43089673.doc SEPAK 1.

0 i) ANALISIS PERSEKITARAN DAN ISU STRATEGIK Analisis Persekitaran TOWS / COWS Matriks (UNIT KOKURIKULUM)
DALAMAN KEKUATAN (S) S1 – Terdapat 2 orang guru yang berkemahiran, berpengalaman dan berminat dalam sukan bola jaring S2 – 90 % pelajar berminat dan sebahagiannya aktif dalam sukan bola sepak. S3 – Penglibatan dan pencapaian pelajar di dalam beberapa kejohanan atau aktiviti peringkat sekolah. S4 – Kemudahan fizikal dan prasarana untuk sukan bola sepak mencukupi. Strategi SO S1+O1  Guru-guru dapat meningkatkan kemahiran atau kepakaran melalui seminar, kursus dan bimbingan oleh pihak PPD, JPN atau jurulatih bertauliah. S3+O3  Pelajar dapat meningkatkan kemahiran dan pengalaman melalui kejohanan atau pertandingan yang disertai. S3+O4  Penganjuran aktiviti atau program mendapat sokongan dan bantuan dari pentadbir dan PIBG. Strategi SC S2+S4+C1  Makluman aktiviti sukan/permainan kepada ibu bapa dan penjaga serta kepada semua guru. S4+S2+C3  Gunakan sepenuhnya peranan PIBG dalam menjalankan aktiviti sukan/permainan. S3+S4+C2  Tindakan disiplin kepada pelajar yang tidak hadir aktiviti sukan/permainan. KELEMAHAN (W) W1 – Terdapat guru yang kurang mahir dalam mengendalikan kelab atau sukan bola sepak. W2 – 10 % pelajar kurang berminat dan tidak aktif dalam sukan bola sepak. W3 – Kurang penyertaan pelajar dalam beberapa kejohanan yang dianjurkan di peringkat sekolah. W4 – Kekurangan kemudahan untuk menjalankan aktiviti dan peralatan untuk ahli yang ramai. Strategi WO W1+O1  Memberi bimbingan, latihan, kursus atau seminar sama ada di peringkat daerah atau negeri. W2+O1  Mengadakan aktiviti-aktiviti yang sesuai dan menarik, serta pengiktirafan kepada pelajar yang berjaya ke peringkat lebih tinggi. W4+O4  Meningkatkan prasarana untuk aktiviti melalui peruntukan sekolah atau sumbangan pihak luar. Strategi WC W2+W3+C3  Taklimat serta penerangan semasa hari pendaftaran dan pada mesyuarat agong PIBG. W1+C2  Latihan dan kursus motivasi dalaman kepada guru-guru baru atau guru yang kurang mahir atau tidak berminat.

LUARAN

PELUANG (O) O1 – Kursus pengurusan dan meningkatkan kemahiran anjuran Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan beberapa agensi-agensi yang berkaitan. O2 – Beberapa kemudahan dan padang awam berhampiran sekolah atau tempat tinggal pelajar. O3 – Guru-guru berkemahiran dan menjadi jurulatih pakar di peringkat daerah atau negeri. O4 – PIBG memberi sokongan dan memberi sumbangan untuk aktiviti penting sekolah.

CABARAN: C1 – Pelajar menghadiri kelas tuisyen pada hari sukan / permainan. C2 – Guru kurang memberi perhatian dan terlibat aktiviti lain pada hari sukan / permainan. C3 – kurang sokongan ibu bapa atau penjaga dalam sukan atau permainan. C4 – Pengaruh video game yang berhampiran sekolah.

1

43089673.docSEPAK ii) Penilaian Strategi Terbaik
BIL 1 2 3 4 KOD STRATEGI SO: S1+O1+O3 WO: W2+W3+O2 WO: W2+W4+O3 SC: S2+S4+C2 STRATEGI YANG TELAH DIJANA ST1 – Meningkatkan kemahiran dan kepakaran guru melalui seminar dan kursus anjuran PPD, JPS dan agensi yang berkaitan. ST2 – Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti kelab serta memberi pengiktirafan atau ganjaran kepada pelajar yang aktif dan kehadiran baik. ST3 – Menambah segala kemudahan dan kuantiti peralatan aktiviti melalui peruntukan yang ada atau sumbangan pihak tertentu. ST4 – Memastikan aktiviti kokurikulum dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru.

iii)

Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan
ST1 ST2 ST3 ST4 3 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 5 4 4 5 35 36 34 37 3 2 4 1 Pemilihan kepada ST1

KRITERIA PEMILIHAN 1. Tahap kesukaran proses (paling sukar:1, paling mudah:5) 2. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 3. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5. Andaian keupayaan mengatasi halangan 6. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu, misi dan visi. 7. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 8. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 9. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan

Skala: 1 hingga 5, di mana 5 yang terbaik. iv) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan
Strategi yang telah dijana STI- Meningkatkan kemahiran dan kepakaran guru melalui seminar dan kursus anjuran PPD, JPS dan agensi-agensi tertentu ST4- Memastikan aktiviti kokurikulum dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru ST3- Menambahkan segala kemudahan dan kuantiti peralatan aktiviti melalui peruntukan yang ada dan sumbangan dari pihak tertentu ST2- Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti persatuan, sukan ,dan unit beruniform serta memberi pengiktirafan dan ganjaran kepada pelajar yang aktif dan kehadiran baik.

KEUTAMAAN 1 2 3 4

2

43089673.docSEPAK 6.0 PELAN STRATEGIK 2011-2013 PELAN STRATEGIK KELAB BOLA SEPAK SK (2) JALAN BATU TIGA, KLANG

3

NKRA: Isu Prestasi pencapaian bola sepak masih rendah Pelajar kurang berminat menyertai atau menghadiri aktiviti kelab bola sepak. Kemudahan dan peralatan tidak sesuai dan tidak mencukupi

Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Masalah Guru kurang pengalaman dan kemahiran mengajar teknik bermain sukan bola sepak. Hanya 60% pelajar yang hadir untuk aktiviti kokurikulum disebabkan oleh masa kokurikulum yang kurang sesuai. Kemudahan dan peralatan tidak sesuai atau tidak mencukupi. Matlamat Meningkat dan menambah kemahiran guru melalui seminar, kursus atau aktiviti yang dapat meningkatkan motivasi dan kesedaran guru Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti kelab bola sepak serta menentukan masa ko-kurikulum yang sesuai untuk menarik minat murid. Melengkapkan segala kemudahan dan kuantiti peralatan untuk aktiviti kelab bola sepak.

Sub NKRA: Strategi Menyusun dan mengagihkan tugas kepada guru mengikut kemahiran, kepakaran dan minat. Perancangan aktiviti yang berkualiti dan memberi faedah kepada semua pelajar

SBT dan Tawaran Baru Indikator Pencapaian (KPI) Bilangan guru berkemahiran Sasaran (ETR) TOV 2011 2012 2013

2

3

4

5

% murid hadir 60% 80% 90% 100%

Mengagih dan menyusun penggunaan kemudahan dan peralatan mengikut keutamaan dan keperluan.

% peralatan dan kelengkapan prasarana

85%

90%

95%

100%

4