P. 1
Transformasi Desa

Transformasi Desa

|Views: 468|Likes:
Published by ghasel

More info:

Published by: ghasel on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2012

pdf

text

original

Transformasi Desa

1.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERKEMBANGAN PETEMPATAN LUAR BANDAR MENJADI BANDAR i. potensi sumber alam yang ada di dalam sesebuah desa- suber bijih timah-KL ii. potensi perkembangan ekonomi moden- perniagaan, perkidmatan, perindustrian iii. tapak yang strategik untuk aktiviti perdagangan, pelabuhan an persinggahan- pilau pinang, kelang, bandar gemasl dll iv. faktor tarikan fizikal dan semula jadi yang menarik- port dickson, langkawi, genting dll v. polisis kerajaan- mengubah luar bandar menjadi bandar untuk memajukan penduduk luar bandar dan pembangunan wilayah- gua musang, jengka, muadzam shah 2.0. SALING INTERAKSI ANTARA DESA DAN BANDA: FUNGSI BANDAR KECIL KEPADA PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI KAWASAN DESA i. sebagai pusat pentadbiran daerah ii. peranan sebagai penyelia, pembekal barangan, dan pasaran produk desa i. peranan sebagai pusat perundustrian-proses kayu balak, kelapa sawit ii. membekalkan perkhidmatan ssosial 3.0. CIRI-CIRI/PETUNJUK PEMBANGUNAN TIDAK SEIMBANG i. pendapatn perkapita penduduk ii . kadar pengangguran mengikut kawasan i. petunjuk ekonomi yang lain- kuasa beli, pola perbelanjaan, jenis kegoatan ekonomi ii. petunjuk sosial- taraf kesihatan, pendidikan, kemudahan sosial iii. petunjuk demografi- kadar kelahiran, kematian, mortaliti 4.0. MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN YANG TIDAK SEIMBANG DI MALAYSIA i. ketidak seimbangan di antara semenanjung malaysia dengan sabah dan srawakii. ii. masalah ketidak seimbangan di antara pantai barat semenajung malaysia dengan pantai timur semenanjung malaysia i. masalah ketidak seimbanbgan antara kaum ii. masalah ketidak seimbangan anatara kaya dan miskin 4.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAK SEIMBANGAN PEMBANGUNAN i. faktor fizikal- bentuk muka bumi ii. taburan sumber alam yang tidak seimbang i. kesan penjajahan ii. faktor politik, dasar dan perancangan kerajaan iii. kadar perindustrian yang berbeza iv. faktor pembandaran dan proses urbanisasi v. faktor penduduk- kepadatan dan saiz penduduk vi. faktor ssosial- kemudahan pendidikan, frasarana, kesihatan, perhubungasn dan pengangkutan 5.0. LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KETIDAK SEIMBANGAN PEMBANGUNAN ANTARA WILAYAH i. program pembangunan in- situ-kemudahan fizikal kawasan setempat ii. program pembangunan pertanian bersepadu iii. penyelerakan dan penyebaran industri ke kawasan desa iv. rancangan pembangunan wilayah secara khusus v. memabndarkan kawasan luar bandar yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan desa vi. program lain menubuhkan pusat –pusat kemudahan pendidikan, pengangkutan perhubunagn,

rekreasi dll

6.0. RANCANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH i. wilayah jengka- FELDA- pahang -1972 ii. wilayah DARA- felcra dan felda- pahang tenggara-1972 iii. wlayah ketengah- 1973- ditadbir oleh ketengah iv. wilayah kesedar- 1978- ditabbir oleh kesedar v. wilayah kejora- 1972- diadbir oleh kejor

7.0. LANGKAH-LANGKAH MEMBANDARKAN KAWASAN LUAR BANDAR i. mewujudkan bandar-bandar baru di kawsan pembangunan wilayah ii. membandarkan pekan-pekan yang berpotensi iii. konsep pembandaran simpang –pekan-pekan di persimpangan jalan utama dimodenka n dan dimajukan- persimpangan gambang- bandar mec iv. mewujudkan bandar industri- banadar baru nilai, bandar baru gebeng, bandar baru mersing v. menaik taraf sosial penduduk- menubuhkan institusi pendidikan menengah, tingggi –uum vi. membantu penududuk luar bandar memajukan industri kecil dan sederhana ik

SUKATAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA

PENDUDUK 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Konsep penduduk Taburan penduduk Pertumbuhan penduduk Migrasi Penduduk dan alam Sekitar Kajian kes

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN ALAM SEKITAR 2.1. SEKTOR-SEKTOR EKONOMI 2.1.1. PRIMER 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. Pertanian Perikanan Perhutaanan Perlombongan

2.1.2. SEKUNDER

2.1.2.1. PEMPROSESAN 2.1.2.2. PEMBUATAN 2.1.2.3. PEMBINAAN 2.1.3. TERTIER

3.2.3.1.4.3.4. PERDAGANGAN DAN PERNIAGAAN 2.2.3.1.3. BANDAR DAN PEMBANDARAN 3.1.3. TEKNOLOGI MAKLUMAT 2. IMPAK SOSIAL 5.1. PERKHIDMATAN AWAM 2. TRANSFORMASI DESA 3.3.2.2.1. PEMBANGUNAN BERTERUSAN .1.PROSES PEMBANGUNAN EKONOMI 2.3.1. PENGANGKUTAN 2.4.1.3. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 5.0.5.1. TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN 3. PELANCONGAN 2.1.4. PERTUMBUHAN SEGITIGA 4. IMPAK AKTIVITI MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR 5. UTILITI 2.0.3.2.3. PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN 2.2. GLOBALISASI EKONOMI 4.2. IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA 5.2. HUBUNGAN MALAYSIA DENGAN NEGARA LUAR 5. KAJIAN LUAR 4.3.2.3.KAJIAN LUAR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR 3.1.0.2. IMPAK PEMBANGUNAN EKONOMI TERHASDAP ALAM SEKITAR 2. KEMSHIRAN AMALI 3.6.3.7. KERJASAMA SERANTAU 4.3.1. PENGURUSAN ALAM SEKITAR 5.1. GLOBALISASI EKONOMI DAN KERJASAMA SERANTAU 4. KEPENTINGAN DAN MASALAH 4. KEMAHIRAN AMALI 4.2. KONSEP KERJASAMA SERANTAU 4.

Seri Medan Johor.luar pantai Terengganu.Raub Pahang.Lubuk MandiTerengganu Semeling Kedah.huraikan bagaimana aktiviti perlombongan memberi impak ke atas alam sekitar fizikal dan. (b) Merujuk kepada negara Malaysia.SKEMA JAWAPAN PERTENGAHAN TAHUN 2010(SOALAN 7 dan 8) NEGERI KELANTAN 7 (a) Nyatakan taburan lokasi lima jenis mineral utama negara Malaysia (5 markah) Isi Utama Petroleum Gas asli Bijih timah Emas Bijih besi Bauksit Tembaga Huraian Tiada Huraian dalam soalan ini.luar pantai barat Sabah.Sungai Lembing Pahang. Contoh Luar pantai Terengganu.Ipoh Perak. Bau Sarawak. Luar pantai Kelantan. Mamut Sabah Catatan : i. Teluk Ramunia. Terima mana-mana jenis mineral dan lokasi yang betul ii. [10] . Jenis mineral tanpa lokasi atau lokasi salah tiada markah.luar pantai Sabah danSarawak Lembah Kinta.luar pantai Sarawak.

Perlombongan kuari • pencemaran udara akibat penggunaan 2 bahan letupan-debu berterbangan di kawasan sekitar. [10] . Perlombongan petroleum • pencemaran air laut di kawasan pelantar 2 minyak akibat kebocoran saluran paip-mengancam hidupan akuatik.Isi Utama Perlombongan bijih timah Huraian Markah 2 • wujud kesan lekukan dan tasik yang sukar ditimbus akibat penggunaan kapal korek. Perlombongan pasir • mengeruhkan /mencemarkan air sungai 2 Markah maksimum 10m (c) Huraikan langkah-langkah pemuliharaan dan pemeliharaan yang boleh diambil untuk mengurangkan impak negatif tersebut. Perlombongan emas/kuprum 2 • kemusnahan kawasan hutan akibat aktiviti mencari gali. Perlombongan bijih timah • kawasan lombong menjadi gersang dan 2 tandus tidaksesuai untuk pertanian – akibat pembuangan tahi/sisa bijih timah.

Seminar/ceraman . Kitar semula Huraian • Tingkatkan lagi penguatkuasaan Akta Alam Sekeliling 1974. Penguatkuasaan Undangundang ii.Pihak Berkuasa Tempatan. Markah 2 2 Maksimum = 2m • Kitar semula bahan-bahan terbuang yang 2 diperbuat daripada hasil perlombongan • mengurangkan kesan negatif pada alam sekitar fizikal-contoh-kitar semula besi. Tebus guna tanah vi.dll. Markah maksimum 10m iv. • Tingkatkan pemantauan ke kawasan perlombongan oleh Jabatan Alam Sekitar . Cari sumber alternatif v. Pendidikan v. Zon Penampang Kempen dan pendidikan vii. Contoh penggunaan plastik 2 • Tebus semula kawasan lombong bijih timahtempatrekreasi/petempatan/penternaka n • mewujudkan zon penampang di antara 2 kawasan perlombongan kuari Maksimum = 6m 2 • Mendidik masyarakat supaya lebih menghargai alam sekitar fizikal 2 • Seminar/ceramah kepada syarikatMaksimun = 2m syarikat perlombongan. Pemantauan Pengurusan alam sekitar iii. 2 • Cari sumber alternatif-mengurangkan tekanan kepada usaha mencari gali sumber logam yang menghasilkan bahan api.Isi Utama Perundangan i.

8. (a) Sebutkan dua jenis industri primer dan dua jenis industri sekunder. [4] .

.Isi Utama Industri primer Contoh • Memproses hasil Pertanian. • memproses memproses pembalakan • memproses hasil perikanan • memproses perlombongan • dll yang sesuai Mana-mana 2 jenis industri primer • Industri petrokimia • Industri Markah 1 1 1 1 Industri sekunder Max = 2m 1 1 • membuat minuman/makanan • Industripembuatan/elektrik/elektronik 1 • Dll yang sesuai Jumlah Max =2 m Mana-mana 2 jenis industri sekunder Catatan : Terima mana-mana jawapan yang 4m betul mengikut kategori.

penghawa dingin yang utama di dunia. Contoh : pekerja kilang elektronik sebagai operator pengeluaran. Sumber bahan mentah v. dll • Memajukan kawasan luar bandar-dapat 2 mengurangkan migrasi penduduk • luar bandar ke bandar 2 • mampu memajukan industri primersebagai bahan mentah industri perkilangan. Peluang pekerjaan iii.seperti getah dan kelapa sawit. .eksport peti sejuk. • Tukaran mata wang asing yang utama 2 • Boleh mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada rakyatmeningkatkanpendapatan pendudukmengurangkan pengganguran. juruteknik. • pengaliran keluar wang negar dapat dikurangkan . Pendapatan Negara Huraian Markah 2 • Boleh menyumbangkan kepada pendapatan negara-hasil utama Negara . Penggantian bahan import.(b) Jelaskan mengapakah industri perkilangan semakin dimajukan di Malaysia [10] Isi Utama i. • perdagangan lebih seimbang • contoh : sumber makanan Markah maksimum 10m ii. 2 • mengurangkan import barangan dari negara lain. Pembangunan Kawasan luar Bandar iv.

Jika merujuk kepada pelbagai jenis industri pilih yang dominan sahaja. [11] Satu jenis industri perkilangan yang dipilih : 1m Calon hendaklah merujuk kepada satu jenis industri sahaja.(c) Dengan merujuk kepada satu jenis industri perkilangan di Malaysia. . jelaskan kesan aktiviti tersebut ke atas alam sekitar fizikal.

Pencemaran air iii.Permukaan bumi dikawasan tersebut terdedah kepada pancaran matahari secara terus. • kilang yang menyalurkan sisa toksid/cecair ke dalam sungai mengancam ekosistem sungai. • terutama dari kilang petrokimia. Peningkatan suhu Huraian • kilang yang menggunakan bahan api seperti diesel sebagai bahan bakarmewujudkan hujan asid. Pencemaran udara ii. • Berlaku peningkatan suhu setempat kerana kawasan kilang tidak ada kawasan hijau. Pencemaran bau iv. Markah 2 2 2 2 2 10m . kelapa sawit. Kemusnahan flora dan fauna/gangguan ekosistem v.getah dll • Gangguan kepada flora dan fauna apabila hutan dibersihkan untuk dijadikankawasan tapak kilang.Isi Utama i.

PEMBANGUNAN EKONOMI .SEKTOR PERKHIDMATAN .

industri pengangkutan dan telekomunikasi iii.0.12. JENIS-JENIS SEKTOR PERKHIDMATAN i. sektor kewangan.1. industri pelancongan ii. insuran. hartaanah dan perkhidmatan perniaagaan . SEKTOR PERKHIDMATAN 12.

telekomunikasi iii. faktor governan. perubatan tradisional iv. sektor utiliti elektrik . air terjun dll ii. restoran.4.aktiviti pelancongan di atas kapal mewah mengelilingi negara viii.galakan pelaburan. dadan sistem pemasaran iii. sukan antarabangsa 12.iv.berasaskan keindahan alam semula jadi-pantai.2 % 12. memebeli belah v. persidanagan. pelancongan telekomunkasi . pelancngan dll 12. eko pelancongan. pulau.celcom. faktor teknologi. ternakan akuakultur/home stay iii.3. pendidikan dll iv. meningkatkan taraf hidup rakyat. pelancongan budaya dan warisan sjarah.7% KDNK negara ii.hasil tukaran mata wang asing. meningkatkan taraf hidup dalam pelbagai sektor .pulau yang cantik. meningkatkan teknologi dan kualiti buruh. membantu meningkatkan KDNK negara. seni budaya. konvensyen dan pameran)-Delegasi pelancong mengahdiri seminar. SUMBANGAN SEKTOR PELANCONGAN i.contoh tahun 2001-54.3.pelancongan ii. ICT – dasar pengswastaan. menggalakkan industri yang berkaian. pengankutan.tmpat-tempat bersejarah. SEKTOR PELANCONGAN 12. Prasarana yanfg cukup.perlumbaan kereta. kewangan.hotel. tarikan semula jadi . kewangan. pelacongan kapal mewah.4. pengangkutan. JENIS-JENIS PRODUK PELANCONGAN DI MALAYSIA i. peluang pekerjaan yang luas dalam sektor perkhidmatan – tahun 2001 49. pameran dan simposium vii.kemajuan ekonomi primer dan sekunder.1. restoran.3G membantu dalam sektor lain seperti pemasaran.4.tahun 2001 RM16.air dan gas v.tanah tinggi. riadah. makanan. pelancongan pertanian(agro-tuorisme)-pelancongan di dusun buah-buahan perkampungan nelayan.kraftangan. pelancongan kesihatan.mewujudkan syarikat-syarikat telekomunkasi.dalam sektor pendidikan. pelancongan pendidikan.bahan mentah dan barangan sipa memerlukan pengangkutan. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PELANCONGAN DI MALAYSIA i. perkhidmatan kerajaan 12.aktiviti pelancongan ambil belajar v.pengangkutan air. bekalan tenaga.persidangan anatara bangsa dll 12. hutan lipur tanah tinggi. menambah aliran masuk modal kedalam negara-pelaburan asing-perbankan luar pesisir di labuanpelabur asing membuat pinjaman untuk kegiatan ekonomi di malaysia vi.perkembangan ICT menjana dan menghasilkan inovasi baru dalam teknologi dan mampu bedayasaingbagi mengeluarkan produk yang bermutu v.kekayaan sumber semula jadi-perlombongan memajukan sektor pengangkutan. pelancongan sukan dan rekreasi. pengangkutan.4. SUMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMI i. hutan lipur. tapak arkeologi dan muzium vi.2.pelancong datang untuk rawatan kesihatan .-perkhidmatan kesihatan. maxis . menyediakan peluang pekerjaan. keindahan alam semula jadi. pantai.aktiviti pelancongan di kawasan tinggalan sejarah. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN i. iklim yang panas dan lembab ii. rawayan pakar. berbilang kaum iii.mengurangkan pengangguran.tahun 2001 78671 peluang pekerjaan telah dicipta dalam industri pelancongan iii.teknologi moden menerusi R&D memesatkan perkembangan dalam sektor telekomunikasi. Tindakan kerajaan-promosi di peringkat antara bangsa oleh TDC. faktor fizikal. membangunkan sektor ekonomi lain-primer dan sekunder. perhotelan. telekom dll iv. tarikan buatan manusia/alam sekitar manusia. kewujudan sungai.1 billion ii. perhotelan dll . pelancongan MICE (persidangan.2. kemudahan pengangkutan iv.pemasaran.faktor alam sekitar fizikal.beasaskan sukan dan rekreasi. pendapatan negara. insuran . faktor ekonomi. gua. bersukan.

pencemaran budaya. memudahkan sumber dieksploitasi ii.menukar strktur ekonomi tradisonal kepada moden-pusat-pusat pertumbuhan baru v.LRT. lebuh raya.e dagang. LRT. telekomunikasi-telefon talian tetap. memelihara kualiti alam sekitar dll.sesuai untuk pelabuhan.4.2. masalah hakisan kawasan tanah tinggi. lapangan terbang dlll 12. persidangan.penginapan.pengaruh budaya barat. KLIA EKSPRESS DLL ii.feri. kapal bot . dibandar-bandar besar. menggalakkan perkembangan R&D –kajian pemulharaan alam.padang golf. sungai dan tasik-sisa kumbahan hotel. riadah teelekomnikasi dll v. membanun sumber secara optima umber-eumber setempat seperti hutan lipur. pengangkutan air. yang dibawa oleh pelancong 12.kapal terbang an helikppter.pelancong-minuman keras. intranet dll ii.sungai dan laut.perniagaan. CADANGAN MEMAJUKAN SEKTOR PELANCONGAN i. kawasan yang memiliki sumber yang berpotensi-bijih timah. bentuk muka bumi.kawasan yang maju dengan sektor ekonomi moden. pencemaran air laut.5. pergaulan bebas vi.sesuai untuk untuk rangkaian lebuh raya/jalan raya/lapangan terbang ii. e mel. SISTEM PERHUBUNGAN DI MALAYSIA i. SARS. KLIA TRANSIT. faksmili. KEMUTER.5.jalanraya. kesan perubahan iklim mikro-suhu di tanah tinggi tidak sesjuk sebelumnya akibat pemusnahan hutan v. FAKTOR EKONOMI i. seminar dll ii. elektronik. kesesakan tempat pusat pelancongan. tasik dan sungai iv.hutan.5. pekhidmatan-kuala lumpur. sistem pengangkutan darat. internet. emas. restoran.1.jalan kereta apu. kempen kesedaran menjaga kebersihan kawasan pelancongan. pengangkutan udara. MASALAH SEKTOR PELANCONGAN i. penggir laut yang terlindung dan bertelu. aktiviti sukan dan rekreasi. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN A. FAKTOR FIZIKAL i. jalan pengangkutan –penarahan bukit ii. e perubatan e pembelajaran dll 12. resort.5. menyediakan kemudahan asas yang cukup.menguruskan sisa pelancongan. kawasan pertanian dll. menyedia dan memajukan sistem pengangkutan-meningkatkan darjah ketersamapaian yang tinggi ke kawsan pelancongan iv.3. sampan iii. wabak penyakit/penularan penyakit berjangkit seperti AIDS. membangunkan kawsan mundur. telefon bimbit. pulau dll iii. dalam ICT terdapat. SEKTOR PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN 12. memperhebatkan promosi produk pelancongan dalam pelbagai media cerak. 12.4. air erjun.contohnya di panatai barat B. sisa makanan-port dickson iii. pameran. teknologi. gangguan ekosistem daratan-pemusnahan hutan untuk pembinaan hotel dan resort dan ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut. kemunikasi dll 12. PUTRA LRT.5. pamah dan luas.4. perindustian. ICT.tanah rata .genting highland terutama pada musim cuti sekolah vii. KOMUTER dll C. FAKTOR GOVERNAN .iv. SISTEM PENGANGKUTAN DI MALAYSIA i.

perniagaan. jejantas. MAXIS iv. KOMUTER. membantu mempercepatkan penyebaran maklumat. mineral dapat dibangunkan.pada waktu puncak. KLIA iv.swasta melabur dalam pembinaan sistem pengangkutan spt Lebuh raya KESAS.tidak menggunakan bahan bakar berbanding kenderaan . cekap dan pantas.banadar sudah padat dan tepu-disebarkan k kawasan desa/mundur-mewujudkan cawangan-cawangan kerana lebih cepat dan pantas vii. menggalakkan penyebaran industri dari kawasan bandar ke kawasanluar bandar.guna LRT. dasar penswastaan dalam sistem pengangkutan.5 KEPENTINGAN LEBUH RAYA DI MALAYSIA i. MONOREL.i.mengangkut input dan output pertanian. restoran dll v. bahan mentah peridustrian. alat-alat elektronik. Bagi petempatan lama. sederhana atau besar 13.5. mengangkut lebih ramai.hasil ternakan.darjah ketersampaian dan interaksi antara kawasan mundur dengan kawasan maju dapat ditingkatkan ii.meningkatkan mobilitiharian penduduk-memprolehi pelabagai perkhidmatan ssosialperubatan. pendidikan.perubatan.lambat.media cetak. Kemunculan kawasan petempatan baru. korea.mengurabngkan kessakan lalu lintas ii. membawa barangan siap untup pasaran dll ii. PLUS.CELCOM. memudahkan mobiliti penduduk luar bndar untuk mendapatkan pekhidmatan dengan epat dan segera. KLIA EKSPRESS. mengurangkan kessakan lalu lintas. pertanian. \teknologi dimpoert dari US. Dalam perhubungan. mempecepatkan pembangunan ekonomi. perindustrian. penduidikan dlll v.pergi dan balik kerjamenjimatkan masa-tidak perlu bawa kenderaan sendiri iii.5.peteampaatan akan berkembang menjadi bandar kecil. memudahkan dan mepercepatkan pengangkutan keluar hasil bahan mentah dari kawasan mundur untuk dipasarkan. perikanan. tanah. Meudahkan penyebaran inovasi dan informasi. dan kurang cekap v. teknologi ICT iv. FAKTOR TEKNOLOGI i. Kerajaan juga menubuhkan MDC. mengurangkan risiko pencemaran. KOMUTER dll iii. TELEKOM.KOMUTER berbanding teksi kapasiti kecil . pendidikan-menjimatkan kos dan memendekkan masa 13. kemampuan membawa penumpang yang banyak. Sosial. teknologi moden dalam penbinaan lebuh raya/jalan rata/jalan kereta api – pembianaan terowong.kerajaan menggalakkan swasta memajukan sistem perhubungan. kesihatan.perbadanan multi media.4 KEPENTINGAN SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN DI MALAYSIA i. jepun 13. barangan keperluan iii.6 FAKTOR-FAKTOR BANDAR-BANDAR BESAR MEMELUKAN SISTEM PNGANGKUTAN AWAM YANG CEKAP i. menubuhkan agensi memodenkan sektor pengangkutan LLM ii. Ekonomi-menjana sektor perlombongan. persimbangan bertingkat.interaksi kawasan badar dengan luar bandar.sistem pengangkutan seperti jlan raya/lebuh raya/jalan kereta api.mudah kemasukan input iii. mengingkatkan darjah ketersamapaian/destinasi.menguruskan perhubungan tanpa wayar-internet-laman web dll D. pemamgkin pembangunan sumber alam di kawasan pedalaman-hutan. pertanian. hasil hutan dapat dipasarkan dengan epat di bandar iv.munculnya kawasan-kawasan perniagaan.intra bandar dan inter bandar – contoh KLSeremban. putra LRT. pengedaran dan pemsaran branagan siap dan perkhidmatan kepada penduduk mundur dappat dipasarkan dengan cepat-barangan dan perkhidmatan dari bandar dpat diedarkan dengan mudahbarangan runcit. inovasi dan teknologi baru ke kawasan mundue-lebih cepat dan menjimatkan vi. jamabatan besar dlll ii.5.

penarahan dan penebukan dan pemotongan lerenglereng bukit untuk memina lebuh raya.7 KESAN-KESAN PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN TERHADAP PERSEKITARAN FIZIKAL DI MALAYSIA i. mencemarkan sumber-sumber air sungai.pemushanah kawasan hutan semula jadi dan kawasan tanah tinggi/bukit-hutan yang berfungsu sebagai storan air bawah tanah terganggu-pembinaan lapanagan terbang yang luas. dan jambatan ii. Arahan : Jawab empat soalan sahaja. lapangan terbang iv.peneresan/pembersihan kawasan hutan vi.SOALAN DAN JAWAPAN KERTAS PEPERIKSAAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA STPM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009 SMK SULTAN IBRAHIM [1] 17000 PASIR MAS.5. terowong.peneresan. lebuh raya merentasi kawasan hutan dll v.persendirian dan teksi 13. kejadian hakisan dan tanah runtuh. merosakkan kawasan tadahan air. mengganggu kestabilan cerun..KLIA. (9) (ii) Mengapakah KDNK per kapita berbeza-beza antara negeri-negeri di Malaysia ? (8) (iii) Jelaskan bagaimana kerajaan dapat mengimbangkan pembangunan antara negeri-negeri di Malaysia. 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk (5) (b) Jelaskan kesan lebihan penduduk di sesebuah negara terhadap sumber alam di negara berkenaan.penimbusan yang tidak semprna kawasan paya untuk dibina lebih raya/jalan raya. (10) (c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membendung Masalah lebih penduduk di sesebuah negara membangun (10) 2. (a) Jelaskan maksud bandaraya primat (5) (b) Huraikan masalah utama yang dihadapi oleh penduduk bandar raya primat di sebuah negara Asia Tenggara (10) (c) Jelaskan punca-punca utama pencemaran yang terdapat di kawasan bandaraya Primat yang anda pilih (10) 3. berlakunnya tanah mendap/tenggelam. (i) Berdasarkan Jadual 1 lukiskan sebuah peta koroplet untuk menunjukkan KDNK perkapita bagi negeri-negeri di Malaysia pada tahun 2000. ekosistem hutan dan paya serta habitat semula jadi terganggu-berhijrah ke tempat lain.tergelongsor apabila hujan lebat iii. (8) ATAU . SOALAN .

jelaskan mengapa sistem pertanian ladang berkembang maju di negara tersebut.jumlah penduduk melebihb sumber yang ada . (8) (c) Jelaskan bagimana aktiviti-aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut menjejaskan kualiti alam sekitar kawasan tersebut. Merujuk kepada negara Malaysia . (6) SKEMA JAWAPAN.sumber tidak dapat menampung jumlah penduduk .(i ) Namakan enam tanaman yang biasa ditanam dalam system pertanian ladang di Asia Tenggara (6) (ii) Berdasarkan sebuah negara Asia Tenggara yang anda pilih. (12) (iii) Huraikan kesan perkembangan system pertanian lading terhadap persekitaran fizikal di Negara berkenaan. Pilih satu aktiiviti ekonomi sekunder yang dijalankan di kawasan tersebut.: (a) Namakan lima jenis hasil mineral logam dan bukan logam serta lokasi mineral tersebut dilombong. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? ( 5) (b) Jelaskan mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam perlu diusahakan oleh sesebuah negara (10) (c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkabn diri dalam memelihara dan memulihara sumber alam di Malaysia (10) 8 . 1. (5) (b) Huraikan mengapa sesetengah hasil perlombongan semakin berkurangan (10) (c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memajukan industri perlombongan di negara ini (10) 5. (a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas Asean(AFTA) (3) (ii) Namakan empat Negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal perlaksanaannya (2) (b) Jelaskan faedah-faedah yang diperolehi oleh negara-negara ASEAN hasil daripada perlaksanaan AFTA (10) (c) Huraikan halangan-halangan dan masalah-msalah yang dihapai oleh Negara-negara ASEAN untuk mlaksanakan AFTA (10) 7 . (10) 4. (5) (b) Huraikan factor-faktor yang mempengaruhi perletakan estet industri di Malaysia (10) (b) Jelaskan sumbangan sektor perundustrian di Malaysia kepada pembanguinan ekonomi Negara Malaysia (10) 6. Berdasarkan kajian lapangan yang telah dijalankan di satu kawasan. (a) Penduduk lebihan . (a) Namakan lima kawasan estet industri di Malaysia. (a) Nyatakan nama kawasan dan kaedah kajian yang telah anda jalankan (5) (b) (i) Huraikan faktor-faktor yang menggalakkan aktiviti tersebut dijalankan di kawasan itu (6) (ii) Bagaimanakah aktiviti ekonomi yang anda pilihmemberi sumbanagan kepada pembangunan sosio ekonomi kawasan setempat.

pencemaran air . Pakistan china dll (b) Kesan terhadap sumber alam .kemudahan asas (d) Langkah menyeimbangkan pembangunan . (a) Soalan koroplet (b) Mengapa KDNK berbeza .dari segi saiz .sosial .contoh Negara membangun – India.asap kenderaan .bilangan penduduk .pembakaran terbuka .tekanan terhadap tanah .taraf hidup berbeza .pencemaran udara .hutan musnah (c) Langkah-langkah membendung lebihan pendudu . (a ) Maksud bandaraya primat .membandarkan luar bandar .aktiviti perniagaan .Setinggan/perumahan .perundangan – had bilangan anak .pembuangan sampa 3.daripada bandar kedua besar .kegiatan ekonomi berneza .memajukan pendidikan .memajukan sumber alam 2.bandar raya berkali-kali ganda besar .pembuangan sisa kumbahan .jumlah penduduk berbeza .kesesakan .membuka bandar baru ATAU .memodenkan kegiatan pertanian .asap kilang .kemiskinan (c) Punca pencemaran .pengangguran .buka estet industri .perancang keluarga .contoh : bangkok (b) Masalah bandar primat ..memajukan industri .memajukan luar bandar .

teknologi .kos perlombongan meningkat (c) Langkah-langkah memajukan industri perlombongan .lada hitam .teh (b) Mengapa pertanian ladang berkembang maju .prai (b) Faktor yang mempengaruhi perletakan estet industri .hakisan tanah . (a) Lima jenis hasil mineral logan dan bukam loga .kuprum .kejenteraan -R&D .kaolin .kepakaran .petaling jaya .3 (B) (a) Enam jenis tanaman ladang .bijih timah .kepupusan flora dan fauna .shah alam .arang batu .eksploitasi berlebihan .permintaan meningkat .emas .pembaziran dalam penggunaan .teknologi .tidak boleh diperbaharui .Modal .petroleum (b) Mengapa hasil perlombong semakin kurang .getah .pencemaran air .koko .Pengurusan (c) Kesan terhadap persekitaran fizikal .kopi .kelapa sawit .meneroka sumber baru .Tenaga buruh .pencemaran udar 4.pasir gudang .peningkatan suhu .kepupusan .mak mandin .modal/pelaburan asing 5 (a) lima estet industri .

harga barangan murah .sumber pendapatan negara .persaingan kerana barangan sama . (b) Mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam diusahakan .kejatuhan nilai matawang . tanah .analisis. cekap dan optima .pendapatan negara .buruh .teknologi .halangan perlaksanaan AFTA .merujuk kepada perancangan.tujuan untuk memperkukuh kedudukan ASEAN .dapat dinikmati oleh generasi akan datang .kempen kesedaran .pasaran luas .kerjasana negara ASEAN . penggunaan .terhadap penggunaan sumber-sumber alam .masalah pasaran . impak dan ramalan .bentuk-bentuk perlindungan bagi sesetengah barangan 7 (a) Maksud pengurusan sumber alam .peluang pekerjaan .memelihara alam sekitar daripada pencemaran – air .secara sistematik.pasaran (c) Sumbangan sektor perindustrian .perdagangan meninglat .mwngurang dan menghapus tarif dan cuka .saling melengkapi (c) Halangan..pembukaan bandar baru 6 (a) Maksud AFTA .bagi sesetngah barangan atau produk ASEAN .kepakaran .supupaya penggunaan sumber dapat memenuhi generasi kini dan akan datang.udara.pemindahan teknologi .tanpa pembaziran .aktiviti gotong royong .pendidikan alam sekitar .penggunaan berterusan .kesan ekonomi pengganda .mengelakkan kepupusan (c) Bagaimana masyarakat dapat memelihara dan memeulihara sumber alam .modal .dalam kontek pasaran serantau /global (b) Faedah daripada AFTA . penilaian.

melapor kepada media massa dan pihak berkuasa 8 (a) Pilih satu kawasan yang sessuai Kaedah kajian – pemerhatian.faktor fizikal . soal selidik (b) (i) Faktor.infrastruktur .faktor yang menggalakkan aktiviti ekonomi tersebut .pasaran (ii) Sumbangan kepada penduduk .kepupusan flora dan fauna .peluang pekerjaan ..peningkatan taraf hidup (c) Aktiviti ekonomi memberi kesan terhadap persekitaran fizikal .modal .tanah runtuh . temubual.pendapatan .tenaga buruh .pencemaran udara . 2009 PENGURUSAN ALAM SEKITAR .pembangunan infrastruktur .pencemaran bau Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 6:52:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI Maklum balas 20 Mei.pencemaran air .mengelak pembaziran .pengangkutan .

.

.

.

1. Lapisan ini bertindak Membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapu memerangkap bahangan Bumi dari keluar 2. .pembukaan tanah. PENIPISAN LAPISAN OZON Ozon semakin nipis disebabkan oleh CFC dan gas halon yang dibebaskan keudara Oleh aktiviti manusia 2. pembangunan elektrik hidro ii. pengangkutan.pembandaran.0. SEBAB-SEBAB PEMANASAN GLOBAL 2. kenderaan. Dunia dikatakan semakin hari semakin panas. perlombongan. FENOMENA PENGGURUNAN Merujuk kepada pembesaran saiz gurun yang sedia ada hingga melampau ke kawasan pinggirnya atau proses yang menukarkan sesuautu kawasan yang sebelum ini bukan gurun kepada ciri-ciri gurun yang tandus dan gersang-aitiviti penyahhutanan. 2.0..0.2. KONSEP PEMANASAN GLOBAL 1. perindustrian. KESAN RUMAH HIJAU Bahan-bahan pencemar terutamanya karbon dioksida dan metana. ragutan berlebihan.2. pertanian insentif 2.penternakan. Pencemaran sumber air Punca : pertanian. Pencemaran udara dan jerebu Punca : pembakaran bahan api. PENYAHHUTANAN DAN KEPELBAGAIAN DIVERSITI Aktiviti pentahhutanan juga menyebabkan kepanasan global 3. sisa bandaran pembakaran terbuka . pelancongan.1. membentuk Satu kubah atau lapisan yang menyelimutiruang atmosfera. proses industri. Maksud pemanasan global : pemanasan global dikaitkan dengan kenaikan suhu Dunia. Kenaikan suhu dunia Dikaitkan dengan aktiiviti manusia yang mengganggu keseimbangan Sistem-sistem bumi khususnya sistem atmosfera.1.3. FENOMENA KEMEROSOTAN ALAM ALAM SEKITAR i.

forum. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI MASALAH KEMEROSOTAN SUMBER AIR i.NGO.3. 4.3.pencemaran udara.mengawal sumber biologi.merawat air kumbahan . PENGURUSAN SUMBER AIR 4. LANGKAH BUKAN PERUNDANGAN i. akta jalan parit dan bangunan-pencemaran air v. hujan asid.1. perlaksanaan undang-undang iii.pendidikan tidak formal.2.mereka yang menmarkan sumber air ii.pameran. akta kualiti alam sekitar 1974 ii. membaiki sistem pengagihan dan pengurusan ier serta kempem kesedaran vi.2.terapkan dalam krikulum-kajian tempatan dan geografi . pembangunan negara yang berterusan untuk kesejahteraan rakyat untuk generasi kini dan akan datang ii.mengawal pemanasan. kempen penghijauan bumi. kempen cintai sungai kita dll 4.peneresan bukit . pendidikan alam sekitar dan kempen kesedaran .pendidikan formal.mengawal air. penerbitan dll . gotong royong.1. dasar perhutanan negara 1984 iv. sektor pertaniam. mengawal aktiviti pembalakan dan penyahutanan iii. LANGKAH PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 4.penghutanan semula .kempen kesedaran.mencegah hakisan. prinsip pembangunan yang mengadunkan pemeliharaan dan pemuliharaan agar kesejahteraan hidup boleh dinikmati oleh semua penduduk 4. keatas persekitaran. risalah.1.seminar. mempertingkatkan R&D dan teknologi seperti teknologi kitar semula .majalah. merawat sumber-sumber air yang telah tercemar dan kitar semula iv.0.JAS hari alam sekitar dunia . LANGKAH PERUNDANGAN i. LANGKAH-LANGKAH PENGURUSAN SUMBER AIR i.3. merawat air yang telah tercemar iv.2. memajukan sumber-sumber air alternatif v. akta kerajaan tempatan-cerobong asap vi. membuat penelitian dan pengkajian awal ii.menepatkan zon industri .2. MAKSUD PEMBANGUNAN LESTARI i. penguatkuasaan undang-undang. buletin.2. amalan pengurusan yang strategik .kurangkan penggunan CFC ii. PEMBANGUNAN LESTARI DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR 4.Kesan : kesan keatas manusia. oerdinan lalulintas 1958-asap kenderaan 4. akta pemuliharaan tanah (bahagian iii) iii. pemulharan sistem saluran 4.

Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dari luar bandar ke bandar di Asia Tenggara.khususnya dari negara jepun dalam inbdustri kereta iv. Tenaga buruh yang cukup. (8m) Jawapan. Bincangkan punca-punca migrasi luar bandar ke bandar masih berlaku di kebanyakan negaranegara Asia Tenggara.menumpukan kepada sektor perindustrian sebagai punca utama KDNK negara – mengurangkan kebergantungan kepada sektor pertanian sebagai pendapatan utama negara ii.tiada peluang pekerjaan.dalam pelbagai sektor.bawa bahan mentah masuk.v.hanya sektor pertanian semata-mata. Jelaskan mengapakah industri berat terus berkembang di Malaysia(8M) Sebab-sebab industri berat berkembang di Malaysia : i. mudah eksport 3. Modal yang cukup. hiburan-menjadi tarikan penduduk luar bandar untuk menikmati kemudahan-kemudahan tersebut 2.kemudahan pengangkutan. tanggungan ramai-mencari peluang untuk meningkatkan taraf hidup di bandar – pendapatan yang lebih tinggi di bandar. pekhidmatan. Bahan mentah yang mudah didapati sama ada tempatan atau import – untuk pembuatan kereta dll v. ii. Faktor Tolakan : i.peluang pekerjaan di luar bandar sangat terhad. perdagangan dan perniagaan ii.buruh asing atau tempatan iii. pelbagai kemudahan sosial yang terdapat di bandar. pengangguran di luar bandar. meningkatkan kerjasama mengawal perairan ASEAN vi. Dasar kerajaan. kemudahan rekreasi. kemiskinan di luar bandar – pendapatan sedikit. Pemindahan tekonologi dari negara maju. Faktor Tarikan: i. Huraikan masalah-msalah alam sekitar fizikal yang berlaku akibat proses urbanisasi di sebuah . Pelabuhan/pengangkutan yang baik . kempen dan pendididkan alam sekitar Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 7:13:00 PM 1 Komen Links to this post Cari Label PENGURUSAN ALAM SEKITAR Maklum balas 19 Mei. peluang pekerjaan yang sangat luas di bandar.perindustrian.modal tempatan atau asing vi. melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi yang hanya terdapat di bandar-bandar utama iii. 2009 LATIHAN ULANGKAJI SIRI 2 SIRI LATIHAN 2 GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA 1.

jangka hayat pendek iii.pantulan haba matahari. taraf pendidikan rendah. parit dan sungai tidak dapat menampung jumlah hujan yang banyak pada satu-satu masa. cerun yang cekung. asap kilang mencemarkan udara kawasan bandar v.-Permukaan berturap.kadar kematian tinggi.kerana tumpuan ke bandar besar-masalah setinggan-dan masalah sosial lain vi.asap kenderaan.asap kenderaan. ciri-ciri jantina.seimbang v. retoran. Masalah kependudukan negara membangun di Asia tenggara i.kadar buta huruf tinggi-kadar kiciran meningkat-menghalang .perluasan kawasan pinggir bandar untuk membina petempatan yang tidak mencukupi di tanah tinggi.penduduk muda ramai. hotel ke dalam sungai—sungai tercemar.bandar metropolitan di Asia Tenggara. banjir kilat.pulau haba iii.indonesia ii. air larian masuk ke dalam parit dan longkang dengan cepat. kadar kelahiran tinggi ii.pemanasan setempat. kurang peluang pekerjaan-pengangguran di kalangan penduduk v.kemudahan pendidikan. gas-gas karbon dioksida. lereng bukit secara tidak terancang. bangunan konkrit.parit dan longkang tersumbat. hakisan tanih/tanih runtuh.longkang. kesesakan bandar. tahap pembangunan rendah terdapat dinegara membangun-contoh negara Indonesia. tapak yang lebar.hakisan tanih/tanih runtuh Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 6:00:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI Maklum balas 15 Mei.(9M) Bandar yang dipilih : Kuala Lumpur. Ciri-ciri demografi sebuah negara yang mempunyai piramid penduduk jenis progresif i. Masalah alam sekitar disebabkan oleh urbanisasi: i. 2009 SOALAN .banjir kilat ii. karbon monoksida. puncak yang sempit/tajam. kemiskinan meningkat-penduduk ramai sumber berkurangan seperti tanah tidak dapt menampung penduduk yang ramai iii. kaki bukit. kesihatan perlu disediakan dengan banyak iv.penduduk muda dan dewasa tidak seimbang/penduduk muda tinggi iv. industri. bangunan bercermin. pertambahan beban kerajaan. hidupan akuatik terancam iv. pencemaran udara/jerebu. pulau haba.SOALAN LATIHAN ULANGKAJI LATIHAN ULANGKAJI PERTENGAHAN TAHUN SOALAN-SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN Soalan 1 a. pencemaran air – pembuangan sisa domestik. Filipina b. contoh negara.

mewajibkan kanak-kanak bersekolah-galakkan melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi-untuk tenaga mah Soalan 2 a. memusnahkan rantaian dan siratan makanan. kekurangan makanan-kebuluran/makanan tidak mencukupi viii. taraf hidup rendah-pendapatan rendak ix. penuai. perseolahan pecrmua. Rancangan bumi hijau .meningkat taraf hidup petani b.. cepat masak. sungai. Contoh negara : Malaysia ii.untuk keperluan sendiri . racun rumpai. perubahan suhu mikro-semasa perubahan kawasan hutan menjadi kawasan pertanian vii. dll iv. penjenteraan pertanian.perancangan keluarga ii. dll Soalan 3 . daratan-disebabkan oleh bahan kimia iv.pembajakan dan pembukaan ladang vi. memperkenalkan teknik moden dalam pertanian-meningkatkan hasil pertanian. dll c. racun serangga.tinggikan taraf hidup iii.kos tinggi dalam inovasi teknologi pertaanian-petani tidak mampu dan tanah tidak diusahakan v. tasik dan kolam ii. PORIM.hidrophonik. menyediakan banyak peluang pekerjaan-pelbagaikan kegiatan ekonomi-perindustrian. menabur benih iii. penggunaan bahan kimia dalam pertanian.oleh MARDI.akuatik.pembangunan vii. Bentuk.empangan. teknik moden. klon bermutu tinggi. bijih benih. program kawalan penduduk. titisan. i. langkah-langkah mengatasi i. tanah terbiar. tanih hilang kesuburan kerana penggunan jentera – tanah diguna dengan intensif.memaksimumkan penggunaan tanah . pembinaan kemudahan asas seperti sekolah dan hospital. renjisan vii. Kesan penggunaan inovasi teknologi pertanian terhadap alam sekitar.jentera pembajak. perkhidmatan-tingkatkan pendpatan penduduk. dll vi. pencemaran air.pembajaan kurang cekap iii. racun serangga kedalam ekosistem sawah padi. bahan penggalak iv. pembiak-baik baka .usaha meningkatkan hasil pengeluaran pertanian .mengurangkan import makanan . penyelidikan dan pembangunan. sistem pengairan.mengurangkan kebergantungan kepada sumber makanan luar . tali air. perubahan lanskap/tanah runtuh. meningktkan pendapatan penduduk desa.sisa lebihan baja kimia. tahan penyakit dll v. alat torehan.bentuk inovasi teknologi pertanian di sebuah negara Asia Pasifik i. RRIM dll c.kurangkan migrasi desa v.

memajukan industri pelancongan. mengurangkan migrasi penduduk dari kawasan mundur ke kawasan maju iii. Petroleum.kebocoran paip dan tumpahan minyak ii.rabgkaian pengagkutan. mengubah ciri aliran sungai.menggerudi. membersih iv. keretapi lebih raya dll v. baja. petroleum ii. memusnahkan ekosistem/habitat flora dan fauna-pembinaan hidro eklektrik hidro v. pencemaran udara.kenyir. palstik. dll c. mendapat faedah ekonomi hidangan(bahan mentah/hasil eksport) iv.pembakaran arang batu. klang dll vi.karbon monoksida. peningkatan kemudahan asas.tinggalan lombong telerang-menyukarkan tebus guna tanah iii.vietnam. memaju dan menyeimbangkan pembangunan ekonomi kawasan-antara kawasan maju dan kawasan mundur ii. mempelbagaikan kegiatan ekonomi/. peluang pekerjaan. dll v.pembinaan empangan hidro elektrik vi. pengaruh pembinaan estet industri terhadap sosio ekonomi negara-negara asia tenggara i. mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru/bandar baru vii. dll Soalan 4 a. Gas asli.kawasan tasik hidro elektrik viii. batu arang iv. lebuh raya.gas asli cecair.Malaysia Jenis dan lokasi sumber tenaga i. pencemaran air laut.cat. Tenaga suria-langkawi b. sisa peroleum/gas dll iv. pembekalan sumber tenaga untuk domestik. implikasi pengeluaran sumber ke atas alam sekitar i. pendapatan eksport. peranan sumber tenaga kepada pembangunan ekonomi negara i. bahan mentah kepada industri berasaskan petro kimia.duyung. Elektrik hidro. sulfur dioksida dan bahan hidrokarbon. Tenaga biomas. Arang batu. industri membersih petroleum iii. pelabuhan.eningkatkan taraf hidup Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 9:24:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI . memudahkan perindahan tenaga buruh mahir v.a. Negara yang dipilih. luar pantai terengganu iii. mewujudkan lanskap gersang. mengangkut. pembangunan infrastruktur (jalanraya/bekalan elektrik dll kemudahan) vi.kawasan pembakaran kayu arang vi. sungai dan air bawah tanah.luar pantai terengganu ii.Hong Gay.

2009 INTERAKSI ANTARA KAWASAN .Maklum balas 02 Mei.

KONSEP KEBERGANTUNGAN Setiap negara perlu bergantung di antara satu sama lain demi mewujudkan keadaan saling melengkapi agar pembangunan sosio ekonomi negara yang terlibat lebih pantas berkembang. KONSEP LIBERALISASI EKONOMI Liberalisasi ialah dasar pasaran bebas yang memberikan peluang kepada sesiapa sahaja termasuk pemodal-pemodal asing memasuki dan menguasai pasaran sesebuah negara tanpa batas Persaingan pasaran dan ekonomi akan menjadi terbuka dan bebas.1. Aliran keluar masuk modal dan perdagangan tidak boleh dikawal dan disekat oleh kerajaan.0.0. Liberalisasi ekonomi bergantung sepenuhnya bergantung kepada kuasa pasaran iaitu permintaan dan penawaran .0. Globalisasi juga dikenali sebagai dunia tanpa sempadan 2. KONSEP GLOBALISASI Merujuk kepada sempadan ekonomi negara-negara di dunia yang semakin runtuh Dan seluruh dunia menjadi satu unit yang boleh dihubungkan dengan mudah. Pantas. 2. cepat dan rapat. Keadaan saling melengkapi ini wujud apabila kekurangan dalam sesebuah negara akan ditambpung oleh kelebihan yang ada di negara lain dan Akhirnya kemajuan akan dapat dinikmati bersama.

KERJASAMA ANTARA KAWASAN : APEC i. China. di Canbera. berkongsi pasaran dan perdagangan iv.penarikan keluar modal asing ii. menggalakkan pemindahan tenaga mahir dan kepakaran 5. R&D. teknologi. perkhidmatan dan lain-lain Sebagai contoh pengahpusan dasar perlindungan. saling menjaga alam sekitar 7. kekurangan teknologi dan kepakaran d. penjajahan baru dalam bentuk penjajahan ekonomi-terlalu bergantung kepada negara maju 6. serangan spekulator. KEPENTINGAN SALING DIANTARA NEGARA i. pembangunan sumber alam yang lestari iv.3. Kepentingan kerjasama dalam APEC a. pengahpusan dasar kawasan modal terpilih dan lain-Lain yang bertentangan dengan dasar pasaran bebas. memperluaskan pasaran iv. Australia ii. Hong Kong. Korea Selatan. pnghapusan skim keutamaan perdagangan. perkongsian plaburan modal dan kewangan e. perdagangan di antara negara b. menyebabkan berlakunya kegawatan ekonomi. berkongsi teknologi dan kepakaran iii. KESAN-KESAN POSITIF GLOBALISASI EKONOMI KE ATAS NEGARA ASIA PASIFIK i. masalah politik yang tidak stabil c. 4. pemghapusan sekatan tarif . jurang ekonomi di antara negara anggota b. pengahapusan subsidi. perkongsian teknologi. APEC : kerjasama ekonomi asia pasifik ditubuhkan pada 1989 . pengaliran dan pemilikan modal. tekanan ekonomi dan bebanan kepada golongan miskin. menggalakkan pemindahan teknologi kepakaran dan R&D iii.kejatuhan nilai mata wang iii. Taiwan. NZ dan Australia d.0. perluasan saiz pasaran c. 3 anggota AFTA (AS. 10 negara ASEAN b. sikap kepentingan diri melebihi kepentingan serantau . Negara Anggota : 18 buah negara a. pengalran buruh dan tenaga pakar f. Kanada. Papua New Guinea dan Chile iii. Masalah dalam kerjasama APEC a.0.pengapusan hak dan keistimewaansumsidi kepada golongan miskin iv. dan inovasi baru d. pasaran barangan. Jepun. perniagaan. berkongsi sumber alam dan tenaga ii. berkongsi tenaga buruh vi. berkongsi modal v. menambahkan keupayaan modal dalam negara ii. Mexico) c.0. KONSEP DEREGULASI EKONOMI Merupakan dasar penghapusan segala peraturan dan sekatan ekonomi yang diamalkan oleh sesbuah negara yang selama ini mengahalang aktiviti perdagangan.0. KESAN NEGATIF i.0.

mempercepatkan pembangunan sumber alam di kawsan yang terbabait b. petukaran rancangan tv d.0. R&D. KONSEP SEGITIGA PERTUMBUHAN : merujuk kepada kerjasama ekonomi pada kawasan yang lebih kecil di dalam wilayah asean melibatkan tiga tiga atau empat buah negara yang berjiran/sempadan ii. R&D. penjagaan alam sekitar iv. masalah politik.8. perluasan pasaran dan perdagangan c. perluasan saiz pasaran c. Kerjasama dalam ASEAN : a. lebih raya c. perkongsian teknologi. pengaliran tenaga buruh dan kepkaran g. KERJASAMA SERANTAU : ASEAN i. kuasa beli endah . ancaman lanun dari filipina e. pulau phuket. kuasa beli pasaran tidak sama 9. Masalah-masalah dalam kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN a. thailand ii. pengaliran buruh dan tenaga pakar v.bergunung ganang. pembangunan sektor pelancongan. Rancangan pembangunan ekonomi Segitiga Petumbuhan a.penduduk jarang. pengkhususan pengeluaran dan perkhidmatan f. kerjasama infrastruktur fizikal g.transborneo. KAWASAN SEGITIGA PERTUMBUHAN : IMS-GT. persaingan sesama negara pengeluar. link kedua. perkongsian teknologi . kegawatan ekonomi serantau-menjejaskan nilai matawang-banyak projek dirancang dibatalkan b. dan inovasi baru d. masalah opasaran terhad. dan inovasi baru e. feri pulau langkawi ke pulau phuket dan acheh c. kerjasama sektor perhutananf.internet asean. pulau batu puith. Kepentingan dan saling bergantung menerusia kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN a. pembangunan sektor telekomunikasi. Halangan dalam kerjasama ASEAN a.barangan yang sama b. berpulau. EAGA-BIMP iii.pulau langkawi. saling melengkapi dalam aspek bahan mentah. Negara anggota : semua 10 buah negara asia tenggara iii. perkongsian pelaburan modal d. masalah fizikal.bentuk muka bumi. ASEAN : Pertubuhan negara-negara Asia Tenggara di tubuhkan pada tahun 1967 di bangkok. masalah teknologi dan kepakaran yang rendah d. miskin. KERJASAMA EKONOMI SERANTAU : SEGI TIGA PERTUMBUHAN ASEAN i.tuntutan bertindih. pembangunan sektor perindustrian iv. kejatuhan nila mata wang c. sukar memajukan infrastrukturjalanraya. pembangunan sektor pertanian dan perikanane. kepulauan riau b. IMT-GT.0. perdagangan antara negara ASEAN b. perkongsian pelaburan modal dan kewanagan e. pembangunan sektor pengangkutan.

rondaan dan kawal selia mengesan pencemaran laut ASEAN PERCUBAAN STPM KELANTAN SOALAN 7 DAN 8 7.KERJASAMA ASEAN DALAM KONTEK ALAM SEKITAR i.10.0. kerjasama penjagaan selat melaka iv. menangani kes jerebu 1997 ii. menubuhkan pasuakan memeadam api ASEAN iii. menjamin sumber-sumber alam sekitar agar ada dan berterusan ii.1. mengurangkan risiko alam sekitar iii.KERJASAMA MELINDUNGI ALAM SEKITAR 10. menjamin keberterusan pembangunan iv. [ 5 ] Negara ASEAN Malaysia Indonesia Filipina Thailand Myanmar Kemboja Vietnam Negara ASEAN Brunei Darul Salam Laos Singapura .KEPENTINGAN KERJASAMA DALAM KONTEK ALAM SEKITAR i. a) Namakan 10 buah Negara anggota ASEAN.2. memperkukuh hubungan antara negara 10.

• Produk lebih berkualiti. • R&D • Pasaran luas. Penyertaan dalam ekonomi dunia. Pelaburan. 2 2 2 2 b6. Huraian • Kepelbagaian aktiviti ekonomi • Perdagangan antara Negara ASEAN dan lain-lain Negara. Kecekapan ekonomi. [ 10 ] Isi Utama c1. • Pelaburan silang • Menambah modal Negara. Jumlah 2 2 2 2 10 c) Huraikan kesan positif penglibatan ASEAN dalam globalisasi ekonomi.Catatan : . Perdagangan bebas Huraian • Terbuka • Tanpa sekatan • Tariff yang rendah Markah 2 . Daya saing. b4. b8. b5. . • Syarikat Multinasioanal • Pemindahan teknologi.1 negara untuk 1/2 markah. • Meningkatkan KDNK • Perkongsian kepakaran • Buruh murah/ ramai • Banyak bahan mentah • Mudah diperolehi Pilih mana-mana 5 x 2 markah Markah 2 b2. • Harga kompetatif • Ekonomi berskala • Setiap Negara mengeluarkan satu produk. Pengkhususan. Teknologi. Bahan mentah. NAFTA dan AFTA • Menggalakkan pelaburan asing. b3.Maksimum 5 markah b) Huraikan mengapa kerjasama ekonomi ASEAN diperlukan [ 10 ] Isi Utama b1. • Kerjasama dengan blok ekonomi dunia • EC. Bekalan Buruh b9. b7. Pasaran.

• Eksport/ import mudah • Tanpa dasar perlindungan c2. Perluasan pasaran. • Dengan banyak Negara • Meningkatkan pendapatan. • KDNK meningkat. • Kepelbagaian pilihan produk berkualiti. • Harga murah • Meningkatkan produktiviti • Penjimatan kos latihan • Pengeluaran yang cekap • Berdaya saing • Produk yang kompetatif • Produk berkualiti • Pengkhususan • Harga Markah maksimum Pilih mana-mana 5 x 2 markah
8.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5]

2

c3. Pemindahan teknologi.

2

c4. Peningkatan kualiti produk c5. Menggalakkan persaingan. Jumlah

2 2

10

( 1) Pemanasan global ialah kenaikan suhu dunia, akibat dari aktiviti-aktiviti manusia (1) yang mengganggu keseimbangan sistem- sistem bumi, khususnya sistem (1) atmosfera. Berlaku juga ketidakseimbangan dalam bajet haba iaitu input haba (1) yang diterima oleh sistem bumi lebih besar dari outputnya.Pemanasan global (1) disebabkan oleh dua eleman penting iaitu kesan rumah hijau dan penipisan ozon
(b) Huraikan punca-punca yang menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global [10]

ISI UTAMA B1) Kebakaran hutan

HURAIAN DAN CONTOH MARKAH • Asap dan habuk dari kebakaran menyelimuti 2 atmosfera yang memerangkap bahangan bumi • Hutan secara semulajadi akibat dari panahan petir dan sebagaimana. • -Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan • Menyebabkan lebihan gas karbon dioksida di 2 dalam udara. • Cahaya matahari terus ke permukaan bumi tanpa di tapis oleh daun-daun • Perlepasan asap kenderaan yang mengandungi • bahan-bahan pencemar seperti karbon dioksida dan sulphur terutamanya di bandar-bandar besar. • Perlepasan asap-asap kilang yang mengandungi

B2)Pembalakan danpenyahutanan

B3) Perlepasan Asap kenderaan

2

B4)Perlepasan Asap-asap Industri/kilang

2

B5) aktiviti pembakaran terbuka

• Pelbagai bahan pencemar menyumbang kepada punca kejadian pencemaran udara dan jerebu. Seperti kilang-kilang memproses getah kelapa sawit yang banyak membebaskan karbondioksida dan manoksida • Pembakaran terbuka ditapak-tapak pelupusan2 sampah,tapak-tapak pertanian memangkinkan lagi pencemaran udara dan jerebu. • -pembakaran jerami di Dataran Kedah Perlis selepas musim menuai JUMLAH MAKSIMUM 10

(c) Jelaskan langkah –langkah yang boleh dimainkan oleh orang ramai dalam membantu mengatasi fenomena pemanasan global. [10] ISI UTAMA C1) mematuhi peraturan atau undang-undang alam sekitar HURAIAN • Tidak melakukan kerosakkan atau kemusnahan terhadap alam sekitar. • Mematuhi peraturan-peraturan dan akta-akta alam sekitar seperti Akta kualiti alam MARKAH 2

sekitar 1974 C2) menyertai kempen kesedaran • Menghadiri kempen-kempen yang dianjurkan samada oleh pihak kerajaan atau NGO 2

• Menyebarkan maklumat tentang kaedah dan kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat umum C3) menyertai Menjadi ahli kepada mana-mana NGO seperti NGO Persatuan Pencinta Alam, Persatuan Pengguna, SAM. C4) mendapatkan • Mendapatkan pendidikan formal tentang pendidikan formal alam sekitar seperti di sekolah-sekolah mengenai alam melalui mata pelajaran geografi. sekitar. • Mengikuti kursus secara formal di peringkat universiti seperti UKM,UPM,UNIMAS dan sebagainya. C5) menggunakan • Menggunakan sumber alam secara harmoni. sumber alam secara berhemah • Mengambil kira kesan penerokaan atau penggunaan masyarakat terhadap alam sekitar. C6) kitar semula • Orang ramai perlu melibatkan diri dalam program kitar semula • Memahami kepentingan dan kaedah kitar semula • seperti kitar semula surat khabar lama supaya proses penebangan pokok dapat dikurangkan • Setiap negara perlu memberi kerjasama dalam usaha menangani masalah pemanasan global dengan mematuhi ketetapan antarabangsa. • Persidangan RIO. Dll Jumlah markah maksimum Mana-mana 5 isi x 2 markah
Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 3:01:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SOALAN PERCUBAAN KELANTAN 2010

2

2

2

2

C7) Kerjasama antarabangsa

2

10

Maklum balas

PERCUBAAN STPM KELANTAN
SOALAN 7 DAN 8

a) Namakan 10 buah Negara anggota ASEAN.7. • Produk lebih berkualiti. Jumlah 2 2 2 2 10 . • Kerjasama dengan blok ekonomi dunia • EC. [ 5 ] Negara ASEAN Malaysia Indonesia Filipina Thailand Myanmar Kemboja Vietnam Catatan : Negara ASEAN Brunei Darul Salam Laos Singapura . • Syarikat Multinasioanal • Pemindahan teknologi. NAFTA dan AFTA • Menggalakkan pelaburan asing. Daya saing.1 negara untuk 1/2 markah. b7. Penyertaan dalam ekonomi dunia.Maksimum 5 markah b) Huraikan mengapa kerjasama ekonomi ASEAN diperlukan [ 10 ] Isi Utama b1. Pengkhususan. • Meningkatkan KDNK • Perkongsian kepakaran • Buruh murah/ ramai • Banyak bahan mentah • Mudah diperolehi Pilih mana-mana 5 x 2 markah • Markah 2 b2. • Harga kompetatif • Ekonomi berskala • Setiap Negara mengeluarkan satu produk. b4. Huraian Kepelbagaian aktiviti ekonomi • Perdagangan antara Negara ASEAN dan lain-lain Negara. . Kecekapan ekonomi. Pelaburan. 2 2 2 2 b6. b3. • Pelaburan silang • Menambah modal Negara. b5. Bahan mentah. Bekalan Buruh b9. • R&D • Pasaran luas. b8. Pasaran. Teknologi.

• Kepelbagaian pilihan produk berkualiti. Menggalakkan persaingan. Jumlah 2 2 10 ( 1) Pemanasan global ialah kenaikan suhu dunia.c) Huraikan kesan positif penglibatan ASEAN dalam globalisasi ekonomi. Pemindahan teknologi. Berlaku juga ketidakseimbangan dalam bajet haba iaitu input haba .(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5] Markah 2 2 c3.sistem bumi. • KDNK meningkat. akibat dari aktiviti-aktiviti manusia (1) yang mengganggu keseimbangan sistem. khususnya sistem (1) atmosfera. [ 10 ] Isi Utama c1. 2 c4. • Harga murah • Meningkatkan produktiviti • Penjimatan kos latihan • Pengeluaran yang cekap • Berdaya saing • Produk yang kompetatif • Produk berkualiti • Pengkhususan • Harga Markah maksimum Pilih mana-mana 5 x 2 markah 8. Peningkatan kualiti produk c5. • Dengan banyak Negara • Meningkatkan pendapatan. Perluasan pasaran. Perdagangan bebas Huraian • Terbuka • Tanpa sekatan • Tariff yang rendah • Eksport/ import mudah • Tanpa dasar perlindungan c2.

• -pembakaran jerami di Dataran Kedah Perlis selepas musim menuai . • Perlepasan asap-asap kilang yang mengandungi B2)Pembalakan danpenyahutanan B3) Perlepasan Asap kenderaan 2 B4)Perlepasan Asap-asap Industri/kilang 2 B5) aktiviti pembakaran terbuka • Pelbagai bahan pencemar menyumbang kepada punca kejadian pencemaran udara dan jerebu.(1) yang diterima oleh sistem bumi lebih besar dari outputnya. • Cahaya matahari terus ke permukaan bumi tanpa di tapis oleh daun-daun • Perlepasan asap kenderaan yang mengandungi • bahan-bahan pencemar seperti karbon dioksida dan sulphur terutamanya di bandar-bandar besar.Pemanasan global (1) disebabkan oleh dua eleman penting iaitu kesan rumah hijau dan penipisan ozon (b) Huraikan punca-punca yang menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global [10] ISI UTAMA B1) Kebakaran hutan HURAIAN DAN CONTOH MARKAH • Asap dan habuk dari kebakaran menyelimuti 2 atmosfera yang memerangkap bahangan bumi • Hutan secara semulajadi akibat dari panahan petir dan sebagaimana. • -Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan • Menyebabkan lebihan gas karbon dioksida di 2 dalam udara. Seperti kilang-kilang memproses getah kelapa sawit yang banyak membebaskan karbondioksida dan manoksida • Pembakaran terbuka ditapak-tapak pelupusan2 sampah.tapak-tapak pertanian memangkinkan lagi pencemaran udara dan jerebu.

Persatuan Pengguna. [10] ISI UTAMA C1) mematuhi peraturan atau undang-undang alam sekitar HURAIAN • Tidak melakukan kerosakkan atau kemusnahan terhadap alam sekitar.JUMLAH MAKSIMUM 10 (c) Jelaskan langkah –langkah yang boleh dimainkan oleh orang ramai dalam membantu mengatasi fenomena pemanasan global.UNIMAS dan sebagainya. MARKAH 2 C2) menyertai kempen kesedaran • Mematuhi peraturan-peraturan dan akta-akta alam sekitar seperti Akta kualiti alam sekitar 1974 2 • Menghadiri kempen-kempen yang dianjurkan samada oleh pihak kerajaan atau NGO • Menyebarkan maklumat tentang kaedah dan kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat umum C3) menyertai Menjadi ahli kepada mana-mana NGO seperti NGO Persatuan Pencinta Alam. • Mengikuti kursus secara formal di peringkat universiti seperti UKM. sekitar. C6) kitar semula • Orang ramai perlu melibatkan diri dalam program kitar semula • Memahami kepentingan dan kaedah kitar semula • seperti kitar semula surat khabar lama supaya proses penebangan pokok dapat dikurangkan • Setiap negara perlu memberi kerjasama dalam usaha menangani masalah pemanasan global dengan mematuhi ketetapan antarabangsa. sumber alam secara berhemah • Mengambil kira kesan penerokaan atau penggunaan masyarakat terhadap alam sekitar. C5) menggunakan • Menggunakan sumber alam secara harmoni. C4) mendapatkan • Mendapatkan pendidikan formal tentang pendidikan formal alam sekitar seperti di sekolah-sekolah mengenai alam melalui mata pelajaran geografi. 2 2 2 2 C7) Kerjasama antarabangsa 2 .UPM. SAM.

Jelaskan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kekurangan sumber air. b.• Persidangan RIO. b. c. Apakah yang terjadi pada air hujan semasa menurun ke permukaan tanah dan atas permukaan tanah. Apakah maksud imbangan air. c. . Lukis dan labelkan rajah kitaran hidrologi. 2. c. a. b. a. Bagaimana gangguan terhadap kitar air boleh mempengaruhi aktiviti manusia. Dll Jumlah markah maksimum Mana-mana 5 isi x 2 markah 10 Soalan Popular Sistem Hidrologi (2008) 1. Nyatakan proses mendatar dalam kitar hidrologi. a. Jelaskan bagaimana gangguan terhadap imbangan air mempengaruhi alam sekitar fizikal. Jelaskan pengaruh manusia terhadap kitaran hidrologi di kawasan tropika lembap. Bandingkan makna sejat peluhan potensi dan sejat peluhan sebenar. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan. b. c. 3. Jelaskan proses-proses yang terlibat dalam kitar hidrologi. a. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi imbangan air tanih. 4.

APRIL 1. Huraikan peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi. b. 9. b. b. Jelaskan kepentingan air dalam tanah. a. 7.5. Nyatakan faktor-faktor mempengaruhi peningkatan kadar resapan dan larian air permukaan. Apakah dimaksudkan dengan pencemaran air. c. [5 markah] Pemindahan wap secara mendatar merupakan satu mekanisme yang berfungsi untuk menyeimbangkan kelembapan di atmosfera kerana wujudnya kawasan berlebihan dan kawasan yang berkurangan lembapan. c. Huraikan bagaimana air bawah tanah boleh dikembalikan ke ruangan atmosfera di kawasan daratan. Ia memerlukan tenaga haba dari pancaran matahari atau sinaran bumi. a. Bagaimana proses perkolasi boleh membentuk pelbagai jenis tanih di kawasan tropika lembap. 10. c. c. Huraikan kesan-kesan kemarau ke atas alam sekitar dan manusia. . Terangkan makna imbangan air sedunia. Kawasan yang sering mengalami kelembapan atmosfera yang berlebihan adalah sekitar garisan khatulistiwa dan sekitar garis lintang 40o dan 60o U/S. Jelaskan kesan-kesan penggunaan air dalam tanah secara berlebihan. Huraikan pemindahan wap secara mendatar. Nyatakan faktor yang mempengaruhi kapasiti infiltrasi. b. Terangkan proses-proses menegak dalam kitaran hidrologi. Manakala kawasan yang berkurangan lembapan di atmosfera adalah di kawasan 20o dan 40o U/S dan 60o U/S hingga ke kutub utara dan kutub selatan. a. Apakah maksud infiltrasi dan perkolasi. Proses penukaran cecair kepada wap air (gas). b. a. c. Bagaimana kegiatan manusia boleh menjejaskan sumber air semula jadi. Huraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran air. Pemindahan wap secara mendatar berlaku di antara satu garis lintang ke satu garis lintang yang lain. b. 2. Bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi menyebabkan pencemaran air. c. 6. c. Huraikan langkah-langkah untuk memelihara kualiti sumber air dalam tanah. 2008 • 1. Jelaskan kesan sumber air semula jadi yang terjejas kepada kehidupan manusia. [10 markah] Proses-proses menegak dalam kitaran hidrologi ialah : · Proses sejatan. 8. Huraikan bagaimana faktor geomorfologi. Posted by smkrantaupanjang at 9:54 PM 0 comments Links to this post Labels: Ndy/gkss/smkrp/08 TUESDAY. 11. b. Bagaimana manusia mengeksploitasi sumber air. Nyatakan langkah-langkah sesuai menghadapi kemarau. a. a. gangguan atmosfera dan kegiatan manusia boleh menyebabkan kejadian kemarau. Terangkan bagaimana manusia mempengaruhi kadar sejatan semula jadi. Cadangkan beberapa langkah untuk mengatasi masalah sumber air semula jadi yang terjejas. a.

Terangkan proses yang terjadi kepada air hujan semasa jatuh ke permukaan tanah. Dari awan pelbagai bentuk kerpasan turun seperti hujan. · Air yang tidak menyusup masuk akan bergerak mengikut graviti sebagai air larian permukaan. · Proses transpirasi. Apabila wap air sampai ke garis tepu. Keupayaan air masuk ke dalam lapisan tanah membentuk air bawah tanah. Jumlah kehilangan air turut dipengaruhi oleh suhu udara.· Proses pemeluwapan. Kesemua bentuk kerpasan ini turun ke permukaan bumi dalam intensiti yang berbeza. hujan batu dan salji. 7. 5. · Aliran lumpur akan menutup liang tanah di bahagian permukaan menyebabkan titisan hujan tidak boleh menyusup masuk. Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan [5 markah] STPM 2006 Kerpasan bermaksud lembapan yang terdapat di atmosfera terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk seperti pepejal (salji. [10 markah] Lima proses menegak dalam kitaran hidrologi ialah : · Sejatan · Sejat peluhan · Kerpasan · Aliran Batang · Resapan · Pemejalwapan (Sublimasi) 4. hujan batu dan hujan beku) dan cecair (hujan dan embun). 3. Apakah yang ditakrifkan dengan larian air permukaan ? [5 markah] . Keadaan ini dinamakan sebagai lampau-tepu. [5 markah] Proses yang terjadi semasa air hujan jatuh ke permukaan tanah : · Titisan hujan yang jatuh ke permukaan tanah dianggap sebagai satu pukulan kecil ke atas tanah. persekitaran yang sejuk menyebabkan wap air membebaskan haba pendam untuk membentuk titik-titik air lalu membentuk awan. Jelaskan lima proses menegak dalam kitaran hidrologi. · Pukulan air yang dihasilkan oleh tenaga keupayaan dan kinetik ini akan memecahkan tanah kepada partikel yang lebih kecil. Pembentukan kerpasan apabila awan yang menampung titik air tidak mampu lagi untuk menampung jumlah air yang semakin bertambah. Daun-daun litupan bumi hilang air dalam bentuk wap air dari stoma daun. · Proses infiltrasi. Partikel ini kemudiannya mengalir sebagai aliran lumpur. · Proses kerpasan.

· Keporosan tanah – tanah liat mempunyai ruang rongga yang banyak – iaitu sangat poros. Bagaimanakah faktor tanih mempengaruhi kadar keporosan dan ketelapan air yang masuk ke dalam tanih ? [10 markah] Rangka Jawapan Faktor tanih mempengaruhi kadar keporosan dan ketelapan air : · Bentuk susunan partikel bahan batuan / tanah · Susunan partikel dalam tekstur batuan / tanah · Darjah penyimenan atau pemadatan sesuatu tekstur batuan / tanah · Saiz tekstur batuan / tanah · Bahan batuan 10. · Profil tanih – tanih yang dilapisi lapisan keras atau granit lebih sukar untuk dimasuki air berbanding dengan profil tanah yang bergranul atau berpasir. Namun tidak telap air disebabkan ronganya yang kecil dan halus dan ini menyukarkan pengaliran air masuk. Terangkan bagaimana aktiviti manusia boleh mempengaruhi jumlah air bawah tanah di sesuatu kawasan. · Struktur batuan permukaan tanah – tanah yang mengandungi batuan keras dan tidak berongga lebih sukar untuk dimasuki air berbanding dengan batuan yang mudah terlerai dan mempunyai rekahan. · Litupan permukaan – permukaan tanih yang dilitupi tumbuhan mengalami kadar resapan yang lebih tinggi daripada kawasan yang tidak dilitupi tumbuhan. maka lebih banyak hujan akan meresap masuk ke dalam tanah. [10 markah] Rangka Jawapan Aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi jumlah air bawah tanah di sesuatu kawasan : · Menggali perigi menyebabkan air bawah tanah menyusut · Membina parit di kawasan pertanian menyebabkan air di bawah tanah berkurangan · Menutup permukaan tanah dengan bahan berturap atau simen menyebabkan air tidak boleh menyusup ke dalam tanih dan mengurangkan kuantiti air dalam tanih · Pengepaman air yang berlebihan boleh mengurangkan kandungan air bawah tanah . 6. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi kadar resapan air ke dalam tanih : · Intensiti hujan – jika hujan lebih rendah. Ia merupakan baki dari jumlah air yang telah menyusup ke dalam lapisan tanah. 7.Larian air permukaan ditakrifkan sebagai air yang mengalir di permukaan bumi daripada hujan atau kerpasan lain seperti pencairan hujan batu dan salji. Bincangkan faktor yang mempengaruhi kadar resapan air ke dalam tanih.

jumlah penerimaan hujan yang banyak meningkatkan kadar infiltrasi. kadar penyusupan lebih tinggi kerana butiran tanah yang besar mempunyai banyak ruang. Terangkan faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan ialah : · Suhu · Kelembapan udara · Kadar tiupan angin · Faktor albedo · Sifat kualiti dan kuantiti air 14. · Iklim.· Pembalakan menyebabkan kandungan air bawah tanah berkurangan 11. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar infiltrasi di sesuatu kawasan. Apakah yang dimaksudkan dengan sejat peluhan ? [5 markah] Istilah sejat peluhan bermaksud satu proses kehilangan air ke atmosfera melalui proses transpirasi dari litupan bumi dan proses sejatan dari permukaan tanih. Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran air permukaan bumi adalah . [10 markah] Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar infiltrasi atau penyusupan air ke dalam lapisan tanah di sesuatu kawasan ialah : · Litupan bumi. · Intensiti hujan. kadar infiltrasi atau kadar penyusupan rendah kerana kebanyakan akan mengalir sebagai air larian permukaan. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi aliran air permukaan bumi. Pada masa hujan lebat yang turun pada waktu yang singkat. Pada musim kemarau. Kadar turapan yang tinggi di bandar seperti permukaan yang di simen atau tar merendahkan kadar infiltrasi. Tanah jenis pasir atau tanah gembur. Pada masa hujan renyai. Kawasan yang padat dengan litupan bumi kadar infiltrasinya tinggi kerana proses intersepsi tumbuhan banyak. Ia mungkin terbentuk apabila air larian melebihi kadar resapan tanah. Tanah jenis tanah liat. jumlah penerimaan hujan yang rendah mengurangkan kadar infiltrasi. kadar penyusupan lebih tinggi kerana kebanyakan air akan menyusup masuk ke dalam lapisan tanah. 13. Pada musim tengkujuh. Kadar turapan yang rendah meningkatkan kadar infiltrasi. 12. kadar penyusupan rendah kerana butiran tanah yang rapat dan kecil menakung air. · Jenis lapisan tanah. [8 markah] Aliran air permukaan bumi merupakan aliran air yang berlaku di muka bumi secara menyeluruh tanpa saluran-saluran tertentu. kadar infiltrasi rendah kerana proses intersepsi rendah. · Urbanisasi. Kawasan yang kurang litupan bumi.

Maka aliran air permukaan adalah rendah bagi kawasan yang mempunyai banyak rekahan. maka aliran air permukaan adalah kurang kerana sebahagian air sudah diresap sebagai aliran air bawah tanah. 2) Faktor tumbuh-tumbuhan. 5) Kandungan tanih. Huraikan secara ringkas tentang proses pemeluwapan. Apabila sampai ke tahap garis tepu. Huraikan peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi. Di kawasan tanah yang lembap. Sekiranya kadar keporosan batuan/tanih adalah tinggi. [5 markah] Proses pemeluwapan terbentuk apabila wap air yang terhasil dari proses sejatan berada dalam udara. 16. Jika hujan di kawasan tanah yang lembap maka larian air permukaan adalah banyak. 4) Kandungan air di dalam tanah. Kadar larian air permukaan bumi turut dipengaruhi oleh ketebalan bumi. · Proses larian air permukaan. · Proses infiltrasi. kadar repan lebih rendah berbanding kawasan yang kontang. . Perkembangan udara secara adiabatik menyebabkan berlakunya perolakan udara ke peringkat yang lebih tinggi. haba pendam dibebaskan. 3) Ciri-ciri batuan. Kawasan yang banyak tumbuh-tumbuhan akan mempunyai kadar resapan yang lebih tinggi kerana akar tumbuhan akan menajdikan tanah lebih poros. Kawasan yang mempunyai batuan yang banyak rekahan akan mempunyai kadar resapan yang tinggi berbanding dengan kawasan berbatuan licin atau kurang rekahan. Litupan bumi yang tebal dapat memperlahankan air hujan yang turun.seperti berikut : 1) Keporosan dan ketelapan batuan. larian air permukaan menjadi kurang. Dalam proses ini. Titik-titik air akan membentuk awan. Proses pintasan litupan bumi terhadap titisan air hujan yang turun ke bumi melalui proses kerpasan. Jadi kawasan hutan tropika mempunyai aliran air permukaan yang rendh berbanding kawasan lapang. Tanih yang mengandungi banyak butir-butir kasar mempunyai kadar resapan yang tinggi. Kadar infiltrasi dipengaruhi oleh ketebalan litupan bumi. Semakin jarang litupan bumi jumlah larian air permukaan bertambah dan sebaliknya. 15. Litupan bumi yang padat menggalakkan proses infiltrasi dan sebaliknya. Jika hujan telah berlaku beberapa hari tanih telah tertepu dengan air. aliran air akan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya. wap air akan tertarik oleh nukleus higroskopik lalu membentuk titik-titik air. tanih berbutir halus seperti tanih liat akan mempunyai larian air permukaan tinggi kerana air hujan tidak mudah meresap ke dalamnya. Manakala tanah yang mempunyai kadar ketelapan yang rendah akan mewujudkan aliran air yang banyak. [8 markah] Peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi ialah : · Proses intersepsi.

Litupan bumi mempengaruhi kelembapan udara dengan pembebasan air dari stoma daun. kadar proses transpirasi tinggi berbanding hari yang sejuk. · Perlombongan.Proses larian air permukaan bertambah · Penanaman Semula .Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . Pembuangan bahan kimia bertoksik seperti logam berat. kolam dan air bawah tanah seperti berikut : · Industri perkilangan. [10 markah] Pelbagai jenis kegiatan manusia boleh mencemarkan sumber air seperti sungai. Bincangkan bagaimana kegiatan ekonomi manusia boleh menyebabkan pencemaran sumber air. Pada hari panas. · Penternakan. Pembuangan sampah sarap dan sisa-sisa makanan dari penjaja makanan atau restoran. makhluk perosak dan baja kimia mencemarkan. Ternakan ayam-itik dan khinzir mengeluarkan najis. Huraikan bagaimana aktiviti manusia boleh mempengaruhi proses-proses hidrologi. Jelaskan bagaimana manusia boleh mengganggu kitaran hidrologi. · Perniagaan.Proses larian air permukaan bertambah · Pertanian Pindah .Proses sejatan dan kerpasan bertambah 18. laut. [10 markah] Aktiviti-aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi proses-proses hidrologi ialah : · Pembalakan .Proses larian air permukaan bertambah · Urbanisasi .Takungan air menghasilkan kejadian tasik . 17. Melombong tanah dan galian memendapkan banyak sedimen dalam dasar sungai dan tasik. tasik .· Proses transpirasi.Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . · Pertanian. 19.Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan .Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . Hidupan akuatik terjejas.Proses larian air permukaan bertambah · Pembinaan Empangan . Penggunaan racun serangga. [13 markah] Aktiviti manusia yang boleh mengganggu kitaran hidrologi : . Ia menggalakkan pembiakan bakteria berbahaya.

sistem perhubungan terjejas . Kesan banjir kepada aktiviti manusia termasuklah sektor industri. 20. Kejadian banjir di sesuatu kawasan pertanian sudah tentu akan menjejaskan aktiviti pertanian atau penternakan. · Aktiviti pembandaran melalui pembinaan bangunan dan jalan raya menyebabkan air larian lebih mudah berlaku.Bekalan air ke kawasan pertanian akan terjejas .Kebakaran ladang · Banjir . pengangkutan dan perniagaan.Pokok akan mati .· Aktiviti penebangan hutan menyebabkan air larian lebih mudah berlaku berbanding penyusupan air. Jelaskan bagaimana gangguan terhadap kitaran air boleh mempengaruhi aktiviti pertanian dalam jangka masa panjang.Sumber air bawah tanah akan terjejas . Sementara ketidakseimbangan air negatif atau berkurangan akan mewujudkan kemarau. Ini kerana lantai hutan terdedah secara langsung kepada hujan. jumlah air yang disimpan dalam tanih dan air larian permukaan. [8 markah] Bila jumlah air (kerpasan) yang diterima oleh bumi dan atmosfera tidak sama banyak dengan jumlah air yang mengalami sejat peluhan. · Aktiviti pembakaran secara besar-besaran menyebabkan suhu sekitaran meningkat dan kejadian hujan berkurangan. [8 markah] Rangka Jawapan Gangguan terhadap kitar air ialah : · Kemarau . · Penebusgunaan kawasan paya yang luas menyebabkan air larian lebih mudah terjadi. rekreasi. Ketidakseimbangan air positif air berlebihan akan mewujudkan banjir. pertanian. · Pembinaan empangan menyebabkan lebih banyak air tersejat dan lebih mudah hujan terbentuk.kawasan ikan dalam sangkar akan rosak . Banjir juga akan menjejaskan sektor perniagaan dan tempat rekreasi . Maka wujud ketidakseimbangan air dalam kitar air.kawasan pertanian ditenggelami air . Huraikan bagaimana gangguan terhadap kitaran air boleh mempengaruhi aktiviti manusia.kemungkinan tanah runtuh 21. • • Banjir juga akan memusnahkan atau mengganggu kelancaran sistem pengangkutan serta memutuskan hubungan dengan kawasan lain.

· Air yang terkumpul semula di sungai akan mengalir masuk ke laut. iaitu satu rumus yang menyatakan bahawa hujan yang turun bersamaan dengan sejat peluhan. · Keamatan hujan. perubahan tambahan atau kehilangan bersih air dalam sistem serta air larian. Proses infiltrasi rendah menyebabkan aras air . Air tanih pada dasarnya tidak tetap. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi aras air bawah tanah ? [10 markah] Rangka jawapan Faktor-faktor yang mempengaruhi aras air bawah tanah ialah : · Litupan bumi. Sesetengah sektor industri berkemungkinan terpaksa tutup operasi sekiranya tidak mendapat bekalan air bersih yang mencukupi. Proses intersepsi(pintasan) mempengaruhi proses infiltrasi. pusingan air yang jatuh ke bumi dan disejatkan kembali ke atmosfera adalah pada kadar yang sama kuantitinya. • Kemarau akan menyebabkan kekurangan air untuk kegunaan harian. Kadar infiltrasi mempengaruhi aras air bawah tanah. Apakah yang dimaksudkan dengan air tanah ? [5 markah] Air tanah merujuk kepada air hujan yang turun di mana sebahagiannya akan masuk ke dalam tanih sebagai air bawah tanah. iaitu zon di atas aras mata air. 23. Di laut. Di dalam kitaran hidrologi. Ia mengikut daya graviti serta tarikan tenaga kapilari yang terdapat di antara kumin tanih. air akan hilang dalam jumlah yang sedikit akibat dari penggunaan tenaga oleh tumbuh-tumbuhan dan haiwan. · Kitar hidrologi berfungsi sebagai imbangan air. 22. Sebahagiannya akan mengalir sebagai air larian manakala sebahagiannya akan masuk ke tanah dan mengalir semula ke sungai. Terangkan bagaimana kitaran hidrologi berfungsi sebagai imbangan air. Sektor rekreasi terutamanya pusat pelancongan akan kehilangan pelancong sekiranya bekalan air bersih terjejas. mungkin juga dalam keadaan-keadaan tertentu. Air yang turun dalam bentuk kerpasan akan jatuh ke bumi. [7 markah] Kitaran hidrologi berfungsi sebagai imbangan air : · Imbangan air. 24. Kepadatan tumbuhan mempengaruhi proses intersepsi. Dalam konteks ini. Kadar air larian permukaan mengurangkan proses infiltrasi. air akan tersejat. Namun begitu. Hujan lebat menggalakkan proses air larian permukaan.• • Sementara kesan air berkurangan atau kemarau juga memberi kesan kepada aktiviti manusia seperti kerugian kepada sektor pertanian dan akuakultur. edaran air tanih ialah semua air yang terdapat di permukaan bahawa tanah dalam zon pengudaraan. terpaksa menjalankan catuan air dan menyebabkan suhu persekitaran yang lebih kering serta kepanasan.

26. larian air dan simpanan air tanah. • Faktor pertama yang memberi kesan kepada perubahan imbangan air ialah curahan hujan. 5) Faktor empangan pecah. Terangkan sebab-sebab berlakunya banjir. maka sudah tentu memberi kesan kepada keseluruhan imbangan air. kolam dan tasik akan meningkatkan air bawah tanah. [12 markah] Imbangan air dibentuk oleh beberapa pembolehubah hidrologi seperti kerpasan. Kadar infiltrasi yang tinggi menggalakkan pertambahan aras air bawah tanah. Hujan yang tidak lebat iaitu bentuk renyai menggalakkan proses infiltrasi. penyusupan air ke dalam lapisan tanah banyak. ST ialah air yang menyusup atau disimpan dalam lapisan tanah dan R ialah air larian permukaan. Kawasan tanah rendah dan bukit bukau mempunyai cerun yang tidak curam. Rumusan imbangan air ialah P= ET + ST + R di mana P ialah kerpasan. Kawasan tanah tinggi yang bercerun curam dan menggalakkan air larian permukaan. Takungan air dalam empangan.tanah berkurangan. Antaranya ialah : 1) Hujan lebat luar biasa. tidak menggalakkan pertambahan air bawah tanah. [10 markah] Banjir merupakan satu fenomena limpahan air ke kawasan rendah dari sungai akibat sungai tidak mampu menampung kuantiti air yang terlalu banyak untuk beberapa ketika dari beberapa jam hingga beberapa minggu. Kadar air larian yang tinggi. Keadaan ini menggalakkan proses infiltrasi air. · Kegiatan manusia. kadar sejatan tinggi mengurangkan aras air tanah. · Topografi. perindustrian. domestik dan sebagainya mengurangkan aras air bawah tanah. Kejadian banjir disebabkanoleh beberapa faktor. Pada musim tengkujuh. Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan air ? [5 markah] Konsep imbangan air ialah imbangan jisim air yang diterima oleh permukaan bumi dengan kehilangan air dari permukaan bumi. Penggunaan air bawah tanah untuk pelbagai kegiatan manusia seperti pertanian. ET ialah sejatan dan sejat peluhan(transpirasi). 3) Eksploitasi manusia ke atas alam sekitar. 4) Faktor tanah runtuh. • • 2) Pencairan salji. Oleh itu. . sejat peluhan. • 27. Hal ini meningkatkan kadar air bawah tanah. Kadar infiltrasi yang tinggi menggalakkan pertambahan aras air bawah tanah. apabila sesuatu pembolehubah berubah dengan mendadak. Jawapan penuh Sila dapatkan dari guru anda 25. sejatan. · Iklim. Jelaskan empat faktor yang membawa kepada perubahan imbangan air. Pada musim kemarau.

· Fenomena kemarau juga akan mengancam kehidupan flora dan fauna daratan serta akuatik. Faktor keempat yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah aspek topografi.• Faktor kedua yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah proses sejatan dan sejat peluhan . Faktor ketiga yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah tumbuh-tumbuhan. • 28. Jelaskan kesan-kesan fenomena kurangan air pada alam sekitar fizikal. Keadaan ini akhirnya menyebabkan fenomena kemarau. pencemaran udara dan kadang-kadang berlaku fenomena jerebu. Kelembapan udara turut menjadi rendah. · Hujan yang berkurangan akan menyebabkan sistem saliran akan mengalami isipadu yang sedikit. Penurunan hujan sekali sekala pula dapat menggalakkan hakisan jenis percikan dan helaian serta pergerakan jisim. ia turut menyebabkan kepupusan spesies. Kemarau menyebabkan permukaan bumi kering kontang dan menggalakkan proses hakisan oleh angin. 31. Huraikan empat langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah kurangan air. 29. [10 markah] Rangka Jawapan Kesan masalah kurangan air kepada manusia ialah : . · Udara yang kering dan suhu yang tinggi menggalakkan berlakunya kebakaran hutan (yang merupakan litupan bumi). Kesannya berlaku peningkatan suhu mikro. Apakah yang dimaksudkan dengan kurangan air ? [5 markah] Kurangan air bermaksud kadar kerpasan yang kurang berbanding dengan proses sejatan dan apabila berlaku dalam jangka masa yang panjang akan menyebabkan fenomena kurangan air yang melampau sehingga dikenali sebagai kemarau. [8 markah] Rangka Jawapan Empat langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kurangan air ialah : · Melakukan usaha membuat hujan tiruan · Mengenakan catuan bekalan air domestik dan industri · Menjalankan kempen berjimat cermat semasa menggunakan air · Kitar semula air Jawapan Penuh Sila hubungi guru anda 30. Butiran tanih dapat dilayangkan. Selain itu. [10 markah] Dampak terhadap alam sekitar fizikal akibat fenomena kurangan air ialah : · Maksud kurangan air atau air negatif ialah jumlah sejatan kurang daripada jumlah kerpasan. Jelaskan kesan kurangan air dalam kehidupan manusia.

ladang penternakan memerlukan air untuk lembu tenusu. ayam. Bincangkan enam kesan lebihan air terhadap aktiviti manusia di kawasan . Kekurangan air mengganggu kerja-kerja pertanian seperti membajak. makanan dan industri besi keluli. · Pelancongan. Air perlu untuk disediakan di kolam renang dan kegiatan rekreasi. 33. Takrifkan apa yang dimaksudkan sebagai kejadian banjir ? [5 markah] Banjir merupakan sumbangan hujan luar biasa yang tidak mampu ditampung oleh sesebuah lembangan sungai dan menyebabkannya melimpah keluar tebing atau dataran banjir. Bincangkan faktor yang mempengaruhi kejadian banjir.· Kurangan air bermaksud kadar sejatan melebihi kadar kerpasan. motel.pemecahan empangan . Jawapan penuh Sila hubungi guru anda. membasuh.kerosakan kepada pintu air atau rumah pam menyebabkan kawasan rendah dinaiki air dengan lebih cepat 34. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi kejadian banjir : · Faktor fizikal .Kawasan tanah rendah atau dataran banjir · Faktor manusia . khinzir.curahan hujan luar biasa . · Industri.gangguan semula jadi di laluan sungai. · Penternakan. menanam. rumah rehat terjejas. . · Domestik. Contohnya kerja-kerja pembersihan terjejas. Kegiatan jenis industri yang memerlukan air sebagai bahan mentah. Kehidupan harian seperti memasak. Dalam erti kata lain. 32.gangguan terhadap struktur sungai seperti membina gegelung dan jambatan yang menyekat laluan sungai . itik dan akuakultur. Penyakit mudah merebak dan kematian ternakan mudah berlaku akibat kekurangan bekalan air. banjir adalah berkait rapat dengan luahan sungai yang ekstrem. Berlaku fenomena kemarau. Begitu juga dalam industri minuman. · Pertanian. menyiram terganggu. misalnya kayu balak. Aktiviti pusat-pusat penginapan seperti hotel.hasil terbantut lalu pendpatan dan kehidupan petani terjejas. meracun dan tumbesaran tanaman. Kejadian banjir berlaku apabila air sungai melampaui tebingnya berpunca daripada kenaikan aras air sungai utama dan anak sungai yang melimpahi daratan yang biasanya tidak ditenggelami air.

Lebihan air turut mempengaruhi dan menjejaskan aktiviti pembalakan. Pertamanya. [10 markah] Rangka Jawapan Manusia boleh mengurangkan kekerapan dan kekuatan banjir melalui : · Kaedah Struktur . Selain itu.mempraktikkan garis panduan dan peraturan .menanam lebih banyak pokok · Kaedah Bukan Struktur .membina empangan .tropika lembap. Ini dapat mengawal air dari melimpahi tebing dan menyebabkan banjir.mendalam dan meluruskan sungai . lebihan air turut memberi kesan ketara terhadap aktiviti perikanan. secara umumnya lebihan air turut menjejaskan pengangkutan di sesuatu kawasan. lebihan air boleh menjejaskan aktiviti pertanian seperti bersawah padi. Dalam keadaan hujan yang lebat sehingga menyebabkan berlaku lebihan air turut menjejaskan aktiviti perniagaan penduduk. Terangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kejadian banjir. kawasan lembah Sungai Muda mengalami banjir akibat hujan yang berpanjangan menyebabkan alur Sungai Muda dan cawangannya tidak dapat menampung discajnya lalu melimpah keluar ke kawasan rendah menyebabkan banjir berlaku. Dapatkan jawapan penuh dari guru anda • 35. . Pada akhir tahun 2003. • • • • • • Kejadian banjir lebih banyak membawa kesan negatif terhadap aktiviti manusia.kawalan dan penguatkuasaan undang-undang .kesedaran dan kerjasama orang ramai 36. [12 markah] STPM 2006 Apabila berlaku keadaan lebihan air di kawasan tropika lembap lazimnya akan berlaku kejadian banjir.membina kolam tebatan banjir . Di samping itu. industri pelancongan turut terjejas apabila banyak jalan perhubungan .membina pintu air .program kesedaran mengenai cintai sungai . [10 markah] Langkah-langkah yang boleh mengurangkan kejadian banjir : 1) Benteng dibina sepanjang sungai yang mengalir melalui kawasan yang rendah. Sehubungan dengan itu. Jelaskan bagaimana manusia boleh mengurangkan kekerapan dan kekuatan banjir.

38. Oleh itu. 6) Melalui pendidiksn supaya masyarakat dan rakyat mencintai sungai dan lebih bertanggungjawab menjaga sungai supaya fungsi sungai sentiasa dalam keadaan cekap. . 37. 5) Amaran banjir. memudahkan kerja pengendalian sungai seperti melurusdan mendalamkan sungai dapat dijalankan dengan mudah. Apakah yang dimaksudkan dengan banjir kilat ? [5 markah]STPM2005 Banjir kilat boleh ditakrifkan sebagai peningkatan aras air permukaan yang cepat terutamanya di kawasan Bandar yang disebabkan oleh curahan hujan lebat dalam tempoh masa agak singkat dan air akan surut dalam tempoh yang cepat. Ia bukan hanya dapat menyimpan air untuk kegunaan domestik dan pertanian malah ia juga berfungsi untuk mengawal banjir. Stesen kaji cuaca perlu diwujudkan di kawasan yang selalu dilanda banjir. Maka pihak berkuasa tempatan dan penduduk dapat bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan banjir. 3) Membina empangan. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila keamatan hujan adalah tinggi dalam tempoh atau jangka masa yang singkat sahaja.2) Mendalam dan meluruskan sungai. kekurangan tumbuh-tumbuhan di kawasan bandar boleh juga menjadi faktor kepada kejadian banjir kilat. Dengan adanya rizab sungai yang luas. Ini kerana stesen boleh meramal kejadian hujan berlebihan pada sesuatu tempoh bagi sesuatu kawasan. Tetapi apabila sesuatu kawasan seperti di bandar kurang atau tiada pokok-pokok. peratusan permukaan yang tak telap air yang tinggi ini menyebabkan kadar infiltrasi air adalah amat rendah di kawasan bandar sehingga menjadikan kadar larian air permukaan yang tinggi apabila berlakunya hujan lebat. Keadaan ini berlaku kerana keadaan bandar dipenuhi dengan kawasan bersimen dan bertar. Pembangunan yang pesat di kawasan bandar menyebabkan proses hakisan yang tinggi dan tanah-tanah akan dilarikan ke dalam sungai sehingga mencetekkan sungai. maka hujan yang turun akan terus menjadi air larian permukaan yang banyak. Selain itu. rizab sungai ini adalah perlu memandangkan pembangunan yang pesat dan pertambahan air larian pada masa depan dapat disalurkan dengan cepat dan cekap. Tumbuh-tumbuhan boleh bertindak sebagai penyerap atau penapis kepada hujan yang turun. Jelaskan sebab banjir kilat kerap berlaku di kawasan bandar ? [10 markah] STPM2005 Banjir kilat kerap berlaku di kawasan bandar kerana kadar air larian permukaan yang tinggi. 4) Mengurangkan pembangunan di kawasan rendah dan mengenakan had rizab sungai (30m). Dengan cara ini air g dapat mengalir dengan lebih banyak air dapat disalurkan keluar ke laut dengan cepat dan seterusnya mengurangkan banjir berlaku. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila kapasiti sungai yang terdapat di kawasan bandar amat rendah kerana berlakunya kesan pemendapan tanih.

tidak banyak dan tidak dibersihkan atau dijaga dengan sempurna. bahan rosak dan kadang kala mesin turut musnah atau rosak. 39. Ramai manusia yang tidak dapat keluar. Oleh itu. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya kejadian banjir kilat. malahan banyak kedai terpaksa ditutup.`Jelaskan kesan banjir kilat terhadap aktiviti manusia. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila terdapat banyak sampah sarap yang berkumpul di dalam longkang atau saliran. kurang berlaku aktiviti jual beli dan hal ini menjejaskan pendapatan peniaga. Kadang kala sistem perparitan yang ada amat cetek.Sistem perparitan yang terdapat di kawasan bandar juga kurang sempurna dan tidak mencukupi. [10 markah]STPM 2005 Banjir kilat boleh menyebabkan sistem pengangkutan tergendala. Apabila semua keadaan ini terjadi maka akan berlakulah kesesakan lalu lintas dan ini boleh mengganggu aktiviti manusia seharian. Untuk memperolehi lebih banyak soalan dan jawapan penuh hubungi : 0179675190 Posted by smkrantaupanjang at 8:45 PM 0 comments Links to this post Labels: Hidrologi Newer PostsOlder PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) . Kejadian banjir kilat juga boleh menyebabkan aktiviti industri mengalami kesan buruk kerana pengeluaran akan terganggu. Aktiviti perniagaan juga mengalami kesan yang buruk apabila berlaku banjir kilat. kerosakan kenderaan dan kemalangan. Ia berlaku kesan daripada kuantiti sisa domestik yang terlalu banyak kerana kepadatan penduduk dan tindakan manusia yang membuang sampah di merata-rata kawasan di dalam bandar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->