Transformasi Desa

1.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERKEMBANGAN PETEMPATAN LUAR BANDAR MENJADI BANDAR i. potensi sumber alam yang ada di dalam sesebuah desa- suber bijih timah-KL ii. potensi perkembangan ekonomi moden- perniagaan, perkidmatan, perindustrian iii. tapak yang strategik untuk aktiviti perdagangan, pelabuhan an persinggahan- pilau pinang, kelang, bandar gemasl dll iv. faktor tarikan fizikal dan semula jadi yang menarik- port dickson, langkawi, genting dll v. polisis kerajaan- mengubah luar bandar menjadi bandar untuk memajukan penduduk luar bandar dan pembangunan wilayah- gua musang, jengka, muadzam shah 2.0. SALING INTERAKSI ANTARA DESA DAN BANDA: FUNGSI BANDAR KECIL KEPADA PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI KAWASAN DESA i. sebagai pusat pentadbiran daerah ii. peranan sebagai penyelia, pembekal barangan, dan pasaran produk desa i. peranan sebagai pusat perundustrian-proses kayu balak, kelapa sawit ii. membekalkan perkhidmatan ssosial 3.0. CIRI-CIRI/PETUNJUK PEMBANGUNAN TIDAK SEIMBANG i. pendapatn perkapita penduduk ii . kadar pengangguran mengikut kawasan i. petunjuk ekonomi yang lain- kuasa beli, pola perbelanjaan, jenis kegoatan ekonomi ii. petunjuk sosial- taraf kesihatan, pendidikan, kemudahan sosial iii. petunjuk demografi- kadar kelahiran, kematian, mortaliti 4.0. MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN YANG TIDAK SEIMBANG DI MALAYSIA i. ketidak seimbangan di antara semenanjung malaysia dengan sabah dan srawakii. ii. masalah ketidak seimbangan di antara pantai barat semenajung malaysia dengan pantai timur semenanjung malaysia i. masalah ketidak seimbanbgan antara kaum ii. masalah ketidak seimbangan anatara kaya dan miskin 4.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAK SEIMBANGAN PEMBANGUNAN i. faktor fizikal- bentuk muka bumi ii. taburan sumber alam yang tidak seimbang i. kesan penjajahan ii. faktor politik, dasar dan perancangan kerajaan iii. kadar perindustrian yang berbeza iv. faktor pembandaran dan proses urbanisasi v. faktor penduduk- kepadatan dan saiz penduduk vi. faktor ssosial- kemudahan pendidikan, frasarana, kesihatan, perhubungasn dan pengangkutan 5.0. LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KETIDAK SEIMBANGAN PEMBANGUNAN ANTARA WILAYAH i. program pembangunan in- situ-kemudahan fizikal kawasan setempat ii. program pembangunan pertanian bersepadu iii. penyelerakan dan penyebaran industri ke kawasan desa iv. rancangan pembangunan wilayah secara khusus v. memabndarkan kawasan luar bandar yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan desa vi. program lain menubuhkan pusat –pusat kemudahan pendidikan, pengangkutan perhubunagn,

rekreasi dll

6.0. RANCANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH i. wilayah jengka- FELDA- pahang -1972 ii. wilayah DARA- felcra dan felda- pahang tenggara-1972 iii. wlayah ketengah- 1973- ditadbir oleh ketengah iv. wilayah kesedar- 1978- ditabbir oleh kesedar v. wilayah kejora- 1972- diadbir oleh kejor

7.0. LANGKAH-LANGKAH MEMBANDARKAN KAWASAN LUAR BANDAR i. mewujudkan bandar-bandar baru di kawsan pembangunan wilayah ii. membandarkan pekan-pekan yang berpotensi iii. konsep pembandaran simpang –pekan-pekan di persimpangan jalan utama dimodenka n dan dimajukan- persimpangan gambang- bandar mec iv. mewujudkan bandar industri- banadar baru nilai, bandar baru gebeng, bandar baru mersing v. menaik taraf sosial penduduk- menubuhkan institusi pendidikan menengah, tingggi –uum vi. membantu penududuk luar bandar memajukan industri kecil dan sederhana ik

SUKATAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA

PENDUDUK 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Konsep penduduk Taburan penduduk Pertumbuhan penduduk Migrasi Penduduk dan alam Sekitar Kajian kes

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN ALAM SEKITAR 2.1. SEKTOR-SEKTOR EKONOMI 2.1.1. PRIMER 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. Pertanian Perikanan Perhutaanan Perlombongan

2.1.2. SEKUNDER

2.1.2.1. PEMPROSESAN 2.1.2.2. PEMBUATAN 2.1.2.3. PEMBINAAN 2.1.3. TERTIER

KEPENTINGAN DAN MASALAH 4.2. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 5. UTILITI 2.1.1.3.2.3.3.2.2. KEMSHIRAN AMALI 3.3.4. PEMBANGUNAN BERTERUSAN .3. KAJIAN LUAR 4.1. TEKNOLOGI MAKLUMAT 2.2. GLOBALISASI EKONOMI DAN KERJASAMA SERANTAU 4. KERJASAMA SERANTAU 4.3.2.0.3. PENGANGKUTAN 2. PERKHIDMATAN AWAM 2. KEMAHIRAN AMALI 4.0. PERDAGANGAN DAN PERNIAGAAN 2.1.3. PELANCONGAN 2. IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA 5.1. IMPAK AKTIVITI MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR 5.2. PERTUMBUHAN SEGITIGA 4.1.3.3. GLOBALISASI EKONOMI 4. TRANSFORMASI DESA 3.3. HUBUNGAN MALAYSIA DENGAN NEGARA LUAR 5.3.1.1.1.KAJIAN LUAR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR 3.6.2. BANDAR DAN PEMBANDARAN 3.PROSES PEMBANGUNAN EKONOMI 2.3.7. TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN 3. IMPAK PEMBANGUNAN EKONOMI TERHASDAP ALAM SEKITAR 2.1.4.2. KONSEP KERJASAMA SERANTAU 4.2.2.4.1. PENGURUSAN ALAM SEKITAR 5. PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN 2.3.1. IMPAK SOSIAL 5.4.0.5.1.3.

(b) Merujuk kepada negara Malaysia.luar pantai barat Sabah. Contoh Luar pantai Terengganu.Raub Pahang. Teluk Ramunia.luar pantai Sarawak.huraikan bagaimana aktiviti perlombongan memberi impak ke atas alam sekitar fizikal dan.SKEMA JAWAPAN PERTENGAHAN TAHUN 2010(SOALAN 7 dan 8) NEGERI KELANTAN 7 (a) Nyatakan taburan lokasi lima jenis mineral utama negara Malaysia (5 markah) Isi Utama Petroleum Gas asli Bijih timah Emas Bijih besi Bauksit Tembaga Huraian Tiada Huraian dalam soalan ini.luar pantai Sabah danSarawak Lembah Kinta.luar pantai Terengganu. Mamut Sabah Catatan : i. Terima mana-mana jenis mineral dan lokasi yang betul ii.Lubuk MandiTerengganu Semeling Kedah.Seri Medan Johor.Ipoh Perak. Bau Sarawak. Luar pantai Kelantan. Jenis mineral tanpa lokasi atau lokasi salah tiada markah.Sungai Lembing Pahang. [10] .

Perlombongan kuari • pencemaran udara akibat penggunaan 2 bahan letupan-debu berterbangan di kawasan sekitar. Perlombongan petroleum • pencemaran air laut di kawasan pelantar 2 minyak akibat kebocoran saluran paip-mengancam hidupan akuatik. [10] . Perlombongan pasir • mengeruhkan /mencemarkan air sungai 2 Markah maksimum 10m (c) Huraikan langkah-langkah pemuliharaan dan pemeliharaan yang boleh diambil untuk mengurangkan impak negatif tersebut. Perlombongan bijih timah • kawasan lombong menjadi gersang dan 2 tandus tidaksesuai untuk pertanian – akibat pembuangan tahi/sisa bijih timah.Isi Utama Perlombongan bijih timah Huraian Markah 2 • wujud kesan lekukan dan tasik yang sukar ditimbus akibat penggunaan kapal korek. Perlombongan emas/kuprum 2 • kemusnahan kawasan hutan akibat aktiviti mencari gali.

Pendidikan v. Penguatkuasaan Undangundang ii. Pemantauan Pengurusan alam sekitar iii. Zon Penampang Kempen dan pendidikan vii. • Tingkatkan pemantauan ke kawasan perlombongan oleh Jabatan Alam Sekitar . Cari sumber alternatif v. Tebus guna tanah vi.Pihak Berkuasa Tempatan. 2 • Cari sumber alternatif-mengurangkan tekanan kepada usaha mencari gali sumber logam yang menghasilkan bahan api.Isi Utama Perundangan i. Kitar semula Huraian • Tingkatkan lagi penguatkuasaan Akta Alam Sekeliling 1974. Seminar/ceraman . Markah maksimum 10m iv. Contoh penggunaan plastik 2 • Tebus semula kawasan lombong bijih timahtempatrekreasi/petempatan/penternaka n • mewujudkan zon penampang di antara 2 kawasan perlombongan kuari Maksimum = 6m 2 • Mendidik masyarakat supaya lebih menghargai alam sekitar fizikal 2 • Seminar/ceramah kepada syarikatMaksimun = 2m syarikat perlombongan.dll. Markah 2 2 Maksimum = 2m • Kitar semula bahan-bahan terbuang yang 2 diperbuat daripada hasil perlombongan • mengurangkan kesan negatif pada alam sekitar fizikal-contoh-kitar semula besi.

[4] .8. (a) Sebutkan dua jenis industri primer dan dua jenis industri sekunder.

• memproses memproses pembalakan • memproses hasil perikanan • memproses perlombongan • dll yang sesuai Mana-mana 2 jenis industri primer • Industri petrokimia • Industri Markah 1 1 1 1 Industri sekunder Max = 2m 1 1 • membuat minuman/makanan • Industripembuatan/elektrik/elektronik 1 • Dll yang sesuai Jumlah Max =2 m Mana-mana 2 jenis industri sekunder Catatan : Terima mana-mana jawapan yang 4m betul mengikut kategori.Isi Utama Industri primer Contoh • Memproses hasil Pertanian. .

dll • Memajukan kawasan luar bandar-dapat 2 mengurangkan migrasi penduduk • luar bandar ke bandar 2 • mampu memajukan industri primersebagai bahan mentah industri perkilangan. . Peluang pekerjaan iii. • perdagangan lebih seimbang • contoh : sumber makanan Markah maksimum 10m ii. Penggantian bahan import. Contoh : pekerja kilang elektronik sebagai operator pengeluaran.seperti getah dan kelapa sawit. juruteknik.penghawa dingin yang utama di dunia. • Tukaran mata wang asing yang utama 2 • Boleh mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada rakyatmeningkatkanpendapatan pendudukmengurangkan pengganguran.(b) Jelaskan mengapakah industri perkilangan semakin dimajukan di Malaysia [10] Isi Utama i.eksport peti sejuk. 2 • mengurangkan import barangan dari negara lain. Pendapatan Negara Huraian Markah 2 • Boleh menyumbangkan kepada pendapatan negara-hasil utama Negara . • pengaliran keluar wang negar dapat dikurangkan . Pembangunan Kawasan luar Bandar iv. Sumber bahan mentah v.

. Jika merujuk kepada pelbagai jenis industri pilih yang dominan sahaja.(c) Dengan merujuk kepada satu jenis industri perkilangan di Malaysia. jelaskan kesan aktiviti tersebut ke atas alam sekitar fizikal. [11] Satu jenis industri perkilangan yang dipilih : 1m Calon hendaklah merujuk kepada satu jenis industri sahaja.

Permukaan bumi dikawasan tersebut terdedah kepada pancaran matahari secara terus. Pencemaran udara ii.getah dll • Gangguan kepada flora dan fauna apabila hutan dibersihkan untuk dijadikankawasan tapak kilang.Isi Utama i. Kemusnahan flora dan fauna/gangguan ekosistem v. Markah 2 2 2 2 2 10m . • Berlaku peningkatan suhu setempat kerana kawasan kilang tidak ada kawasan hijau. Pencemaran bau iv. kelapa sawit. • kilang yang menyalurkan sisa toksid/cecair ke dalam sungai mengancam ekosistem sungai. • terutama dari kilang petrokimia. Pencemaran air iii. Peningkatan suhu Huraian • kilang yang menggunakan bahan api seperti diesel sebagai bahan bakarmewujudkan hujan asid.

SEKTOR PERKHIDMATAN .PEMBANGUNAN EKONOMI .

JENIS-JENIS SEKTOR PERKHIDMATAN i. hartaanah dan perkhidmatan perniaagaan .1. industri pelancongan ii.12. insuran. SEKTOR PERKHIDMATAN 12.0. sektor kewangan. industri pengangkutan dan telekomunikasi iii.

perhotelan. kewujudan sungai. pelancongan pertanian(agro-tuorisme)-pelancongan di dusun buah-buahan perkampungan nelayan.2. pelancongan telekomunkasi . keindahan alam semula jadi. pendidikan dll iv. meningkatkan teknologi dan kualiti buruh. membangunkan sektor ekonomi lain-primer dan sekunder.pulau yang cantik.aktiviti pelancongan di atas kapal mewah mengelilingi negara viii. restoran. menggalakkan industri yang berkaian. JENIS-JENIS PRODUK PELANCONGAN DI MALAYSIA i. Prasarana yanfg cukup. peluang pekerjaan yang luas dalam sektor perkhidmatan – tahun 2001 49.hotel. SUMBANGAN SEKTOR PELANCONGAN i.4.hasil tukaran mata wang asing. persidanagan.mengurangkan pengangguran.4. restoran. air terjun dll ii. hutan lipur.7% KDNK negara ii.dalam sektor pendidikan. hutan lipur tanah tinggi. SUMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMI i. pameran dan simposium vii.3.bahan mentah dan barangan sipa memerlukan pengangkutan. perhotelan dll .kemajuan ekonomi primer dan sekunder.pelancong datang untuk rawatan kesihatan .pengangkutan air. kemudahan pengangkutan iv. meningkatkan taraf hidup dalam pelbagai sektor .1. pelacongan kapal mewah. pantai. pengangkutan. telekom dll iv.3G membantu dalam sektor lain seperti pemasaran.tahun 2001 78671 peluang pekerjaan telah dicipta dalam industri pelancongan iii. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PELANCONGAN DI MALAYSIA i.2 % 12. berbilang kaum iii.-perkhidmatan kesihatan. pelancngan dll 12.contoh tahun 2001-54. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN i.beasaskan sukan dan rekreasi. pelancongan sukan dan rekreasi.perlumbaan kereta. dadan sistem pemasaran iii. pengangkutan. konvensyen dan pameran)-Delegasi pelancong mengahdiri seminar. tarikan semula jadi . kewangan. pengankutan. SEKTOR PELANCONGAN 12. meningkatkan taraf hidup rakyat. ICT – dasar pengswastaan. kewangan. bekalan tenaga. pelancongan budaya dan warisan sjarah.tahun 2001 RM16.berasaskan keindahan alam semula jadi-pantai.3. menambah aliran masuk modal kedalam negara-pelaburan asing-perbankan luar pesisir di labuanpelabur asing membuat pinjaman untuk kegiatan ekonomi di malaysia vi. ternakan akuakultur/home stay iii.tmpat-tempat bersejarah.4.aktiviti pelancongan di kawasan tinggalan sejarah. eko pelancongan. makanan. perkhidmatan kerajaan 12.aktiviti pelancongan ambil belajar v.kraftangan. membantu meningkatkan KDNK negara. Tindakan kerajaan-promosi di peringkat antara bangsa oleh TDC. tarikan buatan manusia/alam sekitar manusia. pelancongan kesihatan.pemasaran.4.mewujudkan syarikat-syarikat telekomunkasi. telekomunikasi iii. seni budaya. faktor teknologi. pendapatan negara.perkembangan ICT menjana dan menghasilkan inovasi baru dalam teknologi dan mampu bedayasaingbagi mengeluarkan produk yang bermutu v. sukan antarabangsa 12.tanah tinggi.2.pelancongan ii. perubatan tradisional iv. insuran .galakan pelaburan. tapak arkeologi dan muzium vi. faktor governan. riadah.teknologi moden menerusi R&D memesatkan perkembangan dalam sektor telekomunikasi.air dan gas v. memebeli belah v.celcom. faktor fizikal.iv. menyediakan peluang pekerjaan.kekayaan sumber semula jadi-perlombongan memajukan sektor pengangkutan. pelancongan pendidikan. bersukan.faktor alam sekitar fizikal.1 billion ii.persidangan anatara bangsa dll 12. faktor ekonomi. gua. rawayan pakar. pulau. iklim yang panas dan lembab ii. pelancongan MICE (persidangan. maxis . sektor utiliti elektrik .

kapal bot . air erjun.5.penginapan. e perubatan e pembelajaran dll 12. pencemaran budaya. memudahkan sumber dieksploitasi ii. ICT. KLIA EKSPRESS DLL ii. lebuh raya.5. kesesakan tempat pusat pelancongan.4. emas. teknologi. kawasan yang memiliki sumber yang berpotensi-bijih timah. seminar dll ii. PUTRA LRT.5. elektronik.5. resort. kemunikasi dll 12. pengangkutan udara.menukar strktur ekonomi tradisonal kepada moden-pusat-pusat pertumbuhan baru v. dalam ICT terdapat. MASALAH SEKTOR PELANCONGAN i. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN A. pameran.4. memperhebatkan promosi produk pelancongan dalam pelbagai media cerak.contohnya di panatai barat B.kapal terbang an helikppter.jalanraya.1. KLIA TRANSIT.padang golf.perniagaan. pamah dan luas. pekhidmatan-kuala lumpur. perindustian. memelihara kualiti alam sekitar dll. restoran.3. persidangan.pelancong-minuman keras. kawasan pertanian dll. gangguan ekosistem daratan-pemusnahan hutan untuk pembinaan hotel dan resort dan ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut.feri. telekomunikasi-telefon talian tetap. e mel.LRT.sungai dan laut. faksmili.sesuai untuk untuk rangkaian lebuh raya/jalan raya/lapangan terbang ii.menguruskan sisa pelancongan.iv. SISTEM PERHUBUNGAN DI MALAYSIA i.5. tasik dan sungai iv.genting highland terutama pada musim cuti sekolah vii. penggir laut yang terlindung dan bertelu.hutan.4. CADANGAN MEMAJUKAN SEKTOR PELANCONGAN i.e dagang.2. pulau dll iii.sesuai untuk pelabuhan. pencemaran air laut. sampan iii. sistem pengangkutan darat. jalan pengangkutan –penarahan bukit ii. riadah teelekomnikasi dll v. yang dibawa oleh pelancong 12. menyedia dan memajukan sistem pengangkutan-meningkatkan darjah ketersamapaian yang tinggi ke kawsan pelancongan iv. KOMUTER dll C. membanun sumber secara optima umber-eumber setempat seperti hutan lipur.tanah rata . pergaulan bebas vi. wabak penyakit/penularan penyakit berjangkit seperti AIDS. internet. SISTEM PENGANGKUTAN DI MALAYSIA i. FAKTOR FIZIKAL i. pengangkutan air.jalan kereta apu. KEMUTER. telefon bimbit. sungai dan tasik-sisa kumbahan hotel. aktiviti sukan dan rekreasi. menyediakan kemudahan asas yang cukup. FAKTOR GOVERNAN . intranet dll ii. dibandar-bandar besar. kesan perubahan iklim mikro-suhu di tanah tinggi tidak sesjuk sebelumnya akibat pemusnahan hutan v. lapangan terbang dlll 12. masalah hakisan kawasan tanah tinggi.pengaruh budaya barat. bentuk muka bumi. LRT. menggalakkan perkembangan R&D –kajian pemulharaan alam. kempen kesedaran menjaga kebersihan kawasan pelancongan. SARS. sisa makanan-port dickson iii. SEKTOR PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN 12. FAKTOR EKONOMI i. membangunkan kawsan mundur. 12.kawasan yang maju dengan sektor ekonomi moden.

lambat. memudahkan dan mepercepatkan pengangkutan keluar hasil bahan mentah dari kawasan mundur untuk dipasarkan.guna LRT. jepun 13. mengangkut lebih ramai. MAXIS iv. FAKTOR TEKNOLOGI i. Meudahkan penyebaran inovasi dan informasi. putra LRT.4 KEPENTINGAN SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN DI MALAYSIA i.darjah ketersampaian dan interaksi antara kawasan mundur dengan kawasan maju dapat ditingkatkan ii. dan kurang cekap v.5.sistem pengangkutan seperti jlan raya/lebuh raya/jalan kereta api. mengurangkan kessakan lalu lintas.swasta melabur dalam pembinaan sistem pengangkutan spt Lebuh raya KESAS. bahan mentah peridustrian. KLIA iv.peteampaatan akan berkembang menjadi bandar kecil.mengurabngkan kessakan lalu lintas ii. pertanian. Dalam perhubungan. mengurangkan risiko pencemaran. pemamgkin pembangunan sumber alam di kawasan pedalaman-hutan.mudah kemasukan input iii.banadar sudah padat dan tepu-disebarkan k kawasan desa/mundur-mewujudkan cawangan-cawangan kerana lebih cepat dan pantas vii. mineral dapat dibangunkan. MONOREL. penduidikan dlll v. TELEKOM. jamabatan besar dlll ii. Sosial. KOMUTER. membawa barangan siap untup pasaran dll ii. menggalakkan penyebaran industri dari kawasan bandar ke kawasanluar bandar. restoran dll v. jejantas. inovasi dan teknologi baru ke kawasan mundue-lebih cepat dan menjimatkan vi.KOMUTER berbanding teksi kapasiti kecil .munculnya kawasan-kawasan perniagaan. teknologi ICT iv.i. perindustrian.5.media cetak.tidak menggunakan bahan bakar berbanding kenderaan .interaksi kawasan badar dengan luar bandar.menguruskan perhubungan tanpa wayar-internet-laman web dll D. alat-alat elektronik. kesihatan.CELCOM. mempecepatkan pembangunan ekonomi. memudahkan mobiliti penduduk luar bndar untuk mendapatkan pekhidmatan dengan epat dan segera. persimbangan bertingkat. \teknologi dimpoert dari US.intra bandar dan inter bandar – contoh KLSeremban. perniagaan.5.mengangkut input dan output pertanian. barangan keperluan iii.pada waktu puncak. pertanian.5 KEPENTINGAN LEBUH RAYA DI MALAYSIA i.hasil ternakan. korea. kemampuan membawa penumpang yang banyak.meningkatkan mobilitiharian penduduk-memprolehi pelabagai perkhidmatan ssosialperubatan.perbadanan multi media. mengingkatkan darjah ketersamapaian/destinasi. pendidikan.pergi dan balik kerjamenjimatkan masa-tidak perlu bawa kenderaan sendiri iii.perubatan. sederhana atau besar 13. KLIA EKSPRESS. Bagi petempatan lama. teknologi moden dalam penbinaan lebuh raya/jalan rata/jalan kereta api – pembianaan terowong. perikanan. KOMUTER dll iii. menubuhkan agensi memodenkan sektor pengangkutan LLM ii. dasar penswastaan dalam sistem pengangkutan. Kemunculan kawasan petempatan baru. Ekonomi-menjana sektor perlombongan. membantu mempercepatkan penyebaran maklumat.kerajaan menggalakkan swasta memajukan sistem perhubungan. PLUS. pendidikan-menjimatkan kos dan memendekkan masa 13. Kerajaan juga menubuhkan MDC. cekap dan pantas. tanah.6 FAKTOR-FAKTOR BANDAR-BANDAR BESAR MEMELUKAN SISTEM PNGANGKUTAN AWAM YANG CEKAP i. hasil hutan dapat dipasarkan dengan epat di bandar iv. pengedaran dan pemsaran branagan siap dan perkhidmatan kepada penduduk mundur dappat dipasarkan dengan cepat-barangan dan perkhidmatan dari bandar dpat diedarkan dengan mudahbarangan runcit.

lapangan terbang iv. Arahan : Jawab empat soalan sahaja. SOALAN ..peneresan/pembersihan kawasan hutan vi. (9) (ii) Mengapakah KDNK per kapita berbeza-beza antara negeri-negeri di Malaysia ? (8) (iii) Jelaskan bagaimana kerajaan dapat mengimbangkan pembangunan antara negeri-negeri di Malaysia. ekosistem hutan dan paya serta habitat semula jadi terganggu-berhijrah ke tempat lain.KLIA.5.SOALAN DAN JAWAPAN KERTAS PEPERIKSAAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA STPM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009 SMK SULTAN IBRAHIM [1] 17000 PASIR MAS. terowong. mencemarkan sumber-sumber air sungai. (a) Jelaskan maksud bandaraya primat (5) (b) Huraikan masalah utama yang dihadapi oleh penduduk bandar raya primat di sebuah negara Asia Tenggara (10) (c) Jelaskan punca-punca utama pencemaran yang terdapat di kawasan bandaraya Primat yang anda pilih (10) 3. merosakkan kawasan tadahan air. 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk (5) (b) Jelaskan kesan lebihan penduduk di sesebuah negara terhadap sumber alam di negara berkenaan.7 KESAN-KESAN PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN TERHADAP PERSEKITARAN FIZIKAL DI MALAYSIA i.tergelongsor apabila hujan lebat iii.penimbusan yang tidak semprna kawasan paya untuk dibina lebih raya/jalan raya. (8) ATAU . (i) Berdasarkan Jadual 1 lukiskan sebuah peta koroplet untuk menunjukkan KDNK perkapita bagi negeri-negeri di Malaysia pada tahun 2000. mengganggu kestabilan cerun.pemushanah kawasan hutan semula jadi dan kawasan tanah tinggi/bukit-hutan yang berfungsu sebagai storan air bawah tanah terganggu-pembinaan lapanagan terbang yang luas. lebuh raya merentasi kawasan hutan dll v.persendirian dan teksi 13. berlakunnya tanah mendap/tenggelam. penarahan dan penebukan dan pemotongan lerenglereng bukit untuk memina lebuh raya. kejadian hakisan dan tanah runtuh.peneresan. dan jambatan ii. (10) (c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membendung Masalah lebih penduduk di sesebuah negara membangun (10) 2.

(a) Namakan lima kawasan estet industri di Malaysia. (a) Penduduk lebihan . (6) SKEMA JAWAPAN. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? ( 5) (b) Jelaskan mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam perlu diusahakan oleh sesebuah negara (10) (c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkabn diri dalam memelihara dan memulihara sumber alam di Malaysia (10) 8 . (5) (b) Huraikan factor-faktor yang mempengaruhi perletakan estet industri di Malaysia (10) (b) Jelaskan sumbangan sektor perundustrian di Malaysia kepada pembanguinan ekonomi Negara Malaysia (10) 6. (12) (iii) Huraikan kesan perkembangan system pertanian lading terhadap persekitaran fizikal di Negara berkenaan. (a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas Asean(AFTA) (3) (ii) Namakan empat Negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal perlaksanaannya (2) (b) Jelaskan faedah-faedah yang diperolehi oleh negara-negara ASEAN hasil daripada perlaksanaan AFTA (10) (c) Huraikan halangan-halangan dan masalah-msalah yang dihapai oleh Negara-negara ASEAN untuk mlaksanakan AFTA (10) 7 . Pilih satu aktiiviti ekonomi sekunder yang dijalankan di kawasan tersebut. Berdasarkan kajian lapangan yang telah dijalankan di satu kawasan. Merujuk kepada negara Malaysia .sumber tidak dapat menampung jumlah penduduk . (10) 4. jelaskan mengapa sistem pertanian ladang berkembang maju di negara tersebut. (8) (c) Jelaskan bagimana aktiviti-aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut menjejaskan kualiti alam sekitar kawasan tersebut. (a) Nyatakan nama kawasan dan kaedah kajian yang telah anda jalankan (5) (b) (i) Huraikan faktor-faktor yang menggalakkan aktiviti tersebut dijalankan di kawasan itu (6) (ii) Bagaimanakah aktiviti ekonomi yang anda pilihmemberi sumbanagan kepada pembangunan sosio ekonomi kawasan setempat. (5) (b) Huraikan mengapa sesetengah hasil perlombongan semakin berkurangan (10) (c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memajukan industri perlombongan di negara ini (10) 5. 1.(i ) Namakan enam tanaman yang biasa ditanam dalam system pertanian ladang di Asia Tenggara (6) (ii) Berdasarkan sebuah negara Asia Tenggara yang anda pilih.: (a) Namakan lima jenis hasil mineral logam dan bukan logam serta lokasi mineral tersebut dilombong.jumlah penduduk melebihb sumber yang ada .

memajukan luar bandar .dari segi saiz .contoh : bangkok (b) Masalah bandar primat .kesesakan .pembuangan sisa kumbahan .kemiskinan (c) Punca pencemaran .buka estet industri .asap kenderaan .kegiatan ekonomi berneza .pembakaran terbuka .contoh Negara membangun – India.memajukan sumber alam 2.membandarkan luar bandar .perundangan – had bilangan anak .membuka bandar baru ATAU .bilangan penduduk .perancang keluarga ..asap kilang . (a) Soalan koroplet (b) Mengapa KDNK berbeza .pembuangan sampa 3.memajukan industri .Setinggan/perumahan .memajukan pendidikan . (a ) Maksud bandaraya primat .aktiviti perniagaan .jumlah penduduk berbeza .daripada bandar kedua besar .sosial .pencemaran air .memodenkan kegiatan pertanian .pencemaran udara .pengangguran . Pakistan china dll (b) Kesan terhadap sumber alam .taraf hidup berbeza .hutan musnah (c) Langkah-langkah membendung lebihan pendudu .kemudahan asas (d) Langkah menyeimbangkan pembangunan .tekanan terhadap tanah .bandar raya berkali-kali ganda besar .

mak mandin .bijih timah .teknologi .modal/pelaburan asing 5 (a) lima estet industri .peningkatan suhu .Tenaga buruh .kaolin .kejenteraan -R&D .Modal .getah .meneroka sumber baru .eksploitasi berlebihan .kepakaran .pasir gudang .teknologi .pencemaran air .hakisan tanah . (a) Lima jenis hasil mineral logan dan bukam loga .teh (b) Mengapa pertanian ladang berkembang maju .kepupusan .Pengurusan (c) Kesan terhadap persekitaran fizikal .kuprum .kopi .lada hitam .koko .pencemaran udar 4.3 (B) (a) Enam jenis tanaman ladang .kepupusan flora dan fauna .arang batu .kos perlombongan meningkat (c) Langkah-langkah memajukan industri perlombongan .permintaan meningkat .emas .pembaziran dalam penggunaan .tidak boleh diperbaharui .kelapa sawit .petaling jaya .prai (b) Faktor yang mempengaruhi perletakan estet industri .petroleum (b) Mengapa hasil perlombong semakin kurang .shah alam .

pasaran luas .masalah pasaran .kejatuhan nilai matawang ..supupaya penggunaan sumber dapat memenuhi generasi kini dan akan datang.dapat dinikmati oleh generasi akan datang . penilaian.pendapatan negara .modal . penggunaan .pendidikan alam sekitar .bagi sesetngah barangan atau produk ASEAN .mengelakkan kepupusan (c) Bagaimana masyarakat dapat memelihara dan memeulihara sumber alam .pembukaan bandar baru 6 (a) Maksud AFTA .kerjasana negara ASEAN .teknologi .memelihara alam sekitar daripada pencemaran – air . tanah .penggunaan berterusan .tanpa pembaziran .pasaran (c) Sumbangan sektor perindustrian . (b) Mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam diusahakan .kempen kesedaran .kesan ekonomi pengganda .bentuk-bentuk perlindungan bagi sesetengah barangan 7 (a) Maksud pengurusan sumber alam .kepakaran .mwngurang dan menghapus tarif dan cuka .buruh .persaingan kerana barangan sama .dalam kontek pasaran serantau /global (b) Faedah daripada AFTA .perdagangan meninglat .saling melengkapi (c) Halangan. impak dan ramalan . cekap dan optima .halangan perlaksanaan AFTA .aktiviti gotong royong .merujuk kepada perancangan.terhadap penggunaan sumber-sumber alam .pemindahan teknologi .peluang pekerjaan .harga barangan murah .udara.tujuan untuk memperkukuh kedudukan ASEAN .secara sistematik.analisis.sumber pendapatan negara .

faktor fizikal .faktor yang menggalakkan aktiviti ekonomi tersebut .kepupusan flora dan fauna .tanah runtuh .pencemaran bau Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 6:52:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI Maklum balas 20 Mei.pencemaran udara .tenaga buruh .mengelak pembaziran . temubual. 2009 PENGURUSAN ALAM SEKITAR .pembangunan infrastruktur .pengangkutan .peningkatan taraf hidup (c) Aktiviti ekonomi memberi kesan terhadap persekitaran fizikal .pencemaran air .infrastruktur .peluang pekerjaan .melapor kepada media massa dan pihak berkuasa 8 (a) Pilih satu kawasan yang sessuai Kaedah kajian – pemerhatian. soal selidik (b) (i) Faktor.modal .pasaran (ii) Sumbangan kepada penduduk ..pendapatan .

.

.

.

Maksud pemanasan global : pemanasan global dikaitkan dengan kenaikan suhu Dunia..pembandaran. proses industri. FENOMENA PENGGURUNAN Merujuk kepada pembesaran saiz gurun yang sedia ada hingga melampau ke kawasan pinggirnya atau proses yang menukarkan sesuautu kawasan yang sebelum ini bukan gurun kepada ciri-ciri gurun yang tandus dan gersang-aitiviti penyahhutanan.1. ragutan berlebihan. Lapisan ini bertindak Membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapu memerangkap bahangan Bumi dari keluar 2. perlombongan.pembukaan tanah. Kenaikan suhu dunia Dikaitkan dengan aktiiviti manusia yang mengganggu keseimbangan Sistem-sistem bumi khususnya sistem atmosfera. 2. FENOMENA KEMEROSOTAN ALAM ALAM SEKITAR i. PENIPISAN LAPISAN OZON Ozon semakin nipis disebabkan oleh CFC dan gas halon yang dibebaskan keudara Oleh aktiviti manusia 2.1. membentuk Satu kubah atau lapisan yang menyelimutiruang atmosfera. pertanian insentif 2. SEBAB-SEBAB PEMANASAN GLOBAL 2. sisa bandaran pembakaran terbuka .0.penternakan. kenderaan.0. pembangunan elektrik hidro ii.3.1.0. perindustrian. . KONSEP PEMANASAN GLOBAL 1. Pencemaran udara dan jerebu Punca : pembakaran bahan api. KESAN RUMAH HIJAU Bahan-bahan pencemar terutamanya karbon dioksida dan metana. pelancongan. PENYAHHUTANAN DAN KEPELBAGAIAN DIVERSITI Aktiviti pentahhutanan juga menyebabkan kepanasan global 3.2. Pencemaran sumber air Punca : pertanian. Dunia dikatakan semakin hari semakin panas.2. pengangkutan.

pemulharan sistem saluran 4.peneresan bukit . forum. pembangunan negara yang berterusan untuk kesejahteraan rakyat untuk generasi kini dan akan datang ii. PEMBANGUNAN LESTARI DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR 4.JAS hari alam sekitar dunia .pameran.2. penguatkuasaan undang-undang. pendidikan alam sekitar dan kempen kesedaran . sektor pertaniam.1.3.pencemaran udara.3. membaiki sistem pengagihan dan pengurusan ier serta kempem kesedaran vi. buletin. 4. mempertingkatkan R&D dan teknologi seperti teknologi kitar semula . merawat air yang telah tercemar iv. memajukan sumber-sumber air alternatif v.1.kurangkan penggunan CFC ii. oerdinan lalulintas 1958-asap kenderaan 4. amalan pengurusan yang strategik .mengawal pemanasan.merawat air kumbahan . hujan asid.1.kempen kesedaran. kempen penghijauan bumi. membuat penelitian dan pengkajian awal ii. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI MASALAH KEMEROSOTAN SUMBER AIR i. prinsip pembangunan yang mengadunkan pemeliharaan dan pemuliharaan agar kesejahteraan hidup boleh dinikmati oleh semua penduduk 4. mengawal aktiviti pembalakan dan penyahutanan iii.penghutanan semula .2.seminar. perlaksanaan undang-undang iii.menepatkan zon industri . dasar perhutanan negara 1984 iv. merawat sumber-sumber air yang telah tercemar dan kitar semula iv. penerbitan dll . akta kerajaan tempatan-cerobong asap vi. PENGURUSAN SUMBER AIR 4. LANGKAH BUKAN PERUNDANGAN i. keatas persekitaran.2.3.mengawal air.0.mereka yang menmarkan sumber air ii.mengawal sumber biologi. LANGKAH PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 4.pendidikan tidak formal. LANGKAH PERUNDANGAN i.2.majalah. risalah. akta kualiti alam sekitar 1974 ii.terapkan dalam krikulum-kajian tempatan dan geografi . kempen cintai sungai kita dll 4.2. akta jalan parit dan bangunan-pencemaran air v. gotong royong. MAKSUD PEMBANGUNAN LESTARI i.NGO.pendidikan formal.Kesan : kesan keatas manusia. akta pemuliharaan tanah (bahagian iii) iii.mencegah hakisan. LANGKAH-LANGKAH PENGURUSAN SUMBER AIR i.

buruh asing atau tempatan iii. peluang pekerjaan yang sangat luas di bandar. Tenaga buruh yang cukup.kemudahan pengangkutan. Bincangkan punca-punca migrasi luar bandar ke bandar masih berlaku di kebanyakan negaranegara Asia Tenggara. Bahan mentah yang mudah didapati sama ada tempatan atau import – untuk pembuatan kereta dll v. 2009 LATIHAN ULANGKAJI SIRI 2 SIRI LATIHAN 2 GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA 1.khususnya dari negara jepun dalam inbdustri kereta iv. Jelaskan mengapakah industri berat terus berkembang di Malaysia(8M) Sebab-sebab industri berat berkembang di Malaysia : i. hiburan-menjadi tarikan penduduk luar bandar untuk menikmati kemudahan-kemudahan tersebut 2. Faktor Tolakan : i. melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi yang hanya terdapat di bandar-bandar utama iii. pelbagai kemudahan sosial yang terdapat di bandar.tiada peluang pekerjaan.menumpukan kepada sektor perindustrian sebagai punca utama KDNK negara – mengurangkan kebergantungan kepada sektor pertanian sebagai pendapatan utama negara ii.bawa bahan mentah masuk.perindustrian. Modal yang cukup. Huraikan masalah-msalah alam sekitar fizikal yang berlaku akibat proses urbanisasi di sebuah . perdagangan dan perniagaan ii. mudah eksport 3. meningkatkan kerjasama mengawal perairan ASEAN vi. Pelabuhan/pengangkutan yang baik .v. pekhidmatan. Faktor Tarikan: i.peluang pekerjaan di luar bandar sangat terhad.hanya sektor pertanian semata-mata. kemudahan rekreasi. Pemindahan tekonologi dari negara maju. tanggungan ramai-mencari peluang untuk meningkatkan taraf hidup di bandar – pendapatan yang lebih tinggi di bandar. Dasar kerajaan. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dari luar bandar ke bandar di Asia Tenggara. (8m) Jawapan. kemiskinan di luar bandar – pendapatan sedikit.dalam pelbagai sektor. ii. kempen dan pendididkan alam sekitar Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 7:13:00 PM 1 Komen Links to this post Cari Label PENGURUSAN ALAM SEKITAR Maklum balas 19 Mei. pengangguran di luar bandar.modal tempatan atau asing vi.

pertambahan beban kerajaan.(9M) Bandar yang dipilih : Kuala Lumpur. pencemaran air – pembuangan sisa domestik. puncak yang sempit/tajam. kemiskinan meningkat-penduduk ramai sumber berkurangan seperti tanah tidak dapt menampung penduduk yang ramai iii. bangunan bercermin.SOALAN LATIHAN ULANGKAJI LATIHAN ULANGKAJI PERTENGAHAN TAHUN SOALAN-SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN Soalan 1 a.kerana tumpuan ke bandar besar-masalah setinggan-dan masalah sosial lain vi. taraf pendidikan rendah.longkang. kesihatan perlu disediakan dengan banyak iv. Filipina b. kurang peluang pekerjaan-pengangguran di kalangan penduduk v. pencemaran udara/jerebu.hakisan tanih/tanih runtuh Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 6:00:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI Maklum balas 15 Mei. hotel ke dalam sungai—sungai tercemar. cerun yang cekung. Masalah alam sekitar disebabkan oleh urbanisasi: i. industri.pulau haba iii.penduduk muda dan dewasa tidak seimbang/penduduk muda tinggi iv. 2009 SOALAN .indonesia ii. gas-gas karbon dioksida. contoh negara.perluasan kawasan pinggir bandar untuk membina petempatan yang tidak mencukupi di tanah tinggi.penduduk muda ramai. tapak yang lebar. hidupan akuatik terancam iv.asap kenderaan. kaki bukit. lereng bukit secara tidak terancang. banjir kilat. tahap pembangunan rendah terdapat dinegara membangun-contoh negara Indonesia.bandar metropolitan di Asia Tenggara.-Permukaan berturap. air larian masuk ke dalam parit dan longkang dengan cepat. Ciri-ciri demografi sebuah negara yang mempunyai piramid penduduk jenis progresif i.banjir kilat ii. kesesakan bandar.parit dan longkang tersumbat. parit dan sungai tidak dapat menampung jumlah hujan yang banyak pada satu-satu masa.kadar kematian tinggi.pemanasan setempat. hakisan tanih/tanih runtuh.kadar buta huruf tinggi-kadar kiciran meningkat-menghalang . retoran. jangka hayat pendek iii. asap kilang mencemarkan udara kawasan bandar v. ciri-ciri jantina. kadar kelahiran tinggi ii.kemudahan pendidikan.seimbang v. pulau haba. karbon monoksida. bangunan konkrit.asap kenderaan. Masalah kependudukan negara membangun di Asia tenggara i.pantulan haba matahari.

memusnahkan rantaian dan siratan makanan.bentuk inovasi teknologi pertanian di sebuah negara Asia Pasifik i. Bentuk. pembinaan kemudahan asas seperti sekolah dan hospital. sungai.akuatik. langkah-langkah mengatasi i.pembajaan kurang cekap iii.pembajakan dan pembukaan ladang vi. meningktkan pendapatan penduduk desa.hidrophonik. titisan. racun serangga kedalam ekosistem sawah padi. bahan penggalak iv. program kawalan penduduk. i.meningkat taraf hidup petani b. Contoh negara : Malaysia ii. menabur benih iii. Kesan penggunaan inovasi teknologi pertanian terhadap alam sekitar. dll vi.empangan.mengurangkan import makanan . penyelidikan dan pembangunan. pembiak-baik baka . racun rumpai. tanih hilang kesuburan kerana penggunan jentera – tanah diguna dengan intensif. teknik moden. memperkenalkan teknik moden dalam pertanian-meningkatkan hasil pertanian.kos tinggi dalam inovasi teknologi pertaanian-petani tidak mampu dan tanah tidak diusahakan v. taraf hidup rendah-pendapatan rendak ix. Rancangan bumi hijau . perubahan lanskap/tanah runtuh. dll Soalan 3 . perubahan suhu mikro-semasa perubahan kawasan hutan menjadi kawasan pertanian vii. tasik dan kolam ii.memaksimumkan penggunaan tanah . perseolahan pecrmua. penggunaan bahan kimia dalam pertanian.oleh MARDI. tanah terbiar. alat torehan.. renjisan vii. PORIM. RRIM dll c.jentera pembajak.pembangunan vii.tinggikan taraf hidup iii.sisa lebihan baja kimia. bijih benih.untuk keperluan sendiri . perkhidmatan-tingkatkan pendpatan penduduk. cepat masak.kurangkan migrasi desa v. tali air. tahan penyakit dll v.usaha meningkatkan hasil pengeluaran pertanian .mengurangkan kebergantungan kepada sumber makanan luar . penuai. racun serangga. dll c. kekurangan makanan-kebuluran/makanan tidak mencukupi viii. klon bermutu tinggi.perancangan keluarga ii. mewajibkan kanak-kanak bersekolah-galakkan melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi-untuk tenaga mah Soalan 2 a. penjenteraan pertanian. sistem pengairan. menyediakan banyak peluang pekerjaan-pelbagaikan kegiatan ekonomi-perindustrian. dll iv. daratan-disebabkan oleh bahan kimia iv. pencemaran air.

memajukan industri pelancongan.Hong Gay.kenyir. pelabuhan. mengubah ciri aliran sungai. dll c. batu arang iv.rabgkaian pengagkutan.duyung. mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru/bandar baru vii. Gas asli. sulfur dioksida dan bahan hidrokarbon. klang dll vi. pendapatan eksport.menggerudi. mempelbagaikan kegiatan ekonomi/. lebuh raya. dll v. Negara yang dipilih. pembangunan infrastruktur (jalanraya/bekalan elektrik dll kemudahan) vi. mewujudkan lanskap gersang. membersih iv. pengaruh pembinaan estet industri terhadap sosio ekonomi negara-negara asia tenggara i. petroleum ii. palstik.kawasan pembakaran kayu arang vi.cat. mengangkut. baja. peningkatan kemudahan asas. industri membersih petroleum iii. Tenaga suria-langkawi b.gas asli cecair.tinggalan lombong telerang-menyukarkan tebus guna tanah iii. mengurangkan migrasi penduduk dari kawasan mundur ke kawasan maju iii. memudahkan perindahan tenaga buruh mahir v.eningkatkan taraf hidup Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 9:24:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI . memaju dan menyeimbangkan pembangunan ekonomi kawasan-antara kawasan maju dan kawasan mundur ii. luar pantai terengganu iii.kebocoran paip dan tumpahan minyak ii.pembinaan empangan hidro elektrik vi.karbon monoksida. peranan sumber tenaga kepada pembangunan ekonomi negara i. peluang pekerjaan.Malaysia Jenis dan lokasi sumber tenaga i. pembekalan sumber tenaga untuk domestik. implikasi pengeluaran sumber ke atas alam sekitar i. pencemaran air laut. keretapi lebih raya dll v. memusnahkan ekosistem/habitat flora dan fauna-pembinaan hidro eklektrik hidro v. sisa peroleum/gas dll iv. dll Soalan 4 a.kawasan tasik hidro elektrik viii. Petroleum.vietnam.a.pembakaran arang batu. Elektrik hidro. Tenaga biomas.luar pantai terengganu ii. Arang batu. sungai dan air bawah tanah. pencemaran udara. mendapat faedah ekonomi hidangan(bahan mentah/hasil eksport) iv. bahan mentah kepada industri berasaskan petro kimia.

Maklum balas 02 Mei. 2009 INTERAKSI ANTARA KAWASAN .

cepat dan rapat. KONSEP LIBERALISASI EKONOMI Liberalisasi ialah dasar pasaran bebas yang memberikan peluang kepada sesiapa sahaja termasuk pemodal-pemodal asing memasuki dan menguasai pasaran sesebuah negara tanpa batas Persaingan pasaran dan ekonomi akan menjadi terbuka dan bebas. Liberalisasi ekonomi bergantung sepenuhnya bergantung kepada kuasa pasaran iaitu permintaan dan penawaran .0. Pantas.0. KONSEP GLOBALISASI Merujuk kepada sempadan ekonomi negara-negara di dunia yang semakin runtuh Dan seluruh dunia menjadi satu unit yang boleh dihubungkan dengan mudah. Keadaan saling melengkapi ini wujud apabila kekurangan dalam sesebuah negara akan ditambpung oleh kelebihan yang ada di negara lain dan Akhirnya kemajuan akan dapat dinikmati bersama. 2.1. KONSEP KEBERGANTUNGAN Setiap negara perlu bergantung di antara satu sama lain demi mewujudkan keadaan saling melengkapi agar pembangunan sosio ekonomi negara yang terlibat lebih pantas berkembang. Globalisasi juga dikenali sebagai dunia tanpa sempadan 2.0. Aliran keluar masuk modal dan perdagangan tidak boleh dikawal dan disekat oleh kerajaan.

0. di Canbera. menggalakkan pemindahan tenaga mahir dan kepakaran 5.3. masalah politik yang tidak stabil c. KESAN-KESAN POSITIF GLOBALISASI EKONOMI KE ATAS NEGARA ASIA PASIFIK i. Jepun. teknologi. pemghapusan sekatan tarif . sikap kepentingan diri melebihi kepentingan serantau . perkongsian teknologi. pengahapusan subsidi. memperluaskan pasaran iv. China. R&D. Hong Kong. KEPENTINGAN SALING DIANTARA NEGARA i.0. Korea Selatan. perluasan saiz pasaran c. pnghapusan skim keutamaan perdagangan. Mexico) c. tekanan ekonomi dan bebanan kepada golongan miskin. berkongsi teknologi dan kepakaran iii. perkhidmatan dan lain-lain Sebagai contoh pengahpusan dasar perlindungan. pasaran barangan. perdagangan di antara negara b.0.0. perniagaan. Kepentingan kerjasama dalam APEC a.kejatuhan nilai mata wang iii. pembangunan sumber alam yang lestari iv. pengalran buruh dan tenaga pakar f. menggalakkan pemindahan teknologi kepakaran dan R&D iii. Papua New Guinea dan Chile iii. 3 anggota AFTA (AS. saling menjaga alam sekitar 7. pengahpusan dasar kawasan modal terpilih dan lain-Lain yang bertentangan dengan dasar pasaran bebas. serangan spekulator. KERJASAMA ANTARA KAWASAN : APEC i. berkongsi sumber alam dan tenaga ii. perkongsian plaburan modal dan kewangan e.pengapusan hak dan keistimewaansumsidi kepada golongan miskin iv. 10 negara ASEAN b. menyebabkan berlakunya kegawatan ekonomi. 4. Masalah dalam kerjasama APEC a. berkongsi modal v. berkongsi tenaga buruh vi. berkongsi pasaran dan perdagangan iv.0. KESAN NEGATIF i.penarikan keluar modal asing ii. jurang ekonomi di antara negara anggota b. menambahkan keupayaan modal dalam negara ii. dan inovasi baru d. pengaliran dan pemilikan modal. NZ dan Australia d. APEC : kerjasama ekonomi asia pasifik ditubuhkan pada 1989 . KONSEP DEREGULASI EKONOMI Merupakan dasar penghapusan segala peraturan dan sekatan ekonomi yang diamalkan oleh sesbuah negara yang selama ini mengahalang aktiviti perdagangan. kekurangan teknologi dan kepakaran d. Australia ii. Kanada. Taiwan. Negara Anggota : 18 buah negara a. penjajahan baru dalam bentuk penjajahan ekonomi-terlalu bergantung kepada negara maju 6.

masalah politik. pengaliran buruh dan tenaga pakar v. kepulauan riau b.penduduk jarang. masalah opasaran terhad. petukaran rancangan tv d. perkongsian teknologi.0. perluasan saiz pasaran c. penjagaan alam sekitar iv. kerjasama sektor perhutananf.transborneo.pulau langkawi. feri pulau langkawi ke pulau phuket dan acheh c. perkongsian pelaburan modal dan kewanagan e. pembangunan sektor telekomunikasi. Halangan dalam kerjasama ASEAN a. perkongsian teknologi . saling melengkapi dalam aspek bahan mentah. EAGA-BIMP iii. kejatuhan nila mata wang c. persaingan sesama negara pengeluar. masalah teknologi dan kepakaran yang rendah d. mempercepatkan pembangunan sumber alam di kawsan yang terbabait b. masalah fizikal. perluasan pasaran dan perdagangan c. pulau batu puith.0. perkongsian pelaburan modal d. R&D.tuntutan bertindih. Kepentingan dan saling bergantung menerusia kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN a. KONSEP SEGITIGA PERTUMBUHAN : merujuk kepada kerjasama ekonomi pada kawasan yang lebih kecil di dalam wilayah asean melibatkan tiga tiga atau empat buah negara yang berjiran/sempadan ii. IMT-GT. kuasa beli endah . R&D. dan inovasi baru d. thailand ii. pengaliran tenaga buruh dan kepkaran g.8.bergunung ganang.bentuk muka bumi. kuasa beli pasaran tidak sama 9. pembangunan sektor pertanian dan perikanane. ASEAN : Pertubuhan negara-negara Asia Tenggara di tubuhkan pada tahun 1967 di bangkok.barangan yang sama b. kegawatan ekonomi serantau-menjejaskan nilai matawang-banyak projek dirancang dibatalkan b. link kedua. sukar memajukan infrastrukturjalanraya. lebih raya c. pembangunan sektor pelancongan. miskin. Rancangan pembangunan ekonomi Segitiga Petumbuhan a. berpulau. Negara anggota : semua 10 buah negara asia tenggara iii. KERJASAMA EKONOMI SERANTAU : SEGI TIGA PERTUMBUHAN ASEAN i. ancaman lanun dari filipina e.internet asean. Kerjasama dalam ASEAN : a. kerjasama infrastruktur fizikal g. KAWASAN SEGITIGA PERTUMBUHAN : IMS-GT. perdagangan antara negara ASEAN b. pembangunan sektor pengangkutan. Masalah-masalah dalam kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN a. pembangunan sektor perindustrian iv. KERJASAMA SERANTAU : ASEAN i. pulau phuket. dan inovasi baru e. pengkhususan pengeluaran dan perkhidmatan f.

rondaan dan kawal selia mengesan pencemaran laut ASEAN PERCUBAAN STPM KELANTAN SOALAN 7 DAN 8 7. menubuhkan pasuakan memeadam api ASEAN iii.KERJASAMA ASEAN DALAM KONTEK ALAM SEKITAR i.1. a) Namakan 10 buah Negara anggota ASEAN.2.10.KERJASAMA MELINDUNGI ALAM SEKITAR 10. menangani kes jerebu 1997 ii.0. menjamin keberterusan pembangunan iv. menjamin sumber-sumber alam sekitar agar ada dan berterusan ii. [ 5 ] Negara ASEAN Malaysia Indonesia Filipina Thailand Myanmar Kemboja Vietnam Negara ASEAN Brunei Darul Salam Laos Singapura . memperkukuh hubungan antara negara 10.KEPENTINGAN KERJASAMA DALAM KONTEK ALAM SEKITAR i. kerjasama penjagaan selat melaka iv. mengurangkan risiko alam sekitar iii.

Pengkhususan. [ 10 ] Isi Utama c1. Bekalan Buruh b9. • Harga kompetatif • Ekonomi berskala • Setiap Negara mengeluarkan satu produk.Maksimum 5 markah b) Huraikan mengapa kerjasama ekonomi ASEAN diperlukan [ 10 ] Isi Utama b1. Kecekapan ekonomi. 2 2 2 2 b6. • Kerjasama dengan blok ekonomi dunia • EC. .1 negara untuk 1/2 markah. Daya saing. Jumlah 2 2 2 2 10 c) Huraikan kesan positif penglibatan ASEAN dalam globalisasi ekonomi. • Syarikat Multinasioanal • Pemindahan teknologi. b4. • Pelaburan silang • Menambah modal Negara. Pelaburan. • R&D • Pasaran luas. • Produk lebih berkualiti. b3. Perdagangan bebas Huraian • Terbuka • Tanpa sekatan • Tariff yang rendah Markah 2 . NAFTA dan AFTA • Menggalakkan pelaburan asing. Bahan mentah. b5. b7. • Meningkatkan KDNK • Perkongsian kepakaran • Buruh murah/ ramai • Banyak bahan mentah • Mudah diperolehi Pilih mana-mana 5 x 2 markah Markah 2 b2. Teknologi. Pasaran. Huraian • Kepelbagaian aktiviti ekonomi • Perdagangan antara Negara ASEAN dan lain-lain Negara. Penyertaan dalam ekonomi dunia. b8.Catatan : .

• Eksport/ import mudah • Tanpa dasar perlindungan c2. Perluasan pasaran. • Dengan banyak Negara • Meningkatkan pendapatan. • KDNK meningkat. • Kepelbagaian pilihan produk berkualiti. • Harga murah • Meningkatkan produktiviti • Penjimatan kos latihan • Pengeluaran yang cekap • Berdaya saing • Produk yang kompetatif • Produk berkualiti • Pengkhususan • Harga Markah maksimum Pilih mana-mana 5 x 2 markah
8.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5]

2

c3. Pemindahan teknologi.

2

c4. Peningkatan kualiti produk c5. Menggalakkan persaingan. Jumlah

2 2

10

( 1) Pemanasan global ialah kenaikan suhu dunia, akibat dari aktiviti-aktiviti manusia (1) yang mengganggu keseimbangan sistem- sistem bumi, khususnya sistem (1) atmosfera. Berlaku juga ketidakseimbangan dalam bajet haba iaitu input haba (1) yang diterima oleh sistem bumi lebih besar dari outputnya.Pemanasan global (1) disebabkan oleh dua eleman penting iaitu kesan rumah hijau dan penipisan ozon
(b) Huraikan punca-punca yang menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global [10]

ISI UTAMA B1) Kebakaran hutan

HURAIAN DAN CONTOH MARKAH • Asap dan habuk dari kebakaran menyelimuti 2 atmosfera yang memerangkap bahangan bumi • Hutan secara semulajadi akibat dari panahan petir dan sebagaimana. • -Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan • Menyebabkan lebihan gas karbon dioksida di 2 dalam udara. • Cahaya matahari terus ke permukaan bumi tanpa di tapis oleh daun-daun • Perlepasan asap kenderaan yang mengandungi • bahan-bahan pencemar seperti karbon dioksida dan sulphur terutamanya di bandar-bandar besar. • Perlepasan asap-asap kilang yang mengandungi

B2)Pembalakan danpenyahutanan

B3) Perlepasan Asap kenderaan

2

B4)Perlepasan Asap-asap Industri/kilang

2

B5) aktiviti pembakaran terbuka

• Pelbagai bahan pencemar menyumbang kepada punca kejadian pencemaran udara dan jerebu. Seperti kilang-kilang memproses getah kelapa sawit yang banyak membebaskan karbondioksida dan manoksida • Pembakaran terbuka ditapak-tapak pelupusan2 sampah,tapak-tapak pertanian memangkinkan lagi pencemaran udara dan jerebu. • -pembakaran jerami di Dataran Kedah Perlis selepas musim menuai JUMLAH MAKSIMUM 10

(c) Jelaskan langkah –langkah yang boleh dimainkan oleh orang ramai dalam membantu mengatasi fenomena pemanasan global. [10] ISI UTAMA C1) mematuhi peraturan atau undang-undang alam sekitar HURAIAN • Tidak melakukan kerosakkan atau kemusnahan terhadap alam sekitar. • Mematuhi peraturan-peraturan dan akta-akta alam sekitar seperti Akta kualiti alam MARKAH 2

sekitar 1974 C2) menyertai kempen kesedaran • Menghadiri kempen-kempen yang dianjurkan samada oleh pihak kerajaan atau NGO 2

• Menyebarkan maklumat tentang kaedah dan kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat umum C3) menyertai Menjadi ahli kepada mana-mana NGO seperti NGO Persatuan Pencinta Alam, Persatuan Pengguna, SAM. C4) mendapatkan • Mendapatkan pendidikan formal tentang pendidikan formal alam sekitar seperti di sekolah-sekolah mengenai alam melalui mata pelajaran geografi. sekitar. • Mengikuti kursus secara formal di peringkat universiti seperti UKM,UPM,UNIMAS dan sebagainya. C5) menggunakan • Menggunakan sumber alam secara harmoni. sumber alam secara berhemah • Mengambil kira kesan penerokaan atau penggunaan masyarakat terhadap alam sekitar. C6) kitar semula • Orang ramai perlu melibatkan diri dalam program kitar semula • Memahami kepentingan dan kaedah kitar semula • seperti kitar semula surat khabar lama supaya proses penebangan pokok dapat dikurangkan • Setiap negara perlu memberi kerjasama dalam usaha menangani masalah pemanasan global dengan mematuhi ketetapan antarabangsa. • Persidangan RIO. Dll Jumlah markah maksimum Mana-mana 5 isi x 2 markah
Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 3:01:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SOALAN PERCUBAAN KELANTAN 2010

2

2

2

2

C7) Kerjasama antarabangsa

2

10

Maklum balas

PERCUBAAN STPM KELANTAN
SOALAN 7 DAN 8

2 2 2 2 b6. [ 5 ] Negara ASEAN Malaysia Indonesia Filipina Thailand Myanmar Kemboja Vietnam Catatan : Negara ASEAN Brunei Darul Salam Laos Singapura . • Harga kompetatif • Ekonomi berskala • Setiap Negara mengeluarkan satu produk. Pengkhususan. • Pelaburan silang • Menambah modal Negara. Kecekapan ekonomi.7. Huraian Kepelbagaian aktiviti ekonomi • Perdagangan antara Negara ASEAN dan lain-lain Negara. . Teknologi. b4. Bekalan Buruh b9. Penyertaan dalam ekonomi dunia. Pasaran. • Produk lebih berkualiti. • Meningkatkan KDNK • Perkongsian kepakaran • Buruh murah/ ramai • Banyak bahan mentah • Mudah diperolehi Pilih mana-mana 5 x 2 markah • Markah 2 b2. • Kerjasama dengan blok ekonomi dunia • EC. • R&D • Pasaran luas. a) Namakan 10 buah Negara anggota ASEAN. Daya saing. Pelaburan.Maksimum 5 markah b) Huraikan mengapa kerjasama ekonomi ASEAN diperlukan [ 10 ] Isi Utama b1. b8. NAFTA dan AFTA • Menggalakkan pelaburan asing. b5.1 negara untuk 1/2 markah. b7. b3. • Syarikat Multinasioanal • Pemindahan teknologi. Bahan mentah. Jumlah 2 2 2 2 10 .

2 c4. Perluasan pasaran.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5] Markah 2 2 c3. Jumlah 2 2 10 ( 1) Pemanasan global ialah kenaikan suhu dunia.c) Huraikan kesan positif penglibatan ASEAN dalam globalisasi ekonomi. Peningkatan kualiti produk c5. Menggalakkan persaingan. Pemindahan teknologi.sistem bumi. [ 10 ] Isi Utama c1. Perdagangan bebas Huraian • Terbuka • Tanpa sekatan • Tariff yang rendah • Eksport/ import mudah • Tanpa dasar perlindungan c2. akibat dari aktiviti-aktiviti manusia (1) yang mengganggu keseimbangan sistem. • Kepelbagaian pilihan produk berkualiti. khususnya sistem (1) atmosfera. • Harga murah • Meningkatkan produktiviti • Penjimatan kos latihan • Pengeluaran yang cekap • Berdaya saing • Produk yang kompetatif • Produk berkualiti • Pengkhususan • Harga Markah maksimum Pilih mana-mana 5 x 2 markah 8. Berlaku juga ketidakseimbangan dalam bajet haba iaitu input haba . • Dengan banyak Negara • Meningkatkan pendapatan. • KDNK meningkat.

(1) yang diterima oleh sistem bumi lebih besar dari outputnya. • Cahaya matahari terus ke permukaan bumi tanpa di tapis oleh daun-daun • Perlepasan asap kenderaan yang mengandungi • bahan-bahan pencemar seperti karbon dioksida dan sulphur terutamanya di bandar-bandar besar. • -pembakaran jerami di Dataran Kedah Perlis selepas musim menuai . Seperti kilang-kilang memproses getah kelapa sawit yang banyak membebaskan karbondioksida dan manoksida • Pembakaran terbuka ditapak-tapak pelupusan2 sampah.tapak-tapak pertanian memangkinkan lagi pencemaran udara dan jerebu. • -Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan • Menyebabkan lebihan gas karbon dioksida di 2 dalam udara.Pemanasan global (1) disebabkan oleh dua eleman penting iaitu kesan rumah hijau dan penipisan ozon (b) Huraikan punca-punca yang menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global [10] ISI UTAMA B1) Kebakaran hutan HURAIAN DAN CONTOH MARKAH • Asap dan habuk dari kebakaran menyelimuti 2 atmosfera yang memerangkap bahangan bumi • Hutan secara semulajadi akibat dari panahan petir dan sebagaimana. • Perlepasan asap-asap kilang yang mengandungi B2)Pembalakan danpenyahutanan B3) Perlepasan Asap kenderaan 2 B4)Perlepasan Asap-asap Industri/kilang 2 B5) aktiviti pembakaran terbuka • Pelbagai bahan pencemar menyumbang kepada punca kejadian pencemaran udara dan jerebu.

UPM. MARKAH 2 C2) menyertai kempen kesedaran • Mematuhi peraturan-peraturan dan akta-akta alam sekitar seperti Akta kualiti alam sekitar 1974 2 • Menghadiri kempen-kempen yang dianjurkan samada oleh pihak kerajaan atau NGO • Menyebarkan maklumat tentang kaedah dan kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat umum C3) menyertai Menjadi ahli kepada mana-mana NGO seperti NGO Persatuan Pencinta Alam. Persatuan Pengguna. SAM. • Mengikuti kursus secara formal di peringkat universiti seperti UKM. sumber alam secara berhemah • Mengambil kira kesan penerokaan atau penggunaan masyarakat terhadap alam sekitar.UNIMAS dan sebagainya.JUMLAH MAKSIMUM 10 (c) Jelaskan langkah –langkah yang boleh dimainkan oleh orang ramai dalam membantu mengatasi fenomena pemanasan global. [10] ISI UTAMA C1) mematuhi peraturan atau undang-undang alam sekitar HURAIAN • Tidak melakukan kerosakkan atau kemusnahan terhadap alam sekitar. 2 2 2 2 C7) Kerjasama antarabangsa 2 . C5) menggunakan • Menggunakan sumber alam secara harmoni. C6) kitar semula • Orang ramai perlu melibatkan diri dalam program kitar semula • Memahami kepentingan dan kaedah kitar semula • seperti kitar semula surat khabar lama supaya proses penebangan pokok dapat dikurangkan • Setiap negara perlu memberi kerjasama dalam usaha menangani masalah pemanasan global dengan mematuhi ketetapan antarabangsa. C4) mendapatkan • Mendapatkan pendidikan formal tentang pendidikan formal alam sekitar seperti di sekolah-sekolah mengenai alam melalui mata pelajaran geografi. sekitar.

. Jelaskan proses-proses yang terlibat dalam kitar hidrologi. Jelaskan bagaimana gangguan terhadap imbangan air mempengaruhi alam sekitar fizikal. b. Lukis dan labelkan rajah kitaran hidrologi.• Persidangan RIO. a. a. Jelaskan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kekurangan sumber air. Dll Jumlah markah maksimum Mana-mana 5 isi x 2 markah 10 Soalan Popular Sistem Hidrologi (2008) 1. Apakah maksud imbangan air. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi imbangan air tanih. c. c. Nyatakan proses mendatar dalam kitar hidrologi. c. c. b. b. 4. a. 3. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan. b. 2. Bagaimana gangguan terhadap kitar air boleh mempengaruhi aktiviti manusia. Jelaskan pengaruh manusia terhadap kitaran hidrologi di kawasan tropika lembap. a. Bandingkan makna sejat peluhan potensi dan sejat peluhan sebenar. Apakah yang terjadi pada air hujan semasa menurun ke permukaan tanah dan atas permukaan tanah.

Huraikan bagaimana air bawah tanah boleh dikembalikan ke ruangan atmosfera di kawasan daratan. Proses penukaran cecair kepada wap air (gas). [5 markah] Pemindahan wap secara mendatar merupakan satu mekanisme yang berfungsi untuk menyeimbangkan kelembapan di atmosfera kerana wujudnya kawasan berlebihan dan kawasan yang berkurangan lembapan. Nyatakan faktor-faktor mempengaruhi peningkatan kadar resapan dan larian air permukaan.5. 8. Nyatakan langkah-langkah sesuai menghadapi kemarau. Terangkan proses-proses menegak dalam kitaran hidrologi. Apakah maksud infiltrasi dan perkolasi. Jelaskan kesan-kesan penggunaan air dalam tanah secara berlebihan. b. Cadangkan beberapa langkah untuk mengatasi masalah sumber air semula jadi yang terjejas. Nyatakan faktor yang mempengaruhi kapasiti infiltrasi. b. 11. a. b. gangguan atmosfera dan kegiatan manusia boleh menyebabkan kejadian kemarau. a. c. Bagaimana proses perkolasi boleh membentuk pelbagai jenis tanih di kawasan tropika lembap. 2008 • 1. Terangkan makna imbangan air sedunia. c. Huraikan pemindahan wap secara mendatar. 9. 2. a. [10 markah] Proses-proses menegak dalam kitaran hidrologi ialah : · Proses sejatan. Pemindahan wap secara mendatar berlaku di antara satu garis lintang ke satu garis lintang yang lain. Bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi menyebabkan pencemaran air. Huraikan kesan-kesan kemarau ke atas alam sekitar dan manusia. APRIL 1. b. c. . b. b. c. Ia memerlukan tenaga haba dari pancaran matahari atau sinaran bumi. Manakala kawasan yang berkurangan lembapan di atmosfera adalah di kawasan 20o dan 40o U/S dan 60o U/S hingga ke kutub utara dan kutub selatan. Huraikan bagaimana faktor geomorfologi. 7. Apakah dimaksudkan dengan pencemaran air. a. Bagaimana kegiatan manusia boleh menjejaskan sumber air semula jadi. c. a. Kawasan yang sering mengalami kelembapan atmosfera yang berlebihan adalah sekitar garisan khatulistiwa dan sekitar garis lintang 40o dan 60o U/S. Huraikan peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi. a. Bagaimana manusia mengeksploitasi sumber air. Huraikan langkah-langkah untuk memelihara kualiti sumber air dalam tanah. c. c. Posted by smkrantaupanjang at 9:54 PM 0 comments Links to this post Labels: Ndy/gkss/smkrp/08 TUESDAY. Jelaskan kesan sumber air semula jadi yang terjejas kepada kehidupan manusia. 10. Terangkan bagaimana manusia mempengaruhi kadar sejatan semula jadi. Jelaskan kepentingan air dalam tanah. 6. a. Huraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran air. b.

[5 markah] Proses yang terjadi semasa air hujan jatuh ke permukaan tanah : · Titisan hujan yang jatuh ke permukaan tanah dianggap sebagai satu pukulan kecil ke atas tanah. · Proses transpirasi. [10 markah] Lima proses menegak dalam kitaran hidrologi ialah : · Sejatan · Sejat peluhan · Kerpasan · Aliran Batang · Resapan · Pemejalwapan (Sublimasi) 4. · Proses infiltrasi. Jelaskan lima proses menegak dalam kitaran hidrologi. · Aliran lumpur akan menutup liang tanah di bahagian permukaan menyebabkan titisan hujan tidak boleh menyusup masuk. Keadaan ini dinamakan sebagai lampau-tepu. 5. Daun-daun litupan bumi hilang air dalam bentuk wap air dari stoma daun.· Proses pemeluwapan. 7. Apabila wap air sampai ke garis tepu. 3. Keupayaan air masuk ke dalam lapisan tanah membentuk air bawah tanah. · Air yang tidak menyusup masuk akan bergerak mengikut graviti sebagai air larian permukaan. · Proses kerpasan. persekitaran yang sejuk menyebabkan wap air membebaskan haba pendam untuk membentuk titik-titik air lalu membentuk awan. · Pukulan air yang dihasilkan oleh tenaga keupayaan dan kinetik ini akan memecahkan tanah kepada partikel yang lebih kecil. Partikel ini kemudiannya mengalir sebagai aliran lumpur. Terangkan proses yang terjadi kepada air hujan semasa jatuh ke permukaan tanah. Dari awan pelbagai bentuk kerpasan turun seperti hujan. hujan batu dan hujan beku) dan cecair (hujan dan embun). hujan batu dan salji. Pembentukan kerpasan apabila awan yang menampung titik air tidak mampu lagi untuk menampung jumlah air yang semakin bertambah. Jumlah kehilangan air turut dipengaruhi oleh suhu udara. Kesemua bentuk kerpasan ini turun ke permukaan bumi dalam intensiti yang berbeza. Apakah yang ditakrifkan dengan larian air permukaan ? [5 markah] . Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan [5 markah] STPM 2006 Kerpasan bermaksud lembapan yang terdapat di atmosfera terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk seperti pepejal (salji.

Namun tidak telap air disebabkan ronganya yang kecil dan halus dan ini menyukarkan pengaliran air masuk. Ia merupakan baki dari jumlah air yang telah menyusup ke dalam lapisan tanah. maka lebih banyak hujan akan meresap masuk ke dalam tanah. · Profil tanih – tanih yang dilapisi lapisan keras atau granit lebih sukar untuk dimasuki air berbanding dengan profil tanah yang bergranul atau berpasir.Larian air permukaan ditakrifkan sebagai air yang mengalir di permukaan bumi daripada hujan atau kerpasan lain seperti pencairan hujan batu dan salji. · Keporosan tanah – tanah liat mempunyai ruang rongga yang banyak – iaitu sangat poros. 7. · Struktur batuan permukaan tanah – tanah yang mengandungi batuan keras dan tidak berongga lebih sukar untuk dimasuki air berbanding dengan batuan yang mudah terlerai dan mempunyai rekahan. Bincangkan faktor yang mempengaruhi kadar resapan air ke dalam tanih. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi kadar resapan air ke dalam tanih : · Intensiti hujan – jika hujan lebih rendah. Bagaimanakah faktor tanih mempengaruhi kadar keporosan dan ketelapan air yang masuk ke dalam tanih ? [10 markah] Rangka Jawapan Faktor tanih mempengaruhi kadar keporosan dan ketelapan air : · Bentuk susunan partikel bahan batuan / tanah · Susunan partikel dalam tekstur batuan / tanah · Darjah penyimenan atau pemadatan sesuatu tekstur batuan / tanah · Saiz tekstur batuan / tanah · Bahan batuan 10. [10 markah] Rangka Jawapan Aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi jumlah air bawah tanah di sesuatu kawasan : · Menggali perigi menyebabkan air bawah tanah menyusut · Membina parit di kawasan pertanian menyebabkan air di bawah tanah berkurangan · Menutup permukaan tanah dengan bahan berturap atau simen menyebabkan air tidak boleh menyusup ke dalam tanih dan mengurangkan kuantiti air dalam tanih · Pengepaman air yang berlebihan boleh mengurangkan kandungan air bawah tanah . · Litupan permukaan – permukaan tanih yang dilitupi tumbuhan mengalami kadar resapan yang lebih tinggi daripada kawasan yang tidak dilitupi tumbuhan. 6. Terangkan bagaimana aktiviti manusia boleh mempengaruhi jumlah air bawah tanah di sesuatu kawasan.

Terangkan faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan. · Jenis lapisan tanah. jumlah penerimaan hujan yang rendah mengurangkan kadar infiltrasi. 13. Pada masa hujan renyai. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan ialah : · Suhu · Kelembapan udara · Kadar tiupan angin · Faktor albedo · Sifat kualiti dan kuantiti air 14. · Intensiti hujan. kadar infiltrasi rendah kerana proses intersepsi rendah. Pada musim kemarau. Kadar turapan yang rendah meningkatkan kadar infiltrasi. Pada masa hujan lebat yang turun pada waktu yang singkat. kadar penyusupan rendah kerana butiran tanah yang rapat dan kecil menakung air. [10 markah] Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar infiltrasi atau penyusupan air ke dalam lapisan tanah di sesuatu kawasan ialah : · Litupan bumi. Kawasan yang padat dengan litupan bumi kadar infiltrasinya tinggi kerana proses intersepsi tumbuhan banyak. Pada musim tengkujuh. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi aliran air permukaan bumi. kadar penyusupan lebih tinggi kerana butiran tanah yang besar mempunyai banyak ruang. jumlah penerimaan hujan yang banyak meningkatkan kadar infiltrasi. Tanah jenis pasir atau tanah gembur.· Pembalakan menyebabkan kandungan air bawah tanah berkurangan 11. kadar penyusupan lebih tinggi kerana kebanyakan air akan menyusup masuk ke dalam lapisan tanah. Kawasan yang kurang litupan bumi. Ia mungkin terbentuk apabila air larian melebihi kadar resapan tanah. 12. kadar infiltrasi atau kadar penyusupan rendah kerana kebanyakan akan mengalir sebagai air larian permukaan. [8 markah] Aliran air permukaan bumi merupakan aliran air yang berlaku di muka bumi secara menyeluruh tanpa saluran-saluran tertentu. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar infiltrasi di sesuatu kawasan. Tanah jenis tanah liat. · Urbanisasi. Apakah yang dimaksudkan dengan sejat peluhan ? [5 markah] Istilah sejat peluhan bermaksud satu proses kehilangan air ke atmosfera melalui proses transpirasi dari litupan bumi dan proses sejatan dari permukaan tanih. Kadar turapan yang tinggi di bandar seperti permukaan yang di simen atau tar merendahkan kadar infiltrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran air permukaan bumi adalah . · Iklim.

Titik-titik air akan membentuk awan. haba pendam dibebaskan. 4) Kandungan air di dalam tanah. Apabila sampai ke tahap garis tepu. Tanih yang mengandungi banyak butir-butir kasar mempunyai kadar resapan yang tinggi. 2) Faktor tumbuh-tumbuhan. Perkembangan udara secara adiabatik menyebabkan berlakunya perolakan udara ke peringkat yang lebih tinggi. kadar repan lebih rendah berbanding kawasan yang kontang. 16. Kawasan yang banyak tumbuh-tumbuhan akan mempunyai kadar resapan yang lebih tinggi kerana akar tumbuhan akan menajdikan tanah lebih poros. maka aliran air permukaan adalah kurang kerana sebahagian air sudah diresap sebagai aliran air bawah tanah. Jika hujan telah berlaku beberapa hari tanih telah tertepu dengan air. · Proses larian air permukaan. Litupan bumi yang padat menggalakkan proses infiltrasi dan sebaliknya. · Proses infiltrasi. Manakala tanah yang mempunyai kadar ketelapan yang rendah akan mewujudkan aliran air yang banyak. Dalam proses ini. Litupan bumi yang tebal dapat memperlahankan air hujan yang turun. Di kawasan tanah yang lembap. 15. larian air permukaan menjadi kurang. . [5 markah] Proses pemeluwapan terbentuk apabila wap air yang terhasil dari proses sejatan berada dalam udara.seperti berikut : 1) Keporosan dan ketelapan batuan. Huraikan peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi. aliran air akan menjadi lebih tinggi. Kadar infiltrasi dipengaruhi oleh ketebalan litupan bumi. Huraikan secara ringkas tentang proses pemeluwapan. 5) Kandungan tanih. Kawasan yang mempunyai batuan yang banyak rekahan akan mempunyai kadar resapan yang tinggi berbanding dengan kawasan berbatuan licin atau kurang rekahan. Jika hujan di kawasan tanah yang lembap maka larian air permukaan adalah banyak. wap air akan tertarik oleh nukleus higroskopik lalu membentuk titik-titik air. Sebaliknya. Maka aliran air permukaan adalah rendah bagi kawasan yang mempunyai banyak rekahan. Sekiranya kadar keporosan batuan/tanih adalah tinggi. Kadar larian air permukaan bumi turut dipengaruhi oleh ketebalan bumi. Proses pintasan litupan bumi terhadap titisan air hujan yang turun ke bumi melalui proses kerpasan. Jadi kawasan hutan tropika mempunyai aliran air permukaan yang rendh berbanding kawasan lapang. 3) Ciri-ciri batuan. [8 markah] Peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi ialah : · Proses intersepsi. tanih berbutir halus seperti tanih liat akan mempunyai larian air permukaan tinggi kerana air hujan tidak mudah meresap ke dalamnya. Semakin jarang litupan bumi jumlah larian air permukaan bertambah dan sebaliknya.

Proses larian air permukaan bertambah · Pertanian Pindah .Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . Litupan bumi mempengaruhi kelembapan udara dengan pembebasan air dari stoma daun. [10 markah] Pelbagai jenis kegiatan manusia boleh mencemarkan sumber air seperti sungai. Penggunaan racun serangga.Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . Pembuangan bahan kimia bertoksik seperti logam berat.Proses larian air permukaan bertambah · Penanaman Semula .Proses sejatan dan kerpasan bertambah 18. Huraikan bagaimana aktiviti manusia boleh mempengaruhi proses-proses hidrologi. [10 markah] Aktiviti-aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi proses-proses hidrologi ialah : · Pembalakan . Hidupan akuatik terjejas. Jelaskan bagaimana manusia boleh mengganggu kitaran hidrologi. 19. Ia menggalakkan pembiakan bakteria berbahaya.· Proses transpirasi. tasik . 17. · Pertanian.Proses larian air permukaan bertambah · Urbanisasi . kadar proses transpirasi tinggi berbanding hari yang sejuk. laut. · Perniagaan. kolam dan air bawah tanah seperti berikut : · Industri perkilangan.Proses larian air permukaan bertambah · Pembinaan Empangan .Takungan air menghasilkan kejadian tasik .Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . Pembuangan sampah sarap dan sisa-sisa makanan dari penjaja makanan atau restoran. · Penternakan. Bincangkan bagaimana kegiatan ekonomi manusia boleh menyebabkan pencemaran sumber air. makhluk perosak dan baja kimia mencemarkan. Pada hari panas. Melombong tanah dan galian memendapkan banyak sedimen dalam dasar sungai dan tasik. · Perlombongan. Ternakan ayam-itik dan khinzir mengeluarkan najis. [13 markah] Aktiviti manusia yang boleh mengganggu kitaran hidrologi : .Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan .

Ini kerana lantai hutan terdedah secara langsung kepada hujan. Banjir juga akan menjejaskan sektor perniagaan dan tempat rekreasi .Bekalan air ke kawasan pertanian akan terjejas . • • Banjir juga akan memusnahkan atau mengganggu kelancaran sistem pengangkutan serta memutuskan hubungan dengan kawasan lain. rekreasi.kemungkinan tanah runtuh 21. Ketidakseimbangan air positif air berlebihan akan mewujudkan banjir. 20. Kejadian banjir di sesuatu kawasan pertanian sudah tentu akan menjejaskan aktiviti pertanian atau penternakan. [8 markah] Bila jumlah air (kerpasan) yang diterima oleh bumi dan atmosfera tidak sama banyak dengan jumlah air yang mengalami sejat peluhan.Pokok akan mati .Sumber air bawah tanah akan terjejas .Kebakaran ladang · Banjir . pengangkutan dan perniagaan. · Pembinaan empangan menyebabkan lebih banyak air tersejat dan lebih mudah hujan terbentuk. pertanian.kawasan ikan dalam sangkar akan rosak . · Aktiviti pembandaran melalui pembinaan bangunan dan jalan raya menyebabkan air larian lebih mudah berlaku. Sementara ketidakseimbangan air negatif atau berkurangan akan mewujudkan kemarau. jumlah air yang disimpan dalam tanih dan air larian permukaan. Jelaskan bagaimana gangguan terhadap kitaran air boleh mempengaruhi aktiviti pertanian dalam jangka masa panjang. Kesan banjir kepada aktiviti manusia termasuklah sektor industri. Maka wujud ketidakseimbangan air dalam kitar air. · Penebusgunaan kawasan paya yang luas menyebabkan air larian lebih mudah terjadi.· Aktiviti penebangan hutan menyebabkan air larian lebih mudah berlaku berbanding penyusupan air.kawasan pertanian ditenggelami air . [8 markah] Rangka Jawapan Gangguan terhadap kitar air ialah : · Kemarau . Huraikan bagaimana gangguan terhadap kitaran air boleh mempengaruhi aktiviti manusia. · Aktiviti pembakaran secara besar-besaran menyebabkan suhu sekitaran meningkat dan kejadian hujan berkurangan.sistem perhubungan terjejas .

terpaksa menjalankan catuan air dan menyebabkan suhu persekitaran yang lebih kering serta kepanasan. Kadar infiltrasi mempengaruhi aras air bawah tanah. Di dalam kitaran hidrologi. Kepadatan tumbuhan mempengaruhi proses intersepsi. 22. mungkin juga dalam keadaan-keadaan tertentu. Sektor rekreasi terutamanya pusat pelancongan akan kehilangan pelancong sekiranya bekalan air bersih terjejas. Namun begitu. Hujan lebat menggalakkan proses air larian permukaan.• • Sementara kesan air berkurangan atau kemarau juga memberi kesan kepada aktiviti manusia seperti kerugian kepada sektor pertanian dan akuakultur. air akan hilang dalam jumlah yang sedikit akibat dari penggunaan tenaga oleh tumbuh-tumbuhan dan haiwan. · Keamatan hujan. perubahan tambahan atau kehilangan bersih air dalam sistem serta air larian. Sesetengah sektor industri berkemungkinan terpaksa tutup operasi sekiranya tidak mendapat bekalan air bersih yang mencukupi. Di laut. · Air yang terkumpul semula di sungai akan mengalir masuk ke laut. pusingan air yang jatuh ke bumi dan disejatkan kembali ke atmosfera adalah pada kadar yang sama kuantitinya. air akan tersejat. 24. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi aras air bawah tanah ? [10 markah] Rangka jawapan Faktor-faktor yang mempengaruhi aras air bawah tanah ialah : · Litupan bumi. Sebahagiannya akan mengalir sebagai air larian manakala sebahagiannya akan masuk ke tanah dan mengalir semula ke sungai. Air yang turun dalam bentuk kerpasan akan jatuh ke bumi. · Kitar hidrologi berfungsi sebagai imbangan air. iaitu satu rumus yang menyatakan bahawa hujan yang turun bersamaan dengan sejat peluhan. Dalam konteks ini. • Kemarau akan menyebabkan kekurangan air untuk kegunaan harian. edaran air tanih ialah semua air yang terdapat di permukaan bahawa tanah dalam zon pengudaraan. Ia mengikut daya graviti serta tarikan tenaga kapilari yang terdapat di antara kumin tanih. Proses infiltrasi rendah menyebabkan aras air . iaitu zon di atas aras mata air. Air tanih pada dasarnya tidak tetap. Terangkan bagaimana kitaran hidrologi berfungsi sebagai imbangan air. 23. [7 markah] Kitaran hidrologi berfungsi sebagai imbangan air : · Imbangan air. Proses intersepsi(pintasan) mempengaruhi proses infiltrasi. Kadar air larian permukaan mengurangkan proses infiltrasi. Apakah yang dimaksudkan dengan air tanah ? [5 markah] Air tanah merujuk kepada air hujan yang turun di mana sebahagiannya akan masuk ke dalam tanih sebagai air bawah tanah.

[10 markah] Banjir merupakan satu fenomena limpahan air ke kawasan rendah dari sungai akibat sungai tidak mampu menampung kuantiti air yang terlalu banyak untuk beberapa ketika dari beberapa jam hingga beberapa minggu. • • 2) Pencairan salji. · Iklim. Kejadian banjir disebabkanoleh beberapa faktor. . kolam dan tasik akan meningkatkan air bawah tanah. 5) Faktor empangan pecah. Hujan yang tidak lebat iaitu bentuk renyai menggalakkan proses infiltrasi. ST ialah air yang menyusup atau disimpan dalam lapisan tanah dan R ialah air larian permukaan. • Faktor pertama yang memberi kesan kepada perubahan imbangan air ialah curahan hujan. sejat peluhan. 26. · Kegiatan manusia. Pada musim tengkujuh. Kadar infiltrasi yang tinggi menggalakkan pertambahan aras air bawah tanah. Jawapan penuh Sila dapatkan dari guru anda 25. Jelaskan empat faktor yang membawa kepada perubahan imbangan air. • 27. kadar sejatan tinggi mengurangkan aras air tanah. Oleh itu. 3) Eksploitasi manusia ke atas alam sekitar. Keadaan ini menggalakkan proses infiltrasi air. Kadar infiltrasi yang tinggi menggalakkan pertambahan aras air bawah tanah. sejatan. Takungan air dalam empangan. Hal ini meningkatkan kadar air bawah tanah. 4) Faktor tanah runtuh. Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan air ? [5 markah] Konsep imbangan air ialah imbangan jisim air yang diterima oleh permukaan bumi dengan kehilangan air dari permukaan bumi. domestik dan sebagainya mengurangkan aras air bawah tanah. perindustrian. · Topografi. tidak menggalakkan pertambahan air bawah tanah. Pada musim kemarau. ET ialah sejatan dan sejat peluhan(transpirasi). larian air dan simpanan air tanah. apabila sesuatu pembolehubah berubah dengan mendadak. Penggunaan air bawah tanah untuk pelbagai kegiatan manusia seperti pertanian. [12 markah] Imbangan air dibentuk oleh beberapa pembolehubah hidrologi seperti kerpasan. Kawasan tanah tinggi yang bercerun curam dan menggalakkan air larian permukaan. Rumusan imbangan air ialah P= ET + ST + R di mana P ialah kerpasan.tanah berkurangan. Kawasan tanah rendah dan bukit bukau mempunyai cerun yang tidak curam. Kadar air larian yang tinggi. Terangkan sebab-sebab berlakunya banjir. maka sudah tentu memberi kesan kepada keseluruhan imbangan air. penyusupan air ke dalam lapisan tanah banyak. Antaranya ialah : 1) Hujan lebat luar biasa.

Apakah yang dimaksudkan dengan kurangan air ? [5 markah] Kurangan air bermaksud kadar kerpasan yang kurang berbanding dengan proses sejatan dan apabila berlaku dalam jangka masa yang panjang akan menyebabkan fenomena kurangan air yang melampau sehingga dikenali sebagai kemarau. Faktor keempat yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah aspek topografi. [10 markah] Dampak terhadap alam sekitar fizikal akibat fenomena kurangan air ialah : · Maksud kurangan air atau air negatif ialah jumlah sejatan kurang daripada jumlah kerpasan. [8 markah] Rangka Jawapan Empat langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kurangan air ialah : · Melakukan usaha membuat hujan tiruan · Mengenakan catuan bekalan air domestik dan industri · Menjalankan kempen berjimat cermat semasa menggunakan air · Kitar semula air Jawapan Penuh Sila hubungi guru anda 30. • 28. Selain itu. [10 markah] Rangka Jawapan Kesan masalah kurangan air kepada manusia ialah : . Jelaskan kesan-kesan fenomena kurangan air pada alam sekitar fizikal. Penurunan hujan sekali sekala pula dapat menggalakkan hakisan jenis percikan dan helaian serta pergerakan jisim. Keadaan ini akhirnya menyebabkan fenomena kemarau. · Udara yang kering dan suhu yang tinggi menggalakkan berlakunya kebakaran hutan (yang merupakan litupan bumi). ia turut menyebabkan kepupusan spesies. Butiran tanih dapat dilayangkan. 31. Jelaskan kesan kurangan air dalam kehidupan manusia. · Hujan yang berkurangan akan menyebabkan sistem saliran akan mengalami isipadu yang sedikit. Kelembapan udara turut menjadi rendah. · Fenomena kemarau juga akan mengancam kehidupan flora dan fauna daratan serta akuatik. Kemarau menyebabkan permukaan bumi kering kontang dan menggalakkan proses hakisan oleh angin.• Faktor kedua yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah proses sejatan dan sejat peluhan . Faktor ketiga yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah tumbuh-tumbuhan. Huraikan empat langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah kurangan air. pencemaran udara dan kadang-kadang berlaku fenomena jerebu. 29. Kesannya berlaku peningkatan suhu mikro.

· Industri. menanam.kerosakan kepada pintu air atau rumah pam menyebabkan kawasan rendah dinaiki air dengan lebih cepat 34. misalnya kayu balak. itik dan akuakultur. Aktiviti pusat-pusat penginapan seperti hotel. menyiram terganggu. Contohnya kerja-kerja pembersihan terjejas. Air perlu untuk disediakan di kolam renang dan kegiatan rekreasi.ladang penternakan memerlukan air untuk lembu tenusu.· Kurangan air bermaksud kadar sejatan melebihi kadar kerpasan.gangguan semula jadi di laluan sungai.Kawasan tanah rendah atau dataran banjir · Faktor manusia . Kejadian banjir berlaku apabila air sungai melampaui tebingnya berpunca daripada kenaikan aras air sungai utama dan anak sungai yang melimpahi daratan yang biasanya tidak ditenggelami air. meracun dan tumbesaran tanaman. Kegiatan jenis industri yang memerlukan air sebagai bahan mentah. · Penternakan. Dalam erti kata lain. rumah rehat terjejas. Begitu juga dalam industri minuman. Penyakit mudah merebak dan kematian ternakan mudah berlaku akibat kekurangan bekalan air. Kekurangan air mengganggu kerja-kerja pertanian seperti membajak. . · Domestik. Takrifkan apa yang dimaksudkan sebagai kejadian banjir ? [5 markah] Banjir merupakan sumbangan hujan luar biasa yang tidak mampu ditampung oleh sesebuah lembangan sungai dan menyebabkannya melimpah keluar tebing atau dataran banjir. 32. Berlaku fenomena kemarau. Kehidupan harian seperti memasak. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi kejadian banjir : · Faktor fizikal . motel. · Pelancongan. Bincangkan enam kesan lebihan air terhadap aktiviti manusia di kawasan . 33. Bincangkan faktor yang mempengaruhi kejadian banjir. ayam. · Pertanian. khinzir.gangguan terhadap struktur sungai seperti membina gegelung dan jambatan yang menyekat laluan sungai .pemecahan empangan . makanan dan industri besi keluli.curahan hujan luar biasa . membasuh.hasil terbantut lalu pendpatan dan kehidupan petani terjejas. Jawapan penuh Sila hubungi guru anda. banjir adalah berkait rapat dengan luahan sungai yang ekstrem.

Dalam keadaan hujan yang lebat sehingga menyebabkan berlaku lebihan air turut menjejaskan aktiviti perniagaan penduduk.membina kolam tebatan banjir . [10 markah] Rangka Jawapan Manusia boleh mengurangkan kekerapan dan kekuatan banjir melalui : · Kaedah Struktur .kesedaran dan kerjasama orang ramai 36. Terangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kejadian banjir. Pada akhir tahun 2003. kawasan lembah Sungai Muda mengalami banjir akibat hujan yang berpanjangan menyebabkan alur Sungai Muda dan cawangannya tidak dapat menampung discajnya lalu melimpah keluar ke kawasan rendah menyebabkan banjir berlaku.kawalan dan penguatkuasaan undang-undang . Jelaskan bagaimana manusia boleh mengurangkan kekerapan dan kekuatan banjir. Sehubungan dengan itu. [10 markah] Langkah-langkah yang boleh mengurangkan kejadian banjir : 1) Benteng dibina sepanjang sungai yang mengalir melalui kawasan yang rendah. .tropika lembap.membina empangan . lebihan air turut memberi kesan ketara terhadap aktiviti perikanan. Dapatkan jawapan penuh dari guru anda • 35. lebihan air boleh menjejaskan aktiviti pertanian seperti bersawah padi. Pertamanya.mendalam dan meluruskan sungai . • • • • • • Kejadian banjir lebih banyak membawa kesan negatif terhadap aktiviti manusia. Ini dapat mengawal air dari melimpahi tebing dan menyebabkan banjir.mempraktikkan garis panduan dan peraturan . industri pelancongan turut terjejas apabila banyak jalan perhubungan .menanam lebih banyak pokok · Kaedah Bukan Struktur .program kesedaran mengenai cintai sungai . Selain itu.membina pintu air . secara umumnya lebihan air turut menjejaskan pengangkutan di sesuatu kawasan. Di samping itu. [12 markah] STPM 2006 Apabila berlaku keadaan lebihan air di kawasan tropika lembap lazimnya akan berlaku kejadian banjir. Lebihan air turut mempengaruhi dan menjejaskan aktiviti pembalakan.

Dengan adanya rizab sungai yang luas. Pembangunan yang pesat di kawasan bandar menyebabkan proses hakisan yang tinggi dan tanah-tanah akan dilarikan ke dalam sungai sehingga mencetekkan sungai. peratusan permukaan yang tak telap air yang tinggi ini menyebabkan kadar infiltrasi air adalah amat rendah di kawasan bandar sehingga menjadikan kadar larian air permukaan yang tinggi apabila berlakunya hujan lebat. 38. 3) Membina empangan. memudahkan kerja pengendalian sungai seperti melurusdan mendalamkan sungai dapat dijalankan dengan mudah. Keadaan ini berlaku kerana keadaan bandar dipenuhi dengan kawasan bersimen dan bertar. Apakah yang dimaksudkan dengan banjir kilat ? [5 markah]STPM2005 Banjir kilat boleh ditakrifkan sebagai peningkatan aras air permukaan yang cepat terutamanya di kawasan Bandar yang disebabkan oleh curahan hujan lebat dalam tempoh masa agak singkat dan air akan surut dalam tempoh yang cepat. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila kapasiti sungai yang terdapat di kawasan bandar amat rendah kerana berlakunya kesan pemendapan tanih. Maka pihak berkuasa tempatan dan penduduk dapat bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan banjir. Stesen kaji cuaca perlu diwujudkan di kawasan yang selalu dilanda banjir. 4) Mengurangkan pembangunan di kawasan rendah dan mengenakan had rizab sungai (30m). 6) Melalui pendidiksn supaya masyarakat dan rakyat mencintai sungai dan lebih bertanggungjawab menjaga sungai supaya fungsi sungai sentiasa dalam keadaan cekap. 37. Ini kerana stesen boleh meramal kejadian hujan berlebihan pada sesuatu tempoh bagi sesuatu kawasan. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila keamatan hujan adalah tinggi dalam tempoh atau jangka masa yang singkat sahaja. Oleh itu. Jelaskan sebab banjir kilat kerap berlaku di kawasan bandar ? [10 markah] STPM2005 Banjir kilat kerap berlaku di kawasan bandar kerana kadar air larian permukaan yang tinggi. Dengan cara ini air g dapat mengalir dengan lebih banyak air dapat disalurkan keluar ke laut dengan cepat dan seterusnya mengurangkan banjir berlaku.2) Mendalam dan meluruskan sungai. maka hujan yang turun akan terus menjadi air larian permukaan yang banyak. Tumbuh-tumbuhan boleh bertindak sebagai penyerap atau penapis kepada hujan yang turun. Tetapi apabila sesuatu kawasan seperti di bandar kurang atau tiada pokok-pokok. 5) Amaran banjir. . rizab sungai ini adalah perlu memandangkan pembangunan yang pesat dan pertambahan air larian pada masa depan dapat disalurkan dengan cepat dan cekap. kekurangan tumbuh-tumbuhan di kawasan bandar boleh juga menjadi faktor kepada kejadian banjir kilat. Selain itu. Ia bukan hanya dapat menyimpan air untuk kegunaan domestik dan pertanian malah ia juga berfungsi untuk mengawal banjir.

[10 markah]STPM 2005 Banjir kilat boleh menyebabkan sistem pengangkutan tergendala. malahan banyak kedai terpaksa ditutup. Ramai manusia yang tidak dapat keluar. Oleh itu. Kadang kala sistem perparitan yang ada amat cetek. kurang berlaku aktiviti jual beli dan hal ini menjejaskan pendapatan peniaga. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila terdapat banyak sampah sarap yang berkumpul di dalam longkang atau saliran. Ia berlaku kesan daripada kuantiti sisa domestik yang terlalu banyak kerana kepadatan penduduk dan tindakan manusia yang membuang sampah di merata-rata kawasan di dalam bandar. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya kejadian banjir kilat. Apabila semua keadaan ini terjadi maka akan berlakulah kesesakan lalu lintas dan ini boleh mengganggu aktiviti manusia seharian.`Jelaskan kesan banjir kilat terhadap aktiviti manusia. tidak banyak dan tidak dibersihkan atau dijaga dengan sempurna. kerosakan kenderaan dan kemalangan. 39. Untuk memperolehi lebih banyak soalan dan jawapan penuh hubungi : 0179675190 Posted by smkrantaupanjang at 8:45 PM 0 comments Links to this post Labels: Hidrologi Newer PostsOlder PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) . bahan rosak dan kadang kala mesin turut musnah atau rosak. Aktiviti perniagaan juga mengalami kesan yang buruk apabila berlaku banjir kilat. Kejadian banjir kilat juga boleh menyebabkan aktiviti industri mengalami kesan buruk kerana pengeluaran akan terganggu.Sistem perparitan yang terdapat di kawasan bandar juga kurang sempurna dan tidak mencukupi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful