P. 1
Percubaan Perakaunan 2010

Percubaan Perakaunan 2010

|Views: 137|Likes:

More info:

Published by: Mohammad Rokhimi Ahmad on Oct 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2010

pdf

text

original

SOALAN PERTAMA a) Jelaskan maksud andaian perakaunan dan prinsip perakaunan.

Huraikan satu contoh andaian perakaunan dan satu contoh prinsip perakaunan. (4 M) b) Syarikat Nurul Hidayah Bhd. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2008 RM Jualan Bersih 425,000 Kos barang dijual (325,000) Untung Kasar 200,000 Belamja operasi (34,000) Untung daripada opersi 66,000 Belanja faedah (3,000) Pendapatan sebelum cukai 63,000 Belanja cukai (15,000) Pendapatan selepas cukai 48,000 Belanja dividen (16,000) Pindahan ke Rizab Hasil 32,000 ====== Syarikat Nurul Hidayah Bhd. Kunci Kira ± kIra Pada 31 Disember 2008 RM 211,000 2007 RM 310,000 (248,000) 62,000 (15,500) 46,500 (5,500) 41,000 (10,000) 31,000 (4,500) 26,500 ======

Aset Tetap

2007 RM 173,000

Aset Semasa: Inventori 109,500 Penghutang 120,500 Bank 45,000 Liabiliti : Kurang daripada tempoh 1 tahun (110,000) 376,000 Liabiliti : Lebih daripada tempoh 1 tahun (40,000) 336,000 ======

57,500 100,000 18,500 (95,000) 254,000 (70,000) 184,000 =======

Menggunakan nilai terendah antara kos atau pasaran. nyatakan prinsip perakaunan yang berkaitan selain prinsip kos sejarah.000 50. i) Bayaran sewa terdahulu yang terkurang daripada RM25 direkodkan sebagai belanja. Dikehendaki : Hitung yang berikut bagi Syarikat Nurul Hidayah Bhd. ii) iii) iv) .00 sesyer 140.000 336.000 59.000 ====== ====== Maklumat tambahan : (1) Nilai modal syer biasa dan aset pada 31 Disember 2006 adalah seperti berikut : RM Modal syer biasa 60.00 Sesyer 100. untuk tahun 2008 dan 2007.2008 RM 2007 RM Dibiayai oleh : Syer Biasa bernilai RM1.000 Syer Keutamaan 6% bernilai RM2. Urusan peribadi pemilik adalah terasing daripada urusan perniagaan.000 184.000 Inventori 40. Belian penghawa dingin yang tahan selama sepuluh tahun dikira sebagai belanja.000 Rizab 96.000 Penghutang 55.000 75. Bagi setisp perkara.000 (2) 80% daripada jualan bersih adalah jualan kredit. Beri ulasan bagi perubahan setiap nisbah yang dihitung i) ii) iii) iv) v) vi) Nisbah semasa Nisbah hutang atas ekuiti Pulangan atas jualan Pulangan atas syer biasa Pusing ganti inventori Pusing ganti penghutang (15 M) c) Yang berikut ialah perkara ± perkara tentang prosedur dan ciri ± ciri prinsip perakaunan Serta urusniaga perniagaan.

bukan pada nilai semasa. Mewujudkan peruntukan untuk hutang ragu Amalan perakaunan asas akruan (6 M) x) xi) xii) . Amaun dalam penyata kewangan dibulatkan kepada angka ribu yang terdekat. Aset bukan tunai dibawa masuk ke dalam entity perkongsian direkodkan pada nilai saksama. Catatan jurnal pelarasan disediakan pada akhir tempoh perakaunan. Tidak melaporkan aset pada harga pembubaran.v) vi) vii) viii) ix) Menjelaskan kaedah susut nilai yang digunakan dalam laporan kewangan. Aset tetap dilaporkan dalam kunci kira ± kira pada kos sejarah.

08 kali¥¥ tidak cekap¥ =3.48%¥¥ biasa yang kurang cekap akan menjana keuntungan yang rendah¥ 325.500+40.09 kali¥¥ inventori yang kurang cekap¥ 340.000¥ 184.000¥ -Mampu bayar = 2.000)/ 2¥ -Penggunaan ekuiti =39. tempoh perakaunan.90 :1¥¥ mampan¥ 48.29%¥¥ 31.500+100.000¥ 57.000¥ -Merosot¥ 336. ¥ Contoh : kematerialan / kematanan.000¥ 95.000+75.000 +70.000¥ 248.45 :1¥¥ = 0. wang sebagai ukuran ¥¥ Prinsip ± sesuatu panduan yang diterima umum ¥ bagi menetapkan bagaimana sesuatu urusan atau urusniaga ekonomi perlu direkodkan dan dilaporkan.000)/2¥ -Kutipan kredit = 3.000)¥ -Pengurusan =3.500+45.000 ¥X 100%¥ 31.500 +57.000¥ X 100% 310. pemadanan .000)/2¥ (75.000+55. catatan bergu.000 ± 3.000¥ -Risiko yang lebih =0.000¥ = 10%¥¥ -Meningkat¥ -Pulangan atas jualan lebih tinggi¥ ¥ = ½.000¥ -Merosot¥ (109. keobjektifan.000¥ -Merosot¥ (120.500)/2¥ (57. realisasi.000 ± 6.000+60. kos sejarah.500+100.000 + 40.07%¥¥ = 41.000+18.89 kali¥¥ = 5.000¥ 95.000)/2¥ (100. entiti berasingan.2 kali¥¥ ¥ = 1/4 M 60 X ¼ = 15 M .85 : 1¥¥ liability semasa meningkat¥ 110. kestabilan nilai wang.000¥ 248. 8 X ½ = 4M 48.000¥ = 11.000¥ X100%¥ -Merosot¥ (140.SKEMA JAWAPAN SOALAN 1 a) Andaian ± asas yang diperlukan ¥ diperlukan untuk proses perakaunan¥ Contoh ± Badan berterusan. konsistensi.500¥ -Meningkat¥ 110.5 :1¥¥ = 1.000¥ X100% 425.¥¥ b) Formula i) Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa ii) Nisbah hutang atas ekuiti = Jumlah Liabiliti Jumlah Ekuiti iii)Pulangan atas jualan = UntungBersih selepas cukai X100% Jumlah jualan iv)Pulangan atas syer biasa = Untung bersih selepas cukai dan dividen syer keutamaan X100% Modal syer biasa purata v) Pusing ganti inventori = Kos Jualan Inventori purata vi)Pusing ganti penghutang = Jualan kredit Penghutang purata 2008 2007 Ulasan 109.500+120.

c)i) ii) Pemadanan¥ Kematerialan¥ iii) Entiti berasingan¥ iv) Konservatisme¥ vi) Usaha berterusan¥ vii) viii) ix) x) xi) xii) Materialiti / Kematanan¥ Pemadanan / Akruan¥ Objektiviti¥ Objektiviti¥ Konservatisme / pemadanan¥ Pemadanan / Akruan¥ ¥ = ½ M 12 X ½ = 6 M .

50 yang ditawarkan kepada pemegang syer syarikat.20 atas panggilan pertama RM0. dan syer ± syernya dirampas selepas panggilan kedua dibuat. Wang permohonan dan perumpukan.000 syer telah gagal membayar wang panggilan pertama. Wang lebihan yang diterima atas permohonan digunakan untuk perumpukan. 2009.00 pada premium RM0. Bhd.90 sesyerdan dibayar sepenuhnya.20 atas panggilan kedua Permohonan telah diterima 250. membuat terbitan hak 100.00 pada premium RM0.SOALAN ENAM a) Nyatakan satu perbezaan i) ii) iii) iv) v) antara saham dengan debentur. Bhd.000 syer biasa dengan nilai par RM1. Permohonan yang lain ditolak. Seorang ahli syarikat itu. Semua syer telah dilanggan dan dibayar penuh.000 syer.30 atas permohonan RM0. Syarikat Khadijah Sdn.000 syer biasa dengan nilai par RM1. kecuali premium dikembalikan kepadanya. antara dividen saham keutamaan dengan faedah debentur (5M) b) Pada 1 Januari 2008. telah menerbitkan 100. Syer ± syer ini kemudian diterbitkan semula pada harga RM0. Bayaran penuh perlu dibuat semasa permohonan. (20M) . yang diumpukkan kepadanya 10. dan dibayar dengan cara ± cara yang berikut : RM0. antara saham biasa dengan saham keutamaan.50 atas perumpukan (termasuk premium) RM0.20 yang ditawarkan kepada orang ramai. antara terbitan hak dengan terbitan bonus. Syarikat Khadijah Sdn. antara rizab hasil dengan rizab modal. Pada 1 Januari.000 syer dan perumpukan dibuat kepada pemohon ± pemohon untuk 200. Dikehendaki : Sediakan catatan jurnal untuk merekod semua urusniaga tersebut.

¥ terbitan hak dengan terbitan bonus terbitan hak ± terbitan yang menghasilkan tunai daripada pemegang saham sedia ada / tawaran saham kepada pemegang saham sedia ada¥ terbitan bonus ± terbitan saham baru tanpa melibatkan tunai / pemberian saham secara percuma kepada pemegang syer sedia ada¥ saham biasa dengan saham keutamaan saham biasa ± Dividen dibayar selepas saham keutamaan / ada hak untuk mengundi /kadar dividen bergantung kepada keputusan lembaga pengarah¥ saham keutamaan ± keutamaan pembayaran dividen / tiada hak mengundi / kadar dividen tetap¥ dividen saham keutamaan dengan faedah debentur dividen saham keutamaan ± diagih jika ada untung / Agihan keuntungan¥ faedah debentur ± dibayar tidak kira untung atau rugi / Belanja¥ ¥ = ½ Markah ½ X 10 = 5 Markah iii) iv) v) .¥ debentur ± melibatkan pemiutang / tuntutan terdahulu dari pemegang saham¥ ii) rizab hasil dengan rizab modal rizab hasil ± dari untung yang tidak diaagihkan / diagih dalam bentuk dividen¥ rizab modal ± dari lebihan harga terbitan saham dan penilaian aset/ diagih dalam bentuk saham bonus.SKEMA JAWAPAN SOALAN 6 a) Perbezaan antara : i) saham dengan debentur saham ± melibatkan pemilik syarikat / tuntutan selepas pemiutang.

Bank (Merekod pemulangan wang bagi permohonan yang ditolak) Pengiraan : 50. Perumpukan Kt.000 X RM0.000¥ 15.000¥ 50.000¥ 30.000¥ 30.30 3.000¥ 20. Dt.000 X RM0. Perumpukan 20.30 2.000 X RM0. Dt.000¥ (Merekod permohonan saham biasa) Pengiraan : 250.000¥ (Merekod pemindahan wang lebihan semasa permohonan kepada akaun Perumpukan) Pengiraan : 100.000¥ 30. Permohonan Kt.20 5.30) .000 ¥ RM 75.000 X RM0. Dt. Dt.000 X RM0.30 Premium syer ± 100.000 X RM0. Modal syer biasa (Merekod amaun permohonan modal syer biasa) Pengiraan : 100. Permohonan Kt.100. Modal syer biasa Premium syer 50. Dt. Permohonan 75.30 4. Dt. Kt.50 Modal syer biasa ± 100. Bank Kt.000¥ (Merekod amaun semasa perumpukan) Pengiraan : Perumpukan .RM b) 1. Bank Permohonan Kt.000¥ 30.000 X RM0.000¥ 15.

000¥ 20. Bank Panggilan tertunggak Kt. Dt. Panggilan pertama Kt.000¥ V1 (Merekod pembatalan syer yang bayaran panggilan gagal dijelaskan) Pengiraan : 10. Modal Syer biasa Kt. Syer dirampas 10. Modal syer biasa 20.20 8.000¥ 4.000¥ RM 20.000 + 2. Dt.000 X RM1.000¥ (Merekod amaun panggilan pertama) Pengiraan : 100.000¥ 2. Panggilan kedua 18.000 X RM0. Modal syer biasa 20.000 X RM0.000¥ 20. Dt.000 @ . Panggilan pertama 18. Bank Panggilan tertunggak Kt.000¥ (Merekod penerimaan wang panggilan kedua) Pengiraan : 90.20 7.20 10.000¥ (Merekod amaun panggilan kedua) Pengiraan : 100.20 9. Panggilan tertunggak 4.000 ¥ 10.000 X RM0. Dt.000¥ 20. Dt.RM 6. Dt.000¥ (Merekod penerimaan wang panggilan pertama) Pengiraan : 90.00 11. Syer dirampas Kt.000 X RM0.000¥ (Merekodkan amaun yang tidak dijelaskan berkait syer yang dibatalkan) Pengiraan : Panggilan tertunggak = 2. Panggilan Kedua Kt. Dt. Dt.000¥ 2.

000 X RM1. Akaun terbitan semula 9.90) @ 13.000 V2 (Merekod syer yang diterbitkan semula dan premium syer) . Akaun terbitan semula 1.000¥ ¥ 1.000 + 3. Dt. Dt.RM 10. dan 11.000 (Merekod syer dirampas dan panggilan tertunngak) 12. Dt. Bank 6.000 (Merekod terbitan semula syer yang dibatalkan)Pengiraan : 10.000¥ RM ¥¥ 6. Bank Kt.000XRM0.000¥¥ ¥¥ 10.00 14.000¥ ¥ 9.000 13.000 V1 (Merekod amaun yang diterima semasa terbitan semula)Pengiraan:10. Dt.000 X (RM1.000 (Merekodkan pemindahan wang lebihan yang diterima daripada terbitan semula ke akaun premium syer)Pengiraan :10.90 15. Modal syer biasa 9. Modal syer biasa 10. Premium syer Kt. Modal syer biasa Kt. Syer dirampas Panggilan tertunggak 10.000¥ (Merekod wang permohonan dan perumpukan yang dikembalikan bagi syer yang dirampas) Pengiraan : 3.14 dan 15 Dt. Dt.000¥ 6.000 = 6.000¥¥ 1. Kt. Dt. Syer dirampas Kt.00 ± RM0.000¥ ¥ 10. Akaun terbitan semula Kt.000 V2 ¥ 4. Bank Premium syer Kt.

RM 16. Dt. Dt.000¥ RM 150.000 X RM0.000¥ 50.000 X RM1. Bank Kt.50 ± Premium syer ¥ =½ 40 X ½ = 20 Markah . Kt.00 ± Modal syer biasa 100. Permohonan Kt.000¥¥ (Merekod amaun modal syer biasa dan premium syer) Pengiraan : 100. Modai syer biasa Premium syer 150.000¥ 100.000 X RM1.50 17. Permohonan 150.000¥ (Merekod amaun yang diterima semasa permohonan terbitan hak) Pengiraan:100.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->