SOALAN PERTAMA a) Jelaskan maksud andaian perakaunan dan prinsip perakaunan.

Huraikan satu contoh andaian perakaunan dan satu contoh prinsip perakaunan. (4 M) b) Syarikat Nurul Hidayah Bhd. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2008 RM Jualan Bersih 425,000 Kos barang dijual (325,000) Untung Kasar 200,000 Belamja operasi (34,000) Untung daripada opersi 66,000 Belanja faedah (3,000) Pendapatan sebelum cukai 63,000 Belanja cukai (15,000) Pendapatan selepas cukai 48,000 Belanja dividen (16,000) Pindahan ke Rizab Hasil 32,000 ====== Syarikat Nurul Hidayah Bhd. Kunci Kira ± kIra Pada 31 Disember 2008 RM 211,000 2007 RM 310,000 (248,000) 62,000 (15,500) 46,500 (5,500) 41,000 (10,000) 31,000 (4,500) 26,500 ======

Aset Tetap

2007 RM 173,000

Aset Semasa: Inventori 109,500 Penghutang 120,500 Bank 45,000 Liabiliti : Kurang daripada tempoh 1 tahun (110,000) 376,000 Liabiliti : Lebih daripada tempoh 1 tahun (40,000) 336,000 ======

57,500 100,000 18,500 (95,000) 254,000 (70,000) 184,000 =======

Urusan peribadi pemilik adalah terasing daripada urusan perniagaan. Dikehendaki : Hitung yang berikut bagi Syarikat Nurul Hidayah Bhd.2008 RM 2007 RM Dibiayai oleh : Syer Biasa bernilai RM1.000 Rizab 96. Belian penghawa dingin yang tahan selama sepuluh tahun dikira sebagai belanja.000 75. ii) iii) iv) .000 50. Beri ulasan bagi perubahan setiap nisbah yang dihitung i) ii) iii) iv) v) vi) Nisbah semasa Nisbah hutang atas ekuiti Pulangan atas jualan Pulangan atas syer biasa Pusing ganti inventori Pusing ganti penghutang (15 M) c) Yang berikut ialah perkara ± perkara tentang prosedur dan ciri ± ciri prinsip perakaunan Serta urusniaga perniagaan.00 sesyer 140.000 Inventori 40.000 184. nyatakan prinsip perakaunan yang berkaitan selain prinsip kos sejarah. Menggunakan nilai terendah antara kos atau pasaran. untuk tahun 2008 dan 2007.000 (2) 80% daripada jualan bersih adalah jualan kredit.000 ====== ====== Maklumat tambahan : (1) Nilai modal syer biasa dan aset pada 31 Disember 2006 adalah seperti berikut : RM Modal syer biasa 60.000 59.000 Penghutang 55.000 336. Bagi setisp perkara.000 Syer Keutamaan 6% bernilai RM2.00 Sesyer 100. i) Bayaran sewa terdahulu yang terkurang daripada RM25 direkodkan sebagai belanja.

Catatan jurnal pelarasan disediakan pada akhir tempoh perakaunan. Tidak melaporkan aset pada harga pembubaran. Aset tetap dilaporkan dalam kunci kira ± kira pada kos sejarah. Mewujudkan peruntukan untuk hutang ragu Amalan perakaunan asas akruan (6 M) x) xi) xii) . bukan pada nilai semasa.v) vi) vii) viii) ix) Menjelaskan kaedah susut nilai yang digunakan dalam laporan kewangan. Aset bukan tunai dibawa masuk ke dalam entity perkongsian direkodkan pada nilai saksama. Amaun dalam penyata kewangan dibulatkan kepada angka ribu yang terdekat.

pemadanan .000)/2¥ (100.89 kali¥¥ = 5.500)/2¥ (57.000¥ 95. kos sejarah.500+120.000¥ X100%¥ -Merosot¥ (140.000¥ -Merosot¥ (120.000¥ 184.000)/2¥ (75. wang sebagai ukuran ¥¥ Prinsip ± sesuatu panduan yang diterima umum ¥ bagi menetapkan bagaimana sesuatu urusan atau urusniaga ekonomi perlu direkodkan dan dilaporkan.¥¥ b) Formula i) Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa ii) Nisbah hutang atas ekuiti = Jumlah Liabiliti Jumlah Ekuiti iii)Pulangan atas jualan = UntungBersih selepas cukai X100% Jumlah jualan iv)Pulangan atas syer biasa = Untung bersih selepas cukai dan dividen syer keutamaan X100% Modal syer biasa purata v) Pusing ganti inventori = Kos Jualan Inventori purata vi)Pusing ganti penghutang = Jualan kredit Penghutang purata 2008 2007 Ulasan 109. realisasi.5 :1¥¥ = 1.000+60.500+100.000 ± 6.000 +70.08 kali¥¥ tidak cekap¥ =3.000¥ = 11.48%¥¥ biasa yang kurang cekap akan menjana keuntungan yang rendah¥ 325.000¥ 95.500¥ -Meningkat¥ 110.000)/2¥ -Kutipan kredit = 3.000¥ 248. catatan bergu.000¥ -Merosot¥ (109.000¥ -Merosot¥ 336.90 :1¥¥ mampan¥ 48.000)¥ -Pengurusan =3.500 +57.500+45.500+40. tempoh perakaunan.000)/ 2¥ -Penggunaan ekuiti =39.000¥ -Mampu bayar = 2.000¥ = 10%¥¥ -Meningkat¥ -Pulangan atas jualan lebih tinggi¥ ¥ = ½.000+75. kestabilan nilai wang.2 kali¥¥ ¥ = 1/4 M 60 X ¼ = 15 M .85 : 1¥¥ liability semasa meningkat¥ 110.07%¥¥ = 41.000+55.000¥ X 100% 310.000 ¥X 100%¥ 31.000+18.000¥ -Risiko yang lebih =0.SKEMA JAWAPAN SOALAN 1 a) Andaian ± asas yang diperlukan ¥ diperlukan untuk proses perakaunan¥ Contoh ± Badan berterusan.45 :1¥¥ = 0.29%¥¥ 31. keobjektifan.000¥ 57.500+100.000¥ X100% 425.000 + 40. ¥ Contoh : kematerialan / kematanan. 8 X ½ = 4M 48. konsistensi. entiti berasingan.000 ± 3.09 kali¥¥ inventori yang kurang cekap¥ 340.000¥ 248.

c)i) ii) Pemadanan¥ Kematerialan¥ iii) Entiti berasingan¥ iv) Konservatisme¥ vi) Usaha berterusan¥ vii) viii) ix) x) xi) xii) Materialiti / Kematanan¥ Pemadanan / Akruan¥ Objektiviti¥ Objektiviti¥ Konservatisme / pemadanan¥ Pemadanan / Akruan¥ ¥ = ½ M 12 X ½ = 6 M .

Wang lebihan yang diterima atas permohonan digunakan untuk perumpukan. Bhd.20 atas panggilan kedua Permohonan telah diterima 250.20 atas panggilan pertama RM0.000 syer biasa dengan nilai par RM1. Syer ± syer ini kemudian diterbitkan semula pada harga RM0. membuat terbitan hak 100. Dikehendaki : Sediakan catatan jurnal untuk merekod semua urusniaga tersebut.50 atas perumpukan (termasuk premium) RM0.000 syer dan perumpukan dibuat kepada pemohon ± pemohon untuk 200. Pada 1 Januari. antara rizab hasil dengan rizab modal.000 syer biasa dengan nilai par RM1.000 syer. Semua syer telah dilanggan dan dibayar penuh.00 pada premium RM0. yang diumpukkan kepadanya 10. 2009.00 pada premium RM0.SOALAN ENAM a) Nyatakan satu perbezaan i) ii) iii) iv) v) antara saham dengan debentur. (20M) . Syarikat Khadijah Sdn. Syarikat Khadijah Sdn. dan syer ± syernya dirampas selepas panggilan kedua dibuat. Permohonan yang lain ditolak.30 atas permohonan RM0. antara terbitan hak dengan terbitan bonus. antara saham biasa dengan saham keutamaan.20 yang ditawarkan kepada orang ramai.90 sesyerdan dibayar sepenuhnya. Wang permohonan dan perumpukan. telah menerbitkan 100. kecuali premium dikembalikan kepadanya. Bayaran penuh perlu dibuat semasa permohonan. dan dibayar dengan cara ± cara yang berikut : RM0. antara dividen saham keutamaan dengan faedah debentur (5M) b) Pada 1 Januari 2008. Seorang ahli syarikat itu.000 syer telah gagal membayar wang panggilan pertama. Bhd.50 yang ditawarkan kepada pemegang syer syarikat.

¥ terbitan hak dengan terbitan bonus terbitan hak ± terbitan yang menghasilkan tunai daripada pemegang saham sedia ada / tawaran saham kepada pemegang saham sedia ada¥ terbitan bonus ± terbitan saham baru tanpa melibatkan tunai / pemberian saham secara percuma kepada pemegang syer sedia ada¥ saham biasa dengan saham keutamaan saham biasa ± Dividen dibayar selepas saham keutamaan / ada hak untuk mengundi /kadar dividen bergantung kepada keputusan lembaga pengarah¥ saham keutamaan ± keutamaan pembayaran dividen / tiada hak mengundi / kadar dividen tetap¥ dividen saham keutamaan dengan faedah debentur dividen saham keutamaan ± diagih jika ada untung / Agihan keuntungan¥ faedah debentur ± dibayar tidak kira untung atau rugi / Belanja¥ ¥ = ½ Markah ½ X 10 = 5 Markah iii) iv) v) .SKEMA JAWAPAN SOALAN 6 a) Perbezaan antara : i) saham dengan debentur saham ± melibatkan pemilik syarikat / tuntutan selepas pemiutang.¥ debentur ± melibatkan pemiutang / tuntutan terdahulu dari pemegang saham¥ ii) rizab hasil dengan rizab modal rizab hasil ± dari untung yang tidak diaagihkan / diagih dalam bentuk dividen¥ rizab modal ± dari lebihan harga terbitan saham dan penilaian aset/ diagih dalam bentuk saham bonus.

000¥ 30.30 4.000 X RM0.50 Modal syer biasa ± 100.30 Premium syer ± 100.30) . Bank (Merekod pemulangan wang bagi permohonan yang ditolak) Pengiraan : 50. Bank Kt. Perumpukan 20.000 X RM0. Kt.000 ¥ RM 75.000¥ (Merekod permohonan saham biasa) Pengiraan : 250. Bank Permohonan Kt.000¥ 15.000 X RM0. Permohonan 75.30 3. Perumpukan Kt. Dt.20 5.000 X RM0.30 2.000¥ (Merekod pemindahan wang lebihan semasa permohonan kepada akaun Perumpukan) Pengiraan : 100.000 X RM0.100. Modal syer biasa Premium syer 50.000¥ 30.000¥ 20.000¥ (Merekod amaun semasa perumpukan) Pengiraan : Perumpukan .000¥ 50. Permohonan Kt. Permohonan Kt.000¥ 30.000¥ 30. Dt. Modal syer biasa (Merekod amaun permohonan modal syer biasa) Pengiraan : 100. Dt.000¥ 15.000 X RM0. Dt. Dt.000 X RM0. Dt.RM b) 1.

000 X RM1. Dt.000¥ (Merekod amaun panggilan kedua) Pengiraan : 100.000 + 2. Dt.00 11.20 7.000¥ 20. Panggilan tertunggak 4. Panggilan pertama 18. Syer dirampas Kt. Panggilan pertama Kt.000 ¥ 10. Bank Panggilan tertunggak Kt.000¥ (Merekod penerimaan wang panggilan pertama) Pengiraan : 90.RM 6.000¥ (Merekod penerimaan wang panggilan kedua) Pengiraan : 90.000 X RM0.000¥ 20. Panggilan kedua 18. Dt.000¥ V1 (Merekod pembatalan syer yang bayaran panggilan gagal dijelaskan) Pengiraan : 10. Modal Syer biasa Kt.000¥ 2. Dt.000¥ 4.000 X RM0.20 10. Modal syer biasa 20. Modal syer biasa 20. Panggilan Kedua Kt.20 9.20 8.000¥ 2.000 @ . Dt. Dt.000¥ RM 20.000¥ (Merekodkan amaun yang tidak dijelaskan berkait syer yang dibatalkan) Pengiraan : Panggilan tertunggak = 2.000¥ (Merekod amaun panggilan pertama) Pengiraan : 100. Bank Panggilan tertunggak Kt. Dt. Dt.000¥ 20.000 X RM0. Syer dirampas 10.000 X RM0.

000¥¥ 1.000 (Merekod terbitan semula syer yang dibatalkan)Pengiraan : 10. Dt.000 + 3.000¥ ¥ 10. Bank Premium syer Kt.000 13. Dt. Bank Kt. Modal syer biasa 10. Dt. Akaun terbitan semula Kt.90) @ 13.000¥¥ ¥¥ 10. dan 11. Premium syer Kt.000 = 6. Kt. Dt.000 V2 (Merekod syer yang diterbitkan semula dan premium syer) .000 (Merekod syer dirampas dan panggilan tertunngak) 12.000 (Merekodkan pemindahan wang lebihan yang diterima daripada terbitan semula ke akaun premium syer)Pengiraan :10.000 V1 (Merekod amaun yang diterima semasa terbitan semula)Pengiraan:10.000¥ ¥ 1. Akaun terbitan semula 9. Syer dirampas Kt.000 X RM1.000¥ 6.000¥ (Merekod wang permohonan dan perumpukan yang dikembalikan bagi syer yang dirampas) Pengiraan : 3.RM 10. Modal syer biasa Kt.14 dan 15 Dt. Akaun terbitan semula 1.000¥ RM ¥¥ 6.000 V2 ¥ 4.00 ± RM0.90 15.000XRM0. Modal syer biasa 9.000¥ ¥ 9. Dt. Bank 6. Syer dirampas Panggilan tertunggak 10. Dt.000 X (RM1.00 14.

000¥ 50. Dt.00 ± Modal syer biasa 100.000¥¥ (Merekod amaun modal syer biasa dan premium syer) Pengiraan : 100.000¥ 100. Bank Kt.50 ± Premium syer ¥ =½ 40 X ½ = 20 Markah . Kt. Modai syer biasa Premium syer 150.000 X RM1. Permohonan Kt.50 17.000¥ (Merekod amaun yang diterima semasa permohonan terbitan hak) Pengiraan:100.RM 16.000 X RM1.000¥ RM 150.000 X RM0. Permohonan 150. Dt.