Cili fertigasi

Apa itu Cili Fertigasi SOP ESC? Cili Fertigasi Standard Operation Procedure (SOP) ESC adalah satu kaedah dan proses standard yang dibangunkan oleh Eastern Synergy Consultant dalam menjalankan dan mengurus ladang cili fertigasi. Cili-Fertigasi Standard Operation Procedure (SOP) ESC digunakan dalam usaha mencapai target hasil output cili yang berkualiti dan maksimum. SOP ini juga digunakan dalam mengurangkan risiko kegagalan projek cili-fertigasi. Faedah Anda: • • • • • • • • • •

Wang segera yang sangat lumayan. Hasil pertama dalam masa 100 hari saja. Hobi pertanian yang sangat menguntungkan. Paling lumayan dalam masa singkat. Teknik pertanian paling mudah dipelajari. Boleh dibuat ditepi rumah atau tanah terbiar. Tak perlu pekerja dan maintainance tinggi. Boleh tanam pelbagai jenis sayuran selain cili. Boleh tambah pendapatan. Pinjaman mudah diatur bagi yang layak. Senang, Mudah, Terbukti Graduan Menganggur Petani yang ingin tambah pendapatan Pesara-pesara Belia-belia yang berminat dalam pertanian Pekerja kerajaan dan swasta yang ingin tambah income. Koperasi dan Pertubuhan Sesiapa saja yang berminat. Group yang akan berhenti kerja atau VSS dan tengah mencari peluang. Syarikat yang memerlukan projek segera buat wang lumayan dalam pertanian.

Siapa Patut Terlibat • • • • • • • •

Skim Pembiayaan Mudah • • • AgroBank MARA. Amanah Ikhtiar Malaysia

• • •

TEKUN. Koperasi Persendirian

Apa itu projek cili fertigasi?
Projek Usahawan Tani Cili-Fertigasi diwujudkan untuk membantu melahirkan seramai mungkin usahawan tani yang berminat dalam menjalankan teknik fertigasi sebagai salah satu kaedah baru dalam pertanian. Dalam usaha itu, Eastern Synergy Consultant telah mengorak langkah mengusahakan tanah terbiar seluas 2.5 relung di Pendang dengan membangunkan kaedah teknologi tanaman cili fertigasi. Cili Fertigasi yang dipraktikkan di sini menggunakan kos paling minima dan terendah. Dengan kedatangan wilayah-wilayah koridor yang diperkenalkan oleh kerajaan, terutamanya Pembangunan Ekonomi Wilayah Utara (NCER) maka projek cili fertigasi ini terus melonjak seiring dengan perkembangan semasa.

Tahukah Anda Ramai mengatakan bahawa teknik fertigasi sangat menguntungkan. Jika anda mempunyai 5 ekar tanah yang diusahakan secara fertigasi, anda adalah bakal jutawan dalam masa hanya 3 tahun dari sekarang. Namun ia perlu diimplimentasikan. Barulah "angan-angan mat jenin" ini akan tercapai.

Perbezaan Pendapatan Musim dan Tahunan Bil. Pokok 1,000 2,000 3,000 5,000 10,000 20,000 30,000 50,000 100,000 Hasil (Kg/Musim) 3,000 6,000 9,000 15,000 30,000 60,000 90,000 150,000 300,000 Jumlah (RM/Musim) 12,000 24,000 36,000 60,000 120,000 240,000 360,000 600,000 1,200,000 Jumlah (RM/Tahun) 24,000 48,000 72,000 120,000 240,000 480,000 720,000 1,200,000 2,400,000

# Anggaran pendapatan cili pada harga RM4.00 adalah harga terendah pada ketika ini. # Pendapatan Anda mungkin berlainan jika Anda memasarkan sendiri terus kepada pelanggan. 1000 pokok adalah "Jump Start" projek untuk anda mengukur keupayaan dan kemampuan anda dalam mengembangkan perniagaan cili fertigasi anda. Namun Jika Anda rasa anda sudah berkemampuan dan bersedia anda boleh mulakan pada 3000 pokok, 5000 pokok, 10,000 pokok, 30,000 pokok atau lebih dari itu.

Anda tentukan sendiri sasaran dan kemampuan anda. Dari sudut pendapatan yang berbaloi dan komersial, setiap usahawan disaran bermula dengan nilai minima 5000 pokok untuk keluasan 1 ekar tanah. Barulah anda akan mendapat nilai pendapatan yang hebat. Apa Kelebihannya? Fertigasi adalah teknik dan teknologi baru yang diperkenalkan dalam industri pertanian. Sistem ini sangat praktikal diusahakan kerana mengurangkan kos jangka panjang dan mengurangkan tenaga kerja. Yang menariknya adalah hasil produk pertanian yang tinggi dan sangat menguntungkan sesiapa saja yang terlibat. Kenapa ya? Sebab lebih 70% air dan baja dapat diberi terus kepada akar pokok, berbanding sistem konvesional hanya 30% sahaja yang dapat diterima oleh pokok melalui akarnya. Selebihnya diserap oleh tanah dan tumbuhan sekelilingnya. Apa itu Cili-Fertigasi SOP? Cili-Fertigasi Standard Operation Procedure (SOP) ESC adalah satu kaedah dan proses standard yang dibangunkan oleh Eastern Synergy Consultant dalam menjalankan dan mengurus ladang cili fertigasi. Cili-Fertigasi Standard Operation Procedure (SOP) digunakan dalam usaha mencapai target hasil output cili yang berkualiti dan maksimum. SOP ini juga digunakan dalam mengurangkan risiko kegagalan projek cili-fertigasi. Apa itu Jump Start Projek Cili-Fertigasi? Jump Start Projek Cili Fertigasi adalah langkah permulaan anda untuk mendalami perusahaan cili fertigasi. Dengan jump start 1000 pokok akan memberi anda lebih pengalaman dan menjadi kayu pengukur kepada diri anda untuk berkembang lebih besar dalam projek pertanian ini. Namun dengan nilai ini pendapatan anda mungkin tidak berbaloi dengan pelaburan yang anda buat. Sebab semua orang buat projek mahukan pendapatan yang lumayan. Mengikut pengalaman kami, projek yang memberi pendapatan berbaloi adalah dengan tanaman 5000 pokok ke atas. Projek Cili Fertigasi VS Income Lumayan. Cili Fertigasi boleh dikategorikan komersial dengan perusahaan melebihi 5000 pokok ke atas. Dengan nilai sebanyak ini sebanyak 1 ekar tanah diperlukan dan menghasilkan anggaran kasar 100 kg - 150 kg dalam selang 2 hari kutipan cili. Pendapatan usahawan tani akan meraih pendapatan antara RM40,000 hingga RM60,000 atau lebih dalam masa 6 bulan bergantung kepada hasil dan teknik pemasaran.
Auto-hide: off

PANDUAN ASAS TANAMAN CILI SECARA FERTIGASI Hak Cipta Terpelihara © 2008 www.abiagro.com.my Panduan asasini akan membantu anda memahami asas

Andat id a k d ib e n a rka n menjual eb o o k in i s ecara digital mahupun fizikal. Rumah Lindungan Hujan E b o o k Pa nd ua n Asa s Ta na m a n C ili Se c a ra Fe rtig a si a d a l a h p er cu ma dan bertujuan untuk membantu orang ramai memahami AsasTanaman Cili Secara Fertigasi. >> Lawati blog penulisuntuk mengetahui pelbagai teknologi d a l a m b i d a n g a g r o d i h t t p :/ / w w w . Ianya tidak termasuk Panduan Lengkap Tanaman Cili Secara Fertigasi. Alatan Asas Fertigasi 3.com.M o h d A sh ra f . Takrif Fertigasi 2.tanaman cili secara fertigasi. Pemilihan Benih Cili 4. A n d a d ib enarkan untuk memberikan ebook ini s ecara p e r c u m a kepada sesiapa sahaja t a n p a m e n g u b a h isi kandungan ebook ini. Sila hantar feedback berkenaan ebook ini ke email contact@mohdashraf.c o m < < . Penyediaan Anak Benih 5. Memungut Hasil 8. Anda akan pelajari: 1. Penjagaan Pokok 7. Pembajaan 6.

.

Pokok mendapat nutrien lengkap daripada air baja yang diberi 5 kali sehari secara berkala. tanpa penggunaan tanah. ALATAN ASAS FERTIGASI Penitis/ Dripper Tiub Mini Penyambung Tiub Mini Paip poli 16mm Paip poli 25mm / 32mm Penapis Pa m Elektrik Pengatur Masa Elektronik Tangki .PANDUAN ASAS TANAMAN CILI SECARA FERTIGASI Hak Cipta Terpelihara © 2008 www.my TA KRI FFERTI G A SI Sistem pengairan fertigasi adalah pemberian air dan baja secara serentak k ep ad a tanaman.abiagro.com. M edia yang bias a digunakan dalam teknik fertigas i adalah sabut kelapa atau sekam bakar.

.

Cili Kula i 568 F1 Hib rid . Polibeg yang biasa digunakan untuk tanaman cili secara fertigasi adalah 16” x 16” dan berwarna putih. Perb a nd ing a n Cili Kula i 568 F1 Hib rid bersama Cili Kulai biasa. benih C ili K ulai 568 F 1 H ibrid men jad i pilihan para petani kerana buahnya agak besar dan pokok sederhana tinggi.PEMILIHAN BENIH CILI B en ih y ang digunakan dalam teknik fertigas i dipilih daripada varieti yang b er k u alit i tinggi. P eatmos s digunakan kerana mempunyai kandungan baja dan keadaannya yang sesuai untuk pertumbuhan anak benih. P ada mas a s ekarang. PENYEDIAAN ANAK BENIH Biji benih dirawat sebelum disemai ke dalam dulang semaian yang diisi d en g an p eatmos s . Anak benih berumur 25-30 hari boleh dipindahkan ke polibeg.

unt uk m engela k ber lak uny a t inda k ba las k i mi a d an ter jad iny a . M ag n e si u m sulfat. Kandungan baja fertigasi untuk tanaman cili adalah Set A (Kalsium nitrat. Asid borik. M on o. Lar ut an Se t A dan La rut an Set B per lu dias i ngk an k e dala m bek as y an g ber la inan m endakan . Mangan sulfat. Zat b e si ) d an Se t B ( Kali u m Ni trat. k a n d u n g a n b a j a p e r l u l a h s e s u a i u n t u k p e r t u m b u h a n p ok o k daripada keadaan pokok yang masih kecil. Selain i t u . Zink sulfat.Hak Cipta Terpelihara © 2008 www.com. Kuprum sulfat dan Natrium molibdat). berbunga dan berbuah.abiagro.k ali u m h y d rog e n f osf at.my PEMBAJAAN B a j a y a n g d i g u n a k a n d a l a m t e k n i k f e r t i g a s i m e s t i l a h l a r u t d al a m a i r .

Kaedah titisan yang digunakan dalam sistem fertigasi mampu membekalkan air dan larutan baja kepada tanaman dengan berkesan tanpa pembaziran. Rhizoctonia dan penyakit layu bakteria yang kebanyakannya dibawa oleh tanah.Sedikit larutan Set A dan sedikit larutan Set B dicampurkan ke dalam air bersih dan diukur dengan menggunakan EC Meter untuk dijadikan air baja yang akan dialirkan ke dalam polibeg. proses pembajaan dan pengairan diberikan serentak kepada tanaman. terung. SPH juga dapat mengelakkan larutan baja yang diberikan kepada pokok menjadi terlalu cair akibat air hujan dan mengakibatkan pertumbuhan pokok terjejas dan hasil merosot. pengusaha boleh mengelakkan tanaman mereka daripada dijangkiti penyakit akar seperti Pythium. Dengan menggunakan kaedah fertigasi. Secara umumnya. hanya beberapa jenis tanaman sahaja yang sesuai ditanam menggunakan kaedah fertigasi. pucuk dan buah yang disebabkan oleh percikan hujan. Fertigasi tergolong dalam kumpulan hidroponik iaitu pengeluaran tanaman tanpa menggunakan tanah. antaranya tomato. SISTEM FERTIGASI . Selain daripada melindungi tanaman daripada jangkitan penyakit. Teknologi sistem fertigasi ini paling praktikal dibuat di bawah Struktur Pelindung Hujan (SPH) untuk mengelakkan tanaman yang ditanam tidak mudah dijangkiti oleh sebarang penyakit sama ada penyakit daun. melon dan strawberi. timun. tanaman tersebut dapat ditanam di mana sahaja asalkan cukup cahaya untuk tujuan fotosintesis dan mempunyai tempat untuk meletak polibeg. Air dan larutan baja diberikan secara berkala setiap hari. Selain daripada itu. Fusarium. Dalam fertigasi. cili. Larutan baja yang mengandungi segala nutrien untuk keperluan peringkat pokok diberikan terus ke akar tanaman. Perkataan fertigasi berasal daripada perkataan fertilization dan irrigation.

1.Alatan Fertigasi Posted by (Abi Agro) in (fertigasi) on July-3-2008 (0) Comments Read More Untuk membentuk sistem fertigasi. Tangki 4. Alat pengatur masa 6. Media Fertigasi Posted by (Abi Agro) in (fertigasi) on July-2-2008 (0) Comments Read More . Pam 3. Penapis 5. beberapa peralatan diperlukan. Polipaip Selain daripada itu. Penitis 2. EC meter juga diperlukan untuk mengukur kandungan baja agar bersesuaian dengan tahap tumbesaran pokok.

Fertigasi adalah daripada keluarga hidroponik. Baja Fertigasi Posted by (Abi Agro) in (fertigasi) on July-1-2008 (0) Comments Read More Dalam sistem fertigasi. Mengikut takrifan hidroponik. perlite. larutan baja perlu diberikan kepada pokok sekerap mungkin kerana medium yang digunakan tidak mempunyai nutrien. medium yang mudah dicari dan murah akan digunakan di dalam sistem. Paling banyak digunakan oleh pengusaha tanaman sistem fertigasi adalah habuk sabut kelapa atau sekam bakar. batu kerikil granit. Sebaik-baiknya. pokok diberi nutrien dan air tanpa menggunakan tanah. dalam sistem fertigasi. vermiculite dan maidenwell diatomite. campuran medium seperti habuk sabut kelapa dan juga sekam bakar (1:1) digunakan untuk memberi pengudaraan dan juga sebagai sokongan kepada akar untuk berpaut di dalam polibeg. medium lain yang boleh digunakan adalah pasir. . Tetapi penggunaan habuk sabut kelapa sahaja atau sekam bakar sahaja juga diamalkan oleh sesetengah pengusaha bergantung kepada kawasan. Selain daripada itu. memandangkan ada sesetengah kawasan yang tidak mempunyai habuk sabut kelapa dan ada sesetengah kawasan tidak mempunyai sekam bakar. Oleh itu.

Nitrogen 2. Struktur pelindung tanaman dapat melindungi tanaman daripada terkena hujan dan mengakibatkan pokok dijangkiti kulat. Kandungan Baja Fertigasi 1. Jika system fertigasi yang tidak menggunakan SPT. Sulfat 5. Ammonium 12. Kalsium Struktur Pelindung Tanaman Posted by (Abi Agro) in (fertigasi) on June-30-2008 (0) Comments Read More Penggunaan struktur pelindung tanaman (SPT) atau dikenali juga sebagai struktur lindungan hujan dapat memberikan hasil yang optimum kepada tanaman fertigasi yang diusahakan. Ini dapat mengurangkan penggunaan racun kulat pada tanaman. Asasnya struktur pelindung tanaman diperbuat daripada besi dan atap polietina lut sinar. Kecairan air baja ini akan mengakibatkan tanaman tidak dapat nutrient yang mencukupi dan pengusaha juga akan mengalami kerugian kerana pembaziran baja serta mendapat hasil yang kurang pada musim hujan. Natrium 14. Kuprum 9. Tujuan menggunakan atap polietine lutsinar kerana ianya tahan lama dan membenarkan cahaya melaluinya secara terus. Magnesium 6. Boron 11. air hujan akan bercampur dengan air baja di dalam polibeg dan mengakibatkan kandungan baja di dalam media tanaman menjadi cair. Fosforus 3. Kalium 4. Dengan ini pokok dapat melakukan proses fotosintesis kerana mendapat cahaya yang cukup. Larutan baja yang diberi hanyalah untuk kegunaan pokok dari sesi pertama pemberian baja ke sesi ke dua pemberian baja dalam hari yang sama. .Pemberian baja perlu diberikan mengikut keperluan pokok untuk mengelakkan pembaziran. semasa musim hujan. Zink 10. SPT ini dapat menjamin pengeluaran hasil yang optimum kerana setiap pokok mendapat air dan baja yang mencukupi walaupon hari hujan. Mangan 7. Ferum 8. Molibdenum 13.

Ada juga SPT yang dipasang jaring kalis serangga. Antara bentuk SPT yang terkenal adalah bentuk terowong. Bentuk ini membolehkan atap plastic yang dipasang lebih kukuh dan menggalakkan cahaya matahari masuk secara optimum. Dengan itu pengusaha terpaksa menggunakan racun kulat dan serangga untuk melindungi tanaman mereka daripada serangan penyakit. Penggunaan jaring kalis serangga dapat mengelakkan tanaman daripada serangan serangga dan tempias air hujan. Jika dilihat pada projek-projek fertigasi yang dijalankan oleh pengusaha di Malaysia. Tetapi penggunaan jaring ini akan mengakibatkan suhu di dalam SPT panas dan pengusaha terpaksa melakukan pendebungaan berbantu pada tanaman kerana ketiadaan serangga.Terdapat pelbagai bentuk SPT. kebanyakan mereka tidak membina SPT kerana kos pembinaan SPT yang mahal. Cocopeat-Bata .

Oleh itu penggunaan cocopeat berbentuk batu-bata adalah amat bersesuaian bukan sahaja bagi usahawan berskala besar. Ianya amat mudah dibawa kerana saiznya yang kecil iaitu 12"x12"x6" dengan berat hanyalah 5kg sahaja. . 180 pokok). Malahan ianya lebih halus berbanding dengan cocopeat biasa (dalam guni). Kos pengangkutan juga agak tinggi sehingga bernilai ratusan ringgit. maka ianya memerlukan lori untuk mengangkutnya dari kilang ke kebun. Dalam masa kurang dari 5 minit. Cara penggunaannya amat mudah iaitu dengan merendamkannya ke dalam bekas berisi 23 liter air. keseluruhan cocopeat ini akan mengembang dan sedia untuk diisikan kedalam polibag. tetapi ianya amat memudahkan bagi mereka yang menjalankan penanaman secara kecil-kecilan terutamanya di halaman rumah. Ianya boleh dimuatkan terus kedalam bonet kereta dengan kapasiti sehingga maksimum 30 unit (untuk tanaman min.Cocopeat (Sabut Kelapa kering) Bata merupakan salah satu alternatif yang baik bagi menyelesaikan masalah untuk mendapatkan cocopeat biasa yang diproses halus dan diisikan ke dalam karung guni bersaiz 50kg. Selain dari itu kita tidak perlu melakukan pencucian terhadap cocopeat ini lagi seperti kebiasaan kerana ianya air rendaman tersebut tidak menjadi kekuningan. Memandangkan saiz guni cocopeat yang agak besar dan beratnya mencecah hampir 10kg setiap guni.

Ianya dapat memuatkan sekurang-kurangnya 6 polibag dengan isian sebanyak 3/4 polibag.50/unit. Proses Menyediakan Medium Cocopeat-Bata . Dapatkan sekarang di Pusat Jualan Romatech Agro dengan harga RM5.

medium lain yang boleh digunakan adalah pasir. Blok. Media Tanaman FRIDAY. June 02. habuk kayu dan lain-lain menggantikan tanah. Paling banyak digunakan oleh pengusaha tanaman sistem fertigasi adalah habuk sabut kelapa (CocoPeat) atau sekam bakar. Cocopeat. perlite. Selain daripada itu. sabut kelapa.Posted by Romatech Agro at Tuesday. pasir. Diantara kelebihan penggunaan CocoPeat adalah :• • • • Akar tanaman lebih banyak & halus berbandingkan akar yang menggunakan media tanah kerana cocopeat adalah lebih gembur dan memudah tumbesaran akar. batu kerikil granit. CocoPeat (Serabut Kelapa) CocoPeat berasal daripada sabut kelapa yang diproses (kisar) secara halus dengan menggunakan mesin pengisar khas. medium yang mudah dicari dan murah hendaklah digunakan di dalam sistem Fertigasi. Daya penyerapan yang tinggi akan menyebabkan pemberian air-baja amat efektif dan tidak terbuang. 2008 Fertigasi : Media Tanaman Fertigasi adalah merupakan salah satu daripada keluarga Hidroponik iaitu kaedah bercucuk tanam dengan meletakkan akar pohon ke dalam air baja (nutrien) tanpa mengunakan tanah. Oleh itu. . Kaedah ini menggunakan bahan seperti bulu mineral. Kadar garam yang rendah Bebas atau hampir tiada langsung pembiakan bakteria dan serangga perosak berbanding media tanah. batu bata pecah. 2009 0 comments Labels: Bata. vermiculite dan maidenwell diatomite. NOVEMBER 28.

dan tidak mudah menggumpal atau memadat sehinggakan akar tanaman dapat tumbuh dengan sempurna. sekam padi mentah cenderung miskin akan unsur hara. Oleh yang demikian adalah lebih baik sekiranya dibina Rumah Perlindungan Hujan (RPH) bagi melindungi tanaman dan CocoPeat daripada rosak. memandangkan ada sesetengah kawasan yang tidak mempunyai habuk sabut kelapa dan ada sesetengah kawasan tidak mempunyai sekam bakar. Kelebihan sekam mentah sebagai media tanam. akibat daripada daya serapan air yang tinggi akan menyebabkannya terdedah kepada risiko rosak dengan cepat sehingga menjejaskan akar tanaman terutamanya di kawasan yang menerima kadar hujan yang tinggi. selain bersifat porous dan mampu menahan air.• • Lebih ringan dan mudah dikendalikan. • Sebaik-baiknya. Harga yang rendah kerana ia merupakan bahan buangan. Kedua-dua media ini hendaklah digaulkan secara samarata sebelum dimasukkan kedalam polibag. Walaubagaimanapun. Namun. Tetapi penggunaan CocoPeat atau Sekam Bakar sahaja juga diamalkan oleh sesetengah pengusaha bergantung kepada kawasan. keduanya berperanan penting dalam pembaikan struktur media tanaman. sehingga menghasilkan sekam yang menjadi arang (berwarna hitam). Sebagai media tanam. Proses penyediaan media tanaman ini adalah seperti berikut :- . Keunggulan terakhir ini umumnya tidak dimiliki oleh komponen media tanam lain. tetapi tidak terlalu hancur. Kelemahan sekam bakar adalah ianya lebih mudah lapuk. Sekam padi yang biasa digunakan adalah sekam bakar atau sekam mentah (tidak dibakar). Sekam bakar yang baik adalah sekam yang sudah terbakar. Mudah didapati dan lebih murah. • Sekam Bakar atau arang sekam adalah sekam atau kulit padi yang dibakar dengan teknik sedemikian rupa. Merupakan sumber kalium (K) yang diperlukan oleh tanaman. Sekam bakar juga mampu “memegang” tanaman dengan baik. adalah kaya akan vitamin B. Sekam Padi Sekam padi adalah kulit biji padi (Oryza sativa) yang sudah dikisar. campuran medium seperti CocoPeat dan Sekam Bakar (3:1) digunakan untuk memberi pengudaraan dan juga sebagai sokongan kepada akar untuk berpaut di dalam polibag. Sekam Mentah juga boleh digunakan sebagai komponen media tanam.

November 28. 2008 Kebun Permai : Menyediakan Media Tanaman . NOVEMBER 25.Menyediakan Media Tanaman Pada masa sekarang (2008).00 bagi setiap guni bersaiz 2'x3' (guni 50kg). harga CocoPeat dan Sekam Bakar di negara kita adalah murah dan mudah didapati iaitu diantara RM4.50~RM5. Media Tanaman TUESDAY. 2008 0 comments Labels: Info. Posted by Romatech Agro at Friday.

Menyediakan Media Tanaman . Melaka menjelang Januari 2009 nanti. saya akan menjadi seorang pembekal peralatan Fertigasi di Alor Gajah. Kami menggunakan kaedah campuran cocopeat dan sekam bakar pada nisbah 3:1 untuk mendapatkan media yang ideal. Sabtu 22 November 2008 . Alor Gajah Melaka. InsyaAllah. jika tidak aral melintang.Kebun Permai. Kami menggunakan kain canvas besar terpakai (penutup badan lori) sebagai alas untuk mengelakkan media tanaman daripada bercampur dengan tanah. Penyediaan media tanaman yang kami lakukan pada minggu ini berjalan dengan lancar. Setidak-tidaknya ianya akan dapat membantu dan menarik lebih ramai usahawan berkecimpung di dalam bidang Fertigasi ini.Minggu ini saya dan adik dengan dibantu oleh isteri menyediakan media tanaman yang sebelum ini hanya berjaya menyediakan sebanyak 9 polibag memandangkan kesukaran untuk mendapatkannya di negeri Melaka dan kawasan sekitarnya.

Selesai kesemua 100 polybag (sebelum ini rancangan hanya 78 polybag sahaja) kami terus menyusunnya ke atas batu-bata. Kami telah membuat keputusan untuk menggenapkan jumlah tanaman cili kepada 100 pokok untuk memudahkan pengiraan terutamanya baja air dan penyelenggaraan nanti. Kemudian kami memasukkan media tanaman ini ke dalam polybag. Susunan Polybag .Kedua-dua campuran ini digaulkan secara sama rata sehingga sebati.

pada sabtu ini 29 Nov 2008 ini.Kemudian. sistem siraman dan pagar disekeliling tapak Fertigasi ini. Kemasan InsyaAllah. dengan masa yang masih ada. kami membuat kemasan dengan meletakkan batu sesaran (hancur) di hujung Silver Shine untuk memastikan apabila hujan lebat. ianya tidak mengotorkan Silver Shine tersebut. media tanaman. akan selesailah kesemua kerja-kerja penyediaan tapak (baki 22 polybag). .

dan melekatkan pin silver-shine. . Selangor untuk mempelajari kaedah pemasangan sistem paip dan siraman fertigasi untuk tanaman cili. menyusun batu-bata pasir. Apa yang ingin saya ketengahkan untuk 2 barisan cili Kulai F1 568 ini adalah konsep penanaman sebenar di kebun yang lebih besar yang mana jarak diantara setiap polibag adalah amat penting bagi memastikan pokok cili dapat kelegaan yang selesa dan memudahkan kita untuk kerja-kerja penyelengaraan seperti meracun dan memungut hasil. Saya memenuhi hajat Sdr Saiful dan Sdr Fazrul dari Taman Seri Sentosa.000 pokok cili di Muar Johor. Antara pelajaran yang mereka pelajari adalah penyediaan tapak. pemasangan silver-shine. Ahad 1 Mac 2009. Kebun Mini Puchong yang telah sedia mempunyai 20 pokok cili yang sedang matang ini sedang dalam proses menambah sebanyak 2 barisan pokok cili. memasang buluh dan tiang sokongan dan membuat bancuhan air baja.Kaedah Pemasangan Sistem Fertigasi Romatech Agro. Mudahan mereka berdua memperolehi apa yang mereka perlukan untuk memulakan projek tanaman cili fertigasi permulaan sebanyak 2. memasang paip dalaman dan set siraman. Puchong Selangor. Petaling Jaya. Untuk rujukan usahawan. lakaran lengkapan sistem fertigasi untuk 100 pokok cili boleh dimuat-turun disini. Secara kebetulan.

.

.

Posted by Romatech Agro at Sunday. Sistem Siraman. Projek-100 Pokok. Usahawantani FRIDAY. JANUARY 16. 2009 . 2009 0 comments Labels: Kebun Puchong. Muat-Turun. March 01.

maka udara adalah perlu dibekalkan ke dalam paip air ini melalui paip "return". dapur memasak dan sebagainya. Dengan pemasangan sistem pemutus aliran air ini. Manakala pengaliran air di dalam Sistem Fertigasi adalah secara automatik dengan menggunakan pam air dan timer sebagai alat untuk menyalurkan air kepada tanaman di dalam polibag. Kebanyakan daripada kita mengabaikan sistem pemasangan paip air saliran terutamanya di bahagian tangki air baja. air masih lagi menitis melalui dripper ke dalam polibag sehingga membasahi silver shine. Ini adalah disebabkan oleh faktor fizik yang mana air akan berterusan mengalir kerana di dalam paip 16mm tersebut yang terdapatnya daya tarikan terhadap aliran air yang lebih dikenali sebagai proses siphon/syphon. OT Valve (atau Ball Valve) digunakan sebagai alat kawalan kuantiti air yang hendak dialirkan ke dalam polibag. Ianya adalah seperti memasang paip air di rumah kita sendiri. Kesannya. walaupun timer dan pam air telah "OFF". Jika ianya berterusan akan menyebabkan tangki air akan menjadi kering dan kita terpaksa membancuh semula air baja. Namun begitu kawalan air di rumah adalah dengan menggunakan "kepala paip". Ianya sama seperti pengagihan saluran paip air ke bilik air. Kita akan membuka atau menutup pada bila-bila masa yang kita perlukan. Oleh yang demikian bagi memutuskan daya tarikan ini. Cukup sekadar dengan "menutup" OT Valve di bahagian . tandas.Fertigasi : Sistem Tangki Air Baja Memasang peralatan paip fertigasi adalah amat mudah. secara tidak langsung ianya memberi faedah kepada kita yang mana kita tidak perlu menggunakan "alat pengacau" semasa kerja-kerja membancuh air baja.

"ON"kan pam air selama beberpa minit dan air di dalam tangki akan berpusing kembali kedalam tangki menjadikan bancuhan kita lebih mudah dan tidak memenatkan."output" paip 16mm ke polibag. . Cara inilah yang saya gunakan di Kebun Puchong dan hasilnya adalah amat baik sekali. Kemudian. rekabentuk di atas adalah diantara sistem yang boleh di praktiskan dan menjimatkan kerana ianya menggunakan paip 16mm sama seperti "paip dalaman" yang menyalurkan air kepada polibag. Bagi yang menanam cili secara fertigasi berskala kecil yang kurang dari 100 pokok dan menggunakan pam air akuarium.

.

Alat Penyukat pH dan EC Meter Apa itu pH dan EC Meter? pH meter merupakan satu peralatan elektonik yang digunakan untuk menyukat ukuran atau nilai pH (asid-neutral-alkali) sesuatu jenis cecair. Pengukurannya adalah berdasarkan .

06 volt/pH) dan diterjemahkan ke dalam unit pH.. Apabila nilai pH adalah terlalu tinggi atau rendah. . Skala ini bukanlah skala yang liner tetapi merupaka skala yang eksponen (menerangkan sesuatu angka sahaja).baca lagi EC Meter (Electrical Conductivity Meter) pula adalah satu peralatan elektonik yang digunakan untuk mengukur “kealiran elektrik” bagi sesuatu larutan (solution). Mengapa perlu menggunakan pH dan EC Meter? pH Meter Meter pH mengukur keasidan atau kealkalian air berdasarkan kepada skala angka 0 hingga angka 14.kepada cas elektrik yang terhasil kesan daripada tindakbalas terhadap aktiviti (pergerakan) ion-ion Hidrogen disekeliling 2 jenis elektrod (bulb glass) yang terdapat pada hujung pH Meter dengan tersebut yang menjana cas elektrik.. perbezaan diantara pH6 dan pH7 adalah sangat besar di dalam julatnya. Ini . garam atau tahap kekotoran (impurities) air/larutan yang digunakan. Ianya amat meluas digunakan di dalam sektor pertanian. Pergerakan (potential difference) ini kemudiannya akan menghasilkan voltan yang kecil (0. Ini bermaksud. hidroponik dan sistem air-tawar untuk menentukan kuantiti/nilaian kandungan nutrien. maka akar tidak akan berupaya untuk menyerap nutrien yang diberikan (melalui air baja) dengan baik.

3 Media/Tanah Yang Baik : pH5. penghasilan menjadi lebih rendah dan berkemungkinan pokok akan layu dan seterusnya mati.8 ~ pH6. maka tumbesaran pokok menjadi perlahan. tetapi ianya akan menyebabkan peningkatan kos dan pengoperasian di ladang. Dengan lain perkataan. Tetapi sekiranya nilai pH air adalah betul.akan menyebabkan pokok/tanaman tidak mendapat nutrien yang diperlukan sehingga berlakunya masalah “overfertilization”. hampir sebahagian nutrien yang diperlukan oleh pokok akan menyebabkan berlakunya overfertilization. Kita juga boleh menyukat nilai nutrien yang hendak diberikan kepada pokok/tanaman tanpa bimbang menyebabkan berlakunya overfertilization.5 ~ pH7. Dengan itu. Apabila kita menambah kuantiti larutan baja (pati baja) diikuti dengan penyelarasan nilai PH. Pokok/tanaman akan mampu (berupaya) untuk menyerap nutrien dengan lebih baik sepertimana yang diperlukan. maka nilai EC akan bertambah. . Sekiranya skala pH adalah betul. dengan nilai pH yang salah. Sumber Air Yang Baik : pH6 ~ pH7. Salah satu kaedah penyelesaiannya ialah dengan pemberian lebih nutrien. maka keseluruhan pemberian sukatan baja akan menjadikan pokok lebih sihat dan dapat menghasilkan pulangan yang lebih tinggi. Air bersih (air paip) mempunyai nilai EC yang rendah. maka kekurangan (nutrien) akan dapat diatasi.5 Baja AB Yang Baik : pH5.5 EC Meter EC Meter berfungsi menyukat kadar aliran elektrikal larutan air baja.

kita tidak pasti berapakah jumlah air di dalam tangki atau kita tidak mempunyai apa-apa kaedah untuk menyukat kandungan nutrien dengan tepat. Posted by Romatech Agro at Friday. Walau kesemuanya ini tidak mendatangkan masalah. Ini adalah kerana skalanya adalah eksponen. Lakukan penyelarasan (calibrate) terhadap EC dan pH meter pada setiap bulan.Adalah amat sukar untuk memastikan nilaian nutrien yang tepat untuk sesuatu jenis tanaman. EC Meter. Proses menyelaraskan nilai pH kadang kala agak sukar. pH Meter . atau pada masa sekarang ianya lebih mudah lagi iaitu menggunakan elemen pH-Down dan boleh didapati dikebanyakan kedai pertanian. maka kita sebenarnya membunuh pokok/tanaman kerana proses overfertilization tetap akan berlaku. Menggunakan EC Meter bersama dengan pH meter. ada juga kemungkinan bahawa sukatan nutrien yang tertera di atas label baja adalah terlalu rendah untuk tanaman dan menyebabkannya tidak mendapat sukatan nutrien yang diperlukan. 2009 0 comments Labels: Alat Penyukat. semasa proses merendahkan atau meninggikan nilai pH. Tips Nilai pH boleh diturunkan dengan menggunakan cuka (vinegar). Peralatan. Adakalanya. Sebenarnya kita boleh menggunakan pH meter tanpa menggunakan bersama EC meter jika sekiranya kita memberikan sukatan baja yang betul sepertimana yang disyorkan oleh pihak pengeluar. akan lebih memudahkan kita akan untuk memastikan pemberian sukatan air dan baja yang lebih tepat tanpa perlu bimbang terhadap faktor overfertilization. Sekiranya kita menggunakan EC meter sahaja. jangan menggunakan EC meter tanpa menyukat dan menyelaraskan nilai pH bagi air yang hendak digunakan. Secara praktikalnya. March 27. Sebaiknya. Terdapat juga pH-Up untuk menaikkan nilai pH. Ini adalah bagi memastikan alat pengukur tersebut adalah di dalam keadaan baik pada sepanjang masa. kita perlulah menambah penyelaras tersebut dengan kadar yang sedikit demi sedikit.

dripper. Jalan Puchong. 78000 Alor Gajah. Kampung Permai. timer. polibag. .FRIDAY. Usahawan semua boleh mendapatkannya di alamat seperti berikut :Pusat Jualan : Lot 4663. Jumaat 19 Disember 2008 . DECEMBER 19. tray semaian. InsyaAllah. Kampung Baru. kemudahan peralatan siraman seperti paip. Romatech Agro berhasrat untuk membantu dan memudahkan usahawan pertanian terutamanya Pertanian Fertigasi untuk mendapatkan bekalan peralatan pertanian yang diperlukan. nipple. Diantara peralatan fertigasi yang boleh didapati biji benih cili kulai F1 568. Batu 14. harga yang kami tawarkan adalah lebih kompetitif. cocopeat. Kamarol-Prof : 019-226 2125 Sal : 019-237 5358 Cawangan : MC 117. peat-moss. Machap Umboo. silver-shine. 2008 Romatech Agro : Pengedar Peralatan Fertigasi Puchong Selangor. paip. baja AB dan lain-lain lagi.Pada hari ini secara rasminya Romatech Agro melangkah setapak ke hadapan dengan menjadi salah satu Pengedar Peralatan Pertanian Fertigasi. sekam bakar. 47100 Puchong SELANGOR DARUL EHSAN.

PERMAI. Pengedar. ALOR GAJAH. Ismail : 019-396 2855 PUSAT JUALAN : PUCHONG SELANGOR View Larger Map CAWANGAN JUALAN : KG.MELAKA. Peralatan THURSDAY. MELAKA. Posted by Romatech Agro at Friday. DECEMBER 18. December 19. 2008 EC-CF-TDS : Meter Penyukat 3 Dalam 1 . Hj. 2008 1 comments Labels: Kedai Fertigasi.

Oleh yang demikian. Harga yang ditawarkan ialah .6 EC. Cara penggunaannya adalah mudah iaitu dengan mengambil sedikit baja air dan dimasukkan kedalam satu bekas (boleh gunakan penutup alat ini) dan kemudian hujung alat ini direndamkan ke dalam larutan baja air. Bacaan EC diperolehi dengan menekan butang "MODE" sehingga kelihatan paparan "EC". alat penyukat seperti ini adalah amat penting bagi memastikan kandungan EC adalah menepati keperluan tanaman cili tersebut. ianya adalah kalis-air (water-proof).0 EC hingga 2.4 EC ~ 1.ALAT PENYUKAT MUDAH-ALIH 3 DALAM 1 Setiap usahawan pertanian terutamanya usahawan pertanian fertigasi perlu memiliki alat penyukat ini yang amat berrguna untuk tujuan menyukat kandungan baja air yang digunakan bagi membolehkan setiap tanaman mereka memperolehi nutrien (baja) yang mencukupi. tanaman cili pada peringkat umur 1 minggu hingga 4 minggu memerlukan sukatan baja air sebanyak 1. Sebagai contohnya. Selain daripada itu. Ini adalah kerana setiap jenis tanaman memerlukan sukatan EC (Electric Conductivity) yang berbeza pada setiap peringkat umur tanaman tersebut.6 EC manakala selepas 4 minggu keperluannya akan bertambah iaitu diantara 2.

5 cm x 10. Potongan harga diberikan kepada pembelian melebihi 1 unit.sebanyak RM165.00 ~ 19.0 ~199CF * TDS measurement range: 10 ~ 19990ppm * EC resolution: 0. padded storage case Produk : EC-CF-TDS Meter Jenama : Kelilong Harga :disini Baja Organik : Baja Gunung Berapi Zeolite .01EC * CF resolution: 0.5V (AG13) batteries (included) Tough plastic body Instructions. diagrams (including for calibration) and battery included Brand new and factory boxed in tough.00 bagi setiap unit.5cm Weight: 86g (inc batteries) Powered by: X4 1.99 EC * CF measurement range: 0. Specifications: * EC measurement range: 0.S Operating temperature: 0ºC ~ 50ºC (32ºF~122ºF) Automatic temperature compensation (ATC): 0ºC ~ 50ºC (32ºF~122ºF) Calibration: manual – screwdriver included Dimensions: 18cm x 3. Hubungi kami untuk mendapatkannya sekarang.1CF * TDS resolution: 10ppm * * * * * * * * * * Accuracy: ±2% F.

BAJA GUNUNG BERAPI atau nama saintifiknya ZEOLITE CLINOPTILOLITE adalah merupakan unsur ORGANIK DAN MINERAL SEMULAJADI yang diperlukan untuk kesuburan tanah dan memulihkan tanah mati. Ianya mengandungi SILIKA (ALUMINASILICATE) yang tinggi di mana ianya mampu meningkatkan keupayaan tanah memegang baja dan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. ZEO G5 FERTILIZER dihasilkan melalui proses pengasingan mineral yang dilombong di kawasan pergunungan berapi Indonesia. . Baja ini adalah merupakan unsur MINERAL SEMULAJADI yang diperlukan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memulihkan tanah mati.

kesuburan tanah. bentuk atom (honeycomb structure) yang terbentuk dalam baja ini dapat mengimbangi pengudaraan dan pengairan tanah. Ianya juga mengandungi Unsur Asas Baja Makro Nutrien dan Mikro Nutrien iaitu untuk penyuburan pokok. Menambah daya tahan tanaman dan dapat mengurangkan serangan penyakit. Merawat tanah masam dengan mengubah struktur tanah dan dapat mengekalkan tahap pH tanah berpanjangan. berkeupayaan bertindakbalas dengan Nitrogen dan unsur mineral semulajadi utama yang diperlukan bagi menjamin 2. Mengandungi 'Potassium' yang tinggi. padi. Ianya juga berfungsi sebagai Agen rawatan tanah dimana BAJA GUNUNG BERAPI ini membetulkan tahap pH tanah masam (pH 3.0 .0).7. . 6.0) kepada tahap pH tanah subur (ph 6.Disamping itu. Kelebihan dan Kebaikan Menggunakan Baja Gunung Berapi 1. kelapa. 3. daun menggalakkan pertumbuhan akar dan untuk penyuburan bunga dan buah. Sesuai digunakan untuk semua jenis tanaman terutama kelapa sawit pada tanah liat dan gambut.e. Mempunyai CATION EXCHANGE CAPACITY (CEC) yang tinggi (147 m. BAJA GUNUNG BERAPI adalah produk organik semulajadi yang mana ianya tidak memudaratkan kepada manusia dan binatang dan juga tidak akan menyebabkan keracunan metal di dalam darah.5. 4. pokok buah-buahan dll.q) membantu mengikat ion-ion seperti ammonia untuk diserap oleh tumbuhan. 5.0 .

11. Meningkatkan pH.dll). Meningkatkan efisiensi organik sebagai penyedia unsur (N. serta menambah berat hasil tanaman.7. Kesesuaian Baja Gunung Berapi Zeo G5 :• • • • Semua jenis tanaman dan sayur-sayuran. 8. Dapatkan segera di Pusat Jualan Romatech Agro pada harga :1kg = RM3. tanah mahupun sabut kelapa atau sekam padi. October 28. Baja Organik. KTK. Penternakan Akuakultur (menaikkan nilai pH air dari masam (asid) kepada neutral (6-7pH) serta dapat menjernihkan air Sayur-sayuran : 30~50gram/pokok Sawit : 2-5kg/pokok Getah : 1kg/pokok Padi : 70~100kg/ekar Panduan Penggunaan :• • • • Maklumat lanjut Klik disini.00 20kg = RM36. Memaniskan hasil buah-buahan. Semua jenis medium. 9.K. Mg dan K dalam tanah. N.00 Posted by Romatech Agro at Wednesday. Meningkatkan penyerapan air. Zeolite MONDAY. Mengendalikan racun dari unsur aluminium. OCTOBER 5.00 2kg = RM5. Baja Gunung Berapi. Ca. 2009 0 comments Labels: Baja. 2009 Senarai Harga : Baja dan Nutrien Tambahan Senarai Harga Baja dan Nutrien Tambahan . Zeo G5. 10.

Hero-Gibb 5% 250ml : RM65.00 (Ahli TEFRA:RM60.00 ) Keterangan : Hormon ... info selanjutnya disini.

Smartgrow (Organik) 1.0L : RM30.00 (Ahli TEFRA : RM27.00 ) Keterangan : Organik ... info selanjutnya disini.

Baja Gunung Berapi Zeo G5 2kg : RM5.00 (Ahli TEFRA : RM4.80 ) 20kg : RM36.00 (Ahli TEFRA : RM34.00 ) Keterangan : Organik ... info selanjutnya disini.

Penggalak Bunga/Buah (RA-PB1) 1kg : RM4.00 Ahli TEFRA : RM3.80 Penerangan : Dirumus khas daripada molasses, EM dan bahan-bahan organik (hampas tebu) khusus untuk mengatasi masalah tanaman yang kurang mengeluarkan hasil. Kesannya boleh dilihat dalam 2-3 hari (atau selewat-lewatnya 7 hari) ** Terbukti amat berkesan **

Pelekat Bunga/Buah (CY-787) 1 Liter : RM70.00 Ahli TEFRA : RM63.00 Penerangan : Mengurangkan masalah bunga dan buah gugur sebelum tuaian. Terbukti berkesan... info selanjutnya disini

Pelekat Bunga/Buah (CY-787) 1 paket/30ml : RM3.00 Ahli TEFRA : RM2.80 Penerangan : Mengurangkan masalah bunga dan buah gugur sebelum tuaian. Terbukti berkesan... info selanjutnya disini

Posted by Romatech Agro at Monday, October 05, 2009 0 comments

Serbuk A kedalam bekas A dan Serbuk B ke dalam Bekas B. 2009 Kaedah Menyediakan Larutan Air Baja Fertigasi Pengetahuan di dalam menyediakan larutan air Baja Fertigasi adalah amat penting bagi memastikan tanaman fertigasi mendapat nutrien yang secukupnya seperti yang diperlukan oleh tanaman. Ambil 100ml pati baja dari Bekas B dan masukkan ke dalam Bekas C dan kacau sehingga sebati. Nutrien.boleh gunakan baldi air) 2. Penggalak Bunga. Baja Gunung Berapi. Isikan 10 liter air (air paip) ke dalam setiap satu bekas tersebut.Bekas C 2. Oleh sebab itu. CY-787. Maka kuantiti pati baja perlulah ditambah daripada 100ml kepada 150ml~200ml bagi setiap 10 liter air. 3. Smartgrow TUESDAY. 4. Kemudian bolehlah disiram kepada anak pokok sehingga berumur 1 bulan. maka adalah lebih baik . Apabila umur anak pokok berumur lebih daripada 1 bulan. Sediakan 2 bekas air (Bekas A dan Bekas B . Kemudian kacau sehingga semua larutan tersebut menjadi sebati. Baja Organik.Labels: Baja. Langkah Kedua (Menyediakan Air Baja untuk siraman ke pokok) 1. Ambil 100ml pati baja dari bekas A dan masukkan ke dalam Bekas C dan kacau sehingga sebati. Pada kebiasaannya mereka-mereka yang mengusahakan tanaman fertigasi pada skala yang kecil membeli terus set baja fertigasi di dalam bentuk serbuk yang dibekalkan di dalam kuantiti seperti 10 liter. 4. Langkah Pertama (Menyediakan Pati Baja Fertigasi) 1. 3. Penggalak Buah. 50 liter. Senarai Harga. Pelekat Bunga. maka keperluan nutrien (baja) anak pokok ini akan bertambah. FEBRUARY 17. Sediakan bekas berisi 10 liter air (air paip) . 100 liter dan 200 liter. Masukkan kesemua serbuk di dalam bungkusan-bungkusan tersebut ke dalam bekas air masing-masing. Pelekat Buah.

Set Serbuk Baja AB Melarutkan Serbuk Baja AB (Pati) .sekiranya kita mempunyai kemudahan alat penyukat EC Meter bagi memastikan pemberian nutrien (baja) adalah lebih baik dan seimbang sepertimana yang diperlukan oleh pokok. InsyaAlllah. Kaedah penyediaan larutan air baja fertigasi boleh dimuaturun di sini : Mudahan ianya adalah berguna kepada usahawan yang baru menceburi pertanian fertigasi ini.

February 17. Panduan TUESDAY. DECEMBER 9. Muat-Turun.Menyediakan Air Baja (Siraman) Posted by Romatech Agro at Tuesday. Baja. 2008 Kebun Permai : Memindahkan Anak Pokok Cili ke Polibag . 2009 0 comments Labels: Air Baja. Jadual.

2 buah tong berkapasiti 120 liter setiap satu digunakan sebagai bekas menyimpan baja air bahan A dan bahan B (pekat). Bacaan baja air kemudiannya disukat dengan menggunakan EC Meter sehingga mendapat bacaan 1. .5 liter bahan B (pekat) untuk mendapatkan sukatan bagi baja air yang ideal untuk anak pokok cili yang berusia 1 bulan. Selepas itu.5 EC. Melaka bersama-sama dengan 2 orang adik saya Mohd Nor dan Mohd Naser sehari sebelum sambutan Hari Raya Aidil Adha. Alor Gajah. sebuah tangki air berkapasiti 100 gelen (378 liter) dipenuhkan dengan muatan sebanyak 350 liter air pili dan dicampurkan dengan 3.Seperti yang dirancangkan sebelum ini.5 liter bahan A dan 3. kami teruskan juga program membuat bancuhan baja air dan memindahkan anak pokok cili dari tray semaian ke dalam polibag. namun kerana semangat dan perancangan yang telah diatur. saya meneruskan Projek Mini 100 Pokok Cili Fertigasi di Kebun Permai.Kebun Permai. Walaupun saya baru 1 hari keluar dari wad (kerana denggi). Jam 10 pagi kami mulakan dengan membuat bancuhan baja air ( Bahan A dan B) sebanyak 100 liter. Ahad 7 Disember 2008 .

Penggunaan baja air sebulan = 1. 2 botol air mineral (500ml) digunakan untuk menyukat pada kedudukan permulaan dripper (polibag pertama) dan penghujung dripper (polibag ke-100). ujian siraman dilakukan dengan menyukat jumlah siraman berdasarkan kepada keupayaan motor (pam akuarium).Bancuhan Baja Air Selesai membuat bancuhan. Sebuah Alat Penetap Waktu (Timer) digunakan dan jadual siraman untuk Kebun Permai adalah seperti berikut :- • • • • • Siraman Pertama : 8:30 pagi ~8:34 pagi Siraman Ke-2 : 10:30 pagi ~ 10:34 pagi Siraman Ke-3 : 1:00 ptg ~ 1:04 petang Siraman Ke-4 : 3:00 ptg ~ 3:04 ptg Siraman Ke-5 : 5:00 ptg ~ 5:04 ptg Oleh yang demikian. Kami menetapkan jumlah siraman sehari/pokok ialah sebanyak 500ml.500 liter . Keputusan yang diperolehi ialah 100ml = 4 minit. Penggunaan baja air sehari = 50 liter.

kami terus memindahkan anak pokok cili (Kulai 568) ke dalam polibag. Alhamdulillah. Maka bermulalah episod baru bagi 100 anak pokok cili Kulai ini di dalam polibag yang lebih selesa berbanding dengan tray semaian yang kecil sebelum ini. Memindahkan Anak Pokok . Kerja-kerja pemindahan sebanyak 100 anak pokok cili ini mengambil masa selama lebih kurang 20 minit dengan dibantu oleh adik saya Mohd Naser dan Mohd Nor. kesemua kerja-kerja telah selesai dilakukan. menjelang tengahari.Sukatan Siraman Kemudiannya.

Cocopeat-Bata .

tetapi ianya amat memudahkan bagi mereka yang menjalankan penanaman secara kecil-kecilan terutamanya di halaman rumah. Oleh itu penggunaan cocopeat berbentuk batu-bata adalah amat bersesuaian bukan sahaja bagi usahawan berskala besar. Ianya amat mudah dibawa kerana saiznya yang kecil iaitu 12"x12"x6" dengan berat hanyalah 5kg sahaja.Cocopeat (Sabut Kelapa kering) Bata merupakan salah satu alternatif yang baik bagi menyelesaikan masalah untuk mendapatkan cocopeat biasa yang diproses halus dan diisikan ke dalam karung guni bersaiz 50kg. 180 pokok). Selain dari itu kita tidak perlu melakukan pencucian terhadap cocopeat ini lagi seperti kebiasaan kerana ianya air rendaman tersebut tidak menjadi kekuningan. Malahan ianya lebih halus berbanding dengan cocopeat biasa (dalam guni). Dalam masa kurang dari 5 minit. Cara penggunaannya amat mudah iaitu dengan merendamkannya ke dalam bekas berisi 23 liter air. Kos pengangkutan juga agak tinggi sehingga bernilai ratusan ringgit. Memandangkan saiz guni cocopeat yang agak besar dan beratnya mencecah hampir 10kg setiap guni. . keseluruhan cocopeat ini akan mengembang dan sedia untuk diisikan kedalam polibag. maka ianya memerlukan lori untuk mengangkutnya dari kilang ke kebun. Ianya boleh dimuatkan terus kedalam bonet kereta dengan kapasiti sehingga maksimum 30 unit (untuk tanaman min.

50/unit.Ianya dapat memuatkan sekurang-kurangnya 6 polibag dengan isian sebanyak 3/4 polibag. Dapatkan sekarang di Pusat Jualan Romatech Agro dengan harga RM5. Proses Menyediakan Medium Cocopeat-Bata Fertigasi : Media Tanaman .

Diantara kelebihan penggunaan CocoPeat adalah :• • • • • • Akar tanaman lebih banyak & halus berbandingkan akar yang menggunakan media tanah kerana cocopeat adalah lebih gembur dan memudah tumbesaran akar. perlite. Lebih ringan dan mudah dikendalikan. Kadar garam yang rendah Bebas atau hampir tiada langsung pembiakan bakteria dan serangga perosak berbanding media tanah. pasir. Oleh yang demikian adalah lebih baik sekiranya dibina Rumah Perlindungan Hujan (RPH) bagi melindungi tanaman dan CocoPeat daripada rosak. Harga yang rendah kerana ia merupakan bahan buangan. Daya penyerapan yang tinggi akan menyebabkan pemberian air-baja amat efektif dan tidak terbuang. medium lain yang boleh digunakan adalah pasir. Selain daripada itu. Kaedah ini menggunakan bahan seperti bulu mineral. Oleh itu. Walaubagaimanapun. medium yang mudah dicari dan murah hendaklah digunakan di dalam sistem Fertigasi. akibat daripada daya serapan air yang tinggi akan menyebabkannya terdedah kepada risiko rosak dengan cepat sehingga menjejaskan akar tanaman terutamanya di kawasan yang menerima kadar hujan yang tinggi. CocoPeat (Serabut Kelapa) CocoPeat berasal daripada sabut kelapa yang diproses (kisar) secara halus dengan menggunakan mesin pengisar khas. batu bata pecah. batu kerikil granit.Fertigasi adalah merupakan salah satu daripada keluarga Hidroponik iaitu kaedah bercucuk tanam dengan meletakkan akar pohon ke dalam air baja (nutrien) tanpa mengunakan tanah. vermiculite dan maidenwell diatomite. habuk kayu dan lain-lain menggantikan tanah. sabut kelapa. Paling banyak digunakan oleh pengusaha tanaman sistem fertigasi adalah habuk sabut kelapa (CocoPeat) atau sekam bakar. Sekam Padi .

keduanya berperanan penting dalam pembaikan struktur media tanaman. Sekam bakar yang baik adalah sekam yang sudah terbakar. Sebagai media tanam. Sekam Mentah juga boleh digunakan sebagai komponen media tanam. selain bersifat porous dan mampu menahan air. Namun. sehingga menghasilkan sekam yang menjadi arang (berwarna hitam). • Sebaik-baiknya. Kelebihan sekam mentah sebagai media tanam. Keunggulan terakhir ini umumnya tidak dimiliki oleh komponen media tanam lain. tetapi tidak terlalu hancur. Mudah didapati dan lebih murah. Tetapi penggunaan CocoPeat atau Sekam Bakar sahaja juga diamalkan oleh sesetengah pengusaha bergantung kepada kawasan. • Sekam Bakar atau arang sekam adalah sekam atau kulit padi yang dibakar dengan teknik sedemikian rupa. Kelemahan sekam bakar adalah ianya lebih mudah lapuk. adalah kaya akan vitamin B. Kedua-dua media ini hendaklah digaulkan secara samarata sebelum dimasukkan kedalam polibag. Sekam bakar juga mampu “memegang” tanaman dengan baik. Proses penyediaan media tanaman ini adalah seperti berikut :Menyediakan Media Tanaman . Merupakan sumber kalium (K) yang diperlukan oleh tanaman. sekam padi mentah cenderung miskin akan unsur hara. campuran medium seperti CocoPeat dan Sekam Bakar (3:1) digunakan untuk memberi pengudaraan dan juga sebagai sokongan kepada akar untuk berpaut di dalam polibag. dan tidak mudah menggumpal atau memadat sehinggakan akar tanaman dapat tumbuh dengan sempurna.Sekam padi adalah kulit biji padi (Oryza sativa) yang sudah dikisar. memandangkan ada sesetengah kawasan yang tidak mempunyai habuk sabut kelapa dan ada sesetengah kawasan tidak mempunyai sekam bakar. Sekam padi yang biasa digunakan adalah sekam bakar atau sekam mentah (tidak dibakar).

harga CocoPeat dan Sekam Bakar di negara kita adalah murah dan mudah didapati iaitu diantara RM4. Di dalam pertanian moden secara fertigasi ini. Oleh yang demikian pemberian air dan baja (air baja) adalah lebih kerap dan sepanjang tempoh masa siraman tersebut. Oleh yang demikian setiap usahawan dan kebun tanaman perlulah mempunyai jadual siraman sendiri bagi memastikan pemberian air/air baja adalah seimbang dan memenuhi keperluan setiap pokok dan dapat menjimatkan kos penggunaan air mahupun baja fertigasi tersebut. baja yang diberikan kepada tanaman adalah melalui air di mana baja AB dilarutkan ke dalam tangki untuk siraman ke pokok.50~RM5. ia akan menjejaskan pertumbuhan pokok tersebut.Pada masa sekarang (2008). Secara umumnya keperluan air baja bagi setiap pokok/tanaman adalah berbeza pada setiap peringkat umur tanaman tersebut. Secara tidak langsung hasil yang diperolehi akan berkurangan dari sasaran mendapatkan hasil yang optimum. Sekiranya jumlah air dan sukatan baja yang diberikan kepada tanaman tidak mencukupi. Kategori Pemberian Sukatan Air Baja :- • 1 bulan : Peringkat Anak (Membesar) .00 bagi setiap guni bersaiz 2'x3' (guni 50kg). Jadual Siraman Tanaman Cili Fertigasi Kadar siraman dan sukatan baja fertigasi AB adalah amat penting di dalam penanaman sayuran secara fertigasi. Kekerapan siraman adalah diantara 3 hingga 5 kali sehari bermula seawal 8:00 pagi sehingga sebelum jam 6:00 petang pada setiap hari. Namun begitu terdapat kaedah lain di mana ada usahawan yang mengamalkan pemberian air baja hanya 2 kali sehari (atau sekali sehari) dan selebihnya adalah pemberian air sahaja.

Adakalanya. Proses menyelaraskan nilai pH kadang kala agak sukar. Kita juga boleh menyukat nilai nutrien yang hendak diberikan kepada pokok/tanaman tanpa bimbang menyebabkan berlakunya overfertilization. Air bersih (air paip) mempunyai nilai EC yang rendah. atau pada masa sekarang ianya lebih mudah lagi iaitu menggunakan elemen pH-Down dan boleh didapati dikebanyakan kedai pertanian. akan lebih memudahkan kita akan untuk memastikan pemberian sukatan air dan baja yang lebih tepat tanpa perlu bimbang terhadap faktor overfertilization. maka nilai EC akan bertambah. Secara praktikalnya.• • 2 bulan : Bunga dan putik buah 3 bulan dan ke atas : Berbuah/menuai hasil EC Meter EC Meter berfungsi menyukat kadar aliran elektrikal larutan air baja. . Apabila kita menambah kuantiti larutan baja (pati baja) diikuti dengan penyelarasan nilai PH. kita perlulah menambah penyelaras tersebut dengan kadar yang sedikit demi sedikit. Adalah amat sukar untuk memastikan nilaian nutrien yang tepat untuk sesuatu jenis tanaman. ada juga kemungkinan bahawa sukatan nutrien yang tertera di atas label baja adalah terlalu rendah untuk tanaman dan menyebabkannya tidak mendapat sukatan nutrien yang diperlukan. Terdapat juga pH-Up untuk menaikkan nilai pH. kita tidak pasti berapakah jumlah air di dalam tangki atau kita tidak mempunyai apa-apa kaedah untuk menyukat kandungan nutrien dengan tepat. Menggunakan EC Meter bersama dengan pH meter. Walau kesemuanya ini tidak mendatangkan masalah. semasa proses merendahkan atau meninggikan nilai pH. Tips Nilai pH boleh diturunkan dengan menggunakan cuka (vinegar). Ini adalah kerana skalanya adalah eksponen.

Ini adalah bagi memastikan alat pengukur tersebut adalah di dalam keadaan baik pada sepanjang masa. Sebaiknya.Lakukan penyelarasan (calibrate) terhadap EC dan pH meter pada setiap bulan. Sekiranya kita menggunakan EC meter sahaja. Sebenarnya kita boleh menggunakan pH meter tanpa menggunakan bersama EC meter jika sekiranya kita memberikan sukatan baja yang betul sepertimana yang disyorkan oleh pihak pengeluar. jangan menggunakan EC meter tanpa menyukat dan menyelaraskan nilai pH bagi air yang hendak digunakan. maka kita sebenarnya membunuh pokok/tanaman kerana proses overfertilization tetap akan berlaku. Panduan Menggunakan pH Meter .

Kacau perlahan-lahan sehingga bacaan PH menjadi stabil. 6. bersihkan hujung elektrod dengan air bersih untuk mengelakkan bacaan PH yang tidak betul dimasa hadapan.standard buffer solution. Selepas selesai menggunakannya.86 (atau pH 7). Pastikan anda menutup semula penutup PH meter selepas digunakan. Jika anda ingin mengukur sekali lagi. Kemudian basuh elektrod dengan cara mengacau pH meter tersebut pada air bersih atau dengan melalukan air kepada elektrod dan lap dengan kain atau kertas yang menyerap. Tekan butang "ON" untuk menghidupkan PH meter. 5. tekan butang "HOLD" sekali lagi. 3. 4. dan kacau secara perlahan-lahan. 7. Masukkan elektrod ke dalam bahan penguji 6. Mula-mula buka penutup di bahagian bawah. Penjagaan Membuat Pelarasan (Calibration) :1.Panduan Penggunaan 1. 8. Tekan butang "HOLD" jika anda ingin menyimpan data bacaan. 2. Masukkan elektrod ke dalam cecair yang hendak diukur PH-nya. .

Berhati-hati semasa 2. 100 liter dan 200 liter. Cuci elektrod dengan air bersih.01 atau pH 9. 3. Pusingkan skrew "TRIMMER" sehingga mendapat bacaan yang sepatutnya. 4. Maklumat dan keperluan tentang pH Meter . Isikan 10 liter air (air paip) ke dalam setiap satu bekas tersebut. Tunggu hingga bacaan menunjukkan pH 10..boleh gunakan baldi air) 2.2. Pada kebiasaannya mereka-mereka yang mengusahakan tanaman fertigasi pada skala yang kecil membeli terus set baja fertigasi di dalam bentuk serbuk yang dibekalkan di dalam kuantiti seperti 10 liter. 50 liter. Sediakan 2 bekas air (Bekas A dan Bekas B .18 atau pH 10. baca lagi Kaedah Menyediakan Larutan Air Baja Fertigasi Pengetahuan di dalam menyediakan larutan air Baja Fertigasi adalah amat penting bagi memastikan tanaman fertigasi mendapat nutrien yang secukupnya seperti yang diperlukan oleh tanaman. PERINGATAN !! 1. Masukkan elektrod dalam standard buffer solution pH 4. Basuh elektrod dengan air bersih dan lap untuk mengeringkannya. Tukar bateri di bahagian atas seperti gambar jika bacaan pH tidak muncul. . Langkah Pertama (Menyediakan Pati Baja Fertigasi) 1. 3. 4. adalah mudah pecah (fragile). Bahagian kaca elektrod mengendalikannya.. Tukar elektrod mengikut aturan seperti gambar.

Bekas C 2. 4. Kemudian bolehlah disiram kepada anak pokok sehingga berumur 1 bulan.3. Maka kuantiti pati baja perlulah ditambah daripada 100ml kepada 150ml~200ml bagi setiap 10 liter air. Kemudian kacau sehingga semua larutan tersebut menjadi sebati. Langkah Kedua (Menyediakan Air Baja untuk siraman ke pokok) 1. 4. maka keperluan nutrien (baja) anak pokok ini akan bertambah. Serbuk A kedalam bekas A dan Serbuk B ke dalam Bekas B. Cadangan Jadual Kawalan Serangga Dan Nutrien . 3. Masukkan kesemua serbuk di dalam bungkusan-bungkusan tersebut ke dalam bekas air masing-masing. maka adalah lebih baik sekiranya kita mempunyai kemudahan alat penyukat EC Meter bagi memastikan pemberian nutrien (baja) adalah lebih baik dan seimbang sepertimana yang diperlukan oleh pokok. Apabila umur anak pokok berumur lebih daripada 1 bulan. Sediakan bekas berisi 10 liter air (air paip) . Ambil 100ml pati baja dari bekas A dan masukkan ke dalam Bekas C dan kacau sehingga sebati. Ambil 100ml pati baja dari Bekas B dan masukkan ke dalam Bekas C dan kacau sehingga sebati. Oleh sebab itu.

Amalan meracun di dalam industri pertanian merupakan elemen yang amat penting bagi menjamin penghasilan tanaman adalah diperingkat optimum. Pelbagai kaedah dan tatacara yang diamalkan dan digunapakai oleh pengusaha kebun sayuran dalam memastikan tanaman mereka bebas atau sekurang-kurangnya dapat meminimumkan serangan pelbagai jenis serangga perosak dan jangkitan kulat serta bakteria perosak. Sesetengah pengusaha terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi dengan membeli pelbagai jenis racun kawalan serangga dari pelbagai jenama. Oleh yang demikian konsep pencegahan daripada serangan penyakit adalah amat penting dan perlu diberi perhatian yang serious. Oleh yang demikian. Di dalam amalan pertanian. Lakaran Sistem Tangki Air Baja . adalah penting bagi setiap pengusaha kebun sayur untuk mempunyai jadual penyemburan racun kawalan serangga bagi memastikan kebun mereka tidak diserang oleh serangga perosak ini. mencegah adalah lebih baik daripada mengubati tanaman yang telah dijangkiti penyakit terutamanya jangkitan kulat dan bakteria yang mana peratusan untuk tanaman pulih adalah amat rendah. Pemberian nutrien tambahan selain daripada Baja Fertigasi AB juga baik untuk diamalkan kerana ianya akan meningkatkan lagi produktiviti. Jadual di atas adalah merupakan cadangan penyemburan racun kawalan serangga dan beberapa penyenaraian tentang kawalan secara organik dan biologi. Pada peringkat sederhana (lebih 1000 pokok) kebanyakan pengusaha mengadakan tidak kurang dari 10 jenis racun kawalan serangga samada yang berunsurkan racun kimia mahupun kawalan secara organik ataupun biologi.

Spesifikasi umum :1. Poly Tee (ET) = 2 unit 8. Poly Tee (ET) = 2 unit . Pam Air = 1 unit 4. Polypipe 32mm/50mm 3. Tank Connector = 3 unit 6. Ianya adalah sesuai untuk kapasiti tanaman melebihi 100 pokok dengan menggunakan pam air. Tangki Simpanan Air (Poly tank) 2. Poly Female Treaded Adaptor (FTA) = 5 unit 11. (Klik pada gambar untuk paparan yang lebih jelas). Poly Male Treaded Adaptor (MTA) = 10 unit 10. Ball Valve = 4 unit 5.Gambarajah di atas adalah lakaran sistem pemasangan tangki air baja. Poly Elbow (EE) = 4 unit 7. Poly End Cap (EC) = 2 unit 9.

Pada masa ini. Kaedah pemasangan ini adalah paling efektif bagi mengatasi masalah Siphon/Syphon iaitu apabila Pam Air "OFF". kemudian kita akan menyedut air dari hujung paip getah yang lagi satu dan terus memasukkannya ke dalam bekas B. Kaedah yang sama juga digunapakai di dalam Sistem Pemasangan Paip Air Baja di dalam Sistem Fertigasi. kerana ianya bukan sahaja amat efektif. Ia sama seperti kita memindahkan air dari Bekas A (kedudukan lebih tinggi) kepada Bekas B (kedudukan lebih rendah) dengan menggunakan paip getah. Untuk memberhentikan air daripada terus mengalir. malahan kosnya adalah amat rendah berbanding dengan pemasangan "Solenoid Valve" yang harganya lebih daripada RM100. Tambahan pula. udara akan masuk ke dalam hujung paip getah.00. Apabila kita memasukkan semula hujung paip getah ini ke dalam Bekas A semula. kesemua air di dalam tangki air baja akan terus dialirkan ke kebun sehingga air baja akan kering sepenuhnya. bahagian hujung paip yang terletak di dalam Bekas A perlulah diangkatkan melebihi paras air dari Bekas A tersebut. Air akan terus mengalir ke dalam Bekas B tanpa kita perlu menyedutnya secara berterusan di sebabkan oleh apa yang dinamakan proses Siphon (Syphon). pam air dan timer pada Tangki Air Baja. air tidak akan mengalir lagi. . kaedah ini tidak memerlukan penyelenggaraan (maintenance). Pada satu hujung paip getah dimasukkan ke dalam Bekas A.Lakaran Pemasangan Pada Tangki Air Baja Lakaran di atas adalah contoh pemasangan paip.

Lakaran Peralatan dan Penyambung Tangki Air Baja .

dan penggunaan peralatan penyambung bagi .Lakaran di atas adalah rekabentuk pemasangan tangki air baja.

Kaedah penyemaian biji benih yang biasa dilakukan adalah seperti berikut. . pada masa sekarang benih F1 568 menjadi pilihan utama kerana faktor saiz buah cili yang sederhana besar. Namun begitu. Ini adalah kerana anak benih dan anak pokok yang baik dan sihat akan dapat menjamin hasil dan pulangan yang tinggi. pokok mengeluarkan bunga dan putik. Pemilihan dan Penyediaan Biji Benih Pemilihan biji benih adalah menurut pilihan anda. sambil berbuah. F1 223. rasa buah cili yang kurang pedas dan lain-lain. Malahan ianya menjadi pilihan utama terhadap pasaran cili di negara kita ini. Terdapat pelbagai jenis biji benih cili di pasaran pada masa sekarang iaitu hybrid F1 568. dan sebagainya. F1 469.Kaedah dan Panduan Semaian Biji Benih Kaedah dan proses penyemaian biji benih adalah langkah awal yang amat penting di dalam penanaman cili (dan sayuran lain). ketinggian pokok yang ideal (3-4kaki).

Biji benih hendaklah disediakan (disemai) 20%-30% lebih daripada jumlah keperluan. Boleh gunakan air paip. Pemilihan Media Semaian Pilih media semaian yang bersesuaian seperti Peat Moss atau Holland Peat. Secara tidak langsung ianya akan memudahkan kita untuk mengetahui tumbesaran benih tersebut. Namun . Kaedah merawat biji benih boleh dilakukan kepada biji benih yang bukan dari varieti hibrid bagi tujuan ketahanan daripada penyakit. Merendam Biji Benih Rendam biji benih tersebut ke dalam bekas yang berisi air. Racun kulat (Thiram) boleh digunakan untuk tujuan tersebut.Biji benih dari varieti hibrid adalah lebih baik dari segi ketahanan dan mempunyai kadar peratusan yang tinggi untuk mudah bercambah dan hidup sihat. Sila baca panduan pada label racun tersebut. Pemilihan bekas semaian Sediakan bekas semaian (juga dikenali sebagai dulang semaian). Kebiasaannya bekas semaian ini mengandungi kapasiti 104 lubang. Ini adalah bagi memudahkan kita melakukan pemilihan hanya kepada anak pokok yang sihat sahaja dipindahkan ke dalam polibag. Jangan gunakan media semaian berbentuk tanah atau baja bakar bagi mengelakkan penyakit terutamanya pada akar pokok. 1. Bekas semaian dicadangkan agar ditandakan dengan tarikh menyemai biji benih untuk tujuan rekod umur anak pokok di dalam tray semaian.

Tujuan proses rendaman ini adalah :• • Memastikan cengkerang/kulit biji benih cili lebih lembut dan memudahkannya untuk bercambah. 3. Media semaian yang boleh di gunakan adalah terdiri daripada Peat Moss/Holland Peat dan lain-lain. toskan airnya dengan menggunakan alat penapis. Proses rendaman ini hendaklah dibuat selama semalaman. Ianya dikenali juga sebagai baja kompos. Sekiranya biji benih basah ianya akan melekat-lekat diantara satu sama lain. Boleh juga menggunakan air panas sekadar suam kuku bagi mempercepatkan proses rendaman tersebut kepada 2-3 jam sahaja. . maka proses menyediakan media semaian boleh dilakukan. Ini akan memudahkan kerja-kerja menyusun biji benih ke dalam tray semaian. Peat Moss hendaklah ditekan dengan jari pada kadar sederhana. Sebaiknya isikan peat moss pada kadar 85-90% penuh. Untuk lebih baik. Jangan menggunakan media semaian seperti tanah atau baja bakar!!! Isikan media semaian (Peat Moss) ke dalam bekas semaian.8pH. Biji benih yang tidak tenggelam. 2. Sebaiknya ambil biji benih yang tenggelam sahaja. Mengeringkan Biji Benih Apabila telah cukup tempoh rendaman. ada kemungkinan ianya kurang baik. Penyediaan Media Semaian Sambil menunggu biji benih kering. Letakkan biji benih yang telah ditoskan airnya ke atas kertas suratkhabar dan dilipatkan bagi tujuan pengeringan.begitu adalah lebih baik sekiranya air paip yang digunakan tersebut mempunyai bacaan sekitar 5. selepas rendaman pertama ini. bolehlah direndamkan pula ke dalam bancuhan racun kulat (gunakan racun thiram) selama 5-10 minit untuk tujuan perlindungan daripada serangan penyakit samada dari biji benih mahupun apabila pokok telah dewasa. Boleh gunakan penapis teh. Jangan isikan terlalu padat kerana ianya akan melambatkan percambahan biji benih dan menyebabkan akar pokok sukar bergerak.

7. Kedalaman Semaian Biji Benih Biji benih perlu disemai pada kedalaman 3~5mm di dalam peat moss. Berhati-hati semasa siraman agar biji benih tidak beralih kedudukannya dari dalam peat moss tersebut. Ini juga dapat memastikan cahaya matahari tidak sampai kepada peat moss. gunakan lidi atau pencungkil gigi sebagai penyukat dan tandakan ukuran yang dikehendaki dengan menggunakan pen/pensil. Oleh itu. Peat moss hendaklah sentiasa berkeadaan lembab pada sepanjang masa sebelum biji benih bercambah. Salah satu kaedah lain untuk mengekalkan kelembapan peat moss ialah dengan meletakkan satu lagi tray semaian (kosong) secara terbalik ke atas tray semaian yang berisi biji benih itu tadi. ambil dan letakkan biji benih yang telah dikeringkan di atas kertas suratkhabar itu tadi ke dalam setiap lubang yang berisi peat moss pada tray semaian tersebut. Dengan menggunakan penyukat ini.4. Penyimpanan Tray semaian ini kemudiannya hendaklah diletakkan jauh daripada cahaya matahari yang boleh menyebabkan peat moss menjadi cepat kering. penyiraman dicadangkan dilakukan sebanyak 2 kali sehari. Jangan ditekan!!! 6. Ini juga akan memudahkan kita untuk memeriksa dan menyiram dengan air. Untuk memudahkan kerja-kerja ini. Kemudian timbus biji benih tersebut dengan menggunakan jari tangan secara perlahan. 5. Menyemai biji benih Seterusnya. NOTA : Pilih hanya biji benih yang baik dan elok sahaja. Menyiram Kemudian siram air secara rata sehingga basah ke atas peat moss dengan menggunakan spray. Pastikan biji benih diletakkan di tengah-tengah kedudukan setiap lubang bagi memastikan akar pokok mendapat ruangan yang secukupnya. . tekan/benamkan biji benih ke dalam peat moss secara perlahan-lahan sehingga mencapai ukuran yang dikehendaki (3~5mm).

melindungi daripada pancaran UV. Dalam masa yang sama. Dalam masa 5~7 hari biji benih akan mengeluarkan 2 daun. Pendedahan Kepada Cahaya Matahari Apabila kedua-dua daun tersebut telah terbuka. Tray kedua (tray kosong) hendaklah dialihkan apabila biji benih telah mula bercambah. Oleh yang demikian.8. penyiraman air hendaklah diteruskan. Biji Benih Bercambah Pada kebiasaannya. maka ianya perlulah didedahkan kepada cahaya matahari yang sederhana panas tetapi hendaklah dijauhkan daripada terkena hujan. melindungi daripada hujan (asid) dan melindungi daripada serangan serangga. 9. rumah semaian adalah amat diperlukan bagi melindungi anak pokok daripada kepanasan melampau. biji benih akan mula bercambah di dalam tempoh masa 3-5 hari dari tarikh semaian. Kebiasaan rekabentuk rumah semaian adalah berpara/bertingkat dan .

Pada masa ini anak pokok telahpun mempunyai sebanyak 6 helai daun. Tingkat bawah untuk biji benih yang belum bercambah (tidak memerlukan cahaya matahari) dan tingkat atas untuk anak pokok yang telah mempunyai sekurang-kurangnya 2 daun dan memerlukan cahaya matahari untuk proses tumbesarannya. Namun begitu kaedah ini agak kurang baik kerana permasalahan seperti kualiti air baja mungkin tercemar. Anak Pokok Matang Anak pokok akan menjadi matang (cukup umur) sekurang-kurangnya pada umur 25 hari (3 minggu) dari tarikh semaian. Ketinggian atap dicadangkan sekurang-kurangnya 3 kaki daripada para yang teratas sekali. 10. Keperluan Nutrien Anak pokok di dalam tray semaian ini yang telah mencapai umur 14 hari perlulah diberikan nutrien tambahan kerana pada masa ini. Oleh yang demikian. Kaedah lain yang digunakan untuk tujuan siraman adalah dengan menyediakan bekas takungan berisi air baja. adalah dicadangkan untuk memindahkan anak pokok ke dalam polibag pada hari yang ke-30. penyiraman dengan menggunakan baja AB hendaklah dilakukan pada kadar 0. pada ketika ini.0EC. Kemudian masukkan/rendamkan tray semaian yang berisi anak pokok itu ke dalam bekas takungan air baja tersebut.5EC ~ 1.0EC. Oleh yang demikian. Manakala dinding dan sekeliling rumah semaian hendaklah dilitupi dengan jaring halus bagi mengelakkan serangan serangga. Jika menggunakan 1. pemindahan bakteria mudah berlaku dan kemungkinan tray semaian boleh terjatuh semasa mengalihkan tray semaian tersebut. anak pokok bolehlah dipindahkan ke dalam polibag.mempunyai sekurang-kurangnya 2 tingkat. Plastik atap pula sebaiknya menggunakan bahan pelindung UV bagi memelihara dan melindungi anak pokok daripada sinaran UV. peat moss sudah tidak lagi dapat membekalkan nutrien yang diperlukan oleh anak pokok. Namun begitu. Atapnya pula hendaklah dibina daripada plastik lutsinar dan boleh ditembusi oleh cahaya matahari. Pada masa ini anak pokok telahpun mempunyai sebanyak 4 helai daun. 11. pastikan siraman tidak terkena daun pokok kerana ianya akan menyebabkan kerosakan pada daun. Ini adalah bagi memastikan anak pokok benar-benar cukup matang .

Proses Percambahan Anak Pokok .sebelum dipindahkan. Ini dapat dipastikan dengan memerhatikan pada pangkal anak pokok yang akan bertukar kepada warna sedikit kelabu.

.

Design RPH yang akan aku buat adalah sedikit sebanyak seperti gambar dibawah. Inilah paip yang telah isteriku belikan. Pertanian. Projek. tapak projek Hari ini aku sempat mintak tolong Isteri tercinta untuk pergi ke kedai hardware membeli barangbarang yang aku perlukan untuk membuat rumah pelindung hujan. Untuk design yang sebenar mungkin ia lebih panjang sedikit dengan extra dua lagi tiang. Rumah Pelindung Hujan. Aku dah buat list berapa banyak paip PVC yang dikenhendaki dan panjang nyer sekali.Update: Rumah Pelindung Hujan Posted on November 24th. 2008 in Fertigasi. . Ini adalah lakaran aku yang pertama.

Ni plak pembantu aku no. .I. Harap-harap sampai besar masih lagi camtu. Harga ni termasuk cross joint yang diperbuat dari G.1 yang sentiasa nak mintak tolong buat sesuatu.Kos bagi kesemua paip PVC yang aku beli ni adalah dalam RM150. Harga ni tak termasuk Plastik bumbung lagi dan saiz RPH ni adalah 16′ x 5′. Sebab cina tu cakap cross join PVC mmemang tak de jual.

.Jadi untuk permulaan. hari aku hanya sempat pacak 4 batang tiang saja. Nati besok-besok kalau ada masa aku sambung lagi dan updatekan progress nyer.

aku dapat feedback dari kawan-kawan di internet mengatakan baja AB pekat tak payah nak buat reading.Update dari post yang sebelum ni pasal bacaan EC larutan Baja AB pekat. cuma bila nak bancuh ngan air je buat reading. macam biasa yang perlu di buat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful