SOALAN PERTAMA a) Jelaskan maksud andaian perakaunan dan prinsip perakaunan.

Huraikan satu contoh andaian perakaunan dan satu contoh prinsip perakaunan. (4 M) b) Syarikat Nurul Hidayah Bhd. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2008 RM Jualan Bersih 425,000 Kos barang dijual (325,000) Untung Kasar 200,000 Belamja operasi (34,000) Untung daripada opersi 66,000 Belanja faedah (3,000) Pendapatan sebelum cukai 63,000 Belanja cukai (15,000) Pendapatan selepas cukai 48,000 Belanja dividen (16,000) Pindahan ke Rizab Hasil 32,000 ====== Syarikat Nurul Hidayah Bhd. Kunci Kira ± kIra Pada 31 Disember 2008 RM 211,000 2007 RM 310,000 (248,000) 62,000 (15,500) 46,500 (5,500) 41,000 (10,000) 31,000 (4,500) 26,500 ======

Aset Tetap

2007 RM 173,000

Aset Semasa: Inventori 109,500 Penghutang 120,500 Bank 45,000 Liabiliti : Kurang daripada tempoh 1 tahun (110,000) 376,000 Liabiliti : Lebih daripada tempoh 1 tahun (40,000) 336,000 ======

57,500 100,000 18,500 (95,000) 254,000 (70,000) 184,000 =======

000 50.000 75.000 (2) 80% daripada jualan bersih adalah jualan kredit. i) Bayaran sewa terdahulu yang terkurang daripada RM25 direkodkan sebagai belanja. Urusan peribadi pemilik adalah terasing daripada urusan perniagaan. Belian penghawa dingin yang tahan selama sepuluh tahun dikira sebagai belanja.000 Rizab 96.2008 RM 2007 RM Dibiayai oleh : Syer Biasa bernilai RM1. Bagi setisp perkara.00 sesyer 140.000 336.00 Sesyer 100.000 Penghutang 55. untuk tahun 2008 dan 2007.000 184.000 59. ii) iii) iv) . Menggunakan nilai terendah antara kos atau pasaran.000 Inventori 40.000 ====== ====== Maklumat tambahan : (1) Nilai modal syer biasa dan aset pada 31 Disember 2006 adalah seperti berikut : RM Modal syer biasa 60. Dikehendaki : Hitung yang berikut bagi Syarikat Nurul Hidayah Bhd.000 Syer Keutamaan 6% bernilai RM2. Beri ulasan bagi perubahan setiap nisbah yang dihitung i) ii) iii) iv) v) vi) Nisbah semasa Nisbah hutang atas ekuiti Pulangan atas jualan Pulangan atas syer biasa Pusing ganti inventori Pusing ganti penghutang (15 M) c) Yang berikut ialah perkara ± perkara tentang prosedur dan ciri ± ciri prinsip perakaunan Serta urusniaga perniagaan. nyatakan prinsip perakaunan yang berkaitan selain prinsip kos sejarah.

v) vi) vii) viii) ix) Menjelaskan kaedah susut nilai yang digunakan dalam laporan kewangan. Aset bukan tunai dibawa masuk ke dalam entity perkongsian direkodkan pada nilai saksama. Amaun dalam penyata kewangan dibulatkan kepada angka ribu yang terdekat. Mewujudkan peruntukan untuk hutang ragu Amalan perakaunan asas akruan (6 M) x) xi) xii) . bukan pada nilai semasa. Aset tetap dilaporkan dalam kunci kira ± kira pada kos sejarah. Catatan jurnal pelarasan disediakan pada akhir tempoh perakaunan. Tidak melaporkan aset pada harga pembubaran.

000+18.500+40.07%¥¥ = 41.08 kali¥¥ tidak cekap¥ =3. ¥ Contoh : kematerialan / kematanan. konsistensi.000¥ = 10%¥¥ -Meningkat¥ -Pulangan atas jualan lebih tinggi¥ ¥ = ½.000+55.000¥ -Mampu bayar = 2. realisasi.2 kali¥¥ ¥ = 1/4 M 60 X ¼ = 15 M .85 : 1¥¥ liability semasa meningkat¥ 110.000¥ 95.000¥ X 100% 310.000+60. wang sebagai ukuran ¥¥ Prinsip ± sesuatu panduan yang diterima umum ¥ bagi menetapkan bagaimana sesuatu urusan atau urusniaga ekonomi perlu direkodkan dan dilaporkan. entiti berasingan.48%¥¥ biasa yang kurang cekap akan menjana keuntungan yang rendah¥ 325.90 :1¥¥ mampan¥ 48.000)/2¥ (75.000)¥ -Pengurusan =3.000¥ -Merosot¥ (109.500+100.29%¥¥ 31.500+120. 8 X ½ = 4M 48.500+100.45 :1¥¥ = 0.000¥ X100%¥ -Merosot¥ (140. keobjektifan.000+75.000¥ 248. pemadanan .000¥ 248.000¥ -Merosot¥ (120.000 ± 3. kos sejarah.500 +57.000¥ 184.000)/2¥ (100.000¥ -Risiko yang lebih =0.SKEMA JAWAPAN SOALAN 1 a) Andaian ± asas yang diperlukan ¥ diperlukan untuk proses perakaunan¥ Contoh ± Badan berterusan.500+45.000 +70. catatan bergu.000 ¥X 100%¥ 31.5 :1¥¥ = 1.000)/ 2¥ -Penggunaan ekuiti =39.000 + 40.000¥ 57.000¥ -Merosot¥ 336.500)/2¥ (57. tempoh perakaunan.000¥ 95.000¥ = 11.¥¥ b) Formula i) Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa ii) Nisbah hutang atas ekuiti = Jumlah Liabiliti Jumlah Ekuiti iii)Pulangan atas jualan = UntungBersih selepas cukai X100% Jumlah jualan iv)Pulangan atas syer biasa = Untung bersih selepas cukai dan dividen syer keutamaan X100% Modal syer biasa purata v) Pusing ganti inventori = Kos Jualan Inventori purata vi)Pusing ganti penghutang = Jualan kredit Penghutang purata 2008 2007 Ulasan 109. kestabilan nilai wang.000 ± 6.500¥ -Meningkat¥ 110.89 kali¥¥ = 5.000¥ X100% 425.000)/2¥ -Kutipan kredit = 3.09 kali¥¥ inventori yang kurang cekap¥ 340.

c)i) ii) Pemadanan¥ Kematerialan¥ iii) Entiti berasingan¥ iv) Konservatisme¥ vi) Usaha berterusan¥ vii) viii) ix) x) xi) xii) Materialiti / Kematanan¥ Pemadanan / Akruan¥ Objektiviti¥ Objektiviti¥ Konservatisme / pemadanan¥ Pemadanan / Akruan¥ ¥ = ½ M 12 X ½ = 6 M .

antara dividen saham keutamaan dengan faedah debentur (5M) b) Pada 1 Januari 2008. yang diumpukkan kepadanya 10. Wang lebihan yang diterima atas permohonan digunakan untuk perumpukan.00 pada premium RM0.000 syer dan perumpukan dibuat kepada pemohon ± pemohon untuk 200.000 syer biasa dengan nilai par RM1. antara saham biasa dengan saham keutamaan. Syer ± syer ini kemudian diterbitkan semula pada harga RM0. (20M) . Bhd.00 pada premium RM0. Bayaran penuh perlu dibuat semasa permohonan. Syarikat Khadijah Sdn. Wang permohonan dan perumpukan.20 atas panggilan kedua Permohonan telah diterima 250.50 yang ditawarkan kepada pemegang syer syarikat. Pada 1 Januari.30 atas permohonan RM0.50 atas perumpukan (termasuk premium) RM0.90 sesyerdan dibayar sepenuhnya. antara terbitan hak dengan terbitan bonus.000 syer. Permohonan yang lain ditolak. Bhd.20 yang ditawarkan kepada orang ramai.000 syer telah gagal membayar wang panggilan pertama. Seorang ahli syarikat itu. 2009. dan dibayar dengan cara ± cara yang berikut : RM0. Dikehendaki : Sediakan catatan jurnal untuk merekod semua urusniaga tersebut.20 atas panggilan pertama RM0.000 syer biasa dengan nilai par RM1.SOALAN ENAM a) Nyatakan satu perbezaan i) ii) iii) iv) v) antara saham dengan debentur. Semua syer telah dilanggan dan dibayar penuh. dan syer ± syernya dirampas selepas panggilan kedua dibuat. kecuali premium dikembalikan kepadanya. antara rizab hasil dengan rizab modal. telah menerbitkan 100. membuat terbitan hak 100. Syarikat Khadijah Sdn.

¥ debentur ± melibatkan pemiutang / tuntutan terdahulu dari pemegang saham¥ ii) rizab hasil dengan rizab modal rizab hasil ± dari untung yang tidak diaagihkan / diagih dalam bentuk dividen¥ rizab modal ± dari lebihan harga terbitan saham dan penilaian aset/ diagih dalam bentuk saham bonus.¥ terbitan hak dengan terbitan bonus terbitan hak ± terbitan yang menghasilkan tunai daripada pemegang saham sedia ada / tawaran saham kepada pemegang saham sedia ada¥ terbitan bonus ± terbitan saham baru tanpa melibatkan tunai / pemberian saham secara percuma kepada pemegang syer sedia ada¥ saham biasa dengan saham keutamaan saham biasa ± Dividen dibayar selepas saham keutamaan / ada hak untuk mengundi /kadar dividen bergantung kepada keputusan lembaga pengarah¥ saham keutamaan ± keutamaan pembayaran dividen / tiada hak mengundi / kadar dividen tetap¥ dividen saham keutamaan dengan faedah debentur dividen saham keutamaan ± diagih jika ada untung / Agihan keuntungan¥ faedah debentur ± dibayar tidak kira untung atau rugi / Belanja¥ ¥ = ½ Markah ½ X 10 = 5 Markah iii) iv) v) .SKEMA JAWAPAN SOALAN 6 a) Perbezaan antara : i) saham dengan debentur saham ± melibatkan pemilik syarikat / tuntutan selepas pemiutang.

30 3.000¥ 15. Bank Kt. Kt.30 4.000¥ 50.000 X RM0. Dt.RM b) 1. Modal syer biasa Premium syer 50. Dt. Permohonan 75. Permohonan Kt.000¥ 30.000¥ (Merekod pemindahan wang lebihan semasa permohonan kepada akaun Perumpukan) Pengiraan : 100. Dt.000 X RM0.000 ¥ RM 75.30) . Modal syer biasa (Merekod amaun permohonan modal syer biasa) Pengiraan : 100. Permohonan Kt.000¥ 15.000¥ 30. Bank (Merekod pemulangan wang bagi permohonan yang ditolak) Pengiraan : 50. Dt.30 2.20 5.000 X RM0.30 Premium syer ± 100.000¥ 20.000 X RM0.000¥ (Merekod permohonan saham biasa) Pengiraan : 250.000 X RM0. Dt. Perumpukan Kt.50 Modal syer biasa ± 100.000 X RM0.000¥ 30.000¥ (Merekod amaun semasa perumpukan) Pengiraan : Perumpukan .000¥ 30. Bank Permohonan Kt. Dt.000 X RM0. Perumpukan 20.100.

Modal syer biasa 20. Dt.000¥ 2.000¥ 2. Dt.20 7.000 + 2. Dt.000 X RM0.20 8.000¥ 20. Bank Panggilan tertunggak Kt.20 9.000¥ (Merekod amaun panggilan pertama) Pengiraan : 100.RM 6.20 10. Panggilan kedua 18.000 X RM1.000 X RM0. Dt.000¥ 4.000¥ 20.000 ¥ 10. Syer dirampas Kt.000 X RM0.000¥ RM 20. Dt. Panggilan tertunggak 4.000¥ V1 (Merekod pembatalan syer yang bayaran panggilan gagal dijelaskan) Pengiraan : 10.000 @ .000¥ (Merekod amaun panggilan kedua) Pengiraan : 100. Modal Syer biasa Kt. Panggilan pertama 18. Dt.000¥ (Merekod penerimaan wang panggilan pertama) Pengiraan : 90.000 X RM0. Bank Panggilan tertunggak Kt.000¥ (Merekod penerimaan wang panggilan kedua) Pengiraan : 90. Modal syer biasa 20.000¥ (Merekodkan amaun yang tidak dijelaskan berkait syer yang dibatalkan) Pengiraan : Panggilan tertunggak = 2. Dt. Dt. Panggilan Kedua Kt. Panggilan pertama Kt.00 11. Syer dirampas 10.000¥ 20.

Bank Kt.000 = 6.14 dan 15 Dt. Dt. Modal syer biasa 10.000¥¥ 1.000 13. Dt.000 V2 (Merekod syer yang diterbitkan semula dan premium syer) .000¥ ¥ 1.000 (Merekodkan pemindahan wang lebihan yang diterima daripada terbitan semula ke akaun premium syer)Pengiraan :10. dan 11.00 ± RM0. Premium syer Kt. Dt. Modal syer biasa 9. Dt.000 (Merekod syer dirampas dan panggilan tertunngak) 12.000¥ ¥ 10. Kt.000¥¥ ¥¥ 10.000 X (RM1. Bank Premium syer Kt. Akaun terbitan semula Kt.000¥ (Merekod wang permohonan dan perumpukan yang dikembalikan bagi syer yang dirampas) Pengiraan : 3.000 V1 (Merekod amaun yang diterima semasa terbitan semula)Pengiraan:10.000 V2 ¥ 4.000¥ 6. Akaun terbitan semula 9.000 + 3.000 (Merekod terbitan semula syer yang dibatalkan)Pengiraan : 10. Syer dirampas Kt.000¥ ¥ 9.90) @ 13.00 14. Syer dirampas Panggilan tertunggak 10. Bank 6. Modal syer biasa Kt.000¥ RM ¥¥ 6.000XRM0.RM 10. Akaun terbitan semula 1.90 15.000 X RM1. Dt. Dt.

50 ± Premium syer ¥ =½ 40 X ½ = 20 Markah .RM 16.000 X RM0. Modai syer biasa Premium syer 150.000 X RM1. Dt. Dt.000¥ 100. Permohonan Kt.000¥¥ (Merekod amaun modal syer biasa dan premium syer) Pengiraan : 100.50 17. Kt.00 ± Modal syer biasa 100.000¥ (Merekod amaun yang diterima semasa permohonan terbitan hak) Pengiraan:100.000 X RM1.000¥ 50.000¥ RM 150. Bank Kt. Permohonan 150.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful