- Solat dilakukan dengan membayangkan di dalam hati pergerakan mengikut tertib ruku’

Berada dalam keadan berbaring sambil menelentang Kaki menghala ke kiblat Kedudukan kepala ditinggikan sedikit agar muka dapat menghadap kiblat Ruku’ dan sujud hanya dilakukan melalui Isyarat kepala

berada dalam keadaan berbaring sambil mengereng di atas ruduk sebelah kanan Muka dan dada hendaklah menghap kiblat Ruku’ dan sujud hanya dilakukan menerusi isyarat kepala

Duduk Iftirasyi iaitu duduk antara dua sujud atau keadaan yg termampu Ruku’:hendaklah ditundukkan kepala iaitu dahi berada setentang dgn tempat sujud atau bersetentang dgn hadapan lutut Sujud dilakukan seperti biasa

Maksudnya…..Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu

DALIL

MAKSUD

SOLAT KETIKA SAKIT

MENELENTANG

DUDUK

MENGERENG

INGAT DALAM HATI

KAIFIAT PELAKSANAAN SOLAT

Menunaikan ibadat solat mengikut keupayaan disebabkan kesakitan yg menghalang daripada menunaikan secara biasa

Cara solat di atas menunjukkan betapa pentingnya solat kepada muslim yang akil baligh. Solat diumpamakan dengan mendirikan agama, sesiapa yang mendirikannya bermakna mendirikan agama, sebaliknya sesiapa yang meninggalkannya, bererti dia meruntuhkan agama.

Membuktikan Allah sayang akan hambanya HIKMAT DIHARUSKA N RUKHSAH SOLAT Supaya umat Islam dapat menunaikan kewajipan dalam sebarang keadaan . sesiapa yang mendirikannya bererti mendiirkan agama dan sesiapa yang meninggalkannya bererti dia telah meruntuhkannya.ai umat Islam tidak menunaikan solat sedangkan kemudahan tempat solat telah disediakan dimana-mana.Menunjukkan Islam agama yang mudah SE BA B DI WA JIB KA N SO LA T WA LA UP UN KE TIK A SA KIT Solat merupakan ibadat terpenting dalam Islam Solat boleh mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran Solat sebagai penawar kepada sakit Mengharapkan pertolongan Allah ketika senang dan susah Supaya hidup dan mati dalam iman PERBEZAAN RUKHSAH SOLAT KETIKA SAKIT DAN MUSAFIR RUKHSAH KETIKA SAKIT RUKHSAH KETIKA MUSAFIR CARA Dilakukan mengikut keupayaan pesakit sama ada secara duduk. Persoalannya: Mengapakah masih lagi ra. kemudahan yang diberikan oleh Islam kepada umatnya untuk melakukan ibadat dalam keadan tertentu. berbaring. Harus juga dilakukan secara sempurna Semasa berada dalam musafir KEADAA NN TEMPOH PELAKSANA AN Rukhsah bermaksud. isyarat mata atau isyarat hati Dalam keadaan sakit Boleh dilakukan secara jama’. menelentang. qasar atau keduaduanya sekali. mengereng. Al-Hadis: Solat itu tiabg agama.

iv.pesakit. Jika tidak mampu mengiring. Nyatakan tiga hikmah disyariatkan rukhsah dolat ketika sakit? .Latihan: Rukhsah solat 1.Badan mengiring di atas rusuk sebelah………………….Ruku’ dan sujud dengan menundukkan sedikit……………….……………. ii..Jika tidak berdaya. Iktidal dengan………………….………………………………….Apakah maksud rukhsah solat? _____________________________________________________________________ 4. ii.. jika tidak mampu berdiir iii………………………………………………….. ii. boleh solat secara Ketika sakit Rukhsa h solat …………………………… Ketika musafir i. ii. Badan mengadap………………... ………. Boleh qasar. iaitu ………………………. dalam satu waktu iii. dan………………… sekaligus 3. Isi tempat kosong dibawah dengan jawapan yang betul mengenai solat ketika sakit Solat ketika sakit Solat Secara Duduk i. sedikit kepala iv. iv. iv. v. Jelaskan maksud rukhsah solat ketika sakit _____________________________________________________________________ 4. Sujud seperti biasa Solat Secara mengiring i. 2.Muka mengadap…………………. Rukun perbuatan dalam soalt boleh dilakukan mengikut……………. Boleh menghimpunkan…………………. Boleh juga. gunakan isyarat ……………. Ruku’ dengan …………………. Duduk seperti…………………… iii.Perbezaan Rukhsah solat ketika sakit dan ketika Musafir i. ………………………………………………. iii..Boleh dilakukan dalam keadaan…………….

. Seorang lelaki 26 tahun yang bisu dan pekak sejak lahir ______________________________ iv. ii. Terangkan cara mengerjakan solat yang sesuai bagi masalah berikut.i. Seorang lelaki yang bermusafir lebih daripada dua marhalah ______________________________ . 8. i. 10. 11. Jelaskan dua sebab Islam memberi kemudahan dan keistimewaan tersbut? i. Senaraikan dua golongan yang mendapat rukhsah selain orang sakit i. Apakah hukum mengerjakan solat ketika sakit? _______________________ 9. Nyatakan dua kepentingan solat kepada individu muslim? i. ii. Nyatakan hukum menunaikan solat bagi golongan di bawah? i. Remaja lelaki 15 tahun yang buta kedua belah mata kerana kemalangan ______________________________ ii. ii. ii. Lumpuh seluruh badan____________________________ iii. iii. 6. Sakit kepala dan pitam jika berdiri__________________________ 12. Seorang perempuan tuan yang berusia 90 tahun dan manghadap masalah nyanyuk _____________________________ iii. Bagaimanakah cara mengerjakan soalt dalam kapal terbang? ________________________________________________________________ 7. Lelaki uzur yang tidak dapat bangun atau duduk terlalu lama________________ ii.