INOVASI DAN REFORMASI KURIKULUM.

Inovasi ditakrifkan sebagai satu perspektif sistem, berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang berterusan untuk saling melengkapi sesama mereka supaya boleh membangun ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami. Kurikulum mengandungi aktiviti-aktiviti sama ada akademik atau perkembangan dari segi intelek, rohani. emosi dan jasmani. Pusat perkembangan kurikulum diberi mandat untuk menggubal serta mengemaskinikan kurikulum sekolah-sekolah di Malaysia merupakan sebuah agensi kerajaan yang mengawal dan menentukan sama ada kurikulum itu dilaksanakan sepenuhnya dan mencapai matlamat falsafah Pendidikan Negara. Inovasi kurikulum ialah pembaharuan-pembaharuan dalam elemen-elemen kurikulum iaitu perubahan kecil dalam kurikulum dari segi kaedah pengajaran dan pembelajaran, pengurusan masa, utiliti staff, mutu pentadbiran dan pengembangan sumber serta penggunaan media dalam pendidikan.

Faktor utama yang menggerakkan inovasi kurikulum :1. Keperluan masyarakat dan negara, misalnya melatih lebih banyak tenaga mahir dalam bidang vokasional untuk perkembangan perindustrian dan ekonomi. 2. Perkembangan sains dan teknologi yang mendorong negara mereformasikan kurikulum mereka dengan memberi tumpuan dalam pelajaran sains dan matematik. 3. Perkembangan falsafah, psikologi dan teori pendidikan yang memberi inovasi kurikulum supaya pendidikan di sesebuah sekolah menjadi lebih baik dan sempurna. Reformasi kurikulum. Reformasi atau perubahan kurikulum ialah perubahan total yang melibatkan semua aspek kurikulum. Inovasi kurikulum dan perubahan kurikulum. Inovasi kurikulum melibatkan peningkatan dan pembaikan status quo dengan perubahan paling minimum dalam aspek nilai. Istilah perubahan kurikulum pula, melibatkan transformasi semua skema kurikulum. Konsep perubahan kurikulum bermakna kurikulum itu boleh diubah kepada yang lebih baik ataupun mungkin yang lebih teruk. Konsep inovasi dan pembaharuan kurikulum adalah lebih khusus.

Pelbagai kebolehan atau kemahiran diperlukan untuk menjadikan seseorang itu celik maklumat. melibatkan pertukaran keseluruhan kurikulum ke arah falsafah dan matlamat yang ditetapkan. Penggunaan bahan teknologi ini secara terancang dan teratur akan menjadikan pendidikan lebih bermakna dan mendatangkan kesan positif di dalam proses p&p. aktif dan kritikal kepada kepakaran ilmu pengetahuan sangatlah perlu bagi persediaan untuk menghadapi inovasi. Teknologi dalam pendidikan.Terdapat perbezaan maksud inovasi atau pembaharuan kurikulum dengan perubahan kurikulum. Desberg dan Fisher (1995) menerangkan bahawa teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan yang teratur dan sistematik dalam usaha atau kerja-kereja praktikal. cabaran dan kesempatan hidup.:¨ Maklumat memainkan peranan penting sepanjang hayat. Ia merlibatkan:- . Mereka menjelaskan bahawa teknologi melibatkan input. Satu lagi aspek literasi maklumat adalah kemampuan bagi pembelajaran dengan perubahan-perubahan teknologi dan sosial yang sentiasa menunutut kemahiran-kemahiran dan ilmu pengetahuan baru. Kemahiran memproses maklumat 3. proses dan output serta penyatuannya secara visual. ¨ Kemahiran-kemahiran asas dan ilmu pengetahuan yang diperoleh di sekolah tidaklah mencukupi bagi sepanjang hayat. Konsep inovasi kurikulum berlegar dalam persekitaran untuk memperbaiki dan mengubahsuai kurikulum yang ada supaya matlamatnya dapat dicapai tanpa sebarang perubahan dari segi nilai dan organisasi. Kemahiran mengeluarkan semula maklumat 2. konsep dan kegunaan. Literasi maklumat dan kemahiran maklumat. Literasi maklumat dan pencairan maklumat untuk membantu membuat 'informed decision' . Teknologi pendidikan Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk membina dan membentuk sesuatu bahan bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. manakala konsep perubahan kurikulum. Literasi maklumat boleh dikelompokkan di bawah 3 kategori :1. ¨ Penambahan secara terus menerus. Kemahiran menyampaikan maklumat Guru-guru perlu membantu pelajar agar menyedari bahawa.

i.( model. Penyesuaian bahan dengan persekitaran Teknologi pendidikan secara mudah dapat diertikan sebagai satu sistem yang meliputi organisasi yang digunakan secara terancang dan teratur bagi menghasilakan kecekapan di dalam proses pengajaran dan keberkesanan di dalam pembelajaran. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersifat individual. Penggunaan kemahiran ii. Boleh menjadikan pendidikan lebih produktif. Teknologi pendidikan sebagai sistem pengajaran Kebaikan :i. 2. 5. Alat sokongan dan perkongsian. Kemudahan belajar dan pengkaedahan yang berteknik moden iii. Menjadikan pengajaran lebih berasaskan kepada hasil-hasil yang saintifik. Mengaitkan dengan kehidupan. v. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersemangat dan bertenaga. berita dan gambar untuk menyebarkan maklumat dan pandangan. Teknologi pendidikan sebagai media dan komunikasi audiovisual. iii. Boleh menjadikan pendidikan itu lebih seimbang.meliputi perkakasan. 4. 1. Bahan sumber teknologi pendidikan (a) Jenis-jenis bahan bercetak . berhubung antara satu sama lain seperti menggunakan akhbar. perisian dan bahan tiga dimensi. ii. Memertabatkan profesion. glob dan realia) Faedah-faedah penggunaan teknologi. iv. 6. Boleh menjadikan pembelajaran pelajar itu lebih hampir dengan keadaan sebenar. Teknologi pendidikan sebagai media dan komunikasi audiovisual terbahagi kepada dua bidang. Penghasilan bahan cetak 2. 3. Media bermaksud suatu kaedah atau perantaraan berkomunikasi. Bahan bukan cetak . Memotivasikan pelajar. Mengrangkan kos. 1.

pentomin. kad-kad . Bahan-bahan audio-visual. Buku bukan fikyen . d. 2. carta. Papan tulis atau papn hitam 2. filem jalur. Bahan-bahan bantu mengajar bukan elektronik 2. Gambar 6. Carta flip/selak b. b. Buku fiksyen . Terdapat beberapa jenis carta yang digunakan di dalam bilik darjah. Carta graf . Carta pusing c. Carta . a. Bahan-bahan bukan tayangan. Bahan-bahan bantu mengajar berbentuk elektronik 3. Bahan tiga dimensi Kategori dan penjenisan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar dibahagi kepada tiga kategori:1.ensiklopedia. Papan pamer 4. a. Terbitan berkala. audio.Dibahagikan kepada empat :1. majalah dan risalah. Bahan bantu mengajar bukan elektronik 1. 3. filem sisipan. Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar daripada alam sekitar seperti lakonan. Perkakasan . Kad imbasan dan kad cantuman 7. Bahan-bahan visual. Carta aliran d.kamus.dipecahkan lagi kepada empat. 4.sesuatu susunan maklumat yang sistematik. Bahan-bahan audio. c. Perisian . lawatan projek pameran dan relia. Gambarfoto (b) Jenis-jenis bahan bukan bercetak Dibahagikan kepda tiga :1. disket dan cakera padat.akhbar. Buku teks 3. kaset pita video.OHP. autobiografi 3. Fail tegak dan bahan bacaan 5. 2. atlas.

Papan pengajaran. Prinsip grafik Penyatuan.penekanan yang penting. kemudahan alat/bahan.dakwat.bahan yang dilukis sebagai karangan visual. Tetalan. daya tarikan. 9. teks. papan kenyataan . Boneka 12. marker.membayangkan perasaan. 10.imbangan.terdapat pelbagai jenis papan pengajaran antaranya ialah papan buletin. Overhead projektor (OHP) . Penghurufan . Carta tunggal. papan putih. kapsion. papan flanel. Ruang. simbolik dan menyampaikan perasaan. Peralatan Komputer. Penekanan. susunatur dan penghurufan Elemen-elemen grafik Garisan . peta. kartun. illustrasi dan gambaran. reka bentuk visual. isograf). Grafik . Model 11. Bentuk. set bofa.kesan khas dan minat. papan gulung. papan magnet. 8. Diorama Bahan bantu mengajar berbentuk elektronik 1. papan selit. animasi. Definisi grafik Karangan visual yang memberi keterangan atau mesej dalm komunikasi. pembaris papan lukisan. pensil (graphite atau lead). kertas. gam.bentuk mudah. Peranan grafik Graf.sebagai warna dan hiasan (tekstur) Warna. pen ( teknikal. pisau. papan poket dan papan sorong tarik. Ciri-ciri penting penyediaan grafik Objektif. Carta pie f. pemadam. carta.perancangan teliti. poster.e.kesan yang baik dan tidak terlalu padat.mekanikal atau teknikal. saiz bahan/ alat yang digunakan.

Pita slaid 4. Kaedah pusing v. lawatan dan projek pameran. Tulis terus ii. Print out v. Komputer Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar dari alam sekitar. Bahan bantu mengajar juga diperolehi melalui bahan-bahan yang bercorak pengalaman seperti lakonan. Kaedah tampalan 3. pentomin. Alat rakaman 7. Warna iii.Menggunakan sistem pembalikan cahaya daripada satu sumber cahaya ke permukaan cermin dan seterusnya membalikkan cahaya tersebut ke skrin. . Kaedah tindihan iv. (b) Memberi keselesaan semasa penyampaian terutamanya jika transparensi itu disediakan awal. 2. Kaedah singkapan iii. (c) Boleh digunakan berulang kali dan penyampaian lebih bersistematik. (e) Pelajar boleh terlibat sama menggunakan transparensi di hadapan rakan. Televisyendan VCR 6. Cara penyediaan transparensi i. Kaedah tetingkap ii. (d) Transparensi juga bersih berbanding dengan papan kapur dan penyampai boleh berada berhadapan pelajar atau penonton. Radio 5. Photocopy Kebaikan (a) Boleh disediakan dalam bentuk warna supaya memberi penegasan dan menarik perhatian. Thermal iv. Kaedah urutan vi. Filem tayangan / filem jalur 8. Transparensi OHP Jenis-jenis transparensi i.

Penghasilan bahan bukan bercetak 1. Realia dibahagikan kepada beberapa kumpulan seperti berikut:i.pita slaid adalah gabungan dua media. iii. senang dioperasikan serta lebih cekap. ¨ ASA 400. bunga dan sebagainya.untuk mengambil gambar dalam keadaan yang sederhana. ¨ ASA125. Tumbuh-tumbuhan: rumput. Komputer dalam pendidikan. ¨ ASA64. Penerbitan pita slaid. ii. Benda hidup: ikan. cakera video. perlatan minimum yang diperlukan ialah kamera dan filem. nyamuk. Pemilihan slaid. iii. Fotografi. Komputer boleh menggabungkan pelbagai media seperti CD. Bahan buatan : kerusi. gambar dan teks dalam aktiviti kelas secara serentak. paku-pakis.dalam konteks penerbitan pita slaid. daun. kereta mainan. Penyediaan grafik.kedua-dua media ini ditayangkan tiga cara iaitu :i. jam. Skrip. 3. 4. tanah pasir. slaid dan filem. perncangan skrip bermula dengan proses merangka cerita atau pelan kisah. Menggunakan projektor khusus untuk menayangkan pita slaid seperti yang biasa digunakan di pusat-pusat sumber sekolah yang maju. iv.jenis yang amat peka terhadap pendedahan cahaya. 2.untuk melaksanakan tugas mengambil gambar. Menggunakan projektor slaid bersama alat perakam segerak. katak.] 5. ii. iii. Keupayaan komputer dalah tinggi.Realia dikelaskan dalam jenis bahan tiga dimensi. ii. iaitu pita rakaman audio dan slaid bersiri. air dan logam. Ada berbagai-bagai periasian yang boleh membantu seseorang guru dalam penyediaan BBM. Dapat mengintegrasikan lebih banyak media seperti suara.kurang peka terhadap pendedahan cahaya. arnab dan sebagainya. Benda bukan hidup: batu.ROM . Antaranya yang begitu popular ialah:- . Pengambilalihan komputer dalam penyediaan BBM dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :i. Menggunakan alat permain rakaman atau radio kaset bersama projektor slaid yang dikendalikan secara manual. bakul dan sebagainya. rama-rama.

Modul lembaran kerja iii. Pangkalan data separuh terbuka tertutup. Penghasilan grafik dan animasi. iii. iv. Pangkalan data elektronik dibahaggikan kepada dua iaitu pangkalan data dalam talian dan pangkalan data bersaskan mikrokomputer. Antaranya ialah :i. Pangkalan data untuk pendidikan Pangkalan data ialah sebagai ciptaan program-program kosong yang membenarkan penggunaannya menyimpan apa sahaja maklumat yang disukai dan pengumpulan data sedia ada. 2. Pengajaran komputer dalam bidang pengajaran dan pembelajaran biasanya mengandungi:i. 3. Modul database untuk penyimpanan maklumat. Kemahiran. Pangkalan data untuk pengajaran dan pembelajaran. Kelebihan :- . Pemprosesan perkataan untuk penghasilan dan percetakan teks dan grafik. Pangkalan data.i. ii. ii. 3. Pemprosesan perkataan dan percetakan. iv. Latihtubi dan latihan iii. Analisis statistik. Modul telekomunikasi untuk rangkaian maklumat. Mendapatkan maklumat. Pengajaran berbantukan komputer ini boleh dilaksanakan di dalam beberapa kaedah pengajaran . Pangkalan data terbuka. Simulasi Tugasan berbantukan komputer Komputer boleh digunakan untuk menjalankan pelbagai jenis tugas seperti berikut:1. Permaianan dan simulasi. 2. Pangkalan data bersaskan mikrokomputer pula dipisahkan kepada tiga iaitu :1. Tutorial ii. Pemprosesan data.

mouse.Set elektrikal yang menghubungkan komputer dengan litar kuasas. Casing -berbentuk tower . modem. ram. Slot-1 Pemproses dan kipas Jantung kepada kompueter. -CPU guna 3V. monitor. . video card dan speaker. CD.Litar tertutup . papn induk. cache. 3. AMD dan sebagainya. Kelajuan cip diukur berdasarkan kelajuan jam. Disisipkan di antara CPU dengan RAM. Baru = 72 pin. -berbentuk dekstop. processor. 2. . Memori cache. Memudahkan penyusunan maklumat.jantung kepda sistem .5V. . Slot-A iii. Menjimatkan masa untuk mencari dan mempertingkatkan data. .. hard disc.Litar terbuka .ON.Celeron. Sound card. keyboard. Mengurangkan pertindihan data. suis kuasa. . Sejenis ingatan yang digunakan dalam berprestasi tinggi. Suis kuasa .1. Stocat -7 ii.OFF Papan induk . Kipas membantu hilangkan haba dari cip.pusat bagi semua pemasangan.bekalan kuasa 230 W. serial port. bekalan kuasa.ROM. Hard disk dan CD-ROM perlukan 12V untuk operasi. Terdapat jenis SDRAM dan EDORAM. Intel mendahuluhi pengeluaran cip selain daripada Cyrix. Lama = 30 pin.arus terus 12V. Multimedia Komponen komputer Casting. 1 MHz = 1 juta pusingan persaaat. disket drive.Jenis berdasarkan interface slots. Memori (RAM) RAM ialah Random Access Memory. i. .

IDM) Pemacu disket Fungsi untuk penempatan perisian. Kad bunyi Dilengkaplan dengan DSP (Digital Signal Processor). Gunakan 32 bit. 128 bit cip memproses grafik. Voltan 5V dan 12V diterbitkan. Jenis internal dan external. Kad video Berfungsi mangawal monitor dan antaramuka. Jenis multi scan dan low radiotion adalah pilihan terbaik. Pot siri dan selari Mouse. 000 bps . Resolusi ayng biasa 640 dan 480. Unit 3.600 dan 56. Menukarkan AC kepad DC. Pemilihan berdasarkan saiz storan yang besar dan ruang lebih laju. Cakera keras Dikenali sebagai mass storange (alat soran massa ). Compact disk read only memory. Modem Menyambungkan komputer dengan telefon. 33. Monitor Komponen utama dan berfungsi sebagai paparan. Port selari untuk penyambungan komponen dengan komputer. Hard disk dan CD-ROM perlukan 12V untuk operasi. modem dll gunakan port siri untuk berhubung dengan komputer. dad suara dan fax. Port siri adalah dwihaluan. 3 D sound dan surround sound adalah jenis terbaru.64 bit.boleh masuk 3 hard disk. CPU perlukan 5V.Bekalan kuasa.5" (1. Satu cara penyimpanan data. Pemacu CD-ROM.44Mb). Kelajuan ditunjukkan dengan angka diikuti dengan X. . (kuantum. wide board. Satu komputer . pemindahan fail-fail antara sistem dan back-up.

. amalan atau bahan sahaja. . Beliau juga menjelaskan bahawa inovasi itu adalah idea.Tetikus Fungsi menunjukkan arah dan mengarahkan. amalan atau bahan yang boleh membawa perubahan kepada seseorang individu atau sistem sosial. . Inovasi dan Reformasi Kurikulum : Tuntutannya kepada Profesionalisme Perguruan. Jenis trackball.Inovasi juga disifatkan sebagai bentuk polisi baru.Secara kesimpulannya boleh dikatakan bahawa inovasi ialah cetusan idea atau perubahan yang kecil sahaja. amalan dan bahan itu atau dia belum menunjukkan sama ada untuk menerima atau menolaknya. light pen. silibus. . latihan atau objek yang dianggap baru oleh individu. kaedah atau perubahan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. . .Sesuatu inovasi mungkin telah diketahui atau disedari oleh seseorang cuma dia belum menunjukkan sikap suka atau tidak suka terhadap idea. IDEA BAHAN Pembaharuan (perubahan kecil) AMALAN .Habelock dan Huberman (1977) mentarifkan inovasi sebagai satu perspektif sistem berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang bersifat kekal iaitu untuk saling lengkap melengkapi sesama mereka atau untuk membangunkan ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami.Zaltmen dan Duncan (1977) menyatakan Inovasi sebagai sebarang idea. . drawing tablet dan sebagainya. amalan atau artifak material yang boleh dilihat yang mengalami pembaharuan disebabkan oleh peniruan unit-unit idea yang berkaitan.Pendapat-pendapat di atas disokong oleh Rogers (1983) yang menghuraikan inovasi sebagai idea.Baru dalam konteks inovasi tidak bermaksud idea.

Guru menjadi sumber pendidikan dalam menjalankan reformasi. kumputer dan lain-lain.Contoh inovasi ialah Sekolah Bestari. teknik-teknik dan lain-lain). .Walaubagaimanapun adalah sukar untuk mengubah keseluruhan sistem pendidikan. . . antaranya ialah ia dapat menyampaikan maklumat dengan berkesan. ia merupakan satu kerja yang sangat rumit. . .Teknologi berasal daripada perkataan µTexsera¶ yang bermaksud menganyam.Sebenarnya ia telah wujud sejak dari zaman dahulu kala lagi.Ekoran daripada itu maka terbinalah alat-alat atau mesin yang digunakan untuk pengurusan dan mempertingkatkan diri supaya lebih baik daripada yang telah dialami. dan membangun. .Teknologi.Contoh : Sekolah Bestari .Komputer mempunyai banyak kelebihannya. . jika ditinjau dengan lebih mendalam lagi ia merupakan gabungan satu bidang ilmu.Reformasi ialah satu perubahan yang meluas yang melibatkan sistem keseluruhannya berubah (contohnya seperti falsafah. . .Teknologi pula ialah gabungan antara : IDEA MANUSIA Teknologi MESIN PENGURUSAN . sistem penilaian. jangka waktu.Teknologi merupakan satu bidang ilmu yang mengabungkan idea untuk memudahkan manusia. menenun.Perbezaan antara dahulu dan sekarang ialah pengunaan komputer. . .

INOVASI DAN REFORMASI KURIKULUM: TUNTUTAN TERHADAP PROFESIONALISME PERGURUAN 1. sebanyak 90 peretaus maklumat yang akan lekat dalam ingatan.. c) d) 1.1 Takrif Inovasi a) Idea. b) Berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang berterusan untuk saling melengkapi sesama mereka supaya boleh membangun ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami 1. mutu pentadbiran dan pengembangan sumber dan penggunaan media. pengurusan masa. Harus meliputi objektif pendidikan. Baru menekankan sebarang idea atau amalan yang menunjukkan tanda penerimaan disebabkan terdapat perbezaan dan pembaikan ke arah yang lebih baik daripada lepas.3. Baca.1 a) b) Inovasi Kurikulum Definisi Inovasi Kurikulum Pembaharuan terhadap kurikulum yang sedia ada Meliputi aspek-aspek seperti kaedah pengajaran dan pembelajaran. iii. segala pengalaman yang terancang dan penilaian pencapaian pelajar. Jika membaca sahaja hanya 10 peratus sahaja ingatan.2 Adalah menyeluruh dan pelbagai Dilaksanakan secara sukarela dan atas arahan Faktor-Faktor Yang Menggerakkan Inovasi Kurikulum . Jika baca dan dengar 20 peratus. dengar. amalan atau bahan yang boleh membawa pembaharuan seseorang individu atau sistem sosial. dengar dan ikut tingkahlaku 70 peratus. 1. utiliti staff. iv.2 a) b) Takrif kurikulum Suatu rancangan yang teratur yang merangkumi aktiviti akademik dan bukan akademik. ikut tingkahlaku dan lakukan berulang-ulang. ii.3.Mengapa komputer diperlukan : i.3 1. Baca.

a) Keperluan masyarakan dan negara untuk melatih lebih tenaga mahir b) Perkembangan sain dan teknologi yang mendorong penumpuan pada matapelajaran sains dan matematik c) Perkembangan falsafah.5 a) Tuntutan Inovasi Terhadap Profesionalisme Keguruan Dan Kepentingannya Memahami dan berupaya mengaplikaskan kandungan TPN ke dalam pengajaran pelajar dalam bilik darjah.6 1. pembelajaran dan pengubahsuiaian persepsi dan nilai bagi semua pihak yang prihatin dengan kurikulum tersebut 1. penilaian.2 a) y y Memahami dengan jelas objektif mata pelajaran Menguasai strategi strategi pengajaran dan pembelajaran Mempunyai kemahiran membina dan mengguna BBM yang sesuai Menguasai Bahasa Melayu Menjadi Role Model Mengamalkan nilai murni Literasi Maklumat Dan Kemahiran Maklumat Definisi Literasi Komputer Pemahaman tentang apa yang dilakukan olehh perkakasan dan perisian komputer Definisi Litrerasi Maklumat Boleh dikelompokkan di bawah 3 kategori Kemahiran mengeluarkan semula maklumat Kemahiran memproses maklumat . psikologi dan teori pendidikan supaya pendidikan di sesebuah sekolah menjadi lebih baik dan sempurna 1. pentadbiran sekolah dan latihan perguruan b) Untuk merangsangkan pertumbuhan. kaedah pengajaran. b) Memastikan tahap kefahaman pelajar berada pada tahap yang tinggi mengenai program KBSM c) d) e) f) g) h) 1.6.4 a) Takrif Reformasi Kurikulum Perubahan total yang melibatkan aspek kurikulum seperti kandungan.1 a) 1.6.

1 Sumber utama maklumat sama ada maklumat tersebut dalam bentuk buku.2 Langkah-Langkah Menyediakan Pelajar Agar Celik Maklumat Melalui Pusat Sumber Sekolah a) Sekolah perlu memperluaskan fungsi pusat sumber dan meningkatkan inovasi dalam bidang teknologi dan persediaan b) c) d) 1.7.8 1.1 Pusat Sumber harus memberikan suatu pengajaran dan pembelajaran dinamik Guru pusat sumber harus pastikan bahan sumber diperolehi Guru pusat sumber harus bekerjasama dengan guru lain.2 a) b) c) d) Faedah Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Sumber Dapat menyelesaiakan masalah secara praktis Pelajar dapat bergerak maju mengikut kebolahan masing-masing Penglibatan pelajar secara aktik dalam pembelajaran Guru menggunakan "instructional methodology" yang pelbagai untuk mempertingkan proses pengajaran dan pembelajaran e) Peluang mewujudkan situasi pembelajaran untuk individu atau kumpulan kecil . Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Sumber Definisi Segala usaha guru bagi melengkapkan pendekatan dan strategi pengajaran dengan melibatkan pelajar supaya belajar melalui penggunaan sumber-sumber pembelajaran 1. jurnal.7.8.y 1. kaset audio atau pangkalan data komputer.7 Kemahiran menyampaikan maklumat Pusat Sumber Sekolah Definisi Pusat Sumber Sekolah 1. surat khabar.8. kaset video. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful