P. 1
Inovasi Dan Reformasi Kurikulum

Inovasi Dan Reformasi Kurikulum

|Views: 370|Likes:
Published by rani_suraya

More info:

Published by: rani_suraya on Oct 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

INOVASI DAN REFORMASI KURIKULUM.

Inovasi ditakrifkan sebagai satu perspektif sistem, berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang berterusan untuk saling melengkapi sesama mereka supaya boleh membangun ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami. Kurikulum mengandungi aktiviti-aktiviti sama ada akademik atau perkembangan dari segi intelek, rohani. emosi dan jasmani. Pusat perkembangan kurikulum diberi mandat untuk menggubal serta mengemaskinikan kurikulum sekolah-sekolah di Malaysia merupakan sebuah agensi kerajaan yang mengawal dan menentukan sama ada kurikulum itu dilaksanakan sepenuhnya dan mencapai matlamat falsafah Pendidikan Negara. Inovasi kurikulum ialah pembaharuan-pembaharuan dalam elemen-elemen kurikulum iaitu perubahan kecil dalam kurikulum dari segi kaedah pengajaran dan pembelajaran, pengurusan masa, utiliti staff, mutu pentadbiran dan pengembangan sumber serta penggunaan media dalam pendidikan.

Faktor utama yang menggerakkan inovasi kurikulum :1. Keperluan masyarakat dan negara, misalnya melatih lebih banyak tenaga mahir dalam bidang vokasional untuk perkembangan perindustrian dan ekonomi. 2. Perkembangan sains dan teknologi yang mendorong negara mereformasikan kurikulum mereka dengan memberi tumpuan dalam pelajaran sains dan matematik. 3. Perkembangan falsafah, psikologi dan teori pendidikan yang memberi inovasi kurikulum supaya pendidikan di sesebuah sekolah menjadi lebih baik dan sempurna. Reformasi kurikulum. Reformasi atau perubahan kurikulum ialah perubahan total yang melibatkan semua aspek kurikulum. Inovasi kurikulum dan perubahan kurikulum. Inovasi kurikulum melibatkan peningkatan dan pembaikan status quo dengan perubahan paling minimum dalam aspek nilai. Istilah perubahan kurikulum pula, melibatkan transformasi semua skema kurikulum. Konsep perubahan kurikulum bermakna kurikulum itu boleh diubah kepada yang lebih baik ataupun mungkin yang lebih teruk. Konsep inovasi dan pembaharuan kurikulum adalah lebih khusus.

Desberg dan Fisher (1995) menerangkan bahawa teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan yang teratur dan sistematik dalam usaha atau kerja-kereja praktikal. Kemahiran memproses maklumat 3. proses dan output serta penyatuannya secara visual. ¨ Penambahan secara terus menerus. Mereka menjelaskan bahawa teknologi melibatkan input. Kemahiran menyampaikan maklumat Guru-guru perlu membantu pelajar agar menyedari bahawa. Penggunaan bahan teknologi ini secara terancang dan teratur akan menjadikan pendidikan lebih bermakna dan mendatangkan kesan positif di dalam proses p&p.Terdapat perbezaan maksud inovasi atau pembaharuan kurikulum dengan perubahan kurikulum. Kemahiran mengeluarkan semula maklumat 2. Konsep inovasi kurikulum berlegar dalam persekitaran untuk memperbaiki dan mengubahsuai kurikulum yang ada supaya matlamatnya dapat dicapai tanpa sebarang perubahan dari segi nilai dan organisasi. melibatkan pertukaran keseluruhan kurikulum ke arah falsafah dan matlamat yang ditetapkan. Literasi maklumat boleh dikelompokkan di bawah 3 kategori :1. aktif dan kritikal kepada kepakaran ilmu pengetahuan sangatlah perlu bagi persediaan untuk menghadapi inovasi. Literasi maklumat dan pencairan maklumat untuk membantu membuat 'informed decision' .:¨ Maklumat memainkan peranan penting sepanjang hayat. manakala konsep perubahan kurikulum. cabaran dan kesempatan hidup. Teknologi dalam pendidikan. Literasi maklumat dan kemahiran maklumat. Ia merlibatkan:- . Pelbagai kebolehan atau kemahiran diperlukan untuk menjadikan seseorang itu celik maklumat. konsep dan kegunaan. Satu lagi aspek literasi maklumat adalah kemampuan bagi pembelajaran dengan perubahan-perubahan teknologi dan sosial yang sentiasa menunutut kemahiran-kemahiran dan ilmu pengetahuan baru. Teknologi pendidikan Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk membina dan membentuk sesuatu bahan bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. ¨ Kemahiran-kemahiran asas dan ilmu pengetahuan yang diperoleh di sekolah tidaklah mencukupi bagi sepanjang hayat.

3.i. iii. 2. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersifat individual. Bahan bukan cetak . ii. berhubung antara satu sama lain seperti menggunakan akhbar. Penggunaan kemahiran ii. 6. Boleh menjadikan pendidikan itu lebih seimbang. 5. berita dan gambar untuk menyebarkan maklumat dan pandangan. Kemudahan belajar dan pengkaedahan yang berteknik moden iii. Teknologi pendidikan sebagai media dan komunikasi audiovisual terbahagi kepada dua bidang. Teknologi pendidikan sebagai sistem pengajaran Kebaikan :i. 1.( model. Boleh menjadikan pendidikan lebih produktif. 1.meliputi perkakasan. iv. glob dan realia) Faedah-faedah penggunaan teknologi. Menjadikan pengajaran lebih berasaskan kepada hasil-hasil yang saintifik. Media bermaksud suatu kaedah atau perantaraan berkomunikasi. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersemangat dan bertenaga. Mengrangkan kos. v. Penghasilan bahan cetak 2. Bahan sumber teknologi pendidikan (a) Jenis-jenis bahan bercetak . Boleh menjadikan pembelajaran pelajar itu lebih hampir dengan keadaan sebenar. Alat sokongan dan perkongsian. Teknologi pendidikan sebagai media dan komunikasi audiovisual. Memertabatkan profesion. Penyesuaian bahan dengan persekitaran Teknologi pendidikan secara mudah dapat diertikan sebagai satu sistem yang meliputi organisasi yang digunakan secara terancang dan teratur bagi menghasilakan kecekapan di dalam proses pengajaran dan keberkesanan di dalam pembelajaran. Memotivasikan pelajar. Mengaitkan dengan kehidupan. 4. perisian dan bahan tiga dimensi.

Papan tulis atau papn hitam 2. a. Carta graf . Buku fiksyen .sesuatu susunan maklumat yang sistematik. Terbitan berkala. Fail tegak dan bahan bacaan 5. kad-kad . carta. Buku bukan fikyen . Bahan bantu mengajar bukan elektronik 1. 3.OHP. autobiografi 3. pentomin. Carta aliran d. Bahan tiga dimensi Kategori dan penjenisan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar dibahagi kepada tiga kategori:1. kaset pita video. Bahan-bahan visual. disket dan cakera padat. Buku teks 3. Gambar 6. Perisian . atlas. 2. Carta flip/selak b. Bahan-bahan bantu mengajar berbentuk elektronik 3.Dibahagikan kepada empat :1.dipecahkan lagi kepada empat. audio. Bahan-bahan bukan tayangan. b. Bahan-bahan audio-visual. Bahan-bahan bantu mengajar bukan elektronik 2. Carta pusing c. lawatan projek pameran dan relia. filem sisipan. Papan pamer 4. 4. Bahan-bahan audio. Terdapat beberapa jenis carta yang digunakan di dalam bilik darjah. Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar daripada alam sekitar seperti lakonan.kamus. 2. majalah dan risalah. Carta .akhbar. d. Kad imbasan dan kad cantuman 7. Perkakasan . a.ensiklopedia. filem jalur. Gambarfoto (b) Jenis-jenis bahan bukan bercetak Dibahagikan kepda tiga :1. c.

9. Model 11. illustrasi dan gambaran.penekanan yang penting. reka bentuk visual.mekanikal atau teknikal.membayangkan perasaan. Penekanan. papan poket dan papan sorong tarik. Peranan grafik Graf. isograf).kesan khas dan minat.sebagai warna dan hiasan (tekstur) Warna. pembaris papan lukisan. animasi. papan selit. Grafik . papan gulung. set bofa. Carta tunggal. papan magnet. pensil (graphite atau lead). Peralatan Komputer. kapsion. Ruang. gam. teks.terdapat pelbagai jenis papan pengajaran antaranya ialah papan buletin. 10.kesan yang baik dan tidak terlalu padat.dakwat. Penghurufan . pisau. papan putih. kartun. papan kenyataan . Boneka 12. daya tarikan. Bentuk. Papan pengajaran. saiz bahan/ alat yang digunakan. poster. kemudahan alat/bahan. kertas. pemadam.bahan yang dilukis sebagai karangan visual. marker.perancangan teliti. Carta pie f. peta.e. pen ( teknikal.bentuk mudah. Ciri-ciri penting penyediaan grafik Objektif. Tetalan. Overhead projektor (OHP) . papan flanel. 8. Diorama Bahan bantu mengajar berbentuk elektronik 1. susunatur dan penghurufan Elemen-elemen grafik Garisan . carta. Definisi grafik Karangan visual yang memberi keterangan atau mesej dalm komunikasi. Prinsip grafik Penyatuan. simbolik dan menyampaikan perasaan.imbangan.

Warna iii. Print out v. Komputer Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar dari alam sekitar. . Kaedah tampalan 3. Kaedah singkapan iii. (c) Boleh digunakan berulang kali dan penyampaian lebih bersistematik. Tulis terus ii. Filem tayangan / filem jalur 8. Kaedah urutan vi. pentomin. 2. Alat rakaman 7. lawatan dan projek pameran. (b) Memberi keselesaan semasa penyampaian terutamanya jika transparensi itu disediakan awal.Menggunakan sistem pembalikan cahaya daripada satu sumber cahaya ke permukaan cermin dan seterusnya membalikkan cahaya tersebut ke skrin. Cara penyediaan transparensi i. (d) Transparensi juga bersih berbanding dengan papan kapur dan penyampai boleh berada berhadapan pelajar atau penonton. Photocopy Kebaikan (a) Boleh disediakan dalam bentuk warna supaya memberi penegasan dan menarik perhatian. Bahan bantu mengajar juga diperolehi melalui bahan-bahan yang bercorak pengalaman seperti lakonan. Radio 5. (e) Pelajar boleh terlibat sama menggunakan transparensi di hadapan rakan. Kaedah tindihan iv. Kaedah tetingkap ii. Thermal iv. Transparensi OHP Jenis-jenis transparensi i. Kaedah pusing v. Pita slaid 4. Televisyendan VCR 6.

daun. ¨ ASA 400. gambar dan teks dalam aktiviti kelas secara serentak. perncangan skrip bermula dengan proses merangka cerita atau pelan kisah. iii.kurang peka terhadap pendedahan cahaya. paku-pakis. 4. rama-rama.pita slaid adalah gabungan dua media. iii. air dan logam. jam. senang dioperasikan serta lebih cekap.dalam konteks penerbitan pita slaid. 2. Ada berbagai-bagai periasian yang boleh membantu seseorang guru dalam penyediaan BBM. Penerbitan pita slaid.jenis yang amat peka terhadap pendedahan cahaya. slaid dan filem. Komputer boleh menggabungkan pelbagai media seperti CD.] 5. Pemilihan slaid. Benda bukan hidup: batu. 3. Bahan buatan : kerusi. tanah pasir. bakul dan sebagainya.kedua-dua media ini ditayangkan tiga cara iaitu :i. Skrip. Dapat mengintegrasikan lebih banyak media seperti suara. Benda hidup: ikan. katak.untuk melaksanakan tugas mengambil gambar.ROM . ii.untuk mengambil gambar dalam keadaan yang sederhana. nyamuk. iii. Menggunakan projektor slaid bersama alat perakam segerak. ¨ ASA64. iv.Realia dikelaskan dalam jenis bahan tiga dimensi. Penyediaan grafik. Penghasilan bahan bukan bercetak 1. Menggunakan alat permain rakaman atau radio kaset bersama projektor slaid yang dikendalikan secara manual. Fotografi. perlatan minimum yang diperlukan ialah kamera dan filem. Keupayaan komputer dalah tinggi. cakera video. arnab dan sebagainya. iaitu pita rakaman audio dan slaid bersiri. ii. Antaranya yang begitu popular ialah:- . ¨ ASA125. ii. Menggunakan projektor khusus untuk menayangkan pita slaid seperti yang biasa digunakan di pusat-pusat sumber sekolah yang maju. bunga dan sebagainya. Realia dibahagikan kepada beberapa kumpulan seperti berikut:i. kereta mainan. Pengambilalihan komputer dalam penyediaan BBM dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :i. Komputer dalam pendidikan. Tumbuh-tumbuhan: rumput.

Kelebihan :- . Modul lembaran kerja iii. Kemahiran. Pangkalan data elektronik dibahaggikan kepada dua iaitu pangkalan data dalam talian dan pangkalan data bersaskan mikrokomputer. Pemprosesan data. Pangkalan data bersaskan mikrokomputer pula dipisahkan kepada tiga iaitu :1.i. 2. Permaianan dan simulasi. Analisis statistik. Pangkalan data untuk pengajaran dan pembelajaran. 3. 2. Pemprosesan perkataan dan percetakan. Pengajaran berbantukan komputer ini boleh dilaksanakan di dalam beberapa kaedah pengajaran . Modul database untuk penyimpanan maklumat. Pengajaran komputer dalam bidang pengajaran dan pembelajaran biasanya mengandungi:i. Pangkalan data separuh terbuka tertutup. iii. Modul telekomunikasi untuk rangkaian maklumat. ii. Pangkalan data. Pangkalan data untuk pendidikan Pangkalan data ialah sebagai ciptaan program-program kosong yang membenarkan penggunaannya menyimpan apa sahaja maklumat yang disukai dan pengumpulan data sedia ada. Tutorial ii. Penghasilan grafik dan animasi. Latihtubi dan latihan iii. 3. Antaranya ialah :i. Pangkalan data terbuka. ii. Pemprosesan perkataan untuk penghasilan dan percetakan teks dan grafik. iv. iv. Mendapatkan maklumat. Simulasi Tugasan berbantukan komputer Komputer boleh digunakan untuk menjalankan pelbagai jenis tugas seperti berikut:1.

Lama = 30 pin.5V. . CD.Jenis berdasarkan interface slots. Kelajuan cip diukur berdasarkan kelajuan jam. 3. Slot-A iii. Memori cache.pusat bagi semua pemasangan. Sejenis ingatan yang digunakan dalam berprestasi tinggi.ROM. Memudahkan penyusunan maklumat. suis kuasa. processor. Mengurangkan pertindihan data. hard disc.ON.Litar terbuka . .arus terus 12V. bekalan kuasa. serial port. .. Multimedia Komponen komputer Casting. Memori (RAM) RAM ialah Random Access Memory. Sound card. Intel mendahuluhi pengeluaran cip selain daripada Cyrix. AMD dan sebagainya. modem. monitor.jantung kepda sistem .1. .Set elektrikal yang menghubungkan komputer dengan litar kuasas.Celeron. Menjimatkan masa untuk mencari dan mempertingkatkan data. Kipas membantu hilangkan haba dari cip. Baru = 72 pin. . i. keyboard.OFF Papan induk . Suis kuasa .bekalan kuasa 230 W. cache. Slot-1 Pemproses dan kipas Jantung kepada kompueter. -berbentuk dekstop. Casing -berbentuk tower . disket drive. Hard disk dan CD-ROM perlukan 12V untuk operasi. Disisipkan di antara CPU dengan RAM. . Terdapat jenis SDRAM dan EDORAM. video card dan speaker.Litar tertutup . -CPU guna 3V. Stocat -7 ii. ram. mouse. papn induk. 2. 1 MHz = 1 juta pusingan persaaat.

Kad video Berfungsi mangawal monitor dan antaramuka. Resolusi ayng biasa 640 dan 480.boleh masuk 3 hard disk. Pemacu CD-ROM. 000 bps . Kad bunyi Dilengkaplan dengan DSP (Digital Signal Processor). Cakera keras Dikenali sebagai mass storange (alat soran massa ). IDM) Pemacu disket Fungsi untuk penempatan perisian. . Jenis multi scan dan low radiotion adalah pilihan terbaik. 128 bit cip memproses grafik. Pemilihan berdasarkan saiz storan yang besar dan ruang lebih laju. Port siri adalah dwihaluan.5" (1. Voltan 5V dan 12V diterbitkan. modem dll gunakan port siri untuk berhubung dengan komputer. CPU perlukan 5V. Gunakan 32 bit. Unit 3. Hard disk dan CD-ROM perlukan 12V untuk operasi. Menukarkan AC kepad DC. Modem Menyambungkan komputer dengan telefon. Jenis internal dan external.600 dan 56. 3 D sound dan surround sound adalah jenis terbaru. Kelajuan ditunjukkan dengan angka diikuti dengan X. Satu komputer .44Mb). pemindahan fail-fail antara sistem dan back-up. wide board. Monitor Komponen utama dan berfungsi sebagai paparan. Satu cara penyimpanan data. Pot siri dan selari Mouse. dad suara dan fax.Bekalan kuasa. Compact disk read only memory. 33. (kuantum. Port selari untuk penyambungan komponen dengan komputer.64 bit.

Tetikus Fungsi menunjukkan arah dan mengarahkan. . . silibus. Inovasi dan Reformasi Kurikulum : Tuntutannya kepada Profesionalisme Perguruan. Jenis trackball. Beliau juga menjelaskan bahawa inovasi itu adalah idea. . kaedah atau perubahan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.Baru dalam konteks inovasi tidak bermaksud idea. amalan atau bahan sahaja.Sesuatu inovasi mungkin telah diketahui atau disedari oleh seseorang cuma dia belum menunjukkan sikap suka atau tidak suka terhadap idea.Inovasi juga disifatkan sebagai bentuk polisi baru.Habelock dan Huberman (1977) mentarifkan inovasi sebagai satu perspektif sistem berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang bersifat kekal iaitu untuk saling lengkap melengkapi sesama mereka atau untuk membangunkan ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami. . . drawing tablet dan sebagainya.Secara kesimpulannya boleh dikatakan bahawa inovasi ialah cetusan idea atau perubahan yang kecil sahaja. IDEA BAHAN Pembaharuan (perubahan kecil) AMALAN . amalan atau bahan yang boleh membawa perubahan kepada seseorang individu atau sistem sosial. latihan atau objek yang dianggap baru oleh individu.Zaltmen dan Duncan (1977) menyatakan Inovasi sebagai sebarang idea. . amalan dan bahan itu atau dia belum menunjukkan sama ada untuk menerima atau menolaknya. amalan atau artifak material yang boleh dilihat yang mengalami pembaharuan disebabkan oleh peniruan unit-unit idea yang berkaitan.Pendapat-pendapat di atas disokong oleh Rogers (1983) yang menghuraikan inovasi sebagai idea. light pen. .

Contoh : Sekolah Bestari . ia merupakan satu kerja yang sangat rumit.Komputer mempunyai banyak kelebihannya.Teknologi berasal daripada perkataan µTexsera¶ yang bermaksud menganyam. teknik-teknik dan lain-lain). antaranya ialah ia dapat menyampaikan maklumat dengan berkesan. .Guru menjadi sumber pendidikan dalam menjalankan reformasi.Sebenarnya ia telah wujud sejak dari zaman dahulu kala lagi. . . .Walaubagaimanapun adalah sukar untuk mengubah keseluruhan sistem pendidikan. jika ditinjau dengan lebih mendalam lagi ia merupakan gabungan satu bidang ilmu. .Perbezaan antara dahulu dan sekarang ialah pengunaan komputer.Teknologi pula ialah gabungan antara : IDEA MANUSIA Teknologi MESIN PENGURUSAN . .Ekoran daripada itu maka terbinalah alat-alat atau mesin yang digunakan untuk pengurusan dan mempertingkatkan diri supaya lebih baik daripada yang telah dialami. dan membangun. kumputer dan lain-lain. .Contoh inovasi ialah Sekolah Bestari. menenun. sistem penilaian.Teknologi.Reformasi ialah satu perubahan yang meluas yang melibatkan sistem keseluruhannya berubah (contohnya seperti falsafah.Teknologi merupakan satu bidang ilmu yang mengabungkan idea untuk memudahkan manusia. jangka waktu. . . . .

segala pengalaman yang terancang dan penilaian pencapaian pelajar.3 1. Jika membaca sahaja hanya 10 peratus sahaja ingatan. Jika baca dan dengar 20 peratus. utiliti staff. pengurusan masa. amalan atau bahan yang boleh membawa pembaharuan seseorang individu atau sistem sosial.1 a) b) Inovasi Kurikulum Definisi Inovasi Kurikulum Pembaharuan terhadap kurikulum yang sedia ada Meliputi aspek-aspek seperti kaedah pengajaran dan pembelajaran.3. INOVASI DAN REFORMASI KURIKULUM: TUNTUTAN TERHADAP PROFESIONALISME PERGURUAN 1.1 Takrif Inovasi a) Idea. iii. Baca. c) d) 1. dengar. b) Berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang berterusan untuk saling melengkapi sesama mereka supaya boleh membangun ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami 1. ikut tingkahlaku dan lakukan berulang-ulang. Baca. sebanyak 90 peretaus maklumat yang akan lekat dalam ingatan. iv.3. dengar dan ikut tingkahlaku 70 peratus.Mengapa komputer diperlukan : i. Baru menekankan sebarang idea atau amalan yang menunjukkan tanda penerimaan disebabkan terdapat perbezaan dan pembaikan ke arah yang lebih baik daripada lepas. Harus meliputi objektif pendidikan.2 a) b) Takrif kurikulum Suatu rancangan yang teratur yang merangkumi aktiviti akademik dan bukan akademik.2 Adalah menyeluruh dan pelbagai Dilaksanakan secara sukarela dan atas arahan Faktor-Faktor Yang Menggerakkan Inovasi Kurikulum .. ii. 1. mutu pentadbiran dan pengembangan sumber dan penggunaan media.

6 1.1 a) 1.2 a) y y Memahami dengan jelas objektif mata pelajaran Menguasai strategi strategi pengajaran dan pembelajaran Mempunyai kemahiran membina dan mengguna BBM yang sesuai Menguasai Bahasa Melayu Menjadi Role Model Mengamalkan nilai murni Literasi Maklumat Dan Kemahiran Maklumat Definisi Literasi Komputer Pemahaman tentang apa yang dilakukan olehh perkakasan dan perisian komputer Definisi Litrerasi Maklumat Boleh dikelompokkan di bawah 3 kategori Kemahiran mengeluarkan semula maklumat Kemahiran memproses maklumat . kaedah pengajaran. pentadbiran sekolah dan latihan perguruan b) Untuk merangsangkan pertumbuhan.a) Keperluan masyarakan dan negara untuk melatih lebih tenaga mahir b) Perkembangan sain dan teknologi yang mendorong penumpuan pada matapelajaran sains dan matematik c) Perkembangan falsafah. pembelajaran dan pengubahsuiaian persepsi dan nilai bagi semua pihak yang prihatin dengan kurikulum tersebut 1.6. penilaian. b) Memastikan tahap kefahaman pelajar berada pada tahap yang tinggi mengenai program KBSM c) d) e) f) g) h) 1.5 a) Tuntutan Inovasi Terhadap Profesionalisme Keguruan Dan Kepentingannya Memahami dan berupaya mengaplikaskan kandungan TPN ke dalam pengajaran pelajar dalam bilik darjah.4 a) Takrif Reformasi Kurikulum Perubahan total yang melibatkan aspek kurikulum seperti kandungan. psikologi dan teori pendidikan supaya pendidikan di sesebuah sekolah menjadi lebih baik dan sempurna 1.6.

2 Langkah-Langkah Menyediakan Pelajar Agar Celik Maklumat Melalui Pusat Sumber Sekolah a) Sekolah perlu memperluaskan fungsi pusat sumber dan meningkatkan inovasi dalam bidang teknologi dan persediaan b) c) d) 1. Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Sumber Definisi Segala usaha guru bagi melengkapkan pendekatan dan strategi pengajaran dengan melibatkan pelajar supaya belajar melalui penggunaan sumber-sumber pembelajaran 1. kaset video.8 1.1 Sumber utama maklumat sama ada maklumat tersebut dalam bentuk buku.1 Pusat Sumber harus memberikan suatu pengajaran dan pembelajaran dinamik Guru pusat sumber harus pastikan bahan sumber diperolehi Guru pusat sumber harus bekerjasama dengan guru lain.8.7.8.7. jurnal.7 Kemahiran menyampaikan maklumat Pusat Sumber Sekolah Definisi Pusat Sumber Sekolah 1.y 1. surat khabar. 1. kaset audio atau pangkalan data komputer.2 a) b) c) d) Faedah Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Sumber Dapat menyelesaiakan masalah secara praktis Pelajar dapat bergerak maju mengikut kebolahan masing-masing Penglibatan pelajar secara aktik dalam pembelajaran Guru menggunakan "instructional methodology" yang pelbagai untuk mempertingkan proses pengajaran dan pembelajaran e) Peluang mewujudkan situasi pembelajaran untuk individu atau kumpulan kecil .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->