Transformasi Desa

1.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERKEMBANGAN PETEMPATAN LUAR BANDAR MENJADI BANDAR i. potensi sumber alam yang ada di dalam sesebuah desa- suber bijih timah-KL ii. potensi perkembangan ekonomi moden- perniagaan, perkidmatan, perindustrian iii. tapak yang strategik untuk aktiviti perdagangan, pelabuhan an persinggahan- pilau pinang, kelang, bandar gemasl dll iv. faktor tarikan fizikal dan semula jadi yang menarik- port dickson, langkawi, genting dll v. polisis kerajaan- mengubah luar bandar menjadi bandar untuk memajukan penduduk luar bandar dan pembangunan wilayah- gua musang, jengka, muadzam shah 2.0. SALING INTERAKSI ANTARA DESA DAN BANDA: FUNGSI BANDAR KECIL KEPADA PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI KAWASAN DESA i. sebagai pusat pentadbiran daerah ii. peranan sebagai penyelia, pembekal barangan, dan pasaran produk desa i. peranan sebagai pusat perundustrian-proses kayu balak, kelapa sawit ii. membekalkan perkhidmatan ssosial 3.0. CIRI-CIRI/PETUNJUK PEMBANGUNAN TIDAK SEIMBANG i. pendapatn perkapita penduduk ii . kadar pengangguran mengikut kawasan i. petunjuk ekonomi yang lain- kuasa beli, pola perbelanjaan, jenis kegoatan ekonomi ii. petunjuk sosial- taraf kesihatan, pendidikan, kemudahan sosial iii. petunjuk demografi- kadar kelahiran, kematian, mortaliti 4.0. MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN YANG TIDAK SEIMBANG DI MALAYSIA i. ketidak seimbangan di antara semenanjung malaysia dengan sabah dan srawakii. ii. masalah ketidak seimbangan di antara pantai barat semenajung malaysia dengan pantai timur semenanjung malaysia i. masalah ketidak seimbanbgan antara kaum ii. masalah ketidak seimbangan anatara kaya dan miskin 4.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAK SEIMBANGAN PEMBANGUNAN i. faktor fizikal- bentuk muka bumi ii. taburan sumber alam yang tidak seimbang i. kesan penjajahan ii. faktor politik, dasar dan perancangan kerajaan iii. kadar perindustrian yang berbeza iv. faktor pembandaran dan proses urbanisasi v. faktor penduduk- kepadatan dan saiz penduduk vi. faktor ssosial- kemudahan pendidikan, frasarana, kesihatan, perhubungasn dan pengangkutan 5.0. LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KETIDAK SEIMBANGAN PEMBANGUNAN ANTARA WILAYAH i. program pembangunan in- situ-kemudahan fizikal kawasan setempat ii. program pembangunan pertanian bersepadu iii. penyelerakan dan penyebaran industri ke kawasan desa iv. rancangan pembangunan wilayah secara khusus v. memabndarkan kawasan luar bandar yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan desa vi. program lain menubuhkan pusat –pusat kemudahan pendidikan, pengangkutan perhubunagn,

rekreasi dll

6.0. RANCANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH i. wilayah jengka- FELDA- pahang -1972 ii. wilayah DARA- felcra dan felda- pahang tenggara-1972 iii. wlayah ketengah- 1973- ditadbir oleh ketengah iv. wilayah kesedar- 1978- ditabbir oleh kesedar v. wilayah kejora- 1972- diadbir oleh kejor

7.0. LANGKAH-LANGKAH MEMBANDARKAN KAWASAN LUAR BANDAR i. mewujudkan bandar-bandar baru di kawsan pembangunan wilayah ii. membandarkan pekan-pekan yang berpotensi iii. konsep pembandaran simpang –pekan-pekan di persimpangan jalan utama dimodenka n dan dimajukan- persimpangan gambang- bandar mec iv. mewujudkan bandar industri- banadar baru nilai, bandar baru gebeng, bandar baru mersing v. menaik taraf sosial penduduk- menubuhkan institusi pendidikan menengah, tingggi –uum vi. membantu penududuk luar bandar memajukan industri kecil dan sederhana ik

SUKATAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA

PENDUDUK 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Konsep penduduk Taburan penduduk Pertumbuhan penduduk Migrasi Penduduk dan alam Sekitar Kajian kes

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN ALAM SEKITAR 2.1. SEKTOR-SEKTOR EKONOMI 2.1.1. PRIMER 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. Pertanian Perikanan Perhutaanan Perlombongan

2.1.2. SEKUNDER

2.1.2.1. PEMPROSESAN 2.1.2.2. PEMBUATAN 2.1.2.3. PEMBINAAN 2.1.3. TERTIER

KAJIAN LUAR 4.4.7.2.3. PERKHIDMATAN AWAM 2.0.3. KEPENTINGAN DAN MASALAH 4.3.0. HUBUNGAN MALAYSIA DENGAN NEGARA LUAR 5. KEMSHIRAN AMALI 3. TRANSFORMASI DESA 3. PERDAGANGAN DAN PERNIAGAAN 2.1. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 5.2. KONSEP KERJASAMA SERANTAU 4.4. IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA 5. TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN 3. IMPAK SOSIAL 5.2.1.0.3.1.3.1.2.2.1. TEKNOLOGI MAKLUMAT 2.2.PROSES PEMBANGUNAN EKONOMI 2.3. GLOBALISASI EKONOMI DAN KERJASAMA SERANTAU 4. UTILITI 2.2.6. PELANCONGAN 2.3.2.3.5.1.3. BANDAR DAN PEMBANDARAN 3. KERJASAMA SERANTAU 4. IMPAK PEMBANGUNAN EKONOMI TERHASDAP ALAM SEKITAR 2.1. IMPAK AKTIVITI MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR 5.3.1.1.1.KAJIAN LUAR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR 3.1.2.1. PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN 2.4.2. PENGURUSAN ALAM SEKITAR 5. GLOBALISASI EKONOMI 4.3.1.3.2. KEMAHIRAN AMALI 4.3.3.3. PENGANGKUTAN 2.4. PERTUMBUHAN SEGITIGA 4. PEMBANGUNAN BERTERUSAN .

luar pantai barat Sabah. Contoh Luar pantai Terengganu. (b) Merujuk kepada negara Malaysia. Teluk Ramunia.luar pantai Sarawak.SKEMA JAWAPAN PERTENGAHAN TAHUN 2010(SOALAN 7 dan 8) NEGERI KELANTAN 7 (a) Nyatakan taburan lokasi lima jenis mineral utama negara Malaysia (5 markah) Isi Utama Petroleum Gas asli Bijih timah Emas Bijih besi Bauksit Tembaga Huraian Tiada Huraian dalam soalan ini.huraikan bagaimana aktiviti perlombongan memberi impak ke atas alam sekitar fizikal dan.luar pantai Sabah danSarawak Lembah Kinta. Jenis mineral tanpa lokasi atau lokasi salah tiada markah.Sungai Lembing Pahang.luar pantai Terengganu. [10] . Mamut Sabah Catatan : i.Seri Medan Johor.Lubuk MandiTerengganu Semeling Kedah.Raub Pahang. Luar pantai Kelantan. Terima mana-mana jenis mineral dan lokasi yang betul ii.Ipoh Perak. Bau Sarawak.

Perlombongan emas/kuprum 2 • kemusnahan kawasan hutan akibat aktiviti mencari gali. Perlombongan bijih timah • kawasan lombong menjadi gersang dan 2 tandus tidaksesuai untuk pertanian – akibat pembuangan tahi/sisa bijih timah.Isi Utama Perlombongan bijih timah Huraian Markah 2 • wujud kesan lekukan dan tasik yang sukar ditimbus akibat penggunaan kapal korek. Perlombongan kuari • pencemaran udara akibat penggunaan 2 bahan letupan-debu berterbangan di kawasan sekitar. [10] . Perlombongan petroleum • pencemaran air laut di kawasan pelantar 2 minyak akibat kebocoran saluran paip-mengancam hidupan akuatik. Perlombongan pasir • mengeruhkan /mencemarkan air sungai 2 Markah maksimum 10m (c) Huraikan langkah-langkah pemuliharaan dan pemeliharaan yang boleh diambil untuk mengurangkan impak negatif tersebut.

• Tingkatkan pemantauan ke kawasan perlombongan oleh Jabatan Alam Sekitar . Seminar/ceraman . Penguatkuasaan Undangundang ii. 2 • Cari sumber alternatif-mengurangkan tekanan kepada usaha mencari gali sumber logam yang menghasilkan bahan api. Contoh penggunaan plastik 2 • Tebus semula kawasan lombong bijih timahtempatrekreasi/petempatan/penternaka n • mewujudkan zon penampang di antara 2 kawasan perlombongan kuari Maksimum = 6m 2 • Mendidik masyarakat supaya lebih menghargai alam sekitar fizikal 2 • Seminar/ceramah kepada syarikatMaksimun = 2m syarikat perlombongan. Tebus guna tanah vi. Pemantauan Pengurusan alam sekitar iii. Markah 2 2 Maksimum = 2m • Kitar semula bahan-bahan terbuang yang 2 diperbuat daripada hasil perlombongan • mengurangkan kesan negatif pada alam sekitar fizikal-contoh-kitar semula besi.dll.Pihak Berkuasa Tempatan. Zon Penampang Kempen dan pendidikan vii. Markah maksimum 10m iv. Kitar semula Huraian • Tingkatkan lagi penguatkuasaan Akta Alam Sekeliling 1974. Pendidikan v.Isi Utama Perundangan i. Cari sumber alternatif v.

[4] .8. (a) Sebutkan dua jenis industri primer dan dua jenis industri sekunder.

Isi Utama Industri primer Contoh • Memproses hasil Pertanian. • memproses memproses pembalakan • memproses hasil perikanan • memproses perlombongan • dll yang sesuai Mana-mana 2 jenis industri primer • Industri petrokimia • Industri Markah 1 1 1 1 Industri sekunder Max = 2m 1 1 • membuat minuman/makanan • Industripembuatan/elektrik/elektronik 1 • Dll yang sesuai Jumlah Max =2 m Mana-mana 2 jenis industri sekunder Catatan : Terima mana-mana jawapan yang 4m betul mengikut kategori. .

juruteknik. 2 • mengurangkan import barangan dari negara lain. Penggantian bahan import. .penghawa dingin yang utama di dunia. • pengaliran keluar wang negar dapat dikurangkan . • perdagangan lebih seimbang • contoh : sumber makanan Markah maksimum 10m ii. Peluang pekerjaan iii. dll • Memajukan kawasan luar bandar-dapat 2 mengurangkan migrasi penduduk • luar bandar ke bandar 2 • mampu memajukan industri primersebagai bahan mentah industri perkilangan. Pendapatan Negara Huraian Markah 2 • Boleh menyumbangkan kepada pendapatan negara-hasil utama Negara .eksport peti sejuk.seperti getah dan kelapa sawit. • Tukaran mata wang asing yang utama 2 • Boleh mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada rakyatmeningkatkanpendapatan pendudukmengurangkan pengganguran. Sumber bahan mentah v. Pembangunan Kawasan luar Bandar iv.(b) Jelaskan mengapakah industri perkilangan semakin dimajukan di Malaysia [10] Isi Utama i. Contoh : pekerja kilang elektronik sebagai operator pengeluaran.

jelaskan kesan aktiviti tersebut ke atas alam sekitar fizikal.(c) Dengan merujuk kepada satu jenis industri perkilangan di Malaysia. Jika merujuk kepada pelbagai jenis industri pilih yang dominan sahaja. . [11] Satu jenis industri perkilangan yang dipilih : 1m Calon hendaklah merujuk kepada satu jenis industri sahaja.

• terutama dari kilang petrokimia. kelapa sawit. Kemusnahan flora dan fauna/gangguan ekosistem v. Peningkatan suhu Huraian • kilang yang menggunakan bahan api seperti diesel sebagai bahan bakarmewujudkan hujan asid.Isi Utama i. • Berlaku peningkatan suhu setempat kerana kawasan kilang tidak ada kawasan hijau. Pencemaran air iii. Pencemaran udara ii.getah dll • Gangguan kepada flora dan fauna apabila hutan dibersihkan untuk dijadikankawasan tapak kilang. • kilang yang menyalurkan sisa toksid/cecair ke dalam sungai mengancam ekosistem sungai. Markah 2 2 2 2 2 10m . Pencemaran bau iv.Permukaan bumi dikawasan tersebut terdedah kepada pancaran matahari secara terus.

PEMBANGUNAN EKONOMI .SEKTOR PERKHIDMATAN .

0. JENIS-JENIS SEKTOR PERKHIDMATAN i.12. sektor kewangan. industri pelancongan ii. SEKTOR PERKHIDMATAN 12. hartaanah dan perkhidmatan perniaagaan . insuran. industri pengangkutan dan telekomunikasi iii.1.

berasaskan keindahan alam semula jadi-pantai.pelancongan ii.tahun 2001 RM16. pengangkutan.3.2 % 12. insuran .aktiviti pelancongan di kawasan tinggalan sejarah.mewujudkan syarikat-syarikat telekomunkasi. Prasarana yanfg cukup. menyediakan peluang pekerjaan. hutan lipur tanah tinggi.4.tahun 2001 78671 peluang pekerjaan telah dicipta dalam industri pelancongan iii. memebeli belah v. pelancngan dll 12. tarikan buatan manusia/alam sekitar manusia.pengangkutan air.4. pulau. SEKTOR PELANCONGAN 12. gua. eko pelancongan. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PELANCONGAN DI MALAYSIA i. faktor teknologi.perkembangan ICT menjana dan menghasilkan inovasi baru dalam teknologi dan mampu bedayasaingbagi mengeluarkan produk yang bermutu v. membantu meningkatkan KDNK negara. pelancongan budaya dan warisan sjarah. meningkatkan taraf hidup dalam pelbagai sektor . JENIS-JENIS PRODUK PELANCONGAN DI MALAYSIA i. sektor utiliti elektrik .2. menggalakkan industri yang berkaian.contoh tahun 2001-54.iv.aktiviti pelancongan ambil belajar v. maxis .3.-perkhidmatan kesihatan. makanan. riadah. restoran. perubatan tradisional iv. faktor governan.1. pelancongan pertanian(agro-tuorisme)-pelancongan di dusun buah-buahan perkampungan nelayan. konvensyen dan pameran)-Delegasi pelancong mengahdiri seminar. telekomunikasi iii.kekayaan sumber semula jadi-perlombongan memajukan sektor pengangkutan.1 billion ii. hutan lipur. pelacongan kapal mewah.pulau yang cantik.hasil tukaran mata wang asing. pengangkutan.7% KDNK negara ii. perkhidmatan kerajaan 12. persidanagan. pelancongan sukan dan rekreasi.pelancong datang untuk rawatan kesihatan .4. SUMBANGAN SEKTOR PELANCONGAN i. telekom dll iv.galakan pelaburan.dalam sektor pendidikan. rawayan pakar.air dan gas v.2. kewangan. perhotelan dll . pelancongan MICE (persidangan. berbilang kaum iii. meningkatkan teknologi dan kualiti buruh. tapak arkeologi dan muzium vi. membangunkan sektor ekonomi lain-primer dan sekunder.tanah tinggi. faktor fizikal.beasaskan sukan dan rekreasi.teknologi moden menerusi R&D memesatkan perkembangan dalam sektor telekomunikasi.kemajuan ekonomi primer dan sekunder. dadan sistem pemasaran iii. Tindakan kerajaan-promosi di peringkat antara bangsa oleh TDC. sukan antarabangsa 12.4. pendapatan negara.3G membantu dalam sektor lain seperti pemasaran.hotel.bahan mentah dan barangan sipa memerlukan pengangkutan.kraftangan. SUMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMI i.tmpat-tempat bersejarah. kemudahan pengangkutan iv. pantai. peluang pekerjaan yang luas dalam sektor perkhidmatan – tahun 2001 49. seni budaya. pameran dan simposium vii. air terjun dll ii.faktor alam sekitar fizikal. pelancongan kesihatan.persidangan anatara bangsa dll 12. kewangan.perlumbaan kereta. menambah aliran masuk modal kedalam negara-pelaburan asing-perbankan luar pesisir di labuanpelabur asing membuat pinjaman untuk kegiatan ekonomi di malaysia vi. faktor ekonomi.mengurangkan pengangguran.celcom. iklim yang panas dan lembab ii. pelancongan telekomunkasi . pelancongan pendidikan. ternakan akuakultur/home stay iii.pemasaran. keindahan alam semula jadi. pengankutan. perhotelan. bersukan. meningkatkan taraf hidup rakyat.aktiviti pelancongan di atas kapal mewah mengelilingi negara viii. bekalan tenaga. kewujudan sungai. restoran. ICT – dasar pengswastaan. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN i. pendidikan dll iv. tarikan semula jadi .

sampan iii. pencemaran air laut.penginapan. dalam ICT terdapat. KEMUTER. KLIA TRANSIT. KOMUTER dll C. resort. persidangan. kempen kesedaran menjaga kebersihan kawasan pelancongan. telefon bimbit. sistem pengangkutan darat.perniagaan.1.3. memudahkan sumber dieksploitasi ii. pergaulan bebas vi. KLIA EKSPRESS DLL ii.pelancong-minuman keras. memperhebatkan promosi produk pelancongan dalam pelbagai media cerak. sisa makanan-port dickson iii. jalan pengangkutan –penarahan bukit ii. menggalakkan perkembangan R&D –kajian pemulharaan alam. pulau dll iii. membangunkan kawsan mundur. membanun sumber secara optima umber-eumber setempat seperti hutan lipur. wabak penyakit/penularan penyakit berjangkit seperti AIDS.4. teknologi. SEKTOR PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN 12.sungai dan laut. menyedia dan memajukan sistem pengangkutan-meningkatkan darjah ketersamapaian yang tinggi ke kawsan pelancongan iv. pencemaran budaya. sungai dan tasik-sisa kumbahan hotel. gangguan ekosistem daratan-pemusnahan hutan untuk pembinaan hotel dan resort dan ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut. riadah teelekomnikasi dll v. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN A.5.5. kesan perubahan iklim mikro-suhu di tanah tinggi tidak sesjuk sebelumnya akibat pemusnahan hutan v. LRT. 12.feri. masalah hakisan kawasan tanah tinggi.padang golf. faksmili. lebuh raya.kapal terbang an helikppter. intranet dll ii. pengangkutan udara.sesuai untuk untuk rangkaian lebuh raya/jalan raya/lapangan terbang ii. kawasan yang memiliki sumber yang berpotensi-bijih timah. penggir laut yang terlindung dan bertelu. e perubatan e pembelajaran dll 12. elektronik.menukar strktur ekonomi tradisonal kepada moden-pusat-pusat pertumbuhan baru v. SARS.e dagang. FAKTOR EKONOMI i.tanah rata . FAKTOR GOVERNAN .hutan. MASALAH SEKTOR PELANCONGAN i. FAKTOR FIZIKAL i.contohnya di panatai barat B. memelihara kualiti alam sekitar dll. ICT.genting highland terutama pada musim cuti sekolah vii. aktiviti sukan dan rekreasi. bentuk muka bumi.kawasan yang maju dengan sektor ekonomi moden.LRT. lapangan terbang dlll 12. e mel. restoran. seminar dll ii. pamah dan luas. PUTRA LRT.5. kemunikasi dll 12.5. yang dibawa oleh pelancong 12.pengaruh budaya barat. menyediakan kemudahan asas yang cukup. CADANGAN MEMAJUKAN SEKTOR PELANCONGAN i. telekomunikasi-telefon talian tetap. kawasan pertanian dll. pameran. internet.4.iv.4. pengangkutan air.menguruskan sisa pelancongan. emas. air erjun.jalanraya.2. dibandar-bandar besar. perindustian. tasik dan sungai iv. kapal bot .5. SISTEM PERHUBUNGAN DI MALAYSIA i.jalan kereta apu. SISTEM PENGANGKUTAN DI MALAYSIA i. pekhidmatan-kuala lumpur.sesuai untuk pelabuhan. kesesakan tempat pusat pelancongan.

kerajaan menggalakkan swasta memajukan sistem perhubungan.mudah kemasukan input iii. membantu mempercepatkan penyebaran maklumat. kesihatan.tidak menggunakan bahan bakar berbanding kenderaan .sistem pengangkutan seperti jlan raya/lebuh raya/jalan kereta api. perindustrian. KOMUTER dll iii. menubuhkan agensi memodenkan sektor pengangkutan LLM ii. Sosial.media cetak. inovasi dan teknologi baru ke kawasan mundue-lebih cepat dan menjimatkan vi.hasil ternakan. memudahkan mobiliti penduduk luar bndar untuk mendapatkan pekhidmatan dengan epat dan segera. jejantas. perniagaan. alat-alat elektronik. mengurangkan risiko pencemaran.lambat. dan kurang cekap v.meningkatkan mobilitiharian penduduk-memprolehi pelabagai perkhidmatan ssosialperubatan.mengurabngkan kessakan lalu lintas ii. mengingkatkan darjah ketersamapaian/destinasi. PLUS. pertanian. persimbangan bertingkat.perbadanan multi media. cekap dan pantas. dasar penswastaan dalam sistem pengangkutan.interaksi kawasan badar dengan luar bandar.guna LRT. tanah. pemamgkin pembangunan sumber alam di kawasan pedalaman-hutan. penduidikan dlll v.5.pergi dan balik kerjamenjimatkan masa-tidak perlu bawa kenderaan sendiri iii. jamabatan besar dlll ii. menggalakkan penyebaran industri dari kawasan bandar ke kawasanluar bandar.intra bandar dan inter bandar – contoh KLSeremban. jepun 13. KLIA EKSPRESS.perubatan. FAKTOR TEKNOLOGI i. bahan mentah peridustrian. mengurangkan kessakan lalu lintas. barangan keperluan iii. memudahkan dan mepercepatkan pengangkutan keluar hasil bahan mentah dari kawasan mundur untuk dipasarkan.mengangkut input dan output pertanian. Meudahkan penyebaran inovasi dan informasi. mempecepatkan pembangunan ekonomi. pendidikan. sederhana atau besar 13. Kemunculan kawasan petempatan baru. kemampuan membawa penumpang yang banyak. restoran dll v. mineral dapat dibangunkan. Kerajaan juga menubuhkan MDC. Ekonomi-menjana sektor perlombongan.6 FAKTOR-FAKTOR BANDAR-BANDAR BESAR MEMELUKAN SISTEM PNGANGKUTAN AWAM YANG CEKAP i.4 KEPENTINGAN SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN DI MALAYSIA i. teknologi ICT iv.pada waktu puncak.banadar sudah padat dan tepu-disebarkan k kawasan desa/mundur-mewujudkan cawangan-cawangan kerana lebih cepat dan pantas vii. Dalam perhubungan.KOMUTER berbanding teksi kapasiti kecil .CELCOM. teknologi moden dalam penbinaan lebuh raya/jalan rata/jalan kereta api – pembianaan terowong. membawa barangan siap untup pasaran dll ii.swasta melabur dalam pembinaan sistem pengangkutan spt Lebuh raya KESAS.i. perikanan.5. TELEKOM. KOMUTER. pendidikan-menjimatkan kos dan memendekkan masa 13. pengedaran dan pemsaran branagan siap dan perkhidmatan kepada penduduk mundur dappat dipasarkan dengan cepat-barangan dan perkhidmatan dari bandar dpat diedarkan dengan mudahbarangan runcit. Bagi petempatan lama.menguruskan perhubungan tanpa wayar-internet-laman web dll D. mengangkut lebih ramai. MONOREL.5 KEPENTINGAN LEBUH RAYA DI MALAYSIA i.peteampaatan akan berkembang menjadi bandar kecil. korea. MAXIS iv. KLIA iv.munculnya kawasan-kawasan perniagaan. \teknologi dimpoert dari US. putra LRT. pertanian.darjah ketersampaian dan interaksi antara kawasan mundur dengan kawasan maju dapat ditingkatkan ii. hasil hutan dapat dipasarkan dengan epat di bandar iv.5.

ekosistem hutan dan paya serta habitat semula jadi terganggu-berhijrah ke tempat lain.penimbusan yang tidak semprna kawasan paya untuk dibina lebih raya/jalan raya.SOALAN DAN JAWAPAN KERTAS PEPERIKSAAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA STPM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009 SMK SULTAN IBRAHIM [1] 17000 PASIR MAS. mengganggu kestabilan cerun. (10) (c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membendung Masalah lebih penduduk di sesebuah negara membangun (10) 2. (9) (ii) Mengapakah KDNK per kapita berbeza-beza antara negeri-negeri di Malaysia ? (8) (iii) Jelaskan bagaimana kerajaan dapat mengimbangkan pembangunan antara negeri-negeri di Malaysia. SOALAN . merosakkan kawasan tadahan air. (a) Jelaskan maksud bandaraya primat (5) (b) Huraikan masalah utama yang dihadapi oleh penduduk bandar raya primat di sebuah negara Asia Tenggara (10) (c) Jelaskan punca-punca utama pencemaran yang terdapat di kawasan bandaraya Primat yang anda pilih (10) 3. dan jambatan ii. (8) ATAU ..persendirian dan teksi 13. berlakunnya tanah mendap/tenggelam. Arahan : Jawab empat soalan sahaja. (i) Berdasarkan Jadual 1 lukiskan sebuah peta koroplet untuk menunjukkan KDNK perkapita bagi negeri-negeri di Malaysia pada tahun 2000. kejadian hakisan dan tanah runtuh.KLIA.peneresan. terowong.7 KESAN-KESAN PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN TERHADAP PERSEKITARAN FIZIKAL DI MALAYSIA i.peneresan/pembersihan kawasan hutan vi. 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk (5) (b) Jelaskan kesan lebihan penduduk di sesebuah negara terhadap sumber alam di negara berkenaan. mencemarkan sumber-sumber air sungai. lapangan terbang iv. lebuh raya merentasi kawasan hutan dll v.tergelongsor apabila hujan lebat iii. penarahan dan penebukan dan pemotongan lerenglereng bukit untuk memina lebuh raya.5.pemushanah kawasan hutan semula jadi dan kawasan tanah tinggi/bukit-hutan yang berfungsu sebagai storan air bawah tanah terganggu-pembinaan lapanagan terbang yang luas.

1. (a) Nyatakan nama kawasan dan kaedah kajian yang telah anda jalankan (5) (b) (i) Huraikan faktor-faktor yang menggalakkan aktiviti tersebut dijalankan di kawasan itu (6) (ii) Bagaimanakah aktiviti ekonomi yang anda pilihmemberi sumbanagan kepada pembangunan sosio ekonomi kawasan setempat. (5) (b) Huraikan factor-faktor yang mempengaruhi perletakan estet industri di Malaysia (10) (b) Jelaskan sumbangan sektor perundustrian di Malaysia kepada pembanguinan ekonomi Negara Malaysia (10) 6. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? ( 5) (b) Jelaskan mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam perlu diusahakan oleh sesebuah negara (10) (c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkabn diri dalam memelihara dan memulihara sumber alam di Malaysia (10) 8 . (10) 4. (5) (b) Huraikan mengapa sesetengah hasil perlombongan semakin berkurangan (10) (c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memajukan industri perlombongan di negara ini (10) 5. (a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas Asean(AFTA) (3) (ii) Namakan empat Negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal perlaksanaannya (2) (b) Jelaskan faedah-faedah yang diperolehi oleh negara-negara ASEAN hasil daripada perlaksanaan AFTA (10) (c) Huraikan halangan-halangan dan masalah-msalah yang dihapai oleh Negara-negara ASEAN untuk mlaksanakan AFTA (10) 7 .jumlah penduduk melebihb sumber yang ada . Berdasarkan kajian lapangan yang telah dijalankan di satu kawasan. (6) SKEMA JAWAPAN. (a) Penduduk lebihan . Merujuk kepada negara Malaysia .(i ) Namakan enam tanaman yang biasa ditanam dalam system pertanian ladang di Asia Tenggara (6) (ii) Berdasarkan sebuah negara Asia Tenggara yang anda pilih. jelaskan mengapa sistem pertanian ladang berkembang maju di negara tersebut. (8) (c) Jelaskan bagimana aktiviti-aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut menjejaskan kualiti alam sekitar kawasan tersebut. Pilih satu aktiiviti ekonomi sekunder yang dijalankan di kawasan tersebut. (12) (iii) Huraikan kesan perkembangan system pertanian lading terhadap persekitaran fizikal di Negara berkenaan.: (a) Namakan lima jenis hasil mineral logam dan bukan logam serta lokasi mineral tersebut dilombong. (a) Namakan lima kawasan estet industri di Malaysia.sumber tidak dapat menampung jumlah penduduk .

bilangan penduduk .memajukan sumber alam 2.memajukan pendidikan .bandar raya berkali-kali ganda besar .kemudahan asas (d) Langkah menyeimbangkan pembangunan .buka estet industri .asap kenderaan . Pakistan china dll (b) Kesan terhadap sumber alam .taraf hidup berbeza .membandarkan luar bandar .Setinggan/perumahan .pembakaran terbuka .kegiatan ekonomi berneza .pembuangan sisa kumbahan .aktiviti perniagaan .membuka bandar baru ATAU .pencemaran air .kesesakan .pengangguran .kemiskinan (c) Punca pencemaran .perancang keluarga .hutan musnah (c) Langkah-langkah membendung lebihan pendudu .memodenkan kegiatan pertanian .pencemaran udara .perundangan – had bilangan anak .pembuangan sampa 3.jumlah penduduk berbeza .contoh : bangkok (b) Masalah bandar primat .memajukan luar bandar .daripada bandar kedua besar .asap kilang . (a) Soalan koroplet (b) Mengapa KDNK berbeza .tekanan terhadap tanah .sosial . (a ) Maksud bandaraya primat .contoh Negara membangun – India..dari segi saiz .memajukan industri .

lada hitam .meneroka sumber baru .pasir gudang .teknologi .kepakaran .Pengurusan (c) Kesan terhadap persekitaran fizikal .shah alam .petaling jaya .modal/pelaburan asing 5 (a) lima estet industri .teh (b) Mengapa pertanian ladang berkembang maju .petroleum (b) Mengapa hasil perlombong semakin kurang .kaolin .pencemaran air .Modal .3 (B) (a) Enam jenis tanaman ladang .prai (b) Faktor yang mempengaruhi perletakan estet industri .getah .mak mandin .kos perlombongan meningkat (c) Langkah-langkah memajukan industri perlombongan . (a) Lima jenis hasil mineral logan dan bukam loga .hakisan tanah .pembaziran dalam penggunaan .permintaan meningkat .bijih timah .kejenteraan -R&D .kuprum .emas .koko .pencemaran udar 4.arang batu .tidak boleh diperbaharui .Tenaga buruh .kepupusan .peningkatan suhu .kopi .eksploitasi berlebihan .kepupusan flora dan fauna .kelapa sawit .teknologi .

peluang pekerjaan .mengelakkan kepupusan (c) Bagaimana masyarakat dapat memelihara dan memeulihara sumber alam .halangan perlaksanaan AFTA .teknologi . (b) Mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam diusahakan .terhadap penggunaan sumber-sumber alam .penggunaan berterusan .kesan ekonomi pengganda .memelihara alam sekitar daripada pencemaran – air .supupaya penggunaan sumber dapat memenuhi generasi kini dan akan datang.bentuk-bentuk perlindungan bagi sesetengah barangan 7 (a) Maksud pengurusan sumber alam .mwngurang dan menghapus tarif dan cuka .perdagangan meninglat .pendapatan negara . tanah .kempen kesedaran .masalah pasaran .kerjasana negara ASEAN .saling melengkapi (c) Halangan.persaingan kerana barangan sama . cekap dan optima .bagi sesetngah barangan atau produk ASEAN .modal .dalam kontek pasaran serantau /global (b) Faedah daripada AFTA .buruh .pasaran (c) Sumbangan sektor perindustrian .udara.tanpa pembaziran .tujuan untuk memperkukuh kedudukan ASEAN .merujuk kepada perancangan.aktiviti gotong royong .analisis.kepakaran .. penggunaan .sumber pendapatan negara .harga barangan murah .kejatuhan nilai matawang .pendidikan alam sekitar .pembukaan bandar baru 6 (a) Maksud AFTA .secara sistematik.dapat dinikmati oleh generasi akan datang . impak dan ramalan .pasaran luas . penilaian.pemindahan teknologi .

pembangunan infrastruktur . temubual.peningkatan taraf hidup (c) Aktiviti ekonomi memberi kesan terhadap persekitaran fizikal .kepupusan flora dan fauna .melapor kepada media massa dan pihak berkuasa 8 (a) Pilih satu kawasan yang sessuai Kaedah kajian – pemerhatian.pencemaran air .peluang pekerjaan .pendapatan .infrastruktur .mengelak pembaziran .pencemaran udara .. soal selidik (b) (i) Faktor.faktor yang menggalakkan aktiviti ekonomi tersebut .modal .faktor fizikal . 2009 PENGURUSAN ALAM SEKITAR .pengangkutan .tenaga buruh .tanah runtuh .pasaran (ii) Sumbangan kepada penduduk .pencemaran bau Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 6:52:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI Maklum balas 20 Mei.

.

.

.

SEBAB-SEBAB PEMANASAN GLOBAL 2. membentuk Satu kubah atau lapisan yang menyelimutiruang atmosfera.3. Kenaikan suhu dunia Dikaitkan dengan aktiiviti manusia yang mengganggu keseimbangan Sistem-sistem bumi khususnya sistem atmosfera.. sisa bandaran pembakaran terbuka . pengangkutan. proses industri. Maksud pemanasan global : pemanasan global dikaitkan dengan kenaikan suhu Dunia. ragutan berlebihan.1. KESAN RUMAH HIJAU Bahan-bahan pencemar terutamanya karbon dioksida dan metana. KONSEP PEMANASAN GLOBAL 1. Pencemaran udara dan jerebu Punca : pembakaran bahan api. .2. kenderaan. Lapisan ini bertindak Membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapu memerangkap bahangan Bumi dari keluar 2. Pencemaran sumber air Punca : pertanian. perindustrian.0.penternakan.1. pelancongan. pertanian insentif 2. perlombongan.0. PENYAHHUTANAN DAN KEPELBAGAIAN DIVERSITI Aktiviti pentahhutanan juga menyebabkan kepanasan global 3.pembukaan tanah. Dunia dikatakan semakin hari semakin panas. PENIPISAN LAPISAN OZON Ozon semakin nipis disebabkan oleh CFC dan gas halon yang dibebaskan keudara Oleh aktiviti manusia 2. pembangunan elektrik hidro ii. FENOMENA KEMEROSOTAN ALAM ALAM SEKITAR i. 2. FENOMENA PENGGURUNAN Merujuk kepada pembesaran saiz gurun yang sedia ada hingga melampau ke kawasan pinggirnya atau proses yang menukarkan sesuautu kawasan yang sebelum ini bukan gurun kepada ciri-ciri gurun yang tandus dan gersang-aitiviti penyahhutanan.1.0.pembandaran.2.

LANGKAH BUKAN PERUNDANGAN i.mencegah hakisan. pemulharan sistem saluran 4.kurangkan penggunan CFC ii.2.NGO. prinsip pembangunan yang mengadunkan pemeliharaan dan pemuliharaan agar kesejahteraan hidup boleh dinikmati oleh semua penduduk 4.merawat air kumbahan .2. kempen cintai sungai kita dll 4.3.2. penguatkuasaan undang-undang. buletin.mereka yang menmarkan sumber air ii.3.3. membaiki sistem pengagihan dan pengurusan ier serta kempem kesedaran vi.mengawal air. oerdinan lalulintas 1958-asap kenderaan 4.pameran.2. keatas persekitaran.0.1. amalan pengurusan yang strategik .seminar.kempen kesedaran.terapkan dalam krikulum-kajian tempatan dan geografi .pendidikan tidak formal. 4. akta pemuliharaan tanah (bahagian iii) iii. PEMBANGUNAN LESTARI DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR 4. mengawal aktiviti pembalakan dan penyahutanan iii. penerbitan dll .JAS hari alam sekitar dunia . memajukan sumber-sumber air alternatif v.penghutanan semula . mempertingkatkan R&D dan teknologi seperti teknologi kitar semula .2. MAKSUD PEMBANGUNAN LESTARI i. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI MASALAH KEMEROSOTAN SUMBER AIR i. akta kerajaan tempatan-cerobong asap vi. kempen penghijauan bumi.1. pembangunan negara yang berterusan untuk kesejahteraan rakyat untuk generasi kini dan akan datang ii.majalah. LANGKAH-LANGKAH PENGURUSAN SUMBER AIR i. akta jalan parit dan bangunan-pencemaran air v.Kesan : kesan keatas manusia.peneresan bukit . hujan asid. perlaksanaan undang-undang iii.pencemaran udara. pendidikan alam sekitar dan kempen kesedaran . sektor pertaniam.1. akta kualiti alam sekitar 1974 ii. merawat air yang telah tercemar iv.menepatkan zon industri .mengawal pemanasan. membuat penelitian dan pengkajian awal ii. dasar perhutanan negara 1984 iv. gotong royong. forum. LANGKAH PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 4.mengawal sumber biologi. merawat sumber-sumber air yang telah tercemar dan kitar semula iv. PENGURUSAN SUMBER AIR 4. LANGKAH PERUNDANGAN i.pendidikan formal. risalah.

Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dari luar bandar ke bandar di Asia Tenggara. perdagangan dan perniagaan ii. peluang pekerjaan yang sangat luas di bandar. Huraikan masalah-msalah alam sekitar fizikal yang berlaku akibat proses urbanisasi di sebuah . Dasar kerajaan.buruh asing atau tempatan iii. 2009 LATIHAN ULANGKAJI SIRI 2 SIRI LATIHAN 2 GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA 1. Jelaskan mengapakah industri berat terus berkembang di Malaysia(8M) Sebab-sebab industri berat berkembang di Malaysia : i.tiada peluang pekerjaan. melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi yang hanya terdapat di bandar-bandar utama iii.peluang pekerjaan di luar bandar sangat terhad.modal tempatan atau asing vi. kemudahan rekreasi. tanggungan ramai-mencari peluang untuk meningkatkan taraf hidup di bandar – pendapatan yang lebih tinggi di bandar. pengangguran di luar bandar. hiburan-menjadi tarikan penduduk luar bandar untuk menikmati kemudahan-kemudahan tersebut 2. meningkatkan kerjasama mengawal perairan ASEAN vi.dalam pelbagai sektor. mudah eksport 3. ii. Modal yang cukup. Faktor Tolakan : i. Tenaga buruh yang cukup. Bincangkan punca-punca migrasi luar bandar ke bandar masih berlaku di kebanyakan negaranegara Asia Tenggara.kemudahan pengangkutan. Pelabuhan/pengangkutan yang baik . kempen dan pendididkan alam sekitar Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 7:13:00 PM 1 Komen Links to this post Cari Label PENGURUSAN ALAM SEKITAR Maklum balas 19 Mei. kemiskinan di luar bandar – pendapatan sedikit. pekhidmatan. Pemindahan tekonologi dari negara maju. (8m) Jawapan.v.menumpukan kepada sektor perindustrian sebagai punca utama KDNK negara – mengurangkan kebergantungan kepada sektor pertanian sebagai pendapatan utama negara ii. Faktor Tarikan: i.hanya sektor pertanian semata-mata.khususnya dari negara jepun dalam inbdustri kereta iv.perindustrian. pelbagai kemudahan sosial yang terdapat di bandar. Bahan mentah yang mudah didapati sama ada tempatan atau import – untuk pembuatan kereta dll v.bawa bahan mentah masuk.

bangunan konkrit. kemiskinan meningkat-penduduk ramai sumber berkurangan seperti tanah tidak dapt menampung penduduk yang ramai iii. bangunan bercermin.pantulan haba matahari. pencemaran air – pembuangan sisa domestik.SOALAN LATIHAN ULANGKAJI LATIHAN ULANGKAJI PERTENGAHAN TAHUN SOALAN-SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN Soalan 1 a. Ciri-ciri demografi sebuah negara yang mempunyai piramid penduduk jenis progresif i. tapak yang lebar. lereng bukit secara tidak terancang. gas-gas karbon dioksida. hotel ke dalam sungai—sungai tercemar. Filipina b. parit dan sungai tidak dapat menampung jumlah hujan yang banyak pada satu-satu masa. 2009 SOALAN . asap kilang mencemarkan udara kawasan bandar v.-Permukaan berturap.(9M) Bandar yang dipilih : Kuala Lumpur.seimbang v. ciri-ciri jantina. kaki bukit.asap kenderaan.penduduk muda ramai.penduduk muda dan dewasa tidak seimbang/penduduk muda tinggi iv.parit dan longkang tersumbat.kemudahan pendidikan. karbon monoksida. kesihatan perlu disediakan dengan banyak iv. retoran. kesesakan bandar. kurang peluang pekerjaan-pengangguran di kalangan penduduk v.hakisan tanih/tanih runtuh Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 6:00:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI Maklum balas 15 Mei. hidupan akuatik terancam iv.kerana tumpuan ke bandar besar-masalah setinggan-dan masalah sosial lain vi. pertambahan beban kerajaan. hakisan tanih/tanih runtuh.kadar kematian tinggi. Masalah kependudukan negara membangun di Asia tenggara i. kadar kelahiran tinggi ii. contoh negara.asap kenderaan. banjir kilat. industri.kadar buta huruf tinggi-kadar kiciran meningkat-menghalang .longkang. cerun yang cekung.indonesia ii.bandar metropolitan di Asia Tenggara. Masalah alam sekitar disebabkan oleh urbanisasi: i.pulau haba iii.perluasan kawasan pinggir bandar untuk membina petempatan yang tidak mencukupi di tanah tinggi. tahap pembangunan rendah terdapat dinegara membangun-contoh negara Indonesia. pulau haba. air larian masuk ke dalam parit dan longkang dengan cepat.pemanasan setempat. taraf pendidikan rendah. pencemaran udara/jerebu. puncak yang sempit/tajam. jangka hayat pendek iii.banjir kilat ii.

teknik moden. penggunaan bahan kimia dalam pertanian. racun serangga kedalam ekosistem sawah padi. sungai. racun serangga. mewajibkan kanak-kanak bersekolah-galakkan melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi-untuk tenaga mah Soalan 2 a. renjisan vii. pembiak-baik baka .mengurangkan kebergantungan kepada sumber makanan luar .sisa lebihan baja kimia. dll iv.memaksimumkan penggunaan tanah . penyelidikan dan pembangunan. tanah terbiar. Rancangan bumi hijau . bijih benih.jentera pembajak. daratan-disebabkan oleh bahan kimia iv. program kawalan penduduk.akuatik. i.kurangkan migrasi desa v. Bentuk. menyediakan banyak peluang pekerjaan-pelbagaikan kegiatan ekonomi-perindustrian.kos tinggi dalam inovasi teknologi pertaanian-petani tidak mampu dan tanah tidak diusahakan v. perubahan lanskap/tanah runtuh. kekurangan makanan-kebuluran/makanan tidak mencukupi viii. taraf hidup rendah-pendapatan rendak ix.. penuai. penjenteraan pertanian. memperkenalkan teknik moden dalam pertanian-meningkatkan hasil pertanian.oleh MARDI. alat torehan.meningkat taraf hidup petani b. dll vi. perubahan suhu mikro-semasa perubahan kawasan hutan menjadi kawasan pertanian vii. bahan penggalak iv. cepat masak.perancangan keluarga ii. tahan penyakit dll v. Contoh negara : Malaysia ii. tasik dan kolam ii. RRIM dll c. memusnahkan rantaian dan siratan makanan. dll c.bentuk inovasi teknologi pertanian di sebuah negara Asia Pasifik i.hidrophonik. titisan. perseolahan pecrmua. tanih hilang kesuburan kerana penggunan jentera – tanah diguna dengan intensif. tali air. klon bermutu tinggi.untuk keperluan sendiri . dll Soalan 3 .pembangunan vii.mengurangkan import makanan . meningktkan pendapatan penduduk desa.empangan. langkah-langkah mengatasi i. pencemaran air. sistem pengairan.pembajakan dan pembukaan ladang vi.tinggikan taraf hidup iii.pembajaan kurang cekap iii.usaha meningkatkan hasil pengeluaran pertanian . PORIM. Kesan penggunaan inovasi teknologi pertanian terhadap alam sekitar. menabur benih iii. racun rumpai. pembinaan kemudahan asas seperti sekolah dan hospital. perkhidmatan-tingkatkan pendpatan penduduk.

vietnam. peluang pekerjaan. pendapatan eksport. pencemaran udara. Tenaga suria-langkawi b.a. pembangunan infrastruktur (jalanraya/bekalan elektrik dll kemudahan) vi. mengangkut. peranan sumber tenaga kepada pembangunan ekonomi negara i. Negara yang dipilih.karbon monoksida. Tenaga biomas. membersih iv. implikasi pengeluaran sumber ke atas alam sekitar i. keretapi lebih raya dll v.kawasan tasik hidro elektrik viii. bahan mentah kepada industri berasaskan petro kimia. lebuh raya. palstik. mengurangkan migrasi penduduk dari kawasan mundur ke kawasan maju iii. mewujudkan lanskap gersang.kawasan pembakaran kayu arang vi.kebocoran paip dan tumpahan minyak ii. industri membersih petroleum iii.eningkatkan taraf hidup Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 9:24:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI . pelabuhan. klang dll vi. sisa peroleum/gas dll iv. dll Soalan 4 a. memudahkan perindahan tenaga buruh mahir v. dll c. Gas asli. dll v. pencemaran air laut.tinggalan lombong telerang-menyukarkan tebus guna tanah iii.cat. memajukan industri pelancongan.luar pantai terengganu ii. Arang batu. peningkatan kemudahan asas.duyung. pembekalan sumber tenaga untuk domestik.Hong Gay. mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru/bandar baru vii. petroleum ii. mengubah ciri aliran sungai. Petroleum.pembinaan empangan hidro elektrik vi. memusnahkan ekosistem/habitat flora dan fauna-pembinaan hidro eklektrik hidro v.Malaysia Jenis dan lokasi sumber tenaga i. memaju dan menyeimbangkan pembangunan ekonomi kawasan-antara kawasan maju dan kawasan mundur ii. batu arang iv. mendapat faedah ekonomi hidangan(bahan mentah/hasil eksport) iv.menggerudi.rabgkaian pengagkutan.gas asli cecair. mempelbagaikan kegiatan ekonomi/. Elektrik hidro.kenyir. baja.pembakaran arang batu. luar pantai terengganu iii. sulfur dioksida dan bahan hidrokarbon. sungai dan air bawah tanah. pengaruh pembinaan estet industri terhadap sosio ekonomi negara-negara asia tenggara i.

Maklum balas 02 Mei. 2009 INTERAKSI ANTARA KAWASAN .

KONSEP GLOBALISASI Merujuk kepada sempadan ekonomi negara-negara di dunia yang semakin runtuh Dan seluruh dunia menjadi satu unit yang boleh dihubungkan dengan mudah.0. Aliran keluar masuk modal dan perdagangan tidak boleh dikawal dan disekat oleh kerajaan. cepat dan rapat. KONSEP KEBERGANTUNGAN Setiap negara perlu bergantung di antara satu sama lain demi mewujudkan keadaan saling melengkapi agar pembangunan sosio ekonomi negara yang terlibat lebih pantas berkembang. 2.0. Keadaan saling melengkapi ini wujud apabila kekurangan dalam sesebuah negara akan ditambpung oleh kelebihan yang ada di negara lain dan Akhirnya kemajuan akan dapat dinikmati bersama. Globalisasi juga dikenali sebagai dunia tanpa sempadan 2. Pantas. KONSEP LIBERALISASI EKONOMI Liberalisasi ialah dasar pasaran bebas yang memberikan peluang kepada sesiapa sahaja termasuk pemodal-pemodal asing memasuki dan menguasai pasaran sesebuah negara tanpa batas Persaingan pasaran dan ekonomi akan menjadi terbuka dan bebas. Liberalisasi ekonomi bergantung sepenuhnya bergantung kepada kuasa pasaran iaitu permintaan dan penawaran .1.0.

jurang ekonomi di antara negara anggota b. pengalran buruh dan tenaga pakar f. masalah politik yang tidak stabil c. berkongsi modal v. pasaran barangan. menyebabkan berlakunya kegawatan ekonomi. pemghapusan sekatan tarif . Kepentingan kerjasama dalam APEC a. kekurangan teknologi dan kepakaran d. Hong Kong. perluasan saiz pasaran c. Mexico) c. Kanada. berkongsi teknologi dan kepakaran iii. KERJASAMA ANTARA KAWASAN : APEC i. perniagaan. pengahpusan dasar kawasan modal terpilih dan lain-Lain yang bertentangan dengan dasar pasaran bebas. dan inovasi baru d. KONSEP DEREGULASI EKONOMI Merupakan dasar penghapusan segala peraturan dan sekatan ekonomi yang diamalkan oleh sesbuah negara yang selama ini mengahalang aktiviti perdagangan. serangan spekulator. pnghapusan skim keutamaan perdagangan. Masalah dalam kerjasama APEC a. KEPENTINGAN SALING DIANTARA NEGARA i. perkongsian plaburan modal dan kewangan e.kejatuhan nilai mata wang iii.0. Negara Anggota : 18 buah negara a. menambahkan keupayaan modal dalam negara ii.0. sikap kepentingan diri melebihi kepentingan serantau .pengapusan hak dan keistimewaansumsidi kepada golongan miskin iv. 3 anggota AFTA (AS.3. berkongsi sumber alam dan tenaga ii. 10 negara ASEAN b. pengaliran dan pemilikan modal. menggalakkan pemindahan teknologi kepakaran dan R&D iii. menggalakkan pemindahan tenaga mahir dan kepakaran 5.0. APEC : kerjasama ekonomi asia pasifik ditubuhkan pada 1989 . di Canbera. penjajahan baru dalam bentuk penjajahan ekonomi-terlalu bergantung kepada negara maju 6. KESAN-KESAN POSITIF GLOBALISASI EKONOMI KE ATAS NEGARA ASIA PASIFIK i. NZ dan Australia d. berkongsi tenaga buruh vi. Taiwan. berkongsi pasaran dan perdagangan iv. Papua New Guinea dan Chile iii.0. perkongsian teknologi. Korea Selatan.penarikan keluar modal asing ii. teknologi. saling menjaga alam sekitar 7. R&D. 4. China. KESAN NEGATIF i. memperluaskan pasaran iv. perkhidmatan dan lain-lain Sebagai contoh pengahpusan dasar perlindungan. Australia ii. Jepun. pembangunan sumber alam yang lestari iv. perdagangan di antara negara b.0. pengahapusan subsidi. tekanan ekonomi dan bebanan kepada golongan miskin.

pengkhususan pengeluaran dan perkhidmatan f. masalah fizikal. persaingan sesama negara pengeluar. kegawatan ekonomi serantau-menjejaskan nilai matawang-banyak projek dirancang dibatalkan b.0.barangan yang sama b. Halangan dalam kerjasama ASEAN a. pembangunan sektor pertanian dan perikanane. KERJASAMA SERANTAU : ASEAN i. penjagaan alam sekitar iv. petukaran rancangan tv d.penduduk jarang. Masalah-masalah dalam kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN a. kepulauan riau b. IMT-GT.pulau langkawi. saling melengkapi dalam aspek bahan mentah. sukar memajukan infrastrukturjalanraya. ancaman lanun dari filipina e. dan inovasi baru e. pulau batu puith. pembangunan sektor pelancongan.bergunung ganang. perdagangan antara negara ASEAN b. masalah politik. perkongsian pelaburan modal dan kewanagan e. perkongsian pelaburan modal d. pengaliran tenaga buruh dan kepkaran g. perkongsian teknologi. link kedua.transborneo. Rancangan pembangunan ekonomi Segitiga Petumbuhan a. pembangunan sektor pengangkutan. kuasa beli pasaran tidak sama 9. Kepentingan dan saling bergantung menerusia kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN a. thailand ii. EAGA-BIMP iii. KAWASAN SEGITIGA PERTUMBUHAN : IMS-GT. pembangunan sektor perindustrian iv. pembangunan sektor telekomunikasi.0. feri pulau langkawi ke pulau phuket dan acheh c. berpulau. perluasan saiz pasaran c. ASEAN : Pertubuhan negara-negara Asia Tenggara di tubuhkan pada tahun 1967 di bangkok.tuntutan bertindih. perkongsian teknologi . pulau phuket. dan inovasi baru d. pengaliran buruh dan tenaga pakar v.8. masalah opasaran terhad.bentuk muka bumi. lebih raya c. perluasan pasaran dan perdagangan c. kuasa beli endah . kerjasama infrastruktur fizikal g. R&D. Kerjasama dalam ASEAN : a. kerjasama sektor perhutananf. masalah teknologi dan kepakaran yang rendah d. miskin. Negara anggota : semua 10 buah negara asia tenggara iii. mempercepatkan pembangunan sumber alam di kawsan yang terbabait b. KERJASAMA EKONOMI SERANTAU : SEGI TIGA PERTUMBUHAN ASEAN i. KONSEP SEGITIGA PERTUMBUHAN : merujuk kepada kerjasama ekonomi pada kawasan yang lebih kecil di dalam wilayah asean melibatkan tiga tiga atau empat buah negara yang berjiran/sempadan ii.internet asean. kejatuhan nila mata wang c. R&D.

[ 5 ] Negara ASEAN Malaysia Indonesia Filipina Thailand Myanmar Kemboja Vietnam Negara ASEAN Brunei Darul Salam Laos Singapura .10. menubuhkan pasuakan memeadam api ASEAN iii. kerjasama penjagaan selat melaka iv. menangani kes jerebu 1997 ii. menjamin sumber-sumber alam sekitar agar ada dan berterusan ii.KERJASAMA MELINDUNGI ALAM SEKITAR 10. rondaan dan kawal selia mengesan pencemaran laut ASEAN PERCUBAAN STPM KELANTAN SOALAN 7 DAN 8 7. memperkukuh hubungan antara negara 10.KERJASAMA ASEAN DALAM KONTEK ALAM SEKITAR i. menjamin keberterusan pembangunan iv. mengurangkan risiko alam sekitar iii. a) Namakan 10 buah Negara anggota ASEAN.0.1.2.KEPENTINGAN KERJASAMA DALAM KONTEK ALAM SEKITAR i.

Daya saing. b7. • Harga kompetatif • Ekonomi berskala • Setiap Negara mengeluarkan satu produk. Huraian • Kepelbagaian aktiviti ekonomi • Perdagangan antara Negara ASEAN dan lain-lain Negara. Kecekapan ekonomi. • Syarikat Multinasioanal • Pemindahan teknologi. Pasaran. • Produk lebih berkualiti. • R&D • Pasaran luas. b4. b8. Penyertaan dalam ekonomi dunia. b3. Bekalan Buruh b9. • Kerjasama dengan blok ekonomi dunia • EC. Jumlah 2 2 2 2 10 c) Huraikan kesan positif penglibatan ASEAN dalam globalisasi ekonomi. b5. NAFTA dan AFTA • Menggalakkan pelaburan asing.Catatan : . [ 10 ] Isi Utama c1. • Meningkatkan KDNK • Perkongsian kepakaran • Buruh murah/ ramai • Banyak bahan mentah • Mudah diperolehi Pilih mana-mana 5 x 2 markah Markah 2 b2. Bahan mentah. • Pelaburan silang • Menambah modal Negara. Pengkhususan. Pelaburan.Maksimum 5 markah b) Huraikan mengapa kerjasama ekonomi ASEAN diperlukan [ 10 ] Isi Utama b1. Perdagangan bebas Huraian • Terbuka • Tanpa sekatan • Tariff yang rendah Markah 2 . 2 2 2 2 b6. .1 negara untuk 1/2 markah. Teknologi.

• Eksport/ import mudah • Tanpa dasar perlindungan c2. Perluasan pasaran. • Dengan banyak Negara • Meningkatkan pendapatan. • KDNK meningkat. • Kepelbagaian pilihan produk berkualiti. • Harga murah • Meningkatkan produktiviti • Penjimatan kos latihan • Pengeluaran yang cekap • Berdaya saing • Produk yang kompetatif • Produk berkualiti • Pengkhususan • Harga Markah maksimum Pilih mana-mana 5 x 2 markah
8.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5]

2

c3. Pemindahan teknologi.

2

c4. Peningkatan kualiti produk c5. Menggalakkan persaingan. Jumlah

2 2

10

( 1) Pemanasan global ialah kenaikan suhu dunia, akibat dari aktiviti-aktiviti manusia (1) yang mengganggu keseimbangan sistem- sistem bumi, khususnya sistem (1) atmosfera. Berlaku juga ketidakseimbangan dalam bajet haba iaitu input haba (1) yang diterima oleh sistem bumi lebih besar dari outputnya.Pemanasan global (1) disebabkan oleh dua eleman penting iaitu kesan rumah hijau dan penipisan ozon
(b) Huraikan punca-punca yang menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global [10]

ISI UTAMA B1) Kebakaran hutan

HURAIAN DAN CONTOH MARKAH • Asap dan habuk dari kebakaran menyelimuti 2 atmosfera yang memerangkap bahangan bumi • Hutan secara semulajadi akibat dari panahan petir dan sebagaimana. • -Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan • Menyebabkan lebihan gas karbon dioksida di 2 dalam udara. • Cahaya matahari terus ke permukaan bumi tanpa di tapis oleh daun-daun • Perlepasan asap kenderaan yang mengandungi • bahan-bahan pencemar seperti karbon dioksida dan sulphur terutamanya di bandar-bandar besar. • Perlepasan asap-asap kilang yang mengandungi

B2)Pembalakan danpenyahutanan

B3) Perlepasan Asap kenderaan

2

B4)Perlepasan Asap-asap Industri/kilang

2

B5) aktiviti pembakaran terbuka

• Pelbagai bahan pencemar menyumbang kepada punca kejadian pencemaran udara dan jerebu. Seperti kilang-kilang memproses getah kelapa sawit yang banyak membebaskan karbondioksida dan manoksida • Pembakaran terbuka ditapak-tapak pelupusan2 sampah,tapak-tapak pertanian memangkinkan lagi pencemaran udara dan jerebu. • -pembakaran jerami di Dataran Kedah Perlis selepas musim menuai JUMLAH MAKSIMUM 10

(c) Jelaskan langkah –langkah yang boleh dimainkan oleh orang ramai dalam membantu mengatasi fenomena pemanasan global. [10] ISI UTAMA C1) mematuhi peraturan atau undang-undang alam sekitar HURAIAN • Tidak melakukan kerosakkan atau kemusnahan terhadap alam sekitar. • Mematuhi peraturan-peraturan dan akta-akta alam sekitar seperti Akta kualiti alam MARKAH 2

sekitar 1974 C2) menyertai kempen kesedaran • Menghadiri kempen-kempen yang dianjurkan samada oleh pihak kerajaan atau NGO 2

• Menyebarkan maklumat tentang kaedah dan kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat umum C3) menyertai Menjadi ahli kepada mana-mana NGO seperti NGO Persatuan Pencinta Alam, Persatuan Pengguna, SAM. C4) mendapatkan • Mendapatkan pendidikan formal tentang pendidikan formal alam sekitar seperti di sekolah-sekolah mengenai alam melalui mata pelajaran geografi. sekitar. • Mengikuti kursus secara formal di peringkat universiti seperti UKM,UPM,UNIMAS dan sebagainya. C5) menggunakan • Menggunakan sumber alam secara harmoni. sumber alam secara berhemah • Mengambil kira kesan penerokaan atau penggunaan masyarakat terhadap alam sekitar. C6) kitar semula • Orang ramai perlu melibatkan diri dalam program kitar semula • Memahami kepentingan dan kaedah kitar semula • seperti kitar semula surat khabar lama supaya proses penebangan pokok dapat dikurangkan • Setiap negara perlu memberi kerjasama dalam usaha menangani masalah pemanasan global dengan mematuhi ketetapan antarabangsa. • Persidangan RIO. Dll Jumlah markah maksimum Mana-mana 5 isi x 2 markah
Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 3:01:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SOALAN PERCUBAAN KELANTAN 2010

2

2

2

2

C7) Kerjasama antarabangsa

2

10

Maklum balas

PERCUBAAN STPM KELANTAN
SOALAN 7 DAN 8

NAFTA dan AFTA • Menggalakkan pelaburan asing. 2 2 2 2 b6. • R&D • Pasaran luas. Bekalan Buruh b9. • Pelaburan silang • Menambah modal Negara. • Harga kompetatif • Ekonomi berskala • Setiap Negara mengeluarkan satu produk. [ 5 ] Negara ASEAN Malaysia Indonesia Filipina Thailand Myanmar Kemboja Vietnam Catatan : Negara ASEAN Brunei Darul Salam Laos Singapura . a) Namakan 10 buah Negara anggota ASEAN. • Meningkatkan KDNK • Perkongsian kepakaran • Buruh murah/ ramai • Banyak bahan mentah • Mudah diperolehi Pilih mana-mana 5 x 2 markah • Markah 2 b2. b3. • Kerjasama dengan blok ekonomi dunia • EC.7. Pelaburan. . Huraian Kepelbagaian aktiviti ekonomi • Perdagangan antara Negara ASEAN dan lain-lain Negara. Penyertaan dalam ekonomi dunia. Jumlah 2 2 2 2 10 . b5. b7. Daya saing. Bahan mentah.Maksimum 5 markah b) Huraikan mengapa kerjasama ekonomi ASEAN diperlukan [ 10 ] Isi Utama b1. b4. • Produk lebih berkualiti. b8. Kecekapan ekonomi. • Syarikat Multinasioanal • Pemindahan teknologi. Pasaran. Teknologi. Pengkhususan.1 negara untuk 1/2 markah.

Pemindahan teknologi. • Dengan banyak Negara • Meningkatkan pendapatan. Perluasan pasaran. • Harga murah • Meningkatkan produktiviti • Penjimatan kos latihan • Pengeluaran yang cekap • Berdaya saing • Produk yang kompetatif • Produk berkualiti • Pengkhususan • Harga Markah maksimum Pilih mana-mana 5 x 2 markah 8. Jumlah 2 2 10 ( 1) Pemanasan global ialah kenaikan suhu dunia.sistem bumi.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5] Markah 2 2 c3. • Kepelbagaian pilihan produk berkualiti. Berlaku juga ketidakseimbangan dalam bajet haba iaitu input haba . Peningkatan kualiti produk c5.c) Huraikan kesan positif penglibatan ASEAN dalam globalisasi ekonomi. khususnya sistem (1) atmosfera. akibat dari aktiviti-aktiviti manusia (1) yang mengganggu keseimbangan sistem. 2 c4. [ 10 ] Isi Utama c1. Menggalakkan persaingan. • KDNK meningkat. Perdagangan bebas Huraian • Terbuka • Tanpa sekatan • Tariff yang rendah • Eksport/ import mudah • Tanpa dasar perlindungan c2.

• -Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan • Menyebabkan lebihan gas karbon dioksida di 2 dalam udara. • Cahaya matahari terus ke permukaan bumi tanpa di tapis oleh daun-daun • Perlepasan asap kenderaan yang mengandungi • bahan-bahan pencemar seperti karbon dioksida dan sulphur terutamanya di bandar-bandar besar. Seperti kilang-kilang memproses getah kelapa sawit yang banyak membebaskan karbondioksida dan manoksida • Pembakaran terbuka ditapak-tapak pelupusan2 sampah. • Perlepasan asap-asap kilang yang mengandungi B2)Pembalakan danpenyahutanan B3) Perlepasan Asap kenderaan 2 B4)Perlepasan Asap-asap Industri/kilang 2 B5) aktiviti pembakaran terbuka • Pelbagai bahan pencemar menyumbang kepada punca kejadian pencemaran udara dan jerebu.tapak-tapak pertanian memangkinkan lagi pencemaran udara dan jerebu.Pemanasan global (1) disebabkan oleh dua eleman penting iaitu kesan rumah hijau dan penipisan ozon (b) Huraikan punca-punca yang menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global [10] ISI UTAMA B1) Kebakaran hutan HURAIAN DAN CONTOH MARKAH • Asap dan habuk dari kebakaran menyelimuti 2 atmosfera yang memerangkap bahangan bumi • Hutan secara semulajadi akibat dari panahan petir dan sebagaimana. • -pembakaran jerami di Dataran Kedah Perlis selepas musim menuai .(1) yang diterima oleh sistem bumi lebih besar dari outputnya.

MARKAH 2 C2) menyertai kempen kesedaran • Mematuhi peraturan-peraturan dan akta-akta alam sekitar seperti Akta kualiti alam sekitar 1974 2 • Menghadiri kempen-kempen yang dianjurkan samada oleh pihak kerajaan atau NGO • Menyebarkan maklumat tentang kaedah dan kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat umum C3) menyertai Menjadi ahli kepada mana-mana NGO seperti NGO Persatuan Pencinta Alam. SAM. sumber alam secara berhemah • Mengambil kira kesan penerokaan atau penggunaan masyarakat terhadap alam sekitar. C6) kitar semula • Orang ramai perlu melibatkan diri dalam program kitar semula • Memahami kepentingan dan kaedah kitar semula • seperti kitar semula surat khabar lama supaya proses penebangan pokok dapat dikurangkan • Setiap negara perlu memberi kerjasama dalam usaha menangani masalah pemanasan global dengan mematuhi ketetapan antarabangsa. C5) menggunakan • Menggunakan sumber alam secara harmoni. sekitar. C4) mendapatkan • Mendapatkan pendidikan formal tentang pendidikan formal alam sekitar seperti di sekolah-sekolah mengenai alam melalui mata pelajaran geografi.UPM. 2 2 2 2 C7) Kerjasama antarabangsa 2 . Persatuan Pengguna. • Mengikuti kursus secara formal di peringkat universiti seperti UKM. [10] ISI UTAMA C1) mematuhi peraturan atau undang-undang alam sekitar HURAIAN • Tidak melakukan kerosakkan atau kemusnahan terhadap alam sekitar.UNIMAS dan sebagainya.JUMLAH MAKSIMUM 10 (c) Jelaskan langkah –langkah yang boleh dimainkan oleh orang ramai dalam membantu mengatasi fenomena pemanasan global.

a. b. Apakah yang terjadi pada air hujan semasa menurun ke permukaan tanah dan atas permukaan tanah. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan. b. 2. a. Bandingkan makna sejat peluhan potensi dan sejat peluhan sebenar. c. 4. Nyatakan proses mendatar dalam kitar hidrologi. Jelaskan pengaruh manusia terhadap kitaran hidrologi di kawasan tropika lembap. . Jelaskan bagaimana gangguan terhadap imbangan air mempengaruhi alam sekitar fizikal. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi imbangan air tanih. Jelaskan proses-proses yang terlibat dalam kitar hidrologi. a. 3. Dll Jumlah markah maksimum Mana-mana 5 isi x 2 markah 10 Soalan Popular Sistem Hidrologi (2008) 1. b.• Persidangan RIO. b. Lukis dan labelkan rajah kitaran hidrologi. Apakah maksud imbangan air. Bagaimana gangguan terhadap kitar air boleh mempengaruhi aktiviti manusia. c. Jelaskan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kekurangan sumber air. c. a. c.

Cadangkan beberapa langkah untuk mengatasi masalah sumber air semula jadi yang terjejas. Apakah dimaksudkan dengan pencemaran air. Terangkan proses-proses menegak dalam kitaran hidrologi. Ia memerlukan tenaga haba dari pancaran matahari atau sinaran bumi.5. a. c. Huraikan peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi. a. Proses penukaran cecair kepada wap air (gas). c. APRIL 1. Jelaskan kesan-kesan penggunaan air dalam tanah secara berlebihan. gangguan atmosfera dan kegiatan manusia boleh menyebabkan kejadian kemarau. Posted by smkrantaupanjang at 9:54 PM 0 comments Links to this post Labels: Ndy/gkss/smkrp/08 TUESDAY. c. Huraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran air. b. 6. Apakah maksud infiltrasi dan perkolasi. b. c. Terangkan bagaimana manusia mempengaruhi kadar sejatan semula jadi. Pemindahan wap secara mendatar berlaku di antara satu garis lintang ke satu garis lintang yang lain. Nyatakan faktor yang mempengaruhi kapasiti infiltrasi. Manakala kawasan yang berkurangan lembapan di atmosfera adalah di kawasan 20o dan 40o U/S dan 60o U/S hingga ke kutub utara dan kutub selatan. Huraikan bagaimana faktor geomorfologi. a. 7. c. [10 markah] Proses-proses menegak dalam kitaran hidrologi ialah : · Proses sejatan. Bagaimana manusia mengeksploitasi sumber air. b. 9. c. 10. Terangkan makna imbangan air sedunia. Nyatakan langkah-langkah sesuai menghadapi kemarau. . b. Nyatakan faktor-faktor mempengaruhi peningkatan kadar resapan dan larian air permukaan. Huraikan langkah-langkah untuk memelihara kualiti sumber air dalam tanah. Kawasan yang sering mengalami kelembapan atmosfera yang berlebihan adalah sekitar garisan khatulistiwa dan sekitar garis lintang 40o dan 60o U/S. a. b. Bagaimana proses perkolasi boleh membentuk pelbagai jenis tanih di kawasan tropika lembap. Jelaskan kepentingan air dalam tanah. Bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi menyebabkan pencemaran air. c. Huraikan kesan-kesan kemarau ke atas alam sekitar dan manusia. 11. Bagaimana kegiatan manusia boleh menjejaskan sumber air semula jadi. 2008 • 1. 2. a. a. [5 markah] Pemindahan wap secara mendatar merupakan satu mekanisme yang berfungsi untuk menyeimbangkan kelembapan di atmosfera kerana wujudnya kawasan berlebihan dan kawasan yang berkurangan lembapan. Huraikan bagaimana air bawah tanah boleh dikembalikan ke ruangan atmosfera di kawasan daratan. a. Huraikan pemindahan wap secara mendatar. b. Jelaskan kesan sumber air semula jadi yang terjejas kepada kehidupan manusia. 8. b.

Apabila wap air sampai ke garis tepu. Apakah yang ditakrifkan dengan larian air permukaan ? [5 markah] . persekitaran yang sejuk menyebabkan wap air membebaskan haba pendam untuk membentuk titik-titik air lalu membentuk awan. · Air yang tidak menyusup masuk akan bergerak mengikut graviti sebagai air larian permukaan. Terangkan proses yang terjadi kepada air hujan semasa jatuh ke permukaan tanah. Jelaskan lima proses menegak dalam kitaran hidrologi. Keadaan ini dinamakan sebagai lampau-tepu. · Pukulan air yang dihasilkan oleh tenaga keupayaan dan kinetik ini akan memecahkan tanah kepada partikel yang lebih kecil. Partikel ini kemudiannya mengalir sebagai aliran lumpur. 7. · Proses transpirasi. Keupayaan air masuk ke dalam lapisan tanah membentuk air bawah tanah. · Proses kerpasan. · Aliran lumpur akan menutup liang tanah di bahagian permukaan menyebabkan titisan hujan tidak boleh menyusup masuk. · Proses infiltrasi. [5 markah] Proses yang terjadi semasa air hujan jatuh ke permukaan tanah : · Titisan hujan yang jatuh ke permukaan tanah dianggap sebagai satu pukulan kecil ke atas tanah.· Proses pemeluwapan. hujan batu dan hujan beku) dan cecair (hujan dan embun). Kesemua bentuk kerpasan ini turun ke permukaan bumi dalam intensiti yang berbeza. Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan [5 markah] STPM 2006 Kerpasan bermaksud lembapan yang terdapat di atmosfera terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk seperti pepejal (salji. Daun-daun litupan bumi hilang air dalam bentuk wap air dari stoma daun. [10 markah] Lima proses menegak dalam kitaran hidrologi ialah : · Sejatan · Sejat peluhan · Kerpasan · Aliran Batang · Resapan · Pemejalwapan (Sublimasi) 4. hujan batu dan salji. 3. Jumlah kehilangan air turut dipengaruhi oleh suhu udara. 5. Dari awan pelbagai bentuk kerpasan turun seperti hujan. Pembentukan kerpasan apabila awan yang menampung titik air tidak mampu lagi untuk menampung jumlah air yang semakin bertambah.

Namun tidak telap air disebabkan ronganya yang kecil dan halus dan ini menyukarkan pengaliran air masuk. · Profil tanih – tanih yang dilapisi lapisan keras atau granit lebih sukar untuk dimasuki air berbanding dengan profil tanah yang bergranul atau berpasir. Ia merupakan baki dari jumlah air yang telah menyusup ke dalam lapisan tanah. · Keporosan tanah – tanah liat mempunyai ruang rongga yang banyak – iaitu sangat poros. 7. 6. · Litupan permukaan – permukaan tanih yang dilitupi tumbuhan mengalami kadar resapan yang lebih tinggi daripada kawasan yang tidak dilitupi tumbuhan. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi kadar resapan air ke dalam tanih : · Intensiti hujan – jika hujan lebih rendah. Terangkan bagaimana aktiviti manusia boleh mempengaruhi jumlah air bawah tanah di sesuatu kawasan. Bincangkan faktor yang mempengaruhi kadar resapan air ke dalam tanih. · Struktur batuan permukaan tanah – tanah yang mengandungi batuan keras dan tidak berongga lebih sukar untuk dimasuki air berbanding dengan batuan yang mudah terlerai dan mempunyai rekahan. [10 markah] Rangka Jawapan Aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi jumlah air bawah tanah di sesuatu kawasan : · Menggali perigi menyebabkan air bawah tanah menyusut · Membina parit di kawasan pertanian menyebabkan air di bawah tanah berkurangan · Menutup permukaan tanah dengan bahan berturap atau simen menyebabkan air tidak boleh menyusup ke dalam tanih dan mengurangkan kuantiti air dalam tanih · Pengepaman air yang berlebihan boleh mengurangkan kandungan air bawah tanah . Bagaimanakah faktor tanih mempengaruhi kadar keporosan dan ketelapan air yang masuk ke dalam tanih ? [10 markah] Rangka Jawapan Faktor tanih mempengaruhi kadar keporosan dan ketelapan air : · Bentuk susunan partikel bahan batuan / tanah · Susunan partikel dalam tekstur batuan / tanah · Darjah penyimenan atau pemadatan sesuatu tekstur batuan / tanah · Saiz tekstur batuan / tanah · Bahan batuan 10.Larian air permukaan ditakrifkan sebagai air yang mengalir di permukaan bumi daripada hujan atau kerpasan lain seperti pencairan hujan batu dan salji. maka lebih banyak hujan akan meresap masuk ke dalam tanah.

kadar penyusupan lebih tinggi kerana kebanyakan air akan menyusup masuk ke dalam lapisan tanah. Tanah jenis tanah liat. [10 markah] Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar infiltrasi atau penyusupan air ke dalam lapisan tanah di sesuatu kawasan ialah : · Litupan bumi. Pada masa hujan renyai. 13. Pada musim tengkujuh. jumlah penerimaan hujan yang rendah mengurangkan kadar infiltrasi. 12.· Pembalakan menyebabkan kandungan air bawah tanah berkurangan 11. Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran air permukaan bumi adalah . kadar infiltrasi atau kadar penyusupan rendah kerana kebanyakan akan mengalir sebagai air larian permukaan. kadar penyusupan lebih tinggi kerana butiran tanah yang besar mempunyai banyak ruang. Ia mungkin terbentuk apabila air larian melebihi kadar resapan tanah. Pada musim kemarau. · Urbanisasi. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan ialah : · Suhu · Kelembapan udara · Kadar tiupan angin · Faktor albedo · Sifat kualiti dan kuantiti air 14. Apakah yang dimaksudkan dengan sejat peluhan ? [5 markah] Istilah sejat peluhan bermaksud satu proses kehilangan air ke atmosfera melalui proses transpirasi dari litupan bumi dan proses sejatan dari permukaan tanih. Pada masa hujan lebat yang turun pada waktu yang singkat. Kawasan yang padat dengan litupan bumi kadar infiltrasinya tinggi kerana proses intersepsi tumbuhan banyak. Kadar turapan yang rendah meningkatkan kadar infiltrasi. kadar penyusupan rendah kerana butiran tanah yang rapat dan kecil menakung air. · Iklim. · Intensiti hujan. · Jenis lapisan tanah. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar infiltrasi di sesuatu kawasan. Kawasan yang kurang litupan bumi. kadar infiltrasi rendah kerana proses intersepsi rendah. Kadar turapan yang tinggi di bandar seperti permukaan yang di simen atau tar merendahkan kadar infiltrasi. Tanah jenis pasir atau tanah gembur. jumlah penerimaan hujan yang banyak meningkatkan kadar infiltrasi. Terangkan faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi aliran air permukaan bumi. [8 markah] Aliran air permukaan bumi merupakan aliran air yang berlaku di muka bumi secara menyeluruh tanpa saluran-saluran tertentu.

Sekiranya kadar keporosan batuan/tanih adalah tinggi.seperti berikut : 1) Keporosan dan ketelapan batuan. Kawasan yang banyak tumbuh-tumbuhan akan mempunyai kadar resapan yang lebih tinggi kerana akar tumbuhan akan menajdikan tanah lebih poros. 16. 4) Kandungan air di dalam tanah. 2) Faktor tumbuh-tumbuhan. Huraikan peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi. maka aliran air permukaan adalah kurang kerana sebahagian air sudah diresap sebagai aliran air bawah tanah. larian air permukaan menjadi kurang. haba pendam dibebaskan. Kadar infiltrasi dipengaruhi oleh ketebalan litupan bumi. Dalam proses ini. 3) Ciri-ciri batuan. aliran air akan menjadi lebih tinggi. Kadar larian air permukaan bumi turut dipengaruhi oleh ketebalan bumi. Litupan bumi yang padat menggalakkan proses infiltrasi dan sebaliknya. Maka aliran air permukaan adalah rendah bagi kawasan yang mempunyai banyak rekahan. Di kawasan tanah yang lembap. kadar repan lebih rendah berbanding kawasan yang kontang. [8 markah] Peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi ialah : · Proses intersepsi. Litupan bumi yang tebal dapat memperlahankan air hujan yang turun. · Proses infiltrasi. Titik-titik air akan membentuk awan. 15. Huraikan secara ringkas tentang proses pemeluwapan. Kawasan yang mempunyai batuan yang banyak rekahan akan mempunyai kadar resapan yang tinggi berbanding dengan kawasan berbatuan licin atau kurang rekahan. Semakin jarang litupan bumi jumlah larian air permukaan bertambah dan sebaliknya. Sebaliknya. Perkembangan udara secara adiabatik menyebabkan berlakunya perolakan udara ke peringkat yang lebih tinggi. [5 markah] Proses pemeluwapan terbentuk apabila wap air yang terhasil dari proses sejatan berada dalam udara. 5) Kandungan tanih. Proses pintasan litupan bumi terhadap titisan air hujan yang turun ke bumi melalui proses kerpasan. Jika hujan di kawasan tanah yang lembap maka larian air permukaan adalah banyak. . · Proses larian air permukaan. Jika hujan telah berlaku beberapa hari tanih telah tertepu dengan air. Tanih yang mengandungi banyak butir-butir kasar mempunyai kadar resapan yang tinggi. Jadi kawasan hutan tropika mempunyai aliran air permukaan yang rendh berbanding kawasan lapang. tanih berbutir halus seperti tanih liat akan mempunyai larian air permukaan tinggi kerana air hujan tidak mudah meresap ke dalamnya. Apabila sampai ke tahap garis tepu. wap air akan tertarik oleh nukleus higroskopik lalu membentuk titik-titik air. Manakala tanah yang mempunyai kadar ketelapan yang rendah akan mewujudkan aliran air yang banyak.

makhluk perosak dan baja kimia mencemarkan. [10 markah] Pelbagai jenis kegiatan manusia boleh mencemarkan sumber air seperti sungai.Proses sejatan dan kerpasan bertambah 18. Ternakan ayam-itik dan khinzir mengeluarkan najis.Takungan air menghasilkan kejadian tasik . tasik . Bincangkan bagaimana kegiatan ekonomi manusia boleh menyebabkan pencemaran sumber air. Penggunaan racun serangga. Ia menggalakkan pembiakan bakteria berbahaya. Jelaskan bagaimana manusia boleh mengganggu kitaran hidrologi. · Pertanian. kolam dan air bawah tanah seperti berikut : · Industri perkilangan. Pembuangan sampah sarap dan sisa-sisa makanan dari penjaja makanan atau restoran. · Perniagaan.· Proses transpirasi. 17. laut.Proses larian air permukaan bertambah · Pertanian Pindah .Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . Pada hari panas. Melombong tanah dan galian memendapkan banyak sedimen dalam dasar sungai dan tasik. kadar proses transpirasi tinggi berbanding hari yang sejuk.Proses larian air permukaan bertambah · Urbanisasi .Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . · Perlombongan.Proses larian air permukaan bertambah · Penanaman Semula . [10 markah] Aktiviti-aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi proses-proses hidrologi ialah : · Pembalakan . Pembuangan bahan kimia bertoksik seperti logam berat. Hidupan akuatik terjejas.Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . Litupan bumi mempengaruhi kelembapan udara dengan pembebasan air dari stoma daun. 19.Proses larian air permukaan bertambah · Pembinaan Empangan . · Penternakan. [13 markah] Aktiviti manusia yang boleh mengganggu kitaran hidrologi : .Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . Huraikan bagaimana aktiviti manusia boleh mempengaruhi proses-proses hidrologi.

Banjir juga akan menjejaskan sektor perniagaan dan tempat rekreasi . Ketidakseimbangan air positif air berlebihan akan mewujudkan banjir. · Pembinaan empangan menyebabkan lebih banyak air tersejat dan lebih mudah hujan terbentuk. pertanian. Ini kerana lantai hutan terdedah secara langsung kepada hujan. rekreasi. pengangkutan dan perniagaan. [8 markah] Rangka Jawapan Gangguan terhadap kitar air ialah : · Kemarau . • • Banjir juga akan memusnahkan atau mengganggu kelancaran sistem pengangkutan serta memutuskan hubungan dengan kawasan lain. Jelaskan bagaimana gangguan terhadap kitaran air boleh mempengaruhi aktiviti pertanian dalam jangka masa panjang. Maka wujud ketidakseimbangan air dalam kitar air.· Aktiviti penebangan hutan menyebabkan air larian lebih mudah berlaku berbanding penyusupan air.Bekalan air ke kawasan pertanian akan terjejas .Kebakaran ladang · Banjir . 20. Huraikan bagaimana gangguan terhadap kitaran air boleh mempengaruhi aktiviti manusia.kawasan pertanian ditenggelami air . [8 markah] Bila jumlah air (kerpasan) yang diterima oleh bumi dan atmosfera tidak sama banyak dengan jumlah air yang mengalami sejat peluhan.kemungkinan tanah runtuh 21. · Penebusgunaan kawasan paya yang luas menyebabkan air larian lebih mudah terjadi. · Aktiviti pembakaran secara besar-besaran menyebabkan suhu sekitaran meningkat dan kejadian hujan berkurangan. Kesan banjir kepada aktiviti manusia termasuklah sektor industri.kawasan ikan dalam sangkar akan rosak . Sementara ketidakseimbangan air negatif atau berkurangan akan mewujudkan kemarau.Sumber air bawah tanah akan terjejas . Kejadian banjir di sesuatu kawasan pertanian sudah tentu akan menjejaskan aktiviti pertanian atau penternakan.sistem perhubungan terjejas . jumlah air yang disimpan dalam tanih dan air larian permukaan. · Aktiviti pembandaran melalui pembinaan bangunan dan jalan raya menyebabkan air larian lebih mudah berlaku.Pokok akan mati .

23. · Keamatan hujan. Kepadatan tumbuhan mempengaruhi proses intersepsi. 24. air akan hilang dalam jumlah yang sedikit akibat dari penggunaan tenaga oleh tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Apakah yang dimaksudkan dengan air tanah ? [5 markah] Air tanah merujuk kepada air hujan yang turun di mana sebahagiannya akan masuk ke dalam tanih sebagai air bawah tanah. Proses intersepsi(pintasan) mempengaruhi proses infiltrasi. iaitu zon di atas aras mata air. Terangkan bagaimana kitaran hidrologi berfungsi sebagai imbangan air. Kadar air larian permukaan mengurangkan proses infiltrasi. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi aras air bawah tanah ? [10 markah] Rangka jawapan Faktor-faktor yang mempengaruhi aras air bawah tanah ialah : · Litupan bumi.• • Sementara kesan air berkurangan atau kemarau juga memberi kesan kepada aktiviti manusia seperti kerugian kepada sektor pertanian dan akuakultur. 22. Sebahagiannya akan mengalir sebagai air larian manakala sebahagiannya akan masuk ke tanah dan mengalir semula ke sungai. Air tanih pada dasarnya tidak tetap. Air yang turun dalam bentuk kerpasan akan jatuh ke bumi. Sesetengah sektor industri berkemungkinan terpaksa tutup operasi sekiranya tidak mendapat bekalan air bersih yang mencukupi. Ia mengikut daya graviti serta tarikan tenaga kapilari yang terdapat di antara kumin tanih. Kadar infiltrasi mempengaruhi aras air bawah tanah. Di dalam kitaran hidrologi. Proses infiltrasi rendah menyebabkan aras air . air akan tersejat. · Kitar hidrologi berfungsi sebagai imbangan air. Dalam konteks ini. Di laut. • Kemarau akan menyebabkan kekurangan air untuk kegunaan harian. iaitu satu rumus yang menyatakan bahawa hujan yang turun bersamaan dengan sejat peluhan. edaran air tanih ialah semua air yang terdapat di permukaan bahawa tanah dalam zon pengudaraan. terpaksa menjalankan catuan air dan menyebabkan suhu persekitaran yang lebih kering serta kepanasan. Hujan lebat menggalakkan proses air larian permukaan. · Air yang terkumpul semula di sungai akan mengalir masuk ke laut. Sektor rekreasi terutamanya pusat pelancongan akan kehilangan pelancong sekiranya bekalan air bersih terjejas. [7 markah] Kitaran hidrologi berfungsi sebagai imbangan air : · Imbangan air. pusingan air yang jatuh ke bumi dan disejatkan kembali ke atmosfera adalah pada kadar yang sama kuantitinya. mungkin juga dalam keadaan-keadaan tertentu. perubahan tambahan atau kehilangan bersih air dalam sistem serta air larian. Namun begitu.

Terangkan sebab-sebab berlakunya banjir. Pada musim tengkujuh.tanah berkurangan. tidak menggalakkan pertambahan air bawah tanah. Kadar infiltrasi yang tinggi menggalakkan pertambahan aras air bawah tanah. kadar sejatan tinggi mengurangkan aras air tanah. Kadar infiltrasi yang tinggi menggalakkan pertambahan aras air bawah tanah. Antaranya ialah : 1) Hujan lebat luar biasa. maka sudah tentu memberi kesan kepada keseluruhan imbangan air. Jawapan penuh Sila dapatkan dari guru anda 25. • 27. Kejadian banjir disebabkanoleh beberapa faktor. apabila sesuatu pembolehubah berubah dengan mendadak. Kawasan tanah tinggi yang bercerun curam dan menggalakkan air larian permukaan. Penggunaan air bawah tanah untuk pelbagai kegiatan manusia seperti pertanian. [10 markah] Banjir merupakan satu fenomena limpahan air ke kawasan rendah dari sungai akibat sungai tidak mampu menampung kuantiti air yang terlalu banyak untuk beberapa ketika dari beberapa jam hingga beberapa minggu. ET ialah sejatan dan sejat peluhan(transpirasi). Pada musim kemarau. [12 markah] Imbangan air dibentuk oleh beberapa pembolehubah hidrologi seperti kerpasan. Hal ini meningkatkan kadar air bawah tanah. Takungan air dalam empangan. Rumusan imbangan air ialah P= ET + ST + R di mana P ialah kerpasan. · Topografi. Keadaan ini menggalakkan proses infiltrasi air. domestik dan sebagainya mengurangkan aras air bawah tanah. penyusupan air ke dalam lapisan tanah banyak. Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan air ? [5 markah] Konsep imbangan air ialah imbangan jisim air yang diterima oleh permukaan bumi dengan kehilangan air dari permukaan bumi. Oleh itu. 4) Faktor tanah runtuh. 26. 3) Eksploitasi manusia ke atas alam sekitar. Kadar air larian yang tinggi. sejatan. ST ialah air yang menyusup atau disimpan dalam lapisan tanah dan R ialah air larian permukaan. • Faktor pertama yang memberi kesan kepada perubahan imbangan air ialah curahan hujan. . · Iklim. kolam dan tasik akan meningkatkan air bawah tanah. Hujan yang tidak lebat iaitu bentuk renyai menggalakkan proses infiltrasi. • • 2) Pencairan salji. 5) Faktor empangan pecah. sejat peluhan. Kawasan tanah rendah dan bukit bukau mempunyai cerun yang tidak curam. · Kegiatan manusia. larian air dan simpanan air tanah. Jelaskan empat faktor yang membawa kepada perubahan imbangan air. perindustrian.

Kelembapan udara turut menjadi rendah. Faktor keempat yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah aspek topografi. · Udara yang kering dan suhu yang tinggi menggalakkan berlakunya kebakaran hutan (yang merupakan litupan bumi). • 28. Butiran tanih dapat dilayangkan. · Fenomena kemarau juga akan mengancam kehidupan flora dan fauna daratan serta akuatik.• Faktor kedua yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah proses sejatan dan sejat peluhan . Selain itu. Keadaan ini akhirnya menyebabkan fenomena kemarau. · Hujan yang berkurangan akan menyebabkan sistem saliran akan mengalami isipadu yang sedikit. [10 markah] Rangka Jawapan Kesan masalah kurangan air kepada manusia ialah : . pencemaran udara dan kadang-kadang berlaku fenomena jerebu. Jelaskan kesan-kesan fenomena kurangan air pada alam sekitar fizikal. Apakah yang dimaksudkan dengan kurangan air ? [5 markah] Kurangan air bermaksud kadar kerpasan yang kurang berbanding dengan proses sejatan dan apabila berlaku dalam jangka masa yang panjang akan menyebabkan fenomena kurangan air yang melampau sehingga dikenali sebagai kemarau. 29. ia turut menyebabkan kepupusan spesies. Penurunan hujan sekali sekala pula dapat menggalakkan hakisan jenis percikan dan helaian serta pergerakan jisim. [8 markah] Rangka Jawapan Empat langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kurangan air ialah : · Melakukan usaha membuat hujan tiruan · Mengenakan catuan bekalan air domestik dan industri · Menjalankan kempen berjimat cermat semasa menggunakan air · Kitar semula air Jawapan Penuh Sila hubungi guru anda 30. Faktor ketiga yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah tumbuh-tumbuhan. [10 markah] Dampak terhadap alam sekitar fizikal akibat fenomena kurangan air ialah : · Maksud kurangan air atau air negatif ialah jumlah sejatan kurang daripada jumlah kerpasan. 31. Kemarau menyebabkan permukaan bumi kering kontang dan menggalakkan proses hakisan oleh angin. Huraikan empat langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah kurangan air. Kesannya berlaku peningkatan suhu mikro. Jelaskan kesan kurangan air dalam kehidupan manusia.

Bincangkan enam kesan lebihan air terhadap aktiviti manusia di kawasan . Kejadian banjir berlaku apabila air sungai melampaui tebingnya berpunca daripada kenaikan aras air sungai utama dan anak sungai yang melimpahi daratan yang biasanya tidak ditenggelami air.hasil terbantut lalu pendpatan dan kehidupan petani terjejas. motel. khinzir. Air perlu untuk disediakan di kolam renang dan kegiatan rekreasi. · Industri. ayam.gangguan terhadap struktur sungai seperti membina gegelung dan jambatan yang menyekat laluan sungai . banjir adalah berkait rapat dengan luahan sungai yang ekstrem. misalnya kayu balak. Jawapan penuh Sila hubungi guru anda. menanam. · Domestik. Bincangkan faktor yang mempengaruhi kejadian banjir.Kawasan tanah rendah atau dataran banjir · Faktor manusia . Contohnya kerja-kerja pembersihan terjejas. meracun dan tumbesaran tanaman. Begitu juga dalam industri minuman.ladang penternakan memerlukan air untuk lembu tenusu. Berlaku fenomena kemarau. · Pertanian.gangguan semula jadi di laluan sungai. Dalam erti kata lain.· Kurangan air bermaksud kadar sejatan melebihi kadar kerpasan. itik dan akuakultur.pemecahan empangan .kerosakan kepada pintu air atau rumah pam menyebabkan kawasan rendah dinaiki air dengan lebih cepat 34. . Kekurangan air mengganggu kerja-kerja pertanian seperti membajak. menyiram terganggu. · Penternakan. 33. Aktiviti pusat-pusat penginapan seperti hotel. Kehidupan harian seperti memasak.curahan hujan luar biasa . Kegiatan jenis industri yang memerlukan air sebagai bahan mentah. 32. · Pelancongan. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi kejadian banjir : · Faktor fizikal . rumah rehat terjejas. membasuh. Penyakit mudah merebak dan kematian ternakan mudah berlaku akibat kekurangan bekalan air. makanan dan industri besi keluli. Takrifkan apa yang dimaksudkan sebagai kejadian banjir ? [5 markah] Banjir merupakan sumbangan hujan luar biasa yang tidak mampu ditampung oleh sesebuah lembangan sungai dan menyebabkannya melimpah keluar tebing atau dataran banjir.

Pertamanya. [12 markah] STPM 2006 Apabila berlaku keadaan lebihan air di kawasan tropika lembap lazimnya akan berlaku kejadian banjir. Sehubungan dengan itu.mempraktikkan garis panduan dan peraturan . Dalam keadaan hujan yang lebat sehingga menyebabkan berlaku lebihan air turut menjejaskan aktiviti perniagaan penduduk.membina pintu air . lebihan air boleh menjejaskan aktiviti pertanian seperti bersawah padi. Ini dapat mengawal air dari melimpahi tebing dan menyebabkan banjir.membina empangan .kesedaran dan kerjasama orang ramai 36. [10 markah] Rangka Jawapan Manusia boleh mengurangkan kekerapan dan kekuatan banjir melalui : · Kaedah Struktur .menanam lebih banyak pokok · Kaedah Bukan Struktur . Lebihan air turut mempengaruhi dan menjejaskan aktiviti pembalakan. Dapatkan jawapan penuh dari guru anda • 35. lebihan air turut memberi kesan ketara terhadap aktiviti perikanan. secara umumnya lebihan air turut menjejaskan pengangkutan di sesuatu kawasan.membina kolam tebatan banjir .kawalan dan penguatkuasaan undang-undang . [10 markah] Langkah-langkah yang boleh mengurangkan kejadian banjir : 1) Benteng dibina sepanjang sungai yang mengalir melalui kawasan yang rendah. . Terangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kejadian banjir. kawasan lembah Sungai Muda mengalami banjir akibat hujan yang berpanjangan menyebabkan alur Sungai Muda dan cawangannya tidak dapat menampung discajnya lalu melimpah keluar ke kawasan rendah menyebabkan banjir berlaku. Selain itu. • • • • • • Kejadian banjir lebih banyak membawa kesan negatif terhadap aktiviti manusia. Pada akhir tahun 2003.program kesedaran mengenai cintai sungai .tropika lembap. industri pelancongan turut terjejas apabila banyak jalan perhubungan . Di samping itu. Jelaskan bagaimana manusia boleh mengurangkan kekerapan dan kekuatan banjir.mendalam dan meluruskan sungai .

Ini kerana stesen boleh meramal kejadian hujan berlebihan pada sesuatu tempoh bagi sesuatu kawasan. memudahkan kerja pengendalian sungai seperti melurusdan mendalamkan sungai dapat dijalankan dengan mudah. Pembangunan yang pesat di kawasan bandar menyebabkan proses hakisan yang tinggi dan tanah-tanah akan dilarikan ke dalam sungai sehingga mencetekkan sungai. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila kapasiti sungai yang terdapat di kawasan bandar amat rendah kerana berlakunya kesan pemendapan tanih. Ia bukan hanya dapat menyimpan air untuk kegunaan domestik dan pertanian malah ia juga berfungsi untuk mengawal banjir. Tumbuh-tumbuhan boleh bertindak sebagai penyerap atau penapis kepada hujan yang turun. Keadaan ini berlaku kerana keadaan bandar dipenuhi dengan kawasan bersimen dan bertar. Tetapi apabila sesuatu kawasan seperti di bandar kurang atau tiada pokok-pokok. 3) Membina empangan. Apakah yang dimaksudkan dengan banjir kilat ? [5 markah]STPM2005 Banjir kilat boleh ditakrifkan sebagai peningkatan aras air permukaan yang cepat terutamanya di kawasan Bandar yang disebabkan oleh curahan hujan lebat dalam tempoh masa agak singkat dan air akan surut dalam tempoh yang cepat. maka hujan yang turun akan terus menjadi air larian permukaan yang banyak. Dengan cara ini air g dapat mengalir dengan lebih banyak air dapat disalurkan keluar ke laut dengan cepat dan seterusnya mengurangkan banjir berlaku. 4) Mengurangkan pembangunan di kawasan rendah dan mengenakan had rizab sungai (30m). 6) Melalui pendidiksn supaya masyarakat dan rakyat mencintai sungai dan lebih bertanggungjawab menjaga sungai supaya fungsi sungai sentiasa dalam keadaan cekap. peratusan permukaan yang tak telap air yang tinggi ini menyebabkan kadar infiltrasi air adalah amat rendah di kawasan bandar sehingga menjadikan kadar larian air permukaan yang tinggi apabila berlakunya hujan lebat. 37. 38. . Selain itu.2) Mendalam dan meluruskan sungai. Maka pihak berkuasa tempatan dan penduduk dapat bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan banjir. Oleh itu. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila keamatan hujan adalah tinggi dalam tempoh atau jangka masa yang singkat sahaja. Jelaskan sebab banjir kilat kerap berlaku di kawasan bandar ? [10 markah] STPM2005 Banjir kilat kerap berlaku di kawasan bandar kerana kadar air larian permukaan yang tinggi. Dengan adanya rizab sungai yang luas. rizab sungai ini adalah perlu memandangkan pembangunan yang pesat dan pertambahan air larian pada masa depan dapat disalurkan dengan cepat dan cekap. kekurangan tumbuh-tumbuhan di kawasan bandar boleh juga menjadi faktor kepada kejadian banjir kilat. 5) Amaran banjir. Stesen kaji cuaca perlu diwujudkan di kawasan yang selalu dilanda banjir.

Untuk memperolehi lebih banyak soalan dan jawapan penuh hubungi : 0179675190 Posted by smkrantaupanjang at 8:45 PM 0 comments Links to this post Labels: Hidrologi Newer PostsOlder PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) . Oleh itu. [10 markah]STPM 2005 Banjir kilat boleh menyebabkan sistem pengangkutan tergendala. Kejadian banjir kilat juga boleh menyebabkan aktiviti industri mengalami kesan buruk kerana pengeluaran akan terganggu. bahan rosak dan kadang kala mesin turut musnah atau rosak. kurang berlaku aktiviti jual beli dan hal ini menjejaskan pendapatan peniaga. Aktiviti perniagaan juga mengalami kesan yang buruk apabila berlaku banjir kilat.`Jelaskan kesan banjir kilat terhadap aktiviti manusia. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya kejadian banjir kilat. Ramai manusia yang tidak dapat keluar. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila terdapat banyak sampah sarap yang berkumpul di dalam longkang atau saliran.Sistem perparitan yang terdapat di kawasan bandar juga kurang sempurna dan tidak mencukupi. malahan banyak kedai terpaksa ditutup. Kadang kala sistem perparitan yang ada amat cetek. 39. kerosakan kenderaan dan kemalangan. Ia berlaku kesan daripada kuantiti sisa domestik yang terlalu banyak kerana kepadatan penduduk dan tindakan manusia yang membuang sampah di merata-rata kawasan di dalam bandar. Apabila semua keadaan ini terjadi maka akan berlakulah kesesakan lalu lintas dan ini boleh mengganggu aktiviti manusia seharian. tidak banyak dan tidak dibersihkan atau dijaga dengan sempurna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful