P. 1
Lampiran Panduan Penulisan Laporan Akhir Projek

Lampiran Panduan Penulisan Laporan Akhir Projek

|Views: 240|Likes:
Published by azura_salleh

More info:

Published by: azura_salleh on Oct 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

JABATAN PERDAGANGAN

LAMPIRAN A Margin Setting Bagi Mukasurat

3.0 cm

Langkah-langkah margin setting: 1. Klik New Blank Document 2. Klik File 3. Klik Page Setup 4. Taipkan margin bagi Top, Bottom, Left dan Right. 5. Anda akan mendapati paparan seperti rajah di bawah. 6. Kini, anda boleh menaip laporan Projek Pemasaran anda.

4.0 cm

2.5 cm

ATAU

3.0 cm

JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN B Format Kulit Depan Projek Pemasaran (Hard Cover) PROJEK PEMASARAN TAJUK SESI PENGAJIAN PTSB JABATAN PERDAGANGAN POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH LAPORAN PROJEK PEMASARAN TAJUK PROJEK NAMA PENULIS 1 NAMA PENULIS 1 NAMA PENULIS 3 NAMA PENULIS 4 NAMA PENULIS 5 NO. PENDAFTARAN NO. PENDAFTARAN NO. PENDAFTARAN NO. PENDAFTARAN SESI PENGAJIAN . PENDAFTARAN NO.

PENDAFTARAN NO.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN C Judul LAPORAN PROJEK PEMASARAN OLEH NAMA PENULIS 1 NAMA PENULIS 1 NAMA PENULIS 3 NAMA PENULIS 4 NAMA PENULIS 5 NO. PENDAFTARAN NO.m/surat (huruf roman) i . PENDAFTARAN NO. PENDAFTARAN NO. PENDAFTARAN TAJUK PROJEK Laporan akhir ini dikemukakan kepada Jabatan Perdagangan sebagai memenuhi sebahagian dari pada syarat penganugerahan Diploma Pemasaran POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH SESI PENGAJIAN No.

... (NAMA PENILAI) Tarikh: ______________ Pengesahan Penilai 2: (Tandatangan) «««««««««««««.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN D Pengesahan P ensyarah PENGESAHAN Pengesahan Penyelia: (Tandatangan) «««««««««««««. (NAMA PENYELIA) Penyelia Projek Pemasaran Tarikh: ______________ Pengesahan Penyelaras Projek: (Tandatangan) «««««««««««««. (NAMA PENILAI) Tarikh: ______________ ii . (NAMA PENYELARAS) Penyelaras Projek Pemasaran Tarikh: ______________ Pengesahan Penilai 1: (Tandatangan) «««««««««««««.

(NAMA PENULIS 2) GAMBAR PENULIS (Tandatangan) ««««««««««««.. GAMBAR PENULIS (Tandatangan) ««««««««««.. (NAMA PENULIS 3) GAMBAR PENULIS (Tandatangan) ««««««««««««. P5714 Projek Pemasaran. (NAMA PENULIS 4) GAMBAR PENULIS (Tandatangan) ««««««««««««. (NAMA PENULIS 1) GAMBAR PENULIS (Tandatangan) ««««««««««««.. bahawa Laporan Projek Pemasaran ini adalah hasil usaha dan kerjasama kami sendiri dengan bantuan pihak-pihak yang tertentu mengikut ketetapan Sukatan Kursus. Kami mengaku.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN E Perakuan Pelajar PERAKUAN PELAJAR Laporan ini dikemukakan kepada Jabatan Perdagangan Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah sebagai memenuhi sebahagian syarat penganugerahan Diploma Pemasaran.. (NAMA PENULIS 5) .....

3 Keputusan Saluran Agihan dan Pengedaran 5.1.1 Objektif Pemasaran 4.1.4 Keputusan Campuran Promosi BAB 6: ANGGARAN BELANJAWAN BAB 7: KAWALAN BAB 8: RUMUSAN DAN CADANGAN BIBLIOGRAFI LAMPIRAN vii .1 Pendahuluan 1.4 Penilaian Persaingan 2.4 SWOT BAB 4: PERANCANGAN STRATEGI PEMASARAN 4.2 Keputusan Harga 5.3 Pengurusan Syarikat BAB 2: SITUASI PEMASARAN SEMASA 2.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN F Isi Kandungan ISI KANDUNGAN KANDUNGAN Judul Surat Pengesahan Pensyarah Perakuan Pelajar Dedikasi Penghargaan Ringkasan Eksekutif Isi Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah Senarai Lampiran Senarai Singkatan (jika ada) BAB 1: PENGENALAN 1.1 Pengenalan 3.1 Pengenalan 2.2 Skop persaingan dan Sasaran Pasaran 4.2 Huraian Pasaran 2.1.3 Analisis Luaran Syarikat 3.3 Membangunkan Kelebihan Bersaing MUKASURAT i ii iii iv v vi vii viii ix x xi 1 2 3 5 6 7 10 BAB 5: PEMBANGUNAN PROGRAM TINDAKAN 5.5 Penilaian Harga 2.1 Pengenalan 1.6 Penilaian Saluran Agihan BAB 3: ANALISIS PELUANG DAN ISU 3.1 Keputusan Produk 5.3 Penilaian Produk 2.2 Analisis Dalaman Syarikat 3.2 Latarbelakang Penubuhan Syarikat 1.

viii No.1 3.m/surat (huruf roman) .1 1.1 Nadler¶s Critical Event Model Kesan Program Perkembangan Staf Taburan Responden Mengikut Jantina Kitaran Perakaunan 15 20 23 29 NOTA: Format bagi Senarai Jadual/Rajah SAMA seperti format di atas. RAJAH TAJUK 1.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN G Senarai Jadual/Rajah SENARAI JADUAL 3 kali enter & terus taip M/SURAT NO. Mukasurat bagi setiap Senarai Jadual/Rajah hendaklah dibuat pada helaian yang berasingan.2 2.

JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN H Senarai Lampiran SENARAI LAMPIRAN 3 kali enter & terus taip LAMPIRAN TAJUK A B C Sampel Borang Kaji Selidik Persepsi Pengguna Terhadap Produk Syarikat XYZ Gambar Proses Penghasilan Produk ABC Kerangka Persampelan NOTA: Format ini digunakan HANYA untuk Senarai Lampiran sahaja.m/surat (huruf roman) . x No.

1.2 Peningkatan Permintaan Minyak Dunia a) b) Nota: Penggunaan bullet TIDAK DIBENARKAN.1. jika minyak petrol tiada bagaimana kereta boleh berjalan. Antara faktorfaktor tersebut adalah: Setiap tajuk/sub tajuk mestilah ditabkan 1.1 Permulaan setiap perenggan mestilah sama dengan tajuk/sub tajuk dan perenggan yang berikutnya Faktor ± Faktor Harga Minyak Naik Minyak merupakan satu aset yang paling penting di dunia. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi kadar penggunaan petrol di negara ini. Setiap tajuk/sub tajuk mestilah ditabkan 1. Cuba anda bayangkan.1 Spekulasi Iran Akan Di Serang a) b) 1.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN I Format Penulisan dan Penomboran Bab. .

Strategi yang sesuai perlu dirangka sebelum memulakan perniagaan untuk memastikan ianya effektif dan menjamin keuntungan jangka masa panjang bagi syarikat.0 cm .5 cm 1 3.m/surat 2.0 cm Pembangunan strategi merupakan satu kaedah yang akan digunakan oleh sesebuah 2 kali enter & terus taip perniagaan bagi meningkatkan jualan.0 cm 10 kali enter & terus tulis BAB 3 STRATEGI PEMASARAN 6 kali enter & terus taip 3. No.1 Pengenalan 2 kali enter & terus taip 4.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN J Kawasan Penulisan Bagi Mukasurat PERMULAAN SETIAP BAB 3.

m/surat 2. Tahap input mempengaruhi pemikiran pengguna tentang keperluan produk dan mengandungi dua sumber maklumat utama yang perlu diambil perhatian oleh syarikat. tahap proses dan tahap output.0 cm model ringkas pembuatan keputusan pengguna.2 Aspek Gelagat Pengguna Dalam aspek gelagat pengguna.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN K Kawasan Penulisan SELAIN Mukasurat Permulaan Bab.0 cm 2 kali enter & terus taip 3.5 cm 2 3.0 cm . Gelagat pengguna didefinisikan sebagai sesuatu kelakuan yang dipamerkan oleh pengguna dalam proses mencari. 3.3 Model Gelagat Pengguna Model kajian yang akan diaplikasikan ialah 4. syarikat menghadapi pelbagai masalah dalam memasarkan produk ke dalam pasaran. Shiffman dan Kanuk (2003) telah menyatakan proses pembuatan keputusan pengguna boleh dilihat dalam tiga tahap iaitu tahap input. 3 kali enter & terus taip 3. memilih. mengguna. No. menilai dan melupuskan produk.

JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN L Bibliografi / Rujukan BIBLIOGRAFI / RUJUKAN Buku Nama Penulis. th Berkowitz. Tempat Terbitan. (2000). Kotler. Judul Buku. W. Universiti Utara Malaysia.. M/surat. (1997). P. Journal of Social Work Studies. Judul Artikel. Temuramah Nama orang yang ditemuramah. Prentice Hall. Hartley. (Tahun). Judul Manual. Tesis Ph. N. & Armstrong.192 [Artikel] Jeanquart. Edisi. Alamat akses. (Tarikh@Bulan). 7th ed. PC Megazine. I. Keberkesanan Program Perkembangan Staf di Politeknik KPTM. McGraw-Hill/Irwin. (Tahun). 72-85. Tesis. Akauntan. Principles of Marketing.. Penerbit.Judul . Badariah Bt Ahmad (1990). (2006). Upper Saddle River. (1996. 43 (3). Arie. M. J... R. Nama Institusi. (20 Mei 2007) th . Technology and immediacy of information [On-line] Di perolehi dari http://www. Artikel dalam Majalah & Jurnal Nama Pengarang. 11 ed. Manual Prosedur Kerja Pengauditan Syarikat.D Sumber Elektronik Nama Penulis. NJ: Pearson Education. (1998). Marsha & Associate (1996). & Peluchette. Puan Maisarah Bt Iskandar. Rasid Taib (1997). Kevin. Judul.bnet. Author. Protecting yourself from evil E-mail.act. Jawatan (tarikh temuramah). E. October 8). A. Marketing. S. Judul. Tendering and Estimating.com Manual Nama Organisasi (Tahun). W. & Rudelius. (Tahun). [Jurnal] Tesis Nama Penulis. G. p. S. Diversity in the workforce and management models. 6 ed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->