Nota pendidikan islam tingkat 1 1. AL-QURAN MENJANA KECEMERLANGAN HIDUP Firman Allah s.w.

t:-

‫الــم )1( ذلك الكتـــب ل ريب فيه هدى للمتقين )2( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما‬ (4) ‫رزقنـهم ينفقون )3( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباللخرة هم يوقنون‬ 5) ‫)أولـئك على هدى من ربهم وألـئك هم المفلحون‬
Pengertian Kalimat:

‫ل ريب‬ ‫هدى‬ ‫للمتقين‬ ‫يؤمنون‬ ‫يقيمون‬ ‫ينفقون‬ ‫أنزل‬ ‫قبلك‬ ‫هم يوقنون‬ ‫أولـئك‬ ‫ربهم‬ ‫المفلحون‬

: Tidak ada sebarang syak : Petunjuk : Orang yang bertakwa ; Orang yang beriman ; Mendirikan : Membelanjakan : Yang diturunkan : Sebelum engkau : Mereka yakin : Mereka : Tuhan mereka : Orang yang berjaya

Maksud Al-Quran Al-Quran ialah kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah S.W.T. kepada Nabi Muhammad S.A.W. melalui Malaikat Jibri a.s. diturunkan dalam bahasa arab dan menjadi ibadat dengan membacanya. Perbezaan antara al-Quran dengan kitab suci yang lain Al-Quran Kitab-kitab lain Ditujukan kepada semua manusia Ditujukan kepada umat tertentu sahaja Kandungannya terjamin kekel Kandungannya tidak terjamin daripada sebarang perubahan Membacanya dikira sebagai ibadat Membacanya tidak dikira sebagai ibadat Tujuan / Sebab Al-quran diturunkan iSebagai pembimbing dan panduan kepada manusia. iiMembetulkan akidah manusia yang menyeleweng. iiiMemandu manusia cara-cara membentuk peribadi masyarakat. ivMemberitahu perkara-perkara yang hak dan yang batil. vMemberitahu perkara-perkara ghaib.

W.Pahala dan dosa .Malaikat .s.W.Padang Mahsyar .A. iiKitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa a.T iiMendapat kejayaan hidup di dunia dan di akhirat iiiMenjadi orang yang berilmu dan beramal .Syurga dan neraka .s. Antara contoh perkara ghaib: .Cara-cara beriman dengan Al-Quran iMeyakini kebenaran kandungan al-Quran iiMengamalkan ajaran al-Quran dalam kehidupan iiiMenjadikan al-Quran sumber rujukan utama ivMemahami maksud dari ayat-ayat al-Quran.T.s. sebelum al-Quran iKitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa a. Kelebihan orang yang bertakwa iDikasihi dan diredhai oleh Allah S.Mizan (timbangan amalan) .Jin .Titian sirat Maksud hari akhirat Hari akhirat ialah hari pembalasan terhadap segala perbutan manusia semasa hidup di dunia. iiiKitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud a. Maksud Taqwa Taqwa ialah mengawal diri daripada melakukan perkara yang dimurkai Allah S. Kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah S.W.W.T. Ciri-ciri orang yang bertaqwa (berdasarkan ayat 1-5) iBeriman dan beramal dengan ajaran al-Quran iiBeramal dengan ajaran al-Quran iiiBeriman dengan perkara-perkara ghaib ivBeriman dengan hari akhirat vMendirikan solat fardu lima waktu viBeriman dengan kitab-asal asal yang diturunkan kepada rasul-rasul terdahulu yang tidak diubah viiMembelanjakan sebahagian harta pada jalan kebajikan Maksud perkara ghaib Perkara ghaib ialah perkara yang tidak dapat dilihat dan tidak mampu difikirkan oleh akal manusia tetapi wajib dipercayai adanya berdasarkan keterangan al-Quran dan Hadis Nabi S. dengan mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan segala-Nya.

T. MENCONTOHI KEPATUHAN MALAIKAT Fiman Allah S.W.T.ivv- Sentiasa redha serta tabah menghadapi ujian hidup Tidak mudah terpengaruh atau terpedaya dengan unsure-unsur nigatif yang boleh melemahkan iman dan mehancurkan kehidupan Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menjadi orang yang bertaqwa iMemperbanyakkan amalan-amalan sunat seperti membaca al-Quran berzikir.W. bersedekah iiSentiasa menunaikan solat pada waktunya iiiBerusaha menjauhi larangan Allah S. :- ‫وإذ قلنا للملـئكة اسـجدوا لدم فسـجدوا ال إبليس أبى واسـتكبر وكان من الكـفرين )43( وقلنا يــأدم‬ ) ‫اسـكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ول تقربا هذه الشـجرة فتكونا من الظــلمين‬ ‫53( فأزلهما الشـيطـن عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عـدو ولكم فى‬ ) ‫الرض مسـتقر ومتـــع إلى حين )63( فتلقى ادم من ربه كلمــت فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم‬ 27) ‫قلنا‬ ‫اسـجدوا‬ ‫أبى واسـتكبر‬ ‫اسكن‬ ‫زوجك‬ ‫الجنة‬ ‫رغدا‬ ‫حيث شئتما‬ ‫ل تقربا‬ : Kami berfirman : Tunduklah : Enggan dan takbur : Tinggallah : Isterimu : Syurga : Sepuas-puasnya : Apa yang kamu berdua sukai : Janganlah kamu menghampiri . ivBerusaha dan bekerja dengan ikhlas kerana Allah vBerakhlak mulia PENGAJARAN AYAT Antara pengajaran ayat: iAl-Quran menjadi petunjuk kepada umat manusia iiOrang yang beriman sentiasa yakin dengan perkara ghaib dan hari akhirat sebagai hari pembalasan iiiSolat fardu wajib ditunaikan dengan sempurna dalam waktunya walau dalam apa keadaan sekalipun ivOrang yang dikurniakan rezkiatau harta kekayaan hendaklah membelanjakan ke jalan yang diredhai oleh Allah vOrang yang bertaqwa dapat membangun bangsa dan Negara yang diredhai oleh Allah 2.

T.T. Ayat di atas menerangkan bahawa Allah S.T. Malaikat sujud (memberi hormat) kepada Nabi Adam a. memerintahkan hamba-hambaNya segera bertaubat kerana: .W.T. Allah S. telah memuliakan Adam Iaitu: iDibenarkan tinggal di dalam Syurga berwsama isterinya Hawa iiBoleh menikmati apa sahaja makanan syurga Antara cara syaitan memperdaya manusia iMemperdaya manusia mensyirikkan Allah iiMengajak manusia supaya melanggar perintah Allah iiiMenggoda manusia supaya bermusuh-musuhan ivMenarik manusia kelembah kehinaan dan kehancuran vMencampak ke dalam hati manusia perasan was-was dan ragu-ragu Antara cara menghindari diri daripad tipu daya syaitan iMentaati perintah Allah iiMenjauhi larangan Allah iiiMenunaikan solat dengan khusyuk ivMenjaukan diri daripada perkar maksiat vSentiasa mentaati ibu bapa dan guru viSentiasa membaca/menghafaz al-Quran viiBersifat dengan sifat-sifat mahmudah seperti jujur dan baik hati Tindakan segera setelah seseorang melakukan dosa/kesalahan ialah bertaubat Maksud taubat Taubat ialah memohon keampunan kepada Allah S.W. dengan penuh keikhlasan dan menyesal terhadap kesalahan yang telah dilakukan.‫الشجرة‬ ‫الظـلمين‬ ‫فأزلهما‬ ‫فأخرجهما‬ ‫اهبطوا‬ ‫عدوا‬ ‫الرض‬ ‫مستقر‬ ‫متـع‬ ‫فتلقى‬ ‫التواب‬ ‫الرحيم‬ : Pokok : Orang yan zalim : Menggelincirkan mereka berdua : Mereka dikeluarkan : Turunlah kamu : Musuh : Bumi : Tempat kediaman : Kesenangan : Menerima : Penerima taubat : Mengasihi Bukti kepatuhan Malaikat kepada Allah S.T.W.s apbila diperintah berbuat demikian oleh Allah S.wW.W.

beristighfar dan bertasbih Pengajaran ayat iKita dikehendaki mencontohi kepatuhan malaikat iiIblis sentiasa berusaha memperdaya manusia supaya mengikut jejek langkahnya iiiOrang yang berjaya mengatasi tipu daya iblis akan selamat hidup di dunia dan di akhirat ivAllah kasih kepada hamba-Nya yang bertaubat 3.W.Berhenti daripada melakukan dosa atau maksiat dengan segera 4.Hendaklah meminta maaf dan memulangkan hak jika melakukan kesalahan dengan manusia.T Supaya manusia sedar bahawa dosa itu perlu dijauhi. :- ‫وإذ أخذنا ميثــق بنى إسرءيل ل تعبدون إل ال وبالولدين إحسـنا وذى القربى واليتـمى‬ ‫والمســكين وقولوا للناس حسـنا وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكـوة ثم توليتم إل قليل منكم‬ 84) ‫)وأنتم معرضون‬ .W.iiiiii- Supaya umat manusia tidak dibebani dengan dosa Untuk mendapat pengampunan segara daripada Allah S.T.Berazam tidak akan mengulangi dosa yang telah dilakukan 3. Syarat-syarat taubat 1. keluarga masyarakat dan Negara vMenambah ilmu pengetahuan viMembaca al-Quran. berzikir.T.W. iiiSentiasa bertaubat ivSentiaasa memlihara maruah diri.W. Hikmah taubat iMendapat keampunan dan petunjuk daripada Allah S. Ciri-ciri orang yang taat perintahAllah S.T. BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN Firman Allah S.T. iMenjauhi perkara yang boleh merosakkan akidah iiMematuhi perintah Allah S.T.W.Benar-benar menyesal dengan dosa atau kesalahan yang dilakukan 2.W. iiDihapuskan dosa-dosanya iiiDitambah iman dan taqwa ivMendapat ketenangan jiwa vDikasihi dan dipelihara oleh Allah S.

A. yang terkenal dengan bangsa Yahudi.s.s.W.W. Kisah Bani Israil banyak disebut di dalam al-Quran kerana Bani Israil mempunyai agama yang berdasarkan kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah S.s. Bani Israil berada dalam kekufuran kerana iMereka menolak petunjuk Allah yang terkandung di dalam al-Quran iiMe reka tidak beriman kepada Nabi Muhammad S.A.T.Pengertian kalimat ‫أخذنا‬ ‫ميثــق‬ ‫ل تعبدون‬ ‫الولدين‬ ‫إحسـنا‬ ‫ذى القربى‬ ‫وقولوا للناس‬ ‫حسـنا‬ ‫أقيموا‬ ‫وءاتوا‬ ‫توليتم‬ ‫قليل‬ ‫معرضون‬ Bani israil : Kami mengikat : Perjanjian setia : Jangan kamu menyembah : Kedua-dua ibu bapa : Berbuat baik : Kaum kerabat : Katakanlah kepada sesama manusia : Yang baik : Dirikanlah : Keluarkanlah : Kamu berpaling : Sedikit : orang yang tidak menhiraukan Maksud Israil Israil ialah gelaran kepada Nabi Yaakub a. kepada Nabi Musa a.W:iiiiiiivvviviiviiiMenyembah Allah yang Esa Berbakti kepada ibu bapa Berbuat baik kepada kaum kerabat Membantu anak yatim Membantu orang miskin Berkomunikasi sesama manusia dengan baik Menunaikan solat Mengeluarkan zakat .T kepada Bani Israil dan kepada umat Nabi Muhammad S.W. Ayat 83 surah al-Baqarah menjelaskan perintah-perintah Allah S. Maksud Bani Israil Bani Israil ialah perkataan yang digunakan untuk keturunan Nabi Yaakub a.

2.Melalui Percakapan Menggunakan bahasa yang lembut kepada semua orang Seperti: memberi salam.Melalui Perbuatan Melakukan perkara-perkara yang baik Seperti: Menolong rakan. mencegah rakan daripada melakukan perkara buruk. Fungsi Solat iMenghubungkan seseorang dengan Allah S. .W T. Maksud orang miskin Orang miskin ialah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk menyara diri dan keluarga. Umat Islam bertanggungjawab terhadap anak yatim dan orang miskin dengan cara:iMemberi pertolongan iiBergaul dengan baik iiiMenjaga perasaan mereka Ayat di atas menjelaskan adab-adab berkomunikasi sesama umat islam Antaranya:1.Islam mewajibkan kita berbakti kepada ibubapa kerana:iiiiiiivJasa kedua-duanya amat besar kepada kita Kedua-duanya memberi kasih sayang kepada kita Kedua-duanay paling hamper kepada kita Keredaan Allah terletak kepada keredaan ibubapa Antara cara berbakti kepada ibubapa iiiiiiMematuhi suruhan mereka selagi tidak berlawanan dengan agama Bercakap dengan lemah lembut Mendoaakn kesejahteraan mereka di dunia dan di akhirat Antara cara berbakti kepada kaum kerabat iiiiiiivMembantu mereka Menghormati mereka Menziarahi mereka Berkomunikasi dengan bahasa yang baik Maksud anak yatim Anak yatim ialah kanak yang kematian bapa atau kedua-dua ibibapa.

T. menghormati dan berbakti kepada ibubapa Setiap individu muslim bertanggungjawab menjaga hubungan persaudaraan Allah S.iiiii- Mencegah daripada melakukan perkara-perkara mungkar Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seseorang Fungsi Zakat iMerapatkan hubungan sesama manusia iiMembantu umat islam yang kurang berkemampuan iiiMembantu ekonomi Negara Pengajaran Ayat iiiiiiivvviHanya Allah S .W. sahaja yang berhak disembah dan ditaati Setiap umat islam dituntut mnyayangi.W. memerintahkan umat islam mendirikan solat dan mengeluarkan zakat Anak yatim perlu diberi kasih sayang dan bantuan kebendaan Solat membangun kecemerlangan individu .T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful