BBM3402-SISTEM TULISAN JAWI

Sistem Ejaan Jawi Moden Berdasarkan Akhbar Fikrah

1.0 Pengenalan Tulisan Jawi hanya terdapat dalam masyarakat Melayu sahaja. Walaupun huruf ini berasal daripada bahasa Arap namun tulisan Jawi ini telah lama diubahsuaikan hingga sekarang dan ia boleh disebut unsur Melayu. Pada zaman dahulu tulisan Parsi dan Urdu pun cuba diubahsuai daripada tulisan Arap hal sama berlaku pada tulisan Jawi yang juga dikemaskinikan kerana dikhuatiri tulisan Jawi ini dimusnahkan maka mutiara diri dunia Melayu ini akan hilang dengan kata lain ciptaan yang cemerlang itu akan hilang dari dunia ini. Tulisan Jawi merupakan warisan kesenian Melayu. Tulisan ini telah berkembang sejak zaman Kerajaan Islam Pasai kemudian disebarkan ke Kerajaan Melaka, Kerajaan Johor dan juga Aceh pada abad ke-17. Bukti kewujudan tulisan ini di Malaysia adalah dengan terjumpanya Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702H atau 1303M manakala tulisan Rumi yang paling awal ditemui adalah pada akhir kurun ke-19. Ini menunjukkan tulisan Jawi telah sampai ke negara ini lebih awal berbanding tulisan Rumi Tulisan Jawi merupakan tulisan rasmi bagi Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu semasa penguasaan British. Kini tulisan ini digunakan dalam urusan agama Islam dan adat istiadat Melayu yang kebanyakkannya di Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, dan Terengganu

1

Walaupun sistem tulisan ini daripada tulisan arab. Di Malaysia tulisan jawi lebih di titikberatkan kerana agama Islam adalah agama rasmi negara kita. namun mempunyai asas.BBM3402-SISTEM TULISAN JAWI Membaca tanpa dasar tulisan jawi samalah seperti si buta berjalan tanpa tongkat. Portugis dan sebagainya. Begitu juga dengan perkataan yang berasal dari kata pinjaman yang lain seperti Bahasa Hindu. Ejaan Jawi moden masih lagi mengekalkan ejaan asal sekiranya perkataan itu diambil daripada bahasa arab seperti perkataan Solat ‫(. Orang yang mahir dalam tulisan jawi buleh mendekati bahasa arab dengan lebih mudah. Dengan mempelajari huruf dan hukum-hukum dasar tulisan jswi kita dapat mengetahui sebutan dengan lebih mudah lagi. Ciri Tulisan Jawi Empat ciri Utama tulisan Jawi ialah: a) bertindan secara memugak b) ligatur 2 . Ejaan Jawi moden pada hari ini merupakan kesan daripada kajian demi kajian yang dijalankan untuk keselarasan sistem tulisan jawi kini . Huruf-huruf tambahannya ialah : ‫ث ح ع ف ك‬ Sebagaimana yang kita ketahui perkataan dalam Bahasa Melayu kebanyakkanya diambil daripada Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris.(صلة‬ Tetapi ianya diselaraskan mengikut sistem yang telah ditetapkan oleh dewan Bahasa dan Pustaka sekiranya perkataan itu pinjaman daripada bahasa Inggeris. Sistem ejaan Jawi Moden ditambah 6 huruf lain selain daripada tulisan arab.

Huruf yang tidak boleh disambung selepasnya ialah : ‫و ى‬ Contoh perkataannya ialah ‫و‬ ‫و‬ ‫ذ ر‬ ‫د‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ا + س = اسا س‬ Huruf yang boleh disambung selepasnya Huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya kecuali beberapa perkataan pinjaman bahasa Inggeris seperti perkataan glob. ساءين‬ Huruf tersebut ialah : ‫ب ت ث ج ح ح خ س ش‬ ‫ص ض ظ ط ع غ عه ف ف‬ ‫ق ك ك ل م نه ي ن‬ Contohnya seperti perkataan. ‫سمفن‬ = ‫س + م + ف + ن‬ 3 .BBM3402-SISTEM TULISAN JAWI c) aksara berbaris atau mempunyai titik d) aksara bersambung (keadaan huruf berbeza sewaktu tunggal dan sewaktu bersambung Huruf yang tidak boleh disambung selepasnya Tulisan jawi terdapat huruf yang boleh disambung dan huruf yang tidak boleh disambung. Sains (‫س‬ ‫)كول ف .

Metod analisis kualitatif 2. Artikel ini berada di muka surat 7 Akhbar Fikrah yang bertajuk ‘Umat Islam hari ini diambang kehancuran’ 1.3 Kaedah kajian Kaedah atau metod kajian ini ialah 1. Metod analisis kuantitatif Seterusnya kita lihat metod yang telah dijalankan 4 . Menganalisis peratusan penggunaan jenis dan kaedah tersebut 5. Mengkategorikan jenis ejaan kata Melayu Jati 2.Kaedah ejaan kata serapan yang digunakan dalam teks kajian 4.2 Bahan kajian Kajian ini akan ditumpukan kepada Akhbar Fikrah terbitan Harakah bertarikh 5-7 Disember 2008. Menjelaskan jenis ejaan kata Melayu Jati 3.BBM3402-SISTEM TULISAN JAWI ‫= هيلع‬ ‫ه + ي + ل +ع‬ 1.1 Objektif Kajian Objektif kajian adalah seperti berikut: 1. bersamaan 7 -9 Zulhijjah 1429 Hijrah . Menilai semula ejaan dalam teks yang dikaji 1.

. inggeris dan sebagainya.4 Batasan kajian Kajian ini adalah untuk 100 perkataan berturutan dalam teks yang bertajuk ‘Umat Islam hari ini diambang kehancuran.BBM3402-SISTEM TULISAN JAWI 1. 2. Metod analisis kuantitatif Metod ini juga digunakan bagi memastikan artikel ini menggunakan perkataan yang sama berulang-ulang ataupun tidak. . 1.’ -Dan berakhir dengan ayat pada perenggan ke 4.mengikut kata isteri (queen control) ‘ yang terletak 2. Metod analisis kualitatif Penggunaan metod ini dengan membuat analisa terhadap artikel tentang ejaan-ejaan yang digunakan samaada ia mengikut garis panduan terkini sistem ejaan jawi moden yang ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun tidak.0 Hasil kajian Hasil kajian menunjukkan sistem tulisan Jawi boleh dibahagikan kepada: Ejaan Lazim Ejaan mengikut hukum Ejaan Tradisi 5 .Permulaan teks kajian ialah ‘Bertaqwalah kepada Allah………. ia dilihat juga melalui penggunaan perkataan pinjaman bahasa arab. ‘…….

e.o.1 Ejaan Lazim Ejaan Lazim ialah ejaan yang biasa digunakan bagi mengeja perkataan suku kata terbuka atau tertutup ke atas.ي‬ Huruf Alif ( ( ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اي‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫او‬ bunyi bunyi bunyi bunyi bunyi bunyi e a e i u o ‫ب‬ ‫با‬ ‫بي‬ ‫بو‬ ‫ابو‬ ‫بي‬ Huruf Ba (‫ب‬ bunyi bunyi bunyi bunyi bunyi bunyi ) be ba bi bu bo be 6 .u (jawi Bunyi vokal seperti berikut: ‫)ا. Huruf vokal a.BBM3402-SISTEM TULISAN JAWI Ejaan Kata serapan Bahasa Arab Ejaan Kata serapan Bahasa Seterusnya kita lihat sistem atau kaedah ejaan tulisan jawi moden satu persatu: 2.و. kebawah dank e depan adalah seperti tersebut: 1.i.

) د ر ل و‬perlu ada huruf alif pada suku kata yang kedua.كرم‬ ‫ب .2 Ejaan Mengikut Hukum (‫ع‬ 2. Contoh: Huruf Awal Tengah ‫ب‬ ‫ك‬ ‫ب .بسر‬ ‫ك .1Hukum darlung ‫درلو‬ ) Hukum (‫ع‬ ‫ ) د ر ل و‬merupakan suku kata terbuka bertemu suku kata terbuka ( ‫ا‬ ‫ ) + ا‬yang mana huruf pertama suku kata kedua adalah salah satu daripada hurufhuruf ( ‫ع‬ ‫ .سكرا‬ 2.سبرع‬ ‫ك . Contohnya ‫بارا‬ ‫جال‬ ‫باوا‬ ‫عاعا‬ ‫دادا‬ 7 . Suku kata terbuka Huruf tunggal jawi berfungsi sebagai suku kata terbuka ( bunyi ‘e’) sama ada diawal atau ditengah perkataan.BBM3402-SISTEM TULISAN JAWI Mana-mana tulisan ejaan jawi sekiranya penggunaan huruf vokal ianya mesti mengikut panduan asas diatas.2.

[e-a]. ra. [i-u]. [u-u]. lam. iaitu ejaan menurut kaedah dal-ra-lam-wau-nga. i) Apabila KV-KV itu huruf alif digunakan di kedua-dua suku kata sekiranya suku kata kedua bermula dengan huruf dal. [u-i]. Ini menyelaraskan dan mempermudah pelbagai aturan yang terdapat dalam Jawi Za'ba/Lama. wau atau nga. ra. iaitu ejaan menurut kaedah ka-ga. Ini sama dengan Jawi Za'ba. maka huruf vokal (alif. iv) Apabila KV-KV itu [KV-ka] atau [KV-ga].2 Hukum Luar Darlung 8 . huruf alif digunakan di suku kata pertama sahaja sekiranya suku kata kedua tidak bermula dengan huruf konsonan dal. maka huruf vokal (alif. Ini sama dengan ejaan Jawi Za'ba/Lama. lam. wau atau ya) digunakan di suku kata kedua sahaja. iaitu lanjutan daripada kaedah dal-ra-lam-wau-nga. wau atau nga. v) Apabila KV-KV itu terdiri daripada suku kata pertama dengan vokal pepet. Ini sama dengan Jawi Za'ba. [a-u]. 2. iii) Apabila KV-KV itu bukan [Ka-Ka] (iaitu gabungan vokal berpola [a-i]. ii) Apabila KV-KV juga. wau atau ya) digunakan di suku kata yang pertama sahaja. [u-a]. [o-a]. [e-o]. Ini sama dengan ejaan Za'ba/Lama.2.BBM3402-SISTEM TULISAN JAWI Dalam PEJYD dirumuskan Perincian: aturan pengejaan kata dasar yang berpola KV-KV ini. [ii]. [o-e] atau [o-o]). iaitu suku kata kedua berupa konsonan kaf atau ga. wau atau ya) digunakan dikedua-dua suku kata terbuka itu. [i-a]. maka huruf vokal (alif.

-Seperti contoh perkataan ‫راما. فاد‬ Ejaan yang sebenarnya ialah tidak perlu disertakan alif pada suku kata yang pertama dan kedua kerana ia termasuk perkataan tradisi.راما‬ ‫اسراما‬ ‫كيمراما‬ ‫دراما‬ ‫فانوراما‬ ‫حريكاراما‬ 2.BBM3402-SISTEM TULISAN JAWI Terdapat banyak hukum luar darlung tetapi yang dibincangkan disini hanyalah satu sahaja iaitu Perkataan yang berakhir dengan rama . Contoh perkataan tradisi yang biasa digunakan ataupun tidak dapat tidak mesti digunakan sebagai pelengkap sebuah penulisan ialah seperti: 9 .3. perkataan ini dieja sebagaimana mengikut ejaan yang lama dan ia menjawab persoalan tentang ejaan perkataan ‘pada’ dieja dengan (‫ )فد‬namun kadang ada juga dieja dengan ‫. Perkataan tradisi Seterusnya ialah perkataan tradisi yang merupakan perkataan yang digunakan sehingga sekarang dan tidak mengalami pengubahsuaian.Setiap perkataan yang berakhir dengan dengan ‘rama’ hendaklah ditambah huruf alif selepas huruf mim.

Ikhlas. 2.4 Ejaan Kata Serapan Arab PEJYD memantapkan aturan ejaan kata pinjaman dan serapan daripada bahasa Arab yang dikategorikan kepada penggunaannya dalam konteks agama dan bukan agama. Ciri khusus dalam PEJYD ialah pengekalan aturan-aturan ejaan lama dan pengejaan beberapa kata yang sudah mantap penggunaannya. Kata-kata tersebut ialah kata-kata yang asalnya dieja menurut kaedah baris.BBM3402-SISTEM TULISAN JAWI ‫كيت‬ ‫تيك‬ ‫درفد‬ ‫بنت‬ ‫كفد‬ ‫فد‬ ‫دي‬ ‫اين‬ ‫شرك‬ ‫دمكين‬ ‫اد‬ ‫ليم‬ ‫مك‬ ‫نراك‬ ‫اي‬ ‫اف‬ ‫جك‬ ‫ايت‬ ‫دري‬ ‫ماءنسي‬ Ejaan tradisi ini dikecualikan kepada perkataan lain seperti ‫كفد فد درفد‬ tidak ada penambahan huruf alif pada sukukata kedua sekiranya ada penyambungan ayat nya. Seperti Solat. Perincian: a) Kata-kata istilah agama Islam dieja seperti bentuk asalnya (dalam ejaan Arab). kan dan sebagainya. Adil dan sebagainya . Ini sama dengan ejaan Jawi Za'ba.Dalam teks ini perkataan Khusus berasal dari perkataan arab dieja dengan ‫ ) )خصوص‬Perkataan ini nerasal dari bahasa arab (‫)خاص‬ 10 . Taawun.

Seperti perkataan )‫ ))مجليس‬dalam bahasa melayu dieja Majlis 2. Gugus konsonan di akhir kata ditulis dengan memisahkan huruf yang bergugus itu.5 Ejaan Kata Serapan Bahasa Inggeris Dalam penulisan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. terutama istilah pinjaman daripada bahasa Inggeris. تيك‬ Kata pinjaman Bahasa Inggeris juga hendaklah dikekal visual serta sedikit penyelarasan dengan kaedah ejaaj Bahasa Melayu seperti perkataan Abstrak dieja dengan ‫ابسترك‬ 2. Contohnya: Teks ‫س‬ ‫. Inggeris Jumlah Kekerapan 63 perkataan 6 perkataan 11 perkataan 19 perkataan 1 perkataan 100 perkataan Peratusan 63 % 6% 11 % 19 % 1% 100 % 11 .BBM3402-SISTEM TULISAN JAWI b) Kata-kata serapan daripada bahasa Arab yang sudah lama digunakan sebagai kata umum dalam bahasa Melayu dieja seperti ejaan bahasa Melayu.Arab Kata Serapan B.6 Analisis kekerapan Penggunaan Jenis dan Kaedah Ejaan Jenis Ejaan Ejaan Lazim Ejaan Tradisi Ejaan Mengikut Hukum Kata Serapan B. aturan pengejaan gugus konsonan diadakan yang bertujuan memudahkan pembacaan dan penyebutan.

Ejaan Kata Serapan Bahasa Inggeris Huraian Artikel ini banyak menggunakan Ejaan Lazim daripada ejaan yang lain yang mana kita dapati lebih separuh daripada 100 perkataan yang dikehendaki menggunakan ejaan lazim. Ejaan Tradisi 4. Ejaan Kata Serapan Bahasa Arab 5. Ejaan ini lebih banyak digunakan memnadangkan ejaan lazim mencakupi skop yang luas iaitu suku kata terbuka.BBM3402-SISTEM TULISAN JAWI 70 60 50 40 30 20 10 0 1 1 3 4 5 3-D Column 1 Petunjuk 1. 12 . Ejaan Lazim 2. Ejaan Mengikut Hukum 3. suku kata tertutup. kata dasar satu suku kata. kata dasar 2 suku kata mengikut pola dan sebagainya.

tetapi singkatan yang digunakan ialah huruf-huruf dalam abjad Jawi. Artikel ini juga terlalu pendek maka secara kebetulan ejaan pinjaman bahasa inggeris berkurang dalam artikel ini. Kaedah ini ramai yang terkeliru kerana sesetengah tempat hampir sama dengan ejaan lazim. 13 . penggunaan kaf dan ga dan sebagainya. Lain-lain huraian Pengejaan kata ulang diselaraskan menjadi dua cara supaya tidak salah baca.BBM3402-SISTEM TULISAN JAWI Ejaan serapan Bahasa Arab juga kedua terbanyakkerana teks kajian membincang persoalan agama jadi dari hal ini perkataan bahasa arab lebih banyak digunakan. Pedoman ini menetapkan penulisan singkatan dalam huruf Jawi yang didapati selaras dengan cara menulisnya dalam ejaan Rumi dari segi penggunaan tanda titik. iaitu (i) menggunakan tanda angka dua bagi menulis ulangan keseluruhan kata.. bukan darlung. Iaitu hanya 1 peratus sahaja penggunaannya. dan bukan nama huruf-huruf tersebut. artikel yang dipilih ini kerana skopnya juga berbanding dengan kaedah lain yang mana ia meliputi kaedah darlung . dan (ii) menggunakan tanda sempang (-) apabila mengulang sebahagian kata Satu rumusan yang agak menarik perhatian kita dalam PEJYD ialah tentang penulisan huruf singkatan.

DBP (Dewan Bahasa dan PustakaP pula bertanggungjawab menyediakan pedoman PEJYD dan menerbitkannya untuk kegunaan masyarakat. walaupun perkara kajian hanyalah satu artikel sahaja. Selain itu ia juga bertanggungjawab memantapkan pedoman tersebut dari semasa ke semasa supaya sesuai dengan perkembangan bahasa Melayu.BBM3402-SISTEM TULISAN JAWI Kesimpulan Sebagai kesimpulan daripada kajian ini menunjukkan tulisan jawi menunjukan tulisan yang unik ianya mempunyai ciri yang tersendiri dan diadaptasi daripada bahasa arab. . DBP menerbitkan buku-buku yang dalam tulisan Jawi dengan menggunakan PEJYD . perkembangan Ilmu. 14 . DBP mengadakan kegiatan penyebaran maklumat tentang PEJYD untuk masyarakat. serta membantu pengguna mempelajarinya dan menyebarkan penggunaannya. dan akan menerbitkan beberapa buku umum dan buku kanak-kanak. Dengan ini dapatlah disimpulkan bahawa pada umumnya. namun begitu terdapat banyak kesukaran bagi saya untuk melakukan kajian ini. Buku-buku yang diterbitkan ialah buku agama. dan perkembangan sistem pendidikan yang maju. tugas dan tanggungjawab kita semua untuk pengembangan lagi sistem ejaan jawi ini supaya ia tidak luput ditelan pembangunan.

15 .Universiti Putra Malaysia.org/wiki/Tulisan_Jawi" Kategori: Bahasa Melayu | Tulisan bahasa Melayu “http://www. Buku edisi kedua ini memansuhkan buku edisi pertama tahun 1986. Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan.2005. Kuala Terengganu. Sistem Tulisan Jawi.ashtech. 5-7 Disember 2008 "http://ms.wikipedia. 35 hlm. 1987.com. Selangor Manual Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan KBSR Berasaskan Pendekatan Islam Hadari. 9-11 April 1984.htm Lihat: Keputusan-Keputusan dan Usul-Usul Konvensyen Tulisan Jawi.BBM3402-SISTEM TULISAN JAWI Bibliografi Akhbar Fikrah. cetakan pertama edisi kedua. 2007. Mohd Hussein Baharuddin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.my/koleksi_digital/konvension/Display&f=jawi003 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful