P. 1
Transformasi Desa

Transformasi Desa

|Views: 466|Likes:
Published by ghasel

More info:

Published by: ghasel on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2012

pdf

text

original

Transformasi Desa

1.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERKEMBANGAN PETEMPATAN LUAR BANDAR MENJADI BANDAR i. potensi sumber alam yang ada di dalam sesebuah desa- suber bijih timah-KL ii. potensi perkembangan ekonomi moden- perniagaan, perkidmatan, perindustrian iii. tapak yang strategik untuk aktiviti perdagangan, pelabuhan an persinggahan- pilau pinang, kelang, bandar gemasl dll iv. faktor tarikan fizikal dan semula jadi yang menarik- port dickson, langkawi, genting dll v. polisis kerajaan- mengubah luar bandar menjadi bandar untuk memajukan penduduk luar bandar dan pembangunan wilayah- gua musang, jengka, muadzam shah 2.0. SALING INTERAKSI ANTARA DESA DAN BANDA: FUNGSI BANDAR KECIL KEPADA PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI KAWASAN DESA i. sebagai pusat pentadbiran daerah ii. peranan sebagai penyelia, pembekal barangan, dan pasaran produk desa i. peranan sebagai pusat perundustrian-proses kayu balak, kelapa sawit ii. membekalkan perkhidmatan ssosial 3.0. CIRI-CIRI/PETUNJUK PEMBANGUNAN TIDAK SEIMBANG i. pendapatn perkapita penduduk ii . kadar pengangguran mengikut kawasan i. petunjuk ekonomi yang lain- kuasa beli, pola perbelanjaan, jenis kegoatan ekonomi ii. petunjuk sosial- taraf kesihatan, pendidikan, kemudahan sosial iii. petunjuk demografi- kadar kelahiran, kematian, mortaliti 4.0. MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN YANG TIDAK SEIMBANG DI MALAYSIA i. ketidak seimbangan di antara semenanjung malaysia dengan sabah dan srawakii. ii. masalah ketidak seimbangan di antara pantai barat semenajung malaysia dengan pantai timur semenanjung malaysia i. masalah ketidak seimbanbgan antara kaum ii. masalah ketidak seimbangan anatara kaya dan miskin 4.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAK SEIMBANGAN PEMBANGUNAN i. faktor fizikal- bentuk muka bumi ii. taburan sumber alam yang tidak seimbang i. kesan penjajahan ii. faktor politik, dasar dan perancangan kerajaan iii. kadar perindustrian yang berbeza iv. faktor pembandaran dan proses urbanisasi v. faktor penduduk- kepadatan dan saiz penduduk vi. faktor ssosial- kemudahan pendidikan, frasarana, kesihatan, perhubungasn dan pengangkutan 5.0. LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KETIDAK SEIMBANGAN PEMBANGUNAN ANTARA WILAYAH i. program pembangunan in- situ-kemudahan fizikal kawasan setempat ii. program pembangunan pertanian bersepadu iii. penyelerakan dan penyebaran industri ke kawasan desa iv. rancangan pembangunan wilayah secara khusus v. memabndarkan kawasan luar bandar yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan desa vi. program lain menubuhkan pusat –pusat kemudahan pendidikan, pengangkutan perhubunagn,

rekreasi dll

6.0. RANCANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH i. wilayah jengka- FELDA- pahang -1972 ii. wilayah DARA- felcra dan felda- pahang tenggara-1972 iii. wlayah ketengah- 1973- ditadbir oleh ketengah iv. wilayah kesedar- 1978- ditabbir oleh kesedar v. wilayah kejora- 1972- diadbir oleh kejor

7.0. LANGKAH-LANGKAH MEMBANDARKAN KAWASAN LUAR BANDAR i. mewujudkan bandar-bandar baru di kawsan pembangunan wilayah ii. membandarkan pekan-pekan yang berpotensi iii. konsep pembandaran simpang –pekan-pekan di persimpangan jalan utama dimodenka n dan dimajukan- persimpangan gambang- bandar mec iv. mewujudkan bandar industri- banadar baru nilai, bandar baru gebeng, bandar baru mersing v. menaik taraf sosial penduduk- menubuhkan institusi pendidikan menengah, tingggi –uum vi. membantu penududuk luar bandar memajukan industri kecil dan sederhana ik

SUKATAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA

PENDUDUK 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Konsep penduduk Taburan penduduk Pertumbuhan penduduk Migrasi Penduduk dan alam Sekitar Kajian kes

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN ALAM SEKITAR 2.1. SEKTOR-SEKTOR EKONOMI 2.1.1. PRIMER 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. Pertanian Perikanan Perhutaanan Perlombongan

2.1.2. SEKUNDER

2.1.2.1. PEMPROSESAN 2.1.2.2. PEMBUATAN 2.1.2.3. PEMBINAAN 2.1.3. TERTIER

2. IMPAK SOSIAL 5.KAJIAN LUAR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR 3.2.0.7.1.1.3. PENGURUSAN ALAM SEKITAR 5.3.1. UTILITI 2. PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN 2. TRANSFORMASI DESA 3.1.2.2.3. PEMBANGUNAN BERTERUSAN .3.1. PERKHIDMATAN AWAM 2.3. KEMSHIRAN AMALI 3.4.2.3.1.2.1.1.2.4.1. IMPAK PEMBANGUNAN EKONOMI TERHASDAP ALAM SEKITAR 2. KEPENTINGAN DAN MASALAH 4.3. KEMAHIRAN AMALI 4. IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA 5.1.3. PENGANGKUTAN 2.2.3.0. PERDAGANGAN DAN PERNIAGAAN 2.0. KERJASAMA SERANTAU 4.2. BANDAR DAN PEMBANDARAN 3. TEKNOLOGI MAKLUMAT 2.2. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 5. HUBUNGAN MALAYSIA DENGAN NEGARA LUAR 5. IMPAK AKTIVITI MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR 5.1.PROSES PEMBANGUNAN EKONOMI 2.2.1.3.3. TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN 3.4. GLOBALISASI EKONOMI DAN KERJASAMA SERANTAU 4.3. KAJIAN LUAR 4.1.4.3. GLOBALISASI EKONOMI 4. KONSEP KERJASAMA SERANTAU 4.5. PELANCONGAN 2.6.3. PERTUMBUHAN SEGITIGA 4.3.

luar pantai Terengganu.luar pantai barat Sabah. Terima mana-mana jenis mineral dan lokasi yang betul ii.luar pantai Sabah danSarawak Lembah Kinta. Teluk Ramunia. Bau Sarawak.Ipoh Perak.Raub Pahang. Mamut Sabah Catatan : i. Contoh Luar pantai Terengganu.luar pantai Sarawak.Lubuk MandiTerengganu Semeling Kedah.Seri Medan Johor.SKEMA JAWAPAN PERTENGAHAN TAHUN 2010(SOALAN 7 dan 8) NEGERI KELANTAN 7 (a) Nyatakan taburan lokasi lima jenis mineral utama negara Malaysia (5 markah) Isi Utama Petroleum Gas asli Bijih timah Emas Bijih besi Bauksit Tembaga Huraian Tiada Huraian dalam soalan ini. Jenis mineral tanpa lokasi atau lokasi salah tiada markah.Sungai Lembing Pahang. (b) Merujuk kepada negara Malaysia.huraikan bagaimana aktiviti perlombongan memberi impak ke atas alam sekitar fizikal dan. Luar pantai Kelantan. [10] .

Isi Utama Perlombongan bijih timah Huraian Markah 2 • wujud kesan lekukan dan tasik yang sukar ditimbus akibat penggunaan kapal korek. Perlombongan emas/kuprum 2 • kemusnahan kawasan hutan akibat aktiviti mencari gali. Perlombongan pasir • mengeruhkan /mencemarkan air sungai 2 Markah maksimum 10m (c) Huraikan langkah-langkah pemuliharaan dan pemeliharaan yang boleh diambil untuk mengurangkan impak negatif tersebut. Perlombongan bijih timah • kawasan lombong menjadi gersang dan 2 tandus tidaksesuai untuk pertanian – akibat pembuangan tahi/sisa bijih timah. Perlombongan kuari • pencemaran udara akibat penggunaan 2 bahan letupan-debu berterbangan di kawasan sekitar. Perlombongan petroleum • pencemaran air laut di kawasan pelantar 2 minyak akibat kebocoran saluran paip-mengancam hidupan akuatik. [10] .

Cari sumber alternatif v. Zon Penampang Kempen dan pendidikan vii. Penguatkuasaan Undangundang ii. 2 • Cari sumber alternatif-mengurangkan tekanan kepada usaha mencari gali sumber logam yang menghasilkan bahan api. • Tingkatkan pemantauan ke kawasan perlombongan oleh Jabatan Alam Sekitar .dll. Seminar/ceraman . Pendidikan v. Pemantauan Pengurusan alam sekitar iii. Contoh penggunaan plastik 2 • Tebus semula kawasan lombong bijih timahtempatrekreasi/petempatan/penternaka n • mewujudkan zon penampang di antara 2 kawasan perlombongan kuari Maksimum = 6m 2 • Mendidik masyarakat supaya lebih menghargai alam sekitar fizikal 2 • Seminar/ceramah kepada syarikatMaksimun = 2m syarikat perlombongan. Markah 2 2 Maksimum = 2m • Kitar semula bahan-bahan terbuang yang 2 diperbuat daripada hasil perlombongan • mengurangkan kesan negatif pada alam sekitar fizikal-contoh-kitar semula besi. Markah maksimum 10m iv.Isi Utama Perundangan i. Tebus guna tanah vi.Pihak Berkuasa Tempatan. Kitar semula Huraian • Tingkatkan lagi penguatkuasaan Akta Alam Sekeliling 1974.

[4] . (a) Sebutkan dua jenis industri primer dan dua jenis industri sekunder.8.

. • memproses memproses pembalakan • memproses hasil perikanan • memproses perlombongan • dll yang sesuai Mana-mana 2 jenis industri primer • Industri petrokimia • Industri Markah 1 1 1 1 Industri sekunder Max = 2m 1 1 • membuat minuman/makanan • Industripembuatan/elektrik/elektronik 1 • Dll yang sesuai Jumlah Max =2 m Mana-mana 2 jenis industri sekunder Catatan : Terima mana-mana jawapan yang 4m betul mengikut kategori.Isi Utama Industri primer Contoh • Memproses hasil Pertanian.

eksport peti sejuk. Contoh : pekerja kilang elektronik sebagai operator pengeluaran. Peluang pekerjaan iii. Pembangunan Kawasan luar Bandar iv.(b) Jelaskan mengapakah industri perkilangan semakin dimajukan di Malaysia [10] Isi Utama i.seperti getah dan kelapa sawit. juruteknik. Penggantian bahan import. 2 • mengurangkan import barangan dari negara lain. • perdagangan lebih seimbang • contoh : sumber makanan Markah maksimum 10m ii. • pengaliran keluar wang negar dapat dikurangkan . Sumber bahan mentah v. • Tukaran mata wang asing yang utama 2 • Boleh mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada rakyatmeningkatkanpendapatan pendudukmengurangkan pengganguran.penghawa dingin yang utama di dunia. dll • Memajukan kawasan luar bandar-dapat 2 mengurangkan migrasi penduduk • luar bandar ke bandar 2 • mampu memajukan industri primersebagai bahan mentah industri perkilangan. Pendapatan Negara Huraian Markah 2 • Boleh menyumbangkan kepada pendapatan negara-hasil utama Negara . .

. Jika merujuk kepada pelbagai jenis industri pilih yang dominan sahaja. jelaskan kesan aktiviti tersebut ke atas alam sekitar fizikal.(c) Dengan merujuk kepada satu jenis industri perkilangan di Malaysia. [11] Satu jenis industri perkilangan yang dipilih : 1m Calon hendaklah merujuk kepada satu jenis industri sahaja.

Permukaan bumi dikawasan tersebut terdedah kepada pancaran matahari secara terus. kelapa sawit.Isi Utama i. Peningkatan suhu Huraian • kilang yang menggunakan bahan api seperti diesel sebagai bahan bakarmewujudkan hujan asid. Kemusnahan flora dan fauna/gangguan ekosistem v.getah dll • Gangguan kepada flora dan fauna apabila hutan dibersihkan untuk dijadikankawasan tapak kilang. • Berlaku peningkatan suhu setempat kerana kawasan kilang tidak ada kawasan hijau. Pencemaran air iii. Markah 2 2 2 2 2 10m . • terutama dari kilang petrokimia. • kilang yang menyalurkan sisa toksid/cecair ke dalam sungai mengancam ekosistem sungai. Pencemaran bau iv. Pencemaran udara ii.

PEMBANGUNAN EKONOMI .SEKTOR PERKHIDMATAN .

industri pengangkutan dan telekomunikasi iii. industri pelancongan ii.12. JENIS-JENIS SEKTOR PERKHIDMATAN i. SEKTOR PERKHIDMATAN 12. sektor kewangan.0.1. insuran. hartaanah dan perkhidmatan perniaagaan .

dalam sektor pendidikan.air dan gas v.pulau yang cantik.kemajuan ekonomi primer dan sekunder. pelacongan kapal mewah. eko pelancongan. restoran.3G membantu dalam sektor lain seperti pemasaran. air terjun dll ii. SEKTOR PELANCONGAN 12. kewangan.bahan mentah dan barangan sipa memerlukan pengangkutan.-perkhidmatan kesihatan. ICT – dasar pengswastaan.1.aktiviti pelancongan ambil belajar v. maxis .pelancongan ii.4. kewangan. faktor ekonomi. seni budaya.perlumbaan kereta. SUMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMI i.faktor alam sekitar fizikal. faktor governan. pameran dan simposium vii.pelancong datang untuk rawatan kesihatan . sukan antarabangsa 12.iv.1 billion ii. konvensyen dan pameran)-Delegasi pelancong mengahdiri seminar. pendapatan negara. makanan. Tindakan kerajaan-promosi di peringkat antara bangsa oleh TDC.perkembangan ICT menjana dan menghasilkan inovasi baru dalam teknologi dan mampu bedayasaingbagi mengeluarkan produk yang bermutu v.2 % 12.tmpat-tempat bersejarah. bekalan tenaga.kraftangan.4. persidanagan. perhotelan.galakan pelaburan. bersukan. keindahan alam semula jadi.teknologi moden menerusi R&D memesatkan perkembangan dalam sektor telekomunikasi. pulau. pengankutan. tapak arkeologi dan muzium vi.tahun 2001 RM16. berbilang kaum iii.mengurangkan pengangguran. perubatan tradisional iv. pengangkutan. pelancongan telekomunkasi .berasaskan keindahan alam semula jadi-pantai.4. pengangkutan. perkhidmatan kerajaan 12. dadan sistem pemasaran iii.3. hutan lipur tanah tinggi. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PELANCONGAN DI MALAYSIA i. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN i. meningkatkan taraf hidup rakyat. gua. pelancongan pertanian(agro-tuorisme)-pelancongan di dusun buah-buahan perkampungan nelayan. SUMBANGAN SEKTOR PELANCONGAN i. pelancongan kesihatan.hotel.aktiviti pelancongan di atas kapal mewah mengelilingi negara viii. tarikan buatan manusia/alam sekitar manusia.2. perhotelan dll . membantu meningkatkan KDNK negara. pelancongan sukan dan rekreasi.celcom.4.tanah tinggi. hutan lipur. menggalakkan industri yang berkaian. pelancongan budaya dan warisan sjarah. iklim yang panas dan lembab ii. riadah.2.persidangan anatara bangsa dll 12. rawayan pakar. pantai. restoran.pengangkutan air.7% KDNK negara ii. peluang pekerjaan yang luas dalam sektor perkhidmatan – tahun 2001 49. meningkatkan taraf hidup dalam pelbagai sektor . memebeli belah v. faktor fizikal.hasil tukaran mata wang asing.mewujudkan syarikat-syarikat telekomunkasi.aktiviti pelancongan di kawasan tinggalan sejarah. faktor teknologi. JENIS-JENIS PRODUK PELANCONGAN DI MALAYSIA i. telekom dll iv. ternakan akuakultur/home stay iii. kewujudan sungai. pendidikan dll iv. insuran . tarikan semula jadi . menyediakan peluang pekerjaan. telekomunikasi iii. sektor utiliti elektrik . kemudahan pengangkutan iv.3.beasaskan sukan dan rekreasi. pelancongan MICE (persidangan.tahun 2001 78671 peluang pekerjaan telah dicipta dalam industri pelancongan iii.contoh tahun 2001-54. pelancongan pendidikan.kekayaan sumber semula jadi-perlombongan memajukan sektor pengangkutan. Prasarana yanfg cukup. menambah aliran masuk modal kedalam negara-pelaburan asing-perbankan luar pesisir di labuanpelabur asing membuat pinjaman untuk kegiatan ekonomi di malaysia vi. pelancngan dll 12. membangunkan sektor ekonomi lain-primer dan sekunder. meningkatkan teknologi dan kualiti buruh.pemasaran.

e mel. kesesakan tempat pusat pelancongan. restoran. sisa makanan-port dickson iii. resort.feri. riadah teelekomnikasi dll v. pengangkutan air. pencemaran air laut. seminar dll ii. kapal bot .menguruskan sisa pelancongan. telefon bimbit. SISTEM PERHUBUNGAN DI MALAYSIA i. pameran. dibandar-bandar besar. pengangkutan udara. pamah dan luas.sesuai untuk pelabuhan. persidangan.jalanraya.jalan kereta apu. membanun sumber secara optima umber-eumber setempat seperti hutan lipur. CADANGAN MEMAJUKAN SEKTOR PELANCONGAN i.LRT.perniagaan.genting highland terutama pada musim cuti sekolah vii. sampan iii.penginapan.5. wabak penyakit/penularan penyakit berjangkit seperti AIDS. FAKTOR FIZIKAL i.sesuai untuk untuk rangkaian lebuh raya/jalan raya/lapangan terbang ii.hutan. memperhebatkan promosi produk pelancongan dalam pelbagai media cerak.5. SEKTOR PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN 12.e dagang. 12. gangguan ekosistem daratan-pemusnahan hutan untuk pembinaan hotel dan resort dan ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut.menukar strktur ekonomi tradisonal kepada moden-pusat-pusat pertumbuhan baru v. KLIA TRANSIT. FAKTOR GOVERNAN .5. kemunikasi dll 12.1. aktiviti sukan dan rekreasi. dalam ICT terdapat.5. telekomunikasi-telefon talian tetap. kesan perubahan iklim mikro-suhu di tanah tinggi tidak sesjuk sebelumnya akibat pemusnahan hutan v. sistem pengangkutan darat.4. kawasan yang memiliki sumber yang berpotensi-bijih timah. pekhidmatan-kuala lumpur. kawasan pertanian dll. elektronik.pelancong-minuman keras. masalah hakisan kawasan tanah tinggi. pulau dll iii. memelihara kualiti alam sekitar dll. penggir laut yang terlindung dan bertelu. KLIA EKSPRESS DLL ii. perindustian. ICT. menggalakkan perkembangan R&D –kajian pemulharaan alam.iv.padang golf.5.contohnya di panatai barat B.kawasan yang maju dengan sektor ekonomi moden.pengaruh budaya barat. teknologi. PUTRA LRT. sungai dan tasik-sisa kumbahan hotel. memudahkan sumber dieksploitasi ii. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN A. e perubatan e pembelajaran dll 12. SISTEM PENGANGKUTAN DI MALAYSIA i. MASALAH SEKTOR PELANCONGAN i. pergaulan bebas vi. intranet dll ii. KOMUTER dll C. membangunkan kawsan mundur.kapal terbang an helikppter. menyedia dan memajukan sistem pengangkutan-meningkatkan darjah ketersamapaian yang tinggi ke kawsan pelancongan iv. SARS.4. yang dibawa oleh pelancong 12. jalan pengangkutan –penarahan bukit ii. LRT. faksmili. air erjun.4. internet. KEMUTER. FAKTOR EKONOMI i. tasik dan sungai iv. bentuk muka bumi. kempen kesedaran menjaga kebersihan kawasan pelancongan.2.3. lebuh raya. emas.tanah rata . menyediakan kemudahan asas yang cukup. pencemaran budaya.sungai dan laut. lapangan terbang dlll 12.

intra bandar dan inter bandar – contoh KLSeremban. kemampuan membawa penumpang yang banyak. restoran dll v. cekap dan pantas. memudahkan mobiliti penduduk luar bndar untuk mendapatkan pekhidmatan dengan epat dan segera. korea.4 KEPENTINGAN SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN DI MALAYSIA i.5. MONOREL. penduidikan dlll v. perniagaan. dan kurang cekap v. barangan keperluan iii. KLIA iv. MAXIS iv.lambat.menguruskan perhubungan tanpa wayar-internet-laman web dll D.banadar sudah padat dan tepu-disebarkan k kawasan desa/mundur-mewujudkan cawangan-cawangan kerana lebih cepat dan pantas vii. jepun 13. KOMUTER. Sosial. TELEKOM.pada waktu puncak. Bagi petempatan lama. dasar penswastaan dalam sistem pengangkutan.munculnya kawasan-kawasan perniagaan.kerajaan menggalakkan swasta memajukan sistem perhubungan. FAKTOR TEKNOLOGI i.CELCOM. teknologi ICT iv. pendidikan.guna LRT.interaksi kawasan badar dengan luar bandar. putra LRT.KOMUTER berbanding teksi kapasiti kecil .mengangkut input dan output pertanian. pengedaran dan pemsaran branagan siap dan perkhidmatan kepada penduduk mundur dappat dipasarkan dengan cepat-barangan dan perkhidmatan dari bandar dpat diedarkan dengan mudahbarangan runcit.tidak menggunakan bahan bakar berbanding kenderaan . membawa barangan siap untup pasaran dll ii. mengurangkan kessakan lalu lintas.swasta melabur dalam pembinaan sistem pengangkutan spt Lebuh raya KESAS.peteampaatan akan berkembang menjadi bandar kecil. pertanian. sederhana atau besar 13. hasil hutan dapat dipasarkan dengan epat di bandar iv.hasil ternakan. membantu mempercepatkan penyebaran maklumat. alat-alat elektronik. memudahkan dan mepercepatkan pengangkutan keluar hasil bahan mentah dari kawasan mundur untuk dipasarkan.sistem pengangkutan seperti jlan raya/lebuh raya/jalan kereta api. pertanian.darjah ketersampaian dan interaksi antara kawasan mundur dengan kawasan maju dapat ditingkatkan ii. persimbangan bertingkat.pergi dan balik kerjamenjimatkan masa-tidak perlu bawa kenderaan sendiri iii.5. KOMUTER dll iii. Meudahkan penyebaran inovasi dan informasi. inovasi dan teknologi baru ke kawasan mundue-lebih cepat dan menjimatkan vi. Kerajaan juga menubuhkan MDC. PLUS. perindustrian. jamabatan besar dlll ii.i. bahan mentah peridustrian. Ekonomi-menjana sektor perlombongan.6 FAKTOR-FAKTOR BANDAR-BANDAR BESAR MEMELUKAN SISTEM PNGANGKUTAN AWAM YANG CEKAP i. menggalakkan penyebaran industri dari kawasan bandar ke kawasanluar bandar. Kemunculan kawasan petempatan baru. kesihatan.mudah kemasukan input iii. KLIA EKSPRESS. mempecepatkan pembangunan ekonomi.media cetak. \teknologi dimpoert dari US. pendidikan-menjimatkan kos dan memendekkan masa 13.5 KEPENTINGAN LEBUH RAYA DI MALAYSIA i.mengurabngkan kessakan lalu lintas ii.perubatan. mengangkut lebih ramai.meningkatkan mobilitiharian penduduk-memprolehi pelabagai perkhidmatan ssosialperubatan. menubuhkan agensi memodenkan sektor pengangkutan LLM ii. perikanan. teknologi moden dalam penbinaan lebuh raya/jalan rata/jalan kereta api – pembianaan terowong.perbadanan multi media. mineral dapat dibangunkan. pemamgkin pembangunan sumber alam di kawasan pedalaman-hutan. tanah. mengurangkan risiko pencemaran. jejantas.5. Dalam perhubungan. mengingkatkan darjah ketersamapaian/destinasi.

lebuh raya merentasi kawasan hutan dll v. 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk (5) (b) Jelaskan kesan lebihan penduduk di sesebuah negara terhadap sumber alam di negara berkenaan. lapangan terbang iv. (9) (ii) Mengapakah KDNK per kapita berbeza-beza antara negeri-negeri di Malaysia ? (8) (iii) Jelaskan bagaimana kerajaan dapat mengimbangkan pembangunan antara negeri-negeri di Malaysia.KLIA. terowong. (a) Jelaskan maksud bandaraya primat (5) (b) Huraikan masalah utama yang dihadapi oleh penduduk bandar raya primat di sebuah negara Asia Tenggara (10) (c) Jelaskan punca-punca utama pencemaran yang terdapat di kawasan bandaraya Primat yang anda pilih (10) 3. Arahan : Jawab empat soalan sahaja. (8) ATAU . mencemarkan sumber-sumber air sungai. penarahan dan penebukan dan pemotongan lerenglereng bukit untuk memina lebuh raya.persendirian dan teksi 13. merosakkan kawasan tadahan air.5.pemushanah kawasan hutan semula jadi dan kawasan tanah tinggi/bukit-hutan yang berfungsu sebagai storan air bawah tanah terganggu-pembinaan lapanagan terbang yang luas.peneresan. mengganggu kestabilan cerun. SOALAN . dan jambatan ii.tergelongsor apabila hujan lebat iii.peneresan/pembersihan kawasan hutan vi.7 KESAN-KESAN PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN TERHADAP PERSEKITARAN FIZIKAL DI MALAYSIA i.penimbusan yang tidak semprna kawasan paya untuk dibina lebih raya/jalan raya. (10) (c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membendung Masalah lebih penduduk di sesebuah negara membangun (10) 2. (i) Berdasarkan Jadual 1 lukiskan sebuah peta koroplet untuk menunjukkan KDNK perkapita bagi negeri-negeri di Malaysia pada tahun 2000.. kejadian hakisan dan tanah runtuh. berlakunnya tanah mendap/tenggelam.SOALAN DAN JAWAPAN KERTAS PEPERIKSAAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA STPM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009 SMK SULTAN IBRAHIM [1] 17000 PASIR MAS. ekosistem hutan dan paya serta habitat semula jadi terganggu-berhijrah ke tempat lain.

(6) SKEMA JAWAPAN.sumber tidak dapat menampung jumlah penduduk . (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? ( 5) (b) Jelaskan mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam perlu diusahakan oleh sesebuah negara (10) (c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkabn diri dalam memelihara dan memulihara sumber alam di Malaysia (10) 8 . Pilih satu aktiiviti ekonomi sekunder yang dijalankan di kawasan tersebut. (10) 4. (a) Penduduk lebihan . (5) (b) Huraikan mengapa sesetengah hasil perlombongan semakin berkurangan (10) (c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memajukan industri perlombongan di negara ini (10) 5. (8) (c) Jelaskan bagimana aktiviti-aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut menjejaskan kualiti alam sekitar kawasan tersebut. (a) Namakan lima kawasan estet industri di Malaysia.(i ) Namakan enam tanaman yang biasa ditanam dalam system pertanian ladang di Asia Tenggara (6) (ii) Berdasarkan sebuah negara Asia Tenggara yang anda pilih. (a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas Asean(AFTA) (3) (ii) Namakan empat Negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal perlaksanaannya (2) (b) Jelaskan faedah-faedah yang diperolehi oleh negara-negara ASEAN hasil daripada perlaksanaan AFTA (10) (c) Huraikan halangan-halangan dan masalah-msalah yang dihapai oleh Negara-negara ASEAN untuk mlaksanakan AFTA (10) 7 . (a) Nyatakan nama kawasan dan kaedah kajian yang telah anda jalankan (5) (b) (i) Huraikan faktor-faktor yang menggalakkan aktiviti tersebut dijalankan di kawasan itu (6) (ii) Bagaimanakah aktiviti ekonomi yang anda pilihmemberi sumbanagan kepada pembangunan sosio ekonomi kawasan setempat. Berdasarkan kajian lapangan yang telah dijalankan di satu kawasan. Merujuk kepada negara Malaysia . jelaskan mengapa sistem pertanian ladang berkembang maju di negara tersebut.: (a) Namakan lima jenis hasil mineral logam dan bukan logam serta lokasi mineral tersebut dilombong.jumlah penduduk melebihb sumber yang ada . 1. (12) (iii) Huraikan kesan perkembangan system pertanian lading terhadap persekitaran fizikal di Negara berkenaan. (5) (b) Huraikan factor-faktor yang mempengaruhi perletakan estet industri di Malaysia (10) (b) Jelaskan sumbangan sektor perundustrian di Malaysia kepada pembanguinan ekonomi Negara Malaysia (10) 6.

bilangan penduduk .contoh Negara membangun – India. (a ) Maksud bandaraya primat .memajukan pendidikan .bandar raya berkali-kali ganda besar .perancang keluarga .memajukan industri .perundangan – had bilangan anak .taraf hidup berbeza .aktiviti perniagaan .asap kilang .pencemaran air .buka estet industri .pembuangan sisa kumbahan .kegiatan ekonomi berneza .pembakaran terbuka .memajukan luar bandar .membandarkan luar bandar . Pakistan china dll (b) Kesan terhadap sumber alam .pengangguran .asap kenderaan .pencemaran udara .Setinggan/perumahan .kemudahan asas (d) Langkah menyeimbangkan pembangunan .jumlah penduduk berbeza .kemiskinan (c) Punca pencemaran ..kesesakan .hutan musnah (c) Langkah-langkah membendung lebihan pendudu .memodenkan kegiatan pertanian .daripada bandar kedua besar .tekanan terhadap tanah .membuka bandar baru ATAU .sosial . (a) Soalan koroplet (b) Mengapa KDNK berbeza .pembuangan sampa 3.memajukan sumber alam 2.contoh : bangkok (b) Masalah bandar primat .dari segi saiz .

koko .teknologi .kepupusan flora dan fauna .permintaan meningkat .3 (B) (a) Enam jenis tanaman ladang .pencemaran udar 4.teknologi .petroleum (b) Mengapa hasil perlombong semakin kurang .Modal .pasir gudang .getah .mak mandin .kejenteraan -R&D .eksploitasi berlebihan .kopi .meneroka sumber baru .Tenaga buruh . (a) Lima jenis hasil mineral logan dan bukam loga .pembaziran dalam penggunaan .hakisan tanah .kepupusan .tidak boleh diperbaharui .shah alam .emas .kepakaran .prai (b) Faktor yang mempengaruhi perletakan estet industri .kos perlombongan meningkat (c) Langkah-langkah memajukan industri perlombongan .modal/pelaburan asing 5 (a) lima estet industri .bijih timah .petaling jaya .pencemaran air .kaolin .lada hitam .arang batu .teh (b) Mengapa pertanian ladang berkembang maju .kelapa sawit .peningkatan suhu .kuprum .Pengurusan (c) Kesan terhadap persekitaran fizikal .

analisis.saling melengkapi (c) Halangan.dapat dinikmati oleh generasi akan datang . cekap dan optima .pasaran luas . (b) Mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam diusahakan .penggunaan berterusan .perdagangan meninglat .merujuk kepada perancangan.kejatuhan nilai matawang .kesan ekonomi pengganda .halangan perlaksanaan AFTA .pendidikan alam sekitar .terhadap penggunaan sumber-sumber alam .supupaya penggunaan sumber dapat memenuhi generasi kini dan akan datang.mwngurang dan menghapus tarif dan cuka .pasaran (c) Sumbangan sektor perindustrian .pembukaan bandar baru 6 (a) Maksud AFTA .persaingan kerana barangan sama .aktiviti gotong royong . tanah .bentuk-bentuk perlindungan bagi sesetengah barangan 7 (a) Maksud pengurusan sumber alam .kepakaran .tanpa pembaziran . penilaian.harga barangan murah .pemindahan teknologi .sumber pendapatan negara .udara.pendapatan negara .kerjasana negara ASEAN .bagi sesetngah barangan atau produk ASEAN ..kempen kesedaran .peluang pekerjaan .secara sistematik.buruh .dalam kontek pasaran serantau /global (b) Faedah daripada AFTA .mengelakkan kepupusan (c) Bagaimana masyarakat dapat memelihara dan memeulihara sumber alam .modal .tujuan untuk memperkukuh kedudukan ASEAN . impak dan ramalan .memelihara alam sekitar daripada pencemaran – air .masalah pasaran .teknologi . penggunaan .

mengelak pembaziran .pendapatan .melapor kepada media massa dan pihak berkuasa 8 (a) Pilih satu kawasan yang sessuai Kaedah kajian – pemerhatian. soal selidik (b) (i) Faktor.pembangunan infrastruktur .peluang pekerjaan .tanah runtuh .pencemaran udara .pencemaran air .peningkatan taraf hidup (c) Aktiviti ekonomi memberi kesan terhadap persekitaran fizikal .faktor yang menggalakkan aktiviti ekonomi tersebut .pencemaran bau Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 6:52:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI Maklum balas 20 Mei.modal .kepupusan flora dan fauna .pasaran (ii) Sumbangan kepada penduduk ..tenaga buruh . 2009 PENGURUSAN ALAM SEKITAR . temubual.infrastruktur .faktor fizikal .pengangkutan .

.

.

.

ragutan berlebihan.3. perindustrian. PENYAHHUTANAN DAN KEPELBAGAIAN DIVERSITI Aktiviti pentahhutanan juga menyebabkan kepanasan global 3. KESAN RUMAH HIJAU Bahan-bahan pencemar terutamanya karbon dioksida dan metana. pertanian insentif 2. membentuk Satu kubah atau lapisan yang menyelimutiruang atmosfera. SEBAB-SEBAB PEMANASAN GLOBAL 2. KONSEP PEMANASAN GLOBAL 1.0.1. sisa bandaran pembakaran terbuka . kenderaan.. pengangkutan. .penternakan. FENOMENA KEMEROSOTAN ALAM ALAM SEKITAR i.1.pembandaran.0. FENOMENA PENGGURUNAN Merujuk kepada pembesaran saiz gurun yang sedia ada hingga melampau ke kawasan pinggirnya atau proses yang menukarkan sesuautu kawasan yang sebelum ini bukan gurun kepada ciri-ciri gurun yang tandus dan gersang-aitiviti penyahhutanan. pembangunan elektrik hidro ii. Pencemaran udara dan jerebu Punca : pembakaran bahan api. perlombongan.0. Kenaikan suhu dunia Dikaitkan dengan aktiiviti manusia yang mengganggu keseimbangan Sistem-sistem bumi khususnya sistem atmosfera.2.pembukaan tanah. pelancongan. Dunia dikatakan semakin hari semakin panas. Lapisan ini bertindak Membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapu memerangkap bahangan Bumi dari keluar 2.1. PENIPISAN LAPISAN OZON Ozon semakin nipis disebabkan oleh CFC dan gas halon yang dibebaskan keudara Oleh aktiviti manusia 2. 2.2. proses industri. Maksud pemanasan global : pemanasan global dikaitkan dengan kenaikan suhu Dunia. Pencemaran sumber air Punca : pertanian.

1.Kesan : kesan keatas manusia. prinsip pembangunan yang mengadunkan pemeliharaan dan pemuliharaan agar kesejahteraan hidup boleh dinikmati oleh semua penduduk 4. penguatkuasaan undang-undang. LANGKAH BUKAN PERUNDANGAN i. perlaksanaan undang-undang iii. pemulharan sistem saluran 4. kempen penghijauan bumi. sektor pertaniam. LANGKAH PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 4.2. membuat penelitian dan pengkajian awal ii. pembangunan negara yang berterusan untuk kesejahteraan rakyat untuk generasi kini dan akan datang ii. akta kerajaan tempatan-cerobong asap vi. merawat air yang telah tercemar iv. mengawal aktiviti pembalakan dan penyahutanan iii. amalan pengurusan yang strategik .JAS hari alam sekitar dunia . keatas persekitaran.mereka yang menmarkan sumber air ii. LANGKAH PERUNDANGAN i. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI MASALAH KEMEROSOTAN SUMBER AIR i. akta jalan parit dan bangunan-pencemaran air v.pendidikan tidak formal.mengawal sumber biologi. membaiki sistem pengagihan dan pengurusan ier serta kempem kesedaran vi. memajukan sumber-sumber air alternatif v.2.menepatkan zon industri . oerdinan lalulintas 1958-asap kenderaan 4.3. PEMBANGUNAN LESTARI DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR 4.1.NGO. forum.kempen kesedaran.2.peneresan bukit .kurangkan penggunan CFC ii. gotong royong.pencemaran udara.mencegah hakisan. dasar perhutanan negara 1984 iv.penghutanan semula . hujan asid. akta kualiti alam sekitar 1974 ii. akta pemuliharaan tanah (bahagian iii) iii.0.2.mengawal air.2. risalah.3.majalah. MAKSUD PEMBANGUNAN LESTARI i. merawat sumber-sumber air yang telah tercemar dan kitar semula iv.mengawal pemanasan.pendidikan formal.1. LANGKAH-LANGKAH PENGURUSAN SUMBER AIR i.3. pendidikan alam sekitar dan kempen kesedaran . buletin. 4.pameran. mempertingkatkan R&D dan teknologi seperti teknologi kitar semula .terapkan dalam krikulum-kajian tempatan dan geografi .merawat air kumbahan . penerbitan dll . PENGURUSAN SUMBER AIR 4. kempen cintai sungai kita dll 4.seminar.

kemiskinan di luar bandar – pendapatan sedikit. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dari luar bandar ke bandar di Asia Tenggara. tanggungan ramai-mencari peluang untuk meningkatkan taraf hidup di bandar – pendapatan yang lebih tinggi di bandar. Dasar kerajaan. Pelabuhan/pengangkutan yang baik . kempen dan pendididkan alam sekitar Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 7:13:00 PM 1 Komen Links to this post Cari Label PENGURUSAN ALAM SEKITAR Maklum balas 19 Mei.peluang pekerjaan di luar bandar sangat terhad. perdagangan dan perniagaan ii. mudah eksport 3. Jelaskan mengapakah industri berat terus berkembang di Malaysia(8M) Sebab-sebab industri berat berkembang di Malaysia : i. (8m) Jawapan.modal tempatan atau asing vi. peluang pekerjaan yang sangat luas di bandar.hanya sektor pertanian semata-mata. pelbagai kemudahan sosial yang terdapat di bandar.dalam pelbagai sektor.buruh asing atau tempatan iii. Huraikan masalah-msalah alam sekitar fizikal yang berlaku akibat proses urbanisasi di sebuah .menumpukan kepada sektor perindustrian sebagai punca utama KDNK negara – mengurangkan kebergantungan kepada sektor pertanian sebagai pendapatan utama negara ii. melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi yang hanya terdapat di bandar-bandar utama iii.bawa bahan mentah masuk.perindustrian. meningkatkan kerjasama mengawal perairan ASEAN vi.tiada peluang pekerjaan. Tenaga buruh yang cukup. Pemindahan tekonologi dari negara maju. Bahan mentah yang mudah didapati sama ada tempatan atau import – untuk pembuatan kereta dll v. pekhidmatan.kemudahan pengangkutan. Faktor Tarikan: i.v. Bincangkan punca-punca migrasi luar bandar ke bandar masih berlaku di kebanyakan negaranegara Asia Tenggara. 2009 LATIHAN ULANGKAJI SIRI 2 SIRI LATIHAN 2 GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA 1. ii. kemudahan rekreasi. Modal yang cukup. Faktor Tolakan : i.khususnya dari negara jepun dalam inbdustri kereta iv. pengangguran di luar bandar. hiburan-menjadi tarikan penduduk luar bandar untuk menikmati kemudahan-kemudahan tersebut 2.

longkang. bangunan bercermin. pencemaran udara/jerebu.hakisan tanih/tanih runtuh Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 6:00:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI Maklum balas 15 Mei. gas-gas karbon dioksida. pulau haba. retoran. pencemaran air – pembuangan sisa domestik.parit dan longkang tersumbat. karbon monoksida. banjir kilat. taraf pendidikan rendah. jangka hayat pendek iii. hotel ke dalam sungai—sungai tercemar.SOALAN LATIHAN ULANGKAJI LATIHAN ULANGKAJI PERTENGAHAN TAHUN SOALAN-SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN Soalan 1 a.penduduk muda ramai. Filipina b. parit dan sungai tidak dapat menampung jumlah hujan yang banyak pada satu-satu masa. lereng bukit secara tidak terancang.pemanasan setempat.(9M) Bandar yang dipilih : Kuala Lumpur. contoh negara. kurang peluang pekerjaan-pengangguran di kalangan penduduk v. industri.bandar metropolitan di Asia Tenggara.pantulan haba matahari. hakisan tanih/tanih runtuh. Ciri-ciri demografi sebuah negara yang mempunyai piramid penduduk jenis progresif i.perluasan kawasan pinggir bandar untuk membina petempatan yang tidak mencukupi di tanah tinggi. kemiskinan meningkat-penduduk ramai sumber berkurangan seperti tanah tidak dapt menampung penduduk yang ramai iii.-Permukaan berturap.kadar buta huruf tinggi-kadar kiciran meningkat-menghalang .seimbang v. ciri-ciri jantina.pulau haba iii. 2009 SOALAN . hidupan akuatik terancam iv. puncak yang sempit/tajam. kaki bukit. kesesakan bandar. kadar kelahiran tinggi ii. tapak yang lebar.indonesia ii. bangunan konkrit. air larian masuk ke dalam parit dan longkang dengan cepat. kesihatan perlu disediakan dengan banyak iv. cerun yang cekung.banjir kilat ii.kerana tumpuan ke bandar besar-masalah setinggan-dan masalah sosial lain vi.kadar kematian tinggi. pertambahan beban kerajaan. asap kilang mencemarkan udara kawasan bandar v. Masalah alam sekitar disebabkan oleh urbanisasi: i.kemudahan pendidikan.asap kenderaan. Masalah kependudukan negara membangun di Asia tenggara i. tahap pembangunan rendah terdapat dinegara membangun-contoh negara Indonesia.asap kenderaan.penduduk muda dan dewasa tidak seimbang/penduduk muda tinggi iv.

langkah-langkah mengatasi i. racun rumpai. Bentuk.pembajaan kurang cekap iii. bahan penggalak iv. perkhidmatan-tingkatkan pendpatan penduduk. pembiak-baik baka .akuatik.bentuk inovasi teknologi pertanian di sebuah negara Asia Pasifik i. klon bermutu tinggi. perubahan lanskap/tanah runtuh.pembajakan dan pembukaan ladang vi. Kesan penggunaan inovasi teknologi pertanian terhadap alam sekitar. memusnahkan rantaian dan siratan makanan.mengurangkan kebergantungan kepada sumber makanan luar .usaha meningkatkan hasil pengeluaran pertanian . PORIM.meningkat taraf hidup petani b. kekurangan makanan-kebuluran/makanan tidak mencukupi viii. penuai. cepat masak.tinggikan taraf hidup iii. Contoh negara : Malaysia ii. menabur benih iii.kos tinggi dalam inovasi teknologi pertaanian-petani tidak mampu dan tanah tidak diusahakan v.oleh MARDI. bijih benih. penggunaan bahan kimia dalam pertanian. tanih hilang kesuburan kerana penggunan jentera – tanah diguna dengan intensif. i.memaksimumkan penggunaan tanah . meningktkan pendapatan penduduk desa.sisa lebihan baja kimia.perancangan keluarga ii. tasik dan kolam ii. racun serangga. RRIM dll c.empangan.. perseolahan pecrmua. tali air.kurangkan migrasi desa v. teknik moden. sistem pengairan.mengurangkan import makanan . dll Soalan 3 . memperkenalkan teknik moden dalam pertanian-meningkatkan hasil pertanian. mewajibkan kanak-kanak bersekolah-galakkan melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi-untuk tenaga mah Soalan 2 a. dll iv. penjenteraan pertanian. penyelidikan dan pembangunan. pembinaan kemudahan asas seperti sekolah dan hospital. renjisan vii.hidrophonik. tahan penyakit dll v. taraf hidup rendah-pendapatan rendak ix. tanah terbiar.jentera pembajak. perubahan suhu mikro-semasa perubahan kawasan hutan menjadi kawasan pertanian vii. menyediakan banyak peluang pekerjaan-pelbagaikan kegiatan ekonomi-perindustrian. Rancangan bumi hijau .pembangunan vii. program kawalan penduduk. daratan-disebabkan oleh bahan kimia iv. dll c. pencemaran air. sungai. titisan. dll vi. alat torehan.untuk keperluan sendiri . racun serangga kedalam ekosistem sawah padi.

memajukan industri pelancongan. baja. palstik. pencemaran air laut. peranan sumber tenaga kepada pembangunan ekonomi negara i. sisa peroleum/gas dll iv. pembekalan sumber tenaga untuk domestik.rabgkaian pengagkutan. pengaruh pembinaan estet industri terhadap sosio ekonomi negara-negara asia tenggara i. klang dll vi. keretapi lebih raya dll v. pendapatan eksport. mewujudkan lanskap gersang. luar pantai terengganu iii.eningkatkan taraf hidup Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 9:24:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI . Tenaga biomas. sungai dan air bawah tanah. peningkatan kemudahan asas.vietnam.kebocoran paip dan tumpahan minyak ii.a. mempelbagaikan kegiatan ekonomi/.karbon monoksida. Arang batu. mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru/bandar baru vii.pembakaran arang batu. dll Soalan 4 a. Petroleum. membersih iv. mendapat faedah ekonomi hidangan(bahan mentah/hasil eksport) iv.kenyir. industri membersih petroleum iii. Tenaga suria-langkawi b. bahan mentah kepada industri berasaskan petro kimia. Gas asli.kawasan pembakaran kayu arang vi. sulfur dioksida dan bahan hidrokarbon. dll c.Hong Gay. mengangkut.luar pantai terengganu ii.tinggalan lombong telerang-menyukarkan tebus guna tanah iii. pelabuhan.menggerudi. Negara yang dipilih. memusnahkan ekosistem/habitat flora dan fauna-pembinaan hidro eklektrik hidro v.cat. pencemaran udara. pembangunan infrastruktur (jalanraya/bekalan elektrik dll kemudahan) vi.gas asli cecair. memaju dan menyeimbangkan pembangunan ekonomi kawasan-antara kawasan maju dan kawasan mundur ii.duyung. implikasi pengeluaran sumber ke atas alam sekitar i. Elektrik hidro.kawasan tasik hidro elektrik viii.Malaysia Jenis dan lokasi sumber tenaga i. mengubah ciri aliran sungai. mengurangkan migrasi penduduk dari kawasan mundur ke kawasan maju iii. memudahkan perindahan tenaga buruh mahir v. peluang pekerjaan. dll v. petroleum ii. lebuh raya.pembinaan empangan hidro elektrik vi. batu arang iv.

Maklum balas 02 Mei. 2009 INTERAKSI ANTARA KAWASAN .

0. Keadaan saling melengkapi ini wujud apabila kekurangan dalam sesebuah negara akan ditambpung oleh kelebihan yang ada di negara lain dan Akhirnya kemajuan akan dapat dinikmati bersama. Globalisasi juga dikenali sebagai dunia tanpa sempadan 2. KONSEP KEBERGANTUNGAN Setiap negara perlu bergantung di antara satu sama lain demi mewujudkan keadaan saling melengkapi agar pembangunan sosio ekonomi negara yang terlibat lebih pantas berkembang. KONSEP GLOBALISASI Merujuk kepada sempadan ekonomi negara-negara di dunia yang semakin runtuh Dan seluruh dunia menjadi satu unit yang boleh dihubungkan dengan mudah. Aliran keluar masuk modal dan perdagangan tidak boleh dikawal dan disekat oleh kerajaan. 2. cepat dan rapat. Pantas. KONSEP LIBERALISASI EKONOMI Liberalisasi ialah dasar pasaran bebas yang memberikan peluang kepada sesiapa sahaja termasuk pemodal-pemodal asing memasuki dan menguasai pasaran sesebuah negara tanpa batas Persaingan pasaran dan ekonomi akan menjadi terbuka dan bebas. Liberalisasi ekonomi bergantung sepenuhnya bergantung kepada kuasa pasaran iaitu permintaan dan penawaran .1.0.0.

APEC : kerjasama ekonomi asia pasifik ditubuhkan pada 1989 . KERJASAMA ANTARA KAWASAN : APEC i. perniagaan. pemghapusan sekatan tarif . tekanan ekonomi dan bebanan kepada golongan miskin.0. KESAN NEGATIF i. perkongsian plaburan modal dan kewangan e. berkongsi sumber alam dan tenaga ii. kekurangan teknologi dan kepakaran d. perluasan saiz pasaran c. menggalakkan pemindahan tenaga mahir dan kepakaran 5. China. pengahpusan dasar kawasan modal terpilih dan lain-Lain yang bertentangan dengan dasar pasaran bebas. KONSEP DEREGULASI EKONOMI Merupakan dasar penghapusan segala peraturan dan sekatan ekonomi yang diamalkan oleh sesbuah negara yang selama ini mengahalang aktiviti perdagangan. Jepun. KESAN-KESAN POSITIF GLOBALISASI EKONOMI KE ATAS NEGARA ASIA PASIFIK i. Hong Kong. pnghapusan skim keutamaan perdagangan. KEPENTINGAN SALING DIANTARA NEGARA i. serangan spekulator. NZ dan Australia d. penjajahan baru dalam bentuk penjajahan ekonomi-terlalu bergantung kepada negara maju 6. berkongsi tenaga buruh vi. Masalah dalam kerjasama APEC a. di Canbera. perkongsian teknologi. 4. Korea Selatan. pengalran buruh dan tenaga pakar f. sikap kepentingan diri melebihi kepentingan serantau . saling menjaga alam sekitar 7. perkhidmatan dan lain-lain Sebagai contoh pengahpusan dasar perlindungan.0. berkongsi pasaran dan perdagangan iv. berkongsi teknologi dan kepakaran iii. jurang ekonomi di antara negara anggota b.pengapusan hak dan keistimewaansumsidi kepada golongan miskin iv. pengaliran dan pemilikan modal. menggalakkan pemindahan teknologi kepakaran dan R&D iii. masalah politik yang tidak stabil c. perdagangan di antara negara b.0. Papua New Guinea dan Chile iii. Taiwan. Negara Anggota : 18 buah negara a. memperluaskan pasaran iv. dan inovasi baru d. teknologi. menambahkan keupayaan modal dalam negara ii.kejatuhan nilai mata wang iii. pembangunan sumber alam yang lestari iv. Kanada. pengahapusan subsidi. Kepentingan kerjasama dalam APEC a.penarikan keluar modal asing ii. pasaran barangan.0. Mexico) c.0.3. R&D. menyebabkan berlakunya kegawatan ekonomi. 10 negara ASEAN b. Australia ii. 3 anggota AFTA (AS. berkongsi modal v.

persaingan sesama negara pengeluar. Negara anggota : semua 10 buah negara asia tenggara iii. feri pulau langkawi ke pulau phuket dan acheh c.internet asean. kerjasama infrastruktur fizikal g. R&D.bentuk muka bumi. EAGA-BIMP iii. R&D. perkongsian teknologi . perluasan saiz pasaran c. masalah opasaran terhad. pengaliran tenaga buruh dan kepkaran g.barangan yang sama b. pengkhususan pengeluaran dan perkhidmatan f. saling melengkapi dalam aspek bahan mentah.penduduk jarang. kuasa beli pasaran tidak sama 9.0. ASEAN : Pertubuhan negara-negara Asia Tenggara di tubuhkan pada tahun 1967 di bangkok. perkongsian pelaburan modal dan kewanagan e. pembangunan sektor pengangkutan. dan inovasi baru e. perkongsian pelaburan modal d. pembangunan sektor telekomunikasi. kerjasama sektor perhutananf.bergunung ganang. KERJASAMA EKONOMI SERANTAU : SEGI TIGA PERTUMBUHAN ASEAN i. sukar memajukan infrastrukturjalanraya.0. pulau batu puith. link kedua. masalah fizikal. penjagaan alam sekitar iv. Kepentingan dan saling bergantung menerusia kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN a. Rancangan pembangunan ekonomi Segitiga Petumbuhan a. pembangunan sektor perindustrian iv. lebih raya c. kejatuhan nila mata wang c. dan inovasi baru d. kuasa beli endah . perluasan pasaran dan perdagangan c. berpulau. pulau phuket. mempercepatkan pembangunan sumber alam di kawsan yang terbabait b. miskin. KAWASAN SEGITIGA PERTUMBUHAN : IMS-GT.transborneo. pembangunan sektor pelancongan.8. Kerjasama dalam ASEAN : a. KERJASAMA SERANTAU : ASEAN i. kegawatan ekonomi serantau-menjejaskan nilai matawang-banyak projek dirancang dibatalkan b. perkongsian teknologi. IMT-GT. masalah teknologi dan kepakaran yang rendah d. perdagangan antara negara ASEAN b. Masalah-masalah dalam kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN a. thailand ii.tuntutan bertindih. petukaran rancangan tv d. KONSEP SEGITIGA PERTUMBUHAN : merujuk kepada kerjasama ekonomi pada kawasan yang lebih kecil di dalam wilayah asean melibatkan tiga tiga atau empat buah negara yang berjiran/sempadan ii. masalah politik. pembangunan sektor pertanian dan perikanane.pulau langkawi. pengaliran buruh dan tenaga pakar v. kepulauan riau b. ancaman lanun dari filipina e. Halangan dalam kerjasama ASEAN a.

0.2.10. a) Namakan 10 buah Negara anggota ASEAN.KEPENTINGAN KERJASAMA DALAM KONTEK ALAM SEKITAR i. menjamin keberterusan pembangunan iv.1. rondaan dan kawal selia mengesan pencemaran laut ASEAN PERCUBAAN STPM KELANTAN SOALAN 7 DAN 8 7.KERJASAMA ASEAN DALAM KONTEK ALAM SEKITAR i. menangani kes jerebu 1997 ii. mengurangkan risiko alam sekitar iii. menjamin sumber-sumber alam sekitar agar ada dan berterusan ii. kerjasama penjagaan selat melaka iv. [ 5 ] Negara ASEAN Malaysia Indonesia Filipina Thailand Myanmar Kemboja Vietnam Negara ASEAN Brunei Darul Salam Laos Singapura . menubuhkan pasuakan memeadam api ASEAN iii. memperkukuh hubungan antara negara 10.KERJASAMA MELINDUNGI ALAM SEKITAR 10.

Pengkhususan.1 negara untuk 1/2 markah. 2 2 2 2 b6. b3. Huraian • Kepelbagaian aktiviti ekonomi • Perdagangan antara Negara ASEAN dan lain-lain Negara. Teknologi. • Meningkatkan KDNK • Perkongsian kepakaran • Buruh murah/ ramai • Banyak bahan mentah • Mudah diperolehi Pilih mana-mana 5 x 2 markah Markah 2 b2. Perdagangan bebas Huraian • Terbuka • Tanpa sekatan • Tariff yang rendah Markah 2 .Catatan : . Daya saing. • Syarikat Multinasioanal • Pemindahan teknologi. b5. Kecekapan ekonomi. • Kerjasama dengan blok ekonomi dunia • EC. NAFTA dan AFTA • Menggalakkan pelaburan asing. Bekalan Buruh b9.Maksimum 5 markah b) Huraikan mengapa kerjasama ekonomi ASEAN diperlukan [ 10 ] Isi Utama b1. Jumlah 2 2 2 2 10 c) Huraikan kesan positif penglibatan ASEAN dalam globalisasi ekonomi. • Pelaburan silang • Menambah modal Negara. b7. [ 10 ] Isi Utama c1. • Produk lebih berkualiti. b8. Pasaran. • R&D • Pasaran luas. b4. Bahan mentah. • Harga kompetatif • Ekonomi berskala • Setiap Negara mengeluarkan satu produk. . Pelaburan. Penyertaan dalam ekonomi dunia.

• Eksport/ import mudah • Tanpa dasar perlindungan c2. Perluasan pasaran. • Dengan banyak Negara • Meningkatkan pendapatan. • KDNK meningkat. • Kepelbagaian pilihan produk berkualiti. • Harga murah • Meningkatkan produktiviti • Penjimatan kos latihan • Pengeluaran yang cekap • Berdaya saing • Produk yang kompetatif • Produk berkualiti • Pengkhususan • Harga Markah maksimum Pilih mana-mana 5 x 2 markah
8.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5]

2

c3. Pemindahan teknologi.

2

c4. Peningkatan kualiti produk c5. Menggalakkan persaingan. Jumlah

2 2

10

( 1) Pemanasan global ialah kenaikan suhu dunia, akibat dari aktiviti-aktiviti manusia (1) yang mengganggu keseimbangan sistem- sistem bumi, khususnya sistem (1) atmosfera. Berlaku juga ketidakseimbangan dalam bajet haba iaitu input haba (1) yang diterima oleh sistem bumi lebih besar dari outputnya.Pemanasan global (1) disebabkan oleh dua eleman penting iaitu kesan rumah hijau dan penipisan ozon
(b) Huraikan punca-punca yang menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global [10]

ISI UTAMA B1) Kebakaran hutan

HURAIAN DAN CONTOH MARKAH • Asap dan habuk dari kebakaran menyelimuti 2 atmosfera yang memerangkap bahangan bumi • Hutan secara semulajadi akibat dari panahan petir dan sebagaimana. • -Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan • Menyebabkan lebihan gas karbon dioksida di 2 dalam udara. • Cahaya matahari terus ke permukaan bumi tanpa di tapis oleh daun-daun • Perlepasan asap kenderaan yang mengandungi • bahan-bahan pencemar seperti karbon dioksida dan sulphur terutamanya di bandar-bandar besar. • Perlepasan asap-asap kilang yang mengandungi

B2)Pembalakan danpenyahutanan

B3) Perlepasan Asap kenderaan

2

B4)Perlepasan Asap-asap Industri/kilang

2

B5) aktiviti pembakaran terbuka

• Pelbagai bahan pencemar menyumbang kepada punca kejadian pencemaran udara dan jerebu. Seperti kilang-kilang memproses getah kelapa sawit yang banyak membebaskan karbondioksida dan manoksida • Pembakaran terbuka ditapak-tapak pelupusan2 sampah,tapak-tapak pertanian memangkinkan lagi pencemaran udara dan jerebu. • -pembakaran jerami di Dataran Kedah Perlis selepas musim menuai JUMLAH MAKSIMUM 10

(c) Jelaskan langkah –langkah yang boleh dimainkan oleh orang ramai dalam membantu mengatasi fenomena pemanasan global. [10] ISI UTAMA C1) mematuhi peraturan atau undang-undang alam sekitar HURAIAN • Tidak melakukan kerosakkan atau kemusnahan terhadap alam sekitar. • Mematuhi peraturan-peraturan dan akta-akta alam sekitar seperti Akta kualiti alam MARKAH 2

sekitar 1974 C2) menyertai kempen kesedaran • Menghadiri kempen-kempen yang dianjurkan samada oleh pihak kerajaan atau NGO 2

• Menyebarkan maklumat tentang kaedah dan kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat umum C3) menyertai Menjadi ahli kepada mana-mana NGO seperti NGO Persatuan Pencinta Alam, Persatuan Pengguna, SAM. C4) mendapatkan • Mendapatkan pendidikan formal tentang pendidikan formal alam sekitar seperti di sekolah-sekolah mengenai alam melalui mata pelajaran geografi. sekitar. • Mengikuti kursus secara formal di peringkat universiti seperti UKM,UPM,UNIMAS dan sebagainya. C5) menggunakan • Menggunakan sumber alam secara harmoni. sumber alam secara berhemah • Mengambil kira kesan penerokaan atau penggunaan masyarakat terhadap alam sekitar. C6) kitar semula • Orang ramai perlu melibatkan diri dalam program kitar semula • Memahami kepentingan dan kaedah kitar semula • seperti kitar semula surat khabar lama supaya proses penebangan pokok dapat dikurangkan • Setiap negara perlu memberi kerjasama dalam usaha menangani masalah pemanasan global dengan mematuhi ketetapan antarabangsa. • Persidangan RIO. Dll Jumlah markah maksimum Mana-mana 5 isi x 2 markah
Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 3:01:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SOALAN PERCUBAAN KELANTAN 2010

2

2

2

2

C7) Kerjasama antarabangsa

2

10

Maklum balas

PERCUBAAN STPM KELANTAN
SOALAN 7 DAN 8

Pelaburan. b3. Huraian Kepelbagaian aktiviti ekonomi • Perdagangan antara Negara ASEAN dan lain-lain Negara.7. Daya saing. Pasaran. Pengkhususan. b4. Jumlah 2 2 2 2 10 . b7. • Kerjasama dengan blok ekonomi dunia • EC. Penyertaan dalam ekonomi dunia. Bahan mentah. [ 5 ] Negara ASEAN Malaysia Indonesia Filipina Thailand Myanmar Kemboja Vietnam Catatan : Negara ASEAN Brunei Darul Salam Laos Singapura . a) Namakan 10 buah Negara anggota ASEAN. • Pelaburan silang • Menambah modal Negara. • Produk lebih berkualiti.Maksimum 5 markah b) Huraikan mengapa kerjasama ekonomi ASEAN diperlukan [ 10 ] Isi Utama b1. • R&D • Pasaran luas. Teknologi. NAFTA dan AFTA • Menggalakkan pelaburan asing. . • Harga kompetatif • Ekonomi berskala • Setiap Negara mengeluarkan satu produk.1 negara untuk 1/2 markah. • Meningkatkan KDNK • Perkongsian kepakaran • Buruh murah/ ramai • Banyak bahan mentah • Mudah diperolehi Pilih mana-mana 5 x 2 markah • Markah 2 b2. b5. • Syarikat Multinasioanal • Pemindahan teknologi. b8. Bekalan Buruh b9. Kecekapan ekonomi. 2 2 2 2 b6.

• KDNK meningkat.sistem bumi. Menggalakkan persaingan. • Harga murah • Meningkatkan produktiviti • Penjimatan kos latihan • Pengeluaran yang cekap • Berdaya saing • Produk yang kompetatif • Produk berkualiti • Pengkhususan • Harga Markah maksimum Pilih mana-mana 5 x 2 markah 8. [ 10 ] Isi Utama c1. akibat dari aktiviti-aktiviti manusia (1) yang mengganggu keseimbangan sistem. • Kepelbagaian pilihan produk berkualiti. khususnya sistem (1) atmosfera. Jumlah 2 2 10 ( 1) Pemanasan global ialah kenaikan suhu dunia.c) Huraikan kesan positif penglibatan ASEAN dalam globalisasi ekonomi. Perluasan pasaran. Perdagangan bebas Huraian • Terbuka • Tanpa sekatan • Tariff yang rendah • Eksport/ import mudah • Tanpa dasar perlindungan c2. • Dengan banyak Negara • Meningkatkan pendapatan. Berlaku juga ketidakseimbangan dalam bajet haba iaitu input haba . Pemindahan teknologi.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5] Markah 2 2 c3. Peningkatan kualiti produk c5. 2 c4.

• -Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan • Menyebabkan lebihan gas karbon dioksida di 2 dalam udara.(1) yang diterima oleh sistem bumi lebih besar dari outputnya. • Perlepasan asap-asap kilang yang mengandungi B2)Pembalakan danpenyahutanan B3) Perlepasan Asap kenderaan 2 B4)Perlepasan Asap-asap Industri/kilang 2 B5) aktiviti pembakaran terbuka • Pelbagai bahan pencemar menyumbang kepada punca kejadian pencemaran udara dan jerebu. Seperti kilang-kilang memproses getah kelapa sawit yang banyak membebaskan karbondioksida dan manoksida • Pembakaran terbuka ditapak-tapak pelupusan2 sampah. • Cahaya matahari terus ke permukaan bumi tanpa di tapis oleh daun-daun • Perlepasan asap kenderaan yang mengandungi • bahan-bahan pencemar seperti karbon dioksida dan sulphur terutamanya di bandar-bandar besar. • -pembakaran jerami di Dataran Kedah Perlis selepas musim menuai .tapak-tapak pertanian memangkinkan lagi pencemaran udara dan jerebu.Pemanasan global (1) disebabkan oleh dua eleman penting iaitu kesan rumah hijau dan penipisan ozon (b) Huraikan punca-punca yang menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global [10] ISI UTAMA B1) Kebakaran hutan HURAIAN DAN CONTOH MARKAH • Asap dan habuk dari kebakaran menyelimuti 2 atmosfera yang memerangkap bahangan bumi • Hutan secara semulajadi akibat dari panahan petir dan sebagaimana.

C6) kitar semula • Orang ramai perlu melibatkan diri dalam program kitar semula • Memahami kepentingan dan kaedah kitar semula • seperti kitar semula surat khabar lama supaya proses penebangan pokok dapat dikurangkan • Setiap negara perlu memberi kerjasama dalam usaha menangani masalah pemanasan global dengan mematuhi ketetapan antarabangsa. [10] ISI UTAMA C1) mematuhi peraturan atau undang-undang alam sekitar HURAIAN • Tidak melakukan kerosakkan atau kemusnahan terhadap alam sekitar. sumber alam secara berhemah • Mengambil kira kesan penerokaan atau penggunaan masyarakat terhadap alam sekitar. • Mengikuti kursus secara formal di peringkat universiti seperti UKM. Persatuan Pengguna.UPM. sekitar. MARKAH 2 C2) menyertai kempen kesedaran • Mematuhi peraturan-peraturan dan akta-akta alam sekitar seperti Akta kualiti alam sekitar 1974 2 • Menghadiri kempen-kempen yang dianjurkan samada oleh pihak kerajaan atau NGO • Menyebarkan maklumat tentang kaedah dan kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat umum C3) menyertai Menjadi ahli kepada mana-mana NGO seperti NGO Persatuan Pencinta Alam. C5) menggunakan • Menggunakan sumber alam secara harmoni. SAM.JUMLAH MAKSIMUM 10 (c) Jelaskan langkah –langkah yang boleh dimainkan oleh orang ramai dalam membantu mengatasi fenomena pemanasan global. 2 2 2 2 C7) Kerjasama antarabangsa 2 .UNIMAS dan sebagainya. C4) mendapatkan • Mendapatkan pendidikan formal tentang pendidikan formal alam sekitar seperti di sekolah-sekolah mengenai alam melalui mata pelajaran geografi.

b. Bagaimana gangguan terhadap kitar air boleh mempengaruhi aktiviti manusia. c. Bandingkan makna sejat peluhan potensi dan sejat peluhan sebenar. Jelaskan proses-proses yang terlibat dalam kitar hidrologi. a. Dll Jumlah markah maksimum Mana-mana 5 isi x 2 markah 10 Soalan Popular Sistem Hidrologi (2008) 1. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi imbangan air tanih. b. . Nyatakan proses mendatar dalam kitar hidrologi. 2. Jelaskan bagaimana gangguan terhadap imbangan air mempengaruhi alam sekitar fizikal. Lukis dan labelkan rajah kitaran hidrologi. a. c.• Persidangan RIO. 3. Apakah yang terjadi pada air hujan semasa menurun ke permukaan tanah dan atas permukaan tanah. Apakah maksud imbangan air. c. a. 4. Jelaskan pengaruh manusia terhadap kitaran hidrologi di kawasan tropika lembap. b. b. Jelaskan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kekurangan sumber air. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan. c. a.

a. Terangkan bagaimana manusia mempengaruhi kadar sejatan semula jadi. Bagaimana manusia mengeksploitasi sumber air. Apakah maksud infiltrasi dan perkolasi. Bagaimana proses perkolasi boleh membentuk pelbagai jenis tanih di kawasan tropika lembap. b. b. Kawasan yang sering mengalami kelembapan atmosfera yang berlebihan adalah sekitar garisan khatulistiwa dan sekitar garis lintang 40o dan 60o U/S. Nyatakan faktor-faktor mempengaruhi peningkatan kadar resapan dan larian air permukaan. b. Huraikan bagaimana faktor geomorfologi. Huraikan bagaimana air bawah tanah boleh dikembalikan ke ruangan atmosfera di kawasan daratan. 8. b. 2. Terangkan makna imbangan air sedunia. gangguan atmosfera dan kegiatan manusia boleh menyebabkan kejadian kemarau. c. APRIL 1. [10 markah] Proses-proses menegak dalam kitaran hidrologi ialah : · Proses sejatan. Huraikan kesan-kesan kemarau ke atas alam sekitar dan manusia. Ia memerlukan tenaga haba dari pancaran matahari atau sinaran bumi. Cadangkan beberapa langkah untuk mengatasi masalah sumber air semula jadi yang terjejas. Jelaskan kesan-kesan penggunaan air dalam tanah secara berlebihan. Nyatakan faktor yang mempengaruhi kapasiti infiltrasi. a. Jelaskan kesan sumber air semula jadi yang terjejas kepada kehidupan manusia. Bagaimana kegiatan manusia boleh menjejaskan sumber air semula jadi. Bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi menyebabkan pencemaran air. Terangkan proses-proses menegak dalam kitaran hidrologi. c. Huraikan peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi. Apakah dimaksudkan dengan pencemaran air. c. a. c. [5 markah] Pemindahan wap secara mendatar merupakan satu mekanisme yang berfungsi untuk menyeimbangkan kelembapan di atmosfera kerana wujudnya kawasan berlebihan dan kawasan yang berkurangan lembapan. Huraikan pemindahan wap secara mendatar. a. c. Huraikan langkah-langkah untuk memelihara kualiti sumber air dalam tanah. 2008 • 1. Nyatakan langkah-langkah sesuai menghadapi kemarau. a. . b. Manakala kawasan yang berkurangan lembapan di atmosfera adalah di kawasan 20o dan 40o U/S dan 60o U/S hingga ke kutub utara dan kutub selatan. a. c. 7. 9. Posted by smkrantaupanjang at 9:54 PM 0 comments Links to this post Labels: Ndy/gkss/smkrp/08 TUESDAY. b. Huraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran air. a. Proses penukaran cecair kepada wap air (gas). Jelaskan kepentingan air dalam tanah. b. 6.5. c. Pemindahan wap secara mendatar berlaku di antara satu garis lintang ke satu garis lintang yang lain. 11. 10.

· Proses pemeluwapan. · Pukulan air yang dihasilkan oleh tenaga keupayaan dan kinetik ini akan memecahkan tanah kepada partikel yang lebih kecil. Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan [5 markah] STPM 2006 Kerpasan bermaksud lembapan yang terdapat di atmosfera terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk seperti pepejal (salji. Pembentukan kerpasan apabila awan yang menampung titik air tidak mampu lagi untuk menampung jumlah air yang semakin bertambah. Keadaan ini dinamakan sebagai lampau-tepu. Dari awan pelbagai bentuk kerpasan turun seperti hujan. Partikel ini kemudiannya mengalir sebagai aliran lumpur. Apakah yang ditakrifkan dengan larian air permukaan ? [5 markah] . Daun-daun litupan bumi hilang air dalam bentuk wap air dari stoma daun. [10 markah] Lima proses menegak dalam kitaran hidrologi ialah : · Sejatan · Sejat peluhan · Kerpasan · Aliran Batang · Resapan · Pemejalwapan (Sublimasi) 4. · Proses kerpasan. Kesemua bentuk kerpasan ini turun ke permukaan bumi dalam intensiti yang berbeza. Terangkan proses yang terjadi kepada air hujan semasa jatuh ke permukaan tanah. hujan batu dan hujan beku) dan cecair (hujan dan embun). 5. 7. · Proses transpirasi. · Proses infiltrasi. · Air yang tidak menyusup masuk akan bergerak mengikut graviti sebagai air larian permukaan. Jelaskan lima proses menegak dalam kitaran hidrologi. [5 markah] Proses yang terjadi semasa air hujan jatuh ke permukaan tanah : · Titisan hujan yang jatuh ke permukaan tanah dianggap sebagai satu pukulan kecil ke atas tanah. Jumlah kehilangan air turut dipengaruhi oleh suhu udara. 3. hujan batu dan salji. persekitaran yang sejuk menyebabkan wap air membebaskan haba pendam untuk membentuk titik-titik air lalu membentuk awan. Keupayaan air masuk ke dalam lapisan tanah membentuk air bawah tanah. Apabila wap air sampai ke garis tepu. · Aliran lumpur akan menutup liang tanah di bahagian permukaan menyebabkan titisan hujan tidak boleh menyusup masuk.

Ia merupakan baki dari jumlah air yang telah menyusup ke dalam lapisan tanah. Terangkan bagaimana aktiviti manusia boleh mempengaruhi jumlah air bawah tanah di sesuatu kawasan. · Keporosan tanah – tanah liat mempunyai ruang rongga yang banyak – iaitu sangat poros. Bagaimanakah faktor tanih mempengaruhi kadar keporosan dan ketelapan air yang masuk ke dalam tanih ? [10 markah] Rangka Jawapan Faktor tanih mempengaruhi kadar keporosan dan ketelapan air : · Bentuk susunan partikel bahan batuan / tanah · Susunan partikel dalam tekstur batuan / tanah · Darjah penyimenan atau pemadatan sesuatu tekstur batuan / tanah · Saiz tekstur batuan / tanah · Bahan batuan 10.Larian air permukaan ditakrifkan sebagai air yang mengalir di permukaan bumi daripada hujan atau kerpasan lain seperti pencairan hujan batu dan salji. [10 markah] Rangka Jawapan Aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi jumlah air bawah tanah di sesuatu kawasan : · Menggali perigi menyebabkan air bawah tanah menyusut · Membina parit di kawasan pertanian menyebabkan air di bawah tanah berkurangan · Menutup permukaan tanah dengan bahan berturap atau simen menyebabkan air tidak boleh menyusup ke dalam tanih dan mengurangkan kuantiti air dalam tanih · Pengepaman air yang berlebihan boleh mengurangkan kandungan air bawah tanah . · Litupan permukaan – permukaan tanih yang dilitupi tumbuhan mengalami kadar resapan yang lebih tinggi daripada kawasan yang tidak dilitupi tumbuhan. · Struktur batuan permukaan tanah – tanah yang mengandungi batuan keras dan tidak berongga lebih sukar untuk dimasuki air berbanding dengan batuan yang mudah terlerai dan mempunyai rekahan. · Profil tanih – tanih yang dilapisi lapisan keras atau granit lebih sukar untuk dimasuki air berbanding dengan profil tanah yang bergranul atau berpasir. Bincangkan faktor yang mempengaruhi kadar resapan air ke dalam tanih. Namun tidak telap air disebabkan ronganya yang kecil dan halus dan ini menyukarkan pengaliran air masuk. 6. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi kadar resapan air ke dalam tanih : · Intensiti hujan – jika hujan lebih rendah. 7. maka lebih banyak hujan akan meresap masuk ke dalam tanah.

Tanah jenis tanah liat. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi aliran air permukaan bumi. Kawasan yang kurang litupan bumi. · Intensiti hujan. Tanah jenis pasir atau tanah gembur. kadar penyusupan rendah kerana butiran tanah yang rapat dan kecil menakung air. jumlah penerimaan hujan yang rendah mengurangkan kadar infiltrasi. kadar penyusupan lebih tinggi kerana butiran tanah yang besar mempunyai banyak ruang. Pada musim kemarau. · Jenis lapisan tanah. kadar infiltrasi rendah kerana proses intersepsi rendah. [10 markah] Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar infiltrasi atau penyusupan air ke dalam lapisan tanah di sesuatu kawasan ialah : · Litupan bumi. Pada masa hujan lebat yang turun pada waktu yang singkat. [8 markah] Aliran air permukaan bumi merupakan aliran air yang berlaku di muka bumi secara menyeluruh tanpa saluran-saluran tertentu. Apakah yang dimaksudkan dengan sejat peluhan ? [5 markah] Istilah sejat peluhan bermaksud satu proses kehilangan air ke atmosfera melalui proses transpirasi dari litupan bumi dan proses sejatan dari permukaan tanih. Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran air permukaan bumi adalah . Pada masa hujan renyai. Kadar turapan yang rendah meningkatkan kadar infiltrasi. · Iklim. Ia mungkin terbentuk apabila air larian melebihi kadar resapan tanah. 13. Terangkan faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan. Kawasan yang padat dengan litupan bumi kadar infiltrasinya tinggi kerana proses intersepsi tumbuhan banyak. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar infiltrasi di sesuatu kawasan. jumlah penerimaan hujan yang banyak meningkatkan kadar infiltrasi. · Urbanisasi. 12.· Pembalakan menyebabkan kandungan air bawah tanah berkurangan 11. kadar infiltrasi atau kadar penyusupan rendah kerana kebanyakan akan mengalir sebagai air larian permukaan. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan ialah : · Suhu · Kelembapan udara · Kadar tiupan angin · Faktor albedo · Sifat kualiti dan kuantiti air 14. Pada musim tengkujuh. kadar penyusupan lebih tinggi kerana kebanyakan air akan menyusup masuk ke dalam lapisan tanah. Kadar turapan yang tinggi di bandar seperti permukaan yang di simen atau tar merendahkan kadar infiltrasi.

tanih berbutir halus seperti tanih liat akan mempunyai larian air permukaan tinggi kerana air hujan tidak mudah meresap ke dalamnya. Sebaliknya. Litupan bumi yang padat menggalakkan proses infiltrasi dan sebaliknya. Proses pintasan litupan bumi terhadap titisan air hujan yang turun ke bumi melalui proses kerpasan. · Proses larian air permukaan. Jadi kawasan hutan tropika mempunyai aliran air permukaan yang rendh berbanding kawasan lapang. Maka aliran air permukaan adalah rendah bagi kawasan yang mempunyai banyak rekahan. Apabila sampai ke tahap garis tepu. 5) Kandungan tanih. . · Proses infiltrasi. Kadar infiltrasi dipengaruhi oleh ketebalan litupan bumi. Titik-titik air akan membentuk awan. [8 markah] Peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi ialah : · Proses intersepsi. Kawasan yang banyak tumbuh-tumbuhan akan mempunyai kadar resapan yang lebih tinggi kerana akar tumbuhan akan menajdikan tanah lebih poros. Dalam proses ini.seperti berikut : 1) Keporosan dan ketelapan batuan. Manakala tanah yang mempunyai kadar ketelapan yang rendah akan mewujudkan aliran air yang banyak. Jika hujan telah berlaku beberapa hari tanih telah tertepu dengan air. kadar repan lebih rendah berbanding kawasan yang kontang. Kadar larian air permukaan bumi turut dipengaruhi oleh ketebalan bumi. maka aliran air permukaan adalah kurang kerana sebahagian air sudah diresap sebagai aliran air bawah tanah. Di kawasan tanah yang lembap. Huraikan secara ringkas tentang proses pemeluwapan. 15. 4) Kandungan air di dalam tanah. Huraikan peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi. Kawasan yang mempunyai batuan yang banyak rekahan akan mempunyai kadar resapan yang tinggi berbanding dengan kawasan berbatuan licin atau kurang rekahan. Perkembangan udara secara adiabatik menyebabkan berlakunya perolakan udara ke peringkat yang lebih tinggi. Sekiranya kadar keporosan batuan/tanih adalah tinggi. 2) Faktor tumbuh-tumbuhan. larian air permukaan menjadi kurang. [5 markah] Proses pemeluwapan terbentuk apabila wap air yang terhasil dari proses sejatan berada dalam udara. aliran air akan menjadi lebih tinggi. 16. Litupan bumi yang tebal dapat memperlahankan air hujan yang turun. 3) Ciri-ciri batuan. Tanih yang mengandungi banyak butir-butir kasar mempunyai kadar resapan yang tinggi. Jika hujan di kawasan tanah yang lembap maka larian air permukaan adalah banyak. haba pendam dibebaskan. Semakin jarang litupan bumi jumlah larian air permukaan bertambah dan sebaliknya. wap air akan tertarik oleh nukleus higroskopik lalu membentuk titik-titik air.

Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . [10 markah] Pelbagai jenis kegiatan manusia boleh mencemarkan sumber air seperti sungai. Bincangkan bagaimana kegiatan ekonomi manusia boleh menyebabkan pencemaran sumber air. Jelaskan bagaimana manusia boleh mengganggu kitaran hidrologi. kolam dan air bawah tanah seperti berikut : · Industri perkilangan. [13 markah] Aktiviti manusia yang boleh mengganggu kitaran hidrologi : . laut. Melombong tanah dan galian memendapkan banyak sedimen dalam dasar sungai dan tasik. · Pertanian.Proses sejatan dan kerpasan bertambah 18. 17. makhluk perosak dan baja kimia mencemarkan. Penggunaan racun serangga. Litupan bumi mempengaruhi kelembapan udara dengan pembebasan air dari stoma daun.Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan .Proses larian air permukaan bertambah · Urbanisasi .Proses larian air permukaan bertambah · Pertanian Pindah . [10 markah] Aktiviti-aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi proses-proses hidrologi ialah : · Pembalakan .Proses larian air permukaan bertambah · Penanaman Semula . Pembuangan bahan kimia bertoksik seperti logam berat. Ia menggalakkan pembiakan bakteria berbahaya. Ternakan ayam-itik dan khinzir mengeluarkan najis. · Perlombongan. tasik .Takungan air menghasilkan kejadian tasik .Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . Huraikan bagaimana aktiviti manusia boleh mempengaruhi proses-proses hidrologi. · Perniagaan. · Penternakan.· Proses transpirasi. Pada hari panas. kadar proses transpirasi tinggi berbanding hari yang sejuk. Pembuangan sampah sarap dan sisa-sisa makanan dari penjaja makanan atau restoran. 19. Hidupan akuatik terjejas.Proses larian air permukaan bertambah · Pembinaan Empangan .Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan .

rekreasi. · Aktiviti pembakaran secara besar-besaran menyebabkan suhu sekitaran meningkat dan kejadian hujan berkurangan.sistem perhubungan terjejas .· Aktiviti penebangan hutan menyebabkan air larian lebih mudah berlaku berbanding penyusupan air. Ini kerana lantai hutan terdedah secara langsung kepada hujan. pengangkutan dan perniagaan. Kejadian banjir di sesuatu kawasan pertanian sudah tentu akan menjejaskan aktiviti pertanian atau penternakan. pertanian.Bekalan air ke kawasan pertanian akan terjejas .kawasan ikan dalam sangkar akan rosak . Jelaskan bagaimana gangguan terhadap kitaran air boleh mempengaruhi aktiviti pertanian dalam jangka masa panjang. jumlah air yang disimpan dalam tanih dan air larian permukaan. Banjir juga akan menjejaskan sektor perniagaan dan tempat rekreasi . · Aktiviti pembandaran melalui pembinaan bangunan dan jalan raya menyebabkan air larian lebih mudah berlaku. · Pembinaan empangan menyebabkan lebih banyak air tersejat dan lebih mudah hujan terbentuk. Sementara ketidakseimbangan air negatif atau berkurangan akan mewujudkan kemarau. Ketidakseimbangan air positif air berlebihan akan mewujudkan banjir.Sumber air bawah tanah akan terjejas .kawasan pertanian ditenggelami air . Kesan banjir kepada aktiviti manusia termasuklah sektor industri. [8 markah] Bila jumlah air (kerpasan) yang diterima oleh bumi dan atmosfera tidak sama banyak dengan jumlah air yang mengalami sejat peluhan. • • Banjir juga akan memusnahkan atau mengganggu kelancaran sistem pengangkutan serta memutuskan hubungan dengan kawasan lain.Pokok akan mati .kemungkinan tanah runtuh 21.Kebakaran ladang · Banjir . · Penebusgunaan kawasan paya yang luas menyebabkan air larian lebih mudah terjadi. [8 markah] Rangka Jawapan Gangguan terhadap kitar air ialah : · Kemarau . 20. Huraikan bagaimana gangguan terhadap kitaran air boleh mempengaruhi aktiviti manusia. Maka wujud ketidakseimbangan air dalam kitar air.

Sektor rekreasi terutamanya pusat pelancongan akan kehilangan pelancong sekiranya bekalan air bersih terjejas. Sebahagiannya akan mengalir sebagai air larian manakala sebahagiannya akan masuk ke tanah dan mengalir semula ke sungai. Proses intersepsi(pintasan) mempengaruhi proses infiltrasi. [7 markah] Kitaran hidrologi berfungsi sebagai imbangan air : · Imbangan air. edaran air tanih ialah semua air yang terdapat di permukaan bahawa tanah dalam zon pengudaraan.• • Sementara kesan air berkurangan atau kemarau juga memberi kesan kepada aktiviti manusia seperti kerugian kepada sektor pertanian dan akuakultur. Air tanih pada dasarnya tidak tetap. iaitu zon di atas aras mata air. air akan hilang dalam jumlah yang sedikit akibat dari penggunaan tenaga oleh tumbuh-tumbuhan dan haiwan. terpaksa menjalankan catuan air dan menyebabkan suhu persekitaran yang lebih kering serta kepanasan. Ia mengikut daya graviti serta tarikan tenaga kapilari yang terdapat di antara kumin tanih. • Kemarau akan menyebabkan kekurangan air untuk kegunaan harian. Terangkan bagaimana kitaran hidrologi berfungsi sebagai imbangan air. · Air yang terkumpul semula di sungai akan mengalir masuk ke laut. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi aras air bawah tanah ? [10 markah] Rangka jawapan Faktor-faktor yang mempengaruhi aras air bawah tanah ialah : · Litupan bumi. 22. pusingan air yang jatuh ke bumi dan disejatkan kembali ke atmosfera adalah pada kadar yang sama kuantitinya. perubahan tambahan atau kehilangan bersih air dalam sistem serta air larian. Sesetengah sektor industri berkemungkinan terpaksa tutup operasi sekiranya tidak mendapat bekalan air bersih yang mencukupi. Apakah yang dimaksudkan dengan air tanah ? [5 markah] Air tanah merujuk kepada air hujan yang turun di mana sebahagiannya akan masuk ke dalam tanih sebagai air bawah tanah. · Kitar hidrologi berfungsi sebagai imbangan air. Kadar air larian permukaan mengurangkan proses infiltrasi. iaitu satu rumus yang menyatakan bahawa hujan yang turun bersamaan dengan sejat peluhan. · Keamatan hujan. Kadar infiltrasi mempengaruhi aras air bawah tanah. air akan tersejat. Di dalam kitaran hidrologi. Proses infiltrasi rendah menyebabkan aras air . Dalam konteks ini. 24. 23. Air yang turun dalam bentuk kerpasan akan jatuh ke bumi. Hujan lebat menggalakkan proses air larian permukaan. Namun begitu. Kepadatan tumbuhan mempengaruhi proses intersepsi. mungkin juga dalam keadaan-keadaan tertentu. Di laut.

Pada musim kemarau. Takungan air dalam empangan. domestik dan sebagainya mengurangkan aras air bawah tanah. Keadaan ini menggalakkan proses infiltrasi air.tanah berkurangan. Antaranya ialah : 1) Hujan lebat luar biasa. apabila sesuatu pembolehubah berubah dengan mendadak. sejatan. tidak menggalakkan pertambahan air bawah tanah. 26. Oleh itu. Penggunaan air bawah tanah untuk pelbagai kegiatan manusia seperti pertanian. ET ialah sejatan dan sejat peluhan(transpirasi). kolam dan tasik akan meningkatkan air bawah tanah. [10 markah] Banjir merupakan satu fenomena limpahan air ke kawasan rendah dari sungai akibat sungai tidak mampu menampung kuantiti air yang terlalu banyak untuk beberapa ketika dari beberapa jam hingga beberapa minggu. penyusupan air ke dalam lapisan tanah banyak. Kadar infiltrasi yang tinggi menggalakkan pertambahan aras air bawah tanah. larian air dan simpanan air tanah. · Topografi. Kadar air larian yang tinggi. · Iklim. Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan air ? [5 markah] Konsep imbangan air ialah imbangan jisim air yang diterima oleh permukaan bumi dengan kehilangan air dari permukaan bumi. [12 markah] Imbangan air dibentuk oleh beberapa pembolehubah hidrologi seperti kerpasan. 3) Eksploitasi manusia ke atas alam sekitar. Jelaskan empat faktor yang membawa kepada perubahan imbangan air. 4) Faktor tanah runtuh. maka sudah tentu memberi kesan kepada keseluruhan imbangan air. Hujan yang tidak lebat iaitu bentuk renyai menggalakkan proses infiltrasi. Terangkan sebab-sebab berlakunya banjir. Pada musim tengkujuh. Rumusan imbangan air ialah P= ET + ST + R di mana P ialah kerpasan. • • 2) Pencairan salji. · Kegiatan manusia. . Kawasan tanah tinggi yang bercerun curam dan menggalakkan air larian permukaan. • Faktor pertama yang memberi kesan kepada perubahan imbangan air ialah curahan hujan. Jawapan penuh Sila dapatkan dari guru anda 25. Hal ini meningkatkan kadar air bawah tanah. sejat peluhan. • 27. perindustrian. ST ialah air yang menyusup atau disimpan dalam lapisan tanah dan R ialah air larian permukaan. Kadar infiltrasi yang tinggi menggalakkan pertambahan aras air bawah tanah. 5) Faktor empangan pecah. Kejadian banjir disebabkanoleh beberapa faktor. kadar sejatan tinggi mengurangkan aras air tanah. Kawasan tanah rendah dan bukit bukau mempunyai cerun yang tidak curam.

• 28. Selain itu. Jelaskan kesan-kesan fenomena kurangan air pada alam sekitar fizikal. Huraikan empat langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah kurangan air. · Fenomena kemarau juga akan mengancam kehidupan flora dan fauna daratan serta akuatik.• Faktor kedua yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah proses sejatan dan sejat peluhan . Faktor keempat yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah aspek topografi. Penurunan hujan sekali sekala pula dapat menggalakkan hakisan jenis percikan dan helaian serta pergerakan jisim. · Hujan yang berkurangan akan menyebabkan sistem saliran akan mengalami isipadu yang sedikit. [8 markah] Rangka Jawapan Empat langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kurangan air ialah : · Melakukan usaha membuat hujan tiruan · Mengenakan catuan bekalan air domestik dan industri · Menjalankan kempen berjimat cermat semasa menggunakan air · Kitar semula air Jawapan Penuh Sila hubungi guru anda 30. Apakah yang dimaksudkan dengan kurangan air ? [5 markah] Kurangan air bermaksud kadar kerpasan yang kurang berbanding dengan proses sejatan dan apabila berlaku dalam jangka masa yang panjang akan menyebabkan fenomena kurangan air yang melampau sehingga dikenali sebagai kemarau. Kelembapan udara turut menjadi rendah. [10 markah] Rangka Jawapan Kesan masalah kurangan air kepada manusia ialah : . Keadaan ini akhirnya menyebabkan fenomena kemarau. 29. Butiran tanih dapat dilayangkan. Kemarau menyebabkan permukaan bumi kering kontang dan menggalakkan proses hakisan oleh angin. ia turut menyebabkan kepupusan spesies. Kesannya berlaku peningkatan suhu mikro. pencemaran udara dan kadang-kadang berlaku fenomena jerebu. Faktor ketiga yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah tumbuh-tumbuhan. · Udara yang kering dan suhu yang tinggi menggalakkan berlakunya kebakaran hutan (yang merupakan litupan bumi). [10 markah] Dampak terhadap alam sekitar fizikal akibat fenomena kurangan air ialah : · Maksud kurangan air atau air negatif ialah jumlah sejatan kurang daripada jumlah kerpasan. 31. Jelaskan kesan kurangan air dalam kehidupan manusia.

Jawapan penuh Sila hubungi guru anda. Bincangkan enam kesan lebihan air terhadap aktiviti manusia di kawasan . 32. Bincangkan faktor yang mempengaruhi kejadian banjir. · Penternakan. Berlaku fenomena kemarau.curahan hujan luar biasa . Kejadian banjir berlaku apabila air sungai melampaui tebingnya berpunca daripada kenaikan aras air sungai utama dan anak sungai yang melimpahi daratan yang biasanya tidak ditenggelami air. Contohnya kerja-kerja pembersihan terjejas.hasil terbantut lalu pendpatan dan kehidupan petani terjejas. Kehidupan harian seperti memasak.kerosakan kepada pintu air atau rumah pam menyebabkan kawasan rendah dinaiki air dengan lebih cepat 34. membasuh.· Kurangan air bermaksud kadar sejatan melebihi kadar kerpasan. Penyakit mudah merebak dan kematian ternakan mudah berlaku akibat kekurangan bekalan air. itik dan akuakultur. Kekurangan air mengganggu kerja-kerja pertanian seperti membajak. · Pertanian. misalnya kayu balak. khinzir. Air perlu untuk disediakan di kolam renang dan kegiatan rekreasi. Takrifkan apa yang dimaksudkan sebagai kejadian banjir ? [5 markah] Banjir merupakan sumbangan hujan luar biasa yang tidak mampu ditampung oleh sesebuah lembangan sungai dan menyebabkannya melimpah keluar tebing atau dataran banjir. menyiram terganggu. · Pelancongan. Kegiatan jenis industri yang memerlukan air sebagai bahan mentah.Kawasan tanah rendah atau dataran banjir · Faktor manusia . menanam. 33. Aktiviti pusat-pusat penginapan seperti hotel. . motel. banjir adalah berkait rapat dengan luahan sungai yang ekstrem. ayam.pemecahan empangan . Begitu juga dalam industri minuman. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi kejadian banjir : · Faktor fizikal . · Domestik. meracun dan tumbesaran tanaman. Dalam erti kata lain. rumah rehat terjejas. makanan dan industri besi keluli.gangguan semula jadi di laluan sungai.ladang penternakan memerlukan air untuk lembu tenusu.gangguan terhadap struktur sungai seperti membina gegelung dan jambatan yang menyekat laluan sungai . · Industri.

[10 markah] Rangka Jawapan Manusia boleh mengurangkan kekerapan dan kekuatan banjir melalui : · Kaedah Struktur .membina empangan . [12 markah] STPM 2006 Apabila berlaku keadaan lebihan air di kawasan tropika lembap lazimnya akan berlaku kejadian banjir.mempraktikkan garis panduan dan peraturan . Sehubungan dengan itu. Pertamanya. lebihan air boleh menjejaskan aktiviti pertanian seperti bersawah padi. • • • • • • Kejadian banjir lebih banyak membawa kesan negatif terhadap aktiviti manusia.membina pintu air . Di samping itu. .program kesedaran mengenai cintai sungai . Ini dapat mengawal air dari melimpahi tebing dan menyebabkan banjir. industri pelancongan turut terjejas apabila banyak jalan perhubungan . kawasan lembah Sungai Muda mengalami banjir akibat hujan yang berpanjangan menyebabkan alur Sungai Muda dan cawangannya tidak dapat menampung discajnya lalu melimpah keluar ke kawasan rendah menyebabkan banjir berlaku.menanam lebih banyak pokok · Kaedah Bukan Struktur . Dalam keadaan hujan yang lebat sehingga menyebabkan berlaku lebihan air turut menjejaskan aktiviti perniagaan penduduk. Jelaskan bagaimana manusia boleh mengurangkan kekerapan dan kekuatan banjir. secara umumnya lebihan air turut menjejaskan pengangkutan di sesuatu kawasan. Selain itu.tropika lembap. Dapatkan jawapan penuh dari guru anda • 35. lebihan air turut memberi kesan ketara terhadap aktiviti perikanan. Terangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kejadian banjir. [10 markah] Langkah-langkah yang boleh mengurangkan kejadian banjir : 1) Benteng dibina sepanjang sungai yang mengalir melalui kawasan yang rendah.membina kolam tebatan banjir .mendalam dan meluruskan sungai .kesedaran dan kerjasama orang ramai 36. Pada akhir tahun 2003. Lebihan air turut mempengaruhi dan menjejaskan aktiviti pembalakan.kawalan dan penguatkuasaan undang-undang .

Tetapi apabila sesuatu kawasan seperti di bandar kurang atau tiada pokok-pokok. Stesen kaji cuaca perlu diwujudkan di kawasan yang selalu dilanda banjir. rizab sungai ini adalah perlu memandangkan pembangunan yang pesat dan pertambahan air larian pada masa depan dapat disalurkan dengan cepat dan cekap. Oleh itu. 3) Membina empangan. 38. memudahkan kerja pengendalian sungai seperti melurusdan mendalamkan sungai dapat dijalankan dengan mudah. Ini kerana stesen boleh meramal kejadian hujan berlebihan pada sesuatu tempoh bagi sesuatu kawasan. Keadaan ini berlaku kerana keadaan bandar dipenuhi dengan kawasan bersimen dan bertar. kekurangan tumbuh-tumbuhan di kawasan bandar boleh juga menjadi faktor kepada kejadian banjir kilat. Tumbuh-tumbuhan boleh bertindak sebagai penyerap atau penapis kepada hujan yang turun. 4) Mengurangkan pembangunan di kawasan rendah dan mengenakan had rizab sungai (30m). 6) Melalui pendidiksn supaya masyarakat dan rakyat mencintai sungai dan lebih bertanggungjawab menjaga sungai supaya fungsi sungai sentiasa dalam keadaan cekap. 37. Dengan cara ini air g dapat mengalir dengan lebih banyak air dapat disalurkan keluar ke laut dengan cepat dan seterusnya mengurangkan banjir berlaku. . Maka pihak berkuasa tempatan dan penduduk dapat bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan banjir. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila keamatan hujan adalah tinggi dalam tempoh atau jangka masa yang singkat sahaja. Apakah yang dimaksudkan dengan banjir kilat ? [5 markah]STPM2005 Banjir kilat boleh ditakrifkan sebagai peningkatan aras air permukaan yang cepat terutamanya di kawasan Bandar yang disebabkan oleh curahan hujan lebat dalam tempoh masa agak singkat dan air akan surut dalam tempoh yang cepat. Selain itu. Pembangunan yang pesat di kawasan bandar menyebabkan proses hakisan yang tinggi dan tanah-tanah akan dilarikan ke dalam sungai sehingga mencetekkan sungai. maka hujan yang turun akan terus menjadi air larian permukaan yang banyak.2) Mendalam dan meluruskan sungai. Ia bukan hanya dapat menyimpan air untuk kegunaan domestik dan pertanian malah ia juga berfungsi untuk mengawal banjir. 5) Amaran banjir. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila kapasiti sungai yang terdapat di kawasan bandar amat rendah kerana berlakunya kesan pemendapan tanih. Jelaskan sebab banjir kilat kerap berlaku di kawasan bandar ? [10 markah] STPM2005 Banjir kilat kerap berlaku di kawasan bandar kerana kadar air larian permukaan yang tinggi. peratusan permukaan yang tak telap air yang tinggi ini menyebabkan kadar infiltrasi air adalah amat rendah di kawasan bandar sehingga menjadikan kadar larian air permukaan yang tinggi apabila berlakunya hujan lebat. Dengan adanya rizab sungai yang luas.

Keadaan menjadi bertambah buruk apabila terdapat banyak sampah sarap yang berkumpul di dalam longkang atau saliran. [10 markah]STPM 2005 Banjir kilat boleh menyebabkan sistem pengangkutan tergendala. Oleh itu. kerosakan kenderaan dan kemalangan. malahan banyak kedai terpaksa ditutup. Ramai manusia yang tidak dapat keluar. Kadang kala sistem perparitan yang ada amat cetek. 39. Kejadian banjir kilat juga boleh menyebabkan aktiviti industri mengalami kesan buruk kerana pengeluaran akan terganggu. Aktiviti perniagaan juga mengalami kesan yang buruk apabila berlaku banjir kilat. kurang berlaku aktiviti jual beli dan hal ini menjejaskan pendapatan peniaga. Apabila semua keadaan ini terjadi maka akan berlakulah kesesakan lalu lintas dan ini boleh mengganggu aktiviti manusia seharian.`Jelaskan kesan banjir kilat terhadap aktiviti manusia. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya kejadian banjir kilat. tidak banyak dan tidak dibersihkan atau dijaga dengan sempurna. Ia berlaku kesan daripada kuantiti sisa domestik yang terlalu banyak kerana kepadatan penduduk dan tindakan manusia yang membuang sampah di merata-rata kawasan di dalam bandar. Untuk memperolehi lebih banyak soalan dan jawapan penuh hubungi : 0179675190 Posted by smkrantaupanjang at 8:45 PM 0 comments Links to this post Labels: Hidrologi Newer PostsOlder PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) .Sistem perparitan yang terdapat di kawasan bandar juga kurang sempurna dan tidak mencukupi. bahan rosak dan kadang kala mesin turut musnah atau rosak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->