Apa makna tayammum?

Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit, terlalu sejuk atau sebagainya.[1] Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak ulamak. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud); ´Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah ituµ. (al-Maidah: 6). Bila diharuskan tayammum? Secara dasarnya, ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm; 1. Kerana keputusan air; sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. 2. Kerana tidak mampu menggunakan air Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan; Seorang lelaki datang berjumpa Umar r.a. dan bertanya; ´Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)µ. Umar menjawab; ´Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)µ. Namun ¶Ammar bin Yasir r.a. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar; ´Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). Adapun kamu, maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. Adapun aku, maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solatµ. Apabila diceritakan kepada Nabi s.a.w., maka baginda berkata (kepada ¶Ammar); ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah, kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ.[2]

Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r.a. yang menceritakan; ´Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil, aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk, lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang), mereka mengadu kepada Rasulullah s.a.w. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). Maka Rasulullah bertanya kepadaku; ¶Wahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?·. Lalu aku menjawab; ¶Aku teringat firman Allah; ´Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamuµ. (an-Nisa·; 29). Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat·. Mendengar peneranganku, Rasulullah s.a.w. ketawa dan baginda tidak berkata apaapaµ.[3] Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina ¶Ali ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir, lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. Jawab Saidina ¶Ali; ´Hendaklah ia bertayammumµ. Imam Ahmad pernah menceritakan; ´Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman merekaµ.[4] Apakah contoh-contoh keadaan yang mengharuskan tayammum kerana tidak mampu menggunakan air? 1. Tidak mampu menggunakan air kerana sakit, atau bimbang bertambah sakit, atau bimbang lambat sembuh. Hal tersebut diketahui dengan pengalaman atau makluman dari doktor. 2. Air yang ada diperlukan (untuk minum dan sebagainya) pada ketika itu atau akan datang. 3. Terdapat sangkaan yang kuat dalam dirinya bahawa akan ditimpa sakit jika ia menggunakan air. 4. Takut kepada musuh yang menghalangnya dari mendapat air sama ada musuh itu

manusia atau binatang buas. 5. Air diperlukan untuk minuman haiwan yang bersamanya seperti kudanya atau sebagainya. 6. Air diperlukan untuk menguli tepung, untuk memasak dan sebagainya. 7. Air diperlukan untuk membasuh najis yang tidak dimaafkan (yakni mesti dibersihkan). 8. Bimbang kepada sejuk yang bersangatan jika musim sejuk luar biasa. Apakah syarat-syarat sah tayammum? Untuk sahnya tayammum, para ulamak telah menggariskan syarat-syarat berikut;[5] Pertama; Hendaklah orang yang bertayammum mempunyai keuzuran yang menghalangnya dari menggunakan air iaitu kerana keputusan air atau tidak mampu menggunakan air. Kedua; Berusaha mencari air terlebih dahulu jika tayammum dilakukan kerana keputusan air. Ketiga; Hendak lah tayammum itu dengan menggunakan tanah yang bersih Keempat; Hendaklah bertayammum setelah masuk waktu Syarat pertama telahpun kita huraikan tadi iaitu tatkala memperkatakan tentang bilakah harus kita bertayammum. Untuk berikutnya kita huraikan syarat-syarat selebihnya iaitu yang bersangkutan dengan kewajipan mencari air, bahan tayammum (iaitu tanah menurut jumhur ulamak) dan waktu dilakukan tayammum. Apa maksud mencari air? Seseorang yang ingin bertayammum kerana ketiadaan air, wajib ia berusaha mencari air terlebih dahulu di kawasan sekitarnya. Jika air tiada di rumah, hendaklah ia pergi ke masjid umpamanya atau ke rumah berdekatan moga-moga menemui air. Jangan sematamata tiada air di rumah, lalu ia pun bertayammum. Setelah pasti benar-benar tidak ada air, barulah bertayammum. Mencari air itu wajib diulangi setiap kali hendak bertayammum.[6] Tidak cukup dengan pencarian ketika kali pertama bertayammum

sahaja. Bagaimana jika ada air, namun tidak mencukupi untuk bersuci, adakah digunakan air baru tayammum atau terus tayammum? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini;[7] Pandangan pertama; wajib digunakan air yang ada itu, kemudian barulah bertayammum bagi anggota yang tidak dapat dicuci dengan air. Pandangan ini merupakan mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi·ie (dalam qaul jadidnya). Pandangan kedua; hendaklah terus bertayammum dan tinggalkan air itu. Pandanagn ini adalah pandangan jumhur ulamak yang terdiri dari al-Hasan, az-Zuhri, Hammad, Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi·ie (dalam qaul qadimnya), Ibnu al-Munzir dan al-Muzanie (murid Imam Syafi·ie). Kalau seseorang itu lupa bahawa dalam kenderaannya ada air atau ia lupa ada menyimpan air di satu tempat, lalu ia pun bertayammum dan mengerjakan solat; bagaimana hukumnya? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini; Pertama; menurut Imam Syafi·ie dan Imam Ahmad; tidak dipakai tayammum itu, yakni solatnya wajib diulangi semua setelah mengambil wudhuk dengan air tersebut. Hujjah mereka ialah; thoharah dengan air adalah perintah yang wajib. Ia tidak gugur sematamata kerana lupa. Kedua; menurut Imam Abu Hanifah; dipakai tayammum itu, yakni solatnya sah kerana lupa adanya air membawa ia kepada tidak dapat menggunakan air, maka halnya sama seperti orang yang ketiadaan air. Adakah tayammum hanya harus dengan tanah sahaja? Bolehkah bertayammum dengan selain tanah? Ada beberapa pandangan ulamak dalam masalah bahan yang harus digunakan untuk bertayammum; Pertama; jumhur ulamak (mazhab Imam Syafi·ie, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf dan Daud az-Dzahiri) mensyaratkan tayammum hendaklah dengan tanah, tidak harus dengan

batu. Menurut beliau.[9] Adakah disyaratkan masuk waktu sahnya tayammum? . Kedua.pasir. Pertama.[8] Menurut Abu Hamid. Jika ia telah menemui air. tetapi juga pasir. Kedua.w. tidak hanya tanah. Malah menurut Imam Malik. juga bersabda. Nabi s. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan bahan-bahan untuk bertayammum itu berdebu. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula berpendapat. permaidani dan sebagainya itu. hendaklah ia menyapu air (yakni membasuh) badannya. Dan disyaratkan tanah itu pula hendaklah berdebu (yakni dapat melekat pada tangan bila ditepuk) dan bersih. Adakah harus bertayammum dengan menepuk di dinding. Demikian itu lebih baik baginyaµ. harus tayammum dengan salji dan setiap yang melapisi permukaan bumi. tidak harus melakukan tayammum dengan menepuk ke atas debu yang terdapat di atas pakaian. Harus tayammum dengan segala yang ada di atas permukaan bumi. kapur dan sebagainya yang tidak dikategorikan sebagai tanah. ´Sha·id (tanah) yang bersih adalah alat bersuci bagi seorang muslim jika ia tidak mendapati air sekalipun selama sepuluh tahun. Begitu juga. kapur. Jika tidak terdapat debu padanya. mengikut pandangan mazhab Syafi·ie dan Ahmad. Oleh itu. hukum tersebut telah disepakati oleh sekelian ulamak. harus bertayammum di atas batu yang tidak ada debu atau di atas tanah licin yang tidak ada debu yang melekat di tangan apabila ditepuk di atasnya.a. mengikut Imam Malik. di atas permaidani. tayammum hendaklah dengan menepuk terus ke atas bumi. harus jika di atas tempattempat yang ditepuk itu ada terdapat debu yang dapat melekat di tangan sebagaimana yang disyaratkan tadi. di pakaian. Adakah harus bertayammum dengan tanah bernajis? Tidak harus kerana tayammum wajib dengan tanah atau bahan yang bersih kerana Allah menyebutkan di dalam ayat ´ µ (sha·id yang bersih). tidak khusus kepada tanah sahaja. batu dan seumpamanya. di belakang binatang kenderaan atau sebagainya? Ada dua pandangan ulamak. pada pandangan mereka. tidak harus tayammum.

Menyebabkan kesakitan yang tidak tertanggung.Ada dua pandangan ulamak. Menyebabkan sakit bertambah teruk atau penyakit semakin melarat.[11] 1. Sebagaimana wudhuk harus dilakukan sebelum masuk waktu solat. tayammum tidak terikat dengan waktu. Ahmad dan lain-lain) berpandangan. yakni harus melakukan tayammum sekalipun belum masuk waktu. 2. Sakit atau luka yang mengharuskan tayammum ialah sakit atau luka yang penggunaan air ditakuti akan menyebabkan at-talaf (kematian atau kemusnahan anggota) atau mendatangkan mudarat pada badan. seperti kulit menjadi hitam atau sebagainya. 6. Kesan-kesan yang dibimbangi tersebut dari penggunaan air hendaklah disahkan oleh pengalaman sendiri atau berdasarkan makluman dari doktor yang mahir. Syafi·ie. Kedua. Maka sebagaimana wanita yang istihadhah tidak harus mengambil wudhuk melainkan setelah masuk waktu.[10] Apakah syarat tayammum bagi orang sakit atau luka? Tidak semua jenis sakit atau luka mengharuskan tayammum. Menurut mazhab . Menimbulkan kecacatan dan kejelikan yang ketara pada badan. Beliau mengkiaskannya dengan wudhuk dan toharah-toharah yang lain (mandi. 4. akan tetapi dilakukan hanya untuk mengharuskan solat sahaja. jumhur ulamak (terdiri dari mazhab Imam Malik. Disyaratkan masuk waktu kerana tayammum adalah toharah darurat seperti mana toharah wanita yang istihadhah di mana kedua-duanya tidak menghilangkan hadas. menghilangkan najis). 3. Akan menyebabkan kematian atau kerosakan pada aggota ( ). Pertama. Imam Abu Hanifah berpandangan. Menyebabkan lambat sembuh 5. Ia merangkumi. lumpuh dan sebagainya. Penggunaan air menimbulkan penyakit yang membawa kematian atau kerosakan anggota. menyapu khuf. tidak sah tayammum melainkan setelah masuk waktu solat sama ada tayammum kerana keputusan air atau kerana tidak mampu menggunakan air. Maksud ¶masuk waktu· ialah tiba waktu yang mengharuskan suatu solat itu dilakukan. maka tayammum juga sedemikian kerana ia disyariatkan sebagai ganti kepada keduaduanya. begitu juga orang yang ingin melakukan tayammum juga tidak harus melakukannya melainkan setelah masuk waktu solat.

Qatadah. solat sunat. Yahya al-Ansari. maka harus untuk melakukan dengan tayammum itu seberapa banyak solat yang dikehendaki sama ada fardhu atau sunat dan tanpa mengira waktu. as-Tsauri. Pandangan ini merupakan pendapat Sa·id bin al-Musayyab. Jika mampu berikhtiar sama ada dengan memanaskan air atau sebagainya. tayammum sama seperti wudhuk iaitu tidak terikat dengan bilangan solat.Syafi·ie. Imam Abu Hanifah. as-Sya·bi. wajiblah dilakukan ikhtiar itu. sujud syukur. Ibnu ¶Abbas. Rabi·ah. membaca al-Quran dan beriktikaf. al-Laits. doctor itu hendaklah muslim dan adil (tidak fasiq). sujud tilawah.[13] Apakah syarat tayammum bagi orang yang kesejukan? Syaratnya ialah tidak ada sebarang ikhtiar lagi yang dapat dilakuka bagi menggunakan air. Jumhur ulamak yang terdiri dari Saidina ¶Ali. Tidak diterima pengakuan atau pengesahan dari doctor kafir atau fasiq. Ibnu Umar. Ishaq . az-Zuhri. Selagi tayammum tidak batal ²iaitu dengan menjumpai air atau dengan berlakunya hadas-. harus memakai pandangan atau makluman dari doktor kafir jika tidak ada doktor muslim. membawa mushaf.[16] Namun para Fuqahak berikhtilaf dalam menentukan bilangan solat fardhu yang harus dikerjakan dinisbahkan kepada satu tayammum yang dilakukan. Jika tidak mampu.[15] Seorang yang bertayammum harus mengerjakan solat fardhu. barulah diharuskan tayammum. al-Hasan. an-Nakha·ie.[14] Sejauhmanakah ibadah yang harus dilakukan dengan tayammum? Tayammum mengharuskan apa yang diharuskan dengan wudhuk dan mandi. [17] Pandangan pertama.[12] Namun menurut mazhab Imam Malik. Malik. Syafi·ie. Pandangan kedua. Hukum ini telah disepakati oleh ulamak. Di sana ada tiga pandangan. al-Muzani dan ar-Ruyani.

1.a. Salim bin Abdullah. Adapun tangan. menjamakkan dua solat dan seberapa banyak solat sunat yang diingini selama belum masuk waktu lain. ´Tayammum itu dua kali tepukan. Mereka berpendapat.[18] Mereka berpandangan. maka para ulamak berbeza pandangan tentang kawasan yang wajib disapui debu. tidak harus menjamakkan dua solat dengan satu tayammum atau melakukan dua tawaf atau melakukan satu solat fardhu dengan satu tawaf fardhu.sabda Nabi s.w. kawasan tangan yang wajib disapui debu adalah sama sebagaimana yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk iaitu bermula dari hujung jari hinggalah ke siku. al-Laits.dan Imam Ahmad. Ibnu ¶Umar. anggota tayammum hanya dua sahaja (sama ada tayammum bagi menggantikan wudhuk atau bagi menggantikan mandi) iaitu. Kedaaannya menyamai seorang wanita istihadhah atau orang-orang lainnya yang melakukan toharah darurat. al-Hasan al-Basri. menghimpunkan dua solat nazar atau antara satu solat fardhu dengan satu solat nazar. Imam Malik. (sebahagiannya telah kita sebutkan tadi). Tayammum terikat dengan waktu di mana satu tayammum hanya bagi satu waktu solat fardhu sahaja. solat fardhu yang luput. Dua tangan Mengenai muka tidak ada khilaf di kalangan ulamak bahawa keseluruhan kawasan muka yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk. batallah tayammum dan wajib diulangi semula tayammum bagi mengharuskan solat kembali. Imam Abu Hanifah dan Syafi·ie. maka ketika tayammum kawasan muka tersebut wajib diratai dengan debu. Imam Abu Tsur dan fuqahak mazhab Hanbali. Pandangan ketiga. mengikut jumhur atau majoriti ulamak iaitu Saidina ¶Ali. as-Sya·bi. Oleh demikian.a.. . Apabila masuk waktu lain. Seorang yang bertayammum boleh melakukan apa sahaja solat yang dikehendaki sama ada solat fardhu dalam waktu. Hendaklah diperbaharui tayammum untuk setiap solat fardhu yang hendak dilakukan setelah dipastikan tidak air terlebih dahulu. harus dilakukan seberapa banyak yang dikehendaki. Pertama.w. Adapun solat sunat.[19] Apakah anggota-anggota tayammum? Berdasarkan ayat al-Quran tadi dan hadis-hadis Nabi s. Muka 2.[20] Mereka berdalilkan ²antaranya. satu tayammum hanya untuk satu solat fardhu atau satu ibadah wajib sahaja.

Makhul. Sebenarnya ia hanyalah pandangan Ibnu Umar. Jika dua kali tepukan itu mencukupi untuk menyapu keseluruhan kawasan muka dan tangan (hingga ke siku). Makhul. pandangan kedua di atas adalah kuat dari segi dalilnya dan lebih hampir kepada kehendak as-Sunnah. al-Auza·ie. bersabda kepadanya. Ishaq.[21] Kedua. al-Auza·ie. kawasan tangan yang wajib disapui debu ketika tayammum hanyalah sampai ke pergelangan tangan sahaja. berlaku pula khilaf dalam menentukan berapakah bilangan tepukan ke tanah yang mesti dilakukan oleh orang yang melakukan tayammum? Mengikut jumhur ulamak tadi. Ishaq dan disokong oleh Ibnu al-Munzir). Imam Syafi·ie (mengikut qaul qadimnya sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsur)[22] dan disokong oleh Ibnu al-Munzir berpandangan. tayammum wajib dengan sekurang-kurangnya dua kali tepukan ke tanah. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ.a.[25] Berapakah bilangan tepukan yang wajib semasa melakukan tayammum? Rentetan dari khilaf di atas. Jika tidak..w.a. wajiblah tepukan itu ditambah hingga debu meratai seluruh kawasan yang wajib disapu itu. satu tepukan untuk disapu ke muka dan satu tepukan lagi untuk disapu kepada dua tangan hingga ke siku.sekali untuk disapu ke muka dan sekali untuk di sapu ke kedua tangan hingga ke sikuµ.[24] Adapun hadis yang dijadikan hujjah oleh jumhur tadi ia adalah dhaif. ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. yang wajib ialah sekali tepukan sahaja untuk kedua-dua anggota tayammum iaitu muka dan dua tangan hingga . tidak perlu lagi ditambah.[26] Adapun pandangan kedua di atas (¶Atho. Imam Ahmad. Imam Ahmad. bukan sabda Nabi s.w. sekumpulan ulamak yang terdiri dari ¶Atho. Menurut Imam Nawawi. mereka menegaskan.[23] Mereka berdalilkan hadis kisah ¶Ammar (yang telah kita kemukakan tadi) di mana Rasulullah s.

Namun sebaik-baiknya ialah ia menghentikan solatnya. Jika ia bertayammum tadi kerana ganti mandi wajib. Jika bertayammum kerana keuzuran (seperti sakit. dengan sendiri tayammumnya terbatal. Apabila hendak solat semula. tayammumnya batal apabila telah bertemu air.pergelangannya. jika ia ingin meneruskan solatnya diharuskan dan solatnya sah. Tayammum adalah bersuci gantian bagi wudhuk. jika seseorang bertayammum kerana sakit. [2] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. maka batallah tayammumnya. Contohnya. 4. Jika air ditemui semasa sedang solat (seperti ada orang memberitahunya semasa sedang solat itu). Jika seorang bertayammum.[27] Bilakah batalnya tayammum? 1. 1/180. ia telah terkentut atau tersentuh kemaluan atau sebagainya). akan tetapi hendaklah mengambil wudhuk. Bagi orang yang bertayammum kerana ketiadaan air. batallah tayammumnya. wajib ia mengambil wudhuk. sah lah solat yang ditunaikan sebelum bertemu air itu dan tidak perlu diulangi semula sekalipun waktu masih ada. Kesimpulannya. 2. . maka sebaik ia sembuh dari sakit. tidak harus ia menunaikan solat dengan tayammum itu. yakni tidak cukup dengan tayammumnya tadi sekalipun ia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayammumnya. hendaklah ia mandi wajib sebelum mengerjakan solat berikutnya. Nota Kaki [1] Lihat takrif Tayammum di dalam. Sebaik bertemu air. Jika air ditemui setelah selesai solat. perkaraperkara yang membatalkan wudhuk juga akan membawa kepada batalnya tayammum. kemudian baru tunaikan solat. kemudian belum sempat mengerjakan solat ia telah menemui air. Apabila berlaku kepada orang yang bertayammum perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhuk sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam tajuk yang lalu (contohnya. sejuk keterlaluan dan sebagainya). kemudian mengambil wudhuk dan melakukan semula solat. 3. Ini kerana tayammumnya dengan sendiri terbatal dengan kerana bertemu air sekalipun belum sempat mengerjakan solat. Al-Mughni. tayammum dikira terbatal sebaik sahaja hilang keuzuran.

bersuci dengan air itu lebih baik baginya dari segi keberkatan dan pahala. perawi-perawi hadis ini adalah soheh. al-Mughni. 90. hlm. [12] At-Tahzib. Demikian itu lebih baik baginyaµ. hadis no. Faidhul-Qadier.w. ´«demikian itu lebih baik baginyaµ. hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan sapulah kulitnya dengan air (yakni ratakanlah anggota wudhuknya dengan air). Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar. 2/272.. 1/550 (Surah an-Nisa·. [9] Al-Majmu·. bermaksud. Abu Daud dan Daruqutni. . 413-414. Faidhul-Qadier. [10] Al-Mughni. Sabda Nabi s. [13] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. Jika ia telah menemui air. 1/182-184. Dalam riwayat yang lain. Menurut Imam Ibnu Hajar. [11] Al-Mughni. 5154). hadis ini hasan soheh. 91.. Kata beliau. 5154). 1/375. Imam al-Baghawi. (Lihat. [8] Riwayat Imam at-Tirmizi dari Abu Zar r. 1/182. hlm.[3]Riwayat Imam Ahmad. ´Sha·id yang baik adalah wudhuk seorang muslim ketika ia tidak menemui air sekalipun sepuluh tahun.a. al-Majmu·. [7] Al-Majmu·. 2/294-295. . Tafsir Ibnu Kathir.a. lafaz hadis berbunyi. 2/269. at-Tahzib.. [4] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. 2/248. (Riwayat al-Bazzar dari Abu Hurairah r. 1/414. Lihat. hadis no. [6] At-Tahzib. 1/195. [5] Al-Mughni. 1/183. ayat 43). al-Majmu·.a.

[20] Al-Majmu·. 1/396.html . 1/396-402. [17] Al-Mughni. [25] Al-Majmu·. 1/189. al-Majmu·. lihat dalam al-Mughni. http://fiqh-am. 2/242. al-Mughni. 2/317-318. 2/318.blogspot. 2/242. 1/187. 1/197. 2/241-242. [26] Al-Majmu·.a. 1/413. [19] Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. 1/187. at-Tahzib. Pandangan Abu Tsur. al-Mughni.[14] Al-Mughni. 1/199 dan al-Majmu·. [24] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. 2/242. 2/318. 1/198-199.com/2008/06/bersuci-tayammum. 1/402. al-Mughni. [18] Pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanbali berbeza dengan pandangan yang dinaqalkan dari Imam Ahmad. [22] Al-Majmu·. [21]Riwayat Imam al-Hakim dan at-Thabrani dari Ibnu ¶Umar r. [23] Al-Majmuk. [16] At-Tahzib. al-Mugnni. Lihat. al-Majmu·. [27] Al-Majmu·. 2/241. 2/242. [15] At-Tahzib.. 1/198.

sihat dan terjauh daripada penyakit serta mendatangkan kegembiraan kepada orang yang melaksanakannya. Definisi : i) Dari segi bahasa : Suci dan bersih ii) Dari segi istilah syarak : Suci dan bersih daripada najis atau hadas. Oleh itu untuk melakukannya. Syarat wajib taharah ialah : y y y y y y y y y Islam Berakal Baligh Masuk waktu ( Untuk mendirikan solat fardhu ). Tujuan taharah ialah bagi membolehkan seseorang itu menunaikan solat dan ibadah-ibadah yang lain.Bab 1 : Taharah / Bersuci 1.w. . Taharah ialah anak kunci dan syarat sah salat.w. 8. 9. " Rasulullah s. Hikmah disuruh melakukan taharah ialah kerana semua ibadah khusus yang kita lakukan itu adalah perbuatan mengadap dan menyembah Allah Ta'ala. Taharah adalah sebagai bukti bahawa Islam amat mementingkan kebersihan dan kesucian. 6. pernah bersabda yang bermaksud : " Agama islam itu diasaskan di atas kebersihan " 5. Berdaya melakukannya mengikut kemampuan. 7.048 .a. Ahli fiqh bersepakat mengatakan harus bersuci dengan air yang suci (mutlaq) sebagaimana firman Allah: 025.t..t.w. ayat 11 yang bermaksud : " Dan (ingatlah ketika) Dia menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untuk mensucikan kamu dengannya. Hukum taharah ialah WAJIB di atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan. 10. maka wajiblah berada di dalam keadaan suci sebagai mengagungkan kebesaran Allah s. Tidak lupa Tidak dipaksa Berhenti darah haid dan nifas Ada air atau debu tanah yang suci. 4. Faedah melakukan taharah ialah supaya badan menjadi bersih. Dalil naqli tentang suruhan bersuci adalah sebagaimana firman Allah s. 2. dalam Surah al-Anfal.. 3.

iaitu arak bertukar menjadi cuka tanpa dimasukkan sesuatu bahan ke dalamnya. iaitu air hujan. Ia terbahagi kepada tiga. air salji yang menjadi cair dan air embun. 12. PENGERTIAN TAYAMMUM . maka kulit itu tetap tidak busuk atau rosak. Air mutlaq ini terbahagi kepada beberapa bahagian: o Air yang turun daripada langit. Tanah. air perigi. harus menggunakan kertas atau batu ketika beristinja' dan tanah atau debu tanah sebagai ganti air bagi mengharuskan solat yang dikenali sebagai tayammum. (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan berjunub). o Air yang terbit daripada bumi. ´ (Surah Al-Nisa¶. Ia terbahagi kepada empat. 4) Fiqh Syafii oleh Hj. Dan jika kamu sakit atau dalam bermusafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. Jelasnya. 3) Kitab Minhajul Muslim oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi . Rujukan Kitab : 1) Kitab Mattlaal Badrain oleh Syeikh Muhammad bin Daud Al-Fatani 2) Ringkasan Ibadah oleh Ibnu Rahmat . iaitu membuang bahan-bahan lebihan yang melekat pada kulit dan yang merosakkannya sekira-kira jika direndam atau dibasuh dengan air sesudah disamak. alat±alat untuk bersuci itu ialah: y Air mutlaq. Samak. Takhallul.Idris Ahmad S. iaitu air semata-mata tanpa disertakan dengan sesuatu tambahan atau sesuatu sifat. boleh menyucikan jika tidak digunakan untuk sesuatu fardhu dan tidak bercampur dengan sesuatu. 4:43) 3. maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). Firman Allah: y 004. hingga kamu mandi. Selain itu. iaitu air yang terbit daripada mata air. sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. kemudian kamu tidak mendapat air. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.043 ³Hai orang-orang yang beriman. 4.H. terkecuali sekadar berlalu sahaja. sapulah mukamu dan tanganmu. janganlah kamu solat. air sungai dan air laut.Maksudnya : "Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa khabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatNya (hujan). sedang kamu dalam keadaan mabuk. dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih " 11.

Menggunakan debu tanah yang suci. sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. atau dalam musafir. Tayammum dilakukan bagi menggantikan wudhu¶ atau mandi wajib (junub. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu¶ dan mandi). 3. 2. membaca Al-Qur¶an.006 Maksudnya: ³Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib.y y Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan syarat yang tertentu. atau kamu sentuh perempuan. . tidak mustaµmal. 4. 2. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah. dan ia adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syaraµ kepada manusia. 5:6) y Semua ibadah atau amalan taµat yang perlu kepada bersuci (taharah) seperti sembahyang. ·Disyariµatkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wataµala: 005. Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu¶ atau mandi. menyentuh mushaf.´ (Surah Al-Ma¶idah. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. SYARAT TAYAMMUM 1. Hilang najis terlebih dahulu. kerana amalan yang diharuskan taharah dengan air adalah diharuskan juga dengan tayammum. SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM 1. haidh dan nifas). Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air. maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah ± debu yang bersih. tidak bercampur benda lain. 3. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan. sujud tilawah dan beriµtikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagai ganti wudhu¶ dan mandi. Masuk waktu sembahyang.

Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. Murtad iaitu keluar dari agama Islam. Tertib. 4. ANGGOTA TAYAMMUM 1. 6. Membaca basmalah iaitu lafaz 2. Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu¶. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka. 3.5. Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu. RUKUN TAYAMMUM 1. Muka. 3.´ 2. Menyapu kedua-dua belah tangan. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. Menyapu muka. 3. PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1. SUNAT TAYAMMUM 1. Dua belah tangan hingga siku. Niat tayammum adalah seperti berikut: Maksudnya: ³Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala. 2. 2. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air. .

Lompat ke: pandu arah.htm Tayammum Dari Wikipedia Bahasa Melayu.com/masjid/infoislam/ibadat/home. ensiklopedia bebas.http://www. menggunakan debu yang suci dengan beberapa syarat. . Tayammum adalah sebagai ganti dari wuduk atau mandi.al-azim. Tayammum di segi syarak adalah menggunakan tanah yang bersih dan suci seperti debu atau pasir bagi menyapu muka dan tangan untuk mengangkat hadas dengan persyaratan syarak sebagai pengganti wuduk atau mandi wajib (mandi junub). gelintar Sebahagian daripada siri Fiqh Islam (suatu disiplin kajian Islam) Bidang-bidang y y y y y y Ekonomi Politik Perkahwinan Jenayat Ibadah Kebersihan o Taharah  Bersugi  Wuduk  Mandi  Mandi wajib Tayammum Istinjak Najis Samak o Makanan  Sumber bahan  Alkohol  Arak Ketenteraan     y Kotak ini: papar bincang sunting Tayammum ialah menyapu debu kemuka dan kedua tangan sampai ke siku.

apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang (padahal kamu berhadas kecil). "[6] Wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan). Allah SWT berfirman.w. Isi kandungan [sorok] y y y y y y y 1 Dalil 2 Syarat-syarat tayammum 3 Fardu (rukun) Tayammum 4 Panduan Bertayammum 5 Sunat Tayammum 6 Yang Membatalkan Tayammum 7 Kes-kes Tertentu berkenaan Tayammum o 7. . hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub (berhadas besar) kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan.Dengan tayammum seseorang hanya boleh mengerjakan satu ibadah yang fardu saja dan ditambah dengan ibadah yang sunat-sunat." (An-Nisa: 43). "Tanah adalah wudu seorang muslim jika tidak mendapatkan air kendati selama sepuluh tahun. kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk). janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk. iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. tetapi Dia berkehendak membersihkan (mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan nikmatNya kepada kamu. dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan sapulah sebahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali dan jika kamu berjunub (berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air) atau dalam pelayaran atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air atau kamu sentuh perempuan. maka (berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf.1 Bila Tayammum Dan Wuduk Boleh Digabungkan o 7. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang bersih.a. iaitu: Sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. "[43] Wahai orang-orang yang beriman.2 Bersolat Dengan Bertayammum Dan Kemudian Mendapati Air [sunting] Dalil Tayammum disyariatkan berdasarkan Al Quran dan sunah. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi). maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang suci." (Al-Maaidah: 6) Rasulullah s. bersabda. lagi Maha Pengampun. supaya kamu bersyukur." (HR An-Nasai dan Ibnu Hibban).

Mengusap muka dan dua telapak tangan sampai ke siku cukup sekali dengan debu yang suci 3. Sudah masuk waktu. [sunting] Syarat-syarat tayammum 1. [sunting] Fardu (rukun) Tayammum Rukun tayammum ada empat: 1. 3. Meletakkan dua belah tangan di atas debu untuk disapukan ke muka. Niat. [sunting] Panduan Bertayammum 1. juga bersabda. Tidak mendapat air setelah berusaha mencari. tanah dapat menyucikannya. dengan lafaz Sengaja aku bertayammum untuk membolehkan mengerjakan solat karena Allah Ta ala . Meratakan debu yang suci itu pada seluruh anggota tayammum. 2. 4. dua kali Menyapu kedua belah tangan sampai ke sikut dengan debu Mentertibkan rukun. di mana saja waktu salat menghampiri seseorang dari umatku. Berhalangan menggunakan air disebabkan sakit. "Seluruh tanah di bumi dijadikan sebagai tempat sujud dan bersuci bagiku dan umatku. iaitu muka dan kedua tangan 4. Tertib melakukannya. Murtad ." (HR Ahmad). 4. 5. Kaki tidak termasuk sebagai anggota tayammum. Anggota tayammum adalah muka dan dua tangan (hingga ke siku) sahaja. Ada air (melihat air sebelum solat) kecuali kerana sakit 3. Dengan debu yang suci. Suci dari najis. 3. 2. Menyapu muka dengan debu. Maka. 2.Rasulullah s. Setiap yang membatalkan wuduk 2. Membaca bismillah Menipiskan debu Mendahulukan yang kanan dari yang kiri Tertib [sunting] Yang Membatalkan Tayammum 1.w. 4.a. 3. [sunting] Sunat Tayammum 1. 2.

solat yang ditunaikannya tadi dengan bertayammum tidak perlu diulangi lagi.W. Kemudian tiba waktu solat sedang tidak ada air bersama keduanya.wikipedia. wuduk bahagian itu juga digantikan dengan tayammum (di muka dan dua tangan). Bahagian wuduknya yang tidak boleh terkena air tadi boleh dibersihkan dengan cara tayammum sahaja. lantas sabda Nabi kepada yang tidak mengulangi solat.[sunting] Kes-kes Tertentu berkenaan Tayammum [sunting] Bila Tayammum Dan Wuduk Boleh Digabungkan Ada ketikanya bila Tayammum dan wuduk boleh digabungkan untuk menyempurnakan pembersihan seseorang daripada hadas kecil. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id AlKhudri dia berkata. orang tersebut dibolehkan menyucikan bahagian dirinya yang sihat secara wuduk biasa. Umpamanya. [sunting] Bersolat Dengan Bertayammum Dan Kemudian Mendapati Air Apabila seseorang itu memulakan solatnya setelah bertayammum dan di pertengahan dia mengerjakan solatnya." Sedangkan sabda beliau kepada yang mengulangi solat. Sekiranya bahagian kaki tidak boleh terkena air.A. 09 January 2008 . Ada dua orang laki-laki keluar dalam suatu safar (perjalanan). Keduanya kemudian datang kepada Rasulullah S. Sekiranya seseorang itu menunaikan solat dengan hanya bertayammum kerana ketiadaan air. dan sekiranya terkena air boleh menambahkan lagi mudarat. "Engkau telah mengikut sunnah dan solat sudah cukup. sedangkan seorang lainnya tidak mengulangi. serta menceritakan halnya. "Engkau mendapatkan dua pahala. seorang Muslim itu mengalami mudarat (seperti tangan disimen kerana patah) ataupun mempunyai tempat luka yang tidak boleh terkena air. Lalu keduanya bertayammum dengan tanah yang suci sekaligus solat.org/wiki/Tayammum Solat Bagi Orang Yang Tidak Berwudhu dan Bertayammum Disebabkan Keuzuran Written by abdul kadir Wednesday. maka seorang mengulangi wuduk dan solatnya. keduanya menjumpai air. dia boleh meneruskan dan menghabiskan solatnya tanpa memberhentikan solatnya." http://ms. tiba-tiba bekalan ataupun sumber air kembali pulih. Solat itu sah dan dia tidak perlu mengulangi solat tersebut. dan selepas itu meneruskan perjalanannya dan kemudiannya berjumpa air. Tak lama kemudian.

Sebagai contoh: seorang yang dikurung di dalam satu bilik dan kedua-dua tangan dan kakinya diikat. dan firman Allah: ³Allah tidak menghendaki untuk menjadikan ke atas kamu kesusahan. bukan wudhu. (Maka orang yang berada dalam permasaalahan di atas) dia tidak mendapati bahan untuk bersuci. contohnya firman Allah swt: (maksudnya) ³Maka bertakwalah kepada Allah dengan kadar kemampuan kamu. lalau dilewatkan hukum (kewajian solat) ke atasnya sehingga dia mampu menggunakan (air atau tayammum) atau sehingga ada (air atau tanah utk bersuci). iaitu dia tidak perlu solat dan hanya perlu ulang. samaada secara hakikat seperti seseorang berada ditempat yang tidak ada air dan tanah. Disamping ada kemampuannya menunaikan solat dan . maka kita suruh dia menunaikan solat. sebaliknya dia tidak boleh berwudhu.´ (al-Taghabun:16). Pendapat yang kedua: Dia hendaklah solat (ketika itu) dan tidak perlu mengulangi solatnya. ³Allah tidak membebankan seseorang melainkan sekadar kemampuannya. ini bermakna sasaran suruhan telah diarahkan kepadanya dengan kesepakatan. Inilah pendapat yang pertama. dia tidak mampu untuk berwudhu dan bertayammum. Walaupun keadaan itu berterusan sehingga beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan. sebaliknya kemampuan dia menunaikan solat. hendaklah dia solat dan tidak perlu mengulangi solat tersebut. Golongan ulama ini membahagi-bahagikan perkara yang disuruh.´ (al-Maidah:6).orang yang kehilangan dua cara bersuci´. sebahagian yang lain berkata: dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulangi solatnya. contohnya di dalam kapal terbang dan tidak ada di dalamnya apaapa yang boleh dibuat tayammum iaitu tidak ada sesuatu dari jenis permukaan bumi. tidak mandi dan tidak tayammum. mereka berkata: Dia tidak perlu solat. tetapi waktu solat sudah masuk. Persoalan ini dinamakan sebagai ³Masalah Faqid al-Tohurain . Ulama yang berpendapat sebegini melihat kepada keumuman syariat dan keringanannya. sebaliknya perlu ulangi waktu yang dia tinggalkan itu sahaja. sebaliknya dia perlu menunggu sehingga memperolehi air atau memungkinkan dia menggunakan air dan dia ulangi solat yang tidak dikerjakannya itu.´ (al-Baqarah:286). inilah dalil mereka. kerana Allah mengarahkan solat dalam samaada keadaan berwudhu atau mandi atau bertayammum. kerana dia sebahagian dari perkara yang diarahkan (oleh Allah).Penulis kitab Zaad al-Mustaqni¶ berkata: ³Atau ketiadaan air dan tanah. dia dituntut menunaikan solat. sedangkan waktu solat semangkin sempit. sebahagian yang lain pula berkata: Dia solat dan tidak perlu ulangi solatnya. dimana jika dia menunggu hingga kapal terbang mendarat. mandi dan bukan juga tayammum. Persoalan ini dinamakan masaalah orang yang hilang dua cara bersuci. akan tetapi dia berkemampuan menunaikan solat. Ini kerana solat mestilah dilakukan dalam keadaan berwudhu atau bertayammum. para ulama ini berkata: Orang yang tidak boleh berwudhu dan bertayammum. sebahagian yang lain berkata: Dia qadhakan solatnya dan tidak perlu solat (ketika itu). maka orang sebegini tidak sah untuk dia solat dan tidak boleh diminta menunaikan solat di dalam waktunya kerana dia (ketika itu) bukan orang yang dituntut (mukallaf) menunaikan solat.´ Syarah dari al-Syeikh Dr. Maka pendapat yang pertama: Dia tidak perlu solat. waktu solat akan habis. Muhammad Mukhtar al-Syanqiti: Sebahagian ulama berkata: (Dalam keadaan di atas) hendaklah dia solat dan mengulangi solatnya.

dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulanginya.lalu baginda berhenti di Zaat al-Jaish (ôÃÁà ÃÁáà Ã?Ã) . dan dia tidak perlu mengulangi solatnya itu. mereka tidak boleh berwudhu dan bertayammum . Bentuk pendalilan dari hadith ini. tetapi kekal kewajipan menunaikan solat dan dia dituntut melakukannya. menunjukkan sesiapa yang tidak boleh berwudhu dan tayammum tidak diwajibkan mengulangi solat sebaliknya dia hanya perlu solat pada waktunya. dan baginda tidak mengarahkan mereka mengulanginya dan baginda membenarkan perbuatan mereka. mandi atau tayammum disebabkan tidak mampu berwudhu. dia solat dan tidak perlu ulangi solat. dia hanya perlu ulangi solat/qadha. hanyasanya gugur darinya bersuci kerana ketidakmampuan melakukannya. kemudian gugur juga kewajipan mengulangi solat itu. Pendapat yang pertama: orang sebegini tidak perlu solat. lalu mereka solat dalam keadaan begitu. apabila dia berhadath sehinggalah dia berwudhu. syaratnya dia termasuk mukallaf menunaikan solat (perkara yang asal). lalu baginda meminta sebahagian sahabat mencarinya. Pendapat yang keempat: Dia perlu solat dan perlu ulangi solat tersebut. Ini pendapat yang kedua. kemudian masuk waktu solat.kerana tayammum belum di syariatkan ketika itu . http://al-qayyim. maka dia tidak dituntut menunaikan solat. Pendapat yang ketiga pula: Dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulanginya. dia hendaklah solat dalam keadaannya itu. kalaulah seseorang diikat atau digari atau tangannya terputus.net/index. Pendapat yang ketiga. apabila datang waktu solat (perkara yang asal) dan ketika itu dia bukan mukallaf menunaikan solat.selepas al-Baidha¶ yang berada selepas Miqat Dzi al-Hulaifah ( Ã?à ÃÅ?ÃáÃ?ÃÁáà ) dari arah Makkah .dikatakan peperangan itu adalah peperangan al-Maraisi¶ (à óÃÃÁáãõÃ) . Pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang ketiga. Ini kerana solat berdasarkan dalil-dalil syara¶ tidak dibenarkan melainkan dalam keadaan suci. dalam keadaan mereka ketiadaan air.php?option=com_content&task=view&id=310&Itemid=2 .gugur daripadanya kewajipan berwudhu. Berdasarkan ini. dia tidak boleh bertayammum dan wudhu.´].µAisyah telah kehilangan rantainya. [(al-Hadith): Allah tidak akan menerima solat seseorang daripada kamu. Kemudian mereka mendatangi Nabi saw selepas habis waktu solat tersebut. mandi atau bertayammum. Dan pandangan yang lebih kuat ialah dia perlu solat ketika itu (ketika ketiadaan air dan tanah) dan tidak perl ulanginya. maka dia tidak perlu berwudhu. ini kerana ulangi solat. maka gugur juga kewajipan mengulanginya.maka pengakuan Nabi saw terhadap solat mereka tanpa bersuci dan baginda tidak mengarahkan mengulanginya selepas keluar waktu. dan dia dituntut untuk mengulangi solat itu kerana apabila dia mendapati air maka gugurlah keringanan ke atasnya dan wajib pula dia mengulanginya. Ini bermakna solat telah gugur daripadanya. Pendapat yang keempat yang mengatakan wajib solat kerana dia mampu menunaikan solat. berdasarkan hadith yang thabit di dalam al-Bukhari ketikamana Rasulullah saw keluar ke salah satu peperangan yang disertai baginda . orang yang tidak boleh bersuci bukanlah seorang yang berwudhu. Peristiwa ini berlaku sebelum disyariatkan tayammum. tidak juga dihukum berwudhu. dan pendapat yang kedua sebaliknya.

´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. . ´Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)µ. Secara dasarnya. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud). ´Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)µ.. ´Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). . Kerana keputusan air. iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah ituµ. Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? . (al-Maidah: 6). ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm. dan bertanya. as-Sunnah dan Ijmak ulamak. 1. Bila diharuskan tayammum? . Adapun kamu. . atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di . Umar menjawab. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar. Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit. Namun ¶Ammar bin Yasir r. ´Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solatµ. maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. Kerana tidak mampu menggunakan air . . Adapun aku. atau dalam pelayaran.a. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi).a.[1] Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran. Apabila diceritakan kepada Nabi s. Seorang lelaki datang berjumpa Umar r. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. 2. maka baginda berkata (kepada ¶Ammar).a. Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan. terlalu sejuk atau sebagainya.w.Apa makna tayammum? .

Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina ¶Ali ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir.a.[3] . Rasulullah s.a. 29).[4] .tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ. yang menceritakan. ´Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman merekaµ. Jawab Saidina ¶Ali. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamuµ. Al-Mughni. (an-Nisa·. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). Mendengar peneranganku. ´Hendaklah ia bertayammumµ. Lalu aku menjawab. 1/180. mereka mengadu kepada Rasulullah s.Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat·. Maka Rasulullah bertanya kepadaku.w. Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r. Imam Ahmad pernah menceritakan. ´Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil.w. ketawa dan baginda tidak berkata apa-apaµ. Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang). lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. . aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk. Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? . [1] Lihat takrif Tayammum di dalam. ¶Aku teringat firman Allah.[2] . ¶Wahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?·. [2] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim.a. ´Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan.

Imam Hanafi mentakrifkan tayammum iaitu menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan tanah yang bersih. (Dr. Dalam bab ini juga. huraian yang terperinci dinyatakan dalam setiap fakta berdasarkan kepada pandangan dari semua Ulama'' mazhab berserta dengan qaul yang paling rajih agar setiap kenyataan dapat dikemukakan dengan lebih jelas. Mujieb. 1984 : 560-561) Dalam terminologi fiqh tayammum diertikan dengan menyampaikan tanah ke muka dan dua tangan sebagai ganti daripada wudhu dan mandi dengan syarat-syarat yang tertentu. lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. (M.A.W. Wahbah al-Zuhaili. penyair berkata: Maksudnya: " Aku 'menyengaja' kepada kamu jika tidak aku dapati orang yang mempunyai akal fikiran.T: (Al-Baqarah: 267) (sengaja).blogspot. yang berfungsi sebagai pengganti wudhuk atau mandi sebagai rukhsah (kemudahan) bagi mereka yang berhalangan atau tidak dapat menggunakan air. Berkata Imam Malik pula tayammum bererti bersuci menggunakan tanah atau debu yang meliputi dengan menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan niat. Abu Daud dan Daruqutni. Wahbah al-Zuhaili. Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar. kemudian waktu solat datang sedangkan air tidak ada.A Syariah Islamiah Pendahuluan Dalam bab ini. tayammum bermaksud 'menyengaja' atau menghendaki pada tanah untuk menyapu muka dan dua tangan dengan niat yang mengharuskan solat. Manakala Imam Syafi'e pula mentakrifkan tayammum iaitu menyampaikan atau menyapukan tanah kepada muka dan dua tangan sebagai ganti kepada wudu' atau mandi janabah atau seumpamanya dengan syarat-syarat yang tertentu.W mengutus orang mencarinya." Manakala dari segi istilah Syara'. Abd.html KONSEP TAYAMMUM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM Oleh: Mohd Rawizal bin Mohd Nawi B. (Al-Syeikh Hassan Ayub. Syafi'iyah Am.[3]Riwayat Imam Ahmad. 91. maka . Mengikut pendapat Abu Hanifah pula tayammum ialah menyapu muka dan dua tangan dengan tanah yang bersih di atas jalan yang tertentu. Definisi Tayammum Tayammum dari segi bahasa ialah firman Allah S. lalu Rasulullah S. " Dengan pengertian ini juga. Mabruri Tholhah. terdapat juga sesetengah fakta yang hanya ditumpukan kepada mazhab yang utama iaitu mazhab Syafi'ie dan Jumhur Ulama'. hlm. 1422H/2002 : 61) Di dalam Kamus Istilah Fiqh pula mendefinisikan tayammum iaitu menyapukan debu atau tanah ke wajah dan kedua tangan hingga kedua siku dengan beberapa syarat. 1984: 560) Pengertian ini diambil dari Maksudnya: " Dan janganlah kamu 'sengaja' memilih buruk daripadanya.com/2010/08/keharusan-bertayammum. Ketika itu Aisyah kehilangan kalungnya. [4] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. http://subiharon. Walaupun begitu. Tayammum merupakan spesifik umat Islam yang disyari'atkan pada peperangan Bani Mustaliq tahun keenam hijrah. (Dr. Dan barangsiapa tidak mendapati air bertayammumlah dengan tanah. 1997: 382-383) Tayammum dari segi istilah Syara' juga telah diberikan pelbagai pentakrifan oleh para Fuqaha' dengan istilah yang seakan-akan hampir maksudnya. penulis akan mengemukakan definisi-definisi tayammum menurut perspektif hukum serta konsepkonsep yang berkaitan dengan tayammum dari semua aspek.

harus baginya mengerjakan ibadat yang satu itu dan harus juga baginya mengerjakan semua ibadat dalam martabat yang kedua dan ketiga. Kemudian Rasulullah S.A. (b) 332: 200) Maksudnya: " Dari Aisyah bahawasanya ia meminjam kalung dari Asma'.W bertanya: 'Wahai fulan apakah yang menghalang kamu bersembahyang bersama-sama dengan kaum itu?' Orang itu menjawab: 'Saya sedang janabah dan tidak mendapat air'.turunlah ayat tayammum. Rahman Ritonga.W. Abd. bersabda: 'Gunakanlah tanah (bertayammum).a berkata: (Riwayat al-Bukhari. tidak bersembahyang bersama dengan satu kaum.A. Demi Allah. (Dr.W. mandi junub bagi seseorang yang berhadas besar samada disebabkan janabah.A.W bersabda: (Riwayat Ahmad. di situ pulalah terdapat alat untuk bersuci. Melihat itu.W. Mereka solat (tanpa wudu') dan memberitahukan kepada Rasulullah S. lalu kalung itu hilang. bahawa Nabi S. Maka Allah menurunkan ayat-ayat tayammum".T: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. akhirnya kalung tadi dapat ditemukan. Manakala sesiapa yang berniat untuk salah satu ibadat martabat ketiga. 1999: 79) Ini berdasarkan hadis: (Riwayat al-Bukhari.A. Dr. 1984 : 562) Ibadat yang harus dikerjakan dengan bertayammum Bersuci dengan bertayammum mengharuskan baginya tiga martabat ibadah yang berikut: Pertama : Solat-solat fardhu dan tawaf fardhu serta khutbah solat jumaat.A. Maka sesiapa yang berniat salah satu daripada martabat yang pertama. Maka di mana pun seseorang dari umatku harus mengerjakan solat. Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah: " Semoga Allah melimpahkan pahala kebaikan bagimu." Dalil pensyariatan tayammum Tayammum disyari'atkan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah serta Ijma'. Kedua : Solat-solat sunat dan tawaf sunat serta solat jenazah. Fattah Hussin. Firman Allah S. kemudian kamu tidak mendapat air.W telah melihat seorang lelaki mengasingkan diri. Wahbah alZuhaili. Sesiapa yang berniat salah satu ibadat daripada martabat yang kedua. 1411H/1991: 229) Hadas yang dibolehkan bertayammum Diharuskan bertayammum sebagai ganti wudu' bagi seseorang yang berhadas kecil." Berdasarkan hadis Abu 'Umamah al-Bahili. harus baginya mengerjakan semua martabat itu dan semua ibadat martabat ketiga tetapi tidak diharuskan samasekali baginya mengerjakan daripada martabat yang pertama. haid dan nifas atau ketika ketiadaan air serta tidak mampu . menyentuh musyhaf dan membaca al-Quran bagi orang berjunub. Ketiga : Sujud Tilawah dan sujud Syukur. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. harus untuknya mengerjakan semua ibadat dalam martabat ketiga tetapi tidak harus samasekali mengerjakan ibadat dalam martabat kedua dan ketiga.W mengutus seseorang (untuk mencarinya). Lalu waktu solat tiba dan tidak ada air di sana. Mendengar perkara itu.A. Rasulullah S. (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Allah menjadikan hal itu mengandung kebaikan bagimu dan bagimu kaum muslimin. Zainuddin Tanjung. maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci): Sapulah mukamu dan tanganmu." Manakala dalil Ijma' pula mengharuskan tayammum berdasarkan kesepakatan seluruh umat Islam (Dr. (b) 348: 161-162) Maksudnya: " Sesungguhnya Rasulullah S. Rasulullah S. (AlSyeikh. A. sesungguhnya itu adalah cukup bagi engkau." Dari 'Imran Ibn Hussain r. Dr. apabila sesuatu hal terjadi padamu padahal engkau tidak menyukainya.

(b) 344: 210) Maksudnya: " Dari 'Imran bin Hussain al-Khuza'iy bahawa sesungguhnya Rasulullah S. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan atau datang salah seorang diantara kamu dari tempat buang air atau kamu menyentuh perempuan.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sudah buang air atau kamu menyentuh perempuan. Ini berpandukan kepada dalil-dalil al-Quran dan juga Hadis Nabi S.W. Ketiadaan air hendaklah dikira setelah dilakukan pencarian dan menyakini tiadanya air yang membolehkannya untuk bertayammum. maka bertayammumlah dengan tanah yang suci. kemudian kamu tiada memperoleh air. Bertayammum Daripada Hadas Kecil: Firman Allah S. sedang kamu tidak memperoleh air.W. saya sedang junub dan tidak ada air.' Baginda lalu bersabda: " Lakukanlah tayammum dengan tanah yang bersih dan itu sudah cukup bagimu.A. maka hendaklah kamu bertayammum«" Kemudian. Maka salah seorang mereka telah mengulangi sembahyangnya dan seorang lagi tidak mengulangi. Kemudian mereka berjumpa Rasulullah S. Selain itu. sedang dia sendiri tidak ikut mengerjakan solat bersama-sama satu kaum.T dalam surah an-Nisa': (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Wahai orang-orang yang beriman. termasuk juga ke dalam pengertian ini ada air dalam jumlah yang sedikit yang tidak cukup .menggunakan air dengan apa jua sebab sekalipun. sedangkan waktu belum habis.W sepertimana berikut: i.W. lalu bertayammumlah kedua-duanya dengan tanah yang baik dan bersembahyang. Kepada yang berwudhu dan mengulangi pula baginda berkata: ' Engkau memperoleh dua pahala'. kecuali jika kamu telah mengetahui apa-apa yang kamu katakan dan jangan pula sedang junub (sudah bercampur dengan isterimu).a berkata: (Riwayat Abu Daud. maka sapulah mukamu dan kedua belah tanganmu dengan tanah itu. (b) 338: 241) Maksudnya: " Dua orang lelaki telah keluar untuk bermusafir. Bertayammum Daripada Hadas Besar: Firman Allah S.A. kecuali melalui jalan (tempat sembahyang). Kemudian keduaduanya mendapati air. Hal ini ditetapkan berdasarkan firman Allah: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " «lalu tidak kamu peroleh air.A. Baginda bertanya kepadanya: 'Apakah yang menghalangi kamu untuk ikut bersembahyang bersama-sama kaum itu?' Kemudian orang tadi menjawab: ' Wahai Rasulullah. dalil hadis tentang janabah: (Riwayat al-Bukhari. melihat seorang lelaki yang menyendiri." ii. janganlah kamu mengerjakan sembahyang ketika kamu sedang mabuk. sehingga kamu mandi lebih dahulu." Abu Sa'id al-Khudri r. " Sebab-sebab Yang Mengharuskan Tayammum Para pakar fiqh telah menetapkan beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang boleh bertayammum sebagai berikut: 1) Ketiadaan air: Para Fuqaha' menetapkan ketiadaan air sebagai salah satu penyebab diharuskan bertayammum. kebetulan ketika datangnya waktu sembahyang mereka tidak mendapati air. maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci)".W. lalu menerangkan keadaan yang demikian. Setelah itu Rasul bertanya kepada yang tidak mengulangi sembahyangnya: ' Pekerjaan engkau sesuai dengan Sunnah dan sembahyang engkau mencukupi'.

seperti anggota bahagian wajah dan lain-lain. Ibnu 'Abbas r. 3) Dalam keadaan sakit atau luka: Orang sakit bila khawatir memakai air dapat melakukan tayammum untuk mengangkatkan hadas. Kekhawatiran itu ada 3 kemungkinan. khawatir akan kehilangan nyawanya atau anggota tubuhnya atau kehilangan manfaat dari bahagian anggota tubuhnya. Tetapi kalau dia sedang dalam keadaan solat. Atau khawatir lambat sembuhnya. Muhammad. (Dr. iaitu: i. dan apabila aku memerintahkan kamu sesuatu urusan. maka Ulama' sepakat untuk membatalkan solat dan mengulanginya dengan wudu'. Dr.a. meskipun sakitnya tidak bertambah.A. iaitu sakit yang terus menerus hingga membuatkan badannya kurus. Di samping itu bila seseorang dalam perjalanan lupa bahawa dia membawa air. bersabda Rasulullah S. Qaul yang rajih. bersabda Rasulullah S. kerana dia telah memperoleh air. A. Maka wajib membelinya sekiranya harta itu tidak diperlukan untuk menjelaskan hutang atau menanggung belanja musafir sekalipun memberi nafkah kepada binatang yang dihormati dan sebagainya. 'Abdul Qadir. (b) 666 : 413) Maksudnya: " Apabila seseorang lelaki beroleh luka di dalam peperangan atau beroleh luka-luka bisul. Bagi Ulama'' lain dan pendapat yang lebih kuat dari golongan Hanabilah solatnya tidak mesti diulang. Seandainya dia berwudhuk dalam keadaan sakit seperti itu. Rahman Ritonga.a berkata. lantas dia bertayammum. Dr. lalu berjunub.W: (Riwayat Muslim (b) 6113: 1035-1036 ) Maksudnya: " Apabila aku menegah kamu dari sesuatu urusan. meskipun air ada disekitarnya. Rahman Ritonga. (Ar-Rahbawi. 1999: 80-81) Menurut golongan Syafi'iyah orang muqim (yang tidak sedang dalam perjalanan) yang bertayammum kerana ketiadaan air wajib mengqadha' solatnya bila air sudah ada. (Dr. kerana mereka tidak termasuk orang mendapat rukhsah.A. lalu mengingat bahawa air ada. dan ada air tetapi harganya melebihi harga pasaran sehingga sulit membelinya. Zainuddin Tanjung. berkata. 1414H/1993: 117-118) ataupun khuatir ditinggalkan oleh teman-temannya dalam suatu perjalanan. Zainuddin Tanjung. kerana orang tersebut dianggap tidak memperoleh air. iaitu manakala ia mempunyai penyakit yang tidak mengkhawatirkan tetapi dia takut menggunakan air yang boleh membahayakan penyakitnya. (Al-Husaini. 1999: 81) 2) Keuzuran untuk menggunakan air: Termasuk ke dalam pengertian ini orang yang dipenjara dalam rumah tahanan yang terletak di pinggir sungai.W: (Riwayat al-Daruqutni. maka menurut pendapat sebahagian golongan Syafi'iyyah. Atau khawatir akan menimbulkan cacat yang buruk. Abu Yusuf dan Malikiyyah solatnya diqadha'. Abu Hurairah r. (Dr. Begitu juga orang yang melakukan perjalanan maksiat. sunat atau wajib. maka kerjakanlah seberapa yang kamu sanggupi". jauhilah ia. Dalam semua masalah ini ada khilaf yang banyak di kalangan para Ulama'. A. Wahbah al-Zuhaili. 1994: 137) Terhadap orang yang berada dalam keadaan tersebut dibolehkan tayammum. kerana tayammum bukan merupakan rukhsah bagi yang bermuqim. kemudian diiringi dengan tayammum pada bahagian anggota wudu' atau badan yang belum terkena air. hendaklah ia bertayammum". Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. kemudian dia ingat setelah lewat waktu solat. dan dia tidak memperoleh izin keluar mendapatkan air untuk wudu'. maka ia takut mati jika mandi. Menurut Imam Syafi'ie air yang sedikit yang tidak memadai untuk berwudu' atau mandi wajib dipergunakan untuk berwudu' atau mandi. Orang seperti ini juga diperbolehkan bertayammum menurut mazhab yang kuat. 1984 : 572) Begitu juga halnya bila ada orang yang berbaik hati untuk memberi air. Demikian juga orang yang khawatir diganggu oleh binatang buas atau oleh musuh di tempat yang terdapatnya air. membolehkan .untuk wudu' atau mandi. meskipun tidak mempengaruhi masa sembuhnya. Khawatir sakitnya akan bertambah. adanya air tetapi berada di tempat yang cukup jauh dan untuk mencarinya mengalami kesulitan. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan dia tidak wajib mengqadha'. Demikian halnya orang yang diikat dipinggir kali dan orang yang tidak berani keluar rumah mengambil air kerana menurut biasa ada bahaya yang mengancam jiwanya. Atau khawatir sakitnya semakin parah. ii. Tayammum tidak boleh dilakukan bila ada air yang dapat dibeli dengan harga pasaran. Boleh disamakan dengan hal tersebut. seperti kulit badan menjadi hitam. Termasuk juga. Yang mendapat rukhsah tayammum adalah orang yang melakukan perjalanan mubah.

Rahman Ringota. Yang dibuat alasan untuk cacat yang buruk. harta. walaupun ketika itu ia merasa kesakitan. Termasuk juga ke dalamnya keperluan untuk minuman anjing pemburu atau penjaga kebun. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Zainuddin Tanjung. dan solat tersebut tidak perlu diulangi. Muhammad. bilamana tidak ada air dapat menimbulkan kebinasaan atau kesulitan. A. Orang yang khawatir mendapat cacat sedikit. 1999: 82) 4) Memerlukan air: Seseorang yang memiliki air dalam jumlah yang mencukupi sekadar untuk wudu' atau mandi. 1999: 82) Jika najis terdapat di pakaian. 1414H/1993: 118) Bentuk-bentuk keperluan lain menurut pakar fiqh Syafi'iyyah adalah seperti keperluan untuk memasak. jika aku mandi maka aku khawatir binasa (mati). Kekhawatiran itu boleh terjadi atas diri sendiri. sebab itu aku bertayammum. Keperluan tersebut adalah keperluan yang tinggi. dan untuk menghilangkan najis yang tidak dimaafkan yang melekat di badan. Tidak boleh bertayammum kerana sakit-sakit yang seperti ini tanpa ada khilaf. Menurut selain Malikiyyah kekhawatiran terhadap musuh. atau orang itu mempunyai penyakit yang dia sendiri tidak takut akan mendapatkan sesuatu yang dikhawatirkan di belakang hari jika menggunakan air." Berdasarkan hadis ini terdapat iqrar atau persetujuan dari Nabi. A. atau khawatir mendapat cacat yang buruk pada selain anggota yang kelihatan (ketika bekerja). apakah kamu mengerjakan solat bersama para sahabatmu dalam keadaan junub?' Maka aku sampaikan kepada beliau.W. Tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan Hanabilah doktornya di syaratkan seorang muslim. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. dibolehkan . kemudian mengerjakan solat subuh bersama sahabat-sahabatku (sebagai imam). Dan teman-teman yang ikut minum itu wajib membayar harga air yang diminumnya dan hasilnya dimasukkan pada harta warisan. Muhammad. pencuri atau kebakaran membolehkan tayammum lebih dahulu tanpa mencari air. hendaklah air itu digunakan untuk berwudu' dan solat dalam keadaan tidak menutup aurat jika tidak ada penutup (yang suci) lain. 5) Khawatir kehilangan harta jika mencari air: Menurut Malikiyah orang yang sanggup memakai air dan yakin bahawa air akan diperoleh jika dicari. demikian menurut pendapat golongan Malikiyyah dan Syafi'iyyah. (Dr.tayammum. 1994: 139) Maka. Menurut Hanabilah (keperluan ini tidak menghalangi untuk memakai air).A. (Al-Husaini. Setelah para sahabatku menuturkan hal yang menimpaku itu kepada nabi S. 6) Keadaan sangat dingin: Dari 'Amru bin 'Ash r. Tidak dibezakan apakah orang tersebut dalam perjalanan atau bermuqim. alasanku yang membuat aku tidak mandi. Orang tersebut mempunyai air tetapi teman-temannya banyak yang kehausan. (Dr. Maka Rasulullah S. dibolehkan tayammum. 'Abdul Qadir. iaitu dapat membuat kelainan pada bentuk anggota badan dan cacatnya (membekas) seumur hidup. iii.a berkata: (Riwayat Abu Daud. (Al-Husaini. jika seseorang khawatir akan berbahaya menggunakan air kerana terlalu dingin dan air tersebut tidak dapat di panaskan. Lain halnya untuk keperluan orang kafir harbi dan anjing yang tidak dibolehkan Syara' memeliharanya. Rahman Ritonga. meskipun dia memiliki air. tidak dibezakan juga kekhawatiran terhadap harta sendiri atau milik orang lain yang berada di tangannya. seperti kehausan yang diderita baik oleh manusia mahupun oleh binatang ternak dan keperluan lainnya. tertawa tidak bersabda sesuatu pun. Sebagai contoh dalam keadaan ini seandainya terdapat seorang lelaki meninggal dunia. tetapi timbul kekhawatiran akan kehilangan harta jika pencarian dilakukan. (b) 334: 238) Maksudnya: " Pernah aku bermimpi (sehingga junub) pada suatu malam yang dingin ketika peperangan Zatus Salasil. sesungguhnya Allah Maha Menyayangimu ". Zainuddin Tanjung. Maka teman-temannya itu boleh minum air itu dan mentayammumkan mayat itu sebagai ganti memandikannya. untuk dimasak. seperti ada lukanya atau kedinginan atau kepanasan. maka beliau bersabda: ' Wahai 'Amr. 1414H/1993: 113-114) Hal-hal seperti ini diketahui dengan kebiasaan atau melalui nasihat dari doktor yang pakar sekalipun bukan muslim. Dr. maka ketika itu ia dibolehkan bertayammum. dan iqrar adalah hujjah (suatu dalil) kerana Nabi tidak akan menyetujui sesuatu yang salah. dan aku menjawab: Saya ketahui Allah berfirman: " Dan janganlah kamu bunuh diri.A. (Ar-Rahbawi. tetapi dia sangat memerlukannya untuk keperluan lain yang akan menyelamatkan jiwanya dari kemudaratan. Dr. seperti ada bekas bintik-bintik atau ada sedikit warna hitam. keamanan atau kekhawatiran terhadap orang berhutang yang hartanya sedang dalam keadaan yang berkuasa.W.

Golongan Hanafiyyah mensyaratkan boleh tayammum jika khawatir membawa kematian atau lenyapnya sebahagian anggota badan. jika terus diusahakan waktu akan habis. Orang yang bertayammum kerana dingin ini menurut Syafi'iyyah mesti mengqadha' solatnya sama halnya dengan tayammum kerana sakit. Tidak sah tayammum apabila takut habis waktu solat Juma'at. dia tidak mesti mencari air terlebih dahulu jika khawatir akan habis waktu solat dan dalam keadaan itu dia dibolehkan tayammum. Dalam hal ini mencari alat adalah wajib. Sedangkan bagi orang yang berhadas kecil menurut Hanafiyah tidak boleh bertayammum dengan alasan sangat dingin. kerana takut habis waktu solat kecuali dalam beberapa hal. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang junub dan tidak dapat memanaskan air. Dr. kerana tayammum ini dilakukan bersamaan dengan adanya air. (AlHusaini. mereka juga mengecualikan orang yang sedang musafir yang mengetahui adanya air di tempat yang dekat.A. dia diharuskan menanyanya dari orang lain supaya air boleh didapatkan. solat wajib lima waktu dan solat witir. Muhammad. Kerana suatu yang menyempurnakan yang wajib hukumnya juga wajib. (Dr. (b) 1: 1) Maksudnya: " Sesungguhnya setiap amal atau ibadat itu hendaklah dikerjakan dengan niat". solat 'id mahupun untuk solat lima waktu. Orang yang solat dengan bertayammum dalam keadaan begini tidak wajib mengqadha' solatnya menurut mazhab yang kuat. Ini berbeza dengan golongan Malikiyyah dan Hanafiyyah yang mengatakan solat tidak mesti diqadha'. Sedangkan dari golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah membolehkan bertayammum dengan alasan dingin jika sulit memanaskan air atau panasan air tidak memberikan manfaat (pengaruh). Sebagaimana golongan Hanafiyyah. golongan Hanafiyyah tidak membolehkan bertayammum tanpa harus mencari air lebih dahulu.W melalui hadis yang sahih: (Riwayat alBukhari. akan tetapi jika pemergiannya mencari air itu akan menghabiskan waktu solat dibolehkan bertayammum dan solat yang dilakukan dengan tayammum tersebut tidak diulang. bila seseorang tidak memiliki alat. 'Abdul Qadir. 1994: 139) Kedua. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. (Ar-Rahbawi. Fuqaha' dari golongan Malikiyyah membolehkan tayammum kerana khawatir habis waktu solat fardhu bila sulit mencari air. 8) Khawatir Kehabisan Waktu Solat: Kalangan Syafi'iyyah tidak membolehkan bertayammum kerana takut akan habis waktu solat jika dia mengambil air untuk berwudu'. 1414H/1993: 113) Menurut pandangan golongan Hanabilah. golongan Malikiyyah juga mengaitkan kebolehan tayammum ini dengan keadaan yang dikhawatirkan membawa kematian. baik untuk solat jenazah. kerana memelihara pelaksanaan solat pada waktunya lebih utama dari mencari kesempurnaan taharah dengan air. kerana khawatir akan habis waktu solat gerhana (kusuf dan khusuf) dan berbagai solat sunat yang mengikut solat fardhu. Lain halnya bagi orang yang musafir. seperti ketiadaan timba pengambil air dari sumur yang dalam. Golongan Hanabilah juga tidak membolehkan bertayammum dengan alasan takut habis waktu solat. 1999: 80-84) Rukun-Rukun Tayammum 1. Rahman Ringota. Seperti golongan Syafi'iyyah. kerana takut habis waktu solat jenazah atau solat 'id kerana berjemaah adalah syarat sah kedua solat tersebut. Sabda Rasulullah S. Berbeza pula dengan golongan di atas. Zainuddin Tanjung. Misalnya ada air pada suatu tempat yang hanya didapatkan dengan alat-alat tertentu. Niat: Rukun-rukun tayammum yang pertama ialah niat. .tayammum. Pertama. A. 7) Tiada alat untuk mengambil air: Tayammum dibolehkan bagi orang yang sanggup memakai air tetapi tidak boleh mendapatkannya. sementara alat itu tidak ada padanya.

maka hukumnya sama dengan niat sunat dan tidak boleh mengerjakan fardhu menurut mazhab yang kuat. Kesimpulan yang dapat diambil dari hadis Nabi S. sesungguhnya tanah yang baik adalah suci selama tidak ada air. iii.(Abu Muhammad. seseorang yang hendak tayammum itu wajib berniat untuk membolehkan solat. tetapi hanya boleh tayammum tersebut untuk solat sunat sahaja.A. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Dan boleh juga bagi orang solat sunat sebelum solat fardhu dan sesudahnya di dalam waktu dan di luarnya. (Abu Muhammad. Kenapakah engkau solat bersama-sama para sahabat engkau. iaitu seseorang yang bertayammum wajib meratakan muka dan kedua-dua tangan mereka dengan tanah yang berdebu hingga sampai ke siku sebagaimana orang yang berwudu' wajib meratakan muka dan tangan mereka dengan air hingga sampai ke siku. tidak berniat untuk membolehkan solat fardhu. iaitu wajib dikerjakan dengan berniat. Dalam masalah ini pendapat yang kuat boleh juga mereka menunaikan solat sunat sebelum solat fardhu atau sesudahnya. Berniat untuk membolehkan solat fardhu dan solat sunat kedua-duanya sekali. (ArRahbawi. sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu".W tersebut memberi fahaman yang jelas bahawa tayammum itu hanya untuk membolehkan solat. Berniat untuk bertayammum merupakan rukun mengikut kesepakatan Ulama' yang empat. dan tidak memadai berniat melenyapkan hadas. bertanya: (Riwayat Abu Daud. Maka boleh mereka menunaikan solat-solat fardhu tersebut. (Al-Husaini. sedangkan rukun tidak sah dilakukan sebelum sesuatu perbuatan tetapi ia termasuk perbuatan itu sendiri. Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat tersebut memberi fahaman yang jelas. Maka boleh ke atas seseorang mengerjakan kedua-dua solat tersebut (solat fardhu dan solat sunat). kerana mereka berniat dengan niat fardhu. kerana niat sunat itu tidak termasuk di dalam niat fardhu. kerana 'Amru bin al-'Ash bertayammum dan solat bersama-sama sahabatnya. Maka dalam masalah ini. Berniat untuk membolehkan solat sahaja. Berniat untuk membolehkan solat fardhu. Contohnya. Dalam masalah ini. 1994: 134) Ini bermakna. 1414H/1993: 123) iv.A. Apabila engkau mendapati air maka sentuhkanlah air itu ke kulit engkau. ii. kerana hal-hal yang sunat mengikut perkara yang fardhu. padahal engkau sedang berjunub?" Dan hadis sebagaimana yang di kemukakan dari pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyyah: (Riwayat Abu Daud. pendapat yang kuat tidak boleh tayammum tersebut digunakan untuk solat fardhu. 1984 : 582) Beza antara syarat dan rukun ialah syarat itu mendahului perbuatan dengan jarak waktu yang sedikit. ianya merupakan syarat. (b) 314: 206-207) Maksudnya: "Wahai Abu Zarr. tanpa menentukan solat sunat atau sembahyang fardhu. bukan untuk melenyapkan hadas. (Dr.W.th: 188) 3. Ini berdasarkan hadis Nabi S. berdasarkan firman Allah: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci). 'Abdul Qadir.th: 187) 2.Tayammum termasuk dalam kategori amal ibadat sebagaimana solat dan wudu' juga.A. atau orang junub berniat untuk i'tikaf. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagi engkau". kepada 'Amru bin al-'Ash yang sedang berjunub.W. jika seseorang itu berniat untuk memegang musyhaf. manakala menurut golongan Hanafiyyah dan sebahagian Hanabilah. Wahbah al-Zuhaili. Mereka yang berniat seperti itu sebagai orang yang berniat untuk membolehkan solat sunat. Oleh itu dalam masalah ini. lalu Nabi S. Muhammad. samada solat lima waktu atau solat nazar. kerana hadas seseorang tersebut tidak terangkat kerana tayammum. Berniat hanya untuk membolehkan solat sunat. Tertib (berurutan): . sekalipun dengan sepuluh tahun. t. Menyapu ke muka dan dua tangan: Para pakar fiqh sepakat menetapkan menyapu muka dan tangan sebagai rukun tayammum. tidak boleh digunakan tayammum itu untuk solat fardhu. t. jika seseorang tersebut tayammum berniat untuk membolehkan solat maka termasuk di bawah niatnya itu empat ahwal (kelakuan): i. (b) 334: 238 ) Maksudnya: " Wahai 'Amru.

1994: 134) Ulama' Jumhur juga menyatakan tidak sah tayammum kecuali setelah masuk waktu solat fardhu mahupun solat sunat yang tertentu atau berwaktu seperti sunat-sunat rawatib. (Hj. Takut cedera pada anggota yang sakit. Wudu' dikecualikan dari masalah ini kerana terdapat dalil yang lain. 335: 58) Maksudnya: " Dijadikan bumi untukku tempat solat dan suci (tanahnya untuk tayammum). dalam hal ini muka dan kedua tangan. Zainuddin Tanjung. t. tayammum juga merupakan bersuci yang dharurat. hukumnya sunat. berfirman: (AnNisa': 43) Maksudnya: " Maka tidak kamu mendapat air (untuk berwudu' dan mandi junub) maka hendaklah kamu bertayammum. 2) Masuk waktu solat: Syarat sah tayammum hendaklah sesudah masuk waktu solat dengan yakinnya samada solat fardhu atau sunat. Tayammum tidak sah bagi orang yang syak masuk waktu solat. iv. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Rahman Ringota. (Abu Muhammad.A. 1983: 58) Ini berdasarkan firman Allah S. 1414H/1993: 116) Adapun menurut Ulama' mazhab Hanafi adalah terkecuali daripada hal ini yang menyatakan sah bertayammum sebelum masuk waktu solat. Takut kehilangan nyawa. berdiri untuk solat itu tentunya setelah masuk waktu solat.th: 191) Allah S." . 1984 : 565) 3) Mencari air: Antara syarat diharuskan bertayammum ialah mencari air setelah masuk waktu solat. Sedangkan pada hadas besar tidak diperlukan tertib. A. Dr. tersebut merupakan dalil wajib tayammum dan solat itu ialah apabila tidak ada air setelah masuk waktu solat.W. Golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah menertibkan rukun. Muhammad. golongan Hanabilah mengkhaskan tertib pada hadas kecil. Osman b. maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). Sebelum masuk waktu solat tidak terdapat dharurat. 1414H/1993: 115) Dan Nabi telah bersabda: (Riwayat al-Bukhari (b).T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Jika kamu hendak berdiri untuk solat." Hadis Baginda Rasul S." Wujudnya penghalang yang membolehkannya untuk bertayammum adalah disebabkan salah satu dari hal-hal yang berikut: i. Jantan. (Dr.W. Allah S.W. kemudian kamu tidak mendapat air. (Al-Husaini. basuhlah mukamu«" Dalam ayat ini. iii.T. Wahbah al-Zuhaili. (Al-Husaini. Maka sesiapa daripada umatku yang mendapat solat (berada pada waktu solat) maka hendaklah ia solat. cacat atau parut yang buruk pada anggota yang biasa nampak. 1999: 87) Syarat-syarat Tayammum 1) Keuzuran menggunakan air: Di antara syarat-syarat tayammum yang pertama ialah uzur menggunakan air di sebabkan sakit atau musafir.th: 191) Selain daripada alasan tersebut.Menertibkan fardhu atau rukun adalah wajib menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. (Dr. (Ar-Rahbawi. Bilamana pada wudu' ditertibkan. Kewajipan tertib pada tayammum untuk hadas kecil dilakukan berdasarkan taharah dengan air (wudu'). Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.W. ii. maka demikian juga halnya pada tayammum. Namun. Jadi wajib mendahulukan muka daripada kedua tangan. Sedangkan tayammum masih tetap kerana memandang zahirnya ayat.T berfirman: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. Takut kehilangan manfaat anggota seperti menjadi lemah. (Abu Muhammad. t. Takut terkena penyakit. Muhammad. 'Abdul Qadir.

Begitu juga dengan salji yang membeku. Sebab tayammum itu bersuci yang dharurat. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.W. Zainuddin Tanjung. atau bertanya-tanya dari teman-temannya. (Hj. Jika diyakini bahawa air tidak ada atau tempatnya jauh.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih).A. Ukuran jauh menurut golongan Hanafiyyah adalah bila mencapai satu mil. (Abu Muhammad. (Hj. batu kerikil dan kapur (untuk mengapur rumah) yang belum dibakar dengan api. Osman b. (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Selain itu. 1983: 59) Mengenai batas jauh yang tidak mewajibkan mencari air itu terdapat perbezaan pendapat di kalangan imam mazhab. manusia atau haiwan yang muhtaram (yang dihormati nyawanya).8 meter. Mencari air tidak dituntut jika diyakini pada jalan yang ditempuh itu tidak ada keamanan atau ada halangan. baik yang berupa tanah berdebu atau bukan. Golongan Syafi'iyyah memperinci kebolehan tayammum yang disebabkan ketiadaan air seperti berikut: i. samada keperluan itu pada ketika itu ataupun pada masa akan datang. iii. maka dia mesti mencarinya sampai menempuh jarak 6000 langkah. t. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. (Dr. murni. A. sekitar 1848 meter atau 4000 hasta atau lebih. pasir. selain emas. baik yang berada di laut mahupun di bumi. Mencari air ini hendaklah dengan memerhati dan mencari air dari bekal perjalanan. 5) Tanah yang suci: Tidak sah tayammum seseorang kecuali dengan menggunakan debu (tanah) yang suci. maka tidak wajib mencarinya. maka dia mesti memeriksa rumahnya dan rumah temannya terlebih dahulu secara berulang-ulang yang jarak minima 400 hasta atau 184. Wujudnya penghalang yang membolehkannya untuk bertayammum adalah disebabkan juga khawatir akan keselamatan dirinya dari bahaya seperti gangguan binatang buas atau musuh.W: (Riwayat Ahmad. 1414H/1993: 112) Kalau memang ternyata tidak ditemukan adanya ada air barulah dia boleh bertayammum. 1984 : 571-572) 4) Terhalang menggunakan air: Syarat yang keempat tayammum iaitu terhalang menggunakan air. perak dan permata atau mutiara. (Dr. 1983: 59).th: 191) Oleh itu wajib bagi orang yang hendak tayammum tersebut mencari air terlebih dahulu. sedangkan dharurat tidak mungkin terjadi bila kemungkinan untuk bersuci dengan air masih ada. Termasuk ke dalamnya tanah. belum pernah digunakan. samada dengan usahanya sendiri atau bantuan orang lain. Jantan. pergi melihat-lihat di sekelilingnya dan walaupun dengan cara membelinya apabila air itu lebih dari keperluannya dan dengan harga pasaran. Menurut golongan Malikiyyah mencapai dua mil. sedangkan bagi Ulama' yang lainnya merupakan syarat. (Ar-Rahbawi." Menurut golongan Malikiyyah adanya tanah yang suci merupakan rukun. boleh juga bertayammum dengan barang-barang galian. (Al-Husaini. Dr." Maka pengertian sha'id atau tanah di sini menurut Malikiyyah yang bersependapat juga oleh Hanafiyyah adalah bahagian bumi yang naik atau yang muncul ke permukaan yang disebut juga tanah atau debu. dan ia tidak boleh menggunakan air itu kerana sakit atau takut berpisah dengan rakannya yang bersama dalam perjalanan yang akan membahayakan dirinya. Osman b. t. Ini berpandukan firman Allah S. 1414H/1993: 118-119) dan tidak terkena najis. selama belum dipindahkan dari tempatnya. (Abu Muhammad. Sebaliknya jika seseorang meyakini ada air. Rahman Ritonga.Ayat tersebut menyuruh kita bertayammum ketika tidak ada air untuk berwudu' dan mandi junub. Jika meragukan atau mempunyai persangkaan berat terhadap adanya air. Semua yang termasuk pengertian ini boleh digunakan untuk bertayammum menurut Malikiyyah dan Hanafiyyah. Wahbah al-Zuhaili. Jika seseorang telah yakin bahawa air tidak ada di sekitarnya dia boleh bertayammum tanpa dituntut untuk mencarinya. 'Abdul Qadir. . kerana air itu tidak akan ada kecuali dengan dicari. ii. dan seterusnya takutkan harta bendanya dicuri orang atau perompak. Muhammad. (Al-Husaini.th: 191-192) atau ia memerlukan air itu kerana dahaganya. seperti seseorang yang mendapat air. Muhammad. Jantan. 1994: 141) berdasarkan hadis Abu 'Umamah bahawasanya bersabda Rasulullah S. 1999: 87) Para ahli bahasa sepakat bahawa 'sha'id' dalam ayat tersebut ialah permukaan bumi.

(b) 23: 138) Maksudnya: " Jikalau tidak khawatir akan memberatkan umatku.W. (b) 121: 210-211) Maksudnya: " Seluruh bumi itu dijadikan masjid bagi kami. Akan tetapi jika seseorang memukulkan tangannya ke kain. maka demikian juga tanah yang menggantikan air wudu' atau janabah tidak boleh digunakan untuk bertayammum. tetapi dipandang wajib oleh yang lain atau sebaliknya. disyaratkan juga tanah yang digunakan untuk bertayammum itu hendaklah memenuhi ciri-ciri berikut: i. (Dr. Bertayammum dengan menggunakan pasir sekiranya pasir itu kasar yang apabila dilemparkan tidak mengeluarkan debu.A.W. (Dr. 1984 : 206) berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r. A. Rahman Ritonga." iii. Membaca Basmalah. Dr. Zainuddin Tanjung. Seandainya tanah itu dibakar sampai menjadi abu.T dan sabda Rasulullah S.W bersabda: (Riwayat Muslim. maka tidak boleh digunakan untuk bertayammum. Tetapi menurut Ulama' Hanabilah. tayammum mesti di lakukan dengan tanah yang suci dan berdebu yang dapat menempel di tangan. Hal itu berdasarkan hadis 'Ammar di dalamnya disebutkan: (Riwayat ad-Daruqutni. A. ii. Ada yang dipandang sunat bagi satu mazhab. Dr. (Al-Husaini. Tayammum mempunyai beberapa perkara sunat sebagaimana berikut: i. Harus bagi tanah itu tidak keluar dari keadaan semulajadinya kepada keadaan lain yang dapat mencegah dari dikatakannya sebagai "tanah". Zainuddin Tanjung. (Al-Husaini. Dr. Tanah yang digunakan untuk bertayammum itu harus suci berdasarkan firman Allah S. (b) 671: 416) Maksudnya: " Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah".W mengenai tanah yang suci. nescaya kuperintahkan mereka menggosok gigi setiap kali hendak berwudu'. dan kewajipan ini menjadi gugur jika lupa atau memang kerana tidak tahu sedangkan tayammum itu seperti wudu'. . A.W. atau menjadi tembikar yang telah ditumbuk halus.A. Justeru. Wahbah al-Zuhaili. Hanya saja Ulama' Maliki menyatakan bahawa pukulan pertama adalah rukun manakala pukulan kedua untuk disapu ke tangan hingga siku adalah sunat (Dr." Di sini Rasulullah S. maka dia boleh bertayammum dengan debu tersebut. sekiranya tanah yang dicampur dengan pasir yang halus. ii. Disyaratkan juga tanah yang digunakan untuk tayammum harus tanah yang murni iaitu tanah yang tidak dicampur dengan tepung atau lain sebagainya walaupun sedikit tanpa ada khilaf di kalangan Fuqaha'. Jika pasir itu halus maka boleh menggunakannya untuk bertayammum. tidak sah tayammumnya. Muhammad. dan 'tanahnya' dijadikan tanah yang boleh mensucikan jika kami tidak menemukan air. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. 1999: 87-88) Hal ini berdasarkan hadis dari Huzaifah. lalu melekat di tangannya debu. v. iv. iaitu di antara membaca Basmalah dengan memindahkan tanah ke anggota tayammum. membaca Basmalah itu hukumnya wajib. Bersiwak atau menggosok gigi.A. bahawa Nabi S. Tanah yang digunakan untuk tayammum itu tidak boleh yang musta'mal (yang telah digunakan) sebagaimana air yang musta'mal. iv. (Dr. (b) 25: 114) Maksudnya: " Tiada wudu' bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya". Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.a. bersabda: (Riwayat Muslim. Rahman Ritonga. Rahman Ritonga. Mendahulukan menyapu bahagian atas muka lalu meluncurkan ke bawah dagu. jika ditinggalkan dengan sengaja batallah tayammum. Yang dimaksudkan dengan musta'mal pada tanah ialah yang menempel pada anggota badan atau yang sudah menyentuh badan. 1999: 90). 1414H/1993: 120-121) Sunat-Sunat Tayammum Para Ulama' Fiqh berbeza-beza pandangan dalam menetapkan sunat-sunat tayammum. kantung atau permaidani. maka tidak boleh digunakan untuk tayammum. Memukulkan bahagian dalam telapak tangan ke tanah yang akan dipakai tayammum. mengalihkan pembicaraan dari bumi lalu menyebutkan tanah yang mengkhususkan sifat suci yang mensucikan terhadap tanah.Menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. Zainuddin Tanjung. Muhammad. 1999: 88) iii. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah: (Riwayat at-Tirmizi.A. Ini adalah kerana air yang bernajis tidak boleh digunakan untuk bersuci. bahawa Nabi S. 1414H/1993: 120) Kemudian.

xv. Rahman Ritonga. Tetapi menurut Ulama' Hanafiyyah. Hal ini berdasarkan pada hadis 'Ammar yang lalu. (b) 2950: 513-514) . Sedangkan menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. Menghadap kiblat ketika bertayammum. Hanabilah lebih mengkhaskan pada hadas kecil seperti halnya dengan hukum tertib. yakni memulai dengan menyapu muka lebih dulu sebelum menyapu tangan adalah sunat menurut golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah. v.Dan Menurut riwayat ad-Daruqutni.A. 'Abdul Qadir. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah S. 'Abdul Qadir. (b) 168: 502) Maksudnya: " Baginda Rasul S. Wahbah al-Zuhaili. (Al-Husaini. yakni berturut-turut sehingga antara menyapu muka dengan kedua tangan tidak terpisah lama atau tidak terpisah oleh sesuatu apa pun di antara fardhu-fardhu tayammum. 1994: 145) Malikiyyah dan Hanabilah memandang bahawa berturut-turut itu merupakan rukun atau wajib tayammum. vi. Dr. 1984 : 602) xii. seperti membaca dua kalimah Syahadah dan sebagainya. Demikian pula disunatkan membaca doa sesudah selesai tayammum dengan doa sesudah berwudu'.a: (Riwayat al-Bukhari. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. (Abu Muhammad. xiv. Maksudnya: " Mulailah dengan apa yang dimulai Allah". 1994: 145) xi.: (Riwayat Muslim. Zainuddin Tanjung. 1414H/1993: 127) viii. Namun. Zainuddin Tanjung. bersabda: (Riwayat ad-Daruqutni. t. Muhammad. dan tidak mengangkat tangan dari anggota tayammum sebelum sempurna menyapu anggota tayammum tersebut. (Ar-Rahbawi. bersikat. berdasarkan sabda Rasulullah S. 'Abdul Qadir. Mengiringi tayammum dengan solat dua rakaat dikiaskan pada wudu'. (Dr. (b) 18294: 362) Maksudnya: " Dan Nabi meniup kedua tangannya. Malikiyyah mewajibkan adanya kesinambungan antara tayammum dengan pelaksanaan solat dan ibadah lain dimana tayammum itu diuntukkan padanya. (Ar-Rahbawi. nabi S. Rahman Ritonga. (Dr.A. (Dr." x. agar debu dapat masuk ke celah-celah jari. Tertib. Menggosokkan-gosokkan (al-dulk) tangan kepada anggota tayammum seperti dalam wudu'. Dalam hadis itu disebutkan: (Riwayat Ahmad.".W. tertib ini adalah fardhu. Selain kewajipan berkesinambungan dalam menyapu anggota tayammum. Menanggalkan cincin dalam pukulan pertama. (Ar-Rahbawi. Wahbah al-Zuhaili.. bersuci dan semua pekerjaannya. suka pada perkara-perkara yang sebelah kanan ketika memakai kasut. Barang siapa melakukannya mendapat pahala atas perbuatannya itu tetapi yang tidak mengerjakannya pun tidaklah berdosa dan tayammumnya tetap dipandang sah. 1994: 144-146) Perkara-perkara Yang Membatalkan Tayammum .A. 1984 : 602) Perkara-perkara sunat tersebut di antaranya ada yang sunnah dan ada pula yang mandub atau anjuran. sedang dalam pukulan kedua hukumnya fardhu. cukup menggerakkannya atau menggeser-geserkannya. Doa itu dibacanya pula ketika menyapu muka dan tangannya dalam bertayammum. yakni mendahulukan menyapu tangan kanan sebelum tangan kiri. Muwalat.W. Dan demikian Sabda Baginda Rasul S.: (Riwayat Muslim. (Dr. A. A. 1994: 143) Ini berbeza dengan berwudu' kerana tanah tidak boleh sampai ke bawah jari yang bercincin itu. riwayat Aishah r. Mencelah-celahi anak jari sesudah menyapu dua tangan. Disunatkan melebihi menyapu dari batas siku. 1999: 87) xiii. 'Abdul Qadir.A. 1999: 90) xvi. (b) 690: 191-192) Maksudnya: " Sesungguhnya cukuplah bagimu memukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah ". (Ar-Rahbawi. Dr. Tayamun. Merenggangkan jari-jemari di saat ditepukkan ke tanah. Membaca doa yang dianjurkan di saat membasuh muka dan tangan dalam berwudu'.W. ix.A.W. vii. (b) 2185: 378) Maksudnya: " Mereka memulakan dengan tangan kanan". Meneguhkan tangan atau meniupnya agar tanah yang melekat di tangan menjadi tipis.th: 193) Demikian juga menyelanyelai janggut menurut Ulama' Hanafiyyah.W.

Dr. Maka jika engkau telah mendapat air. hendaklah engkau sentuhkan air itu ke kulit engkau. Dr. lalu dia berhadas. (Abu Muhammad. (Al-Siddieqy. 1994: 148) 2) Hilangnya kesulitan yang mengharuskan tayammum: Di antara yang membatalkan tayammum ialah hilangnya kesulitan atau keuzuran yang menjadi penyebab boleh bertayammum seperti beredarnya musuh atau binatang buas. kerana yang demikian itu lebih baik bagi engkau. A. A. Jantan. Dr. Batalnya ini tidak dibezakan antara tayammum dengan sebab ketiadaan air atau tayammum ketika ada air seperti tayammum bagi orang yang sakit. (b) 313: 205-206) Maksudnya: " Tanah yang baik itu alat bersuci bagi orang Islam. Abdul Rahman. Hasbi. jadi tayammum itu terbatal dengan sebab berhadas sebagaimana yang berlaku pada wudu'.a: (Riwayat Abu Daud. maka batallah tayammumnya dari hadas kecil dan hadas besar sekaligus. Wahbah al-Zuhaili. Dr. bukan kerana ketiadaan air lalu melihat air tidaklah batal tayammumnya. kemudian mereka melihat air seumpama turun hujan sebelum mereka solat maka batallah tayammum tersebut. hilangnya kesakitan dan kesejukan. Rahman Ritonga. masuk ke masjid dan diam di dalamnya. maka batallah tayammumnya.th: 196) Ini berdasarkan hadis Abu Zarr r. (Hj. 1984 : 604) Jika bertayammum seseorang yang sudah dianggap sah kerana memenuhi syarat-syaratnya. 1984 : 604) 3) Melihat air dan sanggup memakai air: Sekiranya seseorang bertayammum kerana tidak ada air. 1980: 560) Jika seseorang bertayammum kerana sakit atau seumpamanya. (Dr. Hasbi." Melihat air atau sanggup memakai air yang memadai walaupun satu kali menurut golongan Hanafiyyah manakala menurut golongan Malikiyyah dan Hanabilah asal melihat atau menemukan air walaupun tidak memadai untuk wudu' atau mandi sudah membatalkan tayammum. 1980: 561) " Ibnu 'Umar telah bertayammum di tempat yang jauhnya dari Madinah kira-kira satu atau dua batu sahaja dan bersolat Asar. beliau tidak mengulangi lagi solat Asarnya itu. Prof. Muhammad al-Husaini. (Dr. 1983: 63) 4) Habis waktu solat: Hanabilah telah memberi tambahan dalam perkara yang membatalkan tayammum iaitu habis waktu solat. Wahbah al-Zuhaili. jika seseorang itu bertayammum kerana berhadas besar kemudian terbatal tayammumnya tidak akan mengembalikannya kepada hadas besar. Zainuddin Tanjung.1) Perkara yang membatalkan wudu': Tayammum terbatal oleh segala apa yang membatalkan wudu' dan mandi kerana tayammum adalah gantian kepada keduanya. (Dr. 1999: 91) Maka terbatal tayammum itu secara mutlak samada disebabkan hadas besar. Ini adalah kerana tayammum itu bersuci yang dapat menyenangkannya melakukan solat. Disebabkan itu. Kemudian tibalah beliau ke Madinah sedangkan hari masih terang. 1411H/1990: 165-166) . sekalipun tidak engkau perolehi air sepuluh tahun lamanya. Maka harus baginya membaca al-Quran. T. (Dr. (Ar-Rahbawi. " Dalam hal ini telah berkata Nafi': (Al-Siddieqy. Dalam pada itu.M. 1999: 91) Maka. adanya alat yang boleh menyampaikan pada air dan terlepas dari tahanan atau penjara yang tidak terdapat air padanya. jika orang yang bertayammum dari janabah itu berhadas kecil. (Al-Juzairi. 1411H/1990: 165) Akan tetapi wajib baginya mandi apabila sudah ada air atau bila telah hilang sebab uzur yang membolehkannya tayammum. Rahman Ritonga. t. kerana tayammum dilakukan untuk solat. akan tetapi dia hanya dianggap orang yang berhadas kecil. 'Abdul Qadir. Zainuddin Tanjung.M. apabila seseorang itu melihat atau mendapatkan air sesudah bertayammum tetapi masih belum solat wajiblah atasnya berwudu' untuk bersolat menurut pendapat para Fuqaha'. T. Prof. Osman b. (Al-Juzairi.1993: 128) Sungguhpun begitu. Abdul Rahman. (Imam Taqiyudddin Abu Bakar b. golongan Malikiyyah mengatakan. atau terdapat najis dibadannya melainkan solat jumaat yang tidak membatalkan tayammum apabila habis waktu. Ini kerana apa yang mengharuskan tayammum kerana uzur akan membatalkan tayammum itu kerana hilangnya keuzuran. haramlah bagi orang itu melakukan segala apa yang haram dilakukan oleh orang yang junub sehingga ia mengulangi tayammumnya lagi.

(Ar-Rahbawi. Kaifiat tayammum dalam keadaan biasa Kaifiat tayammum haruslah dilakukan mengikut fardhu yang telah digariskan oleh para Fuqaha'. Jantan. sementara tapak tangan kiri menyapu tangan kanan hingga ke siku. Wahbah al-Zuhaili. Selepas itu ditekap sekali lagi pada debu tadi untuk kali kedua lalu ditipiskan dengan meniup atau meneguh kedua-dua tangan. bukan untuk membolehkan solat sahaja. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. 1414H/1993: 124) Kemudian tapak tangan itu ditepuk-tepukkan terlebih dahulu untuk membuang debu musta'mal (yang telah digunakan) yang masih melekat ditangan. 1414H/1993: 126) iv. Perlu ditegaskan juga bahawa semua amal ibadat yang dikerjakan oleh orang yang murtad itu telah tersia-sia belaka. Berikut ini adalah kaifiat-kaifiat untuk bertayammum: i. Rahman Ritonga. Tertib. (Abu Muhammad. Dengan ini haruslah diketahui cara-cara dan kaedah yang betul sebelum seseorang itu melakukan amalan tayammum di samping mengenalpasti kebolehan untuknya bertayammum itu memenuhi segala syarat atau sebaliknya. Bezanya ialah. tawaf. Lafaz niat iaitu: Maksudnya: " Sahaja aku bertayammum kerana mengharuskan fardhu solat kerana Allah Taala". hukumnya boleh menurut qaul yang rajih dan tidak perlu mengambil tanah lagi. dan keharusan solat dengan tayammum itu tidak ada lagi disebabkan riddah. 1994: 144) 2. 1984 : 606) Kaifiat Tayammum 1. (Dr. (Al-Husaini. iaitu mendahulukan menyapu muka. Seandainya ditengah-tengah mengusap anggota tayammum dia terangkat tangannya kemudian dikembalikan semula. Dr. Zainuddin Tanjung. Muhammad. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. kemudian baru menyapu kedua tangan hingga dua siku. (Hj.W. Niat mestilah dilakukan pada permulaan memindahkan tanah ke tapak tangan dan hendaklah berkekalan hingga menyapu sebahagian daripada muka sebagaimana pendapat Syafi'iyyah. Ini adalah kerana tayammum itu untuk membolehkan solat. menyentuh al-Quran atau sebagainya yang dimaksudnya dengan tayammum. 'Abdul Qadir. lalu disapukan ke muka sekali saja. 1983: 62) Cara menyapu tangan adalah dengan menyapu tangan kanan dengan meletakkan jari tangan kiri selain ibu jari ke bawah jari tangan kanan. jika dalam wudu' wajib menyampaikan air ke celah-celah janggut atau misai yang tebal. sedangkan tayammum itu termasuk di bawah amal ibadat. Osman b. Kemudian menepuk dua tapak tangan ke debu dengan jari terbuka. maka dalam tayammum hal itu tidak diwajibkan menurut mazhab yang kuat kerana sukar.th: 198) Akan tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan yang lain tidak membatalkan tayammum disebabkan murtad seperti halnya pada persoalan wudu'. ii. Muhammad. Harus diketahui juga bahawa cara bertayammum untuk hadas besar adalah sama caranya dengan tayammum untuk hadas kecil manakala kadar yang dapat dikerjakan dengan sekali tayammum itu ialah satu perkara wajib (fardhu) dan beberapa perkara sunat.5) Murtad (riddah): Orang yang murtad atau keluar dari agama Islam membatalkan tayammumnya menurut golongan Syafi'iyyah. Seterusnya melurut ibu jari kiri di belakang ibu jari kanan dan begitulah sebaliknya dengan menyapu tangan kiri. iii. A.T. Osman b. bukan rukun. Cara menyapu muka adalah dengan menyapu bahagian atas muka lalu meluncurkan ke bawah manakala kawasan muka ialah dari gigi rambut ke bawah dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri sebagaimana dalam wudu'. Membaca Basmalah sambil meniatkan untuk mengharuskan solat. Kaifiat tayammum bagi pesakit berbalut . Kemudian tapak tangan kanan menyapu tangan kiri hingga ke siku. 1983: 59-60) Manakala menurut golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah bahawa tertib itu hukumnya sekadar sunat. Ini adalah kerana menurut mereka muawalat (berturut-turut) di antara tayammum dan solat adalah rukun tayammum. Kemudian dilurutkan jari-jari tangan kiri hingga ke pergelangan tangan kanan dan digenggam sedikit dan dilurutkannya pula hingga ke siku. (Al-Husaini. (Dr. t. Seterusnya dipusingkan tapak tangan ke bahagian dalam siku dan lurutkan ke hadapan sehingga ke pergelangan tangan dan kedudukan ibujari dalam keadaan terangkat. dan tidak diterima Allah S. kerana wudu' dan mandi junub itu melenyapkan hadas. 1999: 91) 6) Tempoh yang panjang antara tayammum dan solat: Tayammum terbatal dengan adanya tempoh yang panjang di antara tayammum dan solat menurut golongan Malikiyyah kecuali yang lainya. demikian pula hilang pahalanya. (Hj. Masalah ini berlainan dengan masalah wudu' dan mandi junub. Setelah ditiup atau dilaga-lagakan kedua-dua tangan untuk menipiskan debu-debu yang melekat padanya. Jantan.

i.W. maka wajib ia bertayammum dua kali. Bagi orang yang berhadas kecil yang hendak mengangkat hadasnya padahal ada anggotanya yang tidak boleh terkena air. Jantan. harus mengqasar dan menjamakkan solat bagi musafir dan diharuskan juga berbuka puasa di bulan ramadhan dan diqadha' puasa itu selepasnya. ibadat haji tidak diwajibkan kepada yang tidak berkemampuan. Kedua-dua cara ini boleh dilakukan kerana tiada disyaratkan tertib bagi mengangkatkan hadas besar. melainkan terdapatnya rahmat dan keringanan daripada Allah S. Kemudian menyapu kepala.T yang mengangkat bebanan itu seluruhnya. sebagai ganti anggotanya yang demikian itu hendaklah ia bertayammum. Keringanan dan mengangkat kesempitan di dalam tanggungjawab Syari'e amat jelas bagi setiap muslim. 1983: 64) Hikmat Bertayammum 1. maka hanya satu tayammum sahaja yang wajib sebagai ganti daripada wudu'nya. ataupun membasuh anggota kaki yang baik dan bertayammum kemudiannya.T: (An-Nisa': 28) Maksudnya: . buta dan sebagainya. Jika sekiranya ada tiga anggota wudu' yang tidak boleh terkena air itu. puasa dikecualikan kepada orang sakit yang berpanjangan. Jantan. ii. tidak sah jika ia mendahulukan tayammum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka itu dengan mengkemudiankan tayammum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka dengan mendahulukan pula menyapu sebahagian daripada kepala. Perkara ini dapat juga didapati dengan keringanan suatu tanggungjawab mengikut kadar kemampuan dan kudrat seseorang tanpa adanya masyaqqah (kesusahan) seperti orang yang lemah untuk bersolat sambil berdiri dibenarkan solat dalam keadaan duduk. kemudian bertayammum sebagai ganti membasuh tempat luka itu. Osman b.T ke atas umat Islam ialah mengangkatnya daripada kesempitan dan kesusahan dalam segenap aspek. atau suatu perintah daripada urusan syariat pula menyusahkan manusia untuk melaksanakannya. Tayammum suatu rahmat Allah kepada hambaNya Di antara kelebihan Allah S. Jika sekiranya ada dua anggota wudu' yang tidak boleh terkena air.W. Mula-mula hendaklah dibasuh muka. 1983: 63-64) Sebagai contoh dikemukakan 2 jenis keadaan sakit yang berlainan beserta cara yang betul untuk bertayammum: Contoh pertama: Terdapat luka di tangan: i. kemudian bertayammum dan membasuh anggota tangan yang baik. Kaedahnya ialah samada bertayammum dahulu kemudian membasuh anggota-anggota yang lain atau membasuh anggota-anggota yang lain dahulu kemudian baru bertayammum. lalu menyapu sebahagian kepala. Contoh kedua: Luka di tangan dan kaki. Kemudian membasuh bahagian tangan yang tidak luka. (Hj. kecuali anggota yang tidak boleh terkena air itu. kerana tidak ada tertib dalam pekerjaan yang demikian itu.T: (Al-Baqarah: 185) Maksudnya: " Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tiada menghendaki kesukaran". Tetapi jika keempat-empat anggota wudu' kesemuanya tidak boleh terkena air. Kemudian menyapu sebahagian daripada kepala dengan air dan selepas itu bertayammum lagi dan membasuh anggota kaki yang baik. Sebagaimana firman Allah S. maka wajib bertayammum tiga kali. kemudian ia membasuh bahagian tangan yang tidak luka kemudian ia bertayammum sebagai ganti membasuh tempat luka.W. Atau mula-mula hendaklah dibasuh muka. lemah. sebagai ganti anggotanya yang demikian itu hendaklah ia menyampaikan serta meratakan air ke seluruh anggota tubuh badannya yang lain.W. (Hj. Mula-mula hendaklah dibasuh muka dengan air.Bagi orang yang berhadas besar atau kecil yang hendak berwudu' atau mandi janabah. Hal ini dapat dilihat sebagaimana solat adalah dikecualikan kepada perempuan yang didatangi haid dan nifas. Maka tidaklah suatu tanggungjawab itu merupakan bebanan. peperangan dikecualikan kepada orang sakit. padahal ada anggotanya yang tidak boleh terkena air. ataupun membasuh anggota tangan yang baik dan bertayammum kemudiannya. Osman b. Firman Allah S. sebabnya hukum seluruh badan adalah seperti satu anggota sahaja. Apabila sampai membasuh anggota yang tidak boleh terkena air itu kerana mengikut tertib. dan meringankan daripadanya pula.

iaitu agar solat jangan sampai ditinggalkan dengan sebab ketiadaan air.edu. Kemudian dia mandi yang menyebabkan dia mati. atau sukar untuk mendapat air. Menghinakan diri yang condong kepada kejahatan dengan meletakkan tanah ke muka anggota yang paling mulia.htm Apa makna tayammum? Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit. hanya yang dapat diketahui orang semata-mata syaratnya sahaja. Ini seterusnya membuktikan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Allah S.T lagi: (Al-Hajj: 78) Maksudnya: " Dan Dia (Allah) menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama.W." Allah menghendaki supaya meringankan bagimu (peraturan agama). iaitu perbuatan yang tidak diterangkan tuhan hikmatnya. dapatlah kita fahami bahawa amalan tayammum merupakan antara ibadat yang penting sepertimana juga ibadat-ibadat lain yang menjadi kefardhuan kepada umat Islam.(Abu Muhammad. kerana manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah". ii.W yang diriwayatkan daripada Jabir r. (Al-Syeikh Hassan Ayub. Di sini juga. ibadat tayammum yang sampai perintahnya untuk memukul ke atas tanah untuk disapu ke muka dan dua tangan adalah sebagai ganti wudu' dan mandi janabah apabila didapati bersih.my/tayamum.T telah menggariskan mengenai syariat bertayammum di dalam al-Quran dan Hadis dengan sejelas-jelasnya yang mana ia sebagai suatu kemudahan bagi umatNya dalam melaksanakan perintahNya. t.A.W. Osman b." Hikmat bertayammum ini termasuk dalam bahagian hikmat ta'abbudi. 1422H/2002 : 61) Ia merupakan suatu rukhsah (kemudahan yang diberi oleh Syara') bagi orang yang tidak boleh menggunakan air kerana sakit atau dalam musafir. lalu luka kepalanya. 1983: 65) Kesimpulan Melalui penjelasan yang telah dinyatakan di dalam bab ini. Sesungguhnya ubat keraguan (kebodohan) itu ialah bertanya. (b) 336: 239) Maksudnya: " Kami telah keluar mengembara maka salah seorang daripada kami terkena batu. yang mana tayammum itu tidak dilakukan di masa umatumat yang terdahulu. Kemudian disapunya dengan air di atas pembalut lukanya tadi dan membasuh semua badannya yang lain.W. Menyatakan kemuliaan." Nas-nas tersebut merupakan dalil bahawa tayammum itu suatu rukhsah (kemudahan) yang dikurniakan Allah bagi orang yang mengalami kesukaran untuk melaksanakan urusan agama. syariat Nabi Muhammad S. Dengan demikian.T kepada hambaNya yang beriman dan beramal soleh.a: (Riwayat Abu Daud. Kemudian ketika kami sampai kepada Nabi S. diceritakan peristiwa itu kepada Baginda. Jantan. kemudian ia bermimpi jimak maka ia bertanya kepada para sahabatnya: Adakah kamu dapati jalan yang memberi kemudahan kepadaku untuk bertayammum? Mereka menjawab: Kami tidak dapati jalan untuk memberi kemudahan kepada engkau.W.A. Sebenarnya sudah memadai (sudah cukup) ia bertayammum sahaja dan membalut lukanya.A. Allah akan membunuh mereka. Ini adalah kerana Allah S. bersabda: Mereka bunuh dia.th: 182-185) Firman Allah S. Hadis Baginda Rasulullah S. (Hj. atau kerana tidak ada air. lalu Nabi S.A. Kemudahan ini ialah kerana Allah S. . sedang engkau masih boleh menggunakan air. Padahal menurut hukumnya. solat tidak boleh samasekali ditinggalkan dalam keadaan macam mana sekalipun.kias.T tidak memberatkan dan membebankan hamba-Nya dalam melaksanakan urusan tersebut di luar kemampuan mereka. Maka dengan mudah sekali orang mencari alasan untuk meninggalkan solat. terdapat dua hikmat yang terbesar amalan bertayammum: i. http://www. padahal ketiadaan air itu hanya buat sementara waktu sahaja.W.W. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu.W.

Adapun kamu.a. Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran.a. ³Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah.a. Adapun aku. dan bertanya. maka baginda berkata (kepada µAmmar). Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud). atau dalam pelayaran. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. 1. ³Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)´. yang menceritakan. Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r. Bila diharuskan tayammum? Secara dasarnya. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. ³Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil.w. Kerana tidak mampu menggunakan air Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan. maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk.terlalu sejuk atau sebagainya. as-Sunnah dan Ijmak ulamak. ³Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah itu´. ³Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)´. Umar menjawab. Namun µAmmar bin Yasir r. ³Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air).. 2. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)´. Apabila diceritakan kepada Nabi s.a. maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solat´. atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan. aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk. (al-Maidah: 6). Seorang lelaki datang berjumpa Umar r. ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm. Kerana keputusan air. . sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi).

Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). Air diperlukan untuk minuman haiwan yang bersamanya seperti kudanya atau sebagainya. Apakah contoh-contoh keadaan yang mengharuskan tayammum kerana tidak mampu menggunakan air? 1. 6. Air yang ada diperlukan (untuk minum dan sebagainya) pada ketika itu atau akan datang. Rasulullah s. Maka Rasulullah bertanya kepadaku. Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat¶. (an-Nisa¶. Mendengar peneranganku.a. ³Hendaklah ia bertayammum´. atau bimbang bertambah sakit. Hal tersebut diketahui dengan pengalaman atau makluman dari doktor. Bimbang kepada sejuk yang bersangatan jika musim sejuk luar biasa. Tidak mampu menggunakan air kerana sakit. Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang). ³Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. 29). ³Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman mereka´. µAku teringat firman Allah. 3. Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina µAli ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir.lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu´. lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. Takut kepada musuh yang menghalangnya dari mendapat air sama ada musuh itu manusia atau binatang buas.a.w. ketawa dan baginda tidak berkata apa-apa´. Air diperlukan untuk menguli tepung.w. untuk memasak dan sebagainya. Lalu aku menjawab. Imam Ahmad pernah menceritakan. mereka mengadu kepada Rasulullah s. 4. Terdapat sangkaan yang kuat dalam dirinya bahawa akan ditimpa sakit jika ia menggunakan air. Air diperlukan untuk membasuh najis yang tidak dimaafkan (yakni mesti dibersihkan). 2. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). 7. Jawab Saidina µAli. . µWahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?¶. 8. atau bimbang lambat sembuh. 5.

namun tidak mencukupi untuk bersuci. Apa maksud mencari air? Seseorang yang ingin bertayammum kerana ketiadaan air. Pandangan ini merupakan mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi¶ie (dalam qaul jadidnya). kemudian barulah bertayammum bagi anggota yang tidak dapat dicuci dengan air. Ketiga. Hendaklah bertayammum setelah masuk waktu Syarat pertama telahpun kita huraikan tadi iaitu tatkala memperkatakan tentang bilakah harus kita bertayammum. Hammad. lalu ia pun bertayammum. Tidak cukup dengan pencarian ketika kali pertama bertayammum sahaja. az-Zuhri. Berusaha mencari air terlebih dahulu jika tayammum dilakukan kerana keputusan air. Mencari air itu wajib diulangi setiap kali hendak bertayammum. Jangan semata-mata tiada air di rumah. Kedua. Pandangan kedua. wajib digunakan air yang ada itu. Hendaklah orang yang bertayammum mempunyai keuzuran yang menghalangnya dari menggunakan air iaitu kerana keputusan air atau tidak mampu menggunakan air. para ulamak telah menggariskan syarat-syarat berikut. Jika air tiada di rumah. Pertama. Bagaimana jika ada air. Setelah pasti benar-benar tidak ada air. wajib ia berusaha mencari air terlebih dahulu di kawasan sekitarnya. bahan tayammum (iaitu tanah menurut jumhur ulamak) dan waktu dilakukan tayammum. hendaklah terus bertayammum dan tinggalkan air itu. Imam . Pandanagn ini adalah pandangan jumhur ulamak yang terdiri dari al-Hasan. Untuk berikutnya kita huraikan syarat-syarat selebihnya iaitu yang bersangkutan dengan kewajipan mencari air.Apakah syarat-syarat sah tayammum? Untuk sahnya tayammum. hendaklah ia pergi ke masjid umpamanya atau ke rumah berdekatan moga-moga menemui air. Hendak lah tayammum itu dengan menggunakan tanah yang bersih Keempat. Pandangan pertama. barulah bertayammum. adakah digunakan air baru tayammum atau terus tayammum? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini. Malik.

bagaimana hukumnya? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini. harus tayammum dengan salji dan setiap yang melapisi permukaan bumi. Ibnu al-Munzir dan al-Muzanie (murid Imam Syafi¶ie). Kedua. Ia tidak gugur semata-mata kerana lupa. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula berpendapat. tetapi juga pasir. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan bahan-bahan untuk bertayammum itu berdebu. . batu. Imam Syafi¶ie (dalam qaul qadimnya). tidak hanya tanah. kapur. thoharah dengan air adalah perintah yang wajib. Abu Yusuf dan Daud az-Dzahiri) mensyaratkan tayammum hendaklah dengan tanah. Adakah tayammum hanya harus dengan tanah sahaja? Bolehkah bertayammum dengan selain tanah? Ada beberapa pandangan ulamak dalam masalah bahan yang harus digunakan untuk bertayammum. Dan disyaratkan tanah itu pula hendaklah berdebu (yakni dapat melekat pada tangan bila ditepuk) dan bersih. lalu ia pun bertayammum dan mengerjakan solat. jumhur ulamak (mazhab Imam Syafi¶ie. batu dan seumpamanya. tidak dipakai tayammum itu. Oleh itu. Kedua. harus bertayammum di atas batu yang tidak ada debu atau di atas tanah licin yang tidak ada debu yang melekat di tangan apabila ditepuk di atasnya. Malah menurut Imam Malik. tidak khusus kepada tanah sahaja. menurut Imam Syafi¶ie dan Imam Ahmad. Hujjah mereka ialah. Kalau seseorang itu lupa bahawa dalam kenderaannya ada air atau ia lupa ada menyimpan air di satu tempat. dipakai tayammum itu. Pertama. yakni solatnya sah kerana lupa adanya air membawa ia kepada tidak dapat menggunakan air. maka halnya sama seperti orang yang ketiadaan air. Harus tayammum dengan segala yang ada di atas permukaan bumi. kapur dan sebagainya yang tidak dikategorikan sebagai tanah. pada pandangan mereka. yakni solatnya wajib diulangi semua setelah mengambil wudhuk dengan air tersebut. tidak harus dengan pasir.Abu Hanifah. Ishaq. menurut Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad. Pertama.

Maksud µmasuk waktu¶ ialah tiba waktu yang mengharuskan suatu solat itu dilakukan. tayammum hendaklah dengan menepuk terus ke atas bumi.w. juga bersabda. akan tetapi dilakukan hanya untuk mengharuskan solat sahaja. Menurut Abu Hamid. mengikut pandangan mazhab Syafi¶ie dan Ahmad. tidak sah tayammum melainkan setelah masuk waktu solat sama ada tayammum kerana keputusan air atau kerana tidak mampu menggunakan air. Jika ia telah menemui air.a. begitu juga orang yang ingin melakukan tayammum juga tidak harus melakukannya melainkan setelah masuk waktu solat. Adakah harus bertayammum dengan tanah bernajis? Tidak harus kerana tayammum wajib dengan tanah atau bahan yang bersih kerana Allah menyebutkan di dalam ayat ³ ´ (sha¶id yang bersih). tidak harus melakukan tayammum dengan menepuk ke atas debu yang terdapat di atas pakaian.Adakah harus bertayammum dengan menepuk di dinding. Pertama. mengikut Imam Malik. hendaklah ia menyapu air (yakni membasuh) badannya. ³Sha¶id (tanah) yang bersih adalah alat bersuci bagi seorang muslim jika ia tidak mendapati air sekalipun selama sepuluh tahun. Maka sebagaimana wanita yang istihadhah tidak harus mengambil wudhuk melainkan setelah masuk waktu. harus jika di atas tempat-tempat yang ditepuk itu ada terdapat debu yang dapat melekat di tangan sebagaimana yang disyaratkan tadi. . di atas permaidani. Jika tidak terdapat debu padanya. Kedua. Adakah disyaratkan masuk waktu sahnya tayammum? Ada dua pandangan ulamak. Ahmad dan lain-lain) berpandangan. Begitu juga. Nabi s. di pakaian. jumhur ulamak (terdiri dari mazhab Imam Malik. tidak harus tayammum. Demikian itu lebih baik baginya´. hukum tersebut telah disepakati oleh sekelian ulamak. Pertama. Disyaratkan masuk waktu kerana tayammum adalah toharah darurat seperti mana toharah wanita yang istihadhah di mana kedua-duanya tidak menghilangkan hadas. di belakang binatang kenderaan atau sebagainya? Ada dua pandangan ulamak. Syafi¶ie. permaidani dan sebagainya itu. Menurut beliau.

lumpuh dan sebagainya. wajiblah dilakukan ikhtiar itu.Kedua. seperti kulit menjadi hitam atau sebagainya. Seorang yang bertayammum harus mengerjakan solat fardhu. solat sunat. Jika tidak mampu. yakni harus melakukan tayammum sekalipun belum masuk waktu. Imam Abu Hanifah berpandangan. . tayammum tidak terikat dengan waktu. 4. doctor itu hendaklah muslim dan adil (tidak fasiq). Beliau mengkiaskannya dengan wudhuk dan toharah-toharah yang lain (mandi. Sebagaimana wudhuk harus dilakukan sebelum masuk waktu solat. Penggunaan air menimbulkan penyakit yang membawa kematian atau kerosakan anggota. Ia merangkumi. 1. Menimbulkan kecacatan dan kejelikan yang ketara pada badan. Menurut mazhab Syafi¶ie. Apakah syarat tayammum bagi orang sakit atau luka? Tidak semua jenis sakit atau luka mengharuskan tayammum. 6. Akan menyebabkan kematian atau kerosakan pada aggota ( ). Menyebabkan lambat sembuh 5. menyapu khuf. 2. sujud tilawah. Apakah syarat tayammum bagi orang yang kesejukan? Syaratnya ialah tidak ada sebarang ikhtiar lagi yang dapat dilakuka bagi menggunakan air. harus memakai pandangan atau makluman dari doktor kafir jika tidak ada doktor muslim. Sejauhmanakah ibadah yang harus dilakukan dengan tayammum? Tayammum mengharuskan apa yang diharuskan dengan wudhuk dan mandi. Menyebabkan sakit bertambah teruk atau penyakit semakin melarat. Kesan-kesan yang dibimbangi tersebut dari penggunaan air hendaklah disahkan oleh pengalaman sendiri atau berdasarkan makluman dari doktor yang mahir. sujud syukur. Jika mampu berikhtiar sama ada dengan memanaskan air atau sebagainya. Hukum ini telah disepakati oleh ulamak. Tidak diterima pengakuan atau pengesahan dari doctor kafir atau fasiq. barulah diharuskan tayammum. membaca al-Quran dan beriktikaf. Menyebabkan kesakitan yang tidak tertanggung. 3. membawa mushaf. maka tayammum juga sedemikian kerana ia disyariatkan sebagai ganti kepada kedua-duanya. Sakit atau luka yang mengharuskan tayammum ialah sakit atau luka yang penggunaan air ditakuti akan menyebabkan at-talaf (kematian atau kemusnahan anggota) atau mendatangkan mudarat pada badan. menghilangkan najis). Namun menurut mazhab Imam Malik.

menghimpunkan dua solat nazar atau antara satu solat fardhu dengan satu solat nazar. Pandangan kedua. an-Nakha¶ie. as-Tsauri. Ibnu Umar.a. Dua tangan .Mereka berpandangan. Apakah anggota-anggota tayammum? Berdasarkan ayat al-Quran tadi dan hadis-hadis Nabi s. Yahya al-Ansari. Apabila masuk waktu lain. satu tayammum hanya untuk satu solat fardhu atau satu ibadah wajib sahaja. al-Laits. anggota tayammum hanya dua sahaja (sama ada tayammum bagi menggantikan wudhuk atau bagi menggantikan mandi) iaitu. Mereka berpendapat. Muka 2. Ibnu µAbbas. Kedaaannya menyamai seorang wanita istihadhah atau orang-orang lainnya yang melakukan toharah darurat. Selagi tayammum tidak batal ±iaitu dengan menjumpai air atau dengan berlakunya hadas-. al-Hasan. Syafi¶ie. Di sana ada tiga pandangan. (sebahagiannya telah kita sebutkan tadi). Pandangan pertama. Hendaklah diperbaharui tayammum untuk setiap solat fardhu yang hendak dilakukan setelah dipastikan tidak air terlebih dahulu. tidak harus menjamakkan dua solat dengan satu tayammum atau melakukan dua tawaf atau melakukan satu solat fardhu dengan satu tawaf fardhu. az-Zuhri. solat fardhu yang luput. batallah tayammum dan wajib diulangi semula tayammum bagi mengharuskan solat kembali. Pandangan ketiga. menjamakkan dua solat dan seberapa banyak solat sunat yang diingini selama belum masuk waktu lain.w. Seorang yang bertayammum boleh melakukan apa sahaja solat yang dikehendaki sama ada solat fardhu dalam waktu. Ishaq dan Imam Ahmad. Rabi¶ah. Imam Abu Tsur dan fuqahak mazhab Hanbali. Qatadah. harus dilakukan seberapa banyak yang dikehendaki. as-Sya¶bi. tayammum sama seperti wudhuk iaitu tidak terikat dengan bilangan solat. 1.Namun para Fuqahak berikhtilaf dalam menentukan bilangan solat fardhu yang harus dikerjakan dinisbahkan kepada satu tayammum yang dilakukan. Malik. Oleh demikian. maka harus untuk melakukan dengan tayammum itu seberapa banyak solat yang dikehendaki sama ada fardhu atau sunat dan tanpa mengira waktu. Imam Abu Hanifah. Pandangan ini merupakan pendapat Sa¶id bin al-Musayyab. Tayammum terikat dengan waktu di mana satu tayammum hanya bagi satu waktu solat fardhu sahaja. al-Muzani dan ar-Ruyani. Adapun solat sunat. Jumhur ulamak yang terdiri dari Saidina µAli.

. Sebenarnya ia hanyalah pandangan Ibnu Umar. Adapun hadis yang dijadikan hujjah oleh jumhur tadi ia adalah dhaif.Mengenai muka tidak ada khilaf di kalangan ulamak bahawa keseluruhan kawasan muka yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk. Jika tidak.w. berlaku pula khilaf dalam menentukan berapakah bilangan tepukan ke tanah yang mesti dilakukan oleh orang yang melakukan tayammum? Mengikut jumhur ulamak tadi. ³Tayammum itu dua kali tepukan. Imam Abu Hanifah dan Syafi¶ie.sabda Nabi s. Ishaq. Ibnu µUmar. kawasan tangan yang wajib disapui debu ketika tayammum hanyalah sampai ke pergelangan tangan sahaja. mengikut jumhur atau majoriti ulamak iaitu Saidina µAli.a.a. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)´. Mereka berdalilkan ± antaranya. Jika dua kali tepukan itu mencukupi untuk menyapu keseluruhan kawasan muka dan tangan (hingga ke siku). Mereka berdalilkan hadis kisah µAmmar (yang telah kita kemukakan tadi) di mana Rasulullah s. Imam Malik. bersabda kepadanya. bukan sabda Nabi s. Adapun tangan. al-Laits. Menurut Imam Nawawi.w. ³Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. Berapakah bilangan tepukan yang wajib semasa melakukan tayammum? Rentetan dari khilaf di atas. maka para ulamak berbeza pandangan tentang kawasan yang wajib disapui debu.. pandangan kedua di atas adalah kuat dari segi dalilnya dan lebih hampir kepada kehendak as-Sunnah. kawasan tangan yang wajib disapui debu adalah sama sebagaimana yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk iaitu bermula dari hujung jari hinggalah ke siku.a. Salim bin Abdullah. al-Auza¶ie. Imam Syafi¶ie (mengikut qaul qadimnya sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsur) dan disokong oleh Ibnu al-Munzir berpandangan.w. maka ketika tayammum kawasan muka tersebut wajib diratai dengan debu. sekali untuk disapu ke muka dan sekali untuk di sapu ke kedua tangan hingga ke siku´. as-Sya¶bi. Kedua. wajiblah tepukan itu ditambah hingga debu meratai seluruh kawasan yang wajib disapu itu. al-Hasan alBasri. Imam Ahmad. . tidak perlu lagi ditambah. Pertama. tayammum wajib dengan sekurang-kurangnya dua kali tepukan ke tanah. satu tepukan untuk disapu ke muka dan satu tepukan lagi untuk disapu kepada dua tangan hingga ke siku. Makhul. sekumpulan ulamak yang terdiri dari µAtho.

dengan sendiri tayammumnya terbatal. perkara-perkara yang membatalkan wudhuk juga akan membawa kepada batalnya tayammum. Bilakah batalnya tayammum? 1. Contohnya. kemudian belum sempat mengerjakan solat ia telah menemui air. jika seseorang bertayammum kerana sakit. Imam Ahmad. sah lah solat yang ditunaikan sebelum bertemu air itu dan tidak perlu diulangi semula sekalipun waktu masih ada. kemudian mengambil wudhuk dan melakukan semula solat. Jika air ditemui semasa sedang solat (seperti ada orang memberitahunya semasa sedang solat itu). 2. batallah tayammumnya. Bagi orang yang bertayammum kerana ketiadaan air. al-Auza¶ie. maka batallah tayammumnya. Sebaik bertemu air. maka sebaik ia sembuh dari sakit. Jika seorang bertayammum. sejuk keterlaluan dan sebagainya). Jika bertayammum kerana keuzuran (seperti sakit. mereka menegaskan. ia telah terkentut atau tersentuh kemaluan atau sebagainya). 3. Jika ia bertayammum tadi kerana ganti mandi wajib.com/2009/07/30/bersuci-tayammum/ . 4. tidak harus ia menunaikan solat dengan tayammum itu. tayammum dikira terbatal sebaik sahaja hilang keuzuran. Kesimpulannya.wordpress. Jika air ditemui setelah selesai solat. Ini kerana tayammumnya dengan sendiri terbatal dengan kerana bertemu air sekalipun belum sempat mengerjakan solat. http://muhdhazrie. hendaklah ia mandi wajib sebelum mengerjakan solat berikutnya. Tayammum adalah bersuci gantian bagi wudhuk. yang wajib ialah sekali tepukan sahaja untuk keduadua anggota tayammum iaitu muka dan dua tangan hingga pergelangannya. tayammumnya batal apabila telah bertemu air. kemudian baru tunaikan solat. Apabila hendak solat semula. Ishaq dan disokong oleh Ibnu al-Munzir). Apabila berlaku kepada orang yang bertayammum perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhuk sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam tajuk yang lalu (contohnya. yakni tidak cukup dengan tayammumnya tadi sekalipun ia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayammumnya. Namun sebaik-baiknya ialah ia menghentikan solatnya.Adapun pandangan kedua di atas (µAtho. wajib ia mengambil wudhuk. Makhul. jika ia ingin meneruskan solatnya diharuskan dan solatnya sah. akan tetapi hendaklah mengambil wudhuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful