P. 1
Apa makna tayammum

Apa makna tayammum

|Views: 1,174|Likes:
Published by zaim zanol

More info:

Published by: zaim zanol on Oct 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

Apa makna tayammum?

Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit, terlalu sejuk atau sebagainya.[1] Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak ulamak. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud); ´Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah ituµ. (al-Maidah: 6). Bila diharuskan tayammum? Secara dasarnya, ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm; 1. Kerana keputusan air; sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. 2. Kerana tidak mampu menggunakan air Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan; Seorang lelaki datang berjumpa Umar r.a. dan bertanya; ´Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)µ. Umar menjawab; ´Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)µ. Namun ¶Ammar bin Yasir r.a. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar; ´Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). Adapun kamu, maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. Adapun aku, maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solatµ. Apabila diceritakan kepada Nabi s.a.w., maka baginda berkata (kepada ¶Ammar); ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah, kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ.[2]

Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r.a. yang menceritakan; ´Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil, aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk, lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang), mereka mengadu kepada Rasulullah s.a.w. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). Maka Rasulullah bertanya kepadaku; ¶Wahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?·. Lalu aku menjawab; ¶Aku teringat firman Allah; ´Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamuµ. (an-Nisa·; 29). Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat·. Mendengar peneranganku, Rasulullah s.a.w. ketawa dan baginda tidak berkata apaapaµ.[3] Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina ¶Ali ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir, lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. Jawab Saidina ¶Ali; ´Hendaklah ia bertayammumµ. Imam Ahmad pernah menceritakan; ´Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman merekaµ.[4] Apakah contoh-contoh keadaan yang mengharuskan tayammum kerana tidak mampu menggunakan air? 1. Tidak mampu menggunakan air kerana sakit, atau bimbang bertambah sakit, atau bimbang lambat sembuh. Hal tersebut diketahui dengan pengalaman atau makluman dari doktor. 2. Air yang ada diperlukan (untuk minum dan sebagainya) pada ketika itu atau akan datang. 3. Terdapat sangkaan yang kuat dalam dirinya bahawa akan ditimpa sakit jika ia menggunakan air. 4. Takut kepada musuh yang menghalangnya dari mendapat air sama ada musuh itu

manusia atau binatang buas. 5. Air diperlukan untuk minuman haiwan yang bersamanya seperti kudanya atau sebagainya. 6. Air diperlukan untuk menguli tepung, untuk memasak dan sebagainya. 7. Air diperlukan untuk membasuh najis yang tidak dimaafkan (yakni mesti dibersihkan). 8. Bimbang kepada sejuk yang bersangatan jika musim sejuk luar biasa. Apakah syarat-syarat sah tayammum? Untuk sahnya tayammum, para ulamak telah menggariskan syarat-syarat berikut;[5] Pertama; Hendaklah orang yang bertayammum mempunyai keuzuran yang menghalangnya dari menggunakan air iaitu kerana keputusan air atau tidak mampu menggunakan air. Kedua; Berusaha mencari air terlebih dahulu jika tayammum dilakukan kerana keputusan air. Ketiga; Hendak lah tayammum itu dengan menggunakan tanah yang bersih Keempat; Hendaklah bertayammum setelah masuk waktu Syarat pertama telahpun kita huraikan tadi iaitu tatkala memperkatakan tentang bilakah harus kita bertayammum. Untuk berikutnya kita huraikan syarat-syarat selebihnya iaitu yang bersangkutan dengan kewajipan mencari air, bahan tayammum (iaitu tanah menurut jumhur ulamak) dan waktu dilakukan tayammum. Apa maksud mencari air? Seseorang yang ingin bertayammum kerana ketiadaan air, wajib ia berusaha mencari air terlebih dahulu di kawasan sekitarnya. Jika air tiada di rumah, hendaklah ia pergi ke masjid umpamanya atau ke rumah berdekatan moga-moga menemui air. Jangan sematamata tiada air di rumah, lalu ia pun bertayammum. Setelah pasti benar-benar tidak ada air, barulah bertayammum. Mencari air itu wajib diulangi setiap kali hendak bertayammum.[6] Tidak cukup dengan pencarian ketika kali pertama bertayammum

sahaja. Bagaimana jika ada air, namun tidak mencukupi untuk bersuci, adakah digunakan air baru tayammum atau terus tayammum? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini;[7] Pandangan pertama; wajib digunakan air yang ada itu, kemudian barulah bertayammum bagi anggota yang tidak dapat dicuci dengan air. Pandangan ini merupakan mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi·ie (dalam qaul jadidnya). Pandangan kedua; hendaklah terus bertayammum dan tinggalkan air itu. Pandanagn ini adalah pandangan jumhur ulamak yang terdiri dari al-Hasan, az-Zuhri, Hammad, Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi·ie (dalam qaul qadimnya), Ibnu al-Munzir dan al-Muzanie (murid Imam Syafi·ie). Kalau seseorang itu lupa bahawa dalam kenderaannya ada air atau ia lupa ada menyimpan air di satu tempat, lalu ia pun bertayammum dan mengerjakan solat; bagaimana hukumnya? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini; Pertama; menurut Imam Syafi·ie dan Imam Ahmad; tidak dipakai tayammum itu, yakni solatnya wajib diulangi semua setelah mengambil wudhuk dengan air tersebut. Hujjah mereka ialah; thoharah dengan air adalah perintah yang wajib. Ia tidak gugur sematamata kerana lupa. Kedua; menurut Imam Abu Hanifah; dipakai tayammum itu, yakni solatnya sah kerana lupa adanya air membawa ia kepada tidak dapat menggunakan air, maka halnya sama seperti orang yang ketiadaan air. Adakah tayammum hanya harus dengan tanah sahaja? Bolehkah bertayammum dengan selain tanah? Ada beberapa pandangan ulamak dalam masalah bahan yang harus digunakan untuk bertayammum; Pertama; jumhur ulamak (mazhab Imam Syafi·ie, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf dan Daud az-Dzahiri) mensyaratkan tayammum hendaklah dengan tanah, tidak harus dengan

´Sha·id (tanah) yang bersih adalah alat bersuci bagi seorang muslim jika ia tidak mendapati air sekalipun selama sepuluh tahun. permaidani dan sebagainya itu. mengikut pandangan mazhab Syafi·ie dan Ahmad. kapur dan sebagainya yang tidak dikategorikan sebagai tanah.[8] Menurut Abu Hamid. Adakah harus bertayammum dengan menepuk di dinding. Jika ia telah menemui air. harus jika di atas tempattempat yang ditepuk itu ada terdapat debu yang dapat melekat di tangan sebagaimana yang disyaratkan tadi. Kedua. Oleh itu.[9] Adakah disyaratkan masuk waktu sahnya tayammum? . Dan disyaratkan tanah itu pula hendaklah berdebu (yakni dapat melekat pada tangan bila ditepuk) dan bersih.pasir. tidak harus melakukan tayammum dengan menepuk ke atas debu yang terdapat di atas pakaian. Jika tidak terdapat debu padanya. batu dan seumpamanya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan bahan-bahan untuk bertayammum itu berdebu. Nabi s. Adakah harus bertayammum dengan tanah bernajis? Tidak harus kerana tayammum wajib dengan tanah atau bahan yang bersih kerana Allah menyebutkan di dalam ayat ´ µ (sha·id yang bersih). Kedua. di belakang binatang kenderaan atau sebagainya? Ada dua pandangan ulamak. tetapi juga pasir. harus bertayammum di atas batu yang tidak ada debu atau di atas tanah licin yang tidak ada debu yang melekat di tangan apabila ditepuk di atasnya. tidak harus tayammum. di atas permaidani. Malah menurut Imam Malik. tidak khusus kepada tanah sahaja. Demikian itu lebih baik baginyaµ.w. Pertama. harus tayammum dengan salji dan setiap yang melapisi permukaan bumi. batu. tayammum hendaklah dengan menepuk terus ke atas bumi. Menurut beliau. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula berpendapat. Harus tayammum dengan segala yang ada di atas permukaan bumi. pada pandangan mereka. tidak hanya tanah. Begitu juga. juga bersabda. mengikut Imam Malik. kapur. di pakaian.a. hendaklah ia menyapu air (yakni membasuh) badannya. hukum tersebut telah disepakati oleh sekelian ulamak.

Ia merangkumi. Menyebabkan lambat sembuh 5. Syafi·ie. akan tetapi dilakukan hanya untuk mengharuskan solat sahaja. Disyaratkan masuk waktu kerana tayammum adalah toharah darurat seperti mana toharah wanita yang istihadhah di mana kedua-duanya tidak menghilangkan hadas. Menyebabkan sakit bertambah teruk atau penyakit semakin melarat. Penggunaan air menimbulkan penyakit yang membawa kematian atau kerosakan anggota. menyapu khuf. Maksud ¶masuk waktu· ialah tiba waktu yang mengharuskan suatu solat itu dilakukan. Akan menyebabkan kematian atau kerosakan pada aggota ( ). Kesan-kesan yang dibimbangi tersebut dari penggunaan air hendaklah disahkan oleh pengalaman sendiri atau berdasarkan makluman dari doktor yang mahir. tayammum tidak terikat dengan waktu.[11] 1. 2. menghilangkan najis). Imam Abu Hanifah berpandangan. begitu juga orang yang ingin melakukan tayammum juga tidak harus melakukannya melainkan setelah masuk waktu solat. Menurut mazhab . Beliau mengkiaskannya dengan wudhuk dan toharah-toharah yang lain (mandi. lumpuh dan sebagainya.Ada dua pandangan ulamak. Menyebabkan kesakitan yang tidak tertanggung. Kedua. Ahmad dan lain-lain) berpandangan. Maka sebagaimana wanita yang istihadhah tidak harus mengambil wudhuk melainkan setelah masuk waktu. seperti kulit menjadi hitam atau sebagainya. 4. Menimbulkan kecacatan dan kejelikan yang ketara pada badan. maka tayammum juga sedemikian kerana ia disyariatkan sebagai ganti kepada keduaduanya. yakni harus melakukan tayammum sekalipun belum masuk waktu. Sakit atau luka yang mengharuskan tayammum ialah sakit atau luka yang penggunaan air ditakuti akan menyebabkan at-talaf (kematian atau kemusnahan anggota) atau mendatangkan mudarat pada badan. Pertama. tidak sah tayammum melainkan setelah masuk waktu solat sama ada tayammum kerana keputusan air atau kerana tidak mampu menggunakan air.[10] Apakah syarat tayammum bagi orang sakit atau luka? Tidak semua jenis sakit atau luka mengharuskan tayammum. jumhur ulamak (terdiri dari mazhab Imam Malik. Sebagaimana wudhuk harus dilakukan sebelum masuk waktu solat. 6. 3.

[16] Namun para Fuqahak berikhtilaf dalam menentukan bilangan solat fardhu yang harus dikerjakan dinisbahkan kepada satu tayammum yang dilakukan. Ibnu Umar. tayammum sama seperti wudhuk iaitu tidak terikat dengan bilangan solat.[14] Sejauhmanakah ibadah yang harus dilakukan dengan tayammum? Tayammum mengharuskan apa yang diharuskan dengan wudhuk dan mandi. Di sana ada tiga pandangan. maka harus untuk melakukan dengan tayammum itu seberapa banyak solat yang dikehendaki sama ada fardhu atau sunat dan tanpa mengira waktu. Jika tidak mampu. al-Laits. Jika mampu berikhtiar sama ada dengan memanaskan air atau sebagainya. barulah diharuskan tayammum. Tidak diterima pengakuan atau pengesahan dari doctor kafir atau fasiq. Syafi·ie. Rabi·ah. [17] Pandangan pertama. as-Tsauri. Qatadah. al-Hasan. Selagi tayammum tidak batal ²iaitu dengan menjumpai air atau dengan berlakunya hadas-.Syafi·ie. Pandangan kedua. membawa mushaf. Jumhur ulamak yang terdiri dari Saidina ¶Ali.[13] Apakah syarat tayammum bagi orang yang kesejukan? Syaratnya ialah tidak ada sebarang ikhtiar lagi yang dapat dilakuka bagi menggunakan air. wajiblah dilakukan ikhtiar itu. sujud tilawah. Yahya al-Ansari. sujud syukur. Hukum ini telah disepakati oleh ulamak.[15] Seorang yang bertayammum harus mengerjakan solat fardhu. al-Muzani dan ar-Ruyani. doctor itu hendaklah muslim dan adil (tidak fasiq). Ibnu ¶Abbas. membaca al-Quran dan beriktikaf. Malik. harus memakai pandangan atau makluman dari doktor kafir jika tidak ada doktor muslim.[12] Namun menurut mazhab Imam Malik. as-Sya·bi. solat sunat. Ishaq . az-Zuhri. Imam Abu Hanifah. an-Nakha·ie. Pandangan ini merupakan pendapat Sa·id bin al-Musayyab.

anggota tayammum hanya dua sahaja (sama ada tayammum bagi menggantikan wudhuk atau bagi menggantikan mandi) iaitu. (sebahagiannya telah kita sebutkan tadi).w. Adapun solat sunat. al-Hasan al-Basri.dan Imam Ahmad. maka ketika tayammum kawasan muka tersebut wajib diratai dengan debu. as-Sya·bi.[18] Mereka berpandangan. solat fardhu yang luput. .[19] Apakah anggota-anggota tayammum? Berdasarkan ayat al-Quran tadi dan hadis-hadis Nabi s. Dua tangan Mengenai muka tidak ada khilaf di kalangan ulamak bahawa keseluruhan kawasan muka yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk. Kedaaannya menyamai seorang wanita istihadhah atau orang-orang lainnya yang melakukan toharah darurat. maka para ulamak berbeza pandangan tentang kawasan yang wajib disapui debu. Pandangan ketiga. Muka 2. Oleh demikian. harus dilakukan seberapa banyak yang dikehendaki.[20] Mereka berdalilkan ²antaranya. al-Laits. Apabila masuk waktu lain. Hendaklah diperbaharui tayammum untuk setiap solat fardhu yang hendak dilakukan setelah dipastikan tidak air terlebih dahulu. Imam Abu Hanifah dan Syafi·ie.w. Imam Malik. kawasan tangan yang wajib disapui debu adalah sama sebagaimana yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk iaitu bermula dari hujung jari hinggalah ke siku. Ibnu ¶Umar. tidak harus menjamakkan dua solat dengan satu tayammum atau melakukan dua tawaf atau melakukan satu solat fardhu dengan satu tawaf fardhu. Mereka berpendapat. batallah tayammum dan wajib diulangi semula tayammum bagi mengharuskan solat kembali.a.a. Imam Abu Tsur dan fuqahak mazhab Hanbali. 1. ´Tayammum itu dua kali tepukan.. menjamakkan dua solat dan seberapa banyak solat sunat yang diingini selama belum masuk waktu lain.sabda Nabi s. Pertama. menghimpunkan dua solat nazar atau antara satu solat fardhu dengan satu solat nazar. Tayammum terikat dengan waktu di mana satu tayammum hanya bagi satu waktu solat fardhu sahaja. satu tayammum hanya untuk satu solat fardhu atau satu ibadah wajib sahaja. Salim bin Abdullah. Adapun tangan. mengikut jumhur atau majoriti ulamak iaitu Saidina ¶Ali. Seorang yang bertayammum boleh melakukan apa sahaja solat yang dikehendaki sama ada solat fardhu dalam waktu.

Jika dua kali tepukan itu mencukupi untuk menyapu keseluruhan kawasan muka dan tangan (hingga ke siku). pandangan kedua di atas adalah kuat dari segi dalilnya dan lebih hampir kepada kehendak as-Sunnah. Sebenarnya ia hanyalah pandangan Ibnu Umar. Makhul.w. ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. al-Auza·ie.w. sekumpulan ulamak yang terdiri dari ¶Atho. Makhul.[24] Adapun hadis yang dijadikan hujjah oleh jumhur tadi ia adalah dhaif.sekali untuk disapu ke muka dan sekali untuk di sapu ke kedua tangan hingga ke sikuµ. Imam Syafi·ie (mengikut qaul qadimnya sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsur)[22] dan disokong oleh Ibnu al-Munzir berpandangan. berlaku pula khilaf dalam menentukan berapakah bilangan tepukan ke tanah yang mesti dilakukan oleh orang yang melakukan tayammum? Mengikut jumhur ulamak tadi. al-Auza·ie. wajiblah tepukan itu ditambah hingga debu meratai seluruh kawasan yang wajib disapu itu. tayammum wajib dengan sekurang-kurangnya dua kali tepukan ke tanah. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ.a. bukan sabda Nabi s. Menurut Imam Nawawi.[25] Berapakah bilangan tepukan yang wajib semasa melakukan tayammum? Rentetan dari khilaf di atas. Ishaq. Ishaq dan disokong oleh Ibnu al-Munzir).. kawasan tangan yang wajib disapui debu ketika tayammum hanyalah sampai ke pergelangan tangan sahaja. tidak perlu lagi ditambah. mereka menegaskan.[21] Kedua.a.[23] Mereka berdalilkan hadis kisah ¶Ammar (yang telah kita kemukakan tadi) di mana Rasulullah s. Imam Ahmad.[26] Adapun pandangan kedua di atas (¶Atho. Imam Ahmad. satu tepukan untuk disapu ke muka dan satu tepukan lagi untuk disapu kepada dua tangan hingga ke siku. yang wajib ialah sekali tepukan sahaja untuk kedua-dua anggota tayammum iaitu muka dan dua tangan hingga . Jika tidak. bersabda kepadanya.

sah lah solat yang ditunaikan sebelum bertemu air itu dan tidak perlu diulangi semula sekalipun waktu masih ada. Kesimpulannya. maka sebaik ia sembuh dari sakit. 1/180. yakni tidak cukup dengan tayammumnya tadi sekalipun ia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayammumnya. jika ia ingin meneruskan solatnya diharuskan dan solatnya sah. perkaraperkara yang membatalkan wudhuk juga akan membawa kepada batalnya tayammum. Jika air ditemui semasa sedang solat (seperti ada orang memberitahunya semasa sedang solat itu). Tayammum adalah bersuci gantian bagi wudhuk. Jika ia bertayammum tadi kerana ganti mandi wajib. Jika air ditemui setelah selesai solat.pergelangannya. 4. Jika seorang bertayammum. Contohnya. tayammum dikira terbatal sebaik sahaja hilang keuzuran. [2] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. hendaklah ia mandi wajib sebelum mengerjakan solat berikutnya. maka batallah tayammumnya. Apabila hendak solat semula. akan tetapi hendaklah mengambil wudhuk. Sebaik bertemu air. Jika bertayammum kerana keuzuran (seperti sakit. Apabila berlaku kepada orang yang bertayammum perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhuk sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam tajuk yang lalu (contohnya. kemudian belum sempat mengerjakan solat ia telah menemui air. Ini kerana tayammumnya dengan sendiri terbatal dengan kerana bertemu air sekalipun belum sempat mengerjakan solat. kemudian mengambil wudhuk dan melakukan semula solat. ia telah terkentut atau tersentuh kemaluan atau sebagainya). wajib ia mengambil wudhuk. tidak harus ia menunaikan solat dengan tayammum itu. tayammumnya batal apabila telah bertemu air. . Bagi orang yang bertayammum kerana ketiadaan air.[27] Bilakah batalnya tayammum? 1. Al-Mughni. 2. sejuk keterlaluan dan sebagainya). jika seseorang bertayammum kerana sakit. dengan sendiri tayammumnya terbatal. Namun sebaik-baiknya ialah ia menghentikan solatnya. Nota Kaki [1] Lihat takrif Tayammum di dalam. batallah tayammumnya. kemudian baru tunaikan solat. 3.

hadis no. 1/195. 413-414. Kata beliau. 2/248. [7] Al-Majmu·. 2/272. hlm. al-Majmu·. Abu Daud dan Daruqutni. [5] Al-Mughni. [9] Al-Majmu·. [12] At-Tahzib. 1/550 (Surah an-Nisa·. perawi-perawi hadis ini adalah soheh. 1/183. hadis no. ´Sha·id yang baik adalah wudhuk seorang muslim ketika ia tidak menemui air sekalipun sepuluh tahun. Faidhul-Qadier. Tafsir Ibnu Kathir. [4] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah.[3]Riwayat Imam Ahmad.a. Demikian itu lebih baik baginyaµ. Lihat.. 1/182-184. (Riwayat al-Bazzar dari Abu Hurairah r. Dalam riwayat yang lain. [11] Al-Mughni. 1/182. 5154).a. Sabda Nabi s. Imam al-Baghawi. bermaksud.w. 2/269. at-Tahzib. 2/294-295. [6] At-Tahzib. Faidhul-Qadier. hadis ini hasan soheh. [10] Al-Mughni. al-Mughni.. hlm. Jika ia telah menemui air. Menurut Imam Ibnu Hajar. 91.. . . lafaz hadis berbunyi. 1/414.a. [13] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. al-Majmu·. 5154). 90. 1/375. ayat 43). ´«demikian itu lebih baik baginyaµ. (Lihat. hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan sapulah kulitnya dengan air (yakni ratakanlah anggota wudhuknya dengan air). bersuci dengan air itu lebih baik baginya dari segi keberkatan dan pahala. Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar. [8] Riwayat Imam at-Tirmizi dari Abu Zar r.

2/318. 1/396-402. [20] Al-Majmu·. 1/402. 1/396. al-Mughni. al-Mugnni. 2/242. 1/199 dan al-Majmu·. 1/413. 2/242.[14] Al-Mughni. http://fiqh-am. 2/317-318. al-Mughni. [26] Al-Majmu·. [17] Al-Mughni. [24] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. Lihat. al-Mughni. 2/241-242. al-Majmu·. Pandangan Abu Tsur. 1/187. [27] Al-Majmu·. [19] Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. 2/242. [18] Pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanbali berbeza dengan pandangan yang dinaqalkan dari Imam Ahmad. 1/187. [21]Riwayat Imam al-Hakim dan at-Thabrani dari Ibnu ¶Umar r. [22] Al-Majmu·. 1/197. at-Tahzib. 2/241.blogspot. [16] At-Tahzib. 1/198-199.com/2008/06/bersuci-tayammum. 1/198. al-Majmu·. [15] At-Tahzib. lihat dalam al-Mughni.. [25] Al-Majmu·. [23] Al-Majmuk.html . 2/318. 1/189. 2/242.a.

w. 10. Taharah ialah anak kunci dan syarat sah salat.. Syarat wajib taharah ialah : y y y y y y y y y Islam Berakal Baligh Masuk waktu ( Untuk mendirikan solat fardhu ). Hikmah disuruh melakukan taharah ialah kerana semua ibadah khusus yang kita lakukan itu adalah perbuatan mengadap dan menyembah Allah Ta'ala. 8. 7.w. Dalil naqli tentang suruhan bersuci adalah sebagaimana firman Allah s. 3.a. pernah bersabda yang bermaksud : " Agama islam itu diasaskan di atas kebersihan " 5. 2. Taharah adalah sebagai bukti bahawa Islam amat mementingkan kebersihan dan kesucian.t. maka wajiblah berada di dalam keadaan suci sebagai mengagungkan kebesaran Allah s. " Rasulullah s.048 .w. 4. Ahli fiqh bersepakat mengatakan harus bersuci dengan air yang suci (mutlaq) sebagaimana firman Allah: 025. 6. Tujuan taharah ialah bagi membolehkan seseorang itu menunaikan solat dan ibadah-ibadah yang lain. Hukum taharah ialah WAJIB di atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan. ayat 11 yang bermaksud : " Dan (ingatlah ketika) Dia menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untuk mensucikan kamu dengannya. Definisi : i) Dari segi bahasa : Suci dan bersih ii) Dari segi istilah syarak : Suci dan bersih daripada najis atau hadas. Oleh itu untuk melakukannya.. Faedah melakukan taharah ialah supaya badan menjadi bersih. 9. sihat dan terjauh daripada penyakit serta mendatangkan kegembiraan kepada orang yang melaksanakannya.Bab 1 : Taharah / Bersuci 1. Tidak lupa Tidak dipaksa Berhenti darah haid dan nifas Ada air atau debu tanah yang suci.t. dalam Surah al-Anfal. Berdaya melakukannya mengikut kemampuan. .

iaitu arak bertukar menjadi cuka tanpa dimasukkan sesuatu bahan ke dalamnya. janganlah kamu solat. sedang kamu dalam keadaan mabuk. Rujukan Kitab : 1) Kitab Mattlaal Badrain oleh Syeikh Muhammad bin Daud Al-Fatani 2) Ringkasan Ibadah oleh Ibnu Rahmat .Idris Ahmad S. Tanah. Takhallul. Jelasnya. iaitu membuang bahan-bahan lebihan yang melekat pada kulit dan yang merosakkannya sekira-kira jika direndam atau dibasuh dengan air sesudah disamak. Samak. terkecuali sekadar berlalu sahaja. ´ (Surah Al-Nisa¶. 4:43) 3. Ia terbahagi kepada tiga. Air mutlaq ini terbahagi kepada beberapa bahagian: o Air yang turun daripada langit. iaitu air yang terbit daripada mata air. PENGERTIAN TAYAMMUM . sapulah mukamu dan tanganmu.043 ³Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Firman Allah: y 004. 4) Fiqh Syafii oleh Hj. Ia terbahagi kepada empat. 12. o Air yang terbit daripada bumi.Maksudnya : "Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa khabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatNya (hujan). air perigi. maka kulit itu tetap tidak busuk atau rosak. boleh menyucikan jika tidak digunakan untuk sesuatu fardhu dan tidak bercampur dengan sesuatu. Dan jika kamu sakit atau dalam bermusafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).H. kemudian kamu tidak mendapat air. alat±alat untuk bersuci itu ialah: y Air mutlaq. hingga kamu mandi. 4. iaitu air semata-mata tanpa disertakan dengan sesuatu tambahan atau sesuatu sifat. (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan berjunub). air salji yang menjadi cair dan air embun. Selain itu. 3) Kitab Minhajul Muslim oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi . harus menggunakan kertas atau batu ketika beristinja' dan tanah atau debu tanah sebagai ganti air bagi mengharuskan solat yang dikenali sebagai tayammum. air sungai dan air laut. sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih " 11. iaitu air hujan.

sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah ± debu yang bersih. 2. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah. ·Disyariµatkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wataµala: 005. Menggunakan debu tanah yang suci. sujud tilawah dan beriµtikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagai ganti wudhu¶ dan mandi. Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu¶ atau mandi. atau dalam musafir.´ (Surah Al-Ma¶idah. ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. 2. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan. tidak bercampur benda lain. haidh dan nifas). Hilang najis terlebih dahulu. Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. 3. dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). 4.y y Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan syarat yang tertentu. SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM 1. tidak mustaµmal. 3. Masuk waktu sembahyang. atau kamu sentuh perempuan. 5:6) y Semua ibadah atau amalan taµat yang perlu kepada bersuci (taharah) seperti sembahyang. menyentuh mushaf. . sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu¶ dan mandi). kerana amalan yang diharuskan taharah dengan air adalah diharuskan juga dengan tayammum. dan ia adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syaraµ kepada manusia. Tayammum dilakukan bagi menggantikan wudhu¶ atau mandi wajib (junub. SYARAT TAYAMMUM 1.006 Maksudnya: ³Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib. membaca Al-Qur¶an.

Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air. 2. Tertib. Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka. 4. Murtad iaitu keluar dari agama Islam. Menyapu muka. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan. Membaca basmalah iaitu lafaz 2. 6. Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu. 3. RUKUN TAYAMMUM 1. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. ANGGOTA TAYAMMUM 1.5. 2. Menyapu kedua-dua belah tangan. Niat tayammum adalah seperti berikut: Maksudnya: ³Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala. PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1. Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu¶. Muka. .´ 2. 3. SUNAT TAYAMMUM 1. Dua belah tangan hingga siku. 3.

gelintar Sebahagian daripada siri Fiqh Islam (suatu disiplin kajian Islam) Bidang-bidang y y y y y y Ekonomi Politik Perkahwinan Jenayat Ibadah Kebersihan o Taharah  Bersugi  Wuduk  Mandi  Mandi wajib Tayammum Istinjak Najis Samak o Makanan  Sumber bahan  Alkohol  Arak Ketenteraan     y Kotak ini: papar bincang sunting Tayammum ialah menyapu debu kemuka dan kedua tangan sampai ke siku.com/masjid/infoislam/ibadat/home. .al-azim. Tayammum adalah sebagai ganti dari wuduk atau mandi.http://www. menggunakan debu yang suci dengan beberapa syarat.htm Tayammum Dari Wikipedia Bahasa Melayu. Tayammum di segi syarak adalah menggunakan tanah yang bersih dan suci seperti debu atau pasir bagi menyapu muka dan tangan untuk mengangkat hadas dengan persyaratan syarak sebagai pengganti wuduk atau mandi wajib (mandi junub). ensiklopedia bebas. Lompat ke: pandu arah.

lagi Maha Pengampun. bersabda. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang suci. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan). kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk). .a. "Tanah adalah wudu seorang muslim jika tidak mendapatkan air kendati selama sepuluh tahun. tetapi Dia berkehendak membersihkan (mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan nikmatNya kepada kamu. "[6] Wahai orang-orang yang beriman." (An-Nisa: 43). apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang (padahal kamu berhadas kecil). dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan sapulah sebahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali dan jika kamu berjunub (berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air) atau dalam pelayaran atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air atau kamu sentuh perempuan. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi). supaya kamu bersyukur." (HR An-Nasai dan Ibnu Hibban). Allah SWT berfirman.w.1 Bila Tayammum Dan Wuduk Boleh Digabungkan o 7. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf.Dengan tayammum seseorang hanya boleh mengerjakan satu ibadah yang fardu saja dan ditambah dengan ibadah yang sunat-sunat.2 Bersolat Dengan Bertayammum Dan Kemudian Mendapati Air [sunting] Dalil Tayammum disyariatkan berdasarkan Al Quran dan sunah. Isi kandungan [sorok] y y y y y y y 1 Dalil 2 Syarat-syarat tayammum 3 Fardu (rukun) Tayammum 4 Panduan Bertayammum 5 Sunat Tayammum 6 Yang Membatalkan Tayammum 7 Kes-kes Tertentu berkenaan Tayammum o 7. maka (berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu. iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang bersih. "[43] Wahai orang-orang yang beriman. hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub (berhadas besar) kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan." (Al-Maaidah: 6) Rasulullah s. janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk. iaitu: Sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu.

Menyapu muka dengan debu. Meletakkan dua belah tangan di atas debu untuk disapukan ke muka. 2. 4. 3. Tidak mendapat air setelah berusaha mencari. 4. Dengan debu yang suci. 2. Niat. [sunting] Syarat-syarat tayammum 1. "Seluruh tanah di bumi dijadikan sebagai tempat sujud dan bersuci bagiku dan umatku. 5. iaitu muka dan kedua tangan 4. [sunting] Fardu (rukun) Tayammum Rukun tayammum ada empat: 1. Sudah masuk waktu. dua kali Menyapu kedua belah tangan sampai ke sikut dengan debu Mentertibkan rukun. Suci dari najis. 2. Berhalangan menggunakan air disebabkan sakit. Maka. Tertib melakukannya.Rasulullah s. Meratakan debu yang suci itu pada seluruh anggota tayammum.w. [sunting] Sunat Tayammum 1. Mengusap muka dan dua telapak tangan sampai ke siku cukup sekali dengan debu yang suci 3. juga bersabda. Anggota tayammum adalah muka dan dua tangan (hingga ke siku) sahaja. Murtad . di mana saja waktu salat menghampiri seseorang dari umatku. dengan lafaz Sengaja aku bertayammum untuk membolehkan mengerjakan solat karena Allah Ta ala . 3. tanah dapat menyucikannya. 4. [sunting] Panduan Bertayammum 1. Setiap yang membatalkan wuduk 2. Ada air (melihat air sebelum solat) kecuali kerana sakit 3. 3. 2.a. Kaki tidak termasuk sebagai anggota tayammum." (HR Ahmad). Membaca bismillah Menipiskan debu Mendahulukan yang kanan dari yang kiri Tertib [sunting] Yang Membatalkan Tayammum 1.

dia boleh meneruskan dan menghabiskan solatnya tanpa memberhentikan solatnya.wikipedia. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id AlKhudri dia berkata. solat yang ditunaikannya tadi dengan bertayammum tidak perlu diulangi lagi. Solat itu sah dan dia tidak perlu mengulangi solat tersebut. Ada dua orang laki-laki keluar dalam suatu safar (perjalanan). Tak lama kemudian.A." Sedangkan sabda beliau kepada yang mengulangi solat. Sekiranya bahagian kaki tidak boleh terkena air." http://ms. Kemudian tiba waktu solat sedang tidak ada air bersama keduanya.W. Lalu keduanya bertayammum dengan tanah yang suci sekaligus solat. lantas sabda Nabi kepada yang tidak mengulangi solat. Keduanya kemudian datang kepada Rasulullah S. dan selepas itu meneruskan perjalanannya dan kemudiannya berjumpa air. sedangkan seorang lainnya tidak mengulangi. Umpamanya. tiba-tiba bekalan ataupun sumber air kembali pulih. "Engkau mendapatkan dua pahala.[sunting] Kes-kes Tertentu berkenaan Tayammum [sunting] Bila Tayammum Dan Wuduk Boleh Digabungkan Ada ketikanya bila Tayammum dan wuduk boleh digabungkan untuk menyempurnakan pembersihan seseorang daripada hadas kecil. [sunting] Bersolat Dengan Bertayammum Dan Kemudian Mendapati Air Apabila seseorang itu memulakan solatnya setelah bertayammum dan di pertengahan dia mengerjakan solatnya. keduanya menjumpai air. maka seorang mengulangi wuduk dan solatnya. 09 January 2008 . seorang Muslim itu mengalami mudarat (seperti tangan disimen kerana patah) ataupun mempunyai tempat luka yang tidak boleh terkena air. wuduk bahagian itu juga digantikan dengan tayammum (di muka dan dua tangan).org/wiki/Tayammum Solat Bagi Orang Yang Tidak Berwudhu dan Bertayammum Disebabkan Keuzuran Written by abdul kadir Wednesday. Sekiranya seseorang itu menunaikan solat dengan hanya bertayammum kerana ketiadaan air. serta menceritakan halnya. "Engkau telah mengikut sunnah dan solat sudah cukup. Bahagian wuduknya yang tidak boleh terkena air tadi boleh dibersihkan dengan cara tayammum sahaja. dan sekiranya terkena air boleh menambahkan lagi mudarat. orang tersebut dibolehkan menyucikan bahagian dirinya yang sihat secara wuduk biasa.

Persoalan ini dinamakan masaalah orang yang hilang dua cara bersuci. sedangkan waktu solat semangkin sempit. hendaklah dia solat dan tidak perlu mengulangi solat tersebut. kerana dia sebahagian dari perkara yang diarahkan (oleh Allah). maka kita suruh dia menunaikan solat. Walaupun keadaan itu berterusan sehingga beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan. Maka pendapat yang pertama: Dia tidak perlu solat. contohnya di dalam kapal terbang dan tidak ada di dalamnya apaapa yang boleh dibuat tayammum iaitu tidak ada sesuatu dari jenis permukaan bumi. Sebagai contoh: seorang yang dikurung di dalam satu bilik dan kedua-dua tangan dan kakinya diikat. sebahagian yang lain berkata: Dia qadhakan solatnya dan tidak perlu solat (ketika itu). akan tetapi dia berkemampuan menunaikan solat. Golongan ulama ini membahagi-bahagikan perkara yang disuruh. (Maka orang yang berada dalam permasaalahan di atas) dia tidak mendapati bahan untuk bersuci. ini bermakna sasaran suruhan telah diarahkan kepadanya dengan kesepakatan. sebahagian yang lain pula berkata: Dia solat dan tidak perlu ulangi solatnya. dimana jika dia menunggu hingga kapal terbang mendarat. dan firman Allah: ³Allah tidak menghendaki untuk menjadikan ke atas kamu kesusahan.´ Syarah dari al-Syeikh Dr.´ (al-Baqarah:286). sebaliknya dia tidak boleh berwudhu. Ini kerana solat mestilah dilakukan dalam keadaan berwudhu atau bertayammum. Inilah pendapat yang pertama. iaitu dia tidak perlu solat dan hanya perlu ulang. waktu solat akan habis. tidak mandi dan tidak tayammum. Persoalan ini dinamakan sebagai ³Masalah Faqid al-Tohurain . inilah dalil mereka. maka orang sebegini tidak sah untuk dia solat dan tidak boleh diminta menunaikan solat di dalam waktunya kerana dia (ketika itu) bukan orang yang dituntut (mukallaf) menunaikan solat. sebahagian yang lain berkata: dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulangi solatnya. Muhammad Mukhtar al-Syanqiti: Sebahagian ulama berkata: (Dalam keadaan di atas) hendaklah dia solat dan mengulangi solatnya. bukan wudhu. Disamping ada kemampuannya menunaikan solat dan . samaada secara hakikat seperti seseorang berada ditempat yang tidak ada air dan tanah. dia dituntut menunaikan solat. dia tidak mampu untuk berwudhu dan bertayammum. Pendapat yang kedua: Dia hendaklah solat (ketika itu) dan tidak perlu mengulangi solatnya.´ (al-Maidah:6).´ (al-Taghabun:16). para ulama ini berkata: Orang yang tidak boleh berwudhu dan bertayammum. mereka berkata: Dia tidak perlu solat. tetapi waktu solat sudah masuk.Penulis kitab Zaad al-Mustaqni¶ berkata: ³Atau ketiadaan air dan tanah. sebaliknya perlu ulangi waktu yang dia tinggalkan itu sahaja. contohnya firman Allah swt: (maksudnya) ³Maka bertakwalah kepada Allah dengan kadar kemampuan kamu. lalau dilewatkan hukum (kewajian solat) ke atasnya sehingga dia mampu menggunakan (air atau tayammum) atau sehingga ada (air atau tanah utk bersuci). sebaliknya dia perlu menunggu sehingga memperolehi air atau memungkinkan dia menggunakan air dan dia ulangi solat yang tidak dikerjakannya itu. kerana Allah mengarahkan solat dalam samaada keadaan berwudhu atau mandi atau bertayammum. mandi dan bukan juga tayammum. ³Allah tidak membebankan seseorang melainkan sekadar kemampuannya. Ulama yang berpendapat sebegini melihat kepada keumuman syariat dan keringanannya. sebaliknya kemampuan dia menunaikan solat.orang yang kehilangan dua cara bersuci´.

dia hendaklah solat dalam keadaannya itu. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang ketiga. mandi atau bertayammum.´]. maka gugur juga kewajipan mengulanginya. Pendapat yang ketiga. dia tidak boleh bertayammum dan wudhu. apabila datang waktu solat (perkara yang asal) dan ketika itu dia bukan mukallaf menunaikan solat. Pendapat yang ketiga pula: Dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulanginya.dikatakan peperangan itu adalah peperangan al-Maraisi¶ (à óÃÃÁáãõÃ) . dan baginda tidak mengarahkan mereka mengulanginya dan baginda membenarkan perbuatan mereka. tidak juga dihukum berwudhu.net/index. ini kerana ulangi solat.selepas al-Baidha¶ yang berada selepas Miqat Dzi al-Hulaifah ( Ã?à ÃÅ?ÃáÃ?ÃÁáà ) dari arah Makkah . dia solat dan tidak perlu ulangi solat. Bentuk pendalilan dari hadith ini. dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulanginya. lalu baginda meminta sebahagian sahabat mencarinya. kemudian gugur juga kewajipan mengulangi solat itu. Ini kerana solat berdasarkan dalil-dalil syara¶ tidak dibenarkan melainkan dalam keadaan suci. Berdasarkan ini. mereka tidak boleh berwudhu dan bertayammum .µAisyah telah kehilangan rantainya. apabila dia berhadath sehinggalah dia berwudhu. Peristiwa ini berlaku sebelum disyariatkan tayammum. dan dia dituntut untuk mengulangi solat itu kerana apabila dia mendapati air maka gugurlah keringanan ke atasnya dan wajib pula dia mengulanginya. orang yang tidak boleh bersuci bukanlah seorang yang berwudhu. menunjukkan sesiapa yang tidak boleh berwudhu dan tayammum tidak diwajibkan mengulangi solat sebaliknya dia hanya perlu solat pada waktunya. syaratnya dia termasuk mukallaf menunaikan solat (perkara yang asal). Pendapat yang pertama: orang sebegini tidak perlu solat. Pendapat yang keempat: Dia perlu solat dan perlu ulangi solat tersebut. Ini pendapat yang kedua. dan dia tidak perlu mengulangi solatnya itu. maka dia tidak perlu berwudhu. lalu mereka solat dalam keadaan begitu. mandi atau tayammum disebabkan tidak mampu berwudhu. kemudian masuk waktu solat.php?option=com_content&task=view&id=310&Itemid=2 . dalam keadaan mereka ketiadaan air. Dan pandangan yang lebih kuat ialah dia perlu solat ketika itu (ketika ketiadaan air dan tanah) dan tidak perl ulanginya.lalu baginda berhenti di Zaat al-Jaish (ôÃÁà ÃÁáà Ã?Ã) .kerana tayammum belum di syariatkan ketika itu . [(al-Hadith): Allah tidak akan menerima solat seseorang daripada kamu. Kemudian mereka mendatangi Nabi saw selepas habis waktu solat tersebut. Ini bermakna solat telah gugur daripadanya. kalaulah seseorang diikat atau digari atau tangannya terputus. dia hanya perlu ulangi solat/qadha. maka dia tidak dituntut menunaikan solat.maka pengakuan Nabi saw terhadap solat mereka tanpa bersuci dan baginda tidak mengarahkan mengulanginya selepas keluar waktu. hanyasanya gugur darinya bersuci kerana ketidakmampuan melakukannya. http://al-qayyim. Pendapat yang keempat yang mengatakan wajib solat kerana dia mampu menunaikan solat.gugur daripadanya kewajipan berwudhu. dan pendapat yang kedua sebaliknya. berdasarkan hadith yang thabit di dalam al-Bukhari ketikamana Rasulullah saw keluar ke salah satu peperangan yang disertai baginda . tetapi kekal kewajipan menunaikan solat dan dia dituntut melakukannya.

Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud). (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar. ´Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah ituµ. 1. ´Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)µ. maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan. Adapun kamu.w. Seorang lelaki datang berjumpa Umar r. Adapun aku. . ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. Bila diharuskan tayammum? . 2. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi). sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. as-Sunnah dan Ijmak ulamak. Kerana tidak mampu menggunakan air . Apabila diceritakan kepada Nabi s. .Apa makna tayammum? . ´Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). . terlalu sejuk atau sebagainya. Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? ..a. Secara dasarnya. (al-Maidah: 6).[1] Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran. . Kerana keputusan air.a. maka baginda berkata (kepada ¶Ammar).a. ´Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)µ. ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm. Umar menjawab. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di . Namun ¶Ammar bin Yasir r. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. atau dalam pelayaran. dan bertanya. maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solatµ. Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit.

Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). Lalu aku menjawab. Imam Ahmad pernah menceritakan. 1/180. Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? .a. Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang). lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. ´Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman merekaµ.tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ. Al-Mughni.[2] . [2] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. yang menceritakan. (an-Nisa·. aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk. [1] Lihat takrif Tayammum di dalam. . 29).w.w. ¶Wahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?·. ´Hendaklah ia bertayammumµ. Jawab Saidina ¶Ali.Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat·. Maka Rasulullah bertanya kepadaku. ´Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan.a. mereka mengadu kepada Rasulullah s. ketawa dan baginda tidak berkata apa-apaµ.[4] . tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r. ´Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil. Mendengar peneranganku. ¶Aku teringat firman Allah.a. Rasulullah s.[3] . Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamuµ. Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina ¶Ali ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir.

lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat.A. Berkata Imam Malik pula tayammum bererti bersuci menggunakan tanah atau debu yang meliputi dengan menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan niat. Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar. [4] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. Walaupun begitu. " Dengan pengertian ini juga. Imam Hanafi mentakrifkan tayammum iaitu menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan tanah yang bersih. 1984: 560) Pengertian ini diambil dari Maksudnya: " Dan janganlah kamu 'sengaja' memilih buruk daripadanya. (Dr. Mujieb. Tayammum merupakan spesifik umat Islam yang disyari'atkan pada peperangan Bani Mustaliq tahun keenam hijrah. (M.W mengutus orang mencarinya.A Syariah Islamiah Pendahuluan Dalam bab ini. Mengikut pendapat Abu Hanifah pula tayammum ialah menyapu muka dan dua tangan dengan tanah yang bersih di atas jalan yang tertentu. Wahbah al-Zuhaili. Wahbah al-Zuhaili.blogspot. Syafi'iyah Am. Manakala Imam Syafi'e pula mentakrifkan tayammum iaitu menyampaikan atau menyapukan tanah kepada muka dan dua tangan sebagai ganti kepada wudu' atau mandi janabah atau seumpamanya dengan syarat-syarat yang tertentu.html KONSEP TAYAMMUM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM Oleh: Mohd Rawizal bin Mohd Nawi B. http://subiharon. Definisi Tayammum Tayammum dari segi bahasa ialah firman Allah S. 1984 : 560-561) Dalam terminologi fiqh tayammum diertikan dengan menyampaikan tanah ke muka dan dua tangan sebagai ganti daripada wudhu dan mandi dengan syarat-syarat yang tertentu. penyair berkata: Maksudnya: " Aku 'menyengaja' kepada kamu jika tidak aku dapati orang yang mempunyai akal fikiran. hlm.com/2010/08/keharusan-bertayammum. 1422H/2002 : 61) Di dalam Kamus Istilah Fiqh pula mendefinisikan tayammum iaitu menyapukan debu atau tanah ke wajah dan kedua tangan hingga kedua siku dengan beberapa syarat. Abd. 1997: 382-383) Tayammum dari segi istilah Syara' juga telah diberikan pelbagai pentakrifan oleh para Fuqaha' dengan istilah yang seakan-akan hampir maksudnya. terdapat juga sesetengah fakta yang hanya ditumpukan kepada mazhab yang utama iaitu mazhab Syafi'ie dan Jumhur Ulama'. Ketika itu Aisyah kehilangan kalungnya. Abu Daud dan Daruqutni. huraian yang terperinci dinyatakan dalam setiap fakta berdasarkan kepada pandangan dari semua Ulama'' mazhab berserta dengan qaul yang paling rajih agar setiap kenyataan dapat dikemukakan dengan lebih jelas. kemudian waktu solat datang sedangkan air tidak ada. Dan barangsiapa tidak mendapati air bertayammumlah dengan tanah. Mabruri Tholhah.[3]Riwayat Imam Ahmad. Dalam bab ini juga.W. 91." Manakala dari segi istilah Syara'. lalu Rasulullah S. maka .T: (Al-Baqarah: 267) (sengaja). yang berfungsi sebagai pengganti wudhuk atau mandi sebagai rukhsah (kemudahan) bagi mereka yang berhalangan atau tidak dapat menggunakan air. (Dr. penulis akan mengemukakan definisi-definisi tayammum menurut perspektif hukum serta konsepkonsep yang berkaitan dengan tayammum dari semua aspek. tayammum bermaksud 'menyengaja' atau menghendaki pada tanah untuk menyapu muka dan dua tangan dengan niat yang mengharuskan solat. (Al-Syeikh Hassan Ayub.

harus baginya mengerjakan semua martabat itu dan semua ibadat martabat ketiga tetapi tidak diharuskan samasekali baginya mengerjakan daripada martabat yang pertama. Mendengar perkara itu. Manakala sesiapa yang berniat untuk salah satu ibadat martabat ketiga. Allah menjadikan hal itu mengandung kebaikan bagimu dan bagimu kaum muslimin. mandi junub bagi seseorang yang berhadas besar samada disebabkan janabah. Dr.W mengutus seseorang (untuk mencarinya). harus untuknya mengerjakan semua ibadat dalam martabat ketiga tetapi tidak harus samasekali mengerjakan ibadat dalam martabat kedua dan ketiga. Melihat itu.A.a berkata: (Riwayat al-Bukhari. Rahman Ritonga.W bertanya: 'Wahai fulan apakah yang menghalang kamu bersembahyang bersama-sama dengan kaum itu?' Orang itu menjawab: 'Saya sedang janabah dan tidak mendapat air'. Abd.turunlah ayat tayammum." Dari 'Imran Ibn Hussain r. Zainuddin Tanjung. maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci): Sapulah mukamu dan tanganmu. di situ pulalah terdapat alat untuk bersuci. Rasulullah S. (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. tidak bersembahyang bersama dengan satu kaum. Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah: " Semoga Allah melimpahkan pahala kebaikan bagimu. Sesiapa yang berniat salah satu ibadat daripada martabat yang kedua. Rasulullah S. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. haid dan nifas atau ketika ketiadaan air serta tidak mampu .W. 1984 : 562) Ibadat yang harus dikerjakan dengan bertayammum Bersuci dengan bertayammum mengharuskan baginya tiga martabat ibadah yang berikut: Pertama : Solat-solat fardhu dan tawaf fardhu serta khutbah solat jumaat. 1411H/1991: 229) Hadas yang dibolehkan bertayammum Diharuskan bertayammum sebagai ganti wudu' bagi seseorang yang berhadas kecil.W bersabda: (Riwayat Ahmad. bersabda: 'Gunakanlah tanah (bertayammum)." Manakala dalil Ijma' pula mengharuskan tayammum berdasarkan kesepakatan seluruh umat Islam (Dr. (AlSyeikh. bahawa Nabi S. Dr. akhirnya kalung tadi dapat ditemukan. sesungguhnya itu adalah cukup bagi engkau. Maka di mana pun seseorang dari umatku harus mengerjakan solat.A.W.T: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. (Dr. Maka sesiapa yang berniat salah satu daripada martabat yang pertama. 1999: 79) Ini berdasarkan hadis: (Riwayat al-Bukhari.A." Dalil pensyariatan tayammum Tayammum disyari'atkan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah serta Ijma'. lalu kalung itu hilang. Mereka solat (tanpa wudu') dan memberitahukan kepada Rasulullah S.A. A. (b) 332: 200) Maksudnya: " Dari Aisyah bahawasanya ia meminjam kalung dari Asma'. Kedua : Solat-solat sunat dan tawaf sunat serta solat jenazah. Fattah Hussin. Firman Allah S." Berdasarkan hadis Abu 'Umamah al-Bahili.W. Lalu waktu solat tiba dan tidak ada air di sana.A.A. Maka Allah menurunkan ayat-ayat tayammum". kemudian kamu tidak mendapat air. Kemudian Rasulullah S. Wahbah alZuhaili. Demi Allah. menyentuh musyhaf dan membaca al-Quran bagi orang berjunub. Ketiga : Sujud Tilawah dan sujud Syukur. (b) 348: 161-162) Maksudnya: " Sesungguhnya Rasulullah S.W telah melihat seorang lelaki mengasingkan diri. harus baginya mengerjakan ibadat yang satu itu dan harus juga baginya mengerjakan semua ibadat dalam martabat yang kedua dan ketiga. apabila sesuatu hal terjadi padamu padahal engkau tidak menyukainya.

lalu menerangkan keadaan yang demikian. Selain itu.menggunakan air dengan apa jua sebab sekalipun. (b) 338: 241) Maksudnya: " Dua orang lelaki telah keluar untuk bermusafir. dalil hadis tentang janabah: (Riwayat al-Bukhari.W. sedang kamu tidak memperoleh air. Kepada yang berwudhu dan mengulangi pula baginda berkata: ' Engkau memperoleh dua pahala'. sedang dia sendiri tidak ikut mengerjakan solat bersama-sama satu kaum. termasuk juga ke dalam pengertian ini ada air dalam jumlah yang sedikit yang tidak cukup . Bertayammum Daripada Hadas Kecil: Firman Allah S. lalu bertayammumlah kedua-duanya dengan tanah yang baik dan bersembahyang.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sudah buang air atau kamu menyentuh perempuan. Kemudian keduaduanya mendapati air. Hal ini ditetapkan berdasarkan firman Allah: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " «lalu tidak kamu peroleh air. maka hendaklah kamu bertayammum«" Kemudian. kebetulan ketika datangnya waktu sembahyang mereka tidak mendapati air. Maka salah seorang mereka telah mengulangi sembahyangnya dan seorang lagi tidak mengulangi. melihat seorang lelaki yang menyendiri.a berkata: (Riwayat Abu Daud. kecuali melalui jalan (tempat sembahyang). " Sebab-sebab Yang Mengharuskan Tayammum Para pakar fiqh telah menetapkan beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang boleh bertayammum sebagai berikut: 1) Ketiadaan air: Para Fuqaha' menetapkan ketiadaan air sebagai salah satu penyebab diharuskan bertayammum. Baginda bertanya kepadanya: 'Apakah yang menghalangi kamu untuk ikut bersembahyang bersama-sama kaum itu?' Kemudian orang tadi menjawab: ' Wahai Rasulullah. kecuali jika kamu telah mengetahui apa-apa yang kamu katakan dan jangan pula sedang junub (sudah bercampur dengan isterimu).W sepertimana berikut: i. Ini berpandukan kepada dalil-dalil al-Quran dan juga Hadis Nabi S. sedangkan waktu belum habis.A.A. maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci)".W. Setelah itu Rasul bertanya kepada yang tidak mengulangi sembahyangnya: ' Pekerjaan engkau sesuai dengan Sunnah dan sembahyang engkau mencukupi'.T dalam surah an-Nisa': (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Wahai orang-orang yang beriman. Bertayammum Daripada Hadas Besar: Firman Allah S. saya sedang junub dan tidak ada air." ii. Kemudian mereka berjumpa Rasulullah S.' Baginda lalu bersabda: " Lakukanlah tayammum dengan tanah yang bersih dan itu sudah cukup bagimu. Ketiadaan air hendaklah dikira setelah dilakukan pencarian dan menyakini tiadanya air yang membolehkannya untuk bertayammum. maka bertayammumlah dengan tanah yang suci. maka sapulah mukamu dan kedua belah tanganmu dengan tanah itu.A. janganlah kamu mengerjakan sembahyang ketika kamu sedang mabuk." Abu Sa'id al-Khudri r. sehingga kamu mandi lebih dahulu. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan atau datang salah seorang diantara kamu dari tempat buang air atau kamu menyentuh perempuan.W. (b) 344: 210) Maksudnya: " Dari 'Imran bin Hussain al-Khuza'iy bahawa sesungguhnya Rasulullah S.W. kemudian kamu tiada memperoleh air.

lalu berjunub. Termasuk juga. Orang seperti ini juga diperbolehkan bertayammum menurut mazhab yang kuat. meskipun air ada disekitarnya.untuk wudu' atau mandi. maka Ulama' sepakat untuk membatalkan solat dan mengulanginya dengan wudu'.a berkata. Atau khawatir akan menimbulkan cacat yang buruk. Qaul yang rajih. Ibnu 'Abbas r. Yang mendapat rukhsah tayammum adalah orang yang melakukan perjalanan mubah. Khawatir sakitnya akan bertambah.W: (Riwayat Muslim (b) 6113: 1035-1036 ) Maksudnya: " Apabila aku menegah kamu dari sesuatu urusan. ii. A. Atau khawatir lambat sembuhnya. meskipun sakitnya tidak bertambah. Abu Hurairah r. Zainuddin Tanjung. 3) Dalam keadaan sakit atau luka: Orang sakit bila khawatir memakai air dapat melakukan tayammum untuk mengangkatkan hadas. sunat atau wajib. maka menurut pendapat sebahagian golongan Syafi'iyyah. Seandainya dia berwudhuk dalam keadaan sakit seperti itu. Muhammad. 1984 : 572) Begitu juga halnya bila ada orang yang berbaik hati untuk memberi air. Kekhawatiran itu ada 3 kemungkinan. (Ar-Rahbawi. (Dr. iaitu: i. dan dia tidak memperoleh izin keluar mendapatkan air untuk wudu'. maka ia takut mati jika mandi. Dr. seperti kulit badan menjadi hitam. seperti anggota bahagian wajah dan lain-lain. 1414H/1993: 117-118) ataupun khuatir ditinggalkan oleh teman-temannya dalam suatu perjalanan. khawatir akan kehilangan nyawanya atau anggota tubuhnya atau kehilangan manfaat dari bahagian anggota tubuhnya. kerana dia telah memperoleh air.W: (Riwayat al-Daruqutni. Wahbah al-Zuhaili. Bagi Ulama'' lain dan pendapat yang lebih kuat dari golongan Hanabilah solatnya tidak mesti diulang. jauhilah ia.a. Menurut Imam Syafi'ie air yang sedikit yang tidak memadai untuk berwudu' atau mandi wajib dipergunakan untuk berwudu' atau mandi. (Dr. Dalam semua masalah ini ada khilaf yang banyak di kalangan para Ulama'. Rahman Ritonga. 'Abdul Qadir. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan dia tidak wajib mengqadha'. kemudian dia ingat setelah lewat waktu solat.A. Zainuddin Tanjung. Boleh disamakan dengan hal tersebut. Begitu juga orang yang melakukan perjalanan maksiat. adanya air tetapi berada di tempat yang cukup jauh dan untuk mencarinya mengalami kesulitan. 1999: 81) 2) Keuzuran untuk menggunakan air: Termasuk ke dalam pengertian ini orang yang dipenjara dalam rumah tahanan yang terletak di pinggir sungai. 1994: 137) Terhadap orang yang berada dalam keadaan tersebut dibolehkan tayammum. (Dr. hendaklah ia bertayammum". lantas dia bertayammum. Tetapi kalau dia sedang dalam keadaan solat. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. lalu mengingat bahawa air ada. iaitu sakit yang terus menerus hingga membuatkan badannya kurus. kerana tayammum bukan merupakan rukhsah bagi yang bermuqim. kemudian diiringi dengan tayammum pada bahagian anggota wudu' atau badan yang belum terkena air. bersabda Rasulullah S. meskipun tidak mempengaruhi masa sembuhnya. membolehkan .A. Di samping itu bila seseorang dalam perjalanan lupa bahawa dia membawa air. (Al-Husaini. dan ada air tetapi harganya melebihi harga pasaran sehingga sulit membelinya. Abu Yusuf dan Malikiyyah solatnya diqadha'. 1999: 80-81) Menurut golongan Syafi'iyah orang muqim (yang tidak sedang dalam perjalanan) yang bertayammum kerana ketiadaan air wajib mengqadha' solatnya bila air sudah ada. Rahman Ritonga. kerana orang tersebut dianggap tidak memperoleh air. (b) 666 : 413) Maksudnya: " Apabila seseorang lelaki beroleh luka di dalam peperangan atau beroleh luka-luka bisul. iaitu manakala ia mempunyai penyakit yang tidak mengkhawatirkan tetapi dia takut menggunakan air yang boleh membahayakan penyakitnya. Maka wajib membelinya sekiranya harta itu tidak diperlukan untuk menjelaskan hutang atau menanggung belanja musafir sekalipun memberi nafkah kepada binatang yang dihormati dan sebagainya. A. Tayammum tidak boleh dilakukan bila ada air yang dapat dibeli dengan harga pasaran. dan apabila aku memerintahkan kamu sesuatu urusan. maka kerjakanlah seberapa yang kamu sanggupi". Demikian halnya orang yang diikat dipinggir kali dan orang yang tidak berani keluar rumah mengambil air kerana menurut biasa ada bahaya yang mengancam jiwanya. kerana mereka tidak termasuk orang mendapat rukhsah. Dr. Atau khawatir sakitnya semakin parah. bersabda Rasulullah S. berkata. Demikian juga orang yang khawatir diganggu oleh binatang buas atau oleh musuh di tempat yang terdapatnya air.

meskipun dia memiliki air. (Dr. Termasuk juga ke dalamnya keperluan untuk minuman anjing pemburu atau penjaga kebun. Rahman Ringota. (Al-Husaini. 1999: 82) 4) Memerlukan air: Seseorang yang memiliki air dalam jumlah yang mencukupi sekadar untuk wudu' atau mandi.A. alasanku yang membuat aku tidak mandi. walaupun ketika itu ia merasa kesakitan. Dr. Rahman Ritonga. maka beliau bersabda: ' Wahai 'Amr. A. Maka Rasulullah S. 5) Khawatir kehilangan harta jika mencari air: Menurut Malikiyah orang yang sanggup memakai air dan yakin bahawa air akan diperoleh jika dicari. atau orang itu mempunyai penyakit yang dia sendiri tidak takut akan mendapatkan sesuatu yang dikhawatirkan di belakang hari jika menggunakan air. (b) 334: 238) Maksudnya: " Pernah aku bermimpi (sehingga junub) pada suatu malam yang dingin ketika peperangan Zatus Salasil. dibolehkan tayammum. tidak dibezakan juga kekhawatiran terhadap harta sendiri atau milik orang lain yang berada di tangannya. pencuri atau kebakaran membolehkan tayammum lebih dahulu tanpa mencari air. tetapi dia sangat memerlukannya untuk keperluan lain yang akan menyelamatkan jiwanya dari kemudaratan. Orang yang khawatir mendapat cacat sedikit. Dr. Menurut Hanabilah (keperluan ini tidak menghalangi untuk memakai air). Maka teman-temannya itu boleh minum air itu dan mentayammumkan mayat itu sebagai ganti memandikannya. dan iqrar adalah hujjah (suatu dalil) kerana Nabi tidak akan menyetujui sesuatu yang salah. seperti ada lukanya atau kedinginan atau kepanasan. Dan teman-teman yang ikut minum itu wajib membayar harga air yang diminumnya dan hasilnya dimasukkan pada harta warisan. 1999: 82) Jika najis terdapat di pakaian. Yang dibuat alasan untuk cacat yang buruk. sesungguhnya Allah Maha Menyayangimu ". bilamana tidak ada air dapat menimbulkan kebinasaan atau kesulitan. 1994: 139) Maka. maka ketika itu ia dibolehkan bertayammum. dibolehkan .W. 1414H/1993: 113-114) Hal-hal seperti ini diketahui dengan kebiasaan atau melalui nasihat dari doktor yang pakar sekalipun bukan muslim. Zainuddin Tanjung. dan untuk menghilangkan najis yang tidak dimaafkan yang melekat di badan. Lain halnya untuk keperluan orang kafir harbi dan anjing yang tidak dibolehkan Syara' memeliharanya.W. hendaklah air itu digunakan untuk berwudu' dan solat dalam keadaan tidak menutup aurat jika tidak ada penutup (yang suci) lain. Sebagai contoh dalam keadaan ini seandainya terdapat seorang lelaki meninggal dunia. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. untuk dimasak. dan solat tersebut tidak perlu diulangi. Tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan Hanabilah doktornya di syaratkan seorang muslim. 6) Keadaan sangat dingin: Dari 'Amru bin 'Ash r. seperti ada bekas bintik-bintik atau ada sedikit warna hitam. 'Abdul Qadir. keamanan atau kekhawatiran terhadap orang berhutang yang hartanya sedang dalam keadaan yang berkuasa. Zainuddin Tanjung. tertawa tidak bersabda sesuatu pun. (Al-Husaini. kemudian mengerjakan solat subuh bersama sahabat-sahabatku (sebagai imam). Keperluan tersebut adalah keperluan yang tinggi. apakah kamu mengerjakan solat bersama para sahabatmu dalam keadaan junub?' Maka aku sampaikan kepada beliau." Berdasarkan hadis ini terdapat iqrar atau persetujuan dari Nabi. Tidak boleh bertayammum kerana sakit-sakit yang seperti ini tanpa ada khilaf. harta. Setelah para sahabatku menuturkan hal yang menimpaku itu kepada nabi S. Muhammad. (Dr. iaitu dapat membuat kelainan pada bentuk anggota badan dan cacatnya (membekas) seumur hidup. jika aku mandi maka aku khawatir binasa (mati). jika seseorang khawatir akan berbahaya menggunakan air kerana terlalu dingin dan air tersebut tidak dapat di panaskan. sebab itu aku bertayammum. dan aku menjawab: Saya ketahui Allah berfirman: " Dan janganlah kamu bunuh diri. A. (Ar-Rahbawi. Muhammad. demikian menurut pendapat golongan Malikiyyah dan Syafi'iyyah. tetapi timbul kekhawatiran akan kehilangan harta jika pencarian dilakukan. Tidak dibezakan apakah orang tersebut dalam perjalanan atau bermuqim. Menurut selain Malikiyyah kekhawatiran terhadap musuh. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.tayammum. seperti kehausan yang diderita baik oleh manusia mahupun oleh binatang ternak dan keperluan lainnya. Kekhawatiran itu boleh terjadi atas diri sendiri. 1414H/1993: 118) Bentuk-bentuk keperluan lain menurut pakar fiqh Syafi'iyyah adalah seperti keperluan untuk memasak.a berkata: (Riwayat Abu Daud. atau khawatir mendapat cacat yang buruk pada selain anggota yang kelihatan (ketika bekerja). iii. Orang tersebut mempunyai air tetapi teman-temannya banyak yang kehausan.A.

Ini berbeza dengan golongan Malikiyyah dan Hanafiyyah yang mengatakan solat tidak mesti diqadha'. 1414H/1993: 113) Menurut pandangan golongan Hanabilah. solat wajib lima waktu dan solat witir. Fuqaha' dari golongan Malikiyyah membolehkan tayammum kerana khawatir habis waktu solat fardhu bila sulit mencari air. Niat: Rukun-rukun tayammum yang pertama ialah niat. solat 'id mahupun untuk solat lima waktu.tayammum. 1999: 80-84) Rukun-Rukun Tayammum 1. (b) 1: 1) Maksudnya: " Sesungguhnya setiap amal atau ibadat itu hendaklah dikerjakan dengan niat". bila seseorang tidak memiliki alat. Pertama. golongan Malikiyyah juga mengaitkan kebolehan tayammum ini dengan keadaan yang dikhawatirkan membawa kematian. (Dr. Misalnya ada air pada suatu tempat yang hanya didapatkan dengan alat-alat tertentu. 'Abdul Qadir. Sedangkan bagi orang yang berhadas kecil menurut Hanafiyah tidak boleh bertayammum dengan alasan sangat dingin. dia diharuskan menanyanya dari orang lain supaya air boleh didapatkan. sementara alat itu tidak ada padanya. Lain halnya bagi orang yang musafir. 8) Khawatir Kehabisan Waktu Solat: Kalangan Syafi'iyyah tidak membolehkan bertayammum kerana takut akan habis waktu solat jika dia mengambil air untuk berwudu'. Berbeza pula dengan golongan di atas. Muhammad. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang junub dan tidak dapat memanaskan air. Sabda Rasulullah S. seperti ketiadaan timba pengambil air dari sumur yang dalam. Golongan Hanafiyyah mensyaratkan boleh tayammum jika khawatir membawa kematian atau lenyapnya sebahagian anggota badan. kerana khawatir akan habis waktu solat gerhana (kusuf dan khusuf) dan berbagai solat sunat yang mengikut solat fardhu. Zainuddin Tanjung. Golongan Hanabilah juga tidak membolehkan bertayammum dengan alasan takut habis waktu solat. kerana takut habis waktu solat jenazah atau solat 'id kerana berjemaah adalah syarat sah kedua solat tersebut. Sebagaimana golongan Hanafiyyah. (AlHusaini. 7) Tiada alat untuk mengambil air: Tayammum dibolehkan bagi orang yang sanggup memakai air tetapi tidak boleh mendapatkannya. Seperti golongan Syafi'iyyah. Orang yang solat dengan bertayammum dalam keadaan begini tidak wajib mengqadha' solatnya menurut mazhab yang kuat. kerana takut habis waktu solat kecuali dalam beberapa hal. Dalam hal ini mencari alat adalah wajib. dia tidak mesti mencari air terlebih dahulu jika khawatir akan habis waktu solat dan dalam keadaan itu dia dibolehkan tayammum.A. baik untuk solat jenazah. (Ar-Rahbawi. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. A. Tidak sah tayammum apabila takut habis waktu solat Juma'at. jika terus diusahakan waktu akan habis. Kerana suatu yang menyempurnakan yang wajib hukumnya juga wajib. kerana memelihara pelaksanaan solat pada waktunya lebih utama dari mencari kesempurnaan taharah dengan air. . Dr. kerana tayammum ini dilakukan bersamaan dengan adanya air. Rahman Ringota.W melalui hadis yang sahih: (Riwayat alBukhari. akan tetapi jika pemergiannya mencari air itu akan menghabiskan waktu solat dibolehkan bertayammum dan solat yang dilakukan dengan tayammum tersebut tidak diulang. mereka juga mengecualikan orang yang sedang musafir yang mengetahui adanya air di tempat yang dekat. Sedangkan dari golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah membolehkan bertayammum dengan alasan dingin jika sulit memanaskan air atau panasan air tidak memberikan manfaat (pengaruh). Orang yang bertayammum kerana dingin ini menurut Syafi'iyyah mesti mengqadha' solatnya sama halnya dengan tayammum kerana sakit. 1994: 139) Kedua. golongan Hanafiyyah tidak membolehkan bertayammum tanpa harus mencari air lebih dahulu.

bukan untuk melenyapkan hadas. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. iaitu wajib dikerjakan dengan berniat. (b) 334: 238 ) Maksudnya: " Wahai 'Amru.th: 187) 2. 1994: 134) Ini bermakna. t. Berniat untuk bertayammum merupakan rukun mengikut kesepakatan Ulama' yang empat. iaitu seseorang yang bertayammum wajib meratakan muka dan kedua-dua tangan mereka dengan tanah yang berdebu hingga sampai ke siku sebagaimana orang yang berwudu' wajib meratakan muka dan tangan mereka dengan air hingga sampai ke siku. kepada 'Amru bin al-'Ash yang sedang berjunub. jika seseorang itu berniat untuk memegang musyhaf. 1984 : 582) Beza antara syarat dan rukun ialah syarat itu mendahului perbuatan dengan jarak waktu yang sedikit. Tertib (berurutan): . Maka boleh ke atas seseorang mengerjakan kedua-dua solat tersebut (solat fardhu dan solat sunat). jika seseorang tersebut tayammum berniat untuk membolehkan solat maka termasuk di bawah niatnya itu empat ahwal (kelakuan): i. (Al-Husaini. Dan boleh juga bagi orang solat sunat sebelum solat fardhu dan sesudahnya di dalam waktu dan di luarnya. pendapat yang kuat tidak boleh tayammum tersebut digunakan untuk solat fardhu. sesungguhnya tanah yang baik adalah suci selama tidak ada air. kerana niat sunat itu tidak termasuk di dalam niat fardhu. sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu".W tersebut memberi fahaman yang jelas bahawa tayammum itu hanya untuk membolehkan solat. kerana hal-hal yang sunat mengikut perkara yang fardhu. (b) 314: 206-207) Maksudnya: "Wahai Abu Zarr. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagi engkau". bertanya: (Riwayat Abu Daud. tidak berniat untuk membolehkan solat fardhu. iii. Berniat untuk membolehkan solat sahaja. Apabila engkau mendapati air maka sentuhkanlah air itu ke kulit engkau. padahal engkau sedang berjunub?" Dan hadis sebagaimana yang di kemukakan dari pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyyah: (Riwayat Abu Daud. tidak boleh digunakan tayammum itu untuk solat fardhu. kerana mereka berniat dengan niat fardhu. ii. sedangkan rukun tidak sah dilakukan sebelum sesuatu perbuatan tetapi ia termasuk perbuatan itu sendiri.A. tanpa menentukan solat sunat atau sembahyang fardhu. berdasarkan firman Allah: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci). Maka boleh mereka menunaikan solat-solat fardhu tersebut. Berniat untuk membolehkan solat fardhu dan solat sunat kedua-duanya sekali. kerana hadas seseorang tersebut tidak terangkat kerana tayammum.W.Tayammum termasuk dalam kategori amal ibadat sebagaimana solat dan wudu' juga. 'Abdul Qadir. Kesimpulan yang dapat diambil dari hadis Nabi S. Dalam masalah ini pendapat yang kuat boleh juga mereka menunaikan solat sunat sebelum solat fardhu atau sesudahnya. kerana 'Amru bin al-'Ash bertayammum dan solat bersama-sama sahabatnya. Berniat hanya untuk membolehkan solat sunat. Maka dalam masalah ini. Menyapu ke muka dan dua tangan: Para pakar fiqh sepakat menetapkan menyapu muka dan tangan sebagai rukun tayammum. Kenapakah engkau solat bersama-sama para sahabat engkau. t.A. Oleh itu dalam masalah ini. manakala menurut golongan Hanafiyyah dan sebahagian Hanabilah. Ini berdasarkan hadis Nabi S. atau orang junub berniat untuk i'tikaf. Mereka yang berniat seperti itu sebagai orang yang berniat untuk membolehkan solat sunat. Contohnya. sekalipun dengan sepuluh tahun. (Dr. 1414H/1993: 123) iv. Wahbah al-Zuhaili.W. maka hukumnya sama dengan niat sunat dan tidak boleh mengerjakan fardhu menurut mazhab yang kuat. Berniat untuk membolehkan solat fardhu.A. dan tidak memadai berniat melenyapkan hadas. (ArRahbawi. (Abu Muhammad. ianya merupakan syarat. lalu Nabi S.th: 188) 3. Muhammad. Dalam masalah ini. seseorang yang hendak tayammum itu wajib berniat untuk membolehkan solat.(Abu Muhammad. Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat tersebut memberi fahaman yang jelas. samada solat lima waktu atau solat nazar. tetapi hanya boleh tayammum tersebut untuk solat sunat sahaja.

Namun. basuhlah mukamu«" Dalam ayat ini. ii. 1983: 58) Ini berdasarkan firman Allah S. Kewajipan tertib pada tayammum untuk hadas kecil dilakukan berdasarkan taharah dengan air (wudu'). 335: 58) Maksudnya: " Dijadikan bumi untukku tempat solat dan suci (tanahnya untuk tayammum). berfirman: (AnNisa': 43) Maksudnya: " Maka tidak kamu mendapat air (untuk berwudu' dan mandi junub) maka hendaklah kamu bertayammum. Allah S. Dr.W. Muhammad. Sebelum masuk waktu solat tidak terdapat dharurat. Wahbah al-Zuhaili. t. (Dr. hukumnya sunat.T berfirman: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. tayammum juga merupakan bersuci yang dharurat. (Abu Muhammad. golongan Hanabilah mengkhaskan tertib pada hadas kecil. kemudian kamu tidak mendapat air.A. (Dr." . (Ar-Rahbawi. Takut kehilangan manfaat anggota seperti menjadi lemah. Sedangkan pada hadas besar tidak diperlukan tertib. cacat atau parut yang buruk pada anggota yang biasa nampak.W. 1999: 87) Syarat-syarat Tayammum 1) Keuzuran menggunakan air: Di antara syarat-syarat tayammum yang pertama ialah uzur menggunakan air di sebabkan sakit atau musafir. Jantan.th: 191) Allah S. t." Wujudnya penghalang yang membolehkannya untuk bertayammum adalah disebabkan salah satu dari hal-hal yang berikut: i. Rahman Ringota. Sedangkan tayammum masih tetap kerana memandang zahirnya ayat. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.T. Muhammad. (Abu Muhammad. 'Abdul Qadir. Golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah menertibkan rukun. Takut cedera pada anggota yang sakit. berdiri untuk solat itu tentunya setelah masuk waktu solat. Osman b. iii. Maka sesiapa daripada umatku yang mendapat solat (berada pada waktu solat) maka hendaklah ia solat. 1994: 134) Ulama' Jumhur juga menyatakan tidak sah tayammum kecuali setelah masuk waktu solat fardhu mahupun solat sunat yang tertentu atau berwaktu seperti sunat-sunat rawatib. Bilamana pada wudu' ditertibkan.Menertibkan fardhu atau rukun adalah wajib menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. Takut kehilangan nyawa. 1414H/1993: 116) Adapun menurut Ulama' mazhab Hanafi adalah terkecuali daripada hal ini yang menyatakan sah bertayammum sebelum masuk waktu solat." Hadis Baginda Rasul S. dalam hal ini muka dan kedua tangan. (Al-Husaini. iv. A. 2) Masuk waktu solat: Syarat sah tayammum hendaklah sesudah masuk waktu solat dengan yakinnya samada solat fardhu atau sunat.W.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Jika kamu hendak berdiri untuk solat. Tayammum tidak sah bagi orang yang syak masuk waktu solat.W. (Al-Husaini. Jadi wajib mendahulukan muka daripada kedua tangan. maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). Zainuddin Tanjung. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Takut terkena penyakit. tersebut merupakan dalil wajib tayammum dan solat itu ialah apabila tidak ada air setelah masuk waktu solat. maka demikian juga halnya pada tayammum. Wudu' dikecualikan dari masalah ini kerana terdapat dalil yang lain.th: 191) Selain daripada alasan tersebut. 1414H/1993: 115) Dan Nabi telah bersabda: (Riwayat al-Bukhari (b). 1984 : 565) 3) Mencari air: Antara syarat diharuskan bertayammum ialah mencari air setelah masuk waktu solat. (Hj.

baik yang berada di laut mahupun di bumi. Ini berpandukan firman Allah S. baik yang berupa tanah berdebu atau bukan. 1984 : 571-572) 4) Terhalang menggunakan air: Syarat yang keempat tayammum iaitu terhalang menggunakan air. (Al-Husaini. (Al-Husaini. Osman b. (Hj. Menurut golongan Malikiyyah mencapai dua mil. samada keperluan itu pada ketika itu ataupun pada masa akan datang. perak dan permata atau mutiara. Muhammad. (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Zainuddin Tanjung. 1999: 87) Para ahli bahasa sepakat bahawa 'sha'id' dalam ayat tersebut ialah permukaan bumi. 1414H/1993: 118-119) dan tidak terkena najis. Dr. Mencari air ini hendaklah dengan memerhati dan mencari air dari bekal perjalanan. Mencari air tidak dituntut jika diyakini pada jalan yang ditempuh itu tidak ada keamanan atau ada halangan. Osman b. selain emas.th: 191) Oleh itu wajib bagi orang yang hendak tayammum tersebut mencari air terlebih dahulu. Golongan Syafi'iyyah memperinci kebolehan tayammum yang disebabkan ketiadaan air seperti berikut: i.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih). Sebaliknya jika seseorang meyakini ada air. 'Abdul Qadir. 1994: 141) berdasarkan hadis Abu 'Umamah bahawasanya bersabda Rasulullah S. sedangkan dharurat tidak mungkin terjadi bila kemungkinan untuk bersuci dengan air masih ada. Begitu juga dengan salji yang membeku. Rahman Ritonga. murni. Selain itu. iii. 1983: 59) Mengenai batas jauh yang tidak mewajibkan mencari air itu terdapat perbezaan pendapat di kalangan imam mazhab.Ayat tersebut menyuruh kita bertayammum ketika tidak ada air untuk berwudu' dan mandi junub. manusia atau haiwan yang muhtaram (yang dihormati nyawanya). t. (Hj. dan seterusnya takutkan harta bendanya dicuri orang atau perompak. . batu kerikil dan kapur (untuk mengapur rumah) yang belum dibakar dengan api. t.th: 191-192) atau ia memerlukan air itu kerana dahaganya. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. 1414H/1993: 112) Kalau memang ternyata tidak ditemukan adanya ada air barulah dia boleh bertayammum. Jika meragukan atau mempunyai persangkaan berat terhadap adanya air. dan ia tidak boleh menggunakan air itu kerana sakit atau takut berpisah dengan rakannya yang bersama dalam perjalanan yang akan membahayakan dirinya. belum pernah digunakan." Menurut golongan Malikiyyah adanya tanah yang suci merupakan rukun. maka dia mesti mencarinya sampai menempuh jarak 6000 langkah. pergi melihat-lihat di sekelilingnya dan walaupun dengan cara membelinya apabila air itu lebih dari keperluannya dan dengan harga pasaran. maka tidak wajib mencarinya. boleh juga bertayammum dengan barang-barang galian. A.8 meter. kerana air itu tidak akan ada kecuali dengan dicari. sedangkan bagi Ulama' yang lainnya merupakan syarat.W: (Riwayat Ahmad. sekitar 1848 meter atau 4000 hasta atau lebih. Wahbah al-Zuhaili. Ukuran jauh menurut golongan Hanafiyyah adalah bila mencapai satu mil. Wujudnya penghalang yang membolehkannya untuk bertayammum adalah disebabkan juga khawatir akan keselamatan dirinya dari bahaya seperti gangguan binatang buas atau musuh. ii. (Dr. 1983: 59). Muhammad. selama belum dipindahkan dari tempatnya. (Dr. atau bertanya-tanya dari teman-temannya. maka dia mesti memeriksa rumahnya dan rumah temannya terlebih dahulu secara berulang-ulang yang jarak minima 400 hasta atau 184. samada dengan usahanya sendiri atau bantuan orang lain. Jantan. (Ar-Rahbawi. seperti seseorang yang mendapat air. Jika diyakini bahawa air tidak ada atau tempatnya jauh. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Jika seseorang telah yakin bahawa air tidak ada di sekitarnya dia boleh bertayammum tanpa dituntut untuk mencarinya. Sebab tayammum itu bersuci yang dharurat.A. (Abu Muhammad. (Abu Muhammad. Termasuk ke dalamnya tanah.W. 5) Tanah yang suci: Tidak sah tayammum seseorang kecuali dengan menggunakan debu (tanah) yang suci. pasir. Semua yang termasuk pengertian ini boleh digunakan untuk bertayammum menurut Malikiyyah dan Hanafiyyah. Jantan." Maka pengertian sha'id atau tanah di sini menurut Malikiyyah yang bersependapat juga oleh Hanafiyyah adalah bahagian bumi yang naik atau yang muncul ke permukaan yang disebut juga tanah atau debu.

Dr. sekiranya tanah yang dicampur dengan pasir yang halus. disyaratkan juga tanah yang digunakan untuk bertayammum itu hendaklah memenuhi ciri-ciri berikut: i. bersabda: (Riwayat Muslim. maka tidak boleh digunakan untuk tayammum. Disyaratkan juga tanah yang digunakan untuk tayammum harus tanah yang murni iaitu tanah yang tidak dicampur dengan tepung atau lain sebagainya walaupun sedikit tanpa ada khilaf di kalangan Fuqaha'. Yang dimaksudkan dengan musta'mal pada tanah ialah yang menempel pada anggota badan atau yang sudah menyentuh badan. maka tidak boleh digunakan untuk bertayammum. tetapi dipandang wajib oleh yang lain atau sebaliknya. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Rahman Ritonga. ii. Jika pasir itu halus maka boleh menggunakannya untuk bertayammum.A. Bertayammum dengan menggunakan pasir sekiranya pasir itu kasar yang apabila dilemparkan tidak mengeluarkan debu. Seandainya tanah itu dibakar sampai menjadi abu. (b) 121: 210-211) Maksudnya: " Seluruh bumi itu dijadikan masjid bagi kami. Tayammum mempunyai beberapa perkara sunat sebagaimana berikut: i.A. A. tayammum mesti di lakukan dengan tanah yang suci dan berdebu yang dapat menempel di tangan. lalu melekat di tangannya debu. (b) 671: 416) Maksudnya: " Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah". Wahbah al-Zuhaili. bahawa Nabi S. A. (Al-Husaini. Zainuddin Tanjung. membaca Basmalah itu hukumnya wajib.Menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah.W bersabda: (Riwayat Muslim. . Muhammad. mengalihkan pembicaraan dari bumi lalu menyebutkan tanah yang mengkhususkan sifat suci yang mensucikan terhadap tanah. (Dr. Akan tetapi jika seseorang memukulkan tangannya ke kain. dan kewajipan ini menjadi gugur jika lupa atau memang kerana tidak tahu sedangkan tayammum itu seperti wudu'. Dr.a. (b) 23: 138) Maksudnya: " Jikalau tidak khawatir akan memberatkan umatku.A. maka demikian juga tanah yang menggantikan air wudu' atau janabah tidak boleh digunakan untuk bertayammum. v. 1999: 88) iii. Zainuddin Tanjung. Harus bagi tanah itu tidak keluar dari keadaan semulajadinya kepada keadaan lain yang dapat mencegah dari dikatakannya sebagai "tanah". 1984 : 206) berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.T dan sabda Rasulullah S.W mengenai tanah yang suci.W. tidak sah tayammumnya. Memukulkan bahagian dalam telapak tangan ke tanah yang akan dipakai tayammum. Mendahulukan menyapu bahagian atas muka lalu meluncurkan ke bawah dagu. (Dr. (Dr. (b) 25: 114) Maksudnya: " Tiada wudu' bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya". 1414H/1993: 120) Kemudian. Rahman Ritonga. iv. Ini adalah kerana air yang bernajis tidak boleh digunakan untuk bersuci. kantung atau permaidani. Bersiwak atau menggosok gigi. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Dr. ii. Justeru. Muhammad. Zainuddin Tanjung. Tanah yang digunakan untuk bertayammum itu harus suci berdasarkan firman Allah S. Ada yang dipandang sunat bagi satu mazhab." iii. 1999: 90). 1414H/1993: 120-121) Sunat-Sunat Tayammum Para Ulama' Fiqh berbeza-beza pandangan dalam menetapkan sunat-sunat tayammum. 1999: 87-88) Hal ini berdasarkan hadis dari Huzaifah. atau menjadi tembikar yang telah ditumbuk halus." Di sini Rasulullah S.W. Tetapi menurut Ulama' Hanabilah. maka dia boleh bertayammum dengan debu tersebut. iv.W. (Al-Husaini. Tanah yang digunakan untuk tayammum itu tidak boleh yang musta'mal (yang telah digunakan) sebagaimana air yang musta'mal. jika ditinggalkan dengan sengaja batallah tayammum. Hanya saja Ulama' Maliki menyatakan bahawa pukulan pertama adalah rukun manakala pukulan kedua untuk disapu ke tangan hingga siku adalah sunat (Dr. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah: (Riwayat at-Tirmizi. dan 'tanahnya' dijadikan tanah yang boleh mensucikan jika kami tidak menemukan air. Membaca Basmalah. Hal itu berdasarkan hadis 'Ammar di dalamnya disebutkan: (Riwayat ad-Daruqutni.A. nescaya kuperintahkan mereka menggosok gigi setiap kali hendak berwudu'. bahawa Nabi S. Rahman Ritonga. A. iaitu di antara membaca Basmalah dengan memindahkan tanah ke anggota tayammum.

". A. (Ar-Rahbawi. Mencelah-celahi anak jari sesudah menyapu dua tangan. Dr. (Ar-Rahbawi. Merenggangkan jari-jemari di saat ditepukkan ke tanah. yakni memulai dengan menyapu muka lebih dulu sebelum menyapu tangan adalah sunat menurut golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah.: (Riwayat Muslim. (b) 2185: 378) Maksudnya: " Mereka memulakan dengan tangan kanan". Dan demikian Sabda Baginda Rasul S. Tertib. Menggosokkan-gosokkan (al-dulk) tangan kepada anggota tayammum seperti dalam wudu'. 1994: 143) Ini berbeza dengan berwudu' kerana tanah tidak boleh sampai ke bawah jari yang bercincin itu. 'Abdul Qadir. Dr. 'Abdul Qadir.A. Membaca doa yang dianjurkan di saat membasuh muka dan tangan dalam berwudu'. Menghadap kiblat ketika bertayammum.. Tayamun. Disunatkan melebihi menyapu dari batas siku.W.th: 193) Demikian juga menyelanyelai janggut menurut Ulama' Hanafiyyah. Maksudnya: " Mulailah dengan apa yang dimulai Allah". Barang siapa melakukannya mendapat pahala atas perbuatannya itu tetapi yang tidak mengerjakannya pun tidaklah berdosa dan tayammumnya tetap dipandang sah." x. Meneguhkan tangan atau meniupnya agar tanah yang melekat di tangan menjadi tipis. (Ar-Rahbawi. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. bersabda: (Riwayat ad-Daruqutni. bersikat. cukup menggerakkannya atau menggeser-geserkannya. riwayat Aishah r. Zainuddin Tanjung. (b) 690: 191-192) Maksudnya: " Sesungguhnya cukuplah bagimu memukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah ". Hanabilah lebih mengkhaskan pada hadas kecil seperti halnya dengan hukum tertib. Rahman Ritonga. Sedangkan menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah.A. 1999: 90) xvi. 1984 : 602) Perkara-perkara sunat tersebut di antaranya ada yang sunnah dan ada pula yang mandub atau anjuran. sedang dalam pukulan kedua hukumnya fardhu. (Dr. (b) 2950: 513-514) .A. dan tidak mengangkat tangan dari anggota tayammum sebelum sempurna menyapu anggota tayammum tersebut. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah S. Wahbah al-Zuhaili. (b) 18294: 362) Maksudnya: " Dan Nabi meniup kedua tangannya. Dalam hadis itu disebutkan: (Riwayat Ahmad. t. Demikian pula disunatkan membaca doa sesudah selesai tayammum dengan doa sesudah berwudu'. Mengiringi tayammum dengan solat dua rakaat dikiaskan pada wudu'. (Dr.: (Riwayat Muslim. xv. suka pada perkara-perkara yang sebelah kanan ketika memakai kasut. 'Abdul Qadir. yakni berturut-turut sehingga antara menyapu muka dengan kedua tangan tidak terpisah lama atau tidak terpisah oleh sesuatu apa pun di antara fardhu-fardhu tayammum. Namun. yakni mendahulukan menyapu tangan kanan sebelum tangan kiri. Menanggalkan cincin dalam pukulan pertama. (Al-Husaini. (Ar-Rahbawi. Hal ini berdasarkan pada hadis 'Ammar yang lalu. Rahman Ritonga. Muwalat. vii. 1994: 145) Malikiyyah dan Hanabilah memandang bahawa berturut-turut itu merupakan rukun atau wajib tayammum. 1414H/1993: 127) viii. (Dr. tertib ini adalah fardhu. Wahbah al-Zuhaili. A. (Abu Muhammad. berdasarkan sabda Rasulullah S. bersuci dan semua pekerjaannya.W.a: (Riwayat al-Bukhari. v. seperti membaca dua kalimah Syahadah dan sebagainya. 1994: 144-146) Perkara-perkara Yang Membatalkan Tayammum . 1994: 145) xi. Muhammad. vi.A.W. 1999: 87) xiii.W. 'Abdul Qadir.Dan Menurut riwayat ad-Daruqutni. Selain kewajipan berkesinambungan dalam menyapu anggota tayammum. Doa itu dibacanya pula ketika menyapu muka dan tangannya dalam bertayammum. ix.A. agar debu dapat masuk ke celah-celah jari. 1984 : 602) xii. (Dr. nabi S.W. (b) 168: 502) Maksudnya: " Baginda Rasul S. Malikiyyah mewajibkan adanya kesinambungan antara tayammum dengan pelaksanaan solat dan ibadah lain dimana tayammum itu diuntukkan padanya. xiv. Zainuddin Tanjung. Tetapi menurut Ulama' Hanafiyyah.

lalu dia berhadas. Rahman Ritonga. (Dr. Ini adalah kerana tayammum itu bersuci yang dapat menyenangkannya melakukan solat. Jantan. 1994: 148) 2) Hilangnya kesulitan yang mengharuskan tayammum: Di antara yang membatalkan tayammum ialah hilangnya kesulitan atau keuzuran yang menjadi penyebab boleh bertayammum seperti beredarnya musuh atau binatang buas. 1411H/1990: 165-166) . 1999: 91) Maka. akan tetapi dia hanya dianggap orang yang berhadas kecil. 1983: 63) 4) Habis waktu solat: Hanabilah telah memberi tambahan dalam perkara yang membatalkan tayammum iaitu habis waktu solat. Dr. masuk ke masjid dan diam di dalamnya. 1411H/1990: 165) Akan tetapi wajib baginya mandi apabila sudah ada air atau bila telah hilang sebab uzur yang membolehkannya tayammum. 1984 : 604) 3) Melihat air dan sanggup memakai air: Sekiranya seseorang bertayammum kerana tidak ada air. Zainuddin Tanjung. hilangnya kesakitan dan kesejukan. (b) 313: 205-206) Maksudnya: " Tanah yang baik itu alat bersuci bagi orang Islam. A. Rahman Ritonga. Zainuddin Tanjung. beliau tidak mengulangi lagi solat Asarnya itu. maka batallah tayammumnya. Osman b. 1980: 560) Jika seseorang bertayammum kerana sakit atau seumpamanya. Wahbah al-Zuhaili. jadi tayammum itu terbatal dengan sebab berhadas sebagaimana yang berlaku pada wudu'. (Al-Juzairi.a: (Riwayat Abu Daud. atau terdapat najis dibadannya melainkan solat jumaat yang tidak membatalkan tayammum apabila habis waktu. (Al-Siddieqy. t. Ini kerana apa yang mengharuskan tayammum kerana uzur akan membatalkan tayammum itu kerana hilangnya keuzuran. (Al-Juzairi. Batalnya ini tidak dibezakan antara tayammum dengan sebab ketiadaan air atau tayammum ketika ada air seperti tayammum bagi orang yang sakit. T. (Imam Taqiyudddin Abu Bakar b. (Abu Muhammad. kerana yang demikian itu lebih baik bagi engkau. Dr. Prof.M.1) Perkara yang membatalkan wudu': Tayammum terbatal oleh segala apa yang membatalkan wudu' dan mandi kerana tayammum adalah gantian kepada keduanya. (Ar-Rahbawi. Disebabkan itu. Maka jika engkau telah mendapat air. (Hj. (Dr. maka batallah tayammumnya dari hadas kecil dan hadas besar sekaligus. Dr.1993: 128) Sungguhpun begitu. T. Muhammad al-Husaini. 1980: 561) " Ibnu 'Umar telah bertayammum di tempat yang jauhnya dari Madinah kira-kira satu atau dua batu sahaja dan bersolat Asar.th: 196) Ini berdasarkan hadis Abu Zarr r. golongan Malikiyyah mengatakan. Wahbah al-Zuhaili. Dalam pada itu. 1984 : 604) Jika bertayammum seseorang yang sudah dianggap sah kerana memenuhi syarat-syaratnya. adanya alat yang boleh menyampaikan pada air dan terlepas dari tahanan atau penjara yang tidak terdapat air padanya. (Dr. jika orang yang bertayammum dari janabah itu berhadas kecil. Dr. Abdul Rahman." Melihat air atau sanggup memakai air yang memadai walaupun satu kali menurut golongan Hanafiyyah manakala menurut golongan Malikiyyah dan Hanabilah asal melihat atau menemukan air walaupun tidak memadai untuk wudu' atau mandi sudah membatalkan tayammum. Hasbi. hendaklah engkau sentuhkan air itu ke kulit engkau. Maka harus baginya membaca al-Quran. " Dalam hal ini telah berkata Nafi': (Al-Siddieqy. Hasbi. haramlah bagi orang itu melakukan segala apa yang haram dilakukan oleh orang yang junub sehingga ia mengulangi tayammumnya lagi. 'Abdul Qadir. Kemudian tibalah beliau ke Madinah sedangkan hari masih terang. Abdul Rahman.M. bukan kerana ketiadaan air lalu melihat air tidaklah batal tayammumnya. 1999: 91) Maka terbatal tayammum itu secara mutlak samada disebabkan hadas besar. sekalipun tidak engkau perolehi air sepuluh tahun lamanya. (Dr. kerana tayammum dilakukan untuk solat. jika seseorang itu bertayammum kerana berhadas besar kemudian terbatal tayammumnya tidak akan mengembalikannya kepada hadas besar. apabila seseorang itu melihat atau mendapatkan air sesudah bertayammum tetapi masih belum solat wajiblah atasnya berwudu' untuk bersolat menurut pendapat para Fuqaha'. kemudian mereka melihat air seumpama turun hujan sebelum mereka solat maka batallah tayammum tersebut. Prof. A.

W. Jantan. tawaf. menyentuh al-Quran atau sebagainya yang dimaksudnya dengan tayammum. Berikut ini adalah kaifiat-kaifiat untuk bertayammum: i. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. 1414H/1993: 126) iv. 1414H/1993: 124) Kemudian tapak tangan itu ditepuk-tepukkan terlebih dahulu untuk membuang debu musta'mal (yang telah digunakan) yang masih melekat ditangan. Muhammad. (Dr. Bezanya ialah. (Hj. dan tidak diterima Allah S. (Al-Husaini. Kaifiat tayammum dalam keadaan biasa Kaifiat tayammum haruslah dilakukan mengikut fardhu yang telah digariskan oleh para Fuqaha'. Rahman Ritonga. 1984 : 606) Kaifiat Tayammum 1. dan keharusan solat dengan tayammum itu tidak ada lagi disebabkan riddah. Seterusnya dipusingkan tapak tangan ke bahagian dalam siku dan lurutkan ke hadapan sehingga ke pergelangan tangan dan kedudukan ibujari dalam keadaan terangkat. Seandainya ditengah-tengah mengusap anggota tayammum dia terangkat tangannya kemudian dikembalikan semula. jika dalam wudu' wajib menyampaikan air ke celah-celah janggut atau misai yang tebal. t.5) Murtad (riddah): Orang yang murtad atau keluar dari agama Islam membatalkan tayammumnya menurut golongan Syafi'iyyah. Osman b. Setelah ditiup atau dilaga-lagakan kedua-dua tangan untuk menipiskan debu-debu yang melekat padanya. maka dalam tayammum hal itu tidak diwajibkan menurut mazhab yang kuat kerana sukar. 1983: 62) Cara menyapu tangan adalah dengan menyapu tangan kanan dengan meletakkan jari tangan kiri selain ibu jari ke bawah jari tangan kanan. sedangkan tayammum itu termasuk di bawah amal ibadat. (Hj. Dr. bukan rukun. Perlu ditegaskan juga bahawa semua amal ibadat yang dikerjakan oleh orang yang murtad itu telah tersia-sia belaka. Membaca Basmalah sambil meniatkan untuk mengharuskan solat. Muhammad. Jantan. Wahbah al-Zuhaili. Kemudian dilurutkan jari-jari tangan kiri hingga ke pergelangan tangan kanan dan digenggam sedikit dan dilurutkannya pula hingga ke siku. Kemudian tapak tangan kanan menyapu tangan kiri hingga ke siku. Selepas itu ditekap sekali lagi pada debu tadi untuk kali kedua lalu ditipiskan dengan meniup atau meneguh kedua-dua tangan. Osman b. Dengan ini haruslah diketahui cara-cara dan kaedah yang betul sebelum seseorang itu melakukan amalan tayammum di samping mengenalpasti kebolehan untuknya bertayammum itu memenuhi segala syarat atau sebaliknya. sementara tapak tangan kiri menyapu tangan kanan hingga ke siku. 'Abdul Qadir. Harus diketahui juga bahawa cara bertayammum untuk hadas besar adalah sama caranya dengan tayammum untuk hadas kecil manakala kadar yang dapat dikerjakan dengan sekali tayammum itu ialah satu perkara wajib (fardhu) dan beberapa perkara sunat. Seterusnya melurut ibu jari kiri di belakang ibu jari kanan dan begitulah sebaliknya dengan menyapu tangan kiri. kemudian baru menyapu kedua tangan hingga dua siku. Ini adalah kerana menurut mereka muawalat (berturut-turut) di antara tayammum dan solat adalah rukun tayammum. Ini adalah kerana tayammum itu untuk membolehkan solat. iaitu mendahulukan menyapu muka. Cara menyapu muka adalah dengan menyapu bahagian atas muka lalu meluncurkan ke bawah manakala kawasan muka ialah dari gigi rambut ke bawah dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri sebagaimana dalam wudu'. 1983: 59-60) Manakala menurut golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah bahawa tertib itu hukumnya sekadar sunat. A. Zainuddin Tanjung. (Al-Husaini. Niat mestilah dilakukan pada permulaan memindahkan tanah ke tapak tangan dan hendaklah berkekalan hingga menyapu sebahagian daripada muka sebagaimana pendapat Syafi'iyyah. Lafaz niat iaitu: Maksudnya: " Sahaja aku bertayammum kerana mengharuskan fardhu solat kerana Allah Taala". ii. 1999: 91) 6) Tempoh yang panjang antara tayammum dan solat: Tayammum terbatal dengan adanya tempoh yang panjang di antara tayammum dan solat menurut golongan Malikiyyah kecuali yang lainya. (Dr. bukan untuk membolehkan solat sahaja. demikian pula hilang pahalanya.T. kerana wudu' dan mandi junub itu melenyapkan hadas. (Ar-Rahbawi.th: 198) Akan tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan yang lain tidak membatalkan tayammum disebabkan murtad seperti halnya pada persoalan wudu'. Kaifiat tayammum bagi pesakit berbalut . Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. 1994: 144) 2. (Abu Muhammad. iii. Masalah ini berlainan dengan masalah wudu' dan mandi junub. lalu disapukan ke muka sekali saja. Kemudian menepuk dua tapak tangan ke debu dengan jari terbuka. Tertib. hukumnya boleh menurut qaul yang rajih dan tidak perlu mengambil tanah lagi.

harus mengqasar dan menjamakkan solat bagi musafir dan diharuskan juga berbuka puasa di bulan ramadhan dan diqadha' puasa itu selepasnya. Osman b. Hal ini dapat dilihat sebagaimana solat adalah dikecualikan kepada perempuan yang didatangi haid dan nifas. Kemudian menyapu sebahagian daripada kepala dengan air dan selepas itu bertayammum lagi dan membasuh anggota kaki yang baik. maka wajib ia bertayammum dua kali. 1983: 64) Hikmat Bertayammum 1. Apabila sampai membasuh anggota yang tidak boleh terkena air itu kerana mengikut tertib.T: (An-Nisa': 28) Maksudnya: . puasa dikecualikan kepada orang sakit yang berpanjangan.Bagi orang yang berhadas besar atau kecil yang hendak berwudu' atau mandi janabah. Mula-mula hendaklah dibasuh muka. maka wajib bertayammum tiga kali. Osman b. sebagai ganti anggotanya yang demikian itu hendaklah ia menyampaikan serta meratakan air ke seluruh anggota tubuh badannya yang lain. ii. ibadat haji tidak diwajibkan kepada yang tidak berkemampuan.W. Tetapi jika keempat-empat anggota wudu' kesemuanya tidak boleh terkena air. Jantan. kemudian ia membasuh bahagian tangan yang tidak luka kemudian ia bertayammum sebagai ganti membasuh tempat luka. Kemudian menyapu kepala. lalu menyapu sebahagian kepala. Jantan. (Hj. Perkara ini dapat juga didapati dengan keringanan suatu tanggungjawab mengikut kadar kemampuan dan kudrat seseorang tanpa adanya masyaqqah (kesusahan) seperti orang yang lemah untuk bersolat sambil berdiri dibenarkan solat dalam keadaan duduk. kemudian bertayammum sebagai ganti membasuh tempat luka itu. i.W. padahal ada anggotanya yang tidak boleh terkena air. atau suatu perintah daripada urusan syariat pula menyusahkan manusia untuk melaksanakannya. Mula-mula hendaklah dibasuh muka dengan air. kecuali anggota yang tidak boleh terkena air itu. Sebagaimana firman Allah S. lemah. melainkan terdapatnya rahmat dan keringanan daripada Allah S. Kemudian membasuh bahagian tangan yang tidak luka. Keringanan dan mengangkat kesempitan di dalam tanggungjawab Syari'e amat jelas bagi setiap muslim. dan meringankan daripadanya pula. Firman Allah S. Bagi orang yang berhadas kecil yang hendak mengangkat hadasnya padahal ada anggotanya yang tidak boleh terkena air.T ke atas umat Islam ialah mengangkatnya daripada kesempitan dan kesusahan dalam segenap aspek. Jika sekiranya ada tiga anggota wudu' yang tidak boleh terkena air itu. Kedua-dua cara ini boleh dilakukan kerana tiada disyaratkan tertib bagi mengangkatkan hadas besar. buta dan sebagainya. kemudian bertayammum dan membasuh anggota tangan yang baik. sebabnya hukum seluruh badan adalah seperti satu anggota sahaja. kerana tidak ada tertib dalam pekerjaan yang demikian itu. Contoh kedua: Luka di tangan dan kaki.W. Jika sekiranya ada dua anggota wudu' yang tidak boleh terkena air. Atau mula-mula hendaklah dibasuh muka.W.T: (Al-Baqarah: 185) Maksudnya: " Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tiada menghendaki kesukaran". ataupun membasuh anggota tangan yang baik dan bertayammum kemudiannya. tidak sah jika ia mendahulukan tayammum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka itu dengan mengkemudiankan tayammum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka dengan mendahulukan pula menyapu sebahagian daripada kepala. Tayammum suatu rahmat Allah kepada hambaNya Di antara kelebihan Allah S. (Hj. Maka tidaklah suatu tanggungjawab itu merupakan bebanan. maka hanya satu tayammum sahaja yang wajib sebagai ganti daripada wudu'nya. 1983: 63-64) Sebagai contoh dikemukakan 2 jenis keadaan sakit yang berlainan beserta cara yang betul untuk bertayammum: Contoh pertama: Terdapat luka di tangan: i.T yang mengangkat bebanan itu seluruhnya. peperangan dikecualikan kepada orang sakit. ataupun membasuh anggota kaki yang baik dan bertayammum kemudiannya. sebagai ganti anggotanya yang demikian itu hendaklah ia bertayammum. Kaedahnya ialah samada bertayammum dahulu kemudian membasuh anggota-anggota yang lain atau membasuh anggota-anggota yang lain dahulu kemudian baru bertayammum.

hanya yang dapat diketahui orang semata-mata syaratnya sahaja. Osman b. ii. Kemudahan ini ialah kerana Allah S. kerana manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah". ibadat tayammum yang sampai perintahnya untuk memukul ke atas tanah untuk disapu ke muka dan dua tangan adalah sebagai ganti wudu' dan mandi janabah apabila didapati bersih.th: 182-185) Firman Allah S. iaitu agar solat jangan sampai ditinggalkan dengan sebab ketiadaan air. Jantan. Kemudian dia mandi yang menyebabkan dia mati. 1983: 65) Kesimpulan Melalui penjelasan yang telah dinyatakan di dalam bab ini. Ini seterusnya membuktikan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Allah S. lalu Nabi S. Dengan demikian. atau sukar untuk mendapat air. kemudian ia bermimpi jimak maka ia bertanya kepada para sahabatnya: Adakah kamu dapati jalan yang memberi kemudahan kepadaku untuk bertayammum? Mereka menjawab: Kami tidak dapati jalan untuk memberi kemudahan kepada engkau. Maka dengan mudah sekali orang mencari alasan untuk meninggalkan solat. iaitu perbuatan yang tidak diterangkan tuhan hikmatnya.W. dapatlah kita fahami bahawa amalan tayammum merupakan antara ibadat yang penting sepertimana juga ibadat-ibadat lain yang menjadi kefardhuan kepada umat Islam. Padahal menurut hukumnya.W.edu." Allah menghendaki supaya meringankan bagimu (peraturan agama).A. yang mana tayammum itu tidak dilakukan di masa umatumat yang terdahulu. terdapat dua hikmat yang terbesar amalan bertayammum: i. syariat Nabi Muhammad S. Kemudian ketika kami sampai kepada Nabi S. Menyatakan kemuliaan.W yang diriwayatkan daripada Jabir r.T tidak memberatkan dan membebankan hamba-Nya dalam melaksanakan urusan tersebut di luar kemampuan mereka. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu. Di sini juga. (Al-Syeikh Hassan Ayub. lalu luka kepalanya. bersabda: Mereka bunuh dia. .W. Sebenarnya sudah memadai (sudah cukup) ia bertayammum sahaja dan membalut lukanya.T lagi: (Al-Hajj: 78) Maksudnya: " Dan Dia (Allah) menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. 1422H/2002 : 61) Ia merupakan suatu rukhsah (kemudahan yang diberi oleh Syara') bagi orang yang tidak boleh menggunakan air kerana sakit atau dalam musafir. atau kerana tidak ada air. diceritakan peristiwa itu kepada Baginda. sedang engkau masih boleh menggunakan air.my/tayamum.A.W." Hikmat bertayammum ini termasuk dalam bahagian hikmat ta'abbudi.(Abu Muhammad. Allah akan membunuh mereka. (b) 336: 239) Maksudnya: " Kami telah keluar mengembara maka salah seorang daripada kami terkena batu. http://www. padahal ketiadaan air itu hanya buat sementara waktu sahaja.T telah menggariskan mengenai syariat bertayammum di dalam al-Quran dan Hadis dengan sejelas-jelasnya yang mana ia sebagai suatu kemudahan bagi umatNya dalam melaksanakan perintahNya.htm Apa makna tayammum? Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit.T kepada hambaNya yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya ubat keraguan (kebodohan) itu ialah bertanya. Hadis Baginda Rasulullah S." Nas-nas tersebut merupakan dalil bahawa tayammum itu suatu rukhsah (kemudahan) yang dikurniakan Allah bagi orang yang mengalami kesukaran untuk melaksanakan urusan agama. solat tidak boleh samasekali ditinggalkan dalam keadaan macam mana sekalipun.W. (Hj.kias.A. Kemudian disapunya dengan air di atas pembalut lukanya tadi dan membasuh semua badannya yang lain.W.A.a: (Riwayat Abu Daud. Menghinakan diri yang condong kepada kejahatan dengan meletakkan tanah ke muka anggota yang paling mulia. Ini adalah kerana Allah S. t.W.

Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi). atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air.terlalu sejuk atau sebagainya.a. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)´. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud). sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk..a. maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. Adapun aku. iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah itu´. (al-Maidah: 6). atau dalam pelayaran. 1. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih.w. dan bertanya. 2. maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solat´. ³Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. Adapun kamu. ³Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)´.a. ³Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil. ³Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)´. Bila diharuskan tayammum? Secara dasarnya. ³Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). Kerana tidak mampu menggunakan air Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan. ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm. as-Sunnah dan Ijmak ulamak.a. atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan. yang menceritakan. aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk. Namun µAmmar bin Yasir r. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar. Apabila diceritakan kepada Nabi s. ³Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). Seorang lelaki datang berjumpa Umar r. . Kerana keputusan air. Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r. Umar menjawab. maka baginda berkata (kepada µAmmar).

Air diperlukan untuk membasuh najis yang tidak dimaafkan (yakni mesti dibersihkan). Air diperlukan untuk menguli tepung.w. lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. µAku teringat firman Allah. 3. Rasulullah s. 4. Mendengar peneranganku. atau bimbang bertambah sakit. Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat¶. Takut kepada musuh yang menghalangnya dari mendapat air sama ada musuh itu manusia atau binatang buas. Hal tersebut diketahui dengan pengalaman atau makluman dari doktor. Apakah contoh-contoh keadaan yang mengharuskan tayammum kerana tidak mampu menggunakan air? 1. Bimbang kepada sejuk yang bersangatan jika musim sejuk luar biasa. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum).lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. ketawa dan baginda tidak berkata apa-apa´.w. 29). Jawab Saidina µAli. Lalu aku menjawab. mereka mengadu kepada Rasulullah s. 5. untuk memasak dan sebagainya. Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang).a. Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina µAli ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir. Air diperlukan untuk minuman haiwan yang bersamanya seperti kudanya atau sebagainya. ³Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman mereka´. 8. 7.a. ³Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu´. . atau bimbang lambat sembuh. ³Hendaklah ia bertayammum´. Terdapat sangkaan yang kuat dalam dirinya bahawa akan ditimpa sakit jika ia menggunakan air. µWahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?¶. Imam Ahmad pernah menceritakan. Air yang ada diperlukan (untuk minum dan sebagainya) pada ketika itu atau akan datang. (an-Nisa¶. Maka Rasulullah bertanya kepadaku. 2. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). Tidak mampu menggunakan air kerana sakit. 6.

Imam . Bagaimana jika ada air. namun tidak mencukupi untuk bersuci. Hammad. Setelah pasti benar-benar tidak ada air. para ulamak telah menggariskan syarat-syarat berikut. az-Zuhri. Hendaklah orang yang bertayammum mempunyai keuzuran yang menghalangnya dari menggunakan air iaitu kerana keputusan air atau tidak mampu menggunakan air. Hendaklah bertayammum setelah masuk waktu Syarat pertama telahpun kita huraikan tadi iaitu tatkala memperkatakan tentang bilakah harus kita bertayammum. Jangan semata-mata tiada air di rumah. Pertama. wajib ia berusaha mencari air terlebih dahulu di kawasan sekitarnya. Berusaha mencari air terlebih dahulu jika tayammum dilakukan kerana keputusan air. hendaklah terus bertayammum dan tinggalkan air itu. Jika air tiada di rumah. Apa maksud mencari air? Seseorang yang ingin bertayammum kerana ketiadaan air. Tidak cukup dengan pencarian ketika kali pertama bertayammum sahaja. wajib digunakan air yang ada itu. Pandangan pertama.Apakah syarat-syarat sah tayammum? Untuk sahnya tayammum. Pandangan ini merupakan mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi¶ie (dalam qaul jadidnya). barulah bertayammum. hendaklah ia pergi ke masjid umpamanya atau ke rumah berdekatan moga-moga menemui air. Hendak lah tayammum itu dengan menggunakan tanah yang bersih Keempat. Mencari air itu wajib diulangi setiap kali hendak bertayammum. Pandangan kedua. Malik. Untuk berikutnya kita huraikan syarat-syarat selebihnya iaitu yang bersangkutan dengan kewajipan mencari air. bahan tayammum (iaitu tanah menurut jumhur ulamak) dan waktu dilakukan tayammum. Kedua. Ketiga. adakah digunakan air baru tayammum atau terus tayammum? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini. kemudian barulah bertayammum bagi anggota yang tidak dapat dicuci dengan air. Pandanagn ini adalah pandangan jumhur ulamak yang terdiri dari al-Hasan. lalu ia pun bertayammum.

pada pandangan mereka. tidak harus dengan pasir. Adakah tayammum hanya harus dengan tanah sahaja? Bolehkah bertayammum dengan selain tanah? Ada beberapa pandangan ulamak dalam masalah bahan yang harus digunakan untuk bertayammum. Ia tidak gugur semata-mata kerana lupa. kapur. Imam Ahmad. Oleh itu. dipakai tayammum itu. Kalau seseorang itu lupa bahawa dalam kenderaannya ada air atau ia lupa ada menyimpan air di satu tempat. batu dan seumpamanya. tetapi juga pasir. . Kedua. Pertama. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula berpendapat. tidak dipakai tayammum itu.Abu Hanifah. maka halnya sama seperti orang yang ketiadaan air. yakni solatnya sah kerana lupa adanya air membawa ia kepada tidak dapat menggunakan air. Ibnu al-Munzir dan al-Muzanie (murid Imam Syafi¶ie). Hujjah mereka ialah. lalu ia pun bertayammum dan mengerjakan solat. bagaimana hukumnya? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini. harus tayammum dengan salji dan setiap yang melapisi permukaan bumi. thoharah dengan air adalah perintah yang wajib. jumhur ulamak (mazhab Imam Syafi¶ie. Ishaq. tidak hanya tanah. Pertama. batu. tidak khusus kepada tanah sahaja. yakni solatnya wajib diulangi semua setelah mengambil wudhuk dengan air tersebut. harus bertayammum di atas batu yang tidak ada debu atau di atas tanah licin yang tidak ada debu yang melekat di tangan apabila ditepuk di atasnya. Malah menurut Imam Malik. Dan disyaratkan tanah itu pula hendaklah berdebu (yakni dapat melekat pada tangan bila ditepuk) dan bersih. Harus tayammum dengan segala yang ada di atas permukaan bumi. Abu Yusuf dan Daud az-Dzahiri) mensyaratkan tayammum hendaklah dengan tanah. menurut Imam Syafi¶ie dan Imam Ahmad. Kedua. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan bahan-bahan untuk bertayammum itu berdebu. kapur dan sebagainya yang tidak dikategorikan sebagai tanah. Imam Syafi¶ie (dalam qaul qadimnya). menurut Imam Abu Hanifah.

tidak harus melakukan tayammum dengan menepuk ke atas debu yang terdapat di atas pakaian. Ahmad dan lain-lain) berpandangan. Maka sebagaimana wanita yang istihadhah tidak harus mengambil wudhuk melainkan setelah masuk waktu. Begitu juga. Demikian itu lebih baik baginya´. Disyaratkan masuk waktu kerana tayammum adalah toharah darurat seperti mana toharah wanita yang istihadhah di mana kedua-duanya tidak menghilangkan hadas. . akan tetapi dilakukan hanya untuk mengharuskan solat sahaja. juga bersabda. mengikut Imam Malik. Pertama. tidak harus tayammum. permaidani dan sebagainya itu. di belakang binatang kenderaan atau sebagainya? Ada dua pandangan ulamak. Maksud µmasuk waktu¶ ialah tiba waktu yang mengharuskan suatu solat itu dilakukan.a. Adakah harus bertayammum dengan tanah bernajis? Tidak harus kerana tayammum wajib dengan tanah atau bahan yang bersih kerana Allah menyebutkan di dalam ayat ³ ´ (sha¶id yang bersih). mengikut pandangan mazhab Syafi¶ie dan Ahmad. Menurut beliau. tayammum hendaklah dengan menepuk terus ke atas bumi. Adakah disyaratkan masuk waktu sahnya tayammum? Ada dua pandangan ulamak. di pakaian. hendaklah ia menyapu air (yakni membasuh) badannya. jumhur ulamak (terdiri dari mazhab Imam Malik. Jika ia telah menemui air. Kedua. hukum tersebut telah disepakati oleh sekelian ulamak. Jika tidak terdapat debu padanya. ³Sha¶id (tanah) yang bersih adalah alat bersuci bagi seorang muslim jika ia tidak mendapati air sekalipun selama sepuluh tahun.Adakah harus bertayammum dengan menepuk di dinding. begitu juga orang yang ingin melakukan tayammum juga tidak harus melakukannya melainkan setelah masuk waktu solat. Menurut Abu Hamid.w. Syafi¶ie. Nabi s. di atas permaidani. Pertama. tidak sah tayammum melainkan setelah masuk waktu solat sama ada tayammum kerana keputusan air atau kerana tidak mampu menggunakan air. harus jika di atas tempat-tempat yang ditepuk itu ada terdapat debu yang dapat melekat di tangan sebagaimana yang disyaratkan tadi.

2. Akan menyebabkan kematian atau kerosakan pada aggota ( ). Apakah syarat tayammum bagi orang yang kesejukan? Syaratnya ialah tidak ada sebarang ikhtiar lagi yang dapat dilakuka bagi menggunakan air. Ia merangkumi. Penggunaan air menimbulkan penyakit yang membawa kematian atau kerosakan anggota. Menurut mazhab Syafi¶ie. barulah diharuskan tayammum. sujud tilawah. Beliau mengkiaskannya dengan wudhuk dan toharah-toharah yang lain (mandi. tayammum tidak terikat dengan waktu. 1. Namun menurut mazhab Imam Malik. lumpuh dan sebagainya. wajiblah dilakukan ikhtiar itu. Menimbulkan kecacatan dan kejelikan yang ketara pada badan. membawa mushaf. doctor itu hendaklah muslim dan adil (tidak fasiq). menghilangkan najis). seperti kulit menjadi hitam atau sebagainya. Seorang yang bertayammum harus mengerjakan solat fardhu. Menyebabkan kesakitan yang tidak tertanggung. maka tayammum juga sedemikian kerana ia disyariatkan sebagai ganti kepada kedua-duanya. Apakah syarat tayammum bagi orang sakit atau luka? Tidak semua jenis sakit atau luka mengharuskan tayammum. 3. menyapu khuf. Sejauhmanakah ibadah yang harus dilakukan dengan tayammum? Tayammum mengharuskan apa yang diharuskan dengan wudhuk dan mandi. sujud syukur. harus memakai pandangan atau makluman dari doktor kafir jika tidak ada doktor muslim. Menyebabkan lambat sembuh 5. Imam Abu Hanifah berpandangan. Sakit atau luka yang mengharuskan tayammum ialah sakit atau luka yang penggunaan air ditakuti akan menyebabkan at-talaf (kematian atau kemusnahan anggota) atau mendatangkan mudarat pada badan. 6. solat sunat. Kesan-kesan yang dibimbangi tersebut dari penggunaan air hendaklah disahkan oleh pengalaman sendiri atau berdasarkan makluman dari doktor yang mahir. Jika tidak mampu. . membaca al-Quran dan beriktikaf. yakni harus melakukan tayammum sekalipun belum masuk waktu. Sebagaimana wudhuk harus dilakukan sebelum masuk waktu solat. Tidak diterima pengakuan atau pengesahan dari doctor kafir atau fasiq. Menyebabkan sakit bertambah teruk atau penyakit semakin melarat.Kedua. Hukum ini telah disepakati oleh ulamak. 4. Jika mampu berikhtiar sama ada dengan memanaskan air atau sebagainya.

Seorang yang bertayammum boleh melakukan apa sahaja solat yang dikehendaki sama ada solat fardhu dalam waktu.Namun para Fuqahak berikhtilaf dalam menentukan bilangan solat fardhu yang harus dikerjakan dinisbahkan kepada satu tayammum yang dilakukan. Imam Abu Tsur dan fuqahak mazhab Hanbali. Pandangan pertama. harus dilakukan seberapa banyak yang dikehendaki. solat fardhu yang luput. az-Zuhri. (sebahagiannya telah kita sebutkan tadi). Ibnu Umar. Ishaq dan Imam Ahmad. Jumhur ulamak yang terdiri dari Saidina µAli. Imam Abu Hanifah. tidak harus menjamakkan dua solat dengan satu tayammum atau melakukan dua tawaf atau melakukan satu solat fardhu dengan satu tawaf fardhu. Selagi tayammum tidak batal ±iaitu dengan menjumpai air atau dengan berlakunya hadas-. Apakah anggota-anggota tayammum? Berdasarkan ayat al-Quran tadi dan hadis-hadis Nabi s. menjamakkan dua solat dan seberapa banyak solat sunat yang diingini selama belum masuk waktu lain. Qatadah. Yahya al-Ansari. tayammum sama seperti wudhuk iaitu tidak terikat dengan bilangan solat. maka harus untuk melakukan dengan tayammum itu seberapa banyak solat yang dikehendaki sama ada fardhu atau sunat dan tanpa mengira waktu. Muka 2. Dua tangan .w. 1. Apabila masuk waktu lain.a. an-Nakha¶ie. menghimpunkan dua solat nazar atau antara satu solat fardhu dengan satu solat nazar. Mereka berpendapat. batallah tayammum dan wajib diulangi semula tayammum bagi mengharuskan solat kembali. Pandangan ini merupakan pendapat Sa¶id bin al-Musayyab. Malik. Di sana ada tiga pandangan. satu tayammum hanya untuk satu solat fardhu atau satu ibadah wajib sahaja. Ibnu µAbbas. al-Laits. Hendaklah diperbaharui tayammum untuk setiap solat fardhu yang hendak dilakukan setelah dipastikan tidak air terlebih dahulu. Syafi¶ie. Oleh demikian. as-Sya¶bi. Kedaaannya menyamai seorang wanita istihadhah atau orang-orang lainnya yang melakukan toharah darurat. Pandangan kedua. Pandangan ketiga. al-Muzani dan ar-Ruyani. Tayammum terikat dengan waktu di mana satu tayammum hanya bagi satu waktu solat fardhu sahaja. as-Tsauri. al-Hasan. anggota tayammum hanya dua sahaja (sama ada tayammum bagi menggantikan wudhuk atau bagi menggantikan mandi) iaitu. Rabi¶ah.Mereka berpandangan. Adapun solat sunat.

Ibnu µUmar. tidak perlu lagi ditambah. sekali untuk disapu ke muka dan sekali untuk di sapu ke kedua tangan hingga ke siku´. bersabda kepadanya. Berapakah bilangan tepukan yang wajib semasa melakukan tayammum? Rentetan dari khilaf di atas. Imam Ahmad.w. Sebenarnya ia hanyalah pandangan Ibnu Umar.. kawasan tangan yang wajib disapui debu ketika tayammum hanyalah sampai ke pergelangan tangan sahaja. maka ketika tayammum kawasan muka tersebut wajib diratai dengan debu. berlaku pula khilaf dalam menentukan berapakah bilangan tepukan ke tanah yang mesti dilakukan oleh orang yang melakukan tayammum? Mengikut jumhur ulamak tadi. Makhul. Imam Syafi¶ie (mengikut qaul qadimnya sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsur) dan disokong oleh Ibnu al-Munzir berpandangan.a. Adapun tangan. satu tepukan untuk disapu ke muka dan satu tepukan lagi untuk disapu kepada dua tangan hingga ke siku. Mereka berdalilkan ± antaranya. . Jika dua kali tepukan itu mencukupi untuk menyapu keseluruhan kawasan muka dan tangan (hingga ke siku). Menurut Imam Nawawi. wajiblah tepukan itu ditambah hingga debu meratai seluruh kawasan yang wajib disapu itu.. Imam Abu Hanifah dan Syafi¶ie. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)´. Ishaq. Jika tidak. pandangan kedua di atas adalah kuat dari segi dalilnya dan lebih hampir kepada kehendak as-Sunnah.Mengenai muka tidak ada khilaf di kalangan ulamak bahawa keseluruhan kawasan muka yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk. ³Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. mengikut jumhur atau majoriti ulamak iaitu Saidina µAli. al-Auza¶ie.sabda Nabi s. Kedua. ³Tayammum itu dua kali tepukan.a.w. al-Hasan alBasri.w. Salim bin Abdullah. as-Sya¶bi. Adapun hadis yang dijadikan hujjah oleh jumhur tadi ia adalah dhaif. Mereka berdalilkan hadis kisah µAmmar (yang telah kita kemukakan tadi) di mana Rasulullah s. Pertama. maka para ulamak berbeza pandangan tentang kawasan yang wajib disapui debu. sekumpulan ulamak yang terdiri dari µAtho. Imam Malik. al-Laits. tayammum wajib dengan sekurang-kurangnya dua kali tepukan ke tanah.a. kawasan tangan yang wajib disapui debu adalah sama sebagaimana yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk iaitu bermula dari hujung jari hinggalah ke siku. bukan sabda Nabi s.

Jika bertayammum kerana keuzuran (seperti sakit. akan tetapi hendaklah mengambil wudhuk. Makhul. Apabila berlaku kepada orang yang bertayammum perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhuk sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam tajuk yang lalu (contohnya. jika ia ingin meneruskan solatnya diharuskan dan solatnya sah. http://muhdhazrie. wajib ia mengambil wudhuk. sah lah solat yang ditunaikan sebelum bertemu air itu dan tidak perlu diulangi semula sekalipun waktu masih ada. Ini kerana tayammumnya dengan sendiri terbatal dengan kerana bertemu air sekalipun belum sempat mengerjakan solat. 3. perkara-perkara yang membatalkan wudhuk juga akan membawa kepada batalnya tayammum. Namun sebaik-baiknya ialah ia menghentikan solatnya. dengan sendiri tayammumnya terbatal. Kesimpulannya. hendaklah ia mandi wajib sebelum mengerjakan solat berikutnya. Imam Ahmad. Jika ia bertayammum tadi kerana ganti mandi wajib. 4. Bilakah batalnya tayammum? 1. 2. Contohnya. Ishaq dan disokong oleh Ibnu al-Munzir). Apabila hendak solat semula. sejuk keterlaluan dan sebagainya). jika seseorang bertayammum kerana sakit. tayammumnya batal apabila telah bertemu air. mereka menegaskan. maka sebaik ia sembuh dari sakit. kemudian mengambil wudhuk dan melakukan semula solat. Jika air ditemui setelah selesai solat. yang wajib ialah sekali tepukan sahaja untuk keduadua anggota tayammum iaitu muka dan dua tangan hingga pergelangannya. tidak harus ia menunaikan solat dengan tayammum itu.wordpress. batallah tayammumnya. Sebaik bertemu air. maka batallah tayammumnya. Jika seorang bertayammum.com/2009/07/30/bersuci-tayammum/ . ia telah terkentut atau tersentuh kemaluan atau sebagainya). Jika air ditemui semasa sedang solat (seperti ada orang memberitahunya semasa sedang solat itu). kemudian baru tunaikan solat. yakni tidak cukup dengan tayammumnya tadi sekalipun ia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayammumnya. tayammum dikira terbatal sebaik sahaja hilang keuzuran.Adapun pandangan kedua di atas (µAtho. Bagi orang yang bertayammum kerana ketiadaan air. Tayammum adalah bersuci gantian bagi wudhuk. kemudian belum sempat mengerjakan solat ia telah menemui air. al-Auza¶ie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->