INOVASI DAN REFORMASI KURIKULUM.

Inovasi ditakrifkan sebagai satu perspektif sistem, berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang berterusan untuk saling melengkapi sesama mereka supaya boleh membangun ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami. Kurikulum mengandungi aktiviti-aktiviti sama ada akademik atau perkembangan dari segi intelek, rohani. emosi dan jasmani. Pusat perkembangan kurikulum diberi mandat untuk menggubal serta mengemaskinikan kurikulum sekolah-sekolah di Malaysia merupakan sebuah agensi kerajaan yang mengawal dan menentukan sama ada kurikulum itu dilaksanakan sepenuhnya dan mencapai matlamat falsafah Pendidikan Negara. Inovasi kurikulum ialah pembaharuan-pembaharuan dalam elemen-elemen kurikulum iaitu perubahan kecil dalam kurikulum dari segi kaedah pengajaran dan pembelajaran, pengurusan masa, utiliti staff, mutu pentadbiran dan pengembangan sumber serta penggunaan media dalam pendidikan.

Faktor utama yang menggerakkan inovasi kurikulum :1. Keperluan masyarakat dan negara, misalnya melatih lebih banyak tenaga mahir dalam bidang vokasional untuk perkembangan perindustrian dan ekonomi. 2. Perkembangan sains dan teknologi yang mendorong negara mereformasikan kurikulum mereka dengan memberi tumpuan dalam pelajaran sains dan matematik. 3. Perkembangan falsafah, psikologi dan teori pendidikan yang memberi inovasi kurikulum supaya pendidikan di sesebuah sekolah menjadi lebih baik dan sempurna. Reformasi kurikulum. Reformasi atau perubahan kurikulum ialah perubahan total yang melibatkan semua aspek kurikulum. Inovasi kurikulum dan perubahan kurikulum. Inovasi kurikulum melibatkan peningkatan dan pembaikan status quo dengan perubahan paling minimum dalam aspek nilai. Istilah perubahan kurikulum pula, melibatkan transformasi semua skema kurikulum. Konsep perubahan kurikulum bermakna kurikulum itu boleh diubah kepada yang lebih baik ataupun mungkin yang lebih teruk. Konsep inovasi dan pembaharuan kurikulum adalah lebih khusus.

Kemahiran memproses maklumat 3. Kemahiran menyampaikan maklumat Guru-guru perlu membantu pelajar agar menyedari bahawa. ¨ Kemahiran-kemahiran asas dan ilmu pengetahuan yang diperoleh di sekolah tidaklah mencukupi bagi sepanjang hayat. Kemahiran mengeluarkan semula maklumat 2. Literasi maklumat dan pencairan maklumat untuk membantu membuat 'informed decision' . proses dan output serta penyatuannya secara visual. Teknologi dalam pendidikan. Mereka menjelaskan bahawa teknologi melibatkan input. melibatkan pertukaran keseluruhan kurikulum ke arah falsafah dan matlamat yang ditetapkan. Literasi maklumat dan kemahiran maklumat. ¨ Penambahan secara terus menerus.Terdapat perbezaan maksud inovasi atau pembaharuan kurikulum dengan perubahan kurikulum. Konsep inovasi kurikulum berlegar dalam persekitaran untuk memperbaiki dan mengubahsuai kurikulum yang ada supaya matlamatnya dapat dicapai tanpa sebarang perubahan dari segi nilai dan organisasi. Desberg dan Fisher (1995) menerangkan bahawa teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan yang teratur dan sistematik dalam usaha atau kerja-kereja praktikal. Pelbagai kebolehan atau kemahiran diperlukan untuk menjadikan seseorang itu celik maklumat. konsep dan kegunaan. Ia merlibatkan:- . Satu lagi aspek literasi maklumat adalah kemampuan bagi pembelajaran dengan perubahan-perubahan teknologi dan sosial yang sentiasa menunutut kemahiran-kemahiran dan ilmu pengetahuan baru.:¨ Maklumat memainkan peranan penting sepanjang hayat. Teknologi pendidikan Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk membina dan membentuk sesuatu bahan bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. cabaran dan kesempatan hidup. Penggunaan bahan teknologi ini secara terancang dan teratur akan menjadikan pendidikan lebih bermakna dan mendatangkan kesan positif di dalam proses p&p. manakala konsep perubahan kurikulum. aktif dan kritikal kepada kepakaran ilmu pengetahuan sangatlah perlu bagi persediaan untuk menghadapi inovasi. Literasi maklumat boleh dikelompokkan di bawah 3 kategori :1.

Penghasilan bahan cetak 2. 3.i. ii. Menjadikan pengajaran lebih berasaskan kepada hasil-hasil yang saintifik. Teknologi pendidikan sebagai sistem pengajaran Kebaikan :i. glob dan realia) Faedah-faedah penggunaan teknologi. Teknologi pendidikan sebagai media dan komunikasi audiovisual terbahagi kepada dua bidang. Bahan bukan cetak . Mengrangkan kos. 5.meliputi perkakasan. Penyesuaian bahan dengan persekitaran Teknologi pendidikan secara mudah dapat diertikan sebagai satu sistem yang meliputi organisasi yang digunakan secara terancang dan teratur bagi menghasilakan kecekapan di dalam proses pengajaran dan keberkesanan di dalam pembelajaran. 4. 2. Boleh menjadikan pembelajaran pelajar itu lebih hampir dengan keadaan sebenar. 1. 1. iv.( model. Boleh menjadikan pendidikan itu lebih seimbang. Bahan sumber teknologi pendidikan (a) Jenis-jenis bahan bercetak . Penggunaan kemahiran ii. v. Media bermaksud suatu kaedah atau perantaraan berkomunikasi. Mengaitkan dengan kehidupan. Teknologi pendidikan sebagai media dan komunikasi audiovisual. Kemudahan belajar dan pengkaedahan yang berteknik moden iii. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersemangat dan bertenaga. berita dan gambar untuk menyebarkan maklumat dan pandangan. Memotivasikan pelajar. Memertabatkan profesion. perisian dan bahan tiga dimensi. Alat sokongan dan perkongsian. 6. Boleh menjadikan pengajaran lebih bersifat individual. berhubung antara satu sama lain seperti menggunakan akhbar. iii. Boleh menjadikan pendidikan lebih produktif.

Carta flip/selak b. Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar daripada alam sekitar seperti lakonan. Gambarfoto (b) Jenis-jenis bahan bukan bercetak Dibahagikan kepda tiga :1. Papan tulis atau papn hitam 2. kad-kad . Buku teks 3.akhbar. Terdapat beberapa jenis carta yang digunakan di dalam bilik darjah. Perkakasan . a. Carta graf . Carta aliran d. 3. Perisian . pentomin. Buku fiksyen . Bahan-bahan audio-visual. Bahan-bahan bantu mengajar berbentuk elektronik 3. audio. majalah dan risalah.OHP. disket dan cakera padat. kaset pita video. 2. Terbitan berkala. Carta pusing c.Dibahagikan kepada empat :1. Bahan-bahan bantu mengajar bukan elektronik 2. atlas. Kad imbasan dan kad cantuman 7.ensiklopedia. b. Papan pamer 4. Bahan-bahan visual. Gambar 6. Bahan tiga dimensi Kategori dan penjenisan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar dibahagi kepada tiga kategori:1. d. 2. lawatan projek pameran dan relia. filem sisipan. a. Bahan-bahan audio. Carta .dipecahkan lagi kepada empat. Buku bukan fikyen . 4. carta. Fail tegak dan bahan bacaan 5. filem jalur. autobiografi 3. Bahan bantu mengajar bukan elektronik 1. Bahan-bahan bukan tayangan.kamus. c.sesuatu susunan maklumat yang sistematik.

papan selit. set bofa. pemadam. kertas. kartun. marker.imbangan. Ciri-ciri penting penyediaan grafik Objektif.sebagai warna dan hiasan (tekstur) Warna. peta. Carta tunggal. papan kenyataan . Grafik .mekanikal atau teknikal. 10. Model 11. papan magnet.e. Boneka 12. pisau. simbolik dan menyampaikan perasaan. susunatur dan penghurufan Elemen-elemen grafik Garisan . animasi. Prinsip grafik Penyatuan. Papan pengajaran. isograf). Peralatan Komputer.dakwat.bentuk mudah. Ruang. Carta pie f. Overhead projektor (OHP) .penekanan yang penting.bahan yang dilukis sebagai karangan visual. Bentuk. Penghurufan . carta. papan poket dan papan sorong tarik.kesan yang baik dan tidak terlalu padat. teks. Definisi grafik Karangan visual yang memberi keterangan atau mesej dalm komunikasi. illustrasi dan gambaran. pensil (graphite atau lead). papan gulung. poster. papan flanel.terdapat pelbagai jenis papan pengajaran antaranya ialah papan buletin. pembaris papan lukisan. kemudahan alat/bahan. Penekanan. 9. daya tarikan. saiz bahan/ alat yang digunakan. kapsion.membayangkan perasaan.perancangan teliti. Diorama Bahan bantu mengajar berbentuk elektronik 1. papan putih. reka bentuk visual. Peranan grafik Graf.kesan khas dan minat. 8. pen ( teknikal. Tetalan. gam.

Radio 5. lawatan dan projek pameran. Print out v. . Pita slaid 4. Kaedah tetingkap ii. 2. (b) Memberi keselesaan semasa penyampaian terutamanya jika transparensi itu disediakan awal. (c) Boleh digunakan berulang kali dan penyampaian lebih bersistematik. Cara penyediaan transparensi i. Televisyendan VCR 6. Filem tayangan / filem jalur 8. Transparensi OHP Jenis-jenis transparensi i. Photocopy Kebaikan (a) Boleh disediakan dalam bentuk warna supaya memberi penegasan dan menarik perhatian. Kaedah tampalan 3. Alat rakaman 7. Kaedah urutan vi. Kaedah tindihan iv. (e) Pelajar boleh terlibat sama menggunakan transparensi di hadapan rakan.Menggunakan sistem pembalikan cahaya daripada satu sumber cahaya ke permukaan cermin dan seterusnya membalikkan cahaya tersebut ke skrin. Tulis terus ii. Komputer Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar dari alam sekitar. Kaedah pusing v. Bahan bantu mengajar juga diperolehi melalui bahan-bahan yang bercorak pengalaman seperti lakonan. Warna iii. Thermal iv. pentomin. (d) Transparensi juga bersih berbanding dengan papan kapur dan penyampai boleh berada berhadapan pelajar atau penonton. Kaedah singkapan iii.

iv. iaitu pita rakaman audio dan slaid bersiri. Dapat mengintegrasikan lebih banyak media seperti suara. ¨ ASA125.kedua-dua media ini ditayangkan tiga cara iaitu :i. ii. ii. bakul dan sebagainya. slaid dan filem. Benda bukan hidup: batu. jam. Penghasilan bahan bukan bercetak 1. perlatan minimum yang diperlukan ialah kamera dan filem. Ada berbagai-bagai periasian yang boleh membantu seseorang guru dalam penyediaan BBM. Pemilihan slaid. Menggunakan alat permain rakaman atau radio kaset bersama projektor slaid yang dikendalikan secara manual.ROM . iii.untuk mengambil gambar dalam keadaan yang sederhana. nyamuk. cakera video. 3. Komputer boleh menggabungkan pelbagai media seperti CD. iii.jenis yang amat peka terhadap pendedahan cahaya. Menggunakan projektor slaid bersama alat perakam segerak. ¨ ASA64. bunga dan sebagainya. perncangan skrip bermula dengan proses merangka cerita atau pelan kisah.kurang peka terhadap pendedahan cahaya. Pengambilalihan komputer dalam penyediaan BBM dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :i.Realia dikelaskan dalam jenis bahan tiga dimensi. Penerbitan pita slaid. ¨ ASA 400. kereta mainan. tanah pasir.] 5. 4. rama-rama. katak. Bahan buatan : kerusi. Keupayaan komputer dalah tinggi. iii.dalam konteks penerbitan pita slaid. Komputer dalam pendidikan. Skrip. Penyediaan grafik. Realia dibahagikan kepada beberapa kumpulan seperti berikut:i. Benda hidup: ikan.pita slaid adalah gabungan dua media. paku-pakis.untuk melaksanakan tugas mengambil gambar. ii. air dan logam. gambar dan teks dalam aktiviti kelas secara serentak. Fotografi. Tumbuh-tumbuhan: rumput. arnab dan sebagainya. senang dioperasikan serta lebih cekap. daun. Antaranya yang begitu popular ialah:- . Menggunakan projektor khusus untuk menayangkan pita slaid seperti yang biasa digunakan di pusat-pusat sumber sekolah yang maju. 2.

Pemprosesan data. Pemprosesan perkataan untuk penghasilan dan percetakan teks dan grafik. Mendapatkan maklumat. Pangkalan data elektronik dibahaggikan kepada dua iaitu pangkalan data dalam talian dan pangkalan data bersaskan mikrokomputer. Kemahiran. Pangkalan data bersaskan mikrokomputer pula dipisahkan kepada tiga iaitu :1. Permaianan dan simulasi. Analisis statistik. Kelebihan :- . ii. Pangkalan data untuk pendidikan Pangkalan data ialah sebagai ciptaan program-program kosong yang membenarkan penggunaannya menyimpan apa sahaja maklumat yang disukai dan pengumpulan data sedia ada. Latihtubi dan latihan iii. Antaranya ialah :i. 3. Simulasi Tugasan berbantukan komputer Komputer boleh digunakan untuk menjalankan pelbagai jenis tugas seperti berikut:1. Modul lembaran kerja iii. 2. Pengajaran berbantukan komputer ini boleh dilaksanakan di dalam beberapa kaedah pengajaran . 3. Pangkalan data terbuka. iv. Tutorial ii. iv. Pangkalan data separuh terbuka tertutup. 2. Pangkalan data. Pengajaran komputer dalam bidang pengajaran dan pembelajaran biasanya mengandungi:i. ii. Pemprosesan perkataan dan percetakan. Penghasilan grafik dan animasi. Pangkalan data untuk pengajaran dan pembelajaran. Modul telekomunikasi untuk rangkaian maklumat. Modul database untuk penyimpanan maklumat. iii.i.

-CPU guna 3V. . modem. Memori (RAM) RAM ialah Random Access Memory. AMD dan sebagainya. . Lama = 30 pin. Baru = 72 pin.OFF Papan induk . suis kuasa. disket drive. Sejenis ingatan yang digunakan dalam berprestasi tinggi. papn induk.5V. CD.jantung kepda sistem . video card dan speaker.. i. serial port. ram. Hard disk dan CD-ROM perlukan 12V untuk operasi. 2. . Casing -berbentuk tower .Litar tertutup . Memudahkan penyusunan maklumat. . Multimedia Komponen komputer Casting.pusat bagi semua pemasangan. Disisipkan di antara CPU dengan RAM. Sound card.Celeron. cache. Intel mendahuluhi pengeluaran cip selain daripada Cyrix.ON. Slot-A iii. Suis kuasa . Menjimatkan masa untuk mencari dan mempertingkatkan data. Mengurangkan pertindihan data. -berbentuk dekstop.Litar terbuka .Jenis berdasarkan interface slots. . mouse.ROM. processor. hard disc.arus terus 12V. 1 MHz = 1 juta pusingan persaaat. bekalan kuasa. .bekalan kuasa 230 W. Kipas membantu hilangkan haba dari cip. Kelajuan cip diukur berdasarkan kelajuan jam. Slot-1 Pemproses dan kipas Jantung kepada kompueter. Stocat -7 ii. monitor.Set elektrikal yang menghubungkan komputer dengan litar kuasas. Memori cache.1. keyboard. 3. Terdapat jenis SDRAM dan EDORAM.

modem dll gunakan port siri untuk berhubung dengan komputer. Pot siri dan selari Mouse.Bekalan kuasa. Cakera keras Dikenali sebagai mass storange (alat soran massa ).64 bit. Jenis multi scan dan low radiotion adalah pilihan terbaik. wide board.5" (1. . Kad video Berfungsi mangawal monitor dan antaramuka. IDM) Pemacu disket Fungsi untuk penempatan perisian. Voltan 5V dan 12V diterbitkan. dad suara dan fax.600 dan 56. Compact disk read only memory.boleh masuk 3 hard disk. Hard disk dan CD-ROM perlukan 12V untuk operasi. Satu komputer . Monitor Komponen utama dan berfungsi sebagai paparan. Menukarkan AC kepad DC.44Mb). Satu cara penyimpanan data. Kelajuan ditunjukkan dengan angka diikuti dengan X. 000 bps . Port selari untuk penyambungan komponen dengan komputer. pemindahan fail-fail antara sistem dan back-up. CPU perlukan 5V. Resolusi ayng biasa 640 dan 480. 128 bit cip memproses grafik. Gunakan 32 bit. 3 D sound dan surround sound adalah jenis terbaru. (kuantum. Modem Menyambungkan komputer dengan telefon. Pemilihan berdasarkan saiz storan yang besar dan ruang lebih laju. Port siri adalah dwihaluan. Kad bunyi Dilengkaplan dengan DSP (Digital Signal Processor). Jenis internal dan external. 33. Unit 3. Pemacu CD-ROM.

light pen. IDEA BAHAN Pembaharuan (perubahan kecil) AMALAN .Habelock dan Huberman (1977) mentarifkan inovasi sebagai satu perspektif sistem berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang bersifat kekal iaitu untuk saling lengkap melengkapi sesama mereka atau untuk membangunkan ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami.Secara kesimpulannya boleh dikatakan bahawa inovasi ialah cetusan idea atau perubahan yang kecil sahaja. Inovasi dan Reformasi Kurikulum : Tuntutannya kepada Profesionalisme Perguruan. amalan atau artifak material yang boleh dilihat yang mengalami pembaharuan disebabkan oleh peniruan unit-unit idea yang berkaitan. . amalan atau bahan sahaja. . . silibus. Beliau juga menjelaskan bahawa inovasi itu adalah idea.Inovasi juga disifatkan sebagai bentuk polisi baru.Baru dalam konteks inovasi tidak bermaksud idea. drawing tablet dan sebagainya. amalan dan bahan itu atau dia belum menunjukkan sama ada untuk menerima atau menolaknya.Pendapat-pendapat di atas disokong oleh Rogers (1983) yang menghuraikan inovasi sebagai idea. . latihan atau objek yang dianggap baru oleh individu. . amalan atau bahan yang boleh membawa perubahan kepada seseorang individu atau sistem sosial. . Jenis trackball.Zaltmen dan Duncan (1977) menyatakan Inovasi sebagai sebarang idea. kaedah atau perubahan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.Tetikus Fungsi menunjukkan arah dan mengarahkan.Sesuatu inovasi mungkin telah diketahui atau disedari oleh seseorang cuma dia belum menunjukkan sikap suka atau tidak suka terhadap idea. .

dan membangun.Teknologi merupakan satu bidang ilmu yang mengabungkan idea untuk memudahkan manusia. . .Komputer mempunyai banyak kelebihannya. . .Contoh : Sekolah Bestari .Contoh inovasi ialah Sekolah Bestari.Sebenarnya ia telah wujud sejak dari zaman dahulu kala lagi. sistem penilaian.Walaubagaimanapun adalah sukar untuk mengubah keseluruhan sistem pendidikan.Teknologi pula ialah gabungan antara : IDEA MANUSIA Teknologi MESIN PENGURUSAN .Guru menjadi sumber pendidikan dalam menjalankan reformasi. . jika ditinjau dengan lebih mendalam lagi ia merupakan gabungan satu bidang ilmu. ia merupakan satu kerja yang sangat rumit. antaranya ialah ia dapat menyampaikan maklumat dengan berkesan. kumputer dan lain-lain. menenun.Teknologi. . . teknik-teknik dan lain-lain). . jangka waktu.Ekoran daripada itu maka terbinalah alat-alat atau mesin yang digunakan untuk pengurusan dan mempertingkatkan diri supaya lebih baik daripada yang telah dialami. . .Teknologi berasal daripada perkataan µTexsera¶ yang bermaksud menganyam.Perbezaan antara dahulu dan sekarang ialah pengunaan komputer. .Reformasi ialah satu perubahan yang meluas yang melibatkan sistem keseluruhannya berubah (contohnya seperti falsafah.

dengar. Baca. ikut tingkahlaku dan lakukan berulang-ulang. sebanyak 90 peretaus maklumat yang akan lekat dalam ingatan.1 a) b) Inovasi Kurikulum Definisi Inovasi Kurikulum Pembaharuan terhadap kurikulum yang sedia ada Meliputi aspek-aspek seperti kaedah pengajaran dan pembelajaran. Baru menekankan sebarang idea atau amalan yang menunjukkan tanda penerimaan disebabkan terdapat perbezaan dan pembaikan ke arah yang lebih baik daripada lepas. pengurusan masa. utiliti staff. 1..2 Adalah menyeluruh dan pelbagai Dilaksanakan secara sukarela dan atas arahan Faktor-Faktor Yang Menggerakkan Inovasi Kurikulum . c) d) 1.3. mutu pentadbiran dan pengembangan sumber dan penggunaan media.1 Takrif Inovasi a) Idea.2 a) b) Takrif kurikulum Suatu rancangan yang teratur yang merangkumi aktiviti akademik dan bukan akademik. Jika baca dan dengar 20 peratus.Mengapa komputer diperlukan : i. INOVASI DAN REFORMASI KURIKULUM: TUNTUTAN TERHADAP PROFESIONALISME PERGURUAN 1. iv. Harus meliputi objektif pendidikan. Baca. segala pengalaman yang terancang dan penilaian pencapaian pelajar.3. dengar dan ikut tingkahlaku 70 peratus. Jika membaca sahaja hanya 10 peratus sahaja ingatan. b) Berasaskan teori bahawa manusia dan masyarakatnya mempunyai keinginan yang berterusan untuk saling melengkapi sesama mereka supaya boleh membangun ke arah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami 1.3 1. iii. amalan atau bahan yang boleh membawa pembaharuan seseorang individu atau sistem sosial. ii.

a) Keperluan masyarakan dan negara untuk melatih lebih tenaga mahir b) Perkembangan sain dan teknologi yang mendorong penumpuan pada matapelajaran sains dan matematik c) Perkembangan falsafah. b) Memastikan tahap kefahaman pelajar berada pada tahap yang tinggi mengenai program KBSM c) d) e) f) g) h) 1. kaedah pengajaran. pentadbiran sekolah dan latihan perguruan b) Untuk merangsangkan pertumbuhan. psikologi dan teori pendidikan supaya pendidikan di sesebuah sekolah menjadi lebih baik dan sempurna 1.2 a) y y Memahami dengan jelas objektif mata pelajaran Menguasai strategi strategi pengajaran dan pembelajaran Mempunyai kemahiran membina dan mengguna BBM yang sesuai Menguasai Bahasa Melayu Menjadi Role Model Mengamalkan nilai murni Literasi Maklumat Dan Kemahiran Maklumat Definisi Literasi Komputer Pemahaman tentang apa yang dilakukan olehh perkakasan dan perisian komputer Definisi Litrerasi Maklumat Boleh dikelompokkan di bawah 3 kategori Kemahiran mengeluarkan semula maklumat Kemahiran memproses maklumat .5 a) Tuntutan Inovasi Terhadap Profesionalisme Keguruan Dan Kepentingannya Memahami dan berupaya mengaplikaskan kandungan TPN ke dalam pengajaran pelajar dalam bilik darjah.6. penilaian.6 1.1 a) 1.4 a) Takrif Reformasi Kurikulum Perubahan total yang melibatkan aspek kurikulum seperti kandungan. pembelajaran dan pengubahsuiaian persepsi dan nilai bagi semua pihak yang prihatin dengan kurikulum tersebut 1.6.

8 1. kaset audio atau pangkalan data komputer.8.2 a) b) c) d) Faedah Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Sumber Dapat menyelesaiakan masalah secara praktis Pelajar dapat bergerak maju mengikut kebolahan masing-masing Penglibatan pelajar secara aktik dalam pembelajaran Guru menggunakan "instructional methodology" yang pelbagai untuk mempertingkan proses pengajaran dan pembelajaran e) Peluang mewujudkan situasi pembelajaran untuk individu atau kumpulan kecil .2 Langkah-Langkah Menyediakan Pelajar Agar Celik Maklumat Melalui Pusat Sumber Sekolah a) Sekolah perlu memperluaskan fungsi pusat sumber dan meningkatkan inovasi dalam bidang teknologi dan persediaan b) c) d) 1.1 Pusat Sumber harus memberikan suatu pengajaran dan pembelajaran dinamik Guru pusat sumber harus pastikan bahan sumber diperolehi Guru pusat sumber harus bekerjasama dengan guru lain. surat khabar.y 1.7.1 Sumber utama maklumat sama ada maklumat tersebut dalam bentuk buku. kaset video.7. jurnal.8. Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Sumber Definisi Segala usaha guru bagi melengkapkan pendekatan dan strategi pengajaran dengan melibatkan pelajar supaya belajar melalui penggunaan sumber-sumber pembelajaran 1. 1.7 Kemahiran menyampaikan maklumat Pusat Sumber Sekolah Definisi Pusat Sumber Sekolah 1.