INOVASI DAN REFORMASI KURIKULUM.

Inovasi ditakrifkan sebagai satu perspektif sistem, berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang berterusan untuk saling melengkapi sesama mereka supaya boleh membangun ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami. Kurikulum mengandungi aktiviti-aktiviti sama ada akademik atau perkembangan dari segi intelek, rohani. emosi dan jasmani. Pusat perkembangan kurikulum diberi mandat untuk menggubal serta mengemaskinikan kurikulum sekolah-sekolah di Malaysia merupakan sebuah agensi kerajaan yang mengawal dan menentukan sama ada kurikulum itu dilaksanakan sepenuhnya dan mencapai matlamat falsafah Pendidikan Negara. Inovasi kurikulum ialah pembaharuan-pembaharuan dalam elemen-elemen kurikulum iaitu perubahan kecil dalam kurikulum dari segi kaedah pengajaran dan pembelajaran, pengurusan masa, utiliti staff, mutu pentadbiran dan pengembangan sumber serta penggunaan media dalam pendidikan.

Faktor utama yang menggerakkan inovasi kurikulum :1. Keperluan masyarakat dan negara, misalnya melatih lebih banyak tenaga mahir dalam bidang vokasional untuk perkembangan perindustrian dan ekonomi. 2. Perkembangan sains dan teknologi yang mendorong negara mereformasikan kurikulum mereka dengan memberi tumpuan dalam pelajaran sains dan matematik. 3. Perkembangan falsafah, psikologi dan teori pendidikan yang memberi inovasi kurikulum supaya pendidikan di sesebuah sekolah menjadi lebih baik dan sempurna. Reformasi kurikulum. Reformasi atau perubahan kurikulum ialah perubahan total yang melibatkan semua aspek kurikulum. Inovasi kurikulum dan perubahan kurikulum. Inovasi kurikulum melibatkan peningkatan dan pembaikan status quo dengan perubahan paling minimum dalam aspek nilai. Istilah perubahan kurikulum pula, melibatkan transformasi semua skema kurikulum. Konsep perubahan kurikulum bermakna kurikulum itu boleh diubah kepada yang lebih baik ataupun mungkin yang lebih teruk. Konsep inovasi dan pembaharuan kurikulum adalah lebih khusus.

Ia merlibatkan:- . Literasi maklumat dan kemahiran maklumat. manakala konsep perubahan kurikulum. Desberg dan Fisher (1995) menerangkan bahawa teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan yang teratur dan sistematik dalam usaha atau kerja-kereja praktikal. Kemahiran mengeluarkan semula maklumat 2. Pelbagai kebolehan atau kemahiran diperlukan untuk menjadikan seseorang itu celik maklumat. aktif dan kritikal kepada kepakaran ilmu pengetahuan sangatlah perlu bagi persediaan untuk menghadapi inovasi. ¨ Penambahan secara terus menerus. proses dan output serta penyatuannya secara visual. Literasi maklumat dan pencairan maklumat untuk membantu membuat 'informed decision' . melibatkan pertukaran keseluruhan kurikulum ke arah falsafah dan matlamat yang ditetapkan.Terdapat perbezaan maksud inovasi atau pembaharuan kurikulum dengan perubahan kurikulum. Teknologi pendidikan Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk membina dan membentuk sesuatu bahan bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran memproses maklumat 3. Mereka menjelaskan bahawa teknologi melibatkan input. Literasi maklumat boleh dikelompokkan di bawah 3 kategori :1. ¨ Kemahiran-kemahiran asas dan ilmu pengetahuan yang diperoleh di sekolah tidaklah mencukupi bagi sepanjang hayat. Penggunaan bahan teknologi ini secara terancang dan teratur akan menjadikan pendidikan lebih bermakna dan mendatangkan kesan positif di dalam proses p&p. Satu lagi aspek literasi maklumat adalah kemampuan bagi pembelajaran dengan perubahan-perubahan teknologi dan sosial yang sentiasa menunutut kemahiran-kemahiran dan ilmu pengetahuan baru. Teknologi dalam pendidikan. konsep dan kegunaan. cabaran dan kesempatan hidup.:¨ Maklumat memainkan peranan penting sepanjang hayat. Konsep inovasi kurikulum berlegar dalam persekitaran untuk memperbaiki dan mengubahsuai kurikulum yang ada supaya matlamatnya dapat dicapai tanpa sebarang perubahan dari segi nilai dan organisasi. Kemahiran menyampaikan maklumat Guru-guru perlu membantu pelajar agar menyedari bahawa.

i. 5. iv. Mengaitkan dengan kehidupan. 2.( model. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersemangat dan bertenaga. Teknologi pendidikan sebagai sistem pengajaran Kebaikan :i. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersifat individual. ii. berhubung antara satu sama lain seperti menggunakan akhbar. Alat sokongan dan perkongsian. Mengrangkan kos. 4. 1.meliputi perkakasan. Penghasilan bahan cetak 2. 3. perisian dan bahan tiga dimensi. v. iii. glob dan realia) Faedah-faedah penggunaan teknologi. Teknologi pendidikan sebagai media dan komunikasi audiovisual. Penyesuaian bahan dengan persekitaran Teknologi pendidikan secara mudah dapat diertikan sebagai satu sistem yang meliputi organisasi yang digunakan secara terancang dan teratur bagi menghasilakan kecekapan di dalam proses pengajaran dan keberkesanan di dalam pembelajaran. Menjadikan pengajaran lebih berasaskan kepada hasil-hasil yang saintifik. berita dan gambar untuk menyebarkan maklumat dan pandangan. Boleh menjadikan pendidikan itu lebih seimbang. Memotivasikan pelajar. Memertabatkan profesion. Kemudahan belajar dan pengkaedahan yang berteknik moden iii. 1. Boleh menjadikan pembelajaran pelajar itu lebih hampir dengan keadaan sebenar. Bahan sumber teknologi pendidikan (a) Jenis-jenis bahan bercetak . Penggunaan kemahiran ii. Teknologi pendidikan sebagai media dan komunikasi audiovisual terbahagi kepada dua bidang. 6. Media bermaksud suatu kaedah atau perantaraan berkomunikasi. Bahan bukan cetak . Boleh menjadikan pendidikan lebih produktif.

Kad imbasan dan kad cantuman 7. 2.Dibahagikan kepada empat :1. kaset pita video. Perkakasan . audio. 3.OHP. 4. kad-kad . filem jalur. Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar daripada alam sekitar seperti lakonan. pentomin.kamus. a. Buku teks 3. Bahan-bahan bukan tayangan. Bahan tiga dimensi Kategori dan penjenisan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar dibahagi kepada tiga kategori:1. Terbitan berkala. b. disket dan cakera padat.ensiklopedia. Carta flip/selak b. d. 2. Papan pamer 4. Terdapat beberapa jenis carta yang digunakan di dalam bilik darjah. lawatan projek pameran dan relia. filem sisipan. Carta aliran d. Bahan-bahan audio. Bahan bantu mengajar bukan elektronik 1. Bahan-bahan bantu mengajar berbentuk elektronik 3. atlas. Carta .dipecahkan lagi kepada empat. autobiografi 3. c. carta. Bahan-bahan bantu mengajar bukan elektronik 2. Buku fiksyen . Perisian . Gambar 6. a. Papan tulis atau papn hitam 2. Carta pusing c.sesuatu susunan maklumat yang sistematik. Carta graf . Bahan-bahan audio-visual. Bahan-bahan visual. majalah dan risalah. Fail tegak dan bahan bacaan 5. Gambarfoto (b) Jenis-jenis bahan bukan bercetak Dibahagikan kepda tiga :1.akhbar. Buku bukan fikyen .

Ruang.bahan yang dilukis sebagai karangan visual.terdapat pelbagai jenis papan pengajaran antaranya ialah papan buletin. kartun. set bofa. saiz bahan/ alat yang digunakan. pen ( teknikal.dakwat. Model 11. reka bentuk visual. Definisi grafik Karangan visual yang memberi keterangan atau mesej dalm komunikasi. Ciri-ciri penting penyediaan grafik Objektif. Carta tunggal. Diorama Bahan bantu mengajar berbentuk elektronik 1. peta. daya tarikan. kemudahan alat/bahan.e. Boneka 12. isograf). papan gulung. pemadam. papan poket dan papan sorong tarik. kertas. marker.perancangan teliti. poster.imbangan. susunatur dan penghurufan Elemen-elemen grafik Garisan . teks. papan kenyataan .sebagai warna dan hiasan (tekstur) Warna. Penghurufan . papan putih. pensil (graphite atau lead). Penekanan. pembaris papan lukisan.kesan khas dan minat. carta. 9.kesan yang baik dan tidak terlalu padat. Peralatan Komputer. papan selit. gam.membayangkan perasaan. pisau.bentuk mudah.mekanikal atau teknikal. Bentuk. illustrasi dan gambaran. 10. 8. Tetalan. Papan pengajaran. Carta pie f. Prinsip grafik Penyatuan. Overhead projektor (OHP) . simbolik dan menyampaikan perasaan. Peranan grafik Graf. animasi. Grafik . papan magnet.penekanan yang penting. kapsion. papan flanel.

Bahan bantu mengajar juga diperolehi melalui bahan-bahan yang bercorak pengalaman seperti lakonan. Kaedah urutan vi. Pita slaid 4. Transparensi OHP Jenis-jenis transparensi i. (b) Memberi keselesaan semasa penyampaian terutamanya jika transparensi itu disediakan awal. Warna iii. (c) Boleh digunakan berulang kali dan penyampaian lebih bersistematik. Radio 5. Thermal iv. Televisyendan VCR 6. Kaedah tampalan 3. Kaedah tetingkap ii. Kaedah pusing v. Kaedah tindihan iv. (d) Transparensi juga bersih berbanding dengan papan kapur dan penyampai boleh berada berhadapan pelajar atau penonton. Filem tayangan / filem jalur 8. 2. lawatan dan projek pameran. Kaedah singkapan iii. Alat rakaman 7. . Photocopy Kebaikan (a) Boleh disediakan dalam bentuk warna supaya memberi penegasan dan menarik perhatian. (e) Pelajar boleh terlibat sama menggunakan transparensi di hadapan rakan. pentomin. Komputer Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar dari alam sekitar.Menggunakan sistem pembalikan cahaya daripada satu sumber cahaya ke permukaan cermin dan seterusnya membalikkan cahaya tersebut ke skrin. Tulis terus ii. Print out v. Cara penyediaan transparensi i.

Pengambilalihan komputer dalam penyediaan BBM dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :i. Keupayaan komputer dalah tinggi. Ada berbagai-bagai periasian yang boleh membantu seseorang guru dalam penyediaan BBM. iv. ¨ ASA125. iii. arnab dan sebagainya. iaitu pita rakaman audio dan slaid bersiri. katak. Pemilihan slaid. air dan logam. Benda hidup: ikan. Antaranya yang begitu popular ialah:- . Bahan buatan : kerusi. iii. ¨ ASA64. iii. bakul dan sebagainya. jam. rama-rama. Dapat mengintegrasikan lebih banyak media seperti suara. Realia dibahagikan kepada beberapa kumpulan seperti berikut:i. 4. Tumbuh-tumbuhan: rumput.jenis yang amat peka terhadap pendedahan cahaya.ROM . Penerbitan pita slaid.Realia dikelaskan dalam jenis bahan tiga dimensi.kurang peka terhadap pendedahan cahaya. nyamuk.pita slaid adalah gabungan dua media. gambar dan teks dalam aktiviti kelas secara serentak. Skrip. 2. perncangan skrip bermula dengan proses merangka cerita atau pelan kisah. perlatan minimum yang diperlukan ialah kamera dan filem. ii. daun. ¨ ASA 400. bunga dan sebagainya. paku-pakis. senang dioperasikan serta lebih cekap. 3.untuk melaksanakan tugas mengambil gambar. ii.kedua-dua media ini ditayangkan tiga cara iaitu :i. ii.untuk mengambil gambar dalam keadaan yang sederhana. slaid dan filem. Fotografi. Menggunakan alat permain rakaman atau radio kaset bersama projektor slaid yang dikendalikan secara manual. cakera video.] 5. Benda bukan hidup: batu. tanah pasir. Menggunakan projektor khusus untuk menayangkan pita slaid seperti yang biasa digunakan di pusat-pusat sumber sekolah yang maju. kereta mainan.dalam konteks penerbitan pita slaid. Menggunakan projektor slaid bersama alat perakam segerak. Penghasilan bahan bukan bercetak 1. Komputer boleh menggabungkan pelbagai media seperti CD. Komputer dalam pendidikan. Penyediaan grafik.

Pengajaran berbantukan komputer ini boleh dilaksanakan di dalam beberapa kaedah pengajaran . Pangkalan data elektronik dibahaggikan kepada dua iaitu pangkalan data dalam talian dan pangkalan data bersaskan mikrokomputer. 3. iv. Pemprosesan perkataan dan percetakan. Pangkalan data separuh terbuka tertutup. Pangkalan data untuk pengajaran dan pembelajaran.i. Kemahiran. ii. Pemprosesan perkataan untuk penghasilan dan percetakan teks dan grafik. Tutorial ii. Permaianan dan simulasi. Penghasilan grafik dan animasi. 3. Kelebihan :- . Pengajaran komputer dalam bidang pengajaran dan pembelajaran biasanya mengandungi:i. Modul telekomunikasi untuk rangkaian maklumat. Pangkalan data terbuka. Analisis statistik. Pangkalan data untuk pendidikan Pangkalan data ialah sebagai ciptaan program-program kosong yang membenarkan penggunaannya menyimpan apa sahaja maklumat yang disukai dan pengumpulan data sedia ada. 2. Pangkalan data bersaskan mikrokomputer pula dipisahkan kepada tiga iaitu :1. Modul lembaran kerja iii. iv. Pangkalan data. ii. Antaranya ialah :i. Modul database untuk penyimpanan maklumat. iii. Pemprosesan data. Simulasi Tugasan berbantukan komputer Komputer boleh digunakan untuk menjalankan pelbagai jenis tugas seperti berikut:1. Latihtubi dan latihan iii. Mendapatkan maklumat. 2.

Sejenis ingatan yang digunakan dalam berprestasi tinggi. Hard disk dan CD-ROM perlukan 12V untuk operasi. Slot-1 Pemproses dan kipas Jantung kepada kompueter. Memori (RAM) RAM ialah Random Access Memory. video card dan speaker.Litar terbuka .1. disket drive. . . . Casing -berbentuk tower . serial port. keyboard.bekalan kuasa 230 W. suis kuasa.pusat bagi semua pemasangan.jantung kepda sistem . 3.5V. Disisipkan di antara CPU dengan RAM..ROM. 1 MHz = 1 juta pusingan persaaat. -berbentuk dekstop. -CPU guna 3V.Litar tertutup . Sound card. .ON. monitor. 2. . Slot-A iii. papn induk. Stocat -7 ii. i. Menjimatkan masa untuk mencari dan mempertingkatkan data.arus terus 12V. CD. processor. hard disc. Memori cache.Jenis berdasarkan interface slots. modem. Lama = 30 pin. AMD dan sebagainya. Mengurangkan pertindihan data. ram. Multimedia Komponen komputer Casting. Kelajuan cip diukur berdasarkan kelajuan jam. Kipas membantu hilangkan haba dari cip.OFF Papan induk .Celeron. Intel mendahuluhi pengeluaran cip selain daripada Cyrix. Baru = 72 pin.Set elektrikal yang menghubungkan komputer dengan litar kuasas. Terdapat jenis SDRAM dan EDORAM. Suis kuasa . bekalan kuasa. mouse. Memudahkan penyusunan maklumat. . cache.

600 dan 56. . IDM) Pemacu disket Fungsi untuk penempatan perisian. Kelajuan ditunjukkan dengan angka diikuti dengan X. Voltan 5V dan 12V diterbitkan. Kad bunyi Dilengkaplan dengan DSP (Digital Signal Processor). modem dll gunakan port siri untuk berhubung dengan komputer. Menukarkan AC kepad DC. pemindahan fail-fail antara sistem dan back-up. Satu cara penyimpanan data. Jenis multi scan dan low radiotion adalah pilihan terbaik. Kad video Berfungsi mangawal monitor dan antaramuka. Pemacu CD-ROM. Gunakan 32 bit.44Mb). CPU perlukan 5V.5" (1. Modem Menyambungkan komputer dengan telefon. Unit 3. Resolusi ayng biasa 640 dan 480.Bekalan kuasa. Satu komputer . 000 bps . 33. dad suara dan fax. Compact disk read only memory. Monitor Komponen utama dan berfungsi sebagai paparan. Pot siri dan selari Mouse. Port selari untuk penyambungan komponen dengan komputer. (kuantum. Port siri adalah dwihaluan. wide board. Cakera keras Dikenali sebagai mass storange (alat soran massa ).boleh masuk 3 hard disk. Hard disk dan CD-ROM perlukan 12V untuk operasi. 3 D sound dan surround sound adalah jenis terbaru. Pemilihan berdasarkan saiz storan yang besar dan ruang lebih laju.64 bit. Jenis internal dan external. 128 bit cip memproses grafik.

. Jenis trackball.Zaltmen dan Duncan (1977) menyatakan Inovasi sebagai sebarang idea. silibus.Inovasi juga disifatkan sebagai bentuk polisi baru. light pen. . .Habelock dan Huberman (1977) mentarifkan inovasi sebagai satu perspektif sistem berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang bersifat kekal iaitu untuk saling lengkap melengkapi sesama mereka atau untuk membangunkan ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami. latihan atau objek yang dianggap baru oleh individu. amalan dan bahan itu atau dia belum menunjukkan sama ada untuk menerima atau menolaknya. Beliau juga menjelaskan bahawa inovasi itu adalah idea. amalan atau bahan yang boleh membawa perubahan kepada seseorang individu atau sistem sosial.Sesuatu inovasi mungkin telah diketahui atau disedari oleh seseorang cuma dia belum menunjukkan sikap suka atau tidak suka terhadap idea. amalan atau artifak material yang boleh dilihat yang mengalami pembaharuan disebabkan oleh peniruan unit-unit idea yang berkaitan.Tetikus Fungsi menunjukkan arah dan mengarahkan.Baru dalam konteks inovasi tidak bermaksud idea. . drawing tablet dan sebagainya. . . amalan atau bahan sahaja.Pendapat-pendapat di atas disokong oleh Rogers (1983) yang menghuraikan inovasi sebagai idea. Inovasi dan Reformasi Kurikulum : Tuntutannya kepada Profesionalisme Perguruan. . kaedah atau perubahan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. IDEA BAHAN Pembaharuan (perubahan kecil) AMALAN .Secara kesimpulannya boleh dikatakan bahawa inovasi ialah cetusan idea atau perubahan yang kecil sahaja.

. .Sebenarnya ia telah wujud sejak dari zaman dahulu kala lagi.Contoh inovasi ialah Sekolah Bestari.Guru menjadi sumber pendidikan dalam menjalankan reformasi. jangka waktu. . .Walaubagaimanapun adalah sukar untuk mengubah keseluruhan sistem pendidikan. .Teknologi pula ialah gabungan antara : IDEA MANUSIA Teknologi MESIN PENGURUSAN . . . .Ekoran daripada itu maka terbinalah alat-alat atau mesin yang digunakan untuk pengurusan dan mempertingkatkan diri supaya lebih baik daripada yang telah dialami.Contoh : Sekolah Bestari . kumputer dan lain-lain. sistem penilaian. . jika ditinjau dengan lebih mendalam lagi ia merupakan gabungan satu bidang ilmu. ia merupakan satu kerja yang sangat rumit. teknik-teknik dan lain-lain). dan membangun.Komputer mempunyai banyak kelebihannya.Teknologi.Teknologi berasal daripada perkataan µTexsera¶ yang bermaksud menganyam.Teknologi merupakan satu bidang ilmu yang mengabungkan idea untuk memudahkan manusia.Reformasi ialah satu perubahan yang meluas yang melibatkan sistem keseluruhannya berubah (contohnya seperti falsafah. antaranya ialah ia dapat menyampaikan maklumat dengan berkesan. .Perbezaan antara dahulu dan sekarang ialah pengunaan komputer. . menenun.

Jika membaca sahaja hanya 10 peratus sahaja ingatan. utiliti staff. mutu pentadbiran dan pengembangan sumber dan penggunaan media. segala pengalaman yang terancang dan penilaian pencapaian pelajar.1 a) b) Inovasi Kurikulum Definisi Inovasi Kurikulum Pembaharuan terhadap kurikulum yang sedia ada Meliputi aspek-aspek seperti kaedah pengajaran dan pembelajaran. Jika baca dan dengar 20 peratus. sebanyak 90 peretaus maklumat yang akan lekat dalam ingatan. dengar dan ikut tingkahlaku 70 peratus. ii. Baca..Mengapa komputer diperlukan : i.2 Adalah menyeluruh dan pelbagai Dilaksanakan secara sukarela dan atas arahan Faktor-Faktor Yang Menggerakkan Inovasi Kurikulum . b) Berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang berterusan untuk saling melengkapi sesama mereka supaya boleh membangun ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami 1. Baru menekankan sebarang idea atau amalan yang menunjukkan tanda penerimaan disebabkan terdapat perbezaan dan pembaikan ke arah yang lebih baik daripada lepas. iv. INOVASI DAN REFORMASI KURIKULUM: TUNTUTAN TERHADAP PROFESIONALISME PERGURUAN 1. iii. amalan atau bahan yang boleh membawa pembaharuan seseorang individu atau sistem sosial.3 1. 1.2 a) b) Takrif kurikulum Suatu rancangan yang teratur yang merangkumi aktiviti akademik dan bukan akademik. c) d) 1.3. Harus meliputi objektif pendidikan.1 Takrif Inovasi a) Idea. ikut tingkahlaku dan lakukan berulang-ulang. Baca.3. pengurusan masa. dengar.

psikologi dan teori pendidikan supaya pendidikan di sesebuah sekolah menjadi lebih baik dan sempurna 1.6.1 a) 1. pentadbiran sekolah dan latihan perguruan b) Untuk merangsangkan pertumbuhan. b) Memastikan tahap kefahaman pelajar berada pada tahap yang tinggi mengenai program KBSM c) d) e) f) g) h) 1.5 a) Tuntutan Inovasi Terhadap Profesionalisme Keguruan Dan Kepentingannya Memahami dan berupaya mengaplikaskan kandungan TPN ke dalam pengajaran pelajar dalam bilik darjah. kaedah pengajaran.a) Keperluan masyarakan dan negara untuk melatih lebih tenaga mahir b) Perkembangan sain dan teknologi yang mendorong penumpuan pada matapelajaran sains dan matematik c) Perkembangan falsafah. pembelajaran dan pengubahsuiaian persepsi dan nilai bagi semua pihak yang prihatin dengan kurikulum tersebut 1.6.4 a) Takrif Reformasi Kurikulum Perubahan total yang melibatkan aspek kurikulum seperti kandungan.6 1.2 a) y y Memahami dengan jelas objektif mata pelajaran Menguasai strategi strategi pengajaran dan pembelajaran Mempunyai kemahiran membina dan mengguna BBM yang sesuai Menguasai Bahasa Melayu Menjadi Role Model Mengamalkan nilai murni Literasi Maklumat Dan Kemahiran Maklumat Definisi Literasi Komputer Pemahaman tentang apa yang dilakukan olehh perkakasan dan perisian komputer Definisi Litrerasi Maklumat Boleh dikelompokkan di bawah 3 kategori Kemahiran mengeluarkan semula maklumat Kemahiran memproses maklumat . penilaian.

8.7.2 Langkah-Langkah Menyediakan Pelajar Agar Celik Maklumat Melalui Pusat Sumber Sekolah a) Sekolah perlu memperluaskan fungsi pusat sumber dan meningkatkan inovasi dalam bidang teknologi dan persediaan b) c) d) 1.y 1. kaset video. jurnal.1 Pusat Sumber harus memberikan suatu pengajaran dan pembelajaran dinamik Guru pusat sumber harus pastikan bahan sumber diperolehi Guru pusat sumber harus bekerjasama dengan guru lain.7. surat khabar. kaset audio atau pangkalan data komputer.7 Kemahiran menyampaikan maklumat Pusat Sumber Sekolah Definisi Pusat Sumber Sekolah 1. Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Sumber Definisi Segala usaha guru bagi melengkapkan pendekatan dan strategi pengajaran dengan melibatkan pelajar supaya belajar melalui penggunaan sumber-sumber pembelajaran 1.8 1.1 Sumber utama maklumat sama ada maklumat tersebut dalam bentuk buku.8.2 a) b) c) d) Faedah Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Sumber Dapat menyelesaiakan masalah secara praktis Pelajar dapat bergerak maju mengikut kebolahan masing-masing Penglibatan pelajar secara aktik dalam pembelajaran Guru menggunakan "instructional methodology" yang pelbagai untuk mempertingkan proses pengajaran dan pembelajaran e) Peluang mewujudkan situasi pembelajaran untuk individu atau kumpulan kecil . 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful