SOALAN PERTAMA a) Jelaskan maksud andaian perakaunan dan prinsip perakaunan.

Huraikan satu contoh andaian perakaunan dan satu contoh prinsip perakaunan. (4 M) b) Syarikat Nurul Hidayah Bhd. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2008 RM Jualan Bersih 425,000 Kos barang dijual (325,000) Untung Kasar 200,000 Belamja operasi (34,000) Untung daripada opersi 66,000 Belanja faedah (3,000) Pendapatan sebelum cukai 63,000 Belanja cukai (15,000) Pendapatan selepas cukai 48,000 Belanja dividen (16,000) Pindahan ke Rizab Hasil 32,000 ====== Syarikat Nurul Hidayah Bhd. Kunci Kira ± kIra Pada 31 Disember 2008 RM 211,000 2007 RM 310,000 (248,000) 62,000 (15,500) 46,500 (5,500) 41,000 (10,000) 31,000 (4,500) 26,500 ======

Aset Tetap

2007 RM 173,000

Aset Semasa: Inventori 109,500 Penghutang 120,500 Bank 45,000 Liabiliti : Kurang daripada tempoh 1 tahun (110,000) 376,000 Liabiliti : Lebih daripada tempoh 1 tahun (40,000) 336,000 ======

57,500 100,000 18,500 (95,000) 254,000 (70,000) 184,000 =======

000 ====== ====== Maklumat tambahan : (1) Nilai modal syer biasa dan aset pada 31 Disember 2006 adalah seperti berikut : RM Modal syer biasa 60.000 Inventori 40.000 59.000 50.000 (2) 80% daripada jualan bersih adalah jualan kredit. i) Bayaran sewa terdahulu yang terkurang daripada RM25 direkodkan sebagai belanja. untuk tahun 2008 dan 2007.000 Rizab 96.00 Sesyer 100. Bagi setisp perkara. Menggunakan nilai terendah antara kos atau pasaran. Urusan peribadi pemilik adalah terasing daripada urusan perniagaan.000 Penghutang 55.2008 RM 2007 RM Dibiayai oleh : Syer Biasa bernilai RM1. Dikehendaki : Hitung yang berikut bagi Syarikat Nurul Hidayah Bhd. nyatakan prinsip perakaunan yang berkaitan selain prinsip kos sejarah.000 75.000 184.000 Syer Keutamaan 6% bernilai RM2. ii) iii) iv) .000 336. Beri ulasan bagi perubahan setiap nisbah yang dihitung i) ii) iii) iv) v) vi) Nisbah semasa Nisbah hutang atas ekuiti Pulangan atas jualan Pulangan atas syer biasa Pusing ganti inventori Pusing ganti penghutang (15 M) c) Yang berikut ialah perkara ± perkara tentang prosedur dan ciri ± ciri prinsip perakaunan Serta urusniaga perniagaan.00 sesyer 140. Belian penghawa dingin yang tahan selama sepuluh tahun dikira sebagai belanja.

Tidak melaporkan aset pada harga pembubaran. Mewujudkan peruntukan untuk hutang ragu Amalan perakaunan asas akruan (6 M) x) xi) xii) . Catatan jurnal pelarasan disediakan pada akhir tempoh perakaunan. Aset tetap dilaporkan dalam kunci kira ± kira pada kos sejarah.v) vi) vii) viii) ix) Menjelaskan kaedah susut nilai yang digunakan dalam laporan kewangan. bukan pada nilai semasa. Aset bukan tunai dibawa masuk ke dalam entity perkongsian direkodkan pada nilai saksama. Amaun dalam penyata kewangan dibulatkan kepada angka ribu yang terdekat.

000)/ 2¥ -Penggunaan ekuiti =39. entiti berasingan.000+75.09 kali¥¥ inventori yang kurang cekap¥ 340.000¥ 248. realisasi.000)¥ -Pengurusan =3.000+60.000+55.500+100.500+120.000¥ -Merosot¥ (120.500¥ -Meningkat¥ 110.000)/2¥ (75.000)/2¥ (100.2 kali¥¥ ¥ = 1/4 M 60 X ¼ = 15 M .SKEMA JAWAPAN SOALAN 1 a) Andaian ± asas yang diperlukan ¥ diperlukan untuk proses perakaunan¥ Contoh ± Badan berterusan.000¥ X100% 425.000¥ X 100% 310.90 :1¥¥ mampan¥ 48.29%¥¥ 31.000 + 40.000¥ -Merosot¥ 336.500+100.000¥ 248. tempoh perakaunan.48%¥¥ biasa yang kurang cekap akan menjana keuntungan yang rendah¥ 325.07%¥¥ = 41. ¥ Contoh : kematerialan / kematanan.000¥ -Risiko yang lebih =0.89 kali¥¥ = 5.000¥ 184. kestabilan nilai wang.¥¥ b) Formula i) Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa ii) Nisbah hutang atas ekuiti = Jumlah Liabiliti Jumlah Ekuiti iii)Pulangan atas jualan = UntungBersih selepas cukai X100% Jumlah jualan iv)Pulangan atas syer biasa = Untung bersih selepas cukai dan dividen syer keutamaan X100% Modal syer biasa purata v) Pusing ganti inventori = Kos Jualan Inventori purata vi)Pusing ganti penghutang = Jualan kredit Penghutang purata 2008 2007 Ulasan 109.000¥ 95. pemadanan .500+40.000¥ X100%¥ -Merosot¥ (140.000 ± 3.45 :1¥¥ = 0.000 ¥X 100%¥ 31. keobjektifan.08 kali¥¥ tidak cekap¥ =3.500+45.000¥ 95.000)/2¥ -Kutipan kredit = 3. 8 X ½ = 4M 48.500 +57.000¥ -Mampu bayar = 2. catatan bergu.000¥ = 10%¥¥ -Meningkat¥ -Pulangan atas jualan lebih tinggi¥ ¥ = ½.000+18.000 +70.500)/2¥ (57.000 ± 6.000¥ -Merosot¥ (109. konsistensi. kos sejarah.000¥ = 11.000¥ 57. wang sebagai ukuran ¥¥ Prinsip ± sesuatu panduan yang diterima umum ¥ bagi menetapkan bagaimana sesuatu urusan atau urusniaga ekonomi perlu direkodkan dan dilaporkan.5 :1¥¥ = 1.85 : 1¥¥ liability semasa meningkat¥ 110.

c)i) ii) Pemadanan¥ Kematerialan¥ iii) Entiti berasingan¥ iv) Konservatisme¥ vi) Usaha berterusan¥ vii) viii) ix) x) xi) xii) Materialiti / Kematanan¥ Pemadanan / Akruan¥ Objektiviti¥ Objektiviti¥ Konservatisme / pemadanan¥ Pemadanan / Akruan¥ ¥ = ½ M 12 X ½ = 6 M .

50 yang ditawarkan kepada pemegang syer syarikat. dan dibayar dengan cara ± cara yang berikut : RM0.00 pada premium RM0. antara saham biasa dengan saham keutamaan. Pada 1 Januari. Dikehendaki : Sediakan catatan jurnal untuk merekod semua urusniaga tersebut.000 syer biasa dengan nilai par RM1. Seorang ahli syarikat itu. Syarikat Khadijah Sdn. Permohonan yang lain ditolak. Wang lebihan yang diterima atas permohonan digunakan untuk perumpukan. antara dividen saham keutamaan dengan faedah debentur (5M) b) Pada 1 Januari 2008. yang diumpukkan kepadanya 10.000 syer biasa dengan nilai par RM1.000 syer telah gagal membayar wang panggilan pertama.50 atas perumpukan (termasuk premium) RM0. antara terbitan hak dengan terbitan bonus. dan syer ± syernya dirampas selepas panggilan kedua dibuat.90 sesyerdan dibayar sepenuhnya. 2009. Wang permohonan dan perumpukan. antara rizab hasil dengan rizab modal.000 syer. Syer ± syer ini kemudian diterbitkan semula pada harga RM0. Bhd.SOALAN ENAM a) Nyatakan satu perbezaan i) ii) iii) iv) v) antara saham dengan debentur.30 atas permohonan RM0. telah menerbitkan 100.20 atas panggilan kedua Permohonan telah diterima 250.00 pada premium RM0. membuat terbitan hak 100. Syarikat Khadijah Sdn. Bayaran penuh perlu dibuat semasa permohonan.000 syer dan perumpukan dibuat kepada pemohon ± pemohon untuk 200. Semua syer telah dilanggan dan dibayar penuh. (20M) . Bhd. kecuali premium dikembalikan kepadanya.20 yang ditawarkan kepada orang ramai.20 atas panggilan pertama RM0.

¥ terbitan hak dengan terbitan bonus terbitan hak ± terbitan yang menghasilkan tunai daripada pemegang saham sedia ada / tawaran saham kepada pemegang saham sedia ada¥ terbitan bonus ± terbitan saham baru tanpa melibatkan tunai / pemberian saham secara percuma kepada pemegang syer sedia ada¥ saham biasa dengan saham keutamaan saham biasa ± Dividen dibayar selepas saham keutamaan / ada hak untuk mengundi /kadar dividen bergantung kepada keputusan lembaga pengarah¥ saham keutamaan ± keutamaan pembayaran dividen / tiada hak mengundi / kadar dividen tetap¥ dividen saham keutamaan dengan faedah debentur dividen saham keutamaan ± diagih jika ada untung / Agihan keuntungan¥ faedah debentur ± dibayar tidak kira untung atau rugi / Belanja¥ ¥ = ½ Markah ½ X 10 = 5 Markah iii) iv) v) .¥ debentur ± melibatkan pemiutang / tuntutan terdahulu dari pemegang saham¥ ii) rizab hasil dengan rizab modal rizab hasil ± dari untung yang tidak diaagihkan / diagih dalam bentuk dividen¥ rizab modal ± dari lebihan harga terbitan saham dan penilaian aset/ diagih dalam bentuk saham bonus.SKEMA JAWAPAN SOALAN 6 a) Perbezaan antara : i) saham dengan debentur saham ± melibatkan pemilik syarikat / tuntutan selepas pemiutang.

000 X RM0.000¥ 20.30) .000¥ 15. Bank Kt.000¥ 30.30 3. Kt. Dt. Dt.000 X RM0.30 4.50 Modal syer biasa ± 100.000¥ 30.000¥ (Merekod amaun semasa perumpukan) Pengiraan : Perumpukan .000¥ (Merekod permohonan saham biasa) Pengiraan : 250. Dt.RM b) 1. Modal syer biasa Premium syer 50. Permohonan Kt.30 2. Perumpukan Kt. Dt.000¥ 30.20 5. Permohonan Kt. Permohonan 75. Modal syer biasa (Merekod amaun permohonan modal syer biasa) Pengiraan : 100. Bank (Merekod pemulangan wang bagi permohonan yang ditolak) Pengiraan : 50. Perumpukan 20.000 X RM0.30 Premium syer ± 100. Dt. Bank Permohonan Kt.000 X RM0.000¥ 50.000 ¥ RM 75.000 X RM0.000 X RM0. Dt.000 X RM0.000¥ (Merekod pemindahan wang lebihan semasa permohonan kepada akaun Perumpukan) Pengiraan : 100.000¥ 15.100.000¥ 30.

00 11.000¥ 20.20 10. Modal syer biasa 20.000¥ (Merekod amaun panggilan pertama) Pengiraan : 100. Panggilan pertama 18. Dt.20 8.000¥ 20. Panggilan tertunggak 4.000¥ 2.000 X RM0. Modal Syer biasa Kt.000¥ 2.RM 6.000 + 2.000¥ 4.000 X RM0. Modal syer biasa 20.000¥ (Merekod penerimaan wang panggilan pertama) Pengiraan : 90. Syer dirampas 10. Bank Panggilan tertunggak Kt.000 X RM0. Panggilan Kedua Kt.000¥ 20.000¥ RM 20. Dt.000¥ (Merekod amaun panggilan kedua) Pengiraan : 100. Bank Panggilan tertunggak Kt.000 ¥ 10. Dt.20 7. Dt. Dt. Dt. Panggilan kedua 18. Dt. Dt.000¥ V1 (Merekod pembatalan syer yang bayaran panggilan gagal dijelaskan) Pengiraan : 10.000¥ (Merekod penerimaan wang panggilan kedua) Pengiraan : 90. Syer dirampas Kt.000 @ .20 9. Panggilan pertama Kt.000 X RM1.000 X RM0.000¥ (Merekodkan amaun yang tidak dijelaskan berkait syer yang dibatalkan) Pengiraan : Panggilan tertunggak = 2.

Dt.000¥ ¥ 9. Syer dirampas Kt. Bank Premium syer Kt. Modal syer biasa 9.000 V2 (Merekod syer yang diterbitkan semula dan premium syer) .000XRM0.000 V1 (Merekod amaun yang diterima semasa terbitan semula)Pengiraan:10.000¥¥ ¥¥ 10. Dt.000 (Merekod terbitan semula syer yang dibatalkan)Pengiraan : 10. Modal syer biasa Kt. Dt.000 V2 ¥ 4.000¥ RM ¥¥ 6.RM 10. dan 11. Akaun terbitan semula 9. Bank 6.000 + 3.000 X RM1. Kt.000 13. Premium syer Kt. Dt.00 14.000¥ ¥ 1.000 (Merekodkan pemindahan wang lebihan yang diterima daripada terbitan semula ke akaun premium syer)Pengiraan :10.000 X (RM1.000¥¥ 1. Dt.90) @ 13. Akaun terbitan semula 1.00 ± RM0.000 (Merekod syer dirampas dan panggilan tertunngak) 12. Akaun terbitan semula Kt.000 = 6.000¥ ¥ 10.000¥ 6. Modal syer biasa 10.000¥ (Merekod wang permohonan dan perumpukan yang dikembalikan bagi syer yang dirampas) Pengiraan : 3. Bank Kt.90 15. Syer dirampas Panggilan tertunggak 10.14 dan 15 Dt. Dt.

Bank Kt. Modai syer biasa Premium syer 150.RM 16.000¥ RM 150.50 17.000 X RM1. Dt.000 X RM1. Permohonan 150.000¥ 100. Kt.00 ± Modal syer biasa 100. Dt. Permohonan Kt.000¥¥ (Merekod amaun modal syer biasa dan premium syer) Pengiraan : 100.50 ± Premium syer ¥ =½ 40 X ½ = 20 Markah .000 X RM0.000¥ 50.000¥ (Merekod amaun yang diterima semasa permohonan terbitan hak) Pengiraan:100.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful