Media massa merupakan satu media yang menyalurkan maklumat terkini kepada pengguna. Jenis media massa yang sedia wujud ialah media cetak dan media elektronik. Radio pula hanya dalam bentuk audio. Televisyen merupakan media elektronik yang menyalurkan maklumat secara audio dan visyen. Ini merupakan cara yang paling berkesan kerana penglihatan dapat memberi ingatan yang lebih dalam. Manakala suratkhabar dan majalah merupakan media cetakan dalam bentuk tulisan dan gambar.

Media massa memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan maklumat yang dapat mengeratkan hubungan erat di Malaysia. .

mereka dapat saling memahami dan aktivitibelajar untuk hidup dengan harmoni sesama sendiri . AktivitiMelalui aktiviti-aktiviti ini. .Peranan Surat Khabar Surat khabar dapat memberi kesan yang paling nyata. Aktiviti-aktiviti mega Jom Heboh juga dipromosikan. Perselisihan faham antara rakyat yang berbilang kaum dapat hidup bersama secara harmoni.secara langsung dapat mengeratkan hubungan antara etnik. Surat khabar juga menyediakan tempat untuk menyuarakan pendapat dan pandangan mereka tentang hubungan etnik. Surat khabar menyiarkan isu-isu semasa yang berlaku di setiap isuetnik.

Lagu adalah kaedah terbaik untuk mendidik seseorang kerana lebih senang diingat berbanding dengan teks dan dapat disebarkan dengan cepat di kalangan rakyat. .satu peralatan untuk mendapat maklumat tentang isu-isu semasa.Peranan Radio Radio . laluDisebabkan pendengarnya terdiri daripada semua lapisan masyarakat dan sesuai untuk membuat seruan supaya rakyat Malaysia memandang berat terhadap kepentingan dan kebaikan perjalinan hubungan yang mesra antara etnik. hiburan dan juga mendapat maklumat isutentang kesesakan lalu-lintas.

perasaan kekawanan akan timbul dan berakar dalam minda dan hubungan mesra terjalin. Dengan ini. GambarGambar-gambar etnik di negara kita bukan sahaja mendidikan rakyat tentang kewujudan etnik berlainan tetapi juga dapat memupuk perasaan kekitaan.Peranan Iklan Iklan dapat mempengaruhi minda seseorang kerana iklan menggunakan gambar dan warna yang menarik. Semasa hari perayaan. stesen televisyen sering menyiarkan iklan yang menunjukkan kemesraan antara setiap etnik tanpa mengira kaum. .

kita dapat mencari apa saja maklumat yang kita mahu. . aktivitiaktivitiaktiviti yang dianjurkan oleh setiap kaum. ia juga membolehkan golongan muda terdedah kepada maklumat pelbagai etnik. Selain itu.Peranan Internet Internet ialah satu bentuk telekomunikasi berbentuk rangkaian infomasi dari seluruh pelosok dunia. Dengan ini. kita akan memahami etnik tersebut dengan lebih mendalam. termasuk maklumat tentang setiap kaum. Melalui internet.

Rancangan yang boleh menimbulkan isu-isu sensitif isudari segi hubungan etnik perlu disingkirkan. Televisyen membolehkan semua etnik terdedah kepada rancanganrancangan-rancangan berkaitan dengan kaum. Melalui televisyen. rakyat dapat mengetahui beritaberitaberita di seluruh negara dan apa yang berlaku sesama kaum. dan ini membolehkan rakyat memahami budaya etnik masingmasingmasing. .Peranan Televisyen Televisyen memainkan peranan penting dalam mengeratkan hubungan etnik.

.

telefon mudah alih . dan sebagainya telah memudahkan penyampaian maklumat kepada pengguna.internet. majalah. radio). GPRS.Dalam sejarah Negara kita sendiri telah menunjukan bahawa media massa boleh mengugat perpaduan etnik. . Kempen ini diwarwarkan melalui pelbagai media seperti media cetak (surat khabar. Semangat integrasi kaum mula diganggu-gugat sekitar tahun diganggu1969 apabila ada parti politik cuba mengadakan kempen pilihan raya dimana menjadi mangkin kepada peristiwa 13 MEI 1969. Alat seperti computer. risalah) dan media elektronik (tv.

Kebanyakan rancangan televisyen adalah drama-drama yang dramaberasaskan hiburan atau siaran langsung konsert atau siaran permainan peringkat dunia. Sebagai contohnya. Pengaruh barat telah meresap ke dalam pemikiran masyarakat kini terutama di kalangan remaja dan ini seterusnya dapat mengugat hubungan etnik serta perpaduan kaum di Negara kita.Namun demikian. televisyen menyiarkan rancangan-rancangan rancanganyang tidak berkenaan dengan hubungan etnik. media massa telah gagal dalam melaksanakan peranannya dalam hubungan etnik. Pengaruh asing yang tidak terkawal dan tidak bermoral turut membawa unsur-unsur ‘CULTURAL IMP ERALISMA’ unsur- .

Radio juga merupakan salah satu media massa yang berperanan dalam mengekalkan hubungan etnik. . Namun adio selalunya menyebarkan maklumat yang berasaskan hiburan. contohnya lagu terbaru yang tidak berasaskan kepentinggan etnik. Ini menunjukkan kerajaan tidak mementingkan atau tidak mengambil berat dalam usaha mengekalkan hubungan etnik di Malaysia.

ini. bahasabahasa yang berlainan dalam medium ini. Malangnya. kaum. Ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan atau jurang di antara pelbagai etnik atau bangsa yang masingmasingmasing menggunakan bahasa yang berlainan dalam pemilihan surat khabar. terdapat bahasaetnik. . surat khabar akan menyiarkan berita-berita beritayang sensitif dan menyentuh tentang pergauman. dapat meregangkan hubungan antara kaum. khabar.Surat khabar juga merupakan salah satu media massa dalam hubungan etnik. Ini pergauman. Seringkala.

. Selain itu.Internet sering digunakan untuk menyebarkan maklumatmaklumat-maklumat palsu termasuk maklumat yang dapat menyebabkan perselisihan antara kaum. dengan adanya internet. ia boleh disalah gunakan untuk menghasut masyarakat. justeru tidak mengambil berat tentang perkara ini. sistem tanpa wayar dan sebagainya. Maklumat tentang hubungan etnik hanya digorek semula apabila disuruh membuat projek. GPSR. Remaja kini tidak lagi didedahkan kepada kepentingan mengekalkan hubungan etnik.

laporan dan dasar kerajaan yang palsu dapat mendalamkan lagi jurang maklumat yang wujud .Musuh negara boleh menyebarkan propaganda mereka untuk meruntuhkan benteng perpaduan hudungan etnik negara. Pihak yang tidak bertanggungjawab dapat menyebarkan berita palsu dan dapat menggugat keamanan negara lantas menyebabkan negara huru hara. Pendedahan kepada pelbagai berita. Ini seterusnya akan menjejaskan hubungan rapat antara kaum serta pelbagai etnik di negara kita.

.

Masyarakat sekarang perlu proaktif dan bijak agar tidak menjadi mangsa media massa yang mengambil kesempatan. . Wajarlah setiap orang di Malaysia memperlengkapkan diri mereka dengan kesedaran diri.Kesedaran Kesedaran ialah keupayaan seseorang untuk membezakan sesuatu yang baik daripada yang buruk. siaran dan laporan media massa yang dimahukan dan benar. Amalan masyarakat yang positif perlu ada agar masyarakat kritikal dan boleh memilih progam sendiri. Rakyat Malaysia khasnya generasi muda perlu disedarkan bahawa hak dan kuasa sebenarnya terletak di tangan mereka sendiri.

Kepada mereka yang kekurangan kesedaran mungkin terpengaruh oleh siaran dan laporan media massa yang tidak benar. Justerusnya. pemberontakan dan lain-lain. mungkin melakukan sesuatu yang tidak diingini seperti mogok.Kuasa adalah di tangan masyarakat. . lainPendidikan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dianggap penting dan mesti ditanamkan seawal yang mungkin. Kita harus membina kekuatan dalaman dan belajar untuk menghadapi realiti kehidupan dengan lebih kritis dan arif. namun masih terdapat undangundang-undang untuk memantau pihak media massa yang tidak bertanggungjawab.

Kesimpulannya.Pengetahuan untuk membezakan kebenaran sesuatu seharusnya disasarkan kepada golongan muda agar generasi akan datang lebih prihatin akan isu-isu semasa dan isuhubungan etnik. terutamanya di negara Malaysia yang berbilang kaum. . kesedaran masyarakat dapat mengelakkan media massa daripada mendatagkan kesan negatif.

Hal ini dapat membangkitkan semangat patriotisme di kalangan rakyat dan seterusnya mengukuh hubungan yang harmoni antara kaum. maka setiap isu yang dipaparkkan oleh media massa dapat membawa pengaruh yang besar dalam hubungan etnik dalam negara terutamanya berkaitan dengan unsur perkauman.Penguatkuasaan Dan Pembentukan UndangUndangUndang Baru Memandangkan media massa memainkan peranannya dengan berkesan dalam menyampaikan maklumat kepada orang ramai. kebanyakan media massa akan memaparkan rancangan yang membawa unsurunsur-unsur cinta akan Negara. Contohnya apabila menjelang hari kemerdekaan. .

Contohnya jika sesebuah surat khabar memaparkan isu tentang keistimewaan orang Melayu. ini mungkin akan membangkitkan konflik antara kaum dan mungkin juga mencetuskan perkara seperti 13-MEI berlaku lagi. hubungan harmoni antara kaum dalam negara akan terancam.Sebaliknya jika media massa memaparkan isu-isu yang isuakan membangkitkan isu perkauman. 13Oleh itu. . undang-undang perlulah dikuatkuasakan dan undangpembentukan undang-udang baru untuk mengawal undangmedia massa adalah amat diperlukan.

Gred U ialah rancangan yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat. . 18SG .rancangan yang mempunyai unsurunsurunsur ganas. 18PL . 18SX . unsureMaka wujudlah gred-gred seperti 18SX. 18SG.Sebenarnya telah wujudnya undang-undang yang menyatakan undangbahawa setiap bahan yang hendak disiarkan seharusnya melalui satu proses penapisan yang akan menapiskan unsur-unsur sensitif unsurdaripada tersebar ke dalam kalangan orang ramai.rancangan yang mengandungi unsur-unsur seks yang unsurtidak melampau.rancangan yang mempunyai unsur-unsur unsuragama. 18PL dan U yang gredmengelaskan rancangan rancangan televisyen ataupun radio. Unsur sensitif yang dimaksudkan termasuklah isu-isu perkauman isudan unsure-unsur lucah serta ganas.

LangkahLangkah-langkah seperti ini adalah untuk mencegah unsurunsurunsur yang akan mencetuskan konflik perkauman daripada tersebar ke dalam kalangan masyarakat.SyarikatSyarikat-syarikat media massa yang tidak mematuhi undangundangundang yang ditetapkan ini perlulah dikenakan hukumam yang lebih tegas seperti hukuman penjara dalam tempoh yang lebih panjang ataupun dendaan wang yang melibatkan jumlah yang lebih besar. Namun. . masih terdapat orang yang mengambil kesempatan untuk memaparkan bahan-bahan tersebut sama ada untuk bahantujuan mengaut keuntungan. UndangUndang-undang untuk mengharamkan pemaparan bahanbahanbahan lucah sememangnya telah wujud.

Tindakan tegas seperti menyita kedai ataupun menggantung lessen perniagaan boleh diambil supaya mereka tidak dapat melakukan perkara sedemikian lagi. Konflik antara kaum akan berlaku dan hubungan harmoni antara kaum akan terancam dan keadaan aman dalam negara akan termusnah. . Perasaan benci akan melarat jika tidak diambil tindakan dengan segera.Tindakan ini mungkin akan mencetuskan konflik antara kaum.

. tindakan untuk memaparkan unsur-unsur sensitif perlulah unsurditegah demi mewujudkan negara Malaysia yang aman dan damai.UndangUndang-undang yang lebih berkesan untuk menyekat aliran unsurunsur-unsur yang akan mencetuskan konflik antara kaum perlulah diwujudkan. media massa mampu mengekalkan hubungan yang harmoni jika media massa memaparkan unsur-unsur cinta unsurakan negara maka semangat patriotisme dapat diwujudkan. Secara ringkas. pembatalan kewarganegaraan bagi seseorang yang cuba mencetuskan salah faham antara kaum. Jadi. Hukuman yang lebih tegas juga perlu dikenakan ke atas mereka yang didapati bersalah. Contohnya.

.

SENANG DICAPAI Salah satu sebab yang utama yang membolehkan media massa berpengaruh dalam hubungan etnik adalah kerana ia senang dicapai. kerjasama dan toleransi antara kaum sering dipaparkan di surat khabar. Perkara seperti interaksi. . Surat khabar merupakan media massa yang lebih tradisional. Kehidupan harian kita memang tidak dipisahkan daripada cangkuman media massa.

Oleh yang demikian. .Dengan membaca surat khabar. persefahaman dan persepakatan dapat diperkukuhkan lagi. bukan lagi budaya satu persatu bagi sesuatu kaum. pembaca akan lebih memahami kebudayaan semua kaum dan dengan ini. Pengaruh surat khabar sebagai salah satu media massa memang tidak dapat dinafikan kerana ia dapat menghantar mesej tentang interaksi etnik-etnik kepada etniksemua kaum. semua kebudayaan itu dapat dipersatukan sebagai budaya Malaysia. Dengan lebih memahami kebudayaan dan adat resam pelbagai kaum. hubungan antara etnik dapat dirapatkan lagi .

Melalui televisyen. Radio turut memberikan sumbangan dalam mengeratkan hubungan etnik. pembangunan dalam media massa adalah sangat pesat sehinggalah media massa elektronik tidak lagi terhad kepada televisyen dan radio sahaja. . sesetengah perayaan dapat disiarkan secara langsung dan rakyat dapat menyaksikan perayaan tersebut walaupun tidak berada pada tempat yang berlangsung.Pada zaman yang moden ini. Internet turut memainkan peranan pentingnya sebagai satu media elektronik yang amat efektif dan merupakan halaman baru terhadap rakyat untuk memperolehi pengetahuan baru. Perkongsian kegembiraan menyambut raya mengeratkan hubungan etnik.

semua kaum akan lebih menghargai keunikan kebudayaan etnik lain dan hubungan sesama etnik dapat dieratkan lagi. laporan berita dan aktiviti-aktiviti tentang aktivitiinteraksi etnik melalui televisyen dan radio yang senang dicapai itu akan terus berperanan penting dalam mengeratkan lagi hubungan sesame etnik . Televisyen dan radio sebagai media massa elektronik yang senang dicapai dan berupaya ditanggung oleh semua keluarga memang menular ke dalam kehidupan harian kita semua.Berita tentang interaksi kaum akan disampaikan melalui udara kepada semua rakyat. Oleh itu. . Dengan ini.

satu bentuk media massa yang terbaru. Di samping itu. bila- . surat khabar dan majalah merupakan bahan bacaan yang amat umum dalam kehidupan kita. Dengan pengenalan “wireless”. Surat khabar dan majalah boleh didapati di merata tempat dengan harga yang berpatutan. iaitu internet semakin popular di negara kita. seseorang lebih bebas menggunakan internet di mana-mana manadan bila-bila.Pengaruh media massa dalam hubungan etnik • • Pada masa kini. maka rakyat digalakkan membeli dan membaca bahan bacaan ini.

Jadi. Dari aspek kebaikan kita lihat. memahami dan seterusnya menerima konsep atau maklumat yang disiarkan. rakyat umum akan senang didedahkan kepada maklumat dan konsep yang dipaparkan oleh media massa dan ini membantu mereka mengenali. perpaduan antara etnik dan konsep integrasi bangsa dapat diterapkan dalam hati pengguna media massa.Kesenangan mencapai perkhidmatan media massa oleh rakyat umum secara langsungnya memudahkan penyaluran informasi kepada pembaca atau penontonnya. .

Berita atau program yang dipengaruhi perspektif peribadian pengarang dan mungkin bukan keadaan benar. . Kemungkinan lain ialah apabila maklumat atau konsep yang bias dan tidak objektif dipaparkan oleh media massa. pengaruh media massa boleh disalahgunakan dan mendatangkan kesan negatif terhadap perpaduan negara. KeadaanKeadaan-keadaan tersebut boleh merosakkan perpaduan negara dan mungkin menimbulkan kesalahfahaman di kalangan rakyat.• • • • Walau bagaimanapun. Hal demikian akan berlaku jika media mass dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak pihakbertanggungjawab untuk memaparkan unsur atau maklumat yang negatif.

Media massa merupakan satu alat yang baik untuk menyalurkan konsep bersatu-padu kepada rakyat. Selain itu. .Pengaruhnya boleh dilihatkan melalui peranan media massa sebagai sumber informasi. Rakyat umum mendapat pelbagai informasi daripada media massa seperti barang jualan. perkhidmatan. sain dan teknologi. majalah-majalah seperti Dewan Masyarakat majalahmembuka ruangan yang meletakkan sejarah Malaysia atau tokoh yang dapat memupuk semangat kebangasaan. bersatuDengan ini. hiburan serta perkembangan semasa dalam negeri ataupun luar negeri. idea perpaduan kebangsaan dapat diterapkan dalam hati pembaca.

Di samping itu. media massa seperti radio dan televisyen boleh menyiarkan program yang bertema perpaduan etnik. Media radio dan televisyen mempunyai kelebihan dalam penyebaran maklumat sebab mereka menyalurkan maklumat dalam bentuk audio dan visual juga di samping bentuk bertulis. Selain itu. media massa merupakan salah satu saluran bagi kerajaan untuk mempromosikan dan meyemaikan konsepkonsepkonsep kenegaraan yang dilancarkan. Keadaan ini membantu penyebaran maklumat dan mencapai tujuan utama media massa. .

Media massa juga merupakan platfom orang ramai mendapat matlumat dan penjelasan tentang isu-isu negara. Hal ini boleh berlaku disebabkan penonton atau pendengar boleh menelefon semasa program dijalankan (call in).Pelbagai kempen. Penyebaran pengaruh media televisyen dan radio lebih berkesan berbanding dengan media suratkhabar dan majalah. Malah media radio dan televisyen membenarkan komunikasi bukan sahaja satu arah bahkan dua arah. Mekanisme ini dapat kita lihatkan dalam program perbincangan di mana orang ramai boleh menelefon dan mengemukakan pendapat sendiri. konsep bangsa Malaysia dan sebagainya dapat kita lihatkan di atas media massa. isuMedia massa juga boleh berfungsi sebagai “jambatan” antara anggota masyarakat dengan memaparkan kebudayaan dan adat kaum lain. gerakan dan seruan kerajaan seperti kempen budi bahasa budaya kita. .

Oleh yang demikian. Kita harus berhatimenggunakan media massa untuk membawa kebaikan kepada kita semua dan bukan sebaliknya. . Selain itu. Contohnya yang sering dapat kita tengok adalah iklaniklaniklan sempena hari kemerdekaan. Contoh lagu seperti Jalur Gemilang. pengaruh media massa tidak dapat kita abaikan malah kita kena mengawalnya dengan berhati-hati. pelbagai iklan yang bertujuan memupuk perpaduan kaum telah disiarkan dalam media radio dan televisyen. Filem-filem ini memberi iktibar dan pengaruh Filemnasionalisme kepada penonton di samping perasaan terhibur sahaja. LaguLagu-lagu berteraskan perpaduan etnik juga sering disiarkan oleh stesen radio dan televisyen. Kesimpulannya. filem-filem yang bertujuan meningkatkan kesedaran filemnasionalisme juga banyak disiarkan seperti Bukit Kepong dan Leftenan Adnan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful