P. 1
Kaedah & Teknik Pengajaran-bab 2 Pedagogi2

Kaedah & Teknik Pengajaran-bab 2 Pedagogi2

|Views: 1,013|Likes:
Published by Jessica Vincent

More info:

Published by: Jessica Vincent on Oct 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

PENGAJARAN

pengelolaan. penyampaian.KONSEP Sesuatu aktiviti dan proses (perancangan. bimbingan dan penilaian ) yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran yang tertentu. .

.

.

.

.

.

.

.

MODEL PEMEROSESAN MAKLUMAT R.M GAGNE .

M GAGNE .MODEL PEMEROSESAN MAKLUMAT R.

.

.

.

.

Model inkuiri sosial .

.

MODEL INKUIRI SUCHMAN .

.

.

.

.

.

.

.

PENDEKATAN MENGAJAR .

PENDEKATAN

MERUPAKAN SATU PENYUSUNAN PROSES PENGAJARAN SEORANG GURU YANG MEMBEZAKAN DENGAN SEORANG YANG LAIN CARA BAGAIMANA GURU MENGOLAH SESUATU MATAPELAJARAN

PENDEKATAN MENGAJAR
Dikenali sebagai model integreted / model bercantum iaitu kesepaduan penggunaan strategi pengabungjalinan + penyerapan  Teknik penggabungjalinan digunakan : berapa kemahiran dapat dikuasai serentak oleh murid.  Guru boleh merancang pengajaran kemahiran fokus: kemahiran yang hendak dijadikan tumpuan dalam sesuatu pelajaran.

TEKNIK PENGABUNGJALINAN + PENYERAPAN

mentafsir .mengkaji dan membuat generalisasi  Cth : konsep a x b = b x a  4 x 2 = 8 sama 2 x 4 = 8  5 x 3 = 15 .PENDEKATAN INDUKTIF  Guru akan memulakan pengajaran dengan memberi contoh –contoh khusus berdasarkan satu prinsip yang sama dan murid memerhati. 3 x 5 = 15 Kesimpulanya: a x b = b x a    .

5

CIRI PENDEKATAN INDUKTIF

6

LANGKAH PENDEKATAN INDUKTIF

5

JENIS SOALAN PENDEKATAN INDUKTIF

PENDEKATAN DEDUKTIF  Pendekatan yang bermula dengan rumus .guru menjelaskan proses hujan – guru dan murid bersoal jawab tentang konsep hujan – aktiviti pengukuhan . Cth : Konsep hujan .minta murid memberi contoh .   . prinsip atau hukum diikuti dengan aplikasi keatas contoh –contoh khusus.

 Pendekatan ini banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik  .PENDEKATAN ELEKTIF Gabungan pendekatan induktif dan deduktif  Boleh digunakan sebagai strategi p & p secara berkumpulan (aktiviti pemulihan& pengayaan)  Guru mengajar mengikut kemampuan dan kecerdasan murid.

.

.

.

.

.

.

.

KEMAHIRAN BERFIKIR Kemahiran berfikir kritis banyak mengunakan aktiviti P&P membanding beza. menilai dan membuat kesimpulan. membuat urutan.  Kemahiran ini membantu membuat keputusan secara kritis dan kreatif  . menganalisi. meramal dan membuat hepotesis. mengumpul. menciri.  Kemahiran berfikir kreatif iaitu menjana idea . mengelas .

  .KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI  Melatih murid –murid mengunakan teknologi komputer terkini dalam P&P Tujuannya : supaya dapat melahirkan tenaga kerja yang berilmu pengetahuan dalam sains dan teknologi.

KEMAHIRAN PEMUDAHCARAAN  Merupakan satu proses perbincangan dalam aktiviti P &P.)   . Guru sebagai fasilitator ( pemudahcara dalam P&P untuk membantu murid.

Kaedah dan teknik Mengajar .

  Kaedah Mengajar: Satu siri tindakan guru yang sistematik dan berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih. dengan tujuan mencapai objektif pelajaran dalam jangka pendek.     .

 .  Teknik Mengajar: Kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

 Berdasarkan huraian yang di atas .kaedah mengajar boleh digunakan sebagai teknik mengajar apabila kaedah ini dilaksanakan dengan sesuatu teknik yang sesuai. .

Belajar Mastery Learning sambil Main (Permainan) Main Peranan Penyelesaian Masalah Bercerita Tunjuk Cara Kaedah dan Teknik Mengajar Inkuiri-Penemuan Pendekatan Tematik Kaedah dan Teknik Mengajar Bers Sumbangsaran Pemudahcaraan Perbincangan .

1 .Metamatik ataupun sejarah.    . Belajar sambil main ( permainan ) Belajar sambil main merupakan sesuatu kaedah dan teknik mengajar yang memberi peluang kepada murid-murid melakukan aktiviti berpura-pura dibawah keadaan terkawal.  Dalam aktiviti pengajaran dan  pembelajaran.aktiviti permainan biasanya       dijalankan untuk aktiviti pengukuhan . pendidikan jasmani . bahasa. iaitu selepas aktiviti pembelajaran .pengayaan dan pemulihan.muzik.

    Langkah Melaksanakan Aktiviti Permainan Menurut Jill Hadfied (1984): Aktiviti permainan haruslah diajarkan melalui demonstrasi dan bukan disampaikan dengan cara penerangan lisan sahaja. .

guru.Semua murid menjalankan aktiviti permainan dalam kumpulan kecil masing-masing. 3.Selepas aktiviti permainan.Guru beredar dari sekumpulan ke sekumpulan dengan tujuan mengawasa aktiviti murid.dan memberi bimbingan juka perlu. 4. 6. Langkah melaksanakan aktiviti permainan  1. 2. . atau seorang murid dipilih untuk membuat rumusan yang dipelajari dalam aktiviti permainan. 5.Guru menerangkan secara ringkas tentang tujuan permainan.Seorang atau sekumpulan kecil murid dipilih untuk melakukan semula demonstrasi guru.Guru kemudian mendemonstrasikan cara dan kaedah bermain.

Langkah-langkah pelaksanaan belajar sambil main Langkah I Perancangan Langkah II Permulaan Langkah III Permainan Langkah IV Penliaian Langkah V Permulaan Langkah VI Penutup .

  Langkah I: Per ancangan Penentuan jenis aktiviti permainan  Penyediaan alat permainan  Penetapan peraturan permainan  Penetapan masa permainan  .

Guru mengawasi.   Langkah III: Permainan Murid-murid menjalankan aktiviti permainan. Langkah II: Permulaan Penerangan tujuan. Penerangan cara permainan.memerhati dan membimbing.peraturan.  .dan masa permainan.

 Langkah IV: Penilaian Guru Menilai Hasil Permainan Guru megumumkan keputusan permainan   Langkah V: Perbincangan Guru berbincang dengan murid-murid tentang aktiviti permainan yang dijalankan.  . Guru membimbing murid-murid membuat rumusan.

 Langkah VI: Penutup   Murid-murid mencatat rumusan dalam buku nota. Mengutip dan menyimpan alat permainan.    .

      .2.  Main peranan Main peranan merupakan satu teknik mengajar dalam bilik darjah dan ia merupakan satu lakonan spontan yang melibatkan sekumpulan murid tanpa menggunakan sebarang skrip.

peranan watak-watak dan temp Guru memilih murid-murid menjadi pelakon-pelakon erdasarkan watak-watak .Langkah-langkah pelaksanaan main peranan   Guru mewujudkan satu situasi masalah yang disediakan   u menerangkan secara ringkas tentang situasi bermasalah .memainkan peranan mereka dalam sesi simulasi sambil menunjuk ru membincangkan dengan murid-murid prestasi pelakon-pelakon dan cara menyelesaikan Guru membimbing murid-murid membuat rumusan .

anak kerbau dan    sekumpulan kerbau. . Watak-watak : Harimau.Contoh Pelajaran melalui teknik main peranan  Matapelajaran : Sains/Pendidikan moral Tajuk : Cara haiwan melindungi  dirinya dengan hidup  berkelompok .

Langkah-langkah mengajar:  Permulaan.Bagaimana ana Sesi Semulasi (Lakonan)  Seorang murid memakai topeng harimau mengejar seorang murid yang memaka ri dengan perasaan takut tetapi empat dilindungi oleh murid-murid yang memainkan perana Kerbau-kerbau membentuk satu bulatan melindungi anak kerbau di d Harimau cuba masuk bulatan tetapi tidak berjaya dan akhirnya meninggalkan kumpulan ke .Guru Guru mewujudkan satu situasi: Seekor kerbau diburu oleh seekor harimau.

 Penutup - Guru berbincang dengan murid tentang lakonan yang telah selesai dijalank Guru membimbing murid –murid membuat rumusan yang mengaitkannya dengan konseo perpaduan rakya .

 Melalui kaedah ini.guru dapat menjalankan sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.3 .  . Bercerita  Bercerita merupakan satu kaedah mengajar yang membolehkan guru menyampaikan isi pelajarannya melalui teknik bercerita.

2.   1.Prinsip-prinsip panduan penguasaan kemahiran bercerita. .

.

.

.

Perancangan dan pengurusan sesi bercerita .

Perancangan dan persediaaan .

Sesi bercerita .

penutup .

  Aktiviti sesi penutup cerita: .

Pendekatan tematik Definisi:  pokok perbicaraan atau topik utama yang akan dijadikan sesuatu perbicaraan atau kajian.  Menurut Louis Cohen dan Lawrence Manian (1983).4.  .Pendekatan Tematik adalah amat sesuai digunakan sebagai proses perbincangan tema dalam aktiviti kumpulan.

sederhana dan lemah .Pendekatan Tematik dilaksanakan dalam tiga cara Sub topik Sub topik Sub topik Cara 1: Tema dipecahkan kepada beberapa sub topik dan dibincangkan oleh kumpulan cerdas.

  Topik X Topik X Topik X Cara 2 : Tema yang sama diberikan dan dibincangkan oleh murid-murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan .

Topik Y1 Topik Y2 Topik Y3 Cara 3 : Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi diberikan dan dibincangkan dalam kumpulan pelbagai kebolehan .

dapatan-dapatan hendaklah dibentangkan oleh wakil kumpulan masing-masing supaya semua murid dapat menghayati hasil perbincangan di sntara kumpulan serta membuat rumusan dengan lebih rapat. Selepas perbincangan. .

b)Penyerapan . .  Kedua –dua strategi ini penting dan digunakan  dalam program KBSR dan KBSM. Kaedah dan teknik  bersepadu : penggabungjalinan dan penyerapan mengajar a)Penggabungjalinan .5.proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih matapelajaran.proses mengintegrasi beberapa kemahiran didalam sesuatu pelajaran.

Pengabungjalinan kemahirankemahiran di antara mata pelajaran.Pengabungjalinan kemahirankemahiran yang terdapat dalam satu matapelajaran.Strategi pelaksanaan kaedah  dan teknik penggabungjalinan 1.   a) . 2.

Penggabungjalinan kemahiran –kemahiran dalam satu matapelajaran contohnya Bahasa Melayu.Pengabungjalinan kemahiran-kemahiran yang terdapat di antara matapelajaran contohnya Metamatik dan Bahasa Melayu.1. Kemahiran bahasa Metamatik contoh .  2.

. murid dapat . 2. 1. Bahan Pelajaran : Petikan rencana dan kamus 1.Contoh penggunaan strategi penggabungjalinan kemahiran dalam satu mata pelajaran Mata pelajaran: Bahasa Melayu Tajuk : Kefahaman petikan rencana Objektif pelajaran:Selepas aktiviti pengajaranpembelajaran.Memberi secara lisan isi-isi penting dalam petikan.Memberi erti atau menghuraikan maksud perkataan dan ungkapan.

Meminta murid memilih perkataan dan ungkapan yang Meminta murid menggunakan sukar. Aktiviti bersoal jawab tentang isi-isi penting dalam petikan.Perancangan Langkah Strategi Pengajaran-Pelajaran Penggabungjalinan kemahiran I II III IV V Murid membaca senyap dan mencari isi-isi penting. kemudian menulisnya kamus mencari erti perkataan pada papan tulis. Meminta murid menulis erti dan ungkapan yang sukar perkataan dan ungkapan dalam buku latihan Membaca Lisan menulis Membaca Menulis .

 b). unsurunsur kandungan matapelajaran Sains dan Kajian Tempatan diserap menjadi isi matapelajaran bahasa.kesihatan dan pendidikan Moral diserapkan dalam sains dan kajian tempatan.   Kaedah dan Teknik Mengajar bersepadu: Penyerapan Dibawah program KBSR tahap 1.Sejarah. KBSR tahap II unsur-unsur isi kandungan matapelajar seperti Geografi.    .

6 .  . ØDalam bidang pendidikan-Merupakan proses yang menggerakkan sesuatu aktiviti pembelajaran agar dapat dijalankan dengan lancar. Pemudahcaraan ØProses yang memudahkan sesuatu tindakan.

ØKemahiran Pemudahcaraan  Merupakan Kecekapan guru yang berjaya: memotivasikan pelajar-pelajar . Menggalakkan pelajar. . membimbing pelajar . melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti . Melicinkan segala proses pembelajaran secara terus menerus tanpa gangguan atau hentian.

Guru yang menguasai kemahiran pemudahcaraan :  Merupakan guru yang cekap menggunakan kemahiran lisan dan bukan lisan .teknik menyoal serta mempunyai bakat memimpin.  .

komponen kemahiran Pemudahcaraan untuk aktiviti perbincangan. .Komponen.

  Ciri-ciri Pemudahcaraan .

1. ◦ Misalnya: .Penyoalan ◦ Teknik menyoal merupakan teknik yang penting dalam aktiviti pengajaran guru.

Kaedah Socrates v Menggunakan satu siri soalan untuk membimbing pelajar menemui sesuatu kesimpulan.mencungkil fikiran pelajar dan membimbing mereka menjalankan aktiviti dan melakukan tugasan langkah demi langkah hingga mencapai objektif pelajaran. v Tujuan . .

Percontohan(sampling) vCiri ini mengandungi makna pemilihan contoh yang sesuai.2.iaitu dapat mewakili keseluruhan aktiviti atau tugasan yang diberikan kepada pelajar .

vDalam konteks pendidikan ia merupakan suatu sistem (struktur) bantuan yang menyokong pelajar menjalankan aktiviti atau tugasan. vSuatu bantuan sosial dalam zon prokimal dengan membahagikan aktiviti kepada beberapa langkah kecil mengikut kefahaman pelajar.dan dimudahcarakan secara verbal hingga pelajar mencapai kejayaan.3. v  .Scaffolding  vDefinisi: Membina sesuatu sistem untuk memanjatkan dengan tujuan membuat sesuatu kerja di tempat yang tinggi.

 Dalam proses pelaksanaan pengajaran dalam bilik darjah.  .Pengarahan.elemen mengarah sering wujud dalam pengajaran dan pembelajaran.4.

5. 3.mengira atau menulis. . 2. Mengarah murid mendengar. Mengarahkan murid menjalankan aktiviti pembelajaran. membaca. pengajaran.Misalnya: 1. 4. Mengarahkan murid memathi disiplin bilik darjah dan sebagainya. Mengarahkan murid membentuk kumpulan masing-masing. 6. Arahan-arahan yang disampaikan oleh guru adalah berkait rapat dengan kepimpinan. pemudahcaraan dan komunikasi secara lisan. Mengarahkan murid mengurus tugasan harian bilik darjah. Mengarahkan murid menjawab soalan guru.

ØContohnnya dalam aktiviti perbincangan atau penyelesaian masalah. Økerangka mental boleh melibatkan pengkongsian dengan pelajar satu set peraturan bagaimana menjalankan sesuatu aktiviti.Penstrukturan kognitif ØDefinisi:Satu cara seseorang fasilitator yang boleh membantu komunikasi iaitu membekalkan kerangka mental yang dapat membawa kefahaman kepada pelajar.5.  .

Guru menggalakkan mereka melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan ini akan mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dengan pelbagai teknik mengajar yang menarik. .membimbing mereka menjalankan aktiviti pembelajaran. Kesimpulannya: Pemudahcara merupakan salah satu teknik mengajar baru yang bertujuan untuk melicinkan segala proses dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran . Guru merupakan pemudahcara atau fasilitator akan memotivasikan murid-murid bersedia belajar .

7 . PERBINCANGAN  Definisi: qPerbincang merupakan satu kaedah dan teknik mengajar yang melibatkan aktiviti perbualan di antara guru dan murid-murid dalam kelas dan guru dengan penyelia.   .

guru mengemukakan topik perbincangan dan soalansoalan berkaitan. Semasa Aktiviti . .murid digalakkan menberikan pandangan masing-masing. Peringkat Akhir –hasil perbincangan mereka Guru akan membimbing murid membuat rumusan terhadap .Peringkat Perbincangan Peringkat awal .

 .Bentuk perbincangan vTerdapat dua jenis bentuk perbincangan: i Perbincangan keseluruhan kelas. biasanya diketuai oleh murid.  biasanya diketuai oleh guru i Perbincangan kumpulan-kumpulan kecil – .

8)Sedikit masa untuk guru atau pengerusi membuatkesimpulan perbincangan. 7)Diakhir perbincangan idea-idea yang dicatat harus dirumuskan. 9)Sebelumakhir pelajaran guru haruslah memberi pujian kepada murid yang menyertai perbincangan 10) 11)  . Prinsip-prinsip perbincangan 1)Pemilihan topik perbincangan 2)Tujuan perbincangan 3)Pengerusi dn pencatat harus dipilih 4)Memberitahu cara dan peraturan perbincangan kepada murid. 5)Guru harus mengalakan dan membimbing setiap murid. 6)Semasa perbincangan murid digalakkan mencatat idea – idea yang disarankan.

  .   o Menggunakan teknik sesi Buzz untuk mendapatkan idea yang boleh memberi penyelesaian kepada sesuatu masalah yang diharapkan. SUMBANGSARAN Definisi: o Juga dikenali sebagai percambahan ilmu fikiran (brainstorming) .8.

Cadangan dan idea-dicatatkan 6.Cadangan idea yang salah-tidak boleh dikritik. .sesuai dengan kebolehan dan minat murid.Giliran untuk mengemukakan cadangan.menjalankan sesi sumbangsaran. 2. 9. 3.Setiap kumpulan. 7.Prinsip Sumbangsaran 1.Garispanduan .memilih pengerusi 5.terdiri daripada pelbagai kebolehan.Ahli kumpulan . 4.Topik perbincangan . 8.

10. 12.…………….sambungan Menggunakan prinsip 5W:  What?  When?  Who?  Where?  When? 9.   . 13. 11.Suasana perbincangan yang tidak formal.Digalakkan menyumbangkan seberapa banyak idea.Masa yang mencukupi.  8..

….  .sambungan Langkah-langkah Sumbangsara Terdapat tiga peringkat yang utama: I.Peringkat penilaian dan rumusan.. Peringkat permulaan II.Peringkat perbincangan III.

Mengemukakan soalan-soalan perbincangan Menerangkan tujuan perbincangan Peringkat permulaan Menghuraikan garis panduan perbincangan Membahagikan murid-murid dalam kumpulan kecil Sesi sumbangsaran Ahli-ahli kumpulan mencadangkan idea penyelesaian Peringkat perbincangan Pelapor mencatat idea-idea yang dikemukakan Pelapor-pelapor membentangkan idea-idea didepan kela Peringkat penilaian dan rumusan Guru membimbing murid membuat penilaian dan rum Murid-murid mencatat pendapat-pendapat yang telah dipe .  Gambarajah sesi sumbangsaran.

KAEDAH INKUIRI qTerhasil daripada gabungan:   PENEMUAN kaedah inkuiri dan kaedah penemuan.      .menganalisis dan menemui.tujuan prinsip dan langkah-langkah menjalankan aktiviti kajian adalah sama q qMerangkumi aktiviti merancang.9. qKonsep yang berbeza tetapi pendekatan .strategi. menyiasat.

         .  Proses pembelajaran dengan menggunakan kaedah inkuiri.penemuan.

8)Mengawasi aktiviti murid. 5)Membimbing murid. 4)Memastikan murid-murid memahami langkah-langkah melaksanakann kajian. 6)Elakkan emberi jawapan atau kesimpulan. 10)  1) 2) . 7)Sktiviti dan kajian dilakukan oleh murud sendiri.Prinsip-prinsip Kaedah Inkuiri – penemuan 1)Memilih topik kajian mengikut objekif pelajaran dan kebolehan murid. 2)Menyediakan alatat dan radas. 3)Berbincang dengan murid-murid. 9)Berbincang dengan murid hasil dapatan.

 Merancang strategi penyelesaian Mengumpul maklumat yang berkaitan Mengkaji dan menganalisis maklumat dikumpul Membuat generalisasi /rumusan .Langkah-langkah pengajaran melalui kaedah inkuiri dan menemuan ØMengandungi lima peringkat utama: Ø  Mengenalpasti topik kajian 1.

   .10. TUNJUK CARA   J uga dikenali sebagai demonstrasi Melibatkan penglibatan guru menunjukkan cara atau langkah sesuatu aktiviti.

vPrinsip-prinsip tunjuk cara:  .

. Pastikan keselamatan sebelum menggunakan peralatan Sebelum memulakan aktiviti-guru perlu memberitahu tujuan aktiviti. Tempat sdemonstrasi hendaklah disediakan.1.Sebelum Demonstrasi Guru menentukan objektif dan kandungan tunjuk cara. Menyediakan peralatan dan susun mengikut langkahlangkah demonstrasi.

 Boleh menggunakan teknik menyoal  Pastikan murid melihat dan memahami demonstrasi dengan jelas.  Jika ada masa guru-meminta murid melakukan demonstrasi . .2.  Sekira murid kurang faham guru haruslah menerangkan sekali lagi.Semasa Demonstrasi  Guru haruslah memandang ke arah murid.

3.  .  Melakukan aktiviti pengukuhan.Selepas Demonstrasi  Membincangkan bahagian yang penting.  Membincangkan tujuan demonstrasi.

vJenis-jenis tunjuk cara:    .

 Perancangan Pelaksanaan Latihan Penutupan .vLangkah-langkah pengajaran melalui tunjuk cara.

masalah bukan mekanis. .11.masalah merupakan sesuatu situasi apabila seseorang individu atau kumpulan dikehendaki kelaksanakan kerja penyelesaianya . teka-teki.  Lester(1970-an) ahli matematik. PENYELESAIAN MASALAH vKonsep  Merupakan aktiviti –aktiviti yang melibatkan masalah berbentuk perkataan. kuiz atau penggunaan kemahiran metamatik.

vTeknik TOC (Theory of Constraints).  Digunakan untuk membantu pelajar menyelesaikan masalah-peribadi atau akademik.

Tiga langkah utama dalam proses penyelesaian masalah TOC : 1.Kesedaran dan mengenal pasti situasi bermasalah. 2.Mengenalpasti cara penyelesaian masalah. 3.Pelaksanaan cara penyelesaian masalah. 4. 5.

vTeknik TOC: 1.Teknik Awan 2.Teknik sebab dan akibat 3.Teknik mencita-citakan kejayaaan.
 

Tiga teknik TOC

v

Teknik Fungsi Menyelesaikan konflik. Teknik Awan (the cloud) dan akibatMemikirkan tentang sesuatu Teknik sebab akibat dari (cause and effect) sesuatu idea. Teknik mencita-citakan keadaan, situasi idea. Merancang dengan sistematik Membuat keputusan selepas kejayaan (Ambitios secara kolaboraf. Menyelesaikan masalah dengan memberi pertimbangan tentang Targets Together) akibat dati sesuatu. menghadapi cabarancabarannya. Memikirkan dengan cara sistematik dan logik.

12 PENDEKATAN DAN STRATEGI PEMBELAJARAN PENGUASAAN ( MASTERY LEARNING ) .

Agar dapat mencapai objektip pelajaran yang ditentukan. kepandaian dalam sesuatu kemahiran dengan cekap dan lengkap.  .  vTujuan pembelajaran:  mendapat maklumbalas terhadap pembelajaran dan membuat pengubahsuaian untuk meningkatkan keberkesanannya.vDefinisi:  Berasal dari perkataan Bahasa Inggeris yang bermaksud-kehandalah.

vIdea dicadangkan oleh B.S Bloom. .pakar pendidikan Amerika syarikat.

Ajarkan murid-murid dengan kaedah dan teknik mengajar 3.Strategi pembelajaran untuk pembelajaran masteri 1.Nilaikan hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostik) dan ujian sumatif. akan aktiviti pemulihan untuk murid yang belum menguasai kemahiran sepenuhnya.Tentukan hasil pembelajaran 2. gi Pengajaran dan pembelajaran untuk mastery learning buku mok song sang Ilmu pendidik .

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN JENIS KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN YANG BERKESAN .

Berdasarkan kebolehan murid. 4. 7.Berdasarkan prinsip bersepadu. 3.Merujuk kepada matapelajaran yang diajar. 2.Berdasarkan kepada objektif pelajaran.Berdasarkan aktiviti pelajaran murid. 6. Kreteria pemilihan strategi pengajaran –pembelajaran 1.Berdasarkan kepada jenis aktiviti pelajaran yang akan diajar.  . 5.

 SEKIAN TERIMA KASIH .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->