P. 1
Lampiran Panduan Penulisan Laporan Akhir Projek

Lampiran Panduan Penulisan Laporan Akhir Projek

|Views: 240|Likes:
Published by azura_salleh

More info:

Published by: azura_salleh on Oct 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

JABATAN PERDAGANGAN

LAMPIRAN A Margin Setting Bagi Mukasurat

3.0 cm

Langkah-langkah margin setting: 1. Klik New Blank Document 2. Klik File 3. Klik Page Setup 4. Taipkan margin bagi Top, Bottom, Left dan Right. 5. Anda akan mendapati paparan seperti rajah di bawah. 6. Kini, anda boleh menaip laporan Projek Pemasaran anda.

4.0 cm

2.5 cm

ATAU

3.0 cm

PENDAFTARAN SESI PENGAJIAN . PENDAFTARAN NO. PENDAFTARAN NO.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN B Format Kulit Depan Projek Pemasaran (Hard Cover) PROJEK PEMASARAN TAJUK SESI PENGAJIAN PTSB JABATAN PERDAGANGAN POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH LAPORAN PROJEK PEMASARAN TAJUK PROJEK NAMA PENULIS 1 NAMA PENULIS 1 NAMA PENULIS 3 NAMA PENULIS 4 NAMA PENULIS 5 NO. PENDAFTARAN NO. PENDAFTARAN NO.

PENDAFTARAN NO.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN C Judul LAPORAN PROJEK PEMASARAN OLEH NAMA PENULIS 1 NAMA PENULIS 1 NAMA PENULIS 3 NAMA PENULIS 4 NAMA PENULIS 5 NO. PENDAFTARAN NO. PENDAFTARAN NO. PENDAFTARAN NO.m/surat (huruf roman) i . PENDAFTARAN TAJUK PROJEK Laporan akhir ini dikemukakan kepada Jabatan Perdagangan sebagai memenuhi sebahagian dari pada syarat penganugerahan Diploma Pemasaran POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH SESI PENGAJIAN No.

.. (NAMA PENYELARAS) Penyelaras Projek Pemasaran Tarikh: ______________ Pengesahan Penilai 1: (Tandatangan) «««««««««««««. (NAMA PENYELIA) Penyelia Projek Pemasaran Tarikh: ______________ Pengesahan Penyelaras Projek: (Tandatangan) «««««««««««««.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN D Pengesahan P ensyarah PENGESAHAN Pengesahan Penyelia: (Tandatangan) «««««««««««««.. (NAMA PENILAI) Tarikh: ______________ ii . (NAMA PENILAI) Tarikh: ______________ Pengesahan Penilai 2: (Tandatangan) «««««««««««««.

. (NAMA PENULIS 2) GAMBAR PENULIS (Tandatangan) ««««««««««««. bahawa Laporan Projek Pemasaran ini adalah hasil usaha dan kerjasama kami sendiri dengan bantuan pihak-pihak yang tertentu mengikut ketetapan Sukatan Kursus.. (NAMA PENULIS 5) ...... GAMBAR PENULIS (Tandatangan) ««««««««««. (NAMA PENULIS 3) GAMBAR PENULIS (Tandatangan) ««««««««««««. (NAMA PENULIS 1) GAMBAR PENULIS (Tandatangan) ««««««««««««. Kami mengaku. P5714 Projek Pemasaran.. (NAMA PENULIS 4) GAMBAR PENULIS (Tandatangan) ««««««««««««.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN E Perakuan Pelajar PERAKUAN PELAJAR Laporan ini dikemukakan kepada Jabatan Perdagangan Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah sebagai memenuhi sebahagian syarat penganugerahan Diploma Pemasaran.

2 Keputusan Harga 5.5 Penilaian Harga 2.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN F Isi Kandungan ISI KANDUNGAN KANDUNGAN Judul Surat Pengesahan Pensyarah Perakuan Pelajar Dedikasi Penghargaan Ringkasan Eksekutif Isi Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah Senarai Lampiran Senarai Singkatan (jika ada) BAB 1: PENGENALAN 1.1 Pengenalan 2.1.6 Penilaian Saluran Agihan BAB 3: ANALISIS PELUANG DAN ISU 3.3 Pengurusan Syarikat BAB 2: SITUASI PEMASARAN SEMASA 2.1.1 Keputusan Produk 5.2 Analisis Dalaman Syarikat 3.2 Huraian Pasaran 2.4 Penilaian Persaingan 2.2 Latarbelakang Penubuhan Syarikat 1.4 SWOT BAB 4: PERANCANGAN STRATEGI PEMASARAN 4.1.1 Pengenalan 1.1 Pengenalan 3.3 Penilaian Produk 2.3 Keputusan Saluran Agihan dan Pengedaran 5.3 Analisis Luaran Syarikat 3.2 Skop persaingan dan Sasaran Pasaran 4.1 Pendahuluan 1.4 Keputusan Campuran Promosi BAB 6: ANGGARAN BELANJAWAN BAB 7: KAWALAN BAB 8: RUMUSAN DAN CADANGAN BIBLIOGRAFI LAMPIRAN vii .1 Objektif Pemasaran 4.3 Membangunkan Kelebihan Bersaing MUKASURAT i ii iii iv v vi vii viii ix x xi 1 2 3 5 6 7 10 BAB 5: PEMBANGUNAN PROGRAM TINDAKAN 5.

1 Nadler¶s Critical Event Model Kesan Program Perkembangan Staf Taburan Responden Mengikut Jantina Kitaran Perakaunan 15 20 23 29 NOTA: Format bagi Senarai Jadual/Rajah SAMA seperti format di atas. Mukasurat bagi setiap Senarai Jadual/Rajah hendaklah dibuat pada helaian yang berasingan.m/surat (huruf roman) . viii No. RAJAH TAJUK 1.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN G Senarai Jadual/Rajah SENARAI JADUAL 3 kali enter & terus taip M/SURAT NO.1 1.2 2.1 3.

JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN H Senarai Lampiran SENARAI LAMPIRAN 3 kali enter & terus taip LAMPIRAN TAJUK A B C Sampel Borang Kaji Selidik Persepsi Pengguna Terhadap Produk Syarikat XYZ Gambar Proses Penghasilan Produk ABC Kerangka Persampelan NOTA: Format ini digunakan HANYA untuk Senarai Lampiran sahaja.m/surat (huruf roman) . x No.

Faktor-faktor ini akan mempengaruhi kadar penggunaan petrol di negara ini.1.2 Peningkatan Permintaan Minyak Dunia a) b) Nota: Penggunaan bullet TIDAK DIBENARKAN. Antara faktorfaktor tersebut adalah: Setiap tajuk/sub tajuk mestilah ditabkan 1.1 Spekulasi Iran Akan Di Serang a) b) 1.1 Permulaan setiap perenggan mestilah sama dengan tajuk/sub tajuk dan perenggan yang berikutnya Faktor ± Faktor Harga Minyak Naik Minyak merupakan satu aset yang paling penting di dunia.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN I Format Penulisan dan Penomboran Bab.1. jika minyak petrol tiada bagaimana kereta boleh berjalan. Cuba anda bayangkan. . Setiap tajuk/sub tajuk mestilah ditabkan 1.

Strategi yang sesuai perlu dirangka sebelum memulakan perniagaan untuk memastikan ianya effektif dan menjamin keuntungan jangka masa panjang bagi syarikat.0 cm Pembangunan strategi merupakan satu kaedah yang akan digunakan oleh sesebuah 2 kali enter & terus taip perniagaan bagi meningkatkan jualan.1 Pengenalan 2 kali enter & terus taip 4. No.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN J Kawasan Penulisan Bagi Mukasurat PERMULAAN SETIAP BAB 3.0 cm 10 kali enter & terus tulis BAB 3 STRATEGI PEMASARAN 6 kali enter & terus taip 3.m/surat 2.0 cm .5 cm 1 3.

Gelagat pengguna didefinisikan sebagai sesuatu kelakuan yang dipamerkan oleh pengguna dalam proses mencari.0 cm 2 kali enter & terus taip 3. 3 kali enter & terus taip 3. 3. memilih. syarikat menghadapi pelbagai masalah dalam memasarkan produk ke dalam pasaran. Shiffman dan Kanuk (2003) telah menyatakan proses pembuatan keputusan pengguna boleh dilihat dalam tiga tahap iaitu tahap input.5 cm 2 3. Tahap input mempengaruhi pemikiran pengguna tentang keperluan produk dan mengandungi dua sumber maklumat utama yang perlu diambil perhatian oleh syarikat. menilai dan melupuskan produk.2 Aspek Gelagat Pengguna Dalam aspek gelagat pengguna.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN K Kawasan Penulisan SELAIN Mukasurat Permulaan Bab.0 cm model ringkas pembuatan keputusan pengguna.3 Model Gelagat Pengguna Model kajian yang akan diaplikasikan ialah 4. tahap proses dan tahap output. No.m/surat 2. mengguna.0 cm .

Alamat akses. Marketing. (Tarikh@Bulan). S.192 [Artikel] Jeanquart. & Rudelius. 11 ed. J. Principles of Marketing.. Judul Manual. (2006). Edisi. Judul Artikel. W. Temuramah Nama orang yang ditemuramah. [Jurnal] Tesis Nama Penulis. th Berkowitz. 6 ed. (1997). PC Megazine. Marsha & Associate (1996). Tendering and Estimating. Nama Institusi. A. Arie.. Kotler. (20 Mei 2007) th . (2000). P. Artikel dalam Majalah & Jurnal Nama Pengarang. Kevin. S. Universiti Utara Malaysia.. (1996. Rasid Taib (1997).act. (Tahun). & Armstrong. p. Tesis. Upper Saddle River. Tesis Ph. Technology and immediacy of information [On-line] Di perolehi dari http://www. Keberkesanan Program Perkembangan Staf di Politeknik KPTM. Judul Buku.D Sumber Elektronik Nama Penulis. NJ: Pearson Education. R.Judul . Akauntan. G. Judul. (Tahun). I. Tempat Terbitan. Jawatan (tarikh temuramah). (1998). & Peluchette. E. Penerbit. Judul. W. Prentice Hall.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN L Bibliografi / Rujukan BIBLIOGRAFI / RUJUKAN Buku Nama Penulis. Hartley. 7th ed. Badariah Bt Ahmad (1990). M/surat. Puan Maisarah Bt Iskandar. Diversity in the workforce and management models. Author. October 8). 72-85.com Manual Nama Organisasi (Tahun). N. Manual Prosedur Kerja Pengauditan Syarikat. (Tahun). Journal of Social Work Studies. M. 43 (3).bnet.. Protecting yourself from evil E-mail. McGraw-Hill/Irwin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->