Nabi s.a.w.

telah bersabda; " Sesungguhnya di dalam syurga itu terdapat sebuah sungai yang disebut sebagai Sungai Rejab, airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa satu hari pada bulan Rejab Allah akan memberinya minum dari sungai itu." - Riwayat Baihaqi Aisyah r.a. berkata, bahwa Nabi s.a.w bersabda; " Semua manusia pada hari Kiamat akan kebuluran kecuali para Nabi dan para ahlinya yang berpuasa di bulan Rejab, bulan Syaaban dan bulan Ramadhan. Sesungguhnya mereka semua kenyang tidak merasa lapar dan dahaga." - Kitab Durratun Nasihin Dari Abu Hurairah r.a. Dari Nabi s.a.w sabdanya; " Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang kamu melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang." - Sahih Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda; " Laknatlah untuk orang berzina, orang yang memakan riba dan orang yang menulis urusan riba dan orang yang menyaksikan riba. Mereka itu keadaan sama saja." - Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Berusahalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya dan berusahalah untuk Akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari." - Riwayat Ibnu Asahin Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi s.a.w. bersabda; " Melihatlah kepada orang yang lebih rendah darimu dan jangan melihat orang yang lebih tinggi. Itulah tembok kukuh supaya kamu tidak menghina pemberian Allah kepadamu." - Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda; " Siapa yang melangkahi leher orang pada hari Jum'at berarti telah membuat jambatan menuju Jahanam." Attirmidzi - Ibnu Majan Nabi s.a.w. bersabda; " Sesungguhnya Allah memberi rahmat dan malaikat mendoakan orang yang memakai serban pada hari Jum'at." Riwayat Atthabarani Rasulullah s.a.w. bersabda; "Puasa pada 27 haribulan Rejab seperti berpuasa 60 bulan pahalanya. Jika disertai dengan sedekah seperti berpuasa 1000 tahun karena kebesaran hari Israk-Mikraj." Nabi s.a.w. bersabda; " Siapa yang mengunjungi orang sakit, maka dia senantiasa berada dalam sebuah taman syurga penuh dengan buah-buahan yang daripada dipetik sampai dia kembali." - Riwayat Tirmidzi Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Barangsiapa bermimpi melihatku dalam tidurnya maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku karena syaitan tidak sanggup mengubah bentuknya seperti bentukku." - Sahih Muslim Aisyah r.a. menceritakan; "Nabi s.a.w. tidak pernah puasa sunat setiap bulan dalam setahun lebih banyak daripada puasanya di bulan Syaaban. Beliau bersabda; Beramallah kamu sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan (memberi pahala) sehingga kamu sendiri bosan beramal." - Sahih Muslim Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya dia berkata; "Sesungguhnya sholat Jum'at yang pertama selain dari sholat Jum'at di Masjid Rasulullah s.a.w. ialah sholat Jum'at di Masjid Abdil Qais di Juratsa (termasuk wilayah Bahrain)" - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Pakailah pakaian antara pakaianmu yang putih; karena sesungguhnya pakaian putih itu lebih suci dan lebih baik dan kapanilah orang-orang mati dengan kain putih." - Riwayat Ahmad Dari Abu Hurairah katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Ada 2 perkara yang keduanya dapat menyebabkan mereka menjadi kafir yaitu mencela keturunan (orang lain) dan meratapi mayat." - Sahih Muslim Dari Ibnu Abbas r.a. katanya, ada lelaki datang bertanya kepada Rasulullah s.a.w.; "Ya Rasulullah! Ibu saya telah meninggal dunia dan dia ketinggalan puasanya satu bulan. Bolehkah aku puasa untuk membayar puasa itu?" Jawab Nabi s.a.w.; "Ya boleh! Hutang kepada Allah lebih berhak untuk di bayar." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang berperang untuk menegakkan (agama) Allah, maka itu fisabilillah." - Riwayat Bukhari,Muslim & Abu Musa Al-Assyari r.a. Dari Aisyah r.a. katanya; "Rasulullah s.a.w sering berpuasa sehingga kami menyangka bahwa beliau akan puasa seterusnya dan beliau sering berbuka (tidak berpuasa) sehingga kami menyangkakan bahwa beliau akan berbuka seterusnya. Aku tidak pernah melihat beliau berpuasa sebulan penuh kecuali dalam bulan Ramadhan dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa sunat dalam sebulan lebih banyak di bulan Syaaban." - Sahih Muslim Dari Anas b. Malik r.a. katanya, Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya Allah Taala sangat suka kepada hambaNya yang mengucapkan tahmid sesudah makan dan minum." - Sahih Muslim Dari Anas r.a. katanya, Nabi s.a.w. bersabda; "Yang menghantar jenazah ada tiga macam, yang dua kembali satu tinggal menemaninya. Yang menghantar ialah keluarganya, hartanya pulang dan yang tinggal menemaninya ialah amalannya." - Sahih Muslim Dari Abu Hurairah r.a. katanya, Nabi bersabda; "Sebaik-baik hari ialah Jum'at karena pada hari itu Adam dijadikan. Pada hari itu dia masuk Syurga, pada hari itu dia keluar daripadanya dan tidak terjadi Kiamat melainkan pada hari Jum'at." - Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Bertenang-tenang itu dari Allah dan bergopoh-gopoh itu dari Syaitan." - Riwayat Al-Baihaqi Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang merendah diri kepada Allah, nanti Allah mengangkat kepada kedudukannya yang tinggi dan mulia." Riwayat Abu Nu'aim Ibnu Asahir r.a. meriwayatkan Nabi s.a.w. bersabda; "Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Dan bekerjalah untuk Akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari." - Sahih Muslim Dari Yahya b. Muadz bahwa dia berkata; "Sesungguhnya didalam perkataan Syaaban mengandungi 5 huruf, yang masing-masing huruf merupakan singkatan anugerah kepada orang yang beriman." - Sahih Muslim Dari Syaidina Usman r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Barang siapa mati dalam keadaan dia yakin tiada Tuhan selain Allah maka dia masuk syurga." - Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Keutamaan bulan Syaaban di atas bulan bulan yang lain adalah seperti keutamaan saya di atas semua nabi-nabi yang lain sedangkan keutamaan bulan Ramadhan di atas semua bulan yang lain adalah seperti keutamaan Allah di atas makhlukNya." Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya; "Sembahyang sunat atau fardu dengan memakai serban menyamai 25 kali sembahyang yang tidak memakai serban dan sembahyang Jum'at dengan serban menyamai 70 Jum'at tanpa serban." - Riwayat Ibnu Asakir Nabi s.a.w. bersabda; "Satu dirham riba yang dimakan oleh setengah yang mengetahui, lebih berat disisi Allah daripada dosanya 36 kali perzinaan." - Riwayat Ahmad & Atthabarani dari Abdullah b. Handhalah Nabi s.a.w. bersabda; "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke Syurga." - Riwayat Muslim Dari Sahl bin Saad r.a. Nabi s.a.w. bersabda; "Tujuh puluh ribu atau tujuh ratus ribu daripada umatku akan masuk syurga dengan tidak dihisab mereka masuk berturut-turut sedangkan rupa mereka seperti cahaya bulan pada malam purnama." - Sahih Bukhari

Nabi s.a.w. bersabda; "Tidak dihalalkan seorang Muslim mendiamkan sesama Muslim lebih dari 3 hari 3 malam, maka siapa yang mendiamkan lebih dari 3 hari 3 malam lalu mati akan masuk ke dalam api neraka." - Riwayat Abu Dawud & Annsa'i Nabi s.a.w. bersabda; "Dua sifat yang tidak terdapat dalam hati seorang mukmin ialah; i)kikir ii)budi pekerti yang jahat." - Riwayat Atthurmidzi Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya Allah tetap menerima taubat seorang hamba selama dia belum nazak akan mati." - Riwayat Attirmidzi dari Ibnu Umar r.a. Abu Hurairah r.a. memberitakan bahwa s.a.w. bersabda; "Apabila kamu berkata temanmu di hari Jum'at,"Diamlah!" apabila imam sedang berkhutbah maka sesungguhnya engkau pun salah." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Jika sakit seorang hamba hingga 3 hari, maka keluar dari dosa-dosanya sebagaimana keadaannya ketika baru lahir dari kandungan ibunya." - Riwayat Atthabarani Dari Abu Darda r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Tidak seorang Muslim pun mendoakan kebaikkan bagi saudaranya sesama Muslim yang berjauhan melainkan malaikat mendoakannya pula.Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikkan pula." - Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Jagalah dirimu dari api neraka meski pun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma, maka jika tidak dapat maka sepatah kata yang baik." - Sahih Bukhari & Muslim Dari Aisyah r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Bersiwak itu dapat membersihkan mulut dan mendapat keredhaan Allah." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a. katanya; "Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s.a.w.; "Ya Rasulullah, siapakah dari keluargamu yang paling berhak dengan kebaktianku yang terindah?" Jawab beliau,"Ibumu! Kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapamu kemudian terdekat kepadamu, yang terdekat." - Sahih Muslim Dari Anas b. Malik r.a. dia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda; "Siapa yang rezekinya dilapangkan Allah atau usianya dipanjangkan maka hendaklah dia menghubungkan silaturrahim." - Sahih Muslim Dari Abu Hurairah r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Allah berfirman: Setiap amal anak Adam adalah untuk anak Adam itu sendiri melainkan puasa. Sesungguhnya puasa itu bagiKu dan aku membalasi puasanya itu." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Barangsiapa yang tidak puasa sehari bulan Ramadhan tanpa uzur yang diizinkan Allah atau karena penyakit, maka tidak dapat dibayar dengan puasa sepanjang masa meskipun dilaksanakan." - Riwayat Abu Dawud,Anasa'i,Attirmidzi,Albaihaqi Ibnu Majah & Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah r.a. Dari Anas, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Bersahurlah. Sesungguhnya sahur itu berkat." - Riwayat Al Bukhari & Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Allah s.w.t. telah berfirman: "Hamba Ku yang lebih Aku cintai yaitu mereka yang segera berbuka (jika telah nyata Maghrib)" - Riwayat Attirmidzi Dari Abu Hurairah r.a. katanya, Nabi s.a.w. bersabda; "Apabila Ramadhan telah datang maka dibukakan pintu rahmat, dikunci Neraka Jahanam dan dibelenggu semua syaitan." - Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Ada kalanya orang yang berpuasa itu tidak mendapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali haus." - Riwayat Annasai Abu Hurairah r.a.; "Allah telah berfirman: "Aku suka hamba-hambaKu yang menyegerakan berbuka." - Riwayat Attirmidzi Dari Aisyah r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda; "Barangsiapa yang tidak sampai mengqada puasa hendaklah keluarganya mengantikan puasa tersebut." - Sahih Al-Bukhari & Muslim Dari Anas, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya Allah 'Azzawajalla telah melepaskan kewajipan berpuasa dan sebagian sembahyang kepada para musafir dan kewajipan berpuasa kepada ibu-ibu yang hamil dan menyusukan anak." - Riwayat Al-Khamsah Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang tidak meninggalkan kata dusta (bohong semasa berpuasa) maka Allah tidak berhajat padanya untuk meninggalkan makan minumnya." - Sahih Muslim Sabda Rasulullah s.a.w.; "Tiga doa yang sangat mustajab, doa orang yang puasa, doa orang yang di zalimi dan orang yang musafir." Riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Dawud & Tirmidzi Dari Ibnu Umar Dari Rasulullah s.a.w. sabdanya; "Apabila kamu melihat (Ramadhan) hendaklah berpuasa dan apabila kamu melihat bulan (Syawal) hendaklah kamu berbuka. Jika tertutup awan hendaklah dikirakan bulan itu." - Riwayat Bukhari, Muslim Annasa'i & Majah Dari Ibnu Umar, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Barangsiapa yang mati tidak sempat mengqhadakan puasanya dibayarkan fidyah dengan makanan sebanyak 1 orang Muslim setiap hari." - Riwayat Attirmidzi Dari Sahl b. Saad Rasulullah s.a.w. bersabda; "Orang yang segera berbuka puasanya senantiasa dalam kebaikkan." - Riwayat Bukhari & Muslim Anas r.a. berkata, Nabi s.a.w bersabda; "Lima macam yang membatalkan puasa dan membatalkan wudhu: dusta, mengumpat dan bermuka-muka dan melihat yang bukan muhrim dengan syahwat dan sumpah palsu." - Riwayat Al-Azdi & Addailami Nabi s.a.w. bersabda maksudnya; "Makan sahur itu berkat, karena itu jangan kamu tinggalkan walau seteguk air karena Allah merahmati orang-orang yang sahur dan malaikat mendoakan orang yang sahur." - Riwayat Ahmad "Barangsiapa yang iktikaf 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadhan maka dia mendapat pahala bagaikan 2 kali haji dan 2 kali umrah." - Riwayat Albaihaqi dari Al Hassan bin Ali r.a. Dari Ibnu Abbas r.a. katanya; "Nabi s.a.w. pernah berbekam, pada hal beliau sedang berpuasa." - Sahih Bukhari Dari Anas r.a. katanya; "Kami pernah pergi bersama-sama Nabi s.a.w. tidak pernah orang puasa mencela orang berbuka dan tidak pula orang berbuka mencela orang puasa." - Sahih Bukhari Dari Ibn Abbas r.a. katanya, Nabi s.a.w. bersabda; "Pergelangan (pegangan) Islam dan sendi agama itu 3 dan di atasnya tegaknya asas Islam, siapa meninggalkan satu daripadanya maka dia kafir dan halal ditumpahkan darahnya yaitu syahadat, sembahyang fardu dan puasa bulan Ramadhan." - Riwayat Abu Yala "Carilah 10 malam Lailatulqadar pada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadhan, jika kamu lelah , maka jangan dilewatkan pada 7 malam yang tinggal." - Sahih Muslim "Carilah Lailatulqadar pada malam 10 malam yang terakhir yaitu malam 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29 atau 30 maka siapa yang bertepatan bangun sembahyang malam karena iman dan mengharap pahala maka akan diampunkan dosa-dosa yang lalu dan akan datang." - Riwayat Atthabarani dari Ubadan bin Asshamiti "Siapa yang iktikaf pada malam Lailatulqadar itu karena terdorong oleh iman dan ikhlas maka diampunkan dosanya yang telah lalu." Riwayat Adailamani Nabi s.a.w. bersabda; "Orang yang zikir (ingat) pada Allah pada bulan Ramadhan akan diampunkan baginya dan orang yang minta-minta pada Allah di dalamnya tidak akan kecewa." - Riwayat Atthabarani & Al-Baihaqi

Nabi s.a.w. bersabda; "Tidurnya orang yang puasa tetap dalam ibadat dan diamnya dianggap tasbih dan amalnya dilipatgandakan dan doanya mustajab dan dosanya diampunkan." - Riwayat Al Baihaqi "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada umatNya Lailatulqadar dan tidak diberikan kepada umat yang sebelum mereka." Riwayat Addailamani dari Anas r.a. Nabi s.a.w. bersabda; "Apabila salah seorang kamu lupa bahwa dia berpuasa, lalu ia makan atau pun minum maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya ia telah diberi makan dan minum oleh Allah." - Sahih Bukhari & Muslim Barangsiapa yang ingin mengintai malam Lailatulqadar hendaklah ia mengintai pada malam 27 haribulan." - Riwayat Ahmad Dari Abu Hurairah r.a. katanya; "Dilarang melakukan 2 macam puasa dan melakukan dua macam jual beli yaitu puasa pada hari raya terbuka dan hari raya korban, jual beli mulamasah dan munabasah." - Sahih Bukhari "Malam Lailatulqadar itu malam yang cerah (terang) tidak dingin dan tidak panas, tidak berawan dan tidak hujan dan tiada angin dan tidak dilemparkan bintang-bintang dan tandanya pada pagi harinya matahari terbit dan tidak bersinar (hanya nampak terang putih tetapi tidak panas)." - Riwayat Athabarani dari Wasilah "Zakat fitrah itu sebagai penyucian bagi orang yang telah puasa dari kotoran dosa laghu dan rafats (kata-kata keji), juga sebagai makanan orang miskin maka siapa yang menunaikan sebelum sembahyang (Hari Raya) berarti itu zakat yang diterima dan siapa yang mengeluarkan sesudah sembahyang (Hari Raya) makanan itu dianggap sedekah biasa." - Riwayat Addar Quthni & Albaihaqi dari Ibnu Abbas r.a. Diterima dari Abdullah bin Umar r.a. bahwasanya; "Rasulullah s.a.w. pada hari Idul Fitri dan Idul Adha lebih dahulu beliau sholat dan sesudah sholat beliau berkhutbah." - Sahih Bukhari Dari Abu Ayub katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian dia berpuasa pula sebanyak 6 hari pada bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa." - Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang bangun pada kedua malam dari Raya (Idulfitri dan Iduladha) dengan ikhlas karena Allah, maka tidak akan mati hatinya pada saat hati semua orang telah mati." - Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Umamah Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Yang bernama pendekar bukan orang yang banyak menjatuhkan lawan tetapi pendekar sejati ialah orang yang sanggup menguasai dirinya ketika sedang marah." - Sahih Muslim Ibn Umar r.a. berkata Nabi s.a.w. bersabda; "Untuk tiap hamba yang puasa ada doa mustajab ketika berbuka, ada kalanya diberinya di dunia atau disimpan untuk Akhirat." - Riwayat Al-Haakim Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang berwudhu saja untuk menghadiri sembahyang Jum'at adalah sudah baik (memadai) tetapi siapa yang mandi, maka adalah lebih baik." - Riwayat Abu Dawud Nabi s.a.w. bersabda; "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu dan jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu." - Riwayat Muslim dan Abu Dawud Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda; "Jangan kamu benci kepada bapamu. Siapa yang benci kepada bapanya, kebencian itu berarti kekafiran." - Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Seorang yang berzina atau minum khamar, maka terlepaslah iman daripadanya sebagaimana orang melepaskan gamis (baju) dari kepalanya." - Riwayat Al-Hakim Dari Anas r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Barangsiapa yang tartidur atau terlupa hingga luput sembahyang hendaklah dia menunaikan (sembahyang) sebaik-baik saja dia ingat (sedar) kembali." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya orang yang menziarahi orang sakit itu dinaungi oleh Allah dengan 70000 malaikat." - Riwayat Atthabarani Nabi s.a.w. bersabda; "Mana-mana perempuan yang melakukan sembahyang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga maruahnya dari yang haram dan mentaati suaminya maka dipersilakan dia masuk ke dalam Syurga dari pintu mana saja yang disukainya." - Riwayat Ahmad Ibnu Abbas r.a. katanya; "Mandilah kamu pada hari Jum'at, dan basuhlah kepalamu meskipun kamu tidak janabat dan sentuhlah yang harum-harum." - Riwayat Ahmad Ibnu Hibbin Diberitakan oleh Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Apabila imam membaca Amin maka ucapkanlah pula Amin! karena siapa yang bersamaan Aminnya dengan Amin malaikat di ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu." - Sahih Bukhari Dari Aisyah r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Orang yang sangat dibenci Allah ialah orang yang suka bermusuh-musuhan." Sahih Bukhari Dari Abu Qatadah Al-Ansari r.a. katanya Rasulullah s.a.w. ditanya tentang puasa hari Isnin, Jawab baginda s.a.w.; "Hari Isnin itu hari kelahiranku dan hari Isnin itu Quran diturunkan." - Sahih Bukhari Dari Ibnu Umar r.a. katanya; "Bahwasa Rasulullah s.a.w. mengutuk orang yang menyambung rambut dan meminta rambutnya disambung dan mengutuk pembuat tatto dan meminta ditatto." - Sahih Muslim Dari Abbas bin Malik r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya berjihad untuk agama Allah pada waktu pagi atau petang hari lebih baik dari dunia dan seisinya." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda maksudnya; "Sesungguhnya saat yang mustajab (berdoa) diantara duduk imam antara dua khutbah hingga selesai sembahyang Jum'at." - Riwayat Muslim & Abu Dawud Dari Ibnu Umar r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya; "Perumpamaan orang munafik seperti seekor kambing betina yang bingung mengikuti dua ekor kambing jantan. Sekali dia hendak mengikuti yang ini, kali yang lain hendak mengikuti yang itu." - Sahih Muslim Dari Anas b. Malik r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya apabila orang-orang kafir mengerjakan kebajikan di dunia, dia diberi upah dengan amal itu berupa rezeki di dunia. Ada pun orang-orang mukmin maka pahala kebajikannya disimpan Allah Taala untuk akhirat serta diberi rezeki di dunia berhubung dengan taatnya." - Sahih Muslim Dari Abdullah dan Abu Musa r.a. keduanya berkata bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda; "Sebelum terjadi hari kiamat terlebih dahulu terhapus ilmu (agama) dan berjangkit kejahilan dan banyak terjadi pembunuhan." - Sahih Muslim Dari Abi Said Al Khudri r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda; "Siapa diantara engkau yang melihat perkara mungkar cegahlah dengan tangan, jika tidak berkuasa maka dengan lidah, kalau tidak sanggup maka dengan hati. Demikianlah Iman yang terlemah." - Sahih Muslim Dari Umar r.a. katanya; "Siapa yang hafal sebuah hadis dari Nabi s.a.w. berkenaan fitnah?" Jawab Huzaifah, Aku mendengar baginda bersabda: "Fitnah seorang dalam keluarga, dalam hartanya dan tetangga dapat ditutup (dihapuskan) oleh sholat, puasa dan sedekah." Sahih Bukhari

Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya tujuh petala langit dan bumi sama mengutuk orang yang selalu berzina dan bau kemaluan pelacur didalam neraka dapat mengganggu ahli neraka lainnya karena sangat busuk." - Riwayat Albazzar Abayah b. Rifaah r.a. mengkabarkan bahwa ia bertemu dengan Abu Abbas ketika dia pergi ke Jum'at Abu Abbas berkata kepadanya bahwa dia mendengar Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa berdebu kedua kakinya karena berjalan di jalan Allah niscaya diharamkan Allah baginya api neraka." - -Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda; "Barang siapa percaya kepada Allah dari hari akhirat maka berbicaralah dengan baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat maka harus memuliakan tetangga. Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhirat maka harus memuliakan tetamu." - Sahih Bukhari & Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu dan jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu." - Riwayat Muslim & Abu Dawud Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya; "Bukanlah kemuliaan itu dengan memakai pakaian cantik dan bersegak tetapi ia adalah dengan ketenangan (sopan santun) dan merendah diri." - Riwayat Ad-Dailami Sabda Rasulullah s.a.w. maksudnya; "Orang yang memulakan memberi salam adalah terlepas daripada sifat sombong dan takbur." Riwayat Al Baihaqi & Al Khatib Dari Abu Hurairah r.a. katanya bahwa Nabi s.a.w. bersabda; "Ketika seorang berjalan, kemudian didapatinya sepotong duri dijalanan itu lalu dibuangkannya Allah berterima kasih kepadanya dan mengampunkan dosanya." - Sahih Al-Bukhari Dari Abu Hurairah r.a. katanya; "Rasulullah s.a.w. bersabda: Apabila kamu diundang menghadiri satu jamuan hendaklah diperkenankan. Jika kamu sedang puasa, sholatlah dan jika kamu tidak berpuasa makanlah." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa membaca pada pagi Jum'at sebelum sembahyang Subuh 'Astagh firullahaladzi lailahailla huwal hayyul qayyum wa atubu ilahi' 3 kali, niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih dilaut." - Riwayat Ibnu Assubhi dari Anas r.a. Sabda Rasulullah s.a.w.; "Barang siapa memelihara sembahyang lima waktu dengan sempurna wudhu dan waktunya, adalah baginya cahaya dan tanda pada hari akhirat, dan barang siapa mensia-siakannya, niscaya dikumpulkan ia (kelak di neraka) dengan Fir'aun dan Haman." - Riwayat Ahmad Dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda; "Dilarang berjual beli buah-buahan sebelum nyata benar baiknya yaitu tidak busuk dan nampak merah dan kuning (karena sudah masak)." - Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan akan agama. Allah dalamkan fahamannya dalam agama diberikan ilham kepada kebenarannya." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Ingatlah tiap sesuatu yang memabukkan itu Khamar (arak) dan tiap khamar itu haram." - Riwayat Ahmad & Abu Ya'lia Nabi s.a.w. bersabda; "Duduk sendirian itu lebih baik dari mendekati orang yang durjana, sedang bergaul dengan orang yang baik (soleh) itu lebih baik dari duduk sendirian." - Riwayat Al-Haakim Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya saat yang mustajab (berdoa) itu diantara duduk imam antara 2 khutbah hingga selesai sembahyang Jum'at." - Riwayat Muslim & Abu Dawud Dari Usamah bin Zaid r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda; "Orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim." - Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya; "Tiada seorang Muslim yang melihat wanita lalu dia memejamkan matanya melainkan Allah akan memberi padanya rasa lazat beribadat dalam hatinya." - Riwayat Ahmad & Atthabarani Rasulullah s.a.w. bersabda; "Adalah seorang saudara memberi hutang kepada manusia maka apabila dia melihat orang itu dalam kesusahan dia berkata kepada khadamnya; "Maafkanlah orang itu, moga-moga Allah memberi maaf ke atas kita." maka Allah memaafkannya." - Riwayat Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Andaikan berbuat dosa sehingga dosamu mencapai langit, kemudian kamu bertaubat niscaya Allah memberi keampunan kepadamu." - Riwayat Ibnu Majah Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama yaitu seratus kurang satu. Siapa menghafalnya masuk syurga." - Sahih Bukhari Rasululah s.a.w. bersabda; "Puasa itu bagaikan perisai, maka apabila seseorang kamu berpuasa, jangan berkata kotor dan jangan berkata kasar. Jika seseorang mencacinya atau menyerangnya maka hendaklah dia mengatakan. Aku ini puasa." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Tiada seorang Muslim yang mati pada hari atau malam Jum'at melainkan Allah akan menyelamatkan dari ujian kubur." - Riwayat Ahmad & Attirmidzi Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya; "Tiap mata pasti akan menangis pada hari Kiamat, kecuali mata yang dipejamkan dari segala yang haram dan mata yang berjaga malam dalam jihad fisabilillah dan mata yang mentitiskan air mata walaupun sebesar kepala lalat karena takutkan Allah." - Riwayat Abu Naim Dari Abdullah b. Umar r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Dunia ialah kesenangan, sebaik-baik kesenangan dunia ialah perempuan yang solehah." - Sahih Muslim Dari Umar r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Apabila malam telah datang, siang telah hilang dan matahari telah terbenam maka orang yang puasa boleh berbuka." - Sahih Muslim Seorang sahabat bertanya kepada Nabi s.a.w.; "Amal perbuatan apakah yang paling disukai Allah?"; Baginda s.a.w. menjawab: "Amal yang kekal (dikerjakan) walaupun sedikit." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Orang yang mencekik dirinya sendiri hingga mati akan mencekiknya juga dalam neraka, dan orang yang menikam dirinya juga akan menikam dirinya di dalam neraka dan orang yang melemparkan dirinya dari tempat tinggi untuk membunuh diri, maka akan selalu dia melemparkan dirinya di dalam neraka." - Sahih Bukhari dari Abu Hurairah r.a. Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang menyiapkan keperluan orang yang berjihad fisabilillah maka berarti dia telah berjihad dan siapa yang menjaga keluarga orang yang pergi berjihad dengan baik maka berarti dia telah ikut berjihad fisabilillah." - Riwayat Bukhari & Muslim dari Zaid bin Khalid Aljuhani Al-Musayyab bin Radi r.a. berkata Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang berbuat kebaikan pada hari Jum'at akan dilipat gandakan baginya pahala dari hari-hari lain dan siapa yang berbuat kejahatan maka demikian pula." - Riwayat Ibnu Zahjadari Nabi s.a.w. bersabda; "Aku menyediakan untuk hamba-hambaKu yang soleh, apa yang belum kelihatan oleh mata dan didengar oleh telinga dan juga tidak timbul dalam hati manusia untuk menghayatinya." - Riwayat Bukhari

Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang benar beriman kepada Allah dan hari kemudian maka janganlah menganggu jiran dan berpesanpesan baiklah kamu terhadap jiran." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Barang siapa berpecah belah, maka dia bukanlah dari golongan kami (bukan umat Nabi s.a.w.). Rahmat Allah berada bersama-sama dengan jemaah dan sesungguhnya serigala hanya akan memakan kambing yang menyendirikan diri." - Riwayat Atthabarani Dari Abu Hurairah r.a. Nabi s.a.w. bersabda; "Apabila manusia membaca ayat Sajdah kemudian sujud, terhindarlah syaitan sambil menangis dan berkata, "Celakalah aku. Disuruh manusia (anak Adam) sujudlah, sujudlah dia, balasannya Syurga. Saya juga disuruh sujud, tetapi saya enggan maka balasan bagi saya ialah Neraka." - Sahih Bukhari Dari Abu Qatadah Al-Ansari berkata bahwa Rasulullah s.a.w. ditanya masalah puasa pada hari Arafah. Beliau menjawab; "Dapat memadamkan dosa tahun yang lalu dan yang akan datang." Kemudian beliau ditanya pula masalah puasa pada hari Asyura maka beliau bersabda; "Dapat meluputkan dosa tahun yang lalu." - Sahih Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud; "Makan sahur itu berkat, oleh itu jangan kamu tinggalkannya walau hanya sekadar meneguk seteguk air, karena Allah merahmati orang yang makan sahur dan malaikat mendoakannya." - Riwayat Imam Ahmad Rasulullah s.a.w. bersabda; "Bersegeralah kepada amal yang soleh karena akan berlaku fitnah seperti pada waktu malam yang gelap gelita, yang mana seorang itu beriman pada waktu pagi dan kafir pada waktu petang, beriman pada waktu petang dan akan kafir pada waktu paginya, menjualkan agamanya dengan benda keduniaan." - Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya; "Barangsiapa yang cinta kepada Allah, marah karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka sesungguhnya telah sempurna Iman." - Riwayat Abu Dawud, Attirmidzi & Sanad Hassan Sabda Rasulullah s.a.w. maksudnya; "Jika seorang berzina maka keluarlah iman daripadanya bagaikan payung diatas kepalanya dan bila menghentikannya maka kembalilah iman kepadanya." - Riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi & Albaihaqi Nabi s.a.w. bersabda maksudnya; "Siapa yang menziarahi kubur kedua atau salah seorang ibu bapanya sekali pada setiap Jum'at,niscaya diampunkan dosanya dan dia ditulis sebagai orang yang berbakti kepada kedua ibu bapanya." - Riwayat Al-Hakim Nabi s.a.w bersabda; "Siapa yang membasuh dan mandi, kemudian datang lebih pagi dan berjalan dan tidak berkenderaan dan mendekati pada imam untuk mendengar dan memperhatikan dan tidak membuat lelahan, maka dia akan mendapat untuk setiap langkah dari rumah ke masjid pahala amal satu tahun puasanya dan bangunnya." - Riwayat Abu Dawud & Attirmidzi dari Anas r.a. Jundap b. Sufyan r.a. katanya; "Aku hadir sholat Idul Adha bersama-sama Rasulullah s.a.w. Tidak lama selepas sholat, beliau melihat daging korban sebelum sholat (Idul Adha), hendaklah disembelihnya (binatang) yang lain sebagai pengganti dan siapa yang belum menyembelih, hendaklah menyembelih dengan nama Allah." - Sahih Muslim Dari Anas bin Malik r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Tidak akan terjadi kiamat sehingga masa menjadi singkat, maka setahun dirasakan seperti sebulan dan sebulan dirasakan seperti seminggu dan seminggu dirasakan seperti sehari dan sehari dirasakan seperti sejam, sejam dirasakan seperti satu petikan api." - Riwayat Tirmidzi Dari Aisyah r.a. katanya; "Aku pernah memakaikan harum-haruman ke baju ihram Rasulullah s.a.w. ketika beliau hendak berihram dan sesudah tahalul sebelum tawaf di Baitullah." - Sahih Muslim Dari Nubaisyah Al-Hudzali r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Hari-hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah adalah hari-hari makan dan minum." - Sahih Muslim Dari Abu Hurairah r.a. berkata; Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sebagian dari kebaikkan Islam meninggalkan sesuatu yang tidak berguna." Riwayat Imam Attirmidzi Sabda Rasulullah s.a.w. maksudnya; "Sampaikanlah hajat orang yang tidak berdaya memenuhi hajatnya sendiri. Maka sesungguhnya orang yang menyampaikan hajat seseorang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya kepada pemerintah, Allah akan menetapkan dua kakinya diatas Sirot (di Akhirat) pada waktu manusia tergelincir." - Riwayat Hindun bin Abi Halah Daripada Kaab b. Iyad r.a. katanya, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya bagi tiap-tiap umat itu ada ujian dan ujian bagi umatku ialah harta." - Riwayat At-Tirmidzi Dari Abu Hurairah r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Sebaik-baik saf bagi lelaki ialah dihadapan dan seburuk-buruk ialah dibelakang, sebaik-baik saf bagi wanita ialah dibelakang dan seburuk-buruknya dihadapan." - Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya; "Sembahyang dengan bersiwak (menggosok gigi) lebih afdol dari tujuh puluh kali sembahyang tanpa siwak." - Riwayat Zanjawaih & Al-Hakim Dari Anas bin Malik r.a., Nabi s.a.w bersabda; "Andai kata anak Adam itu memiliki satu lembah lagi. Tidak ada yang dapat mengisi penuh mulut (hawa nafsunya) melainkan tanah (maut). Dan Allah menerima taubat siapa yang taubat kepadanya." - Riwayat Muslim Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Akan datang suatu zaman seseorang tidak memperdulikan dari mana mendapat harta, apakah dari sumber halal atau haram." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Akan tiba suatu zaman, tiada seorang juga pun kecuali ia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau ia tidak memakan secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya." - Riwayat Ibnu Majah Nabi s.a.w. bersabda; "Seorang Mukmin melihat dosanya bagai kain seorang duduk dibawah gunung dan takut kejatuhan gunung itu." Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya; "Siapa yang menjual sesuatu yang ada aibnya lalu tidak dijelaskan kepada pembelinya, maka tetap berada dalam murka Allah dan selalu dikutuk oleh malaikat." - Riwayat Ibnu Majah Dari Ummu Kalsum binti Uqbah r.a. sesungguhnya ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda; "Bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan manusia. Ditambah yang baik atau dikatakannya yang baik." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang membaca Surah Yassin dengan tulus ikhlas karena Allah, maka diampunkan baginya dosa-dosanya yang lalu, maka bacakanlah pada orang yang akan mati (atau bagi orang yang telah mati)." - Riwayat Al-Baihaqi dan Maq'il bin Yasar Daripada Maq'il bin Yasar r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Beribadat di saat huru-hara (dunia kacau bilau) adalah seperti berhijrah kepadaku." - Sahih Muslim Dari Abu Hurairah r.a. katanya, Nabi s.a.w. bersabda; "Satu sholat di masjidku ini lebih baik dari 1000 kali sholat ditempat lain melainkan di Masjidil Haram." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya ada seberat sebiji sawi daripada iman dan tidak akan masuk Syurga yang di dalam hatinya ada seberat sebiji sawi dari sombong." - Riwayat Muslim dan Abu Dawud

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda; "Kalau tidak karena ada wanita dan anak-anak didalam rumah sedangkan aku bersembahyang Isyak, niscaya aku suruh pemudaku membakar rumah-rumah (yang penghuninya tidak hadir berjemaah itu)." - Sahih Bukhari "Abdullah bin Umar r.a. memberitakan bahwa Rasulullah sholat 2 rakaat sebelum Zohor dan 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah Maghrib di rumahnya dan sesudah Isyak 2 rakaat dan beliau tidak sholat sesudah Jum'at sehingga beliau pulang. Setelah sampai di rumah barulah Nabi s.a.w. sholat 2 rakaat." - Sahih Bukhari Dari Aisyah r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Tidak ada suatu hari dimana Allah Taala paling banyak membebaskan hambaNya dari Neraka selain dari Arafah." - Sahih Muslim Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Sedekah yang terbaik ialah yang dilakukan oleh orang kaya. Mulailah memberi sedekah kepada orang yang menjadi tanggungjawabmu." - Sahih Bukhari Dari Aisyah r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. ditanya tentang Hijrah maka bersabda Rasulullah s.a.w.; "Tidak ada lagi Hijrah sesudah penaklukan Mekah. Yang ada ialah jihad dan niat yang soleh. Apabila kamu diperintahkan berjihad maka patuhlah." - Sahih Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda; "Sinarilah rumah kamu dengan mengerjakan sembahyang dan membaca Al-Quran." - Riwayat Al-Baihaqi Abu Musa Al-Madani meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; "Barang siapa yang berpuasa pada hari Assyura adalah seperti berpuasa setahun dan siapa yang bersedekah pada hari Assyura adalah bagiku bersedekah setahun." - Riwayat Albazzar Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang ditimpa kemiskinan lalu mengeluh pada manusia tidak akan tertutup kekurangannya tetapi siapa menyandarkan pada kepada Allah akan segera diberi kekayaan di dunia atau meninggal dunia (bebas dari bebanan)" - Riwayat Ahmad, Abu Dawud & Al-Hakim Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang tetap mengerjakan sembahyang sunat sebelum dan sesudah zohor empat rakaat maka Allah mengharamkan dirinya api neraka." - Riwayat Abu Dawud & Attirmidzi dari Um. Habibah r.a. Dari Anas r.a. berkata; "Akan aku ceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakan setelah aku. Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda; Di antara tanda kiamat ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan, berlaku banyak perzinaan, ramai kaum perempuan dan sedikit kaum lelaki sehingga nantinya seorang lelaki akan mengurus lima puluh orang perempuan." - Riwayat Bukhari & Muslim Dari Abu Hurairah r.a. berkata, sabda Rasulullah s.a.w.; "Islam mula tersebar dalam keadaan dagang (asing) dan ia akan kembali asing (pula) maka beruntunglah orang-orang asing." - Sahih Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda; "Biasanya orang Quraisy pada masa jahiliah puasa pada hari Asyura dan Rasulullah s.a.w. mempuasakannya ketika baginda s.a.w. tiba di Madinah, beliau mempuasakannya dan menyuruh orang puasa pada hari itu." - Sahih Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda; "Berpuasa kamu pada haribulan sembilan dan sepuluh Muharam dan jangan meniru cara orang-orang Yahudi." - Riwayat Al Baihaqi Dari Abu Qatadah ketika ditanya Nabi s.a.w. tentang hari Asyura, baginda menjawab; "Puasa hari Asyura boleh menghapuskan dosa satu tahun yang lalu." - Riwayat Muslim Dari Ibnu Abbas r.a. katanya; "Penduduk Khaibar puasa pada hari Asyura dan menjadikannya sebagai Hari Raya, di mana wanita mereka memakai perhiasan dan pakaian yang indah pada hari itu. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda; "Puasalah kamu (pada hari itu)." Sahih Muslim Dari Anas r.a. berkata, bersabda Rasulullah s.a.w.; "Selagi akan ada di akhir zaman ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik." Riwayat Ibnu Ady Dari Anas r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Akan datang kepada umatku suatu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana mengenggam bara api." - Riwayat Tirmidzi Nabi s.a.w. bersabda; "Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kamu berobat karena sesungguhnya Allah tidaklah mengenakan penyakit melainkan menyediakan obat selain satu penyakit yaitu tua." - Riwayat Ahmad Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Hari Kiamat tidak akan terjadi sehingga melimpah ruah harta benda dan timbul fitnah (ujian kepada keimanan) dan banyak berlaku 'al-Harj'". Sahabat bertanya, "Apakah itu 'al-Harj' hai Rasulullah?", Nabi s.a.w. menjawab, "Peperangan demi peperangan." - Sahih Bukhari & Muslim Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. berkata; "Tidak akan terjadi kiamat sehinggalah Tanah Arab (yang tandus ini) lembah yang subur dialiri sungai-sungai." - Riwayat Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Segerakan mengerjakan sembahyang sunat sesudah Magrib itu supaya dapat terangkat bersama amal sholat Maghribnya." - Riwayat Al Baihaqi dari Hudzaifah r.a. Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dia kufur terang-terangan." - Riwayat Atthabarani Dari Salamah binti Al Hurr r.a. berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda; "Lagi akan datang suatu masa orang ramai berdiri tegak beberapa masa. Mereka tidak mendapat orang yang boleh mengimami mereka sembahyang." - Riwayat Ibnu Majah Dari Anas b. Malik r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Tidak berlaku (terjadi) hari kiamat sehingga umatku bermegah-megah (dengan binaan) masjid." - Riwayat Abu Dawud Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya yang lebih lama susahnya di dunia ialah yang lama gembiranya di akhirat dan lebih lama kenyangnya di dunia akan lebih banyak laparnya di akhirat." - Riwayat Ibn Asakir Dari Abdullah b. Mas'ud r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Dunia tidak akan hilang (kiamat) sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada keluargaku (keturunanku) yang namanya sama dengan namaku." - Riwayat Tirmidzi Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa menghulurkan kepadamu suatu kebaktian maka balaslah dia, jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah engkau doakan kepadanya." - Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang membaca surah Yassin dan Hamimaddukkhan pada malam Jum'at maka akan diampun baginya hingga pagi harinya." - Riwayat Al Baihaqi dari Abu Hurairah r.a. Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang membaca sesudah sembahyang Jum'at Fatihah 7 kali, Surah Al-Falaq 7 kali dan Surah An Nas 7 kali akan terpelihara hingga Jum'at yang akan datang." - Riwayat Ibn Syaibah dari Asma binti Abu Bakar Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya orang mukmin yang berjihad dengan pedang dan lidahnya. Demi Allah, sesungguhnya serangan kamu terhadap mereka (golongan kafir) dengan sajak-sajakmu laksana lemparan panah yang tajam." - Riwayat Ahmad Nabi s.a.w. bersabda; "Orang yang seumpama Islamnya ialah orang yang menyelamatkan orang Islam yang lain dari gangguan lidahnya dan tangannya, dan orang yang berhijrah sebenarnya itu orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah." - Sahih Bukhari

Dari Ali b. Abi Taib r.a. berkata; "Telah bersabda Rasulullah s.a.w. ; "Sudah hampir sampai suatu masa dimana tidak tinggal lagi daripada Islam itu kecuali hanya namanya dan tidak tinggal daripada Al-Quran itu kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka tersergam indah, tetapi ia kosong dari hidayah. Ulama mereka adalh sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah naungan langit. Dari mereka berpunca fitnah itu kembali." - Riwayat Al Baihaqi Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya; "Segerakanlah berbuat amal kebajikan sebelum datang bencana yang bagaikan malam gelap gelita. Pagi-pagi seorang masih mukmin tetapi apabila petang dia kafir; atau petang hari dia masih mukmin, pagi hari dia kafir. Dijual agamanya karena mengharapkan keuntungan dunia." - Sahih Muslim Sabda Rasulullah s.a.w. maksudnya; "Roh orang mukmin akan tergantung dengan sebab hutangnya sehingga dilangsaikan hutang tersebut." - Riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibn. Majah Nabi s.a.w. bersabda; "Riba itu mempunyai 73 cara yang amat ringan dosanya sama dengan seorang berzina dengan ibu kandungnya." Riwayat Al Haakim & Albaihaqi Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa-dosa yang tidak dapat ditebus oleh sembahyang, haji dan umrah, hanya dapat tertebus dengan kerisauan hati dalam mencari nafkah hidup." - Riwayat Ibn Asakir & Abu Na'im dari Abu Hurairah r.a. Jabir r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Jangan biarkan ternakan dan anak-anakmu lepas berkeliaran ketika matahari terbenam sampai hilangnya cahaya senja karena syaitan keluar ketika matahari terbenam sampai hilang cahaya senja." - Sahih Muslim Dari Usman r.a. katanya dia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda; "Setiap orang Muslim apabila tiba waktu sholat wajib, lalu dia wudhu sesempurna mungkin, sesudah itu dia sholat sekusyuk mungkin niscaya Allah menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu selama dia tidak berbuat dosa besar. Demikian halnya sepanjang masa." - Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Hadirilah sholat Jum'at dan mendekatlah kepada imam karena seseorang selalu menjauh dari imam hingga diakhirkan masuk syurga, meskipun dia akan masuk (juga)." - Riwayat Ahmad & Dawud r.a. Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda; "Orang yang berkenderaan hendaklah memberi salam kepada orang berjalan kaki orang yang berjalan kepada orang yang duduk dan orang yang sedikit kepada orang yang banyak." - Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang berjalan untuk sembahyang jemaah fardu, maka bagaikan orang haji dan jika dia berjalan menuju sembahyang sunat maka bagaikan umrah." - Riwayat Atthabarani Dari Ibnu r.a. katanya; "Rasulullah s.a.w. melarang orang menawar barang yang sedang ditawar orang lain atau meminang wanita yang sedang dipinang saudaranya sampai orang meminang pertama pergi atau memberi izin kepadanya." - Sahih Bukhari Dari Abu Zar r.a. ia mendengar Nabi s.a.w. bersabda; "Seorang lelaki yang menuduh lelaki lain itu jahat atau menuduhnya kafir maka tuduhan itu berbalik kepada dirinya seandainya orang yang dituduhnya itu tidak seperti itu." - Sahih Bukhari Dari Said b. Zaid b. Amr bin Nufail r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Siapa yang merampas tanah orang lain dengan cara zalim walau pun hanya sejangkal maka Allah akan mengulanginya kelak di hari kiamat dengan tujuh lapis bumi." - Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang sembahyang Subuh berjemaah kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari kemudian sembahyang 2 rakaat (Sunat Dhuha) maka dia mandapat pahala haji dan umrah yang sempurna." - Riwayat Attirmidzi Nabi s.a.w. bersabda; "Sembahyang Jum'at itu wajib atas tiap-tiap Muslim berjemaah, kecuali 4 golongan hamba sahaya, wanita, kanakkanak (yang belum baligh) atau orang sakit." - Riwayat Abu Dawud & Al-Hakim & Thariq b. Syibah r.a. Jabir b. Abdullah r.a. katanya; "Saya berjanji setia kepada Nabi s.a.w. akan mendengar dan mematuhi perintah, lalu beliau mengajarkan kepada saya berkenaan dengan apa yang saya sanggupi dan mengajarkan pula supaya jujur kepada setiap Muslim." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. bersabda; "Orang-orang yang berusaha mencari nafkah untuk perempuan-perempuan yang (belum) bersuami dan untuk orang-orang miskin sama dengan orang yang berperang fisabilillah." - Sahih Muslim Dari Abu Darda r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Orang-orang yang suka mengutuk tidak dapat memberi syafaat dan memberi kesaksian pada hari kiamat." - Sahih Muslim Dari Anas b. Malik r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Syurga dikelilingi dengan segala hawa nafsu dan neraka dikelilingi oleh segala yang disukai hawa nafsu." - Sahih Muslim Dari Aishah r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Tidak seorang yang mengerjakan sembahyang pada waktu malam lalu digagahi sehingga tartidur, melainkan dituliskan baginya pahala sembahyang dan tidurnya itu adalah sedekah." - Riwayat Bukhari & Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Telah datang kepadaku utusan Tuhanku dan memberitahu, siapa yang membaca shalawat untukmu dari umatku satu kali maka Allah akan mencatat untuknya 10 hasanat dan menghapus daripadanya 10 dosa dan dinaikkan 10 darjat dan dijawab atasnya sesuai dengan shalawatnya." - Riwayat Ahmad Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jum'at maka akan menjadi cahaya yang terang untuknya dari tempatnya sampai ke Kaabah." - Riwayat al Baihaqi dari Abu Saied r.a. Berita dari Anas r.a. mengatakan bahwa Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ditunda ajalnya (dipanjang umurnya) maka hendaklah dia menyambung hubungan kekeluargaan." - Riwayat Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah r.a. katanya; "Wanita itu dikahwini karena 4 perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya maka utamakanlah karena agamanya niscaya engkau bahagia." - Sahih Muslim Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi s.a.w. pernah bersabda; "Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan, melainkan dia dilahirkan dalam keadaan suci bersih, maka ibubapanyalah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi." - Sahih Bukhari Dari Abu Isa Al-Mughirah bin Shuibah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya; "Sesungguhnya Allah Taala mengharamkan ke atas kamu mensiasiakan harta benda (sendiri / awam)." - Riwayat Bukhari & Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Tiada dosa yang lebih banyak untuk disegerakan oleh Allah seksanya di dunia ini disamping apa yang disediakan kelak di akhirat daripada aniaya dan memutuskan hubungan keluargaannya." - Riwayat Attirmidzi & Ibn Majah dari Abu Bakar r.a. Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Seorang hamba berkata, "Hartaku! Hartaku! Pada hal hartanya yang sesungguhnya 3 macam: 1)Apa yang dimakannya lalu habis 2)Apa yang dipakainya lalu lusuh 3)Apa yang disedekahkannya lalu tersimpan (untuk Akhirat). Selain dari 3 macam itu lenyap atau ditinggalkan bagi orang lain." - Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Perbanyakkanlah membaca shalawat padaku pada malam dan hari Jum'at, maka siapa yang membaca shalawat untukku satu kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali (Allah akan bershalawat padanya 10 kali)." - Riwayat Albaihaqi Dari Abdul Rahaman bin Jabr r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda; "Kedua telapak kaki hamba Tuhan yang berdebu karena berjihad agama Allah tiada disentuh api Neraka." - Sahih Bukhari

Dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s.a.w.; "Manakah amal yang lebih utama?", Rasulullah s.a.w. menjawab; "Sembahyang dalam waktunya, berbakti kepada ibu bapa dan berjuang di jalan Allah." - Sahih Bukhari Dari Anas, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya Allah Azzawajalla telah melepaskan kewajipan berpuasa dan sebagian sembahyang kepada para musafir dan kewajipan berpuasa kepada ibu-ibu yang hamil dan menyusukan anak." - Riwayat Al-Khamsah Dari Jabir r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Allah mengasihi orang yang murah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya; "Seandainya seorang kamu keluar membawa tali (ke hutan) lalu membawa pulang seberkas kayu api, lantas kayu api itu dijual di mana dia dapat menjaga kehormatannya, maka perbuatan itu adalah lebih baik dari dia meminta-minta, sama ada diberi atau tidak." - Sahih Bukhari Dari Salim b. Abdullah r.a. dari ayahnya, katanya; "Nabi s.a.w. lalu dihadapan seorang Ansar yang sedang mencela saudaranya karena saudaranya itu pemalu maka sabda Rasulullah s.a.w. kepadanya: "Biarkanlah! Sesungguhnya malu itu sebagian daripada iman." - Sahih Bukhari Abu Hurairah r.a. berkata; Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya; "Barangsiapa yang berwudhu pada hari Jum'at maka menyempurnakan wudhunya kemudian pergi ke masjid untuk Jum'at dan mendengar khutbah dan memperhatikannya, maka diampunkan baginya dosadosa yang terjadi antara Jum'at itu dengan Jum'at sebelumnya." - Riwayat Muslim dan Ahmad Dari Abu Hurairah r.a. Nabi s.a.w. bersabda; "Tuhan tidak memberikan hukuman umatku terhadap apa yang tergerak dalam dadanya (keinginan yang salah) selagi belum dikerjakan atau belum diucapkannya." - Sahih Muslim Dari Abu Hurairah r.a., katanya, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda; "Setiap anak Adam yang baru lahir, disentuh oleh syaitan ketika lahirnya itu, lalu dia memekik menangis kerananya selain Mariam dan anaknya." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a., katanya Nabi s.a.w. sabdanya; "Iman mempunyai lebih daripada enam puluh cabang. Ada pun malu adalah salah satu cabang iman." - Sahih Bukhari Dari Abdullah r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Memaki orang muslim adalah durhaka (fasik) dan membunuhnya adalah kafir." - Sahih Bukhari Anas b. Malik r.a. mengkabarkan; "Apabila Nabi s.a.w. hendak masuk ke tandas beliau membaca, Ya, Allah! Saya berlindung dengan Engkau dari bahaya kotoran dan dari segala macam yang membahayakan." - Sahih Bukhari Abu Qatadah r.a. mengatakan bahwa Nabi bersabda; "Apabila seseorang kamu buang air, jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan itu dan jangan bernafas ke dalam bekas waktu minum." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Aku melarang orang duduk sambil mengikat punggung dengan betisnya dengan serban untuk sandaran ketika mendengar khutbah Jum'at." - Riwayat Abu Dawud & Attirmidzi dari Muaz bin Anas r.a. Dari Anas r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Tidak sempurna iman seseorang kamu sebelum ia lebih mencintai aku daripada mencintai ibu bapanya, anaknya dan manusia umumnya." - Sahih Bukhari Dari Anas r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Tidak sempurna iman seseorang kamu, sebelum ia menyukai saudaranya sesama Islam apa yang disukainya untuk dirinya sendiri." - Sahih Bukhari Berita dari Abdullah b. Umar r.a. mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda; "Sholat berjemaah lebih utama dari sholat bersendirian dua puluh tujuh darjat." - Sahih Bukhari Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda; "Janganlah kamu kencing di air tenang yang tidak mengalir, kemudian kamu mandi pula di situ." - Sahih Bukhari Ayyub Al-Ansari r.a. mengkabarkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda; "Apabila buang air (besar atau kecil) janganlah mengadap atau membelakangi kiblat. Menghadaplah ke timur atau barat." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Orang yang bertanggungjawab mengurus anak yatim, baik dari keluarga sendiri atau tidak maka aku dan dia seperti 2 ini kelak di Syurga." Rasulullah s.a.w. mengisyaratkan dengan merapatkan jari telunjuk dan jari tengah (artinya berdekatan). - Sahih Muslim Dari Sufyan b. Abdullah ats Tsaqafi r.a. katanya dia bertanya kepada Rasulullah s.a.w.; "Ya Rasulullah! Ajarkanlah kepadaku suatu perkataan yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain." Jawab Rasulullah s.a.w. "Ucapkanlah, Aku beriman kepada Allah, kemudian teguhkan pendirianmu itu." - Sahih Muslim Dari Anas r.a., dari Nabi s.a.w., "Sesungguhnya Nabi, apabila mengucap satu patah kata, diulangnya sampai 3 kali, sehingga orang mengarti maksudnya dan apabila Nabi datang kepada satu kaum, beliau memberi salam kepada mereka, sampai tiga kali." - Sahih Bukhari Dari Aisyah r.a. katanya; "Nabi s.a.w. selama ada kemungkinan, lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala urusannya seperti bersuci, menyisir rambut dan memakai terompah." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Seutama-utama perjuangan seseorang terhadap dirinya sendiri dan hawa nafsunya." - Riwayat Bukhari dan Muslim Dari Abu Qatadah As Salami r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda; "Apabila seseorang kamu masuk masjid, hendaklah sholat dua rakaat sebelum duduk." - Sahih Bukhari Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda; "Kerjakan sebagian sholat anda di rumah anda dan janganlah anda jadikan rumah anda menjadi kuburan." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya Allah Taala berfirman pada hari kiamat kelak; "Mana orang yang saling mencintai karena keagunganKu? Hari ini Kunaungi mereka, dimana tidak ada naungan yang lain selain keagunganKu." Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa meninggalkan sembahyang Jum'at 3 kali tanpa keuzuran, maka dia adalah munafik." - Riwayat Ibnu Hibban Ka'ab bin Malik r.a. berkata; "Apabila Rasulullah s.a.w. baru kembali dari suatu perjalanan, lebih dahulu beliau datang ke masjid dan sholat di sana." - Sahih Bukhari Berita dari Anas r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya; "Sempurnakan sujudmu! Jangan meletakkan kedua lenganmu dalam sujud ke bumi seperti anjing dan apabila meludah janganlah meludah ke hadapan atau ke kanan karena anda sedang berbisik dengan Tuhan." - Sahih Bukhari Abu Said dan Abu Hurairah r.a. keduanya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda; "Tidak ada suatu cubaaan yang menimpa-nimpa orang mukmin seperti sakit biasa, kesusahan, sakit berat, kesedihan dan kecemasan, melainkan Allah Taala menghapuskan dosadosanya kerananya." - Sahih Muslim

Dari Anas r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya; "Barang siapa lupa sholat, maka hendaklah ia sholat ketika ingat, tiada denda baginya melainkan hanya itu dan tegakkanlah sholat untuk mengingati Allah." - Sahih Bukhari Berita dari Abu Qatadah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda; "Apabila muadzin telah qamat untuk sholat, maka janganlah kamu berdiri lebih dahulu, sebelum melihatku (berdiri di hadapanmu), dan hendaklah kamu bersikap tenang." - Sahih Bukhari Dikabarkan oleh Ibnu Umar r.a. katanya; "Nabi s.a.w. melarang seseorang menyuruh kawannya berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia sendiri yang menduduki tempat itu." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Tiadalah mata pencarian yang lebih baik bagi seseorang daripada makan hasil usahanya sendiri dan seseungguhnya Nabi Allah Daud a.s. makan hasil usahanya sendiri." - Riwayat Bukhari Diceritakan oleh Ibnu Umar r.a. dari Nabi s.a.w. beliau bersabda; "Jika isterimu meminta izin kepadamu untuk pergi ke masjid di malam hari, hendaklah kamu izinkan." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang menghiburkan orang yang ditimpa musibah maka dia mendapat pahala sama seperti yang menderita itu." - Riwayat Attirmidzi dari Ibn Mas'ud r.a. Diceritakan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda; "Mereka sholat menjadi imam sholat bagimu, maka jika mereka betul, dia dan kamu mendapat pahala tetapi jika ia salah kamu tetap mendapat pahala, sedangkan mereka berdosa." - Sahih Bukhari Diceritakan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda; "Apabila seseorang kamu sholat (menjadi imam), hendaklah meringkaskannya karena diantara makmum, ada yang lemah, orang sakit dan orang tua dan apabila dia sholat sendirian panjangkan sekehendak hatinya." - Sahih Bukhari Berita dari Nu'man bin Basyir r.a. mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda; "Luruskan shaf (barisan) mu! Atau Allah akan mempartikaikan arah mukamu (berpecah belah) nanti?" - Sahih Bukhari Diberitakan oleh 'Ubbadah bin Shamit r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda; "Tidak (sah) sholat orang yang tidak membaca Surah Al Fatihah." - Sahih Bukhari Abu Hurairah r.a. memberitakan, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda; "Apabila kamu berkata kepada temanmu di hari Jum'at, "diamlah", padahal imam sedang berkhutbah maka sesungguhnya engkau pun salah." - Sahih Bukhari Dari Ummu Habibah r.a. isteri Nabi s.a.w., ia mengatakan bahwa ia mendengar Nabi s.a.w. bersabda; "Tidak halal bagi wanita yang percaya kepada Allah dan hari yang akhir, berkabung lebih dari tiga hari karena kematian,selain terhadap suami selama empat bulan sepuluh hari." - Sahih Bukhari Dari Anas r.a., katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Seorang Muslim yang kematian tiga orang anak yang belum baligh, dimasukkan Allah ke dalam Syurga, karena limpahan rahmat dari Allah terhadap mereka." - Sahih Bukhari Dari Sahat b Saad As Sai'di r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdiri sembahyang maka diletakkan semua dosa-dosanya di atas kepala dan kedua bahunya maka setiap kali dia rukuk atau sujud berjatuhanlah dosa-dosanya itu." - Riwayat Athabarani & Albaihaqi dari Umar r.a. Dari Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya waktu seseorang kamu sedang sholat, syaitan datang menggoda, sehingga tidak diketehuinya telah berapa rakaat dia sholat maka apabila kejadian seperti itu terjadi pada kamu, sujudilah dua kali waktu duduk." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Satu kali sholat di masjidku ini, lebih baik daripada seribu kali sholat ditempat lain melainkan di Masjidil Haram." - Sahih Bukhari Abu Hurairah r.a. memberitakan, bahwa Nabi s.a.w. bersabda; "Tidak halal seorang wanita yang percaya kepada Allah dan hari Akhirat berjalan sehari semalam tanpa ditemani muhrimnya." - Sahih Bukhari Dari Jabir r.a. mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda ketika ia sedang berkhutbah, katanya; "Apabila seorang kamu ke masjid dan imam sedang berkhutbah atau dia telah datang untuk itu, sholatlah kamu dua rakaat (sebelum duduk)." - Sahih Bukhari Dari Semurah r.a. diceritakan dari Nabi s.a.w. berkenaan mimpi, sabda Nabi s.a.w.; "Barang siapa bermimpi, seolah-olah kepalanya di pukul orang dengan batu, artinya orang itu mempelajari Al-Quran tetapi tidak diamalkan dan sholat wajib ditinggalkan." - Sahih Bukhari Dari Anas b. Malik r.a. katanya; "Bahwasannya Rasulullah s.a.w. melarang menjual buah-buahan sebelum masak, sehingga berwarna kemerah-merahan." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi s.a.w., sabdanya; "Berjalan adalah azab, ia menghalangi kamu makan, minum dan tidur maka apabila urusanmu telah selesai, segeralah kembali kepada keluargamu." - Sahih Bukhari Dari Hafshah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Ada lima macam binatang yang tidak berdosa jika seseorang membunuhnya yaitu gagak, helang, tikus, kala jengking dan anjing yang berbahaya." - Sahih Bukhari Dari Abdullah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya; "Tanam-tanaman yang dialiri air hujan atau dengan mata air atau tanam-tanaman yang tumbuh di rawa-rawa, zakatnya seperpuluh dan yang diairi dengan tenaga angkutan, zakatnya seperdua puluh." - Sahih Bukhari Abu Dzar dan Muadz b. Jabal r.a. berkata, Nabi s.a.w. bersabda; "Bertakwalah kepada Allah di mana kau berada dan sambunglah perbuatan jahat itu dengan kebaikkan supaya terhapus (kejahatannya), dan bergaullah sesama manusia dengan budi yang baik (akhlak yang baik)." - Riwayat Attirmidzi Diceritakan oleh Abu Sa'id Al Khudri r.a. Nabi s.a.w. bahwa beliau bersabda; "Mandi hari Jum'at, adalah wajib bagi setiap orang dewasa." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a., katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Segerakanlah menguburkan mayat, jika ia baik berarti kamu telah menyampaikan kepada kebaikkannya dan jika ia tidak baik berarti kamu telah menghindarkan bahaya daripadamu." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a., katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang bunuh diri dengan mencekik lehernya, maka dia akan mencekiknya pula di neraka." - Sahih Bukhari Dari Aisyah r.a., katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Janganlah kamu memaki orang yang telah mati karena sesungguhnya mereka telah menemui apa yang mereka amalkan (semasa hidupnya)." - Sahih Bukhari Dari Asma binti Abu Bakar r.a., katanya dia datang kepada Rasulullah s.a.w. lantas beliau bersabda; "Janganlah engkau menahan-nahan (harta), maka Allah akan menahannya pula untukmu karena itu keluarkanlah harta itu menurut kesanggupanmu." - Sahih Bukhari Dari Abu Mas'ud Al Ansari katanya; "Rasulullah s.a.w. melarang tentang harga (jual beli) anjing, membayar mahar penzina dan membayar tukang tenung." - Sahih Bukhari Dari Anas r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Seorang Muslim yang menanam pohon tanam-tanaman, lalu sebagian hasilnya dimakan burung, manusia atau binatang maka orang yang menanam itu mendapat pahala." - Sahih Bukhari

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda; "Pada suatu ketika ada seseorang berjalan di jalan umum. Ia melihat duri lalu dibuangkannya. Tuhan memberinya pahala dan keampunan." - Sahih Bukhari Dari Aisyah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda; "Siapa yang membuka tanah yang tidak berpunya, dialah yang berhak memilikinya." - Sahih Bukhari Dari Abdullah b Umar r.a., katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Aniaya itu menjadi kegelapan di hari Kiamat." - Sahih Bukhari Dari Ibnu Umar r.a. katanya, Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang mengambil sebagian tanah orang lain tanpa hak (dengan aniaya), maka pada hari Kiamat ia akan dikubur sampai tujuh lapis bumi." - Sahih Bukhari Dari Ibnu Abbas r.a., Nabi s.a.w. bersabda; "Lebih baik kamu memberikan tanah kepada saudaramu, daripada mengambil sewa yang ditentukan jumlahnya." - Sahih Bukhari Dari Ibnu Umar r.a. katanya; "Rasulullah s.a.w. melarang orang mengambil lebih daripada haknya, kecuali kalau orang mendapat izin dari temannya yang berhak." - Sahih Bukhari Dari Aisyah r.a., dari Nabi s.a.w. beliau bersabda; "Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang paling suka bermusuhan." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w. bersabda; "Ahli warisku tiada mempusakai dinar dan dirham. Apa yang aku tinggalkan, selain dari belanja isteriku dan keperluan pembantuku adalah untuk sedekah." - Sahih Bukhari Dari Anas b. Malik r.a., Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya berjihad untuk agama Allah di waktu pagi atau petang hari lebih baik dari dunia dan seisinya." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang memerdekakan orang Islam, Tuhan akan melepaskan anggota orang itu dari neraka, sesuai dengan anggota orang yang dimerdekakn." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Tuhan tiada memberi hukuman kepada umatku terhadap apa yang bergerak dalam dadanya (keinginan yang salah) selagi belum dikerjakan atau belum diucapkannya." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya; "Apabila kamu memukul, hindarkanlah memukul muka." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w. bersabda; "Hai kaum muslimat! Janganlah menganggap remeh seorang tetangga, walaupun hanya berupa kaki kambing." - Sahih Bukhari Dari Abu Musa r.a. katanya; "Nabi s.a.w. mendengar seorang lelaki lain dan berlebihan dalam pujiannya, beliau bersabda; "Kamu membinasakannya atau memotong punggung orang itu." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a.; "Nabi s.a.w. menawarkan pada satu kaum untuk bersumpah. Mereka berebut hendak dahulu, lalu beliau memerintahkan supaya diundi diantara mereka siapa yang akan lebih dahulu melakukan sumpah." - Sahih Bukhari Dari Ummu Kalsum binti Uqbah r.a., sesungguhnya ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda; "Bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan manusia. Ditambah yang baik atau dikatakannya yang baik." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Pada hari Kiamat kelak, setiap hak akan diberikan kepada ahlinya (orang yang punya hak), sampai hak seekor kambing yang tidak bertanduk diambilkan dari kambing yang bertanduk." - Sahih Muslim Dari Ibnu Umar r.a. dari Nabi s.a.w. beliau bersabda; "Kalau sekiranya orang ramai mengarti apa yang mungkin terjadi dalam pemergian bersendiri sebagaimana yang saya ketahui, tentulah tiada seorang pun pengembara akan berjalan malam hari sendiri saja." - Sahih Bukhari Dari Abdullah b. Umar r.a.; "Seorang perempuan didapati terbunuh dalam suatu peperangan di zaman Nabi s.a.w. lalu Rasulullah s.a.w. tidak membenarkan membunuh perempuan dan kanak-kanak." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a., katanya; "Nabi s.a.w. menamakan peperangan itu tipu daya." - Sahih Bukhari Dari Abu Musa r.a., katanya; "Rasulullah s.a.w. bersabda; "Bebaskanlah orang tawanan, beri makanlah orang lapar dan kunjungilah." Sahih Bukhari Dari Khaulah (Ansar) r.a., katanya; "Saya mendengar Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya orang yang tiada berbuat benar terhadap harta Allah, untuk mereka itu pada hari kiamat ialah api neraka." - Sahih Bukhari Dari Aisyah r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Bersiwak itu dapat membersihkan mulut dan mendapat keredhaan Allah." - Sahih Bukhari Dari Ibnu Umar r.a. katanya; "Saya mendengar Nabi s.a.w. bersabda; "Bagi tiap-tiap orang pengkhianat (penipu) ada bendera yang dipancang tanda pengkhianatan pada hari kiamat." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a. katanya; "Rasulullah bersabda; "Setelah Tuhan memutuskan akan mencipta makhluk, ditulisNya dalam kitabNya yang ada di atas 'Arsy; RahamatKu mengalahkan kemarahanKu!". - Sahih Bukhari Dari Jabir r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Pada malam hari ada satu saat (yang berkat) dimana jika seseorang Muslim menepati saat itu dan berdoa kepada Allah S.W.T. meminta keberkatan dunia atau akhirat, niscaya Allah kabulkan doanya. Keadaan ini pada tiap-tiap malam." - Sahih Muslim Dari Abu Hurairah r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Apabila lalat masuk ke dalam minuman seseorang kamu, hendaklah ditenggelamkannya, kemudian dibuang lalat itu karena sesungguhnya salah satu sayapnya mengandungi penyakit dan satu lagi mengandungi obat." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda; "Kalau wanita tidur dengan menjauhkan diri dari suaminya maka malaikat mengutuk wanita sampai ia kembali kepada suaminya." - Sahih Bukhari Dari Abu Mas'ud Al Ansari r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda; "Apabila seorang Muslim memberikan belanja kepada keluarganya sematamata karena mematuhi Allah, maka ia mendapat pahala." - Sahih Bukhari Dari Abdullah b. Umar r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda; "Kalau kamu diundang kepada suatu pesta perkahwinan, maka hendaklah kamu datang." - Sahih Bukhari Dari Aishah r.a., katanya saya mendengar Nabi s.a.w. bersabda; "Roh (jiwa) itu bagaikan tentera yang berbaris. Mana yang sesuaian berdampinglah dia dan yang bertentangan berjauhanlah dia." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang sembahyangnya tidak dapat mencegahnya dari melakukan kekejian dan kemurkaan, maka tiadalah pertambahannya malainkan bertambah jauh dari Allah." - Riwayat Atthabarani Rasulullah s.a.w. bersabda; "Kebajikan itu ialah budi pekerti yang indah. Sedangkan dosa ialah perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada, padahal engkau sendiri segan perbuatanmu itu akan diketahui orang lain." - Sahih Muslim Dari Anas b. Malik r.a.; "Penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah s.a.w. supaya memperlihatkan kepada mereka mukjizat Tuhan, lalu diperlihatkan kepada mereka bulan terbelah dua." - Sahih Bukhari

Dari Aishah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. pernah ditanya tentang sejenis minuman keras yang dibuat dari madu bernama bit'i, beliau berkata; "Setiap minuman yang memabukkan adalah terlarang." - Sahih Bukhari Dari Aisyah r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Setiap kali orang Islam mendapat mala petaka, Allah mengampuni dosanya karena mala petaka itu, bahkan yang disebabkan terkena duri." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w. bersabda; "Bagi setiap penyakit yang diturunkan Allah, ada obatnya yang juga diturunkanNya." - Sahih Bukhari Dari Ibnu Abbas r.a. dari Rasulullah s.a.w.; "Kesembuhan dari penyakit itu adalah dengan melakukan tiga perkara; Berbekam, minum madu dan dibakar dengan besi bakar tetapi aku melarang umatku membakar dengan besi panas itu." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda; "Siapa yang berusaha keras membantu janda dan orang miskin, sama artinya berjuang di jalan Allah atau sembahyang sepanjang malam hari dan selalu puasa di siang hari." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda; "Sedekah yang terbaik adalah yang dilakukan oleh orang kaya. Mulailah memberikan sedekah dengan bersedekah kepada orang yang menjadi tanggungjawabmu." - Sahih Bukhari Dari Abu Musa Al Asyari r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda; "Beri makan lah orang yang lapar, kunjungilah orang yang sakit dan bebaskanlah orang yang tertawan dan menderita." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a. katanya; "Rasulullah s.a.w. tidak pernah mencela makanaan, kalau senang beliau makan dan kalau tidak senang beliau biarkan saja." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w. bersabda; "Sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. Seseorang yang pemaa, Allah menambahkan kemuliaan baginya. Dan seorang yang tawaduk (merendahkan diri) kepada Allah menaikkan darjatnya." - Sahih Muslim Dari Salman bin Amir r.a. katanya; "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda; "Anak itu dengan aqiqah, karena itu adakanlah sembelihan untuknya dan bersihkanlah ia dari segala kotoran." - Sahih Bukhari Dari Abdullah b. Umar r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda; "Siapa yang minum minuman keras di dunia dan ia tidak bertaubat dari kesalahannya, maka ia tidak memperolehinya nanti di akhirat." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang mati karena penyakit perut adalah mati syahid. Siapa yang mati karena penyakit kolera adalah mati syahid." - Sahih Bukhari Rasulullah s.a.w. bersabda; "Andaikan kamu berbuat dosa sehingga dosamu mencapai langit, kemudian kamu bertaubat niscaya Allah memberi keampunan kepadamu." - Riwayat Ibnu Majah Dari Aisyah r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Kalau memakai sandal, pasang yang kanan terlebih dahulu tetapi kalau membukanya yang kiri terlebih dahulu. Jadi yang kanan adalah yang pertama di pasang dan yang terakhir dibuka." - Sahih Bukhari Dari Ibnu Abbas r.a., katanya; "Rasulullah s.a.w. mengutuk lelaki yang berpakaian seperti wanita dan wanita berpakaian seperti lelaki." Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda; "Setiap isteri yang minta cerai pada suaminya tanpa apa-apa (tanpa alasan yang dapat dibenarkan) maka haram atasnya bau syurga." - Riwayat Abu Dawud & Attirmidzi Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Siapa yang ingin rezekinya dibanyakkan dan umurnya dipanjangkan hendaklah ia menghubungkan tali silaturrahim." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda; "Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga; i)Jika berbicara ia berdusta. ii)Kalau berjanji ia mungkiri. iii)Kalau berjanji ia khianat." - Sahih Bukhari Dari Ibnu Abbas r.a., katanya, Nabi s.a.w. bersabda; "Ada dua nikmat yang sering kebanyakkan manusia tartipu tentangnya (sering melupakannya), yaitu waktu sihat dan waktu senang." - Riwayat Bukhari Dari Aisyah r.a., katanya; "Nabi s.a.w. pernah mendapati fajar dalam bulan Ramadhan dalam keadaan ia junub bukan bermimpi, lalu beliau mandi dan terus puasa." - Sahih Bukhari Dari Umar r.a., Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang memakai pakaian sutera di dunia, di akhirat ia tidak akan memakainya." - Sahih Bukhari Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda; "Tiga macam orang yang tidak diterima Allah ucapan syahadahnya ialah orang yang liwath (homosexual), orang yang bersihaaq (lesbian) dan imam (raja) yang zalim." - Riwayat Atthabarani Dari Abdullah r.a., dari Nabi s.a.w. bersabda; "Tidak terjadi kiamat melainkan karena kejahatan manusia." - Riwayat Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya di dalam Syurga itu terdapat sebuah sungai yang disebut Sungai Rejab, airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Barang siapa yang berpuasa satu hari pada bulan Rejab, Allah akan memberinya minum dari sungai itu." - Riwayat Al Baihaqi Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata, Nabi s.a.w. bersabda; "Setiap orang akan dibangkitkan kelak (hari kiamat) menurut keadaan (aqidah atau iman) nya ketika dia mati." - Sahih Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda; "Bertaubatlah kamu sekelian kepada Tuhanmu dan minta ampunlah dari semua dosamu dan jauhilah segala macam perbuatan maksiat di dalam bulan ini yaitu Bulan Rejab." - Kitab Durratun Nasihin Dari Ibnu Mas'ud katanya, Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya; "Barangsiapa membaca surah Al-Waqi'ah pada tiap malam, maka tidak akan menderita kemiskinan untuk selamanya." - Riwayat Albaihaqi Rasulullah s.a.w. bersabda; "Dan seorang yang bersentuhan dengan babi yang berlumpuran lumpur yang busuk lebih baik daripada bersentuhan bahu wanita yang tidak halal baginya." - Riwayat Atthabarani Dari Aishah r.a. berkata bahwa Nabi s.a.w. bersabda; "Semua manusia pada hari Kiamat akan kebuluran kecuali para nabi dan para ahlinya yang berpuasa di bulan Rejab, bulan Syaaban dan bulan Ramadhan. Sesungguhnya ,mereka semua kenyang tidak merasa lapar dan dahaga." - Kitab Durratun Nasihin Dari Abu Ayyub Al Anshari r.a. dari Nabi s.a.w. bersabda; "Seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit jua pun yang patut diampuni Allah, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang penuh dosa untuk diberikanNya keampunan bagi mereka." Riwayat Muslim Dan Aisyah r.a., katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya orang-orang yang paling dibenci Allah, ialah para penentang yang sangat keras dan licik." - Sahih Muslim Dari Abu Hurairah r.a., katanya Nabi s.a.w. bersabda; "Apabila seseorang berkata, "Celakalah mereka!" maka orang yang berkata itulah yang paling celaka." - Sahih Muslim Dari Abu Said dan Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. bersabda; "Angkuh dan sombong adalah pakaian Allah Taala, maka siapa yang menyaingi pakaiannya, Allah Taala akan menyeksanya." - Sahih Muslim

Tamim r.a. katanya, Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang membaca seratus ayat (dari Al-Quran) pada waktu malam, maka akan dicatat pahalanya seperti pahala sembahyang malam." - Riwayat Ahmad Rasulullah s.a.w. bersabda; "Siapa yang mengunjungi orang sakit, maka dia senantiasa berada dalam sebuah taman syurga penuh dengan buah-buahan yang dapat dipetik sampai dia kembali." - Sahih Muslim Anas r.a. berkata, Nabi s.a.w. bersabda; "Lima macam yang membatalkan wudhu dusta dan mengumpat dan bermuka-muka dan melihat yang bukan muhrim dengan syahwat dan sumpah palsu." - Riwayat Al Azdi & Addailami Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu lalu disembunyikannya maka orang itu pada hari kiamat akan dikekang dengan kekangan api neraka." - Riwayat Abu Dawud & Attirmidzi Nabi s.a.w. bersabda; "Orang yang berpuasa masih lagi dianggap ia dalam melakukan ibadat selama ia tidak memaki hamun atau menyakiti orang Islam yang lain." - Riwayat Ad-Dailawi Dari Abu Dzar r.a., Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya Allah telah menutup surah Al-Baqarah dengan dua ayat yang diberikan kepadaku dari perbendaharaan dibawah arsy, maka pelajari olehmu dan ajarkan pada isteri dan anak-anakmu, sebab itu sebagai salat dan bacaan serta doa." - Riwayat Al-Haakim Nabi s.a.w. bersabda; "Orang yang berpuasa sunat adalah bagaikan seorang raja terhadap dirinya sendiri, jika ia mahu; ia boleh berpuasa dan sekiranya ia mahu, ia boleh berbuka." - Riwayat Ahmad, Tarmizi & Al-Hakim Nabi s.a.w. bersabda; "Kamu akan dapati sejahat-jahat orang itu ialah yang bermuka dua, yang datang ke sini dengan satu muka dan ke sana dengan satu muka lain." - Riwayat Bukhari & Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Awaslah kamu daripada berduaan dengan wanita, demi Allah yang jiwaku ditanganNya tiada seorang lelaki yang berduaan dengan wanita melainkan dimasuki syaitan antara keduanya." - Riwayat Atthabarani Rasulullah s.a.w. bersabda; "Tiadalah patut orang yang tidak tahu itu diam dalam ketidaktahuannya (kebodohannya tanpa bertanya) dan tidaklah patut orang yang berilmu itu diam dengan ilmunya (tidak mahu mengajar atau menyembunyikan ilmunya)" - Riwayat Atthabarani Dari Abu Hurairah r.a. dari, Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya; "Orang yang menutub aib orang lain di dunia, niscaya Allah menutup aibnya pula kelak di hari Kiamat." - Riwayat Muslim Dari Jabir r.a. katanya, Sabda Rasulullah s.a.w. maksudnya; "Siapa yang tidak mempunyai sifat ramah-tamah berarti dia tidak mempunyai kebaikkan." - Riwayat Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda; "Lima macam dosa yang tidak ada tebusannya yaitu syirik terhadap Allah membunuh orang tanpa hak, membuat tuduhan palsu terhadap seorang Muslim, lari dari barisan kaum Muslimin dalam peperangan dan sumpah palsu untuk mengambil hak orang lain." - Sahih Ahmad Dari Abu Musa r.a. katanya, Nabi s.a.w. bersabda; "Orang Mukmin sesama orang Mukmin bagaikan sebuah rumah. Satu sama lain hendaklah saling menguatkan." - Sahih Muslim Dari Abu Hurairah r.a. katanya, Nabi s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalmu." - Sahih Muslim Nabi s.a.w. bersabda; "Siapa yang mati sedang dia masih menanggung hutang satu dirham atau satu dinar yang belum dibayar akan dibayarnya kelak dari hasanat (amal kebaikkannya) karena di sana tidak ada dirham atau dinar." - Riwayat Al-Haakim & Albaihaqi Dari Ibnu Abbas r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda; "Perumpamaan orang yang berbicara ketika imam khutbah Jum'at bagaikan himar (keldai) yang membawa lembaran-lembaran buku, dan orang yang menegur dengan kalimah, "dengarlah", tidak mendapat pahala Jum'at." - Riwayat Ahmad Dari Abdullah bin 'Amr r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda; "Sesungguhnya orang-orang pilihan diantara kamu ialah yang paling indah budi pekertinya." - Sahih Muslim "Abdullah bin Umar r.a. Rasulullah s.a.w. memberitakan bahwa Rasulullah s.a.w. sholat 2 rakaat sebelum Zohor dan 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah Maghrib dirumahnya dan sesudah Isyak 2 rakaat dan beliau tidak sholat sesudah Jum'at sehingga beliau pulang. Setelah sampai dirumah barulah Nabi s.a.w. sholat 2 rakaat." - Sahih Bukhari Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya: "Pedagang yang amanah, yang jujur, yang Muslim, kelak pada hari kiamat akan berkumpul dengan para syuhada (orang-orang yang mati syahid)." - Riwayat Al-Haakim & Ibn Majah dari Ibn Umar