QASLUN BASHEER BIN HADI

2

Polimer - Pengenalan
‡ Istilah polimer (polymer) secara ringkasnya bermaksud ³banyak MER´. MER ialah komponen yang membina molikul rantai panjang ataupun secara rangkaian. ‡ Polimer adalah bahan bermolekul dengan atom-atomnya bercantum dalam suatu rantai molikul yang panjang dan diikat oleh suatu daya yang lemah - ikatan Van der Walls -. Berat molekulnya antara 10,000 - 10,000,000 g/mol. Ikatan dalam satu molikul yang sama - ikatan kovalen. ‡ Cara pembentukan polimer ialah dengan proses pempolimeran (polymerization) dengan molekul kecil atau monomer (gas atau cecair) dicantum membentuk molekul besar (polimer - pepejal). ‡ Bila saiz polimer bertambah titik lebur atau titik lembut (softening point) turut juga bertambah dan polimer tersebut bertambah kuat dan keras. ‡ Polimer adalah lebih ringan berbanding dengan keluli. Tahan kakisan, penebat elektrik, mempunyai kekuatan tegangan yang rendah dan tidak sesuai digunakan pada suhu tinggi. ‡ Ada beberapa cara polimer diklasifikasikan. Iaitu sama ada berdasarkan (1)mekanisme pempolimeran, (2)struktur polimer, atau (3)kelakuan polimer bila dipanaskan.

3

Polimer - Pengenalan

Monomer Gas ethilen

Rajah atas menunjukkan rantai molekul suatu polimer - poliethilen. Unit µmer¶ bagi poliethilen ialah molekul seperti yang dikurungkan dalam segiempat berwarna.

4

Polimer - Pengenalan

Unit-unit mer bagi a) polimer PTFE (politetraflourethilen) b) PVC (polivinil klorida ) dan c) PP (polipropilen).

5

Polimer - Pengenalan

6

Mekanisme pempolimeran

‡ Terdapat dua proses pempolimeran iaitu: 1) Pempolimeran Penambahan (addition polymerization) atau pertumbuhan rantai (chain growth) 2)Pempolimeran kondensasi (condensation polymerization) atau pertumbuhan langkah (step growth) ‡ Pempolimeran penambahan melibatkan ³tindakbalas rantai ³yang cepat antara monomer yang telah teraktif dengan penambahan bahan pemula (initiator). Monomer yang terlibat umumnya mesti mengandungi ikatan berganda seperti dalam ethilen (C2H4). Ikatan ganda ditukar kepada ikatan tunggal apabila menjadi polimer. ‡ Bahan pemula akan bertindak menjadi bahan penamat bagi menghentikan penambahan rantai.

Dari monomer vinil klorida menjadi polimer polivinil klorida

7

Mekanisme pempolimeran
‡ Pempolimeran kondensasi melibatkan tindakbalas tersendiri antara pasangan molekul-molekul monomer dan proses ini agak lambat. Dalam proses ini mesti terdapat kumpulan (cabang) rantai pada monomer yang reaktif. ‡ Tindakbalas langkah yang berlaku ditunjukkan dalam persamaan kimia organan di bawah. Iaitu dalam pembentukan rantai molekul polimer poliester. Daripada molekul ethilen glikol dan asid adipik. ‡ Cantuman ini menghasilkan molekul poliester dan air. Tindakbalas ini berulang sehingga rantai molekul menjadi panjang. Ketika rantai telah panjang, ikatan paut-silang antara molekul poliester berhampiran turut boleh berlaku, menyebabkan proses ini menjadi lebih lambat.

8

Struktur Polimer

‡ Polimer Lurus (linear polymers): Unit-unit mer dicantum antara hujung dengan hujung dalam satu rantai. Antara polimer yang membentuk struktur rantai ialah: poliethilen (PE), polivinil klorida (PVC), polistairin (PS), polimethil metakrilat(PMMA), dan nailon atau poliamid (PA). ‡ Polimer Bercabang (Branched Polymers): polimer yang terdapat cabang tepi pada rantai polimer. Cabang tepi ini merupakan rantai molekul utama yang terhasil ketika tindakbalas pempolimeran. ‡ Dengan adanya cabang tepi ini terdapatnya penurunan pada ketumpatan polimer tersebut. Contohnya: pada poliethilen ketumpatan rendah (low density polyethylene LDPE) mempunyai rantai cabang tepi yang panjang adalah lebih lemah dan berketumpatan rendah berbanding poliethilen ketumpatan tinggi (high density polyethylene- HDPE) yang tiada cabang tepi.
Polimer Lurus Polimer Bercabang

9

Struktur Polimer

‡ Polimer Paut Silang (Cross-linked Polymers): Rantai polimer lurus yang berhampiran bercantum antara satu sama lain dengan ikatan pada banyak tempat disepanjang molekul rantainya. ‡ Rantai berpaut silang antara molekul polimer ini berlaku ketika tindakbalas kimia pempolimeran yang dilakukan pada suhu tinggi dan pada kebiasaannya dengan menambah atom atau molekul bahan yang boleh mengikat secara kovalen kepada rantai polimer. ‡ Polimer Rangkaian (Network Polymers): Mer dalam polimer ini membentuk rangkaian 3dimensi dengan 3 ikatan kovalen pada setiap mer. Sebenarnya polimer paut silang dengan ikatan yang banyak boleh juga dikelaskan kepada polimer rangkaian. ‡ Polimer ini mempunyai sifat mekanik dan terma yang amat baik. Antaranya ialah polimer epoksi (EP) dan fenol-formaldehid (PF) (bakelit).
Polimer Paut Silang)

Polimer rangkaian)

10

Kopolimer

‡ Kopolimer (copolymers) adalah polimer dengan rantai molekul yang mengandungi lebih dari satu jenis mer. ‡ Terdapat 4 susunan kopolimer terjadi yang bergantung pada proses pempolimeran dan pecahan perkadaran mer yang ada. ‡ Rajah sebelah menunjukkan kopolimer dengan 2 jenis mer: a) kopolimer rawak (random copolymer) kerana susunan dua jenis mer yang ada pada rantai kopolimer tidak menentu /secara rawak. ‡ b) Kopolimer berselang kerana susunan dua jenis mer tersusun secara berselangan. ‡ c) Kopolimer blok (block copolymers) apabila susunan mer berbeza terkumpul dalam kumpulankumpulan pada rantainya. ‡ D) Kopolimer graf (Graft Copolymers) apabila jenis mer berbeza berada pada cabang.

11

Kopolimer Getah

12

Kehabluran Polimer

‡ Bahan polimer ada yang mempunyai struktur hablur dan ada yang tiada struktur hablur, iaitu mempunyai struktur amorfus dengan susunan rantai yang tidak teratur. ‡ Terdapat juga polimer yang mempunyai struktur separa hablur, iaitu terdapat kawasan yang berstruktur hablur dan yang bersusunan amorfus seperti pada rajah sebelah (atas). ‡ Tahap kehabluran dalam polimer ini boleh dari sifar (amorfus) sehingga ke 95% berhablur. ‡ Polimer yang berstruktur hablur mempunyai susunan rantai molekul yang tersusun dalam suatu susunan yang agak kompleks. ‡ Rajah sebelah (bawah) menunjukkkan suatu hablur polimer poliethilen yang mempunyai bentuk geometri orthorhombik.

13

Kehabluran Polimer

‡ Polimer berhablur adalah lebih kuat, lebih rintangan terhadap suhu tinggi, dan tidak mudah diresapi wap dari udara (less hygroscopic). ‡ Peratus kehabluran (C) pada bahan polimer berketumpatan Vs boleh dikira dengan formula berikut:

V c V s  V a %C ! v 100 V s V c  V a

‡ dengan Vc ialah ketumpatan kawasan berhablur, Va ialah ketumpatan kawasan amorfus. ‡ Peratus atau darjah kehabluran yang terjadi dalam polimer bergantung pada kadar penyejukkan dari fasa cecair dan konfigurasi rantai molekul. ‡ Molekul memerlukan masa untuk bersusun. Jadi kehabluran adalah rendah apabila disejukkan dengan cepat. ‡ Kehabluran tidak mudah berlaku bagi mer yang mempunyai struktur molekul yang kompleks kerana penyusunan molekulnya adalah lebih rumit. Sebaliknya kehabluran sangat mudah berlaku (tidak mudah dihalang) bagi mer yang ringkas dan polimer lurus.

14

Polimer Termoplastik
‡ Polimer dikategorikan juga menurut kelakuan apabila dipanaskan. Iaitu dikategorikan kepada: ± Termoplastik (plastik haba): ± a)Separa Hablur b)Amorfus. ± Termoset ± Elastomer

‡ Termoplastik: bahan ini menjadi lembut apabila dipanaskan dan kembali keras apabila disejukkan. Proses ini boleh diulang-ulang. ‡ Plastik kategori ini kebanyakannya dari polimer lurus dan polimer dengan cabang yang fleksibel. ‡ Seperti juga logam kemulurannya berkurangan apabila suhu berkurang. ‡ Termoplastik separa hablur menjadi lembut apabila dipanaskan dan akan lebur. Tetapi setelah disejukkan kembali menjadi pepejal. ‡ Termoplastik amorfus bagaimanapun tidak mempunyai suhu lebur yang tertentu. ‡ Antara contoh termoplastik ialah poliamid (nailon), poliethilen dan polistairin.

16

Polimer Termoset

‡ Termoset (Thermoset Polymers): Kumpulan polimer menjadi keras dan kuat apabila dipanaskan. Bahan ini kekal keras walaupun dipanaskan semula. ‡ Sifat ini berpunca dari susunan rantai molekul yang merupakan rangkaian yang terbentuk secara pertumbuhan langkah (step growth). Jadi apabila dipanaskan, rangkaian molekulnya bertambah dan proses ini tidak boleh berbalik. ‡ Mempunyai sifat lebih kuat, lebih keras dan lebih rapuh daripada polimer termoplastik. ‡ Antara contoh polimer kumpulan ini ialah: epoksi (EP), fenolik (fenol formaldehid - PF), poliester (PE), poliurethan (PU), dan amino resin (urea formaldehid).

17

Elastomer

‡ Elastomer: adalah polimer asli atau tiruan dengan sifat mekanik yang menyerupai getah asli. ‡ Molekul-molekulnya adalah berstruktur lurus dan apabila dikenakan beban menunjukkan ubah bentuk plastik yang besar tetapi kembali ke asal apabila beban atau tegasan dihentikan. ‡ Ikatan paut-silang tidak banyak terdapat dalam bahan ini. Proses mendapatkan ikatan paut-silang dalam elastomer ini dipanggil pemvulkanan (vulcanization) yang merupakan suatu tindakbalas tidak berbalik yang dilakukan pada suhu tinggi dengan bantuan atom-atom sulfur. ‡ Antara contohnya ialah polyisoprene, polybutadiene, butadienestyrene, chloroprene dan polysiloxane.

18

Sifat Mekanik
‡ Sifat mekanik polimer ditentukan kebanyakan dengan parameter yang sama seperti logam.Iaitu modulus kekenyalan, kekuatan tegangan, kekuatan hentaman, dan kekuatan lesu. ‡ Sifat mekanik polimer adalah sangat sensitif kepada kadar ubah bentuk (kadar terikan), suhu, keadaan sekitaran seperti kehadiran air, oksigen dan lain-lain. ‡ Tiga jenis geraf tegasan-terikan yang selalu ditunjukkan oleh bahan polimer seperti pada rajah sebelah.

A - jenis geraf yang ditunjukkan oleh polimer yang rapuh. B - geraf tegasan-terikan seperti pada bahan logam - ubah bentuk elastik diikuti oleh ubah bentuk plastik. C: jenis geraf yang menunjukkan keadaan elastik sepenuhnya. Terikan yang besar terjadi bagi hanya tegasan yang rendah.. Ini merupakan ciri bahan elastomers.

19

Sifat Mekanik

‡ Modulus kekenyalan, kekuatan tegangan dan kemuluran (dalam %EL) ditentukan dengan cara yang sama seperti logam. ‡ Walau bagaimanapun sifat-sifat mekanik polimer mempunyai ciri berlainan daripada logam seperti berikut: ± modulus kekenyalan adalah lebih rendah daripada logam. ± Kekuatan tegangan maksimum adalah sangat berbeza. Misalnya kekuatan bagi polimer 100MPa, sementara kekuatan berkenaan bagi Penentuan kekuatan tegangan logam ialah 4000 MPa. dan kekuatan alah bagi ± Jarang bagi logam boleh ubah bentuk plastik polimer sehingga 100% pertambahan terikannya. TS - kekuatan tegangan dan Pada polimer (elastomer), boleh ubah bentuk Wy kekuatan alah bagi polimer plastik sehingga bertambah panjang sehingga 1000%.

20

Sifat Mekanik
‡ Sifat mekanik polimer juga sensitif terhadap perubahan suhu. Kenaikan suhu akan menyebabkan: penurunan modulus kekenyalan. pengurangan kekuatan tegangan penambahan kemuluran. ‡ Pengaruh kadar terikan terhadap sifat mekanik polimer, pada umumnya sama seperti pengaruh suhu. ‡ Dengan mengurangkan kadar terikan atau kadar ubah bentuk, ciri tegasanterikan sama seperti kesan kenaikan suhu. Iaitu polimer menjadi lebih mulur dan lembut.

21

Sifat Mekanik - Kelikatkenyalan
‡ Kelikatkenyalan (Viscoelasticity): ialah sifat polimer yang dijelas seperti di bawah: ‡ Polimer pada suhu rendah berkelakuan seperti kaca. Kemudian pada suhu pertengahan (intermediate), polimer berkelakuan seperti getah dan pada suhu lebih tinggi, polimer adalah seperti cecair dan bersifat likat (viscous). ‡ Kelikatkenyalan ialah sifat polimer pada suhu pertengahan ini, iaitu polimer bersifat pertengahan antara dua keadaan ekstrim - iaitu antara bersifat pepejal seperti kaca dan seperti cecair likat. Iaitu seperti getah boleh alami ubah bentuk elastik pada ketika dikenakan beban. Dan ubah bentuk kembali ke asal apabila beban dibuang.

a) bagaimana beban dikenakan. b) Perubahan terikan bahan kenyal (elasticity) c) Perubahan terikan bahan kelikatkenyalan (viscoelasticity) dan d) Perubahan terikan bahan likat (viscous)

22

Sifat Mekanik - Modulus santaian
‡ Sempadan perubahan kelakuan polimer antara secara elastik dan likat (viscous) dikenali sebagai suhu peralihan kaca (Tg). ‡ Modulus Santaian (Relaxation Modulus) bahan kelikatkenyalan diberikan sbb:

(t ) E r (t ) ! Io
‡ iaitu nilai modulus pada ketika tertentu (pada tegasan tertentu). Modulus ini berubah terhadap masa kerana tegasan berkurangan pada terikan tetap. ‡ Modulus Santaian ini berkurang dengan peningkatan suhu dan turut berkurang dengan masa. (lihat rajah sebelah).

23

Sifat Mekanik - Modulus santaian
‡ Berdasarkan perubahan modulus Santaian dengan kenaikan suhu bagi polimer amorfus, polimer ini mengalami perubahan pada 4 kawasan berbeza, iaitu: ‡ kawasan polimer seperti pepejal kaca (glassy solid) pada suhu rendah, pepejal tidak tegar (leathery) dan seperti pepejal getah pada suhu pertengahan dan cecair likat pada suhu tinggi. ‡ Dalam proses pemanasan, polimer pada keadaan seperti pepejal getah ini akan menjadi lebih lembut terlebih dahulu sebelum menjadi cecair likat. ‡ Pada suhu lebih tinggi modulus santaian menurun dengan cepat pada kawasan polimer seperti cecair likat sehingga lebur.

Ciri modulus santaian polimer amorfus

24

Sifat Mekanik - Modulus santaian
‡ Polimer berhablur lengkap seperti polistairin tidak menunjukkan perubahan mendadak pada modulus santaian (lengkung A) pada Tg kerana hanya sedikit sahaja polimer ini berada dalam bentuk amorfus. ‡ Nilai modulusnya juga tidak turun dengan banyak dengan peningkatan suhu sehinggalah menghampiri suhu lebur. ‡ Polimer paut silang yang banyak bahagian amorfusnya, modulusnya turun mendadak pada Tg (lengkung B) tetapi pada kawasan seperti getah nilai modulusnya tetap dengan kenaikan suhu sehinggalah polimer ini terhurai.

Ciri modulus santaian polimer : A hablur, Bsedikit paut silang dan C amorfus

25

Bahan Tambah dalam Polimer

‡ Kebanyakan polimer mengandungi bahan tambah (additives) yang dapat memberikan ciri-ciri istimewa kepada bahan polimer tersebut. ‡ Antaranya ialah pigmen, penstabil (stabilizer), perencat api (flame retarders), pengisi (fillers) tetulang (reinforcements) dan pelbagai lagi. ‡ Bahan pigmen ditambah untuk memberi warna tertentu pada polimer. Molekul pigmen tidak larut dalam polimer tetapi berada dalam fasanya tersendiri dalam bahan polimer. Sebaliknya bahan pewarna (dye) apabila ditambah kepada polimer, ia melarut dan menjadi sebahagian struktur polimer. ‡ Pengisi (fillers) adalah daripada serbuk halus kayu, silika, pasir, batu kapur atau boleh juga polimer sintetik. Dengan penambahan ini meningkatkan kekuatan mampatan, tegangan, kesan haus, kestabilan terma, dan kekukuhan. Selain itu dapat mengurangkan harga polimer. ‡ Penstabil ditambah bertujuan untuk menentang proses kemerosotan dan pemusnahan polimer kesan dari pendedahan kepada cahaya ultraungu (ultraviolet) dalam cahaya matahari. ‡ Perencat api: kebanyakan polimer mudah terbakar, dengan penambahan ke dalam bahan tambah ini. Bahan perencat api ini menyejukkan kesan kebakaran sehingga api dihalang dari terus menyala.

26

Pemprosesan Bahan Polimer

‡ Teknik pembentukan bahan polimer bergantung pada kategori polimer sama ada termoplastik, termoset atau elastomer, suhu melembut. ‡ Berikut adalah proses yang digunakan dalam memproses termoplastik: Penyemperit (extrusion), pengacuan tiup (blow moulding), mesin penyuntik acuan (injection moulding machine), pembentukan vakum (vacuum forming), pemejaman (spinning). ‡ Untuk polimer termoset: pengacuan mampatan (compression moulding), pengacuan pindah (transfer moulding), mesin penyuntik acuan (injection moulding machine).

Peralatan pengacuan mampatan

Peralatan penyuntik acuan