Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantu Komputer (PPBK

)
NAMA PENSYARAH: EN. TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM

MOK LEE TIM

TAN YORK CHIUN

KPLI : PPBK WAN AHMAD FIRDAUS

1

BIN WAN MUSLIMIN

Peta PPBK
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Maksud PPBK Perkembangan PPBK Matlamat PPBK Objektif PPBK Jenis-jenis PPBK Perbandingan PPBK Pembinaan Bahan PPBK Penilaian PPBK komunikasi berperantaraan PPBK Rumusan
KPLI : PPBK 2

Apakah yang dimaksudkan dengan PPBK??
Pengajaran dan pembelajaran berbantukankomputer (PPBK) ialah pengajaran atau pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perisian kursus yang dihasilkan untuk disampaikan melalui komputer.
KPLI : PPBK 3

PPBK
‡ komputer dapat digunakan sebagai media pembelajaran kerana komputer memiliki keistimewaan ± Hubungan Interaktif ± Pengulangan ± Maklum Balas Dan Peneguhan Gagne Briggs Rosenberg (2000)
KPLI : PPBK 4

PPBK
y PPBK juga dikenali sebagai: y Pengajaran Berbantukan Komputer (Computer Assisted Instruction, CAI) y Pengajaran Diuruskan Komputer (Computer managed Instruction, CMI) y Komunikasi Mediasi Komputer (Computer Mediated Communication, CMC) y Multimedia Berasaskan Komputer (Computer Based Multimedia, CBM)

KPLI : PPBK

5

Perkembangan PPBK
‡ Kaedah PPBK telah lama wujud sejak tahun 1960-an lagi di Amerika Syarikat dengan menggunakan komputer IBM. ‡ Satu projek PPBK yang dinamakan PLATO (Programmed Logic Automatic Teaching Operation) telah dibangunkan dengan kerjasama Universiti Illinois untuk membangunkan bahan perisian kursus untuk di gunakan di sekolah-sekolah.
KPLI : PPBK 6

Perkembangan PPBK
‡ Di Malaysia, PPBK telah mula di perkenalkan dengan melibatkan 60 buah sekolah menengah yang dibekalkan 20 buah komputer pada tahun1993. ‡ Suatu bahan perisian yang di namakan ComIL telah di perkenalkan dengan kerjasama MIMOS dan Kementerian Pendidikan. ‡ Sekarang ini tumpuan utama PPBK adalah melibatkan empat mata pelajaran iaitu Matematik, Sains, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
KPLI : PPBK 7

Matlamat PPBK
1 Menyediakan satu panduan perlaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran mengenai perkakasan komputer yang mudah serta dapat mengoptimumkan masa guru dan pelajar. 2 Memberikan keselesaan kepada pelajar untuk belajar dan meneroka ilmu pengetahuan dan kemahiran mengenai komponen perkakasaan komputer berdasarkan kadar keupayaan masingmasing.
KPLI : PPBK 8

Matlamat PPBK
3 Memudahkan pelajar menimba ilmu pengetahuan asas, konsep, prinsip dan fakta mengenai komponen perkakasan komputer berdasarkan kandungan bahan yang disediakan. 4 Membolehkan pelajar agar berdikari dalam mencari maklumat dan penemuan untuk memenuhi sebarang tugasan. 5 Mencetuskan satu perbincangan yang menarik di kalangan pelajar dan guru.
KPLI : PPBK 9

Objektif PPBK
1 Dapat memberi pengetahuan dan kemahiran mengenai kepentingan dan komponen sistem komputer dalam teknologi maklumat. 2 Dapat menjana kefahaman mengenai jenis dan fungsi komponen komputer dan yang berkaitan dengannya dalam menjayakan matlamat pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran teknologi maklumat. 3 Dapat memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar tentang kepentingan menjaga dan membaikpulih sistem komputer masingmasing.
KPLI : PPBK 10

Ciri-ciri PPBK
Berasaskan individu Interaktif Boleh diulang Ciri-ciri PPBK Boleh diubahsuai mengikut tahap murid Bahan disediakan oleh guru Ramah pengguna
KPLI : PPBK 11

Kebaikan PPBK
1. Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran; 2. Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran; 3. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar; 4. Melaksanakan eksperimen yang sukar, mahal, mustahil dan bahaya untuk dibuat; dan 5. Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum serta masa interaksi dapat dijimatkan.

KPLI : PPBK

12

Kebaikan PPBK
6. 7. 8. 9. Menggunakan pelbagai media yang dapat merangsang deria-deria mereka; Mengulangi pembelajaran sekerap yang diperlukan; Mengawal perjalanan perisian kursus dan memilih bahagian-bahagian yang difikirkan perlu; dan Memberi maklum balas serta merta terutama dalam PPBK latih tubi atau penilaian.

KPLI : PPBK

13

Keburukan PPBK
‡ Kos tinggi ‡ Perlukan kemahiran guru dalam mereka bahan atau perisian

KPLI : PPBK

14

Tutorial Simulasi Penyelesaian Masalah

Latih tubi

Jenis-jenis PPBK

Permainan

KPLI : PPBK

15

TUTORIAL
‡ Tutorial melibatkan komputer memperkenalkan bahan-bahan pembelajaran yang disampaikan secara berperingkat-peringkat dan diikuti dengan soalan-soalan. ‡ Kemudiannya, komputer akan menyemak jawapan dan memberikan maklum balas. ‡ Ianya sesuai digunakan untuk memperkenalkan isi kandungan baru, mengulangkaji dan pemulihan kepada pelajar yang berpencapaian rendah dalam peperiksaan.
KPLI : PPBK 16

TUTORIAL
‡ Contoh: apabila para pelajar menggunakan disket sebagai bahan pembelajarannya, dia tidak akan berasa bosan jika dia tidak memahami sebarang soalan yang terdapat di dalamnya.Pelajar akan lebih bersemangat untuk membuat soalan di dalamnya apabila kesalahan yang dilakukan diberi komen oleh suara latar belakang dan muzik sampingan yang terdapat di dalam disket tersebut.

KPLI : PPBK

17

Tutorial

KPLI : PPBK

18

TUTORIAL
‡ Menggunakan ICT untuk menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan. Pembelajaran tutorial ini merangkumi : €Pembelajaran ekspositori €Demonstrasi sesuatu fenomena yang ditunjukkan dan dikawal urutan €Latihan atau latih tubi yang disampaikan dan dikawal oleh sistem.

KPLI : PPBK

19

Kelebihan Pembelajaran Tutorial
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Meningkatkan pembelajaran kendiri. Belajar mengikut kemampuan sendiri Meningkatkan motivasi Bahan bantu mengajar lebih interaktif. motivasi pelajar -membantu mewujudkan suasana pembelajaran aktif

KPLI : PPBK

20

Latih Tubi

KPLI : PPBK

21

Latihtubi
‡ suatu latihan yang diberikan oleh komputer untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. ‡ Komputer akan memberikan soalan dan merakamkan semua jawapan yang betul atau salah. ‡ Seterusnya komputer akan memberikan maklum balas kepada pelajar. Ini akan membolehkan pelajar yang kurang berpengalaman dapat mengikuti perjalanan pelajaran mengikut tahapnya sendiri dan dapat memaparkan kemajuannya pada bilabila masa sahaja.
KPLI : PPBK 22

Latihtubi
Contoh: apabila membuat latihan Matematik, para pelajar tidak akan merasa tegang jika terdapat kesalahan dalam latihan yang mereka buat. Mereka akan memperbaiki kesalahan itu dan akan cuba menjawabnya sekali lagi.

KPLI : PPBK

23

Permainan Pendidikan
y y Permainan komputer adalah PPBK yang semakin popular masa kini. Permainan menggunakan pendekatan belajar sambil bermain untuk menarik minat pelajar dan untuk menjadikan pembelajaran suatu yang menyeronokkan. Menurut MacFarlane & Sparrowhawk (2002), dalam melaksanakan permainan dalam pengajaran, guru perlu berhati-hati agar objektif permainan adalah sesuai dengan objektif pengajaran.

y

KPLI : PPBK

24

Permainan
‡ Permainan berorientasikan pembelajaran ‡ Pelajar akan cuba menyelesaikan masalah dengan menjawab berdasarkan syarat, logik dan hukum tertentu ‡ Situasi yang diberi mencabar motivasi pelajar

KPLI : PPBK

25

Permainan
‡ Permainan merupakan jenis PPBK yang melibatkan aktiviti berbentuk pertandingan di mana pelajar akan membuat keputusan, mengikut arahan dan peraturan. ‡ Unsur-unsur hiburan dan keseronokan dimasukkan bersama-sama semasa pelajar mempelajari sesuatu kemahiran dalam PPBK. ‡ Ianya akan dapat memperkembangkan kemahiran mental, kematangan berfikir, menambah pengetahuan dan juga secara tidak langsung sifat kesabaran akan wujud dalam diri para pelajar.
KPLI : PPBK 26

Permainan
‡ Contoh: dalam permainan catur bersama dengan komputer, akan menyebabkan seseorang pelajar menggunakan tahap pemikiran yang lebih tinggi untuk memenangi permainan tersebut. Ini kerana komputer mempunyai banyak taktik dan akan menyebabkan para pelajar bermain dengan agresif dan kritis.

KPLI : PPBK

27

Simulasi
‡ Thomas & Milligan (2004)mendefinisikan simulasi sebagai keadaan atau sistem yang dimodelkan melalui komputer yang mengandungi maklumat tentang bagaimana keadaan atau sistem itu berfungsi. ‡ Lebih berbentuk permainan ‡ Sesuai dalam pengajaran matematik ‡ Pelajar memberi pilihan pembolehubah yang dapat memaparkan output yang berbeza

12

3 ..4 56 7 8 9«10
KPLI : PPBK

28

Si

lasi

‡ suatu situasi yang disediakan oleh komputer dengan memberikan gambaran sebenar terhadap sesuatu objek, proses atau peristiwa. ‡ Pelajar dapat berinteraksi secara aktif dengan komputer berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan, menyelesaikan masalah, isu, tugasan tertentu dan membuat keputusan yang tertentu. ‡ Ianya sesuai digunakan untuk pembelajaran proses dan konsep yang kompleks terutamanya dalam mata pelajaran seperti sains dan lain-lain yang memerlukan kajian atau modul atau modul yang mahal, merbahaya atau mengambil masa yang lama.

12

3 ..4 56 7 8 9«10
KPLI : PPBK

29

Simulasi
‡ Contoh: penggunaan komputer dengan disketdisket tertentu seperti disket yang mengandungi kejadian alam iaitu kejadian gempa bumi, proses pertumbuhan manusia, proses fotosintesis dan kejadian hujan akan menyebabkan para pelajar berasa tertarik untuk mempelajari sesuatu mata pelajaran dengan lebih mendalam walaupun pada mulanya mereka tidak berminat terhadap mata pelajaran tersebut.

12

3 ..4 56 7 8 9«10
KPLI : PPBK

30

Penyelesaian Masalah
‡ Pelajar dikehendaki membuat analisis masalah ‡ Data dimasukkan ke dalam ingatan komputer ‡ Komputer membantu pelajar menyelesaikan masalah ‡ Sesuai untuk mata pelajaran matematik dan sains
KPLI : PPBK 31

Penyelesaian Masalah
Kebaikan 1. Pengajaran diindividukan dimana pelajar dapat mengawal kecepatan pelajaran, belajar dari aras yang rendah ke peringkat yang tinggi, langkah demi langkah serta menerima peneguhan melalui maklumbalas yang serta merta. 2. Komputer menyimpan rekod proses pembelajaran pelajar dan boleh menganalisis kepintaran dan membuatt diagnosis kelemahan setiap pelajar di samping menawarkan haluan pembelajaran alternatif. 3. komputer dapat memberikan maklumbalas yang serta merta kepada pelajar sebelum tamat pembelajaran dan guru selepas tamat sesi pembelajaran.
KPLI : PPBK 32

Penyelesaian Masalah
Kebaikan 4. komputer dapat membebaskan guru dari membuat kerja-kerja yang rutin dalam sesuatu kelas.Oleh itu guru dapat menggunakan kreativiti mereka bagi menaikkan motivasi pelajar. 5. komputer tidak penat dan sabar dalam mengulang semula pelajaran yang tidak difahami pelajar biarpun berulangkali jika dibandingkan dengan guru. 6. boleh dipelajari bila-bila masa berbanding dengan pengajaran guru mengikut jadual waktu tertentu.
KPLI : PPBK 33

Penyelesaian Masalah
Kelemahan 1. Bahan kursus terlalu mahal berbanding bahan cetak 2. Memerlukan kepakaran untuk membina perisian pendidikan yang baik dari segi kandungan isi, memenuhi sukatan pelajaran dan kesesuaiannya. 3. Kurangnya tenaga guru yang terlatih dalam bidang pembangunan perisian pendidikan. 4. Mengambil masa yang lama untuk membangunkan sesuatu bahan PBBK. 5. Hilangnya sifat-sifat kemanusiaan kerana murid banyak berintraksi dengan komputer dan asyik menekan kekunci serta membaca skrin.
KPLI : PPBK 34

Persamaan dan Perbezaaan Jenis-jenis PPBK
Jenis-jenis PPBK Penerangan

Tutorial

Lati an Tubi

mengajar sesuatu dan menjelaskan sesuatu konsep. Ini kemudiannya diikuti dengan soalan untuk pelajar memberi jawapan mengenai sesuatu konsep yang telah dipelajari. elajar diberi soalan satu lepas satu untuk melatih kemahirannya dalam sesuatu konsep. elajar diberi soalan dan memberi jawapan dan komputer kemudian akan memberi maklum balas kepada setiap jawapan pelajar.
K LI :

  

 

BK

35

Persamaan dan Perbezaaan Jenis-jenis PPBK
Jenis-jenis PPBK Penerangan

Permainan simulasi

- e gajara

ala

e t k er ai a ai kea aa ia l ar. jelasa . at .

- e eri s asa a ya g e yer a fe o e a se e ar ala - e erika sat vis al ata e Pelajar i i ta e ga alisis, e ke t sa a erti ak t k e a atka se ah sit asi ar

Penyelesaian roses kog itif ya g ti ggi se erti e ikira Masalah logik a kritikal serta e aak la i erl ka KPLI : PPBK . 36

Pembinaan bahan PPBK
‡ Apabila hendak membina bahan PPBK, beberapa aspek perlu diambil kira seperti ahli-ahli kumpulan dan jenis perisian yang sesuai digunakan supaya mencapai objektif yang ditetapkan pada mula-mula lagi. ‡ Menurut Tay Vaughan (1994) kumpulan yang akan membina bahan perisian akan terdiri dari : i) seorang ketua projek, ii) pakar pedagogi, iii) pakar pengaturcara, iv) pakar grafik, v) pakar audio dan vi) pakar video.

KPLI : PPBK

37

Pembinaan bahan PPBK
‡ Terdapat dua pilihan untuk pembinaan bahan perisian iaitu : ‡ i)bahasa pengatucaraan ii)alat pengarangan ‡ Peringkat-peringkat yang perlu di ambil ialah : i)Perancangan perlu dikenal dibuat seperti tajuk, anggaran perbelanjaan dan tarikh-tarikh mengikut jangkaan fasa yang perlu disiapkan.

KPLI : PPBK

38

Pembinaan bahan PPBK
‡ Peringkat-peringkat yang perlu di ambil ialah : ii)Peringkat menyediakan rekabentuk skrin seperti skrip, storyboard . iii)Menjalankan pengaturcaraan di dalam komputer. iv)Apabila selesai dibina, bahan PPBK tersebut hendaklah diuji kesesuaiannya. Segala kekurangan perlulah diperbaiki semula. v)Membuat dokumentasi. vi)Seterusnya barulah ianya dapat digunakan oleh pelajar-pelajar.
KPLI : PPBK 39

Penilaian PPBK
‡ Menurut Alessi and Trollip (1991) proses penilaian melibatkan beberapa langkah iaitu : i) Melihat dokumentasi sekali imbas dan meneliti maklumat penting ii) Mendapatkan maklumat tentang perisian kursus dari dokumentasi yang dilampirkan untuk di salin ke borang penilaian. iii)Menggunakan perisian kursus pada komputer dari awal hingga akhir sambil meneliti ciri yang sedia ada. iv)Melakukan kesilapan menaip dengan sengaja. Lihat apa terjadi. v) Memberikan penilaian berdasarkan penggunaan.
KPLI : PPBK 40

Komunikasi Berperantaraan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
1 Komputer sebagai pakar rujuk iaitu Guru komputer 2 Komputer sebagai pembimbing iaitu Tutor 3 Komputer sebagai penyimpan Rekod Akademik 4. Komputer sebagai Penyelia dan penyemak peperiksaan 5.Pengajaran berbantukan komputer 6. Pengajaran diurusakan komputer 7. Multimedia berasaskan komputer 8. Surat elektronik @ E-mail 9. Perbualan maya atau chating 10. Laman web atau website
KPLI : PPBK 41

Rumusan
Ooo
Guru prasekolah harus bijak dan kreatif dalam penggunan ICT di kelas Prasekolah selaras dengan matlamat KSPK iaitu memperkembangkan potensi kanak-kanak secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna.

Mmm

Ooo

Mmm
KPLI : PPBK

Mmm«

42

TERIMA KASIH

KPLI : PPBK

43

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.