BAB 5: TAMADUN CINA

Pengenalan
Pusat pertumbuhan tamadun utara adalah terletak di perairan sungai Kuning (Huang He) Pusat pertumbuhan tamadun selatan adalah terletak di perairan Chang Jiang Pengajian utara dan Pengajian Selatan 

Yellow river

Chang Jiang

Konsep dan Takrif
Tamadun lebih mirip kepada persoalan luaran seperti aspek material. Budaya pula lebih mirip kepada persoalan dalaman seperti aspek spiritual. 

4 aspek yang mempengaruhi budaya Cina ialah :
a) Persekitaran Geografi 
Faktor geografi sebagai pembentukan bangsa dan budaya

b) Kerangka Masyarakat 
  Jia Zu (bangsa) dan Jia Ting (keluarga) Sistem Zong Fa (Da Zong dan Xiao Zong) Prinsip Wu Lun (5 perhubungan) Pengajian Konfusianisme (prinsip Zhong dengan Shu)

c) Ekonomi Pertanian 
Sistem Pertanian Pembahagian 4 peringkat susun lapis masyarakat

d) Warisan Sejarah 
Sejarah budaya dan tamadun Tanggungjawab sejarah Pembinaan etika perhubungan manusia

Konsep warisan dalam Falsafah Cina
Konsep Ren Konsep Li Konsep Zhong Yong Konsep Zong Konsep Shu Konsep Yi 

Konsep Ren
Takrif : Ren membawa maksud kemanusiaan, kasih sayang. Ren sebagai kesedaran akhlak, kod nama untuk seluruh akhlak Pengajian Ren sebagai pemikiran falsafah,etika dan politik. 

Konsep Li
Takrif : Li membawa pengertian tatasusila; sistem masyarakat; peraturan pelakuan perhubungan di antara manusia dengan manusia; untuk membezakan order susun lapis masyarakat; sebagai kerangka pentadbiran negara; lambang adat istiadat corak kehidupan status yang berbeza 

Konsep Zhong Yong
Takrif :
Pelakuan yang paling tinggi tidak melebihi atau mengurangi dari segi akhlak jalan pertengahan untuk mengimbangkan dan mengharmonikan segala perkara sebagai asas konsep jati diri menekankan kepercayaan akhlak, hasrat akhlak dan harapan akhlak tentang keikhlasan dan kejujuran diri prinsip membangun diri, prinsip perhubungan sosial, prinsip menjadi manusia. Ia merupakan satu kesedaran dan keinsafan dalam pembentukan akhlak 

Konsep Zong
Takrif :
Taat dan setia dan tidak berbelah bahagi Apa yang kita ingin dirikan untuk diri kita, kita dirikan juga untuk orang lain Melakukan sesuatu kerja sedaya upaya dengan memenuhi tanggungjawab diri sendiri 

Konsep Shu
Takrif : Kemaafan; apa yang kita tidak ingin orang lain lakukan terhadap diri kita, kita jangan lakukan terhadap orang lain 

Konsep Yi
Takrif : Kewajaran; keadilan; perkara yang sepatut kita lakukan

Wilayah, Bangsa dan Bahasa
Wilayah : Perairan sungai Kuning (Yellow river) merupakan pusat pertumbuhan peradaban Kuno di utara. Perairan Chang Jiang merupakan pusat pertumbuhan peradaban Kuno di selatan

Bangsa : 


Konsep nama Cina Zhong Guo (Tiongkok) - Ia membawa pengertian µNegara Tengah¶ Konsep Zhong Hua (Tionghua) - Ia adalah gabungan dari istilah Zhong guo dengan Hua Xia. - Ia lebih ditujukan kepada konsep wilayah. - Ia juga menerangkan tanah jajahan pemerintahan dinasti Cina. - Ia merujuk kepada Bangsa Han dan mempunyai pengertian Konsep Budaya iaitu budaya Zhong Yen

Pada Dinasti Ming, istilah ini mempunyai pengertian politik iaitu dengan slogan kata menghalau bangsa asing memulihkan bangsa Zhong Hua Pada zaman Republik ia lebih jelas lagi menunjukkan slogan kata menghalau bangsa Barbarian memulihkan bangsa Tionghua 

Konsep bangsa (Min Zu) Ia lebih dirujukkan kepada penjenisan bangsa Cina, bangsa HuaXia, Han dan Tang.

Konsep bangsa Tionghua Ia dirujukkan kepada bahasa Han dan budaya yang dicipta oleh bangsa Han 


Budaya Cina mempunyai ciri-ciri sifat kesatuan, kepelbagaian dan perkembangan wilayah

Konsep negara Ia dirujukkan kepada konsep mengkeluargakan seluruh negara. Istilah negara adalah gabungan Guo (negara) dengan Jia (keluarga). 

Konsep Tian Xia Ia membawa pengertian di bawah langit, kerajaan dan seluruh alam. Ia menempatkan Guo di bawah Tian Xia dan menganggap Guo sebagai kuasa politik dan Tian Xia sebagai budaya 

Bahasa : Terbahagi kepada bahasa lisan dan bahasa tulis. 

Bahasa Lisan :
Bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan Bahasa daerah sebagai bahasa pertuturan dialek Empat nada 

Bahasa Tulis :
Kaedah pembentukkan bahasa cina berlandaskan pada Liu Shu. Liu Shu terdiri daripada : 

Xiang Xing (bentuk imej) - Je Zhi Shi (petunjuk abstrak) - Shang Xing Sheng (gabungan bentuk dan bunyi) - He Hui Yi (gabungan erti perkataan sedia ada) - Xiu Zhuan Zhu (pinjaman pada perkataan sedia ada) ± Kao dan Lao Jia Je (kata pinjaman) ± Chang dan Lin   

Sistem Kekeluargaan dan Masyarakat 
  

Kuasa bapa/suami sebagai pusat dalam sistem kekeluargaan. Nilai sistem Sangkang dan Wu Chang Kuasa Raja sebagai pusat dalam sistem masyarakat. Nilai mulia dan hina dalam susun lapis masyarakat. Nilai keadilan dan kepentingan dalam masyarakat

Pelbagai Agama dalam Tamadun Cina 

Agama Buddha dan Falsafahnya
Buddha terbahagi kepada Da Chen dan Xiao Chen Mengosongkan diri dari segala hasrat nafsu Sifat Asal dan Sifat Benar dalam kesedaran Pembebasan dari penderitaan 

Agama Dao dan Falsafahnya 

Mengemukakan konsep Zhen Ren (orang tulen), Zhi Ren (orang sempurna), Shen Ren (manusia nabi) dan Sheng Ren (manusia dewa) 

Agama Islam dan Falsafahnya 
  

 

Konsep Zhen Yi (kebenaran Yang Maha Esa) / Syahadah Mengkaji benda untuk mencapai ilmu Pandangan Takdir (persoalan sifat manusia baik dan buruk) Sifat baik buruk mempunyai hubungan dengan keimanan seseorang Pandangan kebaikan di dunia dan di akhirat Taat kepada Tuhan dan Raja Berbakti (Xiao - taat) kepada kedua ibu bapa Konsep Zhen (Kebenaran), Yi (Satu), Dao (Prinsip)

Pandangan Semesta dan Nilai-nilai
Teori Nilai Akhlak Konfusianisme ± Ren Yi Teori Nilai Kepentingan Moisme ± saling mencintai dan menukar kepentingan Teori Nilai Natural Daoisme ± naturalisme dan Wuwei Teori Nilai Aliran Legalis ± sistem nilai kuasa 

Teori Nilai Akhlak Konfusianisme
Ren adalah kasih sayang ± Konfusius Ren adalah manusia ± Meng Zi Ren Yi adalah sifat asas manusia Ren merupakan hati manusia, Yi merupakan jalan manusia ± Meng Zi 

Teori Nilai Kepentingan Moisme
Yi adalah kepentingan Saling menukar kasih sayang dan saling menukar kepentingan 

Teori Nilai Natural Daoisme
Naturalisme dan Konsep Wu Wei merupakan prinsip nilai yang paling tinggi Konsep natural ialah tanpa keperluan peribadi, tanpa kelakuan yang gila, tidak memaksa dalam sesuatu hal mengikut fitrah alam Konsep natural merupakan cara dan jalan untuk mencapai kebebasan rohaniah 

Teori Nilai Aliran Legalis
Kuasa raja merupakan yang paling penting dalam penentuan dan pengawalan perundangan Kuasa ialah alat dan modal untuk mentadbir seluruh alam Sistem perundangan terletak kepada keadilan, sama rata, jelas Kurniaan dan hukuman merupakan kaedah dalam pemilihan dan perlantikan 

Sains dan Teknologi 

Konsep Yin Yang

Teori Yin Yang merupakan percanggahan pertentangan dari dua aspek positif dan negatif sesuatu benda. Ia juga saling bergantung di antara satu sama lain dan ia juga saling melenyap dan menghidup antara satu sama lain 

Konsep Wu Xing
Wu Xing terdiri daripada lima elemen iaitu logam, kayu, air, api dan tanah. Konsep ini saling mengawal dan saling mengatasi antara satu sama lain seperti api dengan air

Bidang Astronomi 


Pada tahun 1267, seorang ahli astronomi bangsa Hui, Jamaluddin mendirikan sebuah pentas astronomi Dia mempelajari dan mencipta alat astronomi seperti:
i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Dhatu al halaqi Dhatu Su Shu Batai Rukhmani-i-Muwjja Rukhama-i-Mustaiya Kura-i-sama Kura-i-ard Asrolabe 

Alat-alat ini digunakan untuk memerhatikan langit di waktu siang dan malam serta memastikan waktu musim Jamaluddin telah mengarang ³Hui Hui Li´

Rekaan peralatan Astronomi

Rekaan peralatan Astronomi

Bidang Matematik 


Tamadun Cina lama telah menciptakan kaedah pengiraan dalam sistem rumah puluh. Kaedah penciptaan matematik (Jiu Zhang Suan Shu) merupakan sebuah buku matematik yang membincangkan persoalan kehidupan biasa seperti kaedah angka campur dan angka tolak untuk bilangan positif dan negatif.

Bidang Perubatan 

Punca pemikiran perubatan bangsa Hui
Radzi (864-932) Mewarisi teori Falsafah Alam Tabii Yunani dan teori Falsafah Agama Islam 

Menganjurkan teori Zhen Yi (The true One) untuk menerangkan pembentukan makhluk sejagat Dunia besar dan dunia kecil serta juga makhluk merupakan hasil pengaliran cahaya Zhen Yi (The True One)

Hui Hui Yao Fang
³ Hui medicine is a mixture of Han medicine and Arab-Islam medicine. It was in the time of great prosperity in the Jin and Yuan period when there was a medical book, Hui Hui Yao Fang which included both Han-style medicines such as bolus, ointment, powder, liquid and Arabic medicines like aromatic compound, collunarium, alcoholic drink mixed with fruit juice, and syrup, etc. ´

Sumbangan Hui Hui Yao Fang (Preskripsi Hui Hui) terhadap teori perubatan Bangsa Hui (Cina Muslim) 

Sumbangannya seperti berikut : i. Memperkayakan ilmu herba perubatan tradisi Cina dengan penulisan dan pembawaan masuk kitab perubatan ii. Menyebarkan pengetahuan terhadap geografi, asal usul, herba-herba yang diperkenalkan iii. Pembawaan masuk bahan perubatan dan preskripsi Arab iv. Pelaksanaan perawatan oleh doktor Cina Muslim v. Hubungan perubatan Islam dan perubatan tradisi Cina 

Empat penciptaan Agung :
Teknik membuat kertas Percetakan Bahan Letupan Kompas 

Interaksi Tamadun Cina dengan Barat 

Terbahagi kepada 3 aliran :
Menerima pengaruh budaya barat secara menyeluruh Aliran pemulihan kuno Pemikiran Marxisme dan aliran gabungan budaya lama dan baru 

Interaksi budaya cina dengan Korea.
Imigrasi Pengaruh Konfusianisme Sistem Agama Buddha Bahasa Cina Seni tembikar, seni lukis, seni arca 

Interaksi budaya cina dengan Jepun.
Membawa masuk teknologi pertanian, pemeliharaan ulat sutera dan pembuatan perkakas besi dan gangsa. Mempelajari pelbagai aspek budaya Cina bahasa,sejarah, agama, falsafah, kesenian dan sistem politik Sistem tulisan cina Perkembangan Konfusianisme di Jepun Pengaruh kesenian dan kebudayaan cina 

Interaksi budaya cina dengan Vietnam.
Kebudayaan cina Sistem bahasa Pemikiran dan adat resam dan sistem nilai Pemikiran Konfucianisme merupakan bahan peperiksaan awam 

Interaksi budaya cina dengan India 


Kemasukan agama Buddha dan fonetik bahasa cina Penulisan naratif. Bianwen. 

Interaksi budaya cina dengan dunia Islam. 
 

 

Empat ulama utama, Wang Daiyu, Ma Zhu, Liu Zhi dan Ma Dexin. Terjemahan kitab al-Quran dan hadis ke dalam bahasa cina Pertembungan nilai Konfucianisme (Wudie) dengan Islam (Wugong) Pertumbuhan pendidikan madrasah Terjemahan kitab perubatan Ibn Sinna dan karya Li Xun iaitu Haiyao bencao (Material Medina Seberang Laut) Mencipta tujuh jenis peralatan astronomi dan kalendar Hui Hui.

Kesimpulan
Kita perlu memberi perhatian tentang :
a) b) c) d) e) f)

pengimbangan nilai tradisi pelbagai peradaban pembinaan negara bangsa Memikir semula cabaran dan harapan terhadap sejarah perkembangan manusia Kemerosotan bahan sumber, kebanjiran kependudukan dan bahaya ekologi Menilai warisan tradisi dan pembangunan semula masyarakat bertamadun Pengajaran dan iktibar dari pelbagai tamadun dalam membina kemanusian dan peradaban

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.