evolving dan berterusan. sumber manusia dan teknologi 2 . modal.aliran bebas faktor-faktor pengeluaran.internationalisation pengeluaran dan pengedaran .menuju ke arah satu pasaran seragam. .pasaran tanpa batasan . ‡ Manifestasi globalisasi: .GLOBALISASI Definisi ‡ Globalisasi merupakan satu proses: .

Menimbulkan kuasa monopoli/oligopoli 3 ‡ ‡ . industri pengeluaran ubat-ubatan. kewangan.Kesan-kesan Negatif globalisasi ‡ Keupayaan untuk bersaing dari negara-negara yang sedang membangun: ² tahap teknologi ² kos yang kompetitif dari pengeluar di kalangan negara-negara maju (economies of scale) Globalisasi telah mendorong mergers and acquisition oleh MNCs: ² bidang automotif.

globalisasi memberikan implikasi negatif: - telah spekulasi matawang krisis ekonomi dan kewangan industri belum matang produk-produk baru yang tidak difahami oleh negaranegara membangun.‡ Dalam sektor kewangan. 4 .

disebabkan oleh dasar ekonomi terbuka Malaysia. adalah ekoran dari 5 . ‡ Nilai perdagangan dunia semasa telah bertambah 16 kaliganda berbanding dengan tahun 1950. ‡ Malaysia telah memperolehi keuntungan dari proses liberalisasi perdagangan dunia: ² Pertumbuhan ekonomi Malaysia pertumbuhan eksport negara.IMPAK/KESAN LIBERALISASI DAN GLOBALISASI KEPADA MALAYSIA Liberalisasi Perdagangan ‡ Pengalaman Malaysia adalah positif.