UBK KKT

TATACARA PENULISAN RESUME
Contributed by Angriani

Tiada sebarang format khusus dalam penulisan resume. Namun begitu perkara² berikut perlu diberi perhatian semasa menulis resume ; - Mulakan menulis resume dengan objektif permohonan dan kelebihan yang dimiliki untuk menjawat jawatan yang dipohon. - Diikuti dengan butiran peribadi, kelulusan akdemik dan profesional, kursus yang pernah diikuti dan perancangan yang akan dibuat. - Resume perlu kemas dan tidak menagndungi apa² kesilapan bahasa seperti kesalahan ejaan, tanda bacaan, tatabahasa dan sebagainya. - Elakkan daripada menyatakan fakta yang salah dan berlebihan. - Resume perlu ditaip dengan menggunakan komputer Microsoft Word dan tidak boleh ditulis dengan tangan. Beri perhatian kepada Margin dan tulisan bersaiz 12. - Resume perlu ringkas, padat dan berinformasi kerana kebanyakan bakal majikan tidak mempunyai banyak masa untuk meneliti resume yang panjang - Sebaiknya resume ditulis antara 2 hingga 3 mukasurat. - Resume yang baik panjangnya adalah 1 muka helaian kertas A4 sahaja. Boleh ditambah apabila maklumat tambahan itu memang penting. - Sebaiknya gambar diletakkan kerana ramai calon lain yang akan menghadiri sesi temuduga. - Jangan sekali-kali melipat resume dalam sampul surat yang kecil kerana ia akan kelitan tidak kemas. - Cara penulisan resume perlu disesuaikan dengan jawatan yang dipohon. - Nama syarikat dan bakal majikan perlu dieja dengan betul.

http://angrianiworld.com/ubk

Powered by Joomla!

Generated: 2 November, 2010, 09:13