Rancangan Pelajaran Harian

Mata Pelajaran Tahun Masa Tema Tajuk Standard Kandungan : Bahasa Malaysia : Satu Maju (30 orang murid) : 0720 – 0820 (60 minit) : Diri Saya : Kenali Saya : 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Standard Pembelajaran :

3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. Objektif : Pada akhir pelajaran ini murid dapat: 1. Menulis huruf besar dan kecil dengan betul dan kemas. 2. Membina ayat tunggal yang mudah.

SDK BBM Pengetahuan Sedia Ada

: 1.1.1, 1.1.2, 2.1.2,.2.1.3,, 3.1.2, 4.1.2 : Gambar/Pensel warna : Murid sudah mengenali diri sendiri dari aspek makanan kegemaran,umur,rancangan kegemaran.

Nilai Murni

: Sayang kepada diri sendiri,keluarga,bangsa dan negara.

Langkah /Masa Set Induksi

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran 1. Murid ditunjukkan gambar keluarga dan individu. Contoh Soalan: 1. Ini gambar apa? 2. Siapa di dalam gambar ini? 3. Boleh kamu sebut orang dalam gambar ini.

Fasa/SDK/Catatan Fasa Persediaan 1.1.2 Menumpukan pemerhatian kepada objek perkataan,ayat atau teks secara menyeluruh.

Langkah 1
1. Murid bercerita secara lisan

tentang diri sendiri. Contoh Petikan: Nama saya Zeti Akhtar binti Mohd Oden. Saya bercita-cita menjadi juru terbang. Umur saya tujuh tahun. Langka 2
1. Murid menulis ayat tunggal dalam

Fasa Imaginasi 2.1 Penjanaan Idea 2.1.2 Menghasilkan idea secara berterusan. 2.1.3 Menghasilkan idea yang bermakna.

buku tulis garis tiga ( dengan bimbingan guru ) Contoh: Saya suka menonton rancangan National Geographic. Saya suka melancong ke Sabah. Langkah 3
1. Murid menulis dan membaca ayat

Fasa Perkembangan 1.1 Penambahbaikan 3.1.2 Mengubah suai idea

tentang diri sendiri di hadapan kelas. Penutup 1. Guru dan murid bersoal jawab membuat rumusan.

Fasa Tindakan 4.1 Pelaksanaan 4.1.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami.

Contoh: Menitikberatkan bentuk tulisan dan penggunaan huruf besar dan huruf kecil dalam penulisan.