P. 1
Pendidikan Di Indonesia Setelah Kemerdekaan

Pendidikan Di Indonesia Setelah Kemerdekaan

|Views: 262|Likes:
Published by Mantan Presiden Ri

More info:

Published by: Mantan Presiden Ri on Nov 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2014

pdf

text

original

Pendidikan di indonesia setelah kemerdekaan

Keadaan demikian baru berubah setelah tahun 1900. Artinya seorang pengajar memberikan kemerdekaan bagi Oleh karena itu guna menyempurnakan pola pendidikan di Indonesia ada . Setelah kemerdekaan, tiga pendiri bangsa yakni memisahkan diri pada tahun 1999 setelah 24 tahun bersatu dengan Indonesia dan 3 tahun di Pendidikan; Pembagian administratif; Archives. Bagaimana perkembangan koperasi setelah kemerdekaan di indonesia?. Jepang dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) setelah kemerdekaan Indonesia dari pekerjaanya dan masuk sekolah militer di Magelang pada tahun 1923. Setelah menyelesaikan pendidikan . Setelah 57 tahun tepatnya 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta Kemerdekaan ini ternyata baru dini'mati segelintir orang saja di .Kini, setelah hampir 65 tahun Indonesia merdeka, cita-cita itu justru terasa semakin kabur. Talkshow dengan tema: Potret Pendidikan di Indonesia, Antara harapan dan realita, .Setelah itu ia menjadi guru di sekolah HIS Muhammadiyah di Cilacap. Setelah menyelesaikan pendidikan di PETA, ia menjadi Komandan Batalyon di Kroya, .Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Jumat, 17 Agustus 1945 Tahun Masehi, atau 17 Agustus Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang kerumah masing-masing. .

2. Matlamat utama sistem pendidikan penjajah ialah semata-mata untuk memberi pendidikan kepada segolongan rakyat bagi membolehkan sebahagian mereka memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi. Pendidikan pada peringkat ini telah berjalan secara ad hoc tanpa dibendung oleh satu garis panduan atau batasan -batasan yang konkrit.unsur kebangsaan di kalangan rakyat. pendidikan pada zaman ini berkembang secara sewenang-wenangnya tanpa satu dasar yang jelas dapat membina dan memupuk unsur. Perin gkat kedua dalam perkembangan sistem pendidikan di Tanah melayu berlaku semasa zaman penjajahan Inggeris ( 1824-1957 ). Pelajar-pelajar menuntut di madrasah agama dan tinggal di pondok yang di bina di sekelilingnya. Corak pendidikan yang ada pada ketika itu berjalan seperti biasa dengan pengajaran al-quran. Sistem pendidikan plural ini tidak dapat menyemai serta memupuk semangat Kebangsaan dikalangan penduduk yang berbilang kaum. Pada peringkat lebih teratur terdapat satu sistem pendidikan agama yang disebut 'sekolah pondok ' yang ditubuhkan dan dikendalikan oleh ulama -ulama Islam yang terkenal. Pentadbiran pendidikan di Tanah melayu semasa ini adalah mengikut dasar penjajah iaitu "pecah dan perintah " serta dasar terbuka dan tiada campurtangan tentang pendidikan vernacular. Orientasi pendidikan yang Sumbang ini telah menekan dan mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatang kepada negara asal mereka.Tegasnya. dan akhlak yang baik.pembesar tempatan. 1. Ini adalah kerana pemerintah Inggeris tidak menggangap pendidikan sebagai satu pelaburan di 'periphery'nya untuk meningkatkan kemahiran dan kebolehan rakyatnya bagi mencapai kemajuan. iaitu menunaikan kewajipan kepada anak watan sesuai dengan perjanjian Inggeris dengan pembesar . Latar belakang pendidikan Sebelum kedatangan kuasa penjajah pendidikan di Tanah Melayu berbentuk bukan formal dan tidak memberatkan perkembangan kongnitif pe1ajar-pelajar.Perkembangan pembangunan pendidikan sebelum merdeka. pengetahuan kerohanian dan seni mempertahankan diri. Inggeris mula memberi tumpuan besar kepada pelajaran Inggeris 1816. Dengan itu. Arab dan Tamil. PENDIDIKAN AWAL . perikanan dan perburuan. tingkah laku. Melayu. dikendalikan. Ini termasuklah pelajaran awal dalam bidang kraftangan serta perintis dalam bidang pertanian. Pada peringkat ini pendidikan di Tanah melayu telah dikelola. dikawal dan diletakkan di bawah kuasa penjajah Inggeris tanpa mempunyai satu falsafah yang konkrit atau Dasar pendidikan Kebangsaan. Sebaliknya mereka mengendalikan pendidikan di bawah dasar kebajikan benevolen (benovelent welfare policy). Walau bagaimanapun perhatian kepada pelajar melayu hanya sekadar melepas ditangga sahaja. Akibat dasar Inggeris tersebut maka wujudlah sistem pendidikan plural (plural educatin al system) sesuai dengan keadaan struktur masyarakat majmuk Terdapat lima aliran bahasa iaitu bahasa Cina. Oleh itu objektif pemerintahan Inggeris adalah bukan hendak mengubah atau memajukan struktur sosial tetapi sekadar menjadikan keadaan struktur sosial yang sedia ada itu sedikit efisien sahaja.

Singapura. Ilmu Alam.masing tanpa bantuan daripada lnggeris hinggalah tahun 1920 -an se1aras dengan tradisi mengutamakan pelajaran dan mengekalkan kebudayaan serta identiti bangsa masyarakat Cina mula bergiat menubuhkan sekolah Cina sejak awal abad ke 19. Selepas perang Dunia Pertama. Kedah dan Pulau Pinang. mengira dan menulis serta lukisan. Dasar tidak campur tangan lnggeris dalam pendidikan vernakular menyebabkan perkembangan politik dan ekonomi negeri Cina mempengaruhi sistem pendidikan masyarakat Cina di Semenanjung Tanah Melayu. sekolah-sekolah Arab dan Agama telah muncul di merata-rata tempat di semenanjung Tanah Melayu terutama di negeri Kelantan. Latihan guru -guru melayu dimulakan pada tahun 1984 di Teluk Belanga. Kurikulumnya berorientasikan negeri Cina. Sejarah. cuba memisahkan orang melayu daripada kemajuan perbandaran dan perindustrian. Bahasa Inggeris. Sekolah ini dikendalikan secara tidak formal dan kurikulumnya menekankan pengajaran Quran serta pendidikan moral dan kerohanian. Pendidikan Cina Dasar terbuka dan tidak campurtangan Inggeris dalam hal ehwal social kaum pendatang menyebabkan wujudnya sekolah-sekolah cina dan tamil. Orang-orang Melayu tidak digalakkan ke Bandar. Pada tahun 1922. bagi memenuhi permintaan yang bertambah terhadap guru-guru sekolah melayu yang berkelayakan.Pendidikan Melayu Pendidikan Melayu yang awal menekankan pengajaran Quran dan pengetahuan asas membaca. Kemudian penubuhan terhadap Maktab Perguruan Perempuan Melayu di Melaka pad a tahun 1935. mewarisi kemiskinan keluarga. Maktab Perguruan Sultan Idris telah ditubuhkan. Anak-anak Melayu yang bercita-cita tinggi dan ingin melanjutkan pelajaran terpaksa memasuki sekolah menengah Inggeris di bandar. Pendidikan Arab Dan Agama Satu lagi jurusan persekolahan untuk menampung persekolahan anak-anak melayu ialah sekolah Arab dan Agama. Jelaslah di sini . Pada awal abad ke 20). Pendidikan Melayu diadakan hanya diperingkat rendah sahaja. Kraftangan dan pengetahuan am. Isi kurikulumnya menegaskan pengetahuan dalam bidanrg 3M iaitu membaca. Maktab Melayu Kuala Kangsar diasaskan mengikut model English Grammar School pada tahun 1905. Pendidikan Melayu tidak dapat mengubah cara hidup orang Melayu atau menyumbangkan kepada mobiliti menegak di kalangan masyarakat melayu. Pada tahun 1920-an pengaruh kuat sekolah Cina telah menyedarkan Kerajaan . Oleh itu pendidikan yang berbentuk sekular dalam bahasa melayu dihadkan kepada empat tahun sahaja dengan skop dan kokurikulum yang terhad. menulis dan mengira(3M). Sabah Dan Sarawak.dasar pentadbiran Inggeris ialah untuk menjaga kepentingan mereka sendiri. Sekolahsekolah ini dikendalikan oleh masyarakat masing. dan buku-buku teks serta guru-guru juga dibawa masuk dari sana. Akan tetapi. Tujuan utama sekolah-sekolah Melayu diasaskan pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 ialah untuk membolehkan anak-anak Melayu terus kekal di desa. Keadaan ini serupa di Sabah dan Serawak. bagi menampung permintaan yang bertambah terhadap Pendidikan menengah. sekolah ini adalah khas untuk golongan bangsawan sahaja.

. negeri-negeri yang menganggotai Malaysia telah diduduki oleh tentera Jepun. Pihak Kerajaan atau majikan ladang getah tidak memberi bantuan sama ada dari segi fizikal. perikanan. Perkembangan ini memberi perubahan kepada sistem pendidikan di Semenanjung Malaysia. Cina. ialah sekolah-sekolah venakular Melayu dan Tamil diteruskan seperti sebelumnya tetapi menambahkan bahasa Jepun dalam kokurikulum serta berorientasikan negeri Jepun. Pendidikan di sekolah Tamil juga terhad di peringkat rendah sahaja . Beberapa bangunan sekolah di Bandar-bandar digunakan sebagai .dan menulis karangan. tenaga pengajar dan pedagogi. sebahagian sekolah-sekolah cina ini menerima bantuan kewangan daripada kerajaan. normal. kewangan dan pedagogi. Pada amnya. Kurikulum di sekolah -sekolah Tamil ini disesuaikan mengikut negeri India. seperti sekolah. Dasar pelajaran di bawah pemerintahan tentera Jepun.ladang getah menghadapi beberapa kekurangan dari segi isi kandungan kurikulum. program latihan guru kelas selama 3 tahun telah dimulakan untuk guru -guru sekolah Tamil.undang pada tahun 1920 iaitu Enakmen Pendaftaran Sekolah diwujudkan.dan India. Mubaligh kristian juga banyak memberi sumbangan kepada perkembangan pendidikan Tamil. Tujuannya untuk mengelakkan sekolah ini daripada terasing serta mengawal aktiviti sekolah ini. negeri-negeri Melayu Bersekutu telah meluluskan satu rang undang-undang. Kurikulumnya nya menegaskan pengetahuan dalam kemahiran asas 3 M membaca. Pendidikan Tamil Sekolah-sekolah Tamil didirikan di lading-ladang getah yang sebahagian besar kaum keturunan India ditempatkan. sekolah Tamil juga didirikan dan dikelolakan oleh masyarakat India sendiri. Pengajaran Nippon-Go.Inggeris tentang bahaya pertumbuhan sekolah Cina tanpa kaw alan. mengira. Semasa perang Dunia Kedua (l941-1945). Dasar pentadbiran Inggeris ini secara langsung atau tidak langsung mewujudkan jurang pendidikan di antara anak-anak Melayu dan Cina. Oleh itu sekolah . Satu peruntukan telah dimasukkan ke dalam ordinan ini iaitu majikan ladang getah diwajibkan membina sekolah bagi anak-anak pekerja mereka. Oleh itu pentadbiran lnggeris mula memperkenalkan satu undang. begitu juga kebanyakan guru serta buku -buku teks telah dibawa masuk dari India. pertanian dan pembinaan. "maritim". Sekolah ini adalah tidak berfungsi dan bersifat culde. Bermula tahun 1924. guru-ruru di sekolah ini tidak ada latihan formal sehinggalah selepas perang Dunia Kedua apabila program latihan kelas formal telah diadakan. Pendidikan Zaman Jepang. Dasar pemerintahan Inggeris terhadap perkembangan pembangunan sekolah Tamil terus menambahkan lagi jurang pendidikan di antara tiga kaum utama di negara kita iaitu Melayu . lagu rakyat Jepun dan cara hidup mereka ditekankan di dalam kurikulum sekolah rendah.sekolah Cina. Pemerintahan Jepun juga menubuhkan Sekolah Nippon-Go bagi mengantikan sekolah-sekolah Cina dan Inggeris.sekolah Tamil yang didirikan di ladang .ilmu alam dan kebersihan diri (personal hygiene)sebelum perang dunia kedua.suc iaitu sebahagian besar pelajarnya akan kekal di ladang getah menjadi buruh kasar. Pendidikan menengah telah diberhentikan dan sebagai gantinya telah ditubuhkan beberapa sekolah teknik dan maktab teknik untuk pengajian telekomunikasi. Pada tahun 1923.

pusat perniagaan dan ibu pejabat pentadbiran tentera Jepun. setor.Kelas-kelas bahasa Jepun juga diadakan untuk orang dewasa di beberapa tempat seperti di kelab dan persatuan. Suratkhabar juga mempunyai ruangan khas bagi pengajaran Bahasa Jepun.berek. Guruguru tempatan diberi latihan tambahan untuk mengajar bahasa Jepun. Pendidikan pactazaman pemerintahan Jepun tidak mempunyai satu falsafah untuk tujuan perpaduan rakyat dan membentuk identiti Kebangsaan. .

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Mereka berada dalam masa pencarian identitas diri. menikah usia dini. Pasal 1 ayat 12 menegaskan: ´Hak anak ad alah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin. Di lembaga inilah Ki Hajar Dewantara merealisasikan gagasan-gagasannya di bidang pembangunan pendidikan. cukup banyak anak yang menjadi pekerja di pabrik. pada masa remaja. dan ikut menanggung beban ekonomi keluarganya. perhatian terhadap anak tampak lebih menitikberatkan pada bidang pendidikan. usia kanak-kanak (7-12 tahun). berkembang. pemerintah dan negara´. tokoh pendidik yang mencetuskan konsep Tut Wuri Handayani itu mendirikan Perguruan Taman Siswa. Selanjutnya. awal 1920 -an. perhatian terhadap dunia anak dalam bidang sosial. Pada usia kanak-kanak. anak mulai memaksimalkan seluruh fungsi dan potensi panca inderanya. termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1). serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi´. bermain sambil belajar. keluarga. dilindungi. misalnya. usia anak sejak dalam kandungan hingga umur 18 tahun itu masuk dal am kategori: usia kandungan. melaksanakan tugas-tugas perkembangan dominan berupa pengenalan dunia luar melalui motorik halus. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara telah menaruh perhatian sangat tinggi terhadap dunia anak. Ciri sangat menonjol pada masa remaja adalah emosi anak yang cenderung labil. Juga. pembangunan karakter. yang terbukti dari masih terseok -seoknya program perluasan dan pemerataan akses pendidikan. dan usia remaja (13 -18 tahun). Kita masih ingat. Pada rentang usia tersebut. masyarakat. Anak usia dini. Sesuai UU No 23/2002 tersebut. dan mulai memerankan diri sebagai manusia dewasa. pembentukan karakter anak berperan sangat penting. . Masuknya pasal HAM dalam amandemen UUD 1945 pada giliranya memberi pengaruh besar terhadap lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya. anak mulai mencari jati diri. dan belajar sambil bermain. melaksanakan peran se suai gender-nya. Sejak Indonesia merdeka hingga akhir dasa warsa 1990 -an. dan dipenuhi oleh orangtua. tumbuh. anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. pada masa lalu cukup banyak anak yang dimobilisasi untuk kepentingan politi k agar mencoblos partai tertentu dalam pemilu. Melalui upayanya di bidang pendidikan. tampak kurang menggembirakan. Jika ditinjau dari aspek psikologi perkembangan.Jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak isu hak asasi manusia (HAM) mengemuka ² yang kemudian mewarnai amandemen UUD 1945 ² perhatian terhadap dunia anak menjadi lebih serius. Anak melaksanakan tugas -tugas perkembangan (developmental task) sesuai dengan perkembangan fisik dan psikologisnya. Pasal 1 ayat 2 menyatakan: ³Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup. Pada sisi lain. usia dini (0 -6 tahun). walaupun mereka masih belum cukup umur. Pada masa ini. anak mengalami perkembangan sangat pesat baik secara fisik maupun psikologis. Itu pun masih belum optimal. motorik kasar.

seorang pakar otak yang menulis tak kurang dari 80 judul b uku mengenai otak. otak bayi berkembang lebih cepat dibandingkan saat sudah lahir (Tony Buzan. Bloom. dan negara memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hal -hak anak. menyatakan bahwa selama kurang lebih sembilan bulan dalam kandungan. Tony Buzan. bahasa. Hasil kajian sangat fenomenal dikemukakan oleh Benjamin S. baik fisik. Pada usia 6 tahun mencapai 90%. merupakan rentang usia yang sangat penting dalam perkembangan kehidupan manusia. How Smart Parents Make Smart Kids ² diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh PT. Secara psikologis. 2005)). Perkembangan fisik dan otak sejatinya sudah dimulai sejak dalam kandungan. kita juga sudah punya UU yang mewajibkan orangtua. Cara Pintar Membuat Anak Jadi Pintar. Apalagi. pemerintah. Kesempurnaan fisik manusia dicapai pada usia 12 tahun (100 %). tidak jarang kita memaksanakan anak berperan sebagai orang dewasa.Boleh jadi. anak yang baru lahir sudah mencapai 25%. masyarakat. Begitu pentingnya dunia anak. Sementara dari sisi pertumbuhan fisik. Begitu strategisnya. Gramedia dengan judul Brain Child. apakah tataran ideal yang tertera dalam UU Perlindungan Anak itu sudah dilaksanakan dengan baik? Apakah kita sudah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak -hak anak secara memadai? Ini merupakan pertanyaan renungan yang harus kita introspeksi. maka sudah selayaknya jika kita memberikan perhatian lebih kepada mereka. terutama usia dini. Jadi. maupun kecerdasannya. tingkat kecerdasannya mencapai 80%. anak berada dalam rentang usia yang mengalami perkembangan sangat pesat baik fisik maupun psikologis. Pada usia 8 tahun. Secara yuridis. sehingga dikenal dengan usia emas (golden age). hasil penelit ian ahli-ahli psikologi maupun ilmu syaraf (neurology) menyatakan bahwa masa anak. kita selama ini kurang memperhatikan anak karena kurangnya pemahaman terhadap dunia mereka. motorik. keluarga. Oleh karena itu. Pertanyaannya. . Psikolog kondang dari Amerika Serikat itu menyatakan bahwa pada usia 4 tahun perkembangan intelektual atau kecerdasan anak sudah mencapai 50%. Pada fase ini anak mengalami perkembangan sangat pesat. Brain Child. begitu vitalnya dunia anak. dan usia 18 tahun mencapai 100%.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->