SOALAN PERTAMA a) Jelaskan maksud andaian perakaunan dan prinsip perakaunan.

Huraikan satu contoh andaian perakaunan dan satu contoh prinsip perakaunan. (4 M) b) Syarikat Nurul Hidayah Bhd. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2008 RM Jualan Bersih 425,000 Kos barang dijual (325,000) Untung Kasar 200,000 Belamja operasi (34,000) Untung daripada opersi 66,000 Belanja faedah (3,000) Pendapatan sebelum cukai 63,000 Belanja cukai (15,000) Pendapatan selepas cukai 48,000 Belanja dividen (16,000) Pindahan ke Rizab Hasil 32,000 ====== Syarikat Nurul Hidayah Bhd. Kunci Kira ± kIra Pada 31 Disember 2008 RM 211,000 2007 RM 310,000 (248,000) 62,000 (15,500) 46,500 (5,500) 41,000 (10,000) 31,000 (4,500) 26,500 ======

Aset Tetap

2007 RM 173,000

Aset Semasa: Inventori 109,500 Penghutang 120,500 Bank 45,000 Liabiliti : Kurang daripada tempoh 1 tahun (110,000) 376,000 Liabiliti : Lebih daripada tempoh 1 tahun (40,000) 336,000 ======

57,500 100,000 18,500 (95,000) 254,000 (70,000) 184,000 =======

000 59. Urusan peribadi pemilik adalah terasing daripada urusan perniagaan.000 (2) 80% daripada jualan bersih adalah jualan kredit.000 Syer Keutamaan 6% bernilai RM2. Belian penghawa dingin yang tahan selama sepuluh tahun dikira sebagai belanja.000 Inventori 40.000 75.000 50.000 Rizab 96.00 Sesyer 100.000 ====== ====== Maklumat tambahan : (1) Nilai modal syer biasa dan aset pada 31 Disember 2006 adalah seperti berikut : RM Modal syer biasa 60.000 336. ii) iii) iv) . Menggunakan nilai terendah antara kos atau pasaran. nyatakan prinsip perakaunan yang berkaitan selain prinsip kos sejarah. Beri ulasan bagi perubahan setiap nisbah yang dihitung i) ii) iii) iv) v) vi) Nisbah semasa Nisbah hutang atas ekuiti Pulangan atas jualan Pulangan atas syer biasa Pusing ganti inventori Pusing ganti penghutang (15 M) c) Yang berikut ialah perkara ± perkara tentang prosedur dan ciri ± ciri prinsip perakaunan Serta urusniaga perniagaan.000 184. i) Bayaran sewa terdahulu yang terkurang daripada RM25 direkodkan sebagai belanja. Bagi setisp perkara. Dikehendaki : Hitung yang berikut bagi Syarikat Nurul Hidayah Bhd. untuk tahun 2008 dan 2007.000 Penghutang 55.2008 RM 2007 RM Dibiayai oleh : Syer Biasa bernilai RM1.00 sesyer 140.

Catatan jurnal pelarasan disediakan pada akhir tempoh perakaunan. bukan pada nilai semasa.v) vi) vii) viii) ix) Menjelaskan kaedah susut nilai yang digunakan dalam laporan kewangan. Amaun dalam penyata kewangan dibulatkan kepada angka ribu yang terdekat. Aset tetap dilaporkan dalam kunci kira ± kira pada kos sejarah. Tidak melaporkan aset pada harga pembubaran. Aset bukan tunai dibawa masuk ke dalam entity perkongsian direkodkan pada nilai saksama. Mewujudkan peruntukan untuk hutang ragu Amalan perakaunan asas akruan (6 M) x) xi) xii) .

500¥ -Meningkat¥ 110.08 kali¥¥ tidak cekap¥ =3.000 ± 6.2 kali¥¥ ¥ = 1/4 M 60 X ¼ = 15 M .000 + 40.SKEMA JAWAPAN SOALAN 1 a) Andaian ± asas yang diperlukan ¥ diperlukan untuk proses perakaunan¥ Contoh ± Badan berterusan.000¥ X 100% 310.000)/2¥ (100.5 :1¥¥ = 1. realisasi.000 ¥X 100%¥ 31.¥¥ b) Formula i) Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa ii) Nisbah hutang atas ekuiti = Jumlah Liabiliti Jumlah Ekuiti iii)Pulangan atas jualan = UntungBersih selepas cukai X100% Jumlah jualan iv)Pulangan atas syer biasa = Untung bersih selepas cukai dan dividen syer keutamaan X100% Modal syer biasa purata v) Pusing ganti inventori = Kos Jualan Inventori purata vi)Pusing ganti penghutang = Jualan kredit Penghutang purata 2008 2007 Ulasan 109.90 :1¥¥ mampan¥ 48.000¥ 95. kestabilan nilai wang.000¥ = 11.000¥ -Merosot¥ 336.000+55.500+100.000¥ -Risiko yang lebih =0.000)/ 2¥ -Penggunaan ekuiti =39. wang sebagai ukuran ¥¥ Prinsip ± sesuatu panduan yang diterima umum ¥ bagi menetapkan bagaimana sesuatu urusan atau urusniaga ekonomi perlu direkodkan dan dilaporkan. 8 X ½ = 4M 48.09 kali¥¥ inventori yang kurang cekap¥ 340.000 ± 3.500+45.500)/2¥ (57.500+120.000¥ 95.89 kali¥¥ = 5.85 : 1¥¥ liability semasa meningkat¥ 110.000¥ X100%¥ -Merosot¥ (140.000)/2¥ (75.29%¥¥ 31. pemadanan .000¥ -Mampu bayar = 2. entiti berasingan.45 :1¥¥ = 0.000+18.000¥ 57.500 +57.07%¥¥ = 41.000¥ X100% 425. tempoh perakaunan. ¥ Contoh : kematerialan / kematanan. catatan bergu.000¥ -Merosot¥ (120. kos sejarah.000¥ 248.000 +70.500+100.000+60.000¥ 248.000)¥ -Pengurusan =3.48%¥¥ biasa yang kurang cekap akan menjana keuntungan yang rendah¥ 325.000¥ 184.000¥ = 10%¥¥ -Meningkat¥ -Pulangan atas jualan lebih tinggi¥ ¥ = ½. keobjektifan.000)/2¥ -Kutipan kredit = 3. konsistensi.000¥ -Merosot¥ (109.500+40.000+75.

c)i) ii) Pemadanan¥ Kematerialan¥ iii) Entiti berasingan¥ iv) Konservatisme¥ vi) Usaha berterusan¥ vii) viii) ix) x) xi) xii) Materialiti / Kematanan¥ Pemadanan / Akruan¥ Objektiviti¥ Objektiviti¥ Konservatisme / pemadanan¥ Pemadanan / Akruan¥ ¥ = ½ M 12 X ½ = 6 M .

Syer ± syer ini kemudian diterbitkan semula pada harga RM0. antara rizab hasil dengan rizab modal.30 atas permohonan RM0. membuat terbitan hak 100. yang diumpukkan kepadanya 10.000 syer telah gagal membayar wang panggilan pertama. Wang permohonan dan perumpukan. antara terbitan hak dengan terbitan bonus.20 yang ditawarkan kepada orang ramai. dan dibayar dengan cara ± cara yang berikut : RM0.000 syer biasa dengan nilai par RM1.000 syer biasa dengan nilai par RM1.50 yang ditawarkan kepada pemegang syer syarikat.000 syer. Seorang ahli syarikat itu.50 atas perumpukan (termasuk premium) RM0. Syarikat Khadijah Sdn. Bhd. Dikehendaki : Sediakan catatan jurnal untuk merekod semua urusniaga tersebut. Syarikat Khadijah Sdn. 2009. dan syer ± syernya dirampas selepas panggilan kedua dibuat. antara dividen saham keutamaan dengan faedah debentur (5M) b) Pada 1 Januari 2008. Pada 1 Januari.00 pada premium RM0. kecuali premium dikembalikan kepadanya. Bayaran penuh perlu dibuat semasa permohonan.20 atas panggilan kedua Permohonan telah diterima 250. Permohonan yang lain ditolak. (20M) .00 pada premium RM0.SOALAN ENAM a) Nyatakan satu perbezaan i) ii) iii) iv) v) antara saham dengan debentur. telah menerbitkan 100. Semua syer telah dilanggan dan dibayar penuh. antara saham biasa dengan saham keutamaan.90 sesyerdan dibayar sepenuhnya. Bhd.000 syer dan perumpukan dibuat kepada pemohon ± pemohon untuk 200. Wang lebihan yang diterima atas permohonan digunakan untuk perumpukan.20 atas panggilan pertama RM0.

SKEMA JAWAPAN SOALAN 6 a) Perbezaan antara : i) saham dengan debentur saham ± melibatkan pemilik syarikat / tuntutan selepas pemiutang.¥ debentur ± melibatkan pemiutang / tuntutan terdahulu dari pemegang saham¥ ii) rizab hasil dengan rizab modal rizab hasil ± dari untung yang tidak diaagihkan / diagih dalam bentuk dividen¥ rizab modal ± dari lebihan harga terbitan saham dan penilaian aset/ diagih dalam bentuk saham bonus.¥ terbitan hak dengan terbitan bonus terbitan hak ± terbitan yang menghasilkan tunai daripada pemegang saham sedia ada / tawaran saham kepada pemegang saham sedia ada¥ terbitan bonus ± terbitan saham baru tanpa melibatkan tunai / pemberian saham secara percuma kepada pemegang syer sedia ada¥ saham biasa dengan saham keutamaan saham biasa ± Dividen dibayar selepas saham keutamaan / ada hak untuk mengundi /kadar dividen bergantung kepada keputusan lembaga pengarah¥ saham keutamaan ± keutamaan pembayaran dividen / tiada hak mengundi / kadar dividen tetap¥ dividen saham keutamaan dengan faedah debentur dividen saham keutamaan ± diagih jika ada untung / Agihan keuntungan¥ faedah debentur ± dibayar tidak kira untung atau rugi / Belanja¥ ¥ = ½ Markah ½ X 10 = 5 Markah iii) iv) v) .

Dt.30 2.20 5.000¥ 15.000¥ 50. Dt. Perumpukan Kt.30 Premium syer ± 100. Permohonan Kt.000 ¥ RM 75.30 4.000¥ (Merekod amaun semasa perumpukan) Pengiraan : Perumpukan .000 X RM0.000 X RM0.000 X RM0.30) . Kt.000 X RM0. Dt.100. Dt. Dt.000¥ 30.000 X RM0. Perumpukan 20.000¥ 30. Bank Kt. Permohonan 75.000¥ (Merekod permohonan saham biasa) Pengiraan : 250.000 X RM0. Permohonan Kt.000¥ (Merekod pemindahan wang lebihan semasa permohonan kepada akaun Perumpukan) Pengiraan : 100.30 3. Dt.000¥ 30. Modal syer biasa (Merekod amaun permohonan modal syer biasa) Pengiraan : 100.000¥ 20.000 X RM0. Modal syer biasa Premium syer 50. Bank Permohonan Kt.000¥ 15.000¥ 30. Bank (Merekod pemulangan wang bagi permohonan yang ditolak) Pengiraan : 50.50 Modal syer biasa ± 100.RM b) 1.

000 X RM0.000¥ (Merekod penerimaan wang panggilan pertama) Pengiraan : 90.000 X RM0. Bank Panggilan tertunggak Kt.000¥ (Merekod amaun panggilan pertama) Pengiraan : 100.000¥ V1 (Merekod pembatalan syer yang bayaran panggilan gagal dijelaskan) Pengiraan : 10.000¥ (Merekod penerimaan wang panggilan kedua) Pengiraan : 90. Dt. Modal Syer biasa Kt.000¥ RM 20. Syer dirampas 10. Modal syer biasa 20.000 X RM0. Dt.20 10. Dt. Syer dirampas Kt.RM 6.000 X RM0. Panggilan pertama 18.000¥ (Merekod amaun panggilan kedua) Pengiraan : 100.20 9.000 X RM1.00 11. Panggilan kedua 18. Panggilan Kedua Kt. Bank Panggilan tertunggak Kt. Panggilan tertunggak 4.000¥ (Merekodkan amaun yang tidak dijelaskan berkait syer yang dibatalkan) Pengiraan : Panggilan tertunggak = 2.000¥ 20. Dt.000¥ 2. Modal syer biasa 20. Panggilan pertama Kt.000¥ 2.000¥ 4.000 + 2.000¥ 20. Dt.000 @ .000 ¥ 10. Dt. Dt.20 7.000¥ 20.20 8. Dt.

000 (Merekodkan pemindahan wang lebihan yang diterima daripada terbitan semula ke akaun premium syer)Pengiraan :10. Dt.000 V1 (Merekod amaun yang diterima semasa terbitan semula)Pengiraan:10. Dt.000 X (RM1.90) @ 13.RM 10.000¥¥ ¥¥ 10. Bank Kt.000 + 3. Syer dirampas Panggilan tertunggak 10. Dt. dan 11.000¥ ¥ 1.000 V2 ¥ 4. Kt.000 = 6. Modal syer biasa Kt. Dt.000 (Merekod terbitan semula syer yang dibatalkan)Pengiraan : 10.000 X RM1. Bank 6.000¥ ¥ 9.90 15.000 13.000¥ ¥ 10.000¥¥ 1. Modal syer biasa 9. Syer dirampas Kt. Akaun terbitan semula 9.000¥ 6. Premium syer Kt.14 dan 15 Dt. Modal syer biasa 10.000¥ RM ¥¥ 6. Bank Premium syer Kt.00 ± RM0.00 14. Akaun terbitan semula Kt. Akaun terbitan semula 1.000 (Merekod syer dirampas dan panggilan tertunngak) 12.000 V2 (Merekod syer yang diterbitkan semula dan premium syer) .000XRM0. Dt. Dt.000¥ (Merekod wang permohonan dan perumpukan yang dikembalikan bagi syer yang dirampas) Pengiraan : 3.

000¥ 100. Modai syer biasa Premium syer 150. Permohonan Kt.000¥ (Merekod amaun yang diterima semasa permohonan terbitan hak) Pengiraan:100. Kt.RM 16.000¥ RM 150. Permohonan 150.50 17.50 ± Premium syer ¥ =½ 40 X ½ = 20 Markah . Dt.000 X RM0.000¥ 50. Dt.000 X RM1.00 ± Modal syer biasa 100. Bank Kt.000¥¥ (Merekod amaun modal syer biasa dan premium syer) Pengiraan : 100.000 X RM1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful