INOVASI DAN REFORMASI KURIKULUM.

Inovasi ditakrifkan sebagai satu perspektif sistem, berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang berterusan untuk saling melengkapi sesama mereka supaya boleh membangun ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami. Kurikulum mengandungi aktiviti-aktiviti sama ada akademik atau perkembangan dari segi intelek, rohani. emosi dan jasmani. Pusat perkembangan kurikulum diberi mandat untuk menggubal serta mengemaskinikan kurikulum sekolah-sekolah di Malaysia merupakan sebuah agensi kerajaan yang mengawal dan menentukan sama ada kurikulum itu dilaksanakan sepenuhnya dan mencapai matlamat falsafah Pendidikan Negara. Inovasi kurikulum ialah pembaharuan-pembaharuan dalam elemen-elemen kurikulum iaitu perubahan kecil dalam kurikulum dari segi kaedah pengajaran dan pembelajaran, pengurusan masa, utiliti staff, mutu pentadbiran dan pengembangan sumber serta penggunaan media dalam pendidikan.

Faktor utama yang menggerakkan inovasi kurikulum :1. Keperluan masyarakat dan negara, misalnya melatih lebih banyak tenaga mahir dalam bidang vokasional untuk perkembangan perindustrian dan ekonomi. 2. Perkembangan sains dan teknologi yang mendorong negara mereformasikan kurikulum mereka dengan memberi tumpuan dalam pelajaran sains dan matematik. 3. Perkembangan falsafah, psikologi dan teori pendidikan yang memberi inovasi kurikulum supaya pendidikan di sesebuah sekolah menjadi lebih baik dan sempurna. Reformasi kurikulum. Reformasi atau perubahan kurikulum ialah perubahan total yang melibatkan semua aspek kurikulum. Inovasi kurikulum dan perubahan kurikulum. Inovasi kurikulum melibatkan peningkatan dan pembaikan status quo dengan perubahan paling minimum dalam aspek nilai. Istilah perubahan kurikulum pula, melibatkan transformasi semua skema kurikulum. Konsep perubahan kurikulum bermakna kurikulum itu boleh diubah kepada yang lebih baik ataupun mungkin yang lebih teruk. Konsep inovasi dan pembaharuan kurikulum adalah lebih khusus.

¨ Penambahan secara terus menerus. manakala konsep perubahan kurikulum.:¨ Maklumat memainkan peranan penting sepanjang hayat. melibatkan pertukaran keseluruhan kurikulum ke arah falsafah dan matlamat yang ditetapkan. Kemahiran memproses maklumat 3. Teknologi pendidikan Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk membina dan membentuk sesuatu bahan bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Mereka menjelaskan bahawa teknologi melibatkan input. Teknologi dalam pendidikan. Penggunaan bahan teknologi ini secara terancang dan teratur akan menjadikan pendidikan lebih bermakna dan mendatangkan kesan positif di dalam proses p&p. Literasi maklumat dan kemahiran maklumat. Desberg dan Fisher (1995) menerangkan bahawa teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan yang teratur dan sistematik dalam usaha atau kerja-kereja praktikal. Ia merlibatkan:- . aktif dan kritikal kepada kepakaran ilmu pengetahuan sangatlah perlu bagi persediaan untuk menghadapi inovasi.Terdapat perbezaan maksud inovasi atau pembaharuan kurikulum dengan perubahan kurikulum. ¨ Kemahiran-kemahiran asas dan ilmu pengetahuan yang diperoleh di sekolah tidaklah mencukupi bagi sepanjang hayat. cabaran dan kesempatan hidup. Kemahiran mengeluarkan semula maklumat 2. konsep dan kegunaan. Literasi maklumat boleh dikelompokkan di bawah 3 kategori :1. Pelbagai kebolehan atau kemahiran diperlukan untuk menjadikan seseorang itu celik maklumat. Kemahiran menyampaikan maklumat Guru-guru perlu membantu pelajar agar menyedari bahawa. proses dan output serta penyatuannya secara visual. Satu lagi aspek literasi maklumat adalah kemampuan bagi pembelajaran dengan perubahan-perubahan teknologi dan sosial yang sentiasa menunutut kemahiran-kemahiran dan ilmu pengetahuan baru. Konsep inovasi kurikulum berlegar dalam persekitaran untuk memperbaiki dan mengubahsuai kurikulum yang ada supaya matlamatnya dapat dicapai tanpa sebarang perubahan dari segi nilai dan organisasi. Literasi maklumat dan pencairan maklumat untuk membantu membuat 'informed decision' .

berita dan gambar untuk menyebarkan maklumat dan pandangan. Memotivasikan pelajar. 4. 6. Memertabatkan profesion. Boleh menjadikan pembelajaran pelajar itu lebih hampir dengan keadaan sebenar. Penyesuaian bahan dengan persekitaran Teknologi pendidikan secara mudah dapat diertikan sebagai satu sistem yang meliputi organisasi yang digunakan secara terancang dan teratur bagi menghasilakan kecekapan di dalam proses pengajaran dan keberkesanan di dalam pembelajaran. ii. 5. Penghasilan bahan cetak 2. Bahan bukan cetak . Mengrangkan kos. glob dan realia) Faedah-faedah penggunaan teknologi. Boleh menjadikan pendidikan lebih produktif. 2. Alat sokongan dan perkongsian.i. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersifat individual. 3. perisian dan bahan tiga dimensi. 1. v. Teknologi pendidikan sebagai media dan komunikasi audiovisual terbahagi kepada dua bidang. iii. Boleh menjadikan pendidikan itu lebih seimbang. Penggunaan kemahiran ii. Kemudahan belajar dan pengkaedahan yang berteknik moden iii. Teknologi pendidikan sebagai sistem pengajaran Kebaikan :i. 1. iv.( model. berhubung antara satu sama lain seperti menggunakan akhbar. Menjadikan pengajaran lebih berasaskan kepada hasil-hasil yang saintifik. Mengaitkan dengan kehidupan. Media bermaksud suatu kaedah atau perantaraan berkomunikasi.meliputi perkakasan. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersemangat dan bertenaga. Bahan sumber teknologi pendidikan (a) Jenis-jenis bahan bercetak . Teknologi pendidikan sebagai media dan komunikasi audiovisual.

Bahan-bahan bantu mengajar berbentuk elektronik 3.kamus. Carta aliran d. filem sisipan.ensiklopedia. Gambarfoto (b) Jenis-jenis bahan bukan bercetak Dibahagikan kepda tiga :1. Papan pamer 4. 3. atlas. Buku bukan fikyen . majalah dan risalah. Carta pusing c. Bahan-bahan visual. autobiografi 3. Gambar 6.OHP. carta. Carta . disket dan cakera padat.sesuatu susunan maklumat yang sistematik. Perisian . 4. Terdapat beberapa jenis carta yang digunakan di dalam bilik darjah. 2. b. Bahan tiga dimensi Kategori dan penjenisan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar dibahagi kepada tiga kategori:1. Bahan-bahan bantu mengajar bukan elektronik 2. a. Carta flip/selak b. lawatan projek pameran dan relia. Papan tulis atau papn hitam 2. Fail tegak dan bahan bacaan 5.dipecahkan lagi kepada empat. Perkakasan .akhbar. c. filem jalur. Buku teks 3. pentomin. Bahan-bahan audio-visual. 2. Carta graf . audio. Bahan-bahan audio.Dibahagikan kepada empat :1. Terbitan berkala. a. kad-kad . Bahan bantu mengajar bukan elektronik 1. Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar daripada alam sekitar seperti lakonan. Bahan-bahan bukan tayangan. Buku fiksyen . d. Kad imbasan dan kad cantuman 7. kaset pita video.

pensil (graphite atau lead). carta.penekanan yang penting. daya tarikan.terdapat pelbagai jenis papan pengajaran antaranya ialah papan buletin. 9. pemadam.imbangan. illustrasi dan gambaran. 8. simbolik dan menyampaikan perasaan. gam. Tetalan. Prinsip grafik Penyatuan. isograf). peta. Penghurufan .e. papan magnet.mekanikal atau teknikal. papan gulung. susunatur dan penghurufan Elemen-elemen grafik Garisan .kesan khas dan minat. papan selit.dakwat. Papan pengajaran. kapsion. teks. 10. papan poket dan papan sorong tarik. pembaris papan lukisan. pen ( teknikal. Carta tunggal. Overhead projektor (OHP) . Definisi grafik Karangan visual yang memberi keterangan atau mesej dalm komunikasi.kesan yang baik dan tidak terlalu padat. Peralatan Komputer.perancangan teliti. animasi. pisau. Model 11. marker.membayangkan perasaan. Carta pie f. saiz bahan/ alat yang digunakan. papan kenyataan . reka bentuk visual. papan putih. Ciri-ciri penting penyediaan grafik Objektif.sebagai warna dan hiasan (tekstur) Warna. Ruang. poster.bahan yang dilukis sebagai karangan visual. Grafik . Boneka 12. set bofa. kemudahan alat/bahan.bentuk mudah. Bentuk. Diorama Bahan bantu mengajar berbentuk elektronik 1. kertas. Penekanan. Peranan grafik Graf. kartun. papan flanel.

Thermal iv. Televisyendan VCR 6. lawatan dan projek pameran. Pita slaid 4. Cara penyediaan transparensi i. Kaedah tampalan 3. Radio 5. (b) Memberi keselesaan semasa penyampaian terutamanya jika transparensi itu disediakan awal. pentomin. Filem tayangan / filem jalur 8. Tulis terus ii. Print out v.Menggunakan sistem pembalikan cahaya daripada satu sumber cahaya ke permukaan cermin dan seterusnya membalikkan cahaya tersebut ke skrin. Photocopy Kebaikan (a) Boleh disediakan dalam bentuk warna supaya memberi penegasan dan menarik perhatian. Kaedah urutan vi. (d) Transparensi juga bersih berbanding dengan papan kapur dan penyampai boleh berada berhadapan pelajar atau penonton. Transparensi OHP Jenis-jenis transparensi i. Warna iii. Komputer Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar dari alam sekitar. . 2. Kaedah tetingkap ii. Bahan bantu mengajar juga diperolehi melalui bahan-bahan yang bercorak pengalaman seperti lakonan. Kaedah pusing v. Kaedah tindihan iv. (e) Pelajar boleh terlibat sama menggunakan transparensi di hadapan rakan. Alat rakaman 7. Kaedah singkapan iii. (c) Boleh digunakan berulang kali dan penyampaian lebih bersistematik.

katak.kedua-dua media ini ditayangkan tiga cara iaitu :i. Pengambilalihan komputer dalam penyediaan BBM dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :i. gambar dan teks dalam aktiviti kelas secara serentak. rama-rama. Ada berbagai-bagai periasian yang boleh membantu seseorang guru dalam penyediaan BBM.Realia dikelaskan dalam jenis bahan tiga dimensi. Penghasilan bahan bukan bercetak 1.dalam konteks penerbitan pita slaid. bakul dan sebagainya. Realia dibahagikan kepada beberapa kumpulan seperti berikut:i. Pemilihan slaid. Menggunakan projektor slaid bersama alat perakam segerak.untuk melaksanakan tugas mengambil gambar. perncangan skrip bermula dengan proses merangka cerita atau pelan kisah. daun. Penerbitan pita slaid. Menggunakan alat permain rakaman atau radio kaset bersama projektor slaid yang dikendalikan secara manual. cakera video. air dan logam. paku-pakis.ROM . Penyediaan grafik. Komputer boleh menggabungkan pelbagai media seperti CD. ii. 2. perlatan minimum yang diperlukan ialah kamera dan filem. bunga dan sebagainya.jenis yang amat peka terhadap pendedahan cahaya. iii. iii. ¨ ASA 400. Bahan buatan : kerusi. ¨ ASA64. Tumbuh-tumbuhan: rumput. tanah pasir.] 5. ii. senang dioperasikan serta lebih cekap. arnab dan sebagainya. Fotografi. Benda hidup: ikan.untuk mengambil gambar dalam keadaan yang sederhana. iaitu pita rakaman audio dan slaid bersiri. Komputer dalam pendidikan. Antaranya yang begitu popular ialah:- . jam. Menggunakan projektor khusus untuk menayangkan pita slaid seperti yang biasa digunakan di pusat-pusat sumber sekolah yang maju. ¨ ASA125. nyamuk. iii. Benda bukan hidup: batu. 3. Keupayaan komputer dalah tinggi. ii. iv. slaid dan filem.kurang peka terhadap pendedahan cahaya. kereta mainan. 4.pita slaid adalah gabungan dua media. Skrip. Dapat mengintegrasikan lebih banyak media seperti suara.

ii. Permaianan dan simulasi. iv. Simulasi Tugasan berbantukan komputer Komputer boleh digunakan untuk menjalankan pelbagai jenis tugas seperti berikut:1. Latihtubi dan latihan iii. Tutorial ii. Pangkalan data. Modul database untuk penyimpanan maklumat. Pemprosesan perkataan untuk penghasilan dan percetakan teks dan grafik. Kelebihan :- . Pengajaran komputer dalam bidang pengajaran dan pembelajaran biasanya mengandungi:i. Pangkalan data separuh terbuka tertutup. Pangkalan data untuk pendidikan Pangkalan data ialah sebagai ciptaan program-program kosong yang membenarkan penggunaannya menyimpan apa sahaja maklumat yang disukai dan pengumpulan data sedia ada. Pengajaran berbantukan komputer ini boleh dilaksanakan di dalam beberapa kaedah pengajaran . Pangkalan data untuk pengajaran dan pembelajaran. Pangkalan data elektronik dibahaggikan kepada dua iaitu pangkalan data dalam talian dan pangkalan data bersaskan mikrokomputer. 3. Analisis statistik.i. iv. Pemprosesan data. Pemprosesan perkataan dan percetakan. 2. 2. ii. iii. Modul lembaran kerja iii. Mendapatkan maklumat. Penghasilan grafik dan animasi. Antaranya ialah :i. Kemahiran. Pangkalan data bersaskan mikrokomputer pula dipisahkan kepada tiga iaitu :1. Pangkalan data terbuka. 3. Modul telekomunikasi untuk rangkaian maklumat.

Casing -berbentuk tower .bekalan kuasa 230 W.pusat bagi semua pemasangan. bekalan kuasa. cache. suis kuasa. 1 MHz = 1 juta pusingan persaaat.5V. Suis kuasa . Mengurangkan pertindihan data. Kelajuan cip diukur berdasarkan kelajuan jam. -CPU guna 3V. 2. Sejenis ingatan yang digunakan dalam berprestasi tinggi. Hard disk dan CD-ROM perlukan 12V untuk operasi.Litar terbuka . ram. Multimedia Komponen komputer Casting. keyboard. Intel mendahuluhi pengeluaran cip selain daripada Cyrix. Menjimatkan masa untuk mencari dan mempertingkatkan data. AMD dan sebagainya.ON. mouse. processor.jantung kepda sistem . . Sound card.ROM. i. Disisipkan di antara CPU dengan RAM. Baru = 72 pin. 3. Terdapat jenis SDRAM dan EDORAM. -berbentuk dekstop. Memori (RAM) RAM ialah Random Access Memory. papn induk. .Celeron. disket drive. Stocat -7 ii. monitor. .Litar tertutup . . . modem. Memori cache. CD.1. Lama = 30 pin. Memudahkan penyusunan maklumat.Jenis berdasarkan interface slots.Set elektrikal yang menghubungkan komputer dengan litar kuasas. serial port. Slot-1 Pemproses dan kipas Jantung kepada kompueter..OFF Papan induk . Slot-A iii.arus terus 12V. video card dan speaker. . hard disc. Kipas membantu hilangkan haba dari cip.

Satu cara penyimpanan data. Kad bunyi Dilengkaplan dengan DSP (Digital Signal Processor). CPU perlukan 5V. dad suara dan fax. Cakera keras Dikenali sebagai mass storange (alat soran massa ). 000 bps . 33. Pemilihan berdasarkan saiz storan yang besar dan ruang lebih laju.Bekalan kuasa. . Kelajuan ditunjukkan dengan angka diikuti dengan X. 3 D sound dan surround sound adalah jenis terbaru.44Mb). Voltan 5V dan 12V diterbitkan.64 bit. (kuantum. Menukarkan AC kepad DC. Resolusi ayng biasa 640 dan 480. Port siri adalah dwihaluan.5" (1. Hard disk dan CD-ROM perlukan 12V untuk operasi. Pot siri dan selari Mouse. Compact disk read only memory. Jenis internal dan external. Pemacu CD-ROM. Port selari untuk penyambungan komponen dengan komputer.600 dan 56. IDM) Pemacu disket Fungsi untuk penempatan perisian. Modem Menyambungkan komputer dengan telefon. Satu komputer . Unit 3. Monitor Komponen utama dan berfungsi sebagai paparan. Kad video Berfungsi mangawal monitor dan antaramuka. wide board. 128 bit cip memproses grafik.boleh masuk 3 hard disk. pemindahan fail-fail antara sistem dan back-up. Gunakan 32 bit. Jenis multi scan dan low radiotion adalah pilihan terbaik. modem dll gunakan port siri untuk berhubung dengan komputer.

light pen.Pendapat-pendapat di atas disokong oleh Rogers (1983) yang menghuraikan inovasi sebagai idea. . amalan atau artifak material yang boleh dilihat yang mengalami pembaharuan disebabkan oleh peniruan unit-unit idea yang berkaitan. kaedah atau perubahan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. . amalan dan bahan itu atau dia belum menunjukkan sama ada untuk menerima atau menolaknya.Tetikus Fungsi menunjukkan arah dan mengarahkan.Zaltmen dan Duncan (1977) menyatakan Inovasi sebagai sebarang idea.Habelock dan Huberman (1977) mentarifkan inovasi sebagai satu perspektif sistem berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang bersifat kekal iaitu untuk saling lengkap melengkapi sesama mereka atau untuk membangunkan ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami.Inovasi juga disifatkan sebagai bentuk polisi baru. . .Secara kesimpulannya boleh dikatakan bahawa inovasi ialah cetusan idea atau perubahan yang kecil sahaja. silibus. drawing tablet dan sebagainya.Sesuatu inovasi mungkin telah diketahui atau disedari oleh seseorang cuma dia belum menunjukkan sikap suka atau tidak suka terhadap idea. . latihan atau objek yang dianggap baru oleh individu. Inovasi dan Reformasi Kurikulum : Tuntutannya kepada Profesionalisme Perguruan. amalan atau bahan sahaja.Baru dalam konteks inovasi tidak bermaksud idea. IDEA BAHAN Pembaharuan (perubahan kecil) AMALAN . . Jenis trackball. amalan atau bahan yang boleh membawa perubahan kepada seseorang individu atau sistem sosial. . Beliau juga menjelaskan bahawa inovasi itu adalah idea.

ia merupakan satu kerja yang sangat rumit. . kumputer dan lain-lain.Sebenarnya ia telah wujud sejak dari zaman dahulu kala lagi.Contoh : Sekolah Bestari . sistem penilaian.Teknologi pula ialah gabungan antara : IDEA MANUSIA Teknologi MESIN PENGURUSAN . teknik-teknik dan lain-lain).Contoh inovasi ialah Sekolah Bestari.Teknologi berasal daripada perkataan µTexsera¶ yang bermaksud menganyam.Teknologi merupakan satu bidang ilmu yang mengabungkan idea untuk memudahkan manusia. . . dan membangun. . antaranya ialah ia dapat menyampaikan maklumat dengan berkesan. jika ditinjau dengan lebih mendalam lagi ia merupakan gabungan satu bidang ilmu.Walaubagaimanapun adalah sukar untuk mengubah keseluruhan sistem pendidikan.Reformasi ialah satu perubahan yang meluas yang melibatkan sistem keseluruhannya berubah (contohnya seperti falsafah. . .Teknologi. .Ekoran daripada itu maka terbinalah alat-alat atau mesin yang digunakan untuk pengurusan dan mempertingkatkan diri supaya lebih baik daripada yang telah dialami.Perbezaan antara dahulu dan sekarang ialah pengunaan komputer. menenun.Komputer mempunyai banyak kelebihannya. . . jangka waktu.Guru menjadi sumber pendidikan dalam menjalankan reformasi. . .

1.1 a) b) Inovasi Kurikulum Definisi Inovasi Kurikulum Pembaharuan terhadap kurikulum yang sedia ada Meliputi aspek-aspek seperti kaedah pengajaran dan pembelajaran. ikut tingkahlaku dan lakukan berulang-ulang. Jika membaca sahaja hanya 10 peratus sahaja ingatan. segala pengalaman yang terancang dan penilaian pencapaian pelajar.3.1 Takrif Inovasi a) Idea. dengar.2 Adalah menyeluruh dan pelbagai Dilaksanakan secara sukarela dan atas arahan Faktor-Faktor Yang Menggerakkan Inovasi Kurikulum . Jika baca dan dengar 20 peratus.3 1. sebanyak 90 peretaus maklumat yang akan lekat dalam ingatan. Harus meliputi objektif pendidikan.. Baca. amalan atau bahan yang boleh membawa pembaharuan seseorang individu atau sistem sosial. pengurusan masa. Baca.3. Baru menekankan sebarang idea atau amalan yang menunjukkan tanda penerimaan disebabkan terdapat perbezaan dan pembaikan ke arah yang lebih baik daripada lepas. iv.Mengapa komputer diperlukan : i.2 a) b) Takrif kurikulum Suatu rancangan yang teratur yang merangkumi aktiviti akademik dan bukan akademik. c) d) 1. iii. b) Berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang berterusan untuk saling melengkapi sesama mereka supaya boleh membangun ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami 1. mutu pentadbiran dan pengembangan sumber dan penggunaan media. utiliti staff. ii. INOVASI DAN REFORMASI KURIKULUM: TUNTUTAN TERHADAP PROFESIONALISME PERGURUAN 1. dengar dan ikut tingkahlaku 70 peratus.

5 a) Tuntutan Inovasi Terhadap Profesionalisme Keguruan Dan Kepentingannya Memahami dan berupaya mengaplikaskan kandungan TPN ke dalam pengajaran pelajar dalam bilik darjah. pembelajaran dan pengubahsuiaian persepsi dan nilai bagi semua pihak yang prihatin dengan kurikulum tersebut 1.6 1.2 a) y y Memahami dengan jelas objektif mata pelajaran Menguasai strategi strategi pengajaran dan pembelajaran Mempunyai kemahiran membina dan mengguna BBM yang sesuai Menguasai Bahasa Melayu Menjadi Role Model Mengamalkan nilai murni Literasi Maklumat Dan Kemahiran Maklumat Definisi Literasi Komputer Pemahaman tentang apa yang dilakukan olehh perkakasan dan perisian komputer Definisi Litrerasi Maklumat Boleh dikelompokkan di bawah 3 kategori Kemahiran mengeluarkan semula maklumat Kemahiran memproses maklumat . b) Memastikan tahap kefahaman pelajar berada pada tahap yang tinggi mengenai program KBSM c) d) e) f) g) h) 1.4 a) Takrif Reformasi Kurikulum Perubahan total yang melibatkan aspek kurikulum seperti kandungan.6. pentadbiran sekolah dan latihan perguruan b) Untuk merangsangkan pertumbuhan.a) Keperluan masyarakan dan negara untuk melatih lebih tenaga mahir b) Perkembangan sain dan teknologi yang mendorong penumpuan pada matapelajaran sains dan matematik c) Perkembangan falsafah. penilaian. psikologi dan teori pendidikan supaya pendidikan di sesebuah sekolah menjadi lebih baik dan sempurna 1.1 a) 1. kaedah pengajaran.6.

y 1. 1.8 1. kaset video.2 a) b) c) d) Faedah Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Sumber Dapat menyelesaiakan masalah secara praktis Pelajar dapat bergerak maju mengikut kebolahan masing-masing Penglibatan pelajar secara aktik dalam pembelajaran Guru menggunakan "instructional methodology" yang pelbagai untuk mempertingkan proses pengajaran dan pembelajaran e) Peluang mewujudkan situasi pembelajaran untuk individu atau kumpulan kecil .1 Sumber utama maklumat sama ada maklumat tersebut dalam bentuk buku.8.7. Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Sumber Definisi Segala usaha guru bagi melengkapkan pendekatan dan strategi pengajaran dengan melibatkan pelajar supaya belajar melalui penggunaan sumber-sumber pembelajaran 1. jurnal.7.2 Langkah-Langkah Menyediakan Pelajar Agar Celik Maklumat Melalui Pusat Sumber Sekolah a) Sekolah perlu memperluaskan fungsi pusat sumber dan meningkatkan inovasi dalam bidang teknologi dan persediaan b) c) d) 1.1 Pusat Sumber harus memberikan suatu pengajaran dan pembelajaran dinamik Guru pusat sumber harus pastikan bahan sumber diperolehi Guru pusat sumber harus bekerjasama dengan guru lain. surat khabar. kaset audio atau pangkalan data komputer.8.7 Kemahiran menyampaikan maklumat Pusat Sumber Sekolah Definisi Pusat Sumber Sekolah 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful