Apa makna tayammum?

Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit, terlalu sejuk atau sebagainya.[1] Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak ulamak. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud); ´Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah ituµ. (al-Maidah: 6). Bila diharuskan tayammum? Secara dasarnya, ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm; 1. Kerana keputusan air; sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. 2. Kerana tidak mampu menggunakan air Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan; Seorang lelaki datang berjumpa Umar r.a. dan bertanya; ´Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)µ. Umar menjawab; ´Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)µ. Namun ¶Ammar bin Yasir r.a. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar; ´Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). Adapun kamu, maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. Adapun aku, maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solatµ. Apabila diceritakan kepada Nabi s.a.w., maka baginda berkata (kepada ¶Ammar); ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah, kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ.[2]

Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r.a. yang menceritakan; ´Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil, aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk, lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang), mereka mengadu kepada Rasulullah s.a.w. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). Maka Rasulullah bertanya kepadaku; ¶Wahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?·. Lalu aku menjawab; ¶Aku teringat firman Allah; ´Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamuµ. (an-Nisa·; 29). Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat·. Mendengar peneranganku, Rasulullah s.a.w. ketawa dan baginda tidak berkata apaapaµ.[3] Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina ¶Ali ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir, lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. Jawab Saidina ¶Ali; ´Hendaklah ia bertayammumµ. Imam Ahmad pernah menceritakan; ´Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman merekaµ.[4] Apakah contoh-contoh keadaan yang mengharuskan tayammum kerana tidak mampu menggunakan air? 1. Tidak mampu menggunakan air kerana sakit, atau bimbang bertambah sakit, atau bimbang lambat sembuh. Hal tersebut diketahui dengan pengalaman atau makluman dari doktor. 2. Air yang ada diperlukan (untuk minum dan sebagainya) pada ketika itu atau akan datang. 3. Terdapat sangkaan yang kuat dalam dirinya bahawa akan ditimpa sakit jika ia menggunakan air. 4. Takut kepada musuh yang menghalangnya dari mendapat air sama ada musuh itu

manusia atau binatang buas. 5. Air diperlukan untuk minuman haiwan yang bersamanya seperti kudanya atau sebagainya. 6. Air diperlukan untuk menguli tepung, untuk memasak dan sebagainya. 7. Air diperlukan untuk membasuh najis yang tidak dimaafkan (yakni mesti dibersihkan). 8. Bimbang kepada sejuk yang bersangatan jika musim sejuk luar biasa. Apakah syarat-syarat sah tayammum? Untuk sahnya tayammum, para ulamak telah menggariskan syarat-syarat berikut;[5] Pertama; Hendaklah orang yang bertayammum mempunyai keuzuran yang menghalangnya dari menggunakan air iaitu kerana keputusan air atau tidak mampu menggunakan air. Kedua; Berusaha mencari air terlebih dahulu jika tayammum dilakukan kerana keputusan air. Ketiga; Hendak lah tayammum itu dengan menggunakan tanah yang bersih Keempat; Hendaklah bertayammum setelah masuk waktu Syarat pertama telahpun kita huraikan tadi iaitu tatkala memperkatakan tentang bilakah harus kita bertayammum. Untuk berikutnya kita huraikan syarat-syarat selebihnya iaitu yang bersangkutan dengan kewajipan mencari air, bahan tayammum (iaitu tanah menurut jumhur ulamak) dan waktu dilakukan tayammum. Apa maksud mencari air? Seseorang yang ingin bertayammum kerana ketiadaan air, wajib ia berusaha mencari air terlebih dahulu di kawasan sekitarnya. Jika air tiada di rumah, hendaklah ia pergi ke masjid umpamanya atau ke rumah berdekatan moga-moga menemui air. Jangan sematamata tiada air di rumah, lalu ia pun bertayammum. Setelah pasti benar-benar tidak ada air, barulah bertayammum. Mencari air itu wajib diulangi setiap kali hendak bertayammum.[6] Tidak cukup dengan pencarian ketika kali pertama bertayammum

sahaja. Bagaimana jika ada air, namun tidak mencukupi untuk bersuci, adakah digunakan air baru tayammum atau terus tayammum? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini;[7] Pandangan pertama; wajib digunakan air yang ada itu, kemudian barulah bertayammum bagi anggota yang tidak dapat dicuci dengan air. Pandangan ini merupakan mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi·ie (dalam qaul jadidnya). Pandangan kedua; hendaklah terus bertayammum dan tinggalkan air itu. Pandanagn ini adalah pandangan jumhur ulamak yang terdiri dari al-Hasan, az-Zuhri, Hammad, Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi·ie (dalam qaul qadimnya), Ibnu al-Munzir dan al-Muzanie (murid Imam Syafi·ie). Kalau seseorang itu lupa bahawa dalam kenderaannya ada air atau ia lupa ada menyimpan air di satu tempat, lalu ia pun bertayammum dan mengerjakan solat; bagaimana hukumnya? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini; Pertama; menurut Imam Syafi·ie dan Imam Ahmad; tidak dipakai tayammum itu, yakni solatnya wajib diulangi semua setelah mengambil wudhuk dengan air tersebut. Hujjah mereka ialah; thoharah dengan air adalah perintah yang wajib. Ia tidak gugur sematamata kerana lupa. Kedua; menurut Imam Abu Hanifah; dipakai tayammum itu, yakni solatnya sah kerana lupa adanya air membawa ia kepada tidak dapat menggunakan air, maka halnya sama seperti orang yang ketiadaan air. Adakah tayammum hanya harus dengan tanah sahaja? Bolehkah bertayammum dengan selain tanah? Ada beberapa pandangan ulamak dalam masalah bahan yang harus digunakan untuk bertayammum; Pertama; jumhur ulamak (mazhab Imam Syafi·ie, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf dan Daud az-Dzahiri) mensyaratkan tayammum hendaklah dengan tanah, tidak harus dengan

Pertama. harus tayammum dengan salji dan setiap yang melapisi permukaan bumi.pasir. ´Sha·id (tanah) yang bersih adalah alat bersuci bagi seorang muslim jika ia tidak mendapati air sekalipun selama sepuluh tahun. tidak harus tayammum.[9] Adakah disyaratkan masuk waktu sahnya tayammum? . di pakaian. Jika tidak terdapat debu padanya. Oleh itu. batu. di atas permaidani. mengikut pandangan mazhab Syafi·ie dan Ahmad.[8] Menurut Abu Hamid. Menurut beliau. hukum tersebut telah disepakati oleh sekelian ulamak. di belakang binatang kenderaan atau sebagainya? Ada dua pandangan ulamak. tetapi juga pasir. Kedua. permaidani dan sebagainya itu. Malah menurut Imam Malik. Jika ia telah menemui air. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan bahan-bahan untuk bertayammum itu berdebu. Dan disyaratkan tanah itu pula hendaklah berdebu (yakni dapat melekat pada tangan bila ditepuk) dan bersih. Nabi s. Adakah harus bertayammum dengan menepuk di dinding. harus bertayammum di atas batu yang tidak ada debu atau di atas tanah licin yang tidak ada debu yang melekat di tangan apabila ditepuk di atasnya. kapur dan sebagainya yang tidak dikategorikan sebagai tanah. Begitu juga. juga bersabda.w. hendaklah ia menyapu air (yakni membasuh) badannya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula berpendapat. tayammum hendaklah dengan menepuk terus ke atas bumi. tidak khusus kepada tanah sahaja. Harus tayammum dengan segala yang ada di atas permukaan bumi. harus jika di atas tempattempat yang ditepuk itu ada terdapat debu yang dapat melekat di tangan sebagaimana yang disyaratkan tadi. Kedua. Demikian itu lebih baik baginyaµ. batu dan seumpamanya. tidak hanya tanah. pada pandangan mereka. kapur. Adakah harus bertayammum dengan tanah bernajis? Tidak harus kerana tayammum wajib dengan tanah atau bahan yang bersih kerana Allah menyebutkan di dalam ayat ´ µ (sha·id yang bersih). tidak harus melakukan tayammum dengan menepuk ke atas debu yang terdapat di atas pakaian.a. mengikut Imam Malik.

Pertama. seperti kulit menjadi hitam atau sebagainya. Disyaratkan masuk waktu kerana tayammum adalah toharah darurat seperti mana toharah wanita yang istihadhah di mana kedua-duanya tidak menghilangkan hadas. Maka sebagaimana wanita yang istihadhah tidak harus mengambil wudhuk melainkan setelah masuk waktu. 4. 2. Menyebabkan lambat sembuh 5. begitu juga orang yang ingin melakukan tayammum juga tidak harus melakukannya melainkan setelah masuk waktu solat. maka tayammum juga sedemikian kerana ia disyariatkan sebagai ganti kepada keduaduanya. Menyebabkan sakit bertambah teruk atau penyakit semakin melarat. Ahmad dan lain-lain) berpandangan. 6. Sakit atau luka yang mengharuskan tayammum ialah sakit atau luka yang penggunaan air ditakuti akan menyebabkan at-talaf (kematian atau kemusnahan anggota) atau mendatangkan mudarat pada badan. Menurut mazhab . Sebagaimana wudhuk harus dilakukan sebelum masuk waktu solat. lumpuh dan sebagainya. menghilangkan najis). tayammum tidak terikat dengan waktu. Akan menyebabkan kematian atau kerosakan pada aggota ( ). tidak sah tayammum melainkan setelah masuk waktu solat sama ada tayammum kerana keputusan air atau kerana tidak mampu menggunakan air.[11] 1. Beliau mengkiaskannya dengan wudhuk dan toharah-toharah yang lain (mandi. Menimbulkan kecacatan dan kejelikan yang ketara pada badan. Kedua. menyapu khuf.Ada dua pandangan ulamak. jumhur ulamak (terdiri dari mazhab Imam Malik. Menyebabkan kesakitan yang tidak tertanggung. Ia merangkumi. Imam Abu Hanifah berpandangan.[10] Apakah syarat tayammum bagi orang sakit atau luka? Tidak semua jenis sakit atau luka mengharuskan tayammum. 3. Maksud ¶masuk waktu· ialah tiba waktu yang mengharuskan suatu solat itu dilakukan. akan tetapi dilakukan hanya untuk mengharuskan solat sahaja. Kesan-kesan yang dibimbangi tersebut dari penggunaan air hendaklah disahkan oleh pengalaman sendiri atau berdasarkan makluman dari doktor yang mahir. Penggunaan air menimbulkan penyakit yang membawa kematian atau kerosakan anggota. yakni harus melakukan tayammum sekalipun belum masuk waktu. Syafi·ie.

[15] Seorang yang bertayammum harus mengerjakan solat fardhu.[16] Namun para Fuqahak berikhtilaf dalam menentukan bilangan solat fardhu yang harus dikerjakan dinisbahkan kepada satu tayammum yang dilakukan. Ibnu Umar. Jika mampu berikhtiar sama ada dengan memanaskan air atau sebagainya.[12] Namun menurut mazhab Imam Malik. barulah diharuskan tayammum. Jika tidak mampu. maka harus untuk melakukan dengan tayammum itu seberapa banyak solat yang dikehendaki sama ada fardhu atau sunat dan tanpa mengira waktu. Hukum ini telah disepakati oleh ulamak. Imam Abu Hanifah. solat sunat.[13] Apakah syarat tayammum bagi orang yang kesejukan? Syaratnya ialah tidak ada sebarang ikhtiar lagi yang dapat dilakuka bagi menggunakan air. membaca al-Quran dan beriktikaf. Di sana ada tiga pandangan.Syafi·ie. Qatadah. [17] Pandangan pertama. Tidak diterima pengakuan atau pengesahan dari doctor kafir atau fasiq. az-Zuhri. Malik. wajiblah dilakukan ikhtiar itu. sujud tilawah. membawa mushaf. Syafi·ie. Rabi·ah. al-Hasan.[14] Sejauhmanakah ibadah yang harus dilakukan dengan tayammum? Tayammum mengharuskan apa yang diharuskan dengan wudhuk dan mandi. Ishaq . Yahya al-Ansari. Pandangan ini merupakan pendapat Sa·id bin al-Musayyab. as-Tsauri. Pandangan kedua. harus memakai pandangan atau makluman dari doktor kafir jika tidak ada doktor muslim. al-Muzani dan ar-Ruyani. as-Sya·bi. Ibnu ¶Abbas. al-Laits. Selagi tayammum tidak batal ²iaitu dengan menjumpai air atau dengan berlakunya hadas-. sujud syukur. tayammum sama seperti wudhuk iaitu tidak terikat dengan bilangan solat. an-Nakha·ie. Jumhur ulamak yang terdiri dari Saidina ¶Ali. doctor itu hendaklah muslim dan adil (tidak fasiq).

as-Sya·bi. ´Tayammum itu dua kali tepukan. Ibnu ¶Umar. 1. menghimpunkan dua solat nazar atau antara satu solat fardhu dengan satu solat nazar. Imam Malik. Salim bin Abdullah. . al-Hasan al-Basri.a. Adapun solat sunat. solat fardhu yang luput. Imam Abu Hanifah dan Syafi·ie.dan Imam Ahmad. Pertama.sabda Nabi s. tidak harus menjamakkan dua solat dengan satu tayammum atau melakukan dua tawaf atau melakukan satu solat fardhu dengan satu tawaf fardhu. harus dilakukan seberapa banyak yang dikehendaki. menjamakkan dua solat dan seberapa banyak solat sunat yang diingini selama belum masuk waktu lain. Dua tangan Mengenai muka tidak ada khilaf di kalangan ulamak bahawa keseluruhan kawasan muka yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk. Imam Abu Tsur dan fuqahak mazhab Hanbali. Tayammum terikat dengan waktu di mana satu tayammum hanya bagi satu waktu solat fardhu sahaja.w. Kedaaannya menyamai seorang wanita istihadhah atau orang-orang lainnya yang melakukan toharah darurat.a. batallah tayammum dan wajib diulangi semula tayammum bagi mengharuskan solat kembali. Mereka berpendapat. Hendaklah diperbaharui tayammum untuk setiap solat fardhu yang hendak dilakukan setelah dipastikan tidak air terlebih dahulu. mengikut jumhur atau majoriti ulamak iaitu Saidina ¶Ali. Apabila masuk waktu lain.[19] Apakah anggota-anggota tayammum? Berdasarkan ayat al-Quran tadi dan hadis-hadis Nabi s.. kawasan tangan yang wajib disapui debu adalah sama sebagaimana yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk iaitu bermula dari hujung jari hinggalah ke siku.w. Oleh demikian. maka ketika tayammum kawasan muka tersebut wajib diratai dengan debu.[20] Mereka berdalilkan ²antaranya. (sebahagiannya telah kita sebutkan tadi). anggota tayammum hanya dua sahaja (sama ada tayammum bagi menggantikan wudhuk atau bagi menggantikan mandi) iaitu. al-Laits. Seorang yang bertayammum boleh melakukan apa sahaja solat yang dikehendaki sama ada solat fardhu dalam waktu. Adapun tangan. Pandangan ketiga.[18] Mereka berpandangan. maka para ulamak berbeza pandangan tentang kawasan yang wajib disapui debu. satu tayammum hanya untuk satu solat fardhu atau satu ibadah wajib sahaja. Muka 2.

[23] Mereka berdalilkan hadis kisah ¶Ammar (yang telah kita kemukakan tadi) di mana Rasulullah s.a. bukan sabda Nabi s. yang wajib ialah sekali tepukan sahaja untuk kedua-dua anggota tayammum iaitu muka dan dua tangan hingga . Imam Ahmad. tayammum wajib dengan sekurang-kurangnya dua kali tepukan ke tanah. Imam Syafi·ie (mengikut qaul qadimnya sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsur)[22] dan disokong oleh Ibnu al-Munzir berpandangan. Makhul. Ishaq dan disokong oleh Ibnu al-Munzir). Makhul. al-Auza·ie. sekumpulan ulamak yang terdiri dari ¶Atho. al-Auza·ie. Sebenarnya ia hanyalah pandangan Ibnu Umar. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ. kawasan tangan yang wajib disapui debu ketika tayammum hanyalah sampai ke pergelangan tangan sahaja. Jika dua kali tepukan itu mencukupi untuk menyapu keseluruhan kawasan muka dan tangan (hingga ke siku). satu tepukan untuk disapu ke muka dan satu tepukan lagi untuk disapu kepada dua tangan hingga ke siku..w. Imam Ahmad. Ishaq.[25] Berapakah bilangan tepukan yang wajib semasa melakukan tayammum? Rentetan dari khilaf di atas. pandangan kedua di atas adalah kuat dari segi dalilnya dan lebih hampir kepada kehendak as-Sunnah. mereka menegaskan. berlaku pula khilaf dalam menentukan berapakah bilangan tepukan ke tanah yang mesti dilakukan oleh orang yang melakukan tayammum? Mengikut jumhur ulamak tadi. wajiblah tepukan itu ditambah hingga debu meratai seluruh kawasan yang wajib disapu itu.[24] Adapun hadis yang dijadikan hujjah oleh jumhur tadi ia adalah dhaif. tidak perlu lagi ditambah. bersabda kepadanya.[26] Adapun pandangan kedua di atas (¶Atho. ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. Jika tidak.sekali untuk disapu ke muka dan sekali untuk di sapu ke kedua tangan hingga ke sikuµ.a.w.[21] Kedua. Menurut Imam Nawawi.

sejuk keterlaluan dan sebagainya). tayammum dikira terbatal sebaik sahaja hilang keuzuran. Jika bertayammum kerana keuzuran (seperti sakit. Apabila berlaku kepada orang yang bertayammum perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhuk sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam tajuk yang lalu (contohnya. jika ia ingin meneruskan solatnya diharuskan dan solatnya sah. hendaklah ia mandi wajib sebelum mengerjakan solat berikutnya. Ini kerana tayammumnya dengan sendiri terbatal dengan kerana bertemu air sekalipun belum sempat mengerjakan solat. Namun sebaik-baiknya ialah ia menghentikan solatnya. sah lah solat yang ditunaikan sebelum bertemu air itu dan tidak perlu diulangi semula sekalipun waktu masih ada. . tidak harus ia menunaikan solat dengan tayammum itu. maka batallah tayammumnya. tayammumnya batal apabila telah bertemu air. Contohnya. Tayammum adalah bersuci gantian bagi wudhuk. Bagi orang yang bertayammum kerana ketiadaan air. 2. Kesimpulannya. akan tetapi hendaklah mengambil wudhuk. Nota Kaki [1] Lihat takrif Tayammum di dalam. Al-Mughni. Jika air ditemui setelah selesai solat. maka sebaik ia sembuh dari sakit. Jika seorang bertayammum. yakni tidak cukup dengan tayammumnya tadi sekalipun ia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayammumnya. kemudian belum sempat mengerjakan solat ia telah menemui air. Jika ia bertayammum tadi kerana ganti mandi wajib. [2] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. wajib ia mengambil wudhuk. kemudian mengambil wudhuk dan melakukan semula solat. Jika air ditemui semasa sedang solat (seperti ada orang memberitahunya semasa sedang solat itu). 1/180. Apabila hendak solat semula.[27] Bilakah batalnya tayammum? 1. 3. perkaraperkara yang membatalkan wudhuk juga akan membawa kepada batalnya tayammum. dengan sendiri tayammumnya terbatal. ia telah terkentut atau tersentuh kemaluan atau sebagainya). kemudian baru tunaikan solat. Sebaik bertemu air. jika seseorang bertayammum kerana sakit. 4. batallah tayammumnya.pergelangannya.

hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan sapulah kulitnya dengan air (yakni ratakanlah anggota wudhuknya dengan air). Kata beliau. [5] Al-Mughni. bersuci dengan air itu lebih baik baginya dari segi keberkatan dan pahala. Jika ia telah menemui air. ´Sha·id yang baik adalah wudhuk seorang muslim ketika ia tidak menemui air sekalipun sepuluh tahun. Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar. Sabda Nabi s. al-Majmu·. Faidhul-Qadier. 1/375.. ´«demikian itu lebih baik baginyaµ. 2/248.a. Faidhul-Qadier. [9] Al-Majmu·. [11] Al-Mughni. . 1/182. (Lihat. ayat 43). [10] Al-Mughni.a. Lihat. hlm. 5154). hlm. Demikian itu lebih baik baginyaµ. al-Mughni. [13] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. 1/182-184. 1/550 (Surah an-Nisa·. [6] At-Tahzib.. lafaz hadis berbunyi. 2/269. . Tafsir Ibnu Kathir.a. 91. [8] Riwayat Imam at-Tirmizi dari Abu Zar r. hadis no. Dalam riwayat yang lain. 2/294-295. 2/272. al-Majmu·. Imam al-Baghawi. (Riwayat al-Bazzar dari Abu Hurairah r. Menurut Imam Ibnu Hajar.w. perawi-perawi hadis ini adalah soheh. 1/183.. hadis ini hasan soheh. 5154). bermaksud.[3]Riwayat Imam Ahmad. 1/414. 90. 1/195. 413-414. [7] Al-Majmu·. at-Tahzib. hadis no. Abu Daud dan Daruqutni. [12] At-Tahzib. [4] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah.

[25] Al-Majmu·. al-Majmu·. [15] At-Tahzib. al-Majmu·. 1/413. 1/187. 1/396. lihat dalam al-Mughni. 2/241-242. [19] Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. 1/198. 1/197. 1/396-402.. 2/242.[14] Al-Mughni. [22] Al-Majmu·. 2/242.com/2008/06/bersuci-tayammum. 1/199 dan al-Majmu·. 2/242. http://fiqh-am. 2/318. [27] Al-Majmu·. al-Mughni. 1/189. 1/187. 1/402. [16] At-Tahzib. al-Mughni. [18] Pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanbali berbeza dengan pandangan yang dinaqalkan dari Imam Ahmad. Pandangan Abu Tsur. [24] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim.a. [21]Riwayat Imam al-Hakim dan at-Thabrani dari Ibnu ¶Umar r. 2/318. [20] Al-Majmu·.html . [23] Al-Majmuk. [26] Al-Majmu·.blogspot. 2/242. 1/198-199. at-Tahzib. al-Mughni. al-Mugnni. [17] Al-Mughni. Lihat. 2/317-318. 2/241.

Dalil naqli tentang suruhan bersuci adalah sebagaimana firman Allah s. Faedah melakukan taharah ialah supaya badan menjadi bersih. Oleh itu untuk melakukannya.t. sihat dan terjauh daripada penyakit serta mendatangkan kegembiraan kepada orang yang melaksanakannya.a. pernah bersabda yang bermaksud : " Agama islam itu diasaskan di atas kebersihan " 5. 8.w. 10.w.. Berdaya melakukannya mengikut kemampuan. 2.048 .. . Tujuan taharah ialah bagi membolehkan seseorang itu menunaikan solat dan ibadah-ibadah yang lain. 9. Taharah ialah anak kunci dan syarat sah salat. Syarat wajib taharah ialah : y y y y y y y y y Islam Berakal Baligh Masuk waktu ( Untuk mendirikan solat fardhu ). 6. Definisi : i) Dari segi bahasa : Suci dan bersih ii) Dari segi istilah syarak : Suci dan bersih daripada najis atau hadas. Taharah adalah sebagai bukti bahawa Islam amat mementingkan kebersihan dan kesucian.w. maka wajiblah berada di dalam keadaan suci sebagai mengagungkan kebesaran Allah s. 4. 7.t. Tidak lupa Tidak dipaksa Berhenti darah haid dan nifas Ada air atau debu tanah yang suci. Hikmah disuruh melakukan taharah ialah kerana semua ibadah khusus yang kita lakukan itu adalah perbuatan mengadap dan menyembah Allah Ta'ala.Bab 1 : Taharah / Bersuci 1. Ahli fiqh bersepakat mengatakan harus bersuci dengan air yang suci (mutlaq) sebagaimana firman Allah: 025. ayat 11 yang bermaksud : " Dan (ingatlah ketika) Dia menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untuk mensucikan kamu dengannya. 3. Hukum taharah ialah WAJIB di atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan. dalam Surah al-Anfal. " Rasulullah s.

iaitu air hujan. Jelasnya. boleh menyucikan jika tidak digunakan untuk sesuatu fardhu dan tidak bercampur dengan sesuatu. dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih " 11. Dan jika kamu sakit atau dalam bermusafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. 3) Kitab Minhajul Muslim oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi . 12. air salji yang menjadi cair dan air embun. ´ (Surah Al-Nisa¶. hingga kamu mandi. maka kulit itu tetap tidak busuk atau rosak. PENGERTIAN TAYAMMUM . iaitu air semata-mata tanpa disertakan dengan sesuatu tambahan atau sesuatu sifat. maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. sapulah mukamu dan tanganmu. air perigi. o Air yang terbit daripada bumi. Takhallul. sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. 4) Fiqh Syafii oleh Hj. Ia terbahagi kepada empat. Samak. iaitu air yang terbit daripada mata air. Tanah. Ia terbahagi kepada tiga. 4:43) 3. iaitu arak bertukar menjadi cuka tanpa dimasukkan sesuatu bahan ke dalamnya. janganlah kamu solat. terkecuali sekadar berlalu sahaja. 4.H. sedang kamu dalam keadaan mabuk. (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan berjunub). harus menggunakan kertas atau batu ketika beristinja' dan tanah atau debu tanah sebagai ganti air bagi mengharuskan solat yang dikenali sebagai tayammum. alat±alat untuk bersuci itu ialah: y Air mutlaq.Idris Ahmad S.043 ³Hai orang-orang yang beriman. iaitu membuang bahan-bahan lebihan yang melekat pada kulit dan yang merosakkannya sekira-kira jika direndam atau dibasuh dengan air sesudah disamak. Air mutlaq ini terbahagi kepada beberapa bahagian: o Air yang turun daripada langit. air sungai dan air laut. Rujukan Kitab : 1) Kitab Mattlaal Badrain oleh Syeikh Muhammad bin Daud Al-Fatani 2) Ringkasan Ibadah oleh Ibnu Rahmat . Selain itu.Maksudnya : "Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa khabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatNya (hujan). kemudian kamu tidak mendapat air. Firman Allah: y 004.

kerana amalan yang diharuskan taharah dengan air adalah diharuskan juga dengan tayammum. Menggunakan debu tanah yang suci. 2. sujud tilawah dan beriµtikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagai ganti wudhu¶ dan mandi. atau kamu sentuh perempuan.´ (Surah Al-Ma¶idah. maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah ± debu yang bersih. tidak mustaµmal. ·Disyariµatkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wataµala: 005. tidak bercampur benda lain. 5:6) y Semua ibadah atau amalan taµat yang perlu kepada bersuci (taharah) seperti sembahyang. SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM 1. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah. Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu¶ atau mandi.y y Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan syarat yang tertentu. 2. dan ia adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syaraµ kepada manusia.006 Maksudnya: ³Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib. 4. Masuk waktu sembahyang. 3. atau dalam musafir. haidh dan nifas). . dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). SYARAT TAYAMMUM 1. Tayammum dilakukan bagi menggantikan wudhu¶ atau mandi wajib (junub. 3. menyentuh mushaf. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan. Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. Hilang najis terlebih dahulu. sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu¶ dan mandi). ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air. membaca Al-Qur¶an.

6. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. Niat tayammum adalah seperti berikut: Maksudnya: ³Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala.5. Menyapu kedua-dua belah tangan. 3. Dua belah tangan hingga siku. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan. Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu¶. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air. Murtad iaitu keluar dari agama Islam. PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1. SUNAT TAYAMMUM 1. Menyapu muka. 2. Tertib. 4.´ 2. 2. Membaca basmalah iaitu lafaz 2. Muka. Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu. ANGGOTA TAYAMMUM 1. 3. RUKUN TAYAMMUM 1. 3. Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka. .

htm Tayammum Dari Wikipedia Bahasa Melayu. Lompat ke: pandu arah. ensiklopedia bebas.com/masjid/infoislam/ibadat/home.al-azim. Tayammum adalah sebagai ganti dari wuduk atau mandi.http://www. gelintar Sebahagian daripada siri Fiqh Islam (suatu disiplin kajian Islam) Bidang-bidang y y y y y y Ekonomi Politik Perkahwinan Jenayat Ibadah Kebersihan o Taharah  Bersugi  Wuduk  Mandi  Mandi wajib Tayammum Istinjak Najis Samak o Makanan  Sumber bahan  Alkohol  Arak Ketenteraan     y Kotak ini: papar bincang sunting Tayammum ialah menyapu debu kemuka dan kedua tangan sampai ke siku. Tayammum di segi syarak adalah menggunakan tanah yang bersih dan suci seperti debu atau pasir bagi menyapu muka dan tangan untuk mengangkat hadas dengan persyaratan syarak sebagai pengganti wuduk atau mandi wajib (mandi junub). . menggunakan debu yang suci dengan beberapa syarat.

maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang bersih." (An-Nisa: 43)." (HR An-Nasai dan Ibnu Hibban). apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang (padahal kamu berhadas kecil). Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan). . "[43] Wahai orang-orang yang beriman.Dengan tayammum seseorang hanya boleh mengerjakan satu ibadah yang fardu saja dan ditambah dengan ibadah yang sunat-sunat. Allah SWT berfirman. hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub (berhadas besar) kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan. iaitu: Sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu.a. supaya kamu bersyukur. dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan sapulah sebahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali dan jika kamu berjunub (berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air) atau dalam pelayaran atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air atau kamu sentuh perempuan. "[6] Wahai orang-orang yang beriman. kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk). Isi kandungan [sorok] y y y y y y y 1 Dalil 2 Syarat-syarat tayammum 3 Fardu (rukun) Tayammum 4 Panduan Bertayammum 5 Sunat Tayammum 6 Yang Membatalkan Tayammum 7 Kes-kes Tertentu berkenaan Tayammum o 7. "Tanah adalah wudu seorang muslim jika tidak mendapatkan air kendati selama sepuluh tahun.w. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. maka (berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu. bersabda. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang suci. iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu.2 Bersolat Dengan Bertayammum Dan Kemudian Mendapati Air [sunting] Dalil Tayammum disyariatkan berdasarkan Al Quran dan sunah. janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk.1 Bila Tayammum Dan Wuduk Boleh Digabungkan o 7. lagi Maha Pengampun. tetapi Dia berkehendak membersihkan (mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan nikmatNya kepada kamu." (Al-Maaidah: 6) Rasulullah s. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi).

Tertib melakukannya. 2.Rasulullah s. Meletakkan dua belah tangan di atas debu untuk disapukan ke muka. 2. [sunting] Panduan Bertayammum 1. Meratakan debu yang suci itu pada seluruh anggota tayammum. Ada air (melihat air sebelum solat) kecuali kerana sakit 3. Murtad . iaitu muka dan kedua tangan 4. 2. [sunting] Sunat Tayammum 1." (HR Ahmad). dua kali Menyapu kedua belah tangan sampai ke sikut dengan debu Mentertibkan rukun. 3. Kaki tidak termasuk sebagai anggota tayammum. Suci dari najis. Berhalangan menggunakan air disebabkan sakit. Sudah masuk waktu. Membaca bismillah Menipiskan debu Mendahulukan yang kanan dari yang kiri Tertib [sunting] Yang Membatalkan Tayammum 1.w. 4. [sunting] Fardu (rukun) Tayammum Rukun tayammum ada empat: 1.a. 3. 3. Tidak mendapat air setelah berusaha mencari. tanah dapat menyucikannya. Setiap yang membatalkan wuduk 2. Maka. 2. 5. Menyapu muka dengan debu. "Seluruh tanah di bumi dijadikan sebagai tempat sujud dan bersuci bagiku dan umatku. [sunting] Syarat-syarat tayammum 1. Dengan debu yang suci. dengan lafaz Sengaja aku bertayammum untuk membolehkan mengerjakan solat karena Allah Ta ala . juga bersabda. Niat. 4. 4. Anggota tayammum adalah muka dan dua tangan (hingga ke siku) sahaja. Mengusap muka dan dua telapak tangan sampai ke siku cukup sekali dengan debu yang suci 3. di mana saja waktu salat menghampiri seseorang dari umatku.

09 January 2008 . Sekiranya seseorang itu menunaikan solat dengan hanya bertayammum kerana ketiadaan air.[sunting] Kes-kes Tertentu berkenaan Tayammum [sunting] Bila Tayammum Dan Wuduk Boleh Digabungkan Ada ketikanya bila Tayammum dan wuduk boleh digabungkan untuk menyempurnakan pembersihan seseorang daripada hadas kecil. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id AlKhudri dia berkata. Ada dua orang laki-laki keluar dalam suatu safar (perjalanan). maka seorang mengulangi wuduk dan solatnya. wuduk bahagian itu juga digantikan dengan tayammum (di muka dan dua tangan). sedangkan seorang lainnya tidak mengulangi. solat yang ditunaikannya tadi dengan bertayammum tidak perlu diulangi lagi. Solat itu sah dan dia tidak perlu mengulangi solat tersebut. serta menceritakan halnya. seorang Muslim itu mengalami mudarat (seperti tangan disimen kerana patah) ataupun mempunyai tempat luka yang tidak boleh terkena air.W. Bahagian wuduknya yang tidak boleh terkena air tadi boleh dibersihkan dengan cara tayammum sahaja.A. orang tersebut dibolehkan menyucikan bahagian dirinya yang sihat secara wuduk biasa. dia boleh meneruskan dan menghabiskan solatnya tanpa memberhentikan solatnya. Lalu keduanya bertayammum dengan tanah yang suci sekaligus solat. lantas sabda Nabi kepada yang tidak mengulangi solat. Keduanya kemudian datang kepada Rasulullah S. dan selepas itu meneruskan perjalanannya dan kemudiannya berjumpa air.org/wiki/Tayammum Solat Bagi Orang Yang Tidak Berwudhu dan Bertayammum Disebabkan Keuzuran Written by abdul kadir Wednesday. keduanya menjumpai air." Sedangkan sabda beliau kepada yang mengulangi solat. "Engkau telah mengikut sunnah dan solat sudah cukup. dan sekiranya terkena air boleh menambahkan lagi mudarat." http://ms. "Engkau mendapatkan dua pahala. tiba-tiba bekalan ataupun sumber air kembali pulih. Umpamanya. Tak lama kemudian. Sekiranya bahagian kaki tidak boleh terkena air. [sunting] Bersolat Dengan Bertayammum Dan Kemudian Mendapati Air Apabila seseorang itu memulakan solatnya setelah bertayammum dan di pertengahan dia mengerjakan solatnya.wikipedia. Kemudian tiba waktu solat sedang tidak ada air bersama keduanya.

kerana dia sebahagian dari perkara yang diarahkan (oleh Allah). Persoalan ini dinamakan sebagai ³Masalah Faqid al-Tohurain . Ini kerana solat mestilah dilakukan dalam keadaan berwudhu atau bertayammum. contohnya di dalam kapal terbang dan tidak ada di dalamnya apaapa yang boleh dibuat tayammum iaitu tidak ada sesuatu dari jenis permukaan bumi.orang yang kehilangan dua cara bersuci´. Walaupun keadaan itu berterusan sehingga beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan.´ (al-Baqarah:286). sebaliknya perlu ulangi waktu yang dia tinggalkan itu sahaja. sebaliknya dia perlu menunggu sehingga memperolehi air atau memungkinkan dia menggunakan air dan dia ulangi solat yang tidak dikerjakannya itu.´ (al-Taghabun:16). Persoalan ini dinamakan masaalah orang yang hilang dua cara bersuci. Disamping ada kemampuannya menunaikan solat dan . contohnya firman Allah swt: (maksudnya) ³Maka bertakwalah kepada Allah dengan kadar kemampuan kamu. Muhammad Mukhtar al-Syanqiti: Sebahagian ulama berkata: (Dalam keadaan di atas) hendaklah dia solat dan mengulangi solatnya. Ulama yang berpendapat sebegini melihat kepada keumuman syariat dan keringanannya. inilah dalil mereka. maka orang sebegini tidak sah untuk dia solat dan tidak boleh diminta menunaikan solat di dalam waktunya kerana dia (ketika itu) bukan orang yang dituntut (mukallaf) menunaikan solat. sebahagian yang lain berkata: dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulangi solatnya. iaitu dia tidak perlu solat dan hanya perlu ulang. sedangkan waktu solat semangkin sempit. tidak mandi dan tidak tayammum. bukan wudhu. sebaliknya kemampuan dia menunaikan solat. dia dituntut menunaikan solat.´ Syarah dari al-Syeikh Dr. sebaliknya dia tidak boleh berwudhu. mandi dan bukan juga tayammum. samaada secara hakikat seperti seseorang berada ditempat yang tidak ada air dan tanah. kerana Allah mengarahkan solat dalam samaada keadaan berwudhu atau mandi atau bertayammum. dan firman Allah: ³Allah tidak menghendaki untuk menjadikan ke atas kamu kesusahan. hendaklah dia solat dan tidak perlu mengulangi solat tersebut.´ (al-Maidah:6). (Maka orang yang berada dalam permasaalahan di atas) dia tidak mendapati bahan untuk bersuci. waktu solat akan habis.Penulis kitab Zaad al-Mustaqni¶ berkata: ³Atau ketiadaan air dan tanah. sebahagian yang lain pula berkata: Dia solat dan tidak perlu ulangi solatnya. para ulama ini berkata: Orang yang tidak boleh berwudhu dan bertayammum. sebahagian yang lain berkata: Dia qadhakan solatnya dan tidak perlu solat (ketika itu). Inilah pendapat yang pertama. maka kita suruh dia menunaikan solat. ³Allah tidak membebankan seseorang melainkan sekadar kemampuannya. akan tetapi dia berkemampuan menunaikan solat. Sebagai contoh: seorang yang dikurung di dalam satu bilik dan kedua-dua tangan dan kakinya diikat. mereka berkata: Dia tidak perlu solat. Golongan ulama ini membahagi-bahagikan perkara yang disuruh. dimana jika dia menunggu hingga kapal terbang mendarat. Maka pendapat yang pertama: Dia tidak perlu solat. tetapi waktu solat sudah masuk. Pendapat yang kedua: Dia hendaklah solat (ketika itu) dan tidak perlu mengulangi solatnya. lalau dilewatkan hukum (kewajian solat) ke atasnya sehingga dia mampu menggunakan (air atau tayammum) atau sehingga ada (air atau tanah utk bersuci). ini bermakna sasaran suruhan telah diarahkan kepadanya dengan kesepakatan. dia tidak mampu untuk berwudhu dan bertayammum.

dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulanginya. orang yang tidak boleh bersuci bukanlah seorang yang berwudhu. hanyasanya gugur darinya bersuci kerana ketidakmampuan melakukannya. kalaulah seseorang diikat atau digari atau tangannya terputus. Pendapat yang keempat yang mengatakan wajib solat kerana dia mampu menunaikan solat. mereka tidak boleh berwudhu dan bertayammum . mandi atau tayammum disebabkan tidak mampu berwudhu. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang ketiga. Kemudian mereka mendatangi Nabi saw selepas habis waktu solat tersebut. dalam keadaan mereka ketiadaan air. Berdasarkan ini.µAisyah telah kehilangan rantainya. maka dia tidak perlu berwudhu. dan baginda tidak mengarahkan mereka mengulanginya dan baginda membenarkan perbuatan mereka. dan pendapat yang kedua sebaliknya. Pendapat yang pertama: orang sebegini tidak perlu solat.gugur daripadanya kewajipan berwudhu. dan dia tidak perlu mengulangi solatnya itu. http://al-qayyim. dia hanya perlu ulangi solat/qadha.net/index.lalu baginda berhenti di Zaat al-Jaish (ôÃÁà ÃÁáà Ã?Ã) . Ini pendapat yang kedua. mandi atau bertayammum. Pendapat yang keempat: Dia perlu solat dan perlu ulangi solat tersebut. kemudian gugur juga kewajipan mengulangi solat itu. [(al-Hadith): Allah tidak akan menerima solat seseorang daripada kamu.selepas al-Baidha¶ yang berada selepas Miqat Dzi al-Hulaifah ( Ã?à ÃÅ?ÃáÃ?ÃÁáà ) dari arah Makkah . Ini bermakna solat telah gugur daripadanya. Pendapat yang ketiga. tetapi kekal kewajipan menunaikan solat dan dia dituntut melakukannya. berdasarkan hadith yang thabit di dalam al-Bukhari ketikamana Rasulullah saw keluar ke salah satu peperangan yang disertai baginda . dan dia dituntut untuk mengulangi solat itu kerana apabila dia mendapati air maka gugurlah keringanan ke atasnya dan wajib pula dia mengulanginya. apabila dia berhadath sehinggalah dia berwudhu. Dan pandangan yang lebih kuat ialah dia perlu solat ketika itu (ketika ketiadaan air dan tanah) dan tidak perl ulanginya. Peristiwa ini berlaku sebelum disyariatkan tayammum.kerana tayammum belum di syariatkan ketika itu . dia solat dan tidak perlu ulangi solat. ini kerana ulangi solat. menunjukkan sesiapa yang tidak boleh berwudhu dan tayammum tidak diwajibkan mengulangi solat sebaliknya dia hanya perlu solat pada waktunya. lalu mereka solat dalam keadaan begitu. Pendapat yang ketiga pula: Dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulanginya. kemudian masuk waktu solat. apabila datang waktu solat (perkara yang asal) dan ketika itu dia bukan mukallaf menunaikan solat. Bentuk pendalilan dari hadith ini.´]. maka gugur juga kewajipan mengulanginya. dia tidak boleh bertayammum dan wudhu. Ini kerana solat berdasarkan dalil-dalil syara¶ tidak dibenarkan melainkan dalam keadaan suci. tidak juga dihukum berwudhu. lalu baginda meminta sebahagian sahabat mencarinya.maka pengakuan Nabi saw terhadap solat mereka tanpa bersuci dan baginda tidak mengarahkan mengulanginya selepas keluar waktu. maka dia tidak dituntut menunaikan solat.dikatakan peperangan itu adalah peperangan al-Maraisi¶ (à óÃÃÁáãõÃ) . syaratnya dia termasuk mukallaf menunaikan solat (perkara yang asal). dia hendaklah solat dalam keadaannya itu.php?option=com_content&task=view&id=310&Itemid=2 .

a. 2. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. ´Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)µ. Kerana keputusan air. . ´Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). Umar menjawab. ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm.Apa makna tayammum? . . (al-Maidah: 6). maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan. . terlalu sejuk atau sebagainya. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi). Adapun kamu. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud). ´Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)µ. Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? . ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. as-Sunnah dan Ijmak ulamak. 1. ´Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan. iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah ituµ. maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solatµ. Namun ¶Ammar bin Yasir r. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di .w. Seorang lelaki datang berjumpa Umar r. Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit. dan bertanya.a. maka baginda berkata (kepada ¶Ammar).. sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih.a. Apabila diceritakan kepada Nabi s. atau dalam pelayaran. Bila diharuskan tayammum? .[1] Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar. Adapun aku. Kerana tidak mampu menggunakan air . . Secara dasarnya.

.w. Lalu aku menjawab. Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang). Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamuµ. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam).a. Al-Mughni. Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina ¶Ali ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir. Rasulullah s. Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r. ´Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman merekaµ. lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. ´Hendaklah ia bertayammumµ. [1] Lihat takrif Tayammum di dalam. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). Maka Rasulullah bertanya kepadaku. (an-Nisa·. ´Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. 1/180. Mendengar peneranganku.Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat·. aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk. yang menceritakan. [2] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. ´Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil.[2] .[4] . ketawa dan baginda tidak berkata apa-apaµ.w. Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? . Imam Ahmad pernah menceritakan. ¶Aku teringat firman Allah.a. Jawab Saidina ¶Ali. 29). ¶Wahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?·.[3] . mereka mengadu kepada Rasulullah s.tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ.a.

yang berfungsi sebagai pengganti wudhuk atau mandi sebagai rukhsah (kemudahan) bagi mereka yang berhalangan atau tidak dapat menggunakan air. 91. Tayammum merupakan spesifik umat Islam yang disyari'atkan pada peperangan Bani Mustaliq tahun keenam hijrah. tayammum bermaksud 'menyengaja' atau menghendaki pada tanah untuk menyapu muka dan dua tangan dengan niat yang mengharuskan solat. http://subiharon. 1984: 560) Pengertian ini diambil dari Maksudnya: " Dan janganlah kamu 'sengaja' memilih buruk daripadanya. hlm.W. Mujieb. Ketika itu Aisyah kehilangan kalungnya.com/2010/08/keharusan-bertayammum.A. 1997: 382-383) Tayammum dari segi istilah Syara' juga telah diberikan pelbagai pentakrifan oleh para Fuqaha' dengan istilah yang seakan-akan hampir maksudnya. Walaupun begitu. (Dr. huraian yang terperinci dinyatakan dalam setiap fakta berdasarkan kepada pandangan dari semua Ulama'' mazhab berserta dengan qaul yang paling rajih agar setiap kenyataan dapat dikemukakan dengan lebih jelas.A Syariah Islamiah Pendahuluan Dalam bab ini. penulis akan mengemukakan definisi-definisi tayammum menurut perspektif hukum serta konsepkonsep yang berkaitan dengan tayammum dari semua aspek.[3]Riwayat Imam Ahmad.T: (Al-Baqarah: 267) (sengaja). Mengikut pendapat Abu Hanifah pula tayammum ialah menyapu muka dan dua tangan dengan tanah yang bersih di atas jalan yang tertentu. Manakala Imam Syafi'e pula mentakrifkan tayammum iaitu menyampaikan atau menyapukan tanah kepada muka dan dua tangan sebagai ganti kepada wudu' atau mandi janabah atau seumpamanya dengan syarat-syarat yang tertentu. " Dengan pengertian ini juga. 1422H/2002 : 61) Di dalam Kamus Istilah Fiqh pula mendefinisikan tayammum iaitu menyapukan debu atau tanah ke wajah dan kedua tangan hingga kedua siku dengan beberapa syarat.W mengutus orang mencarinya. kemudian waktu solat datang sedangkan air tidak ada. lalu Rasulullah S.html KONSEP TAYAMMUM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM Oleh: Mohd Rawizal bin Mohd Nawi B. Wahbah al-Zuhaili. penyair berkata: Maksudnya: " Aku 'menyengaja' kepada kamu jika tidak aku dapati orang yang mempunyai akal fikiran. 1984 : 560-561) Dalam terminologi fiqh tayammum diertikan dengan menyampaikan tanah ke muka dan dua tangan sebagai ganti daripada wudhu dan mandi dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan barangsiapa tidak mendapati air bertayammumlah dengan tanah. Syafi'iyah Am.blogspot. Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar. maka . terdapat juga sesetengah fakta yang hanya ditumpukan kepada mazhab yang utama iaitu mazhab Syafi'ie dan Jumhur Ulama'. (Dr. lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. Mabruri Tholhah. Imam Hanafi mentakrifkan tayammum iaitu menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan tanah yang bersih. Abd. Wahbah al-Zuhaili. Dalam bab ini juga. Berkata Imam Malik pula tayammum bererti bersuci menggunakan tanah atau debu yang meliputi dengan menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan niat. Abu Daud dan Daruqutni." Manakala dari segi istilah Syara'. Definisi Tayammum Tayammum dari segi bahasa ialah firman Allah S. [4] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. (M. (Al-Syeikh Hassan Ayub.

W telah melihat seorang lelaki mengasingkan diri. (b) 348: 161-162) Maksudnya: " Sesungguhnya Rasulullah S. Kemudian Rasulullah S. Mereka solat (tanpa wudu') dan memberitahukan kepada Rasulullah S.A. Sesiapa yang berniat salah satu ibadat daripada martabat yang kedua. tidak bersembahyang bersama dengan satu kaum. Melihat itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Dari 'Imran Ibn Hussain r. 1984 : 562) Ibadat yang harus dikerjakan dengan bertayammum Bersuci dengan bertayammum mengharuskan baginya tiga martabat ibadah yang berikut: Pertama : Solat-solat fardhu dan tawaf fardhu serta khutbah solat jumaat. Ketiga : Sujud Tilawah dan sujud Syukur. mandi junub bagi seseorang yang berhadas besar samada disebabkan janabah. Wahbah alZuhaili. Dr." Manakala dalil Ijma' pula mengharuskan tayammum berdasarkan kesepakatan seluruh umat Islam (Dr. Mendengar perkara itu. Abd.turunlah ayat tayammum.W.A. Dr. harus baginya mengerjakan ibadat yang satu itu dan harus juga baginya mengerjakan semua ibadat dalam martabat yang kedua dan ketiga. harus untuknya mengerjakan semua ibadat dalam martabat ketiga tetapi tidak harus samasekali mengerjakan ibadat dalam martabat kedua dan ketiga.A. 1411H/1991: 229) Hadas yang dibolehkan bertayammum Diharuskan bertayammum sebagai ganti wudu' bagi seseorang yang berhadas kecil.W bersabda: (Riwayat Ahmad. sesungguhnya itu adalah cukup bagi engkau.A. Lalu waktu solat tiba dan tidak ada air di sana. (Dr. Rasulullah S. akhirnya kalung tadi dapat ditemukan.W mengutus seseorang (untuk mencarinya). Maka Allah menurunkan ayat-ayat tayammum". (AlSyeikh. menyentuh musyhaf dan membaca al-Quran bagi orang berjunub.W. A. Manakala sesiapa yang berniat untuk salah satu ibadat martabat ketiga. Rasulullah S.A. Fattah Hussin.A. Demi Allah. (b) 332: 200) Maksudnya: " Dari Aisyah bahawasanya ia meminjam kalung dari Asma'. Allah menjadikan hal itu mengandung kebaikan bagimu dan bagimu kaum muslimin.W bertanya: 'Wahai fulan apakah yang menghalang kamu bersembahyang bersama-sama dengan kaum itu?' Orang itu menjawab: 'Saya sedang janabah dan tidak mendapat air'. Zainuddin Tanjung. harus baginya mengerjakan semua martabat itu dan semua ibadat martabat ketiga tetapi tidak diharuskan samasekali baginya mengerjakan daripada martabat yang pertama. Maka di mana pun seseorang dari umatku harus mengerjakan solat. Maka sesiapa yang berniat salah satu daripada martabat yang pertama. bersabda: 'Gunakanlah tanah (bertayammum). kemudian kamu tidak mendapat air. di situ pulalah terdapat alat untuk bersuci." Berdasarkan hadis Abu 'Umamah al-Bahili. haid dan nifas atau ketika ketiadaan air serta tidak mampu . Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah: " Semoga Allah melimpahkan pahala kebaikan bagimu. bahawa Nabi S." Dalil pensyariatan tayammum Tayammum disyari'atkan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah serta Ijma'. lalu kalung itu hilang. maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci): Sapulah mukamu dan tanganmu. Kedua : Solat-solat sunat dan tawaf sunat serta solat jenazah.a berkata: (Riwayat al-Bukhari. 1999: 79) Ini berdasarkan hadis: (Riwayat al-Bukhari. Firman Allah S. (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci.T: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. apabila sesuatu hal terjadi padamu padahal engkau tidak menyukainya. Rahman Ritonga.W.

A. (b) 344: 210) Maksudnya: " Dari 'Imran bin Hussain al-Khuza'iy bahawa sesungguhnya Rasulullah S. Ini berpandukan kepada dalil-dalil al-Quran dan juga Hadis Nabi S.a berkata: (Riwayat Abu Daud.menggunakan air dengan apa jua sebab sekalipun. Hal ini ditetapkan berdasarkan firman Allah: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " «lalu tidak kamu peroleh air. maka bertayammumlah dengan tanah yang suci. Bertayammum Daripada Hadas Kecil: Firman Allah S.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sudah buang air atau kamu menyentuh perempuan. termasuk juga ke dalam pengertian ini ada air dalam jumlah yang sedikit yang tidak cukup .A. Setelah itu Rasul bertanya kepada yang tidak mengulangi sembahyangnya: ' Pekerjaan engkau sesuai dengan Sunnah dan sembahyang engkau mencukupi'. Ketiadaan air hendaklah dikira setelah dilakukan pencarian dan menyakini tiadanya air yang membolehkannya untuk bertayammum." ii. janganlah kamu mengerjakan sembahyang ketika kamu sedang mabuk. Bertayammum Daripada Hadas Besar: Firman Allah S. dalil hadis tentang janabah: (Riwayat al-Bukhari. sedang kamu tidak memperoleh air. sedang dia sendiri tidak ikut mengerjakan solat bersama-sama satu kaum. Kemudian mereka berjumpa Rasulullah S.' Baginda lalu bersabda: " Lakukanlah tayammum dengan tanah yang bersih dan itu sudah cukup bagimu. Maka salah seorang mereka telah mengulangi sembahyangnya dan seorang lagi tidak mengulangi.W.T dalam surah an-Nisa': (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Wahai orang-orang yang beriman.W sepertimana berikut: i. lalu bertayammumlah kedua-duanya dengan tanah yang baik dan bersembahyang. kecuali melalui jalan (tempat sembahyang). maka hendaklah kamu bertayammum«" Kemudian.A. melihat seorang lelaki yang menyendiri. " Sebab-sebab Yang Mengharuskan Tayammum Para pakar fiqh telah menetapkan beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang boleh bertayammum sebagai berikut: 1) Ketiadaan air: Para Fuqaha' menetapkan ketiadaan air sebagai salah satu penyebab diharuskan bertayammum. kebetulan ketika datangnya waktu sembahyang mereka tidak mendapati air. maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci)". Selain itu. saya sedang junub dan tidak ada air.W. sehingga kamu mandi lebih dahulu.W. Baginda bertanya kepadanya: 'Apakah yang menghalangi kamu untuk ikut bersembahyang bersama-sama kaum itu?' Kemudian orang tadi menjawab: ' Wahai Rasulullah. kecuali jika kamu telah mengetahui apa-apa yang kamu katakan dan jangan pula sedang junub (sudah bercampur dengan isterimu)." Abu Sa'id al-Khudri r. lalu menerangkan keadaan yang demikian. (b) 338: 241) Maksudnya: " Dua orang lelaki telah keluar untuk bermusafir. kemudian kamu tiada memperoleh air. Kepada yang berwudhu dan mengulangi pula baginda berkata: ' Engkau memperoleh dua pahala'. maka sapulah mukamu dan kedua belah tanganmu dengan tanah itu.W. Kemudian keduaduanya mendapati air. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan atau datang salah seorang diantara kamu dari tempat buang air atau kamu menyentuh perempuan. sedangkan waktu belum habis.

Atau khawatir akan menimbulkan cacat yang buruk. (Dr. maka ia takut mati jika mandi. meskipun tidak mempengaruhi masa sembuhnya. maka kerjakanlah seberapa yang kamu sanggupi". seperti anggota bahagian wajah dan lain-lain. Demikian juga orang yang khawatir diganggu oleh binatang buas atau oleh musuh di tempat yang terdapatnya air. membolehkan . adanya air tetapi berada di tempat yang cukup jauh dan untuk mencarinya mengalami kesulitan. Maka wajib membelinya sekiranya harta itu tidak diperlukan untuk menjelaskan hutang atau menanggung belanja musafir sekalipun memberi nafkah kepada binatang yang dihormati dan sebagainya. maka menurut pendapat sebahagian golongan Syafi'iyyah. jauhilah ia. Seandainya dia berwudhuk dalam keadaan sakit seperti itu. Dr. 'Abdul Qadir. Boleh disamakan dengan hal tersebut. Dr. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan dia tidak wajib mengqadha'. (Dr. (Al-Husaini. meskipun air ada disekitarnya. Abu Hurairah r. 1414H/1993: 117-118) ataupun khuatir ditinggalkan oleh teman-temannya dalam suatu perjalanan. (Dr. Atau khawatir lambat sembuhnya. lantas dia bertayammum. Rahman Ritonga. Zainuddin Tanjung. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. A. dan ada air tetapi harganya melebihi harga pasaran sehingga sulit membelinya. Abu Yusuf dan Malikiyyah solatnya diqadha'. bersabda Rasulullah S. Ibnu 'Abbas r. 1984 : 572) Begitu juga halnya bila ada orang yang berbaik hati untuk memberi air. sunat atau wajib. seperti kulit badan menjadi hitam. bersabda Rasulullah S. kerana orang tersebut dianggap tidak memperoleh air. 1999: 80-81) Menurut golongan Syafi'iyah orang muqim (yang tidak sedang dalam perjalanan) yang bertayammum kerana ketiadaan air wajib mengqadha' solatnya bila air sudah ada.A. Kekhawatiran itu ada 3 kemungkinan. lalu mengingat bahawa air ada. (b) 666 : 413) Maksudnya: " Apabila seseorang lelaki beroleh luka di dalam peperangan atau beroleh luka-luka bisul. 1999: 81) 2) Keuzuran untuk menggunakan air: Termasuk ke dalam pengertian ini orang yang dipenjara dalam rumah tahanan yang terletak di pinggir sungai. iaitu manakala ia mempunyai penyakit yang tidak mengkhawatirkan tetapi dia takut menggunakan air yang boleh membahayakan penyakitnya. Termasuk juga. Wahbah al-Zuhaili. Qaul yang rajih. kemudian diiringi dengan tayammum pada bahagian anggota wudu' atau badan yang belum terkena air. Tayammum tidak boleh dilakukan bila ada air yang dapat dibeli dengan harga pasaran. Orang seperti ini juga diperbolehkan bertayammum menurut mazhab yang kuat. Atau khawatir sakitnya semakin parah. meskipun sakitnya tidak bertambah. Bagi Ulama'' lain dan pendapat yang lebih kuat dari golongan Hanabilah solatnya tidak mesti diulang. Demikian halnya orang yang diikat dipinggir kali dan orang yang tidak berani keluar rumah mengambil air kerana menurut biasa ada bahaya yang mengancam jiwanya. Muhammad. kerana tayammum bukan merupakan rukhsah bagi yang bermuqim. lalu berjunub. iaitu: i. ii.a berkata. kerana dia telah memperoleh air. kemudian dia ingat setelah lewat waktu solat. Rahman Ritonga.a. maka Ulama' sepakat untuk membatalkan solat dan mengulanginya dengan wudu'. berkata.W: (Riwayat al-Daruqutni. Dalam semua masalah ini ada khilaf yang banyak di kalangan para Ulama'. A. Di samping itu bila seseorang dalam perjalanan lupa bahawa dia membawa air. dan apabila aku memerintahkan kamu sesuatu urusan. Begitu juga orang yang melakukan perjalanan maksiat. Zainuddin Tanjung. dan dia tidak memperoleh izin keluar mendapatkan air untuk wudu'. Khawatir sakitnya akan bertambah.W: (Riwayat Muslim (b) 6113: 1035-1036 ) Maksudnya: " Apabila aku menegah kamu dari sesuatu urusan. 3) Dalam keadaan sakit atau luka: Orang sakit bila khawatir memakai air dapat melakukan tayammum untuk mengangkatkan hadas. Yang mendapat rukhsah tayammum adalah orang yang melakukan perjalanan mubah. 1994: 137) Terhadap orang yang berada dalam keadaan tersebut dibolehkan tayammum. kerana mereka tidak termasuk orang mendapat rukhsah. khawatir akan kehilangan nyawanya atau anggota tubuhnya atau kehilangan manfaat dari bahagian anggota tubuhnya.untuk wudu' atau mandi.A. Tetapi kalau dia sedang dalam keadaan solat. (Ar-Rahbawi. iaitu sakit yang terus menerus hingga membuatkan badannya kurus. hendaklah ia bertayammum". Menurut Imam Syafi'ie air yang sedikit yang tidak memadai untuk berwudu' atau mandi wajib dipergunakan untuk berwudu' atau mandi.

Maka Rasulullah S. 6) Keadaan sangat dingin: Dari 'Amru bin 'Ash r. kemudian mengerjakan solat subuh bersama sahabat-sahabatku (sebagai imam). seperti ada bekas bintik-bintik atau ada sedikit warna hitam. Zainuddin Tanjung. Muhammad. pencuri atau kebakaran membolehkan tayammum lebih dahulu tanpa mencari air. 1414H/1993: 118) Bentuk-bentuk keperluan lain menurut pakar fiqh Syafi'iyyah adalah seperti keperluan untuk memasak. Setelah para sahabatku menuturkan hal yang menimpaku itu kepada nabi S. apakah kamu mengerjakan solat bersama para sahabatmu dalam keadaan junub?' Maka aku sampaikan kepada beliau.a berkata: (Riwayat Abu Daud. dibolehkan tayammum. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. tertawa tidak bersabda sesuatu pun. maka beliau bersabda: ' Wahai 'Amr. (Al-Husaini. Keperluan tersebut adalah keperluan yang tinggi. dan solat tersebut tidak perlu diulangi. walaupun ketika itu ia merasa kesakitan. Dr. harta. dibolehkan . sebab itu aku bertayammum. keamanan atau kekhawatiran terhadap orang berhutang yang hartanya sedang dalam keadaan yang berkuasa. 1999: 82) Jika najis terdapat di pakaian. (Al-Husaini. Rahman Ringota. maka ketika itu ia dibolehkan bertayammum. 1994: 139) Maka. iaitu dapat membuat kelainan pada bentuk anggota badan dan cacatnya (membekas) seumur hidup. tetapi dia sangat memerlukannya untuk keperluan lain yang akan menyelamatkan jiwanya dari kemudaratan. Muhammad. demikian menurut pendapat golongan Malikiyyah dan Syafi'iyyah. Kekhawatiran itu boleh terjadi atas diri sendiri. Dr. Rahman Ritonga. Lain halnya untuk keperluan orang kafir harbi dan anjing yang tidak dibolehkan Syara' memeliharanya. Tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan Hanabilah doktornya di syaratkan seorang muslim. dan iqrar adalah hujjah (suatu dalil) kerana Nabi tidak akan menyetujui sesuatu yang salah. seperti kehausan yang diderita baik oleh manusia mahupun oleh binatang ternak dan keperluan lainnya.W." Berdasarkan hadis ini terdapat iqrar atau persetujuan dari Nabi. 1999: 82) 4) Memerlukan air: Seseorang yang memiliki air dalam jumlah yang mencukupi sekadar untuk wudu' atau mandi. 5) Khawatir kehilangan harta jika mencari air: Menurut Malikiyah orang yang sanggup memakai air dan yakin bahawa air akan diperoleh jika dicari.tayammum. hendaklah air itu digunakan untuk berwudu' dan solat dalam keadaan tidak menutup aurat jika tidak ada penutup (yang suci) lain. Zainuddin Tanjung.A. Dan teman-teman yang ikut minum itu wajib membayar harga air yang diminumnya dan hasilnya dimasukkan pada harta warisan. A. jika aku mandi maka aku khawatir binasa (mati).W. Menurut Hanabilah (keperluan ini tidak menghalangi untuk memakai air). Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Sebagai contoh dalam keadaan ini seandainya terdapat seorang lelaki meninggal dunia. Orang yang khawatir mendapat cacat sedikit. seperti ada lukanya atau kedinginan atau kepanasan. dan aku menjawab: Saya ketahui Allah berfirman: " Dan janganlah kamu bunuh diri. jika seseorang khawatir akan berbahaya menggunakan air kerana terlalu dingin dan air tersebut tidak dapat di panaskan. (Dr. Tidak boleh bertayammum kerana sakit-sakit yang seperti ini tanpa ada khilaf. (Ar-Rahbawi. Yang dibuat alasan untuk cacat yang buruk. tetapi timbul kekhawatiran akan kehilangan harta jika pencarian dilakukan. Menurut selain Malikiyyah kekhawatiran terhadap musuh. atau orang itu mempunyai penyakit yang dia sendiri tidak takut akan mendapatkan sesuatu yang dikhawatirkan di belakang hari jika menggunakan air. Termasuk juga ke dalamnya keperluan untuk minuman anjing pemburu atau penjaga kebun. dan untuk menghilangkan najis yang tidak dimaafkan yang melekat di badan. atau khawatir mendapat cacat yang buruk pada selain anggota yang kelihatan (ketika bekerja). Orang tersebut mempunyai air tetapi teman-temannya banyak yang kehausan. iii. sesungguhnya Allah Maha Menyayangimu ".A. (Dr. 'Abdul Qadir. A. alasanku yang membuat aku tidak mandi. bilamana tidak ada air dapat menimbulkan kebinasaan atau kesulitan. Tidak dibezakan apakah orang tersebut dalam perjalanan atau bermuqim. untuk dimasak. Maka teman-temannya itu boleh minum air itu dan mentayammumkan mayat itu sebagai ganti memandikannya. tidak dibezakan juga kekhawatiran terhadap harta sendiri atau milik orang lain yang berada di tangannya. meskipun dia memiliki air. 1414H/1993: 113-114) Hal-hal seperti ini diketahui dengan kebiasaan atau melalui nasihat dari doktor yang pakar sekalipun bukan muslim. (b) 334: 238) Maksudnya: " Pernah aku bermimpi (sehingga junub) pada suatu malam yang dingin ketika peperangan Zatus Salasil.

Tidak sah tayammum apabila takut habis waktu solat Juma'at. Niat: Rukun-rukun tayammum yang pertama ialah niat. 1999: 80-84) Rukun-Rukun Tayammum 1. 'Abdul Qadir. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.tayammum. Dr. Lain halnya bagi orang yang musafir.W melalui hadis yang sahih: (Riwayat alBukhari. Pertama. golongan Hanafiyyah tidak membolehkan bertayammum tanpa harus mencari air lebih dahulu. seperti ketiadaan timba pengambil air dari sumur yang dalam. baik untuk solat jenazah. 7) Tiada alat untuk mengambil air: Tayammum dibolehkan bagi orang yang sanggup memakai air tetapi tidak boleh mendapatkannya. kerana takut habis waktu solat kecuali dalam beberapa hal. Orang yang solat dengan bertayammum dalam keadaan begini tidak wajib mengqadha' solatnya menurut mazhab yang kuat. solat wajib lima waktu dan solat witir. (AlHusaini. (Dr. akan tetapi jika pemergiannya mencari air itu akan menghabiskan waktu solat dibolehkan bertayammum dan solat yang dilakukan dengan tayammum tersebut tidak diulang. A. Golongan Hanabilah juga tidak membolehkan bertayammum dengan alasan takut habis waktu solat. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang junub dan tidak dapat memanaskan air. (b) 1: 1) Maksudnya: " Sesungguhnya setiap amal atau ibadat itu hendaklah dikerjakan dengan niat". 8) Khawatir Kehabisan Waktu Solat: Kalangan Syafi'iyyah tidak membolehkan bertayammum kerana takut akan habis waktu solat jika dia mengambil air untuk berwudu'. . mereka juga mengecualikan orang yang sedang musafir yang mengetahui adanya air di tempat yang dekat. Seperti golongan Syafi'iyyah. dia diharuskan menanyanya dari orang lain supaya air boleh didapatkan. Kerana suatu yang menyempurnakan yang wajib hukumnya juga wajib. Berbeza pula dengan golongan di atas. Sedangkan bagi orang yang berhadas kecil menurut Hanafiyah tidak boleh bertayammum dengan alasan sangat dingin. Misalnya ada air pada suatu tempat yang hanya didapatkan dengan alat-alat tertentu. Sabda Rasulullah S. Fuqaha' dari golongan Malikiyyah membolehkan tayammum kerana khawatir habis waktu solat fardhu bila sulit mencari air. jika terus diusahakan waktu akan habis. Ini berbeza dengan golongan Malikiyyah dan Hanafiyyah yang mengatakan solat tidak mesti diqadha'. 1994: 139) Kedua. (Ar-Rahbawi. dia tidak mesti mencari air terlebih dahulu jika khawatir akan habis waktu solat dan dalam keadaan itu dia dibolehkan tayammum. Golongan Hanafiyyah mensyaratkan boleh tayammum jika khawatir membawa kematian atau lenyapnya sebahagian anggota badan. golongan Malikiyyah juga mengaitkan kebolehan tayammum ini dengan keadaan yang dikhawatirkan membawa kematian. Sebagaimana golongan Hanafiyyah. Sedangkan dari golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah membolehkan bertayammum dengan alasan dingin jika sulit memanaskan air atau panasan air tidak memberikan manfaat (pengaruh). sementara alat itu tidak ada padanya. Dalam hal ini mencari alat adalah wajib. kerana takut habis waktu solat jenazah atau solat 'id kerana berjemaah adalah syarat sah kedua solat tersebut. Muhammad. kerana khawatir akan habis waktu solat gerhana (kusuf dan khusuf) dan berbagai solat sunat yang mengikut solat fardhu. Orang yang bertayammum kerana dingin ini menurut Syafi'iyyah mesti mengqadha' solatnya sama halnya dengan tayammum kerana sakit. solat 'id mahupun untuk solat lima waktu. Zainuddin Tanjung. bila seseorang tidak memiliki alat. kerana memelihara pelaksanaan solat pada waktunya lebih utama dari mencari kesempurnaan taharah dengan air. 1414H/1993: 113) Menurut pandangan golongan Hanabilah. kerana tayammum ini dilakukan bersamaan dengan adanya air. Rahman Ringota.A.

th: 188) 3. pendapat yang kuat tidak boleh tayammum tersebut digunakan untuk solat fardhu. kepada 'Amru bin al-'Ash yang sedang berjunub. Kenapakah engkau solat bersama-sama para sahabat engkau. t. Berniat untuk bertayammum merupakan rukun mengikut kesepakatan Ulama' yang empat. lalu Nabi S. Oleh itu dalam masalah ini. Dalam masalah ini. padahal engkau sedang berjunub?" Dan hadis sebagaimana yang di kemukakan dari pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyyah: (Riwayat Abu Daud. iaitu wajib dikerjakan dengan berniat. kerana niat sunat itu tidak termasuk di dalam niat fardhu. 1984 : 582) Beza antara syarat dan rukun ialah syarat itu mendahului perbuatan dengan jarak waktu yang sedikit. Wahbah al-Zuhaili. Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat tersebut memberi fahaman yang jelas. Contohnya. (Dr. berdasarkan firman Allah: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci). Kesimpulan yang dapat diambil dari hadis Nabi S. manakala menurut golongan Hanafiyyah dan sebahagian Hanabilah. tidak boleh digunakan tayammum itu untuk solat fardhu. sedangkan rukun tidak sah dilakukan sebelum sesuatu perbuatan tetapi ia termasuk perbuatan itu sendiri. bukan untuk melenyapkan hadas.Tayammum termasuk dalam kategori amal ibadat sebagaimana solat dan wudu' juga. kerana hadas seseorang tersebut tidak terangkat kerana tayammum. tetapi hanya boleh tayammum tersebut untuk solat sunat sahaja. (b) 314: 206-207) Maksudnya: "Wahai Abu Zarr. iii. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagi engkau". Menyapu ke muka dan dua tangan: Para pakar fiqh sepakat menetapkan menyapu muka dan tangan sebagai rukun tayammum. ii. atau orang junub berniat untuk i'tikaf.th: 187) 2. ianya merupakan syarat. 1414H/1993: 123) iv. Berniat untuk membolehkan solat fardhu. Dan boleh juga bagi orang solat sunat sebelum solat fardhu dan sesudahnya di dalam waktu dan di luarnya. (Al-Husaini. kerana hal-hal yang sunat mengikut perkara yang fardhu.W. samada solat lima waktu atau solat nazar.(Abu Muhammad. sekalipun dengan sepuluh tahun. Dalam masalah ini pendapat yang kuat boleh juga mereka menunaikan solat sunat sebelum solat fardhu atau sesudahnya. dan tidak memadai berniat melenyapkan hadas. bertanya: (Riwayat Abu Daud. seseorang yang hendak tayammum itu wajib berniat untuk membolehkan solat. jika seseorang tersebut tayammum berniat untuk membolehkan solat maka termasuk di bawah niatnya itu empat ahwal (kelakuan): i. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. 1994: 134) Ini bermakna. maka hukumnya sama dengan niat sunat dan tidak boleh mengerjakan fardhu menurut mazhab yang kuat. 'Abdul Qadir. Berniat untuk membolehkan solat sahaja.A. tanpa menentukan solat sunat atau sembahyang fardhu.W tersebut memberi fahaman yang jelas bahawa tayammum itu hanya untuk membolehkan solat. Tertib (berurutan): . Apabila engkau mendapati air maka sentuhkanlah air itu ke kulit engkau. (ArRahbawi. (b) 334: 238 ) Maksudnya: " Wahai 'Amru. kerana mereka berniat dengan niat fardhu. Mereka yang berniat seperti itu sebagai orang yang berniat untuk membolehkan solat sunat. Maka dalam masalah ini. Ini berdasarkan hadis Nabi S. Maka boleh ke atas seseorang mengerjakan kedua-dua solat tersebut (solat fardhu dan solat sunat). Maka boleh mereka menunaikan solat-solat fardhu tersebut. Berniat hanya untuk membolehkan solat sunat. jika seseorang itu berniat untuk memegang musyhaf. sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu". iaitu seseorang yang bertayammum wajib meratakan muka dan kedua-dua tangan mereka dengan tanah yang berdebu hingga sampai ke siku sebagaimana orang yang berwudu' wajib meratakan muka dan tangan mereka dengan air hingga sampai ke siku.A. (Abu Muhammad. sesungguhnya tanah yang baik adalah suci selama tidak ada air. t. kerana 'Amru bin al-'Ash bertayammum dan solat bersama-sama sahabatnya.W. tidak berniat untuk membolehkan solat fardhu. Muhammad. Berniat untuk membolehkan solat fardhu dan solat sunat kedua-duanya sekali.A.

Zainuddin Tanjung. (Dr. (Ar-Rahbawi. Takut kehilangan manfaat anggota seperti menjadi lemah. 'Abdul Qadir.W. ii. hukumnya sunat. golongan Hanabilah mengkhaskan tertib pada hadas kecil.th: 191) Selain daripada alasan tersebut. Osman b. Golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah menertibkan rukun. basuhlah mukamu«" Dalam ayat ini. kemudian kamu tidak mendapat air. Kewajipan tertib pada tayammum untuk hadas kecil dilakukan berdasarkan taharah dengan air (wudu'). 1414H/1993: 116) Adapun menurut Ulama' mazhab Hanafi adalah terkecuali daripada hal ini yang menyatakan sah bertayammum sebelum masuk waktu solat. Dr. t." . (Al-Husaini. tersebut merupakan dalil wajib tayammum dan solat itu ialah apabila tidak ada air setelah masuk waktu solat. 1983: 58) Ini berdasarkan firman Allah S.W. iv. iii. Jantan. Sebelum masuk waktu solat tidak terdapat dharurat. maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). Muhammad. maka demikian juga halnya pada tayammum. cacat atau parut yang buruk pada anggota yang biasa nampak. berdiri untuk solat itu tentunya setelah masuk waktu solat. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Sedangkan pada hadas besar tidak diperlukan tertib." Hadis Baginda Rasul S.W.T. 1994: 134) Ulama' Jumhur juga menyatakan tidak sah tayammum kecuali setelah masuk waktu solat fardhu mahupun solat sunat yang tertentu atau berwaktu seperti sunat-sunat rawatib.W. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. 1999: 87) Syarat-syarat Tayammum 1) Keuzuran menggunakan air: Di antara syarat-syarat tayammum yang pertama ialah uzur menggunakan air di sebabkan sakit atau musafir. 335: 58) Maksudnya: " Dijadikan bumi untukku tempat solat dan suci (tanahnya untuk tayammum). Maka sesiapa daripada umatku yang mendapat solat (berada pada waktu solat) maka hendaklah ia solat. Takut kehilangan nyawa. Takut terkena penyakit. 2) Masuk waktu solat: Syarat sah tayammum hendaklah sesudah masuk waktu solat dengan yakinnya samada solat fardhu atau sunat. A. 1984 : 565) 3) Mencari air: Antara syarat diharuskan bertayammum ialah mencari air setelah masuk waktu solat. (Abu Muhammad. (Hj.T berfirman: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. Bilamana pada wudu' ditertibkan." Wujudnya penghalang yang membolehkannya untuk bertayammum adalah disebabkan salah satu dari hal-hal yang berikut: i.Menertibkan fardhu atau rukun adalah wajib menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. Sedangkan tayammum masih tetap kerana memandang zahirnya ayat. Tayammum tidak sah bagi orang yang syak masuk waktu solat.th: 191) Allah S. 1414H/1993: 115) Dan Nabi telah bersabda: (Riwayat al-Bukhari (b).A. t. Wahbah al-Zuhaili. (Abu Muhammad. berfirman: (AnNisa': 43) Maksudnya: " Maka tidak kamu mendapat air (untuk berwudu' dan mandi junub) maka hendaklah kamu bertayammum.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Jika kamu hendak berdiri untuk solat. (Al-Husaini. Namun. Takut cedera pada anggota yang sakit. dalam hal ini muka dan kedua tangan. (Dr. tayammum juga merupakan bersuci yang dharurat. Rahman Ringota. Muhammad. Jadi wajib mendahulukan muka daripada kedua tangan. Allah S. Wudu' dikecualikan dari masalah ini kerana terdapat dalil yang lain.

Begitu juga dengan salji yang membeku. Termasuk ke dalamnya tanah. ii. (Hj. kerana air itu tidak akan ada kecuali dengan dicari. Muhammad. baik yang berupa tanah berdebu atau bukan. maka dia mesti memeriksa rumahnya dan rumah temannya terlebih dahulu secara berulang-ulang yang jarak minima 400 hasta atau 184. baik yang berada di laut mahupun di bumi. maka tidak wajib mencarinya. (Dr. Semua yang termasuk pengertian ini boleh digunakan untuk bertayammum menurut Malikiyyah dan Hanafiyyah. (Ar-Rahbawi.Ayat tersebut menyuruh kita bertayammum ketika tidak ada air untuk berwudu' dan mandi junub. (Al-Husaini. A. manusia atau haiwan yang muhtaram (yang dihormati nyawanya). sedangkan bagi Ulama' yang lainnya merupakan syarat. iii. sedangkan dharurat tidak mungkin terjadi bila kemungkinan untuk bersuci dengan air masih ada. (Al-Husaini. (Abu Muhammad. samada dengan usahanya sendiri atau bantuan orang lain. t. Mencari air tidak dituntut jika diyakini pada jalan yang ditempuh itu tidak ada keamanan atau ada halangan. Wahbah al-Zuhaili.th: 191-192) atau ia memerlukan air itu kerana dahaganya. Rahman Ritonga. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Dr. Jika diyakini bahawa air tidak ada atau tempatnya jauh. Jantan. sekitar 1848 meter atau 4000 hasta atau lebih. Golongan Syafi'iyyah memperinci kebolehan tayammum yang disebabkan ketiadaan air seperti berikut: i. t. Menurut golongan Malikiyyah mencapai dua mil. (Abu Muhammad. murni. Jika meragukan atau mempunyai persangkaan berat terhadap adanya air. Zainuddin Tanjung. atau bertanya-tanya dari teman-temannya. boleh juga bertayammum dengan barang-barang galian. (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. 1414H/1993: 112) Kalau memang ternyata tidak ditemukan adanya ada air barulah dia boleh bertayammum. 5) Tanah yang suci: Tidak sah tayammum seseorang kecuali dengan menggunakan debu (tanah) yang suci. maka dia mesti mencarinya sampai menempuh jarak 6000 langkah. selain emas.8 meter. (Hj.A.W. 1984 : 571-572) 4) Terhalang menggunakan air: Syarat yang keempat tayammum iaitu terhalang menggunakan air. Jantan. 1983: 59). dan seterusnya takutkan harta bendanya dicuri orang atau perompak.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih). selama belum dipindahkan dari tempatnya. 1983: 59) Mengenai batas jauh yang tidak mewajibkan mencari air itu terdapat perbezaan pendapat di kalangan imam mazhab. Mencari air ini hendaklah dengan memerhati dan mencari air dari bekal perjalanan." Maka pengertian sha'id atau tanah di sini menurut Malikiyyah yang bersependapat juga oleh Hanafiyyah adalah bahagian bumi yang naik atau yang muncul ke permukaan yang disebut juga tanah atau debu. 1994: 141) berdasarkan hadis Abu 'Umamah bahawasanya bersabda Rasulullah S. Ini berpandukan firman Allah S.W: (Riwayat Ahmad. 1414H/1993: 118-119) dan tidak terkena najis.th: 191) Oleh itu wajib bagi orang yang hendak tayammum tersebut mencari air terlebih dahulu. Osman b. Jika seseorang telah yakin bahawa air tidak ada di sekitarnya dia boleh bertayammum tanpa dituntut untuk mencarinya. . seperti seseorang yang mendapat air. 1999: 87) Para ahli bahasa sepakat bahawa 'sha'id' dalam ayat tersebut ialah permukaan bumi. pergi melihat-lihat di sekelilingnya dan walaupun dengan cara membelinya apabila air itu lebih dari keperluannya dan dengan harga pasaran. dan ia tidak boleh menggunakan air itu kerana sakit atau takut berpisah dengan rakannya yang bersama dalam perjalanan yang akan membahayakan dirinya. Sebaliknya jika seseorang meyakini ada air. 'Abdul Qadir." Menurut golongan Malikiyyah adanya tanah yang suci merupakan rukun. Wujudnya penghalang yang membolehkannya untuk bertayammum adalah disebabkan juga khawatir akan keselamatan dirinya dari bahaya seperti gangguan binatang buas atau musuh. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. pasir. belum pernah digunakan. samada keperluan itu pada ketika itu ataupun pada masa akan datang. perak dan permata atau mutiara. (Dr. Muhammad. batu kerikil dan kapur (untuk mengapur rumah) yang belum dibakar dengan api. Sebab tayammum itu bersuci yang dharurat. Osman b. Ukuran jauh menurut golongan Hanafiyyah adalah bila mencapai satu mil. Selain itu.

Membaca Basmalah.W mengenai tanah yang suci. (b) 25: 114) Maksudnya: " Tiada wudu' bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya". bersabda: (Riwayat Muslim. Wahbah al-Zuhaili. 1414H/1993: 120-121) Sunat-Sunat Tayammum Para Ulama' Fiqh berbeza-beza pandangan dalam menetapkan sunat-sunat tayammum. (Al-Husaini. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. maka dia boleh bertayammum dengan debu tersebut. dan kewajipan ini menjadi gugur jika lupa atau memang kerana tidak tahu sedangkan tayammum itu seperti wudu'. maka demikian juga tanah yang menggantikan air wudu' atau janabah tidak boleh digunakan untuk bertayammum. Seandainya tanah itu dibakar sampai menjadi abu. Rahman Ritonga.W. jika ditinggalkan dengan sengaja batallah tayammum. mengalihkan pembicaraan dari bumi lalu menyebutkan tanah yang mengkhususkan sifat suci yang mensucikan terhadap tanah. Tayammum mempunyai beberapa perkara sunat sebagaimana berikut: i. Ini adalah kerana air yang bernajis tidak boleh digunakan untuk bersuci. Akan tetapi jika seseorang memukulkan tangannya ke kain. Disyaratkan juga tanah yang digunakan untuk tayammum harus tanah yang murni iaitu tanah yang tidak dicampur dengan tepung atau lain sebagainya walaupun sedikit tanpa ada khilaf di kalangan Fuqaha'.A. (Dr. Muhammad. tetapi dipandang wajib oleh yang lain atau sebaliknya. Dr. maka tidak boleh digunakan untuk bertayammum. (Al-Husaini. Jika pasir itu halus maka boleh menggunakannya untuk bertayammum. (b) 121: 210-211) Maksudnya: " Seluruh bumi itu dijadikan masjid bagi kami. v.A. kantung atau permaidani. Mendahulukan menyapu bahagian atas muka lalu meluncurkan ke bawah dagu. (Dr. iv. Hal itu berdasarkan hadis 'Ammar di dalamnya disebutkan: (Riwayat ad-Daruqutni. Justeru. Rahman Ritonga. Bertayammum dengan menggunakan pasir sekiranya pasir itu kasar yang apabila dilemparkan tidak mengeluarkan debu. Ada yang dipandang sunat bagi satu mazhab.A. 1414H/1993: 120) Kemudian. Memukulkan bahagian dalam telapak tangan ke tanah yang akan dipakai tayammum. ii. tidak sah tayammumnya.A. ii. Tanah yang digunakan untuk tayammum itu tidak boleh yang musta'mal (yang telah digunakan) sebagaimana air yang musta'mal. 1984 : 206) berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.W. iaitu di antara membaca Basmalah dengan memindahkan tanah ke anggota tayammum." Di sini Rasulullah S. nescaya kuperintahkan mereka menggosok gigi setiap kali hendak berwudu'.T dan sabda Rasulullah S. iv. A. disyaratkan juga tanah yang digunakan untuk bertayammum itu hendaklah memenuhi ciri-ciri berikut: i. (Dr. Bersiwak atau menggosok gigi. Dr. atau menjadi tembikar yang telah ditumbuk halus. (b) 671: 416) Maksudnya: " Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah". 1999: 90). Zainuddin Tanjung. A. sekiranya tanah yang dicampur dengan pasir yang halus. tayammum mesti di lakukan dengan tanah yang suci dan berdebu yang dapat menempel di tangan.Menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. Zainuddin Tanjung.a. Tetapi menurut Ulama' Hanabilah. bahawa Nabi S. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah: (Riwayat at-Tirmizi. maka tidak boleh digunakan untuk tayammum. bahawa Nabi S. .W bersabda: (Riwayat Muslim.W. 1999: 88) iii." iii. membaca Basmalah itu hukumnya wajib. Harus bagi tanah itu tidak keluar dari keadaan semulajadinya kepada keadaan lain yang dapat mencegah dari dikatakannya sebagai "tanah". Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. dan 'tanahnya' dijadikan tanah yang boleh mensucikan jika kami tidak menemukan air. Muhammad. Zainuddin Tanjung. Rahman Ritonga. Tanah yang digunakan untuk bertayammum itu harus suci berdasarkan firman Allah S. Hanya saja Ulama' Maliki menyatakan bahawa pukulan pertama adalah rukun manakala pukulan kedua untuk disapu ke tangan hingga siku adalah sunat (Dr. A. lalu melekat di tangannya debu. (b) 23: 138) Maksudnya: " Jikalau tidak khawatir akan memberatkan umatku. Dr. Yang dimaksudkan dengan musta'mal pada tanah ialah yang menempel pada anggota badan atau yang sudah menyentuh badan. 1999: 87-88) Hal ini berdasarkan hadis dari Huzaifah.

Malikiyyah mewajibkan adanya kesinambungan antara tayammum dengan pelaksanaan solat dan ibadah lain dimana tayammum itu diuntukkan padanya. Membaca doa yang dianjurkan di saat membasuh muka dan tangan dalam berwudu'. 1999: 90) xvi. Wahbah al-Zuhaili. vii.th: 193) Demikian juga menyelanyelai janggut menurut Ulama' Hanafiyyah. Sedangkan menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah.A. nabi S.W. agar debu dapat masuk ke celah-celah jari. (Abu Muhammad. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. Selain kewajipan berkesinambungan dalam menyapu anggota tayammum.a: (Riwayat al-Bukhari. suka pada perkara-perkara yang sebelah kanan ketika memakai kasut. Zainuddin Tanjung. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah S. (b) 2185: 378) Maksudnya: " Mereka memulakan dengan tangan kanan". Zainuddin Tanjung. (Ar-Rahbawi. Doa itu dibacanya pula ketika menyapu muka dan tangannya dalam bertayammum. (Ar-Rahbawi. A. Muhammad.: (Riwayat Muslim. seperti membaca dua kalimah Syahadah dan sebagainya. yakni mendahulukan menyapu tangan kanan sebelum tangan kiri. Barang siapa melakukannya mendapat pahala atas perbuatannya itu tetapi yang tidak mengerjakannya pun tidaklah berdosa dan tayammumnya tetap dipandang sah.W. (Ar-Rahbawi.A. xv. Hal ini berdasarkan pada hadis 'Ammar yang lalu.A. cukup menggerakkannya atau menggeser-geserkannya. Muwalat. (b) 690: 191-192) Maksudnya: " Sesungguhnya cukuplah bagimu memukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah ". 1994: 144-146) Perkara-perkara Yang Membatalkan Tayammum . Tertib. Merenggangkan jari-jemari di saat ditepukkan ke tanah. Dr. 'Abdul Qadir.A. Menghadap kiblat ketika bertayammum. (b) 2950: 513-514) . Tayamun. Tetapi menurut Ulama' Hanafiyyah.W. bersabda: (Riwayat ad-Daruqutni.Dan Menurut riwayat ad-Daruqutni. sedang dalam pukulan kedua hukumnya fardhu. Hanabilah lebih mengkhaskan pada hadas kecil seperti halnya dengan hukum tertib. Dalam hadis itu disebutkan: (Riwayat Ahmad. 1984 : 602) xii. Dan demikian Sabda Baginda Rasul S.A.: (Riwayat Muslim. Maksudnya: " Mulailah dengan apa yang dimulai Allah". Disunatkan melebihi menyapu dari batas siku." x. 1994: 145) xi. (Dr. dan tidak mengangkat tangan dari anggota tayammum sebelum sempurna menyapu anggota tayammum tersebut.W. vi. berdasarkan sabda Rasulullah S. 'Abdul Qadir. 'Abdul Qadir. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. 1984 : 602) Perkara-perkara sunat tersebut di antaranya ada yang sunnah dan ada pula yang mandub atau anjuran. Meneguhkan tangan atau meniupnya agar tanah yang melekat di tangan menjadi tipis. bersuci dan semua pekerjaannya. A. Demikian pula disunatkan membaca doa sesudah selesai tayammum dengan doa sesudah berwudu'. Menanggalkan cincin dalam pukulan pertama. 1999: 87) xiii. Namun. xiv. Rahman Ritonga. Rahman Ritonga. (Al-Husaini. yakni memulai dengan menyapu muka lebih dulu sebelum menyapu tangan adalah sunat menurut golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah. (b) 18294: 362) Maksudnya: " Dan Nabi meniup kedua tangannya. yakni berturut-turut sehingga antara menyapu muka dengan kedua tangan tidak terpisah lama atau tidak terpisah oleh sesuatu apa pun di antara fardhu-fardhu tayammum. Menggosokkan-gosokkan (al-dulk) tangan kepada anggota tayammum seperti dalam wudu'. (Dr.. 1994: 143) Ini berbeza dengan berwudu' kerana tanah tidak boleh sampai ke bawah jari yang bercincin itu. v. Dr. 1414H/1993: 127) viii. (b) 168: 502) Maksudnya: " Baginda Rasul S. riwayat Aishah r. tertib ini adalah fardhu. Mencelah-celahi anak jari sesudah menyapu dua tangan. bersikat. 'Abdul Qadir. Mengiringi tayammum dengan solat dua rakaat dikiaskan pada wudu'.W. (Ar-Rahbawi. 1994: 145) Malikiyyah dan Hanabilah memandang bahawa berturut-turut itu merupakan rukun atau wajib tayammum.". (Dr. ix. t.

jadi tayammum itu terbatal dengan sebab berhadas sebagaimana yang berlaku pada wudu'. golongan Malikiyyah mengatakan. lalu dia berhadas. jika seseorang itu bertayammum kerana berhadas besar kemudian terbatal tayammumnya tidak akan mengembalikannya kepada hadas besar. A. (b) 313: 205-206) Maksudnya: " Tanah yang baik itu alat bersuci bagi orang Islam. Ini adalah kerana tayammum itu bersuci yang dapat menyenangkannya melakukan solat.th: 196) Ini berdasarkan hadis Abu Zarr r.1) Perkara yang membatalkan wudu': Tayammum terbatal oleh segala apa yang membatalkan wudu' dan mandi kerana tayammum adalah gantian kepada keduanya. adanya alat yang boleh menyampaikan pada air dan terlepas dari tahanan atau penjara yang tidak terdapat air padanya. Dr. Osman b. T. Rahman Ritonga. (Dr. hendaklah engkau sentuhkan air itu ke kulit engkau. (Dr. Maka jika engkau telah mendapat air. 1984 : 604) 3) Melihat air dan sanggup memakai air: Sekiranya seseorang bertayammum kerana tidak ada air. Dalam pada itu. " Dalam hal ini telah berkata Nafi': (Al-Siddieqy. maka batallah tayammumnya. maka batallah tayammumnya dari hadas kecil dan hadas besar sekaligus. Prof. Prof. Maka harus baginya membaca al-Quran. atau terdapat najis dibadannya melainkan solat jumaat yang tidak membatalkan tayammum apabila habis waktu. A. Ini kerana apa yang mengharuskan tayammum kerana uzur akan membatalkan tayammum itu kerana hilangnya keuzuran. sekalipun tidak engkau perolehi air sepuluh tahun lamanya. bukan kerana ketiadaan air lalu melihat air tidaklah batal tayammumnya. jika orang yang bertayammum dari janabah itu berhadas kecil. 1984 : 604) Jika bertayammum seseorang yang sudah dianggap sah kerana memenuhi syarat-syaratnya. T. beliau tidak mengulangi lagi solat Asarnya itu. (Hj. 1980: 561) " Ibnu 'Umar telah bertayammum di tempat yang jauhnya dari Madinah kira-kira satu atau dua batu sahaja dan bersolat Asar. Kemudian tibalah beliau ke Madinah sedangkan hari masih terang. Hasbi. 1999: 91) Maka. Wahbah al-Zuhaili. (Al-Juzairi. Jantan. Hasbi. Zainuddin Tanjung.M. (Dr. t. (Abu Muhammad. Abdul Rahman. Dr.a: (Riwayat Abu Daud. Abdul Rahman. 1983: 63) 4) Habis waktu solat: Hanabilah telah memberi tambahan dalam perkara yang membatalkan tayammum iaitu habis waktu solat.M. (Imam Taqiyudddin Abu Bakar b. Disebabkan itu. kerana yang demikian itu lebih baik bagi engkau. 1411H/1990: 165-166) . (Ar-Rahbawi. Muhammad al-Husaini. Wahbah al-Zuhaili. (Al-Siddieqy. Dr. kerana tayammum dilakukan untuk solat. akan tetapi dia hanya dianggap orang yang berhadas kecil. masuk ke masjid dan diam di dalamnya. 1980: 560) Jika seseorang bertayammum kerana sakit atau seumpamanya. Dr. (Al-Juzairi. (Dr." Melihat air atau sanggup memakai air yang memadai walaupun satu kali menurut golongan Hanafiyyah manakala menurut golongan Malikiyyah dan Hanabilah asal melihat atau menemukan air walaupun tidak memadai untuk wudu' atau mandi sudah membatalkan tayammum.1993: 128) Sungguhpun begitu. kemudian mereka melihat air seumpama turun hujan sebelum mereka solat maka batallah tayammum tersebut. Zainuddin Tanjung. 'Abdul Qadir. haramlah bagi orang itu melakukan segala apa yang haram dilakukan oleh orang yang junub sehingga ia mengulangi tayammumnya lagi. hilangnya kesakitan dan kesejukan. Batalnya ini tidak dibezakan antara tayammum dengan sebab ketiadaan air atau tayammum ketika ada air seperti tayammum bagi orang yang sakit. 1994: 148) 2) Hilangnya kesulitan yang mengharuskan tayammum: Di antara yang membatalkan tayammum ialah hilangnya kesulitan atau keuzuran yang menjadi penyebab boleh bertayammum seperti beredarnya musuh atau binatang buas. Rahman Ritonga. 1411H/1990: 165) Akan tetapi wajib baginya mandi apabila sudah ada air atau bila telah hilang sebab uzur yang membolehkannya tayammum. 1999: 91) Maka terbatal tayammum itu secara mutlak samada disebabkan hadas besar. apabila seseorang itu melihat atau mendapatkan air sesudah bertayammum tetapi masih belum solat wajiblah atasnya berwudu' untuk bersolat menurut pendapat para Fuqaha'.

Osman b. lalu disapukan ke muka sekali saja. (Dr. dan keharusan solat dengan tayammum itu tidak ada lagi disebabkan riddah. 1984 : 606) Kaifiat Tayammum 1. Dengan ini haruslah diketahui cara-cara dan kaedah yang betul sebelum seseorang itu melakukan amalan tayammum di samping mengenalpasti kebolehan untuknya bertayammum itu memenuhi segala syarat atau sebaliknya. Rahman Ritonga. Muhammad. tawaf. 1999: 91) 6) Tempoh yang panjang antara tayammum dan solat: Tayammum terbatal dengan adanya tempoh yang panjang di antara tayammum dan solat menurut golongan Malikiyyah kecuali yang lainya. menyentuh al-Quran atau sebagainya yang dimaksudnya dengan tayammum. Jantan.W. Zainuddin Tanjung. (Dr. A.T. Kaifiat tayammum bagi pesakit berbalut . hukumnya boleh menurut qaul yang rajih dan tidak perlu mengambil tanah lagi. kerana wudu' dan mandi junub itu melenyapkan hadas. sedangkan tayammum itu termasuk di bawah amal ibadat. 'Abdul Qadir. 1983: 59-60) Manakala menurut golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah bahawa tertib itu hukumnya sekadar sunat. (Al-Husaini. bukan rukun. Osman b. Masalah ini berlainan dengan masalah wudu' dan mandi junub. (Hj. dan tidak diterima Allah S. kemudian baru menyapu kedua tangan hingga dua siku. Niat mestilah dilakukan pada permulaan memindahkan tanah ke tapak tangan dan hendaklah berkekalan hingga menyapu sebahagian daripada muka sebagaimana pendapat Syafi'iyyah. Lafaz niat iaitu: Maksudnya: " Sahaja aku bertayammum kerana mengharuskan fardhu solat kerana Allah Taala".5) Murtad (riddah): Orang yang murtad atau keluar dari agama Islam membatalkan tayammumnya menurut golongan Syafi'iyyah. Selepas itu ditekap sekali lagi pada debu tadi untuk kali kedua lalu ditipiskan dengan meniup atau meneguh kedua-dua tangan. Setelah ditiup atau dilaga-lagakan kedua-dua tangan untuk menipiskan debu-debu yang melekat padanya. (Abu Muhammad. bukan untuk membolehkan solat sahaja. Harus diketahui juga bahawa cara bertayammum untuk hadas besar adalah sama caranya dengan tayammum untuk hadas kecil manakala kadar yang dapat dikerjakan dengan sekali tayammum itu ialah satu perkara wajib (fardhu) dan beberapa perkara sunat. Muhammad. Jantan. Kemudian tapak tangan kanan menyapu tangan kiri hingga ke siku. Tertib. Bezanya ialah. ii. Membaca Basmalah sambil meniatkan untuk mengharuskan solat. demikian pula hilang pahalanya. 1994: 144) 2. 1414H/1993: 124) Kemudian tapak tangan itu ditepuk-tepukkan terlebih dahulu untuk membuang debu musta'mal (yang telah digunakan) yang masih melekat ditangan. iaitu mendahulukan menyapu muka. Berikut ini adalah kaifiat-kaifiat untuk bertayammum: i. 1414H/1993: 126) iv. Ini adalah kerana menurut mereka muawalat (berturut-turut) di antara tayammum dan solat adalah rukun tayammum. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Kemudian menepuk dua tapak tangan ke debu dengan jari terbuka. Perlu ditegaskan juga bahawa semua amal ibadat yang dikerjakan oleh orang yang murtad itu telah tersia-sia belaka. (Al-Husaini. maka dalam tayammum hal itu tidak diwajibkan menurut mazhab yang kuat kerana sukar. Ini adalah kerana tayammum itu untuk membolehkan solat. Kemudian dilurutkan jari-jari tangan kiri hingga ke pergelangan tangan kanan dan digenggam sedikit dan dilurutkannya pula hingga ke siku. 1983: 62) Cara menyapu tangan adalah dengan menyapu tangan kanan dengan meletakkan jari tangan kiri selain ibu jari ke bawah jari tangan kanan. Wahbah al-Zuhaili. Dr. t. Cara menyapu muka adalah dengan menyapu bahagian atas muka lalu meluncurkan ke bawah manakala kawasan muka ialah dari gigi rambut ke bawah dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri sebagaimana dalam wudu'. iii. (Hj. sementara tapak tangan kiri menyapu tangan kanan hingga ke siku. Seterusnya melurut ibu jari kiri di belakang ibu jari kanan dan begitulah sebaliknya dengan menyapu tangan kiri. Kaifiat tayammum dalam keadaan biasa Kaifiat tayammum haruslah dilakukan mengikut fardhu yang telah digariskan oleh para Fuqaha'. Seandainya ditengah-tengah mengusap anggota tayammum dia terangkat tangannya kemudian dikembalikan semula. (Ar-Rahbawi. jika dalam wudu' wajib menyampaikan air ke celah-celah janggut atau misai yang tebal.th: 198) Akan tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan yang lain tidak membatalkan tayammum disebabkan murtad seperti halnya pada persoalan wudu'. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Seterusnya dipusingkan tapak tangan ke bahagian dalam siku dan lurutkan ke hadapan sehingga ke pergelangan tangan dan kedudukan ibujari dalam keadaan terangkat.

Keringanan dan mengangkat kesempitan di dalam tanggungjawab Syari'e amat jelas bagi setiap muslim. kemudian bertayammum dan membasuh anggota tangan yang baik. Kaedahnya ialah samada bertayammum dahulu kemudian membasuh anggota-anggota yang lain atau membasuh anggota-anggota yang lain dahulu kemudian baru bertayammum. padahal ada anggotanya yang tidak boleh terkena air. harus mengqasar dan menjamakkan solat bagi musafir dan diharuskan juga berbuka puasa di bulan ramadhan dan diqadha' puasa itu selepasnya. Firman Allah S. Jika sekiranya ada dua anggota wudu' yang tidak boleh terkena air. Jantan. sebabnya hukum seluruh badan adalah seperti satu anggota sahaja. sebagai ganti anggotanya yang demikian itu hendaklah ia bertayammum. lemah. atau suatu perintah daripada urusan syariat pula menyusahkan manusia untuk melaksanakannya. ataupun membasuh anggota kaki yang baik dan bertayammum kemudiannya. ibadat haji tidak diwajibkan kepada yang tidak berkemampuan. Jantan. Perkara ini dapat juga didapati dengan keringanan suatu tanggungjawab mengikut kadar kemampuan dan kudrat seseorang tanpa adanya masyaqqah (kesusahan) seperti orang yang lemah untuk bersolat sambil berdiri dibenarkan solat dalam keadaan duduk. kemudian ia membasuh bahagian tangan yang tidak luka kemudian ia bertayammum sebagai ganti membasuh tempat luka.T yang mengangkat bebanan itu seluruhnya.Bagi orang yang berhadas besar atau kecil yang hendak berwudu' atau mandi janabah. Tetapi jika keempat-empat anggota wudu' kesemuanya tidak boleh terkena air. kemudian bertayammum sebagai ganti membasuh tempat luka itu. Mula-mula hendaklah dibasuh muka dengan air. Bagi orang yang berhadas kecil yang hendak mengangkat hadasnya padahal ada anggotanya yang tidak boleh terkena air.W. buta dan sebagainya. maka wajib bertayammum tiga kali. maka wajib ia bertayammum dua kali. sebagai ganti anggotanya yang demikian itu hendaklah ia menyampaikan serta meratakan air ke seluruh anggota tubuh badannya yang lain. puasa dikecualikan kepada orang sakit yang berpanjangan. lalu menyapu sebahagian kepala. Sebagaimana firman Allah S. kecuali anggota yang tidak boleh terkena air itu. Osman b.T ke atas umat Islam ialah mengangkatnya daripada kesempitan dan kesusahan dalam segenap aspek. Kemudian membasuh bahagian tangan yang tidak luka. ii. Tayammum suatu rahmat Allah kepada hambaNya Di antara kelebihan Allah S. Osman b. (Hj. dan meringankan daripadanya pula. tidak sah jika ia mendahulukan tayammum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka itu dengan mengkemudiankan tayammum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka dengan mendahulukan pula menyapu sebahagian daripada kepala. ataupun membasuh anggota tangan yang baik dan bertayammum kemudiannya.T: (Al-Baqarah: 185) Maksudnya: " Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tiada menghendaki kesukaran". 1983: 63-64) Sebagai contoh dikemukakan 2 jenis keadaan sakit yang berlainan beserta cara yang betul untuk bertayammum: Contoh pertama: Terdapat luka di tangan: i. i. Apabila sampai membasuh anggota yang tidak boleh terkena air itu kerana mengikut tertib.W. maka hanya satu tayammum sahaja yang wajib sebagai ganti daripada wudu'nya.W. Kemudian menyapu sebahagian daripada kepala dengan air dan selepas itu bertayammum lagi dan membasuh anggota kaki yang baik. Hal ini dapat dilihat sebagaimana solat adalah dikecualikan kepada perempuan yang didatangi haid dan nifas. Maka tidaklah suatu tanggungjawab itu merupakan bebanan. Contoh kedua: Luka di tangan dan kaki. Jika sekiranya ada tiga anggota wudu' yang tidak boleh terkena air itu. peperangan dikecualikan kepada orang sakit. 1983: 64) Hikmat Bertayammum 1. Kedua-dua cara ini boleh dilakukan kerana tiada disyaratkan tertib bagi mengangkatkan hadas besar. kerana tidak ada tertib dalam pekerjaan yang demikian itu. Mula-mula hendaklah dibasuh muka.W. melainkan terdapatnya rahmat dan keringanan daripada Allah S. Kemudian menyapu kepala. (Hj. Atau mula-mula hendaklah dibasuh muka.T: (An-Nisa': 28) Maksudnya: .

Allah akan membunuh mereka. Kemudahan ini ialah kerana Allah S. t.(Abu Muhammad. iaitu perbuatan yang tidak diterangkan tuhan hikmatnya.T kepada hambaNya yang beriman dan beramal soleh.my/tayamum. ibadat tayammum yang sampai perintahnya untuk memukul ke atas tanah untuk disapu ke muka dan dua tangan adalah sebagai ganti wudu' dan mandi janabah apabila didapati bersih. padahal ketiadaan air itu hanya buat sementara waktu sahaja.kias. syariat Nabi Muhammad S.W yang diriwayatkan daripada Jabir r.T tidak memberatkan dan membebankan hamba-Nya dalam melaksanakan urusan tersebut di luar kemampuan mereka. . lalu luka kepalanya. Kemudian disapunya dengan air di atas pembalut lukanya tadi dan membasuh semua badannya yang lain. Menyatakan kemuliaan. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu.A.A. atau kerana tidak ada air. Ini adalah kerana Allah S. yang mana tayammum itu tidak dilakukan di masa umatumat yang terdahulu. Ini seterusnya membuktikan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Allah S. ii. Menghinakan diri yang condong kepada kejahatan dengan meletakkan tanah ke muka anggota yang paling mulia.htm Apa makna tayammum? Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit. 1422H/2002 : 61) Ia merupakan suatu rukhsah (kemudahan yang diberi oleh Syara') bagi orang yang tidak boleh menggunakan air kerana sakit atau dalam musafir. Kemudian ketika kami sampai kepada Nabi S. diceritakan peristiwa itu kepada Baginda. Padahal menurut hukumnya. terdapat dua hikmat yang terbesar amalan bertayammum: i. http://www. Hadis Baginda Rasulullah S. kerana manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah". 1983: 65) Kesimpulan Melalui penjelasan yang telah dinyatakan di dalam bab ini. bersabda: Mereka bunuh dia. (b) 336: 239) Maksudnya: " Kami telah keluar mengembara maka salah seorang daripada kami terkena batu." Allah menghendaki supaya meringankan bagimu (peraturan agama). atau sukar untuk mendapat air.A.W.A.th: 182-185) Firman Allah S.T telah menggariskan mengenai syariat bertayammum di dalam al-Quran dan Hadis dengan sejelas-jelasnya yang mana ia sebagai suatu kemudahan bagi umatNya dalam melaksanakan perintahNya.W. iaitu agar solat jangan sampai ditinggalkan dengan sebab ketiadaan air. sedang engkau masih boleh menggunakan air.edu. Maka dengan mudah sekali orang mencari alasan untuk meninggalkan solat. Kemudian dia mandi yang menyebabkan dia mati. kemudian ia bermimpi jimak maka ia bertanya kepada para sahabatnya: Adakah kamu dapati jalan yang memberi kemudahan kepadaku untuk bertayammum? Mereka menjawab: Kami tidak dapati jalan untuk memberi kemudahan kepada engkau. Di sini juga. solat tidak boleh samasekali ditinggalkan dalam keadaan macam mana sekalipun.T lagi: (Al-Hajj: 78) Maksudnya: " Dan Dia (Allah) menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. lalu Nabi S. hanya yang dapat diketahui orang semata-mata syaratnya sahaja.W. dapatlah kita fahami bahawa amalan tayammum merupakan antara ibadat yang penting sepertimana juga ibadat-ibadat lain yang menjadi kefardhuan kepada umat Islam.W.W." Hikmat bertayammum ini termasuk dalam bahagian hikmat ta'abbudi.a: (Riwayat Abu Daud." Nas-nas tersebut merupakan dalil bahawa tayammum itu suatu rukhsah (kemudahan) yang dikurniakan Allah bagi orang yang mengalami kesukaran untuk melaksanakan urusan agama. (Hj. (Al-Syeikh Hassan Ayub. Sesungguhnya ubat keraguan (kebodohan) itu ialah bertanya.W.W. Jantan. Sebenarnya sudah memadai (sudah cukup) ia bertayammum sahaja dan membalut lukanya. Osman b. Dengan demikian.

dan bertanya. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud). . maka baginda berkata (kepada µAmmar). Seorang lelaki datang berjumpa Umar r. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi). maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk. Umar menjawab.terlalu sejuk atau sebagainya. (al-Maidah: 6). kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)´. Kerana keputusan air. iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah itu´. yang menceritakan.a. 1. ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm. Bila diharuskan tayammum? Secara dasarnya. Apabila diceritakan kepada Nabi s. ³Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). ³Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)´.a. ³Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. Adapun kamu. atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan. as-Sunnah dan Ijmak ulamak. ³Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil.. Namun µAmmar bin Yasir r.a. maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solat´. Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r. Kerana tidak mampu menggunakan air Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan. 2. maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar.w. atau dalam pelayaran. ³Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. ³Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)´. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. Adapun aku.a.

w. Terdapat sangkaan yang kuat dalam dirinya bahawa akan ditimpa sakit jika ia menggunakan air. Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina µAli ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). mereka mengadu kepada Rasulullah s. 2. untuk memasak dan sebagainya. ketawa dan baginda tidak berkata apa-apa´. lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat¶. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). Bimbang kepada sejuk yang bersangatan jika musim sejuk luar biasa. 6. 8. (an-Nisa¶. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu´. atau bimbang bertambah sakit.a. atau bimbang lambat sembuh. Tidak mampu menggunakan air kerana sakit. 5. Takut kepada musuh yang menghalangnya dari mendapat air sama ada musuh itu manusia atau binatang buas. ³Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. 4. Air yang ada diperlukan (untuk minum dan sebagainya) pada ketika itu atau akan datang. Air diperlukan untuk membasuh najis yang tidak dimaafkan (yakni mesti dibersihkan). Maka Rasulullah bertanya kepadaku. Jawab Saidina µAli.lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. Lalu aku menjawab. Air diperlukan untuk menguli tepung. µWahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?¶. Air diperlukan untuk minuman haiwan yang bersamanya seperti kudanya atau sebagainya. Imam Ahmad pernah menceritakan. 7. Mendengar peneranganku. Apakah contoh-contoh keadaan yang mengharuskan tayammum kerana tidak mampu menggunakan air? 1.a. Rasulullah s. . Hal tersebut diketahui dengan pengalaman atau makluman dari doktor. ³Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman mereka´. µAku teringat firman Allah. Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang).w. 29). ³Hendaklah ia bertayammum´. 3.

Jangan semata-mata tiada air di rumah. wajib digunakan air yang ada itu. Untuk berikutnya kita huraikan syarat-syarat selebihnya iaitu yang bersangkutan dengan kewajipan mencari air. Pertama. Tidak cukup dengan pencarian ketika kali pertama bertayammum sahaja. Pandangan kedua. para ulamak telah menggariskan syarat-syarat berikut. Mencari air itu wajib diulangi setiap kali hendak bertayammum. Hendak lah tayammum itu dengan menggunakan tanah yang bersih Keempat. hendaklah ia pergi ke masjid umpamanya atau ke rumah berdekatan moga-moga menemui air. lalu ia pun bertayammum. adakah digunakan air baru tayammum atau terus tayammum? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini. Bagaimana jika ada air. Hendaklah orang yang bertayammum mempunyai keuzuran yang menghalangnya dari menggunakan air iaitu kerana keputusan air atau tidak mampu menggunakan air. Pandanagn ini adalah pandangan jumhur ulamak yang terdiri dari al-Hasan. Imam . az-Zuhri. Ketiga. Hammad. hendaklah terus bertayammum dan tinggalkan air itu. Pandangan ini merupakan mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi¶ie (dalam qaul jadidnya). Jika air tiada di rumah. Kedua. bahan tayammum (iaitu tanah menurut jumhur ulamak) dan waktu dilakukan tayammum.Apakah syarat-syarat sah tayammum? Untuk sahnya tayammum. Berusaha mencari air terlebih dahulu jika tayammum dilakukan kerana keputusan air. Setelah pasti benar-benar tidak ada air. Pandangan pertama. kemudian barulah bertayammum bagi anggota yang tidak dapat dicuci dengan air. Malik. wajib ia berusaha mencari air terlebih dahulu di kawasan sekitarnya. namun tidak mencukupi untuk bersuci. barulah bertayammum. Hendaklah bertayammum setelah masuk waktu Syarat pertama telahpun kita huraikan tadi iaitu tatkala memperkatakan tentang bilakah harus kita bertayammum. Apa maksud mencari air? Seseorang yang ingin bertayammum kerana ketiadaan air.

bagaimana hukumnya? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini. Kalau seseorang itu lupa bahawa dalam kenderaannya ada air atau ia lupa ada menyimpan air di satu tempat. Imam Syafi¶ie (dalam qaul qadimnya). Harus tayammum dengan segala yang ada di atas permukaan bumi. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula berpendapat. Ishaq. Ibnu al-Munzir dan al-Muzanie (murid Imam Syafi¶ie). dipakai tayammum itu. Adakah tayammum hanya harus dengan tanah sahaja? Bolehkah bertayammum dengan selain tanah? Ada beberapa pandangan ulamak dalam masalah bahan yang harus digunakan untuk bertayammum. lalu ia pun bertayammum dan mengerjakan solat. harus tayammum dengan salji dan setiap yang melapisi permukaan bumi. menurut Imam Syafi¶ie dan Imam Ahmad. Kedua. kapur dan sebagainya yang tidak dikategorikan sebagai tanah. Hujjah mereka ialah. kapur. menurut Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad. harus bertayammum di atas batu yang tidak ada debu atau di atas tanah licin yang tidak ada debu yang melekat di tangan apabila ditepuk di atasnya. batu dan seumpamanya. tidak dipakai tayammum itu. Malah menurut Imam Malik. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan bahan-bahan untuk bertayammum itu berdebu.Abu Hanifah. Dan disyaratkan tanah itu pula hendaklah berdebu (yakni dapat melekat pada tangan bila ditepuk) dan bersih. pada pandangan mereka. tetapi juga pasir. tidak harus dengan pasir. thoharah dengan air adalah perintah yang wajib. maka halnya sama seperti orang yang ketiadaan air. tidak khusus kepada tanah sahaja. yakni solatnya wajib diulangi semua setelah mengambil wudhuk dengan air tersebut. Kedua. jumhur ulamak (mazhab Imam Syafi¶ie. yakni solatnya sah kerana lupa adanya air membawa ia kepada tidak dapat menggunakan air. batu. . Pertama. Oleh itu. tidak hanya tanah. Ia tidak gugur semata-mata kerana lupa. Pertama. Abu Yusuf dan Daud az-Dzahiri) mensyaratkan tayammum hendaklah dengan tanah.

Maka sebagaimana wanita yang istihadhah tidak harus mengambil wudhuk melainkan setelah masuk waktu. Kedua. harus jika di atas tempat-tempat yang ditepuk itu ada terdapat debu yang dapat melekat di tangan sebagaimana yang disyaratkan tadi. mengikut pandangan mazhab Syafi¶ie dan Ahmad. Begitu juga. Demikian itu lebih baik baginya´.Adakah harus bertayammum dengan menepuk di dinding. hendaklah ia menyapu air (yakni membasuh) badannya. tayammum hendaklah dengan menepuk terus ke atas bumi. di atas permaidani. Nabi s. Disyaratkan masuk waktu kerana tayammum adalah toharah darurat seperti mana toharah wanita yang istihadhah di mana kedua-duanya tidak menghilangkan hadas. Menurut beliau. jumhur ulamak (terdiri dari mazhab Imam Malik. Ahmad dan lain-lain) berpandangan. Pertama. Jika ia telah menemui air. Adakah disyaratkan masuk waktu sahnya tayammum? Ada dua pandangan ulamak. permaidani dan sebagainya itu. tidak sah tayammum melainkan setelah masuk waktu solat sama ada tayammum kerana keputusan air atau kerana tidak mampu menggunakan air. di pakaian. juga bersabda. Jika tidak terdapat debu padanya. mengikut Imam Malik. hukum tersebut telah disepakati oleh sekelian ulamak.a. begitu juga orang yang ingin melakukan tayammum juga tidak harus melakukannya melainkan setelah masuk waktu solat. ³Sha¶id (tanah) yang bersih adalah alat bersuci bagi seorang muslim jika ia tidak mendapati air sekalipun selama sepuluh tahun. Pertama. akan tetapi dilakukan hanya untuk mengharuskan solat sahaja.w. tidak harus tayammum. tidak harus melakukan tayammum dengan menepuk ke atas debu yang terdapat di atas pakaian. . di belakang binatang kenderaan atau sebagainya? Ada dua pandangan ulamak. Adakah harus bertayammum dengan tanah bernajis? Tidak harus kerana tayammum wajib dengan tanah atau bahan yang bersih kerana Allah menyebutkan di dalam ayat ³ ´ (sha¶id yang bersih). Syafi¶ie. Maksud µmasuk waktu¶ ialah tiba waktu yang mengharuskan suatu solat itu dilakukan. Menurut Abu Hamid.

Menyebabkan kesakitan yang tidak tertanggung. Menyebabkan sakit bertambah teruk atau penyakit semakin melarat. Seorang yang bertayammum harus mengerjakan solat fardhu. sujud tilawah. 6. yakni harus melakukan tayammum sekalipun belum masuk waktu. Apakah syarat tayammum bagi orang yang kesejukan? Syaratnya ialah tidak ada sebarang ikhtiar lagi yang dapat dilakuka bagi menggunakan air. membaca al-Quran dan beriktikaf. Menyebabkan lambat sembuh 5. Jika tidak mampu. Sebagaimana wudhuk harus dilakukan sebelum masuk waktu solat. menyapu khuf. 1. Apakah syarat tayammum bagi orang sakit atau luka? Tidak semua jenis sakit atau luka mengharuskan tayammum. Ia merangkumi. lumpuh dan sebagainya. 2. Jika mampu berikhtiar sama ada dengan memanaskan air atau sebagainya. wajiblah dilakukan ikhtiar itu. Menurut mazhab Syafi¶ie. harus memakai pandangan atau makluman dari doktor kafir jika tidak ada doktor muslim. maka tayammum juga sedemikian kerana ia disyariatkan sebagai ganti kepada kedua-duanya. solat sunat. Penggunaan air menimbulkan penyakit yang membawa kematian atau kerosakan anggota. membawa mushaf. . Tidak diterima pengakuan atau pengesahan dari doctor kafir atau fasiq. sujud syukur. Kesan-kesan yang dibimbangi tersebut dari penggunaan air hendaklah disahkan oleh pengalaman sendiri atau berdasarkan makluman dari doktor yang mahir. Imam Abu Hanifah berpandangan. Sejauhmanakah ibadah yang harus dilakukan dengan tayammum? Tayammum mengharuskan apa yang diharuskan dengan wudhuk dan mandi. menghilangkan najis). Hukum ini telah disepakati oleh ulamak. doctor itu hendaklah muslim dan adil (tidak fasiq). barulah diharuskan tayammum. 3. 4. Sakit atau luka yang mengharuskan tayammum ialah sakit atau luka yang penggunaan air ditakuti akan menyebabkan at-talaf (kematian atau kemusnahan anggota) atau mendatangkan mudarat pada badan. Beliau mengkiaskannya dengan wudhuk dan toharah-toharah yang lain (mandi. seperti kulit menjadi hitam atau sebagainya.Kedua. Namun menurut mazhab Imam Malik. tayammum tidak terikat dengan waktu. Menimbulkan kecacatan dan kejelikan yang ketara pada badan. Akan menyebabkan kematian atau kerosakan pada aggota ( ).

Selagi tayammum tidak batal ±iaitu dengan menjumpai air atau dengan berlakunya hadas-. Pandangan ketiga. al-Laits. Rabi¶ah. as-Tsauri. Malik. Yahya al-Ansari.Mereka berpandangan.Namun para Fuqahak berikhtilaf dalam menentukan bilangan solat fardhu yang harus dikerjakan dinisbahkan kepada satu tayammum yang dilakukan. anggota tayammum hanya dua sahaja (sama ada tayammum bagi menggantikan wudhuk atau bagi menggantikan mandi) iaitu.a. satu tayammum hanya untuk satu solat fardhu atau satu ibadah wajib sahaja. Apakah anggota-anggota tayammum? Berdasarkan ayat al-Quran tadi dan hadis-hadis Nabi s. Ibnu Umar. Jumhur ulamak yang terdiri dari Saidina µAli. al-Hasan. 1. solat fardhu yang luput. Apabila masuk waktu lain. Dua tangan . Mereka berpendapat. tayammum sama seperti wudhuk iaitu tidak terikat dengan bilangan solat. tidak harus menjamakkan dua solat dengan satu tayammum atau melakukan dua tawaf atau melakukan satu solat fardhu dengan satu tawaf fardhu. menghimpunkan dua solat nazar atau antara satu solat fardhu dengan satu solat nazar. Ishaq dan Imam Ahmad. harus dilakukan seberapa banyak yang dikehendaki. Syafi¶ie. Tayammum terikat dengan waktu di mana satu tayammum hanya bagi satu waktu solat fardhu sahaja.w. Pandangan ini merupakan pendapat Sa¶id bin al-Musayyab. az-Zuhri. as-Sya¶bi. Ibnu µAbbas. Imam Abu Hanifah. an-Nakha¶ie. Imam Abu Tsur dan fuqahak mazhab Hanbali. Pandangan pertama. Di sana ada tiga pandangan. menjamakkan dua solat dan seberapa banyak solat sunat yang diingini selama belum masuk waktu lain. Muka 2. Qatadah. Pandangan kedua. (sebahagiannya telah kita sebutkan tadi). al-Muzani dan ar-Ruyani. maka harus untuk melakukan dengan tayammum itu seberapa banyak solat yang dikehendaki sama ada fardhu atau sunat dan tanpa mengira waktu. Adapun solat sunat. Kedaaannya menyamai seorang wanita istihadhah atau orang-orang lainnya yang melakukan toharah darurat. Oleh demikian. Hendaklah diperbaharui tayammum untuk setiap solat fardhu yang hendak dilakukan setelah dipastikan tidak air terlebih dahulu. Seorang yang bertayammum boleh melakukan apa sahaja solat yang dikehendaki sama ada solat fardhu dalam waktu. batallah tayammum dan wajib diulangi semula tayammum bagi mengharuskan solat kembali.

mengikut jumhur atau majoriti ulamak iaitu Saidina µAli. bersabda kepadanya. al-Laits. kawasan tangan yang wajib disapui debu adalah sama sebagaimana yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk iaitu bermula dari hujung jari hinggalah ke siku. Adapun tangan. wajiblah tepukan itu ditambah hingga debu meratai seluruh kawasan yang wajib disapu itu. kawasan tangan yang wajib disapui debu ketika tayammum hanyalah sampai ke pergelangan tangan sahaja. tidak perlu lagi ditambah.a. sekali untuk disapu ke muka dan sekali untuk di sapu ke kedua tangan hingga ke siku´. Ibnu µUmar.w.Mengenai muka tidak ada khilaf di kalangan ulamak bahawa keseluruhan kawasan muka yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk. satu tepukan untuk disapu ke muka dan satu tepukan lagi untuk disapu kepada dua tangan hingga ke siku. Imam Syafi¶ie (mengikut qaul qadimnya sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsur) dan disokong oleh Ibnu al-Munzir berpandangan. Menurut Imam Nawawi. Imam Malik. Salim bin Abdullah. Adapun hadis yang dijadikan hujjah oleh jumhur tadi ia adalah dhaif. Kedua. as-Sya¶bi. berlaku pula khilaf dalam menentukan berapakah bilangan tepukan ke tanah yang mesti dilakukan oleh orang yang melakukan tayammum? Mengikut jumhur ulamak tadi. Ishaq.sabda Nabi s. ³Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah.. . Mereka berdalilkan ± antaranya. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)´. al-Auza¶ie. Mereka berdalilkan hadis kisah µAmmar (yang telah kita kemukakan tadi) di mana Rasulullah s. ³Tayammum itu dua kali tepukan. Sebenarnya ia hanyalah pandangan Ibnu Umar. al-Hasan alBasri. sekumpulan ulamak yang terdiri dari µAtho. Imam Abu Hanifah dan Syafi¶ie.a. pandangan kedua di atas adalah kuat dari segi dalilnya dan lebih hampir kepada kehendak as-Sunnah. Makhul. tayammum wajib dengan sekurang-kurangnya dua kali tepukan ke tanah. Pertama. Jika dua kali tepukan itu mencukupi untuk menyapu keseluruhan kawasan muka dan tangan (hingga ke siku).. maka para ulamak berbeza pandangan tentang kawasan yang wajib disapui debu.w. Berapakah bilangan tepukan yang wajib semasa melakukan tayammum? Rentetan dari khilaf di atas. Imam Ahmad.a. bukan sabda Nabi s. maka ketika tayammum kawasan muka tersebut wajib diratai dengan debu. Jika tidak.w.

Sebaik bertemu air. batallah tayammumnya. Tayammum adalah bersuci gantian bagi wudhuk. maka sebaik ia sembuh dari sakit. Contohnya. mereka menegaskan. wajib ia mengambil wudhuk. tidak harus ia menunaikan solat dengan tayammum itu. Ini kerana tayammumnya dengan sendiri terbatal dengan kerana bertemu air sekalipun belum sempat mengerjakan solat. jika ia ingin meneruskan solatnya diharuskan dan solatnya sah. hendaklah ia mandi wajib sebelum mengerjakan solat berikutnya. perkara-perkara yang membatalkan wudhuk juga akan membawa kepada batalnya tayammum. dengan sendiri tayammumnya terbatal. Jika ia bertayammum tadi kerana ganti mandi wajib. Ishaq dan disokong oleh Ibnu al-Munzir). Apabila berlaku kepada orang yang bertayammum perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhuk sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam tajuk yang lalu (contohnya. kemudian mengambil wudhuk dan melakukan semula solat. yang wajib ialah sekali tepukan sahaja untuk keduadua anggota tayammum iaitu muka dan dua tangan hingga pergelangannya. Jika air ditemui setelah selesai solat. Jika bertayammum kerana keuzuran (seperti sakit. Jika seorang bertayammum. ia telah terkentut atau tersentuh kemaluan atau sebagainya). 3. al-Auza¶ie.com/2009/07/30/bersuci-tayammum/ . 4. http://muhdhazrie. jika seseorang bertayammum kerana sakit. Namun sebaik-baiknya ialah ia menghentikan solatnya. Kesimpulannya. Bilakah batalnya tayammum? 1. kemudian baru tunaikan solat. kemudian belum sempat mengerjakan solat ia telah menemui air. sejuk keterlaluan dan sebagainya). Jika air ditemui semasa sedang solat (seperti ada orang memberitahunya semasa sedang solat itu). yakni tidak cukup dengan tayammumnya tadi sekalipun ia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayammumnya. maka batallah tayammumnya. tayammum dikira terbatal sebaik sahaja hilang keuzuran. Imam Ahmad. Apabila hendak solat semula. akan tetapi hendaklah mengambil wudhuk. 2. sah lah solat yang ditunaikan sebelum bertemu air itu dan tidak perlu diulangi semula sekalipun waktu masih ada. tayammumnya batal apabila telah bertemu air. Makhul.wordpress. Bagi orang yang bertayammum kerana ketiadaan air.Adapun pandangan kedua di atas (µAtho.