P. 1
Kemahiran AmaliGeog K2 Penduduk Dan Sumber

Kemahiran AmaliGeog K2 Penduduk Dan Sumber

|Views: 862|Likes:
Published by ng_wen_7

More info:

Published by: ng_wen_7 on Oct 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

Tema 1: Kemahiran Amali Penduduk dan Sumber

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
Elemen Kemahiran Graf Rajah dan Carta Peta Tematik Huraiannya Membina dan mentafsirkan graf garis (poligraf) dan graf bar. Membina dan mentafsirkan rajah:( Rajah Piramid, Rajah bulatan berbahagi dan Rajah Segiempat Bujur Berbahagi) Membina dan mentafsirkan peta Koroplet, Peta Titik, Peta Bulatan Berkadar dan Peta Aliran.

HASIL PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari tema ini pelajar akan dapat: • • • • Membina pelbagai jenis graf, rajah/carta dan peta tematik dengan mengaplikasikan teknik kartografi yang betul. Mentafsirkan pola atau corak yang terhasil daripada graf, rajah/carta dan peta yang dilukiskan. Menganalisiskan sebab-sebab sesuatu pola/corak yang terhasil. Meramalkan fenomena geografi yang boleh terjadi akibat pola/corak tersebut.

FOKUS PEMBELAJARAN
Kemahiran amali penduduk dan sumber menumpukan kepada kemahiran membina, mentafsir dan menganalisis pelbagai jenis data penduduk seperti kadar kelahiran, kadar kematian, kepadatan penduduk, data migrasi, data umur dan jantina serta lain-lain ke dalam bentuk graf, carta, rajah dan peta tematik (peta koroplet, peta titik, peta bulatan berkadar dan juga peta aliran). 1.1

MEMBINA DAN MENTAFSIRKAN GRAF.
Membina Graf Garis.

1.1.1 a)

Konsep: Graf garis ialah garisan yang menyambungkan titik-titik (poin) di atas kertas graf yang mengandungi paksi X dan paksi Y. Di peringkat ini graf garis yang hendak dibina ialah graf garis banyak (poligraf).

Gerakerja Membina Graf Garis (Poligraf): Langkah 1: Telitikan data yang diberi dalam soalan dan kenalpastikan nilai maksima serta nilai minima. Langkah 2: Pilih satu skala yang sesuai yang boleh meliputi semua data dan boleh diplotkan di dalam sehelai kertas graf sahaja. Sebaiknya skala yang dipilih tidak terlalu besar atau terlalu kecil sehingga mencacatkan kesan nampak (Visual impact) graf garis yang dilukis itu. Langkah 3: Sediakan paksi X dan paksi Y di atas kertas graf. Paksi X mewakili tahun manakala paksi Y mewakili nilai. Tandakan nilai bagi setiap 1 CM di atas paksi Y dan nyatakan unitnya dihujung paksi tersebut. Langkah 4: Tandakan setiap nilai data yang terdapat dalam soalan. Penandaan nilai mestilah bermula di atas paksi X. Sambungkan setiap nilai menjadi garisan-garisan. (Ingat – Plotan bagi graf garis mestilah bermula di atas Paksi X, tidak boleh sama sekali dijarakkan dari paksi X. Oleh sebab itu bagi nilai yang pertama di atas paksi Y iaitu 0 dan tahun yang pertama di atas paksi Y mestilah bermula di persilangan paksi X dan Y tersebut) Langkah 5: Lengkapkan graf anda dengan tajuk, skala dan petunjuk. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas graf, skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk boleh ditulis di hujung setiap garisan yang telah diplot itu). Lihat Contoh 1 di bawah: Jadual 1 menunjukkan penduduk di wilayah-wilayah terpilih dunia dari tahun 1900 hingga tahun 1990. Jadual 1: Penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia 1900 – 1990 (Juta orang)
Wilayah Afrika Amerika Latin Amerika Utara Asia Eropah 1900 120 63 81 915 423 1930 155 109 135 1072 532 Tahun 1950 200 163 167 1376 576 1970 344 283 228 2056 705 1990 648 448 276 3108 786

a) Berdasarkan jadual 1, lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990.

Lihat graf garis yang telah dilukis di sebelah Graf garis menunjukkan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990.

1.1.1 b)

Menganalisis dan mentafsir Graf Garis.

Menganalisis graf garis memerlukan kemahiran mengadunkan pengentahuan sedia ada dengan pola atau bentuk graf yang terhasil. Komponen penganalisisan dan pentafsiran merangkumi pola atau corak graf yang terhasil, sebab-sebab mengapa pola tersebut bersifat demikian dan juga elemen kajian masa depan (KMD) seperti mencadangkan langkah, meramalkan kesan jangka panjang dan sebagainya. Terdapat empat jenis pola atau corak atau trend atau arah alir yang boleh dikenalpasti dari sesebuah graf garis. Iaitu : i) ii) iii) iv) Pola atau trend peningkatan atau penurunan secara mendadak. Pola atau trend peningkatan atau penurunan secara gradual (perlahanlahan) Pola atau trend yang stabil – konstan (garis lurus yang mendatar) Pola atau trend yang tidak stabil/tidak menentu – mengalami kenaikan dan penurunan dalam tempoh masa yang tertentu.

Lihat contoh soalan pentafsiran di bawah: b) i) Jawapannya: Wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ialah wilayah ASIA. ii) Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut. Jawapannya: Kepesatan pertumbuhan penduduk di Asia berlaku selepas tahun 1950. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya: (1) Peningkatan kadar kelahiran dan pengurangan kadar kematian ekoran daripada kemajuan taraf kesihatan serta teknologi perubatan yang dapat mengawal pelbagai penyakit merbahaya serta dapat mengurangkan resiko kematian bayi di samping meningkatkan jangka hayat penduduk. (2) Aras kesuburan (Fertiliti) wanita yang tinggi berkaitan dengan peratus penduduk dalam kumpulan umur subur yang ramai (misalnya 15 hingga 44 tahun) serta amalan Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat

Bangladesh dll yang sesuai. Pertumbuhan penduduk yang pesat memungkinkan sumber-sumber alam sesebuah negara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertumbuhan tersebut.perindustrian.perkahwinan pada usia muda membangun.jangka hayat meningkat yang seterusnya mendorong peningkatan kelahiran. Filipina. adat dan status quo masyarakat.1945) mengurangkan kematian penduduk secara besar-besaran akibat peperangan.sumber bahan api fosil.infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah. India. khususnya di negara-negara Asia yang sedang (3) Kegagalan Program Kawalan Penduduk/Perancangan keluarga di sesetengah negara Asia yang disebabkan oleh taraf pendidikan yang masih rendah. (3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air . Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah. Kegagalan program perancangan keluarga boleh juga dikaitkan dengan keperluan buruh/tenaga kerja oleh sesebuah keluarga khususnya dalam sektor pertanian tadisional. peningkatan tenaga buruh dan kemajuan ekonomi. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit. Persaingan guna tanah untuk petempatan. Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan. bijih timah. (4) Bertambahnya pengeluaran sumber-sumber makanan khususnya pada era revolusi hijau yang memungkinkan pertumbuhan pesat penduduk Asia dapat ditampung daripada mengalami krisis makanan dan kebuluran. Di samping memberi ruang kepada negara-negara Asia mengubah polisi kependudukan dan sosio-ekonomi negara masing-masing ke arah pertambahan penduduk.pembandaran. Kedapatan lebih banyak sumber makanan berzat/berkhasiat serta amalan pemakanan/diet yang seimbang di kalangan penduduk telah menjamin kesihatan penduduk bertambah. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: . Jawapannya: Memilih sebuah Negara di Asia yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat seperti Indonesia. halangan agama. c) Pilih sebuah negara di Asia. (5) Kestabilan politik. Tamatnya perang dunia ke dua (1939 . bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. kadar kematian berkurangan.pertanian. harganya semakin mahal. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut.

. sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk.akibat pertambahan industri. sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh.kenderaan.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Pembangunan sumber alam meningkat. (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian. (5) Kesan positif.

Paksi X mewakili tahun/elemen/unsur manakala paksi Y mewakili nilai. Graf bar cermin pula mempunyai nilai paksi tegak yang positif dan negatif. graf bar kompaun dan juga graf bar cermin. skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk di tulis di ruang bawah graf bar). Tandakan nilai bagi setiap 1 CM di atas paksi Y dan nyatakan unitnya dihujung paksi tersebut.1. Pilih satu skala yang sesuai yang boleh meliputi semua data dan boleh diplotkan di dalam sehelai kertas graf sahaja. Graf bar komponen atau graf bar majmuk mempunyai turus yang bertingkat-tingkat manakala graf bar kompaun mempunyai turus yang berbaris-baris. Seterusnya buat plotan bar atau turus mengikut nilai-nilai data yang terdapat dalam soalan. Misalnya jika data itu melibatkan perubahan (angka positif dan negatif) maka graf bar yang sesuai dibina ialah graf bar cermin. Kenalpastikan kaedah graf bar yang hendak dibina samada bar kompaun.1. Pada amnya graf bar terdiri daripada tiga jenis iaitu graf bar komponen. di sebelah atasnya paksi Y yang bernilai positif manakala di sebelah bawahnya ialah paksi Y yang bernilai negatif. Penandaan nilai mestilah dijarakkan dari paksi Y (sebaik-baiknya berjarak 1 CM). Oleh sebab itu plotan bar adalah berlawanan dengan plotan graf garis. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas graf. Paksi X berada di tengah graf. Konsep: Graf bar atau graf palang ialah graf yang mempunyai turus-turus secara menegak. Langkah 4: Tandakan setiap nilai data yang terdapat dalam soalan. Sebaiknya skala yang dipilih tidak terlalu besar atau terlalu kecil sehingga mencacatkan kesan nampak (Visual impact) graf bar yang dilukis itu. skala dan petunjuk. Langkah 2: Kenalpastikan nilai maksima serta nilai minima dalam data tersebut.2 a) Membina Graf Bar. (Ingat – Plotan bagi graf bar mestilah dijarakkan antara satu bar dengan bar yang lain. bar komponen atau graf bar cermin. Langkah 3: Sediakan paksi X dan paksi Y di atas kertas graf. Jika graf garis perlu rapat dan bermula di atas paksi Y manakala plotan bar mesti renggang dari paksi Y dan renggang antara bar-bar yang dibina) Langkah 5: Lengkapkan graf anda dengan tajuk. Gerakerja Membina Graf Bar: Langkah 1: Telitikan data yang diberi dalam soalan dan baca soalan dengan teliti. Lihat Contoh 2 di sebelah: .

Negeri Johor Kedah Kelantan Terengganu Pahang Melaka Perak Selangor Pulau Pinang Bil. maka calon mestilah dahulu mengira nilai migrasi bersih bagi setiap negeri dengan menggunakan formula berikut: Migrasi Bersih = Migrasi Masuk ▬ Migrasi Keluar.Migrasi keluar (orang) 26 880 16 266 14 113 9 361 23 635 11 993 35 317 38 536 16 736 a) Berdasarkan jadual 2. lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan bilangan migrasi bersih mengikut beberapa buah negeri terpilih di Semenanjung Malaysia pada tahun 1998.Migrasi Masuk (orang) 30 838 19 357 11 069 14 979 25 957 9 161 25 753 61 048 12 664 Bil. Jika nilai migrasi bersih yang diperolehi mempunyai nilai positif dan negatif maka graf bar yang perlu dilukis ialah graf bar cermin.Contoh 2: Jadual 2 di bawah menunjukkan bilangan migrasi masuk dan migrasi keluar di beberapa buah negeri terpilih Semenanjung Malaysia pada tahun 1998. Jadual 2: Bilangan migrasi masuk dan migrasi keluar di beberapa buah negeri terpilih Semenanjung Malaysia pada tahun 1998. Sekiranya nilai yang diperolehi positif . Penyelesaian: Oleh kerana soalan meminta calon melukiskan graf bar yang menunjukkan Migrasi Bersih.

pilih satu skala yang sesuai bagi mewakili semua data.5cm 2. Bahagikan nilai migrasi bersih dengan skala anda untuk memperolehi panjang setiap bar yang akan dilukis nanti.8cm 1. Lihat Jadual nilai migrasi bersih dan panjang setiap bar di sebelah: Jadual : Nilai Migrasi Bersih dan Panjang Setiap Bar. Negeri Bil. Berdasarkan nilai migrasi bersih yang diperolehi itu.Migrasi keluar (MK) Migrasi Bersih (MM – MK) Panjang bar 1cm = 2000 org.9 cm 1. Skala yang dipilih: 1 CM = 2000 Orang.0 cm Lihat graf bar yang dilukis di sebelah: .Migrasi Masuk (MM) Bil. Johor Kedah Kelantan Terengganu Pahang Melaka Perak Selangor Pulau Pinang 30 838 19 357 11 069 14 979 25 957 9 161 25 753 61 048 12 664 26 880 16 266 14 113 9 361 23 635 11 993 35 317 38 536 16 736 3 958 3 091 –3 044 5 618 2 322 –2 832 –9 564 22 512 –4 072 1.4cm – 4.5 cm – 1.1 cm – 1.2cm – 2.7cm 11.sahaja atau negatif sahaja maka calon boleh memilih untuk melukis graf bar komponen atau graf bar kompaun bergantunglah kepada kesesuaiannya.

Graf bar menunjukkan migrasi bersih bagi beberapa buah negeri Terpilih di Semenanjung Malaysia pada tahun 1998. .

canggih dan jaringan yang padat akan memudahkan pergerakan. 4. Sebab-sebab: (Boleh dibincangkan secara perbandingan antara faktor tarikan dan faktor tolakan . b) Mengapakah sesetengah negeri di Pantai Barat Semenanjung Malaysia mengalami kadar migrasi masuk yang tinggi berbanding dengan negeri-negeri di pantai timur dan utara semenanjung. Antara sebab-sebab yang boleh dibincangkan ialah: 1. Faktor Urbanisasi. Boleh dibuktikan dengan nama-nama IPTA atau IPTS . Sistem pengangkutan yang cekap. graf bar juga perlu dianalisis dan ditafsirkan daripada segi polanya. Jawapannya: 1. Peluang pendidikan.Selangor dan Perak. 2. meningkatkan . sebab-sebab. 3.lebih maju/pesat membangun yang menawarkan pelbagai kemudahan yang menarik.berbanding dengan negeri-negeri pantai timur dan utara semenanjung. Mengenalpasti dengan tepat negeri di pantai barat yang mempunyai kadar migrasi masuk yang tinggi . Tarikan kemudahan bandar yang begitu banyak di negeri-negeri pantai barat berbanding dengan negeri-negeri lain.judul isinya masih lagi sama). Lihat contoh soalan analisis di bawah.1. Bandar yang lebih besar.boleh dibuat perbandingan dengan negeri-negeri lain.1. kesan serta cadangan mengatasi hasil daripada sesuatu bentuk bar yang terhasil. Faktor sistem pengangkutan. Di peringkat ini calon mestilah berupaya mengadunkan pengentahuan yang dimilikinya dengan kemahiran amali yang dibuat.. Peluang perkerjaan yang luas dan tawaran gaji yang lumayan terutamanya dalam sektor perindustrian dan perkhidmatan khususnya di bandar-bandar besar dalam negeri yang berkenaan. Sepertimana graf garis.cepat.2 b) Menganalisis dan Mentafsir Graf Bar. Peluang pendidikan tinggi juga lebih luas dan terbuka khususnya di negeri Selangor. Faktor pemangkin migrasi. Peluang perkerjaan.

Terdapat tiga pengiraan penting untuk membina sesebuah carta pai iaitu.3 a) Membina Carta Pai (Rajah Bulatan Berbahagi).1. pengiraan sudut sektor dan juga pengiraan peratus sudut sektor. Sebaiknya panjang jejari mestilah sesuai untuk menghasilkan bulatan agar tidak terlalu besar atau terlalu kecil. 1.darjah ketersampaian antara negeri-negeri pantai barat dengan negeri-negeri yang lain. Langkah 4: Kirakan sudut sektor bagi setiap elemen yang terdapat dalam jadual dengan menggunakan formula berikut: Nilai Bagi Setiap Elemen . Bahagikan nilai puncakuasa dua yang diperolehi dalam langkah (2) di atas dengan nilai skala yang telah dipilih itu. pengiraan skala jejari bulatan. Nilai jejari boleh dikira dengan menggunakan formula berikut: Jejari = √ jumlah Apabila sudah dipuncakuasaduakan maka nilai yang diperolehi bukan lagi dalam unit biasa tetapi bertukar menjadi UNIT PUNCAKUASADUA. Langkah 3: Berdasarkan nilai puncakuasadua ini. pilih satu skala yang sesuai yang boleh diguna untuk mengira panjang jejari. Langkah 2: Campurkan semua nilai data mengikut sektor bagi tujuan mencari jejari. Carta pai mempunyai beberapa nama seperti Rajah Bulatan Berbahagi dan juga Simbol Bulatan Berkadar. Gerakerja Membina Carta Pai (Rajah Bulatan Berbahagi): Langkah 1: Telitikan data yang diberi dalam soalan dan kenalpastikan berapa buah carta pai yang perlu dibina berasaskan kehendak soalan. Ia terdiri daripada bulatan yang dipecahkan kepada segmen –segmen atau sektor-sektor mengikut nilai sudut yang telah dikira.

(Ingat !. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas carta. skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk boleh ditulis di bahagian bawah carta pai anda itu. Melukis bulatan dengan menggunakan jangka lukis berdasarkan panjang jejari yang telah dikira dan juga menandakan bukaan sudut sektor bagi setiap elemen yang telah dikira dengan menggunakan jangka sudut di dalam bulatan berkenaan.264 Berdasarkan jadual 3 di atas siapkan sebuah rajah bulatan berbahagi bagi menunjukkan jumlah penduduk mengikut kumpulan umur di Malaysia pada tahun 2000. nilai peratus yang perlu ditulis dalam setiap bukaan sudut sektor dan bukannya nilai sudut berkenaan) Langkah 7: Lorekan atau warnakan setiap sudut sektor dengan lorekan atau warna yang berlainan dan seterusnya lengkapkan carta pai anda dengan tajuk. Langkah 6: Mengira peratus setiap sudut sektor dengan menggunakan formula berikut: Nilai Bagi Setiap Elemen x 100% Jumlah Keseluruhan Elemen Nilai peratus ini mestilah dimasukkan ke dalam setiap bukaan sudut sektor bulatan tersebut.64 tahun Lebih dari 65 tahun Jumlah Jumlah Penduduk (‘000) orang 7. Kumpulan Umur Bawah 15 tahun 15 . skala dan petunjuk. 681 898 23. Lihat Contoh 3 di bawah: Jadual 3 di bawah menunjukkan jumlah penduduk mengikut kumpulan umur di Malaysia pada tahun 2000. . 684 14.x 360° Jumlah Keseluruhan Elemen Langkah 5: Membuat plotan.

684.000 x 360º 23.000 898.000 = 4823.86% 360º 227.000 =227.000 14.823 CM.2º x 100 = 63. (Lihat Jadual di bawah) Kumpulan umur Jumlah Pendudu k Sudut Sektor % sudut sektor : Formulanya: Formulanya: Nilai sudut sektor Nilai x 100% 360º 360º Jumlah 7. Langkah 2: Mengira sudut sektor dan peratus sudut sektor.9º 15 – 64 tahun 14.000 =118.Langkah 1: Mengira skala jejari: Formula: √ JUMLAH = √ 23.9º x 100 = 33.264.27 ÷ 1000 4.264.000 Lihat Rajah Bulatan Berbahagi yang dilukis di sebelah: .684.681.02% x Bawah 15 tahun 7.11% 360º 118.000 x 360º 23.000 =13.2º Lebih 65 tahun 898.681.27 unit puncakuasadua Skala Jejari = 1 CM = 1000 unit puncakuasdua = Panjang jejari = 4823.9º 360º 13.264.000 x 360º 23.9º x 100 = 3.264.

Rajah Bulatan Berbahagi menunjukkan jumlah penduduk mengikut kumpulan umur di Malaysia pada tahun 2000. .

Langkah 3: Di atas sehelai kertas graf (biasanya dibuat melintang).struktur guna tenaga dan nisbah tanggungan. kaitannya dengan transisi demografi. tahap pembangunan yang dicapai oleh sesebuah negara dan sebagainya. kadar kelahiran dan kadar kematian.1. bahagikan secara seimbang antara jantina lelaki dan perempuan. Daripada rajah piramid ini kita boleh mentafsirkan pelbagai ciri demografi dan juga ciri pembangunan yang telah. diikuti peringkat umur dewasa dan diakhiri dengan golongan tua di puncaknya. Diantaranya seperti nisbah jantina. Pilih satu skala yang sesuai yang boleh meliputi semua data dan boleh diplotkan di dalam sehelai kertas graf sahaja. sedang dan akan dialami oleh sesebuah negara. Konsep: Rajah piramid adalah sejenis graf bar yang telah dibentukkan seperti piramid. jangka hayat penduduk. Ciri Jantina pula berada di sebelah kiri dan kanan rajah tersebut. Kenalpastikan kaedah rajah piramid yang diperlukan oleh soalan. Ia menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk di sesebuah negara pada tahun-tahun tertentu. taraf kesihatan penduduk.1. Langkah 1: Telitikan data yang diberi dalam soalan dan baca soalan dengan teliti. Sebaiknya skala yang dipilih tidak terlalu besar atau terlalu kecil sehingga mencacatkan kesan nampak (Visual impact) graf bar yang dilukis itu. Gerakerja membina rajah piramid. Sifatnya berlapis-lapis bermula dengan struktur umur yang paling muda. Langkah 2: Kenalpastikan nilai maksima serta nilai minima dalam data tersebut.4 a) Membina Rajah Piramid. . Di tengah-tengah kertas graf tersebut (sebaik-baiknya berjarak 2 CM) Susunkan kumpulan umur yang dimulai dengan kumpulan umur paling muda sebagai tapak piramid manakala kumpulan umur paling tua sebagai puncak piramid.

Lihat rajah Piramid di sebelah untuk menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia bagi tahun 1997.29 30 .59 60 . lukis rajah piramid yang sesuai untuk menggambarkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 1997. Jadual 4: Struktur umur dan jantina penduduk Malaysia.49 50 .9 10 .39 40 .19 20 . Lihat Contoh 4 di sebelah: Jadual 4 menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 1997. skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk di tulis di ruang bawah rajah. Kumpulan Umur 0 . Kedudukan barbar ini adalah bertindan mengikut kumpulan umur tersebut. 1997. .Langkah 4: Tandakan nilai-nilai mengikut skala di bahagian tapak piramid yang mewakili jantina lelaki dan perempuan bermula dengan nilai 0 di sempadan kumpulan umur masing-masing. skala dan petunjuk. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas rajah. sila buat plotan bar. Langkah 5: Lengkapkan rajah piramid anda dengan tajuk. Panjang bar bagi setiap kumpulan umur dan jantina adalah bergantung kepada nilai data dalam soalan yang diplot berdasarkan skala yang telah ditetapkan. Berdasarkan data-data yang diberi dalam soalan.69 70 dan lebih Lelaki (‘ 000) 2612 2357 2017 1653 1168 684 386 206 Perempuan (‘000) 2455 2225 1876 1584 1111 656 414 261 a) Berdasarkan jadual 4.

Rajah Piramid menunjukkan struktur penduduk Malaysia bagi tahun 1997. umur dan jantina .

Diantaranya seperti nisbah jantina.1.4 b) Menganalisis dan Mentafsir Rajah Piramid. program perancangan keluarga yang kurang berkesan dan amalan perkahwinan di usia muda masih berlaku.Jangka hayat masih lagi rendah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan taraf kesihatan. taraf kesihatan penduduk. Puncak semakin sempit . kadar kelahiran dan kadar kematian. tahap pembangunan yang dicapai oleh sesebuah negara dan sebagainya. 1997 ialah: 1.Menunjukkan kadar kelahiran masih lagi tinggi/terus meningkat dan kadar kematian semakin merosot. Kumpulan umur tua . ii) Huraikan kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. Jawapannya: b) i) Sila rujuk rajah . sedang dan akan dialami oleh sesebuah negara. Jelaskan cirri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997. Tapak yang lebar .Ciri-Ciri Utama Penduduk Malaysia. jangka hayat penduduk. kaitannya dengan transisi demografi.1. Lihat contoh di bawah: b) i) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis pada soalan (a).struktur guna tenaga dan nisbah tanggungan. 2. Daripada rajah piramid ini kita boleh mentafsirkan pelbagai ciri demografi dan juga ciri pembangunan yang telah.

. Ciri Jantina. Pertumbuhan penduduk yang agak pesat sebagai satu aset membekalkan tenaga kerja/tenaga buruh pada masa hadapan untuk mempercepatkan lagi pembangunan sektor-sektor ekonomi seperti pertanian. Pertambahan perbelanjaan kerajaan. Hal ini disebabkan oleh teknologi perubatan yang ada masih tidak berupaya untuk mengawal penyakit merbahaya seperti jantung. 3. Komposisi umur . darah tinggi. Perbelanjaan yang besar amat diperlukan dalam menyediakan kemudahan asas. Pasaran domestik menjadi semakin besar/kuasa-kuasa pasaran semakin kuat dan kesan positif dari perluasan pasaran diperolehi .kanak-kanak dan belia) masih ramai berbanding dengan golongan dewasa dan tua iaitu kira-kira 44% daripada jumlah penduduk negara. Ini menggambarkan nisbah tanggungan masih lagi besar khususnya di usia persekolahan. perubatan percuma. perindustrian. Perlunya pertambahan peluang pekerjaan agar sejajar dengan peningkatan penduduk dan keperluan guna tenaga dalam negara. faedah persaraan dan sebagainya. Ini menunjukkan warga tua perempuan lebih ramai berbanding lelaki. Bilangan penduduk lelaki mengatasi perempuan bagi setiap kumpulan umur kecuali pada kumpulan umur (60 . Pertumbuhan penduduk yang agak pesat menjamin peningkatan permintaan barangan dan perkhidmatan dan seterusnya menambahkan pengeluaran. Peluang pekerjaan perlu ditambah dalam sektor ekonomi moden seperti perindustrian dan perkhidmatan.sedikit relatif dengan kumpulan umur yang lain.69 tahun dan 70 tahun ke atas). kesihatan. Disamping amalan pemakanan yang tidak seimbang dan kesedaran penjagaan kesihatan yang masih rendah. b) ii) Kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. Disamping itu keperluan peruntukan yang khusus untuk menampung kebajikan warga tua yang semakin bertambah seperti rumah-rumah kebajikan. 1. Memperluaskan pasaran domestik. kencing manis.perkhidmatan dan sebagainya. pendidikan. Walaupun rajah piramid kelihatan seimbang tetapi pada keseluruhannya penduduk lelaki lebih ramai daripada perempuan melebihi hampir 500 000 orang. 4. Pertambahan peluang pekerjaan dalam semua sektor amat penting demi mengelakkan pengganguran pada masa hadapan.59 tahun) juga merupakan kumpulan umur yang produktif membantu memesatkan pertumbuhan ekonomi negara. 3. 4.Golongan muda (bawah 20 tahun . Kumpulan umur dewasa yang sedia ada (20 . reakreasi dan lain-lain bagi menampung keperluan penduduk yang ramai khususnya di bandar-bandar besar akibat migrasi penduduk muda. Kumpulan umur dewasa yang ada dengan kuasa beli yang agak tinggi juga menjamin pertambahan permintaan dan penawaran. 2.

Apa yang perlu di dalam pembinaan peta lorek ialah satu set data dan sebuah peta lakar yang menunjukkan sempadan pentadbiran yang sejajar dengan kawasan data yang diwakili seperti sempadan peringkat negara. Jadual 5: Jumlah penduduk dan keluasan tiap-tiap negeri di Malaysia pada tahun 1996.2 1 505.9 1 411.5 a) Membina dan Mentafsir Peta Tematik. Jadual 5 menunjukkan jumlah penduduk dan keluasan tiap-tiap negeri di Malaysia pada tahun 1996.1 Keluasan (KM²) 18 986 9 426 14 983 .1. mukim dan lain-lain Untuk memahami bagaimana peta lorekan ini dibuat sila ikuti contoh 5 di bawah. negeri. Peta koroplet atau Peta lorekan bernilai ini mewakili sesuatu selang jeda yang dilukiskan di dalam ruangruang yang berbeza nilainya dan dibezakan daripada segi kepadatan ton lorekannya.1. Negeri Johor Kedah Kelantan Penduduk (' 000) 2 496.1.daerah. Membina Peta Koroplet (Peta Lorek) Peta Koroplet (Choropleth) atau peta lorek adalah sebuah peta taburan yang bertujuan untuk menunjukkan kepadatan/densiti sesuatu data yang diwakilinya.5 ) 1. Peta ini selalunya digunakan untuk menunjukkan taburan khususnya kepadatan penduduk dan juga ekonomi kerana kedua-dua data ini mudah dikumpulkan.

2 349.2 746.7 73.4 1 358.9 1 213.2 268.3 213.9 2 083. Formula Kepadatan: Jumlah Penduduk ÷ Luas Kawasan Jadual : Kepadatan penduduk negeri-negeri di Malaysia pada tahun 1996.9 67.4 1 358.8 99.5 797.4 120.7 94.9 Keluasan (KM²) 18 986 9 426 14 983 1 650 6 643 35 965 21 005 795 1 031 73 620 124 449 7 956 12 955 243 91 Kepadatan (Orang / KM²) 131. Jawapan: Lihat penghitungan kepadatan penduduk di dalam jadual di bawah.9 2 456.9 1 213.2 1173.2 1 505.1 576.3 2 909. a) 576.5 159.7 948.2 .7 948.2 1 209. Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sabah Serawak Selangor Terengganu WP Kuala Lumpur WP Labuan Penduduk (' 000) 2 496.5 33.5 797.8 1 919.2 1 209.4 365.9 1 411.1 33.4 15.Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sabah Serawak Selangor Terengganu WP Kuala Lumpur WP Labuan Berdasarkan jadual 5.2 5592.9 67.9 1 650 6 643 35 965 21 005 795 1 031 73 620 124 449 7 956 12 955 243 91 Hitung kepadatan penduduk negeri-negeri di Malaysia pada tahun 1996.3 2 909.3 213.9 2 083.9 2 456.8 1 919.

Ini bermakna tidak ada satu data pun yang tidak boleh dimasukkan ke dalam mana-mana kelas yang dibuat nanti. patut. Seboleh mungkin angka atau selang jeda yang dipilih. Katakan saya memilih angka 100 sebagai selang jedanya. Oleh kerana angka ratus adalah angka yang paling banyak berulang iaitu di enam negeri maka angka jeda yang sesuai adalah antara angka 100 hingga 999. 2. Lihat Contoh berikut: Skala Jeda: 100 Orang/Km Persegi. Sesuatu tajuk mestilah dapat menunjukkan kaedah yang diguna dan apa yang diwakilinya.b) Berdasarkan hitungan yang telah anda buat pada soalan (a). 200. Supaya semua data boleh dimasukkan dalam mana-mana kelas anda patut menggunakankaedah kelas terbuka bagi kelas terbawah dan kelas teratas. Langkah 2.2 Menguji beberapa angka jeda. gunakan peta 1 untuk melukis peta koroplet bagi menunjukkan kepadatan penduduk negeri-negeri di Malaysia pada tahun 1996. . Dalam hal ini terlebih dahulu anda 2. Gerakerja Membina Peta Koroplet: Langkah 1. Tentukan dan tuliskan tajuk yang betul di ruang paling atas peta. 300 dan sebagainya. Jumlah kelas yang paling sesuai ialah antara 4 hingga 7 kelas. Selang Jeda ini mestilah sama atau seragam antara had kelas bawah dengan had kelas atas atau antara satu kelas dengan kelas yang lain Langkah 3: Membentukkan kelas-kelas Lorekan. Ingat!. minimun dan taburannya bagi tujuan menguji beberapa angka jeda yang sesuai.1 Meneliti data-data yang diberi dan perhatikan angka maksimun. Contoh : “Peta Koroplet Menunjukkan Kepadatan Penduduk Bagi Negeri-Negeri Di Malaysia Pada Tahun 1996”. Memilih Skala Jeda Yang Sesuai. “ Skala Jeda: 100 orang/km persegi”. mestilah boleh mewakili kesemua data yang ada. Untuk lebih mudah pilihlah angka-angka seperti 100.

. skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk di tulis di ruang bawah peta. tajuk. Dalam hal ini ada dua skema lorekan yang boleh dipilih iaitu. Kelas terbuka. Langkah 4: Memilih Skema Lorekan Yang Betul dan Sesuai. skala dan petunjuk. Justeru ton lorekannya bermula dengan jarang dan semakin lama semakin padat. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas peta. Skema lorekan yang dipilih mestilah dapat menunjukkan perbezaan kepadatan. skala dan Petunjuk. Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Langkah 5: Membuat Plotan. Sila lorekkan (dengan pensel sahaja) negeri-negeri mengikut skema lorekan yang telah dipilih. calon mestilah berhati-hati untuk menghasilkan plotan yang kemas. Bagi negeri yang padat ton lorekannya mestilah lebih gelap berbanding dengan negeri yang jarang kepadatan penduduknya.Kelas 1 : Kelas 2 : Kelas 3 : Kelas 4 : Kelas 5 : ≤ 100 101 ▬ 200 201 ▬ 300 301 ▬ 400 ≥ 401 Kelas terbuka. Apabila membuat plotan. Lengkapkan peta koroplet anda dengan tajuk. bersih dan sempurna.

Lihat peta koroplet yang dilukis di sebelah: Peta Koroplet Menunjukkan Kepadatan Penduduk Bagi Negeri-Negeri Di Malaysia Pada Tahun 1996 .

Dengan merujuk kepada peta koroplet yang dilukis. Dengan wujudnya pelbagai jenis rantaian ekonomi yang berkaitan dengan sektor perlombongan. Sebagai contoh Lembah Kelang di Selangor dan Lembah Kinta di Perak amat kaya dengan sumber bijih timah. . Sejarah pembangunan ekonomi yang lebih awal berlaku di kawasan pantai barat semenanjung berbanding dengan kawasan pantai timurnya.5 b) Lorek) Menganalisis dan mentafsir Peta Koroplet (Peta c) Berdasarkan peta koroplet anda itu. analisakan sebab-sebab mengapa negerinegeri di Pantai Barat Semenanjung lebih padat penduduknya berbanding dengan negerinegeri di Pantai Timur Semenanjung?. maka ia membuka lebih banyak peluang perkerjaan kepada penduduk yang seterusnya mempercepatkan pula proses migrasi masuk penduduk. Sejak era penjajah lagi negeri-negeri pantai barat menjadi tumpuan pembangunan ekonomi berikutan daripada adanya potensi sumber yang banyak. Bagi mempercepatkan pengeksploitasian sumber. penjajah telah memajukan kawasan ini dengan sistem pengangkutan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti berikut: 1. kemudahan penempatan serta kemudahan-kemudahan asas yang lain yang menyebabkan kawasan tersebut terus berkembang dengan pelbagai kegiatan perniagaan dan perkhidmatan. Akhirnya kawasan-kawasan perlombongan bijih timah menjadi padat penduduk.1.1. Justeru itu ia menjadi tarikan khususnya kepada migran-migran Cina bertumpu ke arahnya. jelas menunjukkan negeri-negeri pantai barat semenanjung mempunyai kepadatan yang tinggi berbanding dengan negerinegeri di pantai timur.

Tidak dapat dinafikan bandar-bandar besar dan moden serta lengkap dengan pelbagai kemudahan adalah terletak di jaluran pantai barat semenanjung seperti Bandaraya Kuala Lumpur. bergunung ganang serta berhutan tebal . Sektor perindustrian khususnya yang berintensif buruh juga tertumpu di pantai barat semenanjung berbanding dengan kawasan pantai timurnya. Petaling Jaya. Seremban. Justeru itu dualisme ekonomi yang ketara membolehkan proses migrasi dalaman ini berlaku yang akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan taburan penduduk yang ketara di Semenanjung Malaysia.pamah. Terengganu dan Kelantan adalah berbukit bukau. Selain itu. Dengan adanya pelbagai jenis dan peringkat industri maka ia telah membuka peluang perkerjaan yang luas kepada penduduk. Oleh itu tidak hairanlah jika pantai barat semenanjung terus mengalami pertambahan dan kepadatan penduduk yang tinggi sedangkan pantai timurnya semakin merosot dan semakin kurang penduduk. Sebagai contoh kawasan lembah Kelang sendiri menempatkan hampir separuh daripada sektor perindustrian di Malaysia. Salah satu tarikan utama yang mendorong migrasi ialah pengaruh pembandaran. Kawasan pedalaman negeri Pahang. 3. Shah Alam. Keadaan ini amat berbeza dengan negeri-negeri pantai barat yang lebih landai.5 juta orang.2. Faktor sosial seperti kemudahan pembandaran. Bagi negeri yang luas seperti Pahang dan Terengganu akan menghasilkan angka kepadatan yang sedikit berbanding dengan negeri Melaka dan Negeri Sembilan yang kecil keluasannya yang akan menghasilkan nilai kepadatan yang . Kawasan-kawasan ini juga tidak subur dan sukar dihubungi. Saiz negeri juga mempengaruhi perbezaan kepadatan penduduk. Disokong pula oleh tawaran gaji yang lumayan menyebabkan penduduk di pantai timur semenanjung berhijrah ke luar menuju ke negeri-negeri pantai barat khususnya ke Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dengan itu ia menggalakkan lagi migrasi penduduk khususnya dari pantai timur semananjung. Bandar-bandar ini bukan sahaja menawarkan kemudahan pembandaran yang lengkap malah ia juga menjadi pusatpusat pengajian tinggi. Oleh sebab itu ia tidak menjadi kawasan pilihan penduduk. kemudahan pendidikan serta kemudahan pengangkutan tertumpu di kawasan pantai barat semenanjung.rata serta bertanah subur untuk pelbagai jenis kegiatan pertanian. Faktor fizikal seperti bentuk muka bumi dan keluasan negeri. adanya sistem pengangkutan yang cekap telah memangkinkan lagi migrasi keluar penduduk kerana darjah ketersampaian antara pantai timur dengan barat menjadi lebih cepat dan mudah. Taburan penduduknya amat jarang dan kebanyakannya didiami oleh orang-orang asli. Peluang perkerjaan yang luas dalam sektor ekonomi moden khususnya dalam bidang industri dan perkhidmatan. Misalan di Lembah Kelang sahaja penduduknya hampir 1. Bagi negeri-negeri pantai timur pula migrasi keluar berterusan berlaku dan amat sukar untuk dibendung disebabkan sektor ekonominya masih tertumpu kepada sektor pertanian yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan serta peluang perkerjaan yang terhad. 4.Ipoh dan sebagainya.

iaitu: 1. 1. Hal ini disebabkan oleh pengaruh formula pengiraan kepadatan penduduk itu sendiri. peta titik lazimnya mewakili data-data jumlah seperti jumlah penduduk di sesuatu kawasan pentadbiran. Plotan subjektif: Jika peta yang mewakili sesuatu data itu tidak ditunjukkan kawasan-kawasan negatif seperti kawasan paya. hutan tebal. 2. Plotan Objektif: Jika peta yang mewakili sesuatu data itu ditunjukkan dengan jelas kawasan-kawasan negatif. Terdapat dua ciri penting dalam membina peta titik. iaitu.5 c) Membina Peta Titik (Dot Map) Konsep: Peta titik adalah peta yang paling mudah untuk menunjukkan taburan sesuatu data geografi khususnya data penduduk.tinggi walaupun daripada segi jumlah penduduknya mungkin hampir sama sahaja. pertama saiz titik mestilah seragam (sama besar) dan kedua sebaran titik/jarak antara satu titik dengan satu titik yang lain juga mesti seragam. tasik dan lain-lain maka titik-titik diplot secara menyeluruh dan ditaburkan ke segenap kawasan. Jumlah titik yang diplot akan mewakili jumlah sebenar data yang diwakili. Titik-titik diplot di atas peta melalui dua cara. maka kawasan-kawasan negatif tersebut tidak . Justeru itu saiz titik. Tidak seperti peta koroplet yang menggunakan data kepadatan.1. Dalam konteks ini jarak antara satu titik dengan titik yang lain tidak perlu diukur. memadai dengan anggaran sahaja asalkan ia kelihatan tersebar menyeluruh kawasan yang diwakilinya dan tidak berlonggok di sesuatu tempat sahaja jika kawasan yang diwakilinya itu tidak dikenalpasti kawasan-kawasan negatifnya. jumlah titik dan sebaran titik mestilah menepati kuantiti sebenar data tersebut.

000 orang. Langkah 2: Pilih satu skala yang sesuai yang boleh meliputi semua data dan boleh diplotkan di dalam peta kosong yang diberikan.6 = 24 titik Seberang Perai Tengah . 714 122. Dalam kes ini skala yang dipilih ialah: Skala: 1 titik = 10. Daerah Seberang Perai Tengah Seberang Perai Utara Seberang Perai Selatan Daerah Timur Laut Daerah Barat Daya Jumlah Penduduk (Orang) 236. Secara logiknya adakah penduduk tinggal di kawasan paya serta di dalam sungai?. 270 Bilangan Titik Yang diperlukan (Skala: 1 titik = 10. lukis sebuah peta titik untuk menunjukkan taburan penduduk bagi setiap daerah di Pulau Pinang pada tahun. 270 ÷ 10. lihat contoh 6 di bawah. 1991. Jadual 6 di bawah menunjukkan jumlah penduduk bagi setiap daerah di Pulau Pinang pada tahun 1991.000 = 23. Elakkan daripada meletakkan titik-titik di kawasan-kawasan berkenaan. Lihat jadual pengiraan di bawah: Daerah Jumlah Penduduk 236.1991. Jadual 6: Jumlah Penduduk Bagi Setiap Daerah Di Pulau Pinang . 771 395. 270 224. Sebaiknya skala yang dipilih tidak terlalu besar atau terlalu kecil sehingga mencacatkan kesan nampak (Visual impact) peta titik yang dilukis itu seperti keadaan titik yang terlalu padat sehingga bertindih antara satu sama lain.000 orang) 236. 764 a) Dengan menggunakan jadual 6. Langkah 1: Telitikan data yang diberi dalam soalan dan kenalpastikan nilai maksima serta nilai minima. 647 84.boleh diplot. Plotan Subjektif. Langkah 3: Membuat pengiraan jumlah titik yang diperlukan bagi setiap daerah berasaskan skala yang telah dipilih itu.

Seberang Perai Utara Seberang Perai Selatan Daerah Timur Laut Daerah Barat Daya 224. Terdapat dua perkara yang perlu diingatkan semasa membuat plotan ini iaitu: a) b) Saiz titik yang diplot mestilah sama besar. 000 = 12. 000 = 39. 647 84.2 = 12 titik Langkah 4: Membuat plotan iaitu menandakan titik-titik di atas peta yang disediakan.1991. Langkah 5: Lengkapkan peta titik anda dengan tajuk. 771 395. skala dan petunjuk. Taburan titik (jarak antara titik-titik) mestilah seragam. Lihat peta titik yang dilukis di sebelah: Peta titik menunjukkan taburan penduduk bagi setiap daerah di Pulau Pinang pada tahun. 714 122. 764 ÷ 10.5 = 40 titik ÷ 10. 771 395.4 = 08 titik ÷ 10. 714 122. 000 = 8. . 647 84. skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk boleh ditulis di ruang bawah peta. 764 224. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas peta.4 = 22 titik ÷ 10. 000 = 22.

459 . 730 24. Lihat Contoh 7 di bawah: Jadual 7 di bawah menunjukkan jumlah penduduk di setiap daerah negeri Terengganu pada tahun 1980. 899 232. Jadual 7: Jumlah penduduk setiap daerah di negeri Terengganu . 360 64.Plotan Objektif. 830 58. Daerah Besut Dungun Kemaman Kuala Terengganu Marang Hulu Terengganu Soalan: Jumlah Penduduk (Orang) 100.1980. 977 43.

Plotan: Sila lihat plotan secara objektif pada peta 7b. 1. 730 ÷ 1000 = 233 titik 24. 977 43. tunjukkan taburan penduduk di setiap daerah negeri Terengganu pada tahun 1980 dengan menggunakan kaedah peta titik. 830 58. 899 ÷ 1000 = 65 titik 232. 459 (1 titik = 1000 orang) 100.Anda diberikan satu peta guna tanah negeri Terengganu (Peta 7 a) sebagai panduan. 977 ÷ 1000 = 25 titik 43. 899 232. Penyelesaian: Plotan Objektif (Mengambil kira kawasan negatif yang tidak didiami penduduk seperti kawasan hutan dan paya). 1 titik = 1000 orang. 2. 360 64. 830 ÷ 1000 = 101 titik. Petunjuk: Simbol titik sebagai pelengkap peta. 360 ÷ 1000 = 58 titik 64. Di atas peta kosong 7b yang disediakan. . 58. 459 ÷ 1000 = 44 titik 4. 5. 3. Pengiraan (Lihat jadual di bawah): Daerah Jumlah Penduduk Bilangan titik yang diperlukan Besut Dungun Kemaman Kuala Terengganu Marang Hulu Terengganu 100. Tajuk: Skala: Peta Titik Menunjukkan Taburan Penduduk Mengikut Daerah di Terengganu pada tahun 1980. Peta Titik Menunjukkan Taburan Penduduk Mengikut Daerah di Terengganu pada tahun 1980. 730 24.

bulatan ke empat = 8cm dan seterusnya kenaikan jejari pada nilai = 2cm. . bulatan ke dua jejarinya = 4 cm.1. Umpamanya katakan kita menggunakan simbol bulatan berkadar pada skala jejari = 2cm. bulatan ketiga jejarinya = 6 cm.1. Banyak simbol berkadar yang boleh diguna di atas peta misalnya Peta Bulatan Berkadar. Kiub Berkadar. Perkataan berkadar sebenarnya merujuk kepada penggunaan skala yang sama dan menunjukkan perubahan yang seragam apabila plotan dibuat di atas sesebuah peta. Kon Berkadar.5 d) Berkadar) Membina Peta Simbol Berkadar (Peta Bulatan Peta simbol berkadar juga merupakan satu kaedah kartografi yang boleh digunakan untuk menunjukkan taburan sesuatu fenomena geografi di atas ruang khususnya yang berkaitan dengan taburan penduduk. Silender Berkadar dll. Bulatan pertama jejarinya = 2cm. Segiempat Berkadar. Tetapi yang lebih popular dan mudah digunakan ialah Bulatan Berkadar serta Segiempat Berkadar.

Lihat jadual pengiraan di bawah: No Ibu Negeri Bilangan Pendudu k Nilai Puncakuasa dua Panjang Jejari (Skala 1cm = 400 unit . Saiz bulatan berkadar yang dilukis dapat ditafsirkan mewakili jumlah sesuatu data yang diwakili oleh kawasan-kawasan tersebut. taburan dan serakan sesuatu data yang diwakilinya. NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soalan: Berdasarkan jadual 11 di atas dan di atas peta 11 yang disediakan tunjukkan bilangan penduduk di ibu-ibu negeri semenanjung malaysia pada tahun 1991 dengan menggunakan Kaedah Bulatan berkadar. Lengkapkan peta anda dengan tajuk dan petunjuk Gerakerja Membina Peta Bulatan Berkadar. Telitikan data yang diberi dalam soalan dan kenalpastikan nilai maksima serta IBU NEGERI Johor Baharu Alor setar Kota Baharu Melaka Seremban Kuantan Ipoh Kangar Georgetown Shah Alam Kuala Terengganu Bandaraya Kuala Lumpur BILANGAN PENDUDUK (Orang) 214 104 125 026 58 703 74 962 72 590 85 798 301 263 24 232 219 376 101 733 66 886 1 145 075 Langkah 2: Mencari skala jejari. Pembinaan peta bulatan berkadar adalah seperti contoh 8 di bawah: Jadual 8 di bawah menunjukkan bilangan penduduk di ibu-ibu negeri Semenanjung Malaysia pada tahun 1991.Simbol-simbol berkadar yang diguna akan diplotkan di atas kawasan masing-masing. 1991. Jadual 8: Bilangan Penduduk di Ibu-Ibu Negeri Semenanjung Malaysia. Justeru peta ini akan dengan mudah dapat menunjukkan jumlah. Langkah 1: nilai minima. Apabila semua data sudah dipuncakuasaduakan maka nilai yang diperolehi bukan lagi dalam unit biasa tetapi bertukar menjadi UNIT PUNCAKUASADUA. Calon perlu mempuncakuasaduakan setiap data yang diberi bagi tujuan mencari nilai jejari.

(Lihat Peta bulatan berkadar di sebelah) Peta Bulatan Berkadar Menunjukkan Bilangan Penduduk di Ibu-Ibu Negeri Semenanjung Malaysia. skala dan petunjuk.9 ÷ 400 = 0. Berdasarkan panjang jejari yang telah dikira bagi setiap bulatan (dalam langkah 3 ). Sebaiknya saiz bulatan yang dibina janganlah terlalu besar atau terlalu kecil untuk menghasilkan kesan nampak yang baik. Plotan mestilah dibuat dengan menggunakan jangka lukis dan pusat bulatan mestilah berada di tengahtengah pusat bandar/ibu negeri atau poin yang diberikan dalam soalan/peta. . maka calon boleh membuat plotan bulatan di atas peta yang diberikan. skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk boleh ditulis di bahagian bawah peta bulatan berkadar anda itu.4 ÷ 400 = 0.7 353.9 155. Setiap bulatan dalam petunjuk mesti dinyatakan jumlah yang diwakilinya.79cm 258.9 548.73cm 548.4 ÷ 400 = 1.17cm 318.3 273.67cm Langkah 3: Berdasarkan nilai puncakuasadua ini.9 ÷ 400 = 0.4 318.6 ÷ 400 = 0. Dalam kes ini skala jejari yang dipilih ialah: 1 CM = 400 Unit Puncakuasadua.9 258.15cm 353.60cm 273.3 ÷ 400 = 0.Terengganu Bandaraya Kuala Lumpur √ 214 104 √ 125 026 √ 58 703 √ 74 962 √ 72 590 √ 85 798 √ 301 263 √ 24 232 √ 219 376 √ 101 733 √ 66 886 √ 1 145 075 462.7 ÷ 400 = 1. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas peta.4 292.37cm 155. (Lihat pengiraan panjang jejari dalam jadual di atas) Langkah 4: Membuat plotan. Langkah 5: Melengkapkan peta bulatan berkadar anda dengan tajuk.9 ÷ 400 = 1. sederhana dan besar.68cm 269.67cm 292.88cm 242.7 ÷ 400 = 0.8 269.7 ÷ 400 = 0.6 242.1 ÷ 400 = 2.7 1 070.7 468.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Johor Baharu Alor Setar Kota Bharu Melaka Seremban Kuantan Ipoh Kangar Georgetown Shah Alam K.38cm 468.64cm 1070.8 ÷ 400 = 0.1 puncakuasadua ) 462. Petunjuk yang dibuat mestilah berkadar bentuknya dengan mewakili tiga nilai yang berbeza – kecil. Bahagikan nilai puncakuasa dua yang diperolehi dalam langkah (2 ) di atas dengan nilai skala yang telah dipilih itu. 1991. pilih satu skala yang sesuai yang boleh diguna untuk mengira panjang jejari setiap bulatan.

perkhidmatan dan juga pergerakan manusia.1. .ketibaan pelancong asing ke sesebuah negara. migrasi dalaman.5 e) Membina Peta Aliran. Konsep: Peta aliran adalah sejenis peta statistik yang diguna untuk menunjukkan arah dan isipadu (jumlah) pergerakan sesuatu barangan. aliran masuk modal ke sesebuah negara dan sebagainya. Misalnya pergerakan import-eksport.1. Terdapat dua elemen penting di dalam peta aliran iaitu. migrasi antarabangsa.perkhidmatan dan penduduk itu bergerak. ketebalan garis aliran yang mewakili jumlah yang bergerak ke sesuatu destinasi dan juga anak panah (arrow) yang menunjukkan ke mana sesuatu barangan.

lukis sebuah peta aliran di atas peta semenanjung Malaysia yang disediakan bagi menunjukkan pergerakan migran ke Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada tahun 1990. (Orang) 7 768 5 402 5 849 6 128 6 157 7 908 4 177 17 865 719 3 104 Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Pulau Pinang Perak Perlis Terengganu a) Dengan menggunakan jadual di atas. Dalam kes ini migran berpindah dari negeri asal menuju ke Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadual 9 : Bilangan Migran yang berpindah ke Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Mengikut Negeri Asal pada tahun 1990. Terdapat dua kaedah yang boleh diguna untuk mencari skala ketebalan garisan iaitu: a) Skala aritmetik.Lihat Contoh 9 di bawah: Jadual 9 di bawah menunjukkan bilangan migran yang berpindah ke Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengikut negeri asal pada tahun 1990. Gerakerja Membina Peta Aliran: Langkah 1: Telitikan data yang diberi dalam soalan dan kenalpastikan di mana dan ke arah mana garis aliran perlu dibuat berasaskan kehendak soalan dan peta yang diberikan. Skala dalam unit biasa yang digunakan seperti 1CM = 1CM = 20. Langkah 2: Mencari skala ketebalan garis aliran. Oleh sebab itu anak panah aliran ialah Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Lengkapkan peta anda dengan petunjuk dan tajuk yang sesuai. Skala aritmetik digunakan sekiranya tidak terdapat perbezaan yang terlalu besar antara nilai maksima dengan nilai minima di dalam data soalan yang diberi. . Negeri Asal Bilangan Migran yang berpindah ke Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.000 orang .

Apabila semua data sudah dipuncakuasaduakan maka nilai yang diperolehi bukan lagi dalam unit biasa tetapi bertukar menjadi UNIT PUNCAKUASADUA.51 0. pilih satu skala yang sesuai yang boleh diguna untuk mengira ketebalan garis aliran.47 88.40 Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Pulau Pinang Perak Perlis Terenggan u √ 7 768 √ 5 402 √ 5 849 √ 6 128 √ 6 157 √ 7 908 √ 4 177 √ 17 865 √ 719 √ 3 104 88. Bahagikan nilai puncakuasa dua yang diperolehi dalam langkah (2 b) di atas dengan nilai skala yang telah dipilih itu. Dalam kes ini skala yang dipilih ialah: 1CM = 150 Unit Puncakuasadua Langkah 4: Membuat plotan. Skala ini diguna sekiranya terdapat perbezaan data yang terlalu besar antara nilai maksima dengan nilai minima. Dalam kes ini kaedah yang digunakan ialah skala geometri kerana wujudnya perbezaan data yang besar iaitu antara 17 856 orang dengan 719 orang. Plotan mestilah mengikut syarat-syarat berikut: .71 Langkah 3: Berdasarkan nilai puncakuasadua ini.90 0.93 64.14 73. Berdasarkan nilai ketebalan garisan yang telah dikira dalam langkah 3 (Lihat jadual di atas) calon boleh membuat plotan garis aliran di atas peta yang diberikan.50 0.60 0.48 78.59 0.52 0.66 26. Justeru untuk menyelaraskan data-data tersebut maka semua data perlu dipuncakuasaduakan agar tidak terlalu ketara perbezaannya.63 133.28 78.50 76. Lihat pengiraan di bawah: Negeri Bilangan Migran Yang Berpindah ( Unit :Orang) Puncakuasaduak an setiap data mengikut negeri: (Unit Puncakuasadua) Ketebalan garisan (dalam CM) setelah dibahagikan dengan skala: 1CM = 150 unit √ 0. Sebaiknya ketebalan garisan janganlah terlalu besar atau terlalu kecil untuk menghasilkan kesan nampak yang baik.b) Skala geometri.81 55.43 0.12 0.52 0. Skala dalam unit puncakuasadua.

Antara garis aliran tidak boleh bertindih dan tidak boleh bersilang. Lihat Peta Aliran yang dilukis di sebelah: Peta Aliran Menunjukkan Bilangan Migran Yang Berpindah Ke Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Petunjuk yang dibuat mestilah bertangga bentuknya mewakili tiga nilai yang berbeza. Untuk mengelakkan pertindihan garis aliran boleh dibuat melengkung atau bergabung.a) b) Garis aliran mestilah sama tebal dari permulaan hingga ke destinasinya sekiranya garis aliran tersebut dibuat secara berasingan bagi setiap negeri. Arah aliran (arrow) bagi setiap garis aliran mesti ditunjukkan. 1990 . b) c) d) Langkah 5: Lorekan atau warnakan setiap garis aliran yang dibuat dan seterusnya lengkapkan peta aliran anda dengan tajuk. Sekiranya pelajar memilih teknik untuk menggabungkan garis aliran pastikan ketebalan kepala aliran adalah mewakili kesemua jumlah ketebalan garisan aliran yang telah digabungkan. skala dan petunjuk. Tajuk mestilah di tulis di ruang /bahagian atas carta. skala mestilah ditulis di bawah daripada tajuk iaitu disebelah pepenjuru kiri manakala petunjuk boleh ditulis di bahagian bawah peta aliran anda itu.

.1.5 f) Menganalisis dan Mentafsir Peta Aliran.1.

taraf hidup yang rendah. Justeru itu tidak hairanlah sejumlah besar migrasi datangnya dari negeri-negeri yang masih bergantung kepada sumber pertanian seperti Kedah. sebab-sebab dan kesan-kesannya. Antara sebab mengapa Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengalami kadar migrasi masuk yang tinggi ialah: 1. isipadu aliran. mengapakah kadar migrasi masuk ke Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur lebih tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia. memperolehi pendapatan yang kecil dan tidak tetap.perkhidmatan perhubungan (Pengangkutan dan telekomunikasi).UPM.Menganalisis peta aliran meliputi analisis pola aliran. 3.Terengganu dan Pahang. Pada masa yang sama sektor pertanian di luar bandar pula menjadi penolaknya seperti keadaan kerja yang berpanas dan berhujan. sebaliknya hanya ada di bandar-bandar besar sahaja. Penawaran gaji yang tetap dan lumayan disamping kemudahan yang banyak disediakan seperti perumahan dan pengangkutan. Bandar ini mempunyai kemudahan bandar yang lengkap seperti kemudahan hiburan. dibelenggu dengan kemiskinan.pemasangan.UiTM dan lain-lain Berbanding dengan kawasan luar bandar peluang pendidikan tinggi adalah amat terhad.perkhidmatan yang selesa serta suasana kerja yang menyeronokkan telah menjadi daya tarikan utama untuk penduduk desa berubah sikap meninggalkan sektor pertanian yang tidak begitu terjamin dan tidak glamour.pembuatan dan sebagainya. Faktor ini sekali lagi telah menarik minat terutamanya golongan muda dan golongan profesional untuk berhijrah ke bandar atau negeri tersebut. Contoh Soalan b) Berdasarkan kepada peta aliran yang telah anda lukis itu. Sebahagian pelajar yang telah menamatkan pelajaran mungkin akan bekerja dan menetap di bandar-bandar besar tersebut apabila bidang perkerjaan yang sesuai dengan kelulusan mereka tidak terdapat di kawasan asal mereka/luar bandar. Oleh sebab itu ramai pelajar luar bandar terpaksa berhijrah ke bandar-bandar besar demi melanjutkan pelajaran mereka. Faktor kemudahan pembandaran yang baik dan menarik seperti di metropolis Kuala Lumpur. perkhidmatan kesihatan dan lain-lain yang jauh lebih baik dan selesa jika dibandingkan dengan kawasan luar bandar dan juga negeri-negeri lain di Semenajung Malaysia. kemudahan asas yang tidak mencukupi dan sebagainya. Faktor sosial khususnya Peluang melanjutkan pelajaran/pendidikan ke institut pengajian tinggi yang banyak terletak di bandar-bandar besar khususnya di Selangor dan Kuala Lumpur seperti UM. Ini boleh dikaitkan dengan aliran migrasi luar bandar ke bandar atau dari negeri yang kurang maju seperti Kelantan.Kelantan. Faktor ekonomi iaitu peluang perkerjaan yang luas dengan pendapatan yang lumayan dan stabil. Kedua-dua negeri ini adalah pesat membangun dengan sektor perindustrian dan perkhidmatan. Terengganu dan Pahang ke negeri yang lebih maju seperti Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Soalan ini berfokus kepada menganalisis sebab. 2.UKM. Ia telah menawarkan peluang perkerjaan yang banyak khususnya dalam operator pengeluaran seperti di kilang elektronik. Bagi golongan profesional seperti .

Negeri Sembilan dan Pahang.Melaka.jurutera. faktor persaraan dan lain-lain lagi. Faktor pemangkin ialah adanya sistem pengangkutan yang cekap dan jaraknya yang dekat menghubungkan Selangor serta Kuala Lumpur dengan negeri-negeri berjiran seperti Perak. Soalan Latihan: . Di antara faktor-faktor tersebut ialah seperti faktor perkahwinan dan ikatan kekeluargaan misalnya isteri akan mengikuti suaminya selepas berkahwin.doktor. Bagi negeri Sembilan pula jarak perjalanan hanya 45 minit sahaja antara Seremban dengan Kuala Lumpur melalui Lebuh Raya Persekutuan manakala Lebuh Raya Kuala Lumpur-Karak menyebabkan perhubungan dan pergerakan yang lebih cepat migran-migran dari Pahang. 5. faktor pertukaran tempat kerja/arahan majikan. Bagi negeri Perak dan Melaka migran boleh bergerak dengan cepat melalui Lebuh Raya Utara-Selatan. Faktor mikro adalah lebih bersifat keputusan peribadi individu untuk melakukan migrasi atau tidak. sistem pengangkutan seperti bas dan teksi juga banyak dan mudah didapati untuk ke negeri-negeri tersebut yang menjadikan darjah ketersampaian ke negeri-negeri berkenaan adalah tinggi. 4.pegawai bank dan lain-lain lagi mempunyai peluang yang luas untuk mengembangkan perniagaan dan kerjaya mereka di bandar-bandar besar berkenaan. Faktor –faktor mikro.peguam. Selain daripada rangkaian lebuh raya.

5 1. jelaskan mengapa kadar pertumbuhan penduduk tahunan di negara-negara maju berbeza dengan negara-negara sedang membangun.Soalan 1 Jadual 1 di bawah menunjukkan kadar pertumbuhan penduduk tahunan (%) bagi beberapa buah negara maju dan negara sedang membangun terpilih antara tahun 1995 hingga 1999.3 2.5 1. Struktur Umur 0 .64 Tahun Lebih dari 65 Tahun Jumlah Penduduk 1991 (Orang) 6 900 000 10 970 000 680 000 Jumlah Penduduk 2000 (Orang) 7 740 000 14 620 000 900 000 .3 2.3 0.9 0.6 1.9 1.2 0.3 2. b) Berdasarkan graf yang telah anda lukis itu.6 1.9 0. [14 Markah].3 0.3 2. [11 Markah]. siapkan sebuah graf garis yang sesuai bagi menunjukkan kadar pertumbuhan penduduk tahunan di beberapa buah negara maju dan negara sedang membangun terpilih antara tahun 1995 hingga 1999.0 0.3 0.5 2.14 Tahun 15 .2 0.2 0. Soalan 2 Jadual 2 di bawah menunjukkan jumlah penduduk mengikut struktur umur di Malaysia pada tahun 1991 dan 2000.4 0. Jadual 1: Kadar Pertumbuhan Penduduk Tahunan (%) bagi beberapa buah negara maju dan negara sedang membangun terpilih 1995 1999 Negara Amerika Syarikat United Kingdom Jepun Indonesia Filipina Malaysia Kadar Pertumbuhan Penduduk Tahunan (%) 1995 1996 1997 1998 1999 0.4 0.2 1.3 2.8 2.4 a) Dengan menggunakan jadual 1.0 1.3 2.2 2. Jadual 2: Jumlah penduduk mengikut struktur umur di Malaysia pada tahun 1991 dan 2000.2 2.2 0.

[10 Markah] a) b) Dengan merujuk kepada rajah yang telah anda lukis itu. berikan ulasan tentang pertumbuhan penduduk dan jangka hayat penduduk Malaysia antara tempoh 1991 hingga 2000. a) Siapkan sebuah rajah piramid bagi menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Melayu di Negeri Pahang pada tahun 1999. [12 Markah] b) Berasaskan rajah tersebut.39 40 . 109 714 79 257 55 284 47 425 28 180 16 501 8 774 5 311 Berdasarkan jadual 3 di sebelah. [13 Markah] .Berdasarkan jadual 2 di sebelah.9 10 . [7 Markah] Soalan 3 Jadual 3 di bawah menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Melayu di Negeri Pahang pada tahun 2000.49 50 . jelaskan ciri-ciri utama kependudukan Melayu di negeri Pahang pada tahun 1991.59 60 . Lukis sebuah Rajah Bulatan Berbahagi untuk menunjukkan perubahan jumlah penduduk mengikut struktur umur di Malaysia antara tahun 1991 hingga 2000. [8 Markah] c) Patutkah dasar 70 juta penduduk di Malaysia menjelang tahun 2100 diteruskan?.19 20 . Jadual 3: struktur umur dan jantina penduduk Melayu di Negeri Pahang pada tahun 2000.29 30 .69 70 dan lebih Lelaki (orang) 115 258 81 492 52 778 47 391 32 601 18 364 8 273 5 102 Perempuan ( orang). Berikan hujah anda. Kumpulan Umur (Tahun) 0 .

Kepadatan Penduduk (Orang/KM²) 48 240 104 59 20 64 66 4 839 117 227 . a) Sediakan sebuah Peta Choropleth (Peta Lorek) bagi menunjukkan kepadatan penduduk negara-negara Asia Tenggara pada tahun 1996 di atas peta kosong yang disediakan. 1996. Jadual 4: Kepadatan Penduduk Negara-Negara Asia Tenggara. c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara yang mempunyai taburan penduduk yang tidak seimbang. [8 Markah]. Negara Berunai Filipina Indonesia Kemboja Laos Malaysia Myanmar Singapura Thailand Vietnam Berdasarkan jadual 4. [12 Markah] b) Mengapakah negara-negara Asia Tenggara mempunyai nilai kepadatan penduduk yang berbeza-beza ?. cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil bagi menyeimbangkan taburan penduduknya.Soalan 4: Jadual 4 di bawah menunjukkan kepadatan penduduk bagi negara-negara Asia Tenggara pada tahun 1996. [7 Markah] .

[ 5 Markah] . Jadual 5: Jumlah Penduduk di beberapa buah bandar Terpilih di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan . Bandar Kota Kinabalu Sandakan Lahad Datu Tawau Wilayah Persekutuan Labuan Jumlah Penduduk (orang) 160 184 156 675 44 614 124 943 26 271 Berdasarkan jadual 5 dan di atas peta yang disediakan.Soalan 5 Jadual 5 di bawah menunjukkan jumlah penduduk di bandar-bandar terpilih di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan pada tahun 1997. 1997. [10 Markah ] c) Nyatakan kesan ke atas persekitaran manusia akibat proses pembandaran yang pesat yang dialami oleh bandar Kota Kinabalu. [10 Markah] b) Huraikan peranan bandar-bandar berkenaan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negeri Sabah dan serantaunya. a) Tunjukkan jumlah penduduk di bandar-bandar terpilih di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan pada tahun 1997 dengan menggunakan kaedah simbol berkadar yang sesuai.

Soalan 6: Jadual 6 di bawah menunjukkan jumlah migrasi keluar penduduk dari negeri-negeri di Semenanjung Malaysia ke Rancangan Pembangunan Wilayah JENGKA sehingga tahun 1980. Negeri-Negeri Di Semenanjung Malaysia Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor Negeri sembilan Melaka Johor Terengganu Kelantan Berdasarkan jadual 6 di atas. Jadual 6: Jumlah migrasi keluar penduduk dari negeri-negeri di Semenanjung Malaysia ke Rancangan Pembangunan Wilayah JENGKA sehingga tahun 1980. [10 Markah] Jumlah Migran Yang Berpindah Dari Setiap Negeri ke Wilayah JENGKA (Orang) 1263 11 409 3697 14 368 11 300 6517 4166 6899 5754 12 140 c) Nyatakan kesan ke atas kemajuan ekonomi dan sosial yang dialami oleh Wilayah Jengka akibat aliran migrasi di atas. a) Lukis sebuah peta aliran di atas peta kosong Semenanjung Malaysia yang disediakan bagi menunjukkan jumlah migrasi ke luar penduduk dari setiap negeri di Semenanjung Malaysia ke Rancangan Pembangunan Wilayah JENGKA sehingga tahun 1980. [10 Markah] b) Jelaskan mengapa berlakunya aliran migrasi di atas?. [ 5 Markah] .

‫نجليوين‬ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->