Apa makna tayammum?

Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit, terlalu sejuk atau sebagainya.[1] Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak ulamak. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud); ´Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah ituµ. (al-Maidah: 6). Bila diharuskan tayammum? Secara dasarnya, ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm; 1. Kerana keputusan air; sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. 2. Kerana tidak mampu menggunakan air Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan; Seorang lelaki datang berjumpa Umar r.a. dan bertanya; ´Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)µ. Umar menjawab; ´Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)µ. Namun ¶Ammar bin Yasir r.a. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar; ´Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). Adapun kamu, maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. Adapun aku, maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solatµ. Apabila diceritakan kepada Nabi s.a.w., maka baginda berkata (kepada ¶Ammar); ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah, kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ.[2]

Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r.a. yang menceritakan; ´Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil, aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk, lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang), mereka mengadu kepada Rasulullah s.a.w. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). Maka Rasulullah bertanya kepadaku; ¶Wahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?·. Lalu aku menjawab; ¶Aku teringat firman Allah; ´Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamuµ. (an-Nisa·; 29). Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat·. Mendengar peneranganku, Rasulullah s.a.w. ketawa dan baginda tidak berkata apaapaµ.[3] Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina ¶Ali ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir, lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. Jawab Saidina ¶Ali; ´Hendaklah ia bertayammumµ. Imam Ahmad pernah menceritakan; ´Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman merekaµ.[4] Apakah contoh-contoh keadaan yang mengharuskan tayammum kerana tidak mampu menggunakan air? 1. Tidak mampu menggunakan air kerana sakit, atau bimbang bertambah sakit, atau bimbang lambat sembuh. Hal tersebut diketahui dengan pengalaman atau makluman dari doktor. 2. Air yang ada diperlukan (untuk minum dan sebagainya) pada ketika itu atau akan datang. 3. Terdapat sangkaan yang kuat dalam dirinya bahawa akan ditimpa sakit jika ia menggunakan air. 4. Takut kepada musuh yang menghalangnya dari mendapat air sama ada musuh itu

manusia atau binatang buas. 5. Air diperlukan untuk minuman haiwan yang bersamanya seperti kudanya atau sebagainya. 6. Air diperlukan untuk menguli tepung, untuk memasak dan sebagainya. 7. Air diperlukan untuk membasuh najis yang tidak dimaafkan (yakni mesti dibersihkan). 8. Bimbang kepada sejuk yang bersangatan jika musim sejuk luar biasa. Apakah syarat-syarat sah tayammum? Untuk sahnya tayammum, para ulamak telah menggariskan syarat-syarat berikut;[5] Pertama; Hendaklah orang yang bertayammum mempunyai keuzuran yang menghalangnya dari menggunakan air iaitu kerana keputusan air atau tidak mampu menggunakan air. Kedua; Berusaha mencari air terlebih dahulu jika tayammum dilakukan kerana keputusan air. Ketiga; Hendak lah tayammum itu dengan menggunakan tanah yang bersih Keempat; Hendaklah bertayammum setelah masuk waktu Syarat pertama telahpun kita huraikan tadi iaitu tatkala memperkatakan tentang bilakah harus kita bertayammum. Untuk berikutnya kita huraikan syarat-syarat selebihnya iaitu yang bersangkutan dengan kewajipan mencari air, bahan tayammum (iaitu tanah menurut jumhur ulamak) dan waktu dilakukan tayammum. Apa maksud mencari air? Seseorang yang ingin bertayammum kerana ketiadaan air, wajib ia berusaha mencari air terlebih dahulu di kawasan sekitarnya. Jika air tiada di rumah, hendaklah ia pergi ke masjid umpamanya atau ke rumah berdekatan moga-moga menemui air. Jangan sematamata tiada air di rumah, lalu ia pun bertayammum. Setelah pasti benar-benar tidak ada air, barulah bertayammum. Mencari air itu wajib diulangi setiap kali hendak bertayammum.[6] Tidak cukup dengan pencarian ketika kali pertama bertayammum

sahaja. Bagaimana jika ada air, namun tidak mencukupi untuk bersuci, adakah digunakan air baru tayammum atau terus tayammum? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini;[7] Pandangan pertama; wajib digunakan air yang ada itu, kemudian barulah bertayammum bagi anggota yang tidak dapat dicuci dengan air. Pandangan ini merupakan mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi·ie (dalam qaul jadidnya). Pandangan kedua; hendaklah terus bertayammum dan tinggalkan air itu. Pandanagn ini adalah pandangan jumhur ulamak yang terdiri dari al-Hasan, az-Zuhri, Hammad, Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi·ie (dalam qaul qadimnya), Ibnu al-Munzir dan al-Muzanie (murid Imam Syafi·ie). Kalau seseorang itu lupa bahawa dalam kenderaannya ada air atau ia lupa ada menyimpan air di satu tempat, lalu ia pun bertayammum dan mengerjakan solat; bagaimana hukumnya? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini; Pertama; menurut Imam Syafi·ie dan Imam Ahmad; tidak dipakai tayammum itu, yakni solatnya wajib diulangi semua setelah mengambil wudhuk dengan air tersebut. Hujjah mereka ialah; thoharah dengan air adalah perintah yang wajib. Ia tidak gugur sematamata kerana lupa. Kedua; menurut Imam Abu Hanifah; dipakai tayammum itu, yakni solatnya sah kerana lupa adanya air membawa ia kepada tidak dapat menggunakan air, maka halnya sama seperti orang yang ketiadaan air. Adakah tayammum hanya harus dengan tanah sahaja? Bolehkah bertayammum dengan selain tanah? Ada beberapa pandangan ulamak dalam masalah bahan yang harus digunakan untuk bertayammum; Pertama; jumhur ulamak (mazhab Imam Syafi·ie, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf dan Daud az-Dzahiri) mensyaratkan tayammum hendaklah dengan tanah, tidak harus dengan

[8] Menurut Abu Hamid. Harus tayammum dengan segala yang ada di atas permukaan bumi. ´Sha·id (tanah) yang bersih adalah alat bersuci bagi seorang muslim jika ia tidak mendapati air sekalipun selama sepuluh tahun. Kedua. permaidani dan sebagainya itu. tayammum hendaklah dengan menepuk terus ke atas bumi. juga bersabda. tidak khusus kepada tanah sahaja. Dan disyaratkan tanah itu pula hendaklah berdebu (yakni dapat melekat pada tangan bila ditepuk) dan bersih. di atas permaidani. harus tayammum dengan salji dan setiap yang melapisi permukaan bumi. Jika tidak terdapat debu padanya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan bahan-bahan untuk bertayammum itu berdebu. kapur dan sebagainya yang tidak dikategorikan sebagai tanah. Kedua. tetapi juga pasir. di belakang binatang kenderaan atau sebagainya? Ada dua pandangan ulamak. batu. kapur.w. tidak hanya tanah. Adakah harus bertayammum dengan tanah bernajis? Tidak harus kerana tayammum wajib dengan tanah atau bahan yang bersih kerana Allah menyebutkan di dalam ayat ´ µ (sha·id yang bersih). Oleh itu. hendaklah ia menyapu air (yakni membasuh) badannya. di pakaian. batu dan seumpamanya. Menurut beliau. tidak harus tayammum. Malah menurut Imam Malik. tidak harus melakukan tayammum dengan menepuk ke atas debu yang terdapat di atas pakaian. mengikut Imam Malik. pada pandangan mereka. Demikian itu lebih baik baginyaµ.[9] Adakah disyaratkan masuk waktu sahnya tayammum? . Begitu juga. Adakah harus bertayammum dengan menepuk di dinding. harus bertayammum di atas batu yang tidak ada debu atau di atas tanah licin yang tidak ada debu yang melekat di tangan apabila ditepuk di atasnya. mengikut pandangan mazhab Syafi·ie dan Ahmad. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula berpendapat. Pertama. Nabi s. hukum tersebut telah disepakati oleh sekelian ulamak. harus jika di atas tempattempat yang ditepuk itu ada terdapat debu yang dapat melekat di tangan sebagaimana yang disyaratkan tadi.pasir. Jika ia telah menemui air.a.

menyapu khuf. Syafi·ie. Ahmad dan lain-lain) berpandangan. tidak sah tayammum melainkan setelah masuk waktu solat sama ada tayammum kerana keputusan air atau kerana tidak mampu menggunakan air. Menyebabkan sakit bertambah teruk atau penyakit semakin melarat. 4.[10] Apakah syarat tayammum bagi orang sakit atau luka? Tidak semua jenis sakit atau luka mengharuskan tayammum. begitu juga orang yang ingin melakukan tayammum juga tidak harus melakukannya melainkan setelah masuk waktu solat. Pertama. Imam Abu Hanifah berpandangan. lumpuh dan sebagainya. Ia merangkumi. Menyebabkan lambat sembuh 5. Maksud ¶masuk waktu· ialah tiba waktu yang mengharuskan suatu solat itu dilakukan. yakni harus melakukan tayammum sekalipun belum masuk waktu.[11] 1. Akan menyebabkan kematian atau kerosakan pada aggota ( ). Menyebabkan kesakitan yang tidak tertanggung. Menimbulkan kecacatan dan kejelikan yang ketara pada badan. 2. Penggunaan air menimbulkan penyakit yang membawa kematian atau kerosakan anggota.Ada dua pandangan ulamak. Maka sebagaimana wanita yang istihadhah tidak harus mengambil wudhuk melainkan setelah masuk waktu. akan tetapi dilakukan hanya untuk mengharuskan solat sahaja. tayammum tidak terikat dengan waktu. Menurut mazhab . Sakit atau luka yang mengharuskan tayammum ialah sakit atau luka yang penggunaan air ditakuti akan menyebabkan at-talaf (kematian atau kemusnahan anggota) atau mendatangkan mudarat pada badan. 6. 3. seperti kulit menjadi hitam atau sebagainya. Disyaratkan masuk waktu kerana tayammum adalah toharah darurat seperti mana toharah wanita yang istihadhah di mana kedua-duanya tidak menghilangkan hadas. menghilangkan najis). maka tayammum juga sedemikian kerana ia disyariatkan sebagai ganti kepada keduaduanya. jumhur ulamak (terdiri dari mazhab Imam Malik. Kesan-kesan yang dibimbangi tersebut dari penggunaan air hendaklah disahkan oleh pengalaman sendiri atau berdasarkan makluman dari doktor yang mahir. Sebagaimana wudhuk harus dilakukan sebelum masuk waktu solat. Kedua. Beliau mengkiaskannya dengan wudhuk dan toharah-toharah yang lain (mandi.

sujud tilawah. Hukum ini telah disepakati oleh ulamak. as-Tsauri. Ibnu Umar. [17] Pandangan pertama. Imam Abu Hanifah. Tidak diterima pengakuan atau pengesahan dari doctor kafir atau fasiq. maka harus untuk melakukan dengan tayammum itu seberapa banyak solat yang dikehendaki sama ada fardhu atau sunat dan tanpa mengira waktu.[16] Namun para Fuqahak berikhtilaf dalam menentukan bilangan solat fardhu yang harus dikerjakan dinisbahkan kepada satu tayammum yang dilakukan. Yahya al-Ansari. as-Sya·bi. Di sana ada tiga pandangan.[14] Sejauhmanakah ibadah yang harus dilakukan dengan tayammum? Tayammum mengharuskan apa yang diharuskan dengan wudhuk dan mandi. harus memakai pandangan atau makluman dari doktor kafir jika tidak ada doktor muslim. sujud syukur.Syafi·ie.[13] Apakah syarat tayammum bagi orang yang kesejukan? Syaratnya ialah tidak ada sebarang ikhtiar lagi yang dapat dilakuka bagi menggunakan air. al-Muzani dan ar-Ruyani. Jumhur ulamak yang terdiri dari Saidina ¶Ali. Jika tidak mampu. Ibnu ¶Abbas. Syafi·ie. Pandangan ini merupakan pendapat Sa·id bin al-Musayyab. membawa mushaf. tayammum sama seperti wudhuk iaitu tidak terikat dengan bilangan solat. Pandangan kedua. Jika mampu berikhtiar sama ada dengan memanaskan air atau sebagainya. Malik. az-Zuhri. Ishaq . wajiblah dilakukan ikhtiar itu. Selagi tayammum tidak batal ²iaitu dengan menjumpai air atau dengan berlakunya hadas-.[15] Seorang yang bertayammum harus mengerjakan solat fardhu. al-Laits. membaca al-Quran dan beriktikaf. al-Hasan. doctor itu hendaklah muslim dan adil (tidak fasiq). barulah diharuskan tayammum. solat sunat. an-Nakha·ie. Rabi·ah. Qatadah.[12] Namun menurut mazhab Imam Malik.

tidak harus menjamakkan dua solat dengan satu tayammum atau melakukan dua tawaf atau melakukan satu solat fardhu dengan satu tawaf fardhu. menjamakkan dua solat dan seberapa banyak solat sunat yang diingini selama belum masuk waktu lain. al-Hasan al-Basri. .. (sebahagiannya telah kita sebutkan tadi). batallah tayammum dan wajib diulangi semula tayammum bagi mengharuskan solat kembali. 1.[20] Mereka berdalilkan ²antaranya. Imam Abu Tsur dan fuqahak mazhab Hanbali.sabda Nabi s. maka ketika tayammum kawasan muka tersebut wajib diratai dengan debu. Pandangan ketiga.a.[19] Apakah anggota-anggota tayammum? Berdasarkan ayat al-Quran tadi dan hadis-hadis Nabi s. Apabila masuk waktu lain.dan Imam Ahmad. mengikut jumhur atau majoriti ulamak iaitu Saidina ¶Ali. Imam Malik. as-Sya·bi. kawasan tangan yang wajib disapui debu adalah sama sebagaimana yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk iaitu bermula dari hujung jari hinggalah ke siku. Tayammum terikat dengan waktu di mana satu tayammum hanya bagi satu waktu solat fardhu sahaja. Hendaklah diperbaharui tayammum untuk setiap solat fardhu yang hendak dilakukan setelah dipastikan tidak air terlebih dahulu. menghimpunkan dua solat nazar atau antara satu solat fardhu dengan satu solat nazar.w. Seorang yang bertayammum boleh melakukan apa sahaja solat yang dikehendaki sama ada solat fardhu dalam waktu. ´Tayammum itu dua kali tepukan.[18] Mereka berpandangan. maka para ulamak berbeza pandangan tentang kawasan yang wajib disapui debu. Salim bin Abdullah. Imam Abu Hanifah dan Syafi·ie.w. Ibnu ¶Umar. al-Laits. Kedaaannya menyamai seorang wanita istihadhah atau orang-orang lainnya yang melakukan toharah darurat. Adapun tangan. Mereka berpendapat. Adapun solat sunat. anggota tayammum hanya dua sahaja (sama ada tayammum bagi menggantikan wudhuk atau bagi menggantikan mandi) iaitu. harus dilakukan seberapa banyak yang dikehendaki. Oleh demikian. satu tayammum hanya untuk satu solat fardhu atau satu ibadah wajib sahaja. Pertama. solat fardhu yang luput.a. Dua tangan Mengenai muka tidak ada khilaf di kalangan ulamak bahawa keseluruhan kawasan muka yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk. Muka 2.

Imam Syafi·ie (mengikut qaul qadimnya sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsur)[22] dan disokong oleh Ibnu al-Munzir berpandangan. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ.[21] Kedua.w.a. yang wajib ialah sekali tepukan sahaja untuk kedua-dua anggota tayammum iaitu muka dan dua tangan hingga . al-Auza·ie.w. berlaku pula khilaf dalam menentukan berapakah bilangan tepukan ke tanah yang mesti dilakukan oleh orang yang melakukan tayammum? Mengikut jumhur ulamak tadi. bersabda kepadanya. Makhul. mereka menegaskan. satu tepukan untuk disapu ke muka dan satu tepukan lagi untuk disapu kepada dua tangan hingga ke siku.sekali untuk disapu ke muka dan sekali untuk di sapu ke kedua tangan hingga ke sikuµ. Ishaq. Jika dua kali tepukan itu mencukupi untuk menyapu keseluruhan kawasan muka dan tangan (hingga ke siku). Menurut Imam Nawawi. Makhul. pandangan kedua di atas adalah kuat dari segi dalilnya dan lebih hampir kepada kehendak as-Sunnah.[23] Mereka berdalilkan hadis kisah ¶Ammar (yang telah kita kemukakan tadi) di mana Rasulullah s. kawasan tangan yang wajib disapui debu ketika tayammum hanyalah sampai ke pergelangan tangan sahaja. tidak perlu lagi ditambah. wajiblah tepukan itu ditambah hingga debu meratai seluruh kawasan yang wajib disapu itu.[25] Berapakah bilangan tepukan yang wajib semasa melakukan tayammum? Rentetan dari khilaf di atas. sekumpulan ulamak yang terdiri dari ¶Atho. Imam Ahmad. Sebenarnya ia hanyalah pandangan Ibnu Umar. al-Auza·ie. Imam Ahmad. ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. tayammum wajib dengan sekurang-kurangnya dua kali tepukan ke tanah. bukan sabda Nabi s. Ishaq dan disokong oleh Ibnu al-Munzir). Jika tidak.a.[26] Adapun pandangan kedua di atas (¶Atho.[24] Adapun hadis yang dijadikan hujjah oleh jumhur tadi ia adalah dhaif..

tidak harus ia menunaikan solat dengan tayammum itu. 3. Kesimpulannya. kemudian mengambil wudhuk dan melakukan semula solat. tayammum dikira terbatal sebaik sahaja hilang keuzuran. hendaklah ia mandi wajib sebelum mengerjakan solat berikutnya. Nota Kaki [1] Lihat takrif Tayammum di dalam. kemudian belum sempat mengerjakan solat ia telah menemui air. 4. 2. [2] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. sah lah solat yang ditunaikan sebelum bertemu air itu dan tidak perlu diulangi semula sekalipun waktu masih ada. kemudian baru tunaikan solat. Contohnya. Jika air ditemui setelah selesai solat.pergelangannya. Al-Mughni. batallah tayammumnya. Bagi orang yang bertayammum kerana ketiadaan air. Ini kerana tayammumnya dengan sendiri terbatal dengan kerana bertemu air sekalipun belum sempat mengerjakan solat. 1/180. jika ia ingin meneruskan solatnya diharuskan dan solatnya sah. Jika air ditemui semasa sedang solat (seperti ada orang memberitahunya semasa sedang solat itu). . ia telah terkentut atau tersentuh kemaluan atau sebagainya). Apabila berlaku kepada orang yang bertayammum perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhuk sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam tajuk yang lalu (contohnya. maka sebaik ia sembuh dari sakit. maka batallah tayammumnya. Tayammum adalah bersuci gantian bagi wudhuk. dengan sendiri tayammumnya terbatal. sejuk keterlaluan dan sebagainya). Jika bertayammum kerana keuzuran (seperti sakit. akan tetapi hendaklah mengambil wudhuk. jika seseorang bertayammum kerana sakit. tayammumnya batal apabila telah bertemu air. Jika ia bertayammum tadi kerana ganti mandi wajib. Namun sebaik-baiknya ialah ia menghentikan solatnya. perkaraperkara yang membatalkan wudhuk juga akan membawa kepada batalnya tayammum. wajib ia mengambil wudhuk.[27] Bilakah batalnya tayammum? 1. Apabila hendak solat semula. yakni tidak cukup dengan tayammumnya tadi sekalipun ia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayammumnya. Sebaik bertemu air. Jika seorang bertayammum.

. hlm. al-Majmu·. Dalam riwayat yang lain. [12] At-Tahzib. 5154). 90. [7] Al-Majmu·. bermaksud. hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan sapulah kulitnya dengan air (yakni ratakanlah anggota wudhuknya dengan air).a. 2/294-295. [4] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. [6] At-Tahzib. ´«demikian itu lebih baik baginyaµ. Imam al-Baghawi. Lihat. 1/182-184. ´Sha·id yang baik adalah wudhuk seorang muslim ketika ia tidak menemui air sekalipun sepuluh tahun. Demikian itu lebih baik baginyaµ. [13] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar. (Riwayat al-Bazzar dari Abu Hurairah r. 1/182. at-Tahzib. Abu Daud dan Daruqutni. 1/550 (Surah an-Nisa·. hadis no. . 1/414. 2/248. perawi-perawi hadis ini adalah soheh. Tafsir Ibnu Kathir. [8] Riwayat Imam at-Tirmizi dari Abu Zar r. hlm. 91. 413-414. [10] Al-Mughni. ayat 43). 2/269. 1/195.a. 2/272. bersuci dengan air itu lebih baik baginya dari segi keberkatan dan pahala. . al-Majmu·. Faidhul-Qadier. al-Mughni. [5] Al-Mughni.[3]Riwayat Imam Ahmad. Jika ia telah menemui air. 1/183.. hadis no. lafaz hadis berbunyi. hadis ini hasan soheh. Faidhul-Qadier. [11] Al-Mughni.a. 1/375. Menurut Imam Ibnu Hajar. (Lihat. Sabda Nabi s. Kata beliau..w. [9] Al-Majmu·. 5154).

[23] Al-Majmuk. 1/199 dan al-Majmu·. 1/413. 2/242.com/2008/06/bersuci-tayammum. al-Majmu·. 1/198-199. [17] Al-Mughni.html . Lihat. [16] At-Tahzib. 2/318. 1/187. 2/241. 2/242. al-Mughni. lihat dalam al-Mughni.a. al-Mughni. al-Majmu·. [15] At-Tahzib. 2/317-318. 1/402. 1/396. 2/318. al-Mugnni. [19] Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu.[14] Al-Mughni. http://fiqh-am.. [26] Al-Majmu·. [22] Al-Majmu·. 2/242. 1/189. [27] Al-Majmu·. al-Mughni. [20] Al-Majmu·. 2/242. [21]Riwayat Imam al-Hakim dan at-Thabrani dari Ibnu ¶Umar r. [25] Al-Majmu·.blogspot. 1/197. [24] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. Pandangan Abu Tsur. 1/396-402. at-Tahzib. 1/187. 1/198. 2/241-242. [18] Pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanbali berbeza dengan pandangan yang dinaqalkan dari Imam Ahmad.

7.t. 2. 4. dalam Surah al-Anfal. Hikmah disuruh melakukan taharah ialah kerana semua ibadah khusus yang kita lakukan itu adalah perbuatan mengadap dan menyembah Allah Ta'ala.Bab 1 : Taharah / Bersuci 1.048 . Oleh itu untuk melakukannya. Taharah adalah sebagai bukti bahawa Islam amat mementingkan kebersihan dan kesucian. ayat 11 yang bermaksud : " Dan (ingatlah ketika) Dia menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untuk mensucikan kamu dengannya. 9.w. 8. Taharah ialah anak kunci dan syarat sah salat. maka wajiblah berada di dalam keadaan suci sebagai mengagungkan kebesaran Allah s. . Tujuan taharah ialah bagi membolehkan seseorang itu menunaikan solat dan ibadah-ibadah yang lain. Tidak lupa Tidak dipaksa Berhenti darah haid dan nifas Ada air atau debu tanah yang suci. 3. Faedah melakukan taharah ialah supaya badan menjadi bersih. Dalil naqli tentang suruhan bersuci adalah sebagaimana firman Allah s.. Definisi : i) Dari segi bahasa : Suci dan bersih ii) Dari segi istilah syarak : Suci dan bersih daripada najis atau hadas.w. Hukum taharah ialah WAJIB di atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan. Syarat wajib taharah ialah : y y y y y y y y y Islam Berakal Baligh Masuk waktu ( Untuk mendirikan solat fardhu ). Berdaya melakukannya mengikut kemampuan. Ahli fiqh bersepakat mengatakan harus bersuci dengan air yang suci (mutlaq) sebagaimana firman Allah: 025.w. sihat dan terjauh daripada penyakit serta mendatangkan kegembiraan kepada orang yang melaksanakannya..t. 6. 10. " Rasulullah s.a. pernah bersabda yang bermaksud : " Agama islam itu diasaskan di atas kebersihan " 5.

terkecuali sekadar berlalu sahaja. kemudian kamu tidak mendapat air. sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ia terbahagi kepada empat. o Air yang terbit daripada bumi. iaitu air yang terbit daripada mata air. iaitu air hujan. 4) Fiqh Syafii oleh Hj. hingga kamu mandi. dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih " 11. iaitu membuang bahan-bahan lebihan yang melekat pada kulit dan yang merosakkannya sekira-kira jika direndam atau dibasuh dengan air sesudah disamak.Idris Ahmad S. Tanah. maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). janganlah kamu solat. Jelasnya. maka kulit itu tetap tidak busuk atau rosak. sedang kamu dalam keadaan mabuk. Firman Allah: y 004. Rujukan Kitab : 1) Kitab Mattlaal Badrain oleh Syeikh Muhammad bin Daud Al-Fatani 2) Ringkasan Ibadah oleh Ibnu Rahmat . 3) Kitab Minhajul Muslim oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi .043 ³Hai orang-orang yang beriman. harus menggunakan kertas atau batu ketika beristinja' dan tanah atau debu tanah sebagai ganti air bagi mengharuskan solat yang dikenali sebagai tayammum. iaitu air semata-mata tanpa disertakan dengan sesuatu tambahan atau sesuatu sifat. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Takhallul. 4. boleh menyucikan jika tidak digunakan untuk sesuatu fardhu dan tidak bercampur dengan sesuatu.H. air salji yang menjadi cair dan air embun. air sungai dan air laut. ´ (Surah Al-Nisa¶. PENGERTIAN TAYAMMUM . 4:43) 3. alat±alat untuk bersuci itu ialah: y Air mutlaq. sapulah mukamu dan tanganmu. Samak. Air mutlaq ini terbahagi kepada beberapa bahagian: o Air yang turun daripada langit. air perigi. iaitu arak bertukar menjadi cuka tanpa dimasukkan sesuatu bahan ke dalamnya. Selain itu. Ia terbahagi kepada tiga. 12. Dan jika kamu sakit atau dalam bermusafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan berjunub).Maksudnya : "Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa khabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatNya (hujan).

006 Maksudnya: ³Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib. 4. Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu¶ atau mandi. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah. 2. 5:6) y Semua ibadah atau amalan taµat yang perlu kepada bersuci (taharah) seperti sembahyang. sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. sujud tilawah dan beriµtikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagai ganti wudhu¶ dan mandi. ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air. atau dalam musafir. dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). kerana amalan yang diharuskan taharah dengan air adalah diharuskan juga dengan tayammum. Menggunakan debu tanah yang suci. haidh dan nifas).y y Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan syarat yang tertentu. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan. tidak bercampur benda lain. Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. membaca Al-Qur¶an. SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM 1. menyentuh mushaf. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu¶ dan mandi).´ (Surah Al-Ma¶idah. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. atau kamu sentuh perempuan. maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah ± debu yang bersih. SYARAT TAYAMMUM 1. . tidak mustaµmal. 3. Tayammum dilakukan bagi menggantikan wudhu¶ atau mandi wajib (junub. Masuk waktu sembahyang. 2. Hilang najis terlebih dahulu. 3. dan ia adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syaraµ kepada manusia. ·Disyariµatkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wataµala: 005.

5. 6. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air. Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu.´ 2. 4. Murtad iaitu keluar dari agama Islam. Menyapu kedua-dua belah tangan. 3. Muka. 2. Tertib. Dua belah tangan hingga siku. SUNAT TAYAMMUM 1. 3. Menyapu muka. Niat tayammum adalah seperti berikut: Maksudnya: ³Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala. Membaca basmalah iaitu lafaz 2. . PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1. 3. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu¶. 2. Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka. RUKUN TAYAMMUM 1. ANGGOTA TAYAMMUM 1.

Lompat ke: pandu arah. menggunakan debu yang suci dengan beberapa syarat.http://www.com/masjid/infoislam/ibadat/home.htm Tayammum Dari Wikipedia Bahasa Melayu.al-azim. Tayammum di segi syarak adalah menggunakan tanah yang bersih dan suci seperti debu atau pasir bagi menyapu muka dan tangan untuk mengangkat hadas dengan persyaratan syarak sebagai pengganti wuduk atau mandi wajib (mandi junub). ensiklopedia bebas. Tayammum adalah sebagai ganti dari wuduk atau mandi. gelintar Sebahagian daripada siri Fiqh Islam (suatu disiplin kajian Islam) Bidang-bidang y y y y y y Ekonomi Politik Perkahwinan Jenayat Ibadah Kebersihan o Taharah  Bersugi  Wuduk  Mandi  Mandi wajib Tayammum Istinjak Najis Samak o Makanan  Sumber bahan  Alkohol  Arak Ketenteraan     y Kotak ini: papar bincang sunting Tayammum ialah menyapu debu kemuka dan kedua tangan sampai ke siku. .

a. "Tanah adalah wudu seorang muslim jika tidak mendapatkan air kendati selama sepuluh tahun. hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub (berhadas besar) kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang suci. iaitu: Sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. . Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Allah SWT berfirman. iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu." (Al-Maaidah: 6) Rasulullah s. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang bersih. apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang (padahal kamu berhadas kecil)." (An-Nisa: 43). kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk). "[43] Wahai orang-orang yang beriman.2 Bersolat Dengan Bertayammum Dan Kemudian Mendapati Air [sunting] Dalil Tayammum disyariatkan berdasarkan Al Quran dan sunah.Dengan tayammum seseorang hanya boleh mengerjakan satu ibadah yang fardu saja dan ditambah dengan ibadah yang sunat-sunat. supaya kamu bersyukur.w. janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk. dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan sapulah sebahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali dan jika kamu berjunub (berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air) atau dalam pelayaran atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air atau kamu sentuh perempuan. lagi Maha Pengampun." (HR An-Nasai dan Ibnu Hibban).1 Bila Tayammum Dan Wuduk Boleh Digabungkan o 7. "[6] Wahai orang-orang yang beriman. tetapi Dia berkehendak membersihkan (mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan nikmatNya kepada kamu. bersabda. maka (berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi). Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan). Isi kandungan [sorok] y y y y y y y 1 Dalil 2 Syarat-syarat tayammum 3 Fardu (rukun) Tayammum 4 Panduan Bertayammum 5 Sunat Tayammum 6 Yang Membatalkan Tayammum 7 Kes-kes Tertentu berkenaan Tayammum o 7.

Ada air (melihat air sebelum solat) kecuali kerana sakit 3. juga bersabda. 4. [sunting] Fardu (rukun) Tayammum Rukun tayammum ada empat: 1. 3. 4. [sunting] Syarat-syarat tayammum 1.w. Membaca bismillah Menipiskan debu Mendahulukan yang kanan dari yang kiri Tertib [sunting] Yang Membatalkan Tayammum 1. Suci dari najis. 2.a. 3. Berhalangan menggunakan air disebabkan sakit. Murtad . 3. Kaki tidak termasuk sebagai anggota tayammum. Maka. 2. Tidak mendapat air setelah berusaha mencari. 4. 2. "Seluruh tanah di bumi dijadikan sebagai tempat sujud dan bersuci bagiku dan umatku. Dengan debu yang suci. Mengusap muka dan dua telapak tangan sampai ke siku cukup sekali dengan debu yang suci 3. Meletakkan dua belah tangan di atas debu untuk disapukan ke muka. Niat. dua kali Menyapu kedua belah tangan sampai ke sikut dengan debu Mentertibkan rukun. [sunting] Sunat Tayammum 1. Sudah masuk waktu. di mana saja waktu salat menghampiri seseorang dari umatku. Menyapu muka dengan debu. 5. iaitu muka dan kedua tangan 4. 2. tanah dapat menyucikannya. Tertib melakukannya. Meratakan debu yang suci itu pada seluruh anggota tayammum. Anggota tayammum adalah muka dan dua tangan (hingga ke siku) sahaja. dengan lafaz Sengaja aku bertayammum untuk membolehkan mengerjakan solat karena Allah Ta ala ." (HR Ahmad). [sunting] Panduan Bertayammum 1. Setiap yang membatalkan wuduk 2.Rasulullah s.

sedangkan seorang lainnya tidak mengulangi. serta menceritakan halnya. Ada dua orang laki-laki keluar dalam suatu safar (perjalanan). Sekiranya bahagian kaki tidak boleh terkena air. "Engkau telah mengikut sunnah dan solat sudah cukup. seorang Muslim itu mengalami mudarat (seperti tangan disimen kerana patah) ataupun mempunyai tempat luka yang tidak boleh terkena air. Umpamanya. "Engkau mendapatkan dua pahala." http://ms. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id AlKhudri dia berkata.[sunting] Kes-kes Tertentu berkenaan Tayammum [sunting] Bila Tayammum Dan Wuduk Boleh Digabungkan Ada ketikanya bila Tayammum dan wuduk boleh digabungkan untuk menyempurnakan pembersihan seseorang daripada hadas kecil. wuduk bahagian itu juga digantikan dengan tayammum (di muka dan dua tangan)." Sedangkan sabda beliau kepada yang mengulangi solat. orang tersebut dibolehkan menyucikan bahagian dirinya yang sihat secara wuduk biasa. 09 January 2008 . maka seorang mengulangi wuduk dan solatnya.A.org/wiki/Tayammum Solat Bagi Orang Yang Tidak Berwudhu dan Bertayammum Disebabkan Keuzuran Written by abdul kadir Wednesday.wikipedia. keduanya menjumpai air. Tak lama kemudian. tiba-tiba bekalan ataupun sumber air kembali pulih. Sekiranya seseorang itu menunaikan solat dengan hanya bertayammum kerana ketiadaan air.W. lantas sabda Nabi kepada yang tidak mengulangi solat. solat yang ditunaikannya tadi dengan bertayammum tidak perlu diulangi lagi. Solat itu sah dan dia tidak perlu mengulangi solat tersebut. dan sekiranya terkena air boleh menambahkan lagi mudarat. Keduanya kemudian datang kepada Rasulullah S. Bahagian wuduknya yang tidak boleh terkena air tadi boleh dibersihkan dengan cara tayammum sahaja. [sunting] Bersolat Dengan Bertayammum Dan Kemudian Mendapati Air Apabila seseorang itu memulakan solatnya setelah bertayammum dan di pertengahan dia mengerjakan solatnya. dia boleh meneruskan dan menghabiskan solatnya tanpa memberhentikan solatnya. Lalu keduanya bertayammum dengan tanah yang suci sekaligus solat. Kemudian tiba waktu solat sedang tidak ada air bersama keduanya. dan selepas itu meneruskan perjalanannya dan kemudiannya berjumpa air.

mereka berkata: Dia tidak perlu solat. contohnya di dalam kapal terbang dan tidak ada di dalamnya apaapa yang boleh dibuat tayammum iaitu tidak ada sesuatu dari jenis permukaan bumi. Sebagai contoh: seorang yang dikurung di dalam satu bilik dan kedua-dua tangan dan kakinya diikat. para ulama ini berkata: Orang yang tidak boleh berwudhu dan bertayammum. dia tidak mampu untuk berwudhu dan bertayammum.´ (al-Baqarah:286). akan tetapi dia berkemampuan menunaikan solat. Disamping ada kemampuannya menunaikan solat dan . Persoalan ini dinamakan masaalah orang yang hilang dua cara bersuci. sebaliknya dia tidak boleh berwudhu. sebahagian yang lain berkata: dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulangi solatnya. waktu solat akan habis. maka kita suruh dia menunaikan solat. sebaliknya kemampuan dia menunaikan solat. mandi dan bukan juga tayammum.Penulis kitab Zaad al-Mustaqni¶ berkata: ³Atau ketiadaan air dan tanah. Inilah pendapat yang pertama. sebahagian yang lain berkata: Dia qadhakan solatnya dan tidak perlu solat (ketika itu). Pendapat yang kedua: Dia hendaklah solat (ketika itu) dan tidak perlu mengulangi solatnya. dia dituntut menunaikan solat.´ Syarah dari al-Syeikh Dr. inilah dalil mereka. samaada secara hakikat seperti seseorang berada ditempat yang tidak ada air dan tanah. ³Allah tidak membebankan seseorang melainkan sekadar kemampuannya.´ (al-Taghabun:16). Persoalan ini dinamakan sebagai ³Masalah Faqid al-Tohurain .´ (al-Maidah:6). sebaliknya dia perlu menunggu sehingga memperolehi air atau memungkinkan dia menggunakan air dan dia ulangi solat yang tidak dikerjakannya itu.orang yang kehilangan dua cara bersuci´. tetapi waktu solat sudah masuk. lalau dilewatkan hukum (kewajian solat) ke atasnya sehingga dia mampu menggunakan (air atau tayammum) atau sehingga ada (air atau tanah utk bersuci). Ini kerana solat mestilah dilakukan dalam keadaan berwudhu atau bertayammum. Golongan ulama ini membahagi-bahagikan perkara yang disuruh. sebahagian yang lain pula berkata: Dia solat dan tidak perlu ulangi solatnya. contohnya firman Allah swt: (maksudnya) ³Maka bertakwalah kepada Allah dengan kadar kemampuan kamu. dimana jika dia menunggu hingga kapal terbang mendarat. Ulama yang berpendapat sebegini melihat kepada keumuman syariat dan keringanannya. Maka pendapat yang pertama: Dia tidak perlu solat. iaitu dia tidak perlu solat dan hanya perlu ulang. maka orang sebegini tidak sah untuk dia solat dan tidak boleh diminta menunaikan solat di dalam waktunya kerana dia (ketika itu) bukan orang yang dituntut (mukallaf) menunaikan solat. tidak mandi dan tidak tayammum. Walaupun keadaan itu berterusan sehingga beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan. (Maka orang yang berada dalam permasaalahan di atas) dia tidak mendapati bahan untuk bersuci. sedangkan waktu solat semangkin sempit. ini bermakna sasaran suruhan telah diarahkan kepadanya dengan kesepakatan. kerana dia sebahagian dari perkara yang diarahkan (oleh Allah). bukan wudhu. dan firman Allah: ³Allah tidak menghendaki untuk menjadikan ke atas kamu kesusahan. kerana Allah mengarahkan solat dalam samaada keadaan berwudhu atau mandi atau bertayammum. Muhammad Mukhtar al-Syanqiti: Sebahagian ulama berkata: (Dalam keadaan di atas) hendaklah dia solat dan mengulangi solatnya. sebaliknya perlu ulangi waktu yang dia tinggalkan itu sahaja. hendaklah dia solat dan tidak perlu mengulangi solat tersebut.

Bentuk pendalilan dari hadith ini. tidak juga dihukum berwudhu.dikatakan peperangan itu adalah peperangan al-Maraisi¶ (à óÃÃÁáãõÃ) . dan dia dituntut untuk mengulangi solat itu kerana apabila dia mendapati air maka gugurlah keringanan ke atasnya dan wajib pula dia mengulanginya. dia hanya perlu ulangi solat/qadha. Kemudian mereka mendatangi Nabi saw selepas habis waktu solat tersebut. Peristiwa ini berlaku sebelum disyariatkan tayammum. Ini bermakna solat telah gugur daripadanya. apabila dia berhadath sehinggalah dia berwudhu. syaratnya dia termasuk mukallaf menunaikan solat (perkara yang asal). mandi atau tayammum disebabkan tidak mampu berwudhu. kemudian gugur juga kewajipan mengulangi solat itu. apabila datang waktu solat (perkara yang asal) dan ketika itu dia bukan mukallaf menunaikan solat. Ini kerana solat berdasarkan dalil-dalil syara¶ tidak dibenarkan melainkan dalam keadaan suci. lalu mereka solat dalam keadaan begitu.php?option=com_content&task=view&id=310&Itemid=2 . dia hendaklah solat dalam keadaannya itu. dia solat dan tidak perlu ulangi solat.lalu baginda berhenti di Zaat al-Jaish (ôÃÁà ÃÁáà Ã?Ã) . dalam keadaan mereka ketiadaan air. Ini pendapat yang kedua. dia tidak boleh bertayammum dan wudhu. kemudian masuk waktu solat. Dan pandangan yang lebih kuat ialah dia perlu solat ketika itu (ketika ketiadaan air dan tanah) dan tidak perl ulanginya. lalu baginda meminta sebahagian sahabat mencarinya. mandi atau bertayammum. kalaulah seseorang diikat atau digari atau tangannya terputus. ini kerana ulangi solat. berdasarkan hadith yang thabit di dalam al-Bukhari ketikamana Rasulullah saw keluar ke salah satu peperangan yang disertai baginda . Pendapat yang pertama: orang sebegini tidak perlu solat.gugur daripadanya kewajipan berwudhu.net/index. dan dia tidak perlu mengulangi solatnya itu. hanyasanya gugur darinya bersuci kerana ketidakmampuan melakukannya. tetapi kekal kewajipan menunaikan solat dan dia dituntut melakukannya. dan pendapat yang kedua sebaliknya. mereka tidak boleh berwudhu dan bertayammum . orang yang tidak boleh bersuci bukanlah seorang yang berwudhu. maka dia tidak dituntut menunaikan solat. dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulanginya.selepas al-Baidha¶ yang berada selepas Miqat Dzi al-Hulaifah ( Ã?à ÃÅ?ÃáÃ?ÃÁáà ) dari arah Makkah .maka pengakuan Nabi saw terhadap solat mereka tanpa bersuci dan baginda tidak mengarahkan mengulanginya selepas keluar waktu. maka dia tidak perlu berwudhu. Pendapat yang keempat yang mengatakan wajib solat kerana dia mampu menunaikan solat. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang ketiga.´]. Pendapat yang keempat: Dia perlu solat dan perlu ulangi solat tersebut. Pendapat yang ketiga pula: Dia tidak perlu solat dan tidak perlu ulanginya. maka gugur juga kewajipan mengulanginya.kerana tayammum belum di syariatkan ketika itu . Berdasarkan ini. [(al-Hadith): Allah tidak akan menerima solat seseorang daripada kamu. menunjukkan sesiapa yang tidak boleh berwudhu dan tayammum tidak diwajibkan mengulangi solat sebaliknya dia hanya perlu solat pada waktunya. Pendapat yang ketiga. http://al-qayyim. dan baginda tidak mengarahkan mereka mengulanginya dan baginda membenarkan perbuatan mereka.µAisyah telah kehilangan rantainya.

. ´Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)µ. Namun ¶Ammar bin Yasir r. Adapun kamu. Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan.a. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di .Apa makna tayammum? .a. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. ´Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). Kerana keputusan air. 1.w. Seorang lelaki datang berjumpa Umar r. . dan bertanya. atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan. as-Sunnah dan Ijmak ulamak. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar. 2. ´Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)µ. terlalu sejuk atau sebagainya. Umar menjawab. Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit. Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud). . maka baginda berkata (kepada ¶Ammar). ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm. . Apabila diceritakan kepada Nabi s. . (al-Maidah: 6). sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi). maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. ´Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? . Bila diharuskan tayammum? . atau dalam pelayaran. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk. Kerana tidak mampu menggunakan air .[1] Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran.a. iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah ituµ. ´Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. Adapun aku. Secara dasarnya. maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solatµ.

Lalu aku menjawab.Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat·. ´Hendaklah ia bertayammumµ. ´Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan.[3] . Rasulullah s.tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)µ. 29). ´Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil.[2] . Al-Mughni. Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina ¶Ali ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir.a. 1/180.a. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum). Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamuµ. Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? . ketawa dan baginda tidak berkata apa-apaµ.a. ´Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman merekaµ. yang menceritakan. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). mereka mengadu kepada Rasulullah s. Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang). Maka Rasulullah bertanya kepadaku. aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk. lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. [1] Lihat takrif Tayammum di dalam. .w. Imam Ahmad pernah menceritakan.[4] . Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r. (an-Nisa·. [2] Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim. ¶Wahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?·. ¶Aku teringat firman Allah. Jawab Saidina ¶Ali. Mendengar peneranganku.w.

W mengutus orang mencarinya. 1984 : 560-561) Dalam terminologi fiqh tayammum diertikan dengan menyampaikan tanah ke muka dan dua tangan sebagai ganti daripada wudhu dan mandi dengan syarat-syarat yang tertentu. yang berfungsi sebagai pengganti wudhuk atau mandi sebagai rukhsah (kemudahan) bagi mereka yang berhalangan atau tidak dapat menggunakan air. Imam Hanafi mentakrifkan tayammum iaitu menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan tanah yang bersih. Abu Daud dan Daruqutni. lalu Rasulullah S.com/2010/08/keharusan-bertayammum. 1422H/2002 : 61) Di dalam Kamus Istilah Fiqh pula mendefinisikan tayammum iaitu menyapukan debu atau tanah ke wajah dan kedua tangan hingga kedua siku dengan beberapa syarat.T: (Al-Baqarah: 267) (sengaja). Dalam bab ini juga. Wahbah al-Zuhaili." Manakala dari segi istilah Syara'. Ketika itu Aisyah kehilangan kalungnya. 1984: 560) Pengertian ini diambil dari Maksudnya: " Dan janganlah kamu 'sengaja' memilih buruk daripadanya. (Dr. penyair berkata: Maksudnya: " Aku 'menyengaja' kepada kamu jika tidak aku dapati orang yang mempunyai akal fikiran. Mujieb. Syafi'iyah Am. Definisi Tayammum Tayammum dari segi bahasa ialah firman Allah S.blogspot.html KONSEP TAYAMMUM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM Oleh: Mohd Rawizal bin Mohd Nawi B.W. [4] As-Solah ¶Ala Mazahib al-Arba·ah. lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. Mabruri Tholhah. Tayammum merupakan spesifik umat Islam yang disyari'atkan pada peperangan Bani Mustaliq tahun keenam hijrah. penulis akan mengemukakan definisi-definisi tayammum menurut perspektif hukum serta konsepkonsep yang berkaitan dengan tayammum dari semua aspek. http://subiharon. Berkata Imam Malik pula tayammum bererti bersuci menggunakan tanah atau debu yang meliputi dengan menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan niat. hlm. (Al-Syeikh Hassan Ayub. Walaupun begitu. 1997: 382-383) Tayammum dari segi istilah Syara' juga telah diberikan pelbagai pentakrifan oleh para Fuqaha' dengan istilah yang seakan-akan hampir maksudnya.A. Manakala Imam Syafi'e pula mentakrifkan tayammum iaitu menyampaikan atau menyapukan tanah kepada muka dan dua tangan sebagai ganti kepada wudu' atau mandi janabah atau seumpamanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar. Abd. 91. (Dr. (M. tayammum bermaksud 'menyengaja' atau menghendaki pada tanah untuk menyapu muka dan dua tangan dengan niat yang mengharuskan solat. Dan barangsiapa tidak mendapati air bertayammumlah dengan tanah. " Dengan pengertian ini juga. huraian yang terperinci dinyatakan dalam setiap fakta berdasarkan kepada pandangan dari semua Ulama'' mazhab berserta dengan qaul yang paling rajih agar setiap kenyataan dapat dikemukakan dengan lebih jelas. Wahbah al-Zuhaili.[3]Riwayat Imam Ahmad. maka . kemudian waktu solat datang sedangkan air tidak ada.A Syariah Islamiah Pendahuluan Dalam bab ini. terdapat juga sesetengah fakta yang hanya ditumpukan kepada mazhab yang utama iaitu mazhab Syafi'ie dan Jumhur Ulama'. Mengikut pendapat Abu Hanifah pula tayammum ialah menyapu muka dan dua tangan dengan tanah yang bersih di atas jalan yang tertentu.

Zainuddin Tanjung. apabila sesuatu hal terjadi padamu padahal engkau tidak menyukainya. Abd. 1411H/1991: 229) Hadas yang dibolehkan bertayammum Diharuskan bertayammum sebagai ganti wudu' bagi seseorang yang berhadas kecil. (AlSyeikh.W telah melihat seorang lelaki mengasingkan diri. maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci): Sapulah mukamu dan tanganmu." Dalil pensyariatan tayammum Tayammum disyari'atkan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah serta Ijma'. menyentuh musyhaf dan membaca al-Quran bagi orang berjunub.A.W bersabda: (Riwayat Ahmad. Kedua : Solat-solat sunat dan tawaf sunat serta solat jenazah. haid dan nifas atau ketika ketiadaan air serta tidak mampu . bersabda: 'Gunakanlah tanah (bertayammum). Ketiga : Sujud Tilawah dan sujud Syukur. Manakala sesiapa yang berniat untuk salah satu ibadat martabat ketiga. Mendengar perkara itu. Demi Allah. mandi junub bagi seseorang yang berhadas besar samada disebabkan janabah. A. Allah menjadikan hal itu mengandung kebaikan bagimu dan bagimu kaum muslimin. (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Kemudian Rasulullah S. Sesiapa yang berniat salah satu ibadat daripada martabat yang kedua. Dr. (Dr. Dr. Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah: " Semoga Allah melimpahkan pahala kebaikan bagimu.A.W.A. (b) 348: 161-162) Maksudnya: " Sesungguhnya Rasulullah S. Maka sesiapa yang berniat salah satu daripada martabat yang pertama. sesungguhnya itu adalah cukup bagi engkau." Berdasarkan hadis Abu 'Umamah al-Bahili.turunlah ayat tayammum. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.A. Wahbah alZuhaili. harus baginya mengerjakan semua martabat itu dan semua ibadat martabat ketiga tetapi tidak diharuskan samasekali baginya mengerjakan daripada martabat yang pertama.W mengutus seseorang (untuk mencarinya). tidak bersembahyang bersama dengan satu kaum. Rasulullah S.A. kemudian kamu tidak mendapat air. di situ pulalah terdapat alat untuk bersuci. Melihat itu. bahawa Nabi S. Rasulullah S. lalu kalung itu hilang.W bertanya: 'Wahai fulan apakah yang menghalang kamu bersembahyang bersama-sama dengan kaum itu?' Orang itu menjawab: 'Saya sedang janabah dan tidak mendapat air'. akhirnya kalung tadi dapat ditemukan.a berkata: (Riwayat al-Bukhari." Dari 'Imran Ibn Hussain r. Firman Allah S.T: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan.W. Lalu waktu solat tiba dan tidak ada air di sana. Maka Allah menurunkan ayat-ayat tayammum"." Manakala dalil Ijma' pula mengharuskan tayammum berdasarkan kesepakatan seluruh umat Islam (Dr. Maka di mana pun seseorang dari umatku harus mengerjakan solat. harus untuknya mengerjakan semua ibadat dalam martabat ketiga tetapi tidak harus samasekali mengerjakan ibadat dalam martabat kedua dan ketiga. harus baginya mengerjakan ibadat yang satu itu dan harus juga baginya mengerjakan semua ibadat dalam martabat yang kedua dan ketiga. Rahman Ritonga. 1999: 79) Ini berdasarkan hadis: (Riwayat al-Bukhari.W. Mereka solat (tanpa wudu') dan memberitahukan kepada Rasulullah S. (b) 332: 200) Maksudnya: " Dari Aisyah bahawasanya ia meminjam kalung dari Asma'.A. Fattah Hussin. 1984 : 562) Ibadat yang harus dikerjakan dengan bertayammum Bersuci dengan bertayammum mengharuskan baginya tiga martabat ibadah yang berikut: Pertama : Solat-solat fardhu dan tawaf fardhu serta khutbah solat jumaat.

dalil hadis tentang janabah: (Riwayat al-Bukhari. kecuali melalui jalan (tempat sembahyang). Bertayammum Daripada Hadas Kecil: Firman Allah S. Kemudian keduaduanya mendapati air. Bertayammum Daripada Hadas Besar: Firman Allah S. kebetulan ketika datangnya waktu sembahyang mereka tidak mendapati air. Ketiadaan air hendaklah dikira setelah dilakukan pencarian dan menyakini tiadanya air yang membolehkannya untuk bertayammum.A. sehingga kamu mandi lebih dahulu.W. maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci)". termasuk juga ke dalam pengertian ini ada air dalam jumlah yang sedikit yang tidak cukup .W. (b) 338: 241) Maksudnya: " Dua orang lelaki telah keluar untuk bermusafir.A.W. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan atau datang salah seorang diantara kamu dari tempat buang air atau kamu menyentuh perempuan. maka sapulah mukamu dan kedua belah tanganmu dengan tanah itu. kemudian kamu tiada memperoleh air. janganlah kamu mengerjakan sembahyang ketika kamu sedang mabuk. Selain itu. Kepada yang berwudhu dan mengulangi pula baginda berkata: ' Engkau memperoleh dua pahala'. sedangkan waktu belum habis. sedang kamu tidak memperoleh air.T dalam surah an-Nisa': (An-Nisa': 43) Maksudnya: " Wahai orang-orang yang beriman. (b) 344: 210) Maksudnya: " Dari 'Imran bin Hussain al-Khuza'iy bahawa sesungguhnya Rasulullah S. " Sebab-sebab Yang Mengharuskan Tayammum Para pakar fiqh telah menetapkan beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang boleh bertayammum sebagai berikut: 1) Ketiadaan air: Para Fuqaha' menetapkan ketiadaan air sebagai salah satu penyebab diharuskan bertayammum." Abu Sa'id al-Khudri r.W sepertimana berikut: i. Hal ini ditetapkan berdasarkan firman Allah: (An-Nisa': 43) Maksudnya: " «lalu tidak kamu peroleh air. Kemudian mereka berjumpa Rasulullah S. Setelah itu Rasul bertanya kepada yang tidak mengulangi sembahyangnya: ' Pekerjaan engkau sesuai dengan Sunnah dan sembahyang engkau mencukupi'. maka hendaklah kamu bertayammum«" Kemudian.menggunakan air dengan apa jua sebab sekalipun.W. maka bertayammumlah dengan tanah yang suci. sedang dia sendiri tidak ikut mengerjakan solat bersama-sama satu kaum." ii. Maka salah seorang mereka telah mengulangi sembahyangnya dan seorang lagi tidak mengulangi.a berkata: (Riwayat Abu Daud.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sudah buang air atau kamu menyentuh perempuan. lalu bertayammumlah kedua-duanya dengan tanah yang baik dan bersembahyang. Ini berpandukan kepada dalil-dalil al-Quran dan juga Hadis Nabi S. saya sedang junub dan tidak ada air. lalu menerangkan keadaan yang demikian.A.' Baginda lalu bersabda: " Lakukanlah tayammum dengan tanah yang bersih dan itu sudah cukup bagimu. Baginda bertanya kepadanya: 'Apakah yang menghalangi kamu untuk ikut bersembahyang bersama-sama kaum itu?' Kemudian orang tadi menjawab: ' Wahai Rasulullah. kecuali jika kamu telah mengetahui apa-apa yang kamu katakan dan jangan pula sedang junub (sudah bercampur dengan isterimu). melihat seorang lelaki yang menyendiri.

3) Dalam keadaan sakit atau luka: Orang sakit bila khawatir memakai air dapat melakukan tayammum untuk mengangkatkan hadas. Tayammum tidak boleh dilakukan bila ada air yang dapat dibeli dengan harga pasaran. maka ia takut mati jika mandi. (Dr. Dr. hendaklah ia bertayammum". Demikian halnya orang yang diikat dipinggir kali dan orang yang tidak berani keluar rumah mengambil air kerana menurut biasa ada bahaya yang mengancam jiwanya.W: (Riwayat Muslim (b) 6113: 1035-1036 ) Maksudnya: " Apabila aku menegah kamu dari sesuatu urusan. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan dia tidak wajib mengqadha'. seperti kulit badan menjadi hitam. dan ada air tetapi harganya melebihi harga pasaran sehingga sulit membelinya. 1999: 81) 2) Keuzuran untuk menggunakan air: Termasuk ke dalam pengertian ini orang yang dipenjara dalam rumah tahanan yang terletak di pinggir sungai. Atau khawatir akan menimbulkan cacat yang buruk. Zainuddin Tanjung.W: (Riwayat al-Daruqutni. iaitu sakit yang terus menerus hingga membuatkan badannya kurus. maka kerjakanlah seberapa yang kamu sanggupi". dan dia tidak memperoleh izin keluar mendapatkan air untuk wudu'. iaitu manakala ia mempunyai penyakit yang tidak mengkhawatirkan tetapi dia takut menggunakan air yang boleh membahayakan penyakitnya. berkata. seperti anggota bahagian wajah dan lain-lain. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. (b) 666 : 413) Maksudnya: " Apabila seseorang lelaki beroleh luka di dalam peperangan atau beroleh luka-luka bisul.A.A. Abu Hurairah r. adanya air tetapi berada di tempat yang cukup jauh dan untuk mencarinya mengalami kesulitan. Atau khawatir lambat sembuhnya. maka Ulama' sepakat untuk membatalkan solat dan mengulanginya dengan wudu'. bersabda Rasulullah S. Boleh disamakan dengan hal tersebut. Seandainya dia berwudhuk dalam keadaan sakit seperti itu. 'Abdul Qadir. dan apabila aku memerintahkan kamu sesuatu urusan. Maka wajib membelinya sekiranya harta itu tidak diperlukan untuk menjelaskan hutang atau menanggung belanja musafir sekalipun memberi nafkah kepada binatang yang dihormati dan sebagainya. kemudian dia ingat setelah lewat waktu solat. Rahman Ritonga. maka menurut pendapat sebahagian golongan Syafi'iyyah. Orang seperti ini juga diperbolehkan bertayammum menurut mazhab yang kuat. jauhilah ia. khawatir akan kehilangan nyawanya atau anggota tubuhnya atau kehilangan manfaat dari bahagian anggota tubuhnya. kemudian diiringi dengan tayammum pada bahagian anggota wudu' atau badan yang belum terkena air. Begitu juga orang yang melakukan perjalanan maksiat. ii. Qaul yang rajih. Wahbah al-Zuhaili. Khawatir sakitnya akan bertambah. meskipun tidak mempengaruhi masa sembuhnya. Di samping itu bila seseorang dalam perjalanan lupa bahawa dia membawa air. kerana tayammum bukan merupakan rukhsah bagi yang bermuqim.a. Zainuddin Tanjung. kerana orang tersebut dianggap tidak memperoleh air. Kekhawatiran itu ada 3 kemungkinan. A. (Dr. meskipun sakitnya tidak bertambah. Menurut Imam Syafi'ie air yang sedikit yang tidak memadai untuk berwudu' atau mandi wajib dipergunakan untuk berwudu' atau mandi. Demikian juga orang yang khawatir diganggu oleh binatang buas atau oleh musuh di tempat yang terdapatnya air. A. 1994: 137) Terhadap orang yang berada dalam keadaan tersebut dibolehkan tayammum. Bagi Ulama'' lain dan pendapat yang lebih kuat dari golongan Hanabilah solatnya tidak mesti diulang. Rahman Ritonga. Tetapi kalau dia sedang dalam keadaan solat. lantas dia bertayammum. bersabda Rasulullah S. Muhammad.a berkata. membolehkan . Dr. iaitu: i. (Al-Husaini. Ibnu 'Abbas r. 1984 : 572) Begitu juga halnya bila ada orang yang berbaik hati untuk memberi air. (Dr. Dalam semua masalah ini ada khilaf yang banyak di kalangan para Ulama'.untuk wudu' atau mandi. 1414H/1993: 117-118) ataupun khuatir ditinggalkan oleh teman-temannya dalam suatu perjalanan. kerana mereka tidak termasuk orang mendapat rukhsah. Abu Yusuf dan Malikiyyah solatnya diqadha'. sunat atau wajib. Atau khawatir sakitnya semakin parah. lalu mengingat bahawa air ada. Termasuk juga. 1999: 80-81) Menurut golongan Syafi'iyah orang muqim (yang tidak sedang dalam perjalanan) yang bertayammum kerana ketiadaan air wajib mengqadha' solatnya bila air sudah ada. kerana dia telah memperoleh air. meskipun air ada disekitarnya. lalu berjunub. Yang mendapat rukhsah tayammum adalah orang yang melakukan perjalanan mubah. (Ar-Rahbawi.

1994: 139) Maka. Kekhawatiran itu boleh terjadi atas diri sendiri. 5) Khawatir kehilangan harta jika mencari air: Menurut Malikiyah orang yang sanggup memakai air dan yakin bahawa air akan diperoleh jika dicari. Maka Rasulullah S. atau orang itu mempunyai penyakit yang dia sendiri tidak takut akan mendapatkan sesuatu yang dikhawatirkan di belakang hari jika menggunakan air. A. dibolehkan tayammum. maka ketika itu ia dibolehkan bertayammum.W. Dan teman-teman yang ikut minum itu wajib membayar harga air yang diminumnya dan hasilnya dimasukkan pada harta warisan. dan iqrar adalah hujjah (suatu dalil) kerana Nabi tidak akan menyetujui sesuatu yang salah. meskipun dia memiliki air. maka beliau bersabda: ' Wahai 'Amr. dibolehkan . dan untuk menghilangkan najis yang tidak dimaafkan yang melekat di badan. (Al-Husaini. atau khawatir mendapat cacat yang buruk pada selain anggota yang kelihatan (ketika bekerja). Setelah para sahabatku menuturkan hal yang menimpaku itu kepada nabi S. Muhammad. 'Abdul Qadir.W. sebab itu aku bertayammum. alasanku yang membuat aku tidak mandi. walaupun ketika itu ia merasa kesakitan. seperti ada lukanya atau kedinginan atau kepanasan. dan solat tersebut tidak perlu diulangi. Orang yang khawatir mendapat cacat sedikit. tetapi dia sangat memerlukannya untuk keperluan lain yang akan menyelamatkan jiwanya dari kemudaratan. 6) Keadaan sangat dingin: Dari 'Amru bin 'Ash r. (b) 334: 238) Maksudnya: " Pernah aku bermimpi (sehingga junub) pada suatu malam yang dingin ketika peperangan Zatus Salasil. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Rahman Ringota.A. Sebagai contoh dalam keadaan ini seandainya terdapat seorang lelaki meninggal dunia. (Dr. bilamana tidak ada air dapat menimbulkan kebinasaan atau kesulitan. Menurut selain Malikiyyah kekhawatiran terhadap musuh. dan aku menjawab: Saya ketahui Allah berfirman: " Dan janganlah kamu bunuh diri. 1414H/1993: 118) Bentuk-bentuk keperluan lain menurut pakar fiqh Syafi'iyyah adalah seperti keperluan untuk memasak. (Al-Husaini. Dr. (Dr.tayammum. Yang dibuat alasan untuk cacat yang buruk. keamanan atau kekhawatiran terhadap orang berhutang yang hartanya sedang dalam keadaan yang berkuasa. seperti ada bekas bintik-bintik atau ada sedikit warna hitam. Muhammad. sesungguhnya Allah Maha Menyayangimu ". pencuri atau kebakaran membolehkan tayammum lebih dahulu tanpa mencari air. Tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan Hanabilah doktornya di syaratkan seorang muslim. Termasuk juga ke dalamnya keperluan untuk minuman anjing pemburu atau penjaga kebun. Rahman Ritonga. tetapi timbul kekhawatiran akan kehilangan harta jika pencarian dilakukan. iii. seperti kehausan yang diderita baik oleh manusia mahupun oleh binatang ternak dan keperluan lainnya. untuk dimasak. Menurut Hanabilah (keperluan ini tidak menghalangi untuk memakai air). jika seseorang khawatir akan berbahaya menggunakan air kerana terlalu dingin dan air tersebut tidak dapat di panaskan.a berkata: (Riwayat Abu Daud. Zainuddin Tanjung. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b.A. apakah kamu mengerjakan solat bersama para sahabatmu dalam keadaan junub?' Maka aku sampaikan kepada beliau. (Ar-Rahbawi. Lain halnya untuk keperluan orang kafir harbi dan anjing yang tidak dibolehkan Syara' memeliharanya. harta. Tidak boleh bertayammum kerana sakit-sakit yang seperti ini tanpa ada khilaf. tidak dibezakan juga kekhawatiran terhadap harta sendiri atau milik orang lain yang berada di tangannya. Keperluan tersebut adalah keperluan yang tinggi. 1999: 82) 4) Memerlukan air: Seseorang yang memiliki air dalam jumlah yang mencukupi sekadar untuk wudu' atau mandi. tertawa tidak bersabda sesuatu pun. kemudian mengerjakan solat subuh bersama sahabat-sahabatku (sebagai imam). Dr. Orang tersebut mempunyai air tetapi teman-temannya banyak yang kehausan. hendaklah air itu digunakan untuk berwudu' dan solat dalam keadaan tidak menutup aurat jika tidak ada penutup (yang suci) lain. 1999: 82) Jika najis terdapat di pakaian. 1414H/1993: 113-114) Hal-hal seperti ini diketahui dengan kebiasaan atau melalui nasihat dari doktor yang pakar sekalipun bukan muslim. Maka teman-temannya itu boleh minum air itu dan mentayammumkan mayat itu sebagai ganti memandikannya. Tidak dibezakan apakah orang tersebut dalam perjalanan atau bermuqim. Zainuddin Tanjung. demikian menurut pendapat golongan Malikiyyah dan Syafi'iyyah." Berdasarkan hadis ini terdapat iqrar atau persetujuan dari Nabi. iaitu dapat membuat kelainan pada bentuk anggota badan dan cacatnya (membekas) seumur hidup. jika aku mandi maka aku khawatir binasa (mati). A.

seperti ketiadaan timba pengambil air dari sumur yang dalam. Misalnya ada air pada suatu tempat yang hanya didapatkan dengan alat-alat tertentu. dia diharuskan menanyanya dari orang lain supaya air boleh didapatkan. Golongan Hanafiyyah mensyaratkan boleh tayammum jika khawatir membawa kematian atau lenyapnya sebahagian anggota badan. Zainuddin Tanjung. kerana khawatir akan habis waktu solat gerhana (kusuf dan khusuf) dan berbagai solat sunat yang mengikut solat fardhu. (AlHusaini. golongan Malikiyyah juga mengaitkan kebolehan tayammum ini dengan keadaan yang dikhawatirkan membawa kematian. Tidak sah tayammum apabila takut habis waktu solat Juma'at. dia tidak mesti mencari air terlebih dahulu jika khawatir akan habis waktu solat dan dalam keadaan itu dia dibolehkan tayammum. Sedangkan bagi orang yang berhadas kecil menurut Hanafiyah tidak boleh bertayammum dengan alasan sangat dingin. (Ar-Rahbawi. golongan Hanafiyyah tidak membolehkan bertayammum tanpa harus mencari air lebih dahulu. Dr. (b) 1: 1) Maksudnya: " Sesungguhnya setiap amal atau ibadat itu hendaklah dikerjakan dengan niat". Pertama. Lain halnya bagi orang yang musafir. 1999: 80-84) Rukun-Rukun Tayammum 1. Orang yang solat dengan bertayammum dalam keadaan begini tidak wajib mengqadha' solatnya menurut mazhab yang kuat. 1414H/1993: 113) Menurut pandangan golongan Hanabilah. . kerana takut habis waktu solat jenazah atau solat 'id kerana berjemaah adalah syarat sah kedua solat tersebut. Sebagaimana golongan Hanafiyyah. Rahman Ringota. baik untuk solat jenazah. sementara alat itu tidak ada padanya.W melalui hadis yang sahih: (Riwayat alBukhari. solat 'id mahupun untuk solat lima waktu. Dalam hal ini mencari alat adalah wajib. 1994: 139) Kedua. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. akan tetapi jika pemergiannya mencari air itu akan menghabiskan waktu solat dibolehkan bertayammum dan solat yang dilakukan dengan tayammum tersebut tidak diulang. Golongan Hanabilah juga tidak membolehkan bertayammum dengan alasan takut habis waktu solat.tayammum. Fuqaha' dari golongan Malikiyyah membolehkan tayammum kerana khawatir habis waktu solat fardhu bila sulit mencari air. 7) Tiada alat untuk mengambil air: Tayammum dibolehkan bagi orang yang sanggup memakai air tetapi tidak boleh mendapatkannya. bila seseorang tidak memiliki alat. 'Abdul Qadir. jika terus diusahakan waktu akan habis. Orang yang bertayammum kerana dingin ini menurut Syafi'iyyah mesti mengqadha' solatnya sama halnya dengan tayammum kerana sakit. solat wajib lima waktu dan solat witir. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang junub dan tidak dapat memanaskan air. kerana tayammum ini dilakukan bersamaan dengan adanya air. Berbeza pula dengan golongan di atas. Niat: Rukun-rukun tayammum yang pertama ialah niat. kerana takut habis waktu solat kecuali dalam beberapa hal.A. Muhammad. Sabda Rasulullah S. A. Sedangkan dari golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah membolehkan bertayammum dengan alasan dingin jika sulit memanaskan air atau panasan air tidak memberikan manfaat (pengaruh). Ini berbeza dengan golongan Malikiyyah dan Hanafiyyah yang mengatakan solat tidak mesti diqadha'. 8) Khawatir Kehabisan Waktu Solat: Kalangan Syafi'iyyah tidak membolehkan bertayammum kerana takut akan habis waktu solat jika dia mengambil air untuk berwudu'. kerana memelihara pelaksanaan solat pada waktunya lebih utama dari mencari kesempurnaan taharah dengan air. (Dr. Kerana suatu yang menyempurnakan yang wajib hukumnya juga wajib. Seperti golongan Syafi'iyyah. mereka juga mengecualikan orang yang sedang musafir yang mengetahui adanya air di tempat yang dekat.

Mereka yang berniat seperti itu sebagai orang yang berniat untuk membolehkan solat sunat. (Dr. Berniat untuk membolehkan solat fardhu. sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu".A.(Abu Muhammad. bukan untuk melenyapkan hadas. t. Menyapu ke muka dan dua tangan: Para pakar fiqh sepakat menetapkan menyapu muka dan tangan sebagai rukun tayammum. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Muhammad.W tersebut memberi fahaman yang jelas bahawa tayammum itu hanya untuk membolehkan solat. (b) 314: 206-207) Maksudnya: "Wahai Abu Zarr. Berniat untuk membolehkan solat sahaja. kepada 'Amru bin al-'Ash yang sedang berjunub. Dalam masalah ini pendapat yang kuat boleh juga mereka menunaikan solat sunat sebelum solat fardhu atau sesudahnya. berdasarkan firman Allah: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci).A. Kesimpulan yang dapat diambil dari hadis Nabi S. kerana hadas seseorang tersebut tidak terangkat kerana tayammum. iaitu seseorang yang bertayammum wajib meratakan muka dan kedua-dua tangan mereka dengan tanah yang berdebu hingga sampai ke siku sebagaimana orang yang berwudu' wajib meratakan muka dan tangan mereka dengan air hingga sampai ke siku. Wahbah al-Zuhaili. Ini berdasarkan hadis Nabi S. samada solat lima waktu atau solat nazar.th: 187) 2. Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat tersebut memberi fahaman yang jelas. (Abu Muhammad. padahal engkau sedang berjunub?" Dan hadis sebagaimana yang di kemukakan dari pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyyah: (Riwayat Abu Daud.Tayammum termasuk dalam kategori amal ibadat sebagaimana solat dan wudu' juga. Kenapakah engkau solat bersama-sama para sahabat engkau.th: 188) 3. Berniat untuk membolehkan solat fardhu dan solat sunat kedua-duanya sekali. ianya merupakan syarat. ii. pendapat yang kuat tidak boleh tayammum tersebut digunakan untuk solat fardhu. 1984 : 582) Beza antara syarat dan rukun ialah syarat itu mendahului perbuatan dengan jarak waktu yang sedikit.W.W. sesungguhnya tanah yang baik adalah suci selama tidak ada air. seseorang yang hendak tayammum itu wajib berniat untuk membolehkan solat. jika seseorang tersebut tayammum berniat untuk membolehkan solat maka termasuk di bawah niatnya itu empat ahwal (kelakuan): i. dan tidak memadai berniat melenyapkan hadas. tidak boleh digunakan tayammum itu untuk solat fardhu. Oleh itu dalam masalah ini. Tertib (berurutan): . (b) 334: 238 ) Maksudnya: " Wahai 'Amru. manakala menurut golongan Hanafiyyah dan sebahagian Hanabilah. Berniat hanya untuk membolehkan solat sunat. Dan boleh juga bagi orang solat sunat sebelum solat fardhu dan sesudahnya di dalam waktu dan di luarnya. maka hukumnya sama dengan niat sunat dan tidak boleh mengerjakan fardhu menurut mazhab yang kuat. tidak berniat untuk membolehkan solat fardhu. Berniat untuk bertayammum merupakan rukun mengikut kesepakatan Ulama' yang empat. kerana niat sunat itu tidak termasuk di dalam niat fardhu. Maka boleh mereka menunaikan solat-solat fardhu tersebut. Contohnya. atau orang junub berniat untuk i'tikaf. kerana 'Amru bin al-'Ash bertayammum dan solat bersama-sama sahabatnya. bertanya: (Riwayat Abu Daud. Maka boleh ke atas seseorang mengerjakan kedua-dua solat tersebut (solat fardhu dan solat sunat). sekalipun dengan sepuluh tahun. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagi engkau". kerana mereka berniat dengan niat fardhu. (Al-Husaini. sedangkan rukun tidak sah dilakukan sebelum sesuatu perbuatan tetapi ia termasuk perbuatan itu sendiri. t. tanpa menentukan solat sunat atau sembahyang fardhu. (ArRahbawi. Maka dalam masalah ini. jika seseorang itu berniat untuk memegang musyhaf. iaitu wajib dikerjakan dengan berniat. tetapi hanya boleh tayammum tersebut untuk solat sunat sahaja. lalu Nabi S. iii.A. kerana hal-hal yang sunat mengikut perkara yang fardhu. 'Abdul Qadir. 1994: 134) Ini bermakna. Apabila engkau mendapati air maka sentuhkanlah air itu ke kulit engkau. 1414H/1993: 123) iv. Dalam masalah ini.

Takut kehilangan manfaat anggota seperti menjadi lemah. Tayammum tidak sah bagi orang yang syak masuk waktu solat. Allah S. golongan Hanabilah mengkhaskan tertib pada hadas kecil. hukumnya sunat. Sedangkan tayammum masih tetap kerana memandang zahirnya ayat. 1414H/1993: 115) Dan Nabi telah bersabda: (Riwayat al-Bukhari (b).W.A. Rahman Ringota. kemudian kamu tidak mendapat air. (Al-Husaini. basuhlah mukamu«" Dalam ayat ini. Zainuddin Tanjung. 'Abdul Qadir. cacat atau parut yang buruk pada anggota yang biasa nampak.T berfirman: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. (Al-Husaini. (Hj. Takut cedera pada anggota yang sakit. berfirman: (AnNisa': 43) Maksudnya: " Maka tidak kamu mendapat air (untuk berwudu' dan mandi junub) maka hendaklah kamu bertayammum.th: 191) Allah S. Namun." Wujudnya penghalang yang membolehkannya untuk bertayammum adalah disebabkan salah satu dari hal-hal yang berikut: i.T. iv. dalam hal ini muka dan kedua tangan. (Abu Muhammad. 1984 : 565) 3) Mencari air: Antara syarat diharuskan bertayammum ialah mencari air setelah masuk waktu solat. Sedangkan pada hadas besar tidak diperlukan tertib.W. Kewajipan tertib pada tayammum untuk hadas kecil dilakukan berdasarkan taharah dengan air (wudu'). Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. (Ar-Rahbawi. ii. 1983: 58) Ini berdasarkan firman Allah S. Dr. 335: 58) Maksudnya: " Dijadikan bumi untukku tempat solat dan suci (tanahnya untuk tayammum). Wahbah al-Zuhaili. Wudu' dikecualikan dari masalah ini kerana terdapat dalil yang lain. A.W. (Dr. Takut kehilangan nyawa. 2) Masuk waktu solat: Syarat sah tayammum hendaklah sesudah masuk waktu solat dengan yakinnya samada solat fardhu atau sunat. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b." Hadis Baginda Rasul S. tayammum juga merupakan bersuci yang dharurat. (Abu Muhammad. maka demikian juga halnya pada tayammum. Maka sesiapa daripada umatku yang mendapat solat (berada pada waktu solat) maka hendaklah ia solat. Jantan. maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). iii.th: 191) Selain daripada alasan tersebut. t. Muhammad. Bilamana pada wudu' ditertibkan. Sebelum masuk waktu solat tidak terdapat dharurat." . (Dr. Muhammad. 1414H/1993: 116) Adapun menurut Ulama' mazhab Hanafi adalah terkecuali daripada hal ini yang menyatakan sah bertayammum sebelum masuk waktu solat. 1994: 134) Ulama' Jumhur juga menyatakan tidak sah tayammum kecuali setelah masuk waktu solat fardhu mahupun solat sunat yang tertentu atau berwaktu seperti sunat-sunat rawatib. berdiri untuk solat itu tentunya setelah masuk waktu solat. Takut terkena penyakit. Osman b. 1999: 87) Syarat-syarat Tayammum 1) Keuzuran menggunakan air: Di antara syarat-syarat tayammum yang pertama ialah uzur menggunakan air di sebabkan sakit atau musafir.W. tersebut merupakan dalil wajib tayammum dan solat itu ialah apabila tidak ada air setelah masuk waktu solat. Jadi wajib mendahulukan muka daripada kedua tangan. Golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah menertibkan rukun.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Jika kamu hendak berdiri untuk solat. t.Menertibkan fardhu atau rukun adalah wajib menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah.

Muhammad. iii. Wahbah al-Zuhaili. Jika diyakini bahawa air tidak ada atau tempatnya jauh. 'Abdul Qadir. 1983: 59) Mengenai batas jauh yang tidak mewajibkan mencari air itu terdapat perbezaan pendapat di kalangan imam mazhab. . pergi melihat-lihat di sekelilingnya dan walaupun dengan cara membelinya apabila air itu lebih dari keperluannya dan dengan harga pasaran. maka dia mesti mencarinya sampai menempuh jarak 6000 langkah. Zainuddin Tanjung. ii. t. baik yang berada di laut mahupun di bumi. (Al-Husaini. kerana air itu tidak akan ada kecuali dengan dicari. selain emas.Ayat tersebut menyuruh kita bertayammum ketika tidak ada air untuk berwudu' dan mandi junub. 1999: 87) Para ahli bahasa sepakat bahawa 'sha'id' dalam ayat tersebut ialah permukaan bumi. Rahman Ritonga. Ini berpandukan firman Allah S. maka tidak wajib mencarinya.th: 191) Oleh itu wajib bagi orang yang hendak tayammum tersebut mencari air terlebih dahulu. Muhammad." Menurut golongan Malikiyyah adanya tanah yang suci merupakan rukun. Semua yang termasuk pengertian ini boleh digunakan untuk bertayammum menurut Malikiyyah dan Hanafiyyah. (Abu Muhammad. sekitar 1848 meter atau 4000 hasta atau lebih. Osman b. Sebab tayammum itu bersuci yang dharurat.8 meter. Begitu juga dengan salji yang membeku. Jantan.T: (Al-Maidah: 6) Maksudnya: " Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih). Sebaliknya jika seseorang meyakini ada air. Menurut golongan Malikiyyah mencapai dua mil. 1414H/1993: 118-119) dan tidak terkena najis. Mencari air ini hendaklah dengan memerhati dan mencari air dari bekal perjalanan. (Hj. 1984 : 571-572) 4) Terhalang menggunakan air: Syarat yang keempat tayammum iaitu terhalang menggunakan air. boleh juga bertayammum dengan barang-barang galian. (Hj. dan ia tidak boleh menggunakan air itu kerana sakit atau takut berpisah dengan rakannya yang bersama dalam perjalanan yang akan membahayakan dirinya. 5) Tanah yang suci: Tidak sah tayammum seseorang kecuali dengan menggunakan debu (tanah) yang suci. Dr. A. atau bertanya-tanya dari teman-temannya. 1983: 59). dan seterusnya takutkan harta bendanya dicuri orang atau perompak. Jika meragukan atau mempunyai persangkaan berat terhadap adanya air. belum pernah digunakan. 1994: 141) berdasarkan hadis Abu 'Umamah bahawasanya bersabda Rasulullah S. (Dr. pasir.A. (Dr. Ukuran jauh menurut golongan Hanafiyyah adalah bila mencapai satu mil. (b) 22133: 313) Maksudnya: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Termasuk ke dalamnya tanah. murni.W: (Riwayat Ahmad. samada dengan usahanya sendiri atau bantuan orang lain.W.th: 191-192) atau ia memerlukan air itu kerana dahaganya. Selain itu. Jika seseorang telah yakin bahawa air tidak ada di sekitarnya dia boleh bertayammum tanpa dituntut untuk mencarinya. perak dan permata atau mutiara. t. Wujudnya penghalang yang membolehkannya untuk bertayammum adalah disebabkan juga khawatir akan keselamatan dirinya dari bahaya seperti gangguan binatang buas atau musuh. Golongan Syafi'iyyah memperinci kebolehan tayammum yang disebabkan ketiadaan air seperti berikut: i. selama belum dipindahkan dari tempatnya. sedangkan dharurat tidak mungkin terjadi bila kemungkinan untuk bersuci dengan air masih ada. Osman b. samada keperluan itu pada ketika itu ataupun pada masa akan datang. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. (Abu Muhammad. (Ar-Rahbawi. sedangkan bagi Ulama' yang lainnya merupakan syarat." Maka pengertian sha'id atau tanah di sini menurut Malikiyyah yang bersependapat juga oleh Hanafiyyah adalah bahagian bumi yang naik atau yang muncul ke permukaan yang disebut juga tanah atau debu. (Al-Husaini. manusia atau haiwan yang muhtaram (yang dihormati nyawanya). Jantan. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. baik yang berupa tanah berdebu atau bukan. Mencari air tidak dituntut jika diyakini pada jalan yang ditempuh itu tidak ada keamanan atau ada halangan. batu kerikil dan kapur (untuk mengapur rumah) yang belum dibakar dengan api. 1414H/1993: 112) Kalau memang ternyata tidak ditemukan adanya ada air barulah dia boleh bertayammum. maka dia mesti memeriksa rumahnya dan rumah temannya terlebih dahulu secara berulang-ulang yang jarak minima 400 hasta atau 184. seperti seseorang yang mendapat air.

Tanah yang digunakan untuk bertayammum itu harus suci berdasarkan firman Allah S. (Al-Husaini. Mendahulukan menyapu bahagian atas muka lalu meluncurkan ke bawah dagu. iv. (b) 25: 114) Maksudnya: " Tiada wudu' bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya". jika ditinggalkan dengan sengaja batallah tayammum. maka tidak boleh digunakan untuk bertayammum. Memukulkan bahagian dalam telapak tangan ke tanah yang akan dipakai tayammum. Bersiwak atau menggosok gigi. iaitu di antara membaca Basmalah dengan memindahkan tanah ke anggota tayammum. Rahman Ritonga. tayammum mesti di lakukan dengan tanah yang suci dan berdebu yang dapat menempel di tangan. Muhammad. v. bahawa Nabi S. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah: (Riwayat at-Tirmizi. lalu melekat di tangannya debu. Justeru. atau menjadi tembikar yang telah ditumbuk halus. A. 1999: 87-88) Hal ini berdasarkan hadis dari Huzaifah.W mengenai tanah yang suci.W bersabda: (Riwayat Muslim.A. ii. (Dr. Disyaratkan juga tanah yang digunakan untuk tayammum harus tanah yang murni iaitu tanah yang tidak dicampur dengan tepung atau lain sebagainya walaupun sedikit tanpa ada khilaf di kalangan Fuqaha'. Tetapi menurut Ulama' Hanabilah. 1999: 88) iii. Dr. . Tayammum mempunyai beberapa perkara sunat sebagaimana berikut: i. Muhammad.W. Yang dimaksudkan dengan musta'mal pada tanah ialah yang menempel pada anggota badan atau yang sudah menyentuh badan. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. (Dr.T dan sabda Rasulullah S.W. maka dia boleh bertayammum dengan debu tersebut. Bertayammum dengan menggunakan pasir sekiranya pasir itu kasar yang apabila dilemparkan tidak mengeluarkan debu. Tanah yang digunakan untuk tayammum itu tidak boleh yang musta'mal (yang telah digunakan) sebagaimana air yang musta'mal. 1984 : 206) berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r. iv. Seandainya tanah itu dibakar sampai menjadi abu. bersabda: (Riwayat Muslim.W. Ini adalah kerana air yang bernajis tidak boleh digunakan untuk bersuci. kantung atau permaidani. (Al-Husaini. (Dr. sekiranya tanah yang dicampur dengan pasir yang halus.A. bahawa Nabi S. Dr. Hanya saja Ulama' Maliki menyatakan bahawa pukulan pertama adalah rukun manakala pukulan kedua untuk disapu ke tangan hingga siku adalah sunat (Dr. maka demikian juga tanah yang menggantikan air wudu' atau janabah tidak boleh digunakan untuk bertayammum. tetapi dipandang wajib oleh yang lain atau sebaliknya. Wahbah al-Zuhaili. Rahman Ritonga. Hal itu berdasarkan hadis 'Ammar di dalamnya disebutkan: (Riwayat ad-Daruqutni. Ada yang dipandang sunat bagi satu mazhab. Membaca Basmalah. 1999: 90).A. (b) 23: 138) Maksudnya: " Jikalau tidak khawatir akan memberatkan umatku.a. Zainuddin Tanjung. A. Zainuddin Tanjung. mengalihkan pembicaraan dari bumi lalu menyebutkan tanah yang mengkhususkan sifat suci yang mensucikan terhadap tanah. (b) 671: 416) Maksudnya: " Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah". Zainuddin Tanjung." iii.A. tidak sah tayammumnya. maka tidak boleh digunakan untuk tayammum. Akan tetapi jika seseorang memukulkan tangannya ke kain. 1414H/1993: 120) Kemudian. ii. Harus bagi tanah itu tidak keluar dari keadaan semulajadinya kepada keadaan lain yang dapat mencegah dari dikatakannya sebagai "tanah". Jika pasir itu halus maka boleh menggunakannya untuk bertayammum. Rahman Ritonga. 1414H/1993: 120-121) Sunat-Sunat Tayammum Para Ulama' Fiqh berbeza-beza pandangan dalam menetapkan sunat-sunat tayammum." Di sini Rasulullah S. disyaratkan juga tanah yang digunakan untuk bertayammum itu hendaklah memenuhi ciri-ciri berikut: i. dan 'tanahnya' dijadikan tanah yang boleh mensucikan jika kami tidak menemukan air. membaca Basmalah itu hukumnya wajib. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. dan kewajipan ini menjadi gugur jika lupa atau memang kerana tidak tahu sedangkan tayammum itu seperti wudu'. nescaya kuperintahkan mereka menggosok gigi setiap kali hendak berwudu'. Dr. (b) 121: 210-211) Maksudnya: " Seluruh bumi itu dijadikan masjid bagi kami.Menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. A.

1994: 144-146) Perkara-perkara Yang Membatalkan Tayammum . Barang siapa melakukannya mendapat pahala atas perbuatannya itu tetapi yang tidak mengerjakannya pun tidaklah berdosa dan tayammumnya tetap dipandang sah. (Ar-Rahbawi. (b) 690: 191-192) Maksudnya: " Sesungguhnya cukuplah bagimu memukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah ". t." x. Mencelah-celahi anak jari sesudah menyapu dua tangan.A. Muhammad.. A. (Dr. bersikat. nabi S. Wahbah al-Zuhaili. 1994: 145) Malikiyyah dan Hanabilah memandang bahawa berturut-turut itu merupakan rukun atau wajib tayammum. yakni berturut-turut sehingga antara menyapu muka dengan kedua tangan tidak terpisah lama atau tidak terpisah oleh sesuatu apa pun di antara fardhu-fardhu tayammum. xiv. 1984 : 602) xii. 1984 : 602) Perkara-perkara sunat tersebut di antaranya ada yang sunnah dan ada pula yang mandub atau anjuran.Dan Menurut riwayat ad-Daruqutni. (Ar-Rahbawi. Tayamun. Dr. riwayat Aishah r. (b) 2950: 513-514) . 'Abdul Qadir. Malikiyyah mewajibkan adanya kesinambungan antara tayammum dengan pelaksanaan solat dan ibadah lain dimana tayammum itu diuntukkan padanya. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. 1999: 87) xiii. Meneguhkan tangan atau meniupnya agar tanah yang melekat di tangan menjadi tipis.W.: (Riwayat Muslim.W. bersuci dan semua pekerjaannya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah S. Membaca doa yang dianjurkan di saat membasuh muka dan tangan dalam berwudu'. Sedangkan menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. v. 1414H/1993: 127) viii. Menggosokkan-gosokkan (al-dulk) tangan kepada anggota tayammum seperti dalam wudu'. Wahbah al-Zuhaili. Menghadap kiblat ketika bertayammum. Muwalat. cukup menggerakkannya atau menggeser-geserkannya. Tertib. Zainuddin Tanjung. Menanggalkan cincin dalam pukulan pertama. Doa itu dibacanya pula ketika menyapu muka dan tangannya dalam bertayammum. (Dr. (Dr. (b) 168: 502) Maksudnya: " Baginda Rasul S. (b) 18294: 362) Maksudnya: " Dan Nabi meniup kedua tangannya.W. xv.W. (Al-Husaini.A. vii.A. Rahman Ritonga.". Disunatkan melebihi menyapu dari batas siku. tertib ini adalah fardhu. Maksudnya: " Mulailah dengan apa yang dimulai Allah". (Ar-Rahbawi. Dr. seperti membaca dua kalimah Syahadah dan sebagainya.th: 193) Demikian juga menyelanyelai janggut menurut Ulama' Hanafiyyah. yakni memulai dengan menyapu muka lebih dulu sebelum menyapu tangan adalah sunat menurut golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah.: (Riwayat Muslim. Dan demikian Sabda Baginda Rasul S. Dalam hadis itu disebutkan: (Riwayat Ahmad. 1999: 90) xvi. berdasarkan sabda Rasulullah S.A. agar debu dapat masuk ke celah-celah jari. Mengiringi tayammum dengan solat dua rakaat dikiaskan pada wudu'. ix. 1994: 145) xi. Zainuddin Tanjung. Selain kewajipan berkesinambungan dalam menyapu anggota tayammum. (Abu Muhammad. sedang dalam pukulan kedua hukumnya fardhu. yakni mendahulukan menyapu tangan kanan sebelum tangan kiri.A. bersabda: (Riwayat ad-Daruqutni. vi. Rahman Ritonga.a: (Riwayat al-Bukhari. Tetapi menurut Ulama' Hanafiyyah. 'Abdul Qadir. Hanabilah lebih mengkhaskan pada hadas kecil seperti halnya dengan hukum tertib. 'Abdul Qadir. Demikian pula disunatkan membaca doa sesudah selesai tayammum dengan doa sesudah berwudu'. Merenggangkan jari-jemari di saat ditepukkan ke tanah. dan tidak mengangkat tangan dari anggota tayammum sebelum sempurna menyapu anggota tayammum tersebut. suka pada perkara-perkara yang sebelah kanan ketika memakai kasut. Hal ini berdasarkan pada hadis 'Ammar yang lalu. (Ar-Rahbawi. 'Abdul Qadir. A. (Dr. 1994: 143) Ini berbeza dengan berwudu' kerana tanah tidak boleh sampai ke bawah jari yang bercincin itu. (b) 2185: 378) Maksudnya: " Mereka memulakan dengan tangan kanan". Namun.W.

Batalnya ini tidak dibezakan antara tayammum dengan sebab ketiadaan air atau tayammum ketika ada air seperti tayammum bagi orang yang sakit. Dalam pada itu. beliau tidak mengulangi lagi solat Asarnya itu. bukan kerana ketiadaan air lalu melihat air tidaklah batal tayammumnya. Jantan. Ini adalah kerana tayammum itu bersuci yang dapat menyenangkannya melakukan solat. (Dr. Disebabkan itu. Dr. Ini kerana apa yang mengharuskan tayammum kerana uzur akan membatalkan tayammum itu kerana hilangnya keuzuran. Zainuddin Tanjung. Kemudian tibalah beliau ke Madinah sedangkan hari masih terang. Abdul Rahman. Hasbi. (Al-Siddieqy. Prof. adanya alat yang boleh menyampaikan pada air dan terlepas dari tahanan atau penjara yang tidak terdapat air padanya. Prof. (Dr. (Imam Taqiyudddin Abu Bakar b. 1994: 148) 2) Hilangnya kesulitan yang mengharuskan tayammum: Di antara yang membatalkan tayammum ialah hilangnya kesulitan atau keuzuran yang menjadi penyebab boleh bertayammum seperti beredarnya musuh atau binatang buas. kerana tayammum dilakukan untuk solat. hendaklah engkau sentuhkan air itu ke kulit engkau. (Dr. T. 1999: 91) Maka.M. t. Wahbah al-Zuhaili. A. (Al-Juzairi. lalu dia berhadas. maka batallah tayammumnya. Wahbah al-Zuhaili. maka batallah tayammumnya dari hadas kecil dan hadas besar sekaligus. " Dalam hal ini telah berkata Nafi': (Al-Siddieqy. (Dr. golongan Malikiyyah mengatakan. Dr. Abdul Rahman. hilangnya kesakitan dan kesejukan. Rahman Ritonga. jadi tayammum itu terbatal dengan sebab berhadas sebagaimana yang berlaku pada wudu'. haramlah bagi orang itu melakukan segala apa yang haram dilakukan oleh orang yang junub sehingga ia mengulangi tayammumnya lagi. Dr. T. 1984 : 604) 3) Melihat air dan sanggup memakai air: Sekiranya seseorang bertayammum kerana tidak ada air. (b) 313: 205-206) Maksudnya: " Tanah yang baik itu alat bersuci bagi orang Islam. jika seseorang itu bertayammum kerana berhadas besar kemudian terbatal tayammumnya tidak akan mengembalikannya kepada hadas besar. 1983: 63) 4) Habis waktu solat: Hanabilah telah memberi tambahan dalam perkara yang membatalkan tayammum iaitu habis waktu solat. Osman b. akan tetapi dia hanya dianggap orang yang berhadas kecil." Melihat air atau sanggup memakai air yang memadai walaupun satu kali menurut golongan Hanafiyyah manakala menurut golongan Malikiyyah dan Hanabilah asal melihat atau menemukan air walaupun tidak memadai untuk wudu' atau mandi sudah membatalkan tayammum. 1980: 560) Jika seseorang bertayammum kerana sakit atau seumpamanya. 1984 : 604) Jika bertayammum seseorang yang sudah dianggap sah kerana memenuhi syarat-syaratnya. 'Abdul Qadir. (Abu Muhammad. Maka harus baginya membaca al-Quran.a: (Riwayat Abu Daud. Zainuddin Tanjung. kemudian mereka melihat air seumpama turun hujan sebelum mereka solat maka batallah tayammum tersebut. kerana yang demikian itu lebih baik bagi engkau. 1411H/1990: 165-166) . Maka jika engkau telah mendapat air.1993: 128) Sungguhpun begitu. apabila seseorang itu melihat atau mendapatkan air sesudah bertayammum tetapi masih belum solat wajiblah atasnya berwudu' untuk bersolat menurut pendapat para Fuqaha'. Rahman Ritonga. sekalipun tidak engkau perolehi air sepuluh tahun lamanya. 1980: 561) " Ibnu 'Umar telah bertayammum di tempat yang jauhnya dari Madinah kira-kira satu atau dua batu sahaja dan bersolat Asar. A. Dr. Hasbi. (Ar-Rahbawi. (Al-Juzairi. Muhammad al-Husaini. atau terdapat najis dibadannya melainkan solat jumaat yang tidak membatalkan tayammum apabila habis waktu.th: 196) Ini berdasarkan hadis Abu Zarr r. masuk ke masjid dan diam di dalamnya. 1411H/1990: 165) Akan tetapi wajib baginya mandi apabila sudah ada air atau bila telah hilang sebab uzur yang membolehkannya tayammum. jika orang yang bertayammum dari janabah itu berhadas kecil. 1999: 91) Maka terbatal tayammum itu secara mutlak samada disebabkan hadas besar.M. (Hj.1) Perkara yang membatalkan wudu': Tayammum terbatal oleh segala apa yang membatalkan wudu' dan mandi kerana tayammum adalah gantian kepada keduanya.

menyentuh al-Quran atau sebagainya yang dimaksudnya dengan tayammum. 1983: 59-60) Manakala menurut golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah bahawa tertib itu hukumnya sekadar sunat. Setelah ditiup atau dilaga-lagakan kedua-dua tangan untuk menipiskan debu-debu yang melekat padanya. (Dr.th: 198) Akan tetapi bagi golongan Hanafiyyah dan yang lain tidak membatalkan tayammum disebabkan murtad seperti halnya pada persoalan wudu'. 1983: 62) Cara menyapu tangan adalah dengan menyapu tangan kanan dengan meletakkan jari tangan kiri selain ibu jari ke bawah jari tangan kanan. Lafaz niat iaitu: Maksudnya: " Sahaja aku bertayammum kerana mengharuskan fardhu solat kerana Allah Taala". demikian pula hilang pahalanya. Jantan. Muhammad. Perlu ditegaskan juga bahawa semua amal ibadat yang dikerjakan oleh orang yang murtad itu telah tersia-sia belaka. Cara menyapu muka adalah dengan menyapu bahagian atas muka lalu meluncurkan ke bawah manakala kawasan muka ialah dari gigi rambut ke bawah dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri sebagaimana dalam wudu'. Zainuddin Tanjung. Membaca Basmalah sambil meniatkan untuk mengharuskan solat. Jantan. Osman b. (Ar-Rahbawi. Wahbah al-Zuhaili. Niat mestilah dilakukan pada permulaan memindahkan tanah ke tapak tangan dan hendaklah berkekalan hingga menyapu sebahagian daripada muka sebagaimana pendapat Syafi'iyyah. 1984 : 606) Kaifiat Tayammum 1.W. Dr. Tertib. iii. Dengan ini haruslah diketahui cara-cara dan kaedah yang betul sebelum seseorang itu melakukan amalan tayammum di samping mengenalpasti kebolehan untuknya bertayammum itu memenuhi segala syarat atau sebaliknya. iaitu mendahulukan menyapu muka. Seandainya ditengah-tengah mengusap anggota tayammum dia terangkat tangannya kemudian dikembalikan semula. Harus diketahui juga bahawa cara bertayammum untuk hadas besar adalah sama caranya dengan tayammum untuk hadas kecil manakala kadar yang dapat dikerjakan dengan sekali tayammum itu ialah satu perkara wajib (fardhu) dan beberapa perkara sunat. Muhammad. Masalah ini berlainan dengan masalah wudu' dan mandi junub. Selepas itu ditekap sekali lagi pada debu tadi untuk kali kedua lalu ditipiskan dengan meniup atau meneguh kedua-dua tangan. hukumnya boleh menurut qaul yang rajih dan tidak perlu mengambil tanah lagi. Kemudian tapak tangan kanan menyapu tangan kiri hingga ke siku. Kemudian dilurutkan jari-jari tangan kiri hingga ke pergelangan tangan kanan dan digenggam sedikit dan dilurutkannya pula hingga ke siku. jika dalam wudu' wajib menyampaikan air ke celah-celah janggut atau misai yang tebal. ii. A. sementara tapak tangan kiri menyapu tangan kanan hingga ke siku. Bezanya ialah. (Dr.T. (Al-Husaini. Osman b. 'Abdul Qadir. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. bukan untuk membolehkan solat sahaja. Seterusnya melurut ibu jari kiri di belakang ibu jari kanan dan begitulah sebaliknya dengan menyapu tangan kiri. t. Seterusnya dipusingkan tapak tangan ke bahagian dalam siku dan lurutkan ke hadapan sehingga ke pergelangan tangan dan kedudukan ibujari dalam keadaan terangkat. lalu disapukan ke muka sekali saja. tawaf. Imam Taqiyuddin Abu Bakar b. Ini adalah kerana menurut mereka muawalat (berturut-turut) di antara tayammum dan solat adalah rukun tayammum. (Al-Husaini. (Abu Muhammad. 1994: 144) 2. bukan rukun. kemudian baru menyapu kedua tangan hingga dua siku. 1414H/1993: 126) iv. 1999: 91) 6) Tempoh yang panjang antara tayammum dan solat: Tayammum terbatal dengan adanya tempoh yang panjang di antara tayammum dan solat menurut golongan Malikiyyah kecuali yang lainya. Kemudian menepuk dua tapak tangan ke debu dengan jari terbuka. 1414H/1993: 124) Kemudian tapak tangan itu ditepuk-tepukkan terlebih dahulu untuk membuang debu musta'mal (yang telah digunakan) yang masih melekat ditangan. Kaifiat tayammum dalam keadaan biasa Kaifiat tayammum haruslah dilakukan mengikut fardhu yang telah digariskan oleh para Fuqaha'. dan tidak diterima Allah S. kerana wudu' dan mandi junub itu melenyapkan hadas. Ini adalah kerana tayammum itu untuk membolehkan solat.5) Murtad (riddah): Orang yang murtad atau keluar dari agama Islam membatalkan tayammumnya menurut golongan Syafi'iyyah. Berikut ini adalah kaifiat-kaifiat untuk bertayammum: i. (Hj. Rahman Ritonga. Kaifiat tayammum bagi pesakit berbalut . dan keharusan solat dengan tayammum itu tidak ada lagi disebabkan riddah. maka dalam tayammum hal itu tidak diwajibkan menurut mazhab yang kuat kerana sukar. (Hj. sedangkan tayammum itu termasuk di bawah amal ibadat.

tidak sah jika ia mendahulukan tayammum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka itu dengan mengkemudiankan tayammum sebagai ganti membasuh anggota tangan yang luka dengan mendahulukan pula menyapu sebahagian daripada kepala. Contoh kedua: Luka di tangan dan kaki. Mula-mula hendaklah dibasuh muka dengan air. Sebagaimana firman Allah S. i. sebabnya hukum seluruh badan adalah seperti satu anggota sahaja. Atau mula-mula hendaklah dibasuh muka. kecuali anggota yang tidak boleh terkena air itu.T: (Al-Baqarah: 185) Maksudnya: " Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tiada menghendaki kesukaran". kemudian bertayammum sebagai ganti membasuh tempat luka itu. harus mengqasar dan menjamakkan solat bagi musafir dan diharuskan juga berbuka puasa di bulan ramadhan dan diqadha' puasa itu selepasnya. Firman Allah S. melainkan terdapatnya rahmat dan keringanan daripada Allah S. Jantan. kemudian ia membasuh bahagian tangan yang tidak luka kemudian ia bertayammum sebagai ganti membasuh tempat luka. Hal ini dapat dilihat sebagaimana solat adalah dikecualikan kepada perempuan yang didatangi haid dan nifas.W. lemah. (Hj. Jika sekiranya ada tiga anggota wudu' yang tidak boleh terkena air itu. Jika sekiranya ada dua anggota wudu' yang tidak boleh terkena air.W. lalu menyapu sebahagian kepala. kemudian bertayammum dan membasuh anggota tangan yang baik. ataupun membasuh anggota tangan yang baik dan bertayammum kemudiannya. sebagai ganti anggotanya yang demikian itu hendaklah ia bertayammum. Kedua-dua cara ini boleh dilakukan kerana tiada disyaratkan tertib bagi mengangkatkan hadas besar. peperangan dikecualikan kepada orang sakit.W. (Hj. dan meringankan daripadanya pula. ataupun membasuh anggota kaki yang baik dan bertayammum kemudiannya.T yang mengangkat bebanan itu seluruhnya. maka wajib bertayammum tiga kali. Jantan. atau suatu perintah daripada urusan syariat pula menyusahkan manusia untuk melaksanakannya. Osman b. Bagi orang yang berhadas kecil yang hendak mengangkat hadasnya padahal ada anggotanya yang tidak boleh terkena air. padahal ada anggotanya yang tidak boleh terkena air. kerana tidak ada tertib dalam pekerjaan yang demikian itu.W. puasa dikecualikan kepada orang sakit yang berpanjangan. ii.T: (An-Nisa': 28) Maksudnya: . Tayammum suatu rahmat Allah kepada hambaNya Di antara kelebihan Allah S. 1983: 63-64) Sebagai contoh dikemukakan 2 jenis keadaan sakit yang berlainan beserta cara yang betul untuk bertayammum: Contoh pertama: Terdapat luka di tangan: i. Kaedahnya ialah samada bertayammum dahulu kemudian membasuh anggota-anggota yang lain atau membasuh anggota-anggota yang lain dahulu kemudian baru bertayammum. maka hanya satu tayammum sahaja yang wajib sebagai ganti daripada wudu'nya.T ke atas umat Islam ialah mengangkatnya daripada kesempitan dan kesusahan dalam segenap aspek. Maka tidaklah suatu tanggungjawab itu merupakan bebanan. maka wajib ia bertayammum dua kali. 1983: 64) Hikmat Bertayammum 1. Keringanan dan mengangkat kesempitan di dalam tanggungjawab Syari'e amat jelas bagi setiap muslim. Kemudian menyapu sebahagian daripada kepala dengan air dan selepas itu bertayammum lagi dan membasuh anggota kaki yang baik.Bagi orang yang berhadas besar atau kecil yang hendak berwudu' atau mandi janabah. ibadat haji tidak diwajibkan kepada yang tidak berkemampuan. Perkara ini dapat juga didapati dengan keringanan suatu tanggungjawab mengikut kadar kemampuan dan kudrat seseorang tanpa adanya masyaqqah (kesusahan) seperti orang yang lemah untuk bersolat sambil berdiri dibenarkan solat dalam keadaan duduk. Tetapi jika keempat-empat anggota wudu' kesemuanya tidak boleh terkena air. Apabila sampai membasuh anggota yang tidak boleh terkena air itu kerana mengikut tertib. Mula-mula hendaklah dibasuh muka. sebagai ganti anggotanya yang demikian itu hendaklah ia menyampaikan serta meratakan air ke seluruh anggota tubuh badannya yang lain. Osman b. Kemudian membasuh bahagian tangan yang tidak luka. Kemudian menyapu kepala. buta dan sebagainya.

iaitu agar solat jangan sampai ditinggalkan dengan sebab ketiadaan air. yang mana tayammum itu tidak dilakukan di masa umatumat yang terdahulu. Maka dengan mudah sekali orang mencari alasan untuk meninggalkan solat.T tidak memberatkan dan membebankan hamba-Nya dalam melaksanakan urusan tersebut di luar kemampuan mereka.W. Di sini juga. solat tidak boleh samasekali ditinggalkan dalam keadaan macam mana sekalipun. bersabda: Mereka bunuh dia.T telah menggariskan mengenai syariat bertayammum di dalam al-Quran dan Hadis dengan sejelas-jelasnya yang mana ia sebagai suatu kemudahan bagi umatNya dalam melaksanakan perintahNya. padahal ketiadaan air itu hanya buat sementara waktu sahaja.W. Allah akan membunuh mereka. Hadis Baginda Rasulullah S.A.kias.my/tayamum.W.A. Menyatakan kemuliaan. diceritakan peristiwa itu kepada Baginda. Osman b. http://www. Kemudian ketika kami sampai kepada Nabi S. ibadat tayammum yang sampai perintahnya untuk memukul ke atas tanah untuk disapu ke muka dan dua tangan adalah sebagai ganti wudu' dan mandi janabah apabila didapati bersih." Nas-nas tersebut merupakan dalil bahawa tayammum itu suatu rukhsah (kemudahan) yang dikurniakan Allah bagi orang yang mengalami kesukaran untuk melaksanakan urusan agama. iaitu perbuatan yang tidak diterangkan tuhan hikmatnya. Kemudian disapunya dengan air di atas pembalut lukanya tadi dan membasuh semua badannya yang lain. 1422H/2002 : 61) Ia merupakan suatu rukhsah (kemudahan yang diberi oleh Syara') bagi orang yang tidak boleh menggunakan air kerana sakit atau dalam musafir. Padahal menurut hukumnya. syariat Nabi Muhammad S. Kemudahan ini ialah kerana Allah S. kerana manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah". Jantan. terdapat dua hikmat yang terbesar amalan bertayammum: i. (Al-Syeikh Hassan Ayub. hanya yang dapat diketahui orang semata-mata syaratnya sahaja.A.th: 182-185) Firman Allah S. Menghinakan diri yang condong kepada kejahatan dengan meletakkan tanah ke muka anggota yang paling mulia." Allah menghendaki supaya meringankan bagimu (peraturan agama).W.W. lalu Nabi S. kemudian ia bermimpi jimak maka ia bertanya kepada para sahabatnya: Adakah kamu dapati jalan yang memberi kemudahan kepadaku untuk bertayammum? Mereka menjawab: Kami tidak dapati jalan untuk memberi kemudahan kepada engkau.edu.W. sedang engkau masih boleh menggunakan air. dapatlah kita fahami bahawa amalan tayammum merupakan antara ibadat yang penting sepertimana juga ibadat-ibadat lain yang menjadi kefardhuan kepada umat Islam.A.htm Apa makna tayammum? Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan dua tangan sebagai ganti wudhuk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit.(Abu Muhammad.T lagi: (Al-Hajj: 78) Maksudnya: " Dan Dia (Allah) menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. atau kerana tidak ada air. Dengan demikian. t. Sesungguhnya ubat keraguan (kebodohan) itu ialah bertanya. (Hj." Hikmat bertayammum ini termasuk dalam bahagian hikmat ta'abbudi. ii.W yang diriwayatkan daripada Jabir r. Sebenarnya sudah memadai (sudah cukup) ia bertayammum sahaja dan membalut lukanya. atau sukar untuk mendapat air. lalu luka kepalanya.T kepada hambaNya yang beriman dan beramal soleh. Ini adalah kerana Allah S. . (b) 336: 239) Maksudnya: " Kami telah keluar mengembara maka salah seorang daripada kami terkena batu. 1983: 65) Kesimpulan Melalui penjelasan yang telah dinyatakan di dalam bab ini.W. Ini seterusnya membuktikan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Allah S. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu.a: (Riwayat Abu Daud. Kemudian dia mandi yang menyebabkan dia mati.

a. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)´. Seorang lelaki datang berjumpa Umar r. ³Tidakkah engkau ingat ketika kita sama-sama dalam satu musafir di mana kita berdua telah berjunub dan kita tidak menemui air (untuk mandi). yang menceritakan.. Kerana keputusan air. ³Janganlah kamu mengerjakan solat (hingga kamu menemui air)´. atau dalam pelayaran. Adapun aku. 1. dan bertanya. Apakah dalil keharusan bertayammum kerana tidak mampu menggunakan air? Dalilnya ialah hadis dari Amru bin al-As r. Adapun kamu. maka aku telah berguling di atas tanah (untuk bertayammum) dan kemudian aku menunaikan solat´. Keharusan tayammum telah sabit dengan al-Quran. aku telah bermimpi (hingga keluar mani) pada malam yang bersangatan sejuk. (yang ada bersama Umar ketika itu) berkata kepada Umar. 2. maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih. (al-Maidah: 6).a. . sama air tidak ada langsung atau ada sedikit dan tidak cukup untuk mengambil wudhuk.w. atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah itu´.terlalu sejuk atau sebagainya. ada dua sebab yang mengharuskan tayamumm. ³Semasa dalam peperangan Zatus-Salasil. sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk atau untuk mandi). Firman Allah di dalam al-Quran (bermaksud). as-Sunnah dan Ijmak ulamak.a. maka baginda berkata (kepada µAmmar). atau kamu menyentuh (atau mensetubuhi) perempuan. maka kamu memilih untuk tidak menunaikan solat. Kerana tidak mampu menggunakan air Apakah dalil keharusan bertayammum apabila keputusan air? Dalil keharusan bertayammum kerana keputusan air ialah hadis dari Said bin Abdurrahman bin Abza yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan. Apabila diceritakan kepada Nabi s. ³Dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air). ³Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah.a. Umar menjawab. Namun µAmmar bin Yasir r. Bila diharuskan tayammum? Secara dasarnya. ³Aku telah berjunub dan aku tidak menemui air (untuk mandi)´.

w. tentang apa yang telah aku lakukan (yakni bertayammum).a. 7. Mendengar peneranganku. Takut kepada musuh yang menghalangnya dari mendapat air sama ada musuh itu manusia atau binatang buas. Air diperlukan untuk minuman haiwan yang bersamanya seperti kudanya atau sebagainya. Hal tersebut diketahui dengan pengalaman atau makluman dari doktor. Imam ad-Daruqutni menceritakan bahawa Saidina µAli ditanya berkenaan seorang lelaki yang berada dalam musafir. Maka kerana ayat itu aku pun bertayammum dan kemudian mengerjakan solat¶. Jawab Saidina µAli.w. Air yang ada diperlukan (untuk minum dan sebagainya) pada ketika itu atau akan datang. ³Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. ³Beberapa orang sahabat bertayammum dan mereka menyimpan air untuk minuman mereka´. atau bimbang bertambah sakit. Maka Rasulullah bertanya kepadaku. 8. 5. µWahai Amru! Apakah kamu menunaikan solat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan kamu berjunub?¶. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu´. Apabila kami tiba di Madinah (setelah selesai perang). (an-Nisa¶. Apakah contoh-contoh keadaan yang mengharuskan tayammum kerana tidak mampu menggunakan air? 1. ³Hendaklah ia bertayammum´. ketawa dan baginda tidak berkata apa-apa´. Bimbang kepada sejuk yang bersangatan jika musim sejuk luar biasa. 4. µAku teringat firman Allah. Tidak mampu menggunakan air kerana sakit. . mereka mengadu kepada Rasulullah s. Lalu aku menjawab.lalu aku bimbang jika aku mandi mungkin akan membawa kebinasaan kepadaku. Air diperlukan untuk membasuh najis yang tidak dimaafkan (yakni mesti dibersihkan). atau bimbang lambat sembuh.a. Terdapat sangkaan yang kuat dalam dirinya bahawa akan ditimpa sakit jika ia menggunakan air. 3. 2. untuk memasak dan sebagainya. 6. Maka aku pun bertayammum dan kemudian aku menunaikan solat Subuh bersama sahabat-sahabatku (tentera-tentera Islam). Air diperlukan untuk menguli tepung. Rasulullah s. 29). lalu ia ditimpa junub sedang air yang ada padanya hanya sedikit di mana ia bimbang jika air itu digunakan untuk mandi wajib menyebabkan ia kehausan. Imam Ahmad pernah menceritakan.

hendaklah terus bertayammum dan tinggalkan air itu. Jangan semata-mata tiada air di rumah. hendaklah ia pergi ke masjid umpamanya atau ke rumah berdekatan moga-moga menemui air. Hendak lah tayammum itu dengan menggunakan tanah yang bersih Keempat. Bagaimana jika ada air. Apa maksud mencari air? Seseorang yang ingin bertayammum kerana ketiadaan air. Pandangan ini merupakan mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi¶ie (dalam qaul jadidnya). Hendaklah bertayammum setelah masuk waktu Syarat pertama telahpun kita huraikan tadi iaitu tatkala memperkatakan tentang bilakah harus kita bertayammum. bahan tayammum (iaitu tanah menurut jumhur ulamak) dan waktu dilakukan tayammum. Hammad. wajib ia berusaha mencari air terlebih dahulu di kawasan sekitarnya. adakah digunakan air baru tayammum atau terus tayammum? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini.Apakah syarat-syarat sah tayammum? Untuk sahnya tayammum. Pandanagn ini adalah pandangan jumhur ulamak yang terdiri dari al-Hasan. barulah bertayammum. Kedua. lalu ia pun bertayammum. namun tidak mencukupi untuk bersuci. para ulamak telah menggariskan syarat-syarat berikut. az-Zuhri. kemudian barulah bertayammum bagi anggota yang tidak dapat dicuci dengan air. Imam . Mencari air itu wajib diulangi setiap kali hendak bertayammum. wajib digunakan air yang ada itu. Untuk berikutnya kita huraikan syarat-syarat selebihnya iaitu yang bersangkutan dengan kewajipan mencari air. Berusaha mencari air terlebih dahulu jika tayammum dilakukan kerana keputusan air. Ketiga. Pandangan pertama. Pandangan kedua. Pertama. Malik. Hendaklah orang yang bertayammum mempunyai keuzuran yang menghalangnya dari menggunakan air iaitu kerana keputusan air atau tidak mampu menggunakan air. Tidak cukup dengan pencarian ketika kali pertama bertayammum sahaja. Setelah pasti benar-benar tidak ada air. Jika air tiada di rumah.

Kedua. Ia tidak gugur semata-mata kerana lupa. Malah menurut Imam Malik. tidak hanya tanah. tidak khusus kepada tanah sahaja. Abu Yusuf dan Daud az-Dzahiri) mensyaratkan tayammum hendaklah dengan tanah. Pertama. tidak dipakai tayammum itu. Harus tayammum dengan segala yang ada di atas permukaan bumi. dipakai tayammum itu. menurut Imam Abu Hanifah. Oleh itu. kapur. menurut Imam Syafi¶ie dan Imam Ahmad. Dan disyaratkan tanah itu pula hendaklah berdebu (yakni dapat melekat pada tangan bila ditepuk) dan bersih. jumhur ulamak (mazhab Imam Syafi¶ie. harus bertayammum di atas batu yang tidak ada debu atau di atas tanah licin yang tidak ada debu yang melekat di tangan apabila ditepuk di atasnya. thoharah dengan air adalah perintah yang wajib. harus tayammum dengan salji dan setiap yang melapisi permukaan bumi. tidak harus dengan pasir. lalu ia pun bertayammum dan mengerjakan solat. Ibnu al-Munzir dan al-Muzanie (murid Imam Syafi¶ie). Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan bahan-bahan untuk bertayammum itu berdebu.Abu Hanifah. yakni solatnya sah kerana lupa adanya air membawa ia kepada tidak dapat menggunakan air. Pertama. Imam Ahmad. . batu dan seumpamanya. pada pandangan mereka. Kedua. Kalau seseorang itu lupa bahawa dalam kenderaannya ada air atau ia lupa ada menyimpan air di satu tempat. yakni solatnya wajib diulangi semua setelah mengambil wudhuk dengan air tersebut. Ishaq. batu. Adakah tayammum hanya harus dengan tanah sahaja? Bolehkah bertayammum dengan selain tanah? Ada beberapa pandangan ulamak dalam masalah bahan yang harus digunakan untuk bertayammum. maka halnya sama seperti orang yang ketiadaan air. kapur dan sebagainya yang tidak dikategorikan sebagai tanah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pula berpendapat. Imam Syafi¶ie (dalam qaul qadimnya). Hujjah mereka ialah. tetapi juga pasir. bagaimana hukumnya? Ada dua pandangan ulamak bagi masalah ini.

begitu juga orang yang ingin melakukan tayammum juga tidak harus melakukannya melainkan setelah masuk waktu solat. tidak sah tayammum melainkan setelah masuk waktu solat sama ada tayammum kerana keputusan air atau kerana tidak mampu menggunakan air. Jika ia telah menemui air. Ahmad dan lain-lain) berpandangan. . tayammum hendaklah dengan menepuk terus ke atas bumi. di belakang binatang kenderaan atau sebagainya? Ada dua pandangan ulamak. tidak harus tayammum. tidak harus melakukan tayammum dengan menepuk ke atas debu yang terdapat di atas pakaian.a. hukum tersebut telah disepakati oleh sekelian ulamak. hendaklah ia menyapu air (yakni membasuh) badannya. Disyaratkan masuk waktu kerana tayammum adalah toharah darurat seperti mana toharah wanita yang istihadhah di mana kedua-duanya tidak menghilangkan hadas. Adakah disyaratkan masuk waktu sahnya tayammum? Ada dua pandangan ulamak. jumhur ulamak (terdiri dari mazhab Imam Malik. Jika tidak terdapat debu padanya. Adakah harus bertayammum dengan tanah bernajis? Tidak harus kerana tayammum wajib dengan tanah atau bahan yang bersih kerana Allah menyebutkan di dalam ayat ³ ´ (sha¶id yang bersih). Menurut beliau. Maksud µmasuk waktu¶ ialah tiba waktu yang mengharuskan suatu solat itu dilakukan. di pakaian. Begitu juga.Adakah harus bertayammum dengan menepuk di dinding. ³Sha¶id (tanah) yang bersih adalah alat bersuci bagi seorang muslim jika ia tidak mendapati air sekalipun selama sepuluh tahun. mengikut Imam Malik. Syafi¶ie. permaidani dan sebagainya itu. Pertama. Pertama. Demikian itu lebih baik baginya´. mengikut pandangan mazhab Syafi¶ie dan Ahmad. Kedua.w. Menurut Abu Hamid. akan tetapi dilakukan hanya untuk mengharuskan solat sahaja. di atas permaidani. harus jika di atas tempat-tempat yang ditepuk itu ada terdapat debu yang dapat melekat di tangan sebagaimana yang disyaratkan tadi. juga bersabda. Maka sebagaimana wanita yang istihadhah tidak harus mengambil wudhuk melainkan setelah masuk waktu. Nabi s.

membaca al-Quran dan beriktikaf. Namun menurut mazhab Imam Malik. tayammum tidak terikat dengan waktu. Tidak diterima pengakuan atau pengesahan dari doctor kafir atau fasiq. Kesan-kesan yang dibimbangi tersebut dari penggunaan air hendaklah disahkan oleh pengalaman sendiri atau berdasarkan makluman dari doktor yang mahir. Akan menyebabkan kematian atau kerosakan pada aggota ( ). Menimbulkan kecacatan dan kejelikan yang ketara pada badan. 2. barulah diharuskan tayammum. Imam Abu Hanifah berpandangan. Apakah syarat tayammum bagi orang yang kesejukan? Syaratnya ialah tidak ada sebarang ikhtiar lagi yang dapat dilakuka bagi menggunakan air. Menurut mazhab Syafi¶ie. harus memakai pandangan atau makluman dari doktor kafir jika tidak ada doktor muslim. 6. membawa mushaf. menghilangkan najis). 3. seperti kulit menjadi hitam atau sebagainya. Penggunaan air menimbulkan penyakit yang membawa kematian atau kerosakan anggota. menyapu khuf. solat sunat. Seorang yang bertayammum harus mengerjakan solat fardhu. sujud tilawah. yakni harus melakukan tayammum sekalipun belum masuk waktu. doctor itu hendaklah muslim dan adil (tidak fasiq). 4. sujud syukur. Menyebabkan sakit bertambah teruk atau penyakit semakin melarat. Jika mampu berikhtiar sama ada dengan memanaskan air atau sebagainya. Menyebabkan lambat sembuh 5. Apakah syarat tayammum bagi orang sakit atau luka? Tidak semua jenis sakit atau luka mengharuskan tayammum. Sebagaimana wudhuk harus dilakukan sebelum masuk waktu solat.Kedua. Beliau mengkiaskannya dengan wudhuk dan toharah-toharah yang lain (mandi. Sejauhmanakah ibadah yang harus dilakukan dengan tayammum? Tayammum mengharuskan apa yang diharuskan dengan wudhuk dan mandi. Jika tidak mampu. 1. Hukum ini telah disepakati oleh ulamak. maka tayammum juga sedemikian kerana ia disyariatkan sebagai ganti kepada kedua-duanya. Menyebabkan kesakitan yang tidak tertanggung. . lumpuh dan sebagainya. Sakit atau luka yang mengharuskan tayammum ialah sakit atau luka yang penggunaan air ditakuti akan menyebabkan at-talaf (kematian atau kemusnahan anggota) atau mendatangkan mudarat pada badan. wajiblah dilakukan ikhtiar itu. Ia merangkumi.

al-Laits. Apabila masuk waktu lain. Ibnu µAbbas. Kedaaannya menyamai seorang wanita istihadhah atau orang-orang lainnya yang melakukan toharah darurat. Oleh demikian. Seorang yang bertayammum boleh melakukan apa sahaja solat yang dikehendaki sama ada solat fardhu dalam waktu. al-Hasan. batallah tayammum dan wajib diulangi semula tayammum bagi mengharuskan solat kembali. tayammum sama seperti wudhuk iaitu tidak terikat dengan bilangan solat. anggota tayammum hanya dua sahaja (sama ada tayammum bagi menggantikan wudhuk atau bagi menggantikan mandi) iaitu. Pandangan ini merupakan pendapat Sa¶id bin al-Musayyab. Imam Abu Hanifah. Syafi¶ie. Hendaklah diperbaharui tayammum untuk setiap solat fardhu yang hendak dilakukan setelah dipastikan tidak air terlebih dahulu. Pandangan pertama. an-Nakha¶ie.Namun para Fuqahak berikhtilaf dalam menentukan bilangan solat fardhu yang harus dikerjakan dinisbahkan kepada satu tayammum yang dilakukan. as-Sya¶bi. solat fardhu yang luput. Dua tangan . Muka 2. az-Zuhri. tidak harus menjamakkan dua solat dengan satu tayammum atau melakukan dua tawaf atau melakukan satu solat fardhu dengan satu tawaf fardhu. Rabi¶ah. 1. Mereka berpendapat. Jumhur ulamak yang terdiri dari Saidina µAli. satu tayammum hanya untuk satu solat fardhu atau satu ibadah wajib sahaja. maka harus untuk melakukan dengan tayammum itu seberapa banyak solat yang dikehendaki sama ada fardhu atau sunat dan tanpa mengira waktu. Pandangan ketiga.a. Ibnu Umar. al-Muzani dan ar-Ruyani. as-Tsauri.w. Selagi tayammum tidak batal ±iaitu dengan menjumpai air atau dengan berlakunya hadas-. Qatadah. Yahya al-Ansari. Ishaq dan Imam Ahmad. Di sana ada tiga pandangan. Apakah anggota-anggota tayammum? Berdasarkan ayat al-Quran tadi dan hadis-hadis Nabi s. (sebahagiannya telah kita sebutkan tadi). harus dilakukan seberapa banyak yang dikehendaki. Adapun solat sunat.Mereka berpandangan. Pandangan kedua. Malik. Tayammum terikat dengan waktu di mana satu tayammum hanya bagi satu waktu solat fardhu sahaja. Imam Abu Tsur dan fuqahak mazhab Hanbali. menghimpunkan dua solat nazar atau antara satu solat fardhu dengan satu solat nazar. menjamakkan dua solat dan seberapa banyak solat sunat yang diingini selama belum masuk waktu lain.

Pertama. Adapun tangan.. Imam Malik. pandangan kedua di atas adalah kuat dari segi dalilnya dan lebih hampir kepada kehendak as-Sunnah. Ishaq.Mengenai muka tidak ada khilaf di kalangan ulamak bahawa keseluruhan kawasan muka yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk. wajiblah tepukan itu ditambah hingga debu meratai seluruh kawasan yang wajib disapu itu. maka ketika tayammum kawasan muka tersebut wajib diratai dengan debu.sabda Nabi s. berlaku pula khilaf dalam menentukan berapakah bilangan tepukan ke tanah yang mesti dilakukan oleh orang yang melakukan tayammum? Mengikut jumhur ulamak tadi.w. Imam Ahmad. satu tepukan untuk disapu ke muka dan satu tepukan lagi untuk disapu kepada dua tangan hingga ke siku. sekali untuk disapu ke muka dan sekali untuk di sapu ke kedua tangan hingga ke siku´. al-Laits. kawasan tangan yang wajib disapui debu ketika tayammum hanyalah sampai ke pergelangan tangan sahaja. bersabda kepadanya. bukan sabda Nabi s.w. al-Auza¶ie. Menurut Imam Nawawi. Jika tidak. Makhul. ³Tayammum itu dua kali tepukan. Salim bin Abdullah. al-Hasan alBasri.w. Sebenarnya ia hanyalah pandangan Ibnu Umar. Berapakah bilangan tepukan yang wajib semasa melakukan tayammum? Rentetan dari khilaf di atas. Jika dua kali tepukan itu mencukupi untuk menyapu keseluruhan kawasan muka dan tangan (hingga ke siku). Imam Abu Hanifah dan Syafi¶ie. Adapun hadis yang dijadikan hujjah oleh jumhur tadi ia adalah dhaif. tidak perlu lagi ditambah. as-Sya¶bi. Mereka berdalilkan ± antaranya.a. Ibnu µUmar. Kedua.a.a. . Imam Syafi¶ie (mengikut qaul qadimnya sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsur) dan disokong oleh Ibnu al-Munzir berpandangan.. maka para ulamak berbeza pandangan tentang kawasan yang wajib disapui debu. ³Sesungguhnya memadai kamu menepuk dua tapak tangan kamu ke tanah. sekumpulan ulamak yang terdiri dari µAtho. tayammum wajib dengan sekurang-kurangnya dua kali tepukan ke tanah. Mereka berdalilkan hadis kisah µAmmar (yang telah kita kemukakan tadi) di mana Rasulullah s. mengikut jumhur atau majoriti ulamak iaitu Saidina µAli. kawasan tangan yang wajib disapui debu adalah sama sebagaimana yang wajib dibasuh ketika mengambil wudhuk iaitu bermula dari hujung jari hinggalah ke siku. kemudian kamu hembusnya (untuk menipiskan sedikit debu di tapak tangan itu) dan seterusnya kamu sapukan debu ke muka dan ke dua tangan kamu (hingga pergelangannya)´.

maka sebaik ia sembuh dari sakit. Apabila berlaku kepada orang yang bertayammum perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhuk sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam tajuk yang lalu (contohnya. Imam Ahmad. perkara-perkara yang membatalkan wudhuk juga akan membawa kepada batalnya tayammum. 3. Bilakah batalnya tayammum? 1. batallah tayammumnya. Bagi orang yang bertayammum kerana ketiadaan air. al-Auza¶ie. Ini kerana tayammumnya dengan sendiri terbatal dengan kerana bertemu air sekalipun belum sempat mengerjakan solat. Namun sebaik-baiknya ialah ia menghentikan solatnya. jika ia ingin meneruskan solatnya diharuskan dan solatnya sah. dengan sendiri tayammumnya terbatal. sah lah solat yang ditunaikan sebelum bertemu air itu dan tidak perlu diulangi semula sekalipun waktu masih ada. Jika air ditemui semasa sedang solat (seperti ada orang memberitahunya semasa sedang solat itu). mereka menegaskan. Kesimpulannya.com/2009/07/30/bersuci-tayammum/ . yakni tidak cukup dengan tayammumnya tadi sekalipun ia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayammumnya. Jika bertayammum kerana keuzuran (seperti sakit. kemudian mengambil wudhuk dan melakukan semula solat. 4. kemudian baru tunaikan solat. Jika ia bertayammum tadi kerana ganti mandi wajib. kemudian belum sempat mengerjakan solat ia telah menemui air. yang wajib ialah sekali tepukan sahaja untuk keduadua anggota tayammum iaitu muka dan dua tangan hingga pergelangannya. http://muhdhazrie. Contohnya. akan tetapi hendaklah mengambil wudhuk. tidak harus ia menunaikan solat dengan tayammum itu. Makhul. Jika seorang bertayammum. tayammumnya batal apabila telah bertemu air. ia telah terkentut atau tersentuh kemaluan atau sebagainya). wajib ia mengambil wudhuk. sejuk keterlaluan dan sebagainya). hendaklah ia mandi wajib sebelum mengerjakan solat berikutnya. Apabila hendak solat semula.Adapun pandangan kedua di atas (µAtho. 2. maka batallah tayammumnya. Jika air ditemui setelah selesai solat. Sebaik bertemu air. Ishaq dan disokong oleh Ibnu al-Munzir). Tayammum adalah bersuci gantian bagi wudhuk. jika seseorang bertayammum kerana sakit. tayammum dikira terbatal sebaik sahaja hilang keuzuran.wordpress.