PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU-GURU SEKOLAH RENDAH

Kursus Memperkasakan Pedagogi Guru Matematik Tahap Dua Sekolah Rendah Dalam Bahasa Melayu Tahun 2010

Modul : Latihan Guru-guru Matematik Sekolah Rendah Tahun 2010

Jun 2010 BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

ISI KANDUNGAN

Perkara 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Pengenalan Matlamat Objektif Kursus Objektif Modul Jawatankuasa Kerja Para Panel Penggubal Modul Kandungan Kursus 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9.0 Pengenalan Pedagogi Matematik Pembelajaran Masteri Inkuiri Penemuan Kontekstual Kontruktivisme

Muka Surat 4 4 4 5 5 6

9 14 34 51 59

Lampiran (nota tambahan)

2

KURSUS MEMPERKASAKAN PEDAGOGI GURU SAINS DAN MATEMATIK TAHAP 2 SEKOLAH RENDAH DALAM BAHASA MELAYU TAHUN 2010 TARIKH: TEMPAT:

JADUAL PELAKSANAAN KURSUS

HARI/TARIKH

8.00 ± 10.00 PAGI 8.00 ± 8.30 PAGI Pendaftaran 8.30 ± 10.00 PAGI 1. Pengenalan Pendedahan Strategi dan Pendekatan P&P

10.00 ± 10.30 pagi Rehat

10.30-12.30 PETANG

12.30-2.00 PETANG

2.00-4.30 PETANG

Hari Pertama

1. Pendedahan Modul 1

Rehat

1.Pendedahan Modul 2 2. Pendedahan Modul 3

Hari Kedua

1. Pendedahan Modul 4 2. Pembahagian kumpulan

Rehat

Bengkel Pembinaan Modul

Rehat

1. Bengkel Pembinaan Modul 2. Pembentangan Modul

Hari Ketiga

Pembentangan Modul

Rehat

Pemurnian dan Penambahbaikan Modul

Rehat

1. Pemurnian Modul 2. Rumusan dan Penutup

3

2. 3. Memastikan guru-guru akan dapat menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Melayu dengan lebih berkesan. Sehubungan dengan itu. Melahirkan guru-guru yang lebih kreatif dan proaktif terhadap profesion perguruan. Modul Kursus Memperkasakan Pedagogi Guru Sains Dan Matematik Tahap Dua Sekolah Rendah Dalam Bahasa Melayu dibangunkan sebagai persediaan awal bagi membolehkan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dijalankan sepenuhnya dalam Bahasa Melayu pada tahun 2012.0 OBJEKTIF KURSUS      Memantapkan lagi pengetahuan dan kemahiran pedagogi guru-guru Sains dan Matematik Tahun Empat Dalam Bahasa Melayu di Sekolah Rendah.1. Mulai tahun 2012 kedua-dua mata pelajaran tersebut akan diajar dalam Bahasa Melayu di Tahun 4 dan Tingkatan 4. 4 . Meningkatkan lagi pencapaian sains dan matematik ke tahap yang lebih cemerlang.0 PENGENALAN Mesyuarat Kabinet pada 8 Julai 2009 telah memutuskan bahawa pengajaran mata pelajaran sains dan matematik dalam Bahasa Inggeris di semua sekolah akan tamat pada penghujung sesi persekolahan tahun 2011. Melahirkan guru-guru yang lebih kompenten dalam pedagogi.0 MATLAMAT Modul ini sebagai garis panduan kepada guru-guru Sains dan Matematik semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

Siti Nafsiah Bt. Penyelaras : Pn. Mohd Helmi Bin Hamid 5 . Setiausaha : Cik Roslina Bt. Zainab Bt Hussin Ketua Penolong Pengarah Unit Kursus Dalam Perkhidmatan Pen.4. sikap dan keupayaan dalam meningkatkan hasil JAWATANKUASA KURSUS MEMPERKASAKAN PEDAGOGI GURU SAINS DAN MATEMATIK TAHAP DUA SEKOLAH RENDAH DALAM BAHASA MELAYU TAHUN 2010 5. Haji Zahri Bin Aziz Pengarah Bahagian Pendidikan Guru (BPG) Naib Pengerusi : En.0 OBJEKTIF MODUL y Menjadi rujukan dan panduan kepada guru-guru Sains dan Matematik Tahun Empat dalam Bahasa Melayu.0 JAWATANKUASA KERJA Pengerusi : Dr. Abdul Halim Bin Abdul Razak Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Profesionalisme Setiausaha : Dr. Abdul Rashid Penolong Pengarah Unit Kursus Dalam Perkhidmatan. y Mewujudkan keselarasan dalam melaksanakan kursus di sekolah-sekolah rendah seluruh Malaysia. y Mendorong pembelajaran. Shaharizan Bin Shamsuddin (Matematik) Urusetia : En. Ismail (Bahasa Melayu) En.

Pn. En.JAWATANKUASA PELAKSANA Semua guru sains dan matematik tahun empat sekolah rendah. Choo Wai Chong Pn. Mahayon Bt.0 PARA PANEL PENGGUBAL MODUL : Pensyarah Kanan Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang. Pn. 6. En. Abas : Pensyarah Kanan Jabatan Matematik IPG Kampus Ipoh. En. Misiran : Pensyarah Jabatan Matematik IPG Kampus Pendidikan Islam. Siti Khadzimah Bt. Abdullah : Pensyarah Jabatan Sains IPG Kampus Teknik. Norhawan B. 6 . Mokhtar B. Ishak : Pensyarah Jabatan Matematik IPG Kampus Pendidikan Islam. Salip : Pensyarah Jabatan Matematik IPG Kampus Teknik. Haslinah Bt.

Selangor. En.En. En. Seman B. Zanariah Bt. Salleh : Pensyarah Kanan Jabatan Bahasa Melayu IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Nurriti Bt. Nasaruddin B. Karang. Kurdi : SK Sungai Leman Sekinchan. Ibrahim : Pensyarah Jabatan Bahasa Melayu IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Fazali B. Hashim : Pensyarah Jabatan Sains IPG Kampus Raja Melewar. Fawziah Bt. Embong : Pensyarah Jabatan Sains IPG Kampus Ipoh. Pn. Pn. Selangor. Pn. Dr. 7 . Pn. Hasniza Bt. Mohd Ghazali B. Sha¶arani : SK Sri Tiram Tg. Ahmad : Jabatan Pelajaran Negeri Melaka. Othman : Jabatan Pelajaran Negeri Selangor.

Pn. Fadhlah B. Azmi B. Rahman : SK Putrajaya Presint 9(2). En. Pn. 8 . Selangor. Mariani Bt. Afif : SK Methodist Banting. Ab. Selangor. Pn. Mohd Din : SK Putrajaya Presint 8(2). Zulkapli : Sk Serendah Serendah. Nur Madihah Bt. Putrajaya. Putrajaya. Selangor. Mohd Dom : SMK (P) Methodist Kuala Lumpur. Isnayani Bt. Abdul Halim : SK RTB Bukit Changgang Banting. Pn. Rahayu Bt.En.

Pendahuluan 2. Kaedah Kuliah dan perbincangan 9 .PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU-GURU SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS KURSUS Memperkasakan Pedagogi Guru Matematik Tahap Dua Sekolah-Sekolah Rendah Dalam Bahasa Melayu Tahun 2010 Pendedahan strategi dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran matematik Topik Kod Kursus Masa Personel A. peserta dapat : 2 jam Penceramah 1. Objektif Pada akhir sesi ini. Kandungan Kursus 1. Menyedarkan enam penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik yang berkesan 3. Memahami perkara-perkara penting yang perlu diambilkira semasa pengajaran dan pembelajaran matematik yang berkesan 2. Penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik 3. Strategi dan Pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik C. Memahami beberapa strategi dan pendekatan yang efektif dalam pengajaran dan pengajaran matematik B.

Selain itu. berguna dan mencabar kepada semua murid. y Membina kefahaman tentang konsep dan kemahiran matematik melalui manipulasi objek konkrit dan gambar rajah serta pemikiran yang bersistematik sebelum diperkenalkan symbol dan algoritma yang abstrak. y Latihan mencongak fakta asas nombor dan operasi perlu dijalankan selalu bagi mengekalkan ingatan murid serta membiasakan penggunaannya apabila mengira. bagi 10 . pelbagai aktiviti perlu diberikan seperti permainan yang melibatkan nombor untuk tujuan motivasi. bermakna. y Dorongan dan bimbingan perlu diberikan kepada murid untuk menggunakan bahasa matematik dengan tepat dan teratur semasa b erkomunikasi y Nilai-nilai murni perlu diterapkan dimana mungkin secara bersahaja semasa pengajaran dan pembelajaran. perkara-perkara berikut perlu diberi pertimbangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. menghitung dan menyelesaikan masalah matematik.MODUL LATIHAN BERDASARKAN KANDUNGAN KURSUS TAJUK : PENDEDAHAN STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK PENDAHULUAN Pengajaran dan pembelajaran Matematik yang berkesan hendaklah mengambil kira beberapa aspek seperti pendekatan. Untuk itu. pengukuhan dan pengayaan. Setiap pelajaran matematik yang hendak disampaikan di dalam bilik darjah hendaklah dirancang dengan teliti supaya dapat memberikan pengalaman yang seronok. pengalaman dan minat murid. kaedah. y Pemahaman konsep dan kemahiran matematik oleh murid perlu disusuli dengan latihan secara lisan dan bertulis yang mencukupi. teknik mengajar serta kebolehan. Kesemua enam perkara tersebut merupakan penekanan yang patut diberi perhatian oleh setiap guru dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran matematik di sekolah memaksimumkan kesan pengajaran dan pembelajaran matematik.

PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK Kurikulum Matematik telah disusun dalam bentuk dimana ianya memberi ruang untuk guru membuat pengubahsuaian (luwes) agar dapat menyediakan satu suasana pembelajaran yang menyeronokkan. perlu diambil kira perkara-perkara yang berikut : y y Kemahiran atau konsep yang diperolehi dalam topik atau skop pembelajaran yang baru. Selain itu. dan melihat ke belakang penyelesaian berkaitan Dalam proses untuk menyelesaikan sesuatu masalah. ada elemen-elemen lain yang perlu diambil kira dan dipelajari melalui proses pengajaran dan pembelajaran Penekanan utama adalah seperti berikut: dalam kelas. penyelesaian masalah adalah : Strategi-strategi yang biasa digunakan untuk 11 . berkesan. PENYELESAIAN MASALAH DALAM MATEMATIK Model yang kerap diterima pakai untuk penyelesaian masalah adalah seperti berikut: y y y y memahami masalah tersebut membina satu pelan melaksanakan pelan berkenaan. Pada masa yang sama. ianya penting untuk memastikan murid menunjukkan peningkatan dalam memperolehi konsep dan kemahiran matematik. penguasaan kemahiran dan juga penerapan nilai-nilai murni. 1. satu atau lebih strategi boleh digunapakai untuk memulakan penyelesaian. Memastikan hiraki atau perhubungan diantara skop pembelajaran dan topik telah diikuti secara sistematik. Proses pengajaran dan pembelajaran menekankan kepada pembangunan konsep. berguna dan memberi cabaran ke atas pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Pada penghujung sesuatu topik dan untuk menentukan peningkatan ke topik yang baru. dan y Memastikan konsep asas atau kemahiran asas telah diperolehi atau dikuasai sebelum beralih ke konsep yang lebih abstrak.

dan Mereka (Creating) satu suasana pembelajaran yang kondusif. Komunikasi lisan adalah satu proses yang menggabungkan aktiviti seperti mendengar. Bertanya dan menjawab soalan. Simulasi Membuat analogi.y y y y y y y y Cuba kes yang lebih mudah Cuba jaya dan membuat penambahbaikan Melukis gambar rajah Mengenal corak dan sequences Membuat jadual. carta atau senarai yang sistematik. KOMUNIKASI DALAM MATEMATIK Cara-cara berikut boleh melahirkan satu suasana komunikasi yang berkesan : y mengenalpasti konteks yang relevan yang boleh disesuaikan dengan suasana kehidupan seharian murid. membaca dan meneliti. y y y y y y Mengenalpasti minat murid Mengenalpasti Bahan Bantu Mengajar Memastikan pembelajaran yang aktif Menggerakkan kemahiran meta-kognitif Menerapkan sikap-sikap yang positif. bertutur. dan Membuat penyelesaian ke belakang µworking backwards¶ 2. murid dan murid dan murid dengan objek. 12 . Ianya adalah interaksi dua-hala antara guru dan murid. soal jawab menggunakan percatan sendiri. Berikut adalah beberapa teknik komunikasi lisan yang efektif dan bermakna : y y Bercerita.

pengukuran dan penyelesaian masalah. dan Membuat Ujian Bertulis 3. Murid digalakkan untuk membuat ramalan dan membuat tekaan dalam proses mencari penyelesaian.y y y Temu janji yang berstruktur dan tidak berstruktur. debat dan sesi µbrain-storming¶. Tanpa ada kaitan di antara skop-skop ini. MEMBUAT KAITAN Dalam kurikulum Matematik. murid perlu belajar dan menghafal terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. 4. peluang untuk membuat perkaitan mestilah dihasilkan supaya murid dapat menghubungkan pengetahuan konseptual ke pengetahuan prosidural dan mengaitkan topik dalam matematik dengan skop pembelajaran secara umum. Komunikasi bertulis adalah proses dimana idea matematik dan maklumat dapat dikongsi dengan orang lain melalui tulisan. 13 . dan Persembahan penemuan assignmen. PENAAKULAN Penaakulan logik atau pemikiran adalah asas untuk memahami dan menyelesaikan masalah matematik. Beberapa contoh aktiviti komunikasi bertulis adalah : y y y y y Membuat latihan Menyimpan buku skrap Menyimpan folio Menyediakan projek. geometri. seminar. Perbincangan semasa forum. Kurikulum Matematik terdiri daripada beberapa skop seperti aritmetik.

bahan manipulatif. murid akan lebih sedar terhadap aplikasinya dalam matematik. dll. OHP. Di peringkat asas dalam kurikulum matematik. perisian spesifik. Guru boleh membuat kaitan dalam suasana bilik darjah dengan menggalakkan murid untuk berkomunikasi. grafik)  ICT (perkakasan dan perisian komputer.  Handheld (kebanyakannya kalkulator umum. dll. murid dapat melihat matematik sebagai satu yang berhubungkait daripada sebagai idea yang bercelaru tanpa kaitan. 14 . perisian kursus. alat tulis.Dengan membuat kaitan. cuissenares. wacana tentang teknologi difahamkan sebagai teknologi pengajaran (instructional technology). PENGGUNAAN TEKNOLOGI Dalam bidang pendidikan.) pakej PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bahan Pengajaran dan Pembelajaran yang digunakan perlu mengandungi elemen diagnostikkendiri supaya murid dapat tahu sejauh mana mereka telah memahami kemahiran dan konsep. saintifik. bahan manipulatif yang disarankan ialah pembilang. Apabila idea matematik ini dikaitkan dengan kehidupan seharian murid dan kurikulum. 5. memberi pendapat dan mempamerkan pemikiran mereka. Perisian mempunyai kategori tersendiri aplikasi umum. Teknologi dikategori seperti berikut:  Conventional (alat bantu p&p spt.

Di antara pendekatan yang boleh diberi perhatian adalah : y y y y pembelajaran yang menarik yang berpusatkan murid. Sebagai contoh. dan penilaian formatif untuk menentukan pencapaian pengajaran dan pembelajaran Pemilihan pendekatan yang sesuai boleh merangsang pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah.Nilai-nilai murni boleh diterapkan melalui konteks yang sesuai. pembelajaran atau aktiviti dalam kumpulan dapat membantu murid meningkatkan kemahiran sosial. penggunaan bahan bantu mengajar yang releven. kemahiran pembelajaran dan gaya pengajaran. Pendekatan yang sesuai termasuk yang berikut: y y y y y y Pembelajaran Secara Masteri Pembelajaran Secara Konstruktivisme Inkuiri Penemuan Pembelajaran Kontekstual Kajian Masa Depan Pembelajaran Koperatif 15 . merangsang kerjasama dan meningkatkan keyakinan diri dalam subjek matematik. sesuai dan efektif.

cara pelaksanaan pembelajaran Masteri dan peranan guru dalam pembelejaran masteri. 3. B. 6. 5. peserta dapat : 1. 2. Kaedah Kuliah dan perbincangan 16 .PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURUGURU SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS KURSUS Memperkasakan Pedagogi Guru Matematik Tahap Dua SekolahSekolah Rendah Dalam Bahasa Melayu Tahun 2010 Pembelajaran Masteri Topik Kod Kursus Masa Personel A. Pengajaran dan Pembelajaran Ke arah Pembelajaran Masteri Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Untuk Pembelajaran Masteri Pembelajaran koperatif Apakah bahan P & P dalam Pembelajaran Masteri? Apakah Pengurusan Bilik Darjah dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran? Contoh Langkah Pengajaran Untuk Menguasai Sesuatu Hasil Pembelajaran C. 2. Pelaksanaan dan peranan guru dalam Pembelajaran Masteri. 7. Memahami pendekatan dalam pembelajaran masteri. Objektif 2 jam Penceramah Pada akhir sesi. Kandungan Kursus 1. Mengaplikasikan pembelajaran masteri dalam Pengajaran dan Pembelajaran dalam kelas. 4.

b. c.5. Pentingnya pembelajaran masteri Konsep pembelajaran masteri Cara melaksanakan pembelajaran masteri Peranan guru dalam pembelajaran masteri 1. Masa untuk murid anda menguasai sesuatu perkara boleh dipendekkan jika anda : a. Konsep ini diperkenalkan dengan berasaskan kepada satu prinsip atau falsafah iaitu semua murid boleh menguasai sesuatu perkara yang diajar sekiranya : a. ada masa yang cukup untuk murid menguasainya. Apa dia Pembelajaran Masteri? Pembelajaran masteri adalah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran supaya murid dapat menguasai apa yang diajar. 1 Model Pembelajaran Masteri Penentuan Hasil Pembelajaran Unit Pembelajaran 1 Pengajaran & Pembelajaran Penilaian Tindakan Susulan Aktiviti Pengayaan Ya Ya Sudahkah murid menguasai? Tidak Tindakan Susulan Aktiviti Pemulihan Teruskan Unit Pembelajaran 2 1.MODUL LATIHAN BERDASARKAN KANDUNGAN KURSUS TAJUK : PEMBELAJARAN MASTERI Unit ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh tentang : a. d. pengajaran dan pembelajaran adalah berkualiti. dan b. anda harus memastikan semua murid dapat menguasai perkara-perkara yang diajar dalam satu unit pembelajaran atau tajuk sebelum ke unit pembelajaran atau tajuk yang lain. Rajah 1 : Proses Pembelajaran Masteri. Dalam proses pembelajaran masteri. menggunakan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang 17 .

b. Menilai dengan ujian diagnostik. 2. b. Menentukan hasil pembelajaran untuk sesuatu unit pembelajaran. Mengajar dengan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai. menggalakkan murid belajar dengan tekun dan tabah.3 Anda boleh memulakan dengan markah 50 % sebagai sasaran pencapaian dan markah itu harus dinaikkan beransur-ansur kepada 80 %. b. merangsang dan mendorong murid untuk belajar. melatih murid kemahiran belajar dan kemahiran berfikir supaya mereka menjadi murid berdikari.1 Pada asasnya anda perlu merancang dan melaksanakan empat langkat berikut: a. c. Mengenal pasti murid yang belum dan sudah menguasai apa yang diajar melalui ujian diagnostik. c. 2.1 Peranan anda adalah sebagai pemimpin. formatif dan sumatif.2 Tugas anda dalam pelaksanaan pembelajaran masteri ialah : a. pengajar dan fasilitator pembelajaran. Apakah Peranan dan Tugas Guru Dalam Pembelajaran Masteri? 3. Menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan. d. Mengubahsuaikan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk pembelajaran masteri.berkesan. 2. c.2 Sasaran pencapaian dalam pembelajaran masteri ialah semua murid harus mendapat sekurang-kurangnya markah 80 %. 18 . Bagaimanakah Pembelajaran Masteri Dilaksanakan? 2. 3. dan d. 3. dan d. Melatih murid dalam kemahiran belajar dan kemahiran berfikir. Menentukan hasil pembelajaran untuk dikuasai.

b. e. Ciri-ciri guru Gaya pembelajaran murid Kaedah atau aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Bahan Pengajaran & Pembelajaran Nilai-nilai murni yang perlu diserapkan dalam Pengajaran & Pembelajaran Pengurusan bilik darjah dan aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 4. f.e. Pengajaran dan Pembelajaran Ke arah Pembelajaran Masteri Mengapa Pengajaran dan Pembelajaran Penting Ke Arah Pembelajaran Masteri? 4.1 Langkah kedua dalam pembelajaran masteri ialah anda harus menggunakan kaedah atau aktiviti Pengajaran & Pembelajaran yang berkesan dan bahan-bahan P & P yang sesuai untuk memastikan murid dapat menguasai sesuatu hasil pembelajaran dalam masa yang pendek. dan f. 4.3 Perkara lain yang harus juga diajar atau diserap dalam Pengajaran & Pembelajaran adalah seperti kecerdasan pelbagai. Menilai prestasi murid melalui ujian sumatif. kemahiran belajar dll JENIS KECERDASAN PELBAGAI Ve r b a l a t r a lis ¢ ¥ ¦ ¦ in g is t i 8 7 n tra p e rs n al § 1 KECERDASAN PELBAGAI 2 3 4 gi 6 Vis al 5 n te rp e rs n al M zi £ ¢ K in e s te ti £ ¢¤  y ¢ £  £ §¡ £ ¢ ¡  + -M a t e m a t i ang § 19 . c.2 Untuk memastikan kejayaan masteri. Menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan. 4. kemahiran berfikir. d. anda harus mengambil kira perkara berikut dalam pengajaran & pembelajaran : a.

2 Kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan untuk pembelajaran masteri ialah kaedah atau aktiviti yang berpusatkan pelajar. penjelasan.4 Berikut ialah kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan guru : y y y y y y y y syarahan penerangan penjelasan huraian demonstrasi bercerita pembacaan memberi nota 5. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Untuk Pembelajaran Masteri 5. huraian perbincangan inkuiri penemuan bacaan sumbang saran demonstrasi oleh murid kerja amali eksperimen projek kuiz penyelesaian masalah reka cipta pembelajaran koperatif atau kerja kumpulan main peranan lakonan simulasi membuat nota 20 . 5. 5 Kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid : y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y soal jawab latih tubi bercerita membuat latihan penerangan. anda harus merancang dan menggunakan berbagai kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dengan mengambil kira kebolehan dan gaya pembelajaran murid anda.3 Jadi.1 Tiada satu kaedah atau aktiviti P & P yang terbaik untuk pembelajaran masteri kerana murid berbeza dalam kebolehannya dan mereka juga mempunyai gaya pembelajaran yang berlainan. 5.5. menarik dan menyeronokkan. 5.

Murid dalam sesuatu kumpulan berbincang untuk mendapatkan jawapan. kumpulan atau kelas. 6. 21 . b. f.y y y y lawatan pengajaran berprogram pembelajaran berbantu computer PAK (Pembelajaran Akses Kendiri atau Self Access Learning 5. Kad hafalan : i. Kui : i. c. Guru menyoal. ii. ii. Seorang murid dalam kumpulan itu memberi jawapan kepada soalan guru. Guru memberi soalan kepada satu atau semua kumpulan. Pembelajaran koperatif 6. Setiap pelajar melihat hasil setiap kumpulan dan berbincang dengan ahliahli kumpulan itu. iii. iii. Dua pasangan diberi masalah yang sama untuk diselesaikan. Pameran Kumpulan : i. 6.1 Kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik pendidikan telah menunjukkan bahawa pembelajaran koperatif adalah berkesan untuk pembelajaran masteri. Giliran Ahli Kumpulan: Setiap pelajar dalam sesuatu kumpulan memberi idea atau pendapatnya secara giliran.6 Anda harus ingat bahawa setiap kaedah atau aktiviti itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kemudian penyelesaian masalah itu dibandingkan dengan penyelesaian masalah pasangan yang lain.2 Dalam pembelajaran koperatif satu tugasan. ii. ii.3 Beberapa teknik yang boleh digunakan dalam pembelajaran koperatif termasuk: a. seorang murid menyelesaikan masalah itu dengan bantuan murid yang lain. Semakan pasangan : i. Murid yang sudah hafal fakta atau maklumat itu menjawab dan markah diberi. Memadan Benda : Murid-murid dalam satu kumpulan memadankan susunan benda. projek atau masalah diberi dan pelajar belajar di anatar satu sama lain secara pasangan. e. 6. Murid dalam semua kumpulan diberi kad yang mengandungi fakta atau maklumat penting untuk dihafal. Dalam satu pasangan. Setiap kumpulan mempamerkan hasilnya. iii. d.

Maklumat tentang topik dikongsi supaya kumpulan itu dapat memahami semua topik. Seorang pelajar dalam kumpulan itu menjadi ¶pakar¶ dalam sesuatu topik dan dia perlu belajar dan menguasai topik itu. Pendapat pasangan itu kemudiannya dikongsi dalam kelas. 22 . a. Kumpulan itu akan membuat penyelidikan dan menjadi pakar dalam topik itu. Murid dapat memahami dan mengingat apa yang diajar. Semua maklumat dikongsi dalam kelas. Peta Konsep Berpasukan: Murid dalam kumpulan membuat peta konsep di atas kertas. Jawapan Giliran : Satu kumpulan diberi sebilangan soalan. Setiap kumpulan diberi satu topik yang berlainan tentang sesuatu tajuk atau perkara. Pemikiran Berpasangan dan Berkongsi Pendapat: i.2 Beberapa contoh bahan P & P diberi dalam jadual 3. 7. h. pelajaran akan lebih menarik dan menyeronokkan. Apakah bahan P & P dalam Pembelajaran Masteri? 7. Setiap murid dalam kumpulan menjawab satu soalan. Kerjasama semua kumpulan : a. i. b.g. ii. iv. c. Pelajar dalam satu pasangan berfikir tentang sesuatu topik yang diberi oleh guru. ii. 7. iii. Penguasaan secara berpasangan : Pelajar menguasai sesuatu isi kandungan secara berpasangan. ´Jigsaw¶ (Pakar dalam kumpulan) : Beberapa topik diberi kepada sesuatu kumpulan.1 Bahan P & P adalah penting untuk pembelajaran masteri kerana: a. b. b.

silindar. 3.5 Alat pandang dengan terdiri daripada: a. Membaca perwakilan data menunjukkannya dalam bentuk graf. Menerangkan bentuk 2-D dan 3 D 5. buku teks dan buku rujukan b.3 Bahan P & P terdiri daripada : a. bentuk graf bar menegak dan melintang. 7.carta bongkah nombor Biji. Menentukan waktu dan tempoh waktu. Menambah sebarang dua nombor 1 ± 10. Muka jam.4 Bahan bercetak meliputi : a. disket. ¶Hardware¶ seperti TV. perakam DVD/VCD. ¶Software¶ adalah bahan yang digunakan untuk ¶Hardware¶ seperti CD. DVD. 4. kuboid dan Bentuk graf bar. 23 . Cadangan Bahan P & P Kad imbasan nombor. batang ais krim. Bahan maujud: kon. abakus. dokumen kurikulum c. majalah d. b. pita video. transparensi. printer. akhbar 7. bahan bercetak b. risalah e. Mengenal pasti ¶nombor´ 2. projektor. Ia juga termasuk bahan visual seperti carta. pemain CD. alat pandang dengar 7. gambar.Jadual 3 : Penggunaan bahan P & P Hasil Pembelajaran Pelajar dapat : 1. nombor. kuib. komputer. pita dan kad imbasan.

c. Bahan 3-D seperti glob, model, bongkah, spesimen dan bahan permainan. 7.6 Sesetengah bahan P & P itu: a. dibekalkan oleh KPM b. boleh dibeli dipasaran c. boleh dibuat oleh guru dan pelajar d. boleh didapati dengan percuma

8. Apakah Pengurusan Bilik Darjah dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran? 8.1 Kejayaan pembelajaran masteri juga bergantung kepada kebolehan dan kemahiran anda untuk menguruskan kelas dan aktiviti P & P dengan bijak. 8.2 Dalam hal ini, anda harus berkebolehan dan mahir dalam perkara berikut: a. Tahu nama, sifat peribadi, minat, gaya pembelajaran dan kebolehan setiap pelajar. b. Menjadikan bilik darjah menarik dan kondusif untuk pembelajaran masteri. c. Menyedia, mengguna dan menyimpan pelbagai bahan P & P. d. Menyusun dan menggunakan kaedah atau aktiviti P & P yang sesuai untuk sesuatu pelajaran supaya ada hubungkait dengan isi kandungan dan murid dapat dirangsang sepanjang waktu pembelajaran. e. Menggunakan aktiviti secara kelas, kumpulan, pasangan dan individu dengan bijak dalam sesuatu pengajaran. f. Mengumpul murid yang sesuai dalam kumpulan dan pasangan yang dikehendaki. g. Menggunakan kadar mengajar (pacing) yang sesuai mengikut kebolehan murid dalam kelas itu. h. Membina, menyimpan dan membuat analisis ujian formatif atau diagnostik dan ujian sumatif.

24

i. Menjalankan ujian formatif atau diagnostik dan ujian sumatif pada masa yang sesuai. j. Membina dan menyimpan aktiviti pemulihan dan aktiviti pengayaan. k. Menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan pada masa yang sesuai dan menggunakan kaedah yang berkesan. l. Menggunakan masa dengan bijak untuk aktiviti P & P dalam sesuatu pengajaran. m. Menyimpan rekod secara sistematik tentang sifat peribadi dan pencapaian murid.

9. Contoh Langkah Pengajaran Untuk Menguasai Sesuatu Hasil Pembelajaran Contoh Matematik Tahun 4

1. Hasil Pembelajaran : Murid akan dapat mengenal dan membina graf bar. 2. Cadangan Langkah Pengajaran: Set Induksi : Untuk merangsang atau mengulangkaji Tanya atau suruh pelajar ceritakan minat atau hobi. Apakah hobi yang paling disukai oleh murid? Apakah hobi yang disukai ramai murid? Pada masa bila murid menjalankan hobinya.

3.Penyampaian : Untuk mengajar bagi mencapai hasil pembelajaran. Dengan bantuan gambar, minta murid untuk menceritakan apa yang terdapat dalam gambar tersebut. Murid melaksanakan aktiviti dalam kumpulan dengan bimbingan guru.

25

Menerangkan bahagian-bahagian yang terdapat dalam pembinaan graf bar. Menunjukkan bahagian berkenaan melalui Power Point.

4. Latihan : Untuk memperkukuhkan pembelajaran. Murid melabelkan bahagian-bahagian dalam graf bar.

5. Aplikasi atau ciptaan: Untuk mengaplikasikan atau mereka cipta sesuatu daripada apa yang telah diterangkan. Murid membina graf bar daripada carta yang diberi secara dalam kumpulan. Hasil kumpulan ditulis dikertas besar dan dipamerkan.

9.1 Beberapa contoh langkah pengajaran untuk menguasai sesuatau hasil pembelajaran dalam matematik (Topik : Perwakilan Data) diberi dalam Lampiran.

9.2 Anda digalakkan mengubahsuaikan cadangan langkah pengajaran mengikut keadaan serenar di sekolah anda.

10. RUMUSAN 10.1 Penggunaan kaedah atau aktiviti P & P yang berkesan dan bahan P & P yang sesuai adalah penting dalam pembelajaran masteri. Untuk menjayakan pembelajaran masteri, anda harus menyayangi murid, mencintai mata pelajaran yang anda mengajar, merasa yakin tentang kebolehan murid anda, selalu merangsang mereka, mempunyai sikap proaktif dan menyelesaikan masalah. Murid anda berbeza dalam gaya pembelajaran seperti visual, lisan atau kinestetik dan anda harus menggunakan kaedah yang sesuai yang melibatkan visual, lisan dan kinestetik. Anda harus mengambil kira unsur-unsur gaya pembelajaran yang terdapat dalam pelbagai model gaya pembelajaran seperti :

10.2

10.3

10.4

26

9 10.12. langkah-langkah pengajaran dan bahan P & P yang akan membantu murid menguasai apa yang mereka belajar. Dalam P & P anda harus menerapkan nilai-nilai murni walaupun penguasaannya mengambil masa yang panjang.10 Dalam pembelajaran masteri anda digalakkan mencuba pelbagai kaedah mengajar. Anda harus juga menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dengan memberi tugasan. 10. 10.8 10. kumpulan atau kelas.T R A N S F O R M A S I Abstrak Menulis Penyampai 4 Pasif 1 Aktif Melukis 3 Konkrit 2 Bermain dengan benda maujud 10.6 10. Langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran masteri ialah: 27 .5 Terdapat banyak kaedah atau aktiviti P & P yang berpusatkan guru dan berpusatkan murid dan setiap kaedah atau aktiviti itu mempunyai kelebihan dan kekurangan.11 Pembelajaran masteri bukanlah perkara yang baru dan ia merupakan satu strategi P & P untuk memastikan murid dapat menguasai apa yang diajar. Anda harus menggunakan bahan P & P yang sesuai supaya pembelajaran lebih berkesan. projek atau masalah untuk murid belajar secara berpasangan. 10.7 10. Tiada satu kaedah atau aktiviti P & P yang terbaik tetapi yang dicadangkan untuk pembelajaran masteri ialah yang menarik serta menyeronokkan dan yang berpusatkan murid.

28 . 10. menilai murid secara formatif dan sumatif. mengembangkan kemahiran belajar dan kemahiran berfikir dikalangan murid. d. e.a.14 Walaupun ada beberapa kekangan dalam pelaksanaan pembelajaran masteri. menentukan hasil pembelajaran. 10. menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan.13 Kejayaan pembelajaran masteri banyak bergantung kepada kebolehan dan kemahiran anda untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut. c. dan f. anda akan dapati bahawa bilangan murid yang dapat menguasai apa yang diajar akan bertambah dan ini akan memberi kepuasan kepada anda dan murid anda. mengajar dengan kaedah atau aktiviti yang berkesan dan menggunakan bahan mengajar yang sesuai. merangsang dan mendorong murid untuk belajar. b.

CONTOH BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJRAN Topik Masa Personal Graf dan Graf Melintang 1 jam Guru A. Kandungan Pengajaran 1. murid boleh : a) membaca dan menerangkan maklumat dalam sesuatu graf turus atau graf melintang. Bahan Bantu Mengajar Yang Kreatif Penggunaan ICT Penggunaan bahan maujud. Pembelajaran berasaskan projek iii. Strategi P & P yang menarik i. iv. 2. pasangan atau individu. 4. soal jawab. Pembelajaran secara kumpulan dan individu. bercerita dan melukis gambar. gambar dan kad imbasan. iii) Penerangan secara lisan. dan b) membina graf turus atau graf melintang yang berkaitan masalah harian. ii) Pembelajaran Masteri ± memahami dan melaksanakan aktiviti yang pertama dengan jelas baru ke aktiviti yang seterusnya. Bercerita ii. ii) Aktiviti dalam kumpulan. iii) Pembelajaran Koperatif ± melaksanakan tugasan dalam kumpulan 3. B. mencungkil jawapan daripada murid. Berfikir Secara Kreatif: i) Kecerdasan Pelbagai ± berlainan aktiviti untuk murid yang berlainan tahap pembelajaran. Pembelajaran Inkuiri dan penemuan 29 . Objektif Selepas aktiviti pembelajaran. Kreativiti dalam Pengajaran dan Pembelajaran Graf turus dan Graf Melintang: i) Aktiviti Permulaan yang menarik melalui bercerita dan soal jawab.

Kaedah : Penerangan. slaid ¶Power Point¶.C. pen marker dan kertas mahjong F. Penerangan hasil kerja oleh kumpulan iii. Interaksi secara lisan ii. Penyemakan hasil kerja iv. Alatan LCD. Bahan Pengajaran Lembaran aktiviti. Penyemakan Lembaran Kerja G. D. white board. kad imbasan dan kad aktiviti dan carta jadual E. Penilaian i. Rumusan / Refleksi 30 . perbincangan dan aktiviti berkumpulan. Komputer.

Objektif : Selepas aktiviti pembelajaran. Jenis pengangkutan yang digunakan oleh Murid Tahun 4 Basikal Bas Kereta Motosikal Contoh : i) Daripada graf bar ini kita boleh katakan bahawa ramai murid yang datang ke sekolah menaiki bas. dan b) membina graf turus atau graf melintang yang berkaitan masalah harian. ¨ 0 10 20 30 40 50 0 70 80 31 . Peralatan Set Induksi : Graf gambar. murid boleh a) membaca dan menerangkan maklumat dalam sesuatu graf turus atau graf melintang. graf turus. graf melintang : Guru menyoal murid bagaimana mereka datang ke sekolah. ii) Daripada graf bar ini kita tahu yang tidak ramai murid yang datang menaiki motosikal. Guru mempamerkan sebuah graf melintang dan menggalakkan murid untuk membuat kesimpulan daripada graf melintang yang ditunjukkan.TAJUK : Graf dan graf melintang Konsep : Graf turus dan graf melintang ialah carta bar yang digunakan untuk memaparkan maklumat dengan garisan kasar atau garisan berwarna dalam jadual.

Membimbing murid untuk menerangkan graf turus melalui soal jawab Dengan menggunakan teknologi ICT dalam P & P guru : i) mempamerkan satu graf turus menggunakan µpower point. 32 . Membimbing murid membaca maklumat daripada graf turus. Langkah 1 : Guru menerangkan maklumat atau data boleh ditayangkan dalam bentuk graf turus. skala dan bar. ii) meminta murid ke depan dan menunjukkan tajuk graf.¶ ii) menunjukkan isi kandungan dalam graf turus. Garis Paksi Menegak Buku Dibaca Murid Tahun 4 Bilangan Murid Nama Skala 20 Tajuk 15 10 5 0 Garis Paksi Melintang Isnin Selasa Nama Langkah 2 : i) Guru menyoal murid cara bagaimana untuk memindahkan maklumat data dari jadual ke graf turus.iii) Kita dapat tahu hanya 70 orang murid yang datang naik kereta. paksi menegak dan paksi melintang.

ii) Jika murid dapat menerangkan ciri-ciri graf bar dengan melabelkan kad imbasan yang diberi.ii) Guru menyoal murid bagaimana untuk membina satu graf turus. iv) setiap kumpulan diberi kertas mahjong dan satu jadual yang berlainan. ii) Mengedarkan lembaran kerja dan murid diminta untuk menjawab soalan yang diberi. iii) Jika murid dapat mengetahui langkah-langkah membina graf turus. Langkah 3 : i) Setiap kumpulan mempamerkan graf yang telah dibina dan menerangkan hasil kerja mereka. Penutup : i) Graf yang dibina dipamerkan di papan putih bersama kad imbasan. murid dibenarkan ke tahap seterusnya. v) Setiap kumpulan dikehendaki membina satu graf turus dan graf melintang menggunakan maklumat yang diberi. murid dibenarkan ke tahap seterusnya. iii) Jawapan dibincangkan bersama. Bilangan buku yang dibaca murid tahun 4 20 15 10 5 0 Isnin Selasa Rabu Khamis 33 .

Khamis Bilangan buku yang dibaca murid Tahun 4 Rabu Selasa snin   © 0 5 10 15 20 i 20 15 10 i 5 0 Bermai Me onton Membaca Mengumpul Bola TV setem sepak 34 .

kaedah. Objektif Pada akhir sesi peserta dapat . Menerangkan maksud pembelajaran secara pendekatan inkuiripenemuan dan kepentingan menyerapkan pendekatan inkuiri-penemuan ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Merancang pengajaran dan pembelajaran dengan pendekatan inkuiripenemuan selaras dengan hasil pembelajaran secara berkesan. 2. aktiviti hands on 35 . Mengaplikasikan pelbagai strategi. 1. Kepelbagaian pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran Bentuk dan Ruang sukatan Tahun 4 mengikut subtopik: i. Memastikan hasil pembelajaran tercapai pada akhir sesi pengajaran. Luas bentuk 2 matra C. Kaedah Kuliah.PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURUGURU SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS Kursus Memperkasakan Pedagogi Guru Matematik Tahap Dua Sekolah-Sekolah Rendah Dalam Bahasa Melayu Tahun 2010 Inkuiri Penemuan 2 jam Penceramah Topik Masa Personel A. Kandungan Kursus 1. 3. 4. perbincangan. pendekatan serta teknik pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiripenemuan. Perimeter bentuk 2 matra ii. (Contoh topik bentuk 2 matra ) B.

36 . Alatan Kertas mahjong. Dalam konteks ini. Kemungkinan besar. Seseorang yang menggunakan pendekatan inkuiri cuba menemui sesuatu yang baru dalam pengalamannya. itu merupakan pengalaman paling bermakna baginya dan di masa-masa lain dia tidak akan menyentuh api lagi tanpa perlu dilarang oleh ibunya. Apabila telah disentuh. Salah satu daripada pendekatan yang dicadangkan ialah Inkuiri Penemuan. kanak-kanak tidak tahu api itu panas. ³whiteboard´. pemilihan pendekatan yang sesuai boleh merangsang persekitaran pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah. Contohnya. malah mungkin makna istilah panas itu sendiri tidak difahaminya. slaid persembahan MS Powerpoint. selotap MODUL LATIHAN BERDASARKAN KANDUNGAN KURSUS TAJUK : PENDEKATAN INKUIRI PENEMUAN PENDAHULUAN Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Matematik Sekolah Rendah. Tetapi pendekatan pembelajaran ini merupakan yang paling berkesan bagi mereka. walaupun maklumat itu bukan semestinya belum diketahui umum. Sikap ingin tahu kanak-kanak sangat tinggi menyebabkan mereka cuba melakukan pelbagai perkara sehingga membahayakan diri. Apa yang kelihatan ialah warna api yang menarik perhatian dan menyebabkan dia ingin menyentuhnya. baru kanak-kanak faham maksud panas. aktiviti hands-on E. whiteboard marker. Bahan Pengajaran Nota .D. Kaedah ini memang digunakan oleh kanak-kanak untuk membina pengetahuan baru mereka. kanak-kanak tersebut telah mendapat pengetahuan baru melalui pengalaman yang dilaluinya menggunakan pendekatan inkuiri.

mengadakan bahan sumber. tetapi guru mengemukakan masalah kepada pelajar untuk diselesaikan. guru memastikan pelajar sendiri menemui konsep-konsep matematik melalui aktiviti penyelesaian masalah. Pembelajaran berasaskan masalah ini memberi peluang kepada pelajar untuk: y y y y y y menyemak dan mencuba yang mereka telah ketahui menemui apa yang perlu dipelajari membina kemahiran bekerja dalam kumpulan meningkatkan kemahiran berkomunikasi menyatakan pendirian berasaskan bukti dan hujah yang kukuh berlatih menggunakan kemahiran yang akan diperlukan setelah tamat persekolahan 37 .Dalam konteks pembelajaran matematik di sekolah. Dalam PBM guru bertindak sebagai fasilitator atau mentor untuk membimbing pelajar menemui penyelesaian masalah yang diberi. bantuan. Dalam PBM. Pelajar berupaya menggunakan pendekatan inkuiri penemuan dalam pembelajaran sendiri apabila mereka berpeluang belajar secara hands-on. dan bukan bertindak memberi penyelesaian. pelajar tidak diberi kuliah. diberi bahanbahan yang sesuai yang boleh mereka manipulasi. PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH (PBM) Satu kaedah pembelajaran yang menarik berbanding pembelajaran bilik darjah tradisional. Kandungan pembelajaran tidak diberi. Ia berbeza daripada pendekatan biasa di mana guru hanya menyampaikan maklumat dan bahan yang diajar. masalah yang merangsang fikiran. Pelajar-pelajar dipecahkan kepada kumpulan-kumpulan kecil untuk aktiviti tersebut manakala guru berlegar-legar sambil memerhatikan perbincangan pelajar dan memberi bantuan jika perlu. Dalam pendekatan inukiri penemuan ini. panduan dan kebebasan yang sesuai untuk membandingkan idea serta membentuk pembelajaran penemuan kendiri. Guru berperanan menyediakan persekitaran yang sesuai dan kondusif untuk pembelajaran inkuiri penemuan. tetapi mengelakkan diri dari memberi terlalu banyak maklumat. serta menyediakan aktiviti yang menggalakkan pelajar berfikir dan belajar. tugasan atau latihan untuk disudahkan. oleh itu pelajar perlu cuba menyelesaikan masalah yang dikemukakan oleh guru secara aktif. Proses mencari penyelesaian ini merupakan proses di mana pelajar ³menemui´ kandungan pembelajaran yang mereka perlu pelajari. pendekatan inkuiri penemuan menekan penerokaan dan penemuan yang dibuat oleh pelajar.

Senaraikan apa yang diketahui: Pelajar-pelajar menyenaraikan apa yang mereka sebenarnya ketahui dalam menyelesaikan masalah berkenaan. Setiap input yang diberi oleh ahli kumpulan perlu dipertimbangkan kerana tiada siapa tahu penyelesaian sebenar. analisis data dan sokongan kepada penyelesaian.LANGKAH-LANGKAH DALAM PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH: 1. itu merupakan cabaran yang perlu mereka terima dan sahut. 8. dapatkan pandangan guru/fasilitator (bukan wajib! Teapi boleh membantu menunjuk arah yang betul dan tidak membuang terlalau banyak masa) 4. sempurnakan penyelesaian. iaitu pernyataan masalah. Perlu masukkan proses dan hasil penyelesaian masalah. 3. Kembangkan dan tulis semula pernyataan masalah dalam perkaatan sendiri: Selepas mendapatkan persetujuan dengan pernyataan masalah yang telah ditulis semula oleh kumpulan. Senaraikan semua penyelesaian yang mungkin dan pilih yang paling sesuai untuk berjaya Senaraikan tindakan yang perlu diambil dengan garis masa. 6. Meneroka isu-isu: Guru mengemukakan masalah. Mereka perlu mencari maklumat dan konsep atau prinsi atau kemahiran baru dalam menyelesaikan masalah 2. Jika pelajar berasa mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi untuk menyelesaikan masalah berkenaan. soalan. pelajar berbincang dan menyenaraikan bahagian-bahagian penting. Jika penyelidikan menyokong penyelesaian. 9. 5. Senaraikan apa yang perlu diketahui Pelajar mungkin perlu melakukan penyelidikan untuk mencari maklumat dan data untuk menyokong penyelesaian 7. Bentangkan dan pertahankan penyelesaian jika terdapat bantahan/ cabaran/persoalan dari rakan-rakan/fasilitator: Berkongsi penyelesaian dengan guru dan rakan-rakan memberi peluang kepada pelajar mempamerkan apa yang telah mereka pelajari 38 . Jika tidak ulang semula dari langkah 4. data yang dikumpulkan.

Oleh itu. Mungkin ada murid yang telah mengetahui konsep perimeter dari pengalaman lalu mereka. dan lain-lain) 3. Objektif: Selepas menjalani aktiviti ini. Minta kumpulan ³trace-out´ objek yang mereka bawa balik (mungkin ada yang sukar disurih. kertas mahjong. Bawa murid ke kawasan sekolah dan minta setiap kumpulan memungut 5 objek yang mereka berkenan untuk dibawa balik ke kelas (seperti daun. Sepatutnya pelajar memahami konsep perimeter terlebih dahulu sebelum mereka diminta 39 . objek di sekitar sekolah Inkuiri penemuan Melukis perimeter benda-benda maujud di sekitar sekolah: 1. buku. kad whiteboard. Galakkan murid menyurih seberapa banyak bentuk dari setiap objek yang mereka pungut. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil (4 ± 5 orang satu kumpulan) 2. kasut. murid-murid dapat 1. menyelesaikan masalah berkaitan. Guru boleh menggunakan pengalaman muridmurid ini untuk membantu murid lain menguasai konsep perimeter. kotak pensil. seperti batu kerikil. perlu dinyatakan ciri objek yang boleh dipungut oleh murid-murid) 4. menyurih (trace out) perimeter bentuk-bentuk 2 matra 2. Konsep perimeter juga adalah baru bagi mereka. menulis/menyatakan definisi perimeter bentuk 2 matra Alatan: Kaedah: Aktiviti: Marker pen. bata. Edarkan kertas dan marker pen (gunakan marker pen supaya nampak apabila dipamer di hadapan kelas) kepada setiap kumpulan.CONTOH BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAJUK 1 : Konsep Perimeter Pengenalan: Istilah perimeter bukan perkataan yang digunakan seharian oleh pelajar.

9. Guru sebut beberapa objek (tanpa menunjukkan objek atau gambarnya) dan minta semua murid melukis perimeter objek tersebut di udara/kad whiteboard masing-masing. kotak tisu. Akhir sekali minta murid dalam kumpulan tuliskan definisi perimeter (berdasarkan pengalaman yang dilalui). Langkah 8 dan 9 ialah tahap semi konkrit di mana objek konkrit diwakili oleh gambar dalam slaid. Kemudian guru tayangkan slide beberapa objek dan minta murid nyatakan perimeter objek-objek berkenaan (contohmeja. 11. 6. Pamerkan kertas mahjong di depan kelas. guru boleh tunjukkan beberapa objek dan tanyakan murid bentuk perimeter yang dibentuk oleh objek tersebut. tayar. Sebagai pengukuhan. tanya murid jika mereka tahu nama bagi garis yang dilukis ketika menyurih sekeliling objek (kemungkinan besar ada yang dapat menyatakan istilah perimeter. Tiap-tiap kumpulan perlu membentangkan bentuk yang dilukis dan bersedia untuk membela bentuk yang mereka surih. tahap konkrit berlaku sehingga langkah 7. Rumusan: Pembelajaran matematik sepatutnya melalui tahap konkrit. jika objek ialah selinder dan kumpulan menyurih bentuk bulat.5. dll) dan lukis di buku/kad whiteboard masing-masing. Kemudian minta murid berkenaan surihkan perimeternya di papan putih. duti syiling. semi konkrit dan abstrak. guru terpaksalah memberitahu murid istilah tersebut) 8. Jika tiada. di mana 40 . 12. Contohnya. Dalam aktiviti di atas. guru boleh pertikaikan bentuk tersebut. 10. Tanyakan kepada kelas sama ada terdapat bentuk lain yang boleh disurih dari bentuk selinder tersebut (bentuk segi empat tepat). Guru boleh minta seorang murid bacakan definisi (cari yang agak baik) untuk disemak bersama murid-murid lain. Di akhir perbincangan. Guru galakkan yang lain bertanya/cabar lukisan rakan-rakan dari kumpulan lain. 7. Tahap abstrak berlaku pada langkah 10.

iaitu yang sama ukuran dengan panjang meja.00 difotostat Pertandingan Menghias Meja Pembelajaran berasaskan masalah dan inkuiri penemuan 41 . mencari menyelesaikan masalah yang dikemukakan oleh guru 2. riben kertas. wang RM1. Murid boleh mengambil alatan mengikut pilihan kumpulan masing-masing.5 orang dalam satu kumpulan). 2. merupakan petunjuk pembelajaran. Langkah 11 pula menggalakkan murid-murid ³verbalise´ apa yang mereka telah ketahui/alami. dan sama panjang dengan lebar meja). Jika ditunjukkan kaedah mengukur perimeter. Objektif: Selepas menjalani aktiviti ini. gam. Peralatan seperti tali (dipotong-potong supaya hanya terdapat dua jenis sahaja. pembaris 1 meter.murid membayangkan ciri objek yang disebut dan melukis perimeternya. Murid-murid dibahagikan kepada kumpulan kecil (4 . menggunakan formula perimeter = 2xl + 2xp Alatan Aktiviti: Kaedah pembelajaran Langkah: 1. mengukur perimeter segi empat sama dan segi empat tepat 3. kemungkinan besar kebanyakan murid dapat melakukannya dengan baik. Tali. dan gam diletakkan di meja guru. Tetapi dalam aktiviti yang berikut. guru mahu murid menemui sendiri kaedah untuk mengukur perimeter menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan masalah dan inkuiri penemuan. Jika mereka berjaya menulis dengan baik. ia murid-murid telah berjaya menguasai objektif TAJUK 2 : Mengukur Perimeter Pengenalan: Murid-murid telah mengenali istilah dan menguasai konsep perimeter. murid-murid boleh 1.

Guru mengedarkan kertas yang mengandungi masalah: ³Anda dikehendaki menghias perimeter sebuah daripada meja kumpulan anda dengan reben khas yang boleh dibeli dari saya. betul. Pemenang ialah kumpulan yang pertama berjaya menghias sekeliling tepi meja dengan sempurna dan mempunyai baki wang yang terbanyak. Jika belum. serta lambat siap. Setiap kumpulan sepatutnya berbincang kaedah yang hendak digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberi jika mereka telah biasa melalui proses pembelajaran berasaskan masalah. Kumpulan ini akhirnya akan berjaya juga. Anda dibekalkan dengan ³wang´ RM10. 8.00. 42 . Murid-murid digalakkan menyoal rakan yang membentang. 6. ia masih menggunakan pembaris sendiri untuk mengukur. Pelajar sepatutnya menggunakan tali untuk mengukur keliling meja dan menggunakan pembaris panjang untuk mendapatkan ukuran sebenar sebelum ³membeli´ reben dari guru. Saya hanya menjual reben mengikut ukuran meter atau sentimeter yang diminta. 5. wakil setiap kumpulan diminta menerangkan kaedah yang digunakan untuk mengukur perimeter meja supaya mereka ³membeli´ hanya reben yang mencukupi sahaja daripada guru.00. Cuma kurang bijak.Hanya satu pembaris panjang yang disediakan untuk kegunaan pelajar dan tidak boleh dialih dari meja guru. Pembaris ini hanya boleh digunakan di meja saya sahaja.´ 4. muridmurid pelu diberi bimbingan. 3. Anda dibenarkan menggunakan apa-apa alatan dari simpanan ahli kumpulan. Tetapi mungkin ada yang Biarkan. Cuma mungkin ukuran mereka kurang tepat. 7. Setiap meter reben berharga RM5. Anda juga boleh meminjam apa-apa barang dari meja saya kecuali pembaris panjang. Di akhir aktiviti.

atau menggunakan formula. semua betul. Aktiviti Mengira luas segi empat sama dan segi empat tepat y Set induksi y Guru meletakkan kertas grid segi empat sama di atas meja. Pembelajaran berlaku apabila pelajar berbincang dan mencari jalan yang sesuai untuk menyelesaikannya. Jika tiada. Jika ada kumpulan yang menggunakan kaedah mengukur panjang dan lebar meja dan didarab dengan 2. Gunakan soalan ³promting´. y Membuat perbandingan unit persegi untuk segi empat sama dan segi empat tepat. y Guru bertanya kepada murid secara kelas: 43 . y Mengukur dan merekod panjang dan lebar segi empat sama dan segi empat tepat y Mengira luas segi empat sama dan segi empat tepat dengan formula yang dibina. Cuma muridmurid perlu menemui kaedah terpantas (iaitu 2p+2l).9. Objektif : Di akhir aktiviti murid-murid dapat : y Mengenal pasti panjang dan lebar segi empat sama dan segi empat tepat. 11. atau menyambung tali-tali yang disediakan. 10. bagus. Ia boleh ditemui sendiri atau boleh dipelajari dari rakan-rakan kumpulan lain. Sebagai pengukuhan. Guru meminta seorang murid meletakkan sehelai daun yang besar manakala seorang lagi meletakkan sehelai daun yang agak kecil di atas kertas grid. murid-murid diberi beberapa kad berbentuk segi empat tepat dan segi empat sama untuk diukur. sama ada menggunakan pembaris sendiri (30 cm). guru perlu berbincang dengan seluruh kelas untuk mencari kaedah yang lebih cepat untuk mendapatkan ukuran yang sesuai memandangkan tali yang disediakan pendek-pendek sahaja. Rumusan Murid-murid diberi masalah untuk diselesaikan. Mereka boleh menggunakan berbagai kaedah.

Kemudian guru mewarnakan petak mengikut bilangan yang lain.y y Yang manakah satu daun yang lebih besar? Mengapa? Bagaimana kita dapat membandingkan saiz atau luas kedua-dua daun? (lakar bentuk daun dan kira jumlah kotak dalam yang diliputi oleh daun) Langkah 1 Bentuk 2 matra y Guru menayangkan rajah grid segi empat sama (1cm x 1 cm) (seperti yang digunakan dalam memperkenalkan konsep peratus). 44 . y Guru mewarnakan satu petak dengan warna tertentu.

4. (1.y y y Guru meminta murid menyatakan bentuk 2 matra yang dihasilkan. 9 petak ± segi empat sama. 8 petak ± segi empat tepat) Guru meminta murid menyatakan bentuk-bentuk segi empat sama dan segi empat tepat yang lain. 25 petak ± segi empat sama) Langkah 2 Konsep satu unit persegi ( cm2) y Guru memperkenalkan konsep ³1 petak´ bersamaan luas 1 unit persegi atau 1 cm persegi (1 cm2) 1 cm Luas = 1 cm2 1 cm 45 . y (16 petak. 6. 2.

y Guru membimbing murid untuk membina formula luas bagi segi empat sama atau segi empat tepat berdasarkan dapatan dalam jadual Lampiran A: Contoh: Luas = 1 unit persegi = 1 cm2 Luas = 2 unit persegi = 2 cm2 Panjang = 2 cm 46 . Guru meminta murid menampal beberapa segi empat sama dan segi empat tepat di atas kertas grid mengikut urutan (Lampiran C & D). y Murid diminta mencari perkaitan antara panjang. lebar dan luas segi empat sama atau segi empat tepat yang dibina di atas kertas grid. Rekodkan keputusan dalam Lampiran D y Guru membimbing murid mengira panjang dan lebar sisi menggunakan slide power point dan bahan manipulatif (kepingan segiempat sama).y Kaedah Langkah 3 Guru meminta murid menyatakan luas segi empat sama atau segi empat tepat dalam langkah 1 dalam unit cm2 Inkuiri penemuan / kerja berkumpulan Membina formula luas y Guru meminta murid berada dalam kumpulan (4 orang dalam satu kumpulan). y Seterusnya. y y Guru memberikan kertas grid dan 40 kepingan segi empat sama. murid dikehendaki mengira luas kawasan berwarna dalam unit persegi.

7 cm 47 . Guru memberikan 2 soalan penyelesaian masalah. y Contoh soalan penyelesaian masalah: 1.Lebar = 1 cm Luas = 2 cm x 1 cm = 2 cm2 Formula luas = panjang x lebar Luas = 4 unit persegi = 4 cm2 Panjang = 2 cm Lebar = 2 cm Luas = 2 cm x 2 cm = 4 cm2 Formula luas = panjang x lebar Pengukuhan Langkah 4 y Guru membincangkan 2 contoh soalan bagi mencari luas segi empat sama dan segi empat tepat yang sesuai.

2.Kira lebar segiempat di atas jika luasnya ialah 42 cm2 . Mana satukah paling luas? 3 5 4 7 48 . Kira luas setiap rajah.

Lampiran A Jadual Luas 2 Matra Bentuk 2 matra Luas (unit cm) Panjang Lebar Luas (dengan formula) 49 .

50 .

slaid persembahan Ms Powerpoint . OBJEKTIF Kursus Memperkasakan Pedagogi Guru Matematik Tahap Dua Sekolah-Sekolah Rendah Dalam Bahasa Melayu Tahun 2010 Pengajaran Berasaskan Pendekatan Kontekstual 2 Jam Pada akhir sesi peserta dapat . 1. Menerangkan maksud pembelajaran kontekstual dan kepentingan menyerapkan pendekatan kontekstual ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran. perisian Interactive Teaching Program (ITP) E. perbincangan. KANDUNGAN KURSUS 1. Ciri-ciri pendekatan Kontekstual 3. aktiviti hands on D. 2. KAEDAH Kuliah. Mengaplikasi dan mengamalkan pendekatan kontekstual dalam bilik darjah dengan yakin dan berkesan.PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU-GURU SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS PROGRAM TOPIK KOD KURSUS MASA A. BAHAN PENGAJARAN Nota . Pengenalan 2. ALATAN 51 . 3. Contoh pedagogi pengajaran dan pembelajaran C. Menguasai strategi pengajaran dan pembelajaran secara kontekstual. B. 4. Melatih guru lain menjalankan pengajaran menggunakan pendekatan kontekstual.

alat penyukat . Pengalaman harian individu Alam Persekolahan Kehidupan masyarakat Alam Pekerjaan Rajah 1 : Peta konsep pembelajaran kontekstual 52 . Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands on dan minds on. MODUL LATIHAN BERDASARKAN KANDUNGAN KURSUS TAJUK : PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL MATLAMAT UMUM : Matlamat modul ini ialah untuk membantu guru memahami . alat penimbang. masyarakat dan alam pekerjaan. jam.Alat pengukur. kalendar .menguasai dan menggunakan pendekatan kontekstual dalam pengajaran dan pembelajaran. KONSEP PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu.

hukum serta prinsip yang berkaitan dengan ukuran dan sukatan. Pembelajaran kontekstual ± aktiviti dalam bilik darjah seperti mengukur bahan menggunakan alatan ukuran piawai dan aktiviti di luar bilik darjah contoh sukaneka. 5. (RAJAH 1) Masa dan waktu Timbangan berat UKURAN Ukuran panjang 53 . Mengetahui dan memahami konsep . Pembelajaran masteri ± pemeringkatan kemahiran mengikut tahap kognitif pelajar. Memperkenalkan carta aliran bidang pembelajaran ukuran Tahun 4 . dan lain-lain 2.CONTOH BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TOPIK : Ukuran dan sukatan TEMPOH MASA : 1 jam OBJEKTIF : 4. Penggunaan ICT.perisian ITP dan Power Point. Menguasai kemahiran dalam bidang pembelajaran ukuran dan mengaplikasikan dalam kehidupan harian. AKTI ITI : 1. SET INDUKSI : 1. 3. jejak matematik.

Penegasan dalam pelaksanaan Langkah 4 berfokus kepada penggunaan simbol ukuran dan membuat anggaran dalam kehidupan seharian. Langkah 1 Penggunaan laras bahasa muridmurid Langkah 3 Penggunaan bahasa Matematik menggunakan alat ukuran piawai. Langkah 2 Penggunaan bahan ukuran bukan piawai RAJAH 2 : PETA KONSEP 2. Penumpuan bidang pembelajaran untuk Tahun 4 adalah dalam langkah 3 yang menegaskan penggunaan alatan ukuran piawai.2 2. Guru memberi tumpuan khas kepada kemahiran menukarkan unit ukuran piawaian dengan lebih tepat dan sistematik.4 Langkah 1 dan 2 ialah topik pengenalan ukuran awal peringkat Tahap 1. Penggunaan peta konsep pelaksanaan bidang ukuran untuk Tahun 4 (RAJAH 2) Langkah 4 Penggunaan simbol setiap ukuran dan membuat anggaran.1 2.3 2. 54 .Isipadu cecair RAJAH 1 : CARTA ALIRAN BIDANG PEMBELAJARAN UKURAN 2.

1 Penggunaan alatan ukuran yang piawai adalah untuk menggalakkan penggunaan kemahiran berfikir peringkat tinggi. 1. SUB TOPIK : 1. Guru boleh memilih atau mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangkumi pelbagai pengalaman dalam konteks sosial .LANGKAH 1 : Menggunakan pendekatan kontekstual Guru digalakkan membuat aktiviti dalam bilik darjah menggunakan bahan maujud seperti cecair dan alatan maujud seperti alat penimbang yang biasa digunakan dalam kehidupan seharian. fizikal atau psikologi untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang dihasratkan.1. kalendar dan garisan masa Contoh : sila rujuk rajah di bawah.1 Masa dan waktu . RAJAH 3 : MUKA JAM 55 .budaya. jadual waktu.penggunaan alat sebenar seperti muka jam yang besar.

alat penimbang yang berlainan skala Contoh : sila rujuk alat penimbang yang biasa digunakan . pita pengukur Contoh : sila rujuk alat pengukur yang biasa digunakan. RAJAH 6 : ALAT PENIMBANG 1.TIMELINE RAJAH 4 : GARISAN MASA DAN KALENDAR 1. bikar bersenggat. benang .3 Timbangan berat . 56 . RAJAH 5 : PEMBARIS DAN PITA PENGUKUR 1.1.4 Isipadu cecair ± alat penyukat untuk pelbagai kegunaan seperti silinder bersenggat. jag pengukur bersenggat.alat pengukur contohnya pembaris.1.1.2 Ukuran Panjang .

1 Penguasaan kemahiran menukarkan unit ukuran piawaian dengan tepat dan sistematik.3.3. Mencari kaedah alternatif dalam menyelesaikan masalah. penolakan . Antara beberapa kemahiran dalam tajuk ukuran ini ialah : 2. 2. Setiap arahan pengajaran dan pembelajaran guru mestilah jelas.3 Penguasaan kemahiran menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian seperti : 2. Menguji pelbagai cara berkomunikasi idea-idea matematik. Membentuk hipotesis dengan sendiri.2 Penguasaan kemahiran operasi asas seperti penambahan.1 2.3 2.3.4 Membentuk dan mengenal pasti pola atau corak masalah ukuran.Contoh : sila rujuk alat penyukat yang biasa digunakan. SUB TOPIK : Semua topik dalam ukuran sesuai menggunakan pendekatan pembelajaran masteri Pendekatan masteri merupakan prinsip asas yang membolehkan murid normal mempelajari apa yang diajarkan oleh guru. RAJAH 7 : SILINDER DAN BIKAR BERSENGGAT PENDEKATAN LAIN YANG SESUAI LANGKAH 2 : Menggunakan pendekatan masteri. Tajuk pembelajaran dipecahkan kepada beberapa unit kecil supaya mudah dikuasai.3. pendaraban dan pembahagian.2 2. 2. Murid juga memerlukan masa yang cukup bagi menguasai sesuatu hasil pembelajaran yang ditetapkan. LANGKAH 3 : Penggunaan ICT SUB TOPIK : 57 .

Contoh yang dibincangkan di sini ialah topik isipadu cecair dan timbangan berat Penggunaan ICT secara terancang dan bersesuaian dengan keperluan dalam pembelajaran dapat : 3. Alat penyukat contohnya silinder bersenggat. 3. bikar.5 3.6 Meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap pelajaran.1 3. Memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid yang pelbagai keupayaan Meningkatkan motivasi murid Membolehkan pembelajaran kendiri Meningkatkan kemahiran mengakses maklumat yang sukar diperolehi Meningkatkan kemahiran ICT murid. Strategi pengajaran di atas dapat membantu pelajar meningkatkan kemahiran berfikir seperti berikut : y y y y y 2. benang . Kemahiran Memfokus Kemahiran mengumpul maklumat Kemahiran menyusun Kemahiran menganalisa dan menyepadu Kemahiran menilai Proses kolaborasi dalam pembelajaran ini memerlukan interaksi sosial dan menilai kefahaman seseorang dalam pembinaan pengetahuan.4 3. 58 . jadual waktu.pita pengukur. PERALATAN : 1. 2.3 3. jag pengukur bersenggat. Alat penimbang berat yang berlainan skala. Jadual masa .2 3.kalendar dan garisan masa. RUMUSAN : 1. Alat pengukur contohnya pembaris. 4. Guru digalakkan menggunakan perisian ITP yang boleh digabungkan dengan Power Point.

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU-GURU SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERANGKA KURSUS Program Kursus Memperkasakan Pedagogi Guru Matematik Tahap Dua SekolahSekolah Rendah Dalam Bahasa Melayu Tahun 2010 Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Pendekatan Kontruktivisme 2 Jam Topik Masa Personel Penceramah 59 .

2. Contoh pedagogi pengajaran menggunakan kaedah kontruktivisme 3.A. 3. Pengenalan kepada Pembelajaran secara kontruktivime 2. Menerangkan maksud pembelajaran kontruktivisme dan kepentingan menyerapkan pendekatan kontruktivisme ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pembentangan C. B. Kandungan Kursus 1. 1. perbincangan. aktiviti hands-on dan bengkel D. Bahan Pengajaran 60 . Meningkatkan keberkesanan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah rendah. Mengaplikasikan pembelajaran secara kontruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran. Merancang pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah rendah selaras dengan hasrat Kurikulum Kebangsaan secara berkesan. Kaedah Syarahan. 4. Bengkel 4. Objektif Pada akhir sesi peserta dapat .

Komputer. kertas mahjung dan pen marker F. Murid 61 . Rumusan/Refleksi/ Uji impak MODUL LATIHAN BERDASARKAN KANDUNGAN KURSUS TAJUK : PEMBELAJARAN KONSTRUKTI ISME Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Individu ini tidak menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya. papan putih. PENGENALAN KONSEP Mengikut Konstruktivisme. Hasil perbincangan G. Alatan LCD. Dalam proses ini. Interaksi verbal 2.Persembahan power point. murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. nota E. Penilaian 1. pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir.

When they encounter an object.´ (McBrien & Brandt.akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan gurunya. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan bukannya hanya menerima pengetahuan daripada orang lain.1999) Murid membina pengetahuan mereka dengan menguji idea dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.. They form rules through reflection on their interaction with objects and ideas.´ (Brooks & Brooks. idea or relationship that does not make sense to them. M. they either interpret what they see to conform to their rules or they adjust their rules to better account for the new information. applying these to a new situation and integrating the new knowledge gained with pre-existing intellectual constructs. mengaplikasikannya kepada situasi baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual yang sedia wujud. Mereka 62 . 1993) Teori konstruktivisme menyatakan bahawa murid membina makna tentang dunia dengan mensintesis pengalaman baru kepada apa yang mereka telah fahami sebelum ini.´ (Briner.1997) Konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. ³Constructivist theory posits that students make sense of the world by synthesizing new experiences into what they have previously understood. ³Constructivism is an approach to teaching based on research about how people learn. Many researchers say that each individual constructs knowledge rather than receiving it from others. ³They are constructing their own knowledge by testing ideas and approaches based on their prior knowledge and experience.

Konstruktivisme adalah tidak lebih daripada satu komitmen terhadap pandangan bahawa manusia membina pengetahuan sendiri. idea atau perkaitan yang tidak bermakna kepada mereka. Sebaliknya. ³In the contructivist theory the emphasis is placed on the learner or the student rather than the teacher or the instructor. The learner.. setiap insan membentuk pengetahuan sendiri dengan menggunakan pengalamannya secara terpilih. Ini bermakna bahawa sesuatu pengetahuan yang dipunyai oleh seseorang individu adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh individu tersebut. Justeru. Learner autonomy and initiative is accepted and encouraged. maka mereka akan sama ada menginterpretasi apa yang mereka lihat supaya secocok dengan peraturan yang mereka telah bentuk atau mereka akan menyesuaikan peraturan mereka agar dapat menerangkan maklumat baru ini dengan lebih baik. (Nik Azis Nik Pa. Apabila mereka bertemu dengan objek.´ (Sushkin. therefore. 1999) PROSEDUR PELAKSANAAN : 63 . murid membina sendiri konsep dan membuat penyelesaian kepada masalah. dan bukan sesuatu maklumat atau pengajaran yang diterima secara pasif daripada luar.membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea. Autonomi dan inisiatif murid hendaklah diterima dan digalakkan. N. Ini adalah kerana muridlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa dan memperoleh kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. constructs his/her own conceptualizations and solutions to problems. Pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada pemikiran seseorang individu kepada pemikiran individu yang lain. 1999) Dalam teori konstruktivisme. penekanan diberikan kepada murid lebih daripada guru . It is the learner who interacts with objects and events and thereby gains an understanding of the features held by objects or events.

Perancangan hendaklah mengambil kira pengetahuan sedia ada menuju kepada pengetahuan baru. Murid lebih faham dan jelas akan konsep matematik. Murid dapat menjana pemikiran kritis dan kreatif. 3. murid akan sedar dan memahami konsep serta membina pengetahuan yang mendalam yang dapat membina ingataan jangka panjang. 2) Guru meminta murid meneka apakah magik/kelainan pada kad tersebut. 2. 4. 2. KELEBIHAN : 1. 4. Meningkatkan minat dan keseronokan murid terhadap matematik.1. LANGKAH PENGAJARAN : 64 . CONTOH BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MODUL LATIHAN KONSTRUKTI ISME TAJUK : Pecahan TAJUK : NOMBOR SUB TOPIK 1 : PECAHAN TEMPOH MASA : 30 minit OBJEKTIF : 1) Menyatakan sebarang pecahan wajar dengan penyebutnya sehingga 10. SET INDUKSI : 1) Guru menunjukkan sekeping kad kepada murid dan meminta murid-murid memperihalkan kad tersebut. 3. Pada akhir aktiviti. 2) Menulis sebarang pecahan wajar dengan penyebutnya sehingga 10. Guru merancang satu pengajaran berstruktur melibatkan aktiviti terancang dalam membina pengetahuan baru. Aktiviti yang dirancang hendaklah dapat membina (konstruk) pengetahuan baru dalam diri murid. Murid dapat mengekalkan ingatan jangka panjang terhadap konsep yang dipelajari.

Contoh : g) Guru memanipulasikan bahan dengan menggunakan 6 dan 9 keping kad sebagai pengukuhan. c) Bahan diagihkan kepada setiap ketua kumpulan. d) Guru meminta murid mencantumkan 4 keping kad berwarna biru . 6. 9 kad) yang mempunyai warna depan dan belakang yang berbeza. j) Guru mengedarkan lembaran kerja. RUMUSAN : 65 . Contoh : f) Guru dapat membandingkan rajah yang berlainan tetapi mempunyai nilai pecahan yang sama.a) Guru menyediakan sebuah kotak yang berisi kad-kad segiempat sama (set 4. Contoh : depan belakang b) Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan (berpasangan atau kumpulan kecil). e) Guru membuat aktiviti dengan menterbalikkan beberapa keping kad tersebut serta mendapatkan respons daripada murid tentang nilai pecahan (pecahan kad berwarna kuning dan kad berwarna biru).

6 dan 9 kad). PERALATAN : Kad pecahan dwiwarna (set 4. plastik (untuk menyimpan kad mengikut set) LAMPIRAN NOTA TAMBAHAN 66 .Konstruktivisme dapat membina kefahaman yang mendalam pada diri murid melalui pengajaran berstruktur. Guru perlu menyediakan satu aktiviti yang membolehkan murid-murid membina kefahaman sendiri. kotak.