Media massa merupakan satu media yang menyalurkan maklumat terkini kepada pengguna. Jenis media massa yang sedia wujud ialah media cetak dan media elektronik. Radio pula hanya dalam bentuk audio. Televisyen merupakan media elektronik yang menyalurkan maklumat secara audio dan visyen. Ini merupakan cara yang paling berkesan kerana penglihatan dapat memberi ingatan yang lebih dalam. Manakala suratkhabar dan majalah merupakan media cetakan dalam bentuk tulisan dan gambar.

Media massa memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan maklumat yang dapat mengeratkan hubungan erat di Malaysia. .

Surat khabar juga menyediakan tempat untuk menyuarakan pendapat dan pandangan mereka tentang hubungan etnik.Peranan Surat Khabar Surat khabar dapat memberi kesan yang paling nyata. Surat khabar menyiarkan isu-isu semasa yang berlaku di setiap isuetnik. AktivitiMelalui aktiviti-aktiviti ini. Aktiviti-aktiviti mega Jom Heboh juga dipromosikan. .secara langsung dapat mengeratkan hubungan antara etnik. mereka dapat saling memahami dan aktivitibelajar untuk hidup dengan harmoni sesama sendiri . Perselisihan faham antara rakyat yang berbilang kaum dapat hidup bersama secara harmoni.

hiburan dan juga mendapat maklumat isutentang kesesakan lalu-lintas. Lagu adalah kaedah terbaik untuk mendidik seseorang kerana lebih senang diingat berbanding dengan teks dan dapat disebarkan dengan cepat di kalangan rakyat. .satu peralatan untuk mendapat maklumat tentang isu-isu semasa. laluDisebabkan pendengarnya terdiri daripada semua lapisan masyarakat dan sesuai untuk membuat seruan supaya rakyat Malaysia memandang berat terhadap kepentingan dan kebaikan perjalinan hubungan yang mesra antara etnik.Peranan Radio Radio .

stesen televisyen sering menyiarkan iklan yang menunjukkan kemesraan antara setiap etnik tanpa mengira kaum. .Peranan Iklan Iklan dapat mempengaruhi minda seseorang kerana iklan menggunakan gambar dan warna yang menarik. Semasa hari perayaan. Dengan ini. perasaan kekawanan akan timbul dan berakar dalam minda dan hubungan mesra terjalin. GambarGambar-gambar etnik di negara kita bukan sahaja mendidikan rakyat tentang kewujudan etnik berlainan tetapi juga dapat memupuk perasaan kekitaan.

kita dapat mencari apa saja maklumat yang kita mahu. ia juga membolehkan golongan muda terdedah kepada maklumat pelbagai etnik. . aktivitiaktivitiaktiviti yang dianjurkan oleh setiap kaum. Melalui internet. kita akan memahami etnik tersebut dengan lebih mendalam. Selain itu.Peranan Internet Internet ialah satu bentuk telekomunikasi berbentuk rangkaian infomasi dari seluruh pelosok dunia. termasuk maklumat tentang setiap kaum. Dengan ini.

.Peranan Televisyen Televisyen memainkan peranan penting dalam mengeratkan hubungan etnik. dan ini membolehkan rakyat memahami budaya etnik masingmasingmasing. rakyat dapat mengetahui beritaberitaberita di seluruh negara dan apa yang berlaku sesama kaum. Rancangan yang boleh menimbulkan isu-isu sensitif isudari segi hubungan etnik perlu disingkirkan. Televisyen membolehkan semua etnik terdedah kepada rancanganrancangan-rancangan berkaitan dengan kaum. Melalui televisyen.

.

Alat seperti computer.internet. Semangat integrasi kaum mula diganggu-gugat sekitar tahun diganggu1969 apabila ada parti politik cuba mengadakan kempen pilihan raya dimana menjadi mangkin kepada peristiwa 13 MEI 1969. risalah) dan media elektronik (tv. . majalah. GPRS.Dalam sejarah Negara kita sendiri telah menunjukan bahawa media massa boleh mengugat perpaduan etnik. telefon mudah alih . Kempen ini diwarwarkan melalui pelbagai media seperti media cetak (surat khabar. radio). dan sebagainya telah memudahkan penyampaian maklumat kepada pengguna.

Pengaruh asing yang tidak terkawal dan tidak bermoral turut membawa unsur-unsur ‘CULTURAL IMP ERALISMA’ unsur- . media massa telah gagal dalam melaksanakan peranannya dalam hubungan etnik. Kebanyakan rancangan televisyen adalah drama-drama yang dramaberasaskan hiburan atau siaran langsung konsert atau siaran permainan peringkat dunia. Pengaruh barat telah meresap ke dalam pemikiran masyarakat kini terutama di kalangan remaja dan ini seterusnya dapat mengugat hubungan etnik serta perpaduan kaum di Negara kita. Sebagai contohnya. televisyen menyiarkan rancangan-rancangan rancanganyang tidak berkenaan dengan hubungan etnik.Namun demikian.

Namun adio selalunya menyebarkan maklumat yang berasaskan hiburan. . contohnya lagu terbaru yang tidak berasaskan kepentinggan etnik.Radio juga merupakan salah satu media massa yang berperanan dalam mengekalkan hubungan etnik. Ini menunjukkan kerajaan tidak mementingkan atau tidak mengambil berat dalam usaha mengekalkan hubungan etnik di Malaysia.

Seringkala. Malangnya. bahasabahasa yang berlainan dalam medium ini. Ini pergauman. ini. Ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan atau jurang di antara pelbagai etnik atau bangsa yang masingmasingmasing menggunakan bahasa yang berlainan dalam pemilihan surat khabar. dapat meregangkan hubungan antara kaum.Surat khabar juga merupakan salah satu media massa dalam hubungan etnik. kaum. . surat khabar akan menyiarkan berita-berita beritayang sensitif dan menyentuh tentang pergauman. terdapat bahasaetnik. khabar.

justeru tidak mengambil berat tentang perkara ini. ia boleh disalah gunakan untuk menghasut masyarakat. GPSR. Remaja kini tidak lagi didedahkan kepada kepentingan mengekalkan hubungan etnik.Internet sering digunakan untuk menyebarkan maklumatmaklumat-maklumat palsu termasuk maklumat yang dapat menyebabkan perselisihan antara kaum. Maklumat tentang hubungan etnik hanya digorek semula apabila disuruh membuat projek. dengan adanya internet. sistem tanpa wayar dan sebagainya. Selain itu. .

Ini seterusnya akan menjejaskan hubungan rapat antara kaum serta pelbagai etnik di negara kita. Pendedahan kepada pelbagai berita.Musuh negara boleh menyebarkan propaganda mereka untuk meruntuhkan benteng perpaduan hudungan etnik negara. laporan dan dasar kerajaan yang palsu dapat mendalamkan lagi jurang maklumat yang wujud . Pihak yang tidak bertanggungjawab dapat menyebarkan berita palsu dan dapat menggugat keamanan negara lantas menyebabkan negara huru hara.

.

Kesedaran Kesedaran ialah keupayaan seseorang untuk membezakan sesuatu yang baik daripada yang buruk. Wajarlah setiap orang di Malaysia memperlengkapkan diri mereka dengan kesedaran diri. . siaran dan laporan media massa yang dimahukan dan benar. Rakyat Malaysia khasnya generasi muda perlu disedarkan bahawa hak dan kuasa sebenarnya terletak di tangan mereka sendiri. Masyarakat sekarang perlu proaktif dan bijak agar tidak menjadi mangsa media massa yang mengambil kesempatan. Amalan masyarakat yang positif perlu ada agar masyarakat kritikal dan boleh memilih progam sendiri.

Justerusnya. Kepada mereka yang kekurangan kesedaran mungkin terpengaruh oleh siaran dan laporan media massa yang tidak benar. Kita harus membina kekuatan dalaman dan belajar untuk menghadapi realiti kehidupan dengan lebih kritis dan arif. . namun masih terdapat undangundang-undang untuk memantau pihak media massa yang tidak bertanggungjawab. mungkin melakukan sesuatu yang tidak diingini seperti mogok. pemberontakan dan lain-lain. lainPendidikan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dianggap penting dan mesti ditanamkan seawal yang mungkin.Kuasa adalah di tangan masyarakat.

terutamanya di negara Malaysia yang berbilang kaum.Pengetahuan untuk membezakan kebenaran sesuatu seharusnya disasarkan kepada golongan muda agar generasi akan datang lebih prihatin akan isu-isu semasa dan isuhubungan etnik. Kesimpulannya. kesedaran masyarakat dapat mengelakkan media massa daripada mendatagkan kesan negatif. .

Hal ini dapat membangkitkan semangat patriotisme di kalangan rakyat dan seterusnya mengukuh hubungan yang harmoni antara kaum. kebanyakan media massa akan memaparkan rancangan yang membawa unsurunsur-unsur cinta akan Negara. . Contohnya apabila menjelang hari kemerdekaan.Penguatkuasaan Dan Pembentukan UndangUndangUndang Baru Memandangkan media massa memainkan peranannya dengan berkesan dalam menyampaikan maklumat kepada orang ramai. maka setiap isu yang dipaparkkan oleh media massa dapat membawa pengaruh yang besar dalam hubungan etnik dalam negara terutamanya berkaitan dengan unsur perkauman.

.Sebaliknya jika media massa memaparkan isu-isu yang isuakan membangkitkan isu perkauman. undang-undang perlulah dikuatkuasakan dan undangpembentukan undang-udang baru untuk mengawal undangmedia massa adalah amat diperlukan. Contohnya jika sesebuah surat khabar memaparkan isu tentang keistimewaan orang Melayu. ini mungkin akan membangkitkan konflik antara kaum dan mungkin juga mencetuskan perkara seperti 13-MEI berlaku lagi. 13Oleh itu. hubungan harmoni antara kaum dalam negara akan terancam.

rancangan yang mempunyai unsur-unsur unsuragama.Sebenarnya telah wujudnya undang-undang yang menyatakan undangbahawa setiap bahan yang hendak disiarkan seharusnya melalui satu proses penapisan yang akan menapiskan unsur-unsur sensitif unsurdaripada tersebar ke dalam kalangan orang ramai. unsureMaka wujudlah gred-gred seperti 18SX. 18SG. 18SG . 18PL dan U yang gredmengelaskan rancangan rancangan televisyen ataupun radio. Gred U ialah rancangan yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat.rancangan yang mengandungi unsur-unsur seks yang unsurtidak melampau. . 18SX .rancangan yang mempunyai unsurunsurunsur ganas. 18PL . Unsur sensitif yang dimaksudkan termasuklah isu-isu perkauman isudan unsure-unsur lucah serta ganas.

masih terdapat orang yang mengambil kesempatan untuk memaparkan bahan-bahan tersebut sama ada untuk bahantujuan mengaut keuntungan. Namun. UndangUndang-undang untuk mengharamkan pemaparan bahanbahanbahan lucah sememangnya telah wujud.SyarikatSyarikat-syarikat media massa yang tidak mematuhi undangundangundang yang ditetapkan ini perlulah dikenakan hukumam yang lebih tegas seperti hukuman penjara dalam tempoh yang lebih panjang ataupun dendaan wang yang melibatkan jumlah yang lebih besar. . LangkahLangkah-langkah seperti ini adalah untuk mencegah unsurunsurunsur yang akan mencetuskan konflik perkauman daripada tersebar ke dalam kalangan masyarakat.

Konflik antara kaum akan berlaku dan hubungan harmoni antara kaum akan terancam dan keadaan aman dalam negara akan termusnah. Tindakan tegas seperti menyita kedai ataupun menggantung lessen perniagaan boleh diambil supaya mereka tidak dapat melakukan perkara sedemikian lagi.Tindakan ini mungkin akan mencetuskan konflik antara kaum. Perasaan benci akan melarat jika tidak diambil tindakan dengan segera. .

Contohnya. tindakan untuk memaparkan unsur-unsur sensitif perlulah unsurditegah demi mewujudkan negara Malaysia yang aman dan damai. pembatalan kewarganegaraan bagi seseorang yang cuba mencetuskan salah faham antara kaum. . Secara ringkas.UndangUndang-undang yang lebih berkesan untuk menyekat aliran unsurunsur-unsur yang akan mencetuskan konflik antara kaum perlulah diwujudkan. Hukuman yang lebih tegas juga perlu dikenakan ke atas mereka yang didapati bersalah. Jadi. media massa mampu mengekalkan hubungan yang harmoni jika media massa memaparkan unsur-unsur cinta unsurakan negara maka semangat patriotisme dapat diwujudkan.

.

SENANG DICAPAI Salah satu sebab yang utama yang membolehkan media massa berpengaruh dalam hubungan etnik adalah kerana ia senang dicapai. Surat khabar merupakan media massa yang lebih tradisional. kerjasama dan toleransi antara kaum sering dipaparkan di surat khabar. . Kehidupan harian kita memang tidak dipisahkan daripada cangkuman media massa. Perkara seperti interaksi.

persefahaman dan persepakatan dapat diperkukuhkan lagi. Oleh yang demikian. Dengan lebih memahami kebudayaan dan adat resam pelbagai kaum.Dengan membaca surat khabar. bukan lagi budaya satu persatu bagi sesuatu kaum. hubungan antara etnik dapat dirapatkan lagi . Pengaruh surat khabar sebagai salah satu media massa memang tidak dapat dinafikan kerana ia dapat menghantar mesej tentang interaksi etnik-etnik kepada etniksemua kaum. pembaca akan lebih memahami kebudayaan semua kaum dan dengan ini. . semua kebudayaan itu dapat dipersatukan sebagai budaya Malaysia.

Melalui televisyen. pembangunan dalam media massa adalah sangat pesat sehinggalah media massa elektronik tidak lagi terhad kepada televisyen dan radio sahaja.Pada zaman yang moden ini. . sesetengah perayaan dapat disiarkan secara langsung dan rakyat dapat menyaksikan perayaan tersebut walaupun tidak berada pada tempat yang berlangsung. Internet turut memainkan peranan pentingnya sebagai satu media elektronik yang amat efektif dan merupakan halaman baru terhadap rakyat untuk memperolehi pengetahuan baru. Radio turut memberikan sumbangan dalam mengeratkan hubungan etnik. Perkongsian kegembiraan menyambut raya mengeratkan hubungan etnik.

Oleh itu. semua kaum akan lebih menghargai keunikan kebudayaan etnik lain dan hubungan sesama etnik dapat dieratkan lagi. . laporan berita dan aktiviti-aktiviti tentang aktivitiinteraksi etnik melalui televisyen dan radio yang senang dicapai itu akan terus berperanan penting dalam mengeratkan lagi hubungan sesame etnik . Dengan ini. Televisyen dan radio sebagai media massa elektronik yang senang dicapai dan berupaya ditanggung oleh semua keluarga memang menular ke dalam kehidupan harian kita semua.Berita tentang interaksi kaum akan disampaikan melalui udara kepada semua rakyat.

Surat khabar dan majalah boleh didapati di merata tempat dengan harga yang berpatutan. satu bentuk media massa yang terbaru. surat khabar dan majalah merupakan bahan bacaan yang amat umum dalam kehidupan kita. bila- . iaitu internet semakin popular di negara kita.Pengaruh media massa dalam hubungan etnik • • Pada masa kini. maka rakyat digalakkan membeli dan membaca bahan bacaan ini. Di samping itu. Dengan pengenalan “wireless”. seseorang lebih bebas menggunakan internet di mana-mana manadan bila-bila.

memahami dan seterusnya menerima konsep atau maklumat yang disiarkan. Dari aspek kebaikan kita lihat.Kesenangan mencapai perkhidmatan media massa oleh rakyat umum secara langsungnya memudahkan penyaluran informasi kepada pembaca atau penontonnya. rakyat umum akan senang didedahkan kepada maklumat dan konsep yang dipaparkan oleh media massa dan ini membantu mereka mengenali. Jadi. perpaduan antara etnik dan konsep integrasi bangsa dapat diterapkan dalam hati pengguna media massa. .

Hal demikian akan berlaku jika media mass dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak pihakbertanggungjawab untuk memaparkan unsur atau maklumat yang negatif. Berita atau program yang dipengaruhi perspektif peribadian pengarang dan mungkin bukan keadaan benar. . KeadaanKeadaan-keadaan tersebut boleh merosakkan perpaduan negara dan mungkin menimbulkan kesalahfahaman di kalangan rakyat. pengaruh media massa boleh disalahgunakan dan mendatangkan kesan negatif terhadap perpaduan negara.• • • • Walau bagaimanapun. Kemungkinan lain ialah apabila maklumat atau konsep yang bias dan tidak objektif dipaparkan oleh media massa.

. idea perpaduan kebangsaan dapat diterapkan dalam hati pembaca.Pengaruhnya boleh dilihatkan melalui peranan media massa sebagai sumber informasi. majalah-majalah seperti Dewan Masyarakat majalahmembuka ruangan yang meletakkan sejarah Malaysia atau tokoh yang dapat memupuk semangat kebangasaan. perkhidmatan. hiburan serta perkembangan semasa dalam negeri ataupun luar negeri. Selain itu. sain dan teknologi. Rakyat umum mendapat pelbagai informasi daripada media massa seperti barang jualan. Media massa merupakan satu alat yang baik untuk menyalurkan konsep bersatu-padu kepada rakyat. bersatuDengan ini.

Keadaan ini membantu penyebaran maklumat dan mencapai tujuan utama media massa. . media massa seperti radio dan televisyen boleh menyiarkan program yang bertema perpaduan etnik. media massa merupakan salah satu saluran bagi kerajaan untuk mempromosikan dan meyemaikan konsepkonsepkonsep kenegaraan yang dilancarkan. Selain itu.Di samping itu. Media radio dan televisyen mempunyai kelebihan dalam penyebaran maklumat sebab mereka menyalurkan maklumat dalam bentuk audio dan visual juga di samping bentuk bertulis.

Penyebaran pengaruh media televisyen dan radio lebih berkesan berbanding dengan media suratkhabar dan majalah. Malah media radio dan televisyen membenarkan komunikasi bukan sahaja satu arah bahkan dua arah. konsep bangsa Malaysia dan sebagainya dapat kita lihatkan di atas media massa. . isuMedia massa juga boleh berfungsi sebagai “jambatan” antara anggota masyarakat dengan memaparkan kebudayaan dan adat kaum lain. Media massa juga merupakan platfom orang ramai mendapat matlumat dan penjelasan tentang isu-isu negara. gerakan dan seruan kerajaan seperti kempen budi bahasa budaya kita. Mekanisme ini dapat kita lihatkan dalam program perbincangan di mana orang ramai boleh menelefon dan mengemukakan pendapat sendiri.Pelbagai kempen. Hal ini boleh berlaku disebabkan penonton atau pendengar boleh menelefon semasa program dijalankan (call in).

pengaruh media massa tidak dapat kita abaikan malah kita kena mengawalnya dengan berhati-hati. Selain itu. Contoh lagu seperti Jalur Gemilang. LaguLagu-lagu berteraskan perpaduan etnik juga sering disiarkan oleh stesen radio dan televisyen. Contohnya yang sering dapat kita tengok adalah iklaniklaniklan sempena hari kemerdekaan.Oleh yang demikian. filem-filem yang bertujuan meningkatkan kesedaran filemnasionalisme juga banyak disiarkan seperti Bukit Kepong dan Leftenan Adnan. pelbagai iklan yang bertujuan memupuk perpaduan kaum telah disiarkan dalam media radio dan televisyen. Filem-filem ini memberi iktibar dan pengaruh Filemnasionalisme kepada penonton di samping perasaan terhibur sahaja. Kita harus berhatimenggunakan media massa untuk membawa kebaikan kepada kita semua dan bukan sebaliknya. . Kesimpulannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful