Transformasi Desa

1.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERKEMBANGAN PETEMPATAN LUAR BANDAR MENJADI BANDAR i. potensi sumber alam yang ada di dalam sesebuah desa- suber bijih timah-KL ii. potensi perkembangan ekonomi moden- perniagaan, perkidmatan, perindustrian iii. tapak yang strategik untuk aktiviti perdagangan, pelabuhan an persinggahan- pilau pinang, kelang, bandar gemasl dll iv. faktor tarikan fizikal dan semula jadi yang menarik- port dickson, langkawi, genting dll v. polisis kerajaan- mengubah luar bandar menjadi bandar untuk memajukan penduduk luar bandar dan pembangunan wilayah- gua musang, jengka, muadzam shah 2.0. SALING INTERAKSI ANTARA DESA DAN BANDA: FUNGSI BANDAR KECIL KEPADA PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI KAWASAN DESA i. sebagai pusat pentadbiran daerah ii. peranan sebagai penyelia, pembekal barangan, dan pasaran produk desa i. peranan sebagai pusat perundustrian-proses kayu balak, kelapa sawit ii. membekalkan perkhidmatan ssosial 3.0. CIRI-CIRI/PETUNJUK PEMBANGUNAN TIDAK SEIMBANG i. pendapatn perkapita penduduk ii . kadar pengangguran mengikut kawasan i. petunjuk ekonomi yang lain- kuasa beli, pola perbelanjaan, jenis kegoatan ekonomi ii. petunjuk sosial- taraf kesihatan, pendidikan, kemudahan sosial iii. petunjuk demografi- kadar kelahiran, kematian, mortaliti 4.0. MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN YANG TIDAK SEIMBANG DI MALAYSIA i. ketidak seimbangan di antara semenanjung malaysia dengan sabah dan srawakii. ii. masalah ketidak seimbangan di antara pantai barat semenajung malaysia dengan pantai timur semenanjung malaysia i. masalah ketidak seimbanbgan antara kaum ii. masalah ketidak seimbangan anatara kaya dan miskin 4.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAK SEIMBANGAN PEMBANGUNAN i. faktor fizikal- bentuk muka bumi ii. taburan sumber alam yang tidak seimbang i. kesan penjajahan ii. faktor politik, dasar dan perancangan kerajaan iii. kadar perindustrian yang berbeza iv. faktor pembandaran dan proses urbanisasi v. faktor penduduk- kepadatan dan saiz penduduk vi. faktor ssosial- kemudahan pendidikan, frasarana, kesihatan, perhubungasn dan pengangkutan 5.0. LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KETIDAK SEIMBANGAN PEMBANGUNAN ANTARA WILAYAH i. program pembangunan in- situ-kemudahan fizikal kawasan setempat ii. program pembangunan pertanian bersepadu iii. penyelerakan dan penyebaran industri ke kawasan desa iv. rancangan pembangunan wilayah secara khusus v. memabndarkan kawasan luar bandar yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan desa vi. program lain menubuhkan pusat –pusat kemudahan pendidikan, pengangkutan perhubunagn,

rekreasi dll

6.0. RANCANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH i. wilayah jengka- FELDA- pahang -1972 ii. wilayah DARA- felcra dan felda- pahang tenggara-1972 iii. wlayah ketengah- 1973- ditadbir oleh ketengah iv. wilayah kesedar- 1978- ditabbir oleh kesedar v. wilayah kejora- 1972- diadbir oleh kejor

7.0. LANGKAH-LANGKAH MEMBANDARKAN KAWASAN LUAR BANDAR i. mewujudkan bandar-bandar baru di kawsan pembangunan wilayah ii. membandarkan pekan-pekan yang berpotensi iii. konsep pembandaran simpang –pekan-pekan di persimpangan jalan utama dimodenka n dan dimajukan- persimpangan gambang- bandar mec iv. mewujudkan bandar industri- banadar baru nilai, bandar baru gebeng, bandar baru mersing v. menaik taraf sosial penduduk- menubuhkan institusi pendidikan menengah, tingggi –uum vi. membantu penududuk luar bandar memajukan industri kecil dan sederhana ik

SUKATAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA

PENDUDUK 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Konsep penduduk Taburan penduduk Pertumbuhan penduduk Migrasi Penduduk dan alam Sekitar Kajian kes

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN ALAM SEKITAR 2.1. SEKTOR-SEKTOR EKONOMI 2.1.1. PRIMER 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. Pertanian Perikanan Perhutaanan Perlombongan

2.1.2. SEKUNDER

2.1.2.1. PEMPROSESAN 2.1.2.2. PEMBUATAN 2.1.2.3. PEMBINAAN 2.1.3. TERTIER

UTILITI 2.2.1. GLOBALISASI EKONOMI 4. IMPAK SOSIAL 5. KEMSHIRAN AMALI 3.1.1. IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA 5.KAJIAN LUAR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR 3.1.1. PENGANGKUTAN 2. KEPENTINGAN DAN MASALAH 4.1.3.2.2.4.3. PENGURUSAN ALAM SEKITAR 5. IMPAK PEMBANGUNAN EKONOMI TERHASDAP ALAM SEKITAR 2. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 5.PROSES PEMBANGUNAN EKONOMI 2. GLOBALISASI EKONOMI DAN KERJASAMA SERANTAU 4.3. PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN 2.2.3. TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN 3.3. KERJASAMA SERANTAU 4.3.6.2. TRANSFORMASI DESA 3.1.1.3. HUBUNGAN MALAYSIA DENGAN NEGARA LUAR 5. KONSEP KERJASAMA SERANTAU 4.2.2.3.7. PEMBANGUNAN BERTERUSAN . IMPAK AKTIVITI MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR 5. KAJIAN LUAR 4.4.3.3.1. PERDAGANGAN DAN PERNIAGAAN 2. BANDAR DAN PEMBANDARAN 3. PERKHIDMATAN AWAM 2.4.1.5. KEMAHIRAN AMALI 4.0.3.2.4.2.0. PELANCONGAN 2.3. TEKNOLOGI MAKLUMAT 2.0.1.2.3. PERTUMBUHAN SEGITIGA 4.1.3.2.3.1.

Lubuk MandiTerengganu Semeling Kedah. Contoh Luar pantai Terengganu.luar pantai barat Sabah. Mamut Sabah Catatan : i.huraikan bagaimana aktiviti perlombongan memberi impak ke atas alam sekitar fizikal dan.Seri Medan Johor.luar pantai Terengganu.luar pantai Sabah danSarawak Lembah Kinta. (b) Merujuk kepada negara Malaysia.Sungai Lembing Pahang. Jenis mineral tanpa lokasi atau lokasi salah tiada markah.Ipoh Perak. Bau Sarawak.Raub Pahang.SKEMA JAWAPAN PERTENGAHAN TAHUN 2010(SOALAN 7 dan 8) NEGERI KELANTAN 7 (a) Nyatakan taburan lokasi lima jenis mineral utama negara Malaysia (5 markah) Isi Utama Petroleum Gas asli Bijih timah Emas Bijih besi Bauksit Tembaga Huraian Tiada Huraian dalam soalan ini. [10] . Teluk Ramunia. Terima mana-mana jenis mineral dan lokasi yang betul ii.luar pantai Sarawak. Luar pantai Kelantan.

Perlombongan kuari • pencemaran udara akibat penggunaan 2 bahan letupan-debu berterbangan di kawasan sekitar. [10] . Perlombongan petroleum • pencemaran air laut di kawasan pelantar 2 minyak akibat kebocoran saluran paip-mengancam hidupan akuatik. Perlombongan emas/kuprum 2 • kemusnahan kawasan hutan akibat aktiviti mencari gali.Isi Utama Perlombongan bijih timah Huraian Markah 2 • wujud kesan lekukan dan tasik yang sukar ditimbus akibat penggunaan kapal korek. Perlombongan pasir • mengeruhkan /mencemarkan air sungai 2 Markah maksimum 10m (c) Huraikan langkah-langkah pemuliharaan dan pemeliharaan yang boleh diambil untuk mengurangkan impak negatif tersebut. Perlombongan bijih timah • kawasan lombong menjadi gersang dan 2 tandus tidaksesuai untuk pertanian – akibat pembuangan tahi/sisa bijih timah.

Markah 2 2 Maksimum = 2m • Kitar semula bahan-bahan terbuang yang 2 diperbuat daripada hasil perlombongan • mengurangkan kesan negatif pada alam sekitar fizikal-contoh-kitar semula besi. Seminar/ceraman .dll.Pihak Berkuasa Tempatan. Contoh penggunaan plastik 2 • Tebus semula kawasan lombong bijih timahtempatrekreasi/petempatan/penternaka n • mewujudkan zon penampang di antara 2 kawasan perlombongan kuari Maksimum = 6m 2 • Mendidik masyarakat supaya lebih menghargai alam sekitar fizikal 2 • Seminar/ceramah kepada syarikatMaksimun = 2m syarikat perlombongan. • Tingkatkan pemantauan ke kawasan perlombongan oleh Jabatan Alam Sekitar . Zon Penampang Kempen dan pendidikan vii. Penguatkuasaan Undangundang ii.Isi Utama Perundangan i. Tebus guna tanah vi. 2 • Cari sumber alternatif-mengurangkan tekanan kepada usaha mencari gali sumber logam yang menghasilkan bahan api. Kitar semula Huraian • Tingkatkan lagi penguatkuasaan Akta Alam Sekeliling 1974. Markah maksimum 10m iv. Cari sumber alternatif v. Pemantauan Pengurusan alam sekitar iii. Pendidikan v.

8. [4] . (a) Sebutkan dua jenis industri primer dan dua jenis industri sekunder.

Isi Utama Industri primer Contoh • Memproses hasil Pertanian. • memproses memproses pembalakan • memproses hasil perikanan • memproses perlombongan • dll yang sesuai Mana-mana 2 jenis industri primer • Industri petrokimia • Industri Markah 1 1 1 1 Industri sekunder Max = 2m 1 1 • membuat minuman/makanan • Industripembuatan/elektrik/elektronik 1 • Dll yang sesuai Jumlah Max =2 m Mana-mana 2 jenis industri sekunder Catatan : Terima mana-mana jawapan yang 4m betul mengikut kategori. .

juruteknik.eksport peti sejuk. Pendapatan Negara Huraian Markah 2 • Boleh menyumbangkan kepada pendapatan negara-hasil utama Negara .penghawa dingin yang utama di dunia. Pembangunan Kawasan luar Bandar iv. • perdagangan lebih seimbang • contoh : sumber makanan Markah maksimum 10m ii. Sumber bahan mentah v. Penggantian bahan import.seperti getah dan kelapa sawit.(b) Jelaskan mengapakah industri perkilangan semakin dimajukan di Malaysia [10] Isi Utama i. • pengaliran keluar wang negar dapat dikurangkan . Peluang pekerjaan iii. dll • Memajukan kawasan luar bandar-dapat 2 mengurangkan migrasi penduduk • luar bandar ke bandar 2 • mampu memajukan industri primersebagai bahan mentah industri perkilangan. • Tukaran mata wang asing yang utama 2 • Boleh mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada rakyatmeningkatkanpendapatan pendudukmengurangkan pengganguran. Contoh : pekerja kilang elektronik sebagai operator pengeluaran. 2 • mengurangkan import barangan dari negara lain. .

. Jika merujuk kepada pelbagai jenis industri pilih yang dominan sahaja. [11] Satu jenis industri perkilangan yang dipilih : 1m Calon hendaklah merujuk kepada satu jenis industri sahaja. jelaskan kesan aktiviti tersebut ke atas alam sekitar fizikal.(c) Dengan merujuk kepada satu jenis industri perkilangan di Malaysia.

Kemusnahan flora dan fauna/gangguan ekosistem v. • terutama dari kilang petrokimia.getah dll • Gangguan kepada flora dan fauna apabila hutan dibersihkan untuk dijadikankawasan tapak kilang. Pencemaran bau iv. kelapa sawit. Peningkatan suhu Huraian • kilang yang menggunakan bahan api seperti diesel sebagai bahan bakarmewujudkan hujan asid. • Berlaku peningkatan suhu setempat kerana kawasan kilang tidak ada kawasan hijau. • kilang yang menyalurkan sisa toksid/cecair ke dalam sungai mengancam ekosistem sungai. Pencemaran udara ii.Permukaan bumi dikawasan tersebut terdedah kepada pancaran matahari secara terus. Markah 2 2 2 2 2 10m .Isi Utama i. Pencemaran air iii.

SEKTOR PERKHIDMATAN .PEMBANGUNAN EKONOMI .

SEKTOR PERKHIDMATAN 12. JENIS-JENIS SEKTOR PERKHIDMATAN i. hartaanah dan perkhidmatan perniaagaan . industri pelancongan ii. sektor kewangan.1.0. insuran. industri pengangkutan dan telekomunikasi iii.12.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN i. faktor ekonomi. pendidikan dll iv. meningkatkan taraf hidup dalam pelbagai sektor .1. kemudahan pengangkutan iv.galakan pelaburan. perhotelan dll . keindahan alam semula jadi.iv.berasaskan keindahan alam semula jadi-pantai.perlumbaan kereta. telekom dll iv. kewangan. persidanagan. pengankutan. ternakan akuakultur/home stay iii. Prasarana yanfg cukup. faktor governan.kraftangan. restoran. menggalakkan industri yang berkaian.kemajuan ekonomi primer dan sekunder. peluang pekerjaan yang luas dalam sektor perkhidmatan – tahun 2001 49. pelancngan dll 12.3. makanan.tmpat-tempat bersejarah.hasil tukaran mata wang asing. memebeli belah v. menyediakan peluang pekerjaan. faktor fizikal. insuran . ICT – dasar pengswastaan. gua.2 % 12.4. pelancongan telekomunkasi . iklim yang panas dan lembab ii.mengurangkan pengangguran.-perkhidmatan kesihatan.hotel.persidangan anatara bangsa dll 12. perhotelan. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PELANCONGAN DI MALAYSIA i. SUMBANGAN SEKTOR PELANCONGAN i. tarikan buatan manusia/alam sekitar manusia.aktiviti pelancongan di atas kapal mewah mengelilingi negara viii.aktiviti pelancongan di kawasan tinggalan sejarah. dadan sistem pemasaran iii. sektor utiliti elektrik .4.perkembangan ICT menjana dan menghasilkan inovasi baru dalam teknologi dan mampu bedayasaingbagi mengeluarkan produk yang bermutu v.3.aktiviti pelancongan ambil belajar v. kewujudan sungai. sukan antarabangsa 12. pantai.tanah tinggi. pendapatan negara. restoran. SEKTOR PELANCONGAN 12. seni budaya. air terjun dll ii. maxis .pulau yang cantik.pengangkutan air.pemasaran. pelancongan pertanian(agro-tuorisme)-pelancongan di dusun buah-buahan perkampungan nelayan. pelancongan budaya dan warisan sjarah.tahun 2001 RM16. kewangan.2. eko pelancongan. meningkatkan taraf hidup rakyat.beasaskan sukan dan rekreasi. perubatan tradisional iv. riadah. membangunkan sektor ekonomi lain-primer dan sekunder. faktor teknologi. bekalan tenaga.mewujudkan syarikat-syarikat telekomunkasi. meningkatkan teknologi dan kualiti buruh.pelancongan ii. menambah aliran masuk modal kedalam negara-pelaburan asing-perbankan luar pesisir di labuanpelabur asing membuat pinjaman untuk kegiatan ekonomi di malaysia vi.air dan gas v.kekayaan sumber semula jadi-perlombongan memajukan sektor pengangkutan.bahan mentah dan barangan sipa memerlukan pengangkutan. pelancongan sukan dan rekreasi. konvensyen dan pameran)-Delegasi pelancong mengahdiri seminar.celcom. telekomunikasi iii.1 billion ii. SUMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMI i.4. pelancongan pendidikan. bersukan. pelacongan kapal mewah. pameran dan simposium vii. rawayan pakar. hutan lipur tanah tinggi. berbilang kaum iii.faktor alam sekitar fizikal.contoh tahun 2001-54.tahun 2001 78671 peluang pekerjaan telah dicipta dalam industri pelancongan iii. JENIS-JENIS PRODUK PELANCONGAN DI MALAYSIA i.pelancong datang untuk rawatan kesihatan . pengangkutan. pengangkutan.teknologi moden menerusi R&D memesatkan perkembangan dalam sektor telekomunikasi. Tindakan kerajaan-promosi di peringkat antara bangsa oleh TDC. pelancongan MICE (persidangan. tapak arkeologi dan muzium vi. pelancongan kesihatan. membantu meningkatkan KDNK negara.3G membantu dalam sektor lain seperti pemasaran. tarikan semula jadi . perkhidmatan kerajaan 12.4. pulau.dalam sektor pendidikan.2.7% KDNK negara ii. hutan lipur.

pencemaran budaya. SEKTOR PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN 12. 12. FAKTOR GOVERNAN . KLIA EKSPRESS DLL ii.pengaruh budaya barat. ICT. pencemaran air laut.hutan. pengangkutan air.pelancong-minuman keras. pulau dll iii. riadah teelekomnikasi dll v. PUTRA LRT.5.penginapan. emas. wabak penyakit/penularan penyakit berjangkit seperti AIDS.5.sesuai untuk untuk rangkaian lebuh raya/jalan raya/lapangan terbang ii. menyedia dan memajukan sistem pengangkutan-meningkatkan darjah ketersamapaian yang tinggi ke kawsan pelancongan iv.contohnya di panatai barat B. perindustian.sungai dan laut. kapal bot . persidangan. membanun sumber secara optima umber-eumber setempat seperti hutan lipur. FAKTOR EKONOMI i. penggir laut yang terlindung dan bertelu. elektronik. memperhebatkan promosi produk pelancongan dalam pelbagai media cerak. pamah dan luas. SISTEM PERHUBUNGAN DI MALAYSIA i. kawasan pertanian dll. pengangkutan udara.LRT. dalam ICT terdapat. masalah hakisan kawasan tanah tinggi. lapangan terbang dlll 12. SARS. resort.feri.4.jalanraya. intranet dll ii.perniagaan.padang golf. tasik dan sungai iv.jalan kereta apu. telefon bimbit. pergaulan bebas vi.menukar strktur ekonomi tradisonal kepada moden-pusat-pusat pertumbuhan baru v. faksmili. kawasan yang memiliki sumber yang berpotensi-bijih timah.kapal terbang an helikppter. FAKTOR FIZIKAL i.menguruskan sisa pelancongan. seminar dll ii. SISTEM PENGANGKUTAN DI MALAYSIA i.tanah rata . dibandar-bandar besar.kawasan yang maju dengan sektor ekonomi moden. yang dibawa oleh pelancong 12. kemunikasi dll 12. air erjun. kempen kesedaran menjaga kebersihan kawasan pelancongan. KLIA TRANSIT.4. lebuh raya.5. CADANGAN MEMAJUKAN SEKTOR PELANCONGAN i. sistem pengangkutan darat.e dagang. menyediakan kemudahan asas yang cukup. memelihara kualiti alam sekitar dll.3.2. kesan perubahan iklim mikro-suhu di tanah tinggi tidak sesjuk sebelumnya akibat pemusnahan hutan v. LRT.1. aktiviti sukan dan rekreasi. e perubatan e pembelajaran dll 12. telekomunikasi-telefon talian tetap. menggalakkan perkembangan R&D –kajian pemulharaan alam. e mel. bentuk muka bumi. KOMUTER dll C.5.5. sungai dan tasik-sisa kumbahan hotel.genting highland terutama pada musim cuti sekolah vii.4. pameran.sesuai untuk pelabuhan. restoran. jalan pengangkutan –penarahan bukit ii. membangunkan kawsan mundur.iv. pekhidmatan-kuala lumpur. teknologi. memudahkan sumber dieksploitasi ii. KEMUTER. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN A. gangguan ekosistem daratan-pemusnahan hutan untuk pembinaan hotel dan resort dan ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut. internet. kesesakan tempat pusat pelancongan. MASALAH SEKTOR PELANCONGAN i. sisa makanan-port dickson iii. sampan iii.

teknologi moden dalam penbinaan lebuh raya/jalan rata/jalan kereta api – pembianaan terowong. inovasi dan teknologi baru ke kawasan mundue-lebih cepat dan menjimatkan vi.perbadanan multi media.intra bandar dan inter bandar – contoh KLSeremban. Kerajaan juga menubuhkan MDC. hasil hutan dapat dipasarkan dengan epat di bandar iv. KOMUTER dll iii. TELEKOM. teknologi ICT iv. \teknologi dimpoert dari US. KOMUTER.munculnya kawasan-kawasan perniagaan.mengurabngkan kessakan lalu lintas ii.swasta melabur dalam pembinaan sistem pengangkutan spt Lebuh raya KESAS. alat-alat elektronik. Meudahkan penyebaran inovasi dan informasi. KLIA iv.mengangkut input dan output pertanian. persimbangan bertingkat. sederhana atau besar 13.peteampaatan akan berkembang menjadi bandar kecil. korea. Kemunculan kawasan petempatan baru. mengurangkan risiko pencemaran. memudahkan mobiliti penduduk luar bndar untuk mendapatkan pekhidmatan dengan epat dan segera. menubuhkan agensi memodenkan sektor pengangkutan LLM ii.media cetak.5. perniagaan. mengingkatkan darjah ketersamapaian/destinasi.tidak menggunakan bahan bakar berbanding kenderaan . dasar penswastaan dalam sistem pengangkutan.pada waktu puncak. membawa barangan siap untup pasaran dll ii.hasil ternakan. KLIA EKSPRESS.5. bahan mentah peridustrian. dan kurang cekap v. jejantas.CELCOM.sistem pengangkutan seperti jlan raya/lebuh raya/jalan kereta api.6 FAKTOR-FAKTOR BANDAR-BANDAR BESAR MEMELUKAN SISTEM PNGANGKUTAN AWAM YANG CEKAP i.5. restoran dll v. membantu mempercepatkan penyebaran maklumat. kemampuan membawa penumpang yang banyak.guna LRT. perindustrian. putra LRT. pendidikan. pengedaran dan pemsaran branagan siap dan perkhidmatan kepada penduduk mundur dappat dipasarkan dengan cepat-barangan dan perkhidmatan dari bandar dpat diedarkan dengan mudahbarangan runcit. mengurangkan kessakan lalu lintas.mudah kemasukan input iii.darjah ketersampaian dan interaksi antara kawasan mundur dengan kawasan maju dapat ditingkatkan ii. Sosial.kerajaan menggalakkan swasta memajukan sistem perhubungan. cekap dan pantas. MONOREL.banadar sudah padat dan tepu-disebarkan k kawasan desa/mundur-mewujudkan cawangan-cawangan kerana lebih cepat dan pantas vii. menggalakkan penyebaran industri dari kawasan bandar ke kawasanluar bandar. Dalam perhubungan.lambat. kesihatan. tanah. PLUS.perubatan. mempecepatkan pembangunan ekonomi.i. pertanian.KOMUTER berbanding teksi kapasiti kecil .menguruskan perhubungan tanpa wayar-internet-laman web dll D.5 KEPENTINGAN LEBUH RAYA DI MALAYSIA i.interaksi kawasan badar dengan luar bandar. pertanian. jamabatan besar dlll ii. barangan keperluan iii. memudahkan dan mepercepatkan pengangkutan keluar hasil bahan mentah dari kawasan mundur untuk dipasarkan.meningkatkan mobilitiharian penduduk-memprolehi pelabagai perkhidmatan ssosialperubatan. pemamgkin pembangunan sumber alam di kawasan pedalaman-hutan. Ekonomi-menjana sektor perlombongan. mengangkut lebih ramai.pergi dan balik kerjamenjimatkan masa-tidak perlu bawa kenderaan sendiri iii. perikanan. mineral dapat dibangunkan. pendidikan-menjimatkan kos dan memendekkan masa 13. Bagi petempatan lama. FAKTOR TEKNOLOGI i. penduidikan dlll v. MAXIS iv.4 KEPENTINGAN SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN DI MALAYSIA i. jepun 13.

berlakunnya tanah mendap/tenggelam. kejadian hakisan dan tanah runtuh. penarahan dan penebukan dan pemotongan lerenglereng bukit untuk memina lebuh raya. mengganggu kestabilan cerun.KLIA. ekosistem hutan dan paya serta habitat semula jadi terganggu-berhijrah ke tempat lain.. (8) ATAU . (9) (ii) Mengapakah KDNK per kapita berbeza-beza antara negeri-negeri di Malaysia ? (8) (iii) Jelaskan bagaimana kerajaan dapat mengimbangkan pembangunan antara negeri-negeri di Malaysia. (10) (c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membendung Masalah lebih penduduk di sesebuah negara membangun (10) 2.5. (i) Berdasarkan Jadual 1 lukiskan sebuah peta koroplet untuk menunjukkan KDNK perkapita bagi negeri-negeri di Malaysia pada tahun 2000. merosakkan kawasan tadahan air.7 KESAN-KESAN PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN TERHADAP PERSEKITARAN FIZIKAL DI MALAYSIA i. lapangan terbang iv. dan jambatan ii.tergelongsor apabila hujan lebat iii.pemushanah kawasan hutan semula jadi dan kawasan tanah tinggi/bukit-hutan yang berfungsu sebagai storan air bawah tanah terganggu-pembinaan lapanagan terbang yang luas. Arahan : Jawab empat soalan sahaja. mencemarkan sumber-sumber air sungai. (a) Jelaskan maksud bandaraya primat (5) (b) Huraikan masalah utama yang dihadapi oleh penduduk bandar raya primat di sebuah negara Asia Tenggara (10) (c) Jelaskan punca-punca utama pencemaran yang terdapat di kawasan bandaraya Primat yang anda pilih (10) 3. SOALAN .peneresan/pembersihan kawasan hutan vi. terowong. 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk (5) (b) Jelaskan kesan lebihan penduduk di sesebuah negara terhadap sumber alam di negara berkenaan. lebuh raya merentasi kawasan hutan dll v.SOALAN DAN JAWAPAN KERTAS PEPERIKSAAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA STPM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009 SMK SULTAN IBRAHIM [1] 17000 PASIR MAS.penimbusan yang tidak semprna kawasan paya untuk dibina lebih raya/jalan raya.peneresan.persendirian dan teksi 13.

jelaskan mengapa sistem pertanian ladang berkembang maju di negara tersebut. (5) (b) Huraikan factor-faktor yang mempengaruhi perletakan estet industri di Malaysia (10) (b) Jelaskan sumbangan sektor perundustrian di Malaysia kepada pembanguinan ekonomi Negara Malaysia (10) 6.: (a) Namakan lima jenis hasil mineral logam dan bukan logam serta lokasi mineral tersebut dilombong. (6) SKEMA JAWAPAN. 1. Pilih satu aktiiviti ekonomi sekunder yang dijalankan di kawasan tersebut. Berdasarkan kajian lapangan yang telah dijalankan di satu kawasan. Merujuk kepada negara Malaysia . (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? ( 5) (b) Jelaskan mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam perlu diusahakan oleh sesebuah negara (10) (c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkabn diri dalam memelihara dan memulihara sumber alam di Malaysia (10) 8 . (5) (b) Huraikan mengapa sesetengah hasil perlombongan semakin berkurangan (10) (c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memajukan industri perlombongan di negara ini (10) 5. (12) (iii) Huraikan kesan perkembangan system pertanian lading terhadap persekitaran fizikal di Negara berkenaan. (8) (c) Jelaskan bagimana aktiviti-aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut menjejaskan kualiti alam sekitar kawasan tersebut. (10) 4.jumlah penduduk melebihb sumber yang ada . (a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas Asean(AFTA) (3) (ii) Namakan empat Negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal perlaksanaannya (2) (b) Jelaskan faedah-faedah yang diperolehi oleh negara-negara ASEAN hasil daripada perlaksanaan AFTA (10) (c) Huraikan halangan-halangan dan masalah-msalah yang dihapai oleh Negara-negara ASEAN untuk mlaksanakan AFTA (10) 7 .sumber tidak dapat menampung jumlah penduduk . (a) Nyatakan nama kawasan dan kaedah kajian yang telah anda jalankan (5) (b) (i) Huraikan faktor-faktor yang menggalakkan aktiviti tersebut dijalankan di kawasan itu (6) (ii) Bagaimanakah aktiviti ekonomi yang anda pilihmemberi sumbanagan kepada pembangunan sosio ekonomi kawasan setempat. (a) Namakan lima kawasan estet industri di Malaysia. (a) Penduduk lebihan .(i ) Namakan enam tanaman yang biasa ditanam dalam system pertanian ladang di Asia Tenggara (6) (ii) Berdasarkan sebuah negara Asia Tenggara yang anda pilih.

pembuangan sampa 3. (a) Soalan koroplet (b) Mengapa KDNK berbeza .kemudahan asas (d) Langkah menyeimbangkan pembangunan .kemiskinan (c) Punca pencemaran .memodenkan kegiatan pertanian .pencemaran udara .pencemaran air .memajukan luar bandar .membuka bandar baru ATAU .pembuangan sisa kumbahan . Pakistan china dll (b) Kesan terhadap sumber alam .sosial .contoh Negara membangun – India.perundangan – had bilangan anak .contoh : bangkok (b) Masalah bandar primat .memajukan sumber alam 2.memajukan pendidikan .bandar raya berkali-kali ganda besar .memajukan industri .perancang keluarga .tekanan terhadap tanah .kesesakan .taraf hidup berbeza .hutan musnah (c) Langkah-langkah membendung lebihan pendudu .asap kenderaan .pengangguran .buka estet industri .membandarkan luar bandar .asap kilang .aktiviti perniagaan .jumlah penduduk berbeza .Setinggan/perumahan .daripada bandar kedua besar .kegiatan ekonomi berneza .pembakaran terbuka .bilangan penduduk . (a ) Maksud bandaraya primat .dari segi saiz ..

pencemaran air .kuprum .emas .petaling jaya .prai (b) Faktor yang mempengaruhi perletakan estet industri .pembaziran dalam penggunaan .shah alam .eksploitasi berlebihan .Pengurusan (c) Kesan terhadap persekitaran fizikal .tidak boleh diperbaharui .pencemaran udar 4.teknologi .hakisan tanah .petroleum (b) Mengapa hasil perlombong semakin kurang .modal/pelaburan asing 5 (a) lima estet industri .teh (b) Mengapa pertanian ladang berkembang maju .lada hitam .koko .peningkatan suhu .kaolin . (a) Lima jenis hasil mineral logan dan bukam loga .kos perlombongan meningkat (c) Langkah-langkah memajukan industri perlombongan .arang batu .permintaan meningkat .kepupusan .meneroka sumber baru .teknologi .getah .kopi .Tenaga buruh .kejenteraan -R&D .kepakaran .pasir gudang .mak mandin .Modal .bijih timah .kepupusan flora dan fauna .kelapa sawit .3 (B) (a) Enam jenis tanaman ladang .

pembukaan bandar baru 6 (a) Maksud AFTA .tujuan untuk memperkukuh kedudukan ASEAN .secara sistematik.analisis.bagi sesetngah barangan atau produk ASEAN .saling melengkapi (c) Halangan.merujuk kepada perancangan.penggunaan berterusan .teknologi .pasaran (c) Sumbangan sektor perindustrian .kepakaran .terhadap penggunaan sumber-sumber alam . impak dan ramalan .kerjasana negara ASEAN .bentuk-bentuk perlindungan bagi sesetengah barangan 7 (a) Maksud pengurusan sumber alam ..masalah pasaran .dalam kontek pasaran serantau /global (b) Faedah daripada AFTA . penilaian.pendidikan alam sekitar .mengelakkan kepupusan (c) Bagaimana masyarakat dapat memelihara dan memeulihara sumber alam . tanah .aktiviti gotong royong .harga barangan murah .kejatuhan nilai matawang .kesan ekonomi pengganda .supupaya penggunaan sumber dapat memenuhi generasi kini dan akan datang.mwngurang dan menghapus tarif dan cuka .udara.pasaran luas .modal .peluang pekerjaan .memelihara alam sekitar daripada pencemaran – air .kempen kesedaran . cekap dan optima .persaingan kerana barangan sama . penggunaan . (b) Mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam diusahakan .pemindahan teknologi .sumber pendapatan negara .dapat dinikmati oleh generasi akan datang .perdagangan meninglat .halangan perlaksanaan AFTA .tanpa pembaziran .buruh .pendapatan negara .

peluang pekerjaan .infrastruktur .tenaga buruh .faktor fizikal .pengangkutan .pencemaran udara ..kepupusan flora dan fauna .pasaran (ii) Sumbangan kepada penduduk .faktor yang menggalakkan aktiviti ekonomi tersebut . 2009 PENGURUSAN ALAM SEKITAR .peningkatan taraf hidup (c) Aktiviti ekonomi memberi kesan terhadap persekitaran fizikal . temubual.melapor kepada media massa dan pihak berkuasa 8 (a) Pilih satu kawasan yang sessuai Kaedah kajian – pemerhatian.tanah runtuh .modal .pencemaran air .pembangunan infrastruktur .pendapatan .mengelak pembaziran . soal selidik (b) (i) Faktor.pencemaran bau Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 6:52:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI Maklum balas 20 Mei.

.

.

.

proses industri. Kenaikan suhu dunia Dikaitkan dengan aktiiviti manusia yang mengganggu keseimbangan Sistem-sistem bumi khususnya sistem atmosfera.penternakan. PENYAHHUTANAN DAN KEPELBAGAIAN DIVERSITI Aktiviti pentahhutanan juga menyebabkan kepanasan global 3. ragutan berlebihan. SEBAB-SEBAB PEMANASAN GLOBAL 2. Pencemaran sumber air Punca : pertanian.0. KONSEP PEMANASAN GLOBAL 1. perindustrian. .1.pembukaan tanah. 2.0.1. PENIPISAN LAPISAN OZON Ozon semakin nipis disebabkan oleh CFC dan gas halon yang dibebaskan keudara Oleh aktiviti manusia 2. Maksud pemanasan global : pemanasan global dikaitkan dengan kenaikan suhu Dunia.0. Lapisan ini bertindak Membenarkan bahangan matahari menembusinya tetapu memerangkap bahangan Bumi dari keluar 2. pertanian insentif 2. FENOMENA PENGGURUNAN Merujuk kepada pembesaran saiz gurun yang sedia ada hingga melampau ke kawasan pinggirnya atau proses yang menukarkan sesuautu kawasan yang sebelum ini bukan gurun kepada ciri-ciri gurun yang tandus dan gersang-aitiviti penyahhutanan. KESAN RUMAH HIJAU Bahan-bahan pencemar terutamanya karbon dioksida dan metana.3. sisa bandaran pembakaran terbuka . Dunia dikatakan semakin hari semakin panas. pelancongan.2. perlombongan. pengangkutan. Pencemaran udara dan jerebu Punca : pembakaran bahan api. membentuk Satu kubah atau lapisan yang menyelimutiruang atmosfera.pembandaran. pembangunan elektrik hidro ii..1.2. FENOMENA KEMEROSOTAN ALAM ALAM SEKITAR i. kenderaan.

pendidikan alam sekitar dan kempen kesedaran .mereka yang menmarkan sumber air ii.menepatkan zon industri .2. membuat penelitian dan pengkajian awal ii. mengawal aktiviti pembalakan dan penyahutanan iii. risalah.pendidikan formal. kempen penghijauan bumi. akta kualiti alam sekitar 1974 ii. penguatkuasaan undang-undang. LANGKAH BUKAN PERUNDANGAN i.majalah. LANGKAH PERUNDANGAN i. perlaksanaan undang-undang iii. merawat air yang telah tercemar iv. PEMBANGUNAN LESTARI DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR 4.2.3. PENGURUSAN SUMBER AIR 4. LANGKAH PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 4. sektor pertaniam.peneresan bukit . kempen cintai sungai kita dll 4. forum.pendidikan tidak formal. gotong royong.mengawal air. oerdinan lalulintas 1958-asap kenderaan 4.3.mencegah hakisan.1. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI MASALAH KEMEROSOTAN SUMBER AIR i.merawat air kumbahan . 4.mengawal pemanasan.pencemaran udara. akta jalan parit dan bangunan-pencemaran air v. MAKSUD PEMBANGUNAN LESTARI i.2. akta pemuliharaan tanah (bahagian iii) iii.Kesan : kesan keatas manusia. membaiki sistem pengagihan dan pengurusan ier serta kempem kesedaran vi.2.3. merawat sumber-sumber air yang telah tercemar dan kitar semula iv. keatas persekitaran.penghutanan semula .JAS hari alam sekitar dunia .kurangkan penggunan CFC ii. dasar perhutanan negara 1984 iv. akta kerajaan tempatan-cerobong asap vi. pembangunan negara yang berterusan untuk kesejahteraan rakyat untuk generasi kini dan akan datang ii.1.1. LANGKAH-LANGKAH PENGURUSAN SUMBER AIR i. penerbitan dll .kempen kesedaran. amalan pengurusan yang strategik .2. pemulharan sistem saluran 4.NGO. hujan asid. prinsip pembangunan yang mengadunkan pemeliharaan dan pemuliharaan agar kesejahteraan hidup boleh dinikmati oleh semua penduduk 4.terapkan dalam krikulum-kajian tempatan dan geografi .seminar.pameran.mengawal sumber biologi.0. mempertingkatkan R&D dan teknologi seperti teknologi kitar semula . memajukan sumber-sumber air alternatif v. buletin.

peluang pekerjaan di luar bandar sangat terhad.menumpukan kepada sektor perindustrian sebagai punca utama KDNK negara – mengurangkan kebergantungan kepada sektor pertanian sebagai pendapatan utama negara ii. Pelabuhan/pengangkutan yang baik .kemudahan pengangkutan. Huraikan masalah-msalah alam sekitar fizikal yang berlaku akibat proses urbanisasi di sebuah .perindustrian.dalam pelbagai sektor. pengangguran di luar bandar. Faktor Tarikan: i. (8m) Jawapan. ii. pelbagai kemudahan sosial yang terdapat di bandar. Pemindahan tekonologi dari negara maju. Dasar kerajaan. tanggungan ramai-mencari peluang untuk meningkatkan taraf hidup di bandar – pendapatan yang lebih tinggi di bandar. pekhidmatan. kemiskinan di luar bandar – pendapatan sedikit.hanya sektor pertanian semata-mata. kemudahan rekreasi.modal tempatan atau asing vi. Tenaga buruh yang cukup. Faktor Tolakan : i. kempen dan pendididkan alam sekitar Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 7:13:00 PM 1 Komen Links to this post Cari Label PENGURUSAN ALAM SEKITAR Maklum balas 19 Mei. peluang pekerjaan yang sangat luas di bandar.buruh asing atau tempatan iii. Jelaskan mengapakah industri berat terus berkembang di Malaysia(8M) Sebab-sebab industri berat berkembang di Malaysia : i. Bahan mentah yang mudah didapati sama ada tempatan atau import – untuk pembuatan kereta dll v. 2009 LATIHAN ULANGKAJI SIRI 2 SIRI LATIHAN 2 GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA 1. Bincangkan punca-punca migrasi luar bandar ke bandar masih berlaku di kebanyakan negaranegara Asia Tenggara.v.khususnya dari negara jepun dalam inbdustri kereta iv. Modal yang cukup. perdagangan dan perniagaan ii. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dari luar bandar ke bandar di Asia Tenggara. melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi yang hanya terdapat di bandar-bandar utama iii.bawa bahan mentah masuk. hiburan-menjadi tarikan penduduk luar bandar untuk menikmati kemudahan-kemudahan tersebut 2. meningkatkan kerjasama mengawal perairan ASEAN vi.tiada peluang pekerjaan. mudah eksport 3.

banjir kilat.penduduk muda dan dewasa tidak seimbang/penduduk muda tinggi iv. industri. kesihatan perlu disediakan dengan banyak iv.parit dan longkang tersumbat.kadar buta huruf tinggi-kadar kiciran meningkat-menghalang . bangunan konkrit.penduduk muda ramai.banjir kilat ii. contoh negara.seimbang v. hotel ke dalam sungai—sungai tercemar. pulau haba.kerana tumpuan ke bandar besar-masalah setinggan-dan masalah sosial lain vi. karbon monoksida. tapak yang lebar.asap kenderaan. kadar kelahiran tinggi ii. tahap pembangunan rendah terdapat dinegara membangun-contoh negara Indonesia.pemanasan setempat.longkang. kurang peluang pekerjaan-pengangguran di kalangan penduduk v.hakisan tanih/tanih runtuh Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 6:00:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI Maklum balas 15 Mei.pantulan haba matahari. Masalah alam sekitar disebabkan oleh urbanisasi: i. hakisan tanih/tanih runtuh.pulau haba iii. gas-gas karbon dioksida. air larian masuk ke dalam parit dan longkang dengan cepat. bangunan bercermin. kesesakan bandar. taraf pendidikan rendah. Ciri-ciri demografi sebuah negara yang mempunyai piramid penduduk jenis progresif i.(9M) Bandar yang dipilih : Kuala Lumpur. asap kilang mencemarkan udara kawasan bandar v.asap kenderaan. Filipina b.kadar kematian tinggi.-Permukaan berturap.bandar metropolitan di Asia Tenggara.SOALAN LATIHAN ULANGKAJI LATIHAN ULANGKAJI PERTENGAHAN TAHUN SOALAN-SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN Soalan 1 a. lereng bukit secara tidak terancang. kaki bukit. pertambahan beban kerajaan.kemudahan pendidikan. hidupan akuatik terancam iv. puncak yang sempit/tajam.perluasan kawasan pinggir bandar untuk membina petempatan yang tidak mencukupi di tanah tinggi. pencemaran air – pembuangan sisa domestik. ciri-ciri jantina. Masalah kependudukan negara membangun di Asia tenggara i.indonesia ii. kemiskinan meningkat-penduduk ramai sumber berkurangan seperti tanah tidak dapt menampung penduduk yang ramai iii. 2009 SOALAN . jangka hayat pendek iii. cerun yang cekung. pencemaran udara/jerebu. retoran. parit dan sungai tidak dapat menampung jumlah hujan yang banyak pada satu-satu masa.

PORIM. pembinaan kemudahan asas seperti sekolah dan hospital. alat torehan. dll iv. dll c. mewajibkan kanak-kanak bersekolah-galakkan melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi-untuk tenaga mah Soalan 2 a. teknik moden.hidrophonik. perseolahan pecrmua. bahan penggalak iv.meningkat taraf hidup petani b. titisan. dll Soalan 3 . Bentuk. sistem pengairan.kos tinggi dalam inovasi teknologi pertaanian-petani tidak mampu dan tanah tidak diusahakan v. penuai. perkhidmatan-tingkatkan pendpatan penduduk. dll vi.memaksimumkan penggunaan tanah .mengurangkan kebergantungan kepada sumber makanan luar . menyediakan banyak peluang pekerjaan-pelbagaikan kegiatan ekonomi-perindustrian.pembangunan vii. perubahan lanskap/tanah runtuh. racun serangga kedalam ekosistem sawah padi.tinggikan taraf hidup iii. racun serangga.pembajaan kurang cekap iii. tanih hilang kesuburan kerana penggunan jentera – tanah diguna dengan intensif. RRIM dll c. menabur benih iii. cepat masak. racun rumpai.bentuk inovasi teknologi pertanian di sebuah negara Asia Pasifik i.perancangan keluarga ii. tahan penyakit dll v. kekurangan makanan-kebuluran/makanan tidak mencukupi viii.sisa lebihan baja kimia.kurangkan migrasi desa v. tali air.untuk keperluan sendiri . bijih benih.pembajakan dan pembukaan ladang vi. memusnahkan rantaian dan siratan makanan. tanah terbiar. Rancangan bumi hijau .. pencemaran air. Kesan penggunaan inovasi teknologi pertanian terhadap alam sekitar. daratan-disebabkan oleh bahan kimia iv. penyelidikan dan pembangunan.empangan.usaha meningkatkan hasil pengeluaran pertanian . klon bermutu tinggi. program kawalan penduduk.jentera pembajak. Contoh negara : Malaysia ii. taraf hidup rendah-pendapatan rendak ix. pembiak-baik baka . tasik dan kolam ii.mengurangkan import makanan . sungai. meningktkan pendapatan penduduk desa. penggunaan bahan kimia dalam pertanian.akuatik.oleh MARDI. i. perubahan suhu mikro-semasa perubahan kawasan hutan menjadi kawasan pertanian vii. memperkenalkan teknik moden dalam pertanian-meningkatkan hasil pertanian. renjisan vii. penjenteraan pertanian. langkah-langkah mengatasi i.

batu arang iv. mengubah ciri aliran sungai. pembangunan infrastruktur (jalanraya/bekalan elektrik dll kemudahan) vi. mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru/bandar baru vii. peluang pekerjaan. mengurangkan migrasi penduduk dari kawasan mundur ke kawasan maju iii.duyung. memudahkan perindahan tenaga buruh mahir v. membersih iv. pendapatan eksport. pencemaran air laut. klang dll vi. Tenaga suria-langkawi b.Malaysia Jenis dan lokasi sumber tenaga i. Elektrik hidro. memaju dan menyeimbangkan pembangunan ekonomi kawasan-antara kawasan maju dan kawasan mundur ii. mendapat faedah ekonomi hidangan(bahan mentah/hasil eksport) iv.karbon monoksida. dll Soalan 4 a.luar pantai terengganu ii.Hong Gay.kebocoran paip dan tumpahan minyak ii.a. dll c.eningkatkan taraf hidup Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 9:24:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI . industri membersih petroleum iii.pembinaan empangan hidro elektrik vi. pelabuhan. pengaruh pembinaan estet industri terhadap sosio ekonomi negara-negara asia tenggara i. sungai dan air bawah tanah. pencemaran udara. palstik. baja. memusnahkan ekosistem/habitat flora dan fauna-pembinaan hidro eklektrik hidro v. Tenaga biomas. mengangkut. keretapi lebih raya dll v. pembekalan sumber tenaga untuk domestik. petroleum ii.tinggalan lombong telerang-menyukarkan tebus guna tanah iii.kenyir.kawasan tasik hidro elektrik viii.gas asli cecair.menggerudi. peranan sumber tenaga kepada pembangunan ekonomi negara i. implikasi pengeluaran sumber ke atas alam sekitar i. Petroleum. peningkatan kemudahan asas. mewujudkan lanskap gersang. dll v.vietnam. sulfur dioksida dan bahan hidrokarbon.rabgkaian pengagkutan. bahan mentah kepada industri berasaskan petro kimia. luar pantai terengganu iii. Arang batu. sisa peroleum/gas dll iv. lebuh raya. mempelbagaikan kegiatan ekonomi/. memajukan industri pelancongan.kawasan pembakaran kayu arang vi.cat. Negara yang dipilih.pembakaran arang batu. Gas asli.

2009 INTERAKSI ANTARA KAWASAN .Maklum balas 02 Mei.

KONSEP LIBERALISASI EKONOMI Liberalisasi ialah dasar pasaran bebas yang memberikan peluang kepada sesiapa sahaja termasuk pemodal-pemodal asing memasuki dan menguasai pasaran sesebuah negara tanpa batas Persaingan pasaran dan ekonomi akan menjadi terbuka dan bebas. Liberalisasi ekonomi bergantung sepenuhnya bergantung kepada kuasa pasaran iaitu permintaan dan penawaran . Keadaan saling melengkapi ini wujud apabila kekurangan dalam sesebuah negara akan ditambpung oleh kelebihan yang ada di negara lain dan Akhirnya kemajuan akan dapat dinikmati bersama. Globalisasi juga dikenali sebagai dunia tanpa sempadan 2. KONSEP GLOBALISASI Merujuk kepada sempadan ekonomi negara-negara di dunia yang semakin runtuh Dan seluruh dunia menjadi satu unit yang boleh dihubungkan dengan mudah.0. cepat dan rapat. 2. Aliran keluar masuk modal dan perdagangan tidak boleh dikawal dan disekat oleh kerajaan.0. Pantas. KONSEP KEBERGANTUNGAN Setiap negara perlu bergantung di antara satu sama lain demi mewujudkan keadaan saling melengkapi agar pembangunan sosio ekonomi negara yang terlibat lebih pantas berkembang.0.1.

di Canbera. 4. perkhidmatan dan lain-lain Sebagai contoh pengahpusan dasar perlindungan. menggalakkan pemindahan tenaga mahir dan kepakaran 5. KESAN-KESAN POSITIF GLOBALISASI EKONOMI KE ATAS NEGARA ASIA PASIFIK i. berkongsi teknologi dan kepakaran iii. perniagaan. 10 negara ASEAN b. jurang ekonomi di antara negara anggota b. Korea Selatan. penjajahan baru dalam bentuk penjajahan ekonomi-terlalu bergantung kepada negara maju 6. Masalah dalam kerjasama APEC a. memperluaskan pasaran iv. R&D.0. berkongsi sumber alam dan tenaga ii. pengalran buruh dan tenaga pakar f. saling menjaga alam sekitar 7. perkongsian teknologi. Hong Kong. China.0.3. KERJASAMA ANTARA KAWASAN : APEC i. berkongsi pasaran dan perdagangan iv. pengahapusan subsidi.0. tekanan ekonomi dan bebanan kepada golongan miskin. Taiwan. menambahkan keupayaan modal dalam negara ii. kekurangan teknologi dan kepakaran d. pengaliran dan pemilikan modal. KESAN NEGATIF i. pembangunan sumber alam yang lestari iv.kejatuhan nilai mata wang iii. dan inovasi baru d. KEPENTINGAN SALING DIANTARA NEGARA i. perluasan saiz pasaran c. 3 anggota AFTA (AS. Kepentingan kerjasama dalam APEC a. teknologi.penarikan keluar modal asing ii. menggalakkan pemindahan teknologi kepakaran dan R&D iii. berkongsi modal v. Australia ii. APEC : kerjasama ekonomi asia pasifik ditubuhkan pada 1989 . Jepun. perkongsian plaburan modal dan kewangan e. pengahpusan dasar kawasan modal terpilih dan lain-Lain yang bertentangan dengan dasar pasaran bebas. KONSEP DEREGULASI EKONOMI Merupakan dasar penghapusan segala peraturan dan sekatan ekonomi yang diamalkan oleh sesbuah negara yang selama ini mengahalang aktiviti perdagangan. Kanada. berkongsi tenaga buruh vi. pemghapusan sekatan tarif . Papua New Guinea dan Chile iii.pengapusan hak dan keistimewaansumsidi kepada golongan miskin iv. NZ dan Australia d.0. Negara Anggota : 18 buah negara a. menyebabkan berlakunya kegawatan ekonomi. perdagangan di antara negara b.0. Mexico) c. sikap kepentingan diri melebihi kepentingan serantau . pasaran barangan. serangan spekulator. pnghapusan skim keutamaan perdagangan. masalah politik yang tidak stabil c.

8. perdagangan antara negara ASEAN b. Masalah-masalah dalam kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN a. Kepentingan dan saling bergantung menerusia kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN a.bergunung ganang. kerjasama sektor perhutananf. ancaman lanun dari filipina e. masalah politik.penduduk jarang. Kerjasama dalam ASEAN : a. perkongsian pelaburan modal d. saling melengkapi dalam aspek bahan mentah. thailand ii.0. kepulauan riau b. kejatuhan nila mata wang c. perkongsian teknologi. pulau phuket. ASEAN : Pertubuhan negara-negara Asia Tenggara di tubuhkan pada tahun 1967 di bangkok.transborneo. R&D. KERJASAMA SERANTAU : ASEAN i. Halangan dalam kerjasama ASEAN a. pengaliran tenaga buruh dan kepkaran g. kerjasama infrastruktur fizikal g. Rancangan pembangunan ekonomi Segitiga Petumbuhan a. petukaran rancangan tv d. penjagaan alam sekitar iv. pembangunan sektor telekomunikasi. pembangunan sektor pengangkutan. pembangunan sektor pelancongan. KERJASAMA EKONOMI SERANTAU : SEGI TIGA PERTUMBUHAN ASEAN i. KONSEP SEGITIGA PERTUMBUHAN : merujuk kepada kerjasama ekonomi pada kawasan yang lebih kecil di dalam wilayah asean melibatkan tiga tiga atau empat buah negara yang berjiran/sempadan ii. kuasa beli pasaran tidak sama 9. sukar memajukan infrastrukturjalanraya. KAWASAN SEGITIGA PERTUMBUHAN : IMS-GT. pembangunan sektor perindustrian iv. pembangunan sektor pertanian dan perikanane. miskin. IMT-GT. perluasan pasaran dan perdagangan c.tuntutan bertindih. dan inovasi baru e. mempercepatkan pembangunan sumber alam di kawsan yang terbabait b. pulau batu puith. lebih raya c. EAGA-BIMP iii. berpulau. perluasan saiz pasaran c.bentuk muka bumi. masalah fizikal. perkongsian teknologi . dan inovasi baru d. link kedua. kuasa beli endah . pengaliran buruh dan tenaga pakar v. kegawatan ekonomi serantau-menjejaskan nilai matawang-banyak projek dirancang dibatalkan b.barangan yang sama b. Negara anggota : semua 10 buah negara asia tenggara iii. feri pulau langkawi ke pulau phuket dan acheh c.0. persaingan sesama negara pengeluar. R&D. masalah opasaran terhad. masalah teknologi dan kepakaran yang rendah d.internet asean. pengkhususan pengeluaran dan perkhidmatan f. perkongsian pelaburan modal dan kewanagan e.pulau langkawi.

KERJASAMA MELINDUNGI ALAM SEKITAR 10.2.KEPENTINGAN KERJASAMA DALAM KONTEK ALAM SEKITAR i.KERJASAMA ASEAN DALAM KONTEK ALAM SEKITAR i.1. kerjasama penjagaan selat melaka iv. menubuhkan pasuakan memeadam api ASEAN iii. mengurangkan risiko alam sekitar iii. a) Namakan 10 buah Negara anggota ASEAN. rondaan dan kawal selia mengesan pencemaran laut ASEAN PERCUBAAN STPM KELANTAN SOALAN 7 DAN 8 7. memperkukuh hubungan antara negara 10.10. [ 5 ] Negara ASEAN Malaysia Indonesia Filipina Thailand Myanmar Kemboja Vietnam Negara ASEAN Brunei Darul Salam Laos Singapura . menjamin sumber-sumber alam sekitar agar ada dan berterusan ii. menangani kes jerebu 1997 ii. menjamin keberterusan pembangunan iv.0.

• Kerjasama dengan blok ekonomi dunia • EC.Catatan : . • Syarikat Multinasioanal • Pemindahan teknologi. • R&D • Pasaran luas. NAFTA dan AFTA • Menggalakkan pelaburan asing.Maksimum 5 markah b) Huraikan mengapa kerjasama ekonomi ASEAN diperlukan [ 10 ] Isi Utama b1. [ 10 ] Isi Utama c1. • Pelaburan silang • Menambah modal Negara. Bahan mentah. Perdagangan bebas Huraian • Terbuka • Tanpa sekatan • Tariff yang rendah Markah 2 . Jumlah 2 2 2 2 10 c) Huraikan kesan positif penglibatan ASEAN dalam globalisasi ekonomi. b8. Pasaran. Teknologi. • Harga kompetatif • Ekonomi berskala • Setiap Negara mengeluarkan satu produk. Pelaburan. b4. Bekalan Buruh b9. b5. b7. b3. • Meningkatkan KDNK • Perkongsian kepakaran • Buruh murah/ ramai • Banyak bahan mentah • Mudah diperolehi Pilih mana-mana 5 x 2 markah Markah 2 b2. Daya saing. Huraian • Kepelbagaian aktiviti ekonomi • Perdagangan antara Negara ASEAN dan lain-lain Negara. Kecekapan ekonomi.1 negara untuk 1/2 markah. • Produk lebih berkualiti. Pengkhususan. . Penyertaan dalam ekonomi dunia. 2 2 2 2 b6.

• Eksport/ import mudah • Tanpa dasar perlindungan c2. Perluasan pasaran. • Dengan banyak Negara • Meningkatkan pendapatan. • KDNK meningkat. • Kepelbagaian pilihan produk berkualiti. • Harga murah • Meningkatkan produktiviti • Penjimatan kos latihan • Pengeluaran yang cekap • Berdaya saing • Produk yang kompetatif • Produk berkualiti • Pengkhususan • Harga Markah maksimum Pilih mana-mana 5 x 2 markah
8.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5]

2

c3. Pemindahan teknologi.

2

c4. Peningkatan kualiti produk c5. Menggalakkan persaingan. Jumlah

2 2

10

( 1) Pemanasan global ialah kenaikan suhu dunia, akibat dari aktiviti-aktiviti manusia (1) yang mengganggu keseimbangan sistem- sistem bumi, khususnya sistem (1) atmosfera. Berlaku juga ketidakseimbangan dalam bajet haba iaitu input haba (1) yang diterima oleh sistem bumi lebih besar dari outputnya.Pemanasan global (1) disebabkan oleh dua eleman penting iaitu kesan rumah hijau dan penipisan ozon
(b) Huraikan punca-punca yang menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global [10]

ISI UTAMA B1) Kebakaran hutan

HURAIAN DAN CONTOH MARKAH • Asap dan habuk dari kebakaran menyelimuti 2 atmosfera yang memerangkap bahangan bumi • Hutan secara semulajadi akibat dari panahan petir dan sebagaimana. • -Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan • Menyebabkan lebihan gas karbon dioksida di 2 dalam udara. • Cahaya matahari terus ke permukaan bumi tanpa di tapis oleh daun-daun • Perlepasan asap kenderaan yang mengandungi • bahan-bahan pencemar seperti karbon dioksida dan sulphur terutamanya di bandar-bandar besar. • Perlepasan asap-asap kilang yang mengandungi

B2)Pembalakan danpenyahutanan

B3) Perlepasan Asap kenderaan

2

B4)Perlepasan Asap-asap Industri/kilang

2

B5) aktiviti pembakaran terbuka

• Pelbagai bahan pencemar menyumbang kepada punca kejadian pencemaran udara dan jerebu. Seperti kilang-kilang memproses getah kelapa sawit yang banyak membebaskan karbondioksida dan manoksida • Pembakaran terbuka ditapak-tapak pelupusan2 sampah,tapak-tapak pertanian memangkinkan lagi pencemaran udara dan jerebu. • -pembakaran jerami di Dataran Kedah Perlis selepas musim menuai JUMLAH MAKSIMUM 10

(c) Jelaskan langkah –langkah yang boleh dimainkan oleh orang ramai dalam membantu mengatasi fenomena pemanasan global. [10] ISI UTAMA C1) mematuhi peraturan atau undang-undang alam sekitar HURAIAN • Tidak melakukan kerosakkan atau kemusnahan terhadap alam sekitar. • Mematuhi peraturan-peraturan dan akta-akta alam sekitar seperti Akta kualiti alam MARKAH 2

sekitar 1974 C2) menyertai kempen kesedaran • Menghadiri kempen-kempen yang dianjurkan samada oleh pihak kerajaan atau NGO 2

• Menyebarkan maklumat tentang kaedah dan kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat umum C3) menyertai Menjadi ahli kepada mana-mana NGO seperti NGO Persatuan Pencinta Alam, Persatuan Pengguna, SAM. C4) mendapatkan • Mendapatkan pendidikan formal tentang pendidikan formal alam sekitar seperti di sekolah-sekolah mengenai alam melalui mata pelajaran geografi. sekitar. • Mengikuti kursus secara formal di peringkat universiti seperti UKM,UPM,UNIMAS dan sebagainya. C5) menggunakan • Menggunakan sumber alam secara harmoni. sumber alam secara berhemah • Mengambil kira kesan penerokaan atau penggunaan masyarakat terhadap alam sekitar. C6) kitar semula • Orang ramai perlu melibatkan diri dalam program kitar semula • Memahami kepentingan dan kaedah kitar semula • seperti kitar semula surat khabar lama supaya proses penebangan pokok dapat dikurangkan • Setiap negara perlu memberi kerjasama dalam usaha menangani masalah pemanasan global dengan mematuhi ketetapan antarabangsa. • Persidangan RIO. Dll Jumlah markah maksimum Mana-mana 5 isi x 2 markah
Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 3:01:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SOALAN PERCUBAAN KELANTAN 2010

2

2

2

2

C7) Kerjasama antarabangsa

2

10

Maklum balas

PERCUBAAN STPM KELANTAN
SOALAN 7 DAN 8

NAFTA dan AFTA • Menggalakkan pelaburan asing.7. Bahan mentah. b3. Teknologi. 2 2 2 2 b6. • Meningkatkan KDNK • Perkongsian kepakaran • Buruh murah/ ramai • Banyak bahan mentah • Mudah diperolehi Pilih mana-mana 5 x 2 markah • Markah 2 b2. Daya saing. Pengkhususan. Penyertaan dalam ekonomi dunia. b8. • Pelaburan silang • Menambah modal Negara. b4. • R&D • Pasaran luas. Jumlah 2 2 2 2 10 . • Kerjasama dengan blok ekonomi dunia • EC. [ 5 ] Negara ASEAN Malaysia Indonesia Filipina Thailand Myanmar Kemboja Vietnam Catatan : Negara ASEAN Brunei Darul Salam Laos Singapura . . a) Namakan 10 buah Negara anggota ASEAN. • Produk lebih berkualiti. b7. Huraian Kepelbagaian aktiviti ekonomi • Perdagangan antara Negara ASEAN dan lain-lain Negara. Kecekapan ekonomi. • Syarikat Multinasioanal • Pemindahan teknologi.Maksimum 5 markah b) Huraikan mengapa kerjasama ekonomi ASEAN diperlukan [ 10 ] Isi Utama b1. • Harga kompetatif • Ekonomi berskala • Setiap Negara mengeluarkan satu produk. Pelaburan. Bekalan Buruh b9. b5.1 negara untuk 1/2 markah. Pasaran.

Berlaku juga ketidakseimbangan dalam bajet haba iaitu input haba . Menggalakkan persaingan. Pemindahan teknologi. Jumlah 2 2 10 ( 1) Pemanasan global ialah kenaikan suhu dunia. Perdagangan bebas Huraian • Terbuka • Tanpa sekatan • Tariff yang rendah • Eksport/ import mudah • Tanpa dasar perlindungan c2. Peningkatan kualiti produk c5. khususnya sistem (1) atmosfera. • KDNK meningkat.c) Huraikan kesan positif penglibatan ASEAN dalam globalisasi ekonomi. Perluasan pasaran. 2 c4. • Harga murah • Meningkatkan produktiviti • Penjimatan kos latihan • Pengeluaran yang cekap • Berdaya saing • Produk yang kompetatif • Produk berkualiti • Pengkhususan • Harga Markah maksimum Pilih mana-mana 5 x 2 markah 8. akibat dari aktiviti-aktiviti manusia (1) yang mengganggu keseimbangan sistem. • Dengan banyak Negara • Meningkatkan pendapatan. [ 10 ] Isi Utama c1.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5] Markah 2 2 c3.sistem bumi. • Kepelbagaian pilihan produk berkualiti.

• -Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan • Menyebabkan lebihan gas karbon dioksida di 2 dalam udara. • Cahaya matahari terus ke permukaan bumi tanpa di tapis oleh daun-daun • Perlepasan asap kenderaan yang mengandungi • bahan-bahan pencemar seperti karbon dioksida dan sulphur terutamanya di bandar-bandar besar.(1) yang diterima oleh sistem bumi lebih besar dari outputnya. • Perlepasan asap-asap kilang yang mengandungi B2)Pembalakan danpenyahutanan B3) Perlepasan Asap kenderaan 2 B4)Perlepasan Asap-asap Industri/kilang 2 B5) aktiviti pembakaran terbuka • Pelbagai bahan pencemar menyumbang kepada punca kejadian pencemaran udara dan jerebu.Pemanasan global (1) disebabkan oleh dua eleman penting iaitu kesan rumah hijau dan penipisan ozon (b) Huraikan punca-punca yang menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global [10] ISI UTAMA B1) Kebakaran hutan HURAIAN DAN CONTOH MARKAH • Asap dan habuk dari kebakaran menyelimuti 2 atmosfera yang memerangkap bahangan bumi • Hutan secara semulajadi akibat dari panahan petir dan sebagaimana. Seperti kilang-kilang memproses getah kelapa sawit yang banyak membebaskan karbondioksida dan manoksida • Pembakaran terbuka ditapak-tapak pelupusan2 sampah. • -pembakaran jerami di Dataran Kedah Perlis selepas musim menuai .tapak-tapak pertanian memangkinkan lagi pencemaran udara dan jerebu.

JUMLAH MAKSIMUM 10 (c) Jelaskan langkah –langkah yang boleh dimainkan oleh orang ramai dalam membantu mengatasi fenomena pemanasan global. [10] ISI UTAMA C1) mematuhi peraturan atau undang-undang alam sekitar HURAIAN • Tidak melakukan kerosakkan atau kemusnahan terhadap alam sekitar. sekitar.UPM. SAM.UNIMAS dan sebagainya. C5) menggunakan • Menggunakan sumber alam secara harmoni. Persatuan Pengguna. 2 2 2 2 C7) Kerjasama antarabangsa 2 . MARKAH 2 C2) menyertai kempen kesedaran • Mematuhi peraturan-peraturan dan akta-akta alam sekitar seperti Akta kualiti alam sekitar 1974 2 • Menghadiri kempen-kempen yang dianjurkan samada oleh pihak kerajaan atau NGO • Menyebarkan maklumat tentang kaedah dan kepentingan menjaga alam sekitar kepada masyarakat umum C3) menyertai Menjadi ahli kepada mana-mana NGO seperti NGO Persatuan Pencinta Alam. • Mengikuti kursus secara formal di peringkat universiti seperti UKM. C4) mendapatkan • Mendapatkan pendidikan formal tentang pendidikan formal alam sekitar seperti di sekolah-sekolah mengenai alam melalui mata pelajaran geografi. C6) kitar semula • Orang ramai perlu melibatkan diri dalam program kitar semula • Memahami kepentingan dan kaedah kitar semula • seperti kitar semula surat khabar lama supaya proses penebangan pokok dapat dikurangkan • Setiap negara perlu memberi kerjasama dalam usaha menangani masalah pemanasan global dengan mematuhi ketetapan antarabangsa. sumber alam secara berhemah • Mengambil kira kesan penerokaan atau penggunaan masyarakat terhadap alam sekitar.

c. Apakah maksud imbangan air. 3. Bandingkan makna sejat peluhan potensi dan sejat peluhan sebenar. Jelaskan proses-proses yang terlibat dalam kitar hidrologi. Apakah yang terjadi pada air hujan semasa menurun ke permukaan tanah dan atas permukaan tanah. 4. a. a. Jelaskan pengaruh manusia terhadap kitaran hidrologi di kawasan tropika lembap. Dll Jumlah markah maksimum Mana-mana 5 isi x 2 markah 10 Soalan Popular Sistem Hidrologi (2008) 1.• Persidangan RIO. c. c. b. a. b. b. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi imbangan air tanih. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan. a. Jelaskan bagaimana gangguan terhadap imbangan air mempengaruhi alam sekitar fizikal. Bagaimana gangguan terhadap kitar air boleh mempengaruhi aktiviti manusia. Jelaskan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kekurangan sumber air. Lukis dan labelkan rajah kitaran hidrologi. b. c. . 2. Nyatakan proses mendatar dalam kitar hidrologi.

Bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi menyebabkan pencemaran air. Terangkan proses-proses menegak dalam kitaran hidrologi. Jelaskan kesan-kesan penggunaan air dalam tanah secara berlebihan. 2. Huraikan kesan-kesan kemarau ke atas alam sekitar dan manusia. Apakah maksud infiltrasi dan perkolasi. Huraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran air. b. Huraikan peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi. c. Huraikan langkah-langkah untuk memelihara kualiti sumber air dalam tanah. 2008 • 1. . Nyatakan faktor-faktor mempengaruhi peningkatan kadar resapan dan larian air permukaan. Proses penukaran cecair kepada wap air (gas). Posted by smkrantaupanjang at 9:54 PM 0 comments Links to this post Labels: Ndy/gkss/smkrp/08 TUESDAY. APRIL 1. b. 8. Apakah dimaksudkan dengan pencemaran air. Terangkan bagaimana manusia mempengaruhi kadar sejatan semula jadi. Pemindahan wap secara mendatar berlaku di antara satu garis lintang ke satu garis lintang yang lain. [10 markah] Proses-proses menegak dalam kitaran hidrologi ialah : · Proses sejatan. Cadangkan beberapa langkah untuk mengatasi masalah sumber air semula jadi yang terjejas. c. gangguan atmosfera dan kegiatan manusia boleh menyebabkan kejadian kemarau. a. Manakala kawasan yang berkurangan lembapan di atmosfera adalah di kawasan 20o dan 40o U/S dan 60o U/S hingga ke kutub utara dan kutub selatan. b. Terangkan makna imbangan air sedunia. a. b. 6. 11. [5 markah] Pemindahan wap secara mendatar merupakan satu mekanisme yang berfungsi untuk menyeimbangkan kelembapan di atmosfera kerana wujudnya kawasan berlebihan dan kawasan yang berkurangan lembapan. Jelaskan kepentingan air dalam tanah. Huraikan pemindahan wap secara mendatar. a. Bagaimana kegiatan manusia boleh menjejaskan sumber air semula jadi. Ia memerlukan tenaga haba dari pancaran matahari atau sinaran bumi. 9. Nyatakan faktor yang mempengaruhi kapasiti infiltrasi. c. c. b. c. c. Bagaimana manusia mengeksploitasi sumber air. 7. Nyatakan langkah-langkah sesuai menghadapi kemarau. a. a. b. Bagaimana proses perkolasi boleh membentuk pelbagai jenis tanih di kawasan tropika lembap. 10. Huraikan bagaimana air bawah tanah boleh dikembalikan ke ruangan atmosfera di kawasan daratan. Huraikan bagaimana faktor geomorfologi. b. Jelaskan kesan sumber air semula jadi yang terjejas kepada kehidupan manusia. a. a. Kawasan yang sering mengalami kelembapan atmosfera yang berlebihan adalah sekitar garisan khatulistiwa dan sekitar garis lintang 40o dan 60o U/S. c.5.

Apakah yang ditakrifkan dengan larian air permukaan ? [5 markah] . · Air yang tidak menyusup masuk akan bergerak mengikut graviti sebagai air larian permukaan. · Pukulan air yang dihasilkan oleh tenaga keupayaan dan kinetik ini akan memecahkan tanah kepada partikel yang lebih kecil. 5. Apabila wap air sampai ke garis tepu. · Proses transpirasi. · Proses kerpasan. Kesemua bentuk kerpasan ini turun ke permukaan bumi dalam intensiti yang berbeza. Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan [5 markah] STPM 2006 Kerpasan bermaksud lembapan yang terdapat di atmosfera terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk seperti pepejal (salji. [5 markah] Proses yang terjadi semasa air hujan jatuh ke permukaan tanah : · Titisan hujan yang jatuh ke permukaan tanah dianggap sebagai satu pukulan kecil ke atas tanah. [10 markah] Lima proses menegak dalam kitaran hidrologi ialah : · Sejatan · Sejat peluhan · Kerpasan · Aliran Batang · Resapan · Pemejalwapan (Sublimasi) 4. Keadaan ini dinamakan sebagai lampau-tepu. · Aliran lumpur akan menutup liang tanah di bahagian permukaan menyebabkan titisan hujan tidak boleh menyusup masuk. Jelaskan lima proses menegak dalam kitaran hidrologi.· Proses pemeluwapan. Terangkan proses yang terjadi kepada air hujan semasa jatuh ke permukaan tanah. hujan batu dan hujan beku) dan cecair (hujan dan embun). 7. Partikel ini kemudiannya mengalir sebagai aliran lumpur. 3. persekitaran yang sejuk menyebabkan wap air membebaskan haba pendam untuk membentuk titik-titik air lalu membentuk awan. Jumlah kehilangan air turut dipengaruhi oleh suhu udara. Keupayaan air masuk ke dalam lapisan tanah membentuk air bawah tanah. · Proses infiltrasi. Pembentukan kerpasan apabila awan yang menampung titik air tidak mampu lagi untuk menampung jumlah air yang semakin bertambah. Dari awan pelbagai bentuk kerpasan turun seperti hujan. hujan batu dan salji. Daun-daun litupan bumi hilang air dalam bentuk wap air dari stoma daun.

7. Bagaimanakah faktor tanih mempengaruhi kadar keporosan dan ketelapan air yang masuk ke dalam tanih ? [10 markah] Rangka Jawapan Faktor tanih mempengaruhi kadar keporosan dan ketelapan air : · Bentuk susunan partikel bahan batuan / tanah · Susunan partikel dalam tekstur batuan / tanah · Darjah penyimenan atau pemadatan sesuatu tekstur batuan / tanah · Saiz tekstur batuan / tanah · Bahan batuan 10. · Litupan permukaan – permukaan tanih yang dilitupi tumbuhan mengalami kadar resapan yang lebih tinggi daripada kawasan yang tidak dilitupi tumbuhan. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi kadar resapan air ke dalam tanih : · Intensiti hujan – jika hujan lebih rendah. [10 markah] Rangka Jawapan Aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi jumlah air bawah tanah di sesuatu kawasan : · Menggali perigi menyebabkan air bawah tanah menyusut · Membina parit di kawasan pertanian menyebabkan air di bawah tanah berkurangan · Menutup permukaan tanah dengan bahan berturap atau simen menyebabkan air tidak boleh menyusup ke dalam tanih dan mengurangkan kuantiti air dalam tanih · Pengepaman air yang berlebihan boleh mengurangkan kandungan air bawah tanah . Namun tidak telap air disebabkan ronganya yang kecil dan halus dan ini menyukarkan pengaliran air masuk. · Profil tanih – tanih yang dilapisi lapisan keras atau granit lebih sukar untuk dimasuki air berbanding dengan profil tanah yang bergranul atau berpasir.Larian air permukaan ditakrifkan sebagai air yang mengalir di permukaan bumi daripada hujan atau kerpasan lain seperti pencairan hujan batu dan salji. 6. Bincangkan faktor yang mempengaruhi kadar resapan air ke dalam tanih. · Keporosan tanah – tanah liat mempunyai ruang rongga yang banyak – iaitu sangat poros. Terangkan bagaimana aktiviti manusia boleh mempengaruhi jumlah air bawah tanah di sesuatu kawasan. maka lebih banyak hujan akan meresap masuk ke dalam tanah. · Struktur batuan permukaan tanah – tanah yang mengandungi batuan keras dan tidak berongga lebih sukar untuk dimasuki air berbanding dengan batuan yang mudah terlerai dan mempunyai rekahan. Ia merupakan baki dari jumlah air yang telah menyusup ke dalam lapisan tanah.

jumlah penerimaan hujan yang banyak meningkatkan kadar infiltrasi. kadar infiltrasi rendah kerana proses intersepsi rendah. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan ialah : · Suhu · Kelembapan udara · Kadar tiupan angin · Faktor albedo · Sifat kualiti dan kuantiti air 14. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar infiltrasi di sesuatu kawasan.· Pembalakan menyebabkan kandungan air bawah tanah berkurangan 11. Pada musim tengkujuh. 13. [10 markah] Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar infiltrasi atau penyusupan air ke dalam lapisan tanah di sesuatu kawasan ialah : · Litupan bumi. Tanah jenis tanah liat. kadar penyusupan lebih tinggi kerana kebanyakan air akan menyusup masuk ke dalam lapisan tanah. Terangkan faktor yang mempengaruhi proses sejat peluhan. kadar infiltrasi atau kadar penyusupan rendah kerana kebanyakan akan mengalir sebagai air larian permukaan. Kawasan yang kurang litupan bumi. Tanah jenis pasir atau tanah gembur. [8 markah] Aliran air permukaan bumi merupakan aliran air yang berlaku di muka bumi secara menyeluruh tanpa saluran-saluran tertentu. kadar penyusupan lebih tinggi kerana butiran tanah yang besar mempunyai banyak ruang. Pada masa hujan lebat yang turun pada waktu yang singkat. · Jenis lapisan tanah. · Urbanisasi. Ia mungkin terbentuk apabila air larian melebihi kadar resapan tanah. Kadar turapan yang tinggi di bandar seperti permukaan yang di simen atau tar merendahkan kadar infiltrasi. Kawasan yang padat dengan litupan bumi kadar infiltrasinya tinggi kerana proses intersepsi tumbuhan banyak. · Intensiti hujan. Pada masa hujan renyai. · Iklim. Apakah yang dimaksudkan dengan sejat peluhan ? [5 markah] Istilah sejat peluhan bermaksud satu proses kehilangan air ke atmosfera melalui proses transpirasi dari litupan bumi dan proses sejatan dari permukaan tanih. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi aliran air permukaan bumi. Kadar turapan yang rendah meningkatkan kadar infiltrasi. kadar penyusupan rendah kerana butiran tanah yang rapat dan kecil menakung air. 12. Pada musim kemarau. jumlah penerimaan hujan yang rendah mengurangkan kadar infiltrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran air permukaan bumi adalah .

Apabila sampai ke tahap garis tepu. 15. Di kawasan tanah yang lembap. 4) Kandungan air di dalam tanah. [5 markah] Proses pemeluwapan terbentuk apabila wap air yang terhasil dari proses sejatan berada dalam udara. Jadi kawasan hutan tropika mempunyai aliran air permukaan yang rendh berbanding kawasan lapang. maka aliran air permukaan adalah kurang kerana sebahagian air sudah diresap sebagai aliran air bawah tanah. 5) Kandungan tanih. 3) Ciri-ciri batuan. Huraikan secara ringkas tentang proses pemeluwapan. kadar repan lebih rendah berbanding kawasan yang kontang. Manakala tanah yang mempunyai kadar ketelapan yang rendah akan mewujudkan aliran air yang banyak. Kawasan yang banyak tumbuh-tumbuhan akan mempunyai kadar resapan yang lebih tinggi kerana akar tumbuhan akan menajdikan tanah lebih poros. Jika hujan telah berlaku beberapa hari tanih telah tertepu dengan air. aliran air akan menjadi lebih tinggi. Proses pintasan litupan bumi terhadap titisan air hujan yang turun ke bumi melalui proses kerpasan. Jika hujan di kawasan tanah yang lembap maka larian air permukaan adalah banyak. wap air akan tertarik oleh nukleus higroskopik lalu membentuk titik-titik air. tanih berbutir halus seperti tanih liat akan mempunyai larian air permukaan tinggi kerana air hujan tidak mudah meresap ke dalamnya.seperti berikut : 1) Keporosan dan ketelapan batuan. Tanih yang mengandungi banyak butir-butir kasar mempunyai kadar resapan yang tinggi. Sekiranya kadar keporosan batuan/tanih adalah tinggi. Kawasan yang mempunyai batuan yang banyak rekahan akan mempunyai kadar resapan yang tinggi berbanding dengan kawasan berbatuan licin atau kurang rekahan. 2) Faktor tumbuh-tumbuhan. Dalam proses ini. Semakin jarang litupan bumi jumlah larian air permukaan bertambah dan sebaliknya. 16. Maka aliran air permukaan adalah rendah bagi kawasan yang mempunyai banyak rekahan. [8 markah] Peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi ialah : · Proses intersepsi. Litupan bumi yang tebal dapat memperlahankan air hujan yang turun. larian air permukaan menjadi kurang. Huraikan peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi. Perkembangan udara secara adiabatik menyebabkan berlakunya perolakan udara ke peringkat yang lebih tinggi. Litupan bumi yang padat menggalakkan proses infiltrasi dan sebaliknya. Kadar larian air permukaan bumi turut dipengaruhi oleh ketebalan bumi. Sebaliknya. Kadar infiltrasi dipengaruhi oleh ketebalan litupan bumi. Titik-titik air akan membentuk awan. · Proses larian air permukaan. haba pendam dibebaskan. · Proses infiltrasi. .

Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . kadar proses transpirasi tinggi berbanding hari yang sejuk.Proses larian air permukaan bertambah · Penanaman Semula . Pada hari panas. Pembuangan bahan kimia bertoksik seperti logam berat. Ternakan ayam-itik dan khinzir mengeluarkan najis.· Proses transpirasi.Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . [10 markah] Aktiviti-aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi proses-proses hidrologi ialah : · Pembalakan . tasik .Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan . [10 markah] Pelbagai jenis kegiatan manusia boleh mencemarkan sumber air seperti sungai. · Pertanian. Huraikan bagaimana aktiviti manusia boleh mempengaruhi proses-proses hidrologi. · Perlombongan. Hidupan akuatik terjejas. Ia menggalakkan pembiakan bakteria berbahaya. Litupan bumi mempengaruhi kelembapan udara dengan pembebasan air dari stoma daun.Proses larian air permukaan bertambah · Pertanian Pindah . Penggunaan racun serangga. · Perniagaan. · Penternakan.Proses larian air permukaan bertambah · Urbanisasi .Proses infiltrasi dan transpirasi berkurangan .Proses sejatan dan kerpasan bertambah 18. Pembuangan sampah sarap dan sisa-sisa makanan dari penjaja makanan atau restoran. [13 markah] Aktiviti manusia yang boleh mengganggu kitaran hidrologi : . kolam dan air bawah tanah seperti berikut : · Industri perkilangan. 19. Jelaskan bagaimana manusia boleh mengganggu kitaran hidrologi. Melombong tanah dan galian memendapkan banyak sedimen dalam dasar sungai dan tasik. laut. makhluk perosak dan baja kimia mencemarkan. Bincangkan bagaimana kegiatan ekonomi manusia boleh menyebabkan pencemaran sumber air. 17.Takungan air menghasilkan kejadian tasik .Proses larian air permukaan bertambah · Pembinaan Empangan .

[8 markah] Rangka Jawapan Gangguan terhadap kitar air ialah : · Kemarau .kemungkinan tanah runtuh 21. rekreasi. Sementara ketidakseimbangan air negatif atau berkurangan akan mewujudkan kemarau.Sumber air bawah tanah akan terjejas . Kejadian banjir di sesuatu kawasan pertanian sudah tentu akan menjejaskan aktiviti pertanian atau penternakan.Kebakaran ladang · Banjir . Jelaskan bagaimana gangguan terhadap kitaran air boleh mempengaruhi aktiviti pertanian dalam jangka masa panjang. jumlah air yang disimpan dalam tanih dan air larian permukaan. Ketidakseimbangan air positif air berlebihan akan mewujudkan banjir. pengangkutan dan perniagaan. · Aktiviti pembakaran secara besar-besaran menyebabkan suhu sekitaran meningkat dan kejadian hujan berkurangan. Kesan banjir kepada aktiviti manusia termasuklah sektor industri. [8 markah] Bila jumlah air (kerpasan) yang diterima oleh bumi dan atmosfera tidak sama banyak dengan jumlah air yang mengalami sejat peluhan. Maka wujud ketidakseimbangan air dalam kitar air.kawasan ikan dalam sangkar akan rosak . Ini kerana lantai hutan terdedah secara langsung kepada hujan. Banjir juga akan menjejaskan sektor perniagaan dan tempat rekreasi .kawasan pertanian ditenggelami air . · Penebusgunaan kawasan paya yang luas menyebabkan air larian lebih mudah terjadi. · Aktiviti pembandaran melalui pembinaan bangunan dan jalan raya menyebabkan air larian lebih mudah berlaku. Huraikan bagaimana gangguan terhadap kitaran air boleh mempengaruhi aktiviti manusia.· Aktiviti penebangan hutan menyebabkan air larian lebih mudah berlaku berbanding penyusupan air.Bekalan air ke kawasan pertanian akan terjejas . pertanian. · Pembinaan empangan menyebabkan lebih banyak air tersejat dan lebih mudah hujan terbentuk. • • Banjir juga akan memusnahkan atau mengganggu kelancaran sistem pengangkutan serta memutuskan hubungan dengan kawasan lain. 20.Pokok akan mati .sistem perhubungan terjejas .

· Keamatan hujan. Di dalam kitaran hidrologi. 23. 22. Ia mengikut daya graviti serta tarikan tenaga kapilari yang terdapat di antara kumin tanih. Di laut. Kadar infiltrasi mempengaruhi aras air bawah tanah.• • Sementara kesan air berkurangan atau kemarau juga memberi kesan kepada aktiviti manusia seperti kerugian kepada sektor pertanian dan akuakultur. [7 markah] Kitaran hidrologi berfungsi sebagai imbangan air : · Imbangan air. Kepadatan tumbuhan mempengaruhi proses intersepsi. Sesetengah sektor industri berkemungkinan terpaksa tutup operasi sekiranya tidak mendapat bekalan air bersih yang mencukupi. Kadar air larian permukaan mengurangkan proses infiltrasi. Proses intersepsi(pintasan) mempengaruhi proses infiltrasi. perubahan tambahan atau kehilangan bersih air dalam sistem serta air larian. Sektor rekreasi terutamanya pusat pelancongan akan kehilangan pelancong sekiranya bekalan air bersih terjejas. Apakah yang dimaksudkan dengan air tanah ? [5 markah] Air tanah merujuk kepada air hujan yang turun di mana sebahagiannya akan masuk ke dalam tanih sebagai air bawah tanah. iaitu satu rumus yang menyatakan bahawa hujan yang turun bersamaan dengan sejat peluhan. mungkin juga dalam keadaan-keadaan tertentu. Proses infiltrasi rendah menyebabkan aras air . Sebahagiannya akan mengalir sebagai air larian manakala sebahagiannya akan masuk ke tanah dan mengalir semula ke sungai. Namun begitu. Terangkan bagaimana kitaran hidrologi berfungsi sebagai imbangan air. edaran air tanih ialah semua air yang terdapat di permukaan bahawa tanah dalam zon pengudaraan. air akan hilang dalam jumlah yang sedikit akibat dari penggunaan tenaga oleh tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi aras air bawah tanah ? [10 markah] Rangka jawapan Faktor-faktor yang mempengaruhi aras air bawah tanah ialah : · Litupan bumi. · Air yang terkumpul semula di sungai akan mengalir masuk ke laut. Air yang turun dalam bentuk kerpasan akan jatuh ke bumi. • Kemarau akan menyebabkan kekurangan air untuk kegunaan harian. air akan tersejat. 24. Dalam konteks ini. Air tanih pada dasarnya tidak tetap. · Kitar hidrologi berfungsi sebagai imbangan air. iaitu zon di atas aras mata air. pusingan air yang jatuh ke bumi dan disejatkan kembali ke atmosfera adalah pada kadar yang sama kuantitinya. terpaksa menjalankan catuan air dan menyebabkan suhu persekitaran yang lebih kering serta kepanasan. Hujan lebat menggalakkan proses air larian permukaan.

Kadar air larian yang tinggi. Hal ini meningkatkan kadar air bawah tanah. kolam dan tasik akan meningkatkan air bawah tanah. • Faktor pertama yang memberi kesan kepada perubahan imbangan air ialah curahan hujan. Keadaan ini menggalakkan proses infiltrasi air. tidak menggalakkan pertambahan air bawah tanah. 4) Faktor tanah runtuh. penyusupan air ke dalam lapisan tanah banyak. sejatan. • • 2) Pencairan salji. maka sudah tentu memberi kesan kepada keseluruhan imbangan air. Rumusan imbangan air ialah P= ET + ST + R di mana P ialah kerpasan. Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan air ? [5 markah] Konsep imbangan air ialah imbangan jisim air yang diterima oleh permukaan bumi dengan kehilangan air dari permukaan bumi. Penggunaan air bawah tanah untuk pelbagai kegiatan manusia seperti pertanian. Kawasan tanah rendah dan bukit bukau mempunyai cerun yang tidak curam. perindustrian. Takungan air dalam empangan. Antaranya ialah : 1) Hujan lebat luar biasa. Oleh itu. [12 markah] Imbangan air dibentuk oleh beberapa pembolehubah hidrologi seperti kerpasan. 3) Eksploitasi manusia ke atas alam sekitar. Kejadian banjir disebabkanoleh beberapa faktor. Jelaskan empat faktor yang membawa kepada perubahan imbangan air. sejat peluhan. 5) Faktor empangan pecah. · Kegiatan manusia. domestik dan sebagainya mengurangkan aras air bawah tanah.tanah berkurangan. Kawasan tanah tinggi yang bercerun curam dan menggalakkan air larian permukaan. kadar sejatan tinggi mengurangkan aras air tanah. Terangkan sebab-sebab berlakunya banjir. ET ialah sejatan dan sejat peluhan(transpirasi). Pada musim tengkujuh. · Topografi. · Iklim. [10 markah] Banjir merupakan satu fenomena limpahan air ke kawasan rendah dari sungai akibat sungai tidak mampu menampung kuantiti air yang terlalu banyak untuk beberapa ketika dari beberapa jam hingga beberapa minggu. Hujan yang tidak lebat iaitu bentuk renyai menggalakkan proses infiltrasi. Pada musim kemarau. apabila sesuatu pembolehubah berubah dengan mendadak. 26. larian air dan simpanan air tanah. • 27. . Kadar infiltrasi yang tinggi menggalakkan pertambahan aras air bawah tanah. Kadar infiltrasi yang tinggi menggalakkan pertambahan aras air bawah tanah. Jawapan penuh Sila dapatkan dari guru anda 25. ST ialah air yang menyusup atau disimpan dalam lapisan tanah dan R ialah air larian permukaan.

· Hujan yang berkurangan akan menyebabkan sistem saliran akan mengalami isipadu yang sedikit. Jelaskan kesan-kesan fenomena kurangan air pada alam sekitar fizikal. [8 markah] Rangka Jawapan Empat langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kurangan air ialah : · Melakukan usaha membuat hujan tiruan · Mengenakan catuan bekalan air domestik dan industri · Menjalankan kempen berjimat cermat semasa menggunakan air · Kitar semula air Jawapan Penuh Sila hubungi guru anda 30. Jelaskan kesan kurangan air dalam kehidupan manusia. Kesannya berlaku peningkatan suhu mikro. Keadaan ini akhirnya menyebabkan fenomena kemarau. 31. • 28. Kelembapan udara turut menjadi rendah. Apakah yang dimaksudkan dengan kurangan air ? [5 markah] Kurangan air bermaksud kadar kerpasan yang kurang berbanding dengan proses sejatan dan apabila berlaku dalam jangka masa yang panjang akan menyebabkan fenomena kurangan air yang melampau sehingga dikenali sebagai kemarau. [10 markah] Dampak terhadap alam sekitar fizikal akibat fenomena kurangan air ialah : · Maksud kurangan air atau air negatif ialah jumlah sejatan kurang daripada jumlah kerpasan. [10 markah] Rangka Jawapan Kesan masalah kurangan air kepada manusia ialah : . Butiran tanih dapat dilayangkan. Huraikan empat langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah kurangan air. 29. ia turut menyebabkan kepupusan spesies. Faktor keempat yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah aspek topografi. · Udara yang kering dan suhu yang tinggi menggalakkan berlakunya kebakaran hutan (yang merupakan litupan bumi). Selain itu. pencemaran udara dan kadang-kadang berlaku fenomena jerebu. Kemarau menyebabkan permukaan bumi kering kontang dan menggalakkan proses hakisan oleh angin. Penurunan hujan sekali sekala pula dapat menggalakkan hakisan jenis percikan dan helaian serta pergerakan jisim.• Faktor kedua yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah proses sejatan dan sejat peluhan . · Fenomena kemarau juga akan mengancam kehidupan flora dan fauna daratan serta akuatik. Faktor ketiga yang membawa kepada perubahan imbangan air ialah tumbuh-tumbuhan.

Penyakit mudah merebak dan kematian ternakan mudah berlaku akibat kekurangan bekalan air. khinzir.curahan hujan luar biasa . motel. Berlaku fenomena kemarau. Takrifkan apa yang dimaksudkan sebagai kejadian banjir ? [5 markah] Banjir merupakan sumbangan hujan luar biasa yang tidak mampu ditampung oleh sesebuah lembangan sungai dan menyebabkannya melimpah keluar tebing atau dataran banjir. Kekurangan air mengganggu kerja-kerja pertanian seperti membajak. Jawapan penuh Sila hubungi guru anda.ladang penternakan memerlukan air untuk lembu tenusu.kerosakan kepada pintu air atau rumah pam menyebabkan kawasan rendah dinaiki air dengan lebih cepat 34.Kawasan tanah rendah atau dataran banjir · Faktor manusia . .gangguan terhadap struktur sungai seperti membina gegelung dan jambatan yang menyekat laluan sungai . Aktiviti pusat-pusat penginapan seperti hotel. · Pelancongan. menanam. Bincangkan faktor yang mempengaruhi kejadian banjir. Kehidupan harian seperti memasak. Dalam erti kata lain. · Penternakan.hasil terbantut lalu pendpatan dan kehidupan petani terjejas. membasuh. Begitu juga dalam industri minuman. [10 markah] Faktor yang mempengaruhi kejadian banjir : · Faktor fizikal . Contohnya kerja-kerja pembersihan terjejas. ayam. Kejadian banjir berlaku apabila air sungai melampaui tebingnya berpunca daripada kenaikan aras air sungai utama dan anak sungai yang melimpahi daratan yang biasanya tidak ditenggelami air. 33. Kegiatan jenis industri yang memerlukan air sebagai bahan mentah. · Domestik. · Pertanian. Bincangkan enam kesan lebihan air terhadap aktiviti manusia di kawasan .gangguan semula jadi di laluan sungai. rumah rehat terjejas. meracun dan tumbesaran tanaman. banjir adalah berkait rapat dengan luahan sungai yang ekstrem. · Industri.· Kurangan air bermaksud kadar sejatan melebihi kadar kerpasan. 32. Air perlu untuk disediakan di kolam renang dan kegiatan rekreasi. menyiram terganggu. itik dan akuakultur. makanan dan industri besi keluli. misalnya kayu balak.pemecahan empangan .

lebihan air boleh menjejaskan aktiviti pertanian seperti bersawah padi.program kesedaran mengenai cintai sungai . Dapatkan jawapan penuh dari guru anda • 35. Pada akhir tahun 2003. Selain itu.mempraktikkan garis panduan dan peraturan . secara umumnya lebihan air turut menjejaskan pengangkutan di sesuatu kawasan.kesedaran dan kerjasama orang ramai 36. [10 markah] Langkah-langkah yang boleh mengurangkan kejadian banjir : 1) Benteng dibina sepanjang sungai yang mengalir melalui kawasan yang rendah.menanam lebih banyak pokok · Kaedah Bukan Struktur . Di samping itu.membina kolam tebatan banjir . Pertamanya.kawalan dan penguatkuasaan undang-undang . Sehubungan dengan itu. Jelaskan bagaimana manusia boleh mengurangkan kekerapan dan kekuatan banjir. lebihan air turut memberi kesan ketara terhadap aktiviti perikanan.membina empangan . .mendalam dan meluruskan sungai . Ini dapat mengawal air dari melimpahi tebing dan menyebabkan banjir. [10 markah] Rangka Jawapan Manusia boleh mengurangkan kekerapan dan kekuatan banjir melalui : · Kaedah Struktur . Lebihan air turut mempengaruhi dan menjejaskan aktiviti pembalakan.membina pintu air .tropika lembap. Terangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kejadian banjir. industri pelancongan turut terjejas apabila banyak jalan perhubungan . kawasan lembah Sungai Muda mengalami banjir akibat hujan yang berpanjangan menyebabkan alur Sungai Muda dan cawangannya tidak dapat menampung discajnya lalu melimpah keluar ke kawasan rendah menyebabkan banjir berlaku. Dalam keadaan hujan yang lebat sehingga menyebabkan berlaku lebihan air turut menjejaskan aktiviti perniagaan penduduk. • • • • • • Kejadian banjir lebih banyak membawa kesan negatif terhadap aktiviti manusia. [12 markah] STPM 2006 Apabila berlaku keadaan lebihan air di kawasan tropika lembap lazimnya akan berlaku kejadian banjir.

Keadaan ini berlaku kerana keadaan bandar dipenuhi dengan kawasan bersimen dan bertar. Maka pihak berkuasa tempatan dan penduduk dapat bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan banjir. Tumbuh-tumbuhan boleh bertindak sebagai penyerap atau penapis kepada hujan yang turun. kekurangan tumbuh-tumbuhan di kawasan bandar boleh juga menjadi faktor kepada kejadian banjir kilat. Stesen kaji cuaca perlu diwujudkan di kawasan yang selalu dilanda banjir. 37. 3) Membina empangan. Oleh itu.2) Mendalam dan meluruskan sungai. peratusan permukaan yang tak telap air yang tinggi ini menyebabkan kadar infiltrasi air adalah amat rendah di kawasan bandar sehingga menjadikan kadar larian air permukaan yang tinggi apabila berlakunya hujan lebat. Jelaskan sebab banjir kilat kerap berlaku di kawasan bandar ? [10 markah] STPM2005 Banjir kilat kerap berlaku di kawasan bandar kerana kadar air larian permukaan yang tinggi. Pembangunan yang pesat di kawasan bandar menyebabkan proses hakisan yang tinggi dan tanah-tanah akan dilarikan ke dalam sungai sehingga mencetekkan sungai. Tetapi apabila sesuatu kawasan seperti di bandar kurang atau tiada pokok-pokok. Ini kerana stesen boleh meramal kejadian hujan berlebihan pada sesuatu tempoh bagi sesuatu kawasan. 5) Amaran banjir. Apakah yang dimaksudkan dengan banjir kilat ? [5 markah]STPM2005 Banjir kilat boleh ditakrifkan sebagai peningkatan aras air permukaan yang cepat terutamanya di kawasan Bandar yang disebabkan oleh curahan hujan lebat dalam tempoh masa agak singkat dan air akan surut dalam tempoh yang cepat. rizab sungai ini adalah perlu memandangkan pembangunan yang pesat dan pertambahan air larian pada masa depan dapat disalurkan dengan cepat dan cekap. Dengan adanya rizab sungai yang luas. Dengan cara ini air g dapat mengalir dengan lebih banyak air dapat disalurkan keluar ke laut dengan cepat dan seterusnya mengurangkan banjir berlaku. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila keamatan hujan adalah tinggi dalam tempoh atau jangka masa yang singkat sahaja. Ia bukan hanya dapat menyimpan air untuk kegunaan domestik dan pertanian malah ia juga berfungsi untuk mengawal banjir. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila kapasiti sungai yang terdapat di kawasan bandar amat rendah kerana berlakunya kesan pemendapan tanih. . 4) Mengurangkan pembangunan di kawasan rendah dan mengenakan had rizab sungai (30m). 38. memudahkan kerja pengendalian sungai seperti melurusdan mendalamkan sungai dapat dijalankan dengan mudah. maka hujan yang turun akan terus menjadi air larian permukaan yang banyak. Selain itu. 6) Melalui pendidiksn supaya masyarakat dan rakyat mencintai sungai dan lebih bertanggungjawab menjaga sungai supaya fungsi sungai sentiasa dalam keadaan cekap.

Ramai manusia yang tidak dapat keluar. kerosakan kenderaan dan kemalangan.Sistem perparitan yang terdapat di kawasan bandar juga kurang sempurna dan tidak mencukupi. Apabila semua keadaan ini terjadi maka akan berlakulah kesesakan lalu lintas dan ini boleh mengganggu aktiviti manusia seharian. Oleh itu. [10 markah]STPM 2005 Banjir kilat boleh menyebabkan sistem pengangkutan tergendala. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila terdapat banyak sampah sarap yang berkumpul di dalam longkang atau saliran. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya kejadian banjir kilat. bahan rosak dan kadang kala mesin turut musnah atau rosak. kurang berlaku aktiviti jual beli dan hal ini menjejaskan pendapatan peniaga. Ia berlaku kesan daripada kuantiti sisa domestik yang terlalu banyak kerana kepadatan penduduk dan tindakan manusia yang membuang sampah di merata-rata kawasan di dalam bandar. Kadang kala sistem perparitan yang ada amat cetek. malahan banyak kedai terpaksa ditutup. Aktiviti perniagaan juga mengalami kesan yang buruk apabila berlaku banjir kilat.`Jelaskan kesan banjir kilat terhadap aktiviti manusia. Untuk memperolehi lebih banyak soalan dan jawapan penuh hubungi : 0179675190 Posted by smkrantaupanjang at 8:45 PM 0 comments Links to this post Labels: Hidrologi Newer PostsOlder PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) . 39. tidak banyak dan tidak dibersihkan atau dijaga dengan sempurna. Kejadian banjir kilat juga boleh menyebabkan aktiviti industri mengalami kesan buruk kerana pengeluaran akan terganggu.