P. 1
kajian-isu-1

kajian-isu-1

|Views: 204|Likes:
Published by Cikgu AngahComel

More info:

Published by: Cikgu AngahComel on Nov 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

pdf

text

original

KAJIAN ISU

TAJUK: OBJEKTIF PERSEPSI GURU SENI SENI TERHADAP SEKOLAH PERLAKSANAAN MENENGAH DI PENDIDIKAN VISUAL

KAWASAN MERLIMAU, MELAKA.

1.

Pengenalan Objektif kurikulum ditentukan dengan berdasarkan kepada beberapa kriteria yang

dikira dapat mewujudkan suatu kurikulum yang bermanfaat kepada pelajar. Antara kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan kurikulum sekolah ialah matlamat individu, masyarakat, dunia dan sarwajagat. Objektif sesuatu kurikulum digubal berdasarkan matlamat kurikulum, dan matlamat kurikulum pula telah disediakan berdasarkan tujuan. Maka tujuan, matlamat dan seterusnya objektif saling berhubungkait dan perlu difahami oleh pendidik dengan jelas sebelum merancang sesuatu pengajaran. Dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual (KBSM) telah dirancang dengan teratur, kemas dan berubah mengikut keperluan semasa atas usaha Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Negara. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual ini mengandungi Matlamat, Objektif, Organisasi Kurikulum dan Kandungan. (Rujuk Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Pendidikan Seni Visual, 2000).

2.

Latar belakang masalah Keberkesanan pengajaran dan pembelajran boleh ditingkatkan sekiranya guru

dapat memahami kemampuan dan persepsi diri terhadap objektif yang terkandung dalam
Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 1

sukatan pelajaran. Maklumat yang diperolehi boleh digunakan untuk memperbaiki pengajaran diri dan seterusnya berjaya mencapai hasrat negara untuk muncul sebagai negara maju menjelang tahun 2020. Angelo dan Cross (1993) menyatakan bahawa terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan oleh penyelidik untuk mendapatkan maklumat dari subjek kajian. Antara kaedah yang boleh digunakan untuk memperolehi maklum balas ialah temu bual, soal selidik dan pemerhatian. Dalam kajian ini penyelidik telah menggubah satu set soal selidik berdasarkan sukatan pelajaran pendidikan seni visual untuk mengukur domain persepsi guru seni terhadap objektif pendidikan seni visual sekolah menengah. Selain daripada itu, kaedah temu bual dan pemerhatian turut digunakan untuk mendapat maklumat yang lebih kukuh dan tepat.

3. 1.

Pernyataan Masalah Apakah persepsi guru-guru seni terhadap kefahaman objektif Pendidikan Seni Visual?

2. 3.

Sejauh manakah objektif Pendidikan Seni Visual dilaksanakan semasa P&P? Adakah pencapaian akedemik, pengalaman mengajar dan kekerapan menghadiri kursus seni mempengaruhi kefahaman objektif?

4.

Bagaimana sesuatu objektif boleh menjelaskan matlamat dalam membentuk insan yang seimbang dan harmonis dari segi JERI?

Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR

2

SMK Dang Anum. Di sini terdapat empat buah sekolah menengah kebangsaan iaitu SMK Seri Makota. Skop kajian Merlimau merupakan kawasan yang terletak di bahagian selatan negeri Melaka. 2. 6. Pencapaian akademik bagi sampel guru dapat dikategorikan kepada 2 kumpulan iaitu Diploma 6 (40%) orang dan Sarjana Muda 9 (60%) orang. SMK Dato Abdul Rahman Yakub dan SMK Sungai Rambai. Pengalaman mengajar Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 3 .3%) orang guru lelaki dan 4 (26.7%) orang guru perempuan. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kefahaman objektif dengan pengalaman mengajar dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Hipotesis kajian 1. 5. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kefahaman objektif dengan kekerapan menghadiri kursus seni. 3. Dapatan kajian dapat memberi makluman kepada Kementerian Pendidikan dan pentadbiran sekolah menilai tahap perlaksanaan objektif di sekolah supaya tindakan susulan boleh diadakan. Kepentingan kajian Kajian yang dijalankan ini sedikit sebanyak memberi gambaran tentang pelaksanaan objektif Pendidikan Seni Visual di sekolah-sekolah kawasan Merlimau. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kefahaman objektif dengan pencapaian akademik guru seni. Jumlah bilangan guru yang mengajar mata pelajaran seni visual adalah 15 orang iaitu 11 (73. Kesemua guru adalah berbangsa Melayu.4.

(Rujuk lampiran 3) 7. 6 – 10 tahun 1 (6. Menurut Kamarudin Hj. Davies (1976) dalam Objectives in Curriculum Design. Ia merupakan satu idea. Husin (1989) dalam bukunya yang bertajuk Pedagogi 3 telah menerangkan bahawa objektif mengandungi tiga unsur yang penting.K. syarat-syarat yang diperlukan bagi perlakuan itu dan ketiga. suatu cita-cita. Kedua. Pertama.3%) orang. Definisi Istilah 7. Jika perkataan tujuan di atas ialah tujuk arah. peringkat pencapaian minimum yang harus diperolehi. dan suatu arah untuk dituju.guru seni di kawasan Merlimau adalah berbeza-beza iaitu kurang dari 2 tahun 3 (20%) orang.7%) orang. 2-5 tahun 3 (20%) orang.2 Perbezaan di antara Tujuan. manakala pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun 8 (53.D. definisi ‘Tujuan’ ialah “kenyataan am yang cuba memberi bentuk dan arahan kepada kehendakkehendak yang lebih terperinci pada masa akan datang… Tujuan adalah titik permulaan.” Dalam pendidikan. perkataan ‘matlamat’ kadang-kadang disamakan dengan objektif am.1 Objektif Objektif ialah perkara-perkara yang jelas tentang tingkah laku yang dapat dibuat oleh murid-murid untuk menunjukkan sesuatu yang telah dapat dipelajari. Oleh kerana tujuan merupakan satu idea. 7. maka matlamat merupakan pecahan-pecahan mengenai idea itu. ia menekankan perlakuan yang dikehendaki daripada murid-murid sebelum berakhirnya pelajaran. Ia merupakan hasil pengajaran yang dijangkakan dan bukan prosesnya. Cavert (1974) Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 4 . Menurut C. Matlamat. Objektif Menurut I. perkataan matlamat pula akan memberi penerangan mengenai arah itu.

kaedah pengajaran yang sesuai dan prosedur penilaian yang berkaitan dengan objektif pengajaran yang telah ditetapkan. dan melatih tingkah laku ini hingga ke tahap dia berupaya mempamerkannya ke satu paras yang memuaskan di bawah keadaan tertentu.dalam An Approach to the Design of Mediated Instruction. dia perlulah memutuskan beberapa isu penting. Ini dilakukan melalui interaksi antara guru dengan murid secara individu atau kumpulan. Guru berkenaan perlu memilih isi pelajaran yang berkaitan. iaitu pelajar diharap dapat mempamerkannya Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 5 . definisi ‘matlamat’ ialah “matlamat ialah kategori dan peringkat am tingkah laku yang telah dipelajari dalam satu bahagian pembelajaran. eksplisit. memperbaiki atau menghapuskan tingkah laku semasa.yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan. atau menggalakan interaksi murid dengan bahan pengajaran. Objektif ialah satu kenyataan berkenaan dengan apa yang boleh dilakukan oleh murid-murid hasil daripada pengajaran dan pembelajaran. manakala objektif ialah peringkat khusus tingkah laku. Apabila seseorang guru membuat keputusan untuk mengajar. Matlamat memberi pemerian tentang tingkah laku penuntut secara am. Apa yang dilakukan oleh guru adalah untuk mencipta satu persekitaraan . proses pendidikan bermakna mengadakan satu siri persekitaran yang membolehkan murid untuk mempelajari tingkah laku baru. Objektif ialah penyataan spesifik mengenai gerak balas (response) penuntut (iaitu tingkalaku) yang telah dirancangkan. Pernyataan objektif pengajaran merupakan satu perihalan tingkah laku. matlamat ialah peringkat am tingkahlaku. Ia boleh dikategorikan ke dalam beberapa jenis antaranya ialah implisit. tingkah laku dan ekspresif. Mengikut Krathwohl (1971). menggalakan interaksi sesama murid.” Dengan itu.

satu idea terbentuk di dalam pemikirannya tentang perkara berkenaan. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 6 . Baird (1986) menganggap perbezaan persepsi adalah sesuatu yang dijangkakan. Good (1959) mentakrifkan guru sebagai seseorang yang telah mengikuti kurikulum profesional di sesebuah institusi rasmi dengan tujuan unuk membimbing. 7.4 Guru Page (1977) dalam International Dictionary of Dictionary of Education telah mendefinisikan guru sebagai seseorang yang mengajar. sama ada kerajaan ataupun swasta. 7. Persepsi adalah satu proses kognitif yang dilakukan oleh seorang individu untuk memberi makna kepada persekitarannya. perhatian serius perlulah diberikan. mengarah pengalaman pembelajaran pelajar dalam institusi pendidikan.3 Persepsi Persepsi merupakan tanggapan seseorang tentang sesuatu perkara setelah orang itu mengalami perkara yang dimaksudkan. Persepsi tidak semestinya betul atau salah secara mutlak. Oleh sebab peranan objektif pengajaran amat penting dalam proses pengajaran. terutamanya seseorang yang diupah oleh sesebuah sekolah untuk mengajar.dengan agak tekal. Setelah membuat analisis sama ada secara spontan atau sebaliknya.

selaras dengan hasrat FPK. Feldman (1972) mengariskan objektif Pendidikan Seni sebagai mengenal dunia sekitar. iaitu yang melibatkan perkembangan individu. ini bukan bermakna kandungan tidak penting. inovatif. imaginatif. Tokoh-tokoh Pendidikan Seni seperti Efland (1977) telah menghuraikan 3 komponen utama yang dijadikan matlamat dan objektif Pendidikan Seni. Mcfee (1961) mengatakan objektif Pendidikan Seni untuk membentuk tingkah laku dan meningkatkan kepekaan terhadap persekitaran dan alam.8. masyarakat dan negara. namun apa yang terpenting ialah ia dirancang berdasarkan matlamat dan berkeupayaan membentuk generasi yang sejajar dengan hasrat pembangunan negara. kritis. mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi. tetapi sekadar kandungan tidak menjadi matlamat Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 7 . mengkaji kepelbagaian bahasa seni tampak dan menguasai teknik-teknik pendidikan seni. menghargai keindahan alam persekitaran. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. 9. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Objektif melewati kandungan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Kesemua objektif yang dikemukakan mempunyai perbezaan dan persamaan. warisan budaya dan seni dalam masyarakat. Kepentingan objektif dalam mata pelajaran pendidikan seni visual Objektif penting dan berfaedah kepada pembinaan ujian sebagai panduan untuk menentukan isi dan arah yang perlu ditekankan. belajar bahasa seni tampak. Matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual Matlamat Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya. kreatif. keluarga.

prosedur. Kandungan merupakan cara atau landasan untuk menulis objektif pengajaran. estetika serta seni dalam kehidupan (dalam Iberahim Hassan 2001). analisis. yang dikeluarkan oleh State of Ohio Department of Education 1977. Bloom (1965) telah menemukakan taksonomi objektif kognitif yang merangkumi pengetahuan. maka sekurang-kurangnya terdapat empat jenis objektif tingkah laku yang tertera dalam kesemua (sepuluh) objektif. Ia mementingkan perkembangan potensi pelajar dari segi interlek. B. Afektif. matlamat. aplikasi. sejarah dan aplisiasi. Menurut Keneeth M.akhir. emosi. Domain Kognitif: Ilmu yang berkaitan dengan gubahan. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 8 . terdapat tiga domain utama dan menjadikan fokus dalam mata pelajaran seni visual iaitu: i. Berdasarkan objektif yang ditulis. Mazlan Mohamad (1997) dalam bukunya yang bertajuk Pendidikan Seni 2: Kurikulum Pendidikan Seni telah menerangkan buku Planning Art Education – in the Middle/ secondary School of Ohio. Lansing (1971). mengambarkan hubungan antara tujuan. Menurut beliau mutu pengajaran tidak akan meningkat tanpa penggunaan objektif tingkah laku. guru dapat merancang kaedah dan peralatan yang releven dan sesuai untuk keperluan pelajar. Pendekatan ini juga diperkenalkan sebagai pendekatan perkembangan menyeluruh. jasmani dan rohani. Pendapat ini disokong oleh Mager (1971). Popham (1969) mengemukakan pendapatnya tentang kepentingan kenyataan objektif dalam pengajaran. Objektif Pendidikan Seni dalam beberapa domain Matlamat Kurikulum Pendidikan Seni Visual sejajar dengan kehendak FPK dalam aspek interlek. sintesis dan penilaian. kefhaman. Psikomotor dan Rohaniah. 10. Keempat jenis objektif tingkah laku ialah Kognitif.S.

dan membentuk perlakuan dan peribadi yang berlandaskan nilai murni. menghargai warisan dan mempunyai sahsiah yang baik. ia bukan sahaja merupakan alat pengukur terhadap pencapaian pelajar tetapi boleh dijadikan sebagai aras berbicara. (dalam Iberahim Hassan 2001). Objektif ini dikemukakan oleh Simpson (Kapfer. Domain Rohaniah: Turut diterapkan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah yang bermatlamat memperkukuhkan kepercayaan beragama. Domain Afektif: Suatu aspek yang berkaitan dengan nilai. iv. sikap. keperihatinan. meningkatkan kualiti koordinasi antara mata.objektif. Manakala D. pertimbangan. peka kepada nilai dan norma masyarakat. iii. minat. (dalam Iberahim Hassan 2001). ii. bersedia menjalankan amalan menggunakan masa lapang secara berfaedah. tangan . Aras pencapaian objektif dipadukan daripada taksonomi domain kognitif. pendekatan dan aktiviti. Krathwohl (1965) mengatakan domain ini mementingkan perkembangan emosi dan perasaan. otot dan mental. dan mempunyai asas kemahiran vokasional. memperolehi kemahiran-kemahiran asas praktik dalam kehidupan seharian. Maka kesemua objektif dalam Pendidikan Seni Visual di sekolah menengah dapat dianalisa berdasarkan domein seperti berikut: Objektif 1 Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. 2 Memupuk budaya penyelidik dalam proses penghasilan karya Domain Afektif Kognitif 9 Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR . memperkembangkan keyakinan terhadap pencipta. R. 1965) ia mementingkan perkembangan dan memelihara kecergasan diri. Domain Psikomator: Memupuk kepada pertumbuhan kemahiran dalam pergerakan atau gerak balas yang boleh terbentuk melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

teknologi dan mata pelajaran lain. media.seni visual. Majid Konting (1990) berpendapat bahawa kebaikan menggunakan soal selidik ialah ianya boleh melibatkan responden yang lebih ramai. displin serta kemahiran dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya. Mohd. inovasi. Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya. Membuat diskripsi. ia merupakan latihan penulisan ilmiah bertujuan menambah pengetahuan dan pengalaman). Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa. Mendapat nilai tambah dalam displin sains. Satu set soal selidik berbentuk skala likert telah disediakan untuk mengumpul data. sacara lebih luas dan menyeluruh. 3 Meningkatkan pengetahuan. Menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitan dengan keselesaan hidup. snalisis. (kajian ini walaupun hanya 15 responden. (rujuk lampiran 1) Jacobs dan Ary (1990) . teknik dan teknologi untuk mereka cipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti. Rekabentuk kajian Rekabentuk kajian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual. Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa. dan Psikomator Kognitif dan Psikomator Kognitif 4 5 6 Kognitif Kognitif dan Afektif Afektif 7 8 9 10 Afektif Afektif Afektif 11. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 10 . daya kreativiti. Menggunakan pelbagai kemahiran.

3%) orang guru seni mengatakan bahawa mereka memahami objektif pendidikan seni visual sekolah menengah dengan baik. Dapatan kajian Tinjauan terhadap persepsi sebahagian guru seni terhadap pemahaman objektif kurikulum pendidikan seni visual Berdasarkan data yang dikumpul didapati bahawa hampir kesemua sampel kajian iaitu seramai 14 (93. Seramai 5 orang guru ditemu bual dalam kawasan Merlimau. (rujuk lampiran 3) Ini adalah kemungkinan disebabkan kebanyakan subjek terdiri daripada guru yang berpengalaman dan antaranya telah lama menjadi jurulatih utama. Selain daripada itu. kepercayaan dan lain-lin secara langsung. kaedah pemerhatian turut diplaktiskan. Menurut Mohd Majid Konting (1990) penganalisisan data berstatistik menggunakan perisisan pengaturcaraan SPSS dapat menghasilkan pengiraan yang tepat dan bebas daripada ralat. ANOVA sehala. Program yang digunakan ialah Statistical Package for the Social Science (SPSS). tetapi mereka merupakan generasi muda yang menerima ilmu pengetahuan yang kukuh dari universiti pendidikan seperti UPSI. Walaupun terdapat subjek yang mempunyai pengalaman mengajar yang kurang dari 2 tahun. Subprogram yang digunakan ialah ujian-t. UPSI telah mendidik dan memberi konsep baru dalam beberapa Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 11 . perasaan. Pearson Correlation. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan bantuan komputer. Penyelidik dapat mengamati sesuatu tingkah laku subjek berpandukan pemboleh ubah – pemboleh ubah yang telah dikenal pasti.Temu bual digunakan sebagai alat pengumpulan data untuk memperoleh maklumat tentang fakta. Hanya seorang guru sahaja yang tidak memahami objektif Pendidikan Seni Visual dengan sepenuhnya. 12.

Ia bertujuan untuk mencari kebenaran dan menambah ilmu pengetahuan. penyelidik telah berpeluang memerhati beberapa orang guru seni menjalankan aktiviti P&P. penyelidikan ialah suatu usaha yang sistematik untuk mendapat jawapan kepada sesuatu masalah. sebagai contoh 1: Dalam mengajar unsur-unsur seni seperti garisan: Pelajar diminta mengkaji dan menyelidik garisan yang terdapat di sekeliling bilik darjah dan mengkaji fungsi setiap jenis garisan dalam masa 160 minit. Pengkaji telah memilih objektif 2 iaitu memupuk budaya penyelidik dalam proses penghasilan karya seni sebagai dasar menentukan pelaksanaan objektif dalam P&P.pendekatan yang dikenalpasti sesuai dengan suasana pendidikan di negara kita antaranya DBAE yang ditaja oleh Yayasan Getty. Contoh 2: Dalam unit catan: Pelajar diminta bandingbezakan antara 2 jenis catan yang berlainan teknik. Walaupun keesahan dan kebolehpercayaan Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 12 . Menurut Tuckman (1978). Lansing dan lain-lain. Model Efland. Pelajar dilatih secara ilmiah supaya dapat mengenali ciri-ciri teperinci bagi sesuatu aliran seni. Pendekatan pengumpulan dan penyusunan data-data membantu pelajar membuat penyelidikan secara saintifik mengenai seni. menyelidik aliran kedua catan tersebut. Walaupun guru seni tersebut telah mengambil masa 2 minggu untuk mengajar sebahagian kecil dalam unit catan tetapi hasilnya amat memerangsangkan. Dapatan data ialah kelima-lima orang guru seni telah mengamalkan objektif ini dalam P&P. pelajar terpaksa membuat rujukan perpustakaan untuk mengumpul maklumat dan seterusnya membuat laporan. Kaedah pemerhatian terhadap pelaksanaan objektif pendidikan seni semasa pengajaran dan pembelajaran Dengan izin pihak pentadbir sekolah dan bantuan pengetua sekolah lain di kawasan Merlimau.

435 adalah tidak signifikan. Ujian t menunjukkan t (13) = -. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap pencapaian akademik dengan kefahaman objektif.0000 . Penyelidik telah menggunakan analisis ujian t program SPSS.6667 .8889 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F OBJEKTI Equal F variances assumed Equal variances not assumed 3.0000 2.000 Sig. Std.0000 10. Error Deviation Mean . (2tailed) .8889 Std.088 t -. Hubungan antara pencapaian akedemik.347 Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 13 .kaedah ini rendah tetapi rumusannya ialah tidak 100% objektif yang dilaksanakan merujuk kepada matlamat FPK tetapi sebahagian objektif pasti dilaksanakan oleh guru seni yang berpengalaman. Hipotesis nol diterima.806 -1. (rujuk jadual 1) Jadual 1 T-Test Group Statistics pencapaian akademik OBJEKTI Diploma F Sarjana Muda N 6 9 Mean 10. kekerapan menghadiri kursus seni dan pengalaman mengajar dengan kebolehan memahami objektif Bagi menjawab hipotesis 1 iaitu: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kefahaman objektif dengan pencapaian akademik guru seni.396 t-test for Equality of Means Sig.000 df 13 8. p = 0.806. .435 .

564 .7729 -4.4 kali 1.7729 -4.4 kali .2766 1.720 Sig.3333 setahun 2 – 4 kali tak pernah . Hipotesis nol diterima.7729 2. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap kefahaman objektif antara kekerapan menghadiri kursus seni.3333 setahun 5 – 8 kali tak pernah 1.9639 Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 14 .603 Upper Bound 3.2766 1.507 Post Hoc Test Multiple Comparisons Dependent Variable: OBJEKTIF Tukey HSD Mean Difference (I-J) (I) kekerapan (J) kekerapan kursus kursus tak pernah 2 . 12) = 0.4142 1.733 df 2 12 14 Mean Square 3.000 . (rujuk lampiran 2) Jadual 2 Oneway ANOVA OBJEKTIF Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 6.4142 1.3608 1.0724 3.3608 1. 95% Confidence Interval Lower Bound -3.9639 -2.7729 2.2972 1.564 1. Ini kemungkinan disebabkan guru yang tidak menghadiri kursus dapat ‘inhouse traning’ dari guru yang telah menghadiri kursus.333 59.8 kali -1.3333 setahun Std. adalah tidak signifekan.507 . Error Sig.000 .8 kali -1.444 F .0000 setahun 5 .3333 setahun 2 .0724 -2.200 4.2972 4.7391 4.72.0000 setahun 5 .603 .400 53.Bagi menjawab hipotesis 2 iaitu: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kefahaman objektif dengan kekerapan menghadiri kursus seni.7391 -3. . Ujian ANOVA sehala menunjukkan nilai F (2 . p = .

06) dengan pengalaman mengajar (min = 2.0656 1. Dari dapatan data didapati bahawa 60% guru tidak dapat menyenaraikan kandungan seni visual dengan tepat.06) dengan pengalaman mengajar (min = 2.23 . (2-tailed) N 1.231 .2799 N 15 15 Pengalaman mengajar Ujian kolerasi menunjukkan r = 0.23 . p = 0.53 . nilai pekali kolerasi yang ditunjukkan adalah sangat rendah. Deviation 2. Secara tidak langsung ia telah menyokong penulisan Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 15 .9333 mengajar Correlations OBJEKTIF OBJEKTIF Pearson Correlation Sig.408 adalah tidak signifikan.408 adalah tidak signifikan.231 . sd = 2.5333 Pengalaman 2. p = 0.53 .408 15 1.Bagi menjawab hipotesis 3 iaitu: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kefahaman objektif dengan pengalaman mengajar dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.408 15 pengalaman mengajar .27). sd = 2. sd = 1.93 .27). 15 Std. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kefahaman objektif (min = 10.000 .(rujuk jadual 3) Jadual 3 Kolerasi Descriptive Statistics Mean OBJEKTIF 10. sd = 1.93 .000 . nilai pekali kolerasi yang ditunjukkan adalah sangat rendah. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kefahaman objektif (min = 10. Ujian kolerasi menunjukkan r = 0. 15 .

Selain daripada itu. dari dapatan data juga menunjukkan bahawa sebanyak 26.yang pernah ditulis oleh Iberahim Hassan (2001) dalam kertas kerjanya yang bertajuk Pendidikan Seni Di Malaysia antara Harapan dengan Realiti telah mempersoalkan sejauh mana penguasaan ilmu dikalangan kita (guru seni) yang berkaitan dengan kandungan mata pelajaran ini? Setelah mengadakan temubual bersama tiga orang guru seni yang berpengalaman (pengalaman mengajar seni lebih dari 10 tahun dan telah menjadi JU Seni lebih daripada 5 tahun). masih perlu kajian selanjutnya. Kekerapan merujuk sukatan pelajaran akan membantu dan memastikan guru dapat merancang sesuatu pelajaran dengan tepat. aktiviti yang dirancangkan oleh guru bertujuan untuk mencapai objektif sesuatu topik / unit atau ia benar-benar dirancang untuk mencapai objektif sukatan dan seterusnya mencapai matlamat mata pelajaran pendidikan seni visual. Ini menunjukan bahawa guru seni lebih fokus kepada apa yang perlu pelajar mempelajari dan guru seni kurang sensitif terhadap perubahan mata pelajaran seni visual. Perbincangan dan cadangan Keputusan kajian menunjukkan bahawa persepsi guru seni terhadap kefahaman objektif seni visual adalah sangat baik.7% (1 orang) guru sahaja yang merujuk sukatan setahun sekali. 26. apa yang mereka memberi penjelasan ialah walaupun guru seni tidak dapat menyenaraikan kandungan dengan tepat tetapi apa yang mereka jelas ialah unit-unit yang terkandung dalam setiap kandungan. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 16 . 13.7% (4 orang) juga yang merujuk sebulan sekali dan hanya 6. Namun.7 % (4 orang) guru seni merujuk sukatan setiap kali sebelum merancang P&P. 40% (6 orang) guru merujuk seminggu sekali.

guru harus memilih objektif pengajaran dengan sebaiknya. Pendapat Ground (1970) mengenai 5 aspek memilih objektif pengajaran dengan baik boleh dijadikan sebagai pandauan dan ingatan iaitu: • Adakah objektif itu menyatakan hasil pembelajaran yang sesuai dengan bidang pelajaran seni visual? • Adakah objektif itu mengambarkan perkembangan yang logikal dengan bidang seni visual? • • • Adakah kategori tatatingkat objektif itu sesuai dengan kebolehan pelajar? Adakah objektif itu selaras dengan fsalsafah pendidikan? Adakah objektif itu selari dengan keperluan masa depan pelajar dan masyarakat? 3. Ruang bilik seni tersebut perlu disusun dengan selesa dan sudutsudut khas agar dapat memberi inspirasi kepada pelajar apabila melakukan aktiviti penyelidikan. beberapa cadangan telah diperolehi dalam usaha mempertingkatkan kefahaman dan pelaksanaan kehendak objektif yang sebenarnya dalam penagajaran dan pembelajaran antaranya. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 17 . Bagi setiap sekolah seharusnya mempunyai bilik seni khas untuk menjalankan aktiviti P&P. dan pengalaman yang dianggap terpenting dan sesuai dengan peringkat pelajar. 2. kemahiran.240 minit. Dengan masa yang terhad ini dan dengan perkembangan pengetahuan yang amat pesat. Dalam satu minggu pelajar belajar seni visual hanya antara 160 .Berdasarkan temubual yang telah dijalankan di beberapa buah sekolah menengah kawasan Merlimau. 1. Objektif yang dipilih mestilah objektif yang mengandungi isi.

pembelajaran kontekstual. IPTA. Guru seni perlu membuat bacaan awal agar dapat mendalami serta menghayati topik yang akan disampaikan. Objektif pengajaran untuk satu unit akan berkembang dan menjurus ke arah pembangunan negara. Guru perlu jelas apa yang harus dipelajari oleh pelajar dalam topik berkenaan. hasil pembelajaran turut mengecewakan. penggunaan ICT dan lainlain perlu difahami dengan baik oleh setiap guru seni kerana jika kenyataan objektif ditulis dengan jelas dan tepat tetapi kaedah / strategi penyampaian ilmu kurang baik. Kursus ini bukan setakat kandungan mata pelajaran yang perlu disemak tetapi juga pencapaian / pelaksanaan objektif turut dibincangkan agar pendidik benar-benar faham kehendak matlamat Pendidikan Seni Visual dan seterusnya mencapai kehendak FPK. 8. Ia bukan setakat memberi ilmu pengetahuan tetapi juga dapat menyedari pelajar mengenai prospek kerjaya yang berkaitan dengan bidang seni. kajian masa depan. Hasil modul pengajaran tersebut adalah atas usaha-usaha jurulatih-jurulatih utama yang penuh pengalaman dan pengetahuan dalam bidang seni. studio-studio seniman. 7. P&P yang dijalankan dapat merangsang dan mencabar intelek pelajar. Kunjungan dan lawatan ke galeri. Pastikan guru seni yang mengajar berpandukan modul pengajaran yang disediakan oleh Jabatan Pendidikan Melaka. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 18 . 5.4. 6. Kaedah-kaedah pengajaran yang disyorkan oleh PPK seperti pembelajaran masteri. IPTS dan pusatpusat kraftangan amat digalakkan. Kursus seperti semakan semula perlu diadakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam sepenggal.

organisasi kurikulum dan kandungan yang tercatat dalam Sukatan Pelajaran KBSM Pendidikan Seni Visual. 2. Guru faham akan kesemua objektif dengan jelas tetapi belum pasti mereka menulis kenyataan objektif rujuk kepada matlamat dan FPK. 7.Kesimpulan Objektif Pendidikan Seni Visual yang ada sekarang lebih menyeluruh kepada domain kognitif. objektif. Objektif 1. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 19 . Manakala sukatan baru hanya terdapat sepuluh objektif sahaja. matlamat. Antaranya objektif 2. 4. Objektif 2. objektif empat sehingga dua belas ialah domain afektif. ‘Pendidikan Seni Visual sebagai tunggak pendidikan’ hasrat sebegini oleh kebanyakkan pencinta seni akan tercapai sekiranya pendidik seni memahami dan dapat mentafsir dengan tepat hubungan antara FPK. Sebelum tahun 2000. Objektif 10 dikategori sebagai domaian rohaniah. bilangan objektif yang ada dalam sukatan pelajaran ialah 12. 3. Jelas dilihat domain psikomotor kurang difokuskan pada masa itu. 3 dan 4 ialah domain kognitif. Walaupun terdapat guru yang sentiasa melakukan unsur penyelidikan dalam P&P tetapi tidak semua objektif dapat dilaksanakan kerana beberapa masalah yang wujud sebagai penghalang seperti kekangan masa. 3 dan 4 adalah domain psikomotor. objektif 1. Menurut kajian yang telah dibuat oleh Iberahim Hassan (2000). 8 dan 9 adalah domain afektif. kekangan peperiksaan. 5 dan 6 boleh dikategori dalam domain kognitif. afektif dan psikomotor jika dibandingkan sebelum ia disemak oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. pentadbir dan juga kelemahan guru seni sendiri.

Balai Seni Lukis Negara. Kuala Lumpur: Longman Malaysia. Mazlan Mohamad. (2003). Planing Art Education in the Middle/ secondary School of Ohio. Othman Mohamed. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Di Sekolah: Dulu. (1996) Philosophy of Art Education. Toronto: Little. Teori dan Praktis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. UPSI. (1995). Efland. Majid Konting (1993). Penulisan Tesis Dalam Bidang Sains Sosial Terapan. Tanjong Malim. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Md. Edmund Burke Feldman. Husin. Isahak Harun. Developing and Evaluating Educational Research. (2000). Pendidikan Seni Di Malaysia: Antara Harapan Dan Kenyataan dalam Seminar Pedagogi Pendidikan Seni Visual. USA: State of Department of Education. (2001). Gary W. Mokhtar Ismail. Proseding Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Seni Visual. Ohio. Koh Boh Boon. Mohd. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Iberahim Hassan. Pendidikan Seni Untuk Maktab & Universiti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Proseding Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Seni Visual. Nasir Iberahim. Brown and Company. (1989). Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Madya Iberahim Hassan. Reka Bentuk Penyelidikan : Falsafah. Kamarudin Hj. Bhd. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Bhd. (2000). Balai Seni Lukis Negara.Bibliografi Ahmed Ghazie Ibrahim. Penilaian di bilik darjah. Prof. Sidek Mohd Noah (2002). (2001). Pedagogi 3. New Jersey: Upper Saddle River. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Asas-asas Dalam Amalan Pedagogi. Iberahim Hassan. (1997). Matlamat Dan Objektif Pendidikan Seni Visual Untuk Sekolah Menengah: Perlu Kajian Semula. Kini Dan Masa Hadapan. Moore (1983). Pendidikan Seni 2: Kurikulum Pendidikan Seni. Arthur (1977). Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 20 .

Pedagogi Teori dan Praktik.Sulaiman Ngah razali. Salsabila Tang Abdullah Guru PSV SMKSR 21 . Borg & Meredith Damien Gall (1983). New York & London: Longman. Education Research An Introduction. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. (1997). Walter R.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->