P. 1
Percubaan Perakaunan 2010

Percubaan Perakaunan 2010

|Views: 137|Likes:

More info:

Published by: Mohammad Rokhimi Ahmad on Oct 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2010

pdf

text

original

SOALAN PERTAMA a) Jelaskan maksud andaian perakaunan dan prinsip perakaunan.

Huraikan satu contoh andaian perakaunan dan satu contoh prinsip perakaunan. (4 M) b) Syarikat Nurul Hidayah Bhd. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2008 RM Jualan Bersih 425,000 Kos barang dijual (325,000) Untung Kasar 200,000 Belamja operasi (34,000) Untung daripada opersi 66,000 Belanja faedah (3,000) Pendapatan sebelum cukai 63,000 Belanja cukai (15,000) Pendapatan selepas cukai 48,000 Belanja dividen (16,000) Pindahan ke Rizab Hasil 32,000 ====== Syarikat Nurul Hidayah Bhd. Kunci Kira ± kIra Pada 31 Disember 2008 RM 211,000 2007 RM 310,000 (248,000) 62,000 (15,500) 46,500 (5,500) 41,000 (10,000) 31,000 (4,500) 26,500 ======

Aset Tetap

2007 RM 173,000

Aset Semasa: Inventori 109,500 Penghutang 120,500 Bank 45,000 Liabiliti : Kurang daripada tempoh 1 tahun (110,000) 376,000 Liabiliti : Lebih daripada tempoh 1 tahun (40,000) 336,000 ======

57,500 100,000 18,500 (95,000) 254,000 (70,000) 184,000 =======

untuk tahun 2008 dan 2007.00 sesyer 140. Beri ulasan bagi perubahan setiap nisbah yang dihitung i) ii) iii) iv) v) vi) Nisbah semasa Nisbah hutang atas ekuiti Pulangan atas jualan Pulangan atas syer biasa Pusing ganti inventori Pusing ganti penghutang (15 M) c) Yang berikut ialah perkara ± perkara tentang prosedur dan ciri ± ciri prinsip perakaunan Serta urusniaga perniagaan.000 50.000 184.2008 RM 2007 RM Dibiayai oleh : Syer Biasa bernilai RM1.000 336. Bagi setisp perkara.000 75.000 Inventori 40. ii) iii) iv) . Belian penghawa dingin yang tahan selama sepuluh tahun dikira sebagai belanja.000 Rizab 96. nyatakan prinsip perakaunan yang berkaitan selain prinsip kos sejarah. Urusan peribadi pemilik adalah terasing daripada urusan perniagaan.000 Penghutang 55.000 Syer Keutamaan 6% bernilai RM2.00 Sesyer 100.000 ====== ====== Maklumat tambahan : (1) Nilai modal syer biasa dan aset pada 31 Disember 2006 adalah seperti berikut : RM Modal syer biasa 60.000 59. Dikehendaki : Hitung yang berikut bagi Syarikat Nurul Hidayah Bhd.000 (2) 80% daripada jualan bersih adalah jualan kredit. i) Bayaran sewa terdahulu yang terkurang daripada RM25 direkodkan sebagai belanja. Menggunakan nilai terendah antara kos atau pasaran.

Mewujudkan peruntukan untuk hutang ragu Amalan perakaunan asas akruan (6 M) x) xi) xii) .v) vi) vii) viii) ix) Menjelaskan kaedah susut nilai yang digunakan dalam laporan kewangan. bukan pada nilai semasa. Tidak melaporkan aset pada harga pembubaran. Aset bukan tunai dibawa masuk ke dalam entity perkongsian direkodkan pada nilai saksama. Amaun dalam penyata kewangan dibulatkan kepada angka ribu yang terdekat. Aset tetap dilaporkan dalam kunci kira ± kira pada kos sejarah. Catatan jurnal pelarasan disediakan pada akhir tempoh perakaunan.

wang sebagai ukuran ¥¥ Prinsip ± sesuatu panduan yang diterima umum ¥ bagi menetapkan bagaimana sesuatu urusan atau urusniaga ekonomi perlu direkodkan dan dilaporkan. ¥ Contoh : kematerialan / kematanan. catatan bergu.000 ± 6.2 kali¥¥ ¥ = 1/4 M 60 X ¼ = 15 M .000¥ -Risiko yang lebih =0.500+40. entiti berasingan.500)/2¥ (57. realisasi.000¥ 95.89 kali¥¥ = 5.000)¥ -Pengurusan =3.29%¥¥ 31.09 kali¥¥ inventori yang kurang cekap¥ 340.000+75.500¥ -Meningkat¥ 110.07%¥¥ = 41.48%¥¥ biasa yang kurang cekap akan menjana keuntungan yang rendah¥ 325.000¥ 57. 8 X ½ = 4M 48.90 :1¥¥ mampan¥ 48.500 +57.000¥ -Merosot¥ (120.000+18. pemadanan .000 +70.000)/2¥ (100.000)/2¥ (75. kos sejarah.000+60.SKEMA JAWAPAN SOALAN 1 a) Andaian ± asas yang diperlukan ¥ diperlukan untuk proses perakaunan¥ Contoh ± Badan berterusan.500+45.000¥ X100%¥ -Merosot¥ (140.5 :1¥¥ = 1.¥¥ b) Formula i) Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa ii) Nisbah hutang atas ekuiti = Jumlah Liabiliti Jumlah Ekuiti iii)Pulangan atas jualan = UntungBersih selepas cukai X100% Jumlah jualan iv)Pulangan atas syer biasa = Untung bersih selepas cukai dan dividen syer keutamaan X100% Modal syer biasa purata v) Pusing ganti inventori = Kos Jualan Inventori purata vi)Pusing ganti penghutang = Jualan kredit Penghutang purata 2008 2007 Ulasan 109.500+120.000¥ = 10%¥¥ -Meningkat¥ -Pulangan atas jualan lebih tinggi¥ ¥ = ½.000 ± 3.000¥ 248.000¥ -Merosot¥ (109. keobjektifan.000¥ 248. konsistensi.000¥ 184. kestabilan nilai wang.08 kali¥¥ tidak cekap¥ =3.000)/2¥ -Kutipan kredit = 3.000 ¥X 100%¥ 31.45 :1¥¥ = 0.000¥ = 11.000¥ 95.000¥ X 100% 310.85 : 1¥¥ liability semasa meningkat¥ 110.000)/ 2¥ -Penggunaan ekuiti =39.000 + 40.000+55.500+100. tempoh perakaunan.500+100.000¥ -Mampu bayar = 2.000¥ -Merosot¥ 336.000¥ X100% 425.

c)i) ii) Pemadanan¥ Kematerialan¥ iii) Entiti berasingan¥ iv) Konservatisme¥ vi) Usaha berterusan¥ vii) viii) ix) x) xi) xii) Materialiti / Kematanan¥ Pemadanan / Akruan¥ Objektiviti¥ Objektiviti¥ Konservatisme / pemadanan¥ Pemadanan / Akruan¥ ¥ = ½ M 12 X ½ = 6 M .

Semua syer telah dilanggan dan dibayar penuh.000 syer telah gagal membayar wang panggilan pertama. Dikehendaki : Sediakan catatan jurnal untuk merekod semua urusniaga tersebut.SOALAN ENAM a) Nyatakan satu perbezaan i) ii) iii) iv) v) antara saham dengan debentur. dan syer ± syernya dirampas selepas panggilan kedua dibuat.00 pada premium RM0.000 syer biasa dengan nilai par RM1. antara terbitan hak dengan terbitan bonus. Syarikat Khadijah Sdn. yang diumpukkan kepadanya 10. Wang lebihan yang diterima atas permohonan digunakan untuk perumpukan.50 yang ditawarkan kepada pemegang syer syarikat. Wang permohonan dan perumpukan.20 atas panggilan pertama RM0.000 syer dan perumpukan dibuat kepada pemohon ± pemohon untuk 200.30 atas permohonan RM0. Pada 1 Januari. Bhd.20 yang ditawarkan kepada orang ramai.00 pada premium RM0. (20M) . 2009.50 atas perumpukan (termasuk premium) RM0. Bayaran penuh perlu dibuat semasa permohonan. antara saham biasa dengan saham keutamaan.000 syer biasa dengan nilai par RM1. dan dibayar dengan cara ± cara yang berikut : RM0.000 syer. antara dividen saham keutamaan dengan faedah debentur (5M) b) Pada 1 Januari 2008. antara rizab hasil dengan rizab modal.90 sesyerdan dibayar sepenuhnya. Seorang ahli syarikat itu. telah menerbitkan 100. Syer ± syer ini kemudian diterbitkan semula pada harga RM0. Syarikat Khadijah Sdn. membuat terbitan hak 100. Bhd. Permohonan yang lain ditolak. kecuali premium dikembalikan kepadanya.20 atas panggilan kedua Permohonan telah diterima 250.

¥ debentur ± melibatkan pemiutang / tuntutan terdahulu dari pemegang saham¥ ii) rizab hasil dengan rizab modal rizab hasil ± dari untung yang tidak diaagihkan / diagih dalam bentuk dividen¥ rizab modal ± dari lebihan harga terbitan saham dan penilaian aset/ diagih dalam bentuk saham bonus.¥ terbitan hak dengan terbitan bonus terbitan hak ± terbitan yang menghasilkan tunai daripada pemegang saham sedia ada / tawaran saham kepada pemegang saham sedia ada¥ terbitan bonus ± terbitan saham baru tanpa melibatkan tunai / pemberian saham secara percuma kepada pemegang syer sedia ada¥ saham biasa dengan saham keutamaan saham biasa ± Dividen dibayar selepas saham keutamaan / ada hak untuk mengundi /kadar dividen bergantung kepada keputusan lembaga pengarah¥ saham keutamaan ± keutamaan pembayaran dividen / tiada hak mengundi / kadar dividen tetap¥ dividen saham keutamaan dengan faedah debentur dividen saham keutamaan ± diagih jika ada untung / Agihan keuntungan¥ faedah debentur ± dibayar tidak kira untung atau rugi / Belanja¥ ¥ = ½ Markah ½ X 10 = 5 Markah iii) iv) v) .SKEMA JAWAPAN SOALAN 6 a) Perbezaan antara : i) saham dengan debentur saham ± melibatkan pemilik syarikat / tuntutan selepas pemiutang.

000 X RM0.30 4.000 X RM0.30 Premium syer ± 100.000 X RM0.000¥ (Merekod amaun semasa perumpukan) Pengiraan : Perumpukan . Modal syer biasa Premium syer 50.000¥ 50.000¥ 20. Permohonan 75.000¥ 30. Dt. Permohonan Kt. Permohonan Kt.20 5.000 X RM0.30) . Bank (Merekod pemulangan wang bagi permohonan yang ditolak) Pengiraan : 50. Bank Permohonan Kt.000 ¥ RM 75.000 X RM0.30 2.000 X RM0. Perumpukan Kt. Dt.000¥ (Merekod pemindahan wang lebihan semasa permohonan kepada akaun Perumpukan) Pengiraan : 100.000¥ 15. Dt. Bank Kt.000 X RM0.100.000¥ 30.RM b) 1.30 3.50 Modal syer biasa ± 100. Kt.000¥ 30. Dt. Dt.000¥ (Merekod permohonan saham biasa) Pengiraan : 250.000¥ 30. Dt.000¥ 15. Perumpukan 20. Modal syer biasa (Merekod amaun permohonan modal syer biasa) Pengiraan : 100.

Modal syer biasa 20.000 X RM0.000 + 2.000 X RM0. Dt. Syer dirampas Kt. Panggilan pertama Kt. Dt. Modal syer biasa 20. Dt. Syer dirampas 10.000¥ (Merekod amaun panggilan pertama) Pengiraan : 100.000¥ 4.000 @ .20 8.000¥ V1 (Merekod pembatalan syer yang bayaran panggilan gagal dijelaskan) Pengiraan : 10.000¥ 2.000¥ 2. Dt.000 X RM0.000 X RM1. Panggilan pertama 18. Dt. Dt.000¥ 20. Modal Syer biasa Kt.000 ¥ 10.000¥ 20. Panggilan tertunggak 4. Dt.RM 6. Bank Panggilan tertunggak Kt.20 9.000¥ RM 20.000¥ (Merekod penerimaan wang panggilan pertama) Pengiraan : 90. Panggilan kedua 18. Bank Panggilan tertunggak Kt.000¥ 20.20 10.000¥ (Merekodkan amaun yang tidak dijelaskan berkait syer yang dibatalkan) Pengiraan : Panggilan tertunggak = 2.000¥ (Merekod penerimaan wang panggilan kedua) Pengiraan : 90.20 7.00 11. Dt.000¥ (Merekod amaun panggilan kedua) Pengiraan : 100. Panggilan Kedua Kt.000 X RM0.

Dt.RM 10.000 X RM1.90) @ 13.000¥ RM ¥¥ 6.000¥ ¥ 1.000 (Merekod syer dirampas dan panggilan tertunngak) 12.000 V1 (Merekod amaun yang diterima semasa terbitan semula)Pengiraan:10.90 15. Akaun terbitan semula Kt. Modal syer biasa 9. Dt. Premium syer Kt.14 dan 15 Dt. Bank 6.000 V2 (Merekod syer yang diterbitkan semula dan premium syer) .00 14.000¥ 6. Modal syer biasa 10.000 = 6. Dt. Bank Premium syer Kt. Akaun terbitan semula 1. dan 11. Dt. Syer dirampas Panggilan tertunggak 10.000 X (RM1.000 (Merekod terbitan semula syer yang dibatalkan)Pengiraan : 10.000 (Merekodkan pemindahan wang lebihan yang diterima daripada terbitan semula ke akaun premium syer)Pengiraan :10.000¥ ¥ 10. Bank Kt.000 + 3.000 13. Syer dirampas Kt. Kt.00 ± RM0.000¥ (Merekod wang permohonan dan perumpukan yang dikembalikan bagi syer yang dirampas) Pengiraan : 3.000¥¥ ¥¥ 10.000 V2 ¥ 4.000¥ ¥ 9. Modal syer biasa Kt. Dt. Akaun terbitan semula 9.000XRM0.000¥¥ 1. Dt.

000¥ (Merekod amaun yang diterima semasa permohonan terbitan hak) Pengiraan:100.000 X RM1.000 X RM1. Dt.000 X RM0. Dt.000¥ 100.000¥ 50.000¥¥ (Merekod amaun modal syer biasa dan premium syer) Pengiraan : 100. Kt.50 ± Premium syer ¥ =½ 40 X ½ = 20 Markah . Permohonan Kt. Modai syer biasa Premium syer 150. Bank Kt.RM 16.50 17. Permohonan 150.000¥ RM 150.00 ± Modal syer biasa 100.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->