CONTO H RUBRIK PENDIDIKAN SENI VISUAL

MARKAH

ASAS SENI REKA

Cemerlang ( 85 % ± 100 %)

y Mengandun

gi 5 jenis unsur seni daripada 6 unsur seni y Mengandun gi 5 jenis prinsip rekaan daripada 7 prinsip rekaan
y Mengandun

PEMILIHAN DAN PENYEDIAAN BAHAN y Kreatif dalam pengolahan idea bagi menggambar kan suasana

PENGWUJUDA N IDEA

PROSES DAN TEKNIK

GUBAHAN

KEMASAN

SAHSIAH

Sederhana ( 50 % - 84 % )

gi 3 jenis unsur seni daripada 6 unsur seni
y Mengandun

y Kurang kreatif dalam pengolahan idea bagi menggambar kan suasana

gi 2 jenis prinsip rekaan

y Menggunakan sekurangkurangnya 3 jenis teknik dalam penghasilan karya y Proses penghasilan dilakukan mengikut urutan yang diberikan y Menggunakan sekurangkurangnya 2 jenis teknik dalam penghasilan karya y Proses penghasilan dilakukan

y Mengunak an sekurangkurangnya 3 teknik dalam sesuatu penghasila n karya

y Mengandungi satu gubahan yang menarik

y Kemas, bersih dan teliti

y

y Mengunak an sekurangkurangnya 2 teknik dalam sesuatu penghasila n karya

y Mengandungi satu gubahan yang kurang menarik

y Kurang kemas, kurang bersih dan teliti

y

Lemah ( 0 % . tidak bersih dan tidak teliti y .49 % ) daripada 7 prinsip rekaan y Mengandun gi 1 jenis unsur seni daripada 6 unsur seni y Mengandun gi 1 jenis prinsip rekaan daripada 7 prinsip rekaan y Kurang kreatif dalam pengolahan idea bagi menggambar kan suasana mengikut urutan yang diberikan y Menggunakan sekurangkurangnya 1 jenis teknik dalam penghasilan karya y Proses penghasilan dilakukan mengikut urutan yang diberikan y Mengunak an sekurangkurangnya 1 teknik dalam sesuatu penghasila n karya y Mengandungi satu gubahan yang tidak menarik y Tidak kemas.