Cili fertigasi

Apa itu Cili Fertigasi SOP ESC? Cili Fertigasi Standard Operation Procedure (SOP) ESC adalah satu kaedah dan proses standard yang dibangunkan oleh Eastern Synergy Consultant dalam menjalankan dan mengurus ladang cili fertigasi. Cili-Fertigasi Standard Operation Procedure (SOP) ESC digunakan dalam usaha mencapai target hasil output cili yang berkualiti dan maksimum. SOP ini juga digunakan dalam mengurangkan risiko kegagalan projek cili-fertigasi. Faedah Anda: • • • • • • • • • •

Wang segera yang sangat lumayan. Hasil pertama dalam masa 100 hari saja. Hobi pertanian yang sangat menguntungkan. Paling lumayan dalam masa singkat. Teknik pertanian paling mudah dipelajari. Boleh dibuat ditepi rumah atau tanah terbiar. Tak perlu pekerja dan maintainance tinggi. Boleh tanam pelbagai jenis sayuran selain cili. Boleh tambah pendapatan. Pinjaman mudah diatur bagi yang layak. Senang, Mudah, Terbukti Graduan Menganggur Petani yang ingin tambah pendapatan Pesara-pesara Belia-belia yang berminat dalam pertanian Pekerja kerajaan dan swasta yang ingin tambah income. Koperasi dan Pertubuhan Sesiapa saja yang berminat. Group yang akan berhenti kerja atau VSS dan tengah mencari peluang. Syarikat yang memerlukan projek segera buat wang lumayan dalam pertanian.

Siapa Patut Terlibat • • • • • • • •

Skim Pembiayaan Mudah • • • AgroBank MARA. Amanah Ikhtiar Malaysia

• • •

TEKUN. Koperasi Persendirian

Apa itu projek cili fertigasi?
Projek Usahawan Tani Cili-Fertigasi diwujudkan untuk membantu melahirkan seramai mungkin usahawan tani yang berminat dalam menjalankan teknik fertigasi sebagai salah satu kaedah baru dalam pertanian. Dalam usaha itu, Eastern Synergy Consultant telah mengorak langkah mengusahakan tanah terbiar seluas 2.5 relung di Pendang dengan membangunkan kaedah teknologi tanaman cili fertigasi. Cili Fertigasi yang dipraktikkan di sini menggunakan kos paling minima dan terendah. Dengan kedatangan wilayah-wilayah koridor yang diperkenalkan oleh kerajaan, terutamanya Pembangunan Ekonomi Wilayah Utara (NCER) maka projek cili fertigasi ini terus melonjak seiring dengan perkembangan semasa.

Tahukah Anda Ramai mengatakan bahawa teknik fertigasi sangat menguntungkan. Jika anda mempunyai 5 ekar tanah yang diusahakan secara fertigasi, anda adalah bakal jutawan dalam masa hanya 3 tahun dari sekarang. Namun ia perlu diimplimentasikan. Barulah "angan-angan mat jenin" ini akan tercapai.

Perbezaan Pendapatan Musim dan Tahunan Bil. Pokok 1,000 2,000 3,000 5,000 10,000 20,000 30,000 50,000 100,000 Hasil (Kg/Musim) 3,000 6,000 9,000 15,000 30,000 60,000 90,000 150,000 300,000 Jumlah (RM/Musim) 12,000 24,000 36,000 60,000 120,000 240,000 360,000 600,000 1,200,000 Jumlah (RM/Tahun) 24,000 48,000 72,000 120,000 240,000 480,000 720,000 1,200,000 2,400,000

# Anggaran pendapatan cili pada harga RM4.00 adalah harga terendah pada ketika ini. # Pendapatan Anda mungkin berlainan jika Anda memasarkan sendiri terus kepada pelanggan. 1000 pokok adalah "Jump Start" projek untuk anda mengukur keupayaan dan kemampuan anda dalam mengembangkan perniagaan cili fertigasi anda. Namun Jika Anda rasa anda sudah berkemampuan dan bersedia anda boleh mulakan pada 3000 pokok, 5000 pokok, 10,000 pokok, 30,000 pokok atau lebih dari itu.

Anda tentukan sendiri sasaran dan kemampuan anda. Dari sudut pendapatan yang berbaloi dan komersial, setiap usahawan disaran bermula dengan nilai minima 5000 pokok untuk keluasan 1 ekar tanah. Barulah anda akan mendapat nilai pendapatan yang hebat. Apa Kelebihannya? Fertigasi adalah teknik dan teknologi baru yang diperkenalkan dalam industri pertanian. Sistem ini sangat praktikal diusahakan kerana mengurangkan kos jangka panjang dan mengurangkan tenaga kerja. Yang menariknya adalah hasil produk pertanian yang tinggi dan sangat menguntungkan sesiapa saja yang terlibat. Kenapa ya? Sebab lebih 70% air dan baja dapat diberi terus kepada akar pokok, berbanding sistem konvesional hanya 30% sahaja yang dapat diterima oleh pokok melalui akarnya. Selebihnya diserap oleh tanah dan tumbuhan sekelilingnya. Apa itu Cili-Fertigasi SOP? Cili-Fertigasi Standard Operation Procedure (SOP) ESC adalah satu kaedah dan proses standard yang dibangunkan oleh Eastern Synergy Consultant dalam menjalankan dan mengurus ladang cili fertigasi. Cili-Fertigasi Standard Operation Procedure (SOP) digunakan dalam usaha mencapai target hasil output cili yang berkualiti dan maksimum. SOP ini juga digunakan dalam mengurangkan risiko kegagalan projek cili-fertigasi. Apa itu Jump Start Projek Cili-Fertigasi? Jump Start Projek Cili Fertigasi adalah langkah permulaan anda untuk mendalami perusahaan cili fertigasi. Dengan jump start 1000 pokok akan memberi anda lebih pengalaman dan menjadi kayu pengukur kepada diri anda untuk berkembang lebih besar dalam projek pertanian ini. Namun dengan nilai ini pendapatan anda mungkin tidak berbaloi dengan pelaburan yang anda buat. Sebab semua orang buat projek mahukan pendapatan yang lumayan. Mengikut pengalaman kami, projek yang memberi pendapatan berbaloi adalah dengan tanaman 5000 pokok ke atas. Projek Cili Fertigasi VS Income Lumayan. Cili Fertigasi boleh dikategorikan komersial dengan perusahaan melebihi 5000 pokok ke atas. Dengan nilai sebanyak ini sebanyak 1 ekar tanah diperlukan dan menghasilkan anggaran kasar 100 kg - 150 kg dalam selang 2 hari kutipan cili. Pendapatan usahawan tani akan meraih pendapatan antara RM40,000 hingga RM60,000 atau lebih dalam masa 6 bulan bergantung kepada hasil dan teknik pemasaran.
Auto-hide: off

PANDUAN ASAS TANAMAN CILI SECARA FERTIGASI Hak Cipta Terpelihara © 2008 www.abiagro.com.my Panduan asasini akan membantu anda memahami asas

Penjagaan Pokok 7. Andat id a k d ib e n a rka n menjual eb o o k in i s ecara digital mahupun fizikal. Rumah Lindungan Hujan E b o o k Pa nd ua n Asa s Ta na m a n C ili Se c a ra Fe rtig a si a d a l a h p er cu ma dan bertujuan untuk membantu orang ramai memahami AsasTanaman Cili Secara Fertigasi. Penyediaan Anak Benih 5. Pemilihan Benih Cili 4.tanaman cili secara fertigasi. Alatan Asas Fertigasi 3. Pembajaan 6.c o m < < . A n d a d ib enarkan untuk memberikan ebook ini s ecara p e r c u m a kepada sesiapa sahaja t a n p a m e n g u b a h isi kandungan ebook ini. Takrif Fertigasi 2.com. Ianya tidak termasuk Panduan Lengkap Tanaman Cili Secara Fertigasi.M o h d A sh ra f . Sila hantar feedback berkenaan ebook ini ke email contact@mohdashraf. >> Lawati blog penulisuntuk mengetahui pelbagai teknologi d a l a m b i d a n g a g r o d i h t t p :/ / w w w . Memungut Hasil 8. Anda akan pelajari: 1.

.

my TA KRI FFERTI G A SI Sistem pengairan fertigasi adalah pemberian air dan baja secara serentak k ep ad a tanaman. M edia yang bias a digunakan dalam teknik fertigas i adalah sabut kelapa atau sekam bakar.abiagro. tanpa penggunaan tanah. ALATAN ASAS FERTIGASI Penitis/ Dripper Tiub Mini Penyambung Tiub Mini Paip poli 16mm Paip poli 25mm / 32mm Penapis Pa m Elektrik Pengatur Masa Elektronik Tangki .PANDUAN ASAS TANAMAN CILI SECARA FERTIGASI Hak Cipta Terpelihara © 2008 www. Pokok mendapat nutrien lengkap daripada air baja yang diberi 5 kali sehari secara berkala.com.

.

Anak benih berumur 25-30 hari boleh dipindahkan ke polibeg. PENYEDIAAN ANAK BENIH Biji benih dirawat sebelum disemai ke dalam dulang semaian yang diisi d en g an p eatmos s . Perb a nd ing a n Cili Kula i 568 F1 Hib rid bersama Cili Kulai biasa. P eatmos s digunakan kerana mempunyai kandungan baja dan keadaannya yang sesuai untuk pertumbuhan anak benih. Cili Kula i 568 F1 Hib rid . P ada mas a s ekarang. Polibeg yang biasa digunakan untuk tanaman cili secara fertigasi adalah 16” x 16” dan berwarna putih. benih C ili K ulai 568 F 1 H ibrid men jad i pilihan para petani kerana buahnya agak besar dan pokok sederhana tinggi.PEMILIHAN BENIH CILI B en ih y ang digunakan dalam teknik fertigas i dipilih daripada varieti yang b er k u alit i tinggi.

Zink sulfat. Kuprum sulfat dan Natrium molibdat).my PEMBAJAAN B a j a y a n g d i g u n a k a n d a l a m t e k n i k f e r t i g a s i m e s t i l a h l a r u t d al a m a i r . berbunga dan berbuah. M on o.k ali u m h y d rog e n f osf at. Zat b e si ) d an Se t B ( Kali u m Ni trat.com. M ag n e si u m sulfat. Kandungan baja fertigasi untuk tanaman cili adalah Set A (Kalsium nitrat. Asid borik. Mangan sulfat. unt uk m engela k ber lak uny a t inda k ba las k i mi a d an ter jad iny a . Selain i t u .Hak Cipta Terpelihara © 2008 www.abiagro. k a n d u n g a n b a j a p e r l u l a h s e s u a i u n t u k p e r t u m b u h a n p ok o k daripada keadaan pokok yang masih kecil. Lar ut an Se t A dan La rut an Set B per lu dias i ngk an k e dala m bek as y an g ber la inan m endakan .

pucuk dan buah yang disebabkan oleh percikan hujan. SPH juga dapat mengelakkan larutan baja yang diberikan kepada pokok menjadi terlalu cair akibat air hujan dan mengakibatkan pertumbuhan pokok terjejas dan hasil merosot. Fusarium. melon dan strawberi. Selain daripada melindungi tanaman daripada jangkitan penyakit. cili. terung. Kaedah titisan yang digunakan dalam sistem fertigasi mampu membekalkan air dan larutan baja kepada tanaman dengan berkesan tanpa pembaziran. Larutan baja yang mengandungi segala nutrien untuk keperluan peringkat pokok diberikan terus ke akar tanaman.Sedikit larutan Set A dan sedikit larutan Set B dicampurkan ke dalam air bersih dan diukur dengan menggunakan EC Meter untuk dijadikan air baja yang akan dialirkan ke dalam polibeg. Perkataan fertigasi berasal daripada perkataan fertilization dan irrigation. tanaman tersebut dapat ditanam di mana sahaja asalkan cukup cahaya untuk tujuan fotosintesis dan mempunyai tempat untuk meletak polibeg. Selain daripada itu. Air dan larutan baja diberikan secara berkala setiap hari. Rhizoctonia dan penyakit layu bakteria yang kebanyakannya dibawa oleh tanah. antaranya tomato. Secara umumnya. timun. Dengan menggunakan kaedah fertigasi. SISTEM FERTIGASI . Dalam fertigasi. Teknologi sistem fertigasi ini paling praktikal dibuat di bawah Struktur Pelindung Hujan (SPH) untuk mengelakkan tanaman yang ditanam tidak mudah dijangkiti oleh sebarang penyakit sama ada penyakit daun. hanya beberapa jenis tanaman sahaja yang sesuai ditanam menggunakan kaedah fertigasi. Fertigasi tergolong dalam kumpulan hidroponik iaitu pengeluaran tanaman tanpa menggunakan tanah. pengusaha boleh mengelakkan tanaman mereka daripada dijangkiti penyakit akar seperti Pythium. proses pembajaan dan pengairan diberikan serentak kepada tanaman.

Alatan Fertigasi Posted by (Abi Agro) in (fertigasi) on July-3-2008 (0) Comments Read More Untuk membentuk sistem fertigasi. Tangki 4. EC meter juga diperlukan untuk mengukur kandungan baja agar bersesuaian dengan tahap tumbesaran pokok. 1. Media Fertigasi Posted by (Abi Agro) in (fertigasi) on July-2-2008 (0) Comments Read More . Polipaip Selain daripada itu. Penitis 2. Alat pengatur masa 6. Penapis 5. beberapa peralatan diperlukan. Pam 3.

perlite. dalam sistem fertigasi. Oleh itu. . Mengikut takrifan hidroponik. Baja Fertigasi Posted by (Abi Agro) in (fertigasi) on July-1-2008 (0) Comments Read More Dalam sistem fertigasi. Paling banyak digunakan oleh pengusaha tanaman sistem fertigasi adalah habuk sabut kelapa atau sekam bakar. larutan baja perlu diberikan kepada pokok sekerap mungkin kerana medium yang digunakan tidak mempunyai nutrien. pokok diberi nutrien dan air tanpa menggunakan tanah. campuran medium seperti habuk sabut kelapa dan juga sekam bakar (1:1) digunakan untuk memberi pengudaraan dan juga sebagai sokongan kepada akar untuk berpaut di dalam polibeg. batu kerikil granit. vermiculite dan maidenwell diatomite. medium lain yang boleh digunakan adalah pasir.Fertigasi adalah daripada keluarga hidroponik. Selain daripada itu. Sebaik-baiknya. medium yang mudah dicari dan murah akan digunakan di dalam sistem. Tetapi penggunaan habuk sabut kelapa sahaja atau sekam bakar sahaja juga diamalkan oleh sesetengah pengusaha bergantung kepada kawasan. memandangkan ada sesetengah kawasan yang tidak mempunyai habuk sabut kelapa dan ada sesetengah kawasan tidak mempunyai sekam bakar.

Molibdenum 13. SPT ini dapat menjamin pengeluaran hasil yang optimum kerana setiap pokok mendapat air dan baja yang mencukupi walaupon hari hujan. Tujuan menggunakan atap polietine lutsinar kerana ianya tahan lama dan membenarkan cahaya melaluinya secara terus. Kalsium Struktur Pelindung Tanaman Posted by (Abi Agro) in (fertigasi) on June-30-2008 (0) Comments Read More Penggunaan struktur pelindung tanaman (SPT) atau dikenali juga sebagai struktur lindungan hujan dapat memberikan hasil yang optimum kepada tanaman fertigasi yang diusahakan. Nitrogen 2. Magnesium 6.Pemberian baja perlu diberikan mengikut keperluan pokok untuk mengelakkan pembaziran. Dengan ini pokok dapat melakukan proses fotosintesis kerana mendapat cahaya yang cukup. air hujan akan bercampur dengan air baja di dalam polibeg dan mengakibatkan kandungan baja di dalam media tanaman menjadi cair. Larutan baja yang diberi hanyalah untuk kegunaan pokok dari sesi pertama pemberian baja ke sesi ke dua pemberian baja dalam hari yang sama. Fosforus 3. Kuprum 9. Mangan 7. Kecairan air baja ini akan mengakibatkan tanaman tidak dapat nutrient yang mencukupi dan pengusaha juga akan mengalami kerugian kerana pembaziran baja serta mendapat hasil yang kurang pada musim hujan. Kandungan Baja Fertigasi 1. Natrium 14. Boron 11. Struktur pelindung tanaman dapat melindungi tanaman daripada terkena hujan dan mengakibatkan pokok dijangkiti kulat. Kalium 4. Sulfat 5. Ferum 8. semasa musim hujan. Jika system fertigasi yang tidak menggunakan SPT. Ini dapat mengurangkan penggunaan racun kulat pada tanaman. Ammonium 12. Zink 10. Asasnya struktur pelindung tanaman diperbuat daripada besi dan atap polietina lut sinar. .

Dengan itu pengusaha terpaksa menggunakan racun kulat dan serangga untuk melindungi tanaman mereka daripada serangan penyakit. Antara bentuk SPT yang terkenal adalah bentuk terowong.Terdapat pelbagai bentuk SPT. Jika dilihat pada projek-projek fertigasi yang dijalankan oleh pengusaha di Malaysia. Ada juga SPT yang dipasang jaring kalis serangga. Tetapi penggunaan jaring ini akan mengakibatkan suhu di dalam SPT panas dan pengusaha terpaksa melakukan pendebungaan berbantu pada tanaman kerana ketiadaan serangga. Bentuk ini membolehkan atap plastic yang dipasang lebih kukuh dan menggalakkan cahaya matahari masuk secara optimum. Cocopeat-Bata . kebanyakan mereka tidak membina SPT kerana kos pembinaan SPT yang mahal. Penggunaan jaring kalis serangga dapat mengelakkan tanaman daripada serangan serangga dan tempias air hujan.

Memandangkan saiz guni cocopeat yang agak besar dan beratnya mencecah hampir 10kg setiap guni. Dalam masa kurang dari 5 minit. Cara penggunaannya amat mudah iaitu dengan merendamkannya ke dalam bekas berisi 23 liter air.Cocopeat (Sabut Kelapa kering) Bata merupakan salah satu alternatif yang baik bagi menyelesaikan masalah untuk mendapatkan cocopeat biasa yang diproses halus dan diisikan ke dalam karung guni bersaiz 50kg. . keseluruhan cocopeat ini akan mengembang dan sedia untuk diisikan kedalam polibag. Kos pengangkutan juga agak tinggi sehingga bernilai ratusan ringgit. Selain dari itu kita tidak perlu melakukan pencucian terhadap cocopeat ini lagi seperti kebiasaan kerana ianya air rendaman tersebut tidak menjadi kekuningan. 180 pokok). Oleh itu penggunaan cocopeat berbentuk batu-bata adalah amat bersesuaian bukan sahaja bagi usahawan berskala besar. maka ianya memerlukan lori untuk mengangkutnya dari kilang ke kebun. Ianya boleh dimuatkan terus kedalam bonet kereta dengan kapasiti sehingga maksimum 30 unit (untuk tanaman min. Ianya amat mudah dibawa kerana saiznya yang kecil iaitu 12"x12"x6" dengan berat hanyalah 5kg sahaja. tetapi ianya amat memudahkan bagi mereka yang menjalankan penanaman secara kecil-kecilan terutamanya di halaman rumah. Malahan ianya lebih halus berbanding dengan cocopeat biasa (dalam guni).

Dapatkan sekarang di Pusat Jualan Romatech Agro dengan harga RM5.Ianya dapat memuatkan sekurang-kurangnya 6 polibag dengan isian sebanyak 3/4 polibag. Proses Menyediakan Medium Cocopeat-Bata .50/unit.

2009 0 comments Labels: Bata. Blok. Paling banyak digunakan oleh pengusaha tanaman sistem fertigasi adalah habuk sabut kelapa (CocoPeat) atau sekam bakar. batu bata pecah. medium lain yang boleh digunakan adalah pasir. perlite. vermiculite dan maidenwell diatomite. Selain daripada itu. June 02.Posted by Romatech Agro at Tuesday. Cocopeat. sabut kelapa. Oleh itu. Kaedah ini menggunakan bahan seperti bulu mineral. habuk kayu dan lain-lain menggantikan tanah. Diantara kelebihan penggunaan CocoPeat adalah :• • • • Akar tanaman lebih banyak & halus berbandingkan akar yang menggunakan media tanah kerana cocopeat adalah lebih gembur dan memudah tumbesaran akar. CocoPeat (Serabut Kelapa) CocoPeat berasal daripada sabut kelapa yang diproses (kisar) secara halus dengan menggunakan mesin pengisar khas. NOVEMBER 28. pasir. Media Tanaman FRIDAY. . Daya penyerapan yang tinggi akan menyebabkan pemberian air-baja amat efektif dan tidak terbuang. 2008 Fertigasi : Media Tanaman Fertigasi adalah merupakan salah satu daripada keluarga Hidroponik iaitu kaedah bercucuk tanam dengan meletakkan akar pohon ke dalam air baja (nutrien) tanpa mengunakan tanah. medium yang mudah dicari dan murah hendaklah digunakan di dalam sistem Fertigasi. batu kerikil granit. Kadar garam yang rendah Bebas atau hampir tiada langsung pembiakan bakteria dan serangga perosak berbanding media tanah.

Harga yang rendah kerana ia merupakan bahan buangan. • Sekam Bakar atau arang sekam adalah sekam atau kulit padi yang dibakar dengan teknik sedemikian rupa. Sekam padi yang biasa digunakan adalah sekam bakar atau sekam mentah (tidak dibakar). adalah kaya akan vitamin B. Namun. dan tidak mudah menggumpal atau memadat sehinggakan akar tanaman dapat tumbuh dengan sempurna. Tetapi penggunaan CocoPeat atau Sekam Bakar sahaja juga diamalkan oleh sesetengah pengusaha bergantung kepada kawasan. tetapi tidak terlalu hancur. akibat daripada daya serapan air yang tinggi akan menyebabkannya terdedah kepada risiko rosak dengan cepat sehingga menjejaskan akar tanaman terutamanya di kawasan yang menerima kadar hujan yang tinggi. Sekam Mentah juga boleh digunakan sebagai komponen media tanam. Oleh yang demikian adalah lebih baik sekiranya dibina Rumah Perlindungan Hujan (RPH) bagi melindungi tanaman dan CocoPeat daripada rosak. Sebagai media tanam. Sekam bakar juga mampu “memegang” tanaman dengan baik. Kelemahan sekam bakar adalah ianya lebih mudah lapuk. campuran medium seperti CocoPeat dan Sekam Bakar (3:1) digunakan untuk memberi pengudaraan dan juga sebagai sokongan kepada akar untuk berpaut di dalam polibag. Keunggulan terakhir ini umumnya tidak dimiliki oleh komponen media tanam lain. • Sebaik-baiknya. sehingga menghasilkan sekam yang menjadi arang (berwarna hitam). Proses penyediaan media tanaman ini adalah seperti berikut :- . Sekam bakar yang baik adalah sekam yang sudah terbakar. Kelebihan sekam mentah sebagai media tanam. Mudah didapati dan lebih murah. sekam padi mentah cenderung miskin akan unsur hara. Sekam Padi Sekam padi adalah kulit biji padi (Oryza sativa) yang sudah dikisar. Walaubagaimanapun. keduanya berperanan penting dalam pembaikan struktur media tanaman. Kedua-dua media ini hendaklah digaulkan secara samarata sebelum dimasukkan kedalam polibag.• • Lebih ringan dan mudah dikendalikan. selain bersifat porous dan mampu menahan air. memandangkan ada sesetengah kawasan yang tidak mempunyai habuk sabut kelapa dan ada sesetengah kawasan tidak mempunyai sekam bakar. Merupakan sumber kalium (K) yang diperlukan oleh tanaman.

50~RM5. Posted by Romatech Agro at Friday. harga CocoPeat dan Sekam Bakar di negara kita adalah murah dan mudah didapati iaitu diantara RM4.00 bagi setiap guni bersaiz 2'x3' (guni 50kg). November 28. 2008 0 comments Labels: Info. 2008 Kebun Permai : Menyediakan Media Tanaman .Menyediakan Media Tanaman Pada masa sekarang (2008). NOVEMBER 25. Media Tanaman TUESDAY.

jika tidak aral melintang. InsyaAllah. Setidak-tidaknya ianya akan dapat membantu dan menarik lebih ramai usahawan berkecimpung di dalam bidang Fertigasi ini. Penyediaan media tanaman yang kami lakukan pada minggu ini berjalan dengan lancar. Menyediakan Media Tanaman .Minggu ini saya dan adik dengan dibantu oleh isteri menyediakan media tanaman yang sebelum ini hanya berjaya menyediakan sebanyak 9 polibag memandangkan kesukaran untuk mendapatkannya di negeri Melaka dan kawasan sekitarnya. Kami menggunakan kain canvas besar terpakai (penutup badan lori) sebagai alas untuk mengelakkan media tanaman daripada bercampur dengan tanah. Melaka menjelang Januari 2009 nanti. saya akan menjadi seorang pembekal peralatan Fertigasi di Alor Gajah. Alor Gajah Melaka. Kami menggunakan kaedah campuran cocopeat dan sekam bakar pada nisbah 3:1 untuk mendapatkan media yang ideal. Sabtu 22 November 2008 .Kebun Permai.

Selesai kesemua 100 polybag (sebelum ini rancangan hanya 78 polybag sahaja) kami terus menyusunnya ke atas batu-bata. Susunan Polybag . Kemudian kami memasukkan media tanaman ini ke dalam polybag.Kedua-dua campuran ini digaulkan secara sama rata sehingga sebati. Kami telah membuat keputusan untuk menggenapkan jumlah tanaman cili kepada 100 pokok untuk memudahkan pengiraan terutamanya baja air dan penyelenggaraan nanti.

media tanaman. . dengan masa yang masih ada. akan selesailah kesemua kerja-kerja penyediaan tapak (baki 22 polybag). sistem siraman dan pagar disekeliling tapak Fertigasi ini. pada sabtu ini 29 Nov 2008 ini. Kemasan InsyaAllah. ianya tidak mengotorkan Silver Shine tersebut.Kemudian. kami membuat kemasan dengan meletakkan batu sesaran (hancur) di hujung Silver Shine untuk memastikan apabila hujan lebat.

Saya memenuhi hajat Sdr Saiful dan Sdr Fazrul dari Taman Seri Sentosa.Kaedah Pemasangan Sistem Fertigasi Romatech Agro. Apa yang ingin saya ketengahkan untuk 2 barisan cili Kulai F1 568 ini adalah konsep penanaman sebenar di kebun yang lebih besar yang mana jarak diantara setiap polibag adalah amat penting bagi memastikan pokok cili dapat kelegaan yang selesa dan memudahkan kita untuk kerja-kerja penyelengaraan seperti meracun dan memungut hasil. Antara pelajaran yang mereka pelajari adalah penyediaan tapak. Kebun Mini Puchong yang telah sedia mempunyai 20 pokok cili yang sedang matang ini sedang dalam proses menambah sebanyak 2 barisan pokok cili. Selangor untuk mempelajari kaedah pemasangan sistem paip dan siraman fertigasi untuk tanaman cili. Mudahan mereka berdua memperolehi apa yang mereka perlukan untuk memulakan projek tanaman cili fertigasi permulaan sebanyak 2.000 pokok cili di Muar Johor. Untuk rujukan usahawan. memasang buluh dan tiang sokongan dan membuat bancuhan air baja. Petaling Jaya. lakaran lengkapan sistem fertigasi untuk 100 pokok cili boleh dimuat-turun disini. Ahad 1 Mac 2009. . dan melekatkan pin silver-shine. menyusun batu-bata pasir. Secara kebetulan. memasang paip dalaman dan set siraman. pemasangan silver-shine. Puchong Selangor.

.

.

2009 0 comments Labels: Kebun Puchong.Posted by Romatech Agro at Sunday. 2009 . Muat-Turun. Usahawantani FRIDAY. March 01. JANUARY 16. Projek-100 Pokok. Sistem Siraman.

Dengan pemasangan sistem pemutus aliran air ini. Jika ianya berterusan akan menyebabkan tangki air akan menjadi kering dan kita terpaksa membancuh semula air baja. secara tidak langsung ianya memberi faedah kepada kita yang mana kita tidak perlu menggunakan "alat pengacau" semasa kerja-kerja membancuh air baja. Kita akan membuka atau menutup pada bila-bila masa yang kita perlukan. tandas. walaupun timer dan pam air telah "OFF". Oleh yang demikian bagi memutuskan daya tarikan ini. Ianya adalah seperti memasang paip air di rumah kita sendiri. Kebanyakan daripada kita mengabaikan sistem pemasangan paip air saliran terutamanya di bahagian tangki air baja. Namun begitu kawalan air di rumah adalah dengan menggunakan "kepala paip". air masih lagi menitis melalui dripper ke dalam polibag sehingga membasahi silver shine. dapur memasak dan sebagainya. Kesannya. Ini adalah disebabkan oleh faktor fizik yang mana air akan berterusan mengalir kerana di dalam paip 16mm tersebut yang terdapatnya daya tarikan terhadap aliran air yang lebih dikenali sebagai proses siphon/syphon. Ianya sama seperti pengagihan saluran paip air ke bilik air. Cukup sekadar dengan "menutup" OT Valve di bahagian . OT Valve (atau Ball Valve) digunakan sebagai alat kawalan kuantiti air yang hendak dialirkan ke dalam polibag. maka udara adalah perlu dibekalkan ke dalam paip air ini melalui paip "return". Manakala pengaliran air di dalam Sistem Fertigasi adalah secara automatik dengan menggunakan pam air dan timer sebagai alat untuk menyalurkan air kepada tanaman di dalam polibag.Fertigasi : Sistem Tangki Air Baja Memasang peralatan paip fertigasi adalah amat mudah.

Bagi yang menanam cili secara fertigasi berskala kecil yang kurang dari 100 pokok dan menggunakan pam air akuarium."output" paip 16mm ke polibag. Kemudian. . "ON"kan pam air selama beberpa minit dan air di dalam tangki akan berpusing kembali kedalam tangki menjadikan bancuhan kita lebih mudah dan tidak memenatkan. Cara inilah yang saya gunakan di Kebun Puchong dan hasilnya adalah amat baik sekali. rekabentuk di atas adalah diantara sistem yang boleh di praktiskan dan menjimatkan kerana ianya menggunakan paip 16mm sama seperti "paip dalaman" yang menyalurkan air kepada polibag.

.

Alat Penyukat pH dan EC Meter Apa itu pH dan EC Meter? pH meter merupakan satu peralatan elektonik yang digunakan untuk menyukat ukuran atau nilai pH (asid-neutral-alkali) sesuatu jenis cecair. Pengukurannya adalah berdasarkan .

kepada cas elektrik yang terhasil kesan daripada tindakbalas terhadap aktiviti (pergerakan) ion-ion Hidrogen disekeliling 2 jenis elektrod (bulb glass) yang terdapat pada hujung pH Meter dengan tersebut yang menjana cas elektrik. Apabila nilai pH adalah terlalu tinggi atau rendah.06 volt/pH) dan diterjemahkan ke dalam unit pH. hidroponik dan sistem air-tawar untuk menentukan kuantiti/nilaian kandungan nutrien. perbezaan diantara pH6 dan pH7 adalah sangat besar di dalam julatnya.. Ianya amat meluas digunakan di dalam sektor pertanian. . Ini . maka akar tidak akan berupaya untuk menyerap nutrien yang diberikan (melalui air baja) dengan baik..baca lagi EC Meter (Electrical Conductivity Meter) pula adalah satu peralatan elektonik yang digunakan untuk mengukur “kealiran elektrik” bagi sesuatu larutan (solution). Ini bermaksud. Mengapa perlu menggunakan pH dan EC Meter? pH Meter Meter pH mengukur keasidan atau kealkalian air berdasarkan kepada skala angka 0 hingga angka 14. Skala ini bukanlah skala yang liner tetapi merupaka skala yang eksponen (menerangkan sesuatu angka sahaja). garam atau tahap kekotoran (impurities) air/larutan yang digunakan. Pergerakan (potential difference) ini kemudiannya akan menghasilkan voltan yang kecil (0.

maka tumbesaran pokok menjadi perlahan. . maka nilai EC akan bertambah.akan menyebabkan pokok/tanaman tidak mendapat nutrien yang diperlukan sehingga berlakunya masalah “overfertilization”. Air bersih (air paip) mempunyai nilai EC yang rendah. maka keseluruhan pemberian sukatan baja akan menjadikan pokok lebih sihat dan dapat menghasilkan pulangan yang lebih tinggi. Salah satu kaedah penyelesaiannya ialah dengan pemberian lebih nutrien.5 ~ pH7. Sumber Air Yang Baik : pH6 ~ pH7.3 Media/Tanah Yang Baik : pH5. dengan nilai pH yang salah. penghasilan menjadi lebih rendah dan berkemungkinan pokok akan layu dan seterusnya mati. Dengan itu. hampir sebahagian nutrien yang diperlukan oleh pokok akan menyebabkan berlakunya overfertilization. Kita juga boleh menyukat nilai nutrien yang hendak diberikan kepada pokok/tanaman tanpa bimbang menyebabkan berlakunya overfertilization. Dengan lain perkataan. tetapi ianya akan menyebabkan peningkatan kos dan pengoperasian di ladang. Tetapi sekiranya nilai pH air adalah betul. Apabila kita menambah kuantiti larutan baja (pati baja) diikuti dengan penyelarasan nilai PH.5 EC Meter EC Meter berfungsi menyukat kadar aliran elektrikal larutan air baja. maka kekurangan (nutrien) akan dapat diatasi. Pokok/tanaman akan mampu (berupaya) untuk menyerap nutrien dengan lebih baik sepertimana yang diperlukan. Sekiranya skala pH adalah betul.8 ~ pH6.5 Baja AB Yang Baik : pH5.

akan lebih memudahkan kita akan untuk memastikan pemberian sukatan air dan baja yang lebih tepat tanpa perlu bimbang terhadap faktor overfertilization. pH Meter . kita tidak pasti berapakah jumlah air di dalam tangki atau kita tidak mempunyai apa-apa kaedah untuk menyukat kandungan nutrien dengan tepat. semasa proses merendahkan atau meninggikan nilai pH. Peralatan. Posted by Romatech Agro at Friday. Sebaiknya. kita perlulah menambah penyelaras tersebut dengan kadar yang sedikit demi sedikit. March 27. Menggunakan EC Meter bersama dengan pH meter. Proses menyelaraskan nilai pH kadang kala agak sukar. Lakukan penyelarasan (calibrate) terhadap EC dan pH meter pada setiap bulan. Walau kesemuanya ini tidak mendatangkan masalah. 2009 0 comments Labels: Alat Penyukat. jangan menggunakan EC meter tanpa menyukat dan menyelaraskan nilai pH bagi air yang hendak digunakan. Adakalanya. Terdapat juga pH-Up untuk menaikkan nilai pH. Sekiranya kita menggunakan EC meter sahaja. Ini adalah kerana skalanya adalah eksponen. Secara praktikalnya. ada juga kemungkinan bahawa sukatan nutrien yang tertera di atas label baja adalah terlalu rendah untuk tanaman dan menyebabkannya tidak mendapat sukatan nutrien yang diperlukan. atau pada masa sekarang ianya lebih mudah lagi iaitu menggunakan elemen pH-Down dan boleh didapati dikebanyakan kedai pertanian. Sebenarnya kita boleh menggunakan pH meter tanpa menggunakan bersama EC meter jika sekiranya kita memberikan sukatan baja yang betul sepertimana yang disyorkan oleh pihak pengeluar.Adalah amat sukar untuk memastikan nilaian nutrien yang tepat untuk sesuatu jenis tanaman. EC Meter. Tips Nilai pH boleh diturunkan dengan menggunakan cuka (vinegar). Ini adalah bagi memastikan alat pengukur tersebut adalah di dalam keadaan baik pada sepanjang masa. maka kita sebenarnya membunuh pokok/tanaman kerana proses overfertilization tetap akan berlaku.

Machap Umboo.Pada hari ini secara rasminya Romatech Agro melangkah setapak ke hadapan dengan menjadi salah satu Pengedar Peralatan Pertanian Fertigasi. Kampung Permai. 47100 Puchong SELANGOR DARUL EHSAN. kemudahan peralatan siraman seperti paip. DECEMBER 19. peat-moss. Romatech Agro berhasrat untuk membantu dan memudahkan usahawan pertanian terutamanya Pertanian Fertigasi untuk mendapatkan bekalan peralatan pertanian yang diperlukan. timer. 78000 Alor Gajah. 2008 Romatech Agro : Pengedar Peralatan Fertigasi Puchong Selangor. Kampung Baru. polibag. Jumaat 19 Disember 2008 . . cocopeat. Usahawan semua boleh mendapatkannya di alamat seperti berikut :Pusat Jualan : Lot 4663. baja AB dan lain-lain lagi. tray semaian. sekam bakar. Diantara peralatan fertigasi yang boleh didapati biji benih cili kulai F1 568. harga yang kami tawarkan adalah lebih kompetitif. nipple. dripper. Jalan Puchong. Kamarol-Prof : 019-226 2125 Sal : 019-237 5358 Cawangan : MC 117. Batu 14. silver-shine.FRIDAY. InsyaAllah. paip.

Pengedar. 2008 1 comments Labels: Kedai Fertigasi. ALOR GAJAH. December 19. DECEMBER 18. Ismail : 019-396 2855 PUSAT JUALAN : PUCHONG SELANGOR View Larger Map CAWANGAN JUALAN : KG. Posted by Romatech Agro at Friday. Hj. MELAKA. 2008 EC-CF-TDS : Meter Penyukat 3 Dalam 1 . PERMAI. Peralatan THURSDAY.MELAKA.

0 EC hingga 2. Cara penggunaannya adalah mudah iaitu dengan mengambil sedikit baja air dan dimasukkan kedalam satu bekas (boleh gunakan penutup alat ini) dan kemudian hujung alat ini direndamkan ke dalam larutan baja air. tanaman cili pada peringkat umur 1 minggu hingga 4 minggu memerlukan sukatan baja air sebanyak 1. Harga yang ditawarkan ialah . ianya adalah kalis-air (water-proof). Selain daripada itu. alat penyukat seperti ini adalah amat penting bagi memastikan kandungan EC adalah menepati keperluan tanaman cili tersebut.6 EC. Oleh yang demikian.ALAT PENYUKAT MUDAH-ALIH 3 DALAM 1 Setiap usahawan pertanian terutamanya usahawan pertanian fertigasi perlu memiliki alat penyukat ini yang amat berrguna untuk tujuan menyukat kandungan baja air yang digunakan bagi membolehkan setiap tanaman mereka memperolehi nutrien (baja) yang mencukupi. Ini adalah kerana setiap jenis tanaman memerlukan sukatan EC (Electric Conductivity) yang berbeza pada setiap peringkat umur tanaman tersebut.4 EC ~ 1. Sebagai contohnya.6 EC manakala selepas 4 minggu keperluannya akan bertambah iaitu diantara 2. Bacaan EC diperolehi dengan menekan butang "MODE" sehingga kelihatan paparan "EC".

00 ~ 19.1CF * TDS resolution: 10ppm * * * * * * * * * * Accuracy: ±2% F.99 EC * CF measurement range: 0.0 ~199CF * TDS measurement range: 10 ~ 19990ppm * EC resolution: 0.5cm Weight: 86g (inc batteries) Powered by: X4 1. diagrams (including for calibration) and battery included Brand new and factory boxed in tough.S Operating temperature: 0ºC ~ 50ºC (32ºF~122ºF) Automatic temperature compensation (ATC): 0ºC ~ 50ºC (32ºF~122ºF) Calibration: manual – screwdriver included Dimensions: 18cm x 3. padded storage case Produk : EC-CF-TDS Meter Jenama : Kelilong Harga :disini Baja Organik : Baja Gunung Berapi Zeolite .01EC * CF resolution: 0.5 cm x 10. Specifications: * EC measurement range: 0. Hubungi kami untuk mendapatkannya sekarang.5V (AG13) batteries (included) Tough plastic body Instructions.sebanyak RM165. Potongan harga diberikan kepada pembelian melebihi 1 unit.00 bagi setiap unit.

.BAJA GUNUNG BERAPI atau nama saintifiknya ZEOLITE CLINOPTILOLITE adalah merupakan unsur ORGANIK DAN MINERAL SEMULAJADI yang diperlukan untuk kesuburan tanah dan memulihkan tanah mati. ZEO G5 FERTILIZER dihasilkan melalui proses pengasingan mineral yang dilombong di kawasan pergunungan berapi Indonesia. Baja ini adalah merupakan unsur MINERAL SEMULAJADI yang diperlukan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memulihkan tanah mati. Ianya mengandungi SILIKA (ALUMINASILICATE) yang tinggi di mana ianya mampu meningkatkan keupayaan tanah memegang baja dan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman.

7.0 .e. pokok buah-buahan dll.0) kepada tahap pH tanah subur (ph 6. Ianya juga berfungsi sebagai Agen rawatan tanah dimana BAJA GUNUNG BERAPI ini membetulkan tahap pH tanah masam (pH 3. Menambah daya tahan tanaman dan dapat mengurangkan serangan penyakit.q) membantu mengikat ion-ion seperti ammonia untuk diserap oleh tumbuhan. kesuburan tanah.Disamping itu.0). padi. 3. kelapa. Merawat tanah masam dengan mengubah struktur tanah dan dapat mengekalkan tahap pH tanah berpanjangan.0 . BAJA GUNUNG BERAPI adalah produk organik semulajadi yang mana ianya tidak memudaratkan kepada manusia dan binatang dan juga tidak akan menyebabkan keracunan metal di dalam darah. Sesuai digunakan untuk semua jenis tanaman terutama kelapa sawit pada tanah liat dan gambut. Mengandungi 'Potassium' yang tinggi. 5. Kelebihan dan Kebaikan Menggunakan Baja Gunung Berapi 1. daun menggalakkan pertumbuhan akar dan untuk penyuburan bunga dan buah.5. Mempunyai CATION EXCHANGE CAPACITY (CEC) yang tinggi (147 m. 4. . bentuk atom (honeycomb structure) yang terbentuk dalam baja ini dapat mengimbangi pengudaraan dan pengairan tanah. berkeupayaan bertindakbalas dengan Nitrogen dan unsur mineral semulajadi utama yang diperlukan bagi menjamin 2. Ianya juga mengandungi Unsur Asas Baja Makro Nutrien dan Mikro Nutrien iaitu untuk penyuburan pokok. 6.

KTK. N. Baja Organik. October 28. Memaniskan hasil buah-buahan. Dapatkan segera di Pusat Jualan Romatech Agro pada harga :1kg = RM3. 9.00 20kg = RM36.00 Posted by Romatech Agro at Wednesday. Meningkatkan pH. Ca. Semua jenis medium. Mg dan K dalam tanah. 2009 0 comments Labels: Baja. 11.00 2kg = RM5.7. Mengendalikan racun dari unsur aluminium.dll). Meningkatkan penyerapan air.K. Baja Gunung Berapi. Zeo G5. 10. Zeolite MONDAY. Penternakan Akuakultur (menaikkan nilai pH air dari masam (asid) kepada neutral (6-7pH) serta dapat menjernihkan air Sayur-sayuran : 30~50gram/pokok Sawit : 2-5kg/pokok Getah : 1kg/pokok Padi : 70~100kg/ekar Panduan Penggunaan :• • • • Maklumat lanjut Klik disini. 2009 Senarai Harga : Baja dan Nutrien Tambahan Senarai Harga Baja dan Nutrien Tambahan . 8. Kesesuaian Baja Gunung Berapi Zeo G5 :• • • • Semua jenis tanaman dan sayur-sayuran. serta menambah berat hasil tanaman. tanah mahupun sabut kelapa atau sekam padi. Meningkatkan efisiensi organik sebagai penyedia unsur (N. OCTOBER 5.

Hero-Gibb 5% 250ml : RM65.00 (Ahli TEFRA:RM60.00 ) Keterangan : Hormon ... info selanjutnya disini.

Smartgrow (Organik) 1.0L : RM30.00 (Ahli TEFRA : RM27.00 ) Keterangan : Organik ... info selanjutnya disini.

Baja Gunung Berapi Zeo G5 2kg : RM5.00 (Ahli TEFRA : RM4.80 ) 20kg : RM36.00 (Ahli TEFRA : RM34.00 ) Keterangan : Organik ... info selanjutnya disini.

Penggalak Bunga/Buah (RA-PB1) 1kg : RM4.00 Ahli TEFRA : RM3.80 Penerangan : Dirumus khas daripada molasses, EM dan bahan-bahan organik (hampas tebu) khusus untuk mengatasi masalah tanaman yang kurang mengeluarkan hasil. Kesannya boleh dilihat dalam 2-3 hari (atau selewat-lewatnya 7 hari) ** Terbukti amat berkesan **

Pelekat Bunga/Buah (CY-787) 1 Liter : RM70.00 Ahli TEFRA : RM63.00 Penerangan : Mengurangkan masalah bunga dan buah gugur sebelum tuaian. Terbukti berkesan... info selanjutnya disini

Pelekat Bunga/Buah (CY-787) 1 paket/30ml : RM3.00 Ahli TEFRA : RM2.80 Penerangan : Mengurangkan masalah bunga dan buah gugur sebelum tuaian. Terbukti berkesan... info selanjutnya disini

Posted by Romatech Agro at Monday, October 05, 2009 0 comments

Senarai Harga. Baja Organik.Bekas C 2. Smartgrow TUESDAY. Langkah Pertama (Menyediakan Pati Baja Fertigasi) 1. Serbuk A kedalam bekas A dan Serbuk B ke dalam Bekas B. Pelekat Bunga. 3. Kemudian kacau sehingga semua larutan tersebut menjadi sebati.Labels: Baja. Penggalak Bunga. Sediakan bekas berisi 10 liter air (air paip) . 4. Ambil 100ml pati baja dari bekas A dan masukkan ke dalam Bekas C dan kacau sehingga sebati. Oleh sebab itu. Maka kuantiti pati baja perlulah ditambah daripada 100ml kepada 150ml~200ml bagi setiap 10 liter air. 3. Masukkan kesemua serbuk di dalam bungkusan-bungkusan tersebut ke dalam bekas air masing-masing. 4.boleh gunakan baldi air) 2. CY-787. maka keperluan nutrien (baja) anak pokok ini akan bertambah. Ambil 100ml pati baja dari Bekas B dan masukkan ke dalam Bekas C dan kacau sehingga sebati. Penggalak Buah. Baja Gunung Berapi. Nutrien. Langkah Kedua (Menyediakan Air Baja untuk siraman ke pokok) 1. 2009 Kaedah Menyediakan Larutan Air Baja Fertigasi Pengetahuan di dalam menyediakan larutan air Baja Fertigasi adalah amat penting bagi memastikan tanaman fertigasi mendapat nutrien yang secukupnya seperti yang diperlukan oleh tanaman. 100 liter dan 200 liter. Isikan 10 liter air (air paip) ke dalam setiap satu bekas tersebut. Kemudian bolehlah disiram kepada anak pokok sehingga berumur 1 bulan. maka adalah lebih baik . Apabila umur anak pokok berumur lebih daripada 1 bulan. Pelekat Buah. Pada kebiasaannya mereka-mereka yang mengusahakan tanaman fertigasi pada skala yang kecil membeli terus set baja fertigasi di dalam bentuk serbuk yang dibekalkan di dalam kuantiti seperti 10 liter. Sediakan 2 bekas air (Bekas A dan Bekas B . 50 liter. FEBRUARY 17.

sekiranya kita mempunyai kemudahan alat penyukat EC Meter bagi memastikan pemberian nutrien (baja) adalah lebih baik dan seimbang sepertimana yang diperlukan oleh pokok. Set Serbuk Baja AB Melarutkan Serbuk Baja AB (Pati) . InsyaAlllah. Kaedah penyediaan larutan air baja fertigasi boleh dimuaturun di sini : Mudahan ianya adalah berguna kepada usahawan yang baru menceburi pertanian fertigasi ini.

Baja. Panduan TUESDAY. 2008 Kebun Permai : Memindahkan Anak Pokok Cili ke Polibag . 2009 0 comments Labels: Air Baja. February 17.Menyediakan Air Baja (Siraman) Posted by Romatech Agro at Tuesday. Muat-Turun. DECEMBER 9. Jadual.

Ahad 7 Disember 2008 . saya meneruskan Projek Mini 100 Pokok Cili Fertigasi di Kebun Permai. Jam 10 pagi kami mulakan dengan membuat bancuhan baja air ( Bahan A dan B) sebanyak 100 liter. 2 buah tong berkapasiti 120 liter setiap satu digunakan sebagai bekas menyimpan baja air bahan A dan bahan B (pekat). Alor Gajah.Kebun Permai. Bacaan baja air kemudiannya disukat dengan menggunakan EC Meter sehingga mendapat bacaan 1. .Seperti yang dirancangkan sebelum ini.5 liter bahan A dan 3. Melaka bersama-sama dengan 2 orang adik saya Mohd Nor dan Mohd Naser sehari sebelum sambutan Hari Raya Aidil Adha. Selepas itu. Walaupun saya baru 1 hari keluar dari wad (kerana denggi). namun kerana semangat dan perancangan yang telah diatur.5 EC. kami teruskan juga program membuat bancuhan baja air dan memindahkan anak pokok cili dari tray semaian ke dalam polibag. sebuah tangki air berkapasiti 100 gelen (378 liter) dipenuhkan dengan muatan sebanyak 350 liter air pili dan dicampurkan dengan 3.5 liter bahan B (pekat) untuk mendapatkan sukatan bagi baja air yang ideal untuk anak pokok cili yang berusia 1 bulan.

Bancuhan Baja Air Selesai membuat bancuhan. Sebuah Alat Penetap Waktu (Timer) digunakan dan jadual siraman untuk Kebun Permai adalah seperti berikut :- • • • • • Siraman Pertama : 8:30 pagi ~8:34 pagi Siraman Ke-2 : 10:30 pagi ~ 10:34 pagi Siraman Ke-3 : 1:00 ptg ~ 1:04 petang Siraman Ke-4 : 3:00 ptg ~ 3:04 ptg Siraman Ke-5 : 5:00 ptg ~ 5:04 ptg Oleh yang demikian. ujian siraman dilakukan dengan menyukat jumlah siraman berdasarkan kepada keupayaan motor (pam akuarium). Penggunaan baja air sehari = 50 liter. Penggunaan baja air sebulan = 1. 2 botol air mineral (500ml) digunakan untuk menyukat pada kedudukan permulaan dripper (polibag pertama) dan penghujung dripper (polibag ke-100). Keputusan yang diperolehi ialah 100ml = 4 minit.500 liter . Kami menetapkan jumlah siraman sehari/pokok ialah sebanyak 500ml.

Sukatan Siraman Kemudiannya. Alhamdulillah. menjelang tengahari. Maka bermulalah episod baru bagi 100 anak pokok cili Kulai ini di dalam polibag yang lebih selesa berbanding dengan tray semaian yang kecil sebelum ini. Memindahkan Anak Pokok . kesemua kerja-kerja telah selesai dilakukan. Kerja-kerja pemindahan sebanyak 100 anak pokok cili ini mengambil masa selama lebih kurang 20 minit dengan dibantu oleh adik saya Mohd Naser dan Mohd Nor. kami terus memindahkan anak pokok cili (Kulai 568) ke dalam polibag.

Cocopeat-Bata .

Cocopeat (Sabut Kelapa kering) Bata merupakan salah satu alternatif yang baik bagi menyelesaikan masalah untuk mendapatkan cocopeat biasa yang diproses halus dan diisikan ke dalam karung guni bersaiz 50kg. Oleh itu penggunaan cocopeat berbentuk batu-bata adalah amat bersesuaian bukan sahaja bagi usahawan berskala besar. Cara penggunaannya amat mudah iaitu dengan merendamkannya ke dalam bekas berisi 23 liter air. keseluruhan cocopeat ini akan mengembang dan sedia untuk diisikan kedalam polibag. Memandangkan saiz guni cocopeat yang agak besar dan beratnya mencecah hampir 10kg setiap guni. Kos pengangkutan juga agak tinggi sehingga bernilai ratusan ringgit. Dalam masa kurang dari 5 minit. . maka ianya memerlukan lori untuk mengangkutnya dari kilang ke kebun. tetapi ianya amat memudahkan bagi mereka yang menjalankan penanaman secara kecil-kecilan terutamanya di halaman rumah. 180 pokok). Malahan ianya lebih halus berbanding dengan cocopeat biasa (dalam guni). Selain dari itu kita tidak perlu melakukan pencucian terhadap cocopeat ini lagi seperti kebiasaan kerana ianya air rendaman tersebut tidak menjadi kekuningan. Ianya amat mudah dibawa kerana saiznya yang kecil iaitu 12"x12"x6" dengan berat hanyalah 5kg sahaja. Ianya boleh dimuatkan terus kedalam bonet kereta dengan kapasiti sehingga maksimum 30 unit (untuk tanaman min.

Dapatkan sekarang di Pusat Jualan Romatech Agro dengan harga RM5.50/unit.Ianya dapat memuatkan sekurang-kurangnya 6 polibag dengan isian sebanyak 3/4 polibag. Proses Menyediakan Medium Cocopeat-Bata Fertigasi : Media Tanaman .

Harga yang rendah kerana ia merupakan bahan buangan. CocoPeat (Serabut Kelapa) CocoPeat berasal daripada sabut kelapa yang diproses (kisar) secara halus dengan menggunakan mesin pengisar khas. Paling banyak digunakan oleh pengusaha tanaman sistem fertigasi adalah habuk sabut kelapa (CocoPeat) atau sekam bakar. habuk kayu dan lain-lain menggantikan tanah. sabut kelapa. akibat daripada daya serapan air yang tinggi akan menyebabkannya terdedah kepada risiko rosak dengan cepat sehingga menjejaskan akar tanaman terutamanya di kawasan yang menerima kadar hujan yang tinggi. Kadar garam yang rendah Bebas atau hampir tiada langsung pembiakan bakteria dan serangga perosak berbanding media tanah. pasir. batu bata pecah. Oleh itu. vermiculite dan maidenwell diatomite. Diantara kelebihan penggunaan CocoPeat adalah :• • • • • • Akar tanaman lebih banyak & halus berbandingkan akar yang menggunakan media tanah kerana cocopeat adalah lebih gembur dan memudah tumbesaran akar. Oleh yang demikian adalah lebih baik sekiranya dibina Rumah Perlindungan Hujan (RPH) bagi melindungi tanaman dan CocoPeat daripada rosak. Sekam Padi . Walaubagaimanapun. Selain daripada itu. batu kerikil granit. medium lain yang boleh digunakan adalah pasir. perlite. Lebih ringan dan mudah dikendalikan. medium yang mudah dicari dan murah hendaklah digunakan di dalam sistem Fertigasi. Daya penyerapan yang tinggi akan menyebabkan pemberian air-baja amat efektif dan tidak terbuang. Kaedah ini menggunakan bahan seperti bulu mineral.Fertigasi adalah merupakan salah satu daripada keluarga Hidroponik iaitu kaedah bercucuk tanam dengan meletakkan akar pohon ke dalam air baja (nutrien) tanpa mengunakan tanah.

Sekam padi adalah kulit biji padi (Oryza sativa) yang sudah dikisar. Kedua-dua media ini hendaklah digaulkan secara samarata sebelum dimasukkan kedalam polibag. Sekam bakar yang baik adalah sekam yang sudah terbakar. Kelemahan sekam bakar adalah ianya lebih mudah lapuk. Sekam padi yang biasa digunakan adalah sekam bakar atau sekam mentah (tidak dibakar). tetapi tidak terlalu hancur. Proses penyediaan media tanaman ini adalah seperti berikut :Menyediakan Media Tanaman . Sekam bakar juga mampu “memegang” tanaman dengan baik. memandangkan ada sesetengah kawasan yang tidak mempunyai habuk sabut kelapa dan ada sesetengah kawasan tidak mempunyai sekam bakar. sekam padi mentah cenderung miskin akan unsur hara. keduanya berperanan penting dalam pembaikan struktur media tanaman. Keunggulan terakhir ini umumnya tidak dimiliki oleh komponen media tanam lain. Namun. selain bersifat porous dan mampu menahan air. Kelebihan sekam mentah sebagai media tanam. Merupakan sumber kalium (K) yang diperlukan oleh tanaman. sehingga menghasilkan sekam yang menjadi arang (berwarna hitam). Sebagai media tanam. campuran medium seperti CocoPeat dan Sekam Bakar (3:1) digunakan untuk memberi pengudaraan dan juga sebagai sokongan kepada akar untuk berpaut di dalam polibag. Tetapi penggunaan CocoPeat atau Sekam Bakar sahaja juga diamalkan oleh sesetengah pengusaha bergantung kepada kawasan. adalah kaya akan vitamin B. dan tidak mudah menggumpal atau memadat sehinggakan akar tanaman dapat tumbuh dengan sempurna. • Sebaik-baiknya. • Sekam Bakar atau arang sekam adalah sekam atau kulit padi yang dibakar dengan teknik sedemikian rupa. Mudah didapati dan lebih murah. Sekam Mentah juga boleh digunakan sebagai komponen media tanam.

baja yang diberikan kepada tanaman adalah melalui air di mana baja AB dilarutkan ke dalam tangki untuk siraman ke pokok.00 bagi setiap guni bersaiz 2'x3' (guni 50kg). ia akan menjejaskan pertumbuhan pokok tersebut. Jadual Siraman Tanaman Cili Fertigasi Kadar siraman dan sukatan baja fertigasi AB adalah amat penting di dalam penanaman sayuran secara fertigasi.50~RM5. Namun begitu terdapat kaedah lain di mana ada usahawan yang mengamalkan pemberian air baja hanya 2 kali sehari (atau sekali sehari) dan selebihnya adalah pemberian air sahaja. harga CocoPeat dan Sekam Bakar di negara kita adalah murah dan mudah didapati iaitu diantara RM4. Sekiranya jumlah air dan sukatan baja yang diberikan kepada tanaman tidak mencukupi. Kekerapan siraman adalah diantara 3 hingga 5 kali sehari bermula seawal 8:00 pagi sehingga sebelum jam 6:00 petang pada setiap hari. Kategori Pemberian Sukatan Air Baja :- • 1 bulan : Peringkat Anak (Membesar) . Di dalam pertanian moden secara fertigasi ini. Oleh yang demikian setiap usahawan dan kebun tanaman perlulah mempunyai jadual siraman sendiri bagi memastikan pemberian air/air baja adalah seimbang dan memenuhi keperluan setiap pokok dan dapat menjimatkan kos penggunaan air mahupun baja fertigasi tersebut.Pada masa sekarang (2008). Secara umumnya keperluan air baja bagi setiap pokok/tanaman adalah berbeza pada setiap peringkat umur tanaman tersebut. Secara tidak langsung hasil yang diperolehi akan berkurangan dari sasaran mendapatkan hasil yang optimum. Oleh yang demikian pemberian air dan baja (air baja) adalah lebih kerap dan sepanjang tempoh masa siraman tersebut.

Terdapat juga pH-Up untuk menaikkan nilai pH. kita perlulah menambah penyelaras tersebut dengan kadar yang sedikit demi sedikit. Secara praktikalnya. Adalah amat sukar untuk memastikan nilaian nutrien yang tepat untuk sesuatu jenis tanaman. Ini adalah kerana skalanya adalah eksponen. Air bersih (air paip) mempunyai nilai EC yang rendah. Proses menyelaraskan nilai pH kadang kala agak sukar. Adakalanya. Kita juga boleh menyukat nilai nutrien yang hendak diberikan kepada pokok/tanaman tanpa bimbang menyebabkan berlakunya overfertilization. kita tidak pasti berapakah jumlah air di dalam tangki atau kita tidak mempunyai apa-apa kaedah untuk menyukat kandungan nutrien dengan tepat. semasa proses merendahkan atau meninggikan nilai pH. Menggunakan EC Meter bersama dengan pH meter. atau pada masa sekarang ianya lebih mudah lagi iaitu menggunakan elemen pH-Down dan boleh didapati dikebanyakan kedai pertanian.• • 2 bulan : Bunga dan putik buah 3 bulan dan ke atas : Berbuah/menuai hasil EC Meter EC Meter berfungsi menyukat kadar aliran elektrikal larutan air baja. . Tips Nilai pH boleh diturunkan dengan menggunakan cuka (vinegar). akan lebih memudahkan kita akan untuk memastikan pemberian sukatan air dan baja yang lebih tepat tanpa perlu bimbang terhadap faktor overfertilization. Apabila kita menambah kuantiti larutan baja (pati baja) diikuti dengan penyelarasan nilai PH. maka nilai EC akan bertambah. ada juga kemungkinan bahawa sukatan nutrien yang tertera di atas label baja adalah terlalu rendah untuk tanaman dan menyebabkannya tidak mendapat sukatan nutrien yang diperlukan. Walau kesemuanya ini tidak mendatangkan masalah.

Sebenarnya kita boleh menggunakan pH meter tanpa menggunakan bersama EC meter jika sekiranya kita memberikan sukatan baja yang betul sepertimana yang disyorkan oleh pihak pengeluar. maka kita sebenarnya membunuh pokok/tanaman kerana proses overfertilization tetap akan berlaku.Lakukan penyelarasan (calibrate) terhadap EC dan pH meter pada setiap bulan. Ini adalah bagi memastikan alat pengukur tersebut adalah di dalam keadaan baik pada sepanjang masa. jangan menggunakan EC meter tanpa menyukat dan menyelaraskan nilai pH bagi air yang hendak digunakan. Sebaiknya. Sekiranya kita menggunakan EC meter sahaja. Panduan Menggunakan pH Meter .

. Masukkan elektrod ke dalam bahan penguji 6. tekan butang "HOLD" sekali lagi. Mula-mula buka penutup di bahagian bawah. Pastikan anda menutup semula penutup PH meter selepas digunakan. bersihkan hujung elektrod dengan air bersih untuk mengelakkan bacaan PH yang tidak betul dimasa hadapan. Masukkan elektrod ke dalam cecair yang hendak diukur PH-nya. 7. Kemudian basuh elektrod dengan cara mengacau pH meter tersebut pada air bersih atau dengan melalukan air kepada elektrod dan lap dengan kain atau kertas yang menyerap. 8.standard buffer solution.Panduan Penggunaan 1. 5. dan kacau secara perlahan-lahan. 3.86 (atau pH 7). 2. Penjagaan Membuat Pelarasan (Calibration) :1. Kacau perlahan-lahan sehingga bacaan PH menjadi stabil. Jika anda ingin mengukur sekali lagi. 6. Selepas selesai menggunakannya. Tekan butang "ON" untuk menghidupkan PH meter. Tekan butang "HOLD" jika anda ingin menyimpan data bacaan. 4.

Pada kebiasaannya mereka-mereka yang mengusahakan tanaman fertigasi pada skala yang kecil membeli terus set baja fertigasi di dalam bentuk serbuk yang dibekalkan di dalam kuantiti seperti 10 liter. 100 liter dan 200 liter. PERINGATAN !! 1.boleh gunakan baldi air) 2. 3.18 atau pH 10. Maklumat dan keperluan tentang pH Meter . . Basuh elektrod dengan air bersih dan lap untuk mengeringkannya.2. Berhati-hati semasa 2. 3. 50 liter. Tunggu hingga bacaan menunjukkan pH 10. Masukkan elektrod dalam standard buffer solution pH 4. adalah mudah pecah (fragile). Bahagian kaca elektrod mengendalikannya. Sediakan 2 bekas air (Bekas A dan Bekas B ... 4. Tukar bateri di bahagian atas seperti gambar jika bacaan pH tidak muncul. Tukar elektrod mengikut aturan seperti gambar. Cuci elektrod dengan air bersih. Langkah Pertama (Menyediakan Pati Baja Fertigasi) 1. Pusingkan skrew "TRIMMER" sehingga mendapat bacaan yang sepatutnya. 4. baca lagi Kaedah Menyediakan Larutan Air Baja Fertigasi Pengetahuan di dalam menyediakan larutan air Baja Fertigasi adalah amat penting bagi memastikan tanaman fertigasi mendapat nutrien yang secukupnya seperti yang diperlukan oleh tanaman.01 atau pH 9. Isikan 10 liter air (air paip) ke dalam setiap satu bekas tersebut.

Serbuk A kedalam bekas A dan Serbuk B ke dalam Bekas B. 3. Maka kuantiti pati baja perlulah ditambah daripada 100ml kepada 150ml~200ml bagi setiap 10 liter air. Cadangan Jadual Kawalan Serangga Dan Nutrien . Oleh sebab itu. Kemudian kacau sehingga semua larutan tersebut menjadi sebati. Masukkan kesemua serbuk di dalam bungkusan-bungkusan tersebut ke dalam bekas air masing-masing. Ambil 100ml pati baja dari bekas A dan masukkan ke dalam Bekas C dan kacau sehingga sebati. Langkah Kedua (Menyediakan Air Baja untuk siraman ke pokok) 1.3. Sediakan bekas berisi 10 liter air (air paip) . maka adalah lebih baik sekiranya kita mempunyai kemudahan alat penyukat EC Meter bagi memastikan pemberian nutrien (baja) adalah lebih baik dan seimbang sepertimana yang diperlukan oleh pokok. Ambil 100ml pati baja dari Bekas B dan masukkan ke dalam Bekas C dan kacau sehingga sebati. Kemudian bolehlah disiram kepada anak pokok sehingga berumur 1 bulan. maka keperluan nutrien (baja) anak pokok ini akan bertambah. 4. 4.Bekas C 2. Apabila umur anak pokok berumur lebih daripada 1 bulan.

Amalan meracun di dalam industri pertanian merupakan elemen yang amat penting bagi menjamin penghasilan tanaman adalah diperingkat optimum. Lakaran Sistem Tangki Air Baja . Pemberian nutrien tambahan selain daripada Baja Fertigasi AB juga baik untuk diamalkan kerana ianya akan meningkatkan lagi produktiviti. Pelbagai kaedah dan tatacara yang diamalkan dan digunapakai oleh pengusaha kebun sayuran dalam memastikan tanaman mereka bebas atau sekurang-kurangnya dapat meminimumkan serangan pelbagai jenis serangga perosak dan jangkitan kulat serta bakteria perosak. Jadual di atas adalah merupakan cadangan penyemburan racun kawalan serangga dan beberapa penyenaraian tentang kawalan secara organik dan biologi. Di dalam amalan pertanian. Sesetengah pengusaha terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi dengan membeli pelbagai jenis racun kawalan serangga dari pelbagai jenama. mencegah adalah lebih baik daripada mengubati tanaman yang telah dijangkiti penyakit terutamanya jangkitan kulat dan bakteria yang mana peratusan untuk tanaman pulih adalah amat rendah. Pada peringkat sederhana (lebih 1000 pokok) kebanyakan pengusaha mengadakan tidak kurang dari 10 jenis racun kawalan serangga samada yang berunsurkan racun kimia mahupun kawalan secara organik ataupun biologi. Oleh yang demikian konsep pencegahan daripada serangan penyakit adalah amat penting dan perlu diberi perhatian yang serious. Oleh yang demikian. adalah penting bagi setiap pengusaha kebun sayur untuk mempunyai jadual penyemburan racun kawalan serangga bagi memastikan kebun mereka tidak diserang oleh serangga perosak ini.

Polypipe 32mm/50mm 3. Tangki Simpanan Air (Poly tank) 2. Poly Tee (ET) = 2 unit 8. Ianya adalah sesuai untuk kapasiti tanaman melebihi 100 pokok dengan menggunakan pam air. Poly Female Treaded Adaptor (FTA) = 5 unit 11. Poly Male Treaded Adaptor (MTA) = 10 unit 10. Tank Connector = 3 unit 6. Poly End Cap (EC) = 2 unit 9. Pam Air = 1 unit 4. Ball Valve = 4 unit 5.Gambarajah di atas adalah lakaran sistem pemasangan tangki air baja. Poly Elbow (EE) = 4 unit 7. (Klik pada gambar untuk paparan yang lebih jelas). Spesifikasi umum :1. Poly Tee (ET) = 2 unit .

Tambahan pula.Lakaran Pemasangan Pada Tangki Air Baja Lakaran di atas adalah contoh pemasangan paip. udara akan masuk ke dalam hujung paip getah. kesemua air di dalam tangki air baja akan terus dialirkan ke kebun sehingga air baja akan kering sepenuhnya. Pada satu hujung paip getah dimasukkan ke dalam Bekas A. bahagian hujung paip yang terletak di dalam Bekas A perlulah diangkatkan melebihi paras air dari Bekas A tersebut. Air akan terus mengalir ke dalam Bekas B tanpa kita perlu menyedutnya secara berterusan di sebabkan oleh apa yang dinamakan proses Siphon (Syphon). Ia sama seperti kita memindahkan air dari Bekas A (kedudukan lebih tinggi) kepada Bekas B (kedudukan lebih rendah) dengan menggunakan paip getah.00. kemudian kita akan menyedut air dari hujung paip getah yang lagi satu dan terus memasukkannya ke dalam bekas B. Kaedah pemasangan ini adalah paling efektif bagi mengatasi masalah Siphon/Syphon iaitu apabila Pam Air "OFF". air tidak akan mengalir lagi. kerana ianya bukan sahaja amat efektif. Pada masa ini. Kaedah yang sama juga digunapakai di dalam Sistem Pemasangan Paip Air Baja di dalam Sistem Fertigasi. Apabila kita memasukkan semula hujung paip getah ini ke dalam Bekas A semula. kaedah ini tidak memerlukan penyelenggaraan (maintenance). Untuk memberhentikan air daripada terus mengalir. malahan kosnya adalah amat rendah berbanding dengan pemasangan "Solenoid Valve" yang harganya lebih daripada RM100. pam air dan timer pada Tangki Air Baja. .

Lakaran Peralatan dan Penyambung Tangki Air Baja .

dan penggunaan peralatan penyambung bagi .Lakaran di atas adalah rekabentuk pemasangan tangki air baja.

ketinggian pokok yang ideal (3-4kaki). Pemilihan dan Penyediaan Biji Benih Pemilihan biji benih adalah menurut pilihan anda. F1 223. Kaedah penyemaian biji benih yang biasa dilakukan adalah seperti berikut. rasa buah cili yang kurang pedas dan lain-lain. Ini adalah kerana anak benih dan anak pokok yang baik dan sihat akan dapat menjamin hasil dan pulangan yang tinggi. F1 469. Terdapat pelbagai jenis biji benih cili di pasaran pada masa sekarang iaitu hybrid F1 568. dan sebagainya. . Namun begitu.Kaedah dan Panduan Semaian Biji Benih Kaedah dan proses penyemaian biji benih adalah langkah awal yang amat penting di dalam penanaman cili (dan sayuran lain). pada masa sekarang benih F1 568 menjadi pilihan utama kerana faktor saiz buah cili yang sederhana besar. pokok mengeluarkan bunga dan putik. Malahan ianya menjadi pilihan utama terhadap pasaran cili di negara kita ini. sambil berbuah.

Kebiasaannya bekas semaian ini mengandungi kapasiti 104 lubang. Merendam Biji Benih Rendam biji benih tersebut ke dalam bekas yang berisi air. Jangan gunakan media semaian berbentuk tanah atau baja bakar bagi mengelakkan penyakit terutamanya pada akar pokok. Ini adalah bagi memudahkan kita melakukan pemilihan hanya kepada anak pokok yang sihat sahaja dipindahkan ke dalam polibag. Pemilihan Media Semaian Pilih media semaian yang bersesuaian seperti Peat Moss atau Holland Peat. Racun kulat (Thiram) boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Bekas semaian dicadangkan agar ditandakan dengan tarikh menyemai biji benih untuk tujuan rekod umur anak pokok di dalam tray semaian. Sila baca panduan pada label racun tersebut. Boleh gunakan air paip. 1. Namun . Pemilihan bekas semaian Sediakan bekas semaian (juga dikenali sebagai dulang semaian). Kaedah merawat biji benih boleh dilakukan kepada biji benih yang bukan dari varieti hibrid bagi tujuan ketahanan daripada penyakit. Secara tidak langsung ianya akan memudahkan kita untuk mengetahui tumbesaran benih tersebut. Biji benih hendaklah disediakan (disemai) 20%-30% lebih daripada jumlah keperluan.Biji benih dari varieti hibrid adalah lebih baik dari segi ketahanan dan mempunyai kadar peratusan yang tinggi untuk mudah bercambah dan hidup sihat.

ada kemungkinan ianya kurang baik.8pH. Mengeringkan Biji Benih Apabila telah cukup tempoh rendaman. Proses rendaman ini hendaklah dibuat selama semalaman. . 3. Jangan isikan terlalu padat kerana ianya akan melambatkan percambahan biji benih dan menyebabkan akar pokok sukar bergerak. Sekiranya biji benih basah ianya akan melekat-lekat diantara satu sama lain.begitu adalah lebih baik sekiranya air paip yang digunakan tersebut mempunyai bacaan sekitar 5. Media semaian yang boleh di gunakan adalah terdiri daripada Peat Moss/Holland Peat dan lain-lain. maka proses menyediakan media semaian boleh dilakukan. Letakkan biji benih yang telah ditoskan airnya ke atas kertas suratkhabar dan dilipatkan bagi tujuan pengeringan. bolehlah direndamkan pula ke dalam bancuhan racun kulat (gunakan racun thiram) selama 5-10 minit untuk tujuan perlindungan daripada serangan penyakit samada dari biji benih mahupun apabila pokok telah dewasa. Untuk lebih baik. Sebaiknya ambil biji benih yang tenggelam sahaja. 2. toskan airnya dengan menggunakan alat penapis. Ini akan memudahkan kerja-kerja menyusun biji benih ke dalam tray semaian. Jangan menggunakan media semaian seperti tanah atau baja bakar!!! Isikan media semaian (Peat Moss) ke dalam bekas semaian. Sebaiknya isikan peat moss pada kadar 85-90% penuh. Boleh gunakan penapis teh. Ianya dikenali juga sebagai baja kompos. Peat Moss hendaklah ditekan dengan jari pada kadar sederhana. Biji benih yang tidak tenggelam. selepas rendaman pertama ini. Penyediaan Media Semaian Sambil menunggu biji benih kering. Tujuan proses rendaman ini adalah :• • Memastikan cengkerang/kulit biji benih cili lebih lembut dan memudahkannya untuk bercambah. Boleh juga menggunakan air panas sekadar suam kuku bagi mempercepatkan proses rendaman tersebut kepada 2-3 jam sahaja.

Menyemai biji benih Seterusnya.4. Dengan menggunakan penyukat ini. Menyiram Kemudian siram air secara rata sehingga basah ke atas peat moss dengan menggunakan spray. Penyimpanan Tray semaian ini kemudiannya hendaklah diletakkan jauh daripada cahaya matahari yang boleh menyebabkan peat moss menjadi cepat kering. Kemudian timbus biji benih tersebut dengan menggunakan jari tangan secara perlahan. Peat moss hendaklah sentiasa berkeadaan lembab pada sepanjang masa sebelum biji benih bercambah. Salah satu kaedah lain untuk mengekalkan kelembapan peat moss ialah dengan meletakkan satu lagi tray semaian (kosong) secara terbalik ke atas tray semaian yang berisi biji benih itu tadi. penyiraman dicadangkan dilakukan sebanyak 2 kali sehari. ambil dan letakkan biji benih yang telah dikeringkan di atas kertas suratkhabar itu tadi ke dalam setiap lubang yang berisi peat moss pada tray semaian tersebut. NOTA : Pilih hanya biji benih yang baik dan elok sahaja. tekan/benamkan biji benih ke dalam peat moss secara perlahan-lahan sehingga mencapai ukuran yang dikehendaki (3~5mm). Jangan ditekan!!! 6. 5. Kedalaman Semaian Biji Benih Biji benih perlu disemai pada kedalaman 3~5mm di dalam peat moss. Pastikan biji benih diletakkan di tengah-tengah kedudukan setiap lubang bagi memastikan akar pokok mendapat ruangan yang secukupnya. 7. Berhati-hati semasa siraman agar biji benih tidak beralih kedudukannya dari dalam peat moss tersebut. Ini juga akan memudahkan kita untuk memeriksa dan menyiram dengan air. gunakan lidi atau pencungkil gigi sebagai penyukat dan tandakan ukuran yang dikehendaki dengan menggunakan pen/pensil. . Oleh itu. Ini juga dapat memastikan cahaya matahari tidak sampai kepada peat moss. Untuk memudahkan kerja-kerja ini.

Pendedahan Kepada Cahaya Matahari Apabila kedua-dua daun tersebut telah terbuka. Biji Benih Bercambah Pada kebiasaannya. biji benih akan mula bercambah di dalam tempoh masa 3-5 hari dari tarikh semaian. Oleh yang demikian. Tray kedua (tray kosong) hendaklah dialihkan apabila biji benih telah mula bercambah.8. maka ianya perlulah didedahkan kepada cahaya matahari yang sederhana panas tetapi hendaklah dijauhkan daripada terkena hujan. Dalam masa yang sama. melindungi daripada pancaran UV. 9. melindungi daripada hujan (asid) dan melindungi daripada serangan serangga. Dalam masa 5~7 hari biji benih akan mengeluarkan 2 daun. Kebiasaan rekabentuk rumah semaian adalah berpara/bertingkat dan . penyiraman air hendaklah diteruskan. rumah semaian adalah amat diperlukan bagi melindungi anak pokok daripada kepanasan melampau.

mempunyai sekurang-kurangnya 2 tingkat. Jika menggunakan 1. pemindahan bakteria mudah berlaku dan kemungkinan tray semaian boleh terjatuh semasa mengalihkan tray semaian tersebut. Manakala dinding dan sekeliling rumah semaian hendaklah dilitupi dengan jaring halus bagi mengelakkan serangan serangga. Plastik atap pula sebaiknya menggunakan bahan pelindung UV bagi memelihara dan melindungi anak pokok daripada sinaran UV. Kemudian masukkan/rendamkan tray semaian yang berisi anak pokok itu ke dalam bekas takungan air baja tersebut. Pada masa ini anak pokok telahpun mempunyai sebanyak 6 helai daun. Atapnya pula hendaklah dibina daripada plastik lutsinar dan boleh ditembusi oleh cahaya matahari. penyiraman dengan menggunakan baja AB hendaklah dilakukan pada kadar 0. Ketinggian atap dicadangkan sekurang-kurangnya 3 kaki daripada para yang teratas sekali. Anak Pokok Matang Anak pokok akan menjadi matang (cukup umur) sekurang-kurangnya pada umur 25 hari (3 minggu) dari tarikh semaian. pastikan siraman tidak terkena daun pokok kerana ianya akan menyebabkan kerosakan pada daun. anak pokok bolehlah dipindahkan ke dalam polibag. 10. Keperluan Nutrien Anak pokok di dalam tray semaian ini yang telah mencapai umur 14 hari perlulah diberikan nutrien tambahan kerana pada masa ini. Ini adalah bagi memastikan anak pokok benar-benar cukup matang . Pada masa ini anak pokok telahpun mempunyai sebanyak 4 helai daun. pada ketika ini. Kaedah lain yang digunakan untuk tujuan siraman adalah dengan menyediakan bekas takungan berisi air baja. peat moss sudah tidak lagi dapat membekalkan nutrien yang diperlukan oleh anak pokok. 11.5EC ~ 1.0EC. Oleh yang demikian. Oleh yang demikian. Tingkat bawah untuk biji benih yang belum bercambah (tidak memerlukan cahaya matahari) dan tingkat atas untuk anak pokok yang telah mempunyai sekurang-kurangnya 2 daun dan memerlukan cahaya matahari untuk proses tumbesarannya. Namun begitu kaedah ini agak kurang baik kerana permasalahan seperti kualiti air baja mungkin tercemar.0EC. adalah dicadangkan untuk memindahkan anak pokok ke dalam polibag pada hari yang ke-30. Namun begitu.

Proses Percambahan Anak Pokok .sebelum dipindahkan. Ini dapat dipastikan dengan memerhatikan pada pangkal anak pokok yang akan bertukar kepada warna sedikit kelabu.

.

Update: Rumah Pelindung Hujan Posted on November 24th. tapak projek Hari ini aku sempat mintak tolong Isteri tercinta untuk pergi ke kedai hardware membeli barangbarang yang aku perlukan untuk membuat rumah pelindung hujan. Rumah Pelindung Hujan. Untuk design yang sebenar mungkin ia lebih panjang sedikit dengan extra dua lagi tiang. Projek. Design RPH yang akan aku buat adalah sedikit sebanyak seperti gambar dibawah. Inilah paip yang telah isteriku belikan. Ini adalah lakaran aku yang pertama. . Pertanian. Aku dah buat list berapa banyak paip PVC yang dikenhendaki dan panjang nyer sekali. 2008 in Fertigasi.

. Harga ni tak termasuk Plastik bumbung lagi dan saiz RPH ni adalah 16′ x 5′. Harga ni termasuk cross joint yang diperbuat dari G.1 yang sentiasa nak mintak tolong buat sesuatu. Harap-harap sampai besar masih lagi camtu. Ni plak pembantu aku no.Kos bagi kesemua paip PVC yang aku beli ni adalah dalam RM150.I. Sebab cina tu cakap cross join PVC mmemang tak de jual.

Nati besok-besok kalau ada masa aku sambung lagi dan updatekan progress nyer. hari aku hanya sempat pacak 4 batang tiang saja.Jadi untuk permulaan. .

cuma bila nak bancuh ngan air je buat reading. aku dapat feedback dari kawan-kawan di internet mengatakan baja AB pekat tak payah nak buat reading.Update dari post yang sebelum ni pasal bacaan EC larutan Baja AB pekat. macam biasa yang perlu di buat .