P. 1
nota hbml2103

nota hbml2103

|Views: 536|Likes:
Published by rosnizan73

More info:

Published by: rosnizan73 on Nov 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

http://edubahasabyayda.blogspot.com/2009/05/pengenalan-morfologi.

html Pengenalan Morfologi
Bidang Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolong kata. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Definisi Morfologi Menurut Kamarudin Hj.Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1, Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa,1997 : 83, morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. Manakala Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalam buku Linguistik Am,2007 : 117 , morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina.Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan, proses-proses membentuk perkataan dan bentuk – bentuk perkataan ialah morfem dan kata. Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu , 2004 :43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur , bentuk dan penggolongan kata.Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna. Sehubungan itu, Siti Hajar Hj.Husin Abdul Aziz, dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ), 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal – soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata, golongan kata, dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata.Morfologi mengkaji selok –belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu.Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem – morfem itu bergabung untuk membentuk ayat.

1

Menurut Raminah Hj.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan ,1985 :152, bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara –cara pembentukkannya.O`Grady & Guzman juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 :121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan – rakannya,2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya Language yang telah

diterjemahkan oleh Alias Mahpol, Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd.Noor,menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”.

Apakah itu "Sintaksis"
Sintaksis merupakan satu bidang bahasa yang tugasnya mengkaji rumus-rumus yang menerbitkan ayat-ayat gramatis sesuatu bahasa serta hukum-hukum tentang susunan kata yang menyebabkan terjadinya ayat sebagai sesuatu bentuk binaan bahasa yang sempurna.Terdapat pelbagai definisi yang telah diberikan untuk bidang ini.Antaranya definisi dari aspek makna dalam sesuatu bahasa yang lain seperti bahasa Yunani, iaitu sun yang bererti “dengan” dan tattein yang bererti “menempatkan bersama – sama”. Oleh yang demikian, secara etimologi, sintaksis dapatlah diertikan sebagai “menempatkan kata – kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat.

2

http://fosee.mmu.edu.my/~maaroff/notakursus2.doc Minggu 6 : Morfologi
1. Definisi Morfologi 2. Bidang Morfologi Pendahuluan: Para pelajar dikenalkan dengan definisi atau konsep morfologi serta bidang morfologi yang meliputi aspek bentuk kata, proses pembentukan kata dan golongan kata. Objektif Pada akhir bab ini, pelajar dapat mengenal pasti : • • Morfologi 1. Definisi Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan/atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. 2. Bidang morfologi Bidang morfologi meliputi aspek : 2.1 Bentuk kata 3 Definisi morfologi Bidang morfologi

1. 2.2.3 Golongan kata 2.3.3. Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal.1 Kata tunggal 2.1 Kata nama 2.1 Bentuk kata 2.2 Proses pembentukan kata 2.3.1.2 Proses pembentukan kata 2.3 Penggandaan 2.2.1.1.2 Kata terbitan 2. iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih.4 Kata tugas 2.1.2 Pemajmukan 2.3 Kata adjektif 2.3 Golongan kata 2.3 Kata majmuk 2.1 Bentuk kata 2.1.3.1 Kata tunggal satu suku kata 4 .1 Kata tunggal Perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian tergolong ke dalam jenis kata tunggal.2.4 Kata ganda 2.2 Kata kerja 2.1.1 Pengimbuhan 2.2.

4. trak. kord. dram. KVKK teks. KV yu. KV 2. VK 3. Pola gabungan konsonan-vokal dalam kata tunggal bahasa Melayu adalah seperti berikut : 1. bank. skel. Ada antaranya merupakan pinjaman daripada bahasa-bahasa asing. KKKVK Contohnya : 1. krim. sen. KVK 4. volt. terutama bahasa Arab dan bahasa Inggeris. roh. golf 6. ru. KVK cat.Jumlah kata tunggal dengan satu suku kata dalam bahasa Melayu amat terhad. dan. draf. tin. bah. zink. seks. skop. lap. dril. KKVK stor. skor. 5 . pruf. 5. iaitu kira-kira 500. harp. brek. ya 2. KKKV 7. KKKV skru. VK Am 3. gred. bin. KKVK 5. KVKK 6.

7. KV 8. izin. V + KVK adik. 6 . ikan. ais. V 3. V + KV 10. erti. abdi. straw. VK + KV 5. ulat.2 Kata tunggal dua suku kata Sebahagian besar daripada perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua suku kata. KV 9. KVK + KV 11. V + VK air. KV + V Contoh : 1. VK + KVK ambil. unta. itu (i+tu). VK + KV undi. apa (a+pa). 3. ombak. ubi (u+bi). 5. KV + VK + KV + KVK 4. iblis. umpan. embun. 2. KKKVK skrip. ekor. empat. Antara pola-pola kata tunggal dengan dua suku kata adalah seperti yang berikut : 1.1. asli. strok. VK + KVK 6. 4. aur. emas. indah. V 2.1. inti. ubat. V + KV + VK + KVK 7. 2. KVK + KVK aku (a+ku). skrin.

tentu. 8. telur. sikat. KVK + KV + V 7. pintal. sandar. pukul. jumpa. KV 19. 11. bau. 2. KVK + KVK Jemput. KV 13. KV + V Dua.1. KVK + KV + KV + KV + V + KV + V + KV + VK + KV + KV + KV + KVK + KV + KV 5. KV + VK Jauh. Perkataan-perkataan tiga suku kata ini banyak daripadanya ialah kata-kata pinjaman. VK 14. VK + V + V + KV + KVK 11. KV 17. KVK + KV lampu. bakul. hiris. bantal.3 Kata tunggal tiga suku kata Jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata agak sedikit. KV 3. kita. janji. diam. 10. buku. pasu. jarum. kuil. mulut. guru. KVK + KV + VK 16. KV 8. pintu. liar. dia. KV + KV Jala. KV + KV + KV + KV + VK + KV + VK + KV + KVK + KVK+ KV + KVK+ KVK 12. V 10. doa. jambu. buih. sendi. KVK + KVK+ KV 7 . saya. KV 2. bandar. buah. V 9. kuih. KV 6. Antara pola-polanya ialah : 1. 7. V 4. KVK + KV + KVK 18. V 15.1. tua.6. rata. KV + KVK Kapal. 9.

1. Akronim boleh ditulis dengan tiga cara. suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata.4 Kata tunggal (akronim) Akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal. Contoh : LUTH ABIM (Lembaga Urusan dan Tabung Haji) ( Angkatan Belia Islam Malaysia) b) Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan/atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.1. dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. a) Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.1.2.(jika bukan nama khas) Contoh : tabika cerpen (taman bimbingan kanak-kanak) (cerita pendek) c) Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan/atau suku kata itu menjadi nama khas. Contoh : Bernama Pernas Intan (Berita Nasional Malaysia) (Perbadanan Nasional) (Institut Tadbiran Awam Negara) 2.2 Bentuk kata terbitan 8 . kata itu ditulis bermula dengan huruf besar.

pengetin. melompat.1. mahaguru. pemburu. juruterbang.2. pengasuh. kekasih. pengebom. pesawah. jururawat. 2. prasyarat. ekawarna. prasejarah. merebus.1.1.2 2. pekedai. jurubahasa.1.1 Kata terbitan berawalan Awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan. peladang. penjaja. 2. pelaut. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan. pentafsir. tatacara. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. merawat.1.1. pengkaji. mahasiswa. kekanda. pembaca. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan. dwibahasa. juruwang. ketua. melombong. pembajak. pentadbir.2.1. 9 . pendengar.1.3 awalan kata nama awalan kata kerja awalan kata adjektif Contoh : 2.1.2. prakata. penghantar.2 awalan kata kerja me melihat. penggali.Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. tatabahasa. pengurus.2.1 2. prauniversiti. prasekolah. pembelot.2. pembesar.2. pencuri. maharaja. dwifungsi. melawat. pengecat.1.1. 2. ekabahasa.1 pe pem pen peng penge ke juru maha tata pra eka dwi awalan kata nama pekebun.

bekerja.3.2 2. membesar. mengekod.3 awalan kata adjektif ter se terkecil. mengetin. bercukur.1.1. terambil. tertinggi. membawa. memperhamba. berfikir.3 rangkai kata bebas istilah khusus maksud kiasan 2.1. terkurus. mencari. mendayung.3 Kata majmuk Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih.1. sehodoh. cita rasa janji temu alat tulis menteri besar pegawai tadbir jalan raya meja tulis terima kasih ketua menteri naib cancelor 10 . mengambil. mengkritik. bertanya. dan mewujudkan makna tertentu. 2. memperlebar. iaitu : 2. 2. Kata majmuk dapat dibahagikan kepada tiga kelompok.1 Rangkai kata bebas. secantik. membilang.1. mengecat. memperisteri. termakan. mempersuami. mendaki. mencuri.1 2. setebal. terminum.2. berasa. menghijau. mengebom.1. senipis.mem men meng menge memper ber be ter - membaca.3. tersepak.3.1. berbuah.3. mengkaji. terbesar. mengelap. beraja. berlari. bersuara.

3.1 Kata majmuk yang telah mantap ditulis sebagai satu perkataan.1.3.3.3 Maksud kiasan Buah hati Duit kopi Pilih kasih Kaki bangku reka cipta atur cara kaji selidik urus niaga bulan madu kaki judi hati batu kaki ayam 2. antarabangsa beritahu bumiputera jawatankuasa kakitangan kerjasama olahraga matahari 2.1.1.2 Istilah khusus reka bentuk uji kaji kertas kerja mata pelajaran 2.1.2 Penggandaan kata majmuk a) gandaan unsur pertama kertas-kertas kerja mata-mata pelajaran perdana-perdana menteri pegawai-pegawai tadbir timbalan-timbalan menteri 11 setiausaha sukarela suruhanjaya tandatangan tanggungjawab warganegara pesuruhjaya .1.3.1.2.

buku-buku.1 Imbuhan kata nama Imbuhan kata nama ialah imbuhan yang menerbitkan perkataan tertentu golongan nama. Imbuhan-imbuhan ini dibantu fungsinya melalui kedudukan perkataan terbitannya pada kedudukan namanya dalam ayat bahasa Melayu. Awalan yang boleh membentuk kata nama ialah : i) ii) awalan peawalan ke12 . Biasanya perkataan ini berfungsi sebagai subjek atau objek dalam ayat-ayat aktif transitif.naib-naib canselor b) gandaan seluruh kata kakitangan-kakitangan suruhanjaya-suruhanjaya setiausaha-setiausaha pesuruhjaya-pesuruhjaya c) imbuhan awalan dan akhiran ambil kira uji bakat ubah suai kemas kini mengambil kira menguji bakat mengubahsuaikan . kekura. penggandaan separa seperti negeri-negeri.4 Kata ganda Kata ganda ialah bentuk yang dihasilkan melalui proses mengulangi kata dasar yang disebut penggandaan penuh.1.1.1 Pengimbuhan 2.mengemaskinikan d) imbuhan apitan 2. jejari. Minggu 7: Proses pembentukan kata 2. pensyarah-pensyarah. lelaki.2.2.

kata kerja. peny-.dengan kata nama : pekebun pekedai pesawah pekilang Contoh pe.termasuk dalam golongan nama.dengan kata keterangan : penyudah pengurang 13 .dengan kata adjektif : pemurah pesakit pemutih Contoh pe. dan kata tugas untuk membentuk nama terbitan tertentu.dengan kata kerja : pembawa pemukul pembaca petunjuk Contoh pe. peng-.boleh diimbuhkan dengan bentuk dasar golongan kata nama.iii) iv) i) awalan seawalan juru awalan pe- Semua perkataan yang diimbuhkan dengan awalan pe. a) Fungsinya Awalan pe. kata adjektif. pem-. dan penge-. Awalan pe. Contoh pe.mempunyai enam bentuk iaitu pe-. pen-.

Awalan se. Awalan se biasanya diimbuhkan dengan penjodoh bilangan.adalah awalan kata nama kerana perkataan-perkataan yang diterbitkan dengan ke.dengan kata tugas : penyebab penyatu ii) Awalan keAwalan ke. Contoh : ketua kekasih kekanda kerangka ( orang yang menjadi pemimpin ) ( orang yang dikasihi ) ( kakak atau abang ) ( benda yang berangka ) iii) Awalan seAwalan se.berasal dari perkataan satu yang telah dipendekkan menjadi awalan yang membawa maksud satu kepada kata dasar yang diimbuhkannya.khusus berupa perkataan kata nama.Contoh pe.adalah awalan yang menerbitkan kata nama. Contoh : sebuah sebatang seekor sebutir sepucuk 14 .

2 Pemajmukan Pemajmukan adalah cantuman dua atau lebih perkataan yang bebas dalam satu binaan dengan mempunyai makna yang khas dan tertentu iaitu makna yang tidak berkaitan antara perkataan-perkataan yang membinanya. Juru bermaksud ahli atau orang yang terlibat secara langsung dengan maksud pekerjaan kata dasar dan boleh bergabung dengan kata dasar golongan kata nama.2. kata kerja dan kata akar. Contoh awalan juru dengan kata nama : Juruwang Jurubahasa Contoh awalan juru dengan kata kerja : jurukira jurucakap jurujual juruterbang juruselam Contoh awalan juru dengan akar kata : jurutera jurumudi 2. 15 .iv) Awalan juru Awalan juru dapat berfungsi sebagai awalan kata nama.

3 2. Kata dasar boleh juga digandakan secara berentak. Kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa.2. Contohnya : 16 .2 2.2. Tiga jenis penggandaan ialah : 2.1 penggandaan penuh penggandaan separa penggandaan berentak Penggandaan penuh Proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar tanpa sebarang perubahan termasuk yang mengandungi imbuhan.1 2.3 Penggandaan Proses yang menggandakan kata dasar atau sebahagian diulang ialah proses penggandaan dalam bahasa Melayu.3.2. Contoh : air sungai tahi lalat rumah putih ( air yang terdapat di sungai ) ( tahi yang dikeluarkan oleh lalat ) ( rumah yang berwarna putih ) 2.3.3.2.2.3.Contoh : kapal terbang balai raya air batu bulan madu Rangkaikata berbeza dengan kata majmuk kerana rangkaikata tidak mempunyai makna yang khas dan maknanya berkaitan antara satu dengan yang lain.

3.3 Penggandaan berentak 17 .3.2.budak-budak sekolah-sekolah rumah-rumah rendah-rendah kereta-kereta 2. Contohnya : sesemut lelabi lelangit sesungut lelaki jejari Contoh penggandaan sukukata akhir : segala-gala berlari-lari mencari-cari sepandai-pandai 2.2 Penggandaan separa Proses yang menggandakan sebahagian dari kata dasarnya biasanya sukukata dan bentuknya ditentukan oleh sukukata awal atau sukukata akhir kata dasar yang diulang itu.2.

Contoh : gunung-ganang gopoh-gapah suku-sakat cucu-cicit ( u kepada a ) ( o kepada a ) ( u kepada a ) ( u kepada i ) 18 .Proses penggandaan yang boleh jadi berentak suku atau berentak bunyi. Contoh : batu-batan bukit-bukau sampah-sarap kayu-kayan mandi-manda Contoh sukukata akhir yang diulang : anak-pinak hutang-piutang kuih-muih suka-duka selok-belok sayur-mayur saudara-mara Dalam penggandaan berentak bunyi. yang diulang ialah bunyi-bunyi konsonan yang ada pada kata dasar tetapi bunyi-bunyi vokalnya berubah dalam bentuk ulangan. Penggandaan berentak suku bermaksud hanya sukukata sahaja yang diulang. sama ada sukukata awal atau sukukata akhir yang diulang.

3.3.1 Kata nama Kata nama adalah segala perkataan yang menduduki kedudukan nama dalam struktur-struktur tertentu ayat-ayat bahasa Malaysia.3.3.1. proses. Contoh : kilang lembu tasik mimpi hantu 19 . keadaan. Nama khas ditulis huruf awalnya dengan huruf besar.2 Kata nama am adalah nama umum yang diberikan bagi menyebut segala benda. kejadian. Nama boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu : 2.1 Kata nama khas 2.3. Contohnya : Datuk Seri Syarifah Syawati Raja Ahmad Salleh Abbas Ananas comosus ( nanas ) Si Belang ( harimau ) Menara Kuala Lumpur Proton Perdana 2. perkara.Minggu 8: Golongan kata 2.1.2 Kata nama am 2. atau benda.3. dan konsep yang abstrak.1.1 Kata nama khas diberi kepada orang. binatang. tempat.1.1.3 Kata ganti nama 2.

2. dan lain-lain. ii) Kata ganti nama pertanyaan adalah perkataan yang dipakai bagi mengganti perkataan nama dalam ayat tanya seperti apa. mana (bagi keupayaan atau perolehan).3. bila (bagi masa). v) Kata ganti nama hubungan adalah perkataan yang menggantikan perkataan nama dalam rangkaikata atau ayat. siapa (bagi orang). Kata ganti nama penunjuk dalam bahasa Melayu ialah perkataan itu dan ini. iv) Kata ganti nama penunjuk adalah perkataan-perkataan yang dipakai bagi mengganti nama benda yang ditunjuk atau yang dirujukkan itu. dia.sekolah guru bapa perpisahan Kata ganti nama terbahagi kepada lima jenis iaitu : i) ii) iii) iv) v) kata ganti nama orang kata ganti nama pertanyaan kata ganti nama umum kata ganti nama penunjuk kata ganti nama hubungan i) Kata ganti nama orang adalah perkataan-perkataan yang dipakai bagi mengganti nama orang seperti saya. siapa. dan mana. awak.2 Kata kerja 20 . kami. mereka. bagaimana (bagi hal atau cara). Kata ganti nama dalam bahasa Melayu ialah yang. iii) Kata ganti nama umum adalah perkataan yang dipakai bagi mengganti nama umum yang tidak tentu seperti apa (bagi benda atau barang).

3.2 Kata kerja aktif tak transitif 2. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-.Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada 4 jenis.1. Dalam ayat transitif ini. Ibu sedang menggoreng ikan di dapur.1 Kata kerja aktif transitif 2. memper-…kan. Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja.3.2. Pengarang itu menulis buku. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhan- 21 . duduk. jatuh. Aminah sedang mencuci pakaian.2.3 Kata kerja pasif 2.3. me-…i. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat.2. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan.3.3. Contoh: i) ii) iii) iv) Samad membacakan ayahnya surat. iaitu : 2.2 Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja.2. 2.2.

sseperti berasah. sungguh dan sangat. bertulis dan sebagainya.seperti terangkat. terjatuh.3.. 2. Kata kerja pasif ke ….3 Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. 2.imbuhan : me-. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Besar semalam. Pemuda itu sedang berbual. Contoh : i) ii) iii) iv) v) vi) Pegawai itu berkereta ke pejabat. ber-…an dan ter seperti perkataan menangis. tercapai dan sebagainya. berkereta. kehujanan dan sebagainya.3. (i) (ii) (iii) Kata kerja pasif berawalan ber. kedinginan. Gadis itu tersenyum.2. 22 . terbunuh. berlipat.an seperti kecurian. Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat.3 Kata Adjektif Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. dan bersendirian. Kata kerja pasif berawalan ter. ber-. Kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat. Padi sedang menguning. Anak Pak Mat menangis di dalam bilik.

+ kata adjektif yang terbesar yang terpandai yang tertinggi 3) paling + kata adjektif paling besar paling pandai paling tinggi paling lemah paling baik 23 .+ kata adjektif 3) paling + kata adjektif 4) kata adjektif + sekali 5) yang + ter + amat atau sangat 6) amat atau sungguh atau sangat + adjektif + sekali 1) se + kata adjektif + gandaan + kata nama sepandai-pandai tupai setinggi-tinggi gunung sekeras-keras batu sebaik-baik manusia secantik-cantik bunga 2) yang + ter.3.2.3.1 Darjah Penghabisan Darjah penghabisan dalam bahasa Melayu dinyatakan dengan menggunakan cara-cara berikut: 1) se + kata adjektif + gandaan + kata nama 2) yang + ter.

penentu. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung.4) kata adjektif + sekali besar sekali pandai sekali tinggi sekali lemah sekali baik sekali 5) yang + ter. pembantu.3.+ amat atau sangat yang teramat pandai yang teramat mulia yang teramat tinggi yang tersangat lemah yang tersangat baik yang tersangat cantik 6) amat atau sangat atau sungguh + adjektif + sekali amat cantik sekali sangat cantik sekali sungguh cantik sekali amat pandai sekali sangat pandai sekali sungguh pandai sekali 2. penafi. klausa. Jenisjenis kata tugas ialah: 1. pendepan. penegas. penerang. kata hubung 24 . pembenar.4Kata Tugas Kata tugas hadir dalam ayat. pemeri dan tugas-tugas lain. penguat.

3.2 Kata Praklausa Kata praklausa ialah sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa.3. iaitu yang terdiri daripada kata seru. sungguhpun. semasa.4. semoga. 13.3 kata penyambung ayat kata praklausa kata prafrasa 2. ketika.1 2. kalau. kata penegas 9. agar. kata tanya 4. hingga. sementara. malahan. dan kata pangkal 25 . kata tanya. kata perintah 5. 11.4.2 2. Berikut diberikan beberapa contoh: dan.1 Kata Penyambung Ayat Kata penyambung ayat ialah kata hubung iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis iaitu ayat majmuk. kata pembenar. tetapi. kerana. sekiranya.3. kata nafi 10. kata perintah. 2. kata seru 3. lalu.3. andai kata. kata pangkal ayat 6. kata penguat 8. setelah. 14. walaupun.4. atau. kata pemeri kata sendi nama kata pembenar kata arah kata bilangan Empat belas jenis kata tugas ini boleh dikelompokkan ke dalam tiga kelompok iaitu : 2. sambil. 12.4.4. sewaktu. serta. supaya. kemudian.3. jikalau. kata bantu 7.2.

menunjukkan menguatkan. adapun. tah. terlalu.3. juga. tidak. kah. boleh. pun. sudah.4. jemput.ayat. menyendikan. Tugas perkataan-perkataan ini adalah untuk menimbulkan seruan. membilang. usah. wah. betul. menafikan. agak. akan. bagaimana. sekali. masih. bukan. sila. paling. Definisi Ayat 26 . dan menegaskan. 2. mahu. amboi. harap. Kata Seru: aduh. benar. Kata Pembenar: ya. eh. arakian. arah. mesti. sahaja. Berikut diberikan beberapa contoh. aduhai. sungguh. Berikut diberikan beberapa contoh. tolong. pernah. memerikan. frasa kerja atau frasa adjektif yang berfungsi sebagai membantu. mana. telah. hendak. iaitu frasa nama. hatta. wahai. adalah. sangat. belum. alkisah. ialah. apa. pengayaan atau sebagai penerang pangkal kepada klausa. lah. Minggu 9: Sintaksis 1. Kata Pangkal Ayat: maka. harus. amat. minta. cis. oh. dapat.3 Kata Prafrasa Kata prafrasa ialah perkataan yang terletak di hadapan frasa. sedang. bila. Kata Perintah: jangan. siapa. pertanyaan. Kata Tanya: berapa.

Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang diucapkan dengan intonasi yang sempurna. 1986) pola ayat dasar ayat aktif ayat pasif ayat tunggal ayat majmuk 2.2. Pola Ayat Dasar 3. Ayat Majmuk Pendahuluan: Dalam bab ini para pelajar didedahkan dengan kepelbagaian ayat-ayat bahasa Melayu seperti ayat dasar. ayat pasif. Ayat Tunggal 6. Pola Ayat Dasar Dalam bahasa Melayu. pola ayat dasar boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama 27 . pelajar-pelajar dapat mengenal pasti ayat bahasa Melayu dari segi: • • • • • Sintaksis: 1. (Nik Safiah Karim. Objektif Pada akhir bab ini. iaitu dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat Aktif 4. Ayat Pasif 5. ayat aktif. Definisi ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap.

Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama Contoh : Pola 1 : Encik Zainal + pengurus syarikat. iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. Pola 3 : Baju itu + merah. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Pola 4 : Rumah saya + di Negeri Sembilan. (aktif transitif) Harimau itu menerkam kijang. (aktif tak transitif) 28 . 3.1. Contoh : Ahmad membaca buku. Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. iaitu yang diikuti oleh frasa nama ataupun klausa komponen sebagai objek atau unsur penyambutnya. 3. Pola 2 : Anak mereka + sedang tidur. Ayat Aktif Transitif Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif. (aktif tak transitif) Teksi itu menuju ke utara.2 Ayat Aktif Tak Transitif Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif. (aktif transitif) Dia menangis sepanjang hari. 3.

Ayat § Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat.html DEFINISI SINTAKSIS § Cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.com/2009/04/definisi-sintaksis.http://ramlibinyahya. dan binaan atau konstruksi ayat.blogspot. struktur. iaitu unit-unit yang 29 . § Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukumhukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat.

frasa kerja (FK). frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. · Lihat contoh-contoh berikut dan kaji unsur-unsur (frasa) yang mendasari ayat. § Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. FA dan FS § Menurut binaannya. Binaan Ayat Bahagian subjek dan bahagian predikat merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat dalam Bahasa Melayu. § Contohnya: Ahmad sedang membuat kerja rumah § Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i) Ahmad sedang dan bahagian (ii) membuat kerja rumah. Perhatikan contoh di bawah: Subjek Subjek 30 . iaitu sama ada frasa nama (FN). ia berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Subjek dan prediket pula mempunyai unsur-unsur. FK. ada empat jenis frasa iaitu FN. § Seperti yang diterangkan di atas. § Bahagian subjek dan predikat. Subjek dan predikat mempunyai unsur-unsur.membentuk ayat. Subjek Ayat Predikat Ayat Frasa Subjek Frasa Predikat Rumus Pola Ayat Ahmad mengulang kaji tatabahasa Frasa Nama Frasa Kerja FN + FN Cikgu ke sekolah Frasa Nama Frasa Sendi Nama FN + FS Fatimah amat rajin Frasa Nama Frasa Adjektif FN + FA Ah Chong seorang usahawan Frasa Nama Frasa Nama FN + FN Frasa § Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan.

iaitu subjek ayat) Pola Ayat Dasar Pola ayat dasar mempunyai rumusnya tersendiri. Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Perhatikan ayat berikut: Pelajar itu membaca buku. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Bahasa subjek dibina oleh frasa nama dan predikat dibina sama ada oleh frasa nama. (tingkatan enam menjadi penerang kepada pelajar. Jika kita hendak menambah maklumat kepada maklumat kepada maklumat asas itu dengan penerangan kepada maklumat asas itu dengan peneragan kepada subjek atau penerangan kepada predikat. Ayat Unsur Ah Tian guru senaman Tipah membeli gula Suara ketua pengawas itu serak-serak basah Munainady menoreh getah · Jadual di atas menunjukkan rumus binaan ayat yang mudah. frasa kerja. Ayat seperti ini dipangil ayat dasar kerana menjadi punca penerbitan ayat-ayat lain. Ayat ini terdiri daripada satu klausa kerana mempunyai satu subjek (pelajar itu) dan satu predikat (membaca buku). Frasa Adjektif (FA) atau Frasa Sendi Nama (FS) Lihat contoh berikut: Subjek Ayat Predikat Ayat Frasa Subjek Frasa Predikat Rumus Pola Ayat Jamilah pengurus sumber manusia Frasa Nama Frasa Nama FN+FN Atan budak pandai Frasa Nama Frasa Adjektif 31 . Rumus-rumus ini boleh terdiri daripada unsur-unsur Frasa Nama (FN). Ayat Unsur Bah. maka ayat berkenaan boleh menjadi seperti berikut: Pelajar tingkatan enam itu membaca buku.Bah. Frasa Kerja (FK).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->