Apa makna tayammum?

Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit, terlalu sejuk atau sebagainya.[1] Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak ulamak. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud); ´Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah ituµ. (al-Maidah: 6). Bila diharuskan tayammum? Secara dasarnya, ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm; 1. Kerana keputusan air; sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. 2. Kerana tidak mampu menggunakan air Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan; Seorang lelaki datang berjumpa Umar r.a. dan bertanya; ´Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)µ. Umar menjawab; ´Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)µ. Namun ¶Ammar bin Yasir r.a. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar; ´Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). Adapun kamu, maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. Adapun aku, maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solatµ. Apabila diceritakan kepada Nabi s.a.w., maka baginda berkata (kepada ¶Ammar); ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah, kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ.[2]

Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r.a. yang menceritakan; ´Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil, aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk, lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang), mereka mengadu kepada Rasulullah s.a.w. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). Maka Rasulullah bertanya kepadaku; ¶Wahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?·. Lalu aku menjawab; ¶Aku teringat firman Allah; ´Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamuµ. (an-Nisa·; 29). Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat·. Mendengar peneranganku, Rasulullah s.a.w. ketawa dan baginda tidak berkata apaapaµ.[3] Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina ¶Ali ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir, lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. Jawab Saidina ¶Ali; ´Hendaklah ia bertayammumµ. Imam Ahmad pernah menceritakan; ´Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman merekaµ.[4] Apakah contoh-contoh keadaan yang mengharuskan tayammum kerana tidak mampu menggunakan air? 1. Tidak mampu menggunakan air kerana sakit, atau bimbang bertambah sakit, atau bimbang lambat sembuh. Hal tersebut diketahui dengan pengalaman atau makluman dari doktor. 2. Air yang ada diperlukan (untuk minum dan sebagainya) pada ketika itu atau akan datang. 3. Terdapat sangkaan yang kuat dalam dirinya bahawa akan ditimpa sakit jika ia menggunakan air. 4. Takut kepada musuh yang menghalangnya dari mendapat air sama ada musuh itu

manusia atau binatang buas. 5. Air diperlukan untuk minuman haiwan yang bersamanya seperti kudanya atau sebagainya. 6. Air diperlukan untuk menguli tepung, untuk memasak dan sebagainya. 7. Air diperlukan untuk membasuh najis yang tidak dimaafkan (yakni mesti dibersihkan). 8. Bimbang kepada sejuk yang bersangatan jika musim sejuk luar biasa. Apakah syarat-syarat sah tayammum? Untuk sahnya tayammum, para ulamak telah menggariskan syarat-syarat berikut;[5] Pertama; Hendaklah orang yang bertayammum mempunyai keuzuran yang menghalangnya dari menggunakan air iaitu kerana keputusan air atau tidak mampu menggunakan air. Kedua; Berusaha mencari air terlebih dahulu jika tayammum dilakukan kerana keputusan air. Ketiga; Hendak lah tayammum itu dengan menggunakan tanah yang bersih Keempat; Hendaklah bertayammum setelah masuk waktu Syarat pertama telahpun kita huraikan tadi iaitu tatkala memperkatakan tentang bilakah harus kita bertayammum. Untuk berikutnya kita huraikan syarat-syarat selebihnya iaitu yang bersangkutan dengan kewajipan mencari air, bahan tayammum (iaitu tanah menurut jumhur ulamak) dan waktu dilakukan tayammum. Apa maksud mencari air? Seseorang yang ingin bertayammum kerana ketiadaan air, wajib ia berusaha mencari air terlebih dahulu di kawasan sekitarnya. Jika air tiada di rumah, hendaklah ia pergi ke masjid umpamanya atau ke rumah berdekatan moga-moga menemui air. Jangan sematamata tiada air di rumah, lalu ia pun bertayammum. Setelah pasti benar-benar tidak ada air, barulah bertayammum. Mencari air itu wajib diulangi setiap kali hendak bertayammum.[6] Tidak cukup dengan pencarian ketika kali pertama bertayammum

sahaja. Bagaimana jika ada air, namun tidak mencukupi untuk bersuci, adakah digunakan air baru tayammum atau terus tayammum? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini;[7] Pandangan pertama; wajib digunakan air yang ada itu, kemudian barulah bertayammum bagi anggota yang tidak dapat dicuci dengan air. Pandangan ini merupakan mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi·ie (dalam qaul jadidnya). Pandangan kedua; hendaklah terus bertayammum dan tinggalkan air itu. Pandanagn ini adalah pandangan jumhur ulamak yang terdiri dari al-Hasan, az-Zuhri, Hammad, Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi·ie (dalam qaul qadimnya), Ibnu al-Munzir dan al-Muzanie (murid Imam Syafi·ie). Kalau seseorang itu lupa bahawa dalam kenderaannya ada air atau ia lupa ada menyimpan air di satu tempat, lalu ia pun bertayammum dan mengerjakan solat; bagaimana hukumnya? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini; Pertama; menurut Imam Syafi·ie dan Imam Ahmad; tidak dipakai tayammum itu, yakni solatnya wajib diulangi semua setelah mengambil wudhuk dengan air tersebut. Hujjah mereka ialah; thoharah dengan air adalah perintah yang wajib. Ia tidak gugur sematamata kerana lupa. Kedua; menurut Imam Abu Hanifah; dipakai tayammum itu, yakni solatnya sah kerana lupa adanya air membawa ia kepada tidak dapat menggunakan air, maka halnya sama seperti orang yang ketiadaan air. Adakah tayammum hanya harus dengan tanah sahaja? Bolehkah bertayammum dengan selain tanah? Ada beberapa pandangan ulamak dalam masalah bahan yang harus digunakan untuk bertayammum; Pertama; jumhur ulamak (mazhab Imam Syafi·ie, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf dan Daud az-Dzahiri) mensyaratkan tayammum hendaklah dengan tanah, tidak harus dengan

Dan disyaratkan tanah itu pula hendaklah berdebu (yakni dapat melekat pada tangan bila ditepuk) dan bersih. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan bahan-bahan untuk bertayammum itu berdebu. Pertama.a. hukum tersebut telah disepakati oleh sekelian ulamak.pasir. harus tayammum dengan salji dan setiap yang melapisi permukaan bumi.w. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula berpendapat. di atas permaidani.[9] Adakah disyaratkan masuk waktu sahnya tayammum? . Begitu juga. ´Sha·id (tanah) yang bersih adalah alat bersuci bagi seorang muslim jika ia tidak mendapati air sekalipun selama sepuluh tahun. batu dan seumpamanya. Adakah harus bertayammum dengan menepuk di dinding. Oleh itu. Malah menurut Imam Malik. hendaklah ia menyapu air (yakni membasuh) badannya. kapur. Kedua. juga bersabda. Adakah harus bertayammum dengan tanah bernajis? Tidak harus kerana tayammum wajib dengan tanah atau bahan yang bersih kerana Allah menyebutkan di dalam ayat ´ µ (sha·id yang bersih). Nabi s. permaidani dan sebagainya itu. tidak hanya tanah. harus jika di atas tempattempat yang ditepuk itu ada terdapat debu yang dapat melekat di tangan sebagaimana yang disyaratkan tadi. mengikut Imam Malik.[8] Menurut Abu Hamid. Menurut beliau. Demikian itu lebih baik baginyaµ. tidak khusus kepada tanah sahaja. tidak harus melakukan tayammum dengan menepuk ke atas debu yang terdapat di atas pakaian. Harus tayammum dengan segala yang ada di atas permukaan bumi. pada pandangan mereka. di pakaian. Jika tidak terdapat debu padanya. batu. tetapi juga pasir. kapur dan sebagainya yang tidak dikategorikan sebagai tanah. tayammum hendaklah dengan menepuk terus ke atas bumi. Jika ia telah menemui air. harus bertayammum di atas batu yang tidak ada debu atau di atas tanah licin yang tidak ada debu yang melekat di tangan apabila ditepuk di atasnya. tidak harus tayammum. Kedua. mengikut pandangan mazhab Syafi·ie dan Ahmad. di belakang binatang kenderaan atau sebagainya? Ada dua pandangan ulamak.

Sebagaimana wudhuk harus dilakukan sebelum masuk waktu solat. Ia merangkumi. Menurut mazhab . Sakit atau luka yang mengharuskan tayammum ialah sakit atau luka yang penggunaan air ditakuti akan menyebabkan at-talaf (kematian atau kemusnahan anggota) atau mendatangkan mudarat pada badan. Beliau mengkiaskannya dengan wudhuk dan toharah-toharah yang lain (mandi. Penggunaan air menimbulkan penyakit yang membawa kematian atau kerosakan anggota. yakni harus melakukan tayammum sekalipun belum masuk waktu. Syafi·ie. Pertama. Ahmad dan lain-lain) berpandangan. Maksud ¶masuk waktu· ialah tiba waktu yang mengharuskan suatu solat itu dilakukan.Ada dua pandangan ulamak. Menyebabkan sakit bertambah teruk atau penyakit semakin melarat. Menyebabkan kesakitan yang tidak tertanggung. begitu juga orang yang ingin melakukan tayammum juga tidak harus melakukannya melainkan setelah masuk waktu solat. maka tayammum juga sedemikian kerana ia disyariatkan sebagai ganti kepada keduaduanya. menghilangkan najis). Maka sebagaimana wanita yang istihadhah tidak harus mengambil wudhuk melainkan setelah masuk waktu. 6. Menimbulkan kecacatan dan kejelikan yang ketara pada badan. menyapu khuf. akan tetapi dilakukan hanya untuk mengharuskan solat sahaja. tayammum tidak terikat dengan waktu. seperti kulit menjadi hitam atau sebagainya. Disyaratkan masuk waktu kerana tayammum adalah toharah darurat seperti mana toharah wanita yang istihadhah di mana kedua-duanya tidak menghilangkan hadas. jumhur ulamak (terdiri dari mazhab Imam Malik.[10] Apakah syarat tayammum bagi orang sakit atau luka? Tidak semua jenis sakit atau luka mengharuskan tayammum. 3.[11] 1. 2. Akan menyebabkan kematian atau kerosakan pada aggota ( ). Menyebabkan lambat sembuh 5. Imam Abu Hanifah berpandangan. Kedua. 4. tidak sah tayammum melainkan setelah masuk waktu solat sama ada tayammum kerana keputusan air atau kerana tidak mampu menggunakan air. lumpuh dan sebagainya. Kesan-kesan yang dibimbangi tersebut dari penggunaan air hendaklah disahkan oleh pengalaman sendiri atau berdasarkan makluman dari doktor yang mahir.

[13] Apakah syarat tayammum bagi orang yang kesejukan? Syaratnya ialah tidak ada sebarang ikhtiar lagi yang dapat dilakuka bagi menggunakan air. al-Hasan. Ibnu ¶Abbas. Imam Abu Hanifah. Tidak diterima pengakuan atau pengesahan dari doctor kafir atau fasiq. [17] Pandangan pertama. membawa mushaf. al-Laits. al-Muzani dan ar-Ruyani. solat sunat. sujud syukur. tayammum sama seperti wudhuk iaitu tidak terikat dengan bilangan solat.[15] Seorang yang bertayammum harus mengerjakan solat fardhu. Rabi·ah.[16] Namun para Fuqahak berikhtilaf dalam menentukan bilangan solat fardhu yang harus dikerjakan dinisbahkan kepada satu tayammum yang dilakukan. doctor itu hendaklah muslim dan adil (tidak fasiq).[14] Sejauhmanakah ibadah yang harus dilakukan dengan tayammum? Tayammum mengharuskan apa yang diharuskan dengan wudhuk dan mandi. wajiblah dilakukan ikhtiar itu. maka harus untuk melakukan dengan tayammum itu seberapa banyak solat yang dikehendaki sama ada fardhu atau sunat dan tanpa mengira waktu. as-Tsauri. Di sana ada tiga pandangan. Jumhur ulamak yang terdiri dari Saidina ¶Ali. Ibnu Umar. Malik.[12] Namun menurut mazhab Imam Malik. barulah diharuskan tayammum. Hukum ini telah disepakati oleh ulamak. an-Nakha·ie. sujud tilawah. Pandangan ini merupakan pendapat Sa·id bin al-Musayyab.Syafi·ie. harus memakai pandangan atau makluman dari doktor kafir jika tidak ada doktor muslim. Qatadah. Syafi·ie. membaca al-Quran dan beriktikaf. Ishaq . Jika tidak mampu. az-Zuhri. Yahya al-Ansari. Selagi tayammum tidak batal ²iaitu dengan menjumpai air atau dengan berlakunya hadas-. Jika mampu berikhtiar sama ada dengan memanaskan air atau sebagainya. Pandangan kedua. as-Sya·bi.

Adapun tangan. solat fardhu yang luput. kawasan tangan yang wajib disapui debu adalah sama sebagaimana yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk iaitu bermula dari hujung jari hinggalah ke siku. batallah tayammum dan wajib diulangi semula tayammum bagi mengharuskan solat kembali. Imam Abu Tsur dan fuqahak mazhab Hanbali. Kedaaannya menyamai seorang wanita istihadhah atau orang-orang lainnya yang melakukan toharah darurat.[18] Mereka berpandangan. Pandangan ketiga. Apabila masuk waktu lain. menghimpunkan dua solat nazar atau antara satu solat fardhu dengan satu solat nazar. maka ketika tayammum kawasan muka tersebut wajib diratai dengan debu. Hendaklah diperbaharui tayammum untuk setiap solat fardhu yang hendak dilakukan setelah dipastikan tidak air terlebih dahulu. as-Sya·bi. Seorang yang bertayammum boleh melakukan apa sahaja solat yang dikehendaki sama ada solat fardhu dalam waktu. mengikut jumhur atau majoriti ulamak iaitu Saidina ¶Ali. harus dilakukan seberapa banyak yang dikehendaki.sabda Nabi s. menjamakkan dua solat dan seberapa banyak solat sunat yang diingini selama belum masuk waktu lain. Adapun solat sunat.[20] Mereka berdalilkan ²antaranya. Pertama. Mereka berpendapat. Tayammum terikat dengan waktu di mana satu tayammum hanya bagi satu waktu solat fardhu sahaja. satu tayammum hanya untuk satu solat fardhu atau satu ibadah wajib sahaja.[19] Apakah anggota-anggota tayammum? Berdasarkan ayat al-Quran tadi dan hadis-hadis Nabi s. ´Tayammum itu dua kali tepukan. Muka 2. (sebahagiannya telah kita sebutkan tadi). al-Hasan al-Basri. al-Laits. maka para ulamak berbeza pandangan tentang kawasan yang wajib disapui debu.a. Ibnu ¶Umar. Imam Malik. Dua tangan Mengenai muka tidak ada khilaf di kalangan ulamak bahawa keseluruhan kawasan muka yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk.dan Imam Ahmad.a.w. Imam Abu Hanifah dan Syafi·ie.. Oleh demikian. anggota tayammum hanya dua sahaja (sama ada tayammum bagi menggantikan wudhuk atau bagi menggantikan mandi) iaitu. tidak harus menjamakkan dua solat dengan satu tayammum atau melakukan dua tawaf atau melakukan satu solat fardhu dengan satu tawaf fardhu. Salim bin Abdullah.w. 1. .

[21] Kedua. bersabda kepadanya.[23] Mereka berdalilkan hadis kisah ¶Ammar (yang telah kita kemukakan tadi) di mana Rasulullah s. Imam Ahmad. Jika tidak. al-Auza·ie. tidak perlu lagi ditambah.. berlaku pula khilaf dalam menentukan berapakah bilangan tepukan ke tanah yang mesti dilakukan oleh orang yang melakukan tayammum? Mengikut jumhur ulamak tadi. al-Auza·ie.[25] Berapakah bilangan tepukan yang wajib semasa melakukan tayammum? Rentetan dari khilaf di atas. kawasan tangan yang wajib disapui debu ketika tayammum hanyalah sampai ke pergelangan tangan sahaja. wajiblah tepukan itu ditambah hingga debu meratai seluruh kawasan yang wajib disapu itu. Ishaq.w. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ. Jika dua kali tepukan itu mencukupi untuk menyapu keseluruhan kawasan muka dan tangan (hingga ke siku). satu tepukan untuk disapu ke muka dan satu tepukan lagi untuk disapu kepada dua tangan hingga ke siku. Menurut Imam Nawawi. pandangan kedua di atas adalah kuat dari segi dalilnya dan lebih hampir kepada kehendak as-Sunnah. ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah.w. sekumpulan ulamak yang terdiri dari ¶Atho. Ishaq dan disokong oleh Ibnu al-Munzir).a. bukan sabda Nabi s. yang wajib ialah sekali tepukan sahaja untuk kedua-dua anggota tayammum iaitu muka dan dua tangan hingga . Imam Ahmad. Makhul. mereka menegaskan. tayammum wajib dengan sekurang-kurangnya dua kali tepukan ke tanah.[26] Adapun pandangan kedua di atas (¶Atho. Imam Syafi·ie (mengikut qaul qadimnya sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsur)[22] dan disokong oleh Ibnu al-Munzir berpandangan.a. Sebenarnya ia hanyalah pandangan Ibnu Umar.sekali untuk disapu ke muka dan sekali untuk di sapu ke kedua tangan hingga ke sikuµ. Makhul.[24] Adapun hadis yang dijadikan hujjah oleh jumhur tadi ia adalah dhaif.

Jika air ditemui setelah selesai solat. sejuk keterlaluan dan sebagainya). ia telah terkentut atau tersentuh kemaluan atau sebagainya). yakni tidak cukup dengan tayammumnya tadi sekalipun ia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayammumnya. [2] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. Contohnya. Ini kerana tayammumnya dengan sendiri terbatal dengan kerana bertemu air sekalipun belum sempat mengerjakan solat. wajib ia mengambil wudhuk. batallah tayammumnya. maka batallah tayammumnya.[27] Bilakah batalnya tayammum? 1. tayammumnya batal apabila telah bertemu air. Al-Mughni. maka sebaik ia sembuh dari sakit. kemudian belum sempat mengerjakan solat ia telah menemui air. 3. Jika bertayammum kerana keuzuran (seperti sakit. Jika ia bertayammum tadi kerana ganti mandi wajib. Namun sebaik-baiknya ialah ia menghentikan solatnya. hendaklah ia mandi wajib sebelum mengerjakan solat berikutnya. tidak harus ia menunaikan solat dengan tayammum itu. Nota Kaki [1] Lihat takrif Tayammum di dalam. Sebaik bertemu air. 4. kemudian baru tunaikan solat. akan tetapi hendaklah mengambil wudhuk. jika seseorang bertayammum kerana sakit. sah lah solat yang ditunaikan sebelum bertemu air itu dan tidak perlu diulangi semula sekalipun waktu masih ada. kemudian mengambil wudhuk dan melakukan semula solat. 2. Apabila hendak solat semula. Bagi orang yang bertayammum kerana ketiadaan air. Jika seorang bertayammum. Apabila berlaku kepada orang yang bertayammum perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhuk sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam tajuk yang lalu (contohnya. 1/180. Tayammum adalah bersuci gantian bagi wudhuk. dengan sendiri tayammumnya terbatal. jika ia ingin meneruskan solatnya diharuskan dan solatnya sah. tayammum dikira terbatal sebaik sahaja hilang keuzuran. .pergelangannya. perkaraperkara yang membatalkan wudhuk juga akan membawa kepada batalnya tayammum. Jika air ditemui semasa sedang solat (seperti ada orang memberitahunya semasa sedang solat itu). Kesimpulannya.

[4] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah.. [7] Al-Majmu·. [5] Al-Mughni. hadis no. 5154). [8] Riwayat Imam at-Tirmizi dari Abu Zar r. Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar. ´«demikian itu lebih baik baginyaµ. [13] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. 1/414. ayat 43). 2/269. . perawi-perawi hadis ini adalah soheh.[3]Riwayat Imam Ahmad. [12] At-Tahzib. al-Majmu·. hadis no. hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan sapulah kulitnya dengan air (yakni ratakanlah anggota wudhuknya dengan air). Jika ia telah menemui air. at-Tahzib. Faidhul-Qadier. [6] At-Tahzib. Imam al-Baghawi. 2/294-295. (Lihat. 91.a. Sabda Nabi s. bermaksud. 90. hlm. 1/375. Tafsir Ibnu Kathir. (Riwayat al-Bazzar dari Abu Hurairah r. hadis ini hasan soheh. Abu Daud dan Daruqutni. Menurut Imam Ibnu Hajar. Dalam riwayat yang lain. 1/182-184. Faidhul-Qadier.a. lafaz hadis berbunyi.a. hlm. 1/550 (Surah an-Nisa·. 2/248. Lihat. [9] Al-Majmu·. al-Majmu·. 2/272.w. ´Sha·id yang baik adalah wudhuk seorang muslim ketika ia tidak menemui air sekalipun sepuluh tahun.. 1/182. bersuci dengan air itu lebih baik baginya dari segi keberkatan dan pahala. 1/183. 5154). [11] Al-Mughni. 1/195. al-Mughni. Demikian itu lebih baik baginyaµ.. Kata beliau. 413-414. [10] Al-Mughni. .

1/396-402. [17] Al-Mughni. lihat dalam al-Mughni. 2/318. 1/197. Pandangan Abu Tsur. [23] Al-Majmuk. 1/187. [24] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. 1/198.a. [18] Pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanbali berbeza dengan pandangan yang dinaqalkan dari Imam Ahmad. Lihat. http://fiqh-am. 2/242. al-Mughni. al-Majmu·. al-Mugnni. 1/402. 2/241-242. 1/413. [22] Al-Majmu·.[14] Al-Mughni. 2/317-318. [15] At-Tahzib. 1/199 dan al-Majmu·.html . 2/242. 1/198-199. [19] Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. [21]Riwayat Imam al-Hakim dan at-Thabrani dari Ibnu ¶Umar r. at-Tahzib..com/2008/06/bersuci-tayammum. [25] Al-Majmu·. 2/242. [16] At-Tahzib. [20] Al-Majmu·. 2/241. [27] Al-Majmu·. 1/187.blogspot. [26] Al-Majmu·. 2/242. 1/396. al-Mughni. 2/318. al-Mughni. 1/189. al-Majmu·.

Tujuan taharah ialah bagi membolehkan seseorang itu menunaikan solat dan ibadah-ibadah yang lain. ayat 11 yang bermaksud : " Dan (ingatlah ketika) Dia menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untuk mensucikan kamu dengannya. Definisi : i) Dari segi bahasa : Suci dan bersih ii) Dari segi istilah syarak : Suci dan bersih daripada najis atau hadas. 9. . Taharah ialah anak kunci dan syarat sah salat. Ahli fiqh bersepakat mengatakan harus bersuci dengan air yang suci (mutlaq) sebagaimana firman Allah: 025. sihat dan terjauh daripada penyakit serta mendatangkan kegembiraan kepada orang yang melaksanakannya.w.w. Hikmah disuruh melakukan taharah ialah kerana semua ibadah khusus yang kita lakukan itu adalah perbuatan mengadap dan menyembah Allah Ta'ala. Syarat wajib taharah ialah : y y y y y y y y y Islam Berakal Baligh Masuk waktu ( Untuk mendirikan solat fardhu ).t. 8.. pernah bersabda yang bermaksud : " Agama islam itu diasaskan di atas kebersihan " 5.. Hukum taharah ialah WAJIB di atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan.w. Faedah melakukan taharah ialah supaya badan menjadi bersih. 6. Dalil naqli tentang suruhan bersuci adalah sebagaimana firman Allah s.t. Taharah adalah sebagai bukti bahawa Islam amat mementingkan kebersihan dan kesucian.a. 10. 2. " Rasulullah s. 7. 3.Bab 1 : Taharah / Bersuci 1. dalam Surah al-Anfal. maka wajiblah berada di dalam keadaan suci sebagai mengagungkan kebesaran Allah s.048 . Berdaya melakukannya mengikut kemampuan. 4. Tidak lupa Tidak dipaksa Berhenti darah haid dan nifas Ada air atau debu tanah yang suci. Oleh itu untuk melakukannya.

4. alat±alat untuk bersuci itu ialah: y Air mutlaq. Takhallul. kemudian kamu tidak mendapat air. Selain itu. Jelasnya. Firman Allah: y 004.Idris Ahmad S. Air mutlaq ini terbahagi kepada beberapa bahagian: o Air yang turun daripada langit. o Air yang terbit daripada bumi. iaitu air yang terbit daripada mata air. sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Samak.H. iaitu air hujan.043 ³Hai orang-orang yang beriman. 4) Fiqh Syafii oleh Hj. janganlah kamu solat. 3) Kitab Minhajul Muslim oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi . boleh menyucikan jika tidak digunakan untuk sesuatu fardhu dan tidak bercampur dengan sesuatu. iaitu air semata-mata tanpa disertakan dengan sesuatu tambahan atau sesuatu sifat. iaitu arak bertukar menjadi cuka tanpa dimasukkan sesuatu bahan ke dalamnya. 4:43) 3. sedang kamu dalam keadaan mabuk. hingga kamu mandi. dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih " 11. Rujukan Kitab : 1) Kitab Mattlaal Badrain oleh Syeikh Muhammad bin Daud Al-Fatani 2) Ringkasan Ibadah oleh Ibnu Rahmat .Maksudnya : "Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa khabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatNya (hujan). (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan berjunub). terkecuali sekadar berlalu sahaja. maka kulit itu tetap tidak busuk atau rosak. harus menggunakan kertas atau batu ketika beristinja' dan tanah atau debu tanah sebagai ganti air bagi mengharuskan solat yang dikenali sebagai tayammum. 12. sapulah mukamu dan tanganmu. Ia terbahagi kepada empat. PENGERTIAN TAYAMMUM . Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan jika kamu sakit atau dalam bermusafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. Ia terbahagi kepada tiga. iaitu membuang bahan-bahan lebihan yang melekat pada kulit dan yang merosakkannya sekira-kira jika direndam atau dibasuh dengan air sesudah disamak. Tanah. ´ (Surah Al-Nisa¶. air perigi. air sungai dan air laut. air salji yang menjadi cair dan air embun. maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).

Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu¶ atau mandi. dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). Menggunakan debu tanah yang suci. maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah ± debu yang bersih. atau dalam musafir. Masuk waktu sembahyang. 5:6) y Semua ibadah atau amalan taµat yang perlu kepada bersuci (taharah) seperti sembahyang. Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. haidh dan nifas). . tidak mustaµmal. 4. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. atau kamu sentuh perempuan. sujud tilawah dan beriµtikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagai ganti wudhu¶ dan mandi. kerana amalan yang diharuskan taharah dengan air adalah diharuskan juga dengan tayammum. menyentuh mushaf. SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM 1. dan ia adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syaraµ kepada manusia.´ (Surah Al-Ma¶idah. membaca Al-Qur¶an. sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. 2.y y Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan syarat yang tertentu. Hilang najis terlebih dahulu. 2. 3.006 Maksudnya: ³Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib. ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu¶ dan mandi). 3. Tayammum dilakukan bagi menggantikan wudhu¶ atau mandi wajib (junub. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan. ·Disyariµatkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wataµala: 005. tidak bercampur benda lain. SYARAT TAYAMMUM 1.

´ 2. 3. 2. . 2. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan. RUKUN TAYAMMUM 1. 4. Murtad iaitu keluar dari agama Islam. ANGGOTA TAYAMMUM 1. Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. Dua belah tangan hingga siku. SUNAT TAYAMMUM 1. Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu¶. Muka. PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1. Menyapu muka. Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. Menyapu kedua-dua belah tangan.5. Membaca basmalah iaitu lafaz 2. 3. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air. 3. Niat tayammum adalah seperti berikut: Maksudnya: ³Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka. Tertib. 6.

menggunakan debu yang suci dengan beberapa syarat. ensiklopedia bebas.com/masjid/infoislam/ibadat/home. Lompat ke: pandu arah. Tayammum di segi syarak adalah menggunakan tanah yang bersih dan suci seperti debu atau pasir bagi menyapu muka dan tangan untuk mengangkat hadas dengan persyaratan syarak sebagai pengganti wuduk atau mandi wajib (mandi junub). . Tayammum adalah sebagai ganti dari wuduk atau mandi.htm Tayammum Dari Wikipedia Bahasa Melayu.al-azim.http://www. gelintar Sebahagian daripada siri Fiqh Islam (suatu disiplin kajian Islam) Bidang-bidang y y y y y y Ekonomi Politik Perkahwinan Jenayat Ibadah Kebersihan o Taharah  Bersugi  Wuduk  Mandi  Mandi wajib Tayammum Istinjak Najis Samak o Makanan  Sumber bahan  Alkohol  Arak Ketenteraan     y Kotak ini: papar bincang sunting Tayammum ialah menyapu debu kemuka dan kedua tangan sampai ke siku.

2 Bersolat Dengan Bertayammum Dan Kemudian Mendapati Air [sunting] Dalil Tayammum disyariatkan berdasarkan Al Quran dan sunah.1 Bila Tayammum Dan Wuduk Boleh Digabungkan o 7." (HR An-Nasai dan Ibnu Hibban). "[6] Wahai orang-orang yang beriman. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang bersih.a. apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang (padahal kamu berhadas kecil). Isi kandungan [sorok] y y y y y y y 1 Dalil 2 Syarat-syarat tayammum 3 Fardu (rukun) Tayammum 4 Panduan Bertayammum 5 Sunat Tayammum 6 Yang Membatalkan Tayammum 7 Kes-kes Tertentu berkenaan Tayammum o 7. bersabda." (An-Nisa: 43). Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Allah SWT berfirman.Dengan tayammum seseorang hanya boleh mengerjakan satu ibadah yang fardu saja dan ditambah dengan ibadah yang sunat-sunat. janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk. hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub (berhadas besar) kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan.w. maka (berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu. iaitu: Sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi). "[43] Wahai orang-orang yang beriman. . supaya kamu bersyukur. kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk). lagi Maha Pengampun. tetapi Dia berkehendak membersihkan (mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan nikmatNya kepada kamu. dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan sapulah sebahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali dan jika kamu berjunub (berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air) atau dalam pelayaran atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air atau kamu sentuh perempuan." (Al-Maaidah: 6) Rasulullah s. iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang suci. "Tanah adalah wudu seorang muslim jika tidak mendapatkan air kendati selama sepuluh tahun.

"Seluruh tanah di bumi dijadikan sebagai tempat sujud dan bersuci bagiku dan umatku. 4. [sunting] Syarat-syarat tayammum 1. tanah dapat menyucikannya. dengan lafaz Sengaja aku bertayammum untuk membolehkan mengerjakan solat karena Allah Ta ala . dua kali Menyapu kedua belah tangan sampai ke sikut dengan debu Mentertibkan rukun. 2. Berhalangan menggunakan air disebabkan sakit. 5. Meratakan debu yang suci itu pada seluruh anggota tayammum. iaitu muka dan kedua tangan 4. Menyapu muka dengan debu. Membaca bismillah Menipiskan debu Mendahulukan yang kanan dari yang kiri Tertib [sunting] Yang Membatalkan Tayammum 1. [sunting] Fardu (rukun) Tayammum Rukun tayammum ada empat: 1.a. Sudah masuk waktu. Meletakkan dua belah tangan di atas debu untuk disapukan ke muka. [sunting] Panduan Bertayammum 1. 3. di mana saja waktu salat menghampiri seseorang dari umatku. Mengusap muka dan dua telapak tangan sampai ke siku cukup sekali dengan debu yang suci 3. 3. 4. 2." (HR Ahmad). Tertib melakukannya. 3. Ada air (melihat air sebelum solat) kecuali kerana sakit 3. Murtad . 2. 2. Setiap yang membatalkan wuduk 2. juga bersabda. Suci dari najis. Maka.Rasulullah s. [sunting] Sunat Tayammum 1. Kaki tidak termasuk sebagai anggota tayammum. Tidak mendapat air setelah berusaha mencari.w. Dengan debu yang suci. 4. Niat. Anggota tayammum adalah muka dan dua tangan (hingga ke siku) sahaja.

Tak lama kemudian. dan sekiranya terkena air boleh menambahkan lagi mudarat. Kemudian tiba waktu solat sedang tidak ada air bersama keduanya. sedangkan seorang lainnya tidak mengulangi.wikipedia. Sekiranya bahagian kaki tidak boleh terkena air. orang tersebut dibolehkan menyucikan bahagian dirinya yang sihat secara wuduk biasa. "Engkau mendapatkan dua pahala. maka seorang mengulangi wuduk dan solatnya.A.[sunting] Kes-kes Tertentu berkenaan Tayammum [sunting] Bila Tayammum Dan Wuduk Boleh Digabungkan Ada ketikanya bila Tayammum dan wuduk boleh digabungkan untuk menyempurnakan pembersihan seseorang daripada hadas kecil. serta menceritakan halnya. Lalu keduanya bertayammum dengan tanah yang suci sekaligus solat. tiba-tiba bekalan ataupun sumber air kembali pulih. Solat itu sah dan dia tidak perlu mengulangi solat tersebut. Sekiranya seseorang itu menunaikan solat dengan hanya bertayammum kerana ketiadaan air. seorang Muslim itu mengalami mudarat (seperti tangan disimen kerana patah) ataupun mempunyai tempat luka yang tidak boleh terkena air. Umpamanya. keduanya menjumpai air." http://ms. Ada dua orang laki-laki keluar dalam suatu safar (perjalanan). "Engkau telah mengikut sunnah dan solat sudah cukup. solat yang ditunaikannya tadi dengan bertayammum tidak perlu diulangi lagi. wuduk bahagian itu juga digantikan dengan tayammum (di muka dan dua tangan).org/wiki/Tayammum Solat Bagi Orang Yang Tidak Berwudhu dan Bertayammum Disebabkan Keuzuran Written by abdul kadir Wednesday. lantas sabda Nabi kepada yang tidak mengulangi solat. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id AlKhudri dia berkata. Keduanya kemudian datang kepada Rasulullah S." Sedangkan sabda beliau kepada yang mengulangi solat. 09 January 2008 .W. Bahagian wuduknya yang tidak boleh terkena air tadi boleh dibersihkan dengan cara tayammum sahaja. dan selepas itu meneruskan perjalanannya dan kemudiannya berjumpa air. dia boleh meneruskan dan menghabiskan solatnya tanpa memberhentikan solatnya. [sunting] Bersolat Dengan Bertayammum Dan Kemudian Mendapati Air Apabila seseorang itu memulakan solatnya setelah bertayammum dan di pertengahan dia mengerjakan solatnya.

Disamping ada kemampuannya menunaikan solat dan . hendaklah dia solat dan tidak perlu mengulangi solat tersebut. contohnya di dalam kapal terbang dan tidak ada di dalamnya apaapa yang boleh dibuat tayammum iaitu tidak ada sesuatu dari jenis permukaan bumi. mandi dan bukan juga tayammum. bukan wudhu. maka orang sebegini tidak sah untuk dia solat dan tidak boleh diminta menunaikan solat di dalam waktunya kerana dia (ketika itu) bukan orang yang dituntut (mukallaf) menunaikan solat. maka kita suruh dia menunaikan solat. dia dituntut menunaikan solat. iaitu dia tidak perlu solat dan hanya perlu ulang.Penulis kitab Zaad al-Mustaqni¶ berkata: ³Atau ketiadaan air dan tanah. sebaliknya dia tidak boleh berwudhu. kerana Allah mengarahkan solat dalam samaada keadaan berwudhu atau mandi atau bertayammum. sedangkan waktu solat semangkin sempit. kerana dia sebahagian dari perkara yang diarahkan (oleh Allah).´ Syarah dari al-Syeikh Dr. lalau dilewatkan hukum (kewajian solat) ke atasnya sehingga dia mampu menggunakan (air atau tayammum) atau sehingga ada (air atau tanah utk bersuci). Muhammad Mukhtar al-Syanqiti: Sebahagian ulama berkata: (Dalam keadaan di atas) hendaklah dia solat dan mengulangi solatnya. sebahagian yang lain berkata: dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulangi solatnya.orang yang kehilangan dua cara bersuci´. (Maka orang yang berada dalam permasaalahan di atas) dia tidak mendapati bahan untuk bersuci. tetapi waktu solat sudah masuk. sebahagian yang lain pula berkata: Dia solat dan tidak perlu ulangi solatnya. ³Allah tidak membebankan seseorang melainkan sekadar kemampuannya. sebaliknya kemampuan dia menunaikan solat. sebahagian yang lain berkata: Dia qadhakan solatnya dan tidak perlu solat (ketika itu). tidak mandi dan tidak tayammum. para ulama ini berkata: Orang yang tidak boleh berwudhu dan bertayammum. sebaliknya dia perlu menunggu sehingga memperolehi air atau memungkinkan dia menggunakan air dan dia ulangi solat yang tidak dikerjakannya itu. contohnya firman Allah swt: (maksudnya) ³Maka bertakwalah kepada Allah dengan kadar kemampuan kamu. Persoalan ini dinamakan sebagai ³Masalah Faqid al-Tohurain . inilah dalil mereka. Ulama yang berpendapat sebegini melihat kepada keumuman syariat dan keringanannya. Persoalan ini dinamakan masaalah orang yang hilang dua cara bersuci. mereka berkata: Dia tidak perlu solat. waktu solat akan habis. akan tetapi dia berkemampuan menunaikan solat.´ (al-Baqarah:286). dan firman Allah: ³Allah tidak menghendaki untuk menjadikan ke atas kamu kesusahan. Sebagai contoh: seorang yang dikurung di dalam satu bilik dan kedua-dua tangan dan kakinya diikat. Inilah pendapat yang pertama.´ (al-Taghabun:16). dia tidak mampu untuk berwudhu dan bertayammum.´ (al-Maidah:6). sebaliknya perlu ulangi waktu yang dia tinggalkan itu sahaja. Maka pendapat yang pertama: Dia tidak perlu solat. ini bermakna sasaran suruhan telah diarahkan kepadanya dengan kesepakatan. Pendapat yang kedua: Dia hendaklah solat (ketika itu) dan tidak perlu mengulangi solatnya. dimana jika dia menunggu hingga kapal terbang mendarat. samaada secara hakikat seperti seseorang berada ditempat yang tidak ada air dan tanah. Golongan ulama ini membahagi-bahagikan perkara yang disuruh. Walaupun keadaan itu berterusan sehingga beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan. Ini kerana solat mestilah dilakukan dalam keadaan berwudhu atau bertayammum.

Pendapat yang pertama: orang sebegini tidak perlu solat. tetapi kekal kewajipan menunaikan solat dan dia dituntut melakukannya. mandi atau tayammum disebabkan tidak mampu berwudhu. mandi atau bertayammum. Pendapat yang keempat: Dia perlu solat dan perlu ulangi solat tersebut. tidak juga dihukum berwudhu.gugur daripadanya kewajipan berwudhu. apabila datang waktu solat (perkara yang asal) dan ketika itu dia bukan mukallaf menunaikan solat. dia hanya perlu ulangi solat/qadha. dan baginda tidak mengarahkan mereka mengulanginya dan baginda membenarkan perbuatan mereka. Pendapat yang ketiga pula: Dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulanginya.net/index. Ini kerana solat berdasarkan dalil-dalil syara¶ tidak dibenarkan melainkan dalam keadaan suci. dia tidak boleh bertayammum dan wudhu.php?option=com_content&task=view&id=310&Itemid=2 .lalu baginda berhenti di Zaat al-Jaish (ôÃÁà ÃÁáà Ã?Ã) .maka pengakuan Nabi saw terhadap solat mereka tanpa bersuci dan baginda tidak mengarahkan mengulanginya selepas keluar waktu. dia hendaklah solat dalam keadaannya itu. Bentuk pendalilan dari hadith ini. Kemudian mereka mendatangi Nabi saw selepas habis waktu solat tersebut. Pendapat yang keempat yang mengatakan wajib solat kerana dia mampu menunaikan solat. ini kerana ulangi solat. kalaulah seseorang diikat atau digari atau tangannya terputus. Ini bermakna solat telah gugur daripadanya.µAisyah telah kehilangan rantainya. dan dia dituntut untuk mengulangi solat itu kerana apabila dia mendapati air maka gugurlah keringanan ke atasnya dan wajib pula dia mengulanginya. Peristiwa ini berlaku sebelum disyariatkan tayammum. dalam keadaan mereka ketiadaan air.kerana tayammum belum di syariatkan ketika itu . Pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang ketiga. lalu mereka solat dalam keadaan begitu. Berdasarkan ini. mereka tidak boleh berwudhu dan bertayammum . syaratnya dia termasuk mukallaf menunaikan solat (perkara yang asal). [(al-Hadith): Allah tidak akan menerima solat seseorang daripada kamu. hanyasanya gugur darinya bersuci kerana ketidakmampuan melakukannya. kemudian masuk waktu solat. http://al-qayyim. berdasarkan hadith yang thabit di dalam al-Bukhari ketikamana Rasulullah saw keluar ke salah satu peperangan yang disertai baginda . lalu baginda meminta sebahagian sahabat mencarinya.dikatakan peperangan itu adalah peperangan al-Maraisi¶ (à óÃÃÁáãõÃ) . maka gugur juga kewajipan mengulanginya. Pendapat yang ketiga. Dan pandangan yang lebih kuat ialah dia perlu solat ketika itu (ketika ketiadaan air dan tanah) dan tidak perl ulanginya. orang yang tidak boleh bersuci bukanlah seorang yang berwudhu. menunjukkan sesiapa yang tidak boleh berwudhu dan tayammum tidak diwajibkan mengulangi solat sebaliknya dia hanya perlu solat pada waktunya.´]. dan dia tidak perlu mengulangi solatnya itu.selepas al-Baidha¶ yang berada selepas Miqat Dzi al-Hulaifah ( Ã?à ÃÅ?ÃáÃ?ÃÁáà ) dari arah Makkah . apabila dia berhadath sehinggalah dia berwudhu. dan pendapat yang kedua sebaliknya. dia solat dan tidak perlu ulangi solat. maka dia tidak dituntut menunaikan solat. maka dia tidak perlu berwudhu. dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulanginya. Ini pendapat yang kedua. kemudian gugur juga kewajipan mengulangi solat itu.

maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. Umar menjawab. Kerana keputusan air. .[1] Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran.a. . . maka baginda berkata (kepada ¶Ammar).a. atau dalam pelayaran. 2. terlalu sejuk atau sebagainya. Kerana tidak mampu menggunakan air . ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm. Secara dasarnya. dan bertanya. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih.. Namun ¶Ammar bin Yasir r. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud). Adapun kamu. ´Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). Apabila diceritakan kepada Nabi s.w. ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? . maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solatµ. . atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. ´Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)µ. 1. ´Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi).a. sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. ´Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)µ. atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan. Adapun aku. as-Sunnah dan Ijmak ulamak. Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan. Seorang lelaki datang berjumpa Umar r. (al-Maidah: 6). (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar.Apa makna tayammum? . iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah ituµ. Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di . Bila diharuskan tayammum? .

tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ.[2] . tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). ¶Wahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?·. ´Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. 1/180. Mendengar peneranganku. aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk. Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? . lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. mereka mengadu kepada Rasulullah s. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamuµ.a.w. ketawa dan baginda tidak berkata apa-apaµ. lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku.a.Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat·. yang menceritakan. Jawab Saidina ¶Ali. Al-Mughni. [2] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. ´Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil. Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina ¶Ali ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir. 29). ´Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman merekaµ. [1] Lihat takrif Tayammum di dalam. Imam Ahmad pernah menceritakan. Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang). (an-Nisa·. Maka Rasulullah bertanya kepadaku. Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam).[4] .[3] . Lalu aku menjawab. Rasulullah s.a. ´Hendaklah ia bertayammumµ. ¶Aku teringat firman Allah. .w.

A.html KONSEP TAYAMMUM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM Oleh: Mohd Rawizal bin Mohd Nawi B. 1984 : 560-561) Dalam terminologi fiqh tayammum diertikan dengan menyampaikan tanah ke muka dan dua tangan sebagai ganti daripada wudhu dan mandi dengan syarat-syarat yang tertentu. Abd. huraian yang terperinci dinyatakan dalam setiap fakta berdasarkan kepada pandangan dari semua Ulama'' mazhab berserta dengan qaul yang paling rajih agar setiap kenyataan dapat dikemukakan dengan lebih jelas. Berkata Imam Malik pula tayammum bererti bersuci menggunakan tanah atau debu yang meliputi dengan menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan niat. Imam Hanafi mentakrifkan tayammum iaitu menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan tanah yang bersih. Dan barangsiapa tidak mendapati air bertayammumlah dengan tanah. [4] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. penulis akan mengemukakan definisi-definisi tayammum menurut perspektif hukum serta konsepkonsep yang berkaitan dengan tayammum dari semua aspek. " Dengan pengertian ini juga.blogspot.[3]Riwayat Imam Ahmad. lalu Rasulullah S. 1422H/2002 : 61) Di dalam Kamus Istilah Fiqh pula mendefinisikan tayammum iaitu menyapukan debu atau tanah ke wajah dan kedua tangan hingga kedua siku dengan beberapa syarat. http://subiharon. Manakala Imam Syafi'e pula mentakrifkan tayammum iaitu menyampaikan atau menyapukan tanah kepada muka dan dua tangan sebagai ganti kepada wudu' atau mandi janabah atau seumpamanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Mujieb. Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar. Wahbah al-Zuhaili. terdapat juga sesetengah fakta yang hanya ditumpukan kepada mazhab yang utama iaitu mazhab Syafi'ie dan Jumhur Ulama'. 1997: 382-383) Tayammum dari segi istilah Syara' juga telah diberikan pelbagai pentakrifan oleh para Fuqaha' dengan istilah yang seakan-akan hampir maksudnya. Mengikut pendapat Abu Hanifah pula tayammum ialah menyapu muka dan dua tangan dengan tanah yang bersih di atas jalan yang tertentu. maka .W mengutus orang mencarinya.com/2010/08/keharusan-bertayammum. Wahbah al-Zuhaili. (Dr. Dalam bab ini juga. tayammum bermaksud 'menyengaja' atau menghendaki pada tanah untuk menyapu muka dan dua tangan dengan niat yang mengharuskan solat. hlm. Ketika itu Aisyah kehilangan kalungnya. Abu Daud dan Daruqutni. Walaupun begitu." Manakala dari segi istilah Syara'. Syafi'iyah Am. (Al-Syeikh Hassan Ayub. (M. Definisi Tayammum Tayammum dari segi bahasa ialah firman Allah S. 91.W. yang berfungsi sebagai pengganti wudhuk atau mandi sebagai rukhsah (kemudahan) bagi mereka yang berhalangan atau tidak dapat menggunakan air. Tayammum merupakan spesifik umat Islam yang disyari'atkan pada peperangan Bani Mustaliq tahun keenam hijrah. Mabruri Tholhah.T: (Al-Baqarah: 267) (sengaja).A Syariah Islamiah Pendahuluan Dalam bab ini. penyair berkata: Maksudnya: " Aku 'menyengaja' kepada kamu jika tidak aku dapati orang yang mempunyai akal fikiran. (Dr. 1984: 560) Pengertian ini diambil dari Maksudnya: " Dan janganlah kamu 'sengaja' memilih buruk daripadanya. lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. kemudian waktu solat datang sedangkan air tidak ada.

turunlah ayat tayammum. apabila sesuatu hal terjadi padamu padahal engkau tidak menyukainya. kemudian kamu tidak mendapat air. Abd.a berkata: (Riwayat al-Bukhari. Maka sesiapa yang berniat salah satu daripada martabat yang pertama. Sesiapa yang berniat salah satu ibadat daripada martabat yang kedua.A. haid dan nifas atau ketika ketiadaan air serta tidak mampu .W. Mendengar perkara itu. Fattah Hussin.W bersabda: (Riwayat Ahmad." Berdasarkan hadis Abu 'Umamah al-Bahili.A. 1999: 79) Ini berdasarkan hadis: (Riwayat al-Bukhari. A. Zainuddin Tanjung. (Dr. Dr. 1984 : 562) Ibadat yang harus dikerjakan dengan bertayammum Bersuci dengan bertayammum mengharuskan baginya tiga martabat ibadah yang berikut: Pertama : Solat-solat fardhu dan tawaf fardhu serta khutbah solat jumaat. Maka di mana pun seseorang dari umatku harus mengerjakan solat.T: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan.W. bersabda: 'Gunakanlah tanah (bertayammum). sesungguhnya itu adalah cukup bagi engkau.W." Manakala dalil Ijma' pula mengharuskan tayammum berdasarkan kesepakatan seluruh umat Islam (Dr." Dari 'Imran Ibn Hussain r. Rasulullah S. (b) 332: 200) Maksudnya: " Dari Aisyah bahawasanya ia meminjam kalung dari Asma'. Maka Allah menurunkan ayat-ayat tayammum".A. 1411H/1991: 229) Hadas yang dibolehkan bertayammum Diharuskan bertayammum sebagai ganti wudu' bagi seseorang yang berhadas kecil. Rasulullah S. Lalu waktu solat tiba dan tidak ada air di sana. maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci): Sapulah mukamu dan tanganmu. (b) 348: 161-162) Maksudnya: " Sesungguhnya Rasulullah S. menyentuh musyhaf dan membaca al-Quran bagi orang berjunub. Demi Allah. harus untuknya mengerjakan semua ibadat dalam martabat ketiga tetapi tidak harus samasekali mengerjakan ibadat dalam martabat kedua dan ketiga.A.W mengutus seseorang (untuk mencarinya).W telah melihat seorang lelaki mengasingkan diri. Ketiga : Sujud Tilawah dan sujud Syukur. Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah: " Semoga Allah melimpahkan pahala kebaikan bagimu. Manakala sesiapa yang berniat untuk salah satu ibadat martabat ketiga. (AlSyeikh. di situ pulalah terdapat alat untuk bersuci. Kedua : Solat-solat sunat dan tawaf sunat serta solat jenazah. bahawa Nabi S. (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Dr. harus baginya mengerjakan semua martabat itu dan semua ibadat martabat ketiga tetapi tidak diharuskan samasekali baginya mengerjakan daripada martabat yang pertama. Wahbah alZuhaili. Firman Allah S. akhirnya kalung tadi dapat ditemukan. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Allah menjadikan hal itu mengandung kebaikan bagimu dan bagimu kaum muslimin. lalu kalung itu hilang. mandi junub bagi seseorang yang berhadas besar samada disebabkan janabah.A. Kemudian Rasulullah S. harus baginya mengerjakan ibadat yang satu itu dan harus juga baginya mengerjakan semua ibadat dalam martabat yang kedua dan ketiga.W bertanya: 'Wahai fulan apakah yang menghalang kamu bersembahyang bersama-sama dengan kaum itu?' Orang itu menjawab: 'Saya sedang janabah dan tidak mendapat air'. Melihat itu." Dalil pensyariatan tayammum Tayammum disyari'atkan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah serta Ijma'. Mereka solat (tanpa wudu') dan memberitahukan kepada Rasulullah S. tidak bersembahyang bersama dengan satu kaum.A. Rahman Ritonga.

kemudian kamu tiada memperoleh air. Baginda bertanya kepadanya: 'Apakah yang menghalangi kamu untuk ikut bersembahyang bersama-sama kaum itu?' Kemudian orang tadi menjawab: ' Wahai Rasulullah. Kepada yang berwudhu dan mengulangi pula baginda berkata: ' Engkau memperoleh dua pahala'. sedang dia sendiri tidak ikut mengerjakan solat bersama-sama satu kaum.W.W. termasuk juga ke dalam pengertian ini ada air dalam jumlah yang sedikit yang tidak cukup .menggunakan air dengan apa jua sebab sekalipun.T dalam surah an-Nisa': (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Wahai orang-orang yang beriman. " Sebab-sebab Yang Mengharuskan Tayammum Para pakar fiqh telah menetapkan beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang boleh bertayammum sebagai berikut: 1) Ketiadaan air: Para Fuqaha' menetapkan ketiadaan air sebagai salah satu penyebab diharuskan bertayammum. sehingga kamu mandi lebih dahulu.W. kecuali melalui jalan (tempat sembahyang). dalil hadis tentang janabah: (Riwayat al-Bukhari.W. melihat seorang lelaki yang menyendiri.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sudah buang air atau kamu menyentuh perempuan. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan atau datang salah seorang diantara kamu dari tempat buang air atau kamu menyentuh perempuan. (b) 344: 210) Maksudnya: " Dari 'Imran bin Hussain al-Khuza'iy bahawa sesungguhnya Rasulullah S. Setelah itu Rasul bertanya kepada yang tidak mengulangi sembahyangnya: ' Pekerjaan engkau sesuai dengan Sunnah dan sembahyang engkau mencukupi'. lalu bertayammumlah kedua-duanya dengan tanah yang baik dan bersembahyang. Selain itu.' Baginda lalu bersabda: " Lakukanlah tayammum dengan tanah yang bersih dan itu sudah cukup bagimu. Ketiadaan air hendaklah dikira setelah dilakukan pencarian dan menyakini tiadanya air yang membolehkannya untuk bertayammum." ii.W sepertimana berikut: i.A. (b) 338: 241) Maksudnya: " Dua orang lelaki telah keluar untuk bermusafir. Kemudian mereka berjumpa Rasulullah S.A. sedangkan waktu belum habis. Ini berpandukan kepada dalil-dalil al-Quran dan juga Hadis Nabi S. Bertayammum Daripada Hadas Besar: Firman Allah S.a berkata: (Riwayat Abu Daud. kebetulan ketika datangnya waktu sembahyang mereka tidak mendapati air. maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci)". saya sedang junub dan tidak ada air. sedang kamu tidak memperoleh air. janganlah kamu mengerjakan sembahyang ketika kamu sedang mabuk.A. maka hendaklah kamu bertayammum«" Kemudian." Abu Sa'id al-Khudri r. Maka salah seorang mereka telah mengulangi sembahyangnya dan seorang lagi tidak mengulangi. Hal ini ditetapkan berdasarkan firman Allah: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " «lalu tidak kamu peroleh air. maka bertayammumlah dengan tanah yang suci. Bertayammum Daripada Hadas Kecil: Firman Allah S. maka sapulah mukamu dan kedua belah tanganmu dengan tanah itu. lalu menerangkan keadaan yang demikian. Kemudian keduaduanya mendapati air. kecuali jika kamu telah mengetahui apa-apa yang kamu katakan dan jangan pula sedang junub (sudah bercampur dengan isterimu).

A. Di samping itu bila seseorang dalam perjalanan lupa bahawa dia membawa air. 3) Dalam keadaan sakit atau luka: Orang sakit bila khawatir memakai air dapat melakukan tayammum untuk mengangkatkan hadas. jauhilah ia. (Dr. dan ada air tetapi harganya melebihi harga pasaran sehingga sulit membelinya. meskipun tidak mempengaruhi masa sembuhnya. hendaklah ia bertayammum".untuk wudu' atau mandi. (Dr. seperti anggota bahagian wajah dan lain-lain. Bagi Ulama'' lain dan pendapat yang lebih kuat dari golongan Hanabilah solatnya tidak mesti diulang. dan dia tidak memperoleh izin keluar mendapatkan air untuk wudu'. maka ia takut mati jika mandi. bersabda Rasulullah S. berkata. Rahman Ritonga. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan dia tidak wajib mengqadha'. iaitu sakit yang terus menerus hingga membuatkan badannya kurus. bersabda Rasulullah S. Wahbah al-Zuhaili. Atau khawatir lambat sembuhnya. Atau khawatir sakitnya semakin parah. kerana tayammum bukan merupakan rukhsah bagi yang bermuqim. 1999: 80-81) Menurut golongan Syafi'iyah orang muqim (yang tidak sedang dalam perjalanan) yang bertayammum kerana ketiadaan air wajib mengqadha' solatnya bila air sudah ada. Ibnu 'Abbas r. Begitu juga orang yang melakukan perjalanan maksiat. Qaul yang rajih. Abu Yusuf dan Malikiyyah solatnya diqadha'. membolehkan . Khawatir sakitnya akan bertambah. A. ii. Zainuddin Tanjung. sunat atau wajib. 1984 : 572) Begitu juga halnya bila ada orang yang berbaik hati untuk memberi air. (Al-Husaini. A. meskipun sakitnya tidak bertambah. kerana orang tersebut dianggap tidak memperoleh air. Orang seperti ini juga diperbolehkan bertayammum menurut mazhab yang kuat.W: (Riwayat al-Daruqutni. 1999: 81) 2) Keuzuran untuk menggunakan air: Termasuk ke dalam pengertian ini orang yang dipenjara dalam rumah tahanan yang terletak di pinggir sungai. maka kerjakanlah seberapa yang kamu sanggupi". Tayammum tidak boleh dilakukan bila ada air yang dapat dibeli dengan harga pasaran. Dr. 'Abdul Qadir. Menurut Imam Syafi'ie air yang sedikit yang tidak memadai untuk berwudu' atau mandi wajib dipergunakan untuk berwudu' atau mandi. Seandainya dia berwudhuk dalam keadaan sakit seperti itu. dan apabila aku memerintahkan kamu sesuatu urusan. lalu mengingat bahawa air ada. iaitu manakala ia mempunyai penyakit yang tidak mengkhawatirkan tetapi dia takut menggunakan air yang boleh membahayakan penyakitnya. Termasuk juga. Muhammad. Zainuddin Tanjung. kemudian diiringi dengan tayammum pada bahagian anggota wudu' atau badan yang belum terkena air. Dalam semua masalah ini ada khilaf yang banyak di kalangan para Ulama'. Abu Hurairah r. Demikian halnya orang yang diikat dipinggir kali dan orang yang tidak berani keluar rumah mengambil air kerana menurut biasa ada bahaya yang mengancam jiwanya. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.A. meskipun air ada disekitarnya.a. Tetapi kalau dia sedang dalam keadaan solat. kemudian dia ingat setelah lewat waktu solat. Boleh disamakan dengan hal tersebut. iaitu: i. lantas dia bertayammum. Yang mendapat rukhsah tayammum adalah orang yang melakukan perjalanan mubah. khawatir akan kehilangan nyawanya atau anggota tubuhnya atau kehilangan manfaat dari bahagian anggota tubuhnya. Kekhawatiran itu ada 3 kemungkinan. adanya air tetapi berada di tempat yang cukup jauh dan untuk mencarinya mengalami kesulitan.a berkata. seperti kulit badan menjadi hitam. Atau khawatir akan menimbulkan cacat yang buruk. 1994: 137) Terhadap orang yang berada dalam keadaan tersebut dibolehkan tayammum. Demikian juga orang yang khawatir diganggu oleh binatang buas atau oleh musuh di tempat yang terdapatnya air. 1414H/1993: 117-118) ataupun khuatir ditinggalkan oleh teman-temannya dalam suatu perjalanan. (b) 666 : 413) Maksudnya: " Apabila seseorang lelaki beroleh luka di dalam peperangan atau beroleh luka-luka bisul. (Ar-Rahbawi. maka Ulama' sepakat untuk membatalkan solat dan mengulanginya dengan wudu'. kerana mereka tidak termasuk orang mendapat rukhsah. Dr.W: (Riwayat Muslim (b) 6113: 1035-1036 ) Maksudnya: " Apabila aku menegah kamu dari sesuatu urusan. lalu berjunub. (Dr. kerana dia telah memperoleh air. Rahman Ritonga. Maka wajib membelinya sekiranya harta itu tidak diperlukan untuk menjelaskan hutang atau menanggung belanja musafir sekalipun memberi nafkah kepada binatang yang dihormati dan sebagainya. maka menurut pendapat sebahagian golongan Syafi'iyyah.

tertawa tidak bersabda sesuatu pun. tetapi dia sangat memerlukannya untuk keperluan lain yang akan menyelamatkan jiwanya dari kemudaratan. Termasuk juga ke dalamnya keperluan untuk minuman anjing pemburu atau penjaga kebun. Rahman Ringota. (Dr.a berkata: (Riwayat Abu Daud. sesungguhnya Allah Maha Menyayangimu ". 1414H/1993: 113-114) Hal-hal seperti ini diketahui dengan kebiasaan atau melalui nasihat dari doktor yang pakar sekalipun bukan muslim. Rahman Ritonga. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. meskipun dia memiliki air. (Dr. (Al-Husaini. seperti kehausan yang diderita baik oleh manusia mahupun oleh binatang ternak dan keperluan lainnya. (b) 334: 238) Maksudnya: " Pernah aku bermimpi (sehingga junub) pada suatu malam yang dingin ketika peperangan Zatus Salasil. 1414H/1993: 118) Bentuk-bentuk keperluan lain menurut pakar fiqh Syafi'iyyah adalah seperti keperluan untuk memasak. harta. demikian menurut pendapat golongan Malikiyyah dan Syafi'iyyah. Maka teman-temannya itu boleh minum air itu dan mentayammumkan mayat itu sebagai ganti memandikannya.tayammum. Tidak dibezakan apakah orang tersebut dalam perjalanan atau bermuqim. Tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan Hanabilah doktornya di syaratkan seorang muslim. dan iqrar adalah hujjah (suatu dalil) kerana Nabi tidak akan menyetujui sesuatu yang salah. Orang tersebut mempunyai air tetapi teman-temannya banyak yang kehausan. tidak dibezakan juga kekhawatiran terhadap harta sendiri atau milik orang lain yang berada di tangannya. Dr. atau orang itu mempunyai penyakit yang dia sendiri tidak takut akan mendapatkan sesuatu yang dikhawatirkan di belakang hari jika menggunakan air. sebab itu aku bertayammum. dan solat tersebut tidak perlu diulangi. Zainuddin Tanjung. Sebagai contoh dalam keadaan ini seandainya terdapat seorang lelaki meninggal dunia. dan aku menjawab: Saya ketahui Allah berfirman: " Dan janganlah kamu bunuh diri.A. apakah kamu mengerjakan solat bersama para sahabatmu dalam keadaan junub?' Maka aku sampaikan kepada beliau. Setelah para sahabatku menuturkan hal yang menimpaku itu kepada nabi S. alasanku yang membuat aku tidak mandi. 5) Khawatir kehilangan harta jika mencari air: Menurut Malikiyah orang yang sanggup memakai air dan yakin bahawa air akan diperoleh jika dicari. A. bilamana tidak ada air dapat menimbulkan kebinasaan atau kesulitan. Dr. Muhammad. 1999: 82) 4) Memerlukan air: Seseorang yang memiliki air dalam jumlah yang mencukupi sekadar untuk wudu' atau mandi. iaitu dapat membuat kelainan pada bentuk anggota badan dan cacatnya (membekas) seumur hidup. maka beliau bersabda: ' Wahai 'Amr. walaupun ketika itu ia merasa kesakitan. seperti ada lukanya atau kedinginan atau kepanasan. dibolehkan . keamanan atau kekhawatiran terhadap orang berhutang yang hartanya sedang dalam keadaan yang berkuasa. pencuri atau kebakaran membolehkan tayammum lebih dahulu tanpa mencari air.W. tetapi timbul kekhawatiran akan kehilangan harta jika pencarian dilakukan. Muhammad. 1994: 139) Maka. Maka Rasulullah S. untuk dimasak. Yang dibuat alasan untuk cacat yang buruk. Lain halnya untuk keperluan orang kafir harbi dan anjing yang tidak dibolehkan Syara' memeliharanya. Orang yang khawatir mendapat cacat sedikit. Tidak boleh bertayammum kerana sakit-sakit yang seperti ini tanpa ada khilaf. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. dibolehkan tayammum. (Al-Husaini. (Ar-Rahbawi. jika aku mandi maka aku khawatir binasa (mati). Menurut Hanabilah (keperluan ini tidak menghalangi untuk memakai air). Zainuddin Tanjung. maka ketika itu ia dibolehkan bertayammum. kemudian mengerjakan solat subuh bersama sahabat-sahabatku (sebagai imam). 'Abdul Qadir. jika seseorang khawatir akan berbahaya menggunakan air kerana terlalu dingin dan air tersebut tidak dapat di panaskan. atau khawatir mendapat cacat yang buruk pada selain anggota yang kelihatan (ketika bekerja). iii. Kekhawatiran itu boleh terjadi atas diri sendiri. dan untuk menghilangkan najis yang tidak dimaafkan yang melekat di badan. 1999: 82) Jika najis terdapat di pakaian.A. hendaklah air itu digunakan untuk berwudu' dan solat dalam keadaan tidak menutup aurat jika tidak ada penutup (yang suci) lain. Dan teman-teman yang ikut minum itu wajib membayar harga air yang diminumnya dan hasilnya dimasukkan pada harta warisan. Menurut selain Malikiyyah kekhawatiran terhadap musuh. seperti ada bekas bintik-bintik atau ada sedikit warna hitam. A.W." Berdasarkan hadis ini terdapat iqrar atau persetujuan dari Nabi. Keperluan tersebut adalah keperluan yang tinggi. 6) Keadaan sangat dingin: Dari 'Amru bin 'Ash r.

(Ar-Rahbawi. Niat: Rukun-rukun tayammum yang pertama ialah niat. dia diharuskan menanyanya dari orang lain supaya air boleh didapatkan. golongan Malikiyyah juga mengaitkan kebolehan tayammum ini dengan keadaan yang dikhawatirkan membawa kematian. (AlHusaini. kerana khawatir akan habis waktu solat gerhana (kusuf dan khusuf) dan berbagai solat sunat yang mengikut solat fardhu. jika terus diusahakan waktu akan habis. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang junub dan tidak dapat memanaskan air. Misalnya ada air pada suatu tempat yang hanya didapatkan dengan alat-alat tertentu. 1414H/1993: 113) Menurut pandangan golongan Hanabilah. A. solat wajib lima waktu dan solat witir. sementara alat itu tidak ada padanya.tayammum. Rahman Ringota. Tidak sah tayammum apabila takut habis waktu solat Juma'at. Muhammad. 1994: 139) Kedua. Berbeza pula dengan golongan di atas. 1999: 80-84) Rukun-Rukun Tayammum 1. Sedangkan dari golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah membolehkan bertayammum dengan alasan dingin jika sulit memanaskan air atau panasan air tidak memberikan manfaat (pengaruh). Dr. (b) 1: 1) Maksudnya: " Sesungguhnya setiap amal atau ibadat itu hendaklah dikerjakan dengan niat". Orang yang bertayammum kerana dingin ini menurut Syafi'iyyah mesti mengqadha' solatnya sama halnya dengan tayammum kerana sakit. . kerana takut habis waktu solat jenazah atau solat 'id kerana berjemaah adalah syarat sah kedua solat tersebut. 8) Khawatir Kehabisan Waktu Solat: Kalangan Syafi'iyyah tidak membolehkan bertayammum kerana takut akan habis waktu solat jika dia mengambil air untuk berwudu'. Lain halnya bagi orang yang musafir. kerana tayammum ini dilakukan bersamaan dengan adanya air. kerana takut habis waktu solat kecuali dalam beberapa hal. dia tidak mesti mencari air terlebih dahulu jika khawatir akan habis waktu solat dan dalam keadaan itu dia dibolehkan tayammum. seperti ketiadaan timba pengambil air dari sumur yang dalam. Fuqaha' dari golongan Malikiyyah membolehkan tayammum kerana khawatir habis waktu solat fardhu bila sulit mencari air. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. bila seseorang tidak memiliki alat. golongan Hanafiyyah tidak membolehkan bertayammum tanpa harus mencari air lebih dahulu.A. mereka juga mengecualikan orang yang sedang musafir yang mengetahui adanya air di tempat yang dekat. Ini berbeza dengan golongan Malikiyyah dan Hanafiyyah yang mengatakan solat tidak mesti diqadha'. (Dr. Orang yang solat dengan bertayammum dalam keadaan begini tidak wajib mengqadha' solatnya menurut mazhab yang kuat. 7) Tiada alat untuk mengambil air: Tayammum dibolehkan bagi orang yang sanggup memakai air tetapi tidak boleh mendapatkannya. kerana memelihara pelaksanaan solat pada waktunya lebih utama dari mencari kesempurnaan taharah dengan air. Dalam hal ini mencari alat adalah wajib. Zainuddin Tanjung. Golongan Hanabilah juga tidak membolehkan bertayammum dengan alasan takut habis waktu solat. Seperti golongan Syafi'iyyah. akan tetapi jika pemergiannya mencari air itu akan menghabiskan waktu solat dibolehkan bertayammum dan solat yang dilakukan dengan tayammum tersebut tidak diulang. Pertama.W melalui hadis yang sahih: (Riwayat alBukhari. Golongan Hanafiyyah mensyaratkan boleh tayammum jika khawatir membawa kematian atau lenyapnya sebahagian anggota badan. Sabda Rasulullah S. Sebagaimana golongan Hanafiyyah. Sedangkan bagi orang yang berhadas kecil menurut Hanafiyah tidak boleh bertayammum dengan alasan sangat dingin. Kerana suatu yang menyempurnakan yang wajib hukumnya juga wajib. solat 'id mahupun untuk solat lima waktu. baik untuk solat jenazah. 'Abdul Qadir.

kerana niat sunat itu tidak termasuk di dalam niat fardhu. tanpa menentukan solat sunat atau sembahyang fardhu. kerana hal-hal yang sunat mengikut perkara yang fardhu. 'Abdul Qadir. sekalipun dengan sepuluh tahun. Apabila engkau mendapati air maka sentuhkanlah air itu ke kulit engkau. Kenapakah engkau solat bersama-sama para sahabat engkau. kerana mereka berniat dengan niat fardhu. iaitu wajib dikerjakan dengan berniat. Contohnya. Berniat untuk membolehkan solat fardhu dan solat sunat kedua-duanya sekali. Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat tersebut memberi fahaman yang jelas. 1994: 134) Ini bermakna. (Dr. 1984 : 582) Beza antara syarat dan rukun ialah syarat itu mendahului perbuatan dengan jarak waktu yang sedikit. Maka dalam masalah ini. (b) 314: 206-207) Maksudnya: "Wahai Abu Zarr. Tertib (berurutan): . iaitu seseorang yang bertayammum wajib meratakan muka dan kedua-dua tangan mereka dengan tanah yang berdebu hingga sampai ke siku sebagaimana orang yang berwudu' wajib meratakan muka dan tangan mereka dengan air hingga sampai ke siku. Kesimpulan yang dapat diambil dari hadis Nabi S. t. t. padahal engkau sedang berjunub?" Dan hadis sebagaimana yang di kemukakan dari pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyyah: (Riwayat Abu Daud. jika seseorang itu berniat untuk memegang musyhaf. kepada 'Amru bin al-'Ash yang sedang berjunub. Menyapu ke muka dan dua tangan: Para pakar fiqh sepakat menetapkan menyapu muka dan tangan sebagai rukun tayammum. samada solat lima waktu atau solat nazar. kerana 'Amru bin al-'Ash bertayammum dan solat bersama-sama sahabatnya. bukan untuk melenyapkan hadas. Oleh itu dalam masalah ini. berdasarkan firman Allah: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci). bertanya: (Riwayat Abu Daud. (Abu Muhammad.Tayammum termasuk dalam kategori amal ibadat sebagaimana solat dan wudu' juga. sedangkan rukun tidak sah dilakukan sebelum sesuatu perbuatan tetapi ia termasuk perbuatan itu sendiri. pendapat yang kuat tidak boleh tayammum tersebut digunakan untuk solat fardhu. jika seseorang tersebut tayammum berniat untuk membolehkan solat maka termasuk di bawah niatnya itu empat ahwal (kelakuan): i.A. lalu Nabi S. Berniat untuk membolehkan solat fardhu. (Al-Husaini. Ini berdasarkan hadis Nabi S. (ArRahbawi.th: 187) 2. atau orang junub berniat untuk i'tikaf. Dalam masalah ini pendapat yang kuat boleh juga mereka menunaikan solat sunat sebelum solat fardhu atau sesudahnya. 1414H/1993: 123) iv. maka hukumnya sama dengan niat sunat dan tidak boleh mengerjakan fardhu menurut mazhab yang kuat. Mereka yang berniat seperti itu sebagai orang yang berniat untuk membolehkan solat sunat. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagi engkau". ianya merupakan syarat.W tersebut memberi fahaman yang jelas bahawa tayammum itu hanya untuk membolehkan solat. tidak berniat untuk membolehkan solat fardhu. tidak boleh digunakan tayammum itu untuk solat fardhu. Berniat untuk membolehkan solat sahaja. tetapi hanya boleh tayammum tersebut untuk solat sunat sahaja. sesungguhnya tanah yang baik adalah suci selama tidak ada air. (b) 334: 238 ) Maksudnya: " Wahai 'Amru.W. Wahbah al-Zuhaili. Maka boleh ke atas seseorang mengerjakan kedua-dua solat tersebut (solat fardhu dan solat sunat).A. manakala menurut golongan Hanafiyyah dan sebahagian Hanabilah. Berniat hanya untuk membolehkan solat sunat. seseorang yang hendak tayammum itu wajib berniat untuk membolehkan solat. kerana hadas seseorang tersebut tidak terangkat kerana tayammum. iii. Dalam masalah ini. sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu".A. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Maka boleh mereka menunaikan solat-solat fardhu tersebut.(Abu Muhammad.W. Muhammad. Berniat untuk bertayammum merupakan rukun mengikut kesepakatan Ulama' yang empat. dan tidak memadai berniat melenyapkan hadas. Dan boleh juga bagi orang solat sunat sebelum solat fardhu dan sesudahnya di dalam waktu dan di luarnya. ii.th: 188) 3.

2) Masuk waktu solat: Syarat sah tayammum hendaklah sesudah masuk waktu solat dengan yakinnya samada solat fardhu atau sunat. 1414H/1993: 115) Dan Nabi telah bersabda: (Riwayat al-Bukhari (b).T. Dr. tersebut merupakan dalil wajib tayammum dan solat itu ialah apabila tidak ada air setelah masuk waktu solat. Takut kehilangan nyawa.W." Hadis Baginda Rasul S.A. maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). (Ar-Rahbawi. A. dalam hal ini muka dan kedua tangan. 1983: 58) Ini berdasarkan firman Allah S. iv. Takut terkena penyakit.Menertibkan fardhu atau rukun adalah wajib menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah.th: 191) Selain daripada alasan tersebut. Jadi wajib mendahulukan muka daripada kedua tangan. t. Sebelum masuk waktu solat tidak terdapat dharurat. (Hj.W.th: 191) Allah S. Maka sesiapa daripada umatku yang mendapat solat (berada pada waktu solat) maka hendaklah ia solat. 1984 : 565) 3) Mencari air: Antara syarat diharuskan bertayammum ialah mencari air setelah masuk waktu solat. Bilamana pada wudu' ditertibkan. maka demikian juga halnya pada tayammum. cacat atau parut yang buruk pada anggota yang biasa nampak. berdiri untuk solat itu tentunya setelah masuk waktu solat. Jantan. (Dr. 335: 58) Maksudnya: " Dijadikan bumi untukku tempat solat dan suci (tanahnya untuk tayammum). (Abu Muhammad. Osman b. Sedangkan tayammum masih tetap kerana memandang zahirnya ayat." . 1414H/1993: 116) Adapun menurut Ulama' mazhab Hanafi adalah terkecuali daripada hal ini yang menyatakan sah bertayammum sebelum masuk waktu solat.T berfirman: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. (Al-Husaini. Takut kehilangan manfaat anggota seperti menjadi lemah. 1999: 87) Syarat-syarat Tayammum 1) Keuzuran menggunakan air: Di antara syarat-syarat tayammum yang pertama ialah uzur menggunakan air di sebabkan sakit atau musafir. (Abu Muhammad.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Jika kamu hendak berdiri untuk solat. iii. Zainuddin Tanjung. hukumnya sunat. Golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah menertibkan rukun. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Kewajipan tertib pada tayammum untuk hadas kecil dilakukan berdasarkan taharah dengan air (wudu'). Tayammum tidak sah bagi orang yang syak masuk waktu solat. (Dr." Wujudnya penghalang yang membolehkannya untuk bertayammum adalah disebabkan salah satu dari hal-hal yang berikut: i. Takut cedera pada anggota yang sakit. Wudu' dikecualikan dari masalah ini kerana terdapat dalil yang lain. Muhammad. kemudian kamu tidak mendapat air. Rahman Ringota. basuhlah mukamu«" Dalam ayat ini. Allah S. t. ii.W. Wahbah al-Zuhaili.W. Muhammad. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. 1994: 134) Ulama' Jumhur juga menyatakan tidak sah tayammum kecuali setelah masuk waktu solat fardhu mahupun solat sunat yang tertentu atau berwaktu seperti sunat-sunat rawatib. berfirman: (AnNisa': 43) Maksudnya: " Maka tidak kamu mendapat air (untuk berwudu' dan mandi junub) maka hendaklah kamu bertayammum. Namun. Sedangkan pada hadas besar tidak diperlukan tertib. golongan Hanabilah mengkhaskan tertib pada hadas kecil. tayammum juga merupakan bersuci yang dharurat. (Al-Husaini. 'Abdul Qadir.

seperti seseorang yang mendapat air. . sekitar 1848 meter atau 4000 hasta atau lebih. (Abu Muhammad. murni. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. sedangkan dharurat tidak mungkin terjadi bila kemungkinan untuk bersuci dengan air masih ada. (Ar-Rahbawi. 'Abdul Qadir. Begitu juga dengan salji yang membeku. Dr. (Dr. baik yang berupa tanah berdebu atau bukan. 1983: 59) Mengenai batas jauh yang tidak mewajibkan mencari air itu terdapat perbezaan pendapat di kalangan imam mazhab. maka dia mesti mencarinya sampai menempuh jarak 6000 langkah. Menurut golongan Malikiyyah mencapai dua mil. boleh juga bertayammum dengan barang-barang galian. Osman b. (Al-Husaini. Semua yang termasuk pengertian ini boleh digunakan untuk bertayammum menurut Malikiyyah dan Hanafiyyah. Jantan. (Abu Muhammad. maka dia mesti memeriksa rumahnya dan rumah temannya terlebih dahulu secara berulang-ulang yang jarak minima 400 hasta atau 184.W: (Riwayat Ahmad. pergi melihat-lihat di sekelilingnya dan walaupun dengan cara membelinya apabila air itu lebih dari keperluannya dan dengan harga pasaran.8 meter. batu kerikil dan kapur (untuk mengapur rumah) yang belum dibakar dengan api.Ayat tersebut menyuruh kita bertayammum ketika tidak ada air untuk berwudu' dan mandi junub. 1983: 59).T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih). perak dan permata atau mutiara. t. (Dr. selama belum dipindahkan dari tempatnya. 1994: 141) berdasarkan hadis Abu 'Umamah bahawasanya bersabda Rasulullah S. manusia atau haiwan yang muhtaram (yang dihormati nyawanya).A. 1999: 87) Para ahli bahasa sepakat bahawa 'sha'id' dalam ayat tersebut ialah permukaan bumi. Golongan Syafi'iyyah memperinci kebolehan tayammum yang disebabkan ketiadaan air seperti berikut: i.W. atau bertanya-tanya dari teman-temannya. Mencari air ini hendaklah dengan memerhati dan mencari air dari bekal perjalanan. Jantan. dan seterusnya takutkan harta bendanya dicuri orang atau perompak. Zainuddin Tanjung. pasir. Wujudnya penghalang yang membolehkannya untuk bertayammum adalah disebabkan juga khawatir akan keselamatan dirinya dari bahaya seperti gangguan binatang buas atau musuh. (Hj. baik yang berada di laut mahupun di bumi. Rahman Ritonga. Ukuran jauh menurut golongan Hanafiyyah adalah bila mencapai satu mil. 1414H/1993: 118-119) dan tidak terkena najis. samada keperluan itu pada ketika itu ataupun pada masa akan datang. samada dengan usahanya sendiri atau bantuan orang lain. Jika meragukan atau mempunyai persangkaan berat terhadap adanya air. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Sebab tayammum itu bersuci yang dharurat.th: 191-192) atau ia memerlukan air itu kerana dahaganya. (Hj. Wahbah al-Zuhaili. maka tidak wajib mencarinya. Muhammad. 1414H/1993: 112) Kalau memang ternyata tidak ditemukan adanya ada air barulah dia boleh bertayammum. belum pernah digunakan. Muhammad. dan ia tidak boleh menggunakan air itu kerana sakit atau takut berpisah dengan rakannya yang bersama dalam perjalanan yang akan membahayakan dirinya." Maka pengertian sha'id atau tanah di sini menurut Malikiyyah yang bersependapat juga oleh Hanafiyyah adalah bahagian bumi yang naik atau yang muncul ke permukaan yang disebut juga tanah atau debu. 1984 : 571-572) 4) Terhalang menggunakan air: Syarat yang keempat tayammum iaitu terhalang menggunakan air. (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Termasuk ke dalamnya tanah. kerana air itu tidak akan ada kecuali dengan dicari. selain emas. Selain itu." Menurut golongan Malikiyyah adanya tanah yang suci merupakan rukun. A. 5) Tanah yang suci: Tidak sah tayammum seseorang kecuali dengan menggunakan debu (tanah) yang suci. sedangkan bagi Ulama' yang lainnya merupakan syarat. t. Jika diyakini bahawa air tidak ada atau tempatnya jauh. ii. Sebaliknya jika seseorang meyakini ada air.th: 191) Oleh itu wajib bagi orang yang hendak tayammum tersebut mencari air terlebih dahulu. Ini berpandukan firman Allah S. Jika seseorang telah yakin bahawa air tidak ada di sekitarnya dia boleh bertayammum tanpa dituntut untuk mencarinya. iii. Osman b. Mencari air tidak dituntut jika diyakini pada jalan yang ditempuh itu tidak ada keamanan atau ada halangan. (Al-Husaini.

lalu melekat di tangannya debu. disyaratkan juga tanah yang digunakan untuk bertayammum itu hendaklah memenuhi ciri-ciri berikut: i." Di sini Rasulullah S. (Dr. atau menjadi tembikar yang telah ditumbuk halus. v. Zainuddin Tanjung. Memukulkan bahagian dalam telapak tangan ke tanah yang akan dipakai tayammum. Akan tetapi jika seseorang memukulkan tangannya ke kain. 1999: 88) iii. nescaya kuperintahkan mereka menggosok gigi setiap kali hendak berwudu'. Rahman Ritonga. sekiranya tanah yang dicampur dengan pasir yang halus. maka demikian juga tanah yang menggantikan air wudu' atau janabah tidak boleh digunakan untuk bertayammum. Justeru. dan 'tanahnya' dijadikan tanah yang boleh mensucikan jika kami tidak menemukan air. 1999: 87-88) Hal ini berdasarkan hadis dari Huzaifah. Bersiwak atau menggosok gigi. (b) 121: 210-211) Maksudnya: " Seluruh bumi itu dijadikan masjid bagi kami.Menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. mengalihkan pembicaraan dari bumi lalu menyebutkan tanah yang mengkhususkan sifat suci yang mensucikan terhadap tanah.A. maka tidak boleh digunakan untuk bertayammum. Jika pasir itu halus maka boleh menggunakannya untuk bertayammum. Tayammum mempunyai beberapa perkara sunat sebagaimana berikut: i. bahawa Nabi S. ii.W mengenai tanah yang suci. 1984 : 206) berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r. Rahman Ritonga.A. tetapi dipandang wajib oleh yang lain atau sebaliknya. Membaca Basmalah. (b) 671: 416) Maksudnya: " Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah". Harus bagi tanah itu tidak keluar dari keadaan semulajadinya kepada keadaan lain yang dapat mencegah dari dikatakannya sebagai "tanah". Muhammad. maka dia boleh bertayammum dengan debu tersebut. ii. (b) 23: 138) Maksudnya: " Jikalau tidak khawatir akan memberatkan umatku. Seandainya tanah itu dibakar sampai menjadi abu.T dan sabda Rasulullah S. (Al-Husaini.A. 1999: 90). jika ditinggalkan dengan sengaja batallah tayammum. membaca Basmalah itu hukumnya wajib. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.a. dan kewajipan ini menjadi gugur jika lupa atau memang kerana tidak tahu sedangkan tayammum itu seperti wudu'.W. 1414H/1993: 120) Kemudian. maka tidak boleh digunakan untuk tayammum.W bersabda: (Riwayat Muslim. Tetapi menurut Ulama' Hanabilah. Rahman Ritonga. (Al-Husaini. (b) 25: 114) Maksudnya: " Tiada wudu' bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya". (Dr. iv. . Disyaratkan juga tanah yang digunakan untuk tayammum harus tanah yang murni iaitu tanah yang tidak dicampur dengan tepung atau lain sebagainya walaupun sedikit tanpa ada khilaf di kalangan Fuqaha'." iii. Tanah yang digunakan untuk tayammum itu tidak boleh yang musta'mal (yang telah digunakan) sebagaimana air yang musta'mal. Mendahulukan menyapu bahagian atas muka lalu meluncurkan ke bawah dagu. Hal itu berdasarkan hadis 'Ammar di dalamnya disebutkan: (Riwayat ad-Daruqutni. Zainuddin Tanjung. A. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Yang dimaksudkan dengan musta'mal pada tanah ialah yang menempel pada anggota badan atau yang sudah menyentuh badan. bersabda: (Riwayat Muslim. Zainuddin Tanjung.A. Dr. A. tidak sah tayammumnya. 1414H/1993: 120-121) Sunat-Sunat Tayammum Para Ulama' Fiqh berbeza-beza pandangan dalam menetapkan sunat-sunat tayammum. Dr. Ada yang dipandang sunat bagi satu mazhab. kantung atau permaidani. bahawa Nabi S.W. Dr. iv. Bertayammum dengan menggunakan pasir sekiranya pasir itu kasar yang apabila dilemparkan tidak mengeluarkan debu. Muhammad. tayammum mesti di lakukan dengan tanah yang suci dan berdebu yang dapat menempel di tangan. Hanya saja Ulama' Maliki menyatakan bahawa pukulan pertama adalah rukun manakala pukulan kedua untuk disapu ke tangan hingga siku adalah sunat (Dr. Wahbah al-Zuhaili. A. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah: (Riwayat at-Tirmizi.W. Ini adalah kerana air yang bernajis tidak boleh digunakan untuk bersuci. iaitu di antara membaca Basmalah dengan memindahkan tanah ke anggota tayammum. Tanah yang digunakan untuk bertayammum itu harus suci berdasarkan firman Allah S. (Dr.

Muwalat. 1984 : 602) Perkara-perkara sunat tersebut di antaranya ada yang sunnah dan ada pula yang mandub atau anjuran. Menggosokkan-gosokkan (al-dulk) tangan kepada anggota tayammum seperti dalam wudu'. vii. 'Abdul Qadir.W. Muhammad.A. (Dr.A. suka pada perkara-perkara yang sebelah kanan ketika memakai kasut. Dr. v.: (Riwayat Muslim. Dan demikian Sabda Baginda Rasul S. (b) 690: 191-192) Maksudnya: " Sesungguhnya cukuplah bagimu memukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah ". Demikian pula disunatkan membaca doa sesudah selesai tayammum dengan doa sesudah berwudu'.A. vi. Tetapi menurut Ulama' Hanafiyyah. Rahman Ritonga. dan tidak mengangkat tangan dari anggota tayammum sebelum sempurna menyapu anggota tayammum tersebut.". xiv. yakni memulai dengan menyapu muka lebih dulu sebelum menyapu tangan adalah sunat menurut golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah. (Ar-Rahbawi. 1994: 144-146) Perkara-perkara Yang Membatalkan Tayammum . (Dr. berdasarkan sabda Rasulullah S. sedang dalam pukulan kedua hukumnya fardhu.. (b) 2185: 378) Maksudnya: " Mereka memulakan dengan tangan kanan". riwayat Aishah r. ix. 1999: 87) xiii. Wahbah al-Zuhaili. Mencelah-celahi anak jari sesudah menyapu dua tangan. Menanggalkan cincin dalam pukulan pertama. yakni mendahulukan menyapu tangan kanan sebelum tangan kiri.W. tertib ini adalah fardhu." x. Wahbah al-Zuhaili. (Ar-Rahbawi.A. agar debu dapat masuk ke celah-celah jari. Tertib. Rahman Ritonga. Menghadap kiblat ketika bertayammum.W. 1994: 143) Ini berbeza dengan berwudu' kerana tanah tidak boleh sampai ke bawah jari yang bercincin itu. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah S. yakni berturut-turut sehingga antara menyapu muka dengan kedua tangan tidak terpisah lama atau tidak terpisah oleh sesuatu apa pun di antara fardhu-fardhu tayammum. A. Barang siapa melakukannya mendapat pahala atas perbuatannya itu tetapi yang tidak mengerjakannya pun tidaklah berdosa dan tayammumnya tetap dipandang sah. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. cukup menggerakkannya atau menggeser-geserkannya. 1984 : 602) xii. bersikat.: (Riwayat Muslim.W. Disunatkan melebihi menyapu dari batas siku. 'Abdul Qadir. A. Mengiringi tayammum dengan solat dua rakaat dikiaskan pada wudu'. Sedangkan menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. Namun. 1994: 145) xi. Zainuddin Tanjung. Malikiyyah mewajibkan adanya kesinambungan antara tayammum dengan pelaksanaan solat dan ibadah lain dimana tayammum itu diuntukkan padanya. (Ar-Rahbawi. Maksudnya: " Mulailah dengan apa yang dimulai Allah".Dan Menurut riwayat ad-Daruqutni. (Abu Muhammad. bersuci dan semua pekerjaannya.A. Doa itu dibacanya pula ketika menyapu muka dan tangannya dalam bertayammum. (Dr. (b) 2950: 513-514) . t. 1414H/1993: 127) viii. (Dr. (b) 18294: 362) Maksudnya: " Dan Nabi meniup kedua tangannya. Hal ini berdasarkan pada hadis 'Ammar yang lalu. Tayamun. bersabda: (Riwayat ad-Daruqutni. Selain kewajipan berkesinambungan dalam menyapu anggota tayammum. 'Abdul Qadir. Dalam hadis itu disebutkan: (Riwayat Ahmad.W. seperti membaca dua kalimah Syahadah dan sebagainya. Merenggangkan jari-jemari di saat ditepukkan ke tanah. Membaca doa yang dianjurkan di saat membasuh muka dan tangan dalam berwudu'. Hanabilah lebih mengkhaskan pada hadas kecil seperti halnya dengan hukum tertib. Meneguhkan tangan atau meniupnya agar tanah yang melekat di tangan menjadi tipis. (Ar-Rahbawi. 1999: 90) xvi. Zainuddin Tanjung. Dr. nabi S. (Al-Husaini. 'Abdul Qadir.a: (Riwayat al-Bukhari. (b) 168: 502) Maksudnya: " Baginda Rasul S.th: 193) Demikian juga menyelanyelai janggut menurut Ulama' Hanafiyyah. 1994: 145) Malikiyyah dan Hanabilah memandang bahawa berturut-turut itu merupakan rukun atau wajib tayammum. xv.

A. Dr.a: (Riwayat Abu Daud. (Abu Muhammad. jika orang yang bertayammum dari janabah itu berhadas kecil. apabila seseorang itu melihat atau mendapatkan air sesudah bertayammum tetapi masih belum solat wajiblah atasnya berwudu' untuk bersolat menurut pendapat para Fuqaha'. (Ar-Rahbawi. T. Maka jika engkau telah mendapat air. lalu dia berhadas. Kemudian tibalah beliau ke Madinah sedangkan hari masih terang. (b) 313: 205-206) Maksudnya: " Tanah yang baik itu alat bersuci bagi orang Islam. (Al-Juzairi. adanya alat yang boleh menyampaikan pada air dan terlepas dari tahanan atau penjara yang tidak terdapat air padanya. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. Ini kerana apa yang mengharuskan tayammum kerana uzur akan membatalkan tayammum itu kerana hilangnya keuzuran. Hasbi. Wahbah al-Zuhaili. (Al-Juzairi. haramlah bagi orang itu melakukan segala apa yang haram dilakukan oleh orang yang junub sehingga ia mengulangi tayammumnya lagi. Batalnya ini tidak dibezakan antara tayammum dengan sebab ketiadaan air atau tayammum ketika ada air seperti tayammum bagi orang yang sakit. " Dalam hal ini telah berkata Nafi': (Al-Siddieqy.1) Perkara yang membatalkan wudu': Tayammum terbatal oleh segala apa yang membatalkan wudu' dan mandi kerana tayammum adalah gantian kepada keduanya. 1411H/1990: 165-166) . (Dr. jadi tayammum itu terbatal dengan sebab berhadas sebagaimana yang berlaku pada wudu'. t.M. Zainuddin Tanjung. Ini adalah kerana tayammum itu bersuci yang dapat menyenangkannya melakukan solat. Muhammad al-Husaini. Disebabkan itu. 1984 : 604) 3) Melihat air dan sanggup memakai air: Sekiranya seseorang bertayammum kerana tidak ada air. (Hj. Abdul Rahman. (Al-Siddieqy. 1980: 560) Jika seseorang bertayammum kerana sakit atau seumpamanya. Prof. Dr. Jantan. masuk ke masjid dan diam di dalamnya. golongan Malikiyyah mengatakan. (Imam Taqiyudddin Abu Bakar b. bukan kerana ketiadaan air lalu melihat air tidaklah batal tayammumnya. maka batallah tayammumnya. Zainuddin Tanjung. sekalipun tidak engkau perolehi air sepuluh tahun lamanya. 1980: 561) " Ibnu 'Umar telah bertayammum di tempat yang jauhnya dari Madinah kira-kira satu atau dua batu sahaja dan bersolat Asar. kerana tayammum dilakukan untuk solat. jika seseorang itu bertayammum kerana berhadas besar kemudian terbatal tayammumnya tidak akan mengembalikannya kepada hadas besar. kemudian mereka melihat air seumpama turun hujan sebelum mereka solat maka batallah tayammum tersebut." Melihat air atau sanggup memakai air yang memadai walaupun satu kali menurut golongan Hanafiyyah manakala menurut golongan Malikiyyah dan Hanabilah asal melihat atau menemukan air walaupun tidak memadai untuk wudu' atau mandi sudah membatalkan tayammum. maka batallah tayammumnya dari hadas kecil dan hadas besar sekaligus.th: 196) Ini berdasarkan hadis Abu Zarr r. 1999: 91) Maka terbatal tayammum itu secara mutlak samada disebabkan hadas besar. (Dr. 1411H/1990: 165) Akan tetapi wajib baginya mandi apabila sudah ada air atau bila telah hilang sebab uzur yang membolehkannya tayammum. hendaklah engkau sentuhkan air itu ke kulit engkau. 1984 : 604) Jika bertayammum seseorang yang sudah dianggap sah kerana memenuhi syarat-syaratnya. hilangnya kesakitan dan kesejukan. Prof. Abdul Rahman. Dr. 'Abdul Qadir. akan tetapi dia hanya dianggap orang yang berhadas kecil. kerana yang demikian itu lebih baik bagi engkau.1993: 128) Sungguhpun begitu. Rahman Ritonga. Dr. Osman b. T. Dalam pada itu. 1983: 63) 4) Habis waktu solat: Hanabilah telah memberi tambahan dalam perkara yang membatalkan tayammum iaitu habis waktu solat. atau terdapat najis dibadannya melainkan solat jumaat yang tidak membatalkan tayammum apabila habis waktu.M. 1994: 148) 2) Hilangnya kesulitan yang mengharuskan tayammum: Di antara yang membatalkan tayammum ialah hilangnya kesulitan atau keuzuran yang menjadi penyebab boleh bertayammum seperti beredarnya musuh atau binatang buas. Rahman Ritonga. 1999: 91) Maka. Maka harus baginya membaca al-Quran. (Dr. beliau tidak mengulangi lagi solat Asarnya itu. A. Hasbi.

1414H/1993: 124) Kemudian tapak tangan itu ditepuk-tepukkan terlebih dahulu untuk membuang debu musta'mal (yang telah digunakan) yang masih melekat ditangan. Kemudian dilurutkan jari-jari tangan kiri hingga ke pergelangan tangan kanan dan digenggam sedikit dan dilurutkannya pula hingga ke siku. Ini adalah kerana menurut mereka muawalat (berturut-turut) di antara tayammum dan solat adalah rukun tayammum. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. lalu disapukan ke muka sekali saja. Ini adalah kerana tayammum itu untuk membolehkan solat.5) Murtad (riddah): Orang yang murtad atau keluar dari agama Islam membatalkan tayammumnya menurut golongan Syafi'iyyah. (Dr. Cara menyapu muka adalah dengan menyapu bahagian atas muka lalu meluncurkan ke bawah manakala kawasan muka ialah dari gigi rambut ke bawah dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri sebagaimana dalam wudu'. Lafaz niat iaitu: Maksudnya: " Sahaja aku bertayammum kerana mengharuskan fardhu solat kerana Allah Taala". Rahman Ritonga. Membaca Basmalah sambil meniatkan untuk mengharuskan solat. 1994: 144) 2. sementara tapak tangan kiri menyapu tangan kanan hingga ke siku. dan tidak diterima Allah S. tawaf. (Dr. Wahbah al-Zuhaili. (Abu Muhammad.th: 198) Akan tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan yang lain tidak membatalkan tayammum disebabkan murtad seperti halnya pada persoalan wudu'. Tertib. 1999: 91) 6) Tempoh yang panjang antara tayammum dan solat: Tayammum terbatal dengan adanya tempoh yang panjang di antara tayammum dan solat menurut golongan Malikiyyah kecuali yang lainya. Kaifiat tayammum bagi pesakit berbalut . Setelah ditiup atau dilaga-lagakan kedua-dua tangan untuk menipiskan debu-debu yang melekat padanya. kerana wudu' dan mandi junub itu melenyapkan hadas.T. Seterusnya melurut ibu jari kiri di belakang ibu jari kanan dan begitulah sebaliknya dengan menyapu tangan kiri. Kaifiat tayammum dalam keadaan biasa Kaifiat tayammum haruslah dilakukan mengikut fardhu yang telah digariskan oleh para Fuqaha'. Osman b. maka dalam tayammum hal itu tidak diwajibkan menurut mazhab yang kuat kerana sukar. (Al-Husaini. (Ar-Rahbawi. hukumnya boleh menurut qaul yang rajih dan tidak perlu mengambil tanah lagi. iii. Kemudian menepuk dua tapak tangan ke debu dengan jari terbuka. Seandainya ditengah-tengah mengusap anggota tayammum dia terangkat tangannya kemudian dikembalikan semula. Seterusnya dipusingkan tapak tangan ke bahagian dalam siku dan lurutkan ke hadapan sehingga ke pergelangan tangan dan kedudukan ibujari dalam keadaan terangkat. Bezanya ialah. Jantan. Dr. Perlu ditegaskan juga bahawa semua amal ibadat yang dikerjakan oleh orang yang murtad itu telah tersia-sia belaka. iaitu mendahulukan menyapu muka. ii. Muhammad. (Al-Husaini. Muhammad. bukan rukun. Kemudian tapak tangan kanan menyapu tangan kiri hingga ke siku. Osman b. 1983: 59-60) Manakala menurut golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah bahawa tertib itu hukumnya sekadar sunat. Harus diketahui juga bahawa cara bertayammum untuk hadas besar adalah sama caranya dengan tayammum untuk hadas kecil manakala kadar yang dapat dikerjakan dengan sekali tayammum itu ialah satu perkara wajib (fardhu) dan beberapa perkara sunat. dan keharusan solat dengan tayammum itu tidak ada lagi disebabkan riddah. sedangkan tayammum itu termasuk di bawah amal ibadat. Masalah ini berlainan dengan masalah wudu' dan mandi junub. (Hj. Selepas itu ditekap sekali lagi pada debu tadi untuk kali kedua lalu ditipiskan dengan meniup atau meneguh kedua-dua tangan. bukan untuk membolehkan solat sahaja. Berikut ini adalah kaifiat-kaifiat untuk bertayammum: i. Zainuddin Tanjung. kemudian baru menyapu kedua tangan hingga dua siku. Jantan. Dengan ini haruslah diketahui cara-cara dan kaedah yang betul sebelum seseorang itu melakukan amalan tayammum di samping mengenalpasti kebolehan untuknya bertayammum itu memenuhi segala syarat atau sebaliknya. (Hj. menyentuh al-Quran atau sebagainya yang dimaksudnya dengan tayammum. 1414H/1993: 126) iv. 1984 : 606) Kaifiat Tayammum 1. demikian pula hilang pahalanya. 1983: 62) Cara menyapu tangan adalah dengan menyapu tangan kanan dengan meletakkan jari tangan kiri selain ibu jari ke bawah jari tangan kanan. t. Niat mestilah dilakukan pada permulaan memindahkan tanah ke tapak tangan dan hendaklah berkekalan hingga menyapu sebahagian daripada muka sebagaimana pendapat Syafi'iyyah. 'Abdul Qadir.W. A. jika dalam wudu' wajib menyampaikan air ke celah-celah janggut atau misai yang tebal.

W.T: (Al-Baqarah: 185) Maksudnya: " Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tiada menghendaki kesukaran". Tayammum suatu rahmat Allah kepada hambaNya Di antara kelebihan Allah S. ii. harus mengqasar dan menjamakkan solat bagi musafir dan diharuskan juga berbuka puasa di bulan ramadhan dan diqadha' puasa itu selepasnya. Kemudian membasuh bahagian tangan yang tidak luka. kecuali anggota yang tidak boleh terkena air itu. kerana tidak ada tertib dalam pekerjaan yang demikian itu. Kaedahnya ialah samada bertayammum dahulu kemudian membasuh anggota-anggota yang lain atau membasuh anggota-anggota yang lain dahulu kemudian baru bertayammum. 1983: 63-64) Sebagai contoh dikemukakan 2 jenis keadaan sakit yang berlainan beserta cara yang betul untuk bertayammum: Contoh pertama: Terdapat luka di tangan: i. Bagi orang yang berhadas kecil yang hendak mengangkat hadasnya padahal ada anggotanya yang tidak boleh terkena air. kemudian ia membasuh bahagian tangan yang tidak luka kemudian ia bertayammum sebagai ganti membasuh tempat luka. (Hj. Perkara ini dapat juga didapati dengan keringanan suatu tanggungjawab mengikut kadar kemampuan dan kudrat seseorang tanpa adanya masyaqqah (kesusahan) seperti orang yang lemah untuk bersolat sambil berdiri dibenarkan solat dalam keadaan duduk. Osman b. Jantan. ataupun membasuh anggota kaki yang baik dan bertayammum kemudiannya. ibadat haji tidak diwajibkan kepada yang tidak berkemampuan. kemudian bertayammum sebagai ganti membasuh tempat luka itu. atau suatu perintah daripada urusan syariat pula menyusahkan manusia untuk melaksanakannya. Jika sekiranya ada tiga anggota wudu' yang tidak boleh terkena air itu. tidak sah jika ia mendahulukan tayammum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka itu dengan mengkemudiankan tayammum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka dengan mendahulukan pula menyapu sebahagian daripada kepala. Kemudian menyapu kepala. lemah. sebabnya hukum seluruh badan adalah seperti satu anggota sahaja. Kemudian menyapu sebahagian daripada kepala dengan air dan selepas itu bertayammum lagi dan membasuh anggota kaki yang baik. Mula-mula hendaklah dibasuh muka dengan air. Contoh kedua: Luka di tangan dan kaki. puasa dikecualikan kepada orang sakit yang berpanjangan. padahal ada anggotanya yang tidak boleh terkena air. sebagai ganti anggotanya yang demikian itu hendaklah ia bertayammum. Sebagaimana firman Allah S. Apabila sampai membasuh anggota yang tidak boleh terkena air itu kerana mengikut tertib. 1983: 64) Hikmat Bertayammum 1. maka wajib bertayammum tiga kali.T yang mengangkat bebanan itu seluruhnya. sebagai ganti anggotanya yang demikian itu hendaklah ia menyampaikan serta meratakan air ke seluruh anggota tubuh badannya yang lain.W. peperangan dikecualikan kepada orang sakit. Jantan. Tetapi jika keempat-empat anggota wudu' kesemuanya tidak boleh terkena air. Keringanan dan mengangkat kesempitan di dalam tanggungjawab Syari'e amat jelas bagi setiap muslim. buta dan sebagainya. Atau mula-mula hendaklah dibasuh muka. Kedua-dua cara ini boleh dilakukan kerana tiada disyaratkan tertib bagi mengangkatkan hadas besar. maka hanya satu tayammum sahaja yang wajib sebagai ganti daripada wudu'nya.T: (An-Nisa': 28) Maksudnya: .Bagi orang yang berhadas besar atau kecil yang hendak berwudu' atau mandi janabah. Maka tidaklah suatu tanggungjawab itu merupakan bebanan. Mula-mula hendaklah dibasuh muka. Osman b. Hal ini dapat dilihat sebagaimana solat adalah dikecualikan kepada perempuan yang didatangi haid dan nifas. (Hj. dan meringankan daripadanya pula. i. melainkan terdapatnya rahmat dan keringanan daripada Allah S. lalu menyapu sebahagian kepala. maka wajib ia bertayammum dua kali.T ke atas umat Islam ialah mengangkatnya daripada kesempitan dan kesusahan dalam segenap aspek.W. kemudian bertayammum dan membasuh anggota tangan yang baik. Firman Allah S. Jika sekiranya ada dua anggota wudu' yang tidak boleh terkena air. ataupun membasuh anggota tangan yang baik dan bertayammum kemudiannya.W.

Jantan. Kemudian dia mandi yang menyebabkan dia mati.A." Nas-nas tersebut merupakan dalil bahawa tayammum itu suatu rukhsah (kemudahan) yang dikurniakan Allah bagi orang yang mengalami kesukaran untuk melaksanakan urusan agama. t. 1983: 65) Kesimpulan Melalui penjelasan yang telah dinyatakan di dalam bab ini.W. Di sini juga.htm Apa makna tayammum? Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit. lalu luka kepalanya. (Hj. Menyatakan kemuliaan. iaitu perbuatan yang tidak diterangkan tuhan hikmatnya.W. Sesungguhnya ubat keraguan (kebodohan) itu ialah bertanya.A. (Al-Syeikh Hassan Ayub. atau sukar untuk mendapat air. syariat Nabi Muhammad S. padahal ketiadaan air itu hanya buat sementara waktu sahaja.W yang diriwayatkan daripada Jabir r. diceritakan peristiwa itu kepada Baginda. ibadat tayammum yang sampai perintahnya untuk memukul ke atas tanah untuk disapu ke muka dan dua tangan adalah sebagai ganti wudu' dan mandi janabah apabila didapati bersih. Kemudahan ini ialah kerana Allah S.T lagi: (Al-Hajj: 78) Maksudnya: " Dan Dia (Allah) menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu.A. 1422H/2002 : 61) Ia merupakan suatu rukhsah (kemudahan yang diberi oleh Syara') bagi orang yang tidak boleh menggunakan air kerana sakit atau dalam musafir. Menghinakan diri yang condong kepada kejahatan dengan meletakkan tanah ke muka anggota yang paling mulia." Hikmat bertayammum ini termasuk dalam bahagian hikmat ta'abbudi. Sebenarnya sudah memadai (sudah cukup) ia bertayammum sahaja dan membalut lukanya. Hadis Baginda Rasulullah S.W. http://www.W. hanya yang dapat diketahui orang semata-mata syaratnya sahaja.T kepada hambaNya yang beriman dan beramal soleh." Allah menghendaki supaya meringankan bagimu (peraturan agama).edu.W. ii. Kemudian ketika kami sampai kepada Nabi S. lalu Nabi S. kerana manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah".T telah menggariskan mengenai syariat bertayammum di dalam al-Quran dan Hadis dengan sejelas-jelasnya yang mana ia sebagai suatu kemudahan bagi umatNya dalam melaksanakan perintahNya. Allah akan membunuh mereka. Maka dengan mudah sekali orang mencari alasan untuk meninggalkan solat. kemudian ia bermimpi jimak maka ia bertanya kepada para sahabatnya: Adakah kamu dapati jalan yang memberi kemudahan kepadaku untuk bertayammum? Mereka menjawab: Kami tidak dapati jalan untuk memberi kemudahan kepada engkau. sedang engkau masih boleh menggunakan air. .W.(Abu Muhammad. Ini seterusnya membuktikan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Allah S.a: (Riwayat Abu Daud. terdapat dua hikmat yang terbesar amalan bertayammum: i. Padahal menurut hukumnya. yang mana tayammum itu tidak dilakukan di masa umatumat yang terdahulu. dapatlah kita fahami bahawa amalan tayammum merupakan antara ibadat yang penting sepertimana juga ibadat-ibadat lain yang menjadi kefardhuan kepada umat Islam.kias.th: 182-185) Firman Allah S. (b) 336: 239) Maksudnya: " Kami telah keluar mengembara maka salah seorang daripada kami terkena batu.my/tayamum. Osman b. Kemudian disapunya dengan air di atas pembalut lukanya tadi dan membasuh semua badannya yang lain. iaitu agar solat jangan sampai ditinggalkan dengan sebab ketiadaan air. bersabda: Mereka bunuh dia.T tidak memberatkan dan membebankan hamba-Nya dalam melaksanakan urusan tersebut di luar kemampuan mereka. Dengan demikian.A. solat tidak boleh samasekali ditinggalkan dalam keadaan macam mana sekalipun.W. atau kerana tidak ada air. Ini adalah kerana Allah S.

sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi). Namun µAmmar bin Yasir r. maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. ³Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk.a. 2. 1. Apabila diceritakan kepada Nabi s.a. atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan. as-Sunnah dan Ijmak ulamak. ³Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)´. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud). yang menceritakan.terlalu sejuk atau sebagainya. iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah itu´.. ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm. maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solat´. Adapun kamu. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. Bila diharuskan tayammum? Secara dasarnya. ³Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). atau dalam pelayaran. Adapun aku. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)´. Kerana tidak mampu menggunakan air Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan. ³Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran. ³Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil. (al-Maidah: 6). Kerana keputusan air. Seorang lelaki datang berjumpa Umar r. Umar menjawab.a.a.w. dan bertanya. Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar. sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. maka baginda berkata (kepada µAmmar). ³Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)´. .

Terdapat sangkaan yang kuat dalam dirinya bahawa akan ditimpa sakit jika ia menggunakan air. Takut kepada musuh yang menghalangnya dari mendapat air sama ada musuh itu manusia atau binatang buas. ³Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman mereka´. Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat¶. atau bimbang bertambah sakit. 6. Jawab Saidina µAli. 3.w.lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. Imam Ahmad pernah menceritakan. Apakah contoh-contoh keadaan yang mengharuskan tayammum kerana tidak mampu menggunakan air? 1. 4.w. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu´. atau bimbang lambat sembuh. Air diperlukan untuk minuman haiwan yang bersamanya seperti kudanya atau sebagainya. mereka mengadu kepada Rasulullah s. Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang).a. µAku teringat firman Allah. 8. lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. ³Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. 5. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). Hal tersebut diketahui dengan pengalaman atau makluman dari doktor. Rasulullah s. µWahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?¶. Air diperlukan untuk menguli tepung. (an-Nisa¶. 7. Lalu aku menjawab. Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina µAli ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir. ³Hendaklah ia bertayammum´. 29). 2. Tidak mampu menggunakan air kerana sakit. Maka Rasulullah bertanya kepadaku. untuk memasak dan sebagainya. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). ketawa dan baginda tidak berkata apa-apa´. Air yang ada diperlukan (untuk minum dan sebagainya) pada ketika itu atau akan datang. . Air diperlukan untuk membasuh najis yang tidak dimaafkan (yakni mesti dibersihkan).a. Bimbang kepada sejuk yang bersangatan jika musim sejuk luar biasa. Mendengar peneranganku.

Untuk berikutnya kita huraikan syarat-syarat selebihnya iaitu yang bersangkutan dengan kewajipan mencari air. Bagaimana jika ada air. adakah digunakan air baru tayammum atau terus tayammum? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini. Pandangan ini merupakan mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi¶ie (dalam qaul jadidnya). Pandangan kedua. Hendaklah orang yang bertayammum mempunyai keuzuran yang menghalangnya dari menggunakan air iaitu kerana keputusan air atau tidak mampu menggunakan air. Jangan semata-mata tiada air di rumah. barulah bertayammum. hendaklah terus bertayammum dan tinggalkan air itu. Apa maksud mencari air? Seseorang yang ingin bertayammum kerana ketiadaan air. Malik. Pandanagn ini adalah pandangan jumhur ulamak yang terdiri dari al-Hasan. Hendaklah bertayammum setelah masuk waktu Syarat pertama telahpun kita huraikan tadi iaitu tatkala memperkatakan tentang bilakah harus kita bertayammum. Imam . Tidak cukup dengan pencarian ketika kali pertama bertayammum sahaja. kemudian barulah bertayammum bagi anggota yang tidak dapat dicuci dengan air. Kedua. wajib ia berusaha mencari air terlebih dahulu di kawasan sekitarnya. Pandangan pertama. wajib digunakan air yang ada itu. para ulamak telah menggariskan syarat-syarat berikut. Hendak lah tayammum itu dengan menggunakan tanah yang bersih Keempat. Pertama. Hammad. bahan tayammum (iaitu tanah menurut jumhur ulamak) dan waktu dilakukan tayammum. Mencari air itu wajib diulangi setiap kali hendak bertayammum. lalu ia pun bertayammum. Jika air tiada di rumah. az-Zuhri. namun tidak mencukupi untuk bersuci.Apakah syarat-syarat sah tayammum? Untuk sahnya tayammum. Berusaha mencari air terlebih dahulu jika tayammum dilakukan kerana keputusan air. Ketiga. hendaklah ia pergi ke masjid umpamanya atau ke rumah berdekatan moga-moga menemui air. Setelah pasti benar-benar tidak ada air.

tidak hanya tanah. maka halnya sama seperti orang yang ketiadaan air.Abu Hanifah. batu. Abu Yusuf dan Daud az-Dzahiri) mensyaratkan tayammum hendaklah dengan tanah. lalu ia pun bertayammum dan mengerjakan solat. Ibnu al-Munzir dan al-Muzanie (murid Imam Syafi¶ie). tidak khusus kepada tanah sahaja. harus bertayammum di atas batu yang tidak ada debu atau di atas tanah licin yang tidak ada debu yang melekat di tangan apabila ditepuk di atasnya. tidak dipakai tayammum itu. Dan disyaratkan tanah itu pula hendaklah berdebu (yakni dapat melekat pada tangan bila ditepuk) dan bersih. Oleh itu. . pada pandangan mereka. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan bahan-bahan untuk bertayammum itu berdebu. Kedua. batu dan seumpamanya. Kedua. harus tayammum dengan salji dan setiap yang melapisi permukaan bumi. Pertama. menurut Imam Syafi¶ie dan Imam Ahmad. Harus tayammum dengan segala yang ada di atas permukaan bumi. kapur dan sebagainya yang tidak dikategorikan sebagai tanah. Ishaq. thoharah dengan air adalah perintah yang wajib. Imam Syafi¶ie (dalam qaul qadimnya). Kalau seseorang itu lupa bahawa dalam kenderaannya ada air atau ia lupa ada menyimpan air di satu tempat. bagaimana hukumnya? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini. jumhur ulamak (mazhab Imam Syafi¶ie. kapur. Adakah tayammum hanya harus dengan tanah sahaja? Bolehkah bertayammum dengan selain tanah? Ada beberapa pandangan ulamak dalam masalah bahan yang harus digunakan untuk bertayammum. Imam Ahmad. dipakai tayammum itu. Hujjah mereka ialah. Pertama. yakni solatnya wajib diulangi semua setelah mengambil wudhuk dengan air tersebut. menurut Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula berpendapat. tidak harus dengan pasir. Malah menurut Imam Malik. Ia tidak gugur semata-mata kerana lupa. tetapi juga pasir. yakni solatnya sah kerana lupa adanya air membawa ia kepada tidak dapat menggunakan air.

Maksud µmasuk waktu¶ ialah tiba waktu yang mengharuskan suatu solat itu dilakukan. hukum tersebut telah disepakati oleh sekelian ulamak. Adakah harus bertayammum dengan tanah bernajis? Tidak harus kerana tayammum wajib dengan tanah atau bahan yang bersih kerana Allah menyebutkan di dalam ayat ³ ´ (sha¶id yang bersih). Jika tidak terdapat debu padanya. di atas permaidani. tayammum hendaklah dengan menepuk terus ke atas bumi. Kedua. harus jika di atas tempat-tempat yang ditepuk itu ada terdapat debu yang dapat melekat di tangan sebagaimana yang disyaratkan tadi. di belakang binatang kenderaan atau sebagainya? Ada dua pandangan ulamak. juga bersabda. tidak harus tayammum. Maka sebagaimana wanita yang istihadhah tidak harus mengambil wudhuk melainkan setelah masuk waktu. Nabi s. Syafi¶ie. Menurut beliau. Demikian itu lebih baik baginya´. Adakah disyaratkan masuk waktu sahnya tayammum? Ada dua pandangan ulamak. ³Sha¶id (tanah) yang bersih adalah alat bersuci bagi seorang muslim jika ia tidak mendapati air sekalipun selama sepuluh tahun. tidak sah tayammum melainkan setelah masuk waktu solat sama ada tayammum kerana keputusan air atau kerana tidak mampu menggunakan air. permaidani dan sebagainya itu. di pakaian. Pertama. tidak harus melakukan tayammum dengan menepuk ke atas debu yang terdapat di atas pakaian. hendaklah ia menyapu air (yakni membasuh) badannya. Ahmad dan lain-lain) berpandangan. mengikut Imam Malik.a. Jika ia telah menemui air. akan tetapi dilakukan hanya untuk mengharuskan solat sahaja. Menurut Abu Hamid. jumhur ulamak (terdiri dari mazhab Imam Malik.w. Begitu juga. Disyaratkan masuk waktu kerana tayammum adalah toharah darurat seperti mana toharah wanita yang istihadhah di mana kedua-duanya tidak menghilangkan hadas.Adakah harus bertayammum dengan menepuk di dinding. Pertama. . begitu juga orang yang ingin melakukan tayammum juga tidak harus melakukannya melainkan setelah masuk waktu solat. mengikut pandangan mazhab Syafi¶ie dan Ahmad.

membawa mushaf.Kedua. Menyebabkan sakit bertambah teruk atau penyakit semakin melarat. Sebagaimana wudhuk harus dilakukan sebelum masuk waktu solat. yakni harus melakukan tayammum sekalipun belum masuk waktu. seperti kulit menjadi hitam atau sebagainya. Akan menyebabkan kematian atau kerosakan pada aggota ( ). Jika tidak mampu. 6. Beliau mengkiaskannya dengan wudhuk dan toharah-toharah yang lain (mandi. lumpuh dan sebagainya. Apakah syarat tayammum bagi orang yang kesejukan? Syaratnya ialah tidak ada sebarang ikhtiar lagi yang dapat dilakuka bagi menggunakan air. Menyebabkan kesakitan yang tidak tertanggung. wajiblah dilakukan ikhtiar itu. sujud tilawah. Ia merangkumi. Namun menurut mazhab Imam Malik. doctor itu hendaklah muslim dan adil (tidak fasiq). 2. membaca al-Quran dan beriktikaf. Jika mampu berikhtiar sama ada dengan memanaskan air atau sebagainya. Kesan-kesan yang dibimbangi tersebut dari penggunaan air hendaklah disahkan oleh pengalaman sendiri atau berdasarkan makluman dari doktor yang mahir. sujud syukur. Penggunaan air menimbulkan penyakit yang membawa kematian atau kerosakan anggota. Menurut mazhab Syafi¶ie. Apakah syarat tayammum bagi orang sakit atau luka? Tidak semua jenis sakit atau luka mengharuskan tayammum. maka tayammum juga sedemikian kerana ia disyariatkan sebagai ganti kepada kedua-duanya. Imam Abu Hanifah berpandangan. solat sunat. Sejauhmanakah ibadah yang harus dilakukan dengan tayammum? Tayammum mengharuskan apa yang diharuskan dengan wudhuk dan mandi. Seorang yang bertayammum harus mengerjakan solat fardhu. Menimbulkan kecacatan dan kejelikan yang ketara pada badan. 1. Tidak diterima pengakuan atau pengesahan dari doctor kafir atau fasiq. barulah diharuskan tayammum. menyapu khuf. 3. 4. Menyebabkan lambat sembuh 5. . Hukum ini telah disepakati oleh ulamak. Sakit atau luka yang mengharuskan tayammum ialah sakit atau luka yang penggunaan air ditakuti akan menyebabkan at-talaf (kematian atau kemusnahan anggota) atau mendatangkan mudarat pada badan. tayammum tidak terikat dengan waktu. harus memakai pandangan atau makluman dari doktor kafir jika tidak ada doktor muslim. menghilangkan najis).

Ishaq dan Imam Ahmad. Selagi tayammum tidak batal ±iaitu dengan menjumpai air atau dengan berlakunya hadas-. Pandangan ini merupakan pendapat Sa¶id bin al-Musayyab. harus dilakukan seberapa banyak yang dikehendaki.Namun para Fuqahak berikhtilaf dalam menentukan bilangan solat fardhu yang harus dikerjakan dinisbahkan kepada satu tayammum yang dilakukan. as-Sya¶bi. Pandangan kedua. Apabila masuk waktu lain. tayammum sama seperti wudhuk iaitu tidak terikat dengan bilangan solat. 1. Di sana ada tiga pandangan. Imam Abu Tsur dan fuqahak mazhab Hanbali.Mereka berpandangan. solat fardhu yang luput. Qatadah.w. (sebahagiannya telah kita sebutkan tadi). batallah tayammum dan wajib diulangi semula tayammum bagi mengharuskan solat kembali. an-Nakha¶ie. al-Hasan. az-Zuhri. Mereka berpendapat. tidak harus menjamakkan dua solat dengan satu tayammum atau melakukan dua tawaf atau melakukan satu solat fardhu dengan satu tawaf fardhu. Hendaklah diperbaharui tayammum untuk setiap solat fardhu yang hendak dilakukan setelah dipastikan tidak air terlebih dahulu. Dua tangan . Oleh demikian. Jumhur ulamak yang terdiri dari Saidina µAli. anggota tayammum hanya dua sahaja (sama ada tayammum bagi menggantikan wudhuk atau bagi menggantikan mandi) iaitu. maka harus untuk melakukan dengan tayammum itu seberapa banyak solat yang dikehendaki sama ada fardhu atau sunat dan tanpa mengira waktu. Imam Abu Hanifah.a. al-Muzani dan ar-Ruyani. satu tayammum hanya untuk satu solat fardhu atau satu ibadah wajib sahaja. Ibnu µAbbas. menjamakkan dua solat dan seberapa banyak solat sunat yang diingini selama belum masuk waktu lain. Yahya al-Ansari. Pandangan ketiga. Seorang yang bertayammum boleh melakukan apa sahaja solat yang dikehendaki sama ada solat fardhu dalam waktu. al-Laits. Pandangan pertama. Ibnu Umar. Kedaaannya menyamai seorang wanita istihadhah atau orang-orang lainnya yang melakukan toharah darurat. Rabi¶ah. Muka 2. Adapun solat sunat. Syafi¶ie. Malik. Tayammum terikat dengan waktu di mana satu tayammum hanya bagi satu waktu solat fardhu sahaja. Apakah anggota-anggota tayammum? Berdasarkan ayat al-Quran tadi dan hadis-hadis Nabi s. as-Tsauri. menghimpunkan dua solat nazar atau antara satu solat fardhu dengan satu solat nazar.

sabda Nabi s. sekumpulan ulamak yang terdiri dari µAtho. al-Laits.. kawasan tangan yang wajib disapui debu adalah sama sebagaimana yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk iaitu bermula dari hujung jari hinggalah ke siku.Mengenai muka tidak ada khilaf di kalangan ulamak bahawa keseluruhan kawasan muka yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk. Adapun hadis yang dijadikan hujjah oleh jumhur tadi ia adalah dhaif. Berapakah bilangan tepukan yang wajib semasa melakukan tayammum? Rentetan dari khilaf di atas. Makhul. Imam Syafi¶ie (mengikut qaul qadimnya sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsur) dan disokong oleh Ibnu al-Munzir berpandangan. maka ketika tayammum kawasan muka tersebut wajib diratai dengan debu.w. Kedua. Jika tidak. Imam Ahmad..w.a.a. ³Tayammum itu dua kali tepukan. bersabda kepadanya. mengikut jumhur atau majoriti ulamak iaitu Saidina µAli. Mereka berdalilkan hadis kisah µAmmar (yang telah kita kemukakan tadi) di mana Rasulullah s. maka para ulamak berbeza pandangan tentang kawasan yang wajib disapui debu. Imam Abu Hanifah dan Syafi¶ie. . tayammum wajib dengan sekurang-kurangnya dua kali tepukan ke tanah. sekali untuk disapu ke muka dan sekali untuk di sapu ke kedua tangan hingga ke siku´. as-Sya¶bi. kawasan tangan yang wajib disapui debu ketika tayammum hanyalah sampai ke pergelangan tangan sahaja. berlaku pula khilaf dalam menentukan berapakah bilangan tepukan ke tanah yang mesti dilakukan oleh orang yang melakukan tayammum? Mengikut jumhur ulamak tadi. al-Hasan alBasri. Imam Malik.w. Salim bin Abdullah. satu tepukan untuk disapu ke muka dan satu tepukan lagi untuk disapu kepada dua tangan hingga ke siku. pandangan kedua di atas adalah kuat dari segi dalilnya dan lebih hampir kepada kehendak as-Sunnah. Pertama. tidak perlu lagi ditambah. Ishaq. Jika dua kali tepukan itu mencukupi untuk menyapu keseluruhan kawasan muka dan tangan (hingga ke siku).a. ³Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. Mereka berdalilkan ± antaranya. Sebenarnya ia hanyalah pandangan Ibnu Umar. Menurut Imam Nawawi. Adapun tangan. wajiblah tepukan itu ditambah hingga debu meratai seluruh kawasan yang wajib disapu itu. Ibnu µUmar. al-Auza¶ie. bukan sabda Nabi s. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)´.

ia telah terkentut atau tersentuh kemaluan atau sebagainya). Jika ia bertayammum tadi kerana ganti mandi wajib. 4. mereka menegaskan. Jika air ditemui setelah selesai solat. wajib ia mengambil wudhuk. maka batallah tayammumnya. Jika bertayammum kerana keuzuran (seperti sakit. Makhul. tayammumnya batal apabila telah bertemu air. yakni tidak cukup dengan tayammumnya tadi sekalipun ia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayammumnya. al-Auza¶ie. Tayammum adalah bersuci gantian bagi wudhuk. maka sebaik ia sembuh dari sakit. batallah tayammumnya. Ini kerana tayammumnya dengan sendiri terbatal dengan kerana bertemu air sekalipun belum sempat mengerjakan solat. kemudian mengambil wudhuk dan melakukan semula solat. Bagi orang yang bertayammum kerana ketiadaan air. Ishaq dan disokong oleh Ibnu al-Munzir). Imam Ahmad. sejuk keterlaluan dan sebagainya). Jika air ditemui semasa sedang solat (seperti ada orang memberitahunya semasa sedang solat itu). jika seseorang bertayammum kerana sakit. hendaklah ia mandi wajib sebelum mengerjakan solat berikutnya. dengan sendiri tayammumnya terbatal. jika ia ingin meneruskan solatnya diharuskan dan solatnya sah. yang wajib ialah sekali tepukan sahaja untuk keduadua anggota tayammum iaitu muka dan dua tangan hingga pergelangannya. Jika seorang bertayammum. Contohnya.wordpress. kemudian belum sempat mengerjakan solat ia telah menemui air. perkara-perkara yang membatalkan wudhuk juga akan membawa kepada batalnya tayammum. 3. Apabila berlaku kepada orang yang bertayammum perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhuk sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam tajuk yang lalu (contohnya. Namun sebaik-baiknya ialah ia menghentikan solatnya.Adapun pandangan kedua di atas (µAtho. Sebaik bertemu air. Apabila hendak solat semula. akan tetapi hendaklah mengambil wudhuk. 2. sah lah solat yang ditunaikan sebelum bertemu air itu dan tidak perlu diulangi semula sekalipun waktu masih ada. tayammum dikira terbatal sebaik sahaja hilang keuzuran. Bilakah batalnya tayammum? 1. tidak harus ia menunaikan solat dengan tayammum itu.com/2009/07/30/bersuci-tayammum/ . Kesimpulannya. kemudian baru tunaikan solat. http://muhdhazrie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful