Media massa merupakan satu media yang menyalurkan maklumat terkini kepada pengguna. Jenis media massa yang sedia wujud ialah media cetak dan media elektronik. Radio pula hanya dalam bentuk audio. Televisyen merupakan media elektronik yang menyalurkan maklumat secara audio dan visyen. Ini merupakan cara yang paling berkesan kerana penglihatan dapat memberi ingatan yang lebih dalam. Manakala suratkhabar dan majalah merupakan media cetakan dalam bentuk tulisan dan gambar.

.Media massa memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan maklumat yang dapat mengeratkan hubungan erat di Malaysia.

Surat khabar menyiarkan isu-isu semasa yang berlaku di setiap isuetnik.secara langsung dapat mengeratkan hubungan antara etnik. . mereka dapat saling memahami dan aktivitibelajar untuk hidup dengan harmoni sesama sendiri . AktivitiMelalui aktiviti-aktiviti ini.Peranan Surat Khabar Surat khabar dapat memberi kesan yang paling nyata. Perselisihan faham antara rakyat yang berbilang kaum dapat hidup bersama secara harmoni. Surat khabar juga menyediakan tempat untuk menyuarakan pendapat dan pandangan mereka tentang hubungan etnik. Aktiviti-aktiviti mega Jom Heboh juga dipromosikan.

. Lagu adalah kaedah terbaik untuk mendidik seseorang kerana lebih senang diingat berbanding dengan teks dan dapat disebarkan dengan cepat di kalangan rakyat.satu peralatan untuk mendapat maklumat tentang isu-isu semasa. hiburan dan juga mendapat maklumat isutentang kesesakan lalu-lintas. laluDisebabkan pendengarnya terdiri daripada semua lapisan masyarakat dan sesuai untuk membuat seruan supaya rakyat Malaysia memandang berat terhadap kepentingan dan kebaikan perjalinan hubungan yang mesra antara etnik.Peranan Radio Radio .

Peranan Iklan Iklan dapat mempengaruhi minda seseorang kerana iklan menggunakan gambar dan warna yang menarik. Dengan ini. perasaan kekawanan akan timbul dan berakar dalam minda dan hubungan mesra terjalin. GambarGambar-gambar etnik di negara kita bukan sahaja mendidikan rakyat tentang kewujudan etnik berlainan tetapi juga dapat memupuk perasaan kekitaan. stesen televisyen sering menyiarkan iklan yang menunjukkan kemesraan antara setiap etnik tanpa mengira kaum. . Semasa hari perayaan.

aktivitiaktivitiaktiviti yang dianjurkan oleh setiap kaum. Dengan ini. kita akan memahami etnik tersebut dengan lebih mendalam. Melalui internet. Selain itu. . kita dapat mencari apa saja maklumat yang kita mahu. termasuk maklumat tentang setiap kaum. ia juga membolehkan golongan muda terdedah kepada maklumat pelbagai etnik.Peranan Internet Internet ialah satu bentuk telekomunikasi berbentuk rangkaian infomasi dari seluruh pelosok dunia.

Rancangan yang boleh menimbulkan isu-isu sensitif isudari segi hubungan etnik perlu disingkirkan. Televisyen membolehkan semua etnik terdedah kepada rancanganrancangan-rancangan berkaitan dengan kaum. . rakyat dapat mengetahui beritaberitaberita di seluruh negara dan apa yang berlaku sesama kaum. dan ini membolehkan rakyat memahami budaya etnik masingmasingmasing. Melalui televisyen.Peranan Televisyen Televisyen memainkan peranan penting dalam mengeratkan hubungan etnik.

.

internet.Dalam sejarah Negara kita sendiri telah menunjukan bahawa media massa boleh mengugat perpaduan etnik. majalah. Alat seperti computer. telefon mudah alih . GPRS. radio). risalah) dan media elektronik (tv. Kempen ini diwarwarkan melalui pelbagai media seperti media cetak (surat khabar. dan sebagainya telah memudahkan penyampaian maklumat kepada pengguna. . Semangat integrasi kaum mula diganggu-gugat sekitar tahun diganggu1969 apabila ada parti politik cuba mengadakan kempen pilihan raya dimana menjadi mangkin kepada peristiwa 13 MEI 1969.

Kebanyakan rancangan televisyen adalah drama-drama yang dramaberasaskan hiburan atau siaran langsung konsert atau siaran permainan peringkat dunia. media massa telah gagal dalam melaksanakan peranannya dalam hubungan etnik. Sebagai contohnya. Pengaruh asing yang tidak terkawal dan tidak bermoral turut membawa unsur-unsur ‘CULTURAL IMP ERALISMA’ unsur- .Namun demikian. Pengaruh barat telah meresap ke dalam pemikiran masyarakat kini terutama di kalangan remaja dan ini seterusnya dapat mengugat hubungan etnik serta perpaduan kaum di Negara kita. televisyen menyiarkan rancangan-rancangan rancanganyang tidak berkenaan dengan hubungan etnik.

. Namun adio selalunya menyebarkan maklumat yang berasaskan hiburan. contohnya lagu terbaru yang tidak berasaskan kepentinggan etnik. Ini menunjukkan kerajaan tidak mementingkan atau tidak mengambil berat dalam usaha mengekalkan hubungan etnik di Malaysia.Radio juga merupakan salah satu media massa yang berperanan dalam mengekalkan hubungan etnik.

kaum. terdapat bahasaetnik. surat khabar akan menyiarkan berita-berita beritayang sensitif dan menyentuh tentang pergauman. . Ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan atau jurang di antara pelbagai etnik atau bangsa yang masingmasingmasing menggunakan bahasa yang berlainan dalam pemilihan surat khabar. Malangnya. Seringkala.Surat khabar juga merupakan salah satu media massa dalam hubungan etnik. bahasabahasa yang berlainan dalam medium ini. Ini pergauman. dapat meregangkan hubungan antara kaum. ini. khabar.

Maklumat tentang hubungan etnik hanya digorek semula apabila disuruh membuat projek. justeru tidak mengambil berat tentang perkara ini. Remaja kini tidak lagi didedahkan kepada kepentingan mengekalkan hubungan etnik. . Selain itu. sistem tanpa wayar dan sebagainya. dengan adanya internet.Internet sering digunakan untuk menyebarkan maklumatmaklumat-maklumat palsu termasuk maklumat yang dapat menyebabkan perselisihan antara kaum. GPSR. ia boleh disalah gunakan untuk menghasut masyarakat.

Musuh negara boleh menyebarkan propaganda mereka untuk meruntuhkan benteng perpaduan hudungan etnik negara. Pihak yang tidak bertanggungjawab dapat menyebarkan berita palsu dan dapat menggugat keamanan negara lantas menyebabkan negara huru hara. Ini seterusnya akan menjejaskan hubungan rapat antara kaum serta pelbagai etnik di negara kita. laporan dan dasar kerajaan yang palsu dapat mendalamkan lagi jurang maklumat yang wujud . Pendedahan kepada pelbagai berita.

.

Rakyat Malaysia khasnya generasi muda perlu disedarkan bahawa hak dan kuasa sebenarnya terletak di tangan mereka sendiri. siaran dan laporan media massa yang dimahukan dan benar. Masyarakat sekarang perlu proaktif dan bijak agar tidak menjadi mangsa media massa yang mengambil kesempatan. . Wajarlah setiap orang di Malaysia memperlengkapkan diri mereka dengan kesedaran diri.Kesedaran Kesedaran ialah keupayaan seseorang untuk membezakan sesuatu yang baik daripada yang buruk. Amalan masyarakat yang positif perlu ada agar masyarakat kritikal dan boleh memilih progam sendiri.

Kita harus membina kekuatan dalaman dan belajar untuk menghadapi realiti kehidupan dengan lebih kritis dan arif. namun masih terdapat undangundang-undang untuk memantau pihak media massa yang tidak bertanggungjawab. mungkin melakukan sesuatu yang tidak diingini seperti mogok. lainPendidikan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dianggap penting dan mesti ditanamkan seawal yang mungkin. Kepada mereka yang kekurangan kesedaran mungkin terpengaruh oleh siaran dan laporan media massa yang tidak benar. Justerusnya. pemberontakan dan lain-lain. .Kuasa adalah di tangan masyarakat.

Kesimpulannya.Pengetahuan untuk membezakan kebenaran sesuatu seharusnya disasarkan kepada golongan muda agar generasi akan datang lebih prihatin akan isu-isu semasa dan isuhubungan etnik. . terutamanya di negara Malaysia yang berbilang kaum. kesedaran masyarakat dapat mengelakkan media massa daripada mendatagkan kesan negatif.

kebanyakan media massa akan memaparkan rancangan yang membawa unsurunsur-unsur cinta akan Negara. Contohnya apabila menjelang hari kemerdekaan. .Penguatkuasaan Dan Pembentukan UndangUndangUndang Baru Memandangkan media massa memainkan peranannya dengan berkesan dalam menyampaikan maklumat kepada orang ramai. maka setiap isu yang dipaparkkan oleh media massa dapat membawa pengaruh yang besar dalam hubungan etnik dalam negara terutamanya berkaitan dengan unsur perkauman. Hal ini dapat membangkitkan semangat patriotisme di kalangan rakyat dan seterusnya mengukuh hubungan yang harmoni antara kaum.

ini mungkin akan membangkitkan konflik antara kaum dan mungkin juga mencetuskan perkara seperti 13-MEI berlaku lagi. . undang-undang perlulah dikuatkuasakan dan undangpembentukan undang-udang baru untuk mengawal undangmedia massa adalah amat diperlukan. hubungan harmoni antara kaum dalam negara akan terancam.Sebaliknya jika media massa memaparkan isu-isu yang isuakan membangkitkan isu perkauman. Contohnya jika sesebuah surat khabar memaparkan isu tentang keistimewaan orang Melayu. 13Oleh itu.

rancangan yang mengandungi unsur-unsur seks yang unsurtidak melampau. 18PL . Unsur sensitif yang dimaksudkan termasuklah isu-isu perkauman isudan unsure-unsur lucah serta ganas. unsureMaka wujudlah gred-gred seperti 18SX. . 18PL dan U yang gredmengelaskan rancangan rancangan televisyen ataupun radio.rancangan yang mempunyai unsur-unsur unsuragama. 18SG.rancangan yang mempunyai unsurunsurunsur ganas. 18SG .Sebenarnya telah wujudnya undang-undang yang menyatakan undangbahawa setiap bahan yang hendak disiarkan seharusnya melalui satu proses penapisan yang akan menapiskan unsur-unsur sensitif unsurdaripada tersebar ke dalam kalangan orang ramai. 18SX . Gred U ialah rancangan yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat.

masih terdapat orang yang mengambil kesempatan untuk memaparkan bahan-bahan tersebut sama ada untuk bahantujuan mengaut keuntungan. UndangUndang-undang untuk mengharamkan pemaparan bahanbahanbahan lucah sememangnya telah wujud. . Namun.SyarikatSyarikat-syarikat media massa yang tidak mematuhi undangundangundang yang ditetapkan ini perlulah dikenakan hukumam yang lebih tegas seperti hukuman penjara dalam tempoh yang lebih panjang ataupun dendaan wang yang melibatkan jumlah yang lebih besar. LangkahLangkah-langkah seperti ini adalah untuk mencegah unsurunsurunsur yang akan mencetuskan konflik perkauman daripada tersebar ke dalam kalangan masyarakat.

Perasaan benci akan melarat jika tidak diambil tindakan dengan segera. .Tindakan ini mungkin akan mencetuskan konflik antara kaum. Konflik antara kaum akan berlaku dan hubungan harmoni antara kaum akan terancam dan keadaan aman dalam negara akan termusnah. Tindakan tegas seperti menyita kedai ataupun menggantung lessen perniagaan boleh diambil supaya mereka tidak dapat melakukan perkara sedemikian lagi.

tindakan untuk memaparkan unsur-unsur sensitif perlulah unsurditegah demi mewujudkan negara Malaysia yang aman dan damai. pembatalan kewarganegaraan bagi seseorang yang cuba mencetuskan salah faham antara kaum. Secara ringkas. Jadi. Contohnya. .UndangUndang-undang yang lebih berkesan untuk menyekat aliran unsurunsur-unsur yang akan mencetuskan konflik antara kaum perlulah diwujudkan. media massa mampu mengekalkan hubungan yang harmoni jika media massa memaparkan unsur-unsur cinta unsurakan negara maka semangat patriotisme dapat diwujudkan. Hukuman yang lebih tegas juga perlu dikenakan ke atas mereka yang didapati bersalah.

.

Surat khabar merupakan media massa yang lebih tradisional. kerjasama dan toleransi antara kaum sering dipaparkan di surat khabar. .SENANG DICAPAI Salah satu sebab yang utama yang membolehkan media massa berpengaruh dalam hubungan etnik adalah kerana ia senang dicapai. Perkara seperti interaksi. Kehidupan harian kita memang tidak dipisahkan daripada cangkuman media massa.

Oleh yang demikian. pembaca akan lebih memahami kebudayaan semua kaum dan dengan ini. . Pengaruh surat khabar sebagai salah satu media massa memang tidak dapat dinafikan kerana ia dapat menghantar mesej tentang interaksi etnik-etnik kepada etniksemua kaum. hubungan antara etnik dapat dirapatkan lagi .Dengan membaca surat khabar. Dengan lebih memahami kebudayaan dan adat resam pelbagai kaum. persefahaman dan persepakatan dapat diperkukuhkan lagi. semua kebudayaan itu dapat dipersatukan sebagai budaya Malaysia. bukan lagi budaya satu persatu bagi sesuatu kaum.

Internet turut memainkan peranan pentingnya sebagai satu media elektronik yang amat efektif dan merupakan halaman baru terhadap rakyat untuk memperolehi pengetahuan baru. Radio turut memberikan sumbangan dalam mengeratkan hubungan etnik. . sesetengah perayaan dapat disiarkan secara langsung dan rakyat dapat menyaksikan perayaan tersebut walaupun tidak berada pada tempat yang berlangsung.Pada zaman yang moden ini. Melalui televisyen. Perkongsian kegembiraan menyambut raya mengeratkan hubungan etnik. pembangunan dalam media massa adalah sangat pesat sehinggalah media massa elektronik tidak lagi terhad kepada televisyen dan radio sahaja.

laporan berita dan aktiviti-aktiviti tentang aktivitiinteraksi etnik melalui televisyen dan radio yang senang dicapai itu akan terus berperanan penting dalam mengeratkan lagi hubungan sesame etnik . . Oleh itu. semua kaum akan lebih menghargai keunikan kebudayaan etnik lain dan hubungan sesama etnik dapat dieratkan lagi. Televisyen dan radio sebagai media massa elektronik yang senang dicapai dan berupaya ditanggung oleh semua keluarga memang menular ke dalam kehidupan harian kita semua.Berita tentang interaksi kaum akan disampaikan melalui udara kepada semua rakyat. Dengan ini.

Pengaruh media massa dalam hubungan etnik • • Pada masa kini. Di samping itu. maka rakyat digalakkan membeli dan membaca bahan bacaan ini. surat khabar dan majalah merupakan bahan bacaan yang amat umum dalam kehidupan kita. Dengan pengenalan “wireless”. Surat khabar dan majalah boleh didapati di merata tempat dengan harga yang berpatutan. seseorang lebih bebas menggunakan internet di mana-mana manadan bila-bila. iaitu internet semakin popular di negara kita. satu bentuk media massa yang terbaru. bila- .

rakyat umum akan senang didedahkan kepada maklumat dan konsep yang dipaparkan oleh media massa dan ini membantu mereka mengenali. Jadi. . perpaduan antara etnik dan konsep integrasi bangsa dapat diterapkan dalam hati pengguna media massa. memahami dan seterusnya menerima konsep atau maklumat yang disiarkan.Kesenangan mencapai perkhidmatan media massa oleh rakyat umum secara langsungnya memudahkan penyaluran informasi kepada pembaca atau penontonnya. Dari aspek kebaikan kita lihat.

Berita atau program yang dipengaruhi perspektif peribadian pengarang dan mungkin bukan keadaan benar. Hal demikian akan berlaku jika media mass dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak pihakbertanggungjawab untuk memaparkan unsur atau maklumat yang negatif. KeadaanKeadaan-keadaan tersebut boleh merosakkan perpaduan negara dan mungkin menimbulkan kesalahfahaman di kalangan rakyat.• • • • Walau bagaimanapun. pengaruh media massa boleh disalahgunakan dan mendatangkan kesan negatif terhadap perpaduan negara. . Kemungkinan lain ialah apabila maklumat atau konsep yang bias dan tidak objektif dipaparkan oleh media massa.

sain dan teknologi. Selain itu. . Rakyat umum mendapat pelbagai informasi daripada media massa seperti barang jualan. perkhidmatan. majalah-majalah seperti Dewan Masyarakat majalahmembuka ruangan yang meletakkan sejarah Malaysia atau tokoh yang dapat memupuk semangat kebangasaan. Media massa merupakan satu alat yang baik untuk menyalurkan konsep bersatu-padu kepada rakyat. bersatuDengan ini. idea perpaduan kebangsaan dapat diterapkan dalam hati pembaca.Pengaruhnya boleh dilihatkan melalui peranan media massa sebagai sumber informasi. hiburan serta perkembangan semasa dalam negeri ataupun luar negeri.

Di samping itu. media massa seperti radio dan televisyen boleh menyiarkan program yang bertema perpaduan etnik. Media radio dan televisyen mempunyai kelebihan dalam penyebaran maklumat sebab mereka menyalurkan maklumat dalam bentuk audio dan visual juga di samping bentuk bertulis. Selain itu. media massa merupakan salah satu saluran bagi kerajaan untuk mempromosikan dan meyemaikan konsepkonsepkonsep kenegaraan yang dilancarkan. Keadaan ini membantu penyebaran maklumat dan mencapai tujuan utama media massa. .

Mekanisme ini dapat kita lihatkan dalam program perbincangan di mana orang ramai boleh menelefon dan mengemukakan pendapat sendiri. gerakan dan seruan kerajaan seperti kempen budi bahasa budaya kita. . Hal ini boleh berlaku disebabkan penonton atau pendengar boleh menelefon semasa program dijalankan (call in). Penyebaran pengaruh media televisyen dan radio lebih berkesan berbanding dengan media suratkhabar dan majalah. Malah media radio dan televisyen membenarkan komunikasi bukan sahaja satu arah bahkan dua arah. Media massa juga merupakan platfom orang ramai mendapat matlumat dan penjelasan tentang isu-isu negara. konsep bangsa Malaysia dan sebagainya dapat kita lihatkan di atas media massa.Pelbagai kempen. isuMedia massa juga boleh berfungsi sebagai “jambatan” antara anggota masyarakat dengan memaparkan kebudayaan dan adat kaum lain.

Filem-filem ini memberi iktibar dan pengaruh Filemnasionalisme kepada penonton di samping perasaan terhibur sahaja. Kita harus berhatimenggunakan media massa untuk membawa kebaikan kepada kita semua dan bukan sebaliknya. filem-filem yang bertujuan meningkatkan kesedaran filemnasionalisme juga banyak disiarkan seperti Bukit Kepong dan Leftenan Adnan. LaguLagu-lagu berteraskan perpaduan etnik juga sering disiarkan oleh stesen radio dan televisyen. Selain itu. Kesimpulannya. pelbagai iklan yang bertujuan memupuk perpaduan kaum telah disiarkan dalam media radio dan televisyen.Oleh yang demikian. . Contoh lagu seperti Jalur Gemilang. Contohnya yang sering dapat kita tengok adalah iklaniklaniklan sempena hari kemerdekaan. pengaruh media massa tidak dapat kita abaikan malah kita kena mengawalnya dengan berhati-hati.