Apa makna tayammum?

Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit, terlalu sejuk atau sebagainya.[1] Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak ulamak. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud); ´Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah ituµ. (al-Maidah: 6). Bila diharuskan tayammum? Secara dasarnya, ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm; 1. Kerana keputusan air; sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. 2. Kerana tidak mampu menggunakan air Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan; Seorang lelaki datang berjumpa Umar r.a. dan bertanya; ´Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)µ. Umar menjawab; ´Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)µ. Namun ¶Ammar bin Yasir r.a. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar; ´Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). Adapun kamu, maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. Adapun aku, maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solatµ. Apabila diceritakan kepada Nabi s.a.w., maka baginda berkata (kepada ¶Ammar); ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah, kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ.[2]

Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r.a. yang menceritakan; ´Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil, aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk, lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang), mereka mengadu kepada Rasulullah s.a.w. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). Maka Rasulullah bertanya kepadaku; ¶Wahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?·. Lalu aku menjawab; ¶Aku teringat firman Allah; ´Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamuµ. (an-Nisa·; 29). Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat·. Mendengar peneranganku, Rasulullah s.a.w. ketawa dan baginda tidak berkata apaapaµ.[3] Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina ¶Ali ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir, lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. Jawab Saidina ¶Ali; ´Hendaklah ia bertayammumµ. Imam Ahmad pernah menceritakan; ´Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman merekaµ.[4] Apakah contoh-contoh keadaan yang mengharuskan tayammum kerana tidak mampu menggunakan air? 1. Tidak mampu menggunakan air kerana sakit, atau bimbang bertambah sakit, atau bimbang lambat sembuh. Hal tersebut diketahui dengan pengalaman atau makluman dari doktor. 2. Air yang ada diperlukan (untuk minum dan sebagainya) pada ketika itu atau akan datang. 3. Terdapat sangkaan yang kuat dalam dirinya bahawa akan ditimpa sakit jika ia menggunakan air. 4. Takut kepada musuh yang menghalangnya dari mendapat air sama ada musuh itu

manusia atau binatang buas. 5. Air diperlukan untuk minuman haiwan yang bersamanya seperti kudanya atau sebagainya. 6. Air diperlukan untuk menguli tepung, untuk memasak dan sebagainya. 7. Air diperlukan untuk membasuh najis yang tidak dimaafkan (yakni mesti dibersihkan). 8. Bimbang kepada sejuk yang bersangatan jika musim sejuk luar biasa. Apakah syarat-syarat sah tayammum? Untuk sahnya tayammum, para ulamak telah menggariskan syarat-syarat berikut;[5] Pertama; Hendaklah orang yang bertayammum mempunyai keuzuran yang menghalangnya dari menggunakan air iaitu kerana keputusan air atau tidak mampu menggunakan air. Kedua; Berusaha mencari air terlebih dahulu jika tayammum dilakukan kerana keputusan air. Ketiga; Hendak lah tayammum itu dengan menggunakan tanah yang bersih Keempat; Hendaklah bertayammum setelah masuk waktu Syarat pertama telahpun kita huraikan tadi iaitu tatkala memperkatakan tentang bilakah harus kita bertayammum. Untuk berikutnya kita huraikan syarat-syarat selebihnya iaitu yang bersangkutan dengan kewajipan mencari air, bahan tayammum (iaitu tanah menurut jumhur ulamak) dan waktu dilakukan tayammum. Apa maksud mencari air? Seseorang yang ingin bertayammum kerana ketiadaan air, wajib ia berusaha mencari air terlebih dahulu di kawasan sekitarnya. Jika air tiada di rumah, hendaklah ia pergi ke masjid umpamanya atau ke rumah berdekatan moga-moga menemui air. Jangan sematamata tiada air di rumah, lalu ia pun bertayammum. Setelah pasti benar-benar tidak ada air, barulah bertayammum. Mencari air itu wajib diulangi setiap kali hendak bertayammum.[6] Tidak cukup dengan pencarian ketika kali pertama bertayammum

sahaja. Bagaimana jika ada air, namun tidak mencukupi untuk bersuci, adakah digunakan air baru tayammum atau terus tayammum? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini;[7] Pandangan pertama; wajib digunakan air yang ada itu, kemudian barulah bertayammum bagi anggota yang tidak dapat dicuci dengan air. Pandangan ini merupakan mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi·ie (dalam qaul jadidnya). Pandangan kedua; hendaklah terus bertayammum dan tinggalkan air itu. Pandanagn ini adalah pandangan jumhur ulamak yang terdiri dari al-Hasan, az-Zuhri, Hammad, Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi·ie (dalam qaul qadimnya), Ibnu al-Munzir dan al-Muzanie (murid Imam Syafi·ie). Kalau seseorang itu lupa bahawa dalam kenderaannya ada air atau ia lupa ada menyimpan air di satu tempat, lalu ia pun bertayammum dan mengerjakan solat; bagaimana hukumnya? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini; Pertama; menurut Imam Syafi·ie dan Imam Ahmad; tidak dipakai tayammum itu, yakni solatnya wajib diulangi semua setelah mengambil wudhuk dengan air tersebut. Hujjah mereka ialah; thoharah dengan air adalah perintah yang wajib. Ia tidak gugur sematamata kerana lupa. Kedua; menurut Imam Abu Hanifah; dipakai tayammum itu, yakni solatnya sah kerana lupa adanya air membawa ia kepada tidak dapat menggunakan air, maka halnya sama seperti orang yang ketiadaan air. Adakah tayammum hanya harus dengan tanah sahaja? Bolehkah bertayammum dengan selain tanah? Ada beberapa pandangan ulamak dalam masalah bahan yang harus digunakan untuk bertayammum; Pertama; jumhur ulamak (mazhab Imam Syafi·ie, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf dan Daud az-Dzahiri) mensyaratkan tayammum hendaklah dengan tanah, tidak harus dengan

Malah menurut Imam Malik. tetapi juga pasir. Harus tayammum dengan segala yang ada di atas permukaan bumi. tidak harus tayammum. Adakah harus bertayammum dengan menepuk di dinding.a. permaidani dan sebagainya itu. Jika ia telah menemui air. tidak harus melakukan tayammum dengan menepuk ke atas debu yang terdapat di atas pakaian. di atas permaidani. Dan disyaratkan tanah itu pula hendaklah berdebu (yakni dapat melekat pada tangan bila ditepuk) dan bersih. batu.w.pasir. tidak khusus kepada tanah sahaja. tidak hanya tanah. Kedua. Pertama. harus bertayammum di atas batu yang tidak ada debu atau di atas tanah licin yang tidak ada debu yang melekat di tangan apabila ditepuk di atasnya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan bahan-bahan untuk bertayammum itu berdebu. harus tayammum dengan salji dan setiap yang melapisi permukaan bumi. Adakah harus bertayammum dengan tanah bernajis? Tidak harus kerana tayammum wajib dengan tanah atau bahan yang bersih kerana Allah menyebutkan di dalam ayat ´ µ (sha·id yang bersih). Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula berpendapat. tayammum hendaklah dengan menepuk terus ke atas bumi. hendaklah ia menyapu air (yakni membasuh) badannya.[9] Adakah disyaratkan masuk waktu sahnya tayammum? . mengikut pandangan mazhab Syafi·ie dan Ahmad. hukum tersebut telah disepakati oleh sekelian ulamak. di belakang binatang kenderaan atau sebagainya? Ada dua pandangan ulamak. Kedua. harus jika di atas tempattempat yang ditepuk itu ada terdapat debu yang dapat melekat di tangan sebagaimana yang disyaratkan tadi. Begitu juga. Nabi s. kapur. Demikian itu lebih baik baginyaµ. juga bersabda. mengikut Imam Malik. Menurut beliau. kapur dan sebagainya yang tidak dikategorikan sebagai tanah. ´Sha·id (tanah) yang bersih adalah alat bersuci bagi seorang muslim jika ia tidak mendapati air sekalipun selama sepuluh tahun.[8] Menurut Abu Hamid. di pakaian. pada pandangan mereka. Jika tidak terdapat debu padanya. Oleh itu. batu dan seumpamanya.

tidak sah tayammum melainkan setelah masuk waktu solat sama ada tayammum kerana keputusan air atau kerana tidak mampu menggunakan air. seperti kulit menjadi hitam atau sebagainya. akan tetapi dilakukan hanya untuk mengharuskan solat sahaja. Maka sebagaimana wanita yang istihadhah tidak harus mengambil wudhuk melainkan setelah masuk waktu. Ahmad dan lain-lain) berpandangan. lumpuh dan sebagainya. Ia merangkumi. menyapu khuf. Menimbulkan kecacatan dan kejelikan yang ketara pada badan. Beliau mengkiaskannya dengan wudhuk dan toharah-toharah yang lain (mandi. Kesan-kesan yang dibimbangi tersebut dari penggunaan air hendaklah disahkan oleh pengalaman sendiri atau berdasarkan makluman dari doktor yang mahir. Menyebabkan kesakitan yang tidak tertanggung. Sebagaimana wudhuk harus dilakukan sebelum masuk waktu solat. Imam Abu Hanifah berpandangan.[11] 1. Menurut mazhab . Menyebabkan sakit bertambah teruk atau penyakit semakin melarat. 4. menghilangkan najis). Pertama. 6. Sakit atau luka yang mengharuskan tayammum ialah sakit atau luka yang penggunaan air ditakuti akan menyebabkan at-talaf (kematian atau kemusnahan anggota) atau mendatangkan mudarat pada badan. tayammum tidak terikat dengan waktu. yakni harus melakukan tayammum sekalipun belum masuk waktu. Akan menyebabkan kematian atau kerosakan pada aggota ( ). begitu juga orang yang ingin melakukan tayammum juga tidak harus melakukannya melainkan setelah masuk waktu solat. 3. Maksud ¶masuk waktu· ialah tiba waktu yang mengharuskan suatu solat itu dilakukan. maka tayammum juga sedemikian kerana ia disyariatkan sebagai ganti kepada keduaduanya. Disyaratkan masuk waktu kerana tayammum adalah toharah darurat seperti mana toharah wanita yang istihadhah di mana kedua-duanya tidak menghilangkan hadas. Penggunaan air menimbulkan penyakit yang membawa kematian atau kerosakan anggota.[10] Apakah syarat tayammum bagi orang sakit atau luka? Tidak semua jenis sakit atau luka mengharuskan tayammum.Ada dua pandangan ulamak. Menyebabkan lambat sembuh 5. jumhur ulamak (terdiri dari mazhab Imam Malik. Kedua. 2. Syafi·ie.

barulah diharuskan tayammum. wajiblah dilakukan ikhtiar itu. [17] Pandangan pertama. doctor itu hendaklah muslim dan adil (tidak fasiq). Ishaq . Jumhur ulamak yang terdiri dari Saidina ¶Ali. membawa mushaf. Malik. solat sunat. sujud syukur. Jika tidak mampu. as-Tsauri.[14] Sejauhmanakah ibadah yang harus dilakukan dengan tayammum? Tayammum mengharuskan apa yang diharuskan dengan wudhuk dan mandi.[16] Namun para Fuqahak berikhtilaf dalam menentukan bilangan solat fardhu yang harus dikerjakan dinisbahkan kepada satu tayammum yang dilakukan. harus memakai pandangan atau makluman dari doktor kafir jika tidak ada doktor muslim. Pandangan kedua. Tidak diterima pengakuan atau pengesahan dari doctor kafir atau fasiq. an-Nakha·ie. Rabi·ah.Syafi·ie. Syafi·ie.[12] Namun menurut mazhab Imam Malik. Jika mampu berikhtiar sama ada dengan memanaskan air atau sebagainya.[13] Apakah syarat tayammum bagi orang yang kesejukan? Syaratnya ialah tidak ada sebarang ikhtiar lagi yang dapat dilakuka bagi menggunakan air. Yahya al-Ansari. az-Zuhri. maka harus untuk melakukan dengan tayammum itu seberapa banyak solat yang dikehendaki sama ada fardhu atau sunat dan tanpa mengira waktu. Imam Abu Hanifah. Ibnu Umar. al-Muzani dan ar-Ruyani. Hukum ini telah disepakati oleh ulamak. as-Sya·bi.[15] Seorang yang bertayammum harus mengerjakan solat fardhu. Qatadah. Ibnu ¶Abbas. al-Laits. al-Hasan. membaca al-Quran dan beriktikaf. tayammum sama seperti wudhuk iaitu tidak terikat dengan bilangan solat. sujud tilawah. Di sana ada tiga pandangan. Selagi tayammum tidak batal ²iaitu dengan menjumpai air atau dengan berlakunya hadas-. Pandangan ini merupakan pendapat Sa·id bin al-Musayyab.

(sebahagiannya telah kita sebutkan tadi). Salim bin Abdullah. Imam Abu Hanifah dan Syafi·ie. . Pandangan ketiga.w. mengikut jumhur atau majoriti ulamak iaitu Saidina ¶Ali. ´Tayammum itu dua kali tepukan.sabda Nabi s.dan Imam Ahmad. Apabila masuk waktu lain. Adapun solat sunat. maka para ulamak berbeza pandangan tentang kawasan yang wajib disapui debu. harus dilakukan seberapa banyak yang dikehendaki. al-Hasan al-Basri. as-Sya·bi. Seorang yang bertayammum boleh melakukan apa sahaja solat yang dikehendaki sama ada solat fardhu dalam waktu. Imam Abu Tsur dan fuqahak mazhab Hanbali. maka ketika tayammum kawasan muka tersebut wajib diratai dengan debu. Ibnu ¶Umar. solat fardhu yang luput.. menghimpunkan dua solat nazar atau antara satu solat fardhu dengan satu solat nazar. tidak harus menjamakkan dua solat dengan satu tayammum atau melakukan dua tawaf atau melakukan satu solat fardhu dengan satu tawaf fardhu. Dua tangan Mengenai muka tidak ada khilaf di kalangan ulamak bahawa keseluruhan kawasan muka yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk.a.[19] Apakah anggota-anggota tayammum? Berdasarkan ayat al-Quran tadi dan hadis-hadis Nabi s. satu tayammum hanya untuk satu solat fardhu atau satu ibadah wajib sahaja. Muka 2. al-Laits. Imam Malik. Hendaklah diperbaharui tayammum untuk setiap solat fardhu yang hendak dilakukan setelah dipastikan tidak air terlebih dahulu.[20] Mereka berdalilkan ²antaranya. kawasan tangan yang wajib disapui debu adalah sama sebagaimana yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk iaitu bermula dari hujung jari hinggalah ke siku. Kedaaannya menyamai seorang wanita istihadhah atau orang-orang lainnya yang melakukan toharah darurat. Mereka berpendapat.[18] Mereka berpandangan. Tayammum terikat dengan waktu di mana satu tayammum hanya bagi satu waktu solat fardhu sahaja.w. Oleh demikian. anggota tayammum hanya dua sahaja (sama ada tayammum bagi menggantikan wudhuk atau bagi menggantikan mandi) iaitu. Pertama.a. 1. menjamakkan dua solat dan seberapa banyak solat sunat yang diingini selama belum masuk waktu lain. Adapun tangan. batallah tayammum dan wajib diulangi semula tayammum bagi mengharuskan solat kembali.

Jika dua kali tepukan itu mencukupi untuk menyapu keseluruhan kawasan muka dan tangan (hingga ke siku). Menurut Imam Nawawi.w. sekumpulan ulamak yang terdiri dari ¶Atho.[26] Adapun pandangan kedua di atas (¶Atho.[23] Mereka berdalilkan hadis kisah ¶Ammar (yang telah kita kemukakan tadi) di mana Rasulullah s. al-Auza·ie.[21] Kedua. wajiblah tepukan itu ditambah hingga debu meratai seluruh kawasan yang wajib disapu itu. tidak perlu lagi ditambah. kawasan tangan yang wajib disapui debu ketika tayammum hanyalah sampai ke pergelangan tangan sahaja. Jika tidak. berlaku pula khilaf dalam menentukan berapakah bilangan tepukan ke tanah yang mesti dilakukan oleh orang yang melakukan tayammum? Mengikut jumhur ulamak tadi.a.. satu tepukan untuk disapu ke muka dan satu tepukan lagi untuk disapu kepada dua tangan hingga ke siku. Imam Ahmad. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ. bukan sabda Nabi s. Makhul. pandangan kedua di atas adalah kuat dari segi dalilnya dan lebih hampir kepada kehendak as-Sunnah. bersabda kepadanya. mereka menegaskan.w.a. tayammum wajib dengan sekurang-kurangnya dua kali tepukan ke tanah. yang wajib ialah sekali tepukan sahaja untuk kedua-dua anggota tayammum iaitu muka dan dua tangan hingga .sekali untuk disapu ke muka dan sekali untuk di sapu ke kedua tangan hingga ke sikuµ. Imam Ahmad.[24] Adapun hadis yang dijadikan hujjah oleh jumhur tadi ia adalah dhaif. Imam Syafi·ie (mengikut qaul qadimnya sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsur)[22] dan disokong oleh Ibnu al-Munzir berpandangan. ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah.[25] Berapakah bilangan tepukan yang wajib semasa melakukan tayammum? Rentetan dari khilaf di atas. al-Auza·ie. Sebenarnya ia hanyalah pandangan Ibnu Umar. Ishaq dan disokong oleh Ibnu al-Munzir). Makhul. Ishaq.

tayammumnya batal apabila telah bertemu air. perkaraperkara yang membatalkan wudhuk juga akan membawa kepada batalnya tayammum. jika seseorang bertayammum kerana sakit. Apabila berlaku kepada orang yang bertayammum perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhuk sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam tajuk yang lalu (contohnya. sah lah solat yang ditunaikan sebelum bertemu air itu dan tidak perlu diulangi semula sekalipun waktu masih ada. Al-Mughni. Apabila hendak solat semula. hendaklah ia mandi wajib sebelum mengerjakan solat berikutnya. 1/180. akan tetapi hendaklah mengambil wudhuk. dengan sendiri tayammumnya terbatal. Bagi orang yang bertayammum kerana ketiadaan air. Jika ia bertayammum tadi kerana ganti mandi wajib. Kesimpulannya. ia telah terkentut atau tersentuh kemaluan atau sebagainya). tayammum dikira terbatal sebaik sahaja hilang keuzuran. Namun sebaik-baiknya ialah ia menghentikan solatnya. tidak harus ia menunaikan solat dengan tayammum itu.pergelangannya. Jika air ditemui semasa sedang solat (seperti ada orang memberitahunya semasa sedang solat itu). Ini kerana tayammumnya dengan sendiri terbatal dengan kerana bertemu air sekalipun belum sempat mengerjakan solat. maka batallah tayammumnya. yakni tidak cukup dengan tayammumnya tadi sekalipun ia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayammumnya. Sebaik bertemu air. kemudian mengambil wudhuk dan melakukan semula solat. sejuk keterlaluan dan sebagainya). batallah tayammumnya. Contohnya. Jika air ditemui setelah selesai solat.[27] Bilakah batalnya tayammum? 1. [2] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. Jika seorang bertayammum. 2. 4. wajib ia mengambil wudhuk. kemudian belum sempat mengerjakan solat ia telah menemui air. Nota Kaki [1] Lihat takrif Tayammum di dalam. Tayammum adalah bersuci gantian bagi wudhuk. maka sebaik ia sembuh dari sakit. jika ia ingin meneruskan solatnya diharuskan dan solatnya sah. . 3. kemudian baru tunaikan solat. Jika bertayammum kerana keuzuran (seperti sakit.

1/182-184. [9] Al-Majmu·. ´«demikian itu lebih baik baginyaµ. lafaz hadis berbunyi.w. ´Sha·id yang baik adalah wudhuk seorang muslim ketika ia tidak menemui air sekalipun sepuluh tahun. [6] At-Tahzib. perawi-perawi hadis ini adalah soheh. 1/550 (Surah an-Nisa·. bersuci dengan air itu lebih baik baginya dari segi keberkatan dan pahala. Kata beliau. 5154). Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar. hadis ini hasan soheh. 1/182. 2/272. hlm. al-Majmu·. 1/195. Imam al-Baghawi. (Lihat. (Riwayat al-Bazzar dari Abu Hurairah r. 90. al-Majmu·. [7] Al-Majmu·. [5] Al-Mughni. hlm. bermaksud. 5154). Faidhul-Qadier. Abu Daud dan Daruqutni. 91.a. [8] Riwayat Imam at-Tirmizi dari Abu Zar r. Lihat. [12] At-Tahzib. Menurut Imam Ibnu Hajar.a. at-Tahzib. 2/294-295. [10] Al-Mughni. hadis no. [4] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. al-Mughni. Jika ia telah menemui air. 1/183.. 1/375. [11] Al-Mughni. 413-414. hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan sapulah kulitnya dengan air (yakni ratakanlah anggota wudhuknya dengan air).a. Demikian itu lebih baik baginyaµ. 1/414. . hadis no. 2/269. [13] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. Faidhul-Qadier. 2/248.. ayat 43). Tafsir Ibnu Kathir. Dalam riwayat yang lain. .[3]Riwayat Imam Ahmad.. Sabda Nabi s.

lihat dalam al-Mughni.. 2/318. [27] Al-Majmu·. [18] Pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanbali berbeza dengan pandangan yang dinaqalkan dari Imam Ahmad.blogspot. [20] Al-Majmu·. 1/187. 2/242. al-Mugnni. al-Majmu·. at-Tahzib. [23] Al-Majmuk. [22] Al-Majmu·. Pandangan Abu Tsur.[14] Al-Mughni. [21]Riwayat Imam al-Hakim dan at-Thabrani dari Ibnu ¶Umar r. 2/242.a. al-Majmu·. al-Mughni. al-Mughni. [19] Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. 2/241-242. 2/317-318. [17] Al-Mughni. 1/396. [24] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. 2/241. 1/402. Lihat. 1/198-199. 2/242. 1/197. [26] Al-Majmu·. 1/199 dan al-Majmu·. [15] At-Tahzib.com/2008/06/bersuci-tayammum. 2/242.html . 1/413. [25] Al-Majmu·. http://fiqh-am. 1/198. [16] At-Tahzib. 1/396-402. 2/318. al-Mughni. 1/189. 1/187.

Bab 1 : Taharah / Bersuci 1. Oleh itu untuk melakukannya. Faedah melakukan taharah ialah supaya badan menjadi bersih.t. 4. dalam Surah al-Anfal.. Hikmah disuruh melakukan taharah ialah kerana semua ibadah khusus yang kita lakukan itu adalah perbuatan mengadap dan menyembah Allah Ta'ala.w. Hukum taharah ialah WAJIB di atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan.w. 2. Syarat wajib taharah ialah : y y y y y y y y y Islam Berakal Baligh Masuk waktu ( Untuk mendirikan solat fardhu ). 6. .. 10. Tujuan taharah ialah bagi membolehkan seseorang itu menunaikan solat dan ibadah-ibadah yang lain. Definisi : i) Dari segi bahasa : Suci dan bersih ii) Dari segi istilah syarak : Suci dan bersih daripada najis atau hadas.a.t. 7. 8. pernah bersabda yang bermaksud : " Agama islam itu diasaskan di atas kebersihan " 5. ayat 11 yang bermaksud : " Dan (ingatlah ketika) Dia menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untuk mensucikan kamu dengannya. Taharah adalah sebagai bukti bahawa Islam amat mementingkan kebersihan dan kesucian. maka wajiblah berada di dalam keadaan suci sebagai mengagungkan kebesaran Allah s.w. Tidak lupa Tidak dipaksa Berhenti darah haid dan nifas Ada air atau debu tanah yang suci. Berdaya melakukannya mengikut kemampuan. 9. " Rasulullah s. Taharah ialah anak kunci dan syarat sah salat. 3.048 . Ahli fiqh bersepakat mengatakan harus bersuci dengan air yang suci (mutlaq) sebagaimana firman Allah: 025. Dalil naqli tentang suruhan bersuci adalah sebagaimana firman Allah s. sihat dan terjauh daripada penyakit serta mendatangkan kegembiraan kepada orang yang melaksanakannya.

3) Kitab Minhajul Muslim oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi . PENGERTIAN TAYAMMUM . Samak. Jelasnya. Firman Allah: y 004. Takhallul. Dan jika kamu sakit atau dalam bermusafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. maka kulit itu tetap tidak busuk atau rosak. sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. harus menggunakan kertas atau batu ketika beristinja' dan tanah atau debu tanah sebagai ganti air bagi mengharuskan solat yang dikenali sebagai tayammum. 12. air perigi. sapulah mukamu dan tanganmu.Idris Ahmad S.H. kemudian kamu tidak mendapat air. Rujukan Kitab : 1) Kitab Mattlaal Badrain oleh Syeikh Muhammad bin Daud Al-Fatani 2) Ringkasan Ibadah oleh Ibnu Rahmat . air salji yang menjadi cair dan air embun. hingga kamu mandi. iaitu air hujan. 4) Fiqh Syafii oleh Hj. Selain itu. iaitu air semata-mata tanpa disertakan dengan sesuatu tambahan atau sesuatu sifat. alat±alat untuk bersuci itu ialah: y Air mutlaq. iaitu air yang terbit daripada mata air. o Air yang terbit daripada bumi. air sungai dan air laut. Ia terbahagi kepada empat.Maksudnya : "Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa khabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatNya (hujan). dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih " 11. terkecuali sekadar berlalu sahaja. 4:43) 3. Ia terbahagi kepada tiga. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. 4. boleh menyucikan jika tidak digunakan untuk sesuatu fardhu dan tidak bercampur dengan sesuatu. ´ (Surah Al-Nisa¶. sedang kamu dalam keadaan mabuk. iaitu arak bertukar menjadi cuka tanpa dimasukkan sesuatu bahan ke dalamnya. Air mutlaq ini terbahagi kepada beberapa bahagian: o Air yang turun daripada langit. maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan berjunub). janganlah kamu solat. iaitu membuang bahan-bahan lebihan yang melekat pada kulit dan yang merosakkannya sekira-kira jika direndam atau dibasuh dengan air sesudah disamak.043 ³Hai orang-orang yang beriman. Tanah.

sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah. SYARAT TAYAMMUM 1. 2. dan ia adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syaraµ kepada manusia. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). . sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu¶ dan mandi). maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah ± debu yang bersih. atau kamu sentuh perempuan. SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM 1. 3. sujud tilawah dan beriµtikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagai ganti wudhu¶ dan mandi. 5:6) y Semua ibadah atau amalan taµat yang perlu kepada bersuci (taharah) seperti sembahyang. Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan. Menggunakan debu tanah yang suci. ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air. tidak mustaµmal. Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu¶ atau mandi.006 Maksudnya: ³Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib. ·Disyariµatkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wataµala: 005. Hilang najis terlebih dahulu.y y Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan syarat yang tertentu. 3. 4. tidak bercampur benda lain. menyentuh mushaf. Masuk waktu sembahyang. 2. Tayammum dilakukan bagi menggantikan wudhu¶ atau mandi wajib (junub. atau dalam musafir.´ (Surah Al-Ma¶idah. haidh dan nifas). kerana amalan yang diharuskan taharah dengan air adalah diharuskan juga dengan tayammum. membaca Al-Qur¶an.

Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu.´ 2.5. ANGGOTA TAYAMMUM 1. Membaca basmalah iaitu lafaz 2. 3. RUKUN TAYAMMUM 1. PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1. . 3. Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. Menyapu muka. Menyapu kedua-dua belah tangan. Tertib. Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu¶. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka. SUNAT TAYAMMUM 1. Murtad iaitu keluar dari agama Islam. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air. Niat tayammum adalah seperti berikut: Maksudnya: ³Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala. Muka. 6. 3. 2. 2. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. 4. Dua belah tangan hingga siku.

Tayammum di segi syarak adalah menggunakan tanah yang bersih dan suci seperti debu atau pasir bagi menyapu muka dan tangan untuk mengangkat hadas dengan persyaratan syarak sebagai pengganti wuduk atau mandi wajib (mandi junub). menggunakan debu yang suci dengan beberapa syarat. ensiklopedia bebas. Tayammum adalah sebagai ganti dari wuduk atau mandi.al-azim. Lompat ke: pandu arah.htm Tayammum Dari Wikipedia Bahasa Melayu.com/masjid/infoislam/ibadat/home. .http://www. gelintar Sebahagian daripada siri Fiqh Islam (suatu disiplin kajian Islam) Bidang-bidang y y y y y y Ekonomi Politik Perkahwinan Jenayat Ibadah Kebersihan o Taharah  Bersugi  Wuduk  Mandi  Mandi wajib Tayammum Istinjak Najis Samak o Makanan  Sumber bahan  Alkohol  Arak Ketenteraan     y Kotak ini: papar bincang sunting Tayammum ialah menyapu debu kemuka dan kedua tangan sampai ke siku.

" (An-Nisa: 43).Dengan tayammum seseorang hanya boleh mengerjakan satu ibadah yang fardu saja dan ditambah dengan ibadah yang sunat-sunat. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan). "Tanah adalah wudu seorang muslim jika tidak mendapatkan air kendati selama sepuluh tahun." (HR An-Nasai dan Ibnu Hibban). "[6] Wahai orang-orang yang beriman. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi). lagi Maha Pengampun.2 Bersolat Dengan Bertayammum Dan Kemudian Mendapati Air [sunting] Dalil Tayammum disyariatkan berdasarkan Al Quran dan sunah. supaya kamu bersyukur. hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub (berhadas besar) kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan. kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk). iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu.1 Bila Tayammum Dan Wuduk Boleh Digabungkan o 7. Allah SWT berfirman. "[43] Wahai orang-orang yang beriman.w. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf.a." (Al-Maaidah: 6) Rasulullah s. . bersabda. tetapi Dia berkehendak membersihkan (mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan nikmatNya kepada kamu. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang bersih. iaitu: Sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. maka (berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu. janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang suci. Isi kandungan [sorok] y y y y y y y 1 Dalil 2 Syarat-syarat tayammum 3 Fardu (rukun) Tayammum 4 Panduan Bertayammum 5 Sunat Tayammum 6 Yang Membatalkan Tayammum 7 Kes-kes Tertentu berkenaan Tayammum o 7. apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang (padahal kamu berhadas kecil). dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan sapulah sebahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali dan jika kamu berjunub (berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air) atau dalam pelayaran atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air atau kamu sentuh perempuan.

tanah dapat menyucikannya. Mengusap muka dan dua telapak tangan sampai ke siku cukup sekali dengan debu yang suci 3. Murtad . Suci dari najis. 2. Tertib melakukannya. juga bersabda." (HR Ahmad). 2. iaitu muka dan kedua tangan 4. dua kali Menyapu kedua belah tangan sampai ke sikut dengan debu Mentertibkan rukun. Kaki tidak termasuk sebagai anggota tayammum. dengan lafaz Sengaja aku bertayammum untuk membolehkan mengerjakan solat karena Allah Ta ala .w. Maka.Rasulullah s. Setiap yang membatalkan wuduk 2. 4. Anggota tayammum adalah muka dan dua tangan (hingga ke siku) sahaja. [sunting] Fardu (rukun) Tayammum Rukun tayammum ada empat: 1. Dengan debu yang suci. Niat. 3.a. 3. Berhalangan menggunakan air disebabkan sakit. Ada air (melihat air sebelum solat) kecuali kerana sakit 3. "Seluruh tanah di bumi dijadikan sebagai tempat sujud dan bersuci bagiku dan umatku. 4. 5. 3. Menyapu muka dengan debu. [sunting] Sunat Tayammum 1. [sunting] Panduan Bertayammum 1. 2. 4. Meratakan debu yang suci itu pada seluruh anggota tayammum. di mana saja waktu salat menghampiri seseorang dari umatku. Tidak mendapat air setelah berusaha mencari. 2. Meletakkan dua belah tangan di atas debu untuk disapukan ke muka. Membaca bismillah Menipiskan debu Mendahulukan yang kanan dari yang kiri Tertib [sunting] Yang Membatalkan Tayammum 1. [sunting] Syarat-syarat tayammum 1. Sudah masuk waktu.

W. Bahagian wuduknya yang tidak boleh terkena air tadi boleh dibersihkan dengan cara tayammum sahaja. [sunting] Bersolat Dengan Bertayammum Dan Kemudian Mendapati Air Apabila seseorang itu memulakan solatnya setelah bertayammum dan di pertengahan dia mengerjakan solatnya.A. tiba-tiba bekalan ataupun sumber air kembali pulih.org/wiki/Tayammum Solat Bagi Orang Yang Tidak Berwudhu dan Bertayammum Disebabkan Keuzuran Written by abdul kadir Wednesday. keduanya menjumpai air. dia boleh meneruskan dan menghabiskan solatnya tanpa memberhentikan solatnya. Kemudian tiba waktu solat sedang tidak ada air bersama keduanya. Sekiranya seseorang itu menunaikan solat dengan hanya bertayammum kerana ketiadaan air. "Engkau telah mengikut sunnah dan solat sudah cukup. Keduanya kemudian datang kepada Rasulullah S. Tak lama kemudian. Lalu keduanya bertayammum dengan tanah yang suci sekaligus solat. Sekiranya bahagian kaki tidak boleh terkena air. Solat itu sah dan dia tidak perlu mengulangi solat tersebut. "Engkau mendapatkan dua pahala.wikipedia. orang tersebut dibolehkan menyucikan bahagian dirinya yang sihat secara wuduk biasa. dan sekiranya terkena air boleh menambahkan lagi mudarat. lantas sabda Nabi kepada yang tidak mengulangi solat.[sunting] Kes-kes Tertentu berkenaan Tayammum [sunting] Bila Tayammum Dan Wuduk Boleh Digabungkan Ada ketikanya bila Tayammum dan wuduk boleh digabungkan untuk menyempurnakan pembersihan seseorang daripada hadas kecil." Sedangkan sabda beliau kepada yang mengulangi solat. dan selepas itu meneruskan perjalanannya dan kemudiannya berjumpa air. solat yang ditunaikannya tadi dengan bertayammum tidak perlu diulangi lagi. serta menceritakan halnya. 09 January 2008 . seorang Muslim itu mengalami mudarat (seperti tangan disimen kerana patah) ataupun mempunyai tempat luka yang tidak boleh terkena air. sedangkan seorang lainnya tidak mengulangi. Umpamanya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id AlKhudri dia berkata." http://ms. wuduk bahagian itu juga digantikan dengan tayammum (di muka dan dua tangan). maka seorang mengulangi wuduk dan solatnya. Ada dua orang laki-laki keluar dalam suatu safar (perjalanan).

sebahagian yang lain pula berkata: Dia solat dan tidak perlu ulangi solatnya. Ulama yang berpendapat sebegini melihat kepada keumuman syariat dan keringanannya. sebaliknya dia tidak boleh berwudhu. tidak mandi dan tidak tayammum. sedangkan waktu solat semangkin sempit. iaitu dia tidak perlu solat dan hanya perlu ulang.´ (al-Baqarah:286). sebaliknya kemampuan dia menunaikan solat. lalau dilewatkan hukum (kewajian solat) ke atasnya sehingga dia mampu menggunakan (air atau tayammum) atau sehingga ada (air atau tanah utk bersuci). contohnya di dalam kapal terbang dan tidak ada di dalamnya apaapa yang boleh dibuat tayammum iaitu tidak ada sesuatu dari jenis permukaan bumi. bukan wudhu. maka orang sebegini tidak sah untuk dia solat dan tidak boleh diminta menunaikan solat di dalam waktunya kerana dia (ketika itu) bukan orang yang dituntut (mukallaf) menunaikan solat. tetapi waktu solat sudah masuk. inilah dalil mereka. kerana dia sebahagian dari perkara yang diarahkan (oleh Allah). akan tetapi dia berkemampuan menunaikan solat. maka kita suruh dia menunaikan solat. sebahagian yang lain berkata: dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulangi solatnya. mereka berkata: Dia tidak perlu solat. Inilah pendapat yang pertama. mandi dan bukan juga tayammum. sebahagian yang lain berkata: Dia qadhakan solatnya dan tidak perlu solat (ketika itu). dia tidak mampu untuk berwudhu dan bertayammum. ini bermakna sasaran suruhan telah diarahkan kepadanya dengan kesepakatan. Maka pendapat yang pertama: Dia tidak perlu solat.orang yang kehilangan dua cara bersuci´. dimana jika dia menunggu hingga kapal terbang mendarat.´ (al-Maidah:6). Persoalan ini dinamakan masaalah orang yang hilang dua cara bersuci.´ Syarah dari al-Syeikh Dr. sebaliknya perlu ulangi waktu yang dia tinggalkan itu sahaja. para ulama ini berkata: Orang yang tidak boleh berwudhu dan bertayammum. Sebagai contoh: seorang yang dikurung di dalam satu bilik dan kedua-dua tangan dan kakinya diikat. Disamping ada kemampuannya menunaikan solat dan . sebaliknya dia perlu menunggu sehingga memperolehi air atau memungkinkan dia menggunakan air dan dia ulangi solat yang tidak dikerjakannya itu. contohnya firman Allah swt: (maksudnya) ³Maka bertakwalah kepada Allah dengan kadar kemampuan kamu. dan firman Allah: ³Allah tidak menghendaki untuk menjadikan ke atas kamu kesusahan. waktu solat akan habis. hendaklah dia solat dan tidak perlu mengulangi solat tersebut.´ (al-Taghabun:16). ³Allah tidak membebankan seseorang melainkan sekadar kemampuannya.Penulis kitab Zaad al-Mustaqni¶ berkata: ³Atau ketiadaan air dan tanah. Golongan ulama ini membahagi-bahagikan perkara yang disuruh. samaada secara hakikat seperti seseorang berada ditempat yang tidak ada air dan tanah. dia dituntut menunaikan solat. (Maka orang yang berada dalam permasaalahan di atas) dia tidak mendapati bahan untuk bersuci. Walaupun keadaan itu berterusan sehingga beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan. kerana Allah mengarahkan solat dalam samaada keadaan berwudhu atau mandi atau bertayammum. Persoalan ini dinamakan sebagai ³Masalah Faqid al-Tohurain . Muhammad Mukhtar al-Syanqiti: Sebahagian ulama berkata: (Dalam keadaan di atas) hendaklah dia solat dan mengulangi solatnya. Pendapat yang kedua: Dia hendaklah solat (ketika itu) dan tidak perlu mengulangi solatnya. Ini kerana solat mestilah dilakukan dalam keadaan berwudhu atau bertayammum.

dikatakan peperangan itu adalah peperangan al-Maraisi¶ (à óÃÃÁáãõÃ) .´]. dia solat dan tidak perlu ulangi solat. tetapi kekal kewajipan menunaikan solat dan dia dituntut melakukannya.net/index. mandi atau tayammum disebabkan tidak mampu berwudhu. Pendapat yang ketiga. menunjukkan sesiapa yang tidak boleh berwudhu dan tayammum tidak diwajibkan mengulangi solat sebaliknya dia hanya perlu solat pada waktunya. mereka tidak boleh berwudhu dan bertayammum . dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulanginya. Pendapat yang pertama: orang sebegini tidak perlu solat. Bentuk pendalilan dari hadith ini. dia hanya perlu ulangi solat/qadha. kemudian gugur juga kewajipan mengulangi solat itu. syaratnya dia termasuk mukallaf menunaikan solat (perkara yang asal). dalam keadaan mereka ketiadaan air.maka pengakuan Nabi saw terhadap solat mereka tanpa bersuci dan baginda tidak mengarahkan mengulanginya selepas keluar waktu.php?option=com_content&task=view&id=310&Itemid=2 . [(al-Hadith): Allah tidak akan menerima solat seseorang daripada kamu. maka dia tidak perlu berwudhu. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang ketiga. Dan pandangan yang lebih kuat ialah dia perlu solat ketika itu (ketika ketiadaan air dan tanah) dan tidak perl ulanginya. maka gugur juga kewajipan mengulanginya. ini kerana ulangi solat. maka dia tidak dituntut menunaikan solat. apabila dia berhadath sehinggalah dia berwudhu. lalu mereka solat dalam keadaan begitu. berdasarkan hadith yang thabit di dalam al-Bukhari ketikamana Rasulullah saw keluar ke salah satu peperangan yang disertai baginda . apabila datang waktu solat (perkara yang asal) dan ketika itu dia bukan mukallaf menunaikan solat. dan baginda tidak mengarahkan mereka mengulanginya dan baginda membenarkan perbuatan mereka.kerana tayammum belum di syariatkan ketika itu . mandi atau bertayammum.gugur daripadanya kewajipan berwudhu. Ini kerana solat berdasarkan dalil-dalil syara¶ tidak dibenarkan melainkan dalam keadaan suci. Ini pendapat yang kedua. tidak juga dihukum berwudhu.µAisyah telah kehilangan rantainya. Kemudian mereka mendatangi Nabi saw selepas habis waktu solat tersebut. Berdasarkan ini. Ini bermakna solat telah gugur daripadanya. dia tidak boleh bertayammum dan wudhu.lalu baginda berhenti di Zaat al-Jaish (ôÃÁà ÃÁáà Ã?Ã) . Pendapat yang ketiga pula: Dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulanginya. http://al-qayyim. hanyasanya gugur darinya bersuci kerana ketidakmampuan melakukannya. Pendapat yang keempat yang mengatakan wajib solat kerana dia mampu menunaikan solat. kemudian masuk waktu solat. lalu baginda meminta sebahagian sahabat mencarinya. orang yang tidak boleh bersuci bukanlah seorang yang berwudhu.selepas al-Baidha¶ yang berada selepas Miqat Dzi al-Hulaifah ( Ã?à ÃÅ?ÃáÃ?ÃÁáà ) dari arah Makkah . dia hendaklah solat dalam keadaannya itu. dan dia dituntut untuk mengulangi solat itu kerana apabila dia mendapati air maka gugurlah keringanan ke atasnya dan wajib pula dia mengulanginya. dan dia tidak perlu mengulangi solatnya itu. dan pendapat yang kedua sebaliknya. Peristiwa ini berlaku sebelum disyariatkan tayammum. Pendapat yang keempat: Dia perlu solat dan perlu ulangi solat tersebut. kalaulah seseorang diikat atau digari atau tangannya terputus.

. Seorang lelaki datang berjumpa Umar r. ´Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air).a. Namun ¶Ammar bin Yasir r..a. . as-Sunnah dan Ijmak ulamak. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi). 2. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud). Umar menjawab. dan bertanya. iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah ituµ. sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? . Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit. atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan. Kerana tidak mampu menggunakan air . Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan. 1. (al-Maidah: 6). Adapun aku. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. ´Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)µ.w. ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. ´Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm. maka baginda berkata (kepada ¶Ammar). Apabila diceritakan kepada Nabi s. ´Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)µ.[1] Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran.Apa makna tayammum? . . maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. Secara dasarnya. atau dalam pelayaran. . kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di . Kerana keputusan air. Adapun kamu. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. terlalu sejuk atau sebagainya. maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solatµ.a. Bila diharuskan tayammum? .

´Hendaklah ia bertayammumµ.[4] . Imam Ahmad pernah menceritakan. ´Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamuµ. 1/180. Mendengar peneranganku. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk.a. yang menceritakan.tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ. Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina ¶Ali ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir. Jawab Saidina ¶Ali. Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? . Rasulullah s. ¶Wahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?·. ketawa dan baginda tidak berkata apa-apaµ. ¶Aku teringat firman Allah.[3] . Maka Rasulullah bertanya kepadaku. mereka mengadu kepada Rasulullah s. . ´Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman merekaµ.Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat·. Al-Mughni. Lalu aku menjawab. 29). Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r. lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. ´Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan.w.[2] .a.w.a. [1] Lihat takrif Tayammum di dalam. (an-Nisa·. [2] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang).

[4] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. (Dr. Dan barangsiapa tidak mendapati air bertayammumlah dengan tanah. Tayammum merupakan spesifik umat Islam yang disyari'atkan pada peperangan Bani Mustaliq tahun keenam hijrah." Manakala dari segi istilah Syara'. terdapat juga sesetengah fakta yang hanya ditumpukan kepada mazhab yang utama iaitu mazhab Syafi'ie dan Jumhur Ulama'. lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. Mabruri Tholhah. (Dr. Mengikut pendapat Abu Hanifah pula tayammum ialah menyapu muka dan dua tangan dengan tanah yang bersih di atas jalan yang tertentu.A Syariah Islamiah Pendahuluan Dalam bab ini. Abd. Walaupun begitu.T: (Al-Baqarah: 267) (sengaja). yang berfungsi sebagai pengganti wudhuk atau mandi sebagai rukhsah (kemudahan) bagi mereka yang berhalangan atau tidak dapat menggunakan air. Wahbah al-Zuhaili. 1984 : 560-561) Dalam terminologi fiqh tayammum diertikan dengan menyampaikan tanah ke muka dan dua tangan sebagai ganti daripada wudhu dan mandi dengan syarat-syarat yang tertentu.blogspot. huraian yang terperinci dinyatakan dalam setiap fakta berdasarkan kepada pandangan dari semua Ulama'' mazhab berserta dengan qaul yang paling rajih agar setiap kenyataan dapat dikemukakan dengan lebih jelas.W. 1422H/2002 : 61) Di dalam Kamus Istilah Fiqh pula mendefinisikan tayammum iaitu menyapukan debu atau tanah ke wajah dan kedua tangan hingga kedua siku dengan beberapa syarat. (M. kemudian waktu solat datang sedangkan air tidak ada. Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar. http://subiharon.[3]Riwayat Imam Ahmad. hlm.W mengutus orang mencarinya. (Al-Syeikh Hassan Ayub. Dalam bab ini juga. penulis akan mengemukakan definisi-definisi tayammum menurut perspektif hukum serta konsepkonsep yang berkaitan dengan tayammum dari semua aspek. Berkata Imam Malik pula tayammum bererti bersuci menggunakan tanah atau debu yang meliputi dengan menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan niat. Ketika itu Aisyah kehilangan kalungnya. 91.A. " Dengan pengertian ini juga. Mujieb.com/2010/08/keharusan-bertayammum. Manakala Imam Syafi'e pula mentakrifkan tayammum iaitu menyampaikan atau menyapukan tanah kepada muka dan dua tangan sebagai ganti kepada wudu' atau mandi janabah atau seumpamanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Definisi Tayammum Tayammum dari segi bahasa ialah firman Allah S. Imam Hanafi mentakrifkan tayammum iaitu menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan tanah yang bersih. 1997: 382-383) Tayammum dari segi istilah Syara' juga telah diberikan pelbagai pentakrifan oleh para Fuqaha' dengan istilah yang seakan-akan hampir maksudnya. maka . Syafi'iyah Am. lalu Rasulullah S. penyair berkata: Maksudnya: " Aku 'menyengaja' kepada kamu jika tidak aku dapati orang yang mempunyai akal fikiran. 1984: 560) Pengertian ini diambil dari Maksudnya: " Dan janganlah kamu 'sengaja' memilih buruk daripadanya. Wahbah al-Zuhaili. tayammum bermaksud 'menyengaja' atau menghendaki pada tanah untuk menyapu muka dan dua tangan dengan niat yang mengharuskan solat.html KONSEP TAYAMMUM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM Oleh: Mohd Rawizal bin Mohd Nawi B. Abu Daud dan Daruqutni.

bersabda: 'Gunakanlah tanah (bertayammum). Maka Allah menurunkan ayat-ayat tayammum". tidak bersembahyang bersama dengan satu kaum." Manakala dalil Ijma' pula mengharuskan tayammum berdasarkan kesepakatan seluruh umat Islam (Dr. bahawa Nabi S. Mendengar perkara itu. di situ pulalah terdapat alat untuk bersuci. Melihat itu. Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah: " Semoga Allah melimpahkan pahala kebaikan bagimu.W. sesungguhnya itu adalah cukup bagi engkau. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. harus baginya mengerjakan ibadat yang satu itu dan harus juga baginya mengerjakan semua ibadat dalam martabat yang kedua dan ketiga. Rasulullah S. (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci.turunlah ayat tayammum. haid dan nifas atau ketika ketiadaan air serta tidak mampu ." Berdasarkan hadis Abu 'Umamah al-Bahili. (AlSyeikh.A. kemudian kamu tidak mendapat air. 1984 : 562) Ibadat yang harus dikerjakan dengan bertayammum Bersuci dengan bertayammum mengharuskan baginya tiga martabat ibadah yang berikut: Pertama : Solat-solat fardhu dan tawaf fardhu serta khutbah solat jumaat. Lalu waktu solat tiba dan tidak ada air di sana. A. Allah menjadikan hal itu mengandung kebaikan bagimu dan bagimu kaum muslimin. Dr.A.W. Maka di mana pun seseorang dari umatku harus mengerjakan solat. (b) 348: 161-162) Maksudnya: " Sesungguhnya Rasulullah S.A. Sesiapa yang berniat salah satu ibadat daripada martabat yang kedua." Dari 'Imran Ibn Hussain r." Dalil pensyariatan tayammum Tayammum disyari'atkan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah serta Ijma'.a berkata: (Riwayat al-Bukhari.A.W bersabda: (Riwayat Ahmad. menyentuh musyhaf dan membaca al-Quran bagi orang berjunub. 1411H/1991: 229) Hadas yang dibolehkan bertayammum Diharuskan bertayammum sebagai ganti wudu' bagi seseorang yang berhadas kecil.W mengutus seseorang (untuk mencarinya). Fattah Hussin. (Dr. Zainuddin Tanjung.W. harus baginya mengerjakan semua martabat itu dan semua ibadat martabat ketiga tetapi tidak diharuskan samasekali baginya mengerjakan daripada martabat yang pertama. Dr. Rahman Ritonga.A. lalu kalung itu hilang. mandi junub bagi seseorang yang berhadas besar samada disebabkan janabah. Maka sesiapa yang berniat salah satu daripada martabat yang pertama. akhirnya kalung tadi dapat ditemukan. Ketiga : Sujud Tilawah dan sujud Syukur. 1999: 79) Ini berdasarkan hadis: (Riwayat al-Bukhari. harus untuknya mengerjakan semua ibadat dalam martabat ketiga tetapi tidak harus samasekali mengerjakan ibadat dalam martabat kedua dan ketiga.W telah melihat seorang lelaki mengasingkan diri.W bertanya: 'Wahai fulan apakah yang menghalang kamu bersembahyang bersama-sama dengan kaum itu?' Orang itu menjawab: 'Saya sedang janabah dan tidak mendapat air'. (b) 332: 200) Maksudnya: " Dari Aisyah bahawasanya ia meminjam kalung dari Asma'. Manakala sesiapa yang berniat untuk salah satu ibadat martabat ketiga. maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci): Sapulah mukamu dan tanganmu.T: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. apabila sesuatu hal terjadi padamu padahal engkau tidak menyukainya. Kemudian Rasulullah S. Abd. Firman Allah S.A. Rasulullah S. Mereka solat (tanpa wudu') dan memberitahukan kepada Rasulullah S. Wahbah alZuhaili. Demi Allah. Kedua : Solat-solat sunat dan tawaf sunat serta solat jenazah.

T dalam surah an-Nisa': (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Wahai orang-orang yang beriman." Abu Sa'id al-Khudri r. Kemudian mereka berjumpa Rasulullah S. Kepada yang berwudhu dan mengulangi pula baginda berkata: ' Engkau memperoleh dua pahala'. maka sapulah mukamu dan kedua belah tanganmu dengan tanah itu. Ketiadaan air hendaklah dikira setelah dilakukan pencarian dan menyakini tiadanya air yang membolehkannya untuk bertayammum.A. Bertayammum Daripada Hadas Besar: Firman Allah S. saya sedang junub dan tidak ada air. (b) 344: 210) Maksudnya: " Dari 'Imran bin Hussain al-Khuza'iy bahawa sesungguhnya Rasulullah S. Maka salah seorang mereka telah mengulangi sembahyangnya dan seorang lagi tidak mengulangi.menggunakan air dengan apa jua sebab sekalipun. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan atau datang salah seorang diantara kamu dari tempat buang air atau kamu menyentuh perempuan. janganlah kamu mengerjakan sembahyang ketika kamu sedang mabuk. sedang kamu tidak memperoleh air. Ini berpandukan kepada dalil-dalil al-Quran dan juga Hadis Nabi S.W sepertimana berikut: i. Kemudian keduaduanya mendapati air.' Baginda lalu bersabda: " Lakukanlah tayammum dengan tanah yang bersih dan itu sudah cukup bagimu. Hal ini ditetapkan berdasarkan firman Allah: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " «lalu tidak kamu peroleh air. lalu menerangkan keadaan yang demikian. sedang dia sendiri tidak ikut mengerjakan solat bersama-sama satu kaum. sehingga kamu mandi lebih dahulu." ii. melihat seorang lelaki yang menyendiri. dalil hadis tentang janabah: (Riwayat al-Bukhari.W. kebetulan ketika datangnya waktu sembahyang mereka tidak mendapati air. kemudian kamu tiada memperoleh air. sedangkan waktu belum habis.A. maka bertayammumlah dengan tanah yang suci. kecuali melalui jalan (tempat sembahyang). " Sebab-sebab Yang Mengharuskan Tayammum Para pakar fiqh telah menetapkan beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang boleh bertayammum sebagai berikut: 1) Ketiadaan air: Para Fuqaha' menetapkan ketiadaan air sebagai salah satu penyebab diharuskan bertayammum. maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci)". lalu bertayammumlah kedua-duanya dengan tanah yang baik dan bersembahyang. maka hendaklah kamu bertayammum«" Kemudian.a berkata: (Riwayat Abu Daud. termasuk juga ke dalam pengertian ini ada air dalam jumlah yang sedikit yang tidak cukup .T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sudah buang air atau kamu menyentuh perempuan.A.W.W. (b) 338: 241) Maksudnya: " Dua orang lelaki telah keluar untuk bermusafir. kecuali jika kamu telah mengetahui apa-apa yang kamu katakan dan jangan pula sedang junub (sudah bercampur dengan isterimu). Selain itu. Setelah itu Rasul bertanya kepada yang tidak mengulangi sembahyangnya: ' Pekerjaan engkau sesuai dengan Sunnah dan sembahyang engkau mencukupi'.W. Bertayammum Daripada Hadas Kecil: Firman Allah S. Baginda bertanya kepadanya: 'Apakah yang menghalangi kamu untuk ikut bersembahyang bersama-sama kaum itu?' Kemudian orang tadi menjawab: ' Wahai Rasulullah.

dan dia tidak memperoleh izin keluar mendapatkan air untuk wudu'. meskipun tidak mempengaruhi masa sembuhnya. 1999: 81) 2) Keuzuran untuk menggunakan air: Termasuk ke dalam pengertian ini orang yang dipenjara dalam rumah tahanan yang terletak di pinggir sungai. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan dia tidak wajib mengqadha'. kemudian dia ingat setelah lewat waktu solat. Demikian juga orang yang khawatir diganggu oleh binatang buas atau oleh musuh di tempat yang terdapatnya air. bersabda Rasulullah S. maka kerjakanlah seberapa yang kamu sanggupi".W: (Riwayat al-Daruqutni. Dalam semua masalah ini ada khilaf yang banyak di kalangan para Ulama'. Termasuk juga. dan apabila aku memerintahkan kamu sesuatu urusan. 1994: 137) Terhadap orang yang berada dalam keadaan tersebut dibolehkan tayammum. seperti kulit badan menjadi hitam. maka ia takut mati jika mandi. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Zainuddin Tanjung. jauhilah ia. (Dr.a. Wahbah al-Zuhaili. berkata. 'Abdul Qadir. maka Ulama' sepakat untuk membatalkan solat dan mengulanginya dengan wudu'. iaitu manakala ia mempunyai penyakit yang tidak mengkhawatirkan tetapi dia takut menggunakan air yang boleh membahayakan penyakitnya. kerana tayammum bukan merupakan rukhsah bagi yang bermuqim. Boleh disamakan dengan hal tersebut. 1414H/1993: 117-118) ataupun khuatir ditinggalkan oleh teman-temannya dalam suatu perjalanan. (Dr. Dr. Seandainya dia berwudhuk dalam keadaan sakit seperti itu. Dr. membolehkan . (Al-Husaini. iaitu: i. bersabda Rasulullah S. Atau khawatir lambat sembuhnya. 3) Dalam keadaan sakit atau luka: Orang sakit bila khawatir memakai air dapat melakukan tayammum untuk mengangkatkan hadas. hendaklah ia bertayammum". (Dr. A. ii. iaitu sakit yang terus menerus hingga membuatkan badannya kurus. Ibnu 'Abbas r. Di samping itu bila seseorang dalam perjalanan lupa bahawa dia membawa air. Qaul yang rajih. Bagi Ulama'' lain dan pendapat yang lebih kuat dari golongan Hanabilah solatnya tidak mesti diulang. Rahman Ritonga. kemudian diiringi dengan tayammum pada bahagian anggota wudu' atau badan yang belum terkena air. A. 1999: 80-81) Menurut golongan Syafi'iyah orang muqim (yang tidak sedang dalam perjalanan) yang bertayammum kerana ketiadaan air wajib mengqadha' solatnya bila air sudah ada. (Ar-Rahbawi. Maka wajib membelinya sekiranya harta itu tidak diperlukan untuk menjelaskan hutang atau menanggung belanja musafir sekalipun memberi nafkah kepada binatang yang dihormati dan sebagainya.a berkata. Muhammad. meskipun air ada disekitarnya. Tetapi kalau dia sedang dalam keadaan solat. kerana mereka tidak termasuk orang mendapat rukhsah. Zainuddin Tanjung. Tayammum tidak boleh dilakukan bila ada air yang dapat dibeli dengan harga pasaran.A. adanya air tetapi berada di tempat yang cukup jauh dan untuk mencarinya mengalami kesulitan. (b) 666 : 413) Maksudnya: " Apabila seseorang lelaki beroleh luka di dalam peperangan atau beroleh luka-luka bisul.W: (Riwayat Muslim (b) 6113: 1035-1036 ) Maksudnya: " Apabila aku menegah kamu dari sesuatu urusan. Atau khawatir sakitnya semakin parah. Demikian halnya orang yang diikat dipinggir kali dan orang yang tidak berani keluar rumah mengambil air kerana menurut biasa ada bahaya yang mengancam jiwanya. Atau khawatir akan menimbulkan cacat yang buruk. seperti anggota bahagian wajah dan lain-lain. Yang mendapat rukhsah tayammum adalah orang yang melakukan perjalanan mubah. Menurut Imam Syafi'ie air yang sedikit yang tidak memadai untuk berwudu' atau mandi wajib dipergunakan untuk berwudu' atau mandi. dan ada air tetapi harganya melebihi harga pasaran sehingga sulit membelinya. lantas dia bertayammum. Orang seperti ini juga diperbolehkan bertayammum menurut mazhab yang kuat. Kekhawatiran itu ada 3 kemungkinan.untuk wudu' atau mandi. kerana orang tersebut dianggap tidak memperoleh air.A. Rahman Ritonga. lalu berjunub. Begitu juga orang yang melakukan perjalanan maksiat. maka menurut pendapat sebahagian golongan Syafi'iyyah. Khawatir sakitnya akan bertambah. Abu Hurairah r. Abu Yusuf dan Malikiyyah solatnya diqadha'. 1984 : 572) Begitu juga halnya bila ada orang yang berbaik hati untuk memberi air. lalu mengingat bahawa air ada. meskipun sakitnya tidak bertambah. sunat atau wajib. khawatir akan kehilangan nyawanya atau anggota tubuhnya atau kehilangan manfaat dari bahagian anggota tubuhnya. kerana dia telah memperoleh air.

Menurut Hanabilah (keperluan ini tidak menghalangi untuk memakai air). A. hendaklah air itu digunakan untuk berwudu' dan solat dalam keadaan tidak menutup aurat jika tidak ada penutup (yang suci) lain. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.W. Maka Rasulullah S. apakah kamu mengerjakan solat bersama para sahabatmu dalam keadaan junub?' Maka aku sampaikan kepada beliau. demikian menurut pendapat golongan Malikiyyah dan Syafi'iyyah.A. tetapi timbul kekhawatiran akan kehilangan harta jika pencarian dilakukan." Berdasarkan hadis ini terdapat iqrar atau persetujuan dari Nabi. dan solat tersebut tidak perlu diulangi. Lain halnya untuk keperluan orang kafir harbi dan anjing yang tidak dibolehkan Syara' memeliharanya. Orang tersebut mempunyai air tetapi teman-temannya banyak yang kehausan. walaupun ketika itu ia merasa kesakitan. 'Abdul Qadir. tertawa tidak bersabda sesuatu pun. dan untuk menghilangkan najis yang tidak dimaafkan yang melekat di badan. 1999: 82) Jika najis terdapat di pakaian. harta. 1414H/1993: 113-114) Hal-hal seperti ini diketahui dengan kebiasaan atau melalui nasihat dari doktor yang pakar sekalipun bukan muslim. (b) 334: 238) Maksudnya: " Pernah aku bermimpi (sehingga junub) pada suatu malam yang dingin ketika peperangan Zatus Salasil. Dr. 6) Keadaan sangat dingin: Dari 'Amru bin 'Ash r. A. sebab itu aku bertayammum. Kekhawatiran itu boleh terjadi atas diri sendiri. seperti ada lukanya atau kedinginan atau kepanasan. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. dibolehkan . (Al-Husaini. 5) Khawatir kehilangan harta jika mencari air: Menurut Malikiyah orang yang sanggup memakai air dan yakin bahawa air akan diperoleh jika dicari. tetapi dia sangat memerlukannya untuk keperluan lain yang akan menyelamatkan jiwanya dari kemudaratan. (Dr. iii. (Ar-Rahbawi. keamanan atau kekhawatiran terhadap orang berhutang yang hartanya sedang dalam keadaan yang berkuasa. 1414H/1993: 118) Bentuk-bentuk keperluan lain menurut pakar fiqh Syafi'iyyah adalah seperti keperluan untuk memasak. Tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan Hanabilah doktornya di syaratkan seorang muslim. maka ketika itu ia dibolehkan bertayammum. Dan teman-teman yang ikut minum itu wajib membayar harga air yang diminumnya dan hasilnya dimasukkan pada harta warisan.A.a berkata: (Riwayat Abu Daud. atau orang itu mempunyai penyakit yang dia sendiri tidak takut akan mendapatkan sesuatu yang dikhawatirkan di belakang hari jika menggunakan air.tayammum. Muhammad. Keperluan tersebut adalah keperluan yang tinggi. atau khawatir mendapat cacat yang buruk pada selain anggota yang kelihatan (ketika bekerja). Menurut selain Malikiyyah kekhawatiran terhadap musuh. 1994: 139) Maka. jika aku mandi maka aku khawatir binasa (mati). Rahman Ringota. Rahman Ritonga. Setelah para sahabatku menuturkan hal yang menimpaku itu kepada nabi S. iaitu dapat membuat kelainan pada bentuk anggota badan dan cacatnya (membekas) seumur hidup. kemudian mengerjakan solat subuh bersama sahabat-sahabatku (sebagai imam). (Dr. jika seseorang khawatir akan berbahaya menggunakan air kerana terlalu dingin dan air tersebut tidak dapat di panaskan. Maka teman-temannya itu boleh minum air itu dan mentayammumkan mayat itu sebagai ganti memandikannya. dibolehkan tayammum. tidak dibezakan juga kekhawatiran terhadap harta sendiri atau milik orang lain yang berada di tangannya. bilamana tidak ada air dapat menimbulkan kebinasaan atau kesulitan. maka beliau bersabda: ' Wahai 'Amr. Termasuk juga ke dalamnya keperluan untuk minuman anjing pemburu atau penjaga kebun. Dr. alasanku yang membuat aku tidak mandi. sesungguhnya Allah Maha Menyayangimu ". 1999: 82) 4) Memerlukan air: Seseorang yang memiliki air dalam jumlah yang mencukupi sekadar untuk wudu' atau mandi. Sebagai contoh dalam keadaan ini seandainya terdapat seorang lelaki meninggal dunia. dan aku menjawab: Saya ketahui Allah berfirman: " Dan janganlah kamu bunuh diri. Yang dibuat alasan untuk cacat yang buruk. Tidak boleh bertayammum kerana sakit-sakit yang seperti ini tanpa ada khilaf.W. Zainuddin Tanjung. seperti ada bekas bintik-bintik atau ada sedikit warna hitam. Orang yang khawatir mendapat cacat sedikit. meskipun dia memiliki air. seperti kehausan yang diderita baik oleh manusia mahupun oleh binatang ternak dan keperluan lainnya. (Al-Husaini. untuk dimasak. pencuri atau kebakaran membolehkan tayammum lebih dahulu tanpa mencari air. Muhammad. Zainuddin Tanjung. Tidak dibezakan apakah orang tersebut dalam perjalanan atau bermuqim. dan iqrar adalah hujjah (suatu dalil) kerana Nabi tidak akan menyetujui sesuatu yang salah.

kerana takut habis waktu solat kecuali dalam beberapa hal. Orang yang bertayammum kerana dingin ini menurut Syafi'iyyah mesti mengqadha' solatnya sama halnya dengan tayammum kerana sakit. akan tetapi jika pemergiannya mencari air itu akan menghabiskan waktu solat dibolehkan bertayammum dan solat yang dilakukan dengan tayammum tersebut tidak diulang. Misalnya ada air pada suatu tempat yang hanya didapatkan dengan alat-alat tertentu. Sedangkan dari golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah membolehkan bertayammum dengan alasan dingin jika sulit memanaskan air atau panasan air tidak memberikan manfaat (pengaruh). 8) Khawatir Kehabisan Waktu Solat: Kalangan Syafi'iyyah tidak membolehkan bertayammum kerana takut akan habis waktu solat jika dia mengambil air untuk berwudu'. Dalam hal ini mencari alat adalah wajib. Orang yang solat dengan bertayammum dalam keadaan begini tidak wajib mengqadha' solatnya menurut mazhab yang kuat. kerana khawatir akan habis waktu solat gerhana (kusuf dan khusuf) dan berbagai solat sunat yang mengikut solat fardhu. (b) 1: 1) Maksudnya: " Sesungguhnya setiap amal atau ibadat itu hendaklah dikerjakan dengan niat". Ini berbeza dengan golongan Malikiyyah dan Hanafiyyah yang mengatakan solat tidak mesti diqadha'. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang junub dan tidak dapat memanaskan air. baik untuk solat jenazah. (Ar-Rahbawi. (Dr. Golongan Hanabilah juga tidak membolehkan bertayammum dengan alasan takut habis waktu solat. 1994: 139) Kedua. kerana memelihara pelaksanaan solat pada waktunya lebih utama dari mencari kesempurnaan taharah dengan air. solat 'id mahupun untuk solat lima waktu. 1999: 80-84) Rukun-Rukun Tayammum 1.tayammum. sementara alat itu tidak ada padanya. 1414H/1993: 113) Menurut pandangan golongan Hanabilah. golongan Hanafiyyah tidak membolehkan bertayammum tanpa harus mencari air lebih dahulu. Zainuddin Tanjung. solat wajib lima waktu dan solat witir. Muhammad. Seperti golongan Syafi'iyyah.A.W melalui hadis yang sahih: (Riwayat alBukhari. Lain halnya bagi orang yang musafir. Sedangkan bagi orang yang berhadas kecil menurut Hanafiyah tidak boleh bertayammum dengan alasan sangat dingin. Fuqaha' dari golongan Malikiyyah membolehkan tayammum kerana khawatir habis waktu solat fardhu bila sulit mencari air. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Niat: Rukun-rukun tayammum yang pertama ialah niat. seperti ketiadaan timba pengambil air dari sumur yang dalam. dia tidak mesti mencari air terlebih dahulu jika khawatir akan habis waktu solat dan dalam keadaan itu dia dibolehkan tayammum. (AlHusaini. Pertama. 7) Tiada alat untuk mengambil air: Tayammum dibolehkan bagi orang yang sanggup memakai air tetapi tidak boleh mendapatkannya. Rahman Ringota. Berbeza pula dengan golongan di atas. A. kerana tayammum ini dilakukan bersamaan dengan adanya air. 'Abdul Qadir. kerana takut habis waktu solat jenazah atau solat 'id kerana berjemaah adalah syarat sah kedua solat tersebut. Sabda Rasulullah S. Sebagaimana golongan Hanafiyyah. bila seseorang tidak memiliki alat. mereka juga mengecualikan orang yang sedang musafir yang mengetahui adanya air di tempat yang dekat. Dr. jika terus diusahakan waktu akan habis. dia diharuskan menanyanya dari orang lain supaya air boleh didapatkan. Tidak sah tayammum apabila takut habis waktu solat Juma'at. golongan Malikiyyah juga mengaitkan kebolehan tayammum ini dengan keadaan yang dikhawatirkan membawa kematian. . Golongan Hanafiyyah mensyaratkan boleh tayammum jika khawatir membawa kematian atau lenyapnya sebahagian anggota badan. Kerana suatu yang menyempurnakan yang wajib hukumnya juga wajib.

Maka boleh ke atas seseorang mengerjakan kedua-dua solat tersebut (solat fardhu dan solat sunat). (b) 314: 206-207) Maksudnya: "Wahai Abu Zarr. iaitu wajib dikerjakan dengan berniat.Tayammum termasuk dalam kategori amal ibadat sebagaimana solat dan wudu' juga. Berniat untuk membolehkan solat fardhu. Dalam masalah ini. 1414H/1993: 123) iv. t. sedangkan rukun tidak sah dilakukan sebelum sesuatu perbuatan tetapi ia termasuk perbuatan itu sendiri.th: 188) 3. maka hukumnya sama dengan niat sunat dan tidak boleh mengerjakan fardhu menurut mazhab yang kuat. Oleh itu dalam masalah ini.(Abu Muhammad. bukan untuk melenyapkan hadas. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. kerana 'Amru bin al-'Ash bertayammum dan solat bersama-sama sahabatnya. (ArRahbawi. Berniat untuk membolehkan solat sahaja. Dan boleh juga bagi orang solat sunat sebelum solat fardhu dan sesudahnya di dalam waktu dan di luarnya.A. tidak berniat untuk membolehkan solat fardhu. Maka dalam masalah ini. Ini berdasarkan hadis Nabi S.A. Menyapu ke muka dan dua tangan: Para pakar fiqh sepakat menetapkan menyapu muka dan tangan sebagai rukun tayammum. kerana mereka berniat dengan niat fardhu. Dalam masalah ini pendapat yang kuat boleh juga mereka menunaikan solat sunat sebelum solat fardhu atau sesudahnya. Berniat untuk membolehkan solat fardhu dan solat sunat kedua-duanya sekali. tidak boleh digunakan tayammum itu untuk solat fardhu. Berniat hanya untuk membolehkan solat sunat. berdasarkan firman Allah: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci). ianya merupakan syarat.A. (Al-Husaini. iaitu seseorang yang bertayammum wajib meratakan muka dan kedua-dua tangan mereka dengan tanah yang berdebu hingga sampai ke siku sebagaimana orang yang berwudu' wajib meratakan muka dan tangan mereka dengan air hingga sampai ke siku. kerana niat sunat itu tidak termasuk di dalam niat fardhu.W tersebut memberi fahaman yang jelas bahawa tayammum itu hanya untuk membolehkan solat. Wahbah al-Zuhaili. seseorang yang hendak tayammum itu wajib berniat untuk membolehkan solat. dan tidak memadai berniat melenyapkan hadas. t. kerana hal-hal yang sunat mengikut perkara yang fardhu. tanpa menentukan solat sunat atau sembahyang fardhu. Maka boleh mereka menunaikan solat-solat fardhu tersebut. samada solat lima waktu atau solat nazar. Kesimpulan yang dapat diambil dari hadis Nabi S. manakala menurut golongan Hanafiyyah dan sebahagian Hanabilah. Kenapakah engkau solat bersama-sama para sahabat engkau. (Dr.th: 187) 2. Berniat untuk bertayammum merupakan rukun mengikut kesepakatan Ulama' yang empat. sekalipun dengan sepuluh tahun. sesungguhnya tanah yang baik adalah suci selama tidak ada air. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagi engkau". Mereka yang berniat seperti itu sebagai orang yang berniat untuk membolehkan solat sunat. bertanya: (Riwayat Abu Daud. padahal engkau sedang berjunub?" Dan hadis sebagaimana yang di kemukakan dari pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyyah: (Riwayat Abu Daud. jika seseorang tersebut tayammum berniat untuk membolehkan solat maka termasuk di bawah niatnya itu empat ahwal (kelakuan): i. atau orang junub berniat untuk i'tikaf. Contohnya. kerana hadas seseorang tersebut tidak terangkat kerana tayammum. Tertib (berurutan): . jika seseorang itu berniat untuk memegang musyhaf. kepada 'Amru bin al-'Ash yang sedang berjunub. sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu".W. Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat tersebut memberi fahaman yang jelas. (Abu Muhammad. 1994: 134) Ini bermakna. ii. Apabila engkau mendapati air maka sentuhkanlah air itu ke kulit engkau. Muhammad. tetapi hanya boleh tayammum tersebut untuk solat sunat sahaja. iii. 'Abdul Qadir. 1984 : 582) Beza antara syarat dan rukun ialah syarat itu mendahului perbuatan dengan jarak waktu yang sedikit. lalu Nabi S.W. (b) 334: 238 ) Maksudnya: " Wahai 'Amru. pendapat yang kuat tidak boleh tayammum tersebut digunakan untuk solat fardhu.

(Hj. Sebelum masuk waktu solat tidak terdapat dharurat.th: 191) Allah S. tersebut merupakan dalil wajib tayammum dan solat itu ialah apabila tidak ada air setelah masuk waktu solat." . Wudu' dikecualikan dari masalah ini kerana terdapat dalil yang lain.W.W. Takut cedera pada anggota yang sakit." Wujudnya penghalang yang membolehkannya untuk bertayammum adalah disebabkan salah satu dari hal-hal yang berikut: i. Jadi wajib mendahulukan muka daripada kedua tangan. Osman b. cacat atau parut yang buruk pada anggota yang biasa nampak. (Abu Muhammad. Bilamana pada wudu' ditertibkan. 335: 58) Maksudnya: " Dijadikan bumi untukku tempat solat dan suci (tanahnya untuk tayammum). Imam Taqiyuddin Abu Bakar b." Hadis Baginda Rasul S. golongan Hanabilah mengkhaskan tertib pada hadas kecil. Dr. hukumnya sunat.T. Allah S. Maka sesiapa daripada umatku yang mendapat solat (berada pada waktu solat) maka hendaklah ia solat. Jantan. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Rahman Ringota. Muhammad. Tayammum tidak sah bagi orang yang syak masuk waktu solat. berfirman: (AnNisa': 43) Maksudnya: " Maka tidak kamu mendapat air (untuk berwudu' dan mandi junub) maka hendaklah kamu bertayammum. Namun. (Dr.W. 1414H/1993: 115) Dan Nabi telah bersabda: (Riwayat al-Bukhari (b). 1994: 134) Ulama' Jumhur juga menyatakan tidak sah tayammum kecuali setelah masuk waktu solat fardhu mahupun solat sunat yang tertentu atau berwaktu seperti sunat-sunat rawatib. Sedangkan pada hadas besar tidak diperlukan tertib.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Jika kamu hendak berdiri untuk solat. berdiri untuk solat itu tentunya setelah masuk waktu solat. basuhlah mukamu«" Dalam ayat ini. (Ar-Rahbawi. Takut kehilangan nyawa. ii. 1414H/1993: 116) Adapun menurut Ulama' mazhab Hanafi adalah terkecuali daripada hal ini yang menyatakan sah bertayammum sebelum masuk waktu solat. maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). (Dr. iii.Menertibkan fardhu atau rukun adalah wajib menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. Sedangkan tayammum masih tetap kerana memandang zahirnya ayat. Kewajipan tertib pada tayammum untuk hadas kecil dilakukan berdasarkan taharah dengan air (wudu'). maka demikian juga halnya pada tayammum. t. Takut terkena penyakit. 2) Masuk waktu solat: Syarat sah tayammum hendaklah sesudah masuk waktu solat dengan yakinnya samada solat fardhu atau sunat. iv.th: 191) Selain daripada alasan tersebut. dalam hal ini muka dan kedua tangan. (Al-Husaini. 1999: 87) Syarat-syarat Tayammum 1) Keuzuran menggunakan air: Di antara syarat-syarat tayammum yang pertama ialah uzur menggunakan air di sebabkan sakit atau musafir. t. Wahbah al-Zuhaili. 1984 : 565) 3) Mencari air: Antara syarat diharuskan bertayammum ialah mencari air setelah masuk waktu solat. Muhammad. kemudian kamu tidak mendapat air. Golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah menertibkan rukun.A. 'Abdul Qadir.W. (Abu Muhammad. A.T berfirman: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. Takut kehilangan manfaat anggota seperti menjadi lemah. tayammum juga merupakan bersuci yang dharurat. Zainuddin Tanjung. (Al-Husaini. 1983: 58) Ini berdasarkan firman Allah S.

1984 : 571-572) 4) Terhalang menggunakan air: Syarat yang keempat tayammum iaitu terhalang menggunakan air. Begitu juga dengan salji yang membeku. belum pernah digunakan. seperti seseorang yang mendapat air. boleh juga bertayammum dengan barang-barang galian. Jantan. (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci.A. Ini berpandukan firman Allah S. t. Jika diyakini bahawa air tidak ada atau tempatnya jauh. 'Abdul Qadir. murni. 5) Tanah yang suci: Tidak sah tayammum seseorang kecuali dengan menggunakan debu (tanah) yang suci. (Abu Muhammad." Menurut golongan Malikiyyah adanya tanah yang suci merupakan rukun. (Al-Husaini. Ukuran jauh menurut golongan Hanafiyyah adalah bila mencapai satu mil. Mencari air ini hendaklah dengan memerhati dan mencari air dari bekal perjalanan. Osman b. 1983: 59). Menurut golongan Malikiyyah mencapai dua mil. Termasuk ke dalamnya tanah. dan seterusnya takutkan harta bendanya dicuri orang atau perompak. Muhammad. 1994: 141) berdasarkan hadis Abu 'Umamah bahawasanya bersabda Rasulullah S. pergi melihat-lihat di sekelilingnya dan walaupun dengan cara membelinya apabila air itu lebih dari keperluannya dan dengan harga pasaran. (Dr. 1983: 59) Mengenai batas jauh yang tidak mewajibkan mencari air itu terdapat perbezaan pendapat di kalangan imam mazhab. Jika seseorang telah yakin bahawa air tidak ada di sekitarnya dia boleh bertayammum tanpa dituntut untuk mencarinya. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.W: (Riwayat Ahmad. maka dia mesti memeriksa rumahnya dan rumah temannya terlebih dahulu secara berulang-ulang yang jarak minima 400 hasta atau 184. perak dan permata atau mutiara." Maka pengertian sha'id atau tanah di sini menurut Malikiyyah yang bersependapat juga oleh Hanafiyyah adalah bahagian bumi yang naik atau yang muncul ke permukaan yang disebut juga tanah atau debu. Wujudnya penghalang yang membolehkannya untuk bertayammum adalah disebabkan juga khawatir akan keselamatan dirinya dari bahaya seperti gangguan binatang buas atau musuh. selama belum dipindahkan dari tempatnya. A.Ayat tersebut menyuruh kita bertayammum ketika tidak ada air untuk berwudu' dan mandi junub. t.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih). Sebaliknya jika seseorang meyakini ada air. sekitar 1848 meter atau 4000 hasta atau lebih. . iii. dan ia tidak boleh menggunakan air itu kerana sakit atau takut berpisah dengan rakannya yang bersama dalam perjalanan yang akan membahayakan dirinya. 1414H/1993: 112) Kalau memang ternyata tidak ditemukan adanya ada air barulah dia boleh bertayammum. Selain itu. Zainuddin Tanjung. Muhammad. (Al-Husaini.th: 191-192) atau ia memerlukan air itu kerana dahaganya. Wahbah al-Zuhaili. samada dengan usahanya sendiri atau bantuan orang lain. 1999: 87) Para ahli bahasa sepakat bahawa 'sha'id' dalam ayat tersebut ialah permukaan bumi. (Hj. Mencari air tidak dituntut jika diyakini pada jalan yang ditempuh itu tidak ada keamanan atau ada halangan. Jika meragukan atau mempunyai persangkaan berat terhadap adanya air. 1414H/1993: 118-119) dan tidak terkena najis. (Hj. selain emas. kerana air itu tidak akan ada kecuali dengan dicari. batu kerikil dan kapur (untuk mengapur rumah) yang belum dibakar dengan api. (Ar-Rahbawi. pasir. sedangkan bagi Ulama' yang lainnya merupakan syarat. Sebab tayammum itu bersuci yang dharurat. Osman b. maka tidak wajib mencarinya. manusia atau haiwan yang muhtaram (yang dihormati nyawanya). Golongan Syafi'iyyah memperinci kebolehan tayammum yang disebabkan ketiadaan air seperti berikut: i. ii. atau bertanya-tanya dari teman-temannya. Rahman Ritonga. Jantan. samada keperluan itu pada ketika itu ataupun pada masa akan datang. baik yang berada di laut mahupun di bumi. Dr. (Abu Muhammad. maka dia mesti mencarinya sampai menempuh jarak 6000 langkah.th: 191) Oleh itu wajib bagi orang yang hendak tayammum tersebut mencari air terlebih dahulu. Semua yang termasuk pengertian ini boleh digunakan untuk bertayammum menurut Malikiyyah dan Hanafiyyah. sedangkan dharurat tidak mungkin terjadi bila kemungkinan untuk bersuci dengan air masih ada.8 meter. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. (Dr.W. baik yang berupa tanah berdebu atau bukan.

(b) 671: 416) Maksudnya: " Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah". tidak sah tayammumnya.W.W. maka tidak boleh digunakan untuk bertayammum. tetapi dipandang wajib oleh yang lain atau sebaliknya. 1999: 88) iii. Membaca Basmalah. iv. (b) 25: 114) Maksudnya: " Tiada wudu' bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya". maka dia boleh bertayammum dengan debu tersebut. Ini adalah kerana air yang bernajis tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tanah yang digunakan untuk tayammum itu tidak boleh yang musta'mal (yang telah digunakan) sebagaimana air yang musta'mal. 1984 : 206) berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r. Disyaratkan juga tanah yang digunakan untuk tayammum harus tanah yang murni iaitu tanah yang tidak dicampur dengan tepung atau lain sebagainya walaupun sedikit tanpa ada khilaf di kalangan Fuqaha'. bahawa Nabi S. Muhammad. Dr. Tetapi menurut Ulama' Hanabilah. 1999: 87-88) Hal ini berdasarkan hadis dari Huzaifah. (Al-Husaini. disyaratkan juga tanah yang digunakan untuk bertayammum itu hendaklah memenuhi ciri-ciri berikut: i. 1414H/1993: 120-121) Sunat-Sunat Tayammum Para Ulama' Fiqh berbeza-beza pandangan dalam menetapkan sunat-sunat tayammum. v.T dan sabda Rasulullah S. Bertayammum dengan menggunakan pasir sekiranya pasir itu kasar yang apabila dilemparkan tidak mengeluarkan debu.A. (Dr. Bersiwak atau menggosok gigi. maka tidak boleh digunakan untuk tayammum." Di sini Rasulullah S. Rahman Ritonga. Yang dimaksudkan dengan musta'mal pada tanah ialah yang menempel pada anggota badan atau yang sudah menyentuh badan." iii. A. Harus bagi tanah itu tidak keluar dari keadaan semulajadinya kepada keadaan lain yang dapat mencegah dari dikatakannya sebagai "tanah". Akan tetapi jika seseorang memukulkan tangannya ke kain. membaca Basmalah itu hukumnya wajib. A. Wahbah al-Zuhaili. Rahman Ritonga. Hanya saja Ulama' Maliki menyatakan bahawa pukulan pertama adalah rukun manakala pukulan kedua untuk disapu ke tangan hingga siku adalah sunat (Dr. Dr. tayammum mesti di lakukan dengan tanah yang suci dan berdebu yang dapat menempel di tangan. mengalihkan pembicaraan dari bumi lalu menyebutkan tanah yang mengkhususkan sifat suci yang mensucikan terhadap tanah.A. dan 'tanahnya' dijadikan tanah yang boleh mensucikan jika kami tidak menemukan air. Zainuddin Tanjung. bahawa Nabi S. Mendahulukan menyapu bahagian atas muka lalu meluncurkan ke bawah dagu. Hal itu berdasarkan hadis 'Ammar di dalamnya disebutkan: (Riwayat ad-Daruqutni.a. lalu melekat di tangannya debu. 1999: 90). Muhammad. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. (Dr. 1414H/1993: 120) Kemudian. iv. Ada yang dipandang sunat bagi satu mazhab. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. A.W mengenai tanah yang suci.A. bersabda: (Riwayat Muslim. Rahman Ritonga. Tayammum mempunyai beberapa perkara sunat sebagaimana berikut: i. nescaya kuperintahkan mereka menggosok gigi setiap kali hendak berwudu'. ii. Dr. Zainuddin Tanjung. (Al-Husaini. (Dr. Zainuddin Tanjung. Jika pasir itu halus maka boleh menggunakannya untuk bertayammum. iaitu di antara membaca Basmalah dengan memindahkan tanah ke anggota tayammum. maka demikian juga tanah yang menggantikan air wudu' atau janabah tidak boleh digunakan untuk bertayammum. ii. Memukulkan bahagian dalam telapak tangan ke tanah yang akan dipakai tayammum.W. kantung atau permaidani. dan kewajipan ini menjadi gugur jika lupa atau memang kerana tidak tahu sedangkan tayammum itu seperti wudu'. atau menjadi tembikar yang telah ditumbuk halus. .W bersabda: (Riwayat Muslim. Justeru. (b) 23: 138) Maksudnya: " Jikalau tidak khawatir akan memberatkan umatku. sekiranya tanah yang dicampur dengan pasir yang halus. (b) 121: 210-211) Maksudnya: " Seluruh bumi itu dijadikan masjid bagi kami. jika ditinggalkan dengan sengaja batallah tayammum.A. Tanah yang digunakan untuk bertayammum itu harus suci berdasarkan firman Allah S. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah: (Riwayat at-Tirmizi. Seandainya tanah itu dibakar sampai menjadi abu.Menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah.

bersuci dan semua pekerjaannya. ix. 'Abdul Qadir. Membaca doa yang dianjurkan di saat membasuh muka dan tangan dalam berwudu'. 'Abdul Qadir.th: 193) Demikian juga menyelanyelai janggut menurut Ulama' Hanafiyyah.: (Riwayat Muslim. cukup menggerakkannya atau menggeser-geserkannya. Merenggangkan jari-jemari di saat ditepukkan ke tanah. (Dr. A. riwayat Aishah r. 'Abdul Qadir. vi. 1984 : 602) xii. Selain kewajipan berkesinambungan dalam menyapu anggota tayammum. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah S. 1994: 144-146) Perkara-perkara Yang Membatalkan Tayammum . 1994: 145) xi. Dalam hadis itu disebutkan: (Riwayat Ahmad. A. Doa itu dibacanya pula ketika menyapu muka dan tangannya dalam bertayammum. Wahbah al-Zuhaili. (Dr. Hanabilah lebih mengkhaskan pada hadas kecil seperti halnya dengan hukum tertib. xv. Dr. sedang dalam pukulan kedua hukumnya fardhu. nabi S. Malikiyyah mewajibkan adanya kesinambungan antara tayammum dengan pelaksanaan solat dan ibadah lain dimana tayammum itu diuntukkan padanya. seperti membaca dua kalimah Syahadah dan sebagainya. (Ar-Rahbawi. Meneguhkan tangan atau meniupnya agar tanah yang melekat di tangan menjadi tipis. Rahman Ritonga. 1984 : 602) Perkara-perkara sunat tersebut di antaranya ada yang sunnah dan ada pula yang mandub atau anjuran..". Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.A. Maksudnya: " Mulailah dengan apa yang dimulai Allah". Hal ini berdasarkan pada hadis 'Ammar yang lalu.a: (Riwayat al-Bukhari. Dr. Zainuddin Tanjung.Dan Menurut riwayat ad-Daruqutni. (b) 690: 191-192) Maksudnya: " Sesungguhnya cukuplah bagimu memukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah ". Disunatkan melebihi menyapu dari batas siku. 1999: 87) xiii.W. Namun. t.A. bersabda: (Riwayat ad-Daruqutni." x. yakni memulai dengan menyapu muka lebih dulu sebelum menyapu tangan adalah sunat menurut golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah. Tetapi menurut Ulama' Hanafiyyah. agar debu dapat masuk ke celah-celah jari.A. Tertib. 'Abdul Qadir. yakni mendahulukan menyapu tangan kanan sebelum tangan kiri. Mengiringi tayammum dengan solat dua rakaat dikiaskan pada wudu'. (Al-Husaini. Rahman Ritonga. Wahbah al-Zuhaili. 1414H/1993: 127) viii.W. Menanggalkan cincin dalam pukulan pertama. Mencelah-celahi anak jari sesudah menyapu dua tangan. vii. xiv.W.W. v. (Dr. suka pada perkara-perkara yang sebelah kanan ketika memakai kasut. Demikian pula disunatkan membaca doa sesudah selesai tayammum dengan doa sesudah berwudu'. 1994: 145) Malikiyyah dan Hanabilah memandang bahawa berturut-turut itu merupakan rukun atau wajib tayammum. (Ar-Rahbawi. dan tidak mengangkat tangan dari anggota tayammum sebelum sempurna menyapu anggota tayammum tersebut. Muhammad. bersikat. 1999: 90) xvi. (Ar-Rahbawi.A. (b) 168: 502) Maksudnya: " Baginda Rasul S. Muwalat. (Dr.W.A. (b) 18294: 362) Maksudnya: " Dan Nabi meniup kedua tangannya. Dan demikian Sabda Baginda Rasul S. Sedangkan menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah.: (Riwayat Muslim. 1994: 143) Ini berbeza dengan berwudu' kerana tanah tidak boleh sampai ke bawah jari yang bercincin itu. (Ar-Rahbawi. (Abu Muhammad. Barang siapa melakukannya mendapat pahala atas perbuatannya itu tetapi yang tidak mengerjakannya pun tidaklah berdosa dan tayammumnya tetap dipandang sah. Menghadap kiblat ketika bertayammum. tertib ini adalah fardhu. Tayamun. (b) 2185: 378) Maksudnya: " Mereka memulakan dengan tangan kanan". berdasarkan sabda Rasulullah S. Zainuddin Tanjung. yakni berturut-turut sehingga antara menyapu muka dengan kedua tangan tidak terpisah lama atau tidak terpisah oleh sesuatu apa pun di antara fardhu-fardhu tayammum. Menggosokkan-gosokkan (al-dulk) tangan kepada anggota tayammum seperti dalam wudu'. (b) 2950: 513-514) .

kerana tayammum dilakukan untuk solat. adanya alat yang boleh menyampaikan pada air dan terlepas dari tahanan atau penjara yang tidak terdapat air padanya. Dr. Dr. Abdul Rahman. (Imam Taqiyudddin Abu Bakar b. (Dr. apabila seseorang itu melihat atau mendapatkan air sesudah bertayammum tetapi masih belum solat wajiblah atasnya berwudu' untuk bersolat menurut pendapat para Fuqaha'.1) Perkara yang membatalkan wudu': Tayammum terbatal oleh segala apa yang membatalkan wudu' dan mandi kerana tayammum adalah gantian kepada keduanya. masuk ke masjid dan diam di dalamnya. Dr. Ini adalah kerana tayammum itu bersuci yang dapat menyenangkannya melakukan solat. jika orang yang bertayammum dari janabah itu berhadas kecil. " Dalam hal ini telah berkata Nafi': (Al-Siddieqy. kerana yang demikian itu lebih baik bagi engkau. (Dr. 1999: 91) Maka. bukan kerana ketiadaan air lalu melihat air tidaklah batal tayammumnya. 1983: 63) 4) Habis waktu solat: Hanabilah telah memberi tambahan dalam perkara yang membatalkan tayammum iaitu habis waktu solat. A. kemudian mereka melihat air seumpama turun hujan sebelum mereka solat maka batallah tayammum tersebut." Melihat air atau sanggup memakai air yang memadai walaupun satu kali menurut golongan Hanafiyyah manakala menurut golongan Malikiyyah dan Hanabilah asal melihat atau menemukan air walaupun tidak memadai untuk wudu' atau mandi sudah membatalkan tayammum. atau terdapat najis dibadannya melainkan solat jumaat yang tidak membatalkan tayammum apabila habis waktu. (Al-Juzairi. Rahman Ritonga. Prof. Maka harus baginya membaca al-Quran. lalu dia berhadas. 1980: 561) " Ibnu 'Umar telah bertayammum di tempat yang jauhnya dari Madinah kira-kira satu atau dua batu sahaja dan bersolat Asar. 1984 : 604) 3) Melihat air dan sanggup memakai air: Sekiranya seseorang bertayammum kerana tidak ada air.M. Wahbah al-Zuhaili. 1994: 148) 2) Hilangnya kesulitan yang mengharuskan tayammum: Di antara yang membatalkan tayammum ialah hilangnya kesulitan atau keuzuran yang menjadi penyebab boleh bertayammum seperti beredarnya musuh atau binatang buas. golongan Malikiyyah mengatakan. Kemudian tibalah beliau ke Madinah sedangkan hari masih terang. T. maka batallah tayammumnya dari hadas kecil dan hadas besar sekaligus. Zainuddin Tanjung. Dalam pada itu. Batalnya ini tidak dibezakan antara tayammum dengan sebab ketiadaan air atau tayammum ketika ada air seperti tayammum bagi orang yang sakit. Dr. Jantan. haramlah bagi orang itu melakukan segala apa yang haram dilakukan oleh orang yang junub sehingga ia mengulangi tayammumnya lagi. maka batallah tayammumnya. Zainuddin Tanjung. Wahbah al-Zuhaili. hendaklah engkau sentuhkan air itu ke kulit engkau. Hasbi. 'Abdul Qadir. sekalipun tidak engkau perolehi air sepuluh tahun lamanya. Abdul Rahman. 1984 : 604) Jika bertayammum seseorang yang sudah dianggap sah kerana memenuhi syarat-syaratnya. 1411H/1990: 165-166) . akan tetapi dia hanya dianggap orang yang berhadas kecil. jadi tayammum itu terbatal dengan sebab berhadas sebagaimana yang berlaku pada wudu'. Osman b. (Al-Siddieqy. 1411H/1990: 165) Akan tetapi wajib baginya mandi apabila sudah ada air atau bila telah hilang sebab uzur yang membolehkannya tayammum. (Dr. t. (Abu Muhammad. beliau tidak mengulangi lagi solat Asarnya itu. (Al-Juzairi. A. T. (b) 313: 205-206) Maksudnya: " Tanah yang baik itu alat bersuci bagi orang Islam. Rahman Ritonga. Maka jika engkau telah mendapat air. jika seseorang itu bertayammum kerana berhadas besar kemudian terbatal tayammumnya tidak akan mengembalikannya kepada hadas besar. (Ar-Rahbawi. 1999: 91) Maka terbatal tayammum itu secara mutlak samada disebabkan hadas besar.a: (Riwayat Abu Daud.M.th: 196) Ini berdasarkan hadis Abu Zarr r.1993: 128) Sungguhpun begitu. hilangnya kesakitan dan kesejukan. 1980: 560) Jika seseorang bertayammum kerana sakit atau seumpamanya. (Hj. (Dr. Hasbi. Muhammad al-Husaini. Ini kerana apa yang mengharuskan tayammum kerana uzur akan membatalkan tayammum itu kerana hilangnya keuzuran. Disebabkan itu. Prof.

1999: 91) 6) Tempoh yang panjang antara tayammum dan solat: Tayammum terbatal dengan adanya tempoh yang panjang di antara tayammum dan solat menurut golongan Malikiyyah kecuali yang lainya. iii. Muhammad. Dr. 1983: 59-60) Manakala menurut golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah bahawa tertib itu hukumnya sekadar sunat. (Abu Muhammad. bukan rukun. Rahman Ritonga. Jantan. Osman b. menyentuh al-Quran atau sebagainya yang dimaksudnya dengan tayammum. 1984 : 606) Kaifiat Tayammum 1. Kemudian tapak tangan kanan menyapu tangan kiri hingga ke siku. Seterusnya dipusingkan tapak tangan ke bahagian dalam siku dan lurutkan ke hadapan sehingga ke pergelangan tangan dan kedudukan ibujari dalam keadaan terangkat. Masalah ini berlainan dengan masalah wudu' dan mandi junub. Lafaz niat iaitu: Maksudnya: " Sahaja aku bertayammum kerana mengharuskan fardhu solat kerana Allah Taala". 1414H/1993: 126) iv. hukumnya boleh menurut qaul yang rajih dan tidak perlu mengambil tanah lagi. iaitu mendahulukan menyapu muka. Osman b. 1994: 144) 2. dan keharusan solat dengan tayammum itu tidak ada lagi disebabkan riddah. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Harus diketahui juga bahawa cara bertayammum untuk hadas besar adalah sama caranya dengan tayammum untuk hadas kecil manakala kadar yang dapat dikerjakan dengan sekali tayammum itu ialah satu perkara wajib (fardhu) dan beberapa perkara sunat. Zainuddin Tanjung. Seandainya ditengah-tengah mengusap anggota tayammum dia terangkat tangannya kemudian dikembalikan semula. (Hj. Ini adalah kerana menurut mereka muawalat (berturut-turut) di antara tayammum dan solat adalah rukun tayammum. Jantan.T. dan tidak diterima Allah S. Seterusnya melurut ibu jari kiri di belakang ibu jari kanan dan begitulah sebaliknya dengan menyapu tangan kiri. Ini adalah kerana tayammum itu untuk membolehkan solat. demikian pula hilang pahalanya. maka dalam tayammum hal itu tidak diwajibkan menurut mazhab yang kuat kerana sukar. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. bukan untuk membolehkan solat sahaja. Selepas itu ditekap sekali lagi pada debu tadi untuk kali kedua lalu ditipiskan dengan meniup atau meneguh kedua-dua tangan. A.5) Murtad (riddah): Orang yang murtad atau keluar dari agama Islam membatalkan tayammumnya menurut golongan Syafi'iyyah. Dengan ini haruslah diketahui cara-cara dan kaedah yang betul sebelum seseorang itu melakukan amalan tayammum di samping mengenalpasti kebolehan untuknya bertayammum itu memenuhi segala syarat atau sebaliknya. Perlu ditegaskan juga bahawa semua amal ibadat yang dikerjakan oleh orang yang murtad itu telah tersia-sia belaka. Tertib. t. Berikut ini adalah kaifiat-kaifiat untuk bertayammum: i.W. Bezanya ialah. tawaf. 'Abdul Qadir. (Ar-Rahbawi. Kaifiat tayammum dalam keadaan biasa Kaifiat tayammum haruslah dilakukan mengikut fardhu yang telah digariskan oleh para Fuqaha'. (Al-Husaini. lalu disapukan ke muka sekali saja. Kemudian dilurutkan jari-jari tangan kiri hingga ke pergelangan tangan kanan dan digenggam sedikit dan dilurutkannya pula hingga ke siku. Kemudian menepuk dua tapak tangan ke debu dengan jari terbuka. Cara menyapu muka adalah dengan menyapu bahagian atas muka lalu meluncurkan ke bawah manakala kawasan muka ialah dari gigi rambut ke bawah dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri sebagaimana dalam wudu'.th: 198) Akan tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan yang lain tidak membatalkan tayammum disebabkan murtad seperti halnya pada persoalan wudu'. kerana wudu' dan mandi junub itu melenyapkan hadas. Wahbah al-Zuhaili. ii. Niat mestilah dilakukan pada permulaan memindahkan tanah ke tapak tangan dan hendaklah berkekalan hingga menyapu sebahagian daripada muka sebagaimana pendapat Syafi'iyyah. jika dalam wudu' wajib menyampaikan air ke celah-celah janggut atau misai yang tebal. (Dr. (Al-Husaini. kemudian baru menyapu kedua tangan hingga dua siku. (Hj. Muhammad. sementara tapak tangan kiri menyapu tangan kanan hingga ke siku. Kaifiat tayammum bagi pesakit berbalut . Setelah ditiup atau dilaga-lagakan kedua-dua tangan untuk menipiskan debu-debu yang melekat padanya. 1414H/1993: 124) Kemudian tapak tangan itu ditepuk-tepukkan terlebih dahulu untuk membuang debu musta'mal (yang telah digunakan) yang masih melekat ditangan. sedangkan tayammum itu termasuk di bawah amal ibadat. Membaca Basmalah sambil meniatkan untuk mengharuskan solat. (Dr. 1983: 62) Cara menyapu tangan adalah dengan menyapu tangan kanan dengan meletakkan jari tangan kiri selain ibu jari ke bawah jari tangan kanan.

Hal ini dapat dilihat sebagaimana solat adalah dikecualikan kepada perempuan yang didatangi haid dan nifas.T ke atas umat Islam ialah mengangkatnya daripada kesempitan dan kesusahan dalam segenap aspek. ataupun membasuh anggota tangan yang baik dan bertayammum kemudiannya. harus mengqasar dan menjamakkan solat bagi musafir dan diharuskan juga berbuka puasa di bulan ramadhan dan diqadha' puasa itu selepasnya. sebagai ganti anggotanya yang demikian itu hendaklah ia bertayammum. Jantan. 1983: 63-64) Sebagai contoh dikemukakan 2 jenis keadaan sakit yang berlainan beserta cara yang betul untuk bertayammum: Contoh pertama: Terdapat luka di tangan: i. sebagai ganti anggotanya yang demikian itu hendaklah ia menyampaikan serta meratakan air ke seluruh anggota tubuh badannya yang lain. atau suatu perintah daripada urusan syariat pula menyusahkan manusia untuk melaksanakannya. peperangan dikecualikan kepada orang sakit. Osman b. kemudian bertayammum sebagai ganti membasuh tempat luka itu.W.W. Jika sekiranya ada dua anggota wudu' yang tidak boleh terkena air. tidak sah jika ia mendahulukan tayammum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka itu dengan mengkemudiankan tayammum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka dengan mendahulukan pula menyapu sebahagian daripada kepala. ibadat haji tidak diwajibkan kepada yang tidak berkemampuan. Perkara ini dapat juga didapati dengan keringanan suatu tanggungjawab mengikut kadar kemampuan dan kudrat seseorang tanpa adanya masyaqqah (kesusahan) seperti orang yang lemah untuk bersolat sambil berdiri dibenarkan solat dalam keadaan duduk. Tayammum suatu rahmat Allah kepada hambaNya Di antara kelebihan Allah S.W. kemudian bertayammum dan membasuh anggota tangan yang baik. padahal ada anggotanya yang tidak boleh terkena air. kerana tidak ada tertib dalam pekerjaan yang demikian itu.W. Maka tidaklah suatu tanggungjawab itu merupakan bebanan.Bagi orang yang berhadas besar atau kecil yang hendak berwudu' atau mandi janabah. maka wajib bertayammum tiga kali. dan meringankan daripadanya pula. ataupun membasuh anggota kaki yang baik dan bertayammum kemudiannya. Kemudian menyapu sebahagian daripada kepala dengan air dan selepas itu bertayammum lagi dan membasuh anggota kaki yang baik. ii. Apabila sampai membasuh anggota yang tidak boleh terkena air itu kerana mengikut tertib. sebabnya hukum seluruh badan adalah seperti satu anggota sahaja. Sebagaimana firman Allah S. Tetapi jika keempat-empat anggota wudu' kesemuanya tidak boleh terkena air. Mula-mula hendaklah dibasuh muka. lalu menyapu sebahagian kepala. Keringanan dan mengangkat kesempitan di dalam tanggungjawab Syari'e amat jelas bagi setiap muslim. puasa dikecualikan kepada orang sakit yang berpanjangan. (Hj. melainkan terdapatnya rahmat dan keringanan daripada Allah S. i. Contoh kedua: Luka di tangan dan kaki. lemah. Mula-mula hendaklah dibasuh muka dengan air.T yang mengangkat bebanan itu seluruhnya. kemudian ia membasuh bahagian tangan yang tidak luka kemudian ia bertayammum sebagai ganti membasuh tempat luka. Kedua-dua cara ini boleh dilakukan kerana tiada disyaratkan tertib bagi mengangkatkan hadas besar. Kemudian menyapu kepala. Osman b. buta dan sebagainya.T: (Al-Baqarah: 185) Maksudnya: " Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tiada menghendaki kesukaran". maka wajib ia bertayammum dua kali. Firman Allah S. 1983: 64) Hikmat Bertayammum 1. Atau mula-mula hendaklah dibasuh muka. Jika sekiranya ada tiga anggota wudu' yang tidak boleh terkena air itu.T: (An-Nisa': 28) Maksudnya: . Jantan. Bagi orang yang berhadas kecil yang hendak mengangkat hadasnya padahal ada anggotanya yang tidak boleh terkena air. Kaedahnya ialah samada bertayammum dahulu kemudian membasuh anggota-anggota yang lain atau membasuh anggota-anggota yang lain dahulu kemudian baru bertayammum. kecuali anggota yang tidak boleh terkena air itu. (Hj. maka hanya satu tayammum sahaja yang wajib sebagai ganti daripada wudu'nya. Kemudian membasuh bahagian tangan yang tidak luka.

th: 182-185) Firman Allah S. Hadis Baginda Rasulullah S. Osman b. Ini seterusnya membuktikan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Allah S.A. ibadat tayammum yang sampai perintahnya untuk memukul ke atas tanah untuk disapu ke muka dan dua tangan adalah sebagai ganti wudu' dan mandi janabah apabila didapati bersih. sedang engkau masih boleh menggunakan air. Menyatakan kemuliaan.W. Dengan demikian. (b) 336: 239) Maksudnya: " Kami telah keluar mengembara maka salah seorang daripada kami terkena batu. ." Nas-nas tersebut merupakan dalil bahawa tayammum itu suatu rukhsah (kemudahan) yang dikurniakan Allah bagi orang yang mengalami kesukaran untuk melaksanakan urusan agama.W. Sesungguhnya ubat keraguan (kebodohan) itu ialah bertanya.W. iaitu perbuatan yang tidak diterangkan tuhan hikmatnya. Kemudian disapunya dengan air di atas pembalut lukanya tadi dan membasuh semua badannya yang lain. 1983: 65) Kesimpulan Melalui penjelasan yang telah dinyatakan di dalam bab ini. syariat Nabi Muhammad S.(Abu Muhammad. (Al-Syeikh Hassan Ayub.a: (Riwayat Abu Daud. t.W." Allah menghendaki supaya meringankan bagimu (peraturan agama). kerana manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah".T tidak memberatkan dan membebankan hamba-Nya dalam melaksanakan urusan tersebut di luar kemampuan mereka.A.my/tayamum. lalu Nabi S. 1422H/2002 : 61) Ia merupakan suatu rukhsah (kemudahan yang diberi oleh Syara') bagi orang yang tidak boleh menggunakan air kerana sakit atau dalam musafir. bersabda: Mereka bunuh dia.A.W yang diriwayatkan daripada Jabir r. hanya yang dapat diketahui orang semata-mata syaratnya sahaja. Kemudahan ini ialah kerana Allah S. solat tidak boleh samasekali ditinggalkan dalam keadaan macam mana sekalipun. diceritakan peristiwa itu kepada Baginda. iaitu agar solat jangan sampai ditinggalkan dengan sebab ketiadaan air.A.kias. Jantan. Padahal menurut hukumnya. atau sukar untuk mendapat air.W.T lagi: (Al-Hajj: 78) Maksudnya: " Dan Dia (Allah) menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. lalu luka kepalanya. ii. Ini adalah kerana Allah S. kemudian ia bermimpi jimak maka ia bertanya kepada para sahabatnya: Adakah kamu dapati jalan yang memberi kemudahan kepadaku untuk bertayammum? Mereka menjawab: Kami tidak dapati jalan untuk memberi kemudahan kepada engkau. (Hj.edu. Allah akan membunuh mereka. Menghinakan diri yang condong kepada kejahatan dengan meletakkan tanah ke muka anggota yang paling mulia.T telah menggariskan mengenai syariat bertayammum di dalam al-Quran dan Hadis dengan sejelas-jelasnya yang mana ia sebagai suatu kemudahan bagi umatNya dalam melaksanakan perintahNya. Kemudian dia mandi yang menyebabkan dia mati.htm Apa makna tayammum? Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit. yang mana tayammum itu tidak dilakukan di masa umatumat yang terdahulu. terdapat dua hikmat yang terbesar amalan bertayammum: i.W. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu. atau kerana tidak ada air. Kemudian ketika kami sampai kepada Nabi S. padahal ketiadaan air itu hanya buat sementara waktu sahaja. Di sini juga. Sebenarnya sudah memadai (sudah cukup) ia bertayammum sahaja dan membalut lukanya. dapatlah kita fahami bahawa amalan tayammum merupakan antara ibadat yang penting sepertimana juga ibadat-ibadat lain yang menjadi kefardhuan kepada umat Islam." Hikmat bertayammum ini termasuk dalam bahagian hikmat ta'abbudi. Maka dengan mudah sekali orang mencari alasan untuk meninggalkan solat.T kepada hambaNya yang beriman dan beramal soleh. http://www.W.

Seorang lelaki datang berjumpa Umar r. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. Adapun aku. ³Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)´. ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm.. 1. ³Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air).w. iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah itu´. Umar menjawab. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi). ³Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah.terlalu sejuk atau sebagainya. Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r.a. maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solat´. Kerana tidak mampu menggunakan air Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan. Kerana keputusan air. Apabila diceritakan kepada Nabi s. 2. yang menceritakan. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. (al-Maidah: 6). Adapun kamu. Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran. Namun µAmmar bin Yasir r. ³Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil. atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)´. dan bertanya.a. Bila diharuskan tayammum? Secara dasarnya. sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk. maka baginda berkata (kepada µAmmar). . as-Sunnah dan Ijmak ulamak. ³Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)´. atau dalam pelayaran. ³Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi).a. maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud).a.

w. Tidak mampu menggunakan air kerana sakit. Hal tersebut diketahui dengan pengalaman atau makluman dari doktor. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). Jawab Saidina µAli. 5. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu´. Air diperlukan untuk menguli tepung.lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. µAku teringat firman Allah. µWahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?¶. (an-Nisa¶. ³Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman mereka´. Apakah contoh-contoh keadaan yang mengharuskan tayammum kerana tidak mampu menggunakan air? 1. Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang). 29). 4. Mendengar peneranganku. .a. atau bimbang bertambah sakit. lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. 8. Rasulullah s. untuk memasak dan sebagainya. mereka mengadu kepada Rasulullah s. ³Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Terdapat sangkaan yang kuat dalam dirinya bahawa akan ditimpa sakit jika ia menggunakan air. 7. ³Hendaklah ia bertayammum´. Imam Ahmad pernah menceritakan. atau bimbang lambat sembuh. Takut kepada musuh yang menghalangnya dari mendapat air sama ada musuh itu manusia atau binatang buas. Air yang ada diperlukan (untuk minum dan sebagainya) pada ketika itu atau akan datang. ketawa dan baginda tidak berkata apa-apa´. Air diperlukan untuk membasuh najis yang tidak dimaafkan (yakni mesti dibersihkan). 6. Maka Rasulullah bertanya kepadaku. Air diperlukan untuk minuman haiwan yang bersamanya seperti kudanya atau sebagainya. Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina µAli ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir. Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat¶.a.w. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). 2. Lalu aku menjawab. Bimbang kepada sejuk yang bersangatan jika musim sejuk luar biasa. 3.

Setelah pasti benar-benar tidak ada air. barulah bertayammum. az-Zuhri. Tidak cukup dengan pencarian ketika kali pertama bertayammum sahaja. Pandangan pertama. Pandangan kedua. Ketiga. Berusaha mencari air terlebih dahulu jika tayammum dilakukan kerana keputusan air. Pandanagn ini adalah pandangan jumhur ulamak yang terdiri dari al-Hasan. Pertama. Apa maksud mencari air? Seseorang yang ingin bertayammum kerana ketiadaan air. Hammad. Jangan semata-mata tiada air di rumah. hendaklah terus bertayammum dan tinggalkan air itu. Jika air tiada di rumah. Hendak lah tayammum itu dengan menggunakan tanah yang bersih Keempat. bahan tayammum (iaitu tanah menurut jumhur ulamak) dan waktu dilakukan tayammum. Hendaklah bertayammum setelah masuk waktu Syarat pertama telahpun kita huraikan tadi iaitu tatkala memperkatakan tentang bilakah harus kita bertayammum. Pandangan ini merupakan mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi¶ie (dalam qaul jadidnya). adakah digunakan air baru tayammum atau terus tayammum? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini.Apakah syarat-syarat sah tayammum? Untuk sahnya tayammum. wajib digunakan air yang ada itu. namun tidak mencukupi untuk bersuci. Kedua. Mencari air itu wajib diulangi setiap kali hendak bertayammum. lalu ia pun bertayammum. para ulamak telah menggariskan syarat-syarat berikut. Imam . wajib ia berusaha mencari air terlebih dahulu di kawasan sekitarnya. kemudian barulah bertayammum bagi anggota yang tidak dapat dicuci dengan air. Malik. Bagaimana jika ada air. Hendaklah orang yang bertayammum mempunyai keuzuran yang menghalangnya dari menggunakan air iaitu kerana keputusan air atau tidak mampu menggunakan air. Untuk berikutnya kita huraikan syarat-syarat selebihnya iaitu yang bersangkutan dengan kewajipan mencari air. hendaklah ia pergi ke masjid umpamanya atau ke rumah berdekatan moga-moga menemui air.

Oleh itu. jumhur ulamak (mazhab Imam Syafi¶ie. Ibnu al-Munzir dan al-Muzanie (murid Imam Syafi¶ie). harus bertayammum di atas batu yang tidak ada debu atau di atas tanah licin yang tidak ada debu yang melekat di tangan apabila ditepuk di atasnya. Harus tayammum dengan segala yang ada di atas permukaan bumi. thoharah dengan air adalah perintah yang wajib. pada pandangan mereka. batu. Ia tidak gugur semata-mata kerana lupa. tidak khusus kepada tanah sahaja. tetapi juga pasir. kapur dan sebagainya yang tidak dikategorikan sebagai tanah. menurut Imam Syafi¶ie dan Imam Ahmad. Abu Yusuf dan Daud az-Dzahiri) mensyaratkan tayammum hendaklah dengan tanah. harus tayammum dengan salji dan setiap yang melapisi permukaan bumi. batu dan seumpamanya. Imam Ahmad. dipakai tayammum itu. tidak dipakai tayammum itu. yakni solatnya sah kerana lupa adanya air membawa ia kepada tidak dapat menggunakan air. Pertama. maka halnya sama seperti orang yang ketiadaan air. Pertama. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula berpendapat. Ishaq. Kedua. Imam Syafi¶ie (dalam qaul qadimnya). Kedua. Dan disyaratkan tanah itu pula hendaklah berdebu (yakni dapat melekat pada tangan bila ditepuk) dan bersih.Abu Hanifah. Kalau seseorang itu lupa bahawa dalam kenderaannya ada air atau ia lupa ada menyimpan air di satu tempat. menurut Imam Abu Hanifah. bagaimana hukumnya? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini. Malah menurut Imam Malik. Adakah tayammum hanya harus dengan tanah sahaja? Bolehkah bertayammum dengan selain tanah? Ada beberapa pandangan ulamak dalam masalah bahan yang harus digunakan untuk bertayammum. kapur. . tidak harus dengan pasir. yakni solatnya wajib diulangi semua setelah mengambil wudhuk dengan air tersebut. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan bahan-bahan untuk bertayammum itu berdebu. tidak hanya tanah. Hujjah mereka ialah. lalu ia pun bertayammum dan mengerjakan solat.

juga bersabda. mengikut pandangan mazhab Syafi¶ie dan Ahmad. di atas permaidani. di pakaian. Adakah disyaratkan masuk waktu sahnya tayammum? Ada dua pandangan ulamak.w. Disyaratkan masuk waktu kerana tayammum adalah toharah darurat seperti mana toharah wanita yang istihadhah di mana kedua-duanya tidak menghilangkan hadas. Demikian itu lebih baik baginya´. Nabi s. Adakah harus bertayammum dengan tanah bernajis? Tidak harus kerana tayammum wajib dengan tanah atau bahan yang bersih kerana Allah menyebutkan di dalam ayat ³ ´ (sha¶id yang bersih). Jika ia telah menemui air. hendaklah ia menyapu air (yakni membasuh) badannya. ³Sha¶id (tanah) yang bersih adalah alat bersuci bagi seorang muslim jika ia tidak mendapati air sekalipun selama sepuluh tahun. Begitu juga.a. Ahmad dan lain-lain) berpandangan. tidak harus melakukan tayammum dengan menepuk ke atas debu yang terdapat di atas pakaian. tidak sah tayammum melainkan setelah masuk waktu solat sama ada tayammum kerana keputusan air atau kerana tidak mampu menggunakan air. tayammum hendaklah dengan menepuk terus ke atas bumi. Menurut beliau. tidak harus tayammum.Adakah harus bertayammum dengan menepuk di dinding. Menurut Abu Hamid. mengikut Imam Malik. di belakang binatang kenderaan atau sebagainya? Ada dua pandangan ulamak. Syafi¶ie. Pertama. permaidani dan sebagainya itu. . Maksud µmasuk waktu¶ ialah tiba waktu yang mengharuskan suatu solat itu dilakukan. Jika tidak terdapat debu padanya. Kedua. Pertama. akan tetapi dilakukan hanya untuk mengharuskan solat sahaja. harus jika di atas tempat-tempat yang ditepuk itu ada terdapat debu yang dapat melekat di tangan sebagaimana yang disyaratkan tadi. hukum tersebut telah disepakati oleh sekelian ulamak. jumhur ulamak (terdiri dari mazhab Imam Malik. begitu juga orang yang ingin melakukan tayammum juga tidak harus melakukannya melainkan setelah masuk waktu solat. Maka sebagaimana wanita yang istihadhah tidak harus mengambil wudhuk melainkan setelah masuk waktu.

Akan menyebabkan kematian atau kerosakan pada aggota ( ). Sejauhmanakah ibadah yang harus dilakukan dengan tayammum? Tayammum mengharuskan apa yang diharuskan dengan wudhuk dan mandi. sujud tilawah. Menyebabkan kesakitan yang tidak tertanggung. Kesan-kesan yang dibimbangi tersebut dari penggunaan air hendaklah disahkan oleh pengalaman sendiri atau berdasarkan makluman dari doktor yang mahir. . 3. membawa mushaf. solat sunat. doctor itu hendaklah muslim dan adil (tidak fasiq). Menurut mazhab Syafi¶ie. Beliau mengkiaskannya dengan wudhuk dan toharah-toharah yang lain (mandi. Menyebabkan sakit bertambah teruk atau penyakit semakin melarat. Apakah syarat tayammum bagi orang yang kesejukan? Syaratnya ialah tidak ada sebarang ikhtiar lagi yang dapat dilakuka bagi menggunakan air. Menyebabkan lambat sembuh 5. 4.Kedua. Jika mampu berikhtiar sama ada dengan memanaskan air atau sebagainya. yakni harus melakukan tayammum sekalipun belum masuk waktu. 2. barulah diharuskan tayammum. menghilangkan najis). tayammum tidak terikat dengan waktu. Sakit atau luka yang mengharuskan tayammum ialah sakit atau luka yang penggunaan air ditakuti akan menyebabkan at-talaf (kematian atau kemusnahan anggota) atau mendatangkan mudarat pada badan. Hukum ini telah disepakati oleh ulamak. Namun menurut mazhab Imam Malik. Seorang yang bertayammum harus mengerjakan solat fardhu. menyapu khuf. Apakah syarat tayammum bagi orang sakit atau luka? Tidak semua jenis sakit atau luka mengharuskan tayammum. harus memakai pandangan atau makluman dari doktor kafir jika tidak ada doktor muslim. Menimbulkan kecacatan dan kejelikan yang ketara pada badan. Ia merangkumi. Tidak diterima pengakuan atau pengesahan dari doctor kafir atau fasiq. wajiblah dilakukan ikhtiar itu. 1. sujud syukur. Penggunaan air menimbulkan penyakit yang membawa kematian atau kerosakan anggota. Jika tidak mampu. seperti kulit menjadi hitam atau sebagainya. lumpuh dan sebagainya. maka tayammum juga sedemikian kerana ia disyariatkan sebagai ganti kepada kedua-duanya. membaca al-Quran dan beriktikaf. 6. Sebagaimana wudhuk harus dilakukan sebelum masuk waktu solat. Imam Abu Hanifah berpandangan.

w. as-Sya¶bi. tidak harus menjamakkan dua solat dengan satu tayammum atau melakukan dua tawaf atau melakukan satu solat fardhu dengan satu tawaf fardhu. Selagi tayammum tidak batal ±iaitu dengan menjumpai air atau dengan berlakunya hadas-. Seorang yang bertayammum boleh melakukan apa sahaja solat yang dikehendaki sama ada solat fardhu dalam waktu. Ibnu µAbbas. Ishaq dan Imam Ahmad. Qatadah. Dua tangan . Apakah anggota-anggota tayammum? Berdasarkan ayat al-Quran tadi dan hadis-hadis Nabi s. menghimpunkan dua solat nazar atau antara satu solat fardhu dengan satu solat nazar. Rabi¶ah. Imam Abu Hanifah. Muka 2. Apabila masuk waktu lain. harus dilakukan seberapa banyak yang dikehendaki. Yahya al-Ansari. Pandangan kedua. (sebahagiannya telah kita sebutkan tadi). Kedaaannya menyamai seorang wanita istihadhah atau orang-orang lainnya yang melakukan toharah darurat. Malik. Pandangan ini merupakan pendapat Sa¶id bin al-Musayyab.a. maka harus untuk melakukan dengan tayammum itu seberapa banyak solat yang dikehendaki sama ada fardhu atau sunat dan tanpa mengira waktu. Di sana ada tiga pandangan. as-Tsauri. tayammum sama seperti wudhuk iaitu tidak terikat dengan bilangan solat. al-Hasan. Pandangan ketiga. solat fardhu yang luput. Ibnu Umar. menjamakkan dua solat dan seberapa banyak solat sunat yang diingini selama belum masuk waktu lain. Syafi¶ie. az-Zuhri. an-Nakha¶ie. Adapun solat sunat. batallah tayammum dan wajib diulangi semula tayammum bagi mengharuskan solat kembali. Pandangan pertama. Imam Abu Tsur dan fuqahak mazhab Hanbali. Mereka berpendapat. 1. Jumhur ulamak yang terdiri dari Saidina µAli. Tayammum terikat dengan waktu di mana satu tayammum hanya bagi satu waktu solat fardhu sahaja. al-Muzani dan ar-Ruyani. anggota tayammum hanya dua sahaja (sama ada tayammum bagi menggantikan wudhuk atau bagi menggantikan mandi) iaitu. satu tayammum hanya untuk satu solat fardhu atau satu ibadah wajib sahaja.Mereka berpandangan.Namun para Fuqahak berikhtilaf dalam menentukan bilangan solat fardhu yang harus dikerjakan dinisbahkan kepada satu tayammum yang dilakukan. Oleh demikian. Hendaklah diperbaharui tayammum untuk setiap solat fardhu yang hendak dilakukan setelah dipastikan tidak air terlebih dahulu. al-Laits.

Pertama. al-Laits.w. Adapun hadis yang dijadikan hujjah oleh jumhur tadi ia adalah dhaif.w. Mereka berdalilkan ± antaranya. Ibnu µUmar.Mengenai muka tidak ada khilaf di kalangan ulamak bahawa keseluruhan kawasan muka yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk. al-Auza¶ie. Makhul. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)´. pandangan kedua di atas adalah kuat dari segi dalilnya dan lebih hampir kepada kehendak as-Sunnah. maka para ulamak berbeza pandangan tentang kawasan yang wajib disapui debu.. Sebenarnya ia hanyalah pandangan Ibnu Umar. ³Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. kawasan tangan yang wajib disapui debu ketika tayammum hanyalah sampai ke pergelangan tangan sahaja.sabda Nabi s. Berapakah bilangan tepukan yang wajib semasa melakukan tayammum? Rentetan dari khilaf di atas. tidak perlu lagi ditambah. kawasan tangan yang wajib disapui debu adalah sama sebagaimana yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk iaitu bermula dari hujung jari hinggalah ke siku.a. Jika dua kali tepukan itu mencukupi untuk menyapu keseluruhan kawasan muka dan tangan (hingga ke siku). sekali untuk disapu ke muka dan sekali untuk di sapu ke kedua tangan hingga ke siku´.. al-Hasan alBasri. berlaku pula khilaf dalam menentukan berapakah bilangan tepukan ke tanah yang mesti dilakukan oleh orang yang melakukan tayammum? Mengikut jumhur ulamak tadi. Salim bin Abdullah.a. as-Sya¶bi. Mereka berdalilkan hadis kisah µAmmar (yang telah kita kemukakan tadi) di mana Rasulullah s. . Imam Syafi¶ie (mengikut qaul qadimnya sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsur) dan disokong oleh Ibnu al-Munzir berpandangan.a. Jika tidak. ³Tayammum itu dua kali tepukan. bersabda kepadanya. Ishaq. Adapun tangan. Imam Abu Hanifah dan Syafi¶ie. mengikut jumhur atau majoriti ulamak iaitu Saidina µAli. bukan sabda Nabi s. satu tepukan untuk disapu ke muka dan satu tepukan lagi untuk disapu kepada dua tangan hingga ke siku. Kedua. wajiblah tepukan itu ditambah hingga debu meratai seluruh kawasan yang wajib disapu itu. tayammum wajib dengan sekurang-kurangnya dua kali tepukan ke tanah. Imam Ahmad. sekumpulan ulamak yang terdiri dari µAtho.w. Imam Malik. maka ketika tayammum kawasan muka tersebut wajib diratai dengan debu. Menurut Imam Nawawi.

com/2009/07/30/bersuci-tayammum/ . http://muhdhazrie. 4. Imam Ahmad. al-Auza¶ie. wajib ia mengambil wudhuk. Contohnya. sejuk keterlaluan dan sebagainya). kemudian mengambil wudhuk dan melakukan semula solat. akan tetapi hendaklah mengambil wudhuk. tayammumnya batal apabila telah bertemu air. Makhul.Adapun pandangan kedua di atas (µAtho. Jika air ditemui semasa sedang solat (seperti ada orang memberitahunya semasa sedang solat itu). yang wajib ialah sekali tepukan sahaja untuk keduadua anggota tayammum iaitu muka dan dua tangan hingga pergelangannya. yakni tidak cukup dengan tayammumnya tadi sekalipun ia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayammumnya. Kesimpulannya. sah lah solat yang ditunaikan sebelum bertemu air itu dan tidak perlu diulangi semula sekalipun waktu masih ada. perkara-perkara yang membatalkan wudhuk juga akan membawa kepada batalnya tayammum. batallah tayammumnya. Bagi orang yang bertayammum kerana ketiadaan air. Bilakah batalnya tayammum? 1. Jika ia bertayammum tadi kerana ganti mandi wajib. tidak harus ia menunaikan solat dengan tayammum itu. Ini kerana tayammumnya dengan sendiri terbatal dengan kerana bertemu air sekalipun belum sempat mengerjakan solat. 3. maka batallah tayammumnya. Namun sebaik-baiknya ialah ia menghentikan solatnya. kemudian belum sempat mengerjakan solat ia telah menemui air. Ishaq dan disokong oleh Ibnu al-Munzir). hendaklah ia mandi wajib sebelum mengerjakan solat berikutnya.wordpress. tayammum dikira terbatal sebaik sahaja hilang keuzuran. Jika seorang bertayammum. jika seseorang bertayammum kerana sakit. dengan sendiri tayammumnya terbatal. kemudian baru tunaikan solat. Jika air ditemui setelah selesai solat. Apabila hendak solat semula. mereka menegaskan. Jika bertayammum kerana keuzuran (seperti sakit. Sebaik bertemu air. jika ia ingin meneruskan solatnya diharuskan dan solatnya sah. 2. Tayammum adalah bersuci gantian bagi wudhuk. maka sebaik ia sembuh dari sakit. Apabila berlaku kepada orang yang bertayammum perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhuk sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam tajuk yang lalu (contohnya. ia telah terkentut atau tersentuh kemaluan atau sebagainya).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful