INOVASI DAN REFORMASI KURIKULUM.

Inovasi ditakrifkan sebagai satu perspektif sistem, berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang berterusan untuk saling melengkapi sesama mereka supaya boleh membangun ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami. Kurikulum mengandungi aktiviti-aktiviti sama ada akademik atau perkembangan dari segi intelek, rohani. emosi dan jasmani. Pusat perkembangan kurikulum diberi mandat untuk menggubal serta mengemaskinikan kurikulum sekolah-sekolah di Malaysia merupakan sebuah agensi kerajaan yang mengawal dan menentukan sama ada kurikulum itu dilaksanakan sepenuhnya dan mencapai matlamat falsafah Pendidikan Negara. Inovasi kurikulum ialah pembaharuan-pembaharuan dalam elemen-elemen kurikulum iaitu perubahan kecil dalam kurikulum dari segi kaedah pengajaran dan pembelajaran, pengurusan masa, utiliti staff, mutu pentadbiran dan pengembangan sumber serta penggunaan media dalam pendidikan.

Faktor utama yang menggerakkan inovasi kurikulum :1. Keperluan masyarakat dan negara, misalnya melatih lebih banyak tenaga mahir dalam bidang vokasional untuk perkembangan perindustrian dan ekonomi. 2. Perkembangan sains dan teknologi yang mendorong negara mereformasikan kurikulum mereka dengan memberi tumpuan dalam pelajaran sains dan matematik. 3. Perkembangan falsafah, psikologi dan teori pendidikan yang memberi inovasi kurikulum supaya pendidikan di sesebuah sekolah menjadi lebih baik dan sempurna. Reformasi kurikulum. Reformasi atau perubahan kurikulum ialah perubahan total yang melibatkan semua aspek kurikulum. Inovasi kurikulum dan perubahan kurikulum. Inovasi kurikulum melibatkan peningkatan dan pembaikan status quo dengan perubahan paling minimum dalam aspek nilai. Istilah perubahan kurikulum pula, melibatkan transformasi semua skema kurikulum. Konsep perubahan kurikulum bermakna kurikulum itu boleh diubah kepada yang lebih baik ataupun mungkin yang lebih teruk. Konsep inovasi dan pembaharuan kurikulum adalah lebih khusus.

manakala konsep perubahan kurikulum. Kemahiran mengeluarkan semula maklumat 2. Kemahiran memproses maklumat 3. Ia merlibatkan:- . Kemahiran menyampaikan maklumat Guru-guru perlu membantu pelajar agar menyedari bahawa. Teknologi dalam pendidikan. Literasi maklumat dan pencairan maklumat untuk membantu membuat 'informed decision' . Literasi maklumat boleh dikelompokkan di bawah 3 kategori :1. aktif dan kritikal kepada kepakaran ilmu pengetahuan sangatlah perlu bagi persediaan untuk menghadapi inovasi. ¨ Penambahan secara terus menerus. proses dan output serta penyatuannya secara visual. Konsep inovasi kurikulum berlegar dalam persekitaran untuk memperbaiki dan mengubahsuai kurikulum yang ada supaya matlamatnya dapat dicapai tanpa sebarang perubahan dari segi nilai dan organisasi.:¨ Maklumat memainkan peranan penting sepanjang hayat. ¨ Kemahiran-kemahiran asas dan ilmu pengetahuan yang diperoleh di sekolah tidaklah mencukupi bagi sepanjang hayat. melibatkan pertukaran keseluruhan kurikulum ke arah falsafah dan matlamat yang ditetapkan. Desberg dan Fisher (1995) menerangkan bahawa teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan yang teratur dan sistematik dalam usaha atau kerja-kereja praktikal. Teknologi pendidikan Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk membina dan membentuk sesuatu bahan bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Mereka menjelaskan bahawa teknologi melibatkan input. konsep dan kegunaan. cabaran dan kesempatan hidup. Penggunaan bahan teknologi ini secara terancang dan teratur akan menjadikan pendidikan lebih bermakna dan mendatangkan kesan positif di dalam proses p&p.Terdapat perbezaan maksud inovasi atau pembaharuan kurikulum dengan perubahan kurikulum. Satu lagi aspek literasi maklumat adalah kemampuan bagi pembelajaran dengan perubahan-perubahan teknologi dan sosial yang sentiasa menunutut kemahiran-kemahiran dan ilmu pengetahuan baru. Pelbagai kebolehan atau kemahiran diperlukan untuk menjadikan seseorang itu celik maklumat. Literasi maklumat dan kemahiran maklumat.

Menjadikan pengajaran lebih berasaskan kepada hasil-hasil yang saintifik. Kemudahan belajar dan pengkaedahan yang berteknik moden iii. iv.meliputi perkakasan. Teknologi pendidikan sebagai sistem pengajaran Kebaikan :i. Media bermaksud suatu kaedah atau perantaraan berkomunikasi. Boleh menjadikan pembelajaran pelajar itu lebih hampir dengan keadaan sebenar. berhubung antara satu sama lain seperti menggunakan akhbar. Boleh menjadikan pendidikan itu lebih seimbang. 1. Bahan bukan cetak . Memotivasikan pelajar.( model. Penggunaan kemahiran ii. 2. Mengrangkan kos. iii. Memertabatkan profesion. glob dan realia) Faedah-faedah penggunaan teknologi. 5. 6. perisian dan bahan tiga dimensi. 1. 3. Penghasilan bahan cetak 2. Boleh menjadikan pendidikan lebih produktif. 4. Alat sokongan dan perkongsian. Teknologi pendidikan sebagai media dan komunikasi audiovisual. Teknologi pendidikan sebagai media dan komunikasi audiovisual terbahagi kepada dua bidang. Mengaitkan dengan kehidupan. ii. Bahan sumber teknologi pendidikan (a) Jenis-jenis bahan bercetak . berita dan gambar untuk menyebarkan maklumat dan pandangan. Penyesuaian bahan dengan persekitaran Teknologi pendidikan secara mudah dapat diertikan sebagai satu sistem yang meliputi organisasi yang digunakan secara terancang dan teratur bagi menghasilakan kecekapan di dalam proses pengajaran dan keberkesanan di dalam pembelajaran. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersifat individual. v. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersemangat dan bertenaga.i.

Bahan bantu mengajar bukan elektronik 1. filem sisipan. Carta graf .akhbar. Bahan-bahan bantu mengajar bukan elektronik 2. 2. Kad imbasan dan kad cantuman 7. Carta pusing c. atlas. Bahan-bahan visual. Bahan tiga dimensi Kategori dan penjenisan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar dibahagi kepada tiga kategori:1. 3.OHP. Carta flip/selak b. lawatan projek pameran dan relia.dipecahkan lagi kepada empat. Perisian . kaset pita video. Papan tulis atau papn hitam 2.kamus.sesuatu susunan maklumat yang sistematik. Gambar 6. Papan pamer 4. a. filem jalur. Bahan-bahan bantu mengajar berbentuk elektronik 3. Fail tegak dan bahan bacaan 5. majalah dan risalah. Gambarfoto (b) Jenis-jenis bahan bukan bercetak Dibahagikan kepda tiga :1. autobiografi 3.ensiklopedia. kad-kad . Buku fiksyen . Carta . Terdapat beberapa jenis carta yang digunakan di dalam bilik darjah. Perkakasan . pentomin. carta. 4.Dibahagikan kepada empat :1. d. Bahan-bahan bukan tayangan. a. b. 2. Bahan-bahan audio. disket dan cakera padat. c. Terbitan berkala. audio. Bahan-bahan audio-visual. Carta aliran d. Buku teks 3. Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar daripada alam sekitar seperti lakonan. Buku bukan fikyen .

animasi. Bentuk. papan poket dan papan sorong tarik. Carta pie f. Model 11. kartun. peta. gam. kemudahan alat/bahan. Ruang.mekanikal atau teknikal. papan gulung.kesan yang baik dan tidak terlalu padat. reka bentuk visual. Peranan grafik Graf.perancangan teliti.bentuk mudah.sebagai warna dan hiasan (tekstur) Warna. kertas. carta.penekanan yang penting. Penekanan. pembaris papan lukisan. papan putih. Grafik . teks. Peralatan Komputer. Definisi grafik Karangan visual yang memberi keterangan atau mesej dalm komunikasi. papan magnet. Overhead projektor (OHP) . isograf).kesan khas dan minat. Ciri-ciri penting penyediaan grafik Objektif. marker. 10.bahan yang dilukis sebagai karangan visual. Tetalan. susunatur dan penghurufan Elemen-elemen grafik Garisan . papan selit. papan flanel. kapsion. pisau.dakwat.e. saiz bahan/ alat yang digunakan. 9. Prinsip grafik Penyatuan. Papan pengajaran. papan kenyataan .terdapat pelbagai jenis papan pengajaran antaranya ialah papan buletin. simbolik dan menyampaikan perasaan.membayangkan perasaan. pen ( teknikal. Boneka 12. set bofa. Carta tunggal. Penghurufan . 8. poster. daya tarikan.imbangan. pemadam. Diorama Bahan bantu mengajar berbentuk elektronik 1. pensil (graphite atau lead). illustrasi dan gambaran.

Televisyendan VCR 6. Thermal iv. Tulis terus ii. Pita slaid 4. (d) Transparensi juga bersih berbanding dengan papan kapur dan penyampai boleh berada berhadapan pelajar atau penonton. Komputer Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar dari alam sekitar. Kaedah pusing v. Transparensi OHP Jenis-jenis transparensi i. pentomin. Filem tayangan / filem jalur 8. Warna iii. .Menggunakan sistem pembalikan cahaya daripada satu sumber cahaya ke permukaan cermin dan seterusnya membalikkan cahaya tersebut ke skrin. Kaedah tindihan iv. Radio 5. Print out v. lawatan dan projek pameran. Kaedah urutan vi. (c) Boleh digunakan berulang kali dan penyampaian lebih bersistematik. Alat rakaman 7. Kaedah singkapan iii. (e) Pelajar boleh terlibat sama menggunakan transparensi di hadapan rakan. (b) Memberi keselesaan semasa penyampaian terutamanya jika transparensi itu disediakan awal. Photocopy Kebaikan (a) Boleh disediakan dalam bentuk warna supaya memberi penegasan dan menarik perhatian. Kaedah tetingkap ii. Kaedah tampalan 3. Cara penyediaan transparensi i. Bahan bantu mengajar juga diperolehi melalui bahan-bahan yang bercorak pengalaman seperti lakonan. 2.

Keupayaan komputer dalah tinggi. cakera video. Menggunakan alat permain rakaman atau radio kaset bersama projektor slaid yang dikendalikan secara manual. ii.kedua-dua media ini ditayangkan tiga cara iaitu :i. iii. nyamuk. ¨ ASA 400. Realia dibahagikan kepada beberapa kumpulan seperti berikut:i.untuk mengambil gambar dalam keadaan yang sederhana. Skrip.] 5. perlatan minimum yang diperlukan ialah kamera dan filem. ii. Menggunakan projektor khusus untuk menayangkan pita slaid seperti yang biasa digunakan di pusat-pusat sumber sekolah yang maju. rama-rama.kurang peka terhadap pendedahan cahaya. perncangan skrip bermula dengan proses merangka cerita atau pelan kisah.Realia dikelaskan dalam jenis bahan tiga dimensi. bakul dan sebagainya. Tumbuh-tumbuhan: rumput. jam. Penghasilan bahan bukan bercetak 1. Dapat mengintegrasikan lebih banyak media seperti suara. senang dioperasikan serta lebih cekap. slaid dan filem. Benda bukan hidup: batu. gambar dan teks dalam aktiviti kelas secara serentak.jenis yang amat peka terhadap pendedahan cahaya. Pengambilalihan komputer dalam penyediaan BBM dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :i. iii. iii. Komputer dalam pendidikan. 2.dalam konteks penerbitan pita slaid. Penerbitan pita slaid. kereta mainan. Bahan buatan : kerusi. Benda hidup: ikan. Menggunakan projektor slaid bersama alat perakam segerak. 3. paku-pakis. Penyediaan grafik. iaitu pita rakaman audio dan slaid bersiri.ROM . Antaranya yang begitu popular ialah:- . Fotografi. ¨ ASA64. 4. bunga dan sebagainya. Pemilihan slaid. Komputer boleh menggabungkan pelbagai media seperti CD. air dan logam. katak. Ada berbagai-bagai periasian yang boleh membantu seseorang guru dalam penyediaan BBM. iv. ¨ ASA125. ii. tanah pasir. arnab dan sebagainya.untuk melaksanakan tugas mengambil gambar.pita slaid adalah gabungan dua media. daun.

Pangkalan data elektronik dibahaggikan kepada dua iaitu pangkalan data dalam talian dan pangkalan data bersaskan mikrokomputer. Pemprosesan perkataan untuk penghasilan dan percetakan teks dan grafik. Modul telekomunikasi untuk rangkaian maklumat. Simulasi Tugasan berbantukan komputer Komputer boleh digunakan untuk menjalankan pelbagai jenis tugas seperti berikut:1.i. 3. Pangkalan data bersaskan mikrokomputer pula dipisahkan kepada tiga iaitu :1. 2. Pangkalan data untuk pendidikan Pangkalan data ialah sebagai ciptaan program-program kosong yang membenarkan penggunaannya menyimpan apa sahaja maklumat yang disukai dan pengumpulan data sedia ada. ii. ii. Pangkalan data untuk pengajaran dan pembelajaran. Modul lembaran kerja iii. Mendapatkan maklumat. Analisis statistik. 3. Pengajaran berbantukan komputer ini boleh dilaksanakan di dalam beberapa kaedah pengajaran . iii. Pangkalan data terbuka. iv. Kelebihan :- . Permaianan dan simulasi. Pemprosesan perkataan dan percetakan. Latihtubi dan latihan iii. Modul database untuk penyimpanan maklumat. Pengajaran komputer dalam bidang pengajaran dan pembelajaran biasanya mengandungi:i. Tutorial ii. Pemprosesan data. 2. Antaranya ialah :i. Penghasilan grafik dan animasi. Kemahiran. Pangkalan data separuh terbuka tertutup. iv. Pangkalan data.

pusat bagi semua pemasangan. Baru = 72 pin. Sejenis ingatan yang digunakan dalam berprestasi tinggi. mouse. keyboard.arus terus 12V.ON.ROM. . Mengurangkan pertindihan data. 1 MHz = 1 juta pusingan persaaat. . . bekalan kuasa.5V. serial port.1. Intel mendahuluhi pengeluaran cip selain daripada Cyrix. Hard disk dan CD-ROM perlukan 12V untuk operasi. 2.jantung kepda sistem . -berbentuk dekstop.Jenis berdasarkan interface slots. processor. 3. AMD dan sebagainya. ram. Lama = 30 pin. Disisipkan di antara CPU dengan RAM. monitor. Slot-A iii. Memori cache. CD. papn induk. -CPU guna 3V. Kipas membantu hilangkan haba dari cip. disket drive.Celeron. video card dan speaker.Set elektrikal yang menghubungkan komputer dengan litar kuasas. . Memori (RAM) RAM ialah Random Access Memory. Multimedia Komponen komputer Casting. Casing -berbentuk tower . Suis kuasa . i. hard disc. Kelajuan cip diukur berdasarkan kelajuan jam.bekalan kuasa 230 W. Slot-1 Pemproses dan kipas Jantung kepada kompueter. cache. Menjimatkan masa untuk mencari dan mempertingkatkan data. Memudahkan penyusunan maklumat. Stocat -7 ii. .OFF Papan induk .. Sound card.Litar tertutup . suis kuasa. Terdapat jenis SDRAM dan EDORAM. modem. .Litar terbuka .

Cakera keras Dikenali sebagai mass storange (alat soran massa ). pemindahan fail-fail antara sistem dan back-up. . modem dll gunakan port siri untuk berhubung dengan komputer. 3 D sound dan surround sound adalah jenis terbaru. Modem Menyambungkan komputer dengan telefon. Jenis internal dan external. Jenis multi scan dan low radiotion adalah pilihan terbaik.600 dan 56. Kad bunyi Dilengkaplan dengan DSP (Digital Signal Processor). Compact disk read only memory. dad suara dan fax.boleh masuk 3 hard disk. Port siri adalah dwihaluan. wide board. Satu cara penyimpanan data. Gunakan 32 bit. Unit 3. 128 bit cip memproses grafik. Kelajuan ditunjukkan dengan angka diikuti dengan X. 33. Pot siri dan selari Mouse. Satu komputer . Hard disk dan CD-ROM perlukan 12V untuk operasi.Bekalan kuasa. 000 bps . (kuantum.64 bit.44Mb). Pemilihan berdasarkan saiz storan yang besar dan ruang lebih laju. Pemacu CD-ROM. Resolusi ayng biasa 640 dan 480. Port selari untuk penyambungan komponen dengan komputer. Kad video Berfungsi mangawal monitor dan antaramuka. Menukarkan AC kepad DC. CPU perlukan 5V.5" (1. Monitor Komponen utama dan berfungsi sebagai paparan. Voltan 5V dan 12V diterbitkan. IDM) Pemacu disket Fungsi untuk penempatan perisian.

Baru dalam konteks inovasi tidak bermaksud idea.Inovasi juga disifatkan sebagai bentuk polisi baru. . Inovasi dan Reformasi Kurikulum : Tuntutannya kepada Profesionalisme Perguruan. amalan dan bahan itu atau dia belum menunjukkan sama ada untuk menerima atau menolaknya. . silibus. IDEA BAHAN Pembaharuan (perubahan kecil) AMALAN . . amalan atau bahan sahaja. .Tetikus Fungsi menunjukkan arah dan mengarahkan. light pen. .Habelock dan Huberman (1977) mentarifkan inovasi sebagai satu perspektif sistem berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang bersifat kekal iaitu untuk saling lengkap melengkapi sesama mereka atau untuk membangunkan ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami.Secara kesimpulannya boleh dikatakan bahawa inovasi ialah cetusan idea atau perubahan yang kecil sahaja. . amalan atau bahan yang boleh membawa perubahan kepada seseorang individu atau sistem sosial. amalan atau artifak material yang boleh dilihat yang mengalami pembaharuan disebabkan oleh peniruan unit-unit idea yang berkaitan. Beliau juga menjelaskan bahawa inovasi itu adalah idea.Sesuatu inovasi mungkin telah diketahui atau disedari oleh seseorang cuma dia belum menunjukkan sikap suka atau tidak suka terhadap idea. .Zaltmen dan Duncan (1977) menyatakan Inovasi sebagai sebarang idea. Jenis trackball. latihan atau objek yang dianggap baru oleh individu. kaedah atau perubahan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. drawing tablet dan sebagainya.Pendapat-pendapat di atas disokong oleh Rogers (1983) yang menghuraikan inovasi sebagai idea.

Ekoran daripada itu maka terbinalah alat-alat atau mesin yang digunakan untuk pengurusan dan mempertingkatkan diri supaya lebih baik daripada yang telah dialami. . .Teknologi. .Walaubagaimanapun adalah sukar untuk mengubah keseluruhan sistem pendidikan.Teknologi berasal daripada perkataan µTexsera¶ yang bermaksud menganyam. menenun. jika ditinjau dengan lebih mendalam lagi ia merupakan gabungan satu bidang ilmu.Komputer mempunyai banyak kelebihannya.Teknologi pula ialah gabungan antara : IDEA MANUSIA Teknologi MESIN PENGURUSAN .Contoh : Sekolah Bestari . . .Perbezaan antara dahulu dan sekarang ialah pengunaan komputer. kumputer dan lain-lain. . jangka waktu. ia merupakan satu kerja yang sangat rumit. .Sebenarnya ia telah wujud sejak dari zaman dahulu kala lagi. dan membangun. . sistem penilaian. antaranya ialah ia dapat menyampaikan maklumat dengan berkesan.Contoh inovasi ialah Sekolah Bestari. . teknik-teknik dan lain-lain).Reformasi ialah satu perubahan yang meluas yang melibatkan sistem keseluruhannya berubah (contohnya seperti falsafah.Teknologi merupakan satu bidang ilmu yang mengabungkan idea untuk memudahkan manusia. .Guru menjadi sumber pendidikan dalam menjalankan reformasi. .

INOVASI DAN REFORMASI KURIKULUM: TUNTUTAN TERHADAP PROFESIONALISME PERGURUAN 1. pengurusan masa.1 a) b) Inovasi Kurikulum Definisi Inovasi Kurikulum Pembaharuan terhadap kurikulum yang sedia ada Meliputi aspek-aspek seperti kaedah pengajaran dan pembelajaran.. b) Berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang berterusan untuk saling melengkapi sesama mereka supaya boleh membangun ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami 1. utiliti staff. Jika baca dan dengar 20 peratus.3 1.3. segala pengalaman yang terancang dan penilaian pencapaian pelajar. ii. iii. dengar dan ikut tingkahlaku 70 peratus. Jika membaca sahaja hanya 10 peratus sahaja ingatan.2 a) b) Takrif kurikulum Suatu rancangan yang teratur yang merangkumi aktiviti akademik dan bukan akademik. ikut tingkahlaku dan lakukan berulang-ulang. c) d) 1. Baca. Baca. dengar. iv.3. amalan atau bahan yang boleh membawa pembaharuan seseorang individu atau sistem sosial. Harus meliputi objektif pendidikan.Mengapa komputer diperlukan : i.2 Adalah menyeluruh dan pelbagai Dilaksanakan secara sukarela dan atas arahan Faktor-Faktor Yang Menggerakkan Inovasi Kurikulum . 1. mutu pentadbiran dan pengembangan sumber dan penggunaan media. Baru menekankan sebarang idea atau amalan yang menunjukkan tanda penerimaan disebabkan terdapat perbezaan dan pembaikan ke arah yang lebih baik daripada lepas. sebanyak 90 peretaus maklumat yang akan lekat dalam ingatan.1 Takrif Inovasi a) Idea.

pentadbiran sekolah dan latihan perguruan b) Untuk merangsangkan pertumbuhan.4 a) Takrif Reformasi Kurikulum Perubahan total yang melibatkan aspek kurikulum seperti kandungan.6.1 a) 1.a) Keperluan masyarakan dan negara untuk melatih lebih tenaga mahir b) Perkembangan sain dan teknologi yang mendorong penumpuan pada matapelajaran sains dan matematik c) Perkembangan falsafah. pembelajaran dan pengubahsuiaian persepsi dan nilai bagi semua pihak yang prihatin dengan kurikulum tersebut 1.6 1.6. b) Memastikan tahap kefahaman pelajar berada pada tahap yang tinggi mengenai program KBSM c) d) e) f) g) h) 1.2 a) y y Memahami dengan jelas objektif mata pelajaran Menguasai strategi strategi pengajaran dan pembelajaran Mempunyai kemahiran membina dan mengguna BBM yang sesuai Menguasai Bahasa Melayu Menjadi Role Model Mengamalkan nilai murni Literasi Maklumat Dan Kemahiran Maklumat Definisi Literasi Komputer Pemahaman tentang apa yang dilakukan olehh perkakasan dan perisian komputer Definisi Litrerasi Maklumat Boleh dikelompokkan di bawah 3 kategori Kemahiran mengeluarkan semula maklumat Kemahiran memproses maklumat . psikologi dan teori pendidikan supaya pendidikan di sesebuah sekolah menjadi lebih baik dan sempurna 1. kaedah pengajaran.5 a) Tuntutan Inovasi Terhadap Profesionalisme Keguruan Dan Kepentingannya Memahami dan berupaya mengaplikaskan kandungan TPN ke dalam pengajaran pelajar dalam bilik darjah. penilaian.

y 1.7 Kemahiran menyampaikan maklumat Pusat Sumber Sekolah Definisi Pusat Sumber Sekolah 1.2 a) b) c) d) Faedah Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Sumber Dapat menyelesaiakan masalah secara praktis Pelajar dapat bergerak maju mengikut kebolahan masing-masing Penglibatan pelajar secara aktik dalam pembelajaran Guru menggunakan "instructional methodology" yang pelbagai untuk mempertingkan proses pengajaran dan pembelajaran e) Peluang mewujudkan situasi pembelajaran untuk individu atau kumpulan kecil .1 Sumber utama maklumat sama ada maklumat tersebut dalam bentuk buku.7. kaset audio atau pangkalan data komputer.8. kaset video.2 Langkah-Langkah Menyediakan Pelajar Agar Celik Maklumat Melalui Pusat Sumber Sekolah a) Sekolah perlu memperluaskan fungsi pusat sumber dan meningkatkan inovasi dalam bidang teknologi dan persediaan b) c) d) 1. jurnal.7. 1.8.1 Pusat Sumber harus memberikan suatu pengajaran dan pembelajaran dinamik Guru pusat sumber harus pastikan bahan sumber diperolehi Guru pusat sumber harus bekerjasama dengan guru lain.8 1. Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Sumber Definisi Segala usaha guru bagi melengkapkan pendekatan dan strategi pengajaran dengan melibatkan pelajar supaya belajar melalui penggunaan sumber-sumber pembelajaran 1. surat khabar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful