Transformasi Desa

1.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERKEMBANGAN PETEMPATAN LUAR BANDAR MENJADI BANDAR i. potensi sumber alam yang ada di dalam sesebuah desa- suber bijih timah-KL ii. potensi perkembangan ekonomi moden- perniagaan, perkidmatan, perindustrian iii. tapak yang strategik untuk aktiviti perdagangan, pelabuhan an persinggahan- pilau pinang, kelang, bandar gemasl dll iv. faktor tarikan fizikal dan semula jadi yang menarik- port dickson, langkawi, genting dll v. polisis kerajaan- mengubah luar bandar menjadi bandar untuk memajukan penduduk luar bandar dan pembangunan wilayah- gua musang, jengka, muadzam shah 2.0. SALING INTERAKSI ANTARA DESA DAN BANDA: FUNGSI BANDAR KECIL KEPADA PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI KAWASAN DESA i. sebagai pusat pentadbiran daerah ii. peranan sebagai penyelia, pembekal barangan, dan pasaran produk desa i. peranan sebagai pusat perundustrian-proses kayu balak, kelapa sawit ii. membekalkan perkhidmatan ssosial 3.0. CIRI-CIRI/PETUNJUK PEMBANGUNAN TIDAK SEIMBANG i. pendapatn perkapita penduduk ii . kadar pengangguran mengikut kawasan i. petunjuk ekonomi yang lain- kuasa beli, pola perbelanjaan, jenis kegoatan ekonomi ii. petunjuk sosial- taraf kesihatan, pendidikan, kemudahan sosial iii. petunjuk demografi- kadar kelahiran, kematian, mortaliti 4.0. MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN YANG TIDAK SEIMBANG DI MALAYSIA i. ketidak seimbangan di antara semenanjung malaysia dengan sabah dan srawakii. ii. masalah ketidak seimbangan di antara pantai barat semenajung malaysia dengan pantai timur semenanjung malaysia i. masalah ketidak seimbanbgan antara kaum ii. masalah ketidak seimbangan anatara kaya dan miskin 4.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAK SEIMBANGAN PEMBANGUNAN i. faktor fizikal- bentuk muka bumi ii. taburan sumber alam yang tidak seimbang i. kesan penjajahan ii. faktor politik, dasar dan perancangan kerajaan iii. kadar perindustrian yang berbeza iv. faktor pembandaran dan proses urbanisasi v. faktor penduduk- kepadatan dan saiz penduduk vi. faktor ssosial- kemudahan pendidikan, frasarana, kesihatan, perhubungasn dan pengangkutan 5.0. LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KETIDAK SEIMBANGAN PEMBANGUNAN ANTARA WILAYAH i. program pembangunan in- situ-kemudahan fizikal kawasan setempat ii. program pembangunan pertanian bersepadu iii. penyelerakan dan penyebaran industri ke kawasan desa iv. rancangan pembangunan wilayah secara khusus v. memabndarkan kawasan luar bandar yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan desa vi. program lain menubuhkan pusat –pusat kemudahan pendidikan, pengangkutan perhubunagn,

rekreasi dll

6.0. RANCANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH i. wilayah jengka- FELDA- pahang -1972 ii. wilayah DARA- felcra dan felda- pahang tenggara-1972 iii. wlayah ketengah- 1973- ditadbir oleh ketengah iv. wilayah kesedar- 1978- ditabbir oleh kesedar v. wilayah kejora- 1972- diadbir oleh kejor

7.0. LANGKAH-LANGKAH MEMBANDARKAN KAWASAN LUAR BANDAR i. mewujudkan bandar-bandar baru di kawsan pembangunan wilayah ii. membandarkan pekan-pekan yang berpotensi iii. konsep pembandaran simpang –pekan-pekan di persimpangan jalan utama dimodenka n dan dimajukan- persimpangan gambang- bandar mec iv. mewujudkan bandar industri- banadar baru nilai, bandar baru gebeng, bandar baru mersing v. menaik taraf sosial penduduk- menubuhkan institusi pendidikan menengah, tingggi –uum vi. membantu penududuk luar bandar memajukan industri kecil dan sederhana ik

SUKATAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA

PENDUDUK 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Konsep penduduk Taburan penduduk Pertumbuhan penduduk Migrasi Penduduk dan alam Sekitar Kajian kes

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN ALAM SEKITAR 2.1. SEKTOR-SEKTOR EKONOMI 2.1.1. PRIMER 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. Pertanian Perikanan Perhutaanan Perlombongan

2.1.2. SEKUNDER

2.1.2.1. PEMPROSESAN 2.1.2.2. PEMBUATAN 2.1.2.3. PEMBINAAN 2.1.3. TERTIER

PERDAGANGAN DAN PERNIAGAAN 2. GLOBALISASI EKONOMI 4.3. KONSEP KERJASAMA SERANTAU 4.2. TRANSFORMASI DESA 3. PEMBANGUNAN BERTERUSAN .2.PROSES PEMBANGUNAN EKONOMI 2. IMPAK PEMBANGUNAN EKONOMI TERHASDAP ALAM SEKITAR 2. PENGURUSAN ALAM SEKITAR 5.1. PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN 2.1.4. IMPAK SOSIAL 5. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 5. IMPAK AKTIVITI MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR 5.2.3. IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA 5.7.1.5. PERTUMBUHAN SEGITIGA 4.1.4.3.3.1.3. KEMAHIRAN AMALI 4.3. KAJIAN LUAR 4.3.2.0. UTILITI 2. PERKHIDMATAN AWAM 2.2.0.1.3.2.2.3. GLOBALISASI EKONOMI DAN KERJASAMA SERANTAU 4.1.4.KAJIAN LUAR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR 3.1.3. KERJASAMA SERANTAU 4.0. TEKNOLOGI MAKLUMAT 2. PENGANGKUTAN 2.1. KEMSHIRAN AMALI 3.3.6.3. HUBUNGAN MALAYSIA DENGAN NEGARA LUAR 5.3.1.1. PELANCONGAN 2.4.3.2.2.1. TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN 3. KEPENTINGAN DAN MASALAH 4.1.2. BANDAR DAN PEMBANDARAN 3.2.3.

Mamut Sabah Catatan : i.Ipoh Perak.Seri Medan Johor.Sungai Lembing Pahang.luar pantai barat Sabah. Bau Sarawak. Jenis mineral tanpa lokasi atau lokasi salah tiada markah. Contoh Luar pantai Terengganu.Raub Pahang. Terima mana-mana jenis mineral dan lokasi yang betul ii. (b) Merujuk kepada negara Malaysia. [10] . Luar pantai Kelantan.luar pantai Terengganu.huraikan bagaimana aktiviti perlombongan memberi impak ke atas alam sekitar fizikal dan.SKEMA JAWAPAN PERTENGAHAN TAHUN 2010(SOALAN 7 dan 8) NEGERI KELANTAN 7 (a) Nyatakan taburan lokasi lima jenis mineral utama negara Malaysia (5 markah) Isi Utama Petroleum Gas asli Bijih timah Emas Bijih besi Bauksit Tembaga Huraian Tiada Huraian dalam soalan ini.luar pantai Sabah danSarawak Lembah Kinta.Lubuk MandiTerengganu Semeling Kedah.luar pantai Sarawak. Teluk Ramunia.

Isi Utama Perlombongan bijih timah Huraian Markah 2 • wujud kesan lekukan dan tasik yang sukar ditimbus akibat penggunaan kapal korek. Perlombongan kuari • pencemaran udara akibat penggunaan 2 bahan letupan-debu berterbangan di kawasan sekitar. Perlombongan pasir • mengeruhkan /mencemarkan air sungai 2 Markah maksimum 10m (c) Huraikan langkah-langkah pemuliharaan dan pemeliharaan yang boleh diambil untuk mengurangkan impak negatif tersebut. [10] . Perlombongan petroleum • pencemaran air laut di kawasan pelantar 2 minyak akibat kebocoran saluran paip-mengancam hidupan akuatik. Perlombongan emas/kuprum 2 • kemusnahan kawasan hutan akibat aktiviti mencari gali. Perlombongan bijih timah • kawasan lombong menjadi gersang dan 2 tandus tidaksesuai untuk pertanian – akibat pembuangan tahi/sisa bijih timah.

Tebus guna tanah vi. 2 • Cari sumber alternatif-mengurangkan tekanan kepada usaha mencari gali sumber logam yang menghasilkan bahan api. Seminar/ceraman .dll. Markah maksimum 10m iv. Zon Penampang Kempen dan pendidikan vii. • Tingkatkan pemantauan ke kawasan perlombongan oleh Jabatan Alam Sekitar . Cari sumber alternatif v. Pemantauan Pengurusan alam sekitar iii. Penguatkuasaan Undangundang ii. Kitar semula Huraian • Tingkatkan lagi penguatkuasaan Akta Alam Sekeliling 1974. Contoh penggunaan plastik 2 • Tebus semula kawasan lombong bijih timahtempatrekreasi/petempatan/penternaka n • mewujudkan zon penampang di antara 2 kawasan perlombongan kuari Maksimum = 6m 2 • Mendidik masyarakat supaya lebih menghargai alam sekitar fizikal 2 • Seminar/ceramah kepada syarikatMaksimun = 2m syarikat perlombongan.Pihak Berkuasa Tempatan. Pendidikan v.Isi Utama Perundangan i. Markah 2 2 Maksimum = 2m • Kitar semula bahan-bahan terbuang yang 2 diperbuat daripada hasil perlombongan • mengurangkan kesan negatif pada alam sekitar fizikal-contoh-kitar semula besi.

8. (a) Sebutkan dua jenis industri primer dan dua jenis industri sekunder. [4] .

• memproses memproses pembalakan • memproses hasil perikanan • memproses perlombongan • dll yang sesuai Mana-mana 2 jenis industri primer • Industri petrokimia • Industri Markah 1 1 1 1 Industri sekunder Max = 2m 1 1 • membuat minuman/makanan • Industripembuatan/elektrik/elektronik 1 • Dll yang sesuai Jumlah Max =2 m Mana-mana 2 jenis industri sekunder Catatan : Terima mana-mana jawapan yang 4m betul mengikut kategori.Isi Utama Industri primer Contoh • Memproses hasil Pertanian. .

dll • Memajukan kawasan luar bandar-dapat 2 mengurangkan migrasi penduduk • luar bandar ke bandar 2 • mampu memajukan industri primersebagai bahan mentah industri perkilangan. Penggantian bahan import. 2 • mengurangkan import barangan dari negara lain. juruteknik. . Pembangunan Kawasan luar Bandar iv. • pengaliran keluar wang negar dapat dikurangkan .eksport peti sejuk.seperti getah dan kelapa sawit. • perdagangan lebih seimbang • contoh : sumber makanan Markah maksimum 10m ii. Pendapatan Negara Huraian Markah 2 • Boleh menyumbangkan kepada pendapatan negara-hasil utama Negara . Sumber bahan mentah v. • Tukaran mata wang asing yang utama 2 • Boleh mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada rakyatmeningkatkanpendapatan pendudukmengurangkan pengganguran.penghawa dingin yang utama di dunia. Contoh : pekerja kilang elektronik sebagai operator pengeluaran.(b) Jelaskan mengapakah industri perkilangan semakin dimajukan di Malaysia [10] Isi Utama i. Peluang pekerjaan iii.

. jelaskan kesan aktiviti tersebut ke atas alam sekitar fizikal.(c) Dengan merujuk kepada satu jenis industri perkilangan di Malaysia. [11] Satu jenis industri perkilangan yang dipilih : 1m Calon hendaklah merujuk kepada satu jenis industri sahaja. Jika merujuk kepada pelbagai jenis industri pilih yang dominan sahaja.

Permukaan bumi dikawasan tersebut terdedah kepada pancaran matahari secara terus. Markah 2 2 2 2 2 10m . • terutama dari kilang petrokimia. Kemusnahan flora dan fauna/gangguan ekosistem v. • Berlaku peningkatan suhu setempat kerana kawasan kilang tidak ada kawasan hijau. • kilang yang menyalurkan sisa toksid/cecair ke dalam sungai mengancam ekosistem sungai. kelapa sawit. Pencemaran udara ii. Pencemaran bau iv.getah dll • Gangguan kepada flora dan fauna apabila hutan dibersihkan untuk dijadikankawasan tapak kilang.Isi Utama i. Peningkatan suhu Huraian • kilang yang menggunakan bahan api seperti diesel sebagai bahan bakarmewujudkan hujan asid. Pencemaran air iii.

PEMBANGUNAN EKONOMI .SEKTOR PERKHIDMATAN .

1. industri pengangkutan dan telekomunikasi iii. SEKTOR PERKHIDMATAN 12. JENIS-JENIS SEKTOR PERKHIDMATAN i.0. insuran. industri pelancongan ii. sektor kewangan.12. hartaanah dan perkhidmatan perniaagaan .

berbilang kaum iii.2. rawayan pakar. maxis .3G membantu dalam sektor lain seperti pemasaran.1. pelancongan pendidikan. tarikan semula jadi .faktor alam sekitar fizikal.contoh tahun 2001-54.perlumbaan kereta. perubatan tradisional iv. seni budaya. ternakan akuakultur/home stay iii. keindahan alam semula jadi.hasil tukaran mata wang asing. dadan sistem pemasaran iii.aktiviti pelancongan di kawasan tinggalan sejarah. restoran. tapak arkeologi dan muzium vi. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PELANCONGAN DI MALAYSIA i. membantu meningkatkan KDNK negara. pameran dan simposium vii.4. pelancongan kesihatan.-perkhidmatan kesihatan. makanan. tarikan buatan manusia/alam sekitar manusia. memebeli belah v. SUMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMI i. menambah aliran masuk modal kedalam negara-pelaburan asing-perbankan luar pesisir di labuanpelabur asing membuat pinjaman untuk kegiatan ekonomi di malaysia vi. pengangkutan. hutan lipur tanah tinggi. JENIS-JENIS PRODUK PELANCONGAN DI MALAYSIA i. pelancongan sukan dan rekreasi. perkhidmatan kerajaan 12.2 % 12.4.bahan mentah dan barangan sipa memerlukan pengangkutan. Tindakan kerajaan-promosi di peringkat antara bangsa oleh TDC.pulau yang cantik. pelacongan kapal mewah. pantai. perhotelan. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN i. peluang pekerjaan yang luas dalam sektor perkhidmatan – tahun 2001 49.mewujudkan syarikat-syarikat telekomunkasi.7% KDNK negara ii. SEKTOR PELANCONGAN 12.pelancong datang untuk rawatan kesihatan .pelancongan ii. insuran .4.teknologi moden menerusi R&D memesatkan perkembangan dalam sektor telekomunikasi. telekomunikasi iii. menggalakkan industri yang berkaian.3. pelancngan dll 12. pendapatan negara.perkembangan ICT menjana dan menghasilkan inovasi baru dalam teknologi dan mampu bedayasaingbagi mengeluarkan produk yang bermutu v. meningkatkan taraf hidup rakyat. bersukan. konvensyen dan pameran)-Delegasi pelancong mengahdiri seminar. bekalan tenaga. gua. faktor fizikal. pulau. pelancongan pertanian(agro-tuorisme)-pelancongan di dusun buah-buahan perkampungan nelayan.air dan gas v.kekayaan sumber semula jadi-perlombongan memajukan sektor pengangkutan.hotel. faktor teknologi. sektor utiliti elektrik . perhotelan dll . eko pelancongan.pengangkutan air. pengangkutan. hutan lipur.celcom. sukan antarabangsa 12. pelancongan telekomunkasi .dalam sektor pendidikan.tahun 2001 78671 peluang pekerjaan telah dicipta dalam industri pelancongan iii.kraftangan.iv. air terjun dll ii.pemasaran. pelancongan budaya dan warisan sjarah. pendidikan dll iv.mengurangkan pengangguran.kemajuan ekonomi primer dan sekunder. meningkatkan teknologi dan kualiti buruh. faktor governan. Prasarana yanfg cukup. restoran.aktiviti pelancongan ambil belajar v.2. kewangan. ICT – dasar pengswastaan. iklim yang panas dan lembab ii. riadah. telekom dll iv. kewangan.1 billion ii.tahun 2001 RM16. persidanagan. menyediakan peluang pekerjaan. SUMBANGAN SEKTOR PELANCONGAN i. faktor ekonomi.aktiviti pelancongan di atas kapal mewah mengelilingi negara viii.3. membangunkan sektor ekonomi lain-primer dan sekunder.galakan pelaburan.tanah tinggi.beasaskan sukan dan rekreasi. kewujudan sungai.persidangan anatara bangsa dll 12. pelancongan MICE (persidangan. pengankutan.4. meningkatkan taraf hidup dalam pelbagai sektor .tmpat-tempat bersejarah.berasaskan keindahan alam semula jadi-pantai. kemudahan pengangkutan iv.

perniagaan. internet.kapal terbang an helikppter. LRT. penggir laut yang terlindung dan bertelu. wabak penyakit/penularan penyakit berjangkit seperti AIDS. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN A. tasik dan sungai iv. faksmili. pencemaran budaya.menukar strktur ekonomi tradisonal kepada moden-pusat-pusat pertumbuhan baru v.1. dalam ICT terdapat. lebuh raya. sungai dan tasik-sisa kumbahan hotel.4. intranet dll ii. kempen kesedaran menjaga kebersihan kawasan pelancongan. kemunikasi dll 12. restoran.genting highland terutama pada musim cuti sekolah vii. kesan perubahan iklim mikro-suhu di tanah tinggi tidak sesjuk sebelumnya akibat pemusnahan hutan v. pengangkutan air. 12.sesuai untuk pelabuhan. jalan pengangkutan –penarahan bukit ii. PUTRA LRT. membangunkan kawsan mundur.4.padang golf.jalanraya. emas. resort. yang dibawa oleh pelancong 12. e perubatan e pembelajaran dll 12.5. aktiviti sukan dan rekreasi. CADANGAN MEMAJUKAN SEKTOR PELANCONGAN i. teknologi.3. elektronik. memperhebatkan promosi produk pelancongan dalam pelbagai media cerak. FAKTOR EKONOMI i.iv. pengangkutan udara. kawasan yang memiliki sumber yang berpotensi-bijih timah. kawasan pertanian dll. masalah hakisan kawasan tanah tinggi.LRT.kawasan yang maju dengan sektor ekonomi moden. pameran.contohnya di panatai barat B. kapal bot .hutan.menguruskan sisa pelancongan. riadah teelekomnikasi dll v.e dagang.tanah rata . sampan iii. menggalakkan perkembangan R&D –kajian pemulharaan alam. seminar dll ii.5. pamah dan luas. pencemaran air laut. FAKTOR GOVERNAN .penginapan.feri. ICT. KLIA EKSPRESS DLL ii. SARS. air erjun. memelihara kualiti alam sekitar dll. menyedia dan memajukan sistem pengangkutan-meningkatkan darjah ketersamapaian yang tinggi ke kawsan pelancongan iv.pengaruh budaya barat. kesesakan tempat pusat pelancongan. e mel. dibandar-bandar besar. gangguan ekosistem daratan-pemusnahan hutan untuk pembinaan hotel dan resort dan ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut. memudahkan sumber dieksploitasi ii.sungai dan laut. MASALAH SEKTOR PELANCONGAN i. membanun sumber secara optima umber-eumber setempat seperti hutan lipur.sesuai untuk untuk rangkaian lebuh raya/jalan raya/lapangan terbang ii.4. telekomunikasi-telefon talian tetap. SISTEM PENGANGKUTAN DI MALAYSIA i.5. KEMUTER. persidangan. SISTEM PERHUBUNGAN DI MALAYSIA i. FAKTOR FIZIKAL i. KOMUTER dll C.2. lapangan terbang dlll 12. telefon bimbit. sisa makanan-port dickson iii.5. sistem pengangkutan darat.pelancong-minuman keras. KLIA TRANSIT. perindustian. SEKTOR PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN 12.5. pulau dll iii.jalan kereta apu. bentuk muka bumi. menyediakan kemudahan asas yang cukup. pergaulan bebas vi. pekhidmatan-kuala lumpur.

Kemunculan kawasan petempatan baru. Dalam perhubungan.menguruskan perhubungan tanpa wayar-internet-laman web dll D.5. Bagi petempatan lama.kerajaan menggalakkan swasta memajukan sistem perhubungan. Meudahkan penyebaran inovasi dan informasi.hasil ternakan.mengangkut input dan output pertanian. korea. menubuhkan agensi memodenkan sektor pengangkutan LLM ii. mempecepatkan pembangunan ekonomi. persimbangan bertingkat.intra bandar dan inter bandar – contoh KLSeremban. pendidikan. perikanan.guna LRT.pergi dan balik kerjamenjimatkan masa-tidak perlu bawa kenderaan sendiri iii.mudah kemasukan input iii.peteampaatan akan berkembang menjadi bandar kecil. MAXIS iv. membawa barangan siap untup pasaran dll ii. restoran dll v.KOMUTER berbanding teksi kapasiti kecil . jamabatan besar dlll ii. pemamgkin pembangunan sumber alam di kawasan pedalaman-hutan. pengedaran dan pemsaran branagan siap dan perkhidmatan kepada penduduk mundur dappat dipasarkan dengan cepat-barangan dan perkhidmatan dari bandar dpat diedarkan dengan mudahbarangan runcit.banadar sudah padat dan tepu-disebarkan k kawasan desa/mundur-mewujudkan cawangan-cawangan kerana lebih cepat dan pantas vii. cekap dan pantas. mengangkut lebih ramai. dan kurang cekap v. tanah. perindustrian.perbadanan multi media. penduidikan dlll v. MONOREL. menggalakkan penyebaran industri dari kawasan bandar ke kawasanluar bandar.i. mengingkatkan darjah ketersamapaian/destinasi. KLIA iv. \teknologi dimpoert dari US. jepun 13.swasta melabur dalam pembinaan sistem pengangkutan spt Lebuh raya KESAS.4 KEPENTINGAN SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN DI MALAYSIA i. mengurangkan kessakan lalu lintas. teknologi moden dalam penbinaan lebuh raya/jalan rata/jalan kereta api – pembianaan terowong. teknologi ICT iv. memudahkan dan mepercepatkan pengangkutan keluar hasil bahan mentah dari kawasan mundur untuk dipasarkan. putra LRT. pertanian.munculnya kawasan-kawasan perniagaan. perniagaan.6 FAKTOR-FAKTOR BANDAR-BANDAR BESAR MEMELUKAN SISTEM PNGANGKUTAN AWAM YANG CEKAP i. mineral dapat dibangunkan.meningkatkan mobilitiharian penduduk-memprolehi pelabagai perkhidmatan ssosialperubatan. Sosial. kesihatan. kemampuan membawa penumpang yang banyak. Ekonomi-menjana sektor perlombongan.CELCOM.darjah ketersampaian dan interaksi antara kawasan mundur dengan kawasan maju dapat ditingkatkan ii. jejantas.lambat. dasar penswastaan dalam sistem pengangkutan. Kerajaan juga menubuhkan MDC.pada waktu puncak. pendidikan-menjimatkan kos dan memendekkan masa 13. barangan keperluan iii.media cetak.5. memudahkan mobiliti penduduk luar bndar untuk mendapatkan pekhidmatan dengan epat dan segera.5. FAKTOR TEKNOLOGI i.tidak menggunakan bahan bakar berbanding kenderaan .5 KEPENTINGAN LEBUH RAYA DI MALAYSIA i.sistem pengangkutan seperti jlan raya/lebuh raya/jalan kereta api. PLUS. KOMUTER.perubatan. inovasi dan teknologi baru ke kawasan mundue-lebih cepat dan menjimatkan vi. mengurangkan risiko pencemaran. TELEKOM. KOMUTER dll iii. KLIA EKSPRESS. hasil hutan dapat dipasarkan dengan epat di bandar iv. alat-alat elektronik. membantu mempercepatkan penyebaran maklumat. sederhana atau besar 13. bahan mentah peridustrian.interaksi kawasan badar dengan luar bandar.mengurabngkan kessakan lalu lintas ii. pertanian.

(i) Berdasarkan Jadual 1 lukiskan sebuah peta koroplet untuk menunjukkan KDNK perkapita bagi negeri-negeri di Malaysia pada tahun 2000. lapangan terbang iv.penimbusan yang tidak semprna kawasan paya untuk dibina lebih raya/jalan raya. (a) Jelaskan maksud bandaraya primat (5) (b) Huraikan masalah utama yang dihadapi oleh penduduk bandar raya primat di sebuah negara Asia Tenggara (10) (c) Jelaskan punca-punca utama pencemaran yang terdapat di kawasan bandaraya Primat yang anda pilih (10) 3. ekosistem hutan dan paya serta habitat semula jadi terganggu-berhijrah ke tempat lain.tergelongsor apabila hujan lebat iii. Arahan : Jawab empat soalan sahaja. mengganggu kestabilan cerun. (10) (c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membendung Masalah lebih penduduk di sesebuah negara membangun (10) 2.peneresan. (9) (ii) Mengapakah KDNK per kapita berbeza-beza antara negeri-negeri di Malaysia ? (8) (iii) Jelaskan bagaimana kerajaan dapat mengimbangkan pembangunan antara negeri-negeri di Malaysia. merosakkan kawasan tadahan air.peneresan/pembersihan kawasan hutan vi. penarahan dan penebukan dan pemotongan lerenglereng bukit untuk memina lebuh raya. mencemarkan sumber-sumber air sungai. terowong.7 KESAN-KESAN PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN TERHADAP PERSEKITARAN FIZIKAL DI MALAYSIA i.persendirian dan teksi 13. dan jambatan ii.SOALAN DAN JAWAPAN KERTAS PEPERIKSAAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA STPM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009 SMK SULTAN IBRAHIM [1] 17000 PASIR MAS. SOALAN .. kejadian hakisan dan tanah runtuh. 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk (5) (b) Jelaskan kesan lebihan penduduk di sesebuah negara terhadap sumber alam di negara berkenaan. berlakunnya tanah mendap/tenggelam. (8) ATAU .5.KLIA.pemushanah kawasan hutan semula jadi dan kawasan tanah tinggi/bukit-hutan yang berfungsu sebagai storan air bawah tanah terganggu-pembinaan lapanagan terbang yang luas. lebuh raya merentasi kawasan hutan dll v.

jelaskan mengapa sistem pertanian ladang berkembang maju di negara tersebut. (10) 4. (a) Penduduk lebihan . Merujuk kepada negara Malaysia . (a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas Asean(AFTA) (3) (ii) Namakan empat Negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal perlaksanaannya (2) (b) Jelaskan faedah-faedah yang diperolehi oleh negara-negara ASEAN hasil daripada perlaksanaan AFTA (10) (c) Huraikan halangan-halangan dan masalah-msalah yang dihapai oleh Negara-negara ASEAN untuk mlaksanakan AFTA (10) 7 . Pilih satu aktiiviti ekonomi sekunder yang dijalankan di kawasan tersebut.: (a) Namakan lima jenis hasil mineral logam dan bukan logam serta lokasi mineral tersebut dilombong. Berdasarkan kajian lapangan yang telah dijalankan di satu kawasan.(i ) Namakan enam tanaman yang biasa ditanam dalam system pertanian ladang di Asia Tenggara (6) (ii) Berdasarkan sebuah negara Asia Tenggara yang anda pilih. (5) (b) Huraikan factor-faktor yang mempengaruhi perletakan estet industri di Malaysia (10) (b) Jelaskan sumbangan sektor perundustrian di Malaysia kepada pembanguinan ekonomi Negara Malaysia (10) 6.sumber tidak dapat menampung jumlah penduduk . 1. (8) (c) Jelaskan bagimana aktiviti-aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut menjejaskan kualiti alam sekitar kawasan tersebut. (12) (iii) Huraikan kesan perkembangan system pertanian lading terhadap persekitaran fizikal di Negara berkenaan. (a) Nyatakan nama kawasan dan kaedah kajian yang telah anda jalankan (5) (b) (i) Huraikan faktor-faktor yang menggalakkan aktiviti tersebut dijalankan di kawasan itu (6) (ii) Bagaimanakah aktiviti ekonomi yang anda pilihmemberi sumbanagan kepada pembangunan sosio ekonomi kawasan setempat. (a) Namakan lima kawasan estet industri di Malaysia.jumlah penduduk melebihb sumber yang ada . (6) SKEMA JAWAPAN. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? ( 5) (b) Jelaskan mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam perlu diusahakan oleh sesebuah negara (10) (c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkabn diri dalam memelihara dan memulihara sumber alam di Malaysia (10) 8 . (5) (b) Huraikan mengapa sesetengah hasil perlombongan semakin berkurangan (10) (c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memajukan industri perlombongan di negara ini (10) 5.

perundangan – had bilangan anak .dari segi saiz .kesesakan .buka estet industri .memajukan industri ..daripada bandar kedua besar .membuka bandar baru ATAU .pengangguran .taraf hidup berbeza .pencemaran air . (a) Soalan koroplet (b) Mengapa KDNK berbeza .memodenkan kegiatan pertanian .bilangan penduduk .kemudahan asas (d) Langkah menyeimbangkan pembangunan .asap kenderaan .memajukan sumber alam 2.jumlah penduduk berbeza .asap kilang .kegiatan ekonomi berneza .perancang keluarga .memajukan luar bandar .bandar raya berkali-kali ganda besar .tekanan terhadap tanah .pembuangan sisa kumbahan .pencemaran udara . Pakistan china dll (b) Kesan terhadap sumber alam .kemiskinan (c) Punca pencemaran .pembakaran terbuka .sosial .contoh Negara membangun – India. (a ) Maksud bandaraya primat .hutan musnah (c) Langkah-langkah membendung lebihan pendudu .memajukan pendidikan .pembuangan sampa 3.membandarkan luar bandar .aktiviti perniagaan .contoh : bangkok (b) Masalah bandar primat .Setinggan/perumahan .

meneroka sumber baru .kepupusan flora dan fauna .teknologi .Tenaga buruh .petaling jaya .tidak boleh diperbaharui .mak mandin .modal/pelaburan asing 5 (a) lima estet industri .koko .Pengurusan (c) Kesan terhadap persekitaran fizikal .shah alam .pencemaran udar 4.prai (b) Faktor yang mempengaruhi perletakan estet industri . (a) Lima jenis hasil mineral logan dan bukam loga .emas .kaolin .3 (B) (a) Enam jenis tanaman ladang .kejenteraan -R&D .kuprum .kopi .pembaziran dalam penggunaan .kepakaran .bijih timah .eksploitasi berlebihan .pasir gudang .kos perlombongan meningkat (c) Langkah-langkah memajukan industri perlombongan .permintaan meningkat .arang batu .teh (b) Mengapa pertanian ladang berkembang maju .getah .peningkatan suhu .kepupusan .kelapa sawit .teknologi .hakisan tanah .pencemaran air .lada hitam .Modal .petroleum (b) Mengapa hasil perlombong semakin kurang .

peluang pekerjaan .halangan perlaksanaan AFTA .tujuan untuk memperkukuh kedudukan ASEAN . impak dan ramalan .perdagangan meninglat . penilaian.persaingan kerana barangan sama .pasaran (c) Sumbangan sektor perindustrian .mengelakkan kepupusan (c) Bagaimana masyarakat dapat memelihara dan memeulihara sumber alam .mwngurang dan menghapus tarif dan cuka .sumber pendapatan negara .kejatuhan nilai matawang .bentuk-bentuk perlindungan bagi sesetengah barangan 7 (a) Maksud pengurusan sumber alam .kepakaran .bagi sesetngah barangan atau produk ASEAN .pembukaan bandar baru 6 (a) Maksud AFTA .terhadap penggunaan sumber-sumber alam .tanpa pembaziran .masalah pasaran .pasaran luas .harga barangan murah .kerjasana negara ASEAN .dapat dinikmati oleh generasi akan datang .pemindahan teknologi .kesan ekonomi pengganda . (b) Mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam diusahakan .analisis.modal .dalam kontek pasaran serantau /global (b) Faedah daripada AFTA .teknologi .udara.aktiviti gotong royong . penggunaan . cekap dan optima .kempen kesedaran .memelihara alam sekitar daripada pencemaran – air . tanah .buruh .secara sistematik.saling melengkapi (c) Halangan..merujuk kepada perancangan.pendidikan alam sekitar .pendapatan negara .supupaya penggunaan sumber dapat memenuhi generasi kini dan akan datang.penggunaan berterusan .

pendapatan .pencemaran bau Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 6:52:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI Maklum balas 20 Mei.pencemaran air .pasaran (ii) Sumbangan kepada penduduk .pembangunan infrastruktur .melapor kepada media massa dan pihak berkuasa 8 (a) Pilih satu kawasan yang sessuai Kaedah kajian – pemerhatian.peningkatan taraf hidup (c) Aktiviti ekonomi memberi kesan terhadap persekitaran fizikal .faktor yang menggalakkan aktiviti ekonomi tersebut .mengelak pembaziran ..modal .tanah runtuh . temubual.kepupusan flora dan fauna .pencemaran udara .pengangkutan . 2009 PENGURUSAN ALAM SEKITAR .infrastruktur .peluang pekerjaan .tenaga buruh . soal selidik (b) (i) Faktor.faktor fizikal .

.

.

.

3. KONSEP PEMANASAN GLOBAL 1. Kenaikan suhu dunia Dikaitkan dengan aktiiviti manusia yang mengganggu keseimbangan Sistem-sistem bumi khususnya sistem atmosfera.1. FENOMENA PENGGURUNAN Merujuk kepada pembesaran saiz gurun yang sedia ada hingga melampau ke kawasan pinggirnya atau proses yang menukarkan sesuautu kawasan yang sebelum ini bukan gurun kepada ciri-ciri gurun yang tandus dan gersang-aitiviti penyahhutanan. sisa bandaran pembakaran terbuka .pembandaran. SEBAB-SEBAB PEMANASAN GLOBAL 2. Pencemaran udara dan jerebu Punca : pembakaran bahan api.0. ragutan berlebihan.. perindustrian. pembangunan elektrik hidro ii. Maksud pemanasan global : pemanasan global dikaitkan dengan kenaikan suhu Dunia. kenderaan. proses industri.0. Dunia dikatakan semakin hari semakin panas. membentuk Satu kubah atau lapisan yang menyelimutiruang atmosfera.penternakan.2.pembukaan tanah.2. FENOMENA KEMEROSOTAN ALAM ALAM SEKITAR i. Pencemaran sumber air Punca : pertanian.0. pertanian insentif 2. PENIPISAN LAPISAN OZON Ozon semakin nipis disebabkan oleh CFC dan gas halon yang dibebaskan keudara Oleh aktiviti manusia 2. perlombongan. pengangkutan.1. . Lapisan ini bertindak Membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapu memerangkap bahangan Bumi dari keluar 2. PENYAHHUTANAN DAN KEPELBAGAIAN DIVERSITI Aktiviti pentahhutanan juga menyebabkan kepanasan global 3. pelancongan. KESAN RUMAH HIJAU Bahan-bahan pencemar terutamanya karbon dioksida dan metana. 2.1.

PEMBANGUNAN LESTARI DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR 4.mencegah hakisan.2.kurangkan penggunan CFC ii. hujan asid. keatas persekitaran.1. LANGKAH-LANGKAH PENGURUSAN SUMBER AIR i.3. membuat penelitian dan pengkajian awal ii. sektor pertaniam.1. akta pemuliharaan tanah (bahagian iii) iii. akta kualiti alam sekitar 1974 ii. membaiki sistem pengagihan dan pengurusan ier serta kempem kesedaran vi. amalan pengurusan yang strategik . memajukan sumber-sumber air alternatif v.pencemaran udara. 4.mengawal air.penghutanan semula . kempen cintai sungai kita dll 4.3. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI MASALAH KEMEROSOTAN SUMBER AIR i.NGO.2. pemulharan sistem saluran 4.kempen kesedaran.majalah.1.peneresan bukit . akta jalan parit dan bangunan-pencemaran air v. prinsip pembangunan yang mengadunkan pemeliharaan dan pemuliharaan agar kesejahteraan hidup boleh dinikmati oleh semua penduduk 4.seminar. gotong royong. akta kerajaan tempatan-cerobong asap vi. penguatkuasaan undang-undang.2. perlaksanaan undang-undang iii. pembangunan negara yang berterusan untuk kesejahteraan rakyat untuk generasi kini dan akan datang ii. kempen penghijauan bumi. dasar perhutanan negara 1984 iv.merawat air kumbahan . forum. risalah.0. pendidikan alam sekitar dan kempen kesedaran . penerbitan dll . merawat sumber-sumber air yang telah tercemar dan kitar semula iv.mereka yang menmarkan sumber air ii. mempertingkatkan R&D dan teknologi seperti teknologi kitar semula .menepatkan zon industri . buletin. oerdinan lalulintas 1958-asap kenderaan 4. LANGKAH BUKAN PERUNDANGAN i.terapkan dalam krikulum-kajian tempatan dan geografi . LANGKAH PERUNDANGAN i. merawat air yang telah tercemar iv.Kesan : kesan keatas manusia.2.pameran.3.2.JAS hari alam sekitar dunia .mengawal sumber biologi.mengawal pemanasan. MAKSUD PEMBANGUNAN LESTARI i.pendidikan tidak formal. LANGKAH PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 4. PENGURUSAN SUMBER AIR 4.pendidikan formal. mengawal aktiviti pembalakan dan penyahutanan iii.

Faktor Tolakan : i. tanggungan ramai-mencari peluang untuk meningkatkan taraf hidup di bandar – pendapatan yang lebih tinggi di bandar. ii. Faktor Tarikan: i. Jelaskan mengapakah industri berat terus berkembang di Malaysia(8M) Sebab-sebab industri berat berkembang di Malaysia : i.tiada peluang pekerjaan. meningkatkan kerjasama mengawal perairan ASEAN vi.hanya sektor pertanian semata-mata. kemiskinan di luar bandar – pendapatan sedikit. Pelabuhan/pengangkutan yang baik . (8m) Jawapan. peluang pekerjaan yang sangat luas di bandar.modal tempatan atau asing vi. Dasar kerajaan. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dari luar bandar ke bandar di Asia Tenggara.v. Modal yang cukup.dalam pelbagai sektor. kempen dan pendididkan alam sekitar Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 7:13:00 PM 1 Komen Links to this post Cari Label PENGURUSAN ALAM SEKITAR Maklum balas 19 Mei. melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi yang hanya terdapat di bandar-bandar utama iii. pelbagai kemudahan sosial yang terdapat di bandar.menumpukan kepada sektor perindustrian sebagai punca utama KDNK negara – mengurangkan kebergantungan kepada sektor pertanian sebagai pendapatan utama negara ii. mudah eksport 3. kemudahan rekreasi. Huraikan masalah-msalah alam sekitar fizikal yang berlaku akibat proses urbanisasi di sebuah . pengangguran di luar bandar.buruh asing atau tempatan iii.peluang pekerjaan di luar bandar sangat terhad. Pemindahan tekonologi dari negara maju. 2009 LATIHAN ULANGKAJI SIRI 2 SIRI LATIHAN 2 GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA 1.khususnya dari negara jepun dalam inbdustri kereta iv.bawa bahan mentah masuk. Bincangkan punca-punca migrasi luar bandar ke bandar masih berlaku di kebanyakan negaranegara Asia Tenggara. Bahan mentah yang mudah didapati sama ada tempatan atau import – untuk pembuatan kereta dll v. hiburan-menjadi tarikan penduduk luar bandar untuk menikmati kemudahan-kemudahan tersebut 2.kemudahan pengangkutan. perdagangan dan perniagaan ii. Tenaga buruh yang cukup. pekhidmatan.perindustrian.

asap kenderaan. tapak yang lebar. bangunan konkrit. kesihatan perlu disediakan dengan banyak iv. taraf pendidikan rendah. pulau haba. 2009 SOALAN . air larian masuk ke dalam parit dan longkang dengan cepat. ciri-ciri jantina. banjir kilat. hotel ke dalam sungai—sungai tercemar. Ciri-ciri demografi sebuah negara yang mempunyai piramid penduduk jenis progresif i.longkang. jangka hayat pendek iii. pertambahan beban kerajaan.perluasan kawasan pinggir bandar untuk membina petempatan yang tidak mencukupi di tanah tinggi. asap kilang mencemarkan udara kawasan bandar v. cerun yang cekung.seimbang v. contoh negara.banjir kilat ii. industri. gas-gas karbon dioksida. retoran.asap kenderaan.penduduk muda ramai. Filipina b. pencemaran udara/jerebu.-Permukaan berturap.indonesia ii. kadar kelahiran tinggi ii. puncak yang sempit/tajam.kadar kematian tinggi. hakisan tanih/tanih runtuh. kemiskinan meningkat-penduduk ramai sumber berkurangan seperti tanah tidak dapt menampung penduduk yang ramai iii. hidupan akuatik terancam iv.parit dan longkang tersumbat. karbon monoksida.pantulan haba matahari. Masalah alam sekitar disebabkan oleh urbanisasi: i.hakisan tanih/tanih runtuh Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 6:00:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI Maklum balas 15 Mei. Masalah kependudukan negara membangun di Asia tenggara i.kerana tumpuan ke bandar besar-masalah setinggan-dan masalah sosial lain vi. lereng bukit secara tidak terancang. kaki bukit.kadar buta huruf tinggi-kadar kiciran meningkat-menghalang .pemanasan setempat. kesesakan bandar.kemudahan pendidikan.(9M) Bandar yang dipilih : Kuala Lumpur.penduduk muda dan dewasa tidak seimbang/penduduk muda tinggi iv. parit dan sungai tidak dapat menampung jumlah hujan yang banyak pada satu-satu masa.SOALAN LATIHAN ULANGKAJI LATIHAN ULANGKAJI PERTENGAHAN TAHUN SOALAN-SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN Soalan 1 a. bangunan bercermin. pencemaran air – pembuangan sisa domestik. tahap pembangunan rendah terdapat dinegara membangun-contoh negara Indonesia.bandar metropolitan di Asia Tenggara.pulau haba iii. kurang peluang pekerjaan-pengangguran di kalangan penduduk v.

alat torehan. penjenteraan pertanian. tanah terbiar. tanih hilang kesuburan kerana penggunan jentera – tanah diguna dengan intensif. teknik moden.akuatik.hidrophonik.pembajakan dan pembukaan ladang vi. sungai. daratan-disebabkan oleh bahan kimia iv. menabur benih iii. memusnahkan rantaian dan siratan makanan. racun serangga.perancangan keluarga ii.jentera pembajak.. racun rumpai. program kawalan penduduk. bijih benih. tasik dan kolam ii. taraf hidup rendah-pendapatan rendak ix. Bentuk.meningkat taraf hidup petani b. mewajibkan kanak-kanak bersekolah-galakkan melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi-untuk tenaga mah Soalan 2 a. tahan penyakit dll v.oleh MARDI. pembiak-baik baka . perkhidmatan-tingkatkan pendpatan penduduk. dll vi.mengurangkan import makanan . racun serangga kedalam ekosistem sawah padi. dll c. dll Soalan 3 .pembangunan vii. renjisan vii. dll iv.kurangkan migrasi desa v. penggunaan bahan kimia dalam pertanian. RRIM dll c. cepat masak. titisan. sistem pengairan.bentuk inovasi teknologi pertanian di sebuah negara Asia Pasifik i. klon bermutu tinggi.mengurangkan kebergantungan kepada sumber makanan luar .kos tinggi dalam inovasi teknologi pertaanian-petani tidak mampu dan tanah tidak diusahakan v. pencemaran air. pembinaan kemudahan asas seperti sekolah dan hospital.sisa lebihan baja kimia. Rancangan bumi hijau . i.tinggikan taraf hidup iii. perubahan suhu mikro-semasa perubahan kawasan hutan menjadi kawasan pertanian vii.pembajaan kurang cekap iii. penuai. bahan penggalak iv. PORIM. Kesan penggunaan inovasi teknologi pertanian terhadap alam sekitar. menyediakan banyak peluang pekerjaan-pelbagaikan kegiatan ekonomi-perindustrian.memaksimumkan penggunaan tanah . tali air. kekurangan makanan-kebuluran/makanan tidak mencukupi viii. memperkenalkan teknik moden dalam pertanian-meningkatkan hasil pertanian.usaha meningkatkan hasil pengeluaran pertanian .untuk keperluan sendiri . langkah-langkah mengatasi i.empangan. penyelidikan dan pembangunan. meningktkan pendapatan penduduk desa. perseolahan pecrmua. Contoh negara : Malaysia ii. perubahan lanskap/tanah runtuh.

pembangunan infrastruktur (jalanraya/bekalan elektrik dll kemudahan) vi. palstik.Hong Gay.cat. sulfur dioksida dan bahan hidrokarbon. Negara yang dipilih. luar pantai terengganu iii.luar pantai terengganu ii. dll c. petroleum ii.a. lebuh raya. batu arang iv. memaju dan menyeimbangkan pembangunan ekonomi kawasan-antara kawasan maju dan kawasan mundur ii. pelabuhan. mendapat faedah ekonomi hidangan(bahan mentah/hasil eksport) iv. mengurangkan migrasi penduduk dari kawasan mundur ke kawasan maju iii. pengaruh pembinaan estet industri terhadap sosio ekonomi negara-negara asia tenggara i.tinggalan lombong telerang-menyukarkan tebus guna tanah iii. industri membersih petroleum iii.kebocoran paip dan tumpahan minyak ii. mengubah ciri aliran sungai. sisa peroleum/gas dll iv. baja.karbon monoksida. memudahkan perindahan tenaga buruh mahir v. dll Soalan 4 a. pencemaran udara. peningkatan kemudahan asas. Arang batu. pencemaran air laut. Gas asli. mengangkut.eningkatkan taraf hidup Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 9:24:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI .rabgkaian pengagkutan.kawasan tasik hidro elektrik viii. bahan mentah kepada industri berasaskan petro kimia.vietnam.kawasan pembakaran kayu arang vi.Malaysia Jenis dan lokasi sumber tenaga i.gas asli cecair. mewujudkan lanskap gersang.kenyir. peranan sumber tenaga kepada pembangunan ekonomi negara i.pembinaan empangan hidro elektrik vi. membersih iv. dll v. Petroleum.pembakaran arang batu. implikasi pengeluaran sumber ke atas alam sekitar i. sungai dan air bawah tanah. peluang pekerjaan. memusnahkan ekosistem/habitat flora dan fauna-pembinaan hidro eklektrik hidro v.menggerudi. Tenaga suria-langkawi b. mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru/bandar baru vii. keretapi lebih raya dll v. mempelbagaikan kegiatan ekonomi/. pembekalan sumber tenaga untuk domestik. Elektrik hidro.duyung. Tenaga biomas. klang dll vi. pendapatan eksport. memajukan industri pelancongan.

Maklum balas 02 Mei. 2009 INTERAKSI ANTARA KAWASAN .

Liberalisasi ekonomi bergantung sepenuhnya bergantung kepada kuasa pasaran iaitu permintaan dan penawaran .0. 2.1. KONSEP GLOBALISASI Merujuk kepada sempadan ekonomi negara-negara di dunia yang semakin runtuh Dan seluruh dunia menjadi satu unit yang boleh dihubungkan dengan mudah. cepat dan rapat.0. Keadaan saling melengkapi ini wujud apabila kekurangan dalam sesebuah negara akan ditambpung oleh kelebihan yang ada di negara lain dan Akhirnya kemajuan akan dapat dinikmati bersama.0. Aliran keluar masuk modal dan perdagangan tidak boleh dikawal dan disekat oleh kerajaan. Pantas. KONSEP KEBERGANTUNGAN Setiap negara perlu bergantung di antara satu sama lain demi mewujudkan keadaan saling melengkapi agar pembangunan sosio ekonomi negara yang terlibat lebih pantas berkembang. Globalisasi juga dikenali sebagai dunia tanpa sempadan 2. KONSEP LIBERALISASI EKONOMI Liberalisasi ialah dasar pasaran bebas yang memberikan peluang kepada sesiapa sahaja termasuk pemodal-pemodal asing memasuki dan menguasai pasaran sesebuah negara tanpa batas Persaingan pasaran dan ekonomi akan menjadi terbuka dan bebas.

Kepentingan kerjasama dalam APEC a.kejatuhan nilai mata wang iii. pemghapusan sekatan tarif . Korea Selatan.0. R&D. pnghapusan skim keutamaan perdagangan. Negara Anggota : 18 buah negara a. sikap kepentingan diri melebihi kepentingan serantau . Mexico) c. pengalran buruh dan tenaga pakar f.0. penjajahan baru dalam bentuk penjajahan ekonomi-terlalu bergantung kepada negara maju 6. Taiwan. perkhidmatan dan lain-lain Sebagai contoh pengahpusan dasar perlindungan. dan inovasi baru d.3. menyebabkan berlakunya kegawatan ekonomi. berkongsi teknologi dan kepakaran iii. pengaliran dan pemilikan modal. menggalakkan pemindahan teknologi kepakaran dan R&D iii. Masalah dalam kerjasama APEC a. teknologi. perkongsian teknologi. jurang ekonomi di antara negara anggota b. KERJASAMA ANTARA KAWASAN : APEC i.0.pengapusan hak dan keistimewaansumsidi kepada golongan miskin iv. Papua New Guinea dan Chile iii. KEPENTINGAN SALING DIANTARA NEGARA i. menggalakkan pemindahan tenaga mahir dan kepakaran 5. Hong Kong. tekanan ekonomi dan bebanan kepada golongan miskin. APEC : kerjasama ekonomi asia pasifik ditubuhkan pada 1989 .0. pasaran barangan. China. berkongsi modal v.penarikan keluar modal asing ii. Kanada. masalah politik yang tidak stabil c. di Canbera. 3 anggota AFTA (AS. 4. perdagangan di antara negara b. perniagaan. KESAN-KESAN POSITIF GLOBALISASI EKONOMI KE ATAS NEGARA ASIA PASIFIK i. saling menjaga alam sekitar 7. Australia ii. 10 negara ASEAN b.0. menambahkan keupayaan modal dalam negara ii. berkongsi tenaga buruh vi. pembangunan sumber alam yang lestari iv. NZ dan Australia d. serangan spekulator. KONSEP DEREGULASI EKONOMI Merupakan dasar penghapusan segala peraturan dan sekatan ekonomi yang diamalkan oleh sesbuah negara yang selama ini mengahalang aktiviti perdagangan. pengahapusan subsidi. memperluaskan pasaran iv. perkongsian plaburan modal dan kewangan e. perluasan saiz pasaran c. kekurangan teknologi dan kepakaran d. pengahpusan dasar kawasan modal terpilih dan lain-Lain yang bertentangan dengan dasar pasaran bebas. berkongsi pasaran dan perdagangan iv. berkongsi sumber alam dan tenaga ii. Jepun. KESAN NEGATIF i.

sukar memajukan infrastrukturjalanraya. perluasan pasaran dan perdagangan c. Negara anggota : semua 10 buah negara asia tenggara iii. miskin.8.0. ASEAN : Pertubuhan negara-negara Asia Tenggara di tubuhkan pada tahun 1967 di bangkok. kuasa beli pasaran tidak sama 9. thailand ii. pembangunan sektor pelancongan. perluasan saiz pasaran c. kejatuhan nila mata wang c. Kerjasama dalam ASEAN : a. IMT-GT. kerjasama sektor perhutananf. petukaran rancangan tv d. persaingan sesama negara pengeluar. saling melengkapi dalam aspek bahan mentah. perkongsian pelaburan modal d. pembangunan sektor pengangkutan. kepulauan riau b. pulau phuket. kuasa beli endah . dan inovasi baru d. Rancangan pembangunan ekonomi Segitiga Petumbuhan a. pulau batu puith. pembangunan sektor telekomunikasi. masalah politik. ancaman lanun dari filipina e. pengkhususan pengeluaran dan perkhidmatan f. Masalah-masalah dalam kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN a. Halangan dalam kerjasama ASEAN a. KONSEP SEGITIGA PERTUMBUHAN : merujuk kepada kerjasama ekonomi pada kawasan yang lebih kecil di dalam wilayah asean melibatkan tiga tiga atau empat buah negara yang berjiran/sempadan ii.transborneo. KERJASAMA SERANTAU : ASEAN i. KERJASAMA EKONOMI SERANTAU : SEGI TIGA PERTUMBUHAN ASEAN i.penduduk jarang.bentuk muka bumi.tuntutan bertindih. perkongsian teknologi. dan inovasi baru e. masalah teknologi dan kepakaran yang rendah d. Kepentingan dan saling bergantung menerusia kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN a.bergunung ganang. perkongsian pelaburan modal dan kewanagan e.internet asean. pengaliran buruh dan tenaga pakar v. pembangunan sektor pertanian dan perikanane.pulau langkawi. perkongsian teknologi . R&D. pengaliran tenaga buruh dan kepkaran g. R&D. mempercepatkan pembangunan sumber alam di kawsan yang terbabait b. masalah fizikal. perdagangan antara negara ASEAN b. EAGA-BIMP iii. KAWASAN SEGITIGA PERTUMBUHAN : IMS-GT. feri pulau langkawi ke pulau phuket dan acheh c. berpulau. link kedua.0. penjagaan alam sekitar iv. lebih raya c.barangan yang sama b. masalah opasaran terhad. pembangunan sektor perindustrian iv. kerjasama infrastruktur fizikal g. kegawatan ekonomi serantau-menjejaskan nilai matawang-banyak projek dirancang dibatalkan b.

[ 5 ] Negara ASEAN Malaysia Indonesia Filipina Thailand Myanmar Kemboja Vietnam Negara ASEAN Brunei Darul Salam Laos Singapura .KERJASAMA ASEAN DALAM KONTEK ALAM SEKITAR i. a) Namakan 10 buah Negara anggota ASEAN.0. memperkukuh hubungan antara negara 10.2.KERJASAMA MELINDUNGI ALAM SEKITAR 10.KEPENTINGAN KERJASAMA DALAM KONTEK ALAM SEKITAR i. menubuhkan pasuakan memeadam api ASEAN iii. menjamin keberterusan pembangunan iv.10. rondaan dan kawal selia mengesan pencemaran laut ASEAN PERCUBAAN STPM KELANTAN SOALAN 7 DAN 8 7. kerjasama penjagaan selat melaka iv. mengurangkan risiko alam sekitar iii. menangani kes jerebu 1997 ii.1. menjamin sumber-sumber alam sekitar agar ada dan berterusan ii.

• Harga kompetatif • Ekonomi berskala • Setiap Negara mengeluarkan satu produk. b5. • Syarikat Multinasioanal • Pemindahan teknologi. Bahan mentah. b7. • R&D • Pasaran luas. Bekalan Buruh b9. Jumlah 2 2 2 2 10 c) Huraikan kesan positif penglibatan ASEAN dalam globalisasi ekonomi. [ 10 ] Isi Utama c1. . Penyertaan dalam ekonomi dunia. • Kerjasama dengan blok ekonomi dunia • EC.1 negara untuk 1/2 markah. Pengkhususan. b4. Pelaburan. b8. Teknologi.Maksimum 5 markah b) Huraikan mengapa kerjasama ekonomi ASEAN diperlukan [ 10 ] Isi Utama b1. Pasaran. • Produk lebih berkualiti. Huraian • Kepelbagaian aktiviti ekonomi • Perdagangan antara Negara ASEAN dan lain-lain Negara. 2 2 2 2 b6.Catatan : . Kecekapan ekonomi. • Pelaburan silang • Menambah modal Negara. Perdagangan bebas Huraian • Terbuka • Tanpa sekatan • Tariff yang rendah Markah 2 . Daya saing. b3. NAFTA dan AFTA • Menggalakkan pelaburan asing. • Meningkatkan KDNK • Perkongsian kepakaran • Buruh murah/ ramai • Banyak bahan mentah • Mudah diperolehi Pilih mana-mana 5 x 2 markah Markah 2 b2.

• Eksport/ import mudah • Tanpa dasar perlindungan c2. Perluasan pasaran. • Dengan banyak Negara • Meningkatkan pendapatan. • KDNK meningkat. • Kepelbagaian pilihan produk berkualiti. • Harga murah • Meningkatkan produktiviti • Penjimatan kos latihan • Pengeluaran yang cekap • Berdaya saing • Produk yang kompetatif • Produk berkualiti • Pengkhususan • Harga Markah maksimum Pilih mana-mana 5 x 2 markah
8.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5]

2

c3. Pemindahan teknologi.

2

c4. Peningkatan kualiti produk c5. Menggalakkan persaingan. Jumlah

2 2

10

( 1) Pemanasan global ialah kenaikan suhu dunia, akibat dari aktiviti-aktiviti manusia (1) yang mengganggu keseimbangan sistem- sistem bumi, khususnya sistem (1) atmosfera. Berlaku juga ketidakseimbangan dalam bajet haba iaitu input haba (1) yang diterima oleh sistem bumi lebih besar dari outputnya.Pemanasan global (1) disebabkan oleh dua eleman penting iaitu kesan rumah hijau dan penipisan ozon
(b) Huraikan punca-punca yang menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global [10]

ISI UTAMA B1) Kebakaran hutan

HURAIAN DAN CONTOH MARKAH • Asap dan habuk dari kebakaran menyelimuti 2 atmosfera yang memerangkap bahangan bumi • Hutan secara semulajadi akibat dari panahan petir dan sebagaimana. • -Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan • Menyebabkan lebihan gas karbon dioksida di 2 dalam udara. • Cahaya matahari terus ke permukaan bumi tanpa di tapis oleh daun-daun • Perlepasan asap kenderaan yang mengandungi • bahan-bahan pencemar seperti karbon dioksida dan sulphur terutamanya di bandar-bandar besar. • Perlepasan asap-asap kilang yang mengandungi

B2)Pembalakan danpenyahutanan

B3) Perlepasan Asap kenderaan

2

B4)Perlepasan Asap-asap Industri/kilang

2

B5) aktiviti pembakaran terbuka

• Pelbagai bahan pencemar menyumbang kepada punca kejadian pencemaran udara dan jerebu. Seperti kilang-kilang memproses getah kelapa sawit yang banyak membebaskan karbondioksida dan manoksida • Pembakaran terbuka ditapak-tapak pelupusan2 sampah,tapak-tapak pertanian memangkinkan lagi pencemaran udara dan jerebu. • -pembakaran jerami di Dataran Kedah Perlis selepas musim menuai JUMLAH MAKSIMUM 10

(c) Jelaskan langkah –langkah yang boleh dimainkan oleh orang ramai dalam membantu mengatasi fenomena pemanasan global. [10] ISI UTAMA C1) mematuhi peraturan atau undang-undang alam sekitar HURAIAN • Tidak melakukan kerosakkan atau kemusnahan terhadap alam sekitar. • Mematuhi peraturan-peraturan dan akta-akta alam sekitar seperti Akta kualiti alam MARKAH 2

sekitar 1974 C2) menyertai kempen kesedaran • Menghadiri kempen-kempen yang dianjurkan samada oleh pihak kerajaan atau NGO 2

• Menyebarkan maklumat tentang kaedah dan kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat umum C3) menyertai Menjadi ahli kepada mana-mana NGO seperti NGO Persatuan Pencinta Alam, Persatuan Pengguna, SAM. C4) mendapatkan • Mendapatkan pendidikan formal tentang pendidikan formal alam sekitar seperti di sekolah-sekolah mengenai alam melalui mata pelajaran geografi. sekitar. • Mengikuti kursus secara formal di peringkat universiti seperti UKM,UPM,UNIMAS dan sebagainya. C5) menggunakan • Menggunakan sumber alam secara harmoni. sumber alam secara berhemah • Mengambil kira kesan penerokaan atau penggunaan masyarakat terhadap alam sekitar. C6) kitar semula • Orang ramai perlu melibatkan diri dalam program kitar semula • Memahami kepentingan dan kaedah kitar semula • seperti kitar semula surat khabar lama supaya proses penebangan pokok dapat dikurangkan • Setiap negara perlu memberi kerjasama dalam usaha menangani masalah pemanasan global dengan mematuhi ketetapan antarabangsa. • Persidangan RIO. Dll Jumlah markah maksimum Mana-mana 5 isi x 2 markah
Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 3:01:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SOALAN PERCUBAAN KELANTAN 2010

2

2

2

2

C7) Kerjasama antarabangsa

2

10

Maklum balas

PERCUBAAN STPM KELANTAN
SOALAN 7 DAN 8

• R&D • Pasaran luas. • Pelaburan silang • Menambah modal Negara. • Meningkatkan KDNK • Perkongsian kepakaran • Buruh murah/ ramai • Banyak bahan mentah • Mudah diperolehi Pilih mana-mana 5 x 2 markah • Markah 2 b2. Teknologi. Kecekapan ekonomi. • Produk lebih berkualiti. Daya saing. Jumlah 2 2 2 2 10 . b7. Bekalan Buruh b9. Pasaran. b4. b3. Pengkhususan. Pelaburan. Penyertaan dalam ekonomi dunia. b5. NAFTA dan AFTA • Menggalakkan pelaburan asing. • Harga kompetatif • Ekonomi berskala • Setiap Negara mengeluarkan satu produk. Bahan mentah.1 negara untuk 1/2 markah. • Syarikat Multinasioanal • Pemindahan teknologi. 2 2 2 2 b6. [ 5 ] Negara ASEAN Malaysia Indonesia Filipina Thailand Myanmar Kemboja Vietnam Catatan : Negara ASEAN Brunei Darul Salam Laos Singapura . • Kerjasama dengan blok ekonomi dunia • EC. Huraian Kepelbagaian aktiviti ekonomi • Perdagangan antara Negara ASEAN dan lain-lain Negara. a) Namakan 10 buah Negara anggota ASEAN.Maksimum 5 markah b) Huraikan mengapa kerjasama ekonomi ASEAN diperlukan [ 10 ] Isi Utama b1. .7. b8.

Peningkatan kualiti produk c5. Perluasan pasaran. • Dengan banyak Negara • Meningkatkan pendapatan. 2 c4. Perdagangan bebas Huraian • Terbuka • Tanpa sekatan • Tariff yang rendah • Eksport/ import mudah • Tanpa dasar perlindungan c2. Berlaku juga ketidakseimbangan dalam bajet haba iaitu input haba . • Kepelbagaian pilihan produk berkualiti. Jumlah 2 2 10 ( 1) Pemanasan global ialah kenaikan suhu dunia. [ 10 ] Isi Utama c1.c) Huraikan kesan positif penglibatan ASEAN dalam globalisasi ekonomi.sistem bumi. akibat dari aktiviti-aktiviti manusia (1) yang mengganggu keseimbangan sistem. khususnya sistem (1) atmosfera. • KDNK meningkat. Menggalakkan persaingan. • Harga murah • Meningkatkan produktiviti • Penjimatan kos latihan • Pengeluaran yang cekap • Berdaya saing • Produk yang kompetatif • Produk berkualiti • Pengkhususan • Harga Markah maksimum Pilih mana-mana 5 x 2 markah 8.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5] Markah 2 2 c3. Pemindahan teknologi.

• Cahaya matahari terus ke permukaan bumi tanpa di tapis oleh daun-daun • Perlepasan asap kenderaan yang mengandungi • bahan-bahan pencemar seperti karbon dioksida dan sulphur terutamanya di bandar-bandar besar. • Perlepasan asap-asap kilang yang mengandungi B2)Pembalakan danpenyahutanan B3) Perlepasan Asap kenderaan 2 B4)Perlepasan Asap-asap Industri/kilang 2 B5) aktiviti pembakaran terbuka • Pelbagai bahan pencemar menyumbang kepada punca kejadian pencemaran udara dan jerebu. • -Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan • Menyebabkan lebihan gas karbon dioksida di 2 dalam udara. • -pembakaran jerami di Dataran Kedah Perlis selepas musim menuai .Pemanasan global (1) disebabkan oleh dua eleman penting iaitu kesan rumah hijau dan penipisan ozon (b) Huraikan punca-punca yang menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global [10] ISI UTAMA B1) Kebakaran hutan HURAIAN DAN CONTOH MARKAH • Asap dan habuk dari kebakaran menyelimuti 2 atmosfera yang memerangkap bahangan bumi • Hutan secara semulajadi akibat dari panahan petir dan sebagaimana.(1) yang diterima oleh sistem bumi lebih besar dari outputnya.tapak-tapak pertanian memangkinkan lagi pencemaran udara dan jerebu. Seperti kilang-kilang memproses getah kelapa sawit yang banyak membebaskan karbondioksida dan manoksida • Pembakaran terbuka ditapak-tapak pelupusan2 sampah.

Persatuan Pengguna.UPM. C5) menggunakan • Menggunakan sumber alam secara harmoni.UNIMAS dan sebagainya. MARKAH 2 C2) menyertai kempen kesedaran • Mematuhi peraturan-peraturan dan akta-akta alam sekitar seperti Akta kualiti alam sekitar 1974 2 • Menghadiri kempen-kempen yang dianjurkan samada oleh pihak kerajaan atau NGO • Menyebarkan maklumat tentang kaedah dan kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat umum C3) menyertai Menjadi ahli kepada mana-mana NGO seperti NGO Persatuan Pencinta Alam. • Mengikuti kursus secara formal di peringkat universiti seperti UKM. C4) mendapatkan • Mendapatkan pendidikan formal tentang pendidikan formal alam sekitar seperti di sekolah-sekolah mengenai alam melalui mata pelajaran geografi. SAM. 2 2 2 2 C7) Kerjasama antarabangsa 2 . C6) kitar semula • Orang ramai perlu melibatkan diri dalam program kitar semula • Memahami kepentingan dan kaedah kitar semula • seperti kitar semula surat khabar lama supaya proses penebangan pokok dapat dikurangkan • Setiap negara perlu memberi kerjasama dalam usaha menangani masalah pemanasan global dengan mematuhi ketetapan antarabangsa. sekitar.JUMLAH MAKSIMUM 10 (c) Jelaskan langkah –langkah yang boleh dimainkan oleh orang ramai dalam membantu mengatasi fenomena pemanasan global. sumber alam secara berhemah • Mengambil kira kesan penerokaan atau penggunaan masyarakat terhadap alam sekitar. [10] ISI UTAMA C1) mematuhi peraturan atau undang-undang alam sekitar HURAIAN • Tidak melakukan kerosakkan atau kemusnahan terhadap alam sekitar.

• Persidangan RIO. 4. b. 3. a. Lukis dan labelkan rajah kitaran hidrologi. Jelaskan pengaruh manusia terhadap kitaran hidrologi di kawasan tropika lembap. 2. Nyatakan proses mendatar dalam kitar hidrologi. Jelaskan proses-proses yang terlibat dalam kitar hidrologi. Apakah yang terjadi pada air hujan semasa menurun ke permukaan tanah dan atas permukaan tanah. a. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi imbangan air tanih. Jelaskan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kekurangan sumber air. Bagaimana gangguan terhadap kitar air boleh mempengaruhi aktiviti manusia. a. b. b. c. a. b. Jelaskan bagaimana gangguan terhadap imbangan air mempengaruhi alam sekitar fizikal. Apakah maksud imbangan air. c. c. Dll Jumlah markah maksimum Mana-mana 5 isi x 2 markah 10 Soalan Popular Sistem Hidrologi (2008) 1. c. Bandingkan makna sejat peluhan potensi dan sejat peluhan sebenar. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan. .

Cadangkan beberapa langkah untuk mengatasi masalah sumber air semula jadi yang terjejas. a. c. 2008 • 1. c. Nyatakan faktor yang mempengaruhi kapasiti infiltrasi. Kawasan yang sering mengalami kelembapan atmosfera yang berlebihan adalah sekitar garisan khatulistiwa dan sekitar garis lintang 40o dan 60o U/S. Manakala kawasan yang berkurangan lembapan di atmosfera adalah di kawasan 20o dan 40o U/S dan 60o U/S hingga ke kutub utara dan kutub selatan. Terangkan proses-proses menegak dalam kitaran hidrologi. b. b. 11. gangguan atmosfera dan kegiatan manusia boleh menyebabkan kejadian kemarau. Nyatakan langkah-langkah sesuai menghadapi kemarau. a. Nyatakan faktor-faktor mempengaruhi peningkatan kadar resapan dan larian air permukaan. Pemindahan wap secara mendatar berlaku di antara satu garis lintang ke satu garis lintang yang lain. Ia memerlukan tenaga haba dari pancaran matahari atau sinaran bumi. a. Huraikan kesan-kesan kemarau ke atas alam sekitar dan manusia. [10 markah] Proses-proses menegak dalam kitaran hidrologi ialah : · Proses sejatan. b. b.5. Huraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran air. a. Apakah dimaksudkan dengan pencemaran air. 2. Terangkan makna imbangan air sedunia. Huraikan bagaimana air bawah tanah boleh dikembalikan ke ruangan atmosfera di kawasan daratan. 7. 6. 8. Bagaimana kegiatan manusia boleh menjejaskan sumber air semula jadi. Bagaimana manusia mengeksploitasi sumber air. a. b. Jelaskan kesan-kesan penggunaan air dalam tanah secara berlebihan. Apakah maksud infiltrasi dan perkolasi. Huraikan pemindahan wap secara mendatar. Proses penukaran cecair kepada wap air (gas). Jelaskan kepentingan air dalam tanah. a. c. c. Bagaimana proses perkolasi boleh membentuk pelbagai jenis tanih di kawasan tropika lembap. . b. c. 10. b. 9. c. c. Huraikan bagaimana faktor geomorfologi. a. [5 markah] Pemindahan wap secara mendatar merupakan satu mekanisme yang berfungsi untuk menyeimbangkan kelembapan di atmosfera kerana wujudnya kawasan berlebihan dan kawasan yang berkurangan lembapan. APRIL 1. Huraikan peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi. Bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi menyebabkan pencemaran air. Terangkan bagaimana manusia mempengaruhi kadar sejatan semula jadi. Posted by smkrantaupanjang at 9:54 PM 0 comments Links to this post Labels: Ndy/gkss/smkrp/08 TUESDAY. Jelaskan kesan sumber air semula jadi yang terjejas kepada kehidupan manusia. Huraikan langkah-langkah untuk memelihara kualiti sumber air dalam tanah.

· Proses pemeluwapan. · Pukulan air yang dihasilkan oleh tenaga keupayaan dan kinetik ini akan memecahkan tanah kepada partikel yang lebih kecil. Jelaskan lima proses menegak dalam kitaran hidrologi. Terangkan proses yang terjadi kepada air hujan semasa jatuh ke permukaan tanah. Apakah yang ditakrifkan dengan larian air permukaan ? [5 markah] . [10 markah] Lima proses menegak dalam kitaran hidrologi ialah : · Sejatan · Sejat peluhan · Kerpasan · Aliran Batang · Resapan · Pemejalwapan (Sublimasi) 4. · Proses transpirasi. 3. · Proses infiltrasi. Keadaan ini dinamakan sebagai lampau-tepu. Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan [5 markah] STPM 2006 Kerpasan bermaksud lembapan yang terdapat di atmosfera terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk seperti pepejal (salji. [5 markah] Proses yang terjadi semasa air hujan jatuh ke permukaan tanah : · Titisan hujan yang jatuh ke permukaan tanah dianggap sebagai satu pukulan kecil ke atas tanah. Jumlah kehilangan air turut dipengaruhi oleh suhu udara. Dari awan pelbagai bentuk kerpasan turun seperti hujan. Keupayaan air masuk ke dalam lapisan tanah membentuk air bawah tanah. Daun-daun litupan bumi hilang air dalam bentuk wap air dari stoma daun. · Aliran lumpur akan menutup liang tanah di bahagian permukaan menyebabkan titisan hujan tidak boleh menyusup masuk. · Air yang tidak menyusup masuk akan bergerak mengikut graviti sebagai air larian permukaan. hujan batu dan hujan beku) dan cecair (hujan dan embun). · Proses kerpasan. persekitaran yang sejuk menyebabkan wap air membebaskan haba pendam untuk membentuk titik-titik air lalu membentuk awan. hujan batu dan salji. 7. Kesemua bentuk kerpasan ini turun ke permukaan bumi dalam intensiti yang berbeza. Pembentukan kerpasan apabila awan yang menampung titik air tidak mampu lagi untuk menampung jumlah air yang semakin bertambah. 5. Apabila wap air sampai ke garis tepu. Partikel ini kemudiannya mengalir sebagai aliran lumpur.

Terangkan bagaimana aktiviti manusia boleh mempengaruhi jumlah air bawah tanah di sesuatu kawasan. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi kadar resapan air ke dalam tanih : · Intensiti hujan – jika hujan lebih rendah. Namun tidak telap air disebabkan ronganya yang kecil dan halus dan ini menyukarkan pengaliran air masuk. Ia merupakan baki dari jumlah air yang telah menyusup ke dalam lapisan tanah. Bagaimanakah faktor tanih mempengaruhi kadar keporosan dan ketelapan air yang masuk ke dalam tanih ? [10 markah] Rangka Jawapan Faktor tanih mempengaruhi kadar keporosan dan ketelapan air : · Bentuk susunan partikel bahan batuan / tanah · Susunan partikel dalam tekstur batuan / tanah · Darjah penyimenan atau pemadatan sesuatu tekstur batuan / tanah · Saiz tekstur batuan / tanah · Bahan batuan 10. [10 markah] Rangka Jawapan Aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi jumlah air bawah tanah di sesuatu kawasan : · Menggali perigi menyebabkan air bawah tanah menyusut · Membina parit di kawasan pertanian menyebabkan air di bawah tanah berkurangan · Menutup permukaan tanah dengan bahan berturap atau simen menyebabkan air tidak boleh menyusup ke dalam tanih dan mengurangkan kuantiti air dalam tanih · Pengepaman air yang berlebihan boleh mengurangkan kandungan air bawah tanah . · Keporosan tanah – tanah liat mempunyai ruang rongga yang banyak – iaitu sangat poros. 7. · Profil tanih – tanih yang dilapisi lapisan keras atau granit lebih sukar untuk dimasuki air berbanding dengan profil tanah yang bergranul atau berpasir. 6. Bincangkan faktor yang mempengaruhi kadar resapan air ke dalam tanih. · Litupan permukaan – permukaan tanih yang dilitupi tumbuhan mengalami kadar resapan yang lebih tinggi daripada kawasan yang tidak dilitupi tumbuhan.Larian air permukaan ditakrifkan sebagai air yang mengalir di permukaan bumi daripada hujan atau kerpasan lain seperti pencairan hujan batu dan salji. · Struktur batuan permukaan tanah – tanah yang mengandungi batuan keras dan tidak berongga lebih sukar untuk dimasuki air berbanding dengan batuan yang mudah terlerai dan mempunyai rekahan. maka lebih banyak hujan akan meresap masuk ke dalam tanah.

kadar infiltrasi rendah kerana proses intersepsi rendah.· Pembalakan menyebabkan kandungan air bawah tanah berkurangan 11. Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran air permukaan bumi adalah . Pada masa hujan renyai. Pada masa hujan lebat yang turun pada waktu yang singkat. Kawasan yang kurang litupan bumi. Tanah jenis pasir atau tanah gembur. kadar penyusupan lebih tinggi kerana kebanyakan air akan menyusup masuk ke dalam lapisan tanah. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi aliran air permukaan bumi. · Intensiti hujan. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar infiltrasi di sesuatu kawasan. Kadar turapan yang tinggi di bandar seperti permukaan yang di simen atau tar merendahkan kadar infiltrasi. · Urbanisasi. jumlah penerimaan hujan yang banyak meningkatkan kadar infiltrasi. 12. [10 markah] Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar infiltrasi atau penyusupan air ke dalam lapisan tanah di sesuatu kawasan ialah : · Litupan bumi. kadar penyusupan lebih tinggi kerana butiran tanah yang besar mempunyai banyak ruang. Kadar turapan yang rendah meningkatkan kadar infiltrasi. · Iklim. Terangkan faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan. kadar infiltrasi atau kadar penyusupan rendah kerana kebanyakan akan mengalir sebagai air larian permukaan. Pada musim tengkujuh. kadar penyusupan rendah kerana butiran tanah yang rapat dan kecil menakung air. Apakah yang dimaksudkan dengan sejat peluhan ? [5 markah] Istilah sejat peluhan bermaksud satu proses kehilangan air ke atmosfera melalui proses transpirasi dari litupan bumi dan proses sejatan dari permukaan tanih. 13. Ia mungkin terbentuk apabila air larian melebihi kadar resapan tanah. [8 markah] Aliran air permukaan bumi merupakan aliran air yang berlaku di muka bumi secara menyeluruh tanpa saluran-saluran tertentu. jumlah penerimaan hujan yang rendah mengurangkan kadar infiltrasi. · Jenis lapisan tanah. Kawasan yang padat dengan litupan bumi kadar infiltrasinya tinggi kerana proses intersepsi tumbuhan banyak. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan ialah : · Suhu · Kelembapan udara · Kadar tiupan angin · Faktor albedo · Sifat kualiti dan kuantiti air 14. Tanah jenis tanah liat. Pada musim kemarau.

Tanih yang mengandungi banyak butir-butir kasar mempunyai kadar resapan yang tinggi. maka aliran air permukaan adalah kurang kerana sebahagian air sudah diresap sebagai aliran air bawah tanah. . Sebaliknya. Jika hujan di kawasan tanah yang lembap maka larian air permukaan adalah banyak. Di kawasan tanah yang lembap. · Proses larian air permukaan. Proses pintasan litupan bumi terhadap titisan air hujan yang turun ke bumi melalui proses kerpasan. [5 markah] Proses pemeluwapan terbentuk apabila wap air yang terhasil dari proses sejatan berada dalam udara. Apabila sampai ke tahap garis tepu. Perkembangan udara secara adiabatik menyebabkan berlakunya perolakan udara ke peringkat yang lebih tinggi. Litupan bumi yang tebal dapat memperlahankan air hujan yang turun. larian air permukaan menjadi kurang. Titik-titik air akan membentuk awan. Huraikan peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi. Maka aliran air permukaan adalah rendah bagi kawasan yang mempunyai banyak rekahan. Kawasan yang mempunyai batuan yang banyak rekahan akan mempunyai kadar resapan yang tinggi berbanding dengan kawasan berbatuan licin atau kurang rekahan. Manakala tanah yang mempunyai kadar ketelapan yang rendah akan mewujudkan aliran air yang banyak. Semakin jarang litupan bumi jumlah larian air permukaan bertambah dan sebaliknya. 15. Dalam proses ini. kadar repan lebih rendah berbanding kawasan yang kontang. tanih berbutir halus seperti tanih liat akan mempunyai larian air permukaan tinggi kerana air hujan tidak mudah meresap ke dalamnya. 16. 3) Ciri-ciri batuan. Kawasan yang banyak tumbuh-tumbuhan akan mempunyai kadar resapan yang lebih tinggi kerana akar tumbuhan akan menajdikan tanah lebih poros. Kadar larian air permukaan bumi turut dipengaruhi oleh ketebalan bumi. haba pendam dibebaskan. · Proses infiltrasi. Litupan bumi yang padat menggalakkan proses infiltrasi dan sebaliknya. wap air akan tertarik oleh nukleus higroskopik lalu membentuk titik-titik air. 2) Faktor tumbuh-tumbuhan. Jika hujan telah berlaku beberapa hari tanih telah tertepu dengan air. Sekiranya kadar keporosan batuan/tanih adalah tinggi. [8 markah] Peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi ialah : · Proses intersepsi. aliran air akan menjadi lebih tinggi. Kadar infiltrasi dipengaruhi oleh ketebalan litupan bumi. 4) Kandungan air di dalam tanah. Huraikan secara ringkas tentang proses pemeluwapan.seperti berikut : 1) Keporosan dan ketelapan batuan. Jadi kawasan hutan tropika mempunyai aliran air permukaan yang rendh berbanding kawasan lapang. 5) Kandungan tanih.

Proses larian air permukaan bertambah · Pembinaan Empangan .Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . Pembuangan bahan kimia bertoksik seperti logam berat.Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . 17. Jelaskan bagaimana manusia boleh mengganggu kitaran hidrologi. · Penternakan. · Pertanian. laut.Proses larian air permukaan bertambah · Penanaman Semula . 19.Takungan air menghasilkan kejadian tasik . Melombong tanah dan galian memendapkan banyak sedimen dalam dasar sungai dan tasik. Hidupan akuatik terjejas. tasik . [10 markah] Aktiviti-aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi proses-proses hidrologi ialah : · Pembalakan .Proses larian air permukaan bertambah · Urbanisasi .Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . · Perniagaan. Litupan bumi mempengaruhi kelembapan udara dengan pembebasan air dari stoma daun.Proses larian air permukaan bertambah · Pertanian Pindah . makhluk perosak dan baja kimia mencemarkan. kadar proses transpirasi tinggi berbanding hari yang sejuk.· Proses transpirasi. · Perlombongan. [10 markah] Pelbagai jenis kegiatan manusia boleh mencemarkan sumber air seperti sungai. Ia menggalakkan pembiakan bakteria berbahaya. Pembuangan sampah sarap dan sisa-sisa makanan dari penjaja makanan atau restoran. Ternakan ayam-itik dan khinzir mengeluarkan najis. kolam dan air bawah tanah seperti berikut : · Industri perkilangan. Huraikan bagaimana aktiviti manusia boleh mempengaruhi proses-proses hidrologi.Proses sejatan dan kerpasan bertambah 18.Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . [13 markah] Aktiviti manusia yang boleh mengganggu kitaran hidrologi : . Bincangkan bagaimana kegiatan ekonomi manusia boleh menyebabkan pencemaran sumber air. Pada hari panas. Penggunaan racun serangga.

· Penebusgunaan kawasan paya yang luas menyebabkan air larian lebih mudah terjadi. Banjir juga akan menjejaskan sektor perniagaan dan tempat rekreasi . · Aktiviti pembakaran secara besar-besaran menyebabkan suhu sekitaran meningkat dan kejadian hujan berkurangan. Ketidakseimbangan air positif air berlebihan akan mewujudkan banjir.Kebakaran ladang · Banjir . • • Banjir juga akan memusnahkan atau mengganggu kelancaran sistem pengangkutan serta memutuskan hubungan dengan kawasan lain.· Aktiviti penebangan hutan menyebabkan air larian lebih mudah berlaku berbanding penyusupan air. Maka wujud ketidakseimbangan air dalam kitar air.Bekalan air ke kawasan pertanian akan terjejas . jumlah air yang disimpan dalam tanih dan air larian permukaan. Ini kerana lantai hutan terdedah secara langsung kepada hujan. [8 markah] Rangka Jawapan Gangguan terhadap kitar air ialah : · Kemarau .Sumber air bawah tanah akan terjejas . Kesan banjir kepada aktiviti manusia termasuklah sektor industri.Pokok akan mati . · Aktiviti pembandaran melalui pembinaan bangunan dan jalan raya menyebabkan air larian lebih mudah berlaku.kemungkinan tanah runtuh 21. pertanian. Kejadian banjir di sesuatu kawasan pertanian sudah tentu akan menjejaskan aktiviti pertanian atau penternakan. rekreasi. Jelaskan bagaimana gangguan terhadap kitaran air boleh mempengaruhi aktiviti pertanian dalam jangka masa panjang. Huraikan bagaimana gangguan terhadap kitaran air boleh mempengaruhi aktiviti manusia. [8 markah] Bila jumlah air (kerpasan) yang diterima oleh bumi dan atmosfera tidak sama banyak dengan jumlah air yang mengalami sejat peluhan.kawasan pertanian ditenggelami air .kawasan ikan dalam sangkar akan rosak .sistem perhubungan terjejas . pengangkutan dan perniagaan. 20. Sementara ketidakseimbangan air negatif atau berkurangan akan mewujudkan kemarau. · Pembinaan empangan menyebabkan lebih banyak air tersejat dan lebih mudah hujan terbentuk.

· Kitar hidrologi berfungsi sebagai imbangan air. Di laut. Sesetengah sektor industri berkemungkinan terpaksa tutup operasi sekiranya tidak mendapat bekalan air bersih yang mencukupi. edaran air tanih ialah semua air yang terdapat di permukaan bahawa tanah dalam zon pengudaraan. Proses infiltrasi rendah menyebabkan aras air . Ia mengikut daya graviti serta tarikan tenaga kapilari yang terdapat di antara kumin tanih. mungkin juga dalam keadaan-keadaan tertentu. perubahan tambahan atau kehilangan bersih air dalam sistem serta air larian. 24. Air tanih pada dasarnya tidak tetap. air akan hilang dalam jumlah yang sedikit akibat dari penggunaan tenaga oleh tumbuh-tumbuhan dan haiwan. 22. air akan tersejat. [7 markah] Kitaran hidrologi berfungsi sebagai imbangan air : · Imbangan air. terpaksa menjalankan catuan air dan menyebabkan suhu persekitaran yang lebih kering serta kepanasan. 23. Hujan lebat menggalakkan proses air larian permukaan. iaitu zon di atas aras mata air. Di dalam kitaran hidrologi. Proses intersepsi(pintasan) mempengaruhi proses infiltrasi. Kadar infiltrasi mempengaruhi aras air bawah tanah. Kadar air larian permukaan mengurangkan proses infiltrasi. Sektor rekreasi terutamanya pusat pelancongan akan kehilangan pelancong sekiranya bekalan air bersih terjejas. Apakah yang dimaksudkan dengan air tanah ? [5 markah] Air tanah merujuk kepada air hujan yang turun di mana sebahagiannya akan masuk ke dalam tanih sebagai air bawah tanah. Dalam konteks ini. Sebahagiannya akan mengalir sebagai air larian manakala sebahagiannya akan masuk ke tanah dan mengalir semula ke sungai. • Kemarau akan menyebabkan kekurangan air untuk kegunaan harian. · Keamatan hujan. Namun begitu. Air yang turun dalam bentuk kerpasan akan jatuh ke bumi. iaitu satu rumus yang menyatakan bahawa hujan yang turun bersamaan dengan sejat peluhan. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi aras air bawah tanah ? [10 markah] Rangka jawapan Faktor-faktor yang mempengaruhi aras air bawah tanah ialah : · Litupan bumi. Terangkan bagaimana kitaran hidrologi berfungsi sebagai imbangan air. pusingan air yang jatuh ke bumi dan disejatkan kembali ke atmosfera adalah pada kadar yang sama kuantitinya.• • Sementara kesan air berkurangan atau kemarau juga memberi kesan kepada aktiviti manusia seperti kerugian kepada sektor pertanian dan akuakultur. · Air yang terkumpul semula di sungai akan mengalir masuk ke laut. Kepadatan tumbuhan mempengaruhi proses intersepsi.

sejat peluhan. 3) Eksploitasi manusia ke atas alam sekitar. Pada musim kemarau. Takungan air dalam empangan. Oleh itu. Kadar infiltrasi yang tinggi menggalakkan pertambahan aras air bawah tanah. Keadaan ini menggalakkan proses infiltrasi air. [10 markah] Banjir merupakan satu fenomena limpahan air ke kawasan rendah dari sungai akibat sungai tidak mampu menampung kuantiti air yang terlalu banyak untuk beberapa ketika dari beberapa jam hingga beberapa minggu. [12 markah] Imbangan air dibentuk oleh beberapa pembolehubah hidrologi seperti kerpasan. · Kegiatan manusia. Kawasan tanah rendah dan bukit bukau mempunyai cerun yang tidak curam. Kawasan tanah tinggi yang bercerun curam dan menggalakkan air larian permukaan. Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan air ? [5 markah] Konsep imbangan air ialah imbangan jisim air yang diterima oleh permukaan bumi dengan kehilangan air dari permukaan bumi. tidak menggalakkan pertambahan air bawah tanah. perindustrian. Hal ini meningkatkan kadar air bawah tanah. Kejadian banjir disebabkanoleh beberapa faktor. • Faktor pertama yang memberi kesan kepada perubahan imbangan air ialah curahan hujan. Jawapan penuh Sila dapatkan dari guru anda 25. Terangkan sebab-sebab berlakunya banjir. kolam dan tasik akan meningkatkan air bawah tanah. Penggunaan air bawah tanah untuk pelbagai kegiatan manusia seperti pertanian. • 27. Rumusan imbangan air ialah P= ET + ST + R di mana P ialah kerpasan. Kadar air larian yang tinggi. larian air dan simpanan air tanah. 26. maka sudah tentu memberi kesan kepada keseluruhan imbangan air. 4) Faktor tanah runtuh. Pada musim tengkujuh. · Topografi. ET ialah sejatan dan sejat peluhan(transpirasi). domestik dan sebagainya mengurangkan aras air bawah tanah. Antaranya ialah : 1) Hujan lebat luar biasa. sejatan.tanah berkurangan. · Iklim. 5) Faktor empangan pecah. • • 2) Pencairan salji. kadar sejatan tinggi mengurangkan aras air tanah. ST ialah air yang menyusup atau disimpan dalam lapisan tanah dan R ialah air larian permukaan. Jelaskan empat faktor yang membawa kepada perubahan imbangan air. . penyusupan air ke dalam lapisan tanah banyak. apabila sesuatu pembolehubah berubah dengan mendadak. Kadar infiltrasi yang tinggi menggalakkan pertambahan aras air bawah tanah. Hujan yang tidak lebat iaitu bentuk renyai menggalakkan proses infiltrasi.

Jelaskan kesan kurangan air dalam kehidupan manusia. · Hujan yang berkurangan akan menyebabkan sistem saliran akan mengalami isipadu yang sedikit. 29. Butiran tanih dapat dilayangkan. ia turut menyebabkan kepupusan spesies. Faktor keempat yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah aspek topografi. Selain itu. [8 markah] Rangka Jawapan Empat langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kurangan air ialah : · Melakukan usaha membuat hujan tiruan · Mengenakan catuan bekalan air domestik dan industri · Menjalankan kempen berjimat cermat semasa menggunakan air · Kitar semula air Jawapan Penuh Sila hubungi guru anda 30. [10 markah] Rangka Jawapan Kesan masalah kurangan air kepada manusia ialah : . Penurunan hujan sekali sekala pula dapat menggalakkan hakisan jenis percikan dan helaian serta pergerakan jisim.• Faktor kedua yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah proses sejatan dan sejat peluhan . Kelembapan udara turut menjadi rendah. Apakah yang dimaksudkan dengan kurangan air ? [5 markah] Kurangan air bermaksud kadar kerpasan yang kurang berbanding dengan proses sejatan dan apabila berlaku dalam jangka masa yang panjang akan menyebabkan fenomena kurangan air yang melampau sehingga dikenali sebagai kemarau. Kesannya berlaku peningkatan suhu mikro. · Fenomena kemarau juga akan mengancam kehidupan flora dan fauna daratan serta akuatik. Keadaan ini akhirnya menyebabkan fenomena kemarau. [10 markah] Dampak terhadap alam sekitar fizikal akibat fenomena kurangan air ialah : · Maksud kurangan air atau air negatif ialah jumlah sejatan kurang daripada jumlah kerpasan. Kemarau menyebabkan permukaan bumi kering kontang dan menggalakkan proses hakisan oleh angin. 31. Faktor ketiga yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah tumbuh-tumbuhan. Huraikan empat langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah kurangan air. Jelaskan kesan-kesan fenomena kurangan air pada alam sekitar fizikal. • 28. · Udara yang kering dan suhu yang tinggi menggalakkan berlakunya kebakaran hutan (yang merupakan litupan bumi). pencemaran udara dan kadang-kadang berlaku fenomena jerebu.

itik dan akuakultur. menanam. . misalnya kayu balak.curahan hujan luar biasa .ladang penternakan memerlukan air untuk lembu tenusu. Contohnya kerja-kerja pembersihan terjejas. Berlaku fenomena kemarau. Kehidupan harian seperti memasak. Kegiatan jenis industri yang memerlukan air sebagai bahan mentah. motel. · Domestik. Dalam erti kata lain.pemecahan empangan . Begitu juga dalam industri minuman. · Penternakan. · Pertanian. Kejadian banjir berlaku apabila air sungai melampaui tebingnya berpunca daripada kenaikan aras air sungai utama dan anak sungai yang melimpahi daratan yang biasanya tidak ditenggelami air. banjir adalah berkait rapat dengan luahan sungai yang ekstrem. Penyakit mudah merebak dan kematian ternakan mudah berlaku akibat kekurangan bekalan air. · Industri. Kekurangan air mengganggu kerja-kerja pertanian seperti membajak. Air perlu untuk disediakan di kolam renang dan kegiatan rekreasi.Kawasan tanah rendah atau dataran banjir · Faktor manusia . [10 markah] Faktor yang mempengaruhi kejadian banjir : · Faktor fizikal . meracun dan tumbesaran tanaman.kerosakan kepada pintu air atau rumah pam menyebabkan kawasan rendah dinaiki air dengan lebih cepat 34. Bincangkan enam kesan lebihan air terhadap aktiviti manusia di kawasan . ayam. 32.hasil terbantut lalu pendpatan dan kehidupan petani terjejas. Jawapan penuh Sila hubungi guru anda. 33.gangguan terhadap struktur sungai seperti membina gegelung dan jambatan yang menyekat laluan sungai . makanan dan industri besi keluli.· Kurangan air bermaksud kadar sejatan melebihi kadar kerpasan. · Pelancongan. Bincangkan faktor yang mempengaruhi kejadian banjir. rumah rehat terjejas. Aktiviti pusat-pusat penginapan seperti hotel. Takrifkan apa yang dimaksudkan sebagai kejadian banjir ? [5 markah] Banjir merupakan sumbangan hujan luar biasa yang tidak mampu ditampung oleh sesebuah lembangan sungai dan menyebabkannya melimpah keluar tebing atau dataran banjir. khinzir. menyiram terganggu.gangguan semula jadi di laluan sungai. membasuh.

Selain itu.menanam lebih banyak pokok · Kaedah Bukan Struktur . Lebihan air turut mempengaruhi dan menjejaskan aktiviti pembalakan.mempraktikkan garis panduan dan peraturan . • • • • • • Kejadian banjir lebih banyak membawa kesan negatif terhadap aktiviti manusia.membina pintu air .mendalam dan meluruskan sungai . . lebihan air turut memberi kesan ketara terhadap aktiviti perikanan.membina empangan . secara umumnya lebihan air turut menjejaskan pengangkutan di sesuatu kawasan. lebihan air boleh menjejaskan aktiviti pertanian seperti bersawah padi.membina kolam tebatan banjir . Terangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kejadian banjir. Sehubungan dengan itu. industri pelancongan turut terjejas apabila banyak jalan perhubungan . Dalam keadaan hujan yang lebat sehingga menyebabkan berlaku lebihan air turut menjejaskan aktiviti perniagaan penduduk. Pertamanya.kawalan dan penguatkuasaan undang-undang . Di samping itu. [10 markah] Rangka Jawapan Manusia boleh mengurangkan kekerapan dan kekuatan banjir melalui : · Kaedah Struktur . Jelaskan bagaimana manusia boleh mengurangkan kekerapan dan kekuatan banjir. [10 markah] Langkah-langkah yang boleh mengurangkan kejadian banjir : 1) Benteng dibina sepanjang sungai yang mengalir melalui kawasan yang rendah. Ini dapat mengawal air dari melimpahi tebing dan menyebabkan banjir.tropika lembap. Dapatkan jawapan penuh dari guru anda • 35. [12 markah] STPM 2006 Apabila berlaku keadaan lebihan air di kawasan tropika lembap lazimnya akan berlaku kejadian banjir.kesedaran dan kerjasama orang ramai 36. Pada akhir tahun 2003.program kesedaran mengenai cintai sungai . kawasan lembah Sungai Muda mengalami banjir akibat hujan yang berpanjangan menyebabkan alur Sungai Muda dan cawangannya tidak dapat menampung discajnya lalu melimpah keluar ke kawasan rendah menyebabkan banjir berlaku.

Maka pihak berkuasa tempatan dan penduduk dapat bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan banjir. Ia bukan hanya dapat menyimpan air untuk kegunaan domestik dan pertanian malah ia juga berfungsi untuk mengawal banjir.2) Mendalam dan meluruskan sungai. Tetapi apabila sesuatu kawasan seperti di bandar kurang atau tiada pokok-pokok. memudahkan kerja pengendalian sungai seperti melurusdan mendalamkan sungai dapat dijalankan dengan mudah. Apakah yang dimaksudkan dengan banjir kilat ? [5 markah]STPM2005 Banjir kilat boleh ditakrifkan sebagai peningkatan aras air permukaan yang cepat terutamanya di kawasan Bandar yang disebabkan oleh curahan hujan lebat dalam tempoh masa agak singkat dan air akan surut dalam tempoh yang cepat. Dengan adanya rizab sungai yang luas. Selain itu. peratusan permukaan yang tak telap air yang tinggi ini menyebabkan kadar infiltrasi air adalah amat rendah di kawasan bandar sehingga menjadikan kadar larian air permukaan yang tinggi apabila berlakunya hujan lebat. 37. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila kapasiti sungai yang terdapat di kawasan bandar amat rendah kerana berlakunya kesan pemendapan tanih. 5) Amaran banjir. kekurangan tumbuh-tumbuhan di kawasan bandar boleh juga menjadi faktor kepada kejadian banjir kilat. Jelaskan sebab banjir kilat kerap berlaku di kawasan bandar ? [10 markah] STPM2005 Banjir kilat kerap berlaku di kawasan bandar kerana kadar air larian permukaan yang tinggi. Keadaan ini berlaku kerana keadaan bandar dipenuhi dengan kawasan bersimen dan bertar. maka hujan yang turun akan terus menjadi air larian permukaan yang banyak. 6) Melalui pendidiksn supaya masyarakat dan rakyat mencintai sungai dan lebih bertanggungjawab menjaga sungai supaya fungsi sungai sentiasa dalam keadaan cekap. Pembangunan yang pesat di kawasan bandar menyebabkan proses hakisan yang tinggi dan tanah-tanah akan dilarikan ke dalam sungai sehingga mencetekkan sungai. . Dengan cara ini air g dapat mengalir dengan lebih banyak air dapat disalurkan keluar ke laut dengan cepat dan seterusnya mengurangkan banjir berlaku. 4) Mengurangkan pembangunan di kawasan rendah dan mengenakan had rizab sungai (30m). Oleh itu. Ini kerana stesen boleh meramal kejadian hujan berlebihan pada sesuatu tempoh bagi sesuatu kawasan. 38. Stesen kaji cuaca perlu diwujudkan di kawasan yang selalu dilanda banjir. Tumbuh-tumbuhan boleh bertindak sebagai penyerap atau penapis kepada hujan yang turun. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila keamatan hujan adalah tinggi dalam tempoh atau jangka masa yang singkat sahaja. rizab sungai ini adalah perlu memandangkan pembangunan yang pesat dan pertambahan air larian pada masa depan dapat disalurkan dengan cepat dan cekap. 3) Membina empangan.

Untuk memperolehi lebih banyak soalan dan jawapan penuh hubungi : 0179675190 Posted by smkrantaupanjang at 8:45 PM 0 comments Links to this post Labels: Hidrologi Newer PostsOlder PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) . Kejadian banjir kilat juga boleh menyebabkan aktiviti industri mengalami kesan buruk kerana pengeluaran akan terganggu. bahan rosak dan kadang kala mesin turut musnah atau rosak. Kadang kala sistem perparitan yang ada amat cetek. Apabila semua keadaan ini terjadi maka akan berlakulah kesesakan lalu lintas dan ini boleh mengganggu aktiviti manusia seharian. Aktiviti perniagaan juga mengalami kesan yang buruk apabila berlaku banjir kilat. kerosakan kenderaan dan kemalangan.`Jelaskan kesan banjir kilat terhadap aktiviti manusia. 39. tidak banyak dan tidak dibersihkan atau dijaga dengan sempurna. Oleh itu. kurang berlaku aktiviti jual beli dan hal ini menjejaskan pendapatan peniaga. Ia berlaku kesan daripada kuantiti sisa domestik yang terlalu banyak kerana kepadatan penduduk dan tindakan manusia yang membuang sampah di merata-rata kawasan di dalam bandar. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya kejadian banjir kilat.Sistem perparitan yang terdapat di kawasan bandar juga kurang sempurna dan tidak mencukupi. malahan banyak kedai terpaksa ditutup. [10 markah]STPM 2005 Banjir kilat boleh menyebabkan sistem pengangkutan tergendala. Ramai manusia yang tidak dapat keluar. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila terdapat banyak sampah sarap yang berkumpul di dalam longkang atau saliran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful