1

1.0 PENGENALAN

Orang Muslim memerintah India melebihi daripada enam abad, secara amnya mereka mempunyai kemampuan untuk menakluk keseluruhan India. Walaubagaimanapun menjelang akhir zaman pemerintahan Kerajaan Aurangzeb, Empayar Mughal mulai merosot dan mengalami proses kejatuhan1.

Kebangkitan puak Maratha melalui pemberontakan yang dijalankan secara menyeluruh diseluruh India telah membawa kepada pembentukan sebuah Empayar Maratha yang besar dan kuat pada abad ke-18. Selepas suatu ketika, puak Sikh juga mampu mendirikan sebuah kerajaan dibawah pentadbiran mereka sendiri, hal ini memberikan tekanan kepada kaum muslim yang suatu ketika dahulu menjadi sebuah kuasa besar di India. Namun demikian walaupun tidak mampu mengekalkan kekuasaan mereka terhadap seluruh India, telah muncul dengan banyaknya negara-negara Islam kecil di India.

Pertembungan antara dua kuasa penjajah utama ketika itu iaitu di antara Perancis dan Inggeris telah membawa banayak perubahan terhadap para penduduk di India baik dari aspek politi, ekonomi dan sosial. Selepas mengalahkan persaingnya di Bengal dan Deccan, Inggeris telah berjaya membina sebuah empayar mereka di India. Satu persatu wilayah Islam telah ditawan dan dirampas kekuasaannya oleh pihak Inggeris. Hal yang sama juga menimpa puak Maratha, mereka ditewaskan dan wilayah taklukan mereka juga dirampas oleh kuasa inggeris.

Tahun 1840 menyaksikan wilayah Sind dan Punjab pula jatuh ke tangan penjajah Inggeris. Pada pertengahan abad ke-19, British telah berjaya menakluk keseluruhan India dengan jayanya. Mereka memerintah India dengan pemerintahan kuku besi hinggakan rakyat

1

V.D Mahajan, History Of Mordern India (1919-1982),S. Chand & Company LTD, 1983, New Delhi, hlm. 252.

2

jelata tidak berpeluang menyuarakan hak dan pendapat mereka kepada pentadbiran kerajaan British di India2. Namun demikian pemberontakan Dahagi pada tahun 1857 menjadi kemuncak permulaan kepada gerakan pemisahan politik muslim dimana mereka mulai sedar bahawa mereka perlu mempertahankan hak dan kepentingan mereka terutamanya agama Islam. Oleh yang demikian pembaharuan telah dilakukan oleh tokoh-tokoh pemikiran mereka hinggakan munculnya gerakan pemisahan politik muslim yang mencetuskan perpecahan India kepada sebuah wilayah yang baru iaitu Pakistan pada tahun 14 Ogos 1947.

2

Ibid, hlm. 252.

3 . Sir Syed Ahmad khan merupakan tokoh yang berpengaruh dalam kalangan masyarakat Islam dan mendominasi arena politik India pada tahun 1858 hingga 18983. Beliau berpendapat bahawa pemberontakan Sepoi ataupun Dahagi yang berlaku pada tahun 1857 adalah satu kesilapan besar yang dilakukan. agama.0 FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MUNCULNYA GERAKAN PEMISAHAN POLITIK MUSLIM DI INDIA SEHINGGA MEMBAWA KEPADA PEMBENTUKAN PAKISTAN 2. 2006. memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk bergerak ke arah memperjuangkan tujuan tertentu. Kuala Lumpur. hlm.3 2. 4 Ibid. hlm. Komunalisme: Kesannya ke atas Peradaban India. budaya dan kepentingan masyarakatnya semata-mata. Manakala individu pula. Awang. beliau dianggap sebagai pengasas fahaman pemisahan ataupun dikenali sebagai founder of Muslim separatism dan orang yang bertanggungjawab mencetuskan idea ³Two Nation Theory´ yang memecahkan India menjadi Pakistan4. Beliau merupakan jurubicara aspirasi baru yang runtuh akibat daripada pemberontakan.59. Kesan daripada peristiwa Dahagi tersebut. Atas kesedaran dan daya usahanya membela nasib masyarakat India Muslim. Idea ini menjadikan masyarakat Islam berjuang untuk mendapatkan hak mereka kerana merasakan mereka tidak mendapat tempat di negara yang majoritinya menganut agama Hindu. Penerbit Universiti Malaya. Mereka juga meletakkan kedudukan masyarakat pada tahap paling tinggi mengatasi kehendak individu. bahasa. 59.1 Komunalisme Syed Ahmad Khan: Suatu Pembukaan Pemikiran Kritis Umat Islam Komunalisme merupakan satu ideologi yang membawa maksud sekumpulan manusia dengan kuat mempertahankan hak etnik. pada pendapat beliau ianya memberikan impak negatif kepada masyarakat Islam yang telah dianggap sebagai punca berlakunya pemberontakan ini oleh pihak British. beliau menyimpulkan bahawa masyarakat Islam seharusnya berbaik-baik dan bekerjasama Md Afandi Hj.

Kuala Lumpur. Pada pendapat beliau pemikiran jumud masyarakat Islam perlu ditransformasikan kerana pemahaman Islam yang diamalkan mereka telah membawa kemunduran kepada mereka. Komunalisme: Kesannya ke atas Peradaban India. Syed melihat perubahan yang berlaku dalam masyarakat Islam sebagai suatu masalah yang perlu dibendung dengan segera kerana ianya bagaikan barah yang merebak dengan cepat dan pantas. bergaul dengan ahli-ahli V. 1983. beliau menyedari bahawa terdapatnya sistem ilmu lain yang diamalkan di barat yang mana sistem ini memberikan kebebasan penggunaan akal serta menekankan konsep pembuktian yang kukuh6. S. Pengarang berpendapat bahawa hal ini berlaku disebabkan mereka terlalu mengikut apa yang ditetapkan tanpa menyedari bahawa etika ilmu Islam sangat-sangat luas. 254. Oleh yang sedemikian hal inilah yang ingin diberikan perhatian oleh Syed. 5 . 60. Penerbit Universiti Malaya. Beliau merasakan bahawa cara yang paling baik untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan membuat transformasi dalam sukatan pelajaran agama Islam yang diajar di setiap institusi pelajaran pada ketika itu kerana sukatan pelajaran pada masa itu terlalu bersifat menghalang kemajuan. beliau memanfaatkan sebaik mungkin peluang yang ada di sana dengan mengadakan pertukaran idea dan pendapat dengan tokoh-tokoh akademik dan pemikir. New Delhi. Chand & Company LTD. Awang. 6 Md Afandi Hj. hlm. Oleh itu inisiatif yang diambil oleh beliau ialah dengan membawa satu bentuk pemikiran baru yang progresif ke arah pentafsiran agama perkara agama yang bersesuaian tanpa menghalang kemajuan.D Mahajan. Syed berhijrah ke London selama setahun lima bulan pada tahun 1869.4 dengan kerajaan Inggeris bagi kepentingan masyarakat Islam itu sendiri di samping menjadikan kejayaan masyarakat Hindu sebagai panduan5. 2006. History Of Mordern India (1919-1982). Syed melihat itu sebagai penghalang ke arah membawa kemajuan masyarakatnya daripada terus ketinggalan dibelakang para penganut Hindu. hlm. berbanding dengan pemikiran masyarakat ketika itu yang berfikiran jumud dan sempit kerana tidak berupaya memikiran sesuatu aspek dengan pemikiran yang rasional. oleh itu ianya memerlukan akal dan minda yang kritis untuk memahaminya.

60. Pengarang melihat ini sebagai satu konteks utama yang digunakan oleh Syed dalam usahanya mentransformasikan pendidikan masyarakat Islam dengan memahami terlebih dahulu pendekatan yang diambil oleh masyarakat barat dalam memodenkan negara bangsa mereka.D Mahajan. John Cooper. a alasan tersebut tas maka Syed Ahmad khan menasihatkan umat Islam agar tidak terlibat dengan gerakan nasionalis yang dianjurkan oleh mana-mana pihak9. hl m. History Of Mordern India (1919-1982). 8 7 . 256. Ronald Nettler dan Mohamed Mahmoud. 11. Institut Terjemahan Negara Malaysia. Chand & Company LTD. Kolej MAO menjadi pusat penyebaran ilmuan dan budaya Islam utama di India. hlm. Syed mula bergiat aktif dalam mencorakkan permodenan agamanya berdasarkan pemikiran beliau. 2008. New Delhi. 9 V. para pengiat seni serta orang kebanyakan7. hal ini pada pandan gan pengarang bukannya disebabkan oleh beliau tidak mahu melihat india bebas daripada cengkaman British. hlm. Kejayaan perubahan yang ingin dilakukan oleh Syed Ahmad Khan menampakkan kejayan apabila beliau berjaya menubuhkan Kolej Muhammadan Anglo-Oriental di Aligarh pada tahun 18758. Kuala Lumpur. golongan Islam tidak akan mendapat sebarang keuntungan daripada penyerahan terbabit dan orang muslim yang merupakan penduduk minoriti di India tidak akan dapat mempertahankan hak mereka. Penentangan terhadap sebarang bentuk perubahan yang ingin dilakukan oleh beliau terutamanya oleh golongan yang mahu mengekalkan skop pembelajaran Islam yang lama ditentang habis-habisan oleh beliau. Majoriti Hindu akan berupaya melakukan apa sahaja kepada minoriti penduduk Islam. tujuannya adalah untuk menjayakan perancangan bagi membawa perubahan kepada masyarakat Islam. Islam dan kemodenan: pandangan intelektual Islam. Sir Syed Ahmad Khan tidak peduli samada India akan mencapai kemerdekaan ataupun tidak. sebaliknya pada masa itu beliau ingin memperkukuhkan dan memantapkan umat Islam terlebih dahulu serta pada anggapan beliau masa depan umat Islam akan hancur sekiranya British keluar daripada India.5 politik. 1983. S. kebanyakan masyarakat Islam menghantar anak mereka belajar di kolej tersebut. Hal ini adalah disebabkan oleh kerisauan Syed Ahmad Khan jika lebih banyak kuasa diberikan kepada penganut agama Hindu oleh British maka ianya akan mengakibatkan kuasa tersebut disalahgunakan oleh penganut Hindu untuk Ibid. pemisahan antara golongan Muslim dan Hindu berlaku melalui perjuangan Syed Ahmad Khan. Selain itu juga pada pemikiran beliau apabila British sedia memberikan menyerahkan kuasa pemerintahan India kepada para penduduk India. Apabila pulang ke tanah airnya India.

Menyedari pekara seperti itu akan berlaku. . gerakan nasionalis menjadi lemah hingga akhirnya pada tahun 1947 berlakunya pemisahan India. 10 Ibid. Atas sebab terbabit juga tempias kerisauan Syed ini terkena kepada umat Islam lain hinggakan mereka juga mula memikirkan mengenai masa depan mereka di India. oleh yang demikian hal seperti inilah yang menjadi punca kepada gerakan pemisahan Islam ini kerana mereka merasakan bahawa kepentingan. maka Syed menghalang sekeras-kerasnya penyertaan orang Islam untuk menyertai Kongres Kebangsaan India.6 menetang umat Islam di India10. 256. Komunalisme yang dibawa oleh Sir Syed Ahmad Khan berhasil apabila umat Islam mulai sedar mengenai apa yang berlaku di dalam India hinggakan kedudukan mereka terjejas. akhirnya Kongres yang kononnya berjuang untuk semua hanya menekankan aspekaspek penting golongan Hindu sahaja. hlm. Namun demikian pada pendapat penulis. hak dan keselamatan mereka tidak akan terjamin jika berada di dalam India. Oleh sebab penentangan Syed terhadap Kongres maka beliau telah di anggap sebagai individu yang antinasional dan tidak bersikap patriotik. Syed tidak mempedulikan semua itu kerana beliau ingin menumpukan terlebih dahulu kepada kepentingan umat Islam terutamanya dari segi pendidikan kerana pada pandangan beliau masyarakat Islam jauh ketinggalan seabad daripada kemajuan dalam semua aspek terutamanya pendidikan.

Ibid. ini menyukarkan pihak Inggeris untuk menjalankan pentadbirannya dengan berkesan. Hal ini adalah disebabkan oleh kesetiaan yang telah ditunjukkan orang Muslim terhadap pentadbiran Kerajaan British serta tindak balas British terhadap kelompok Benggali Babu yang telah menentang pentadbiran mereka12. pembahagian Bengal adalah bertujuan untuk menempatkan golongan muslim di sebuah wilayah yang majoritinya terdiri daripada orang-orang Islam. Masyarakat Islam diyakinkan oleh British bahawa pembahagian wilayah Bengal kepada 2 wilayah yang berbeza amat menguntungkan masyarakat Islam secara keseluruhannya. kaum muslim pula membalas dengan menetang segala bentuk bantahan terhadap pembahagian Bengal ini. 259. Beliau merasakan bahawa Bengal merupakan wilayah yang sangat besar.2 Pembahagian Bengal kepada 2 wilayah berasingan: Suatu Fenomena Awal Gerakan Pemisah Islam Pada Oktober 1905. Walaubagaimanapun. Lord Curzon telah mengumumkan mengenai pembahagian Bengal kepada 2 wilayah berasingan11. Golongan muslim sangat menghargai idea yang dicetuskan oleh Lord Curzon ini manakala di pihak penganut agama Hindu pula mengkritik tindakan ini. . hlm. 259. hlm. Pada mesyuarat Liga Muslim yang diadakan di Dacca pada 30 December 1906 memutuskan bahawa pembahagian Bengal ini membawa kebaikan kepada mereka. 11 12 Ibid. Pengarang juga melihat hal ini dari sudut bahawa kebajikan kaum Muslim ini telah dititik beratkan oleh British hinggakan mereka memberikan sokongan penuh kepada pembentukan sebuah wilayah yang majoritinya terdiri daripada orang Islam.7 2. Pengarang melihat hal ini lebih kepada sikap British yang mahu menunjukkan keegoannya sebagai pemerintah yang berkuasa melakukan apa sahaja mengikut kepentingan mereka sendiri.

Liga muslim juga menyatakan bahawa sebarang perubahan yang dibuat di dalam proses pemisahan akan membawa kesan yang mendalam di kalangan orang muslim malahan ianya kemungkinan besar akan merebak ke seluruh India. 15 Ibid. Bengal Timur akhirnya diserahkan kepada kaum muslim yang menjadi penduduk majoriti di provinsi berkenaan15. Ibid. Tindakan yang dilakukan ini merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengagumkan pihak British di atas ketegasan mereka untuk membahagikan presidensi Bengal kepada 2 bahagian yang dianggap lebih bermanfaat. Sokongan masyarakat Islam terhadap keinginan untuk pembentukan sebuah presidensi yang mana majoriti penduduknya merupakan orang Islam terbukti apabila mereka membantah tindakan British untuk membatalkan hasrat pembahagian Bengal kepada 2 wilayah berasingan. hlm. hlm 259. Golongan Muslim beranggapan bahawa kehidupan dan hak-hak mereka hanya akan lebih terjamin sekiranya berada di bawah pemerintahan Bristih14. 260. Cabang Liga Muslim di London yang terpengaruh dengan pelan tindakan pemisahan ini bertindak untuk memantau idea pemisahan ini agar ianya berjalan dengan lancar tanpa sebarang kegagalan. Selain itu juga mereka menganggap bahawa pandangan mereka juga harus diambil kira sebelum sebarang tindakan diambil oleh pihak British. Liga Muslim menekankan bahawa mereka tetap menyokong pemisahan tersebut kerana ianya akan menjamin keselamatan golongan muslim di Bengal Timur dari terus menerima kesan degrasi dan di pandang rendah13. orang Islam mengkritik tindakan British yang pada pandangan mereka telah mengkhianati mereka. 260.8 Dalam sebuah perjumpaan terbesar yang diadakan pada tahun 1908. Liga Muslim menyatakan bahawa mereka bimbang dengan tindakan gerakan anti pemisahan yang membantah pemisahan Bengal. Walaupun pemisahan yang ingin dilaksanakan pada 1905 tidak berjalan dengan lancar. hlm. . 13 14 Ibid. namun demikian pada Ogos 1947 wilayah Bengal telah dipisahkan kepada 2 bahagian iaitu Bengal timur dan barat.

3 Kebangkitan Liga Muslim India Pada 30 December 1906 telah ditubuhkan Liga Muslim dengan rasminya16. Pada pandangan pengarang lokasi ini dipilih adalah untuk mewujudkan sentimen keagaamn bahawa Islam pernah datang dan menakluk seluruh India. Liga Muslim tidak menyertai Kongres Nasional India dan mengadakan satu platform perjuangan baru untuk kepentingan mereka sendiri. hlm. Kesemua orang Islam mengalu-alukan reformasi Minto-Morley disebabkan mereka telah memberikan apa yang dikehendaki oleh orang Islam. masyarakat Islam India mengadakan protes dan meminta pihak British untuk membantu Turki. Perjuangan Liga Islam bukan sahaja berjaya membahagikan pilihanraya bersaingan untuk mereka malahan telah berjaya memohon kuota jawatan dalam pentadbiran kerajaan yang dibentuk berdasarkan posisi mereka dalam politik negara India17. Mualana Mohammad Ali menyatakan kekesalannya mengenai pekara yang menimpa Turki. New Delhi. 17 V. Chand & Company LTD.D Mahajan. 1988. 60. Apabila Itali menyerang Turki pada tahun 1911. 18 Ibid. medium ini digunakan juga bagi membakar semangat perjuangan umat Islam India. Liga Muslim merupakan gerakan yang menyatukan seluruh umat Islam ke arah satu pergerakan menuntut keadilan dan kesamarataan bagi orang islam di India. Struggle For Pakistan: Tragedy of the Ttriumph of Muslim Communalism in India. History Of Mordern India (1919-1982).9 2. 268. kerana pada dekad itu kerajaan Turki merupakan satu-satunya benteng terakhir umat Islam sebagai sebuah empayar yang besar18. 1983. 16 . 270.Oriental University Press. menunjukkan bahawa Islam itu kuat. Pada pandangan beliau Turki seharusnya kuat kerana ianya sahaja yang akan mencetuskan reformasi bukan sahaja di India malahan di seluruh dunia. Sesi tahunan pertama Liga Muslim diadakan di Karachi pada 29 December 1907. ianya ditubuhkan bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Karachi di Sind dipilih sebagai lokasi adalah kerana ianya dianggap suci disebabkan oleh ianya merupakan tempat pertama yang didatangi oleh Muhammad Bin Qasim dalam usahanya menegakkan syiar Islam di India.S. Turki mengharapkan Lal bahadur. hlm. hlm. London.

Hal ini juga menyebabkan umat Islam teruatamanya di bawah naungan Liga Muslim merasakan nasib yang sama akan menimpa mereka malahan akan lebih buruk lagi jika tindakan segera tidak diambil bagi memperjuangkan hak mereka.10 bantuan daripada British sedangkan ianya tidak berlaku dan keselamatan mereka sememangnya sudah terancam. Pengarang melihat kebangkitan Liga Muslim dan isu-isu mengenai Empayar Turki yang dimainkan adalah bertujuan untuk menaikkan semangat sentimen keagamaan demi melihat penduduk minoriti Islam di India terjamin hak dan masa depan mereka. Pengarang melihat umat Islam pada ketika itu menyandarkan harapan pemulihan dan reformasi yang sangat besar kepada Turki. . Hal inilah yang ditekankan oleh Syed Ahmad Khan agar tumpuan utama adalah pada umat Islam di India tanpa mempedulikan keadaan dunia luar. Apabila perang Dunia Pertama meletus pada 1914 dan Turki mengishtiharkan peperangan terhadap Brirtish. diluah mati bapa´ ini adalah disebabkan Liga Muslim mahu melihat sebuah Empayar Turki yang mantap dikembalikan dan pada masa yang sama memerlukan bantuan British bagi memajukan umat islam. keutamaan harus diberikan kepada Islam di India. Sekali lagi Liga Muslim berada di satu tahap ³dimana ditelan mati emak. yang diikuti dengan gerakan Pan-Islamisme secara besar-besaran yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam pada ketika itu.

Sind. Pembentukan kerajaan tersebut mesti dilaksanakan iaitu dengan cara bersama-sama dengan British ataupun tanpa British. . beliau menegaskan pendirian beliau bahawa pembentukan sebuah negara asing daripada India yang majoritinya terdiri daripada orang Islam adalah perlu bertujuan untuk menjaga kepentingan orang Islam daripada dicerobohi oleh orang Hindu19. Beliau menyatakan bahawa beliau ingin melihat Punjab. 284. sempadan provinsi barat hingga ke timur. walaubagaimanapun beliau bersetuju agar pengecualian diberilan kepada Amabala dan daerah-daerah lain yang penduduk dominannya adalah terdiri daripada bukan muslim. beliau menyatakan bahawa masalah kemiskinan orang Islam akan dapat diselesaikan dengan hanya menggunakan undang-undang Islam dan ianya memerlukan pendirian yang kukuh mengenai idea pemisahan kea rah pembentukan sebuah negara Islam. hlm. Dengan keadaan perubahan demi perubahan maka pandangan dan idea pemisahan sebuah negara Islam seperti mana yang dinyatakan oleh Iqbal semakin jelas. Baluchistan menjadi sebuah negara yang berasingan daripada India yang asal. Namun demikian tindakan yang diambil oleh Iqbal itu hanya melibatkan barat dan timur India tanpa mempedulikan keadaan Bengal. hinggakan ada pendapat bahwa beliau merupakan individu yang bertanggungjawab secara terang-terangan serta lantang melancarkan idea ³Two Nation Theory´. sempadan provinsi barat hingga ke timur. Pada pandangan pengarang Iqbal amat jelas dan berani dalam usahanya menyatakan mengenai ³Two Nation Theory´ hinggakan beliau berkali-kali mencanangkan ideanya itu agar berlakunya pembentukan sebuah negara Islam yang bersaingan daripada India. beliau ingin melihat Punjab. hal ini adalah berikutan penindasan dan diskriminasi yang dilancarkan oleh aktivis Hindu serta 19 Ibid.4 Ideologi pembentukan Pakistan Oleh Iqbal Sir Muhammad Iqbal dalam ucapan beliau pada sesi pertemuan Liga Muslim Seluruh India yang diadakan pada December 1930.11 2. Baluchistan menjadi sebuah negara yang berasingan daripada India yang asal. Dalam suratnya kepada Jinnah. Sind.

Idea ini jugalah yang membawa kesedaran kepada umat Islam untuk maju kehadapan dan seterusnya menggalakan pertumbuhan gerakan politik pemisahan muslim di India sehingga tercetusnya pembentukan Pakistan merdeka pada 1947. History Of Mordern India (1919-1982). Namun demikian hal ini tidak disedari oleh pihak Liga Muslim. Pemikiran dan idea Pakistan cetusan Iqbal telah menyatukan seluruh umat Islam di bawah satu bumbung penyatuan ke arah penjaminan masa depan dan hak -hak umat Islam yang lebih terjamin. 21 20 . hlm.A Suleri secara keseluruhannya idea dan corak pembentukan masa depan umat Islam India yang dipelopori oleh Iqbal adalah salah satu pekara yang luar biasa. 2. Chand & Company LTD. Oriental University Press. diikuti pula oleh sikap sesetengah umat Islam itu sendiri yang tidak peduli. 22 V.D Mahajan. Secara amnya menurut Z.S. hlm. Struggle For Pakistan: Tragedy of the Ttriumph of Muslim Communalism in India. Lal bahadur. hlm. Hal ini mungkin disebabkan oleh jurang pemisahan dan hubungan yang terlalu jauh antara satu tempat dengan tempat yang lain. 1988. New Delhi. Secara faktanya kesemua golongan cendiakawan muslim terpengaruh dengan idea pembentukan Pakistan. 286. Jinnah dalam ucapan pilihanraya terbabit telah menyatakan bahawa pihak Kongres seharusnya tidak mencabar kedudukan Liga Muslim sebagai parti yang memperjuangkan umat Islam India sebaliknya Kongres pula seharusnya hanya mewakili orang Hindu sahaja22. 1983. hasil inspirasi Iqbal20. Ibid. 175.5 Pilihanraya Provinsi: Suatu Kesedaran Kenyataan Sokongan Umat Islam Pilihanraya Provinsi yang diadakan atas Akta Kerajaan 193521 merupakan satu kayu ukur sokongan umat Islam pada ketika itu yang masih lagi tidak sedar akan gerakan -gerakan politik pemisahan Islam yang wujud di India.12 pihak British itu sendiri melalui pengenalan dasar-dasar yang lebih menitik beratkan orang Hindu. London. Pengarang melihat ini dari sudut bahawa pada pandangan pihak Liga Muslim terutamanya Jinnah bahawa perjuanganb mereka diterima dan diketahui oleh keseluruhan India tanpa menyedari wujudnya kepincangan dalam pekara tersebut. 290.

Jinnah menyatakan demikian adalah untuk menyatukan kesemua umat Islam serta menyedarkan mereka mengenai fenomena yang sedang berlaku di dalam India. Liga Muslim hanya memenangi1 kerusi sahaja. hlm. agama dan bangsa di dalamm India tanpa menyedari hakikatnya tuntutan-tuntutan Kongres kebanyakkannya lebih menguntungkan golongan Hindu daripada golongan-golongan lain terutamnnya Islam. Di kawasan sempadan provinsi timur dan barat dan Sind. beliau juga akan bekerjasama dengan mana-mana pihak yang mempunyai agenda yang sama dengan Liga Muslim tanpa mempedulikan Kongres dan tidak menjadi pengikut kepada mana-mana parti atau organisasi23. pihak Kongres berjaya memenangi 711 dan selebihnya kira-kira 26 kerusi dimenangi oleh Muslim. beliau menekankan bahawa di dalam Cuma wujud 2 parti iaitu parti Kerajaan dan Kongres manakala parti parti lain perlu berada di belakang kedua-dua parti ini. 291. sebaliknya Nehru pula cuba mewujudkan sebuah parti yang bernaung di bawah satu bumbung bagi mewakili kesemua kaum. Pada pandangan pengarang. daripada 86 buah kerusi yang dipertandingkan untuk orang Islam. Namun demikian apabila keputusan pilihanraya di umumkan ianya amat mengejutkan Liga Muslim kerana daripada 1585 buah kerusi yang dipertandingkan. Kesan daripada keputusan pilihanraya ini jugalah para perjuang gerakan pemisahan politik muslim telah 23 Ibid. Liga Muslim tidak memenangi satu kerusi pun yang dipertandingkan. Di Punjab misalnya. hal ini juga telah menyedarkan Liga Muslim bahawa perjuangan mereka untuk menuntut sebuah wilayah autonomi Islam tidak akan berhasil sekiranya tidal mendapat sokongan daripada umat Islam India. Nehru pula sebaliknya.13 Pada masa Jinnah merasmikan perasmian kempen pilihanraya oleh Liga Muslim di Bengal beliau dengan lantangnya menyuarakan bahawa beliau memberi amaran kepada golongan Hindu dan pihak Kongres agar tidak mengganggu orang muslim. Liga Muslim hanya mampu memenangi 104 kerusi. Ini menunjukkan bahawa Liga Muslim popular dikawasan yang majoritinya adalah Hindu manakala mereka kurang popular di kawasan yang mana majoritinya adalah orang Islam. Di sini dapat dilihat bahawa gerakan Liga Muslim pada mulanya tidak mendapat sokongan di sebabkan kurangnya kesedaran umat Islam. . Daripada jumlah kerusi yang dipertandingkan untuk orang Islam.

Lal Bahadur24. Khususnya selepas tahun 1940. Mereka mula menyedari bahawa mereka tidak mempunyai minat dan persamaan dengan masyarakat Hindu malahan terdapat lebih banyak perbezaannya. Polisi pemisahan muslim akhirnya menjadi pencetus kepada pemisahan India.14 mempergiatkan usaha untuk membawa umat Islam India kepada pembentukan sebuah negara Islam sendiri yang bebas daripada cengkaman dan gangguan penganut Hindu. golongan muslim berkeras mahukan sebuah tanah air yang terpisah dengan golongan Hindu kerana mereka belum bersedia untuk bekerjasama dengan masyarakat Hindu. golongan muslim mula memikirkan dan mengimpikan sebuah negara yang terpisah daripada pengaruh golongan Hindu. pekara ini diakui oleh Dr. Berdasarkan latar berlakang umat Islam yang jauh ketinggalan ke belakang berbanding dengan masyarakat Hindu menyebabkan mereka merasakan bahawa mereka tidak mampu bersaingan dengan golongan Hindu. . Dibawah pengaruh Sir Syed Ahmad Khan. Kerajaan British di India sedang mencari sebuah rangkaian pakatan baru bagi menyokong kedudukannya di India disamping menyingkirkan golongan penentang mereka. Akhirnya pakatan dibuat antara seorang putera India iaitu Zamindar dan golongan muslim India yang sanggup bekerjasama dengan mereka.6 Pemisahan India: Pembentukan Sebuah Negara Bangsa Pakistan Pembahagian India pada tahun 1947 merupakan satu pembahagian yang dilaksanakan selepas menerima tekanan daripada banyak pihak terutamnya oleh golongan muslim yang melaksanakan dasar pengasingan Wilayah. Tidak dapat dinafikan bahawa golongan muslim menerima bantuan yang sangat banyak daripada British di India. 2. Diakui bahawa kesilapan pemisahan India ini juga adalah disebabkan oleh tindakan Kongres sendiri yang tidak memahami dan cuba membuat perbincangan serta memenuhi tuntutan-tuntutan muslim pada awalnya. hlm 352. selepas pemberontakan Dahagi pada tahun 1857. Satu lagi 24 Ibid.

berbanding berada di India yang asal yang mana kemungkinan besar mereka akan di diskriminasikan oleh golongan Hindu disebabkan monopoli kuasa dilakukan oleh mereka. Akhirnya pada tahun 1947 Pakistan tertubuh secara rasminya. Pengarang berpendapat bahawa penyerahan kuasa kepada penduduk India itu adalah secara amnya namun demikian secara khususnya penyerahan kuasa terbabit lebih tertumpu kepada golongan Hindu sehinggakan ianya mengenepikan golongan lain terutamanaya Islam. . Orang Islam secara jujurnya mengaku bahawa mereka risau keadaan mereka akan lebih buruk jika berada di bawah pentadbiran golongan Hindu. Pengumuman yang dibuat oleh British pada tanggal februari 1947 yang mana ianya adalah bertujuan untuk menyerahkan kuasa kepada penduduk India juga merupakan faktor tercetusnya gerakan komunal serta pemangkin kepada pembentukan Pakistan.15 kesilapan yang dilakukan oleh Kongres ialah menandatangani Perjanjian Luknow pada 1961 yang menjadikan gerekan pemisahan ini semakin rancak dikemudi oleh golongan muslim. hak-hak dan kepentingan mereka akan terjejas dan dinafikan. Bermulanya daripada unsur unsur tersebutlah maka gerakan pemisahan politik muslim semakin lantang bersuara menyuarakan pendapat dan menuntut hak mereka. diskriminasi akan berlaku. hal ini adalah hasil daripada gerakan pemisahan politik muslim yang yakin bahawa hak dan kepentingan mereka akan lebih terjamin sekiranya mereka berada di dalam sebuah negara yang majoritinya adal h a umat Islam.

MacCully menyatakan bahawa pada tahun 1865 hingga 1866. Hal ini telah mengakibatkan munculnya perasaan bimbang mereka kerana bahasa ilmu yang selalu diguna pakai oleh mereka telah digantikan dengan bahasa Inggeris. Hal ini menjadi satu permasalahan apabila bahasa Urdu yang menjadi bahasa ilmu telah digantikan dengan bahasa Inggeris sebagai medium penjanaan kelimuan25. Kemunculan Nasionalisme India: Persaingan dan Persubahatan Pada Akhir Abad Kesembilan Belas. hlm. 1987. Kuala Lumpur.1 Faktor Pendidikan Kedatangan British ke India bukan sahaja memberi kesan kepada beberapa aspek lain yang dianggap penting. Kementerian Pendidikan Malaysia. statistik menunjukkan daripada 1578 pelajar yang berdaftar di kolej-kolej umum hanya 57 orang merupakan orang Islam manakala majority ialah orang Hindu dengan jumlah sebanyak 1426 dan selebihnya pula sebanyak 95 orang adalah terdiri 25 Anil Seal terjemahan Ainon Bakar. 368. Dewan Bahasa dan Pustaka.16 3. namun ianya juga membawa satu entity perubahan yang memberi kesan yang berpanjangan hinggakan ianya boleh dianggap sebagai satu bentuk penjajahan minda iaitu penjajahan melalui sistem pendidikan yang dilancarkan dengan menguatkuasakan beberapa dasar pendidikan.0 FAKTOR-FAKTOR POLITIK LAIN YANG MENYEBABKAN MUSLIM DI TERCETUSNYA SEHINGGA GERAKAN PEMISAHAN INDIA TERCETUSNYA PEMBENTUKAN PAKISTAN. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan tercetusnya gerakan pemisahan politik muslim di India yang mana ianya lebih berpunca daripada jurang pemisah yang dibuat oleh pihak pentadbiran British serta perasaan tidak puas hati kaum muslim terhadap tindakan British yang merampas serta menjatuhkan kekuasaan Kerajaan Islam di India sekaligus menafikan hak serta kepentingan mereka. 3. Di sini pengarang akan cuba merungkai setiap aspek yang membawa kepada gerakan politik muslim di India sehingga wujudnya sebuah negara berdaulat yang baru iaitu Pakistan. . Dasar-dasar pendidikan yang dibuat ini telah menyebabkan masyarakat Islam jauh ketinggalan kesan daripada sikap Britih yang mengamalkan dasar pilih kasih dan sikap tidak pedulinya pada masyarakat Islam.

hlm. Oleh yang demikian medium pendidikan digunakan kerana ianya memberi kesan jangka panjang dan juga akan menjadi pemangkin kepada aspek-aspek lain. Maka jelaslah disini bahawa pendidikan merupakan salah satu faktor yang membawa kepada gerakan pemisahan Islam. 26 Ibid. Hooghly dan Dacca tidak melayakkan para pelajar untuk bersaing dengan orang Hindu yang berlatar belakangkan pendidikan barat dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan. . 372. Namun jika dilihat secara jelas ianya berpunca kepada sikap British yang ingin melaksanakan Dasar Pecah dan Perintah.17 daripada agama lain. contohnya di Calcutta. Dapat disimpulakan bahawa pendidikan juga merupakan antara faktor yang menyebabkan berlakunya gerakan pemisahan Islam ini. Pendidikan Islam tradisional yang di ajarkan di madrasah-madrasah. Persatuan ini ingin menuntut agar hak pendidikan barat juga diberikan kepada umat Islam tanpa melanggar prinsip-prinsip utama agama Islam26. Menyedari akan hal ini satu pergerakan awal yang memperjuangkan aspek pendidikan ialah Persatuan Persuratan dan Sains Islam Cacultta yang ditubuhkan oleh Abdul latif pada tahun 1863. hal ini adalah disebabkan pendidikan barat tidak dititik beratkan oleh penjajah kepada mereka sebaliknya hanya diuatamakan kepada Hindu menyebabkan jawatan-jawatan penting kerajaan dan kehakiman yang dahulunya dimonopoli oleh mereka telah dikuasai oleh golongan Hindu hinggakan mereka tiada ruang dalam persaingan bagi mendapatkan pekerjaan. oleh yang demikian tumpuan akan dilebihkan kepada satu pihak dan satu pihak lagi akan diabaikan agar tidak wujud penyatuan. pengarang tidak menafikan bahawa ianya juga berpunca daripada sikap ortodoks umat Islam India itu sendiri yang menganggap ilmu Barat itu semuanya bercanggah dengan al-Quran dan sunnah. Hal ini menunjukkan betapa kecilnya penekanan yang diberikan oleh pihak penjajah terhadap pendidikan ke atas umat Islam pada ketika itu.

Hal ini sebagai buktinya penaklukan yang dilakukan oleh Clive dan penempatan-penempatan yang dibina oleh Cornwallis bermakna golongan muslim telah kehilangan keistimewaan dan kekayaan yang dikaut dari hasil tanah sebaliknya dikenakan pula cukai pihak British27. Hal ini dapat dibuktikan melalui contoh yang diambil dari daerah Backergunge. pada awalnya sistem pendidikan tradisional berteraskan bahasa Urdu dan Parsi yang menjadi teras pendidikan mereka pada ketika itu. hlm. Keadaan ini jelas kelihatan di daerah-daerah timur. namun demikian jika dilihat dari aspek pemilikan tanah. Apabila menyentuh mengenai aspek ekonomi sudah semestinya ianya juga berkait rapat dengan aspek peluang pekerjaan yang disediakan. . Menjelang akhir abad kesembilan belas kebanyakan tanah-tanah dimiliki oleh orang hindu. Kesannya apabila di dalam sektor perkhidmatan awam dan kehakiman memerlukan tenaga kerja.2 Faktor Dari Sudut Ekonomi Faktor ekonomi merupakan antara faktor utama yang menjadikan wujudnya sentimen keagamaan hingga tercetusnya gerakan pemisahan oleh golongan Muslim India. 363. tempat terdapat paling ramai orang Islam.18 3. maka di sini dapat dianalisa bahawa pengambilan orang Islam semakin menurun. Buktinya pada tahun 27 28 Ibid. Hal ini menyebabkan para tuan tanah kehilangan tanah yang menjana sumber pendapatan utama dari segi cukai yang dikenakan dan pertanian.8 daripada keseluruhan penduduk di kawasan tersebut adalah terdiri daripada orang Islam. Ibid. Hal ini juga pada pandangan pengarang berkaitan dengan aspek pendidikan. namun demikian penjajahan British juga telah menukar corak pendidikan sedia ada kepada pendidikan mereka yang berteraskan bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu. hlm. Manakala di Mymensingh pula yang masyarakat Islamnya hanya terdiri kurang daripada 16 peratus pemilik tanah terpaksa membayar cukai lebih daripada 10 peratus daripada hasil tanah yang diusahakan. Perjalanan petempatan tetap yang dijalankan secara tidak lansung selangkah demi selangkah telah merampas kuasa tuan tanah Islam28. iaitu 64. mereka memegang konsesi kurang daripada 10 peratus tanah peladangan dan terpaksa membayar cukai daripada hasil tanah sebanyak kurang daripada sembilan peratus hasil tanah. diskriminasi serta ketidakadilan berlaku kepada umat Islam India. 363.

Pada tahun 1869 pula menyaksikan daripada 27 peguam. Hal ini memberikan impak yang sangat mendalam kepada perkembangan ekonomi masyarakat Islam kerana sebelum kedatangan British mereka merupakan para pentadbir dan pemilik ekonomi yang utama. hlm. 3.3 Desakan Kongres Terhadap Pelaksanaan Akta Menghalang Penyembelihan Lembu Pada tahun 1890. hanya terdapat 53 pegawai beragama Islam yang berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan dan eksekutif bukan awam di Bengal30. proktor dan peguam cara yang diambil berkhidmat tidak ada seorang pun yang diambil itu daripada mereka yang menganut agama Islam.19 1867 orang Islam menguasai 11. ini menimbulkan perasaan tidak puas hati mereka kerana ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan. namun demikian di antara tahun 1852-1868 tidak ada seorang pun plider Islam yang diambil di mahkamah tinggi Calcutta. Hal ini juga berpunca daripada rentetan dasar pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak British. 364. pekara ini telah mencetuskan reformasi untuk menuntut sebuah wilayah asingan yang ditadbir oleh mereka. 20 tahun kemudian orang Islam hanya menguasai kurang daripada 7 peratus jawatan dalam perkhidmtan awam dan kehakiman29. Pada tahun 1886-1887. desakan Kongres menunjukkan bahawa perjuangannya yang kononnya adalah untuk penyatuan adalah tidak beanar kerana tuntutan-tuntutan yamng dilakukan adalah untuk kepentingan masyarakat Hindu. Ibid. pihak Kongres telah mendesak Kerajaan British untuk mewartakan Akta Menghalang Penyembelihan Lembu. 29 30 Ibid. Manakala dalam bidang undang-undang yang menjadi profesion sekular yang dibuka kepada orang masyarakat Islam.7 peratus daripada jawatan kerajaan di Bengal. Ianya kerana mereka menganggap hak dan kepentingan mereka tidak dijaga oleh pihak British serta kelebihan yang ada lebih berpihak kepada masyarakat yang beragama Hindu. . hal ini menunjukkan antara faktor yang mengakibatkan munculnya gerakan pemisahan Islam. Ekonomi masyarakat Islam semakin tertindas dan mereka juga disingkirkan dari bidang pentadbiran dan professional. hlm 364. Tujuan utama Akta ini adalah disebabkan oleh lembu dianggap sebagai tuhan kepada masyarakat Hindu dan ianya perlu di pelihara dengan sebaik mungkin.

0 KESIMPULAN Gerakan pemisahan politik muslim di india adalah disebabkan beberapa faktor yang utama terutamanya ialah mengenai sentimen keagamaan.20 Akta ini telah ditentang oleh umat Islam India kerana mereka perlu menyembelih bagi memenuhi tuntutan agama apabila tibanya Hari Raya Aidil Adha. Sebuah negara impian umat Islam terbentuk namun terdapat pelbagai liku-liku yang ditempuhi hinggakan pada masa perpindahan kedua-dua penganut agama berhijrah secara besar-besaran telah berlaku pertumpahan darah di merata-rata tempat disebabkan ketebalan sentimen perkauman dan sikap komunalisme kedua-dua pihak yang tinggi mengakibatkan pertumpahan darah yang terbesar pernah tercetus dalam sejarah peradaban India. 4. hal ini adalah disebabkan desakan daripada pelbagai pihak terutamanya Pihak Islam yang mahukan sebuah wilayah yang berasingan daripada pengaruh Hindu yang mana pada pandangan mereka golongan Hindu ini akan menggugat kepentingan mereka. Pemisahan ini menyaksikan India yang selama ini menjadi salah sebuah empayar yang besar di dunia berpecak kepada 2 bahagian iaitu Pakistan dan India. Oleh yang demikian hal ini jugalah yang menjadi faktor kepada gerakan pemisahan politik muslim. kerana pada pandangan pengarang melalui pemisahan pekara-pekara berkaitanb keagamaan kemungkinan besar tidak akan jadi satu masalah besar disebabkan pembahagian wilayah mengikut agama telah dilakukan. . Walaupun telah wujud 2 buah negara yang berbeza pegangan keagamaan namun demikian secara faktanya masalah antara Hindu dan Muslim tidak pernah selesai dirantau tersebut. namun demikian halangan yang akan diwartakan ini merupakan satu pengahalang kepada mereka untuk memenuhi tuntutan keagamaan serta penghinaan kepada umat Islam.

Awang. Kuala Lumpur .D Mahajan. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lal bahadur. 1983. Penerbit Universiti Malaya. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1987. Struggle For Pakistan: Tragedy of the Ttriumph of Muslim Communalism in India. Md Afandi Hj. New Delhi. Ronald Nettler dan Mohamed Mahmoud. 2008.21 Rujukan V. History Of Mordern India (1919-1982). Komunalisme: Kesannya ke atas Peradaban India. Islam dan kemodenan: pandangan Lumpur.Oriental University Press. Anil Seal terjemahan Ainon Bakar.Kuala Lumpur. London. 1988. Kemunculan Nasionalisme India: Persaingan dan Persubahatan Pada Akhir Abad Kesembilan Belas. 2006. Institut Terjemahan Negara Malaysia. Chand & Company LTD.S. John Cooper. intelektual Islam.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.