SOALAN PERTAMA a) Jelaskan maksud andaian perakaunan dan prinsip perakaunan.

Huraikan satu contoh andaian perakaunan dan satu contoh prinsip perakaunan. (4 M) b) Syarikat Nurul Hidayah Bhd. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2008 RM Jualan Bersih 425,000 Kos barang dijual (325,000) Untung Kasar 200,000 Belamja operasi (34,000) Untung daripada opersi 66,000 Belanja faedah (3,000) Pendapatan sebelum cukai 63,000 Belanja cukai (15,000) Pendapatan selepas cukai 48,000 Belanja dividen (16,000) Pindahan ke Rizab Hasil 32,000 ====== Syarikat Nurul Hidayah Bhd. Kunci Kira ± kIra Pada 31 Disember 2008 RM 211,000 2007 RM 310,000 (248,000) 62,000 (15,500) 46,500 (5,500) 41,000 (10,000) 31,000 (4,500) 26,500 ======

Aset Tetap

2007 RM 173,000

Aset Semasa: Inventori 109,500 Penghutang 120,500 Bank 45,000 Liabiliti : Kurang daripada tempoh 1 tahun (110,000) 376,000 Liabiliti : Lebih daripada tempoh 1 tahun (40,000) 336,000 ======

57,500 100,000 18,500 (95,000) 254,000 (70,000) 184,000 =======

nyatakan prinsip perakaunan yang berkaitan selain prinsip kos sejarah.000 (2) 80% daripada jualan bersih adalah jualan kredit. Belian penghawa dingin yang tahan selama sepuluh tahun dikira sebagai belanja.00 sesyer 140. Bagi setisp perkara.000 75. untuk tahun 2008 dan 2007. Dikehendaki : Hitung yang berikut bagi Syarikat Nurul Hidayah Bhd.000 59.000 Inventori 40. Beri ulasan bagi perubahan setiap nisbah yang dihitung i) ii) iii) iv) v) vi) Nisbah semasa Nisbah hutang atas ekuiti Pulangan atas jualan Pulangan atas syer biasa Pusing ganti inventori Pusing ganti penghutang (15 M) c) Yang berikut ialah perkara ± perkara tentang prosedur dan ciri ± ciri prinsip perakaunan Serta urusniaga perniagaan. Menggunakan nilai terendah antara kos atau pasaran.000 184.000 Syer Keutamaan 6% bernilai RM2.000 Penghutang 55.000 50. i) Bayaran sewa terdahulu yang terkurang daripada RM25 direkodkan sebagai belanja.000 336.000 ====== ====== Maklumat tambahan : (1) Nilai modal syer biasa dan aset pada 31 Disember 2006 adalah seperti berikut : RM Modal syer biasa 60. Urusan peribadi pemilik adalah terasing daripada urusan perniagaan.000 Rizab 96.00 Sesyer 100.2008 RM 2007 RM Dibiayai oleh : Syer Biasa bernilai RM1. ii) iii) iv) .

Mewujudkan peruntukan untuk hutang ragu Amalan perakaunan asas akruan (6 M) x) xi) xii) . Aset tetap dilaporkan dalam kunci kira ± kira pada kos sejarah. Amaun dalam penyata kewangan dibulatkan kepada angka ribu yang terdekat. bukan pada nilai semasa.v) vi) vii) viii) ix) Menjelaskan kaedah susut nilai yang digunakan dalam laporan kewangan. Aset bukan tunai dibawa masuk ke dalam entity perkongsian direkodkan pada nilai saksama. Catatan jurnal pelarasan disediakan pada akhir tempoh perakaunan. Tidak melaporkan aset pada harga pembubaran.

000)¥ -Pengurusan =3.2 kali¥¥ ¥ = 1/4 M 60 X ¼ = 15 M .000)/2¥ (75.08 kali¥¥ tidak cekap¥ =3.85 : 1¥¥ liability semasa meningkat¥ 110.000¥ -Mampu bayar = 2.500+100.09 kali¥¥ inventori yang kurang cekap¥ 340. ¥ Contoh : kematerialan / kematanan.000¥ X100%¥ -Merosot¥ (140.500+100. entiti berasingan.000¥ X 100% 310.000¥ 184.45 :1¥¥ = 0.000¥ 248.000¥ 57.29%¥¥ 31.000+55. kos sejarah. wang sebagai ukuran ¥¥ Prinsip ± sesuatu panduan yang diterima umum ¥ bagi menetapkan bagaimana sesuatu urusan atau urusniaga ekonomi perlu direkodkan dan dilaporkan.89 kali¥¥ = 5.000 + 40.000 ± 6. pemadanan .000)/2¥ -Kutipan kredit = 3.48%¥¥ biasa yang kurang cekap akan menjana keuntungan yang rendah¥ 325. keobjektifan.500¥ -Meningkat¥ 110. tempoh perakaunan.90 :1¥¥ mampan¥ 48.000¥ 248.000¥ = 10%¥¥ -Meningkat¥ -Pulangan atas jualan lebih tinggi¥ ¥ = ½.000+75. 8 X ½ = 4M 48. realisasi.500+45.SKEMA JAWAPAN SOALAN 1 a) Andaian ± asas yang diperlukan ¥ diperlukan untuk proses perakaunan¥ Contoh ± Badan berterusan.¥¥ b) Formula i) Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa ii) Nisbah hutang atas ekuiti = Jumlah Liabiliti Jumlah Ekuiti iii)Pulangan atas jualan = UntungBersih selepas cukai X100% Jumlah jualan iv)Pulangan atas syer biasa = Untung bersih selepas cukai dan dividen syer keutamaan X100% Modal syer biasa purata v) Pusing ganti inventori = Kos Jualan Inventori purata vi)Pusing ganti penghutang = Jualan kredit Penghutang purata 2008 2007 Ulasan 109.000¥ -Risiko yang lebih =0.500)/2¥ (57.000¥ -Merosot¥ (120.5 :1¥¥ = 1.500+40. konsistensi.000 ¥X 100%¥ 31.000)/ 2¥ -Penggunaan ekuiti =39.07%¥¥ = 41.000¥ -Merosot¥ (109.000 ± 3. kestabilan nilai wang.500+120.000¥ X100% 425.000¥ 95.000¥ -Merosot¥ 336.000)/2¥ (100.500 +57.000¥ = 11.000 +70.000+60. catatan bergu.000+18.000¥ 95.

c)i) ii) Pemadanan¥ Kematerialan¥ iii) Entiti berasingan¥ iv) Konservatisme¥ vi) Usaha berterusan¥ vii) viii) ix) x) xi) xii) Materialiti / Kematanan¥ Pemadanan / Akruan¥ Objektiviti¥ Objektiviti¥ Konservatisme / pemadanan¥ Pemadanan / Akruan¥ ¥ = ½ M 12 X ½ = 6 M .

kecuali premium dikembalikan kepadanya.20 yang ditawarkan kepada orang ramai. yang diumpukkan kepadanya 10.20 atas panggilan kedua Permohonan telah diterima 250.000 syer biasa dengan nilai par RM1.50 atas perumpukan (termasuk premium) RM0. Syer ± syer ini kemudian diterbitkan semula pada harga RM0.30 atas permohonan RM0. Syarikat Khadijah Sdn. antara terbitan hak dengan terbitan bonus. Pada 1 Januari. Syarikat Khadijah Sdn. antara rizab hasil dengan rizab modal. membuat terbitan hak 100.SOALAN ENAM a) Nyatakan satu perbezaan i) ii) iii) iv) v) antara saham dengan debentur.20 atas panggilan pertama RM0. dan syer ± syernya dirampas selepas panggilan kedua dibuat. Permohonan yang lain ditolak.90 sesyerdan dibayar sepenuhnya. antara dividen saham keutamaan dengan faedah debentur (5M) b) Pada 1 Januari 2008. Semua syer telah dilanggan dan dibayar penuh. Bhd.000 syer biasa dengan nilai par RM1. 2009. Seorang ahli syarikat itu. antara saham biasa dengan saham keutamaan.00 pada premium RM0. Wang lebihan yang diterima atas permohonan digunakan untuk perumpukan. Bhd.000 syer dan perumpukan dibuat kepada pemohon ± pemohon untuk 200.50 yang ditawarkan kepada pemegang syer syarikat. telah menerbitkan 100.000 syer telah gagal membayar wang panggilan pertama.00 pada premium RM0. Wang permohonan dan perumpukan.000 syer. Bayaran penuh perlu dibuat semasa permohonan. dan dibayar dengan cara ± cara yang berikut : RM0. Dikehendaki : Sediakan catatan jurnal untuk merekod semua urusniaga tersebut. (20M) .

SKEMA JAWAPAN SOALAN 6 a) Perbezaan antara : i) saham dengan debentur saham ± melibatkan pemilik syarikat / tuntutan selepas pemiutang.¥ terbitan hak dengan terbitan bonus terbitan hak ± terbitan yang menghasilkan tunai daripada pemegang saham sedia ada / tawaran saham kepada pemegang saham sedia ada¥ terbitan bonus ± terbitan saham baru tanpa melibatkan tunai / pemberian saham secara percuma kepada pemegang syer sedia ada¥ saham biasa dengan saham keutamaan saham biasa ± Dividen dibayar selepas saham keutamaan / ada hak untuk mengundi /kadar dividen bergantung kepada keputusan lembaga pengarah¥ saham keutamaan ± keutamaan pembayaran dividen / tiada hak mengundi / kadar dividen tetap¥ dividen saham keutamaan dengan faedah debentur dividen saham keutamaan ± diagih jika ada untung / Agihan keuntungan¥ faedah debentur ± dibayar tidak kira untung atau rugi / Belanja¥ ¥ = ½ Markah ½ X 10 = 5 Markah iii) iv) v) .¥ debentur ± melibatkan pemiutang / tuntutan terdahulu dari pemegang saham¥ ii) rizab hasil dengan rizab modal rizab hasil ± dari untung yang tidak diaagihkan / diagih dalam bentuk dividen¥ rizab modal ± dari lebihan harga terbitan saham dan penilaian aset/ diagih dalam bentuk saham bonus.

Bank Permohonan Kt.000¥ 20.30 Premium syer ± 100. Modal syer biasa (Merekod amaun permohonan modal syer biasa) Pengiraan : 100.30 3. Dt.000¥ 30.000 ¥ RM 75. Dt. Dt.000¥ (Merekod permohonan saham biasa) Pengiraan : 250.000¥ 30. Permohonan Kt.000¥ (Merekod pemindahan wang lebihan semasa permohonan kepada akaun Perumpukan) Pengiraan : 100.50 Modal syer biasa ± 100. Kt. Dt. Permohonan 75. Perumpukan Kt.000¥ 15.000 X RM0. Bank Kt. Permohonan Kt.000¥ 30.000 X RM0. Dt.000¥ 30.30) .100.000 X RM0.000 X RM0. Bank (Merekod pemulangan wang bagi permohonan yang ditolak) Pengiraan : 50.000¥ (Merekod amaun semasa perumpukan) Pengiraan : Perumpukan .000 X RM0. Dt.30 2.20 5.30 4.000 X RM0.000¥ 50.RM b) 1.000¥ 15.000 X RM0. Modal syer biasa Premium syer 50. Perumpukan 20.

Modal Syer biasa Kt.000¥ (Merekodkan amaun yang tidak dijelaskan berkait syer yang dibatalkan) Pengiraan : Panggilan tertunggak = 2.20 9.000¥ (Merekod penerimaan wang panggilan kedua) Pengiraan : 90. Modal syer biasa 20.000¥ 20.000 X RM0.000 @ .000 X RM1. Dt.000 + 2.000¥ (Merekod amaun panggilan kedua) Pengiraan : 100. Syer dirampas 10.000¥ (Merekod amaun panggilan pertama) Pengiraan : 100. Dt.000 X RM0.20 7.000¥ 20.000¥ V1 (Merekod pembatalan syer yang bayaran panggilan gagal dijelaskan) Pengiraan : 10.000 X RM0. Dt.RM 6.000¥ (Merekod penerimaan wang panggilan pertama) Pengiraan : 90.000 X RM0. Panggilan tertunggak 4. Dt.20 8. Dt. Bank Panggilan tertunggak Kt.000 ¥ 10. Modal syer biasa 20. Panggilan Kedua Kt. Panggilan pertama Kt.20 10. Syer dirampas Kt.000¥ RM 20.000¥ 20. Dt.000¥ 2.00 11. Panggilan kedua 18.000¥ 2. Panggilan pertama 18. Dt. Bank Panggilan tertunggak Kt.000¥ 4. Dt.

Akaun terbitan semula 1.000¥ ¥ 1.000 + 3.000 (Merekod syer dirampas dan panggilan tertunngak) 12.000 13.000¥ (Merekod wang permohonan dan perumpukan yang dikembalikan bagi syer yang dirampas) Pengiraan : 3.000 V2 (Merekod syer yang diterbitkan semula dan premium syer) . Syer dirampas Kt. Dt.000 (Merekod terbitan semula syer yang dibatalkan)Pengiraan : 10.000¥ ¥ 9. Bank 6. Modal syer biasa 10. Dt.000 (Merekodkan pemindahan wang lebihan yang diterima daripada terbitan semula ke akaun premium syer)Pengiraan :10.000¥ 6.000 V1 (Merekod amaun yang diterima semasa terbitan semula)Pengiraan:10.00 ± RM0. Premium syer Kt.000 X (RM1. Modal syer biasa Kt.000XRM0.000¥ ¥ 10.RM 10. dan 11.14 dan 15 Dt. Modal syer biasa 9.000 X RM1. Bank Kt.00 14. Dt. Syer dirampas Panggilan tertunggak 10.90) @ 13. Kt.000¥¥ ¥¥ 10. Akaun terbitan semula Kt.000 = 6.000 V2 ¥ 4. Dt.000¥ RM ¥¥ 6. Dt. Akaun terbitan semula 9.000¥¥ 1. Bank Premium syer Kt. Dt.90 15.

Dt.000¥¥ (Merekod amaun modal syer biasa dan premium syer) Pengiraan : 100.50 17. Permohonan Kt. Permohonan 150.000¥ 100.000 X RM0.000 X RM1. Bank Kt.000¥ 50.00 ± Modal syer biasa 100.RM 16.000 X RM1.000¥ RM 150.50 ± Premium syer ¥ =½ 40 X ½ = 20 Markah .000¥ (Merekod amaun yang diterima semasa permohonan terbitan hak) Pengiraan:100. Modai syer biasa Premium syer 150. Kt. Dt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful