INOVASI DAN REFORMASI KURIKULUM.

Inovasi ditakrifkan sebagai satu perspektif sistem, berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang berterusan untuk saling melengkapi sesama mereka supaya boleh membangun ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami. Kurikulum mengandungi aktiviti-aktiviti sama ada akademik atau perkembangan dari segi intelek, rohani. emosi dan jasmani. Pusat perkembangan kurikulum diberi mandat untuk menggubal serta mengemaskinikan kurikulum sekolah-sekolah di Malaysia merupakan sebuah agensi kerajaan yang mengawal dan menentukan sama ada kurikulum itu dilaksanakan sepenuhnya dan mencapai matlamat falsafah Pendidikan Negara. Inovasi kurikulum ialah pembaharuan-pembaharuan dalam elemen-elemen kurikulum iaitu perubahan kecil dalam kurikulum dari segi kaedah pengajaran dan pembelajaran, pengurusan masa, utiliti staff, mutu pentadbiran dan pengembangan sumber serta penggunaan media dalam pendidikan.

Faktor utama yang menggerakkan inovasi kurikulum :1. Keperluan masyarakat dan negara, misalnya melatih lebih banyak tenaga mahir dalam bidang vokasional untuk perkembangan perindustrian dan ekonomi. 2. Perkembangan sains dan teknologi yang mendorong negara mereformasikan kurikulum mereka dengan memberi tumpuan dalam pelajaran sains dan matematik. 3. Perkembangan falsafah, psikologi dan teori pendidikan yang memberi inovasi kurikulum supaya pendidikan di sesebuah sekolah menjadi lebih baik dan sempurna. Reformasi kurikulum. Reformasi atau perubahan kurikulum ialah perubahan total yang melibatkan semua aspek kurikulum. Inovasi kurikulum dan perubahan kurikulum. Inovasi kurikulum melibatkan peningkatan dan pembaikan status quo dengan perubahan paling minimum dalam aspek nilai. Istilah perubahan kurikulum pula, melibatkan transformasi semua skema kurikulum. Konsep perubahan kurikulum bermakna kurikulum itu boleh diubah kepada yang lebih baik ataupun mungkin yang lebih teruk. Konsep inovasi dan pembaharuan kurikulum adalah lebih khusus.

Penggunaan bahan teknologi ini secara terancang dan teratur akan menjadikan pendidikan lebih bermakna dan mendatangkan kesan positif di dalam proses p&p. ¨ Kemahiran-kemahiran asas dan ilmu pengetahuan yang diperoleh di sekolah tidaklah mencukupi bagi sepanjang hayat.:¨ Maklumat memainkan peranan penting sepanjang hayat. ¨ Penambahan secara terus menerus. Ia merlibatkan:- . Teknologi pendidikan Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk membina dan membentuk sesuatu bahan bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Satu lagi aspek literasi maklumat adalah kemampuan bagi pembelajaran dengan perubahan-perubahan teknologi dan sosial yang sentiasa menunutut kemahiran-kemahiran dan ilmu pengetahuan baru. melibatkan pertukaran keseluruhan kurikulum ke arah falsafah dan matlamat yang ditetapkan. Teknologi dalam pendidikan. manakala konsep perubahan kurikulum. Literasi maklumat dan pencairan maklumat untuk membantu membuat 'informed decision' . Pelbagai kebolehan atau kemahiran diperlukan untuk menjadikan seseorang itu celik maklumat. aktif dan kritikal kepada kepakaran ilmu pengetahuan sangatlah perlu bagi persediaan untuk menghadapi inovasi. Literasi maklumat dan kemahiran maklumat. proses dan output serta penyatuannya secara visual. cabaran dan kesempatan hidup. Kemahiran memproses maklumat 3. Konsep inovasi kurikulum berlegar dalam persekitaran untuk memperbaiki dan mengubahsuai kurikulum yang ada supaya matlamatnya dapat dicapai tanpa sebarang perubahan dari segi nilai dan organisasi. konsep dan kegunaan. Kemahiran mengeluarkan semula maklumat 2. Literasi maklumat boleh dikelompokkan di bawah 3 kategori :1. Kemahiran menyampaikan maklumat Guru-guru perlu membantu pelajar agar menyedari bahawa. Desberg dan Fisher (1995) menerangkan bahawa teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan yang teratur dan sistematik dalam usaha atau kerja-kereja praktikal.Terdapat perbezaan maksud inovasi atau pembaharuan kurikulum dengan perubahan kurikulum. Mereka menjelaskan bahawa teknologi melibatkan input.

Penggunaan kemahiran ii. berita dan gambar untuk menyebarkan maklumat dan pandangan. Bahan bukan cetak . Boleh menjadikan pengajaran lebih bersifat individual. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersemangat dan bertenaga.meliputi perkakasan. v. Boleh menjadikan pendidikan itu lebih seimbang. 2.i. Penghasilan bahan cetak 2. Teknologi pendidikan sebagai sistem pengajaran Kebaikan :i. Bahan sumber teknologi pendidikan (a) Jenis-jenis bahan bercetak . berhubung antara satu sama lain seperti menggunakan akhbar. 5. Alat sokongan dan perkongsian. Menjadikan pengajaran lebih berasaskan kepada hasil-hasil yang saintifik. Boleh menjadikan pembelajaran pelajar itu lebih hampir dengan keadaan sebenar. Media bermaksud suatu kaedah atau perantaraan berkomunikasi. 3. Mengaitkan dengan kehidupan. 4. Memotivasikan pelajar. iv. iii. ii. 1. Teknologi pendidikan sebagai media dan komunikasi audiovisual. Mengrangkan kos. Boleh menjadikan pendidikan lebih produktif. Penyesuaian bahan dengan persekitaran Teknologi pendidikan secara mudah dapat diertikan sebagai satu sistem yang meliputi organisasi yang digunakan secara terancang dan teratur bagi menghasilakan kecekapan di dalam proses pengajaran dan keberkesanan di dalam pembelajaran. 1. 6. Memertabatkan profesion. perisian dan bahan tiga dimensi. Teknologi pendidikan sebagai media dan komunikasi audiovisual terbahagi kepada dua bidang. glob dan realia) Faedah-faedah penggunaan teknologi. Kemudahan belajar dan pengkaedahan yang berteknik moden iii.( model.

Bahan-bahan audio. Buku teks 3. d. filem sisipan. Bahan-bahan visual. Carta . b.kamus. Perkakasan . Bahan bantu mengajar bukan elektronik 1. audio. a.dipecahkan lagi kepada empat. carta.ensiklopedia. 4. lawatan projek pameran dan relia. Terbitan berkala. Papan pamer 4. Bahan-bahan bukan tayangan. Terdapat beberapa jenis carta yang digunakan di dalam bilik darjah. 2. Buku bukan fikyen . Buku fiksyen . Papan tulis atau papn hitam 2. kad-kad .akhbar.OHP. Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar daripada alam sekitar seperti lakonan. Kad imbasan dan kad cantuman 7. c. pentomin. Fail tegak dan bahan bacaan 5. Carta pusing c. autobiografi 3.Dibahagikan kepada empat :1. Bahan-bahan bantu mengajar bukan elektronik 2. disket dan cakera padat. Gambar 6. Carta flip/selak b. 3. majalah dan risalah. filem jalur.sesuatu susunan maklumat yang sistematik. 2. Gambarfoto (b) Jenis-jenis bahan bukan bercetak Dibahagikan kepda tiga :1. Bahan tiga dimensi Kategori dan penjenisan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar dibahagi kepada tiga kategori:1. Perisian . kaset pita video. a. Carta aliran d. Carta graf . Bahan-bahan audio-visual. Bahan-bahan bantu mengajar berbentuk elektronik 3. atlas.

kapsion. peta. Peralatan Komputer. Penekanan. papan gulung. Tetalan. Model 11. reka bentuk visual. 10. pisau. Papan pengajaran.kesan khas dan minat. Ruang. Carta tunggal. papan magnet. simbolik dan menyampaikan perasaan. carta.bahan yang dilukis sebagai karangan visual. 8. gam.penekanan yang penting. saiz bahan/ alat yang digunakan.terdapat pelbagai jenis papan pengajaran antaranya ialah papan buletin. pembaris papan lukisan. papan kenyataan . Prinsip grafik Penyatuan. pensil (graphite atau lead). Diorama Bahan bantu mengajar berbentuk elektronik 1. Ciri-ciri penting penyediaan grafik Objektif. kartun.imbangan. susunatur dan penghurufan Elemen-elemen grafik Garisan .mekanikal atau teknikal. Overhead projektor (OHP) . Peranan grafik Graf. marker. pen ( teknikal. animasi.perancangan teliti. daya tarikan. 9. papan putih. kemudahan alat/bahan. poster.kesan yang baik dan tidak terlalu padat. Boneka 12.membayangkan perasaan. Penghurufan . Grafik . papan selit. illustrasi dan gambaran. set bofa.dakwat. isograf). Carta pie f. Bentuk.sebagai warna dan hiasan (tekstur) Warna. teks. papan flanel. kertas.bentuk mudah. papan poket dan papan sorong tarik.e. Definisi grafik Karangan visual yang memberi keterangan atau mesej dalm komunikasi. pemadam.

(e) Pelajar boleh terlibat sama menggunakan transparensi di hadapan rakan. Bahan bantu mengajar juga diperolehi melalui bahan-bahan yang bercorak pengalaman seperti lakonan. . Tulis terus ii. (c) Boleh digunakan berulang kali dan penyampaian lebih bersistematik. Warna iii. Print out v. lawatan dan projek pameran. Pita slaid 4. Photocopy Kebaikan (a) Boleh disediakan dalam bentuk warna supaya memberi penegasan dan menarik perhatian.Menggunakan sistem pembalikan cahaya daripada satu sumber cahaya ke permukaan cermin dan seterusnya membalikkan cahaya tersebut ke skrin. Kaedah tindihan iv. Filem tayangan / filem jalur 8. Cara penyediaan transparensi i. (d) Transparensi juga bersih berbanding dengan papan kapur dan penyampai boleh berada berhadapan pelajar atau penonton. (b) Memberi keselesaan semasa penyampaian terutamanya jika transparensi itu disediakan awal. 2. Kaedah singkapan iii. Televisyendan VCR 6. Komputer Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar dari alam sekitar. Radio 5. Kaedah tetingkap ii. Thermal iv. pentomin. Transparensi OHP Jenis-jenis transparensi i. Kaedah tampalan 3. Kaedah urutan vi. Alat rakaman 7. Kaedah pusing v.

ii. Benda hidup: ikan. Pemilihan slaid. Penyediaan grafik. Antaranya yang begitu popular ialah:- . Komputer dalam pendidikan. iii. ii. Menggunakan projektor slaid bersama alat perakam segerak. arnab dan sebagainya. Benda bukan hidup: batu. perncangan skrip bermula dengan proses merangka cerita atau pelan kisah. slaid dan filem.Realia dikelaskan dalam jenis bahan tiga dimensi. Realia dibahagikan kepada beberapa kumpulan seperti berikut:i. daun.untuk melaksanakan tugas mengambil gambar. iv.dalam konteks penerbitan pita slaid.kurang peka terhadap pendedahan cahaya. 2. Tumbuh-tumbuhan: rumput. Menggunakan projektor khusus untuk menayangkan pita slaid seperti yang biasa digunakan di pusat-pusat sumber sekolah yang maju. Pengambilalihan komputer dalam penyediaan BBM dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :i. gambar dan teks dalam aktiviti kelas secara serentak. air dan logam. iii. jam. bakul dan sebagainya. Komputer boleh menggabungkan pelbagai media seperti CD. senang dioperasikan serta lebih cekap. Keupayaan komputer dalah tinggi. Penghasilan bahan bukan bercetak 1. Dapat mengintegrasikan lebih banyak media seperti suara.kedua-dua media ini ditayangkan tiga cara iaitu :i. bunga dan sebagainya. Penerbitan pita slaid. kereta mainan. Menggunakan alat permain rakaman atau radio kaset bersama projektor slaid yang dikendalikan secara manual.] 5.untuk mengambil gambar dalam keadaan yang sederhana. Fotografi. katak. cakera video.pita slaid adalah gabungan dua media. paku-pakis. Ada berbagai-bagai periasian yang boleh membantu seseorang guru dalam penyediaan BBM. ¨ ASA64. perlatan minimum yang diperlukan ialah kamera dan filem. tanah pasir. 3.jenis yang amat peka terhadap pendedahan cahaya.ROM . iaitu pita rakaman audio dan slaid bersiri. ¨ ASA125. iii. 4. Bahan buatan : kerusi. nyamuk. ¨ ASA 400. Skrip. ii. rama-rama.

Modul telekomunikasi untuk rangkaian maklumat. Tutorial ii. ii. 3. Pangkalan data bersaskan mikrokomputer pula dipisahkan kepada tiga iaitu :1. 2. Pangkalan data separuh terbuka tertutup. Pemprosesan perkataan dan percetakan. Pengajaran berbantukan komputer ini boleh dilaksanakan di dalam beberapa kaedah pengajaran . Modul lembaran kerja iii. Pemprosesan data. Pangkalan data untuk pengajaran dan pembelajaran. Modul database untuk penyimpanan maklumat. Analisis statistik. 2. Pengajaran komputer dalam bidang pengajaran dan pembelajaran biasanya mengandungi:i.i. Kemahiran. Mendapatkan maklumat. Pangkalan data elektronik dibahaggikan kepada dua iaitu pangkalan data dalam talian dan pangkalan data bersaskan mikrokomputer. 3. iv. Penghasilan grafik dan animasi. iv. Kelebihan :- . ii. Pangkalan data untuk pendidikan Pangkalan data ialah sebagai ciptaan program-program kosong yang membenarkan penggunaannya menyimpan apa sahaja maklumat yang disukai dan pengumpulan data sedia ada. Pemprosesan perkataan untuk penghasilan dan percetakan teks dan grafik. Antaranya ialah :i. Simulasi Tugasan berbantukan komputer Komputer boleh digunakan untuk menjalankan pelbagai jenis tugas seperti berikut:1. Latihtubi dan latihan iii. iii. Pangkalan data terbuka. Pangkalan data. Permaianan dan simulasi.

Kelajuan cip diukur berdasarkan kelajuan jam.Jenis berdasarkan interface slots. Menjimatkan masa untuk mencari dan mempertingkatkan data. Memori cache. Suis kuasa .1.ROM. Mengurangkan pertindihan data.bekalan kuasa 230 W.Litar tertutup . Sejenis ingatan yang digunakan dalam berprestasi tinggi.. Disisipkan di antara CPU dengan RAM. cache.pusat bagi semua pemasangan.OFF Papan induk . . Kipas membantu hilangkan haba dari cip. serial port. keyboard.Celeron. ram. suis kuasa.ON. papn induk. video card dan speaker. Slot-A iii. Baru = 72 pin.5V. Multimedia Komponen komputer Casting. . 2. 3.Set elektrikal yang menghubungkan komputer dengan litar kuasas.Litar terbuka . Lama = 30 pin. . AMD dan sebagainya. Stocat -7 ii. . monitor. Terdapat jenis SDRAM dan EDORAM. mouse. Slot-1 Pemproses dan kipas Jantung kepada kompueter. disket drive. Sound card. CD. 1 MHz = 1 juta pusingan persaaat. bekalan kuasa. i.jantung kepda sistem . Memori (RAM) RAM ialah Random Access Memory. Casing -berbentuk tower . . . Intel mendahuluhi pengeluaran cip selain daripada Cyrix. modem. -berbentuk dekstop. hard disc. processor. Memudahkan penyusunan maklumat. -CPU guna 3V.arus terus 12V. Hard disk dan CD-ROM perlukan 12V untuk operasi.

Gunakan 32 bit. Compact disk read only memory. pemindahan fail-fail antara sistem dan back-up.5" (1. Satu cara penyimpanan data. Jenis internal dan external. 000 bps .600 dan 56. Resolusi ayng biasa 640 dan 480. Jenis multi scan dan low radiotion adalah pilihan terbaik. Monitor Komponen utama dan berfungsi sebagai paparan. Port siri adalah dwihaluan. IDM) Pemacu disket Fungsi untuk penempatan perisian. modem dll gunakan port siri untuk berhubung dengan komputer. Pemacu CD-ROM. CPU perlukan 5V. Modem Menyambungkan komputer dengan telefon. Menukarkan AC kepad DC. Hard disk dan CD-ROM perlukan 12V untuk operasi. wide board.44Mb). 3 D sound dan surround sound adalah jenis terbaru. Kad bunyi Dilengkaplan dengan DSP (Digital Signal Processor).64 bit. Kelajuan ditunjukkan dengan angka diikuti dengan X. Unit 3. Pot siri dan selari Mouse. Port selari untuk penyambungan komponen dengan komputer. Pemilihan berdasarkan saiz storan yang besar dan ruang lebih laju. Kad video Berfungsi mangawal monitor dan antaramuka. dad suara dan fax. Satu komputer . 33. Cakera keras Dikenali sebagai mass storange (alat soran massa ). . 128 bit cip memproses grafik. (kuantum.Bekalan kuasa.boleh masuk 3 hard disk. Voltan 5V dan 12V diterbitkan.

amalan atau bahan yang boleh membawa perubahan kepada seseorang individu atau sistem sosial. . . IDEA BAHAN Pembaharuan (perubahan kecil) AMALAN . latihan atau objek yang dianggap baru oleh individu. Jenis trackball. silibus.Secara kesimpulannya boleh dikatakan bahawa inovasi ialah cetusan idea atau perubahan yang kecil sahaja. Inovasi dan Reformasi Kurikulum : Tuntutannya kepada Profesionalisme Perguruan.Zaltmen dan Duncan (1977) menyatakan Inovasi sebagai sebarang idea. light pen.Pendapat-pendapat di atas disokong oleh Rogers (1983) yang menghuraikan inovasi sebagai idea. kaedah atau perubahan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Beliau juga menjelaskan bahawa inovasi itu adalah idea. .Inovasi juga disifatkan sebagai bentuk polisi baru. amalan atau artifak material yang boleh dilihat yang mengalami pembaharuan disebabkan oleh peniruan unit-unit idea yang berkaitan.Sesuatu inovasi mungkin telah diketahui atau disedari oleh seseorang cuma dia belum menunjukkan sikap suka atau tidak suka terhadap idea. .Baru dalam konteks inovasi tidak bermaksud idea. . amalan dan bahan itu atau dia belum menunjukkan sama ada untuk menerima atau menolaknya. . . amalan atau bahan sahaja.Tetikus Fungsi menunjukkan arah dan mengarahkan. drawing tablet dan sebagainya.Habelock dan Huberman (1977) mentarifkan inovasi sebagai satu perspektif sistem berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang bersifat kekal iaitu untuk saling lengkap melengkapi sesama mereka atau untuk membangunkan ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami.

.Teknologi berasal daripada perkataan µTexsera¶ yang bermaksud menganyam. teknik-teknik dan lain-lain).Teknologi merupakan satu bidang ilmu yang mengabungkan idea untuk memudahkan manusia.Teknologi.Walaubagaimanapun adalah sukar untuk mengubah keseluruhan sistem pendidikan.Komputer mempunyai banyak kelebihannya. .Guru menjadi sumber pendidikan dalam menjalankan reformasi.Contoh inovasi ialah Sekolah Bestari. .Sebenarnya ia telah wujud sejak dari zaman dahulu kala lagi. . . menenun. jangka waktu. ia merupakan satu kerja yang sangat rumit. .Contoh : Sekolah Bestari . jika ditinjau dengan lebih mendalam lagi ia merupakan gabungan satu bidang ilmu.Ekoran daripada itu maka terbinalah alat-alat atau mesin yang digunakan untuk pengurusan dan mempertingkatkan diri supaya lebih baik daripada yang telah dialami.Teknologi pula ialah gabungan antara : IDEA MANUSIA Teknologi MESIN PENGURUSAN . dan membangun. .Reformasi ialah satu perubahan yang meluas yang melibatkan sistem keseluruhannya berubah (contohnya seperti falsafah. . . antaranya ialah ia dapat menyampaikan maklumat dengan berkesan. kumputer dan lain-lain. sistem penilaian. . .Perbezaan antara dahulu dan sekarang ialah pengunaan komputer.

pengurusan masa. Jika baca dan dengar 20 peratus. sebanyak 90 peretaus maklumat yang akan lekat dalam ingatan. iii.. ii.Mengapa komputer diperlukan : i. mutu pentadbiran dan pengembangan sumber dan penggunaan media. dengar dan ikut tingkahlaku 70 peratus. Baru menekankan sebarang idea atau amalan yang menunjukkan tanda penerimaan disebabkan terdapat perbezaan dan pembaikan ke arah yang lebih baik daripada lepas. 1. utiliti staff.3. b) Berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang berterusan untuk saling melengkapi sesama mereka supaya boleh membangun ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami 1. ikut tingkahlaku dan lakukan berulang-ulang.3 1.1 a) b) Inovasi Kurikulum Definisi Inovasi Kurikulum Pembaharuan terhadap kurikulum yang sedia ada Meliputi aspek-aspek seperti kaedah pengajaran dan pembelajaran. Baca. c) d) 1. Jika membaca sahaja hanya 10 peratus sahaja ingatan.2 Adalah menyeluruh dan pelbagai Dilaksanakan secara sukarela dan atas arahan Faktor-Faktor Yang Menggerakkan Inovasi Kurikulum . Harus meliputi objektif pendidikan.1 Takrif Inovasi a) Idea. dengar. Baca.2 a) b) Takrif kurikulum Suatu rancangan yang teratur yang merangkumi aktiviti akademik dan bukan akademik. iv. INOVASI DAN REFORMASI KURIKULUM: TUNTUTAN TERHADAP PROFESIONALISME PERGURUAN 1.3. segala pengalaman yang terancang dan penilaian pencapaian pelajar. amalan atau bahan yang boleh membawa pembaharuan seseorang individu atau sistem sosial.

1 a) 1. penilaian.2 a) y y Memahami dengan jelas objektif mata pelajaran Menguasai strategi strategi pengajaran dan pembelajaran Mempunyai kemahiran membina dan mengguna BBM yang sesuai Menguasai Bahasa Melayu Menjadi Role Model Mengamalkan nilai murni Literasi Maklumat Dan Kemahiran Maklumat Definisi Literasi Komputer Pemahaman tentang apa yang dilakukan olehh perkakasan dan perisian komputer Definisi Litrerasi Maklumat Boleh dikelompokkan di bawah 3 kategori Kemahiran mengeluarkan semula maklumat Kemahiran memproses maklumat . kaedah pengajaran.a) Keperluan masyarakan dan negara untuk melatih lebih tenaga mahir b) Perkembangan sain dan teknologi yang mendorong penumpuan pada matapelajaran sains dan matematik c) Perkembangan falsafah.6 1. psikologi dan teori pendidikan supaya pendidikan di sesebuah sekolah menjadi lebih baik dan sempurna 1.6. pentadbiran sekolah dan latihan perguruan b) Untuk merangsangkan pertumbuhan.6.5 a) Tuntutan Inovasi Terhadap Profesionalisme Keguruan Dan Kepentingannya Memahami dan berupaya mengaplikaskan kandungan TPN ke dalam pengajaran pelajar dalam bilik darjah.4 a) Takrif Reformasi Kurikulum Perubahan total yang melibatkan aspek kurikulum seperti kandungan. pembelajaran dan pengubahsuiaian persepsi dan nilai bagi semua pihak yang prihatin dengan kurikulum tersebut 1. b) Memastikan tahap kefahaman pelajar berada pada tahap yang tinggi mengenai program KBSM c) d) e) f) g) h) 1.

2 Langkah-Langkah Menyediakan Pelajar Agar Celik Maklumat Melalui Pusat Sumber Sekolah a) Sekolah perlu memperluaskan fungsi pusat sumber dan meningkatkan inovasi dalam bidang teknologi dan persediaan b) c) d) 1. kaset audio atau pangkalan data komputer. Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Sumber Definisi Segala usaha guru bagi melengkapkan pendekatan dan strategi pengajaran dengan melibatkan pelajar supaya belajar melalui penggunaan sumber-sumber pembelajaran 1. jurnal. 1.y 1.1 Pusat Sumber harus memberikan suatu pengajaran dan pembelajaran dinamik Guru pusat sumber harus pastikan bahan sumber diperolehi Guru pusat sumber harus bekerjasama dengan guru lain. surat khabar.7.2 a) b) c) d) Faedah Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Sumber Dapat menyelesaiakan masalah secara praktis Pelajar dapat bergerak maju mengikut kebolahan masing-masing Penglibatan pelajar secara aktik dalam pembelajaran Guru menggunakan "instructional methodology" yang pelbagai untuk mempertingkan proses pengajaran dan pembelajaran e) Peluang mewujudkan situasi pembelajaran untuk individu atau kumpulan kecil .8 1. kaset video.7.8.7 Kemahiran menyampaikan maklumat Pusat Sumber Sekolah Definisi Pusat Sumber Sekolah 1.8.1 Sumber utama maklumat sama ada maklumat tersebut dalam bentuk buku.