayammum adalah disebabkan salah satu dari hal-hal yang berikut: i. Dr. (Al-Husaini.th: 191) Allah S. tersebut merupakan dalil wajib tayammum dan solat itu ialah apabila tidak ada air setelah masuk waktu solat. (Dr. Allah S. (Dr. Tayammum tidak sah bagi orang yang syak masuk waktu solat. Takut cedera pada anggota yang sakit. 1983: 58) Ini berdasarkan firman Allah S. Bilamana pada wudu' ditertibkan. Wudu' dikecualikan dari masalah ini kerana terdapat dalil yang lain. (Ar-Rahbawi. ii. Maka sesiapa daripada umatku yang mendapat solat (berada pada waktu solat) maka hendaklah ia solat. golongan Hanabilah mengkhaskan tertib pada hadas kecil. Takut terkena penyakit. Muhammad. Takut kehilangan manfaat anggota seperti menjadi lemah. dalam hal ini muka dan kedua tangan.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Jika kamu hendak berdiri untuk solat. iii. Muhammad.W. 335: 58) Maksudnya: " Dijadikan bumi untukku tempat solat dan suci (tanahnya untuk tayammum).T berfirman: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. 1414H/1993: 115) Dan Nabi telah bersabda: (Riwayat al-Bukhari (b). (Al-Husaini. t. Namun. 1999: 87) Syarat-syarat Tayammum 1) Keuzuran menggunakan air: Di antara syarat-syarat tayammum yang pertama ialah uzur menggunakan air di sebabkan sakit atau musafir. tayammum juga merupakan bersuci yang dharurat. maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). 2) Masuk waktu solat: Syarat sah tayammum hendaklah sesudah masuk waktu solat dengan yakinnya samada solat fardhu atau sunat. 1414H/1993: 116) Adapun menurut Ulama' mazhab Hanafi adalah terkecuali daripada hal ini yang menyatakan sah bertayammum sebelum masuk waktu solat. berdiri untuk solat itu tentunya setelah masuk waktu solat. cacat atau parut yang buruk pada anggota yang biasa nampak. t. berfirman: (AnNisa': 43) Maksudnya: " Maka tidak kamu mendapat air (untuk berwudu' dan mandi junub) maka hendaklah kamu bertayammum. Zainuddin Tanjung. Takut kehilangan nyawa. A.W. Kewajipan tertib pada tayammum untuk hadas kecil dilakukan berdasarkan taharah dengan air (wudu'). 1994: 134) Ulama' Jumhur juga menyatakan tidak sah tayammum kecuali setelah masuk waktu solat fardhu mahupun solat sunat yang tertentu atau berwaktu seperti sunat-sunat rawatib.

th: 191) Oleh itu wajib bagi orang yang hendak tayammum tersebut mencari air terlebih dahulu. manusia atau haiwan yang muhtaram (yang dihormati nyawanya). Zainuddin Tanjung. Ukuran jauh menurut golongan Hanafiyyah adalah bila mencapai satu mil.W: (Riwayat Ahmad. 1983: 59) Mengenai batas jauh yang tidak mewajibkan mencari air itu terdapat perbezaan pendapat di kalangan imam mazhab. 1414H/1993: 112) Kalau memang ternyata tidak ditemukan adanya ada air barulah dia boleh bertayammum. Dr. (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. sedangkan bagi Ulama' yang lainnya merupakan syarat. baik yang berada di laut mahupun di bumi. (Abu Muhammad. Jika meragukan atau mempunyai persangkaan berat terhadap adanya air. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. 1983: 59). Termasuk ke dalamnya tanah. Menurut golongan Malikiyyah mencapai dua mil. perak dan permata atau mutiara. dan seterusnya takutkan harta bendanya dicuri orang atau perompak. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Semua yang termasuk pengertian ini boleh digunakan untuk bertayammum menurut Malikiyyah dan Hanafiyyah. 1999: 87) Para ahli bahasa sepakat bahawa 'sha'id' dalam ayat tersebut ialah permukaan bumi. sedangkan dharurat tidak mungkin terjadi bila kemungkinan untuk bersuci dengan air masih ada. baik yang berupa tanah berdebu atau bukan.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih). dan ia tidak boleh menggunakan air itu kerana sakit atau takut berpisah dengan rakannya yang bersama dalam perjalanan yang akan membahayakan dirinya. (Ar-Rahbawi. A. Selain itu. sekitar 1848 meter atau 4000 hasta atau lebih. murni. iii. (Dr. Osman b. maka dia mesti mencarinya sampai menempuh jarak 6000 langkah. Rahman Ritonga." Menurut golongan Malikiyyah adanya tanah yang suci merupakan rukun. batu kerikil dan kapur (untuk mengapur rumah) yang belum dibakar dengan api. Jika diyakini bahawa air tidak ada atau tempatnya jauh. Begitu juga dengan salji yang membeku. . Jantan." Maka pengertian sha'id atau tanah di sini menurut Malikiyyah yang bersependapat juga oleh Hanafiyyah adalah bahagian bumi yang naik atau yang muncul ke permukaan yang disebut juga tanah atau debu. Mencari air ini hendaklah dengan memerhati dan mencari air dari bekal perjalanan. samada keperluan itu pada ketika itu ataupun pada masa akan datang. Jika seseorang telah yakin bahawa air tidak ada di sekitarnya dia boleh bertayammum tanpa dituntut untuk mencarinya. (Al-Husaini.A.W. Osman b. pergi melihat-lihat di sekelilingnya dan walaupun dengan cara membelinya apabila air itu lebih dari keperluannya dan dengan harga pasaran. 'Abdul Qadir. Wujudnya penghalang yang membolehkannya untuk bertayammum adalah disebabkan juga khawatir akan keselamatan dirinya dari bahaya seperti gangguan binatang buas atau musuh. samada dengan usahanya sendiri atau bantuan orang lain. maka dia mesti memeriksa rumahnya dan rumah temannya terlebih dahulu secara berulang-ulang yang jarak minima 400 hasta atau 184. (Al-Husaini. (Hj. (Hj. t. t. 5) Tanah yang suci: Tidak sah tayammum seseorang kecuali dengan menggunakan debu (tanah) yang suci. seperti seseorang yang mendapat air. selain emas. boleh juga bertayammum dengan barang-barang galian. Sebaliknya jika seseorang meyakini ada air. 1994: 141) berdasarkan hadis Abu 'Umamah bahawasanya bersabda Rasulullah S.8 meter. 1414H/1993: 118-119) dan tidak terkena najis.th: 191-192) atau ia memerlukan air itu kerana dahaganya. pasir. (Dr. Muhammad. atau bertanya-tanya dari teman-temannya. Ini berpandukan firman Allah S. (Abu Muhammad. ii. kerana air itu tidak akan ada kecuali dengan dicari. Sebab tayammum itu bersuci yang dharurat. Muhammad. Golongan Syafi'iyyah memperinci kebolehan tayammum yang disebabkan ketiadaan air seperti berikut: i. selama belum dipindahkan dari tempatnya. maka tidak wajib mencarinya. belum pernah digunakan.Ayat tersebut menyuruh kita bertayammum ketika tidak ada air untuk berwudu' dan mandi junub. Jantan. Wahbah al-Zuhaili. 1984 : 571-572) 4) Terhalang menggunakan air: Syarat yang keempat tayammum iaitu terhalang menggunakan air. Mencari air tidak dituntut jika diyakini pada jalan yang ditempuh itu tidak ada keamanan atau ada halangan.

(Dr. (Dr. nescaya kuperintahkan mereka menggosok gigi setiap kali hendak berwudu'. Dr. mengalihkan pembicaraan dari bumi lalu menyebutkan tanah yang mengkhususkan sifat suci yang mensucikan terhadap tanah. (b) 25: 114) Maksudnya: " Tiada wudu' bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya". A. membaca Basmalah itu hukumnya wajib. Membaca Basmalah. maka tidak boleh digunakan untuk tayammum. atau menjadi tembikar yang telah ditumbuk halus.T dan sabda Rasulullah S. maka dia boleh bertayammum dengan debu tersebut.W mengenai tanah yang suci. lalu melekat di tangannya debu. Muhammad. kantung atau permaidani. Ada yang dipandang sunat bagi satu mazhab. 1999: 90). sekiranya tanah yang dicampur dengan pasir yang halus. tayammum mesti di lakukan dengan tanah yang suci dan berdebu yang dapat menempel di tangan. iv. ii.a. 1984 : 206) berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.A. Wahbah al-Zuhaili. A. tidak sah tayammumnya. Muhammad. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. (Al-Husaini. bahawa Nabi S. (Al-Husaini. bersabda: (Riwayat Muslim. Akan tetapi jika seseorang memukulkan tangannya ke kain." iii. (b) 23: 138) Maksudnya: " Jikalau tidak khawatir akan memberatkan umatku. Rahman Ritonga.W. dan 'tanahnya' dijadikan tanah yang boleh mensucikan jika kami tidak menemukan air. Bersiwak atau menggosok gigi. Tayammum mempunyai beberapa perkara sunat sebagaimana berikut: i. disyaratkan juga tanah yang digunakan untuk bertayammum itu hendaklah memenuhi ciri-ciri berikut: i. A.A.Menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. (Dr. Tanah yang digunakan untuk bertayammum itu harus suci berdasarkan firman Allah S. Zainuddin Tanjung. 1999: 87-88) Hal ini berdasarkan hadis dari Huzaifah.W bersabda: (Riwayat Muslim. Zainuddin Tanjung. Yang dimaksudkan dengan musta'mal pada tanah ialah yang menempel pada anggota badan atau yang sudah menyentuh badan. Mendahulukan menyapu bahagian atas muka lalu meluncurkan ke bawah dagu. Tetapi menurut Ulama' Hanabilah. 1999: 88) iii. Bertayammum dengan menggunakan pasir sekiranya pasir itu kasar yang apabila dilemparkan tidak mengeluarkan debu. Jika pasir itu halus maka boleh menggunakannya untuk bertayammum. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. dan kewajipan ini menjadi gugur jika lupa atau memang kerana tidak tahu sedangkan tayammum itu seperti wudu'. tetapi dipandang wajib oleh yang lain atau sebaliknya. iaitu di antara membaca Basmalah dengan memindahkan tanah ke anggota tayammum. bahawa Nabi S. Zainuddin Tanjung. Dr. Hal itu berdasarkan hadis 'Ammar di dalamnya disebutkan: (Riwayat ad-Daruqutni. v.A. (b) 121: 210-211) Maksudnya: " Seluruh bumi itu dijadikan masjid bagi kami.W." Di sini Rasulullah S.A. iv. Hanya saja Ulama' Maliki menyatakan bahawa pukulan pertama adalah rukun manakala pukulan kedua untuk disapu ke tangan hingga siku adalah sunat (Dr. ii. Ini adalah kerana air yang bernajis tidak boleh digunakan untuk bersuci. Disyaratkan juga tanah yang digunakan untuk tayammum harus tanah yang murni iaitu tanah yang tidak dicampur dengan tepung atau lain sebagainya walaupun sedikit tanpa ada khilaf di kalangan Fuqaha'. maka tidak boleh digunakan untuk bertayammum. Rahman Ritonga. Rahman Ritonga. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah: (Riwayat at-Tirmizi. Memukulkan bahagian dalam telapak tangan ke tanah yang akan dipakai tayammum. 1414H/1993: 120) Kemudian. jika ditinggalkan dengan sengaja batallah tayammum. maka demikian juga tanah yang menggantikan air wudu' atau janabah tidak boleh digunakan untuk bertayammum. Harus bagi tanah itu tidak keluar dari keadaan semulajadinya kepada keadaan lain yang dapat mencegah dari dikatakannya sebagai "tanah".W. 1414H/1993: 120-121) Sunat-Sunat Tayammum Para Ulama' Fiqh berbeza-beza pandangan dalam menetapkan sunat-sunat tayammum. Justeru. . Dr. Tanah yang digunakan untuk tayammum itu tidak boleh yang musta'mal (yang telah digunakan) sebagaimana air yang musta'mal. Seandainya tanah itu dibakar sampai menjadi abu. (b) 671: 416) Maksudnya: " Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah".

Menanggalkan cincin dalam pukulan pertama. Wahbah al-Zuhaili. Mencelah-celahi anak jari sesudah menyapu dua tangan. Zainuddin Tanjung. 1984 : 602) Perkara-perkara sunat tersebut di antaranya ada yang sunnah dan ada pula yang mandub atau anjuran. Mengiringi tayammum dengan solat dua rakaat dikiaskan pada wudu'.Dan Menurut riwayat ad-Daruqutni. Dalam hadis itu disebutkan: (Riwayat Ahmad. yakni mendahulukan menyapu tangan kanan sebelum tangan kiri. Menggosokkan-gosokkan (al-dulk) tangan kepada anggota tayammum seperti dalam wudu'. yakni memulai dengan menyapu muka lebih dulu sebelum menyapu tangan adalah sunat menurut golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah. (Dr. (Ar-Rahbawi. Maksudnya: " Mulailah dengan apa yang dimulai Allah". seperti membaca dua kalimah Syahadah dan sebagainya. (b) 168: 502) Maksudnya: " Baginda Rasul S. Tayamun. Wahbah al-Zuhaili.a: (Riwayat al-Bukhari. Rahman Ritonga. bersabda: (Riwayat ad-Daruqutni. Doa itu dibacanya pula ketika menyapu muka dan tangannya dalam bertayammum. 'Abdul Qadir. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah S. Muhammad. 'Abdul Qadir. ix. (Dr. Barang siapa melakukannya mendapat pahala atas perbuatannya itu tetapi yang tidak mengerjakannya pun tidaklah berdosa dan tayammumnya tetap dipandang sah.A.W.: (Riwayat Muslim. Demikian pula disunatkan membaca doa sesudah selesai tayammum dengan doa sesudah berwudu'. nabi S. 1999: 90) xvi.W. tertib ini adalah fardhu. Dan demikian Sabda Baginda Rasul S. sedang dalam pukulan kedua hukumnya fardhu. 1994: 144-146) Perkara-perkara Yang Membatalkan Tayammum . Menghadap kiblat ketika bertayammum. Malikiyyah mewajibkan adanya kesinambungan antara tayammum dengan pelaksanaan solat dan ibadah lain dimana tayammum itu diuntukkan padanya. Tetapi menurut Ulama' Hanafiyyah. 1994: 145) xi. (b) 2185: 378) Maksudnya: " Mereka memulakan dengan tangan kanan".W. cukup menggerakkannya atau menggeser-geserkannya. xiv. Zainuddin Tanjung.A.A. Tertib. (b) 18294: 362) Maksudnya: " Dan Nabi meniup kedua tangannya. agar debu dapat masuk ke celah-celah jari. A.A.. bersikat. xv. v.th: 193) Demikian juga menyelanyelai janggut menurut Ulama' Hanafiyyah. (Dr. berdasarkan sabda Rasulullah S. Meneguhkan tangan atau meniupnya agar tanah yang melekat di tangan menjadi tipis.: (Riwayat Muslim. suka pada perkara-perkara yang sebelah kanan ketika memakai kasut. (Al-Husaini. (Abu Muhammad. 1984 : 602) xii. Sedangkan menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. (b) 690: 191-192) Maksudnya: " Sesungguhnya cukuplah bagimu memukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah ". Membaca doa yang dianjurkan di saat membasuh muka dan tangan dalam berwudu'. Disunatkan melebihi menyapu dari batas siku. Rahman Ritonga.W. (Ar-Rahbawi. 1994: 143) Ini berbeza dengan berwudu' kerana tanah tidak boleh sampai ke bawah jari yang bercincin itu. Muwalat." x. 1414H/1993: 127) viii. 'Abdul Qadir. riwayat Aishah r.A. Dr. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Hal ini berdasarkan pada hadis 'Ammar yang lalu. 'Abdul Qadir. Selain kewajipan berkesinambungan dalam menyapu anggota tayammum. bersuci dan semua pekerjaannya. yakni berturut-turut sehingga antara menyapu muka dengan kedua tangan tidak terpisah lama atau tidak terpisah oleh sesuatu apa pun di antara fardhu-fardhu tayammum. (b) 2950: 513-514) . Dr. (Dr. t. A. (Ar-Rahbawi. Hanabilah lebih mengkhaskan pada hadas kecil seperti halnya dengan hukum tertib. (Ar-Rahbawi. Merenggangkan jari-jemari di saat ditepukkan ke tanah.W. Namun.". dan tidak mengangkat tangan dari anggota tayammum sebelum sempurna menyapu anggota tayammum tersebut. 1994: 145) Malikiyyah dan Hanabilah memandang bahawa berturut-turut itu merupakan rukun atau wajib tayammum. 1999: 87) xiii. vii. vi.

1411H/1990: 165) Akan tetapi wajib baginya mandi apabila sudah ada air atau bila telah hilang sebab uzur yang membolehkannya tayammum. 1999: 91) Maka. Maka harus baginya membaca al-Quran. 1984 : 604) Jika bertayammum seseorang yang sudah dianggap sah kerana memenuhi syarat-syaratnya. (Al-Juzairi. kerana tayammum dilakukan untuk solat. Muhammad al-Husaini. jadi tayammum itu terbatal dengan sebab berhadas sebagaimana yang berlaku pada wudu'. Dr. " Dalam hal ini telah berkata Nafi': (Al-Siddieqy.M. haramlah bagi orang itu melakukan segala apa yang haram dilakukan oleh orang yang junub sehingga ia mengulangi tayammumnya lagi. kerana yang demikian itu lebih baik bagi engkau. Rahman Ritonga. (Dr. Ini kerana apa yang mengharuskan tayammum kerana uzur akan membatalkan tayammum itu kerana hilangnya keuzuran. (Ar-Rahbawi. 'Abdul Qadir. T. masuk ke masjid dan diam di dalamnya. maka batallah tayammumnya dari hadas kecil dan hadas besar sekaligus. akan tetapi dia hanya dianggap orang yang berhadas kecil. Prof. Batalnya ini tidak dibezakan antara tayammum dengan sebab ketiadaan air atau tayammum ketika ada air seperti tayammum bagi orang yang sakit. Osman b. Kemudian tibalah beliau ke Madinah sedangkan hari masih terang. atau terdapat najis dibadannya melainkan solat jumaat yang tidak membatalkan tayammum apabila habis waktu. T. (Hj. Dr. golongan Malikiyyah mengatakan. bukan kerana ketiadaan air lalu melihat air tidaklah batal tayammumnya. (Abu Muhammad.1) Perkara yang membatalkan wudu': Tayammum terbatal oleh segala apa yang membatalkan wudu' dan mandi kerana tayammum adalah gantian kepada keduanya. 1983: 63) 4) Habis waktu solat: Hanabilah telah memberi tambahan dalam perkara yang membatalkan tayammum iaitu habis waktu solat. kemudian mereka melihat air seumpama turun hujan sebelum mereka solat maka batallah tayammum tersebut. apabila seseorang itu melihat atau mendapatkan air sesudah bertayammum tetapi masih belum solat wajiblah atasnya berwudu' untuk bersolat menurut pendapat para Fuqaha'. A. hilangnya kesakitan dan kesejukan. Hasbi. t. A. Abdul Rahman. (Dr. Zainuddin Tanjung. (Al-Juzairi. lalu dia berhadas. hendaklah engkau sentuhkan air itu ke kulit engkau. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. maka batallah tayammumnya. sekalipun tidak engkau perolehi air sepuluh tahun lamanya. Maka jika engkau telah mendapat air. Disebabkan itu. Dr.M. Abdul Rahman. jika orang yang bertayammum dari janabah itu berhadas kecil.a: (Riwayat Abu Daud.th: 196) Ini berdasarkan hadis Abu Zarr r. Ini adalah kerana tayammum itu bersuci yang dapat menyenangkannya melakukan solat. Dalam pada itu. Wahbah al-Zuhaili. 1980: 560) Jika seseorang bertayammum kerana sakit atau seumpamanya. Prof. adanya alat yang boleh menyampaikan pada air dan terlepas dari tahanan atau penjara yang tidak terdapat air padanya. 1980: 561) " Ibnu 'Umar telah bertayammum di tempat yang jauhnya dari Madinah kira-kira satu atau dua batu sahaja dan bersolat Asar.1993: 128) Sungguhpun begitu. Hasbi. 1411H/1990: 165-166) . 1984 : 604) 3) Melihat air dan sanggup memakai air: Sekiranya seseorang bertayammum kerana tidak ada air. beliau tidak mengulangi lagi solat Asarnya itu. Rahman Ritonga. jika seseorang itu bertayammum kerana berhadas besar kemudian terbatal tayammumnya tidak akan mengembalikannya kepada hadas besar. Jantan. 1999: 91) Maka terbatal tayammum itu secara mutlak samada disebabkan hadas besar. (Dr. (b) 313: 205-206) Maksudnya: " Tanah yang baik itu alat bersuci bagi orang Islam. Dr. (Al-Siddieqy. Zainuddin Tanjung. (Imam Taqiyudddin Abu Bakar b." Melihat air atau sanggup memakai air yang memadai walaupun satu kali menurut golongan Hanafiyyah manakala menurut golongan Malikiyyah dan Hanabilah asal melihat atau menemukan air walaupun tidak memadai untuk wudu' atau mandi sudah membatalkan tayammum. 1994: 148) 2) Hilangnya kesulitan yang mengharuskan tayammum: Di antara yang membatalkan tayammum ialah hilangnya kesulitan atau keuzuran yang menjadi penyebab boleh bertayammum seperti beredarnya musuh atau binatang buas.

(Dr. Kemudian tapak tangan kanan menyapu tangan kiri hingga ke siku. 1994: 144) 2. Ini adalah kerana menurut mereka muawalat (berturut-turut) di antara tayammum dan solat adalah rukun tayammum. hukumnya boleh menurut qaul yang rajih dan tidak perlu mengambil tanah lagi. Kemudian menepuk dua tapak tangan ke debu dengan jari terbuka. Wahbah al-Zuhaili. bukan untuk membolehkan solat sahaja. Masalah ini berlainan dengan masalah wudu' dan mandi junub. Tertib. Cara menyapu muka adalah dengan menyapu bahagian atas muka lalu meluncurkan ke bawah manakala kawasan muka ialah dari gigi rambut ke bawah dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri sebagaimana dalam wudu'. Kemudian dilurutkan jari-jari tangan kiri hingga ke pergelangan tangan kanan dan digenggam sedikit dan dilurutkannya pula hingga ke siku. 1983: 62) Cara menyapu tangan adalah dengan menyapu tangan kanan dengan meletakkan jari tangan kiri selain ibu jari ke bawah jari tangan kanan. Jantan. Muhammad.th: 198) Akan tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan yang lain tidak membatalkan tayammum disebabkan murtad seperti halnya pada persoalan wudu'. Muhammad. Ini adalah kerana tayammum itu untuk membolehkan solat. ii. menyentuh al-Quran atau sebagainya yang dimaksudnya dengan tayammum. (Abu Muhammad. kemudian baru menyapu kedua tangan hingga dua siku. Niat mestilah dilakukan pada permulaan memindahkan tanah ke tapak tangan dan hendaklah berkekalan hingga menyapu sebahagian daripada muka sebagaimana pendapat Syafi'iyyah. t. Osman b. iaitu mendahulukan menyapu muka. iii. A. dan keharusan solat dengan tayammum itu tidak ada lagi disebabkan riddah. Dr. (Al-Husaini. Selepas itu ditekap sekali lagi pada debu tadi untuk kali kedua lalu ditipiskan dengan meniup atau meneguh kedua-dua tangan. kerana wudu' dan mandi junub itu melenyapkan hadas. dan tidak diterima Allah S. Seterusnya melurut ibu jari kiri di belakang ibu jari kanan dan begitulah sebaliknya dengan menyapu tangan kiri. Seterusnya dipusingkan tapak tangan ke bahagian dalam siku dan lurutkan ke hadapan sehingga ke pergelangan tangan dan kedudukan ibujari dalam keadaan terangkat. 'Abdul Qadir. (Hj. 1999: 91) 6) Tempoh yang panjang antara tayammum dan solat: Tayammum terbatal dengan adanya tempoh yang panjang di antara tayammum dan solat menurut golongan Malikiyyah kecuali yang lainya. (Hj. (Dr. Jantan. Bezanya ialah. Seandainya ditengah-tengah mengusap anggota tayammum dia terangkat tangannya kemudian dikembalikan semula. 1984 : 606) Kaifiat Tayammum 1.W. Lafaz niat iaitu: Maksudnya: " Sahaja aku bertayammum kerana mengharuskan fardhu solat kerana Allah Taala". tawaf. Perlu ditegaskan juga bahawa semua amal ibadat yang dikerjakan oleh orang yang murtad itu telah tersia-sia belaka. (Al-Husaini. demikian pula hilang pahalanya. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. lalu disapukan ke muka sekali saja. (Ar-Rahbawi.5) Murtad (riddah): Orang yang murtad atau keluar dari agama Islam membatalkan tayammumnya menurut golongan Syafi'iyyah. Harus diketahui juga bahawa cara bertayammum untuk hadas besar adalah sama caranya dengan tayammum untuk hadas kecil manakala kadar yang dapat dikerjakan dengan sekali tayammum itu ialah satu perkara wajib (fardhu) dan beberapa perkara sunat. Kaifiat tayammum bagi pesakit berbalut . maka dalam tayammum hal itu tidak diwajibkan menurut mazhab yang kuat kerana sukar. 1983: 59-60) Manakala menurut golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah bahawa tertib itu hukumnya sekadar sunat. Rahman Ritonga. sementara tapak tangan kiri menyapu tangan kanan hingga ke siku. Kaifiat tayammum dalam keadaan biasa Kaifiat tayammum haruslah dilakukan mengikut fardhu yang telah digariskan oleh para Fuqaha'. Zainuddin Tanjung. Dengan ini haruslah diketahui cara-cara dan kaedah yang betul sebelum seseorang itu melakukan amalan tayammum di samping mengenalpasti kebolehan untuknya bertayammum itu memenuhi segala syarat atau sebaliknya. sedangkan tayammum itu termasuk di bawah amal ibadat. Membaca Basmalah sambil meniatkan untuk mengharuskan solat. 1414H/1993: 126) iv. jika dalam wudu' wajib menyampaikan air ke celah-celah janggut atau misai yang tebal. Osman b. Berikut ini adalah kaifiat-kaifiat untuk bertayammum: i. bukan rukun. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.T. 1414H/1993: 124) Kemudian tapak tangan itu ditepuk-tepukkan terlebih dahulu untuk membuang debu musta'mal (yang telah digunakan) yang masih melekat ditangan. Setelah ditiup atau dilaga-lagakan kedua-dua tangan untuk menipiskan debu-debu yang melekat padanya.

Kemudian menyapu sebahagian daripada kepala dengan air dan selepas itu bertayammum lagi dan membasuh anggota kaki yang baik. tidak sah jika ia mendahulukan tayammum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka itu dengan mengkemudiankan tayammum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka dengan mendahulukan pula menyapu sebahagian daripada kepala. buta dan sebagainya. lalu menyapu sebahagian kepala. harus mengqasar dan menjamakkan solat bagi musafir dan diharuskan juga berbuka puasa di bulan ramadhan dan diqadha' puasa itu selepasnya.T yang mengangkat bebanan itu seluruhnya. Kemudian menyapu kepala. Perkara ini dapat juga didapati dengan keringanan suatu tanggungjawab mengikut kadar kemampuan dan kudrat seseorang tanpa adanya masyaqqah (kesusahan) seperti orang yang lemah untuk bersolat sambil berdiri dibenarkan solat dalam keadaan duduk. Tetapi jika keempat-empat anggota wudu' kesemuanya tidak boleh terkena air. Osman b. peperangan dikecualikan kepada orang sakit. Keringanan dan mengangkat kesempitan di dalam tanggungjawab Syari'e amat jelas bagi setiap muslim.W. 1983: 64) Hikmat Bertayammum 1. (Hj. melainkan terdapatnya rahmat dan keringanan daripada Allah S. maka wajib ia bertayammum dua kali. maka wajib bertayammum tiga kali. ataupun membasuh anggota kaki yang baik dan bertayammum kemudiannya. 1983: 63-64) Sebagai contoh dikemukakan 2 jenis keadaan sakit yang berlainan beserta cara yang betul untuk bertayammum: Contoh pertama: Terdapat luka di tangan: i. Kaedahnya ialah samada bertayammum dahulu kemudian membasuh anggota-anggota yang lain atau membasuh anggota-anggota yang lain dahulu kemudian baru bertayammum. ataupun membasuh anggota tangan yang baik dan bertayammum kemudiannya.T: (Al-Baqarah: 185) Maksudnya: " Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tiada menghendaki kesukaran". Hal ini dapat dilihat sebagaimana solat adalah dikecualikan kepada perempuan yang didatangi haid dan nifas. Tayammum suatu rahmat Allah kepada hambaNya Di antara kelebihan Allah S. Atau mula-mula hendaklah dibasuh muka. i. Mula-mula hendaklah dibasuh muka. kemudian bertayammum dan membasuh anggota tangan yang baik. Kedua-dua cara ini boleh dilakukan kerana tiada disyaratkan tertib bagi mengangkatkan hadas besar. Contoh kedua: Luka di tangan dan kaki. Kemudian membasuh bahagian tangan yang tidak luka. Osman b. Jantan.W. ibadat haji tidak diwajibkan kepada yang tidak berkemampuan. ii. Jantan. Apabila sampai membasuh anggota yang tidak boleh terkena air itu kerana mengikut tertib. kecuali anggota yang tidak boleh terkena air itu. Bagi orang yang berhadas kecil yang hendak mengangkat hadasnya padahal ada anggotanya yang tidak boleh terkena air. Maka tidaklah suatu tanggungjawab itu merupakan bebanan. padahal ada anggotanya yang tidak boleh terkena air.T ke atas umat Islam ialah mengangkatnya daripada kesempitan dan kesusahan dalam segenap aspek. kemudian bertayammum sebagai ganti membasuh tempat luka itu. Jika sekiranya ada tiga anggota wudu' yang tidak boleh terkena air itu. lemah. dan meringankan daripadanya pula. Firman Allah S. Jika sekiranya ada dua anggota wudu' yang tidak boleh terkena air.T: (An-Nisa': 28) Maksudnya: . kerana tidak ada tertib dalam pekerjaan yang demikian itu. sebabnya hukum seluruh badan adalah seperti satu anggota sahaja.W.W. Sebagaimana firman Allah S. Mula-mula hendaklah dibasuh muka dengan air. kemudian ia membasuh bahagian tangan yang tidak luka kemudian ia bertayammum sebagai ganti membasuh tempat luka. puasa dikecualikan kepada orang sakit yang berpanjangan. (Hj. atau suatu perintah daripada urusan syariat pula menyusahkan manusia untuk melaksanakannya. sebagai ganti anggotanya yang demikian itu hendaklah ia bertayammum. sebagai ganti anggotanya yang demikian itu hendaklah ia menyampaikan serta meratakan air ke seluruh anggota tubuh badannya yang lain. maka hanya satu tayammum sahaja yang wajib sebagai ganti daripada wudu'nya.Bagi orang yang berhadas besar atau kecil yang hendak berwudu' atau mandi janabah.

(Abu Muhammad. Sebenarnya sudah memadai (sudah cukup) ia bertayammum sahaja dan membalut lukanya." Hikmat bertayammum ini termasuk dalam bahagian hikmat ta'abbudi.W. ibadat tayammum yang sampai perintahnya untuk memukul ke atas tanah untuk disapu ke muka dan dua tangan adalah sebagai ganti wudu' dan mandi janabah apabila didapati bersih.W. Maka dengan mudah sekali orang mencari alasan untuk meninggalkan solat. (Al-Syeikh Hassan Ayub. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu. Jantan. bersabda: Mereka bunuh dia. Hadis Baginda Rasulullah S.W.T telah menggariskan mengenai syariat bertayammum di dalam al-Quran dan Hadis dengan sejelas-jelasnya yang mana ia sebagai suatu kemudahan bagi umatNya dalam melaksanakan perintahNya. 1422H/2002 : 61) Ia merupakan suatu rukhsah (kemudahan yang diberi oleh Syara') bagi orang yang tidak boleh menggunakan air kerana sakit atau dalam musafir. Menghinakan diri yang condong kepada kejahatan dengan meletakkan tanah ke muka anggota yang paling mulia." Nas-nas tersebut merupakan dalil bahawa tayammum itu suatu rukhsah (kemudahan) yang dikurniakan Allah bagi orang yang mengalami kesukaran untuk melaksanakan urusan agama. Kemudian dia mandi yang menyebabkan dia mati." Allah menghendaki supaya meringankan bagimu (peraturan agama). . (b) 336: 239) Maksudnya: " Kami telah keluar mengembara maka salah seorang daripada kami terkena batu.a: (Riwayat Abu Daud.W.A. Ini seterusnya membuktikan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Allah S. atau kerana tidak ada air.edu. sedang engkau masih boleh menggunakan air.th: 182-185) Firman Allah S. Padahal menurut hukumnya. lalu luka kepalanya.A. 1983: 65) Kesimpulan Melalui penjelasan yang telah dinyatakan di dalam bab ini. diceritakan peristiwa itu kepada Baginda. iaitu agar solat jangan sampai ditinggalkan dengan sebab ketiadaan air. terdapat dua hikmat yang terbesar amalan bertayammum: i. kemudian ia bermimpi jimak maka ia bertanya kepada para sahabatnya: Adakah kamu dapati jalan yang memberi kemudahan kepadaku untuk bertayammum? Mereka menjawab: Kami tidak dapati jalan untuk memberi kemudahan kepada engkau. Kemudian ketika kami sampai kepada Nabi S. t. Menyatakan kemuliaan.kias. Kemudahan ini ialah kerana Allah S. Sesungguhnya ubat keraguan (kebodohan) itu ialah bertanya. ii. hanya yang dapat diketahui orang semata-mata syaratnya sahaja. Dengan demikian. solat tidak boleh samasekali ditinggalkan dalam keadaan macam mana sekalipun. kerana manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah".A. lalu Nabi S. Ini adalah kerana Allah S.T tidak memberatkan dan membebankan hamba-Nya dalam melaksanakan urusan tersebut di luar kemampuan mereka. Di sini juga. Allah akan membunuh mereka.W.T kepada hambaNya yang beriman dan beramal soleh.my/tayamum. http://www.T lagi: (Al-Hajj: 78) Maksudnya: " Dan Dia (Allah) menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. padahal ketiadaan air itu hanya buat sementara waktu sahaja.W. atau sukar untuk mendapat air.A. Kemudian disapunya dengan air di atas pembalut lukanya tadi dan membasuh semua badannya yang lain. yang mana tayammum itu tidak dilakukan di masa umatumat yang terdahulu.htm Apa makna tayammum? Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit.W. iaitu perbuatan yang tidak diterangkan tuhan hikmatnya. (Hj.W yang diriwayatkan daripada Jabir r. Osman b. syariat Nabi Muhammad S. dapatlah kita fahami bahawa amalan tayammum merupakan antara ibadat yang penting sepertimana juga ibadat-ibadat lain yang menjadi kefardhuan kepada umat Islam.

2. Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran. 1. ³Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. Bila diharuskan tayammum? Secara dasarnya. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi). ³Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). Adapun kamu. Kerana tidak mampu menggunakan air Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan. ³Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)´. yang menceritakan. dan bertanya. ³Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil. maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. Seorang lelaki datang berjumpa Umar r. maka baginda berkata (kepada µAmmar). . (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar. Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r. Umar menjawab.terlalu sejuk atau sebagainya. sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. ³Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)´. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)´. Namun µAmmar bin Yasir r. Kerana keputusan air. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. as-Sunnah dan Ijmak ulamak.a. iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah itu´. maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solat´.a. ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm. atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan.w. Adapun aku. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud). aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk. atau dalam pelayaran. (al-Maidah: 6)..a.a. Apabila diceritakan kepada Nabi s. ³Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air).

Air diperlukan untuk membasuh najis yang tidak dimaafkan (yakni mesti dibersihkan). µWahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?¶. µAku teringat firman Allah. mereka mengadu kepada Rasulullah s. 5. 7. Takut kepada musuh yang menghalangnya dari mendapat air sama ada musuh itu manusia atau binatang buas. Air yang ada diperlukan (untuk minum dan sebagainya) pada ketika itu atau akan datang. (an-Nisa¶.w. Air diperlukan untuk menguli tepung. 3. Hal tersebut diketahui dengan pengalaman atau makluman dari doktor. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). Maka Rasulullah bertanya kepadaku. 2.a.lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. 4. lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. Tidak mampu menggunakan air kerana sakit. ³Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri.a. Apakah contoh-contoh keadaan yang mengharuskan tayammum kerana tidak mampu menggunakan air? 1. ketawa dan baginda tidak berkata apa-apa´. ³Hendaklah ia bertayammum´. 6. 29). Mendengar peneranganku. atau bimbang bertambah sakit. Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang). 8. atau bimbang lambat sembuh. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu´. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). Bimbang kepada sejuk yang bersangatan jika musim sejuk luar biasa. Terdapat sangkaan yang kuat dalam dirinya bahawa akan ditimpa sakit jika ia menggunakan air. Rasulullah s. Lalu aku menjawab. ³Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman mereka´. Jawab Saidina µAli. Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina µAli ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir. untuk memasak dan sebagainya. Imam Ahmad pernah menceritakan. Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat¶.w. Air diperlukan untuk minuman haiwan yang bersamanya seperti kudanya atau sebagainya. .

Jangan semata-mata tiada air di rumah. Pandangan kedua. Hendaklah bertayammum setelah masuk waktu Syarat pertama telahpun kita huraikan tadi iaitu tatkala memperkatakan tentang bilakah harus kita bertayammum. namun tidak mencukupi untuk bersuci. Ketiga. az-Zuhri. para ulamak telah menggariskan syarat-syarat berikut.Apakah syarat-syarat sah tayammum? Untuk sahnya tayammum. Bagaimana jika ada air. lalu ia pun bertayammum. Malik. Pandangan ini merupakan mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi¶ie (dalam qaul jadidnya). Jika air tiada di rumah. barulah bertayammum. Pandanagn ini adalah pandangan jumhur ulamak yang terdiri dari al-Hasan. Hendak lah tayammum itu dengan menggunakan tanah yang bersih Keempat. Apa maksud mencari air? Seseorang yang ingin bertayammum kerana ketiadaan air. hendaklah terus bertayammum dan tinggalkan air itu. Pertama. Setelah pasti benar-benar tidak ada air. hendaklah ia pergi ke masjid umpamanya atau ke rumah berdekatan moga-moga menemui air. kemudian barulah bertayammum bagi anggota yang tidak dapat dicuci dengan air. adakah digunakan air baru tayammum atau terus tayammum? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini. Mencari air itu wajib diulangi setiap kali hendak bertayammum. Hammad. Kedua. Untuk berikutnya kita huraikan syarat-syarat selebihnya iaitu yang bersangkutan dengan kewajipan mencari air. wajib digunakan air yang ada itu. Imam . Tidak cukup dengan pencarian ketika kali pertama bertayammum sahaja. Pandangan pertama. Berusaha mencari air terlebih dahulu jika tayammum dilakukan kerana keputusan air. bahan tayammum (iaitu tanah menurut jumhur ulamak) dan waktu dilakukan tayammum. wajib ia berusaha mencari air terlebih dahulu di kawasan sekitarnya. Hendaklah orang yang bertayammum mempunyai keuzuran yang menghalangnya dari menggunakan air iaitu kerana keputusan air atau tidak mampu menggunakan air.

Ia tidak gugur semata-mata kerana lupa. Malah menurut Imam Malik. Kalau seseorang itu lupa bahawa dalam kenderaannya ada air atau ia lupa ada menyimpan air di satu tempat. yakni solatnya wajib diulangi semua setelah mengambil wudhuk dengan air tersebut. Ishaq. Kedua. Imam Ahmad. Pertama. batu. tetapi juga pasir. tidak dipakai tayammum itu. Adakah tayammum hanya harus dengan tanah sahaja? Bolehkah bertayammum dengan selain tanah? Ada beberapa pandangan ulamak dalam masalah bahan yang harus digunakan untuk bertayammum. kapur. Dan disyaratkan tanah itu pula hendaklah berdebu (yakni dapat melekat pada tangan bila ditepuk) dan bersih. batu dan seumpamanya. pada pandangan mereka. Hujjah mereka ialah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula berpendapat. Imam Syafi¶ie (dalam qaul qadimnya). bagaimana hukumnya? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini. thoharah dengan air adalah perintah yang wajib. jumhur ulamak (mazhab Imam Syafi¶ie. lalu ia pun bertayammum dan mengerjakan solat. harus bertayammum di atas batu yang tidak ada debu atau di atas tanah licin yang tidak ada debu yang melekat di tangan apabila ditepuk di atasnya. Harus tayammum dengan segala yang ada di atas permukaan bumi. harus tayammum dengan salji dan setiap yang melapisi permukaan bumi. Abu Yusuf dan Daud az-Dzahiri) mensyaratkan tayammum hendaklah dengan tanah. . Kedua. tidak hanya tanah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan bahan-bahan untuk bertayammum itu berdebu. Pertama. maka halnya sama seperti orang yang ketiadaan air. yakni solatnya sah kerana lupa adanya air membawa ia kepada tidak dapat menggunakan air. kapur dan sebagainya yang tidak dikategorikan sebagai tanah. tidak khusus kepada tanah sahaja. menurut Imam Syafi¶ie dan Imam Ahmad. dipakai tayammum itu. menurut Imam Abu Hanifah. Oleh itu. tidak harus dengan pasir. Ibnu al-Munzir dan al-Muzanie (murid Imam Syafi¶ie).Abu Hanifah.

Nabi s.w. ³Sha¶id (tanah) yang bersih adalah alat bersuci bagi seorang muslim jika ia tidak mendapati air sekalipun selama sepuluh tahun. Kedua. tidak sah tayammum melainkan setelah masuk waktu solat sama ada tayammum kerana keputusan air atau kerana tidak mampu menggunakan air. mengikut Imam Malik. di belakang binatang kenderaan atau sebagainya? Ada dua pandangan ulamak. Begitu juga. di atas permaidani. Menurut Abu Hamid. Jika tidak terdapat debu padanya. tidak harus melakukan tayammum dengan menepuk ke atas debu yang terdapat di atas pakaian. mengikut pandangan mazhab Syafi¶ie dan Ahmad. jumhur ulamak (terdiri dari mazhab Imam Malik. akan tetapi dilakukan hanya untuk mengharuskan solat sahaja. Demikian itu lebih baik baginya´. tayammum hendaklah dengan menepuk terus ke atas bumi.Adakah harus bertayammum dengan menepuk di dinding. harus jika di atas tempat-tempat yang ditepuk itu ada terdapat debu yang dapat melekat di tangan sebagaimana yang disyaratkan tadi. hukum tersebut telah disepakati oleh sekelian ulamak. Pertama.a. Menurut beliau. juga bersabda. di pakaian. Adakah harus bertayammum dengan tanah bernajis? Tidak harus kerana tayammum wajib dengan tanah atau bahan yang bersih kerana Allah menyebutkan di dalam ayat ³ ´ (sha¶id yang bersih). tidak harus tayammum. Adakah disyaratkan masuk waktu sahnya tayammum? Ada dua pandangan ulamak. hendaklah ia menyapu air (yakni membasuh) badannya. begitu juga orang yang ingin melakukan tayammum juga tidak harus melakukannya melainkan setelah masuk waktu solat. Maksud µmasuk waktu¶ ialah tiba waktu yang mengharuskan suatu solat itu dilakukan. Syafi¶ie. . Ahmad dan lain-lain) berpandangan. Disyaratkan masuk waktu kerana tayammum adalah toharah darurat seperti mana toharah wanita yang istihadhah di mana kedua-duanya tidak menghilangkan hadas. Jika ia telah menemui air. Pertama. Maka sebagaimana wanita yang istihadhah tidak harus mengambil wudhuk melainkan setelah masuk waktu. permaidani dan sebagainya itu.

Menyebabkan kesakitan yang tidak tertanggung. Sakit atau luka yang mengharuskan tayammum ialah sakit atau luka yang penggunaan air ditakuti akan menyebabkan at-talaf (kematian atau kemusnahan anggota) atau mendatangkan mudarat pada badan. Jika tidak mampu. 2. . Ia merangkumi. menyapu khuf. sujud syukur. barulah diharuskan tayammum. 1. Menyebabkan lambat sembuh 5. 3. membaca al-Quran dan beriktikaf. lumpuh dan sebagainya. Beliau mengkiaskannya dengan wudhuk dan toharah-toharah yang lain (mandi. Apakah syarat tayammum bagi orang sakit atau luka? Tidak semua jenis sakit atau luka mengharuskan tayammum. Menurut mazhab Syafi¶ie. Namun menurut mazhab Imam Malik. menghilangkan najis). solat sunat. Apakah syarat tayammum bagi orang yang kesejukan? Syaratnya ialah tidak ada sebarang ikhtiar lagi yang dapat dilakuka bagi menggunakan air. Menyebabkan sakit bertambah teruk atau penyakit semakin melarat. doctor itu hendaklah muslim dan adil (tidak fasiq). Kesan-kesan yang dibimbangi tersebut dari penggunaan air hendaklah disahkan oleh pengalaman sendiri atau berdasarkan makluman dari doktor yang mahir. Sejauhmanakah ibadah yang harus dilakukan dengan tayammum? Tayammum mengharuskan apa yang diharuskan dengan wudhuk dan mandi. harus memakai pandangan atau makluman dari doktor kafir jika tidak ada doktor muslim. Seorang yang bertayammum harus mengerjakan solat fardhu. sujud tilawah. 4. seperti kulit menjadi hitam atau sebagainya. Imam Abu Hanifah berpandangan. yakni harus melakukan tayammum sekalipun belum masuk waktu. 6. Sebagaimana wudhuk harus dilakukan sebelum masuk waktu solat. tayammum tidak terikat dengan waktu.Kedua. Jika mampu berikhtiar sama ada dengan memanaskan air atau sebagainya. maka tayammum juga sedemikian kerana ia disyariatkan sebagai ganti kepada kedua-duanya. Akan menyebabkan kematian atau kerosakan pada aggota ( ). wajiblah dilakukan ikhtiar itu. Menimbulkan kecacatan dan kejelikan yang ketara pada badan. Tidak diterima pengakuan atau pengesahan dari doctor kafir atau fasiq. Penggunaan air menimbulkan penyakit yang membawa kematian atau kerosakan anggota. membawa mushaf. Hukum ini telah disepakati oleh ulamak.

maka harus untuk melakukan dengan tayammum itu seberapa banyak solat yang dikehendaki sama ada fardhu atau sunat dan tanpa mengira waktu. tayammum sama seperti wudhuk iaitu tidak terikat dengan bilangan solat. Imam Abu Hanifah. 1. Muka 2. tidak harus menjamakkan dua solat dengan satu tayammum atau melakukan dua tawaf atau melakukan satu solat fardhu dengan satu tawaf fardhu. Pandangan pertama. Pandangan kedua. al-Muzani dan ar-Ruyani. Apakah anggota-anggota tayammum? Berdasarkan ayat al-Quran tadi dan hadis-hadis Nabi s. Ibnu µAbbas. Di sana ada tiga pandangan. harus dilakukan seberapa banyak yang dikehendaki. Ishaq dan Imam Ahmad. menjamakkan dua solat dan seberapa banyak solat sunat yang diingini selama belum masuk waktu lain. an-Nakha¶ie. al-Hasan. Oleh demikian. Hendaklah diperbaharui tayammum untuk setiap solat fardhu yang hendak dilakukan setelah dipastikan tidak air terlebih dahulu. Selagi tayammum tidak batal ±iaitu dengan menjumpai air atau dengan berlakunya hadas-. as-Tsauri. anggota tayammum hanya dua sahaja (sama ada tayammum bagi menggantikan wudhuk atau bagi menggantikan mandi) iaitu. Kedaaannya menyamai seorang wanita istihadhah atau orang-orang lainnya yang melakukan toharah darurat. Ibnu Umar. Pandangan ini merupakan pendapat Sa¶id bin al-Musayyab. Adapun solat sunat.a. batallah tayammum dan wajib diulangi semula tayammum bagi mengharuskan solat kembali. Apabila masuk waktu lain. solat fardhu yang luput. (sebahagiannya telah kita sebutkan tadi). Seorang yang bertayammum boleh melakukan apa sahaja solat yang dikehendaki sama ada solat fardhu dalam waktu. as-Sya¶bi. Rabi¶ah.w. Syafi¶ie. Tayammum terikat dengan waktu di mana satu tayammum hanya bagi satu waktu solat fardhu sahaja. Dua tangan . Qatadah. Jumhur ulamak yang terdiri dari Saidina µAli.Namun para Fuqahak berikhtilaf dalam menentukan bilangan solat fardhu yang harus dikerjakan dinisbahkan kepada satu tayammum yang dilakukan. menghimpunkan dua solat nazar atau antara satu solat fardhu dengan satu solat nazar.Mereka berpandangan. Mereka berpendapat. Malik. al-Laits. Yahya al-Ansari. az-Zuhri. Imam Abu Tsur dan fuqahak mazhab Hanbali. Pandangan ketiga. satu tayammum hanya untuk satu solat fardhu atau satu ibadah wajib sahaja.

bukan sabda Nabi s. tayammum wajib dengan sekurang-kurangnya dua kali tepukan ke tanah. Jika dua kali tepukan itu mencukupi untuk menyapu keseluruhan kawasan muka dan tangan (hingga ke siku). Pertama. satu tepukan untuk disapu ke muka dan satu tepukan lagi untuk disapu kepada dua tangan hingga ke siku.. Ibnu µUmar. Imam Malik.Mengenai muka tidak ada khilaf di kalangan ulamak bahawa keseluruhan kawasan muka yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk.w. maka ketika tayammum kawasan muka tersebut wajib diratai dengan debu. Salim bin Abdullah. Imam Ahmad.. as-Sya¶bi. ³Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. pandangan kedua di atas adalah kuat dari segi dalilnya dan lebih hampir kepada kehendak as-Sunnah. al-Hasan alBasri.w.a. Adapun tangan. Menurut Imam Nawawi. mengikut jumhur atau majoriti ulamak iaitu Saidina µAli. tidak perlu lagi ditambah. Ishaq. bersabda kepadanya. Imam Syafi¶ie (mengikut qaul qadimnya sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsur) dan disokong oleh Ibnu al-Munzir berpandangan. Adapun hadis yang dijadikan hujjah oleh jumhur tadi ia adalah dhaif. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)´. Kedua. Berapakah bilangan tepukan yang wajib semasa melakukan tayammum? Rentetan dari khilaf di atas. kawasan tangan yang wajib disapui debu adalah sama sebagaimana yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk iaitu bermula dari hujung jari hinggalah ke siku.a. Imam Abu Hanifah dan Syafi¶ie. Mereka berdalilkan hadis kisah µAmmar (yang telah kita kemukakan tadi) di mana Rasulullah s. kawasan tangan yang wajib disapui debu ketika tayammum hanyalah sampai ke pergelangan tangan sahaja.w.a. al-Auza¶ie. berlaku pula khilaf dalam menentukan berapakah bilangan tepukan ke tanah yang mesti dilakukan oleh orang yang melakukan tayammum? Mengikut jumhur ulamak tadi. Makhul. sekumpulan ulamak yang terdiri dari µAtho. ³Tayammum itu dua kali tepukan. . al-Laits. wajiblah tepukan itu ditambah hingga debu meratai seluruh kawasan yang wajib disapu itu. sekali untuk disapu ke muka dan sekali untuk di sapu ke kedua tangan hingga ke siku´.sabda Nabi s. Jika tidak. Sebenarnya ia hanyalah pandangan Ibnu Umar. Mereka berdalilkan ± antaranya. maka para ulamak berbeza pandangan tentang kawasan yang wajib disapui debu.

jika ia ingin meneruskan solatnya diharuskan dan solatnya sah. Jika bertayammum kerana keuzuran (seperti sakit. wajib ia mengambil wudhuk.wordpress. Namun sebaik-baiknya ialah ia menghentikan solatnya. Ini kerana tayammumnya dengan sendiri terbatal dengan kerana bertemu air sekalipun belum sempat mengerjakan solat. http://muhdhazrie. tidak harus ia menunaikan solat dengan tayammum itu. 4. Makhul. Apabila hendak solat semula. Contohnya. Jika air ditemui setelah selesai solat. kemudian baru tunaikan solat. Bagi orang yang bertayammum kerana ketiadaan air. yang wajib ialah sekali tepukan sahaja untuk keduadua anggota tayammum iaitu muka dan dua tangan hingga pergelangannya. maka batallah tayammumnya. dengan sendiri tayammumnya terbatal. akan tetapi hendaklah mengambil wudhuk. mereka menegaskan. Sebaik bertemu air. Imam Ahmad. Tayammum adalah bersuci gantian bagi wudhuk. Jika ia bertayammum tadi kerana ganti mandi wajib. Jika air ditemui semasa sedang solat (seperti ada orang memberitahunya semasa sedang solat itu). ia telah terkentut atau tersentuh kemaluan atau sebagainya). kemudian belum sempat mengerjakan solat ia telah menemui air. jika seseorang bertayammum kerana sakit.com/2009/07/30/bersuci-tayammum/ . Apabila berlaku kepada orang yang bertayammum perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhuk sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam tajuk yang lalu (contohnya. Kesimpulannya. yakni tidak cukup dengan tayammumnya tadi sekalipun ia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayammumnya. Bilakah batalnya tayammum? 1. Jika seorang bertayammum. perkara-perkara yang membatalkan wudhuk juga akan membawa kepada batalnya tayammum. sah lah solat yang ditunaikan sebelum bertemu air itu dan tidak perlu diulangi semula sekalipun waktu masih ada. maka sebaik ia sembuh dari sakit. Ishaq dan disokong oleh Ibnu al-Munzir). 2. al-Auza¶ie. tayammum dikira terbatal sebaik sahaja hilang keuzuran. batallah tayammumnya.Adapun pandangan kedua di atas (µAtho. kemudian mengambil wudhuk dan melakukan semula solat. tayammumnya batal apabila telah bertemu air. 3. sejuk keterlaluan dan sebagainya). hendaklah ia mandi wajib sebelum mengerjakan solat berikutnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->